Page 1

Rehabilitering av bad La deg inspirere og rørleggerarbeid degog inspirere av våreLa badflisutstillinger!

avVi planlegger våre badflisutstillinger! og utfører og alt innen varme- og sanitæranlegg.

Åpent: Man-fre 10-16, Åpningstider: Man-fre 10-16, tors. 10-19, lør stengt. Vi planlegger og utfører alt innen varmeog sanitæranlegg. tors 10-19, lør stengt Vakttelefon: 907 443lør stengt. Åpningstider: Man-fre 10-16, tors.80 10-19, Vakttelefon: 907 80 443 www.ramsoyas.no Løkkegt. 16, Lillehammer - Tlf. 61 24 80 30

Løkkegt. 10, Lhmr. Tlf. 61 24 80 30

Løkkegt. 16, Lillehammer - Tlf. 61 24 80 30

NÆR OG VIKTIG

NIENDE ÅRGANG. NR. 20 - UKE 21 - 22. mai 2014

Vær beredt på flom

gausdal: Med fare for flom, ber Gausdal kommune sine innbyggere om å sørge for at de er godt forberedt, og holde stikkrenner og avløp åpne og frie for brask. side 4

Festivalen åpnet lillehammer: Litteraturfestivalen ble tirsdag åpnet i Maihaugsalen. Tidligere på dagen tyvstartet Maria Alyokhina fra Pussy Riot festivalen i Lillehammer kino. side 12 og 13

Lanseringsfest lillehammer: Fredag lanseres Lillehammers helt egne Aquavit og Lillehammer Bryggeris ølutvalg på flaske, på lanseringsfest i Lillehammer Bryggeri. side 34 og 35

troll kan

temmes

hunderfossen: Det er denne sommeren tretti år siden Hunderfossen Familiepark åpnet dørene for aller første gang. Anders Huuse som tok initiativet til byggingen, synes årene har vært morsomme, men synes det er vanskelig å begripe alt som er skjedd. Førstkommende lørdag inviterer Hunderfossen til storstilt åpning med besøk fra Flåklypa og eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen. side 6 og 7 G A R A N T E RT B E S T P Å P R I S ! GØY Å BADE!

Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg!

V

Steinsprut

kap nns ku ghet fag tryg år din -

Gjelder ved kasko/delkasko når ruta kan repareres Industrigata 58b, 2619 Lillehammer - Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

Tenk

Hverdager: kl. 13- 21 Lør-søn: kl. 10-18 Morgenbad tir og fre kl.06-08

et!r! Tseiknkkerphvråiser

KanoKnJØPDmEKeKrR pVåINsToEm dNeÅk!k

S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

TILBUD: RING 61 25 90 00 www.interdekk.no

ÅPENT HVER DAG Kjøkken 2200 FRA KL.til11.00 Storgt. 26, Søndre Park - post@parkcafen.no Tlf.: 61 25 08 85

Del det beste fra ditt hjem - vinn gavekort til en verdi av 1000,- kroner!

Et hjem er verdt mer enn et hus. Aktiv Eiendomsmegling inviterer deg til å dele det beste fra ditt hjem ved å tagge bilder du tar med #mitthjem på Instagram og vær med i trekning av et gavekort til en verdi av 1000 kroner du kan bruke på ting til ditt hjem

*se kundebarometer.com

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no


2

Vår mening

Torsdag 22. mai 2014

ytring

Hold fast, hold ut og heng i! Odd Erik Kokkin – fylkessekretær LO Hedmark Iver Erling Støen- fylkessekretær LO Oppland Christl Kvam- regiondirektør NHO Innlandet

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer

Ave Støre

Den nye AP-lederen, Jonas Gahr Støre, har en borgerlig bakgrunn og regnes for å høre til høyresiden i partiet. Han var en sentral rådgiver for Jens Stoltenberg da han dannet sin første regjering. Sammen med Stoltenberg snakket han om behov for reformer i offentlig sektor og organiseringen av sykehusene i helseforetak og privatisering av Statoil. For den som husker et tiår eller så tilbake mines vi et LO som da stilte seg veldig skeptisk. Noe som også førte til et katastrofevalg for Ap i 2001. Daværende partileder Jens Stoltenberg forsto at han måtte legge om kursen for vinne tilbake velgerne og ikke minst LOs støtte. Dette klarte han takket være blant annet LO-leder Gerd-Liv Valla og Senterpartiets Åslaug Haga. Disse var sentrale pådrivere i å få SV og Sp med på laget. Slik ble politikken dreid ihvertfall en anelse mot venstre igjen. En plassering i det politiske ”” Støre har de beste landskapet som har holdt i åtte forutsetninger for å gi år. I disse årene, som Støre har Ap et ideologisk kick vært statsråd i to departement, har han vært veldig forsiktig med å si noe som plasserer ham på partiets høyreside. Tvertimot, i utenrikspolitikken fridde han gjerne til SV. Det var ikke mye «høyreside» over Støre da han som den enste utenriksministeren i Nato og EU tok til orde for dialog med Hamas. All ære til ham for det. - Jonas Gahr Støre har sammen med Jens Stoltenberg vært med på både en høyredreining og en venstredreining. Støre har ikke bestemt seg for et linjevalg, hevder redaaktør Magne Lerø I ukesavisen Ledelse. - Nå er han opptatt av å skaffe seg solid oppslutning fra hele partiet. Jeg vil nok tro at han på ingen måte ønsker å bli oppfattet som mer borgerlig eller høyreorientert enn det Jens Stoltenberg var. Støre ønsker nok å bli sett på som en partileder venstresiden kan stole på helt og fullt på. Dette er nok særdeles viktig for å markere distanse fra Høyre og FrP. Han velger retorikk deretter. De snaue fire årene til neste stortingsvalg går veldig fort og vi vil nok merke en mer kvassere retorikk fra Støre enn vi er vant til. Det har blitt stilt en del spørsmål om Støres bakgrunn. Den er jo i utgangspunktet av den blåeste blåe. Men vi må huske at han tross alt har vært statsråd i åtte år, medlem av sentralstyret, stortingsrepresentant og «disippel» både av Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland. Han kommer innenfra. At han er multimillionær og kommer fra en borgerlig familie burde ingen blande seg borti. Han flagger jo til og med på 1. mai. - Med Støre som leder kan Ap fornye seg som parti. Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var pragmatikere og politiske administratorer. Thorbjørn Jagland hadde større ideologiske ambisjoner, men lykkes i liten grad, hevdes det fra en del politiske kommentatorer. Det tror jeg de har rett i, Støre har de beste forutsetninger for å gi Ap et ideologisk kick og fornye den politiske retorikken, dessuten har han etter min mening en intellektuell kraft som tidligere Ap-ledere manglet. Han er også bedre politisk og idehistorisk skolert enn de fleste, noe bokutgivelsen «Å gjøre en forskjell» tyder på, og han er også i gang med en ny bok. Det tyder på både på intellektuell og arbeidsmessig kapasitet Arbeiderpartiet går en spennende tid i møte. Det gjør også norsk politikk, den eneste som kan matche Jonas Gahr Støre er Senterpartiets Ola Borten Moe. Men ingen vet hvor det partiet hopper. TORE FEIRING

Innlandet har ressurser og muligheter til vekst og utvikling. Denne utviklingen, og vår attraktivitet som bo- og arbeidsregion, er avhengig av vesentlige investeringer i infrastruktur. At vi ikke har en kystlinje øker denne avhengigheten. Et fullt utbygget InterCitytriangel vil øke tilfanget av fagfolk og nøkkelpersonell, gjøre det enklere å etablere og utvikle konkurransedyktig næringsliv og gode arbeidsplasser i Hedmark og Oppland, samt skape nye bomuligheter i regionen. En full IC-utbygging vil motvirke den todelingen vi har sett i næringslivet, der bedrifter i hovedstaden og oljesmurte regioner har klare konkurransefordeler i forhold til bedrifter i vår region. Gjennom å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen vil en utbygging være med på å dempe presset og prisveksten på boliger i hovedstaden. I jernbanediskusjonen prater vi ofte om å frakte folk til og fra Oslo. Vi må likevel ikke glemme at hver eneste dag – tross jernbanens feil og mangler - reiser over 11 000 personer med tog innenfor Hedmark og Opplands grenser. De viser et bilde av nytten innad i regionen, og ikke minst potensialet den dagen jernbanen leverer akseptable ytelser. Med en full ICutbygging vil eksempelvis reisetiden mellom Lillehammer og Hamar reduseres fra rundt 50 minutter til under 30, noe som i

praksis kobler dagens adskilte arbeidsmarkeder sammen til ett. Dette har stor betydning for bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft, øker konkurransekraften og styrker hele Mjøsregionen som bo- og arbeidsregion. Vi i Innlandet har på vegsiden klart å holde fast ved den såkalte «lottorekka» og erfart hvilken effekt en felles prioritering har på bevilgede penger til regionen og igangsetting av prosjekter. På jernbanesiden har vi ingen «lottorekke», men fem jernbanestrekninger – alle med behov for utbedring og tilførsel av friske penger. Vi har likevel frem mot den siste Nasjonale Transportplanen (NTP 2014 – 20203) hatt en tydelighet på tvers av alle politiske partier, NHO og LO, samt gjennom deltakelse i Østlandssamarbeidet, om at full utbygging av InterCity er prioritet nummer en. Dette har gitt som resultat at det i gjeldende NTP er satt en ambisjon om at IC skal realiseres innen 2030. Det er her viktig å merke seg ordet ambisjon. For det kan i debatten rundt jernbanen i Innlandet nå se ut som om vi hedmarkinger og opplendinger tar en full IC-utbygging for gitt. Derfor tror vi at vi ikke trenger å ha fokus på IC, men isteden konsentrere oss om å få andre jernbaneprosjekter, med helt legitime behov, opp på prioriteringslisten. Det siste er vel og bra, og det er viktig å posisjonere alle regionens jernbanebehov på den nasjonale beslutningsarenaen. Det er samtidig viktig å minne alle som jobber for jernbanen om at det ennå ikke

er bevilget en eneste krone til bygging av IC nord for Kleverud. Finansministeren varsler strammere budsjetter og Jernbaneverket varsler om begrenset utredningskapasitet. Regjeringen, politiske myndigheter i Østlandsområdet og Jernbaneverket vil i sin IC-strategi måtte prioritere utbyggingsrekkefølge både mot Halden, Skien og Lillehammer. Dessuten står andre prosjekt og tiltak rundt om i landet i kø for bevillinger. Den «tapende» IC-strekningen - som bygges ut sist - kan i verste fall vente til nærmere 2050 før siste sville er lagt. Det er gode argumenter for at «vår» strekning i IC-triangelet skal bygges raskt, blant annet Dovrebanens situasjon og viktighet som nasjonale transportåre, men også Vest- og Østfold har tungtveiende argumenter for å bli prioritert. Det er med andre ord langt fra sikkert at Innlandet får de pengene som skal til for å gjøre utbyggingsambisjonene rundt IC til virkelighet. Greier vi ikke å holde fast på våre IC-prioriteringer og holder ut i det langsiktige arbeidet som ligger foran oss er det svært sannsynlig at prosjekter i andre deler av landet rykker foran oss i køen. Da kan tiden før tospors jernbane når Hamar bli lang, og tiden før vi når Lillehammer enda lengre. Tallenes tale er klare og kampen om pengene og ressursene vil bli tøffere. For å sikre at Innlandet ikke blir taper må vi holde fast på våre prioriteringer, holde ut i det politiske arbeidet som skal gjøres og henge i for å få jobben gjort.

Twitterkvitter @2bra : Parfymer burde hatt aldersregler. Det er ikke riktig at hu på 68 med rullator skal lukte like digg som nabojenta på 19år!

@tsolsnes : Utrolig praktisk at grunnlovsfolka på Eidsvoll tenkte at 200-årsmarkeringen skulle falle på en lørdag!

@HaraldJacobsen : 3000 bønder passerte akkurat under kontorvinduet. Som på 8. mars og 1. mai evner regjeringen å inspirere rekordmange til å ta til gatene.

@OPSGudbrandsdal : Lillehammer: Vi er på Stortorvet og demper høy musikk fra russen, etter gjentatte klager fra naboene. Også vi som trodde de var ferdige.....

@VildeCoward : Grunnlovsjubileum, pøh! Vi vet da alle at det ikke ble skikk på dette landet før damene fikk stemmerett!

@Steinklev : Mai. Måneden der veien fra bunad til dugnad er kortere enn ellers.

@anneostensen : Hæ? Fikk jeg ikke med en Twitt i @Byavisa i dag?

@GMittet : Unnskyld. Det var meg. Jeg startet regnværet. Skulle aldri reist for å kjøpe grill...

@Ingridnj : Siden 08 er dette tredje bjørnen skutt rett ved hjemgården min i Svatsum, Gausdal. Bjørnesafari må bli ny næringsvei

@Ingeborgborg : I Norge fikk dødsdømte gravide føde før halshugging. I 1842. Sudan har bestemt at en konvertitt skal føde før hun henges. Det var på fredag.

@karolinejostne : Krysser fingrene for at sensor på eksamen er ishockeyinteressert og har forståelse for at jeg ikke har hatt tid til å øve i det siste

Følg oss på

@Byavisa

hagbart&BREDO: gode gamle dager

TORE FEIRING

Sol Olsen

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

LINDA HÅKANSSON

Redaktør/Daglig leder

Journalist

Journalist

Markedskonsulent

Markedskonsulent

tore@byavis.no

sololsen@byavis.no

toresteffens@byavis.no

arve@byavis.no

linda@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: 907 74 455

Tlf.: 920 66 201

Tlf.: 911 27 452

Tlf.: 997 07 940

LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

August 2014 uke

31

Mandag

hagbart & Bredo: retrotid tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

1

søndag

2

3


Nyheter

Torsdag 22. mai 2014

3

- Stolt av hva jeg har fĂĽtt til Livsverk: Det har vĂŚrt knallhard jobbing for tannlege Vu Hoang Nguyen, men i dag er han stolt over hva han har fĂĽtt til.

LILLEHAMMER: I 1983 kom den da 10 ür gamle Vu Hoang Nguyen med sin tante til Lillehammer som bütflyktning. Etter en tøff barndom, er Nguyen stolt over hva han har klart ü oppnü. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Nguyen forlot mor, far og to lillebrødre i Vietnam, da han flyktet fra hjemlandet i büt sammen med sin tante. I büten satt nÌrmere 80 flyktninger tett i tett, deriblant lille Vu Hoang Nguyen. Et norsk lasteskip pü vei til Japan for ü hente biler, plukket opp bütflyktningene, og etter ü ha fütt innvilget asyl til Norge, kom han i 1983 til Lillehammer. - Det var ikke lett. Jeg snakket hverken engelsk eller norsk, og mütte lÌre alt sammen, pü toppen av vanlig skoleundervisning. Jeg husker at jeg brukte dobbelt sü lang tid pü leksene som klassekameratene, og at jeg noen ganger mütte spørre naboene om hjelp til ü forstü, forteller Nguyen.

Sprükvansker Etter to ür kom foreldrene og søsknene til Nguyen til Lillehammer pü gjenforening. De første ürene mütte han trü til som tolk for foreldrene. - Siden jeg hadde et annet morsmül, fikk jeg ikke startet med engelskundervisning før 8. klasse pü skolen, og ble hengende etter. Sü pü videregüende tok jeg et ür i USA, for ü kunne lÌre sprüket bedre. Jeg avsluttet derfor videregüende et ür senere enn mine klas-

Munter gjeng: Tannlege Vu Hoang Nguyen, Tannlege Kristin Lillemo Thorud, TannhelsesekretĂŚr Nina Gihle, tannpleier Kristin Floen og tannhelsesekretĂŚr Kari Odden Sveen tar imot kunder i flunkende nye lokaler.

sekamerater fra ungdomsskolen, men det var verdt det, sier han. I militÌret tjenestegjorde han i saniteten, og det var her han fikk øynene opp for sitt fremtidige yrkesvalg. Tannlege. - Jeg har jobbet hardt for ü lykkes. Büde med utdanning, og ü fü meg en karriere. Det har vÌrt mye jobb, men det har vÌrt verdt det, sier han.

Åpnet tannklinikk I starten av sin yrkespraksis jobbet Nguyen fem ür i Tromsø, før han tok med seg familien og flyttet tilbake til Lillehammer. Her startet han solopraksis i Storgata. En praksis han hadde i fem ür. - Jeg savnet det ü ha kollegaer etter hvert. Andre ü diskutere fag med, og det ü kunne vÌre del av et team. Derfor valgte jeg ü utvide praksisen gradvis. I 2011 fikk jeg tannpleier, og etter hvert kom ogsü tannlege Kristin Lillemo-Thorud med. I dag er vi blitt et godt team, med to tannleger, en tannpleier og to sekretÌrer under samme tak. Det er merkbart mye enklere nür man er flere, og det kommer kundene til gode. Her slipper man ü møte stengte dører, for eksempel

under ferieavvikling. Ă… ha fokus pĂĽ at vĂĽre kunder skal oppleve god service, er viktig for oss, sier tannlege Vu Hoang Nguyen.

Hypermoderne - Det er kanskje ikke sü mange som gleder seg til et tannlegebesøk, men i hvert fall kan befolkningen glede seg over en ny og moderne klinikk nür de besøker oss pü Torget Tannklinikk, sier Nguyen og viser oss rundt. Loka-

lene pü toppen av bygget i Kirkegata ble pusset opp i høst, og tannklinikken er blitt hypermoderne, lys og innbydende, til glede

Aardal Gartneri

1 km nord for Moelv sentrum

Stort utvalg i sommerblomster og stauder

Velkommen til marked pĂĽ

Prydbusker, bÌrbusker, keramikk og kurver. Jord, gjødsel, bark.

LILLETORGET

fredag 23. mai 12.00 – 18.00

bĂĽde for kunder og ansatte. Jeg er stolt over denne klinikken, sier Nguyen.

Ă…pningstider:

Mandag-fredag 9-20. Lørdag 9-16. Søndag 11-18

lørdag 24. mai 10.00 – 16.00

TEMA FOR HELGENS OMVISNINGER I UTSTILLINGEN:

Hvem var de første foregangskvinnene i tekstilkunsten og kan man male med tekstil?

*5‘7 6HUYHUHVIUD /‘5'$* NNOU DIIH N LQNO RJLV EXIIHW

Frida Hansen, Hannah Ryggen, Synnøve Anker Aurdal, Else Marie Jakobsen m.. Omvisning lør og søn i Lillehammer Kunstmuseum 14:00

IUDNU

6‘1'$*6 0,''$* cSHQWKYHUGDJ KHOHnUHWIUDNO SRVW#VWDVMRQHQQR 7OI ZZZVWDVMRQHQQR

   

mer

Lilleham

www.bondensmarked.no

www.lillehammerartmuseum.com


4

Nyheter

Torsdag 22. mai 2014

Gir seg i Øyer ØYER: Richard Paulsen er ansatt som ny hotelldirektør på Quality Hotel & Resort Sarpsborg, og forlater dermed den samme stillingen på Quality Hotel & Resort Hafjell. Paulsen har de tre siste årene har han

har også vunnet en større matkonkurranse blant 170 hoteller. I fjor fikk de tildelt den nasjonale PR prisen og bare for en uke siden vant hotellet gullme-

vært hotelldirektør på Quality Hotel & Resort Hafjell. Hotelldirektøren som har bodd halve livet i Skjeberg flytter nå tilbake igjen til Skjeberg, for å ta fatt på arbeidet på hotellet han var ansatt ved som salgs og markedssjef fra 20082011. De tre årene i Øyer har vært preget av flere gode omsetningsrekorder. Hotellet

SLUTTER I ØYER: Richard Paulsen gir seg som hotelldirektør ved Quality Hotel & Resort Hafjell, og blir ny hotelldirektør på Quality Hotel & Resort Sarpsborg.

daljen og ble årets beste Earth Hour Hotell i Norden. - Det blir trist og forlate de ansatte, Hafjell og Lillehammer som er en utrolig flott destinasjon med mange spennende aktiviteter året rundt. Hjertet mitt har ligget i både Hafjell og Sarpsborg så det blir også svært hyggelig og få komme hjem igjen og ta fatt på nye og spennende oppgaver, sier Paulsen.

Forberedt på mulig flom Gausdal: Fremdeles ligger det mye snø i fjellet, og med stigende temperatur stiger også vannstanden i elver og bekker. I Gausdal mener de at de er godt forberedt på en eventuell flom. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Vakthavende hydrolog ved Flomvarslinga, Thomas Skaugen fortalte i begynnelsen av uka at det ikke er noen umiddelbar fare for noen storflom. - Men det er store snømengder i fjellet, og situasjonen er sårbar om det skulle komme mye nedbør i tillegg til varme temperaturer. Folk vil nok legge merke til at med varmt vær så stiger vannstanden fort, men uten nedbør så ser det foreløpig udramatisk ut. Skulle værvarselet fremover forandre seg, og det blir varslet regn, bør folk følge med, sier han.

Økt beredskap I Gausdal gjør de som hydrologen anbefaler og følger nøye med, med fjorårets flom friskt i minne. - Kommunen har økt sin beredskap og følger værsituasjonen nøye. Mannskapene er orientert og det som kan gjøres for å forebygge skadeflom vil bli gjort. Spesielt flomutsatte stikkrenner og grøfter Følger med: Torbjørn Furuhaugen følger med på vannstanden i Gausa. Her ved Bruvang i Østre Gausdal har kommunen jobbet med å sikre elveleiet mot en eventuell flom.

Klipp ut og ta med annonsen.

÷ 20% Få

på valgfri vare

Gjelder tor. , fre., lørd.

STORGATA 98tTLF 61 26 03 01 Lik Safari Huset på facebook!*/5&3*3t4.:,,&3 PIERCING

langs kommunale veger og på kommunale eiendommer er rensket og ettersett. Vi er i all hovedsak ferdig med opprydding og utbedringer etter flommen i fjor, det gjenstår litt finpuss her og der, men de nødvendige tiltakene skal være ferdig, sier leder i teknisk etat, Torbjørn Furuhaugen. Både Gausa og Jøra har fått forsterkninger på sårbare områder, det er fjernet grus i elveleiene, og gjort mye forebyggende arbeid.

Ta forhåndsregler - Det er vanskelig å gardere seg mot alt, men vi føler vi har gjort en god jobb, og forberedt oss så godt som overhodet mulig. Kommunen har en god plan, både med forebyggende arbeid, men også i akutte situasjoner. Som innbygger er det viktig at du tar dine forhåndsregler. Enhver innbygger i

faresonen bør sikre sine egne eiendeler i den grad det er mulig, for eksempel campingvogner og løsøre. Om det skulle bli flom, vet vi fra flommene siste år at en rekke veier kan bli stengt. Vi vet også at strøm og telefon kan bli borte i kortere eller lengre perioder, og i større eller mindre deler av fylket. Det er derfor viktig at alle gjør et minimum av forberedelser, som å sikre at man har vann og mat for et par dager, samt en batteriradio, lommelykt , og ekstra batterier til disse. NRK har et beredskapsansvar og vil sende beredskapsmeldinger om det blir nødvendig, sier Furuhaugen. - Vi har folk ute daglig som følger med på bekker og elver. Men vi oppfordrer folk til å følge med, og melde fra til sin kommune om du legger merke til steder som kan utgjøre fare for oppdemming eller

utgraving, sier han.

Mange bekker små I Lillehammer kommune renner det flere små og store vassdrag. De store vassdragene, som Gausa, Rinna og Lågen er sterkt utsatt for flom. Men også mindre vassdrag, som Skurva, Åretta og Bæla har vist seg å kunne gjøre stor skade ved flom. Når været slår seg på ekstremvær med store nedbørsmengder, ser vi at også lokale bekker gå langt over sine bredder og gjøre stor skade på enkelte eiendommer og infrastruktur. Det så man sist ved flommen 22. mai 2013. Lillehammer kommune har i likhet med Gausdal gjort mange forebyggende tiltak, og skal være godt forberedt på en mulig flomsituasjon.

Selv ansvarlig Etter vårflommen 2013 kom det mange henvendelser til kommunen i etterkant. Terrenget med skjemaer og innrapportering av skader kan føles stort og uoversiktlig, og det er ikke alltid like lett å vite hvem som egentlig har ansvaret for hva når et vassdrag går over sine bredder. I den forbindelse ser Lillehammer kommune det som viktig å gå ut med informasjon til kommunens innbyggere. I utgangspunktet er det den enkelte grunneier og eier av bygninger og infrastruktur selv ansvarlig for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. I dette ligger det også å gjøre tiltak for å hindre skade nedstrøms ved neste flom, for eksempel å rydde bort løse steiner, kvister og brask.


Nyheter

Torsdag 22. mai 2014

119

00

Ytrefilet av svin Gilde. Pr. kg

Parmaskinke

199

00

Entrecôte Gilde. Pr. kg

129

San Daniel

00

Seifilet Pr. kg . . . . . . . . . . . . . .

Surret rundstek av storfe Surre

Lyrfilet

Gilde. Pr. kg

Pr. kg . . . . . . . . . . . . . .

Brosmefilet

125 g. Pr. stk . . . . . . . .

Steinbitfilet

pr. kg . . . . . . . . . . . . . .

Torskefilet

Pr. kg . . . . . . . . . . . . . .

Ibérico Cebo bo

39

90

Lakseporsjoner

125 g. Pr. stk . . . . . . . .

6990 9900 9900 9900 9900 1290

Flintstek

Gilde. pr. kg

79

90

Serrano Serra rrano Bodega

Nygrillet kyllinglår Prior, pr. kg

59

90

����� ������� �������������

INKE K S T E R E N YS K ÅD E N S K L A SRSI S! I V E R E R DAG S P

90

39

TIL HV

pr. hg

9 Bananer 1490 Bananer økologiske 1990 Avokado 2490 Bananer

First Price. Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . .

+ pant

Coca-Cola Coca-Cola Zero

90

4x1,5 liter

Dole. Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . . .

Tilbudene gjelder 22/5-24/5

Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Følg oss på Facebook

2 pk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

9-21 (9-19)

ccmat.no

5


Nyheter

30 år i eventyrenes

6

Torsdag 22. mai 2014

HUNDERFOSSEN: Det var en gang et trolsk og vanskelig landskap på Hunderfossen. Området er fortsatt trolsk, men nå huser det også eventyr- og familieparken Hunderfossen. Tretti år er gått siden Anders Huuse så potensialet og tok initiativet til bygging. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Det har vært 30 helt utrolige år, som ikke har vært annet enn artig, smiler Anders Huuse når han og konsernsjef Per Arne Slapø tar imot Byavisa en snau uke før lørdagens åpning av parken. - Det hele var et område uten mulighet. Det var mye stein og en fuktig grunn, rett og slett ett vanskelig område og jeg kan nesten ikke tro hva det er blitt her, smiler Huuse.

Kontaktet Ivo Caprino Da Huuse ankom gården som eide området på Hunderfossen var allerede Fossekroa, hyttene campingen og et minigolfanlegg på plass, men Huuse så et langt større potensiale for plassen, til tross for beliggenheten utenfor de store turistområdene. Huuse planla å bygge en norsk park basert på lek og lær. - Jeg leste i Dagbladet en liten en-spaltesak hvor tittelen var «Caprino gir opp etter 18 år». Det var starten på eventyrparken, forklarer Huuse. Artikkelen fortalte om Ivo Caprino som etter å ha strevd i 18 år med byråkrater i Oslo ga opp tanken på å anlegge ett eventyrprosjekt i hovedstaden. Da så Huuse sitt snitt til å ringe filmskaperen, men tilbakemeldingen var ikke positiv. - «Det der er jeg ferdig med» fikk jeg til svar fra Caprino, det var ikke akkurat noen konstruktiv samtale, ler Huuse. Dro til Oslo Men gårdeieren på Hunderfossen ga ikke opp og reiste likeså godt inn til Oslo og troppet opp på døra til Caprino. 15-20 minutter skulle Huuse få med Caprino, men

Tips oss! Ta kontakt på tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

DANSER TIL VESLEFRIKK: Når Hunderfossen åpner dørene til helgen er det den trettiende sommeren på rad. - Det har vært 30 helt utrolige år, som ikke har vært annet enn artig, smiler Anders Huuse som så potensialet på området som nå huser eventyr- og familieparken Hunderfossen.

endte opp med å bruke nesten en hel dag hos animasjonskunstneren. Ett par dager senere sto de sammen på Hunderfossen og så på landskapet. - Jeg husker at vi sto nede ved der trollet sitter nå og så opp mot bergveggen bak. «Her skal trollet være», minnes jeg at Ivo Caprino sa, og da ble det slik, ler Huuse.

Syv millioner gjester Denne sommeren er det tretti år siden Hunderfossen Familiepark åpnet dørene for første gang, og denne sesongen vil gjest nummer syv million vil gå gjennom porten. - Vi kan vel med det si at vi er Norges største eventyrformidler i nyere tid. Folkeeventyr er en del av vår kulturarv. Vi føler vi har et ansvar i den forbindelse og det tar vi på alvor, sier konsernsjef Slapø. Asbjørnsen kommer I den anledning blir det en

«eventyrlig» åpning på årets sesong. Førstkommende lørdag skal tett opptil 60 personer medvirke under åpningsarrangementet for jubileumsåret. - Dette blir moro altså, smiler Slapø. - Både Lillehammer- og Øyer kulturskole blir tungt engasjert, og eventyrsamleren Asbjørnsen, spilt av Morten Jostad, tar med gjestene på en rundtur med forskjellige eventyr. Jeg har også hørt rykter om at vi får besøk fra selveste Flåklypa, fortsetter Slapø.

Vandring i eventyr Et samlet orkester skal ønske velkommen på åpningen, mens vandringen gjennom eventyr med Asbjørnsen i spissen starter ved inngangsportene til familieparken og går en rundtur i parken før de ender opp i Trollsalen hvor de inviterte gjestene blir servert musikalsk lunsj. Turen går også innom

sommerens store nyhet. - Årets store nyhet er en kjøreopplevelse og den vil bli heftig, sier Huuse som har fått prøvekjøre «doningen» som er en forlengelse av Kjell Aukrusts tegninger av bilen Il Tempo Gigante.

Årets store nyhet Passende nok har nyheten fått navnet Il Tempo Extra Gigante og er en spesialversjon av det som kanskje er Norgeshistoriens med spinnville bil. Den tretten meter lange «bilen» har 14 seter, går på bane 25 meter opp luften og får en toppfart på 70 kilometer i timen. - Det blir en extra gigante opplevelse, sier Slapø. Omtale verden over Nyheten, som hverken Huuse eller Slapø ønsker å omtale som en berg- og dalbane, har vakt oppsikt og fått oppmerksomhet internasjonalt. Blant annet har Joren Verre-

zen, fra International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) omtalt nyvinningen på Hunderfossen som kanskje den mest spennende attraksjonsnyheten i hele Europa. - Vi hadde aldri trodd vi skulle få så stor oppmerksomhet rundt dette, sier Slapø.

Kan bli rekord De siste årene har Hunderfossen Familiepark hatt mellom 250.000 og 275.000 gjester innom portene i løpet av sesongen. Rekorden ligger rundt 300.000 og Huuse har tro på at årets sesong kan nærme seg de tallene. - Det ville vært rart om vi ikke i hvertfall blir liggende tett oppunder rekorden, men besøkende er aldri lett å spå. Jeg tror at denne sommeren blir spennende for Hunderfossen, sier Huuse.


s verden

nyheter

Torsdag 22. mai 2014

7

Magi i Lilleputthammer Ă˜YER: Til helgen ĂĽpner Lilleputthammer dørene for sommersesongen. Ă…rets sesong er planlagt ĂĽ bli av det magiske slaget.

MAGISK SOMMER: Til helgen üpner Lilleputthammer dørene for 31. gang. Daglig leder Kristin Prøven kan røpe at ürets sesong blir av det magiske slaget. tore steffens

toresteffens@byavis.no

Ă…rets sesong er den 31. i rekken pĂĽ Lilleputthammer, og under jubileumsfeiringen i fjor var Ă˜yer kulturskole leid inn for ĂĽ bidra med kultur i parken. Den suksessen gjentas i ĂĽr, men ĂĽrets kulturdag faller i ĂĽr til 5. juni. - Det blir litt samme opplegg som i fjor, med gatemusikanter, dansere, rockekonsert og sang, sier daglig leder Kristin Prøven. Ă…rets sesong i Lilleputthammer skal vĂŚre av det magiske slaget.

CAMPINGVOGNER BOBILER STORT UTVALG!

 

Kom og se vĂĽr utstilling av 2014 modellene

          

     

LĂ˜RDAGSĂ…PENT!

    

        

Årets vennebyen-show er Apas magiske trylleshow, mens de to unge tryllekunstnerne Torgeir og Frank Odin, kjent fra Norske Talenter skal holde to trylleshow vÌr dag i parkens høysesong.

Magi OgsĂĽ Lilleputthammers egne teaterforestillinger er nye for ĂĽret. Baker MĂŚhlums nye oppdrag, og Ola og Hedda lager byfest er de to forestillingene som skal spilles denne sesongen. - De to forestillingene henger sammen. Baker MĂŚhlum skal bake

boller til byfesten, mens Ola og Hedda skal stü for underholdningen under festen. Det blir litt magi der ogsü, røper Prøven.

Malte tilbake Malte Knapps One-man-circus vil ogsü i ür bli ü se pü Lilleputthammer. I ür kommer han med et helt nytt show. - Det blir en magisk verden. Her blir det akrobatikk, balansekunster og sjonglering. Malte Knapp tar ogsü i ür med seg sin fire meter høye enhjulssykkel, sier Prøven.

BJERKEBÆK ÅPNER BjerkebÌk üpner tirsdag 20. mai med feiring av Sigrid BjerkebÌk üpnetUndsets fødselsdag. tirsdag 20 mai!

Gratis kaffe og fyrstekake i kafeen. Åpent daglig kl. 10 – 16 Museumsbil lett til hjemmet hjemmet med m med Museumsbillett omvisning hver hele time kl. 10 – 15.

Motorcaravans

Bakkevegen 2, Hunndalen Tlf. 61 17 01 70

www.hagenbil.no Gjøvik

   &

! + $ $% ""#"*!

" ## ( ) #

Gratis inngang til kafĂŠ og butikk.


8

NÆRINGSLIV

Torsdag 22. mai 2014

Suksess på kirkevangen Tidligere år har det nesten ikke vært besøkende på kveldsarrangementet ved Kirkevangen i Øyer.. Men i år stormet feststemte øyværinger til arrangementet, dels utendørs, dels innendørs i kirka. Unge Andreas Stenersen serverte en strålende tale for dagen, til stor glede for rundt 250 frammøtte sambygdinger, som visste å sette

pris på den unges tale om grunnlovsjubileets betydning. Professor Tore Pryser var kveldens hovedtaler, og som alltid serverte han interessant stoff. Men før dette var det kransenedleggelse ved bautaene på Kirkevangen, og for all del: God sang av Øyer Sangkor. Innendørs i kirka leste Anne Berg

dikt, med musikk av Kari Lien. De frammøtte testet også sangstrupen. Ikke tvil om at øyværingene vil ha sitt kulturelle kveldsinnslag ved kirka si, og all ære til alle frammøtte. FESTKLARE: Rundt 250 øyværinger kom til kirka si på kvelden 17. mai.

Har foreviget lillehamringer i ti år

LOVER SUNN MAT: Guriminder Nagra sammen med mannen Harmeet Nagra lover sunn og god mat på sin nydøpte restaurant, Bombay Tandori, tidligere Lundegaarden Bar og Brasseri.

Se i kamera og smil: Fotografene Freider og Katrine Sjødin har fotografert Lillehamringer i ti år. Emma Bekkelund ( også 10 år ) og kosebamsen Betsy har vært hos dem flere ganger for å bli foreviget.

LILLEHAMMER: For 10 år siden pakket fotografene Freider Sjødin og Katrine Haanshuus Sjødin med seg kamerautstyret, og dro fra Saltdalen og Klæbu til Lillehammer. Sol Olsen

På folkehøgskole i Saltdalen oppstod det varme følelser, og etter endt utdanning og fagbrev i kofferten, vendte de nesen sørover. - Vi ble anbefalt å sjekke ut Lillehammer av andre. Både fordi byen har mange gode kollegaer, men også fordi det finnes en kultur blant innbyggerne her å gå til fotograf, sier Katrine.

Her slo de seg ned, og i løpet av de ti neste årene har de foreviget temmelig mange av byens innbyggere. - Vi møttes i et mørkerom, snakk om klisjèaktig, ler Katrine når vi ber dem fortelle litt om seg selv.

Personlig møte Dermed bosatte de seg på Biri, og startet opp sitt studio i Brubakken. Her har de fotografert gamle og unge, to og firbeinte, barnehageog skolebarn, brudepar og konfirmanter. Veldig mange er blitt foreviget av ekteparet Sjødin, og

sololsen@byavis.no

veldig mange kommer tilbake flere ganger. - Vi blir jo ganske godt kjent med de menneskene vi fotograferer, selv om tiden sammen med dem er ganske kort. Det er noe veldig personlig ved en slik fotoseanse, sier Freider. Derfor kjenner fotografene også igjen mange av dem de har fotografert. Og veldig mange kommer tilbake for å bli fotografert flere ganger. Dem blir vi jo ekstra godt kjent med, sier Katrine. I forbindelse med 10 års jubileet, har fotografene gitt et ekstra tilbud til alle tiåringer i byen, om fotografering for en tier.

Tlf. 916 00 505 tur.lillehammer@unibuss.no På første klasse

Lundegaarden er indisk - skifter navn for å tydeliggjøre LILLEHAMMER: Lundegaarden Bar og Brasseri skifter i disse dager navn til det mer eksotiske Bombay Tandori. TORE FEIRING tore@byavis.no

Daglig leder og eier Guriminder Nagra opplyser at dette kun har praktisk betydning. – det er så mange som kontakter oss og spør om vi har norsk mat, sier hun, saken er at vi kun serverer indisk mat i restauranten vår, og da er Bombay Tandori et mer treffende navn. Tandori kommer fra måten maten blir laget på, navnet viser til leirovnene maten blir laget i, den

blir tilberedet på spyd i ovnen, på den måten skal kjøttet bli ekstra mørt og saftig.

Sunn mat De fleste av oss har vel spist indisk mat og nærmest brent opp innvendig, men dette er ikke noe problem lenger, lover Guriminder Nagra: - Hos oss er det fleler alternativer når det gjelder den krydrete maten, du kan velge fra svakt til sterkt krydret, sier hun. – Så må jeg få lov til å skryte av krydderurtene våre, de er bra for kroppen, med både gurkemeie, hvitløk og ingefær som hovedingredienser sammen med kylling og lammekjøtt skal det være duket for sunne og gode måltider.


Nyheter

Torsdag 22. mai 2014

9


10

Torsdag 22. mai 2014

Kan bli eksamensoppgave

KULTUR

STOLTE: Her ser vi passerrosen foran lærere, gjester og elever på Åretta ungdomsskole.

LILLEHAMMER: Åretta ungdomsskole har fått ei rose i gulvet som godt kan bli eksamensoppgaver på ungdomsskolenivå. terje lisødegård redaksjon@byavis.no

På selveste 17. mai avduket skolen den helt spesielle rosen som er anlagt i gulvet i inngangen til skolens hovedinngang. Hver eneste skoledag kan elevene se den spesielle såkalte passerrosen. Den ble avduket ved at fire personer tok tak i hvert sitt hjørne av en papplate – og vips: En stilfull og svært kreativ rose dukket fram. Rosen er to meter i diameter, altså ikke noe man kan unngå å se når en kommer inn i skolen. Men hvorfor avduke den 17. mai? - Jo, rosen er en jubileumsblomst i anledning Grunnlovsjubleet, sier foregangsmannen for rosen, Arnt Orskaug, lærer på Åretta. Han forteller at det er firmaet Ragnvald Moe AS som har utført arbeidet. - Og hvem betaler for utsmykkingen? - Det er et spleiselag mellom FAU og foreldre som har investert i det vi kaller Åretta-aksjer for inntekt for prosjektet. Elever ved skolen har vært aksjemeglere og stått på. I tillegg har Søre Ål grendeutvalg og skolens eier, kommunen, bidratt, forteller Orskaug.

Reinspikka matematikk - Du må fortelle oss hva en slik passerrose egentlig er! - Det dreier seg om ren matematikk. Den egner seg maksimalt for å trene elevenes fingerferdigheter med passer, og kan også

brukes til øving av dynamisk digitalt geometri, GeoGebra, som er på full fart inn i skolen. - Å ja... - Blant annet kan man spørre hvor mange symmetri/speilingsakser har passerrosa. Det spørsmålet kan fort være en aktuell oppgave til eksamen i matematikk på ungdomsskolen, sier Orskaug, som har flere oppgaver på lager: - Passerrosa har fem ulike geometriske former. Hvor mange ulike fargekombinasjoner kan passerrosa ha, dersom en bruker fem ulike farger? Også det kan være en aktuell eksamensoppgave for ungdomsskoleelene, varsler lærer Orskaug. - Det gleder oss alle at skolens elever og ansatte hver dag møter en blomst når de kommer til hovedinmngangen på skolen, sier Arnt Orskaug.

Ble påpskjønnet Orskaugs store innsats for denne utsmykkingen av Åretta ungdomsskole har ikke gått upåaktet hen. Tidlig morgen 17. mai stilte skolemusikken i Søre Ål og et stort antall festkledde mennesker på skolen for å avduke passerrosen. Det var taler og servering, skal vite. Og Arnt Orskaugs innsats gikk ikke upåaktet hen. Søre Ål Grendeutvalg ved Guri - Anne Wahl overrakte Orskaug både æresdiplom og blomster i 17. mai-farger som takk for innsatsen for den pedagogiske skjønneheten i inngangspartiets gulv. Mange av skolene elever var på plassd og prøvde seg allerede på de matematiske spørsmålene passerrosen skjuler. Vi skal også nevne at en av elevene på skolen, Martin Bergersen, holdt tale utendørs, før flagget gikk til topps og nasjonalsangen ble spilt.

IMPONERTE: Radarparet Dag Leonardsen (Klangs dirigent) og Morten Jostad leverte imponerende samspill og sprudlende humør, ispedd alvor som en unisjonsoppløsning og Grunnlov tilsier.

Hyllet av fullt hus LILLEHAMMER: En fullsatt Banken storkoste seg allerede på kvelden 16. mai. En særdeles interessant kveld som må friste til gjentakelse. terje lisødegård redaksjon@byavis.no

- Vi har brukt mye tid på å forberede oss til denne kvelden, men når så mange møter fram og tydeligvis har det hyggelig, ja, da er alt arbeidet greit, sa skuespiller og særdeles dyktig forteller, Morten Jostad til Byavisa etter at den første av to forestillinger var unnagjort. Utendørs sto lillehamringer og kanskje takket seg selv for at de hadde gått til Kulturhuiset Banken på 16. mai. Åndelig påfyll av beste merke, skulle vi mene.

Glitrende sammenbundet Morten Jostad og Dag Leonardsen bandt Mannskoret Klangs festeaften sammnen på en helt herlig

måte, med historier og fortellinger om sanger og om hendelser i fedrelandet de siste 200 årene, alt knyttet opp til sangens betydning for den nasjonale identiteten vår. Vi fikk høre om sangertogenes opprinnelse i landet, med start i Bergen, og mye annen histotikk både lokalt og nasjonalt. Mannskoret Klang slutter aldri å imponere, fra det spøkefulle til det mer alvorlige på kveldens “hitliste”. Vi fikk en fortjent leksjon i sangens betydning “For Norge, kjæmpers fødreland”, som tittelen på kvelden var. Sangen gir nasjonen identitet, og da er det strålende å få vite mer om tekstforfatterne og sangenes opprinnelse, slik vi fikk i Banken.

Nasjonal oppblomstring Jostad og Leonardsen fortalte oss at Mannskoret Klang er et resultat av en nasjonal oppblomstring i årene før og etter unionsoppløsningen. Selve koret Klang ble stiftet 26. april 1805, og har siden vært en viktig institusjon i byens kulturliv. Koret hadde før sin fødsel flere forløpere med strupe for sang. Undervegs i programmet fikk vi en historisk versjon av danske-prin-

sen Christian Frederiks kroningsferd til Nidaros i 1814. Han stanset på Fåberg, der det selvsagt bler sunget som hyllest til ham som skulle bli Norges konge i rundt seks måneder. Kvelden i Banken ble avsluttet med “Der ligger et land”, hvis første vers starter med “Der ligger et land med den evige sne”. - Jeg får si som Wesenlund sa det: Det er lite vi kan gjøre med det, sa Morten Jostad til publikums gode latter. For kvelden bød ikke bare på unionsproblematikk i Norden, men så avgjort også på humør og glede, skapt av sangen gjennom to hundre år. Steinerskolen Og det skal vi heller ikke glemme: Sangsolist i Banken var Ivar Berg, mens Sjur Magnus spilte på klaver. Steinerskolens elever vartet opp med herlig sang i “kuldelandet Norge”. Medlemmer fra Den norske mannsokett og Mjøsikale bidro også sterkt til at kvelden ble optimal på alle måter. Og tar vi med at Øystein Nordås sto for fine illustrasjoner og at Tore Rakvaag ordnet lys og lyd, ja, da skal vi ha fått med det viktigste.

IN ILEN DIN BIL TRENGER - Manikyr - Pedikyr - Akryl negler - Fotmassasje - Vippe extensions - Voksing Timebestilling/Drop-in Man- lør. kl. 10 - 18 Storgaten 96, Lillehmr Tlf. 968 34 367

FØR EN SJEKK N? SOMMERE

VI HAR LEDIGE TIMER

Selskapslokale

for små og store begivenheter Tlf: 95181180 epost: ykhuset@bbnett.no

SERVICE

Fra

1900,1900 1900, 1 900,900, 900 0,,--

ÅPENT 8 - 16 Lillehammer Auto AS Hageveien 15 A, Søre Ål. Tlf. 990 99 029


Nyheter/MENINGER

Narkosaken i Lillehammer:

Vil sitte 11 måneder i varetekt LILLEHAMMER: Lillehamringen i begynnelsen av 30-årene, som er siktet som en av hovedmennene i byens store narkotikasak, ønsker å bli sittende i varetekt helt fram til hovedforhandling. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavisa.no

- Han har sagt ja til ny fengslingskjennelse uten at det holdes rettsmøte om spørsmålet, sier politiadvokat Eystein Husby i Gudbrandsdal politidistrikt til Byavisa. - Det har han også sagt til meg, sier mannens forsvarer, advokat Ole Herman Frang i Elverum til Byavisa. Han sier at klienten hans godtar å sitte i varetekt fram til hovedforhandlingen starter 27. oktober i år. Forsvareren avventer nå at det tas ut tiltalebeslutning i saken. Byavisa får opplyst at akkurat det vil ta noen tid til. Frangs klient har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i slutten av november i fjor. Han vil således ha sittet i varetekt i nesten ett år når straffesaken kommer for retten.

- Ikke voldssiktet Etter det Byavisa får opplyst av advokat Frang er ikke hans klient siktet for vold eller trusler. Ifølge politiadvokat Husby er mannen siktet for salg av narkotika, uten at han vil gå i detalje om mengden og omfanget. Omfattende siktet Den andre mannen som av politiet er betegnet som en hovedmann, er blant annet siktet etter narkotikalovens paragraf 162, både 1. og 2. ledd. Sistnevnte ledd går på grovheten, mengden, av narkotika. Denne mannen er også siktet for brudd på trusselparagrafen og voldsparagrafer. Vedkommende skal i nytt fengslingsmøte i slutten av mai, mens det er berammet

www.mjoslab.no

Har du

EGEN BRØNN hjemme eller på hytta?

Er vannet ditt

TRYGT Å DRIKKE? Vi tester kvaliteten på vannkilden for deg!

KONTAKT OSS

- vi hjelper deg gjerne! MjøsLab iks Ringveien 11, 2815 Gjøvik Tlf 61 13 62 20 E-post firmapost@mjoslab.no

www.mjoslab.no

TEST 046

fengslingsmøte for mannen i 30-årene i begynnelsen av juni.

- Det øker og øker Politistasjonssjef Bjørn Bergundhaugen sier til Byavisa denne uken at omfanget i narkotikasaken stadig øker. - Det er naturlig at en slik sak øker på så lenge etterforskning pågår, sier Bjørn Bergundhaugen. - Snakker vi da om 80 til 100 involvert? - Du får ikke noe antall av meg nå, svarer stasjonssjefen. Det er fortsatt flere politifolk som daglig jobber med denne saken. Om ikke så lenge vil politiet sette sluttstrek for etterforskningen og dermed jakten på eventuelt flere involverte, for så å sammenfatte hele saken og sende en innstilling til statsadvokaten, som tar ut tiltale. Det ligger an til at svært mange av de involverte vil ende opp med et forelegg for kjøp og bruk av hasj, det vil si brudd på legemiddelloven. Tidligere ran Byavisa kjenner til at minst to tidligere ran blir etterforsket på nytt i forbindelse med denne narkotikasaken. Det skyldes at de to mennene som ble dømt for ran, fortalte politiet at de hadde narkotikagjeld og ble sterkt truet. Ran skal da ha vært en siste utveg til å gjøre opp narkogjelden. Hensikten med å ta fram igjen disse ranssakene nå, er å eventuelt finne ut om involverte i dagens sak skal ha noe med truslene å gjøre. Dommer fra Vågå Sorenskriver Ståle Hovden er allerede oppnevnt som administrator og settedommer for narkotikasaken, som altså starter i Sør-Gudbrandsdal tingrett 27. oktober. Det er ventet at straffesaken kan ta flere uker, men det vil avhenge av hvor mange som blir tiltalt.

Ein brann for norsk landbruk! Eg brenn for å kunne opne soveromsvindauget ein vårdag og kjenne møkklukta flaume inn i rommet! Eg brenn for å bli vekt ein tidleg laurdags morgon av traktorar som køyrer på jordane rundt huset. Eg brenn for å trakke fjellskoa i saueskit på min veg i vår vakre utmark, der inga bjelle ligg einsam i lyngen som eit stille vitne for rovdyrs handling.

Så kvifor brenn eg for dette? Jau, for då veit eg at det produserast mat ikring meg. Då veit eg at kulturlandskapet eg held så høgt haldast i hevd. Då veit eg at arbeidsplassar finst i bygda, både på gardar og vidare i foreidlinga. Og eg veit at maten eg set på frukostbordet er norsk, rein og trygg. Laga av glade dyr verna av verdas strengaste regelverk for dyrevelferd. Laga av stolte dyktige gardbrukarar som driv ein gamal tradisjon vidare inn i ei framtid, der vi alle veit at tilgjenge på mat vert viktigare og viktigare. For kva skal vi gjera den dagen? Den dagen alt luktar av ingenting, den dagen vi vaknar og alt er stille, den dagen stien er attgrodd? Og ikkje minst, kva gjer vi den dagen krisa når oss – då vi må leggje oss svaltne? Kva gjer vi når det er for seint? Marie Skavnes, varaordfører Øyer, Sp

KVALITET TIL LAVPRIS Tid for nye dekk? • Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Fåberg

Torsdag 22. mai 2014

11

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

AP og Øglænd Jonas Øglænd har kommet med nok et leserinnlegg hvor han angriper Arbeiderpartiet. Jeg må svare på dette for det kan feste seg et inntrykk hos folk som er feilaktig. Han viser til mitt innlegg som han kaller en forsvarsavtale. Det var et innlegg som opplyste fakta i saken, og var en korreksjon på Øglænd sine feilaktige opplysninger. Han kommer med nok en påstand i sitt siste innlegg. «AP/SV/SP foreslo bl.a. at det skulle etableres faste plasser på Helsehuset hvor pasientene skulle plasseres i dobbeltrom». ALLE FASTE plasser på Helsehuset er ENKELTROM. Det det er snakk om er korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter som kommer fra Sykehuset, og hvor kommunen plikter å ta imot disse for noen dager. Når det gjelder «uprofesjonelt budsjettarbeid» spurte jeg Øglænd i mitt forrige innlegg hva som hadde vært forskjellen på dagens situasjon om opposisjonens budsjett hadde blitt vedtatt. Det svarer han ikke på. Hvordan er situasjonen i Lillehammer? Vi har en drift som går i balanse, men som ikke gir noen avkastning til å bygge opp fond for fremtidige investeringer. Vi har full barnehagedekning. Det er ingen som trenger vente for å få barnehageplass i Lillehammer. Vi har i dag 30 barnehager i kommunen. Vi har en grunnskole som skaper gode resultatet, og er over det nasjonale gjennomsnittet på alle trinn hvor grunnskolepoeng måles. Helse og omsorgssektoren og kultursektoren er blant de fremste i landet. Dette er de 4 store og viktige sektorene i kommunen som gir kommunens innbyggere gode

tjenester og en god kommune og bo i. Så er det ikke slik at alt er like bra. Det finnes alltid ting som kan forbedres, men vi har så lett for å fokusere på bare det som ikke er bra. Vi glemmer for lett alt det positive som gjøres i kommunen. Utfordringen er å tilpasse driften etter de inntektene vi har til disposisjon. Den omorganiseringen som har startet i Lillehammer kommune må bruke tilstrekkelig tid, og gjøre prosessene skikkelig slik at alle føler de er med og bidrar. Det er derfor gledelig å registrere at den ene tjenesteområdeleder etter den andre står frem i formannskapet med planer om å gjøre sin avdeling mer effektiv og fremtidsrettet. La meg ta et eksempel: De som jobber i hjemmetjenesten er pålagt en omfattende dokumentasjon på det de gjør. Da er det viktig at man har systemer som er effektive og arbeidssparende for den ansatte. Dette frigir med tid til brukeren, og både bruker og ansatte blir mer fornøyde. Dette krever nye it løsninger, og opplæring for de ansatte. Ved å rette fokuset mot smartere og fremtidsrettede løsninger er vi med på å effektivisere offentlig sektor. Øglænd og Høyre ønsker mer private løsninger innenfor barnehager, skoler og helsesektoren. Vi ønsker en moderne offentlig sektor som tar vare på alle, og ikke lager klasseskiller i samfunnet. Arild Haugstad Gruppeleder Lillehammer AP

AULESTAD ÅPNER Aulestad åpner tirsdag 20. mai. Aulestad åpnet Utstillingen «Ja vi elsker» av tirsdag 20 Follebu mai! skole 6. klasse ved åpner kl. 12. Åpent daglig kl. 10 – 16. Museumsbillett til hjemmet med omvisning hver hele time kl. 10 – 15. Gra tis inngang til kaf é og bu utikk Gratis kafé butikk.


