Page 1

Sjekk hva du bøtelegges for

- Hadde vel ventet noe annet enn den slasken her

Vinteren skaper kaos på Bergensveiene. Men det er ikke bare snøen i veibanen som er farlig.

Før s te gang Stef an Sundström spilte i Bergen var det som oppvarmingsartist for Savoy. - Det ble vel litt feil setting, innrømmer den blide svensken i dag. 4. mars er han tilbake.

Side 21

Side 6

FAGERNES YACHT CLUB STEDET FOR SELSKAP OG FEST Bryllup - Konfirmasjon - Barnedåp Blåtur - Julebord Kurs & Konferanse Minnestund - Marina Bestilling ring Ian André Lerøy på tlf : 55125080 E-mail : fyc@fyc.no Hjemmeside: www.fyc.no 1980-2009

.Endelig

gammel nok

Byavisen Byavisen.net

DU

Jentene i Razika er endelig blitt myndig og planlegger et hemmelig stunt på by:Larm i Oslo i februar.

Side 22 Nr. 2 - 12. januar 2010

bor i vinnerfylket nyheter hele uken

Glem Sør-Trøndelag og Verdal. Hordaland er fylket hvor det kom flest nye Norsk Tippingmillionærer i 2009.

ANNONSESTØRRELSE 76 mm bred x 71 mm høy Side 3

Gratis frontrutesliping hos Bilglass på Kokstad

Har ruten sprukket i kulden? Vi reparerer evnt. skifter ruten Vi ordner med forsikringspapirer. Gratis lånebil.

Kokstaddalen 6 • Telefon 415 71 110

LYST PÅ NY UTDANNING? - VI HAR KORTE OG YRKESRET TEDE STUDIER INNEN:

    

REGNSKAP LØNN MEDISINSK SEKRETÆR TANNLEGEASSISTENT JURIDISK KONTORMEDARBEIDER

Alle studiene kvalifiserer deg for spennende nye muligheter i arbeidslivet. Ring for en samtale med studieveileder: 55 55 38 10

For mer info og søknader: www.utdanningshuset.no Studiene tas over et halvt år på dagtid eller ett år på kveldstid. Neste oppstart FEBRUAR 2010 FEB Send søknad nå for å sikre deg studieplass!


2

Byavisen

Synspunkt

NR. 2 – 2010

Mindre trafikk gir mindre støy unngår systematisk å se på redusert veitrafikk som et virkemiddel.

Byavisen Avisprodukter AS, Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 55 17 36 50 Fax. 55 16 50 75 E-mail redaksjon: redaksjon@byavisen.net E-mail produksjon: prod@byavisen.net Bergen Byavis er partipolitisk uavhengig. Avisen utkommer i Bergen hver tirsdag i et opplag på 100.000 Ansvarlig redaktør og utgiver Hans Petter Thomassen.

Sondre Båtstrand talsperson Miljøpartiet De Grønne

Rundt en halv million nordmenn er mye eller sterkt plaget av støy ved boligen sin, og støyplager blir satt i sammenheng med psykisk stress, muskelspenninger, muskelsmerter og medvirke til høyt blodtrykk og hjertesykdommer. Nå har Statens forurensningstilsyn (SFT) foreslått strengere krav til innendørs støy og dersom Miljøverndepartementet følger opp forslaget, vil rundt 12 000 personer ha krav på tiltak som reduserer innendørs støy vesentlig. Det er vel og bra, men det er likevel noe grunnleggende feil i tilnærmingen norske myndigheter har til støy. Selvsagt vil mange få hevet sin livskvalitet gjennom isolering av fasader, montering av støyisolerende vinduer eller annen form for støyskjerming, men myndighetene beveger seg varsomt rundt grøten og

Regjeringens handlingsplan mot støy 2007-2011 slår fast at støy er et helse- og miljøproblem, og støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i «For å minske den totale støyplagen, må vi også forhold til 1999, mens antall personer utsatt for over jobbe for å redusere støyen ved kilden. Det kan 38 decibel innendørs støynivå skal reduseres med bety mer støysvake veidekker, bildekk som støyer 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005. I handmindre, skinnesliping og mer støysvake flytyper», lingsplanen blir det pekt på at veitrafikken står for uttaler SFT-direktør Ellen Hambro på tilsynets nesten 80 prosent av støyplagen, og det er listet opp nettside. Jeg synes det er overraskende at hun mange tiltak, men som SFT glemmer regjeringen ikke nevner færre biler på veiene, men forglem- det aller viktigste. Jeg tviler på om regjeringen vil melsen er systematisk: På miljøstatus.no skriver nå målene sine om den ikke ser sammenhengen SFT: «Støybelastningen fra veitrafikken avhenger mellom økt biltrafikk og økt støyplage. både av type veidekke, motor og bildekk». Hva Det siste tiåret har det blitt en halv million flere med antallet biler på veiene – påvirker ikke det biler i Norge, og biltrafikken er en direkte årsak støybelastningen? til ikke bare støyplager, men klimaendringer, skogVeitrafikken står for 76 % av støyplagen. Da er det og fiskedød, avlingsskader og alvorlige sykdommer. ikke nok med støyisolering og støysvake veidek- Landskap, dyrket mark og bomiljø vil fremdeles bli ker: Vi trenger færre biler på veiene, og det oppnår vandalisert dersom vi fortsetter samfunnsplanlegvi gjennom storsatsing på kollektivtransport og gingen på bilismens premisser, så hvorfor skal vi bedre gang- og sykkelmuligheter i kombinasjon gjøre det? med restriksjoner på privatbilismen, enten det er gjennom veiprising eller færre parkeringsplasser. Miljøpartiet De Grønne støtter skjerpede støykrav, Til sist er det også vesentlig med samfunnsplan- men vil minne SFT og regjeringen om at mindre legging som reduserer reisebehov. trafikk gir mindre støy. Blir vi hørt gjennom all støyen?

Uken som gikk

Redaksjonen: Redaksjonssjef Ørjan Nilsson, orjan@byavisen.net tlf. 55 17 36 65 I praksis: Erik Madsen, erikm@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Isabelle Ringstad, isabelle@byavisen.net tlf. 55 17 36 61

Annonseavdeling: For forespørsler: annonseinfo@byavisen.net Annonsesjef Trond Hjortland trond@byavisen.net tlf. 55 17 36 53 Hilde Thorkildsen hilde@byavisen.net tlf. 55 17 36 56 Hans Jacob Berntsen hans-jacob@byavisen.net tlf. 55 17 36 54 Gunn Dyrøy gunn@byavisen.net tlf. 55 17 36 55 Britt Botten britt@byavisen.net tlf. 55 17 36 58

Teknisk avdeling: Teknisk sjef Henning Lundekvam henning@byavisen.net tlf. 55 17 36 62

Jungelboken hadde premiere på Den Nationale Scene lørdag 9. januar. Huy Le Vo (bildet) har hovedrollen som Mowgli i det Trond Lie-regisserte stykket på Store Scene.

Les forøvrig mer om DNS sitt rekordår i 2009 på side 13 i Byavisen. (Foto Fredrik Arff)

Knut Berglund knut@byavisen.net tlf. 55 17 36 60 Bjarte Kvinge Tvedt bjarte@byavisen.net tlf. 55 17 36 64 Trykk: Bergens Tidende Trykk As

nyheter hele uken Byavisen.net


NR. 2 – 2010

BYAVISEN

3

Lotto-fylket

Både i 2008 og i 2009 havnet flest millionpremier fra Norsk Tipping hos personer fra Hordaland.

(Foto: Flemming Støldal)

Hordalendinger dro inn over 160 millioner kroner fra Norsk Tipping i fjor. Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

Totalt var det 381 mennesker Hordaland vant i overkant av i Norge som vant millionpre- 160 millioner kroner totalt. mie fra Norsk Tipping i 2009. I 2009 var det 48 mennes- Den størst premien, som også I 2008 var Hordaland igjen ker i Hordaland som vant var norgeshistoriens største det fylket som genererte flest mellom én og 38 millioner Lotto-gevinst, var på solide nye millionærer fra Norsk kroner fra en av spillene 37, 1 millioner kroner. Den Tipping, og da med det nøytil Norsk Tipping. Dermed premien var det et pensjonert aktig samme antallet som i havnet Hordaland på 1. plass ektepar fra Østfold som stakk 2009, nemlig 48. over alle landets fylker foran av med. De 48 vinnerne fra Akershus som hadde 44 millionvinnere i 2009, mens Oslo hadde 31.

HH SALG

- Meget fornøyd - Når det gjelder hordalendinger og vinnerflaks så er dette noe jeg la merke til i fjor. Titt og ofte var det en meget fornøyd bergenser som fikk telefonen fra Hamar. I og med at Bergen er Norges nest største by og at det dermed bor mange i fylket så vil det jo statistisk sett gjerne dukke opp en del vinnere her, sier pressetalsmann i Norsk Tipping Magne Vikøren til Byavisen. Kan man glemme Lottobygden Verdal nå? - Verdal er nok en for liten plass å sammenligne et helt fylke med, men at lottovinden har blåst hordalendingene sin vei er det ingen tvil om. Så blir det spennende å se om trenden fortsetter i 2010. Likt i 2008 Både de som har vunnet i Lotto, Vikinglotto, Joker, Extra, Keno, Flax og Tipping er tatt med i oversikten. Når det gjelder kun Lotto havnet Hordaland også på 1. plass med syv millionvinnere i 2009 foran Oslo med seks. I Tipping og Extra toppet også Hordaland listen over flest vinnere i fjoråret.

Snowbord og vinterjakker GJØR ET KUPP STORT UTVALG

SPESIALBUTIKKEN FOR UTEKLÆR

Fjøsangerveien 33A Tlf. 55 29 90 20 9-1630 9-19 9-14

Bergen Musikkteater

to da y No da y bu t

Rick’s Teater

22.-30. januar 2010

ALLE SALGS VARER

1/2

PRIS

Billetter på: Posten, Narvesen, 7- Eleven, tlf. 815 33 133 og www.billettservice.no

Regi: Silje Margrethe Bertelsen Eng, Kate Elin Lid Koreografi: Marita Nyheim Monsen Sang: Maryan Mundal Kapellmester: Lars Sveinung Lid Produsent: Grete Michelsen

RENT Book, music & lyrics by Jonathan Larsson This amateur production is presented by arrangement with Josef Weinberger Ltd. on behalf of Music Theatre International of New York.

www.bergenmusikkteater.no

Frifond

Vestkanten . Tlf. 55 26 95 25


4

Byavisen

NR. 2 – 2010 B e r g e n s a r t i s t e r s o m e r på m e l d t t i l S p e l l e m a n n s p r i s e n 2 0 0 9 : A nnie Lars Vaular - Sulphur - Röyksopp - John Olav Nilsen & Gjengen- Wardruna -Datarock Ungdomskulen - Fjorden baby! - William Hut Sondre Lerche - Kings of convenience Mari Persen - ORBO & The Longshots - Sissel og Odd Nordstoga - Karin Park - Sergeant Petter

Disse Bergensartistene

kan vinne

Norske artister og band har meldt på 683 forskjellige utgivelser til Spellemannsprisen 2009.

Tekst: Ørjan Nilsson og Erik Madsen orjan@byavisen.net erikm@byavisen.net

frist til mandag 30. november i fjor til å melde på sine utgivelser. 25. januar offentliggjøres de nominerte i de forskjellige kategoriene.

større som band før jeg ser det som en reel mulighet, forteller han til Byavisen. I hvilken grad ville en eventuell nominasjon påvirke karrieren deres?

Lørdag 6. mars går den norske musikkbransjens feiring av fjoråret av stabelen - En del av musikerne melder seg selv - Det ville helt klart gitt oss et stort løft i Oslo Spektrum. Priser skal deles ut, på nominasjonslistene, mens andre har karrieremessig som vi selvfølgelig champagne skal drikkes og hyllester avtaler med plateselskap eller distribu- ville utnyttet så godt vi kunne, men skal være på sin plass. Prosessen frem tør om at de tar seg av påmeldingen, det ville ikke hatt noen innvirkning til vinneren av en kategori står med sta- forteller Olsbø. på vår måte å tenke på musikalsk tuetten i sin hånd 6. mars er imidlertid sett. Vi ville fremdeles fortsatt i den lang. Juryen holder nå på å sile ut de Metalrockerne i Sulphur slapp albumet musikalske retningen vi gjør i dag. som skal nomineres i de forskjellige Thorns In Existence i november i fjor. kategoriene. De har utrolige 683 bidrag Gitarist Øyvind Madsen har ikke stor tro Immortal vinner? å gå igjennom. på at bergensbandet blir å finne i Oslo Hvem er din favoritt til å vinne årets spelleSpektrum den første lørdagen i mars. mann i metalkategorien? - Det har aldri vært så mange påmeldte som i år. I fjor var det totalt 559, mens det - Nei, det kan jeg ikke akkurat si. Har over- - Vanskelig spørsmål...hmmm, Immortal er 683 kandidater til årets nominasjoner, hodet ingen forventninger. De som blir er vel en kandidat, spår Sulphursier prosjektleder Hildegunn Olsbø til nominert har som regel solgt ganske gitaristen. Byavisen. mange plater og vært en del i media, det er foreløpig ikke tilfelle med oss, men vi Melder seg på selv jobber med saken. Kanskje vi har en sjans Artister, band og plateselskap hadde om noen år? Vi må nesten vokse oss

Senior språkkurs, spansk Begynnerkurs, Trinn 2, Trinn 3, Trinn 4, Trinn 5, Trinn 6, Trinn 8,

kl. 10. 00 kl. 10. 00 kl. 12. 00 kl. 10. 00 kl. 10. 00 kl. 10. 00 kl. 12. 00 Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Grå CMYK: 0,0,0,70

Tlf. 55 30 90 50

For mer informasjon, kontakt AOF eller besøk våre hjemmesider

Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Slektsgranskning, start 10/2 kl. 17. 00 Scrapbooking, start 10/2 kl. 17. 30 Digital speilrefleks for nybegynner, start 12/4 kl. 17. 30 Blomsterdekorering, start 25/2 kl. 17. 30 Vedlikehold av hagen, start 18/3 kl. 17. 30 Knipling, helg, 12, 13, 14 mars Hardangersøm, prydsøm, start 9/2 kl. 17. 30 Treskjæring, start 16/2 kl. 18. 00 Treskjæring for seniorer, start 16/2 kl. 09. 30 Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no

Grå CMYK: 0,0,0,70

Tlf. 55 30 90 50 E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no

For mer informasjon, kontakt AOF eller besøk våre hjemmesider

■■ Navnet Spellemannprisen ble tuftet fra jazzsjargongens vokabular (å spelle, spellemann, spellikant), og gav et noe mer stilnøytralt inntrykk enn det først foreslåtte Per Spelman-prisen. ■■ Harpen som deles ut til vinnerne ble inspirert av Yngvar Holms munnharpe. Tegneren Bjørn Berg skisset opp forslag, og på basis av forslaget spikket Bernt F. Øhrn en modell i tre. Den dag i dag kan man ved å studere kanten av Spellemannprisen se merkene etter knivbladet. ■■ Første prisutdelingen (Spellemann 1972) ble arrangert lørdag 3. mars 1973 i Chateau Neuf i Oslo. ■■ De første 30 utdelingene - fra starten i 1973 (Spellemann 1972) og frem til 2002 (Spellemann 2001) ble kringkastet på NRK. Fra 2003 (Spellemann 2002) har showet blitt kringkastet på TV2.

Hobbykurs

start 26/1 start 27/1 start 26/1 start 29/1 start 1/2 start 26/1 start 1/2

Visste du at?

