Page 1

Rehabilitering av bad og rørleggerarbeid Åpent: 10-16, Åpningstider: Man-freMan-fre 10-16, tors. 10-19, lør stengt. tors 10-19,907 lør80stengt Vakttelefon: 443 www.ramsoyas.no Lillehammer - Tlf. 61 24 80 30 Løkkegt. 10,Løkkegt. Lhmr.16,Tlf. 61 24 80 30

OPPLAND VIL NÆR OG VIKTIG

Ber KS om ĂĽ snu

gausdal: Utdanningsforbundets leder i Gausdal, Terje Rindal ber KS om ĂĽ snu i saken om lĂŚrernes arbeidstidsavtale. side 6 og 7

NIENDE Ă…RGANG. NR. 08 - UKE 08 - 20. FEBRUAR 2014

bli prøvefylke i modernisering

Talentfulle unge lillehammer/øyer/Gausdal: Yngve Horvei var en av mange som imponerte under UKM som ble avholdt i Kulturhuset Banken forrige uke.

Olympisk lek

Lillehammer: Johanne og de andre barnehagebarn ved Hammermo FUS barnehage storkoste seg da barnehagen arrangerte sine egne Olympiske Leker. side 38

ekk kt, fratrjør insteve pg Ingen mgebyrer. Op24 t. eller nto innen pü ko

v/bytte i nye varer: t, ................................................... kr 260,t,  .................................................. kr 190,t, ................................................... kr 140,v/kontant oppgjør: t, ................................................... kr 220,t,  .................................................. kr 140,t, ................................................... kr 110,-

SĂ˜LV pr. gram

v/bytte i nye varer kr 2,50t7LPOUBOUPQQHK“Skr 1,50 VI GIR BEDRE PRISER ENN DE FLESTE! Bytt i nye varer, tilgodelapp eller kontant oppgjør.

7JHBSBOUFSFSBUBMMF NFUBMMFSCMJSSBGmOFSUJ/PSHF

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36 www.frisenberg.no

lillehammer: Denne uken sender Tenketanken i Oppland brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, der de foreslĂĽr at Oppland blir prøvefylke for moderniseringen av Norge. Fylkesmann Kristin Hille Valla mener det LUTEFISK Stengt er viktig ĂĽ komme tidlig pĂĽ banen med innspill, for ĂĽ kunne OG PINNEKJĂ˜TT i februar. Kjøkken til 2200 pĂĽvirke prosessen. Storgt. 26, Søndre Park - www.parkcafen.no Tlf.: 61 25 08 85 side 12 G A R A N T E RT B E S T P Ă… P R I S ! Tenk t! e sikkerh P Ă˜ KJ DEKK VINTERĂ…! N

Steinsprut

S T Ă˜ R S T U T VA L G - B E S T P R I S

TILBUD: RING 61 25 90 00 www.interdekk.no

Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg!

V

GULL og SĂ˜LV GULL pr. gram Vi kjøper

kap nns ku ghet fag tryg r ĂĽ din -

Gjelder ved kasko/delkasko nĂĽr ruta kan repareres Industrigata 58b, 2619 Lillehammer - Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

Et hjem er verdt mer enn et hus

Ting endrer seg. Vi forlater gamle hjem og skaper nye. Andre skaper nye hjem i vüre gamle. Et hjem er mer enn vegger. Det er gresset bak huset som aldri ville gro, den høye sengen man kunne gjemme seg under, eller dørkarmen der du mülte barnas høyde. Ingen ytteprosesser er like, og alle røtter som skal røskes opp har ulike lengder. Vi i Aktiv vet dette og tenker pü hele prosessen nür vi skal megle din bolig. Det er kanskje derfor Aktiv har bransjens mest fornøyde kunder.*

*se kundebarometer.com


2

Vår mening

Torsdag 20. februar 2014

ytring

Lillehammer, kom da vel! Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer

Den store stygge ulven Det største fylkespartiet i Senterpartiet har talt: - Vi ønsker Ola Borten Moe i partiledelsen. Oppland Senterparti vedtok dette på sitt årsmøte i helgen. Som partileder ønsker de som de aller fleste, Trygve Slagsvold Vedum og den nyvalgte fylkeslederen Bengt Fasteraune ønskes inn i sentralstyret. I følge GD er Ola Borten Moe ønsket av de aller fleste lokallagene i fylket og som nestleder ved siden av Ola Borten Moe foreslår Oppland Senterparti Jane Sjelmo Nordås fra Nordland. Vi vil tro at hvis Slagsvold Vedum blir ny partileder for Senterparti kan det få en viss betydning for innlandet og dermed også vårt distrikt. Ikke for at partiet pr. dato sitter med så veldig mye makt på Storting og utøvende politikk om dagen, men vi vet alle at dette hestehandel-partiet skal man aldri avskrive. Roen vil forhåpentligvis senke seg over Senterpartiet, i hvert fall fram til årsmøtet, la oss håpe at Liv Signe Navarsete ikke kommer med flere dårlig skjulte hentydninger til hvem hun mener er Judas´en innad i partiet, hennes spark til Borten Moe som partiets store stygge ulv er det vondt å høre på og lese om, både på partiets vegne og ikke minst hennes. En leder med en helt ”” ...men vi vet alle at dette annen ryggrad er Marit Arnstad, I de siste ukene hestehandel-partiet skal man har hun tredd fram som aldri avskrive. en dyktig leder med stor selvinnsikt. Utifra hennes egen oppfatning av virkeligheten tror vi henne når hun sier at Trygve Slagsvold Vedum passer bedre enn henne som leder for Senterpartiet. De aller, aller fleste av fylkeslagene i Senterpartiet ønsket Marit Arnstad som ny leder. Hun har i årevis blitt omtalt som en av de mest aktuelle kandidatene til å overta etter Liv Signe Navarsete, men trakk seg etterhvert ut av politikken. Da hun etter noen års opphold fra politikken i 2012 kom tilbake som samferdselsminister og i fjor ble valgt som stortingsrepresentant, tror jeg mange regnet henne som en lederkandidat, men hun har vel egentlig aldri sagt noe som tyder på at hun kunne tenke seg å bli partileder, snarere tvert imot. Dette burde partiet ha fått med seg på et langt tidligere tidspunkt, selv om hun for noen uker siden ymtet frampå at hun kunne komme til vurdere å ta på seg oppgaven som partileder. Selvfølgelig gjorde hun det, det var full krise i partiet, og jeg vil tro at også Arnstad forsto at hun var den mest, hvis ikke eneste, samlende kandidaten. Når et parti er i krise, tar det seg dårlig ut at man nekter å påta seg en oppgave hvis partiet ønsker det. Sikkert ganske motvillig tok Marit Arnstad en runde på om hun kunne tenke seg å bli leder for Sp. – Jeg har gått gjennom hvordan jeg selv ser og føler på det, mine sterke og svake sider. Senterpartiet har en lederkandidat som er bedre enn meg. Det er Trygve Slagsvold Vedum, konkluderte hun til NRK for et par uker siden. Med Vedum får Senterpartiet en leder med stort engasjement, og spesielt med Ola Borten Moe på laget vil Senterpartiet få en energisk, utadvendt, ung og dynamisk ledelse. Dette visste nok Marit Arnstad ta hun tok sitt valg, det lå tydelig mellom linjene at hun har sansen for Borten Moe spesielt, men klokt nok, og for at roen skulle senke seg i partiet, anbefalte hun Trygve Slagsvold Vedum. I visshet om sin egen sterke posisjon skjønner Marit Arnstad at hun blir hørt innad i partiet, at hennes ord veier tyngre enn hva den sittende partilederen måtte mene. Det vil nok bli som hun vil, og la oss håpe for norsk politikks framtid at det også blir som Oppland Senterparti vil. De gratuleres med et godt valg og så kan de samtidig peke litt nese til Per Olaf Lundteigen. TORE FEIRING

TORE FEIRING

Sol Olsen

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

LINDA HÅKANSSON

Redaktør/Daglig leder

Journalist

Journalist

Markedskonsulent

Markedskonsulent

tore@byavis.no

sololsen@byavis.no

toresteffens@byavis.no

arve@byavis.no

linda@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: 907 74 455

Tlf.: 920 66 201

Tlf.: 911 27 452

Tlf.: 997 07 940

LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

Torbjørn Dahl, kommunestyrerepresentant, MDG

Kommunestyret skal torsdag vedta kommuneplanens samfunnsdel. Mange har vært involvert, og mange vil forhåpentligvis føle et eierskap til planen. Miljøpartiet De Grønne vil gjerne rose administrasjonen for prosessen i kommuneplanarbeidet – den har vært god! Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnete plan. Planen skal være et bilde på hvordan vi vil at kommunen skal være de neste 13 årene og favne våre visjoner. Planen skal være førende for bl.a. revideringen av kommunens miljø- og klimaplan og den regionale landbruksplanen som kommunestyret skal vedta senere i år eller neste år. Kommuneplanen skal fremme bærekraftig utvikling. Et bærekraftig samfunn er et samfunn som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble tatt i bruk av Brundtlandkommisjonen i 1987. Det er veldig mye bra i forslag til kommuneplan, men vi synes ikke bærekraftbegrepet kommer godt nok frem. Miljøpartiet De Grønne er bekymret for kloden vår. Vi er redde for at mangel på bærekraft skal gi varige skader. Vi tror på en bærekraftig framtid, men da

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Miljøpartiet de Grønnes Torbjørn Dahl ønsker større fokus på miljø i kommuneplanens samfunnsdel og anmoder kommunen om å få ned klimautslipp, være bedre på energibruk, og ta vare på naturen.

må politikken endres. Først og fremst må vi ha et større fokus på miljø. Vi må ned med våre klimautslipp, være bedre på energibruk, og ta vare på naturen rundt oss.

kommunen ikke klarer å kutte må utslippene kompenseres på annen måte. En klimanøytral kommune skal i sum ikke belaste atmosfæren med klimautslipp.

Bærekraft må få større oppmerksomhet i planen, og vi vil derfor foreslå at Lillehammer blir økokommune og klimanøytral. Økokommune betyr at kommunen forplikter seg til å utvikle et samfunn som er i vesentlig bedre balanse med natur og miljø enn det som er tilfelle i dag, og med klimanøytral menes at klimautslippene reduseres så langt det lar seg gjøre gjennom prosjekter, innkjøp og tilrettelegging. Der

Vi mener også at det skal være grenser for hvor vi bygger og hvor vi skal bo. De små jordbruksarealene vi har igjen må ikke røres, og vi trenger en markagrense som sikrer fjellet og marka for våre etterkommere. Vi har også et ansvar for Mjøsa - Norges største innsjø. Kommunestyret skal gjøre viktige vedtak på torsdag. Vi krysser fingrene.

Twitterkvitter @lurveleven: Har vi noe ord/uttrykk for Damn You Autocorrect på norsk? Fomlefinger?

Lillehammer, så vi kan fortsette å se på Pikku Kakkonen!

@erlendloe: De få gangene jeg tror ørlite på Gud er når barn spiller yatzy for 1.gang og får bonus over streken, straightene, tårn, hus, hytte og yatzy.

@JosteinWahl: Innser at jeg lever livet når autospellingen på mobilen konsekvent foreslår byens utesteder som alternativ...#selvinnsikt

@EinarTornquist: Da Noriaki Kasai begynte å hoppe verdenscup var mora til Justin Bieber 13 år. Gratulerer med sølv!

@eivindfalk: Mens vi jublet for Emils gull ble to av menneskerettighetsaktivistene i #PussyRiot arrestert i #Sochi2014

@beritberit: Irriterende at skiskytinga ble utsatt på nytt. Nå har jeg ingenting annet enn latskap å skylde på om jeg ikke får gjort skolearbeid #2ol

@HadiaTajik: Overhøyrt på gruppearbeid: «Me kan ikkje drive med VM i flinkis her.»

@ingridolava: Ny sesong av #HouseofCards + å være sin egen sjef = lav produktivitet #hjelp @OyvindHaabrekke: Vi får ny regj, og vips så bomme vi på smøringa. Traff @jensstoltenberg på Frognersetr i går og han sier han har kjempebra ski. Mistenkelig. @superfeministen: #Frp i Oslo vil nekte barn å se på barne-TV fra hjemlandet. Glad for å bo på @

@Runerene: Kan Magnus Moan vennligst slutte å dra feltet? Hva med å spare krefter slik at du holder helt inn for EN GANGS SKYLD? #taktikkgeni #nervøs @espengj: @MikkoKokslien Du er en stor mann. Gratulerer til @JrgenGraabak og hele det fantastiske laget! Følg oss på

HAGBART&BREDO: intEgrering

@Byavisa


Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

3

Det meste du vil vite om kreft LILLEHAMMER: Han er opprinnelig fra Øyer og bor på Lillehammer. Hun er fra Biri, og har blant annet jobbet mange år på sykehuset her på Lillehammer. Begge to er sentrale medarbeidere i det digitale oppslagsverket Kreftlex, som ble lansert på verdens kreftdag, og som inneholder en mengde informasjon om kreft og kreftbehandling. TORE STEFFENS

toresteffens@byavis.no

Multimediedesigner Jostein Eikanger er selvlært utvikler og jobber nå for Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus. Gunhild Feiring jobber samme sted som kreftsykepleier og redaksjonell medarbeider. Sammen med ansvarlig redaktør for nettstedet, Håvard E. Danielsen, prosjektleder Janie Heien-Larssen og fagfolk innen IT og helse har de med finansiering fra Radiumhospitalets legater skapt nettstedet Kreftlex, som er basert på Oncolex, et medisinsk oppslagsverk beregnet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen.

All informasjon Nettstedet er ifølge Eikanger og Feiring et ypperlig sted for de som søker informasjon om de forskjellige kreftsykdommene. – Vi så at over rundt halvparten av de treffene Oncolex hadde, kom fra pårørererende og pasienter, forklarer Feiring, - gjennom det fikk vi forståelsen for at behovet for et nettsted rettet direkte mot disse ville være fornuftig. Så vet vi også av erfaring at behovet for å vite mer er stort, både i forkant av legebesøk eller undersøkelser, og ikke minst i etterkant. Ordbok - Du kan jo selv tenke deg alle fagutrykkenefaguttrykkene og fremmedord som dukker opp i en samtale mellom lege, sykepleier og pasient og hvor vanskelig det kan være å forholde seg til alt både for den det gjelder og de pårørende, legger Eikanger til, - da vil et nettsted som Kreftlex være ypperlig, basert på kunnskap og viten som den er. Dessuten kan man med et trykk få en forklaring på vanskelige ord og uttrykk som står i artiklene, lover han. – Oppslagsverket kan også styrke pasientens rettigheter, leser man seg opp på Kreftlex før et legebesøk eller undersøkelse med spesialister er man fort mer klar over hva man skal spørre om og kanskje også hvilken ønsker man har. 44 krefttyper Som kreftsykepleier vet jeg at hvis en pasient for får en eller

GRATIS : Gunhild Feiring og Jostein Eikanger viser det digitale oppslagsverket om kreftsykdommer, Kreftlex. Dette er et gratis tilbud som du finner på denne adressen: www.kreftlex.no.

annen form for kreftdiagnose sitter vedkommende igjen med tusenvis av spørsmål som man ganske sikkert ikke får svar på der og da, sier Feiring, - mange søker da internett og får en mengde treff

som er mer forvirrende enn oppklarende,. Kreftlex har samlet all relevant opplysninger informasjon om 44 krefttyper på ett sted. Skrevet og kontinuerlig oppdatert av en redaksjon som kommer fra-

47 dyr påkjørt hittil i år LILLEHAMMER: Titt og ofte smeller det mellom biler og dyr på vegene. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

Siden 1. januar og fram til sist helg hadde politiets oerasjonssentral i Lillehammer notert 47 påkjørsler av dyr. Dette tilsvarer rundt en påkjørsel i døgnet. På samme tid i fjor var det 41 påkjørsler, altså har tallet steget litt i år. Mange av disse påkjørslene er skjedd i Lillehammer, Gausdal og Øyer, der mange av skogens ville dyr har vært på tur de siste ukene. I tillegg til påkjørte dyr på vegene, kommer også påkjørsler på jernbanen. Politiet har ikke statistikk for den type ulykker, som blir rapportert til Jernbaneverket. I hele 2013 bikket antall påkjørsler såvidt 200 dyr. Langt de fleste påkjørte dyr er elg, men også mange rådyr må bøte med livet. Hjort er også blitt påkjørt, mest i Ottadalen og Dovre/Lesja-området. Det antas at skadene på bilene beløper seg til millionbeløp. I noen av ulykkene er det registrert personskader, men ikke alvorlige

og jobber tett på fagmiljøet»Skrevet og redigert av landets beste fagfolk, mener sier Eikanger. I tillegg til faktaopplysninger brukes foto, illustrasjoner, 3D-animasjoner og video for å forklare anatomi, utvikling og behandling av kreftsykdommer. Eikanger har også laget illustrasjonene i tillegg til å være prosjektleder for det digitale uttrykket. Kreftsykepleier Gunhild Feiring har vært med på å lage tekstene og tilrettelagt informasjonen på en folkelig og forståelig måte. Begge to er også sentrale i oppslagsverket Oncolex.

Kunnskap gir mestring Utgangspunktet for Kreftlex er altså Oncolex, et medisinsk oppslagsverk beregnet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. – Vi har laget en populærversjon av Oncolex, som er kvalitetssikret av fagfolk, sier

VERK KSTED D USEETT PÅ KUNSTMU FOR BARN N I VIN NTERFERIEN N SYKURS FOR BARN

VERKSTED FOR ALLE MERKER EU kontroll • Dekk Service • Glasskader Dekkhotell • Skadeverksted • AC service Webasto/Eberspächer KORT VENTETID DYKTIGE FAGFOLK

TUNGEN BIL AS Søre Ål - Lillehammer

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no www.tungen-bil.no

HUSK KÅL I DAG FRA KL. 14.00! Take away - catering Vi ses på stasjonen.no

Eikanger. - Den som ønsker kan gå videre til Oncolex, der du blant annet finner videoer av kirurgiske inngrep, forteller Eikanger .og understreker at og understreker at det finnes flere nettsteder som har nyttig informasjon om kreft og kreftbehandling – men gjennom Oncolex har Kreftlex en nærhet til fagmiljøet andre ikke har. Kreftlex først og fremst inneholder medisinsk informasjon, og derfor blir et supplement til nettsteder som belyser andre sider ved kreftsykdom. Både Jostein Eikanger og Gunhild Feiring er avslutningsvis klare på ett punkt: - Er du i tvil, oppsøk for all del legen din, oppslagsverk enten de er på trykk eller digitalt kan aldri erstatte den gode samtalen. Men husk at kunnskap gir mestring.

SY NYTT SY SELV

Gode mestringsoppgaver med symaskin og tegning. Hver dag ny syoppgave. Lov å ha med en voksen. Alder: 5. – 7. klasse F.o.m. tirsdag 25. – fredag 28. februar Kl 11 – 15 Deltagere: Max 10 Pris: 800,- pr barn

Påmelding: solvi.irene.hoibakken@lillehammerartmuseum.com Ta gjerne med symaskin, lite syskrin og matpakke

www.lillehammerartmuseum.com

Åpningstider: Tir - søn kl 11-16


4

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

ÅRETS

SKREI

+det lille ekstra

Godt for hodet, godt for hjertet, godt for kjærligheten. Gir økt lyst, ��������������������������������� deg i godt humør.