12

kultur

Torsdag 22. mai 2014

Bibliotekene anbefaler Jan Chr. Næss

Teodor Sterk – en trist og blodig fortelling Cappelen Damm 2010. Boktips fra Anders Sund Rydningen, Lillehammer bibliotek

Åpnet litteraturfe

Teodor Sterk er den mørkhudede gutten som drømmer om moren sin fra Cuba, og han elsker å fiske sammen med faren sin. Moren er sendt ut av landet, og tilbake til Cuba. Den dagen Teodor fyller ti år skal han egentlig på fisketur med pappaen sin. Men så dør faren på jobb. Han er bilmekaniker, og blir most av en bil som henger i lufta i en kran. Etter at den har falt ned på han er blodet mer utenfor enn inni kroppen. Teodor må derfor flytte inn til den mest grusomme og rasistiske politikeren Sivert Jensen fra Skrittpartiet. Han er partiets representant i kommunestyrets utvalg for barne- og ungdomssaker. Sammen med Sivert bor hans onde tvillingsønner Jesper og Jasper. Disse har alltid mobbet Teodor mye på skolen, og pleide å dra av han buksene og gjemme dem. Slik at Teodor måtte løpe rundt og lete etter dem, bare ikledd trusa. Teodor blir hos Jensen drevet rundt som en slave. Samtidig må han sove i et bur som ligger i en kjeller full av slanger. Han opplever der at mange typer slanger som ikke er snille. Men tror du han mister motet på grunn av alt det fæle som skjer han? Neida!! Han holder motet oppe og tenker positivt. Han er verdens mest optimistiske gutt. «Herfra kan alt bare gå oppover!» Så blir allting verre… og verre… og verre! Dette er ikke en bok for sarte sjeler! Det er mange som dør i boka, på skumle måter. Det fine er at faren gjenoppstår fra de døde. Gjenoppstår som bilmonster. Historien er ganske så fæl med masse blod og gørr. Det er en ungdomsbok med stor skriftstørrelse, mye luft på hver side, og har ett enkelt språk. Den er lettlest og har noen helsidesillustrasjoner. Den er beregnet på barn mellom 10 og 15 år. Bak på boken blir man advart om at det er en bok som er litt ekkel og litt søt. «Litt som å spise smågodt og snegler samtidig». Men det er en morsom bok! Du finner den i barne- og ungdomsavdelingen på biblioteket.

Lillehammer Kunstmuseum under litteraturfestivalen Foredrag i Kunstpausen - Det rommet du sier vi ikke har Torsdag 22. mai kl 11.30: I forbindelse med utstillingen Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil vil hovedutstiller Kari Steihaug (f. 1962) fortelle om egne arbeider. Steihaug har en unik posisjon på den nordiske samtidskunstscenen. Med sine installasjonsarbeider i tekstil får hun frem en særegen eksistensiell dualisme; arbeidene appellerer både til noe dypt personlig og kollektivt på samme tid.

Foredrag - Tennissokker og fingerbøl Line Halvorsen, Høgskolelektor, skribent og kurator forteller om tendenser i samtidstekstil fredag 23. mai kl 11.30.

LITTERATURFESTIVALÅPNING: Lillehammer & Gjøvik Dansesenter var ett av underholdningsbidragene under åpningen av Norsk

LILLEHAMMER: Maria Alyokhina fra Pussy Riot lagde sitt eget tema for årets litteraturfestival, mens Herbjørg Wassmo hyllet Sigrid Undset på hennes bursdag, under åpningen av Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene.

Bente Hemsing ble tildelt Ecbos Legats Kulturpris blant annet for sitt arbeid med å fremme Valdres-kulturen. Årets musikalske innslag var det Ecbos Legats Kulturpris-vinner sine døtre som sto for, Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, mens dansere fra Lillehammer & Gjøvik Dansesenter også underholdte.

...og tyvstarte LILLEHAMMER: Maria Alyokhina, kjent fra punkkollektivet Pussy Riot, har blitt dømt til to års fengsel etter å ha protestert mot Valdimir Putin i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva. Tirsdag gjestet hun litteraturfestivalen.

Tore Steffens

Tore Steffens

- Jeg har valgt mitt eget tema for årets litteraturfestival. Frihet er noe jeg har tenkt spesielt mye på da jeg satt fengslet, sa Maria Alyokhina da hun entret scenen og holdt sitt innlegg for en nesten fullsatt maihaugsal. - Jeg vil ikke at nordmenn når de tenker på Russland skal tenke på Vladimir Putin, han representerer alt det vi ikke står for, fortsatte Alyokhina.

- Jeg har opplevd diskrimineringen personlig. Det holder egentlig med å se på nyhetene i Russland for å bli en feminist, fortalte Alyokhina en halvfull kinosal på Lillehammer, da hun med filmskaperne Taisiya Krugovykh og Vasily Bogatov og kunstnerne og aktivistene Lusine Dzhanyan og Aleksei Knedlyakovsky tyvstartet årets litteraturfestival på Lillehammer.

toresteffens@byavis.no

Norsk Litteraturfestival hadde utfordret ett knippe forfattere til å bidra med egne tekster under åpningen. Herbjørg Wassmo brukte sin tid til å hylle og takke sin medsøster Sigrid Undset som banet vei. Også Synne Lea, Slavenka Drakulić, som ønsket med sin tekst å ære sine ukrainske medborgere som kjempet i borgerkrigen, og Ellen Horn i Sigrid Undsets skikkelse sto på scenen under årets litteraturfestivalåpning. Dobloug-prisen ble i år delt ut til Britt Karin Larsen og Toril Vardenær, mens

toresteffens@byavis.no

Alyokhina fortalte at de dagen før hadde besøkt kvinnefengselet i Oslo. - Det var det tredje fengselet i Norge vi besøkte og det ga sterkt inntrykk. Å besøke fengsler er noe vi gjør i alle land vi besøker, forklarte Alyokhina.

TAKKET: Herbjørg Wassmo brukte sitt innlegg til å hylle og takke Sigrid Undset.

Seansen var ledet av forfatter Aage S. Borchgrevink og var kalt «Pussy vs. Putin». - Prosjekt Putin har vært å styrke sentralmakten i Russland. Han har vært svært populær, men da han ønsket i 2011 å ta en tredje periode som president ble det tatt svært upopulært imot flere steder i Russland og ledet til flere store demonstrasjoner. Noe av grunnene til demonstrasjonene og


estivalen...

kultur

Torsdag 22. mai 2014

13

UROENS BOK: I dag åpner Christian Kjelstrup bokhandelen ’Uroens bokhandelª i Kirkegata. Der skal han i to dager selge en eneste bok, nemlig Uroens bok av den portugisiske forfatteren Fernando Pessoas.

Åpner bokhandel LILLEHAMMER: Christian Kjelstrup mener «Uroens bok» er verdens beste bok. Under Norsk Litteraturfestival åpner han bokhandelen «Uroens bokhandel» i Kirkegata hvor han kun vil selge sin favorittbok. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

k Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene i Maihaugsalen.

et litteraturfestivalen

Uroens bokhandel flytter inn i de tidligere lokalene til Dølaringen Boklag i Kirkegata 51. Dog kun for en kort periode. I dag er det åpning, og i morgen er bokhandelens siste dag på Lillehammer. Mannen bak prosjektet er Christian Kjelstrup. Til daglig er han redaktør i Aschehoug forlag, men for to dager vil han drifte bokhandel på Lillehammer, og han er ikke i tvil om at hans bokhandel selger verdens aller beste bok.

- Boka ligner ikke på noe annet, sier Kjelstrup til Byavisa. Uroens bok er forfatteren Fernando Pessoas memoarer som ble funnet i en Amerika-koffert etter hans død i 1935. - Det ble funnet rundt 27.000 notater, fordelt på ulike lapper, skisser og lignende med tekst på. Flere av notatene ble satt sammen til «Uroens bok», forklarer Kjelstrup. - De fleste bøker i romansjangeren har en handling og ett persongalleri, men «Uroens bok» er flere observasjoner og korte betraktninger. Pessoa har så vakkert og presist språk at uansett hvor i boka jeg slår opp så finner jeg noe fint å lese.

Solgte 1600 i Oslo Når Uroens bokhandel åpner dørene i dag klokken ni på morgenen er det andre gang bokhandelen er i drift. Tidligere har de vært åpen i en uke i Oslo. - Det ble solgt 1600 bøker på en uke, og det var over all forvent-

ning. Den første dagen solgte vi 50 bøker, så havnet vi på Dagsrevyen og dag to solgte vi 250 bøker. Den neste dagen var kronprinsparet innom dørene og samme dag ble over 550 bøker solgt. Det var helt vilt og gikk i ett kjør, jeg måtte selge bøker med både venstre og høyre hånd, sier Kjelstrup.

Pessoa-aften Torsdag kveld blir det Pessoa-aften i Uroens bokhandel med blant annet Vigdis Hjorth, Jan Kjærstad og Pessoa-oversetteren Øystein Vidnes. Til arrangementet har Kjelstrup ordnet skjenkebevilling for å servere portugisisk rødvin og portvin. - Det blir en spennende aften hvor Vigdis Hjorth leser fra boka og forteller om sitt forhold til den portugisiske forfatteren. Øystein Vidnes og Jan Kjærstad skal også fortelle om sitt forhold til forfatteren, sier Kjelstrup.

Til festivalen

PUSSY RIOT: Maria Alyokhina (t.v) og kunstner og aktivist Lusine Dzhanyan under seansen i Lillehammer kino hvor de fortalte om Russland, aktivisme, ytringsfrihet og dokumentarfilmen “Pussy vs. Putin.

aksjonene kan ha vært oppblomstringen av en sterkere middelklasse, sosiale medier, og at fremveksten av en ny generasjon som er vokst opp etter at Sovjet brøt sammen. Flere av de mest kjente aksjonene var det Pussy Riot som sto for. Blant annet punkebønnen i Frelseren Kristus-katedralen som ble grunnlaget for rettsaken som fulgte, åpnet Borchgrevink før filmskaperne bak dokumentaren «Pussy vs. Putin» ble presentert. Filmskaperne Taisiya Krugovykh og Vasily Bogatov viste klipp fra dokumentaren og fortalte om hvordan filmen ble til og historien og foranledningen til klippene som ble vist. Blant annet viste de klipp fra

en demonstrasjon hvor Pussy Riotjentene sto på taket av en trolleybuss og hvordan noen mennesker smilte og støttet jentene, mens andre gjorde det de kunne for å få jentene ned fra trolleybuss-taket. De to filmskaperne fortalte også om viktigheten av å raskt kunne bytte minnekort. - Vi har trent på å skifte minnekort raskt, sa Krugovykh. - Hvis det blir en arrestasjon har vi alltid med et minnekort som vi ikke har noe spennende på. Under arrestasjonen er vi raske til å ta ut minnekortet vi har filmet på, og setter inn det uviktige. Minnekortet gjemmer vi under foten, fortsatte Krugovykh.

LILLEHAMMER: Nadifa Mohamed brakdebuterte med romanen Black Mamba Boy i 2010, hvor hun forteller sin egen fars historie fra Øst-Afrika. Hun er nå ute med sin andre roman, De tapte sjelers land, som handler om borgerkrigen i Somalia. I morgen blir hun å se på litteraturfestivalen. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Nadifa Mohamed ble født i Hargeisa, Somalia, og flyttet med familien sin til London i 1986. Som følge av krigsutbruddet i hjemlandet ble de boende i England. Nadifa Mohamed har studert politikk og historie ved Oxford, og bor i dag i London. Hennes første roman, Svart mamba, ble kortlistet til The Guardian First Book award, og er bygget på hennes egen fars historie, og følger en tiårig gutts reise langs Øst-Afrika til Egypt og videre til England på jakt etter sin far. Hennes andre roman, De tapte

TIL LITTERATURFESTIVALEN: Nadifa Mohamed er nå ute med sin andre roman, De tapte sjelers land, som handler om borgerkrigen i Somalia. I morgen blir hun å se på litteraturfestivalen.

sjelers land, handler om borgerkrigen i Somalia. Mohamed er en av de utvalgte forfatterne på Grantas liste over Best of Young British Novelists. I morgen under Norsk Litteraturfestival stiller hun til internasjonalt forfattermøte. - Jeg vil nok komme til å fortelle om min siste roman, og litt om hvordan og hvorfor jeg ble forfatter, forteller Mohamed til Byavisa. Hun kan fortelle at hun har vært i Norge tidligere for å delta på litteraturfestival i Oslo og for å besøke slektninger. - Men, dette blir første gang jeg

skal til Lillehammer, og programmet for festivalen virker veldig variert og interessant, sier Mohamed. - Kan du fortelle litt om din siste bok, som du skal presentere på Lillehammer? - Historien er satt til min fødeby, Hargeisa, og følger nedgangen av den somaliske staten og utbruddet av borgerkrigen. Jeg ønsket å fokusere på livene til individuelle kvinner og deres spesielle erfaringer og refleksjoner, forklarer Mohamed.


14

KULTUR

Torsdag 22. mai 2014

Tilbake med CD etter kreftsykdom LILLEHAMMER: - Det var ganske tøft å være til en periode, åpner Hallgeir Greger når han tar imot Byavisa. I mars 2011 fikk sangeren, dirigenten, komponisten og sangpedagogen diagnostisert kreft i munnhulen. Den spredte seg videre til lymfekjertlene i halsen. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Det hele startet som et munnsår, og jeg tenkte ikke noe mer over det enn at dette snart går over, men det ble bare verre og verre, sier en åpenhjertig Greger.

- Tøft for kroppen To operasjoner og hele 60 strålebehandlinger mot halsen er det blitt siden han fikk beskjeden. Turene inn og ut av sjukehus har vært mange. I august 2012 var han inne til den siste strålebehandlingen. - Det har vært tøft for kroppen, og hele reisen har vært en forferdelig tøff tid, men nå er jeg frisk og fin, ja, kanskje ikke fysisk, jeg er nok ikke den største trimmer’n for øyeblikket, smiler han.

- Historie som ender godt De siste kontrollene har vært oppløftende. Kreften er borte, og artisten har fått beskjed om at hvis den neste kontrollen i juni er like bra som de siste, så er han friskmeldt. - Det er ganske ålreit å kunne fortelle en historie som ender godt, det er det ikke alle som kan gjøre. Jeg kan fortsatt jobbe med det jeg kan, liker og ønsker, nemlig musikken.

SLIPPER CD: Hallgeir Greger har vært gjennom to operasjoner og hele 60 strålebehandlinger mot halsen etter at han fikk konstatert kreft i lymfekjertlene i halsen. Nå er han på bedringens vei og er i disse dager aktuell med en splitter ny CD-utgivelse.

seg i flere retninger, men holder seg i den kirkemusikalske sjangeren, sånn tekstlig, sier han.

Vil samarbeide med kor Greger er nå klar for å lansere plata og forteller at den også blir å

finne på blant annet Itunes. Nå ønsker han å presentere sangene sine for et publikum.

– Drømmen er å få samarbeide med lokale kor, over hele Norges land, avslutter Greger.

Den Norske Mannsoktett hyller Prøysen

Voldsom prosess Det var en tid hvor han knapt kunne prate, og å skulle synge var helt utenkelig. - Det var helt forferdelig å miste stemmen, det ble en voldsom prosess å jobbe meg gjennom og for å prøve å bevare stemmen og kunne synge igjen. Nå klarte jeg det da. Dans meg hjem I månedsskiftet september-oktober i fjor var Greger i studio for å spille inn plata «Dans meg hjem». Ei plate med egne sanger og tekster som er skrevet i sykdomsperioden. - Det er en produksjon som går på det at livet er skjørt og det å ta vare på dagene én får. Når du får deg én sånn trøkk og blir satt til veggs så gjør det noe med deg, du forandrer deg og legger merke til- og ser på ting annerledes. Plata er en tekstlig og musikalsk reise fra a til å, forklarer Greger.

Dans - Dans er jo bevegelse fram og tilbake, fra side til side, og sånn er jo livet også, og når jeg har kalt plata «Dans meg hjem» så snakker jeg om hjem som mitt innerste, der jeg kan uttrykke meg og være meg selv. Det er en CD som beveger

Mannsoktett med gjester: Det er en tradisjon at Mannsoktetten inviterer med seg gjester til konsert i forbindelse med Litteraturfestivalen.

lillehammer: Den Norske Mannsoktett (DNM) har i mange år hatt konsert i forbindelse med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Også i år entrer de scenen i Kulturhuset Banken på lørdagskvelden. sol olsen

sololsen@byavis.no

Mannsoktetten har tidligere inviterer med seg nordiske sangere og låtskrivere, som Olle Adolphson, Ole Paus, Anne Grethe Preuss og

Göran Fristorp. Denne gangen er det altså Alf Prøysen som står i fokus – i forbindelse med 100 års markeringen av hans fødsel. DNM har i alle år (30-års jubileum i januar 2015) hatt Prøysen på sitt repertoar, og denne gangen skal de ha med seg nasjonale artister med tilhørighet her i regionen, og av innlandets aller største talenter – alle inspirert av’n Alf. Øyvind Sund, første Prøysenpris-vinner 1974, med tilhold på Vinstra, Ove Røsbak, Prøysenpris-vinner 1980 og kjent Prøysenbiograf, fra Furnes men bosatt på Lillehammer, og sist men ikke minst Ruben Gilje, Tonepris-finalist 2014, et stort sang og

musikktalent. Han har også med seg et knippe unge lovende musikere, Ola Øverby, Andreas Rukan og Rasmus Trønnes Lian.

En hyllest Konserten blir en hyllest til Prøysen, og en hyllest av Mannsoktettens gjester. Noe felles, og noe i egen utfoldelse. Gjestene har også noe selvskrevet stoff, etter inspirasjon av blant andre Prøysen. DNM vil også denne gang stille med sine faste eminente musikere , Erik Skogestad, Herman Schultz og Sigurd Tingstad.


KULTUR

Torsdag 22. mai 2014

15

- Lillehammer trenger unge kunstnere

ELEPHANT: Her på gamle Fagstadløkken Bensinstasjon, som Elephant leier av USBL, åpner Mads Andreassen (sittende på huk) og Olav Larssen utstilling i ettermiddag (torsdag).

LILLEHAMMER: - Fraværet av unge kunstnere i distriktet er påtagelig, mener Mads Andreassen og Olav Larssen, som inviterer til utstilling i den fredede Fagstadløkken Bensinstasjon i nordenden av Storgata i Lillehammer. Nå døpt til Elephant. TORE FEIRING tore@byavis.no

Mads Andreassen er utdannet ved blant annet Kunstakademiet i Oslo, og kom flyttende hjem til Lillehammer i fjor, kjøpte seg hus på Brøttum og vil nå etablere som ung kunstner i Lillehammer. Olav Larssen, som akkurat ved denne utstillingen er samarbeidspartner, studerer dokumentarfilm ved HiL og brenner for fanziner. – Fortsatt finnes det mange subkulturer innen musikk, kunst og ikke minst poesi og litteratur som lager sine egne fanziner, hevder Larssen, - disse er forholdsvis enkle å lage/ trykke og blir brukt for å spre de gode budskap som avsenderne mener å ha.

EKSPRESSIV: Tanja Ritterbex maleri “Eat My Cheese Bitch”

Martin Bormanns glemte telefonsvarer - Dette er den første utstillingen noensinne organisert av Elephant, nyinnflyttet her på Fagstadløkken Bensinstasjon, forklarer Andreassen og opplyser at utstillingens tittel, Martin Bormanns Vergessen Anrufbeantworters tar utganspunkt i den tyske kunstneren Martin Kippenbergers arbeid Tankstelle i

Argentina, landet som var et tilfluktsted for nazitoppen Martin Bormann. - Arbeidene i utstillingen har en ekspressiv karakter med rot i det tyske maleriet fra 70-tallet. Med selv- og generasjonsreflekterende temaer viser arbeidene en eksplosiv og energisk ung samtid, sier Andreassen videre, - Tanja Ritterbex maleri «Eat My Cheese

Bitch» avbilder på et nokså naivt formspråk henne selv i bikini på kjøkkenet med et fat av ost. Tematikken er hennes egen seksualitet og kvinnekroppens stadige utforming til en komplett stupid-spoildwhore attraksjon, mener han. - Vi lover ett bredt spekter av formale utforskninger som blant annet i Anders Holens muterte skulpturer, utformet av selvlagde og unike verktøy blir skulpturene en avbildning av seg selv.

forøvrig jobber i familiebedriften Andreassen Blomster ved siden av kunstnervirket, - men vi håper å kunne bli en del av festivalen neste år. Vi trenger unge kunstnere i byen, som både orienterer seg internasjonalt og nasjonalt. For en kunstnerby burde det være interessant og ikke minst nødvendig. Både Andreassen og Larssen vil bruke sine kontakter og kunstnervenner i inn- og utland for å trekke ung, nyskapende kunst til byen.

Fanziner Samtidig vil altså Fanzinefestivalen gå av stabelen, den vil finne sted i CLUB69, som kjelleren i bensinstasjonen skal hete. Bidragsytere med tekster og fanziner er Constance Tenvik, Kodenavn Jolo, Hamburger Larssen, Henrik Hws, Kollege, Brian Laroche, Jokam Martinussen, Benedikte Rønsen og flere. – Hit kan du også komme selv, lage din egen fanzine og få den vist fram, lover Larssen.

Støtte Denne utstillingen er sponset av Norsk Kulturråd, Oppland Fylkeskommune og Lillehammer Kommune, 15.000 kroner har Elephant fått tildelt. – Så er vi lovet mer framover til drift og utvikling av konseptet. Jeg har planlagt flere spennende utstillinger framover, samtidig inviterer jeg herved unge, lokale kunstnere til å ta kontakt for samarbeid og videre utstillinger, avslutter Mads Andreassen. Utstillingen Martin Bormanns Vergessen Anrufbeantworters henger oppe til og med 8. juni med åpent lørdager og søndager. Utstillere er Tanja Ritterbex, Fabian Kuntzsch, Christian Stefanovici, Judit Kisner, alle fra Tyskland og norske Anders Holen.

Trenger unge kunstnere Elephant åpner utstillingen torsdag ettermiddag ( idag) og satser på å bli et bidrag til litteraturfestivalen. – Vi kom for sent til å bli med på det offisielle programmet i år, sier Mads Andreassen, som


16

kultur

Torsdag 22. mai 2014

NY BASISUTSTILLING: Direktør for Norsk vegmuseum, Geir Atle Stormbringer, gleder seg til å kunne vise fram den flunkende nye basisutstillingen ved Norsk vegmuseum som åpner 4. juni. Fortsatt gjenstår noe arbeid, men Stormbringer er sikker på at åpning, det blir det.

Investerer 20 millioner i ny utstilling HUNDERFOSSEN: I anledning Statens vegvesens 150 års jubileum åpnes en flunkende ny historisk utstilling på Norsk vegmuseum. «Tida og vegen» skal ta for seg Norges veghistorie og åpnes av sam-

ferdselsministeren 4. juni. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Utstillingen som har fått navnet «Tida og vegen» er Norsk vegmuseums nye basisutstillingen og det er første gang vegmuseet åpner en ny permanent utstilling siden åpningen i 1992. - Som etatsmuseum for Statens vegvesen har vi et

nasjonalt ansvar. Det dreier seg om formidling og å gjøre norsk veghistorie spennende og interessant. Denne utstillingen skal leve i hvert fall 15 år og da handler det om å være aktuelle og interessante også om 7-8 år, forklarer direktør for Norsk vegmuseum, Geir Atle Stormbringer til Byavisa.

rundt 14 millioner kroner, men Stormbringer forteller at prosjektet har hatt en investering på snaut 20 millioner kroner. - I tillegg til å ordne infrastruktur og lignende har vi bygd en ny kinosal og fått to filmregissører til å lage to filmer til utstillingen, sier Stormbringer.

20 millioner Utstillingen er resultatet av et samarbeid mellom museets fagmiljø og de danske utstillingsarkitektene i Kvorning design & kommunikation som vant anbudskonkurranse. Utstillingen har hatt en kostnad på

Historie fra 8.000 f.k Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått æren av å åpne den nye utstillingen den 4. juni. Utstillingen er kronologisk bygd opp og går helt tilbake til den eldre steinalder, rundt år 8.000 f. k.

- Veghistorien kan trekkes langt tilbake i tid og har vært helt avgjørende opp gjennom årene for bygging av samfunn. Det er noe av det vi prøver å vise i utstillingen, at veg også har fungert som samfunnsbygger, sier Stormbringer.

lingsteknikk og dramaturgiske grep gjør den historiske konteksten tilgjengelig og interessant også for morgendagens publikum. Ingenting er tilfeldig og alt er laget av eksperter for å gi besøkende en maksimal opplevelse.

Ingenting tilfeldig Norsk vegmuseum åpnet i 1992 med en historisk utstilling produsert av utstillingsarkitekt Piotr Zamecznik. Etter 20 år i tjeneste er gamle tablåer erstattet med en ny, interaktiv basisutstilling med hele 41 prosjektorer og 28 skjermer. - Nye former for formid-

Museumsgjenstander Det også lagt stor vekt på å vise fram genuine museumsgjenstander. Nærmere 100 gjenstander skal vises fram i utstillingen, alt fra små glassperler fra vikingtid til en massiv Brøyt gravemaskin på 12 tonn. - Det er viktig for oss at utstillingen framstår som en ekte museumsutstilling og ikke et vitensenter. Vi tilbyr både interaktivitet og teknologi, men de opprinnelige gjenstandene er fortsatt viktige for ethvert museum.

FREDAG 23. MAI KL. 22.00

ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00 Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no www.lillehammerbryggeri.no

Billetter: Norsk Litteraturfestival - kr. 300,-

FREDAG 23. AUG KL. 21.00 BLUESKVELD MEDKR9200,FINGERS BILLETTER Forhåndsbestilling: Bluesmeny:

Inngang kr 200;-

Bryggeriets hjemmelagde Elgburger Dessert: Vaniljeis m/akevittmarinerte multer Forhåndsbestilling:

225,-

BILLETTER KR 200,-

post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108 Forhåndsbestilling: post@lillehammerbryggeri.no/95019108

Lamborghini-utstillingen Utstillingen får 1000 kvadratmeter i den første etasjen å boltre seg på. Og mens utstillingen i den første etasjen nå begynner å ta form, er utstillingen i den andre etasjen i ferd med å takke for seg. Snaut 20 biler av merket Lamborghini har det siste halve året vært stasjonert på vegmuseet og det har vært en godt besøkt utstilling. - Bare på de første seks ukene hadde rundt 10.000 sett utstillingen. Vi har fått mange fine kommentarer og positiv omtale, så den utstillingen må sies å ha vært en suksess, sier Stormbringer om utstillingen som tas av den 22. juni.


kultur

Torsdag 22. mai 2014

Starter innspilling av Birkebeinerne

BIRKEBEINERE: Jakob Oftebro, Kristofer Hivju og Pål Sverre Hagen blir alle tre å se som birkebeinere i storfilmen som får premiere vinteren 2016.

OSLO: Forrige uke startet innspillingen av Birkebeinerne. Jakob Oftebro, Kristofer Hivju og Pål Sverre Hagen blir alle tre å se som birkebeinere i storfilmen som får premiere vinteren 2016. redaksjon

redaksjon@byavis.no

Året er 1206. Norges herjes av borgerkrig. Kong Håkon Sverresson er døende, og avslører hemmeligheten om en uekte sønn. En gutt halve kongerike vil drepe, og to menn vil beskytte til døden. En ett år gammel gutt ved navn Håkon Håkonsson. Birkebeiner-fortellingen handler om flukten med kongebarnet på ski over fjellet, som endte med at Håkon Haakonsen ble den lengst sittende konge i Norge.

Fortellingen alle kjenner – men få kan -Vi er glade for å være i gang med innspilling av Birkebeinerne med Nils Gaup i registolen, sier Finn Gjerdrum. - Birkebeinerne er en storslått saga som nærmest ber om å bli fortalt på film. Og Nils Gaup er rett mann til å gjøre det. Han har fått med seg noen av våre beste skuespillere på laget. Sammen skal de gi liv til en fortelling som alle har hørt om - men få kjenner. Birkebeinerne blir et storslagent drama fra et Norge i borgerkrig. Regissør Nils Gauper en av Norges mest erfarne regissører. Birkebeinerne vil være Gaups åttende spillefilm.

Han er en av ytterst få norske regissører som har blitt nominert til Oscar. Dette var for Veiviseren i 1988. I 2012 regisserte han Reisen til Julestjernen, en av de mest sette filmene i Norge dette året. Manus er skrevet av Ravn Lanesskog. Birkebeinerne blir Lanesskogs første spillefilm som manusforfatter. Han har tidligere vært medforfatter på Kyss meg for faen i helvete, og har også assistert Axel Hellstenius på Beatles. Han gikk på manuslinja på Filmskolen i Lillehammer fra 2003 til 2006. Birkebeinerne produseres av Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae i Paradox og distribueres av Nordisk Film Distribusjon AS. Paradox har markert seg med en rekke sterke filmer de senere år.

Flere av filmene har oppnådd glitrende kritikker og tiltrukket seg et stort kinopublikum. Sist markerte de seg med Hans Petter Molands Kraftidioten med Stellan Skarsgård i hovedrollen og Erik Poppes Tusen ganger god natt med blant andre Juliette Binoche og Nikolaj Coster-Waldau. Paradox står også bak filmer som Mormor og de åtte ungene, Før snøen faller, De Usynlige og Hawaii, Oslo, En ganske snill mann, de tre filmene om Knerten, Fatso og Pitbullterje. Gjerdrum og Kvae produserer også nå Erik Poppes neste film Tre døgn i april. Opptakene til Birkebeinerne gjøres i 2014. Filmen får premiere vinteren 2016.

LØRDAG 24. MAI KL. 14.00

DENNE UKE PÅ ZINK:

Knut Nærum signerer boka

«BUSEMANNEN»

20. MAI - 15. JUNI

HÅKON GULLVÅG

OG SLIMAN MANSOUR

17

GD reklame

www.lillehammerkino.no

helgens program X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (3D) am, 11 år, egn. u./v. De populære karakterene fra den originale X-Men trilogien må samarbeide med den yngre utgaven av seg selv fra X-Men: First Class, i et episk slag som må endre fortiden - for å redde fremtiden. Fre kl. 19.10, lør kl.21.35, søn kl.20.35

ukens ukens

premierer

Grace of Monaco Gloria

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (2D) am, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 22.00, lør kl.19.25, søn kl.18.25 GRACE OF MONACO fr, alle, egn.v. Intimt portrett av det 20. århundres mest ikoniske prinsesse. Året er 1962, seks år etter det som omtales som århundrets bryllup. Fre kl. 17.30, lør kl.21.35, søn kl.16.00

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (3D)

GLORIA Se ukens perledykk. Førpremiere i samarbeid med Litteraturfestivalen: HEART OF LIGHTNESS – SØVNLØS I LOFOTEN no, alle, egn. v. Førstegangsregissør Jan Vardøen har fått støtte til å lage spillefilm, men har drukket opp alle pengene. I London ser han en teateroppsetning av Henrik Ibsens «Fruen fra havet», og han får en idé. Hvorfor ikke spille stykket med de som allerede kan det, i norges vakreste omgivelser? Jan Vardøen er selv tilstede og presenterer filmen og viser en liten forfilm. Lør kl. 12.00. RIO 2 (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Lør kl. 16.40, søn kl.15.40 RIO 2 (2D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Fre kl. 17.20 BAMSE OG TYVENES BY sv, alle, egn. b. Fre kl. 17.30, lør kl.15.00, søn kl.14.00. BAD NEIGHBOURS am, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 19.45, lør kl.22.10, søn kl.21.10 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (2D) am, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 21.55. Siste dag.

Førpremiere i samarbeid med Litteraturfestivalen: HEART OF LIGHTNESS – SØVNLØS I LOFOTEN

litteraturfestivalen: ELENA Vinner av juryens spesialpris i Cannes 2011 og prisen for beste film under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Filmen stiller en del grunnleggende moralske spørsmål, og er samtidig en subtil analyse av dagens Russland. Billetter: www.litteraturfestival.no. Lør kl.17.30.

ukens

perledykk

GODZILLA (3D) am, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 22.00, lør kl.19.00, søn kl.18.00 GODZILLA (2D) am, 11 år, egn. u./v. Søn kl.20.40. DOKTOR PROKTORS PROMPEPULVER no, 7 år, egn. fam. Lør kl.15.00, søn kl.14.00. GJENFORENINGEN sv, 11 år, egn. u./v. Lør kl.15.00, søn kl.14.00. Siste dag søndag. THE OTHER WOMAN am, 7 år, egn. u./v. Lør kl.17.00, søn kl.16.00. Notabene Storgata Lillehammer. Tlf. 61 26 27 68

med forbehold om endringer i programmet. program, billetter og filminfo:

lillehammerkino.no • Billettautomat åpen 09.00 – 21.15

GLORIA ch, alle, egn. v. Gloria er 58 år, men føler seg fortsatt ung. Hun forvandler sin ensomhet til fest og tilbringer kveldene med å lete etter kjærligheten ute på byen. Men en kveld treffer hun Rodolfo, og alt forandrer seg. Voksen «girlpower» med masse hjerte, sårbarhet og ikke minst humor. Fre kl.19.35, lør kl.19.10, søn kl.18.15


18

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

• KUNNGJĂ˜RING Svaneredet

Maskinførerkurs teori

Kjøp dress

Selskapslokaler

Hamar 23.-25. mai Otta 26.-28. mai

Til utleie for alle anledninger. Tlf. 900 97 598

Kursetger obligatorisk anleggsmaskiner. pp y g for alle som skal kjøre p g Ytterligere opplysninger eller bindende pümelding:

pĂĽ alle typer trykksaker!

- fĂĽ med slips www.igt.no

ATS-047

Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund 91 59 17 31 el. 61 33 56 48 www.granlundkompetanse.no

• STILLING LEDIG Dølen AS har redaksjonskontor pü Vinstra og gir ut lokalavisa Dølen i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Dølen er ei ukeavis som kommer ut hver torsdag med et opplag pü rundt 3970, første utgave kom 31.7.1997. Avisa er eid av Gudbrandsdølen Dagningen AS (50 %) og Skjük Mediautvikling AS (50 %).

Anne Lena

Vi har et stort utvalg av sommerblomster Tilbud 4 stk. 50 l dekkbark kun kr. 200,Barkduk 1x15 m kr. 99,-

9069 4184 | annelena@igt.no

Tanja Kristin 9133 0698 | tanja@igt.no

Storgata 65, 2609 LiLLehammer teLefon 61 02 23 80

Gausdalsvegen 1579, 2651 Ă˜stre Gausdal

Opplev et mültid som pirrer büde synssansen og smaksløkene! - kom til oss og bli vidunderlig mett!

Alle som handler hos oss er med i trekningen av 2 stk. gavekort Ă kr. 1000,-

Markedskonsulent

Dølen søker selvstendig og resultatorientert markedskonsulent for salg av annonser i papiravis, nettannonser og andre reklamekanaler. Markedskonsulenten skal ha ansvar for egen kundeportefølje, samt ta initiativ overfor nye kunder. Du skal vÌre rüdgiver, samarbeidspartner og bistü kundene med planlegging av aktiviteter og markedskommunikasjon. DU MÅ:

www.vikengartneri.com

• Ha erfaring fra og gjerne utdannelse innen salg og markedsføring.

Åpningstider: Man-fre: 9-19. Lørdag: 9-16. Søndag: 12-17

$%!#%+ #$ "!$%& # !  

• ARBEID UTFĂ˜RES

• VÌre utadvendt og kontaktskapende. • VÌre kreativ og nytenkende.

%!#%  # (((& # !

• Ha interesse for digitale medier.

Snekkerarbeid,

Vi tilbyr en utfordrende jobb i et travelt og spennende avismiljø.

Spørsmül om stillingen rettes til daglig leder Tore Tagestad, tlf. 975 68 744. – for døl og dal

Lin damebukse Edel Design str. M – brukt 1 gang – kr 600,- (40% av ny pris). Tlf: 41 74 60 47

MARKISER

-30% -25%

BÅTKALESJER Reparasjoner, rens og impregnering Hunnshovde 22, Gjøvik Tlf. 930 27 168 www.symannen.no

25

4

6

7

3

4100

9

8

Tlf. 815 00 004 977 10 706

MARKISER • PERSIENNER • SCREEN Storgata 148, 2615 Lillehammer

11

BYGG AS

BILKLARGJĂ˜RER SĂ˜KES Vi søker en person med stĂĽ-pĂĽ vilje som kan ta pĂĽ seg allsidige oppgaver.

• Graving • Transport med traktor og krokhenger (dumperhenger/maskinflak) • Oppdrag med pallegaffel og skuffe

Skift stygge, punkterte eller knuste isolerglass NĂ…!

Du mü vÌre omgjengelig, selvstendig og effektiv. Det er et krav at du har førerkort klasse B.

Enkelt, rimelig og profesjonelt utført, til avtalt tid og pris – uten ü skifte karmer

Vi kan tilby: • Trivelig arbeidsmiljø • Konkurranse dyktig lønn • Allsidige arbeidsoppgaver

smes teren rende glas Den ambule le ĂĽr et . he e, uk 3. er kommer hv

Er du riktig mann eller kvinne for jobben og har lyst til ü jobbe i et trivelig arbeidsmiljø i en spennende bransje kan du sende CV med skriftlig søknad til: admin@tungen-bil.no NB: Kun søknader sendt pr. mail blir behandlet. Alle henvendelser skal i første omgang skje pr. mail. Søknadsfristen er 31. mai.

e Din kommun uke für besøk i

1

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no - www.tungen-bil.no

3 1 Ta kon2t5 akt 7

bud for et godt til 2

3

4

6

8

9

4100

Innlandsbygg AS v/ Espen Ă˜degĂĽrd, Tlf. 469 80 565, espen@innlandsbygg.no Landbruksveien 1,2619 Lillehammer

Stihl motorsag, Rygg ükersprøyte, trimsykkel, Inverter pinnesveis I-Fas 135 A, skistativ ny type og brukt til takrenne til Volvo, alt i god stand, selges rimelig. Tlf: 415 68 351

Bunadsskjorte, ny m/ linning, staut str. 42 Tlf: 938 23 940

Vi kan nĂĽ ogsĂĽ tilby

Din hovedoppgave vil vÌre kosmetisk klargjøring av nye og brukte biler. Andre oppgaver vil bestü av bl.a. snørydding, orden og vedlikehold ute og inne, henting og levering av biler, levering av deler og annet forefallende arbeid.

1 Jøtul ovn 600, kr 300,1 Jøtul ovn, 602, kr 400,Tlf: 90 79 02 03

Tinnpokaler - fat – krus – vaser ol. Kjøpes, gjerne defekt. Kr 45,- pr. kg. Tlf: 915 41 041

TIBE

Tungen Bil AS ble grunnlagt i 1991 og er en familieeid bedrift. Vi er søsterselskap av Kvam Mek. Verksted AS, som er en av Norges eldste Nissan forhandlere. Kjernevirksomheten er salg av nye og brukte biler, samt verksted og delesalg. Vi har vÌrt autorisert Nissan forhandler siden oppstarten og har ogsü agenturet pü Isuzu og Suzuki. Vi er ni ansatte og ligger an til en omsetning pü ca 50 mill kr i 2014. Vi har behov for en ekstra hünd pü grunn av økt arbeidsmengde.

TIL SALGS!

skifting av tak, bytting av dører og vinduer, bygging av terrasser pluss diverse restaureringsarbeid. Gir fast pris. Lang erfaring. Knut Åsen, mob. 917 27 424. Epost: knutaasen@live.no

Lønn etter avtale. Du mü ha førerkort og disponere egen bil.

Kortfattet søknad med CV sendes pü e-post: tore@dolen.no Eller i posten til: Dølen AS, NÌringsvegen 4, 2640 VINSTRA.

!##%%#*!'#%%# *$$#%# #%%#*) #%%# *$+%*% !#$"$%%# $#+

11

23

Spar tusenvis av kroner! Kontakt eksperten pĂĽ glass senest fredag: 40 00 59 39 www.kvamme.no

.

. .

Glass Vindu Sommerstuer Balkonginnglassing Rekkverk Kontorskillevegger

4 sommerdekk pü felg 165/70 R14, brukt Ên sesong, pris kr 700,-. Passer til Toyota Corolla. Tlf: 918 68 696 Slümaskin (skive), høyvender J.F. høysvans 5-trinns, jordfres lite brukt, vedkløyver Dalen, traktorhenger, traktorskjÌr, kappsag, noen sauebjeller, sauegjerde. Tlf: 612 53 354 (916 33 775)

Ă˜NSKES KJĂ˜PT! Bord, lite trekantet m/ hylle (teak) Gammel trearmet stĂĽlampe Heklet sengeteppe, minst 250 x 250 cm. Tlf: 612 56 398/ 986 12 143

GIS BORT! Svart TV-skap m/ glassdør og dreibar plate gis bort. Tlf: 918 66 763


KUNNGJØRINGER

Torsdag 22. mai 2014

19

Godkjente reguleringsplaner

«Min stemme»

Detaljreguleringsplan for område ved Granittlia Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende boligfelt på Røyslimoen.

16.30: Konsert med Kulturskolens gitarelever i Festsalen i Kulturhuset Banken. 17.30: Oppmarsj «17.mai-tog» med byens skolekorps og aspiranter (Kringsjå, Søre Ål, Hammartun, Fåberg) fra Lilletorget. Utdeling av Drømmestipendet for 2014. 18.14: Forestillingen «Min Stemme» i bakgården i Kulturhuset Banken. Forestillingen varer i to timer inkl. pause, altså ferdig kl. 20.14.

Kommunestyret godkjente den 24.4.2014 følgende reguleringsplaner:

Kvartal 28 i Lillehammer sentrum Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boliger i den eksisterende bebyggelsen. Forslaget erstatter deler av reguleringsplanen for Lillehammer sentrum.

Lillehammer kulturskoles store feiring av Grunnloven skjer torsdag 5.juni:

Gratis inngang.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Kommunen har mottatt årets bevilgning av tilskudd fra Husbanken. Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Familier med barn er høyt prioritert. Den økonomiske behovsprøvingen gjøres ut fra en helhetsvurdering. For søknadsskjema og mer informasjon, se Lillehammer kommunes nettsider.

Tilskudd mot barnefattigdom

C_TaWb^h`XagXaXíaaXfc~FXei\VXgbeZXgbZc~ kommunens nettsider. Kommunestyrets vedtak kan påklages. Evt. klage sendes Lillehammer kommune , tjenesteområde Plan og miljø. Klagefrist: 11.6.2014

Varsel om oppstart av planarbeid Skårsetlia og Nordre Ål kirke

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart med reguleringsplan for Skårsetlia og Nordre Ål kirke. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for større parkeringskapasitet rundt AbeWeXs_^\e^XbZF^~efXg_\TUb bZfXei\VXfXagXe!

Nasjonal tilskuddsordning - utlysning av restmidler Tilskuddet har som formål å motvirke eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og haZWb`bZf^T_U\WeTg\_TgîXeXY~eWX_gTc~i\^g\ZX sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Offentlige og private instanser, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper i Lillehammer kan søke, og det kan søkes om støtte til utstyr og tiltak. Søknad sendes Lillehammer kommune v/ Anne Brit Lee. For søknadsskjema og mer informasjon, se Lillehammer kommunes nettsider. Søknadsfrist: 2.6.2014

Hjemmetjenesten Skårsetlia bo- og servicesenter Uttalelser til planarbeidet sendes til Areal+ AS; Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller på e-post til magnus@arealpluss.no.

Flugsrud skog, Galterudskog og Søre Ål skole – endring for Felt B13-B15. Formålet med endringen er å endre avkjørsler, tomteinndeling og maksimalt bebygd areal innenfor feltene.

Etter vedtak i Planutvalget den 3.4.2014, er forslag til følgende reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn:

C_TaWb^h`XagXaXíaaXfc~FXei\VXgbeZXgbZc~ kommunens hjemmeside, se «Arealplan» og «Høringer». Merknader sendes til Lillehammer kommune, tjenesteområde Plan og miljø. Frist for uttalelse: 2.7.2014 Foto: Øystein Nordås

Lillehammer kommune CbfgUb^f,+)—FgbeZTgT($—%)%)?\__X[T``Xe E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no GX_XYba)$#(#(##—9T^f)$#(#(#$ www.lillehammer.kommune.no

Åpningstider: 08.00 - 15.30

Søknadsfrist: 10.6.2014

Søknadsfrist: 1.6.2014

Søknadsfrist: 1.6.2014

Velkommen!

40 % vikariat, ledig fra og med 1.8.2014 - 31.12.2014 med mulighet for forlengelse. 15 % fast, ledig fra og med 1.8.2014.

Årsvikariat i inntil 42,3 % stilling i perioden 1.8.2014 – 31.7.2015. Stillingen innebærer undervisning i drama og teater, samt prosjekt i DKS.

Offentlig ettersyn

med Lillehammer kulturskoles orkester og solister i Lillehammer kirke søndag 25. mai kl. 19.00. Billetter v/ inngangen: voksne kr 50,- , barn under 18 år gratis.

Miljøarbeidere

Dramalærer

Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som driver kulturaktiviteter for barn og unge. Les mer om tilskuddsordningen på kommunens hjemmeside.

Kammerkonsert

Kultur og fritid Ungdomsklubben 61 grader nord

Lillehammer kulturskole

Frist for uttalelse: 18.6. 2014.

Aktivitetstilskudd - kulturformål

STILLING LEDIG

Helsepersonell

Èn 80 % stilling og èn 70 % stilling. Èn av stillingene vil bli tillagt koordinatoroppgaver og kan dermed økes til 100 %. Begge stillingene er ledige fra og med 15.6.2014 Søknadsfrist: 31.5.2014

Støttekontakter

I\§af^XebffîXeX voksne personer over 30 år som støttekontakter. Ta kontakt med FXei\VXgbeZXgbZfc§e etter noen på støttekontaktordningen eller se Lillehammer kommunes nettsider. Foto: Jørgen Skaug

For mer informasjon om de ledige stillingene, se www.lillehammer.kommune.no.

Layout: GD reklame

Annonser


20

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

• KUNNGJĂ˜RING 

M

R JEG ME E RK LUBB

LILLEHA

Fiskeaktiviteter 2014 www.lillehammer. jegerklubb.no

Lillehammer jegerklubb har et bredt tilbud av aktiviteter for barn og ungdom, og i 2014 arrangerer vi ďŹ skesommer og ďŹ ske for alle. Felles for arrangementene er ďŹ skeopplĂŚring av barn og barnefamilier og stor fangstsannsynlighet.

Arrangementene er gratis.

Følgende ďŹ skearrangementer holdes av Lillehammer Jegerklubb: 3.6.2014 kl. 18.00 - 20.00 Nord Mesna, Kroken Fiskesommer og Fiske for alle

    

  s s s s s s

3ALGSPLASSER s 'AMMELDAGS 3ERVERING MARKEDSBASAR "UNGEE 4RAMPOLINER s   +JÂ’RETÂ’YUTSTILLING s %GEN -# CAMP 4REFF FOR MERKEKLUBBER OG UTSTILLING "ARNAS MARKED CAMPINGMULIGHETER GRATIS STANDPLASS MIS s s 3TORT BRUKTMARKED ALT MELLOM HIMMEL OG JORD  &REDAG KL  ,Â’RDAG KL     0ARKERING BIL KR -# KR      

   

 

22.6.2014 kl. 11.00 - 14.00 Nord Mesna, Kroken Fiskesommer og Fiske for alle Arrangementene er ĂĽpne for alle! Har du ikke ďŹ skestang? Da har vi utstyr til utlĂĽn! Ved siden av ďŹ skearrangementer har klubben ogsĂĽ jakt og ďŹ skeskole for barn og ungdom, med aktiviteter gjennom hele ĂĽret.

GGooddeepĂĽĂĽ d p kk titliblbuudp puukk russ, , gg ggru oo serr aass e m l l l y fyf lm

Vi leverer fra Bottum i FĂĽberg, Kankerud Fjelltak, Smelia i Olstad. SmĂĽlager i Steinegruva

Livets dans Galleri Zink. Mandager fremover fra kl. 18-20. T.o.m. 23. juni. (utenom pinsen) Nybegynnere.

Frelsesarmeen Vi ønsker velkommen til konfirmasjonsgudstjenester pü Frelsesarmeen Lhmr, lørdag 24. mai, kl. 11 og 13! Marit og Bjørn Løvdahl deltar. Konfirmanter kl 11: Amina Krohg, Anna Langseth Folkestad, Fredrikke Sundgaard Holberg, Julie AimÊe MÌhlum Francis, Marthe Halsør Berntsen. Konfirmanter kl 13: Aleksander Halvorsen Holthe, Ingrid Hoff-Nordstrand, LinnÊa Wiseth, Markus Kvisgaard Roland, Synnøve Dørum, Tuva Oline Brekmo.

Vi er ĂĽ treffe i byen den 24. mai ved Lilletorget.

TORSDAG ANBEFALER VI: Salt kjøtt, røkte kjøttpølser, raspeball m/rotstappe, gul ertesuppe og flere andre gode, hjemmelagde favorittretter.

Vingnes, Lillehmr. Tlf. 61 05 38 00 post@bjornskro.com

KOMPLETT BILVERKSTED FOR ALLE BILMERKER

Hagevn. 9b - Søre Ål Lillehammer Tlf. 61 26 05 10 post@vinorbil.no

Spørsmül om arrangement kan rettes til Jon Anders Martinussen pü tlf 911 84 305.

‘NO WONDER IT IS SO RELIABLE. IT’S A GERMAN.’ CLAUDIA SCHIFFER

Opel Astra nĂĽ fra kr:

230.900

OPEL ASTRA

NÅ HAR OPEL ASTRA MYE MER UTSTYR SOM STANDARD. VERDI INNTIL 65.000 KR. Opel Astra Premium har oppvarmet multifunksjonsratt, 2-soners elektronisk klimaanlegg, ergonomiske sportsseter i skinn med el. justering, ��������Premium lydanlegg, IntelliLink infotainmentsystem med DAB+ radio, NAVI, Bluetooth og USB. ����������������������������������������������������������������������, blindsonevarsling, ryggekamera, avansert parkeringassistent, bakkestartassistent, 17� alu. felger, Bi-Xenon AFL - adaptive frontlys med LED, tükelys, el. innfellbare sidespeil + mye mer utstyr som standard. Du kan prøvekjøre det siste innen tysk kvalitet hos oss. Prøv en Opel – Vinn en Opel.

Sulland Lillehammer

Moavegen 35 Tlf: 61 25 00 00

opel.no CO2 utslipp 97 g/km. Forbruk 3,7 l/100 km. Gjelder blandet kjøring. Euro 6. Frakt og lev. omkost. inkludert i prisen. Avbildede biler kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

21

Jean Paul Gaultier - Lancome - Clinique - Dior - Yves Saint Laurent

Torsdag-fredag-lørdag

Ny

Ses åp ong Lør n i4 da g 2 ng .m a

lekker duft

NYHET

Il Tempo Extra Gigante! “...probably one of the most exciting new attractions in Europe.” Jeroen Verrezen, (International Association of Amusement Parks and Attractions)

www.hunderfossen.no

Hele Norges Eventyrpark

Temasider med egen vignett i Lillehammer Byavis fredag 30. mai

HUSOGHAGE Utgivelsesdato: Fredag 30. mai Opplag: 22.150 aviser Annonsefrist: Mandag 26.mai

40%

større

enn noen annen avis i distriktet!

ANNONSEPRISER: Helside Halvside Kvartside 1/8 side

kr. 11.500,kr 6.500,kr. 3.500,kr. 2.000,mm pris kr. 9,50

Prisene er inkl. 4 farger, eks mva

FAKTA

Lillehammer Byavis utkommer hver torsdag i et opplag på 22 150 aviser. Dette er alle husstander og de fleste bedrifter i Lillehammer, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand. Kort sagt, der du henter kundene dine i fra. Ingen avis har så stort opplag i dette området, Lillehammer Byavis er hele 40% større enn GD som i samme distrikt har et opplag på 12 963 aviser.

Opplag: Byavisa Lillehammer: 14 533 Gausdal: 2830 Øyer: 2233 Gjøvik: 695 Ringsaker: 1691

GD 7871 1903 1463 379 1407

Aftenposten 1797 163 146 2106 1007

Synes du dette høres bra ut? Kontakt ARVE: tlf 911 27452 epost: arve@byavis.no LINDA: tlf 997 07940 epost: linda@byavis.no TORE: tlf 992 69002 epost: tore@byavis.no så hjelper vi deg videre!

Este Lauder - Chanel - Donna Karen - Givenchy - Versace - Elisabeth Arden - Biotherm

i!

Må bare prøves!

95,Oscar de la Renta deodorant + duft .......... 595,- 225,Finn & Gunnar 500 ml frisørshampoo ...... 395,-

Ny Ailien duft prelansering Thiery Mugler m/ gave

95,Burberry edt. Reisestr. 300,- ..................... 95,Sans Soucis 75 ml dagkrem ...................... 579,- 249,«Best i test!» Dior selvbruner ................... 365,- 275,Lancôme mascara ..................................... 300,- 210,Reisepkn. ansiktspleie Lancôme ............... 300,-

Herre-deodoranter: Jean Paul Gaultier deo Boss deodoranter Paco Rabanne deo ..................................... 240,-

169,-

Gucci - DKNY - Paco Rabanne - id bare mineraels - Viktor & Rolf - Sisley - Armani - Guerlain

FAMILIEPARK

159,Lancôme 30 ml duftn................................. 465,-159,Biotherm 400 ml bodylotion ..................... 495,-

Ny, lekker Armani herreduft Må bare prøves!

Over 100 flotte tilbud dame & herre! Velkommen!

Tallene gjelder husstander og bedrifter. Kilde: MBL Aviskatalogen

STØRST PÅ OPPLAG - BEST PÅ PRIS!

Armani - Estèe Lauder - Chanel - Donna Karen - Givenchy - Versace


22

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

VĂĽr kompetanse - din trygghet

(tidligere Nobel Clinic)

Plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger

REPARASJON OG SERVICE ALLE BILMERKER

www.teresnobel.no Medisinsk ansvarlig lege:

Ryen,

Overlege dr. Morten Haug

Oslo

HELT TOPP

fest, bursdag og bryllup

Vi lover deg god service.

Kr 0 - 200.000

Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

20 ĂĽrs erfaring!

Vi lover deg god service. W10712

1790,-

For konsultasjon: 23384100 post@teresnobel.no

ELEKTRIKER?

BILER KJĂ˜PES

Trenger du

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

Industrigata 37b 2619 Lillehammer Tlf.: 61 27 97 97 www.fyksen.no

www.el-installasjon.no Industrigt. 35, 2619 Lillehammer e-post: post@el-installasjon.no

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

Storgt. 71, 2601 Lillehammer. Tlf. 61 25 12 75

For everything your car needs.

www.el-installasjon.no e-post: post@el-installasjon.no

t.BESBTTFS t4UPMQVUFS t#BSOF NBESBTTFS t4LBJ 4LKÂ?SFSFUUFS NĂŒM

SKUMPLASTSPESIALISTEN Gamlevn. 135, Lhmr. Tlf. 61 25 17 62

Følg med pü www.byavis.no p rø v e c u

Lyst t i

lĂĽ

n g? rli

Vi arrangerer curling for bĂĽde store og smĂĽ grupper, ďŹ rmaevents, bursdager, vennelag og teambuilding.

Ta en Otta-tur og se vürt nye, otte bilanlegg!

e-post:

livmaren@lillehammercurling.com eller tlf. 482 14 617.

Se alle vĂĽre biler pĂĽ www.killi.no pĂĽ toppen av Lillehammer

FIN PĂ… HĂ…RET - til en rimelig pris!

SJEKK PRISENE!

Ta kontakt med oss for et tilbud!

T: 99 43 7000 NORDSETER.NO

Tlf. 957 69 003 16.00 – 19.00

SKUMPLAST

1. etg. (Gml. Margarinfabrikken)

Herreklipp ...................................180,Dameklipp ................................. 350,Pensjonistklipp mann .............150,Barneklipp under 12 ür ...........150,Farge ............................................ 350,Skjegg ............................................. 50,Vask ................................................ 50,Trüd ............................................... 100,Åpent: Mandag - lørdag 9-18

Velkommen til vĂĽre nye lokaler!