Grå CMYK: 0,0,0,70

Tlf. 55 30 90 50 Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Grå CMYK: 0,0,0,70

E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no Tlf. 55 30 90 50 E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no

■■ Våren 2009 ble det foretatt en strukturendring i Spellemann AS, som nå driftes som et ordinært AS med styre og administrasjon. Styret består av to representanter fra IFPI, to representanter fra FONO, en representant fra GramArt og en representant fra Musikernes Fellesorganisasjon. ■■ Under fjorårets utdeling ble Espen Lind kåret til Årets Spellemann. Kilde: Spellemann.no


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

5

• Akupunktur • Klassisk massasje • Qi-terapi • Soneterapi

ABC klinikken (noen dager) 55 32 44 07

Gavekort

Fyldigere og mykere lepper med Fyldigere og mykere lepper med Restylane Lipp™

Fyldigere ogLipp™ mykere Restylane lepper med • Individuell skjønnhet Fyldigere og mykere lepper med Restylane • Naturlig resultat Lipp™ • • • •

Individuell skjønnhet Naturlig resultat Rask og enkel behandling Trygge og dokumenterte produkter • Rask og enkel behandling

Vetrlidsalmenningen 6 • Tlf. 55 96 18 14

Restylane Lipp™

www.jorunnsfotklinikk.no

• Trygge og dokumenterte produkter

• Individuell skjønnhet

Ta vare på føttene dine

The original since 1996. Made in Sweden. • Naturlig • Individuellresultat skjønnhet The original since 1996. Made Sweden. Kontakt: Haukeland Spa & Helseklinikk • Naturlig resultat • Rask og enkelin behandling Autorisert Restylane behandler • Rask og enkel behandling Telefon: 55Kontakt: 20 25 70 Haukeland Web: www.haukeland-spa.no Spa &dokumenterte Helseklinikk • Trygge og • Trygge ogbehandler dokumenterte produkter Autorisert Restylane

Vi behandler også: aromaterapi - pedikyrJeg

lager, som eneste fotterapeut i byen og omegn, dynamiske såler

produkter Telefon: 55 20 25 70 Web: www.haukeland-spa.no

The orginal since 1996. Made in Sweden

Kontakt: Haukeland Spa & Helseklinikk Autorisert Restylane behandler Telefon: 55 20 25Spa 70 Web: www.haukeland-spa.no Kontakt: Haukeland & Helseklinikk

Autorisert Restylane behandler Telefon: 55 20 25 70 www.haukeland-spa.no

Det er en såle som tillater bevegelse, så muskler, knokler og ledd stimuleres og arbeider optimalt sammen.

Emma’s Fotklinikk

The original since 1996. Made in Sweden.

FOTPLEIE

utført av autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes

Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes.

Pedikyr m/neglelakkering

Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2

Åpningstider: man. - fre. 10-17 tor. 10-19, lør. etter avtale

vis à vis Haraldsplass Sykehus

Gavekort selges

For info / timebestilling Tlf. 908 18 430

IPL Lyslaser

på fibromyalgi

Vær røykfri! Vær røykfri! Hypnose virker!Røykfri bedrift! spar penger og helse! Hypnose virker! Hypnose virker!Røykfri bedrift!

Ronny Hansen er dagliger leder av Medicor Medicor representert

www.medicor.no flere steder i landet. Torgallmenningen 7, 5014 Bergen www.medicor.no www.medicor.no

www.abc-klinikken.no

Torgallmenningen 7, 5014 Bergen Torgallmenningen 7, 5014 Bergen

Bailine gir deg:

MAKE-UP veiledning inkl. produkter kr 495,50 min. make-up veil hos en av våre prof. make-up artister. Lær om fremgangsmåte, teknikker, fargevalg og produkter. Etter kurset får du med deg produkter for hele beløpet.

MAKE UP STORE Xhibition, Småstrandgaten 3-5 Tlf. 55330777 • www.makeupstore.se

• smalere figur • veltrente muskler • fastere hud • økt forbrenning • bedre helse og velbefinnende • behandling i separate kabinetter

fortjene r du .. .

TLF. 4788 0006 www.medicor.no TLF. 4788 0006 tlf. 4788 0006

medicor

fortjen duu?fortjen er er fortjen ....d. er u ..d r. u fo tjener d .. .

55 96 38 00 www.duh.no

VektABC-Klinikken og Tlf. 55 32 44 07 figurforming Olav Kyrresgt. 33

tlf. 4788 0006

??

• øking av fettforbrennende enzymer • effektiv trening - bare 30 min. • redusering av ønskede områder BAILINE GIR DEG: på kroppen

Bailinedamer er ikke late - de er smarte! • smalere figur • veltrente muskler • fastere hud • økt forbrenning

medicor medicor medicor medicor

lykkes lykkeså å å?lykkes ? ??

? å?

er u?fortjen er ..d ?. o f r ? t j en u er ..d . ?

Bailine Straume - Sartor Senter Tlf: 56 33 15 20 www.bailine.no Vaskerelven 17

spar penger og helse!

??

u?fortjen

Studentrabatt

Vær røykfri!

Røykfri bedrift! Røykfri bedrift!

?.

Ring for GRATIS konsultasjon Konkurransedyktige priser!

Hypnose bRukes ofte til: • Røykeslutt • Vektreduksjon • Avhengighet • HYPNOSE Søtsug BRUKES OFTE TIL • •Fobier Røykeslutt • •Stresskontroll HYPNOSE BRUKES OFTE TIL Vektreduksjon • Negative tanker/følelser Regresjon • Røykeslutt • •Traumatiske opplevelser • Avhengighet • Vektreduksjon • Selvtillit Hypnose bRukes ofte til: • Søtsug • Regresjon • Sosial angst Røykeslutt tir-fre 08.00-09.30 Mental trening Fobier • •Vektreduksjon • Avhengighet • •Søvnproblemer m.m. Avhengighet Stresskontroll • Søtsug Ring: Medicor er en av landets • •Søtsug Negative • Fobier tanker/følelser fremsteTimebestilling eksperter på /røykeslutt! informasjon • Fobier s keStresskontroll k• • lyTraumatiske opplevelser Medicor er representert man 08.00-12.00 •åStresskontroll Selvtillit flere steder i landet./ informasjon ••Negative • Negative tanker/følelser Timebestilling tanker/følelser tir-fre 08.00-09.30 timebestilling / informasjon Sosial angstopplevelser • Traumatiske opplevelser • •Traumatiske man 08.00-12.00 Søvnproblemer m.m. man 08.00-12.00 • •Selvtillit • Selvtillit tir-fre 08.00-09.30 • Sosial angstangst • Sosial tir-fre 08.00-09.30 Torgallmenningen 7, 5014 Bergen • Mental kkestrening •lySøvnproblemer m.m. å Ronny Hansen er daglig leder av Medicor • Søvnproblemer m.m. Ring:

Medicor er en av landets fremste eksperter på røykeslutt. Medicor er en av landets fremste eksperter på røykeslutt! Du finner oss fem steder i Hordaland: timebestilling / informasjon Bergen I Osterøy l Voss l Os l Odda man 08.00-12.00

? å?

lykkes

medicor medicor medicor

å?lykkes ?? lyk?k es

..d

kr. 450.-

Positiv Hypnose virkning virker!

?.

BRASILIANSK VOKSING

PERMANENT HÅRFJERNING

• bedre helse og velvære • behandling i separate kabinetter • redusering av ønskede områder på kroppen • vektreduksjon

Ring idag for gratis prøvetime! • Sartor storsenter - 56 33 15 20 • Sentrum Kalmarhuset - 55 32 38 60 - 55 13 51 80 • Åsane storsenter - 55 19 08 21 • Nesttun, Fanav. 15 www.bailine.no


6

BYAVISEN

NR. 2 – 2010

- Livsfarlig med snødekte biler

Ikke slik! Snø på taket er ifølge Jens Kleppe ved Hordaland trafikkstasjonen. livsfarlig.

Fryser du?

Vil du spare strøm? Skift til energibesparende glass!

(IllustrasjonsfotoØrjan Nilsson)

Snø og is på bilen kan bli skjebnesvangert i trafikken. Bergenserne har likevel vært flinke, tross uvante forhold. Tekst: Erik Madsen erikm@byavisen.net

- Det skal ikke ligge snø på hverken ruter, speil eller på taket. Det kan være livsfarlig i trafikken. Men så langt har folk vært flinke til å fjerne snøen, sier Jens Kleppe ved trafikkstasjonen ved Bergen sentrum politistasjon. Kleppe mener bergenserne snart burde bli vant med vinterføret.

- Det har ikke vært veldig mange alvorlige ulykker så langt i vinter, men overgangen mellom pluss og minusgrader er det verste. Når snøen i veien blir våt, blir veibanen mye glattere og faren større. Men folk burde jo etterhvert begynne å bli forberdt på slike forhold her på Vestlandet, forklarer han.

bilen din. Skiltene skal være synlige, så her er det bøtter og koster som gjelder for å få snøen bort, sier Kleppe til Byavisen. Informasjonssjef i Hordaland politidistrikt, Gry Halseth, er enig i at snøfrie skilter er viktig ute i trafikken.

- Skiltene skal ikke være dekket av snø. Det er viktig at registreringsnummeret på Vis skiltet Et annet viktig moment i bilen er synlig, sier hun. vintertrafikken er skiltene på Brudd på forholdene som går på trafikksikkerhet, kan koste deg opp mot to tusen kroner. Man kan også risikere og miste lappen eller bli anmeldt.

Senior språkkurs, engelsk

40% avslag!

Begynnerkurs, start 26/1 kl. 10. 30 Trinn 2, start 26/1 kl. 14. 00 Trinn 4, start 29/1 kl. 14. 00 Trinn 5, start 29/1 kl. 10. 30 Trinn 6, start 28/1 kl. 10. 30 Trinn 7, start 1/2 kl. 12. 15 Trinn 9, start 29/1 kl. 12. 15 Trinn 11, start 26/1 kl. 12. 15 Trinn 14, start 27/1 kl. 10. 30 Tlf. 55 30 90 50 Trinn 14, start 27/1 E-post: kl. 10. 30 hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no Trinn 10, start 27/1 kl. 12. 15 Trinn 19, start 1/2 kl 10. 30 Coffe and conversation with a theeme, start 28/1 kl 14. 00 Coffe and conversation, start 28/1 kl. 12. 15 Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Ved å skifte ut de gamle isolerrutene dine til energispareglass, kan du spare mange tusen på strømregningen!

Vi tar mål og gir pris!

Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Butikk Olsvikskjenet 151 DØGNVAKT: tlf. 55 93 42 00 www.kn-glass.no

For mer informasjon, kontakt AOF eller besøk våre hjemmesider

Grå CMYK: 0,0,0,70

Grå CMYK: 0,0,0,70

Tlf. 55 30 90 50 E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no

- Det er farlig for både deg selv og andre trafikanter å kjøre med dårlig sikt som følge av snømengder på kjøretøyet, sier Jens Kleppe. Vil hjelpe bilistene Hos Bergen Parkering KF mener de at bergenserne ikke er vant med slike veiforhold vi nå har, og at de trenger hjelp. - Vi vil hjelpe de som kjører istedenfor å bøtelegge dem. Bergenserne er jo ikke helt vant med slike forhold på veiene, sier seksjonsleder i Bergen parkering, Arvid Heggestad. Når du er ute å kjører bør du uansett være varsom med hvor du parkerer bilen. - Hindrer de brøytingen blir det nok en bot, understreker han.


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

7

JANUARKAMPANJE! Baderomstilbehør

÷20% LINN BAD Ingrid brun Ingrid hvit

Victoria fra Linn Bad

÷20%

Badekarsvegg Classic, krom m/ klart glass,

Oras Oramix dusjbatteri, trykkstyrt

Oras kjøkkenbatteri u/ avst.

÷30% ÷20%

995.-

Oras servantbatteri

699.- 975.1298.-

A-Collection klosett eks. sete

1790.-

A-Collection veggskål eks. sete

690.-

Classic

dusjkabinett m/klart glass, 90x90

varm! Ring hytta

4990.-

Hytte TV 12V/230V fritids-TV med dekoder som lar deg se NRK kanaler via det digitale bakkenettet. Kan benyttes enten hytta har 12V solcelleanlegg, eller 230V strøm.

3490,-

Gassovn

Heat Link

En effektiv strømløs varmeovn på 4200W som gir hurtig oppvarming.

Styr varmen i hytten fra din mobil eller via internett

990,-

2990,-

VI UTFØRER TOTALRENOVERING AV BAD. KONTAKT OSS GJERNE FOR UFORPLIKTENDE BEFARING

Vi tar forbehold om trykkfeil. Tilbudene gjelder t.o.m. 30.1 eller så langt beholdningen rekker.

Butikk Nyborg (like ved Coop på Nyborg) Tlf. 55 70 65 90 Mandag – torsdag 10 – 19 – Fredag 10 – 17 – Lørdag 10 – 15

"En ren opplevelse"


8

BYAVISEN

NR. 2 – 2010

Det har vært kalde dager i Bergen siste ukene Tøffe tak i forhold til hva vi er vante til. Jeg kan vel neppe høres med at jussen varmer i sånne stunder, men jeg skal prøve å skape litt trivsel med nye innlegg også i det nye året. Bergen Byavis har mange lesere, og over årene har jeg møtt mange av dere. Det gleder meg. Jeg har fulgt en straffesak de siste dagene. Den har dreiet seg om litauiske statsborgere som har besøkt Norge. Det i seg selv lager kanskje fordommer. Tiltalt ble de reisende også etter hvert. Ikke bare for å besøke Norge, men for å gjøre kriminalitet.

Dette kunne vært hvilken som helst sak, for jeg skal snakke om hvordan en straffesak føres for retten. Min sak er derfor kun et eksempel. Det er aktor som i realiteten fører straffesaken. Han er påtalemyndigheten. Har tittel typisk som politiinspektør. Kommer til retten med det vi kaller en tiltalebeslutning, det dokument retten trenger motta for å sette av tid til en sak. Aktor søker domfellelse, som betyr en straff av en viss lengde. Vi forsvarere skal forsvare. Ikke alltid

benekte eller vri oss unna, men belyse på beste vis for den tiltalte. Vi er på den andre siden av rettssalen, og snakker altså på vegne av den tiltalte. Så er det dommerne. Det er tre av dem i tingretten. De sitter litt høyere enn oss andre og har oss på sine høyre respektive venstre side. Aktor, forsvarer og en av dommerne bærer kapper. De to meddommerne av folket, bærer ikke kapper. Saken tar form ved at aktor holder innledning, der saken legges frem. Dernest gir tiltalte en

grundig og gjerne god forklaring. Til sist er det vitnene som skal avgi forklaringer. Alle forklaringer som blir gitt kan gis på spørsmål fra alle i salen. Men vi spør ikke i munnen på hverandre. Først dommeren, så aktor og til sist forsvarer. Det er en grei fremgangsmåte. Etter at saken er ferdig avsluttet med vitnene, skal vi oppsummere. Det er da vi skal gi en flammende prosedyre. I skrivende stund er jeg på vei til retten straks for å prosedere. Man blir litt nervøs, litt konsentrert og litt klar for å komme i gang.

Kryssord

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Advokat Vegard Austgulen, Advokatfirma Sæverud & Co. tlf. 55 36 20 90 e-post: vegard.austgulen@hotmail.com

Det er alvor, men samtidig også der man som forsvarer virkelig kan få vist at man bryr seg om å forsvare den tiltalte. Og det føles nok også godt for den tiltalte å høre prosedyren.

Etter prosedyrer faller vi litt sammen. I mål etter mange timer. Dommen kommer dernest noen dager senere. Og saken er sluttført.

Av Hans Arne Haldorsen

25 år!

Kontor og butikklokaler i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

↙ VI SØKER AVIS-/REKLAMEBUD Vi søker bud til utdeling av aviser og postkassereklame på dag/kveldstid hver tirsdag. Jobben passer for unge, eldre og familier. For flere opplysninger ta kontakt med oss på telefon 55 13 60 16, eller på epost: post@v-d.no Midttunhaugen 17 5224 Nesttun www.v-d.no

Ditt blod redder liv Vi trenger flere blodgivere!

www.blodbussen.no

SPEIL PÅ MÅL

Hurtig levering/montering fra eget sliperi. Kontakt oss i Midtunlia 73, Nesttun. Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35 10. www.holeglass.no


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

9

Vi produserer madrasser og overmadrasser på alle slags mål. Til hjem, hytte, båt, bobil og campingvogn.

ser. arnemadras

nlige b

•Allergiven

og puter. r e n y D • r. e stmadrass

•Skumpla

MADRASSER / OVERMADRASS Standard str. som lagerføres

Golseng

Voss seng

75/190

80/190

85/200

90/200

75/200

80/200

85/190

90/210

75/210

91/213

120/200

÷ 15%

på alle madrasser

÷ 10%

på alle senger Solide etg.-/familiesenger •forskjellige design •m/eller uten skuffer •flere farger •inkl. bunner

÷ 50%

på alle Wilton tepper

÷ 15%

på Lone tepper

Str. 75/75/200 90/90/200 90/120/200 90/150/200

Stort utvalg i tepper!