69

90

39

90

Sideflesk m/ben

“Tynnribbe” Gilde. Pr. kg

Skinkestek m/ben

������������

Pr. kg

Er du ikke fornøyd med ������������������������� på døra!

VI KAN

FISK

+ det lille ekstra

24

90

269

Stjernebacon skivet 140 g. Gilde

59

90

Fersk skrei

1/1-1/2. Pr. kg

I skiver. Pr. kg 79,90 �������������������

Rogn Pr. kg

.......

Skreifilet

m/skinn. Pr. kg

Skreiloins

m/skinn. Pr. kg

49

Boazo Reinsdyrstek Frosset. Pr. kg

Brie de Paris 450 g

8990 6490 13900 12900 15900

.

Tilbudene gjelder 20/2 - 22/2 Følg oss på Facebook

ccmat.no ccmat.no ccmat.no

169

00

90

........

Tunger Pr. kg

Ytrefilet av storfe Gilde. Pr. kg

..........

Lever Pr. kg

00

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

9-21 (9-19)

59

90

+ pant

Coca-Cola reg. Coca-Cola Zero 4x1,5 liter

79

90

Medisterkaker Grobøl. Pr. kg

Blåbær 225 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asparges Pr. bunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vørterøl 6x0,33 l . . . . . . . . . . . . . + pant

2990 2990 3990

Poteter. Alle typer

-30%


Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

CCekstra MER BACON FOR PENGENE!

CC

ekstra bacon

19

Vanlig bacon

19

90

90

pr. hg

pr. hg

CC-EXTRA BACON ER BACON LAGET ETTER GOD, GAMMEL OPPSKRIFT – Mer kjøtt, mindre vann, salt og tilsetningsstoffer.

Følg oss på Facebook

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

9-21 (9-19)

ccmat.no

5


6

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

TIL LILLEHAMMER: Kjendisprest og bispekandidat Per Arne Dahl kommer mandag til Lillehammer.

Åpent foredrag

Nytt styre i MDG Lillehammer

lillehammer: Mandag 24. februar kl 18.00 kommer ”kjendisprest” og bispekandidat Per Arne Dahl til Lillehammer for å holde foredrag med tittel: ”Hvordan ta vare på seg selv og andre i en strevsom hverdag?”.

lillehammer: Knut Ivar Hestås er ny leder i Miljøpartiet de Grønne Lillehammers nye styre.

Foredraget holdes i Weidemannssalen på Lillehammer Hotell og er åpent for alle. Arrangementet er et samarbeid mellom Lillehammer Rotary Klubb og Mesna Rotary Klubb.

Mange møtte opp da Miljøpartiet De Grønne Lillehammer avholdt årsmøte forrige uke og valgte da sitt nye styre. Knut Ivar Hestås tar over som leder i lokallaget etter Torbjørn Dahl.Det nye styret er sammensatt og har god fordeling i alder, kjønn, erfaring og kunnskap. Det nye styret ønsker, sammen med kommunestyrerepresen-

tant Torbjørn Dahl, å fortsette arbeidet for et mer solidarisk og grønnere Lillehammer. Styret består av 9 personer og 3 stykker er valgt inn som vara. Lokallaget ser fram til kommunevalget 2015, og har mål om å være synlige og sette dagsorden også i mellomvalgsår. Det nye styret består av: Knut Ivar Hestås, leder Parshang Aminian, sekretær Monica Rønning, kassere Lars Kjelkenes Giæver, nettansvarlig Therese Bendiksen

Ingvild Kessel Jarle C. Rudin Bente Voldbakken Lillian Rokseth Eirik Norheim (vara) Torbjørn Dahl (vara) Christen Brochmann (vara)

En dårlig deal for l Gausdal: Utdanningsforbundet i Gausdal mener KS (Kommunesektorens organisasjon) sitt tilbud om en ny arbeidstidsavtale for lærere er en dårlig deal for alle, og en fortsettelse av en dårlig utvikling de siste ti år.

Tror på lokal handlefrihet LILLEHAMMER: Regiondirektør i KS Hedmark og Oppland, Trond Lesjø advarer mot å drive svartmaling og en elendighetsbeskrivelse.

Sol Olsen

sololsen@byavis.no

- Vi i KS deler ikke den oppfatningen om at det er blitt så mye verre, som Rindals fremstilling - Jeg vil fraråde å drive svartmaling. Det er uheldig, og bidrar ikke til å styrke lærerens status og stilling, og å fremme rekrutteringen av dyktige folk til skolen slik vi har en felles målsetting om, sier Lesjø.

Fleksibilitet - KS har respekt for og tillit til at de lokale, skoleledere og lærere finner gode løsninger på hvordan arbeidstiden skal disponeres. Vi tror ikke alt vettet er samlet i Oslo, men at det finnes fornuftige og kloke hoder lokalt også. Derfor ønsker vi å gi lokal handlefrihet, og gi mer fleksibilitet. Vi mener at de lokalt er best egnet til å finne gode løsninger på lokale utfordringer. Opplæringsloven fastsetter undervisningstilbudet til elevene, sier Lesjø.

- Både lønn og rammebetingelser blir stadig dårligere, yrkets renommé og status har lenge vært dalende og rekruteringen til yrket har lenge vært for dårlig, mener leder i Utdanningsforbundet i Gausdal, Terje Rindal. Med stortingsflertallet i ryggen gikk forhandlingsansvaret for lærerne fra stat til kommune i 2004. - Dette kan trygt sies å ha vært en dårlig deal for lærerstanden. Faktum er at etter overflyttingen til kommunene har lærernes reallønnsvekst vært svakere enn i andre næringer, også sammenlignet med kommunesektoren for øvrig. Kristin Klemet visste veldig godt den gangen at lærerlønningene ville falle, og ergo at stat/ kommune ville spare penger, noe som selvsagt var det egentlige hovedmotivet for kunnskapsminister Klemet. Klemet og Høyre (og Arbeiderpartiet) frontet naturlig nok ikke det økonomiske motivet, men brukte i stedet begrepet eller frasen økt lokalt selvstyre som

30%

Bom: Terje Rindal i Utdanningsforbundet i Gausdal, mener KS må innse at de har bommet, og at de må snu i saken om ar

argument for overføringen, sier Rindal.

Nedadgående kurve - Store endringer som ovennevnte skapte, bidrog til enorm frustrasjon og irritasjon blant lærere i hele Norge. Ikke ble norsk skole noe bedre av det heller, om vi skal legge resultatene fra PISA

til grunn. Læreryrkets attraktivitet og status har også hatt en nedadgående kurve siden 2004. Dårlig søknad til lærerutdanningen og mange ufaglærte i yrket er gode eksempler på nettopp dette, mener Rindal. - KS viderefører med sitt nåværende tilbud om ny arbeidstidsavtale politikken om å spare penger,

VI TØMMER BUTIKKEN

Alle utstillingsmodeller Hødnebø - Team 7 Fogia - Jærstoler ++

÷30%

30%

på alle småvarer, puter, pledd osv. Bl.a. Gant, Designers Guild

PÅ ALLE VARER

og å suge mest mulig ut av hver krone. De fleste kommuner sliter økonomisk, dermed må man snu hver stein etter løsninger. KS sier selvsagt ikke ett sted at intensjonen er å spare penger, og at lærerne koster, men det er jo nettopp det som er greia, sier han. - KS sin skisse til arbeidstidsavtale kan medføre store endringer for lærerne rundt om det ganske land. En åpning for at lærerne skal være tilgjengelig for sin arbeidsgiver i hele 7 uker etter at elevene har tatt ferie, virker nærmest absurd, sier han. Rindal spør seg om hva poenget med dette er. - Man kan jo lure på om KS har et markeringsbehov her, sier han.

Lokalt selvstyre - KS videreutvikler også tanken om Klemets lokale selvstyre med at det nå blir opp til den lokale skoleeier og/eller skoleledelse å bestemme hvor mye undervisning den enkelte lærer skal bedrive, dermed er hver lærer prisgitt sin kommunes økonomi og sin leders godvilje. Sistnevnte er som regel


nyheter

198

4 VEDSEKKER

15 kg sekk - 4 stk.

Torsdag 20. februar 2014

590

2990

4990

Sunwind 993. 4200W.

Sunwind Lotus. Sort eller hvit.

Sunwind Ventus. Sort eller hvit.

INFRAVARMER

HYTTEKOMFYR

7

GASSKJØLESKAP

Byggmakker Skattum Lillehammer - Landbruksveien 1 - 2619 Lillehammer - Tlf. 61 25 70 00 - Åpent 7-18 (9-15) www.skattum.no

lærerstanden

Få bruker refleks

REFLEKSBRUK: Ottar Arneberg fra NAF delte ut refleksvester til alle elevene og de ansatte og fortalte om refleksbruk på Søre Ål Skole under en morgensamling forrige uke.

LILLEHAMMER: Kun fire av ti bruker refleks og det er de voksne som er synderne. Forrige uke delte NAF ut reflekser til alle elevene på Søre Ål Skole og de har tenkt å forklare sine foresatte at de må brukes. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

rbeidstidsavtale for lærere.

på stell, men ikke førstnevnte, og sistnevnte må ta hensyn til førstnevnte, og da forstår man at det kan bli vanskelig, sier Rindal. - Når det da i KS sitt tilbud om ny arbeidstidsavtale åpnes for at det skal være opp til den enkelte skoleeier, eller rektor, å styre undervisningsmengden for den enkelte, sier det seg selv at mange nok vil oppleve at antall undervisningstimer vil øke for den enkelte lærer.

KS må snu - Mye kunne vært sagt i denne saken, men jeg håper folk flest skjønner at dette ikke er noen

avtale som gagner den norske skole. Det vil friste enda færre å søke lærerutdanningsinstitusjonene, og de som allerede er i yrket vil forhåpentligvis forsøke å finne seg noe annet å gjøre, fortere enn svint. Økt arbeidsmengde i et allerede presset yrke og sviktende lønnsutvikling med medfølgende lav status, frister vel ikke akkurat de kloke hodene norsk skole virkelig trenger. Min bønn er at KS etter hvert skjønner at de har bommet litt i sitt tilbud, og skjønner at tiden nå er inne for å snu. Med visse justeringer tror jeg den arbeidstidsavtalen vi allerede har bør være god nok for både KS

og deres forhandlingspartnere, sier Rindal. - Jeg vil understreke at alle lærere er opptatt av at norsk skole skal være best mulig. Norsk skole trenger gode lærere, men gode lærere får man ikke om rammebetingelsene blir dårligere og dårligere. Når det er sagt, er det sikkert mange ting i den norske skolen som kan effektiviseres og rasjonaliseres. Og det er heller ikke slik at vi som lærere ikke kan bli bedre på det vi gjør. Men KS sitt tilbud om ny arbeidstidsavtale med lærerne er ikke veien å gå, sier Rindal.

Forrige uke var leder for NAFs avdeling i Lillehammer og omland, Ottar Arneberg til stede under den daglige morgensamlingen på Søre Ål Skole. Samtlige av elevene og ansatte fikk refleksvester og fikk også høre av Arneberg om hvor viktig refleksbruk faktisk er. - Uten refleks er du ikke synlig for bil før den er veldig nærme, har du refleks derimot kan bilen se deg på lang avstand og har god tid til å eventuelt svinge unna, sa Arneberg. I følge informasjon fra Trygg Trafikk er du uten refleks synlig først på 25 - 30 meters hold, med refleks er du synlig på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand. Tidsmessig betyr det at en bilist i tettbygd strøk kjører med nærlys i 50 km/t får to sekunder på å oppdage deg og reagere dersom du ikke bruker refleks. Med refleks har bilisten ti sekunder til rådighet. Flere av elevene på Søre Ål Skole forklarte til Byavisa at de brukte

refleks både på sekker, bein, hodet i tillegg til refleksvest. Til og fra skolen ble det brukt og til og fra fritidsaktiviteter, men det er ifølge Arneberg og Trygg Trafikk ikke barna som er de største synderne når det kommer til refleks. Hele tre av ti voksne bruker ikke refleks når de er ute og går tur. I 2002 svarte hele 89 prosent av befolkningen at de tror refleks øker fotgjengernes sikkerhet, men Trygg Trafikk årlige tellinger viser at bare to av ti voksne fotgjengere i tettbygd strøk sørger for å utstyre seg med den lille livredderen. I Oppland i 2012 viste Trygg Trafikks tellinger at bare 33 prosent benyttet refleks. Det er Foreldrenes Arbeids Utvalg Søre Ål Skole, som det siste året har jobbet aktivt for elevenes sikkerhet på veien til og fra skolen, som inviterte NAF til morgensamlingen.

Selskapslokale

for små og store begivenheter Tlf: 95181180 epost: ykhuset@bbnett.no

Den som ikke selv kan ivareta egne interesser kan få oppnevnt verge. Fylkesmannen i Oppland har ansvaret for vergemålsforvaltningen i fylket.

VIL DU BLI VERGE?

Har du interesse for mennesker kan du gjøre en vik�g samfunnsoppgave. Du kan være verge for voksne, mindreårige eller mindreårige asylsøkere. Du får opplæring og kan få godgjøring. Se www.fylkesmannen.no/oppland under vergemål


Nyheter

Butikkdriver ønskes

8

Torsdag 20. februar 2014

BIRISTRAND: Den første dagen i februar ble Coop-butikken på Biristrand nedlagt. Coopkjeden fant den ikke lenger lønnsom og overlot til bygdas befolkning å vurdere om de ville kjøpe lokalene og få tak i butikkdrivere. TORE FEIRING tore@byavis.no

Sine vane tro trommet da strandingene sammen til et folkemøte hvor dette spørsmålet ble tatt opp. En aksjonsgruppe ble opprettet, med Per Kristian Tranberg, Alf Kristian Steinstad, Andreas Ekern og Arnt Olaf Eide i spissen. Disse fikk fra bygda mandat til å samle inn nok penger til aksjekapital for å danne et AS som senere kunne få lån og kjøpe det tidligere butikklokalet. – Sist det var snakk om å legge ned butikken fikk bygdefolket til en avtale med Coop om forkjøpsrett av lokalene hvis det ble nedlegging senere, forklarer Tranberg.

Samlet inn penger - Vi satte en pris pr. aksje til 1000 kroner, forteller Per Kristian Tranberg, - og som minstemål en aksjekapital på 300.000 kroner før vi satte i gang. Vi fikk det ganske travelt også, Coop satte en frist til 1. mars for bygda. Hvis ikke solgte de til andre eller leide ut bygget til andre. Men Biristrand og dens befolkning fornekter seg ikke, så langt er det i følge Tranberg samlet inn over 330.000 kroner, fordelt på vel 100 aksjeeiere. – Bygget er nå taksert og vi har fått et tilbud om å kjøpe det for 1,2 millioner kroner, sier Tranberg. – noe vi nå akter å gjøre. Samtidig understreker han at det ikke er enkeltpersoner som står bak dette AS´et, men hele bygda. – Så er det sånn på Biristrand som i de fleste bygder, noen er enige og positive, og noen mener at det hele er noe tull. Men de aller, aller fleste vi har snakket med sier at de er særdeles positive til å bruke en eventuell nærbutikk mye mer.

SØKER BUTIKKDRIVER: - Bygda skal kjøpe denne bygningen bak meg for 1,2 millioner kroner, hevder Per Kristian Tranberg. Sammen med Biristrands befolkning ønsker han og aksjonsgruppen han er medlem av en leietager som vil drive nærbutikk i lokalene.

Søker butikkdriver Fortrinnsvis er det butikkdrift som ønskes i lokalene, det ligger også en klausul i avtalen med Coop om dette. – Vi har vel 270 husstander på Biristrand, vi har blant annet snakket med Norgeskjeden som også har et nærbutikk-konsept. De sier at deres minstemål for omsetning for å vurdere dette er fem millioner kroner pr. år. Når den tidligere butikken siste året omsatte for godt over fire millioner kroner er ikke veien så veldig lang, mener Tranberg som sammen med bygda nå er på leting etter en som vil leie lokalene og drive butikk. – Hvis du leser dette og er interessert så ta for all del kontakt, insisterer han. – Med rett innstilling og villighet til å satse burde det være mulig å leve av dette. Målet for aksjonsgruppa er å ha det hele på plass i løpet av høsten i år. Barnehage Tomten som hører til det tidligere butikkbygget er forholdsvis stor, og strandingene har store planer videre også. – Vi har fortsatt skole i bygda, forhåpentligvis

klarer vi å å på plass en butikk. Da gjenstår det bare en barnehage, sier Tranberg. Det er trinn to i planen vår å få dette på plass. En egen barnehagegruppe er nedsatt og i tillegg til butikktomta er det også en tomt ved siden av som eies av Gjøvik kommune. – Vi kan trygt si at det på Biristrand er 100% underdekning av barnehageplasser, hevder Tranberg, - for å ha sine ord i behold om 100% dekning i kommunen burde det være naturlig å satse på barnehage i bygda vår, i stedet for å bygge ut i for eksempel Biri. Han hevder videre at det er vel 50 unger i rett alder i bygda som kan være grunnlaget for fornuftig barnehagedrift. - Om en eventuell barnehage er kommunal eller privat spiller ingen rolle for Biristrand, mener Tranberg, - uansett så må kommunen være med å avgjøre og legge til rette. Alt dette kan sees i sammenheng og ligger innenfor en radius av noe få hundre meter, butikk, skole og barnehage, avslutter Per Kristian Tranberg som sammen med sine medbygdinger snart skal til en bank og låne penger for å kjøpe butikklokalet.

Coop Follebu legges ned

Kroken på døra: 31.mai er siste åpningsdag for Coop Prix i Follebu.

GAUSDAL: Coop Prix i Follebu stenger dørene 1. juni. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

31.mai er siste åpningsdag for butikken i Follebu sentrum. 5 ansatte må da finne seg arbeid et annet sted. - Det er aldri noe hyggelig å måtte

legge ned, men butikken har hatt en svak utvikling omsetnings- og resultatmessig over lengre tid. Når man taper penger over flere år, er det til slutt bare en ting å gjøre. Legge ned driften, sier administrerende direktør i Coop Innlandet, Olav Rønningen. Han tror handelslekkasje til Segalstad Bru og Lillehammer har gjort hverdagen for to dagligvarebutikker i Follebu tung.


nyheter

Torsdag 20. februar 2014

9

Vil ha drosjepassasjer ut av landet LILLEHAMMER: Somalieren som sist søndag tok drosje fra Skien til Lillehammer – uten å ha fem øre å betale med – ble tirsdag fremstilt for fengsling i tingretten i Lillehammer. TERJE LISØDEDGÅRD redaksjon@byavis.no

Mannen er siktet for brudd på utlendingsloven. Han har nemlig ikke oppholdstillatelse i Norge og heller ikke fast bosted her til lands. Det er begrun-

nelsen for at mannen kreves varetektsfengslet, ikke drosjeturen fra Skien til Lillehammer. Den turen kostet litt over 9.000 kroner. - Jeg skal møte en kamerat i Lillehammer, og han betaler for turen, hevdet somalieren overfor drosjesjåføren fra Skien. Men da drosjen kom til Lillehammer, møtte det ingen kamerat med feit lommebok. Dermed havnet passasjeren i politiets celle. Han har sittet der inntil han tirsdag ettermiddag ble fremstilt for fengsling. - Vi har siktet ham for ulovlig opphold i Norge. Han har ikke oppholdstillatelse her, sier politiad-

vokat Jacob Oscar Bergh-Jacobsen i Gudbrandsdal politidistrikt til Byavisa. Det skal ha vært tilfeldig at mannen befant seg i Skien da han tok drosje til Lillehammer. Mannen har ikke noe fast bosted i Telemark overhodet. Han skal heller ikke ha noen tilknytning til Lillehammer, iallfall ikke som politiet kjenner til. Etter pågripelsen i Lillehammer søndag morgen, skjelte han ut politifolkene som pågrep ham. Han skal også ha spyttet på politifolkene, noe som i lovens forstand regnes som legemsfornærmelse. Det er uavklart om mannen blir rettslig tiltalt for oppvisningen etter pågripelsen. Det primære for

politiet er å få ham ut av landet fortest mulig. Foreløpig er det uavklart om mannen har et transittland å sendes tilbake til, det vil si om han har vært innom et annet land på flukten fra Somalia til Norge. Det er også helt uavklart hvordan drosjeeieren i Skien skal få sine vel 9.000 kroner som somalieren skylder for drosjeturen. Den aktuelle mannen er også tidligere omhandlet i norsk politis register, men ikke for langer drosjeturer.....