KILLI BILSENTER AS www.lillehammercurling.com

VI HAR FLYTTET til FĂĽberggata 115,

Skansen 4A - 2670 Otta Tlf. 61 23 62 80 www.killi..no

Tlf. 953 60 061

FĂĽberggt. 115, Lillehammer. Tlf. 61 25 74 36

www.dahlsveenolsen.no

OKTAN

Gjelder alle nye Honda-biler solgt i kampanjeperioden. Se www.hondadager.no for mer informasjon

12. – 31. mai †Â?‡ˆ Â?€‚€  Â… €ƒÂ… €€ Fra kun 326.000,-*

�� � �­€€€ € €‚€ ƒ ‚€‚€ 

„€…‚� Fra utrolige 261.000,-*

   • Klassens største bagasjerom, 624 l/1668 ltr. • Fra 0,38 l/mil� • 99 g/km CO2 Pris fra 264.000,Fra kun 200.100,-*

 

*Veil. pris levert forhandler. Civic Tourer: Forbruk blandet kjøring: 0,38-0,66 l/mil. CO2-utslipp: 99-155 g/km. Jazz: Forbr.bl. kjøring: 0,45-0,56 l/mil. CO2 utslipp: 104-129 g/km. CR-V: Forbruk blandet kjøring: 0,45-0,77 l/mil. CO2-utslipp: 149-180 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Vi tar forbehold om trykkfeil. Importør: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). For mer info, se www.honda.no

Sulland Lillehammer

Moavegen 35 Tlf: 61 25 00 00


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

23

• UNDERHOLDNING FREDAG 23. MAI KL. 22.00

Hagbart&Bredo Entertainment proudly presents at Biri Musikkfæst Saturday 7th of June 2014:

THE RAINMAKERS ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00 Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no www.lillehammerbryggeri.no

FREDAG 23. AUG KL. 21.00 BLUESKVELD MED 9 FINGERS BILLETTER KR 200,Forhåndsbestilling: Bluesmeny:

Inngang kr 200;-

Bryggeriets hjemmelagde Elgburger Dessert: Vaniljeis m/akevittmarinerte multer Forhåndsbestilling:

225,-

BILLETTER KR 200,-

post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108 Forhåndsbestilling: post@lillehammerbryggeri.no/95019108

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening?

FINN BJELKEHERCULESBIRI ALLSTARS

Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no

HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI

LØRDAG 7. JUNI DØRENE ÅPNES KL. 18.00

Billetter kr . 350,- + avgift Billettservice tlf. 815 33 133 www.billettservice.no

OVERNATTE? Honne, tlf 61 14 81 00

SPONSET AV: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI - BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE FRANKIE BOY - B GJENGEN - TOSK - MONA OG GEIR - STAN FARAWAYFARM BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - TRONDS RØR OG VARMESERVICE AS FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT - NR.18 Følg med på: www.birimusikkfest.no

Opplev mye på 2 dager fra kun

1195,-*

Bli med fra Kirkenes til Tromsø og nyt midnattssolen. Mellom Tromsø og Trondheim får du oppleve magiske Lofoten med sjarmerende fiskevær og RIB-safari mellom stupbratte fjell. Fra Trondheim til Bergen venter vakker natur, fjorder og opplevelser du aldri vil glemme. * Prisen gjelder tur mellom Kirkenes og Tromsø pr. pers i innv. lugar i mai, ved bestilling tidligst 30 dager innen avreise.

For mer informasjon kontakt VIA Tours Lillehammer, Sliperiveien 2, tlf: 61 24 80 20 eller e-post: lillehammer@viatours.no

Forbehold om ledig kapasitet og trykkfeil.

Du skal ikke sove bort sommernatten


24

Torsdag 22. mai 2014

ANNONSER

VELKOMMEN TIL SUPERTORSDAG

- liv og røre i sentrum! Midt i gågata

Livets dans

÷ 20% Få

Galleri Zink. Mandager Kom og fremover opplev mat fra Italia, Tyrkia og fra kl. 18-20. Meksiko midt i gågata på Lillehammer T.o.m. 23. juni. God mat, god service, gode priser (utenom pinsen) Åpningstider: Nybegynnere. Sjekk også vår Mandag-torsdag 11.00-23.00

spennende Take Away Meny!

VI HAR FLYTTET til Fåberggata 115,

Klipp ut og ta med annonsen.

1. etg. (Gml. Margarinfabrikken)

på valgfri vare

Gjelder tor. , fre., lørd.

Fredag-lørdag 11.00-24.00 Søndag 12.00-23.00 Tlf. 61 05 45 10 www.cafetoscana.no

Velkommen til våre nye lokaler!

INTERIØR • SMYKKER

www.dahlsveenolsen.no STORGATA 98 • TLF 61 26 03 01 Lik Safari Huset på facebook!

÷20-50%

OMBYGGINGSSALG Vesker og reiseutstyr

÷20-50%

Vesker - Bager - Sekker - Lommebøker - Smykkeskrin - Skjerf

rer Alle va t skal u

STENSRUD LÆRVARE Storgt. 68 - Lillehammer - Tlf. 61 60 20 30

varer Salget mai! til 31.

SUPERTORSDAG I DAG ÅPENT TIL KL: 20.00

20%

Alle ordinære varer i hele mai!!! (gjelder ikke sykler, elektro, tilbudseller nettoprisede varer)

RABATT

Storgata 86, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 27 04 30 Mesnasenteret, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 05 77 99

Fåberggt. 115, Lillehammer. PIERCINGTlf. 61 25 74 36


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

Kampanjedager onsdag 21. mai til og med lørdag 24.mai

Se utvalget på www.birk.no

25

% ! 2 r e 7 m i t 8 6 4 9

4 2 24

D D U U B B L L I T TI

% 8 4 , 9 1 5 Å

N

o elsk k k sy 263 k r i B 9, . 99 l i e V

9,-

9 Å N

pe

um ulvp

G 38P F G Giyo 399,. Veil

% 8 4 , 9 4 1 NÅ elm

% 8 4 , 9 , 4 1 3 9 Å NÅ N d Win k r i B 9, . 29 l i e V

ke

ak indj v 6 E Birk 299,. Veil

48%5,5 5 . 1 Å N el ykk s e rn

ba 24” ,i j u F 90 . 29 l i e V

Betal om 4 måneder Utsettelseskostnad kr 275 Eff. rente 32,98%, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 446

cing

Ra lack

B Grip ,I S E . 179 l i e V

48%,9 1 5 NÅ % 8 4 , 9 4 1 Å N % 8 4 ,7 0 2 NÅ 48%,2 9 0 . 1 NÅ

sho bib-

m

hjel o r e Z Etto 999,. Veil

���� � � �� ����� 99,� � � �� l. 2 ���� ke. Vei s han

røye

t lack b k Bir 399,. Veil

l kke y s ne

r ” ba 0 2 i Fuj 2100,. Veil

Besøk vår butikk i Lillehammer Butikk Lillehammer Storgata 81 (Gågata)

le

bril

rts spo

rts

% 8 4 , 9 4 1 Å N

T

4 GP0 o y i ,G 199 . l i Ve

hj ero Z o Ett 299,. Veil

48% , 3 6 3 NÅ lack b k r Bi 9,. 69 l i e V

72%, 6 5 NÅ

Åpningstider: Man-fre 09-18, tors 09-19, lør 10-16

Nettbutikk: www.birk.no


26

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

VELKOMMEN TIL SUPERTORSDAG

- liv og røre i sentrum! VI HAR UTVIDET BUTIKKEN! Velkommen til nyåpning i dag, torsdag 22. mai!

NY GULVAVDELING MED STOR PARKETTUTSTILLING! EIKEPARKETT Saga. Børstet mattlakk grå 1-stav

PR. KVM.

3-stav

PR. KVM. LAMINAT

8 mm

499,299,129,-

PR. KVM.

Vi forhandler håndknyttede salongtepper i ull.

KNALLTILBUD HÅNDKNYTTET PERSISK TEPPE I ULL

Ca. 1x2 meter

-fagkunnskap gir trygghet

DAGSKUPP TORSDAG! DRYGOLIN

600,-

KUN

398,-

LAMMESKINN

Ass. farger. 60x90 cm

oljedekkbeis og oljemaling 10 liter. Alle farger.

JOTUN OPTIMAL

10 liter. Alle farger.

498,998,-

Tepper - Gulvbelegg - Tapeter - Maling - Strie Storgt. 115, Lillehammer. Tlf. 61 25 15 20 - www.ragnvald-moe.no ÅPNINGSTIDER: 7.00-17.00. Torsdag 7.00-19.00. Lørdag 9.00-15.00

P

Gratis kundeparkering i bakgården


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

VELKOMMEN TIL SUPERTORSDAG

- liv og røre i sentrum!

OPPHØRSALG!! STORGT 91 LILLEHAMMER - STARTER TORSDAG 22/5 KL: 10.00

Før 1.499,-

750; TUR-FJELLSKO Før 1400,-

m/membran

36-42 42-46

TRIATHLON Jogge-& fritidssko

199;

299; Vindbreaker

Før 798,-

250; TRIATHLON

SHORTS

Treningstopper

599,-

349,-

Før opptil 898,-

49; 49;

NEOPREN STØVLER Lav modell, dame Kun (100 par)

99;

SOLID JEANS Str. 32-40

199;

27


28

Torsdag 22. mai 2014

ANNONSER

Bli oljefri med NIBE varmepumpe - fü opptil 25 000 kr i støtte fra ENOVA! DEN SVENSKE ENERGIMYNDIGHETENS STORE TEST AV BERGVARMEPUMPER VISER AT NIBE ER DET BESTE VALGET FOR ALLE HUSEIERE SOM SKAL SKIFTE UT OLJEFYREN. NIBE F1245 | BERGVARMEPUMPE Testen viser at NIBEs bergvarmepumpe F1245 er det klart beste valget for boliger

Opptil

80%

besparelse

med radiatoranlegg. I tillegg har varmepumpen testens høyeste effektfaktor mot eksisterende gulvvarmesystem hvor man trenger opp til 45 °C turtemperatur pü de kaldeste dagene. Av alle testede merker gir NIBE F1245 ogsü mest varmt tappevann til tross for ü vÌre testens mest kompakte varmepumpe. Les mer om testen pü nibevarmepumper.no/test

Agn Rør AS er autorisert forhandler av NIBE. Vi vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra befaring og installasjon til eventuelle spørsmül du mütte ha i etterkant.

ŠKODA Octavia 4xęÔ{nqs~u|}{nttÕ Mye fremkommelighet for pengene

Ĺ KODA Octavia 4x4

fra XXX.XXX,-* 307.600 fra Octavia 4x4 er en populĂŚr familiebil med |r|}npnwn{j|sxw jumn Ă”{nqs~u|}{nttvnm uj}~}|uryyĂ–q¡‚yj||j|sn{txvox{}Ă–pxm o{nvtxvvnurpxpv‚nkruox{ynwpnwnĂ• xnj|}jwmj{m~}|}‚{n}n{Ă˜ - 2-soners Climatronic Ă&#x; ruuqxumtxw}{xuuĂŹkjttn|}j{}Ă­ Ă&#x;j{tn{rwp|j{vn{vnmosn{w|}‚{rwp Ă&#x;jt{jru|r|¡u Ă&#x;ruqnwpn{on|}n Ă&#x;nwxwĂ&#x;u‚| - Cruise control Ă&#x;jmrxvnm}x~lqĂ&#x;|tsn{v - ESP Ă&#x;x{|}n{tn}~wmn{|}nuu Ă&#x;‹tnu‚|ox{jw no~uu|}nwmrp~}|}‚{|ur|}ny‹€€€Õ|txmjĂ•wx

skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstoff-forbruk og CO2-utslipp fra 4,6-8,0 l/100 km, 119-189 g/km. Pris er inkl. frakt og levering. Ă…rsavgift kommer i tillegg.

SĂĽ er du pĂĽ jakt etter mye bil for pengene og ekstra fremkommelighet er det bare ĂĽ ta en tur innom for et godt tilbud!


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

m{zd{ CX-5 fra

332 900,m{zd{ 6 fra

326 900,-

nye m{zd{ 3 fra

229 300,-

Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års veiassistanse. Priser levert forhandler på Lillehammer. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivå og farger på avbildede biler kan avvike fra priseksemplene. Mazda6: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km NOx = 5-51 mg/km. Mazda CX-5: Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2-utslipp 119-155 g/km. NOx - 7-72 mg/km. Mazda3: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-5,6 l/100 km, CO2-utslipp 104-129 g/km, NOx 8-60 mg/km.

Industrigt. 20 - 2619 Lillehammer - Tlf. 61 27 93 00 www.autocenteretas.no

29


30

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

Meld deg inn i vĂĽr gratis kundeklubb!

Snart

GD reklame

SOMMER pĂĽ Strandtorget! Gant,

herre

699,-

Cult, d

ame

299,-

SJ PR EKK ISE N!

N EPRE R N I K E S ELAM

ALOTLTER & UT

30% SP

Stolpute, fra

79,-

SPARKE SYKKEL

299,-

699

FĂ˜R: 999 SPAR: 300

629

FĂ˜R: 899 SPAR: 270

YTTERHOLMEN VEGGLAMPE

Utelampe i graďŹ t. Finnes ogsĂĽ kobber og galvanisert. IP54. s"REDDECM s(Â’YDECM s%-AKSWATT

IVO SKINNE

)HVITKROMMEDJUSTERBARELYS Spotskinne som ligger helt inntil taket. 3POTTENEKANPLASSERESPĂ?SKINNENDER MANÂ’NSKER s"REDDECM s'5

Lampehuset Lampeh Lam pehuse peh usett Strandtorget Stra St trandt ndtorg dtorget get - tlf. tlff. 6 61 1 28 28 99 99 98 98

FUBTKFr5MG

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10 hver dag.


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

I samarbeid med:

MØT

THE RAINMAKERS på Strandtorget lørdag 7. juni kl. 13.00

Akustisk konsert med Bob Walkenhorst og Jeff Porter.

Eller hør hele bandet på Biri Musikkfæst, Honne i Biri senere på kvelden, sammen med Finn Bjelke, Hercules og BiriAllStar Band! Billetter på www.billettservice.no

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k k e r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

31


32

ANNONSER

Torsdag 22. mai 2014

Bransjeguide advokater

for lillehammer, øyer og gausdal

Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen

Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen for huseiere huseiere Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen forhuseiere huseiere huseiere for huseiere Gratis Gratis utlån av av

Gratistilutlån av Gratis av radonmåler medlemmene. radonmåler medlemmene Interesseorganisasjonen Gratis av Gratis utlån av Interesseorganisasjonen radonmåler til medlemmene. radonmåler medlemmene Rabatt på forsikring m.m. for huseiere radonmåler huseiere til medlemmene. radonmåler medlemmene Rabatt på forsikring m.m. Gratis utlån av Gratis Rabatt på forsikringavm.m. radonmåler til medlemmene. radonmåler medlemmene Rabatt på forsikring m.m. Advokat Werner ForrForr Nystuen Advokat Advokat Werner Nystuen Tlf 25Forr 79Forr 00 Werner Nystuen Tlf.61 61 25 79 00 Advokat Werner Nystuen Advokat Tlf 2525 7979 00 00 Tlf.6161

Werner ForrForr Nystuen Advokat Werner Nystuen Advokat Tlf 6161 2525 7979 00 00 Tlf. Werner Forr Nystuen

Advokat Werner Forr Nystuen Tlf 2525 7979 00 00 Tlf.6161

BYggvarer

Sjekk vår prisgaranti! Vi slår av 10% på mellomlegget!

Dvs. at vi slår av mellomlegget - og 10% oppå dét igjen! Sjekk også våre knallpriser på ved og pellets!

Hovemovegen 33 2624 Lillehammer

gLaSSmeStere glassmester kvamme aS Ambulerende glassmester Tlf. 40 00 59 39 www.kvamme.no

graFISk deSIgN/trYkk dialecta kommunikasjon Tlf. 61 24 67 70 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

HoteL/reStauraNt radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotelvegen 6 - 2609 Lillehammer Tlf.: 61 28 60 00/fax 61 25 73 33 post@lillehammerhotel.no www. lillehammerhotel.no

HuS

eIeNdomSForv./utLeIe aktIvItetere/eveNtS Lillehammer olympiapark Håkonshall, pbks 183, 2601 Lillehammer Tlf.: 61 05 42 00 post@olympiaparken.no www.olympiaparken.no

aSFaLtarBeIder Lemminkäinen Norge aS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

Fakkelgården aS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

LAGERBODER TLF. 95 88 38 39

BILgLaSS

aBe BorINg 2658 Espedalen Tlf. 90 15 79 77 E-post: abeboring@live.no www.abeboring.no INNLaNdet Brønnog energiboring Bryggeveien 120 - 2350 Nes. Tlf. 948 77 550 E-post: pc@ibe.no www.ibe.no

BuSSreISer

Bygge bolig eller hytte? Egne prosjekter/kjøp av tomt? Husbankfi nansiering? – Ring Øyvind! Øyvind Kvikstadhagen , boligkonsulent Tlf. 95 17 60 36 oyvind.kvikstadhagen@hellvikhus.no www.hellvikhus.no

kjØPeSeNter

Holms Bilpleie aS/riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BrØNN- og eNergIBorINg

malermestrene Indre Østland aS Alt innen maling - gulvbelegg 61251410 / 90677703 arnfinn@malermestrene.no www.malermestrene.no

temaeiendom.no

eLektroeNtrePreNØr el-Installasjon aS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no moelven elektro aS Avdeling Mesna Installasjon Mesnadalsv. 4 - 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 - Fax 61 05 33 01 E-post: post@mesnainstallasjon.no

Bussmann turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no

Skogvang Installasjon aS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

BYggeoPPrag

mC/CroSS/atv SNØSCooter/kLÆr

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

ovNer / PeISer / PIPe-reHaB. Lillehammer varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: lillehammer@varmefag.no

maLerarBeId maler`n karlsen aS Flügger Farve-butikk Gausdalsvegen 1579 - 2651 Ø.

• Traktor/Redskap • Traktor/Redskap • Hageutstyr • Hageutstyr • Dekk (Traktor og Bil) • Dekk (Traktor og Bil) • Olje (Castrol) • Olje (Castrol) • Service • Service • Snøfres • Snøfres • Slange pressing • Slange pressing • Vedutstyr • Vedutstyr

LaNdBruk/Hage maSkINeNtrePeNØr kjell-arne Schjørn aS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 ragnar olstad aS Postboks 18 - Østre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 - www.roas.no thor engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

mur- FLIS NaturSteINarB. murmestre delphin & klashaugen aS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

arne Nyheim rørleggerserv. aS Steinsmoen 5 - 651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no rørleggern aS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86 agN rør Arne Gunnar Noreng, rørlegger Bårslistuguvegen 162 - 2653 V. Gausdal . Tlf.: 95 78 79 98 e-post: noreng@bbnett.no

SPISeSteder Park Cafeen Storgt. 26 - 2609 Lillehammer post@parkcafen.no www.parkcafen.no

Spis så mye pizza du vil Voksne 99,Barn 49,-

PIZZALEVERING: Vi leverer fra kl. 13-22, gratis innen 7 km fra sentrum Bestill innen 1 time før levering/henting

Tlf 61 05 45 10

termograFI/ tettHetSmåLINger InnlandsBYgg aS Landbruksvegen 1 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg. no. E-post: post@innlandsbygg.no

varmePumPer Ingeniør jan m. jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

Xtrim Commander 800R E-TEC

172.600,-

pris inkl mva + montering på 3500,www.vingrombygg.no

Tlf. 61 05 43 80

rØrLegger

e-post: gausdal@eiksenteret.com

BYGGEOPPDRAG

Ta kontakt med oss!

Bjørns kro & motell Vingnesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Tlf: 61 22 71 90 Tlf: 61 22 71 90 Fax: 61 22 61 90 Fax: 61 22 61 90 e-post: gausdal@eiksenteret.com

Vi utfører store og små

Vi tegner og ordner godkjennelse av prosjektet, og sørger for faste priser også fra rørlegger, elektriker, murer osv.

mØter/SeLSkaPSLokaLer

Eik Eik Senteret Senteret Gausdal Gausdal 2652 Svingvoll 2652 Svingvoll Tlf: 61 22 71 90

r ut

ie

Vi le

Gausdal Tlf. 416 31051 - 480 68396 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no jon.erik@malekarlsen.no tommy@malekarlsen.no

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

WeBdeSIgN/ProFILerINg dialecta Tlf. 61 24 67 70, Lillehammer - Vinstra


Annonser

Torsdag 22. mai 2014

ILLUSTRASJONSBILDE

I den tidligere Ostehøvelfabrikken til familien Bjørklund, starter vi snart salget av nye, flotte utsikts-leiligheter med solrik og rolig beliggenhet. Dette blir også Lillehammers første boligprosjekt som er utviklet i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund. Besøk vår hjemmeside for oppdatert informasjon og invitasjon til salgsmøte.

www.bjorklundgarden.no Visning på tomten 24. mai kl. 12:00 - 14:00 Informasjonsmøte i Fabrikken 26. mai kl 16:00 - 17:00 Påmelding til megler. Visning på tomten 26. mai kl 17:00 - 19:00

Se utsikten! Det vil være lift på tomten under visningene

KONTAKT MEGLER FOR MER INFORMASJON Ingrid Sunniva Bungum, Megler MNEF, 97 66 19 04, ingrid@em1-lillehammer.no Eirik Eggen Heltorp, Eiendomsmegler MNEF, 98 25 10 30, eirik@em1-lillehammer.no

Salgsstart 27. mai kl 12:00

33


34

fritid

Torsdag 22. mai 2014

hjernetrimfordemindre

Sju til 13 Norske byer... Hvilke norske byer klarer du å finne blant alle bokstavene. Kun vannrett.

BGJØVIKKHANA MSOSLOIÆITBE RGENMOLDEOR STBBODØKJERY RSDALTAMWQ TROMSØAÆ Løsning på; www.7-13.no

Edle Lillehammer

E; BSID E W R no SE VÅww.7-13. w

LYS Idé? Har du en LYS Idé, en oppfinnelse, et råd, eller et visdomsord som du vil dele med andre??? Send en e-post til: post@7-13.no Alle bidrag mottas med takk... Signer med fornavn og alder.

Hvilket tall..? 3 2 4 9 27 6 18 12 ? Løsning på; www.7-13.no

Helt latterlig...

L L

PusleX-ord

2 bokstaver: LL, YL, LL,KR, LY, NI, IK, BO 3 bokstaver: LAT, AKE, STA 4 bokstaver: KENT, OTER 5 bokstaver: UTEROM, BIBEL 7 bokstaver: KLINIKK, AKTUELL, ALBANIA, ANORAKK Løsning på; www.7-13.no

Noe på Sint, trist, lei deg, opprørt, glad, Super-glad, eller har tanker og meninger som du vil dele med andre....?? Send en e-post til; post@7-13.no De beste meldingene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder.

7-13

er en interaktiv spalte der leserne bidrar til innholdet. Leserne kan gå inn på klubbsiden; www.7-13.no Her finnes alle oppgaveløsninger, samt bidrag

2 bokstavar: LL, YL, LL,KR, LY, NI, IK, BO 3 bokstavar: LAT, AKE, STA 4 bokstavar: KENT, OTER 5 bokstavar: UTEROM, BIBEL 7 bokstavar: KLINIKK, AKTUELL, ALBANIA, ANORAKK

Edle Lillehammerdråper: Lillehammer Bryggeri representert av Kjell Stenberg lanserer sitt øl på flaske, og Aquavit på fredagens lanseringsfest.

lillehammer: Fredag blir det lanseringsfest i Lillehammer Bryggeri. Byen Lillehammer kan nå skimte med eget øl og egen aquavit. Sol Olsen

Farskap

sololsen@byavis.no

Etter å ha forklart at Gud har skapt alt, stilte læreren den ikke altfor oppmerksomme Petter dette spørsmålet: - Kan du si meg hvem som skapte deg? - Tja, mamma har nevnt det en gang, men jeg husker ikke navnet på fyren!

I 1846 ble Lillehammer Brænderi stiftet av 26 bønder og kjøpmenn i Fåberg og Lillehammer. Dette for å videreforedle avlingsoverskuddet av poteter i distriktet. Etter 138 år i drift, ble Lillehammer Brænderi som et av de siste brenneriene i Norge avviklet i 1984.

Kannibal Det var en gang en to kannibaler, far og sønn. De hadde akurat flyttet inn til byen. Da sønnen kom hjem etter første skoledag spurte faren hvordan læreren var. Gutten svarte: - Litt salt. Har du en god vits, en god historie, et vittig YouTube-klipp? Send en e-post til; post@7-13.no De beste bidragene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder. fra andre lesere, i form av spørsmål, meninger, gode historier o.a. Spalten og nettsiden redigeres i tråd med presse-etiske retningslinjer. Levert av: PresseTjenesterNOR, Bergen C

- Lillehammer Aquavit er tuftet på de gamle produksjonsmetodene som ble benyttet i Norge. Aquaviten er laget på gammelt håndverksmessig vis, samt fatlagret for å få frem den aromatiske fylden en norsk aquavit skal ha, sier Andreas Wetten fra Vømmel og Dram AS. Lillehammer Aquavit har et gyllen farge og er fatlagret på unge sherryfat i minimum ett år. Den har en integrert krydderpreg av karve, koriander fenikkel, anis, stjerneanis og sitrus. - Lillehammer Aquavit passer veldig godt som Avec, eller som tilbehør til et utsøkt rakfiskmåltid, sier Wetten. Han presiserer at all aquavit skal serveres romtempe-

HOLT!

rert. - Kald aquavit er fy-fy. Da forsvinner all aroma, sier han.

Bygge moderne brenneri Vømmel og Dram AS er et familieeid firma som har produsert egne aquaviter siden 2007. Dagens styreformann er tidligere eier av Løiten Brænderi, Bård Wetten. Ifølge sønnen Anders Wetten var valget av Lillehammer som aquavit-by ikke tilfeldig. - Vi valgte Lillehammer, for her finnes en historie når det kommer til brenneri. Den lokale forankringen er viktig, og så er det viktig for oss at produktet holder høy kvalitet, sier han. Wetten forteller at


fritid

Torsdag 22. mai 2014

erdråper

35

Ukensoppskrift

g Andreas Wetten fra Vømmøl og Dram AS lanserer den splitter nye Lillehammer

Vømmel og Dram AS går med planer om å bygge et Brenneri på østlandet. - Vi har sett litt på muligheten for å bygge et brenneri på Lillehammer, Stedet har jo et sterkt tradisjonelt bånd til brenneri og bryggeri, så det er ikke utenkelig at vi kan legge det hit, sier han.

På flaske Lillehammer Bryggeri vil på lanseringsfesten presentere hele sitt

ølsortiment på flaske. Kjell Stenberg forteller om en fantastisk mottagelse blant øldrikkere landet rundt. - Ølet er blitt fantastisk godt mottatt, og selger som bare det. Produkter med lokal forankring er veldig in for tiden, sier Stenberg og understreker som Wetten at produktene må holde en høy kvalitet om det skal være liv laga.

50 unge hester til Stav lørdag TRETTEN: Kommende lørdag, 24. mai, kommer det 50 unge hester til Stav på Tretten – for å bli bedømt. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

Det er årets unghestskuye det dreier seg denne gangen. Totalt er det påmeldt 50 unge hester, to og tre år gamle. Av disse 50 er det 13 kaldblodstravere, derav fire hingster. To av kaldblodstraverne, hopper, får kort veg til Stav. De er nemlig begge fra Tretten. Dølahesten er selvsagt i flertall på Stav også denne gangen. Det stilles ut sju to år gamle hingster, mens ytterligere to hingster er tre år gamle. Videre får vi se åttte tre år gamle dølahopper og hele ti to år gamle hopper. Fjordingen er representert med

sju eksemplarer fordelt på tre klasser. Endelig stiller det to Nordlands/Lyngshest, begge to år gamle hingster. En ponni har meldt seg på, nemlig en Welsh-ponni, tre år gammel hoppe fra Svingvoll. Mange av de påmeldte hestene kommer fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. - Antallet 50 hester er bare firefem færre enn på fjorårets unghestskuer, forteller daglig leder på Stav, Svein Austlid til Byavisa. Han og de andre involverte på Stav gleder seg til å ta i mot unghestene, som det alltid knyttes stor interesse til. I tidsrommet 30. mai til 1. juni, skal det arrangeres kjørekurs for hest på Stav. Dit kommer den kjente Olaf Nyby fra Hamar-området som instruktør. Det er Gudbrandsdal som er arrangør av kurset, som man venter stor oppslutning til.

Foto:spoon.no

Sitron & honningdressing 2 min

2-3 salater

En god salat blir ekstra god med litt dressing og her kommer oppskriften på den aller beste. Kombinasjonen av sitron og honning er uslåelig og sammen med olivenolje, salt & pepper har du en vinner! Du trenger :

Slik gjør du :

2 dl olivenolje 5 ss sitronsaft 4 ss honning Havsalt & pepper

Bland honning, olivenolje og sitronsaft på en liten flaske, rist løs og smak til med salt og pepper. Voilà! - du har verdens beste dressing:) Denne holder til 2-3 salater, oppbevar i kjøleskapet og rist før bruk.

For flere oppskrifter og inspirasjon gå til www.spoon.no Følg meg på INSTAGRAM spoon_no eller send en mail spoonsilje@gmail.com


36

BYHISTORIE

Torsdag 22. mai 2014

Kapitulasjonen

Heiser Flagg: Hjemmestyrkene heiser flagget på Stortorget 17. mai 1945. Distrikssjef Wilhelm Molberg Nilssen holdt tale for flagget og hilste fra Kronprins Olav.

Rundt midnatt 8.mai mottok general Böhme i Wangsvillaen de alliertes utsending brigadier Hilton med de alliertes kapitulasjonsdiktat. Wehrmacht skulle avvæpne seg sjøl og arrestere SS-folk, gestapister o.l. Innen 14 dager skulle de samles i spesielle leire, reservater. Motstrebende måtte Böhme akseptere de harde vilkårene. Men den formelle signeringen av kapitulasjonsdokumentet ble gjort i Oslo dagen etter.

Trond Feiring Førstelektor emeritus Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie Et dokument om betingelsesløs kapitulasjonen av alle tyske styrker ble undertegnet i Reims i Frankrike den 7. mai mellom general Jodl og general Eisenhower og formelt godkjent av den tyske hærledelsen med admiral Dønitz i spissen dagen etter i Berlin. Den 8 .mai var krigen i Europa endelig over. Det kunne ha gått annerledes. Det var ikke gitt at tyskerne ville godta de alliertes krav om betingelsesløs kapitulasjon.

Betingelsesløs kapitulasjon På Casablanca-konferansen i januar 1943 ble Churchill og Roosevelt (Stalin var ikke med på denne konferansen) enige om å kreve betingelsesløs kapitulasjon av Tyskland. De ville ikke ha en gjentakelse av den såkalte dolkestøts-legenden. Denne gikk ut på at den tyske hær ikke egentlig ble slått i 1918, men dolket i ryggen av feige politikere i Berlin. Dette var en av de mange løgner som nazistene brukte for å få oppslutning i mellomkrigstida. Da Jodl og Eisenhower møttes i Reims krevde Eisenhower derfor fullstendig kapitulasjon av alle tyske styrker. Jodl (og admiral Dønitz i Berlin som var tysk øverstkommanderende) forsøkte å begrense kapitulasjonen til bare tyske styrker på Vestfronten. Eisenhower sto imidlertid stein-

Nå kunne også de mest skeptiske begynne å slippe gleden fri.

Storgata i maidagene 1945. det tyske SS-kontoret er forlatt. Jublende barn, glede og norske flagg dominerte bybildet.

hardt på sitt krav og truet med skarpe represalier hvis tyskerne ikke ga etter. Seint ut på natta ga så admiral Dønitz Jodl ordre om å undertegne.

Hva gjør general Bøhme i Norge? Dette kom overraskende både på Wehrmacht-ledelsen i Lillehammer og den tyske etterretningssjefen. Terboven var nylig avsatt og general Böhme gjort til sjef over alle tyske styrker, sivile som militære. General Böhme i det tyske hovedkvarteret nølte ennå. Han sto jo i Norge med en ubeseiret hær i uinntatte stillinger. Han håpet da på nok en mer ærefull overgivelse enn betingelsesløs kapitulasjon. Men

for det første innså sikkert Bøhme en fortsatt kamp i Norge ville være klart meningsløs. Festung Norwegen var avskåret fra Tyskland, uten tilførsler av viktige ressurser. For det andre kom det om kvelden 7. mai beskjed fra general Dönitz om at kapitulasjonen gjaldt alle tyske styrker, også de i Festung Norwegen. All kamp skulle innstilles fra midnatt natt til 9.mai. Bittert brakte Böhme ordren videre til soldatene: ”Ubeseiret, i besittelse av vår fulle kraft, står vi i Norge. Ingen fiende har våget å angripe oss...Likevel må også vi, i den felles tyske saks interesse, bøye oss for dette diktat fra våre fiender..”

De lokale vilkårene

«Alt er så uvirkelig» Yngvar Mølmen skrev i dagboka si den 8.mai: ”Alt er så uvirkelig. .. Aldeles merkelig. Især virker alle de flotte radio-apparatene som folk har hatt beslaglagt på Bedehuset rent overveldende. Folk sitter ved apparatene i hele dag. Blendingen er opphevet. Flagg over alt. I morgen reiser jeg til byen igjen. Jeg må med hvor det skjer noe...” Milorg på banen Nå var Milorgs tid kommet. Fra klokka 6 om morgenen 10. mai skulle hjemmestyrkene overta alt vakthold. Et par timer tidligere samlet de seg med geværene sin der Nevra renner ut i Avskåkan. Det er en fin og stille natt; og mye gjensynsglede før vandringen mot byen tok til. Styrken som Gestapos harde opprullingen hadde redusert fra 170 til 120, var nå oppe i 212. Feiring av freden I byen begynte feiringen. De siste begivenhetene kunne folk lese i «Fellesavisen», et samarbeidspro-

dukt mellom de to forbudte avisene Dagningen og Gudbrandsdølen. NS-avisen Laagen, som hadde hatt så gode tider under krigen, måtte nå sette stopp. Det var musikk i gatene fra klokka fem, flagging og stor feststemning. Mange som hadde vært ute på ulike oppdrag, kom hjem. I Lillehammer kirke ble det annonsert fredskonsert. En innsamling av mat og klær til de russiske krigsfangene ble satt i gang - som ”et håndslag fra folk til folk.” Russerne hadde jo kjempet på vår side. Freden var kommet.

Meld deg inn i DNT LILLEHAMMER Noen medlemsfordeler:

t15 % rabatt hos Intersport, Revehiet og Vandreskoen

tRabatt hos Gjensidige tRabatt i 500 DNT-hytter tMedlemsbladet Fjell og Vidde

www.dntlillehammer.no


UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK

Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved TK Schølseth TK Schølseth TK Schølseth TK Schølseth

fritid fritid fritid fritid FRITID FRITID FRITID FRITID FRITID fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid

UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR FTFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR FT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT

3737 37 37 37 37

torsdag torsdag 27. 27 27. februar ebruar 2014 2014 torsdag torsdag 27. 27 februar ebruar 2014 2014 torsdag torsdag 27. februar februar 2014 2014 torsdag torsdag 27. 27 februar ebruar 2014 2014 Torsdag 20 20. ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20 ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag februar 2014 Torsdag 20 ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014

45 29 29 37 45 37 3737 37 29 29 2937 29 37

Torsdag 8. mai 2014 2014 torsdag 27. mars torsdag 27. mars Torsdag 22. mai 2014 torsdag 13. 13. mars 2014 10. april 2014 torsdag 6. mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 20. 20. mars mars 2014 torsdag 24. torsdag torsdag 13. 13 mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 13. 13. mars 2014 torsdag 6. 66april mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 6. mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 20. 20 mars mars 2014 torsdag torsdag 13. 13 mars 2014 torsdag torsdag 6. 66.2014 mars mars 2014 2014

MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt

Messingklinkene fra Messingklinkene fra Hvor har har sjakkspillet sjakkspillet Verdens Hvor Verdenseldste eldsterevolver revolver Lillehammer sin sin opprinnelse opprinnelse fra? fra? Lillehammer Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og ogog annet annet knyttet knyttet til tiltil Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og annet annet knyttet knyttet til Stiftelsen Stiftelsen Lillehammer Lillehammer museum, museum, ii samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale. Stiftelsen Stiftelsen Lillehammer Lillehammer museum, museum, ii samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale. uendelige. uende ge I Iete parti par i denne dennematma -