÷ 15%

på alle flosstepper

÷ 20%

Varer fra Covent Garden

÷ 20%

Utforming: Bygdanytt AS

på alle lamper

Ord. pris:

Ord. pris:

Ord. pris:

698,-

1495,-

1275,-

Variert utvalg av lamper SALG DIREKTE FRA FABRIKK

CORONET MADRASSER AS Industrihuset - 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 24 80 60 / 55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser. • www.arna-coronet.no

Åpningstider: Mandag - fredag 9-16.30 • Torsdag 9-19 • Lørdag 10-15


10

BYAVISEN

NR. 2 – 2010

lappen Mange mistet

I 2009 ble bortimot 200 personer fratatt sertifikatet i Bergen sentrum og på hovedveiene ut mot bydelene. Dette er det nest høyeste tallet på åtte år.

Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.net

Ifølge politiførstebetjent Jens Kleppe i trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, er det kun i 2007 det har vært flere som mistet sertifikatet enn i 2009. Han forteller at den største grunnen for at sertfifikatet ble fratatt over en kortere eller lengre periode, er for høy fart. - For høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand, er de vanligste grunnene til at vi tar fra bilførere sertifikatet. Andre tilfeller som ikke er like vanlige, er brudd på

vikeplikt og aggresiv kjøring. hvor farlig det er å kjøre i for høy grunnene til bilulykker ofte er Kleppe forteller at ved mildere fart, sier han uforsiktig kjøring på glatte veier overtramping av fartsgrensen gir og at føreren ikke er konsentrert politiet bot, men når du kommer Kleppe forteller videre at politiet nok. så høyt som over 116 kilometer har flest kontroller i helgene. i timen i en 80 sone, mister du - Selv om det er 50 kilometer i lappen. - Det viser seg at det er flest fartso- timen i en sentrums gate, må sjåvertredelser i helgene og om nat- føren se veiforholdene ann. Hvis - Har ikke erfaring ten da. Dette ser vi også utifra det er snø og glatt på veien må du Ifølge Kleppe er det de yngre når det skjer flest bilulykker. Vi kjøre i en lavere fartsgrense. Og sjåførene som er mest tatt for høy håper å få til enda flere kontrol- det er veldig viktig å konsentrere fart. Dette mener han handler om ler framover, men dette er også et seg om det man holder på med. for lite kjøreerfaring. spørsmål om kapasitet. Ikke snakke i mobiltelefon og kjøre samtidig, og hold avstand - Den yngre aldersgruppen som - Kjør etter føret til bilen foran deg, advarer han nettopp har fått sertifikatet, over- Men overtredelser i trafikken vurderer ofte egne kjøreevner. De gjelder ikke bare ungdom og fart. Bør følge grensene er ikke alltid voksne nok til å se Kleppe sier at en av de vanligste Det er ikke bare sjåføren av

Selv om fartsgrensen er 50 kilometer i timen, som her i snødekte Fyllingsdalen, må bilister tilpasse seg etter veiforholdene, advarer politiet.

bilen som er i fare ved uforsiktig kjøring. Pressekontakt for Trafikkskade foreningen Merit Andresen, forteller at ulykkene skjer ofte med at fartsgrensene ikke blir fulgt - Fartsgrenser blir satt for at man skal kjøre noen vei forholdene. Det står også i vegtrafikkloven at man skal kjøre etter føret og tilpasse farten. Og man skal heller ikke overvurdere sine egne kjøreevner. Følgene kan bli fatale, forteller hun.

(Foto: Ørjan Nilsson)


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

KONKURS LAGERUTSALG UTROLIGE 3000 M2

FYLT OPP MED: INTERIØR-VERKTØY-SPORT-KJØKKENUTSTYR-TEKSTIL HUD/HÅRPRODUKTER-SKO-LEKER-MØBLER NYE KONKURSBO OG VAREPARTIER ANKOMMER HVER UKE.

÷50-

90% AVSLAG

OSRAM - SKOGSTAD - CRAFT - CAT - STORMBERG - TILBORDS - NAVIGARE - CHAMPION - ZPA KITCHENWEAR - MARIN ALPIN - NAPAPIRI - DIESEL - CAPE HORN - MOGUL - MUNK ALIVE

TUR/ALPIN SKI voksne og barn

÷75%

Atomic-Blizzard-Nordica

VI HAR TØRR BJØRKEVED

OUTLET MIDTUN

STED:

SHOPPINGRACET PÅ MIDTUN ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18

45 15 05 05 - WWW.OUTLETNORGE.NO TOPP KVALITET TIL BUNNPRIS!!

11


12

BYAVISEN

Leserbrev

NR. 2 – 2010

Si din mening i Byavisen. Skriv kort, helst ikke mer enn 200 ord, og under fullt navn. Vi forbeholder oss rett til å forkorte. Bruk gjerne e-mail: prod@bergen-byavis.no

Defensiv og selvtilfreds Stoltenberg

Hva har vi å tape? Jan-Ove Fromreide, Medlem av Demokratene

Nestleder Jan Tore Sanner, Høyre Debatten om heroinassis- innført i mange europeiske tert behandling for tyngre land. Resultatene har vært narkomane har versert meget gode. På grunn av det siste året. Dette er en offentlig kontroll og minvanskelig debatt der dob- dre illegalt marked har belt moralen, forhåndinn- antall nye heroinavhengige tatte meninger og følelser blitt kraftig redusert. F. eks dessverre dominerer. Når sank ny rekrutteringen til utgangspunktet er at i heroinmiljøet Zurich med Norge dør narkomane som 82 %. Tusenvis av mennesfluer grunnet overdose, ker har unngått et liv som må man være både blind heroinavhengig. og døv for ikke å innse at Dessuten har tusenvis av dagens narkotika politikk heroinavhengige reddet er fullstendig feilslått. livet.

å skaffe penger til neste behandlingsformen bare skudd ved å ty til tig- tilbys mennesker som ikke ging, tyveri, prostitusjon kan få hjelpen de trenger og selging av stoff, som på andre måter. Naivitet igjen stigmatiserer dem preger den norske behandsom notoriske kriminelle. lingen av narkomane, og er Heroinassistert behandling medvirkende til at Norge er vil derimot frigjøre narko- det verste landet i Europa mane fra denne besettelsen når det gjelder antall overog gi dem kontroll over dosedødsfall. Ved å innføre hverdagen og muligheten heroinassistert behandling til et noenlunde anstendig vil man redde menneskeliv liv. redusere kriminalitet og nyrekrutteringen. Hva har Skeptikerne påstår at med vi å tape? utdeling av heroin gir man opp de narkomane. D et t e bl i r fei l nå r

Statsministeren viste en klar og skjermet sektor går bra, vilje til å bidra i de interna- men hvor de som jobber i sjonale klimaforhandlingene, konkurranseutsatte bedrifter men var overraskende defen- vil oppleve usikkerhet og siv i forhold til de nasjonale noen vil også miste jobben. utfordringene på sin halvårige pressekonferanse. I 2010 Statsministeren hadde få står utfordringene i kø, og ambisjoner og svar på disse Regjeringen står kanskje utfordringene på sin presseforan sitt tøffeste år: konferanse. Høyre er innstilt på å samarbeide for å finne • De store ordene i København gode løsninger på de store skal omsettes i konkret hand- utfordringene vi står overfor. ling her hjemme. Vi håper statsministeren i 2010 vil ta imot denne invi• Det altfor høye sykefraværet tasjonen og legge bort den Utdeling av heroin i kon- Dagens tilværelse for må ned. selvtilfredse holdningen som trollerte former har vært de narkomane består i han har møtt både opposisjo• For mange støtes ut av nen og andre med i 2009. arbeidslivet og utgiftene til fraværet vil over tid svekke Etter en vanskelig høst for velferdssamfunnet. regjeringen bærer Stoltenberg • Oljepengebruken må redu- litt preg av å trenge ferie. Jeg seres for å sikre pensjonene ønsker ham derfor en fredfor fremtiden og for å unngå full julefeiring og ser frem til at nye byrder skyves over på tøffe runder i året som komkommende generasjoner. mer. Fra Høyres side skal vi Jarle Johannessen Loddefjord. drive en tøff, men konstruktiv • Vi står i fare for å få en opposisjonspolitikk i det nye Jeg vil tro de aller fleste av oss mørk og håpløs.Et gammelt Ta en selv f.eks. Hvordan som med sin offervilje og todelt økonomi hvor offentlig året. til tider sysler med tanker om dikt forteller om en som vårt legeme fungerer er jo et uegennyttige hensikter bærer livets mysterium. Fra tidenes drømmer at livet er glede. dypt mysterium. Det samme kjærlighetens flamme i sine morgen har mennesket stilt Da han våkner opp forstår med blomsten som gror i den gjerninger. Slike mennesker disse eksistensielle spørs- han at livet er plikt. Som sprukne muren eller trenger viser oss at vi alle er enkle mål: hvor kommer vi fra, den ansvarsfulle person han seg gjennom asfalten. Har mennesker i denne verden hva er meningen og hvor går er, gjør han sin plikt. Da fin- forresten vitenskapen funnet men for et menneske kan vi Harald T. Nesvik, Næringspolitisk talsmann FrP vi hen? Om spørsmålene er ner han at livet er glede. Det ut hvorfor gresset er grønt? være verden. De spør ikke blant de viktigste for oss kan kunne i grunnen vært pre- Hva forstår vi egentlig av etter mening og livsinnhold. Seks statsråder med ulike gjøre Norge klimanøytralt vel saktens diskuteres men sentert for dagens unge sinte elektrisiteten eller forbren- Erfaringene de deler med fagfelt deltar i disse dager på innen 2050. at de er spennende, levnes menn som finner tilværelsen ningsmotoren? Slik kan vi oss, er at den som glemmer klimatoppmøtet i København, ingen tvil. Hvor vi kommer meningsløs og tåpelig.Jo, vi holde på i det uendelige. Det seg selv, finner seg selv hvor for å få til gode klimavenn- En avtale om store CO2fra og hvor vi går hen kan vi forstår ønsket om å bli sett at vi ikke forstår kroppens misforstått det enn høres ut. lige løsninger og for å snakke utslipp vil få store konsela ligge denne gangen men og respektert men det finnes mysterier avholder oss ikke Overfor slike personligheter for sine egne fagområders kvenser for en allerede hardt meningen med vår tilmålte andre framgangsmåter enn fra å bruke de nyttige funk- kommer vel de fleste av oss interesser. presset norsk industri og livslengde kan vi jo fundere vold og vandalisme. Vil de ha sjoner den gir oss. Med andre til kort. Vi utfordres likevel skipsfart. Jeg frykter massiv respekt, bør de lete etter mer ord, vi forstår ikke kroppen daglig i omgang med nærhe- At engasjementet hos stats- utflagging og nedleggelser litt over. Det er i sannhet et mysterium formålstjenlige metoder for men det er mening i funk- tene. Ikke noe har vel mer av rådene er så stort for å få til av eksportindustrien som dette forunderlige livet vi er å få den anerkjennelse de er sjonene. Slik kan en gå og livets mening i seg enn det å utslippskutt synes jeg er bra. allerede er hardt presset. blitt skjenket. Det forstår ute etter. Bevares, vi opplever fundere og gruble nærmest til vise oppofrelse for sine med- Bra er det at man møter opp vi men er vi egentlig til for vel alle at tilværelsen synes ingen nytte. Kaste verdifull vandrere. I sin substansielle for å snakke oljesektoren og Derfor er det er uforståelig å forstå meningen? Det er absurd og uforståelig men tid bort på tanker som ikke nobeltale ber Barack Obama fiskerienes sak. Men det er og beklagelig at næringsmimer naturlig å tenke at livet vi prøver etter beste evne å gagner noe eller noen.Særlig oss om å strebe etter en ver- beklagelig at næringsminis- nister Trond Giske ikke tar er til for at vi skal leve det. holde oss i skinnet. Det får meningsfylt er det nå ikke. den slik den burde være, med ter Trond Giske ikke tar seg seg bryet med å møte opp Hvordan skal vi da levet det? holde med noen mishagsytet skinn av gudommelig gnist bryet av å reise til København på klimamøte i København Skal vi gå rundt å gruble på ringer i blant. Arnulf Øverland skrev noe som fortsatt berører det inner- for å snakke norsk industri for å snakke industriens og meningen mens vi lever? Jeg Det var dette livets myste- så enkelt at det å glede en ste av vår sjel. sin sak. skipsfartens sak. tror vi spør feil. Kanskje vi rium. For den saks skyld, har annen er den eneste glede. Til slutt! Den som vil foranskal vende litt på spørsmålet et menneske noen gang vært Av erfaring vet vi jo at det er dre verden må begynne med Målet med konferanse i Norge skal ta sine kutt. Men og si: hva skal jeg gjøre for i stand til å forklare univer- en sannhet. Mange av oss har seg selv. Mulighetene til å København er en interna- da må vi samtidig få en sterå få mening i mitt liv? Blir sets og livets hemmelighet? møtt mennesker av en slik vise litt tjenersinn har de aller sjonal avtale som alle kan kere satsning på teknologi, det lettere av den grunn? Selvfølgelig ikke. Det har støpning at vi etterpå aldrig fleste av oss. Det etterlater seg godkjenne og som fører til stimulere til bruk av fornyKanskje ikke men her ligger vært noen som snakker om mer er den samme. Med sitt liksom litt av livets essens og faktiske kutt i CO2-utslippene. bar energi gjennom bedre kan hende kjernen til å forstå store smell og kjemiske pro- lune vesen, styrkende og for- at det er meningsfylt er hevet Mest sannsynlig vil dette bety rammevilkår. Samtidig må og å finne en mening i dette sesser der ute men det er ikke standige tanker, formidler de over enhver tvil. at i-land vil måtte kutte mer andre rammevilkår som gåtefulle og mystiske ved det så mye å bli klok av ut fra det livsinnhold og mening. De enn u-land. Regjeringen har skatter og avgifter i større å være til. heller. Like greit å være litt løfter oss opp og fram, gir oss tidligere signaliser at vi skal grad gjenspeile nivået i land Mange mennesker i vår tid mer på bakken og sysle med mot og livslyst. Historien viser kutte nasjonale klimagassut- vi konkurrerer med. finner livet og tilværelsen litt mer jordnære spørsmål. oss en mengde personligheter slipp med 30 innen 2020 og De siste ukene har vi lest prognoser om at nyinvesteringene i industrien vil gå ned neste år. Samtidig ser vi at eksportindustrien fortsatt Stortingsrepresentant Arne Sortevik, FrP, Medlem av Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité sliter. Det siste vi trenger nå Hver uke kommer det nye De økonomiske fakta er Det kan ikke være penge- er en klimaavtale der en altmeldinger om dødsfall og at dette vil koste opp imot mangel men kun mangel på for stor del av utslippsmålene alvorlige ulykker i trafikken. 5000 mill.kr. Det innebærer politisk vilje fra Regjeringen lempes over på industrien. De fæle fakta er at ca. 100 en investering på vel 50 mill. som lar Handlingsregelen Derfor burde også Trond personer kan komme til å bli kr. for hvert liv midtdelerne styrer arbeidet med trafikk- Giske som ansvarlig statsråd drept i 2010 i møteulykker på sparer. sikkerheten. Midtdelere reist til København for å fornorske veier. på norske veier kan redde telle viktigheten av industriDe politiske fakta er at mange liv. Det er uforståelig arbeidsplasser i Norge. De kalde fakta er at midt- Regjeringen i 2010 vil bygge at Regjeringen vil bruke 50 år delere er det mest effektive 9 km med midtdelere. Med på å sikre mot møteulykker. Norsk eksportindustri vil aldri klare å konkurrere på tiltaket vi kan sette inn på en fart på 9 km pr år vil det ta lønn. Derfor må vi få på plass trafikkerte tre- og tofeltsveier. mellom 50 og 80 år før veier andre gode og stabile ramMidtdelere fjerner de fleste som i dag trenger det har fått mevilkår som gjør oss mer dødsfall og mye av de alvor- midtdelere. konkurransedyktig og som lige ulykkene. Norge trenger Aldri har Norge vært rikere; stimulerer til økt miljøvennmellom 500 og 750 km med faktisk har Oljefondet aldri lig produksjon. midtdeler. vært større.

