Page 1

Rehabilitering av bad og rørleggerarbeid Åpent: 10-16, Åpningstider: Man-freMan-fre 10-16, tors. 10-19, lør stengt. tors 10-19,907 lør80stengt Vakttelefon: 443 www.ramsoyas.no Lillehammer - Tlf. 61 24 80 30 Løkkegt. 10,Løkkegt. Lhmr.16,Tlf. 61 24 80 30

Utbedres for NÆR OG VIKTIG

NIENDE ÅRGANG. NR. 16 - UKE 17 - 24. APRIL 2014

20 millioner

Kjemper for kontrollhallen

lillehammer: Om to år er Statens vegvesens kontrollhall på Lillehammer historie, men FrP varsler at de vil kjempe kontrollhallens sak og har opprettet kontaktet med samferdselsdepartementet. side 6 og 7

Stor boligsatsing øyer: Utbyggingen av Trodalen boligområde er det største sammenhengende boligprosjektet i Øyer kommunes historie. Så fort kommunestyre godkjenner reguleringsplanen for området legges boliger ut for salg. side 4

Popsøstre biristrand: Søstrene Astrid og Ingunn Ekern er plateaktuelle med EP´en Breath, som slippes i sin helhet 30. mai på Wimp og Spotify, og en måned før, 25. april slippes singelen og tittelkuttet, det også digitalt.

tretten:Tre kilometer av baksidevegen mellom Tretten og Øyer blir nå oppjustert og utbedret for 20 millioner statlige kroner. Vegen blir ikke bare bredere, den får også diverse sikring slik at framtidige flommer ikke skal gjøre så mye skade som tilfellet ble under vårflommen i 2013. Da ble det brudd på vegen flere steder. side 8

side 14 og 15

sikrer deg en trygg reparasjon! Vi har sterk fokus på faglige kvalifikasjoner, flere av våre ansatte har derfor tverrfaglig kompetanse.

V

Fagkunnskap

kap nns ku ghet ag tryg f år din -

Industrigata 58b, 2619 Lillehammer Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

GØY Å BADE!

G A R A N T E RT B E S T P Å P R I S ! år! Tenk v iser

pr K anoonmmerpå sdekk

Hverdager: kl. 13- 21 Lør-søn: kl. 10-18 Morgenbad tir og fre kl.06-08

S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

TILBUD: RING 61 25 90 00 www.interdekk.no

ÅPENT HVER DAG

Kjøkkenet åpent Kjøkken til 2200 man-fre 15-22/lør-søn 11-22 Storgt. 26, Søndre Park - post@parkcafen.no Tlf.: 61 25 08 85

Del det beste fra ditt hjem - vinn gavekort til en verdi av 1000,- kroner!

Et hjem er verdt mer enn et hus. Aktiv Eiendomsmegling inviterer deg til å dele det beste fra ditt hjem ved å tagge bilder du tar med #mitthjem på Instagram og vær med i trekning av et gavekort til en verdi av 1000 kroner du kan bruke på ting til ditt hjem

*se kundebarometer.com

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no


2

Vår mening

Torsdag 24. april 2014

ytring

På sporet; Oslo-Hamar-Lillehammer Jernbanen og framtida Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer

portrett, junkie Tilfeldigvis kom jeg over et dikt her forleden. Et ganske ferskt et også, skulle det vise seg. Dette diktet er noe av det vakreste jeg har lest på lenge, og er i sin enkelhet et tankekors for oss i dette landet hvor man slår etter Røde Kors hjelpekorps med skistaver. Diktet, som heter portrett, junkie er fra den alldeles ferske diktsamlingen ETTER KARNEVALET av Lars Saabye Christensen, Cappelen Damm 2014.04.22. Diktet er gjengitt med tillatelse fra forlaget. Samtidig er det en glede å kunne slå et slag for de som fortsatt skriver dikt. En diktsamling blir sjelden en kioskvelter, dessverre og beklageligvis. Ingenting kan overgå dikt, ikke romaner, ikke filmer, ikke noveller, ikke annen prosa eller andre levende eller døde bilder. Noen få linjer kan forandre hele tilværelsen, så enkelt og så vanskelig er det. Les og nyt! TORE FEIRING han står foran meg i køen på seven eleven det er søndag morgen den første i oktober og han er den første junkien som er oppe blant de som aldri får sove under broene og i portrommene og i rennesteinene den sære knekken i knærne som om han ikke tåler vekten av sitt eget beinrangel selv tyngdeloven må han kjempe mot å holde seg oppreist er en heldagsjobb det innhule ansiktet har for lengst sluppet taket i sin alder den tannløse munnen synker innover, kraniet suger den til seg han skal ha en bolle den koster ni kroner sier jenta bak disken men han kan få tre for tjue han har nok med å finne ni det er en verdenskrig som foregår foran meg i køen på seven eleven den første søndagen i oktober han roter i alle lommene som finnes og til slutt har han skranglet fram mynter nok

og tømmer de gule henda sine over disken, de siste spenna mine, hvisker han, tar posen med bollen i og stavrer ut vindskeiv og mager som et flak jeg får mine aviser, endelig og når jeg kommer ut står han i den lille parken bak stasjonen i en sverm av fugler han river løs biter til det ikke er mer å rive av den eneste bollen han ikke hadde råd til og han retter seg opp, han står rak rak står han under oktobers skarpe himmel mens duene åpner denne dagen vinge for vinge og jeg sverger at jeg ser sjela hans stige et øyeblikk er han klar og åpenbar før han synker sammen igjen og skjener mellom pølsepapir og glasskår og han er bare enda en blakk junkie i blodbankens konkurs men et øyeblikk var han åpenbart et øyeblikk steg sjela hans og han stod rak det er han du ser på hjørnet av bogstadveien med livet sitt skrevet på en pappbit, det er han som dør hver dag i skippergata det er han som mater fuglene den første søndagen i oktober

En god jernbane er viktig for nasjonal og internasjonal transportavvikling nord-sør og øst-vest. Mer av veksten i person- og godstrafikk må overføres fra veg til bane. Med et robust og effektivt nasjonalt jernbanenett vil samfunnet få mindre klimagassutslipp fra transportsektoren, færre drepte og hardt skadde i trafikken og bedre forutsetninger for utvikling av framtidas bo- og arbeidsmarkedsregioner. Krevende og travelt Utbyggingen av jernbanen har konsekvenser – både negative og positive – for region, lokalsamfunn, næringsliv og for enkeltpersoner. Utbygging av transportsektorens infrastruktur er arealkrevende – det gjelder både veg og bane. Ulike sektorer blir påvirket; landbruk og skog, biologisk mangfold, kulturminner, etc. Gjennom gode planprosesser gjelder det å finne den langsiktige, mest optimale løsningen for samfunnet. I Mjøsregionen står vi midt opp i dette. Etter et stort politisk press fra blant annet vår regionen, vedtok Stortinget i juni 2013 at det skal bygges dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar innen 2024 og til Lillehammer innen 2030. Innen 2026 skal det også gjennomføres kapasitetsfremmende tiltak – lange kryssingsspor – som bedrer framkommeligheten for godstransporten, og som skal inngå i en framtidig dobbeltsporet jernbane. Gjennom regjerings-erklæringen er det gitt klare signaler om at det skal skje en helhetlig planlegging og senere en helhetlig utbygging. Politisk er det også kommet klare bestil-

linger til Jernbaneverket (JBV). JBVs budsjett for 2014 ble styrket, og JBV har i sitt handlingsprogram vist en opptrapping av sin plankapasitet hvor InterCity-utbyggingen er helt sentral. Utfordrende planprosesser I kommunene vil det i forbindelse med InterCity-planleggingen gå tunge planprosesser. Mange ulike løsninger må vurderes. Alternativer skal utredes, konsekvenser skal vurderes og avklares, og endelige valg skal vedtas. Mange meninger skal avveies og interessekonflikter vil komme fram. Løsninger som er positive for ett forhold kan være negative for andre forhold. Vekting av argumenter og avveiing av løsninger vil variere. Det er nettopp slike ting planlegging blant annet handler om. Planprosessene må gjennomføres på en god måte og alle må få anledning til å bli hørt. Det er viktig for å få gode langsiktige løsninger. Samtidig blir det en svært viktig utfordring for alle som har formelle roller i planarbeidet – både kommunene, fylkeskommunene og statlige aktører – at det blir god framdrift og effektive planprosesser. Helhetlig planlegging og utbygging innenfor angitte tidsrammer krever både nødvendige planvedtak til riktig tid og nødvendig statlig finansiering til riktig tid. Den fulle samfunnsnytten av InterCity-utbyggingen kan vi først høste når alle delene er i funksjon.

InterCity-triangelet og ny Ringeriksbane skal bygges ut. Men så langt er det ikke bevilget én krone til investering – kun til planlegging. Det vil bli politisk kamp underveis om finansiell prioritering av ulike deler av prosjektene. Dersom strekninger mangler planavklaring i tide, er det sannsynlig at andre, og planavklarte strekninger, vil prioriteres først. Derfor er det så betydningsfullt med effektive planprosessene og planvedtak til riktig tid. Løfte sammen Politisk er det lagt ned et stort arbeid fra kommuner, regioner, fylker og samarbeidsfora for å nå målet om dobbeltsporet jernbane til Hamar og Lillehammer. Vi er glade for at kommunene har tydelige ambisjoner for InterCity-planleggingen. Og vi er sikre på at dersom alle aktørene løfter sammen, skal vi klare planprosessene i tide til å komme med i finansieringen til riktig tid. Men det blir krevende og vi må alle brette opp ermene for å få det til. Slik kan vi sammen bidra til utvikling av persontogtilbudet, utvikling av en kritisk utsatt godstransport på bane og regional utvikling i hele Mjøsregionen. Vi må stå på slik at planarbeidet blir effektivt, og at vi står fremst i køen, med planavklarte strekninger, når ressursene til utbyggingen skal fordeles. Ivar Odnes Leder Jernbaneforum Dovrebanen Sør Fylkesvaraordfører i Oppland

Planavklaring/prioritering Vi konkurrerer med andre banestrekninger om prioritering av ressurser til utbygging. Det er vedtatt at både

Twitterkvitter @gglesnes: Kommentarfeltet til NJs fagblad mener lokaljournalister ikke trengs. Ikke én journalist tar til motmæle. Auda @ziriusAudun: Vær forsiktig med nyhetene i dag folkens, men kan bli lurt til å tro at det er viktig for nasjonen at en manager i England er sparket.. @OeysteinP: Blir et rart skue første dag i bar overkropp i vår. Bleik som bare det på overkroppen, men hals,nakke og fjes er over snittet brunt. @Vegardbeid: Det blir liksom ikkje vår før Hedmark Frp har foreslått å avskaffe nynorsk. @kjelvi: Ikke lett å være mann... Kona har laget To Do-liste: terrassevask og -beising, hagemøbler, sommerdekk, hekk, rydding av bod/garasje, m.m. @Camla89: Saklig at HULLENE i osten gjør at det smaker bedre. Det er HULL. HULL er luft. DET SMAKER INGENTING

@iv3rs3n: Et vårtegn like sikkert som at russen dukker opp i Mai hvert år, er det at «instaweather» statuser kommer opp på venners Facebook statuser @karusellen: *ser på bena mine mens jeg soler meg* «jeg var ikke så bleik som jeg trodde» *tar av solbrillene* «bare glem det» @StineRenate: På vei til Stockholm og #IPCI2014. 20 år etter Kairo. Kvinners og jenters rettigheter helt avgjørende for en mer rettferdig verden. #SRHR ‫@‏‬hannesir: Syns liksom jeg har fått sommerkroppen allerede. Hva i alle dager skal jeg bruke resten av månedene på? @EspenSolhaug: Elendighet i Syria, nervekrig i Ukraina og andre kriser. 90 % av mine tweets handler om fotball. Det føles ikke helt riktig. Følg oss på

HAGBART & BREDO: etter påsketuren

TORE FEIRING

Sol Olsen

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

LINDA HÅKANSSON

Redaktør/Daglig leder

Journalist

Journalist

Markedskonsulent

Markedskonsulent

tore@byavis.no

sololsen@byavis.no

toresteffens@byavis.no

arve@byavis.no

linda@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: 907 74 455

Tlf.: 920 66 201

Tlf.: 911 27 452

Tlf.: 997 07 940

LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

Anne Karin Torp Adolfsen Nestleder Jernbaneforum Dovrebanen Sør Fylkesråd Hedmark

@Byavisa


Nyheter

3

Gjør Jørstadmoen grønn Torsdag 24. april 2014

Grønt pü Jørstadmoen: Rett før püske ble det signert tre kontrakter pü Jørstadmoen som skal gjøre militÌrleiren klar for miljøvennlig oppvarming. Anders Løype (f.v) i Løype Anleggsdrift, Einar Stuve (Oplandske bioenergi AS), Per Anders Bakke (Forsvarsbygg), Morten Eggen (Plasskommandant), Ole Anders Spikkerud (Forsvarsbygg) og Jørn Børressen (Caverion).

JĂ˜RSTADMOEN: Jørstadmoen leir gĂĽr en grønnere tid i møte. Rett før pĂĽske ble det signert tre kontrakter som skal gjøre militĂŚrleiren klar for miljøvennlig oppvarming. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Varme fra bioenergi skal nü kobles pü fjernvarmenettet i leiren og den grønne varmen skal vÌre klar til ü strømme gjennom radiatorene til fyringssesongen i 2015. - Ved bruk av bioenergi vil det bli en ürlig reduksjon pü cirka 1000 tonn CO2 i forhold til fossile brensler, i dette tilfellet olje. Det er godt nytt i en tid da fokuset pü klimautfordringene er viktige og avtalen er dermed et godt bidrag til ü gjøre arena Jørstadmoen enda grønnere og for ü oppnü Forsvarsbyggs ambisiøse miljømül, sa Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg som signerte avtalen om kjøp av varmt miljøvennlig vann fra Oplandske bioenergi AS. Det er den entreprenøren Løype Anleggsdrift, med base i Gausdal, som har fütt infrastrukturkontrakten, mens Caverion har kontrakten

knyttet til utfasing av de gamle fyringssentralene. - Det var stor interesse, og det er svÌrt gledelig at lokale entreprenører fikk kontraktene, sa Ivar Sundet før regionsjef i Forsvarsbygg Per Anders Bakke signerte kontraktene med de to bedriftene. Til Byavisa fortalte Sundet at kontraktene med Løype Anleggsdrift og Caverion er verdt i underkant av 50 millioner kroner tilsammen, mens kontrakten med Oplandske bioenergi AS er, slik markedet er per dags dato, har en verdi pü rundt to millioner kroner i üret. Kontrakten med Oplandske bioenergi AS har en lengde pü 20 ür.

- Akkurat kontrakten med Oplandske bioenergi AS er vanskelig ĂĽ gi konkrete tall pĂĽ. Hvordan markedet utvikler seg er vanskelig ĂĽ spĂĽ, samtidig kan vi ikke vite hvor kaldt eller varmt det vil vĂŚre i fyringssesongen, sa Sundet.

skal legges helt frem til leirgjerdet. - I tillegg til at dette er godt for miljøet, er det ogsü bÌrekraftig med tanke pü økonomi. Vi vil spare mye i drift- og vedlikeholdskostnader pü oljekjelene, sa Sundet.

Petter Løype, ansvarlig for entreprisen for Løype Anleggsdrift pü Jørstadmoen, forteller at kontrakten er den største i Gausdalbedriftens over 40 ür lange historie.

Sjef pü base Jørstadmoen, Plass-

Oplandske bioenergi AS holder til pü Biri og forsyner i dag Jørstadmoen skole og Jorekstad fritidsbad med fjernvarme. Det anlegget skal nü utvides og fjernvarmeledninger

kommandant Morten Eggen mener utbyggingen er en viktig milepĂŚl. - Vi har en kompakt god base som ikke er tilpasset dagens og fremtidens behov. Dette er med pĂĽ videreutviklingen av basen. NĂĽ kommer infrastrukturen som gir grunnlag for nye bygg, sa Eggen.

OMVISNING I UTSTILLINGEN

TUSEN TRÅDER Lillehammer Kunstmuseum lør og søn 14:00 Tema for helgens omvisninger:

Er det noen sammenheng mellom tekstil og nasjonalromantikken, nyromantikken og modernismen?

*5‘7 6HUYHUHVIUD /‘5'$* NNOU IUDNU DIIH LQNON H RJNDN

6‘1'$*6 0,''$* cSHQWKYHUGDJ KHOHnUHWIUDNO SRVW#VWDVMRQHQQR 7OI ZZZVWDVMRQHQQR

   

Bli bedre kjent med Kari Steihaug, John Raustein, Synnøve Anker Aurdal og Else Marie Jakobsen.

VELKOMMEN! www.lillehammerartmuseum.com


4

Nyheter

Stor boligsatsing i Ă˜yer Torsdag 24. april 2014

TRODALEN BOLIGOMRĂ…DE: I dette grustaket er tanken at 205 boenheter skal bygges

Ă˜YER: SĂĽ fort Ă˜yer kommunestyre godkjenner reguleringsplanen for Trodalen boligomrĂĽde legges boliger ut for salg. OmrĂĽdet er prosjektert med 205 boligenheter. Tore Steffens

UTBYGGINGSKLART: PĂĽ Trodalen boligomrĂĽde er det prosjektert for over 200 boenheter. Det er det største boligprosjektet i Ă˜yer kommune i nyere tid. salgs- og prosjektutvikler i NORDBOLIG, Vidar Sviund (f.v), ordfører Mari Botterud og arealplanlegger i Ă˜yer kommune Helge Haugan.

Ă˜yer kommune har skrevet samarbeidsavtale med BEIAS-gruppen. Datterselskapet NORDBOLIG i BEIAS-gruppen skal stĂĽ for utbyggingen av de over 200 boligenhetene, tilsammen verdt rundt 550

millioner kroner, som skal inn pĂĽ omrĂĽdet. - Det skal bygges totalt over 200 boenheter fordelt over tre byggetrinn. Byggetrinn en er pĂĽ mellom 60 og 65 enheter og de satser vi pĂĽ skal vĂŚre salgsklare like over som-

toresteffens@byavis.no

merferien, sier salgs- og prosjektutvikler i NORDBOLIG, Vidar Sviund.

Første ferdig i 2015 Sviund forteller videre at utbyggingen pü det gamle grustaket

RYDDETID! NĂĽ har gjenvinningsstasjonene

LĂ˜RDAGSĂ…PENT bĂĽde i Gausdal, Ă˜yer og pĂĽ Roverudmyra Kl. 9 – 14. Se www.glor.no for ĂĽpningstider øvrige dager

Velkommen!

XXXHMPSOPt5MG

starter sĂĽ fort det er solgt rundt 70 prosent av boenhetene pĂĽ ett av delfeltene i byggetrinn ĂŠn. - Vi satser pĂĽ at de første enhetene er innflyttingsklare i løpet av 2015, sier Sviund og arealplanlegger i Ă˜yer kommune Helge Haugan.

NYHET! Hakka Green Hakka Green Miljøvennlig og sikkert!

Energieffektiv utbygging Sviund og Haugan forteller at fokuset er boliger som er energieffektive og moderne. - Vi vil stort sett bruke trematerialer i utbyggingen og hoved-fasadene vil nok bli i tre. Vi ser ogsü pü mulighetene for ü lage blokk i massivt tre, sier Sviund. - Selvsagt tenker vi miljø oppi alt dette. Vi følger lover og regler og vil bygge energieffektive boenheter, sier Sviund.

Boliger for alle BEIAS-gruppen og Ă˜yer kommune ser for seg et mangfold av boligkjøpere i Trodalen, og ønsker ĂĽ tiltrekke seg alt fra studenter og førstegangskjøpere til pensjonister. - Det vil bli høy ferdigstillelsesgrad pĂĽ feltet med lekeplass, beplantning, fellesarealer, belysning og lignende. Dette skal bli et trivelig boligomrĂĽde med mange og store fellesarealer, sier Sviund og Haugan. - Store muligheter Utbyggingen av Trodalen er det største boligprosjektet i Ă˜yer kommune. Kommunen har med tomtekjøp og kostnader til infrastruktur og vann og avløp lagt inn 25 millioner kroner i prosjektet. NĂĽr NORDBOLIG etter hvert selger boenheter er tanken at kommune skal fĂĽ tilbake pengene. - Dette er et kjempespennende og tungt prosjekt. Her er vi helt pĂĽ scratch og det gir sĂĽ mange muligheter for boligomrĂĽdet. Jeg tror ikke det finnes en bedre mĂĽte ĂĽ utnytte et grustak pĂĽ, sier ordfører Mari Botterud.


Nyheter

Skalldyrweekend

Torsdag 24. april 2014

FERSK

VARE

SPESIALIST

39

90

Ferske fylte krabbeskjell

Ca 150 g. Pr. stk.

99

39

90

Skinkestek m/ben Gilde. Pr. kg

209

00

00

Krabbeklør Pr. kg

����������

229

00

1/1. Pr. kg

Mørbradbiff

39

i skiver. Pr. kg

90

Ferske blåskjell Pr. kg

eavd. s s e t a k i l Fra de

23

90

Nyskåret roastbiff CC-kvalitet. Pr. hg

25

90

119

00

Ytrefilet av svin ”Wok-kjøtt”. Pr. kg

Kamskjell Pr. stk.

139

89

90

00

Reker

Lettsaltet torskefilet

50/70 frosne. Pr. kg.

Pr. kg

Tilbudene gjelder 24/4 t.o.m. 26/4

1290 Asparges 90 Pr. bunt . . . . . . . . . . . . . . .29 Asparges hvit 90 Pr. bunt . . . . . . . . . . . . . . 29 Bananer

Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . Følg oss på Facebook

ccmat.no

Hamar 9-21 (9-19) Lillehammer 9-21 (9-19) Gjøvik 9-21 (9-19)

99

00

Røkt kolje Pr. kg

5


6

Nyheter

Frp stanset nedlegging av kontrollhallen Torsdag 24. april 2014

NEDLEGGES: Hvis Statens vegvesen får vin vilje, blir kontrollhallen i Lillehammer lagt ned i mai i 2016.

LILLEHAMMER: Om to år tømmer og legger ned Statens vegvesen sin kontrollhall i Industrigata i Lillehammer. Hvis ikke Frp får stanset nedleggingen, etter å ha tatt kontakt med samferdselsdepartementet.

TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

- Ja, det er riktig at kontrollhallen og denne type kontroller som i dag utføres ved Lillehammer trafikkstasjon, vil bli nedlagt i mai i 2016. Det er en konsekvens av at vegvesenet flytter til nybygget i Rosenlund, bekrefter avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel overfor Byavisa. Han sier det jobbes opp mot bransjen for å finne løsninger som

Velkommen til marked på

LILLETORGET

lørdag 26. april Åpningstid 10.00 – 16.00

www.mjoslab.no

Har du

EGEN BRØNN hjemme eller på hytta?

Er vannet ditt

TRYGT Å DRIKKE? Vi tester kvaliteten på vannkilden for deg!

