Page 1

Scene

Musikk

Karoline Stemre spiller 15-åring under andre verdenskrig.

Side 25

Spiller lokal krigshistorie

Metall fra Dalen på bergensk

Side 26

Sivilarbeideren ble jazz-sjef Roger Urhaug er den nye lederen for Bergen Jazzforum. Side 24-25

Nr. 2 - 11. januar 2011

Ærverdig bygård i forfall

Satser egne penger på selvhjelpsguru

Bygården midt i sentrum er tegnet av samme arkitekt som teateret. I dag er den tom og nedslitt. Side 3

Cinemateket:

Anne Grete Lund og Randi Nordvik håper bergensere går mann av huse for å se selvhjelpsguru. Forsker Ole Jacob Madsen er kritisk til at selvfølelsen nå er ute på anbud.

Vil vinne publikum tilbake

Side 4-5

Side 28-29

Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Livsstil Trening ▍10 Meninger ▍12 Kultur I byen ▍22 Kultur Film ▍28

Vi selger god søvn... madrass-salg

» » » » » MADRASSER / OVERMADRASS

80/200

85/190

75/210

91/213

120/200

Direkte fra fabrikk Fjærmadrasser - skumplast - latex Overmadrasser og barnemadrasser Alt kan lages etter mål Alle Wilton tepper ÷ 50%

Kontormedarbeider

Medisinsk sekretær

Lyst til å jobbe med mennesker på administrativt nivå innen helsesektoren?

CORONET MADRASSER AS

Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 · tors. 9-19 · lør. 10-15

90/210

÷ 15%

Juridisk

Gode og varier te jobbmuligheter både privat og offentlig sektor.

Standard str. som lagerføresIndustrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200

Utdanning innen kontor og helse! Ring for info! 55 20 70 60 Studér Dag eller Kveld. Oppstart i Bergen 31 januar. Finn søknadsskjema in og informasjon på Utdanningshuset.no MADRASSER / OVERMADRASS Standard str. som lagerføres

Voss seng

75/190

80/190

85/200

90/200

75/200

80/200

85/190

90/210


2

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Fargespill

Leder for Bergen Næringsråd Marit Warncke mener det er hodeløst at næringslivet i bergensregionen ikke ligger langflat etter å sikre seg innvandrernes kompetanse.

Aktuelt

Varme hender og kalde føtter

Meninger Leder KAREN SCHYTTE SKREV åpent brev til sykehusdirektør Stener Kvinnsland før jul. I frustrasjon og sinne over at hennes 86 år gamle far ble sendt i taxi tilbake til sykehjemmet med bare føtter og svært lett kledd. Midt på vinteren, i to minusgrader. Faren ble nedkjølt og pådro seg feber. DATTEREN RETTER SINE SPØRSMÅL til helseforetakets administrerende direktør. Hun skriver godt og direkte. Beskriver sykehusets håndtering av sin far som ’under lavterskelen for medmenneskelighet’. Vil ha svar på hvordan dette kan skje. Hva som sviktet. Hvordan Stener Kvinnsland kan gjøre dette godt igjen. Og kanskje viktigst: hva vil han gjøre for å sikre at dette aldri skjer igjen? Til beste for oss alle. Det siste innebærer en nulltoleranse for slike hendelser. Det stiller vi oss bak. For her er det ikke bare avdelingens eller sykehusets rutiner som har sviktet. Her har de varme hender på sykehuset sviktet grovt.

▍12

– De sier at de tar dette på alvor. At de går gjennom sine rutiner, og har tatt det opp på ledermøte. Legger seg flate. Det fremstår ignorant og klisjéfylt.

omsorg. Men vi tror at Bergens befolkning forventer mer av profesjonelle helsearbeidere på landets nest største sykehus. Vi mener det bør være nulltoleranse for pasientbehandling med kalde hender. INNEN VEISEKTOREN har vi lenge hatt en tilsvarende nullvisjon for antall drepte i trafikken. Nullvisjonen presiserer at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker, Den ble gjentatt senest mandag morgen denne uken av samferdselsminister Magnild Meltveit Kleppa.

KAN SYKEHUSDIREKTØREN klargjøre sitt syn på dette? Har sykehuset nulltoleranse for kald og ignorant pasientbehandling? For det er slik det må oppfattes av de som opplever slikt. Kaldt og ignorant. Når en enkelt person og familie tar belastningen med å stå frem offentlig og kritisere forhold som også andre har opplevd, bør ansvarlig leder gi gode svar tilbake. Til familien og offentligheten. Utdype og konkretisere hva sykehuset gjør etter dette BYAVISEN FULGTE OPP SAKEN i forrige uke. På spørsmål fra oss gir sykehuset uttrykk gjerne ha gode svar på hva som faktisk svik- for å unngå kald pasientbehandling. Det er for at de er glade for at Karen Schytte har sagt tet. Det må da sykehusets ledelse ha brakt på viktig for at vi skal ha tillit til de varme, proifra. De sier at de tar dette på alvor. At de går det rene nå. Vi mener byens befolkning bør fesjonelle hender. gjennom sine rutiner, og har tatt det opp på få svar på hva som nå gjøres for at sykehusets ledermøte. Legger seg flate. Det fremstår igno- hender varmer mer enn en tilfeldig tilkalt drorant og klisjéfylt. sjesjåfør – hver gang. For hver eneste pasient. Bergen Taxi forteller nemlig at dette ikke er BYAVISEN MENER Karen Schytte og resten et enkeltstående tilfelle. Ikke slik å forstå at av Bergens befolkning fortjener mer. Vi vil drosjesjåfører eller vi andre skal la være å vise

Byblikk Isabelle Ringstad

isabelle@byavisen.net

Da jeg skulle gå til jobben forrige uke, var grusen som var strødd i trappen vekke og jeg måtte klamre meg fast i gjerdet for ikke å dette. Men det som var enda verre var at det ikke strødd i den bratte nedoverbakken, hvor det ikke er gjerde å holde seg i. Da måtte jeg stille meg i snowboard-stilling, slik at jeg sklei nedover. Jeg må minst ha brukt 20 minutter. Til vanlig bruker jeg fem. Vel nede, prøvde jeg å borde bussen. Det er ganske langt fra fortauet til bussen når det er klink is, vått og skoene gir etter. Det jeg venter på er at jeg skal falle med hodet inn i trappen på bussen, i et forsøk på å komme meg trygt innpå. Bergens Tidende skriver at kommunen strør, men at det regner vekk. Det er ikke rart at det er mange som havner på legevakten med bruddskader. Det forundrer meg ikke hvis det blir rekord i antall bruddskader her i Bergen. Alternativet er å kjøpe seg brodder til å ha under skoene, men jeg frykter at jeg skal sette meg fast i isen på den bratte nedoverbakken og falle med hodet først, istedenfor ryggen. For første gang håper jeg at det blir store regnbyger framover og at snøen regner vekk. I mellomtiden håper jeg selv at jeg ikke blir en av dem som må sitte i ti timer på legevakten for å bli gipset.

Aktuelt Uken som gikk FREDAG, KLOKKEN 13.52: Nettavisene melder at «kvinner er mer selvsikre bak rattet», «mann lenket tyven fast til brøytebil», mens det er «glissent oppmøte ved markeringen av byggetrinn to av Bybanen» og Magnus Stangeland er «skuffet over at han må i fengsel». Mens over autostradaen på Fjøsangerveien går solen aldri ned. Foto: Silje Stavrum Norevik

Avisprodukter AS - Krokatjønnveien 15 - 5147 Fyllingsdalen - Tlf: 55 17 36 50 - Fax: 55 16 50 75 - redaksjon@byavisen.net - annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-10

Meninger ▍12-13

Kultur ▍22-29

3

På Tv ▍30

Praktbygg i sentrum forfaller Naboene fortviler over forfallet som preger den verneverdige bygården i Kong Oscarsgate, men ingenting blir gjort. saken. I et skriftlig spørsmål til byråden har Grung tatt med at fylkeskonservatoren mener interiøret er Bygården er bygget i 1899 og tegnet for ødelagt til at bygget kan få varig av arkitekt Einar Oscar Schou, som fredning. også står bak teaterbygget. Siden – Bergen kommune kan ikke 2007 har huset stått tomt, og i dag er forholde seg til en privat mail som det sterkt preget av forfall. Fylkeskonservatoren har sendt – Det er utrolig synd. Bygget lig- komitéleder, hvor han signaliserer ger rett ved byporten, og er en av de en annen prosses enn midlertidig første leiegårdene i Bergen, sier Ruth fredning. Kommunen har derfor Grung (Ap), som leder komité for bedt om et avklarende møte med miljø- og byutvikling. Hun tok opp Fylkeskonservator den 21.januar, saken med byrådet for første gang i sier Iversen. 2008. Ifølge byråden har kommunen – Jeg har tatt det opp tre ganger. brukt de virkemidlene de har tilgjenDet er spesielt at jeg som politiker må gelig, blant annet pålegg om sikring drive saksbehandling og ta kontakt og stoppordre. med fylkeskonservator for å få svar – Fylkeskonservatoren må nå på hva som skjer, sier Grung. avklare hvilken løsning han ønsker, sier Iversen. Naboene fortviler – Hva synes du om at bygget står Hennes håp er at bygget blir rustet og forfaller? opp og gjort beboelig igjen. Det håper – Det er på ingen måte bra. Vi har også nabo Ann Kristin Knudsen sett en tendens til at bygninger får på. Hun leder sameiet i Richard forfalle for lenge. Det tar for lang tid Nordraaksgate 1, og har en rekke å gi pålegg om sikring og rehabiliteganger vært i kontakt med kommu- ring, det er snakk om lange juridiske nen for å få noen til å ta ansvar for prosesser, sier byråden. opprustning av bygget. Hun understreker at byggeierne – Vi i sameiet er veldig frustrert selv har et ansvar for å gjøre et miniover dette. Vi har vært i kontakt med mum av vedlikehold, uavhengig av huseier, brannvesen, politi og kom- det de ønsker å bruke bygget til. munen for å få noen til å sikre huset. – Det kan ikke bli en sovepute at Vi føler oss ikke trygge slik det står nå, man ønsker å bygge om, sier hun. sier Knudsen til Byavisen. Tidvis har folk tatt seg inn i huset, Vil ta i bruk huset og det har også vært gjort opp ild i Fylkeskonservator Per Morten bakgården, ifølge naboen. Hun har Ekerhovd oppfordrer huseier til å sendt e-post til kommunen to-tre ta ansvar for å holde bygningen i ganger de siste fem månedene. Kong Oscarsgate 70 ved like. Ifølge – Ønskesituasjonen vår er at huset ham har både fylkeskommunen og rehabiliteres, og at folk flytter inn. kommunen hjemler og virkemidler Det er et fantastisk flott bygg. Det er for å få sikret bygningen. veldig trist at et så nydelig bygg står – Samtidig er myndighetenes virtomt midt i Bergen sentrum, sier kemidler begrensede. Vi kan ikke ta Knudsen. oss til rette på privat eiendom, men vi kan påse at eier holder bygningen Iversen reagerer ved like og sikrer den mot forfall, sier Byråd for miljø og byutvikling, Ekerhovd. Lisbeth Iversen, er enig i at dette er Han mener det er et felles ansvar en viktig sak, men sier det nå er opp å få noe gjort. til Fylkeskonservatoren å følge opp – Det er viktig for oss at eiendomet midlertidig fredningsvedtak som men blir tatt i bruk, og oppgradert ble fattet i 2009. som den staselige bygningen det er, – Fylkeskonservatoren har selv sier han. besluttet å frede bygget midlertiFylkeskonservatoren har ikke dig, og vi venter på oppfølging av tatt endelig stilling til om huset skal fredningsvedtaket, sier Iversen til fredes. Byavisen. – Det kan godt være at bygningen Hun reagerer på at Ruth Grung har sterkt nok vern gjennom plan-og selv driver saksbehandling i denne bygningsloven, sier han. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

TRIST: Gjenspikrede vinduer, presenning til tak og avflasset maling preger bygården midt i sentrum. Ruth Grung leder komité for miljø og byutvikling og synes det er svært trist at et slikt praktbygg får stå og forfalle.  Foto: Camilla Aadland

Åpner for salg

Huseier sier kommunen kan få kjøpe bygget om de vil. Vico Eiendom kjøpte huset i 2002. Planen var å flytte trappen ut, installere heis og bygge om huset til to- og treromsleiligheter. Disse planene har kommunen avslått, med begrunnelse i at endringene er for omfattende. – Vi har sikret bygget og gjort de tiltakene vi kan for å holde det i den stand det var, men vi har ikke fått lov til å gjøre så mye mer, sier styreleder Rasmus Drønen Haugland i Vico Eiendom. En utfordring Ifølge ham fikk de stoppordre fra kommunen da de skulle inn og rydde i huset. – De trodde vi hadde begynt å rive og rehabilitere, sier Haugland. Han mener det er en utfordring å sette i stand et så gammelt og verneverdig hus, samtidig som byggeforskriftene opprettholdes. – Vi har stått klar i tre år til å ta tak i bygget, men vi kan ikke begynne før vi vet hva vi får lov til, sier han. – Hva skjer videre med bygget nå? – Jeg vet ikke, sier huseieren. Han legger til at kommunen er hjertelig velkommen til å kjøpe bygget. – De må gjerne komme med et bud hvis de mener de kan ivareta det bedre. Jeg skal ikke stå i veien for det, sier han.

FORFALL: Vinduene er spikret igjen. Noen vinduer har falt ut, mens andre står åpne. Det over hundre år gamle huset er tegnet av samme arkitekt som står bak teateret.  Foto: Camilla Aadland


4

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Besøkstallene doblet Bergens Sjøfartsmuseum har hatt mer enn en dobling av besøkstallet siden 2003. Siden 2004 har det steget jevnt og trutt. – Vi ser at publikumsøkningen i hovedsak kommer i kategorien voksne, betalende gjester, og barn i følge med disse. Nå må det neste målet bli 30.000 besøkende for 2011, sier undervisningsleder ved Bergens Sjøfartsmuseum, Lilli Ingvaldsen, i en pressemelding.

Flere på chartertur 50 000 flere nordmenn reiste på chartertur i fjor i forhold til finanskriseåret 2009. – Vi hadde vel ikke trodd at det skulle gå så fort da det blåste som verst i 2009. I dag er nordmenn tilbake på nivået før krisen og vel så det, sier Lena Petersson, kommunikasjonsdirektør i Star Tour i en pressemelding.

Rekordår i narkotikasaker Året 2010 ble et rekordår når det gjelder antall narkotikasaker. Statistikken viser en økning på hele 11,6 prosent siden forrige toppår i 2002. Den rekordstore saksinngangen gir imidlertid ikke utslag når det gjelder samlet beslaglagt mengde narkotika. Statistikken fra Kripos baseres på beslag fra politiet, tollvesenet, forsvaret og fengslene – Fjoråret viste det høyeste antall beslag av narkotika gjennom tidende. Dette er bekymringsfullt, og indikerer stor spredning i samfunnet, sier Kripossjef Odd Reidar Humlegård til politi.no

Tilbake fra finanskrisen Bemanningsbyrået Jobzone er snart tilbake på samme nivå som i toppåret 2008. Foreløpige tall viser en omsetning på 715 millioner kroner i 2010. Det er 12 prosent bedre enn 2009. I 2008 var omsetningen 735 millioner kroner. Første halvår 2010 var fortsatt litt preget av finanskrisen, men i annet halvår tok det virkelig av, melder selskapet. Driftsresultatet for 2010 ser ut til å bli 16 mill. kroner, som er 160 prosent bedre enn fjoråret. I 2008 var resultatet 21 mill. kroner.