Begynne med seg selv

Trond Giske svikter industrien

Handlingsregelen styrer antall trafikkdrepte


NR. 2 – 2010

BYAVISEN

Anmeldte dødsfall i perioden 04.01.2010 - 08.01.2010 Dødsdato Navn 29.12.2009 Krotecki, Jadwiga 28.12.2009 Amundsen, Bjørn Erling 01.01.2010 Andersen, Tore 01.01.2010 Andreassen, Kurt 29.12.2009 Askeland, Sofie Karoline 30.12.2009 Bergjord, Arne Lars 01.01.2010 Boge, Gerd Svanhild 28.12.2009 Bratland, Cato 03.01.2010 Eldevik, Magda 03.01.2010 Ellingsen, Inger 02.01.2010 Endresen, Ann-Karin 01.01.2010 Endresen, Liv Petra 29.12.2009 Frondal, Agnes Ragnhild 02.01.2010 Gjøvåg, Ingolf 03.01.2010 Hagenes, Inger Karin 01.01.2010 Hammersland, Kirsten 29.12.2009 Haugen, Brita Helene 27.12.2009 Haugs, Ingvald 28.12.2009 Hestenes, Olav Haktor 26.12.2009 Hestnes, Martin 25.12.2009 Hoem, Otto August Paasch 27.12.2009 Holgersen, Hedvig 28.12.2009 Jensen, Konrad 31.12.2009 Knudsen, Thorolf 02.01.2010 Kristiansen, Aslaug Nikoline 31.12.2009 Kvamsø, Agnes Bruun 02.01.2010 Kålås, Mons Johannessen 25.12.2009 Le, Kieu Thi 04.01.2010 Lerøen, Solveig Mary 01.01.2010 Lexau, Ansgar 27.12.2009 Lian, Tom 30.12.2009 Nordland, Målfrid 29.12.2009 Olsen, Karl Johan K 25.12.2009 Pettersen, Odd Arne 01.01.2010 Rosenlund, Bjørn 04.01.2010 Skar, Gunnar 25.12.2009 Soltvedt, Marianne 31.12.2009 Storesund, Marvin Sigmund 04.01.2010 Storheim, Håkon Olav 27.12.2009 Strømblad, Leif Kenneth 25.12.2009 Sture, Bjarne Magnar 05.01.2010 Theodorsen, Willy Henrik 28.12.2009 Toppe, Inger Johanne 24.12.2009 Trones, Olav 28.12.2009 Tvedt, Alfred Nilsen 04.01.2010 Vårdal, Alma 27.12.2009 Walle, Anna Helene 22.12.2009 Walle, Ole Sigurd 31.12.2009 Zahl, Egil 30.12.2009 Aardal, Agnes 27.12.2009 Aase, Gerd Lillian Webasto halvside blå:Layout 1 08.12.09 21.59

Fødselsdato 30.07.1939 31.12.1947 24.12.1946 26.09.1933 19.08.1924 12.10.1955 04.06.1924 15.10.1957 21.04.1922 10.04.1934 12.01.1946 28.02.1918 27.06.1918 28.06.1916 03.03.1936 25.12.1941 28.03.1938 16.06.1915 04.02.1928 18.01.1925 23.05.1924 24.10.1915 05.09.1923 10.02.1919 06.12.1918 07.05.1913 13.03.1913 01.05.1933 04.10.1924 22.05.1933 25.06.1960 29.08.1951 10.11.1918 15.09.1947 26.06.1943 03.10.1936 13.01.1972 10.02.1945 11.01.1944 01.03.1941 26.05.1948 14.11.1921 30.12.1940 07.04.1917 24.12.1925 26.08.1920 07.10.1919 10.10.1915 24.09.1933 07.06.1928 25.07.1948 Side 1

13

Rekord år for DNS Ikke på ti år har Den Nationale Scene (DNS) hatt så godt besøk som i 2009. publikummere totalt, dette er det nest beste etter de 142.000 i 2008. Det som gjør Informasjonssjef ved DNS, at dette er et rekordår for oss Ole Klemsdal, forteller at det er at vi hadde et besøksbelegg var høstforestillingene som på 91prosent, mens det i 2008 gjorde utslaget. var 90 prosent. Dette er det høyeste antallet på ti år. - I fjor hadde vi hele 126.000 Tekst: Isabelle Ringstad Isabelle@byavisen.no

Klemsdal forteller videre at - Det var høsten som gikk det var Kim Bjarke-regisserte best. Mascarade hadde over Mascarade som trakk flest 20.200 publikummere og et folk til teateret. besøksbelegg på hele 97 prosent, poengterer han.

Noe du drømmer om å kunne? Se over 300 kurs på nettsidene våre

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

119 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. • Gratis samtale i hjemmet • Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling • Gravmonumenter

Dreggsallm, 5003 Bergen, e-post: post@koba.no

Telefon: 55 300 800 www.koba.no

Teaterstykket Mascarade var DNS sin store gullkalv i 2009. (Foto: Øystein Klakegg)

Lukket kvinnegruppe inviterer ordføreren Nettverksgruppen Multi- i regi av MKF hvor den nasjonalt Kvinnefellesskap nye utlendingsloven (MKF) holder vanligvis som trådte i kraft fra 1. møter utelukkende januar i år skal debatfor kvinner. Tirsdag 19. teres. Debattlederne januar åpner kvinnene er Oddny Miljeteig og imidlertid opp for menn Sølva Saxelin Nabila. også, da kommer blant Hovedinnledningen på andre ordfører Gunnar arrangementet skal holBakke. Anledningen er des av advokat og forfatet kulturarrangementet ter Gro Hillestad Thune.


14

BYAVISEN - BIL Audi A3 med 99 g/km I februar lanserer Audi versjoner av A3 (bildet) som har CO2-utslipp på under 100 gram, 99 g/km for å være nøyaktig. CO2-lederen er 1,6 TDIe med 105 hestekrefter. Bilen har start/stopp-system, og dieselforbruket er beskjedne

NR. 2 – 2010 0,33 liter under blandet kjøring. Tredørsutgaven vil koste 243.300 kroner, Sportback med fem dører 255.100 kroner.

Nybilåret 2009 Allerede i mai kjørte vi bilen som på tampen av året ble kåret til Årets bil i Europa 2010 – Volkswagen Polo. Året har vært spekket med spennende bilnyheter.

Overraskelsen MODELL: Skoda Yeti

VÅR VURDERING: Møtet med Skoda Yeti er blant de vi husker tilbake på med størst glede i 2009. Det var en bil som overrasket og imponerte. Kompakt, velkjørende og praktisk. Finnes både med to- og firhjulsdrift. 1,2 liters motor med 105 hestekrefter imponerer. Dieselmotorer på 110, 140 og 170 hestekrefter. Priser fra 239.000 kroner med tohjulsdrift, som 4x4 fra 299.900 kroner.

ÅRETS BIL: Volkswagen Polo er den bilen som europeiske motorjournalister best fortjener tittelen Årets bil 2010.

finanskrisen seg en kraftig trøkk verden over. I Norge merket vi det med en Når status for bilåret 2009 betydelig salgsnedgang i gjøres opp, ser vi at det til begynnelsen av året, samtross for finanskrise har menlignet med 2008. Mot ramlet inn med nye bilmo- slutten av året har det derideller også dette året. mot vært en økning i nybilRundt 40 nye bilmodeller salget, i forhold til i 2008. har vi kjørt og omtalt gjen- Det var på høsten i fjor nom året. svikten slo inn for fullt. 2009 vil trolig ende opp Finanskrise med rundt 97.000 kjøpte Nybilsalget fikk med nye personbiler. I 2008 ble

Halvard Berget 918 28 955 · hbe@h-a.no

det kjøpt 102.000. forventer et totalt nybilsalg Et tydelig trekk er at bilene med 101.000 biler. Blant de blir mer miljøvennlige ved mest optimistiske er Toyota at CO2-utslippet går ned. I og BMW som tror på 2008 var det gjennomsnitt- 105.000 kjøpte biler i 2010. lige CO2-utslippet fra nye Hyundai er mer skeptisk og MODELL: Subaru Impreza 2,0 D personbiler (bensin og die- tror det bare vil bli kjøpt VÅR VURDERING: Subaru kom sent med dieselmotorer, sel) 159 gram per kilometer. 90.000 biler. Volkswagen men godt. Den 2,0 liter boxer-dieselmotoren med 150 hesI år er det 150 gram. tror på 100.000. Ifølge tekrefter gjør Impreza til en artig sak. Med firehjulstrekk egne prognoser tar Toyota er den en knallgod vinterbil. Sportslig kjørekarakteristikk. 2010 og Volkswagen mål av seg Priser fra 305.000 kroner. En undersøkelse bilnytt.no til å være størst også neste har gjort blant norske bilim- år, med markedsandeler på portører viser at de for 2010 over 15 prosent.

Kjøremaskin

Jålebil MODELL: Audi A5 Sportback

VÅR VURDERING: Riktig så lekker coupésedan, men kanskje ikke den som slår mest an i litt strammere tider. Audi er så fine på det at de ikke bruker benevnelsen sedan, men limousine. Uansett, en firedørs bil med coupélignende utseende, og med stor bakluke og stort bagasjerom. Avant er som vi vet Audis uttrykk for stasjonsvogn. A5 Sportback har et bagasjerom som bare er 10 liter mindre (480 liter) enn det Audi A4 Avant har. Nye Sportback’en koster fra drøye 430.000 kroner. I forhold til A5 Coupé koster Sportback 10.000 kroner mer.

Blitt billigere MODELL: Volvo V70 DRIVe

VÅR VURDERING: En fordel ved at bilprodusentene stresser CO2-verdiene, er at engangsavgiften blir lavere og prisene går ned. Volvo V70 med 1,6-liters motor på 109 hk er et godt eksempel på utviklingen. Med DRIVé tyner Volvo dråper og CO2-verdier. At en så stor bil som Volvo V70 har et CO2-utslipp på 129 gram per kilometer, er både en respektabel og imponerende utvikling. Det er bare ni gram over den magiske 120-grensen. 61.000 kroner billigere enn 2,0 diesel. Et forbruk på 0,49 liter per mil. V70 DRIVé er Volvos store sparebil. Pris: Fra 342.900 kroner.

Mercedes E-Klasse kabriolet

Nye Mercedes-Benz E-klasse utvides med en lekker kabrioletmodell. Bilen kommer i mars og er utstyrt med stofftak som kan åpnes og lukkes i løpet av 25 sekunder. Dette kan også gjøres mens bilen er i fart inntil 40 km/t. I 2004 kom Mercedes med et varmesystem for nakken – AIRSCARF. Med den nye kabrioleten kommer AIRCAP, som er en automatisk vindstopper. Vindstopperen kan felles ut seks centimeter med et nett i frontruterammen. Det sørger for kraftig reduksjon av turbulensen i kupeen. Vindstopperen kan aktiveres i hastigheter opptil 160 km/t. Drivverkene i den nye E-Klasse kabriolet består av nye diesel- og bensinmodeller med direkteinnsprøyting – samme utvalg som på coupémodellen. Motorytelsene spenner fra 170 hk (220 CDI) til 388 hk (E500).


NR. 225– -2010 2008

BYAVISEN ByaviSEN - BIL

Kondensfjerner – smart eller dumt? Mange bileiere heller fortsatt kondensfjerner på tanken for å unngå motortrøbbel om vinteren. Mange er lært opp i troen på kondensfjerner, som fortsatt selges i mange bensinstasjoner. Ifølge det oppdragsbaserte Newswire frarådes overdreven bruk av kondensfjerner basert

på isopropanol. Vannet i dette stoffet blir værende igjen i tanken når alkoholen er borte. Vann er tynge enn drivstoffet og legger seg på bunnen av tanken. Jo mer vann, desto større fare for at dette blir sugd inn i drivstoffsystemet. I så fall kan vannet skade drivstoffpumpa og dysene.

Ingen mindre MODELL: Toyota iQ

Sommerbil MODELL: Peugeot 308 CC

VÅR VURDERING: Vi kommer ikke bort fra at kabrioleter leder tankene hent til sommer og duftende bilopplevfelser. 308 CC avløser 307 CC. CC=Coupé Cabriolet. Som sin forgjenger og som lillebror 207 CC har Peugeot 308 CC ståltak som kan felles ned. Fordelen med slik løsning er at bilen er en fullverdig helårscoupé, og ikke bare en gledesspreder i de varme vår- og sommermånedene.

15 25

VÅR VURDERING: En bil som per definisjon har plass til tre og en halv person. Bare 298,5 centimeter lang og med et knøttlite baksete der en person kan stikke føttene mellom forsetene. En byracer som er særdeles lett å parkere. 1,0 har et CO2-utslipp på 99 gram, 1,4 diesel 104 gram. For begge er forbruket på rundt 0,4 per mil. Knøttet koster fra 158.900 kroner.

Elbilen MODELL: Mitsubishi i-MiEV

VÅR VURDERING: Elbiler blir spådd å komme for fullt i årene framover. Mitsubishi fører an lille i-MiEV, en elbil som ser ut som en vanlig småbil, og som til overmål virker. Før 2011, som i praksis betyr i løpet av neste år, blir modellen Mitsubishi i-MiEV en av de aller første masseproduserte elbilene som lanseres i Europa. Mitsubishi i-MiEV er en såkalt plugg inn, en batteridrevet bil som du kan kjøre så lenge det er strøm på batteriet, og deretter sette bilen på lading ved å plugge inn stik�kontakten. Under golvet er det plassert 330 volts litiumion batterier, og under bagasjerommet sitter motoren som yter 64 hestekrefter og som driver bilen på bakhjulene. Med vanlig strømkontakt tar det sju timer fra tomt til fulladet batteri. Ved hurtiglading lades batteriet 80 prosent i løpet av en halvtime. Uten altfor kraftig belastning kan bilen kjøres 160 kilometer mellom hver lading. Ser vi på strømforbruk og regner en strømpris på én krone per kWh, koster en tank cirka 16 kroner.

Luksusklassen MODELL: Mercedes-Benz E-klasse

VÅR VURDERING: En av årets høydepunkt har vært å få kjøre den nye Mercedes E-klasse. Komfort og teknikk av første klasse. Fortsatt bakhjulsdrift, og fortsatt en stjernebil. Mot slutten av året ble også den svært rommelige stasjonsvognen presentert. 455.000 kroner (sedan) er mye penger, men det er ikke ille å få en slik bil denne prisen.

Peugeot-suksess MODELL: Peugeot 3008

VÅR VURDERING: Peugeot har på kort tid oppnådd suksess med nye 3008 i Norge. Nye Peugeot 3008 er en rommelig familiebil til vettuge priser. Du sitter høyere enn i en vanlig stasjonsvogn i kompaktklassen, og det er mange smarte oppbevaringsrom i kupeen. Peugeot klassifiserer nykommeren som crossover; en mellomting mellom en stasjonsvogn og en SUV. Bilen har ikke firehjulsdrift, men bakkeklaring på 18 centimeter. Priser fra 276.900 kroner.

Verstingen MODELL: Ford Focus RS

VÅR VURDERING: Ford Focus RS er i særklasse den heftigste bilen vil har kjørt gjennom 2009. Rett og slett og voldsom. Under panseret sitter det en 2,5 liters, femsylindret Volvo-motor med råsterke 305 hestekrefter. Den gjør RS’en til en av de heftigste forhjulsdrevne bilene som er i serieproduksjon. Med slike ytelser hadde det ikke vært unaturlig om Ford hadde valgt firehjulsdrift, men valget ble en RS med all kraft på to hjul. Av de 745.000 kronene MODELL: Citroën C3 Picasso VÅR VURDERING: En bil som fortjener et langt høy- dette råskinnet koster, går godt over 500.000 rett i statsere salg. Sjarmerende liten MPV med særpreget design kassa i avgifter. En drømmebil for finansminister Sigbjørn og gode bruksmuligheter. Familiebil med stor F til over- Johnsen, vil vi tro. kommelig pris. Både bensin og diesel. Priser fra 205.000 kroner.