Bygger idrettshall i Biri

GLEDER SEG: Leder i Biri Idrettslag, Magnar Linnerud (t.v.) og vaktmester Nils Kristian Brostuen gleder seg til ny idrettshall i Biri.

BIRI: Det ble en rimelig hektisk romjul for gruppen som har prosjektert idrettshall i Biri. I løpet av julefredsdagene gjorde de ferdig et 50 siders prosjektdokument til kulturdepartementet. TORE FEIRING tore@byavis.no

Leder for Biri Idrettslag, Magnar Linnerud, forteller at kostnadener stipulert til 18 millioner kroner + mva. Av disse kommer fem millioner fra Gjøvik kommune og det er gitt tilsagn på spillemidler på seks millioner kroner.

– Da mangler det syv millioner som vi må skaffe på annet vis, sier han, - normalt klarer vi det på dugnad, gaver og sponsorer. Linnerud ser likevel utfordringen i å få dette til, mye er arbeid som krever andre kvalifikasjoner enn et rent dugnadsarbeid kan matche.

Rik onkel – Vi må nok satse på en større kontantstrøm enn vi har gjort ved tidligere prosjekter, innrømmer han. – En rik onkel hadde vært fint denne gangen, det er et betydelig beløp som må hentes inn. Så må vi vurdere byggematerialer og andre kostnadsbesparinger også, så langt er det en solid hall i tre som er prosjektert og godkjent og som vi ønsker å bygge.

BYGGES I TRE: Slik er den nye idrettshallen i Biri tenkt, med en bruksflate på hele 1700 kvm.

Kafeteria Byggestart vil bli våren 2015 og hallen vil få en spilleflate på 20x40 meter og en såkalt aktivitetsflate på 25x47 meter. Grunnflaten blir hele 1500 kvm med et brukerareal på 1700 kvm, hvorav inkludert garderober, sanitæranlegg, dusjer og lagerplass. – Hele hallen vil også bli tilpasset handikappede, lover Linnerud. – Og selvsagt vil det bli en fin kafeteria med balkong og god utsikt over anlegget her i idrettsparken.

Stor hjelp Hallen vil bli bygd etter kravene for en håndballhall, men Linnerud

lover at dette skal bli en flerbrukshall til beste for Biris befolkning. – Den skal kunne brukes til alt av innendørsaktiviter, sier han, - ikke minst treningshall for fotballlagene i bygda. Prosjektkomiteen har bestått av, foruten Magnar Linnerud selv, Bjørn Feiring, Finn Bratteng, Jan Leirhoel og Trond Øyvind Nilsen. – I prosjektfasen har vi hatt stor hjelp av Rollag kommune, som har bygd en lignende hall, sier Linnerud, - og også arkitektfirmaet Green Advisers i Trondheim har hjulpet oss svært til nesten ingen kostnad for idrettslaget. De har nærmest gjort dette på dugnad så

langt.

Til beste for Biri Det skal også opprettes en referansegruppe i forbindelse med idrettshallen, hvis oppgave vil bli å komme med innspill med hvordan hallen skal brukes på en fornuftig måte og til beste for bygdas befolkning. – Denne referansegruppen vil bli opprettet etter hvert og her tar vi gjerne imot innspill fra personer som ønsker å bli med eller vet om noen som burde bli med, avslutter Magnar Linnerud, - en byggekomite jobbes det også med å få på plass.

Lillehammer Prisantydning: Kr. 1.890.000,- + omk. Tiltalende leilighet med to soverom, beliggende i populært område. Adresse: Fellesgjeld: Totalt: Omkost.: Felleskost.: Boligtype: Bra/P-rom: Visning: Byggeår: Finnkode:

Håkon Håkonssons veg 22C Kr. 201.002,Kr. 2.091.002,Kr. 1.032,Kr. 4.575,- pr mnd Andelsleilighet 69 m²/69 m² Man 24/2 17:00-18:00 1958 46712429

Oppdragsansvarlig: Fritjof Loen T: 92 69 41 11 E: fritjof.loen@aktiv.no Aktiv Eiendomsmegling Lillehammer


10

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

Må i fengsel for bedrageri ØYER. En kvinne som mottok støtte fra Nav jobbet samtidig i Øyer kommune. Det var greit – inntil hun oppga flere hundre timers jobbing for lite. TERJE LISØDEGÅRD redaksjon@byavis.no

I tiden mellom 21. oktober 2011 og 19.

mai 2012 sendte hun pliktmessig meldingskort til Navs meldingssentral. Hun oppga å ha jobbet 144 timer i det aktuelle tidsrommet, mens hun i virkeligheten hadde jobbet 755 timer i Øyer kommune. På den måten fikk hun rundt 140.000 kroner hun ikke skulle hatt. Det koster henne nå 30 dager i fengsel, etter dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Kvinnen i 40-årene erkjente bedrageriet i tingretten – og at det var forsett-

lig utført fordi hun hadde diverse gjeld og eget forbruk. Fordi kvinnen avga falsk forklaring overfor myndighetene, er hun også dømt for det. Tingretten har endret noe på antall timer og dermed utbetalingen i forhold til tiltalen. Retten konkluderte med 581 timer som sammen med feriepenger utgjør nesten 140.000 kroner. - Jeg førte bevisst opp for få timer i meldingskortene i den hensikt å få mer penger for å makte mine gjeldsforpliktelser, erkjente kvinnen i retten.

Ut fra størrelsen på bedrageriet blir det av retten betegnet som grovt – og i vinnings hensikt. Det er formildende for kvinnen at hun erkjente bedrageriet fullt og helt. Retten gikk derfor ned fra aktors påstand om 36 dagers fengsel til 30 dager. Aktor ville pålegge kvinnen saksomkostninger, men det sa retten nei til. Det skyldes blant annet at kvinnen erkjente forholdet raskt, pluss at hennes økonomiske situasjon er vanskelig nok. Hun har også inngått avtale om tilbakebetaling av det nevnte beløpet.

BEDRATT: Kvinnen må i fengsel for å ha bedratt Nav.

- Tar det med til Stortinget VIDARHEIM BARNEHAGE: Øyer kommunes Jostein Synstrud og prosjektleder Svein Erik Besserud fra Evensen & Evensen utenfor gamel Vidarheim skole som til sommeren skal være klar for å ta i mot barnehagebarn.

I gang med byggingen

ØYER: Arbeidet med å gjøre Vidarheim skole til barnehage er i gang. Når det nye barnehageåret starter over sommeren skal alt være klart for innflytting. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

HELSEHUSET: Venstres stortingsrepresentant fra Oppland Ketil Kjenseth var forrige uke på helsehuset hvor han blant annet fikk innspill fra sykehjemsoverlege Nils Holand.

LILLEHAMMER: Stortingsrepresentant for Venstre Ketil Kjenseth tok med seg mange innspill da han forrige uke besøkte Lillehammer helsehus. I dag tar han de opp med Helseminister Bent Høie. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

På helsehuset møtte stortingsrepresentanten, som er medlem i Helseog omsorgskomiteen, blant annet daværende kommunalsjef Bjørn Lie og sykehjemsoverlege Nils Holand. - For å kunne rekruttere leger til kommunehelsetjenesten tror jeg vi må bli lekrere, sa Lie mens Holand pekte på at politikerne kan hjelpe rekrutteringen ved å styrke sykehjemsmedisinen. - Sykehjemsmedisinutdanning finnes ikke i dag, og for å øke rekrutteringen til fagområdet kan dette være en mulighet. Det skal jeg ta opp med helseministeren når jeg møter han, sa Kjenseth til Byavisa

etter møtet.

Godt samarbeid Kjenseth uttalte seg også om helsehuset og syntes på mange måter det interkommunale samarbeidet er et eksempel til etterfølge. - De har virkelig tatt grep når det kommer til samarbeid med Lillehammer som vertskommune. På geriatri, sykehjemsmedisin og samarbeid mellom kommuner og sykehus er de foregangskommuner i Norge. Jeg er lei meg for at ikke flere kommuner arbeider slik. Mer av dette, sa Kjenseth. Utviklingsprosjekter På helsehuset la de heller ikke skjul på at de ønsket å være med på utviklingsprosjekter. Det synes Kjenseth høres spennende ut. - De har ambisjoner om å utvikle seg og ønsker å ta del i utviklingsprosjekter. Det tar jeg med meg inn i samarbeidet mellom de fire partiene (H, FrP, KrF og V). Det finnes penger til piloter og kommer helsehuset opp med et spennende prosjekt tar jeg det med videre, sa Kjenseth. Trakk seg Etter møtet kom det fram at Bjørn Lie trakk seg som kommunalsjef

for sektor helse og velferd. På Lillehammer kommunes hjemmesider skriver de: «Bjørn Lie har vært i en prosess rundt dette spørsmålet de siste månedene. Lie mener det er reist tvil om at sektoren løser oppgavene på best mulig måte, og han mener kommunen er best tjent med at han nå fratrer som kommunalsjef for sektoren. Lie sier selv at «hans hjerte brenner for dette fagområdet», og det er rådmannens bestemte ønske at Lies kompetanse og mangeårige erfaring fortsatt skal komme sektoren til gode.» «Bjørn Lie understreker at dette er hans eget ønske, og ikke noe andre har presset gjennom. - Jeg er av hele mitt hjerte opptatt av å gjøre Lillehammers tjenester til ikke bare gode, men knallgode, sier Lie. - For å få til det, må det skapes begeistring i hele sektoren. Jeg tror andre er bedre egnet enn meg for å få til dette akkurat nå. Randi Øverhaug Sagheim, leder for økonomienheten, er konstituert kommunalsjef fra og med 1. mars 2014. Stillingen vil deretter bli lyst ut på vanlig måte.»

Arbeidet for å klargjøre for oppbygging er i gang. Når en ny måned kommer opp på kalenderen starter selve opp- og ombyggingen. Den «nye» barnehagen skal få en helt ny romdeling enn det som var på skolen. Alle de tre avdelingene med to alderstrinn på hver skal ha stellerom og toaletter tilknyttet. Hver avdeling får egen inngang med en grovgarderobe. En ny heisplattform skal settes opp, mens det blir gulvvarme i alle rom, bortsett fra i kjelleren og andre etasje i den eldste av byggene som stammer fra 1914. Gulvvarmen skal være vannbåren og komme fra nye energibrønner som skal bores ned i bakgården på skolen. Å gjøre den gamle skolen om til en

KIRKEGATA 64

barnehage har en prosjektkostnads-ramme på 20 millioner kroner. Evensen & Evensen AS har fått kontrakten for ombyggingen og uteområdet. De andre kontraktene er tildelt GK Rør AS, Lillehammer Ventilasjon AS, Skogvang Elektro og Access Vital AS som skal levere og montere heis i bygget. Det innvendige skal stå ferdig til juli, mens uteområdet har fått frist til 1. august. - Per dags dato ligger vi godt an for å bli ferdige til den fristen vi har fått, sier prosjektleder Svein Erik Besserud fra Evensen & Evensen. Fasademessig er det lite som skal gjøres. Et nytt tilbygg ut i skolegården skal settes opp, mens det skal settes inn nye vinduer på nordfasaden av det eldste tilbygget som er fra 1967. Lekeapparatene på uteområdet skal skiftes ut og utformes for barnehagebarn. Når et nytt barnehageår ringes inn skal Vidarheim ha plass til 108 barnehagebarn, mens barnehagene Orretun og Vestlund legges ned. Vidarheims første bygg ble satt opp i 1914. Siden den gang har det kommet nye tilbygg i -67, - 97 og -07.

2609 LILLEHAMMER

Bachelor akupunktør Rolfing®, Psykodrama, Medlem av akupunkturforeningen Continuum Movement™ Tlf. 911 46 777 Elisabeth Kongsrud, Tlf. 991 62 624 Tone Gilje, Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 Bachelor ergoterapi, Yoga-veileder Massasjeterapeut MNMF Fotterapeut NFF Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 Ragnhild Sætre Linnerud, Tlf. 954 98 692 Elen R. Knudsen, Tlf. 997 86 948 Kraniosakralterapeut Phytoterapeut ® Helhetlig psykoterapeut Urtemedisin og ernæring Tlf. 941 72 740 Ellen Ågot Solberg, Tlf. 900 73 929 Linda Lien, Massør Ellen Indahl,

Tlf. 980 36 690

Indre Ro, Psykoterapeut Hege Palm, Tlf. 482 45 634

www.helsesirkelen.no - tlf. 61 26 90 00


Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

11


12

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

Vil være prøvefylke Engasjement: Fylkesmann Kristin Hille Valla og Øyerordfører Mari Botterud i engasjert pausesamtale under mandagens Tenketank. (Foto: Ivar Ødegaard)

LILLEHAMMER: Tenketanken i Oppland sender denne uken brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, der de foreslår at Oppland kan bli prøvefylke med å modernisere Norge. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Tenketanken i Oppland, der ordførere, fylkesmann, rådmenn og tre «fritenkere» gjør seg opp tanker om kommunemodernisering vil i brevet peke på viktige faktorer i morgendagens kommune-Oppland, og også foreslå at Oppland kan bli prøvefylke i arbeidet med å modernisere Norge.

Fraflytting Oppland er spesielt nok til å bli et prøvefylke for hele Norge – og

Oppland er samtidig såpass likt andre fylker at erfaringsoverføring er mulig. Under tenketankens siste møte 17. februar minnet «fritenker» Ottar Henriksen (NHO-leder) om fylkets hovedutfordring, nemlig fraflytting utenfor sentraene. - Dette gir spesielle utfordringer, nemlig å sikre et samfunn som kan fungere godt både i sentrum og periferi. Oppland har også andre utfordringer og «drivere» enn kyst-Norge. Dette gir både utfordringer og muligheter, mente Henriksen. Han oppfordret deltagerne i tenketanken til å få fram det offensive med Oppland, og spurte «Hva kan Oppland gjøre for Norge?»

Tidlig påvirkning Kjell Berge Melbybråten, som er ordfører i Øystre Slidre og som sitter i en regjeringsoppnevnt referansegruppe for kommunemodernisering, minnet om at Oppland har en struktur som ligner på mange andre fylker – og at fylket også har forskningsmiljøer som kan følge prøveordninger

og formidle resultatene til nytte for andre fylker. Fylkesmann Kristin Hille Valla tok opp igjen begrunnelsen for å sende et brev til statsråden nå, nemlig å komme med innspill og påvirke prosessen tidlig.

Robuste I Tenketanken i Opplands møte ble det diskutert begrepene «generalistkommune» og «robust kommune». Det som ifølge KS kalles «generalistkommune» er at kommuner er pålagt de samme oppgavene gjennom lov, altså at Stortinget bestemmer i hvor stor grad kommunene kan foreta egne vurderinger og i hvor stor grad det skal være likhet mellom kommunene. Noe av diskusjonen i møtet gikk på hva som nå venter kommunene, om alle kommuner vil ha samme oppgaver i framtida. Regjeringen bruker begrepet «robuste kommuner», og en del av aktørene i tenketanken har arbeidet med hva det vil innebære når morgendagens kommuner må være «robuste». Flere i tenketanken ville ha en definisjon av hva en generalistkommune er. Men en definisjon må ikke bety at vi får like kommuner, Oppland er et så mangeartet fylke at det ikke er mulig, ble det hevdet. Dette er tenketanken: «Tenketanken» er etablert på initiativ av fylkesmannen i Oppland, og ledes av KS-lederen. «Tenketanken» har ingen beslutningsmyndighet, men skal komme med forslag til prosess og innhold i kommunereformen. «Tenketanken» skal også bidra til tett og god dialog mellom Fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunen og regjeringsapparatet.

Rica Victoria solgt til Scandic

Tommel opp: Hotelldirektør Kjetil Engum tror det er et pluss for Rica Victoria å bli en del av Scandic.

LILLEHAMMER: Rica Vicet familieselskap over til å være toria Hotell på Lilleham- eid av et internasjonalt konsern, mer har vært en del av men jeg ser kun positivt på Rica siden 1981. Nå er dette, sier Engum. hotellet solgt til Scandic, Utelukkende positivt som med oppkjøpet blir Hotelldirektøren tror ikke det Nordens største hotell- vil bli store omveltninger for kjede. hotellet, men at de kan være Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Hotelldirektør Kjetil Engum ved Rica Viktoria Hotell vet ikke så mye mer om oppkjøpet, enn det som er sendt ut i en pressemelding foreløpig, om at hotellet er solgt til Scandic. - Dette er gode nyheter. Når det først skulle bli salg, er jeg godt fornøyd med kjøperen. Jeg har jobbet i Scandic tidligere, og kjenner selskapet godt. Dette er et solid selskap, med gode verdier. En veldig seriøs aktør. Det vil også være spennende å gå fra

tjent med å være en del av en slik stor kjede. - Jeg vil tro at dette hotellet tjener på det. Jeg er spent, men veldig positiv til dette. Scandic er ikke representert her i området, og jeg tror dette vil kunne dra Scandic-kunder til Lillehammer. Scandic har i dag 151 hoteller i Norden, hvorav 19 i Norge, mens Rica Hotels’ portefølje omfatter 72 hoteller i Norge og Sverige, hvorav 65 i Norge. Etter oppkjøpet vil Scandic være Nordens største hotellkjede. Det er Rica og gründer Jan E. Rivelsrud som selger livsverket Rica Hotels.


nyheter

Ă˜nsker aktivitetsplikt LILLEHAMMER: Høyre vil ikke at noen skal gĂĽ passivt pĂĽ sosialhjelp, sĂŚrlig ikke unge mennesker. I kveldens kommunestyre hĂĽper de ĂĽ fĂĽ vedtatt aktivitetsplikt i Lillehammer kommune. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

- Kommunen har vide fullmakter for ü stille krav til mottakere av sosialhjelp. Som det fremgür av Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsetaten kan det �settes vilkür for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen�. Dersom du er frisk skal hovedregelen alltid vÌre aktivitet. - Selvsagt skal det ikke vÌre aktivitetsplikt fra de som er for syke til ü jobbe, understreker Falk. De skal fü behandling og hjelp til ü komme tilbake inn i arbeidslivet – og om det ikke er mulig, varig uføretrygd. Dette handler om unge sosialklienter som oppsøker Nav for første gang.