Vrenger lomme for å få selvhjelpsguru til Bergen

I februar kommer den canadiske selvhjelpsguruen Robin Sharma til Bergen. Anne Grete Lund betaler selv regningen om ikke bergenserne dukker opp. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

«Fire millioner mennesker i 50 land har deltatt på Robins resultatorienterte, inspirerende og veldig praktiske workshops. Nå har du sjansen!» Det hersker liten tvil om at det er en populær mann som 14. februar entrer podiet i Salem. Bak invitasjonen står Anne Grete Lund. Hun tar også den økonomiske risikoen dersom ikke stolene i Salem skulle fylles opp. Flere hundre tusen koster det å få Sharma til Norge. – Men det er verdt det. Jeg har reist til Canada og Sverige for å høre ham. Jeg ville ikke sitte og angre på at jeg ikke gjorde dette når jeg blir 80, sier helsearbeideren. Lite tyder på at hun blir helt alene. Foreløpig er det 80 påmeldte. – Det kommer folk helt fra Malaysia. Det sier noe om hvor populær han er, forteller Anne Grete Lund. Mer akseptert å lese selvhjelpsbøker Selvhjelpslitteratur. Alternativ livsstil. Tenk positivt! Sjangrene er mange, og feltet uoversiktlig når det gjelder sjangeren. Faktisk så uoversiktlig at informasjonssjef Ingunn Lindborg i Cappelen Damm har problemer med å finne ut hvor mye som egentlig selges av denne type litteratur. – Vi har jo utgitt uhorvelig mange bøker i den kategorien, sier hun. Hun henviser Byavisen videre til forlagssjef for faktabøker, Anne Søyland. Heller ikke hun besitter tallmateriale for selvhjelpsjangeren. – Men jeg tror feltet er bredere i dag, og at titler som før ble regnet som esoteriske nå er mer allment aksepterte, sier forlagssjefen. Tall fra USA viser at selvhjelpsindustrien omsetter for 2,5 milliarder årlig. Summen er neppe oversettbar til norske forhold, men butikksjef Sylvia Gjervik på Nordli Galleriet merker økende interesse for denne type litteratur. – Og det er ikke bare en type kunder som kommer, sjangeren favner bredt, vi har både unge og pensjonister, kvinner som menn. Vi har solgt veldig mye de siste tre årene, godt hjulpet av avisenes fokus. Jeg tror det har å gjøre med tiden vi lever i, hvor det er stort fokus på det å hele tiden utvikle seg, eller som floskelen sier «bli et bedre menneske». Også butikksjefen på Norli

– Han har et enkelt budskap. Lev hver dag som det var den siste. Man planlegger feriene sine i detalj, men ikke alltid hverdagen. Anne Grete Lund

GURU: Kan denne mannen revolusjonere livet ditt? Anne Grethe Lund mener det. Foto: National Speakers Bureau

Galleriet er opptatt av at feltet er mangslungent. – Det er en veldig stor varegruppe med alt fra populærpsykologi til livsstilsbøker, og bøker om ledelse. Alt fra seriøse forfattere som professor Ingvar Wilhelmsen til amerikanske astrologer. Interessen speiler nok folks behov for å utvikle seg, tror bokhandleren.

planlegger feriene sine i detalj, men ikke alltid hverdagen. Man må skape det livet en vil ha, sier Anne Grete Lund. – Men er ikke dette et velkjent budskap? Jo, men Robin Sharma gir deg redskapene for å gjennomføre dette i praksis, sier Anne Grethe Lund. Hun ble hektet på Sharmas selvutviklingskurs og har reist til Canada for å oppleve «Lead without Kjent budskap, a title - the new way to win in businye verktøy Robin Sharmas bok «Munken som ness». Tanken er at ledelse starter solgte sin Ferrari» ble en internasjo- innenfra, og at man ikke kan gjøre en god jobb før man selv kjenner seg nal bestselger. – Han har et enkelt budskap. Lev fantastisk. – Det handler om å komme ut hver dag som det var den siste. Man

GURU: Selvhjelpslitteratur er i vinden. trekker 700 mennesker, tar fysioterapeuten Anne sammen med Pro Coaching.

av gamle tankemønstre, ta grep og finne lederen i deg selv og få påfyll, sier Randi Nordvik som driver motivasjonsfirmaet Du er unik. I sammenheng med konferansen skal Lund og Nordvik også kåre den beste lederen uten tittel i Norge. Foreløpig er blant annet en rektor fra Bergen nominert. – Vi har alle behov for et godt liv, men da må vi finne lykken og ressursene i oss selv. Som kvinne og småbarnsmor setter man ofte seg selv sist. Robin Sharma har hjulpet meg å finne balanse i livet. Tenk på at du er det viktigste i livet ditt, sier Lund.


▍Aktuelt Lokalt

eboken

5

– Selvhjelp kan virke sosialt bedøvende Forsker Ole Jacob Madsen er kritisk til at selvfølelsen nå er ute på anbud. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Robin Sharma har turnert 50 land og kommer nå til Salem i Bergen. Hvis han ikke Grete Lund (til v.) selv regningen. Her med Randi T. Nordvik, som er medarrangør FOTO: Silje Stavrum Norevik

– Robin Sharma føyer seg inn i rekken av selvhjelpsguruer med egen suksesshistorie. Han har selv kjent på en meningsløshet, og bruker egen historie som oppskrift for andre. Med budskapet «Leader without a title» ønsker han å få frem potensia- TYNT GRUNNLAG: Forsker Ole Jacob Madsen er kritisk til at det tilbys lettvinte let og entusiasmen i alle mennesker. oppskrifter for bedre selvfølelse. Han mener selvhjelpslitteraturen hviler på et tynt grunnlag, og er preget av forførende retorikk. Foto: Silje Stavrum Norevik Han fremstår som en engasjert og karismatisk formidler og vinner nok på et anti-autoritært budskap om at Mantraet «det er ikke hvordan du politiske og strukturelle forhold alle kan bli ledere. Men det rasjonelle har det, men hvordan du tar det» dikterer livsbetingelsene våre. Hvis budskapet er nokså tynt, mener for- er imidlertid ikke nytt og har vært alle endringer skal foregår i en selv, skeren ved Universitetet i Bergen. rådende siden antikken. Samtidig forverres indirekte mulighetene for føyer dette seg inn i hele «make å motivere større endringer i samLEST ALLE NUMMER AV KK over-kulturen» som preger vår tid, funnet. Et eksempel kan være den Nylig kom han med boken «Den sier forskeren. arbeidsledige eller uføre som da kan terapeutiske kultur». Forfatteren, legge all skyld på seg selv, og ikke ser filosofen og psykologen Ole Jacob SELVFØLELSE SOM sin arbeidssituasjon som en del av Madsen har lest seg opp på selv- FORBRUKSVARE større politiske samfunnsendringer. hjelpslitteratur og vier det et eget Med det mener forskeren at det sen- Da kan selvhjelpen virke som et sosikapittel i boken. Forarbeidet er moderne liv har gjort både kroppen alt bedøvelsesmiddel som sørger for gjort ved blant annet å lese hele og psyken til et prosjekt som vi må at det bestående består fordi endrin2010-årgangen av Kvinner & Klær, innta et aktivt forhold til. Også selv- gene som søkes bare er inne i en selv, for å studere en annen populær følelsen har blitt en objektiv størrelse sier psykologen. eksponent for sjangeren, svenske og forbruksvare som individet kan Han mener også at mye av selvMia Törnblom. investere i. hjelpslitteraturen opptrer med en – Hvordan var det? – Og når ekspertløsningen er at alt sviktende logikk, og er kritisk til – Det føltes litt som å spise en over- ligger i deg selv, har man et ubegren- oppfordringen om en bunnløs søken dose godteri. Men retorikken er jo set potensial for å forbedre seg selv, innover i seg selv. tidvis forførende og når meg også. sier Ole Jacob Madsen. – Jeg tror det er å begynne i feil Flere psykologer tar avstand fra Psykologen mener samtidig at ende å be utbrente mennesker selvhjelpslitteraturen. Ole Jacob flere av aktørene på selvhjelpsmar- «tenne sin flamme» slik invitasjoMadsen velger å ta fenomenet på kedet bare pirker i overflaten og ikke nen til seminaret lyder. Arrangørene alvor. nærmer seg det som er ubehagelig. tegner et bilde av at vi blir utslitte av – Selvhjelpskulturen har stor inn– Litt av suksessfaktoren ligger nok alle samfunnsproblemene i dag og flytelse på folks liv og er et stadig mer i at man ikke kan være for ubehagelig vi lider under en mangelsykdom. utbredt fenomen. Samtidig har det i sitt budskap for å nå leseren, mens Løsningen er påfyll av mer entusiikke fått så mye akademisk interesse reell terapi gjerne dreier seg også om asme som Sharma og hans bøker fordi det havner litt på siden av den å bryte ned uhensiktsmessige tanke- har overflod av. Men overskudd og vanlige offentligheten. Tall fra USA eller atferdsmønstre for å få til varige entusiasme er vel noe som gjerne viser imidlertid at selvhjelpslitteratur endringer. Dette er gjerne ikke gjort i kommer som en konsekvens av at fra 1972-2000 har steget fra å utgjøre en fei, poengterer psykologen. de fleste basale behov er dekket og 1,1 prosent til 2,4 prosent av den individet opplever livet som noensamlede bokmassen. NRK meldte LEGGER ALT ANSVAR lunde forutsigbart og meningsfullt. nylig om at folk er 67 prosent mer PÅ INDIVIDET Her lokkes man i stedet med raske interesserte i selvhjelpskurs i Norge, Madsen frykter at selvhjelpslittera- individuelle løsninger som i tillegg sier Madsen. turen har en potensiell, betenkelig kommuniserer at bare man lærer – Hvorfor er det så populært? vrangside. hemmeligheten med å forvalte seg – Selvhjelpslitteraturen kan sies å – Når budskapet er at du selv selv på rett måte, er alle ens problevære vår tids religiøsitet og slukke skaper din egen virkelighet kan mer løst, sier Madsen. tørsten etter åndelig veiledning. det blir for individorientert. Også

Månedens tilbud BENYTT VINTERMÅNEDENE til å få en strålende hud til våren. Hudfornying med mesoterapi/mikroneedling, er en ny metode for å glatte ut rynker og arr. Ord.pris kr.2900.- tilbud kr.1990.-

SLIPING, LIFT OG MASKE er en av våre populære behandlinger som passer til alle. ord.kr 625.tilbud kr.490.-

55 32 11 24 - CHRISTIAN MICHELSENS GATE 5 - WWW.CLINICIT.NO NÅ OGSÅ PÅ FACEBOOK! - FB.UNGHUD.NO

I januar gir vi dessuten 10% på hele Exuviance serien som nå er blitt en av Skandinavias mest brukte kosmetikkserier.


6

▍Aktuelt Lokalt

Sykepleier ny helsebyråd Byrådet har valgt Hilde Onarheim fra Høyre til ny helsebyråd. Nå gjenstår det bare å få bystyret til å velge henne også. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

Nye byråder må nemlig utnevnes av bystyret, men første bystyremøte er ikke før 24. januar. Byrådsleder Monica Mæland tok likevel sjansen på å presentere den nye helsebyråden for pressen mandag forrige uke. – Hilde Onarheim har lang, lang erfaring. Hun har både faglig bakgrunn fra helsevesenet, gjennom ulike ledende stillinger på Haukeland Universitetssykehus. Og hun har lang og allsidig erfaring som gruppeleder for Høyre i bystyret, sa Mæland. Opptatt av rusfeltet Onarheim syntes ikke det var vanskelig å si ja til den nye jobben. – Nei, jeg setter stor pris på å bli spurt, sier hun til Byavisen. Onarheim er i dag kommunalråd og gruppeleder for Høyre. Hun har bakgrunn som sykepleier og har arbeidet som assisterende sjefsykepleier ved Haukeland Sykehus. Hun er nå inne i sin andre periode

i bypolitikken i Bergen. Etter planen skal hun tiltre stillingen 25. januar. – Hva blir din største utfordring som helsebyråd? – Den største utfordringen av mange, blir samhandlingsreformen som skal implementeres. Det er også utfordringer innen rusfeltet, vi må få til en lokalisering av Strax-huset, vi har Nygårdsparken og så vil det alltid være utfordringer med ressurser. Jeg vil måtte prioritere og prøve å gi de beste tjenestene til innbyggerne, sier Onarheim. Strax-huset, som jobber for å ivareta rusbrukere, må inn i nye lokaler innen 2012. Leder for Strax-huset, Anne Loennechen, ønsker den nye helsebyråden velkommen. – Sett fra mitt ståsted, mener jeg det er viktig at rusfeltet holdes høyt. NY BYRÅD: Monica Mæland kunne presentere Hilde Onarheim som ny helsebyråd forrige uke. Den nye helsebyråden blir valgt Foto: Camilla Aadland Hun får ansvar for et kjempestort offisielt 24. januar, og skal etter planen tiltre dagen etter. felt, det er en stor utfordring, sier Loennechen. huset er tilgjengelig for dem det er til konkurransedirektør. Mæland for- eneste naturlig at Hilde ble byråd, sier Jobben med å finne nye lokaler for, sier hun. teller at valget av ny helsebyråd ikke byrådslederen. er i gang. Loennechen har ønskene Byråd for barnehage og skole, var vanskelig. klare. Naturlig valg – Hilde har vært på listen over Filip Rygg, fungerer som settebyråd – Det er viktig at vi får store nok Hilde Onarheim erstatter Christine aktuelle kandidater og når det gikk frem til hun tiltrer. lokaler til alt vi holder på med, og at Meyer, som er utnevnt til ny ut en kvinnelig Høyre-byråd, var det

Toyota Aygo Gjør det lettere å leve med tett trafikk og lite plass. Aygo er laget for slikt, med kompakt format og enestående smidighet. Den perfekte bybilen med komfortabel plass til fire voksne. Opplev mer med en bil som har høyt sikkerhetsnivå, imponerende egenskaper og mye utstyr.

Toyota Aygo 1.0 l, 68 hk bensin 5-dørs Fra kr

129.800,-

Inkludert metalliclakk, to sett hjul

MINDE: Kanalvn. 111 - Tlf: 55 33 55 00 - ÅSANE: Myrdalsvn. 20 ved Ikea - Tlf: 55 33 48 00 VOSS: Strandavn. 500 - Tlf: 56 52 30 20 TOYOTA NORHEIMSUND - TOYOTA SOTRA


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Vi produserer madrasser og overmadrasser på alle slags mål. Til hjem, hytte, båt, bobil og campingvogn. madrasser r jæ F • r e lastmadrass p m u k S • emadrasser nnlige barn

• Allergive Voss familieseng:

Prisar m/skuff:

Golseng

Voss seng

u/skuff:

90/120/200 kr 10.900,- kr 8.900,-

Farge krem og svart

90/150/200 kr 11.900,- kr 9.900,-

75/75/200 kr 3290,90/90/200 kr 3390,90/120/200 kr 3590,90/150/200 kr 3990,-

90/200 kr 6.500,-

kr 4.500,-

120/200 kr 6.990,-

kr 4.900,-

150/200 kr 7.500,-

kr 5.500,-

180/200 kr 7.500,-

kr 5.500,-

Alle senger

Voss enkelseng: 75/200 kr 1700,-

÷10%

90/200 kr 1800,120/200 kr 2200,150/200 kr 2500,-

Solide etg./familiesenger • forskjellige design • m/eller uten skuffer • flere farger • inkl. bunner

Vi har også varer fra Bergen landsfengsel Eks. gyngehest, vugger, kister, krakker, stearinlys m.m.