KONTAKT OSS

- vi hjelper deg gjerne! MjøsLab iks

r hamme

Lille

www.bondensmarked.no

Ringveien 11, 2815 Gjøvik Tlf 61 13 62 20 E-post firmapost@mjoslab.no

www.mjoslab.no

TEST 046

gjør at vegvvesenet kan beholde halltjenestene i Lillehammer, og at vegvesenet vil drøfte dette med den aktuelle bransjen i byen. Avdelingsdirektør Wigdel sier også at man vil be inn bransjen til et møte om saken, i den hensikt å finne akseptable løsninger for alle parter. Pr. i dag har ikke vegvesenet hatt konkrete henvendelser fra den aktuelle bransjen. - Er kommunen inne i saken? - Ja, vi hadde 23. april et møte med kommunen der vi ønsker samarbeid for å finne gode løsninger, sier Wigdel.

Rammer mc-folket Det er spesielt motorsykkelfolket som bekymrer seg for at også den asfalterte kjøregården på sørsiden av trafikkstasjonen vil bli borte når vegvesenet flytter til Rosenlund-bygget. Denne kjøregården brukes i dag i forbindelse med førerprøven på mc, samt at trafikkskolene benytter den i oppplæringen sin. - Hvordan kan dette arealet erstattes? - Det ønsker vi å drøfte med kommunen og trafikkskolene. Vi håper å finne gode løsninger, sier avdelingsdirektøren, og legger til at man vil be inn trafikkskolene til et møte over påske. - Er en av konsekvensene av at kontrollhallen legges ned at lillehamringer må kjøre til Gjøvik eller Otta trafikkstasjoner for kjøretøyskontroller i fremtiden? - Som sagt så håper vi å finne løsninger sammen med bransjen og kommunen, som gjør at bru-

per, og slik at siste etappe fullføres i mai i 2016.

VIL HENGE PÅ: - Vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Vi vil henge på den og jeg vet det er flere hold som er i mot nedleggelsen av kontrollhallen, sier Wenche Almestrand i FrP.

kerne våre i Lillehammer slipper å reise.

- Kostbar i drift - Er det økonomiske innsparinger som ligger bak det faktum at kontrollhallen i Lillehammer legges ned? - En kontrollhall er dyr i drift. Vi har over lengre tid sett at behovet for en hall i Lillehammer har gått ned. Da ser vi det som lite fornuftig å bruke skattebetalernes penger på å bygge og drifte en ny hall. Derfor leter vi etter andre løsninger som vil gi oss mer igjen for pengene vi disponerer uten at det skal gå nevneverdig utover tilbudet til brukerne våre, sier avdelingsdirektør Wigdel. Flyttingen av Statens vegvesen til Rosenlund vil gå over to etap-

Frp stanset saken Wenche Almestrand i Lillehammer Frp sier til Byavisa at Statans vegvesen ville legge ned konmtrollhallen og øvingsbanen for mc allerede i år. - Vi tok straks affære i saken og gikk til sentrale politikere. Statssekretær Bård Hoksrud i samferdselsdepartementet reagerte momentant og fikk stanset nedleggingen politisk, sier Wenche Almestrand til Byavisa. Det er hun glad for. - Men vi kommer ikke til å godta en nedleggelse heller om to år. Dette dreier seg om arbeidsplasser og ikke minst om service over folket. På den bakgrunn ba vi også ordføreren i Lillehammer om å ta kontakt med Statens vegvesen, noe han har fulgt opp veldig bra, sier Almestrand, som legger til: - Vi kommer ikke til å gi oss i denne saken. Vi vil henge på den og jeg vet det er flere hold som er i mot nedleggelsen av kontrollhallen. FAKTA: I kontrollhallen kontrollerer Statens vegvesen ombygde kjøretøyer og ikke minst bruktimporterte biler. I tillegg kontrolleres nye lastebiler og nye busser. Biler som får mangellapper på utekonkontroller blir også kalt inn igjen til kontroll i hallen på trafikkstasjonen. På oppkjøringsbanen må mc-førere som ønsker førerkort for den slags, kjøre med sensor til stede.


nyheter

Torsdag 24. april 2014

7

- Helt høl i hue, sier MC-miljøet Ingen siktet i piskesaken

RASKT: Ansatte i Ă˜yer-politiet tok raskt tak i denne saken, og de fleste deltakerne pĂĽ festen ble avhørt i Ă˜yer og Gausdal onsdag i forrige uke.

Ă˜YER: Ingen personer er sĂĽ langt siktet i den sĂĽkalte “piskesakenâ€? i Ă˜yer for en ukes tid siden. TERJE LISĂ˜DEGĂ…RD NEI: Erik Almestrand godtar ikke at mc-arealet ved trafikkstasjonen legges ned, iallfall ikke uten at det er et annet egnet areal som ligger klart.

LILLEHAMMER: Motorsykkelbransjen og kjøreskolene som driver motorsykkelopplÌring i Lillehammer motsetter seg sterkt at øvelsesbanen ved trafikkstasjonen legges ned. Motorsykkelforhandler Erik Almestrand i N. Ål sier til Byavisa at en slik nedleggelse ikke henger pü greip. Han sier at püstanden om stadig fÌrre motorsyklister er helt

Følg

feil, slik at vegvesenets argumentasjon ikke holder. - Kjøreskolene i byen har i dag mellom 80 og 90 motorsyklister som vil ta førerprøven. Det er det dobbelte av hva vi hadde i 2013, og motbeviser dermed püstanden fra Statens vegvesen om at behovet avtar, sier Erik Almestrand. - Godtar dere ü mütte reise til Otta for ü trene og for ü ta mcprøven? - Det sier seg selv at den problemstillingen er helt feil. Vi er blitt fortalt at det ved Otta trafikkstasjon skal bygges opp et kompe-

tansesenter der ogsü mc-opplÌring skal inngü. Det er høl i hue at unge motorsyklister skal mütte kjøre tur retur Otta for ü fü prøven. Hva med miljøet, for eksempel, spør Almestrand. - Büde vi og Statens vegvesen er servicebedrifter for folket, og da mü vi legge forholdene til rette for det, sier Erik Almestrand. Han sier at det er rekordmange 18-20-üringer i Lillehammer-distriktet som kjøper motorsykkel og dermed har behov for trening og oppkjøring lokalt.

redaksjon@byavis.no

- Vi har foretatt flere avhør i saken, men skal avhøre ytterligere to jenter i løpet av denne uken, sier lensmann Per Harald Jørgensen til Byavisa. Det er Ă˜yer lensmannskontor som etterforsker saken. Lensmannen sier at ingen er siktet i saken sĂĽ langt, og at man avventer de to siste avhørene før politijuristen tar stilling til det pĂĽtalemessige. Det var tidlig i pĂĽsken at en del ungdommer var samlet til privat fest i en hus pĂĽ Tretten. Dagen etter festen skal en av festdeltakerne, ei 17 ĂĽr gammel jente, ha fortalt foreldrene sine

at hun ble pisket med en ridepisk av andre deltakere pĂĽ festen. Jenta ble kjørt til legevakta i Lillehammerf for undersøkelser, og foreldrene anmeldte forholdet til politiet. Lensmann Per Harald Jørgensen sier at det var en ung gutt fra Gausdal som hadde med ridepisken til festen. Gutten er avhørt – og pisken beslaglagt. Ifølge politiet skal festdeltakere ha forklart at alt skjedde frivillig og at det var en lek som alle ville delta i. Det skal angivelig ikke vĂŚre uvanlig at det tas med ridepisk til ungdomsfester.. Noen av de avhørte festdeltakerne skal ha reagert sterkt pĂĽ at det var snakk om ufrivillig pisking, og saken har versert pĂĽ Facebook. Der skal ogsĂĽ bilder av piskingen ha blitt lagt ut. Ved hjelp av politiet ble disse bildene fjernet fra Facebook raskt. Politiet har betegnet “det som dĂĽrlig gjort ĂĽ legge ut denne type bilderâ€?.

VI BYGGER OM!

! d e m

Vi holder stengt fra 28. april. Ă…pner igjen 2. mai med gode tilbud.

% 0 2 & 7"3&3

(KFMEFSGSFEBH og lørdag

50%

t-FOF #KFSSF MBNQF og skje S rmer FSFMCFTUJMMJOHTWBSFS t&OEF BS W UF BU ET OF O BS H LF MIĂŒOEL (KFMEFSJL MÂ?S t4FOH FTFUU t.FUF SWBSF t5IFSN t PEZOFS r ĂĽ ! v d

1ÂŻ"--

% 0 7 e

e S k r a m e ut

TLF. 61 25 08 44 FAGHANDELEN I SENTRUM


8

Nyheter

Torsdag 24. april 2014

Ny baksideveg til 20 mill. i Øyer TRETTEN: Kanskje ikke motorveg, men tre kilometer av baksidevegen mellom Tretten og Øyer blir nå oppjustert og utbedret for 20 millioner statlige kroner. I det inngår også sikring av flere eiendommer langs vegen. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

- Ja, vi har gående et relativt stort prosjekt for å sikre og utbedre baksidevegen fra der den tar av Musdalsvegen og tre km sørover, sier Rune Dahl i Statens vegvesen til Byavisa. Han er prosjektleder for arbeidet. Vegen blir ikke bare bredere, den får også diverse sikring slik at framtidige flommer ikke skal gjøre så mye skade som tilfellet ble under vårflommen i 2013. Da ble det brudd på vegen flere steder.

- Grove rør - Vi skal blant annet anlegge mye grovere rør i forbindelse med stikkrenner, slik at bekker i området ikke skal ta egne løp. Vi legger 2000 mm store rør. Enkelte steder blir det også lagt frostsikre rør over en distanse på 500-600 meter, sier prosjektleder Rune Dahl. Store sikringsmurer Flere steder blir hus langs vegen sikret mot fremtidige ras. Det anlegges svære og fine murer på

JOBBER: Steinar Rostad fra et firma på Dokka jobber hektisk på baksidevegen, der store masseforflyttinger gjøres.

nedsiden av eiendommer. Steinmurene består av såkalte Recomblokker, som er produsert og levert fra Morken Betong i Fåvang. Steinene er både store og gir området et positivt syn, samtidig som de sikrer store verdier for mange beboere. - Vi er veldig glade for å få slik sikring nedenfor garden vår, sier Odd Ivar Rognstad, som har gard litt sør for der baksidevegen tar av Musdalsvegen. - Det blir kjempefint her. Også vegen ser ut til å bli veldig bra, og vi gleder oss. Det eneste vi skulle ønsket oss i tillegg er belysning av vegen, sier Rognstad, som er bestefar til sju år gamle Sebastian.

på alle typer trykksaker!

www.igt.no Anne Lena 9069 4184 | annelena@igt.no

Tanja Kristin 9133 0698 | tanja@igt.no Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal

Selskapslokale

for små og store begivenheter Tlf: 95181180 epost: ykhuset@bbnett.no

Og det er nettopp sønnesønnen Rognstad tenker på. Sjuåringen har nemlig baksidevegen som skuleveg. - Hadde vegvesenet satt opp tre lysmaster til, i tillegg til de som er satt opp lenger nord, ville Sebastian hatt opplyst skoleveg i sin helhet,. Det vil visstnok koste 150.000 kroner med tre master til, og det burde vegvesenet bekostet i et prosjekt til 20 millioner, mener bestefar Rognstad. - Ytterligere lysmaster inngår ikke i prosjektet, så det blir det ikke noe av, sier Rune Dahl.

Fast dekke hele vegen Rune Dahl forteller at fylkesvegen på baksida mellom Tretten og Øyer blir utbedret i tre km sørover fra der vegen tar av Musdalsvegen. Det vil si den strekningen som tidligere ikke har hatt fast dekke. Nå blir det fast dekke på hele baksidevegen. Den samme vegen er rimelig smal lenger sørover mot Øyer, men det er ikke planer om ytterligere utvidelse av vegen utover den nevnte strekningen. Åpnes 15. august - Vi skulle gjerne utvidet vegen også lenger sørover, men prosjektet og pengene tilsier ikke det. Dog er det tatt ut en del masse fra det såkalte Linnerudberget langs baksidevegen, og sikringsarbeidet der vil få betydning. Massen derfra er

Tlf. 916 00 505 tur.lillehammer@unibuss.no På første klasse

blitt brukt andre steder for å utvide vegen, sier Dahl. Han kan fortelle at dne nye vegen blir åpnet 15. august i år. Kanskje blir det snorklipping og stor ståhei da, for alt vi vet. At beboerne i området vil juble tviler vi ikke på.

- Ingen bomplaner Folk som bor langs baksidevegen, i det aktuelle byggeområdet, frykter at utvidelsen og utbedringene vil gjøre at staten anlegger bomstasjon. - Vi frykter at så mange nå vil kjøre denne vegen at staten ser

muligheten til å opprette bomstasjon. Det er sikkert en del som kjører ofte, kanskje daglig, til Øyer og Lillehammer for å jobbe og handle, og som i dag må kjøre bombelagte E6 eller den bombelagte vegen gjennom Skarsmoen. Etter som vi har skjønt risikerer vi å få bom på baksidevegen hvis bilantallet overstiger 500 i døgnet, sier to beboere i området. - Det er ingen her på vegkontoret som kjenner til slike bomplaner. Det finnes ikke planer for det i dag, så det ryktet kan vi avkrefte, sier Tom Fjellheim i Statens vegvesen i Lillehammer til Byavisa.

ØNSKET: Bestefar Odd Ivar Rognstad, sønnen Øyvind og sønnesønnen Sebastian skulle gjerne sett at det ble satt opp flere lysmaster langs baksidevegen, men alle tre er godt fornøyd med det arbeidet Statens vegvesen ellers gjør i området for tiden.


Nyheter

Torsdag 24. april 2014

9


10

NÆRING

Pusser opp Torsdag 24. april 2014

I kassa: Anne Lene Gaaserud er fornøyd med jobben Amaia Tham gjør pü Gjenbruket.

Åpner pü lørdager LILLEHAMMER: Gjenbruket utvider üpningstiden, og holder üpent pü lørdager. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

PUSSER OPP: Daglig leder Bodil Hükenstad og butikksjef Thomas Aure beklager til kundene for at de mü stenge i to og en halv uke, men hüper kundene blir fornøyde med butikken nür de gjenüpner 8. mai.

LILLEHAMMER: 3500 kvadratmeter butikk skal pusses opp og varene skal fü ny adresse i mer tydelige avdelinger. Torsdag 8. mai üpner Europris pü Lillehammer igjen dørene. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Det er mye som skal gjøres, smiler daglig leder Bodil Hükenstad og butikksjef Thomas Aure. - Alt skal pusses opp, varene für

nye plasser i tydeligere avdelinger. Det blir litt butikker i butikken, sier Hükenstad. Oppussingen pü Europris Lillehammer er ikke unik i Europriskjeden. Parallelt skal ütte andre butikker pusses opp pü samme müte. Bortsett fra nye avdelinger sü tones den grønne fargen bort. Grütt og rødt er Europris’ nye farger som skal gjenspeiles i antrekk og reoler. - Det blir ogsü nye reol-løsninger og ny belysning. Bare pü innredning skal det brukes 800.000 kroner pluss moms, men da er ikke blant annet arbeidskraft og belysning medregnet, sier Hükenstad og Aure.

KVALITET TIL LAVPRIS Tid for nye dekk?

22. april stengte Europris pü Lillehammer dørene. 8. mai, etter to og en halv uke med stengt, üpner de igjen dørene og da lover de mye moro og spennende. - Som seg hør og bør blir det selvsagt noen üpningstilbud, samtidig har vi fütt fatt i en lokal helt/heltinne som skal stü for selve üpningen, sier Hükenstad. Europris har vÌrt pü Lillehammer siden 2000, i 2006 flyttet de til sine nüvÌrende lokaler pü Strandtorget, og det er første gang de har müttet stenge butikken for ü gjøre endringer i butikken. - Det blir mye jobb, men vi har stor tro pü at dette blir fint og hüper kunden blir fornøyde, sier Hükenstad og Aure.

Det var etter ønske fra publikum, at Gjenbruket valgte ü holde üpent ogsü pü lørdager. Tidligere har de hatt utvidet üpningstid pü torsdager, men bytter nü ut denne med lørdagsüpent. Gjenbruket har 22 varig tilrettelagte arbeidsplasser, samt 20 arbeidstrenings og avklaringsplasser. I tillegg har bedriften 8 ürsverk pü arbeidsledere og miljøterapauter.

Omstendelig prosess - Vi ønsker ü gi de pü arbeidstrening en arbeidsuke som er mest mulig lik et ordinÌrt arbeidsliv. Og sü er det viktig for oss ü gi de som jobber her meningsfylte oppgaver. Vüre ansatte henter varer hjemme hos folk i hele Lillehammer et par dager i uka. De tar imot, tester og setter i stand tingene før de prises og kommer ut i butikk. Det er en omstendelig prosess, heldigvis har vi mange flinke folk hos oss, sier tjenesteomrüdeleder Anne Lene Gaaserud. Jakter pü gode kjøp Gjenbruket er svÌrt sü populÌrt, NYĂ…PNET TED! S K R E V L I B VI HAR LEDIGE TIMER

DEKKSKIFT D DEKKSKIFT T

Fra

250,-

Ă…PENT 8 - 16

Lillehammer Auto AS Hageveien 15 A, Søre Ål. Tlf. 612 56 060

CAMPINGVOGNER BOBILER

 

STORT UTVALG!

          

     

Kom og se vĂĽr utstilling av 2014 modellene

    

        

• Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Füberg

og mange er faste kunder som kommer innom hver uke, i jakten pü ü gjøre et godt kjøp. Det er mye i butikken ü fare over, og det kommer ut nye varer hver eneste dag. - Vi ser at mange studenter bruker oss, til ü skaffe seg billige ting til hybelen. I tillegg er det jo veldig populÌrt ü vÌre miljøbevisst, og da er gjenbruk et fint tiltak. Vi prøver ü ha ordentlige ting her, og folk er stort sett flinke til ü levere ting som er brukbare. Vi tilbyr oss ü hente ting hjemme hos folk, da ser vi helst at ting blir satt ut. Eller sü kan man levere direkte her hos oss, sier Gaaserud.

LĂ˜RDAGSĂ…PENT!

Motorcaravans

   &

! + $ $% ""#"*!

" ## ( ) #

Bakkevegen 2, Hunndalen Tlf. 61 17 01 70

www.hagenbil.no Gjøvik


12

EIENDOMSMAGASINET Nyheter Annonser EIENDOMSMAGASINET

Torsdag 4. april 2013

DIN

Torsdag10. 24.april april2014 2014 3. Torsdag Torsdag 11. april 2013

DIN

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

EIENDOMSMEGLER

Hytte Gålå i Sør-Fron

1.825.000,- + omk. Hyttetomt, Hafjell,Prisant.kr. fullstandard

EIENDOMSMEGLER

Prisant.Kr 1 175.000- + omk

Tomt med støpt grunnmursplate med vannbåren varme på nordsiden av gondolen og Fakkelmanntunet. Fullstandard tomt. Topp solgang og utsikt. Vestvendt skrånende tomt i nyere felt. Enkel adkomst.

Kontakt: Jan Hauger Tlf: 40 40 75 90/61 27 57 50 Visning: Kontakt megler

Adresse: Kaldsvekroken 121, 2636 Øyer Type: Selveiet Størrelse: 294 kvm Takst: kr 1 250 000,Kontakt: Jan Hauger, Tlf 40407590 Visning: Etter avtale med megler Henv: Jan Hauger, tlf 40407590

Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,- + omk

Oppført: 2002 Tomt: 1878 kvm eiet tomt Bta/Bra: 100kvm/93 kvm Soverom: 3 stk. Adresse: Gålåvegen 1196, 2646 Gålå Takst kr: 2 100 000,-

DIN

11 13 13

Flott beliggende hytte med 40 kvm terrasser, barnevennlig nær skiløypene Adresse: Brannåsveien 11, 2652 Svingvoll Tomt: Eiet 1257 kvm Oppført: 2001 Separat garasjebygg BTA/BRA: 85/79 kvm Soverom: 3 soverom Visning: Etter avtale med megler Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590

DIN

EIENDOMSMEGLER

DIN

EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

Fåberg Enebolig, landlige omgivelser

EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

G?I

IN

N VIS

G ?DA

www.dineiendomsmegler.no

kr 1650 000,- + omk

www.dineiendomsmegler.no Skrånende eiendom,

Skrånende eiendom, barnevennlig barnevennlig med med fin fin utsikt utsikt mot mot Lågen Lågen Adresse: Adresse: Søre Søre Jørstad Jørstad vei vei 19 19 2625 2625 Fåberg Fåberg Salgstakst: Salgstakst: kr kr 1.900.000,1.900.000,Oppført: 1958, Oppført: 1958, rehab: rehab: 1987 1987 Tomt: Tomt: Eiet Eiet 1009 1009 kvm kvm Skrånende eiendom, barnevennlig BRA/BOA:180/ med fin utsikt mot byen, Lågen og BRA/BOA:180/ 142 142 kvm kvm Soverom: 4 soverom Soverom: 4 soverom Mjøsa. Flott solgang. I alt vesentlig Annet: Annet: Eldre Eldre uthus uthus

Kringsjå - Flott generasjonsbolig, romslig tomt

Prisant: kr 5 550 000,- + omk

oppgradert til dagens krav. Velholdt hekk.

Visning dagavtale kl. 18.00 tomt med Visning ietter med megler Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590

Adresse: Gamle Kringsjåvegen 15, 2618 Lillehammer Salgstakst: kr 6.100.000,Hovedleilighet: Oppført 1997 Tilleggsleilighet: Oppført 1921, EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER renovert 2010 Tomt: Eiet 1409 kvm BRA/BOA: Hovedleilighet 172/ 151 kvm www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no Tilleggsleilighet 132/120 kvm Soverom: 4 stykk Annet: Uthus oppført 1987, Garasje/hobbyrom Visning: Torsd. 24. april kl 17.00 – 18.00 Henv: Jan Hauger, tlf 40407590

DIN DIN

Tlf: Tlf: 40 40 40 40 75 75 90 90 -- 61 61 27 27 57 57 50 50

Flere låser boligen elektronisk Finn din personlige stil

MANGE boligeiere velger nå å droppe nøkkelen IFI: Her er til enfordel nyttig for og en elektronisk lås, viser morsom aktivitet for nye bransjetall. Stadig deg, familie og venner. flere åpner døren med Ved å lage et moodkode, brikke eller board får du inspirasjon fjernkontroll.

og fart på oppussings– Hittil har nordmenn flest bare planene. kommet i berøring med slik tekno-

GURI HARAM/IFI.NO logi gjennom elektronisk adgangs-

Foto: Chera Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi. kontroll på jobben eller i no boligsameiet. Nå er nøkkelfritt

blitt et alternativ også når folk velErlås dutillei av ytterdør, hvite vegger, og ger egen sier Morvalgene er så mange at du har mest ten Svensen, kommunikasjonssjef lyst til å stange i veggen? Gjør i TrioVing. som ekspertene, og lag ditt eget moodboard. Klipp ideer lim Hittil har mer ennut10 000og boligdem Et moodboard vil låser sørgei eiereopp. installert elektroniske for at butikken vil kunne degnye en Norge. Dette tyder på atgiden mer effektiv og kvalifisert hjelp til teknologien fases raskere inn enn åantatt, realisere drømmene mener Svensen.dine. – Å endre vaner på et sånt Dessuten det være en kreativ, område kanvilvirke skummelt for morsom ognårsosial aktivitet mange, men utviklingen først har kommet i gang vil takten øke.

Det har vi sett i land som har vært tidlig ute. Aller lengst har man sammen venner, kjæreste kommet imed Korea. Der låses mer eller familie. enn 70 prosent av inngangsdørene elektronisk.

