Page 1

La deg inspirere av vüre badog flisutstillinger! Åpent: 10-16, Åpningstider: Man-freMan-fre 10-16, tors. 10-19, lør stengt. tors 10-19,907 lør80stengt Vakttelefon: 443 www.ramsoyas.no Lillehammer - Tlf. 61 24 80 30 Løkkegt. 10,Løkkegt. Lhmr.16,Tlf. 61 24 80 30

NÆR OG VIKTIG

Store sparetiltak

NIENDE Ă…RGANG. NR. 17 - UKE 18 - 2. MAI 2014

Danset inn vĂĽren

Lillehammer: Lillehammer kommunestyret vedtok store sparetiltak i forrige uke. Barnehagesjef Marianne Slüen Bruket sier at tallene som gjelder barnehagene, egentlig ikke hører hjemme der. side 6

lillehammer/Ringsaker: Tre elever fra Søre Ål barneskole skal vÌre med nür RingsakerOperaen setter opp Tryllefløyten. side 14 og 15

ÅPENT HVER DAG Kjøkken 2200 FRA KL.til11.00 Storgt. 26, Søndre Park - post@parkcafen.no Tlf.: 61 25 08 85

GĂ˜Y Ă… BADE! Hverdager: kl. 13- 21 Lør-søn: kl. 10-18 Morgenbad tir og fre kl.06-08

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg!

V

Steinsprut kap nns ku ghet fag tryg r n ĂĽ di -

Gjelder ved kasko/delkasko nĂĽr ruta kan repareres Industrigata 58b, 2619 Lillehammer - Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

G A R A N T E RT B E S T P Ă… P R I S ! Tenk t! ! er n TseikkkerphvrĂĽiser P KanoKnJĂ˜ DmEKeKrR pVĂĽINsToEm dNeĂ…k!k

GULL og SĂ˜LV GULL pr. gram Vi kjøper

ekk kt, fratrjør insteve pg Ingen mgebyrer. Op24 t. eller nto innen pü ko

v/bytte i nye varer: t, ................................................... kr 260,t,  .................................................. kr 190,t, ................................................... kr 140,v/kontant oppgjør: t, ................................................... kr 220,t,  .................................................. kr 140,t, ................................................... kr 110,-

SĂ˜LV pr. gram

v/bytte i nye varer kr 2,50t7LPOUBOUPQQHK“Skr 1,50 VI GIR BEDRE PRISER ENN DE FLESTE! Bytt i nye varer, tilgodelapp eller kontant oppgjør.

S T Ă˜ R S T U T VA L G - B E S T P R I S

TILBUD: RING 61 25 90 00 www.interdekk.no

7JHBSBOUFSFSBUBMMF NFUBMMFSCMJSSBGmOFSUJ/PSHF

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36 www.frisenberg.no

Del det beste fra ditt hjem - vinn gavekort til en verdi av 1000,- kroner!

Et hjem er verdt mer enn et hus. Aktiv Eiendomsmegling inviterer deg til ĂĽ dele det beste fra ditt hjem ved ĂĽ tagge bilder du tar med #mitthjem pĂĽ Instagram og vĂŚr med i trekning av et gavekort til en verdi av 1000 kroner du kan bruke pĂĽ ting til ditt hjem

*se kundebarometer.com

lillehammer: Det manglet hverken talent, innlevelse eller kjÌrlighet for dansen, da Lillehammer og Gjøvik Dansesenter holdt sin tradisjonelle vüravslutning i Maihaugsalen over tre forestillinger. side 33


2

Vår mening

Fredag 2. mai 2014

innspill

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer

Frykter ikke å bli trodd – redd for å miste tilbudet REDAKsjONEN LILLEHAMMER BYAVIS

Tibetaneren Om noen få dager kommer Dalai Lama til Norge. Om han kommer på eget initiativ eller etter invitasjon fra noe som heter Dalai Lama Oslo er vi ikke helt sikre på. Sikkert er det at han skal holde et foredrag om buddhistisk tilnærming til noe som heter mindfulness i Chateau Neuf i Oslo. Hvor det selges billetter. I følge arrangørene Dalai Lama Oslo har interessen vært enorm. Du kan også kjøpe billetter til kjelleretasjen i ærverdige Chateau Neuf, men da får du kun se Tibets åndelige leder på storskjerm. Altså er Dala Lamas besøk i Norge av helt privat karakter og reinspikka kommersielt. Noen skal tjene penger på det. Enten Dalai Lama selv eller Dalai Lama Oslo, helst begge vil jeg tro. Ikke noe galt i det, Dalai Lama fortjener alle inntekter han kan få hvis det gavner saken og fredsarbeid. Eller ham selv for den saks skyld. Nå er det også 25 år siden han ”” Thommesen har på en fikk Nobels Fredspris, helt fortjent. Så er det fire år siden grei og verdig måte forden samme prisen ble delt ut klart sitt valg og ber oss til den kinesiske regimekritikehuske at Norge er en ren Liu Xiaobo, et valg som falt Kina tungt for brystet og småstat i verden... senere ble med på å kjølne forholdet til Norge betraktelig. Så har regjeringen og stortingspresidenten vært jagd gjennom mediene de siste ukene fordi de har nølt og til slutt sagt nei takk til å ta imot Tibets åndelige leder, Dalai Lama. De hevder at Norge må se seg nødt til å ta hensyn til den intense kinesiske motviljen mot offisielle besøk av Dalai Lama, som oppfattes som en trussel mot Kinas territoriale integritet og en oppmuntring til Tibets løsrivelse fra Kina. For dette synspunktet har de fått nådeløse karakteristikker fra mediemoralistene. Fra Harald Stanghelle i Aftenposten til Hege Ulstein i Dagsavisen. Det enorme presset Kina legger på land der statslederne tar imot Dalai Lama på offisielt besøk, kan vi mene mye om, men det er liten tvil om at dette er en levende realitet i internasjonal politikk og diplomati. Selv land som USA og Storbritannia velger å ta hensyn til Kina her. Og det ville være uvettig å forkaste all den jobben som er gjort for å myke opp vårt forhold til de kinesiske myndighetene med å møte den åndelige lederen som altså er her til lands på privat, kommersiell basis. Takket være all mediestøy har altså billettsalget til Dalai Lamas meninger om mindfulness eksplodert. Thommesen har på en grei og verdig måte forklart sitt valg og ber oss huske at Norge er en småstat i verden, som er avhengig av å ha politisk kontakt og handelsforbindelser med alle typer land. At Norge alene skal bære en boikottkampanje mot Kina må du vel være mediemoralist, Audun Lysbakken eller Trine Skei Grande for å tro . Norge kan være med i et bredt internasjonalt press, men vi må bare innse at vi alene har begrenset innflytelse. Vi mener som blant annet Bjørgulv Braanen i Klassekampen skriver: Det er derfor nødvendig, også for oss i mediene, å bidra til å gi et noenlunde korrekt bilde av hvilke valg norske regjeringspolitikere har, både i dag, men også i framtida. Det norske sivilsamfunnet, inkludert folkevalgte og stortingsrepresentanter, har mange måter å vise solidaritet og støtte på. Ønsker man et sterkere engasjement for Dalai Lama og Tibet, er det flere muligheter, fra demonstrasjonstog til å invitere tibetanere til Norge til samtaler og solidaritetsmarkeringer. Uten å tvile på tibetanernes rettferdige kamp eller Dalai Lamas verdighet: - Det burde vises en viss forståelse for at regjeringen velger å prioritere arbeidet for å normalisere forholdet til Kina i stedet for å møte en mann som er her på privat og kommersielt basis. Å si at Norge nekter ham å komme er bare nonsens.

En ny rapport viser at personer med nedsatt funksjonsevne sjelden anmelder vold eller oppsøker hjelpeapparatet på grunn av vold. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA), ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) laget rapporten «Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne». Dette er den første rapporten på dette feltet noensinne i Norge. - Vi vet at personer med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for vold enn andre personer. Med denne rapporten har vi fått økt kunnskap om tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan de selv opplever tjenesteapparatets tilbud til dem, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Få voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne søker hjelp
 Rapporten viser at voldsutsatte personer med funksjonsnedsettelse sjeldent oppsøker hjelpetilbudene for voldsutsatte, eller anmelder volden. Årsakene kan

- Personer med nedsatt funksjonsevne er i et avhengighetsforhold til sine hjelpere. Det kan handle om å komme ut av sengen, eller få hjelp til daglige gjøremål. Denne avhengigheten gjør at de vegrer seg for å anmelde vold, eller oppsøke hjelpetiltak som f.eks krisesentre, sier Mari Trommald.

Behov for økt bevissthet og gode rutiner
 Gode rutiner og retningslinjer er viktig i både små og store kommuner viser rapporten. Det må jobbes med oppfølging og veiledning for å heve bevisstheten og kompetansenivået hos ansatte i hjelpetjenestene og bedre tverretatlig samordning. Bufdir jobber nå med å ferdigstille retningslinjer for å avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming.

Rapporten viser at man må ha en videre forståelse av «nær relasjon» begrepet når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. Personer kan utsettes for vold av tjenesteytere som blir deres nære relasjon i det daglige. Vold og krenkelser kan forekomme i det offentlige tjenestetilbudet. Det kan også være fysiske og psykiske krenkelser, økonomiske og materiell utnyttelse, forsømmelse og ignorering eller trusler.

- De som jobber med tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne må ha høy bevissthet om den maktposisjonen de har i denne relasjonen. Det krever en særlig aktsomhet når det gjelder fremferd og væremåte. I tillegg må ulike sektorer og tjenesteapparatet samarbeide slik at vi sammen kan sikre at voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne får den hjelpen og den informasjonen de behøver når et overgrep finner sted, avslutter Trommald.

være frykten for ikke å bli trodd, frykten for å bli hengt ut som en vanskelig person, og frykten for å miste det tilbudet de i dag har.

Twitterkvitter ‫@‏‬oyerkommune: Dugnad på kirkegårdene - ØYER KOMMUNE ...den beste kommunen å leve i...

russ må da være små barn som løper etter de å spørr om russekort

@anneostensen: Det sitter ei underlig gråsprengt ei på kontoret mitt... Åj, det er meg....

@steinarbeinhar: Manglet en skrue til sykkelen. Sport1 kr 229,- Jernia kr 2,- det blir for dumt.

@RemiSyversen: Endelig er bukken på veggen. Etter harde forhandlinger med kona fikk jeg endelig gjennomslag.…

@SigridSN: I natt har jeg slaktet en høne. Det inngår vel ikke i kategorien «vanlige nattaktiviteter».

‫‏‬

@steinarbeinhar: Hvis man tar en helt ok dame og setter henne bak rattet på snerten cabriolet blir hun plutselig dritfin. Det er en pussi metamorfose.

@ElseMarieMolund: Mediene forteller stadig om de som synes det er «godt å stå frem» med sin historie. Hva med historiene fra de som erfarer det motsatte?

@OyvindRein: ...kan en «tigger» ha flg skilt: «jeg tigger ei, men har du dårlig samvittighet for ditt overforbruk kan du lette din samvittighet hos meg!»

@OyvindRein: ...kan en «tigger» ha flg skilt: «jeg tigger ei, men har du dårlig samvittighet for ditt overforbruk kan du lette din samvittighet hos meg!»

@elfworld: Kjære, naboer: Beklager høylytte drapstrusler og bannskap som kom fra leiligheten min. Jeg leverte bare selvangivelse og næringsoppgave

@GrusommeMarit: Hva så om Tone har blitt mamma? Fotballfrue ble det for dritlenge siden.

@TrondSrensen: Den beste prevansjonen en kan gi

Følg oss på

HAGBART&BREDO: PÅ HYTTETUR

TORE FEIRING

TORE FEIRING

Sol Olsen

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

LINDA HÅKANSSON

Redaktør/Daglig leder

Journalist

Journalist

Markedskonsulent

Markedskonsulent

tore@byavis.no

sololsen@byavis.no

toresteffens@byavis.no

arve@byavis.no

linda@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: 907 74 455

Tlf.: 920 66 201

Tlf.: 911 27 452

Tlf.: 997 07 940

LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

@Byavisa


Nyheter

Fredag 2. mai 2014

3

- Gir muligheter til riktig tilpassing

KONTROLL: Her blir en helt ny lastebil (trekkvogn for semi) kontrollert i hallen i N. Ă…l tirsdag morgen. En kontrollhall som kanskje forsvinner etterhvert.

LILLEHAMMER:- Kapasitetsutnyttelsen av kontrollhaller i MjøsomrĂĽdet og pĂĽ Lillehammer er lav, sier Statens vegvesen etter forrige ukes oppslag i Byavisa om akkurat kontrollhallene. TERJE LISĂ˜DEGĂ…RD redaksjon@byavis.no

6

Frp stanset nedlegging av kontrollhalle n torsdag 24. april

Nyheter

- Helt høl i hue, sier

nyheter

7 MC-miljøet Ingen siktet i pisk esaken torsdag 24. april

2014

RASKT: Ansatte i Ă˜yer-politiet tok raskt tak i denne saken, deltakerne pĂĽ festen og de ble avhørt i Ă˜yer og Gausdal onsdag i forrigefleste uke.

NEI: Erik Almestran d godtar ikke at mc-arealet egnet areal som ligger ved trafikkstasjonen klart. legges ned, iallfall

LILLEHAMMER: Motorsy kelbransjen og kjøresko klene som driver motorsykkelopplÌring Lillehammer motsett i seg sterkt at øvelses er banen ved trafikkstasjonen legges ned.

NEDLEGGES: Hvis

Statens vegvesen fĂĽr

vin vilje, blir kontrollha

llen i Lillehammer

LILLEHAMMER: Om to TERJE LISĂ˜DEGĂ… RD ĂĽr tømmer og legger redaksjon@b yavis.no ned Statens vegvese n sin kontrollhall i Indus- len-ogJa, det er riktig at kontrollhaldenne type kontroller som i trigata i Lillehammer. dag utføres ved Lillehammer trafikkstasjon, vil bli Hvis ikke Frp fĂĽr stanset 2016. nedlagt i Det er en konsekven mai i s av at nedleggingen, etter ĂĽ vegvesene flytter til nybygget i ha Rosenlund,t bekrefter tatt kontakt med sam- rektør avdelingsdii Statens vegvesen, Kjetil ferdselsdepartementet. Wigdel overfor Byavisa. Han sier Velkommen til marked pĂĽ

LILLETORGET

Seksjonsleder Turid Ottersen Hansen i Statens vegvesen sier til Byavisa at leiekontrakten for Lillehammer trafikkstasjon utløper i 2016, og at det gir vegvesenet gode muiligheter til ü gjøre nødvendige tilpasninger i tjenestetilbudet.

2014

lørdag 26. april Åpningstid 10.00 – 16.00

per, og slik at siste etappe fullføres i mai i 2016.

Frp stanset saken

Wenche Almestrand mer Frp sier til Byavisai Lillehamvegvesen ville legge at Statans ned konmtrollhallen og øvingsban en for mc allerede i ĂĽr. - Vi tok straks affĂŚre i saken og gikk til sentrale politikere. StatssekretĂŚr BĂĽrd Hoksrud i samferdselsdepartementet reagerte momentant og fikk stanset nedleggingen politisk, VIL HENGE PĂ…: sier Wenche - Vi kommer ikke Rammer mc-folke Almestrand til Byavisa. til ĂĽ gi oss i denne t saken. Vi vil glad Det er hun henge pĂĽ den og jeg for. Det er spesielt motorsykk vet det er flere elfol- hold som www.mjoslab.no - Men vi kommer ket som bekymrer ikke seg for at ogsĂĽ kontrollhaer i mot nedleggelsen av godta en nedleggelse heller til ĂĽ den asfalterte kjøregĂĽrde llen, om to n pĂĽ sør- strand i FrP. sier Wenche Alme- ĂĽr. Dette dreier Har du siden av trafikkstas seg om jonen vil bli plasser og ikke minst arbeidsEGEN BRĂ˜NN borte nĂĽr vegvesene om service t flytter til kerne over folket. PĂĽ den Rosenlund-bygget. hjemme eller bakgrunn ba vi Denne kjøre- reise. vĂĽre i Lillehammer slipper ĂĽ ogsĂĽ ordføreren gĂĽrden brukes i dag i Lillehammer om i pĂĽ hytta? ĂĽ ta kontakt med Statens med førerprøven pĂĽ forbindelse mc, samt at - Kostbar noe han har fulgt opp vegvesen, i drift trafikkskolene benytter veldig bra, den i opppEr vannet ditt sier Almestrand, som - Er det økonomisk lĂŚringen sin. legger til: e innsparin- Vi ger som ligger bak - Hvordan kan dette TRYGT Ă… DRIKKE? det faktum at denne kommer ikke til ĂĽ gi oss i arealet kontrollha saken. Vi erstattes? llen i Lillehammer leg- og jeg vet det vil henge pĂĽ den ges ned? - Det ønsker vi ĂĽ er flere hold som er Vi tester kvaliteten drøfte i mot nedleggelsen - En kontrollhall er kommunen og trafikksko med av kontrollhaldyr i drift. Vi len. lene. Vi har over pĂĽ vannkilden for hĂĽper ĂĽ finne gode lengre tid sett at deg! løsninger, sier for en hall i Lillehamm behovet avdelingsdirektøren, er har gĂĽtt og legger til ned. at man vil be inn trafikkskol Da ser vi det som lite KONTAKT OSS FAKTA: fornufene til tig ĂĽ bruke et møte over pĂĽske. skattebetalernes penger - vi hjelper deg gjerne! I kontrollhallen kontrollerer pĂĽ ĂĽ bygge og drifte - Er en av konsekven Statens en ny vegvesen ombygde kjøretøyer kontrollhallen legges sene av at Derfor leter vi etter andre hall. og ikke ned at lille- ger løsninMjøsLab iks minst bruktimporterte hamringer mĂĽ kjøre som biler. til Gjøvik eller pengene vil gi oss mer igjen for Ringveien 11, 2815 I tillegg kontrolleres Gjøvik nye lastebiler og Otta trafikkstasjoner vi disponerer uten Tlf 61 13 62 20 nye busser. for kontroller i fremtiden? kjøretøys- skal gĂĽ nevneverdig utover at det E-post ďŹ rmapost@m Biler som fĂĽr mangellappe tilbujoslab.no det til brukerne vĂĽre, - Som sagt sĂĽ hĂĽper kontroller blir ogsĂĽ kalt r pĂĽ utekonwww.mjoslab.no sier avdevi ĂĽ finne lingsdirek inn igjen til løsninger sammen kontroll tør Wigdel. i hallen pĂĽ trafikkstasjon med bransjen en. Flyttingen PĂĽ oppkjøringsbanen og kommunen, som mĂĽ mc-førere gjør at bru- til Rosenlundav Statens vegvesen som ønsker førerkort vil gĂĽ over to etapfor den slags, kjøre med sensor

www.bondensmark

ed.no

et annet

politiet. Lensmann Per Harald TERJE LISĂ˜DEGĂ…RD Jørgensen sier at det var en redaksjon@byavis.no ung gutt fra Gausdal som hadde med ken til festen. Gutten ridepis- Vi har foretatt flere er avhørt saken, men skal avhøre avhør i – og pisken beslaglagt. Ifølge politiet skal gere to jenter i løpet ytterlifestdeltaav denne kere ha forklart at alt uken, sier lensmann skjedde Per Jørgensen til Byavisa. Harald frivillig og at det var en lek som Det er alle ville delta i. Ă˜yer lensmannskontor som lig ikke vĂŚre Det skal angiveetterforsker saken. uvanlig at det tas med ridepisk til ungdomsf Lensmannen sier ester.. at Noen av de avhørte siktet i saken sĂĽ langt, ingen er festdeltaog at man kerne avventer de to siste skal ha reagert sterkt avhørene før det var snakk om ufrivilligpĂĽ at politijuristen tar stilling pistil det king, og pĂĽtalemessige. saken har versert pĂĽ Facebook. Der Det var tidlig i pĂĽsken at en av piskingen skal ogsĂĽ bilder del ungdommer var ha blitt lagt ut. Ved samlet til hjelp av privat fest i en hus pĂĽ Tretten. fjernet politiet ble disse bildene Dagen etter festen fra skal en av tiet har Facebook raskt. Polifestdeltakerne, ei 17 betegnet “det som dĂĽrlig ĂĽr gammel gjort ĂĽ legge ut denne type jente, ha fortalt foreldrene bilsine derâ€?.

VI BYGGER OM!

ed!

Følg m

Vi holder stengt

fra 28. april. Ă…pner

igjen 2. mai med

20%

(KFMEFSGSFEBH og lørdag

1ÂŻ"--& 7"3&3

gode tilbud.

50%

t-FO F# og sk KFSSFMBNQ jerme FS r t&OE FMIĂŒ t4FO OELMÂ? H S t.F FTFUU UF t5IF SWBSF SNPE ZOFS

(KFMEFSJLLFHBSO OFETBUUFWBSFSFMCFTUJMMJOHTWBSFS

70S% t e vĂĽr

Lillehammer

ikke uten at det er

feil, slik at vegvesene ts argumen- tansesente tasjon ikke holder. r der ogsü mc-opplÌring skal - Kjøreskolene i byen inngü. Det er har i dag høl i mellom 80 og 90 motorsyklister skal hue at unge motorsyklister som vil ta førerprøve mütte kjøre tur retur n. Det er det ü fü Otta for dobbelte av hva vi prøven. hadde i 2013, eksempel, Hva med miljøet, for og motbeviser dermed spør Almestrand. - Büde fra Statens vegvesen püstanden om at beho- servicebevi og Statens vegvesen er vet avtar, sier Erik drifter for folket, og Almestrand. da mü vi legge forholdene - Godtar dere ü mütte til rette for reise til det, sier Otta for ü trene og Erik Motorsykkelforhan Almestran d. for ü ta mcdler Erik prøven? Han sier at det er rekordma Almestrand i N. Ål sier til Byavisa 18-20-üringer i Lillehamm nge - Det at en slik nedleggel se ikke henger blemstillisier seg selv at den pro- triktet er-dissom kjøper motorsykk pü greip. Han sier at ngen er helt feil. püstanden om blitt el stadig fÌrre motorsykl fortalt at det ved Otta Vi er dermed har behov for trening og ister er helt stasjon trafikk- oppkjørin og g lokalt. skal bygges opp et kompe-

lagt ned i mai i 2016.

gjør at vegvvesen et kan halltjenestene i Lillehammbeholde er, og at vegvesenet vil drøfte den aktuelle bransjendette med i byen. Avdelingsdirektør Wigdel sier ogsü at man vil be inn bransjen til et møte om saken, i den hensikt ü finne akseptable løsninger for alle parter. Pr. i dag har ikke vegvesenet hatt konkrete henvendel ser fra den aktuelle bransjen. - Er kommunen inne det jobbes opp mot i saken? - Ja, bransjen for ü finne løsninger som med vi hadde 23. april et møte kommunen der samarbeid for ü finne vi ønsker gode løsninger, sier Wigdel.

Ă˜YER: Ingen persone at hun ble pisket med en ridepisk sĂĽ langt siktet i den r er av andre deltakere pĂĽ sĂĽkalte “piskesakenâ€? Jenta ble kjørt til legevaktafesten. lehammerf for undersøke i LilĂ˜yer for en ukes tid i lser, og foreldrene anmeldte siden. forholdet til

!

arked

utem

TEST 046

til stede.

TLF. 61 25 08 44 FAGHANDELEN I SENTRU

M

FAKSIMILE: Lillehammer Byavis sitt oppslag i forrige uke

Hun sier at for ü nü mület som er satt om minst 50 pst.kapasitetsutnyttelse av vegvesenets kontrollhaller, og ti pst. reduksjon av administrative arealer innen 2017, mü antall haller reduseres betydelig. - Nye økonomiske rammebetingelser gjør at vi mü finne en bedre balanse mellom samfunnsmessige hensyn. intern effektivitet og krav til effektivisering, sier seksjonslederen. Hun sier videre at bruken av kontrollhallen i Lillehammer har gütt ned pü grunn av at antallet tekniske kontroller har gütt ned. - Mange av de ca. 1.000 kontrollene som foretas av tunge og lette kjøretøyer i Lillehammer i üret, er sükalte id-sjekk. De trenger man ikke gjennomføre i en egen kontrollhall. Vi gjennomfører ogsü i større grad kontroller ute hos kun-

dene vüre. Dette ser vi vil bli mer vanlig i ürene som kommer, sier Turid Ottersen Hansen. - Für dette negative konsekvenser for kundene? - Hovedpoenget vürt er at vi ønsker ü fortsette med de tjenestene vi i dag gjennomfører i hallene vüre, selv om vi ikke kommer til ü disponere en egen hall i fremtiden. Mület vürt er at kundene vüre i minst mulig grad skal oppleve det som negativt at vi ikke lenger har kontrollhall. - Hvordan skal det oppnüs? - Ved at vi sammen med bransjen hüper vi skal komme fram til en løsning som ivaretar nettopp dette, sier seksjonsleder Turid Ottersen Hansen til Byavisa. Statens vegvesen vil i løpet av kort tid ha møter med den aktuelle bransjen om dette temaet.

VERKSTED FOR ALLE MERKER

*5‘7 6HUYHUHVIUD /‘5'$* NNOU IUDNU6‘1'$*6 NDIIH 0,''$* REJXILVIHW LQNO

cSHQWKYHUGDJ KHOHnUHWIUDNO SRVW#VWDVMRQHQQR 7OI ZZZVWDVMRQHQQR

   

EU kontroll • Dekk   Service • Glasskader Dekkhotell • Skadeverksted • AC service Webasto/Eberspächer KORT VENTETID DYKTIGE FAGFOLK

Husk pĂĽ Kjempetilbud %FGBXBSNVQ vĂĽrservice + pakke! aircondition! 7&3,45&%t,"3044&3*t-",,t'034*,3*/(44,"%&3t5",45"74,"%&3

t&6LPOUSPMM t4FSWJDF t%FLLTLJGUF t"$TFSWJDF t5PUBMSFTUBWCJM t3VTUTWFJTJOH t3VUFTLJGU t3VUFTLJGU Kom innom, sĂĽ gir vi deg et godt tilbud. Ring for gode priser pĂĽ dekk!

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no www.tungen-bil.no

Bestill EU-kontroll og verkstedtime direkte pĂĽ www.follebubil.no Follebu Bil as. Volden 11. 2656 Follebu. Tlf. 61 22 95 68. E-post: post@follebubil.no


4

Nyheter

Fredag 2. mai 2014

Lillehammer godt representert på landsmøtet Lillehammer: Lillehammer var godt representert og gjorde seg bemerket på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i helgen. Både nyvalgt talskvinne Hilde Opoku fra Trondheim og den nye generalsekretæren Lars Gaupset anbefalte å se til Lillehammer og arbeidet lokalpartiet til Miljøpartiet De Grønne gjør her. Torbjørn Dahl og Lars Giæver stilte som delegater, mens leder av Miljøpartiet De Grønne Lillehammer Knut Ivar

Hestås var observatør. De fikk gjennomslag for å dreie landbruket i en grønnere retning. Dyrevelferd, jordvern og reduksjon i sprøytemiddelbruk og å forby import av pels er blant sakene partiet skal jobbe for. Det ble også vedtatt å fjerne momsen på el-sykkel og legge norske byer mer til rette for myke trafikanter. - Det er morsomt at arbeidet vi har gjort på Lillehammer blir lagt merke til også nasjonalt. Det viser at vi gjør mye riktig, og at våre initiativer er i tråd med grønn politikk, sier Lars Giæver og

legger til at det viktigste nå vil være å jobbe fram et godt program for lokallaget neste år, der de håper gjennomslagene de har fått med en representant i kommunestyret så langt vil gi uttelling på valgresultatet. - Både lokalt og nasjonalt har Miljøpartiet De Grønne vist at man kan få til mye selv om man er små. Det håper vi inspirerer andre til å engasjere seg i organisasjoner eller politisk arbeid, avslutter en fornøyd landsmøtedelegasjon, avslutter Knut Ivar Hestås

Fra Oppland stilte det 8 delegater og Trude Blomset Thy fra Gjøvik ble gjenvalgt som internasjonal kontakt.

Grønne Lillehamringer: Lars Giæver, Knut Ivar Hestås og Torbjørn Dahl i Miljøpartiet de Grønne.(Foto: Silie Rindal)

Ingen landsby i Øyer ØYER: Øyer kommunestyre har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel fram mot 2025. Forslaget om å gjøre Øyer sogn til landsby, som ble vedtatt i januar, ble denne gangen nedstemt.

kes. Vi kan kalle det en landsby, men det er ikke definert reguleringsmessig. Da må det beskrives hva en landsby skal være. Da må vi lage ny sentrumsplan, sa Kildal.

Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Landsbyforslaget kom fra Øyer Arbeiderpartiet da kommuneplanens samfunnsdel skulle ut på høring. Forslaget ble vedtatt, men da saken hadde vært på høring skulle Øyer sogn bli et tettsted. - Vi foreslår på nytt å jobbe for en landsby i Øyer sogn. Dokka har kun en lang gate og har landsbystatus. Hvorfor kan ikke vi være det, spurte gruppeleder Lisa Kramprud i kommunestyret forrige uke. - Hva må til for at vi skal kunne

Ingen landsby: Arbeiderpartiets Elin Slåsletten (t.v) og Magna Hølland Skogli fortalte Byavisa om Arbeiderpartiets tanker om en landsby i Øyer sentrum da det ble vedtatt i januar. Nå blir det likevel ingenting av.

kalle oss landsby, fulgte Senterpartiets Håvard Granskogen opp med.

Tettsted Rådmann Sveinar Kildal pekte på at det må utarbeides en helt ny

sentrumsplan om Øyer sogn skulle blitt en landsby. - Ingen er i mot å gjøre det koselig og estetisk vakkert i sentrum, men ordet landsby har vi problemer med, tettsted er det ordet som bru-

Lev i Øyer Forslaget fra Arbeiderpartiet falt mo 14 stemmer. Øyer sogn skal utarbeides som et tettsted. I den samme planen er det utarbeidet en ny «kommunefilosofi». Lev i Øyer er nå ordene kommunen ønsker å bruke. Arbeiderpartiets Ole Hageløkken har kjempet en nokså ensom kamp for å beholde den tidligere filosofien. - Lev i Øyer er ingenting å strekke seg etter. Å være den beste kommune å leve, vil vi nok aldri klare, men det er hvertfall noe å strekke seg etter, sa Hageløkken som ikke tok seg bryet med å foreslå den gamle filosofien da han visste han sto nokså alene i saken. Bussholdeplass på Tjønnlykkja Øyer kommunestyre vedtok også å tilleggsbevilge 740.000 kroner til

Å bytte bank er enklere enn du tror. Kom innom, så hjelper vi deg.

Storgata 106, 2615 Lillehammer Tel. 61 22 26 00 lillehammer@handelsbanken.no handelsbanken.no/lillehammer

e e st els be ev es pl rg op No nk ba

Vil du heller ha personlig rådgivning enn et callsenter?

ferdigstilling av prosjektet Tjønnlykkja bussterminal. Grunnen til den høye ekstrabevilgingen skyldes at innkomne tilbud fra anbudskonkurransen lå over de estimerte rammene som ble brukt når investerings-budsjettet ble vedtatt. Tidligere i samme prosjektet ble det i 2010 satt av 250.000 kr på investeringsbudsjettet til forberedende arbeid og reguleringsarbeid. I økonomiplanen for 2014-2017 er det avsatt 3.825.000 kr inkl mva til opparbeidelse av Tjønnlykkja bussterminal, etter et kostnadsestimat utført av et rådgivende ingeniørfirma. «Tjønnlykkja bussterminal er en viktig del for å få et trafikksikkert sentrum på Tretten, og dette er også starten på gang-og sykkelvegprosjektet opp til Aurvoll skole. Det er derfor viktig at tiltaket gjennomføres i sommer. Byggestart er satt til 1. mai og prosjektet forventes ferdig til skolerutene starter opp igjen ca 18. august 2014», skrev rådmannen i sakspapirene.


Nyheter

CC

CC

Fredag 2. mai 2014

CC Mat -

CC

���������������

Skinke

SPEKESKINKEDAGER HOS CC-MAT!

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

��������������� ���������������

�����������������

39

90 pr. hg

g

pr. h

�������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

������������� CC Mat Lillehammer �������������

9-21 (9-19)

5


6

Nyheter

Skal spare 30 millioner Fredag 2. mai 2014

LILLEHAMMER: Forrige ukes kommunestyremøte i Lillehammer vedtok en rekke sparetiltak. Ikke mindre enn 30 millioner skal kommunen spare. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Grunnskolen mü ta sin del av tiltakene, og skal til sammen spare inn 1 250 000 kroner. En halv million skal spares pü administrative ressurser i skolen. SFO indeksreguleres fra 1.mai, og gir en økt inntekt til kommunen pü 200 000 kroner. Fra 1. mai er det slutt pü frukt og grønt til elevene, noe kommunen sparer 350 000 pü. I tillegg skal det spares 200 000 pü basistrening i ungdomsskolene. Kulturskoletimen stoppes, og dermed spares 355.000 kroner.

Ingen glipp Barnehagesjef Marianne Slüen Bruket sier at tallene som gjelder barnehagene som er nevnt i listen over sparetiltak, egentlig ikke hører hjemme der. - Tallene som omhandler barnehagene, er naturlige innjusteringer pü grunn av fÌrre barn i barnehagealder i Lillehammer, og ikke sparetiltak. Barneantallet i kommunen vil variere fra ür til ür, alt etter hvor mange barn som blir født. Behovet for antall barnehageplasser er en usikkerhet vi bare mü leve med, sier Bruket. I GD forrige fredag ble det framstilt som om en glipp førte til at kommunen betaler 400.000 kroner mer til de ikke-kommunale barnehagene i ür enn de er forpliktet til. Det ligger ikke noe dramatisk i disse tallene. Saken er at foreldrebetalingen i barnehagene økes til nasjonal sats fra og med 01.05.14. Etter vedtaket i kommunestyret vil utbetalingen til ikke-kommunale barnehager riktignok vÌre ca. 400.000 høyere enn til kommunale barnehager løpende gjennom 2014, men dette korrigeres under avregning for üret, slik at det blir likt for büde de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

Hjemmetjenesten og Helsehuset Diverse tiltak i hjemmetjenesten skal spare kommunen for 260.000 kroner. Én heldøgns leilighet omgjøres til to korttidsplasser, noe som gir en innsparing pü 1.000.000 kroner. Med en halvering av kompetansedager pü Lillehammer Helsehus og i hjemmetjenestene, spares det pü begge plasser 650.000 kr. Ved ü fryse stilling som assisterende tjenesteomrüdeleder sparer man 500.000 kr. I tillegg vil kommunen avvente start av ressurssenter til 1. januar 2015, og spare 3 500 000 kroner. Reduserer vedlikehold Man venter med ü ansette byplansjef til 2015. Pü dette sparer man 600 000. Ved ü redusere løypepreparering vil kommunen spare 100 000, og ved ü redusere vedlikehold pü eiendom, spares det ytterligere 200 000. Tilskudd til private veger utsetter til 2015, som gir en besparelse pü 250 000 kroner. Vedtatt tiltak foreslütt av H/V/Frp/KrF/Rødt: - Kommunen avventer ansettelse av ny kommunalsjef helse, og sparer 500.000 kr - Avtalen med Ikomm skal reforhandles og innkjøp reduseres, et tiltak det spares 3.000.000 pü. - Kommunen skal kjøpe sengeplasser ved private institusjoner som Skogli og Ringen i stedet for ü betale bøter til sykehuset for utskrivningsklare pasienter: Sparer 4.800.000 - Redusere antall prosjekter/ prosjektstillinger. Sparer 1.000.000 kr - Alternativ frivillig turnus i bofellesskap (tidligere kalt oljeturnus): Sparer 300.000 kr - I tillegg har H/V/Frp/KrF/ Rødt tatt med bevilget statsstøtte og forventet støtte fra Oppland fylkeskommune til bob- og akebanen (henholdsvis 2.000.000 kr og 1.400.000 kr) i regnestykket. Udramatisk: Barnehagesjef Marianne Slüen Bruket sier tallene som omhandler barnehagene, er naturlige innjusteringer, og ikke sparetiltak, og dermed helt udramatisk. - I GD kalte de det en glipp. Det blir helt feil, sier hun.

NYĂ…PNET TED! BILVERKS

Ta en Otta-tur og se vürt nye, otte bilanlegg!

VI HAR LEDIGE TIMER

Se alle vĂĽre biler pĂĽ www.killi.no

KILLI BILSENTER AS Skansen 4A - 2670 Otta 5MGrXXXLJMMJOP

Selskapslokale

for smĂĽ og store begivenheter Tlf: 95181180 epost: ykhuset@bbnett.no

DEKKSKIFT D DEKKSKIFT T

Fra

250,-

Ă…PENT 8 - 16

Lillehammer Auto AS Hageveien 15 A, Søre Ål. Tlf. 612 56 060


nyheter

Fredag 2. mai 2014

7

Lærernes arbeidstid føres i to år til dersom KS og lærernes organisasjoner ikke klarer å komme til enighet.

LILLEHAMMER: Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag 24. april en uttalelse til KS der de ber om at lærernes arbeidstid videre-

Det var Øyvind Aamodt fra Rødt som hadde fremmet en interpellasjon. Ordfører Espen Granberg Johnsen svarte og kom med forslag til vedtak som hadde en litt annen ordlyd enn

Aamodts forslag. Med noen justeringer ble ordførerens variant enstemmig vedtatt: «Partene oppfordres til å enes om en sentral arbeidstidsavtale med en sen-

tralgitt lesepliktavtale. Dersom en ikke kommer fram til en avtale, bør en vurdere om dagens arbeidstid bør videreføres for to nye år.»

Ja til nudging LILLEHAMMER: Som den første kommunen i landet, går Lillehammer inn for å prøve ut såkalt nugding.

det viktig at vi benytter oss av, mener Giæver, og trekker frem Ungdoms OL som en god arena for å prøve ut forskjellige tiltak.

Sol Olsen

Et dult Interpellasjonen lød som følger: «Miljøpartiet De Grønne ønsker større miljøengasjement i Lillehammer. Vi mener små tiltak kan gjøre kommunen grønnere. Gjennom enkle grep kan vi bedre miljøet, spare penger og få mer fornøyde innbyggere. Norsk Psykologforening ga prisen ”Årets nyvinning i 2013” til stiftelsen GreeNudge. GreeNudge forsker på miljøsparende tiltak og vil gjøre det enklere for folk å ta klimavennlige valg. Nudging kommer fra det norrøne verbet å nugge, som betyr å gi et dult. Hver dag tar vi mange valg. Ved å gjøre det lettere for folk å ta klimavennlige valg, kan samfunnet bl.a. redusere matavfallet, søppel i gatene og øke folkehelsen. Kasting av mat er et stort problem og bidrar til økte klimautslipp. Undersøkelser viser at Oppland er et av fylkene der det kastes mest. Når Lillehammer skal kutte i sine utlipp, kan man godt starte med matfatet både ved å

sololsen@byavis.no

Kommunestyret i Lillehammer vedtok 24. april interpellasjonen fra Miljøpartiet De Grønne om å sette ned en komité som skal undersøke potensialet nudging har i Lillehammer. - Komiteen skal sørge for at lokalbefolkningen tar gode valg, uten å «lide» for det. Litt av poenget er jo at man ikke skal merke bevisst at man gjør gode miljøvalg, sier Lars Giæver i Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer. Giæver forteller at forskningsmiljøet ved HiL har meldt sin interesse og ønsker å være med i komiteen som skal nedsettes. Til høsten starter det nye Masterstudiet i miljøpsykologi ved HiL, og også her har man ytret sin interesse for komiteen. - De ressursene som befinner seg på Høgskolen og i fagmiljø her, er

En foregangskommune: Lars Giæver i Miljøpartiet De Grønne er glad for at Lillehammer har sagt ja til nudging. - Det er flott at vi har et kommunestyre som våger å tenke nytt og være en fremtidsrettet by.

endre kostholdet og ved å kaste mindre mat. I Storbritannia har de så stor tro på nudging, at myndighetene har satt ned en egen nudgekomité: Behavioural Insights Team (BIT). I Norge er det foreløpig hotellkjeden Choice og elektrobutikken Elkjøp som har deltatt i nudging-prosjekter. Miljøpartiet De Grønne ønsker at Lillehammer kommune skal forsøke seg på nudging. Ved kommunens institusjo-

ner kan f. eks. matavfallet reduseres ved å redusere tallerkenstørrelsen. Ved å sette mer frukt og grønt i buffeene, kan kjøttforbruket reduseres. Andre tiltak kan få folk til å velge beina og sykkel foran buss, og buss foran bil og samkjøring foran alenekjøring. Vi tror potensialet er stort. «

Vedtaket Med 25 mot 22 stemmer gjorde

kommunen følgende vedtak: 1. Kommunen setter ned en komité som skal undersøke potensialet nudging har i Lillehammer. Komiteen skal utforme tiltak og søke prosjektmidler. 2. Kommunen innfører de tiltakene som oppfyller krav til klimavennlighet, kostnadsbesparelser og/eller helsegevinst.

REÅPNING FREDAG 2. MAI

n

-gar e b b La

, 0 1 kr rre

Bje e n e L -

senge sett

-50%

-20%

ALT GARN

Tlf. 61 25 08 44

FAGHANDELEN I SENTRUM


8

Nyheter

Fredag 2. mai 2014

FORNØYD: Viktig kvartett under treffet på Stav. Fra venstre: Einar Moe, ordfører Mari Botterud, stortingsmann Morten Ørsal Johansen og Stav-lederen Gutorm Aarnes.

Stortingsmann: - Stav fortjener støtte TRETTEN: – Jeg er meget imponert over det jeg har sett og hørt på Stav, sa stortingsmann Morten Ørsal Johansen til Byavisa etter hans besøk i forrige uke. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

blodshester (og et esel). Det sier at Ørsal Johansen ikke ber om tilskudd til egne vakre dyr, men uansett mener at norske hesteraser er viktig å ta vare på. - Jeg fikk se mange fine eksemplarer av to norske hesteraser på Stav, dølahesten og Nordlands/ Lyngshesten i forbindelse med hingsteutstillingen på Stav, sier stortingsmannen. - Ja, stortingsmannen som besøkte oss er jo hesteinteressert til tusen. Vi opplevde hans besøk som positivt på alle måter, sier

lederen i Stav SA, Gutorm Aarnes til Byavisa.

- Håper på støtte - Han var lyttende til det budskapet vi framførte for ham. Vi kunne presentere en fin arena for norske hesteraser, dølahestens kultur og dens miljø på Stav. Nå håper vi resultatet kan bli økonomisk støtte til det arbeidet vi nedlegger her, sier Aarnes. Stav-lederen minner oss om at to av de tre norske hesterasene står på den såkalte rødlista over utryd-

dingstruede hesteraser. - Stortingsmann Ørsal Johansen uttrykte positiv forståelse for hvor viktig det er å videreføre disse rasene som vi er forpliktet til å ivareta. Rasens norske gener er historiske og må tas vare på, sier Gutorm Aarnes. Han presiserer at utstillingen på Stav er svært viktig for å opprettholde miljøet rundt dølahesten, og at denne aktiviteten må sikres økonomisk. - Etter at vi spilte inn positive ideer og tanker til stortingsmannen, håper vi å få signaler tilbake

Stortingsmannen sier at Stav er en viktig miljøbærer for hest og en rik bygdekultur, som er viktig å ta vare på. - Jeg orienterte statsråden om mitt besøk på Stav, og jeg vil gi positive tilbakemeldinger til statsråden. Da vil jeg snakker varmt og positivt om Stav og det som skjer der. Det er svært viktig at dølahestkulturen beholdes i bygdene våre, og jeg vil håpe at besøket mitt på Stav vil resultere i “noe”, sier stortingsmannen.

Økonomisk støtte “Noe” i denne sammenhengen er økonomiske midler, det vil si støtte fra staten både for å beholde og for å utvikle Stav som en sentral samlingsplass for hest og kultur Stortingsmann Ørsal Johansne fra Frp er selv hesteeier. Riktignok omfatter ikke stallen hans på Toten dølahest, ja, ikke norske hesteraser i det hele tatt, men derimot varm-

når landbruksoppgjøret er unnagjort, sier Gutorm Aarnes. Både Stav og Sikkilsdalen er viktige arenaer for dølahesten videre, legger styreformannen til.

- Viktig for næringslivet - Hva betyr Stav for næringslivet i området? - Alt det positive som skjer på Stav gjør utvilsomt at næringslivet i området nyter godt av det. Under hingsteutstillingen var det masse tilreisende som gjorde at mange overnattingsbedrifter hadde fullt hus. Våre aktiviteter skaper ringvirkninger i næringslivet, særlig fordi Stav er en hestearena for hele Sør-Norge. Næringslivet drar stor nytte av det som skjer på Stav, sier Gutorm Aarnes.Og Stav ligger ikke på latsida. Mandag morgen startetr arbedidet med et stort lager på 200 kvm, som skal huse anleggets mange eiendeler. Byggingen skjer i form av dugnad, et begrep som er helt avgjørende på og for Stav. - Stav er toppen Mange hestefolk Byavisa snakket med under utstillingen var mektig imponert over arrangementet. Jodvar Herheim, kjent hestkar fra Sørlandet, og Åge Øibakken fra Åsmarka, tidligere formann i Landslaget for Dølahest, mener begge at Stav er det perfekte stedet for hest, og at dette må tas vare på og utvikles.

STØTTESPILLERE: Både Jodvar Herheim (til venstre) og Åge Øibakken er støttespillere for Stav som dølahestarena.

Les mer om hinsgteutstillingen på side 38 i dagens avis.


Nyheter

Fredag 2. mai 2014

9


10

Nyheter

Fredag 2. mai 2014

- En av Forsvarets viktigste dager LILLEHAMMER: I år som i fjor inviteres det til feiring av frigjøringsdagen og nasjonal veterandag på Jørstadmoen 8. mai. Årets frigjøringsdag blir også Forsvarets markering av grunnlovsjubileet hvor Forsvaret hadde en sentral rolle. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Forsvaret markerer 200-årsjubileet over hele Norge, så også på Jørstadmoen. I den anledning blir det et historisk seminar på Jørstadmoen av professor og forfatter av boka «1814 i Oppland», Tore Pryser. - Pryser vil fortelle om Forsvarets rolle i 1814. En tredel av de på Eidsvoll representerte faktisk Forsvaret. Flere av Forsvarets representanter hadde med forslag til grunnloven, sier Randi Ellingsberg som er ansvarlig for 8. mai markeringen på Jørstadmoen.

Grunnlovsjubileet Også den tradisjonelle «Soldatens tale» trekker linjene 200 år tilbake. Kaptein Erik Tandberg og kapteinløytnant Øystein Bragelien Tandberg er fem ganger tippoldebarn av eidsvollsmannen Paul Thorsen Harildstad fra Kvam, som representerte Forsvaret på Eidsvoll. - Både Erik og Øystein har begge fulgt i sporene til sin fem ganger tippoldefar og har startet en karriere i Forsvaret. Begge er født på Lillehammer og har tjenestegjort i utlandet ved flere anledninger, sier Ellingsberg.

NYHET! Hakka Green Hakka Green Miljøvennlig og sikkert!

VELKOMMEN TIL JØRSTADMOEN: Randi Ellingsberg og major Silje Nythun, Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH), ønsker velkommen til Jørstadmoen når en av Forsvarets viktigste dager skal markeres 8. mai.

Festlunsj Til festlunsjen er det statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari som skal holde tale. - Vi er veldig stolte og fornøyde med at det er Lillehammers egen Laila Bokhari som tar turen til Jørstadmoen. Ved Statsministerens kontor har hun ansvar for sikkerhet og beredskap. At det er hun som representerer regjeringen her på Jørstadmoen på selveste dagen er fantastisk, sier Ellingsberg. - Med sin bakgrunn fra Pakistan har hun god kjennskap til kulturen i nabolandene hvor mange nordmenn har tjenestegjort, fortsetter Ellingsberg.

Festlunsjen er det forøvrig kjøkkensjef Knut Arne Bjerkelien som serverer og det blir «festlunsj a la 1814 i Altona»

- Komme sammen 8. mai markeringen blir oberst Morten Eggens første som sjef ved base Jørstadmoen. Han leder oppstillingen som finner sted mellom det historiske seminaret og festlunsjen. Under oppstillingen kommer, også det i tradisjon tro, Lillehammer guttemusikk veterankorpset for å spille. Sjef for Cyberforsvaret generalmajor Odd Egil Pedersen og feltpresten, oberst Arne Svilosen, holder taler.

KVALITET TIL LAVPRIS Tid for nye dekk? • Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Fåberg

REGJERINGENS REPRESENTANT: Statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari representerer regjeringen på Jørstadmoen når 8. mai skal markeres. Hun skal holde tale under festlunsjen. FOTO: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

- Det viktige med en slik dag er at veteraner og ansatte kan komme sammen og dele erfaringer. Dette er et samarbeid mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal og alle kommunene vil ha ordføreren representert, sier Ellingsberg som håper så mange som mulig ønsker å komme til Jørstadmoen på Forsvarets store dag. - Alle som ønsker å dele denne dagen med oss er hjertelig velkomne til å melde seg på, men da trenger vi en henvendelse i løpet av førstkommende mandag (5. mai, journ anm.), avslutter Ellingsberg.

CAMPINGVOGNER BOBILER

STORT UTVALG! Kom og se vår utstilling av 2014 modellene LØRDAGSÅPENT!

www.mjoslab.no

Har du

EGEN BRØNN hjemme eller på hytta?

Er vannet ditt

TRYGT Å DRIKKE? Vi tester kvaliteten på vannkilden for deg! Motorcaravans

Bakkevegen 2, Hunndalen Tlf. 61 17 01 70

www.hagenbil.no Gjøvik

KONTAKT OSS

- vi hjelper deg gjerne! MjøsLab iks Ringveien 11, 2815 Gjøvik Tlf 61 13 62 20 E-post firmapost@mjoslab.no

www.mjoslab.no

TEST 046


Nyheter

Byens verste søp- Elektronikk-tyver etterlot seg DNA-spor ribbet for all elektronikk i løpet av LILLEHAMMER: Tyvene som pelplass püska. Sporene er sikret og ligger nü i slo til og ribbet tre lastebiLILLEHAMMER: Byens verste søppelplass, og da ser vi bort fra Roverudmyra der skrotet skal vÌre, er helt sikkert nede ved Mjøsa og 12 Torsdag 4. april 2013 Lügens strender

DIN

Hovemoen, der Brødrene Lunn har basen sin. Det var teknisk kyndige folk som begikk tyveriet, og som var i besittelse av egnet verktøy for jobben. Politiet ser ikke bort fra at det kan dreie seg om et rent bestillingstyveri, som kan vÌre utført av süvel utenlanske som norske tyver. Det er gjort observasjoner i det aktuelle omrüdet, som politiet kjenner til.

Kripos for indentifisering. Hvis vedkommende som etterlot seg DNA-spor er i politiets arkiver fra tidligere, ja, da mĂĽ vedkommende forklare hvordan det har skjedd.Det ble stjĂĽlet elektronikk for rundt 200.000 kroner fra tre lastebiler i

lert for elektronikk i daschbordet, etterlot seg DNA- spor!

Etter det Byavisa für opplyst i politiet ble det funnet DNA-spor inne i en av lastebilene til Brødrene Lunn, som ble

11

Fredag 2. mai 2014

EIENDOMSMAGASINET Nyheter Annonser EIENDOMSMAGASINET

STJÅLET: Her sikrer politiet seg DNA-spor inne i en av lastebilene til Brødrene Lunn. Den sivile mannen pü bildet er Per Arne Lunn.

11 13 13

torsdag10. 24.april april2014 2014 Torsdag 3. Torsdag Torsdag 11. april 2013

DIN

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

  EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

    

Hytte Gülü i Sør-Fron

1.825.000,- + omk. Hyttetomt, Hafjell,Prisant.kr. fullstandard

STYGT: Slik ser det ut langs turstien ved LĂĽgen, ut for Strandtorget.

  kr.  Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning 2.475.000,+ omk Prisant.Kr 1 175.000+ omk   Flott beliggende hytte med   

40 kvm terrasser, barneTomt med støpt grunnmursplate med vennlig nÌr skiløypene    

 vannbĂĽren varme pĂĽ nordsiden av Adresse: BrannĂĽsveien 11,  gondolen og Fakkelmanntunet. Full2652 Svingvoll

Oppført: 2002 Tomt: 1878 kvm eiet tomt Bta/Bra: 100kvm/93 kvm Soverom: 3 stk. Nina Gihle Kristin Floen Vu Nguyen Kari Odden Sveen Kristin Lillemo-Thorud standard tomt. Topp solgang og utsikt. Adresse: GĂĽlĂĽvegen 1196, Vestvendt skrĂĽnende tomt i nyere felt. 2646 GĂĽlĂĽ Takst kr: 2 100 Enkel adkomst. Torget tannklinikk er en000,moderne allmennpraksis i Lillehammer med fokus pĂĽ omsorgsfull og trygg behandling tilpasset dine behov. Adresse: Kaldsvekroken 121, 2636 Ă˜yer Kontakt: Jan Hauger Vi tilbyr akuttbehandling, allmenn behandling, kosmetisk/estetisk Type: Selveiet Tlf: 40 40 75 90/61 27 57 50 behandling og tannimplantater. Størrelse: 294 kvm Vi er etVisning: team pĂĽ 2Kontakt tannleger,megler 1 tannpleier og 2 tannhelsesekretĂŚrer. Vi er til enhver tid oppdatert med det mest moderne innen utstyr og kompetanse. Takst: kr 1 250 000,VĂĽrt mĂĽl er ĂĽ tilby time raskt, yte service og ha tid til deg. Kontakt: Jan Hauger, Tlf 40407590 Torget tannklinikk har kapasitet til ĂĽ ta imot nye pasienter

Det ser ganske enkelt ikke pent ut pĂĽ baksiden av Elkjøp og i skogholtet ut mot turstien langs LĂĽgens bredder. Over alt ligger det skrot, plast, madrasser, knust glass, papir og mye annet som er blitt kastet fra seg i løpet av vinteren. Det er utrolig at folk kan fĂĽ seg til ĂĽ kaste søppel pĂĽ denne mĂĽten og pĂĽ et slikt sted. Det er neppe trolig at de som har kastet søppelet vil hente det igjen. Kommunen bør derfor ta affĂŚre og fĂĽ ryddet opp. Du ďŹ nner oss: t,JSLFHBUB -JMMFIBNNFS Slik kan ikke byen vĂŚre bekjent av, t5FMFGPO skulle vi mene. EIENDOMSMEGLER Det gĂĽr hundrevis av mennesker pĂĽ den t&QPTUBENJO!UPSHFUUBOOLMJOJLLOP nevnte turstien daglig, og folk flest t)KFNNFTJEFSXXXUPSHFUUBOOLMJOJLLOP synes ikke sĂŚrligTlf: om40søppelet. 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no

VELKOMMEN TIL TORGET TANNKLINIKK

DIN

12

Visning: Etter avtale med megler Henv: Jan Hauger, tlf 40407590

DIN

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

DIN FĂĽberg Enebolig, landlige omgivelser

EIENDOMSMEGLER

Soverom: 3 soverom Visning: Etter avtale med megler Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590

DIN

   &

! + $ $% EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMAGASINET Nyheter Annonser EIENDOMSMAGASINET

Torsdag 4. april 2013

Tomt: Eiet 1257 kvm    Oppført: 2001    Separat garasjebygg  BTA/BRA: 85/79 kvm

""#"*! www.dineiendomsmegler.no

" ## ( ) # torsdag10. 24.april april2014 2014 Torsdag 3. Torsdag Torsdag 11. april 2013

EIENDOMSMEGLER

DIN kr 1650 000,- + omk

Velkommen til Din Eiendomsmegler! Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

G ?DA

G?I N I NGĂĽlĂĽ Hytte VIS

i Sør-Fron

11 13 13

www.dineiendomsmegler.no SkrĂĽnende eiendom,

EIENDOMSMEGLER SkrĂĽnende eiendom, barnevennlig med fin utsikt mot LĂĽgen barnevennlig med fin utsikt mot LĂĽgen Adresse: Søre 19 Adresse: Søre Jørstad Jørstad vei 19 utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,- + omk Skei. Fullstd. hytte.vei Flott 2625 2625 FĂĽberg FĂĽberg Salgstakst: Salgstakst: kr kr 1.900.000,1.900.000,Flott beliggende hytte med Oppført: 1958, rehab: 1987 Oppført: 1958, rehab: 1987 40 kvm terrasser, barneTomt med støpt grunnmursplate med Tomt: Eiet 1009 kvm SkrĂĽnende eiendom, barnevennlig vennlig nĂŚr skiløypene Tomt: Eiet 1009 kvm vannbĂĽren varme pĂĽ nordsiden av BRA/BOA:180/ 142 kvm Adresse: LĂĽgen BrannĂĽsveien 11, med fin utsikt mot byen, og BRA/BOA:180/ 142 kvm gondolen4og Fakkelmanntunet. Full2652 Svingvoll Soverom: soverom Soverom: 4 soverom Flott solgang.Tomt: I alt Eiet vesentlig 1257 kvm standard tomt. Topp Mjøsa. solgang og utsikt. Annet: Eldre uthus Annet: Eldre uthus Oppført: 2001 Vestvendt skrĂĽnende tomt i nyere felt.til dagens oppgradert krav. Velholdt Separat garasjebygg Enkel adkomst. BTA/BRA: 85/79 kvm Visning i dag kl. 18.00 tomt med hekk. Visning etter avtale med megler Soverom: 3 soverom Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Adresse: Jan Kaldsvekroken 121, 2636 Ă˜yer Kontakt: Hauger tlf 40407590 Visning: Etter avtale med megler Adresse: Gamle KringsjĂĽvegen 15, Type: Selveiet Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590 Størrelse: 294 kvm 2618 Lillehammer Takst: kr 1 250 000,- Salgstakst: kr 6.100.000,Kontakt: Jan Hauger, Tlf 40407590 Hovedleilighet: Oppført 1997 Visning: Etter avtale med megler Henv: Jan Hauger, tlf Tilleggsleilighet: 40407590 Oppført 1921,

Hyttetomt, Hafjell, fullstandard 175.000omk KringsjĂĽ - Flott generasjonsbolig, romslig tomt Prisant.Kr Prisant: kr 51550 000,- + +omk Prisant.kr. 1.825.000,- + omk.