MADRASSER / OVERMADRASS

på Coronet standard madrass

Standard str. som lagerføres 75/190 75/200

80/190 80/200

85/200 85/190

75/210

91/213

120/200

÷30%

90/200 90/210

Salget varer t.o.m lørdag 12.februar! All julepynt

÷15%

på alle andre madrasser og overmadrasser

÷70% desalg Stort ryd og Wiltoner flosstepp

÷50%

SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser. • www.arna-coronet.no

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16.30 • Torsdag 9-19 • Lørdag 10-15

7


8

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Hardfør rotplante

Visste du at rødbete trolig har vært dyrket i over 3000 år? Rødbeten er en toårig plante som opprinnelig stammer fra kyststrøkene i Sør- og Vest-Europa. Den er en lettdyrket og hardfør plante som under gunstige betingelser kan dyrkes langt mot nord. I Norden blir rotfrukten vanligvis spist i syltet form eller som nykokt grønnsak. Den har et høyt innhold av folsyre og inneholder mye mineraler som jern, kalsium, magnesium og kalium, og den er en kraftig antioksidant. Kilde: wikipedia.no

Livsstil Mat

Sunt og godt Her er forslag til noen sunne og enkle hverdagsretter. Indigrenser Tomatgryte med skinkebiff            

4 stk skinkebiff à 150 g 1 stk løk 2 ss margarin eller olje til steking 1 boks hakkede hermetiske tomater ½ ss chilipasta (sambal oelek) 2 ss tomatpuré Ca. 1 dl vann 1 ts salt 1 boks hermetiske kikerter 2 ts sukker ½ ts pepper 1 pk ruccula

SLIK GJØR DU: 1. Del skinkebiffene tvers over i to. Brun margarinen i en jerngryte og fres skinkebiffene på høy varme på begge sider sammen med løk i båter. 2. Tilsett tomater, tomatpure, sambal oelek, kikerter, vann og salt. 3. La gryta trekke 3-4 minutter, smak til med litt sukker og pepper. Skjær rucculasalat i mindre biter, og bland den inn like før servering. Server med ris eller potetmos.

Oppskrifter og foto: Matprat.no

Indigrenser Kyllinggryte med

å 55 skal ster ten av ds…

kikerter og tomat

Ring Christer Justad 970 53 158 for gratis kostnadoverslag, eller besøk vår butikk i Åsane, vis a vis Living. Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 – 16 • Tors 8 – 20 • Lør 11 – 15

          

4 stk kyllingfilet i strimler ¼ ts finhakket rød chili ¼ ts gurkemeie ¼ ts malt spisskummen salt og pepper 1 ss olivenolje 1 båt hakket hvitløk 2 stk snittet vårløk 1 boks hermetiske tomater 1 boks hermetiske kikerter 100 g frisk spinat eller bladpersille

SLIK GJØR DU: 1. Legg kyllingstrimlene i en bolle med krydder og bland godt. La det gjerne stå og trekke smak en stund. 2. Varm olivenolje og tilsett vårløk og hvitløk og fres i ca. 30 sekunder. Tilsett kyllingfiletene og fres dem i 2-3 minutter. 3. Tilsett tomater og skylte kikerter og la det hele bli gjennomvarmt. Tilsett spinat eller persille helt til slutt, og server med en gang.


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Ubehandlede matvarer

Flere og flere nordmenn sverger til raw food-dietter. Dette er mat som er rå og ubehandlet. Maten skal ikke varmes opp over 42 grader. Tanken bak dette er at varme endrer den kjemiske sammensetningen av mat, og at dette reduserer den ernæringsmessige verdien og gjør maten giftig. Selv om denne typen diett foreløpig er mest utbredt i USA, finnes det allerede flere sider på nett hvor norske raw food-entusiaster kan samle seg og snakke med hverandre. Kilde: trinegrung.no

Coop Extra Danmarksplass Coop Extra Nyborg Coop Extra Vestkanten Coop Extra Skulestadmo Coop Extra Nesttun Coop Extra Fana

9-22 (20) Nytt år med TRA lave priser

2160

Indigrenser Kyllinggryte med kikerter og tomat  4 stk kyllingfilet  1 ss flytende margarin til steking  salt og pepper Råkostsalat:  4 stk gulrot  1 stk grønt eple Dressing:  2 ss sitronsaft  smak til med litt sukker

SLIK GJØR DU: 1. Stek kyllingfiletene i en stekepanne på middels varme i 2 minutter på hver side. Legg over lokk og etterstek i 4 minutter. 2. Riv gulrøtter grovt og bland inn biter av eple. Rør sukkeret ut i sitronsaften og hell over råkosten. Server for eksempel med kokt pasta. Tips Tilsett gjerne kokte linser og eventuelt revet kålrot som en variasjon i råkostsalaten. Oppskrift og foto: matprat. no

KYLLINGKJØTTDEIG

Coop 400g. Pr. pk.

1000

PIZZA CAPRICCIOSA

9900

Coop. 300 g. Pr. pk. (pr. kg. 33,33)

Lerøy. Pr. kg.

2350

790

Coop. 400 g. Pr. pk.

X-tra. 1 kg pr nett

KJØTTDEIG

FRYSTE GRØNNSAKER/ BÆR

Medlemskupp Indigrenser Kinabiff    

800 g biffkjøtt i strimler 2 pk eggnudler 200 g østerssopp 1 stk nykål, sommerkål eller spisskål  ½ dl østerssaus (oyster sauce)  ½ dl soyasaus  2 stk rød paprika

SLIK GJØR DU: 1. Strimle sopp, kål og paprika. 2. Kok nudlene etter anvisning på pakken. 3. Stek kjøttet i to omganger i en wok eller panne på sterk varme. Ta kjøttet ut og gjør det samme med grønnsakene. 4. Ha kjøttet tilbake sammen med grønnsakene, rør inn østerssaus og soyasaus. Bland inn nudlene tilslutt.

÷30% Coop

LAKSEFILET

+ pant

KLEMENTINER

?90

OPPBEVARINGSBOKS

EXTRA LAVE PRISER

9


10

▍Livsstil Trening

Voksne kvinner vil lære å stå på ski

VOKSNE: Her er en gjeng deltagere på skiskole i Myrkdalen i fjor. Flere voksne melder seg på skikurs enn tidligere.

Foto: Kjetil Bruarøy

Mens skikursene tidligere ble dominert av barn og menn, har damene nå kommet på banen. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

– Trenden har snudd. Vi har fått flere og flere voksne på kurs, og

spesielt kvinner, sier daglig leder Jill Garen i Voss Fjellandsby Skiskole til Byavisen. Rundt 2500 er innom på kurs i Myrkdalen på Voss i løpet av en

Bli kvitt din

FLYSKREKK

NÅ! Neste kurs mot flyskrekk (flyfobi, klaustrofobi) avholdes fredag til søndag 21 - 23. januar. Kursstart fredag kl. 17.00 på Best Western Hotell Hordaheimen. Bindende påmelding innen 14. januar. Kursleder Ulf von Corswant er den i Europa som har lengst erfaring med kurs og veiledning om flyskrekk og flysikkerhet. Han har hjulpet mer enn 4000 mennesker til å få kontroll over sin frykt for å fly eller sine fobier! For påmelding og info; ring 90 54 46 56 E-post: einordt@online.no Internett: www.eimo.no Halv pris for studenter, pensjonister og barn u/15 år. Begrenset antall plasser.

sesong. – Vi har hatt en gradvis økning hele veien, sier Garen. MØDRENE PÅ BANEN De fleste som tar skikurs på Voss velger privatundervisning, enten alene eller sammen med et par venner. – Mødrene som har stått nederst i bakken og smurt matpakker og sett på, er nå kommet på banen. Og det er jo bra, sier Garen. Kursene varer som regel et par timer, men enkelte velger kurs på ti DAMER: Daglig leder Jill Garen i Voss timer for å få mer kontinuitet i opp- Fjellandsby Skiskole opplever at stadig læringen. Både alpint og snowboard- flere kvinner melder seg på skikurs. Foto: Studio Soldal kurs er populært på Voss. – Det er flest barn som velger snowboard, i tillegg til voksne menn. gang. – Vi har ikke hatt så veldig Kvinnene velger enten kurs for nybe- stor pågang ennå, forteller leder for gynnere eller litt viderekomne, sier Eikedalen skiskole, Harald Krogh. Rundt 300 deltar på skikurs i skisjefen. Hun forteller at pågangen så langt i vinter har vært god, selv om kulden i julen skremte bort en del barnefamilier.

Eikedalen i løpet av en sesong, og de fleste er barn mellom syv og 12 år. – Vi har noen voksne deltagere, og noen godt voksne også, men antallet er ganske stabilt, sier Krogh til Byavisen. I Eikedalen velger de fleste kurs i alpint, mens snowboard har hatt nedgang etter en topp for fem-seks år siden. – Etter at carvingskiene kom, dreide interessen seg over på alpint igjen, sier Krogh. Skikursene i Eikedalen foregår stort sett i grupper på rundt seks personer med instruktør. De fleste deltar på nybegynnernivå. – Vi har kurs for viderekomne også, men det er ikke så ofte vi får spørsmål om det, sier lederen for skiskolen.

VOKSNE PÅ SNOWBOARD Forrige helg var det gratis skiskole i Myrkdalen regi av MX Sport. Av 900 påmeldte var over halvparten godt voksne. – Det som er litt gøy er at veldig mange voksne har meldt seg på snowboard-kurs, blant annet en på 60 år, sier markedssjef Jan Frode Skeie i MX Sport Bergen til Byavisen. I fjor var det 50 påmeldte på snowboard-kurs, mens i år var antallet 150. – Det har vært så populært med skateboard i det siste, det kan ha fått fokus over på snowboard igjen, tror markedssjefen. Mange kvinner mellom 35 og 50 deltok på skiskolen i Myrkdalen. De fleste av disse gikk på kurs i carving. – Det er mulig disse har fått såpass store barn at de kan dra på kurs alene. Dermed kan mor være med på kurs selv, sier Skeie. FLEST PÅ ALPINT I Eikedalen er sesongen så vidt i

MER POPULÆRT: 700 deltok på gratis skiskole i Myrkdalen i fjor, mens 900 var med i år, forteller markedssjef Jan Frode Skeie i MX Sport Bergen. Foto: MX Sport


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

11

JANUARSALG HOS DUXIANA

Ascot Nordic komplett sengemiljø i 3 flotte farger kr. 25 900,- (verdi 36 110,-) DUX

Ascot

Deilige dyndyner ÷20% ÷10% på bestillingdun Ekslusivt av lamper fra Louis Poulsen

Nord

÷20% på sengetøy -20%

Sengetøy

f

Vi rydder lager: utgående overmadrasser, gavler og noen utstillingsmodeller -50% Komplett +

2

DUX 7007 med Pascal 180/200 januarpris kr 49 900,- ( verdi 74 950,)

s Xleepp

DUX

÷15% rabatt på bestillinger av øvrige DUX madrasser og tilbehør.

DUX

DUXIANA.COM

7007 7007

Spesialbutikken for DUX i Bergen Strandgaten Teli 55a 32 24 l 55 b Ytterstu i gågaten. Sp e 91 s tKundeparkering. i k ke n


12

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Forfaller

Ruth Grung leder komité for miljø og byutvikling og synes det er svært trist at praktbygget i Kong Oscars gate forfaller mens kommunen ikke foretar seg noe.

Meninger

▍3 Et flerkulturelt Norge er et sterkere Norge

Meninger Synspunkt

Rapporten viser at kun 24 prosent av bedriftene har ansatte fra land utenfor Norden, og bare 10 prosent har som målsetting å øke andelen Marit Warncke innvandrere blant sine ansatte. Hele 74 prosent av de spurte i private bedrifAdministrerende direktør i ter oppgir fordommer er en viktig årsak til at Bergen Næringsråd innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner. Dette gapet mellom ønske og vilje, må vi jobbe for å fjerne. Vi må sette tydelige mål for mangfold og utvikle metoder og verktøy Næringslivet i bergensregionen trenger inter- forteller mer enn tusen ord at det er svært ver- som kan bryte ned fordommer og bidra til økt nasjonal kompetanse, kreativitet og nyskaping. difull kultur den enkelte har med i bagasjen fra mangfold og økt kompetanse. Samtidig strever svært kompetente innvandrere sitt hjemland, og at den multietniske helheten Alt for mange innvandrere med utdanning med å få jobb. Denne utviklingen skal vi snu, for skaper noe nytt. Fargespill er et levende bevis på fra høgskole eller universitet arbeider som multietnisk helhet gir nyskaping og styrker vårt at et flerkulturelt Norge er et sterkere Norge. taxisjåfører eller servitører. Undersøkelser fra næringsliv. Statistisk Sentralbyrå viser at innvandrere fra Bergen Næringsråds medlemsbedrifter trek- FJERN GAPET MELLOM HOLDNING OG Afrika og Asia er tre ganger mer overkvalifisert ker fram tilgangen til kompetanse som en av de HANDLING for jobben sin enn befolkningen generelt (2009). største utfordringene for å lykkes i fremtidens I en rapport utarbeidet for Integrerings- og I den internasjonale konkurransen om de beste konkurranse. Raske endringer i samfunnet, mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2010 mener 9 hodene «er det hodeløst» at næringslivet i berstore krav til omstillingsevne, og færre yrkes- av 10 ledere i privat sektor at innvandrere tilfører gensregionen ikke ligger langflat etter å sikre aktive nordmenn gir knapphet på kompetanse norsk arbeidsliv viktig kompetanse. I det dag- seg denne kompetansen. og konkurranseevne. Vi i næringslivet må heve lige er vi alle positive til ny kompetanse, men i oss over våre tradisjonelle rekutteringsarenaer handling spriker det sterkt mellom ønsket om INTERNASJONALT KARRIERETORG og ta i bruk den betydelige kompetanse som å ansette flerkulturelle, og viljen til å gjøre det. I Bergen Næringsråd merker vi heldigvis en ligger hos våre flerkulturelle medborgere.

gryende positiv holdning til å utnytte den flerkulturelle kompetansen. I fjor arrangerte vi en møteplass for næringslivsledere og flerkulturell, kompetent arbeidskraft. Dette skapte relasjoner, forståelse, ny kunnskap og mestring på en ny arena, på samme måte som hos barna i Fargespill. Denne suksessen gjentar vi den 2. februar 2011 i en ny innpakning. Da inviterer vi til Internasjonalt Karrieretorg, en karrieremesse der næringslivet i Bergen stiller opp og presenterer sine behov for kompetanse, arbeidskraft og innovasjon. I samarbeid med utdanningsog innvandrerorganisasjoner inviterer vi flerkulturelle til å møte bedriftene og utveksle behov, CV’er og muligheter. Sammen med vårt næringsliv ønsker vi å ta mangfold på alvor – og forhåpentligvis til gjensidig nytte for bedriftene og for kompetent arbeidskraft i vår region. Velkommen!