AltElektronikken er lov løser en rekke Trendsirkelen er sluttet. hverdagsproblemer som at Trendnøkler politiets har stilnet.låser Nå mistes, atstemmer familiemedlemmer kan velge er finest seg du uteselv eller at hva noensom skal inn i for deg. huset mens ingen er hjemme. Mantraet nå er: Finn din egen Blir enklere stil! detnøkkelbrikken, være lettere –Likevel Hvis du kan mister sagt enn gjort. kommer du inn med koden. En Tlf: 40Ville 40sperres 75 90 - 61 tenk: ikke verden taptMen brikke kan lett omgåvært allemed gikketrundt ende.kjedelig Å låse om skjer taste-i hvite grå klær? trykkog eller automatisk. Ved automatikk slipper du å lure på om Tenk helhet du husket å låse døren eller ikke, Owren, administrerende sierBjørg Svensen. direktør i Informasjonskontoret for Håndverkere eller vaskehjelp farge og eksempel interiør/ifi.no, mener en at kan for få oppgitt det å velgekode stil til midlertidig somhjemmet fungerer kan i en sammenliknes med denslik prosessen tidsbestemt periode, at man man gjennomgår i valg av under klær. slipper å gjemme nøkkelen Forskjellen at vimøte beveger oss matten ellerer måtte opp perover på et område med større sonlig. areal, noe problemstillinger som, for å skape en – Slike er helveldig aktuelle for norske boligeiere.

Fra en fersk undersøkelse vet vi at nordmenn er svært rause med å låne ut nøklene sine. Bare 22 prosent begrenser nøkkeladgangen til å omfatte egne husstandsmedlemmer. Slekt, venner, naboer, håndverkere og vaskehjelp låser seg ofte inn på egen hånd.

DIN

het, krever mer av prosessen i forkant. – Vi følger ikke bare én stil eller to. Vi er veldig sammensatte. Folk har forskjellig stil, mikser og matcher. Når det gjelder klær, har vi lenge jobbet etter prinsippet ”finn din stil”. Nå har dette kommet til interiøret, sier hun.

Som med innkjøp av klær stiller man seg ikke nødvendigvis spørs målet «Hva er trend nå?». Det som må til er derfor en mental snuoperasjon.

– Stol på deg selv. Tenk på småmøbler, tekstiler og ting som tilbeTar risiko hør, mens basisantrekket er gulvet, EIENDOMSMEGLER de kostbare møblene og veggene. – Bare 15 prosent av boligkjøHvitt og grått har vært trygge Det lønner seg å investere i en god perne spør dessuten tidligere eier om nøkler er gått tapt. Samlet sett rettesnorer i interiøret, men i leng- basis. Valgene kan være mange og lever nordmenn farligere enn den er det for fargeløst for de vanskelige. Liker du det lyst eller 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no ønskelig når det gjelder å beskytte fleste. Benytt derfor ledig tid til å mørkt, tungt eller lett, fargerikt eller ensfarget? Det kommer an på seg mot at uvedkommende har tenke nytt! dine smakspreferanser. Har du lyst tilgang til boligen. Moderne låspå et skikkelig fargerikt innslag, teknologi øker graden av beskyt- Føl deg hjemme Men hvordan i all verden skal men er usikker på om du blir fort telse. lei: test det ut et sted du ikke oppTilbakemeldingene fra dem som du vite hva som er din stil? – Velg med magen, råder holder deg så lenge om gangen, allerede har tatt elektroniske låser i bruk er ifølge TrioVing at kode- Owren. Husk å gå for det som pas- som i en gang eller et toalett. Opprer det mest brukte alternativet i ser deg. Skap hjemmet til et sted holdsrom kan ha et roligere hverdagen. Disse Administrerende kan være på mel- der du og familien vil trives. Det uttrykk, kanskje med en stol i den MOODBOARD: lom seks og tolv tegn, og kan være handler rett og slett om å føle seg ”spreke” fargen. direktør ved Ifi.no, Bjørg Owren, Dehendene fleste avfulle oss av kanposer likevel og felles for alle husstandsmedlemholde brikken tett inntil låsen. med anbefaler moodboard som første hjemme. Ikke let etter svarene utad. Fasivære villere og galere i interiøret Fjernkontrollen virker på opp til bager, sier Morten Svensen. mer.i ledd stilenavstand, besitter du 50 på meters og selv. kan være enn det vi er i dag. – De som velger nøkkelbrikken ten tar den med seg og låser opp ved å god å ha når man kommer hjem

kjøpe eller selge bolig? kontakt våre eiendomsmeglere!


12

meninger

Torsdag 24. april 2014

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Green nudging på Lillehammer Lillehammer kan spare penger og miljøet om Miljøpartiet De Grønnes forslag om nudging går gjennom på kommunestyremøtet torsdag. Vi blir alle manipulert av reklame, til å shoppe og forbruke mest mulig. De store og mektige markedsførere har studert faget å påvirke hjernen vår. I hverdagen står vi ovenfor en rekke valg, og det er ofte slik at markedsførere «hjelper» oss når vi tar beslutninger. Heldigvis er det ikke noe i veien for å bruke disse triksene til at vi får en kommune som bidrar til et bedre klima i verden og i tillegg sparer sårt trengte penger. Når hjernen vår bidrar til å spille oss et puss, kan det utnyttes til klodens fordel. Nudging kalles gjerne et dytt i riktig retning, og fenomenet kan bidra til at du og jeg redder kloden. Da er det greit om det er tilrettelagt for oss så vi ender opp med å ta det beste valget for kloden og de som skal overta vår skjøre planet. I England har regjeringen satt ned et eget utvalg for å «manipulere» befolkningen, også i Danske byer foregår denne inngripen i stor stil. I Norge har både Elkjøp og hotellkjeden Choice allerede deltatt i nudgingprosjekter, og vi bør så absolutt ønske det velkommen! Et enkelt, men illustrerende eksempel er utestedet som puttet et klistremerke av en flue i toalettskåla. De hadde sett seg lei på mannfolk som feilvurderer sin egen lengde, og derfor står en halvmeter unna do når de tisser. Det lille grepet med ei flue i do viste seg å gjøre utslag. Målinger som ble tatt viste nemlig at menn hadde større konkurranseinstinkt enn ego, og i iveren etter å treffe flua ble søl utenfor kanten redusert med hele 80 %. Nudging kan brukes mer samfunnsnyttig, men penger er ofte en motivasjon når klima skal reddes. I dag kastes 60 % av all maten som produseres, og GreeNudge Norge gikk derfor sammen med hotellkjeden Choice om et forsøk. Inte-

KIRKEGATA 64

tanende kunder var forsøkskaniner, og buffeten ¬ den var akkurat den samme. Forskjellen lå i størrelsen på tallerkenene. Forskere fra Cicero og Nordic Choice reduserte størrelsen fra tallerkener på 24 cm til 21 cm i diameter for å undersøke om det kunne ha noen effekt. Resultatet ble 20 % mindre svinn, og store pengesummer spart for hotellkjeden. Hvis alle matleverandører i Europa innfører samme ordning kan de bidra til, bare med dette enkle grepet, å redusere CO2-utslippet til hele Island. Ikke bare en, men to ganger. Undersøkelsen viste at de intetanende kundene var like fornøyd. Hvem vil ikke redde miljøet? Det er mye som kan gjøres med enkle grep enten det handler om å få folk til å sykle til jobben, ta kollektivtransport framfor egen bil, eller etterisolere loftet. Et prosjekt i England viste at folk heller etterisolerte om de fikk betalt for å rydde på loftet enn om de fikk tilskudd for energisparende tiltak. De fleste av oss ønsker å kaste søpla i søplebøtta framfor å slenge det fra oss på gata. Ved å gi synlige søplebøtter og noen fottrinn bort til bøtta kan det bidra til at du og jeg både kildesorterer og kaster mer søppel der det skal være framfor på gata. Folk er ikke onde, og tvang er en dårlig løsning. Nudging handler om å opplyse og legge til rette for at du og jeg skal ta de valgene som vi blir stolte av og som er best for klima. Det er ikke for uten grunn at Greenudge er kåret til «årets nyvinning» av Psykologiforeningen. Både du og kloden får det bedre med et lite dytt i riktig retning. Derfor bør Lillehammer ta nudging på alvor og prøve ut det Regjeringen ser på som framtidens byer. Jeg håper næringsliv, forskningsmiljø og det offentlige satser på et grønnere Lillehammer der penger spares og folk blir mer fornøyd. Lars Giæver Miljøpartiet De Grønne Lillehammer

2609 LILLEHAMMER

Bachelor akupunktør Rolfing®, Psykodrama, Medlem av akupunkturforeningen Continuum Movement™ Tlf. 911 46 777 Elisabeth Kongsrud, Tlf. 991 62 624 Tone Gilje, Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 Veileder/coach/spesialergoterapeut Massasjeterapeut MNMF Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 Yoga NFON, Fotterapeut NFF Ragnhild Sætre Linnerud, Tlf. 954 98 692 Elen R. Knudsen, Tlf. 997 86 948 Phytoterapeut ® Kraniosakralterapeut Urtemedisin og ernæring Helhetlig psykoterapeut Tlf. 941 72 740 Ellen Ågot Solberg, Tlf. 900 73 929 Linda Lien, Klassisk massør MNMF Ellen Indahl, Tlf. 980 36 690

Indre Ro, Psykoterapeut Hege Palm, Tlf. 482 45 634

www.helsesirkelen.no - tlf. 61 26 90 00

Forsøksdyrenes dag 24 april markeres forsøksdyrenes dag. En gruppe dyr som de fleste av oss har ingen eller liten kunnskap om, selv om de er et svært høyt antall. De er flere dyreraser som brukes i forsøk, bla fisk, mus, rotter og kaniner i alt ca 1.6 millioner dyr i året ( 2011). Dyreforsøk kan være smertefulle i tillegg til at dyrene er hindret i å leve under naturlige forhold. Testing på dyr kan også gi usikre resultater da dyr og mennesker reagerer ulikt. Likevel så fortsetter dyreforsøkene år etter år. Dyrebeskyttelsen ønsker, håper og tror at det etter hvert vil bli en reduksjon og siden avvikling av dyreforsøk og at de andre metodene som vi kjenner som «De 3 R er» vil overta.

Disse bokstavene står for: Replacement (erstatning) det vil si å erstatte dyreforsøk med metoder som ikke innebærer bruk av dyr. Det kan brukes cellekulturer, mikro-organismer, kjemiske metoder, datamodeller og mekaniske modeller, så utvalget er mangfoldig uten at dyr må lide. Reduction (reduksjon) det vil si å redusere antall dyr som brukes til et minimum. Refinement (forbedring) det vil da si å forbedre forsøk og forsøksmetodikk for å begrense dyrs lidelser, og en forbedring av dyrenes forhold før, under og etter forsøket. I tillegg har vi « De 2 ekstra R er» Rejection (avvisning) som vil tilsi at dyreforsøk som ikke er tilstrekkelig vitenskapelig motivert eller

påfører dyret store lidelser blir avvist. Redirection (omfordeling) det vil da si å endre strategi og heller bruke alternative metoder for å nå et mål, f eks opplysningskampanjer. Vi ønsker også at norske myndigheter vil sette av mer midler til alternativ forskning. Og at produkter skal merkes om de er testet på dyr. Det brukes ingen dyr til å teste ut kremer eller annen kosmetikk i Norge, men så lages det heller ikke den type produkter i Norge. Ønsker man å ta dyrs lidelser på alvor, så må dyreforsøk avskaffes så fort som mulig. Nina Jørstad, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn.

Kommunereforma må gi meir folkestyre Ei kommunereform må gi betre tenester til innbyggjarar i heile landet. Det viktigaste er difor ikkje kor kommunegrensene skal gå, men kva oppgåver kommunane skal løyse i åra som kjem. Oppland Senterparti meiner ei kommunereform bør dreie seg om å gi kommunane meir makt. I dag er det ei stor detaljstyring på kva oppgåver kommunane skal løyse og korleis dei skal løysast. Tilsyn og rapportering gjer at kommunane får mindre rom til å arbeide kreativt med eigne idear og løysingar for dei tenestene dei styrer. Mange oppgåver som i dag ligg til statlige direktorat og tilsynsmyndigheiter kunne vore løyst like godt ute i kommunane. Regjeringa sitt ekspertutval for kommunereforma legg til grunn for sine tilrådingar at interkommunale samarbeid er organisatorisk krevjande og undergrev demokratiske prosessar. Slik må det ikkje

vere. Alle kommunar, både store og små, har fleire ulike former for interkommunale samarbeid i dag, og dei største har flest. Det vil alltid vere naudsynt med samarbeid på tvers av kommunegrenser, og i mange tilfelle fungerer slike samarbeid svært godt. Dersom ein er oppteken av eit sterkt lokaldemokrati, er ei halvering av talet på kommunepolitikarar ikkje vegen å gå Senterpartiet har som grunnsyn at vi skal ha eit folkestyre og at vi skal ta heile landet i bruk. Dette gjeld også representasjon inn i kommunestyre og utøvande makt. Store og små kommunar har både like og ulike utfordringar, men dei har til felles at dei er gjensidig avhengige av at dei har eit samspel med aktørar rundt seg for å lykkast. Vi treng levande bygder og sterke byar der innbyggarane skapar kraft og engasjement for utvikling. Senterpartiet har vore og vil fram-

leis vere ein pådrivar for reformer i kommunesektoren. Reformvilje er viktig for å justere og forbetre tenestetilbodet til innbyggarane. Oppland Senterparti meiner ikkje at den kommunestrukturen vi har i dag skal fredast, men at endringane må skje utifrå lokale behov og med lokal forankring. Det er ikkje kommunalministeren, 169 stortingsrepresentantar eller lokalpolitikarar som skal ha makt til å endre kommunestrukturen, men dei som bur og lever i kommunane våre. Oppland Senterparti meiner ei kommunereform må føre til utflytting av statleg makt og statlege arbeidsplassar. Vi vil ha ei kommunereform som sikrar folkestyre, mindre rapportering, mindre tilsyn og ei næringsutvikling og framtidstru i heile landet! Bengt Fasteraune, leiar i Oppland Sp

Vi må investere i norsk matproduksjon Stortinget må ta ansvar for sin egen landbruksmelding, og innføre tiltak som sikrer økt matproduksjon i Norge. Det vil kreve en tung og langsiktig statlig investeringspakke for å gi økt rekruttering til yrket. Stortinget vedtok våren 2012 en landbruksmelding som inneholder ambisiøse mål for norsk matproduksjon. For å opprettholde selvforsyningsgraden i takt med befolkningsutviklingen frem mot 2020, må flere i Norge produsere mat. I dag trues norsk matproduksjon blant annet av at færre ønsker å gå inn i yrket som matprodusenter. En av årsakene er regjeringens sentraliseringspolitikk, som skaper utrygghet og uforutsigbarhet for fortsatt norsk matproduksjon over hele landet.

Nå må Stortinget samle seg bak en langsiktig plan som viser handlekraft og investeringsvilje, og som tar grep om de utfordringene og mulighetene som ligger i landbruksmeldingen. Det er Stortinget, som gjennom jordbruksoppgjøret, sikrer norsk matproduksjon på vegne av norske forbrukere. Dette formålet er så grunnleggende for det norske samfunnet at staten tar et overordnet ansvar ved å gå i dialog med landets matprodusenter hvert år. Slik sikrer vi en trygg og forutsigbar matproduksjon til det norske folk. Uten målrettede virkemidler vil vi ikke Stortinget oppnå de målene som har ligget til grunn for jordbruksforhandlingene i over 60 år. Derfor må det på plass investe-

ringspakker for norsk matproduksjon i inneværende stortingsperiode. Det vil bli krevende med en regjering som har et helt annet syn på norsk matproduksjon, men et flertall på Stortinget ser de grunnleggende verdiene ved å opprettholde bærekraftig matproduksjon over hele landet. Senterpartiet starter nå et viktig arbeid på Stortinget for å samle støtte til en rekke fremtidsrettede og avgjørende investeringstiltak innen norsk matproduksjon. Senterpartiet går inn for en investeringstakt som følger øvrige opptrappingsplaner for matprodusentene. Marit Arnstad. Senterpartiet

La det ikke være monopol på meninger! Bruk Byavisa når du vil ha noe sagt - du når over 40% flere i ditt nærområde med din mening! Du sender den til redaksjon@byavis.no senest tirsdager.


meninger meninger

Torsdag Torsdag 24. 24. april april 2014 2014

Kalde EU-føtter = godt nytt For tida forhandler EU og USA om en ny, skummel frihandelsavtale (TTIP). Den ble ukritisk introdusert med: Bare fordeler! Økonomien vil vokse! Sysselsettinga øke! Prisene på forbruksvarer falle! Vi vil få verdens største frihandelsområde! Økonomer fra Østerrike har gransket påstandene: Det er snakk om en mindre pengegevinst, sier de, og betenkelige konsekvenser: Tilpasningskostnadene blir høye, slik de alltid blir ved omlegging til nye systemer. Økt handel med USA betyr at europeisk produksjon kan erstattes med billigere varer. Noen bedrifter vil få økt eksport mens andre vil miste alt. Dette gavner hverken eksisterende arbeidsløshet eller unionens helhetlige økonomi. Så, hvem «lønner» det seg for? Tusenvis av tosidige investeringsavtaler er blitt inngått siste tiår. Avtalene undergraver demokrati og overfører makt til store konsern. Investorene innvilges rett til å kreve erstatning for framtidig, forventet fortjeneste. Jeg tviler på at landa som underskrev forsto hva

avtalene innebar. Under den argentinske krisa i 2001-2 ble f.x. følgende kriseløsning foreskrevet: Øk strøm og vannpriser. Påbudet ble ikke etterkommet, og Argentina ble saksøkt av 40 internasjonale konsern for tapt fortjeneste. Så langt har Ecuador blitt krevet mest; 2,4 milliarder dollar. Dette landet var først ut med å avvikle denne type avtaler og flere følger, blant annet Indonesia som har inngått 67 vanvittige kontrakter. TTIP er utformet på lignende premisser, med regler og forordninger som overstyrer nasjonal lovgivning, gruser enhver grunnlov og valser ned det som fortsatt finnes av nasjonal råderett. Tyskland, Frankrike og England har plutselig forstått at praksisen faktisk kan ramme dem. Det er sørgelig at EU ikke har reagert på vegne av så langt kun fattige, saksøkte landa, men nå gjør de det altså for egen del. Avtalen kom ikke i havn før jul som planlagt. Det satses nå på enighet i siste halvdel av 2015. Om så vil TTIP gripe inn i norsk praksis via nye EU-direktiv.

Jeg tror ikke at politikere, verken våre eller andres, har full oversikt over det som skjer foran og bakenfor all verdens kulisser. De folkevalgte spiller trygge og ansvarlige. Vi skal tro at de har kontroll. Mens kapital-elitene gjør framrykk, og vi er bundet til en Nato-avtale som gjør oss forpliktet til å kjempe andres kriger, og stormakter bedriver skjult eller åpenbar maktmobilisering, mens alt og alle i prinsippet kan overvåkes, og klimaendringene spøker i alt for nære horisonter, putter medier og politikere nesene våre i nokså snevre saker. Forholdene er uoversiktlige og innfløkte. Nettopp av den grunn bør vi fokusere på det som er viktig heller enn velge det enkleste: Å late som om vi trygt kan grave oss ned i norske navlehull. Forferdelig farlige handelsforbindelsene er blant saker som bør settes i sentrum. Kari Elisabet Svare

La det ikke være monopol på meninger! Bruk Byavisa når du vil ha noe sagt - du når over 40% flere i ditt nærområde med din mening! Du sender den til redaksjon@byavis.no senest tirsdager.

13 13

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Forbud mot blyhagl blir trolig opphevet Det er flertall på Stortinget for å oppheve forbudet mot blyhagl. Nå kommer saken opp til behandling. Det er fornuftig. Mange ser frem til at dette forbudet blir fjernet. Senterpartiet har lenge kjempet for å tillate bruk av blyhagl etter forbudet som ble innført i 2005. Sammen med blant andre Norges Jeger- og Fiskerforbund har Senterpartiet stått på jegernes og sportsskytternes side. Det er flott at saken nå settes på dagsorden. Etter forbudet er det blitt mer skadeskyting av vilt, noe vi mener er hovedgrunnen til å oppheve forbudet. Blyhagl har dessuten ikke de miljømessige konsekvensene som enkelte pekte på da forbudet ble innført, og da er det fornuftig å legge forbudet til side. Alternativene til blyhagl som finnes på markedet har ikke fungert tilfredsstillende. I tillegg har disse haglpa-

tronene vært dyre og enkelte steder ikke godt nok tilgjengelig. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Senterpartiet fastholder at blyhagl ikke skal brukes i våtmarksområder. Det stiller også Norges Jegerog Fiskerforbund seg bak. Det er ikke påvist forurensning på fastmark, og vi mener derfor at blyhagl bør tillates brukt på her. Senterpartiet ser frem til å få saken behandlet i Stortinget, og håper regjeringen bidrar til å avvikle forbudet så raskt som mulig. Trygve Slagsvold Vedum, leder Senterpartiet.

GK Norge AS

Avd. Lillehammer Ventilasjon og Blikkenslager

www.gk.no www.gk.no

Du Du finner finner oss oss ii Storgt. Storgt. 178, 178, 2615 2615 Lillehammer Lillehammer -- tlf. tlf. sentralbord sentralbord 61 61 05 05 45 45 02 02

Rolf: Rolf: 979 979 75 75 100 100 -- Anders: Anders: 979 979 75 75 101 101

Vi utfører: •t Blikkenslagerarbeider: Salg og montasje av takrenner, pipebeslag, pipehatter, taksikring, snøfanger på hus og hytte •t Ventilasjonsmontasje i bolig og næringsbygg •t Ventilasjonsservice •t Salg og montasje av aircondition og varmepumper •tTekking av tak med duk/folie duk/foile

Konkurransedyktige priser!


14

KULTUR

Torsdag 24. april 2014

Bibliotekene anbefaler Bernhard Schlink

Høytleseren Gyldendal

Anbefalt av Synnøve Bratberg

«Høytleseren» er en beretning om å ta valg, en fortelling om hvordan mennesker handler i ekstreme situasjoner. Vi blir kjent med Michael Berg, 15 år. Gjennom en vår og sommer før andre verdenskrig har han et kjærlighetsforhold til den 35 år gamle trikkekonduktøren Hanna Schmitz. De to hører til forskjellige kulturer og har forskjellig alder, og en skulle tro at det var et helt umulig kjærlighetsforhold. Men det er en gripende beskrivelse og forteller også om lesingens og litteraturens betydning for mennesket. En dag han kommer på besøk som vanlig, er Hanna forsvunnet. Leiligheten er tom, hun har ikke vært på arbeid og ingen vet hvor hun har reist. Michael bruker lang tid på å komme videre. Han savner henne lenge. Men etter hvert som han blir eldre og begynner studiene i jus, blekner minnene om Hanna. Mange år senere, etter krigen, er Michael observatør i en rettssak om krigshandlinger. Der får han se Hanna igjen, på tiltalebenken. Forfatteren beskriver her en moralsk problemstilling og viser at kampen mellom det onde og det gode ikke bare dreier seg om hvordan man handler, men også om hvordan man unngår å handle. Berhard Schlink er på jakt etter sannheten og konsekvensene av den. Han har skrevet en reflektert og spennende bok. Jeg anbefaler den.