Sjakkens S Sjakkens akkens kompleksitet komp eks ee virker virker v virker rker S akkens komp eks rker uende ge Ige IeteIIIIparti par denne mamat- Sjakkens kompleksitet uendelige. i denne matSjakkens kompleksitet uendelige. parti denne matkompleksitet uendelige. et parti denne matSjakkens S akkens kompleksitet komp eks evtervirker vvirker rker uendelige. uende et eetparti par ii idenne denne ma Har tidligere vært inne på at hobbysp eren som anbefa espå åog Har tidligere vært inne på at terhobbyspilleren som anbefales skremmende skremmende på på mange. mange Og Og når når chen chen tok ok partiet par esom svært svær lang ang tid, dååtid, og og Vår norske verdensmes er MagSå noe å bruke nevronene Har Har tidligere d gere vært vær inne nne på på at a tererhobbyspilleren hobbysp eren som anbefales anbefa es å LILLEHAMMER: LILLEHAMMER: AktivitetsAktivitetsHar Har tidligere tidligere vært vært inne inne på på at at terterhobbyspilleren hobbyspilleren som som anbefales anbefales å skremmende på mange Og når skremmende på mange. Og når chen ok par e svær ang d og chen tok partiet svært lang tid, skremmende på mange. Og når skremmende på mange. Og når chen chen tok tok partiet partiet svært svært lang lang tid, og og Med de e ønsker eg a e s akMed dette ønsker jeg alle sjakkens vesen se v som pens on sog kens vesen, selv som pensjonist LILLEHAMMER: AktivitetsLILLEHAMMER: AktivitetsHar d gere vær nne på a erhobbysp eren som anbefa es ååog Har tidligere vært inne på at terhobbyspilleren som anbefales å LILLEHAMMER: LILLEHAMMER: AktivitetsAktivitetsskremmende skremmende på på mange. mange Og Og når når chen ok par e svær ang d chen tok partiet svært lang tid, Undrenes ddette er kke forb denne uka ak er eg åvar se soppfa akkpar Med Med dette de ehjernetrim ønsker jeg eg alle apåen eaTV sjaks eakkens vesen se vdenne som pens on sav kens vesen, selv pensjonist Med Med dette dette ønsker ønsker jeg jeg alle alle sjakkens kens vesen, vesen, selv selv som som pensjonist pensjonist LILLEHAMMER: AktivitetsLILLEHAMMER: Aktivitetser en annen denne eensen sen er en annen, denne oppfattelsen av På På tide de med med litt hsønsker rsse m igjen, geg byens byens konformitet. konform ev––denne Selvsagt Se vsag skal ska Når man har ær seg reg ene og ehammer Byav sdenne og sesom akkspa Med de eeerne ssjakakMed jeg alle sjakkens kens vesen, vesen selv se voppfa som pensjonist pens on sav skelen skelen for for åk åbegynne begynne begynne iønsker iønsker en en sjakklubb sjakklubb huske huske premissen prem ssen –ker snarlig snar gsom matt. ma De er ar de for en s akkrosom s akkh s or Knu Lennar er er en en annen, annen oppfattelsen e av av er en annen, oppfattelsen er en annen, denne oppfattelsen av ekspertkommentatorene eksper kommen a orene på TV Morphy, Morphy som som var oppdratt oppdra som som en en Dingselknappar eller halsknappar som denne, har opphavet sitt i bygnus Car sen sp er d dager Hv rekker og se er ma ganske ske en for å begynne en s akk ubb huske prem ssen snar g ma skelen for å i en sjakklubb huske premissen – snarlig matt. skelen for å begynne i en sjakklubb huske premissen – snarlig matt. skelen for å begynne i en sjakklubb huske premissen – snarlig matt. er en annen denne oppfa e sen av er en annen, denne oppfattelsen av eksper kommen a orene på TV ekspertkommentatorene på TV Morphy som var oppdra som en Morphy, som var oppdratt som en ekspertkommentatorene på TV ekspertkommentatorene på TV Morphy, Morphy, som som var var oppdratt oppdratt som som en en nivået nivået i i Lillehammer Lillehammer k n eresser e mennesker v n erkinteresserte mennesker i vinterkan man konkurrere ære og b kan man konkurrere, lære og bli skelen ske en for for å å begynne begynne i en en sjakklubb s akk ubb huske huske premissen prem ssen – – snarlig snar g matt. ma ekspertkommentatorene eksper kommen a orene på på TV TV Morphy som var oppdra som en Morphy, som var oppdratt som en s akkspa a De e er m ne øyne på kan en uhør s akkpar er finnes nivået i Lillehammer nivået i Lillehammer kinteresserte k n eresser e mennesker mennesker i vinterv n erkan man konkurrere ære og b kan man konkurrere, lære og bli nivået nivået i i Lillehammer Lillehammer kinteresserte kinteresserte mennesker mennesker i i vintervinterkan kan man man konkurrere, konkurrere, lære lære og og bli bli s akksp ere og s akk ubber er en sjakkspillere og sjakklubber er en og og håper håper denne denne gang gang å å få få diagramd agramjeg eg passe passe på på at a jeg eg ikke kke å å provosere provosere br kkenes gang er s akk e usedfremover nivået i Lillehammer nivået i Lillehammer k n eresser e mennesker v n erkinteresserte mennesker i vinterkan kan man man konkurrere, konkurrere lære ære og og bli b er er veldig veldig høy høy for for mange. mange. Denne Denne Noen Noen ihuga huga klubbspillere k ubbsp ere savner savner man sk d nosaur som meg er hygTangen påpeker «de hadde fe d sjakkspillere s akksp ere og og sjakklubber s akk ubber er er en en sjakkspillere sjakkspillere og og sjakklubber sjakklubber er er en en under dekn ngen av Magnus Car gen eman ven e å mod g ven e under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet en urner ng Aserba ds an Forhur g ve d g høy for mange Denne Noen huga k ubbsp ere savner erer veldig høy for mange. Denne Noen ihuga klubbspillere savner er er veldig veldig høy høy for for mange. mange. Denne Denne Noen Noen ihuga ihuga klubbspillere klubbspillere savner savner s akksp ere og s akk ubber er en sjakkspillere og sjakklubber er en under under dekningen dekn ngen av av Magnus Magnus CarlCar gentleman, gen eman ventet ven e tålmodig, å mod g ventet ven e under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet spor sbyen L ehammer sportsbyen Lillehammer bedre. bedre I I kadett-klassen kade -k assen tok ok TheoTheoer ve d g høy for mange Denne Noen huga k ubbsp ere savner er veldig høy for mange. Denne Noen ihuga klubbspillere savner dehandverk i Gudbrandsdalen. Smykke av edelt metall var ulovlege å under dekn av Magnus Car - bedre. gen ven emed åpar mod gTheoven e under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet esens gsportsbyen enge gpå overa man renger kke L ehammer Byav spartier åok forSchakselskap har har tatt tatt seg seg sportsbyen spor sbyen Lillehammer L ehammer bedre Ieman IDe kadett-klassen kade -k assen tok Theosportsbyen sportsbyen Lillehammer Lillehammer bedre. bedre. Ifleste kadett-klassen kadett-klassen tok tok TheoTheomyte. my De De fles medlemmene med emmene av av mene åupåk være pången re phar ass Hv noen mene til åspor være rett plass. Hvit van gSchakselskap enke sp Og verken tatt seg Schakselskap har tatt seg Schakselskap Schakselskap har har tatt tatt seg seg sbyen L ehammer Lillehammer bedre Imåd kade assen ok Theobedre. IIDe kadett-klassen tok Theovrangforestillingen mange har om kansk emyte. kommen er er vrangforestillingen mange har om kanskje kommenterte ge gSchakselskap med nordmenns nyvunne dagens m dde ghe uemmene den my eeJørgen fles eekan myte. fleste medlemmene myte. De fleste medlemmene av De fleste medlemmene av sens bravader bravader snakker snakker om om de denoen. og og ventet, ven eDe her her kan kan vi veer snakke snakke om om Schakselskap har tatt seg Schakselskap har tatt seg men er age g og han har vrangfores ngen mange har om kansk emyte. kommen er ee-k par er vrangforestillingen mange har om kanskje kommenterte partier iier vrangforestillingen vrangforestillingen mange mange har har om om kanskje kanskje kommenterte kommenterte partier partier iav iav my e De fleste fles medlemmene med emmene av av sens bravader snakker om de og ven e her kan v snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her kan vi snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her kan vi snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her vi snakke om ve kommen Byav sa’s førs e velkommen til Byavisa’s første dor Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund en vrangfores ngen mange har om kansk e kommen er e par vrangforestillingen mange har om kanskje kommenterte partier i XABCDEFGHY sens sens bravader bravader snakker snakker om om de de og og ventet, ven e her her kan kan vi v snakke snakke om om m d e dem Men m h er ebarn er de nk uderende oka e s akkm øe velkommen ve kommen til Byavisa’s Byav sa’s første førs espa dor Jørgen Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund en velkommen velkommen til til Byavisa’s Byavisa’s første første dor dor Jørgen Jørgen Smedsrud Smedsrud Lund Lund en en Lillehammer Len ehammer Schakselskap Schakse skap møter mø eren S akk er som aanalyser anne noe man Sjakk er som alt annet noe man trekker rekker og og vinner. vmå nner Dette er en en kgod en laga av andre enn laugshandverkarar i byane. Nå oppgave Hv rekker og er emå er br kker spes eakk kraftig kraftig opp inneværende inneværende ve kommen Byav sa’s førs espalta, velkommen til Byavisa’s første dor Jørgen Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund man må være så veldig god til atreg man må være så veldig god til ange ana yser og fork arPaulnspalta, lange analyser og forklarin«aat nman eresse» for sDe akk Og kosm ske m dde måd ghe »m Mu -mø ehammer Schakse skap er Lillehammer Schakselskap møter Lillehammer Lillehammer Schakselskap Schakselskap møter møter mange mange millioner m oner mulige mu ge sjakktsCarlsen timer. mer Tilslutt T sTilslutt ser ser Morphy Morphy på på PaulPau kraftig opp inneværende kraftig opp inneværende kraftig kraftig opp opp inneværende inneværende nn ede med åopp vså nne seve ne ogkjent førs være så ve der gmu god åeåtilakk at man må være veldig til ååtil spa aaL lange ange analyser ana yser og og forklarinfork ar nat man man må være være så så veldig veldig god til lange og forklarinspalta, lange analyser og forklarinL Schakse skap Lillehammer Schakselskap møter mange m oner mu ssom akk --ååspalta, mange millioner mulige sjakktmer T sehammer uuLsanalyser ser Morphy på Pau --mø timer. ser Morphy på mange millioner mulige mange millioner mulige sjakkttimer. ser Morphy på Paultimer. Tilslutt ser Morphy på Paulkraftig opp inneværende kraftig opp inneværende akkspa Med Magnus Car sen slivet erk andrep ass med ns mu sjakkspalte. Med Magnus sterk andreplass, med minst mulig aat man må være så dge god at man må være så veldig god ååsen spalta, spa aTilslutt lange ange ana yser og og forklarinfork ar nmange mange millioner m oner mulige ge sjakktssjakkt-ør timer. mer Tilslutt T u«Om ser ser Morphy Morphy på på PaulPau og kke m ns de nye ans kgod ene som har dukke opp ehammer Schaksssesong. akkspa eehuske Med Magnus Car smen erk andrep ass med m ns mu gg -erer sjakkspalte. Med Magnus Carlsen sterk andreplass, med minst mulig sjakkspalte. sjakkspalte. Med Med Magnus Magnus Carlsen Carlsen sterk sterk andreplass, andreplass, med med minst minst mulig mulig opp ford de ker m øe de er opp fordi de liker miljøet, de er k ass ker fy er ve med hundre år er klassiker. fyller med. «Om hundre år er g e fornuf g rekk komp ser e å en gange as akkspa Med Magnus Car sen s erk andrep ass med m ns mu g sjakkspalte. Med Magnus Carlsen sterk andreplass, med minst mulig spille. Sist høst fikk vi en tilvekst ger for å s de med Hamsun spille. Sist høst fikk vi en tilvekst ger, men for å si det med Hamsun, fenomen s er de e noe om v k ggens m ne ord noe fr oversa opp ford de ker m øe de er opp fordi de liker miljøet, de er opp opp fordi fordi de de liker liker miljøet, miljøet, de de er rekk, rekk kan kan enhver enhver få få tanker anker om om at a sen sen med med et e forpint forp n uttrykk u rykk i ansikans ksesong. 8-+Rr-+k+( par er Car erfikk kke den mes spille. sp ehar Sist Skan sS høst høs fikk fikk vi vgått en en tilvekst veks ger, ger men men for for åford si det de med med Hamsun, Hamsun spille. spille. Sist Sist høst høst fikk fikk vi en en tilvekst tilvekst ger, ger, men men for for si det det med med Hamsun, opp ker m øe de opp de liker miljøet, de erer rekk enhver få anker om rekk, enhver få tanker om at sen med eåfordi forp nde unmed rykk ans k-akmed forpint uttrykk iHamsun, rekk, kan enhver få tanker om rekk, kan enhver få tanker om at sen sen med med et forpint forpint uttrykk iIyns iIansikansikansiksesong. sesong. sesong. sesong. sSist akk Norge gå fra marg fra førs ep assen akhar sjakk Norge fra være margin fra førsteplassen. IIIansiklynsjaksp ehar ssen høs fikk vvi en ger men for ååforpint ssi de med Hamsun spille. høst vi en tilvekst ger, men for ååfra si det Hamsun, rekk, rekk kan kan enhver enhver få få tanker anker om om at aatsen sen med eset forp uuttrykk rykk ans k-aksen med et uttrykk iIyns sesong. sesong. se skap sre den sesongs ar sfra skomp høs De for ener spa ep ass mer enn har har sjakk skan akk iimer Norge Norge gått gå fra ååOg ååveks være være margin marg nnet fra fra førsteplassen. førs ep assen Ienkende lynsjakhar sjakk sjakk i esom iNorge Norge Norge gått gått fra fra åvære åavære være være margin margin fra førsteplassen. førsteplassen. lynsjaklynsjakXABCDEFGHY sp ere på uskrev ke n våer og med spillere på ulike nivåer og med allting ade ng glemt», g em » skrev Hamsun. Hamsun be er mye krevende har s akk Norge gå fra å være marg n fra førs ep assen I yns har sjakk i gått fra å margin fra førsteplassen. lynsjakav av voksne voksne spiller, spiller, som har har bidratt bidratt det de ville v e vært vær å å skrive skr ve for for ingens ngens he en av å ha en norsk verdensHer L ehammer ever v på en sp ere på u ke n våer og med spillere på ulike nivåer og med spillere spillere på på ulike ulike nivåer nivåer og og med med tet, e og og selv se v den den langsomttenkende angsom de e og s b r for dette rett og slett blir for komplispennende sp eren eg har se av voksne sp er som har b dra v e vær å skr ve for ngens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens sp ere på u ke n våer og med spillere på ulike nivåer og med eken vvær den angsom enkende tet, og selv langsomttenkende dette de erett reeerner og slett ssom eslett blir b rbblir for for komplikomp -og tet, tet, og og selv selv den den langsomttenkende langsomttenkende dette rett og for komplidette rett og slett blir for komplioppfa som en sysse for nerder ken kom oren Asmund Neuoppfattet som en syssel for nerder ken kom junioren Asmund Neuav av voksne voksne spiller, sp er som har bidratt bnerder dra de ville vken ekom vært åden åfor skrive skr ve for for ingens ngens eog og se vun angsom enkende tet, og selv den langsomttenkende dette de rett re og og sslett esom blir rhar for for komplikomp -det XABCDEFGHY XABCDEFGHY verdenss vasser penger dyrker sse nvåkner sden aden us 7+-R-+-+p' oppfattet oppfa eeog som som en en syssel sysse for nerder ken kom junioren un oren Asmund Asmund Neuoppfattet oppfattet som en en syssel syssel for for nerder nerder ken kom junioren junioren Asmund Asmund NeuNeunom eresse for sp Og fakulik interesse spillet. Og et fakMen Men iulik mellomtiden me må må man man faktisk fak sk svær mange på verdensbas sfor m -og oppfa som en sysse for nerder ken kom un oren Neuoppfattet en syssel for nerder ken kom junioren Asmund Neumye mye til til miljøet miljøet både både sjakklig og og øyne. øyne Men her her heller he er en en oppgave oppgave mes er og amiljøet såpenbar vsjakklig ses på annen pMen ane Her dyrker vspør sklasse uuMen kkkom interesse nvåkner, eresse for for spillet. sp ei–e–Asmund Og Og et eeNeufakfakulik interesse interesse for for spillet. spillet. Og Og et fakfakPaulsen Pau sen og og spør spør «Er «Er det de ser sert. men han er noen hakk mye m øe ––som ssjakklig akk ger og øyne Men her he er en oppgave mye til miljøet ––eakk både sjakklig og øyne. heller en oppgave mye mye til tilvære miljøet –både –derfor både både sjakklig og øyne. øyne. Men Men her her heller heller en en oppgave oppgave uulik kher nvåkner, eresse for sp e«Er Og eet fakulik interesse for spillet. Og et Pau sen våkner og spør ––oppgave de Paulsen våkner, og spør «Er det sert. ser 8rnlqklnr( Paulsen Paulsen våkner, og og spør –akk–eaasse «Er «Er det det sert. sert. bauer på andrep ass k asse 3fakbauer på andreplass 3, til å å være noe noe som som mange mange er oppoppmye m øe – både s akk g og øyne Men her he er en oppgave mye til miljøet – både sjakklig og øyne. Men her heller en Pau sen våkner og spør – «Er de Paulsen våkner, og spør – «Er det ser sert. Dagens komba an er er Lars Er k Brobakken som hv og Ha s n bauer bauer på på andreplass andrep ass i klasse k 3, 3 til å å være være noe noe som som mange mange er er oppoppbauer bauer på på andreplass andreplass i i klasse klasse 3,33, til til å å være være noe noe som som mange mange er er oppoppSist S s helg he g arrangerte arranger e klubben k ubben en en um er baser på emp r nybetum er, basert på empiri, at nybesk e me om de å få den å gå skille mellom det å få tiden til å gå, oner av mennesker sp er s akk bauer på andrep ass k asse bauer på andreplass i klasse 3, å være noe som mange er opptil å være noe som mange er oppsosialt. Lasse Skaansar, Lars Erik også denne øse g for mange sosialt. Lasse Skaansar, Lars Erik til, også denne løselig for mange, v De e hand er kke om en m øe og de sos a e og pres aS s he g arranger e k ubben en Sist helg arrangerte klubben en tum um er, er basert baser på på empiri, emp r at a nybenybeSist helg arrangerte klubben en Sist helg arrangerte klubben en tum tum er, er, basert basert på på empiri, empiri, at at nybenybemitt m trekk?». rekk?» Men Men virkeligheten v rke ghe en er er en en annen. annen 8-+-+-+-k( 8-+-+-+-m k ( bedre enn verdense en for øvr gubben sos aMen Lasse Skaansar Lars Er kannen også denne øse gpå for mange sosialt. Lasse Lars Erik til, også denne løselig for mange, 6-q-r-+p+& sosialt. sosialt. Lasse Lasse Skaansar, Skaansar, Lars Lars Erik Erik til, til, også også denne denne løselig løselig for for mange, mange, Sist S sSkaansar, helg he garrangerte arranger eøyne klubben k en en um er baser på emp reeble a numnybetum er, basert empiri, at nybem rekk?» mitt trekk?». vMålet rke ghe en er en annen Men virkeligheten er en annen. mitt mitt trekk?». trekk?». Men virkeligheten er en annen. Men virkeligheten er en annen. mens Ingeborg Ny and bmange nummens Ingeborg Nyland ble numtatt ade av. av Målet Må eSkaansar, med med denne denne spalta spa afem blir bok rblir sos atatt Lasse Skaansar Lars Er også denne øse gSapiens, for sosialt. Lasse Lars Erik til, også denne løselig for mange, m rekk?» mitt trekk?». Men Men virkeligheten v rke ghe en er er en en annen. Søderho m som svar I m ne he er Ha s e n er en ungdom på mens mens Ingeborg Ingeborg Nyland Ny and ble b numnuma av Må e med denne spa a b r tatt av. med denne spalta blir mens mens Ingeborg Ingeborg Nyland Nyland ble numtatt av. av. Målet Målet med med denne denne spalta spalta blir weekendturnering weekend urner ng som som trakk rakk femti gynnere gynnere eller e er hjemmespillere h emmesp ere og og det de å å gjøre g øre det de Homo Homo Sap ens u fra e a de kan foru se n n7pppppppp' mens Ingeborg Ny and b e nummens Ingeborg Nyland ble numa av Må e med denne spa a b r tatt av. Målet med denne spalta blir Brobakken, Bjørn Restad og Per og som nhint, ema kken kke Brobakken, Bjørn Restad og Per og som hint, tematikken ikke ulik genu nvvvpar sat akk nørn eresse som har sog oner mer ker enn åkkulik weekend urner ng som rakk fem gynnere etematikken er hge emmesp weekendturnering som trakk femti gynnere eller hjemmespillere weekendturnering som som trakk trakk femti femti gynnere gynnere eller eller hjemmespillere hjemmespillere Selv Se iweekendturnering mine m ne aktive ak ve år år som turneurneXABCDEFGHY XABCDEFGHY Og aen ene overføres på TV2 Brobakken, Brobakken Bjørn B Restad Res og og Per Per og som som hint, hhkke nhint, tematikken ema kken kke ulik uuseg Brobakken, Bjørn Restad og Per og som ikke Brobakken, Bjørn Restad og Per og som tematikken ikke ulik weekend urner ng som rakk fem gynnere ev emmesp ere som trakk femti gynnere eller hjemmespillere :Dagens sjakkspillere :Dagens sjakkspillere Se m ne ak ve år urneSelv mine aktive år som turneSelv imine mine aktive år som turneSelv mine aktive år som turnese men ngen med ve bes år mer re ro akk vise meningen med livet består mer tre itre rojalsjakk. Brobakken, Brobakken Bjørn B ørn Restad ad og og Per Per og og som som hint, htenkende nro tematikken ema kken ikke kke ulik ui en kere :Dagens :Dagens sjakkspillere sjakkspillere Selv Se v iivoksne m aktive ak ve år år som som turneurnefspredd or og Lars Er khe en ead dre mann på 23 Som har unoen vikke khbevege ååvise vååiweekendturnering se aase men ngen med ve bes år mer aaro ssDagens akk åådeltakere at meningen med livet består mer tre ibegge rojalsjakk. vise at meningen meningen med med livet livet består består mer mer tre iee2. irojalsjakk. rojalsjakk. rojalsjakk. 7ppp-+-+-' 7z p pz p -+-+-' 5pp+p+-+-% de akere fra he eRes øs ande noe genere er noen måneder en deltakere fra hele østlandet, noe generelt, etter noen måneder de eOppgave såka enkende menneske dette såkalt gen for fly eaatfra sne akkbr kker ååvise vvise men ngen med ve bes ården mer re aDagens smennesket, akk at meningen med livet består mer tre iSvart Hoen er menn som har Hoen er voksne menn som har den førs ere Svar rekker og vemåneder nner den første. Svart trekker og vinner seg som en farso men råkke på en sykke eDagens er de akere fra e øs ande noe genere er noen måneder en hele østlandet, noe generelt, etter noen måneder i en deltakere deltakere fra fra hele hele østlandet, østlandet, noe noe generelt, generelt, etter etter noen måneder måneder i i en en ringsspiller r ngssp er regnet regne jeg eg sjelden s e den Oppgave 2 Dagens tema ema er er Spor skana en g r s akken k ærHoen Hoen er er voksne voksne menn menn som som har har den den første. førs e Svart Svar trekker rekker og og vinner v nner Hoen er voksne menn som har Hoen er voksne menn som har den første. første. Svart trekker trekker og og vinner vinner de akere fra he e øs ande noe genere e er noen deltakere fra hele østlandet, noe generelt, etter noen måneder i en r ngssp er regne eg s e den ringsspiller regnet jeg sjelden Oppgave 2 ema er Oppgave 2. Dagens tema er ringsspiller regnet jeg sjelden ringsspiller regnet jeg sjelden Oppgave Oppgave 2. 2. Dagens tema tema er er av mer enn å bruke musk er preI an edn ng k ubbens 95-års av mer enn å bruke muskler, preI anledning klubbens 95-års 6-+-+-+-+& Hoen Hoen er er voksne voksne menn menn som har den førs eanledning Svar rekker ogmeg v95-års nner den første. Svart trekker og vinner sitter selvsagt foran sitter selvsagt foran ringsspiller rav ngssp er regnet regne jeg eg sjelden shar eer den Oppgave 2enke Dagens ema 2.stor Dagens tema ereren med kvan esprang denne vmusk nsom eren Og for en noe avdanke fyr som 8-+-+n+k+( 8-+-+n+k+( av av mer mer enn enn åoner åtil bruke bruke muskler, er prepreIer IOppgave anledning edn ng klubbens kor ubbens 95-års av av mer mer enn enn åofte åofte bruke bruke muskler, muskler, prepreIan Ifor anledning klubbens klubbens 95-års 95-års sitter sitter selvsagt selvsagt ofte ofte foran foran som dekkes av Byav sa på nyhe ss akk ubb får s or fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. har har anlegg an egg for – – å å tenke. av mer enn å bruke musk preI an edn ng k ubbens 95-års mer enn å bruke muskler, preI anledning klubbens 95-års bidratt betydelig til miljøet siste bidratt betydelig miljøet siste hur g hurtig. mer om den norske ku uren og musk for å gå på sk Men som som som dekkes dekkes av av Byavisa Byav sa på på nyhetsnyhe ssjakklubb, s akk ubb får får s fremgang. fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. mange mange millioner m trekk. rekk Der Der ser ser oppgaver med få br kker og resu oppgaver med få brikker, og resulkommen pub s e bidratt b dra betydelig be yde g til miljøet m øe siste s s e hurtig. hur g bidratt betydelig til miljøet bidratt betydelig til miljøet siste hurtig. hurtig. 6-+-+-+-+& 6-+-+-+-+& som dekkes av Byav saDer på sakk ubb får sbr orkker fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, stor fremgang. mange m oner rekk Der ser mange millioner trekk. Der ser oppgaver oppgaver med med fåfåeble brikker, br kker og og resulresu - 4-+-PpPQ+$ mange millioner trekk. Der ser mange millioner trekk. Der ser oppgaver med brikker, og resuloppgaver med få brikker, og resulub eum efår Norges verdensjubileum, ble Norges verdenssen ere Lasmen ehammer skap sentere Lillehammer Schakselskap bidratt b dra betydelig be yde gde til miljøet m siste ssiste snyhe eser gsgar hurtig. mange millioner m oner trekk. rekk Der oppgaver oppgaver med med få brikker, og og resuler den en var ser sp eser en sann ede på en manna eum ble bb Norges Norges verdensverdenssentere sen ere Lillehammer L ehammer Schakselskap skap jubileum, jubileum, Norges Norges verdensverdenssentere sentere Lillehammer Lillehammer Schakselskap Schakselskap en computer, men spillet en computer, men spillet ass På nyåre ar eSchakse keSchakse ubb urneRyk ene er afå man må ha sresu akk plass. På nyåret startet klubbturneRyktene sier at man må ha sjakk Min Mhur nub start sRyk på på de eat pedagogiske ske Men åOg bus bedre og åutviklet fors åøe noe ub eum bble epedagog Norges verdensjubileum, ble Norges verdenssen ere L skap sentere Schakselskap sesong. Og som har seg sesong. Og som har utviklet seg en en computer, computer, men men spillet spillet 5+-+-+-+-% nordmenns forho dehammer sden ne enere s7+-+-Rp+p' akksp er man sos aman og ser plass. ppmange ass På På nyåret nyåre startet ssspre eSchakse kfor ubb urneRyktene ene sier ss kan er afå man man må ha ha sjakk sha akk plass. På På nyåret nyåret startet klubbturneRyktene Ryktene sier at man man må må ha ha sjakk man forsk eLillehammer en på den menneskeajubileum, etatet rem serdette Oppgave 2må ser vr en man forskjellen på den mennesketatet remis. Oppgave 2sen ser vrien 7+-+-t R p+p' På den oka enyåret fron en har deubb sesong. sesong Og som som har har utviklet u kklubbturneseg seg sesong. Og som har utviklet seg sesong. Og som har utviklet seg XABCDEFGHY XABCDEFGHY pplass. ass På nyåre svstartet ar kklubbturneurneRyk ene ssier er aat må ssjakk plass. På startet klubbturneRyktene sier at man må ha sjakk man man forskjellen forsk e en på på den den menneskemennesketatet a e remis. rem s Oppgave Oppgave 2 2 ser ser vrien vr en man forskjellen på den menneskeremis. Oppgave 2 ser vrien man forskjellen på mennesketatet remis. Oppgave 2 ser vrien og og ikke kke minst m ns spre en en generell genere stjerne s erne Magnus Magnus Carlsen Car invitert nv er til sesong. sesong Og Og som som har har utviklet u v k e seg seg XABCDEFGHY XABCDEFGHY man forsk e en på den menneskea e rem s Oppgave 2 ser vr enakk man forskjellen på den mennesketatet remis. Oppgave 2 ser vrien fra m n a e s ske h mme og og ikke kke minst m ns spre spre en en generell genere stjerne s erne Magnus Magnus Carlsen Car sen invitert nv er til og og ikke ikke minst minst spre spre en en generell generell stjerne stjerne Magnus Magnus Carlsen Carlsen invitert invitert til tilU gangspunk e for d ngs5PPP-+-+-% 5z P P -+-+-% rksine ngen opp denne gang ny s akkspa akkspa derfor må eg ringen opp, denne gang nytt en sjakkspalte, derfor må jeg pros ek kfremfor gsmu her en oppprosjekt forsiktig, såsåeeher en oppav komp eks een en som skapes av og kke m ns spre en smen erne Magnus sen nv er og ikke minst spre en generell stjerne Magnus Carlsen invitert til har sine røtter ien en helt har sine røtter idenne en helt sjakklig på måte som gjør en sjakklig på en måte som gjør en og vglede ghe en av åmåte få sende den Isgenere s3+-+-P-+P# nut, ser ander dCar sse dre -må ringen rPz ngen opp, opp denne gang gang iisjakk nytt iiut, en en sjakkspalte, sfors derfor må må jeg eg ringen ringen opp, opp, denne denne gang gang iny i nytt nytt nytt ien ier en en sjakkspalte, sjakkspalte, derfor derfor må må jeg jeg lige ge hjerne hakkfes erne og og en en computer. compu er Når Når umo men men med med en en smule ederfor logikk, og kk løseøsehar har sine røtter røtter i i en en helt helt s va på Fagernes sjakklig svær akk g på på en en måte må e som som gjør g ør en sjakklig på en som gjør en sjakklig på måte som gjør en r ngen opp denne gang ny en s akkspa e derfor må eg ringen opp, denne gang i i en sjakkspalte, derfor ge h erne og en compu er Når u men med en smu e og kk øselige hjerne og en computer. Når ut, men med en smule logikk, løselige hjerne og en computer. Når ut, men med en smule logikk, løselige hjerne og computer. Når med en smule logikk, løseg ede for for det de tankeunivers ankeun vers akk byen byen sist s s sommer. sommer Med Med simuls mu -jeg sjakklig s akk g på på en en måte må e som som gjør g ør en en 4-+-+-+-+$ lige ge hjerne h erne og og en en computer. compu er Når Når ut, u men men med med en en smule smu e logikk, og kk løseøse6-+-p-+pL& 6-+-z p -+pv L & glede g ede for for det de tankeunivers ankeun vers sjakk s akk byen s s sommer Med s mu byen sist sommer. Med simulglede glede for for det det tankeunivers tankeunivers sjakk sjakk byen byen sist sist sommer. sommer. Med Med simulsimulformat forma som som har har slått s å an an hos hos medmedtøyle øy e min m n trang rang til å å uttrykke u rykke meg, meg gave. gave Dette De e er er en en noe noe lang ang variant, var an k ( 8-+-+r+-m 8-+-+r+-k( denne enke he en er noe anne e gtid. ede de ankeun vers smedakk glede for det tankeunivers sjakk byen strang ser sommer Med ss meg, mu -knappen er a d e n ganske s or byen sist sommer. Med simulhalvgammel sjakkromantiker halvgammel sjakkromantiker glad. de ejeg perspek ve går sen akken ene ensn åerne se m ns mu gmeg, forma som har sog åslått an hos medøy e2må mvil rang åho uhurtigsjakkrykke meg format som slått an hos medtøyle min til en åholde uttrykke format format som som har har slått slått an an hos hos medmedtøyle tøyle min min trang trang til til åholde åholde uttrykke uttrykke meg, meg, jeg eg kaster kas er et efor blikk bhar kk på på en en stilling, sgglad. ng lig. ghvor Hvit Hv vil vmin gjerne gnng erne holde ho de remis, rem k k ( ( 8-+-+r+-m 8-+-+r+-m annen tid. Sjakkens annen Sjakkens L ehammer Schakse skap mø e halvgammel ha vgamme sjakkromantiker s akkroman ker glad. ad halvgammel sjakkromantiker glad. halvgammel sjakkromantiker glad. forma som har s å an hos øy e m rang å u rykke meg format som har an hos medtøyle trang til å uttrykke 4-+-+-+-+$ 4-+-+-+-+$ eg kas er e b kk på en s ng jeg kaster et blikk på stilling, g Hv v g de rem lig. Hvit gjerne remis, 8-+-+r+-k( jeg kaster et blikk på en stilling, kaster et blikk på en stilling, lig. Hvit vil gjerne remis, lig. Hvit vil gjerne remis, annen annen tid. tid. Sjakkens Sjakkens Diagram D ag am 2 2PP-+-+-K" fak sk kan være og spes e den anoppv og en hur gs akkfaktisk kan være, spesielt den tanoppvisning og halvgammel ha vgamme sjakkromantiker s akkroman ker glad. g ad jeg eg kaster kas er et e blikk b kk på på en en stilling, s ng lig. g Hvit Hv vil v gjerne g erne holde ho de remis, rem s D ag am 2 Diagram 2 Hv t; Lars Er k Brobakken Svart: Ha ste n Søderho m ! d4 e5 Diagram 2 Diagram 2 fak sk kan være og spes e den anoppv sn ng og en hur gs akkfaktisk kan være, og spesielt den tanoppvisning og en hurtigsjakkfaktisk faktisk kan kan være, være, og og spesielt spesielt den den tanoppvisning tanoppvisning og og en en hurtigsjakkhurtigsjakkemmene Man s ar e med ynsog he er br nge oppgave lemmene. Man startet med lynsog heller bringe oppgave til, men men stillingen s ngen er er oversiktlig. overs k g Hvit Hv ha De e s akkbre e komb ner med D ag am 2 Diagram 2 fak sk kan være og spes e den anoppv sn ng og en hur gs akkfaktisk kan være, og spesielt den tanoppvisning og en hurtigsjakkOg det sier noe om sjakken som Og det sier noe om sjakken som Norge en ys der mø eakken De nes esom av dem Derfor bør e oppgave menemmene Man sEm ar med ynsog he er br nge enaen oppgave lemmene. Man startet med lynsog heller bringe en oppgave til, til, lemmene. lemmene. Man Man startet med med lynslynsog og heller heller bringe bringe oppgave oppgave til, til, sknapp av sø v med e hempe ser ser jeg eg kanskje kansk enoen noen noen få fåakken naturlige na ur ge men men hvordan? hvordan? 3+-+-+-+-# manns erke opp med rear CerkeOg Og det de sier sjeg er noe noe om som som Og Og det det sier noe noe om om sjakken som Man sstartet enaturlige med ynsog he er br en oppgave lemmene. Man startet med lynsog heller bringe ser eg kansk eom noen få na ur ge ser jeg kanskje få naturlige men hvordan? men hvordan? 5+q+Pn-+-% n -+-% ser jeg kanskje noen få naturlige ser jeg kanskje noen få naturlige men men hvordan? hvordan? opprinnelse er uklar og opprinnelse uklar og sos den hør stil akkma ch mo ssos ormes erko ega sosiale siden tilhørighet til sjakkmatch mot stormesterkollega Og de ssier er noe om ssjakken som Og det sier noe om som ser ser eg kanskje kansk esjakken noen noen få få ur ge men hvordan? men hvordan? opprinnelse opprinnelse er er uklar uklar og og p -+-t r p' 7p-p-+-rp' 7z p -z -z p p -+-t r r p' p' 7z 7z p p Jeg m semmene Ha sstilhørighet esjakken nghe for åna sp e5+q+Ps de e-z spon an u-+-t en ange de er forsosiale sos aastillingen, eeenker siden ssfortsatte den tilhørighet hør ghe til sjakksakk akkmatch ma ch mot mo stormesterkollega sakkm ormes erko ega sosiale sosiale siden siden tilhørighet til sjakksjakkmatch match mot mot stormesterkollega stormesterkollega akk for sa e med hur gs og s k a eseren får noe å bryne seg jakk, fortsatte med hurtigsjakk og slik at leseren får noe å bryne seg trekker rekker og og vinner. v nner s ne s akkbr kker skaper ma ema3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# 7p-p-+-rp' sos a e s den hør ghe s akkma ch mo s ormes erko ega sosiale siden tilhørighet til sjakkmatch mot stormesterkollega miljøfaktor og mangfold at to av miljøfaktor og mangfold at to av 1+-+-+-+-! ha våre s år re s ore s akkbeg nesker mø e opp s øe jakk, akk fortsatte for sa e med med hurtigsjakk hur gs akk og og slik s k at a leseren eseren får får noe noe å å bryne bryne seg seg jakk, fortsatte med hurtigsjakk og slik at leseren får noe å bryne seg jakk, med hurtigsjakk og slik at leseren får noe å bryne seg rekk s ngen og regner på trekk i og regner litt på zov kmtrekk som ok sog erke 4med 5og på miljøfaktor m øfak or og og mangfold mangfo dpoeng at ahurtigsjakk to oek av miljøfaktor miljøfaktor og og mangfold mangfold at toav to av av akk for sa eDet med gs akk og s Predojavic, kPredo eseren får noe seg fes e for d ngs e e er jakk, fortsatte slik atamen leseren får noe ådette bryne seg trekk rekk iøfak stillingen, sstrides. ngen og og regner regner litt på ier og regner litt påog trekk igang stillingen, og regner litt på øe kan Men ob eBork Predo av eble dedette orårmiljøet kan gi. Men objektiviteBorki Predojavic, ble dette fjorårm or mangfo aat o av miljøfaktor og mangfold at to av XABCDEFGHY XABCDEFGHY de lære strides. er de lære Det er trekk rekk ihvor stillingen, sstillingen, ngen og regner regner litt på på bered De fak sk en ng Eng und-gamb knap noen sp -eorår2PPPPPPPP" miljøet m øe kan kan gi. ggav Men Men iiåpn objektiviteob ek vvpå eBorki Bork cchelt ble bbchelt eble dette de eeåfjorårffbryne miljøet miljøet kan kan gi. gi. Men Men idhur iobjektiviteobjektiviteobjektiviteBorki Borki Predojavic, Predojavic, ble fjorårfjorårXABCDEFGHY XABCDEFGHY er nå gang med avs uog ende angpå Denne avav en he annen karaker nå inå med avsluttende langpå. Denne av en helt annen karakde de lære lære strides. strides. Det Det er er 4-+-w 4-+-QP+-+$ Q P+-+$ ske mu ghe er en annen veranhenge Anhenge kan vera e m øe kan g Men ob ek v eBork Predo av b e de f orårmiljøet kan gi. Men i Borki Predojavic, dette fjorårdisse disse er er tidlig tidlig i i tyveårene, tyveårene, og og at at de de venhe er Magnus Car sen er er nå nå i gang gang med med avsluttende avs u ende langangpå. på Denne Denne av av en en he annen annen karakkaraker nå i i gang gang med med avsluttende avsluttende langlangpå. på. Denne Denne av av en en helt annen annen karakkarakdem God h u pe av genere e dem. Godt hjulpet av generelle p -+-v L -+& 6-z 6-p-+-L-+& p p -+-v -+-v L L -+& -+& 6-z 6-z XABCDEFGHY XABCDEFGHY n runder Em r er en av flere d sse er d g yveårene a de disse er tidlig i tyveårene, og at de disse disse er er tidlig tidlig i i tyveårene, tyveårene, og og at at de de er nå gang med avs ugenerelle ende angpå Denne avfor enfor he annen karaker nå idmå gang med avsluttende på. Denne av en helt annen karakdem. dem Godt God hjulpet hgimå umå pe av av genere elangdem. Godt hjulpet av generelle dem. Godt hjulpet av 2-+-+-+K+" 2-+-+-+K+" 6-p-+-L-+& tens ens navn navn må må nevnes nevnes at agenerelle god god fysikk fys kk ets e er sets høydepunkt høydepunk for for mange mange sjakks men akkdtens sse er yveårene og a de de disse er tidlig tyveårene, og at xabcdefghy dem God h u pe av genere e dem. Godt hjulpet av generelle er den Svar ofrer en bonde mes for å forv rre hv Men om hv a dr ens navn navn må nevnes nevnes at a god god fysikk fys kk ets e s høydepunkt høydepunk for mange mange sjakks akktens tens navn navn nevnes nevnes at at god god fysikk fysikk ets høydepunkt høydepunkt for mange mange sjakksjakkidag to hovedteorier; at idag to hovedteorier; at par er Hv s år ma er e over men partier. ter. Hvit står materielt over, 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( o e er re ekk er den De finnes flere mu ge ens navn må nevnes a god fys kk e s høydepunk for mange s akktens navn må nevnes at god fysikk ets høydepunkt for mange sjakkto to andre andre er er mer mer som som meg, meg, i i en en mer mer ska de ahovedteorier; på menyen To sat ore Her øse kke idag to to hovedteorier; at par er ter. eren Hvit Hv står materielt ma er eer enke over, men men partier. partier. ter. ter. Hvit Hvit står står materielt materielt over, over, men men vurderinger vurder nger av av stillingen, sav ngen minimem mekidag ubben som er på veg opp 1RNLQKLNR! ovurderinger andre er mer som meg en mer to andre er mer som meg, ioner en to to andre andre er er mer mer som som meg, meg, imer en en mer mer par er er Hv snø år ma eover over men partier. ter. Hvit står materielt over, men 8-+-+-+-+( 3+-+-+-+P# 3+-+-+-+P# vurder nger av sav ngen nnOg meav stillingen, minimevurderinger minimevurderinger av stillingen, minimeog og sjakklige akk ge prestasjoner pres as går går hånd hånd entusiaster. en us as erstogår opartier. andre er mer som meg en mer to andre er mer som meg, iim en mer vurderinger vurder nger av stillingen, sstillingen, ngen minimem n hånd mehar se ngen før kan forv rr ngen b5+-+-+-+-% e8-+-+-+-+( fak um Se vfribønder enker eg a truer og ssåpn akk ge pres as oner går hånd en us as er og sjakklige prestasjoner går hånd entusiaster. og og sjakklige sjakklige prestasjoner prestasjoner går går hånd hånd entusiaster. entusiaster. 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 8R+-+-+-s 8R+-+-+-n( n ( 5+-+-+-+-% svar har o fr bønder som ruer svart har fribønder som truer s akk rekk enn a omer un verse 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! og s akk ge pres as oner går hånd en us as er og sjakklige prestasjoner går entusiaster. støvete fase av livet. Men gleden støvete fase av livet. Men gleden sjakk har Indisk opprinsjakk har Indisk opprinn ernas ona e urner nger med men med å enke kan man oppnå svart svar har har to o fribønder fr bønder som som ruer svart svart har har to to fribønder som som truer truer rer rer jeg eg antallet an a e varianter. var an er Intuisjon In u s on ehammer er ngen sdonerer orby støvete sL øve ehar fase fase av livet. ve Men Men gleden ger eden fase av livet. Men støvete fase av livet. Men gleden sjakk sjakk har Indisk Indisk opprinopprinsvar har ostilte fr bønder ruer svart har toakkåpn fribønder truer rer eg an aav enoe var an er In uIn sverdenson rer jeg antallet varianter. Intuisjon rer jeg antallet varianter. Intuisjon rer jeg antallet varianter. Intuisjon 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' hånd noe Norske verdensS høs med aglag hånd, noe vår Norske verdensSist høst stilte vi med tosom lag støvete sstøvete øve eeg fase av livet. ve Men Men gleden ggleden eden rer rer jeg antallet an asjakken evår varianter. var an Intuisjon sden on øsn ngen bfase rviktig aav kvår en bok med sunne nger hånd verdensS ssååS høs ssinn eeog vvP+" med oosom iimiljøet hånd, noe vår Norske Sist stilte vi med to lag iiag iobservere hånd, hånd, noe vår vår Norske Norske verdensSist Sist høst høst stilte vi med med toto lag i xabcdefghy 2-+r+-PP+" P Sem fina ene er nå sp og den gå nn og forvand eo Semifinalene er nå spilt, og iustor den med gå inn og bli forvandlet til vverdense kan Og aer omer er 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' hånd noe vår Norske verdenssgå høs sP eP vvi med iieller hånd, noe Norske verdensSist høst stilte vi med to lag iitil over miljøet og like stor over og sjakken like stor en sam eubben hvorav en undre Hv og v-+$ nner forSem fina ene er nå sp og med ååhøst nn og bbp forvand eag Semifinalene nå spilt, og iog den med gå inn og bli forvandlet til 4-+P+-z 4-+P+-P-+$ Semifinalene Semifinalene er er nå nå spilt, spilt, og i2-+r+-z iden den den med med årekker åklubblag gå gå inn og bli bli forvandlet forvandlet til er er faktisk fak sk et enoe vfina kvår ger element eNorske emen iverdenssjakk, spå akk nelse eller kinesisk. nelse kinesisk. s akksammenheng men hygge ge En anner edes oppgave For over over miljøet m øe og og sjakken s akken like ke stor s or over over miljøet miljøet og og sjakken sjakken er er like like stor 7+-+-+qz 7+-+-+qpk' k' Sem ene nå sp og den med å gå nn og b forvand e Semifinalene er nå spilt, og i med å gå inn og bli forvandlet til -+$ 4-+P+-z er fak sk e v k g e emen s akk er faktisk et viktig element i sjakk, er er faktisk faktisk et et viktig viktig element element i i sjakk, sjakk, nelse nelse eller eller kinesisk. kinesisk. xabcdefghy xabcdefghy NM for k ubb ag på Fagernes NM for på Fagernes. mes er er e evende bev s mester er et levende bevis på. over m øe og s akken er ke s or over miljøet og sjakken er like stor P -+$ 4-+P+-P-+$ 4-+P+-z er fak sk e v k g e emen s akk er faktisk et viktig element i sjakk, Ha s e n A keve g r rekke meg en v ss g ede de yder på krea v NM for k ubb ag på Fagernes NM for klubblag på Fagernes. mester mes er er er et e levende evende bevis bev s på. på NM NM for for klubblag klubblag på på Fagernes. Fagernes. mester mester er er et et levende levende bevis bevis på. på. øvers e gruppa ho d urner ngsfaDronn ng Om hv kan h ndre øverste gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan hindre både små og ufa e g mange Så 6-+-+-t 6-+-+-r-+& r -+& NM for k ubb ag på Fagernes NM for klubblag på Fagernes. mes er er e evende bev s på mester er et levende bevis på. hos oss alle. hos oss alle. S avanger dere er åre s høydeser 1+-+-+-m 1+-+-+-K-! K -! øverste øvers emed gruppa gruppa holdt ho d turneringsfaDronning. Dronn Om Om hvit hvdet kan kan hindre h ndre gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan øverste gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan hindre og den ualle. es ennom ær ngngsfaogngsfaog den utvikles gjennom læring og 6-+-+-t 6-+-+-t r r -+& -+& de ru ner e ng er ng den mu gens for mennesker en fe es nlæring eresse hos hos oss oss alle. aøverste eaalle. hos hos oss oss øvers evgruppa gruppa ho durner urner Dronn Om hv kan hhindre øverste holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan hindre og og den den utvikles ualle. vvfor es gges ær ng og og og den læring og og den utvikles gjennom læring og 6-+-+-r-+& Resu mess kan de passeres Resultatmessig kan passeres hos oss ekksiste hos oss og og den den utvikles uutvikles ksgjennom gjennom ggjennom ennom ær ng og og 3z P+Q+P+q# eSom Den har øvr gennom en ek ng Budapes -gamb 1de d4 Sf6 Resultatmessig Resu aavvmess gges kan kan det passeres passeres iindre Resultatmessig Resultatmessig kan kan det det passeres passeres de nner han men hvordan dette vinner han, men hvordan vor O Mor en Skoghe mspå på voritt Ole Morten Skogheim på 6-+-+-z 6-+-+-p-+& p -+& Som nevnt nevn im sMor eMorten spalte, spa esunnere spilles splæring es De eResultatmessig er de enk eghan øyeb kke hvordan ska vår menneske ge P P+Q+P+q# Resu av mess kan de passeres kan det passeres ii i punk med VM-ma chen novemde ee vinner nner han, han men men hvordan hvordan voritt vor Ole O eeO Morten en Skogheim Skoghe m på åå3PP+Q+P+q# åånP dette vinner han, men hvordan dette vinner han, men hvordan voritt voritt Ole Ole Morten Skogheim Skogheim på på å3z ådette erfar ng erfaring. 3z 3PP+Q+P+q# P P+Q+P+q# enke men hvem bryr seg om g r e god ø Som formann de e nner men hvordan dette vinner han, men hvordan vor e Mor en Skoghe m på å voritt Ole Morten Skogheim på å erfaring. erfar ng erfaring. erfaring. XABCDEFGHY Denne Denne første førs e spalta spa a blir b r mulimu stillhet, s he men men dette de e er er først førs og og xabcdefghy xabcdefghy 5+-+-+-s 5+-+-+-n-% n -% erfar ng erfaring. c4 e5 men da s år spr ngeren bedre på f6 enn på g8 og kan gå g4 Denne Denne første førs e spalta spa a blir b r mulimu stillhet, s he men men dette de e er er først førs og og Denne Denne første første spalta spalta blir blir mulimulistillhet, stillhet, men men dette dette er er først først og og 5+-+-+-s 5+-+-+-s n n -% -% snub e kap a mo Jan Magne g øres de ? snuble kapitalt mot Jan Magne gjøres det? d sse dager kan da urner ngen i h2disse dager kanidatturneringen i erne or en ere seg en s k sye s akkpar U gangss ngen er Denne førs ehar spa apmer bav rmulimu -gjøres sggjøres he men de eP førs og og Denne første spalta blir stillhet, men dette erer" først Men det trenger mer av Men det klubben trenger mer av 5+-+-+-n-% ber hvor eg forven er ahar Magnus snuble snub ekklubben kapitalt aom mot mo Jan Jan Magne Magne gSvar øres det? de ?sos snuble snuble kapitalt mot mot Jan Jan Magne Magne gjøres det? det? Magnus Magnus Carlsen Car sen har har forøvrig forøvr 2-+-+-+-P" Hva Hva strides rkap des om om er er hovedsahovedsaKMen eangr ven ynder åkapitalt som her er de ass dem? rekker og v snner Men de ubben renger mer det klubben trenger mer av Men Men det det trenger trenger mer av av snub ekklubben kap aer mo Jan Magne øres de ?sosial snuble kapitalt mot Jan Magne gjøres det? Magnus Car sen forøvr gg2-+-+-+-z Magnus Carlsen forøvrig 5+-+-+-z 5+-+-+-Pp% P p% Magnus Carlsen har forøvrig Magnus Carlsen har forøvrig Hva de ssmer rklubben des er hovedsaHva det strides hovedsaP " 2-+-+-+-z fremst frems en en sosial satsing sa ng fra fra klububgens gens mer mer informativ nforma enn enn morsom, morsom Men de ubben renger mer av Men det klubben mer av Magnus Magnus Carlsen Car sen har forøvrig forøvr g2-+-+-+-z P 2-+-+-+-P" og pe bonden på e5 fremst frems en en sosial sos aa satsing sa ssa ng fra fra klubkk" ubgens mer nforma vven enn morsom gens mer informativ enn morsom, fremst fremst en en sosial satsing satsing fra fra klubgens gens mer informativ informativ enn enn morsom, morsom, S ubrud men berge rem sen og Stubrud, men berget remisen og Kalmykia Ka myk asjakk for for åsom åeinformativ finne finne en verdig verd gmorsom ne aer ende komp eks etrenger ?k den samme hver gang og man kan 8-+rk-l-+( frems en sos aQ sform, ng fra kklububfremst en sosial satsing fra klubgens mer nforma vhar gens mer enn morsom, er kvinner som spiller sjakk –remisen om er kvinner som spiller sjakk –enn om Car sen pen pakker V shy Anand Stubrud, S ubrud men men berget berge remisen rem sen og og Stubrud, Stubrud, men men berget berget remisen remisen og og etter e er sin s n siste s s turnering urner ng den den høyhøyke g om s akk er u v e fra de mange men organ ser form kelig om er utviklet fra det mange, men i organisert a e se v meg Og a noen også er er kvinner kv nner som som spiller sp er sjakk s akk – – om om kvinner spiller sjakk – om er kvinner som spiller sjakk – om XABCDEFGHY S ubrud men berge rem sen og Stubrud, men berget og 4-+-+-Q-+$ 4-+-+-w -+$ 4-+-+-w 4-+-+-w Q Q -+$ -+$ e er s n s s e urner ng den høyetter sin siste turnering den høyetter sin siste turnering den høyetter sin siste turnering den høykelig ke g om om sjakk s akk er er utviklet u v k e fra fra det de mange men organ ser form mange, men i organisert form, bens bens side, de og og målt må ut fra fra det de perpermen den ska es over dbes men den skal utvikles over tid. er kvinner nner som som spiller sp sjakk somsp akk –over –iover om om 4-+-+-Q-+$ etter ekv er sin sville nen siste s3ska sdet enå turnering urner ng den den høyhøy2er dxe5 Sc6 e4 Se er eg goad bønder Og hv emå spr ngeren bens bens side, ssSom de og og målt må ut uu fra fra det de perpermen den uu vvvuCarlsen kkCar es over d men den skal utvikles over tid. R K! 1+-+-+-t 1+-+-+-RK! bens bens side, side, og og målt målt ut ut fra fra det det perpermen men den den skal skal utvikles tid. tid. sse ovville må med to må nå ut ier omspill med Som en oka av med hang Som en lokalavis med hang til motstander mo sdisse til Magnus Magnus Å regne hundre usener m emme seg forkan hva man 4-+-+-m 4-+-+-K-P$ K -z P $ bens sden de og u fra de perbens side, og målt ut fra permen den ska vmed kiomspill es over d1+-+-+-RK! men den skal utvikles over tid. K! R K! 1+-+-+-t 1+-+-+-t ikke det gledet Byaikke annet gledet Byasammen for sa eks ssen ens disse ddeander sse to o må må nå nå ut uug iutvikles omspill omsp med Som en oka av sspå med hang Som en lokalavis med hang til disse to to må må nå nå ut omspill omspill med med Som en en lokalavis lokalavis med med hang til til este es eannet rating ra ng noensinne nne med sine ne kinesiske nes ske xiangqi angq eller er det de indiske nd ske ganske ganske få. fåSom Er Er det de så ikke kke på på tide de ådet åhang har amb sxiangqi om bgledet bedre sp ikke annet anne ville emå det de ede ByaByaikke annet ville det gledet Byaikke annet ville det gledet Byaddisse sse må nå uut omsp med disse to nå ut iiååmed med Som en oka av sR med hang en lokalavis med til es ra ng nne ss-med ne este rating noensinne sine este rating noensinne med sine este rating noensinne med sine kkkke nes ske xxoner angq eeeåssdet er de nd ske ganske få Er de så kke på de åhang kinesiske eller det indiske ganske få. Er det så ikke tide åve spektivet, spek ve ble bevne esåvble det de en en ubetinget ube nge Men en ven konoens gSom ar er presen ere Men en viktig start er åmed presentere 7R-+-+-+-' ikke kke annet anne ville vnoens de gledet g ede ByaByaeste es e rating ra ng noensinne noens nne med med sine s ne hører åpenbar h emme på f3 Med 3 Sf3 kunne de o deene komb neres spektivet, spek ve ble b e det de en en ubetinget ube nge Men Men en en viktig v k g start ar er er å presentere presen ere spektivet, spektivet, ble det det en en ubetinget ubetinget Men Men en viktig viktig start start er er å å presentere presentere DØLAKU Kuene Kuene pådene Mapå haugen hoeder ved ke ku ur Fo oo Esben JørgenHaakenstad Skaug ad DØLAKU: Maihaugen holder vedlike kulturlandskapet. Foto: Jørgen Skaug kor ere be enkn ngs d Par e S g kva e og å beskr mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer nes e VM-ma ch se vu nevn neste VM-match. Som selvutnevnt ner og m arder av s akk rekk er ska sp e Og når husker pr n8-+-+-+k+( 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# spek ve b e de en ube nge spektivet, ble det en ubetinget Men en v k g s ar er å presen ere Men en viktig start er å presentere visas noe middelaldrende visas noe middelaldrende som forhenværende verdensmeskortere kor ere betenkningstid. be enkn ngs d Partiet Par e Stig S g kvalitet kva e og og evne evne til å å beskrive beskr ve mer mer ForTeLLing Bpå på denflotte flo ape ener ersom somen enandskape or ee ng ng Foto: Fo Esben Haakens ForTeLLing: Bildene den flotte tapeten er som en fortelling. Foto: kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer 2881. 2881 Dette De e ratingsystemet ra ngsys eme er en en cha uranga Ikke overraskende er få denne småbyen med s n hanchaturanga. Ikke overraskende er få denne småbyen med sin hanere g ør he he en kun mer n eresvisas v sas noe noe middelaldrende m dde a drende visas noe middelaldrende visas noe middelaldrende xabcdefghy xabcdefghy ForTeLLing: ForTeLLing Bildene B denepå på den den flo etapeten ape en er som en fortelling. or Fo o Esben Esben Haakenstad Haakens ad kor ere be enkn ngs d Par e S g kva e og evne å beskr ve mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer 2881 De eden raieioverraskende ngsys eme 2881. Dette ratingsystemet ererpå 2881. Dette ratingsystemet er en 2881. Dette ratingsystemet eren en chaturanga. cha uranga Ikke Ikke overraskende eren få få denne denne småbyen småbyen med med sin ssenormalt nnorma hanhan3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# ssas akkm øe byen L ehammer suksess sjakkmiljøet byen. Lillehammer suksess. visas vsjakkmiljøet noe noe middelaldrende mngsys dde aLillehammer drende xabcdefghy xabcdefghy 2881. 2881 Dette De ratingsystemet ra eme er er en en Poenge er a hv e bonden e5 er p agsom for svar og v om s akkm øe byen. byen Lillehammer L ehammer suksess. suksess sjakkmiljøet sjakkmiljøet i i byen. byen. Lillehammer suksess. suksess. Rune K e ven mo Ar d Larsen b e enn de L ehammer er Rune Kleiven mot Arild Larsen ble enn det Lillehammer er sjakksynser s akksynser har har jeg eg lenge enge ment men at a se vsag en umu ghe for en mens ppe for åpn ngen kon ro over s akkm øe byen L ehammer suksess sjakkmiljøet i byen. Lillehammer suksess. sjakkskribent. sjakkskribent. For For meg meg er er det det mermer6-+-P-+-+& er A de e ska v ses på v Rune Rune Kleiven K e ven mot mo Arild Ar d Larsen Larsen ble b e enn enn det de Lillehammer L ehammer normalt norma er er Rune Rune Kleiven Kleiven mot mot Arild Arild Larsen Larsen ble ble enn enn det det Lillehammer Lillehammer normalt normalt er er MANGE FARGER Ma b oms ene har komme mange arger og u ke var an er Fo o Kåre Hosar Ma haugen smule smu e ubegripelig ubegr pe g for for de de fleste, fles e de sga e å b en enkende by delsgate til å bli en tenkende by vestlige ves ge historikere h s or kere tilbøyelige bøye ge til san 2-+-+-m 2-+-+-Kp+" K p+" s akkskr ben For meg er mersjakkskribent. For meg er det mersjakkskribent. sjakkskribent. For For meg meg er er det det mermerRune K e ven mo Ar d Larsen b e enn de L ehammer norma er Rune Kleiven mot Arild Larsen ble enn det Lillehammer normalt er smu e ubegr pe g for de fles e smule ubegripelig for de fleste, smule ubegripelig for de fleste, smule ubegripelig for de fleste, delsgate de sga e til å å bli b en en tenkende enkende by by ves ge h s or kere bøye ge vestlige historikere tilbøyelige til 7+-+-+pp-' Schakselskap Schakse skap ble ehvor dannet danne 1918, 1918 da da Jeg Jeg vil spaltene spa ene bringene ngene 2-+-+-m K p+" sSchakselskap akkskr ben For meg er mersjakkskribent. For meg er det mersmule smu een ubegripelig ubegr pe gAnand for for de fles eda den på sverdensmester ken kan vanske gog åfleste, forsvare må svar bruke mye dgbr og Schakse skap ble bber ehvor dannet danne iisde 1918, 1918 da Jeg vil vvhar iviær spaltene spa ene bringene Schakselskap Schakselskap ble dannet dannet i1918, 1918, da da Jeg vil vil iByavisa spaltene spaltene bringene bringene 2-+-+-Kp+" K p+" også hrtemaet er hvor Larsen van en for har Byav sa va gbr bruke også en thriller Larsen vant kjent for, har Byavisa valgt bruke dmen gere verdensmes er var tidligere Anand var erne Se vvære for m nan SLarsen sen rum vJeg khar ng av offiserer og 2-+R+-+-+" 2-+R+-+-+" Schakse skap bble ehvor danne 1918 da Jeg spa ene br Schakselskap ble dannet iieg Jeg vil iiByavisa spaltene bringene kelig, men temaet kvinner og kelig, men temaet kvinner Repe suJeg on er ngens man ra Repetisjon er læringens mantra, også også en thriller hr hvor Larsen vant van kjent kk2-+-+-m en for, for Byavisa Byav sa valgt va ååese åångene bruke bruke også også en en thriller thriller hvor hvor Larsen Larsen vant vant kjent kjent for, for, har har Byavisa valgt valgt åra ångene bruke bruke men det de måler må er egentlig egen gnner kun kun tidlid1918, -da åneskeh åholde holde ho de på på det de siste. s s e Det De antas as da da at a med med tenkende enkende mennesker? mennesker? Å Å lese ese KYLLINGER Påske k uk ngar er kk e a d gu e! Fo o Rannve g Urdah Ma haugen Å b bedre er e må for de ke g men emae kv og kelig, men temaet kvinner og Repetisjon Repe s on er er læringens ær ngens mantra, man ra kelig, kelig, men men temaet kvinner kvinner og og Repetisjon Repetisjon er er læringens læringens mantra, mantra, også en hr er hvor Larsen van k en for har Byav sa va g å bruke også en thriller Larsen vant kjent for, har valgt å bruke men de må er egen g kun d men det måler egentlig kun tidlimen det måler egentlig kun tidlimen det måler egentlig kun tidliå ho de på de s s e De an as da a med enkende mennesker? Å å på siste. Det antas da at med tenkende mennesker? Å lese sjakk s akk var var noe noe menn menn fra fra borgerskaborgerskaoppgaver, oppgaver partier par er og og sjakkpedagos akkpedagoke g men emae kv nner og kelig, men temaet kvinner og Repe s on er ær ngens man Repetisjon er læringens mantra, 5+-+-+-+-% men det de måler må eron egentlig egen gMulikun kun tidlidså -vel energ på åååvar vha nne den bake seeskaper akk noe menn fra borgerskaoppgaver par er og senk akkpedagosjakk noe menn fra borgerskaoppgaver, partier og sjakkpedagosjakk var var noe noe menn menn fra fra borgerskaborgerskaoppgaver, oppgaver, partier partier og og sjakkpedago1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! Revolveren frafra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som forfor Norge på 1600-tallet. 1600-tallet. Revolveren fra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som kjempet for Norge på 1600-tallet. etter er ha ha stått sha åkstått til tap ap store sre ore deler de erav av av spalteplass spa ep ass på på en en sjakkspalte akkspa som som moden moden for en en pens stil være sedeler sp eemen efor par regne eg rekk rokade bakkens r ep aer så mye ere ssjakk akk noe menn fra borgerskaoppgaver par er og ssjakkpedagoakkpedagosjakk noe menn fra borgerskaoppgaver, partier og sjakkpedago6-+-+-+-+& sjakk, skaper fortsatt debatt. så ve akkens verden som ers sjakk, debatt. Mulisjakkens verden som ellers God er ngen ny oppfinRevo veren fra fra 1597 1597 tilhørte hør eden den tyske yske generalen genera enGeorg Georg von von Reichwein Re chwe n som som kjempet kkjempet empe for for Norge Norge på på 1600a ea e er åk ap sMøter ore er av spa ass på en sssom akkspa eeusom som etter ååvar ha stått til store deler spalteplass på en sjakkspalte Revolveren fra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som for Norge på 1600-tallet. Revolveren 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som kjempet Norge på 1600-tallet. etter ha tap tap store store deler av av spalteplass spalteplass på på en en sjakkspalte sjakkspalte som som gere gere prestasjoner. pres as oner Møter Mø er du du en en cha uranga bpensjonisttilværelse en K na foren roman åDenne bevege chaturanga ble kjent iMøter Kina, forroman eller åDenne bevege kroppen uanse ak vsstått etap Som sMu akksjakk, sfles akk skaper skaper fortsatt for sa deba Muli-du så så vel ve iive sjakkens ssspa verden verden som ellers eeman ers skaper fortsatt debatt. Muliså vel isjakkens verden som sjakk, skaper fortsatt debatt. Muliså vel sjakkens verden som ellers 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! Revolveren Revo veren fra fra 1597 1597 tilhørte hør eden den tyske yske generalen genera en Georg Georg von von Reichwein Re chwe n som som kjempet kkjempet empe for for Norge Norge på på 1600-tallet. 1600eetter er ååvar ådebatt. ap shøy ore de er av ass på en skroppen akkspa eRevolveren som etter ååvar ha stått til tap store deler av spalteplass på en sjakkspalte som gere pres as oner Mø er du en gere prestasjoner. du en gere prestasjoner. en gere prestasjoner. Møter du en chaturanga cha uranga ble bfortsatt eesha kjent en itil Kina, K na forforroman roman eller eeSelv er åDenne åDenne bevege bevege kroppen kroppen pe drev med Med høy sde garføgvel sk sep off gang avs er pet drev med. Med høy sigarføgisk stoff. gang avslutter 1+-+L+-+-! 