LÆR AV FARGESPILL Fargespill er et bergensk, flerkulturelt prosjekt der 70 barn og unge fra 20 land samspiller på senen. Det bygger på musikk, rytmer, sang og dans fra aktørenes hjemland kombinert med norsk folkemusikk og dans, der hver deltaker opplever samspill og mestring i et fyrverkeri av glede. Forestillingene forteller mer enn tusen ord på en fantastisk positiv måte hvordan ulike bakgrunner kan skape noe nytt, nyskapende og sterkere. Dette er noe av det beste integreringstiltaket Norge har sett. Fargespill står som et symbol for åpenhet, nysgjerrighet og innovasjon – ja, nettopp det vi i næringslivet ønsker å få til. Deres opptredener

Fagprøvekurs Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

FARGESPILL: Alle kan vi lære av Fargespill - et symbol for åpenhet, nysgjerrighet og innovasjon.

Foto: Kenneth Iversen

Kurs med oppstart i februar 2011:

• Anleggsgarter/driftsoperatør idrettsanlegg, start 23/2 kl. 17.30 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget, start 24/2 kl. 17.30 • Tømrerfaget, start 22/2 kl. 17.30 • Blomsterdekoratørfaget, start 23/2 kl. 17.30 • Helsearbeiderfaget, start 24/2 kl. 09.00 • Industrimekanikerfaget, start 23/2 kl. 17.30 • Kokk- og servitørfaget, start 23/2 kl. 17.30 • Renholdsoperatør, start 22/2 kl. 17.30 • Kontor, administrasjons og salgsfaget, start 21/2 kl. 17.30 • Yrkessjåfør og logistikk, start 22/2 kl. 17. 30 • Reiselivsfaget, start 24/2 kl. 17.30 Besøk våre hjemmesider for mer informasjon. Tlf. 55 30 90 50 - E-post: hordaland@aof.no - hordaland.aof.no

Datakurs for seniorer

Gitarkurs for barn

• • • • • • • • • •

• Gitar trinn 1, 8–10 år, sentr., start 26/1 kl. 17.00 • Gitar trinn 1, 11-13 år, sentr., start 26/1 kl. 18.30 • Gitar trinn 1, 9-12 år, Skjold skole, start 25/1 kl. 17.00 • Gitar trinn 1, 9-12 år, Skjold skole, start 24/1 kl. 17.00 • Gitar trinn 1, 9-12 år, Haukedalen skole, start 31/1 kl. 17.00 • Gitar trinn 2, 8-10 år, sentr., start 3/2 kl. 17.00 • Gitar trinn 2, 11-13 år, sentr., start 3/2 kl. 18.30 • Gitar trinn 2, 9-12 år, Skjold skole, start 25/1 kl. 18.30 • Gitar trinn 2, 9-12 år, Skjold skole, start 31/1 kl. 18.30

Data nybegynner, start 2/2 kl. 09.30 Data nybegynner, start 3/2 kl. 09.30 Data nybegynner, start 27/4 kl. 09.30 Data viderekomne, start 16/3 kl. 09.30 Data viderekomne, start 18/3 kl. 09.30 Bildebehandling, start 21/2 kl. 09.30 Bildebehandling, start 2/5 kl. 09.30 Windows Live mail, start 18/2 kl. 09.30 Windows Live mail, start 29/3 kl. 09.30 Fotobok, start 18/3 kl. 09.30 Tlf. 55 30 90 50 - E-post: hordaland@aof.no - hordaland.aof.no

Tlf. 55 30 90 50 - E-post: hordaland@aof.no - hordaland.aof.no


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokaten

@

Advokat Vegard Austgulen Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist. Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

JEG HAR HATT EN DEL saker knyttet til byggebransjen. Det hender jeg representerer en utbygger. Det hender jeg tar en jobb for en kjøper. Advokaten kan leies inn på begge sider – men selvsagt ikke samtidig. DET ER IKKE MIN MENING å skjære alle over en kam. Eller å være unyansert. Det finnes utmerkede kvaliteter i bransjen, og det finnes ikke fullt ut så utmerkede kvaliteter. Det er reist en del boliger i Bergen de siste årene. Mange av disse reises med rettslig ståsted i bustadoppføringsloven. Det vil si at eier har kjøpt en bolig som skal føres opp, ikke handlet

en «brukt» bolig fra privatperson. MANGE HAR KASTET SEG på bølgen. Utbyggere som overtar store landområder, og fører opp bygg i skjønn forening – gjerne med noen fellesarealer midt i mellom. Litt sånn uniforme boligområder, ikke helt som gammeldags villabebyggelse der de fleste hus var forskjellige. Alle er stilige, og innvendig går det i varianter av hvitt på veggene. Latte, caffe latte eller eggehvitt. Kanskje en dristig tone beige til tider. Sånn har jeg det selv også, jeg legger meg flat. Men så skjer det noe.

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Mye rart i byggebransjen

FOR DET KAN OPPSTÅ mangt slags skjær i sjøen. Da tenker jeg på mangelfulle kvaliteter ved eiendommene. Kjøper har etter loven en fem års reklamasjonsrett, og denne kommer til syne ved mangt et advokatkontor. Der kjøperne kommer innom med ulike vansker i bygget. Problemene er noen av den mer særegne sorten. Andre synes å gå igjen. Jeg synes det er for mange fellestrekk, og jeg ser at det er et knippe av utbyggere som etter hvert blinker seg ut. Noen utbyggere hører vi aldri om i reklamasjonssakene, mens andre hører vi stadig om. Er det tilfeldig. Eller er det slik at enkelte utbyggere firer på kvaliteten, har det for travelt – og ikke setter kvalitet fremst. De fleste tar seg likevel godt betalt. DETTE BLIR ADVOKATMAT. Det innrømmer jeg. Som starter med at takstmann leies inn. Rykker ut, avdekker mangler, setter priser på utbedringene. Klageskrivet går til selger. Om selger har utstyrt seg med eierskifte-avvisningsselskap, så går klagen dit. De avviser nemlig det

meste, derfor kaller jeg dem det. DERNEST BLIR DET RETTSSAK. Med fullt oppmøte med parter og dommer i heimen. Jada, må man så må man. Jeg har stor tro på mange aktører i bransjen. Som bygger, tar i mot reklamasjoner – og ordner opp. Så har du andre, der det synes som om det meste går galt. DERSOM NETTOPP DU ER i en slik situasjon, er du vernet av boligforsikringen. Da har du dekning for rettshjelp ved advokat. Jeg ser noen friske advokater på nett kaller det gratis. Det er ikke helt gratis. Klagesakene medfører en moderat egenandel for den forsikrede som klager over byggets kvaliteter. EGENTLIG SKULLE JEG ØNSKE slike saker var unødvendige. Like fullt er det sikkert at en del i min bransje gjør det til en del av sin levevei – å rydde opp i boliger.

Meninger Innlegg Hordaland – langt fra Regjeringskontorene BERGEN OG BERGENSREGIONEN rammes av en samferdselspolitikk der staten ikke tar ansvar for transportløsningene i de største byene – nøkkelpunkter i den nasjonale transportpolitikken. Bergen rammes særlig fordi geografi og topografi gir særlige utfordringer mht gjennomgangstrafikk. Statens veier gjennom Bergen bør staten modernisere, finansiere og flytte i ring utenom sentrum BERGEN RAMMES SÆRLIG fordi Bergen behandles dårligere – langt dårligere – enn Oslo mht statlig kjøp av kollektiv persontransport. Det siste er alt for lite kjent og alt for lite brukt mot regjeringen: Det mangler mer enn 300 mill. kr. årlig til kollektivtrafikk i Bergen i forhold til direkte statlige kjøp av persontransport over statsbudsjettet i Oslo. Særbehandling av Oslo i forhold til de tre øvrige storbyene må opphøre. I sin nyttårstale i jan 2010 inviterte statsministeren til bred rådslagning om viktige politiske saker. Han annonserte videre at hele regjeringen skulle på reise ut i landet for å få innspill. Målet var å få en bred debatt der fagmiljøer, bedrifter, organisasjoner og andre deltar. Et år senere kan vi se at Hardanger ble glemt. Riktignok kom både statsminister og statsråder til Hardanger – men det var for å drive brannslukning og ikke for å invitere til innspill.

Hvorfor ikke nedlegge Norsk tipping?

dokumenteres, at behov først og fremst dekkes med lokale og regionale tiltak, og at staten om nødvendig må ta ekstrakostnader ved en skånsom fremføring av nye kraftlinjer.

I AVISENE HAR det i senere tid vært altfor mye gamblere bare fordi det går til en god sak, mens fokus på poker og hvor grusomt det er med vanlige folk skal bli fremstilt som kriminelle alle de ulovlige pokerlagene. Jeg er blant dem bare fordi de skyter inn noen hundrelapper i som synes statens og politiets holdning her er et pokerlag? rimelig dobbeltmoralsk. For mange dreier ikke SYKEHUS HAR VÆRT en av de store sakene poker seg om storstilt gamling, men en kame- POKER BØR LEGALISERES eller så bør stagjennom hele 2010. Også Hordaland ram- ratslig hobby. ten snarest forby mye av Norsk tipping sin mes av ventelister og kutt i sykehustilbud. virksomhet. Manglende finansieringen, en byråkratisk og MEN LA OSS STILLE et moralsk spørsmål her: dyr foretaksmodellen og privatfobi gir pasien- Hvordan kan staten akseptere gambling på Trond Wathne Tveiten tene problemer. Også innenfor sykehussekto- spilleautomater, travbaner og i tillegg akseptere 8 Plass Ventres liste 2011 ren står regjeringens dogmatiske forstoppelse i storstilt reklame for all slags veien for nødvendig politisk fornyelse. mulige pengespill gjennom En utfordring blant mange for Hordaland i norsk tipping, mens van2011 ser ut til å være at fylket har fått ny fylkes- lige kortspillere blir forfulgt? ® mann. Slik Fylkesmannsordningen fremstår og Man kan si at Norsk tipping brukes i dag er det etablert et ikke-folkevalgt er bra for kulturlivet, men det Rydder- Laster på - Kjører bort politisk nivå mellom kommuner/fylkeskom- er faktisk gambling de driver. www.bosstaxi.no muner og stat/regjering. Er det greit at Norsk tipping Gratis tlfnr 800 41 150 driver storstilt rekruttering av DET HAR ÅPNET for forhistorisk»embedsverkstyring» i fylkene og det gir ulikt politisk rammeverk fordi fylkesmenn i ulike fylker opptrer DITEC Hobbykurs på ulik måte. Noen av fylkesmennene tiltar seg politiske roller som de etter FrPs mening LAKKBEHANDLING • Slektsgranskning, start 2/2 kl. 17.00 verken bør eller skal ha. Den beste medisinen • Vinteren er her, få bilen • Lag dine personlige kort, start 8/2 kl. 17.30 er å fjerne ordningen totalt. behandlet med Ditec... • Blomsterdekorering, start 17/2 kl. 17.30 Hordaland bør bli landets første fylkes• Gjør det ikke selv. • Vedlikehold av hagen, start 10/3 kl. 17.30 mannsfrie fylke – jeg utfordrer regjeringen til • En glans, som vi på å prøve ut en annen modell med mindre makt Tlf. 55 30 90 50 - E-post: hordaland@aof.no - hordaland.aof.no forhånd ikke trodde var til fylkesmann og mer makt regionalt og lokalt mulig. - og at det gjøres i Hordaland. • Er effektiv og gir langvarig

SAKEN OM KRAFTMASTER i Hardanger fremstår som en av regjeringens største politiske retretter i 2010. Om regjeringen vil ta bestilte Stortingsrepresentant Arne Sortevik, FrP utredningene på alvor gjenstår like fullt å se. Medlem av Stortingets Transport- og KommuniDet gjenstår også å se innholdet i regjeringens kasjonskomité varslede sak til Stortinget om de overordnete føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft. FrP legger for sin del til grunn at behov for kraft

BOSSTAXI

Tekstil

• Kreativ gjenbruksøm, start 15/2 kl. 17.30 • Sykurs, start 31/1 kl. 17.30. • Sykurs, start 15/2 kl. 17.30 • Sykurs videregående, start 8/2 kl. 17.30 • Mini Teddybjørner m.m., start 15/2 kl. 17.30 • Knipling, helg 18.-20. mars • Hardangersøm, prydsøm, start 15/2 Tlf. 55 30 90 50 - E-post: hordaland@aof.no - hordaland.aof.no

rustbeskyttelse. • Utfører alt innen bilpleie, også dekkskift. • Vi har dekkhotell.

Kokstad Bilpleie tlf. 957 24 881 / 930 12 553


14 22

▍ Annonse ▍Annonse

- Lever ut drømmen i Valestrand Rett før jul flyttet bergenseren Roald Fosse sammen med kone og to barn inn i drømmehuset i Valestrand på Osterøy. – Helt fantastisk, sier han. enklere rent økonomisk. Samtidig er de lokale entreprenørene interessert i å gjøre en så god jobb som mulig. For vår del bidro det til at hele byggeprosessen ble en svært positiv opplevelse, sier Fosse.

Eiendomvest

Familien Fosse er blitt forel- først og fremst med tanke sket, i et sted. De har bodd på barna, valgte de til mange år i Bergen, og sist slutt å flytte. De kjøpte på Bønes. Helt tilfeldig tomt og gikk i gang med besøkte Roald Fosse Osterøy å bygge drømmehuset. og Valestrand i jobbsam- - Hva som er drømmehuset PÅ LANDET, MEN SAMTIDIG menheng for noen år siden. er forskjellig fra person til NÆR BYEN Interessen for stedet ble vek- person, men det som er helt H a n j o b b e r s e l v p å ket og i dag snakker vi om et sikkert, er at det er lettere å Askøy og pendler frem dypere kjærlighetsforhold. realisere drømmehuset her og tilbake hver dag. - Vi falt pladask for enn i byen. Tomteprisene - Jeg pleier å ta fergen, og Valestrand. For det første er lavere, noe som gjør det er stedet veldig vakkert, men samtidig har det en spirit som er helt unik. Vi snakker om et samhold og en energi som jeg ikke har opplevd noen andre steder, sier Fosse. VAR MULIG Å REALISERE Etter litt frem og tilbake,

dersom jeg tar den som går klokken 06.05 om morgenen er jeg på jobb klokken 06.45. Fra jeg kjører på land tar det ikke mer enn rundt en halvtime til jeg er på jobb. Mange tror Osterøy og Valestrand er så langt bort, men det er feil, sier Fosse. Han tror mange lar være å se på Osterøy og Valestrand som et alternativ nettopp fordi de har en oppfatning av at det er langt unna. - Det er faktisk mange steder i Bergen hvor man bruker lenger tid til jobb enn det jeg gjør. Min oppfordring er at man må tørre å prøve. Vi har ikke angret et sekund på at vi gjorde dette. Barna trives kjempegodt og har funnet seg mange nye venner. Vi stortrives og har fått et mer harmonisk liv, sier Fosse.