Oppført: 2002 Tomt: 1878 kvm eiet tomt Bta/Bra: 100kvm/93 kvm Soverom: 3 stk. Adresse: Gülüvegen 1196, 2646 Gülü Takst kr: 2 100 000,Kontakt: Jan Hauger Tlf: 40 40 75 90/61 27 57 50 Visning: Kontakt megler

DIN

EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

Tlf: 40 Tlf: 40 40 40 75 75 90 90 -- 61 61 27 27 57 57 50 50 www.dineiendomsmegler.no

DIN DIN

DIN

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER renovert

EIENDOMSMEGLER 2010 Tomt: Eiet 1409 kvm BRA/BOA: Hovedleilighet 172/ 151 kvm www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no Tilleggsleilighet 132/120 kvm Soverom: 4 stykk Annet: Uthus oppført 1987, EIENDOMSMEGLER Garasje/hobbyrom Visning: Torsd. 24. april kl 17.00 – 18.00 www.dineiendomsmegler.no Skrünende Skrünende eiendom, eiendom,Henv: Jan Hauger, tlf 40407590 barnevennlig med fin utsikt mot Lügen

DIN

Flere lĂĽser boligen elektronisk Finn din personlige stil FĂĽberg Enebolig, landlige omgivelser G ?DA

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

kr 1650 000,- + omk

MANGE boligeiere G?I N Adresse: I Det har vi sett i land som har vÌrt Fra en fersk undersøkelse vet vi atSøre Adresse: Søre Jørstad Jørstad vei vei 19 19 N ü droppe IS velger nü 2625 Füberg V tidlig ute. Aller lengst har man nordmenn er svÌrt rause med ü 2625 Füberg Kringsjü Flott generasjonsbolig, romslig tomt Prisant: kr 5 550 000,+ omk het, krever mer av prosessen i Som med innkjøp av klÌr stiller sammen venner, kjÌreste Salgstakst: kommet imed Korea. Der lüses mer lüne ut nøklene sine. Bare 22 pro- kr nøkkelen IFI: Her er til enfordel nyttig for og eller Salgstakst: kr 1.900.000,1.900.000,familie. forkant. man seg ikke nødvendigvis spørsOppført: 1958, rehab: 1987 enn 70 prosent av inngangsdørene sent begrenser nøkkeladgangen til Oppført: 1958, rehab: 1987 en elektronisk lüs,for viser elektronisk. morsom aktivitet –kvm Vi følger ikke bare Ên stil eller mület Hva er trend nü?. Det som ü omfatte egne husstandsmedlemTomt: Eiet 1009 Skrünende eiendom, barnevennlig Tomt: Eiet 1009 kvm nye bransjetall. Stadig to. Vi er veldig sammensatte. Folk mü til er derfor en mental snuopemer. BRA/BOA:180/ 142 kvm deg, familie og venner. Alt er lov med utsikt mot byen, BRA/BOA:180/ kvm rasjon. Lügen og har142 forskjellig stil,fin mikser og matElektronikken løser en rekke Slekt, venner, naboer, hündver-4 soverom flere üpner døren med Soverom: Soverom: 4 soverom Ved ü lage et moodFlott I alt vesentlig Trendsirkelen er sluttet. cher. NürMjøsa. det gjelder klÌr,solgang. har vi hverdagsproblemer som at Trendnøkler kere og vaskehjelp lüser seg ofte uthus Annet: kode, brikke eller Annet: Eldre Eldre uthus politiets stemmer har stilnet. Nü lenge jobbet etter prinsippet �finn – Stol pü degVelholdt selv. Tenk pü smümistes, at familiemedlemmer lüser inn pü egen hünd. oppgradert til dagens krav. board für du inspirasjon kan du selv velge hva som er finest fjernkontroll. din stil�. Nü har dette kommet til møbler, tekstiler og ting som tilbeseg ute eller at noen skal inn i Visning dagavtale kl. 18.00 tomt med hekk. hør, mens basisantrekket Visning ietter med megler og fart pü oppussings- for Tar risiko deg. hun. er gulvet, huset mens ingen er hjemme. Kontakt: Jan interiøret, Hauger tlfsier 40407590 EIENDOMSMEGLER Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Mantraet nü er: Finn din egen de kostbare møblene og veggene. – Hittil har nordmenn flest bare – Bare 15 prosent av boligkjøbarnevennlig med fin utsikt mot Lügen

DIN

planene.

kommet i berøring med slik teknoGURI HARAM/IFI.NO logi gjennom elektronisk adgangsFoto: Chera Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi. kontroll pü jobben eller i no boligsameiet. Nü er nøkkelfritt blitt et alternativ ogsü nür folk velErlüs dutillei av ytterdør, hvite vegger, og ger egen sier Morvalgene er sü mange at du har mest ten Svensen, kommunikasjonssjef lyst til ü stange i veggen? Gjør i TrioVing. som ekspertene, og lag ditt eget

Blir enklere stil! detnøkkelbrikken, vÌre lettere –Likevel Hvis du kan mister sagt enn gjort. kommer du inn med koden. En Tlf: 40Ville 40sperres 75 90 - 61 tenk: ikke verden taptMen brikke kan lett omgüvÌrt kjedelig om alle gikk rundt ende. Å lüse skjer med et taste-i hvite grü klÌr? trykkog eller automatisk. Ved automatikk slipper du ü lure pü om Tenk helhet du husket ü lüse døren eller ikke, Bjørg Owren, administrerende

Adresse: Gamle KringsjĂĽvegen 15,

Hvitt og grütt har vÌrt trygge Det lønner seg ü investere i en god perne spør dessuten tidligere eier 2618 Lillehamme rettesnorer i interiøret, men i leng- r basis. Valgene kan vÌre mange og om nøkler er gütt tapt. Samlet sett for fargeløstkrfor6.100.000,de vanskelige. Liker du det lyst eller lever nordmenn farligere enn den er det Salgstakst: 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no derfor ledig tid til ü mørkt, tungt eller lett, fargerikt ønskelig nür det gjelder ü beskytte fleste. Benytt Hovedleilighet: Oppført 1997 Det kommer an pü eller ensfarget? seg mot at uvedkommende har tenke nytt! Tilleggsleilighet: Oppført 1921, dine smakspreferanser. Har du lyst tilgang til boligen. Moderne lüsEIENDOMSMEGLER Føl deg hjemme pü et skikkelig fargerikt innslag, EIENDOMSMEGLER teknologi øker graden av beskytrenovert 2010 Men hvordan i all verden skal men er usikker pü om du blir fort telse. Tomt: Eiet 1409 kvmlei: test det ut et sted du ikke oppdu vite hva som er din stil?

DIN DIN


12

Fredag 2. mai 2014

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Si din mening i Byavis du også! Send til redaksjon@byavis.no

MENINGER

Ap/SV/Sp over stokk og stein AP’s gruppeleder har all grunn til å oppsummere behandlingen av den økonomiske krisen i Lillehammer Kommune slik han gjorde: ”Vi” (AP/SV/SP) ”må lære av dette.” Til tross for sterke advarsler fra H/V/Krf/Frp valgte AP/SV/SP å stryke alle reservene i budsjettet for 2014. Det var klart for alle bortsett fra AP/SV/SP at dette var et urealistisk utgangspunkt. Det måtte gå galt. Og det gjorde det til gangs: I det

opprinnelige kuttforslaget fra AP/ SV/SP foreslo de å stryke tiltakene i rusomsorgen og mental helse til tross for at det forelå juridisk bindende leiekontrakter. At AP/SV/SP i tillegg foreslo å kutte 9 årsverk i bokollektivene var også for mange en oppsiktsvekkende usosial prioritering. Det var de mest sårbare som måtte lide for tidligere uforstand. AP/SV/SP foreslo at kommunen skulle fortsette å betale kr 4.500,per døgn for pasienter som var

ferdig behandlet, mens Skogli, Øyer og Ringen Rehabiliteringssenter på Moelv tilbyr det samme for kr 2.000 – 2.500. Forslaget ville bety at AP/SV/SP kastet bort 4,8 – 6 mill kroner av skattebetalernes penger i stedet for å ta vare på dem som trenger det mest. Det er ingen tvil om at AP’s gruppeleder har rett: Her har AP/SV/SP mye å lære! Jonas Øglænd Lillehammer

Tok saken i egne hender

PUSSER OPP SELV: Jentene på frisørsalongen Hårgaiden bestemte seg for å gjøre det aller meste av oppussingsarbeidet selv. I dag åpner de dørene til sin nye salong. Monica Lien Almestrand (f.v), Fariba Ghari, Synnøve Lien, Ine Rustadbakken, Isabell Skarstad (går i svangerskapspermisjon fra juli), Eline Almestrand (lærling) og Elin Solberg. Merete Ødegård (svangerskapspermisjon) Karoline Skaalsvik (lærling) og Berit Regine Moen Neverdal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tannlege Svein R. Thorbjørnsen Kirkegt. 70, 2609 Lillehammer

Jeg meddeler hermed at min tannlegepraksis grunnet pensjonering, er overført til et yngre, erfarent tannlegepar under navnet CENTRUM TANNLEGEKLINIKK as, tlf. 61 25 11 78. Tidligere og nye pasienter ønskes velkommen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke mine pasienter for godt samarbeid og tillit gjennom 40 år i Lillehammer.

Tannlege Svein R.Thorbjørnsen

LILLEHAMMER: Etter 14 år i de samme lokalene følte Hårgaiden AS tiden var moden for en oppussing, og arbeidet, det gjorde dem selv. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Hårgaiden AS har holdt til i de samme lokalene på Strandtorget siden 2000. Nå har de for første gang måttet stenge frisørsalongen, men i dag åpner de dørene igjen. - Vi har måttet holde stengt i en drøy uke, forteller eier Synnøve Lien. - Det er første gang vi gjør noe så drastisk, og mange har vært innom og lurt på om vi skulle flytte, men vi skal være på den samme gode

plassen, fortsetter Lien.

Oppussing Oppussingsarbeidet har jentene på Hårgaiden funnet ut at de skulle gjøre på egenhånd. - Alt fra gulv til vegger skal bli nytt. Det eneste vi ikke skifter ut er venteplassen og frisørene, smiler Lien. - Handywomens - Hvorfor ønsket dere å gjøre alt selv? - Fordi vi er handywomens og synes det er artig, skyter Monica Lien Almestrand inn. - Vi ønsket å komme i gang med en gang, samtidig er det veldig sosialt og vi har blitt kjent på en annen måte. Jeg må også skryte av jentene som ikke har survet og bare stått på. De er en fantastisk gjeng, skryter eieren. - Så må vi innrømme at vi har fått hjelp av noen snekkere til å rive tre

av veggene, men sett bort fra det har vi gjort alt selv, sier Lien Almestrand.

Bar Lien håper at salongens makeover vil falle i smak for kundene. - Som sagt blir det mye nytt, vi skal til og med ha bardisk i salongen. Riktignok en åpen colourbar hvor vi skal mikse hårfarger i baren Tre generasjoner Synnøve Lien startet opp «Familiefrisør’n» samtidig som Strandtorget åpnet dørene for aller første gang i april i 1990. Hun forteller at hun etter ti år på kjøpesenteret ble flyttet til nåværende lokaler. Samtidig skiftet hun navnet til Hårgaiden. Nå jobber de tre generasjoner på frisørsalongen, og fra sommeren av vil salongen ha ti ansatte.


kultur

Fredag 2. mai 2014

13

- Det vanskeligste je kan

HUSKER DU: Vingrom sangkor tok oss med langs Memory Lane lørdagskvelden.

VINGROM: - Hvis je lære denna blir det den det vanskeligste je kan, sa tenor-Petter engang tidlig på 70-tallet . Gerd Rindal tok da over dirigentrollen i Vingrom Sangkor etter sin far, Tord Rindal. Sangen som tenor-Petter slet med var en av Brahms sine liedesliedere.

med en sang fra Verdis opera La Traviata på norsk.

TORE FEIRING tore@byavis.no

For lørdagens konsert med Vingrom sangkor ble en ordentlig reise langs Memory Lane. Koret hadde hentet fram sanger fra oppstarten i 1957 og helt fram til våre dager. Hele 24 i tallet, sogar noen fra den tid Vingrom hadde både et mannskor og senere et rent damekor. – Men det tok ikke lang tid etter at damekoret så dagens lys til disse to korene slo seg sammen, kunne dagens konferansier Gerd Rindal fortelle. Selv er det noe år siden hun ga seg i koret, dagens dirigent og for tiden vikariende dirigent for koret, Sjur Magnus, hadde hånd om lørdagens konsert. Magnus viste seg også som en dyktig pianist, han både dirigerte og akkompagnerte på piano samtidig ved flere anledninger. Gerd Rindal holdt det hele godt sammen med sine anekdoter fra tidligere år og en noenlunde kronologisk korhistorie. Mange i salen hadde vært tidligere medlemmer i koret og sang så langt Byavisa kunne se, gladelig med under de forskjellige sangene. Åge Brusveen, som egentlig kun synger i seniorkoret var hentet inn for kvelden. – Åge har vært med oss siden 1958, fortalte Rindal. Noe

gjestesolist: Asmund Hellerud på fele

som selvsagt ga umiddelbar applaus. På 50-tallet svulmet både den norske nasjonalfølelsen og korsangen her i landet. Noe som også denne kvelden startet med, svulstige og pompøse nasjonalsanger, det ble rene 17-mai stemningen i salen denne varme aprilkvelden.

Fint å høre på men ørlite kjedelig. Det tok mer av da Ivar Berg fikk være fyllik og med malmfull bass fikk framføre IM Tiefen Keller som jeg tror Ludwig Fischer skrev engang på begynnelsen av 1800-tallet. Perfekt gjennomført med et aldri så lite stort til slutt. En morsom variant av Sandbecks Under Heggen fulgte så akkom-

DIRIGERTE OG SPILTE PIANO: Sjur Magnus

pagnert av en liten sketsj som viste hvor galt det kan gå når en herre begynner å klå på en dame (Berg og Brusveen). Morsomt og full applaus fra salen. En sal dom forresten var mer eller mindre stapp full. Vingromingene møter opp når bygda inviterer til fest. For det var både øl, vin,brus kaffe og kaker å få kjøpt. Før pausen avsluttet koret

KONFERANSIER: Gerd Rindal

- Korsang er en fin idrett, hevdet Gerd Rindal, - og absolutt skadefri. Det tror vi henne på, det var på alle måter et livlig og samstemt kor som fikk synge sangene hun presenterte. Gode solistprestasjoner fra både nevnte Ivar Berg, fra Ole Christian Skundberg og Inger Johanne Smidesang Rosenvinge fikk vi også. Sistnevnte viste at hennes sopran(førstesopran) ikke har tatt skade av et levd liv, nydelig på de lavere tonene og fullt på høyde når skalaen nådde høyere oppunder. På Bei Männern fra Tryllefløyten hadde hun også med seg sønnen Ragnvald Smidesang. Eplet har ikke falt langt fra stammen, ikke lenger enn en bassstemme vil jeg tro. Selv om han kanskje var nærmere tenoren akkurat der og da. Kveldens gjest, Asmund Hellerud på fele avsluttet det hele med en feiende skotsk reel, Toss The Feathers og koret sang bastant med. Jeg skulle nok gjerne sett og hørt mer av Hellerud under konserten, en fele vil uten problemer gitt noen av sangene litt mer dybde. Kveldens høydepunkt ble She fra filmen Notting Hill. Et særdeles blandet herrekor fremførte denne nydelige sangen på en utpreget sjarmerende måte, jeg vil tro alle kvinnhjerter i Vingrom smeltet der og da. Hvorfor Vingrom sangkor valgte å bruke 57 år som en grunn til å feire seg selv vites ikke. Selv om noen av sangene er noe utbrukte, kanskje litt vel tradisjonelle og kjedelige også, så fungerte det akkurat denne kvelden og viste potensialet i dette koret. Så får vi heller glede oss til et 60-års jubileum med mye nytt og spennende arrangementer.


14

KULTUR

Fredag 2. mai 2014

Klare for stor opera

TRYLLEFLØYTEN: Barneskoleelevene Simen Rasmus Renolen (f.v), Vetle Ole Holten-Andersen og Einar Høstmælingen Rosenqvist skal være med på RingsakerOperaens storsatsing denne høsten;

LILLEHAMMER: Tre elever ved Søre Ål barneskole har fått roller når RingsakerOperaen i november setter opp Tryllefløyten. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Simen Rasmus Renolen (10), Vetle Ole Holten-Andersen (11) og Einar Høstmælingen Rosenqvist (10) går alle i 5. klasse på Søre Ål barneskole og synger sammen i Vingrom kirkes guttekor. I november skal de fylle tre roller når RingsakerOperaen setter opp Tryllefløyten. - Simen og jeg var på en audiotion i desember en gang. Da sang vi «lay down your burdens» tostemt, forklarer Einar. Og guttene må ha imponert, for

svaret på auditionen var at de skulle fylle to av tre roller i Tryllefløyten. Med to av tre roller besatt så RinsakerOperaen til Vingrom kirkes guttekor og spurte korleder Thor Kvande om råd. - Vi ble så sjarmert av de to ungguttene fra Lillehammer at vi bare måtte spørre dem om de kjente noen andre som kanskje kunne fylle den siste rollen. Det gjorde de og Vetle Ole gjorde som sine korkamerater, han sjarmerte våre folk, forklarer operasjef ved RingsakerOperaen Kari Elisabet Bekken.

Tre veivisere Guttene har fått rollene som Taminos tre veivisergutter, tre helt sentrale roller i stykket. - Det er fire avdelinger de skal synge trestemt på og de tre rollene er helt sentrale i stykket. De er Taminos veivisere og leder og hjelper han på prøvelsene han må

igjennom, sier Bekken.

RINGSAKEROPERAEN: Operasjef ved RingsakerOperaen Kari Elisabet Bekken forteller at de lot seg sjarmere av de tre skoleelevene ved Søre Ål barneskole som har fått rolle i operaens storsatsing denne høsten; Tryllefløyten.

- Grugleding Selv om det ikke er før i november har de tre guttene allerede begynt øvingen, med sin korleder Gerd Rindal som instruktør. Bekken forklarer at de engasjerte guttenes korleder for å la de slippe den lange veien til Ringsaker for å øve. - Det er litt sånn grugleding. Jeg gleder meg masse til å stå på scenen, men tenk om noen av oss gjør en liten feil, smiler Simen Rasmus. - Nei jeg tror det går bra jeg. Det blir morsomt, svarer Einar. Helt nytt for guttene blir det å synge med et svært orkester i bakgrunnen. - Det har vi aldri gjort før, men det blir jo bare spennende, sier Vetle Ole. Ni forestillinger Tryllefløyten er årets storsatsing for RingsakerOperaen som setter


KULTUR

Fredag 2. mai 2014

15

Utstillingsåpning på Zink

GALLERI ZINK: Kirsten Haabeth stiller ut i Galleri Zinks 1. etasje med “Urørt landskap”.

LILLEHAMMER: Årets kunstner på Ringsveen Jenny Alnæs og Kirsten Haabeth som senere på våren stiller ut i New York, åpnet hver sin utstilling på Galleri Zink denne helgen. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

rasatsing

; Tryllefløyten. Det gleder de seg stort til.

opp ni forestillinger med den kjente Mozart-operaen, og operasjefen er glad for at de har fått med seg lillehamringer i stykket. - Vi ønsker å være en distriktsopera med tilknytting i Innlandet. Vi føler vi har et ansvar og nedslagsfelt og var derfor svært fornøyde med at flere enn kun de fra Ringsaker møter opp på auditions. Når guttene gjorde en så god innsats og sjarmerte alle som en var valget veldig enkelt, smiler Bekken.

To trioer Bekken forklarer videre at de også har en trio med jenter fra Ringsaker som skal spille samme rolle som de tre guttene fra Lillehammer. Trioene skal spille rollene i halvparten av oppsetningene. - Det er med tanke på det kunstneriske, men også med tanke på å begrense belastningen og ivareta dem på best mulig måte, sier Bek-

ken.

Om forestillingen Hvilke forestillinger de tre guttene fra Lillehammer skal spille er ikke helt spikret enda. Det er Ronald Rørvik som har regien når RingsakerOperaen setter opp Tryllefløyten. På scenen står blant annet Ole Morten Velde (Tamino), Lise G. Berg (Pamina), Lars Eggen (Papageno), Mari Kjersti Tennfjord (Nattens dronning) og Jens Erik Aasbø (Sarastro). Når RingsakerOperaen setter opp stykket er handlingen lagt til et teatermiljø. Nattens Dronning driver en nattklubb, “Ramnen”, og Sarastro eier det attraktive “Tempelteateret”. Det har oppstått en sterk konflikt mellom dem, fordi Sarastro “røvet” Pamina, datter av Nattens Dronning, bort fra hennes mor, for å ha henne med i sin neste forestilling…

Ingen av kunstnerne har hatt separatutstilling på Lillehammer tidligere, og gallerist på Galleri Zink, Johan Mæhlum, åpnet utstillingen. - God kunst handler om å ha vilje til å holde ut så lenge at man virkelig kommer på innsiden av kunsten. Det synes jeg de begge representerer. De har begge noe på hjertet som de får fram i bildene sine, og det er noe jeg mener er viktig i kunst, sa Mæhlum. I hver sin etasje på Galleri Zink har de kvinnelige kunstnerne fått henge opp sine verk. Haabeths malerier pryder veggene i den første etasjen. - Jeg har jobbet med en helhet og har ønsket å få inn mye bevegelser i bildene. Maleriene er i hovedsak landskap og jeg har konsentrert meg om blåfarger, sa Haabeth til Byavisa etter åpningen. - Jeg synes Galleri Zink er et innmari nydelig galleri, med rene fine linjer. Det er flott å stille ut her, fortsatte hun. Haabeth som tidligere har stilt ut sine malerier på Ilsetra, skal senere denne våren stille ut kunsten sin i New York. - Det er klart det blir spennende, smilte hun.

Jenny Alnæs Jenny Alnæs har fått æren av å være første kunstner som stiller ut kunst i de nye lokalene i galleriets andre etasje. Hun syntes også det var spennende med sin første utstilling på Lillehammer. - Det er veldig hyggelig. Jeg er blitt tatt godt imot, smilte Alnæs under åpningen.

ODYSSÈ: Jenny Alnæs er årets kunstner på Ringsveen og har tatt hele Galleri Zinks 2. etasje i bruk med sin utstilling “OdyssÈ”.

Alnæs er årets kunstner på Ringsveen, og hadde til Galleri Zink tatt med seg sine bearbeidede fotocollager fra ulike reiser og opplevelser av forskjellige kulturer. - På reiser tar jeg mange bilder som jeg setter sammen til en col-

lage. Fotocollagen printer jeg ut på børstet aluminium. Deretter brenner jeg inn små hull i collagen som skal illustrere veinettet fra de ulike byene, før jeg til slutt fester led-lys inni bildet, forklarer Alnæs.

Velkommen til sesongåpning Åpningstider: Man-fre: 9 – 19 Lørdag: 9 – 16

Søndag: 12 – 17

www.vikengartneri.com


16

KULTUR

Fredag 2. mai 2014

Tokyo på Stift

INTIMKONSERT: Tommy Tokyo spiller i kveld på CafÈ Stift. FOTO: Kimm Saatvedt

LILLEHAMMER: I dag gjester Tommy Tokyo Café Stift for å holde intimkonsert. Artisten er denne våren på turne etter å ha sluppet nytt album tidlig på nyåret. Det er første gang Tommy Tokyo holder konsert på Lillehammer, når han i dag inntar Café Stift. “We blister and we bleed until the chimes of Danny Boy”, synger artisten i låten “The Chimes Of Danny Boy”, fra femtealbumet We Blister And We Bleed, som ble sluppet fredag 24. januar. - Det blir en solokonsert med låter fra det nye albumet, pluss noen fra tidligere utgivelser. Det er ikke akkurat hæla i taket når jeg holder konserter, men jeg satser på en intim lyttekonsert, sier Tommy Tokyo på telefon til Byavisa. Tommy fortsetter med den direkte og melankolske låtskriverstilen vi kjenner fra hans forrige, Spellemannvinnende album “And The Horse Came Riderless...”. Men der han sist gang tok for seg moder jord og miljøsaken, skriver han denne gangen om kjærligheten, livet, døden og familielivet. - Albumet er dedikert til en tenåring som døde av leukemi. Han bodde i nabolaget mitt, var veldig aktiv og en slags ledestjerne for de andre. Hele skiva er til hans minne, sier artisten. Tommy Tokyo har høstet svært gode kritikker for sitt siste album og høstet blant annet denne anmeldelsen i dagbladet: “Forsiktig sang, varsomme, vakre arrangementer, mest akustisk, gode fortellinger, melodier som lyser stille som flammen fra et stearinlys. Tommy Tokyo stiger ut fra sin fire(snart fem)-barnsfamilie og forteller at noe som likner lykke faktisk fins på jorda, uten sentimentalitet, uten ironi, uten klisjeer, men full av ydmyk takknemlighet. Og det er ingen selvfølge.” Tommy Tokyo er kjent som både soloartist og frontfigur i bandet Tommy Tokyo and Starving for my Gravy, som han spilte sammen med på de største norske festivalene i 2007 og 2008. I februar 2009 solgte han til gull med albumet “Smear Your Smiles Back on”, som også ble kåret til årets album av Aftenposten og nominert til Spellemann. Spellemannsnominasjoner høstet også både neste album (“Go Time, Showtime & Absolute War” 2010) og hans forrige album, “And the Horse Came Riderless”, som vant klassen rock.

Hyllet Prøysen i

PRØYSEN-HYLLEST: Brøttum Korforening underholdte for en for anledningen fullstappet Brøtheim. Korforeningens Prøysen-hyllest trakk flust av folk.

BRØTTUM: Brøtheim var fylt til randen da Brøttum Korforening inviterte til Alf Prøysen-hyllest i helgen. Hyllesten høstet velfortjent stående applaus. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Tonen, stemningen og forventningene ble satt fra første stund. Korkonserten begynte med en tolkning av Erik Byes hyllestvise «Alf». I visa skriver og synger Bye om en mann som «for itte med store ord, og itte veit je, men jamen trur je – at hæin var redd for å sette spor». Om han var redd for å sette spor, skal ikke undertegnede synse om, men at han har gjort det er det ingen tvil om. Et fullstappet Brøtheim var en klar indikasjon på at Alf Prøysens tekster og viser fortsatt engasjerer og huskes. Det var de store vår- og sommer-visene til

Prøysen som ble hentet fram da Brøttum Korforening inviterte til sin hyllest av hele Norges visesanger hvis mor vokste opp rett nedi veien for Brøtheim. Ispedd interessante historier om opphav til noen av Prøysens tekster, om Prøysen selv og hans mor fra Brøttum ble det en festkveld på Brøttum i helgen. Brøttum Korforening som ble stiftet i 1962 dro med seg publikummerne i allsang på «Nøtteliten» og «Den første løvetann». Også solonummer ble det funnet plass til, ikke minst det humoristiske innslaget hvor Steinar Afseth og Gunhild Skoglund klinte til med en skikkelig «tango for to».

Ringsaker, sa korleder Bodhild Løvli, og så ut i en fullstappet Brøtheim.

Gjennom to tablåer, med en pause med kaffe og mat imellom, serverte korforeningen kjente og kjære Prøysen-klassikere som «Husmannspolka», «Blåbærtur´n», «Steinrøysa ned` i bakken», «Sønnavindvalsen», «Reven og kråka» og «Hompetitten». - Vi har skjønt at Prøysen er gjev i Nordre

Også Erik Bye «trudde» at det vil bli vanskelig å glemme’n Prøysen. «Hæin gjorde slitern mer rak i ryggen, hæin tente lys over gråbeinskveld. Hæin sang for æille, men helst for unga, og dom veit best at’n Alf var tel. og itte veit je, men jamen trur je – om hæin er borte så lever’n lell.»

Jarle Rømo som var med å starte Brøttum Korforening i 1963, var konferansier for kvelden og ledet konserten trygt fra start til mål. - Alf Prøysen er der og vil alltid være der. Jo eldre du blir, jo mer lærer og skjønner du om dybden i tekstene hans. Han hadde geniet i seg, sa Rømo før han avsluttet med en oppfordring. - Vi må fortsatt dyrke den store visesangeren. Det er vår oppgave å la de kommende slektene få forstå hva Prøysen la igjen etter seg, avsluttet Rømo.


KULTUR

Fredag 2. mai 2014

17

TANGO FOR TO: “Nå er det Tango for to, det er ingen som kæin tango som hæin Gunnar på Mo”. Det tok litt tid, men mot slutten så tangoen ut som tango.

Mezzoforte til DølaJazz

TIL DØLAJAZZ: Mezzoforte kommer til DølaJazz for å spille under Supernatta. Sammen med bandet Pixel er det de første navnene som er sluppet til høstens festival. FOTO: Ulla C. Binder

Prøysen-året SØNNAVINDVALSEN: Brøttum Korforenings kvinner tok på seg en “hatt med slør og silkestrå” da de sang sønnavindvalsen.

LILLEHAMMER: DølaJazz på årets DølaJazz, har sluppet de første bekreftet går du glipp av etgourmetisk navnene til høstens pro- fusionsmåltid, med garantert gram. Til Supernatta lang og fyldig gjøres det klart for jazz- ettersmak, sier Mette Kari fest, når det legenda- Worum i DølaJazz. riske og verdenskjente Unge lovende bandet Mezzoforte Det unge bandet Pixel byr på musikk i skjæringspunktet melentrer scenen. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

I tillegg vil publikum kunne høre bandet Pixel, med bl.a. Ellen Andra Wang, når Supernatta arrangeres i Kulturhuset Banken den 18. oktober.

Ettertraktet Vulkansk jazzrock. Nordisk funk av internasjonal klasse. Mange uttrykk er brukt for å karakterisere islandske Mezzoforte. Selv bruker de utrykket fusion. Der de blander elementer av funk, jazz, og rock med innslag av klanger hentet fra sagaøyas musikalske kulturarv. En oppskrift som har gjort dem ettertrakta av platekjøpere og festivalarrangører verden rundt. - Mezzoforte er en internasjonal suksess. De har levert en rekke kritikerroste album og er fortsatt en gjeng erfarne stjernemusikere som vet hva det vil si å spille live. Bruker du ikke sjansen til å få dette

lom jazz og rock. Bandet er bl.a. ved Ellen Andre Wang (bass/vokal) fra Søndre Land som i 2012 vant DølaJazz sin talentpris! Pixel gjør stor suksess og får fantastiske kritikker overalt hvor de spiller! - DølaJazz er svært stolte av å ha Ellen Andrea Wang tilbake til DølaJazz, sier Worum. Med seg har hun Harald Lasser (saxer), Jonas Kilmork Vemøy (trompet) og Jon Audun Baar (slagverk).

Supernatta - På Supernatta får publikum får oppleve flere konserter i Festsalen og på Cafè Stift for kun en billett. Her får man skikkelig festivalfølelse, men fulle konsertsaler og feststemning ut i de sene Nattetimer. I fjor var det rift om billettene på Supernatta, så i år gjelder å sikre seg billetter Tidlig. Festivalpassene og billettene til Supernatta legges ut i Billettservice 1. mai, opplyser Worum


18

Fredag 2. mai 2014

Akvarellutstilling i Øyer

KULTUR

Våryre Saksumdøler

Akvareller: Andreas Bjørtuft maler akvareller med pigmenter og mye vann.

ØYER: Kunstneren Andrea Bjørtuft stiller ut akvareller i Atelier Øyer Malerklubb 3. til 16. mai.

Våryre: Tradisjonen tro inviterer Saksumdal Musikkforening til en musikalsk og humoristisk festaften lørdag.

Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Andreas Bjørtuft var i sin tid med i oppstartingen av Lillehammer Malerklubb. Han er utdannet arkitekt, og er undervist i faget form og farge av blant andre Håkon Bleken. Han har tidligere jobbet i flere år med oljebilder. - Jeg har blitt undervis av Morten Paulsen og Kjersti Eliassen på Nansenskolen i moderne akvarellteknikk. I tillegg har jeg blitt undervist av Lars Holm på Døla Atelier i akvarellteknikk. Jeg maler gjerne landskap med skiftende lys og stemninger, og gjerne hus i landskap. Men også urbane situasjoner, sier Bjørtuft. - Jeg bruker moderne akvarellteknikk med pigmenter og mye vann slik at fargene blander seg sammen med papiret og skaper prosessende og lyset i bildene,

Utstilling: Andreas Bjørtuft stiller ut i Atelier Øyer Malerklubb 3. til 16. mai

forklarer han.

Rask avgjørelse Kunstneren har tidligere hatt to utstillinger i Galleri Brodtkorp. Denne gangen stiller han altså ut i galleriet, som ligger vis-à-vis Hafjell Pizza Drive. - Da jeg ble spurt om å stille ut i Øyer Malerklubb, måtte jeg ta en rask avgjørelse. Jeg stiller ut rundt 20 akvareller, noen store og resten er vel hva man kan kalle «normale kvaliteter», sier han.

DENNE UKE PÅ ZINK:

HELT TOPP

fest, bursdag og bryllup

SAKSUMDAL: Like sikkert som at løvet spretter på bjørka, er det at Saksumdal Musikkforening inviterer til en festaften fylt med musikk, show og latter. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Det er fjortende gang Saksumdal Musikkforening inviterer til fest, og helt siden starten har forestillin-

gen vært preget av god musikk, humoristiske sceneinnslag, gjesteartister og god stemning blant publikum. I år gjester Jesper Edvardsen dalen, og skal sammen med musikkforeningen servere bygda en helaften med musikk, latter og dans.

Solo - Vi har invitert Jesper Edvardsen fordi han passer inn på denne vårkonserten. Jesper er både musikalsk og morsom, og kan være med å gi showet det lille ekstra som fyller huset, sier leder i musikkforeninga , Martin

LILLEHAMMER: Torgeir og kjendisene underholder russen på landstreffet på Birkebeineren skistadion, før de spiller opp i Lillehammer Bryggeri. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Torgeir og kjendisene er godt kjent på Lillehammer Bryggeri, og er blant annet fast husband på Oktoberfesten. Historien om bandet

Ta 3l for a -betilletter 2b

Tirsdag 6. mai kl. 19.00

begynner i 1993 med albumet ”PUBLIV” og en ”flying start” med 1. plass på Norsktoppen med ” Vi tar det som det kommer”. Siden den gang har låter som ” Harry, Harry”, ”Fotløs”,” Mitt skip er lastet med god

ENGEGÅRD KVARTETTEN

Bill. kr 250/200 + avg.

på toppen av Lillehammer T: 99 43 7000 NORDSETER.NO

Fremstad.

Fest etter forestillingen - Tidligere har vi hatt litt småproblemer med litt uro i salen under forestillingen, så i år har vi leid inn folk som skal sørge for ro i salen under forestillingen, forsikrer han. Etter forestillingen blir det dans til musikk av Jesper Edvardsen og Ola Dahl. Og musikkforeningen ønsker alle velkommen, lokale og folk utabygds fra.

Populære artister i Lillehammer Bryggeri

KULTURHUSET BANKEN

SALG AV WEIDEMANN ARBEIDER!

Fremstad. Musikkforeningen vil spille en del solostykker, og variere mellom ny og gammel musikk. - Vi skal jo være litt seriøse oppi det hele, og ønsker å vise frem hva vi i musikkforeninga kan. Dirigent Andres Halla binder det hele sammen. Saksumdal Musikkforening har øvd masse opp mot forestillingen, men noen gjennomkjøring sammen med Edvardsen blir det ikke tid til. Nå er Edvardsen proff, og vi vet jo hva vi skal gjøre, så jeg er sikker på at det vil bli god flyt i forestillingen, sier

Innslag v/ Kulturskolens strykeorkester

www.billettservice.no www.kulturhusetbanken.no

humør” , ” Jippi jai, jai, jippi”, ”Kyss meg bak” og flere toppet lister landet over. Lørdag kommer de tilbake til Lillehammer Bryggeri.

Spellemann Også neste helg fylles Lillehammer Bryggeri med god musikk. I over 30 år har Knut Reiersrud spilt sine gitarer på utallige scener og begeistret publikum - bokstavelig talt - verden rundt. Neste lørdag skal han altså begeistre Lillehammerpublikumet. Hans omgang med strengeinstrumenter både musikalsk og visuelt er å betrakte som en totalopplevelse. Knut har gitt ut en rekke plater - både soloalbum og album med diverse konstellasjoner opp gjennom årene. Han har mottatt Spellemannprisen for 2 av dem, i tillegg har han også mottatt en Dansk Grammy pris. Levende legende Han har spilt med storheter som Stevie Ray Vaughn og David Lindley og spilt inn plater i land som Nepal og Iran. Reiersrud spiller blues, folkemusikk, indisk, afrikansk, jazz og soul, i tillegg

Levende legende: Neste helg kommer Knut Reiersrud til Lillehammer Bryggeri.

til å være en fantastisk improvisatør. Reiersruds omfangsrike erfaring teller: 16 soloplater, medvirkning på over 200 plateutgivelser og turnéer på alle verdens kontinenter. Han er med sine 52 år for nærmest en levende legende å regne. Bluesen sitter i ryggraden etter læretid i Chicago og New York med musikere som Dr John og Buddy Guy.


kultur

Fredag 2. mai 2014

19

UKENSFILMpremierer

filmpremiere: Undercover-betjenten Damien Collier (Paul Walker) i Brick Mansions

LILLEHAMMER: To filmer har premiere pĂĽ Lillehammer kino denne uken. I morgen er det Lillehammerpremiere pĂĽ bĂĽde Brick Mansions og Venus in Fur. redaksjon

redaksjon@byavis.no

Brick Mansions: I en forfallen og øde del av Detroit huser de forlatte mursteinshus nü byens aller farligste kriminelle. Ute av stand til ü kontrollere kriminaliteten har politiet i stedet bygget en enorm mur rundt omrüdet for ü beskytte resten av byen. I Brick Mansions styrer den mektige og hensynsløse gangsterkongen Tremaine (RZA).

U n d e r c o v e r- b e t j e n t e n Damien Collier (Paul Walker) har viet sitt arbeidsliv til ü bekjempe korrupsjon og vold. For Lino (David Belle) er hver dag en kamp for ü leve et Ìrlig liv pü rett side av loven. Deres veier krysses da Tremaine kidnapper Linos kjÌreste, og de to plutselig tvinges til ü samarbeide for ü forhindre at hele byen eksploderer. (Premieredato: 02.05.14) Venus in Fur: Etter en lang dag med prøver pü stykket han skal regissere pü et teater i Paris, er Thomas (Mathieu Amalric) endelig alene og klager sitt hjertes nød pü telefonen over den overraskende lave standard pü de mulige kandidatene. Ikke Ên har hatt noe som minner om format til ü ta pü seg den viktige hovedrollen.

Han er ved ü gjøre seg klar til ü forlate teatret nür Vanda (Emmanuelle Seigner) plutselig trer inn pü scenen i en skamløs virvelvind av tøylesløs energi. Og Vanda er innbegrepet av alt det Thomas hater; hun er grov, idiotisk og for øvrig rede til ü gjøre hva som helst for ü fü rollen. Men nür Thomas trenges opp i et hjørne og lar henne fü sjansen forbløffes han ved plutselig ü betrakte en fullstendig forvandlet Vanda. (Premieredato: 02.05.14) ALT NYTT! DYR – KLOVNER – ARTISTER

DE:

CA70

Du gamle, du frie! musikalsk

inviterer til

JUBEL for grunnloven

Konferansier Kristin Anita Johnsen Dirigent: Ă…shild Alette Haugstad

THE OTHER WOMAN am, 7 ĂĽr, egn. u./v. Ă…rets jenteďŹ lm med Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton og danske Nicolaj Coster-Waldau i hovedrollene. Fre kl.19.30, lør kl.19.00, søn kl.18.00

UKENS UKENS premierer

BRICK MANSIONS ca, 15 ĂĽr, egn. u./v. ActionďŹ lm med spektakulĂŚre parkour-stunts. Med The Fast and Furious-stjernen Paul Walker i en av sine siste roller. Fre/lør kl.21.55, søn kl.20.55

DOKTOR PROKTORS PROMPEPULVER no, 7 ür, egn. fam. Fre kl.17.30, lør kl.15.00, søn kl.14.00. RIO 2 (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Fre/lør kl.17.30, søn kl.16.30

THE OTHER WOMAN BRICK MANSIONS VENUS IN FUR

UKENS

perledykk

RIO 2 (2D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Lør kl.15.00, søn kl.14.00

LILLEHAMMER (LURHAUGEN) TIRSDAG 6.5 KL 18

NB: TELTET ER OPPVARMET

NATT TIL 17. no, 11 ür, egn. u. Fre kl.20.00, lør kl.17.00, søn kl.16.00. Siste dag søndag. THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D) am, 11 ür, egn. u./v. Fre kl.21.55, lør kl.21.25, søn kl.20.25 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (2D) am, 11 ür, egn. u./v. Lør kl.18.00, søn kl.17.00.

Kaupanger, Ringebu lørdag 3.mai kl 18.14 Kulturhuset Banken, Lillehammer søndag 4. mai kl 18.14 Billetter ved inngangen kr 200/100 (kontant)

HELGENS PROGRAM

WALESA – HÅPETS MANN po, 11 ür, egn. u./v Fre kl.17.20, lør kl.15.00, søn kl.14.00. Siste dag søndag.

RABATTKO

AD CANTUS

www.lillehammerkino.no

VENUS IN FUR Se ukens perledykk.

BESTILL NETT O PĂ… 70 KR I G FĂ… RABATT PR. BILL ETT

Koret

GD reklame

DIVERGENT am, 11 ür, egn. u./v. Fre kl.21.55, lør kl.21.00, søn kl.20.00. HYGGELIGE BILLETTPRISER

Med forbehold om endringer i programmet. Program, billetter og filminfo:

MJMMFIBNNFSLJOPOPr#JMMFUUBVUPNBUÇQFOm

VENUS IN FUR fr, 11 ür, egn.v. Forførende og smart kammerspill skrevet og regissert av Roman Polanski, basert pü teaterstykke med samme tittel av David Ives. Var nominert til Gullpalmen i Cannes i 2013. Fre/lør kl.19.45, søn kl.18.45


20

ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

r e m m a h e l l i L å p » ing

«Reåpn

i a m . 3 . 2

VI HAR PUSSET OPP VAREHUSET PÅ LILLEHAMMER!

2

! E M M O K VÆL

TSTYR FRA U E T T Y H V ALT A

Vi har pusset opp og feirer dette med to elleville dager! Fredag: t Vi holder grillen varm fra kl 12:00 og varehuset bugner av gode tilbud Lørdag: t Landhandlerikiosken byr på pølser, is, kaffe og saft fra kl 12:00-15:00

t Andedamfisking for barn under 10 år - Flotte premier! t Trekning av bil kl 14:00

! P P U K S R E G A -D2.-3. mai

FAGKUNNSKAP. PÅLITELIGHET. SERVICE. Siden 1938.

Mengder av vanvittige tilbud!

-70% prisliste På veiledende

RIØRBEISET INTE PANEL FRA

-50% Bestillingsvare!

Leverandører til stede:

N E N N VI 0 0 5 T FIA

prisliste På veiledende

79-, FOR 3 SEKKER!

et år! til fri bruk* i gen om fri bruk* li med i treknin t år. b g o p p o t ø M 0ie av en FIAT 50

PLANTEJORD/DEKKBARK

Floralux – 50 liter * Drivstoff tilkommer. For konkurranseregler og vilkår, se www.gaus.no/konkurranse . For å være med i trekningen må du være til stede på vårt varehus på Lillehammer lørdag 3. mai kl 14.00.

Dombås t Lom t Otta t Vinstra t Gausdal t Lillehammer t Mesnali t Rudshøgda t Gjøvik t Elverum t Årnes t Jessheim Møt oss på:

Facebook.com/landhandleri |

@GausdalLand |

#gausdalland


ANNONSER

R/PEISER ALLE OVNE

FRA

-25% prisliste På veiledende

Fredag 2. mai 2014

! G L A S E TLøIrM 2:00 dag 09:00-1

60-,

VI TØMMER LgrAunGneEt nRy kEollTeksjon

pr. kvm

fra PERGO

! PARTIVARE ntall. a Begrenspre. kut nd e. m Maks 125 kv

ISOLA TAKSHINGEL

Lag på lag med kvalitet – et bunnsolid takbelegg t Legges rett på solid tretak eller gammelt underlag av takbelegg eller shingel t Enkel montering t Ingen folieavrivning t Kraftige klebefelter - Gir sikker tetting og et stormsikkert tak t Isola Takshingel - holder i 30 år minst!

-50%

llekse prjoislistne o k t t å g t u å p batten gjelder på veiledend Ra

179-, TE TERRASSEBEIS

Butino Butinox – 3 liter Flere fargemuligheter t Fler Miljøvennlig t Milj Meget lang holdbarhet t Me

69-, pr. pakke

Veil: 132,-

FIRKANTSPIKER

2,8x75 FZV A300 / 3,4x95 FZV A300

2.999-,

inkl. karm

Veil: 7.003,-

1.999-, Veil: 3.863,-

HØYTRYKKSVASKER

YTTERDØR

Linn t Størrelse: 90x200/210 og 100x210 cm t Farge: Hvit

E 130.2–9 P X-TRA t Arbeidstrykk/maks pumpetrykk: 130 bar t Vannmengde: 450 l/t t Slangemengde: 10 meter

MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT | KAMPANJEPERIODE T.O.M. 03.05.14

Live-coshs idaagt ! Kontakt

www.gaus.no

Tlf. 61

22 00 00

21


22

ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

• STILLING LEDIG

FIN PĂ… HĂ…RET - til en rimelig pris!

(tidligere Nobel Clinic)

Plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger

SĂ˜KER NYTT

VERTSKAP

For konsultasjon: 23384100 post@teresnobel.no

SJEKK PRISENE!

VI HAR FLYTTET til FĂĽberggata 115, 1. etg. (Gml. Margarinfabrikken)

Herreklipp ...................................180,Dameklipp ................................. 350,Pensjonistklipp mann .............150,Barneklipp under 12 ür ...........150,Farge ............................................ 350,Skjegg ............................................. 50,Vask ................................................ 50,Trüd ............................................... 100,Åpent: Mandag - lørdag 9-18

Velkommen til vĂĽre nye lokaler!

www.teresnobel.no Medisinsk ansvarlig lege:

Ryen,

Overlege dr. Morten Haug

Oslo

Tlf. 953 60 061

www.dahlsveenolsen.no

Velkommen til sesongüpning Åpningstider: Man-fre: 9 – 19 Lørdag: 9 – 16

Rondablikk Høyfjellshotell ligger 874 moh pü Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen og er et av Norges mest tradisjonsrike høyfjellshoteller.

For mer informasjon om stillingen se ďŹ nnkode 47850794 eller kontakt rekrutteringsrĂĽdgiver Ole Jakob Grauphaugen i Lokaljobb AS pĂĽ telefon 930 84 562.

Vi ser nü etter deg som ønsker ü vÌre med og utvikle et framtidsretta reiselivsprodukt av høy kvalitet. Du vil fü det totale driftansvaret for hotellet og vil bli sterkt delaktig i utviklingen av Kvamsfjellet som destinasjon.

Søknadsfrist 5. mai

FĂĽberggt. 115, Lillehammer. Tlf. 61 25 74 36

Søndag: 12 – 17

SKUMPLAST

t.BESBTTFS t4UPMQVUFS t#BSOF NBESBTTFS t4LBJ 4LKÂ?SFSFUUFS NĂŒM

SKUMPLASTSPESIALISTEN www.vikengartneri.com

Gamlevn. 135, Lhmr. Tlf. 61 25 17 62

Antageligevis det nĂŚrmeste du kommer rakkerunger i Lillehammer og omegn

LEDIGE STILLINGER I DIN BEDRIFT? Med en annonse i Lillehammer Byavis nĂĽr du ALLE husstandene i Lillehammer, Ă˜yer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand Hvorfor betale mer for mindre nĂĽr Byavisa er hele 40% større enn noen annen avis i distriktet.

Kontakt oss pĂĽ annonse@byavis.no for bestilling, priser eller mer informasjon! ISS Innlandet

k

k www.iss.no

Vil du jobbe i et av Norges største konsern?

DRIFTSJEF RENHOLD- LILLEHAMMER Arbeidsoppgaver

Ă˜nskede kvaliďŹ kasjoner

Søknadsfrist: 15. mai 2014


Annonser

Fredag 2. mai 2014

JO NESBØ JULIAN BARNES YAHYA HASSAN CECIILLIIEE ENGER HERBJØRG WASSMO SVETLANA ALEKSIIJJEVIITTSJ PER FUGELLI CARL FRODE TIILLLER SLAVENKA DRAKULIICC IISSOL KJELL ASKILDSEN

23

LANNDD)) ENGGLA ((EN

K) NMARK) DANM ((DA

SLAANNDD)) ITERRUUSSSL (HVITE (HV

A) OATIIA) (KROAT (KR

INAA)) ENTTIN ARGGEN ((AR

www.brenneriveien.net

L .NO VAL. TIVA ESTI RFES TURF R ATU TERA .LIITTTE W W W.L


24

ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

Vi har pusset opp salongen og ønsker velkommen til

PP

Velkommen!

35%

á30%

VERNEUTSTYR: KlÌr Sokker Undertøy m.m.

! s i r p Halv

(Gj. ikke stylingjern)

% 0 á1 A

t e d e r ø j g u d t! e n p a p k u r k e He stor Gresstrimmere Ryddesager Motorsagerá

ALLE HĂ…RPRODUKTER

LI K LL

FLYTTESALG!

Gressklippere

VĂĽre kunder fĂĽr lagt gratis sminke hos Body Shop av en make up-artist.

KOMPOSTKVERN

Der fĂĽr du ogsĂĽ en verdikupong pĂĽ 25% rabatt!

2 stk

Halv pris!

SĂĽ langt beh. rekker

Trimmetrüd Kjøp nü for hele sesongen!

Halv pris!

Førstemann til mølla, begrenset antall!

GD reklame

Alle handlende kunder fĂĽr goodiebag (sĂĽ langt beh. rekker) og er med i trekningen om en dameklipp og en herreklipp/hodebunnsmassasje!

á35%

4USBOEUPSHFULK‘QFTFOUFSr5MG

Skog og Hage AS | Snekkervegen 5, 2619 Lillehammer | Tlf: 61 25 72 | E-post: firmapost@skogoghage.net Tlf 403 4003 340

Med en annonse i Lillehammer Byavis nĂĽr du ALLE husstandene i Lillehammer, Ă˜yer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand Hvorfor betale mer for mindre nĂĽr Byavisa er 40% større enn noen annen avis i distriktet.

Kontakt oss pĂĽ annonse@byavis.no for bestilling, priser eller mer informasjon!

• UNDERHOLDNING LĂ˜RDAG 3. MAI KL. 22.00

FREDAG 9. MAI KL. 21.00

ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00 Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no www.lillehammerbryggeri.no

FREDAG 23. AUG KL. 21.00 BLUESKVELD MED 9 FINGERS TORGEIR Inngang kr 200;& KJENDISENE ForhĂĽndsbestilling: BILLETTER KR 200,-

KNUT REIERSRUD BILLETTER KR 200,-

post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108 ForhĂĽndsbestilling: post@lillehammerbryggeri.no/95019108


Annonser

25 GD reklame

Fredag 2. mai 2014

Det fine med kundeklubben er at du ikke risikerer ĂĽ bli valgt inn i styret

t4VQFSUJMCVELVOQĂŒTNT t4IPQQJOHUJQT t/ZIFUFSJCVUJLLFOF t"LUVFMMFBLUJWJUFUFS t*OGPPNEFU%6MJLFS t,POLVSSBOTFS t7FSWFUJMCVE t&OLFMBWNFMEJOH

4PNNFEMFNJ4USBOEUPSHFUT LVOEFLMVCCNPUUBSEVTNTPNWBSFS TPNTFMHFTUJMTQFTJFMUMBWFQSJTFS PGUFFS EFUG“STUUJMN“MMBTPNHKFMEFS 4NBSU EFSTPNEVFSJOÂ?SIFUFO BW4USBOEUPSHFU %VWJMPHTĂŒNPUUBFQPTU NFEJOWJUBTKPOFSUJMTBMHTLBNQBOKFS PHBLUJWJUFUFS%FUFSIFMUHSBUJTĂŒNPUUB TNTFQPTU PHEVNĂŒWÂ?SFPWFSĂŒS GPSĂŒNFMEFEFHJOO

Meld deg inn i vĂĽr gratis kundeklubb! Hold deg oppdatert!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o


26

ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

Vår kompetanse - din trygghet

REPARASJON OG SERVICE ALLE BILMERKER

ELEKTRIKER?

For everything your car needs.

Rimelig leilighet

Snekkerarbeid,

ønskes leid i Lillehammer fra 1/6. Sikker betaler. Har referanser. Rolig. Ikke husdyr. Tlf. 412 67 724.

skifting av tak, bytting av dører og vinduer, bygging av terrasser pluss diverse restaureringsarbeid. Gir fast pris. Lang erfaring. Knut Åsen, mob. 917 27 424. Epost: knutaasen@live.no

Vi lover deg god service.

Vi lover deg god service.

25

Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

Industrigata 37b 2619 Lillehammer Tlf.: 61 27 97 97 www.fyksen.no

• TIL LEIE

ARBEID UTFØRES

Trenger du

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

4

6

7

3

4100

9

8

Prøv en rubrikkannonse i Byavisa du også! Denne annonsen vil koste kr 285,- + mva. Bestill på: annonse@byavis.no

11

BILER KJØPES

BYGG AS

www.el-installasjon.no Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

e-post: post@el-installasjon.no

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

www.el-installasjon.no e-post: post@el-installasjon.no

Kr 0 - 200.000

Vi kan nå også tilby

• KUNNGJØRING

• Graving • Transport med traktor og krokhenger (dumperhenger/maskinflak) • Oppdrag med pallegaffel og skuffe

20 års erfaring!

W10712

1790,-

Tlf. 957 69 003 16.00 – 19.00 Storgt. 71, 2601 Lillehammer. Tlf. 61 25 12 75

GGooddeepåå d p kk titliblbuudp puukk russ, , gg ggru oo serr aass e m l l l fyfy lm

Andreas Bjørtuft Akvareller av Atelier Øyer Malerklubb

Andreas Bjørtuft

3. mai - 16. mai: Akvareller av

Andreas Bjørtuft i Atelier3.Øyer Åpning maiMalerklubb kl. 13.00 vis-à-vis Øyer Pizza og Catering

3. mai -- 16. mai t.o.m. 16. mai Åpent hver dag kl 13.00 17.00 Åpning lørdagHafjell 3. mai kl.Pizza 13.00 Drive Du finner oss vis-a-vis

1

3 1 Ta kon2t5 akt bud for et godt til 2

3

6

4

7

8

9

4100

Vi leverer fra Bottum i Fåberg, Kankerud Fjelltak, Smelia i Olstad. Smålager i Steinegruva

11

Innlandsbygg AS v/ Espen Ødegård, Tlf. 469 80 565, espen@innlandsbygg.no Landbruksveien 1,2619 Lillehammer

I tillegg til spennende historier, fokuserer Børge i foredraget på evnen til å overvinne sin egen frykt, nullstille seg og finne frem til de sterke sidene i seg selv.

Besøket er i forbindelse med åpning av fotoutstillingen «Mestringens kraft», se www.mestringskraft.no

dialecta.no

rge Ousland ø B

Klær til glade maidager! ��������

Velkommen til Gjøvik!

Børge Ousland har gjennomført en rekke banebrytende ekspedisjoner i Arktis og Antarktis– og er den eneste i verden som har krysset både Nord- og Sydpolen alene. Han har etablert seg som den ledende polfarer av vår tid.

Arrangør: Selvhjelp Norge. Distriktskontoret for Hedmark og Oppland. marte@selvhjelp.no / 954 53 517

Gjøvik sentrum 61175666 - www.cinderella.no


Fredag 2. mai 2014

27 GD reklame

Gave

Annonser

med suksessgaranti!

Gavekort fra Strandtorget passer til alle anledninger, og mottakeren får det de ønsker seg! Du får kjøpt gavekortene på Lampehuset i 2. etasje, i gavekortautomaten v/hovedinngangen og på www.strandtorget.no Lag et personlig gavekort på www.strandtorget.no Her kan du bruke egne bilder og skrive en personlig hilsen.

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o


ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

Spesialist i øre-nesehalssykdommer

TORSDAG ANBEFALER VI: Salt kjøtt, røkte kjøttpølser, raspeball m/rotstappe, gul ertesuppe og flere andre gode, hjemmelagde favorittretter.