Ny påskesuksess på Skeikampen

Popsøstrene fr POPSØSTRE: Søstrene Astrid og Ingunn Ekern er snart klar med EPÈn Breathe sammen med bandet sitt, Analog Story.

SKEI: Langrennscross med Øystein «pølsa» Pettersen ble nok en gang en knallsuksess på Skeikampen. Nesten 200 unger lekte seg gjennom den utfordrende traseen som inneholdt elementer som «jungel, baklengsport, doserte svinger og big jump». redaksjonen

redaksjon@byavis.no

I strålende sol og med skikkelig påskesnø kunne det andre årgang av «Langrennscross med pølsa» kun bli en suksess. Rennet ble også i år lagt opp med prolog etterfulgt av superfinaler med «big air» på langrennsski som pauseunderholdning. Eller som hovedattraksjon. Nærmere 800 personer fant veien til arenaen og skapte god stemning og en flott ramme. Under hopprennet i pausen kunne flere by på både framlengs og baklengs salto på langrennski. I superfinalene så vi flere lokale juniorer gi den olympiske sprintmesteren hard kamp om teten. Arrangementet er nr 2 i rekken og etablert som et fast arrangement langfredag på Skeikampen. Arrangører er Follebu skiklubb, Gausdal Skilag og Skeikampen Resort.

BIRISTRAND: Søstrene Astrid og Ingunn Ekern fra Biristrand er i full gang med å vie livet sitt til musikken. Begge to tar utdannelse innen musikk, samtidig synger de i band, skriver låter og turnerer. Både sammen og hver for seg. TORE FEIRING tore@byavis.no

Nå er de også plateaktuelle med EP´en Breath, som slippes i sin helhet 30. mai på Wimp og Spotify, og en måned før, 25. april slippes singelen og tittelkuttet, det også digitalt. - Det hele fikk vi mikset hos Ocean

Sound Recording utenfor Ålesund, forteller de to søstrene, - et utrolig flott studio med veldig profesjonelle folk, de hjalp oss med å legge på litt mer dybde og flere instrumenter, vi var der i tre dager og er veldig fornøyd med resultatet. Vi gleder oss stort og er spente som to småjenter på mottakelsen. Vi har også planer om å få trykt opp en CD, vi har fått hjelp av Kristine Joramo som har laget coveret for oss.

På engelsk Tekstene er skrevet og fremføres på engelsk uten at de har noen klar formening om hvorfor. – Det er nok mer skremmende å skrive på norsk, samtidig innbiller vi oss at sjangeren vår passer best på engelsk, hevder de. En sjanger de beskriver som synth-pop. Bak seg har de et band bestående av en gitarist, en bassist og en synth, i

tillegg til Astrids el-piano og Ingunns vokal. - Bandet heter fortsatt Analog Story, men vi har altså skiftet ut tre stykker, foteller de, - vi synes vi har utviklet et spennende lydbilde og gleder oss til å vise oss fram live. Selve releasekonserten blir i Kristiansand.

Studier Både Astrid og Ingunn Ekern studerer, Astrid går siste året på rytmisk vokal og er ferdig utdannet i slutten av mai, da får hun sin bachelor-grad. Ingunn har fra før en master i musikkvitenskap og videreutdanner seg nå innen pedagogikk. Begge har lyst til å undervise innen musikk. – Da er det en fordel at vi driver med dette ved siden av, mener de. – Det er en klar fordel å være utøvende musiker samtidig med å være lærer.


KULTUR

Torsdag 24. april 2014

Stjernesendt og sammen

15

Bokslipp: Forfatter Kari Elisabeth Svare gir ut boken “Stjernesendt og sammen”.

GAUSDAL: Kari Elisabeth Svare gir ut sin andre bok denne uken. En science fiction bok blandet med realiteter. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

ra Biristrand

Boken «Stjernesendt og sammen» fra eget forlag tar for seg hvordan menneskeheten i dag er i ferd med å ødelegge jorda vi bor på. - I 2007 kom klimarapporten som ble som en alarmklokke for meg, og helt siden den gang har jeg følt et tidspress. Nå må man begynne å handle, og ikke bare prate. Vi er i ferd med å ødelegge et system som fungerte godt. Ett eller annet sted finnes det en grense, og den grensen er kjempeskummel. Alt de lovet oss i klimarapporten om hva som kom til å skje, har skjedd. Budskapet i boken er at det er helt nødvendig at vi står sammen og er enige om hva vi skal gjøre. Det begynner å bli liten tid til å snu, sier Svare.

flott for oss alle, både som musiker og menneske.

Kosmisk bekymring - Jeg har fått lov til å dikte opp

Satser på konserter

De er smertelig klar over at man ikke blir rik av verken Spotify eller Wimp. – Men det er et fint utstillingsvindu for å promotere oss og forhåpentligvis få spillejobber, sier de. – Vi har brukt over fem år på å finne ut hvem vi er og hvordan vi fungerer sammen på scenen, utover det å være søstre, vi har publisert svært lite så langt og har heller ikke opptrådt ofte. Men nå har mange brikker falt på plass og vi er klare for den store verden, smiler de. Og litt ute i verden har de vært, rett over jul fikk de snaue to uker i Firenze, hvor de lånte en leilighet eid av Tekstforfatterfondet. - Det var utrolig givende, vi tok med oss 8-10 nye låter i kofferten hjem. Vi spilte også inn en

musikkvideo som skal slippes sammen med EP´en vår, Ingrid Solvik som går på Filmskolen i Lillehammer har gjort den for oss, den legges ut på You Tube etter hvert.

Eget orkester Så har Ingunn nettopp fått vite at hun får 20.000 kroner fra Kulturrådet for nok en gang å dra til Firenze for å skrive låter, - men til et annet prosjekt enn Analog Story, smiler hun lurt. For de har flere prosjekter på gang, søstrene. Astrid har sitt eget band som spiller mer ren pop-musikk, Astrids Pop Orkester. De skal på en aldri så liten turne på Østlandet i høst. – Jo flere prosjekter, jo flere spennende mennesker møter man, sier Astrid, - og det er utviklende og

Bandet Hvem er så Analog Story som du kanskje snart får høre på en scene nær deg? Foruten Astrid og Ingunn Ekern er det trommis Andreas Benoni, på synth Julie Falkevik Tungevåg, gitarist er Magnus Løkken Jacobsen og bassist er Torbjørn Tveit. Alle studerer en eller annen form for musikk ved universitetet i Agder. – Og har nå noen i Lillehammerdistriktet lyst til å arrangere en konsert eller flere med et spennende seksmannsband, ta bare kontakt, insisterer søstrene Astrid og Ingunn.

en planet, et sted jeg har besøkt i drømmene mine. En planet der verdien var at alle var ressurser, og en selvfølge at alle bidro. Ingen verdier ble målt ut fra penger, og det var et vakkert og harmonisk sted. Fra dette stedet i det ytre rom, kommer en mann med en kosmisk bekymring for planeten Jorden. Det er gjennom denne mannens reise gjennom vår verden, og hans refleksjoner at jeg setter søkelys på noe av alt det gale som skjer i vår verden, forklarer Svare, og røper at boken også inneholder en kjærlighetshistorie. Mange jern i ilden Forfatteren har skriving som sin hoved-geskjeft, men er også maler. - Det er ved å skrive at jeg får sagt det jeg vil si. Malerier er mer åpne for tolkninger, sier hun. Forfatteren er bosatt i Gausdal, og nyter stillheten og ensomheten. Til høsten kommer hun ut med en samling øko-dikt. - Jeg har alltid prosjekter på gang, og jobber med en barnebok. Barn står meg nært. Barn i dag trenger ikke å bli underholdt. Jeg vil heller forsøke å få litt livsvisdom inn i en barnebok, sier Svare.


16

KULTUR

Torsdag 24. april 2014

Vårmarked på Fabrikken LILLEHAMMER: Til tross for stillaser og stor byggevirksomhet er Fabrikkens leietakere i full drift. Det ønsker de å vise når de i år som i årene før inviterer til Vårmarked. - Her er det liv til tross for stillasene, smiler Fabrikksjef Torhild Andersen. - Det har vært litt bustete og utilgjengelig hos oss denne vinteren, med mye

byggearbeider rundt oss, men nå vil vi vise at det er liv bak byggeaktiviteten. Vi er i full drift og fortsatt åpent, sier Andersen. På lørdag inviterer Fabrikken i tradisjon tro til Vårmarked i Fabrikkens lokaler. Alle Fabrikkens leietakere åpner dørene og inviterer folk inn. Det blir kick-off med billedkunstner Eva Willix som inviterer alle gjestene til å hjelpe henne med grunnarbeidet på et nytt maleri.

- Jeg vil sette fram et lerret på 1*2 meter hvor hvem som helst kan få være med å legge de første strøkene. Det skal bli spennende å se hvordan det blir, sier Willix til Byavisa. Som vanlig åpner glassblåserne i Hett Glass dørene inn i produksjonslokalene. - Der vil vi demonstrere og vise fram glassblåsing. Vise hva vi holder på med og presentere nyhetene våre i prosess, sier Kari Mølstad ved Hett Glass.

Øyne» hvor hun har tatt bilde av flere av Lillehammers vindusruter bestilles inn til nytt opplag til Vårmarkedet. Plakaten blir nå dobbelt så stor (50*70 cm). Ioanna Chremeti tar ansvar for å holde kafeen åpen under Vårmarkedet. Hun lover gresk grilling i bakgården, hvis været tillater det. - Vi satser på Suvlaki med pitabrød og tzatziki, og selvfølgelig noen kaker som må til i en kafé, sier Chremeti.

Anne Nilsengs bilde «Lillehammers

Bildekunstnerne Kari Nordnes og Elin

Bergstø Rossing forteller at de begge vil slippe kursplanen for resten av året under Vårmarkedet, mens gullsmed og smykkedesigner Frank Søderlund gir gratis rens og ettersyn av diamantsmykker når Fabrikken åpner dørene til Vårmarkedet. Årets gjesteutstiller er Idun Sira som er en keramiker fra Lillehammer med mastergrad i keramikk fra Bath Spa University. Årets underholdningsbidrag er det Deborah Anderssen og ett piano som står for.

Barnas Verdensdag i løvens hule LILLEHAMMER: På lørdag forvandles Kulturhuset Banken for tredje gang til en internasjonal tumleplass for barn i alle aldre. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Frivillig morro: Eva Fjellengen, Henry Skjølås, Bak: Jane Finberget og Tordis Rånnerud, Randi Mathisen, Sidsel Kraugerud, Arnfinn Rånnerud stiller som frivillige (og løvepassere) på Barnas Verdensdag.

En smak av verden LILLEHAMMER: Med folkedrakter, eksotisk underholdning og mat fra alle verdenshjørner, får man en liten smakebit av den store vide verden, her på Lillehammer. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Det er blitt en tradisjon at Mesna Rotary og Lillehammer Frivilligsentral arrangerer internasjonal fest i Lillehammer. Mandag er det 12 gang etablerte og nye innvandrere i Lillehammer sammen med lokalbefolkningen inviteres til en hyggelig kveld med internasjonal mat og underholdning. En av initiativtagerne til den internasjonale festen, er Amund Sperrud. - Festen hadde nok en litt trang fødsel, men har etter hvert vokst til å bli en veldig populær årlig tilstelning, der målsetningen hele tiden har vært integrering og vennskap. Det handler om å gå hverandre litt i møte. Ved å oppleve andre kulturer, skapes det større trygghet og nærhet, og et

økt felleskap, tror Sperrud. Mange trofaste sponsorer gjør at arrangementet går med et lite overskudd økonomisk, og alle pengene går uavkortet til Frivilligsentralens arbeid for innvandrerkvinner. - Det koster ikke noe for publikum å delta på festen. Det er heller ingen påmelding, men vi stenger dørene om vi blir mer enn 450. Det må vi gjøre, på grunn av brannforskrifter, sier Sperrud. Festen vil foregå i de to gymsalene på Lillehammer Videregående skole, og Sperrud regner med rundt 400 gjester.

Utnevnelse Amund Sperrud ble i 2012 godkjent utnevnt til Paul Harris Fellow for sitt enestående arbeid med klubbens Internasjonale fest gjennom mange år, den høyeste utnevnelsen man kan få i Rotary. - Å motta en slik utnevnelse kom som en stor overraskelse, og jeg var rørt til tårer under utdelingen, forteller Sperrud. Utnevnelsen kom som et resultat av hans arbeid og store engasjement gjennom mange år for å integrere og møte våre nye landsmenn på en god måte.

Heder og ære: Amund Sperrud har fått den høyeste utnevnelsen i Rotary, for sin innsats blant annet med Internasjonal fest i Lillehammer. Mandag arrangeres festen for 12. gang

Jubileum Mesna Rotary fyller 40 år 1. mai. Rotary er en verdensomspennende servicorganisasjon med ca. 1.23 millioner medlemmer i over 31.500 klubber i 166 land over hele verden. Rotarianere som innbys til medlemskap, er menn og kvinner med bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på et høgt faglig nivå. Rotarys formål er å gagne andre gjennom å lære våre

medmennesker å kjenne, samt å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker i alle yrker.

På Barnas Verdensdag møtes alle verdens kulturer, og tilbyr aktiviteter for store og små, både inne og ute. Gjennom hele dagen vil man få kulturinntrykk fra mange verdenshjørner, og små og store barn kan boltre seg med en rekke verksteder, forestillinger, matopplevelser, konserter og utstillinger. Inne er huset fylt med spennende verksteder og du inviteres med på en reise mellom kulturer og stemninger, fra land til land. Ute fyller barn og unge Verdensdag-scenen med sang, musikk og dans hele dagen, det pulserende livet fra verdens travle gater, og du kan både se, lukte og oppleve kulturuttrykk fra ulike steder.

Joikeverksted - I år står løven i fokus. I Norges Riksvåpen og foran Stortinget ligger det store og majestetiske løver. Og med Grunnlovsjubileet, var det helt naturlig å la løven få en sentral plass, sier arrangementsansvarlig Jane Finberget. Grunnskoler og barnehager i Lillehammer er blitt invitert til å bidra med sine løver i en utstilling. Også urbefolkning vil ha en sentral plass under årets verdensdag. Det blir opptog gjennom gågaten, med aspirant korps fra Gol, samiske trommer og trekkspill musikk. Sametingsrepresentant Jørn Are Gaski vil foreta den offisielle åpningen, og Mikkel Gaup skal holde joike verksted . Ute blir det lavvoer med aktiviteter, det blir også mulig å smake på mat fra andre land. Det blir verksted med Cree indianere fra Canada, i tillegg til mange andre spennende gjester. Barnas Verdensdag passer for store og små i familien. Det er ingen aldersgrense og alle aktiviteter er gratis. Det er Rikskonsertene som står bak arrangementet, i samarbeid med Lillehammer kulturskole og Kulturhuset Banken, forteller Finberget.


KULTUR

Fra Nepal til Lillehammer I uke 17 og 18 får FORUT besøk av menneskerettighetsaktivisten Gauri Pradhan fra Nepal. Han er grunnlegger av FORUTs partnerorganisasjon i Nepal, CWIN (Child Workers in Nepal) og har de siste fire årene vært medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon.

Kommisjonen har blant annet hatt som oppgave å gi innspill til arbeidet med ny grunnlov når det gjelder menneskerettigheter og barnerettigheter. I forbindelse med besøket vil det bli flere anledninger til å høre og møte Gauri Pradhan. Det starter med et lunsjseminar på Høgskolen i Lillehammer torsdag 24. april. Samme kveld blir det et åpent møte på Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

Torsdag 24. april 2014

17

hovedkontor på Gjøvik og har et ønske om å bli en sterkere aktør i mjøsdistriktet når det gjelder opplysning om nord/ sør-forhold. Det har vært flere arrangementer på Gjøvik, og nå står Lillehammer for tur.

På begge arrangementene vil Pradhan snakke om den politiske situasjonen i Nepal og arbeidet med ny grunnlov. Senere i uken vil Pradhan være foreleser på en større konferanse i Oslo, der også Hans Olav Lahlum foreleser, han vil møte stortingsrepresentanter under en lunsj på Stortinget, han skal i møte med statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet og være foredragsholder på kveldsmøter i Sandefjord og på Gjøvik. Bistandsorganisasjonen FORUT har sitt

TIL LILLEHAMMER: Gauri Pradhan fra Nepal er grunnlegger av FORUTs partnerorganisasjon i Nepal, CWIN (Child Workers in Nepal) og har de siste fire årene vært medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon.

SommerRevy på bybussen

KORKONSERT: Sykehuskoret Kor-i-dor holder gratiskonsert med to andre kor i Studenhuset Bingo’n til helgen.

Kor-i-dor på Bingo’n LILLEHAMMER: Lørdag blir det korkonsert på Bingo´n med sykehuskoret Kor-i-dor fra Lillehammer og Levanger samt et politi-kor fra Trondheim. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Korbesøket kom i stand gjennom et møte på et korseminar i Trondheim i fjor vår. Sykehuskoret i Levanger, som har samme navn som koret på sykehuset i Lillehammer, og politikoret fra Trondheim kommer til Lillehammer i morgen, og skal lørdag holde korkonsert på Studenthuset Bingo’n. - Det blir noen fellesnummere, men i hovedsak deler vi konserten inn i tre hvor hvert kor får hver sin del, sier dirigent for Kor-i-dor på Lillehammer, Dag Leonhardsen

som ble engasjert i februar. Gratiskonserten begynner klokken fire, men allerede halv ett skal koret fra Levanger i aksjon midt i Lillehammer sentrums gater. Der blir det en minikonsert og underholdning for tilfeldig forbipasserende i gågata. Leonhardsen forteller at det blir en god blanding av låtmateriale under konserten, med mye moro, lave skuldre og liv og latter. Under Kor-i-dors nest siste øving før konserten troppet tre ungjenter opp i øvingslokale. Johanne, Mina og Kaia spurte ei i koret, helt tilfeldig, da hun gikk i Lillehammers gater om hun ønsket å høre en sang. Det ønsket hun, og midt i Lillehammer sang og danset jentene. Så imponert og overrasket ble kordamen at hun inviterte de

tre jentene til øvingen for å vise de resterende i koret det samme. De tre jentene fremførte sin helt egne sang «rock» som de til og med hadde laget en egen dansekoreografi til. Sykehuskoret Kor-i-dor i Lillehammer er et helsefremmende tiltak som ble startet av en gjeng glade amatører for litt over 2 år siden som et alternativ til fysisk aktivitet. Kor-i-dor er nå ca 40 sangere med noen erfarne korsangere som møtes hver torsdag etter jobb, for å synge og øve i Auditoriet på sykehuset. De har hatt forskjellige opptredener for ansatte, pasienter og pårørende som julekonsert, sommerkonsert, opptreden i forbindelse med sykehusfest, og i forbindelse med De nordiske Hospitale leker.

Vi tæk bybussen: Jesper Edvardsen inntar bybussen når han igjen skal underholde med SommerRevy på Lillehammer. Årets revy skal holdes på CafÈ Stasjonen i starten av juni.

LILLEHAMMER: Det blir litt tilbake til start når Jesper Edvardsen igjen inviterer til Sommerrevy på Lillehammer. Café Stasjonen blir scenen og bybussen får en sentral rolle. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

«Vi tæk bybussen» er navnet på Edvardsens neste sommerrevy på Lillehammer. - Det skal bli en ordentlig byrevy med lokale skikkelser. Bybussen skal blant annet innom Søre-Ål, høgskolen og sentrum og der er det mye rart som skal av og på, forklarer Edvardsen. Også en nyansatt prest havner på bybussen på sin ferd mot kirka i Lom. - Noen skal mot Gudbrandsdalen, blant annet Einar Gelius, mens noen lillehamringer er på vei mot syden og utlandet. Det blir en spesiell busstur, ler Edvardsen.

“ROCK”: Johanne, Mina og Kaia sang og underholdte på Kor-i-dors nest siste øving før konserten på Studenthuset Bingo’n på lørdag. Jentene hadde skrevet sangen selv og laget koreografien.

Det er nå gått 21 år siden han for første gang underholdte lillehamringen med sommerrevy på land-

handleriet. Om det er sommerrevy nummer 15 eller 16 er Edvardsen noe usikker på, men han er klar på at det med Café Stasjonen som scene går litt tilbake til utgangspunktet for sommerrevyen. - Det ble en flott stemning og en kjempesuksess med OL-showet på Stasjonen. Publikummerne likte intimiteten vi fikk. Vi har hatt mange scener for sommerrevyen og scenen på Stasjonen og stemningen vi får der minner om landhandleriet hvor det hele startet for 21 år siden, sier Edvardsen. Edvardsen forteller at ideen til bybuss-revyen har vært på papiret lenge. - Det er noe jeg har hatt i tankene i mange år, og når revyen i år spilles på Stasjonen ble det veldig naturlig å ta opp igjen ideen, sier Edvardsen. Edvardsen forteller at han i påsken bearbeider årets sommerrevy og at flere skikkelser kan komme til. - Lillehamringer er glade i interne ting og er flinke til å ta seg selv lite høytidelige. De er trygge på seg selv og kan le av ting de kjenner seg igjen i. Derfor er det veldig gøy å spille på Lillehammer, sier Edvardsen.


18

KULTUR

Torsdag 24. april 2014

Mor og sønn i Biri kirke BIRi: Isak Anderssen (cello) og Deborah Anderssen (piano), kan kommende søndag høres i Biri kirke med konserten «M’jousa». Konserten er bygd rundt det flersatsige verket «M’jousa (Rotsporing 6)» av Isak Anderssen. Det er et stykke musikk som kan omarrangeres og rekomponeres i det uendelige, ut ifra utøvernes egne preferanser og musikalske sjanger. Verket er direkte influert av egne musikal-

ske minner fra Anderssens barndom og tidlige ungdom, da han satt på gutterommet på Biristrand, lyttet til musikk og så ut gjennom vinduet - ut over Mjøsa og østbredden i det fjerne. Svært ofte spilte moren piano i etasjen under. Så er det også nettopp er moren; pianist og komponist Deborah Anderssens tolkninger av dette notematerialet som presenteres på denne konserten. Isak Anderssen (cello) komponerer og framfører musikk til både teater, dans og

plateutgivelser ved siden av konsertmusikk, og jobber også med skolekonsertproduksjoner og kreative verkstedsprosjekter, bl.a. i duoen Båndvidda sammen med Jon Halvor Bjørnseth. Deborah Anderssen (piano) har i flere tiår vært en aktiv skikkelse i det lokale musikkmiljøet rundt Gjøvik og Lillehammer. Hun har sitt virke som pianist, kordirigent, pedagog, arrangør og komponist. I flere år var hun også dirigent for Biri Orkester, som hadde spesialisert seg på den særegne Storgardsmusikken fra Oppland og Hedmark.

FRA HELLAS TIL LILLEHAMMER: Ioanna Chremeti flyttet fra Hellas til Lillehammer, og nå kan hun ikke tenke seg et annet sted å bo. Sammen med familien har hun slått seg ned i Vårsetergrenda.