Drømmen kan bli din Du kan gjøre som Roald Fosse. Eiendomvest har både tomter og boliger for salg i Valestrand. - Mulighetene er mange. Vi planlegager å legge ut mellom 50 til 100 boligtomter for salg. Man kan velge om man vil bygge selv eller om vi skal stå for byggingen, men tomtene vil bli solgt uten noen form for byggeklausuler, sier daglig leder av Eiendomvest, Ove Håland. Selskapet har i tillegg 36 terrasseleiligheter og seks eneboliger i rekke for salg i det samme området. Leilig-

hetene varier i størrelse fra 74 til 107 kvadratmeter. Eneboligene er på 117 kvadratmeter. De fleste vil oppleve prisene som svært hyggelige. - Leilighetene koster fra 1.7 til nærmere 2,8 millioner kroner. Eneboligene koster fra rundt 2,3 millioner kroner. Disse prisene er på nøkkelferdige boliger, sier Håland, som legger til at alle leilighetene har store terrasser med utsikt over vakre Valestrand.

Fordelene ved å bo på NordEuropas nest største innlandsøy er mange. Her er et veldig godt bomiljø for alle aldrer, og det er stor aktivitet i alle tettstedene på Osterøy. Man bor så å si i naturen samtidig som man er i umiddelbar nærhet til byen. Man slipper dermed maset og jaget som ofte preger en bytilværelse, men har samtidig tilgang til alle de fasilitetene som byen har å by på.

Kun 25-30 minutter unna ligger Bryggen i Bergen. - Man kan velge om man vil bruke den snart nedbetalte broen eller om man vil ta fergen. Uansett er Osterøy nærmere byen enn de fleste av nabokommunene, og til en brøkdel av prisen, sier Håland.

Eiendomvest as Postboks 15 5291 Valestrandsfossen Tlf. 56 39 00 03 Mob. 93241511 E-mail: post@eiendomvest.no www.eiendomvest.no

Ønsker din bedrift å annonsere med en tekstannonse i Byavisen. Kontakt oss på telefon 55 17 36 50, epost annonseinfo@byavisen.net eller annonser.byavisen.net


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Også imot ordre på hvilke som helst Føttene trenger fra india, produkter også både i små og store kvantiteter

UØNSKET TATOVERING? Før

Etter

Haukeland Spa & Helseklinikk spesialiserer seg på fjerning av tatoveringer. Som eneste klinikk i Norge tilbyr vi behandling med Nakke ryggmasj. Lynton Lasers nyeste Kr med hodebunnmsj. Q-switched laser!

fagfolk!

Mona´s KLINIKK

God Jul

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

IE RS

Web : indiskgroup.com

Tlf: 90273717, 99237074

Ayurvedic Skjønnhet Produckter MAGEDANS ANTREKK,

KLÆR, SMYKKER,SJAL, GAVER, SELSKAPSTOPPER MM

350,- (Ord Kr 500,-)

SVÆRT GODE RESULTATER!

I N Skjønnhet og hudpleie D I S CAN ARRANGE IMPORT OF INDIAN PRODUCTS

Behandlingen utføres av sykepleier

Nakke ryggmasj. med hodebunnmsj.

Kr 350,- (Ord Kr 500,)

Ring oss for en gratis konsultasjon NÅ!

55r +20legge 25 70 VoksinTlf. g lå r Biknikant inkl. www.haukeland-spa.no

Kr 560,- (Ord. Kr 745,-)

÷50%

Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj.

Ayurvedic - En naturlig

Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,- hårfjerning hele ansiktet Kr 400,-

Kr 425,- (ord. Kr 850,-) Kun for nye kunder

• Akupunktur • Klassisk massasje • Qi-terapi • Soneterapi

ABC klinikken (noen dager) 55 32 44 07

Gavekort

KjemisK Peeling nydelig hud og fantastisK glød

15

K

Kun for Ny Kunder Nakke ryggmasj. Kr 350,- (Ord Kr 500,) Voksing lår + legger Biknikant inkl. Kr 580,- (Ord. Kr 765,-) Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 475,- (ord. Kr 900,-) Mm

Kun for dame

Man,øns,fre Åsamyrane 86, 5115 Ulset

Vi har gavekort

Tirs,tors,lør Tverrgatten 13, Marken 5017, Bergen

Body Wrapping

Behandling utføres av off.godkj. helsepersonell m/spesialkompetanse

Restylane m.m. Raskt og synlig resultat. Lepper, kinn, hake m.m. Behandlingene utføres av sykepleiere som er Injeksjonsspesialister på Restylane m.m.

Effektiv figurforming m/naturlige planteoljer. ● virker avgiftende ● oppstrammende ● mot cellulitter.

FJERNER VI EFFEKTIVT

SINTERYNKEN DIN!

ditt ansiKt eR sPesielt det eR våR sPesialitet

Se opplagt og uthvilt ut Vi garanterer fantastiskt og umiddlebart resultat

Vi utfører medisinsk dokumenterte behandlinger som gir flotte resultater Vi benytter medisinsk teknisk utstyr som gir dokumenterte resultater Ellipse Klinikken har medisinsk ansvarlig lege

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.el l ipsek l i n i k ken.com

FOR 1900 KR

Frøken Dings er den eneste klinikken i Bergen som har spesialisert seg kun erning. ent di npå skjrynkefj ønnhetskonsul Vi tilbyr våre kunder det nyeste innen rynkereduksjon med Botox, Restylane og medisinske peelinger. Alle behandlinger blir utført av autorisert helsepersonell med lang erfaring innen kosmetisk medisin.

Kur 10 beh.

kr

490,-

www.frokendings.no

pr. gang

ABC-Klinikken

Tlf. 55 32 44 07 - Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no

Bestill time på www.frokendings.no eller tlf. 955 29 365 Nøstegt. 83. Kun åpen ved timebestilling.

Hudebu


16 22

▍Annonse ▍Annonse

Setter service i sentrum

De siste ti årene har verksted etter verksted flyttet ut fra sentrum. Tores Auto er ett av de få som er igjen. Tores Auto - Vårt nye verksted på Damsgård, som ligger bare knappe ti minutters gange fra sentrum, er et av de svært få sentrumsnære bilverkstedene som er igjen i Bergen. Beliggenheten er ideell for dem som jobber i byen og som trenger en service eller reparasjoner på bilen, sier daglig leder hos Tores Auto, Odd Tore Haarvei. Her har de også etablert en egen «Drop-In»-avdeling for EU-kontroll, hvor man kan vente på bilen mens den blir kontrollert. Ettersom myndighetene ikke sender ut innkalling til EU-kontroll lenger, får mange bileiere et lite sjokk når purring på manglende kontroll dumper ned i postkassen. Da kan det være greit å vite at Tores Auto under Puddefjordsbroen tar kontrollen på sparket. Verkstedet er det fjerde Tores Auto-verkstedet i Bergen og ble åpnet for et

par måneder siden. Selskapet har i tillegg verksteder både i Fyllingsdalen, Loddefjord og i Åsane. ØNSKER FASTE KUNDER Beliggenhet og tilgjengelighet er bare en av faktorene som er avgjørende når folk skal velge bilverksted. For svært mange handler det om tillit til verksted og mekaniker. - Vi har fokus på kundene og har en helt klar filosofi om å gi kundene det de trenger. Vi ønsker et langsiktig forhold til alle som viser oss den tilliten at de kommer til oss med sin bil. Derfor er vi alltid hundre prosent ærlig og gir dem bare det de trenger. Hos oss er det aldri noen som overselger tjenester, sier Haarvei. Dukker det opp noen helt nødvendige ekstrakostnader mens de tar hånd om bilen, ringer de alltid kunden med pris på

dette før de eventuelt går i gang med jobben. Derfor får aldri kundene noen overraskelser i form av høye verkstedsregninger når de kommer og henter i bilen. Og nettopp dette er trolig en av grunnene til at svært mange av verkstedets kunder gjengangere. - Det er mange som kommer igjen og igjen. Det er slik vi vil ha det. Vi ønsker å bli kjent med kundene våre slik at vi får et gjensidig tillitsforhold, sier Haarvei. GOD TILGJENGELIGHET Selskapet Tore Auto har en lang historie i Bergen. Det begynte med bensinstasjoner på Os og Nesttun på 60- og 70- tallet. Det de fleste husker er nok dekk og felgsenteret i Fyllingsdalen. De siste årene har imidlertid Haarvei bygget verkstedet opp til å bli et av de største uavhengige verkstedene i Bergen. - Vi har nå verksted både i Fyllingsdalen, Loddefjord, Åsane og på Damsgård. Vi har også planer om flere

verksteder, men hvor og når de kommer er ennå ikke avgjort, sier Haarvei. For kundene betyr dette at tilgjengeligheten er svært god. Er man i Bergen vest, nord eller sentrum er det aldri langt til et Tores Auto verksted. KOMPETENT STAB Før var det slik at for å beholde fabrikkgarantien på bilen så var man tvunget til å ta alt av servicer og reparasjoner hos et merkeverksted. I dag er dette endret, og man kan nå levere bilen inn på et hvilket som helst godkjent verksted og beholde fabrikkgarantien. - Det betyr at man kan forholde seg til det samme verkstedet selv om man bytter bil. Vi har moderne utstyr og nøler ikke med å bytte ut utstyret dersom det er kommet noe som vi mener er bedre på markedet, sier Haarvei. Alle mekanikerne har fagbrev og mange av dem har spesialkompetanse innenfor forskjellige tek-

niske felt og enkeltmerker. selskapets fire verksteder, - Fordelen når vi etter hvert men Tores Auto prøver å har blitt så mange er at holde ventetiden så kort vi kan lære av hverandre. som mulig for sine kunder. Noen har vært borte i en - Vi kommer nok til å ansette problemstilling og dermed noen flere dyktige fagfolk i får vi hele tiden en god erfa- løpet av 2011, slik at vi er ringsutveksling, sier Haarvei. godt rustet til å betjene våre Til sammen er det 18 bil- kunder så hurtig som mulig mekanikere som jobber på fremover, sier Haarvei.

Tlf. 05 999 Laksevåg 55349980 Damsgårdsveien 106, 5058 Bergen (rett under Puddefjordsbroen)

Loddefjord 55949700 Lyderhornsveien 291, 5171 Loddefjord (Tennebekken næringspark)

Fyllingen 55150515 Vardeveien 2, 5141 Fyllingsdalen (v/Shell-stasjonen)

Åsane 55199420 Liavegen 8, 5132 Nyborg

www.toresauto.no

Ønsker din bedrift å annonsere med en tekstannonse i Byavisen. Kontakt oss på telefon 55 17 36 50, epost annonseinfo@byavisen.net eller annonser.byavisen.net


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

17

ER!

NN TVI

HELSPORT ALTA

TES

Sovepose

990,-

Ekstrem Temp: -18`c Komf.Temp: -10`c Ord Pris: 1599,-

l l l l l

Badeland Ishall Curling Bowling SATS

Vi “skreddersyr” den perfekte Blåtur, bedriftsarrangement eller kurs & konferanse for deres bedrift

2 runder BOWLING, PEPPES PIZZA & ... En av de mest populære pakkeløsningene blant bedrifter og vennegjenger!

Hos oss finner du:

www.vestkanten.no

– Peppes Pizza, Sportspub m/storskjerm – 18 moderne bowlingbaner – Selskapsmenyer og alle rettigheter – Kurs-/konferanse-fasiliteter for opp til 150 personer, alt av konferanseutstyr.

Vi har alle rettigheter...

Våre samarbeidspartnere:

Vestkanten Senter, 5881 Bergen Tlf.: 55 50 77 80

Åpningstider:

Mandag – torsdag 12 – 22 • Fredag 12 – 23 Lørdag 12 – 23 • Søndag 12 – 22

Vær rask, bestill i dag!

Vinterglede

Velkommen til fjells Lette fine turløyper i skogsterreng og høyfjell. Skisenter med akebakke. Ta toget til Geilo, vi henter. 1/2 pensj pr døgn kr 740,- Økonomirom ÷kr 100,Gode barnerabatter ● Seniorpriser

Dagali, 3580 Geilo ● tlf. 32 09 37 00

www.dagalihotel.no

AKTIV VÅR Ta kontakt for info om vårens kurs

e-avis Les også Byavisen på internett:

byavisen.net/e-avis

Ring 55 55 36 10 eller se www.folkeuniversitetet.no

A L L E S A L G S VA R E R

1/2 Vestkanten

● tlf. 55 26 95 25

PRIS av ordinær pris.


18

Finn Mohn Butikken for fritidstøy Danmarksplass Tlf 55299020

▍Annonse Julegave fra oss

Til huseiere i Bergen: til alle våre kunder

÷15% ta med annonsen

Sjekk hustaket, unngå bøter!

Tekst til

Vi kan tilby, rengjøring av takrenner, rep. takrenner, montere/skifte snøfangere, kontrollere og evnt feste takstein. Vi har egne lifter til å utføre jobben. på ordinere Dette for å forebygge/ hindre atvarer det faller ned stein, istapper m.m når vinteren kommer.

Gravferd slik pårørende ønsker det. bilde Verdighet - Omtanke Lavere priser

Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00 Apningstider man-fred 9-19 Julaften 9-13 25

Vi tilbyr også brøyting og salting av fortauer m.m

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119 Tlf. 56 35 70 80 • www.total-service.no

år!

Stort merkevaresalg HH - CK - Skogstad

÷15-60% fra onsdag 12. januar

Åpningstider: Man. - fre 9-16.30 • Tors 9-19 • Lør 10-15 Send sms: Tid til 2007 -Få tilbud!

Lei av å vaske? Mer fritid? Få CityMaid!

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Butikken for fritidstøy Danmarksplass • Tlf. 55 29 90 20

Vi utfører:

wFast vaskehjelp wEngangsoppdrag wVindusvask wVisningsvask wFlyttevask m/garanti

Få tilbud i dag på tlf: 4000 6330 eller www.citymaid.no

Trenger du elektriker?

T NYHE DELL MO GULV

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

Dager vi gjerne vil feire Bryllup – Barnedåp Sølv/gullbryllup – Runde dager

OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

i flotte omgivelser på

Perfekt til luncher og forretningsmiddager

Velkommen

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. eller besøk vår butikk Silhuett i Håkonsgt. 13 Tlf. 55 90 06 76 for et godt tilbud! RA RF PRISE

,14.990

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Nils David Hellesland tlf. 483 17 821

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED Elsesro 1, 5042 Bergen, Tlf. 55 25 70 34, Mail: gbtr@online.no www.tracteurstedet-gamle-bergen.no

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

www.total-service.no

Digg frisørteam

til vår nyåpnede frisørsalong

2.etg Sundt Motehus ● Tlf. 55 32 11 11

Hjemmehjelp?

Vi har dyktige hjemmehjelpere. Godkjent av kommunen! Samme pris. Tlf.: 48 31 58 62

Drop in ● Timebestilling


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

VI RYDDER PLASS FOR NYE KONKURS BO OG VAREPARTIER

÷90% ÷80% ALLE «TILBORDS» VARER

OG VI HAR 40 PALLER SOM SKAL VEKK!! NYE VARER KOMMER INN!

E?