Bjørnetjeneste Falk viser til den tidligere trygdebygda Åmli, som har klart ü redusere sosialhjelpsutgiftene sine med nesten 90 prosent siden 2004. - Åmlis oppskrift er klar: Tett oppfølging, økonomisk veiledning og tydelige krav. Etter en individuell kartlegging plikter sosialhjelpsmottakerne ü gü ut i arbeid, pü kurs, skole eller i annen aktivitet – fra dag Ên. Dersom mottakerne ikke møtte opp, mistet de sosialhjelpen og gikk over pü nødhjelpssatser pü 70 kroner dagen. - Dette prosjektet viser hvor viktig det er ü sette klare, tydelige og rettferdige krav til mottakere av

Torsdag 20. februar 2014

13

ferd, ikke passiviserende støtteordninger og ventetider pü tiltak som løper opp i opptil et ür, sier han.

slike ytelser. Det ü la folk sitte hjemme og passivt motta sosialhjelp er ü gjøre dem en bjørnetjeneste, mener Falk.

Stille krav - Derfor trenger vi lavterskeltilbud for denne gruppen – uten ventetid. Vi mener at de fleste dypest sett ønsker ü arbeide og bidra. Men det er mange som sliter med motivasjonssvikt eller dürlige vaner. Mange havner utafor, og erfaringer viser at det er veldig vanskelig ü komme tilbake .

Rett og plikt Noe av ürsaken til at Åmli har klart dette er organiseringen av en arbeidsgruppe for sosialhjelpsmottakere som gjorde forefallende arbeid rundt om i kommunen. Ved hjelp av den har man kunnet tilby aktivitet fra dag Ên. Falk ser for seg at slike arbeidsgrupper skal kunne utføre forskjellig arbeid i kommunen. Høyre har programfestet at alle som mottar ytelser, og som ikke er medisinsk forhindret, skal ha rett og plikt til ü vÌre i aktivitet. Fra dag èn.

Det er ikke alltid man kan ta beslutninger i samarbeid med brukeren – iblant mü man stille klare krav, og med klare konsekvenser dersom kravene ikke følges opp. Derfor mü det ogsü vÌre forutsigbart at sosialstøtten reduseres ved manglende oppfølging, püpeker han.

- Vi i Høyre vil at dette skal vÌre hovedregelen, ikke unntaket. Aktivitet er en verdi i seg selv. Dersom det er ventetid pü tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømüking og liknende. Arbeidsplikten bør kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rüdgivning. Tett oppfølging er ogsü viktig for ü fü hjulpet de som eventuelt er for syke til ü vÌre i aktivitet. Dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser.

Ut og jobb: Eivind Falk i Lillehammer Høyre mener unge uten fast arbeid er tjent med ü holde seg i aktivitet., Snømüking er bare en av oppgavene Falk mener ungdommene kan utføre.

Passiviserende - Høyre mener at hjelp til selvhjelp skal vÌre det bÌrende prinsipp innenfor sosialtjenesten. Derfor mener vi ogsü at det mü settes krav til aktivitet for ü motta økonomisk sosialstønad.

Onsdag-lørdag

Hovedpoenget er at passivitet er skadelig, sÌrlig for unge som oppsøker stønadssystemet for første gang. Å ikke stille krav er ikke snilt, men vil i mange tilfeller innebÌre ü gi opp folk. Det er ü ikke vise folk respekt. Arbeid og aktivitet er nøkkelen til varig vel-

8/2-1/3 8 8/2 8/ /2 2-1/ 1//3 kl. 17-2 kl 17-20 -20

S E M I N A R PA R T N E R P R E S E N T E R E R

E R D E T M U L I G Å FÅ F R E D ? Sprudlende galskap Romerikes Blad Christine Koht ga alt Drammens Tidende Dagbladet Tønsbergs Blad Adresseavisa

Hemningsløst seg selv! Mona Levin, Aftenposten MAIHAUGSALEN LLĂ˜RDAG 8. MARS KL. 19:00 Billetter selges via Narvesen, 7-eleven og Billettservice.no

4O“IPUFMMN*TCBSt*TLBUFESBMt&WFOUZSTMPUUFUtNYHET! %FO-JMMF1SJOTFOJ%LJOP 5SPMMGBMMFUt3BEJPCJMFS#BSOFTO“TDPPUFSt,BOFGBSUt4O“SBGUJOHt4QBSLFSt)“ZEFQBSLFO ,SBNCVBt*WP$BQSJOP,T&WFOUZSHSPUUFt5SPMMTBMFO3FTUBVSBOUt#FSHBOTCVUJLLFO 4MPUUTCVUJLLFOt-FLNFETO“USPMM NYHET: 1SJOTFTTFOPH,WJUFCK“SO tNYHET! 5SPMMTLPHFOtNYHET! "TLFMBEEFOMFLFSNFEJMEFO t4UPSUGZSWFSLFSJIWFSLWFMELM ,VONJOVUUFSGSB)BáFMM"MQJOTFOUFSt(SBUJTWJOUFSCVTT Foto: Geir Olsen, E. Haakenstad, D. Heimstad, Y. Horvei Fotobben/Peer Gynt as, Trollkostymer: Ingrid Nylander

KOHT FYRER LĂ˜S

Bli med pĂĽ trollenes vintereventyr!

Kjøp billetter pü www.hunderfossen.no 4FTPOHLPSUHJSGSJJOOHBOH NY HE T!

4D

KIN O

VINTERPARK


14

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

Aktor i klinsj med tingretten lillehammer: – Alvorlig ansvarsfraskrivelse av tingretten, sier politiadvokat Hans Petter Ommedal i Lillehammer, etter at tingretten dømte en utlending (30), bosatt i Lillehammer, til samfunnsstraff for voldsforsøk mot ei politikvinne, grove trusler mot tre polititjenestemenn og deres familier, samt truet med å brenne ned utestedet Brenneriet i Lillehammer. Terje Lisødegård redaksjon@byavis.no

Aktor i saken, politiadvokat Hans Petter Ommedal, reagerer sterkt på at tingretten i sin begrunnelse for å gi mannen samfunnsstraff i 85 timer, i stedet for ubetinget fengsel i 90 dager, slik påtalemakten påsto, legger en del av skylden for tidsbruken i saken på politiet. - Det er helt feil å tillegge politiet og påtalemakten skyld for at denne saken ble over to år gammel. Ansvaret for det ligger hos tingretten selv, og hos tiltalte. Han har forsøkt å trenere saken flere ganger, blant annet ved å skifte advokat, sier politiadvokat Ommedal til Byavisa.

Ferdig etter en uke - Politiet hadde ferdig etterforsket saken en uke etter at de alvorlige truslene, og angrepet på ei politikvinn fant sted i oktober 2011. 14. oktober sendte vi saken ferdig etterforsket til statsadvokaten, som hadde tiltalen klar 23. desember 2011. Forholdet som omfatter trusler om å brenne ned Brenneriet, skjedde bare et par måneder etter at hovedforhandlingen i saken var berammet til 19. april i 2012, sier politiadvokaten. Retten skriver at tiltalte ikke kan bære ansvaret for tidsbruken i saken. Retten skriver at hvorvidt forholdene på rettens og aktors side betyr en krenkelse av EMKreglene, er det ikke nødvendig å ta stilling til fordi tidsbruken uansett skal vektlegges i formildende retning for tiltalte. - Dette er en alvorlig ansvarsfraskrivelse av retten, sier politiadvokat Ommedal. Han oppplyser at tiltalte selv må være ansvarlig for minst ni måneders utsettelse av saken. Gikk bananas Da straffesaken mot mannen var oppe i tingretten i april i 2012, gikk tiltalte helt bananas inne i tinghuset. Han stormet ut av rettslokalet, sparket til inventaret i vrimlearealet i tinghuset, skjelte ut alt og alle i et voldsomt verbalt angrep, for så å storme inn i rettslokalet igjen. Der åpnet han en medbragt flaske, helt ut noe antatt tennvæske som var i flaska og tok fram en lighter. En politimann tok en vannkarafel og kastet vannet mot tiltalte. Fire polititjenestemenn kastet seg over mannen for å unngå en enda farligere situasjon i rettslokalet. Mannen ble lagt i jern og kjørt til politihuset, under streng bevoktning. Rettssaken mot ham ble da utsatt i påvente av vurderinger fra sakkyndige med tanke på mannens voldsomme sinne og psyke. Saken ble berammet på nytt til i oktober i 2012. Da måtte dommen oppheves fordi tingrettsdommeren ikke var lovlig konstituert! Også i den rettsforhandlingen oppførte tiltalte seg utagerender og ble bortvist av retten. Dom ble opphevet Tiltalte anket dommen i februar,

FOR BESKYTTELSE: Her er politiet tilkalt for å beskytte tingretten I Lillehammer.

og lagmannsretten opphevet dommen fra tingretten. Kort tid før saken skulle behandles for trede gang ba tiltalte om ny forsvarer. Det fikk han. Men tiltalte ville heller ikke ha den nyoppnevnte forsvarsadvokaten, og saken ble utsatt. Det var således fjerde gang saken kom opp i retten da partened møttes tidligere denne måneden. Like før skjedde det tredje forsvarerskiftet, nå med advokat fra Gjøvik. Selv den foreløpig siste hovedforhandlingen, den i februar i år, ble en langdryg affære med mange innspill. En i utgangspunktet enkel forhandling varte i 16 timer, etter at retten blant annet ville høre lydloggen og se videoen fra politihuset i forbindelse med innbringelsen av tiltalte etter de nevnte truslene i 29011.

- Truet to vitner i retten Det hører også med til saken at den

tiltalte – og nå dømte – mannen skal ha truet to vitner som i januar møtte til bevisopptak i tinghuset. Ifølge politiet møtte tiltalte i tinghuset, men ikke inne i rettslokalet. Han skal ha oppholdt seg inne i tinghuset og ifølge politiet truet de to vitnene, som begge skulle vitne om tiltaltes trusler om å brenne ned Brenneriet i Lillehammer. De to sjefene ved Brennerfiert skal ha følt truslene fra mannen i tinghuset som alvorlige og skremmende. - Det var min verste dag på jobben da truslene om å brenne ned Brenneriet kom første gang, skal ett av vitnene ha uttalt. Retten har i dommen ikke nevnt verken mannens angrep på inventaret, tennvæskeepisoden inne i rettslokalet, eller episoden med de to vitnene, sier politiadvokat Ommedal. Ifølge politiet har retten flere ganger måttet ringe politiet og be om

beskyttelse. Det skjedde blant annet da mannen oppsøkte retten for å få saken utsatt på grunn av advokatskifte og i forbindelse med hovedforhandlingen i februar i år. Politiadvokat Hans Petter Ommedal er svært lite fornøyd med at mannen slapp med 85 timers samfunnsstraff, og mener det er mange poenger som taler for ubetinget fengsel, eventuelt en deldom.

- Tåkelegging - Jeg mener retten tåkelegger viktige forhold for å kunne lande på samfunnsstraff, sier politiadvokaten, som vil at statsadvokaten skal anke straffeutmålingen. Tingretten mener truslene mot tre polititjenestemenn og deres familier, ikke minst det siste, er alvorlige lovbrudd, mens forsøk på voldsutøvelse og spytting mot ei politi-kvinne ligger i det nedre sjiktet av straffeparagraf 127, vold

mot offentlig tjenestemann. Retten mener det er spesielle forhold ved mannen som gjør at han skal idømmes samfunnsstraff og ikke fengselsstraff. Retten peker på mannens traumatiske oppvekst i hjemland og at han har gått lenge uten en adekvat og vedvarende behandling for sine psykiske problemer. Ifølge en sakkyndig har hans voksne liv vært preget av alvorlige traumer, som har gitt depresjoner, angst og sinne. Han reagerer særlig på at noen forsøker å holde ham tilbake fysisk, etter katastrofale livshendelser i hjemlandet. Behandlingen av hans problemer vil kreve lang tid. Retten mener det er sterke allmennpreventive hensyn som tilsier samfunnsstraff som reaksjon i saken. Mannen skal ha samtykket i samfunnsstraff selv om han ikke har erkjent straffskyld for noen av tiltalens punkter. I noen grad har han erkjent faktiske forhold.

Ikke oppholdstillatelse Det hører med til saken at mannen ikke har oppholdstillatelse pr. dato i Norge. Hans sak er til behandling i UDI. Dette skal være ett av momentene som plager mannen sterkt. Han kom til USA fra hjemlandet, før han kom til Norge og Lillehammer i 2009. Hvis han blir utvist, må han sendes til USA. Byavisa har forsøkt å få en kommentar fra sorenskriver Elisabeth Løvold angående omstendighetene og aktors uttalelser i saken, men hun har ikke besvart vår henvendelse.

Rekordivrig russ LILLEHAMMER: Rekordmange russ ønsker å bidra til Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Aldri tidligere har Kreftforeningen klart å få full dekning i Lillehammer. For å kunne ha full dekning på Lillehammer trengs 174 bøssebærere, og i år har allerede 143 russ fra Lillehammer Videregående skole avdeling sør (tidligere Lillehammer V.G.S) og 52 fra Lillehammer Videregående skole avdeling Mesna skrevet seg på liste. Det er aksjonsleder i distrikt innlandet, Morten Midtby godt fornøyd med, men han påpeker at de i fjor hadde mange som meldte fra at de ønsket å gå, da møtte kun 44 prosent opp. Det tror ikke Russepresiden fra Mesna Fen Wang eller aksjonssjef på Lillehammer Helle Brænd Rabbås vil skje i år. - Russen virker veldig motiverte og ivrige på å gå. De ønsker å

Fakta Krafttak mot kreft 2014: Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. I år går pengene til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. «Kreft rammer hvert menneske forskjellig. Da kan vi ikke behandle alle likt. Dagens kreftbehandling tar utgangspunkt i hvor i kroppen svulsten er. I fremtiden vil genene i svulsten være bestemmende for hvilken behandling som gis. Det vil gi mer treffsikker behandling til hver enkelt pasient, slik at flere kan overleve kreft og færre får unødvendige bivirkninger.»

støtte en god sak, sier Wang og Brænd Rabbås. I fjor var det 71 bøssebærere som gikk fra hus til hus under aksjonsdagen. De samlet inn drøye 95.000 kroner. I år satser de mot et sekssifret beløp når pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. - Vi ønsker å vise at russen gjør andre ting enn bare å feste og ha det gøy. Dette er en viktig sak og mange på Mesna har ønsket å

Russen på Lillehammer Videregående skole avdeling sør (tidligere Lillehammer V.G.S) og Lillehammer Videregående skole avdeling Mesna er klare for å bidra på kreftforeningens aksjonsdag 5. mars. Russeprest Kristine Strandum (Mesna) (f.v), russepresident Fen Wang (Mesna), visepresident Marte Melbø (Mesna), festsjef Siri Skyttermoen (Mesna), pr-sjef Linda Holen (Mesna) og aksjonssjef Helle Brænd Rabbås (Lillehammer) Bak aksjonsleder fra Kreftforeningen Morten Midtby.

bidra, sier russepresidenten på Mesna. Aksjonssjefen på Lillehammer forteller at russen har vært klare på at de ønsker å gjøre frivillig arbeid. - Da vi ble forespurt var alle i styret enige om at dette var noe vi ønsket å være med på, sier Brænd Rabbås. Aksjonslederen fra Kreftforeningene Innlandet er glad for russens innstilling engasjement.

- Det er utrolig viktig. Uansett hvilken dekningsgrad vi får i Lillehammer setter vi stor pris på alle de som ønsker å gå. Vi vet av erfaring at ikke alle av dem som skriver seg opp møter på selve aksjonsdagen for å gå. Derfor ønsker vi enda flere på listene, sier Midtby. Årets aksjonsdag på Lillehammer er onsdag 5. mars, og bøssene begynner sin vandring til husstander i firetiden.


meninger

Transport og arealbruk i Lillehammer

Torsdag 20. februar 2014

15

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Flau vind NRK, slik vi kjenner det, er i faresona. For ikkje lenge sidan, fekk vi vite at kulturminister Torhild Widvey vurderer å gjera det heitt for yr.no – og nekte NRK drifta av nettstaden. Vi veit at Høgre og Framstegspartiet er skeptiske til mange sider ved rikskringkastinga. I regjeringsplattforma står det mellom anna at dei planlegg ei stortingsmelding om “NRK-lisens og alternative betalingsordninger”, samstundes som dei vil “Begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.” Det er neppe NRK som trugar dei frie mediehusa. Samstundes er det alvorleg at vi for tida har politikarar som er mest opptekne av kva NRK ikkje skal vera – heller enn å ha visjonar for kva dei vil at det statlege kanaltilbodet skal innehalde. I same slengen har regjeringspartia føreslått kutt i pressestønaden, noko som typisk vil slå ut hjå nynorske lokalaviser.

Illustrasjon: Kart Lillehammer med transportårer.