Særpreg

Disse bilene har vi testet i 2009

Hybridvinneren MODELL: Toyota Prius

VÅR VURDERING: For første gang ble en hybridbil Norges mest kjøpte bilmodell gjennom en måned - nemlig Toyota Prius. Prius er fortsatt den mestselgende hybridbilen, og det mest reelle hybridalternativet for folk flest. MODELL: Opel Astra Stopper du i lyskryss, kobles bensinmotoren ut. Batteriet VÅR VURDERING: Opel møter 2010 med en ny modell lades under kjøring. Systemet fungerer meget bra, og har av den populære kompaktbilen Astra. En modell som gjennom 10 år i Prius bevist at det er holdbart. Miljømessig først og fremst utfordrer bestselger Volkswagen Golf. er Prius en vinner. Forbruket på blandet kjøring er 0,39 Spennende design og et kompakt preg. Forbedrete kjøreliter per mil. Det betyr at rekkevidden mellom vær tank- egenskaper ved at akselavstanden er økt med 7,1 centimeter. fylling er hele 1.150 kilometer. CO2-utslippet på 89 gram Sporvidden foran og bak er økt med henholdsvis 5,6 og sju per kilometer ved blandet kjøring er svært bra, for ikke å centimeter. Karosseriet har 43 prosent høyere vridningssi best for en bil på denne størrelsen. Prius koster fra drøye stabilitet og 10 prosent høyere bøyningsstivhet. I tillegg til 271.000 kroner. redusert støy, er det blitt mindre vibrasjoner i bilen.

Golf-utfordreren

* Audi A4 Allroad * Audi A5 Cabriolet * Audi A5 Sportback * Audi A6 2,0 TDIe * BMW 320d xDrive * Citroën C3 * Citroën C3 Picasso * Ford Focus ECOnetic * Ford Focus RS * Ford Ka * Honda Insight * Honda Jazz * Hyundai i20 * Kia Venga * Mazda 3 * Mercedes-Benz E-klasse * Mitsubishi i-MIEV * Opel Astra * Opel Insignia Tourer * Peugeot 3008

* Peugeot 308 CC * Peugeot 5008 * Skoda Octavia 4x4 * Skoda Octavia RS * Skoda Octavia Scout * Skoda Superb 4x4 * Skoda Superb stasjonsvogn * Skoda Yeti * Subaru Forester * Subaru Impreza * Subaru Outback * Toyota Hilux * Toyota iQ * Toyota Prius * Toyota Urban Cruiser * Toyota Verso * Volkswagen Golf GTD * Volkswagen Polo * Volvo V70 DRIVe


16

B yav i s e n

NR. 2 – 2010

SKOLEN FOR PRIVATISTER - Realfagspoeng - Nye fag - Forbedring av karakterer - Flere poeng - Generell studiekompetanse - Påbygg til generell studiekompetanse - Godkjent av Lånekassen Sonans_Byavisen_246x365mm_1-2.indd 1

04.01.2010 10:12:35


NR. 2 – 2010

B yav i s e n

17

OPPTAK PÅGÅR NÅ! SKOLESTART I JANUAR OPPMELDINGSFRIST TIL PRIVATISTEKSAMEN 1. FEBRUAR Gratis leksehjelp i matte Gratis kurs i studieteknikk Dag- og kveldskurs Våre erfarne rådgivere hjelper deg: Tlf: 55 30 17 60 / sonans.no Sonans privatgymnas, i Bergen siden 1991

Sonans_Byavisen_246x365mm_1-2.indd 2

- når du virkelig vil videre

04.01.2010 10:12:49


18

BYAVISEN

NR. 2 – 2010

Konsert:

På plakaten

Lørdag 16. januar: Grieghallen: Bergen Filharmoniske Orkester - Chaplins «Gold Rush». Dirigent: Frank Strobel. Klokken 16.00 i Griegsalen.

Øvingsfestival på Hulen

Prisbelønt fotograf på Bryggen

Arrangørene Velvet Rock, Manic og Save The Kids kickstarter konsertåret 2010 med det de selv kaller et av de desidert mest intense, mindblowing konsertopplevelsene du kommer til å huske i lang tid fremover. Store ord og høye forventninger til en rimelig kjent rapper (Chris Lee) og en håndfull lite kjente band. Dørene åpner uansett klokken 19.00 og konsertstart er én time senere. Disse spiller på minifestivalen Øvingsrom 23: Chris Lee Jeroan Drive Stumbleboy Strawberry Lipstick The Injury Mexico Unit No more Desember

Gjennom 20 år har landskapsfotografen Tom Till vært i mer enn 60 land og fotografert mange av verdens vakreste naturområder og kulturminner. Denne fotografiske reisen knytter også sammen en rekke steder som står på UNESCOs verdensarvliste. Utstillingen på Bryggens Museum presenterer 30 verdensarvsteder fra alle kontinenter (unntatt Antarktis) og gir et fascinerende innblikk i UNESCOs verdensarvprogram, fra Bryggen i Bergen til Taj Mahal, og fra Geirangerfjorden til Yellowstone nasjonalpark. Ifølge arrangørene på Bryggens Museum henvender utstillingen seg til alle med interesse for verdens land og folk, og for kultur, natur, geografi, historie og fotografi – og for UNESCOs Verdensarvprogram. Utstillingen åpnet lørdag 9. januar og står frem til 14. februar.

Jeroan Drive spiller på Øvingsrom 23-festivalen. Foto: Kristian Ueland

Foto: Tom Till

SALG-SALG

DUNDYNER – SILKEDYNER – PUTER - SENGETØY DEN LILLE BUTIKKEN MED DET STORE UTVALGET. RUTESYDDE DUNDYNER –TOPP KVALITET TIL DE LAVESTE PRISENE. KOM INN OG BLI OVERRASKET..

GÅSEDUN VINTERDYNE – RUTESYDD

499- 590-

140x200 – 1580,FIN TYNGDE MYE FOR PENGENE

140x220 – 1749,-

Scene Tirsdag 12. januar: Teaterbrakken, Paradis: Fana Skoleteater Krus. Spilles frem til 16. januar. Onsdag 13. januar: DNS Store Scene: Jungelboken. Spilles frem til 20. mars. Torsdag 14. januar: Altona Teater: Fanden vet av Wiers-Jenssen. Spilles frem til 23. januar.

VADSØ DUNDYNE - GÅSEHELDUN EKSTRA ”FOR FRYSEPINNA” VARM 140x200 –NÅ KUN 140x220 – NÅ KUN VINTER DYNE RUTESYDD

1490- 1649-

STORE DOBBEL DUNDYNER STØRST UTVALG - LAVEST PRISER

QUEEN SIZE RUTESYDD GÅSEDUNSDYNE HELÅRS RIMELIG GÅSEDUNSDYNE HELÅRS/VINTER LETT OG LUFTIG

990-

200x220 - 2490-

NB! EKSTRA PLASS

KING SIZE

1150-

230x220 - 2890-

1750- 1990-

200x220 – 3490-

-50%

ALLE DUNPUTER

230x220 – 3990-

Konserter Fredag 15. januar: Rick´s Teater: Kristian Valen: Raskere enn sitt eget beste! Spilles frem til 16. januar. Lørdag 16. januar: Logen Teater: Nordic Tenors. Spilles frem til 20. februar. Søndag 17. januar: Ingen arrangement. Mandag 18. januar: Ingen arrangement.

Tirsdag 12. januar: Café Opera: Naked Tirsdager. Akustisk åpen mic-arrangement for musikere med eksponeringsbehov. Klokken 22.30. Onsdag 13. januar: Garage: Garagerock i Baren. Klokken 22.00. Torsdag 14. januar: Hulen: Nystøpt: Klokken 21.00.

Fredag 15. januar: Hulen: Øvingsrom 23 - Minifestival. Klokken 21.00. Lørdag 16. januar: Grieghallen: Bergen Filharmoniske Orkester - Chaplins «Gold Rush». Dirigent: Frank Strobel. Klokken 16.00 i Griegsalen. Søndag 17. januar: Ingen konserter. Mandag 18. januar: Ingen konserter.

Annet Tirsdag 12. januar: Filmklubb - Cinemateket USF: Gjøkeredet Milos Forman, USA, 1975.

Torsdag 14. januar: Rick´s: QuizNight med Anthony Hill hver torsdag klokken 20.30.

Onsdag 13. januar: Gimle Forsamlingslokale: Salsakurs. Hver onsdag. Klokken 17.45-18.45.

Fredag 15. januar: Bergen Ink Senter: Utstilling - Malerier av Alvaro Cortes og Jose Briceño. Åpent ma-to 11-19, fr 12-20, lø 10-18.

Lørdag 16. januar: Pygmalion Økocafé og Galleri: Akrylmalerier av Anita Natland. Åpent ma-lø 11-23, sø 13-23. Søndag 17. januar: Filmklubb - Cinemateket USF: Annie Hall av Woody Allen, USA, 1977. Klokken 19.00.

Mandag 18. januar: Tilsammans: Utstilling - Anna Nilsson og Oscar Wettersten. «Ett Anständigt Liv». Åpent ma-lø 11-18.

MENGDE SENGSETT

Sir John

HALV PRIS

Adresse: Østre Muralmenningen 16 Tlf 55311159

Byavisen

ag

sd hver tir


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

19

• Store prisavslag • Gode tilbud på solfilm • Inne/utvendige persienner • Lamellgardiner • Gratis befaring • God parkering - Du finner oss i Osveien 8 Nesttun (Skjoldskiftet vis á vis Kiwi)

VINTER-TILBUD

Alle markiser ÷15% Undersøk våre priser på diverse produkter

W W W. B E R G E N M A R K I S E . N O Du finner oss i Skjoldskifte vis à vis Kiwi

Innvendige persienner

÷10% Lamellgardiner

÷10%

Rex markiser Gratis måltaging utføres av fagfolk

Plissegardiner/Duette

÷10% Solfilm/rullegardiner

÷10% 55 13 17 10 Osveien 8 - 5227 Nesttun - Fax 55 13 20 10 Skjoldskiftet vis á vis Kiwi www.bergenmarkise.no - be-maras@online.no Mand.-fred. 09.00-16.00 - lør. 09.00-14.00 Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker


20

Byavisen

↙ DISTRIBUTØRER MED VAREBIL SØKES

Nå er det kaldt! Bånsull har alt du trenger for å holde varmen. Undertøy til barn og voksne, deilige dyner, klær og lammeskinn med mer. Sokker i ren ull, ta 3 betal for 2

NR. 2 – 2010

- Stortinget er en litt ”sær” arbeidsplass

TA KONTAKT MED ERIK OLSEN PÅ TELEFON 55 13 60 16

Alt i økologisk ubehandlet ull til gode priser. Nyhet! Kjoler fra Siri S. Design i 100% ull!

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant.

Markiser og persienner

÷25% Tlf.

Økologiske produkter, ull - garn - leker - design. C. Sundtsgate 4 vis-a-vis hotell Admiral Tlf. 55 23 41 89 - www.bansullibergen.com

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

800 49 900

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Kristin Solberg tlf. 926 88 662 Leiv M. Veberg tlf. 405 52 585 (Fana) Se våre januartilbud på www.total-service.no

S A L G i Blomsterdalen

r e t r a t s t e g l Sa r a u n a j . 4 1 g a torsd Her kan du finne mange gode tilbud på lamper og skjermer

Bybloggen Henning Warloe - Stortingsrepresentant for Hordaland. - Satt i byrådet i Bergen fra 2003 til september 2009. Warloe har vært byråd for kultur, idrett og næring/bedrift og finansbyråd i Bergen. Som ny byblogger i Byavisen vil jeg først og fremst starte med å ønske alle lesere et Godt Nyttår! Siden jeg både er ny som spaltist og ny som stortingsrepresentant er det kanskje naturlig å ta utgangspunkt i det siste først. Etter valget i september ble det klart at mine neste fire år skal tilbringes på ”Tinget” eller ”Løvebakken” som er to av sikkert flere kallenavn som brukes om Stortinget. Her skal jeg gjøre mitt beste for å tale Bergens og Hordalands sak.

JA, jeg savner Bergen! Jeg har faktisk alltid bodd, studert og jobbet i Bergen, og skammer meg ikke over å si at jeg rett og slett er forelsket i Bergen. Henning Warloe, stortingsrepresentant for Høyre

% 5 1 ÷

Ordinære lamper og skjermer Åpningstider under salget:

Mandag - fredag ....................................09.00 - 17.00 Torsdag:.....................................................09.00 - 19.00 Lørdag:.......................................................10.00 - 15.00 Ytrebygdsveien 237 5258 Blomsterdalen Tlf. 55 11 47 50 www.havardstun.no

S A L G

TS-Design

Etter at de første ukene gikk med til å finne ut av ganger og korridorer og få innlosjert seg på et kontor har resten av høsten gått med til å gjøre meg kjent med min nye komité og det ansvarsområdet jeg har fått, samt delta i Stortingets arbeid med Statsbudsjettet for 2010, som nok er det viktigste arbeidet i løpet av året. Jeg har fått plass i den såkalte KUF-komiteen, som står for Kirke, utdanning og forskning. Her har jeg fått hovedansvaret i Høyre for forskningsfeltet, som jeg synes er veldig spennende. For meg har alltid den viktigste drivkraften ved å være politiker vært at det er enormt lærerikt, og spennende å få være med å utforme ny politikk og legge til rette for nye ideer og bidra til å skape vekst. Spørsmål jeg har fått fra mange i løpet av høsten er disse: Hvordan trives du på Tinget? Hvordan er livet som

For meg er det fortsatt litt å finne ut av, og forhåpentligvis blir jeg aldri ferdig utlært. Du vet hva de sier: Den som tror han/hun er det, er ikke utlært, men ferdig! Henning Warloe, stortingsrepresentant for Høyre stortingsrepresentant?, og savner du Bergen? Det letteste å svare er at JA, jeg savner Bergen! Jeg har faktisk alltid bodd, studert og jobbet i Bergen, og skammer meg ikke over å si at jeg rett og slett er forelsket i Bergen. Men så er det jo heldigvis sånn at det er mulig å være hjemme hver helg om man ønsker, selv om det ikke alltid er like lett i praksis. Hvordan jeg trives på Tinget er nok foreløpig litt påvirket av at jeg trivdes ualminnelig godt som byråd i Bergen. Å være byråd gir nok flere muligheter til direkte styring, man er mer ”hands on” som det heter. Mine seks år som byråd i forskjellige posisjoner vil jeg alltid se tilbake på med stor glede, ikke minst fordi jeg fikk arbeide sammen med og komme i kontakt med så mange kjekke og dyktige folk. Derfor har overgangen til Stortinget vært både stor og kanskje litt vemodig. Heldigvis har vi som er nye representanter blitt tatt veldig godt imot, her er mange hyggelige og flinke folk som det skal bli spennende å jobbe sammen med. Og så er det naturligvis en stor ære å være medlem av landets nasjonalforsamlig. Historien sitter i veggene, og det skapes litt ny historie hele tiden. Samtidig er nok Stortinget en litt ”sær” arbeidsplass, ettersom det ikke er noen som ligner. For meg er det fortsatt litt å finne ut av, og forhåpentligvis blir jeg aldri ferdig utlært. Du vet hva de sier: Den som tror han/hun er det, er ikke utlært, men ferdig!


NR. 225– -2010 2008

ByavisEN ByavisEN - Film

39 21

Skrøneren Sundström Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

Ja, hej. Det är Steffe. Jäg är bare ute och promenerar, men fyr lös. Den karismatiske svensken er på tur med sitt barnebarn, men snakker gjerne med Byavisen.

Stefan Sundström skadet seg stygt i en sykkelulykke og laget plate om det. Eller gjorde han egentlig det?