LIGST IL B S E G R O N ,9 SNE 4 K O V IL T R E D D O ISBR

ALLE SKO DAME - HERRE - BARN ARER! KJENTE MERKEV

NORGES BILLIGSTE HUSHOLDNINGSARTIKLER FRA DIVERSE VAREPARTIER! D I D R I K S O N - T I L B O R D S - VA N G E N - A D I D A S - M A R I N A A L P I N B Y - T O R I N N - S A L O M O N - C R I S P I - M A D S H U S - V Ô L K LT R A N G I A L OW E A L P I N E - A S I C S - N I K E - M A R M OT - T E C N I C A

OUTLET NORGE 3000 m2 KONKURS/LAGERUTSALG MED «ALT MULIG» MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 ( TIDLIGERE GO CART SENTERET ) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO

19


20

▍Livsstil Kryssord

TRENING MED MENING, START MED

KAMPSPORT

PS

TE

KA

M

R

KRAV MAGA - JU-JUTSU - KICKBOXING IAIDO - MMA/SHOOTFIGHTING KARATE-JUTSU

P O RTSEN

Tlf. 907 902 82

Medhaugsflaten 1 Hilleren/Mathopen

WWW.BUSHIDO.NO

E-avis Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

DITT LOKALE TRENINGSSENTER

JANUARKAMPANJE KUN

319,-

Gjelder 12 måneders medlemsskap* Fire gode grunner til å velge Nr1Fitness: • LAVE PRISER • GRATIS TRENINGSVEILEDNING

HELE ÅRET

• GRATIS INNMELDING • TREN NÅR DU VIL,

ÅPENT 24 TIMER

Nr1Fitness finner du nå på følgende steder: • LANDÅS • FYLLINGSDALEN • OSTERØY • SENTRUM • ÅSANE

Ring oss på: 55 16 57 00

WWW.NR1FITNESS.NO

* Egne priser gjelder for våre fullskala sentre, se våre nettsider for mer informasjon

PER MND.

21


22

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Gitarist og vokalist

Kultur I byen I byen Konsert ONSDAG 12. JANUAR Kveldstoner i åpen kirke, Storetveit kirke Klokken 19 Exploding Rubber Band, Garage Klokken 22 TORSDAG 13. JANUAR Champagne & Charme, nyttårskonsert med Forsvarets musikkorps Vestlandet, Fana kulturhus Klokken 19 Møtested Wien, Bergen Filharmoniske Orkester, Grieghallen Klokken 19.30 FREDAG 14. JANUAR Champagne & Charme, nyttårskonsert med Forsvarets musikkorps Vestlandet, Fana kulturhus Klokken 19 Beethovens syvende, Bergen Filharmoniske Orkester, Grieghallen Klokken 19.30 Reggaefestival m bl.a David Rodigan, King Klang lydsystem og VJ Hagenisse, Kvarteret Vannspeil med Eline Sundal, Studio USF Klokken 19 Pete Molinari, Hulen Klokken 21 Chris Thompson/ Mads Eriksen Band, Madam Felle Klokken 22

Fredag åpner Chris Thompson og Mads Eriksen band vårprogrammet hos Madam Felle. Chris Thompson var vokalist og frontfigur i det legendariske bandet «Manfred Mann’s Earth Band». På repertoaret står en rekke Manfred Mann-klassikere. Både «Davy’s On The Road Again», «Blinded By The Light», «Mighty Quinn», «For You», «Questions» og «Redemption Song», lover hjemmesiden til Madam Felle. Thompson har både skrevet låter sammen med Mads Eriksen, og medvirket på gitaristens siste soloutgivelse, «Redhanded».

Anbefalt av Bruce Springsteen Fredag 14. januar får Hulen besøk av den engelske folk-/bluessangeren Pete Molinari. Det er to år siden han sist gjestet konsertstedet, og siden den gang har han gitt ut sitt tredje album, «A Train Bound for Glory», som har høstet gode kritikker både i USA og Europa. Det sies at Molinari er en atypisk musiker til å være fra England, med sin americana-influerte musikk og lyse, nærmest crooneraktige stemme gir han assosiasjoner til Hank Williams, Chris Isaak og Phil Ochs. Molinari er av maltesisk og egyptisk opprinnelse og er oppvokst i Kent utenfor London. Likevel er det den amerikanske folkkulturen man helst forbinder med hans musikk. Han blir også sammenlignet med Bob Dylan og Woody Guthrie. Byer som New Orleans og New York fungerer som kulisser i flere av hans tekster. Han har fått kvalitetsstempel av Bruce Springsteen som i et intervju ble spurt om hva han hørte på: «Pete Molinari – and if you dont know anything about him, he is great!»

I byen Scene TIRSDAG 11. JANUAR 1929 – Oppgjøret i Capo by, Fana skoleteater Hverdager klokken 19 La Cage aux Folles, DNS Hverdager klokken 20 TORSDAG 13. JANUAR Tyl, Logen Teater Klokken 18 og 20.30 FREDAG 14. JANUAR Tyl, Logen Teater Klokken 20.30 LØRDAG 15. JANUAR Tyl, Logen Teater Klokken 18 1929 – Oppgjøret i Capo by, Fana skoleteater Klokken 20 La Cage aux Folles, DNS Klokken 18

I byen Barn LØRDAG 15. JANUAR Absolutt barnas Lollipop, Fana kulturhus Klokken 16 Med tango i blodet, familiekonsert i Grieghallen Klokken 14

Kilde: Underskog

Mojo Workout med bl.a. The Gravemen og Thee Rabbens, Garage Klokken 22

Blå jakt, DNS Klokken 15 MANDAG 17. JANUAR Blå jakt, DNS Klokken 17

LØRDAG 15. JANUAR Expand the Blues, Madam Felle Klokken 22.30 Lucky Lew, Garage Klokken 22.30 SØNDAG 16. JANUAR Nyttårskonserter i regi av Norges Korforbund Hordaland. 63 kor med mer enn 2000 korsangere deltar i ni ulike kirker: Nykirken, Erdal Kirke, Biskopshavn kirke, Fyllingsdalen kirke, Bergen Domkirke, Skjold kirke, Slettebakken kirke, Landås kirke og St. Paul kirke. Klokken 18

Ni kirker, 63 kor

I byen Annet TIRSDAG 11. JANUAR Tom Kosmo, utstilling i galleri Langegården Frem til 30. januar SØNDAG 16. JANUAR Den synske frisøren Gordon Smith, Grieghallen Klokken 19.30

Vet du om noe som skjer? Tips oss på redaksjon@byavisen.net

KOR I KIRKE: Fana Mannskor synger i St. Paul kirke denne søndagen. Konserten begynner klokken 20, mens alle de andre konsertene starter klokken 18.

Ni kirker fylles med korsang på søndag når Norges Korforbund Hordaland arrangerer sin årlige veldedighetskonsert. 63 kor med mer enn 2000 korsangere deltar, og alle inntektene skal gå

til Unicef, øremerket flomofrene Nykirken, Erdal kirke, Biskopshavn i Pakistan. kirke, Fyllingsdalen kirke, Det koster ingenting å over- Bergen Domkirke, Skjold kirke, være konsertene, men det er Slettebakken kirke, Landås kirke kollekt på vei ut igjen. Disse og St. Paul kirke. ni kirkene fylles med korsang: Kor som Alt for damene,

Mannskoret Ljom, Vokalensemblet Skrik, Lysekoret og Haukeland Songlag er med på søndagens ni nyttårskonserter.


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

DITT LOKALE TRENINGSSENTER

Fire gode grunner til å velge Nr1Fitness: • LAVE PRISER • GRATIS TRENINGSVEILEDNING

HELE ÅRET

• GRATIS INNMELDING • TREN NÅR DU VIL,

ÅPENT 24 TIMER

319,-

PER MND.

JANUARKAMPANJE Ring oss på: 55 16 57 00

WWW.NR1FITNESS.NO * Egne priser gjelder for våre fullskala sentre, se våre nettsider for mer informasjon

23


24

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Lissie

Kultur Musikk

Bellamy brothers: Anthology Div art: Hits for kids 24 Lissie: Catching a tiger Bruce Springsteen: The Promise Rihanna: Loud Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke

Ny jazzgeneral EKSOTISK: CVen til Roger Urhaug inkluderer blant annet utelivsjournalistikk, drift av personalrestauranten Albatross, bartenderjobber og trommisvirksomhet. Nå hører han seg opp på jazzfronten før han erobrer kontoret på Verftet.

Roger Urhaug (32) tror erfaringen bak baren er essensiell for at han nå er tilbake der han begynte som kaffekoker. Møt den nye lederen for Bergen Jazzforum. – Hva er din ambisjon som ny leder? – Det er å gjøre jazzen mindre Det har så vidt bikket 2011 i det vi mystisk. Jazz er ikke bare plingentrer Roger Urhaugs nye domene, plong. Jeg vil gjøre avstanden minBergen Jazzforum på Verftet. Han dre til Verftet. Jeg ser på meg selv er bare én klokketime inn i den nye som bor i Nøstegaten, det er ikke på jobben som leder for en av Norges Verftet jeg har vanket mest – selv om største jazzarrangører. Og han jeg er interessert. Vi ligger litt utenvet han skal hoppe etter Wirkola. for allfarvei – i bergensk forstand. Avtroppende leder heter Linda Jeg har lyst å åpne Verftet mer. Skipnes Strand og har høstet mye suksess, blant annet for konseptet EN SNILL ARBEIDSMAUR «Bajazz» som er jazzkonserter for Roger Urhaug er ikke ukjent med barn. plakatene som henger og vitner – Den som skal hoppe etter Linda, om aktivitet på 80-tallet, eller kafmå hoppe langt. Fordelen er at hun femaskinen som surkler. Han kom har pløyd mye mark, og det går an å til Jazzforums lokaler for ti år siden, videreføre mye av det hun har gjort, som svoren militærnekter og fikk sier Roger Urhaug. oppgaver som å trakte kaffe og Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

vaske gulvet. – Visste sivilarbeideren at han en gang skulle komme tilbake som daglig leder? – Nei, for meg var det en stor overraskelse at jeg fikk jobben. Det er så mange flinke folk. Samtidig har jeg vært med i miljøet som frivillig, understreker Roger Urhaug. – Hvorfor fikk du jobben? – Det er vanskelig å si. Kjæresten min sier at jeg er flink til å snakke med folk. Roger Urhaug har det han selv kaller en «komplisert CV». Den er i alle fall eksotisk. Han har vært utelivsjournalist i tidligere BTV, og for tiden er han avtroppende sjef i en personalkantine i Solheimsviken. Mange kjenner ham som servitør

både på daværende Jonsvoll, Henrik og Bien. Han mener jobben som bartender er høyst relevant for den nye tilværelsen som leder for Vestlandets største jazzscene. – Ikke minst har jeg opprettholdt kontakten med miljøet på den måten. Det er en veldig synlig jobb. Dessuten har jeg lært veldig mye av Johnny Ve som driver Henrik. Man skal være kompromissløs, snill, men rettferdig. Det er en ledelsesfilosofi som jeg har tatt med meg fra Johnny Ve. Dessuten er jeg en arbeidsmaur, forteller Urhaug. LIKER TRADISJONELL JAZZ Han må vedgå at jazzlisten på Spotify har blitt kraftig oppgradert etter han fikk telefonen om den nye

– Jeg måtte ikke komme med noen trosbekjennelse innenfor jazzen for å få jobben. I det siste har jeg vært mest eksponert for muzak i min jobb i kantinen, så jeg har hørt meg litt opp i det siste. Roger Urhaug, ny leder for Bergen Jazzforum


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

John Olav Nilsen i Kirkenes Om ikke lenge starter John Olav Nilsen & Gjengen på sin norgesturné. Første stopp er Kirkenes i nord, før de reiser videre til Sogndal, Stord, Kristiansand, Grimstad, Stavanger, Gjøvik, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. Gruppen besøker Verftet 19. mars, og etter det gjester de Drammen, før det

25

Mest spilt Både Lars Vaular og John Olav Nilsen & Gjengen topper listen over de mest spilte sangene på NRK Petre i 2010. Lars Vaulars «Rett Opp Og Ned» ble kun slått av Karpe Diem ft Andreas Grega med «Ruter», mens John

hele avsluttes i Oslo 25. mars. Bandet har også plateutgivelse like rundt hjørnet. Det nye albumet «Det nærmeste du kommer» slippes allerede 7 februar, og ifølge bandets facebookprofil er det noe å glede seg til.

Olav Nilsen & Gjengen med «Hull I Himmelen» havnet på syvendeplass. Ellers var alt fra Owl City og Biffy Clyro til Bjørn Johan Muri å finne på listen. Lars Vaular havnet også på sjetteplass over topp ti artister, skriver ba.no.

l Svarte drønn i t r e g r e sv s e l i M fra Dalen g o Ella

Militærdrømmen har blitt virkelighet. Kristoffer Georg Nøstdal og kameratene i Blackout Dreams gir ut plate, og har spilt både i Førde og Mundal. Nå håper de på festivaljobb på Askøy.

NORSK: Blackout Dreams mener de har funnet sin egen nisje ved å synge pop metal på norsk. Nå håper de å få gjennomslag utenfor hjemmebanen Fyllingsdalen. Foto: Silje Stavrum Norevik

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Foto: Silje Stavrum Norevik

jobben. Selv sverger han til klassikerne som Ella Fitzgerald og Miles Davis. Trommisen liker også elektronisk eksperimentell jazz. – Jeg måtte ikke komme med noen trosbekjennelse innenfor jazzen for å få jobben. I det siste har jeg vært mest eksponert for muzak i min jobb i kantinen, så jeg har hørt meg litt opp i det siste. Men foreløpig er det papirarbeid jeg skal ta meg av, og det er jeg glad for. Vi har erfarne folk her med lang fartstid, derfor er det med en viss ærefrykt jeg går inn i jobben, sier Roger Urhaug. Han er opptatt av at han også skal være leder for de 500-600 medlemmene av Bergen Jazzforum. – Jeg gleder meg veldig mye til å få være med og arrangere Nattjazz. Det er et priveligium, og en festival jeg har hatt et forhold til siden mine egne spede 20 år.

Dessuten synes jeg det er utrolig bra at Datarock skal lage musikk for barn. Mer av programmet kan jeg foreløpig ikke røpe, sier Roger Urhaug. – Da Bjarte Hjelmeland ble teatersjef dro han ut til skoler med mål om å «høvle ned dørstokken» på DNS. Har du en lignende strategi? – Jeg skal selvsagt snakke varmt om Jazzforum hvor jeg går. Men jeg vil heller ikke bli noen gallionsfigur for jazzen. Vi har allerede en del samarbeidsavtaler på gang med næringsliv. Samtidig er jeg opptatt av å få flere unge hit.

Mens høyblokkene i Loddefjord jevnlig har klekket ut musikalske gatepoeter de siste, har det vært relativt stille fra 5147 Fyllingsdalen. Men noe er på gang på gutterommet til Anders Linge Breilid (21). Bandet Blackout Dreams har spilt 24 konserter siden slutten av 2009 for å få mest mulig live-erfaring. Men siden adventstiden i fjor har de buret seg inne for å ferdigstille platen som skal komme snart. Den er egenfinansiert siden familien Breilid har eget studio, og skal spres for digitale vinder via alle mulige markedsføringskanaler. – Målet er foreløpig å gå i null, sier Kristoffer Georg Nøstdal.

– På norsk kan man ikke gjemme seg i språket, og man må stå for det man skriver og tørre mer. Dessuten må vi jo innrømme at vi har et større ordforråd på norsk, sier Endre Kolle. Flere av dem møttes på Ortun ungdomsskole, og har spilt sammen lenge, men det var Kristoffer Georg Nøstdals militærdrøm fra da han var i Garden som endelig realiserte planen om eget band. Da tok han nemlig kontakt med barndomskameratene for å tromme sammen til jam session. Flere av dem er selvlærte. – Hver dag etter ungdomsskolen gikk jeg hjem til en gitarguru i Fyllingsdalen, Sindre som var to år eldre enn meg, og bare så på når han spilte. Slik lærte jeg meg å spille gitar, forteller Nøstdal. For andre i bandet startet musikerdrømmen med å se Metallica på TV som 12-åringer. Flere av dem kombinerer rockestjernedrømmen med studentliv på Lærerhøgskolen på Landås.