Vingnes, Lillehmr. Tlf. 61 05 38 00 post@bjornskro.com

Vi tar imot pasienter med akutte eller kroniske øre-nese-halssykdommer og kan også hjelpe med snorking, søvnutredning, øresus, svimmelhet og allergibehandling.

p rø v e c u

Vi arrangerer curling for både store og små grupper, firmaevents, bursdager, vennelag og teambuilding.

n g? rli

øre-nese-hals

Volvat Medisinske Senter Vangsveien 121 2318 Hamar Tlf: 62 55 35 50 www.volvat.no

KOMPLETT BILVERKSTED FOR ALLE BILMERKER

Lyst t i

28

Ta kontakt med oss for et tilbud! e-post:

livmaren@lillehammercurling.com eller tlf. 482 14 617.

Kongsvegen 1577 Tretten Tlf. 61 27 66 00

post@13bilservice.no

Nyheter fra

www.lillehammercurling.com

Nytt kjøkken? nordsjø kjøkken

Kjempeutvalg innen kjøkken Kjøkken Bad Garderobe Vi tegner og planløser ditt nye kjøkken.

Mæhlum

Vi har kort ventetid og krever ingen legehenvisning.

STORGATA 65, 2609 LILLEHAMMER TELEFON 61 02 23 80

Storgt. Storgt.45, 45,2601 2609 Lillehammer Lillehammer E-mail: felles@m-kj-glede.no Tlf. 61 25 95 20

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED?

på alle typer trykksaker!

FØR

Hos oss får du alt på ett sted - vi har fagkompetansen

www.igt.no Anne Lena 9069 4184 | annelena@igt.no

Din peisdrøm kan du oppfylle enkelt og trygt med oss på laget. Du får hjelp til alt fra planlegging til installasjon og befaring om ønskelig.

Tanja Kristin 9133 0698 | tanja@igt.no Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal

La deg inspirere av vårt store utvalg av peiser og ovner ustilt i vår butikk. Velkommen!

Last ned appen Ta bilde av rommet, velg ildsted og se hvordan det passer hjemme hos deg.

SCREEN

-25%

ildstedet.no

Butikknavn as

Besøksadresse 12, 3456 Stedsnavn Tel xx xxLillehammer xx Gudbrandsdalsvegen 192,xx2619 tlf. 612 54 007 - post@varmehuset.as

Tlf. 815 00 004 977 10 706

Vi leverer, monterer og garanterer

."3,*4&3t1&34*&//&3t4$3&&/ Storgata 148, 2615 Lillehammer


Annonser

Fredag 2. mai 2014

Få bedre bomiljø! Skift gamle, knuste eller punkterte isolerglass. NÅ! Jeg er glassmester Kvamme. I mer enn 20 år har jeg reist hjem til folk og skiftet titusenvis av glassruter. Jeg garanterer deg gode råd, bedre bomiljø og en lønnsom investering, fordi: 1: Vi skifter bare glasset, det er langt rimeligere enn å skifte hele vinduet. 2: Vi gir gode råd og leverer glass som gir solskjerming, reduserer varmetap, støy, falming osv. En klok investering som vil gi betydelig innsparing over tid! 3: Valg av riktig glass gir bedre inneklima, bedre bokomfort og skaper større trivsel, hver dag, året rundt i minst 30 år. 4: Vi kommer hjem til deg, diskuterer hva som er best, tar mål og gir deg skriftlig, pristilbud og leveringstid. Når vi er enige, monterer vi glasset som avtalt løpet i av ca. tre til uker.

Skulle det vise seg at hele vinduet bør skiftes, gir vi deg tilbud på levering og montering av Fenstra vedlikeholdsfrie vinduer som du kan skifte selv.

Vi kommer til Oppland uke 20. Kontakte oss for avtale snarest! Montørene monterer dine glass fortløpende!!

Ring: 40 00 59 39

www.kvamme.no

Vi anbefaler varmt vårt eksklusiv «Multifunksjonsvindu». Da kan du, hver dag, de neste 30 årene glede deg over: • Bedre bo-komfort og innemiljø • Energisparing • Varmedemping • Støydemping • Halvert falming av interiør og møbler • Sikring mot skjærskade • Redusert knusefare i storm • Kan leveres som selvrensende

29


30

ANNONSER

Fredag 2. mai 2014

BRANSJEGUIDE ADVOKATER

FOR LILLEHAMMER, Ă˜YER OG GAUSDAL BYGGVARER

Sjekk vĂĽr prisgaranti! Interesseorganisasjonen for huseiere Gratis utlĂĽn av radonmĂĽler til medlemmene. Rabatt pĂĽ forsikring m.m.

Advokat Werner Forr Nystuen Tlf. 61 25 79 00

Vi slĂĽr av 10% pĂĽ mellomlegget!

Dvs. at vi slĂĽr av mellomlegget - og 10% oppĂĽ dĂŠt igjen! Sjekk ogsĂĽ vĂĽre knallpriser pĂĽ ved og pellets!

Hovemovegen 33 2624 Lillehammer

GLASSMESTERE Glassmester Kvamme AS Ambulerende glassmester Tlf. 40 00 59 39 www.kvamme.no

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 24 67 70 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

HOTEL/RESTAURANT Radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotelvegen 6 - 2609 Lillehammer Tlf.: 61 28 60 00/fax 61 25 73 33 post@lillehammerhotel.no www. lillehammerhotel.no

HUS

EIENDOMSFORV./UTLEIE AKTIVITETERE/EVENTS Lillehammer Olympiapark HĂĽkonshall, pbks 183, 2601 Lillehammer Tlf.: 61 05 42 00 post@olympiaparken.no www.olympiaparken.no

ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Norge AS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

FakkelgĂĽrden AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

LAGERBODER TLF. 95 88 38 39

BILGLASS

ABE BORING 2658 Espedalen Tlf. 90 15 79 77 E-post: abeboring@live.no www.abeboring.no INNLANDET Brønnog energiboring Bryggeveien 120 - 2350 Nes. Tlf. 948 77 550 E-post: pc@ibe.no www.ibe.no

BUSSREISER

Bygge bolig eller hytte? Egne prosjekter/kjøp av tomt? Husbankfi nansiering? – Ring Ă˜yvind! Ă˜yvind Kvikstadhagen , boligkonsulent Tlf. 95 17 60 36 oyvind.kvikstadhagen@hellvikhus.no www.hellvikhus.no

KJĂ˜PESENTER

Holms Bilpleie AS/Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BRĂ˜NN- OG ENERGIBORING

Malermestrene Indre Ă˜stland AS Alt innen maling - gulvbelegg 61251410 / 90677703 arnďŹ nn@malermestrene.no www.malermestrene.no

temaeiendom.no

ELEKTROENTREPRENĂ˜R El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Moelven Elektro AS Avdeling Mesna Installasjon Mesnadalsv. 4 - 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 - Fax 61 05 33 01 E-post: post@mesnainstallasjon.no

Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no

Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Ă˜yer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

BYGGEOPPRAG

MC/CROSS/ATV SNĂ˜SCOOTER/KLÆR

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: lillehammer@varmefag.no

MALERARBEID Maler`n Karlsen AS FlĂźgger Farve-butikk Gausdalsvegen 1579 - 2651 Ă˜.

FQPTUHBVTEBM!FJLTFOUFSFUDPN

t5SBLUPS3FETLBQ t)BHFVUTUZS t%FLL 5SBLUPSPH#JM

t0MKF $BTUSPM

t4FSWJDF t4O“GSFT t4MBOHFQSFTTJOH t7FEVUTUZS

Arne Nyheim Rørleggerserv. AS Steinsmoen 5 - 651 Ă˜stre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no

LANDBRUK/HAGE MASKINENTREPENĂ˜R Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - Ă˜stre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 - www.roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

MUR- FLIS NATURSTEINARB. Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86 AGN Rør Arne Gunnar Noreng, rørlegger Bürslistuguvegen 162 - 2653 V. Gausdal . Tlf.: 95 78 79 98 e-post: noreng@bbnett.no

SPISESTEDER Park Cafeen Storgt. 26 - 2609 Lillehammer post@parkcafen.no www.parkcafen.no

Spis sĂĽ mye pizza du vil Voksne 99,Barn 49,-

PIZZALEVERING: Vi leverer fra kl. 13-22, gratis innen 7 km fra sentrum Bestill innen 1 time før levering/henting

Tlf 61 05 45 10

TERMOGRAFI/ TETTHETSMĂ…LINGER InnlandsBYGG AS Landbruksvegen 1 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg. no. E-post: post@innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

Xtrim Commander 800R E-TEC

172.600,-

pris inkl mva + montering pĂĽ 3500,www.vingrombygg.no

Tlf. 61 05 43 80

RĂ˜RLEGGER

Tlf: 61 22 71 90

BYGGEOPPDRAG

Ta kontakt med oss!

Bjørns Kro & Motell Vingnesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Fax: 61 22 61 90

Vi utfører store og smü

Vi tegner og ordner godkjennelse av prosjektet, og sørger for faste priser ogsü fra rørlegger, elektriker, murer osv.

MĂ˜TER/SELSKAPSLOKALER

Eik Senteret Gausdal 2652 Svingvoll

r ut

ie

Vi le

Gausdal Tlf. 416 31051 - 480 68396 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no jon.erik@malekarlsen.no tommy@malekarlsen.no

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

Haugsgutua 9 - 2636 Ă˜yer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 24 67 70, Lillehammer - Vinstra


fritid

Fredag 2. mai 2014

31

Verdensdagen med minoritetsfokus LILLEHAMMER: Indianere, samer og tatere kastet en spennende og interessant minoritetsprofil over Barnas Verdensdag på Lillehammer. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Plenumsleder for Arbeiderpartiet på Sametinget Jørn Are Gaski åpnet barnas verdensdag på Lillehammer. - Det finnes over 7000 språk i verden. Bare på Papua Ny-Guinea finnes det 820 språk, sa Gaski i innledningen og fikk fokuset inn på minoriteter. Programmet var stort og variert da mange tok turen til Kulturhuset Banken på lørdag. Cree Indianerne inviterte inn og viste fram sang og toner fra sin kultur. Mikkel Gaup lærte bort joiking, mens Veronica Akselsen Lillesveen og Karl Johansen lærte bort taternes kunst og kultur. - Det er veldig mange som har kommet inn til oss og vært nysgjerrige på taterkultur, sier Akselsen Lillesveen til Byavisa. Både Akselsen Lillesveen og Johansen stammer begge fra taterkongen Stor-Johan som er stamfaren til et stort folk. - Her på Barnas Verdensdag lærer vi bort tatermusikk, lærer bort noen ord fra språket vårt og forteller om folkets historie. Mange er interesserte og det er kjempegøy. Mikkel Gaup ga joikegaranti da han presenterte sitt opplegg, etter først å ha joiket ute i sola utenfor Banken. - Jeg garanterer at du kan joike etter å ha vært på joikekurs, sa Gaup. I Festsalen tok han i første omgang inn et tjuetalls barn for å lære bort om joik og la dem prøve seg som joikere. Cree-indianer Kenneth «Crying Child» Roulette ga også de fremmøtte ett innblikk i Cree-indianer-

JOIK: Mikkel Gaup underholdte med joik under åpningen av Barnas Verdensdag på Lillehammer. Gaup holdt også joikekurs inne på Kulturhuset Banken.

nes kultur gjennom tradisjonell sang, dans og musikk. Mange ønsket å lære om Cree-indianerne og rommet hvor Roulette og Malin Söderström holdt til i var fullt flere ganger. Tett opp mot 900 barn og voksne var innom Kulturhuset Banken under Barnas Verdensdag. Det er de arrangementsansvarlige svært godt fornøyde med. - Det var mye som skjedde i helgen, så med det i tankene er 900 stykker veldig, veldig bra, forteller Jane Finberget ved Kulturhuset Banken. - Vi håper at de som var innom hadde en fin, spennende og ikke minst lærerik dag. Inne i lavvoen som var plassert i bakgården var det stort press med folk som ønsket å lage smykker og lignende, det var nesten så vi sleit med å få folk ut klokken fire. Så de var veldig moro, sier Finberget som forteller at det også neste år vil bli en markering av Barnas Verdensdag på Lillehammer.

KUNST OG KULTUR: Veronica Akselsen Lillesveen og Karl Johansen stammer begge fra taterkongen Stor-Johan. De lærte bort taternes kunst og kultur under Barnas Verdensdag.

CREE-INDIANER: Cree-indianer Kenneth ’Crying Childª Roulette ga de fremmøtte ett innblikk i Creeindianernes kultur gjennom tradisjonell sang, dans og musikk.

JOIKEKURS: Mikkel Gaup hadde joikegaranti på sine joikekurs og lærte små og store å joike i festsalen på Kulturhuset Banken.

IntersportLillehammer er spesialist på damespesifikk geometri/ sittestilling Nakamura Grade 40 Nakamuras VSG og Treks WSD er tilpasset kvinners anatomi. -vi hjelper deg med riktig sykkel!

6999,-

Nakamura Ascent 40

Trek Cali

5999,-

2999,Storgata 86, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 27 04 30 Mesnasenteret, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 05 77 99


32

Fredag 2. mai 2014

sport

VANT: LFH09s 16 åringer vant Baldus Cup etter å ha vunnet finalen mot Nidelv med ett mål. Kaptein Katarina Ugland hevet stolt pokalen etter å ha fått den overlevert av turneringsleder Erik Alver.

LFH09: I strålende solskinn var det ikke noe problem å varme opp ute mellom de tre hallene på Stampesletta. Julie (bak f.v.), Ida S, Stine, Åsne, Hedda, Ida E.K (foran f.v.) og Sina Aurora spilte mot ett år eldre spillere, men hadde det likevel moro på årets Baldus Cup.

Vant på hjemmebane LILLEHAMMER: Kaptein Katarina Ugland og lagkameratene jublet høylytt da de vant sin klasse i Baldus Cup som eneste LFH09-lag. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

BALDUS CUP: Nora på LFH09 i farta under årets Baldus Cup som samlet over 3000 håndballspillere fra hele Norge.

I FORSVAR: Ida S., Åsne, Ida E.K og Julie spilte mot ett år eldre jenter. Med Byavisa ringside spilte de jevnt mot Hønefoss, men måtte til slutt gi tapt med 2-4.

To LFH09-lag tok seg til finaler i årets Baldus Cup. Best gikk det med klubbens J16-lag som slo Nidelv i en jevn finale søndag kveld. Nidelv tok tidlig føringen i kampen og ledet 2-0 før LFH09s unge håndballjenter våknet. Etter åtte spilte minutter var LFH09 i føringen med 3-2. Lagene fulgte hverandre tett, og med fire minutter igjen å spille i den 20 minutter lange kampen, tok LFH09 igjen ledelsen og økte til 6-5. De resterende minuttene ble nervepirrende. Begge lag hadde muligheter til nettkjenning, men ingen av lagene maktet å putte ballen forbi målvakt og i mål. Jubelscenene som fulgte da sluttsignalet lød viste hvor mye cupseiere betydde for LFH09ungjentene. - Det var kjempemoro. Dette var vårt siste år med Baldus Cup og å avslutte det med en cupseier føles

utrolig deilig, sa kaptein Katarina Ugland i gledesrus etter å ha hevet pokalen. Fra første sekund av finalekampen plasserte Nidelv ett frimerke på Ugland. Det holdt de på gjennom hele kampen. - Det er jo litt irriterende, men det er bare å jobbe på. Når jeg ble tatt ut av finalekampen dikk de andre jentene mer plass, og den ekstra plassen utnytter de. Jeg synes jentene spilte en god kamp i dag, sa Ugland som allerede i år har debutert og er fast i kamptroppen til LFH09s andredivisjonsjenter. Også LFH09s J15-lag tok seg hele veien til finalen, og det med en utespiller som målvakt. I finalen tapte de 13-8 for Eidsberg. Klubbens J13-lag kom også langt i årets Baldus Cup. Men i semifinalen sa det stopp da Rapp vant knepent med 7-6-tap. LFH 09s G13-lag kom til kvartfinalen. Der ble Asker altfor sterke og tok seieren med 12-3. Asker gikk så hen og vant klassen. Også de yngste på turneringen storkoste seg på årets Baldus Cup. Jentene på ett av LFH09s J8-lag stilte til start i J9-klassen. Julie, Ida

S., Stine, Åsne, Hedda, Ida E.K og Sina Auroura på LFH09 5 bet likevel godt ifra seg og spilte flere jevne kamper mot eldre jenter. I kampen med Byavisa ringside tok de ledelsen mot Hønefoss og spilte godt gjennom samtlige minutter, men tapte til slutt med 2-4. I år er det 30 år siden den første Baldus-turneringen ble arrangert på Lillehammer. I løpet av de 30 årene har arrangørene opparbeidet seg mye rutine og kunnskap og turneringsleder Erik Alver forteller at den har de hatt god nytte av i år. - Alt har gått på skinner, hele veien. Vi har ikke hatt noen forsinkelser, og sett mange fornøyde og glade mennesker. Alt har gått som det skulle, sier Alver. - De frivillige har gjort en forbilledlig innsats. Det er nesten slik at mange ser frem til Baldus-helga. 570 vakter skulle fylles og det hadde vi ingen problemer med. Folk koser seg på frivillig arbeid. Å se den jobben og gleden de utstråler er utrolig, sier Alver. Årets Baldus Cup huset 268 lag, noe som er rekord og fire fler enn i fjor. Det betyr at over 3000 unge håndballspillere har skåret flere tusen mål på de 614 håndballkampene som er blitt arrangert i løpet av rundt to døgn.


fritid

Fredag 2. mai 2014

33

Dans - det er vår!

Indianerbarna: Til sangen ìindianercowboyî sjarmerte de yngste danserne en fullsatt Maihaugsal.

Lillehammer: Etter utallige øvinger var det endelig tid for Lillehammer Dansesenters vårsavslutning i Maihaugsalen. thea haukaas nilsen redaksjon@byavis.no

Det manglet hverken talent, innlevelse eller kjærlighet for dansen, under helgens tre forestillinger i Maihaugsalen. Både store og små dansere viste publikum at de vet hva de driver med, og at de elsker det de gjør. Flere av elevene hadde sin siste forestilling søndag, og det var vemodig at det hele nå var over. Daglig Leder ved Lillehammer Dansesenter, Louise Bothner-By er mektig imponert over ungdommene. -Jeg er så stolt over alle de flinke elevene våre. Det har vært en fantastisk helg, og et skikkelig dansemaraton, forteller hun. Dette betyr mye for elevene, og det er også veldig vemodig, sier Bothner-By. Vemodig fordi dette var den siste forestillingen for noen av danserne. Bothner-By avsluttet med å takke både flinke danselærere og elever for et fantastisk resultat.

Alle på scenen: Da showet var over ble alle elevene samlet på scenen, og danset til sangen Happy av Pharrell Williams.

Damemagneter: De unge guttene danset hip-hop, og sjarmerte mange pikehjerter i senk.

Imponert: Daglig leder Louise Bothner-By var stolt over både elever og lærernes innsats.


34

fritid

Fredag 2. mai 2014

hjernetrimfordemindre

Sju til 13 RAM på SuDoku? Du må fylle inn tall fra 1 til 9 i kvadratene. I tillegg skal det være tall fra 1 til 9 både vannrett og loddrett. Lykke til! Løsning på; www.7-13.no

8 1

7 4 3 7

6 8 3

5 3

6 8 8 9

5 2

3 5 6 1 7

3

2 5 8 3 1 4

4 6

?

Verdt å huske på!

; SIDE B E R W no SE VÅww.7-13. w

&Svar... Noe du lurer på?? Rolig..., vi hjelper deg... Send ditt spørsmål til; post@7-13.no Uansett spørsmål, vi lover deg et svar... (Kun seriøse) Vanskelige spørsmål, henviser vi til annen rådgiver. De beste spørsmålene blir publisert på vår nettside, og kommer på trykk i de avisene vi har avtale med. Vi oppgir ikke personlig informasjon. Kun ditt spørsmål og vårt svar...

? – Hvor lenge kan jeg være oppe når jeg er 11 år? Mange av vennene mine er oppe lenger enn meg.

SVAR: – Det er jo de voksne som bestemmer dine leggetider. Du bør derfor snakke med de om dette. Forhåpentligvis kan dere bli enige om noe.

Helt BOKSTAV-X latterlig... A B

A

C B C

B B C B Plasser A,B,C slik at bokstavene kun forekommer en gang i hver rad og spalte. A,B,C i grå felt forteller hvilke av de tre bokstavene som skal begynne eller avslutte raden. Ikke alle felt skal fylles ut.

Noe på Sint, trist, lei deg, opprørt, glad, Super-glad, eller har tanker og meninger som du vil dele med andre....?? Send en e-post til; post@7-13.no De beste meldingene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder.

7-13

er en interaktiv spalte der leserne bidrar til innholdet. Leserne kan gå inn på klubbsiden; www.7-13.no Her finnes alle oppgaveløsninger, samt bidrag

Ikke på linje En lovende ung forretningsmann hadde nettopp fått nytt kontor. Første dag på kontoret kom det en person for å besøke ham, og for å imponere gjesten litt tok forretningsmannen telefonen og lot som om han satt i en svært viktig forretningsamtale. Etter noen minutter la han på røret og vinket gjesten inn. – Hva gjelder det? – Jeg kommer fra Telenor. Det er jeg som skal installere telefonen.

Ledig plass Support: – Hvor mye ledig plass har du på harddisken? Kunde: – Min kone liker å koble seg opp mot Internett, og hun lastet ned 10 timer med ledig plass. Er det nok? Har du en god vits, en god historie, et vittig YouTube-klipp? Send en e-post til; post@7-13.no De beste bidragene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder. fra andre lesere, i form av spørsmål, meninger, gode historier o.a. Spalten og nettsiden redigeres i tråd med presse-etiske retningslinjer. Levert av: PresseTjenesterNOR, Bergen C

Forskjell: Geir Utstumo merker en stor forandring i kondisjon og utholdenhet etter ni uker med trening.

LILLEHAMMER: Geir Utstumo har nå gjennomført 9 uker hos Målstreken Lillehammer, og er veldig godt på vei mot sine mål. sololsen@byavis.no

tens (motvirker diabetes type 2), høyt kolesterol, høyt blodtrykk og øker muskelmassen. Amerikanske forskere har vist at det går an å være «fat but fit». Det betyr at selv om man ikke oppnår normal vekt er kun det å oppnå bedre kondisjon også bra for helsen. Dessuten hjelper trening med å motvirke angst, depresjon og stress, og gir bedre humør.

Dersom du er overvektig og ikke merker umiddelbar vektnedgang av fysisk aktivitet er det viktig å huske på at det har stor innvirkning på din helse. Fysisk aktivitet har positiv effekt på insulinresis-

Kurere sykdommer Mennesket er skapt for bevegelse, derfor vil fravær av bevegelse føre til økt sykdomsrisiko. Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge, og til og

Sol Olsen

med kurere en rekke sykdommer. I stedet for resept på medisiner kan leger i Norge gi resept på fysisk aktivitet for å behandle forskjellige tilstander, og ofte vil dette være å ta tak i roten av problemet i stedet for å behandle symptomene. Resept på fysisk aktivitet blir kalt grønn resept eller Opplandsresepten i Oppland. Dersom du mottar en slik resept blir du henvist til en frisklivssentral, i Lillehammer ligger denne på Jørstadmoen. Frisklivssentralen vil deretter hjelpe deg med å komme i gang med aktiviteter som passer for deg.


UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK

Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved TK Schølseth TK Schølseth TK Schølseth TK Schølseth

fritid fritid fritid fritid FRITID FRITID FRITID FRITID fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid fritid

UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR FTFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR FT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKR UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT

3737 37 37 37 37

torsdag torsdag 27. 27 27. februar ebruar 2014 2014 torsdag torsdag 27. 27 februar ebruar 2014 2014 torsdag torsdag 27. februar februar 2014 2014 torsdag torsdag 27. 27 februar ebruar 2014 2014 Torsdag 20 20. ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20 ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag februar 2014 Torsdag 20 ebruar 2014 Torsdag 20. februar 2014

35 29 29 29 45 37 3737 37 29 37 2937 29

Fredag 2. 27. mai 2014 27. 2014 torsdag 2014 torsdag torsdag 13. 13. mars mars 2014 10. april 2014 torsdag torsdag 6. mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 20. 20. mars mars 2014 torsdag 24.mars torsdag torsdag 13. 13 mars mars 2014 2014 torsdag 13. 13. mars 2014 torsdag 6. 66april mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 6. mars mars 2014 2014 torsdag torsdag 20. 20 mars mars 2014 torsdag torsdag 13. 13 mars 2014 torsdag torsdag 6. 66.2014 mars mars 2014 2014

MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt UKENSOPPSKRIFT museumsglimt museumsglimt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt

Messingklinkene fra Messingklinkene fra Hvor har har sjakkspillet sjakkspillet Verdens Hvor Verdenseldste eldsterevolver revolver Lillehammer sin opprinnelse opprinnelse fra? fra? Lillehammer sin Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og ogog annet annet knyttet knyttet til tiltil Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og annet annet knyttet knyttet til Stiftelsen Stiftelsen Lillehammer Lillehammer museum, museum, i i samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale. Stiftelsen StiftelsenLillehammer Lillehammer museum, museum,ii samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale.