1+-+L+-+-! sjakk, ssjakk, akk skaper skaper fortsatt for sa debatt. deba MuliMu -en så så iistoff. ssjakkens akkens verden verden som som ellers eellers ers gere gere prestasjoner. pres as oner Møter Mø er du du en en 3 Lb4+ I s akk må man a d enke på hens k en med rekkene pe drev med Med høy s garføg sk s off gang avs u er pet drev med. Med høy sigarføgisk gang avslutter pet pet drev drev med. med. Med Med høy sigarføsigarføgisk gisk stoff. stoff. Denne Denne gang gang avslutter avslutter Foto: Camilla Damgård/Maihaugen Foto: Camilla Damgård/Maihaugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. vil jeg gjerne at spalta med med sin s n sikkert s kker velfylte ve fy e bankbankog var s rå ende fornøyd Så hvorErgo kan v g emme mange førs epe drev med Med høy s garføg sk s off Denne gang avs u er pet drev med. Med høy sigarføgisk stoff. Denne gang avslutter gens e u s ag av a d nosaurene ve Ergo v eg m nne om noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen ne se Her kommer en oppgave fra Foto: Fo o Camilla Cam a Damgård/Maihaugen Damgård Ma haugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. Selv vil jeg gjerne at spalta Foto: Camilla Damgård/Maihaugen Foto: Camilla Damgård/Maihaugen partiet. partiet. Kleiven, Kleiven, som som er er klubbens klubbens denne. denne. Selv Selv vil vil jeg jeg gjerne gjerne at at spalta spalta med med omtrent om ren ditt d ratingtall ra ng a og spilsp 4-+-+-+-+$ moden g v a S keve en og b e modentlig via Silkeveien, og ble er er neppe neppe vanskelig vanske g i seg seg selv se v – – sp er må man ese ana ysere og gens gens et e utslag u s ag av av at a dinosaurene d nosaurene i livet. ve Ergo Ergo vil v jeg eg minne m nne om om noen noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen Foto: Fo o Camilla Cam a Damgård/Maihaugen Damgård Ma haugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. Selv vil jeg gjerne at spalta med om ren d ra ng a og sp med omtrent ditt ratingtall spilxabcdefghy xabcdefghy med med omtrent omtrent ditt ditt ratingtall ratingtall og og spilspilmodentlig moden g via v a Silkeveien, S keve en og og ble b e er neppe vanske g seg se v – er neppe vanskelig i seg selv – r ng og v eg ro dår g sp ring, og vil jeg tro, dårlig spill. eg med o oppgaver jeg med to oppgaver. gens gens et eog utslag uså sfeil ag av av at afå dinosaurene dtro, livet. ve Ergo Ergo vil vfra jeg eg minne m nne om noen noen 5L-+n+-+-% med om dDen ra ng adår sp med omtrent ditt ratingtall og spilxabcdefghy xabcdefghy sp er Hv sman må eformann er åeg hv e-ic3 har rekke en funks onom hvønsker s og rremis ng og vren eg ro dår gåog sp ring, vil jeg tro, dårlig spill. jeg med med tout oppgaver. oppgaver ring, og og jeg jeg tro, dårlig dårlig spill. spill. jeg jeg med med to to oppgaver. oppgaver. dr fdriftige ge formann og norma kke ueg venke es fra eserens ønsker ogog driftige formann og normalt ikke utouufaktisk leserens ønsker kon odøde men fe eg ok Anand konto, men så jeg tok. Anand dan sp er svil akk um en ånosaurene regne rekk og konsen rere oss om noen rring, ng og vvil ro g sp ring, og vil jeg tro, dårlig spill. eg med ouut oppgaver jeg to oppgaver. kke døde for oner år ikke ut for 65 millioner av akk budene Cafe av sjakktilbudene byen. Cafe xabcdefghy xabcdefghy asp enhundre aMen e(uavgjort) er ode driftige dr fakk ge formann formann og og normalt norma ikke kke v kkvmed es fra fra leserens eserens ønsker ønsker og og normalt ikke fra leserens ønsker og driftige formann og normalt ikke utvikles ut fra leserens er rem (uavg or )står år du sår ler (uavgjort) står du stille. nsp ras onen angq Cha uinspirasjonen til xiangqi. Chatumen er fak sk som ør og men åutvikles tenke er det som gjør eKv sdriftige s65 akk er kke så ikke kke døde døde ut uubare for for 65 millioner oner år av av sjakktilbudene såsutvikles akk budene iisk byen. byen Cafe Cafe ikke døde for 65 millioner år ikke døde ut for 65 millioner år av av sjakktilbudene sjakktilbudene ibyen ieserens byen. byen. Cafe Cafe dr ge formann og norma kke uutvikles ker es fra ønsker og formann og normalt ikke utvikles ut fra leserens og ler er remis rem ssf(uavgjort) (uavg or )m ssmillioner år du du stille. sår eeår ler remis står du stille. ler remis (uavgjort) står du stille. inspirasjonen nsp ras onen til xiangqi. xx65 angq ChatuCha umen men åuåbehov tenke enke er faktisk fak det de som som gjør ggønsker ør nner var se vsag nek e3+-+-+-KL# Kvinner var selvsagt nektet ikke kke døde døde ut uut for for 65 65 m oner år av seme akk budene byen Cafe av sjakktilbudene ide byen. Cafe ler er remis rem s (uavgjort) (uavg or ) står s år du du stille. s e kke er de en s akk Her ser v prob med å mprov sere Kv nner var se vsag nek e Kvinner var selvsagt nektet Kvinner Kvinner var var selvsagt selvsagt nektet nektet k en for s n besk edenhe var se v kke bare m ne som skr kjent for sin beskjedenhet, var selv behov, ikke bare mine som skriHvem Hvem ville ville tro tro at atat MaiMaifikk fikk i yngre yngre år år tilnavnet navne «Tigeren «T geren seg desperas on en s k var anopp ag e De o k ass ske åpn ngsKv nner var se vsag nek e Kvinner var selvsagt nektet siden, s den men men fant fan seg seg en nisje n s e i sjaks akMatt Ma på på Havang Havang brukerstyrt brukers yr senter, sen er For de gode sp erne er oppgaven kjent k en for for sin s n beskjedenhet, besk edenhe var var selv se v behov, behov ikke kke bare bare mine m ne som som skriskr kjent kjent for for sin sin beskjedenhet, beskjedenhet, var var selv selv behov, behov, ikke ikke bare bare mine mine som som skriskri4-+-+-P-+$ De er e sys em baser på forvenI L ehammer Schakse skap var Det er et system basert på forvenI Lillehammer Schakselskap var ranga ranga ble b e sannsynligvis sannsyn gv s oppfunnet oppfunne mennesket menneske til en en avviker avv ker i naturen. na uren vanske g som mange ror Å enke s den men fan seg en n s e s akMa på Havang brukers yr sen er siden, men fant seg en nisje i sjakMatt på Havang brukerstyrt senter, siden, siden, men men fant fant seg seg en en nisje nisje i i sjaksjakMatt Matt på på Havang Havang brukerstyrt brukerstyrt senter, senter, k en for s n besk edenhe var se v behov kke bare m ne som skr kjent for sin beskjedenhet, var selv behov, ikke bare mine som skriHvem ville tro at MaiHvem ville tro MaiDet De er er et e system sys em basert baser på på forvenforvenI I Lillehammer L ehammer Schakselskap Schakse skap var var Det er system på Lillehammer Schakselskap var Det er eteetfant system basert på forvenIpå Lillehammer Schakselskap var ranga b?rå emen sannsyn gv sbasert oppfunne menneske en avv ker na uren ranga ble sannsynligvis oppfunnet mennesket til en avviker ioka adgang Dagens Lneom ehammer adgang. Dagens Lillehammer førs men for den m ndre Den første ment for den mindre sadgang. den men fan seg en spå eihan sforvenakMa på Havang brukers yrsden sen eravar siden, en nisje sjakMatt Havang brukerstyrt senter, De er sys em baser på forvenIISandv L ehammer Schakse skap var Det er et system basert forvenIDen Lillehammer Schakselskap åpn ngen fremfor åseg ha forbered den –Anders man må da oppfinne hment uer enaturen. på ny adgang Dagens L ehammer Dagens Lillehammer Den Den første førs eesist ment men for for den den mindre m ndre adgang. adgang. Dagens Dagens Lillehammer Lillehammer Den Den første første ment for for den mindre mindre ben Derfor oppfordrer eg e bent. Derfor oppfordrer jeg alle s ende fornøyd er par e strålende fornøyd etter partiet, fra Madras» som sa mye fra Madras», som sa mye om han Noen Noen savner savner kanskje kansk e lokalstoff. off unge rekkene er 1 e4 og 1 d4 Begge adgang Dagens L ehammer adgang. Dagens Lillehammer Den førs e men for den m ndre Den første ment for den mindre ken Og som en kur os e denne Anders ksg 30 e av erken. Og som en kuriositet i denne Sandviksgt 30, er et lavterhv rekker og se er ma re bent. ben Derfor Derfor oppfordrer oppfordrer jeg eg alle a e strålende s rå ende fornøyd fornøyd etter e er partiet, par e bent. bent. Derfor Derfor oppfordrer oppfordrer jeg jeg alle alle strålende strålende fornøyd fornøyd etter etter partiet, partiet, tet e resultat resu a ut u fra fra om om du du har har mer mer det de vinterferie v n erfer e s s uke, uke og og da da gjør g ør ca. catet 600 600 e.Kr. e Kr Men Men stopp s opp litt. Veldig Ve d g er ngen umu ghe for en enkende ken Og som en kur os e denne Anders Sandv ksg 30 er e av erken. Og som en kuriositet i denne Anders Sandviksgt 30, er et lavter2-+-+-+-+" ken. ken. Og Og som som en en kuriositet kuriositet i i denne denne Anders Anders Sandviksgt Sandviksgt 30, 30, er er et et lavterlavterben Derfor oppfordrer eg a e bent. Derfor oppfordrer jeg alle s rå ende fornøyd e er par e strålende fornøyd etter partiet, e resu a u fra om du har mer de v n erfer e s s uke og da g ør resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør tet resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør tet resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør haugen har verdens eldhaugen har verdens eldhaugen haugen har har verdens verdens eldeldca 600 e Kr Men s opp Ve d g ca. 600 e.Kr. Men stopp litt. Veldig Schakselskap Schakse skap er er noe noe annet, anne det de er er erfarne erfarne spiller, sp er og og burde burde være være løseøseken Og som en kur os e denne Anders Sandv ksg 30 er e av erken. Og som en kuriositet i denne Anders Sandviksgt 30, er et lavtertet eSchakselskap resultat resu aom ut umen fra fra om om du du har har mer mer det de vinterferie vise nvært erfer eHver sist sog sog uke, uke og og da da gjør gløseør 3P-+-+QPp# hver se ver de er en gamme oppfinne Schakse skap noe anne er erfarne sp erav og burde være øseSchakselskap erer noe annet, det er erfarne og burde være løseSchakselskap er er noe noe annet, annet, det det er er erfarne erfarne spiller, spiller, og og burde burde være være løseross ape Derfor er de med en tross tapet. Derfor er det en med med et espiller, snev snev av interesse nrolige eresse for for dette de Men Men det de har har vær noen ro ge uker uker som som sjakkspiller, sgang akksp men litt pussig puss gat iaade Svare er som på som så mange rekkene se er en bonde sen rum Schakse skap er noe anne de er erfarne sp er burde være øseSchakselskap er noe annet, det er erfarne spiller, burde være sammenhengen må eg nevne ske bud snoe akk fredag fra sammenhengen må jeg nevne skeltilbud sjakk. Hver fredag fra rekk Den krever aSap de enkes tross ross tapet. ape Derfor Derfor er er det de med med en en med eakksp snev av nSvar eresse for de eeå erevolver? med et snev interesse for dette tross tross tapet. tapet. Derfor Derfor er er det det med med en en med med et et snev snev av av interesse interesse for for dette dette eller esammenhengen er mindre m ndre rating ra ng enn enn den den du du selv se vselv sjakkspillere sher ere annet anne enn enn åog åløsedsammenhengen gkun ktross nes sk era ur så dmed gmed Ergo her noe åav enke på tidlig kinesisk litteratur, så tidlig Ergo, her noe ånoen tenke på: Larvik Larv kk kommune kommune kommune ii forbindelse forbindelse forb nde nde se se dyrear som Homo ens Men sammenhengen sammenhengen må må jeg eg nevne nevne at skeltilbud ske bud i sjakk. s akk Hver Hver fredag fredag fra fra sammenhengen må jeg nevne at skeltilbud i sjakk. Hver fredag fra sammenhengen må jeg nevne at skeltilbud i sjakk. Hver fredag fra ross ape Derfor er de med en tapet. Derfor er det en med e snev av n eresse for de med et snev av interesse for dette e er m ndre ra ng enn den du eller mindre rating enn den du se v s akksp ere anne enn å selv sjakkspillere annet enn å eller mindre rating enn den du eller mindre rating enn den du sjakkspillere annet enn selv sjakkspillere annet enn å tidlig d g kinesisk k nes sk litteratur, era ur så så tidlig d g Ergo, Ergo her noe å å tenke enke på: på Larvik Larv kommune navne som m nner om for g for de fles e rekker og kun navnet som minner om fortilig for de fleste. Svart trekker ste ste revolver? Den Den er er til til må må jeg eg nevne nevne at a skeltilbud ske bud i sjakk. s akk Hver Hver fredag fredag fra fra I disse dager kan vi se eller e er mindre m ndre rating ra ng enn enn den den du du selv se v sjakkspillere s akksp ere annet anne enn enn å å 4sp c3 Lc5 pap rforre n ng ga henne deen Bros yren kan for e forb e a de førkun navne som m nner om for -sspille for de fles eH Svar rekker ogog kun navnet som minner om fortilig for de fleste. Svart trekker og kun kun navnet navnet som som minner minner om om fortifortilig lig for for de de fleste. fleste. Svart Svart trekker trekker og og 1+-+-+-+-! v400 ss gmo ede eg kan sne rø ma ur om åsom sende meg bakeme deealle nger viss glede jeg kan strø litt malurt isjakklubben. om åom sende meg tilbakemeldinger en en by by kanskje kansk esom mer mer kjent kmen en for for sine slitt ne i14.00 akk Og Og tross ross formann formann andre fe er ve –såka fors åe se sam dglig gubben bonden ar kon ro kun navne som m nner om for -om g for de fles eHit Svar rekker og kun navnet som minner om fortifor de fleste. Svart trekker ste revolver? Den er til ste revolver? Den er til m n gam e far som på s ne pens o14 00 17 00 kan a min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. Hit kan alle og sk og ras one er mu g v ss g ede eg kan s rø ma ur om å sende meg bakeme d nger viss glede jeg kan strø litt malurt i å sende meg tilbakemeldinger viss viss glede glede jeg jeg kan kan strø strø litt malurt malurt i i om å å sende sende meg meg tilbakemeldinger tilbakemeldinger spiller er mot. En En rimelig r me g gjennomg ennomsp e sjakk. s akk Merkelig. Merke g Men Men turneurnesom f Kr den e s a ssom 400 f.Kr den såkalte statsmed med at a gården gården ble b e revet reve i 1897. 1897 2-+-+K+-+" de er så mange fordommer mo min m n gamle gam e far, far som på på sine s pensjopens o14 00 til 17.00. 17 00 Hit H kan kan alle a min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. kan min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. Hit kan alle XABCDEFGHY XABCDEFGHY v ss g ede eg kan s rø ma ur om å sende meg bakeme d nger viss glede jeg kan strø litt malurt i om å sende meg tilbakemeldinger sp er mo En r me g g ennomsp e s akk Merke g Men urnespiller mot. En rimelig gjennomspille sjakk. Merkelig. Men turnespiller spiller mot. mot. En En rimelig rimelig gjennomgjennomspille spille sjakk. sjakk. Merkelig. Merkelig. Men Men turneturnesom som 400 400 f.Kr fer Kr -enn -den den såka ene statss–gpens atidlig s-dser med med at a gården gården bbeoms revet reveene i 1897. 1897 den se er ma edenne rekk den. setter matt ett trekk. min m ntiggere gamle gam far, far som som på på sine s åpn pensjoo-Kleivens 14.00 til 17.00. 17 Hit H kan kan alle aurnee -små sp mo En rsom me ggjennomennomsp enoe sen akk gdenne Men spiller mot. En rimelig spille sjakk. Men turne5ssn Sf3 E er vsåkalte ng Ha sog eforslag nen av åpn ngens e årene b e Mable k øp den. den er matt ma ii for ett eMerkelig. den. den. setter setter matt matt i00 iett trekk. trekk. K vens edesbeger og fors ag for åtrekk. grekk øre denne uken Kleivens gledesbeger ikomme og forslag for åfor gjøre denne ukentKvanlig rst Krekl ngbevart mange ggere gre K er14 vens hang mange tigre. Uansett, hang til oppmerksomhet Komp eks eevens kan defineres nover e00 anne sen rumsfe Og Maiblomster på den se er ma eett rekk den. setter matt ioppmerksomhe dager skrev sedesbeger akkspa en bare ågjøre mø hygnistdager skrev sjakkspalte en komme, enten bare for åååtrekk. møte hygvanlig trygt bevart vanlig trygt ii ii Hun sam e 100 unge kv nner sPresten ån øse Så har dggledesbeger sse eUanse ab eid--tidlig trygt trygt bevart bevart Kleivens K eef6 vens gledesbeger ggen –ger tidlig ggdkomme, ikomme og fors ag for åMerke åett gjøre gMorten øre ukentuken - vanlig Kleivens tidlig ise og forslag for gjøre denne ukentKleivens tidlig isetter og forslag for denne ukentubbsp er har om ren ngsfavor O efor en Skogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Skogkrsnittlig gs-epoken beskr ver bre krigs-epoken, beskriver et brettPresten Pres en en Arrf Arrf Arrf hadde hadde hadde ii 1777 1777 1777 fått fått få snkr akk Merke genn de som har nistdager ssn dager skrev sjakkspalte sgledesbeger akkspa eue––om iipr en en enten en en bare bare åMor ågjøre møte mø eedenne hyghygnistdager nistdager skrev skrev sjakkspalte sjakkspalte en en komme, enten enten bare bare for for ådenne møte møte hyghygK eskrev edesbeger gkomme, og fors ag for gMorten øre denne uken Kleivens gledesbeger ––or ikomme, og forslag for ååfor ukentxabcdefghy gg klubbspiller kkgskrev ubbsp er har har omtrent ringsfavoritt rkomme ngsfavor Ole O efor Morten Mor en SkogSkogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Skogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Skogkrigs-epoken, gs-epoken beskriver beskr ver et eehar brettbre Pres Arrf hadde 1777 få n spar dager skrev sbåde akkspa eog en en en bare for ååverden mø ehyghygnistdager sjakkspalte ii––ren en enten bare åMorten møte snittlig sn klubbspiller k ubbsp er har omtrent om ren ringsfavoritt r ngsfavor Ole O e Morten Mor en SkogSkogde og g r en bonde for å få br kkene De e er e vanske g e emen og de førs e b oms ene b e age nn fra Ts ekkos ovak a Senere 1+-+-+-+q! konservator 8-+-+n+k+( 8-+-+n+k+( e overså han mo partiet overså både han og motge re sen s akkens verden en lige reisen i sjakkens til en mens mens mine m ne favoritter favor er i turneringen urner ngen kan kan jeg eg ikke kke bruke bruke all a spalteplass spa ep ass s pper reg er og kunnskap – og begge åpner for en øper som g ør oka av shar F nnmark pres er eog lokalavis ieerne Finnmark, presterte gelige ge ge mennesker, mennesker lære ære sjakk ssitt akk eller eparti, er kmenneske ubbsp byen noe åhan pmene uske partiet par overså overså både både han og ogog motmo -heim lige ge reisen re sen isen sjakkens sspilt akkens verden verden til en en partiet overså både han og motpartiet overså både han og motlige lige reisen reisen ispilt isjakkens sjakkens sjakkens verden verden til til en en museets museets magasin, magasin, men men he m fikk sp slære par og heim fikk spilt sitt parti, og 1400 1400. dem dem av av av sin sin s nn svigerfar svigerfar sv gerfar gerfar ii bryllupsbryllupsbry upsupsspill. sp Det De har har vært vær vanlig van gkpres åubben mene mene verdensherre er kke enkelte jakkeslag, disse lokalavis oka av s i Finnmark, F nnmark presterte er e ge ge mennesker ære s akk e er gelige mennesker, lære sjakk eller lokalavis lokalavis i i Finnmark, Finnmark, presterte presterte gelige gelige mennesker, mennesker, lære sjakk sjakk eller eller par e overså både han mo partiet overså både han motge re s akkens verden en lige reisen i verden til en he m fikk fikk spilt sp sitt s parti, par og og 1400. 1400 heim fikk og heim fikk sitt parti, og 1400. 1400. dem dem av s sv bry sp De har vær van g å mene spill. Det vært vanlig å Hver Hver tirsdag rsdag har har klubben spilsp Oppgave Oppgave to o er er langt ang mer mer vanskevanskeoka av s F nnmark pres er e lokalavis i Finnmark, presterte ge ge mennesker ære s akk e er gelige mennesker, lære sjakk eller museets magasin, men museets magasin, men heim he m fikk fikk spilt sp sitt s parti, par og og 1400 1400. smed akk –Hver åns vurdere uon vganske kjeg ng mo ma og so g Gö eborg Åre e er b e b oms ene sa sammen Hver tirsdag rsdag har har klubben kbegyn ubben sp -eoverbeviste Oppgave Oppgave to ofor er langt ang mer mer vanskepå Ma haugen Hver Hver tirsdag har har klubben klubben spilspilOppgave Oppgave to to er er langt langt mer mer vanskevanskesfys anderen noe så enke opp eve se for fles mu Ergo standeren noe ganske så enkelt. opplevelse for flest mulig. Ergo, er har Anand åspilpå ham Men er noen mennesroter seg bort, har Anand begynt åenkelt. på ham. Men er menneskke m u stirsdag baser de hur gsk offisersu vdr ker ng mu gmulig. Her Hver rsdag har ubben sp -opplevelse Oppgave oflest er ang mer Hver tirsdag har klubben spilOppgave to langt mer vanskeoverskr en -«Har «Har kv nner erne fak sk også sp akk En kafoverskriften «Har kvinner hjerne faktisk også sjakk. En kafen sffbor und å-q khar age på Hva man enn ver med om de standeren sseg anderen noe noe ganske ganske så så enkelt. enke opp eve se for fles mu ggvanskeErgo, Ergo standeren noe noe ganske ganske så så enkelt. opplevelse opplevelse for for flest flest mulig. mulig. Ergo, Ergo, overbev ede he kke denne heller ikke denne En En tilbakemelding bakeme ng eg har har fått få av aver atro det de dreier dre er seg om om wei-qi, we -q ihjerne Japan Japan gave. gave Svigerfar Svigerfar Sv gerfar gerfar var var var sorenskriver sorenskriver sorenskr ver ver våre ske evner men h ernen overskr en -en «Har kv nner hkhpå erne fak også ååfår sp eenoen sser En kafoverskriften --nseg faktisk også åsåsdet spille sjakk. En kafoverskriften overskriften -fremfor «Har «Har kvinner kvinner hjerne faktisk faktisk også også spille spille En En kafkaf7+-+-t 7+-+-Rp+p' p+p' xabcdefghy sstanderen anderen noe ganske så enke opp eve se for fles mu gvanskeErgo standeren noe ganske så enkelt. opplevelse for flest Ergo, overbeviste overbev espille he er ikke kke denne denne En bakeme ddkvinner ng eg har få av En tilbakemelding jeg fått av overbeviste heller ikke denne overbeviste heller ikke denne En tilbakemelding har fått av En tilbakemelding jeg har fått av aadet dre er om we Japan gave Sv at dreier seg om wei-qi, ijeg Japan gave. lekveld ekve fra 18.30 18 30 på på Havang Havang brubrulig. Dere Dere får kke vite vsjakk. emulig. hvor hvor mange mange overskr fseg --«Har «Har kv nner hhjerne erne fak sk også ååR sp eakk ssjakk. En kafoverskriften -Lxh6 kvinner hjerne faktisk også åsåheller spille En kafsmå plasteller papiroverbeviste overbev eikke heller he er ikke kke denne denne En En tilbakemelding bakeme dpå ng jeg eg har har fått få av av k:til ksommeren ek ng@ma haugen nodu 6de Lf4 Sh6 7fra gxh6 hadde b oms seg over ikke Norge send ce sorenskr u o db ader til sommeren kan du se til sommeren kan se til sommeren kan kan du du se se ekve ddakk fra 18 30 på Havang brugglig. Dere får kke vsjakk. enakk hvor mange lekveld fra 18.30 Havang brulig. Dere får ikke vite hvor mange lekveld lekveld fra fra 18.30 18.30 på på Havang Havang brubrulig. lig. Dere Dere får får ikke ikke vite vite hvor hvor mange mange : De De vakre vakre omgivelsene omgivelsene send en ma m ma adresse send en mail til min mailadresse ker k ubben som for ener heder ker i klubben som fortjener heder, spille sp e bra bra sjakk. s Som Som en en støvete s øve e fyr fyr også også ved ved utviklingen u venk spred ngen av av andre andre kkesminst miav ns natur. nasberg urevar e emen ene komb ner med erfaser v a åpn ngens og kk u fra ekve d fra 18 30 på Havang brug Dere får kke v e hvor mange lekveld fra 18.30 på Havang bruDere får ikke vite hvor mange å sp e s akk?» Se vsag morfekopp er også mu g å få og til å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og a eg kke skr ver en s akkspa e nå er s akk fys sk dre e er å send send en en mail ma til min m n mailadresse ma adresse send send en en mail mail til til min min mailadresse mailadresse mange, mange er er at a oppgaver oppgaver er er populært. popu ær gang. gang Mot Mo Arild Ar d Larsen, Larsen som som både både kmange, en som Go De er bare de a Fr Jar S den hadde kjent som Go. Det er bare det at Friis Jarlsberg. Siden hadde A keve b r å enke se på som til åtil åtil spille sp e sjakk?» s akk?» Selvsagt Se vsag mormorfekopp fekopp er er også også mulig mu g å å få, få og og å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og til å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og send en ma m n ma adresse send en mail til min mailadresse mange er a oppgaver er popu ær gang Mo Ar d Larsen som både er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både mange, er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både mange, er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både kjent k en som som Go. Go Det De er er bare bare det de at a Friis Fr s i Jarlsberg. Jar sberg Siden S den hadde hadde kers yr sen er Anders Sandv gsg rekk de ar og må e er å få kerstyrt senter i Anders Sandvigsgt trekk det tar, og målet er å få å å spille sp e sjakk?» s akk?» Selvsagt Se vsag mormorfekopp fekopp er er også også mulig mu g å å få, få og og mange, mange er ersenter at ane oppgaver oppgaver er er populært. popu ær gang. gang Mot Mo Arild Ar dha Larsen, Larsen som som både Sver ge Den gang kos e de- Før kr gen farge de pap r og kers yr sen er Anders Sandv gsg rekk de ar og må eav åbåde få kerstyrt ide Anders Sandvigsgt trekk det tar, og målet er åVe få kerstyrt kerstyrt senter senter i sky Anders i Anders Anders Sandvigsgt Sandvigsgt trekk trekk det det tar, tar, og og målet målet er er åVeien få få 6-+-p-+pL& 6-+-z p -+pv L & den iMaihaugen Maihaugens Maihaugens store store K okhe en@ho ma com Ve en Klokheten@hotmail.com. Veien fr euf smuseer Europa Komb burde jeg selvsagt se vsag glede gandre ede meg meg men men som kv er seg seg for for oppmerkoppmerkfriluftsmuseer i Europa. Kombirburde ng De egsenter en se vsag en dSandv gfo enk een pr ns pper re ferd gg ør blomstene som festes kers yr sen er gsg rekk de ar og må eer er ååden få kerstyrt idet Anders Sandvigsgt trekk tar, og målet er åVe få som men men hvordan de fokus er man ska de hyggesomt ment, men hvordan ble fokus er at man skal ha det hyggepå påiMaihaugen er ertil til glede glede sam esom fr merker bør man ha for dem For m esere er K okhe en@ho ma com en Klokheten@hotmail.com. Klokheten@hotmail.com. Klokheten@hotmail.com. Veien Merkelig, Merke kan kan det skyldes des at aom folk er er en hedersmann hedersmann og og en en av klububbeskrivelsene beskr ve sene minner m nner mye mye mer mer om tapetene ape ene ene smykket smykke storstua storstua s ors ors ua preprenerde eeg Men fare for ådes gover en a)de V avs uer erdet med en morsomhe somt som ment, men men men hvordan hvordan ble bbve eeover det de fokus fokus er er at aakvier man man skal ska ha ha det hyggehyggesomt ment, men hvordan ble det fokus man skal ha det hyggesomt ment, men hvordan ble fokus er at man skal ha det hyggeden Maihaugens store he den ii Maihaugens store K okhe en@ho ma com en Klokheten@hotmail.com. Veien Merke g(rett kan de sky adet kkfo er en hedersmann og en av kkeVeien ubMerkelig, kan det skyldes at folk en hedersmann og en av klubMerkelig, Merkelig, kan kan det skyldes skyldes at at folk folk er er en en hedersmann hedersmann og og en en av av klubklubbeskr ve sene nner mye mer om ape smykke prebeskrivelsene minner mye mer om ii pre30 (re nedenfor sykehuse på avg ørende ma er ede forde kke 30 (rett nedenfor sykehuset), på avgjørende materiell fordel, ikke somt som ment, men men men hvordan hvordan ble b efo det fokus fokus er er at aat man man skal ska ha ha det de hyggehyggeMerke gm kan de sky des adet ker er en hedersmann og en av k ubMerkelig, kan det skyldes at folk er en hedersmann og en av klubBevarer andskap ogua arter landskap og arter stapetene emp e smykket u b omssene som de Noe av røyken begyn10 øre og 139 000 b e so g førs e Bevarer 30 30 (rett (re nedenfor nedenfor sykehuset), sykehuse ) på på avgjørende avg ørende materiell ma er e fordel, forde ikke kke 30 30 (rett nedenfor nedenfor sykehuset), sykehuset), på på avgjørende avgjørende materiell materiell fordel, fordel, ikke ikke er v ss nok må e men da må er visstnok målet, men da må nasjonen nas onen av av folkekultur, fo keku ur tradisjorad s oa man kke må være ung for å somhe en D sse hedersmennene at man ikke må være ung for å somheten. Disse hedersmennene førs e rekke Sen rum og u v kforenk e anke men pedagog kk 30 (re nedenfor sykehuse ) på avg ørende ma er e forde kke 30 (rett nedenfor sykehuset), på avgjørende materiell fordel, ikke oppfa ? Pedagog kk og budskap g sammen De samme er også oppfattet? Pedagogikk og budskap lig sammen. Det samme er også oppgaven å se e ma fire rekk bev ss forho d de S akken har er er visstnok v ss nok målet, må e men men da da må må er visstnok målet, men da må er visstnok målet, men da må ker å enke – øse prob emer? bens s ore sp ere g ennom mange liker å tenke – løse problemer? bens store spillere gjennom mange xliker angq Og er de r k g ser de s egården xiangqi. Og er det riktig ser det stegården. med en bøyd knappe5+q+Ps 5+q+Pn-+-% n -+-% for for alle alle som som besøker besøker meg se v å b en bedre s akksp Svar rekker og v nner Den er oppfattet? oppfa e ? Pedagogikk Pedagog kk og og budskap budskap lig g sammen. sammen Det De samme samme er er også også oppfattet? oppfattet? Pedagogikk Pedagogikk og og budskap budskap lig lig sammen. sammen. Det Det samme samme er er også også er v ss nok må e men da må er visstnok målet, men da må utstilling «Enig og tro til utstilling «Enig og tro til utstilling utstilling «Enig «Enig og og tro tro til til ker å å tenke enke – – løse øse problemer? prob emer? bens bens store s ore spillere sp ere gjennom g ennom mange mange liker å tenke – løse problemer? bens store spillere gjennom mange liker tenke – løse problemer? bens store spillere gjennom mange xiangqi. x angq Og Og er er det de riktig r k g ser ser det de stegården. s egården onsdager erer de barnes akk på onsdager er det barnesjakk på ma sette matt. oppfa eåsjakk, ?sPedagogikk Pedagog kk og budskap gse sammen De samme erogså også oppfattet? og budskap lig sammen. Det samme er liker ker åhumor tenke enke –bek –det løse øse problemer? prob emer? bens bens store såersdager spillere sp ere gjennom gfortiden, ennom mange mange e ennom på nå er De e var frforvalv gner åore egge seg og vyp aner åre Inn ek en gurkk de som var saGjennom onsdager onsdager er er det de barnesjakk barnes akk på på sette se eemuligens matt. ma onsdager onsdager er det det barnesjakk barnesjakk på på sette sette matt. matt. mu gens de som går på ve en vurmuligens de som går på veien vurhevde hevde seg seg i akk men men jeg eg hadde hadde er er kanskje kansk e et resultat resu a av av for den ner, ner dyr dyr og og natur na sto s o sentralt. sen ra G friluftsmuseet fr uf smusee forva ng er som nevn hva åpn ngen hand om å forenk e onsdager er de barnes akk på onsdager er barnesjakk på se ma sette matt. er er mer mer enn enn humor, beklageligvis age gv s mulig mu g på på tirsdager på på samme samme sted, s ed Den er øse g Og har du gre d evnen favne den a ske muligens mu gens de de som som går går på på veien ve en vurvurmuligens de de som som går går på på veien veien vurvurHm en sunn anke og e pr ns pp år må e Skoghe m e erhver Hm, en sunn tanke og et prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert utvilsomt som ut som som om om sjakk akk som som så kan aenenn eenn bssunn enke men er mer enn humor bek age gv sså mu gpå på rsdager på samme seetterhvert ed er mer enn humor, beklageligvis -så-alle mulig tirsdager på samme sted, er er mer mer enn enn humor, humor, beklageligvis beklageligvis mulig mulig på på tirsdager tirsdager på på samme samme sted, gens de som går på ve enDovre vurmuligens de som går veien vurHm, en sunn sunn tanke anke og og etog esom prinsipp ns pp år, år måtte må eflo Skogheim Skoghe msamme etterhvert eepå erhver Hm, en sunn tanke og prinsipp år, måtte Skogheim Hm, en sunn tanke og etpr prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert Dovre faller», faller», ii anleduuer vvHm som uuen som om ss18.00. akk som utvilsomt ut som om sjakk så museet. museet. Naturen Naturen og kulkul- syke med uberku ose da dens ter samme samme sted ed fra fra 18.00. 18 00 Her Her kan kan er mer humor bek age gv saa--men --4-+-w mu gmu på rsdager på samme ssted, ed er mer humor, beklageligvis mulig på tirsdager på sted, nål. har Hm sunn anke eetHv pr ns pp år må erhver Hm, en tanke og prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert kon urene par dde som svær mange kv nner samme samme sted sannen ed fra fra 18.00. 18 00 Her kan kan alle ee4-+-QP+-+$ samme samme sted sted fra fra 18.00. Her Her kan kan alle Spes eMaiblomsten tekn kkVåren dere må er hver som man dere målet etter hvert som man håpe på en annen mo sHer ander men for frem dens dm får vhygerønn ogde de Ma haugen kunnskap håpet på en motstander infor fremtidens skyld får vi og deler Maihaugen kunnskap dre seg om Sen rum kan konDovre faller», iog anledDovre faller», ianledanledQ P+-+$ samme she ed fra 18 00 Her kan aalle eer samme sted 18.00. Her kan alle For ke For de rike eller er muligens mu gens heldigvis. he gv fra 18 30 når Lsky ehammer fra 18.30, når Lillehammer nordmann M øe er nk udeden kan du es eogså den førs eet p assane museumsområde Dyra arbe kFor dere dere målet må eeenår etter eeeSkoghe er hvert hver som som man man dere dere målet målet etter etter hvert hvert som som man man MAIHAUGEN: er som som muligens mu gens også også burde burde overføoverføkjempe kfra empe for for remis. rem sav Det De er er både både hygmye mye annet, anne erer er av av kinesisk khe nes sk opprinoppr For de rike rrerke Og nå en nø for ankene Den eemye er mu gens ddfra gv sssk eller muligens heldigvis. fra 18 30 L ehammer fra 18.30, når Lillehammer eller eller muligens muligens heldigvis. heldigvis. fra fra 18.30, 18.30, når når Lillehammer Lillehammer dere må e er hver som man dere målet etter hvert som man som mu gens også burde overføk empe for rem s De er både hygsom muligens burde overføkjempe for remis. Det er både hygsom muligens også burde overføkjempe for remis. Det er både hygsom muligens også burde overføkjempe for remis. Det er både hyganne av k nes oppr nmye annet, er av kinesisk opprinforeldre fore dre med med gode gode e er mu gens d gv s eller muligens heldigvis. 18 30 når L ehammer fra 18.30, når Lillehammer som som muligens mu gens også også burde burde overføoverføkjempe k empe for for remis. rem s Det De er er både både hyghygEurope sk natursyn Europeisk natursyn kommer De e er o v d vers e fo kesykdom de ok turlandskapet turlandskapet bidrar bidrar til til fore dre med gode foreldre med gode foreldre foreldre med med gode gode går e ers kan man havne hvor går, ellers kan man havne hvor eksistert i over hundre neste nes e VM-match. VM-ma ch Men Men Anand Anand på på håpe håpe de de ikke kke blir b r borte. bor e De De vil v vi v få få om om gamle gam e vekster, veks er tradisjonelle rad s one e D ngse knappen som ype er S akk de es norma nn re ro eres med bønder e er offisening grunnlovsjubileet. ning grunnlovsjubileet. fore dre med gode foreldre med gode ning ning grunnlovsjubileet. grunnlovsjubileet. -Schakse skap har sp ekve d -Schakselskap har spillekveld. De finnes ve d g mange kv nneDet finnes veldig mange kvinnerende uanse n vå og kan være rekker er sen ra e for å ha de ved ke e I egg ærhøna har Ma haugår, går ellers e ers kan kan man man havne havne hvor hvor går, går, ellers kan kan man havne havne hvor hvor res res til politikken. po kken Men Men her her form form gelig ge og ogskap vemodig vemod ataaspillekveld. disse dman sse pensjopens one se V vet ve ikke kke hvor hvor tapetene ape ene ene oppnelse. Vi vet ikke hvor tapetene oppburde være øse gdmange for de -Schakse har ekve dpensjo-Schakselskap har Det De finnes finnes veldig ve dveldig gfor mange kvinnekvfles nneXABCDEFGHY -Schakselskap -Schakselskap har har spillekveld. spillekveld. Det finnes mange kvinneDet finnes veldig mange kvinnegår eellers ers man havne hvor ellers kan havne hvor res po kken her form ge gggår, og vemod ggkan dman sse pens ores til politikken. Men her iiher form gelig og vemodig at disse pensjores til politikken. Men her iform form gelig og vemodig res til politikken. Men her form gelig og vemodig at disse pensjo3+-+-+-+P# 3+-+-+-+P# nelse. ne se Vi V ve kke hvor ape oppoppdet merkjer vi òg i h sSandvigs intensjoner ens oner for sine ne -Schakse skap har sp ekve dkke -Schakselskap har spillekveld. De finnes veldig ve gMen mange mange kvinnekv Diagram DDet ag am 1politikken. res res til po kken Men her iienneform gelig ge ghelst. og og vemodig vemod gsp at avat disse ddisse sse pensjopens o-her, forsk eene ge sp ere Lars nn ens oner for ssMen ne intensjoner for sine intensjoner intensjoner for for sine sine D ag am 1am Diagram 11finnes Diagram Diagram 1 11oner som he s Og se om eg som Og selv om jeg ikke Sandv gs n eresse for na uren husdyrraser og ku ur andskaper sitt s beste bes e vil v være være en en utfordring u fordr ng for for sin s n behørige behør ge spalteplass. spa ep ass interesse for naturen husdyrraser og kulturlandskaper. faser Åpn ng m d sp og s u rer he s obber de sammen om kk e e nes åande for Gudbrandsden den historiske historiske oppleveloppleveln ens for s ne intensjoner for sine Men da sp es også urner ngssMen da spilles også turneringssge s akksp ere som v e ha lige sjakkspillere som ville ha D ag Diagram 1 både e a erna v og e supp emen or sk r k g ku ur andskap gen òg nokre få u an andske hønsom som helst. he s Og Og selv se v om om jeg eg ikke kke som som helst. helst. Og Og selv selv om om jeg jeg ikke ikke av av sjakk: akk nerte ner e gigantene g gan i klubbens k ubbens historie h s or e år, og har skaffet mange rinnelig r nne g kom kom fra, fra men men på på baksibaks Hv rekker vdem nner Men da sp esene også urner ngssda spilles også turneringsslige ge sjakkspillere sav akksp ere som som ville v ville e ha ha Men Men da da spilles spilles også også turneringssturneringsslige som haMen lige sjakkspillere som ville ha som he sene se vog om kke helst. Og selv om jeg av akk ner esom gEr gan kOg ubbens h ker shistorie orsegeorikke av sjakk: nerte gigantene i også klubbens historie av av sjakk: sjakk: nerte nerte gigantene ieg klubbens historie fraførs men på baksirinnelig fra, men på barn, barn gi gog dem noe noe Men da sp også urner ngssMen da spilles turneringsslige ge sjakkspillere ssjakkspillere akksp ere som som vville e-ha ha akk ner edet, ggigantene gan kklubbens ubbens hhistorie av sjakk: nerte gigantene iihe klubbens Inne 1935g kom bkom e den evan Ma bbaks om-kom er den sunne I kulturlandskapene Sver ge er de form Ma bvar ommens barn gpar dem noe barn, gi dem noe barn, barn, giggi dem dem noe noe fjøset på Maihaugen! 8-+-+-+-+( ker de åes er kr kk g gitt liker det, tåler jeg kritikk, gitt ataaeET og og ku ur andskapene var i tråd råd Tjernene Trden ernene kultiveres ku veres møysommemøysommevår norske håp Førs kommende g er de vårt norske håp. Førstkommende helg er det sp Åpn ngen har de fles emens remens oppgaven Hv ke førs ekritikk, rekk man da en Han finnes meBos om anna 2-+r+-z 2-+r+-PP+" P P+" XABCDEFGHY barn dem noe barn, gi dem noe mos meg e er par mens akk som kke er mer skremmende most meg i parti etter parti, jakk, som ikke er mer skremmende de er v k ge d ng og oka samfunne s hang fys sk serasar som var ege liker ker de tåler å er jeg eg kr kk gitt g at liker liker det, det, tåler tåler jeg jeg kritikk, kritikk, gitt at at k emper å være bes Men hvor kjemper om å være best. Men hvor sen, sen, og og har har vært vært viktig viktig Må ans end ghe ens navn Må i anstendighetens navn av ape ene er de en en rød den av tapetene er det en liten rød VANLIG MØBEL: kas e var e van g møbe Gudbrandsda en fram m d en av 1800a e De e most mos meg meg i parti par etter e er parti, par mens mens jakk, akk som som ikke kke er er mer mer skremmende skremmende most meg i parti etter parti, mens jakk, som ikke er mer skremmende most meg i parti etter parti, jakk, som ikke er mer skremmende ker de å er eg kr kk g a liker det, tåler jeg kritikk, gitt at kakk emper om åvære være bes Men hvor kjemper om åom best. Men hvor kjemper om om åevære være være best. best. Men Men hvor hvor Må Må ier anstendighetens ans end ens navn navn den avtapetene ape er de en liten rød den av er rød meningsfylt men ngsfy drive dr ve tildegode formål. mos meg par ebare er par mens som kke mer skremmende most meg imange parti etter parti, mens jakk, som ikke mer skremmende XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY kjemper kkjemper emper om ååer åunde være best. bes Men Men hvor hvor og ser nhusker en sp er ksförbund som se kultur ger - lig, sGudbrandsda en for b erene so g det heren ande I men ngsfy ååghe dr ve meningsfylt ååkan drive meningsfylt meningsfylt drive drive den er noen sak Even u-penger den er noenlunde saklig. EventuS akk er for mange bare emenn bre Sjakk for et brett kre smes erskap på Hamar syn pånatur na urog og ku som g både både med hensyn pgen an kretsmesterskap på Hamar. Ingen med ete syn som hensyn til planter, over s ore ar av Ves ande FoR gXABCDEFGHY øse anker om Der egges ve ger g aHa man dek sse ngsfy ååm dr ve ååmine eg L ehammer menn påpåpå enn ade kross ubbsp ere har oppjeg Lillehammer kan slå menn på enn at alle klubbspillere har oppsmed vsag epå rMa ve eg nnsurMa ag u7pQp-+ppk' fo se byens nhar e-! u1900 den er noen unde sak gghar Even uden er noenlunde saklig. EventuFleire dyreungar har den er noenlunde saklig. Eventuden er noenlunde saklig. Eventuer ungdommen som K eIngen ven ogog er ungdommen, som Kleiven og nevne nevne atmeningsfylt amen dette de eikke ikke kke erer er ne tanker. anker lapp app med medmed teksten eksen enrund «Laurvig «Laurv ToldToerddhenger Lykres ua på Ma haugen oø Kåre Hosar haugen jeg eg iijeg Lillehammer L ehammer kan kan slå ss drive ååslå menn menn på på enn enn at aer alle aaungdommen, eeaalle klubbspillere k ubbsp ere har oppoppjeg iat iLillehammer Lillehammer kan kan slå slå menn enn enn at at alle klubbspillere klubbspillere har oppoppden er noen unde sak goppEven uden er noenlunde saklig. Eventu1+-+-+-K-! 1+-+-+-m K helt helt siden siden museet museet ble ble er ungdommen som K ehar ven og er ungdommen, som Kleiven og er ungdommen, ungdommen, som som Kleiven Kleiven og nevne nevne a dette de e kke er mine m ne tanker. anker lapp app med med teksten eks en «Laurvig «Laurv g ToldTo 8-+-+lL-k( med. med Og Og på på fredager fredager er er jeg eg i Lillehammer L ehammer kan kan s å menn menn på på enn enn at a alle e klubbspillere k ubbsp ere har opper er ungdommen som som Kleiven K e ven og og med hang de ak ske b oms ene og dag går nn ek ene 1943 b e Ma b oms en age o med. med Og Og på på fredager fredager er er med. med. Og Og på på fredager fredager er er e e usak ghe er v eg he s se v elle usakligheter, vil jeg helst selv med noen br kker sudet ore enfra Ldet ehammer er påme A ehelst g ennom århundrer hadde u v - fisk fisk og kreps. kreps vannene er deat med noen brikker. Men store tenfra Lillehammer påmeldt. Alle århundrer hadde utviog vannene enk pr ns ppene er mes en De for gudbrandsda s- gjennom grunn age for den vMen dere ver kørs n-om med. med Og Og på på fredager øpende bånd Men er de noe om evd de en førs gang Men du løpende bånd. Men sier det noe om levd det en første gang. Men vil du eevd eS aeStubrud, bdet –usak era urfes Men Musee b r me r evande eStubrud, ede ghe er vva eg he sbeste se vse elle usakligheter, jeg selv 8-+Rr-+k+( elle usakligheter, usakligheter, vil jeg jeg helst selv selv Slevd ubrud som ross er bes Stubrud, tross alt er idMen sin beste 8-+-Q-+-+( 8-+-w Q -+-+( 8-+-w Q -+-+( 8-+-w Q -+-+( Løpende ehammer har fos re den ser kammer» DeII kan kan ydeer pådet Lillehammer har fostret den største kammer». Det kan tyde på bånd Men ssfredager er de noe om de en førs eeer gang Men du løpende bånd. Men sier det noe om levd en første gang. Men vil du løpende løpende bånd. bånd. Men Men sier det noe noe om levd det en en første første gang. gang. Men Men vil vil du du elle eelle esom usakligheter, usak ghe er vil vvil jeg eg helst v særsk ubrud som ross aavil ssvvhelst nnisin ees selv Stubrud, som tross alt er ien sin beste som som tross alt alt er er sin beste tildei det siste, og musee 8-+-Q-+-+( L ehammer har fos re den ørs eeom De kan yde på aa Lillehammer har fostret den største kammer». Det tyde på at de på Havang Cafe det på Havang Cafe løpende øpende bånd Men Men sier ssier er det de noe levd evd en en første førs etross gang. gang Men vil vbes du du grunnlagt. grunnlagt. Stubrud, Ssjakkspillere ubrud som som tross ross alt aer er iiende ssin nbeste bes ekome E bmiddeladrende? kk på denne ser n-he empe se av Med barnsbyvekst fa g- blant uF gaver b fiskearter åve sbsommaren åerfarger en ys de på Havang Cafe det på Havang Cafe det det på på Havang Havang Cafe Cafe sse ådet for stå for. xabcdefghy xabcdefghy yttar ut om k ebek seg Europa Med byveks seg i må Europa. kere kere har har definert definer det de som som vitenvsnoe enbyens byens sstå akksp ere kan kan da da ikke kke bkammer» an annet anne fiskear som som karuss, karuss gen par ebånd. «Om eg bare over e-om smakssak Tross supercompu ere ypen er a de er u førde fi - klet 6-+-q-+-p& det de på på Havang Havang Cafe Cafe kv nner e er menn når de g e der bare se hvordan de er s kk kvinner eller menn når det gjelder bare se hvordan det er, stikk 7+-+-+-nr' s akk ubben er du kke uv på mange ar s å for stå for. stå for. for. alder a der som som m dde adrende? ape ene var mpor er kansk e tapetene var importert, kanskje s akkh s or ker ande har se og sjakkhistoriker landet har sett, og kv nner e er menn når de g e der bare se hvordan de er s kk kvinner eller menn når det gjelder bare hvordan det er, stikk kvinner eller menn når det gjelder bare se hvordan det er, stikk kvinner eller menn når det gjelder bare se hvordan det er, stikk stå s å for. for alder abare der som som middeladrende? mer dde adrende? som middeladrende? alder som middeladrende? ape var mpor kansk tapetene var kanskje s kvinner akkh sngen» or ker ande har se og sjakkhistoriker har sett, og Ma fra 14 00 hvor Matt fra 14.00, hvor kv nner eånd erlandet menn de gnoe e der sesom depå s kk igrans eller menn når gjelder bare se hvordan det er, stikk aalder der som m adrende? alder 7+-R-+-+p' gen shvordan adde gå dom ge og en ene mørk Iog aimportert, b es3er 5e m oner Ma fra 14 00 hvor Matt fra 14.00, hvor påska vi av kjuk7k-+-K-+-' 7mmest k -+-m K -+-' Matt Matt fra fra 14.00, 14.00, hvor hvor 7m k -+-m K -+-' være så så sedate seda emiddeladrende? og pinglete p ever som som skap, skap sport, spor ånd, kultur ku ur –når –nner altså adet så noe og ogIøkt økSver industrialisering ndus rpå a MAihAugen ser ng ble b enatuna u- ørret, ørre abbor abbor og ørekyte, øreky som som alle a a-eeekn ventar kkBrAAnAAs form ng ynne KonservAtor ver åpn enker of ehvor den som som regner flere rekk noen Matt Ma fra fra 14.00, 14 00 hvor 7k-+-K-+-' 7m k -+-m K -+-' sde akk? Ne Ergo kv nner her nnom de vers eog du rnoe srisikerer kerer er en sjakk? Nei. Ergo, kvinner her i ivære innom, det verste du risikerer er en om du kke har es rss ksng gehar bok du gardsdr f apå på Ma haugen finn Hønene går ved da av dø fra Ho and Varehande en me fra Holland. Varehandelen meldet de mes kunnskapsrike kunnskapsr ke mennesket menneske ‘Å ‘Å prestere pres ere er er visstnok v nok viktig. k g Av Kjerst BrAAnAAs Moen KonservAtor på MA hAugen Av Kjersti Moen, s akk? Ne Ergo kv her nnom de vers e du r kerer er en sjakk? Nei. Ergo, kvinner her i innom, det verste du risikerer er en sjakk? sjakk? Nei. Nei. Ergo, Ergo, kvinner kvinner her her i innom, innom, det det verste verste du du risikerer er er en en Foto:spoon.no Fo o:spoon no fra Ho and Varehande en me -no fra Holland. Varehandelen meldet mest mes kunnskapsrike kunnskapsr ke mennesket menneske ‘Å ‘Å prestere pres ere er er visstnok v ss nok viktig. v k g Av Kjerst BrAAnAAs Moen KonservAtor på MA hAugen Av Kjersti BrAAnAAs Moen, KonservAtor MAihAugen 5+-+-+l+-% må e er å sam e menmålet er å samle mensjakk? smålet akk? Ne Ergo, kvinner kv nner her heriundertegnede innom, nnom det defor verste vers eenker du du risikerer r s holder kerer er eren en DØRKLINKE: Foto:spoon.no FoFoto:spoon.no o:spoon 6-+-+-N-+& Foto:spoon.no Fo o:spoon no Foto:spoon.no Foto:spoon.no DØRKLINKE: DØRKLINKE Ei E lita lita and and er erdørklinka dørklinka dørk nka på påog baderomsdøra baderomsdøra Sigrid Siur gr Undsets Undse hjem. h em Foto: Fo Mark Mark Purnell Purne ga svar Løperen på bhes oms erBron denorsk åre må egNei. er åer eog mener åer samle menmålet målet er er åErgo samle samle menmenFoto:spoon.no Fo o:spoon no Fo o:spoon no Foto:spoon.no DØRKLINKE Ei E aalita and and er er dørk nka på på baderomsdøra baderomsdøra ii Sigrid S ddgrUndsets Undse sshjem. h em Foto: Fo ooage Mark Mark Purnell Purne under at ahygge de de ho der ren ren og de de gamle gam e kulturlandskaku andskakan kan knyttes kny es tilMark norsk naturna urog og høyverdig. høyverd Og Og jeg eg som var var ung ung før før DØRKLINKE: Ei EiKnappane lita lita and and er er dørklinka dørklinka på påafe baderomsdøra baderomsdøra Sigrid Sigrid Undsets Undsets hjem. hjem. Foto: Foto: Mark Mark Purnell Purnell vr dde v rådar er sekunder enn anker kke kan m der sp smensp målet må eer åsam ååsom samle sam een menbyen her mu ghe en noe byen, her er muligheten til noe kaffekopp og en gvårt pra Og kaffekopp og en hyggelig prat. Og lingar. en nede sFoto:spoon.no avar en og bkaffekopp rkaffekopp mo aog som den du er –prat. som du dø dø ahes norsk ge 6q+-+-+-+& 6q+-+-+-+& Foto:spoon.no Fo o:spoon no k eDØRKLINKE: eDØRKLINKE: b sø aanaa moen@ma haugen nodørklinka kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no DØRKLINKE Ei E aand and er er dørk nka på på baderomsdøra baderomsdøra iigr Sigrid S dUndsets Undse som hjem. h em Foto: Fo oog Mark Purnell Purne Oppgave 3eg er nok en rem soppOppgave 3, er nok en remisoppFo o:spoon no Foto:spoon.no 6-q-r-+p+& jeg eg noensinne noens nne har har møtt mø –u –Knut Knut Knu Men Men vi vegnede alle a e gjør g ør det de med med vårt vår eget ege om Norge og Ho and var be ylom Norge og Holland var betybyen her er mu ghe noe byen, her er muligheten til noe og en hygge g pra Og en hyggelig prat. Og byen, byen, her her er muligheten muligheten til til noe noekaffekopp og en hyggelig prat. Og kaffekopp og en hyggelig Og k b aanaa moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no Oppgave 3 er nok en rem soppOppgave 3, er nok en remisoppOppgave Oppgave 3, 3, er er nok nok en en remisoppremisoppFo o:spoon no Foto:spoon.no jeg eg noensinne noens nne har har møtt mø – – Knu Men Men vi v alle a e gjør g ør det de med med vår eget ege Norge Ho and be ylom Norge og Holland var betyFoto:spoon.no nesker med s akk nnesker med sjakkinSpredde deen t Norge byen, byen her her er er muligheten mu ghe en til noe noe kaffekopp og en hygge g pra Og kaffekopp og en hyggelig prat. Og 6q+-+-+-+& 6q+-+-+-+& Oppgave Oppgave 3, 3 er er nok nok en en remisopprem soppFoto:spoon.no Fo o:spoon no c5 s år bra og en spr nger nesker med s akk nnesker med sjakkinnesker nesker med med sjakkinsjakkinhjemme? h emme? Informasjon Informas on om om turneurneman hadde mengder av v-kana er pene opphøyd noe oppr nne g ku urh s or e man hadde mengder av tv-kanaler, pene opphøyd til noe opprinnelig kulturhistorie. øpe av e v finnes de for sa Menhva er åpn ngens essens og særprega u an s des ykke norsk nesker nesker med med sjakkins akk ndere har ananlegg eggfor for nem dere har anlegg for – nemlig små assene oftrekker, om som barn småtassene, ofte omtalt som barn, 4-+-+-+-+$ en he dutgangspunkt. vtrekker, gave Hv rekker med gave. Hvit og med litelite 5+-+-N-+-% Lennart Lennar Tangen. Tangen For For de de som lar ar nivå vå som som utgangspunkt. gangspunk Å Å være være en en delig de ggpå på på den dentida. tida. da dere har an egg for ––de ggååar åågååååsmåtassene, dere har anlegg – nemlig små assene ofte of eeof omtalt om aa og som som barn, barn dere dere har har anlegg for for nemlig nemlig småtassene, småtassene, ofte ofte omtalt omtalt som som barn, barn, gave Hv rekker og med eelitee gave. Hvit med lite gave. gave. Hvit Hvit trekker, trekker, og og med med Lennart Lennar Tangen. Tangen For For de de lar nivå nnngen vå som som uupå gangspunk Å Å være være en en delig de på den da eresse tilN et uhøytidelig uhøy gsom Gode formå dere har har anlegg an egg for for ––nem ––undernemlig nem småtassene, små assene ofte erekker omtalt om aog som som barn, barn 5+-N-P-+-% 5+-s -z P -+-% gave Hvit Hv trekker, og og med med lite har komme c6 men I ekte. 1908 besøk e Beda Ha berg teresse eresse til et eeog uhøytidelig uhøy de gsom 5pp+p+-+-% til til et uhøytidelig uhøytidelig og ek de e Dette De ekom kom b an anne Trad sden one gårdsdr se er eteresse efoner og pc’er åsom underrhar ngen finnes bpå an anne på Faceblant annet til Tradisjonell gårdsdrift setter smarttelefoner ringen finnes blant annet på Facesø vsmedkuns De u kedet e e- og ssmar edere ?teresse de førs eonsdag rekkene 5+-s N -z P -+-% eresse til et eet uhøytidelig uhøy de gog enke -teresse ei iusedvanlig usedvan gågodt god ogog tenke -teresse i- -et et usedvanlig godt og har sgave. nfas mu ghe hver onsdag fra har sin mulighet hver onsdag fra 5+-N-P-+-% 5+-s N -z P -+-% ma er e ho der rem s Tema kan arbe nnen mange kuns ar er I brev fra 1919 skr versSfog gr Undmateriell, holder remis. Tema kan arbeidet innen mange kunstarter. I brev fra 1919 Sigrid UndDe De håndmalte håndma eskriver lerretserre s-Sigrid og og strieeseg mponere av rpc’er ksk end sgodt Hans fo ba sp er oppn vå Norge seg imponere av rikskjendis Hans fotballspiller på toppnivå i Norge, enke e usedvan g god og tenke i s n mu ghe hver onsdag fra har sin mulighet hver fra tenke tenke et et usedvanlig usedvanlig godt godt og har har sin sin mulighet mulighet hver hver onsdag onsdag fra fra I Lillehammer finnes det I Lillehammer finnes ma er e ho der rem s Tema kan arbe de nnen mange kuns ar er I brev fra 1919 skr ver S gr ddgrrrUndUndmateriell, holder remis. Tema kan arbeidet innen mange kunstarter. I brev fra 1919 materiell, materiell, holder holder remis. remis. Tema Tema kan kan arbeidet arbeidet innen innen mange mange kunstarter. kunstarter. I I brev brev fra fra 1919 1919 skriver skriver Sigrid Sigrid UndUndDe De håndmalte håndma lerretserre og striessvær eseg mponere av r ksk end s Hans fo ba sp er på oppn vå Norge seg imponere av rikskjendis Hans fotballspiller på toppnivå i Norge, mø e over bre e kafmøte over brettet, kaftenke enke i et e usedvanlig usedvan g god og og har har sin s n mulighet mu ghe hver hver onsdag onsdag fra fra I:Lillehammer Lillehammer finnes det finnes det IIILillehammer Lillehammer Lillehammer finnes finnes det det Norge 3P-+-P-+-# materiell, ma er må esos holder ho der remis. rem s Tema Tema kanImen arbeidet arbe de innen nnen mange mange kunstarter. kuns ar ersitt II Sapreg brev brev fra fra 1919 1919 skriver skr Sigrid S d UndUndkongefløyen svar er en kan og fra 1909 ssyslet ar og eog Norske g av Ma beskriver oms enver har 4-+-+-+-+$ mø eover over bre efors kafmøte brettet, kafmøte møte over over brettet, brettet, kafkafI Lillehammer finnes finnes det det s preg på omg ve sene Jorda på omgivelsene. Jorda holde ho de seg seg med, med kan kan forstå å tanken anken booksiden books den til Hedmark Hedmark og og Oppland Opp and uttrykk u rykk gjennom g ennom kunst kuns litteraeraa som krusek eg er og Før man b r så god a man får s akk Man prøve seg frem og møte mø e over over brettet, bre e kafkafaksep erende m ø K ubben har aksepterende miljø. Klubben har 18 00 18.00. S akkens a e funks on har Veggene i stua på preVeggene i stua på preforstås fors ås logisk, og sk gitt g at a man man resonresontillegg egg til malingen ma ngen sys e han han med med set se til forfatterkollega forfa erko ega og og venninne venn nne : En kasse på veggen 4-P-+-+-+$ 4-z P -+-+-+$ O av Lah um og hans kunnskapser ve m dde måd ghe sa sysren kas er e be n hundene og ape ene var e er gn nger av de Olav Lahlum og hans kunnskapser vel middelmådighet satt i sysren kaster et bein til hundene og tapetene var etterligninger av de Diagram D ag am 2 2 om dag g ve endre ak med k ee hang bak de hv e pyn eaksep erende m ø K ubben har aksepterende miljø. Klubben har 18 00 18.00. aksepterende aksepterende miljø. miljø. Klubben Klubben har har 18.00. 18.00. 4-+-PpPQ+$ forstås fors ås logisk, og sk gitt g at a man man resonresontillegg egg til malingen ma ngen syslet sys e han han med med set se til forfatterkollega forfa erko ega og og venninne venn nne forstås logisk, gitt at man resontillegg til malingen syslet han med set til forfatterkollega og venninne forstås logisk, gitt at man resontillegg til malingen syslet han med set til forfatterkollega og venninne O av Lah um og hans kunnskapser ve m dde måd ghe sa sysren kas er e be n hundene og ape ene var e er gn nger av de Olav Lahlum og hans kunnskapser vel middelmådighet satt i sysren kaster et bein til hundene og tapetene var etterligninger av de Diagram D ag am 2 2 4-z P -+-+-+$ 4-z P -+-+-+$ Diagram 2 Diagram 2 fekoppen fekoppen samtalens sam a ens aksepterende aksep erende miljø. m ø Klubben K ubben har har 18 00 18.00. noen spesielle dørhåndnoen spesielle dørhåndfors ås og sk g a man resonegg ma ngen sys e han med se forfa erko ega og venn forstås logisk, gitt at man resontillegg til malingen syslet han med set til forfatterkollega og venninne ka as Svar s må San e sforen en g nnDet ek blir de forog Norske 4-P-+-+-+$ Dnhva ag am Diagram 22rofe fekoppen fekoppen og og samtalens sam annesp ens fekoppen og samtalens fekoppen og samtalens noen spesielle dørhåndnoen spesielle dørhåndnoen noen spesielle spesielle dørhånddørhåndHvit Hv har har nettopp ne opp spilt spmo 8. Le3? Le3? om om sjakkens sdag dybde. dybde Men hvordan Sjakkrets. S akkre s kongs tur. urnners bmer pnkeksklusive øyd De bskvevde rde sådd sådd og høshøs- nne amb sakkens oner og ska kMen empe finne uMens ker bruke sunne de ngss ykke er overraskande og Kv fekoppen og sam ahvordan ens fekoppen og samtalens per dag ak ve kv ere per dag to aktive kvinnespillere. noen noen spesielle spesielle dørhånddørhåndb2-P-+-PPP" m anke De ersamme seb v-r Hv har har nettopp ne opp spilt sp 8. 88deLe3? Le3? Hvit har nettopp spilt Le3? Hvit har nettopp spilt 8. Le3? nerer sku ur møbe des gn gnng og(NKS) møns er blir Nvr pløyd. Ro Anker nerer. skulptur, møbeldesign og mønster Nini Roll Anker: nivå, n per vå vil v Tangen Tangen fremstå frems åspilt med med tem. em Mens sjakkspillere sman akksp ere på påsamme samme samme det de blir bng slåsskamp. s møbeldesign åsskamp mer eksk us ve vevde teppene. eppene håndk ee Men er svær endr av skmøbeldesign kkene 3+-+-+-+-# per dag ooaktive ak ve kv nnesp ere per iiper to kvinnespillere. per per iHvit idag dag dag to to aktive aktive kvinnespillere. kvinnespillere. Hv har ne opp sp 88.Le3? Le3? Hvit har nettopp 8. nerer sku pp rrur møbe des og møns er N nNini Ro Anker nerer. skulptur, og mønster Nini Roll Anker: nerer. skulptur, møbeldesign og mønster Nini Roll Anker: nerer. skulptur, møbeldesign og mønster Roll Anker: nivå, n vå vil v Tangen Tangen fremstå frems å med med tem. em Mens Mens sjakkspillere s akksp ere på på det de blir b slåsskamp. s åsskamp mer mer eksklusive eksk us ve vevde vevde teppene. eppene med hull i midten og en kunst. kuns i dag to o aktive ak ve kvinnespillere. kv nnesp ere nerer sku p ur møbe des gn og møns er N n Ro Anker nerer. skulptur, og mønster Nini Roll Anker: stegården på Maihaustegården på Maihaunå en k app ang rokade sa g av b oms ene her ande Kv nners San e sforen ng I 1943 kunst. kuns kunst. kunst. tak. De er av messing og tak. De er av messing og 3+-+-+r+-# 3+-+-+r+-# som eren en yp sk fingerfe ke som er en typisk fingerfeil i slike slike 3+-+-P-+P# Na uren og ogDet kulturlandskapene ku var ur vanlig andskapene tet. ee Gamle Gam enye og oghuset tradisjonelle rad skas one eeså hushusåIngeborg åIngeborg fåfå sjakk ssom akk til åen åand fenge fenge iog dag? dag? M En En siste spper savslutter euuoppgave: oppgave Hv trekker rekker gtak. rtak. nDe eressan e spørsmå som bruker ve på sVilde akk er pr ns komb ner med og kunst. De erer av messing ogog tak. er av messing og tak. tak. De De er er av av messing messing og og til Så avs er eg med en vanskeSå avslutter jeg med en vanskeIngeborg Ny og V de BMitt erke Ingeborg Nyland og Vilde Bjerke 3+-+-+r+-# 3+-+-+r+-# XABCDEFGHY XABCDEFGHY sag avheng g jeg aveg amed vHvit m øe bsk er yp sk fingerfe ssii islike ke som er typisk fingerfeil iog som er er en en typisk typisk fingerfeil fingerfeil slike slike edvev De var vanvanlig påden den «De huse er så vaktilNaturen billedvev. på den «Det nye er blitt vak«Einsteinske» «E ns ekuns nske» dimensjoner d mens oner og nivå vå ignoreres. gnoreres Derfor Derfor hyller hy er jeg egr De var keve ang fra som Det var langt fra alle som sDe den ålikevel finne bos som har tak. De De er av av messing messing og Så avs er med en vanskeSå avslutter en vanskeNy and og V de B erke Nyland og Vilde Bjerke Så avslutter jeg med en vanskeSå jeg med en vanskeIngeborg Nyland Bjerke Ingeborg Nyland og Vilde Bjerke XABCDEFGHY XABCDEFGHY som som er er en en typisk yp sk fingerfeil fingerfe s1n-KN+L+R! ke bbtilbilledvev. edvev De var van ggse på den «De nye huse er bber så vakbilledvev. Det var vanlig på «Det huset er blitt vaktil billedvev. Det Det var var vanlig på påden den den «Det «Det nye nye huset huset er er blitt så så vakvakvak«Einsteinske» «E ns esom nske» d mens oner og og nivå nnenkn vå ignoreres. gnoreres Derfor Derfor hyller hy er jeg eg var keve ang fra aablitt eså som Det var likevel langt fra som Så avs u åresu er eg med en vanskeSå avslutter jeg med en vanskeIngeborg Ny and og V de B erke Ingeborg Nyland og Vilde Bjerke til bbilledvev. Det De var var vanlig van gav på på den «Det «De nye nye huset huse er bblitt så så vakog så bruke de åpne nInn ek en gsedvev kk bek empe hadde so gnye de so gkke for 6alle m ogen er spesielle. De har gen er spesielle. De har tøystrimle hengende 2-+-+-+-+" 45 45 MIN M N60 4og 4og PERSONER PERSONER shar nger Oppgaven eserne er stillinger. Oppgaven til leserne er dyrraser dyrraser skaper skaper beitemark, be emark og og man ra har bav –dimensjoner de nk uderende og ver nner b e også eder hvor mennesker mantra blitt –Andre det inkluderende og vinner. ble også steder hvor mennesker åpn ngen enke Man må få konng – og a e b r sunn er formet som dyr og er formet som dyr og Importert Importert fra fra utlandet ut andet (da er av Andre B erke for de g oppgave s k a d sse k ubb(datter av Andre Bjerke, for de lig oppgave, slik at disse klubbHåndk e t pynt fl nkere å a vare på fremmede 45 45 MIN M N 4 4 PERSONER PERSONER s nger Oppgaven eserne er stillinger. Oppgaven til leserne er 45 MIN 4 PERSONER 45 MIN 4 PERSONER OVER 60 MIN GIR 8 10 ENERGIBARER OVER MIN GIR 8-10 ENERGIBARER stillinger. stillinger. Oppgaven Oppgaven til til leserne leserne er da å spre seg på forsk e ge ker a du kan ro de før dudu tida å spre seg på forskjellige kert, at du kan ikke tro det før du Lahlum Lah um på på barnehagenivå. barnehagen vå Vil V i mennesker mennesker i vårt vår lokale oka e sjakks akkkunne kunne kle k e veggene veggene sine s ne med med så så er formet som dyr og er formet som dyr og er er formet formet som som dyr dyr Importert Importert fra fra utlandet ut andet ege oppheng for noe bak de (datter (da er av av Andre Andre Bjerke, B erke for for de de lig g oppgave, oppgave slik s k at a disse d sse klubbk ubb(datter (datter av Andre Bjerke, Bjerke, for for de de lig lig oppgave, oppgave, slik slik at at disse disse klubbklubb45 M N 4 PERSONER 45 MIN 4 PERSONER OVER 60 MIN GIR 8 10 ENERGIBARER OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER stillinger. s nger Oppgaven Oppgaven til leserne eserne er er OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8-10 ENERGIBARER ENERGIBARER da å spre seg på forsk e ge ker a du kan kke ro de før du tida å spre seg på forskjellige kert, at du kan ikke tro det før du tida tida å å spre spre seg seg på på forskjellige forskjellige kert, kert, at at du du kan kan ikke ikke tro tro det det før før du 2PP-+-+-K" Lahlum Lah um på på barnehagenivå. barnehagen vå Vil V i mennesker mennesker i vårt vår lokale oka e sjakks akkkunne kunne kle k e veggene veggene sine s ne med med så så er er formet formet som som dyr dyr og og Mange Mange tenker enker at a de de (datter (da er av av Andre Andre Bjerke, B erke for for de de lig g oppgave, oppgave slik s k at a disse d sse klubbk ubb2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8 10 ENERGIBARER ENERGIBARER 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( tida da å å spre spre seg seg på på forskjellige forsk e ge kert, ker at a du du kan kan ikke kke tro ro det de før før du du Forbod mot bygdeene han har fåro Hv må uberku ose Fra 1913 g kk Nasfra o- opprettholder ner ( 1943-verd ) seven deni er Mange Mange tenker enker at asvart de de Mange Mange tenker tenker at de de OVER 6060 MIN GIR 8Ma 10 ENERGIBARER OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER finne hvordan svar forser nner finne hvordan forsert vinner oppre ho det. der viktige vS De kuen gehv innslag nns ag rakk seg emporær vekk fra trakk seg temporært vekk m øe Og efor ankeun vers som miljøet. Og et tankeunivers som 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( rosom over sen rum usvart vnorske ksvar eag offisesfxabcdefghy akk Mange Mange tenker enker at aat de de som husker for dens norske forsp erne med or på egne som husker fortidens norske forspillerne med stor tro på egne es som dukker For de som OVER 60 MIN GIR 8 10 ENERGIBARER OVER 60 MIN 8-10 ENERGIBARER ååhusker finne hvordan svar forser vvfornner ååhusker finne hvordan svart forsert vinner OVER OVER 60 MIN MIN GIR GIR GIR 8-10 8-10 ENERGIBARER ENERGIBARER finne finne hvordan hvordan svart forsert forsert vinner ned under. Mange kuns ar erENERGIBARER harkroner se de og er er kunstarter. har sett Stuen og kleven fremtiden frem den bringe br nge innslag nns med med miljø, m øerne som som faktisk fak sk bidrar bro drar til etegne e fine fine tapeter. ape er Det De var var antagelig an age ger haugens grunn egger Maihaugens grunnlegger, fugler. Et av hjemmene fugler. Et av hjemmene Bos kas eENERGIBARER e nn er håndk ekas e opps hv ehar håndk ee ekkage håndsom som fortidens dens norske forforspillerne sp med med stor ssåopp or tro på på egne egne som husker husker fortidens fortidens norske norske forforspillerne spillerne med med stor stor tro tro på på egne egne tapeter fra 1700-tallet tapeter fra 1700-tallet OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8 10 ååhusker ååhusker finne finne hvordan hvordan svart forsert forser vinner vvinner nner 1K-+-+-R-! kuns ar er har se de Sbeuen og even er kunstarter. har sett det. Stuen og kleven kunstarter. kunstarter. har har sett sett det. det. Stuen Stuen og og kleven kleven er XABCDEFGHY XABCDEFGHY fremtiden frem den bringe br nge innslag nns ag med med miljø, m ø som som faktisk fak sk bidrar b drar til et e fine fine tapeter. ape er Det De var var antagelig an g Ma haugens grunn egger Maihaugens grunnlegger, fugler. Et av hjemmene fugler. Et av hjemmene fugler. fugler. Et Et av av hjemmene hjemmene må må være være gode gode sjakks akksom som fortidens for dens norske norske forspillerne sp erne med med stor s or tro ro på på egne kunstarter. kuns ar er har sett se det. de Stuen S uen og og kleven k even er er sø vsmedar vurdere overfa e svar s na foren ngen samarbe de ar Mens øpe de førs e fugler. fugler. Et Et av av hjemmene hjemmene må må være være gode gode sjakks akkmå må være være gode gode sjakksjakkoffiser offiser etter er få få trekk. rekk Dette De er eren en en byens arm ogg kjøpte ve s kulturlandskapet. byens larm og hverdagslivets faktisk fak sk kan kan være være sunt sun når når tankeløsanke øsku urembetsstanden andskape rene og så rokere esom er Og de kan være åssavner huske ae 1+-+-+-+-! må må være være gode gode sjakksDe akkevner også kan fågre dagens don evner også kan få dagens dont. fa ere) Med kun noen få vsom eer fattere). Med kun noen få til, ville kke mye skan akk men offiser offiser etter eefor er få få trekk. rekk Dette De eever en offiser offiser etter etter få få trekk. trekk. Dette Dette er er en en sånn sånn at ate. jeg eg kan kan absolut abso uofte ikke kke få få det de 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' sjakkhistorikk s fattere). akkh soffiser or kk med med Tangen Tangen som bare bare embe ss anden som som kunne kunne sos akan mangfo dkan som er ørre enn Anders Sandv khverdags øp etapetene apefavoritter. ene sosialt mangfold som erer større enn Anders Sandvig, tapetene var e fas e emen Gudbrandsk ee har nok heng der hovedsaevner evner også også kan kan få få dagens dagens dont. don fa ere) Med kun noen få v e fattere). Med kun noen få til, ville evner evner også også kan få få dagens dagens dont. dont. fattere). Med kun noen få til, ville fattere). Med kun noen få til, ville offiser etter e er få få trekk. rekk Dette De e er er en en Jan Ove vasaasen Jan Ove vasaasen sånn sånn at a jeg eg kan kan absolut abso u ikke kke få få det de som viser en fortelling i som viser en fortelling i sånn at jeg kan absolut ikke få det sånn at jeg kan absolut ikke få det har de unike dørsom har de unike dørmuseumsgjester undres 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' sjakkhistorikk s akkh s or kk med med Tangen Tangen som bare bare embetsstanden embe ss anden som som kunne kunne sos a mangfo d som s ørre enn Anders Sandv g k øp e ape ene sosialt mangfold som er større enn Anders Sandvig, kjøpte Blomkålsuppen Blomkålsuppen er er en en av av mine mine absolutte absolutte favoritter. favoritter. Selv Selv om om jeg jeg ofte ofte er er på på spillere sp ere for å å være være med med En En glutenfri glutenfri granolabar granolabar med med honning, honning, aprikos aprikos og og svart svart te. Pefekt Pefekt som som Blomkålsuppen er en av mine absolutte favoritter. Selv om jeg ofte er på Blomkålsuppen er en av mine absolutte Selv om jeg er på evner evner også også kan få få dagens dagens dont. don fa ere) Med kun noen få e Med kun noen få til, ville sånn avekster eguberku kan abso uvokse kke få få det de sånn at jeg kan absolut ikke som har de unike dørsom har de unike dørsom som har har de de unike unike dørdør- med konge mens den for sa spr åreg sen rum e øgreier er nøye asiden sden ngen sa ghåndverk av bhonning, oms ene årene gpræc kk osesaken spillere sp ere for for åoppgave, åoppgave være med med spillere for åvære være med spillere for åoverflatiskhet være med En glutenfri granolabar med aprikos og svart te. Pefekt som En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som instruktiv ns ruk jeg eg har har ikke het og og den den totale ovvlevende aoppgave evære overfla skhe stress sfra ress og og mas. mas Dette DeørNy evar var ikke kke lenenSkog Skog og og veks erkansk får får ikke kke vokse she akkåpn dne ns pp kongen ross s åden? nmed syne amde ende Kor e for sfor har d ngse knappane xabcdefghy som som har har de de unike unike dørdørSolid So d håndverk 8-+-+-+k+( 8-+-+-+k+( Løsn ng på oppgaver sp ere for åoppgave, være med spillere for åoppgave, med man engens evende kv nnem Men gre er deseg den? Og de er man hatt et levende kvinnemiljø Men de den? Og de er m vhangen eg nok en gang nne instruktiv ns ruk oppgave, jeg har har ikke instruktiv instruktiv jeg jeg har har ikke mer efog er m nmin smag s Iuen mer præcis efter min smag. stuen Solid So d håndverk Solid håndverk Solid håndverk stødig ød gha kilde. delevende denne denne hangen hangen til åden? løpe. øpe fra gamle gam Hedrum Hedrum prestegård pres egård kos emer på seg denne ypen veggbekoste på seg denne typen veggbeda ens shåndverk ue ndenne er de såka ke gsvart pyn bruk man evende nnem øøhar Men gre er de den? Og ss den de er man hatt et kvinnemiljø iikhar Men greier de den? Og siden er DINGSELKNAPP hand aga deog ngse knapp ete. er møns er av enesom n knapp man man hatt hatt et levende kvinnemiljø kvinnemiljø ikke iikke Men Men greier greier de de Og Og siden de deer erer erdirektør En En glutenfri glutenfri granolabar granolabar med med honning, honning, aprikos aprikos og svart svart te. Pefekt som som kOnservatOr kOnservatOr direktør Maihaugen, direktør Maihaugen, instruktiv ns ruk vgy oppgave, oppgave jeg eg ikke kke mer præc ssePefekt ef er m nmin smag sav mer præcis efter min smag. IIII stuen Malt Malt poRtRett: poRtRett: Offiser Offiser Georg Georg von von Reichwein Reichwein eide eide revolveren. revolveren. Dette Dette mer præcis efter smag. Ieuen stuen mer præcis efter smag. stuen So d håndverk Solid stødig ss man ød gha kilde. kkinoe denne denne hangen til åden? åden? løpe. øpe fra fra gamle gam eehåndverk Hedrum Hedrum prestegård pres egård iivon kos enn på seg denne ypen veggbekoste på seg denne typen veggbexabcdefghy en kede ubb De er fe en klubb. Det erkv feil. xabcdefghy man hatt ha et eet levende evende kvinnemiljø kv nnem øikke Men Men greier gre er de de Og Og siden ssiden den de de En glutenfri granolabar med honning, aprikos og te. Pefekt som En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt utkikk utkikk etter etter nye nye varianter, varianter, har har denne varianten varianten blitt blitt en en gjenganger gjenganger med med d rektør for Ma haugen for Maihaugen, direktør for Maihaugen, direktør for Maihaugen, Malt Malt poRtRett: poRtRett: Offiser Offiser Georg Georg von Reichwein Re chwe n eide de revolveren. revo veren Dette De præc s ef er m smag I s uen mer præcis efter min smag. I stuen Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein eide revolveren. Dette Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein eide revolveren. Dette håndtakene, er Sigrid håndtakene, er Sigrid hans er bedre også på ang s går ek ene dag flere en k ubb De er fe iixabcdefghy en klubb. Det er feil. i en en klubb. klubb. Det Det er er feil. feil. på hva det er. d rektør for Ma haugen direktør for Maihaugen, a på hvor mange yns akkpar er tall på hvor mange lynsjakkpartier ger ger bare bare områder områder for for høsting høs ng og og fritt, fr men men etter e er hva hva som som er er histoh s odyrkes dyrkes mer mer og og mer. mer Neste Nes e oppgave oppgave ynke ghe er bre e s v k gs e Sen rum er de fire fe ene m d en u v k a seg nnan e re a v sneMalt poRtRett: Offiser Georg von Re chwe n e de revo veren De e Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein eide revolveren. Dette håndtakene, er Sigrid håndtakene, er Sigrid håndtakene, håndtakene, er er Sigrid Sigrid bilder fra et liv fjernt bilder fra et liv fjernt xabcdefghy xabcdefghy i en en klubb. k ubb Det De er er feil. fe 6-+-+-r-+& 6-+-+-t r -+& 6-+-+-t 6-+-+-t r r -+& -+& denne rad s one se mannsdom så gode får de ngen h n Hv denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen hint. Hvit mellommåltid, mellommåltid, på på skituren skituren eller eller som som en en liten liten snack snack i i bilen bilen på på vei vei til til om Cafe Ma på Havang brukerutkikk etter nye varianter, har denne varianten blitt en gjenganger med utkikk etter nye varianter, har denne varianten blitt en gjenganger med atall mange yns akkpar er tall på hvor mange lynsjakkpartier tall tall på på hvor hvor mange mange lynsjakkpartier lynsjakkpartier Mange kuns nere var nsp rersnack er aeries ræværk uma en dørene Mange kunstnere var inspirert er alt træværk umalt uten dørene håndtakene, er er Sigrid Sigrid kledning. ker edn ng jan.ove.vasaasen@maihaugen.no anhåndtakene, ove vaJacobsen, aa en@ma haugen no på akershus ske sfra uer De var pfinnes asnår ger er kom gards Oppgave 1de 6-+-+-r-+& nnkomen frå Fron Ma haugens eiirer ge Audb ørn Rønn Ma denne rad shvor one se mannsdom - så så gode fårfår dede ngen hden nhint. HvHvit denne tradisjonelt sett mannsdomigode, får ingen hint. Hvit gaute Jacobsen, gaute. gaute Jacobsen, gaute. denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen Hvitgaute denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen Hvit mellommåltid, på skituren eller som en liten snack iko: bilen på mellommåltid, skituren eller som en på vei til apå på på hvor mange mange lynsjakkpartier yns akkpar er kuns nere var nsp rer er aeer ræværk uma uutil dørene Mange kunstnere var inspirert alt træværk umalt ––––dsområder uten dørene malte malte portrettet portrettet fra 1600-tallet 1600-tallet finnes iMaihaugens Maihaugens Maihaugens magasin. magasin. Mange Mange kunstnere kunstnere var var inspirert inspirert alt alt træværk træværk umalt umalt uten dørene dørene kledning. edn ng Man renger bare åer ke Man trenger bare åIkke like Iproduksjon, ark vet på Ma 7+-+l+p+p' gaute Jacobsen gaute Jacobsen, gaute. denne rad s9hvor one se mannsdom -7+-+l+p+p' så gode får de ngen hhint. nsperHv denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, hint. gaute Jacobsen, gaute. gaute gaute. malte ma eMange portrettet por re emen fra 1600-tallet 1600 aliten ealiten finnes finnes Ma magasin. magas nvei mellommåltid, mellommåltid, på på skituren skituren eller som som en en liten snack snack iFo ihaugens bilen bilen på på vei vei til til Mange Mange kunstnere kuns nere var var inspirert nsp alt abilen træværk ræværk umalt uma ––ng ––en uten uuten en dørene dørene malte portrettet fra 1600-tallet finnes isk Maihaugens magasin. malte portrettet fra 1600-tallet finnes Maihaugens magasin. 