SINT VOKAL De kaller det «death pop», og mener dermed de har funnet sin egen musikalske nisje, fordi de delvis synger på norsk, og er mykere enn «death metal», men hardere enn gjengen fra Loddefjord. En rask kalkyle viser at omkring halvpar- VIL PÅ FESTIVAL ten av platematerialet er preget av Etter å ha prøvd flere av Bergens bergensk språkdrakt. spillesteder, er de nå mer enn klar – Hva skjer når man synger på for å erobre ukjent land. Nå håper norsk? de blant annet å bli booket til Lost

Weekend på Askøy og Malakoff i Nordfjord. Vesle Mundal, Førde og Oslo er allerede besøkt av bandet fra Fyllingsdalen. – Da tabbet vi oss litt ut ved å ta morgentoget til Oslo, spille konsert, gå på byen, og så ta toget hjem igjen til konsert i Bergen. Så vi har lært litt av turnélivet, sier Kristoffer Georg Nøstdal. Mens det musikalske lydbildet reflekterer stemninger, legger ikke fyllingsdølene skjul på at de stjeler stoff fra egen biografi. – Vi har en sang som heter «Adams venn, Evas elsker». Du kan jo selv tenke deg hva det handler om.. – Hv o rd a n g i k k d e t i virkeligheten? – Det ble slutt mellom «Adam» og «Eva», og jeg møter henne av og til, røper Kristoffer Georg Nøstdal.


26

▍Kultur Scene

Forteller jødenes historie på Møhlenpris Karoline Stemre har hatt flere telefonsamtaler med farmor for å forberede seg til rollen som Nini i teaterstykket «Et bedre sted».

– Ideen til stykket hadde jeg vanskelig fått uten å leve så tett på historien. Jeg har ønsket å skape et engasjerende teaterstykke om skjebnen og historien til denne familien. Stig Amdam, regissør

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

– Og jeg må nok ta noen telefoner til nå som premieren nærmer seg, sier Karoline Stemre. Hun spiller nemlig femtenåringen Nini Beyer som bor i en leiegård på Møhlenpris under andre verdenskrig. Dit kommer familien Müller fra Alverstraumen og vennskap oppstår. Teaterstykket tar utgangspunkt i lokal krigshistorie om de 17 jødene fra Bergen som ble deportert til Auswitzch i november 1942. Ingen av dem kom levende tilbake. Dramatiske krigshendelser er bakteppet for skildringen av to familiers liv på Møhlenpris i krigstid. – Selv om det er en pågående usikkerhet, er det også lykkelige dager og hverdagsliv som skildres i stykket, forklarer Karoline Stemre. – Hvordan setter man seg inn i en historie og en skjebne som utspilte seg for over 60 år siden? – Vi har jo fått en del input av regissør Stig Amdam. Vi har møtt et tidsvitne. Dessuten har jeg hørt med farmor som var ung på den tiden om hvordan de tenkte og hva de gjorde på. Men selvsagt er det en utfordring å kjenne på en redsel jeg aldri selv har følt, sier Karoline Stemre. Debuterte som tolvåring Før det bikket 2011 ble hun kåret til ett av skuespillertalentene som BT hadde tro på, og hun høstet skamros for rollen som den grenseløse, tøffe, men sårbare Marianne i filmen «Vegas» innspilt på Dokken, bare et steinkast fra det Møhlenpris som er geografien i teaterstykket. – Det er nok mange ulikheter

for annen gang. Det blir ikke med tekst fra «Et bedre sted». – Her har jeg nemlig ingen monologer, sier nittenåringen. Regissøren for det hele Kanskje hadde det ikke blitt noe teaterstykke om de ti jødene som ble deportert fra Møhlenpris dersom ikke dramatiker og instruktør Stig Amdam selv hadde leilighet i Welhavens gate. Årlig har han gått i tog for å minnes de ti jødene, arrangert av 26.november-komiteen i bydelen, såfremt han ikke har stått på scenen som skuespiller på DNS. – Ideen til stykket hadde jeg vanskelig fått uten å leve så tett på historien. Jeg har ønsket å skape et engasjerende teaterstykke om skjebnen og historien til denne familien. Det som skjedde med jødene var fryktelig og vi må stadig minne hverandre på det slik at det ikke skjer igjen, sier Stig Amdam. – Hvilke utfordringer ligger i det å være regissør for selvskrevet stykke? – Det er et spørsmål som filmregissører aldri får. Jeg setter opp mitt eget stykke og da blir det en totalitet, og jeg får det akkurat som jeg vil. Fordelen kan være at jeg sammen med skuespillerne oppdager nye ting i historien underveis, sier Stig Amdam. KAROLINE: Skuespilleren ble sist sett i Vegas, men nå gestalter hun femten år gamle Nini når stykket om jødene på Møhlenpris Dramatikeren mener den dramahar premiere 22.januar.  Foto: Silje Stavrum Norevik tiske historien til jødene i Bergen er «uhyre lite nevnt». – Det er underlig at så lite er fortalt mellom Nini og Marianne. Og man Hun er ikke ukjent i gangene og hun sin barnerolle med en annen, må selvsagt tenke annerledes når garderobene på DNS. Her debuterte og kombinerte de skrå bredder med om de 726 jødene som ble deportert fra Norge. I et demokrati må vi alltid man spiller for teater, enn når man hun som 12-åring i stykket «Ved skolegang. – Det stilles selvsagt helt andre krav være på vakt når menneskeverdet spiller film. Nå spiller vi dessuten kattemyra». Hun er et av talentene scene for scene kronologisk, og kan som institusjonsteatret har fulgt til meg nå som jeg er blitt voksen, sier blir krenket. Jeg håper publikum jobbe med karakterutvikling på en nøye for å foredle unge bergens- Stemre som i år prøver seg på opp- kjenner seg igjen i stykket. Dette annen måte, sier Stemre. skuespillere. Den gang alternerte taksprøve på Statens Teaterhøgskole kunne vært oss.


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

27

Når kvalitet teller....

Grip n e s n a j s Finn ! formen

Du finner alltid et Sprek og Blid senter nær der du jobber eller bor!

Nå også i Drotningsvik! De 100 første som melder seg inn mottar en tøff jakke!

Verdi 1300,Gjelder pr. senter og minimum 12 mnd medlemskap.

4 treningssentre - et medlemskap Straume, Tlf: 56 90 19 00 Mathopen, Tlf: 56 90 19 09 Ågotnes, Tlf: 56 90 14 70 Drotningsvik, Tlf: 56 90 14 75

Nye kurs i januar: -FunkyKidz (Straume, Mathopen, Ågotnes) -Bliss Dance Academy (Straume, Mathopen, Ågotnes) -Xtravaganza (Straume) -Vektreduksjon/livsstilkurs (Straume)


28

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Mest sett på kino

Megahjerne

Uke 53, 31.12 - 06.01.2011

Kultur Film

Kongen av Bastøy Legenden om Narnia Reisen til det ytterste hav Megahjerne Verre enn verst - Little Fockers The Town

GUDFAREN: Den legendariske filmen vises i digitalt format, som en del av Cinematekets nye serie, Torsdagsfilmen. Dette er et samarbeid mellom cinematekene om digitale visninger i syv ulike byer.

Boltrer seg i klassikere På ti år er besøkstallene til Cinemateket halvert. – Vi må bli mer kommersielle, sier daglig leder Ole Petter Bakken. Camilla Aadland camilla@byavisen.net

For ti år siden hadde Cinemateket rundt 10 000 besøkende årlig. Siden har besøkstallet falt jevnt og trutt, og i fjor var rundt 5000 betalende medlemmer innom kinosalen på USF. – Cinemateket er i endring. Det skyldes i veldig stor grad ting utenfor

BYGGET FOR VESTLANDSVÆRET

oss selv, sier Bakken. er vi ikke i dag. Plattformene for å Forklaringen er at verden var en vise klassisk film har eksplodert og annen da Cinemateket startet opp landskapene filmklubbene opererer for 18 år siden. i er endret. I dag er utvalget på nett – I 1992 hadde Norge én TV-kanal, og dvd enormt, sier Bakken. med én mandagsfilm. Dvd hadde Men ett fortrinn har Cinemateket ikke gjort sitt inntog, og ville du se fremdeles: en film som Citizen Kane, hadde du – Kinoopplevelsen har vi fremdeett sted å oppsøke, nemlig filmklub- les. Vi kan tilby kino som en sosial bene, sier kinosjefen. arena. Vi kan også fungere som los eller veiviser inn i filmhistorien, sier FILMLANDSKAPET ER ENDRET Bakken. De mest ihuga filmentusiastene Cinematekets jobb er dermed kunne bestille VHS-filmer fra å plukke de beste filmene fra hver England, men dette var en tungvint årgang, gjennom snart 120 års filmprosess, som kunne ta tre-fire uker. historie. Disse presenteres i serier, – Cinemateket hadde monopol gjerne med regissøren som utgangspå klassiske filmopplevelser. Der punkt, eller fordelt over tema.

– Vi kan boltre oss i de beste klasHan er opptatt av å få frem at sikerne. Utfordringen fremover er å Cinemateket ikke er et studentsted. bli mer kommersielle. Ikke i film– En av våre primære målgrupper utvalg, men på drift, understreker bør være voksne mennesker mellom filmentusiasten. 40 og 60 år, som har store barn og tid til kulturliv. Vi må få dem like interUTFORDRER VOKSNE essert i å gå på Cinemateket, som Siden i høst har Cinemateket dermed på DNS, i Kunstforeningen eller på hatt en informasjonsarbeider i halv BIT. Dette bør være en kulturarena stilling, som skal hjelpe filmklubben for hele Bergens befolkning, sier til å endre kurs, og bli bedre på profi- kinosjefen. lering og markedsføring. Han innrømmer at beliggenhe– Vi er i en prosess på hva vi skal ten på Verftet, ikke er den beste for å være. Kinoopplevelsen er trumfkor- få den eldste delen av befolkningen tet vår. Vi kan ikke garantere at du vil til å komme. Men han ønsker dem like filmen, men vi kan garantere at mer enn gjerne velkommen. den har en betydning og at den vil gi – Vi hadde et svært voksent par her deg en opplevelse, sier Bakken. for en tid tilbake. De var nærmere 90

Ukens premierer • • • •

Innendørs elementproduksjon Ferdig grunnet kledning Fukt og vindsperre som standard Velg mellom mange standardmodeller eller en «skreddersydd» garasjeløsning • LOBAS® Garasjeport i stål - en sikker portløsning som krever lite vedlikehold

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no

Another Year. Filmen følger fire årstider i livene til det middelaldrende ekteparet Tom and Gerri, deres 30-årige ungkarssønn Joe og Gerris single kollega Mary. Komedien og dramaet fra den britiske mesterregissøren Mike Leigh ble mottatt med applaus da den ble vist under hovedkonkurransen ved filmfestivalen i Cannes. Filmen fikk også prisen Gledessprederen i Haugesund.

Morning glory. Den lokale nyhetsprodusenten Becky Fuller har endelig fått drømmejobben i New York. Hun har fått lederansvaret i det nasjonale morgenprogrammet Daybreak. Men fra første dag er drømmen i fare for å bli et mareritt. En stor hindring står mellom Becky og hennes klatring mot toppen: den legendariske Mike Pomeroy, en gretten, arrogant ankermann.

Easy-A. Etter at en liten hvit løgn om å miste jomfrudommen kommer ut, opplever den veloppdragne high school jenta at livet blir som Hester Prynnes liv i "The Scarlet Letter", en historie hun akkurat nå leser på skolen, helt til hun bestemmer seg for å bruke ryktet til å heve sin sosiale og finansielle status.

Eventyrhuset. Syv år gamle Natanaël kan ennå ikke lese. Hans foreldre arver huset til en eksentrisk gammel tante, selv arver han boksamlingen. Nat oppdager at bøkene er ly for alle heltene som finnes i barnelitteraturen. Nå må han beskytte dem, for hvis de forlater biblioteket, vil de forsvinne sammen med sine historier for alltid.


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

29

EKSPRESS SERVICE

På topp i 2011 Allerede nå i januar får vi vite hva som kommer til å bli de største filmene i året som kommer. På sine sider har Filmweb spådd hvilke filmer som kommer til å bli de ti største i 2011. Listen består av mange oppfølgere: Cars 2, aller siste del av Harry Potter-eventyret, Hangover 2, Pirates of the Caribbean – On Stranger Tides og Breaking Dawn – Part 1. Ellers finner vi også filmer som True Grit, Jeg Reiser Alene, Black Swan og The Adventures of Tintin på listen.

Tilbake på veien innen 60 minutter

BROEN OVER KWAI: Er første film ut i serien Torsdagsfilmen, som de syv Cinematekene i Bergen, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim samarbeider om.

Ekspress Service til din Toyota Service i velkjent Toyota-kvalitet utført av et spesialtrent team.

BESTILL TImE:

Minde - Tlf: 55 33 55 40 Åsane - Tlf: 55 33 56 40 I ENDRING: – Vi holder på å se på hva vi skal gjøre for å få flere til å komme og se film på Cinemateket, forteller daglig leder Ole Petter Bakken.  Foto: Camilla Aadland

år, og var kommet for å se filmen de billettinntekter og inntekter fra utlån så sammen på sin aller første date. av sal og stab. – Universitetet i Bergen bruker oss Cinemateket kan også være et mimi sin filmundervisning, og er faktisk rested, understreker Bakken. eneste universitet i landet med et slikt tilbud. Hvis du tar doktorgrad i film Slipper medlemskort Hittil har alle som har sett film på i Trondheim, må du sitte og se filCinemateket, måttet kjøpe medlem- mene på en 40 tommers TV-skjerm skort. I løpet av året regner Bakken i en forelesningssal. Det er jo direkte pinlig for NTNU, sier Bakken. med at dette kravet faller bort. – Kinoloven har blitt endret, slik at man slipper forhåndssensur dersom 200 i året man setter 18 års grense på filmene. Cinemateket viser rundt 200 titler i Jeg regner med at vi innfører ”prø- året, noe som er omtrent like mange vemedlemskap” i løpet av året, som filmer som Bergen Kino viser. er kjøp av enkeltbilletter til en noe Kinosjefen er i disse dager i gang med høyere pris enn medlemsprisen, sier å ferdigstille programmet for februar og mars. På listen står blant annet en han. Rundt 50 prosent av finansierin- serie med klassikere signert Jean-Luc gen kommer i form av tilskudd fra Godard. – Det er en serie jeg har holdt på stat, fylke og kommunen. Resten er med en stund. Jeg hadde et ønske om å få til et besøk av Godard selv, i forbindelse med digitalisering av kinoen. Godard er i dag 80 år, og ekstremt opptatt av digital teknologi, forteller Bakken. Nå kjøres altså serien, men uten besøk av regissøren selv. I februar vil også en del science fiction-filmer bli satt opp i forbindelse med en utstilling i Kunstforeningen. Godzilla er en av dem som står på plakaten. Hereafter. Matt Damon spiller George, en amerikaner fra arbeiderklassen – Vi viser få enkeltfilmer. Vi har som har en spesiell forbindelse til fire titler hver uke. Tre av disse vises det hinsidige. På den andre siden av i en serie, mens en er uavhengig. Det kloden har journalisten Marie en nær døden-opplevelse som ryster synet har med Cinematekets egenart å på virkeligheten. Og når skolegutten gjøre. Det står i vedtektene våre at vi Marcus i London mister sin aller nærmeste, trenger han desperat svar på skal gi en dypere innsikt i filmene, og viktige spørsmål. sette dem inn i en større sammenheng, sier Bakken. Det er også premiere på filmen «Mørke

sjeler».