Vi spør ham om han er fit for fight igjen etter den, ifølge svensk presse, dramatiske sykkelulykken for et drøyt år siden. Sundström skratter så det spraker i telefonen. - Nei du, det der stemmer jo ikke helt selvfølgelig. Jeg sa det egentlig bare for å komme på TV her i Sverige. Fakta er at jeg var ute og syklet, så falt jeg og slo meg i hodet. Jeg måtte egentlig bare ta det litt med ro, sa legene. Det er bra å slå seg litt i hodet innimellom, sier den vandrende vispopkungen. Sjøstøvler og Savoy 3. mars kommer den tidligere Apachevokalisten til Bergen og Sardinen USF. Første gang han turnérte i Norge var i forbindelse med 1995-platen Nästan som reklam og 27. februar året etter trakket en hengslete Sundström inn på scenen på Kvarteret i Bergen. Han skulle være oppvarmingsartist for a-ha-medlemmet Paul Waaktaar Savoys familieære sideprosjekt Savoy. Med kassegitar, sjøstøvler og en barkrakk så svensken noe malplassert ut den februarkvelden for snart 14 år siden. - Hehe, ja visst faen. Det husker jeg. De (Savoy journ. amn.) ville vel markere et tydelig skille fra a-ha, men hadde vel kanskje tenkt seg noe litt annet enn den slasken som kom ut på scenen der. Ja, jeg tror vel at det ble litt feil setting, sier Sundström og regelrett gapskratter. Mon tro hva barnebarnet i den andre hånden tenker. - Det er jo den samme karen som kommer denne gang. Det er jeg og en kassegitar, men det er jo blitt en del flere låter siden den gang. Lyttende nordmenn Sundström som slipper sin ferske plate Ingenting har hänt i Norge 18. september skal, ifølge seg selv, gjøre det skikkelig denne gang. - Ja, vi slipper jo platen senere i Norge enn i Sverige, nettopp for å bruke god tid på promo i Norge. Hva er den største forskjellen på publikummet ditt i Norge og Sverige? - I Norge virker det som om folk hører mer på tekstene, og det er jo en bra ting for meg. Jeg liker veldig godt å spille i Norge og har jo gjort det mye siden midten av 90-tallet. De siste årene har jeg også turnért mye i Nord-Norge. Dessuten har Norge mye flott natur og mennesker med mye penger, sier han lurt. Hvordan forbereder Stefan Sundström seg til turné i 2010? - Nei, jeg øver ikke så mye kan du si. Jeg er jo alene med gitaren min og det er jo jeg som har skrevet låtene så ingen kan si at jeg spiller feil og sånne ting. Men jeg trener en god del, går turer og slikt. Betaler I ABC Nyheters oversikt over årets ti beste album (både norske og internasjonale artister) i 2009 snek Stefan Sundströms Ingenting har hänt inn på listen. Det til tross for at den altså ikke gis offisielt ut før 18. januar 2010. Hva tror opphavsmannen selv om populariteten i Norge? - Nei, det er klart at den gangen jeg åpnet for Savoy var det ingen som ville se meg, men i dag betaler jo folk for å se den samme slasken. Det er jo en fordel, sier han og går videre.

Stefan Sundström hører også på norsk musikk. Etter at han gjorde duetten Du og meg, Lou med Kaizers Orchestra for to år siden er omparockerne fra Jæren ett av bandene svensken hører på. (Pressefoto)


22

BYAVISEN

NR. 2 – 2010

Topplisten / Basert på salgstall fra Platekompaniet Bergen siste uke 1. John Olav Nilsen & gjengen: For sant til å være godt 2. Donkeyboy: Caught in a life 3. Them crooked vultures: Them crooked vultures 9 0 0 8 9 0 0 7 8 9 9 Element of freedom 7 8 Keys: 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 84 5 6 4. Alicia 3 2 5. Rihanna: Rated R 1 3 1 2 2 1 2 3 1

- Kjærlighet, glitter, ungdom og hjertesmerte Til sommeren er jentene i Razika ferdig på videregående og kan endelig satse skikkelig på musikken. Før det spiller de på by:Larm. Tekst: Ørjan Nilsson orjan@byavisen.net

at vi hadde fått en plass i programmet. Det betyr veldig mye for oss, sier en Av de ti bergensban- av bandets to Marier, Marie dene som fikk grønt lys Amdam, til Byavisen. fra Skandinavias største musikk-konferanse i Oslo Blir kastet ut fra og får spille på by:Larm i konsertene februar har Byavisen tidli- Til nå i Razika-karrieren gere presentert The Pink har jentene hatt et stort Robots, Wardruna, Social problem når det kommer Suicide og Kathinka. Nå er til konserter. Det er imiddet Razika sin tur. lertid løst i februar. - Vi håper folk kan legge - Vi spilte på club:larm i fjor, ekstra merke til oss, med og hadde håpet på å få tanke på at vi faktisk er et muligheten til å komme band med bare jenter i, og med i det offisielle pro- at vi faktisk så vidt er blitt grammet i år. Likevel ble 18. Endelig er alle myndige. vi veldig overrasket da de Vi kommer jo ikke inn på de ringte oss og fortalte oss fleste utestedene vi spiller

Pressefoto

på en gang. Det å bli kastet ut fra konsertene etter vi har spilt har dessverre utviklet seg til å bli en vane for oss. Eventuelt en uvane. Når vi er i Oslo tenker vi at vi må finne på noe som kan gjøre at folk kan få lyst til å komme å sjekke oss ut. Det skal holdes hemmelig frem til vi kommer til Oslo. Vi håper flest mulig kommer på konserten vår, sier hun hemmelighetsfullt og legger til: - Vi planlegger et stunt. Jagland-engelsk? Bandet har laget låter både på norsk og engelsk og på deres egen Myspace-side kan du høre både Love is all about timing og Venter på deg. Er det språkforvir- Marie Amdam, Maria Råkil, Marie Moe & Embla Karidotter Dahleng i Razika gleder seg til endelig Pressefoto ring og interne stridigheter å få bli igjen på utestedene etter at de har spilt. om hvilket språk man skal synge på innad, lurer vi. at Razikas planer etter spille mest mulig og håper har hentet mye ut fra vårt Oslo-konserten i februar flere folk kan få øynene yndlingsband the Aller - I bandet er vi alltid i utvik- fremdeles er litt diffuse. opp for oss, sier hun og Værste, og de har vært ling, så dette med å prøve forklarer hvordan en en stor inspirasjonskilde ut å synge på forskjellige - Vi håper dette kan bli en Razika-konsert utarter seg: for oss. På samme tid står språk er et resultat av dette. mulighet som kan åpne mye gammel reagge og Vi har skrevet låter på dører for oss. Til somme- - På Razika-konsert får man 2Tone skaen også sterkt norsk som vi er blitt veldig ren år er vi endelig ferdig mye kjærlighet og masse som våre inspirasjonskilglad i, men vi har funnet med videregående, og fin musikk. Vi har begynt å der. Mye ung kjærlighet, ut at det engelske passer da har vi mye mer tid til å spille mer og mer ska, og glitter, ungdom og mye bedre til lydbildet slik det satse ordentlig på musik- dette er en sjanger vi både hjertesmerte sier hun. er akkurat nå. ken. Vi håper by:larm kan er veldig glad i og som pasAmdam forteller videre bli vårt springbrett. Vi vil ser bandet veldig godt. Vi

VINTERTILBUD PÅ MARKISER

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED • • • • • • • • • • Bryllup • Runde dager • Luncher Forretningsmiddager Elsesro 1 - 5042 Bergen Tlf. 55 25 70 34 www.tracteurstedet-gamle-bergen.no gbtr@online.no

÷30%

Gratis måltaging Markiser Inne/utvendige persienner Lamellgardiner Plissegardiner Solfilm Rullegardiner Stort utvalg i alle farger God parkering Undersøk våre priser

Du finner oss i Osveien 8 - 5227 Nesttun Skjoldskiftet vis á vis Kiwi 55 13 17 10

Fax 55 13 20 10 www.bergenmarkise.no be-maras@online.no Mand.-fred.9.-16.- lørd. 9.-14.

Tegne- og malekurs våren 2010: Oljemaling trinn 1 Oljemaling trinn 1 Oljemaling trinn 1+2 Oljemaling trinn 1+2 Oljemaling trinn 1 Oljemaling trinn 2+3 Oljemaling trinn 2+3

start tirsdag 9/2 kl. 18. 00 start tirsdag 9/2 kl. 10. 00 start mandag 25/1 kl. 10. 00 start mandag 25/1 kl. 18. 00 Helg 19. -21. Februar start torsdag 21/1 kl. 18. 00 start onsdag 20/1 kl.18. 00

Akrylmaling trinn 1 Akrylmaling trinn 1 Akrylmaling trinn 2 Collagemaleri Collagemaleri Tegning trinn 1 Tegning trinn 1

start torsdag 11/2 kl. 10. 00 Tlf. 55 30 90 50 start torsdag 11/2 kl. 18. 00 E-post: hordaland@aof.no start tirsdag www.hordaland.aof.no 9/2 kl. 18. 00 start onsdag 10/2 kl. 10. 00 start mandag 8/2 kl.18. 00 start fredag 12/2 kl.10. 00 start onsdag 10/2 kl.18. 00

Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Grå CMYK: 0,0,0,70

Alle våre tegne/malekurs holder til i Strandgaten 3. For mer informasjon, kontakt AOF eller besøk våre hjemmesider

Pantone Pro. Black C CMYK: 0,0,0,100

Grå CMYK: 0,0,0,70

Tlf. 55 30 90 50 E-post: hordaland@aof.no www.hordaland.aof.no


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

SALG Gjøco interiør 10

Gjøco superfinish

Gjøco sperregrunn

Interiør 10 silkematt, vanntynnbar, luktsvak og slitesterk acrylmaling for vegger i tørre rom.

Miljøvennlig acrylmaling for panel, dører og lister. Lett å påføre, gulner ikke og gir en gjevn glatt overflate. Leveres i silkematt og halvblank glans.

179,-

299,-

Vanntynnbar grunning til sperring og isolering av f.eks sot, nikotin og andre fargestoffer. Isolerer også for gjennomslag fra kvister i panel.

3 liter

Decor panel

3 liter, 15 og 40 glans

3 liter

369,Saga - Flott trestavs eikeparkett

6mm

14mm

6x620x2420 mm ferdigmalt med 2 strøk eggehvit. Denne nye, tynne dekorplaten monteres utenpå eksisterende vegg, velegnet til rehabelitering

rsI 25 å ANT

GAR

139,-

199,-

pr plate

pr m2

Alle lagerførte gulvbelegg ÷20% Alle lagerførte tapeter ÷15%

Smart Laminat

7mm i valnøtt, exspress klick. Meget lett å legge!

Basic Laminat 6mm i bøk og eik

59,-

79,-

pr m2

Landås fargehandel Kolstien 2 Man-Fre 10-17 Lør 10-15 Tlf 55365700

pr m2

Askøy Hus Ravnanger Senter Man-Fre 9-18 Lør 9-15 Tlf 56146150

Sartor Fargehandel Temahuset Man-Fre 10-18 Lør 10-15 Tlf 56331700

23


24

ByavisEN - Film

NR. 2 – 2010

Topplisten / Uke 1, 01/01-07/01 2010 0

Film

1 2

Bergen Kino

9 1 Avatar 2D 105 356 Totalt:8341 194 2 Alvin og gjengen 2 7 53 429 Totalt: 145 986 6 50 359 Totalt: 114 943 3 Sherlock5 Holmes 4 43It‘s Complicated 27 827 Totalt: 54 317 5 Luftslottet som sprengtes 22 295 Totalt: 275 741

Filmer med premiere fredag 15. januar (med forbehold om endringer)

Det regner kjøttboller

(norske stemmer) USA / Animasjon / Komedie / Familiefilm Regi: Chris Miller, Phil Lord Skuespillere: Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Bruce Campbell, Andy Samberg, Mr. T, Tracy Morgan

Inspirert av Judi og Ron Barretts bestselgende barnebok, serverer Sony Pictures Animation deg “Det regner kjøttboller” (Cloudy with a chance of meatballs) med data-animasjonseffekter du aldri har sett før, laget av Sony Pictures Imageworks. En komedie om et ungt geni

CasaNegra

som må redde verden da hans matoppfinnelse klikker og fører til at kjøttboller på størrelse med Cadillac’er og mais store som Eiffeltårnet faller mot jorden.

Up in the Air

Marokko / Action Regi: Nour-Eddine Lakhmari Skuespillere: Anas Elbaz, Omar Lotfi, Ghita Tazi, Mohamed Benbrahim

USA / Komedie / Drama Regi: Jason Reitman Skuespillere: George Clooney, Anna Kendrick, Vera Farmiga

Norsk-marokkanske Nour-Eddine Lakhmari har i fødelandet gjort braksuksess på kino med filmen CasaNegra og den settes nå opp på kinoer over hele Europa. Filmen gir oss et spennende og eksotisk innblikk i Casablancas og Marokkos mørke sider med gategutter og gangstere. Den viser også et samfunn på vei mot det moderne på godt og ondt, fjernt fra det Marokko turistene møter. Filmen har vunnet en rekke priser på internasjonale filmfestivaler og er nå Marokkos kandidat til Oscar for beste utenlandske film. Filmen har både blitt kalt både en marokkansk “Mean Street” (Martin Scorsese) og en marokkansk “City of God”.

Fra den Oscar-nominerte regissøren Jason Reitman kommer Up in the Air, et tidløst odyssé om Ryan Bingham (George Clooney). Bingham er en nedbemaningsekspert og en erfaren forretningsreiser som etter mange lykkelige år på vingene plutselig merker at han er klar for å skape en ekte relasjon. Ryan har lenge vært fornøyd med å leve ut sitt liv på flyplasser, hoteller og leiebiler over hele Amerika uten unødvendige belastninger som holder ham igjen, og han har alt han trenger pakket i én trillekoffert. Ryan er et bortskjemt elitemedlem i alle reiselojalitetsprogram som finnes og er svært nær og nå sitt livsmål - 10 millioner bonuspoeng. Til tross for dette har Ryan ikke noe virkelig å holde seg fast i.


NR. 2 – 2010

B YAV I S E N

Nytt treningssenter

25

Treningssenter uten bindingstid * Solarium - også for ikke-medlemmer Fra kr. 299,- pr. mnd. * Gratis barnepass og parkering Treningssenter over 1000 m2 * Shaping - kun for kvinner Gratis Badstue - kun for kvinner

* * * *

Åpner søn. 17. Kjøp gav jan. ekort nå !

Askøy

n eie nsv hor r e Lyd

ten an stk ve Fra

Sotra

Lyderhorn n eie rav Sot

VESTKANTEN

n Sotrabroe

Ols viks kje net

Her er vi! Hallheimslien 10

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60 www.in-shape.no


26

BYAVISEN

21.10: Kalenderpikene – ti år etter NRK1 lørdag 16. januar

NR. 2 – 2010

19.00: So You Think You … TVNorge fredag 15. januar

20.30: Svenske Hollywood... TV3 mandag 18. januar

06.30 Morgensending 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter (ttv) 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 13.30 Lunjstrav 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Lunsjtrav 14.30 Doktor Åsa (t) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (r) 17.30 Kystlandskap i fugleperspektiv: Østersjøens datter (r) 17.35 Jon Stewart (t) (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Rødt, hvitt og skrått: Ut av skapet og ut i verden (ttv) (r) 19.35 Jon Stewart (t) 20.00 Aktuelt (ttv) 20.45 Michael Palin – Jorda rundt på 20 år 21.35 Et ornamentalt fluktforsøk 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter (ttv) 22.10 Urix 22.30 Alaskas svarte gull (t) 23.20 Da pengane erobra verda (t) (r) 00.10 The Street (t) (r) 01.10 Oddasat (t) (r) 01.2504.45 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 America's Funniest Home Videos (r) 18.30 Slankekrigen 19.30 4-stjerners middag halv åtte

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Dance Your Ass Off 21.30 NCIS 22.30 Trauma

06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Muntlig spørretime 11.00 NRK nyheter 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Alaskas svarte gull (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (ttv) (r) 17.30 Historien om: Bingo (t) (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (t) 19.30 Trav: V65 20.00 Aktuelt (ttv) 20.45 Nobelprisvinnere i samtale (t) 21.30 Klimaets ofre 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter (ttv) 22.10 Urix 22.30 Kjærlighetens India (t) 23.30 Vår ære og vår makt: I krig og kjærleik (ttv) (r) 00.25 FBI (r) 00.55 Oddasat (r) 01.10 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r)

23.50 Cold Case (r) 00.40 CSI: Miami (r) 01.30 Special Victims Unit (r) 02.20 ROME (r) 03.2506.00 Playbox

03.00 Universal Soldier: The Return 04.20 I love you, you and you 05.15 Entourage (r) 05.40-06.00 It’s Always Sunny in Philadelphia

06.30 Morgensending 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 13.00 NRK nyheter 13.30 Lunsjtrav 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.30 Forbudte følelser: Hevn (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (r) 17.30 Historien om: Campingvognen (t) (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Migrapolis (t) 19.35 Jon Stewart (t) 20.00 Aktuelt (ttv) 20.45 Europa 21.20 Filmavisen 1960 21.30 Oz og James på heimebane: Oz and James på heimebane (t) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter (ttv) 22.10 Urix 22.30 Mona Lisa Curse (t) 23.20 Bygdeliv (ttv) (r) 23.50 Schrödingers katt (ttv) (r) 00.20 Oddasat (r) 00.35 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Slankekrigen 19.30 4-stjerners middag halv åtte

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r)

21.40: Grey´s Anatomy TV 2 tirsdag 12. januar

19.00: Jon Stewart NRK2 onsdag 13. januar

TIRSDAG 12. JANUAR 06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Aktuelt (ttv) (r) 10.50 Puls (ttv) (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter (ttv) 12.10 Herskapelige gjensyn (ttv) (r) 12.40 Viten om: Elektronisk tankelesing (t) (r) 13.10 Urix (ttv) 13.30 Filmavisen 1959 (ttv) 13.40 Med hjartet på rette staden (t) 14.30 330 skvadronen (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Herskapelige gjensyn (ttv) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 Ut i naturen: Til topps i Trollheimen (ttv) 20.15 Bygdeliv (ttv) 20.45 Extra-trekning 20.55 Distriktsnyheter

06.30 TV 2 Junior 06.31 Planet Grabo 06.44 Barbapappa 06.48 Ozie Boo 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten

18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.20 21.25 21.40 22.30 23.20

21.00 Dagsrevyen 21 (ttv)

med Norge i dag og sport.