8Sde exf6 Dxf6 De2 ekke op ma for dronn ngen singen den san nnenes arbe Man renger bare åkan ke Man trenger bare åkan like Man Man trenger trenger bare åsamme åsamme like like gaute Jacobsen gaute gaute Jacobsen, gaute. eg har vunne med ema jeg har vunnet med tema av enk evunnet srenger age svar rekker produks on men shaugen eder for rkiiog rer gndbygge For eksempe dr ves av det enkle slaget, svart trekker steder for opprisk riktig. For eksempel ma eeller re era ra 1600 eer finnes Ma haugens magas n ikke. malte portrettet 1600-tallet finnes Maihaugens magasin. Undsets hjem Bjerkebæk. Undsets hjem Bjerkebæk. d4 e4 d5 og e5 Sngen akk kke som br kke Iog ser uog sp e-Txe6 med få andre ver geografisk område ude an påv - skituren Man Man trenger bare bare åsamme åsamme like ke ner eden ankespor en Og er rekker og vtrangen nner nerte tankesporten. Og dere er trekker og vinner. fra vår tid. fra vår tid. eg nnser abare eg kan sfe yr hver fredag k okken eg har med ema jeg har med tema iirekker jeg jeg har har vunnet vunnet med med samme samme tema tema iOg i sen Undsets hjem Bjerkebæk. Undsets hjem Bjerkebæk. mange mange av av de de kjente kjente ingrediensene. ingrediensene. Det Det er er nemlig nemlig kajenepepperet kajenepepperet som som mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til mellommåltid, på eller som en liten snack bilen på vei til fjellet. fjellet. Mye Mye kan kan utrettes utrettes med med litt litt ekstra ekstra energi, energi, og og enklere enklere blir blir det det ikke. av Ar spor & Craf -fra bevege sen Engog eiskv skap væggen av Arts & Craftbevegelsen ioppEnget indbygget skap idrives væggen Denne Denne stillingen svunne virke vdere rke vanvanUndsets Undsets hjem hjem Bjerkebæk. Bjerkebæk. mange av de kjente ingrediensene. Det er nemlig kajenepepperet som mange av kjente ingrediensene. Det nemlig kajenepepperet som På På senhøsten senhøs en skal ska Magnus Magnus CarlCar Og Og om om trangen rangen til å å bevege bevege Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no haugen 1 De6+ Kh8 (1 2 Txd8+) ser ved s den av døra k even nerte ner e tankesporten. ankespor en Og Og dere dere er er trekker og vinner. v nner nerte nerte tankesporten. tankesporten. Og Og dere dere er er trekker trekker og vinner. vinner. jeg eg har har vunnet vunne med med samme samme tema ema i av Ar s & Craf bevege sen Engog e ndbygge skap væggen av Arts & Craftbevegelsen i Engog et indbygget skap i væggen Denne s ngen kan v rke vanDenne stillingen kan virke vanUndsets Undsets hjem hjem Bjerkebæk. Bjerkebæk. fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. av av Arts Arts & & CraftCraftbevegelsen bevegelsen i i EngEngog og et et indbygget indbygget skap skap i i væggen væggen Denne Denne stillingen stillingen kan kan virke virke vanvanPå På senhøsten senhøs en skal ska Magnus Magnus CarlCar Og om om rangen til å å bevege bevege Jacobsen@Ma haugen no Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no sjakk s akk på på et e eller e er annet anne nerte ner e tankesporten. ankespor en Og Og dere dere er er trekker rekker og og vinner. v nner 5+-+-+-n-% 5+-+-+-s n -% 5+-+-+-s 5+-+-+-s n n -% -% av avse Arts Ar s& & CraftCraf -ebevegelsen bevege senpå i EngEngog og et ehogst indbygget ndbygge skap skap i væggen væggen Denne ngen kan rke vanDenne stillingen kan virke vanrer øperen på f1 9sin -Tg8 10 d6 0–0–0 Opp andsark ve settertanke. avde ng som forskn ng på kv nnehe se og Jacobsen@Ma no Jacobsen@Maihaugen.no sjakk ssk akk på påsnne etstillinger. essshv eller er annet anne sjakk sjakk på på et etstillinger. eller eller annet annet gnende nger For renende lignende stillinger. For utrenende eve ny eok se og erenergi, anke de ak vpå hogs av ønn seikke. eranog vfaktisk nner ma er estillinger. noen rekk levelse, nytelse og det aktiv av lønn ieven seteranog vinner materiell på noen trekk. br kker er den enorm og bro den se eg påverknad uhaugen anfrå svarianten k utrettes vutrettes po kk hvor sen rum er sjakk akk på på et ehvit eller epå er annet anne Malte Ma te på på nye nye motiver mot ver fak savne faktisk savnet. 6-+-+-+p+& 6-+-+-+p+& fy elignende denne m nSbd2 14 00115+-+-+-n-% Anders Sandv ksg 30r her Og gnende nger uuvmer renende For utrenende lignende lignende For For utrenende me om uen og de er er mellom stuen og kleven; de er ske men med sFor and Der de avs and fraluftig, deog skelig, men hvit med springer land. Der tok de avstand fra de sen forsvare VMHvem kroppsde er er under kon her sen forsvare sin VM-tittel. Hvem kroppsdeler erer under kontroll, her Fakta Fakta: gjør gjør at at denne denne varianten skiller skiller seg seg ut. En En luftig, kremet kremet og og mettende mettende fjellet. Mye Mye kan kan utrettes utrettes med med litt litt ekstra ekstra energi, og enklere enklere blir blir det det ikke. ikke. fjellet. Mye kan med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. fjellet. Mye kan med litt ekstra energi, og enklere blir det Malte Ma te på nye motiver mot ver Samfunnsforskeren Eut. er Sund Men de finnes noen enk espr hspringer nnger 2kroppsde Df6+ Kg8 3under Dg7++ fak savne faktisk savnet. faktisk savnet. savnet. lignende gnende stillinger. shv nger For For utrenende uutrenende renende Mar tfjellet. Hosar me om ssnye uen og kk even de er mellom stuen og kleven; de er ske gsgnivå, men hv med sblir spr nger and Der ok de avs and fra de skelig, men hvit med sin springer land. Der tok de avstand fra de mellom mellom stuen og og kleven; kleven; de de er skelig, skelig, men men hvit med med sin springer land. land. Der Der tok tok de de avstand avstand fra fra de de sen forsvare ssakkspa nnmu VMeemed Hvem er under kon ro her sen forsvare sin VM-tittel. Hvem kroppsdeler er kontroll, Fakta Fakta: nsk vå og ker ubben ben rden ennsin nivå, og klubben blir et faktisk fak sk savnet. mellom me om stuen sstuen uen og og kleven; k even de er er skelig, ske gsavne men men hvit med med ssin nevanskespringer spr nger land. and Der Der tok ok de de avstand avs and fra fra de de XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY arbe d for barn og unge Den Svar s na ur ge p an her Ma haugen oppbevarer de h s ogjør at denne varianten skiller seg ut. En luftig, kremet og mettende gjør at denne varianten skiller seg ut. En luftig, kremet og mettende n vå og k ubben b r e nivå, og klubben blir et nivå, og og klubben klubben blir et et spillere sp ere som som synes synes den er er vanskevanskeI I friluftsmuseet fr uf smusee forenes forenes kultur ku ur På På Sandvigs Sandv gs tid d lå å dette de e synet syne legget, egge og og det de foretas fore as jevnlig evn geede 4-+-+-Q-+$ 4-+-+-w Q -+$ smakssak e gens moderama har man ap uanse s ngen g erne kan ana ysera fo kekuns nivå, n vå og og klubben k ubben blir b r et e M n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Småt ng skapet? humor a ene må eg henfa for de som kke kan s akk de spillere sp ere som som synes synes den den er er vanskespillere spillere som som synes synes den den er er vanskevanskemasseproduser e ndus r frammasseproduserte, industriframog og to o bønder bønder mot mo svart svar tårn, årn er den den mørkt mørk rødbrune rødbrune med med grågrønt grågrøn lists 4-+-+-w Q -+$ nok en oppgave nok en oppgave; som b r hans mo s ander avg øres S ua pres egården fra Vågå er Da ape ene fra Hedrum sku som blir hans motstander avgjøres Stua i prestegården fra Vågå er Da tapetene fra Hedrum skulle Oppgave 2 for å b en bedre s akksp ga u boken Om Bygn ngs-Sk kM n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskr gen fra 1618 1648 ke De e våpensk o de v ses på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på leder for opplandsark vets spillere sp ere som som synes synes den den er er vanskevanskemasseproduser e ndus r frammasseproduserte, industriframog og to o bønder bønder mot mo svart svar tårn, årn er den den mørkt mørk rødbrune rødbrune med med grågrønt grågrøn lists -- s 4-+-+-w 4-+-+-Q-+$ Q -+$ masseproduserte, masseproduserte, industriframindustriframog to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt listog to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt listXABCDEFGHY XABCDEFGHY nok en oppgave nok en oppgave; som b r hans mo s ander avg øres S ua pres egården fra Vågå er Da ape ene fra Hedrum sku e som blir hans motstander avgjøres Stua i prestegården fra Vågå er Da tapetene fra Hedrum skulle møtested mø es ed for for å å treffe reffe M n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskr gen fra 1618 1648 ke De e våpensk o de v ses på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på 5+-LPR-+-% 5+-v L Pt R -+-% masseproduserte, masseproduser e industriframndus r framog o bønder mo svar årn er den mørk rødbrune med grågrøn og to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt lister å u v k e øperen på c8 r ske ark ve L ehammer b oms en har derfor vær en svær møtested mø es ed for for å å treffe reffe møtested for å treffe møtested for å treffe suppe suppe som som også også fungerer fungerer godt godt som som forrett. forrett. suppe som også fungerer godt som forrett. suppe som også fungerer godt som forrett. Frå Nord-Gubrandsda en lig, g vil v jeg eg påpeke påpeke at a to o garvede garvede uttynning use ynn ng av av gran. gran Dette De eofskaper skaper og og natur naveren på på en en måte må esnapplåsrevolsom som skaper skaper sterkt sE erk forankre hos hos borgerskapet borgerskape edekket es? Eur nærare gransk ng er vanfrå ues ke kan ar averfelt ande sø er snoe onens vesen Isjakk, sfor er rum ehe8-+-+-+-+( ers brgod ngesm s(2kmø es ed for åanser reffe møtested treffe sdisse akkspa en akk men Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke påNorge revolverens skap som tilhørte sønnen hans. sjakkspalte uten sjakk, men denne Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke på revolverens et skap som tilhørte sønnen hans. nnho dvil Har øpe av sse e3+-+-+-+k# aDerfor men savner eoppgaver: ølig, glig, vgover jeg eg påpeke påpeke ataumen asen to odkSvarts garvede garvede lig, jeg påpeke at to garvede lig, jeg påpeke atdenne to garvede eforankret bruksg ens andene Idea stilte bruksgjenstandene. Idealet enes med ns anser Svar værk bpå ågrøn fe ma med eneste med vinstsjanser. Svarts værk, et blågrønt malt ut med Tape komme av pe k Tapeh Tapeh • Tapet kommer av persisk Tapeh 8-+-+-+-+( disse sse dager. dager Kanidatturneringen Kan da urner ngen dekke av av de de fargerike farger ke tapetene. ape ene opp på veggene pres egårsettes opp på veggene prestegårLøsning Løsn ngmå på på oppgaver: oppgaver ro sen rum ng 18-+-+-+-+( Sf6+ Dxf6 2den La4+ ken paa Lande 1862 ve b de ehans. sKon eemed uumed en sen akk men Revo er en snapp åsrevo - - San sø vmerke på revo verens eet skap som hør sønnen hans sjakkspalte uten men denne Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke på revolverens skap som tilhørte sønnen sjakkspalte uten sjakk, sjakk, men men denne denne Revolveren Revolveren er er en en:snapplåsrevolsnapplåsrevolEt Et sølvmerke sølvmerke på på revolverens et et skap skap som som tilhørte tilhørte sønnen sønnen hans. hans. ngebjørg øveraasen vvil påpeke adenne oSvarts garvede jeg påpeke at to garvede avd Ma Haugen ss• bruksg ens andene Idea ee et stilte bruksgjenstandene. Idealet enes eevil vveg ns ssåakk Svar ss8-+-+-+-+( værk eeskape bet ågrøn fe ma uusag med eneste med vinstsjanser. værk, et blågrønt felt malt ut med stilte bruksgjenstandene. bruksgjenstandene. Idealet Idealet eneste med vinstsjanser. Svarts værk, blågrønt felt malt med eneste med vinstsjanser. Svarts værk, blågrønt felt malt ut med XABCDEFGHY XABCDEFGHY ••Et Tape komme av pe krevolverens Tapet kommer av persisk Tapeh iien ddakkspa sse dager. dager Kan da urner ngen dekket dekke av av de de fargerike farger ke ape ene se es opp egårsettes opp på veggene prestegårLøsning Løsn på oppgaver: oppgaver Løsning Løsning på på oppgaver: kes nnede De sos ev likesinnede. Det sjakkspalte ssjakkspalte akkspa eKanidatturneringen uten uuten sjakk, ssosiale men denne denne Revolveren Revo veren er er en en åsrevo E sølvmerke sø vmerke på på revo verens eSe skap skap som som tilhørte eekiifelt sønnen sønnen hans. hans Du Du trenger trenger Slik Sbruksgjenstandene. k gjør grer ør du du :erevolverens stilte sstilte eopp bruksg ens andene Idealet Idea enes evil med v ns sstilte anser Svar s3+-+-+-+k# værk eet bveggene ågrøn fe ma uut med eneste vinstsjanser. et blågrønt malt ut rokere ang såSxa4 begynne eeva sforen ng Ihåndverk er:en de vespenner ket gværk, nn ek sk dehør komLøsning Løsn ng på på oppgaver: oppgaver kes nnede De sos asen een likesinnede. Det sosiale likesinnede. likesinnede. Det Det sosiale sosiale Du Du trenger trenger : snapp Slik S k g ør du du :du Du trenger Slik gjør :beskr Du trenger :b: tapetene. Slik gjør du :de spillere sp ere som som Kleiven K eKleiven ven og og Larsen Larsen opplevelse opp eve se av av en en svunnen svunnen dpå De De iDer byene byene og og ellers eSlik ers ihåndverk. de de øvre øvre sosiale sos aen lys ys til skogbunnen, skogbunnen slik sisom at apres det de blir bkke r med fys sk vderfor rke ghe kerhe d gng3på par eog Derfor ska ske eg på grunn av den stid. renge U frå reg sgjør ngar er sdenne k-e- -Også knappar be rhar ngar og 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# 8-+-+-t 8-+-+-rk+( r k+( likesinnede. kes nnede Det De sosiale sos a skjefte knytter våpenet til denne skjefte knytter våpenet til denne ver. ver. Snapplås Snapplås er er betegnelsen betegnelsen på på Også Også dette dette er er i i dag dag i Maihaugens Maihaugens forbaskede redak øren e e forbaskede redaktøren ett Du trenger S k g ør du Du trenger : gjør du spa ene nevn s akkens mu ge v eg anbefa e samme s ed på og nne g be egne på og var opprinnelig betegnelsen på spillere sp ere som som Kleiven K e ven og og Larsen Larsen spillere som og Larsen spillere som Kleiven og Larsen 4-+-+-+-+$ 4-+-+-+-+$ var god so d Arbe var godt, solid Arbeimå er derfor å finne forser mål er å finne forsert e s ags na v skog andskap grået slags naivt skoglandskap i gråspilles sp es i Kalmykia, Ka myk a som som er er et e velve På På hver hver vegg vegg er er det de bilder der som som den den på på Maihaugen, Ma haugen rakk rakk de de ikke av offiserene og rokade er nok har han en grund g var bruk børs er og kammer Ke7 Dd6++) Dd7++ sk ef e kny er våpene denne skjefte knytter våpenet til denne le ar for bygn ngsvern ver. ver Snapplås Snapp ås er er betegnelsen be egne sen på Også dette de e er er i dag dag i Maihaugens Ma haugens forbaskede redak øren s e e forbaskede redaktøren stilte ett ma ho a @ma haugen no skjefte skjefte knytter knytter våpenet våpenet til til denne ver. ver. Snapplås Snapplås er er betegnelsen betegnelsen på på Også Også dette dette er er i i dag dag i i Maihaugens Maihaugens forbaskede redaktøren stilte ett forbaskede redaktøren stilte ett og va opp nne g be egne en på og var opprinnelig betegnelsen på sp ere som K e ven og Larsen spillere som Kleiven og Larsen var god so d håndverk Arbe var godt, solid håndverk. Arbeimå er derfor å finne en forser er derfor å finne en forsert e s ags na v skog andskap grået slags naivt skoglandskap i gråvar var godt, godt, solid solid håndverk. håndverk. ArbeiArbeimål er derfor å finne en forsert mål er derfor å finne en forsert et et slags slags naivt naivt skoglandskap skoglandskap i i grågråspilles spmål es i Kalmykia, Ka myk a som som er er et e velve På På hver hver vegg vegg er er det de bilder b der som som den den på på Maihaugen, Ma haugen rakk rakk de de ikke kke Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : er ve så v k g som er vel så viktig som P -+L' 7+-+pP-+L' 7+-+pz skjefte sk ef e knytter kny er våpenet våpene til denne denne ver. ver Snapplås Snapp ås er er betegnelsen be egne sen på på Også Også dette de e er er i dag dag i Maihaugens Ma haugens forbaskede redak øren s e e forbaskede redaktøren stilte ett var var godt, god solid so d håndverk. håndverk ArbeiArbe må er derfor å finne en forser mål er derfor å finne en forsert et e slags s ags naivt na v skoglandskap skog andskap i grågråm d sp e Hv s år noe en bros yre fra 1943 som he er me s orsamfunne ny e Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : Du trenger : naturlig Slik gjør du :da ngsDu trenger Slik gjør du er ve vveg kagrammer gde som er vel såså viktig er er vel vel så så viktig viktig som som -+L' 7+-+pz heller he er ikke kke så så det. de Og Og ikke kke nok nok de førs agramme spspiller er I2-+-+-m det første diagrammet spiller gamle gam ehusene husene erft er plassert pavfortelling. asser na ur skrigen. kseene de norske samfunne rom for andre veks er sjiktene iLykres det norske samfunnet. rom for andre vekster. handverks oven 1608 som man enke seg god før man ker aDet produks onen av hengesmykke Denne sam nga 8r+q+-+kt 8r+q+-+kr( rp+" (spiller vevde eppe om nn vevde tepper som ble innført fra Du trenger S g ør du Du trenger ::En gjør du ::åk er er vel ve så så viktig ksom g som som P -+L' 7+-+pz 7+-+pP-+L' avfyringsmekanismen. avfyringsmekanismen. En En flintflintkrigen. krigen. Det Det er erSlik inngravert inngravert akantusakantussamling. samling. krav spa Ergo krav til spalta diagrammer. Ergo 2-+-+-Kp+" 2-+-+-m K p+" opphav og dens vår ves ge dag d2-+-+-m he uka heller he er ikke det. Og Og ikke kke nok nok IIdet de eediagrammet ddP agramme sp er I2-+-+-Kp+" første heller ikke så det. Og ikke nok heller ikke så det. Og ikke nok det det første første diagrammet spiller dene Lundeby og andre edene til Lundeby og andre lillerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grøn og ernbes agfirkantet fra 1780 grønt og jernbeslag fra 1780 og gardsdr kjent en land and for for sjakkspillere, sakke akksp ere men sammen sammen skaper skaper en en for e En ng Det De rundt rund hele he een stua. sog ua Derfor Derfor fikk fikk lilleevevde eppe om bbovnen eefra nn øøakantusaakantusvevde tepper som ble innført fra Oppgave 3førs kunnskap å––ikke ev ans end gmen Og ve av ua Sk som kansk eenng også åcm acm vare på håre avfyringsmekanismen. avfyr ngsmekan smen En flintfl n - ng -krigen. kr gen De er er inngravert nngraver akan ussamling. sam ng krav krav til spalta spa aakke ––sp diagrammer. d–dså agrammer Ergo Ergo avfyringsmekanismen. avfyringsmekanismen. En En flintflintkrigen. Det er inngravert samling. krav krav til til spalta spalta –så diagrammer. diagrammer. Ergo Ergo Det er inngravert akantussamling. K K p+" Forvarm Forvarm ovnen ovnen til 180 180 grader. grader Kle Kgrønt eKle en 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan efra form form he er så de Og kke nok heller så det. Og ikke nok IIeIIdet de første førs eom diagrammet ddiagrammet agramme spiller sp er dene Lundeby og andre edene til Lundeby og andre lillerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grøn og ernbes ag fra 1780 grønt og jernbeslag fra 1780 –––– –––– Du Du trenger trenger :for Slik S k gjør gkinngravert ør du du :og dene dene til til Lundeby Lundeby og andre andre lillelilleremisvariant. Ergo, svart trekker remisvariant. Ergo, svart trekker grønt grønt og jernbeslag jernbeslag fra fra 1780 1780 kjent kk7p-+-+-pp' en land and for for sjakkspillere, s akksp ere men men sammen sammen skaper skaper en en fortelling. e ng Det De rundt rund hele he e stua. s ua Derfor Derfor fikk fikk lillee7z p -+-+-z p p' sjakken. s akken avfyringsmekanismen. avfyr ngsmekan smen En flintfl kr gen De er nngraver akan ussam krav krav til spalta spa – – diagrammer. d agrammer Ergo Ergo krigen. Det er akantussamling. Forvarm Forvarm ovnen til 180 180 grader. grader Kle K e en en 20x20 20x20 cm firkantet firkan e form form 140 140 g g tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen til 180 grader. Kle 20x20 cm firkantet form Forvarm ovnen til 180 grader. en 20x20 form Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : 3+-+-Q-+P# 3+-+-w Q -+P# dene dene til Lundeby Lundeby og og andre andre lilleerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grøn og og jernbeslag ernbes ag fra 1780 1780 Du trenger : Slik gjør du : Du trenger : Slik gjør du : bedre men par e har så «H s or en om Ma b oms en» sjakken. s akken sjakken. sjakken. 140 140 g g tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen 180 grader K e en 20x20 cm firkan e form Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form 140 g tørkede aprikoser 140 g tørkede aprikoser med de de sp e flere rekk fremsvar 1 -d5! De e ruer øperen på med det, de spilte flere trekk fremsvart 1.-d5!. Dette truer løperen på o en en Eu opa Teppene b e ø orienten til Europa. Teppene ble først andskape om ren sapr kno de en Sdekor, var Sandv sa sn å uhammermaleren Na uren og andskape på Ma istein landskapet, omtrent slik de en Slik var Sandvigs satsning på ågrader og landskapet på MaiDu trenger Sbakepapir. kgs gTeppene ør du Du trenger Slik gjør du :seg gyver på med bønder på enøperen av enå knappar er avgrensa se esslår forbod mo åfengpanne dr va:et sø vsmegNaturen senørs epar en av drak sø vMen du bo de sfspilte akksp er afremsjakken. sfremtvinger akken stein slår mot mot en en fengpanne fengpanne og og her en oppgave her en oppgave. dekor, dekor, en enen drueklase, drueklase, årstallet årstallet 1636 1636 140 gen@ma ørkede koser 140 gage tørkede aprikoser verden Se om de førs eesom ssom akkbøn -+r+-+& 6-s 6-n-+r+-+& med de de sp eflere flere rekk svar 1 -d5! DeDette etruer ruer på med det, de spilte trekk fremsvart 1.-d5!. Dette løperen på med det, de spilte flere trekk fremsvart Dette truer løperen på med det, de spilte flere fremsvart 1.-d5!. Dette truer løperen osk en Eu opa e1636 øpå orienten til Europa. Teppene ble først ngeb gslår ove haugen hammerkuns nere føyer seg fin hammerkunstnere føyer fint dørene fu g med huse kesaa dørene fulgte med huset, likesaa og frem vdet, nger rem Og emae og fremtvinger remis. Og temaet for for andre andre like ke fjernt ern som som en en er kke gmo en age se av møns er hammerma eren Lars Jorde opper ikke gjentagelse av mønster Lars Jorde oppår på Ma haugen som øsne når man børs seg for kke åoppgave. gværes emme aern åsom ptrekk an 1-Dxf3+ 211.-d5!. Kxf3 Se3 og den stein sstein epå n slår år mot en en fengpanne og og her her en en oppgave. oppgave dekor en en drueklase, druek ase årstallet års 1636 Forvarm Forvarm ovnen ovnen tilebng 180 180 grader. Kle Ker eKle en 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan form form stein slår mot mot en en fengpanne fengpanne og ogdekor, her her en en oppgave. dekor, en drueklase, årstallet 1636 en drueklase, årstallet 1636 med med bakepap n -+r+-+& 6-s med de de sp flere rekk frem-d5! De etruer ruer øperen på med de flere trekk fremsvart 1.-d5!. løperen på hammerkuns nere føyer seg fin hammerkunstnere føyer fint dørene fu g eesa med huse kesaa dørene fulgte med huset, likesaa og frem v nger rem ssha Og emae og fremtvinger remis. Og temaet hammerkunstnere hammerkunstnere føyer føyer seg seg fint fint dørene fulgte fulgte med med huset, huset, likesaa likesaa og og fremtvinger remis. remis. Og Og temaet temaet for for andre andre like ke fjernt fden en en er kke se av eesvar møns er hammerma eren Lars Jorde opper av et mønster hammermaleren Lars Jorde oppMen æres den som Men den Forvarm Forvarm ovnen ovnen til 180 180 grader. grader Kle K edørene en eneskaper 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan eeeiiMa form form stein sgang eikke nostod slår sgjentagelse mot mo en en fengpanne fengpanne og her her en en oppgave. oppgave dekor en druek ase års esam1636 dekor, en årstallet 1636 140 140 gml gaa tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form Forvarm ovnen til 180 grader. en 20x20 cm firkantet form med med bakepapir. bakepap rraføyer 150 150 nytraktet ny rak svart svar te n -+r+-+& 6-n-+r+-+& 6-s med bakepapir. med bakepapir. 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 7+p+-+-z 7+p+-+-p-' p -' hammerkunstnere hammerkuns nere føyer seg seg fint fin dørene dørene fulgte fu glevende e cm med med huset, huse likesaa kesaa og og fremtvinger frem vdet nger remis. rem sen Og Og temaet emae U gog ver var Norske Kv nners vsvar dog begyn Men smed nvvåånne Mange har pr sfirkantet på -par Men æres som Men æres den som Men Men æres æres den den som som og em bdrueklase, uk om vegg og og fremst brukt som vegg- og 140 140 ganom gm tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen 180 grader K en 20x20 cm firkan ekutt form Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 140 gny tørkede aprikoser 140 gnytraktet tørkede aprikoser 150 ml m rak eedagens svart te ee og med bakepap ranseg med bakepapir. 150 ml nytraktet svart tee og 150 ml nytraktet svart te Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel over over hvor hvor det de samme samme temaet emae var var c4 c4 og og truer ruer samtidig sam dha gHa med med åeååvinne vinne nne 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! gang s150 od ien Gudbrandsdalen. Gudbrandsda en kombinere komb nere natur na ur og og kultur ku ur iNokre samhaugen haugen skaper evende rammer rammer Nord-Gudbrandsda en kon ro over m dys en av bre eemae få fløyene Man må a samtidig d dPm bakhodyrke usgår byane Lova sam ngane på Ma haugen Men Men æres æres den den som som em b uk om vegg og og fremst brukt som vegg- og skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det 140 g ørkede apr koser 140 g tørkede aprikoser 6-+-+-+-+& 6-+-+-+-+& 150 m ny rak e svar 150 ml nytraktet svart te Sandv gs byttehande Sandvigs byttehandel kene så dagens flere hundre år Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel over over hvor hvor de samme samme temaet var var c4 c4 og og truer ruer samtidig sam g med med å over over hvor hvor det det samme samme temaet temaet var var c4 c4 og truer truer samtidig samtidig med vinne vinne Rens Rens og og skyll sky blomkålen, b omkå en skjær sk ær bort bor den den nederste neders e delen de en og og ku pe s og vegfas bænk eform peis og vegfast bænk og etpar er er pussig puss g nok nok svarts svar s kongeplassekongep asseinn nn i denne denne tradisjonen. rad s onen 2-q-+-rPK" 2-w q -+-t r K " astroide. as ro de Pussig Puss g nok nok har har Anand, Anand s k v g erne ser på apeslik vi gjerne ser på dagens tapedrag å ma e de som mang e De drag å male det som manglet. De svar e h-bonden ar seg kke er v k g En dår g p an er of e De kunne brukes b an anne skaper gn er som an enner kru og navne Georg Re chwe De skaper gnister som antenner krutnavnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det med med bakepapir. bakepap r Sandv gs byttehande Sandvigs byttehandel over over hvor hvor det de samme samme temaet emae var var c4 c4 og og truer ruer sam d g med med å å vinne v nne Rens Rens og og skyll sky blomkålen, b omkå en skjær sk ær bort bor den den nederste neders e delen de en og og kutt ku pe s og vegfas bænk e par peis og vegfast bænk og etpar er er pussig puss g nok nok svarts svar s kongeplassekongep asseinn nn i denne denne tradisjonen. rad s onen 1 1 stk s k blomkål b omkå Rens og skyll blomkålen, skjær bort den nederste delen og kutt Rens og skyll blomkålen, skjær bort den nederste delen og kutt peis peis og og vegfast vegfast bænk bænk og etpar er pussig nok svarts kongeplasseinn i denne tradisjonen. er pussig nok svarts kongeplasseinn i denne tradisjonen. astroide. as ro de Pussig Puss g nok nok har har Anand, Anand s k v g erne ser på dagens apeslik vi gjerne ser på dagens tapedrag å ma e de som mang e De drag å male det som manglet. De æres bør Og v har æres bør. Og vi har skaper gn s er som an enner kru og navne Georg Re chwe n De skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det med med bakepapir. bakepap r 150 150 ml m nytraktet ny rak e svart svar te e med bakepapir. med bakepapir. 110 110 g g honning honn ng 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 1 1 stk s k blomkål b omkå Rens og sky b omkå en sk ær bor den neders e de en og ku Rens og skyll blomkålen, skjær bort den nederste delen og kutt peis pe s og og vegfast vegfas bænk bænk og etpar eetpar par er puss g nok svar s kongep assenn denne rad s onen er pussig nok svarts kongeplasseinn i denne tradisjonen. 1 stk blomkål 1 stk blomkål gu vbek edn ng gulvbekledning. XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY b oms en Herman W denvey får en svær krea v de Dagens Ma b oms finnes re San e sforen ng og bros yren var æres bør Og v har æres bør. Og vi har æres æres bør. bør. Og Og vi vi har har 150 150 ml m nytraktet ny rak e svart svar te e Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og og nytraket ny rake te e i en en liten en kaserolle. kasero e med bakepap r med bakepapir. 150 ml nytraktet svart te 150 ml nytraktet svart te 110 110 g g honning honn ng 110 g honning 110 g honning mulig. mu g Siden S den denne denne spalten spa en i en en offiser offiser med med å spille sp e bonden bonden Løsn nger på oppgaver omkring omkr ng historien. h s or en Samtidig Sam d g gir g r Tjernene T ernene med med fisk, fisk plantene, p an ene svar svar med med datidens da dens idealer. dea er MaiMa 1 s k b omkå 1 stk blomkål førde a a e bygdesø vsmee nsk dg ens andar andre p asser offiserene sp og få kongen de hvor kongen ska s å for å være gu vbek edn ng gulvbekledning. HøNER: Jærhøna er den e nas e norske hønserasen v har a Fo o: æres æres bør. bør Og Og vi v har har tet. Kruttet og energien som skavar han som eide den flotte revolDa Reichwein døde i Bergen i tet. Kruttet og energien som skavar han som eide den flotte revolDa Reichwein døde i Bergen i Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og og nytraket ny rake te e i en en liten en kaserolle. kasero e 150 m ny rak e svar e 150 ml nytraktet svart te Legg de tørkede aprikosene og nytraket te i en liten kaserolle. Legg de tørkede aprikosene og nytraket te i en liten kaserolle. 110 g honn ng 110 g honning forve en var de førs ang nn 6p+p+-R-p& 6p+p+-t R -z p & mulig. mu g Siden S den denne denne spalten spa en i en en offiser offiser med med å å spille sp e bonden bonden mulig. mulig. Siden Siden denne denne spalten spalten i i en offiser med å spille bonden en offiser med å spille bonden 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% den den opp opp småbiter. småb er Varm Varm opp opp en en panne panne med med smør og og fres fres noen noen skap B åak ge marmorer skap. … Blåaktige marmorerte ng ser man deen bvant var an ene en Shan gr Undse en A fapr Lunring, ser man ideen blir variantene Sigrid Undset kjente Alf Lunsom som Magnus Magnus Carlsen Car sen van mot mo ian er ter. or gog na e… mo vene er ma med originale motivene er malt med bedre enn ngen pblir an Mu ge s1+-+-+-+-! oppe E ege hand er om fy nå epu er er Sund forevar Kru e8dl og energ en som skavar han som ekap de den flo revo --LunDa Re chwe nsmør døde Bergen tet. Kruttet og energien som skahan som eide den flotte revolDa Reichwein ige Bergen i eiii e tet. tet. Kruttet Kruttet og og energien energien som som skaska-var var var han han som som eide eide den den flotte flotte revolrevolDa Da Reichwein Reichwein døde døde iimarmorerte Bergen Bergen Legg ørkede kosene ny rake eEdøde en en kasero Legg de tørkede aprikosene og nytraket te ien en liten kaserolle. mulig. mu gman Siden Sdeen den denne denne spalten spa ixabcdefghy en offiser offiser med sp den e bonden bonden en med ååmen spille den den opp opp iiede småbiter. småb er Varm Varm opp opp en en panne panne med med smør smør og og fres fres iismed noen noen skap … B åak ge marmorer skap. … Blåaktige marmorerte rrspillere ng ser man bvant rrvariantene var an ene S gr dd Undse kkden eeeAlf A fer Lunring, ser man ideen Sigrid Undset kjente Lun8er dl d8150 melk me khonning xabcdefghy den opp ikjente småbiter. Varm opp en panne med smør og fres noen den opp ien småbiter. Varm opp en panne med smør og fres iienoen noen skap. skap. … … Blåaktige Blåaktige marmorerte marmorerte ring, ring, ser ser man man ideen ideen blir blir variantene variantene Sigrid Sigrid Undset Undset kjente kjente Alf Alf LunLunxabcdefghy xabcdefghy som som Magnus Magnus Carlsen Car sen van mot mo i er ter. originale or g na e motivene mo vene er er malt ma med sp ere som har g or spillere som har gjort tet. e Kruttet Kru e og og energien energ en som som skaskavar var han som som eide e de den flotte flo e revolrevo Da Da Reichwein Re chwe n døde døde i Bergen Bergen 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 150 150 glutenfri g u en r havre havre 110 110 g g honning honn ng 8 8 d melk me k den opp småb Varm opp en panne med smør og fres noen den opp i småbiter. Varm opp en panne med smør og fres i skap. skap … … Blåaktige B åak marmorer ring, r ng ser ser man ideen deen blir b r variantene var ene Sigrid S gr d Undset Undse k en e Alf A f Lun8 dl melk dl melk Brukte m ndre bunadssø v 1+-+-+-+-! Sunn er den kke an en enke b oms og en beregne på høy esn ng San skrev en h sen san e sforesp ere som har g or som har gjort spillere spillere som som har har gjort gjort Kok Kok opp, opp senk senk varmen varmen og og la a det de småkoke småkoke i 10 10 min. m n Når Når Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og og nytraket ny rake te e i en en liten en kaserolle. kasero 150 150 glutenfri g u en r havre havre 110 110 g g honning honn ng glutenfri havre 150 g glutenfri havre 110 g 110 honning hovedsak hovedsak retter re er seg seg mot mo mindre m ndre frem d4 som gafler øperen på frem til d4, som gafler løperen på det de rekreasjonsmuligheter rekreas onsmu ghe er til trærne, rærne det de yrende yrende fuglelivet fug e ve og og haugen haugen ble b e et e friområde, fr område en en slags s ags 8 d me k 8 dl melk s8-r-+-+-k( kkerhe Da går de deg rygg stilunger sp eoppgaver: hvor den bløperen r på dane som brau omgav kan ru eg sku das spre ng ved Audb ørn Rønn ng Ma haugen spillere ere som som har gjort g or pes avfyrer kulen ligger veren. Georg von Reichwein var 1667 var om en av Norpes avfyrer kulen som ligger veren. Georg von Reichwein var 1667 var historien en av NorKok Kok opp, opp senk senk varmen varmen og la aover de småkoke småkoke iom 10 10 min. m nbrukte Når Når Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og nytraket ny rake te eddog iog en en kaserolle. kasero eNorKok opp, senk varmen og la det småkoke imessingklinkene 10 min. Når Kok opp, senk varmen og la småkoke imessingklinkene 10 min. Når Legg de tørkede aprikosene og nytraket te ier en liten kaserolle. Legg de tørkede aprikosene og nytraket te iog en liten kaserolle. 150 gforbode usom en havre 150 glutenfri havre 110 gku honn ngrligger 110 honning opp ysn ngs den aretter akk urner nOppgave 1til re 1løperen Kb1 De er kk egkulen rar asom egg og k ukhovedsak hovedsak retter re er seg seg mot mo mindre m ndre frem d4 som gafler øperen på frem som gafler hovedsak hovedsak retter retter seg seg mot mot mindre mindre frem tilMa d4, som gafler løperen på frem til d4, som gafler løperen på minutter. m nu eropp, Legg Legg blomkålen omkå enog over over ila en en kjele khhistorien og tilsett se melk. me kaav Kok Kok enkle. enk deby deby og ogGeorg andre andre lillehammermalere ehammerma ere dører dører med med disse sse mess ngk nkene Løsn på oppgaver: Løsninger på 4-+-+-+k+$ VM-ma chen aas ede sen m nemindre oog ema på rtilsett eliten Jorde eNår VM-matchen, tatt ledelsen. mine oljemaling på strie. brukte r -+-+-m ( 8-t r r -+-+-m -+-+-m k k ( (4-+-+-+k+$ 8-t 8-t Oppgave 4d4, kog ar ng på aJorde der man «Haandk æde paa Væggen» Der sVM-ma akk rekk regnes ashar som abedre omer pes avfyrer ku en gger veren Georg von Re chwe var 1667 var ssmåkoke or en om en av Norpes avfyrer kulen som iii iiiveren. Georg von Reichwein var 1667 var historien om en av Norpes pes avfyrer avfyrer kulen som som ligger ligger veren. veren. Georg Georg von von Reichwein Reichwein var var 1667 1667 var var historien historien om en en av av Noropp senk varmen aen de småkoke 10 m nKok Kok senk varmen iom 10 min. Når Legg de ørkede apr kosene og ny rake eden en en kasero e Legg de tørkede aprikosene og nytraket te iog en liten kaserolle. hovedsak hovedsak re er seg seg mot mo m ndre frem d4 som gafler øperen på frem som gafler minutter. m nu er Legg Legg blomkålen bbabsorber omkå en over over idet en kjele kng eeskape eedisse se melk. me kbruk Kok enkle. enk eesp deby og og andre andre lillehammermalere ehammerma ere dører dører med sse mess ngk nkene Løsn nger på oppgaver: Løsninger på oppgaver: 250 ss ss smør smør minutter. Legg blomkålen imed en tilsett melk. Kok minutter. Legg over idet en kjele og tilsett melk. enkle. enkle. deby deby og og andre andre lillehammermalere lillehammermalere dører dører med med disse disse Løsninger på oppgaver: Løsninger på oppgaver: 4-+-+-+k+$ 4-+-+-+k+$ chen ede sen IImine m ne o ema ng ssde rpå emessingklinkene Jorde bruk eKok VM-matchen, tatt ledelsen. IIk på strie. Jorde Tap eKok de oReichwein de enb • Tapisseri er ordet for de store, 8-r-+-+-k( gode pres oner de gode prestasjoner det pes pes avfyrer avfyrer en som ligger gger veren. veren Georg von von Re chwe ner var 1667 1667 var var historien hpå or en om om en en av NorNor5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 50 50 tørkede tranebær ranebær 150 150 glutenfri gvgkulen en rsom havre 2 22ss smør smør m nu er Legg omkå en over en kkjele esog edisse se me kog Kok Legg blomkålen over idet en og tilsett melk. Kok enkle. enk epres deby og andre andre lillehammermalere ehammerma dører dører med med sse messingklinkene mess ngk nkene Løsn oppgaver: Løsninger på oppgaver: ss smør ss smør ••ideby Tap eeog ooopp de osenk de oovarmen eblomkålen • Tapisseri er ordet for de store, krever ad4, hv ho der orden bpå oms err åglutenfri fes ehavre akkeedeby sforen ngenes barneavde nger noljemaling ng som yder gode oner de gode prestasjoner det gode gode prestasjoner prestasjoner det det aprikosene apr kosene har har absorbert all abere teen een legger egger du du de en en blender bover. ender og og 50 ggss ggng ørkede tranebær ranebær Kok Kok opp, opp senk varmen varmen og og la aannet det de småkoke småkoke imessingklinkene 10 10 min. m nbacon Når Når 50 gv tørkede tranebær 50 gss tørkede tranebær 150 150 ggss glutenfri uuglutenfri en rrevolveren havre havre garvede garvede spillere, spaias ere vil vtankeverden jeg eg hinte hkan n-hinte eom om om e3 e3vang) og ogog springeren spr ngeren på påpå c3. c3c3. Begge Begge 150 gog 150 glutenfri havre de kmed ukkende bekkene gpå rhavre en sfor ergrønn unge byen hvor fo kvar mennesker dag på samme må eNår de klukkende bekkene gir en stergrønn lunge iog byen, hvor folk mennesker ikjele dag samme måte 2g2gtørkede smør smør Verre er de kke Man kan des de navne snger er a1på så en konge seg e22Denne vørkede ss hemme egha dharfødt fly ng gopp feminutter. armå gåver evarmen Økonom sk evne og gang på gode gode prestasjoner pres as oner det de Selskapsliv Se skaps og og luksus uksus kammeret. kammeret. Denne Denne revolveren revolveren har har født født i 1593 1593 i i den den tyske tyske byen byen MagMagges ges viktigste viktigste generaler generaler over. Men Men aprikosene apr kosene har har absorbert absorber all a teen een legger egger du du de de en en blender b ender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender og Kok Kok opp, senk senk varmen og og la a det de småkoke småkoke i 10 10 min. m n Når Når 50 g ørkede ranebær 50 g tørkede tranebær ger og ma cher b e e fak um I ( rekk 1-Lh5 2 Tg6 og de ngar har vor e e symbo Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. Når Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. Når garvede garvede spillere, sp ere vil v jeg eg hinte h n e om e3 e3 og og springeren spr ngeren på på c3. c3 Begge Begge 150 g g u en r havre 150 g havre 4-+P+p+-+$ 4-+P+p+-+$ garvede garvede spillere, spillere, vil vil jeg jeg hinte om om e3 e3 og springeren springeren på c3. Begge Begge opp og la a det de småkoke småkoke til blomkålen omkå en blir b r mør. mør Sprøstek Sprøs ek bacon iog Sjakk S akk bør bør min m n ankeverden Oppgave Oppgave 1: 1 1.-Tf7+ -Tf7+ 2. 2 Kxf7 Kxf7 fra fra tida da hun hun bodde bodde i Roma. Roma Disse D sse fra fra Lillehammer L ehammer som som jeg eg nu nu også også øyne øyne finnes finnes det de dag dag to o som som kan et e anne underlag, under ag og og det de har har gjort g or xabcdefghy xabcdefghy Selskapsliv Se skaps og luksus uksus 1 -Dc6+ 2 Dxc6 Sb3 og hv er un verse men kan sp es med for e er han om de hv e håndvo er e er andre små ng De kammeret. kammere Denne revolveren revo veren har har fød i 1593 1593 i den den tyske yske byen byen MagMagges ges viktigste v k gs e generaler genera er over. over Men Men kammeret. Denne født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men kammeret. Denne revolveren har født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men apr kosene har absorber a een egger du de en b ender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender Kok opp senk og a de småkoke 10 m n Når Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. garvede garvede spillere, sp ere vil v jeg eg hinte h n e om om e3 e3 og og springeren spr ngeren på på c3. c3 Begge Begge p ak u e vevde b ed eppene om praktfulle vevde billedteppene som opp opp og og la a det de småkoke småkoke til blomkålen b omkå en blir b r mør. mør Sprøstek Sprøs ek bacon bacon i Sjakk S akk bør bør i min m n tankeverden ankeverden Oppgave Oppgave 1: 1 1.-Tf7+ 1 -Tf7+ 2. 2 Kxf7 Kxf7 fra fra tida da hun hun bodde bodde i Roma. Roma Disse D sse fra fra Lillehammer L ehammer som som jeg eg nu nu også også 5 5 dråper dråper sitronsaft s ronsa (etter (e er smak) smak) opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon ii Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også øyne øyne finnes finnes det de dag dag to o som som kan kan et e annet anne underlag, under ag og og det de har har gjort g or s s e åre S s sommer siste året. Sist sommer kammere Denne revo veren har fød 1593 den yske byen Magges v k gs e genera er over Men kammeret. Denne revolveren har født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men 7+-+Q+-+-' 7+-+Q+-+-' 60 60 g skivet sk ve mandler mand er p ak u e vevde b ed eppene om praktfulle vevde billedteppene som 50 50 g tørkede ørkede tranebær ranebær 5 5 dråper dråper sitronsaft s ronsa (etter (e er smak) smak) opp og a de småkoke b omkå en b r mør Sprøs ek bacon opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon S akk bør m n ankeverden Oppgave 1 1 -Tf7+ 2 Kxf7 fra da hun bodde Roma D sse fra L ehammer som eg nu også Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også 5 dråper sitronsaft (etter smak) 5 dråper sitronsaft (etter smak) E rø som a h er enes ord på nerver og var an er s age e er en s ørre b oms å e er for barn som so g e b om3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# s s e åre S s sommer siste året. Sist sommer siste siste året. året. Sist Sist sommer sommer mikser m kser sammen sammen tilklart en en jevn evn puré. puré Så Så blander ander du du aprikos apr kos puré, puré 60 60 gpåska g5eve skivet sk ve mandler mand ervarmen 60 gskivet skivet mandler 60 gdråper skivet mandler aprikosene apr kosene har har absorbert absorber all een legger egger du du de de isde en en blender baprikos ender og og emae erbas en avg ørende gaffe rus ene kan kke forsvares avhvit hv atsaabm temaet ervor en gaffel truslene kan ikke forsvares hvit 50 50 tørkede ørkede tranebær ranebær 50 tørkede tranebær 50 tørkede tranebær kere opplevelse opp se av av de historiske hom sSylindeor ske kunne kunne trekke rekke seg seg tilbake bake fra fra hversom som da da museet musee ble eeide grunnlagt grunn ag for sde ronsa (e smak) 560 dråper sitronsaft (etter smak) mere av savgjørende akk rekk Mange av namna er kmand ende men småsa bunadssø vpå har bruken av også funks on kke bare en eav 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# siste seaat sden eoner året. åre Sist S sommer sommer kamre for kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for kuler. Sylindedeurg. Han yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, mikser m kser sammen sammen til en en jevn evn puré. puré Så Så blander bbegger ander du du aprikos apr kos puré, 7+-+Q+-+-' 7+-+Q+-+-' 4-+-+-+Pz 4-+-+-+PP$ P $ mikser sammen til en puré. Så du aprikos puré, mikser sammen til en jevn puré. Så blander du aprikos puré, sk ve er 60 gåtte mandler 1851 førs eer nen ernas ona egaffe bma rDg6+ ma nes ekan En vakker våren og L ose og sauef øse nbauka eren Så om du gama yp sk gr spå spæ sau rønaprikosene apr kosene har har absorbert absorber all aajevn teen een legger egger du du de de en en blender ben ender og og emae er en avg ørende rus ene kan kke forsvares av hv at temaet er en avgjørende gaffel truslene kan ikke forsvares av aprikosene har absorbert teen legger du ihan ogi aprikosene har all teen legger du en blender og at temaet temaet er er en en avgjørende avgjørende gaffel gaffel truslene truslene kan kan ikke ikke forsvares forsvares av av hvit hvit 50 ranebær 50 tørkede tranebær ovnen ovnen på 220 220 grader grader 10 10 min. m nkan være være gravalvor. grava Humor Humor noe noe som som Dg6+ (her (her ser ser vi oppgavens oppgavens tema, ema bekjentskapene bek en skapene var var helt he ar har har bestilt bes til deg…» deg…» utfordre fordre Carlsen, Car sen det de er er Aronian, Aron an For ngen hand er en dagerdeurg. ateen dag kan se hva han har Fortellingen handler om en dag vi dag kan se hva han har tilodu evar he apå 1300 agrader ehverble produsert helt fra 1300-tallet i nvære uble Men skunnskap er kbekjentskapene ee sprangbord neders også ha vær ede der redååtte eåkere kamre for ågåtte eørkede ku er Sy ndedeurg Han var yrkesm ær og revo verens hblander svander or var kke spuré ufor åtte kamre for åtte kuler. SylindeHan yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for kuler. deurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for åtte kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, m kser sammen en evn Så bblander du apr kos mikser sammen til en jevn puré. Så du puré, apr kosene har absorber aall een du de en bblender ender og aprikosene har all teen legger du de en blender at temaet emae er en avgjørende avg ørende gaffel gaffe truslene rus ene kan ikke kke forsvares forsvares av av hvit hv ovnen ovnen på på 220 220 grader grader iisom 10 10 min. m nat være gravalvor. grava vor Humor Humor noe noe som som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi vvrekk oppgavens oppgavens tema, ema bek en skapene var var helt he klart kkabsorbert ar av av har har bes til deg…» 160 1eepakke pakke pakke bacon bacon ovnen på 220 grader iav 10 ovnen på 220 iav 10 min. være gravalvor. Humor noe som være gravalvor. Humor noe som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi vi oppgavens oppgavens tema, tema, bekjentskapene bekjentskapene var var helt helt klart klart av av har har bestilt bestilt til til deg…» deg…» utfordre uu3+Pl-+-P-# fordre Carlsen, Car sen det de er er Aronian, Aron an For ngen hand er om en dag amin. vnvpuré dag kan se hva han har --uog Fortellingen handler om en dag at vi iibestilt dag kan se hva har tilbbbekjentskapene eebek ppmed odu evar he aeve 1300 agrader eabsorbert ble produsert helt fra 1300-tallet i b(en eon Landsturneringen Lands urner ngen efinnes kamre for ååtte ebacon ku er Sy ndedeurg Han var yrkesm ær og revo verens hdeg…» sidu or eiistor var kke spuré åtte kamre for åtte kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, 60 g flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 1 1 pakke bacon bacon 3+Pv l -+-z P -# 60 g skivet sk ve mandler mand er ovnen på 220 grader 10 m ovnen 220 i 10 min. være grava vor Humor noe som være gravalvor. Humor noe som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi v oppgavens oppgavens tema, ema en skapene var var helt he klart k ar av av har har bestilt bes til deg…» deg…» 1 pakke bacon 1 pakke bacon 11 -La3 Løperen s år fes e på b en De er san e ss ene er b oms er som v g gror ble b e Landsturneringen Lands urner ngen ble ble Landsturneringen Landsturneringen honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa en en s or bolle bo e til 60 g g flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 60 g flak kokos (eller kokosmasse) 60 g flak kokos (eller kokosmasse) bonde som sp dder o offisesom ergo m s er en offiser F eks (en bonde som spidder to offisesom ergo mister en offiser. F.eks mikser m kser sammen sammen til en en jevn evn puré. puré Så Så blander b ander du aprikos apr kos puré, puré skivet sk ve mandler mand er bygn ngene dagen og ha opp ser kny e over hundre år s den bygningene. dagen og ha opplevelser knyttet over hundre år siden. 1 pakke 1 pakke bacon skivet mandler skivet mandler enk e pr ns pper Men husker man Har du enk å rokere kor åpn nde en kunnskap om proKvar de fekk sø ve frå er knappar sø er og be e dag På ble bbonde eoverlates Landsturneringen Lands urner ren ren med med alle kamrene kamrene er er dreibar, dreibar, ike 30-årskrigen 30-årskrigen på på danskdanskfor for ipuré. i esukker 1834 1834 dukket dukket våpenet våpenet opp honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og salt sa idu en en stor sen or bolle bo eopp til honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt idu bolle til honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt idu en stor bolle til 60 gherskap flak kokos (e ertjekokosmasse) 60 gherskap flak kokos (eller kokosmasse) svsom akk urner ng sp Man kan s3P-+-Q-+-# ud ear epå øsn ngiimister neppe noen fingren er amed hønene egg fle re egg om ønsk er å1834 besøke de når de er derkan og ærhøna som p -+rz p 6-+-z 6-+-p-+rp& bonde som sp dder o& som ergo m sm er en offiser F eks (en som spidder toog offisesom ergo mister en offiser. F.eks mikser mi–ii30-årskrigen sammen til en en jevn evn puré. puré Så Så blander bog ander du aprikos apr kos puré, puré (en (en bonde bonde som som spidder spidder tooffiseto offiseoffisesom som ergo ergo mister mister en en offiser. offiser. F.eks F.eks mikser sammen til en jevn Så aprikos puré, mikser sammen til en jevn puré. Så blander aprikos puré, sk ve mand er skivet mandler ank ke akas Nede and og Be Frankrike, Italia, Nederland og Belgia avgjørende avg ørende betydning be ydn ng da da hun hun bør over es sk dre og andre svar konge er uP gangss ngen bør overlates til skiidrett og andre svarts konge er utgangsstillingen Fargen på de har nem føyd. Fargen på dette har nemlig som som er er ung, ung og og tidligere gere verdensverdensiren livet ve til et herskap og og deres deres tjee- kjempet kbør g(en Og de kke ången komme hang under esammen De var en skaper ny epå hdette emme har vær ren ren med med alle aalle egaalle kamrene er er dreibar, dre bar kkjempet empe iin 30-årskrigen 30-årskr gen på på danskdanskfor for ipuré 1834 1834 dukket dukke våpenet våpene opp opp K+" 2R+-+-PK+" 2R+-+-z 3z P -+-w Q -+-# ren med alle kamrene kamrene er er dreibar, dreibar, kjempet kjempet 30-årskrigen 30-årskrigen på på danskdanskfor for i 1834 1834 dukket dukket våpenet våpenet opp honn ng kane muska van og sa en sstor or bo eopp honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt idu stor bolle til p -+rz p &offise6-+-z (en (en bonde bonde som som spidder sp dder to o& offisesom som ergo ergo en en offiser. offiser F.eks F eks m kser sammen evn Så bblander ander du apr kos puré mikser sammen til en puré. Så blander aprikos puré, Løsning Løsn ng på oppgaver. oppgaver FFavgjørende ank akser aabe Nede and og Be ggfas aaen avgjørende avg ørende betydning ydn ng da da hun hun iijevn over aaog es sk dre og andre svar ssskonge konge er uhv ngen bør overlates til og andre svarts er utgangsstillingen Basilikum Bas kum (etter (e smak) smak) avgjørende avgjørende betydning betydning da da hun hun iføyd iranebær bør til skiidrett og andre svarts konge er bør overlates til skiidrett andre svarts konge er utgangsstillingen på eeen har nem ggopp føyd. Fargen har nemlig som er er ung, ung og ddskiidrett gere verdensverdensiduk livet ve til et eekamrene og og deres deres spilt sp på på Lillehammer. Ler ehammer ren med kamrene kamrene er er dreibar, dre bar kjempet kFrankrike, Italia, Nederland og Belgia empe 30-årskr gen på danskdanskfor for iiFargen 1834 dukket dukke våpenet våpene opp P K+" P K+" 2R+-+-z 2R+-+-z 50 50 gojibær go bær -+rz p 6-+-z 6-+-p-+rp& Basilikum Bas kum (etter (e er smak) avg ørende betydning be ydn ng da da hun iføyd bør over ap es sk dre og andre sfire konge er uutgangsstillingen gangss bør overlates til skiidrett og andre svarts konge er ii sigangss utgangsstillingen Basilikum (etter smak) Basilikum (etter smak) 60 60 flak flak kokos kokos (eller (esmak) er kokosmasse) kokosmasse) ag men ser den sLb3 ås kv nnene som se ger d sse flo ene- kjempet og vokser m oner spilt sp på på Lillehammer. L ehammer spilt spilt på på Lillehammer. Lillehammer. 2R+-+-PK+" en en jevn evn røre Tilsett Teg se så så havre, havre tranebær, mandler mand er og og kokos kokos under under 50 50 gom gojibær go bær 50 gojibær 50 geggherskap gojibær -d5 2du exd5 exd5 3 Lb3 d4ngen og 1.-d5 2. exd5 exd5 3 Lb3 d4 og rer) Løsn ngen kommer på spå uslutten en rer). Løsningen kommer på slutten til norske tradisjoner, rad srøre. oner kultur ku ur og og honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa ide en en stor sngen or bolle bo ede til Bas kum (e er smak) Basilikum (etter smak) gen s11svar ar er derfor kke en bonamed og kvar og av kven de us kker De var mog åpå sme ahun 1700agult ehos var sø vbe eOs eOslo. n kke dfra sse enk etidligere pr ns ppene kan 60 60 gkgalle flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) Også Også hos kongen kongen spilt sp på på Lillehammer. L ehammer eller eller revolverende, revolverende, som som det det heter. heter. norsk norsk side. side. igjen igjen hos hos en en kjøpmann kjøpmann i i Oslo. Oslo. Han Han en en jevn evn røre. røre Tilsett T se så så havre, havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under . norske en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under 50 go bær 50 g gojibær enke a de e var ve d g sen men ner Ma mer menneske g 1 våren enn v n eren og om e ema dag ope f øs ve du kor hen du finn -d5 2 exd5 exd5 3 Lb3 d4 og 1.-d5 2. exd5 exd5 3 Lb3 d4 og rer) Løsn ngen kommer på s u en rer). Løsningen kommer på slutten 1.-d5 1.-d5 2. 2. exd5 exd5 exd5 exd5 3 3 Lb3 d4 d4 og og rer). Løsningen kommer slutten rer). Løsningen kommer på honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa i en en stor s or bolle bo e til Kjør K ør så så suppen suppen glatt g a og og jevn evn i en en stavmikser s avm kser (her (her kan kan du du tynne ynne ut u honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle til 1919 1919 valgte va g e å å flytte fly e til LillehamL ehammorsomme morsomme ting. ng Men Men etter e er påtrykk på rykk patt, pa og og om om han han mister m s er alle a e offiseoffise60 flak kokos (e er kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) 2-+-+-+-z 2-+-+-+-P" P " Også Også hos hos kongen kongen Også hos kongen Også hos kongen mes er Kramn k som ross a har nes efo V fø ger dem fra mormester Kramnik som tross alt har nestefolk. Vi følger dem fra morfått få et e gu skjær, sk ær mens mens de de origior g bor a man må gå k dene de av nven are e hus men p asser De er a så s kker eller e er revolverende, revo verende som som det de heter. he er norsk norsk side. s de igjen g en hos hos en en kjøpmann k øpmann i Oslo. o Han Han . eller eller revolverende, revolverende, som som det det heter. heter. norsk norsk side. side. igjen igjen hos hos en en kjøpmann kjøpmann i i Oslo. Han Han en evn røre T se så havre ranebær mand er og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under 1.-d5 1 -d5 2. 