Lillehammer skal nå gjennomføre et byplanleggingsprosjekt hvor arealbruk og transport skal sees i sammenheng, ATP. Etter bærekraftige prinsipper, hvor kollektiv transport, sykkel og gange gis prioritering fremfor personbiltransport. Her deltar kommunen, fylkeskommunen og staten/vegvesenet. Arkitekter arbeider med bygget form. Vi har noen erfaringer: Den perfekte form blir sjelden endelig, en form må være åpen for tillegg og endringer. Et byggeprosjekt har et romprogram som skal organiseres, det kan være en enebolig eller et sykehus, rommene må organiseres omkring et bevegelsesmønster som er spesielt for funksjonen, her ligger mye av forutsetningene for et vellykket prosjekt. Vi vet også at vi må ta kontroll på tekniske installasjoner, ellers kan det gå helt galt. For en del kan dette overføres til BYPLANLEGGING. Vi kan begynne med riksveg E6 og NSB jernbanen. For begge går strekningen Oslo-Trondheim gjennom Gudbrandsdalen, og derfor gjennom Lillehammer kommune. NSB Jernbanen skal bygges ut med dobbeltspor. Jernbanen må knyttes til byen helt sentralt, vi må anta at Lillehammer stasjon blir som nå, i bykjernen. Vi kan også ønske at banen legges i tunnel nordover fra HIL til Hunder, og slik frigjør byggeareal i Fåberg tettsted. Riksveg E6 skal bygges ut

som2+2-felts veg gjennom kommunen, den må legges utenom byen. Tilknytningene/kryssområdene blir arealkrevende for 4-felts veg. Vi må anta at de blir færre, som en i sør og en i nord. Og det er kanskje på tide å finne frem vegtrase- alternativene fra 1970-årene, og foreslå for Statens Vegvesen at hele E6 flyttes til vestsiden. Slik areal- og transport- planlegging må være langsiktig, frem mot 2050, hvor byens folketall og størrelse kanskje er fordoblet. Lokal transport må likevel antas fortsatt å foregå på veg, og at bane er urealistisk i en liten by. Det lokale vegsystemet i kommunen må ha forbindelser ut til distriktene, og NB uten bruk av E6. Sørover på begge sider av Mjøsa, nordover til Gausdal og til Øyer. Foruten til Nordseter og Sjusjøen. E6 forbi Lillehammer by på vestsiden av Lågen, fra Vingnes til Fåberg, kan ha mange fordeler. Nyanlegg kan antas å være enklere å gjennomføre enn utvidelse i bredden. Riksvegen vil kunne gå gjennom en grønn korridor, på søyler over Lågen, uten stygge signalbygg langs vegen, og med fin utsikt til byen. Det lokale vegsystemet må selvfølgelig ta utgangspunkt i eksisterende forhold. Likevel må det tenkes nytt, for å få på plass et vegsystem egnet for kollektiv transport, som fanger opp lokale reisebehov, både i eksisterende bebyggelse og i fremtidig byutvidelse. Om E6 flyttes til vestsiden som nevnt ovenfor, kan kommu-

nen planlegge langsiktig byutvikling i ”nordområdene”, opp mot Fåberg og Jørstadmoen, en langstrakt by, egnet for kollektiv transport og sykkel. Og det kan bli en stor lokal gevinst, med utvidet effektivt areal og mer lokal veg til disposisjon. Området langs nåværende E6-vegen fra Strandtorget til SWIX kan utvikles til vårt ”Silicon Valley”, med røtter hos HIL og FKKKIS. Og det kan plantes trær i mellomrommene. Selve bysenteret vil ventelig fortsatt ha en ytre ringveg, som Maihaugvegen/ Sigrid Undsets veg, og en indre ringveg, som Anders Sandvigs gate. Vi må tenke oss at byens sentrale kjerne blir tilnærmet ”bilfri”, og med begrenset parkering, og at parkeringsanlegg legges ved indre ringveg. Det må legges spesielt til rette for mennesker til fots, i sentrum og fra sentrum og utover. Ankomsten til byen utenfra er viktig, både for kollektivt reisende med tog og buss -, men og for biler fra E6. Det har selvfølgelig med flyt i trafikken å gjøre, men har også et opplevelsesmessig aspekt. Byens infrastruktur må inkluderes i denne plansammenhengen. Det er slikt som vannkilde og ledningsnett (byens ”brønn” er i Korgen !), kloakk/renseanlegg, fjernvarme, elektrisitetsforsyning (høyspent/ lavspent), telefoni etc. Det at infrastruktur ses i sammenheng med transportårer, kan ha stor betydning for samfunnssikkerheten. 14.02.2014 Svein Klausen, arkitekt

Når mindre nynorske aviser blir enda mindre, blir allmennkringkastaren si rolle enda viktigare. Som allmennkringkastar er NRK instruert av Stortinget til å ha minst 25 prosent nynorsk. Dette gjer at nynorskbrukarar får møte

sitt eige språk i media. Samstundes er det ein styrke for heile programtilbodet. Dei aller største suksessane NRK har, kjem på grunn av språkmangfald og geografiske avstandar – ikkje trass i. Språk og dialektar engasjerer, og sjåarane kjenner seg att i program med eit språkleg mangfald. Dialektriket, Der ingen skulle tru at nokon kunne bu og Norge rundt er kanskje dei beste døma. Og hadde eigentleg Derrick vore det same utan nynorsk teksting? Skal nynorsken overleva i media, er det naudsynt å ta særskilt omsyn til han. Slik er det med alle minoritetsspråk. I TV2 har journalistane stor fridom til å nytte dialekten sin, og om nokon skulle ønskje å nytte nynorsk, skal visstnok heller ikkje det vera forbode. Det er bra. Men det spesielle med NRK er oppdraget med å sørgje for ei viss mengd nynorsk, uansett. Kanskje nettopp derfor, kom yr.no først ut på nynorsk. Og sanneleg viste det seg å bli braksuksess. Ikkje rart Widvey vil oppkomlingen til livs. Inger Størseth Haarr (styreleiar) og Marianne Granheim Trøyflat (dagleg leiar), Kringkastingsringen

Hva vil fylkestinget mene om sykehus - lokaliseringen i Oppland? Spørsmålet stilles siden sykehuslokaliserinmgen skal drøftes på førstkommende fylkesting. En sykehus - lokalisering setter tre forhold i fokus: • Dyktig sykehus-personell • Tidsbruk og transportmåte før ankomst sykehus • At sykehusets funksjon dreier seg om det enkelte mennesket. Disse forholdene bør være av grunnleggende betydning når det gjelder lokalisering av fremtidig sykehus i Oppland. Den dagen vi trenger akutt sykehusinnleggelse, kan det stå om liv eller død! Vi snakker om å ta vare på hverandre. Det handler om å komme enkeltmennesket i møte i livstruende og vanskelige situasjoner. Oppland er et stort, geografisk område. Værforhold kan føre til helikopter-transport ikke alltid kan nyttes. Da er det andre alternativ som må brukes. Spørsmålet blir da: Er det da rimelig at mennesker med lang vei til sykehus i dag, skal få enda lengre vei i femtiden? Oftest vil tiden det tar før riktig behandling iverksettes, være avgjørende for resultatet.

Hva kan gjøres for at kvalifiserte leger, sykepleiere og annet helsepersonell skal søke seg nettopp til sykehusene i Oppland? Det registreres til stadighet at helsepersonell markerer støtte til en videreutvikling og bevaring av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik. Denne markeringen er forankret i faglige og samfunnsanalytiske forhold. Sykehus-personalet uttaler videre at det vil ha arbeidsplassen sin med by-nær beliggenhet. I arbeidet med innspill til en nasjonal helseplan bør fylkestinget tydelig markere at Oppland ønsker å satse på sine nåværende sykehus i Gjøvik og Lillehammer og på et desentralisert helsetilbud. Fylkestinget må i den sammenheng heller ikke glemme å understreke det stadig økende vedlikehold av de eksisterende institusjoner - det gjelder både bygninger og utstyr. Fylkestingets holdning i denne saken er derfor av stor interesse for alle i Oppland Lillehammer, 17. febr. 2014. Knut Korsæth.


16

Nyheter

Torsdag 20. februar 2014

Om kidnapping og Røde Kors LILLEHAMMER: For 16 år siden ble Ola Skuterud kidnappet i Somalia. Nå har han gitt ut bok om sine år i Røde Kors. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

Datoen er 15. april 1998. Ola Skuterud har nettopp ankommet Mogadishu, Somalias hovedstad, da han hører et smell. Han skjønner at noe ikke stemmer - så smeller det igjen. Plutselig er følget på ti omringet. – Grunnen til at jeg har valgt å skrive om kidnappingen er fordi de fleste får liten informasjon om hva som skjer med folk i slike situasjoner. Blant annet har jeg tatt med dagboken til Kari, kona mi, som hun skrev mens jeg ble holdt fanget, sier Skuterud. I ni dager satt Skuterud og ni andre fanget i et 24 kvadratmeterstort rom. De hadde to dunker med vann på deling og utenfor hørtes skudd mellom kidnapperne. Utrolig nok slapp de alle fri. – Det ble ikke betalt løsepenger, Røde Kors betaler aldri løsepenger, sier Skuterud.

Nøytral av natur Skuterud ville egentlig bli prest og studerte teologi. Han jobbet som banksjef da han i 1991 dro på et introduksjonskurs hos Røde Kors. Det endte med at han to år senere dro til Somalia, og der ble han i sju år. Boken ”Kors, krystall og halvmåne” handler om tiden i Somalia og om tiden i Palestina og Israel, selv om Skuterud, gjennom sine 20 år for Røde Kors, også har vært i Eritrea, Haiti og Pakistan. Nå jobber han ikke lenger for Røde Kors, men Skuterud merker at årene for organisasjonen fortsatt er en del av ham, også i arbeidet med boken. – Det sitter i meg å være nøytral, men her skal jeg jo også fortelle. Jeg håper boken kan utløse en debatt om hva som foregår, sier han. Blant annet beskriver Skuterud seg selv som både palestinavenn og israelvenn. – Alle har krav på et godt hjem. Vi må se at det er mennesker som bor der, på begge sidene av konflikten, sier han. – Blir forbannet Røde Kors skal som organisasjon være nøytrale og hjelpe dem

BLE KIDNAPPET: Ola Skuterud ble i 1998 kidnappet i Somalia på jobb for Røde Kors. Nå forteller han gjennom sin bok îKors, krystall og halvmåneî. FOTO: Line Stensland Haglund.

som trenger hjelp. Skuterud forteller at han noen ganger har lurt på om de bare burde trekke seg ut av en krigssone så får dem holde på, de friskmelder jo folk så de kan gå til krig. Men det går ikke, Røde Kors er jo for de mest sårbare. – Jeg har felt mange tårer etter ting jeg har sett. Noen ganger har jeg bare vært forbannet. Da gjelder det å se lyspunktene, sier Skuterud. I 2003 ble Skuterud tildelt Palestina Røde Halvmånes høyeste utmerkelse for sin innsats. Han er den første utenlandske hjelpearbeider som er blitt tildelt denne utmerkelsen. I 2002 fikk han Menneskerettighetsprisen for Nordjæren-regionen. Skuterud kommer opprinnelig fra Dovre, men er bosatt i Stavanger med sin kone, Kari Skuterud, som også er engasjert som hjelpearbeider for Røde Kors. Forrige onsdag holdt Skuterud foredrag for Ship to Gaza Lillehammer på YK-huset om Røde Kors, fornedrelse, håp og tro.

Jobber for frihet i Gaza

ÅRSMØTE: Jan Petter Hammervold (f.v.), Tove Lehre, Stig Tore Engen, Tonje Falk, Mirela Hromalic og Knut Korsæt er med i styret til Ship to Gaza Lillehammer. FOTO: Line Stensland Haglund

LILLEHAMMER: Ship to Gaza Lillehammer er stolte over arbeidet de har fått til. Nå er neste å prøve å hjelpe fiskerne i Gaza. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

NØYTRALITET: Forrige onsdag besøkte Ola Skuterud YK-huset og Ship to Gaza. Der fortalte han blant annet om Røde Kors sitt arbeid i Palestina og Israel. FOTO: Line Stensland Haglund

I 2013 behandlet Ship to Gaza på Lillehammer i alt 66 saker av større eller mindre karakter. Målet er å bedre forholdene til menneskene på Gaza-stripen. – Vi jobber for menneskeret-

tighetene på Gaza, uten å blande oss inn i konflikten, forklarer leder Jan Petter Hammervold. I året som gikk arrangerte organisasjonen blant annet et kunstlotteri på Lillehammer som ga gode inntekter til arbeidet. – De siste årene har Ship to Gaza skapt mye oppmerksomhet, blant annet ved vårt arbeid med å gjenoppbygge og renovere en gammel båt, sier Hammervold.

Håper på fiskedelegasjon Båten er kalt ”Gazas ark”. I løpet av 2014 skal båten seile ut fra Gaxa med varer produsert

der. Ved det ønsker Ship tp Gaza å synliggjøre at Israels beleiring i Gaza er mye mer enn en blokade og at folk i Gaza blir hindret i å kunne leve av sitt eget arbeid fordi det meste av handel blokkeres. Ship to Gaza beskriver dette som sitt bidrag til arbeid, selvstendighet og frihet. – Nå blir det nest å jobbe mot fiskere i Gaza og vi har så vidt begynt. Vi håper å få til en norsk fiskedelegasjon, sier Hammervold. Ship to Gaza er et internasjonalt solidaritetsarbeid.


KULTUR

Torsdag 20. februar 2014

17

Fullspekket med talenter

Stormende jubel: Gutta i Get Rhythm stilte med den egneskrevne låten ëíThe Shadowíí, og med den låta gikk de videre til Fylkesmønstringen.

LILLEHAMMER/ØYER/ GAUSDAL: Det krydde av unge talenter under helgens kulturmønstring på Lillehammer.

kunstutstillerne, var arrangører, teknisk personale og nettredaksjonens medlemmer er også med i konkurransen for å komme med til fylkesmønstringen på Otta.

Disse gikk videre fra Lillehammer-mønstringen:

Petter Elstad (Gausdal) Yngve Horvei (Lillehammer) Hanne V. Gravdal (Lillehammer) Ragnar Wilhelm Molde Ødegård (Lillehammer)

thea haukaas nilsen

Sceneinnslag:

Unge Arrangører:

Det var fullsatt sal under kulturmønstringen i Kulturhuset Banken, og mange ble imponert over de 83 innslagene av ungdommer fra hele Oppland. Innslagene inneholdt for det meste dans og musikk, men publikum fikk også se både tryllekunstnere og diktlesere. I kunstutstillingen kunne man se bilder og elementer laget av kreativ ungdom. I tillegg til de på scenen, og

The Desert Grasscutters (Gausdal) Get Rhythm (Gausdal) Kleppfisk’s fisker’s fisker, fisker fisker’s fisk (Lillehammer) Aron (Lillehammer) Marta Elise (Lillehammer) Anine, Liliana og Ingrid (Lillehammer) Marie Nilseng Barben (Lillehammer) Lillehammer ungdomskor (Lillehammer)

Marie Kalstad (Gausdal) Rebekka Opsalhagen (Gausdal) Ann-Iren V. Klevstadberget (Øyer)

redaksjon@byavis.no

Kunst:

Vakker sang: Med sin versjon av Say Something, målbandt Cynthia Kwizera publikum.

Nettredaksjon: Ida Marika Gilberg Lunde (Lillehammer) Herman K. Maraas (Lillehammer) Maria Nyheim (Gausdal)

Fra dikt til sang: 8.klasse ved Steinerskolen hadde laget en sang ut av diktet ñ Oppdagerferden.

Fremtidig poet: Joakim Engevold Mikkelsen fremførte sitt eget dikt ñ Alt det du vite skal, med stor innlevelse.


18

Torsdag 20. februar 2014

Bibliotekene anbefaler Antologi

Monsterboka Skald forlag, 2014 Anbefalt av Sissel Fjeldet, Lillehammer bibliotek

kultur

Den smilende mad

BIRI: Skal man tro historikere, og det skal man jo, så er det ganske nøyaktig 477 år siden en madonna beæret Biri kirke med sin tilstedeværelse. I 1537 feide reformasjonen over landet og ut var det med alle katolske relikvier fra kirkene. TORE FEIRING tore@byavis.no

Veit du kvifor monstra slutta å bruke tyggetong og starta å tygge maten sjølv? At dette førte til at alle monster deretter blei fødde med to auge istadenfor eitt? Eller at alt som er bitte litt eller frykteleg merkeleg, skjer på onsdagar? Linn T. Sunne, Tor Arve Røssland, Ruth Lillegraven, Lars Mæhle og seksten andre forfattarar har skrive monsterhistorier. Gunvor Rasmussen sine illustrasjonar følger dei alle, og for nokre teikningar! Vi møter monster av alle størrelsar og farger, med ulik tannføring og evne til empati. Her er vortemonster som best av alt liker å skremme rike direktørar, og Ulukketrollet som søker hjelp til å omdefinere si rolle av professor Sylfest – nei, vent - Sylvester Lomme (den skarpaste språkmannen i landet). Monstra er av og til skumle, nokre er reint snille, ofte ganske morosame, og historiene er godt egna til både egenlesing og høgtlesing. Min absolutte favoritt er Karl Seglem si historie om kva som skjer da gnomen Opus er ute og leitar etter matkagg. For første gong blir han tvungen til å ta turen heilt inn i Krinkspottarveven, den mørkaste delen av skogen, for å leite. Opus har høyrt nyss om at her bur både auromar og muggedasar, gråbeis, dei løgne ologningane, og, inst inne, eit monster. Det rår derimot ingen tvil om at gnaolaradn bur der, dei gnaolar og skrik i munnen på kvarandre: Opus må gjere monsterbeistet som har fått tannverk friskt! Eitt hundre og sekstiein fabbepiltar blir løysinga, men korleis går det med Opus og matkaggen? Lån boka på biblioteket, så finn du det ut.

HOLT!

Byavisa møtte tre fra en arbeidsgruppe som fikk oppdraget å hente denne utkastede madonnaen hjem fra kulturhistorisk museum, hvor den havnet i 1864, eller oldsakssamlingen som det den gang het. Da hadde hun levd et liv på loftet i gamle Biri stavkirke fra 1537 og fram til 1777 da nåværende kirke ble bygget. Den lille trestatuen som etter hvert har blitt kjent som Birimadonnaen er fra rundt 1250 og sto i den gamle stavkirken her på Biri, forteller Knut Sønstegaard, tidligere prest i Biri og en av pådriverne for å få Birimadonnaen hjem. – I dag regnes originalen som en av de fineste middelalderskulpturene vi har, og er trygt plassert på kulturhistorisk museum.

Tro kopi Sammen med Gunnar Liven, Magne Gullord og Harald Jacobsen har Sønstegaard siden 2009 brukt mye tid for å få Birimadonnaen dit den egentlig hører hjemme. – Robert Leulier var også med fra starten men valgte etter hvert å trekke seg ut fra komiteen, blir det forklart. – Vårt første mål var selvsagt å få madonnaen hjem, men etter et kort, men veldig oppklarende møte hos kulturhistorisk museum fikk vi grei beskjed om at det kunne vi bare glemme. - Biri kirke fra 1777 står på riksantikvarens liste over særlig verneverdige kirker, og det kan ikke installeres noe i kirken uten biskopens og riksantikvarens godkjenning, forklarer Gunnar Liven. - Den norske kirke kan heller ikke ta imot gjenstander som gaver uten biskopens godkjenning. Det var et regelverk vi måtte forholde oss til. Rådene arbeidsgruppen hadde med tilbake fra Kulturhistorisk museum var å skrinlegge målet om å få «hjem» den originale skulpturen fordi det aldri ville bli godkjent, men bruke ressursene til å skape en tro kopi. Videre fikk vi råd og bistand om hvor og hvordan vi kunne hente tilbud på kvalifisert hjelp til skanning, fresing og polykromering (farging) av en nøyaktig kopi. Det var

dette kravet de satte, forklarer Liven.

800 år gammel eikestokk Og med ny teknologi, 3D-skanning, fresing og finskjæring i samarbeid med landets fremste fageksperter laget de så en tro kopi av den 800 år gamle kulturskatten slik den så ut da den var ny. – Kravet for dataskanning var utrolige 20 punkter pr. kvadratmilllimeter, føyer Magne Gullord til, - noe det færreste i landet kunne klare, unntaget var Rambøll. Ikke det billigste alternativet akkurat, men vi ville jo få til dette. - Når så grovfresen da var gjort var det rett inn til treskjæreravdelingen ved vikingskipmuseene på Bygdøy som da finpussetdet hele. Det morsomme er at stokken vår kopi er skjært ut av er en 800 år gammel stokk, smiler Gullord. Den smilende madonnaen Heldigvis var den originale Birimadonnaen såpass godt bevart at det gikk an å hente ut originalfarger fra den. – Oppdraget med å male madonnaen gikk til Marianne Selsjord, en kjent malerikonservator og kunstner. – Hun blir regnet som den fremste innenfor dette fagfeltet, forteller Sønstegaard, - nesten to år har hun brukt på dette. Fargepigmentene er hentet fra Tyskland, det finnes bedrifter som er spesialister på å gamle middelalderfarger. - Tjæren er fra Lesjafjellet, det du ser som gull på statuen er egentlig sølv belagt med et tynt tjærelag, forklarer karene og utreder om tørking, krittlag og et linduklag, så maling igjen, tørking og maling i veldig mange omganger, inntil det hele sto ferdig en dag i 2013. – Dette er kanskje den eneste madonnaen som smiler, sier Sønstegaard, - bare det er en sjeldenhet i seg selv, jeg liker å kalle henne Den Smilende Madonnaen. Mye penger Men billig har dette ikke blitt, nær 650 000 kroner har det hele kostet. Pengene har blitt hentet inn ved gaver og andre tilskudd. – Gjøvik kommune har vært fantastiske i denne sammenhengen, fremhever Gunnar Liven, - de har bidratt med noe over 100 000 kroner, og også Toten Sparebank som har gitt oss hele 200 000 kroner, det har kommet inn over 100 000 kroner fra diverse legater og ikke minst har bygdas befolkning vært med på å gi mye penger. Så langt er vi 90 000 kroner i manko, men alle som skal ha penger har fått så langt, sier han og regner med at den siste delen av finansieringen skal gå i orden. – Det er ikke tatt en eneste krone fra menighetsrådet kasse, forsikrer han.