21.30 Det nye landet: Arbeiderne (ttv) 22.25 Bokprogrammet spesial: Karl Ove Knausgård 23.00 Kveldsnytt med sport.

Været Vil du bli millionær? – Hot Seat Hotel Cæsar Ekstrem lidenskap Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy Medium Mental

00.10 Mang slags kjærlighet 00.35 Medium (r) 01.25 Brothers & Sisters (r) 02.10 Frustrerte fruer (r) 03.00 Sportsnyhetene 03.15 Været (r) 03.25-06.30 Sonen

23.15 There Is A Girl In My Soup (t)

Am. romantisk komedie fra 1970. 00.50 Klasse 10 B (ttv) (r) 01.30 Svisj gull 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

20.30 Trillingenes hemmelige verden 21.30 CSI: Miami 22.30 CSI (r)

23.30 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.50 CSI: Miami (r) 01.40 Special Victims Unit (r) 02.30 ROME (r) 03.2506.00 Playbox

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.25 NCIS (r) 01.25 NCIS Los Angeles (r) 02.15 White Noise 03.50 X-Files 04.40 X-Files 05.25 Kongen av Queens (r) 05.45-06.00 Viasats verden

ONSDAG 13. JANUAR 06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Aktuelt (ttv) (r) 10.50 Ut i naturen: Til topps i Trollheimen (ttv) (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Herskapelige gjensyn (ttv) (r) 12.40 Viten om: Fremtidens atomkraft (t) (r) 13.10 Urix (t) 13.30 Filmavisen 1959 13.40 Med hjartet på rette staden (t) 14.30 330 skvadronen (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 FBI 20.15 Folk: På flukt for kjærligheten (t) 20.45 Vikinglotto 20.55 Distriktsnyheter

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r)

18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.30 23.20

21.00 Dagsrevyen 21 (ttv)

med Norge i dag og sport.

21.40 House (t) 22.25 Migrapolis: Alt om min mor (t) 23.00 Kveldsnytt med sport.

Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? – Hot Seat Hotel Cæsar Ali Reza and the Rezas Dyrlegene Nyhetene Været Sportsnyhetene Glee Koneklubben 60 Minutes

00.10 Svindlertriks 00.45 Penn og Teller 01.20 Grey's Anatomy (r) 02.10 Selvmordsbombere 03.05 Sportsnyhetene 03.20 Været (r) 03.3006.30 Sonen

23.15 Man on Wire (t) (r)

Am. dokumentarfilm fra 2008. 00.45 Arabiske tv-dronninger (ttv) 01.40 Svisj gull 03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

18.30 Slankekrigen 19.30 4-stjerners middag halv åtte 20.30 Vampire Diaries 21.25 CSI: N.Y. 22.25 Special Victims Unit 23.20 The Big Bang Theory (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Supersize vs. Superskinny 21.30 The Mentalist 22.30 Bones (r)

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 N.C.I.S. (r) 01.30 Jesse Stone – Night Passage

TORSDAG 14. JANUAR 06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r)

18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.30 23.20

21.30 Debatten (ttv) 22.30 Anne-Kat. ser på tv (ttv) 23.00 Kveldsnytt med sport.

23.15 Ekspedisjon kobra (t) (r)

00.30 Orkestergraven (ttv) (r) 01.30 Norsk på norsk jukeboks 03.00-06.30 Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat.

00.10 Criminal Minds (r) 01.00 Judging Amy (r) 01.50 Anna Pihl (r) 02.40 Sportsnyhetene 02.55 Været (r) 03.05-06.30 Sonen

Foto: Morten

Bergen kan få ling av politihøgskolen. n lanDagens politistasjo seres som lokale.

Barna i Pandus den hage åpnet fredag nye Ytrebygdsvegen.

I en kanti overnatterne på Fantoft som leter studenter Bergen. etter hybel i

Side 7

FAGERNES YAC STEDET FOR

Side 28

SELS

HT CLUB

Det ble hamret og saget mye i Kanadaskogen i forrige uke. 51 barn laget flere benker, en trebro og jobbet med egne byggeprosjekter.

Bryllup 1980-2008 KonfirmasjoKAP OG FEST Blåtur - Juleb ord Kurs n - Barnedåp & Konferanse Bestilling Marina - Minne ring Ian stund André Lerøy E-mail : fyc@fyc.no på Hjemmesid tlf : 55125080 e: www.fyc.no

blant anne t for brud d på Dyre vernloven .

Kia

En av

tre blir mer 5 e når de kjører Side 4 og aggressiv bil.En undersøk l til venstre. else viser at mange mangler og frisør Kristi Windeda høflighet og hjelpsomhet

en Forny ditt kjøkk Følgende inngår:

5

Parodiens

• Nye fronter • Nye beslag • Fem års garanti

- enkelt! BUSSRE ISER

m • Nye moderne skuffesyste dag Kvalitetsbusser • Montering på en fra Tide de hengsler • Nye heldempen

Midtsomme

rtreffvår butikk i Åsane.

Åsgårdstrand besøk ellerhotell - Ve 2 erslag, ostnadsov

i trafikken.

UKEN Gode

S TILB

tilbud UD på pan pr. m 2 el fra kr. 49

.-

Jordalsv.

Åpn.tider

16, 5105

Eids : man-freda våg - tel. 55 95 33 g 9.00 09 - fax til 18.0 55 95 0 lørda 33 10 g 9.00 til 15.0 0

Premi erekla r

Sigurd spiller Sele (32) hov som Jean edrollen i «Les Mis Valjean Til helg érables». premie en er det Nationare på Den le Scene.

Ukens profil Side 12 2.septe mber 200 8

Side 26 Nr. 18 13.ma i 2008

Nr. 29

- Ikke m is assord et dittt

- Politikerne må ta ansvar for forholdene bedre tilrette,m å legge ens vi ÅPNE R bilister må sørge for å bli mindre LØRDAG egoistiske,mener 6. SEPT. yrkessjåføren Byavisen KL. 11.00 har snakket med.

BUNADSTR Ø

Side 7

Fredag 16. mai aften det klart for er Parodi Grandfinale i Grieghallen. Prix i

Hårreisende forskjeller!

mamma Iren Nordal,

23.30 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.50 CSI: Miami (r) 01.40 Special Victims Unit (r) 02.30 ROME (r) 03.3006.00 Playbox

23.30 Two and a Half Men (r) 24.00 Kongen av Queens (r) 00.30 N.C.I.S. (r) 01.25 Blodrød sol Am. actionfilm fra 1993. 03.30 The L Word (r) 04.20 XFiles (r) 05.10-06.00 X-Files (r)

Alene mot res ten

Juvelfa tterne 30 år ståt har i bein ment på egne flere gull s flere og kjedebu smeder blir tikker.

Byavis en

• LAMPER

Foto: Aleksand er Thuen

sjåfører

r for Byavisen. Til høyre motvillig barnefrisø

Side 4 og

Wernersholmvei 33 Hop Tlf. 55 ÅPNINGSTIDER: 10 95 00 man-fre 09-18 tors 09-19 lør www.berletaburetten 10-16 MØBLER • SENGER .no • TEKSTILER • TAPETER • TEPPER

Side 32

Datasv indele n øker

AGGRESSIVE p

BARNEFRISØREN

Kom og prøv

Side 18

Ustabile og

Mye å spare på Stella (snart 2) testet

Side 3

Sov du godt i natt?

Side 12 og 13

Anklla ag ge ess ffo orr brudd for på Dyrev ve er verrn r loven - Kattepine for Dyrebeskyttelsen

Denne uken Georg Johannåpnes essens plass på Nygård shøyden.

Nr. 27 19. august 2008

Side 12 og 13 Nr. 26 12. august 2008

yttelsen i Hordaland , Inger-Joh anne Graff , beskyldes

Får egen plass

Byavisen

Høye skip

75 skuter besøkte Vågen i helge n. Byavisen bildene. gir deg

Leder av Dyrebesk

Torsdag lg arrange til søndag Ekkofes res den fem Annie tivalen i Ber te er gen som står en av artisten . på scen e en.

Klart for

17. mai Nå er Ole Bulls byggeplass.Meplass en mai blir det flott.n på 17.

Fremtidens snekkere

ByavisenByavisen Side 9

20.30 Tangerudbakken borettslag (r) 21.30 Byggebransjens cowboyer 22.30 The Closer

17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Gordon Ramsay rydder opp 21.30 Bones 22.30 In Plain Sight

Elektr onisk he

FOR SELSKAP OG FEST

STEDET on - Barnedåp Bryllup - Konfirmasj & Konferanse Kurs Blåtur - Julebord 1980-2008 Marina - Minnestund : 55125080 André Lerøy på tlf Bestilling ring Ian www.fyc.no o Hjemmeside: E-mail : fyc@fyc.n

Side 6

På madrass

Andersen

FAGERN ES YACHT CLUB

ole Kan få politisk en avde-

Først på ny veg barne-

Idyll og mus ikk

Madrugad bandene a er ett av av som spille Periferifesti r på Glesvær til valen på helgen.

Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Vil du bli millionær? – Hot Seat Hotel Cæsar Hjelper hjerne TV 2 hjelper deg Nyhetene Været Sportsnyhetene Criminal Minds Numbers Rush

Side 4 og 5

Ett pa ss til Unive ord på avve samm rsitetet i Be ie gjorde at en he gang fo . Datasvin rgen (UiB) ho le e-posts dl ys Hans M r å få tak i va ere jobber ldt på å bryt temet harder e sleppheorten Kind nlige folks pass e enn no ved ndte m ed de UiB advare ord. Datain en hemm r ge elige ta folk mot å væ niør stetry kkene. re

Skansk a Bolig n

I Nesttu

Sentru

m

butikk

Vi øns ker nye og vafler, kaffe og gamle kun WWW .SKAN der en hyg SKA.N O/BOLIG gelig pra hjertelig velk omm t om

ÅPNINGST IDER: Mand ag – tors e

Side 4 og

5

:

Byavisen hver tirsdag

©Universum

06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Aktuelt (ttv) (r) 10.50 FBI (r) 11.20 Ikke bare Kulturuke – en feiring av Jan Erik Vold (ttv) (r) 12.00 NRK nyheter (ttv) 12.10 Plutselig rik (t) (r) 12.40 Viten om: Selvlysende kreftsvulster (t) (r) 13.10 Urix (ttv) 13.30 Filmavisen 1959 13.40 Med hjartet på rette staden (t) 14.30 330 skvadronen (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 V-cup skiskyting: Sprint, menn Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 Schrödingers katt (ttv) 20.15 Krafttaket (ttv) 20.45 Kvitt eller dobbelt – Tour de France ! (ttv) 20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) med Norge i dag og sport.


NR. 2 – 2010

Byavisen

27

OBS! Programendringer kan forekomme

FREDAG 15. JANUAR 06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Vestindia – vårt tapte paradis: Vi skulle aldri ha solgt øyene (t) (r) 10.25 V-cup alpint: Superkombinasjonen utfor, menn Direkte fra Wengen. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. 11.30 Schrödingers katt (ttv) (r) 12.00 NRK nyheter (ttv) 12.10 Plutselig rik (t) (r) 12.40 Viten om: Luftkamp (t) (r) 13.10 Ut i nærturen (ttv) (r) 13.25 V-cup alpint: Superkombinasjonen slalåm, menn Direkte fra Wengen. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. 14.30 330 skvadronen (ttv) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 V-cup skiskyting: Stafett, kvinner Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 18.45 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport. 19.40 Norge rundt (ttv) 20.05 Kvitt eller dobbelt (ttv) 20.55 Nytt på nytt (ttv) 21.25 Skavlan (ttv) 22.25 Sporløst forsvunnet (t) 23.05 Kveldsnytt med sport.

23.20 Etter katastrofen (t)

00.15 På vingene med Iron Maiden (t) 01.20 Tracey Ullmans USA (t) 01.45 Country jukeboks m/chat 04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hope & Faith (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r)

17.30 18.00 18.30 18.50 18.55 19.30 20.30 21.00 21.20 21.25 21.40 22.30

That '70s Show (r) Scrubs (r) Nyhetene og Sporten Været Fredag Det store korslaget Det store korslaget – resultater Nyhetene Været Sportsnyhetene Dødelig virus Hip Hip Hora!

Sv. komedie fra 2004. 00.05 Rush (r) 00.55 Wallis and Edward Br. drama fra 2005. 02.45 Sportsnyhetene 03.00 Været (r) 03.10-06.25 Sonen

06.30 Morgensending 10.05 Distriktsnyheter 11.00 NRK nyheter (ttv) 11.05 Distriktsnyheter 12.00 NRK nyheter 12.10 Distriktsnyheter 12.45 Oddasat (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Distriktsnyheter 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Charles Darwin og livets tre (t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Aktuelt (ttv) (r) 16.00 NRK nyheter 16.30 NRK nyheter 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Urix (ttv) (r) 17.30 Historien om: Pølsevogna (t) (r) 17.40 Oddasat 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Halal-tv (t) 19.30 Uka med Jon Stewart (t) 19.55 Mona Lisa Curse (t) (r) 20.45 Billedbrev fra LatinAmerika: Drømmen om Evita (ttv) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 NRK2s historiekveld: Danske mord (t) 21.50 Mor Åse (ttv) 22.15 Filmavisen 1960 22.25 2. verdenskrig (r) 23.20 Pike med perleøredobb 01.00 Oddasat (r) 01.15 Distriktsnyheter

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 11.50 Høy på pæra (r) 12.20 Glamour 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 America's Funniest Home Videos (r) 18.30 The Big Bang Theory (r)

08.05 Distriktsnyheter 10.30 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 10.45 Distriktsnyheter 11.40 V-cup kombinert: Hopp Direkte fra Chaux-Neuve. Kommentatorer: Arild Andersen og Lasse Ottesen. 12.40 Program ikke fastsatt 13.00 Snøbrett: TTR-serien: European Open Direkte fra Laax. Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 14.15 Pike med perleøredobb (t) Br. drama fra 2003. 15.50 Charles Darwin og livets tre (t) (r) 16.45 Nobelprisvinnere i samtale (t) (r) 17.30 Himlaliv (t) 18.00 Trav: V75 18.45 Jon Stewart (t) (r) 19.10 Det nye landet: Arbeiderne (ttv) (r) 20.05 Tigerens hemmelige liv (ttv) 20.55 Keno

06.00 Playbox 07.00 The Planet's Funniest Animals (r) 07.25 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.55 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.20 Megaquiz 10.00 Clueless (r) 10.25 Clueless (r) 10.50 What I Like About You (r) 11.20 What I Like About You (r) 11.50 What I Like About You (r) 12.20 Byggebransjens cowboyer (r) 13.20 Wildfire 14.10 Friday Night Lights (r) 15.00 Djevelens løpegutt (r) 15.50 10 Things I Hate About You 16.20 Gossip Girl 17.10 Ugly Betty 18.00 Cougar Town (r) 18.30 Lykkelig skilt (r) 19.00 So You Think You Can Dance 20.00 America's Funniest Home Videos (r) 20.30 The Jacksons – et familiedynasti (r)