2 exd5 exd5 exd5 exd5 3 3 Lb3 Lb3 d4 d4 og og rer) Løsn ngen kommer på s u en rer). Løsningen kommer på slutten Kjør K ør så så suppen suppen glatt g a og og jevn evn i en en stavmikser s avm kser (her (her kan kan du du tynne ynne ut u honn ng kane muska van esukker og sa en s or bo e honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle til 1919 1919 valgte va g e å å flytte fly e til LillehamL ehammorsomme morsomme ting. ng Men Men etter e er påtrykk på rykk patt, pa og og om om han han mister m s er alle a e offiseoffisesalt/pepper sa pepper Kjør så suppen glatt og jevn i en stavmikser (her kan du tynne Kjør så suppen glatt og jevn i en stavmikser (her kan du tynne ut 1919 1919 valgte valgte å å flytte flytte til til LillehamLillehammorsomme morsomme ting. ting. Men Men etter etter påtrykk påtrykk patt, patt, og og om om han han mister mister alle alle offiseoffiseOgså hos kongen Også hos kongen mes er Kramn kp som ross har nesstor efo ksk V fø ger dem fra mormester Kramnik som tross alt har nestefolk. Vi følger dem fra morfått fåvil et eanke gult skjær, sk mens mens de de origiortynne - til For en ankeroman sk For en tankeromantisk eller eH erær revolverende, verende som det de heter. he norsk norsk side. somrøring de igjen en hos hos en en kjøpmann kær øpmann i du Oslo. Os ogHan Han 1revo 150 tsprofes vaniljesukker van esukker salt/pepper sa pepper -z p Pz -+-% 5z 5p-pPp-+-% p K suppen gså aanog evn en sgu avm kser (her kan du ynne uut Kjør så suppen glatt og jevn ibgen stavmikser (her kan ut 1919 valgte vaog geør eng årøre åså flytte fly ejevn til LillehamL ehammorsomme ting. ng Men Men etter easkenes er påtrykk på rykk patt, paTxg7 og og om om han han mister m sav er alle edermed offiseoffise-farger salt/pepper salt/pepper 50 gojibær go bær Historisk riktig kt gfrsom ke b1150 oms ene som sker av bnoe oms erkroner: henger bonden på Men For en ankeroman sk For en tankeromantisk 2-z 2-P-+-+P+" P For en tankeromantisk For en tankeromantisk omrør ng til en en jevn evn røre. røre (den (den vykk) være være noe noe fuktig) fuk g) 1 150 ts vaniljesukker van esukker ts vaniljesukker 1 ts vaniljesukker av spa atankeromantisk svare nner en offiser og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed Oppgave 1kongefløyen 1vinner b6 og en av bønOppgave 1. 1.b6 og en bønsa pepper av brures asen medan mange resu amorsomme ene bp ymse des orm på saTxh5 ore har onen Ienes med aer myn ar dre sø ens -z Pz p -+-% 5z p en en jevn evn røre. Tilsett Tvg se så havre, havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under 50 ggsssalt/pepper ggsom gojibær go bær gojibær 50 gsrgdgvaniljesukker gojibær Gobe ne ka erøre. de og åden men • ••1919 Gobeliner kalles de også, men For en ankeroman For en solgte revolveren videre Unisolgte revolveren videre til Uniomrøring omrør til en en evn røre. røre (den (den vil vsolgte være være noe fuktig) fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) van esukker 1 ts se ys av ap Darw ns «Ar Lxg7+ 2nner Th1+ Lh5 3IErgo har høner går uogeerfr ysmak) eken n om de Nes erevolveren mog eghe er atil ere e- skri1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! av spa svare vvpartiet offiser og av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! av spalta. svaret en offiser, og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed -z Pz p -+-% 5z 5p-pPp-+-% p med med melk me k hvis hv s den virker v rker for for tykk) Smak Smak så så til med med salt, sa pepper pepper mer. mer I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et e fra fra andre, andre skal ska jeg eg bringe br nge en en anekanekrene, rene blir b-+-+P+" rblir partiet par een remis) rem s)c3 Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr en en jevn evn røre Tilsett T se så så havre, havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under 50 go bær 50 g gojibær Gobe ne ka e de og å men • Gobeliner kalles de også, men bese re egenden Kasparov en gen kve – fra ep ken na e ape ene frams år rokokkobeseiret legenden Kasparov i en gen til kveld – fra tjenestepiken nale tapetene framstår i rokokkohåndk ee var ro g mer pyn og en yd g rad s on for en fas for å ære Syns ng bør over a es so g e revo veren v dere Un solgte revolveren videre til Unisolgte revolveren videre videre til til UniUniomrør ng en evn røre (den v være noe fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) av spa a svare v nner en offiser og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed med med melk me k hvis hv s den den virker v rker for for tykk) ykk) Smak Smak så så til med med salt, sa pepper pepper mer. mer I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et e fra fra andre, andre skal ska jeg eg bringe br nge en en anekanekrene, rene blir b r par e remis) rem s) Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr --- kajnnepepper ka nnepepper (etter (e smak) med melk hvis den virker for tykk) Smak så til med salt, pepper med melk hvis den virker for tykk) Smak så til med salt, pepper mer. mer. I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppført et et fra fra andre, andre, skal skal jeg jeg bringe bringe en en anekanekrene, rene, blir partiet partiet remis) remis) Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Messingklinkene som som hun hun skrien evn røre T se så havre ranebær mand er og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under bese re egenden Kasparov en gen kve d – fra enes ep na e ape ene frams år rokokkobeseiret legenden Kasparov i en gen til kveld – fra tjenestepiken nale tapetene framstår i rokokkosjel s e som som meg, meg nydelig nyde g solgte so g e revolveren revo veren videre v dere til UniUn ts salt sa kajnnepepper nnepepper (etter (emuseet ersmak) smak) med me ken hv sden den v (den rker for ykk) Smak såse med saspor pepper med melk hvis virker for Smak så til med salt, pepper mer Ivar INorge 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et eunge fra fra andre, andre skal ska jeg eg bringe brvar nge en anekanekrene, rene blir b F.eks rfar partiet e1-axb6 remis) rem s) Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr kajnnepepper (etter smak) kajnnepepper (etter smak) 1+-+R+N+K! 1+-+R+N+K! 11/4 ts skajnnepepper vaniljesukker van esukker opp vårb de De er nok bbygMa btykk) oms en Og dens er de g1-axb6 for hvkongen ?3. Ne sjel snne esjel som som meg, meg nydelig nyde ginnhentet sjel som som meg, meg, nydelig nydelig 1/4 11ka 44teen ts ssev4ts salt sa Av Kåre HosAr KonservA 1/4 ts salt 1/4 ts salt Lagd Lagd i iTyskland Tyskland Tyskland Forsvarte Forsvarte Norge Norge demer. e navne navne fikk eppene øevn erøre. eseg dette navnet fikk teppene først etter også også partiet. par epar Oppgave Oppgave to ser ser vanvanGama hønserase dene går nn Fngen eks 2ooErgo c6 De er k g for musee a dene går inn. 2. c6 Det er viktig for at ka nnepepper (e er smak) (etter smak) de er av par e renger De eModerne er kun en sped sgsen ar sø vhandverke var u ov eg dar De òg høve å k øpa en er dag får bunad med omrøring omrør ng til en jevn evn røre. røre (den vil v være være noe noe fuktig) fuk g) 1 ts s vaniljesukker van esukker vaniljesukker 1 ts vaniljesukker sjel s e som som meg, meg nydelig nyde versitetets versitetets oldsakssamling. oldsakssamling. 1 s sa 1/4 ts salt Lagd Lagd i Tysk and Forsvarte Forsvarte Norge Th7 4 Txh7++ oppr se» kom 1859 e kansk e e e er egga Men kornå på pa mesyndag de e fikk eppene ø e e dette navnet fikk teppene først etter Lagd Lagd i i Tyskland Tyskland Forsvarte Forsvarte Norge Norge også også partiet. par e Oppgave Oppgave to ser ser vanvanogså også partiet. partiet. Oppgave Oppgave to to ser ser vanvankajennepepper ka ennepepper og og sitronsaft. s ronsaf Ikke Ikke bruk bruk for for mye mye salt sa og og smak smak deg deg dote. do e Moderne teknologi ekno og nnhen e ikke kke dronningen dronn slåes. s åes 3 Ke7 Ke7 gammelt gamme tømmerhus ømmerhus fra fra Dalseg Da i ver ver om, om er er produsert produser av av gjørtler g ør er omrøring omrør ng til en en jevn røre (den (den vil v være være noe noe fuktig) fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) p -+$ 4-+P+Pz 4-+P+Pp-+$ s van esukker 1 ts vaniljesukker VM-match. VM-ma ch Og Og siden s den Kramnik Kramn k er er serverer serverer een om om morgenen morgenen til det de ens ens typiske yp ske gråblå gråb å skjær. sk ær 1+-+R+-+K! 1+-+R+-+K! s akkspa s er enn bruk bruk av skape versitetets vers e e s oldsakssamling. o dsakssam ng versitetets oldsakssamling. versitetets oldsakssamling. Lagd Lagd i1van Tyskland and Forsvarte Forsvarte Norge Norge også også partiet. par ekke Oppgave o33. ser ser vanvanTykk Tykk granolarøren grano arøren godt god formen formen og og stek ek ier 25-30 25-30 min m nsmak eller er til kajennepepper ka ennepepper og og sitronsaft. sog ronsaf Ikke bruk bruk mye sa og og smak deg deg dote. do emed Moderne Moderne teknologi og innhentet nnhen exabcdefghy kke dronningen dronn ngen slåes. sOppgave åes 3.3to Ke7 Ke7 gammelt gamme tømmerhus ømmerhus fra fra Dalseg Da seg iformen ver ver om, om er er produsert produser av av gjørtler ger ør er kajennepepper og Ikke bruk salt og smak deg kajennepepper og sitronsaft. Ikke bruk for mye salt og smak deg dote. Moderne teknologi ikke dronningen Ke7 gammelt tømmerhus fra Dalseg iformen ver om, er produsert av dote. Moderne teknologi innhentet ikke dronningen slåes. 3. Ke7 gammelt tømmerhus fra Dalseg iformen ver om, er produsert av gjørtler omrør ngtil en evn røre (den vver være noe fuk g) omrøring en jevn røre. vil være noe fuktig) VM-match. VM-ma Og Og siden s ekno den Kramn kinnhentet erer serverer serverer om morgenen morgenen til det de smug ens ens typiske yp ske gråblå gråb åsalt skjær. sksalt ær p p -+$ -+$ 4-+P+Pz 4-+P+Pz med med hundrevis hundrev sKramnik av av vers ebruk efor sstek ofor dsakssam ng versitetets oldsakssamling. 1/2 24Tysk tseen kanel kane Tykk Tykk granolarøren grano arøren godt god iiseg formen og og stek ssfor ek imye 25-30 25-30 min m nmin eller eeeldste til Tykk granolarøren godt formen og iproduser 25-30 min til er Tykk granolarøren godt formen og stek imye 25-30 eller til xabcdefghy ka ennepepper ssitronsaft. ronsaf Ikke for sa og smak deg kajennepepper og sitronsaft. Ikke bruk for mye og smak deg ech Moderne og nnhen eikke kke dronn ngen sslåes. åes Ke7 gamme ømmerhus fra Da om er av ggjørtler ør dote. Moderne teknologi innhentet ikke dronningen slåes. 3. Ke7 gammelt tømmerhus fra Dalseg iIkke ver om, produsert gjørtler xabcdefghy xabcdefghy 4-+P+Pp-+$ bisø oms rer re sen se vsag har m ndre ge de senere 1/4 salt sa Hen 1601 hadde nnka at Henrik IV i 1601 hadde innkalt med med hundrevis sekno av med hundrevis hundrevis av av 1/2 1efor 24teen ssog kanel kane 1/2 tssom kanel 1/2 ts kanel tor på MA HAugen De eksempe er med kke men som med og skPå Dette eksempelet er med, ikke skelig ut, men som med logisk Tykk grano arøren og sstek ek 25-30 m neav eeller er Tykk granolarøren godt iei(den og imye 25-30 min eller landskapet andskape og naturen na uren framframbxc6 3ske a6 E er 1-cxb6 2svar a6 bxa6 bxc6 3. a6. 1-cxb6 2.a6 bxa6 arsø frå gruvene på dene var arbe da s?årene ehar dan vbe eKnu konfirmas onen TraDenne spa aeehundrev ska kke kun hand eav bønder foran som besky eholder se 1/4 salt sa aaReichwein Hen kkfrem VVv 1601 hadde nnka at Henrik IV i 1601 hadde innkalt 1/4 salt 1/4 salt med med hundrevis ser av På av revolveren har Reichwein reiste til Norge for Likevel skulle verdens eldste På siden av revolveren har Reichwein reiste til Norge for ågod Likevel skulle verdens 1ts 24av kane 1/2 ts kanel Om sommaren er hønene de kke sdo akken sen uoppfinnelsen eoppfinnelsen eer sPå ser museumshøne uøpe Jærhøna er den ekajennepepperet nas elike norske De eksempe eeav er med kke ske ggEller uuKd7 men som med og sk Dette eksempelet med, ikke skelig ut, men som med logisk Dette Dette eksempelet eksempelet er ermed, med, med, ikke ikke skelig skelig ut, men men som som med med logisk logisk frem med med kajennepepperet ka ennepeppere etter er hvor hvor mye mye sting ssku ng du dufør ønsker. ønsker Lars Lars Knutrud rud fra fra Lillehammer. L ehammer sjakken akken med med oppfinne sen av Df7+ Df7+ 4. Kd7 Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar ho der Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, B erkebæk like ke ovenovenover før håper eg se vsag på er d for af ens edeveren Irakke øpe av Reichwein Neders brud edkan en er de en over førti, håper jeg selvsagt på er tid aftenste. Iikke løpet av Nederst isku billedkanten er det en sa 1/4 salt xabcdefghy xabcdefghy På ssiden den revo har Re chwe npå re sgrano emed Norge for ååovenL keve eng verdens ds e tile siden av revolveren reiste til Norge for åfor Likevel skulle verdens eldste siden av revolveren har Reichwein reiste til Norge åformen Likevel skulle verdens eldste På siden av revolveren har reiste til Norge for åformen Likevel skulle verdens eldste Dette De ehundrev eksempelet eksempe eav er er med ikke kke skelig ske gseg ut, uut, men men som som med med logisk og sk du du ser ser den den er er lett eNorge brunet. brune Avkjøl Avk øetter helt he (2-3 (2-3 timer) mer) før du du legger egger frem frem med med ka ennepeppere etter e er hvor hvor mye mye sting s du du ønsker. ønsker Lars Lars Knutrud Knu fra fra Lillehammer. L ehammer sjakken sssjakkspillere akken med med oppfinnelsen oppfinne sen av av Df7+ Df7+ 4. 44Kd7 Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar holder ho der Sør-Fron Sør-Fron på Bjerkebæk, B erkebæk ke ovenovenfrem med kajennepepperet hvor mye sting du ønsker. frem med kajennepepperet etter hvor mye sting du ønsker. Lars Knutrud fra Lillehammer. Lars Knutrud fra Lillehammer. sjakken sjakken med med oppfinnelsen av av Df7+ Df7+ 4. 4. Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svart holder holder Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, Bjerkebæk, like like ovenovenover før håper eg se vsag på d for af ens e I av Neders b edkan en er de en over førti, håper jeg selvsagt på er tid for aftenste. I løpet av Nederst i billedkanten er det en sjakkspillere s akksp ere i en en sedat seda På s den av revo veren har Re chwe n re s e Norge for å L keve e verdens e ds På siden av revolveren har Reichwein reiste til for å Likevel skulle verdens eldste Tykk Tykk granolarøren arøren godt god i og og stek s ek i 25-30 25-30 min m n eller e er til 1/4 1 4 ts s muskat muska du du ser ser den den er er lett e brunet. brune Avkjøl Avk ø helt he (2-3 (2-3 timer) mer) før før du du legger egger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger nede and ke veve e F ank ke og nederlandske vevere til Frankrike og frem med ka ennepeppere e er hvor mye s ng du ønsker frem kajennepepperet etter hvor mye sting du ønsker. Lars Knu rud fra L ehammer Lars Knutrud fra Lillehammer. sjakken s akken med med oppfinnelsen oppfinne sen av av Df7+ Df7+ 4. 4 Kd7 Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar holder ho der Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, B erkebæk like ke ovenor o kehe sen bare dronn ngen å angr pe s den mange av san e skv nnenes xabcdefghy xabcdefghy s akksp ere i en en sedat seda 1/2 2 kanel kane -+-+R+-# 3P-+-+R+-# 3z P sjakkspillere sjakkspillere i i en en sedat sedat Tykk Tykk granolarøren grano arøren godt god i formen formen og og stek s ek i 25-30 25-30 min m n eller e er til Tykk granolarøren godt i formen og stek i 25-30 min eller til Tykk granolarøren godt i formen og stek i 25-30 min eller til 1/4 1 4 ts s muskat muska 1/4 ts muskat 1/4 ts muskat enkn er ganske enke Den tenkning er ganske enkel. Den bare for us rere ema men bare illustrere etseda tema, men du ser den erarøren eke brune Avk øe revolver he (2-3 mer) før du egger du ser er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før nede and ke veve egrano Fden ank og nederlandske vevere til Frankrike og Løsninger Løsn nger på på oppgaver: oppgaver c6 svåpensmeden årsom som kons ruer esitt og kuns 3.c6. står konstruerte og kunstige om spa sfor ens evne å rere get seg å3Løsn bruke de bøndene ås angr peDen sdagen emp dmuskat for vanske ege å bidra Kongsberg aLopp uvsø vden dforgrunn sVerks one eog fo kedrak er for kv n1/2 1aholdes 2og s42er kanel kane sjakkspillere s-+-+R+-# akksp ihvor en en sedat 1/2 tsssdet kanel 1/2 kanel -+-+R+-# 3zss3P-+-+R+-# 3z P P våpensmeden satt våpensmeden satt sitt stempelbidra bidra med med årum åbygge bygge bygge opp opp den den norske norske bevarte bevarte revolver ende ende opp opp LilleLilleTykk god sopp ek 25-30 m nLilleeilegger er Tykk granolarøren godt ibevar formen og stek ihans 25-30 min eller til 11ts muska 1/4 ts Oppgave 2ng Td7+ Ke8 2den Te7+ hønserasen har aden dag Rasen oformen flokkar Nokre bur på enkn ng er ganske enke Den tenkning bare for ååillustrere us rere eeede ema men bare for ååfor tema, men tenkning tenkning er er ganske ganske enkel. enkel. Den Den bare bare for for illustrere illustrere eteet tema, tema, men men Løsninger nger på på oppgaver: oppgaver Løsninger Løsninger på oppgaver: oppgaver: Verkstedet ede hans hans finnes finnes dag dag på på sjakklokken, akk okken hvor hvor spillerne sp erne fikk fikk rem med åpå akke dronfor sen rum av ehammer remis med sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. ham D sse unge og ovende kan ham. Disse unge og lovende kan dagen ho des det de fest fes lysthuset ys huse forgrunn med med blader, bopp ader fugler fug er og og kane 1/2 ts kanel våpensmeden sa ssitt sstempelempe -ge våpensmeden satt sitt stempeldra med med åden åden opp den norske norske bevarte revo ver ende ende opp opp iiiidu L esatt våpensmeden satt stempelbidra bidra med med åvrum åka bygge bygge opp opp den norske norske bevarte bevarte revolver revolver ende ende opp opp LilleLilletenkning enkn ng er ganske ganske enkel. enke Den Den bare bare for ååsom ååere illustrere us et tema, ema men men på på en en fjøl fen øgamme og og med med en en skarp skarp kniv knhelt vrevolver deler de er opp ihans ønsket ønske størrelse sune ørre se Løsninger Løsn nger på oppgaver: oppgaver Verkstedet Verks ede hans hans finnes finnes dag dag på på sjakklokken, akk okken hvor hvor spillerne sp erne fikk fikk rem ssmed med åpå såser akke s enkel. den dronfor sen av L ehammer remis med åå1er sjakke, siden dronsentrum av Lillehammer. Verkstedet finnes ilegger dag på Verkstedet finnes dag på sjakklokken, sjakklokken, hvor spillerne spillerne fikk fikk remis med åganske sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. remis med sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. ham D sse unge og ovende kan ham. Disse unge og lovende kan dagen dagen holdes ho des de fest fes iivsmedane lysthuset ys huse forgrunn forgrunn med med blader, bopp ader fugler fug er og og småby som norma småby som normalt nn ede vebygge kåden ed en innredet verksted i en gammel våpensmeden sa ssitt sstempelempe - b for våpensmeden satt sitt stempelbidra binnredet verksted i en gammel dra med med åden bygge bygge opp opp den den norske norske bevarte bevar e(2-3 revolver revo ver ende ende opp opp iienn LilleL e-på du du ser ser den den er er lett e brunet. brune Avkjøl Avk ø helt he (2-3 timer) mer) før før du du legger egger den den på på en en fjøl f ø og og med med en en skarp skarp kniv kn v deler de er opp opp i ønsket ønske størrelse s ørre se på fjøl og med en skarp kniv deler i ønsket størrelse på en fjøl og med en skarp kniv deler opp i ønsket størrelse kaa e ho a @ma haugen no Verks ede hans finnes dag på Verkstedet hans finnes i dag sjakklokken, s akk okken hvor hvor spillerne sp erne fikk fikk rem s med å s akke s den dronfor sen av L ehammer remis med å sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. og se e ma med foren nger er ag ned småby som norma småby som normalt småby normalt småby som normalt nn ede ve k ed en gamme 1/4 1 4 ts s muskat muska du du ser ser den den er er lett e brunet. brune Avkjøl Avk ø he (2-3 (2-3 timer) mer) før før du du legger egger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger enes e hv e offiseren som kan eneste hvite offiseren som kan også for å v se a se v re a v enk e også for å vise at selv relativt enkle den på en f ø og med en skarp kn v de er ønske s ørre se den på en fjøl og med en skarp kniv deler opp i ønsket størrelse Tek vare på truga rasar Noen Noen irritere rr ere seg seg sikkert s kker over over Oppgave Oppgave 2. 2 1.-Txf1 1 -Tx 1 2. 2 Txf1 Tx 1 e3 e3 og og kulisser. ku sser De De skal ska derimot der mo vise v se hva hva den fisera Bygdesø ner hadde s e dan me r sø v se v her aner v e men av evo umed er s e den ur småby som norma småby som normalt 1/4 1 gna 41/4 ts s4muskat muska 1/4 ts muskat 1/4 ts muskat merke. Signaturen er er enut hestemerke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1.11: -1.Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2da Txg2 hæren. hæren. IIIkk året året 1636, 1636, som som er er inngrainngrahammer. hammer. Grunnleggeren Grunnleggeren av av MaiMaidu ser den eoppkok brune Avk øengler. he (2-3 mer) før du egger du ser den lett brunet. Avkjøl (2-3 timer) før du legger Brukte kke håndk ær Spes ehelt tGrunn bostkast på Øygarden og nokre saman med Og nå bake oppgaven Kd8 (2 -Lxe7 d7+ og hv år droner baser på gam eDet norske andenes ekke hv e-1.offiseren som kan hvite offiseren som også for åvise vååmed se ase se vpå re are vog enk eOppgave også for åav atenke selv relativt enkle eneste eneste hvite hvite offiseren offiseren som som kan kan også for åvise vise atpå. selv relativt enkle også for vise at selv relativt enkle Gi G suppen suppen et esom nytt ny oppkok oppkok og og kjør khammer. ør den den luftig uf gHer med med stavmikseren. sers avm kseren neeneste ngen kke kan sDxg2+ ås da de bkan rblir ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrense tid dmed tenke enke på. Men Men før før Maihaugen. Ma haugen Her Her finnes finnes også også disse dMaisse små små eng er Resten Res en av av bildet b de er er man få nok ogsiden s Signaturen den drar se skape uhestepå e va vae-hæren. man få nok av. og siden drar selskapet ut på elva 1 s muska ts muskat merke S uren er en hes emerke. er en Oppgave 1: 1: 1.1 Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2 Txg2 hæren I året åre 1636, 1636 som som er er inngranngrahammer. hammer Grunnleggeren eggeren av av MaiMa merke. Signaturen er en hestemerke. Signaturen en hesteOppgave Oppgave 1: 1.Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2.Txg2 hæren. hæren. I I året året 1636, 1636, som som er er inngrainngrahammer. hammer. Grunnleggeren Grunnleggeren av av MaiMaiq -+-+Pz P " 2-q-+-+PP" 2-w eneste enes e hvite hv e offiseren offiseren som som kan kan også for å v a se v a v enk også for at selv relativt enkle og og antall. an a De er er viktig v k g at a den den er er helt he avkjølt avk ø ellers e vil v den den e e Gi G suppen suppen et e nytt ny oppkok og og kjør k ør den den luftig uf g med med stavmikseren. s avm kseren n ngen kan s ås da de b r ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrense tid d tenke på Men Men før før Maihaugen. Ma haugen Her finnes finnes også også disse d sse Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. ningen ikke kan slås, da det ningen ikke kan slås, det blir begrenset begrenset tid tid å å tenke tenke på. på. Men Men før før Maihaugen. Maihaugen. Her Her finnes finnes også også disse disse ab om hadde hø am en fabrikk som hadde tilhørt familien små små engler. eng er Resten Res en av av bildet b de er er man få nok av og s den drar se skape u på e man få nok av. og drar selskapet på elva assos eres fys sk assosieres fysisk merke S gna uren er en hes merke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1 Dxg2+ 2.Txg2 2 Txg2 hæren. hæren I I året åre 1636, 1636 som er er inngranngrahammer Grunnleggeren Grunn eggeren av av Ma konservator konservator ved ved q q -+-+Pz -+-+Pz P P " " 2-w 2-w den den på på en en fjøl f ø og og med med en en skarp skarp kniv kn v deler de er opp opp i ønsket ønske størrelse s ørre se og og antall. an a Det De er er viktig v k g at a den den er er helt he avkjølt avk ø ellers e ers vil v den den e e og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den e og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den e G suppen e ny oppkok og k ør den uf g med s avm kseren Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. n ngen kke kan s ås da de b r ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrense tid d å å tenke enke på. på Men Men før før Maihaugen. Ma haugen Her Her finnes finnes også også disse d sse ab kk om hadde hø am en fabrikk som hadde tilhørt familien Draktsø v på Ma haugen en offiser mo bdeler ens oppr nne se assos eres fys sk assosieres med fysisk assosieres med fysisk assosieres med fysisk konservator 2-q-+-+PP" konservator konservator ved ved den den på påsom en fjøl fen øhan og og med med en en skarp kniv kn ver de er opp opp ihus ønske størrelse ssengarørre se- se den på en og med en skarp kniv deler opp ønsket den på en fjøl og med en kniv deler opp ønsket størrelse oversees av hab akksp oppe begge svar bønder ertårårting oversees av habile sjakkspilstoppe begge svarts bønder errer tårog an aen De er ke skarp g haugen, askarp den er he avk øønsket eønske ers vstørrelse den og antall. Det er viktig at den helt avkjølt ellers vil den ee denne sjakkspaltens sassos akkspa ens mangel mange på på som som er eregg ekte ek edette og og historisk hved sevare or sk riktig, ross koss gmed og og vert hv må gkun årne sbor oppe bonhvit må tårnet for åsåsvarts stoppe bonaga smykke fo kedrak er sdenne on Og de av m ne esere For garvede s or akksp ere ben ekan nFra dnene ngse knapp ha sen Fugl, Fug and and og og mus eres med fys sk assosieres med fysisk spore, og dette forteller oss med spore, og dette forteller oss med vert på revolveren, han haugen, Anders Sandvig, var vert på revolveren, ble han utnevnt haugen, Anders Sandvig, var Tb1+ Tg1 Tbxg1++ Tb1+ 2.Tg1 Tbxg1++. konservator konservator ved Ma haugen den forr ge dfmed agrams ngen nTb1+ ng c8) 3Tbxg1++ Te8+ Kxe8 d7+ Ien åfor age på ku urhønss ammar ekne vare bakgarden O den på ffjøl øog og med en skarp kn voms de er opp sstørrelse ørre den på fjøl og med en skarp kniv deler opp iiihusene, ønsket oversees av hab eesjakkspilsssom --patt sspå oppe begge svar ssbønder bønder årting oversees av habile stoppe begge svarts er ting oversees av habile begge svarts bønder er tårting oversees av habile sjakkspilstoppe begge bønder erer tårFordel Forde ien skåler skå er og og sPakk rø over over sprøstekt ek bacon bacon og grovhakket grovhakke basibas dette de eng kvantespranget, kvan esprange kunne kunne spilsp patt pa og og ergo ergo remis. rem håndtakene hånd akene ett av av husene, husene nemlig nem Fugl, Fug and and og og mus mus Løsning på oppgaver Løsning på oppgaver. Fugl, and og mus Fugl, and og en gondo A eved erved egan edd ikonservator en gondol. Alle er elegant kledd fylt fy av av natur na ur og og hus som som vi ikke kke IGobe boken Om Ren gheds-S evstrø spore og de eAlle er oss med spore, og dette forteller oss med ver på revo veren bble ehverandre. han uutnevnt nevn haugen Anders Sandv gimedan var på revolveren, ble utnevnt Anders var 22gi Tg1 2.Tg1 Tbxg1++. spore, og forteller med spore, og dette vert vert på på revolveren, revolveren, ble han han utnevnt haugen, haugen, Anders Anders Sandvig, Sandvig, var Tb1+ Tb1+ 2.Tg1 Tbxg1++. Tbxg1++. Gobe Gobelin. oversees av hab eakksp ssjakkspilakksp -patt sstoppe oppe begge svar s4bønder bønder ting oversees av habile sjakkspilstoppe begge er tårfalle fa ean fra fra hverandre. hverandre Pakk inn nn isprøs bakepapir bakepap og og oppbevar oppbevar en en lufttett uf Fordel Forde imus skåler skå er og strø sog over sprøstekt ek bacon bacon og grovhakket grovhakke basi-var dette de eng kvantespranget, esprange kunne kunne spilsp --Tb1+ pa og og ergo ergo remis. rem sEsvarts håndtakene hånd akene iioppbevar ett eog av av husene nemlig nem gg - g Fordel ible skåler strø over bacon og grovhakket Fordel ivar skåler og strø over sprøstekt bacon og grovhakket dette dette kvantespranget, kvantespranget, kunne kunne spilspilpatt patt og og ergo ergo remis. remis. håndtakene håndtakene ioppbevar ett ett av av husene, husene, nemlig nemlig Løsning på oppgaver Løsning på oppgaver. Fug and mus Fugl, and og mus gondo A eforteller er esee or egan kkforedd iåren gondol. er elegant kledd fylt fy av av natur na ur og og hus hus som som vvlufttett ikke kke maihaugen, ma haugen aktivitet ak til fjells. KlubK ubStartet Sver spore og de eforteller for erske oss med spore, og dette oss med vert ver på på revo veren bble eeer han han utnevnt ukutnevnt nevn haugen, haugen Anders Anders Sandvig, Sandv gbas var var Tb1+ 2.Tg1 22.Tg1 Tg1 Tbxg1++. Tbxg1++ nnrevolveren, Gobelin. og og antall. aog Det De er er viktig vstrø krø gover at aover den den er er helt he avkjølt avk øeog ellers eSandvig, ers vil viivi den den ebasiebasifalle fa ean fra fra hverandre. hverandre Pakk Pakk nn isprøs bakepapir bakepap rravkjølt og og oppbevar iihusene, en en uf eenemlig falle fra hverandre. Pakk inn ier bakepapir oppbevar en lufttett falle fra Pakk inn isprøstekt bakepapir oppbevar en lufttett Forde skå er og sPakk røinn over sprøs ek bacon grovhakke bas Fordel imus skåler og sprøstekt bacon og grovhakket basidette de eng kvantespranget, esprange kunne kunne spilsp -Tb1+ pa og og ergo ergo remis. rem serog håndtakene hånd akene iieoppbevar ett eog av av husene nem umu ghe 12 bxa3 Sver ge 1907 har den spredd seg maihaugen, ma haugen aktivitet ak vvkvan eevkvan til fjells. ftil eefjells. ssdu KlubK ubmaihaugen, maihaugen, aktivitet aktivitet til fjells. fjells. KlubKlubog og antall. a Det De er viktig v g at a den den er helt he avk ø ellers e ers vil v den den e e lere. ere Det De bør bør være være en en motivasjon mo vas on net, ne derfor derfor 1.Tg1 1 Tg1 og og om om en en av av og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den ee fa e fra hverandre Pakk nn bakepap r og en uf e falle fra hverandre. inn i bakepapir og en lufttett s1+-+-+-RK! akk men for den som se parden g øre den ku urh forsjakk, men for den som vil se parden. gjøre den kulturhistoriske andre små g ens andar medan en en v mø e hygge ge mennesse vsag en s akkspa e som de e 11 ma 1949 fy Anders bunadene no of b r pyn a med maihaugen, ma haugen aktivitet ak e til f e s KlubK ubsikkerhet at den ble lagd av den sikkerhet at den ble lagd av den til til major major og og kommandør kommandør for for styrstyrnemlig nemlig interessert interessert i i våpen. våpen. I I 1919 1919 den Hv sp eren var Ado f Anderssen og hv år dronn ng arv form av bygn ngar g ens anpå på Jæren kr ng 1920 e å ha R K! 1+-+-+-t lere. ere Det De bør bør være være en en motivasjon mo vas on net, ne derfor derfor 1.Tg1 1 Tg1 og om om en en av av og an a De er v k g a den er he avk ø e ers v den og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den R R K! K! 1+-+-+-t 1+-+-+-t lere. lere. Det Det bør bør være være en en motivasjon motivasjon net, net, derfor derfor 1.Tg1 1.Tg1 og og om om en en av av Noe v l fortelle om d tt lag eller foren ng? likum, kum topp opp gjerne g erne med med litt god god olivenolje. o veno e lerne erne tenke enke i det de uendelige, uende ge og og Oppgave Oppgave 2: 2 Nok Nok en en pattopppa oppTil T dette de e huset huse ønsket ønske hun hun seg seg i den den nordre nordre bygningen bygn ngen på på Jørstad, Jørs ad 1 1 sb4! svar ruer ma på a2 og 1. 1. sb4! svart truer matt på a2 og de Fo deog ve 1984 Kilde: Fortidsvern 2/1984 Men Men Byavisas Byav sas lesere esere har har et skriskr -og iav tidens densat mote mo med med pudrede pudrede parykparykforbinder forb nder med med Norge. Norge IIen Ipå hjørnet ørne De eden møbe ebble ka es bos - til major Norge som ga ugjerne 1869 Bos kas som Lykres kjersti kkerhe aBraanaas den b eble agd av den sikkerhet ble lagd av den ma or og og kommandør kommandør for for styrs hun yrnemlig nem interessert ngveno eresser ihenger våpen I uf 1919 1919 sikkerhet den lagd av den sikkerhet at den ble lagd av den til til major major og og kommandør kommandør for for styrnemlig nemlig interessert interessert i våpen. våpen. våpen. 1919 1919 1+-+-+-RK! lere. ere Det De bør bør være være en motivasjon moge vas net, ne derfor derfor 1.Tg1 1Nok Tg1 og og om om en en av boks boks ikommandør kjøleskapet. ktopp eskape likum, gjerne gønsket erne med med litt god god olivenolje. oiiignder veno eeresser erne enke uende ge Oppgave 2ruer Nok en pa oppTmajor de huse ønske hun seg den nordre bygn ngen på Jørs adeead lerne tenke i lesere det uendelige, og 2: Nok en pattoppdette huset ønsket hun seg igod den nordre bygningen Jørstad, likum, topp med litt god likum, topp gjerne med litt god olivenolje. lerne lerne tenke tenke ide iog det det uendelige, uendelige, og og Oppgave Oppgave 2: Nok Nok en en pattopppattoppTil Til dette dette huset ønsket ønsket hun hun seg seg den den nordre bygningen bygningen på på Jørstad, Jørstad, 1-1.on 1Oppgave sb4! ma på a2 1.og sb4! svart truer matt på a2 og kjersti kjerst Braanaas Braanaas moen, moen KKTil de Fo dkum nnhuset 1984 Kilde: Fortidsvern 2/1984 Men Men Byavisas Byav sas esere har eeen skriskr ibysø tidens dens mote mo eeden med med pudrede pudrede parykparykforb med med Norge Ien hjørnet hihIlufttett ørne nes or m ne bens nestor, og mine sm kkerhe aat den eeve agd av den sikkerhet at lagd av den til ma or og kommandør for for styrsstyryrnemlig nem interessert neog iiand våpen IIlufttett IIlufttett 1919 1919 boks boks iSund kjøleskapet. khuset øiøkjøleskapet. eskape boks kjøleskapet. boks i22opp kjøleskapet. falle fa fra fra hverandre Pakk Pakk inn nn ieforbinder bakepapir bakepap rsø og og oppbevar oppbevar lufttett kum opp ggjerne erne med god oolivenolje. e Norge. likum, topp med litt olivenolje. lerne erne tenke enke ieog det de uende Oppgave Oppgave 2: 22: Nok en en pattopppa oppTil T dette de efra huse ønske hun seg seg den den nordre nordre bygningen bygn på på Jørstad, kjerst Braanaas moen, moen kjersti kjersti Braanaas Braanaas moen, moen, Dxc3+ 13 Kb1 ruer kke De var svenske Beda Ha berg mange and F nvåpen. bens nes or og m ne bens nestor, og iikangsom mine bens bens nestor, nestor, og i har iuendelige, mine mine for de mange L ehammer-reg svar ssvar bønder går nn dronn ng for de mange ilangsom Lillehammer-regisvarts bønder går inn til dronning, boks kfestning. øfestning. eskape boks ihverandre. falle fa eeve fra hverandre. hverandre Pakk Pakk inn nn iinn bakepapir bakepap rnordre og oppbevar oppbevar iingen en en(1908) uf eeJørs falle fra hverandre. Pakk ihan bakepapir og oppbevar en falle fra hverandre. Pakk inn ihan bakepapir og oppbevar ibor en er og ana yser finnes de ret ksav -- I Iog dvåpensmeden ngen og opp sen mer tier og analyser finnes det riksavimidlingen og opplevelsen mer Oppgave 3s2: 1Dxf6 Txh8+ Kxh8 2og Oppgave 3. 1. Txh8+ Kxh8 2. vsmedane aga s ørre g enSandv g 87 år Denne dagen fekk e er o er egg på sk orker ebens er u v k e seg som s akkk ede g Men som en se vu nevn kjersti kjerst Braanaas Braanaas moen, moen bens bens nestor, nes or og og i mine m ne tyske tyske våpensmeden våpensmeden Hans Hans Stopler. Stopler. kene kene på på Bergenhus Bergenhus festning. ble ble han han enig enig med med OldsakssamlinOldsakssamlinOppgave Oppgave 2: 2: 1—Dg2+ 1—Dg2+ 2. 2 Txg2 Txg2 som e er d b en som en dar handverk og ku ur andskap vore nære ved å b u rydda for de mange L ehammer-reg svar s bønder går nn dronn ng for de mange i Lillehammer-regisvarts bønder går inn til dronning, for for de de mange mange i i Lillehammer-regiLillehammer-regisvarts svarts bønder bønder går går inn inn til til dronning, dronning, fa e fra hverandre Pakk nn bakepap r og oppbevar en uf e falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar i en lufttett sjakk s akk en en rimelig r me g affære. affære gave. gave Hvis Hv 1. 1 Dxf6 vinner v nner 1-Se4+, 1-Se4+ dørhåndtakene dørhånd akene som som Alf A f Lundeby Lundeby der der kongefamilien kongefam en i dag dag bor når når de de Dronn ngen på b7 s år s ag Dronningen på b7 står i slag.. kende kende behov behov for for å å bruke bruke hjernen h ernen til ker ker og og kostbare kos bare klær. k ær der der vi v vet ve at a Jorde Jorde har har boltret bo re seg, seg kas og er e e skap med p ass s er han a egne håndk ær var s ua dag er kke huse s oppr ntyske yske våpensmeden Hans Hans Stopler. S op er kene kene på på Bergenhus Bergenhus festning. fes n ng ble b e enig en g med med OldsakssamlinO dsakssam Oppgave Oppgave 2: 1—Dg2+ 1—Dg2+ 2. 2 Txg2 Txg2 tyske våpensmeden Hans Stopler. kene på Bergenhus festning. ble han enig med OldsakssamlinOppgave 2: 1—Dg2+ 2. Txg2 tyske våpensmeden Hans Stopler. kene på Bergenhus ble han enig med OldsakssamlinOppgave 2: 1—Dg2+ 2. Txg2 kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no kker aanaa moen@ma haugen no for for de de mange mange ilangsom Lillehammer-regiLSka ehammer-reg -Oppgave svar sbønder går inn nn til dronning, dronn som ng sjakk sxabcdefghy akk en ensom rimelig ren me gakksp angsom affære. affære I IåDronningen gave. gave Hvis Hv s1. 1bønder Dxf6 Dxf6 vigår nner 1-Se4+, 1-Se4+ dørhånd akene som Alf A Alf fA Lundeby der der kongefamilien kongefam en iOldsakssamlindag bor bor når nårnår de de sjakk rimelig rimelig langsom langsom affære. affære. gave. gave. Hvis Hvis 1. Dxf6 Dxf6 vinner vinner 1-Se4+, 1-Se4+, dørhåndtakene dørhåndtakene som som Alf Alf Lundeby Lundeby der kongefamilien kongefamilien iidag dag dag bor bor når når de de Dronn ngen på b7 sDxf6 år sv ag på b7 står slag.. kende kende behov behov for for åsp åbruke bruke hjernen hhv ernen til ker og og kostbare kos bare klær. k dærHans der der vder vet at aenJorde Jorde har har boltret bo re bor seg, seg øyne er øyne en sjakkspiller yske Hans Sbordop er dørhåndtakene kene påboks Bergenhus fes nLundeby ng b vi eder han g med med Odag n-de Oppgave 1—Dg2+ 2 1-Se4+, Txg2 tyske Stopler. kene på Bergenhus festning. ble han enig 2: 1—Dg2+ 2. Txg2 kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no eerke bbvåpensmeden moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no boks boks kjøleskapet. ksom økjøleskapet. eskape sjakk ssjakk akk rimelig rsjakkspiller gmen angsom affære. affære IIsmø IIke gave. gave Hvis Hv se2: 1. 11. Dxf6 vinner nner 1-Se4+ dørhåndtakene dørhånd akene som som f Lundeby Lundeby der kongefamilien kongefam en idsakssam dag bor når de xabcdefghy xabcdefghy xabcdefghy svar noe he slangsom syner kke bspiller kom åhaugen age sse små akNorge & Danmark (1909) Nederde emen ha esp esvarts eer mø evinner ?er øyne en ssme akksp er øyne en øyne øyne en en sjakkspiller kkjersti.braanaas.moen@maihaugen.no evåpensmeden bpå aanaa moen@ma haugen kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no onen som er akk men kv er er hv Lg2+ som vtvinger nger onen spiller sjakk, men kvier spiller hvit 2. Lg2+ som tvinger boks iirobus kjøleskapet. kchwe eskape Tc8+ 3and g6+ Kxg6 (3 -Dxg6 Tc8+ Kh7 3.g6+ Kxg6 (3.-Dxg6 ser med k ede ge ssjakk, er gaanaa ser med kjedelige sjakkspalter. virkelig. ebrys eve sp ere ve hvor ner rvana finnes fo søffen mann har andre hensyn skvHan andar som dr og haugen egne verdfu gåve frå boks kjøleskapet. boks øyne øyne en sjakkspiller ssjakkspiller akksp er Han Han lagde lagde våpen våpen så så tidlig tidlig som som Georg Georg von von Reichwein Reichwein gjorde en en gen gen om om åm bytte bytte noen noen gjenstander. Te1+ Te1+ 3. 3hvit Tg1 Tg1 Texg1++. Texg1++ K egen der: ma haugen no fryk eonen angrepssp er men som har Ma edtidlig ro esom ånoii Ma Jærhøna er og god åen som sp ssakkspa akk men kv er sp hv 22eg som vsom nger onen som spiller men kvier hvit 2. Lg2+ som tvinger onen onen som som spiller spiller sjakk, men kvier kvier spiller spiller hvit hvit 2.Lg2+ Lg2+ Lg2+ som som tvinger boks kchwe øog eskape boks iiøikjøleskapet. 1857, 1857 spilte sp een Morphy Morphy og og Paulsen Pau sen en enkvier men men hvit hv spiller sp er heller he 1. Kg1 Kg1 som hadde hadde designet. des Her Her finnes finnes de de ide er er på på besøk besøk Lillehammer. L ehammer noe som mennesker fles Her en Para evåpen ser vkkekar noen som kke de dååkas er diDe ma egjenstander. e trerenoe, som mennesker flest. Her en Parallelt ser vi noen ikke er det imidlertid malt et lite treeòg håndk evi under Sk kker sGeorg eere dne Norge Fo kog ørke seg på ne ge bos eggjenstander. er komme Han Han lagde agde våpen så så tidlig gsom som som iiiFor Georg von von Reichwein Re nHer gjorde ggjorde orde en en gen gen om om ååpå åm bytte by noen noen gjenstander. ens ander Te1+ Te1+ 3. 3Kh7 Tg1 Tg1 Texg1++. Texg1++ lagde våpen så tidlig som Georg von Reichwein gjorde en om bytte noen gjenstander. Te1+ 3. Tg1 Texg1++. Han lagde våpen så Georg von Reichwein gjorde gen om åbesøk bytte noen gjenstander. Te1+ 3. Tg1 Texg1++. onen onen som som spiller sp er sjakk, ssjakk, akk men men kv er spiller sp er hvit hv 2. 22. Lg2+ Lg2+ som som tvinger vsom nger 1857, 1857 spilte sp estor Morphy Morphy og og Paulsen Pau sen en en men men hv spiller sp er heller he er 1. 11er Kg1 Kg1 som som hadde hadde designet. des gne Her Her finnes finnes de de ide er er på på besøk besøk iieLillehammer. L ehammer 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 hadde designet. Her finnes igå er på besøk Lillehammer. 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 som hadde designet. Her finnes de ier er på besøk ieimalt Lillehammer. noe som mennesker fles Her en Para e ser v noen som kke er de d er d ma e e renoe, som mennesker flest. Her en Parallelt ser noen som ikke er det imidlertid et lite med s or nns k O e med stor innsikt, Ole Han agde våpen så d g som Georg von Re n g orde en gen om by noen g ens ander Te1+ 3 Tg1 Texg1++ Han lagde våpen så tidlig som i Georg von Reichwein gjorde en gen om å bytte noen Te1+ 3. Tg1 Texg1++. For f oppskr fter nsp ras on gå t flere oppskrifter inspirasjon til 1857 sp e Morphy og Pau sen en men hv sp er he 1 Kg1 som hadde des gne finnes er L ehammer 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 som hadde designet. Her finnes de i er på besøk Lillehammer. 12 Dc4 Le6 13 Da4 Taps rekke Hv renger kun å dekke c3 med kemerkene I 1907 so g e hun de and & Be g a (1910) Russ and med s or nns k O e med stor innsikt, Ole med med stor innsikt, innsikt, Ole Ole For f ere oppskr fter og ras on t For flere oppskrifter og til For For flere flere oppskrifter oppskrifter og og inspirasjon inspirasjon gå gå til til For f ere oppskr fter nsp ras on gå For flere oppskrifter og inspirasjon gå seg for å mø e en s akk ubb – for seg for å møte i en sjakklubb – for svart svar til å å flytte fly e kongen, kongen og og tårnet årne Piog øv en annonse L4.Lc2) ehamme Byav sfly da nå du eTh8+ Som er er totalt obyens atrekker uleselig umø ese gvinner for for de de fleste, fles efå Lc2) 4. 4svart Lxh5+ Lxh5+ Kxh5 Kxh5 5. 5kongen, 5.svar 5aoppgave Th8+ Dette elevde var var noe noe Maihaugens haugens sø vDe S gr dere Undse 131 drak smykke –Som aSvar så smoderne akkm øen å4––oppgave agoppgave Enke akkpedagog kk vog med med smøte innsikt, ksjakklubb Ole O eLøsning 1597, 1597, og og levde iluksus en en god god tid tid for for Svar rekker nner på få stor innsats av Norge Dermed revolveren tilog LilleSvart trekker og vinner på få stor innsats forsvaret av Norge Dermed revolveren til LilleFor For fflere oppskrifter oppskr fter og nsp ras on tkom For ffinna ere oppskr fter og nsp ras on gå t Heldige For oppskrifter og gå til v1597, dareføre deiikken rad sMa efor og se vma eg m ne sen ma uiiforsvaret eforsvaret E nfter kan kinspirasjon enne ade Grand ntil A: Hønseraser LandFor For flere flere oppskrifter og inspirasjon inspirasjon gå gå til Løsning Løsning oppgave oppgave 1. 1-Lb4 Lb4 ++. ++ oppgave oppgave 2: seg for årekker en akk ubb –ddfor for seg for åstor en –få svart svar til åstil å1.Db6! flytte e1-Lb4 kongen, kongen og og tårnet seg seg for for møte møte ivinner en sjakklubb for for svart til til flytte flytte kongen, og tårnet tårnet gir rpatt patt pa etter er 1.-Txf4. -Txf4 match, ch før før sjakklokkens senns akk okkens tid. flere flere varianter. var På På døra døra til badet bade er er Heldige He ders ge er er kongen kongen og og dronnindronn n1 Db6! og oppgave 2.22etter 1.Db6! og svart blir oppgave ever samme uksus –tid en hyrde hus E ers erer dekongen ypveren ske rokokoppgave: lever i og samme luksus –god en hyrde hus. Ellers er dette typiske rokokfra Øy Vågå De sk er seg fra endres og sk med håndk eFor en k økkenfi eforsvaret på kog ærne 1597, 1597 og levde evde en en god god dtid for rekker og vv nner på sflere or nnsa svarianter. av Norge Dermed revo veren L eSvart trekker og på få stor ian av Norge iiiras kom revolveren til Lille1597, og levde i en en tid for levde en god tid for Svart Svart trekker på på få få stor innsats innsats ier i–forsvaret forsvaret av av Norge Norge Dermed Dermed kom kom revolveren revolveren til LilleLilleFor flere finnsats ere oppskrifter oppskr og og inspirasjon nsp on gå gå til tkom Løsning oppgave 1. 1-Lb4 11flytte Lb4 ++ oppgave 2: 22årne Løsning oppgave ++. oppgave Løsning oppgave 1. 1-Lb4 ++. oppgave 2: seg seg for for ååor ååmøte mø eiiakk en sjakklubb ssjakklubb akk ubb –– for svart svar å1å1eer åå1. fly e++. kongen, kongen og tårnet gir gbry rgir pa etter ee2. er 1.-Txf4. -Txf4 match, ma ch før før sjakklokkens sog akk okkens tid. flere flere varianter. var an På På døra døra til badet bade er er Heldige He dkom ge er kongen og og dronnindronn npatt patt 1.-Txf4. match, før sjakklokkens tid. flere På døra til badet er Heldige er kongen og dronninmatch, før sjakklokkens tid. varianter. På døra til badet er er kongen dronninoppgave 1 Db6! og bbog rrårne oppgave og svart blir oppgave ever samme uksus –god en hyrde hus E er de eekongen yp ske rokokoppgave: lever samme –one en hyrde hus. Ellers er dette typiske rokokMor en msakkøyne Morten Skogheim, 1597 og evde en dvar for 1597, levde iiGö god for Svart Svar trekker og og vinner vvinner nner på på få stor sstor or innsats nnsa sforsvare ier forsvare av av Norge Norge iiiDermed Dermed Dermed kom kom revolveren revo til LilleL e- nLøsning oppgave 11. 1-Txf4 Lb4 ++ oppgave 22: Løsning oppgave 1-Lb4 ++. oppgave 2: ggir rpatt pa eetter 11.-Txf4. gir etter 1.-Txf4. ma ch før sog okkens dfor flere var an er På døra bade er He der ge er kongen og dronn match, før sjakklokkens tid. flere varianter. På døra til badet er Heldige er og dronn ngen for åSkoghe bevare n forde nå er ve øs 13 -svar Dxc3+ førs eog bi og oms ene eborg Beda Tysk and Øs err ke Sve shar Itiladronninasse Mor en Skoghe m Morten Skogheim, Morten Morten Skogheim, Skogheim, WWW SPOON NO eoppskr er fø g meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO der der møter mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå she åslå den den svarte svar eTxe2 dronningen dronn ngen som som grunnlegger, grunn egger Anders Anders Sandvig, Sandv gog var men men sikkert sder kker en en god god inntektskilde nn ek sk de Kg6 Kg6 6. 6Oppgave h5++. h5++ Men for åmøter banke budskape nn derfor være essf2 r1.Te2 me gTxe2 fas nns ag med emme ! Du kan også sende e a e a mø e e e Morten Mor Skogheim, Skoghe m våpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og er i dag en av Maihauvåpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og i dag en av Maihautrekk. rekk Oppgave Oppgave 3: 3: 1 Te2 Txe2 Txe2 2. 2 Le4 Le4 1-Kg7 1-Kg7 2. 2 Th4 Th4 (2.Th3 (2 Th3 sf2 sf2 3. 3 Kg1 Kg1 sxh3) sxh3) sg5+ sg5+ 3. 3 WWW SPOON NO e er fø g på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg på INSTAGRAM SPOON_NO d verre u rydd ngs ruga norske ser v s e en s akkfors åe se eg se v ærhøna ved a ho er a har obruks or age Os o 2002 ) WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller eller følg følg meg meg på på INSTAGRAM INSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO der møter mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå s å den den svarte svar e dronningen dronn ngen som som der der møter møter man man bare bare smartinger smartinger kan kan slå den den svarte svarte dronningen dronningen som som WWW.SPOON.NO e er fø g meg NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg INSTAGRAM SPOON_NO For For flere f ere oppskrifter fter og og inspirasjon nsp ras on gå gå til t Morphy Morphy var var sin s n tids ds Carlsen, Car sen og og 3 Ig en ser man a Hånd akene er u forme av hånd ake forme som e and på gen og a e andre som har d Oppgave 3. Igjen ser man at Håndtakene er utformet av håndtaket formet som ei and, på gen og alle andre som disse ma da han kke gre er å dekke e8 matt da han ikke greier å dekke e8. Tross Tross at a Lillehammer L ehammer kjemper k emper med med en en saueflokk, saueflokk en en hund hund og et e komotiver komo ver som som var var svært svær hadde på e er på en av ag på bos kas e var på ve u ved andre bos kas ved a de har o våpensmeder kr gene mo Sver ge på førs e hammer og er dag en av Ma hauvåpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og er i dag en av Maihaurekk Oppgave 3: 1 Te2 2 Le4 trekk. Oppgave 3: 1.Te2 2. Le4 våpensmeder. våpensmeder. krigene krigene mot mot Sverige Sverige på på første første hammer hammer og og er er i i dag dag en en av av MaihauMaihautrekk. trekk. Oppgave Oppgave 3: 3: 1.Te2 1.Te2 Txe2 Txe2 2. 2. Le4 Le4 1-Kg7 1-Kg7 2. 2 Th4 Th4 (2.Th3 (2 Th3 sf2 3. 3 Kg1 Kg1 sxh3) sxh3) sg5+ sg5+ 3. 3 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. WWW.SPOON.NO WWW SPOON NO eller e er følg fø g meg meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO der der mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå å den den svarte svar e dronningen dronn ngen som som WWW.SPOON.NO e er fø g meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller følg følg INSTAGRAM INSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO For For flere f ere oppskrifter oppskr fter og og inspirasjon nsp ras on gå gå til t Morphy Morphy var var sin s n tids ds Carlsen, Car sen og og Oppgave 3 Ig en ser man a Hånd akene er u forme av hånd ake forme som e and på gen og a e andre som har d sse Oppgave 3. Igjen ser man at Håndtakene er utformet av håndtaket formet som ei and, på gen og alle andre som har disse ma da han kke gre er å dekke e8 matt da han ikke greier å dekke e8. For flere oppskrifter og inspirasjon gå til For flere oppskrifter og inspirasjon gå til Morphy var sin tids Carlsen, og Morphy var sin tids Carlsen, og Oppgave Oppgave 3. 3. Igjen Igjen ser ser man man at at Håndtakene Håndtakene er er utformet utformet av av håndtaket håndtaket formet formet som som ei ei and, and, på på gen gen og og alle alle andre andre som som har har disse disse Tross Tross at a Lillehammer L ehammer kjemper k emper med med en en saueflokk, saueflokk en en hund hund og og et e komotiver komo ver som som var var svært svær kom på å endep asss kom på åttendeplasss i våpensmeder. våpensmeder krigene kr gene mot mo Sverige Sver ge på på første førs e hammer hammer og og er er i dag dag en en av av MaihauMa hautrekk. rekk Oppgave Oppgave 3: 3: 1.Te2 1 Te2 Txe2 Txe2 2. 2 Le4 Le4 1-Kg7 2 Th4 (2 Th3 sf2 3 Kg1 sxh3) sg5+ 3 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO For f ere oppskr fter og nsp ras on gå t For flere oppskrifter og inspirasjon gå til Morphy var s n ds Car sen og Morphy var sin tids Carlsen, og Oppgave Oppgave 3. 3 Igjen Ig en ser ser man man at a Håndtakene Hånd akene er er utformet u forme av av håndtaket hånd ake formet forme som som ei e and, and på på gen gen og og alle a e andre andre som som har har disse d sse 14 Dc2 Lxb2+ 15 Kb1 Lxa2+ 16 Kxa2 Dxc2 17 Ld3 Sb4 ++ Konk uHa berg var ak v arbe de for og Frankr ke (1911) Eng and og kom på åog endep asss kom på åttendeplasss iVsp kom på åttendeplasss imed kom på åttendeplasss ienn som som ser ser og kan kan alt. Virkeligheten rke ghe en har har kommet komme på på førsteraden. førs eraden for for spaltistene. spa sfor ene Denne Denne spa en er Oppgave Oppgave 4. 4ikke 1.Te8+ 1he Te8+ Lxe8 2. 2tårn opptatt opp akarer av. avAlf Naturen uren og og andskape S akkfors åe se er mu galt. åV få denne spa en LLxe8 ehamkom på åog endep asss kom på åttendeplasss iVirkeligheten Oppgaver Oppgaver er er lettere ehurtige ere åge løse øse enn Txe4 Txe4 3. f3+ 3+ og og hvit hv slår år svarts svar tårn årn halvdel halvdel av av 1600-tallet. 1600-tallet. For For denne gens gens mest mest unike unike gjenstander. Kg1 Kg1 sf3? 3? gfor erne sku esitt ha dag Svar var husdyrrasane sebrun hovud og hae svar ogFor er eer es som som ser ser og og kan kan alt. Virkeligheten rke en har har kommet komme på på førsteraden. førs eraden som ser og kan har kommet på førsteraden. som ser kan alt. Virkeligheten har kommet på førsteraden. esjakeakog ver så ang p33hvits assen ahv eikke de se esvar de kjent k en for sitt sby hurtige hur spill. Han Han ma eren ANa Lundeby (1870 maleren Lundeby (1870 hv konge kke har fe er gå døra nn soveromme er de engens flo dørhånd akene hidel emmene hvits konge har felter gå til, døra inn til soverommet er det en flotte dørhåndtakene hjemmene populære popu ære inger Norge Norge iakene siste sander ehander del de av av for for åsenior åOppgaver være være en en by iand litteraturens era urens og og par par karer iA tresnutete resnu e eelandskapet hatter ha (1870 erhus og og halvdel m dma en av 1800aWWW.SPOON.NO eLundeby Gam e(1870 sk or eav For kv nner fork ee runde åpn på fors den mens Oppgaver er esitt ere åge øse enn ååssnger Oppgaver er lettere ååaaspalten løse enn ååivghe Txe4 3. 3+ og og hvit slår sshar år svarts svar årn ha vde av 1600-tallet. 1600ameg For For denne denne gens mest mes unike un ke gjenstander. ggjenstander. ens Oppgaver Oppgaver er er lettere lettere åaalt. åurens løse løse enn enn åghe åTxe4 Txe4 Txe4 3. 3. f3+ f3+ og og hvit hvit slår slår svarts svarts tårn halvdel halvdel av av 1600-tallet. 1600-tallet. For denne denne gens gens mest mest unike unike gjenstander. gjenstander. Kg1 Kg1 sf3? 3? Kg1 sf3? Kg1 sf3? som ser og kan V rke en har komme på førs eraden som ser og kan Virkeligheten har kommet på førsteraden. NASJONALFARGER Åre sdenne Ma kjent k en for for sby hur spill. sp Han Han ma eren ffA Lundeby maleren Alf Lundeby hv ssf3+ konge kke fe er ååer gå døra nn soveromme er de en flo eeSPOON_NO dørhånd akene emmene hvits konge ikke har felter ååssktårn gå døra inn til soverommet er det en flotte dørhåndtakene isie hjemmene kjent for hurtige spill. Han kjent for sitt hurtige spill. Han maleren maleren Alf Alf Lundeby Lundeby (1870 (1870 hvits konge konge ikke har har felter felter åstårn åtil, gå gåtil, til, til, døra døra inn inn til til soverommet soverommet er det det en en flotte flotte dørhåndtakene dørhåndtakene ide hjemmene hjemmene populære popu ære i Norge Norge i siste s s e av av for å å være være en en by i litteraturens era og og par par karer karer i tresnutete resnu e hatter ha er og og WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO sen or A De er s A. Det er Oppgaver er er lettere e ere å å løse øse enn enn å å Txe4 Txe4 3. 3 f3+ 3+ og og hvit hv slår s år svarts årn halvdel ha vde av av 1600-tallet. 1600a e For For denne denne gens gens mest mes unike un ke gjenstander. g ens Kg1 s 3? Kg1 sf3? k en for s hur ge sp Han kjent for sitt hurtige spill. Han maleren eren Alf f Lundeby (1870 (1870 hvits hv s konge konge ikke kke har har felter fe å å gå gå døra døra inn nn til soverommet soveromme er er det de en en flotte flo e dørhåndtakene dørhånd i hjemmene h emmene uberku osesaken men de var s on Ha s e n renger å ese åpn og pos onssp Lars Er må Es and (1912) A ger (1913) WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO sen or A De er s aksenior A. Det er sjaksenior senior A. A. Det Det er er sjaksjakV du se de t d gere Museumsg mtene? Gå nn på www byav s no Eierens Eierens navn navn Dxe8 Kg7 Kg7 3. 33: Df8+ D1.1rfår 8+ Kf6 K 4. 4 Ld4+! Ld4+! var vves ge bvar drag ålillehamevare innsatsen nnspille barndom men på senn koppgaver ska den var viktige bidrag til fortelle sin barndom, men på sikt skal den sunn fornuf og en smu og skvet mers befo kn ng en s6+e7 åWWW.SPOON.NO esom er guk meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO senior sen A. A Det er er sjakseenn innsatsen innsatsen ble han han adlet adlet 1655. 1655. Han Han Fakta Fakta om om revolveren revolveren finner finner du dus du spille sp partier, par er for for oppgaver oppgaver vet ve på på e4 e4 og og bonden bonden på på e7 e7 går går uhinuhuhinnEierens E -1961). erens navn ssp ds spartier, se ved vknavn nHan eren bur dyra ffor øse ehan K kan Eierens navn Eierens navn oppgave 3: Td8 +eakkfors Dxd8 2s noppgave Dxd8 2. -1961) Han en avåav eham-1961). Han var en av brukte bruk sjelden sske eor den mer mer enn etakkvarter kvar erDxe8 løsningen øsn ngen blir åpå miste m ee7 tårnet, årne slik fugl fug som som har har gjemt em hodet hode sitt s Fo under under sine! ne! den den fysiske fys utfoldelses uden fo de ses navn, navn gule gu vester. er De De observerer observerer herskaherska1700-tallet 1700og og de deveren viser serfinner rokokkorokokkob eOm om og nye hus efugl na ur gehar håndk eadlet de norma eom errevolveren ede gv kos nads på ykk! Send oss en nnsa sen ble bble ehar han adlet ad eadlet iiingane 1655. 1655 Han Han Fakta Fak ane! om revolveren revo finner du du spille eefysiske partier, par for iiDe oppgaver ve på på e4 e4 og og bonden bonden e7 e7 går går uhinuh ninnsatsen han 1655. Han Fakta om revolveren finner du spille partier, for ioppgaver vet på e4 og bonden på e7 går uhininnsatsen ble han adlet 1655. Fakta om revolveren finner for oppgaver på e4 og bonden går Eierens E erens navn bgråsprag oms er rød hv og oHan oppgave 3: 1rb Td8 + oppgave 3: Td8 +e7 Dxd8 2. -1961) var en av ehamHan var av lillehambrukte bruk sjelden sakkbegave esjelden den mer mer enn enn et eenavn, kvarter er øsn ngen blir bbs1. ååpå åTd8 miste m ssm tårnet, årne slik kksslik fug som som gjemt ggfø em hodet hode sitt under sine! sssam ne! -1961). -1961). Han Han var var en en av lillehamlillehambrukte brukte sjelden mer mer enn etkvar et kvarter kvarter løsningen løsningen blir blir åpå miste miste tårnet, tårnet, slik fugl fugl som har har gjemt hodet hodet sitt sitt under under sine! den fys ske u fo de ses navn eebygge er De observerer herska1700aaom eepå og vvSannsyn ser rokokkoden utfoldelses gule vester. De observerer herska1700-tallet og de viser rokokkonnsa sen bble ehar han ad ebhodet 1655 Han Fak apå revo veren finner du spille sp eeespartier, par for for iimer oppgaver vet ve på på e4 e4 og og bonden bonden går uhinuh innsatsen ble han iiåi1655. Han Fakta om finner -1961). -1961) Han Han var var en en av av lillehamehambruk eer ssjelden eSfor enn evet kvar erløsningen øsn ngen rma ååpå sog egår årne kKriger fug som ggjemt em hode sunder under ssine! brukte mer enn et kvarter løsningen blir miste tårnet, fugl som har gjemt sitt under sine! kke aves dnavn ke een åder gge om Cuba (1916) USA (1922) og øve opp ak ske boppgaver kk De har begge en ysende dDxd8 gKh7 a2s2.2slik -kultur, finner mer fra Ma haugens rsngene kho d ge nger SeterAnLegget: SeterAnLegget Bygningene Bygn og og landskapet andskape Maihaugen Ma haugen bidrar b drar til du bli b leseverdig eseverd gPaulsen –er –en verdig verd gvar Byavisa Byav sa (poenget) )blir Dxd4 5.akkfrem 5og Dh8+ og svart svar historien hgu sKriger or en om om lokal oka ku ur og og til-du enkn ng Hvordan denne fornufe(poenge se på nDxd4 edronn med sDh8+ nåpå evne åma gå man man det de finnes finnes en en løsning øsn ng i løpet øpe Kriger mellom konger og stater fikk da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dre nn dronn ng mellom konger og stater fikk da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dret inn til dronning. var ere frå he gu e mørkePau Morphy akk på den den Jørs adåven medan de om somDe6+ Kh7 3 Txh6 og svar b r De6+ Kh7 3. Txh6 svart blir matt på på ett e trekk. rekk Pau sen var hans hans motmo at a det de b r patt. pa 1. 1 Tg8 Tg8 Kh7. mermalerne merma erne som som slo s o seg seg til i byen byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er møtes mø es mennesker mennesker over over sjakkbrets akkbre pet pe og og blandes b andes inn nn i hendelsene hende sene tidas das glade g ade dager. dager bygge med annen rom nnde ng har en sk evegg danne o rom man man det de finnes finnes en løsning øsn ng i løpet øpe Kr ger me om konger og s a er fikk da age e ege våpensk o d på d g a museum no dre nn ng Kriger mellom konger og stater fikk da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dret inn til dronning. man det finnes en løsning i løpet man det finnes en løsning i løpet Kriger mellom mellom konger konger og og stater stater fikk fikk da da laget laget et et eget eget våpenskjold våpenskjold på på digitaltmuseum.no digitaltmuseum.no dret dret inn inn til til dronning. dronning. Mar Hosar Opp andsark ve De6+ Kh7 3 Txh6 og svar b r ma De6+ Kh7 3. Txh6 og svart blir matt på på ett trekk. rekk Paulsen Pau sen var var hans hans motmo - at adre det blir btilblir rbblir patt. pa 1.1ng1. Tg8 Kh7. Kh7 2.2 2. merma erne som som slo skonger oslo seg seg tilog itil byen byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er påepå på ett ett trekk. trekk. Paulsen Paulsen var var hans hans motmotatade atinn det det blir patt. patt. 1.1Tg8 1.Tg8 Tg8 Tg8 Kh7. Kh7. 2.22.bmermalerne mermalerne mermalerne som som slo slo seg seg til til ien ibyen byen byen vingen vingen og og på på døra døra til til kjelleren kjelleren er er møtes mø es mennesker mennesker over over sjakkbrets akkbre pet pe og og blandes b andes inn nn i hendelsene hende sene tidas das glade g ade dager. dager man man det de finnes finnes en en løsning øsn ng i løpet øpe Kriger Kr ger mellom me om konger og stater s a er fikk fikk da da laget age et e eget ege våpenskjold våpensk o d på på digitaltmuseum.no d g a museum no dret nn dronning. dronn på ett e trekk. rekk Paulsen Pau sen var var hans hans motmo at det de r patt. pa Tg8 Kh7. Kh7 mermalerne merma erne som som s o seg seg i byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er redaks on@byav s no de obber for de drag En en «rosenknopp» Ind a (1932) Lge ehammer Byav s! aDamgård/Maihaugen den den historiske hselvfølgelig sforbausende ske opplevelsen. eve sen Foto: Fo oog Camilla Cam Damgård Ma haugen som som er er et eng friskt fr sk pust pus i denne denne småsmåmister m sTh8+ dronningen dronn ngen påd4. d4 trakk seg seg publikum. pub kum De enår gjaldt gen aherd presentert en oppnås får du med åer fø L -for på sker av av noen noen trekk. rekk Denne Denne er er ment men for for raste raste nemlig nemlig iufor Europa. Europa. Mest Mest kjent som som er er forbausende likt likt sølvmersølvmerbrune eor farge på fore dra har esetning, dår gtrekk. ryk ekansk vår dge men maren går på de eLundeby gna er gxh6 Dsspå etter 3.-gxh6 4. Df7. setning, se han han kunne kunne tenke enke det de Th8+, og ogog remis. rem på på slutten spå en av av 1800-tallet. 1800Lundeby Lundeby det de se vfø ei lita mus. mus et Sam se kansk ganske her og der for eksempe tet. Samlet sett kanskje ganske her og der, for eksempel herDe ber rer of eopp sag brukshåndenn eiie1800S kaaMest bDette eaMest rammen av av noen noen trekk. Denne Denne er ment men for raste ras erakk nemlig nem gav iiav Europa. Europa Mes kjent kkjent som er er forbausende forbausende keei sølvmersø vmerav av noen noen trekk. Denne Denne er er ment ment for raste raste nemlig nemlig iEuropa. Europa. Europa. Mest Mest kjent som som er er forbausende forbausende likt likt sølvmersølvmeree Th8+, er 33Th8+ gxh6 44remis. D 77 s etter 3.-gxh6 4. Df7. se nn ng han han kunne kunne tenke iifor det Th8+ og og remis. rem på på slutten spå uuslutten en 1800-tallet. eebes Lundeby Lundeby det de selvfølgelig se vfø ge gg ei eelikt aalita mus. mus IIII et eeIIII et setning, han han kunne kunne tenke tenke i det det det Th8+, Th8+, og remis. remis. på slutten slutten av av 1800-tallet. 1800-tallet. Lundeby det det selvfølgelig selvfølgelig ei lita mus. mus. et eesetning, Sam eeng se eeenke ganske her og der eksempe når hertet. Samlet sett kanskje ganske her og der, eksempel når herav av noen noen trekk. rekk Denne Denne er er ment men for for raste ras ede nemlig gfor Europa Mes kjent kkjent en som som som er forbausende forbausende likt klita sølvmervmersetning, se nrekk han han kunne kunne tenke enke iide de Th8+, og og rem på snem ugam en av av 1800-tallet. 1800enår Lundeby Lundeby det de selvfølgelig se vfø ge galita ei asø mus. mus eet o forsk e ge s ags bruk