Sjakkens S Sjakkens akkens kompleksitet komp eks ee virker virker v virker rker uendelige. uende ge II IIet eteI Iparti parti par denne denne matmamatS akkens komp eks rker uende ge par denne ma -- Sjakkens kompleksitet uendelige. ii denne matSjakkens kompleksitet uendelige. parti denne matkompleksitet uendelige. et parti denne Sjakkens S akkens kompleksitet komp eks evtervirker vvirker rker uendelige. uende geesom Isom Iet eetparti par ii idenne denne matma Har tidligere vært inne på at hobbysp eren anbefa espå åog Har tidligere vært inne på at terhobbyspilleren anbefales skremmende skremmende på på mange. mange Og Og når når chen chen tok ok partiet par esom svært svær lang ang tid, dååtid, og og Vår norske verdensmes er MagSå noe å bruke nevronene Har Har tidligere d gere vært vær inne nne på på at a tererhobbyspilleren hobbysp eren som anbefales anbefa es å LILLEHAMMER: LILLEHAMMER: AktivitetsAktivitetsHar Har tidligere tidligere vært vært inne inne på på at at terterhobbyspilleren hobbyspilleren som som anbefales anbefales å skremmende på mange Og når skremmende på mange. Og når chen ok par e svær ang d og chen tok partiet svært lang tid, skremmende på mange. Og når skremmende på mange. Og når chen chen tok tok partiet partiet svært svært lang lang tid, og og Med de e ønsker eg a e s akMed dette ønsker jeg alle sjakkens vesen se v som pens on sog kens vesen, selv som pensjonist LILLEHAMMER: AktivitetsLILLEHAMMER: AktivitetsHar d gere vær nne på a erhobbysp eren som anbefa es ååog Har tidligere vært inne på at terhobbyspilleren som anbefales å LILLEHAMMER: LILLEHAMMER: AktivitetsAktivitetsskremmende skremmende på mange. mange Og når når chen ok par eselv svær ang dav chen tok partiet svært lang tid, Med Med dette devende ehjernetrim ønsker jeg eg alle apå eOg sjaksrunder akkens vesen se vdenne som pens on sav kens vesen, selv som pensjonist Med Med dette dette ønsker ønsker jeg jeg alle alle sjakkens kens vesen, vesen, selv selv som som pensjonist pensjonist LILLEHAMMER: AktivitetsLILLEHAMMER: AktivitetsDe er skr spå und åubb eTV Vugar Gash Memor apens er en annen denne oppfa sen er en annen, denne oppfattelsen av På På tide de med med hønsker rsse m igjen, geg en byens byens konformitet. konform e–mov Selvsagt Se vsag skal ska Med de eerne apå eTV ssjakakMed dette jeg alle sjakkens kens vesen se voppfa som pensjonist on sav skelen skelen for for begynne begynne iønsker en en sjakklubb huske huske premissen prem ssen –denne snarlig snar matt. ma De er ar de for en ssp akkrosom ser akkh svesen, or ker Knu Lennar er en en annen, annen denne oppfattelsen eeog sen av er en annen, oppfattelsen er en annen, denne oppfattelsen av ekspertkommentatorene eksper kommen aen orene på TV Morphy, Morphy som som var var som som en en nus Car sen sp er d dager Hv rekker og se er ma ganske ske en for ååbegynne begynne en ssjakklubb akk huske prem ssen snar ggsom ma skelen for ååk iiønsker huske premissen –– snarlig matt. skelen for åbegynne begynne ien en sjakklubb huske premissen –oppdra snarlig matt. skelen for ålitt begynne iasjakklubb sjakklubb huske premissen –oppdratt snarlig matt. er en annen denne oppfa een sen av er en annen, denne oppfattelsen av eksper kommen a orene på TV ekspertkommentatorene på TV Morphy som var oppdra som Morphy, som var oppdratt som en ekspertkommentatorene TV ekspertkommentatorene på Morphy, Morphy, som som var var oppdratt oppdratt som som en en nivået nivået i i Lillehammer Lillehammer k n eresser e mennesker v n erkinteresserte mennesker i vinterkan man konkurrere ære og b kan man konkurrere, lære bli skelen ske en for for å å begynne i en en sjakklubb s akk ubb huske huske premissen prem ssen – – snarlig snar g matt. ma ekspertkommentatorene eksper kommen orene på på TV TV Morphy som var oppdra som en Morphy, som var oppdratt som en nivået i Lillehammer nivået i Lillehammer kinteresserte k n eresser e mennesker mennesker i vinterv n erkan man konkurrere ære og b kan man konkurrere, lære og bli nivået nivået i i Lillehammer Lillehammer kinteresserte kinteresserte mennesker mennesker i i vintervinterkan kan man man konkurrere, konkurrere, lære lære og og bli bli hvor Magnus Car sen forsvarer den norske s akkære e er kansk e mes s akksp ere og s akk ubber er en sjakkspillere og sjakklubber er en og og håper håper denne denne gang gang å å få få diagramd agramjeg eg passe passe på på at a jeg eg ikke kke å å provosere provosere nivået i Lillehammer nivået i Lillehammer k n eresser e mennesker v n erkinteresserte mennesker i vinterkan kan man man konkurrere, konkurrere lære ære og og bli b er er veldig veldig høy høy for for mange. mange. Denne Denne Noen Noen ihuga huga klubbspillere k ubbsp ere savner savner man sk d nosaur som meg er hygTangen påpeker «de hadde fe d sjakkspillere s akksp ere og og sjakklubber s akk ubber er er en en sjakkspillere sjakkspillere og og sjakklubber sjakklubber er er en en under dekn ngen av Magnus Car gen eman ven åassen mod ven under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet en urner ng Aserba ds an ForgNoen ve d dekningen gdekn høy for mange Denne Noen k ventet ubbsp ere savner erer veldig høy for mange. Denne Noen ihuga klubbspillere savner er er veldig veldig høy høy for for mange. mange. Denne Denne Noen Noen ihuga ihuga klubbspillere savner savner shuga akksp ere akk ubber en sjakkspillere og sjakklubber erereen under under ngen av av Magnus Magnus CarlCar --s hur gentleman, gen eman ventet ven eeubbsp tålmodig, mod ggforventet ven eeTheounder dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet under dekningen av Magnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet spor sbyen LMagnus ehammer sportsbyen Lillehammer bedre. bedre IDe kadett-klassen kade -k tok ok TheoTheoer ve dvære gdekn høy for mange Denne huga kklubbspillere ere savner veldig høy for mange. Denne Noen ihuga klubbspillere savner under ngen av Car -spa gen ven eåog åspar mod gTheoven under dekningen av Magnus Carlgentleman, tålmodig, ventet Schakselskap Schakselskap har har tatt tatt seg seg sportsbyen spor sbyen Lillehammer L ehammer bedre. bedre Ieman IIDe kadett-klassen kade -k assen tok ok Theosportsbyen sportsbyen Lillehammer Lillehammer bedre. bedre. IDe Ifleste kadett-klassen kadett-klassen tok tok Theosge ner egen ære som verdensmes er I s e e nevn e eg Car sens myte. my e De fles e medlemmene med emmene av av mene å være på re p ass Hv noen mene til å på rett plass. Hvit noen. Schakselskap har tatt seg Schakselskap har tatt seg Schakselskap Schakselskap har har tatt tatt seg seg spor sbyen L ehammer sportsbyen Lillehammer bedre I kade -k assen ok Theobedre. I kadett-klassen tok Theovrangforestillingen mange har om kansk e kommen er e er vrangforestillingen mange har om kanskje kommenterte partier i g med nordmenns nyvunne dagens m dde måd ghe er u den my e fles e med emmene av myte. De fleste medlemmene av myte. De fleste medlemmene av myte. fleste medlemmene av sens sens bravader bravader snakker snakker om om de de og og ventet, ven e her her kan kan vi v snakke snakke om om Schakselskap har tatt seg Schakselskap har tatt seg men er upåk age g og han har vrangfores ngen mange har om kansk e kommen er e par er vrangforestillingen mange har om kanskje kommenterte partier i vrangforestillingen vrangforestillingen mange mange har har om om kanskje kanskje kommenterte kommenterte partier partier i av myte. my eJørgen De fleste fles medlemmene med emmene av sens bravader snakker om de og ven eJørgen her kan veen snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her kan vier snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her kan snakke om sens bravader snakker om de og ventet, her kan vi snakke om ve kommen Byav sa’s førs eSjakk velkommen til Byavisa’s første dor Jørgen Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund en vrangfores ngen mange har om kansk esom kommen enoe par er vrangforestillingen mange om kanskje kommenterte partier iien XABCDEFGHY sens sens bravader bravader snakker snakker om om de de og ventet, ven eDe her her kan kan vi vvi snakke snakke om om velkommen ve kommen til Byavisa’s Byav sa’s første førs espa dor Jørgen Smedsrud Lund dor Jørgen Smedsrud Lund en velkommen velkommen til til Byavisa’s Byavisa’s første første dor dor Smedsrud Smedsrud Lund Lund en en skraftig ar hvorpå han ko apse og ap espalta, oog par er rad på m ne Lillehammer L ehammer Schakselskap Schakse skap møter mø eren S akk er som aanalyser anne man er alt annet noe man trekker rekker og og vinner. vmå nner Dette er en en khar en kraftig kraftig opp inneværende inneværende ve kommen Byav sa’s førs velkommen til Byavisa’s første dor Jørgen Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund man må være så veldig god til atrykende man må være så veldig god til ange ana yser og fork ar nspalta, lange analyser og forklarin«aat nman eresse» for sDe akk Og som kosm ske m dde måd ghe »m Mu -mø ehammer Schakse skap er Lillehammer Schakselskap møter Lillehammer Lillehammer Schakselskap Schakselskap møter møter mange mange millioner m oner mulige mu ge sjakktsCarlsen akk -ååspalta, timer. mer Tilslutt T sTilslutt upå ser ser Morphy Morphy på på PaulPau -mø kraftig opp inneværende kraftig opp inneværende kraftig opp opp inneværende inneværende nn ede med åopp vså nne seve ne ogkjent førs må være så ve der g god åeåtil at man må være veldig god til ååtil spa aaL lange ange analyser ana yser og og forklarinfork ar nat at man man må være være så så veldig veldig god god til åsen lange og forklarinspalta, lange analyser og forklarinL ehammer Schakse skap er Lillehammer Schakselskap møter mange m oner mu ge s akk mange millioner mulige sjakktmer T s u ser Morphy på Pau timer. Tilslutt ser Morphy på Paulmange millioner mulige sjakktmange millioner mulige sjakkttimer. ser Morphy på Paultimer. Tilslutt ser Morphy på Paulkraftig opp inneværende kraftig opp inneværende s akkspa e Med Magnus Car s erk andrep ass med ns mu g sjakkspalte. Med Magnus sterk andreplass, med minst mulig a man må være så d god at man må være så veldig god å spalta, spa a lange ange analyser ana yser og og forklarinfork ar nmange mange millioner m oner mulige mu ge sjakkts akk timer. mer Tilslutt T s u ser ser Morphy Morphy på på PaulPau s akkspa e Med Magnus Car sen s erk andrep ass med m ns mu g sjakkspalte. Med Magnus Carlsen sterk andreplass, med minst mulig sjakkspalte. sjakkspalte. Med Med Magnus Magnus Carlsen Carlsen sterk sterk andreplass, andreplass, med med minst minst mulig mulig øyne ekan må een Men som en hopp sopp or sk kforp en fug sm omiljøet, opp ford de ker øe de ererer opp fordi de liker miljøet, de er k ass ker fy er ve med «Om år klassiker. livet med. «Om hundre år erer ssesong. akkspa Med Magnus Car sen smen erk ass med m ns mu g sjakkspalte. Med Magnus Carlsen sterk med minst mulig spille. Sist høst fikk vitanker en tilvekst ger men for åandrep sde de med Hamsun spille. Sist høst fikk vi en tilvekst ger, men for åandreplass, si det med Hamsun, fenomen smponerende er de efikk noe om vfra kmes ggens m ne ord noe fr oversa ford de ker m øe de er opp fordi liker miljøet, de er opp fordi fordi de de liker liker miljøet, de de rekk, rekk kan enhver enhver få få tanker anker om om at afyller sen sen med med et eåfordi forpint n uttrykk uhundre rykk iIhan ansikans ksesong. sesong. 8-+Rr-+k+( par er Car sen er kke den spille. sp e Sist S s høst høs fikk fikk vi v en en tilvekst veks ger, ger men men for for å si s det de med med Hamsun, Hamsun spille. spille. Sist Sist høst høst fikk vi vi en tilvekst tilvekst ger, ger, men for for å å si si det det med med Hamsun, Hamsun, opp ford de ker m øe de er opp de liker miljøet, de er rekk kan enhver få anker om a rekk, kan enhver få om at sen med e forp n u rykk ans ksen med et forpint uttrykk i ansikrekk, kan enhver få tanker om at rekk, kan enhver få tanker om at sen sen med med et et forpint forpint uttrykk uttrykk i i ansikansiksesong. sesong. sesong. har s akk Norge gå å være marg n fra førs ep assen I yns akhar sjakk i Norge gått fra å være margin fra førsteplassen. lynsjaksp e S s høs fikk v en veks ger men for å s de med Hamsun spille. Sist høst fikk vi en tilvekst ger, men for å si det med Hamsun, rekk, rekk kan kan enhver få få tanker anker om at a Her sen med eåfra forp nnivåer uHamsun rykk ans ksen med et forpint uttrykk iIyns sesong. sesong. har har sjakk s åspiller, akk i slett Norge Norge gå fra fra åfra åvære være margin marg nfra fra førsteplassen. førs ep assen Ienkende Ilynsjakakhar har sjakk sjakk i esom ines Norge Norge gått gått fra fra åom åvære være være margin margin fra fra førsteplassen. førsteplassen. Ien Iansiklynsjaklynsjakopp og van de oenhver egått Men så ang urner ngen er eg kke mek gog sp ere på u ke n våer og med spillere på ulike nivåer og med allting ade ng glemt», gspillere em » skrev skrev Hamsun. har s akk Norge gå å være marg n førs ep assen I yns akhar sjakk i Norge gått fra å margin fra førsteplassen. lynsjakav av voksne voksne spiller, som har har bidratt bidratt det de ville v e vært vær å skrive skr ve for for ingens ngens he en av ha en norsk verdensL ehammer ever v på sp ere på u ke n våer med spillere på ulike og med spillere på på ulike ulike nivåer nivåer og og med med tet, e og og selv se v den den langsomttenkende angsom de e re og s b r for komp dette rett og blir for komplispennende sp eren eg har se av voksne sp er som har b dra v e vær å skr ve for ngens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens av voksne spiller, som har bidratt det ville vært å skrive for ingens sp ere ulangsomttenkende ke nAsmund våer ogNeumed spillere på ulike nivåer og med eken seekom vvær den angsom enkende tet, og selv den langsomttenkende dette de erett reeover og slett ssom eslett bsyssel rbblir for for komplikomp -han tet, tet, og og selv selv den den langsomttenkende langsomttenkende dette rett og for komplidette rett og slett blir for komplioppfa som en sysse for nerder ken kom oren Asmund Neuoppfattet som en syssel for nerder ken kom junioren Asmund Neuav av voksne voksne spiller, sp er som har har bidratt bfra dra de ville vken vært åpå åfor skrive skr ve for ingens eog og se vun den enkende tet, og selv den dette de rett re og og sslett esom blir rse for for komplikomp -det XABCDEFGHY XABCDEFGHY 7+-R-+-+p' oppfattet oppfa eeog som som en en sysse for for nerder nerder ken kom junioren un oren Asmund Asmund Neuoppfattet oppfattet som en en syssel syssel for for nerder nerder ken kom junioren junioren Asmund Neumponer sp eblir bor aog sk g en er eangsom Og egngens nom eresse for sp e–for Og fakulik interesse spillet. Og et fakMen Men ifak mellomtiden me den må må man man faktisk fak sk oppfa eakk som en sysse for nerder ken kom un oren Asmund Neuoppfattet en syssel for nerder ken kom junioren Asmund Neumye mye til til miljøet miljøet både både sjakklig og og øyne. øyne Men her her heller he er en en oppgave oppgave mes er og amiljøet såpenbar vsjakklig ses på annen pMen ane Her dyrker vspør sklasse akkulik uuMen kkkom interesse n eresse for for spillet. sp ei– Og Og et eeNeufakfakulik interesse interesse for for spillet. spillet. Og Og et fakfakPaulsen Pau sen våkner, våkner og og spør spør –oppgave «Er «Er det de ser sert. men han er noen hakk mye m øe ––som ssjakklig akk ger og øyne Men her he er en oppgave mye til miljøet –– både sjakklig og øyne. heller en oppgave mye mye til tilvære miljøet –både –derfor både både sjakklig og øyne. øyne. Men Men her her heller heller en en oppgave oppgave uulik kher nvåkner, eresse for sp e«Er Og eet fakulik interesse for spillet. Og et fakPau sen våkner og spør – de Paulsen våkner, og spør «Er det sert. ser Paulsen Paulsen våkner, og og spør – – «Er «Er det det sert. sert. bauer på andrep ass k asse 3 bauer på andreplass 3, til å å være noe noe som som mange mange er oppoppmye m øe – både s akk g og øyne Men her he er en oppgave mye til miljøet – både sjakklig og øyne. Men her heller en Pau sen våkner og spør – «Er de Paulsen våkner, og spør – «Er det ser sert. bauer bauer på på andreplass andrep ass i klasse k asse 3, 3 til å å være være noe noe som som mange mange er er oppoppbauer bauer på på andreplass andreplass i i klasse klasse 3,33, til til å å være være noe noe som som mange mange er er oppoppforven er assLasse han de eLars and han en nes en udefinerbar egenskap Sist SLasse helg he arrangerte arranger klubben ubben en en um er baser på emp nybeer, basert på empiri, at nybesk etum me om de åløselig få den skille mellom det åøse få tiden til åmange, gå, bauer på andrep ass knybeasse bauer på andreplass iåmange, klasse 3, åS være noe som mange opptil åSist være noe som mange ererhar oppsosialt. Lasse Skaansar, Lars Erik også denne øse for mange sosialt. Lasse Skaansar, Erik til, også denne løselig for mange, v De evirkeligheten hand er kke om en m øe og de sos apå eggpå og pres aS he ggdrar arranger eeer kkøvr ubben en Sist helg arrangerte klubben en tum um er, er basert baser på empiri, emp rrble at aragå nybeSist helg arrangerte klubben en Sist helg arrangerte klubben en tum tum er, er, basert basert på på empiri, empiri, at at nybenybemitt m trekk?». rekk?» Men Men virkeligheten v rke ghe en er er en en annen. annen 8-+-+-+-k( 8-+-+-+-m k ( bedre enn verdense en for g sos aMen Skaansar Lars Er k også denne for mange sosialt. Lasse Skaansar, Lars Erik til, også denne løselig for mange, 6-q-r-+p+& sosialt. sosialt. Lasse Skaansar, Skaansar, Lars Lars Erik Erik til, til, også også denne denne løselig for for s helg he g arrangerte arranger e klubben k ubben en en um er baser på emp a nybetum er, basert empiri, at nybem rekk?» mitt trekk?». v rke ghe en er en annen Men er en annen. mitt mitt trekk?». trekk?». Men virkeligheten er en annen. Men virkeligheten en annen. mens Ingeborg Ny and b e nummens Ingeborg Nyland numtatt a av. av Målet Må e med med denne denne spalta spa a blir b r sos a Lasse Skaansar Lars Er k også denne øse g for mange sosialt. Lasse Skaansar, Lars Erik til, også denne løselig for mange, m rekk?» mitt trekk?». Men Men virkeligheten v rke ghe en er er en en annen. annen mens mens Ingeborg Ingeborg Nyland Ny and ble b e numnuma av Må e med denne spa a b r tatt av. Målet med denne spalta blir mens mens Ingeborg Ingeborg Nyland Nyland ble ble numnumtatt tatt av. av. Målet Målet med med denne denne spalta spalta blir blir som g ør han bedre enn dagens verdense e Og med s akk på norsk v weekendturnering weekend urner ng som som trakk rakk femti fem gynnere gynnere eller e er hjemmespillere h emmesp ere og og det de å å gjøre g øre det de Homo Homo Sapiens, Sap ens mens Ingeborg and bulik enumnummens Ingeborg Nyland amine Må eRestad med denne spa aXABCDEFGHY boner rgynnere av. Målet med denne spalta blir Brobakken, Bjørn Restad og Per og som nhint, ema kken kke Brobakken, Bjørn og Per og som hint, tematikken ikke ulik genu nvvvtatt sat akk nørn eresse som har sog mer ker ge enn åkkulik weekend urner ng som rakk fem gynnere etematikken er hNy emmesp weekendturnering som trakk femti eller hjemmespillere weekendturnering som som trakk trakk femti femti gynnere gynnere eller eller hjemmespillere Selv Se iweekendturnering mine m ne aktive ak ve år år som turneurneXABCDEFGHY Og aSelv par ene overføres på TV2 Brobakken, Brobakken Bjørn B Restad Res ad og og Per Per og som som hint, hhkke nhint, tematikken ema kken ikke kke ulik uuble Brobakken, Bjørn Restad og Per og som ikke Brobakken, Bjørn Restad og Per og som tematikken ikke weekend urner ng som rakk fem gynnere ev hhjemmespillere emmesp ere som trakk femti gynnere eller hjemmespillere :Dagens sjakkspillere :Dagens sjakkspillere Se m ne ak ve år urneSelv aktive år som turneSelv iav mine aktive år som turneSelv mine aktive år som turnese men ngen med ve bes år mer re ro akk vise meningen med livet består mer tre itre rojalsjakk. Brobakken, Brobakken Bjørn B ørn Restad ad og og Per Per og og som som hint, h nro tematikken ema kken ikke kke ulik ui en kere :Dagens :Dagens sjakkspillere sjakkspillere Se v iivoksne mine m ne aktive ak ve år år som som turneurneååvise vååiweekendturnering se aase men ngen med ve bes år mer aaro ssDagens akk åådeltakere at meningen med består mer tre iSvar rojalsjakk. vise at meningen meningen med med livet livet består består mer mer tre iee2. iakk rojalsjakk. rojalsjakk. 7ppp-+-+-' 7z p pz p -+-+-' 5pp+p+-+-% og oppmerksomhe for øvr glivet er de hygge ggenere ågenerelt, være setter eresser og de akere fra he eRes øs ande noe genere er noen måneder en deltakere fra hele østlandet, noe generelt, noen måneder de eOppgave såka enkende menneske dette såkalt tenkende ååvise vvise aatfra men ngen med ve bes ården mer re anDagens smennesket, akk at meningen med livet består mer tre iSvart rojalsjakk. Hoen er menn som har Hoen er voksne menn som har den førs ere rekker og vmåneder nner den første. Svart trekker og vinner spredd seg som en farso men råkke på en sykke e er bevege de akere fra he e øs ande noe er noen måneder en hele østlandet, noe generelt, etter noen måneder i en deltakere deltakere fra fra hele hele østlandet, østlandet, noe noe generelt, etter etter noen noen måneder måneder ien en en ringsspiller r ngssp er regnet regne jeg eg sjelden s e den Oppgave 2 Dagens tema ema er er Spor skana en g r s akken k ærHoen Hoen er er voksne voksne menn menn som som har har den den første. førs e Svart Svar trekker rekker og og vinner v nner Hoen er voksne menn som har Hoen er voksne menn som har den første. første. Svart trekker trekker og og vinner vinner de akere fra he e øs ande noe genere e er noen en deltakere fra hele østlandet, noe generelt, etter noen måneder iier r ngssp er regne eg s e den ringsspiller regnet jeg sjelden Oppgave 2 ema er Oppgave 2. Dagens tema er ringsspiller regnet jeg sjelden ringsspiller regnet jeg sjelden Oppgave Oppgave 2. 2. Dagens Dagens tema tema er er av mer enn å bruke musk er preI an edn ng k ubbens 95-års av mer enn å bruke muskler, preI anledning klubbens 95-års Hoen Hoen er er voksne voksne menn menn som som har har den førs e Svar rekker og v nner den første. Svart trekker og vinner sitter selvsagt ofte foran sitter selvsagt ofte foran ringsspiller r ngssp er regnet regne jeg eg sjelden s e den Oppgave 2 Dagens ema Oppgave 2. Dagens tema er 8-+-+n+k+( 8-+-+n+k+( av av mer mer enn enn å å bruke bruke muskler, musk er prepreI I anledning an edn ng klubbens k ubbens 95-års 95-års av av mer mer enn enn å å bruke bruke muskler, muskler, prepreI I anledning anledning klubbens klubbens 95-års 95-års nordmann for den Tross m nsiste hang å oppgaver være en krfor sk som efremgang. sker sitter sitter selvsagt selvsagt foran foran som dekkes av Byav sa på nyhe sakk ubb får or fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. har har anlegg an egg for –gå –får åfår åfaen tenke. enke av mer enn åofte bruke musk er preIakk an edn ng kor ubbens 95-års av mer enn åofte bruke muskler, preIfor anledning klubbens 95-års bidratt betydelig til miljøet siste bidratt betydelig til miljøet siste hur gssoppgaver hurtig. mer om den norske ku uren og musk er åmed på sk Men som som som dekkes dekkes av av Byavisa Byav sa på på nyhetsnyhe ssjakklubb, akk ubb stor ssbr or fremgang. fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. mange mange millioner m oner trekk. rekk Der Der ser ser oppgaver med få br kker og resu med få brikker, og resulkommen pub s e bidratt b dra betydelig be yde g til miljøet m øe s s e hurtig. hur g bidratt betydelig til miljøet siste bidratt betydelig til miljøet siste hurtig. hurtig. 6-+-+-+-+& 6-+-+-+-+& som dekkes av Byav sa på nyhe ss ubb får s fremgang som dekkes av Byavisa på nyhetssjakklubb, får stor fremgang. mange m oner rekk Der ser mange millioner trekk. Der ser oppgaver oppgaver med få få brikker, kker og og resulresu 4-+-PpPQ+$ mange millioner trekk. Der ser mange millioner trekk. Der ser med få brikker, og resuloppgaver med få brikker, og resulub eum b e Norges verdensjubileum, ble Norges verdenssen ere L ehammer Schakse skap sentere Lillehammer Schakselskap bidratt b dra betydelig be yde g til miljøet m øe siste s s e hur g hurtig. mange millioner m oner trekk. rekk Der Der ser ser oppgaver oppgaver med med få brikker, br kker og og resuleum ble bss norsk eble Norges verdensverdenssentere sen ere Lillehammer L ehammer Schakselskap skap jubileum, jubileum, Norges Norges verdensverdenssentere sentere Lillehammer Lillehammer Schakselskap Schakselskap en computer, men spillet en computer, men spillet ånordmenns sparke oppover finner eg or gseg ede deajubileum, som sk erdette sNorges for ass På nyåre ar emenneskekseSchakse ubb urneRyk ene er aNorges man må ha sresu akk plass. På nyåret startet klubbturneRyktene sier at man må ha sjakk Min M nub start sRyk ar på på de eat pedagogiske ske ub eum bble epedagog verdensjubileum, ble Norges verdenssen ere L ehammer skap sentere Lillehammer Schakselskap sesong. Og som har seg sesong. Og som har utviklet seg en en computer, computer, men men spillet spillet forho d sden ne enere s7+-+-Rp+p' akksp er man sos aakk og ser plass. ppmange ass På På nyåret nyåre startet ssspre ar eSchakse ubb urneRyktene ene sier er afå man man må ha ha sjakk sha akk plass. På På nyåret nyåret startet startet klubbturneRyktene Ryktene sier at man man må må ha ha sjakk man forsk en på den rem Oppgave ser vr en man forskjellen på den mennesketatet remis. Oppgave ser vrien 7+-+-t R p+p' På den oka enyåret fron en har sesong. sesong Og Og som som har utviklet uutviklet kklubbturneseg seg sesong. Og som har seg sesong. Og som har utviklet XABCDEFGHY XABCDEFGHY pplass. ass På nyåre sv ar kklubbturneubb urneRyk ene ssier er aat man må ssjakk plass. På startet klubbturneRyktene sier at man må ha sjakk man man forskjellen forsk eeer en på på den den menneskemennesketatet astjerne eetatet remis. rem sserMagnus Oppgave 22 22må ser ser vrien vr en man forskjellen på den menneskeremis. Oppgave ser vrien man forskjellen på mennesketatet remis. Oppgave 2 ser vrien og og ikke kke minst m ns spre en en generell genere stjerne sek erne Magnus Magnus Carlsen Car sen invitert nv er til sesong. sesong Og Og som som har har utviklet uutviklet vkmenneskekgenerell ede seg seg XABCDEFGHY XABCDEFGHY man forsk ehar en på den menneskeastjerne eer rem sOppgave Oppgave 22nv ser vr enakk man forskjellen på den tatet remis. Oppgave 2 ser vrien og og ikke kke minst m ns spre spre en en genere s erne Magnus Magnus Carlsen Car sen invitert er til og og ikke ikke minst minst spre spre en en generell generell stjerne stjerne Magnus Carlsen Carlsen invitert invitert til til 5PPP-+-+-% 5z P Pz P -+-+-% den Og de e fak um a de sky des Magnus Car sen som har sa r ngen opp denne gang ny en s akkspa e derfor må eg ringen opp, denne gang i nytt i en sjakkspalte, derfor må jeg pros fors k g så her en oppprosjekt er forsiktig, så her en opp3+-+-P-+P# og kke m ns spre en genere s erne Magnus Car sen nv er og ikke minst spre en generell Magnus Carlsen invitert til har sine røtter i en helt har sine røtter i en helt sjakklig på måte som gjør en sjakklig på en måte som gjør en og v k ghe en av å få sende d I s n mo s ander fremfor d sse dre ringen r ngen opp, opp denne denne gang gang i nytt ny i en en sjakkspalte, s akkspa e derfor derfor må må jeg eg ringen opp, opp, denne denne gang gang i Når i nytt nytt nytt imen en en derfor derfor må må jeg jeg lige ge hjerne erne og og en en computer. compu er Når Når ut, men men med med en en smule smu logikk, og kk løseløseøsehar har sine sine røtter ieankeun ien en en helt helt shjerne va på Fagernes sjakklig svær akk ghhakkfes på på en en måte må som som gjør gvers ør en en på en måte som en sjakklig på en måte som gjør en rringen ngen opp denne gang ny en ssjakkspalte, akkspa eMed derfor må eg ringen opp, denne gang iakk iibyen en derfor må ge erne og en compu er Når uubyen men med en smu eelogikk, og kk lige og en computer. Når ut, men med en smule lige og en computer. med en smule logikk, løselige hjerne og en computer. Når ut, men med en smule logikk, løseglede ede for for det de tankeunivers ankeun sjakk byen byen sist ssjakkspalte, sommer. sommer Med Med simulmu sjakklig ssjakklig grøtter på på en en måte må eåsom som gjør ggjør ør en en lige ge hjerne hhjerne erne og og en computer. compu er Når Når ut, uut, men men med med en en smule smu eMed logikk, og kk løseøse6-+-p-+pL& 6-+-z p -+pv L & glede ggakk ede for for det de tankeunivers vers sjakk ssng akk byen ssvil ssjakkspalte, sommer ssøsemu --jeg sist sommer. simulglede glede for for det det tankeunivers tankeunivers sjakk sjakk byen sist sist sommer. sommer. Med Med simulsimuls akk på dagsorden format forma som som har har slått s an an hos hos medmedtøyle øy e min m n trang rang til å å uttrykke u rykke meg, meg gave. gave Dette De e er er en en noe noe lang ang variant, var an g ede for de ankeun vers s akk glede for det tankeunivers sjakk byen s s sommer Med s mu byen sist sommer. Med simulhalvgammel sjakkromantiker glad. halvgammel sjakkromantiker glad. de e perspek ve går s akken ene hvor må e er å se m ns mu g forma som har s å an hos medøy e m n rang å u rykke meg format som har slått an hos medtøyle min trang til å uttrykke meg, format format som som har har slått slått an an hos hos medmedtøyle tøyle min min trang trang til til å å uttrykke uttrykke meg, meg, k ( 8-+-+r+-k( 8-+-+r+-m jeg eg kaster kas er et e blikk b kk på på en en stilling, s lig. g Hvit Hv v gjerne g erne holde ho de remis, rem k k ( ( 8-+-+r+-m 8-+-+r+-m annen tid. Sjakkens annen tid. Sjakkens L ehammer Schakse skap mø e halvgammel ha vgamme sjakkromantiker s akkroman ker glad. g ad halvgammel sjakkromantiker glad. halvgammel sjakkromantiker glad. forma som har s å an hos medøy e m n rang å u rykke meg format som har slått an hos medtøyle min trang til å uttrykke meg, 4-+-+-+-+$ 4-+-+-+-+$ eg kas er e b kk på en s ng jeg kaster et blikk på en stilling, g Hv v g erne ho de rem s lig. Hvit vil gjerne holde remis, 8-+-+r+-k( jeg kaster et blikk på en stilling, jeg kaster et blikk på en stilling, lig. Hvit vil gjerne holde remis, lig. Hvit vil gjerne holde remis, annen annen tid. tid. Sjakkens Sjakkens Diagram D ag am 2 2 2PP-+-+-K" fak sk kan være og spes e den anoppv sn ng og en hur gs akkfaktisk kan være, og spesielt den tanoppvisning og en hurtigsjakkhalvgammel ha vgamme sjakkromantiker s akkroman ker glad. g ad jeg eg kaster kas er et evære blikk bvære kk på på en en stilling, slynsng lig. gam Hvit vil vbr gjerne gng erne holde ho de rem s D 2am22er Diagram 2Hv Diagram Diagram fak sk kan og spes emed den anoppv ng og en hur gsremis, akkfaktisk kan være, og spesielt den tanoppvisning og en hurtigsjakkfaktisk faktisk kan kan være, være, og spesielt spesielt den den tanoppvisning tanoppvisning og og en en hurtigsjakkhurtigsjakkemmene Man sEm ar eog med ynsog he br nge oppgave lemmene. Man startet med lynsog heller bringe oppgave til, men men stillingen sag ngen er er oversiktlig. overs k aen ghurtigsjakkHvit Hv D ag 22sn Diagram fak sk kan og spes e den anoppv sn og en hur gs akkfaktisk kan være, og spesielt den tanoppvisning og Og det sier noe om sjakken som Og det sier noe om sjakken som Norge en ys d mø e De nes e av dem Derfor bør sos e menemmene Man s ar e med ynsog he er nge en oppgave lemmene. Man startet med og heller bringe en oppgave til, lemmene. lemmene. Man Man startet startet med lynslynsog og heller heller bringe bringe oppgave oppgave til, til, ser ser jeg eg kanskje kansk e noen noen få få naturlige na ur ge men men hvordan? hvordan? 5+q+Pn-+-% 5+q+Ps n -+-% manns erke opp med r CerkeOg Og det de sier s er noe noe om om sjakken s akken som som Og Og det det sier sier noe noe om om sjakken sjakken som som emmene Man s ar e med ynsog he er br nge en oppgave lemmene. Man startet med lynsog heller bringe en oppgave til, ser eg kansk etilhørighet noen fåakken na ur ge ser jeg kanskje noen få naturlige men hvordan? men hvordan? ser jeg kanskje noen få naturlige ser jeg kanskje noen få naturlige men men hvordan? opprinnelse er uklar og opprinnelse er uklar og sos efor den hør ghe stil akkma ch mo soverk ormes erko ega sosiale siden til sjakkmatch mot stormesterkollega Og de skanskje er noe sghe som Og det sier om sjakken som ser ser jeg eg kansk eom noen noen få få naturlige na ur ge men hvordan? men opprinnelse opprinnelse er er uklar uklar og og -z p -+-t r p' 7p-p-+-rp' 7z p -z -z p p -+-t -+-t r r p' p' 7z 7z p sosiale sos aastillingen, siden ssfortsatte den tilhørighet hør til sjakksen akkmatch ma ch mot mo stormesterkollega sakkm ormes erko ega sosiale sosiale siden siden tilhørighet tilhørighet til sjakkmatch match mot mot stormesterkollega Den yppers enoe verdense en er ganske en ukke asse akk sa med hur gs akk og k ahvordan? eseren får noe bryne seg jakk, fortsatte med hurtigsjakk og slik at leseren får noe bryne seg trekker rekker og og vinner. vog nner 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# 7p-p-+-rp' aistillingen, efor den hør ghe ssjakkakkma ch mo sstormesterkollega ormes erko ega sosiale siden tilhørighet til sjakkmatch mot stormesterkollega miljøfaktor og mangfold at av miljøfaktor og mangfold at to av 1+-+-+-+-! ha våre sfortsatte år re smangfold ore s5 akkbeg -på nesker mø eat opp sfår jakk, akk sa eemed med hurtigsjakk gs akk og og slik ssp k at ahvordan? eseren får noe noe ååde ååøe bryne bryne seg seg jakk, fortsatte med hurtigsjakk og leseren får noe bryne seg jakk, med hurtigsjakk og slik at leseren får noe bryne seg rekk siefor ngen og regner på trekk isos og regner litt på zov kmtrekk som ok ssog erke 4 poeng på miljøfaktor m øfak or og og mangfold mangfo dhur at ahurtigsjakk to o av av miljøfaktor miljøfaktor og og mangfold atto at to to av av XABCDEFGHY XABCDEFGHY akk sa eDet med hur gs akk og sslik kleseren aat eseren får noe ååfjorårbryne seg jakk, fortsatte med og slik leseren får noe åådette bryne seg trekk rekk iøfak stillingen, sstrides. ngen og og regner regner litt på stillingen, og regner litt på trekk og regner litt på øe kan g Men ob ek v eBork Predo av c b e e f orårmiljøet kan gi. Men i objektiviteBorki Predojavic, ble dette fjorårm or mangfo d a o av miljøfaktor og mangfold at to av de lære strides. er de lære Det er trekk rekk i stillingen, s ngen og og regner regner litt på på 4-+-QP+-+$ 4-+-w Q P+-+$ miljøet m øe kan kan gi. g Men Men i objektiviteob ek v eBorki Bork Predojavic, Predo av c ble b e dette de e f orårmiljøet miljøet kan kan gi. gi. Men Men i i objektiviteobjektiviteBorki Borki Predojavic, Predojavic, ble ble dette fjorårfjorårXABCDEFGHY XABCDEFGHY De ener m ne øyne overkan mye på s ne pres as oner men samer nå gang med avs u ende angpå Denne av en he annen karaker nå i gang med avsluttende langpå. Denne av en helt annen karakde de lære lære strides. strides. Det Det er er m øe kan g Men ob ek v eBork Predo av c b e de e f orårmiljøet kan gi. Men i objektiviteBorki Predojavic, ble dette fjorårdisse disse er er tidlig tidlig i i tyveårene, tyveårene, og og at at de de venhe er hvor Magnus Car sen er er nå nå i gang gang med med avsluttende avs u ende langangpå. på Denne Denne av av en en helt he annen annen karakkaraker nå nå i i gang gang med med avsluttende avsluttende langlangpå. på. Denne Denne av av en en helt helt annen annen karakkarakdem God h u pe av genere e dem. Godt hjulpet av generelle p -+-v L -+& 6-z 6-p-+-L-+& p -+-v L -+& 6-z XABCDEFGHY XABCDEFGHY n2-+-+-+K+" runder Em riiyveårene er enpe av flere d sse erer dtidlig og agenere de disse er tidlig tyveårene, og atgenerelle de disse er er tidlig tidlig iu tyveårene, tyveårene, og og at de de er nå gang med avs ugenerelle ende angpå Denne avfor en he annen karaknå igdimå gang med avsluttende på. Denne av en helt annen karakdem. dem Godt God hjulpet h pe av av genere elangdem. Godt hjulpet av generelle dem. Godt hjulpet av 2-+-+-+K+" p -+-v L -+& 6-p-+-L-+& tens ens navn navn må må nevnes nevnes at god god fysikk fys kk ets sets høydepunkt høydepunk for for mange mange sjakkakkddisse sse er genere yveårene og aatde de disse er tyveårene, og at xabcdefghy dem God h umeg, av e6-z dem. Godt hjulpet av tens ens navn må nevnes nevnes at aagenerelle god god fysikk fys kk ets eeer sets høydepunkt høydepunk for mange mange sjakkss men akktens tens navn navn må må nevnes nevnes at god god fysikk fysikk høydepunkt høydepunkt for for mange mange sjakkmen gne med dre er de kke ønns edende Men nedover idag to hovedteorier; at idag to hovedteorier; at par er er Hv år ma er over men partier. ter. Hvit står materielt over, men 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( ens navn må nevnes aat fys kk eets shøydepunkt høydepunk for mange ssjakkakktens navn må nevnes at god fysikk for sjakkto andre andre er er mer mer som som meg, iTo ien en en mer mer ska de anavn på menyen sat ore Her en øse nø kke enke idag idag to to hovedteorier; hovedteorier; at partier. par er ter. Hvit Hv står ssgår materielt ma er eeermange over, over men partier. partier. ter. ter. Hvit Hvit står står materielt materielt over, over, men men vurderinger vurder nger av av stillingen, sav ngen minimem ngod mekto ubben som er på veg opp Og ovurderinger andre er mer som meg en mer to andre er mer som meg, ioner to to andre andre er er mer mer som som meg, meg, im imer en en mer mer par er er Hv s år ma e over men partier. ter. Hvit står materielt over, men 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( 3+-+-+-+P# 3+-+-+-+P# vurder nger av s ngen n meav stillingen, minimevurderinger stillingen, minimevurderinger av stillingen, minimeog og sjakklige s akk ge prestasjoner pres as går går hånd hånd entusiaster. en us as er o andre er mer som meg en mer to andre er mer som meg, i en mer 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% vurderinger vurder nger av av stillingen, s ngen minimem n meog s akk ge pres as oner går hånd en us as er og sjakklige prestasjoner går hånd entusiaster. og og sjakklige prestasjoner prestasjoner går går hånd hånd entusiaster. entusiaster. 8R+-+-+-s 8R+-+-+-n( n (ersom nsL våene finner man eMen vo dsom mangfo dmed ssvart akkens verden De svar har fr fribønder bønder som ruer svart har toooerfribønder fribønder som truer 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! og ssjakklige akk ge pres as oner går hånd en as og sjakklige prestasjoner går hånd entusiaster. støvete fase av livet. Men gleden støvete fase av livet. Men gleden 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% sjakk har Indisk opprinsjakk har Indisk opprinn ernas ona e av urner nger med men åus enke kan man oppnå svart svar har har to fr bønder som som truer ruer svart har har to to fribønder som som truer truer rer rer jeg eg antallet an a e varianter. var an er Intuisjon In u s on ehammer er ngen s orby støvete øve e fase fase av av livet. ve Men gleden g eden støvete fase av livet. Men gleden støvete fase livet. Men gleden sjakk sjakk har har Indisk Indisk opprinopprinsvar har o fr bønder som ruer svart har to fribønder truer rer eg an a e var an er In u s on rer jeg antallet varianter. Intuisjon rer jeg antallet varianter. Intuisjon rer jeg antallet varianter. Intuisjon 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' hånd noe vår Norske verdensS s høs s e v med o ag i hånd, noe vår Norske verdensSist høst stilte vi med to lag i støvete si rer øve eeg fase fase av av livet. ve Men Men gleden gIn eden rer antallet an asjakken evår varianter. var an erverdensIntuisjon seden on 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' hånd verdensSHv sååS høs sinn ekke vP+" med olag hånd, noe vår Norske Sist stilte vi med to iag ijeg hånd, hånd, noe noe vår vår Norske Norske verdensverdensSist Sist høst høst stilte stilte vi med med toto lag lag i urner og svnoe akkfes va er på aiog niden våer verden over m ns 2-+r+-PP+" P Sem fina ene er nå sp og den med gå nn og forvand eolag Semifinalene er nå spilt, og iustor den med gå inn og bli forvandlet til hånd vår Norske verdenssgå høs sP eP vvi med iinger hånd, noe Norske verdensSist høst stilte vi med to iitil miljøet og like stor over miljøet og sjakken like stor verdense en sam egger hvorav en undre og v-+$ nner forSem fina ene er nå sp og med ååhøst nn og bbp forvand eag Semifinalene nå spilt, og den med gå inn og bli forvandlet til 4-+P+-z 4-+P+-P-+$ Semifinalene Semifinalene er er nå nå spilt, spilt, og i2-+r+-z den med med årekker åklubblag gå gå inn og og bli bli forvandlet forvandlet til er er faktisk fak sk et enoe viktig kvår element eNorske emen isp sjakk, spå akk nelse eller kinesisk. nelse eller kinesisk. sover akksammenheng men hygge ge En anner edes oppgave For over over miljøet m øe og og sjakken s akken like ke stor s or over over miljøet miljøet og og sjakken sjakken er er like like stor 7+-+-+qz 7+-+-+qpk' k' Sem fina ene er nå og den med å gå nn og b forvand e Semifinalene er nå spilt, og i den med å gå inn og bli forvandlet til -+$ 4-+P+-z er fak sk e v k e emen s akk er faktisk et viktig element i sjakk, er er faktisk faktisk et et viktig viktig element element i i sjakk, sjakk, nelse nelse eller eller kinesisk. kinesisk. xabcdefghy xabcdefghy NM for k ubb ag på Fagernes NM for på Fagernes. mes er er e evende bev s mester er et levende bevis på. over m øe og s akken er ke s or over miljøet og sjakken er like stor P -+$ 4-+P+-P-+$ 4-+P+-z er fak sk e v k g e emen s akk er faktisk et viktig element i sjakk, NM for k ubb ag på Fagernes NM for klubblag på Fagernes. mester mes er er er et e levende evende bevis bev s på. på NM NM for for klubblag klubblag på på Fagernes. Fagernes. mester mester er er et et levende levende bevis bevis på. på. Europa De re ser usenv s av s akksp ere på kryss og vers som de ar øvers e gruppa ho d urner ngsfaDronn ng Om hv kan h ndre øverste gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan hindre 6-+-+-t 6-+-+-r-+& r -+& NM for k ubb ag på Fagernes NM for klubblag på Fagernes. mes er er e evende bev s på mester er et levende bevis på. hos oss alle. hos oss alle. S avanger er åre ser øverste øvers emed gruppa gruppa holdt ho dsturneringsfaurner Dronning. Dronn Om Om hvit hv kan kan hindre h ndre gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan øverste gruppa holdt turneringsfaDronning. Om hvit kan hindre og den ualle. es ennom ær ngngsfaogngsfaog den utvikles gjennom læring og 6-+-+-t 6-+-+-t r r -+& -+& de ru ner e ng er ng den mu gens for mennesker en fe es nlæring eresse hos hos oss oss alle. aøverste eaalle. hos hos oss oss 1+-+-+-K-! 1+-+-+-m K -! øvers evgruppa gruppa ho dhøydeurner Dronn Om hv kan hhindre øverste holdt turneringsfaDronning. hvit kan hindre og og den den utvikles ualle. vvdere es gges ennom ær ng og og og den læring og og den utvikles gjennom læring og 6-+-+-r-+& Resu mess kan de passeres Resultatmessig kan det passeres hos oss ekkEuropa hos oss og og den den utvikles uutvikles ksgjennom gjennom ggjennom ennom ær ng og og 3z P+Q+P+q# Resultatmessig Resu aavvmess ggOm kan kan det passeres passeres iindre Resultatmessig Resultatmessig kan kan det det passeres passeres urner nger hver år Ikke ford de har s mess oner om åde bdet en de nner han men hvordan dette vinner han, men hvordan vor O Mor en Skoghe mpå på voritt Ole Morten Skogheim på 6-+-+-z 6-+-+-p-+& p -+& Som nevnt nevn im siste sMor eMorten spalte, spa eformann spilles splæring es P P+Q+P+q# 3zå3PP+Q+P+q# P P+Q+P+q# Resu avvinner ghan kan de passeres Resultatmessig kan passeres ii i punk med VM-ma chen novemde eeamb vinner nner han, han men men hvordan hvordan voritt vor O eeO Morten en Skogheim Skoghe m på åå3PP+Q+P+q# ååP dette han, men hvordan dette vinner han, men hvordan voritt voritt Ole Ole Morten Skogheim Skogheim på på å3z ådette erfar ngOle erfaring. enke men hvem bryr seg om gSom rerfar eerfaring. god ø Som de e nner men hvordan dette vinner han, men hvordan vor e Mor en Skoghe m på å voritt Ole Morten Skogheim på erfaring. ng erfaring. erfaring. XABCDEFGHY Denne Denne første førs e spalta spa a blir b r mulimu stillhet, s he men men dette de e er er først førs og og erfar ng Denne Denne første førs e spalta spa a blir b r mulimu stillhet, s he men men dette de e er er først førs og og Denne Denne første første spalta spalta blir blir mulimulistillhet, stillhet, men men dette dette er er først først og og xabcdefghy xabcdefghy 5+-+-+-n-% 5+-+-+-s n -% 5+-+-+-s 5+-+-+-s n n -% -% av verdense en men ford de e sker sp e og søker m øe snub e kap a mo Jan Magne g øres de ? snuble kapitalt mot Jan Magne gjøres det? d sse dager kan da urner ngen i de disse dager kanidatturneringen i Denne førs ehar spa apmer bav rmulimu -gjøres sggjøres he men de eP førs og og Denne første spalta blir stillhet, men dette erer" først Men det renger mer av Men det klubben trenger mer av 5+-+-+-n-% ber hvor eg forven er ahar Magnus snuble snub ekklubben kapitalt aom mot mo Jan Jan Magne Magne gSvar øres det? de ?sos snuble snuble kapitalt mot mot Jan Jan Magne Magne gjøres det? det? Magnus Magnus Carlsen Car sen har har forøvrig forøvr 2-+-+-+-P" Hva Hva strides rkap des om om er er hovedsahovedsaKMen egens ven ynder åkapitalt som her er de ass dem? rekker og v snner Men de ubben renger mer det klubben trenger mer av Men Men det det trenger trenger mer av av snub ekklubben kap aer mo Jan Magne øres de ?sosial snuble kapitalt mot Jan Magne gjøres det? Magnus Car sen forøvr gg2-+-+-+-z Magnus Carlsen forøvrig 5+-+-+-z 5+-+-+-Pp% P p% Magnus Carlsen har forøvrig Magnus Carlsen har forøvrig Hva de ssmer rklubben des er hovedsaHva det strides hovedsaP " P 2-+-+-+-z fremst frems en en sosial satsing sa ng fra fra klububgens mer mer informativ nforma enn enn morsom, morsom Men de ubben renger mer av Men det klubben trenger mer av Magnus Magnus Carlsen Car sen har har forøvrig forøvr g2-+-+-+-z 2-+-+-+-P" fremst frems en en sosial sos aa satsing sa ssa ng fra fra klubkk" ubgens mer nforma vv enn morsom gens mer informativ enn morsom, fremst fremst en en sosial satsing satsing fra fra klubgens gens mer informativ informativ enn enn morsom, morsom, S ubrud men berge rem sen og Stubrud, men berget remisen og Kalmykia Ka myk asjakk for for åsom åeinformativ finne finne en en verdig verd gmorsom 8-+rk-l-+( frems en sos aQ sform, ng fra kklububfremst en sosial satsing fra klubgens mer nforma v enn gens mer enn morsom, er kv nner som sp er s akk – om er kvinner som spiller sjakk – om Car sen pen pakker V shy Anand Stubrud, S ubrud men men berget berge remisen rem sen og og Stubrud, Stubrud, men men berget berget remisen remisen og og etter e er sin s n siste s s turnering urner ng den den høyhøyke g om s akk er u v k e fra de mange men organ ser form kelig om er utviklet fra det mange, men i organisert a e se v meg Og a noen også er er kvinner kv nner som som spiller sp er sjakk s akk – – om om er kvinner spiller sjakk – om er kvinner som spiller sjakk – om XABCDEFGHY S ubrud men berge rem sen og Stubrud, men berget remisen og 4-+-+-Q-+$ 4-+-+-w -+$ 4-+-+-w 4-+-+-w Q Q -+$ -+$ e er s n s s e urner ng den høyetter sin siste turnering den høyetter sin siste turnering den høyetter sin siste turnering den høykelig keer getter om om sjakk sden akk er er utviklet u v esomsp fra fra det men organ ser form mange, men iog organisert form, bens bens side, de og og målt må ut fra fra det de perpermen ska es over d1+-+-+-RK! men den skal utvikles over tid. er kvinner nner som som spiller sp sjakk akk –de – om om 4-+-+-Q-+$ ekv er sin sville nen siste sska sdet enå turnering urner ng den den høyhøybens side, ssSom de og målt må ut uu fra fra det de perpermen den uu vvku kkCar es over d men den skal utvikles over tid. R K! bens bens side, og og målt målt ut ut fra fra det det perpermen men den den skal skal utvikles over over tid. tid. Og oka opp ever vnå de samme F1+-+-+-t omange ebens mennesker mø es og sp er sse ovv må med to må nå ut ier omspill med Som en oka av med hang Som en lokalavis med hang til motstander mo sdisse til Magnus Magnus Carlsen iBya4-+-+-m 4-+-+-K-P$ K -z P $ bens sside, de og må u fra de perbens side, og målt ut fra permen den ska vmed k es over d1+-+-+-RK! men den skal utvikles over tid. K! R K! 1+-+-+-t 1+-+-+-t kke de g ede Byaikke annet gledet Byasammen for sa eks ssen ens disse ddeander sse to o må må nå nå ut uug iutvikles omspill omsp med Som en oka av sspå med hang Som en lokalavis med hang til disse to to må må nå ut ind omspill omspill med med Som en en lokalavis lokalavis med med hang til til este es eanne rating ra ng noensinne nne med sine ne kinesiske nes ske xiangqi angq eller er det de indiske nd ske ganske ganske få. fåSom Er Er det de så ikke kke på på tide de ådet åhang har amb sxiangqi om bgledet bedre sp -med ikke annet anne ville eemå det de ede ByaByaikke annet ville det gledet ikke annet ville det gledet Byaddisse sse må nå uut omsp med disse to nå ut iiååmed omspill med Som en oka av sR med hang en lokalavis med til es ra ng nne sshe ne este rating noensinne sine este rating noensinne med sine este rating noensinne med sine kkkke nes ske xxoner angq eeeåssdet er de ske ganske få Er de så kke på de åhang kinesiske eller det indiske ganske få. Er det så ikke tide åve spektivet, spek ve ble bevne esåble det de en en ubetinget ube nge Men en v konoens gSom ar er presen ere Men en viktig start er åmed presentere 7R-+-+-+-' ikke kke annet anne ville vnoens de gledet g ede ByaByaeste es e rating ra ng noensinne noens nne med med sine s ne 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# spektivet, spek ve ble b e det de en en ubetinget ube nge Men Men en en viktig v k g start ar er er å presentere presen ere spektivet, spektivet, ble det det en en ubetinget ubetinget Men Men en en viktig viktig start start er er å å presentere presentere DØLAKU:Kuene Kuene på Mapå haugen hoeder ved ke ku ur Fo o: o:Esben JørgenHaakenstad Skaug ad DØLAKU: Maihaugen holder vedlike kulturlandskapet. Foto: Jørgen Skaug ford sp e fasc nerer dem Og se er kke bor fra a andre s akksp kor ere be enkn ngs d Par e S g kva e og å beskr mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer nes e VM-ma ch se vu nevn neste VM-match. Som selvutnevnt 8-+-+-+k+( spek ve b e de en ube nge spektivet, ble det en ubetinget Men en v k g s ar er å presen ere Men en viktig start er å presentere v sas noe m dde a drende visas noe middelaldrende som forhenværende verdensmeskortere kor ere betenkningstid. be enkn ngs d Partiet Par e Stig S g kvalitet kva e og og evne evne til å å beskrive beskr ve mer mer ForTeLLing: Bpå dene på denflotte flo ape ener ersom somen enandskape for ee ng ng Foto: Fo Esben Haakens ForTeLLing: Bildene den flotte tapeten er som en fortelling. Foto: kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet og evne til å beskrive mer 2881. 2881 Dette De e ratingsystemet ra ngsys eme er en en 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# cha uranga Ikke overraskende er få denne småbyen med s n hanchaturanga. Ikke overraskende er få denne småbyen med sin hanere g ør he he en kun mer n eresvisas v sas noe noe middelaldrende m dde a drende visas noe middelaldrende visas noe middelaldrende ForTeLLing: ForTeLLing:Bildene B dene på på den den flo etapeten ape en er som en fortelling. for Fo o:Esben Esben Haakenstad Haakens ad kor ere be enkn ngs dehammer exabcdefghy Sxabcdefghy gsuksess kva e og ogevne evne ånbeskrive beskr mer kortere betenkningstid. Partiet Stig kvalitet mer 2881 De eøe raieioverraskende ngsys eme 2881. Dette ratingsystemet erPar en 2881. Dette ratingsystemet er en 2881. Dette ratingsystemet eren en chaturanga. cha uranga Ikke Ikke overraskende eraer få få denne denne småbyen småbyen med medtil sin sånormalt hanhan- ve 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# ssas akkm øe byen L ehammer suksess sjakkmiljøet byen. Lillehammer suksess. visas vsjakkmiljøet noe noe middelaldrende mngsys dde aLillehammer drende xabcdefghy xabcdefghy 2881. 2881 Dette De ratingsystemet ra eme er er en en s akkm byen. byen Lillehammer L suksess. sjakkmiljøet sjakkmiljøet i i byen. byen. Lillehammer suksess. suksess. ere fasc nerer dem Summen skaper e m ø Og se v om eg v ho der Rune K e ven mo Ar d Larsen b e enn de L ehammer norma er Rune Kleiven mot Arild Larsen ble enn det Lillehammer er sjakksynser s akksynser har har jeg eg lenge enge ment men at s akkm øe byen L ehammer suksess sjakkmiljøet i byen. Lillehammer suksess. sjakkskribent. s akkskr ben For For meg meg er er det de mermer6-+-P-+-+& er A de ska vFor ses på v Rune Rune Kleiven K eskap ven mot mo Arild Ar ddet Larsen Larsen bda eble enn det deådet Lillehammer L ehammer normalt norma ererer Rune Rune Kleiven Kleiven mot mot Arild Arild Larsen Larsen enn enn Lillehammer Lillehammer normalt normalt erer er smule smu ehistorikere ubegripelig ubegr pe gdannet for for de fleste, fles eble de sga eenn ådet bLillehammer en enkende by delsgate til ådet bli en tenkende by vestlige ves ge hben seubegripelig or kere tilbøyelige bøye ge til 2-+-+-m 2-+-+-Kp+" K p+" ssan akkskr For meg erfor mersjakkskribent. For meg er det mersjakkskribent. sjakkskribent. For meg meg er er det det mermerRune K eFor ven mo Ar d1918 Larsen bble eenn de L ehammer norma Rune Kleiven mot Arild Larsen ble enn normalt smu e ubegr pe g for de fles e smule ubegripelig for de fleste, smule ubegripelig for de fleste, smule ubegripelig for de fleste, delsgate de sga e til å bli b en en tenkende enkende by by ves ge h s or kere bøye ge vestlige historikere tilbøyelige til 7+-+-+pp-' Schakselskap Schakse ble b e danne i 1918, 1918 da Jeg Jeg vil v i spaltene spa ene bringene br ngene 2-+-+-m K p+" s akkskr ben For meg er mersjakkskribent. meg er mersmule smu e ubegr pe g for de de fleste, fles e Schakselskap Schakse skap ble b e dannet danne i 1918, da da Jeg Jeg vil v i spaltene spa ene bringene br ngene Schakselskap Schakselskap ble ble dannet dannet i i 1918, 1918, da da Jeg Jeg vil vil i i spaltene spaltene bringene bringene 2-+-+-Kp+" 2-+-+-m K p+" på amen eg er ung og ovende yve eog er aRepetisjon eg akjent opp som urner ngssp -bringene også en er hvor Larsen van en for har Byav sa va gmantra, bruke også en thriller hvor Larsen vant kjent for, har Byavisa valgt bruke dmen gere verdensmes er Anand var tidligere verdensmester Anand var 2-+R+-+-+" 2-+R+-+-+" Schakse skap bhvor ehvor danne 1918 da Jeg vær spa Schakselskap ble dannet iår 1918, da Jeg vil iByavisa spaltene ke men emae kv nner og kelig, men temaet kvinner og Repe on er ngens man ra Repetisjon er læringens mantra, også også en en thriller er hvor Larsen Larsen vant van kjent kkRepe en for har har Byavisa Byav sa valgt va glese ååese åågbr bruke bruke også også en en thriller thriller hvor hvor Larsen Larsen vant vant kjent for, for, har har Byavisa Byavisa valgt valgt bruke bruke det de måler må er egentlig egen gnner kun kun tidliholde ho de på på det de siste. shr Det De antas an as da da at med med tenkende enkende mennesker? mennesker? Åene Å ese KYLLINGER: ’Påske k uk ngar er kk e a d gu e! Fo o: Rannve g Urdah Ma haugen Å bmen bedre eegentlig må for de ke ggmen men emae kv og kelig, men temaet kvinner og Repe on er er læringens ær ngens mantra, man ra kelig, kelig, men men temaet temaet kvinner kvinner og Repetisjon Repetisjon er er læringens læringens mantra, også en hr er hvor Larsen van kssfor, en for har Byav sa va åångene bruke også en thriller Larsen vant kjent har valgt ååra bruke men de må er g kun --dmed men det måler egentlig kun tidlimen det måler egentlig kun tidlimen det måler egentlig kun tidliååer ho på de shr sser eeegen De an as da aaddog med enkende mennesker? Å ååmoden holde på siste. Det antas da at tenkende mennesker? Å lese sjakk akk var var noe noe menn menn fra fra borgerskaborgerskaoppgaver, oppgaver partier par er og og sjakkpedagoakkpedagoke gfor men emae kv og kelig, men temaet kvinner sfor, on er ær man Repetisjon er læringens mantra, 5+-+-+-+-% det de måler må er egen gnner kun kun tidli-vel ssde akk noe menn fra borgerskaoppgaver par er og sssjakkspalte akkpedagosjakk noe menn fra borgerskaoppgaver, partier og sjakkpedagosjakk sjakk var var noe noe menn menn fra fra borgerskaborgerskaoppgaver, oppgaver, partier partier og og sjakkpedagosjakkpedago1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! må eg nnse anoe andre enn meg ken ubben har frem den foran seg Revolveren frafra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som forfor Norge på 1600-tallet. 1600-tallet. Revolveren fra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som kjempet for Norge på 1600-tallet. etter eskaper er åvar åvar ha ha stått sha åk til tap ap store svære ore deler de er av av spalteplass spa ep ass på på en en sjakkspalte sngens akkspa esom som som moden for en en pensjonisttilværelse pens on stil se akk var menn fra borgerskaoppgaver par er og s akkpedagosjakk var noe menn fra borgerskaoppgaver, partier og sjakkpedago6-+-+-+-+& s akk skaper for sa deba Mu så ve s akkens verden som e ers sjakk, skaper fortsatt debatt. Muliså i sjakkens verden som ellers God s er ngen ny oppfinRevolveren Revo veren fra fra 1597 1597 tilhørte hør eden den tyske yske generalen genera enGeorg Georg von von Reichwein Re chwe n som som kjempet kkjempet empe for for Norge Norge på på 1600a ea e 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! e er å ha s å ap s ore de er av spa ep ass på en s akkspa e som etter å ha stått til tap store deler av spalteplass på en sjakkspalte Revolveren fra 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som for Norge på 1600-tallet. Revolveren 1597 tilhørte den tyske generalen Georg von Reichwein som kjempet Norge på 1600-tallet. etter etter å å ha stått stått til tap tap store store deler deler av av spalteplass spalteplass på på en en sjakkspalte som som gere gere prestasjoner. pres as oner Møter Mø er du du en en cha uranga b e en K na foren roman e er å bevege kroppen chaturanga ble kjent i Kina, forroman eller å bevege kroppen fles e uanse ak v e Som s akksjakk, s akk skaper fortsatt for sa debatt. deba MuliMu så så vel ve i sjakkens s akkens verden verden som som ellers e ers sjakk, skaper fortsatt debatt. Muliså vel i sjakkens verden som ellers sjakk, skaper fortsatt debatt. Muliså vel i sjakkens verden som ellers Revolveren Revo veren fra fra 1597 1597 tilhørte hør eden den tyske yske generalen genera en Georg Georg von von Reichwein Re chwe n som som kjempet kkjempet empe for for Norge Norge på på 1600-tallet. 1600e er å ha s å ap s ore de er av spa ep ass på en s akkspa e som etter å ha stått til tap store deler av spalteplass på en sjakkspalte som gere pres as oner Mø er du en gere prestasjoner. Møter du en gere prestasjoner. Møter du en gere prestasjoner. Møter du en chaturanga cha uranga ble b e kjent k en i Kina, K na forforroman roman eller e er å å bevege bevege kroppen kroppen pe drev med Med høy s garføg sk s off Denne gang avs u er pet drev med. Med høy sigarføgisk stoff. Denne gang avslutter 1+-+L+-+-! 