19.00 So You Think You Can Dance 21.00 CSI: Miami (r) 22.00 CSI: N.Y. 22.55 The Graham Norton Show

23.55 The Big Bang Theory (r) 00.25 Vampire Diaries (r) 01.15 Outbreak – I faresonen Am. thriller fra 1995. 03.50 CSI (r) 04.4006.00 Playbox

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah (r) 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met Your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r)

19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

Two and a Half Men (r) Kongen av Queens (r) Two and a Half Men (r) Community (r) Talladega Nights

Am. komedie fra 2006. 23.35 Skyggen fra fortiden Am. grøsser fra 2000. 02.00 Akutten (r) 02.50 Las Vegas (r) 03.35 The Initiation of Sarah Am. skrekkfilm fra 2006. 05.05 X-Files (r) 05.5006.00 Viasats verden

LØRDAG 16. JANUAR 07.15 Disneytimen (ttv) 08.05 Kvitt eller dobbelt (ttv) (r) 09.00 NRKs sportslørdag: V-cup hopp Direkte. 10.45 VM skøyter sprint. 11.00 V-cup langrenn: 10 km, kvinner Direkte. 12.00 VM skøyter sprint Obihiro, Japan. 12.20 V-cup alpint: Utfor menn Direkte. 13.45 V-cup langrenn: 15 km menn Direkte. 14.30 Sport i dag 14.40 V-cup kombinert: Langrenn Direkte. 15.10 V-cup skiskyting: Fellesstart menn Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 15.50 Sport i dag 16.00 Snøbrett: TTR-serien: European Open Laax. Kommentatorer.: Thomas Lerdahl og Jonas Greve. 17.00 V-cup skiskyting: Fellesstart kvinner Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 17.50 Sport i dag 18.00 Barne-TV 18.30 MGPjr 2009: Veien til Nordic (r) 19.00 Lørdagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 Lotto-trekning 19.55 Melodi Grand Prix 2010: Delfinale fra Bodø 21.05 Med hjartet på rette staden (t) 21.50 Fakta på lørdag: Kalenderpikene – ti år etter (t) 22.40 Viggo på lørdag (ttv) 23.10 Kveldsnytt med sport. 23.25 Et spørsmål om ære Am. krimdrama fra 1992. 01.35 Dansefot jukeboks m/chat 04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

07.00 TV 2 Junior 10.30 Bonanza (r) 11.20 Melrose Place 12.10 Det vesle huset på prærien Am. familieserie. (r) 13.00 Med Bjarte på rette staden (r) 13.30 Norgesmester (r) 14.30 Det store korslaget (r) 15.30 Det store korslaget – resultater (r) 16.00 Håndball: Før kampen 16.10 Håndball: Norge – Sverige, 1. omgang Direkte fra Oslo Spektrum og privatlandskampen i håndball for menn. 16.50 Håndball: I pausen 17.00 Håndball: Norge – Sverige, 2. omgang Direkte fra Oslo Spektrum. 17.45 Håndball: Etter kampen Høydepunkter, kommentarer, analyser og intervjuer etter privatlandskampen mot Sverige – håndballguttas siste test før EM. 18.00 EM-studio Håndball-EM for menn starter tirsdag 19. januar. TV 2 Sporten lader opp til mesterskapet og gir deg alt om det norske laget som setter seg på flyet til Østerrike i kveld. 18.30 Nyhetene 18.45 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 Hos Martin (r) 20.00 Vil du bli millionær? (r) 21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Svigermonster Am. komedie fra 2005. 23.35 Samantha 24.00 The Hot Chick Am. komedie fra 2002. 01.55 America's Got Talent (r) 03.30 Sportsnyhetene (r) 03.45 Været (r) 03.55-06.25 Sonen

21.00 NRK nyheter 21.10 Hestefolk (t) (r) 22.00 Saddams hus 23.00 Apollo 11 – reisen til månen (t) (r)

00.35-01.35 Høyresiden tilsidesatt (t)

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Cheers 09.00 Cheers 09.30 The O.C. (r) 10.30 Windfall (r) 11.25 Dr. Phil (r) 12.20 Honey Am. romantisk drama fra 2003.

14.10 Men in Trees (r) 15.05 Norges styggeste rom (r) 16.00 Style Her Famous 16.35 True Hollywood Story: Pussycat Dolls 17.35 Par på prøve USA (r) 18.35 Supersize vs. Superskinny (r) 19.45 Billy Madison Am. komedie fra 1995.

21.30 Independence Day

21.30 Livet med Helen

Am. actionfilm fra 1996. 00.15 Zero Effect Am. thrillerkomedie fra 1998. 02.25 Akutten (r) 03.15 Poetic Justice Am. drama fra 1993. 05.00 The Unit 05.45-06.00 Viasats verden

06.00 Playbox 07.00 The Planet's Funniest Animals (r) 07.25 Fresh Prince i Bel Air (r) 07.55 Fresh Prince i Bel Air (r) 08.20 Megaquiz 10.00 Clueless (r) 10.25 Clueless (r) 10.50 Clueless (r) 11.25 Wildfire (r) 12.15 So You Think You Can Dance (r) 14.15 So You Think You Can Dance (r) 15.15 4-stjerners middag halv åtte (r) 16.15 4-stjerners middag halv åtte (r) 17.15 4-stjerners middag halv åtte (r)

06.00 Cheers (r) 06.30 Lassie på nye eventyr (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Cheers 09.05 Cheers

Am. dramakomedie fra 2004. 23.55 Spesialstyrken (r) 00.45 Kvinner som stjeler (r) 01.45 Vill og vakker Am. romantisk drama fra 2001. 03.45 Surface (r) 04.35-06.00 Playbox

SØNDAG 17. JANUAR 07.00 Handy Manny 07.25 Norge rundt (ttv) (r) 07.50 Melodi Grand Prix 2010: Delfinale fra Bodø (r) 09.00 NRKs sportssøndag: V-cup hopp Sapporo. 09.55 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn Direkte fra Wengen. 11.00 V-cup kombinert: Hopp Direkte fra Chaux-Neuve. 11.55 V-cup langrenn: Sprint kvinner og menn Direkte fra Otepää, Estland. 13.30 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, menn Direkte fra Wengen. Kommentatorer: Lars Lystad og Paul Arne Skajem. 14.00 V-cup kombinert: Langrenn Direkte fra Chaux-Neuve. Kommentatorer: Arild Andersen og Lasse Ottesen. 15.00 Sport i dag 15.10 V-cup skiskyting: Stafett, menn Direkte fra Ruhpolding. Kommentatorer: Anderas Stabrun Smith, Jon Herwig Carlsen og Ola Lunde. 16.40 VM skøyter sprint Obihiro, Japan. 17.20 Sport i dag 17.30 Åpen himmel: Salmer gjennom livet (t) (r) 18.00 Barne-TV 18.30 Newton 19.00 Søndagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 Sportsrevyen 20.15 Vår ære og vår makt: Gullalderen (ttv) 21.10 Svindelen (t) Am. drama fra 2006. 23.00 Kveldsnytt med sport. 23.15 Våpenhandleren (t) (r) 00.05 Melodi Grand Prix 2010: Delfinale fra Bodø (r) 01.15 Viggo på lørdag (r) 01.45 Blues jukeboks 03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

07.00 TV 2 Junior 07.01 Bakgårdsgjengen 07.24 Thomas Toget og vennene hans 07.34 Byggmester Bob 07.44 Barbapappa 07.49 Lille Brunbjørn 07.52 Pim og Pam 07.57 Milo 08.02 Den magiske karusellen 08.13 Noddy 08.24 Toot og Puddle 08.35 Vennebyen 08.45 Elias 08.55 Moby Dick 09.17 Pokemon 09.38 Skyland 10.00 Ocean Girl (r) 10.30 Bonanza (r) 11.20 Melrose Place 12.10 Party of Five (r) 13.00 Miss Guided 13.25 Ja, kjære (r) 13.50 Frøken Sverige Sv. komedie fra 2004. 15.30 TV 2 hjelper deg (r) 16.00 X Factor (r) 17.00 Farmengården 2010 (r) 17.30 Hjelper hjerne (r) 18.00 Gudene vet (r) 18.30 Nyhetene og Sporten

18.50 19.00 20.00 21.00 21.20 21.25 21.45 22.40

Været Supernanny Lærkevej Nyhetene Været Sportsnyhetene Varg Veum: Falne engler Beck: Ukjent avsender (r)

23.30 Beck: Ukjent avsender (r) 00.30 Hack (r) 01.20 60 Minutes (r) 02.10 Sportsnyhetene (r) 02.25 Været (r) 02.35-06.25 Sonen

13.35 Kvitt eller dobbelt (ttv) (r) 14.25 Melodi Grand Prix 2010: Delfinale fra Bodø (r) 15.35 Omringet (ttv) Norsk drama fra 1960.

17.00 Safari/Bokprogrammet spesial: Karl Ove Knausgård 17.35 Viggo på lørdag (ttv) 18.05 Norge rundt og rundt (ttv) (r) 18.30 Skavlan (ttv) (r) 19.30 Folk: På flukt for kjærligheten (t) (r) 20.00 Alaskas svarte gull (t) (r) 20.55 Keno 21.00 NRK nyheter 21.10 Hovedscenen: Leonard Bernstein: Refleksjoner (t) 22.05 Schumann, Bernstein og Rostropovitsj 22.35 Kung Fu Hustle Kinesisk komedie fra 2004. 00.10-01.10 Saddams hus (t) (r)

18.15 4-stjerners middag halv åtte (r) 19.15 Hotell i særklasse (r) 20.00 America's Funniest Home Videos 20.30 Sporløst forsvunnet 21.30 Åndenes makt (r) 22.30 CSI: N.Y. (r)

09.35 Lassie 10.05 The O.C. (r) 11.00 Windfall (r) 11.55 Celebert selskap (r) 12.55 Celebert selskap (r) 13.55 Celebert selskap (r) 14.55 Celebert selskap (r) 15.55 Top Design 16.55 'Til Death (r) 17.25 How I Met Your Mother 18.00 Guinness World Records Smashed 19.00 Hellstrøm rydder opp (r) 20.00 Ekstrem oppussing USA 21.00 John Q Am. krimdrama fra 2002.

23.10 Kath and Kim

23.30 City Homicide (r) 00.20 The Closer (r) 01.10 Rødt hav Am. thriller fra 1995. 03.25 Fornemmelse for mord (r) 04.2506.00 Playbox

23.40 The Mentalist (r) 00.35 Dexter 01.35 Gods and Generals Am. krigsdrama fra 2003. 05.1506.00 Journeyman (r)

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One Tree Hill (r) 10.50 Familietrøbbel (r) 11.20 The War at Home (r) 12.00 Glamour 12.20 Høy på pæra (r) 12.50 Hundehviskeren (r) 13.50 Clueless (r) 14.20 Smallville (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.00 What I Like About You (r) 16.30 The War at Home (r) 17.00 Familietrøbbel (r) 17.30 Will & Grace (r) 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Slankekrigen 19.30 4-stjerners middag halv åtte

06.00 Cheers (r) 06.30 According to Jim (r) 07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10 Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager 13.00 Oprah 14.00 Kongen av Queens (r) 14.30 Er du smartere enn en tiåring? (r) 15.30 How I Met your Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen (r) 17.00 According to Jim (r) 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem oppussing USA (r) 19.30 Celebert selskap 20.30 Svenske Hollywoodfruer 21.30 NCIS: Los Angeles

MANDAG 18. JANUAR 06.30 Morgennytt (ttv) 10.00 NRK nyheter (ttv) 10.05 Folk: På flukt for kjærligheten (t) (r) 10.35 Kvitt eller dobbelt (ttv) (r) 11.25 Norge rundt (ttv) (r) 11.50 Filmavisen 1959 12.00 NRK nyheter (ttv) 12.10 Plutselig rik (t) (r) 12.40 Viten om (t) (r) 13.10 Berulfsens konspirasjoner (ttv) (r) 13.40 Med hjartet på rette staden (t) (r) 14.30 330 skvadronen (ttv) (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Dynastiet (t) 16.00 Derrick (t) (r) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Herskapelige gjensyn (ttv) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk (t) 17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv) med sport. 19.45 Puls (ttv) 20.15 Klasse 10 B (ttv) 20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21 (ttv)

med Norge i dag og sport.

21.30 Orkestergraven (ttv) 22.30 Rødt, hvitt og skrått: Den vanskelige kjærligheten (ttv) 23.00 Kveldsnytt med sport.

23.15 Poirot: Mord etter alfabetet (t) (r)

01.00 Nytt på nytt (ttv) (r) 01.30 Sport jukeboks Sportshøydepunkter og chat. 03.00-06.30 Country jukeboks u/chat

06.30 TV 2 Junior 06.55 God morgen Norge 10.00 QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.45 Hotel Cæsar (r) 12.15 Ellen DeGeneres Show 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30 Den syvende himmel (r) 14.20 Den rosa panteren 14.30 Home and Away (r) 15.00 Malcolm i midten (r) 15.30 Christine (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Dharma & Greg (r) 17.30 That '70s Show (r) 18.00 Scrubs (r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat 19.30 Hotel Cæsar 20.00 Norgesmester

21.00 21.20 21.25 21.35

Nyhetene Været Sportsnyhetene EM-studio

TV 2 Sporten gir deg siste nytt fra håndballEM for menn, dagen før avkast i Østerrike.

21.45 Filmer og stjerner i 2009 22.50 Med Bjarte på rette staden 23.20 Boston Legal

00.15 Kontoret 00.40 Bror mot bror 01.40 Numbers (r) 02.30 Eli Stone (r) 03.15 Heksenes forsvarere (r) 04.05 Sportsnyhetene 04.20 EM-studio (r) 04.30 Været (r) 04.40-05.35 Sonen

06.30 Morgensending 12.30 Halal-tv (t) (r) 13.00 NRK nyheter (ttv) 13.05 Klimaets ofre 13.30 Uka med Jon Stewart (t) (r) 14.00 NRK nyheter (ttv) 14.05 Terjes sesongkort: Hemsedal (t) (r) 14.30 Sportsrevyen (r) 15.00 NRK nyheter 15.10 Da pengane erobra verda (t) (r) 16.00 NRK nyheter (ttv) 16.30 NRK nyheter (ttv) 17.00 NRK nyheter (ttv) 17.10 Klasse 10 B (ttv) (r) 17.50 Billedbrev fra Europa: Granada (ttv) (r) 18.00 NRK nyheter 18.03 Dagsnytt 18 19.00 Pakket og klart (t) (r) 19.35 Jon Stewart (t) 20.00 Aktuelt (ttv) 20.45 Svenske dialektmysterier (t) 21.15 Tørt og kjølig (ttv) (r) 21.25 Vår ære og vår makt: Berre ein kom tilbake (ttv) 21.55 Keno 22.00 NRK nyheter (ttv) 22.10 Urix (ttv) 22.30 Hestefolk (t) 23.25 Krigens brorskap: D-dagen (t) (r) 00.15 Puls (ttv) (r) 00.45 Oddasat – nyheter på samisk (t) (r) 01.00 Distriktsnyheter

20.30 The Jacksons – et familiedynasti 21.30 Cougar Town 22.00 Lykkelig skilt 22.30 Spesialstyrken 23.25 The Big Bang Theory (r) 23.55 Cold Case (r) 00.45 CSI: Miami (r) 01.35 Special Victims Unit (r) 02.25 ROME (r) 03.2006.00 Playbox

22.30 Two and a Half Men 23.00 Community

23.30 Sex og singelliv (r) 00.10 Sex og singelliv (r) 01.05 NCIS (r) 01.55 Close to Home (r) 02.45 Lov og orden (r) 03.30 Mad Men 04.20 Tuesday Night Book Club (r) 05.05 Lovespring International (r) 05.30 Kongen av Queens (r) 05.55-06.00 Viasats verden


Januarsalg! Store avslag på utstillingsmodeller og 10% på alle bestillingsvarer i januar.

www.berletaburetten.no Wernersholmvei 33, Hop 5232 Paradis,Tlf. 55 10 95 00 16. januar: Åpningstider 2. - 17. Man - Fre 9.00 - 20.00 Lør 10.00 - 18.00 Vanlige åpningstider: Man - Fre 9.00 - 18.00 Tors 9.00 - 19.00 Lør 10.00 - 16.00

MØBLER - SENGER - TEKSTILER - TAPETER - TEPPER - LAMPER

Byavisen - Avis02 - 2010  

Byavisen Bergen - Avis02 - 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you