Kulturskatt Nå når Birimadonnaen er godt plassert i Biri kirke mener karene at Biri kirke, som er Gjøvik kommunes eldste kulturbygning også burde få Gjøvik kommune enda mer på banen. Madonnaen er så sin sak, men bygget inneholder en mengde andre kulturskatter også, malerier, ornamenter og relikvier som er unike i seg selv. – Det hevdes bestemt fra fagmiljøer at det var Peder Kasterud fra Fåberg som sto for maling og utskjæringer da kirken sto ferdig i 1777, sier de, - han var en foregangs-

KOPIEN: Denne trestatuen står i dag i Biri kirke og har kostet 650.000 kroner å få til.

mann og institusjon i seg selv. Dette er med på å gjøre Biri kirke til en av våre største kulturskatter, hevder de ubeskjedent.

Pilegrimsleden Avslutningsvis slår Knut Sønstegaard, Gunnar Liven og Magne Gullord et slag for pilegrimsleden. – Den går jo rett forbi kirkedøren her, og en vår Birimadonna burde kunne brukes i markedsføringen for å få flere til å gå vestsida av Mjøsa. Hva er vel bedre for en sliten pilegrim enn å la freden senke seg i et stille kirkerom beskyttet av en madonna?

ORIGINALEN: Den originale Birimadonnaen sånn den ser ut i dag, 800 år gammel.


kultur

donnaen på Biri

Torsdag 20. februar 2014

19

Krever løslatelse

SIGNERT: 550 norske forfattere, forleggere, redaktører, skribenter og øvrig publikum stiller seg bak Amnestys umiddelbare krav om løslatelse av Raif Badawi, Eskinder Nega og Mohammed al-Ajami som sitter fengslet for sine meninger. Uavhengig av om de tre slippes ut av fengsel i tide til å komme til litteraturfestivalen på Lillehammer står solidaritetsarrangementer, som setter fokus på ytringsfrihetens tre helter gjennom musikk, debatt og poesiopplesning, på programmet.

TENNER ET LYS: Gunnar Liven (t.v.) og Magne Gullord tenner et lys for Birimadonnaen. Tidligere prest i Biri kirke, Knut Sønstegaard er mer enn fornøyd med å ha få henne på plass sammen med Jesusbarnet.

Litteraturhuset om Sæterbakken

lillehammer: I dag går invitasjonene fra Amnesty International, Den norske Forfatterforening, Norsk PEN og Norsk Litteraturfestival til den saudi-arabiske bloggeren Raif Badawi, den etiopiske journalisten Eskinder Nega og poeten Mohammed al-Ajami fra Quatar i posten. Et stort antall profilerte forfattere har signert. redaksjon

redaksjon@byavis.no

FOREDRAG OG FILM: I dag er det Stig Sæterbakken det skal handle om når det inviteres til foredrag og film om forfatteren på Litteraturhuset på Lillehammer. Klipp fra filmen “Sæterbakken skriver sauermugg” FOTO: Morten Hovland.

lillehammer: I dag inviteres det til foredrag og film om forfatteren Stig Sæterbakken, når Litteraturhuset på Lillehammer og Lillehammer kino i kveld samarbeider. redaksjon

redaksjon@byavis.no

Stig Sæterbakken hadde med sitt mangeårige forfatterskap et livsprosjekt. Hva det omhandlet og hva bøkene hans handlet om, får vi høre om av en som kjente ham godt; John Erik Riley, forfatter og for-

legger. Deretter vises filmen Sæterbakken skriver Sauermugg, som følger hans kamp med teksten en uke i 1998. Gjennom intervjuer og hverdagslige observasjoner får vi tilgang til hans tanker om litteratur, kunst og livet generelt. Regi: Morten Hovland. Produsent: Camilla Vanebo. NB! Filmen har bare vært vist i Lillehammer én gang før, og da med stor pågang om plassene. Møt derfor opp i god tid og sikre deg billett! Litteraturhus Lillehammer 20. februar kl. 20, visning av Morten Hovlands film i Lillehammer Kino kl. 21.

550 norske forfattere, forleggere, redaktører, skribenter og øvrig publikum stiller seg bak Amnestys umiddelbare krav om løslatelse, og samtidig bruker de sin stemme til å invitere tre av ytringsfrihetens helter til årets festival. Blant forfatterne som har signert er Tom Egeland, Mette Karlsvik, Lars Ove Seljestad, Cathrine Grøndahl, Jan Jakob Tønseth, Einar Økland, Jan Erik Vold, Øyvind Berg, Aage Borchgrevink, Ketil Bjørnstad, Elisabeth Eide, Soudabeh Alishahi, Mikkel Bugge, Øyvind Rimbereid, Ingvild Rishøi, Beate Grimsrud, Arne Lygre, Hans Herbjørnsrud, Aasne Linnestå, Ove Røsbak, Trude Marstein, Merethe Lindstrøm, Alf R. Jacobsen, Harald Rosenløw Eeg, Brit Bildøen, Maria Tryti Vennerød, Eldrid Lunden, Gunnar Staalesen, Herbjørg Wassmo, Per Petterson, Kjersti Skomsvold, Ragnar Hovland, Hilde Hagerup, Stein Versto, Knut Nærum og Roy Jacobsen.

Blir invitert til vårens festival Raif Badawi, Eskinder Nega og Mohammed al-Ajami sitter fengslet, utelukkende fordi de på fredelig vis har gitt uttrykk for sine

meninger. Uavhengig av om de tre slippes ut av fengsel i tide til å komme til litteraturfestivalen på Lillehammer står solidaritetsarrangementer, som setter fokus på ytringsfrihetens tre helter gjennom musikk, debatt og poesiopplesning, på programmet.

Bakgrunnen for fengslingene Raif Badawi er dømt til sju års fengsel og 600 piskeslag for å ha opprettet nettsiden «Saudi Arabian Liberals». Han er dømt for å ha undergravet generell sikkerhet i Saudi-Arabia fordi han opprettet en nettside for politisk og sosial debatt. Begrunnelsen for fengslingen peker på en rekke artikler på siden Raif Badawi opprettet, både andres og hans egne innlegg. Blant sakene er en artikkel om Valentine’s Day, som er forbudt i Saudi-Arabia. Han er også anklaget for å ha latterliggjort den saudiarabiske kommisjon for å fremme dyd og hindre synd, også kjent som det religiøse politiet. Poeten og samvittighetsfangen Mohammed al-Ajami skrev «Vi er alle tunisiere» under den arabiske våren og er nå dømt til 15 års fengsel. Tiltalen skyldes angivelig et dikt fra 2010 der Mohammed alAjami kritiserte regimets leder, men aktivister i Gulf-regionen mener at den reelle årsaken skyldes diktet “The Jasmine Poem” som han skrev i 2011. Diktet ble påbegynt under den arabiske våren, og teksten kritiserte Gulfstatene. Han skrev blant annet: “Vi er alle tunisiere i møtet med en undertrykkende elite”. Den etiopiske journalisten Eskinder Nega soner en fengselsdom på 18 år fordi han krevde ytringsfrihet. Etter å ha holdt ulike taler som kritiserte Etiopias myndigheter, og ha krevd en større beskyttelse av retten til ytringsfrihet, ble Eskinder Nega fengslet i 2011. I 2012 ble han dømt til 18 års fengsel for «forberedelse eller oppfordring til terrorhandlinger», «deltagelse i en terroristorganisasjon» samt «landsforræderi».

U

S

K

T

Ve

An

Bu


20

Torsdag 20. februar 2014

KULTUR

ZOMBIELØP: Zombiene inntok Lillehammer forrige uke da det var premiere på Tommy Wirkolas siste film, Død snø 2. FOTO: Arild Johannessen

Hjelp! Zombiene kommer til byen

ZOMBIER: Før premieren var det også tid for litt zombie-kjærlighet. FOTO: Arild Johannessen

LILLEHAMMER: Zombiene var løs i Lillehammer forrige uke. I forbindelse med premieren på skrekk-komedien «Død snø 2» våknet de døde til live og løp gjennom Lillehammers gater. redaksjon

redaksjon@byavis.no

I anledning premieren av Tommy Wirkolas siste film, Død snø 2 ble det arrangert zombieløp gjennom Lillehammers gater. Stian Pignon, som er ansatt ved Lillehammer kino vant i høst en konkurranse i regi av Nordisk film, hvor premien var en reise til Island for å være zombie-statist på Død snø 2. Premien fikk han for sin lanseringsidé; zombieløp – og forrige uke ble ideen satt ut i live da det var klart for premiere. De som ønsket ble profesjonelt sminket i kjelleren på Lillehammer kino. Deltagerne ble forvandlet til zombier i alle former og fasonger. Eneste krav for deltagelse var at man hadde en billett til premieren. DØD SNØ 2: Zombiene klare for premiere på Tommy Wirkolas siste film Død snø 2. FOTO: Arild Johannessen


KULTUR

Torsdag 20. februar 2014

21

FILMpremierer

Seks spennende kinopremierer kommende uke lillehammer: Fem filmer har premiere på Lillehammer kino den kommende uken. I tillegg vises Sæterbakken skriver Sauermugg i kveld. redaksjon

redaksjon@byavis.no

I Sæterbakken skriver Sauermugg følger regissør Morten Hovland Stig Sæterbakkens prosess for å skrive en roman på én uke. Tanken var at han skulle kombinere alle sine dårligste sider i en romanfigur og på den måten forløse alter egoet han kalte Sauermugg. Nabo og filmskaper Morten Hovland fikk lov til å filme ham under prosessen, og via denne fascinerende skildringen av påkallelsen av Sauermugg-personaen, får vi et unikt portrett av forfatteren og mennesket Stig Sæterbakken. Filmen vises i dag under en seanse der kinoen og Litteraturhuset samarbeider. Kraftidioten: Nils brøyter en stripe sivilisasjon gjennom ødemarken. Han er svensk, men så norsk det går an å være. Uten å være norsk. Nils utnevnes til Årets Borger. Det er en stor dag. Samme kveld blir sønnen tatt av dage. Myrdet for noe han ikke har gjort. Nils vil ha hevn. Og rettferdighet. Han hevner. Blod for blod. Men det er ikke nok. Han vil ha sønn for sønn. Det vil veganergansteren Greven også, som ikke kan forestille seg at det er andre enn Serbermafiaens Papa som står bak nedbemanningene. Tingeling og Sjørøverfeen 3D: Når Zarinas ville ideer får henne i trøbbel, flykter hun fra Drømmehagen og slår seg sammen med de slue sjørøverne på Daumannsklippen, som gjør henne til skipets kaptein. Tingeling og vennene hennes må legge ut på et episk eventyr for å finne Zarina, og sammen går de sverdmot-sverd med sjørøverne, ledet av Oppasseren Ben, som snart vil bli kjent som selveste Kaptein Krok. RoboCop: Året er 2028 og det multinasjonale selskapet OmniCorp er i fronten av robotteknologi. I årevis har de levert droner til operasjoner i utlandet og nå er tiden inne for å ta teknologien hjem og enda et steg lenger. Alex Murphy (Joel Kinnaman) er en hengiven far og ektemann og en fantastisk politimann som kjemper mot korrupsjon og kriminalitet i Detroit. Når han blir kritisk skadet i felten ser OmniCorp muligheten til å lage verdens første halvt-mann-halvt-

robot politimann, en RoboCop. OmniCorps visjon om en hær av RoboCops i alle byer og en enorm gevinst til selskapet er i ferd med å bli virkelighet. Det eneste de ikke har tenkt på er at det er en mann inne i maskinen, en mann som vil sloss for rettferdighet. Dallas Buyers Club: Året er 1985, Texasmannen Ron Woodroof (Matthew McConaughey) jobber som rodeo-cowboy og lever et utsvevende liv. Når han blir diagnostisert med HIV og får vite at han kun har 30 dager igjen å leve raser livet sammen. Ron nekter å godta dødsdommen og begynner å lete etter alternative kurer. Når han ikke finner det han leter etter i USA drar han til Mexico og smugler illegale kurer hjem. Sammen sin nye venn, transvisitten Rayon (Jared Leto), som også prøver å unngå sin egen dødsdom, danner han en «buyers club» der folk setter inn et fast månedlig beløp for å få

tilgang på de nyeste kurene til å stagge HIV-viruset. Plutselig befinner Ron seg i et varmt og inkluderende miljø av smittede og han begynner å kjempe for verdighet, utdanning og aksept for de med diagnosen. Marketa Lazarová: (Cinemateket i dag) Regissør František Vlácil tilhørte en tidligere generasjon enn de nye regissørene som Milos Foreman og andre, som ble kjent med den tsjekkoslovakiske nye bølgen på slutten av 1960-tallet, og Vlácils middelalderepos er først senere blitt kjent i resten av verden. I sentrum for handlingen står kampen mellom brutal hedendom og like brutal kristendom på frammarsj, og om kongens overhøyhet som stadig utfordres av klaner i evig feide. I en slik feide blir Marketa Lazarová, datter av en klanshøvding, kidnappet og voldtatt av sønnen til den andre klanshøvdingen

GD reklame

www.lillehammerkino.no

helgens program Premierer: KRAFTIDIOTEN no, 15 år, egn. u./v. Stjernespekket actionkomedie fra regissør Hans Petter Moland. Filmen deltar i hovedkonkurransen ved filmfestivalen i Berlin. Fre 13.00 og 19.45, lør kl.18.50, søn kl.17.50 ROBOCOP am, 15 år, egn. u./v. En av vårens største actionfilmer fra Hollywood med svenske Joel Kinnaman i hovedrollen. Fre kl.22.15, lør kl.21.20, søn kl.20.20 TINGELING OG SJØRØVERFEEN 3D (norsk tale) am, alle, egn. b. Fra Peter Pan’s verden kommer et spennende nytt eventyr om en smart og ambisiøs støvvokterfe som lar seg trollbinde av det blå tryllestøvet og dets endeløse muligheter. Fre kl.17.30 TINGELING OG SJØRØVERFEEN 2D (norsk tale) am, alle, egn. b. Fre kl.13.00, lør kl.15.00, søn kl.14.00

Søndag 2. mars kl. 19.00 Bill. kr 325 + avg.

HUNDREÅRINGEN SOM KLATRET UT GJENNOM VINDUET sv, 11 år, egn. u./v. Fre kl.15.00 HER am, alle, egn. v. Fre kl.17.30, lør kl.15.30, søn kl.14.30.

ROBOCOP

TINGELING OG SJØRØVERFEEN DALLAS BUYERS CLUB

ukens

perledykk

THE WOLF OF WALL STREET am, 15 år, egn. u./v Fre kl.20.10, lør kl.20.45, søn kl.19.45 THE MONUMENTS MEN am, 11 år, egn. u./v. Lør kl.18.10, søn kl.17.10 LEGO FILMEN (3D, norsk tale) am, 7 år, egn. b Fre kl.17.30, lør kl.17.15, søn kl.16.15 LEGO FILMEN (2D, norsk tale) am, 7 år, egn. b. Lør kl.15.00, søn kl.14.00 KARSTEN OG PETRA PÅ VINTERFERIE no, alle, egn. b. Fre kl.13.00 og 15.30, lør kl.17.00, søn kl.16.00

www.billettservice.no www.kulturhusetbanken.no

KRAFTIDIOTEN

DALLAS BUYERS CLUB Se Ukens perledykk

DØD SNØ 2 no, 15 år, egn. u./v. Fre kl.22.15, lør kl.22.00, søn kl.21.00.

KULTURHUSET BANKEN

premierer

ukens ukens

med forbehold om endringer i programmet. program, billetter og filminfo: lillehammerkino.no Billettautomat åpen 09.00 – 21.00

DALLAS BUYERS CLUB am, 11 år, egn. u./v. Basert på den sanne historien om en mann som var villig til å prøve alt for å overleve. Matthew McConauhey og Jared Leto vant begge Golden Globe for sine roller og filmen er nominert til 6 Oscar. Fre kl.15.00 og 19.45, lør kl.19.30, søn kl.18.30


22

vinterferie

Torsdag 20. februar 2014

GAUSDALSFJELLET: Veiviser på Værskei

Vinterferiedrøm i Gausdal. Øst eller vest, alpinkjøring eller skiturer - valget er ditt GAUSDAL: Ta av fra E-6 nord for Lillehammer om du kommer sørfra. Ved Segalstad bru kan du velge Skeikampen ved å kjøre rett frem eller Gausdal Vestfjell ved å ta av til venstre over brua. Du kan også ta av til Gausdal fra E-6 ved Tretten enten du kommer sørfra eller nordfra.

Per A. Høyer

ake- og baseområde og skøytebane.

Skeikampen er et av Norges mest snørike vintersportsteder hvor du finner både alpinbakker og langrennsløyper - Her er det hele 9 heiser og 17 nedfarter tar deg raskt inn over fjellet. På Skeikampen kan du kjøre kanefart om kvelden eller ake go-cart kjelke, gå på skøyter. Barna har eget skilekeland,

Gausdal Vestfjell, Værskei er et ypperlig område for deg som vil gå skiturer med familien. Etter de bratte og svingete veiene finner du den store parkeringsplasssen og de oppkjørte og godt merkede løypene. Her ligger også også Værskei Kafe’. En koselig fjellkafe’ hvor du får kjøpt kaffe, hjemmebakte kaker og middag.

Tekst og foto

Det høyeste punktet på1000 meters høyde ligger også her med en fantastisk utsikt og rundskue mot alle de store fjellene. Ta deg god tid - og se deg godt rundt! Om sommer finner du en panorama utsiktstavle med avstander og navn på fjelltoppene som omkranser Værskei. God tur!

Kule biler, spennende krigshistorie og skøyteis

Bildilla: Harald Skjøldt foteller deg alt du ikke visste om Lamborghini på Norsk Vegmuseum i vinterferien. (Foto: Henriette Erken Busterud )

Lillehammer: Norsk vegmuseum har opplevelser som faller i smak for både store og små i vinterferien. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Harald Skjøldt er blant landets fremste Lamborghinikjennere. Lørdag 22. og søndag 23. februar vil han fortelle deg alt du ikke vet om Lamborghiniene som står på Norsk vegmuseum. Samlingen er unik i den forstand at det aldri før har vært samlet så mange forskjellige produksjoner av Lamborghinier på ett sted.

Historie Senere i vinterferien får du høre og se en historie om vegvedlikehold under 2.verdenskrig. Museet tar for seg dagboka til en oppsynsmann i Dunderlandsdalen og historien hans

med å holde vegen åpen over Saltfjellet våren 1943. Publikum får bli med i verkstedet og se hvordan gjenstander blir konservert, de får bli med på en sjelden tur inn i gjenstandsmagasinet for å se snøfreser som var i bruk under krigen. Til slutt blir det en visitt for å finne igjen denne historien i den nye hovedutstillingen som er under oppbygging. Altså en unik mulighet til å komme bak kulissene på Norsk vegmuseum. - Barna kan kose seg med å lage karnevalsmasker eller snømenn av vattkuler, og så blir lesestund ved Øyer folkebibliotek. I resepsjonen er det miniatyrkonstruksjoner av bruer og ny rebus er på plass, forteller . Og vil man utendørs er skøyteisen blank og klar, smeden arbeider i smia og man kan base i snøen. Vi har gapahuk man kan varme seg i om fingre og tær blir litt frosne, sier Astrid Stubrud ved Norsk Vegmuseum. Firbente venner: Hundekjøring er årets store nyhet på Barnas Vinterdag på Maihaugen. ( Foto: Anette Aaen )


vinterferie

Torsdag 20. februar 2014

På truger med DNT Lillehammer - Det er flere år siden sist vi har hatt trugeturer, men nå håper vi på å få med en gjeng ut på kveldstur i snøen, sier Birgit Sildnes i DNT Lillehammer, - tirsdag 25. februar prøver vi igjen og låner naturligvis ut gratis truger. Hun mener det er lett å lære å gå på truger, så ingen forkunnskaper er nødvendig. - Å gå på truger er en annerledes måte å bevege seg i naturen på, og du kommer til steder du vanligvis ikke går om

Lek og moro i snøen på Maihaugen LILLEHAMMER: Siste helga i februar er Maihaugen stedet å være for alle som er glad i vinteren.