1+-+L+-+-! sjakk, s akk skaper skaper fortsatt for sa debatt. deba MuliMu så så vel ve i sjakkens s akkens verden verden som som ellers e ers gere gere prestasjoner. pres as oner Møter Mø er du du en en pe drev med Med høy s garføg sk s off Denne gang avs u er pet drev med. Med høy sigarføgisk stoff. Denne gang avslutter pet pet drev drev med. med. Med Med høy høy sigarføsigarføgisk gisk stoff. stoff. Denne Denne gang gang avslutter avslutter Ha s e n Søderho m er f or en år og v ser en ver og sp e ys som yder Foto: Camilla Damgård/Maihaugen Foto: Camilla Damgård/Maihaugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. Selv vil jeg gjerne at spalta med med sin s sikkert s kker velfylte ve fy e bankbankpe drev med Med høy s garføg sk s off Denne gang avs u er pet drev med. Med høy sigarføgisk stoff. Denne gang avslutter gens e u s ag av a d nosaurene ve Ergo v eg m nne om noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen ne se Her kommer en oppgave fra Foto: Fo o: Camilla Cam a Damgård/Maihaugen Damgård Ma haugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. Selv vil jeg gjerne at spalta Foto: Camilla Damgård/Maihaugen Foto: Camilla Damgård/Maihaugen partiet. partiet. Kleiven, Kleiven, som som er er klubbens klubbens denne. denne. Selv Selv vil vil jeg jeg gjerne gjerne at at spalta spalta med med omtrent om ren ditt d ratingtall ra ng a og og spilsp 4-+-+-+-+$ moden g v a S keve en og b e modentlig via Silkeveien, og ble er er neppe neppe vanskelig vanske g i seg seg selv se v – – sp er må man ese ana ysere og gens gens et e utslag u s ag av av at a dinosaurene d nosaurene i livet. ve Ergo Ergo vil v jeg eg minne m nne om om noen noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen gens et utslag av at dinosaurene i livet. Ergo vil jeg minne om noen Foto: Fo o: Camilla Cam a Damgård/Maihaugen Damgård Ma haugen par e K e ven som er k ubbens denne Se v v eg g erne a spa a partiet. Kleiven, som er klubbens denne. Selv vil jeg gjerne at spalta med om ren d ra ng a og sp med omtrent ditt ratingtall spilxabcdefghy xabcdefghy med med omtrent omtrent ditt ditt ratingtall ratingtall og og spilspilmodentlig moden gutslag via vog Svil keve en og og ble bgog esp er-ineppe neppe vanske g seg se vnoen – og er vanskelig ieserens seg –noen ng og eg ro dår sp ring, og vil jeg tro, dårlig spill. eg med o oppgaver jeg to oppgaver. gens gens et esog u safeil ag av av at aSro dinosaurene dtro, nosaurene livet. ve Ergo Ergo vil vfra jeg eg minne m om om 5L-+n+-+-% med om ren dDen ra ng adår sp med omtrent ditt ratingtall og spilxabcdefghy xabcdefghy rrremis ng og vvSilkeveien, eg dår g ring, vil jeg tro, dårlig spill. jeg eg med med to oppgaver. oppgaver ring, og jeg jeg tro, dårlig dårlig spill. spill. jeg jeg med med to to oppgaver. oppgaver. på en ys akkfrem dakk eer den har eg se ung mann med en snne kselv øff dr fdriftige ge formann og norma kke vmed es ufaktisk fra ønsker ogog driftige formann og normalt ikke uto leserens ønsker kon o men fe eg ok Anand konto, men så jeg tok. Anand rring, ng og vvil eg ro g sp ring, og vil jeg tro, dårlig spill. eg med o oppgaver jeg to kke døde for oner år ikke døde ut for 65 millioner av akk budene Cafe av sjakktilbudene byen. Cafe xabcdefghy xabcdefghy asp enhundre aMen e(uavgjort) er ode driftige dr fakk ge formann formann og og normalt norma ikke kke utvikles v kkvmed es ut ufaktisk fra fra leserens eserens ønsker ønsker og formann og normalt ikke fra leserens ønsker og driftige formann og normalt ikke utvikles ut fra leserens ønsker er rem (uavg or )står år du sår ler (uavgjort) står du stille. nsp ras onen angq Cha uinspirasjonen til xiangqi. Chatumen åutenke enke er fak sk som ør og men åutvikles tenke er det som gjør eKv sdriftige s65 kke så ikke kke døde døde ut uuså for for 65 millioner m oner år av av sjakktilbudene såsen akk budene iisk byen. byen Cafe Cafe ikke døde for 65 millioner år ikke døde ut for 65 millioner år av av sjakktilbudene ibyen ieserens byen. byen. Cafe Cafe dr ge formann og norma kke uutvikles ker es uutoppgaver. fra ønsker og formann og normalt ikke utvikles ut fra leserens og ler er remis rem ssfDe (uavgjort) (uavg or )m ssmillioner år du du stille. sår eeår ler remis står du stille. ler remis (uavgjort) står du stille. inspirasjonen nsp ras onen til xiangqi. xx65 angq ChatuCha umen men åu enke er fak det de som som gjør ggønsker ør nner var se vsag nek e3+-+-+-KL# Kvinner var selvsagt nektet ikke kke døde døde ut uut for for 65 65 m oner år av ssjakktilbudene akk budene byen Cafe av sjakktilbudene ide byen. Cafe ler er remis rem s (uavgjort) (uavg or ) står s år du du stille. s e Kv nner var se vsag nek e Kvinner var selvsagt nektet Kvinner Kvinner var var selvsagt selvsagt nektet nektet nns ng over god B an de enda ynge ser v Noah Chr s ensen k en for s n besk edenhe var se v behov kke bare m ne som skr - Hvem kjent for sin beskjedenhet, var selv behov, ikke bare mine som skriHvem Hvem ville ville tro tro at atat MaiMaifikk fikk i yngre yngre år år tilnavnet navne «Tigeren «T geren Kv nner var se vsag nek e Kvinner var selvsagt nektet siden, s den men men fant fan seg seg en en nisje n s e i sjaks akMatt Ma på på Havang Havang brukerstyrt brukers yr senter, sen er For de gode sp erne er oppgaven kjent k en for for sin s n beskjedenhet, besk edenhe var var selv se v behov, behov ikke kke bare bare mine m ne som som skriskr kjent kjent for for sin sin beskjedenhet, beskjedenhet, var var selv selv behov, behov, ikke ikke bare bare mine mine som som skriskri4-+-+-P-+$ ville ville tro tro at MaiMaiDe er e sys em baser på forvenI L ehammer Schakse skap var Det er et system basert på forvenI Lillehammer Schakselskap var ranga ranga ble b e sannsynligvis sannsyn gv s oppfunnet oppfunne mennesket menneske til en en avviker avv ker i naturen. na uren vanske g som mange ror Å enke s den men fan seg en n s e s akMa på Havang brukers yr sen er siden, men fant seg en nisje i sjakMatt på Havang brukerstyrt senter, siden, siden, men men fant fant seg seg en en nisje nisje i i sjaksjakMatt Matt på på Havang Havang brukerstyrt brukerstyrt senter, senter, ket en for sseg nem besk edenhe varmennesket seMatt vI ILillehammer behov bare m ne som skrHvem for sin beskjedenhet, var selv ikke bare mine som skriDet De er er emen system em basert baser på forvenforvenLDen ehammer Schakselskap Schakse var var Det er etGrøs system på Lillehammer Schakselskap var Det er etsys system basert på forvenIbehov, Lillehammer Schakselskap var ranga bkjent emen sannsyn gv sbasert oppfunne menneske en avv ker na uren ranga ble sannsynligvis oppfunnet til en avviker ioka naturen. adgang Dagens L ehammer adgang. Dagens Lillehammer førs ekke men for den m ndre Den første ment for den mindre sadgang. den fan seg en nepå spå eihan sforvenakMa på Havang brukers yrskap sen eravar siden, fant en nisje sjakpå Havang brukerstyrt senter, De er een sys baser på forvenIISandv L ehammer Schakse skap var Det er et system basert forvenIDen Lillehammer Schakselskap adgang Dagens L ehammer Dagens Lillehammer Den første førs e ment men for for den den mindre m ndre adgang. adgang. Dagens Dagens Lillehammer Lillehammer Den Den første første ment ment for for den den mindre mindre og A exander ad D sse re kan b så gode som de v om de sa ser ben Derfor oppfordrer eg e bent. Derfor oppfordrer jeg alle s rå ende fornøyd er par e strålende fornøyd etter partiet, fra Madras» som sa mye om fra Madras», som sa mye om han Noen Noen savner savner kanskje kansk e lokalstoff. s off adgang Dagens L ehammer adgang. Dagens Lillehammer Den førs e men for den m ndre Den første ment for den mindre ken Og som en kur os e denne Anders ksg 30 er e av erken. Og som kuriositet i denne Anders Sandviksgt 30, er et lavterhv rekker og se er ma re bent. ben Derfor Derfor oppfordrer oppfordrer jeg eg alle a e strålende s rå ende fornøyd fornøyd etter e er partiet, par e bent. bent. Derfor Derfor oppfordrer oppfordrer jeg jeg alle alle strålende strålende fornøyd fornøyd etter etter partiet, partiet, tet e resultat resu a ut u fra fra om om du du har har mer mer det de vinterferie v n erfer e sist s s uke, uke og og da da gjør g ør ca. catet 600 600 e.Kr. e Kr Men Men stopp s opp litt. Veldig Ve d g er ngen umu ghe for en enkende ken Og som en kur os e denne Anders Sandv ksg 30 er e av erken. Og som en kuriositet i denne Anders Sandviksgt 30, er et lavter2-+-+-+-+" ken. ken. Og Og som som en en kuriositet kuriositet i i denne denne Anders Anders Sandviksgt Sandviksgt 30, 30, er er et et lavterlavterben Derfor oppfordrer eg a e bent. Derfor oppfordrer jeg alle s rå ende fornøyd e er par e strålende fornøyd etter partiet, e resu a u fra om du har mer de v n erfer e s s uke og da g ør resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør tet resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør tet resultat ut fra om du har mer det vinterferie sist uke, og da gjør haugen har verdens eldhaugen har verdens eldhaugen haugen har har verdens verdens eldeldca 600 e Kr Men s opp Ve d g ca. 600 e.Kr. Men stopp litt. Veldig Schakselskap Schakse skap er er noe noe annet, anne det demer er er erfarne erfarne spiller, sp er og og burde burde være være løseøseken Og som en kur os ede denne Anders ksg 30 er evære av erken. Og kuriositet iannet, denne Anders 30, er et lavtereSchakselskap resultat resu aen ut umen fra fra om om du du har har mer det de vinterferie vSandviksgt nvært erfer eHver sist sog sog uke, uke og og da da gjør gløseør 3P-+-+QPp# Schakse skap er noe anne er erfarne sp er og burde øseSchakselskap er noe annet, det er erfarne spiller, og burde være løseSchakselskap er er noe noe annet, det det er er erfarne erfarne spiller, spiller, og og burde burde være være løseDe etet er resom unge mennesker som har oppdage av ve sfredag mu ge ross ape Derfor er med en tross tapet. Derfor er det med en med med et eSandv snev snev av av interesse nrolige eresse for for dette de Men Men det de har har vær noen noen ro ge uker uker som som sjakkspiller, ser akksp er men litt pussig puss gat iaade Schakse skap er noe anne de er erfarne sp er burde være øseSchakselskap er noe annet, det er erfarne spiller, burde være sammenhengen må eg nevne ske bud sen akk fredag fra sammenhengen må jeg nevne skeltilbud iakksp sjakk. Hver fredag fra rekk Den krever aSap de enkes tross ross tapet. ape Derfor Derfor er er det de med med en en med eakksp snev av nSvar eresse for de eeå erevolver? med et snev av interesse for dette tross tross tapet. tapet. Derfor Derfor er er det det med med en en med med et et snev snev av av interesse interesse for for dette dette eller esammenhengen mindre m ndre rating ra ng enn enn den den du du selv se vselv sjakkspillere sher ere annet anne enn enn åog åløsed g k nes sk era ur så d g Ergo her noe å enke på tidlig kinesisk litteratur, så tidlig Ergo, her noe å tenke på: Larvik Larv kk kommune kommune kommune ii forbindelse forbindelse forb nde nde se se dyrear som Homo ens Men sammenhengen sammenhengen må må jeg eg nevne nevne at skeltilbud ske bud i sjakk. s akk Hver Hver fredag fra fra sammenhengen må jeg nevne at skeltilbud i sjakk. Hver fredag fra sammenhengen må jeg nevne at skeltilbud i sjakk. Hver fredag fra ross ape Derfor er de med en tross tapet. Derfor er det med en med e snev av n eresse for de med et snev av interesse for dette e er m ndre ra ng enn den du eller mindre rating enn den du se v s ere anne enn å selv sjakkspillere annet enn å eller mindre rating enn den du eller mindre rating enn den du sjakkspillere annet enn selv sjakkspillere annet enn å tidlig d g kinesisk k nes sk litteratur, era ur så så tidlig d g Ergo, Ergo her noe noe å å tenke enke på: på Larvik Larv kommune forb kun navne som m nner om for g for de fles e rekker og kun navnet som minner om fortilig for de fleste. Svart trekker ste ste revolver? Den Den er er til til sammenhengen må må jeg eg nevne nevne at a skeltilbud ske bud i sjakk. s akk Hver Hver fredag fredag fra fra eller ekun er mindre m ndre rating ra ng enn enn den den du selv se vg sjakkspillere sde akksp ere annet anne enn åog kun navne som m nner om for -sspille glig for fles eH Svar rekker ogåog kun navnet som minner om fortilig for de fleste. Svart trekker og kun kun navnet navnet som som minner minner om om fortifortilig lig for for de de fleste. fleste. Svart Svart trekker trekker og og ste ste revolver? revolver? Den Den er er til til 1+-+-+-+-! men nger for de som ker ågjennomenke de er opp ehammer Schakse -urnev400 ss gmo ede eg kan sne rø ma ur om åLsende sende meg bakeme deeenn nger viss glede jeg kan strø litt malurt isjakklubben. om åom sende meg tilbakemeldinger en en by by kanskje kansk esom mer mer kjent kmen en for for sine slitt ne idu akk ubben Og Og tross ross formann formann kun navne som m nner om for for de fles e Svar rekker navnet som minner om fortifor de fleste. Svart trekker m n gam e far som på s ne pens o14 00 17 00 kan a min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. Hit kan alle og sk og ras one er mu g v ss g ede eg kan s rø ma ur om å sende meg bakeme d nger viss glede jeg kan strø litt malurt i om å meg tilbakemeldinger viss viss glede glede jeg jeg kan kan strø strø litt malurt malurt i i om å å sende sende meg meg tilbakemeldinger tilbakemeldinger spiller sp er mot. En En rimelig r me g g ennomsp e sjakk. s akk Merkelig. Merke g Men Men turnesom f Kr den såka e s a ssom 400 f.Kr den såkalte statsmed med at a gården gården ble b e revet reve i 1897. 1897 2-+-+K+-+" de er så mange fordommer mo min m n gamle gam e far, far som på på sine s pensjopens o14.00 14 00 til 17.00. 17 00 Hit H kan kan alle a min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. Hit kan alle min gamle far, som på sine pensjo14.00 til 17.00. Hit kan alle XABCDEFGHY XABCDEFGHY v ss g ede eg kan s rø ma ur om å sende meg bakeme d nger viss glede jeg kan strø litt malurt i om å sende meg tilbakemeldinger sp er mo r såkalte me gsgjennomgene ennomsp eK smatt gtrekk. Men urnespiller mot. En rimelig spille sjakk. Merkelig. Men turnespiller spiller mot. mot. En En rimelig gjennomspille spille sjakk. Men Men turnesom som 400 400 f.Kr ferKr -på -En den den såka statssggjennomatidlig s-d omed med at a gården gården ble b e revet reve i 1897. 1897 den se er ma eMerkelig. rekk den. setter matt ett trekk. min m ntiggere gamle gam emo far, far som som på på sine pensjopens 14.00 00 til 17.00. 17 Hit H kan kan alle aturnee sp En rrimelig me ggjennomennomsp eeakk ssjakk. akk gdenne Men urnespiller mot. En rimelig spille sjakk. Men turneden. den er ma iiMerke ett eMerkelig. den. den. setter setter matt matt i00 iett trekk. skap åK aden vare dem Hører de formann ven? K vens edesbeger gkomme, og fors ag for åtrekk. grekk øre denne uken Kleivens gledesbeger ikomme og forslag for åMerkelig. gjøre denne ukentmange ggere gre K er14 vens hang mange enn tigre. Uansett, Kleivens hang til oppmerksomhet se er ma eett rekk den. setter matt ioppmerksomhe dager skrev sedesbeger akkspa en en en bare ågjøre mø hygnistdager skrev sjakkspalte en enten bare for åååtrekk. møte hygvanlig trygt bevart vanlig trygt ån øse har dggledesbeger sse eUanse ab eid--tidlig vanlig trygt trygtbevart bevart bevartii ii Kleivens eeK vens gledesbeger ggsjakkspalte tidlig g ikomme og og forslag fors ag for for åMerke åett gjøre gMorten øre ukentuken - vanlig Kleivens tidlig ise og forslag for gjøre denne ukentKleivens tidlig isetter og forslag for denne ukentsn ubbsp er har om ren ngsfavor O efor en Skogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Skogkrsnittlig gs-epoken beskr ver ehar bre krigs-epoken, beskriver et brettPresten Pres en en Arrf Arrf Arrf hadde hadde hadde ii 1777 1777 1777 fått fått få sn akk Merke genn de som har nistdager sssn dager skrev sgledesbeger akkspa ee––du ii––ger en en enten en en bare bare for åMor ågjøre møte mø eedenne hyghygnistdager nistdager skrev skrev sjakkspalte sjakkspalte i––ren en en komme, enten enten bare bare for for ådenne åmøte møte møte hyghygeskrev vens edesbeger dkomme, gkomme, og fors ag for gMorten øre denne uken Kleivens gledesbeger ––or ikomme, og forslag for ååfor ukentxabcdefghy ggeSå klubbspiller kkbek ubbsp er har har omtrent om ringsfavoritt rkomme ngsfavor Ole O efor Morten Mor en SkogSkogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Morten Skogsnittlig klubbspiller har omtrent ringsfavoritt Ole Skogkrigs-epoken, kr gs-epoken beskriver beskr ver et e brettbre Presten Pres Arrf hadde 1777 få n s dager skrev s akkspa e en en en bare for å mø e hygnistdager skrev sjakkspalte i en enten bare å hygsnittlig sn g klubbspiller k ubbsp er har omtrent om ren ringsfavoritt r ngsfavor Ole O e Morten Mor en SkogSkog1+-+-+-+q! 8-+-+n+k+( 8-+-+n+k+( De er age g fak um a også s akksp ere b r e dre S akk er par e overså både han og mo partiet overså både han og motge re sen s akkens verden en lige reisen i sjakkens verden til en mens mens mine m ne favoritter favor er ibåde turneringen urner ngen kan kan jeg eg ikke kke bruke bruke all aære spalteplass spa ep ass oka av shar F nnmark pres er eog lokalavis ieerne Finnmark, presterte gelige ge ge mennesker, mennesker lære ære sjakk ssitt akk eller eparti, er kmenneske ubbsp byen noe åhan pmene uske partiet par overså overså både han og ogog motmo -heim lige ge reisen re sen isen sjakkens sspilt akkens verden verden til en en partiet overså både han og motpartiet overså både han og motlige lige reisen reisen ispilt isjakkens sjakkens sjakkens verden verden til til en en museets museets magasin, magasin, men men he m fikk sp slære par og heim fikk spilt sitt parti, og 1400 1400. dem dem av av sin s n svigerfar sv gerfar i bryllupsbry upsspill. sp Det De har har vært vær vanlig van g å mene mene verdensherre er kke lokalavis oka av s i Finnmark, F nnmark presterte pres er e ge ge mennesker s akk e er gelige mennesker, lære sjakk eller lokalavis lokalavis i i Finnmark, Finnmark, presterte presterte gelige gelige mennesker, mennesker, lære sjakk sjakk eller eller par e overså både han mo partiet overså både han motge re s akkens verden en lige reisen i verden til en he m fikk fikk spilt sp sitt s parti, par og og 1400. 1400 museets museets magasin, magasin, men men heim fikk og heim fikk sitt parti, og 1400. 1400. dem dem av av sin s n svigerfar sv gerfar i bryllupsbry upssp De har vær van g å mene spill. Det vært vanlig å Hver Hver tirsdag rsdag har har klubben k ubben spilsp Oppgave Oppgave to o er er langt ang mer mer vanskevanskeoka av s F nnmark pres er e lokalavis i Finnmark, presterte ge ge mennesker ære s akk e er gelige mennesker, lære sjakk eller heim he m fikk fikk spilt sp sitt smulig. parti, par og og 1400 1400. Hver Hver tirsdag rsdag har har klubben kbegyn ubben sp - overbeviste Oppgave Oppgave to ofor er er langt ang mer mer vanskeHver Hver tirsdag tirsdag har har klubben klubben spilspilOppgave Oppgave to to er langt langt mer mer vanskevanskehogså og de sos asfys anderen noe ganske så enke opp eve se for fles mu Ergo standeren noe ganske så enkelt. opplevelse for flest mulig. Ergo, er har Anand åspilpå ham Men er noen mennesroter seg bort, har Anand begynt åenkelt. på ham. Men det er mennesHver rsdag har kh ubben sp -opplevelse Oppgave oflest er ang mer Hver tirsdag har klubben Oppgave to langt mer vanskeoverskr en -«Har «Har kv nner erne fak sk også sp ser akk En kafoverskriften «Har kvinner hjerne faktisk også sjakk. En kafmed en sffbor und fremfor å-q khar age på Hva man enn dr ver med om de standeren sseg anderen noe noe ganske ganske så så enkelt. enke opp eve se for fles mu ggvanskeErgo, Ergo standeren noe noe ganske ganske så så enkelt. opplevelse opplevelse for for flest flest mulig. mulig. Ergo, Ergo, overbev ede he kke denne heller ikke denne En En tilbakemelding bakeme ng jeg eg har har fått få av avspilatro det de dreier dre er seg om om wei-qi, we -q ihjerne Japan Japan gave. gave Svigerfar Svigerfar Sv gerfar gerfar var var var sorenskriver sorenskriver sorenskr ver ver våre ske evner men h ernen overskr en -en «Har kv nner h erne fak sk også ååfår sp eenoen ser En kafoverskriften --seg faktisk åsåsernens spille sjakk. En kafoverskriften overskriften «Har «Har kvinner kvinner hjerne faktisk faktisk også spille spille En En kafkaf7+-+-t 7+-+-Rp+p' p+p' xabcdefghy sstanderen anderen noe ganske så enke opp eve se for fles mu gvanskeErgo standeren noe ganske så enkelt. opplevelse for flest mulig. Ergo, overbeviste overbev espille he er ikke kke denne denne En bakeme ddkvinner ng eg har få av En tilbakemelding jeg fått av overbeviste heller ikke denne overbeviste heller ikke denne En har fått av En tilbakemelding jeg har fått av Oppgave 1tilbakemelding aadet de dre er om we Japan gave sorenskr at dreier seg om wei-qi, ijeg Japan gave. lekveld ekve dakk fra fra 18.30 18 30 på på Havang Havang brubrulig. gogså Dere Dere får kke vite vsjakk. evite hvor hvor mange mange overskr fseg --«Har «Har kv nner hhjerne erne fak sk også ååR sp eakk ssjakk. akk En kafoverskriften --18.30 kvinner hjerne faktisk også åsåheller spille sjakk. En kafoverbeviste overbev eikke heller he er ikke kke denne denne En En tilbakemelding bakeme dpå ng jeg eg har har fått få av av til:til sommeren kan dudu sese til sommeren kan du se sommeren sommeren kan kan du se også ekve d fra 18 30 på Havang brug Dere får kke v e hvor mange lekveld fra Havang brulig. Dere får ikke vite hvor mange lekveld lekveld fra fra 18.30 18.30 på på Havang Havang brubrulig. lig. Dere Dere får får ikke ikke vite hvor hvor mange mange :til De De vakre vakre omgivelsene omgivelsene es ungdomsk de send en ma m n ma adresse send en mail til min mailadresse ker k ubben som for ener heder ker i klubben som fortjener heder, spille sp e bra bra sjakk. s Som Som en en støvete s øve e fyr fyr også ved ved utviklingen u v k ngen av av andre andre ikke kkesminst miSv ns natur. nasberg ur varSiden ekve d fra 18 30 på Havang brug Dere får kke v e hvor mange lekveld fra 18.30 på Havang brulig. Dere får ikke vite hvor mange å sp e s akk?» Se vsag morfekopp er også mu g å få og til å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og a eg kke skr ver en s akkspa e nå er s akk fys sk dre e er å send send en en mail ma til min m n mailadresse ma adresse send send en en mail mail til til min min mailadresse mailadresse mange, mange er er at a oppgaver oppgaver er er populært. popu ær gang. gang Mot Mo Arild Ar d Larsen, Larsen som som både både kmange, en som Go De er bare de a Fr Jar S den hadde kjent som Go. Det er bare det at Friis Jarlsberg. hadde A keve b r å enke se på som til åtil åtil spille sp e sjakk?» s akk?» Selvsagt Se vsag mormorfekopp fekopp er er også også mulig mu g å å få, få og og å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og til å spille sjakk?» Selvsagt morfekopp er også mulig å få, og send en ma m n ma adresse send en mail til min mailadresse mange er a oppgaver er popu ær gang Mo Ar d Larsen som både er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både mange, er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både mange, er at oppgaver er populært. gang. Mot Arild Larsen, som både kjent k en som som Go. Go Det De er er bare bare det de at a Friis Fr s i Jarlsberg. Jar sberg Siden S den hadde hadde kers yr sen er Anders Sandv gsg rekk de ar og må e er å få kerstyrt senter i Anders Sandvigsgt trekk det tar, og målet er å få åjeg åkerstyrt spille sp esen sjakk?» ssenter akk?» Selvsagt Se vsag mormorfekopp fekopp er er også også mulig mu gmålet åeåsom få, få og mange, mange er er atsen ane oppgaver oppgaver er erpopulært. popu ær gang. gang Mot Mo Arild Ar dha Larsen, Larsen som både både kers yr er Anders Sandv gsg rekk de ar og må åog få kerstyrt ide Anders Sandvigsgt trekk det tar, og målet er åVe få kerstyrt senter i sky Anders i Anders Anders Sandvigsgt Sandvigsgt trekk trekk det det tar, tar, og og målet er er åVeien få få 6-+-p-+pL& 6-+-z p -+pv L & den iMaihaugen iMaihaugen Maihaugens Maihaugens store store dessverre går årene K okhe en@ho ma com Ve en Klokheten@hotmail.com. Veien fr uf smuseeri Europa. Europa KombiKomb - tapetene burde burde selvsagt segsenter vsag glede gandre ede meg meg men men som kv er seg seg for for oppmerkoppmerkkers yr er Sandv gsg rekk de ar og må eer er ååden få kerstyrt senter idet Anders Sandvigsgt trekk tar, og målet er åVe få som men men hvordan de fokus er man ska de hyggesomt ment, men hvordan ble fokus er at man skal ha det hyggepå på er ertil til glede glede den den ii Maihaugens Maihaugens store store friluftsmuseer sam esom fr merker bør man ha for dem For m esere er K okhe en@ho ma com en Klokheten@hotmail.com. Klokheten@hotmail.com. Klokheten@hotmail.com. Veien Merkelig, Merke kan kan det skyldes des at aom folk fo er er en en hedersmann hedersmann og og en en av av klububbeskrivelsene beskr ve sene minner m nner mye mye mer mer om ape ene ene smykket smykket smykke storstua storstua ors ua preprenerde eeg Men fare for ådes en a)de V avs u erdet med en morsomhe somt som ment, men men men hvordan hvordan ble bbgover eeover det de fokus fokus er er at aakvier man man skal ska ha ha det hyggehyggesomt ment, men hvordan ble det fokus er man skal ha det hyggesomt ment, men hvordan ble det fokus er at man skal ha det hyggeK okhe en@ho ma com en Klokheten@hotmail.com. Veien Merke g(rett kan de sky adet kk er en hedersmann og en av kkeVeien ubMerkelig, kan det skyldes at folk er en hedersmann og en av klubMerkelig, Merkelig, kan kan det skyldes skyldes at at folk folk er er en en hedersmann hedersmann og og en en av av klubklubbeskr ve sene m nner mye mer om ape smykke ss ors prebeskrivelsene minner mye mer om tapetene ii pre30 (re nedenfor sykehuse på avg ørende ma er ede forde kke 30 (rett nedenfor sykehuset), på avgjørende materiell fordel, ikke somt som ment, men men men hvordan hvordan ble b efo det fokus fokus er er at aat man man skal ska ha ha det de hyggehyggeMerke g kan de sky des a fo k er en hedersmann og en av k ubMerkelig, kan det skyldes at folk er en hedersmann og en av klubBevarer landskap ogua arter landskap og arter 30 30 (rett (re nedenfor nedenfor sykehuset), sykehuse ) på på avgjørende avg ørende materiell ma er e fordel, forde ikke kke 30 30 (rett nedenfor nedenfor sykehuset), sykehuset), på på avgjørende avgjørende materiell materiell fordel, fordel, ikke ikke a keve s n gang er v ss nok må e men da må er visstnok målet, men da må nasjonen nas onen av av folkekultur, fo keku ur tradisjorad s o- Bevarer a man kke må være ung for å somhe en D sse hedersmennene at man ikke må være ung for å somheten. Disse hedersmennene 30 (re nedenfor sykehuse ) på avg ørende ma er e forde kke 30 (rett nedenfor sykehuset), på avgjørende materiell fordel, ikke oppfa e ? Pedagog kk og budskap g sammen De samme er også oppfattet? Pedagogikk og budskap lig sammen. Det samme er også oppgaven å se e ma fire rekk bev ss forho d de S akken har er er visstnok v ss nok målet, må e men men da da må må er visstnok målet, men da må er visstnok målet, men da må ker å enke – øse prob emer? bens s ore sp ere g ennom mange liker å tenke – løse problemer? bens store spillere gjennom mange x angq Og er de r k g ser de s egården xiangqi. Og er det riktig ser det stegården. 5+q+Ps 5+q+Pn-+-% n -+-% for for alle alle som som besøker besøker meg se v å b en bedre s akksp Svar rekker og v nner Den er oppfattet? oppfa e ? Pedagogikk Pedagog kk og og budskap budskap lig g sammen. sammen Det De samme samme er er også også oppfattet? oppfattet? Pedagogikk Pedagogikk og og budskap budskap lig lig sammen. sammen. Det Det samme samme er er også også er v ss nok må e men da må er visstnok målet, men da må utstilling «Enig og tro til utstilling «Enig og tro til utstilling utstilling «Enig «Enig og og tro tro til til liker ker å å tenke enke – – løse øse problemer? prob emer? bens bens store s ore spillere sp ere gjennom g ennom mange mange liker tenke løse problemer? bens store spillere mange liker tenke løse problemer? bens store spillere gjennom mange xiangqi. x oppfattet? angq Og erPedagog er det de riktig rløse kbarnesjakk gbarnesjakk ser ser det deemer? stegården. s Gjennom egården onsdager er de barnes akk på onsdager er det på se ma sette matt. oppfa eåsjakk, ?sPedagogikk kk og budskap g sammen De samme er også og budskap lig sammen. Det samme er også liker ker ååhumor tenke enke ––bek ––det øse problemer? prob bens bens sMen ore spillere sp ere gjennom ggjennom ennom mange mange onsdager onsdager er er det de barnesjakk barnes akk på på sette se eemuligens matt. ma onsdager onsdager er er det det barnesjakk på på sette sette matt. matt. om man nå er mu gens de som går på ve en vurmuligens de som går på veien vurhevde hevde seg seg iOg akk men men jeg eg hadde hadde er er kanskje kansk estore et resultat resu asom av av fortiden, for den ner, ner dyr dyrog ognatur na ursto s osentralt. sen ra G ennom friluftsmuseet fr uf smusee forvalforva onsdager er de barnes på onsdager er barnesjakk på se ersdager ma sette er er mer mer enn enn beklageligvis age gv -d--akk mulig mu på på tirsdager på på samme samme sted, ed Den er øse g Og har du gre evnen årsdager favne den agår ske muligens gens de de som som går går på på veien ve en vurvurmuligens de de som går går på på veien veien vurvurHm en sunn anke og pr ns pp år må Skoghe m erhver Hm, en sunn tanke og et prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert utvilsomt som ut uen som som om om sjakk akk som som så kan aen eenn bssunn enke men flo er mer enn humor bek age gv ssså mu ggmu på på samme sseetterhvert ed er mer enn humor, beklageligvis -så mulig på tirsdager på samme sted, er er mer mer enn enn humor, humor, beklageligvis beklageligvis mulig mulig på på tirsdager tirsdager på på samme samme sted, gens de som på ve enDovre vurmuligens de som går på veien vurHm, en sunn sunn tanke anke og og et eesom prinsipp pr ns pp år, år måtte må eematt. Skogheim Skoghe m etterhvert eeyp erhver Hm, en sunn tanke og etHer prinsipp år, måtte Skogheim Hm, en sunn tanke og et prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert Dovre faller», faller», i i anledanleduuer vvHm som uhumor, som om ss18.00. akk som utvilsomt ut som om sjakk så museet. museet. Naturen Naturen og og kulkulsamme samme sted ed fra fra 18.00. 18 00 Her Her kan kan alle e4-+-QP+-+$ er mer humor bek age gv saa--men --4-+-w mu gmu på rsdager på samme ssted, ed er mer enn humor, beklageligvis mulig på tirsdager på samme sted, Hm sunn anke og e pr ns pp år må e Skoghe m erhver Hm, en tanke og et prinsipp år, måtte Skogheim etterhvert Dovre Dovre faller», faller», i i anledanledQ P+-+$ samme samme sted s ed fra fra 18.00. 18 00 Her Her kan kan alle e samme samme sted sted fra fra 18.00. Her kan kan alle alle syv år n kan dere må e e er hver som man dere målet etter hvert som man håpe på en annen mo s ander men for frem dens sky d får v er og de er Ma haugen kunnskap håpet på en annen motstander i for fremtidens skyld får vi ter og deler Maihaugen kunnskap samme s ed fra 18 00 Her kan a e samme sted fra 18.00. Her kan alle For de rike For de rike eller e er muligens mu gens heldigvis. he d gv s fra 18 30 når L ehammer fra 18.30, når Lillehammer nordmann M øe er nk udeden kan du es e den førs e Hv p assane museumsområde Dyra k ønn dere dere målet må e etter e er hvert hver som som man man dere dere målet målet etter etter hvert hvert som som man man MAIHAUGEN: Våren er som som muligens mu gens også også burde burde overføoverføkjempe k empe for for remis. rem s Det De er er både både hyghygmye mye annet, anne er er av av kinesisk k nes sk opprinoppr nFor For de de rike rike Og nå en nø for ankene Den e er mu gens he d gv s eller muligens heldigvis. fra 18 30 når L ehammer fra 18.30, når Lillehammer eller muligens muligens heldigvis. heldigvis. fra fra 18.30, 18.30, når når Lillehammer Lillehammer dere må enår eDe er hver som man dere målet hvert som man som mu gens også burde overføkfra empe for rem setter er både hygsom muligens også burde overføfor remis. Det er både hygsom muligens også burde overfø-kjempe for remis. Det erbåde både hygsom muligens også burde overføkjempe for remis. Det er både hygmye anne av khe nes sk nmye erer av kinesisk opprinforeldre fore dre med med gode gode eeller er mu gens dgode gv soppr eller muligens heldigvis. 18 30 L ehammer fra 18.30, når Lillehammer som som muligens mu gens også også burde burde overføoverføkjempe kkjempe empe for for remis. rem sspillekveld. Det De er hyghygEuropeisk natursyn natursyn turlandskapet turlandskapet bidrar bidrar til til Europeisk fore dre med gode foreldre med foreldre foreldre med med gode gode man uanse sp efå går kan man havne hvor går, ellers kan havne hvor neste nes eannet, VM-match. VM-ma ch Men Men Anand Anand på på håpe håpe de de kke blir bers borte. bor eman De De vil ver vi vbåde få om om gam ekke vekster, veks er tapetene tradisjonelle rad s one e ning grunnlovsjubileet. ning grunnlovsjubileet. fore dre med gode foreldre gode ning ning grunnlovsjubileet. grunnlovsjubileet. -Schakse skap har sp ekve dhvor -Schakselskap har De finnes ve dmed mange kvfles nneDet finnes veldig mange kvinnerende uanse nrers våkan og kan være rekker sen ra e for å ha de ved ke e IVi eggikke ærhøna har ene Ma haugår, går ellers eeskap ers kan kan man man havne havne hvor går, går, ellers kan kan man man havne havne hvor hvor res res til politikken. po kken Men Men her her iher form form gelig ge gikke og og vemodig vemod gkan at aspillekveld. disse d sse pensjopens o3+-+-+-+P# 3+-+-+-+P# ne se Vgamle ve hvor ape ene oppnelse. Vi vet ikke hvor oppburde være øse gdmange for de enne-Schakse har sp ekve d -Schakselskap har Det De finnes finnes veldig ve dveldig ggfor mange kvinnekv nneXABCDEFGHY -Schakselskap -Schakselskap har har spillekveld. spillekveld. Det finnes mange kvinneDet finnes veldig mange kvinnegår eellers man havne hvor går, ellers man havne hvor res po kken Men her form ge g og vemod g a d sse pens ores til politikken. Men her i form gelig og vemodig at disse pensjores til politikken. Men i form gelig og vemodig at disse pensjores til politikken. Men her i form gelig og vemodig at disse pensjonelse. ne se V vet ve kke hvor hvor tapetene ape oppoppher, det merkjer vi òg i er intensjoner n ens oner for sine s ne -Schakse skap har sp ekve d -Schakselskap har spillekveld. Det De finnes finnes veldig ve g mange mange kvinnekv Diagram D ag am 1 1 res res til politikken. po kken Men Men her her i form form gelig ge g og og vemodig vemod g at a disse d sse pensjopens on ens oner for s ne intensjoner for sine intensjoner intensjoner for for sine sine D ag am 1 Diagram 1 Diagram Diagram 1 11oner s akk urner nger så som he s Og se v om eg kke som helst. Og selv om jeg ikke Sandv gs n eresse for na uren husdyrraser og ku ur andskaper sitt s beste bes e vil v være være en en utfordring u fordr ng for for sin s n behørige behør ge spalteplass. spa ep ass Sandvigs interesse for naturen husdyrraser og kulturlandskaper. den den historiske historiske oppleveloppleveln ens for s ne intensjoner for sine Men da sp es også urner ngssMen da spilles også turneringssge s akksp ere som v e ha lige sjakkspillere som ville ha D ag am Diagram 1 både e a erna v og e supp emen h s or sk r k g ku ur andskap gen òg nokre få u an andske hønsom som helst. he s Og Og selv se v om om jeg eg ikke kke som som helst. helst. Og Og selv selv om om jeg jeg ikke ikke av av sjakk: akk nerte ner e gigantene g gan ene i klubbens k ubbens historie h s or e rinnelig r nne nne gg kom kom kom fra, fra, fra men men men på på på baksibaksibaks -Hv rekker vdem nner Men da sp esene også urner ngssda spilles også turneringsslige ge sjakkspillere sav akksp ere som som ville v ville e ha ha Men Men da da spilles spilles også også turneringssturneringsslige som haMen lige sjakkspillere som ville ha som he sene se vom om kke helst. Og selv jeg av akk ner esom gda gan kOg ubbens h åshistorie orsegeorikke av sjakk: nerte gigantene iman klubbens historie av av sjakk: sjakk: nerte nerte gigantene ieg klubbens historie kom fra men på baks rinnelig barn, barn gi gog dem noe noe Men sp es også urner ngssMen da spilles også turneringsslige ge sjakkspillere ssjakkspillere akksp ere som som vville e ha ha akk ner edet, ggigantene gan kklubbens ubbens hhistorie av sjakk: nerte gigantene iihe klubbens barn gpar dem noe barn, gi dem noe barn, barn, giggi dem dem noe noe fjøset påhar Maihaugen! 8-+-+-+-+( enge gre er ker de er kr kk liker det, tåler jeg kritikk, gitt ataaeET og kulturlandskapene ku andskapene var i tråd råd Tjernene Trden ernene ku veres møysommevår norske håp Førs kommende g er de vårt norske håp. Førstkommende helg er det 2-+r+-z 2-+r+-PP+" P P+" XABCDEFGHY dem noe barn, gi noe mos meg er par mens akk som kke er mer skremmende most meg parti etter parti, mens jakk, som ikke er mer skremmende de er vur ge form dvarng og oka samfunne ståler hang fys sk serasar som var van liker ker de ååmer er jeg eg kritikk, kr kk gitt gghvor at liker liker det, det, tåler jeg jeg kritikk, kritikk, gitt gitt atsen, at VANLIG kjakk, emper om åvære være bes Men hvor kjemper om åtåler være best. Men hvor sen, og og har vært vært viktig Må ans end ghe ens navn Må ibarn anstendighetens navn avmtapetene ape ene er demøysommeen en rød den av tapetene er det en liten rød MØBEL: Bosviktig kas e varog e van g kmøbe Gudbrandsda en fram dkultiveres enene av 1800a liten e ege De e most mos meg meg iingsfy parti par etter eeådem er parti, par mens mens akk som som ikke kke er er mer skremmende skremmende most meg parti etter parti, mensjakk, som ikke er mer skremmende most meg i iparti parti etter parti, mens jakk, som ikke er mer skremmende ker de å er eg kr kk g a liker det, tåler jeg kritikk, gitt at kjemper k emper om om å å være best. bes Men Men hvor hvor kjemper kjemper om om å å være være best. best. Men Men hvor Må Må i anstendighetens ans end ghe ens navn navn den av ape er de en rød den av er det en rød meningsfylt men å drive dr ve mos meg par e er par mens akk som kke er mer skremmende most meg i etter parti, mens jakk, som ikke er mer skremmende XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY kjemper k emper om om å å være være best. bes Men Men hvor hvor men ngsfy å bare dr ve meningsfylt åkan drive meningsfylt meningsfylt drive drive snoenlunde enoenlunde på en sere osaklig. og kke den er noen unde sak g Even u-henger den er noenlunde saklig. EventuSiijeg akk er for mange bare emenn bre Sjakk er for mange et brett kre smes erskap på Hamar Ingen med syn pånatur na urog ogkultur kunnsurag som lig, g både både med hensyn pgen an erdkretsmesterskap på Hamar. Ingen med ete syn på som med hensyn til planter, men ngsfy ååm dr ve meningsfylt ååmine drive eg L ehammer s å menn på enn a a e k ubbsp ere har oppjeg Lillehammer kan slå menn på enn at alle klubbspillere har opps ø vsag e r ve eg u fo de se ross byens n e ek uGudbrandsda en rund 1900 den er noen unde sak g Even uden er EventuFleire dyreungar har den er noenlunde saklig. Eventuden er saklig. Eventuer ungdommen som K e ven og er ungdommen, som Kleiven og nevne nevne at a dette de e ikke kke er er ne tanker. anker lapp app med med teksten eks en «Laurvig «Laurv ToldTo Lykres ua på Ma haugen Fo o: Kåre Hosar Ma haugen jeg eg Lillehammer L ehammer kan kan slå s å menn menn på på enn enn at a alle a e klubbspillere k ubbsp har har oppoppjeg i i Lillehammer Lillehammer kan kan slå slå menn på på enn enn at at alle alle klubbspillere klubbspillere har har oppoppden er noen unde sak g Even uden er noenlunde saklig. Eventu7pQp-+ppk' 1+-+-+-K-! 1+-+-+-m K -! helt helt siden siden museet museet ble ble er ungdommen som K e ven og er ungdommen, som Kleiven og er er ungdommen, ungdommen, som som Kleiven Kleiven og og nevne nevne amed. dette de eOg ikke kke er er mine mstore ne tanker. anker lapp appog med med teksten eks Ien «Laurvig «Laurv ger ToldToded8-+-+lL-k( med. med Og Og på påQ fredager fredager er er jeg eg iatmed. Lillehammer L ehammer kan kan slå ser åer menn menn på på enn enn at aeusakligheter, alle asnakke eklubbspillere kghe ubbsp ere har har oppopper ungdommen, ungdommen som som Kleiven K edu ven og og med. med Og Og på på fredager fredager Og på på fredager fredager er høy yd før usak er eg he se vil jeg helst selv med noen brbånd. kker Men ser ore enfra Ldet ehammer er påme A ehelst g ennom århundrer hadde u v - fisk fisk og kreps vannene med noen brikker. Men tenfra Lillehammer påmeldt. Alle gjennom århundrer hadde utvikreps. vannene 8-+-w 8-+-Q-+-+( -+-+( med. med Og Og på på fredager er er øpende bånd Men er de noe om evd de en førs gang Men du løpende bånd. Men sier det noe om levd det en første gang. Men vil eevd eS aelle bdet –usak era urfes va Men musee Musee b r me r evande eeer ede ghe er vv eg he ssbeste se vvse elle usakligheter, jeg selv 8-+Rr-+k+( elle usakligheter, usakligheter, vil jeg helst selv selv Slevd ubrud som ross er bes Stubrud, tross alt er idMen sin beste 8-+-w Q -+-+( Løpende ehammer har fos re den ørs kammer» De I kan kan yde er pådet Lillehammer har fostret den største kammer». Det kan tyde på at bånd Men ssfredager er de noe om de en førs eeer gang Men du løpende bånd. Men sier det noe om levd en første gang. Men vil du løpende løpende bånd. Men Men sier det det noe noe om om levd det en en første første gang. gang. Men Men vil vil du du elle eelle esom usakligheter, usak ghe er vil vvil jeg eg helst he v ubrud som ross aavil er ssvvhelst nnisin ees selv Stubrud, som tross alt er ien sin beste Stubrud, Stubrud, som som tross alt alt er er ijeg sin sin beste kome til i det siste, og 8-+-Q-+-+( 8-+-w Q -+-+( L ehammer har fos re den ssnoe ørs eeom kammer» De kan yde på aa Lillehammer har fostret den største kammer». Det tyde på at de på Havang Cafe det på Havang Cafe løpende øpende bånd. bånd Men Men sier ssier er det de noe om levd evd det en en første førs etross gang. gang Men vil vbes du du grunnlagt. grunnlagt. Stubrud, S ubrud som som tross ross alt a er er i s n beste bes e de på Havang Cafe det på Havang Cafe det det på på Havang Havang Cafe Cafe e er a urner ngspars å for stå for. xabcdefghy xabcdefghy Flyttar ut om sommaren k e seg Europa Med byveks klet seg i Europa. Med byvekst kere kere har har definert definer det de som som vitenv enbyens byens sjakkspillere s akksp ere kan kan da da ikke kke blant b an annet anne fiskearter fiskear er som som karuss, karuss 6-+-q-+-p& det de på på Havang Havang Cafe Cafe kv nner er menn når de der bare se hvordan de er s stikk kk kvinner eller menn når det gjelder bare se hvordan det er, stikk 7+-+-+-nr' salder ubben dudet kke uver, på mange må ar sse åstå for stå for. stå stå for. for. alder aakk der som som middeladrende? mermiddeladrende? dde adrende? ape ene ene var var importert, mpor er er kanskje kansk ee tapetene var importert, kanskje s kvinner akkh s-+-m or ker ande har se og sjakkhistoriker landet har sett, og kv nner eeor er menn når de gg gjelder eeggjelder der bare se hvordan de er sende kk kvinner eller menn når det gjelder bare hvordan er, stikk kvinner eller menn når det bare se hvordan det er, stikk kvinner eller menn når det gjelder bare se hvordan det s å for. for a der som som middeladrende? m dde adrende? alder som middeladrende? alder som ape var mpor kansk tapetene s akkh s ker ande har se og sjakkhistoriker landet har sett, og Ma fra 14 00 hvor Matt fra 14.00, hvor 7m 7k-+-K-+-' k K -+-' kv nner e er menn når de e der bare se hvordan de er s kk eller menn når det bare se hvordan det er, stikk a der som m dde adrende? alder som middeladrende? 7+-R-+-+p' Ma fra 14 00 hvor Matt fra 14.00, hvor iAv påska ventar vi kjukMatt Matt fra fra 14.00, 14.00, hvor hvor 7m k -+-m K -+-' ehar er srisikerer så så sedate seda eer og pinglete p evder som som skap, skap sport, ånd, ånd kultur ku ur –mennesket –nner altså ahvor så noe noe og ogIøkt øk industrialisering ndus rpå a MAihAugen ser ng ble b e natuna u- ørret, ørre abbor abbor og og ørekyte, øreky e som som alle a aeMatt Ma fra fra 14.00, 14 00 hvor 7k-+-K-+-' 7mspor k -+-m K -+-' akk? Ne Ergo kv nner her nnom de vers du ruksng srisikerer kerer er en sjakk? Nei. Ergo, kvinner her innom, det verste du risikerer er en om du kke es rss geAbok du gardsdr f apå på Ma haugen finn Hønene går ved sFoto:spoon.no da av fra Ho and Varehande endø me fra Holland. Varehandelen meldet desjakk? mest mes kunnskapsrike kunnskapsr ke menneske ‘Å ‘Å prestere pres ere er visstnok nok viktig. g en AvKjersti Kjerst BrAAnAAs BrAAnAAs Moen KonservAtor på MA hAugen Kjersti BrAAnAAs Moen, KonservAtor ssde akk? Ne Ergo kv her nnom de vers eeog du rdu kerer er en sjakk? Nei. Ergo, kvinner her ii iivære innom, det verste du en sjakk? Nei. Nei. Ergo, Ergo, kvinner kvinner her her ivære innom, innom, det det verste verste du er er en en DØRKLINKE: Fo o:spoon no fra Ho and Varehande en me -no fra Holland. Varehandelen meldet mest mes kunnskapsrike mennesket menneske ‘Å ‘Å prestere pres ere er er visstnok vvedu ss nok viktig. ver kkder g Av Kjerst BrAAnAAs Moen KonservAtor på MA Av Moen, KonservAtor MAihAugen 5+-+-+l+-% må er menmålet er samle menssjakk? akk? Nei. Ne Ergo, Ergo kvinner kv nner her her innom, nnom det de verste vers du risikerer rrisikerer s holder kerer er er en Foto:spoon.no Fo o:spoon 6-+-+-N-+& Foto:spoon.no Fo o:spoon no Foto:spoon.no Foto:spoon.no DØRKLINKE: Ei E lita lita alita and and er er dørklinka dørk nka på påog baderomsdøra baderomsdøra i Sigrid Sigrid ShAugen gr dUndsets Undsets Undse shjem. hjem. h em Foto: FoFoto: o:es Mark Mark Purnell Purne må eegkunnskapsr er ååer sam eeke menmålet er ååer samle menmålet målet er er åsam åsom samle samle menmenk ønn ku urbakgrunn Foto:spoon.no Fo o:spoon no Fo o:spoon no Foto:spoon.no Foto:spoon.no DØRKLINKE: DØRKLINKE: Ei E a and and er er dørklinka dørk nka på på baderomsdøra baderomsdøra i S gr d Undse s h em Foto: Fo o: Mark Mark Purnell Purne undertegnede under egnede at a de de ho ren ren og de de gamle gam e kulturlandskaku ur andskakan kan knyttes kny til norsk norsk naturna urog og høyverdig. høyverd Og Og jeg eg som var var ung ung før før DØRKLINKE: DØRKLINKE: Ei Ei lita and and er er dørklinka dørklinka på på baderomsdøra baderomsdøra i i Sigrid Sigrid Undsets Undsets hjem. hjem. Foto: Mark Mark Purnell Purnell målet må e å å samle sam e menmenbyen her er mu ghe en noe byen, her er muligheten til noe kaffekopp og en hygge g pra Og kaffekopp og en hyggelig prat. Og lingar. hes en Bron nede s a en og b r mo a som den du er – som du dø afe dø ahes norsk ge 6q+-+-+-+& 6q+-+-+-+& Foto:spoon.no Fo o:spoon no k e s b aanaas moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no DØRKLINKE: DØRKLINKE: Ei E lita a and and er er dørklinka dørk nka på på baderomsdøra baderomsdøra i Sigrid S gr d Undsets Undse s hjem. h em Foto: Fo o: Mark Mark Purnell Purne Oppgave 3 er nok en rem soppOppgave 3, er nok en remisoppFo o:spoon no Foto:spoon.no 6-q-r-+p+& jeg eg noensinne noens nne har har møtt mø –til –Knut Knut Knu Men Men vi vOppgave alle a e gjør g ør det de med med vårt vår eget ege om Norge og Ho and var be ylom Norge og Holland var betybyen her mu ghe ennnoe byen, her erer muligheten noe kaffekopp og en hygge g pra Og og en hyggelig prat. Og byen, byen, her her er er muligheten muligheten til til noe noekaffekopp kaffekopp og en hyggelig prat. Og kaffekopp og en hyggelig prat. Og 6q+-+-+-+& 6q+-+-+-+& k e s b aanaas moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no Oppgave 3 er nok en rem soppOppgave 3, er nok en remisoppOppgave Oppgave 3, 3, er er nok nok en en remisoppremisoppFo o:spoon no Foto:spoon.no jeg eg noensinne noens nne har har møtt mø – – Knu Men Men vi v alle a e gjør g ør det de med med vårt vår eget ege om Norge og Ho and var be ylom Norge og Holland var betyFoto:spoon.no Foto:spoon.no nesker med s akk nesker med sjakkinbyen, byen her her er er muligheten mu ghe en til noe noe kaffekopp og en hygge g pra Og kaffekopp og en hyggelig prat. Og Oppgave 3, 3 erer nok nok en en remisopprem soppFoto:spoon.no Fo o:spoon no nesker med savav akk n- n- ger nesker med sjakkinnesker nesker med med sjakkin–ofte hva som he s være sp -barn, hjemme? hen emme? Informasjon Informas on om om turneurneman hadde mengder v-kana peneopphøyd opphøydtil noe noeopprinnelig oppr nne g kulturhistorie. ku urh sden or etida. man hadde mengder tv-kanaler, pene nesker nesker med med sjakkinssjakkinakk dere har an egg for – nem å dere har anlegg for – nemlig å små assene of e om a som barn småtassene, ofte omtalt som barn, 4-+-+-+-+$ he d v gave Hv rekker og med e gave. Hvit trekker, og med lite 5+-+-N-+-% Lennart Lennar Tangen. Tangen For For de de som som lar ar nivå n vå som som utgangspunkt. u gangspunk Å Å være en en delig de g på på den da dere har an egg for – nem g å dere har anlegg for – nemlig å småtassene, små assene of e omtalt om a som som barn, barn dere dere har har anlegg anlegg for for – – nemlig nemlig å å småtassene, småtassene, ofte ofte omtalt omtalt som som barn, gave Hv rekker med elite gave. Hvit trekker, og litelite gave. gave. Hvit Hvit trekker, trekker, og og med med lite Lennart Lennar Tangen. Tangen For For de de larargåringen nngen vå som som utgangspunkt. u Hvit gangspunk Åog være være en en delig deTradisjonell g på påsden den tida. da teresse eresse tilN et uhøytidelig uhøy de gnemlig dere dere har har anlegg an egg for for –-+-% –undernem ånivå småtassene, små assene ofte of erekker omtalt om som som barn, barn 5+-s 5+-N-P-+-% -z P -+-% gave. gave Hv trekker, og og med med e teresse eresse til et eeog uhøytidelig uhøy de gsom 5pp+p+-+-% teresse til til et uhøytidelig uhøytidelig er ngen ro eaÅ smed akk og ek de e Dette De ekom kom b an anne Trad one gårdsdr se er smar eteresse og pc’er åsom underrhar finnes bpå an anne Faceog ekte. blant annet gårdsdrift setter smarttelefoner finnes blant annet på Face5+-s N -z P -+-% 5+-s N -z P eresse til et eet uhøytidelig uhøy de gog enke usedvan god ogog tenke et usedvanlig godt og har mu ghe hver onsdag fra har sin mulighet hver onsdag fra 5+-N-P-+-% ma er ho der rem Tema kan arbe nnen mange kuns ar til er IIII IIbrev brev frafra 1919 skr versSfog gr Undmateriell, holder remis. Tema kan arbeidet innen mange kunstarter. brev fra 1919 Sigrid UndDe De håndmalte håndma eskriver lerretserre sog og strieeseg mponere av rpc’er ksk end sgodt Hans fomateriell, ba sp er oppn vå Norge seg imponere av rikskjendis Hans fotballspiller på toppnivå ipå Norge, enke -- efoner eiei iusedvanlig usedvan ggågodt god og tenke --teresse ii--eover ssmateriell, nnsin mu ghe hver onsdag fra sin mulighet hver onsdag fra tenke tenke -et et et usedvanlig usedvanlig godt godt oghar har har sin sin mulighet mulighet hver hver onsdag onsdag fra fra Lillehammer finnes det Lillehammer finnes det ma er eeer ho der rem ssionsdag Tema kan arbe de innen nnen mange kuns ar er brev fra 1919 skr ver S gr Undholder remis. Tema kan arbeidet mange kunstarter. fra 1919 Sigrid materiell, materiell, holder holder remis. remis. Tema Tema kan kanIIIILillehammer arbeidet arbeidet innen innen mange mange kunstarter. kunstarter. brev brev fra 1919 1919 skriver skriver Sigrid Sigrid UndUndDe De håndmalte håndma eskriver lerretserre og striessddgrrrUndeseg mponere av r ksk end s Hans fo ba sp er på oppn vå Norge seg imponere av rikskjendis Hans fotballspiller på toppnivå Norge, mø over bre e kafmøte brettet, kaftenke enke et e usedvanlig usedvan g god og og har har s n mulighet mu ghe hver hver onsdag fra fra Lillehammer finnes det finnes det I I Lillehammer Lillehammer finnes finnes det det 3P-+-P-+-# ma e holder ho der remis. rem s Tema Tema kan kan arbeidet arbe de innen nnen mange mange kunstarter. kuns ar er I I brev brev fra fra 1919 1919 skriver skr ver Sigrid S d UndUnd4-+-+-+-+$ mø e over bre e kafmøte over brettet, kafmøte møte over over brettet, brettet, kafkafI I Lillehammer Lillehammer finnes finnes det det kan man sp e Og b s preg på omg ve sene Jorda sitt preg på omgivelsene. Jorda holde ho de seg seg med, med kan kan forstå fors å tanken anken booksiden books den til Hedmark Hedmark og og Oppland Opp and uttrykk u rykk gjennom g ennom kunst kuns og og litteraeramøte mø e over over brettet, bre e kafkafaksep erende m ø K ubben har aksepterende miljø. Klubben har 18 00 18.00. S akkens sos a e funks on har : Veggene i stua på preVeggene i stua på preforstås fors ås logisk, og sk gitt g at a man man resonresontillegg egg til malingen ma ngen syslet sys e han han med med set se til forfatterkollega forfa erko ega og og venninne venn nne : En kasse på veggen 4-z 4-P-+-+-+$ P -+-+-+$ O av Lah um og hans kunnskapser ve m dde måd ghe sa sysren kas er e be n hundene og ape ene var e er gn nger av de Olav Lahlum og hans kunnskapser vel middelmådighet satt i sysren kaster et bein til hundene og tapetene var etterligninger av de Diagram Dforstås ag amlogisk, 2dde 2og om dag g ve endre ak med k ee hang bak de hv e pyn eaksep erende m ø K ubben har aksepterende miljø. Klubben har 18 00 18.00. aksepterende aksepterende miljø. miljø. Klubben Klubben har har 18.00. 18.00. 4-+-PpPQ+$ forstås fors ås sk gitt g at a man man resonresontillegg egg til malingen ma ngen syslet sys e han han med med set se til forfatterkollega forfa erko ega og og venninne venn nne forstås logisk, gitt at man resontillegg til malingen syslet han med set til forfatterkollega og venninne logisk, gitt at man resontillegg til malingen syslet han med set til forfatterkollega og venninne O av Lah um og hans kunnskapser ve m måd ghe sa sysren kas er e be n hundene og ape ene var e er gn nger av de Olav Lahlum og hans kunnskapser vel middelmådighet satt i sysren kaster et bein til hundene og tapetene var etterligninger av de Diagram D ag am 2 2 4-z P -+-+-+$ 4-z P -+-+-+$ Diagram 2 Diagram 2 fekoppen fekoppen samtalens sam a ens aksepterende aksep erende miljø. m ø Klubben K ubben har har 18 00 18.00. noen spesielle dørhåndnoen spesielle dørhåndfors ås sk med gDeataer man reson-noen eggtil malingen ma ngensyslet sys e han hanmed med forfa egaog oghøsvenn nne forstås logisk, gitt man resonset til forfatterkollega og venninne 4-P-+-+-+$ Dnag am Diagram 22og fekoppen fekoppen og og samtalens sam annesp ens fekoppen og samtalens fekoppen og samtalens noen spesielle dørhåndspesielle dørhåndnoen noen spesielle spesielle dørhånddørhånd- tur. mo aanke åpen Hvit Hv har har nettopp ne opp spilt spens 8. Le3? Le3? om om sjakkens sdag akkens dybde. dybde Men Men hvordan Sjakkrets. S akkre s kongs urtillegg bmer pnse øyd Det De blir berko rde sådd sådd og høsfekoppen og sam ahvordan fekoppen og samtalens per dag ak ve kv ere per dag to aktive kvinnespillere. noen noen spesielle spesielle dørhånddørhåndb2-P-+-PPP" m se vHv har har nettopp ne opp spilt sp 8. 88 Le3? Le3? Hvit har nettopp spilt Le3? Hvit har nettopp spilt 8. Le3? nerer sku ur møbe des gn gnog ogog møns er blir Nr pløyd. Ro Anker nerer. skulptur, møbeldesign og mønster Nini Roll Anker: nivå, vå Tangen Tangen fremstå frems med med tem. em Mens Mens sjakkspillere akksp ere på påsamme samme samme det de blir slåsskamp. åsskamp mer eksklusive eksk us ve vevde vevde teppene. eppene håndk ee Men er svær endr skmøbeldesign kkene 3+-+-+-+-# per dag ooaktive ak ve kv nnesp ere per iiper to kvinnespillere. per per iHvit idag dag dag to to aktive aktive kvinnespillere. kvinnespillere. Hv har ne opp sp 88.Le3? Le3? Hvit har nettopp 8. nerer sku pp rrur møbe des og møns er N n Ro Anker nerer. skulptur, mønster Nini Roll Anker: nerer. skulptur, møbeldesign og mønster Nini Roll Anker: nerer. skulptur, møbeldesign mønster Nini Roll Anker: nivå, nnfåfå vå vil vv Tangen Tangen fremstå frems ååspilt med med tem. em Mens Mens sjakkspillere ssnn akksp ere på på samme det de blir bbng slåsskamp. ss møbeldesign åsskamp mer mer eksklusive eksk us ve vevde vevde teppene. eppene med hull iav midten ogog en kunst. kuns per ivil dag to oåaktive ak ve kvinnespillere. kv nnesp ere nerer sku pav ur møbe des gn og møns er N n Roll Ro Anker nerer. skulptur, og mønster Nini Anker: stegården på Maihaustegården på Maihaukunst. kuns kunst. kunst. tak. De er av messing og tak. De er av messing og s av andre s akksom er en yp sk fingerfe s ke som er en typisk fingerfeil i slike 3+-+-P-+P# Naturen Na uren og og kulturlandskapene ku ur andskapene tet. e Gamle Gam e og og tradisjonelle rad s one e hushusåIngeborg å sjakk s akk til å fenge fenge i dag? dag? Mitt M En En siste s s e oppgave: oppgave Hvit Hv trekker rekker kuns kunst. tak. De er av messing og tak. De er messing 3+-+-+r+-# 3+-+-+r+-# tak. tak. De De er er av av messing messing og og Så avs u er eg med en vanskeSå avslutter jeg med en vanskeIngeborg Ny and og V de B erke Ingeborg Nyland og Vilde Bjerke 3+-+-+r+-# 3+-+-+r+-# XABCDEFGHY XABCDEFGHY sag avheng g av a v m øe b r som er en yp sk fingerfe s ke som er en typisk fingerfeil i slike som som er er en en typisk typisk fingerfeil fingerfeil i i slike slike edvev Det DeDet varvar vanvanlig påden den «De nye huse er så vaktil billedvev. billedvev. Det var vanlig på den «Det nye huset er blitt så vak«Einsteinske» «E ns som nske» dimensjoner dtypisk mens oner og og nivå vå ignoreres. gnoreres Derfor Derfor hyller hy er jeg eg De var keve ang fra som Det var langt fra alle som sDe e «Det den ålikevel finne bos kas som har tak. tak. De De er erav avhengende messing messing og og til Så avs u er eg med en vanskeavslutter med en vanskeIngeborg Ny and og Vsk de B Bjerke erke Nyland og Vilde Bjerke Så avslutter jeg med ener vanskeSå avslutter jeg med en vanskeIngeborg Nyland og Vilde Bjerke Ingeborg Nyland og Vilde Bjerke XABCDEFGHY XABCDEFGHY som erNy er en en yp fingerfeil fingerfe i slike s1n-KN+L+R! keSå bbtilbilledvev. edvev De var van ggpå på den «De nye huse er bber så vakvar vanlig nye huset er blitt vaktil billedvev. Det var vanlig på påden den den «Det «Det nye nye huset huset er eralle blitt så så vakvakvak«Einsteinske» «E ns eehar nske» d mens oner og og nivå nnSå vå ignoreres. gnoreres Derfor Derfor hy jeg eg var keve ang fra aablitt eeså som Det var likevel langt fra som Så avs ujeg er eg med en vanskeavslutter jeg med en vanskeIngeborg and og V de B erke Ingeborg Nyland og Vilde til bbilledvev. Det De var var vanlig van gpå på den «Det «De nye nye huset huse er bblitt så så vakgen er spesielle. De har gen er spesielle. De har tøystrimle 2-+-+-+-+" 45 45 MIN M N PERSONER PERSONER sp ere Sathyller akk er shar nger Oppgaven eserne er stillinger. Oppgaven til leserne er dyrraser skaper skaper beitemark, benoe emark og og man ra bav –dimensjoner de nk uderende og ver nner bImportert eda også sedvev eder hvor mennesker mantra blitt –Andre det og vinner. ble også steder hvor er formet som dyr og er formet som dyr og Importert Importert fra fra utlandet utlandet (da er av Andre Binkluderende erke for de oppgave sse ubb(datter av Andre Bjerke, for de lig oppgave, slik ataalokale disse klubbHåndkle til pynt fl nkere åii slik avårt vare på fremmede 45 45 MIN M N 44og 44og PERSONER PERSONER sum nger Oppgaven eserne er stillinger. Oppgaven til leserne er 45 MIN PERSONER 45 MIN 444PERSONER PERSONER OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER stillinger. stillinger. Oppgaven Oppgaven til til leserne leserne er spre seg påmennesker forsk e ge ge dyrraser kerkert, akle du kankan kke rotro de før dudu tida ååå ENERGIBARER spre seg på forskjellige kert, at du kan ikke tro det før du Lahlum Lah på på barnehagenivå. barnehagen vå Vil V ieserne mennesker mennesker vårt vår lokale oka esse sjakkakkkunne kunne k e veggene veggene sine s ne med med så så er formet som dyr og er formet som dyr og er er formet formet som som dyr dyr og og Importert fra fra utlandet utlandet ege oppheng for bak de (datter (da er av av Andre Andre Bjerke, B erke for for de de lig gger oppgave, oppgave ssvår kksslik at disse dd sse klubbkkss ubb(datter (datter av Andre Bjerke, Bjerke, for for de de lig lig oppgave, oppgave, slik at disse disse klubbklubb45 M N PERSONER 45 MIN 4 OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER OVER 60 MIN GIR 8-10 stillinger. s nger Oppgaven Oppgaven til leserne er OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8-10 ENERGIBARER ENERGIBARER da spre seg på forsk e ker a du kan kke ro de før du tida å spre seg på forskjellige kert, at du kan ikke tro det før du tida tida å å spre spre seg seg på på forskjellige forskjellige kert, at at du du kan ikke ikke tro det det før før du 2PP-+-+-K" Lahlum Lah um på på barnehagenivå. barnehagen vå Vil V i mennesker mennesker oka e sjakkakkkunne kunne kle k e veggene veggene sine s ne med med så så er er formet formet som som dyr dyr Mange Mange tenker enker at a de de (datter (da er av av Andre Andre Bjerke, B erke for for de de lig g oppgave, oppgave slik k at a disse d klubbk ubb2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" 2-+-+-+-+" OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8-10 ENERGIBARER ENERGIBARER tida da åå ENERGIBARER spre spre seg seg på på forskjellige forsk e ge kert, kerhoat ader du duviktige kan ikke kke tro ro det de ifør før du du Mange Mange tenker enker at asvart de de Mange Mange tenker tenker at de de nk uder ng sa sysOVER 6060 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER finne hvordan svar forser nner finne hvordan svart forsert vinner 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( oppre vkan kuen ge innslag nns ag rakk seg emporær vekk fra trakk seg temporært vekk fra m øe Og efor ankeun vers som miljøet. Og et tankeunivers som 8-+-+-+-+( 8-+-+-+-+( Mange Mange tenker enker at aat de de som husker for dens norske forsp erne med or ro på egne som husker fortidens norske forspillerne med stor tro på egne fxabcdefghy es som dukker For de som OVER 60 MIN GIR 8-10 ENERGIBARER OVER 60 MIN 8-10 ENERGIBARER ååhusker finne hvordan svar forser vvfornner ååhusker finne hvordan svart forsert vinner OVER OVER 60 MIN MIN GIR GIR GIR 8-10 8-10 ENERGIBARER åhusker åhusker finne finne hvordan hvordan svart forsert forsert vinner vinner ned under. Mange kuns ar erENERGIBARER harehar se deee S De og even er er kunstarter. har sett det. Stuen og kleven er fremtiden frem den bringe br nge innslag nns ag med med miljø, m ø som som faktisk fak sk bidrar bro drar til etegne e fine fine tapeter. ape er Det De var var antagelig an age ger Ma haugens grunn egger Maihaugens grunnlegger, fugler. Et av hjemmene fugler. Et av hjemmene Bos kas eENERGIBARER e er håndk ekas e opprettholder hv håndk hv ekkage håndsom som fortidens dens norske norske forforspillerne sp erne med med stor ssopp or tro på på egne egne som som husker husker fortidens fortidens norske norske forforspillerne spillerne med med stor stor tro tro på på egne egne tapeter fra 1700-tallet tapeter fra 1700-tallet OVER OVER 60 60 MIN MIN GIR GIR 8-10 8-10 å å finne finne hvordan hvordan svart svar forsert forser vinner v nner 1K-+-+-R-! kuns ar er har se de S uen og even er kunstarter. har sett det. Stuen og kleven kunstarter. kunstarter. har sett sett det. det. Stuen Stuen og og kleven kleven er XABCDEFGHY XABCDEFGHY fremtiden frem den bringe br nge innslag nns ag med med miljø, m ø som som faktisk fak sk bidrar b drar til et e fine fine tapeter. ape er Det De var var antagelig an g Ma haugens grunn egger Maihaugens grunnlegger, fugler. Et av hjemmene fugler. Et av hjemmene fugler. fugler. Et Et av av hjemmene hjemmene må må være være gode gode sjakks akksom som fortidens for dens norske norske forspillerne sp erne med med stor s or tro ro på på egne kunstarter. kuns ar er har har sett se det. de Stuen S uen og og kleven k even er er fugler. fugler. Et Et av av hjemmene hjemmene må må være være gode gode sjakks akkmå må være være gode gode sjakkFoto:spoon.no em offiser offiser etter er få få trekk. rekk Dette De er eren en en byens arm ogg kjøpte hverdags s kulturlandskapet. byens larm og hverdagslivets faktisk fak sk kan kan være være sunt sun når når tankeløsanke øsurembetsstanden andskape 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! må må være være gode gode sjakkssjakkakkevner også kan fåfå dagens don evner også kan få dagens dont. fa ere) Med kun noen få fattere). Med kun noen få til, ville kke mye skan akk men e offiser offiser etter eefor er få få trekk. rekk Dette De eever en offiser offiser etter få få trekk. trekk. Dette Dette er er en en sånn sånn at jeg eg kan kan absolut abso ikke kke få få det de sjakkhistorikk akkh or kk med med Tangen Tangen som som bare bare embe ss anden som som kunne kunne sos mangfo som er ørre enn Anders Sandv øp apeve ene sosialt mangfold som erer større enn Anders Sandvig, tapetene var emine fas eabsolutte emen Gudbrandskku eeSelv har nok heng der hovedsaevner evner også også kan kan få få dagens dagens dont. don fa ere) Med kun noen få vvsom eeer fattere). Med kun noen få til, ville evner evner også også kan få dagens dagens dont. dont. fattere). Med kun noen få til, ville fattere). Med kun noen få til, ville offiser offiser etter eetter er få få trekk. rekk Dette De eer er en en Jan Ove vasaasen Jan Ove vasaasen sånn sånn at aate. jeg eg kan kan absolut abso uuofte ikke kke få få