Mistet jobben i Hellas flyttet til Lillehammer LILLEHAMMER: Etter at finanskrisen rammet Hellas, mistet Ioanna Chremeti jobben som advokatassistent. Ioanna bestemte seg for å følge drømmen og flyttet til Lillehammer. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Hele mitt liv har jeg drømt om Norge, smiler Ioanna som på Lillehammer har startet cateringfirmaet Solas Tallerken, hvor hun satser på gresk mat. Litt av en forandring fra å være advokatassistent i Hellas. - Jeg har alltid hatt en stor fascinasjon og lidenskap for mat, og da selvsagt mat fra mitt hjemland. Jeg elsker å se gleden i ansiktet på mennesker som spiser god mat. Det gir meg drivkraft til å lage

mat, sier Ioanna til Byavisa.

Finanskrisen Både Ioanna og mannen mistet sine jobber da finanskrisen slo inn i Hellas. Allerede da bestemte ekteparet seg for å prøve lykken i Norge. Ioanna fikk etter hvert napp og prøvetid hos en av Lillehammers restauranter. Med kun en koffert reiste hun fra Thessalonika til Lillehammer; og da hun gikk av på togstasjonen på Lillehammer hadde hun allerede bestemt seg; «her vil jeg bo». - Lillehammer er, helt oppriktig, kanskje det vakreste stedet jeg har sett, og spesielt vinteren er fantastisk, sier Ioanna som mildt sagt er vant til rødere tall på gradestokken enn de hun får på Lillehammer. - Jeg er gresk, men varmen og den sterke solen har jeg aldri vært noe begeistret for. Snø derimot, det er fint det, smiler Ioanna. Familien ventet i Hellas

Da Ioanna ankom Lillehammer i august 2012 satt familien spente igjen hjemme i Thessalonika og ventet på svar. Halvannet år senere er hele familien på plass i Vårsetergrenda. Ungene går på skole, og mannen har også fått seg jobb. - Vi trives så godt på Lillehammer. Lillehamringer er smilende, åpne og positive. Det har de vært mot hele familien, smiler Ioanna.

Mat fra bunnen av Gresk mat står på menyen. Alt fra gresk salat til moussaka, greske paier til grønnsaks-spesialiteter. - Jeg kan jo ikke jobbe som advokatassistent i Norge, jeg kan jo ikke norsk, ler Ioanna som nok snakker norsk bedre enn hun selv tror. - Men, å kunne få jobbe med mat synes jeg er enda bedre enn min tidligere jobb. Jeg satser på å lage gresk mat helt fra bunnen av, sier Ioanna.

- Mange å takke Da Ioanna kom til Lillehammer kom hun raskt i kontakt med personer på Fabrikken. Der serverer hun nå, hver fredag, lunsj til fabrikkens leietakere. Nå har hun også fått sommerarbeid på Peer Gynt-stemnet på Gålå, samtidig som hun får fler og fler oppdrag i Lillehammertraktene. - Jeg må bare takke Renate Løvlie som tok meg inn under vingene og lot meg lage mat for barna på 61 grader Nord, parallelt med det hjalp hun meg inn i fellesskapet på Fabrikken og der har jeg fått mye hjelp og støtte fra Torhild Andersen, Amund Sperrud og Monica Sætherbø Syversen. Uten dem ville jeg ikke fått noen mulighet til å vise fram maten min, sier Ioanna som også har kafé på Fabrikken hver lørdag. Kursvirksomhet Men Ioanna tar også på seg oppdrag med å lære andre å lage gresk

SOLAS TALLERKEN: Ioanna Chremeti og Manoj Sharma jobber sammen i Solas Tallerken. Hver fredag serverer de lunsj på Fabrikken. Cateringfirmaet satser på hjemmelaget gresk mat med noen asiatiske retter og gir kurs i gresk mat.

mat. - Jeg gir gjerne kurs enten på Fabrikken eller hjemme hos den enkelte. Da finner vi ut av hva du ønsker å lære, så kjøper jeg inn varene, mens du og dine venner lager maten, forklarer Ioanna.

To i Solas Tallerken For tre måneder siden tok hun inn Manoj Sharma i Solas Tallerken. Han er cateringfirmaets asiaekspert med spesielt god kunnskap på indisk mat. - Vi tilbyr nå også noen asiatiske retter, men vi har størst fokus på gresk mat, sier Ioanna.


kultur

Torsdag 24. april 2014

19

Musikalsk reise i Vingrom VINGROM: Vingrom Sangkor har konsert lørdag 26. april på Samfunnshuset i Vingrom. Konserten blir en «En musikalsk reise» gjennom Vingrom Sangkors historie. Repertoaret er variert og er tatt ut fra det Vingrom Sangkor har gjort fra korets opprinnelse i 1957 og fram til i dag, forteller koret til Byavisa. Det loves en lett og glad konsert med humor og snert som skal passe for alle. Asmund Hellerud fra Biristrand støtter koret med sitt felespill og konferansier er selveste kordronningen i Vingrom, Gerd T. Rindal. VINGrom sangkor: Nå med en musikalsk reise

MØTE: Guri Romtveit sammen med Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Foto: Flyktninghjelpen/ Beate Simarud.

Daglig innsats for verdens flyktninger OSLO: Etter endt mastergrad i Fred og konfliktstudier på Universitetet i Oslo fikk Guri Romtveit (26) fra Lillehammer drømmejobben hos Flyktninghjelpen. redaksjonen

redaksjon@byavis.no

Den engasjerte Lillehammerjenta som tidligere har vært leder for Lillehammer AUF har vært interessert i internasjonal politikk lenge.

– Det er viktig at nordmenn gjør en innsats for mennesker over landets grenser, sier Guri som er født og oppvokst i Lillehammer. Hun jobber til daglig på Flyktninghjelpens hovedkontor i Oslo og har ansvar for sosiale medier i Norges største hjelpeorganisasjon som når ut til 4 millioner flyktninger over hele verden. Arbeidet innebærer blant annet å bistå generalsekretær Jan Egeland i hans kommunikasjon på Twitter, og sørge for daglige oppdateringer på Instagram, Facebook og Twitter.

Imponert – Jeg begynte som praksisstudent hos Flyktninghjelpen fordi jeg ville ha praksis et sted hvor

DRØMMEJOBBEN: Guri Romtveit (26) fra Lillehammer jobber i Flyktningehjelpen. FOTO: Flyktninghjelpen/ Beate Simarud.

man kan utrette noe og lære noe. Det er flott å få jobbe i Norges største hjelpeorganisasjon og jeg er veldig imponert over alt de får til, sier Guri. Den siste tiden har hun jobbet mot TV2s Artistgalla på lørdag som går til inntekt for barn på flukt. Guri står blant annet bak Flyktninghjelpens kampanje #detviktigste som har engasjert mange av landets største kjendiser og fremste politikere i arbeidet for mennesker på flukt. – Vi vil nå ut til flest mulig og få folk til å engasjere seg i flyktningsituasjonen. Det er viktig å bruke sosiale medier i dette arbeidet, forklarer Guri.

En perfekt barndom Det er over 22 millioner barn på flukt fra krig i verden i dag. Under lørdagens Artistgalla håper Flyktninghjelpen at de får skapt bevissthet rundt flyktningbarnas situasjon blant de mange norske TV seerne. Guri har en klar oppfatning om hvorfor det er så viktig å hjelpe. – Jeg selv hadde en perfekt barndom på Lillehammer, mange av disse barna begynte livet sitt på lignende måte, men så har de fått det totalt revet bort, sier den engasjerte 26-åringen. Artistgallaen blir sendt lørdag 26. april på TV2 klokken 21.20.


20

KULTUR

Torsdag 24. april 2014

Veteran i skipet

FILMpre LILLEHAMMER: Tre filmer har premiere den kommende uken. «The thief of Bagdad” er dagens cinematek-film.

HAMAR (Vikingskipet): Asgeir Ramfjord (22) var denne påsken for sjette gang på The Gathering (TG)

Vår med Brøttum Brass LILLEHAMMER: Brøttum Brass gir to vårkonserter, i Hamar Domkirke søndag 27. april ammen med Damenes Aften og i Nordre Ål kirke i Lillehammer torsdag 1. mai sammen med Mannskoret Klang. Dirigent for Brøttum Brass er Thorbjørn Lunde og Dag Leonardsen dirigerer Klang. Brøttum Brass gjentar suksessen fra i fjor vår og har invitert koret Damenes Aften med deres dirigent Erland Dalen til felles konsert i Hamar domkirke søndag 27. april. Som i fjor vil sokneprest Siri Sunde være konferansier. Til den andre konserten i Nordre Ål kirke torsdag 1. mai, har korpset invitert en for oss ny samarbeidspartner, Mannskoret Klang, med Dag Leonardsen som dirigent. Her vil Henrik Slåen være konferansier. Brøttum Brass stiller med samme repertoar under begge konsertene, men siden de inviterte korene er så forskjellige, et damekor og et mannskor, blir det to vidt forskjellige konsertopplevelser. Konsertene byr på et program med stor spennvidde,

fra barokkmusikk til moderne korklang, fra finalen i Händels «The Royal Water Music» og siste sats av Hummels trompetkonsert med Karsten Dalsrud som solist til Damenes Aftens framføring av «Miserere» av den unge, baskiske komponisten Eva Ugalde, under konserten på Hamar, og «Morgonsong vid sjøen» av Bellman, med mannskoret i Lillehammer. Brøttum Brass stiller med flere solister fra egne rekker. Ole Jørgen Lunde er hornsolist i «A Time for Peace» fra «The Essence of Time» av Peter Graham. Høres kan også musikken fra «Schindler’s List» av John Williams med Marie Julie Homb Rømo som solist. Anne Linnea Rømo og Torbjørn Dahl er solister i «Duo for euphoniums» av T.J. Powell. Svein Rømo er solist i «Gethsemane» fra «Jesus Christ Superstar» av Andrew Lloyd Webber. Under konserten 1. mai, gir Mannskoret Klangt to smakebiter fra deres konsert 16. mai, med «Norge, mitt Norge!» av Theodor Caspari, fra diktsamlingen Vintereventyr, tonesatt av Jon og Alfred Paulsen, med solist Ivar Berg, og «Norges fjelde», av Henrik Wergeland/Halfdan Kjerulf. Koret byr også på gospel, folketoner og litt Bellman.

redaksjon

redaksjon@byavis.no

Rune Helle

redaksjon@byavis.no

. Lillehammer-gutten har med et års pause vært på plass i Vikingskipet hver enste påske de siste syv årene. -Dette er en begivenhet jeg ikke vil gå glipp av. Neste påske er jeg tilbake, sier Asgeir som studerte i Indonesia året han stod over TG. -Da ble det vel langt, og det var nok ikke aktuelt å reise hjem, forteller han med et bredt glis om munnen.

Asgeir presiserer at TG er langt mer enn spill. -For meg er spillingen viktig, men det går også mye tid på å se film, forskjellige konkurranser og titte på show og messer, forteller han. Lillehammer-gutten presiserer at dette også en veldig sosialt. -Langt mer enn det jeg hadde trodd første gang jeg gikk inn på TG, forteller han. De fleste av deltakerne bor på tribunen i hallen eller i sovetelt like utenfor Vikingskipet. -Jeg var hjemme et par netter. Det er mye lys og lyd om natten, og det pleier ikke å roe seg før litt ut på morgenkvisten. Derfor valgte jeg å gjøre det på denne måten, forteller han. Nerdenes høytid Det var rundt 6000 deltakere på årets TG. Lillehammer-guttene Iver Kval

For sjette gang: Asgeir Ramfjord var på The Gathering for sjette gang på syv år.

For første gang: Iver Kval Engstad og Torstein Lund var på The Gathering for første gang.

Engstad (17) og Torstein Lund (16) var her for første gang. -For oss var dette en ny, og utelukkende positiv opplevelse. Vi vil nok si at vi er litt nerdete, men helt datafrelst er vi ikke, sier de to. Lillehammer-duoen understeker at det var moro å møte så mange ungdommer med akkurat de samme fritidsinteressene.

Savnet ikke påskefjellet De tre fra Lillehammer som vi snakket med presiserer at de overhodet ikke savnet påskefjellet. -Ikke på noen måte, sier trioen. -For oss var det mye gøyere å være her i Vikingskipet enn tradisjonell påskefeiring. Ingen tvil om det, og neste år regner vi å være tilbake, sier Iver og Torstein.

The Thief of Bagdad: Tyven Ahmed forelsker seg i datteren til kalifen i Bagdad under et innbrudd på slottet. I konkurranse med prinser og skurker må helten våge livet for å få sin prinsesse. Douglas Fairbanks var stumfilmens megastjerne på 1920-tallet. Han spilte hovedrollen og kontrollerte det meste i denne overdådige produksjonen av en høyst bearbeidet historie fra Tusen og en natt. Filmen var en av de dyreste som var laget på den tiden, og imponerer selv i dag med en rekke fabelaktige spesielle effekter med magiske rep, monstre og flygende tepper. Historien har vært filmet flere ganger senere, men det er denne filmen som fremdeles figurerer på topplister over amerikansk fantasy. Den er nyrestauret og tintet som i originalkopier og vises her med orkestermusikk av dirigenten og komponisten Carl Davis, velkjent for sine fine orkesterlydspor til stumfilm. The Amazing Spider-Man 2 (3D): I «The Amazing Spider-Man 2» følger vi Peter Parker (Andrew Garfield) videre idet han møter sine farligste fiender hittil. Peter Parker strever fortsatt med å balansere sitt ansvar som superhelten Spider-Man med et liv som high schoolstudent. Ikke minst ønsker han også å tilbringe tid med kjæresten Gwen Stacy (Emma Stone). Men når han begynner å etterforske farens fortid nærmere med hjelp av kameraten Harry Osborn, oppdager han flere dypt begravde hemmeligheter .

Å Vingrom, Vingrom bygda mi På Saksumdal Bygdahus 3. mai kl 1930 Saksumdal Musikkforening med

JESPER EDVARDSEN

MUSIKK DANS KUNST KULTUR

en musikalsk tidsreise med Vingrom Sangkor

2014

1957

VINGROM SAMFUNNSHUS lørdag 26.april kl 19.00 30

Forestillingen begynner kl. 19 00

Baren åpner kl. 18 . Aldersgrense 15 år, for kjøp av øl og vin 18 år. Etter forestillingen blir det dans til musikk av Jesper Edvardsen og Ola Dahl.

Inngang kr. 250,-

dørene åpnes kl 18.00 Salg av øl, vin, kaffe og kaker fram til kl.23.30 Vi ønsker velkommen til en glad kveld med sosial hygge

Felespillende gjest Asmund Hellerud Konferansier Gerd T. Rindal

Antall billetter som selges er begrenset. Nummererte billetter selges på Saksumdal Bygdahuset 00

mandager 18

50

– 18

(kan også bestilles via SMS til 95 11 47 64)

Medbrakt alkohol blir beslaglagt ved inngangen.

GRATIS!

Musikalsk leder Sjur Magnus

som inkluderer forestilling og påfølgende fest.

Berusede personer avvises.

Bilettpris kr. 150,Barn under 12 år gratis

LØRDAG 26. APRIL

KL. 12.00 - 16.00 Passer for alle, ingen aldersgrense! Opptog fra Lilletorget kl. 11.30


KULTUR

Torsdag 24. april 2014

21

emierer Samtidig mü han ta opp kampen mot to nye, farlige motstandere, Electro og Rhino, som begge har Ên ting til felles: OsCorp. (premieredato: 25.04.14) Walesa - Hüpets mann: Det er fü mennesker som kan hevde at de har vÌrt med pü ü endre den verden de lever i. En av disse fü, er uten tvil, Lech Walesa, en vanlig verftsarbeider og elektriker som fant seg selv i spissen for en fredelig revolusjon. En revolusjon som endte opp med büde felle et diktatur i hans eget land, men som ogsü bidro til ü felle det svekkede Sovjet-imperiet mot slutten av 80-tallet. Andrzej Wajda, Polens fremste filmmaker og en mann som selv har gjort betydelige kunstneriske bidrag over seks ür, har vendt seg til Walesa som subjekt; og dramatisert büde de offentlige og de private sidene av en i utgangspunktet enkel mann; som snart viser seg ü vÌre en kompleks karakter. Strukturert rundt et intervju som Walesa gav til den berømte italienske journalisten Oriana Fallaci, gir Wajda muligheten til ü bevege seg uanstrengt mellom fortid og nütid; mellom Ìraens store begivenheter og privatlivet til Lech og hans kone, Danuta. Arkivmateriale fra streiker, matkøer, protester, unntakstilstand og Walesas besøk hos pave Johannes Paul II plasserer oss i øyeblikkene, men gir ogsü Wajda friheten til ü gi oss et langt mer nÌrgüende bilde av det som foregikk bak ytterdøren til den overfylte leiligheten som dette arbeidende ekteparet delte med sin stadig økende familie. (premieredato: 25.04.14) The Other Woman: Carly Whitten er en hardbarka New York basert advokat som lever etter strenge regler nür det kommer til menn og forhold, men nür hun treffer Mark King (Nikolaj CosterWaldau) lar hun regler vÌre regler og forelsker seg i ham. Carly bestemmer seg for ü overraske Mark i hans hjem i Connecticut, men ender opp med ü fü den største overraskelsen selv nür hun finner ut at hennes nye store flamme allerede har en kone! Kate, som virkelig dyrker husmor-rollen, blir oppriktig sjokkert over ü oppdage at mannen i hennes liv er utro, og Carly blir rasende av samme grunn. Istedenfor ü rette raseriet og frustrasjonen mot hverandre, former de to kvinnene et uvanlig vennskap, og med hjelp av Amber (Upton), som er den tredje kvinnen i Marks liv, tar de i bruk sin kvinnelige list for ü gi ham det han fortjener. De tre kvinnene knytter stadig sterkere bünd etter hvert som brikkene i deres geniale plan faller pü plass bit for bit. (Premieredato: 30.04.14)

KULTURHUSET BANKEN Ta 3l for a -betilletter 2b

Tirsdag 6. mai kl. 19.00

ENGEGĂ…RD KVARTETTEN

Bill. kr 250/200 + avg. Innslag v/ Kulturskolens strykeorkester

www.billettservice.no www.kulturhusetbanken.no

Vi selger ogsĂĽ flere originalarbeider av Jacob Weidemann i forbindelse med utstillingen!

Søndagsmiddag pü Lillehammer Hotel

Legg søndagsmiddagen til Lillehammer Hotel! Vürt velrenommerte kjøkken serverer en nydelig 2-retters mellom klokken 14 og 18 hver søndag.

kr

GD reklame

195,-

www.lillehammerkino.no

(Hovedrett, dessert + kaffe) Valg mellom kjøtt og ďŹ sk. Barn 6-12 ĂĽr kr 100. Barn under 6 ĂĽr gratis.

Bordbestilling pĂĽ 612 86 000. Velkommen! Radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer Tlf.: 612 86 000 post@lillehammerhotel.no www.lillehammerhotel.no

Opplev verden i Lillehammer

Sammen i Lillehammer Fri adgang og servering Loddsalg – Fine gevinster kr 5,- pr lodd. Mandag 28. april fra kl. 1800 til 2030 Lillehammer Videregüende skole, Gym. salen.

adgangstegn. Sang,som dans, kultur og musikk Mat fra flere nasjoner Festen begynner presis kl. 18.00. Kom i god tid! Arrangør: Mesna Rotary og Lillehammer Frivilligsentral i samarbeid med

Mesna - Lillehammer Inner Wheel med flere. Takket vĂŚre vĂĽre sponsorer og samarbeidspartnere er denne festen mulig.

HELGENS PROGRAM THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (3D) am, 11 ĂĽr, egn. u./v. Vi følger Peter Parker videre idet han møter sine farligste ďŹ ender hittil. Med Andrew GarďŹ eld. Jamie Foxx og Emma Stone. Fre/lør kl.21.00, søn kl.20.00

UKENS UKENS premierer

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (2D) am, 11 ür, egn. u./v. Fre/lør kl.18.00, søn kl.17.00 WALESA – HÅPETS MANN Se ukens perledykk. IDA po, alle, egn. v. Fre kl.17.20, lør kl.14.50, søn kl.13.50. Siste dag søndag. RIO 2 (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Fre kl.17.30, lør kl.15.30, søn kl.14.30

THE AMAZING SPIDER-MAN WALESA – HÅPETS MANN

UKENS

perledykk

RIO 2 (2D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Lør kl.16.50, søn kl.15.50 NATT TIL 17. no, 11 ür, egn. u. Fre kl.19.45, lør kl.16.45, søn kl.15.45 DIVERGENT am, 11 ür, egn. u./v. Fre kl.21.45, lør kl.21.25, søn kl.20.25 NOAH (2D) am, 11 ür, egn. u./v. Fre kl.21.55, søn kl.20.25 THE LUNCHBOX in, alle, egn. u./v. Lør kl.19.05, søn kl.18.05. Siste dag søndag. CAPTAIN AMERICA (2D): THE WINTER SOLDIER am, 15 ür, egn. u./v. Lør kl.21.25. Siste dag. DOKTOR PROKTORS PROMPEPULVER no, 7 ür, egn. fam. Lør kl.14.50, søn kl.13.50. Med forbehold om endringer i programmet. Program, billetter og filminfo:

MJMMFIBNNFSLJOPOPr#JMMFUUBVUPNBUÇQFOm

WALESA – HĂ…PETS MANN po, 11 ĂĽr, egn. u./v. Den legendariske polske ďŹ lmregissøren Andrzej Wajda (87 ĂĽr) har laget ďŹ lm om Lech Walesa. En vanlig verftsarbeider og elektriker som fant seg selv i spissen for en fredelig revolusjon. En revolusjon som endte opp med bĂĽde felle et diktatur i hans eget land, men som ogsĂĽ bidro til ĂĽ felle det svekkede Sovjet-imperiet mot slutten av 80-tallet Fre kl.19.15, lør kl.18.45, søn kl.17.45


22

ANNONSER

Torsdag 24. april 2014

• ARBEID UTFØRES Snekkerarbeid,

Tips oss!

skifting av tak, bytting av dører og vinduer, bygging av terrasser pluss diverse restaureringsarbeid. Gir fast pris. Lang erfaring. Knut Åsen, mob. 917 27 424. Epost: knutaasen@live.no

• UNDERHOLDNING LØRDAG 3. MAI KL. 22.00

Ta kontakt på tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

• STILLING LEDIG Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord og Eldhus. Nortura SA er et samvirke, eid av 18.000 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 19,2 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer? Nortura Lillehammer søker:

Automatiker/mekaniker/ automasjonsmekaniker

ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00 Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no

Vi søker en strukturert og løsningsorientert person til å utføre service og vedlikehold på maskiner og utstyr og delta i prosjekter ved installasjon av nytt produksjonsutstyr. Du bør ha fagbrev eller tilsvarende erfaring og ha gode kunnskaper innen pneumatikk, hydraulikk, mekanikk, PLS og elektro. Du må kunne bruke PC som støtteverktøy og beherske godt norsk, muntlig og skriftlig. Skiftarbeid må påregnes.

www.lillehammerbryggeri.no

FREDAG 23. AUG KL. 21.00 BLUESKVELD MED 9 FINGERS TORGEIR Inngang kr 200;& KJENDISENE Forhåndsbestilling: BILLETTER KR 200,-

post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108 Forhåndsbestilling: post@lillehammerbryggeri.no/95019108

Se fullstendig utlysning på: www.jobbdirekte.no/nortura Du kan også kontakte: Terje Ekberg, tlf: 61 28 98 35 / 907 29 509 Søknadsfrist: 4. mai 2014

JEG ANNONSERER ALLTID I BYAVISA. BEST PÅ PRIS, ALLER BEST PÅ OPPLAG!