På Barnas vinterdag kan barn i alle aldre være med på morsomme uteaktiviteter som hopp, langrenn, skiskyting, skileik, kanefart, aking, trugequiz, akebowling og andre snøleker. Årets store nyhet blir hundekjøring. Søndag kan man prøve hvordan det føles å kjøre med et hundespann. Ved Breisjøen vil barna kunne få sitte på med et hundespann. Fire trekkvillige hunder sørger for god fart i trygge omgivelser. - Hundekjøring er blitt veldig popu-

Skileik - Barna kan gjerne ta med seg ski og prøve seg i det flotte skileiksområde oppe ved Valbjørsetra, med kuleløype, hoppbakke og skiskyting. Dessuten er det gode akemuligheter enten man vil bruke eget utstyr eller låne proffe kjelker fra Olympiaparken. Skileikområdet er laget av studenter fra idrettsstudiet på HIL, og her kan barna få testet skiferdighetene sine. Maihau-

Sykurs for barn på Kunstmuseet

vinteren, hevder Sildnes. Turleder er Kjetil Brandsar. Oppmøte er ved Håkons Hall (kl. 1830), og derfra er det felleskjøring til et egnet startsted i nærområdet. Ta kontakt med turleder i forkant hvis du vil låne truger. Ta med hodelykt og drikke. - Skistaver er en fordel, mener de i DNT Lillehammer. Foto: Knut Laasbye

Dette skjer i vinterferien Lillehammer/øyer/gausdaL: Det er mange aktiviteter å velge mellom når det neste uke er vinterferieuke i Lillehammerregionen. redaksjon

2014

Vinterferien

redaksjon@byavis.no

Februar: 20. – 28.: Vinterferieaktiviteter på Norsk Vegmuseum fra kl. 10:00-15:00,

14-0202 Foto:Ole A. Flatmark, Norsk vemuseum, Henriette Erken Busterud

sololsen@byavis.no

gen har også utlån av truger for den som vil prøve seg på trugequiz-løypa inn i skogen. I år blir det dessverre ingen skøyteis, men Maihaugen kan lokke med så mye annet moro, at vi håper folk tar turen og koser seg på vinterdagen. - Du kan også besøke vår tømmerhoggerleir, historiske butikker, oppleve livet i 1890- og 1930-åra og mye mer. Kos deg underveis med vafler, pølser og varmt drikke. Olympiaparken stiller med proffe kjelker som man kan bruke i bakken fra Fiskerkapellet til Skolestua. Dette gir garantert kiling i magen, lover Prøven.

Norsk vegmuseum 20. februar–2. mars 2014

Sol Olsen

lært, og vi tror det er mange barn som synes det blir gøy å hilse på hundene og få sitte på en tur i sleden bak hundene, sier arrangementsansvarlig Rune Prøven. Det er hundekjører Anette Aaen fra Fåberg som stiller med hundespannet sitt til glede for alle som skal på Barnas Vinterdag.

23

20.– 21.: Afterski på Ryk & Reis fra kl. 16:00, Hafjell. 21.: Teater Innlandet viser «Huset GranNabo» i Maihaugsalen 21.– 23.: Afterski på Gaiastova fra kl. 15:00, Hafjell. 21.–23.: Afterski med trubadur Gil Edwards på Vikingland, Skei. 22.: Skeikampen Fatbike Challenge ved Vikingland. 22.:Søre-Ål Runden – langrenn, Lillehammer. 22. – 23.: Vinterpatruljen kommer til Skeikampen. 23.: DNT Lillehammer arrangerer skitur fra Skei til FolVINTERFERIEAKTIVITETER lebu skole.22.Varighet 4-5 23. timer. Lørdag og søndag februar kl. 13.00 Omvisning i Lamborghiniutstillingen «Linjer og–land23.: Barnas Vinterdag på Maihaugen kl. 12:00 16:00. skap» medSki-Marathon Harald Skjøldt,– prosjektleder for utstillingen. 23.: Hafjell langrenn kl. 10:00 – 15:00. 27: Barneskirenn på Skitorget 12:00 –13:00, Skeikampen. Onsdag 26. og torsdag 27. februarikl. 13.00 28.: NM Bob, Aking og Skeleton Lillehammer Olym«2. verdenskrig i ny veghistorisk utstilling». Bli med bak piske Bob-og Akebane, Hunderfossen. kulissene vegmuseum. historie, se bilder, 28.: Afterskipå påNorsk Gaiastova kl.20:00Hør – 02:00, Hafjell. besøk verksted og magasin og følg gjenstander som

har opplevd 2. verdenskrig. Mars: 01.Alle – 02.: Vinterferieaktiviteter på Norsk Vegmuseum kl. dager 20. februar- 2. mars 10:00 – 15:00. Åpne utstillinger, åpent på Lysaker Gjestgiveri, ulike 01.aktiviteter – 02.: NM bob, aking og skeleton i Lillehammer Olympiske Bob-og Akebane i Hunderfossen. 01.For – mer 02.: info World Cup Kvitfjell 2014 Herrer, Kvitfjell se www.vegmuseum.no Alpinanlegg, Fåvang. 01.: Afterski på Gaiastova, Hafjell. 01.: Afterski med på Ryk & Reis, Hafjell. Norsk vegmuseum, Tlf 61 28 52 50 • «YMSE» www.vegmuseum.no g RATI s I NNgA Ng 02.: Hank synger Cash – Konsert med Hans-Erik Dyvik Husby i Kulturhuset Banken kl. 19:00.

Tekstiltema: Konservator Cecilie Skeide ved Lillehammer Kunstmuseum inviterer barn til sykurs i vinterferien

LILLEHAMMER: Kunstmuseet arrangerer sykurs for barn i vinterferien. Hver dag får de nye syoppgaver. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Lillehammer Kunstmuseum har tekstil som gjennomgangstema hele våren, med utstillingen Tusen tråder. Museet ønsker også å gi et tilbud til barn og unge innen samme tema, og i vinter-

ferien er det altså klart for å utfolde seg med symaskin. - Det er designer Sølvi Irene Høibakken som skal holde kurset. Høibakken er utdannet i London, så her får ungene skikkelig kvalifisert hjelp til å lære kunsten å sy og tegne, sier konservator Cecilie Skeide. Det er barn fra femte til syvende klasse som kan være med på kurset. Hver dag vil de få ny syoppgave. - Kursdeltakerne får mange forskjellige oppgaver, hva de er, må bli en overraskelse. Kanskje er det noe man

skal ha på seg, se på eller holde i hånden, sier Skeide hemmelighetsfullt.

Symaskin - Barna må veldig gjerne ta med symaskin, et lite syskrin og matpakke. Og har du ikke symaskin, så skal ikke det være noe hinder for å delta. Vi har noen maskiner man kan låne, sier Høibakken. Kurset har plass til ti deltakere, så her gjelder det å være førstemann til mølla. Det er lov å ha med en voksen om man ønsker det.

Ellers Sølvskottberget er gjenåpnet av Aktiv Ute Lillehammer As. Stedet brukes til barne og ungdomsarbeid. I tillegg er det anlagt skiløype fra Sølvskottberget. En 5 km lang rundløype og inn til Øyerfjellets øvrige skiløyper. Enkel servering i kafe, svømmebasseng med 35 grader og garderober. Sanserom (hvitt) og lekerom. Godt med parkeringsplasser. Løypa kjøres jevnlig. Fredagssjakk på Havang, Anders Sandvigsgt 30, Lillehammer ca kl 1400 hvor du kan spille, trene og prate sjakk et par timers tid. Nybegynnere og kafe-spillere ønskes spesielt velkomne. Kanthaugen Freestyle Arena er åpent for alpint og snowboard mandag, onsdag og fredag kl 17.00-20.00. Midtfjellkoia, midt i Birkebeinerløypa på Sjusjøen er et fint turmål og varmebu for skiløpere i alle aldre. Koia er betjent av speidere fra Brøttum i alle helger kl 10-16 fram til påske, med salg av nystekte vafler, varm drikke, brus og sjokolade.


24

ANNONSER

Torsdag 20. februar 2014

• MĂ˜TER Lillehammer Pensjonistforening t7JQSPEVTFSFSE“SFSFUUFSEJOF“OTLFSPHCFIPW t%“SPHWJOEVTTFSWJDF t-FWFSJOHPHNPOUFSJOHt"MUJHMBTT

PAULSRUD SNEKKERVERKSTED AS

avholder ürsmøte mandag 24. februar kl 18.00 i Nordseterveien 410 Lillehammer. Vanlige saker. Styret

Tips oss! Ta kontakt pĂĽ tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

Husk! Trofè Hedmark og Opplandsmesterskapet i curling 28. februar - 2. mars!

Kom og se! Prøve curling? E-post: livmaren@lillehammercurling.com eller tlf. 482 14 617

DĂ˜RER - VINDUER - GLASS

Tlf. 61 22 02 40 - faks 61 22 95 25 - www.paulsrud.as

• KULTUR/UNDERHOLDNING www. lillehammercurling.com

Tips oss! Ta kontakt pĂĽ

Vi tilbyr

OPPLÆRING i disse klassene i vinter

Torsdag 20. feb. kl. 20. Om fOrfatteren Stig SÌterbakken – fOredrag Og film Jon Erik Reiley snakker om SÌterbakkens forfatterskap pü Litteraturhus Lillehammer kl. 20, Visning av Morten Hovlands film i Lillehammer Kino kl. 21. Gratis inngang pü Litteraturhuset, Kinobillet kr. 100,-. Sted: Lillehammer bibliotek.

B - personbil B96 – bil og henger (maks totalvekt 4250 kg) BE – bil og henger T – traktor

PĂĽmelding pĂĽ tlf. 61 25 74 36 eller epost: traďŹ kkskolen@dahlsveen-olsen.no

TRAFIKKSKOLEN Dahlsveen - Olsen AS Løkkegata 22, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 25 74 36

www.dahlsveenolsen.no

tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

Skift stygge, punkterte eller knuste isolerglass NÅ! Enkelt, rimelig og profesjonelt utført, til avtalt tid og pris – uten ü skifte karmer n s s m es t ere e r e n de gl a D e n a m bul , hele üre t. ke 3.u er hv kommer

e Din kommun e für be søk i uk

10

Vinterkampanje!

40% rabatt

Tips oss!

øre-nese-hals

Volvat Medisinske Senter Vangsveien 121 2318 Hamar Tlf: 62 55 35 50 www.volvat.no

Ta kontakt pĂĽ tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

Spesialist i øre-nesehalssykdommer

pĂĽ 2 og 3-lag energiglass!

TORSDAG ANBEFALER VI: Salt kjøtt, røkte kjøttpølser, raspeball m/rotstappe, gul ertesuppe og flere andre gode, hjemmelagde favorittretter.

Vingnes, Lillehmr. Tlf. 61 05 38 00 post@bjornskro.com

Skift ut dine punkterte eller knuste isolerglass i vinter, og spar tusenvis av kroner! Vi monterer fortløpende!

Kontakt eksperten pĂĽ glass senest fredag: 40 00 59 39 www.kvamme.no

Glass ¡ Vindu ¡ Sommerstuer Balkonginnglassing ¡ Rekkverk Kontorskillevegger

LĂ˜RDAG 8. MARS KL. 14 -19

Vi tar imot pasienter med akutte eller kroniske øre-nese-halssykdommer og kan ogsü hjelpe med snorking, søvnutredning, øresus, svimmelhet og allergibehandling. ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00

Vi har kort ventetid og krever ingen legehenvisning.

Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no www.lillehammerbryggeri.no

FREDAGAkevittkurs 23. AUG med KL. 21.00 GOTMAR BLUESKVELD MEDRUSTAD 9 FINGERS

En �helaften� med prøvesmaking, god mat og ikke minst god underholdning. Følgende er inkludert: Gotmars utrolige kunnskap•Prøvesmaking akevitt•Fingermat fra Gudbrandsdalen servert pü Ottaskifer, inneholder blant annet: Røkt sik fra Jotunheimen Fisk, Spekemat fra Gudbrandsdalsmat og Annies Pølsemakeri, Ost fra Avdem Gürdsysteri, To øl fra Lillehammer Bryggeri etter eget ønske.

Inngang kr 200;-

ForhĂĽndsbestilling: Kr. 850.pr person, kun 25 plasser.

post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108 ForhĂĽndsbestilling: post@lillehammerbryggeri.no/95019108

.


Annonser

Torsdag 20. februar 2014

DOBBEL VINTERFERIE Vi viser film på dagtid både i uke 8 og uke 9. Fullstendig program finner du på våre nettsider: lillehammerkino.no

MØT LØVEUNGEN Lørdag 22. februar inviterer vi til barnedag på kinoen, med gøyale aktiviteter fra klokken 14.30. Du kan møte selveste Løveungen fra Karsten og Petra filmene. Ansiktsmaling, tegneverksted og innendørs hoppaktiviteter. Vi lodder ut filmeffekter i salene. Og selvfølgelig - vi viser masse god barnefilm!

Ønskereprise:

lillehammerkino.no

billettautomat åpen 09.00 - 21.00

25


26

ANNONSER

Torsdag 20. februar 2014

SKUMPLAST

Ă…pningstilbud

á40% pü solskjerming og innsynsskjerming

Kampanje t.o.m. 3. mars Tlf. 815 00 004 977 10 706

Storgata 148, 2615 Lillehammer

KOMPLETT BILVERKSTED FOR ALLE BILMERKER

t.BESBTTFS t4UPMQVUFS t#BSOF NBESBTTFS t4LBJ 4LKÂ?SFSFUUFS NĂŒM

SKUMPLASTSPESIALISTEN Gamlevn. 135, Lhmr. Tlf. 61 25 17 62

FIN PĂ… HĂ…RET - til en rimelig pris!

SJEKK PRISENE!

Nytt kjøkken? pü alle typer trykksaker!

nordsjø kjøkken

Kjempeutvalg innen kjøkken Kjøkken Bad Garderobe

www.igt.no

Vi tegner og planløser ditt nye kjøkken.

Anne Lena

MĂŚhlum

9069 4184 | annelena@igt.no

Tanja Kristin 9133 0698 | tanja@igt.no Gausdalsvegen 1579, 2651 Ă˜stre Gausdal

Storgt. Storgt.45, 45,2601 2609 Lillehammer Lillehammer E-mail: felles@m-kj-glede.no Tlf. 61 25 95 20

Trenger du

Nyheter fra

Herreklipp ...................................180,Dameklipp ................................. 350,Pensjonistklipp mann .............150,Barneklipp under 12 ĂĽr ...........150,Farge ............................................ 350,Skjegg ............................................. 50,Vask ................................................ 50,TrĂĽd ............................................... 100,-

ELEKTRIKER? Vi lover deg god service.

Vi lover deg god service. W10712

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51 www.el-installasjon.no Industrigt. 35, 2619 Lillehammer e-post: post@el-installasjon.no

Tlf. 953 60 061

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

STORGATA 65, 2609 LILLEHAMMER TELEFON 61 02 23 80

REPARASJON OG SERVICE ALLE BILMERKER

Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

1790,-

Åpent: Mandag - lørdag 9-18

Hagevn. 9b - Søre Ål Lillehammer Tlf. 61 26 05 10 post@vinorbil.no

VĂĽr kompetanse - din trygghet

Storgt. 71, 2601 Lillehammer. Tlf. 61 25 12 75

www.el-installasjon.no e-post: post@el-installasjon.no

Industrigata 37b 2619 Lillehammer Tlf.: 61 27 97 97 www.fyksen.no For everything your car needs.

Prøv en Opel Vinn en Opel Bli med i konkurransen pü opel.no

Vinterkampanje Vinterhjul og metallic lakk

Kun kr. 7.900,Spar inntil kr 15.000,Ved kjøp av ny Opel Astra Tilbudet gjelder til 31.03.2014

Pris fra kr:

234.900 OPEL ASTRA

SKO DEG FOR VINTEREN. Nü er det knalltilbud pü vinterpakke med vinterhjul og metallic lakk ved kjøp av ny Opel Astra. Kontakt oss for mer informasjon eller gü inn pü opel.no. Velkommen til oss for prøvekjøring og en hyggelig handel! Opplev det ü vÌre pü nett i bilen pü en ny müte med Opels infotainmentssystem, IntelliLink.

Sulland Lillehammer

Moavegen 35 Tlf: 61 25 00 00

opel.no CO2 utslipp fra 99 g/km. 3,7 l/100 km. Gjelder drivstofforbruk og utslipp blandet kjøring. Euro 5. Frakt og lev. omk. Oslo inkludert i prisen. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.


Annonser

Torsdag 20. februar 2014

SALG!

SABOTAGE SB SKI/ SNOWBOARDBEKLEDNING

50%

SABOTAGE SB TEAM SERIES JAKKE Før 1699,NÅ

849,SABOTAGE SB TEAM SERIES BUKSE Flere farger Før 1299,NÅ

649,SKALLBEKLEDNING, GORE-TEX, DERMIZAX Et utvalg fra Norrøna, Bergans, Sweet, Berghaus

SWEET HAMMER JACKET Gore-Tex skijakke Flere farger Før 3999,NÅ

1999,-

DUNJAKKER Et utvalg fra Norrøna, Bergans, Sweet, Rab, Berghaus

á30-50% Priseksempel: Berghaus Mnt Asgard Hybrid Down Dun/primaloft jakke Før 3499,NÅ

á30-50%

1750,-

Priseksempel: Norrøna Svalbard Gore-Tex jakke Før 3399,NÅ

1699,DEVOLD MULTISPORT ULLUNDERTĂ˜Y Barn og voksen Begrenset utvalg

á50%

125,1 25 5 Voksen 225,Barn

VINTERJAKKER BARN Dunjakker, skijakker

á30-50% Priseksempel: MicKinley dunjakke Før 599,NÅ

299,-

4UPSHBUB -JMMFIBNNFS5MGt.FTOBTFOUFSFU -JMMFIBNNFS5MG

27


28

Torsdag 20. februar 2014

VINTERFERIE

2014

Vinterferien

14-0202 Foto:Ole A. Flatmark, Norsk vemuseum, Henriette Erken Busterud

Norsk vegmuseum 20. februar–2. mars 2014

VINTERFERIEAKTIVITETER Lørdag 22. og søndag 23. februar kl. 13.00 Omvisning i Lamborghiniutstillingen «Linjer og landskap» med Harald Skjøldt, prosjektleder for utstillingen. Onsdag 26. og torsdag 27. februar kl. 13.00 «2. verdenskrig i ny veghistorisk utstilling». Bli med bak kulissene på Norsk vegmuseum. Hør historie, se bilder, besøk verksted og magasin og følg gjenstander som har opplevd 2. verdenskrig. Alle dager 20. februar- 2. mars Åpne utstillinger, åpent på Lysaker Gjestgiveri, ulike aktiviteter For mer info se www.vegmuseum.no

Norsk vegmuseum, Tlf 61 28 52 50 • www.vegmuseum.no

INSPIRASJONSHUSET 40 % på alle varer Tilbudet gjelder Torsdag 11- 18 , Fredag 11-18 & Lørdag 11-15

4 års jubileum

g R AT I s I N N g A N g

Vi har tøffe flyteleker for barn og ungdom! Gir muligheter mange aktiviteter i vannet. Kom og prø røøv! prøv!