det de som viser en fortelling i som viser en fortelling i sånn at jeg kan absolut ikke få det sånn at jeg kan absolut ikke få det 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' har de unike dørsom har de unike dørmuseumsgjester undres 7+-+-+-+-' 7+-+-+-+-' sjakkhistorikk ss fattere). akkh ssden or kk med med Tangen Tangen som bare bare embetsstanden embe ss anden som som kunne kunne sos aakan mangfo ddkan som sssavner ørre enn Anders Sandv g kjøpte kkevar øp eeikke ape ene sosialt mangfold som er større enn Anders Sandvig, tapetene Blomkålsuppen Blomkålsuppen er er en en av av mine absolutte favoritter. favoritter. Selv om om jeg jeg ofte ofte er er på på spillere sp ere for å å være være med med En En glutenfri glutenfri granolabar granolabar med med honning, honning, aprikos aprikos og og svart svart te. Pefekt Pefekt som som evner evner også også kan få få dagens dagens dont. don fa ere) Med kun noen få e Med kun noen få til, ville sånn a eg kan abso u kke få de sånn at jeg kan absolut ikke få det som har de unike dørsom har de unike dørsom som har har de de unike unike dørdørspillere sp ere for for å å være være med med Blomkålsuppen er en av mine absolutte favoritter. Selv om jeg ofte er på Blomkålsuppen er en av mine absolutte favoritter. Selv om jeg er på spillere for å være med spillere for å være med En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som instruktiv ns ruk v oppgave, oppgave jeg eg har har ikke kke het he og og den totale o a e overflatiskhet overfla skhe stress s ress og og mas. mas Dette De var kke lenenSkog Skog og og vekster veks er får får ikke kke vokse vokse xabcdefghy som somfor har harMaihaugen, de deunike unikedørdør- Malt Solid Solid håndverk håndverk 8-+-+-+k+( 8-+-+-+k+( Løsning oppgaver sp ere for åoppgave, være med spillere for åoppgave, være med man ha evende kvkvinnemiljø nnem Men gre erpå deden? den? Og den de er man hatt et levende kvinnemiljø Men greier de den? Og siden de er m øgreier vhangen eg nok en gang mde nne instruktiv ns ruk vlevende oppgave, oppgave jeg eg har har ikke instruktiv instruktiv jeg jeg har har ikke mer præc efog er m nmin smag mer præcis efter min smag. stuen Solid Solid håndverk Solid håndverk Solid håndverk stødig ød g kilde. denne denne hangen hangen til åden? åden? løpe. øpe fra fra gamle gam Hedrum Hedrum prestegård pres egård kos på seg denne ypen veggbekoste på seg denne typen veggbeda ens shåndverk ue ndenne er ørOffiser de såka eog ke g pyn kansk bruk man ha eede evende nnem øøhar Men gre er de den? Og ss den de er man hatt et levende kvinnemiljø ii har de Og siden er man man hatt hatt et levende levende kvinnemiljø i Men iikke Men Men greier greier de deåden? Og Og siden de deer erer erdirektør kOnservatOr kOnservatOr direktør for Maihaugen, direktør ns ruk voppgave, oppgave jeg eg ikke kke mer præc sspå ef er m n smag ssmed mer præcis efter min smag. IIII stuen Malt poRtRett: poRtRett: Offiser Offiser Georg Georg von von Reichwein Reichwein eide revolveren. revolveren. Dette Dette mer præcis efter smag. Ieuen mer præcis efter min smag. stuen Solid håndverk Solid håndverk stødig ss man ød g kilde. kkipå denne denne hangen til åden? løpe. øpe fra fra gamle gam eehar Hedrum Hedrum prestegård pres egård iivon kos eemen på seg denne ypen veggbekoste på seg denne typen veggbexabcdefghy en ubb De erfeil. fe en klubb. Det erkv feil. xabcdefghy man hatt ha et eet evende kvinnemiljø kv nnem øikke Men Men greier gre er de de Og Og siden ssiden den de de En En glutenfri glutenfri granolabar granolabar med med honning, honning, aprikos aprikos og svart svart te. te. Pefekt Pefekt som som En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som utkikk utkikk etter etter nye nye varianter, varianter, har har denne varianten varianten blitt blitt en en gjenganger med d rektør for Ma for Maihaugen, direktør for Maihaugen, direktør for Maihaugen, Malt Malt poRtRett: poRtRett: Offiser Georg Georg von Reichwein Re chwe n eide eeide de revolveren. revo veren Dette De mer præc shva ef m neer smag sstuen uen mer præcis efter min smag. IIIuen stuen Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein revolveren. Dette Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein eide revolveren. Dette håndtakene, erhaugen Sigrid håndtakene, er Sigrid kkde ubb De er fe iixabcdefghy en klubb. Det er iinstruktiv en en klubb. Det Det er er feil. feil. på hva det er. mellommåltid, mellommåltid, på på skituren skituren eller eller som som en en liten liten snack snack i i bilen bilen på vei vei til til utkikk etter nye varianter, har denne varianten blitt en gjenganger utkikk etter nye varianter, denne varianten blitt en Ukens førs oppd rektør for Ma haugen direktør for Maihaugen, aen på hvor mange yns akkpar er tall hvor mange lynsjakkpartier Oppgave 2 ger ger bare bare områder områder for for høsting høs ng og og fritt, fr men etter egjenganger er hva som som er histohmed s med odyrkes dyrkes mer mer og mer. mer Neste Nes emannsdomioppgave oppgave Malt poRtRett: Offiser Georg von Re chwe ngjenganger eeide deer revo veren De e Malt poRtRett: Offiser Georg von Reichwein eide revolveren. Dette håndtakene, er Sigrid håndtakene, er Sigrid håndtakene, håndtakene, er er Sigrid Sigrid bilder fra et liv fjernt bilder fra et liv fjernt xabcdefghy ixabcdefghy en en klubb. kklubb. ubb Det De er er feil. fe 6-+-+-r-+& 6-+-+-t r -+& 6-+-+-t -+& denne rad sog one se mannsdom - så såså gode fårfår de ngen her nr Hv denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen hint. Hvit om Cafe Ma på Havang brukera på hvor mange yns akkpar er tall på hvor mange lynsjakkpartier tall tall på på hvor hvor mange mange lynsjakkpartier lynsjakkpartier Mange kuns nere var nsp rer er a ræværk uma – u en dørene Mange kunstnere var inspirert er alt træværk umalt – uten dørene håndtakene, håndtakene, er er Sigrid Sigrid kledning. k edn ng jan.ove.vasaasen@maihaugen.no an ove vasaasen@ma haugen no akershus ske s uer De var p asnår g es er kom gards Oppgave 1 6-+-+-t 6-+-+-r-+& -+& denne rad s one se mannsdom så gode får de ngen h n Hv denne tradisjonelt sett mannsdomigode, får de ingen hint. Hvit gaute Jacobsen, gaute. gaute Jacobsen, gaute. denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen hint. Hvit denne tradisjonelt sett gode, de ingen hint. Hvit mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til tall a på på hvor hvor mange mange lynsjakkpartier yns akkpar er Mange kuns nere var nsp rer er a ræværk uma – u en dørene Mange kunstnere var inspirert er alt træværk umalt – uten dørene malte malte portrettet portrettet fra fra 1600-tallet 1600-tallet finnes finnes i i Maihaugens Maihaugens magasin. magasin. Mange Mange kunstnere kunstnere var var inspirert inspirert er er alt alt træværk træværk umalt umalt – – uten uten dørene dørene kledning. k edn ng Man renger bare å ke Man trenger bare å like 7+-+l+p+p' 7+-+l+p+p' gaute Jacobsen gaute gaute Jacobsen, gaute. denne rad s one se mannsdom så gode får de ngen h n Hv denne tradisjonelt sett mannsdomiså gode, får de ingen hint. Hvit gaute Jacobsen, gaute. gaute Jacobsen, gaute. malte ma e portrettet por re e fra fra 1600-tallet 1600a e finnes finnes i Maihaugens Ma haugens magasin. magas n mellommåltid, mellommåltid, på på skituren skituren eller eller som som en en liten liten snack snack i i bilen bilen på på vei vei til til Mange Mange kunstnere kuns nere var var inspirert nsp rer er er alt a træværk ræværk umalt uma – – uten u en dørene dørene malte portrettet fra 1600-tallet finnes i Maihaugens magasin. malte portrettet fra 1600-tallet finnes i Maihaugens magasin. Man renger bare å ke Man trenger bare å like Man Man trenger trenger bare bare å å like like gaute Jacobsen gaute gaute Jacobsen, gaute. gave er e om man eg har vunne med samme ema jeg har vunnet med samme tema i av de enk e s age svar rekker produks on men s eder for oppr sk r k g For eksempe dr ves av det enkle slaget, svart trekker produksjon, men steder for opprisk riktig. For eksempel drives ma e por re e fra 1600a e finnes Ma haugens magas n malte portrettet fra 1600-tallet finnes i Maihaugens magasin. Undsets hjem Bjerkebæk. Undsets hjem Bjerkebæk. Man Man trenger renger bare bare å å like ke ner e ankespor en Og dere er rekker og v nner nerte tankesporten. Og dere er trekker og vinner. fra vår tid. fra vår tid. S den eg nnser a eg kke kan s yr sen er hver fredag k okken eg har vunne med samme ema jeg har vunnet med samme tema i jeg jeg har har vunnet vunnet med med samme samme tema tema i i Undsets hjem Bjerkebæk. Undsets hjem Bjerkebæk. mange mange av av de de kjente kjente ingrediensene. ingrediensene. Det Det er er nemlig nemlig kajenepepperet kajenepepperet som som mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til fjellet. fjellet. Mye Mye kan kan utrettes utrettes med med litt litt ekstra ekstra energi, energi, og og enklere enklere blir blir det det ikke. ikke. av Ar & Craf bevege sen Engogog e kajenepepperet ndbygge skap væggen av Arts & Craftbevegelsen Engog et indbygget skap væggen Denne Denne stillingen ngen kan kan virke vsamme rke vanvanUndsets Undsets hjem hjem Bjerkebæk. Bjerkebæk. På På senhøsten senhøs en skal ska Magnus Magnus CarlCar Og Og om om trangen rangen til åå2åån bevege bevege Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no 1Og De6+ Kh8 (1 -Txe6 Txd8+) ser ved s sCraftden av--bevegelsen døra kenergi, even nerte ner esenhøsten tankesporten. ener Og Og dere dere er er trekker rekker og og vinner. vtrangen nner nerte nerte tankesporten. tankesporten. Og Og dere dere er er trekker og og vinner. 5+-+-+-n-% 5+-+-+-s -% jeg eg har har vunne med med samme tema ema itrekker av Ar ss& & Craf bevege sen Engog eenklere ndbygge skap væggen av Arts ii er Engog et indbygget skap ii ikke. væggen sspå ngen kan v rke vanDenne stillingen kan virke vanUndsets Undsets hjem hjem Bjerkebæk. Bjerkebæk. mange av de kjente ingrediensene. Det er nemlig kajenepepperet som mange av de kjente ingrediensene. Det nemlig som fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og blir det ikke. fjellet. Mye kan utrettes med ekstra og enklere blir det av av Arts Arts & &litt CraftCraftbevegelsen bevegelsen EngEngog et indbygget indbygget skap skap væggen væggen Denne Denne stillingen stillingen kan kan virke virke vanvanPå På senhøs en skal ska Magnus Magnus CarlCar --er Og om om rangen til bevege bevege Jacobsen@Ma haugen no Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no Jacobsen@Maihaugen.no sjakk akk på på et eller eet annet anne nerte eankespor tankesporten. ankespor en Og Og dere dere er trekker rekker og og vinner. vvinner. nner 5+-+-+-s n -% av av Arts Ar & & CraftCraf -ebevegelsen bevege sen iiiEngEngog og et eet indbygget ndbygge skap skap iii væggen væggen Denne ngen kan rke vanDenne stillingen kan virke vanJacobsen@Ma haugen no Jacobsen@Maihaugen.no sjakk ssDenne akk på på et eevunnet eller er annet anne sjakk på et eller eller annet annet 5+-+-+-n-% -% ser emae (kon deen) da gnende nger For renende lignende stillinger. For utrenende eve se ny eok se og erenergi, anke de ak vpå hogs av ønn seikke. eranog vner nner ma er estillinger. noen rekk levelse, nytelse og ettertanke. det aktiv hogst av lønn ieven seteranog vinner materiell på noen trekk. sjakk sgsjakk akk på på ehvit eller epå er annet anne Malte Malte på på nye nye motiver motiver fak sk savne faktisk savnet. 6-+-+-+p+& 6-+-+-+p+& fy elignende denne ssin en nrenende 14 005+-+-+-s Anders Sandv ksg 30n Og gnende ssshv nger uuvm renende stillinger. For utrenende lignende lignende stillinger. For For utrenende utrenende me om snye uen og k de de er er mellom stuen og kleven; de er ske men hv med sFor nsin nger and Der de avs and fra de skelig, men hvit med sin springer land. Der tok de avstand fra de sen forsvare sakkspa net VMemed Hvem kroppsde er er under ro her sen forsvare sin VM-tittel. Hvem kroppsdeler erer under kontroll, her Fakta Fakta: gjør gjør at at denne denne varianten varianten skiller skiller seg seg ut. En En luftig, luftig, kremet kremet og og mettende mettende fjellet. fjellet. Mye Mye kan kan utrettes utrettes med med litt litt ekstra ekstra energi, og og enklere enklere blir blir det det ikke. ikke. fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det Malte Malte på nye motiver motiver Samfunnsforskeren Eut. er Sund Men de finnes noen enk espr hspringer n 2kroppsde Df6+ Kg8 3under Dg7++ fak sk savne faktisk savnet. faktisk faktisk savnet. savnet. lignende gnende stillinger. s nger For For utrenende u me om s uen og k even de er mellom stuen og kleven; de er ske g men med s n spr nger and Der ok de avs and fra de skelig, men hvit med sin springer land. Der tok de avstand fra de mellom mellom stuen stuen og og kleven; kleven; de er skelig, skelig, men men hvit med med sin springer land. land. Der Der tok tok de de avstand avstand fra fra de de sen forsvare s n VMe Hvem er under kon ro her sen forsvare VM-tittel. Hvem kroppsdeler er kontroll, her Fakta Fakta: gjør at denne varianten skiller seg ut. En luftig, kremet og mettende gjør at denne varianten skiller seg ut. En luftig, kremet og mettende n vå og k ubben b r e nivå, og klubben blir et faktisk fak sk savnet. savne mellom me om stuen s uen og og kleven; k even de er er skelig, ske g men men hvit hv med med sin s n springer spr nger land. and Der Der tok ok de de avstand avs and fra fra de de XABCDEFGHY XABCDEFGHY nsp vå oger ksom ubben båhenfa rden eden nivå, og klubben blir et nivå, nivå, og og klubben klubben blir blir eter et finner man også e-+$ spillere sp ere som som synes synes den den er er vanskevanskeIStua ISfriluftsmuseet fruaiufprestegården smusee forenes forenes kultur ku er ur På På Sandvigs Sandvgen gsfra tid dfra lååindustriframdette de e1648. synet syne legget, egge og og det de foretas fore as jevnlig evn gede 4-+-+-Q-+$ 4-+-+-w Q -+$ XABCDEFGHY XABCDEFGHY nivå, n vå og og klubben k ubben blir b r et e M n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm selvsagt skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Småting i skapet? humor a ene må eg e for de som kke kan s akk de spillere ere som synes synes den er vanskevanskespillere spillere som som synes synes den er er vanskevanskemasseproduser e ndus r frammasseproduserte, og og to o bønder bønder mot mo svart svar tårn, årn er den den mørkt mørk rødbrune rødbrune med med grågrønt grågrøn lists 4-+-+-w Q nok en oppgave nok en oppgave; som b r hans mo s ander avg øres pres egården fra Vågå er Da ape ene fra Hedrum sku som blir hans motstander avgjøres fra Vågå Da tapetene fra Hedrum skulle Oppgave 2 for å b en bedre s akksp ga u boken Om Bygn ngs-Sk kM n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskr fra 1618 1648 ke De e våpensk o de v ses på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen 1618 til ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på spillere sp ere som som synes synes den den er er vanskevanskemasseproduser e ndus r frammasseproduserte, industriframog og to o bønder bønder mot mo svart svar tårn, årn er den den mørkt mørk rødbrune rødbrune med med grågrønt grågrøn lists 4-+-+-w 4-+-+-Q-+$ Q -+$ masseproduserte, masseproduserte, industriframindustriframog to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt listog to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt listXABCDEFGHY XABCDEFGHY nok en oppgave nok en oppgave; som b r hans mo s ander avg øres S ua pres egården fra Vågå er Da ape ene fra Hedrum sku e som blir hans motstander avgjøres Stua i prestegården fra Vågå er Da tapetene fra Hedrum skulle CA 10 MIN 4 PERSONER møtested mø es ed for for å å treffe reffe M n drøm er se vsag å skr ve en var 30-årskr gen fra 1618 1648 ke De e våpensk o de v ses på Min drøm er selvsagt å skrive en var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. ket. Dette våpenskjoldet vises på 5+-LPR-+-% 5+-v L Pt R -+-% masseproduserte, masseproduser e industriframndus r framog o bønder mo svar årn er den mørk rødbrune med grågrøn s og to bønder mot svart tårn, er den mørkt rødbrune med grågrønt listmøtested mø es ed for for å å treffe reffe møtested for å treffe møtested for å treffe suppe suppe som som også også fungerer fungerer godt godt som som forrett. forrett. varsavner an ene Hv reklig, vil jeg eg påpeke påpeke at to o garvede garvede uttynning use ynn ng av av gran. gran Dette De eofskaper skaper og og natur naveren ur på på en en måte må esnapplåsrevolsom som skaper skaper sterkt sE erk forankret forankre hos hos borgerskapet borgerskape 8-+-+-+-+( mø es ed for åanser møtested treffe sdisse akkspa en sfor akk men Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke på revolverens skap som tilhørte sønnen hans. sjakkspalte uten sjakk, men denne Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke på revolverens et skap som tilhørte sønnen hans. suppe som også fungerer godt som forrett. suppe som også godt som forrett. nnho dvil Har øpe av d sse he e3+-+-+-+k# a Løsning men eoppgaver: god m (2ølig, gglig, vv jeg eg påpeke påpeke at aareffe to o garvede garvede lig, jeg påpeke at to garvede lig, vil jeg påpeke atdenne to garvede bruksg ens andene Idea stilte bruksgjenstandene. Idealet enes med ns anser Svar værk b ågrøn fe ma med eneste med vinstsjanser. Svarts værk, et blågrønt felt malt ut med Tape komme av pe sk Tapeh • Tapet kommer av persisk Tapeh disse sse dager. dager Kanidatturneringen Kan da urner ngen dekket dekke av av de de fargerike farger ke tapetene. ape ene es opp på veggene pres egårsettes opp på veggene prestegårLøsning Løsning på på oppgaver: oppgaver ro sen rum kSvarts ng 18-+-+-+-+( Sf6+ Dxf6 2på La4+ Sxa4 ken paa Lande Norge 1862 Se ve bhør de ehans. sKon akkspa eemed uumed en sen akk men Revo er en snapp åsrevo - fungerer sø vmerke på revo verens eet skap som hør erfelt sønnen hans sjakkspalte uten sjakk, men denne Revolveren er en snapplåsrevolEt sølvmerke på revolverens skap som tilhørte sønnen sjakkspalte sjakkspalte uten uten sjakk, sjakk, men men denne denne Revolveren Revolveren er er en en snapplåsrevolEt Et sølvmerke sølvmerke på på revolverens revolverens et et skap skap som som tilhørte tilhørte sønnen sønnen hans. hans. ngebjørg øveraasen gover vvil påpeke adenne oSvarts garvede jeg påpeke at to garvede ss• ee bruksgjenstandene. bruksg ens andene Idea ee et stilte Idealet enes eevil vveg ns ssåakk Svar ss8-+-+-+-+( værk eeskape bet ågrøn fe ma uusag med eneste med vinstsjanser. værk, et blågrønt malt ut med stilte stilte bruksgjenstandene. bruksgjenstandene. Idealet Idealet eneste med vinstsjanser. Svarts værk, et blågrønt felt malt ut med med eneste med vinstsjanser. Svarts værk, blågrønt felt malt ut med XABCDEFGHY XABCDEFGHY ••Et Tape komme av pe ssandene sk Tapeh Tapet kommer av persisk Tapeh ii noe dd sse dager. dager Kanidatturneringen Kan da urner ngen dekket dekke av av de de fargerike farger ke tapetene. ape ene se es opp på veggene pres egårsettes opp på veggene iifelt prestegår3+-+-+-+k# 8-+-+-+-+( Løsning Løsning på på oppgaver: oppgaver Løsning på oppgaver: kes nnede De sos aumen ev likesinnede. Det sosiale sjakkspalte s akkspa e uten u sjakk, s men denne denne Revolveren Revo veren er er en en snapplåsrevolsnapp åsrevo E sølvmerke sø vmerke på på revolverens revo verens et e skap skap som som tilhørte e sønnen sønnen hans. hans Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : stilte s e bruksgjenstandene. bruksg ens Idealet Idea e enes e med v ns s anser Svar s værk e b ågrøn fe ma u med eneste vinstsjanser. værk, et blågrønt malt ut 3+-+-+-+k# 3+-+-+-+k# Løsning Løsning på på oppgaver: oppgaver kes nnede De sos a e likesinnede. Det sosiale likesinnede. likesinnede. Det Det sosiale sosiale Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : Du trenger : Slik gjør du : Du trenger : Slik gjør du : ker og v nner se e er spillere sp ere som som Kleiven K e ven og og Larsen Larsen opplevelse opp eve se av av en en svunnen svunnen tid. d De De i byene byene og og ellers e ers i de de øvre øvre sosiale sos a e lys ys til skogbunnen, skogbunnen slik s k at a det de blir b r 8-+-+-t 8-+-+-rk+( r k+( likesinnede. kes nnede Det De sosiale sos aestilte skjefte knytter våpenet til denne skjefte knytter våpenet til denne ver. ver. Snapplås Snapplås er er betegnelsen betegnelsen på på Også Også dette dette er erhaugen ier dag dag Maihaugens Maihaugens forbaskede redak øren sen forbaskede redaktøren stilte ett Du trenger S kddggør g du Du trenger :bilder Slik gjør du :denne spa ene nevn ssom mu ge vKe7 eg anbefa eP samme s ed på ver. ogvar va opp nne beør egne sen på og var opprinnelig betegnelsen på spillere sp ere som som Kleiven K efinne ven og og Larsen Larsen spillere Kleiven og Larsen spillere som og Larsen 4-+-+-+-+$ 4-+-+-+-+$ var god so håndverk Arbe var godt, solid håndverk. Arbeimå er derfor åakkens finne en forser mål derfor åaak finne forsert eOgså sdette ags na skog andskap grået slags naivt skoglandskap gråspilles sp es ier Kalmykia, Ka myk som som er er et velve -Larsen På På hver hver vegg vegg er er det de dersen som som den den på på Maihaugen, Ma rakk rakk de dehaugens ikke kke av offiserene og rokade er nok Der har han en grund gsen beskr - --Også var bruk børs er og kammer Dd6++) 3 Dd7++ sk ef egodt, kny er våpene denne knytter våpenet le ar for bygn ngsvern ver Snapplås Snapp ås er er betegnelsen be egne på på Også de enaivt er er iviver dag dag iiirakk Maihaugens Ma haugens forbaskede redak øren sen eeveleeforsert forbaskede redaktøren stilte ett skjefte skjefte knytter knytter våpenet våpenet til denne denne ver. ver. Snapplås Snapplås er er betegnelsen på påskjefte Også dette dette er dag dag Maihaugens Maihaugens forbaskede redaktøren forbaskede redaktøren stilte og va opp nne be egne på og var opprinnelig betegnelsen på sp ere K esom ven og Larsen spillere som Kleiven og var god so håndverk Arbe var solid håndverk. Arbeimå er derfor en forser mål derfor åsom finne forsert eOgså set ags na skog andskap gråslags skoglandskap ii gråvar godt, godt, solid solid håndverk. håndverk. ArbeiArbeimål er derfor åKleiven finne en forsert mål er derfor en forsert et slags naivt naivt skoglandskap skoglandskap grågråspilles sp es ier Kalmykia, Ka myk som som er er et esen ve -ett På På hver hver vegg vegg er er de bilder bb: sen der som som den den på på Maihaugen, Ma rakk de de ikke kke Du Du trenger trenger :betegnelsen Slik S k gjør gso du du :til er ve så vså som er vel så viktig som 7+-+pP-+L' 7+-+pz sk ef egodt, kny er våpenet våpene til denne denne ver. ver Snapplås Snapp ås er er betegnelsen på på Også dette de ehaugen er iii dag dag iii Maihaugens Ma forbaskede redak øren eforser eett forbaskede redaktøren stilte ett var var god solid dedu håndverk. håndverk ArbeiArbe -et må er derfor finne en mål er derfor ååfinne et efor slags sslags ags naivt na v skoglandskap skog andskap iii grågråDu trenger trenger :be Slik S k gjør g ør du :du Du trenger Slik gjør :til Du trenger Slik gjør du er ve så v kåagrammer gg som er vel så viktig som er er vel vel så så viktig som P 7+-+pz deen før du e-+L' er e ( erspiller heller he er ikke kke så det. de Og Og ikke kke nok nok Idet de førs ediagrammet d-+L' agramme spspiller er I2-+-+-m det første diagrammet spiller gamle gam eDu husene husene er er plassert pdet asser naturlig na ur g krigen. sskjefte kse ene de norske samfunne rom andre veks er sjiktene iknytter det norske samfunnet. rom for andre vekster. 8r+q+-+kt 8r+q+-+kr( r vevde eppe som bovnen nn øakantusa180 vevde tepper som ble innført fra Med fint vær blir det mye grilling og da gjelder det å variere tilbehøret. Du trenger S kinngravert g ør du Du trenger ::egne Slik gjør du ::åk er er vel ve så så viktig vviktig kåfinne g som som P -+L' 7+-+pz 7+-+pP-+L' avfyringsmekanismen. avfyringsmekanismen. En En flintflintkrigen. krigen. Det Det er er inngravert inngravert akantusakantussamling. samling. krav spa a – d Ergo krav til spalta – diagrammer. Ergo 2-+-+-Kp+" 2-+-+-m K p+" opphav og dens veg vår ves ge dag d he e uka heller he er ikke kke så så det. de Og Og ikke kke nok nok I de førs e d agramme sp er I første heller ikke så det. Og ikke nok heller ikke så det. Og ikke nok I I det det første første diagrammet diagrammet spiller dene Lundeby og andre edene til Lundeby og andre lillerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grøn og ernbes ag fra 1780 grønt og jernbeslag fra 1780 ––– –– og gardsdr ft kjent k en land and for for sjakkspillere, s akksp ere men men sammen sammen skaper skaper en en fortelling. for e ng Det De rundt rund hele he e stua. s ua Derfor Derfor fikk fikk lilleevevde eppe som b e nn ø a vevde tepper som ble innført fra Oppgave 3 kunnskap å sp e ans end g Og ve av Lykres ua fra Sk som kansk e også å a vare på håre avfyringsmekanismen. avfyr ngsmekan smen En En flintfl n kr gen Det De er er inngravert nngraver akan ussamling. sam ng krav krav til spalta spa a – – diagrammer. d agrammer Ergo Ergo avfyringsmekanismen. avfyringsmekanismen. En En flintflintkrigen. Det er inngravert akantussamling. krav krav til til spalta spalta – – diagrammer. diagrammer. Ergo Ergo krigen. Det er akantussamling. 2-+-+-m K K p+" p+" Forvarm Forvarm ovnen til 180 grader. grader Kle K e en en 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan e form form he er kke så de Og kke nok heller ikke så det. Og ikke nok I I det de første førs e diagrammet d agramme spiller sp er dene Lundeby og andre edene til Lundeby og andre lillerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grøn og ernbes ag fra 1780 grønt og jernbeslag fra 1780 – Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : dene dene til til Lundeby Lundeby og og andre andre lillelilleremisvariant. Ergo, svart trekker remisvariant. Ergo, svart trekker grønt grønt og og jernbeslag jernbeslag fra fra 1780 1780 kjent k7p-+-+-pp' en land and for for sjakkspillere, s akksp ere men men sammen sammen skaper skaper en en fortelling. for e ng Det De rundt rund hele he e stua. s ua Derfor Derfor fikk fikk lillee7z p -+-+-z p p' sjakken. s akken avfyringsmekanismen. avfyr ngsmekan smen En En flintfl n kr gen De er nngraver akan ussam ng krav krav til spalta spa a – – diagrammer. d agrammer Ergo Ergo krigen. Det er inngravert akantussamling. 2-+-+-Kp+" Forvarm Forvarm ovnen ovnen til 180 180 grader. grader Kle K e en en 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan e form form 140 140 g g tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form Du Du trenger trenger : Slik S k gjør g ør du du : 3+-+-Q-+P# 3+-+-w Q -+P# dene dene til Lundeby Lundeby og og andre andre lilleerem svar an Ergo svar rekker remisvariant. Ergo, svart trekker grønt grøn og og jernbeslag ernbes ag fra fra 1780 1780 –– Du trenger : Slik gjør du : Du trenger : Slik gjør du : sjakken. s akken sjakken. sjakken. 140 gen gaasen@ma tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen 180 grader K e en en 20x20 cmhuset, firkan eseg form Forvarm ovnen Kle 20x20 cm firkantet form 140 tørkede aprikoser 140 tørkede aprikoser De hand er om med de despilte sp flere rekk fremsvar -d5! DeDette ruer øperen på med det, de spilte flere trekk fremsvart 1.-d5!. Dette truer løperen på en en Eu opa Teppene ø180 sfint orienten til Europa. Teppene ble først andskape sapr kno de en Sdekor, ken var Sandv sa å grader. Na uren og andskape på Ma istein landskapet, omtrent slik de en Slik var Sandvigs satsning på ågrader Naturen og landskapet på MaiDu trenger Sbakepapir. kgs gTeppene ør Du trenger :et Slik gjør du :seg sjakken. sfremtvinger akken stein slår mot mot en en fengpanne fengpanne og og her en oppgave her en oppgave. dekor, dekor, en enen drueklase, drueklase, årstallet årstallet 1636 1636 140 ggom ørkede koser 140 ggage tørkede aprikoser verden Se om de førs eesom ssom akkbøn -+r+-+& 6-s 6-n-+r+-+& med de de sp eeflere flere rekk fremsvar 11rekk -d5! De eetruer ruer øperen på med det, de trekk fremsvart 1.-d5!. Dette løperen på med det, de spilte flere trekk fremsvart Dette truer løperen på med det, de spilte flere trekk fremsvart 1.-d5!. truer løperen ooperfekt Eu opa eetil øpå s1636 orienten til Europa. Teppene ble først ngeb g140 ove haugen hammerkuns nere føyer seg fin hammerkunstnere føyer dørene fu g med huse kesaa dørene fulgte med likesaa og frem vdet, nger rem Og emae og fremtvinger remis. Og temaet for for andre andre like ke fjernt fden ern som som en en er kke gmo age seren av møns er hammerma eren Lars Jorde opper ikke gjentagelse av mønster hammermaleren Lars Jorde oppnå shammerkunstnere år på Ma haugen som øsne når man børs for kke åoppgave. gværes emme aern åsom en p an 1-Dxf3+ 211.-d5!. Kxf3 Se3 og den stein sstein epå n slår sslår år mot en en fengpanne fengpanne og og her her en en oppgave. oppgave dekor en en drueklase, druek ase årstallet års adu 1636 1636 Forvarm Forvarm ovnen ovnen tilebbng 180 180 grader. Kle Kdørene eKle en en 20x20 20x20 cm cm firkantet firkan form form stein slår mot mot en en fengpanne fengpanne og ogdekor, her her en en oppgave. dekor, en drueklase, årstallet en drueklase, årstallet 1636 Denne greske salaten passer som salat til grillingen eller som en med med bakepap rsn n -+r+-+& n -+r+-+& 6-s 6-s med de de sp flere rekk fremsvar -d5! De etruer ruer øperen på med de spilte flere trekk fremsvart 1.-d5!. Dette løperen på 7+p+-+-z 7+p+-+-p-' p -' hammerkuns nere føyer seg fin hammerkunstnere føyer fint dørene fu g eegcm med huse kesaa dørene fulgte med huset, likesaa og frem v nger rem ssha Og emae og fremtvinger remis. Og temaet hammerkunstnere hammerkunstnere føyer føyer seg seg fint fint dørene fulgte fulgte med med huset, huset, likesaa likesaa og og fremtvinger remis. remis. Og Og temaet temaet for for andre andre like ke fjernt fden en en er kke går en se av eesvar møns er hammerma eren Lars Jorde opper gjentagelse av et mønster hammermaleren Lars Jorde oppMen æres som Men den Forvarm Forvarm ovnen ovnen til 180 180 grader. grader Kle K edørene en en 20x20 20x20 cm firkantet firkan eeeii form form stein sgang eikke nostod slår sslår mot en en fengpanne fengpanne og og her her en en oppgave. oppgave dekor en druek ase års aseg esam1636 dekor, en drueklase, årstallet 1636 140 140 g gmo tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form Forvarm ovnen til 180 grader. en 20x20 cm firkantet form med med bakepapir. bakepap r 150 150 ml m nytraktet ny rak e svart svar te e 6-n-+r+-+& med bakepapir. med bakepapir. hammerkuns nere føyer føyer seg seg fint fin dørene fulgte fu e med med huset, huse likesaa kesaa og og fremtvinger frem v nger remis. rem s Og Og temaet emae Men æres som Men æres den som Men Men æres æres den den som som og ems b uk som vegg og og fremst brukt som vegg- og 140 140 g g tørkede ørkede aprikoser apr koser Forvarm ovnen 180 grader K e en 20x20 cm firkan e form Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form 140 g tørkede aprikoser 140 g tørkede aprikoser 150 150 ml m nytraktet ny rak e svart te e med bakepap r med bakepapir. 150 ml nytraktet svart te 150 ml nytraktet svart te Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel ma og de begrenser 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! over over hvor hvor det de samme samme temaet emae var var c4 c4 og og truer ruer samtidig sam d g med med å å vinne v nne 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! gang s od i Gudbrandsdalen. Gudbrandsda en kombinere komb nere natur na ur og og kultur ku ur i samhaugen haugen skaper skaper levende evende rammer rammer Men Men æres æres den den som som oginn ems b Georg uk som vegg og fremst brukt som vegg- og skaper gnister som antenner krutoginn navnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det 140 g ørkede apr koser 140 gser tørkede aprikoser 6-+-+-+-+& 6-+-+-+-+& 150 m ny rak e svart svar ml nytraktet Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel kene så dagens ys flere hundre åre var Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel over over hvor hvor det de samme samme temaet var c4 og og truer ruer samtidig sam gd med med ååvinne våååånne over over hvor hvor det det samme temaet var varc4 c4 c4 og og truer truer samtidig samtidig med med vinne Rens Rens og og sky blomkålen, omkå en skjær sk ær bort bor den den nederste neders delen debænk en og og kutt ku pe og vegfas bænk par peis og vegfast bænk og etpar erer er pussig puss gbør nok nok svarts svar skongeplassekongeplassekongep asseinn nn inavne denne denne tradisjonen. rad sskyll onen 2-q-+-rPK" 2-w -+-t r K " astroide. as de Pussig Puss nok nok har har Anand, Anand erne ser på apeslik vi gjerne ser på dagens tapedrag ma evegfas de som mang De drag male det som manglet. De svar eq h-bonden ardPm seg kke er vro kpuss gover En dår gvi p an eremae oftemaet De kunne brukes bbænk an anne skaper gn s150 er an enner kru -tee-og og navne Georg Re chwe nbblomkålen, De skaper som antenner krutnavnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det skaper gnister som antenner krutog Reichwein. Det med med bakepapir. bakepap Sandvigs byttehandel Sandvigs byttehandel over hvor hvor det de samme samme temaet emae var var c4 c4 og og truer ruer samtidig sam gmed med vinne vvinne nne Rens Rens og og skyll sky bbogaprikosene omkå en skjær sk ær bort bor den nederste neders eebænk delen de en og og kutt ku pe såsåååbort og eeepar peis og vegfast og etpar er pussig g nok nok svarts svar ssamme kongep assenn inavnet denne denne tradisjonen. rad sog onen 1 stk kgm blomkål bsom omkå Rens og skyll skjær bort den nederste delen og kutt Rens skyll blomkålen, skjær bort den nederste delen og kutt peis peis og og vegfast vegfast bænk og etpar er pussig nok svarts kongeplasseinn denne tradisjonen. er pussig nok svarts kongeplassedenne tradisjonen. astroide. as ro de Pussig gg nok nok har har Anand, Anand ss Tjernene kkgnister vvernene gggn erne ser på apeslik vi gjerne på dagens tapedrag ma eden de som mang eegog De drag male det som manglet. De æres Og har æres bør. Og har skaper sblomkål er som an enner kru og Georg Re chwe nkosene De skaper gnister som antenner krutog navnet Georg Reichwein. Det med med bakepapir. bakepap rrblomkålen, 150 150 ml m nytraktet ny rak edagens svart svar te med bakepapir. med bakepapir. 110 110 honning honn ng enkel lunch. På null komma niks har du en fantastisk salat som passer 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 11110 1 stk ss11110 kg b omkå Rens og sky omkå en sk ær bor den neders eibænk de en og ku Rens og blomkålen, skjær nederste delen og peis pe sden og og vegfast vegfas bænk etpar eetpar par er puss g nok svar skongeplassekongep assenn denne rad sskyll onen er pussig nok svarts inn iiiLegg denne tradisjonen. 1 stk blomkål gu vbek edn ng gulvbekledning. XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY XABCDEFGHY æres bør Og vvblir har æres bør. Og vi har æres æres bør. bør. Og Og vi har har 150 150 ml nytraktet ny rak edagens svart svar te ee te Legg Legg de de tørkede ørkede apr og og nytraket ny rake te eor ite en en liten en kaserolle. kasero med bakepap rer med bakepapir. 150 ml nytraktet svart 150 ml nytraktet svart tetee var 110 gg1 honning honn ng 110 honning 110 genergien honning mu ene 6p+p+-t R p mulig. mu gPuss Siden S den denne denne spalten spa en i6p+p+-R-p& en enen offiser offiser med med ååå-z spille sp e& bonden bonden Løsninger påghe oppgaver 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% omkring omkr ng historien. hrake ste en Samtidig Sam dkaserolle. gir g riiikutt T med med fisk, fisk plantene, psom an ene svar svar med med datidens da dens idealer. dea er MaiMa - opp sstk kggm bblomkål omkå stk blomkål gu vbek edn ng gulvbekledning. HøNER: Jærhøna er den erevo nas ekosene norske hønserasen vdøde har a Fo o: æres æres bør. bør Og Og vi vvi har har tet. Kruttet og som skavar han som eide den flotte revolDa Reichwein i Bergen tet. Kruttet og energien som skavar han som eide den flotte revolDa Reichwein døde Bergen Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og og nytraket ny rake e i en en liten en kaserolle. kasero e 150 ny rak e svar 150 ml nytraktet svart Legg de tørkede aprikosene og nytraket te i en liten kaserolle. Legg de tørkede aprikosene og nytraket i en liten kaserolle. honn ng 110 g honning forve en var de førs ang nn mulig. mu g Siden S den denne denne spalten spa en i en en offiser offiser med med å spille sp e bonden bonden mulig. mulig. Siden Siden denne denne spalten spalten i i en offiser med å spille bonden offiser med å spille bonden den den opp opp i småbiter. småb Varm Varm opp en en panne panne med med smør smør og og fres fres i noen noen skap … B åak ge marmorer skap. … Blåaktige marmorerte r ng ser man deen b r var an ene S gr d Undse k en e A f Lunring, ser man ideen variantene Sigrid Undset kjente Alf Lunsom som Magnus Magnus Carlsen Car sen vant van mot mo i er ter. or g na e mo vene er ma med originale motivene er malt med bedre enn ngen p an Mu ge s oppe E ege kap e hand er om fy nå epu er E er Sund s fore Kru e og energ en som skavar han som e de den flo e Da Re chwe n døde Bergen tet. Kruttet og energien som skahan som eide den flotte revolDa Reichwein døde i Bergen tet. tet. Kruttet Kruttet og og energien energien som skaskavar var han han som som eide eide den den flotte flotte revolrevolDa Da Reichwein Reichwein døde døde i i Bergen Bergen Legg de ørkede apr og ny e en en kasero eiii e Legg de tørkede aprikosene og nytraket te i en liten mulig. mu g Siden S den denne denne spalten spa en i en offiser med å sp e bonden en offiser med å spille bonden den den opp opp i småbiter. småb er Varm Varm opp opp en en panne panne med med smør smør og og fres fres i noen noen skap … B åak ge marmorer skap. … Blåaktige marmorerte r ng ser man deen b r var an ene S gr d Undse k en e A f Lunring, ser man ideen blir variantene Sigrid Undset kjente Alf Lun8 8 dl d melk me k xabcdefghy xabcdefghy den opp i småbiter. Varm opp en panne med smør og fres i noen den opp i småbiter. Varm opp en panne med smør og fres i noen skap. skap. … … Blåaktige Blåaktige marmorerte marmorerte ring, ring, ser ser man man ideen ideen blir blir variantene variantene Sigrid Sigrid Undset Undset kjente kjente Alf Alf LunLunxabcdefghy xabcdefghy som som Magnus Magnus Carlsen Car sen vant van mot mo i er ter. originale or g na e motivene mo vene er er malt ma med med sp ere som har g or spillere som har gjort tet. e Kruttet Kru e og og energien energ en som som skaskavar var han han som som eide e de den den flotte flo e revolrevo Da Da Reichwein Re chwe n døde døde i Bergen Bergen 5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 150 150 glutenfri g u en r havre havre 110 110 g g honning honn ng 8 8 dl d melk me k den opp småb er Varm opp en panne med smør og fres noen den opp i småbiter. Varm opp en panne med smør og fres i noen skap. skap … … Blåaktige B åak ge marmorerte marmorer ring, r ng ser ser man man ideen deen blir b r variantene var an ene Sigrid S gr d Undset Undse kjente k en e Alf A f LunLun8 dl melk 8 dl melk 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! sp ere som har g or spillere som har gjort spillere spillere som som har har gjort gjort Kok Kok opp, opp senk senk varmen varmen og og la a det de småkoke småkoke i 10 10 min. m n Når Når Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og og nytraket ny rake te e i en en liten en kaserolle. kasero e 150 150 glutenfri g u en r havre havre 110 110 g g honning honn ng 150 g glutenfri havre 150 g glutenfri havre 110 honning 110 honning hovedsak hovedsak retter re er seg seg mot mo mindre m ndre frem d4 som gafler øperen på frem tilnger d4, som gafler løperen på det rekreasjonsmuligheter rekreas ghe er til trærne, rærne det de yrende fuglelivet fug eog ve haugen haugen ble bKok eet eKok friområde, fr en en slags svarmen ags 8kulen deyrende me 8kk dl melk til det meste. Audb ørn Rønn ng Ma haugen r -+-+-m k ( 8-r-+-+-k( 8-t spillere ere som som har gjort g pes avfyrer kulen ligger i iiveren. veren. Georg von Reichwein var 1667 var om en av Norpes avfyrer kulen som ligger iog veren. Georg von Reichwein var 1667 var historien en av NorKok opp, opp senk senk varmen varmen og la aover de småkoke småkoke iom 10 10 min. m n Når Når Legg Legg de de tørkede ørkede aprikosene apr kosene og nytraket ny rake te eddonsmu iog en en kaserolle. kasero eNorKok opp, senk varmen og la det småkoke imessingklinkene 10 min. Når Kok opp, senk varmen og la imessingklinkene 10 min. Når Legg de tørkede aprikosene og nytraket te ier en liten kaserolle. Legg de tørkede aprikosene og nytraket te iog en liten kaserolle. 150 g som uksom en havre 150 glutenfri havre 110 gku honn ngrligger 110 gkulen honning opp ysn ngs den aretter akk urner nOppgave 1til re 1løperen Kb1 De er rar asom egg k ukhovedsak hovedsak retter re er seg seg mot mo mindre m ndre frem d4 som gafler øperen på frem til som gafler på hovedsak hovedsak retter retter seg seg mot mot mindre mindre frem tilMa d4, som gafler løperen på frem til d4, som gafler løperen på minutter. m nu erområde Legg Legg omkå enog over over ila en en kjele khhistorien og tilsett se melk. me kaav Kok Kok enkle. enk deby deby og og andre andre lillehammermalere ehammerma ere dører dører med med disse sse mess ngk nkene Løsn på oppgaver: Løsninger på oppgaver: 4-+-+-+k+$ VM-ma chen aas ede sen m nemindre oog ema ng på rtilsett eliten Jorde bruk eNår VM-matchen, tatt ledelsen. mine oljemaling på strie. brukte r -+-+-m k (4-+-+-+k+$ 8-t Oppgave 4d4, kde ar ng på aJorde der man «Haandk æde paa Væggen» Der sVM-ma akk rekk regnes ashar som aor omer pes avfyrer ku en gger Georg von Re chwe var 1667 var ssmåkoke or en om en av Norpes avfyrer iog Georg von Reichwein var 1667 var historien om en av Norpes pes avfyrer avfyrer kulen som som ligger ligger veren. veren. Georg Georg von von Reichwein Reichwein var var 1667 1667 var var historien historien om en en av av Noropp senk aen de småkoke 10 m nKok Kok opp, senk varmen og småkoke iom 10 min. Når de ørkede apr kosene og ny rake eden en en kasero e Legg de tørkede aprikosene og nytraket te iog en liten kaserolle. hovedsak hovedsak re er seg seg mot mo m ndre frem d4 som gafler øperen på frem d4, som gafler løperen på minutter. m nu er Legg Legg bbabsorber omkå en over over idet en kjele k eeskape eedisse se melk. me k Kok enkle. enk eesp deby deby og og andre andre lillehammermalere ehammerma ere dører dører med sse mess ngk nkene Løsn nger på oppgaver: Løsninger på oppgaver: ss ss smør smør minutter. Legg blomkålen imed en tilsett melk. Kok minutter. Legg over idet en kjele og tilsett melk. enkle. enkle. deby deby og og andre andre lillehammermalere lillehammermalere dører dører med med disse disse Løsninger på oppgaver: Løsninger på oppgaver: 4-+-+-+k+$ 4-+-+-+k+$ chen ede sen IImine m ne o ema ng på ssde rpå emessingklinkene Jorde bruk eKok VM-matchen, tatt ledelsen. IIeg oljemaling på strie. Jorde brukte Tap sse eLegg de oReichwein de sblomkålen enb • ••deby Tapisseri er ordet for de store, r -+-+-m k ( 8-r-+-+-k( 8-t gode pres oner de gode prestasjoner det pes pes avfyrer en som ligger gger i veren veren. veren Georg Georg von von Re chwe n var 1667 1667 var var historien h sog or en om om en en av NorNor5+-+-+-+-% 5+-+-+-+-% 50 50 tørkede ørkede tranebær ranebær 150 150 glutenfri en rsom havre havre 2250 22ss smør smør m nu er Legg omkå en over en kkjele eog edisse se me kog Kok Legg blomkålen over idet en og tilsett melk. Kok enkle. enk epres deby og og andre andre lillehammermalere ehammerma dører dører med med sse messingklinkene mess ngk nkene Løsn nger på oppgaver: Løsninger på oppgaver: ss smør ss smør Tap sse eminutter. ooopp de osenk de sblomkålen oovarmen eblomkålen • Tapisseri er ordet for de store, gode oner de gode prestasjoner det gode gode prestasjoner prestasjoner det det aprikosene apr kosene har har absorbert all abere teen een legger egger du du de en en blender b ender og og 50 ggss gg2 ørkede tranebær ranebær Kok Kok opp, opp senk varmen varmen og og la aannet det de småkoke småkoke imessingklinkene 10 10 min. m nbacon Når Når 50 ggggkulen tørkede tranebær 50 gss tørkede tranebær 150 150 g2gtørkede ggss glutenfri uuglutenfri en rrevolveren havre havre I1-Lh5 den nes epå oppgagarvede garvede spillere, spaias ere vil vtankeverden jeg hinte hkan nhinte eom om om e3 e3vang) og ogog springeren spr ngeren på på c3. c3c3. Begge Begge 150 gog glutenfri 150 glutenfri havre de kavfyrer ukkende bekkene granebær rhavre enhar sfor ergrønn unge byen hvor fo kvar mennesker dag på samme må eNår de klukkende bekkene gir en stergrønn lunge iog byen, hvor folk mennesker ikjele dag samme måte smør 22Denne smør gode gode prestasjoner pres as oner det de Selskapsliv Selskapsliv og og luksus luksus kammeret. kammeret. Denne Denne revolveren revolveren har har født født i i 1593 1593 i i den den tyske tyske byen byen MagMagges ges viktigste viktigste generaler generaler over. over. Men Men aprikosene apr kosene har har absorbert absorber all a teen een legger egger du du de de en en blender b ender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender og Kok Kok opp, senk senk varmen og og la a det de småkoke småkoke i 10 10 min. m n Når Når 50 g ørkede 50 g tørkede tranebær ger og ma cher b e e fak um I ( rekk 2 Tg6 og de ngar har vor e e symbo Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. Når Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. Når garvede garvede spillere, sp ere vil v jeg eg hinte h n e om e3 e3 og og springeren spr ngeren på c3. c3 Begge Begge 150 g g u en r havre 150 havre 4-+P+p+-+$ 4-+P+p+-+$ garvede garvede spillere, spillere, vil vil jeg jeg hinte om om e3 e3 og springeren springeren på på c3. Begge Begge opp opp og la a det de småkoke småkoke til blomkålen omkå en blir b r mør. mør Sprøstek Sprøs ek bacon iog Sjakk S akk bør bør min m n ankeverden Oppgave Oppgave 1: 1 1.-Tf7+ 1 -Tf7+ 2. 2 Kxf7 Kxf7 fra fra tida da hun hun bodde bodde i Roma. Roma Disse D sse fra fra Lillehammer L ehammer som som jeg eg nu nu også også øyne øyne finnes finnes det de dag dag to o som som kan et e anne underlag, under ag og og det de har har gjort g or xabcdefghy xabcdefghy Selskapsliv Selskapsliv og luksus luksus 1 -Dc6+ 2 Dxc6 Sb3 og hv er un verse men kan sp es med for e er han om de hv e håndvo er e er andre små ng De kammeret. kammere Denne revolveren revo veren har født fød i 1593 1593 i den den tyske yske byen byen MagMagges ges viktigste v k gs e generaler genera er over. over Men Men kammeret. Denne har født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men kammeret. Denne revolveren har født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men apr kosene har absorber a een egger du de en b ender og aprikosene har absorbert all teen legger du de en blender Kok opp senk varmen og a de småkoke 10 m n Når Kok opp, senk varmen og la det småkoke i 10 min. garvede garvede spillere, sp ere vil v jeg eg hinte h n e om om e3 e3 og og springeren spr ngeren på på c3. c3 Begge Begge p ak u e vevde b ed eppene som praktfulle vevde billedteppene som opp opp og og la a det de småkoke småkoke til blomkålen b omkå en blir b r mør. mør Sprøstek Sprøs ek bacon bacon i Sjakk S akk bør bør i min m n tankeverden ankeverden Oppgave Oppgave 1: 1 1.-Tf7+ 1 -Tf7+ 2. 2 Kxf7 Kxf7 fra fra tida da hun hun bodde bodde i Roma. Roma Disse D sse fra fra Lillehammer L ehammer som som jeg eg nu nu også også 5 5 dråper dråper sitronsaft s ronsa (etter (e er smak) smak) opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon ii Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også øyne øyne finnes finnes det de dag dag to o som som kan kan et e annet anne underlag, under ag og og det de har har gjort g or s s e åre S s sommer siste året. Sist sommer kammere Denne revo veren har fød 1593 den yske byen Magges v k gs e genera er over Men kammeret. Denne revolveren har født i 1593 i den tyske byen Magges viktigste generaler over. Men 7+-+Q+-+-' 7+-+Q+-+-' 60 60 g skivet sk ve mandler mand er p ak u e vevde b ed eppene som praktfulle vevde billedteppene som 50 50 g tørkede ørkede tranebær ranebær 5 5 dråper dråper sitronsaft s ronsa (etter (e er smak) smak) opp og a de småkoke b omkå en b r mør Sprøs ek bacon opp og la det småkoke til blomkålen blir mør. Sprøstek bacon S akk bør m n ankeverden Oppgave 1 1 -Tf7+ 2 Kxf7 fra da hun bodde Roma D sse fra L ehammer som eg nu også Sjakk bør i min tankeverden Oppgave 1: 1.-Tf7+ 2. Kxf7 fra tida hun bodde i Roma. Disse fra Lillehammer som jeg nu også 5 dråper sitronsaft (etter smak) 5 dråper sitronsaft (etter smak) saabssiste eat åre S ser sommer siste året. Sist siste året. året. Sist Sist sommer sommer mikser m kser sammen sammen tilklart en en jevn evn puré. puré Så Så blander ander du du aprikos apr kos puré, puré 60 60 gpåska g5eve skivet sk ve mandler mand ervarmen 60 gskivet skivet mandler 60 gdråper skivet mandler ven fører en avforsvares hvakker s$ oaprikosene apr kosene har har absorbert absorber all een legger egger du du de de isde en en blender b ender og og emae erbas en avg ørende gaffe rus ene kan kke forsvares avhvit hv at temaet er en gaffel truslene kan ikke forsvares av hvit 50 50 tørkede ørkede tranebær ranebær 50 tørkede tranebær 50 tørkede tranebær kere opplevelse opp se av av de historiske hom sSylindeor ske kunne kunne trekke rekke seg seg tilbake bake fra fra hversom som da da museet musee ble eeide grunnlagt grunn ag for for sde ronsa (e smak) 560 dråper sitronsaft (etter smak) 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# 3+-+-+-+-# sesiste sden eemae året. åre Sist S savgjørende sommer sommer kamre for kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, mikser m kser sammen sammen til en en jevn evn puré. puré Så Så blander bbegger ander du aprikos apr kos puré, 7+-+Q+-+-' 7+-+Q+-+-' 4-+-+-+Pz 4-+-+-+PP$ P mikser sammen til en puré. Så du aprikos puré, mikser sammen til en jevn puré. Så blander du aprikos puré, sk ve mand er 60 gåtte mandler 1851 førs esommer nen ernas ona egaffe bma rDg6+ ma nes ekan En våren og L ose og sauef øse på nbdu eren Så om du gama yp sk gr spå spæ sau rønaprikosene apr kosene har har absorbert absorber all aajevn teen een legger egger du du de de en en blender ben ender og og emae er en avg ørende rus ene kan kke forsvares av hv at temaet er en avgjørende gaffel truslene kan ikke forsvares av aprikosene har absorbert teen legger du ihan ogi aprikosene har absorbert all teen legger du en blender og at temaet temaet er en en avgjørende avgjørende gaffel gaffel truslene truslene kan kan ikke ikke forsvares av av hvit hvit 50 ranebær 50 tørkede tranebær ovnen ovnen på 220 220 grader grader 10 10 min. m nkan være være gravalvor. grava vor Humor Humor noe noe som som Dg6+ (her (her ser ser vi oppgavens oppgavens tema, ema bekjentskapene bek en skapene var var helt he ar av av har har bestilt bes til deg…» deg…» utfordre fordre Carlsen, Car sen det de er er Aronian, Aron an For epakke ngen hand er en dagerdeurg. ateen vpuré dag kan se hva han har -uog Fortellingen handler om en dag vi ibestilt dag kan se hva han har tilbbekjentskapene ebek pmed oduse he apå 1300 agrader ehverble produsert helt fra 1300-tallet i nvære uble svære on Men skunnskap er kbekjentskapene ee sprangbord neders også ha vær ede der redååtte eåkere kamre for å:gåtte eørkede ku er Sy ndedeurg Han var yrkesm ær og revo verens h svander or var kke spuré u åtte kamre for åtte kuler. SylindeHan var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for åtte kuler. deurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, åtte kamre for åtte kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, m kser sammen en evn Så bblander du apr kos puré mikser sammen til en jevn puré. Så blander du aprikos puré, apr kosene har absorber aall een du de en bblender ender og aprikosene har all teen legger du de iistor en blender at aLandsturneringen temaet er er en avgjørende avg ørende gaffel gaffe truslene rus ene kan ikke kke forsvares forsvares av av hvit hv ovnen ovnen på på 220 220 grader grader iisom 10 10 min. m nat være gravalvor. grava vor Humor Humor noe noe som som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi vvrekk oppgavens oppgavens tema, ema bek en skapene var var helt he klart kkabsorbert ar av av har har bes til deg…» deg…» 160 1 pakke pakke bacon bacon ovnen på 220 grader i 10 min. ovnen på 220 i 10 min. være gravalvor. Humor noe som være gravalvor. Humor noe som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi vi oppgavens oppgavens tema, tema, bekjentskapene bekjentskapene var var helt helt klart klart av av har har bestilt bestilt til til deg…» deg…» utfordre uu3+Pl-+-P-# fordre Carlsen, Car sen det de er er Aronian, Aron an For e ngen hand er om en dag a v dag kan se hva han har Fortellingen handler om en dag at vi i dag kan se hva har tilb e p oduse he a 1300 a e ble produsert helt fra 1300-tallet i b e Lands urner ngen e kamre for å e ku er Sy ndedeurg Han var yrkesm ær og revo verens h s or e var kke s åtte kamre for åtte kuler. Sylindedeurg. Han var yrkesmilitær og revolverens historie var ikke slutt, 60 g flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 1 1 pakke bacon bacon 3+Pv l -+-z P -# 60 g skivet sk ve mandler mand er ovnen på 220 grader 10 m n ovnen 220 grader i 10 min. grava vor Humor noe som være gravalvor. Humor noe som Dg6+ Dg6+ (her (her ser ser vi v oppgavens oppgavens tema, ema en skapene var var helt he klart k ar av av har har bestilt bes til deg…» deg…» 1 pakke bacon 1 pakke bacon Du trenger Slik gjør du : ble b e Landsturneringen Lands urner ngen ble ble Landsturneringen Landsturneringen honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa i en en s or bolle bo e til 60 g g flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 60 g flak kokos (eller kokosmasse) 60 g flak kokos (eller kokosmasse) r ens s ore (en bonde som spdre dder offisesom ergo m ergangss enen offiser F eks eks (en bonde som spidder toandre offisesom ergo mister en offiser. F.eks mikser mha sammen sammen til en en jevn evn puré. puré Så Så blander ander du du aprikos apr kos puré, puré skivet sk ve mandler mand er bygn ngene dagen opp eve ser kny eevn over hundre år ssalt den dagen og opplevelser knyttet over år siden. 1ekamrene pakke bacon 1et pakke bacon skivet mandler skivet mandler ble bbonde eoverlates Landsturneringen Lands urner ren ren med med alle kamrene kamrene er er dreibar, dreibar, kjempet ike 30-årskrigen 30-årskrigen på på danskdanskfor for ipuré. i hundre 1834 1834 dukket dukket våpenet våpenet opp honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og salt sa idu en en stor sen or bolle bo eopp til honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt idu bolle til honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt idu en stor bolle til 60 gherskap flak kokos (e ertjekokosmasse) 60 gherskap flak kokos (eller kokosmasse) svsom akk urner ng sp Man kan s3P-+-Q-+-# ud ear epå øsn ngiimister neppe noen fingbygningene. er amed hønene egg fle re egg om ønsk er å1834 besøke de når de er derkan n –ha og ærhøna som p -+rz p 6-+-z 6-+-p-+rp& bonde som sp dder oo& som ergo m ssm er en offiser F (en som spidder to offisesom ergo mister en offiser. F.eks mikser m sammen til en en jevn puré. puré Så Så blander bbog ander du aprikos apr kos puré, puré (en (en bonde bonde som som spidder spidder tooffiseto offiseoffisesom som ergo ergo mister mister en offiser. offiser. F.eks F.eks mikser sammen til en jevn Så aprikos puré, mikser sammen til en jevn puré. Så blander aprikos puré, sk ve mand er skivet mandler ank ke akser Nede and og Be Frankrike, Italia, Nederland og Belgia avgjørende avg ørende betydning be ydn ng da da hun hun bør over es sk og andre svar konge er ngen bør overlates til skiidrett og svarts konge er utgangsstillingen Fargen på de har nem føyd. Fargen på dette har nemlig som som er er ung, ung og og tidligere gere verdensverdenslivet ve til herskap herskap og og deres deres tjee- kjempet kbør g(en Og de kke ången komme hang under kas esammen De var en skaper ny epå hdette emme har vær ren ren med med alle aalle egaalle kamrene er er dreibar, dre bar kkjempet empe iiog 30-årskrigen 30-årskr gen på på danskdanskfor for ipuré 1834 1834 dukket dukke våpenet våpene opp opp ren ren med alle kamrene kamrene er er dreibar, dreibar, kjempet kjempet i30-årskrigen 30-årskrigen 30-årskrigen på på danskdanskfor for i 1834 1834 dukket dukket våpenet våpenet opp honn ng kane muska van esukker og sa en sstor or bo eopp honning, kanel, muskat, vaniljesukker og idu stor bolle til p -+rz p &offise6-+-z (en (en bonde bonde som som spidder sp dder to o& offisesom som ergo ergo er en en offiser. offiser F.eks F eks m kser sammen en evn Så bblander ander du apr kos puré mikser sammen til en puré. Så blander aprikos puré, Løsning Løsning på oppgaver. oppgaver FFavgjørende ank akser aabe Nede and og Be ggfas aaer Frankrike, Italia, Nederland og Belgia avgjørende avg ørende betydning ydn ng da da hun hun iijevn over aaog es sk dre og andre svar sskonge konge er uuP ngen bør overlates til skiidrett og andre svarts er utgangsstillingen Basilikum Bas kum (etter (e smak) smak) avgjørende avgjørende betydning betydning da da hun hun iføyd iranebær bør til skiidrett og andre svarts konge er bør overlates til skiidrett og andre svarts konge er utgangsstillingen på eeen har nem ggopp føyd. Fargen har nemlig som er er ung, ung og tidligere dd gere verdensverdensiiren livet ve til et egojibær og og deres deres espilt sp på på Lillehammer. Ler ehammer K+" 2R+-+-PK+" 2R+-+-z 3z P -+-w Q -+-# ren med med kamrene kamrene er er dreibar, dre bar kjempet k empe iitradisjoner, 30-årskr gen på på danskdanskfor for iiFargen 1834 dukket dukke våpenet våpene opp P K+" P K+" 2R+-+-z 2R+-+-z 50 50 galle gojibær go bær -+rz p 6-+-z 6-+-p-+rp& Basilikum Bas kum (etter (e er smak) avg ørende betydning be ydn ng da da hun hun iføyd bør over ap es sk dre og andre sfire er uutgangsstillingen gangss bør overlates til skiidrett og andre svarts konge er ii sigangss utgangsstillingen Basilikum (etter smak) Basilikum (etter smak) 60 60 flak flak kokos kokos (eller (esmak) er kokosmasse) kokosmasse) spilt sp på på Lillehammer. L ehammer spilt spilt på på Lillehammer. Lillehammer. 2R+-+-PK+" en en jevn evn røre Tilsett Tkultur se så så havre, havre tranebær, mandler mand er og og kokos kokos under under 50 50 gk gom go bær 50 gojibær 50 gegg gojibær verdensmes re Capa1svar -d5 2konge exd5 exd5 3 Lb3 d4ngen og 1.-d5 2. exd5 exd5 3 Lb3 d4 og rer) Løsn ngen kommer på spå uslutten en rer). Løsningen kommer på slutten til norske norske rad srøre. oner ku ur og og honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa ide en en stor sngen or bolle bo eunder til Bas kum (e er smak) Basilikum (etter smak) 60 60 flak flak kokos kokos (eller (e er kokosmasse) kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) Også Også hos hos kongen kongen spilt sp på på Lillehammer. L ehammer eller eller revolverende, revolverende, som som det det heter. heter. norsk norsk side. side. igjen igjen hos hos en en kjøpmann kjøpmann i i Oslo. Oslo. Han Han en en jevn evn røre. røre Tilsett T se så så havre, havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under . en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under 50 go bær 50 g gojibær enke a de e var ve d g sen men ner Ma mer menneske g 1 våren enn v n eren og om e n ema dag ope f øs ve du kor hen du finn 1 -d5 2 exd5 exd5 3 Lb3 d4 og 1.-d5 2. exd5 exd5 3 Lb3 d4 og rer) Løsn ngen kommer på s u en rer). Løsningen kommer på slutten 1.-d5 1.-d5 2. 2. exd5 exd5 exd5 exd5 3 3 Lb3 Lb3 d4 d4 og og rer). Løsningen kommer slutten rer). Løsningen kommer på honning, honn ng kanel, kane muskat, muska vaniljesukker van esukker og og salt sa i en en stor s or bolle bo e til Kjør K ør så så suppen suppen glatt g a og og jevn evn i en en stavmikser s avm kser (her (her kan kan du du tynne ynne ut u honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle til honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle til 1919 1919 valgte va g e å å flytte fly e til LillehamL ehammorsomme morsomme ting. ng Men Men etter e er påtrykk på rykk patt, pa og og om om han han mister m s er alle a e offiseoffise60 flak kokos (e er kokosmasse) 60 flak kokos (eller kokosmasse) 2-+-+-+-z 2-+-+-+-P" P " Også Også hos hos kongen kongen Også hos kongen Også hos kongen mes er Kramn k som ross a har nes efo V fø ger dem fra mormester Kramnik som tross alt har nestefolk. Vi følger dem fra morfått få et e gult gu skjær, sk ær mens mens de de origior g bor fra a man må gå k dene de av nven are e hus men p asser De er a så s kker eller e er revolverende, revo verende som som det de heter. he er norsk norsk side. s de igjen g en hos hos en en kjøpmann k øpmann i Oslo. Os o Han Han . eller eller revolverende, revolverende, som som det det heter. heter. norsk norsk side. side. igjen igjen hos hos en en kjøpmann kjøpmann i i Oslo. Oslo. Han Han en evn røre T se så havre ranebær mand er og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos 1.-d5 1 -d5 2. 