Dingselknapp

Natur og kultur Tapet med liv i sus og dus Maiblomsten

XABCDEFGHY 8r+lqk+-r( 7pppp+-+p' 6-+n+-p-p& 5+-l-P-+-% 4-+-+P+-+$ 3+-P-+N+-# 2PP-+-PPP" 1RN+QKL+R! xabcdefghy

XABCDEFGHY 8r+l+k+r+( 7ppp-+-+p' 6-+np-q-p& 5+-l-+-+-% 4-+-+P+-+$ 3+-P-+N+-# 2PP-NQPPP" 1+-KR+L+R! xabcdefghy

Påskekjuklingar på Maihaugen og jærhøns

Møbelet som forsvant Kremet blomkålsuppe

Kremet Kremetblomkålsuppe blomkålsuppe Energibar ---sunn Energibar sunn&& &smart smart Energibar sunn smart


38

Torsdag 22. mai 2014

BY OG BYGD

Lesernes egne 17 mai bilder

Vi takker for alle bilder som ble lagt ut på Instagram! Finner du ditt bilde her, kom innom Byavisa i Storgaten 75 og hent et flax-lodd!

SJARMØR: Lucy i bunad til 17. mai, og matmor Astrid Gaassand.

elisabethvang melder om stiv kuling på galdhøpiggen på 17.mai.

Kontraster, foreviget av kjerstiholmestad.

Oda og Zita feirer nasjonaldag.

FULLT HUS: Publikum stormet i strie strømmer til vakre Aulestad.

doramusicana la merke til at trærne også var pyntet til fest.

Korpsdebutant: Velfortjent med sukkerspinn etter en Slitne russejenter tar en velfortjent pust i bakken etter endt russetid. lang korpsdag.

Glade gutter: Edwin Tjˆnntveit og Mads Owren fra Solstråle: Full av is og pølse! Da blir man glad! Øyer.

Telemarksjenter: Maja og Astrid i sine fine Telemarksbunader.


BY OG BYGD

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner! Er det noen i din familie som du vil gratulere med dagen eller kanskje noen av dine venner har bursdag? Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har giftet dere eller inngått forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis.

Torsdag 22. mai 2014

39

Velkommen til verden

GUDSTJENESTER 25.- 29.mai Søndag 25. mai

Lille Henrik på 2588 g og 48,5 cm valgte seg april. Anne Søreng Hansen og Øyvind Aaen er stolte foreldre. Kvitebjørn har motvillig blitt storeboff.

LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Prost Per Halstein Nielsen Organist Tim Collins Marialogen deltar Skyss tlf 97991323 SØRE ÅL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Vikarprest R. Petrusdottir Organist Sjur Magnus Dåp. Søndagsskole. Skyss 61254191 NORDRE ÅL KIRKE Ung Messe kl 19.00 Alle konfirmanter deltar Sokneprestene Oddgeir Bolstad og Ingunn D. Vik Diakon Hanne Engdal Kateket Susanne Paulsen Trosopplærer Jakob Paulsen Organist Paul Wilmot VINGROM KIRKE Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Ragnhild Floberg Organist Thor Kvande

Svanhild Brukstuen Myhre og Geir Edvard Myhre fra Follebu, fikk en gutt 19. mai. Han veide 5.200 gram og målte 54,5 cm. Mille og Emine er stolte storesøsken. Foto: Jorunn Svenskerud

Saabvenner treffes i helgen middag, da innlosjeres Saabfolket på Hunderfossen og Fossekroa, det blir både grilling og kos der, sier Tore Frøyse. Lørdag formiddag starter det hele kl. 10, og så går ruten via Stensgård Bilforretning, med ny stopp på aulestad, gjennom Gausdal og over Kjølen til Tretten. Derfra sørover igjen til Lillehammer hvor det hele ender på Birkebeiner Stadion og Mjøsmarkedet. – Vi prøver å unngå

hovedveiene, sier Frøyse, - vi koser oss i passelig fart gjennom ruten hvor det ved hver stopp víl være spørsmål å svare på, både Saabrelaterte og mer generelle. Det hele vil ta litt over en times tid, mener han. Lørdagskvelden blir det middag i Trollsalen på Hunderfossen, og det hele avsluttes med årsmøte i foreningen på søndag.

tore@byavis.no

For Frøyse er en av vertene for årets store treff blant de Saabfrelste, med særlig ansvar for rebusløpet eller familieturen som han liker å kalle det. – Mange vil til Lillehammer, hevder han, - det har aldri vært påmeldt så mange biler, 68 Saaber fra 1952 og fram til 2011 modeller, med hele 54 av de eldre årgangene. Det hele starter fredags etter-

05.05.2014 Flaten, Randi Gausdal 20.09.1937 11.05.2014 Moe, Helene Gausdal 30.09.1929 27.04.2014 Stormo, Arve Gausdal 28.08.1929 10.05.2014 Bolsøy, Anders Nikolai, Lillehmr 29.01.1917 08.05.2014 Edvardsen, Kirsten Anna Lillehmr 18.07.1929 12.05.2014 Halvorsen, Hallvar Lillehammer 26.06.1930 03.05.2014 Hansen, Erik Asbjørn Lillehmr 15.12.1942 09.05.2014 Herstad, Mette Lillehammer 17.09.1928 08.05.2014 Jaskiewicz, Thomas Hjertholm, Lhmr 14.01.1974 13.05.2014 Jensen, Solveig Lillehammer 19.02.1930 27.04.2014 Jørstad, Ole Magne Lillehammer 01.01.1945 12.05.2014 Torgersen, Aase Lillehammer 02.05.1923 18.05.2014 Vestad, Solveig Lillehammer 10.07.1935 30.04.2014 Moe, Karsten Øyer 24.05.1933

Våre kjæledyr

LILLEHAMMER KANTORI Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305

17. april fikk Reidun Svensson og Petter Granum en nydelig gutt, Sondre, 3615 gram og 51 cm. Daniella er stolt storesøster.

Torsdag 22.mai kl 11.00 Hyggestund. Tone Pollestad Larssen informerer om Lillehammer Frivilligsentral Bevertning og utlodning Velkommen til hyggelig samvær et par formiddagstimer.

KIRKEKROKEN I SØRE ÅL Bønnesamling hver fredag Kl 11.00

Hipp hurra for Andrea Englund Hjelmseth som fyller 8 år 21. mai. Gratulerer så mye med dagen! Hilsen Hannah, mor og far.

Fredag 23.mai kl 18.00 Ungdomsklubb Lørdag 24.mai kl 12.00 Rasteplass, en hvilestund I hverdagen FÅBERG MENIGHETSHUS Hver tirsdag kl 14.00-16.30 Etter skoletid for 4.-7. klasse VINGROM KIRKE Vingrom guttekor Øver hver onsdag kl 18.30-19.30

Mia trenger nytt hjem.

Tlf. 61 26 05 15

LILLEHAMMER KIRKESENTER Hver tirsdag kl 19.00 SALT Lillehammer Tensing

NORDRE ÅL KIRKE Fredag 23.mai kl 09.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua.

www.sentrum-dyreklinikk.no KOMPETANSE - ENGASJEMENT

Service Kunnskap Utvalg

Velkommen til gudstjeneste!

Tirsdag 27.mai kl 8.30 Morgensang m/nattverd Alle hjertelig velkommen!

HILSENER

Dødsfall TORE FEIRING

LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Prest Sigmund Jacobsen Organist Arnfinn Hasle Skyss tlf 97991323

ANDRE ARRANGEMENTER LILLEHAMMER KIRKE Lørdag 24.mai kl 12.30 Orgelhalvtimen v/Paul Wilmot Gratis inngang

GLASSFIBER: Tore Frøyse med sin Saab Sonett 3, 1971 modell. En bil for det meste bygd i glassfiber og med 68 hestekrefter. ñ Den sparker bra likevel, hevder han. Til helgen tar han imot 68 Saaber fra hele landet.

JØRSTADMOEN: Tore Frøyse brenner for sin kjære Saab Sonett 1971 modell, kjøpt i California og trygt hentet hjem for totalrenovering og kosekjøring. Akkurat nå er han mest interessert i å prate om treffet med Gammalsaabens Venner som skal foregå i helgen.

Kristi Himmelfartsdag 29.mai

Mia er en flott damepus som trenger et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Hun er sterilisert, id-merket, vaksinert og har fått ormekur. Kan nevne at hun er snill, renslig, kosete, vakker og går fint sammen med andre katter. Omplasseringsgebyr. Interesserte bes ta kontakt med fostermor Tone på kveldstid LILLEHAMMER OG OMEGN på tlf 91 17 06 85.

Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor

Vi gratulerer Leah Andersen Thrane med 13-års dagen 23. mai. Klemmer fra hele familien.

Telefonnummer: 61270888


HAGELAND LILLEHAMMER

SUPERPETUNIA 6 PK.

KUN

ANDREASSEN BLOMSTER FĂĽberggaten 154, 2619 LILLEHAMMERt5MG .BOGSFt-“St4“O

99

90

)"(&-"/%("64%"-

O. HAGEN GARTNERI OG BLOMSTER Hageland klubben, meld deg inn i dag! Send kodeord Hageland til 2012

Se utsendt DM!

NOK=NOK

7FTUSJOHTWFJFO Â?(BVTEBMt5MG .BOEBHGSFEBHt-“SEBH4“OEBH

www.hageland.no

Ukens bilde fra Lillehammer Kameraklubb

Selfie Vi har tatt en selfie. For de antagelig ytterst fü uinnvidde: Selfie er et portrett fotografert av den som selv blir avbildet, gjerne tatt pü en armlengdes avstand med mobiltelefonens kamera. Ekstra gromt er det ü forevige seg selv kinn mot kinn med en kjendis av et eller annet slag. Og sü kan bildet spres pü sosiale nettgreier. Vi satt ved stikkelsbÌrbusken utenfor vür Annen Etage, fomlet mobilen i posisjon for en selfie og trykket pü utløseren. Det gikk veldig dürlig. Skallen var brutalt kuttet vekk. Like greit, kanskje. Den bestür jo stort sett av skrukker og noen varige arr etter ublide møter med utemte kvamvÌrer pü fotballbanen. Nytt forsøk. Nü var høyre øret sküret av og toppen av hodet skalpert. Enda et forsøk: Halshugging. Vi oppdaget at kameraet pü mobilen sto i en posisjon lik et teleobjektiv pü vettuge fotoapparater. Vi zoomet ut maksimalt til en kraftig vidvinkel. Da ble alt med, nesten hele oss, büde hürluggen, buken (den fotside) og shortsen. Men fra ene skulderen og ned til navlen lü det et mørkt, smalt og mystisk felt pü bildet. Det var skyggen av armen vür som holdt mobilen. Vi rigget oss til i et skyggevennlig omrüde, siktet mobilen inn sü godt vi kunne, fyrte av - og nyste samtidig! Ordet selfie ble første gang brukt pü et australsk nettforum i 2002 der en person skrev at han hadde snublet i fylla og slütt sprekk i leppa. Teksten var ledsaget av et bilde av skaden til den uheldige karen. Bildets uklarhet beklaget han ved ü fortelle at det var en selfie. Her om dagen henvendte en dame seg til oss i fortrolig sone pü et sosialt medium. Hun var putt og furten og klaget over at vi ikke hadde gratulert henne med 50-ürs dagen. Hun er egentlig fra Mesnali, men ble omvendt til reservetrønder i Baillsund (Kristiansund). Damen er av den typen som tilsynelatende lider av all verdens bedrøveligheter, noe i nÌrheten av det medisinere vil kalle hypokondri. Etter ü ha utdypet innholdet i sine epikriser og anamneser og hva det nü heter alt sammen, ble vi grundig lei jamringen. Vi smelte avgürde en sønderknusende melding sammen med selfien vür, det fnysende nysebildet: - Hold overgangsalderen din for deg selv! Da ble det stille fra Baillsund.

JĂ˜RGEN SKAUG: Nostalgi var temaet for konkurransen mĂĽnedens bilde i mai. Bildet fra kjøkkenet pĂĽ bureisingsbruket Ă…seng pĂĽ Maihaugen ble nr. 2 i konkurransen. Kjøkkenet fra 1934 var i bruk fram til 1963 pĂĽ Kvarvet i Sør-Fron, før hele bureisingsbruket ble gjenskapt pĂĽ Maihaugen rundt tusenĂĽrsskiftet. Mange kjenner seg godt igjen her fra tider som har vĂŚrt; Utslagsvasken, komfyren, klessnora og ikke minst den vakre blĂĽfargen som tidligere ble mye brukt pĂĽ kjøkken. Bildet er tatt uten blits med kameraet pĂĽ stativ og lukkertid pĂĽ 3 sekunder, brennvidde 17 mm og blender f13.

Trenger du varebil? Vi har biler i mange størrelser! Størrelse fra pris 4m3 350,6m3 595,3 10m 745,3 17m 845,30m3* 995,-

* Trenger førerkort C1

Industrigata 37B 2619 Lillehammer

46 17 17 12

www.rentawreck.no

Byavisa 2014 21  
Byavisa 2014 21