Brøttum Korforening hyller Alf Prøysen røyse en annonse@byavis.no med konserten

SØKER NYTT

VERTSKAP

Je kjem nå full hau… Kjente sanger av Prøysen i nye og morsomme arrangement Brøtheim lørdag 26. april kl. 19:00 Piano Eli Kristin Aaseth Nordhagen Swingtetten Finn Kraabøl og Einar Nilsen Dirigent Arild Haug Konferansier Jarle Rømo

Rondablikk Høyfjellshotell ligger 874 moh på Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen og er et av Norges mest tradisjonsrike høyfjellshoteller.

For mer informasjon om stillingen se finnkode 47850794 eller kontakt rekrutteringsrådgiver Ole Jakob Grauphaugen i Lokaljobb AS på telefon 930 84 562.

Vi ser nå etter deg som ønsker å være med og utvikle et framtidsretta reiselivsprodukt av høy kvalitet. Du vil få det totale driftansvaret for hotellet og vil bli sterkt delaktig i utviklingen av Kvamsfjellet som destinasjon.

Søknadsfrist 5. mai

Velkommen

Inngang ang kr. 150,ert bevertning Inkludert

Denne annonsen er sponset av


Annonser

toresteffens@byavis.no

(tidligere Nobel Clinic)

Plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger For konsultasjon: 23384100 post@teresnobel.no

• Ă˜NSKES LEID

p rø v e c u

Lyst t i

Ta kontakt med Tore pĂĽ mail:

lĂĽ

Vi arrangerer curling for bĂĽde store og smĂĽ grupper, ďŹ rmaevents, bursdager, vennelag og teambuilding.

n g? rli

Tips oss!

Ta kontakt med oss for et tilbud! e-post:

livmaren@lillehammercurling.com eller tlf. 482 14 617.

VĂĽr kompetanse - din trygghet

REPARASJON OG SERVICE ALLE BILMERKER

Ryen,

Overlege dr. Morten Haug

Oslo

trenger et sted ü bo rundt Lillehammer. Hüper noen kan hjelpe! Tar gjerne enklere oppussing og hage om nødvendig. Kontakt pü tlf. 958 30 070

Tips oss! Ta kontakt pĂĽ eller

www.lillehammercurling.com

Kjempeutvalg innen kjøkken

TORSDAG ANBEFALER VI:

Kjøkken Bad Garderobe

Salt kjøtt, røkte kjøttpølser, raspeball m/rotstappe, gul ertesuppe og flere andre gode, hjemmelagde favorittretter.

STORGATA 65, 2609 LILLEHAMMER TELEFON 61 02 23 80

Storgt. Storgt.45, 45,2601 2609 Lillehammer Lillehammer E-mail: felles@m-kj-glede.no Tlf. 61 25 95 20

KOMPLETT BILVERKSTED FOR ALLE BILMERKER

FOR PĂ…RĂ˜RENDE TIL MENNESKER MED RUS ELLER PSYKISKE PROBLEMER

Distriktspsykiatrisk Senter Lillehammer inviterer, i samarbeid med kommuner i Gudbrandsdalen til følgende møte: t5PSTEBHNBJ LMo Tema: Hüp. 4UFE SI-Lillehammer, DPS Lillehammer, Anders Sandvigsgate 17 inngang Døgnenheten, sør for gamle hovedinngang. Pümelding og spørsmül til DPS, Døgnenhet Lillehammer tlf. 61 05 92 20 eller Marjan.Frankenberg@sykehuset-innlandet.no

Nyheter fra

MĂŚhlum

For everything your car needs.

redaksjon@byavis.no

Nytt kjøkken? nordsjø kjøkken

MĂ˜TEPLASS

�Møteplass� er en samtalearena hvor pürørende til psykisk syke og fagfolk fra psykisk helse eller rusomsorgen møtes, og utveksler kunnskap og erfaringer.

tlf. 96 50 22 22

Vi tegner og planløser ditt nye kjøkken. Industrigata 37b 2619 Lillehammer Tlf.: 61 27 97 97 www.fyksen.no

• KUNNGJĂ˜RING

Ung mann, 26 ĂĽr

www.teresnobel.no Medisinsk ansvarlig lege:

23

Torsdag 24. april 2014

25

4

6

7

3

4100

9

8

11

BYGG AS Vi kan nĂĽ ogsĂĽ tilby

Vingnes, Lillehmr. Tlf. 61 05 38 00 post@bjornskro.com

• Graving • Transport med traktor og krokhenger (dumperhenger/maskinflak) • Oppdrag med pallegaffel og skuffe

Ta en Otta-tur og se vürt nye, otte bilanlegg!

W10712

1790,-

Se alle vüre biler pü www.killi.no Hagevn. 9b - Søre Ål Lillehammer Tlf. 61 26 05 10 post@vinorbil.no

KILLI BILSENTER AS Storgt. 71, 2601 Lillehammer. Tlf. 61 25 12 75

Skansen 4A - 2670 Otta Tlf. 61 23 62 80 www.killi..no

1

3 1 Ta kon2t5 akt bud for et godt til 2

3

4

6

7

8

9

4100

Innlandsbygg AS v/ Espen Ă˜degĂĽrd, Tlf. 469 80 565, espen@innlandsbygg.no Landbruksveien 1,2619 Lillehammer

NIKE OG ASICS LĂ˜PESKO Nike Air Icarus+ Nydelig sko til super pris -lett -mye demping og myk sĂĽle

Asics Gel-Pulse

Meget flott sko med mye demping -ekstra demping i hÌl og forfot -stabil hÌlkappe gir støtte -tettsittende passform bak, bred i framfot

VĂ…R PRIS VĂ…R PRIS

699,Vi har stort utvalg i løpesko, til alle føtter og i alle prisklasser. Vi hjelper deg ü finne riktig sko til dine føtter – spør oss om fotanalyse!

799,.FTOBTFOUFSUMGt-JMMFUPSHFUUMG

11


24

ANNONSER

Torsdag 24. april 2014

BILER KJĂ˜PES Kr 0 - 200.000

20 ürs erfaring! Tlf. 957 69 003 16.00 – 19.00

SKUMPLAST

FIN PĂ… HĂ…RET

GGooddeepĂĽĂĽ d p kk titliblbuudp puukk russ, , gg ggru oo serr aass e m l l l y fyf lm

- til en rimelig pris!

t.BESBTTFS t4UPMQVUFS t#BSOF NBESBTTFS t4LBJ 4LKÂ?SFSFUUFS NĂŒM

SKUMPLASTSPESIALISTEN

SJEKK PRISENE! Herreklipp ...................................180,Dameklipp ................................. 350,Pensjonistklipp mann .............150,Barneklipp under 12 ĂĽr ...........150,Farge ............................................ 350,Skjegg ............................................. 50,Vask ................................................ 50,TrĂĽd ............................................... 100,-

Vi leverer fra Bottum i FĂĽberg, Kankerud Fjelltak, Smelia i Olstad. SmĂĽlager i Steinegruva

MARKISER

-25% Tlf. 815 00 004 977 10 706

Åpent: Mandag - lørdag 9-18

."3,*4&3t1&34*&//&3t4$3&&/

Gamlevn. 135, Lhmr. Tlf. 61 25 17 62

Tlf. 953 60 061

Storgata 148, 2615 Lillehammer

HELT TOPP

fest, bursdag og bryllup VI HAR FLYTTET til FĂĽberggata 115,

Trenger du

1. etg. (Gml. Margarinfabrikken)

ELEKTRIKER? Vi lover deg god service.

Vi lover deg god service.

Søn dagsl un sj

Brasserie Lande kl 12–17

T: 99 43 7000 NORDSETER.NO

www.dahlsveenolsen.no

Side 3 pr. modul: Stilling Ledig pr. mm: Side 1 pr. modul: Siste side pr. modul:

kr. 1200,kr. 9,50 kr. 2000,kr. 1100,-

40%

større

Hos oss er farger i din annonse inkludert i prisen! Prisene er eks. mva

www.el-installasjon.no e-post: post@el-installasjon.no

Ingen avis har sü stort opplag i dette omrüdet, Lillehammer Byavis er hele 40% større enn GD som i samme distrikt har et opplag pü 12 963 aviser.

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

FĂĽberggt. 115, Lillehammer. Tlf. 61 25 74 36

kr. 9,50 kr. 14.600 kr. 1025,kr. 18.500

www.el-installasjon.no Industrigt. 35, 2619 Lillehammer e-post: post@el-installasjon.no

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

Velkommen til vĂĽre nye lokaler!

Annonseside pr. mm: Helside annonseside Tekstside pr. modul: Helside tekstside

Lillehammer Byavis utkommer hver torsdag i et opplag pĂĽ 21 967 aviser. Dette er alle husstander og de fleste bedrifter i Lillehammer, Ă˜yer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand. Kort sagt, der du henter kundene dine i fra.

Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

pĂĽ toppen av Lillehammer

ANNONSEPRISER 2014

enn noen annen avis i distriktet!

Nyheten Honda Civic Tourer

ROMSLIG ELEGANSE FAKTA

j6UWJMTPNULMBTTFOTNFTU PQQTJLUTWFLLFOEFEFTJHOx Din Side

Opplag: Byavisa GD Aftenposten Lillehammer: 14 533 7871 1797 Gausdal: 2830 1903 163 Ă˜yer: 2233 1463 146 Gjøvik: 695 379 2106 j4PMFLMBSFOFSJEFOOFLMBTTFO Ringsaker: 1691 1407 1007 OĂŒSEFUHKFMEFSCBHBTKFWPMVNx

ARVE WESTBY Markedskonsulent tlf 911 27 452 arve@byavis.no

Tallene gjelder husstander og bedrifter. Broom, Kilde GD og Aftenposten: TV2 MBL Aviskatalogen

j%FOHKFSSJHTUFNPUPSFOWJ OPFOTJOOFIBSUFTUFUx klikk.no

STĂ˜RST PĂ… OPPLAG - BEST PĂ… PRIS!

,MBTTFOTMBWFTUF TUBTKPOTWPHOUJMMFHH LVO 

• Klassens største bagasjerom, 624 l/1668 ltr. • Fra 0,38 l/mil • 99 g/km CO2 Pris fra 264.000,-

  *Veil. pris levert forhandler. Forbr. bl. kjøring: 0,38-0,66 l/mil. CO2 utslipp: 99-155 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildede modell. Med forbehold om trykkfeil. Importør: Honda Motor Europe Ltd. (Norge). For mer info, se www.honda.no

Sulland Lillehammer

Moavegen 35 Tlf: 61 25 00 00

TORE FEIRING daglig leder: tlf 992 69 002 tore@byavis.no


TIVOLI Annonser

Torsdag 24. april 2014

Nordens største tivoli!

é r t n e i Fr r e g a d e l al LILLEHAMMER LILLEHAMMER HÅKONS HALL STAMPESLETTA

Fred. 25.5. april kl 16-24 Torsdag mai.....kl. 16-22 Lørd. 26.6.april kl 10-24 Fredag mai.....kl. 16-24 Sønd. kl 10-20 Lørdag27. 7.april mai ....kl. 10-24

Søndag 8. mai kl. 10-20

25


26

Torsdag 24. april 2014

ANNONSER

ŠKODA Octavia 4xęÔ{nqs~u|}{nttÕ Mye fremkommelighet for pengene

Ĺ KODA Octavia 4x4

fra XXX.XXX,-* 307.600 fra Octavia 4x4 er en populĂŚr familiebil med |r|}npnwn{j|sxw jumn Ă”{nqs~u|}{nttvnm uj}~}|uryyĂ–q¡‚yj||j|sn{txvox{}Ă–pxm o{nvtxvvnurpxpv‚nkruox{ynwpnwnĂ• xnj|}jwmj{m~}|}‚{n}n{Ă˜ - 2-soners Climatronic Ă&#x; ruuqxumtxw}{xuuĂŹkjttn|}j{}Ă­ Ă&#x;j{tn{rwp|j{vn{vnmosn{w|}‚{rwp Ă&#x;jt{jru|r|¡u Ă&#x;ruqnwpn{on|}n Ă&#x;nwxwĂ&#x;u‚| - Cruise control Ă&#x;jmrxvnm}x~lqĂ&#x;|tsn{v - ESP Ă&#x;x{|}n{tn}~wmn{|}nuu Ă&#x;‹tnu‚|ox{jw no~uu|}nwmrp~}|}‚{|ur|}ny‹€€€Õ|txmjĂ•wx

skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstoff-forbruk og CO2-utslipp fra 4,6-8,0 l/100 km, 119-189 g/km. Pris er inkl. frakt og levering. Ă…rsavgift kommer i tillegg.

Ĺ KODA Superb 4x4. Kampanjedager hos din Ĺ KODA-forhandler.

SĂĽ er du pĂĽ jakt etter mye bil for pengene og ekstra fremkommelighet er det bare ĂĽ ta en tur innom for et godt tilbud!

Ĺ KODA Superb Business stv. 4x4 *

fra 412.700 fra X X X.X X X,-

Noe av standardutstyret er: • Bi-Xenon med AFS • Handsfree Bluetooth • Parkeringssensor bak • Multifunksjonsratt i skinn med 4 eker og styring av radio og telefon • Delingsnett • Sun-set, ekstra mørke ruter bak ŠKODA Superb Laurin & Klement fraa 471.200,fr XXX.XXX,-* Noe av Laurin & Klement utstyret er: • Bi-Xenon med AFS • Eksklusivt skinninteriør med ventilasjon • Navigasjon med stor skjerm • Elektrisk setejustering med minne • Sirius 18� aluminiumsfelger • Elektrisk üpning av bakluke • Parkeringsvarmer med fjernbetjening • Oppvarmede bakseter • Hill Hold bakkestartassistent m.m. skoda.no. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstoff-forbruk og CO2-utslipp fra 5,3 l/100 km, 137 g/km. *Pris er inkl. frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg. Gjelder ved kjøp av ny Superb 4x4 innen 31. desember 2013

Forhandlernavn veiadresse 12, 1234 Postnummer. Tlf. 00 00 00 00. www.nettside.no

Se fullstendig utstyrsliste pĂĽ www.skoda.no

Ta T a konta tak t fo f or et godt ti tilb lbud!


Torsdag 24. april 2014

27 GD reklame

Gave

Annonser

med suksessgaranti!

Gavekort fra Strandtorget passer til alle anledninger, og mottakeren får det de ønsker seg! Du får kjøpt gavekortene på Lampehuset i 2. etasje, i gavekortautomaten v/hovedinngangen og på www.strandtorget.no Lag et personlig gavekort på www.strandtorget.no Her kan du bruke egne bilder og skrive en personlig hilsen.

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o


28

ANNONSER

Torsdag 24. april 2014

BRANSJEGUIDE ADVOKATER

FOR LILLEHAMMER, Ă˜YER OG GAUSDAL BYGGVARER

Sjekk vĂĽr prisgaranti! Interesseorganisasjonen for huseiere Gratis utlĂĽn av radonmĂĽler til medlemmene. Rabatt pĂĽ forsikring m.m.

Advokat Werner Forr Nystuen Tlf. 61 25 79 00

Vi slĂĽr av 10% pĂĽ mellomlegget!

Dvs. at vi slĂĽr av mellomlegget - og 10% oppĂĽ dĂŠt igjen! Sjekk ogsĂĽ vĂĽre knallpriser pĂĽ ved og pellets!

Hovemovegen 33 2624 Lillehammer

GLASSMESTERE Glassmester Kvamme AS Ambulerende glassmester Tlf. 40 00 59 39 www.kvamme.no

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 24 67 70 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

HOTEL/RESTAURANT Radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotelvegen 6 - 2609 Lillehammer Tlf.: 61 28 60 00/fax 61 25 73 33 post@lillehammerhotel.no www. lillehammerhotel.no

HUS

EIENDOMSFORV./UTLEIE AKTIVITETERE/EVENTS Lillehammer Olympiapark HĂĽkonshall, pbks 183, 2601 Lillehammer Tlf.: 61 05 42 00 post@olympiaparken.no www.olympiaparken.no

ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Norge AS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

FakkelgĂĽrden AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

LAGERBODER TLF. 95 88 38 39

BILGLASS

ABE BORING 2658 Espedalen Tlf. 90 15 79 77 E-post: abeboring@live.no www.abeboring.no INNLANDET Brønnog energiboring Bryggeveien 120 - 2350 Nes. Tlf. 948 77 550 E-post: pc@ibe.no www.ibe.no

BUSSREISER

Bygge bolig eller hytte? Egne prosjekter/kjøp av tomt? Husbankfi nansiering? – Ring Ă˜yvind! Ă˜yvind Kvikstadhagen , boligkonsulent Tlf. 95 17 60 36 oyvind.kvikstadhagen@hellvikhus.no www.hellvikhus.no

KJĂ˜PESENTER

Holms Bilpleie AS/Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BRĂ˜NN- OG ENERGIBORING

Malermestrene Indre Ă˜stland AS Alt innen maling - gulvbelegg 61251410 / 90677703 arnďŹ nn@malermestrene.no www.malermestrene.no

temaeiendom.no

ELEKTROENTREPRENĂ˜R El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Moelven Elektro AS Avdeling Mesna Installasjon Mesnadalsv. 4 - 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 - Fax 61 05 33 01 E-post: post@mesnainstallasjon.no

Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no

Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Ă˜yer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

BYGGEOPPRAG

MC/CROSS/ATV SNĂ˜SCOOTER/KLÆR

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: lillehammer@varmefag.no

MALERARBEID Maler`n Karlsen AS FlĂźgger Farve-butikk Gausdalsvegen 1579 - 2651 Ă˜.

FQPTUHBVTEBM!FJLTFOUFSFUDPN

t5SBLUPS3FETLBQ t)BHFVUTUZS t%FLL 5SBLUPSPH#JM

t0MKF $BTUSPM

t4FSWJDF t4O“GSFT t4MBOHFQSFTTJOH t7FEVUTUZS

Arne Nyheim Rørleggerserv. AS Steinsmoen 5 - 651 Ă˜stre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no

LANDBRUK/HAGE MASKINENTREPENĂ˜R Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - Ă˜stre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 - www.roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

MUR- FLIS NATURSTEINARB. Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86 AGN Rør Arne Gunnar Noreng, rørlegger Bürslistuguvegen 162 - 2653 V. Gausdal . Tlf.: 95 78 79 98 e-post: noreng@bbnett.no

SPISESTEDER Park Cafeen Storgt. 26 - 2609 Lillehammer post@parkcafen.no www.parkcafen.no

Spis sĂĽ mye pizza du vil Voksne 99,Barn 49,-

PIZZALEVERING: Vi leverer fra kl. 13-22, gratis innen 7 km fra sentrum Bestill innen 1 time før levering/henting

Tlf 61 05 45 10

TERMOGRAFI/ TETTHETSMĂ…LINGER InnlandsBYGG AS Landbruksvegen 1 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg. no. E-post: post@innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

Xtrim Commander 800R E-TEC

172.600,-

pris inkl mva + montering pĂĽ 3500,www.vingrombygg.no

Tlf. 61 05 43 80

RĂ˜RLEGGER

Tlf: 61 22 71 90

BYGGEOPPDRAG

Ta kontakt med oss!

Bjørns Kro & Motell Vingnesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Fax: 61 22 61 90

Vi utfører store og smü

Vi tegner og ordner godkjennelse av prosjektet, og sørger for faste priser ogsü fra rørlegger, elektriker, murer osv.

MĂ˜TER/SELSKAPSLOKALER

Eik Senteret Gausdal 2652 Svingvoll

r ut

ie

Vi le

Gausdal Tlf. 416 31051 - 480 68396 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no jon.erik@malekarlsen.no tommy@malekarlsen.no

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

Haugsgutua 9 - 2636 Ă˜yer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 24 67 70, Lillehammer - Vinstra


Annonser

Torsdag 24. april 2014

29

BEST PÅ SYKKEL! - hybrider og terrengsykler. Vi har alt du trenger! Kr 299,-

E E6 vindjakke Supe Superlett jakke i vindtett mate materiale. Perfekt å ha i sekk sekken i tilfelle regn og vind vind.

Traverse 1.3 Praktisk og moderne hybridsykkel. Hydrauliske skivebremser fra Hayes, samt Shimano Deore/Acera 27 gir. Baggasjebrett, støtte, skjermer inkludert. 63mm Suntour ������������������������� lockout.

Kr 5.990,Absolute 2.1 Praktisk, rask og komfortabel hybridsykkel. Perfekt for by, asfalt og lettere ������������������������������� Alivio 24 gir og v-brems. Bagasjebrett, støtte og skjermer inkludert. Mye sykkel for pengene!

Kr 3.690,-

Kr 8.990,Tahoe 27,5 1.5

Svært velutstyrt 27,5” terrengsykkel. Shimano XT/Deore gruppe, Rockshox XC30 27.5 med 100mm vandring m/remote lockout. Mye sykkel for pengene!

Kr 2.990,-

Dynamite 24” ������������������������������������� og rammestørrelse 13. Denne passer normalt til barn mellom 6-11 år. ������������������������������������ men man kan også få den med ��������������������������������� girbeskytter følger med. 24 gir!

Kr 2.100,-

Dynamite 20” ������������������������������������������ ������������������������������������������������ vektbesparelse. Unner du barnet ditt en god sykkelopplevelse, velger du denne. Støtte, skjermer og girbeskytter følger med.

Nevada 1.7 LE

Kr 3.690,-

Optimal for de som ønsker seg en enkel og solid terreng-sykkel. Modellen har sterke hjul som tåler høy vekt, V-bremser ������������������������������������� med lockout.Inkludert bagasjebrett, skjermer og støtte.

VÅRSERVICE Gjør deg klar for sykkelsesongen! Ta vårservicen hos oss!

Kr 299,-

Zero hjelm

Det sikre og moderne valget når sykkelen benyttes som transportmiddel, om det er til jobb, skole eller fest.

Besøk vår butikk i Lillehammer Butikk Lillehammer Storgata 81 (Gågata)

Åpningstider: Man-fre 09-18, tors 09-19, lør 10-16

Nettbutikk: www.birk.no


30

ANNONSER

Torsdag 24. april 2014

VÅR

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

på Strandtorget! Velkom

men

til G på Str ina Tricot andtor get!

GD reklame

Her bugner det Single av vårvarer t

199,-

Bukse

199,-

Vårens «Must have»

DERMICA SANS

e stjernen ynt! m o s r ep Gjø doble ør og kjøp

Sølv m/imiterte perler Pr. par, fra

GODE TILBUD FRA APOTEK 1 ZIZZI STRANDTORGET HAR SKIFTET EIER OG ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL RE-OPENING 24/4

198,-

50%

25% PÅ HELE BUTIKKEN TOR-LØR.

Tilbudene gjelder f.o.m. 23. april t.o.m. 13. mai 2014, så langt beholdningen rekker.

STRANDTORGET LILLEHAMMER ZIZZI.NO

Apotek 1 xxxx. Adresse, Tlf.9-20. xx xx xx xx, faks xx xx xx xx. Åpningstider: MandagPostnr. - fredag Lørdag 9-18. Åpningstid: mandag Tlf. 61 26 74 40 - fredag 00-00, lørdag 00-00, søndag 00-00.

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10 hver dag.