2 exd5 exd5 exd5 exd5 3 3 Lb3 Lb3 d4 d4 og og rer) Løsn ngen kommer på s u en rer). Løsningen kommer på slutten Kjør K ør glatt g og og jevn evn itomat, en en sOgså avm kser (her (her kan kan du du ynne uHan honn kane muska van esukker og sa en sde or bo e- til kanel, muskat, vaniljesukker og salt i en stor bolle 1919 valgte va ghonning, eK åså fly esuppen tilejevn LillehamL ehammorsomme ting. Men Men etter esk er på rykk patt, papatt, og ogog om om han han mister mmister sm ersalle eaalle offiseoffisesalt/pepper sa pepper Kjør så glatt og jevn en stavmikser (her kan du tynne Kjør så suppen glatt og jevn en stavmikser (her kan du tynne ut 1919 1919 valgte valgte åså ång flytte flytte til tilagodt. Lillehammorsomme morsomme ting. ting. Men Men etter påtrykk påtrykk patt, patt, og om om han han mister mister alle offiseoffise-4eller Skyll og rens grønnsakene Kutt agurk, fetaost og hos kongen hos kongen mes er Kramn kng som ross apåtrykk har nes kgsssalt/pepper V fø gersom demdet fraheter. mormester Kramnik som tross alt har nestefolk. Vi følger dem fra morfått få et eOgså gult skjær, sk mens mens de origior For en ankeroman sk For en tankeromantisk eHistorisk erefo revolverende, verende som de he er 1919 norsk norsk side. somrøring de igjen en hos hos en en kjøpmann kær øpmann i tynne Oslo. Os ogut Han 1revo 1 ts1 vaniljesukker van esukker salt/pepper sa pepper -z p Pz p -+-% 5z 5p-pPp-+-% p ør så suppen gLillehamahavre, og evn en sgu avm kser (her kan du ynne uut Kjør suppen glatt og jevn iigistavmikser en stavmikser (her kan du tynne ut 1919 valgte va gåså eflytte åsuppen åsuppen flytte fly til LillehamL ehammorsomme morsomme ting. ng Men Men etter eetter er påtrykk på rykk pa og om om han han er alle edermed offiseoffisesalt/pepper 50 50 gojibær go bær tomater Historisk riktig For en ankeroman For en tankeromantisk For en tankeromantisk For en tankeromantisk omrør ng til en en evn røre. røre (den (den vil vykk) være være noe noe fuktig) fuk g) 1 1 ts vaniljesukker van esukker 1 ts vaniljesukker ts vaniljesukker bog de hv eaav br kav spa atankeromantisk svare vpartiet nner en offiser og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed Oppgave 1anca 1 b6 og en bønOppgave 1. 1.b6 og en av bønsa pepper -z -z p p Pz Pz p p -+-% -+-% 5zmorsomme 5z p p en en jevn evn røre. røre Tilsett Tsjevn se så så havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under 50 50 gsalt/pepper ggsom gojibær go bær 50 gvaniljesukker gojibær 50 gsriktig gojibær Gobe ne ka es de også men • ••1919 Gobeliner kalles de også, men 2-z 2-P-+-+P+" P -+-+P+" For en ankeroman sk For en solgte revolveren videre til Unisolgte revolveren videre til Uniomrøring omrør ng til en en evn røre. røre (den (den vil vsolgte være være noe noe fuktig) fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) 1 van esukker 1 ts se ys av a Darw ns «Ar enes Lxg7+ Txg7 2 Th1+ Lh5 3 Txh5 har høner går fr u e y e n de Nes e mog eghe er a ere e 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! av spa a svare v nner en offiser og av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed 1+-+-+-+-! 1+-+-+-+-! av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed 5p-pPp-+-% med med melk me k hvis hv den den virker v rker for for tykk) Smak Smak så så til med med salt, sa pepper pepper mer. mer I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et e fra fra andre, andre skal ska jeg eg bringe br nge en en anekanekrene, rene blir b r par e remis) rem s) Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr en en jevn evn røre. røre Tilsett T se så så havre, havre tranebær, ranebær mandler mand er og og kokos kokos under under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under 50 g go bær 50 g gojibær Gobe ne ka es de også men • Gobeliner kalles de også, men bese re egenden Kasparov en gen kve d – fra enes ep ken na e ape ene frams år rokokkobeseiret legenden Kasparov i en gen til kveld – fra tjenestepiken nale tapetene framstår i rokokkohåndk ee var ro g mer pyn og en yd g rad s on for en fas for å ære Syns ng bør over a es so g e revo veren v dere Un solgte revolveren videre til Unisolgte revolveren revolveren videre videre til til UniUniomrør ng en evn røre (den v være noe fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) av spa a svare v nner en offiser og dermed av spalta. svaret vinner en offiser, og dermed med med melk me k hvis hv s den den virker v rker for for tykk) ykk) Smak Smak så så til med med salt, sa pepper pepper mer. mer I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et e fra fra andre, andre skal ska jeg eg bringe br nge en en anekanekrene, rene blir b r partiet par e remis) rem s) Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr --- kajnnepepper ka nnepepper (etter (e er smak) smak) med melk hvis den virker for tykk) Smak så til med salt, pepper med melk hvis den virker for tykk) Smak så til med salt, pepper mer. mer. I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppført et et fra fra andre, andre, skal skal jeg jeg bringe bringe en en anekanekrene, rene, blir blir partiet partiet remis) remis) Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Messingklinkene som som hun hun skriskrien evn røre T se så havre ranebær mand er og kokos under en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, mandler og kokos under løk i terninger. Grovhakk oliven. Bland alt sammen med litt bese re egenden Kasparov en gen kve d – fra enes ep ken na e ape ene frams år rokokkobeseiret legenden Kasparov i en gen til kveld – fra tjenestepiken nale tapetene framstår i rokokkosjel sfra e sjel som som meg, meg nydelig nyde gngeen solgte so g e revolveren revo veren videre v dere til UniUn 1/4 1 4 ts s salt sa kajnnepepper ka nnepepper (etter (e er smak) smak) med me k hv s den v rker for ykk) Smak så med sa pepper med melk hvis den virker for tykk) Smak så til med salt, pepper mer. mer I I 1924 1924 fikk fikk hun hun oppført oppfør et e fra andre, andre skal ska jeg eg bringe br en anekanekrene, rene blir b r partiet par e remis) rem s) Ergo Ergo kan kan Messingklinkene Mess ngk nkene som som hun hun skriskr kajnnepepper (etter smak) kajnnepepper (etter smak) 1-2 agurk 1+-+R+N+K! 1+-+R+N+K! 1 ts s vaniljesukker van esukker sjel s e som som meg, meg nydelig nyde g sjel som som meg, meg, nydelig nydelig 1/4 1 4 ts s salt sa Av Kåre HosAr KonservA1/4 ts salt 1/4 ts salt Lagd Lagd i i Tyskland Tyskland Forsvarte Forsvarte Norge Norge kene og v nner på få de e navne fikk eppene ø s e e dette navnet fikk teppene først etter også også partiet. par e Oppgave Oppgave to o ser ser vanvanGamal hønserase dene går nnpartiet. Fngen 1-axb6 2o3ser c6 De er kvan gesukker for musee går inn. F.eks 1-axb6 2. c6 Det viktig for museet ata Forsvarte ka nnepepper (e til erkorsmak) (etter smak) omrøring omrør ngeppene til en en en jevn evn røre. røre (den (den vil v være være noe noe fuktig) fuk g) 1eiier van tssts vaniljesukker 1skajnnepepper ts sModerne ese» som som meg, meg nydelig nyde ginnhentet versitetets versitetets oldsakssamling. oldsakssamling. 1vaniljesukker 4 som sa 1/4 salt Lagd Lagd i iTyskland Tyskland Forsvarte Norge Norge Th7 4ikke Txh7++ oppr nne kom 1859 var skk eer kansk eTyskland ev evaniljesukker er egga Men nå på pa mesyndag degammelt e navne fikk øevn sDalseg erøre. esitronsaft. dette navnet fikk teppene først etter Lagd Lagd its Tyskland Forsvarte Forsvarte Norge Norge også også partiet. par e eks Oppgave Oppgave to ser vanvanogså også partiet. Oppgave to to ser ser vanvankajennepepper ka ennepepper og og sitronsaft. sog ronsaf Ikke Ikke bruk bruk for for mye mye salt sa og og smak smak deg deg dote. do esjel Moderne Moderne teknologi ekno og innhentet nnhen edene ikke kke dronningen dronn slåes. sOppgave åes 3. Ke7 Ke7 gammelt gamme tømmerhus ømmerhus fra fra Dalseg Da seg iformen ver ver om, om er er produsert produser av av gjørtler ger ør er omrøring omrør ng til en jevn røre (den (den vil v være være noe noe fuktig) fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) p -+$ 4-+P+Pz 4-+P+Pp-+$ esukker 1 ts vaniljesukker VM-match. VM-ma ch Og Og siden s den Kramnik Kramn er er serverer serverer teen een om om morgenen morgenen det de ens ens typiske yp ske gråblå gråb å skjær. sk ær 1+-+R+-+K! 1+-+R+-+K! sVM-ma akkspa s er enn bruk bruk av skape versitetets vers e e s oldsakssamling. o dsakssam ng versitetets oldsakssamling. versitetets oldsakssamling. Lagd Lagd i Tyskland Tyskland Forsvarte Forsvarte Norge Norge også også partiet. par e Oppgave Oppgave to o ser ser vanvanTykk Tykk granolarøren grano arøren godt god i formen formen og og stek s ek i 25-30 25-30 min m n eller e er til kajennepepper ka ennepepper og og sitronsaft. s ronsaf Ikke Ikke bruk bruk for for mye mye salt sa og og smak smak deg deg dote. do e Moderne teknologi ekno og innhentet nnhen e ikke kke dronningen dronn ngen slåes. s åes 3. 3 Ke7 Ke7 gammelt gamme tømmerhus ømmerhus fra fra Da seg i ver ver om, om er er produsert produser av av gjørtler g ør er xabcdefghy xabcdefghy kajennepepper Ikke bruk for mye salt og smak deg kajennepepper og sitronsaft. Ikke bruk for mye salt og smak deg dote. Moderne teknologi innhentet ikke dronningen slåes. 3. Ke7 gammelt tømmerhus fra Dalseg i ver om, er produsert av gjørtler dote. Moderne teknologi dronningen slåes. 3. Ke7 tømmerhus fra Dalseg i ver om, er produsert av gjørtler omrør ng en evn røre (den v være noe fuk g) omrøring til en jevn røre. (den vil være noe fuktig) salt og pepper i en stor bolle. Avslutt med å strø litt tørket VM-match. ch Og Og siden s den Kramnik Kramn er serverer serverer teen een om morgenen morgenen til det de ens ens typiske yp ske gråblå gråb å skjær. sk ær p p -+$ -+$ 4-+P+Pz 4-+P+Pz med med hundrevis hundrev s av av vers e e s o dsakssam ng versitetets oldsakssamling. 1/2 1 2 ts s kanel kane Tykk Tykk granolarøren grano arøren godt god i formen og og stek s ek i 25-30 25-30 min m n eller e til Tykk granolarøren godt i formen og stek i 25-30 min eller til Tykk granolarøren godt i formen og stek i 25-30 min eller til ka ennepepper og sgodt ronsaf Ikke bruk for sa min ogeldste smak deger kajennepepper og sitronsaft. Ikke bruk salt og smak eModerne Moderne og nnhen exabcdefghy kke dronn ngen åes 3og Ke7 gamme ømmerhus fra Da segi iformen ver om ermye produser av gerdeg ør dote. teknologi innhentet ikke dronningen slåes. 3. Ke7 gammelt tømmerhus fra Dalseg ver om, er produsert gjørtler 150 gsiden fetaost 4-+P+Pp-+$ 1/4 salt sa Hen kk VVer 1601 hadde nnka at Henrik IV i 1601 hadde innkalt med med hundrevis sekno av med med hundrevis hundrevis av av 1/2 1efor 2 ts sog kanel kane 1/2 tssnaturen kanel 1/2 ts kanel tor MA HAugen rekk De ehundrev eksempe er med kke men som med og skPå Dette eksempelet er med, ikke skelig ut, men som med logisk Tykk grano arøren formen og sbfor ek 25-30 m neav eeldste Tykk granolarøren og stek imye 25-30 eller landskapet andskape og na uren kke frambxc6 3ske a6 E er 1-cxb6 2ssom a6 bxa6 bxc6 3. a6. 1-cxb6 2.a6 bxa6 xabcdefghy 1/4 441/2 salt sa aaReichwein Hen 1601 hadde nnka at Henrik IV i 1601 hadde innkalt 1/4 salt 1/4 salt med med hundrevis ser av På revolveren harav Reichwein reiste til Norge for Likevel skulle verdens eldste På siden av revolveren har Reichwein reiste til Norge for ågod Likevel skulle verdens 1 2av kane ts kanel Om sommaren er hønene de kke sdo akken sen u eoppfinnelsen eer sPå ser museumshøne uøpe ?framJærhøna den ekajennepepperet nas elike norske De ehåper eksempe eeav er med kke ske ggEller uuKd7 men som med sk Dette eksempelet med, ikke skelig ut, men som med Dette Dette eksempelet eksempelet er ermed, med, med, ikke ikke skelig skelig ut, men men som med med logisk logisk frem frem med med kajennepepperet ennepeppere etter er hvor hvor mye mye sting ng du dufør ønsker. ønsker Lars Lars Knutrud Knu rud fra fra Lillehammer. L ehammer sjakken akken med med oppfinnelsen oppfinne sen av av Df7+ Df7+ 4. Kd7 Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar holder hologisk der Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, B erkebæk like ke ovenovenover før håper eg se vsag på er d for af ens øpe av Reichwein Neders edkan en er de en over håper jeg selvsagt på er tid aftenste. Iikke løpet av Nederst billedkanten er det en sa 1/4 salt xabcdefghy xabcdefghy På spå den revo har Re chwe npå re sgrano emed Norge for ååovenL keve eng verdens ds e tile siden av revolveren har reiste til Norge for åfor Likevel verdens eldste av revolveren har Reichwein reiste til Norge Likevel skulle verdens På siden av revolveren har reiste til Norge for Likevel skulle verdens Dette De ehundrev eksempelet eksempe eav er er med ikke kke skelig ske gKd7 ut, uut, men men som som med med logisk og sk du du ser ser den den er er lett brunet. brune Avkjøl Avk ø helt he (2-3 (2-3 timer) mer) før du du legger egger frem frem med med ka ennepeppere etter eeiiAvkjøl er hvor hvor mye mye sting du ønsker. ønsker Lars Lars Knutrud Knu rud fra fra Lillehammer. L ehammer sjakken sssjakkspillere akken med med oppfinnelsen oppfinne sen av av Df7+ Df7+ 4. 44Kd7 Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar holder ho der Sør-Fron Sør-Fron på Bjerkebæk, erkebæk ke ovenovenfrem med kajennepepperet etter hvor mye sting du ønsker. frem med kajennepepperet etter hvor mye sting du ønsker. Lars Knutrud fra Lillehammer. Lars Knutrud fra Lillehammer. sjakken med med oppfinnelsen av av Df7+ Df7+ 4. Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svart holder holder Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, Bjerkebæk, like like ovenovenoregano på toppen. over før eg se vsag på d for af ens eeeveren II veren av Neders b edkan en er de en over førti, håper selvsagt på er tid for aftenste. Iog løpet iisku billedkanten er det en sjakkspillere sførti, akksp ere ijeg en en sedat seda På ssiden den av revo har Re chwe nB re segranolarøren eka Norge for ååformen L keve edu verdens eeldste ds På siden av revolveren har Reichwein reiste til for ååformen Likevel skulle verdens eldste Tykk Tykk granolarøren arøren godt god iAvkjøl formen formen og og stek sskulle ek isssku 25-30 25-30 min m nLillehammer. eller edu er til 1/4 1 4 ss4av muskat muska du du ser ser den den er er lett eeNorge brunet. brune Avk ø helt he (2-3 (2-3 timer) mer) før før du du legger egger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger du ser den er lett brunet. helt (2-3 timer) før du legger nede andske veve Fkajennepepperet ank ke og nederlandske vevere til Frankrike og frem med ka ennepeppere eNederst er hvor mye sende ng du ønsker frem etter hvor mye sting du ønsker. Lars Knu rud fra L ehammer Lars Knutrud fra sjakken ssjakken akken med med oppfinnelsen oppfinne sen av av Df7+ Df7+ 4. 44. Kd7 Dd5+ Dd5+ og og svart svar holder ho der Sør-Fron Sør-Fron på på Bjerkebæk, B erkebæk like ke oven1står rødløk xabcdefghy xabcdefghy s akksp ere i en en sedat seda 1/2 1 2 ts kanel kane -+-+R+-# 3P-+-+R+-# 3z P sjakkspillere sjakkspillere i i en en sedat sedat Tykk Tykk granolarøren grano arøren godt god i og og stek s ek i 25-30 25-30 min m n eller e er til Tykk godt formen og stek i 25-30 min eller til Tykk granolarøren godt formen og stek i 25-30 min eller til 1/4 4 muskat muska 1/4 ts muskat 1/4 ts muskat enkn ng er ganske enke Den tenkning er ganske enkel. Den bare for å us rere e ema men bare for å illustrere et tema, men du ser den er e brune Avk ø he (2-3 mer) før du egger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før legger nede andske veve e F ank ke og nederlandske vevere til Frankrike og Løsninger Løsninger på på oppgaver: oppgaver 3 c6 s år som kons ruer kuns ge 3.c6. som konstruerte og kunstige 1/2 1 2 ts s kanel kane sjakkspillere s akksp ere i en en sedat seda 1/2 ts kanel 1/2 kanel -+-+R+-# -+-+R+-# 3z 3z P P våpensmeden satt sitt stempelvåpensmeden satt sitt stempelbidra bidra med med å å bygge bygge opp opp den den norske norske bevarte bevarte revolver revolver ende opp opp i i LilleLilleTykk grano arøren god formen og s ek 25-30 m n e er Tykk granolarøren godt i formen og stek i 25-30 min eller til 1 4 s muska 1/4 ts muskat Oppgave 2 1 Td7+ Ke8 2 Te7+ hønserasen v har a dag Rasen o flokkar Nokre bur une på enkn ng er ganske enke Den tenkning er ganske enkel. Den bare for å us rere e ema men bare for å illustrere et tema, men tenkning tenkning er er ganske ganske enkel. enkel. Den Den bare bare for for å å illustrere illustrere et et tema, tema, men men Løsninger Løsninger på på oppgaver: oppgaver Løsninger Løsninger på oppgaver: oppgaver: Verkstedet Verks ede hans hans finnes finnes dag dag på på sjakklokken, akk okken hvor hvor spillerne sprere erne fikk fikk rem med åpå såakke akke den dronfor sen rum av Lopp ehammer remis med sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. ham D sse unge og ovende kan ham. Disse unge og lovende kan dagen dagen holdes ho des det de fest fes lysthuset ys huse forgrunn forgrunn med med blader, bopp ader fugler fug er og og 1 des 2satt sdet kane 1/2 tssa kanel våpensmeden sfes empe - -bidra våpensmeden sitt stempelb for dra med med åden åden bygge bygge opp den den norske norske bevarte bevar ekniv revo ver ende ende opp opp LilleL evåpensmeden satt våpensmeden satt sitt stempelbidra bidra med med årum åser bygge bygge opp opp den den norske norske bevarte bevarte revolver revolver ende ende opp opp LilleLilletenkning enkn er ganske ganske enkel. enke Den Den bare bare for for åsom åog illustrere us etekan tema, ema men men på på en en fjøl ø og og med med en enskarp skarp skarp knhelt deler de er opp opp ihans ønsket ønske størrelse siilegger ørre se Løsninger Løsninger på oppgaver: oppgaver Verkstedet Verks ede hans hans finnes finnes dag dag på på sjakklokken, ss3P-+-+R+-# akk okken hvor hvor spillerne sp erne fikk fikk rem ssmed med åpå ss den dronfor sen rum av L ehammer remis åång sjakke, siden dronsentrum av Lillehammer. Verkstedet finnes ilegger dag på Verkstedet hans finnes dag på sjakklokken, hvor hvor spillerne spillerne fikk fikk remis med dronfor sentrum av Lillehammer. remis med sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. ham D sse unge og ovende kan ham. Disse unge lovende dagen dagen ho de fest iis lysthuset ys huse forgrunn forgrunn med med blader, bopp ader fugler fug er og og småby som norma småby som normalt nn ede ve ks ed en gamme innredet verksted i en gammel våpensmeden sa ssitt sstempelempe våpensmeden satt sitt stempelbidra binnredet verksted i en gammel dra med med åden åden bygge bygge opp opp den norske norske bevarte bevar e(2-3 revolver revo ver ende ende opp opp iiiiørre LilleL e-på du du ser den den er er lett brunet. brune Avkjøl Avk økniv helt he (2-3 timer) mer) før før du du legger egger den den på på en en fjøl ffen ø og og med med en en skarp kn vvrevolver deler de er opp opp ihans ønsket ønske størrelse sav ørre se på en fjøl og med en skarp deler ifør ønsket størrelse på en fjøl og med en skarp kniv deler opp ifør ønsket størrelse kaa e sser hosa @ma haugen no Verks ede finnes dag på Verkstedet hans finnes dag sjakklokken, ssjakklokken, akk okken hvor spillerne sp erne fikk fikk rem s2. med åog ssjakke, akke ssiden den dronfor sen av L ehammer remis med åsåeeer sjakke, siden dronfor sentrum av Lillehammer. 2Tek never oliven småby som norma småby som normalt småby normalt småby som normalt nn ede ve ks ed en gamme 1/4 1holdes 4De ts smuskat muskat muska du du ser ser den den er er lett eøeden brunet. brune Avkjøl Avk økniv he (2-3 (2-3 timer) mer) du du egger du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du du ser den er lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger enes e hv offiseren som kan eneste hvite offiseren som kan også for åvise våseg se ahvor se vselv reMen aover vfør enk eOppgave også for åere vise at selv relativt enkle den på f og med en skarp kn v de er ønske s se den på en fjøl og med en skarp kniv deler opp i ønsket størrelse vare på truga rasar Noen Noen irritere rrfor seg sikkert snormalt kker over Oppgave 2 1.-Txf1 1 -Tx 1 2. 2 Txf1 Tx 1 e3 e3 og og kulisser. ku De skal ska derimot der mo vise v se hva hva småby som norma småby som 1/4 1 4 ts s muska 1/4 ts muskat 1/4 ts muskat merke. Signaturen er en hestemerke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1.1 Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2 Txg2 hæren. hæren. I I året året 1636, 1636, som som er er inngrainngrahammer. hammer. Grunnleggeren Grunnleggeren av MaiMaidu ser den e brune Avk ø he (2-3 mer) før du egger du ser den lett brunet. Avkjøl helt (2-3 timer) før du legger Brukte ikke håndklær Spesielt bostkast på Øygarden og nokre saman med Og nå bake oppgaven og Kd8 (2 -Lxe7 d7+ hv år droner baser på gam e norske andenes e hv offiseren som kan eneste hvite offiseren som kan også å v se a se v re a v enk e også for å at selv relativt enkle eneste eneste hvite hvite offiseren offiseren som som kan kan også for å vise at relativt enkle også for vise at selv relativt enkle Gi G suppen suppen et e nytt ny oppkok oppkok og og kjør k ør den den luftig uf g med med stavmikseren. s avm kseren n ngen kke kan s ås da de b r ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrense tid d tenke enke på. på Men før Maihaugen. Ma haugen Her Her finnes finnes også også disse d sse små små engler. eng er Resten Res en av av bildet b de er er man få nok av og s den drar se skape u på e va man få nok av. og siden drar selskapet ut på elva 1 4 s muska 1/4 ts muskat merke S gna uren er en hes emerke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1.1 Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2 Txg2 hæren. hæren I I året åre 1636, 1636 som som er er inngranngrahammer. hammer Grunnleggeren Grunn eggeren av av MaiMa merke. Signaturen er en hestemerke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1.1.Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2.Txg2 hæren. hæren. I I året året 1636, 1636, som som er er inngrainngrahammer. hammer. Grunnleggeren Grunnleggeren av av MaiMaieneste enes e hvite hv e offiseren offiseren som som kan kan også for å v se a se v re a v enk e også for å vise at selv relativt enkle og og antall. an a Det De er er viktig v k g at a den den er er helt he avkjølt avk ø ellers e ers vil v den den e e Gi G suppen suppen et e nytt ny oppkok oppkok og og kjør k ør den den luftig uf g med med stavmikseren. s avm kseren n ngen kke kan s ås da de b r ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrense tid d tenke enke på. på Men Men før før Maihaugen. Ma haugen Her Her finnes finnes også også disse d sse Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. ningen ikke kan slås, da det blir ningen ikke kan slås, da det blir begrenset begrenset tid tid å å tenke tenke på. på. Men Men før før Maihaugen. Maihaugen. Her Her finnes finnes også også disse disse ab kk som hadde hø am en fabrikk som hadde tilhørt familien små små engler. eng er Resten Res en av av bildet b de er er man få nok av og s den drar se skape u på e va man få nok av. og siden drar selskapet ut på elva assos eres med fys sk assosieres med fysisk merke S gna uren er en hes emerke. Signaturen er en hesteOppgave Oppgave 1: 1: 1.1 Dxg2+ Dxg2+ 2.Txg2 2 Txg2 hæren. hæren I I året åre 1636, 1636 som som er er inngranngrahammer. hammer Grunnleggeren Grunn eggeren av av MaiMa q -+-+Pz P " 2-q-+-+PP" 2-w konservator konservator ved ved q q -+-+Pz -+-+Pz P P " " 2-w 2-w den den på på en en fjøl f ø og og med med en en skarp skarp kniv kn v deler de er opp opp i ønsket ønske størrelse s ørre se og og antall. an a Det De er er viktig v k g at a den den er er helt he avkjølt avk ø ellers e ers vil v den den e e og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den e og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den e G suppen eøekne ny oppkok og kMa ør den ufopp gHer med sers kseren Gi suppen et nytt oppkok og kjør den luftig med stavmikseren. n2gi ngen kke kan soppe ås da de bspore, rsom ningen ikke kan da det blir begrenset begrense tid dmed åmed åtenke enke på. Men før før Maihaugen. Her finnes finnes også også dse ab kkand som hadde hø am en fabrikk som hadde tilhørt familien assos eres fys sk assosieres med fysisk assosieres med fysisk assosieres med fysisk konservator 2-q-+-+PP" konservator konservator ved ved den den på påsom en fjøl fen øhan og og med med en en skarp kniv kn ver deler de er opp opp ihus ønske størrelse savm ørre se-disse den på en og med en skarp kniv deler opp ønsket den på en fjøl og med en kniv deler opp ønsket størrelse oversees av hab akksp oppe begge svar bønder ertårårting oversees av habile sjakkspilstoppe begge svarts bønder erer tårog an aen De er ke skarp g haugen, askarp den er he avk øønsket eønske vstørrelse den og antall. Det er viktig at den helt avkjølt ellers vil den eesse denne denne sjakkspaltens sassos akkspa ens mangel mange på på som er eregg ekte ek edette og og historisk hved sevare or sk riktig, ross koss gmed og og vert hv må gstoppe årne or sslås, bonhvit må tårnet for åsåsvarts stoppe bonFugl, Fugl and og og mus eres fys sk assosieres fysisk spore, og dette forteller oss med og dette forteller oss med vert på revolveren, han haugen, Anders Sandvig, var vert på revolveren, ble han utnevnt haugen, Anders Sandvig, var Tb1+ Tg1 Tbxg1++ Tb1+ 2.Tg1 Tbxg1++. konservator konservator ved Maihaugen den forr ge dfmed agrams ngen nTb1+ ng c8) 3Tbxg1++ Te8+ Kxe8 d7+ Ien åfor aeforteller på ku urhønss ammar vare kan nene bakgarden O sengarden på ffjøl og med en skarp kn vhaugen de er opp sstørrelse ørre den på fjøl og med en skarp kniv deler iiihusene, ønsket oversees av hab eepå ssMen --patt sspå begge svar ssbønder bønder årting oversees av habile sjakkspilstoppe begge svarts er ting oversees av habile begge svarts bønder er tårting oversees av habile sjakkspilstoppe begge bønder erer tårFordel Forde ien skåler skå er og og sPakk rø over over sprøstekt ek bacon bacon og grovhakket grovhakke basibas dette de eng kvantespranget, kvan esprange kunne kunne spilsp patt pa og og ergo ergo remis. rem håndtakene hånd akene ett av av husene, husene nemlig nem Fugl, Fugl and and og og mus mus Løsning på oppgaver Løsning på oppgaver. Fugl, and og mus Fugl, and og en gondo A eved erved egan edd ikonservator en gondol. Alle er elegant kledd fylt fy av av natur na ur og og hus som som vi ikke kke IGobe boken Om Ren gheds-S ev spore og de eAlle er oss med spore, og dette forteller oss med ver på revo veren bble ehverandre. han uutnevnt nevn haugen Anders Sandv givvlufttett var på revolveren, ble utnevnt Anders var 2oppe 2.Tg1 Tbxg1++. spore, og forteller med spore, og dette vert vert på på revolveren, revolveren, ble han han utnevnt utnevnt haugen, haugen, Anders Anders Sandvig, Sandvig, var Tb1+ Tb1+ 2.Tg1 Tbxg1++. Tbxg1++. Gobe Gobelin. oversees av hab eakksp ssjakkspilakksp -patt sTg1 oppe begge svar s4bønder bønder ting oversees av habile sjakkspilstoppe begge er tårfalle fa ean fra fra hverandre. hverandre Pakk inn nn isprøs bakepapir bakepap og og oppbevar oppbevar en en lufttett uf Fordel Forde imus skåler skå er og og strø sog over sprøstekt ek bacon bacon og grovhakket grovhakke basi-var dette de eng kvantespranget, esprange kunne kunne spilsp --Tb1+ pa og og ergo ergo remis. rem s svarts håndtakene hånd akene iioppbevar ett eog av av husene nemlig nem gg - g Fordel ible skåler strø over bacon og grovhakket Fordel ivar skåler og strø over sprøstekt bacon og grovhakket dette dette kvantespranget, kvantespranget, kunne kunne spilspilpatt patt og og ergo ergo remis. remis. håndtakene håndtakene ioppbevar ett ett av av husene, husene, nemlig nemlig Enklere blir det ikke:) Løsning på oppgaver Løsning på oppgaver. Fugl and mus Fugl, and og mus gondo A er esee or egan kkforedd iåren gondol. er elegant kledd fylt fy av av natur na ur og og hus hus som som ikke kke maihaugen, ma haugen aktivitet ak vkvan ekvan til fjells. efjells. sKlubKlubK ubspore og de eforteller for erske oss med spore, og dette oss med vert ver på på revo veren bble eer han han utnevnt uk nevn haugen, haugen Anders Anders Sandvig, Sandv gbas var var Tb1+ 2.Tg1 22.Tg1 Tg1 Tbxg1++. Tbxg1++ nnrevolveren, Gobelin. og og antall. aog Det De er er viktig vstrø krø gover at aover den den er er helt he avkjølt avk øeog ellers eSandvig, ers vil viivi den den ebasiebasifalle fa ean fra fra hverandre. hverandre Pakk Pakk nn isprøs bakepapir bakepap rravkjølt og og oppbevar iihusene, en en uf eenemlig falle fra hverandre. Pakk inn ier bakepapir oppbevar en lufttett falle fra Pakk inn isprøstekt bakepapir oppbevar en lufttett Forde skå er og sPakk røinn over sprøs ek bacon grovhakke bas Fordel imus skåler og strø sprøstekt bacon og grovhakket basidette de eng kvantespranget, esprange kunne kunne spilsp -Tb1+ pa og og ergo ergo remis. rem s og håndtakene hånd akene iioppbevar ett eog av av husene nem maihaugen, ma haugen aktivitet ak v e til fjells. f e s K ubmaihaugen, maihaugen, aktivitet aktivitet til til fjells. KlubKlubog og antall. a Det De er viktig v g at a den den er helt he avk ø ellers e ers vil v den den e e lere. ere Det De bør bør være være en en motivasjon mo vas on net, ne derfor derfor 1.Tg1 1 Tg1 og og om om en en av av og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den fa e fra hverandre Pakk nn bakepap r og en uf e falle fra hverandre. inn i bakepapir og en lufttett s1+-+-+-RK! akk men for den som se parden g øre den ku urh forsjakk, men for den som vil se parden. gjøre den kulturhistoriske maihaugen, ma haugen aktivitet ak v e til fjells. f e s KlubK ubsikkerhet at den ble lagd av den sikkerhet at den ble lagd av den til til major major og og kommandør kommandør for for styrstyrnemlig nemlig interessert interessert i i våpen. våpen. I I 1919 1919 den Hv sp eren var Ado f Anderssen og hv år dronn ng arv form av bygn ngar g ens anpå på Jæren kr ng 1920 e å ha R K! 1+-+-+-t lere. ere Det De bør bør være være en en motivasjon mo vas on net, ne derfor derfor 1.Tg1 1 Tg1 og om om en en av av og an a De er v k g a den er he avk ø e ers v den og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellers vil den R R K! K! 1+-+-+-t 1+-+-+-t lere. lere. Det Det bør bør være være en en motivasjon motivasjon net, net, derfor derfor 1.Tg1 1.Tg1 og og om om en en av av Noe du v l fortelle om d tt lag eller foren ng? likum, kum topp opp gjerne g erne med med litt god god olivenolje. o veno e lerne erne tenke enke det de uendelige, uende ge og og Oppgave Oppgave 2: Nok Nok en en pattopppa oppTil T dette de eog huset huse ønsket ønske hun hun seg seg den den nordre nordre bygningen bygn ngen på på Jørstad, Jørs adeeee sb4! svar ruer ma på a2 og en 1.og 1.on sb4! svart truer matt på a2 og de Fo dsve 1984 Kilde: Fortidsvern 2/1984 Men Men Byavisas Byav sas lesere esere har har et skriskr -og tidens densat mote mo med med pudrede pudrede parykparykforbinder forb nder med med Norge. Norge IIen Ipå hjørnet ørne De eden møbe ebble ka es bos - til major Norge som ga ugjerne 1869 Bos kas som Lykres kjersti kkerhe aBraanaas den b eble agd av den sikkerhet ble lagd av den ma or og og kommandør kommandør for for styrs hun yrnemlig nem interessert ngveno eresser ihenger våpen. våpen I uf 1919 1919 sikkerhet den lagd av den sikkerhet at den ble lagd av den til til major major og kommandør kommandør for for styrnemlig nemlig interessert våpen. våpen. 1919 1919 1+-+-+-RK! lere. ere Det De bør bør være være en motivasjon moge vas net, ne derfor derfor 1.Tg1 1Nok Tg1 og og om om en av av boks boks ikommandør kjøleskapet. ktopp eskape likum, kum gjerne gønsket erne med med litt god god olivenolje. oiiignder veno eeresser erne enke uende ge Oppgave 22ruer Nok en pa oppT de eog huse ønske hun seg den nordre bygn ngen på Jørs ad lerne tenke iioppgaver det uendelige, og 2: Nok en pattoppdette huset ønsket hun seg iigod den nordre bygningen Jørstad, topp med litt god likum, topp gjerne med litt god olivenolje. lerne lerne tenke tenke ide iog det det uendelige, uendelige, og Oppgave Oppgave 2: Nok Nok en en pattopppattoppTil Til dette dette huset huset ønsket ønsket hun hun seg seg den den nordre nordre bygningen bygningen på på Jørstad, Jørstad, 11-1. 11Oppgave sb4! svar ma på a2 og 1. sb4! svart truer matt på a2 og kjersti kjerst Braanaas Braanaas moen, moen KKTil de Fo dsve nnhuset 1984 Kilde: Fortidsvern 2/1984 Men Men Byavisas Byav sas lesere esere har eeen skriskr iikjerst tidens dens mote mo eeden med med pudrede pudrede parykparykforb med med Norge Ien hjørnet hihIlufttett ørne bens nes or m ne bens nestor, og mine sm kkerhe aat den eeve agd av den sikkerhet at lagd av den til major ma or og kommandør for for styrsstyryrnemlig nem interessert neog iii våpen. våpen IIlufttett IIlufttett 1919 1919 boks boks iSund kjøleskapet. k ø eskape boks iøkjøleskapet. kjøleskapet. boks i22opp kjøleskapet. falle fa elikum, fra fra hverandre. hverandre Pakk Pakk inn nn iforbinder bakepapir bakepap rinteressert og og oppbevar oppbevar ingen lufttett eJørs kum opp ggjerne erne med god oolivenolje. e Norge. likum, topp med litt olivenolje. lerne erne tenke enke ieog det de uende og Oppgave Oppgave 2: 22: Nok en en pattopppa oppTil T dette de efra huse ønske hun seg seg den den nordre nordre bygningen bygn på på Jørstad, ad salt/pepper Braanaas moen, moen kjersti kjersti Braanaas Braanaas moen, moen, bens nes or og m ne bens nestor, og iikangsom mine bens bens nestor, nestor, og i har iuendelige, mine mine Løsn nger på Oppgave for de mange L ehammer-reg svar s bønder går nn dronn ng for de mange ilangsom Lillehammer-regisvarts bønder går inn til dronning, boks k ø eskape boks i falle fa e fra hverandre. hverandre Pakk Pakk inn nn i bakepapir bakepap r og oppbevar oppbevar i en en uf e falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar en falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar i en er og ana yser finnes de ret ksav -- I 1Iog d ngen og opp sen mer tier og analyser finnes det riksavimidlingen og opplevelsen mer Oppgave 3 1 Txh8+ Kxh8 2 Oppgave 3. 1. Txh8+ Kxh8 2. kjersti kjerst Braanaas Braanaas moen, moen bens bens nestor, nes or og og i mine m ne tyske tyske våpensmeden våpensmeden Hans Hans Stopler. Stopler. kene kene på på Bergenhus Bergenhus festning. festning. ble ble han han enig enig med med OldsakssamlinOldsakssamlinOppgave Oppgave 2: 2: 1—Dg2+ 1—Dg2+ 2. 2 Txg2 Txg2 som e er d b en som en dar handverk og ku ur andskap vore nære ved å b u rydda for de mange L ehammer-reg svar s bønder går nn dronn ng for de mange i Lillehammer-regisvarts bønder går inn til dronning, for for de de mange mange i i Lillehammer-regiLillehammer-regisvarts svarts bønder bønder går går inn inn til til dronning, dronning, fa e fra hverandre Pakk nn bakepap r og oppbevar en uf en-de falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar i en lufttett sjakk s akk en en rimelig r me g affære. affære gave. gave Hvis Hv s 1. 1 Dxf6 Dxf6 vinner v nner 1-Se4+, 1-Se4+ dørhåndtakene dørhånd akene som som Alf A f Lundeby Lundeby der der kongefamilien kongefam en i dag dag bor bor når når de de Dronn ngen på b7 s år s ag Dronningen på b7 står i slag.. kende kende behov behov for for å å bruke bruke hjernen h ernen til ker ker og og kostbare kos bare klær. k ær der der vi v vet ve at a Jorde Jorde har har boltret bo re seg, seg kas og er e e skap med p ass s er han a egne håndk ær var s ua dag er kke huse s oppr ntyske yske våpensmeden våpensmeden Hans Hans Stopler. S op er kene kene på på Bergenhus Bergenhus festning. fes n ng ble b e han han enig en g med med OldsakssamlinO dsakssam Oppgave Oppgave 2: 2: 1—Dg2+ 1—Dg2+ 2. 2 Txg2 Txg2 tyske våpensmeden Hans Stopler. kene påboks Bergenhus festning. han enig med OldsakssamlinOppgave 2: 1—Dg2+ Txg2 tyske våpensmeden Hans Stopler. kene på Bergenhus festning. ble han enig med OldsakssamlinOppgave 2: 1—Dg2+ 2. Txg2 kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no kker bvåpensmeden aanaas moen@ma haugen no er dørhåndtakene for for de de mange mange ilangsom Lillehammer-regiLSka ehammer-reg -Oppgave svarts svar sbønder går inn nn til dronning, dronn ng sjakk søyne akk en enSvar rimelig ren me g langsom angsom affære. affære I Idronn gave. Hvis Hv s1. 1bønder Dxf6 Dxf6 vinner vigår nner 1-Se4+, 1-Se4+ dørhånd akene som som Alf A Alf fA Lundeby der der kongefamilien kongefam en iOldsakssamlindag dag bor bor når nårnår de de sjakk sjakk rimelig rimelig langsom langsom affære. affære. Ismø I gave gave. gave. Hvis Hvis 1. 1. Dxf6 Dxf6 vinner vinner 1-Se4+, 1-Se4+, dørhåndtakene dørhåndtakene som som Alf Alf Lundeby Lundeby der kongefamilien kongefamilien iidag dag dag bor bor når når de Dronn ngen på b7 sDxf6 år sv ag Dronningen på b7 står slag.. kende kende behov behov for for åsp åsbruke bruke hjernen herer ernen til ker og og kostbare kos bare klær. k ærHans der der vi vder vet vekongefamilien at aen Jorde Jorde har har boltret bo re bor seg, seg øyne sme akksp er øyne en sjakkspiller yske Hans S op kene på Bergenhus fes nLundeby ng bble eder han g med med O dsakssam Oppgave 2: 1—Dg2+ 22.1-Se4+, Txg2 tyske våpensmeden Stopler. kene på Bergenhus festning. ble han enig 2: 1—Dg2+ 2. Txg2 kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no kv eerke skskjersti.braanaas.moen@maihaugen.no boregano aanaas moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no boks i kjøleskapet. k ø eskape sjakk s akk rimelig r g angsom affære. affære I I gave. gave Hvis Hv s 1. 1 Dxf6 vinner nner 1-Se4+ dørhåndtakene dørhånd akene som som f Lundeby Lundeby der kongefam en i dag bor når de de xabcdefghy xabcdefghy tørket de e ha å e e e and e mø e ? øyne en s akksp en sjakkspiller øyne øyne en en sjakkspiller sjakkspiller 1 Da7! s s erad svak og ngen på c7 må dekke årne e s b aanaas moen@ma haugen no kjersti.braanaas.moen@maihaugen.no onen som er s akk men kv er sp er hv 2 Lg2+ som v nger onen som spiller sjakk, men kvier spiller hvit 2. Lg2+ som tvinger boks boks i kjøleskapet. k ø eskape Tc8+ Kh7 3 g6+ Kxg6 (3 -Dxg6 Tc8+ Kh7 3.g6+ Kxg6 (3.-Dxg6 ser med k ede ge s akkspa er g ser med kjedelige sjakkspalter. virkelig. boks i kjøleskapet. boks i kjøleskapet. xabcdefghy xabcdefghy øyne øyne en en sjakkspiller s akksp er Han Han lagde lagde våpen våpen så så tidlig tidlig som som i i Georg Georg von von Reichwein Reichwein gjorde gjorde en en gen gen om om å å bytte bytte noen noen gjenstander. gjenstander. Te1+ Te1+ 3. 3 Tg1 Tg1 Texg1++. Texg1++ K egen der: haugen no fryk eonen angrepssp er men som har Ma haugen ro esom å ii sGeorg Jærhøna er robus og god åen som sp er ser akk men kv er sp erTg1 hv som v nger onen som spiller sjakk, men kvier spiller hvit 2. Lg2+ tvinger onen onen som som spiller spiller sjakk, men men kvier kvier spiller spiller hvit hvit 2.Lg2+ Lg2+ Lg2+ som som tvinger tvinger boks kchwe øog eskape boks i kjøleskapet. 1857, 1857 spilte sp eMorphy Morphy Morphy og og Paulsen Pau sen en enkvier men men hvit hv spiller sp er2heller heller he er 1.11som Kg1 Kg1 som som hadde hadde designet. des gne Her Her finnes finnes de de ide er er på på besøk besøk ieLillehammer. Lillehammer. L ehammer noe som mennesker fles Her en Para evåpen ser vså noen som kke er de mma dååkas er diDe ma egjenstander. e trerenoe, som mennesker flest. Her en Parallelt ser vi noen ikke er det imidlertid malt et lite treeòg håndk evi under Sk kker eere dne Norge Fo kog ørke seg på ne ge bos egehammer er komme Han Han lagde agde våpen så tidlig gsom som som i For Georg von von Reichwein Re chwe nHer gjorde gfinnes orde en en gen gen om om åpå åm bytte by noen noen gjenstander. ens ander Te1+ Te1+ 3. 3hvit Tg1 Tg1 Texg1++. Texg1++ Han lagde våpen såedtidlig tidlig som Georg von Reichwein gjorde en om bytte noen gjenstander. Te1+ 3. Tg1 Texg1++. Han lagde våpen så tidlig Georg von Reichwein gjorde gen om åbesøk bytte noen gjenstander. Te1+ 3. Tg1 Texg1++. onen onen som som spiller sp sjakk, ssjakk, akk men men kv er spiller sp er hvit hv 2. 22. Lg2+ Lg2+ som som tvinger v nger 1857, 1857 spilte sp e Morphy og og Paulsen Pau sen en en men men hv spiller sp er he er 1. Kg1 Kg1 som som hadde hadde designet. des gne Her Her finnes de de i er er på på besøk besøk i L ehammer 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 som hadde designet. Her finnes i er på besøk i Lillehammer. 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 som hadde designet. Her finnes de i er på besøk i Lillehammer. noe som mennesker fles Her en Para e ser v noen som kke er de d er d ma e e renoe, som mennesker flest. Her en Parallelt ser noen som ikke er det imidlertid malt et lite med s or nns k O e med stor innsikt, Ole Han agde våpen så d g som Georg von Re n g orde en gen om by e noen g ens ander Te1+ 3 Tg1 Texg1++ Han lagde våpen så som i Georg von Reichwein gjorde en gen om å bytte noen Te1+ 3. Texg1++. For f oppskr fter nsp ras on gå t flere oppskrifter inspirasjon gå til 1857 sp e Morphy og Pau sen en men hv sp er he er 1 Kg1 som hadde des gne finnes de er L 1857, spilte Morphy og Paulsen en men hvit spiller heller 1. Kg1 som hadde designet. Her finnes de i er på besøk Lillehammer. med s or nns k O e med stor innsikt, Ole med med stor stor innsikt, innsikt, Ole Ole For f ere oppskr fter og nsp ras on gå t For flere oppskrifter og inspirasjon gå til For For flere flere oppskrifter oppskrifter og og inspirasjon inspirasjon gå gå til til For ere oppskr fter ras on For flere oppskrifter og inspirasjon på d8 for ma Fksjakklubb 1fles -Da5 (1 24svart Txd8+ 1da -Tb7 2++ seg for åsmøte mø en sen akk ubb for seg for møte en sjakklubb for svart svar til å1.Db6! flytte fly kongen, kongen og og tårnet årne Piiog øv en annonse L4.Lc2) ehamme Byav sfly nå du aoppgave eTh8+ Som Som er er totalt oåfor aunngå uleselig umø ese gvinner for for de de fleste, efå 4-Dxa7 Lc2) 4. Lxh5+ Lxh5+ Kxh5 Kxh5 5. 5kongen, 5.svar 5Dxb7) Th8+ Dette De elevde var var noe noe Maihaugens haugens med med innsikt, Ole O eLøsning 1597, 1597, og og levde iluksus en en god god tid tid for for Svar rekker nner på få stor innsats av Norge Dermed revolveren tilog LilleSvart trekker og vinner på få stor innsats forsvaret av Norge Dermed revolveren til LilleFor For fflere ere oppskrifter oppskr fter og inspirasjon nsp ras on tkom For fffinna ere oppskr fter og nsp ras on gå t Heldige For oppskrifter og gå til v1597, dareføre deiikken rad sMa efor og se vma eg m ne moderne seks ma uiiforsvaret eforsvaret E nfter kan kinspirasjon enne ade Grand ntil A: Hønseraser LandFor For flere flere oppskrifter og inspirasjon inspirasjon gå gå til Løsning Løsning oppgave oppgave 1. 1-Lb4 1-Lb4 ++. oppgave oppgave 2: 2: seg årekker en akk ubb ––dd for seg for ååstor en ––få for svart svar til ååtil å1.Db6! flytte ee1-Lb4 kongen, kongen og og tårnet seg seg for for møte møte ivinner en sjakklubb for for svart til til flytte flytte kongen, og og tårnet tårnet gir rpatt patt pa etter er 1.-Txf4. -Txf4 match, ch før før sjakklokkens seenns akk okkens tid. flere flere varianter. var På På døra døra til badet bade er er Heldige He ders ge er er kongen kongen og og dronnindronn noppgave 1 Db6! og oppgave 2.22etter og svart blir oppgave ever samme uksus –tid en hyrde hus E ers erer dekongen ypveren ske rokokoppgave: lever samme luksus –god en hyrde hus. Ellers er dette typiske rokokfra Øy Vågå De sk er seg fra endres og sk med håndk eFor en k økkenfi eforsvaret på kog ærne 1597, 1597 og og levde evde en en god god dtid for Svar rekker og vv nner på sflere or nnsa svarianter. av Norge Dermed revo veren L e- nSvart trekker og på få stor ian av Norge iiiras kom revolveren til Lille1597, og levde en tid for og levde en god tid for Svart Svart trekker trekker på på få få stor innsats innsats ier iforsvaret forsvaret av av Norge Norge Dermed Dermed kom kom revolveren revolveren til tildronninLilleLilleFor flere finnsats ere oppskrifter oppskr og og inspirasjon nsp on gå gå til tkom Løsning oppgave 1. 1-Lb4 1-Lb4 ++ oppgave 2: 2: Løsning oppgave ++. oppgave 2: Løsning oppgave 1. 1-Lb4 ++. oppgave 2: seg seg for for ååor ååmøte mø eiiakk en en sjakklubb ssjakklubb akk ubb –– –– for svart svar å1å1er åå1. flytte fly e++. kongen, kongen og tårnet årne gir g5goppgave rgir pa etter ee2. er 1.-Txf4. -Txf4 match, ma ch før før sjakklokkens sog akk okkens tid. flere flere varianter. var an På På døra døra til badet bade er er Heldige He dkom ge er kongen og og dronnindronn patt patt 1.-Txf4. match, før sjakklokkens tid. flere På døra til badet er Heldige er kongen og dronninmatch, før sjakklokkens tid. varianter. På døra til badet er er kongen dronninoppgave 1 Db6! og svar bbog rrårne oppgave og svart blir oppgave ever samme uksus –god en hyrde hus E er de eekongen yp ske rokokoppgave: lever ii og samme –one en hyrde hus. Ellers er dette typiske rokokMor en Skoghe makkøyne Morten Skogheim, 1597 og evde en dvar for 1597, levde ii i en god for Svart Svar trekker og og vinner vvinner nner på på få stor sstor or innsats nnsa sforsvare ier forsvare av av Norge Norge iiiDermed Dermed Dermed kom kom revolveren revo til LilleL e- nLøsning oppgave 11. 1-Lb4 ++ oppgave 2: Løsning oppgave 1-Lb4 ++. oppgave 2: ggir rpatt pa eetter 11.-Txf4. -Txf4 gir etter 1.-Txf4. ma ch før sog okkens dfor flere var an er På døra bade er He d ge er kongen og dronn match, før sjakklokkens tid. flere varianter. På døra til badet er Heldige er og Mor en Skoghe m Morten Skogheim, Morten Morten Skogheim, Skogheim, WWW SPOON NO e er fø g meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO 2ser Dxa6 Dc7 3akkfors Da7 Txd2 4k Dxc7 Txd1 Lxd1 hv v1.Te2 nner der der møter mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå s eog åslå den den svarte svar eTxe2 dronningen dronn ngen som som grunnlegger, grunn egger Anders Anders Sandvig, Sandv g var men men sikkert sder kker en en god god inntektskilde nn ek sk de Kg6 Kg6 6. 6 h5++. h5++ med emme ! Du kan også sende e a e a mø e e e Morten Mor Skogheim, Skoghe m våpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og er i dag en av Maihauvåpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og er i dag en av Maihautrekk. rekk Oppgave Oppgave 3: 3: 1.Te2 1 Te2 Txe2 Txe2 2. 2 Le4 Le4 1-Kg7 1-Kg7 2. 2 Th4 Th4 (2.Th3 (2 Th3 sf2 sf2 3. 3 Kg1 Kg1 sxh3) sxh3) sg5+ sg5+ 3. 3 WWW SPOON NO e er fø g på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg på INSTAGRAM SPOON_NO d verre u rydd ngs ruga norske v s e en s åe se eg se v ærhøna ved a ho er a har obruks or age Os o 2002 ) WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller eller følg følg meg meg på på INSTAGRAM INSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO der møter mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå s å den den svarte svar e dronningen dronn ngen som som der der møter møter man man bare bare smartinger smartinger kan kan slå den den svarte svarte dronningen dronningen som som WWW.SPOON.NO e er fø g meg NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg INSTAGRAM SPOON_NO For For flere f ere oppskrifter oppskr fter og og inspirasjon nsp ras on gå gå til t Morphy Morphy var var sin s n tids ds Carlsen, Car sen og og Oppgave 3 Ig en ser man a Hånd akene er u forme av hånd ake forme som e and på gen og a e andre som har d sse Oppgave 3. Igjen ser man at Håndtakene er utformet av håndtaket formet som ei and, på gen og alle andre som har disse ma da han kke gre er å dekke e8 matt da han ikke greier å dekke e8. Tross Tross at a Lillehammer L ehammer kjemper emper med med en en saueflokk, saueflokk en en hund hund og og et e komotiver komo ver som som var var svært svær hadde på e er på en av ag på bos kas e var på ve u ved andre bos kas ved a de har o våpensmeder kr gene mo Sver ge på førs e hammer og er dag en av Ma hauvåpensmeder. krigene mot Sverige på første hammer og er i dag en av Maihaurekk Oppgave 3: 1 Te2 2 Le4 trekk. Oppgave 3: 1.Te2 Txe2 2. Le4 våpensmeder. våpensmeder. krigene krigene mot mot Sverige Sverige på på første første hammer hammer og og er er i i dag dag en en av av MaihauMaihautrekk. trekk. Oppgave Oppgave 3: 3: 1.Te2 Txe2 Txe2 2. 2. Le4 Le4 1-Kg7 1-Kg7 2.og 2matt Th4 Th4 (2.Th3 (2 Th3 sf2 sf2 3. 3 Kg1 Kg1 sxh3) sxh3) sg5+ sg5+ 3.3at 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. WWW.SPOON.NO WWW SPOON NO eller e er følg fø g på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO der der møter mø er man man bare bare smartinger smar nger kan kan slå s å den den svarte svar e dronningen dronn ngen som som WWW.SPOON.NO e er fø g meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller følg følg meg meg INSTAGRAM INSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO For For flere f ere oppskrifter oppskr fter og og inspirasjon nsp ras on gå gå til t Morphy Morphy var var sin s n tids ds Carlsen, Car sen og og Oppgave 3 Ig en ser man a Hånd akene er u forme av hånd ake forme som e and på gen og a e andre som har d sse Oppgave 3. Igjen ser man at Håndtakene er utformet av håndtaket formet som ei and, på gen og alle andre som har disse ma da han kke gre er å dekke e8 da han ikke greier å dekke e8. For flere oppskrifter og inspirasjon gå til For flere oppskrifter og inspirasjon gå til Morphy var sin tids Carlsen, og Morphy var sin tids Carlsen, og Oppgave Oppgave 3. 3. Igjen Igjen ser ser man man at at Håndtakene Håndtakene er er utformet utformet av av håndtaket håndtaket formet formet som som ei ei and, and, på på gen gen og og alle alle andre andre som som har har disse disse Tross Tross at a Lillehammer L ehammer kjemper k emper med med en en saueflokk, saueflokk en en hund hund og og et e komotiver komo ver som som var var svært svær kom på å endep asss kom på åttendeplasss i våpensmeder. våpensmeder krigene kr gene mot mo Sverige Sver ge på på første førs e hammer hammer og og er er i dag dag en en av av MaihauMa hautrekk. rekk Oppgave Oppgave 3: 3: 1.Te2 1 Te2 Txe2 Txe2 2. 2 Le4 Le4 1-Kg7 2 Th4 (2 Th3 sf2 3 Kg1 sxh3) sg5+ 3 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 sf2 3. Kg1 sxh3) sg5+ 3. WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO For f ere oppskr fter og nsp ras on gå t For flere oppskrifter og inspirasjon gå til Morphy var s n ds Car sen og Morphy var sin tids Carlsen, Oppgave Oppgave 3. 3 Igjen Ig en ser ser man man a Håndtakene Hånd akene er er utformet u forme av av håndtaket hånd ake formet forme som som ei e and, and på på gen gen og og alle a e andre andre som som har har disse d sse kom på åog endep asss kom på åttendeplasss iVsp kom på åttendeplasss iver kom på åttendeplasss ienn Oppgave 2er Samme ema denne oppgaven svar sahv s1på spå er svak som som ser ser og kan kan alt. Virkeligheten rke ghe en har har kommet komme på på førsteraden. førs eraden for for spaltistene. spa sfor ene Denne Denne spa en er Oppgave Oppgave 4. 4ikke 1.Te8+ Te8+ Lxe8 Lxe8 2. 2tårn opptatt opp akarer av. avAlf Naturen uren og og andskape kom på åog endep asss kom på åttendeplasss iVirkeligheten Oppgaver Oppgaver er er lettere ehurtige ere åge løse øse enn Txe4 Txe4 3. f3+ 3+ og og hvit hv slår shar år svarts svar tårn årn halvdel halvdel av av 1600-tallet. 1600-tallet. For For denne denne gens gens mest mest unike unike gjenstander. Kg1 Kg1 sf3? sf3? gfor erne sku esitt ha dag Svar var husdyrrasane sebrun hovud og hae stil og er eer es som som ser ser og og kan kan alt. Virkeligheten V rke en har har kommet komme førsteraden. førs eraden som ser og kan har kommet på førsteraden. som ser kan alt. Virkeligheten har kommet på førsteraden. esjakeakog så ang p33hvits assen eikke de se esvar kjent k en for sitt sby hurtige hur spill. Han Han ma eren ANa fAlf Lundeby (1870 maleren Lundeby (1870 hv sf3+ konge kke har fe erde ågå gå døra nn soveromme er de engens flo eSPOON_NO dørhånd akene hidel emmene hvits konge har felter åsstårn gå til, døra inn til soverommet er det en flotte dørhåndtakene hjemmene populære popu ære inger Norge Norge iakene siste sander si hjemmene eh del de av av for for åsenior åOppgaver være være en en by iand litteraturens era urens og og par par karer iA tresnutete resnu e eelandskapet hatter haoppskrifter erhus og og halvdel m dma en av 1800aWWW.SPOON.NO eLundeby Gam e(1870 sk or eav For kv nner var fork ee runde åpn på fors den mens Oppgaver er esitt ere åge øse enn ååsf3? Oppgaver lettere ååaaspalten løse enn ååivghe Txe4 3. 3+ og og hvit slår serad år svarts svar årn ha vde av 1600-tallet. 1600ameg For For denne denne gens mest mes unike un ke gjenstander. ggjenstander. ens Oppgaver Oppgaver er er lettere lettere åaalt. åurens løse løse enn enn åghe åTxe4 Txe4 Txe4 3. 3. f3+ f3+ og og hvit hvit slår slår svarts svarts tårn halvdel halvdel av av 1600-tallet. 1600-tallet. For For denne denne gens gens mest mest unike unike gjenstander. gjenstander. Kg1 Kg1 sf3? Kg1 sf3? Kg1 sf3? som ser og kan V rke en har komme på førs eraden som ser og kan alt. Virkeligheten har kommet på førsteraden. kjent k en for for s hur spill. sp Han Han ma eren f Lundeby maleren Alf Lundeby (1870 hv s konge kke fe er å gå døra nn soveromme er de en flo e dørhånd akene emmene hvits konge ikke har felter å til, døra inn til soverommet er det en flotte dørhåndtakene i kjent for hurtige spill. Han kjent for sitt hurtige spill. Han maleren maleren Alf Lundeby Lundeby (1870 (1870 hvits konge konge ikke har har felter felter å å gå gå til, til, døra døra inn inn til til soverommet soverommet er det det en en flotte flotte dørhåndtakene dørhåndtakene i hjemmene hjemmene populære popu ære i Norge Norge i siste s s e de av av for å å være være en en by by i litteraturens era og og par par karer karer i tresnutete resnu e hatter ha er og og WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO sen or A De er s A. Det er For flere og inspirasjon gå WWW.SPOON.NO Oppgaver er er lettere e ere å å løse øse enn enn å å Txe4 Txe4 3. 3 f3+ 3+ og og hvit hv slår s år svarts s tårn årn halvdel ha vde av av 1600-tallet. 1600a e For For denne denne gens gens mest mes unike un ke gjenstander. g ens ander Kg1 sf3? Kg1 sf3? k en for s hur ge sp Han kjent for sitt hurtige spill. Han maleren eren Alf A f Lundeby (1870 (1870 hvits hv s konge konge ikke kke har har felter fe er å å gå gå til, døra døra inn nn til soverommet soveromme er er det de en en flotte flo e dørhåndtakene dørhånd i hjemmene h emmene WWW.SPOON.NO WWW.SPOON.NO eller e er følg fø g meg på på INSTAGRAM NSTAGRAM SPOON_NO SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO sen or A De er s aksenior A. Det er sjaksenior senior A. A. Det Det er er sjaksjakEierens Eierens navn navn 1partier, Dxe5! Dxe5 2sikt Her ser vpå prob eme med såpå sm eraden år-uhinDxe8 Kg7 Kg7 3.33: Df8+ D1.1r8+ Kf6 K 6+e7 4. 4 Ld4+! Ld4+! var vves ge bvar drag ålillehamevare innsatsen sErgo nnspille barndom men på senn koppgaver ska den var viktige bidrag til fortelle sin barndom, men på skal den WWW.SPOON.NO esom er guk meg på NSTAGRAM SPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO senior sen A. A Det er er sjaksenn innsatsen innsatsen ble han han adlet adlet 1655. 1655. Han Han Fakta Fakta om om revolveren revolveren finner finner du dus du spille sp partier, par er for for oppgaver oppgaver vet ve på på e4 e4 og og bonden bonden på på e7 e7 går går uhinuh nEierens Eierens navn ssp ds spartier, se ved navn vknavn nHan eren bur dyra ffor øse gråsprag ehan K kan Eierens navn Eierens navn oppgave 3: Td8 +eee7 Dxd8 oppgave Dxd8 2. -1961) Han en avåav eham-1961). Han var en av brukte bruk sjelden sske eor den mer mer enn etakkvarter kvar erDxe8 løsningen øsn ngen blir miste tårnet, årne slik fugl fug som som har har gjemt em hodet hode sitt under under sine! ne! den den fysiske fys utfoldelses uden fo de ses navn, gule gu vester. er De De observerer observerer herskaherska1700-tallet 1700og og de deveren viser serfinner rokokkorokokkob eOm om og nye hus efugl na ur gehar håndk eadlet de norma eom errevolveren ede gv kos nads på ykk! Send oss nnsa sen ble bble ehar han adlet ad eadlet iiingane 1655. 1655 Han Han Fakta Fak ane! om revolveren revo finner du du spille eefysiske par for for iiDe oppgaver oppgaver ve på e4 e4 og og bonden bonden e7 e7 går går uhinuh ninnsatsen han 1655. Han Fakta om revolveren finner du spille partier, for iSxf7+! vet på e4 og bonden på e7 går uhininnsatsen ble han adlet 1655. Han Fakta om revolveren finner for oppgaver vet på e4 og bonden på går Eierens Eierens navn navn oppgave 3: 1ren Td8 + Dxd8 22ss slik oppgave 3: Td8 +e7 Dxd8 2. -1961) var en av eham-1961). Han var en av lillehambrukte bruk sjelden sakkbegave esjelden den mer enn enn et eenavn, kvarter kvar er løsningen øsn ngen blir bbb1. ååpå åTd8 miste m ssm tårnet, årne slik kksslik fug som som gjemt ggfø em hodet hode sitt ss på under sine! ss ne! -1961). -1961). Han Han var var en en av lillehamlillehambrukte brukte sjelden mer mer enn et et kvarter kvarter løsningen løsningen blir blir miste miste tårnet, tårnet, slik fugl fugl som har har gjemt hodet hodet sitt sitt under under sine! den fys ske u fo de ses navn eebygge ves er De observerer herska1700aaom eepå og vvSannsyn ser rokokkoden utfoldelses gule vester. De observerer herska1700-tallet og de viser rokokkonnsa sen bble ehar han ad ehodet 1655 Han Fak apå revo veren finner du spille sp eeepartier, par for for iimer oppgaver oppgaver vet ve på på e4 e4 og og bonden bonden går uhinuh ninnsatsen ble han iii1655. Han Fakta om finner -1961). -1961) Han Han var var en en av av lillehamehambruk eer ssjelden eS enn evet kvar er øsn ngen rma ååpå sog egår årne kKriger fug som ggjemt em hode sunder under ssine! brukte mer enn et kvarter løsningen blir ååpå miste tårnet, fugl som har gjemt sitt under sine! Følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO eller send en mail spoonsilje@gmail.com ne kan kke for amer eløsning den for 2løpet -Txf7 3(poenget) Td8+ og de rask ma Og SeterAnLegget: SeterAnLegget: Bygningene Bygn ngene og og landskapet andskape Maihaugen Ma haugen bidrar b drar til du bli b leseverdig eseverd gPaulsen –er –en verdig verd gvar Byavisa Byav sa (poenge )blir Dxd4 Dxd4 5.b 5r og Dh8+ Dh8+ og svart svar historien hgu sKriger or en om om lokal oka kultur, ku ur og og til- fikk man man det de finnes finnes en en løsning øsn ng i løpet øpe Kriger mellom konger og stater fikk da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dre nn dronn ng mellom konger og stater fikk da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dret inn til dronning. var ere frå he gu e mørkePau Morphy akk på den den Jørs adåven medan de om somDe6+ Kh7 3 Txh6 og svar b r ma De6+ Kh7 3. Txh6 svart blir matt på på ett e trekk. rekk Pau sen var hans hans motmo at a det de b r patt. pa 1. 1 Tg8 Tg8 Kh7. Kh7 2. 2 mermalerne merma erne som som slo s o seg seg til i byen byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er møtes mø es mennesker mennesker over over sjakkbrets akkbre pet pe og og blandes b andes inn nn i hendelsene hende sene tidas das glade g ade dager. dager bygge med annen rom nnde ng har en sk evegg danne o rom man man det de finnes finnes en øsn ng i øpe Kr ger me om konger og s a er fikk da age e ege våpensk o d på d g a museum no dre nn dronn ng Kriger mellom konger og stater da laget et eget våpenskjold på digitaltmuseum.no dret inn til dronning. man det finnes en løsning i løpet man det finnes en løsning i løpet Kriger mellom mellom konger konger og og stater stater fikk fikk da da laget laget et et eget eget våpenskjold våpenskjold på på digitaltmuseum.no digitaltmuseum.no dret dret inn inn til til dronning. dronning. De6+ Kh7 3tilTxh6 Txh6 og svar bTg8 rmatt ma De6+ Kh7 3. og svart blir på på ett e trekk. rekk Paulsen Pau sen var var hans hans motmo at a det de blir b r patt. pa 1. 1 Tg8 Tg8 Kh7. Kh7 2. 2 mermalerne merma erne som som slo s o seg seg til i byen byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er på på ett ett trekk. trekk. Paulsen Paulsen var var hans hans motmotat at det det blir blir patt. patt. 1. 1. Tg8 Kh7. Kh7. 2. 2. mermalerne mermalerne som som slo slo seg seg til til i i byen byen vingen vingen og og på på døra døra til til kjelleren kjelleren er er møtes mø es mennesker mennesker over over sjakkbrets akkbre pet pe og og blandes b andes inn nn i hendelsene hende sene tidas das glade g ade dager. dager man man det de finnes finnes en en løsning øsn ng i løpet øpe Kriger Kr ger mellom me om konger konger og og stater s a er fikk fikk da da laget age et e eget ege våpenskjold våpensk o d på på digitaltmuseum.no d g a museum no dret dre inn nn dronning. dronn ng på på ett e trekk. rekk Paulsen Pau sen var var hans hans motmo at a det de blir b r patt. pa 1. 1 Tg8 Tg8 Kh7. Kh7 2. 2 mermalerne merma erne som som slo s o seg seg til i byen byen vingen v ngen og og på på døra døra til kjelleren k e eren er er redaks on@byav s no hv sav he er 2trekk. -Kg8 3Denne vmen nner hv e Th8+, den den historiske hselvfølgelig sforbausende ske opplevelsen. eve sen Foto: Fo o:og Camilla Cam a Damgård/Maihaugen Damgård Ma haugen som som er er et eng friskt fr sk pust pus iSxe5 denne denne småsmåmister m sTh8+ dronningen dronn ngen på påd4. d4 trakk seg seg publikum. pub kum De enår gjaldt gen aherd som av av noen noen trekk. rekk Denne Denne er er ment for for raste raste nemlig nemlig iufor Europa. Europa. Mest Mest kjent som er er forbausende likt likt sølvmersølvmerbrune eor farge på fore dra har esetning, dår gtrekk. ryk ekansk vår dganske men maren går på de eLundeby gna erer -gxh6 Df7 etter 3.-gxh6 4. Df7. setning, se han han kunne kunne tenke enke det de og ogog remis. rem på på slutten spå en av av 1800-tallet. 1800Lundeby Lundeby det de se vfø ge ei lita mus. mus et Sam se kansk ganske her og der for eksempe tet. Samlet sett kanskje ganske her og der, for eksempel herDe b rer of eopp sag brukshåndenn eiie1800S kaaMest bDette eaMest rammen av av noen noen trekk. Denne Denne er er ment men for raste ras erakk nemlig nem gav iiav Europa. Europa Mes kjent kkjent som er er forbausende forbausende keei sølvmersø vmerav noen noen Denne er er ment ment for for raste raste nemlig nemlig iEuropa. Europa. Europa. Mest Mest kjent som som er er forbausende forbausende likt likt sølvmersølvmeree Th8+, er 33Th8+ -gxh6 44remis. Df7 etter 3.-gxh6 4. Df7. se nn ng han han kunne kunne tenke iifor det Th8+ og og remis. rem ss s på på slutten spå uuslutten en 1800-tallet. eebes Lundeby Lundeby det de selvfølgelig se vfø ge gg ei eelikt aalita mus. mus IIII et eeIIII et setning, han han kunne kunne tenke tenke i det det det Th8+, Th8+, og remis. remis. på slutten slutten av av 1800-tallet. 1800-tallet. Lundeby det det selvfølgelig selvfølgelig ei lita mus. mus. et eesetning, Sam eeng se eeenke her og der eksempe når hertet. Samlet sett kanskje ganske her og der, eksempel når herav av noen noen trekk. rekk Denne Denne er er ment men for for raste ras ede nemlig gfor Europa Mes kjent kkjent en som som som er er forbausende forbausende likt klita sølvmervmersetning, se nrekk han han kunne kunne tenke enke iide de Th8+, og og rem på snem ugam en av av 1800-tallet. 1800enår Lundeby Lundeby det de selvfølgelig se vfø ge galita ei asø mus. mus eet o forsk e ge s ags bruk