Hva vil du lære? Vi har over 300 kurs i vår. Les mer på www.folkeuniversitetet.no Kurssteder: Bergen, Sotra, Nordhordland Tlf. 55 55 36 10


30

nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

14. – 20. JANUAR

Dristig ran The «Bank Job» er inspirert av en utrolig, men sann historie om et usedvanlig dristig og uoppklart ran som fant sted i 1971 i London. En gjeng amatørtyver graver seg en tunnel inn i hvelvet til en bank i Baker Street og plyndrer oppbevaringsboksene. Tyvene får med seg verdier til mange millioner pund. Men boksene inneholder også dokumenter som flere personer ikke vil ha for dagens lys. Britiske myndigheter blir involvert, og de legger lokk på saken. Se filmen på NRK3, søndag kl. 21.30.

MOONSOON WEDDING: Å arrangere et indisk bryllup kan være riktig så fargerikt.

MOONSOON WEDDING «Moonsoon Wedding.» Indisk dramakomedie fra 2001. Den indiske storfamilien Verma samles for å feire yngstedatterens bryllup. Hun har nettopp kommet hjem etter mange år i USA og skal giftes bort til en lokal helt. Men det er ikke bare enkelt å skulle arrangere et bryllup der tradisjoner kolliderer med brudens moderne ønsker, og resultatet er en fargerik, humoristisk historie som viser en annen side av India enn det vi er vant med. Med: Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shetty, Vasundhara Das, Parvin Dabas. Regi: Mira Nair. NRK3 fredag kl 20.10

ALL ABOUT THE MONEY «All About the Benjamins.» Amerikansk actionkomedie fra 2002. Dusørjegeren Bucum er i Miami for å arrestere småsvindleren Reggie. Bucum og Reggie havner midt i en skuddveksling med noen skytegale skurker, og Reggie klarer å rote bort lottokupongen sin. Reggie må overtale Bucum til å slå seg sammen med ham for å finne skurkene og kupongen. Med: Ice Cube, Mike Epps, Eva Mendes. Regi: Kevin Bray. (11 år) NRK3 fredag kl 22.00 THE WATERBOY Amerikansk komedie fra 1998. Bobby bor sammen med sin overbeskyttende og eksentriske mor i et hus i ødemarken. Samtidig går han på skole i byen der han er vanngutt for skolens amerikanske fotballag. Et helt liv med undertrykkelse fra moren og mobbing fra omgivelsene har gitt Bobby store mengder oppsamlet aggresjon. En dag får Bobby nok av all mobbingen og takler lagets stjernespiller sønder og sammen. Med: Adam Sandler, Kathy Bates, Henry Winkler. Regi: Frank Coraci. (7 år) TV 2 fredag kl 23.20

SUPERMAN II «Superman II.» Britisk actioneventyr fra 1980. En gruppe terrorister har tatt over Eiffeltårnet og truer med å utslette Paris fra jordens overflate. Heldigvis klarer Supermann å kaste bomben ut i verdensrommet, hvor den eksploderer. Eksplosjonen fører til at universets største skurker unnslipper det intergalaktiske fengselet hvor de holdes fanget. Sammen med den onde Lex Luthor planlegger de å ta over makten på jorden. Samtidig har Supermann mistet superkreftene sine. Med: Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman. Regi: Richard Lester. (11 år) Viasat 4 fredag kl 21.30

THE CLEARING Amerikansk drama fra 2004. Wayne og Eileen Hayes ser ut til å leve ut den amerikanske drømmen. Men illusjonene knuses når Wayne blir kidnappet midt på lyse dagen fra parets fredelige gods. Mens Wayne er i fangenskap går det opp for ham hva som er viktig i livet hans, og det er definitivt ikke å jobbe overtid. Med: Robert Redford, Helen Mirren, Willem Dafoe. Regi: Pieter Jan Brugge. (15 år) TV 2 lørdag kl 21.40

LØRDAG 15.01

COCKTAIL Amerikansk romantisk komedie fra 1988. Den unge, selvsikre og ambisiøse bartenderen Brian Flanagan lever livet på Manhattans Upper East Side. Men da han flytter til Jamaica og møter Jordan, bringer den blomstrende romansen nye perspektiver til Brians selvsentrerte liv. Med: Tom Cruise, Bryan Brown, Elisabeth Shue. Regi: Roger Donaldson. TVNorge fredag kl 21.30 SMOKIN' ACES «Smokin' Aces.» Amerikansk actiondrama fra 2006. En døende mafiaboss utlover en dusør på 1 million dollar for sin tidligere protegé, en tryllekunstner fra Las Vegas som har gått med på å vitne mot mafiaen. FBI prøver å beskytte vitnet mens leiemordere flokker til Lake Tahoe for å drepe tryllekunstneren. Med: Ryan Reynolds, Andy Garcia, Ben Affleck. Regi: Joe Carnahan. (18 år) TV3 fredag kl 21.30

MAN OF THE YEAR Amerikansk komedie fra 2006. Tom Dobbs er en komiker som har kommet seg til toppen ved å være ærlig og å si ting som de er. Han bestemmer seg for å stille til presidentvalg i USA, og utrolig nok vinner han. Med: Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney. Regi: Barry Levinson. (11 år) TV3 lørdag kl 21.30

TV-JUNKIE: Rick Kirkham var besatt av TV siden barndommen.

MUST LOVE DOGS: Blant andre John Cusack spiller i denne romantiske filmen.

TV-JUNKIE «TV Junkie.» Amerikansk dokumentarfilm fra 2006. Rick Kirkham var en suksessrik TV-reporter og kunne ha blitt en stor stjerne om det ikke hadde vært for hans omfattende dopmisbruk. Kirkham filmet livet sitt hver dag fra han var 14 år. Med utgangspunkt i videomaterialet fortelles historien om ham. Regi: Michael Cain, Matt Radecki. NRK2 lørdag kl 22.00

MUST LOVE DOGS «Must Love Dogs.» Amerikansk romantisk komedie fra 2005. Sarah Nolan, en nyskilt førskolelærer, har en familie som alltid blander seg i privatlivet hennes. Søsteren oppretter en profil for Sarah på PerfectMatch.com, og snart må hun ut på det ene vanvittige stevnemøtet etter det andre. Med: Diane Lane, John Cusack, Christopher Plummer. Regi: Gary David Goldberg. TV3 lørdag kl 18.25

EKS-KJÆRESTEN Amerikansk komedie fra 2007. Tom er en snill ektemann men med en lei tendens til å få sparken i alle nye jobber han får og dårlig til å lukte lunta. Så når han mistenker sin nye «handikappede» veileder for å gjøre livet surt for ham og for å legge an på kona hans, erklærer han krig. Med: Zach Braff, Amanda Peet, Jason Bateman. Regi: Jesse Peretz. NRK3 lørdag kl 22.15

THE FLOCK Amerikansk thriller fra 2007. Tilsynsvergen Erroll Babbage blir tvunget til å gå av med tidlig pensjon på grunn av oppførselen overfor sexforbryterne han skal overvåke. Før han slutter, skal han lære opp Allison Lowry, men da 17-åringen Harriet forsvinner, er Erroll overbevist om at Harriet er havnet i hendene til en av overgriperne som er ute på prøve. Med: Claire Danes, Richard Gere. Regi: Niels Mueller, Wai-Keung Lau. TVNorge lørdag kl 21.30

SISTE FORESTILLING «The Last Picture Show/ Directors Cut.» Amerikansk drama fra 1971. Duane og bestevennen Sonny befinner seg i brytningspunktet mellom barndom og manndom. De prøver så godt de kan å få tiden til å gå – med kino og jenter. Kinoens eier Sam the Lion er guttenes venn og mentor. Men hvor skal de gå da Royal slutter å vise film? Med: Jeff Bridges, Timothy Bottoms, Cybill Shepherd. Regi: Peter Bogdanovich. (11 år) NRK2 lørdag kl 23.30

SØNDAG 16.01

MIRACLE: Denne filmen er basert på en sann historie.

MIRACLE «Miracle.» Amerikansk drama fra 2004. Ingen har troen på at USAs nye hockeytrener Herb Brooks vil lykkes da han presenterer sitt OLlag til Lake Placid 1980. Brooks brenner for den usannsynlige ideen om at han kan skape et lag av en gjeng collegegutter som kan beseire Sovjets hockeylag. Bygger på den sanne historien om et av sportshistoriens største øyeblikk. Med: Kurt Russell, Patricia Clarkson, Noah Emmerich. Regi: Gavin O'Connor. (11 år) TV 2 søndag kl 11.30 BABY MAMA «Baby Mama.» Amerikansk romantisk komedie fra 2008. En suksessrik karrierekvinne som drømmer om å få barn oppdager at hun er steril og ber en arbeiderklassekvinne om å være surrogatmor. Med: Tina Fey, Amy Poehler, Greg Kinnear. Regi: Michael McCullers. (11 år) TV3 søndag kl 21.00 COYOTE UGLY «Coyote Ugly.» Amerikansk dramakomedie fra 2000. Violet Sanford reiser til New York for å realisere drømmen om å slå igjennom som låtskriver. For å få endene til å møtes tar hun ekstrajobb på baren Coyote Ugly; byens hotteste nattklubb. En bar der rocken herjer, folk danser, stemningen er høy og bartenderne kun består av vakre og ressurssterke kvinner som underholder det mannlige klientellet. Med: Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Tyra Banks. Regi: David McNally. (11 år) FEM søndag kl 21.00 THE BANK JOB Britisk-amerikansk thrillerdrama fra 2008. (Se omtale). Med: David Suchet, Jason Statham, James Faulkner, Saffron Burrows, Daniel Mays. Regi: Roger Donaldson. (15 år) NRK3 søndag kl 21.30 RUSH HOUR 2 Amerikansk actionkomedie fra 2001. Politimannen Lee fra Hong Kong tar med seg sin amerikanske kollega, Carter, tilbake til Kina. De planlegger å ta seg en ferie, men ender opp midt i etterforskningen av drapet på to tollagenter fra USA. Med: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone. Regi: Brett Ratner. (15 år) Viasat 4 søndag kl 22.30

MANDAG 17.01 UNKNOWN Amerikansk thriller fra 2006. En telefon ringer. En gjennomsvett mann sperrer øynene opp og ser seg forvirret omkring. Rundt ham ligger fire andre, hardt såret, noen lenket til rør og radiatorer. Det eneste de er sikre på er at de ikke husker noen ting. Med: Jim Caviezel, Greg Kinnear, Bridget Moynahan. Regi: Simon Brand. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 18.01

DEN GRØNNE MIL: Tom Hanks spiller fangevokteren Paul Edgecomb.

DEN GRØNNE MIL «The Green Mile.» Amerikansk drama fra 1999. Året er 1935. og Paul Edgecomb er sjefen for fengselsavdelingen «Den grønne mil», hvor de dødsdømte fangene sitter. En dag blir fangen John Coffey overført dit. Han er dømt for det sadistiske drapet på to små jenter. På tross av dette oppfører Coffey seg på mange måter oppfører seg som et uskyldig barn. Snart oppdager de også at han har helt spesielle evner. Med: Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan. Regi: Frank Darabont. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 22.30

ONSDAG 19.01 BLUES BROTHERS 2000 Amerikansk komedie fra 1998. I denne oppfølgeren til «Blues Brothers» kommer Ellwood Blues endelig ut av fengselet, men mye har forandret seg siden sist. Han prøver å samle det gamle bandet, og møter noen nye venner underveis, mens han synger og danser sin vei ut av en rekke vanskelige situasjoner. Med: Dan Aykroyd, John Goodman, Frank Oz. Regi: John Landis. (11 år) Viasat 4 onsdag kl 21.30

TORSDAG 20.01 VANN Indisk-kanadisk drama fra 2005. Chuyia har blitt enke bare 8 år gammel. Tradisjon og religiøse lover tilsier at hun som enke må leve et liv i forsakelse og gjøre godt for de synder som forårsaket hennes ektemanns død. Hun tas med til et kollektiv av enker, hvor hun treffer den vakre Kalyani. Med: Lisa Raye, John Abraham, Seema Biswas. Regi: Deepa Mehta. NRK2 torsdag kl 22.30

©Universum

FREDAG 14.01


nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

31

Alle klasser er inkludert i medlemsskapet!

Andre klasser: Spinning, Stram opp, Dance Aerobic, Boot Camp, Pilates, Yoga, Basistrening, Styrke med stang.

Treningssenter uten bindingstid Fra kr. 299,- pr. mnd. Treningssenter over 1000 m2 Wellness

* * * *

* * * *

Zumba - inkludert i ditt medlemskap Solarium - også for ikke-medlemmer Gratis barnepass og parkering Shaping

massasje, behandling av ansikt, fot, negler mm.

Askøy

Lyderhorn en vei rns rho e d Ly

ten an stk ve Fra

Sotra

Vi har dansekurs for barn og ungdom! Vi tilbyr dansekurs i klassene 4 til 14 år!

n eie rav Sot

VESTKANTEN

n Sotrabroe

Ols viks kje net

Her er vi! Hallheimslien 10

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60 www.in-shape.no

Bruker du vårt bilglass-verksted er du garantert håndverksmessig utført arbeid.Vi skifter og reparerer alle typer bilglass. Vi leverer varer og tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Produktene vi bruker skal til enhver tid være de mest anerkjente på markedet.

✔ DU RINGER OSS OG LEVERER BILEN ✔ VI GIR DEG GRATIS LÅNEBIL ✔ VI TAKSERER SKADEN ✔ VI ORDNER MED FORSIKRINGEN ✔ INGEN BONUSTAP PÅ GLASS-SKADER ✔ SOLFILM TIL BIL ✔ ALT ARBEID UTFØRES PÅ DAGEN Vi har åpent alle hverdager fra 08.00 - 16.00 Ring 55 26 70 80, så har du ny rute i dag.

HUSsikKrin: gssak

r Også ved fo lg! verkstedsva t it fr u d r a h


Januarsalg! - nr 2 - 2011 - www.byavisen.net

Store avslag på utstillingsmodeller og 10% på alle bestillingsvarer i januar.

www.berletaburetten.no Wernersholmvei 33, Hop 5232 Paradis,Tlf. 55 10 95 00 3. - 17. 15. januar: Åpningstider 2. Man - Fre 9.00 - 20.00 Lør 10.00 - 18.00 Vanlige åpningstider: Man - Fre 9.00 - 18.00 Tors 9.00 - 19.00 Lør 10.00 - 16.00

MØBLER - SENGER - TEKSTILER - TAPETER - TEPPER - LAMPER

Byavisen - avis02 - 2011  
Byavisen - avis02 - 2011  

Byavisen, bergen, avis2 2011

Advertisement