Annonser

Torsdag 24. april 2014

31

Hagbart&Bredo Entertainment proudly presents at Biri Musikkfæst Saturday 7th of June 2014:

THE RAINMAKERS

FINN BJELKEHERCULESBIRI ALLSTARS HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI

LØRDAG 7. JUNI DØRENE ÅPNES KL. 18.00

Billetter kr . 350,- + avgift Billettservice tlf. 815 33 133 www.billettservice.no

OVERNATTE? Honne, tlf 61 14 81 00

SPONSET AV: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI - BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE FRANKIE BOY - B GJENGEN - TOSK - MONA OG GEIR - STAN FARAWAYFARM BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - TRONDS RØR OG VARMESERVICE AS FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT - NR.18 Følg med på: www.birimusikkfest.no


32

Torsdag 24. april 2014

Nyheter

SE

LØRDAG 26. APRIL KL 21:40

BLI FADDER I DAG! RING ELLER SMS FADDER TIL 08009 ALLE BILDENE I DENNE ANNONSEN ER TATT våREN 2014 I FLyKTNINGhjELPENS PROGRAMLAND. FLyKTNINGhjELPEN ER EN UAvhENGIG NORSK ORGANISASjON SOM hjELPER MENNESKER På FLUKT I 20 LAND vERDEN OvER.


fritid

Torsdag 24. april 2014

33

Kongelig langfredag i Anders Sandvigs gate

I AKSJON: Så er lynsjakken langfredag i full gang i Lillehammer.

LILLEHAMMER: Masse konger, dronninger - og noen bønder - storkoste seg i Anders Sandvigs gate 30 i Lillehammer på selveste langfredag.

- En verdensnyhet i Byavisa!

TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

Nåja, vi snakker ikke storfint besøk, men heller om ivrige sjakkspillere fra ærverdige Lillehammer Schakselskap, hvis opprinnelse skjedde i 1918. Mer eksakt 23. juli det året. Da husker man kanskje foreningens 95 års-feiring i fjor sommer. Da Magnus Carlsen var i byen og spilte mot 17 andre, som ledd i «Sjakk for fred». Det siste skal vi høre mer om..

Lynsjakk inne - sol ute Men tilbake til start, som det heter i enkelte andre spill. Langfredagens lynsjakk i Anders Sandvigs gate 30 samlet 13 av klubbens 47 medlemmer. De ga velvillig vekk en langfredag med sol og varme, for å flytte på konger, dronninger, bønder og tårn. - Er lynsjakk langfredag en tradisjon, prøvde Byavisa seg. - Det er en tradisjon fra og med nå, takler klubbens formann Stig Rune Kleiven, idet han tar neste flytt i kampen mot unge Hallstein Søderholm, som varmet opp med en annen ung sjakkspiller, Åsmund Neubauer. Sistnevnte tok like godt

KVARTETT: Fire unge sjakkspillere som mer enn gjerne ofret påskesola til fordel for sjakkbrettet. De fire er Hallstein Søderholm, Åsmund Naubauer, Lars Erik Brobakken og Sveinung Lind.

sølv i NM i sin klasse i fjor. Lars Erik Brobakken og Sveinung Lind er to andre unge som mer enn gjerne dropper sola for sjakkbrettet en langfredag. - Vi har flere unge og lovende sjakkspillere, så fremtiden er lys som en solrik påskemorgen, fortsetter formannen, og legger til: Både kvinner og barn har kommet til den siste tiden. Av de mer erfarne spillerne merker vi oss at Morten Skogheim og Jan Stubrud også varmer opp før formannen beordrer alle til bords - til sjakkbordet. Spillerne har 25 minutter på seg i lynsjakkens tjeneste. Hodene må tenke fort og smart. Det kan være en krevende øvelse, har vi skjønt.

FORNØYD: Formann Stig Rune Kleiven koste seg langfredag.

Skal til Sarajevo Lillehammer Schakselskap har et spesielt vennskap - med sjakklubben i Sarajevo. I år er det 100 år siden det berømte «skuddet i Sarajevo». Og det skal sjakkspillerne markere i fredens ånd. - Vi skal sende noen spillere fra Lillehammer til Sarajevo, sier formann Kleiven. For lillehamringene med sjakkbrikker i blikket har nemlig en vennskapsutveksling med nettopp Sarajevo, den tidligere OL-byen. Og i den sammenhengen kommer også «Sjakk for fred» inn i bildet. En organisasjon som ledes av Steinar Bryhn, hvis arbeidsplass er Nansenskolen i Lillehammer.

- Vi er avhengige av offentlig og privat støtte for å komme oss til markeringen i Sarajevo, sier formann Kleiven, som like godt røper det han kaller en verdensnyhet i Sarajevo: Dit kommer verdensmester Kasparov, bosnieren Borki Predojvic, berømte Nicolic - og høyst sannsynlig også Magnus Carlsen. De skal delta i turneringer i Sarajevo, røper Kleiven, som sier det blir stort for lillehamringene å delta der. - Vi har selv en bosnier i vår klubb og han og andre involverte betyr mye for å komme til Sarajevo, sier formannen før han flytter sjakkbrikkene ivrig på en langfredag.

Kos på verandaen Innimellom oppgjørene i fredagens lynsjakk er det mat og masse kosprat. Det siste går på spillene, selvsagt. Man diskuterer og analyserer trekkene på brettet. - For oss ble langfredagen både lang og hyggelig. Egentlig helt topp, sier formannen i den snart 96 år gamle klubben, som like snart også må begynne å tenke på sitt eget 100 års-jubileum i 2018. - Innen den tiden har vi sikkert vokst ytterligere. Sjakkinteressen er stor. Og mindre blir den sikkert ikke etter sjakk-OL i Tromsø, spår formannen der han myser mot påskesola. Men det siste var ute på verandaen i en pause fra kongene, dronningene og alle de andre kjendisene på sjakkbrettet i Anders


34

fritid

Torsdag 24. april 2014

Åpen linedancingdag

hjernetrimfordemindre

Sju til 13 MINI-Quiz 1. Ligger Hordaland nord eller sør for Sogn og Fjordane? 2. Hvilke farger er det i flagget til Polen? 3. Hva heter hovedstaden i Japan? 4. I hvilket land er Teheran hovedstad? 5. Er Madagaskar en øy?

E; BSID E W R no SE VÅww.7-13. w

LILLEHAMMER: Førstkommende lørdag åpner Wester Kickers Linedancers (WKL) dørene og inviterer til åpen dag med gratis dansekurs hele dagen.

ÅPEN DAG: Førstkommende lørdag åpner Wester Kickers Linedancers (WKL) dørene og inviterer til åpen dag med gratis dansekurs hele dagen.

Western Kickers Linedancers består i dag av 41 medlemmer, og rundt 30 passive medlemmer. I løpet av et år har de opp imot 100 brukere. Western Kickers Linedancere går under lag og foreninger og

LYS Idé? 55 våryre hingster på Har du en LYS Idé, en oppfinnelse, et råd, eller et visdomsord som du vil dele med andre??? Send en e-post til: post@7-13.no Alle bidrag mottas med takk... Signer med fornavn og alder.

Løsning på; www.7-13.no

Hvor mange Nuller? Trillion

1000000000

Billion

1000000000000000000

Milliard

1000000000000 Løsning på; www.7-13.no

Helt latterlig... Potetgull Det var en gang to potetgull som skulle gå over en bro. Så spurte det ene om de skulle hoppe ned. Da svarte det andre: – Nei! Er du gæren?

Noe på Spilling – Jeg synest at gutter spiller alt for mye dataspill. Mange av mine venner gidder ikke å gå ut, fordi de synest at det kjekkere å sitte inne og spille Lena (10) Sint, trist, lei deg, opprørt, glad, Super-glad, eller har tanker og meninger som du vil dele med andre....?? Send en e-post til; post@7-13.no De beste meldingene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder.

7-13

er en interaktiv spalte der leserne bidrar til innholdet. Leserne kan gå inn på klubbsiden; www.7-13.no Her finnes alle oppgaveløsninger, samt bidrag

Da svarte det andre potetgullet: – Nei, jeg er sprø.

Ballonger Det var en gang to ballonger som gikk en tur i ørkenen. Så sa den ene til den andre: – Pass deg for kaktusen! Da sa den andre: – Hvilken kaktuuuuuuus?

Data-vitser Hvorfor tømmer svenskene vann på pc`en? Svar: – For å vaske Windows. Hva står VISTA for? Virus Infected System Try Apple Har du en god vits, en god historie, et vittig YouTube-klipp? Send en e-post til; post@7-13.no De beste bidragene publiseres i avisen, og på nett. Skriv under med; Fornavn og alder. fra andre lesere, i form av spørsmål, meninger, gode historier o.a. Spalten og nettsiden redigeres i tråd med presse-etiske retningslinjer. Levert av: PresseTjenesterNOR, Bergen C

SPRETTER: Hingstene hopper og spretter under løsmønstringen inne i hallen på Stav. (Foto: Rune Søderholm).

TRETTEN: Årets største hingsteutstilling er i full gang på Stav. 55 våryre hingster som håper på damebesøk i tiden framover, er på plass for å bli kåret eller premiert. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

Av de 55 hingstene er det hele 40 dølahester, og 15 NordlandsLyngshester. Nytt av året er at hingstene, iallfall de fleste av dem, skal ut i en omfattende test som inkluderer kjøreprøver, tømmerkjøring, rideprøver og ikke minst løsmøntring

inne i hallen. Det siste er gjerne det gjeveste å beskue, for hingstene slår virkelig ut manen når de får boltre seg fritt inne i den store hallen. Alle disse prøvene var tidligere tillagt et eget testprogram på Norsk Hestesenter på Starum, men er nå altså lagt til utstillingen på Stav. Det gjør at utstillingen er forlenget med to-tre dager, og blir en skikkelig breddemønstring med mye å se på.

- Alle gleder seg Daglig leder i Stav SA, Svein Austlid, og arrangementsansvarlig Bente Søderholm, har lenge forberedt utstillingen, som regnes for å være en av de største begivenhetene for dølahestfolket i landet.

Det strømmer til ikke bare hingster, men også mye folk. - Alle gleder seg til hingsteutstillingen. Det blir fest og moro, og veldig mange pene dyr å se, sier Austlid og Søderholm til Byavisa. Men utstillingen er ikke bare hest. Lørdag er det stor frestmiddag i Havrebua. I fjor deltok 150 på festen. Det kan fort bli flere i år.

Syngende kelnere Det spesielle ved festen er at alle som serverer maten er syngende kelnere. Tretten Sangkor har den jobben, og dermed skulle det borge for kvalitet. Lars Berg og Marie Stavnes skal i tillegg spille trekkspill og fele under festmiddagen. - Vi tror det blir en hyggelig

Stadig fremgang lillehammer: Etter åttende uke i trening hos Målstreken, merker Geir stor fremgang. Sol Olsen sol@byavis.no

Geir Utstumo har fortsatt jobben mot et sunnere liv i påsken. Påsken hadde i år flere dager med fantastisk vær, noe Geir Utstumo og Øyvind Trøen ved Målstreken Lillehammer ville utnytte. - Uholdenhetstrening er fint å gjøre ute, spesielt når det er fint vær. For å komme på fjellet og utnytte den «motorveien» snøen

gir oss ble det trugetur på Nordseter i Geirs 8. uke med trening hos Målstreken, forteller trener Øyvind Trøen. På trugeturen brukte Geir staver, noe som fører til at han får brukt mer muskelmasse enn uten. Generelt er det bra å få brukt så stor muskelmasse som mulig under utholdenhetstrening for å få hjertet til å levere mye blod. På den måten får man en stor effekt på hjertet. Trugeturen ble gått som en «naturlig intervall» der man bruker motbakkene til å få opp pulsen. Noen positive ting Geir påpekte etter å ha gått på truger er at det er et fint alterna-

tiv for han som ikke er så glad i å gå på ski, det krever lite forberedelser, og det trengs ingen smørekunnskaper. Hos Målstreken kan du få personlig trening utendørs slik som Geir. Teknikktrening for langrenn er spesielt populært, forteller Trøen.

Tok ikke ferie: Geir Utstumo har ikke ligget på latsiden, selv om det har vært påskeferie, han har blant annet vært på trugetur.


fritid holder dansekurs hele året. Førstkommende lørdag holder de timeslange kurs i Storgata 148. Allerede fra klokken ti er første linedancekurs i gang. Fram til klokken tre holdes det, hver time, fem linedancekurs. Klokken tre er det grunnkurs i swing som står på tapetet, tett etterfulgt av påbyggingskurs klokken fire i samme dansestil. Fra fem til halv sju er det West Coast/Two Step før dagen avsluttes med dansing og sosiale aktiviteter. - Uken etter den åpne dagen setter vi opp nye dansekurs, sier Jørn Ingo Madsen i WKL.

Torsdag 24. april 2014

35

UKENSOPPSKRIFT

- Klubben har 9 instruktører som fordeler seg på kursopplegget. WKL går under country- og western dans, men i dag er det nesten mer non-country, og det går veldig mye på radio-hiter, forklarer Madsen. - Men vi danser alle slags sjangre og til all slags musikk. Vi har hatt danseskole for barn på Ring, og vi ønsker å fortsette med å satse på barn og ungdom, fortsetter Madsen.

å Stav festmiddag, der det helt sikkert blir snakket mye hest, sier Bente Søderholm forventningsfull. Hingsteutstillingen på Stav er historisk så det monner. Første utstillingen der ble holdt i 1859! Etter noen år andre steder, for eksempel Lillehammer (Stampesletta) og Biri Travbane, har utstillingen kommet hjem igjen, det vil si til Stav. Forut for det pågikk det en intens kamp, som Stav vant under et dramatisk møte på Gardermoen.

Gode hingster Av de 40 dølahingstene på Stav er det seks som er seks år eller eldre, med eller uten kåring/premiering. Videre er det 16 fire- eller femåringer, med eller uten kåring/premiering. Det er mange kjente avlshingster som stilles ut, med far som Hallingblåen, Sogna Blæsen, Faun, Tirils Eldar og Borktind. Videre har vi navn som Myklar (Gausdal), Gullstein, for ikke å snakke om Jonsvarten, som har sin 1. premie. Vollaug Sølveer også et kjendisnavn i så måte. Det blir spennende å se om noen av hingstene som kommer til Stav får 1. premie, altså hvit sløyfe. Hva med hingstenavn som Mostjernar, Eldkar, Trøll og Odlo Prins? Sistnevnte har 1. premiehoppa Åstora som mor og Faun som far. Opphavet på morsiden er fra Odlo i Ringebu, som har avlet flere 1. premiehopper i årenes løp. Jonsokken er også ekstra spennende. Den hingsten er etter selveste Jonsvarten. 1.

premiehingsten fra Skollenborg.

Treåringene Det er 13 treåringer som kommer til Stav, og den klassen er alltid spennende. Det er umulig på forhånd å si hvem som kommer seg gjennom kåringshullet. Noen kan falle av etter røntgenundersøkelsene, som blant annet avdekker mulig arvelig og uønsket brusk i beina. Flere tilsynelatende topphingster har falt ut etter røntgen. Flere av treåringene har samme interessante far, som for eksempel Bekkebrunen, Gjerde Blæsen, Tirils Eldar, Vetle Rauen, Vollaug Sølve, Skarprins, Mostjernar og Ramsvik Prins. Spesielt interessant blir det å se om Smedsmo Knekten, i åpen klasse, etter Skarprins, kan bli en vinner i år. Den hingsten eies nå av en vinstravær. Totalt er det fem hingster i åpen klasse på Stav. Fra Lillehammer og Gausdal er det ikke mange hingster i år. Stine Brunsberg fra Lillehammer stiller med Steinsli Junior, som har Vetle Rauen som far. Fra Vestre Gausdal kommer Rita J. Klemetsrud med Broman, som har selveste Bronson som far. Det er en hingst, seks år og eldre, uten kåring fra før. Kanskje er tiden inne for hingsten på Stav søndag. For det er søndag utstillingen avsluttes med kåring og premiering. Da tipper vi det er “fullt hus” på Stav.

Appelsinkake på bål

Foto:spoon.no

CA 30 MIN

Appelsinkake stekt på bål ser godt ut, er utrolig enkelt og smaker fantastisk på tur. Den perfekte kosen rundt bålet og ikke minst veldig morsomt å lage for store og små. GOD TUR! Du trenger :

Slik gjør du :

1 appelsin pr. person Din favoritt sjokoladekakedeig eller ferdig sjokoladekakemix (1 pose holder til 10-12 personer) Aluminiumsfolie Kniv Skje

Begynn forberedelsen hjemme; lag en sjokoladekakedeig eller bruk en ferdig sjokoladekakemix og hell på en plastikkflaske eller i en pose. Pakk med deg appelsiner, sjokoladekakedeig, aluminiumsfolie, kniv, skje og du er nå klar for tur.

Diverse topping: Nøtter Pistasjkrem

Skjær toppen av appelsinen, som du skulle kappe ett egg (denne bruker du som lokk senere). Hul ut innholdet med en skje, la det være igjen litt kjøtt for å unngå appelsinskrellsmak på kaken. Fyll opp appelsinen halvfull med sjokoladekakedeig, sett på lokket og pakk godt inn i aluminiumsfolie slik at lokket holder seg på plass. La de stå i glørne i bålet i ca 20-25 min. Topp gjerne med pistasjkrem, nøtter eller hva du måtte ønske. Det er forbudt å lage bål i eller i nærheten av skogmark mellom 15. april om 15. september. Men mange steder er det helårs bålplasser. Bruk bålplassene som alt er der, istedenfor å lage nye.

For flere oppskrifter og inspirasjon gå til WWW.SPOON.NO Følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO eller send en mail på spoonsilje@gmail.com


36

BYHISTORIE

Torsdag 24. april 2014

VÅREN 1945: Gruppe 9, Fortunagjengen ved koia (hotell Fortuna) sør for Sør-Mesna, våren 1945. Bak fra venstre: Ola Bjørneby, Thorbjørn Berg, Georg Larsen, Paul Lunke. Foran fra venstre: Erik Sæther, Arne Aarvold, Reidar Lund Riise, lege Endresen, Magnus Mæhlum. Foto: Digitalt museum

Den farlige våren 1945 Trond Feiring Førstelektor emeritus Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie Den andre verdenskrig nærmet seg slutten. Med 350 000 tyske soldater i Norge var det store spørsmålet for nordmennene: hvordan ville disse oppføre seg?

Ulike alternativer for krigens slutt Høsten 1944 hadde den norske

Meld deg inn i DNT LILLEHAMMER Noen medlemsfordeler:

t15 % rabatt hos Intersport, Revehiet og Vandreskoen

tRabatt hos Gjensidige tRabatt i 500 DNT-hytter tMedlemsbladet Fjell og Vidde

www.dntlillehammer.no

Hjemmefrontledelsen satt opp fire ulike alternativer for hvordan den kunne tenke seg at krigen ville slutte:

eplass og da blir det ikke mange hus igjen...” Med andre ord: lillehamringene kunne og burde forberede seg på det verste.

1. Kapitulasjon: Tyskerne kapitulerer i ordnede former uten at det blir krigshandlinger. 2. Oppløsning: Wehrmacht mister kontrollen; full oppløsning i Norge. Fanatiske SS-folk fortsetter kampene på egen hånd. 3. Evakuering: Tyskerne evakuerer troppene i Norge for å forkorte fronten. 4. Invasjon: Allierte tropper invaderer Norge. Kan bety store tap både av menneskeliv og materielle ressurser.

XU og Milorg forbereder seg Motstandsbevegelsen forberedte seg så godt den kunne våren 1945. Gruppelederne i ØXU (Østlandets XU) fikk beskjed om å plukke ut pålitelige folk som var villige til å ligge i beredskap for å være bindeledd mellom etterretningsfolk og utplasserte radiosendere i tilfelle alliert invasjon. Milorg i Lillehammer hadde bygd seg gradvis opp og sto klar med ca. 170 mann - godt væpnet etter flere nye våpenslipp. Avsnittet i Lillehammer arbeidet også med Forsvarets Overkommandos liste over prioriterte mål en ønsket å beskytte mot tysk sprengning. Det gjaldt først og fremst kraftstasjonen, telegrafstasjonen og jernbanen. Lenger nede på lista kom Vingnes-brua og de største industribedriftene: Kartongen, Ullvaren, Dampsaga og Mesna Bruk. Løytnant Peder Emblemsvåg ble sendt for å hjelpe til med detaljplanleggingen sammen med avsnittssjef Erik Smestad.

Alle håpet naturligvis på kapitulasjon, men ingen våget helt å tro det. Ble det kamp, ville Lillehammer med det tyske hovedkvarteret komme i brennpunktet. Yngvar Mølmen, radio-operatør og seinere transportsjef for Milorg, skreiv i dagboka for 21. og 22. april: ”Syklet til...for første gang i år. Eiendommelig å kjøre slik gjennom vårkvelden. 90 prosent sjanse for kamp i Norge i sommer.” To dager seinere føyde han til: ”Jeg tror at Lillehammer blir krigssku-

Opprulling og arrestasjoner Men så raknet det. To gutter som visste en god del om Milorg, ble tatt med radiobatteri, våpen og uniforms-effekter. Tyskerne fikk verdifulle opplysninger om motstandsbevegelsen. Flere ble arrestert. Arne Bjørstad ble tatt, men slik at Erik Smestad så det og kom seg unna. Sammen med fire andre startet han en lang og strabasiøs tur til Sverige. Men arrestasjonene rullet videre. Fengslet i Suttestad ble fullt, men mange gikk også i dekning. 11 personer – den såkalte ”Fortuna-gjengen”, gjemte seg i en 28 kvadratmeter stor koie sør for Sør-Mesna. Blant dem var Peder Emblemsvåg. Han kom seg unna tyske styrker etter en dramatisk og blodig flukt.

Nye arrestasjonsbølger Den 6.mars sendte Arne Bergseng til distrikts-ledelsen i Milorg ei liste over 18 arresterte og 12 som var gått i dekning. Fåberg, Roterud og Vingnes var fortsatt uberørt. Men nye arrestasjons-bølger i slutten av mars nådde også dem. 27.mars meldte ”Snekker´n” at 30 fra Milorg var arrestert, mens 20 andre var gått i dekning. I begyn-

nelsen av april fulgte nye arrestasjoner. Også de andre motstandsorganisasjonene ble berørt. Hans Heiberg, ”Hjemmefrontens” redaktør ble arrestert, Einar Storrusten i ØXU måtte flykte til Sverige. Mange av de arresterte ble utsatt for kraftig tortur. Men den store opprullinga tyder på at Gestapo visste mye om Milorg på forhånd. Bl.a. ble det drevet etterretning av norske nazister, også utenom dem som var direkte i Gestapos tjeneste.

En dyster stemning våren 1945 NS sin nye kretsfører uttalte fornøyd at Hjemmefronten var ”lammet” for lang tid framover. Rundt 1/3 av styrken var borte; mange nett brutt ned. Den nye avsnittssjefen, Johan Trondsen, fikk den vanskelige og farlige oppgaven med å bygge det hele opp igjen. Arrestasjonene og rapportene om tortur og mishandling skapte en dyster stemning i det som i ettertid framstår som frigjøringsvåren men som da godt kunne forventes å bli den verste i manns minne.