Natur ogliv kultur Tapet med i sus og dus

XABCDEFGHY 8-r-r-+k+( 7+-q-+ppp' 6p+-+l+-+& 5+-+-p-+-% 4-p-+P+-+$ 3+-+-+L+-# 2PPPR-QPP" 1+-+R+-+K! xabcdefghy XABCDEFGHY 8-+-+-r-k( 7ppq-+ppp' 6-+p+-+-N& 5+-+-l-+-% 4-+-+-+-+$ 3+-+-+-Q-# 2PPP+-PPP" 1+-+R+-K-! xabcdefghy

Påskekjuklingar på Maihaugen og jærhøns

Møbelet som forsvant Kremet blomkålsuppe

Kremet Kremetblomkålsuppe blomkålsuppe Energibar sunn &&smart smart Energibar sunn& smart Energibar ---sunn

Gresk salat


36

FRILUFTSLIV

Fredag 2. mai 2014

Småbåthavn: Småbåthavna i Arvika. Mikaelikirken i bakgrunnen.

Vårdag i Värmland Ådne Norheim Friluftsmedarbeider Lillehammer

FRILUFTSLIV Til tross for fint skiføre i fjellet valgte vi å tilbringe denne påsken i Värmland. Her hadde vinteren vært mild og snøfattig. Påskeaften var det på tide å klippe plenen for første gang i år. Løvskogen hadde allerede fått sitt grønnskjær. Traner, gjess og ender var i full sving. En lillehamring har vel nesten ikke lov å si slikt, men vi savnet overhodet ikke kulingbyger, bakglatte ski og klister. Det var ikke bare de ordentlige trekkfuglene som var tilbake. Også sommergjestene som det er så mange av i Västra Värmland hadde begynt å innfinne seg. I vår lille bygd bor det dansker, tyskere, et par engelskmenn, en franskmann samt mange nordmenn. Flertallet utgjøres selvsagt av fastboende svensker.

Ack, Värmland du sköna Värmland har en lang grense mot Norge; fra sør i Trysil til ned mot Halden. Sammen med Jämtland og Båhuslän er Värmland det län i

Sverige som opp gjennom årene har hatt mest kontakt med Norge. Kanskje derfor ble nettopp Värmlands hovedstad, Karlstad, valgt som forhandlingssted da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst på fredelig måte i 1905. Vårt ferieområde består av åpent jordbrukslandskap med lave skogsåser bakenfor. Jordbruksarealet er i aktivt bruk, noe til kornproduksjon, resten til fòrproduksjon. Mye av jorda er leid ut til områdets største gårdsbruk, Hillringsberg, med bl.a. 500 melkekyr på båsen. Det går med mye fòr til en slik besetning. Den største bedriften i området driver produksjon av solcellepaneler, tidligere eid av det norske storkonsernet REC, nå eid av svensker. Området er fullt av bygdegårder og muséer som viser gamle håndverkstradisjoner knyttet til møller, tømmerfløtning, sagbruk, glassverk, skiferlegging, spikersmier, linveverier o.l. Svenskene er flinkere enn oss nordmenn til å ivareta slike gamle tradisjoner.

Sveriges innerste havn En dag i påsken ble benyttet til bytur, en ”stadspromenad” i Arvika. Byen ynder å kalle seg ”Värmlands største småby”. Størst i Värmland er Karlstad med nærmere 90.000 innbyggere. Arvika er med sine 26.000 på størrelse med Lillehammer. Arvika ligger ved Glafsfjorden. Da det i 1837 ble åpnet en sluse i Säffle fikk Arvika forbindelse med Väneren, Göta kanal og storhavet. Vi starter vår

Skulptur: Elis i Taserud vil til evig tid trille sin sykkel i Arvikas gater.

vandring i Arvika hamn. Dette er Sveriges innerste havn, og hadde tidligere en livlig båttrafikk. Toppen nådde mann før krigen. Årsrekorden ble nådd i 1937 da over 2700 fartøy passerte slusen i Säffle. Mange av disse var på vei til eller fra Arvika med stenkull, ved, papirmasse, saget trelast og stykkgods. I Arvika hamn har man pietetsfullt tatt vare på gamle brygger og pakkhus. I dag er området fylt opp med kunstgallerier, verksteder, utstillingslokaler og restauranter. Ved vårt påskebesøk var det stille i havna, men bare vent til sommeren kommer. Da våkner Arvika hamn igjen til liv.

VM i sparkstøtting Fra havna går vi til den lille innsjøen Kattviken. Da jernbanen ble anlagt i 1867 ble en vik av fjorden avdelt av jernbanesporet. Slik opp-

sto Kattviken, som en tid var byens småbåthavn. Da vintrene var annerledes tidligere var det stor aktivitet på Kattvikens is. Her ble det bl.a. i 1897 satt ny verdensrekord i 3 x 400 alen stafett på sparkstøtting med tiden 3.09. Rekorden ble satt av de berømte Taserudbrødrene Elis, Karl og Chrisitan Eriksson. Innenfor Kattviken ble det anlagt en praktfull park. Der finner vi en spesiell pergola, bygd i 1913 og dekket med villvin. Den er hele 82 meter lang, og slås visstnok kun av en pergola i England som er over 90 meter. Ordet ”pergola” er forøvrig italiensk og betyr løvsal.

Skulpturenes by Arvika er en by med mange skulpturer. Turistkontorret har lagt opp en skulpturvandring, og skal man ta med alle blir turen lett 6 – 8 km. lang. Den mest sentrale skulpturen er ”Fågelmannen” på torget. Den forestiller en delvis liggende, fugleliknende mann, fjærkledd og med fuglehode. Statuen er laget av Liss Eriksson, sønn til Sveriges største billedhugger gjennom tidene, Christian Eriksson. Christian var for øvrig én av brødrene med sparkstøttingrekorden i 1897. I Arvika står det ikke mindre enn 12 skulpturer av Liss Eriksson. Faren Christian har 4 skulpturer i byen, mens onkelen Ola har laget døpefonten i byens eldste kirke, Mikaelikirken fra 1650. Elis i Taserud Vi må ofre noen ord på Taserud-

brødrene. De var fire i alt, Elis, Ola, Karl og Christian. De startet en møbelindustri i Taserud, en bydel i Arvika. Ola, og særlig Chrisitian, egnet seg etter hvert til kunstnerlivet. Christian sto bak den senere berømte Rackstadkolonien hvor mange berømte kunstnere oppholdt seg kortere eller lengre tid. Elis ble den store møbelsnekkeren og byens muntrasjonsråd med sine både treffsikre og frekke replikker. Som byoriginal har han fått sin egen statue i gågata, trillende på sin sykkel. Det finnes en bok full av hans mange utsagn. Ett av dem gjelder en sykkeltur hjem etter et heller fuktig kalas i sentrum. Han havnet flere ganger i grøfta, i diket, og utbrøt på ekte värmlandsk: ”Dä ä då själve tusan att di ska göre dika mett i vägen”.

Am-Car by En spesialitet i Arvika setter vi mindre pris på. Byen er et sentrum i Vestre Sverige for bilinteresser, særlig da gamle amerikanere. Ungdommen har ofte ikke annet å finne på enn å ”cruise” rundt i sentrum med sine slagskip av noen gamle biler, og stor desibelstyrke på musikkanlegget. Men byen har så mye annet fint å by på at vi får heller tåle det. Vår vandring avsluttes på tradisjonsrike Nordells, konditori på torget siden 1911. Turen ble 6 km., og barnebarnet syntes vårlig påskevandring var et godt alternativ til skitur på Hedmarksvidda.

”Her ” ble det bl.a. i 1897 satt ny verdensrekord i 3 x 400 alen stafett på sparkstøtting med tiden 3.09. Rekorden ble satt av de berømte Taserudbrødrene Elis, Karl og Chrisitan Eriksson.


fritid

Fredag 2. mai 2014

37

Bølgeblikk på museum Brune tømmerhus med tak av never og torv er for mange selve bildet på Maihaugen. Men nå har det kommet et nytt bølgeblikktak midt i idyllen. Dette materialet som preget hele 1900-tallet, har lenge vært lite synlig ved museet.

Av Svein Gynnild, seniorrådgiver Samtidsnett, Maihaugen svein.gynnild@maihaugen.no

Bølgeblikk ble oppfunnet av den engelske arkitekten og ingeniøren Henry Palmer så tidlig som i 1829. Platene ble laget av valset, galvanisert jern, senere stål.

Over hele verden Bølgeblikk ble umiddelbart en suksess. Produktet var lett, enkelt å montere, relativt rimelig, godt avstivet og tett. Materialet var allsidig, det ble til og med brukt i fly. Fra England ble bølgeblikk transportert til et raskt voksende marked over hele verden. I Norge har det blant annet vært brukt som tak på driftsbygninger, militære anlegg, lagerskur og bedrifter, men også på boliger, hytter og seterhus. Hvelvet bølgeblikk ble blant annet brukt til å bygge hangarer og sikre tunneler. Materialet har også hatt en bred folkelig anvendelse, for eksempel ved reparasjon av tak, lagring og tildekking.

ÅSENG: Fjøstaket på bureisningsbruket Åseng viser hvordan tradisjonelle og nyere materialer kunne brukes side om side i 1950-årene.. Foto: Audbjørn Rønning

ningsdeler ligger lagret under enkle bølgeblikkskur i påvente av å bli gjenreist. Her finner vi også materiallager og saghus med tak av bølgeblikk. Rett ved siden av står museets eneste eksempel på bølgeblikkarkitektur, en lagerbyg-

ning med hvelvet tak. Men bølgeblikket er ikke noe man har vært stolt av og vist fram. Ingen skilt eller omvisninger fører til lagerplassen. Bølgeblikk har vært museets beste hjelper, men holdt i bakgrunnen, usynlig for

JØRSTAD: Spontaket troner fortsatt på toppen av Jørstad-låven. Foto Audbjørn Rønning

Lagerhallen: Denne lagerbygningen er museets eneste eksempel på bølgeblikkarkitektur. Foto Audbjørn Rønning

publikum.

Fra hjelpemiddel til museumsobjekt Låven fra Jørstad på Maihaugen har nylig fått nytt tak – av bølgeblikk. Her er rollene snudd: Det

moderne materialet vises, mens det mer tradisjonelle spontaket ligger under. Bølgeblikk har blitt interessant for sin egen del. Hvordan kunne det skje? Kan hende har materialet vært i Norge så lenge at det regnes som del av en tradisjon. Dessuten har oppfatninger av hva som har verdi og historisk interesse endret seg. Utover 1900-tallet ble alle stiler og perioder gradvis oppfattet som mer likeverdige. Det moderne samfunnet ble innlemmet i Maihaugen. Nyere konstruksjoner og materialer kan ikke lenger avskrives som mindreverdige, de er bare yngre. På et tidspunkt kan bølgeblikk være i samsvar med historien. Låven fra Jørstad har aldri hatt bølgeblikk, men materialet er representativt for bygningstypen og det tidlige 1900-tallet museet har valgt å formidle der. Bølgeblikk gir et tett og varig tak som sikrer bygningen og innholdet. Ikke alle ved Maihaugen var enig i dette valget.

Elsk-hat-forhold Nær historie Da Anders Sandvig og hans likesinnede begynte å samle, Uavhengig av hvilket syn man tenkte de knapt at bølgeblikk har på riktig restaurering, er det kunne være av historisk interesse. grunn til å spørre om ikke oppfatSnarere tvert imot. Bølgeblikk ninger av bølgeblikk som noe stod for noe nytt, fremmed, annenrangs, midlertidig og skjemmoderne og masseprodusert – mende fortsatt hefter ved materiaselve motsetningen til tradisjonelle let, og dermed bidrar til å holde deler av den nære historien på verdier man ville redde. Samtidig oppdaget kulturveravstand. I andre land, som Austranere at produktet hadde spesielle lia og Island, har bølgeblikk en kvaliteter. Det har vært sagt at mer opphøyd plass i den nasjonale bølgeblikk har reddet flere hus enn fortellingen. torsdag torsdag 27. 27.27. februar februar 2014 2014 37Taket 37 37 på Jørstad er etter mitt syn fritid fritid torsdag torsdag 27. 27. februar februar 2014 2014 fritid fritid torsdag torsdag 27. februar februar 2014 2014 torsdag torsdag 27. 27. februar februar 2014 2014 alle museer og Riksantikvaren til 37 37 FRITID FRITID Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20.20. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 FRITID FRITID Torsdag 20. februar 2014 37 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 Torsdag februar 2014 sammen. Det er trolig ingen overet modig og klokt valg. Her kan UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT alle som har opplevd bølgeblikk drivelse. Slik har bølgeblikk og UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK UKENSSjaKK 29 29 fritid fritid 27. 2014 torsdag 27. 2014 HELE LÅVEN: Låven fra Jørstad fikk tak avUKENSOPPSKRIFT bølgeblikk i 2013. Foto Audbjørn Rønning UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT 29 UKENSSjaKK UKENSSjaKK fritid fritid torsdag torsdag 13. 13. mars mars 2014 45 torsdag 10. april 2014 37 37 fritid fritid torsdag torsdag 6. 6. mars mars 2014 2014 UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT 37 37 torsdag 20. 20. mars mars 2014 29 torsdag 24.mars april torsdag torsdag 13. 13. mars mars 2014 2014 torsdag 13. 13. mars 2014 37kanskje sovnet til lyden av 37 vernearbeid vært knyttet sammen torsdag 6. 6. mars mars 2014 2014 fritid fritid torsdag torsdag 6. 6. mars mars 2014 2014 fritid fritid torsdag torsdag 20. 20. mars mars 2014 2014 29 29 fritid fritid torsdag torsdag 13. 13. mars 2014 torsdag torsdag 6. 6. mars mars 2014 2014 og trommende regn fra taket, glede med varige bånd, et samliv basert MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt på motstridende holdninger, et seg over å finne spor av en historie museumsglimt museumsglimt museumsglimt museumsglimt MuseuMsgliMt MuseuMsgliMt museumsglimt museumsglimt slags elsk-hat-forhold med blikk på Maihaugen. Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og ogog annet annet knyttet knyttet til tiltil Lillehammer Lillehammer Byavis Byavis presenterer presenterer gjenstander gjenstander og annet annet knyttet knyttet til for framtiden. Stiftelsen Lillehammer Lillehammer museum, museum, ii samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale. På Maihaugen har vi et eget Stiftelsen Stiftelsen Stiftelsen Lillehammer Lillehammer museum, museum, ii samarbeid samarbeid med med museets museets fagpersonale. fagpersonale. virker virker uendelige. uendelige. I IIet etet et parti parti i iidenne denne denne matmatområde der bygninger og bygvirker uendelige. parti denne matvirker uendelige. I parti i mattet virker uendelige. I et parti i denne matet virker uendelige. I et parti i denne matet tet virker virker uendelige. uendelige. I I et et parti parti i i denne denne matmatterhobbyspilleren som anbefales terhobbyspilleren som anbefales Og Og når når chen chen tok tok partiet partiet svært svært lang lang tid, tid, og og MagSå noe åpartiet bruke nevronene på. terterhobbyspilleren hobbyspilleren som som anbefales anbefales ååtid, ååtid, ivitetstivitetspå at atOg terterhobbyspilleren hobbyspilleren som som anbefales anbefales Og når Og når chen tok partiet svært lang tid, og chen tok svært lang tid, og e. Og når .ttvitetsOg når chen chen tok tok partiet partiet svært svært lang lang tid, tid, og og sjaklle sjakkens vesen, selv som pensjonist kens vesen, selv som pensjonist på at terhobbyspilleren som anbefales ååog ååtivitetsat terhobbyspilleren som anbefales ååav Aktivitetsktivitetse. .alle Og når når chen tok partiet svært lang og chen tok partiet svært lang alle lle sjaksjakkens kens vesen, vesen, selv selv som som pensjonist pensjonist eg g alle alle sjaksjakkens kens vesen, vesen, selv selv som som pensjonist pensjonist Aktivitetsktivitetser en annen, denne oppfattelsen av er en annen, denne oppfattelsen gjen, jen, byens byens konformitet. konformitet. Selvsagt Selvsagt skal skal eg alle sjakg alle sjakkens kens vesen, vesen, selv selv som som pensjonist pensjonist klubb ubb huske huske premissen premissen – – snarlig snarlig matt. matt. kkrosom sjakkhistoriker Knut Lennart er er en en annen, annen, denne denne oppfattelsen oppfattelsen av av er en annen, denne oppfattelsen av er en annen, denne oppfattelsen av på å TV TV Morphy, Morphy, som som var var oppdratt oppdratt som som en en dager Hvit trekker og setter matt ganske klubb huske premissen – snarlig matt. ubb huske premissen – snarlig matt. akklubb huske premissen – snarlig matt. kklubb huske premissen – snarlig matt. er en annen, denne oppfattelsen av er en annen, denne oppfattelsen av på TV å TV Morphy, som var oppdratt som en Morphy, som var oppdratt som en e på TV på TV Morphy, Morphy, som som var var oppdratt oppdratt som som en en er er r i vinteri vinterkan man konkurrere, lære og bli kan man konkurrere, lære og bli kklubb akklubb huske huske premissen premissen – – snarlig snarlig matt. matt. e på på TV TV Morphy, som var oppdratt som en Morphy, som var oppdratt som en er er i i vintervinterkan kan man man konkurrere, konkurrere, lære lære og og bli bli mmer mer ker er vintervinterkan kan man man konkurrere, konkurrere, lære lære og og bli bli sjakkspillere og sjakklubber er en sjakkspillere og sjakklubber erer en amramjeg jeg passe passe på påihuga at at jeg jeg ikke ikke åsjakklubber åhadde provosere provosere mmer mer ker vinterer ii iiCarlvinterkan kan man man konkurrere, konkurrere, lære lære og og bli bli enne nne Noen Noen ihuga ihuga klubbspillere klubbspillere savner savner hygTangen påpeker, «de feid sjakkspillere sjakkspillere og og sjakklubber er en en sjakkspillere sjakkspillere og og sjakklubber sjakklubber er er en en us Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet sehammer Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet Forhurtig. enne Noen ihuga klubbspillere savner nne Noen ihuga klubbspillere savner Denne Denne Noen Noen ihuga klubbspillere klubbspillere savner savner sjakkspillere og sjakklubber er en sjakkspillere og sjakklubber er en us s CarlCarlgentleman, gentleman, ventet ventet tålmodig, tålmodig, ventet ventet gnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet nus gentleman, ventet tålmodig, ventet hammer bedre. bedre. kadett-klassen kadett-klassen tok tok TheoTheoDenne Noen ihuga klubbspillere savner Denne Noen ihuga klubbspillere savner gnus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet nus Carlgentleman, ventet tålmodig, ventet att tatt seg seg ehammer hammer bedre. bedre. IIDe IIDe kadett-klassen kadett-klassen tok tok TheoTheoLillehammer llehammer bedre. bedre. Ifleste kadett-klassen kadett-klassen tok tok TheoTheomyte. myte. De De fleste medlemmene medlemmene av avav Hvit noen. Hvit seg att seg rom tatt tatt seg seg Lillehammer llehammer bedre. Ifleste kadett-klassen tok Theobedre. IIDe kadett-klassen tok om kanskje kommenterte partier om kanskje kommenterte partier unne dagens middelmådigheter iLund den myte. fleste medlemmene myte. medlemmene myte. De fleste medlemmene av myte. De fleste medlemmene om m de denoen. og og ventet, ventet, her her kan kan vi vimedlemmene snakke snakke om om ratt tatt seg tatt seg n har om kanskje kommenterte partier ii Theokanskje kommenterte partier iiom ear har har om om kanskje kanskje kommenterte kommenterte partier partier myte. myte. De fleste fleste medlemmene av av om de og ventet, her kan vi snakke de og ventet, her kan vi snakke om er om de og ventet, her kan viut snakke om om de og ventet, her kan vi snakke om a’s første første dor Jørgen Smedsrud en dor Jørgen Smedsrud Lund en har om kanskje kommenterte partier iiaven har om kanskje kommenterte partier iiav XABCDEFGHY er om om de de og og ventet, ventet, her her kan kan vi vi snakke snakke om om a’s ssm første første dor Jørgen Smedsrud Lund en dor Jørgen Smedsrud Lund en visa’s sa’s første første dor dor Jørgen Jørgen Smedsrud Smedsrud Lund Lund en

Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved Sjakk ved TK Schølseth TK Schølseth TK TK Schølseth Schølseth

Messingklinkene Messingklinkene fra fra

r sjakkspillet sjakkspillet Verdens Verdenseldste eldsterevolver revolver


38

BY OG BYGD

Fredag 2. mai 2014

Den Norske Turistforening Lillehammer flytter

holt!

DNT Lillehammer innleder et samarbeid med Vandreskoen i Mesnasenteret ved Lilletorget på Lillehammer. Dette samarbeidet markeres med aktiviteter og gode tilbud lørdag 3. mai, lover DNT Barnas Turlag inviterer blant annet til aktiviteter fra kl 12 og foreningens tillitsvalgte er til stede og informerer om aktiviteter og turforslag.

Tidenes hingstefest på Stav Nå kan Skibladner snart legge til

I GANG: Evensen og Evensen er i gang med å reparere og forsterke Skibladnerbrygga på Vingnes i Lillehammer.

LILLEHAMMER: Vårflommen i 2013 ødela Skibladnerbrygga i Lillehammer. Nå blir den reparert og klar til mottakelse av den ³Hvite svanen². Terje Lisødegård

redaksjon@byavis.no

Hele framsiden ut mot Mjøsa ble så mye skadet at det meste av treverket ble smadret og ødelagt. Nåja, det var ikke bare flommens skyld, da. Også båten skadet materialene når den la inntil, slik at treverket ble trøkket inn og etter hvert løsnet helt. Men nå skal brygga bli god som ny. Firmaet Evensen og Evensen startet mandag på en 14 dager lang jobb, på oppdrag av kommunen. Brygga blir nå forsterket med solide rør og trematerialer som tåler en trøkk. Hele plankeveggen på siden ut mot Mjøsa blir skiftet ut og forsterket.

Vinnere av påskekryssord

LILLEHAMRING:; Utstiller Stine Brunsberg med Stensli Junior.

TRETTEN: Årets hingsteutstilling på Stav er kanskje den beste totalt sett, selv om det ikke ble noen 1. premiesløyfe denne gangen. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

Rundt ett tusen tilskuere fulgte den fire dager lange utstillingen, som ble en braksuksess for arrangøren Stav SA og dens iherdige mannskaper. Stav avslørte seg nok en gang som det perfekte stedet for den slags arrangement. 26 er klaree Årets hingsteutstilling endte opp med 26 kåringer/premieeringer. Det betyr at disse HILSENER

Takk for stor deltakelse i Byavisas påskekryssord. Vi har fått et par hundre svar, noe som er svært mye sammenlignet med tidligere. Byavisa har plukket ut tre heldige vinnere.

Terje Svensrud fikk tredjepremien og 2 flaxlodd. Flaxloddene kan hentes i Byavisas redaksjon fra i dag.

hingstene er klare for avl. Tre av de 26 er tre-åringer. Det viser at det er vanskelig for tre-åringer å komme seg gjennom nåløyet. Noen falt ut av veterinærmessige årsaker, som draktbrusk, som er arvelig for hester. Åtte av de 26 kårede hingstene dro hjem med 2. premie. Ingen av hingstene fikk hvit sløyfe, 1. premie på Stav, men noen av 2. premie-hingstene har tiden foran seg og kan avgjort rykke opp en premiegrad seinere.

Dagens beste ³Dagens hest², best av samtlige, ble seks år gamle Fjellstad Bron, som eies av Øyvind Skuterud på Vinstra. Hingsten er etter Faun, en velkjent hingst med 2. premie. Mor er Bakke Bruna, også hun har 2. premie. På bestefarsiden har vi Jahn Svarten, mens bestemor er Karino.

Anna Elise Finsrud vant førstepremien og 5 flaxlodd. Liv Haug fikk andrepremie og 3 flaxlodd.

FOLKSOMT: Rundt 1.000 tilskuere på Stav sist helg ¨ i herlig sol!

Sindre Foss Sørhagen, fyller 3 år fredag 2. Mai. Bestemor og bestefar og onkel Alexander i Gausdal, tante Linda og onkel Asbjørn i Stavanger ønsker godgutten tillykke med dagen. Vi er kjempeglade i deg.

Få lokale Lillehammer og sørdalen var dårlig represnetert med hensyn til hingster denne gangen. Flørtn, som eies av Hege Solberg på Svingvoll i Gausdal, nådde ikke premie, men den fire år gamle hingsten kan utvikle

seg positivt. Den er etter hingsten Myklar til Nils Trinerud, mens mor er Nymoblessa. Det er mye interessant blod i fireåringen fra Svingvoll og avlskarrieren trenger slettes ikke å være over for godt. Lillehammer-hingsten Stensli Junior nådde heller ikke kåring. Tre-åringen avla flere positive resultater under utstillingen, men det holdt ikke til kåring i en tre- årsklasse der ³høvlingen² var markant. Hingsten eies av Stine Brunsberg, mens den er oppdrettet i Åsmarka.

Eks-gausdøl besto Hingsten Høgheims Rauen ble kåret for avl. Den tre-åringen eies av Jan-Terje Engh på Maura, men er oppdrettet hos Einar Høgheim Engjom i Østre Gausdal. Hingsten har Vetle Rauen som far og Rotems Dina som mor. Spjotind er bestefar til treåringen. Selv om det er magert med avlshingster i sørdalen og Lillehammer for tiden, ser det langt bedre ut på hoppesiden. Det vil vi nok merke når vi kommer til hoppeutstillingen på Stav i september.


by og bygd

Torsdag 24.2.april Fredag mai 2014 2014

HILSENER konfirmanter

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner!

Konfirmanter i Fåberg lørdag 10. mai:

Er Er det det noen noen ii din din familie familie som som du du vil vil gratulere gratulere med med dagen dagen eller eller kanskje kanskje noen noen av av dine dine venner venner har har bursdag? bursdag? Har Har dere dere akkurat akkurat blitt blitt foreldre foreldre og og vil vil vise vise omverdenen omverdenen et et bilde bilde av av gromungen? gromungen? Eller Eller kanskje kanskje dere dere akkurat akkurat har har giftet giftet dere dere eller eller inngått inngått forlovelse? forlovelse? Eller Eller vil vil du du rett rett og og slett slett sende sende en en hyggelig hyggelig hilsen? hilsen? Da Da kan kan du du sende sende tekst tekst og og bilde bilde til til Lillehammer Lillehammer Byavis, Byavis, Storgaten Storgaten 75, 75, 2609 2609 Lillehammer Lillehammer eller eller legge legge et et brev brev ii vår vår postkasse postkasse på på samme samme adresse. adresse. (( Vil Vil du du ha ha bilde bilde ii retur, retur, legg legg ved ved frankert frankert konvolutt konvolutt med med adresse) adresse) Eller Eller aller aller helst, helst, send send bilde bilde og og tekst tekst på på e-post e-post til: til: redaksjon@byavis.no. redaksjon@byavis.no. Som Som en en ekstratjeneste ekstratjeneste til til våre våre lesere lesere er er dette dette gratis. gratis.

Speidereksplosjon i Lillehammer

HILSENER

Åshild Dahl Beate Bakken Engeli Ingeborg Gjestvang Grønberg Linn Kristin Sjursnes Eline Huse Slapø Jørgen Lotten Simen Sønsterud Lund Jesper Nilsen Negård Steffen Bakken Nilsen Jon Kristian Sagdalen Andreas Narmo Ødegårdstuen

Konfirmanter i Fåberg

Elisabeth Hammershaug fyller 30 søndag 11. mai: år 26. Bråten april. Masse klemmer fra Marit mamma. Mari Haugen

Nina Moe Anders Bø Henrik Landgraff Granum Henrik Arlien Høyesveen Jørgen Håvardslien

Verdens kuleste tantebarn fyller tre år den 26. april. Hipp hurra for deg, Maiken! Jeg er veldig glad i deg, og du er min aller beste venn! Stor klem fra Tante Monica

Vi vil gratulere Tina Opsahl Øversveen med 16 års dagen den 23 april og Tobias Opsahl med 11 års dagen den 24samlet april. Mange bursdags-sist lørdag. MANGE: Her Øversveen er mange av speiderne og lederne på Strandtorget klemmer fra Mamma, Pappa, Ælly, Mimmi og Farfar

LILLEHAMMER: For fem år siden var det rundt 20 speidere i Lillehammer. Nå er det over ett hundre - og venteliste for nye!

Mange råkjørere forbi skole TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

- Ja, vi har hatt en skikkelig oppsving. Veldig gledelig, sier lederen i Lillehammer Speidergruppe, Lars B. Mythen til Byavisa. - Hva skyldes denne kjempeframgangen? - At vi har satset på et variert tilbud til de unge, i tillegg til tradisjonell speiding. Vi har tydeligvis truffet hos mange. Aktivitene er mange, morsomme og interessante. Mye av aktivitetene foregår i naturen, men vi har også tilbud innendørs, sier lederen. Han skryter også av ungenes foreldre, som virkelig tar et tak for speiderbevegelsen. Opplegget vi har fenger tydeligvis slik at foreldre får veldig lyst til å være med

sine unge håpefulle, sier Mythen.

Har venteliste Han forteller at pågangen fra de unge sist vinter har vært så stor at at det måtte settes opp ventelister for medlemmer. Vi måtte sette opp slike lister, men håper at vi etter hvert kan si ja til flere, sier lederen, som ikke kan få fullrost de mange voksne som tar jobber og står på for at de unge skal trives i speideren. Har to hus Lillehammer Speidergruppe har to bygninger å være i - og drive. Det er Speiderhuset ved Stampesletta og speiderhytta ved Mesnasaga. - Vedlikeholdet krever sitt, men vi har med oss folk som tar en tørn når det trengs også på det området, sier Mythen. Sist vinter fylte Lillehammer Speidergruppe 95 år. Paul den 40 år! - Vi er tapre altså -100 år i 2018, helt Vi gratulerer Sør- Svastoms nøyaktig 4. november. Vi måstore nok sønn med snart 40 årså dagen april begynne tenke 26. på jubileet, Hilsen kjempesnille søstre mener dine lederen. Terese Johaug hilser også.har spei- Hvilke aldersgrupper

HILSENER

deren? - De minste er i gruppen seks til åtte år, dernest gruppen for ni- og ti-åringer. Neste gruppe er i alderen fraEngen ti til femten år. Alle 15 Oscar Svensson fylteover 8 år 22 april. Stor bursdagsklem fra Wilår er roverspeidere. lam, Thea, mamma og pappa.

Ut i naturen - Kan du si mer eksakt hva tilbudet går på? - Vi har mange utflukter med fellestur for hver andre måned. Hver onsdag er speiderdag. Selvsagt foregår det mye aktivitet ute i naturen, noe som er ekstra populært hos de unge. De tradisjonelle speideraktivitetene lever veldig godt, sier en særdeles fornøyd leder. Sist lørdag hadde speiderne i Lillehammer forsønn innHipp hurra foraksjonsdag verdens beste samlingen penger krigsbarn. som blir 2åravden 23-4 til gratulere så Langt pådagen, veg 15.000 kroner gla komi mye med vi er kjempe inn. Klem fra mamma og pappa deg.

Husk at alle typer hilsener, bryllup, fødsler og annen personalia er gratis i Byavisa! ...og så når du ALLE! Dødsfall Bestemor sender en stor bursdagsklem til Frøya-Marie Høistad som fyller 7 år 29 april. Håper at du får Gausdal: en fin dag med mange pakker!

Mo, Palma, 20.03.1922, død 11. april Johansen, Ellen Vedel, 02.05.1921, død 5. april Regland, Ingunn, 01.03.1931, død 15. april Reistad, Unni, 08.02.1929, død 8. april Skatrud, Kristian, 22.07.1921, død 17. april Storhaugen-Andersen, Per Johannes, 09.09.1965, død 9. april

Lillehammer: Ellingsberg, Arne, 23.03.1926, død 9. april Kristiansen, Kolbjørn O, 25.11.1928, død 9. april Moen, Kjell, 01.02.1932, Hipp, hipp hurra for godgutten vår død 10. april med 3 års dagen som var den 10. Myrløkken, Rannveig, 24.12.1956, april. Vi april er kjempeglad ideg, kos og død 13. masse klem fra mamma og pappa. Rosenblad, Aage, 05.03.1938, død 9. april

Våre kjæledyr

TAKK

LILLEHAMMER: 19 bilister ble tirsdag formiddag tatt i en UP-kontroll i Hamarvegen ved Søre Ål skole. Terje Lisødegård redaksjon@byavis.no

18 av de 19 som kjørte for fort, fikk forenklet forelegg og godtok det. En bilfører ble lappløs på stedet. Han ble fartmålt i 76 km/t i 40-sonen forbi barneskolen. ViIgratulerer Iben Thrane tillegg ble enAndersen bilfører tatt for med 11-års dagen 29.mobiltelefon april. Klembruk av håndholdt mer frakjøring. hele familien. under

Tirsdag var jeg en tur langs strandpromenaden i deilig sol, men det blåste «hatter og kaniner». Ved hjemkomst oppdaget jeg at mitt hjemmestrikkede skjerf var borte vekk, mens lua i samme stil merkelig nok satt på hodet. Etter et par dagers leting ble besynderlig nok skjerfet gjenfunnet, montert høyt på en trestamme på Mosodden. Jeg ble veldig glad og ville så gjerne ha takket de elskverdige finnerne, men aner ikke hvem det kan være. Kanskje denne epistelen i Hipp hurra kan for godjenta vår, avisen hjelpe meg åØversveen, finne ut av Ingeborg Kyrkjeeide det? som fyller 7 år 4. mai. Nussa Bø Gratulere med dagen Ingeborg. Bursdagsklem fra farmor og farfar.

39

Service Kunnskap Utvalg Tlf. 61 26 05 15

GUDSTJENESTER 27.april LILLEHAMMER KIRKE GUDSTJENESTER Gudstjeneste kl 11.00 4. MAI Prest Margit Juve Biørn Organist Jakob Lund Paulsen Skyss 97991323 LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 NORDRE ÅL KIRKE Tårnagenter Prest Margit Juve Biørn Gudstjeneste kl 11.00 Organist Jakob LundBolstad Paulsen Sokneprest Oddgeir Kateket Susanne Paulsen. Organist Sjur Magnus Skyss 97991323 SØRE ÅL KIRKE 50 års jubileumsgudstjeneste kl 11.00 NORDRE ÅL KIRKE Biskop Solveig Fiske, Gudstjeneste 11.00 prest SteinarklTofte, Sokneprest OddgeirNielsen Bolstad prost Per Halstein Organist Geir Dahlen Organist TimOle Collins Kantoriet deltar Skyss 61254191 SØRE ÅL KIRKE VINGROM KIRKE Gudstjeneste kl kl 19.00 11.00 Gudstjeneste Tårnagenter Sokneprest R. Floberg Sokneprest Ingunn D. Vik Organist Thor Kvande Organist Thor Kvande Samtalegudstjeneste for Menighetspedagog Møyfrid Brenn Konfirmantene Skyss 61254191 SAKSUMDAL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest R. Floberg FÅBERG KIRKE Organist Thor Kvande Gudstjeneste kl 19.00 Sokneprest M.I. Thorleifsdotter Velkommen gudstjeneste! Organist til Paul Wilmot Menighetspedagog Møyfrid Brenn 50 ÅRS JUBILEUM Samtalegudstjeneste med FOR Konfirmantene SØRE ÅL KIRKE Program: Skyss: 92644609 Torsdag 24. april kl 20.00 Jubileumskonsert ”Sangen til omgudstjeneste! gleden” Velkommen

Fredag 25. april Kl 18.00 Ungdomskveld Kl 21.00 Ungdomsgudstjeneste ANDRE ARRANGEMENTER Lørdag 26. april Kl 16.00 Bursdagsfeiring Kl 17.00 Pepper konsert LILLEHAMMER KIRKE Tirsdag1. april kl 8.30 Morgensang ANDRE ARRANGEMENTER Alle hjertelig velkommen!

LILLEHAMMER KIRKE Tirsdag 29.april kl 8.30 Morgensang m/nattverd LILLEHAMMER KANTORI Øver 19.14 – 21.30 Alletorsdager hjerteligklvelkommen! Info: Tim Collins 97991305 Lørdag 26. apriltlfkl.12.30 ”Orgelhalvtimen”; en halvtime med orgelmusikk Organist: Tim Collins LILLEHAMMER (gratis inngang) KIRKESENTER Hver tirsdag klKANTORI 19.00 LILLEHAMMER SALT Lillehammer Tensing Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305 LILLEHAMMER NORDRE ÅL KIRKE KIRKESENTER Torsdag Hver tirsdag24.mai kl 19.00 Kl 18.00 Mini-tensing SALT Lillehammer Tensing NORDRE ÅL KIRKE SØRE ÅL KIRKE Fredag 25.april kl 09.00 Pepper/Chilipepper Morgensamling i kapellet sommerferie Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, KIRKEKROKEN I SØRE ÅL før vi tar en kopp hver kaffe Bønnesamling og samtaler i Kirkestua. fredag kl 11.00. Torsdag 24.april Kl 18.00 Mini-tensing Kl 17.00 Knøttekor FÅBERG MENIGHETSHUS Kl 17.30 Familiemiddag Hver tirsdag kl 14.00-16.30

Etter skoletid for 4.-7. klasse SØRE ÅL KIRKE Pepper/Chilipepper øver hver onsdag kl 18.00 ( 2 VINGROM kor for barn iKIRKE: alle aldre) Vingrom guttekor KIRKEKROKEN SØRE ÅL øver hver onsdag kl I18.30-19.30 Bønnesamling hver fredag kl 11.00.

FÅBERG MENIGHETSHUS Hver tirsdag kl 14.00-16.30 Etter skoletid for 4.-7. klasse www.sentrum-dyreklinikk.no KOMPETANSE - ENGASJEMENT

Mufasa trengernytt nytthjem. hjem. Rocky trenger

Han renslig, kosete ogpåomgjengelig hannkatt Han er er en en snill, snill og god guttepus ca 1 år. Ønsker seg et som et trygt stabilt med gode Han er renstrygttrenger og stabilt hjemog med godehjem utemuligheter. utemuligheter. Hanleken er kastrert, id-merket vaksinert. lig, sosial, kosete, og aktiv. Nevner og at han har blitt Omplasseringsgebyr. kastrert, id-merket, vaksinert og Interesserte ta kontakt fått ormekur.bes Omplasseringsmed fostermor lindabes på sende en gebyr. Interesserte tlf. 0578 57. sms45 til 45 46 66 24 eller mail til kun seriøse henvendelser. LILLEHAMMER hegeslaattum@gmail.com LILLEHAMMER OG OG OMEGN OMEGN Ønsker

Torsdag 24.april Se nettsiden: kl 19.00-21.00 www.kirkekontoret.no Fåberg Gospelkor øver VINGROMKirkekontor KIRKE: Lillehammer Vingrom guttekor Nordre Ål kirkekontor øver hver onsdag kl 18.30-19.30 Fåberg kirkekontor Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Telefonnummer: Lillehammer Kirkekontor Nordre61270888 Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer:61270888


HAGELAND LILLEHAMMER

ANDREASSEN BLOMSTER FĂĽberggaten 154, 2619 LILLEHAMMERt5MG .BOGSFt-“St4“O

MARGERITTER 6 PK.

99

)"(&-"/%("64%"-

O. HAGEN GARTNERI OG BLOMSTER

90

NOK=NOK

7FTUSJOHTWFJFO Â?(BVTEBMt5MG .BOEBHGSFEBHt-“SEBH4“OEBH

SE UTSENDT KUNDEMAGASIN!

www.hageland.no

Ukens bilde fra Lillehammer Kameraklubb

Svenskeflesk Her om dagen satt vi i solveggen og hyllet Värmland. Der finnes Hemgürden. Den har forsynt svenskene med kjøttvarer siden 1894 og i de senere decennier ogsü nordmenn. Sü der satt vi, med solide skiver av en kiloskladd rimmat sidfläsk, klare for grilling. Fulle av andakt og følelser husket vi Jussi Bjørlings hyllest til denne Sveriges vakreste landsdel. Vi gaulet i vilden sky, süpass falskt at en rødstrupe søkte tilflukt under et potentillakjerr: - Ack, Värmland, du skÜna, du härliga land, du krona bland Svea rikes länder. Vi har en rusten kullgrill. Den er for viderekomne. Mange bruker elektriske griller og gass og sünt. Det er for amatører. Risikoen for spiselig mat er stor. Ingen sjarm. Ingen smak av kull og tennvÌske. Ingen brannfare. Ingen oppsiktsvekkende røyk. Stusselige greier. Grillristen vür sü ikke bra ut. Uhumskheter ble fjernet med smergelpapir. Grillen ble fylt med støvete kull og vi splÌsjet pü betydelige mengder lettantennelig guffe. Etterpü gikk det meste dritt. Vi tente pü for tidlig, før vÌsken hadde godgjort seg i kullet. To meter høye flammer slo opp og danset cha cha i laber bris. En tid vurderte vi seriøst om 110 var et gunstig nummer ü ringe. En bøtte vann, strategisk forhündsplassert i risikosonen, dempet ilden. Før, mens vi hadde Svensken (Saaben) dro vi ofte til Sverige. For et ürs tid siden forsøkte Senora (Golfen) og vi oss pü flesketur. Det likte Senora dürlig. Hun vil helst vÌre innen rekkevidde av sitt lokale verksted og smüboffet fra Kongsvinger. Ved Magnor snudde vi. I ür har vi fütt fleskeleveranser av en snuskurÊr som ellers smugler Ettan til eget bruk. Vi slengte fleskeskiver pü et restaurert bül pü grillen. Det ble en snodig flambering. Mismodig betraktet vi tjafsete svensk kjøttvare. En person pümontert Felleskjøpetlue snek seg rundt i store omveier pü bakkenivü ved vür Annen Etage. Naboen. Han hadde oppdaget at vi hadde fyr pü utegrillen og fryktet en invitasjon. Det fikk han. I fjor serverte vi ham et fjÌrkre som han straks erklÌrte som ei feit gammelhøne, uegnet som menneskeføde. Det foresvever oss at han ikke hadde sÌrlig tiltro til ürets meny heller, i det han ropte: - Hold det kremerte svenskeflesket for deg selv!

Ukens fotograf Leslie Begby: I en hage fant jeg et bed med store hvite liljeblomster. Liljen er som en trakt og billen befant seg et stykke inn i den. Jeg mĂĽtte tett pĂĽ og brukte et makro-objektiv for ĂĽ komme nĂŚr nok. Det var sterk sol den dagen og utfordringen var ĂĽ fĂĽ den mørke billen korrekt eksponert i det hvite “landskapetâ€?. De hvite kronbladene bĂĽde dempet og spredte sollyset pĂĽ en fin mĂĽte. Nesten som i et fotostudio. Løsningen ble ĂĽ ta bildet i sĂĽkalt high key. Dvs. bildet tas slik at det hvite omrĂĽdet har fĂĽ eller ingen nyanser. I dette bildet har det hvite omrĂĽdet fĂĽ nyanser bortsett fra rundt billen. Makrofoto er fascinerende synes jeg. Det er utfordrende rent fototeknisk og man blir mer oppmerksom pĂĽ de smĂĽ detaljene rundt oss. Bildet er tatt med et 100mm makroobjektiv. Lukkertiden er 1/800 sekund, blender 5,0, ISO 100. Det er brukt manuell fokus.

Meld deg inn i DNT LILLEHAMMER Noen medlemsfordeler:

•15 % rabatt hos Intersport, Revehiet og Vandreskoen

•Rabatt hos Gjensidige •Rabatt i 500 DNT-hytter •Medlemsbladet Fjell og Vidde

www.dntlillehammer.no

Byavisa 2014 18  
Byavisa 2014 18