””Men så raknet det. To gutter som visste en god del om Milorg, ble tatt med radiobatteri, våpen og uniforms-effekter. Tyskerne fikk verdifulle opplysninger om motstandsbevegelsen. Flere ble arrestert. Arne Bjørstad ble tatt, men slik at Erik Smestad så det og kom seg unna. Sammen med fire andre startet han en lang og strabasiøs tur til Sverige.


38

BY OG BYGD

Torsdag 24. april 2014

HOLT!

tegneserier fra 8. trinn Åretta u-skole: Mathias

-

DYRLEGEN Ketil Løland Jacobsen, Sentrum Dyreklinik

Åretta-elever i praksis

Valpesyke påvist i Norge – 30 år siden forrige gang Vi har nå i over 30 år hatt en situasjon uten registrert valpesykesmitte i Norge, men et tilfelle påvist i Hedmark i januar 2014 viser at vi fortsatt må være på vakt. Den aktuelle valpen var født i mars 2013, og ble syk i desember. Valpen måtte avlives uten sikker diagnose, men obduksjonen ga i januar svaret; hunden hadde valpesykesmitte. Og tilfellet ble altså påvist i vårt nabofylke. Som navnet sier, så rammer Valpesyke (Canine distemper) først og fremst unge individer, men hunder i alle aldre kan få sykdommen. Symptomene er ikke alltid spesifikke, og kan gi oss veterinærer en utfordring. Men høy feber og rennende øyne og nese er vanlig, og lungebetennelse kan utvikles. Nevrologiske symptomer kan også oppstå. Sykdomsforløpet kan være dramatisk, og dødeligheten er høy. Etter at gode vaksiner kom på markedet, og Norsk Kennelklubb og andre arrangører stilte krav om godkjent vaksinestatus før deltagelse på utstillinger/prøver/samlinger, så har smittesituasjonen vært oversiktlig i Norge. Men økende reiseaktivitet med hund i Europa, og stadig økende import av ”gatehunder” endrer smittebildet. Forutsetningen for å holde en slik sykdom under kontroll, er at en betydelig del av hundepopulasjonen er vaksinert. Som veterinærer opplever vi at hundeeiere er bevisste og engasjerte i å følge opp hundens vaksiner de første leveår, mens det blir dårligere oppfølging etter hvert hvis man ikke deltar på utstillinger og prøver. Fortsatt er det mange som naturlig nok tenker at det er viktigst å vaksinere på valpestadiet, men som nevnt rammer Valpesyke alle aldre, og det er i tillegg andre sykdommer (Kennelhoste, Parvovirus, Hepatitt) som krever regelmessig vaksinasjon hele livet hvis man ønsker at hunden skal være beskyttet. Veterinæren gir informasjon om hvilke vaksinekomponenter som skal være med hvert år. Som hundeeier må du derfor fortsatt være våken og bevisst. Følg anbefalte vaksinenormer, og vær obs på symptomer på sykdom. Videre er det viktig å følge gjeldende regelverk for reise med egen hund, og ikke minst ved import av hund fra Østog Syd-Europa. I mange tilfeller vil det være tryggere å yte hjelp til ”gatehunder” i sitt hjemland via seriøse organisasjoner, i stedet for å importere hundene til Norge.

Barnehage: Amina Krohg har jobbet i barnehage, og har hatt en interessant og lærerik uke.

Lillehammer: Elevene på niende trinn ved Åretta Ungdomsskole var i uke 15 utplassert på forskjellige arbeidsplasser. Byavisa har snakket med to elever som var utplassert på Gravdahl Bokhandel og Sykehusbarnehagen. julie kjørum Røtne redaksjon@byavis.no

Kristin Bakken var utplassert på Gravdahl Bokhandel, og for henne var valget ganske lett. Hun forteller at hun er veldig interessert i litteratur og liker å lese bøker, og hun syntes Gravdahl Bokhandel virket som et fint sted og jobbe. Gjennom uka har hun fått prøve seg på forskjellige ting. Hun har blant annet fått lov til å stå i kassen, og har også sortert bøker, registrert nye varer og satt på plass ting i hyllene. –Jeg liker best og stå i kassen, forteller Bakken. Selv om Bakken trives godt i bokhandelen og synes det er kjempegøy å jobbe der er hun ikke helt sikker på om det er det hun vil bli når hun blir større. -Jeg kunne kanskje ha tenkt meg å ha det som en deltids jobb når jeg studerer, men jeg ville nok ikke jobbet her resten av

dig, og hun har blitt godt kjent med flere av barna gjennom uken. -Jeg valgte å jobbe i barnehage fordi jeg liker å ha noe å gjøre. Å sitte inne på et kontor og jobbe hele dagen er ikke noe for meg, også syntes jeg også at det hørtes veldig interessant ut, forteller Krohg. Hun forteller videre at det å jobbe i barnehage er helt supert, og at de hun jobber sammen Bokhandel: Kristin Bakken har vært utplassert på Gravdahl Bok- med er utrolig hyggelige og hjelpsomme. Og selv om hun til handel og syntes det har vært veldig morsomt. tider har blitt litt sliten har hun hatt en veldig morsom og lærerik uke. -Selv om det var veldig gøy er jeg ikke helt sikker på om det er dette jeg vil jobbe med når jeg blir eldre, ettersom det er andre ting som interesserer meg også, avslutter Krohg.

Lillehammer Byavis Julie Kjørum Røtne har vært utplassert i Lillehammer Byavis, der har hun lært litt om hvordan det er å jobbe i en avis, og hvordan det er å jobbe som journaPRYO-UKE: Julie Kjørum Røtne var utplassert i Lillehammer Byavis uken før påske. Da lagde hun blant annet en sak på hva andre fra list. Hun kommer fra Åretta ungdomsskole, og går i klasse Åretta ungdomsskole gjorde i sin Pryo-uke. 9e. Hun spiller håndball på frilivet mitt, sier Bakken. de var ute, men hun måtte også tiden og liker også å lese bøker. være med å rydde og gjøre klar Hun valgte å jobbe i Byavisa i Utplassert i barnehage mat når de skulle spise. Hun PRYO-uka fordi hun ville vite Amina Krohg var utplassert i likte aller best og leke med om det å jobbe som journalist/i sykehusbarnehagen, der jobbet barna ute, for da hadde hun en avis var noe for henne, og hun for det meste med å passe mulighet til å være sosial og syntes at det virket interessant. på barna og leke med dem når være i fysisk lek med de samti-


by og bygd

Torsdag 24. april 2014

39

HILSENER

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner!

GUDSTJENESTER 27.april LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Prest Margit Juve Biørn Organist Jakob Lund Paulsen Skyss 97991323

Er det noen i din familie som du vil gratulere med dagen eller kanskje noen av dine venner har bursdag? Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har giftet dere eller inngått forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis.

NORDRE ÅL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Oddgeir Bolstad Organist Sjur Magnus

HILSENER Elisabeth Hammershaug fyller 30 år 26. april. Masse klemmer fra mamma.

Verdens kuleste tantebarn fyller tre år den 26. april. Hipp hurra for deg, Maiken! Jeg er veldig glad i deg, og du er min aller beste venn! Stor klem fra Tante Monica

SØRE ÅL KIRKE 50 års jubileumsgudstjeneste kl 11.00 Biskop Solveig Fiske, prest Steinar Tofte, prost Per Halstein Nielsen Organist Tim Collins Kantoriet deltar Skyss 61254191 VINGROM KIRKE Gudstjeneste kl 19.00 Sokneprest R. Floberg Organist Thor Kvande Samtalegudstjeneste for Konfirmantene SAKSUMDAL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest R. Floberg Organist Thor Kvande Velkommen til gudstjeneste! 50 ÅRS JUBILEUM FOR SØRE ÅL KIRKE Program: Torsdag 24. april kl 20.00 Jubileumskonsert ”Sangen om gleden”

Bestemor sender en stor bursdagsklem til Frøya-Marie Høistad som fyller 7 år 29 april. Håper at du får en fin dag med mange pakker!

Vi vil gratulere Tina Opsahl Øversveen med 16 års dagen den 23 april og Tobias Opsahl Øversveen med 11 års dagen den 24 april. Mange bursdagsklemmer fra Mamma, Pappa, Ælly, Mimmi og Farfar

Mange råkjørere forbi skole

Fredag 25. april Kl 18.00 Ungdomskveld Kl 21.00 Ungdomsgudstjeneste Lørdag 26. april Kl 16.00 Bursdagsfeiring Kl 17.00 Pepper konsert ANDRE ARRANGEMENTER

Oscar Engen Svensson fylte 8 år 22 april. Stor bursdagsklem fra Willam, Thea, mamma og pappa.

LILLEHAMMER KIRKE Tirsdag 29.april kl 8.30 Morgensang m/nattverd Alle hjertelig velkommen! Lørdag 26. april kl.12.30 ”Orgelhalvtimen”; en halvtime med orgelmusikk Organist: Tim Collins (gratis inngang) LILLEHAMMER KANTORI Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305

Hipp hurra for verdens beste sønn som blir 2år den 23-4 gratulere så mye med dagen, vi er kjempe gla i deg. Klem fra mamma og pappa Paul den tapre - 40 år! Vi gratulerer Sør- Svastoms store sønn med 40 års dagen 26. april Hilsen dine kjempesnille søstre Terese Johaug hilser også.

Hipp, hipp hurra for godgutten vår med 3 års dagen som var den 10. april. Vi er kjempeglad ideg, kos og masse klem fra mamma og pappa.

Våre kjæledyr

TAKK

LILLEHAMMER: 19 bilister ble tirsdag formiddag tatt i en UP-kontroll i Hamarvegen ved Søre Ål skole. Terje Lisødegård redaksjon@byavis.no

18 av de 19 som kjørte for fort, fikk forenklet forelegg og godtok det. En bilfører ble lappløs på stedet. Han ble fartmålt i 76 km/t i 40-sonen forbi barneskolen. I tillegg ble en bilfører tatt for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Tirsdag var jeg en tur langs strandpromenaden i deilig sol, men det blåste «hatter og kaniner». Ved hjemkomst oppdaget jeg at mitt hjemmestrikkede skjerf var borte vekk, mens lua i samme stil merkelig nok satt på hodet. Etter et par dagers leting ble besynderlig nok skjerfet gjenfunnet, montert høyt på en trestamme på Mosodden. Jeg ble veldig glad og ville så gjerne ha takket de elskverdige finnerne, men aner ikke hvem det kan være. Kanskje kan denne epistelen i avisen hjelpe meg å finne ut av det? Nussa Bø

Service Kunnskap Utvalg Tlf. 61 26 05 15

LILLEHAMMER KIRKESENTER Hver tirsdag kl 19.00 SALT Lillehammer Tensing NORDRE ÅL KIRKE Fredag 25.april kl 09.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua. Torsdag 24.april Kl 18.00 Mini-tensing Kl 17.00 Knøttekor Kl 17.30 Familiemiddag SØRE ÅL KIRKE Pepper/Chilipepper øver hver onsdag kl 18.00 ( 2 kor for barn i alle aldre) KIRKEKROKEN I SØRE ÅL Bønnesamling hver fredag kl 11.00. FÅBERG MENIGHETSHUS Hver tirsdag kl 14.00-16.30 Etter skoletid for 4.-7. klasse

www.sentrum-dyreklinikk.no KOMPETANSE - ENGASJEMENT

Mufasa trenger nytt hjem. Han er en snill, renslig, kosete og omgjengelig hannkatt som trenger et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Han er kastrert, id-merket og vaksinert. Omplasseringsgebyr. Interesserte bes ta kontakt med fostermor linda på tlf. 45 45 05 57. LILLEHAMMER OG OMEGN Ønsker kun seriøse henvendelser.

Torsdag 24.april kl 19.00-21.00 Fåberg Gospelkor øver VINGROM KIRKE: Vingrom guttekor øver hver onsdag kl 18.30-19.30 Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer:61270888


HAGELAND LILLEHAMMER

ANDREASSEN BLOMSTER

STEMOR

FĂĽberggaten 154, 2619 LILLEHAMMERt5MG .BOGSFt-“St4“O

10 PK.

)"(&-"/%("64%"-

29

90

O. HAGEN GARTNERI OG BLOMSTER 7FTUSJOHTWFJFO Â?(BVTEBMt5MG .BOGSFt'SFt-“S

SE UTSENDT DM!

www.hageland.no

NOK=NOK

VĂĽronn VĂĽrt dyrkede areal er ikke sĂŚrlig omfattende. Vi har tre slags stauder med ukjent opprinnelse, to verneverdige stikkelsbĂŚrkjerr og en potte gressløk. Siste tilskudd er en frodig vafs rosmarin i sort krukke. Deler av den ble sist sett i tjeneste som garnityr og smaksetter pĂĽ et tre kilos lammelĂĽr. Resten skal plantes ut. SĂĽ gĂĽr det sikkert i ĂĽr som i fjor og forfjor og alle ĂĽrene før der: Grønsken dauer før St. Hans. NĂĽ er Tour de Tractors i gang. VĂĽronna. Med et sĂĽ beskjedent jordbruk som vĂĽrt, er det ikke nødvendig med tunge landbruksmaskiner. Ingen vil slippe oss til pĂĽ digre traktorer heller. Riktignok har vi praksis fra en rød Massey Ferguson 35 under silokjøring i forrige ĂĽrhundre, men det godtas ikke av den agrare hop. Der mener mange at det er SjĂĽnn Dir (John Deere) som teller. Eller? Odelsgutten (eksilbonden ved Mjøsa) har satt opp en høyst subjektiv rankingliste over traktorer. Der havner John Deere helt nede pĂĽ en sjetteplass! Ikke pĂĽ pallen en gang, altsĂĽ. Lurer fĂŚlt pĂĽ ĂĽssen det blir mottatt hos de spesielt interesserte? Her bringer vi Odelsguttens liste over verdens frakkeste og rĂĽeste traktormerker akkurat nĂĽ: 1. Claas. 2. Fendt. 3. CAT. 4. Case. 5. New Holland. 6. John Deere. 7. JCB. 8. Massey Ferguson. 9. Valtra. 10. De øvrige. Vi forstĂĽr at listen kan avstedkomme disputter og til dels ukvemsord blant ymse fanklubber, supportere og bustete casuals. Derfor vil vi forsøksvis bringe ro i rekkene ved ĂĽ fortelle at historiens mest kolossale traktor, nĂĽ pensjonist, er Big Bud. Den er 16-sylindret, har to turboer, to kompressorer og yter 900 hestekrefter. Drivstofftanken rommer 3800 liter og traktoren er ĂĽtte meter lang, fire meter høy og seks meter bred, spesialbygget for enorme bomullsomrĂĽder i California, USA. Hvis et slikt monster hadde dukket opp pĂĽ jordene her i distriktet, ville den samlede traktorpark i Gausdal, Ă˜yer, Biri og øvrige bygder ha kloret mismodig og skamfullt med harvene. Vel, vel. PĂĽsken er over. Hvert ĂĽr sitter vi igjen med et ubesvart spørsmĂĽl. Nestkommanderende til Han Sjølveste sto opp igjen pĂĽskedagen. Men han dro ikke opp til de høyere sfĂŚrer før Kristi Himmelfartsdag, 39 dager senere. Sent i vĂĽronna, altsĂĽ. Hvor i huleste var han i mellomtiden?

Utvikling av OL-museet lillehammer: Norges Olympiske Museum planlegges fornyet for over 15 millioner kroner i løpet av ett og et halvt ür. Büde finansiering og lokalisering av det nye OL-museet mü derfor avklares raskt. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Mület er at den nye utstillingen skal stü ferdig allerede høsten 2015, slik at den kan brukes i opplÌringen av 2500 frivillige til Ungdoms-OL. - Sü langt har vi fütt positive tilbakemeldinger pü disse planene, og nü har vi stor tro pü at partene bidrar til et nytt og spennende OL-museum, sier administrerende direktør for Stiftelsen Lillehammer museum, Jostein Skurdal. Forprosjektet for utvikling av Norges Olympiske Museum er finansiert av Oppland Fylkeskommune, Lillehammer kommune, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Lillehammer museum, som Norges Olympiske Museum er en del av. I tillegg har ogsü Lillehammer Olympiapark og Lillehammer Kunnskapspark deltatt i prosjektarbeidet. Det legges opp til en

Trenger du varebil? Vi har biler i mange størrelser! Størrelse fra pris 4m3 350,3 6m 595,10m3 745,3 17m 845,3 30m * 995,-

* Trenger førerkort C1

Industrigata 37B 2619 Lillehammer

46 17 17 12

www.rentawreck.no

Rask avklaring: Norges Olympiske Museum planlegges fornyet for over 15 millioner kroner i løpet av ett og et halvt ür. Büde finansiering og lokalisering av det nye OLmuseet mü derfor avklares raskt. (Foto: Mark Purnell)

finansieringsplan der bĂĽde offentlige myndigheter og private bidrar.

Utviklingsplanene Rapporten etter forprosjektet legger opp til en ny utstilling bestüende av ni ulike stasjoner. Disse har fokus pü ulike deler av den olympiske idÊ, historie og kultur, med stor bruk av skjermer og engasjerende multimedia-innhold. I planene ligger ogsü en Olympisk lekelab der publikum skal fü kjenne hvordan det føles ü gjøre ulike OL-øvelser. Mulig flytting til Maihaugen Konseptet er fleksibelt med

VIL FORNYE: Jostein Skurdal, administrerende direktør for Stiftelsen Lillehammer museum, og Bente Molvig, direktør for Spesialmuseene i Stiftelsen Lillehammer museum.

tanke pĂĽ lokalisering. OL-museet har vĂŚrt i HĂĽkons Hall siden ĂĽpningen i 1997. En utfordring her er synlighet, tilgjengelighet og drift. - I forbindelse med fornyingen av museet er det derfor naturlig for Stiftelsen Lillehammer museum ĂĽ vurdere en samlokalisering med Maihaugen, der Postmuseet ogsĂĽ er lokalisert, sier Skurdal. I denne prosessen er det viktig ĂĽ fĂĽ fram mulighetene og begrensingene ved lokalisering pĂĽ begge de to stedene.

Rettigheter En stor del av multimedia-innholdet som er tenkt brukt i den nye utstillingen ble laget til det nye OL-museet i Lausanne. Dette er

ÂŤmoderskipetÂť i organisasjonen Olympic Museum Network, som har uttalt at materialet ogsĂĽ skal kunne benyttes av andre OLmuseer. Det er viktig ĂĽ fĂĽ avklart raskt om Norges Olympiske Museum faktisk fĂĽr benytte disse produksjonene.

Forslag til styret i juni Styret i Stiftelsen Lillehammer museum har fütt presentert utviklingsplanene i forprosjektet, og har bedt om ü fü et forslag for løsning i juni. En rekke arbeidsgrupper skal nü jobbe intenst for ü avklare spørsmül blant annet i forhold til finansiering og lokalisering i henholdsvis Hükons Hall og pü Maihaugen.


26 KULTUR

Torsdag 24. april 2014 Gudbrandsdølen Dagningen

gd.no/kultur

Pussig rot med P u

– Jentene som kommer til Litteraturfestivalen, er ikke Pussy Riot reagerer på at Litteraturfestivalen på Lillehammer bruker navnet deres i markedsføringen. – Jentene som kommer er ikke medlemmer, hevder de. Av Olav Brostrup Müller olav.brostrup.muller@gd.no Mobil 918 67 063

Lillehammer: GD har vært i kontakt med Pussy Riot, som bekrefter at de to kvinnene som er invitert til Lillehammer i mai ikke lenger anses som medlemmer av det omstridte russiske pønkbandet. – Nadya og Masha er ute av gruppa. De har ikke lenger noe med Pussy Riot å gjøre, uttaler en representant fra gruppa, som selv insisterer på å være anonym. Skulle være trekkplaster Da Litteraturfestivalen på Lillehammer lanserte sitt program 1. april, ble nettopp Pussy Riot trukket fram som ett av de store trekkplastrene. Ifølge BBC er de to bandmedlemmene som nå er invitert til Lillehammer, for lengst kastet ut av bandet. – Dette er nytt for oss, sier Marit Borkenhagen, festivalsjef for Litteraturfestivalen på Lillehammer. Selv reagerer Pussy Riot på at Litteraturfestivalen på Lillehammer har brukt navnet deres i markedsføringen av programmet sitt, noe de hevder at de aldri har blitt spurt om eller gitt sin tillatelse til. – Ingen har spurt oss – Ingen har spurt om lov til å bruke navnet vårt i forbindelse med denne festivalen. Dette er veldig merkelig, og i tillegg urettferdig overfor oss, skriver representanten for Pussy Riot i en e-post til GD. Medlemmene det er snakk om, er de to profilerte aktivistene Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikova, som ble sluppet ut av fengsel rett før jul 2013. Kort tid etter gjenopptok de aktiviteten de har blitt verdenskjente for, siden den feministiske pønkgruppa Pussy Riot så dagens lys i 2011. Men en opptreden sammen med Madonna 5. februar i år, skal ifølge BBC ha falt de andre bandmedlemmene tungt for brystet: I et brev som ble gjengitt på BBCs nettsider dagen etter, tar Pussy Riot avstand fra Maria Alyokhina og Nadezhda

passe rotete: Medlemmer av det feministiske punkbandet Pussy Riot, iført sine karakteristiske ansiktsmasker, her på veg ut av en lokal politistas invitert til å delta under litteraturfestivalen på Lillehammer i mai. Nå er det uklart om de faktisk er kastet ut av gruppa.

Tolokonnikova og måten de har søkt oppmerksomhet i pressen på: «Dessverre for oss har de blitt revet med av forholdene i russiske fengsler, slik at de helt har glemt målene og idealene til gruppen vår – feminisme, motstand, kamp mot autoritært styre og personkult». Brevet var ifølge BBC signert seks bandmedlemmer under dekknavn. Til Time Magazine har Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikova tatt til orde for at de ikke er sparket fra gruppen, og beskriver

det å være medlem av Pussy Riot mer som en tilstand og at «alle kan være medlem». Hva den formelle statusen deres i gruppa er når de stiger av toget på Lillehammer i mai, er derfor noe uklart. – Dette er ikke problematisk i forhold til Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikovas deltakelse i litteraturfestivalen, sier Marit Borkenhagen. – Pussy Riot mener selv at det er problematisk at dere bruker navnet deres i programmet?

– Vi har hatt kontakt med agenten deres, og overfor oss har Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikova hele tiden blitt presentert som medlemmer av bandet. Det er mulig at det er en intern stridighet her, tror Borkenhagen. – Når vi derfor har brukt navnet «Pussy Riot» i vårt program, har vi gjort det i god tro. Nå vil vi undersøke saken nærmere, lover festivalsjefen og peker på at det uansett er to svært interessante kvinner som kommer:

– Maria Alyokhina og Nadezhda Tolokonnikova har et sterkt engasjement, de er aktivister som gjennom Pussy Riot har evnet å sette viktige temaer som ytringsfrihet, kvinners og homofiles rettigheter på dagsorden, påpeker litteraturfestivalsjefen. – Vårt inntrykk er at de fortsatt brenner sterkt for dette, og om deres orientering og aktivisme muligens er i ferd med å ta en noe ny dreining er det fortsatt et like sterkt og viktig engasjement som ligger bak, sier Borkenhagen.

Ingen har spurt om lov til å bruke navnet vårt i forbindelse med denne festivalen. Pussy Riot-talsperson

Byavisa 2014 17  
Byavisa 2014 17