24 ÅR I INTERIØRBRANSJEN

Våre priser og åpnings åpningstider finner du alltid på www.fronbadeland.no, eller lik oss på Facebook, så får du informasjon der.

Adresse: Brenneriveien 8, 2380 Brumunddal

FRON BADELAND KIWI

DU FINNER OSS I DET BLÅ HUSET VED E6 I BRUMUNDDAL VÅRE MERKER: JANE CHURCHILL- COLEFAX & FOWLER, SANDERSON - LINWOOD - RALPH LAUREN - SANDBERG KLESAVDELING: Færøysk ull, Linkjoler, kåper, bukser SYSTUE, MØBELTAPETERER, INTERIØRDESIGN

TELEFON: 995 58 956 E-post: post@hegew.no

Hundorp

Ø. HERNÆS

E6 Harpefoss

Vinstra

Du finner oss på Harpefoss ved siden av Kiwibutikken. Avkjøring fra E6

Fron Badeland «Fronsbadet»

Nord-Fron kommune

Tlf. 61 29 69 90 www.fronbadeland.no

Sør-Fron kommune


Annonser

Torsdag 20. februar 2014

29

! d u b l i r t a e u k r s b i e f . 2 2 Olymp . t.o.m

E J N A P M KA GAUS KUPP! SER KJĂ˜P 3 BOK R OG FĂ… E ESSVE-SKRU OR KUN TF EN KOFFER

99-,

-30% PERGO GULV

169-,

førte gulv r e g la e ll a ü p

INTERIĂ˜RMALING

Butinox VPL 3-i-1 – 3 liter t Til vegg, panel og list

n Lydreduksjo

2.999-,

Veil: 528,-

! PARTIVARE ntall. Begrenesersvaesjot near.

UNDERLAG

Veil: 4.363,-

45057 SmartUnderlay Skum av høy kvalitet, lett ü legge t Tykkelse: 3 mm t Materiale: Ekstrudert polystyrenfoam t 10 m2 pr. pakke

BORSKRUTREKKER

Ingen telefonr rehus. hentet vĂĽre va Pris gjelder av

159-,

pr. pakke

Makita BDF456RFEB – 18V / 3,0Ah t Inkludert lader, koffert og 2 batterier

SE OGSĂ… VĂ…R NYE KUNDEAVIS PĂ… GAUS.NO MED FOREBEHOLD OM TRYKKFEIL OG UTSOLGT | KAMPANJEPERIODE T.O.M. 22.02.14

Dombüs t Lom t Otta t Vinstra t Gausdal t Lillehammer t Mesnali t Rudshøgda t Gjøvik t Elverum t Årnes t Jessheim Møt oss pü:

Facebook.com/landhandleri |

@GausdalLand |

5)&6-5*."5&63#"/&91&3*&/$&  

'SBLS  /ZF/JTTBO$POOFDU 

/JTTBO4BGFUZ4IJFMEUFLOPMPHJ 

Kontakt

#gausdalland

%&/)&-5/:&  /*44"/2"4)2"* 

t Live-cossha idag!

www.gaus.no Tlf. 61 22 00 00

7&-,0..&/5*--"/4&3*/(4%"(&3  '3"'&#36"3 

*OUFMMJHFOUQBSLFSJOHTBTTJTUFOU 

 /JTTBO$IBTTJTLPOUSPMMUFLOPMPHJ

# #&45*--13�7&,+�3*/(*%"( &45*--13� 7&, +�3*/(*%"( Søre Ål - Lillehammer

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no www.tungen-bil.no

Kvam, Tlf.: 61 29 48 40/Lom, Tlf.: 61 21 12 81 www.kvammek.no

' 'PSCSVL MLN$0 PSCSVL MLN$02VUTMJQQHLN#JMEFOFJBOOPOTFOLBOBWWJLFGSBUJMCVEFU1SJTFOFSMFWFSU-JMMFIBNNFS,WBN VUTMJQQHLN#JMEFOFJBOOPOTFOLBOBWWJLFGSBUJMCVEFU1SJTFOFSMFWFSU-JMMFIBNNFS ,WBN


30

ANNONSER

Torsdag 20. februar 2014

Vinterferie Vinterferie GD Reklame

GD Reklame

vinterferie-tips FriskeFriske vinterferie-tips Fra kr. 149,-Fra kr. 149,Kr. 799,-

Tore på SportTore 1 på Sport 1

– Det Brilletips: – Det Brilletips: finnes briller medfinnes blanktbriller glassmed somblankt du glass som du brukerogmot regn og rusk fordet bedre sikt. Når det er flatt bruker mot vind, regn ruskvind, for bedre sikt. Når er flatt lys anbefaler vi gult ellersom rødfarget glass som får frem lys anbefaler vi gult eller rødfarget glass får frem konturene i terrenget. konturene i terrenget. viktig medgjerne et mørkt Skinner solen er Skinner det viktigsolen meder et det mørkt glass, medglass, gjerne med speillyset somvekk. reflekterer lyset vekk. Allebriller glassene speil som reflekterer Alle glassene i våre er i våre briller er medlegger UV-beskyttelse, selvfølgelig med selvfølgelig UV-beskyttelse, Tore til. legger Tore til.

Kr. 799,Fra kr. 29,- Fra kr. 29,-

Lysestaker Lysestaker fra kr. 39,- fra kr. 39,Fra kr. 399,-Fra kr. 399,Kr. 399,-

Kr. 499,-

Kr. 399,-

Kr. 499,-

Familiespill Familiespill Kr.699,Kr.699,-

Øystein på Brio Øystein på Brio

HundesokkerHundesokker Pr par Pr par kr. 207,kr. 207,-

– Vinterferie Uteleik. På Brio harakebrett vi mange typer akebrett – Vinterferie = Uteleik. På Brio=har vi mange typer og er snowboard som er blitt enhusk storselger. Men husk hjelmen, og snowboard som blitt en storselger. Men hjelmen, sier Øystein. sier Øystein.

Kr.400,-

Kr.400,-

Kr.699,-

Kr.699,-

Mariaog Andreassen og Maria Andreassen Susannepå Gjørlihagen Susanne Gjørlihagen CC-mat på CC-mat

– Vii vinterferien. selger mye biff i vinterferien. – Vi selger mye biff Er man mange enkeltbiffen ved å helsteke biffen Er man mange tilbereder du dentilbereder enkelt vedduå den helsteke Detfår beste resultatet får du med steketermometer. i ovnen. Det bestei ovnen. resultatet du med steketermometer. Server med stekte Disse tilbereder du Server gjerne med stektegjerne potetbåter. Dissepotetbåter. tilbereder du også i med ovnen med løk og Vi har også i ovnen sammen løksammen og rotgrønnsaker. Vi rotgrønnsaker. har mange gode ferdiglagede sauserdet som du topper det hele mange gode ferdiglagede sauser som du topper hele sier jentene i ferskdisken. med, sier jentenemed, i ferskdisken.

Fra kr. 1998,-

Fra kr. 1998,-

Meld deg innMeld deg inn i vår gratis i vår gratis kundeklubb!kundeklubb!

 6 5r ibLui tl li e k ke L iel lre ha m0m s rp- p sl a r at .nndot o r g e t . n o 9 - 2 0 ( 1 8 )9- 2 605( 1 b8u)t i kke h armi m 10 0 egr r a t1i 0 s 0p0- pgl raastsi e t rsasnedr torsgt e

KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann 09-10 hver dag. GRATIS GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10kl. hver dag.


Annonser

GD reklame

Meld deg inn i vĂĽr gratis kundeklubb!

Torsdag 20. februar 2014

31

VINTER ogpĂĽ Strandtorget! FERIE SKI

DameDRESS /herr e

699,FUBT

KFr5MG

SJ PR EKK ISE N!

Fly og hotell 1 uke fra 1998,-

VI ELSKER HELLAS! Apollo har det største utvalget av reiser til Hellas med hele 22 reisemül og over 450 hoteller. Fly og hotell

SE VĂ…RENS NYHETER! Match Strandtorget Belsvik Match Match Otta

1 uke fra

1 998,-

Priseks. gjelder rimeligste avr. i mai eller juni 2014 nĂĽr min to reiser sammen fra Oslo Lufthavn. Begr. antall plasser.

For mer informasjon ring

VIA Tours Lillehammer tlf: 61 24 80 20

e-post: lillehammer@viatours.no

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10 hver dag.


32

ANNONSER

Torsdag 20. februar 2014

vinter i GAusdal Kampanjestart - og innspurt!

t7JQSPEVTFSFSE“SFSFUUFSEJOF“OTLFSPHCFIPW t%“SPHWJOEVTTFSWJDF t-FWFSJOHPHNPOUFSJOHt"MUJHMBTT

PAULSRUD SNEKKERVERKSTED AS DĂ˜RER - VINDUER - GLASS

Tlf. 61 22 02 40 - faks 61 22 95 25 - www.paulsrud.as

✂ SJEKK VĂ…R SPENNENDE TURMENY! Charlottenberg 20. februar

GJELDER HELE REN ROSE MOISTURE DEFENCE SERUM 30 ml. Før 595,- NÅ 446,REN KEEP YOUNG SERUM 30 ml. Før 595,- NÅ 446,REN HYDRA CALM CLEANSING MILK 150 ml. Før 245,- NÅ 183 50 REN BIO RETINOID ANTI-AGE CREAM 50 ml. Før 595,- NÅ 446,REN KEEP YOUNG ANTI-AGE EYE CREAM 15 ml. Før 395,- NÅ 296,-

rt jeinnspu Kampan g 22. februar. 20., 21. o

Kr

240,- pr. person

Ullared 24. - 25. mars Kr

1.850,- pr. person for busstur og overnatting med frokost

ÂŤTrost i taklampaÂť

Det Norske Teatret 25. april

Kr 600,- pr. person for bussturen og billett. Avreise fra Segalstad Bru kl. 13.30. Retur om kvelden. Stopper pĂĽ tur inn for mat.

Dolly Parton-konsert Kr

Oslo Spektrum 9. juli

1.425,- pr. person for bussturen og billett. (Verdi 925,-) PĂĽmelding tlf. 61 22 68 40/Mob. 907 70 070 e-mail: kontor@gausdalturbuss.no

EUCERIN ANTI-AGE Før fra 233,NÅ FRA 163,-

jestart Kampan ar. 24. febru

VICHY ANTI-AGE Før fraFRA 259,-VICHY NÅ FRAOG 181,-

Gausdal Apotek

Vestringsvegen 14 Â?TUSF(BVTEBMtUMG

✂

GAUSDĂ˜LER! Vet dere at Lillehammer Byavis nĂĽr

ALLE husstandene i Gausdal hver torsdag? Det kan vÌre greit ü vite neste gang dere skal annonsere møter, arrangement eller gode tilbud i butikken! Ta kontakt med Arve pü tlf 911 27 452 for videre hjelp /pris pü annonse!


Annonser

Torsdag 20. februar 2014

33

BRANSJEGUIDE ADVOKATER

FOR LILLEHAMMER, Ă˜YER OG GAUSDAL BYGGVARER

Sjekk vĂĽr prisgaranti! Interesseorganisasjonen for huseiere Gratis utlĂĽn av radonmĂĽler til medlemmene. Rabatt pĂĽ forsikring m.m.

Advokat Werner Forr Nystuen Tlf. 61 25 79 00

Vi slĂĽr av 10% pĂĽ mellomlegget!

Dvs. at vi slĂĽr av mellomlegget - og 10% oppĂĽ dĂŠt igjen! Sjekk ogsĂĽ vĂĽre knallpriser pĂĽ ved og pellets!

Hovemovegen 33 2624 Lillehammer

GLASSMESTERE Glassmester Kvamme AS Ambulerende glassmester Tlf. 40 00 59 39 www.kvamme.no

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 24 67 70 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

HOTEL/RESTAURANT Radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotelvegen 6 - 2609 Lillehammer Tlf.: 61 28 60 00/fax 61 25 73 33 post@lillehammerhotel.no www. lillehammerhotel.no

HUS

EIENDOMSFORV./UTLEIE AKTIVITETERE/EVENTS Lillehammer Olympiapark HĂĽkonshall, pbks 183, 2601 Lillehammer Tlf.: 61 05 42 00 post@olympiaparken.no www.olympiaparken.no

ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Norge AS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

FakkelgĂĽrden AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

LAGERBODER TLF. 95 88 38 39

BILGLASS

ABE BORING 2658 Espedalen Tlf. 90 15 79 77 E-post: abeboring@live.no www.abeboring.no INNLANDET Brønnog energiboring Bryggeveien 120 - 2350 Nes. Tlf. 948 77 550 E-post: pc@ibe.no www.ibe.no

BUSSREISER

Bygge bolig eller hytte? Egne prosjekter/kjøp av tomt? Husbankfi nansiering? – Ring Ă˜yvind! Ă˜yvind Kvikstadhagen , boligkonsulent Tlf. 95 17 60 36 oyvind.kvikstadhagen@hellvikhus.no www.hellvikhus.no

KJĂ˜PESENTER

Holms Bilpleie AS/Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BRĂ˜NN- OG ENERGIBORING

Malermestrene Indre Ă˜stland AS Alt innen maling - gulvbelegg 61251410 / 90677703 arnďŹ nn@malermestrene.no www.malermestrene.no

temaeiendom.no

ELEKTROENTREPRENĂ˜R El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Moelven Elektro AS Avdeling Mesna Installasjon Mesnadalsv. 4 - 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 - Fax 61 05 33 01 E-post: post@mesnainstallasjon.no

Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no

Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Ă˜yer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

BYGGEOPPRAG

MC/CROSS/ATV SNĂ˜SCOOTER/KLÆR

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: lillehammer@varmefag.no

MALERARBEID Maler`n Karlsen AS FlĂźgger Farve-butikk Gausdalsvegen 1579 - 2651 Ă˜.

FQPTUHBVTEBM!FJLTFOUFSFUDPN

t5SBLUPS3FETLBQ t)BHFVUTUZS t%FLL 5SBLUPSPH#JM

t0MKF $BTUSPM

t4FSWJDF t4O“GSFT t4MBOHFQSFTTJOH t7FEVUTUZS

Arne Nyheim Rørleggerserv. AS Steinsmoen 5 - 651 Ă˜stre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no

LANDBRUK/HAGE MASKINENTREPENĂ˜R Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - Ă˜stre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 - www.roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

MUR- FLIS NATURSTEINARB. Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86 AGN Rør Arne Gunnar Noreng, rørlegger Bürslistuguvegen 162 - 2653 V. Gausdal . Tlf.: 95 78 79 98 e-post: noreng@bbnett.no

SPISESTEDER Park Cafeen Storgt. 26 - 2609 Lillehammer post@parkcafen.no www.parkcafen.no

Spis sĂĽ mye pizza du vil Voksne 99,Barn 49,-

PIZZALEVERING: Vi leverer fra kl. 13-22, gratis innen 7 km fra sentrum Bestill innen 1 time før levering/henting

Tlf 61 05 45 10

TERMOGRAFI/ TETTHETSMĂ…LINGER InnlandsBYGG AS Landbruksvegen 1 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg. no. E-post: post@innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

Xtrim Commander 800R E-TEC

172.600,-

pris inkl mva + montering pĂĽ 3500,www.vingrombygg.no

Tlf. 61 05 43 80

RĂ˜RLEGGER

Tlf: 61 22 71 90

BYGGEOPPDRAG

Ta kontakt med oss!

Bjørns Kro & Motell Vingnesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Fax: 61 22 61 90

Vi utfører store og smü

Vi tegner og ordner godkjennelse av prosjektet, og sørger for faste priser ogsü fra rørlegger, elektriker, murer osv.

MĂ˜TER/SELSKAPSLOKALER

Eik Senteret Gausdal 2652 Svingvoll

r ut

ie

Vi le

Gausdal Tlf. 416 31051 - 480 68396 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no jon.erik@malekarlsen.no tommy@malekarlsen.no

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

Haugsgutua 9 - 2636 Ă˜yer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 24 67 70, Lillehammer - Vinstra


34

SPORT OG FRITID

Torsdag 20. februar 2014

Vant etter god andreomgang

NY GOD KAMP: Katarine Ugland har så vidt rundet 16 år, men biter allerede godt ifra seg i andredivisjon. Mot Asker var det bare Tina Engan med sine ni skåringer som skåret fler for hjemmelaget enn Ugland med sine fire.

LILLEHAMMER: LFH09 var som natt og dag i helgens hjemmekamp mot Asker. Til pause var vertene fem mål bak,

30 minutter senere var LFH09 fire mål foran. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Det var helt klart en viktig seier,

sa trener Eirik Haugdal etter kampen. Det startet bra for hjemmelaget med to raske skåringer og tidlig 2-0 ledelse. Derfra og ut første omgang var det Asker som kontrollerte og dro ifra. På det

meste var gjestene oppe i en seksmålsledelse. - Den første omgangen er ikke bra. Vi har til sammen 20 skuddbom og personlige feil, men jentene øker tempo og vi gjør en veldig god andre omgang, sa Haugdal.

- Klare for Ungdoms-OL

Banens beste Kun seks mål måtte målvakt Caroline Gruer kapitulere på i den andre omgangen. Samtidig viste hjemmelaget prov på at de kan spille godt også offensivt. Femten mål ble det på LFH09 i den andre omgangen. - Tina Engan og Maiken Bäärnhielm tar tak i angrep, mens Trine Brubakken tar ansvar i det defensive. Vi prøver oss med to linjespillere og det fungerte veldig bra i den andre omgangen.

lillehammer/SOTsji: På dagen to år før åpningen av Ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer fikk IOC-president Thomas Bach og H.K.H. Kronprins Haakon æren av å tre på seg de aller første startnumrene til mesterskapet på Lillehammer. redaksjon

redaksjon@byavis.no

Både IOC-presidenten og kronprinsen påpekte betydningen av lekene under forrige ukes markering i Norway House i Sotsji. - Ungdoms-OL kommer til å bety enormt mye for ungdom verden over, sa kronprinsen da han møtte idrettsledere fra inn- og utland, sponsorer, media og andre inviterte gjester i Norway House i Sotsji. - For meg er det ikke vanskelig å bry seg om dette. Det handler om ungdom, idrett og at de som deltar skal få med seg noe mer enn bare heder og ære fra Lillehammer. Kultur og læringsprogrammet utøverne skal gjennom gjør dette mesterskapet ekstra betydningsfullt, påpekte kronprinsen som sitter i hovedkomiteen for Lillehammer 2016.

Hvem tenner ilden? Da han ble spurt av konferansier

UNGDOMS-OL: Kronprins Haakon (f.v), Tomas Holmestad, adm dir Lillehammer 2016 og Thomas Bach, IOC-president. FOTO: Ungdoms-OL 2016

Jan-Åge Fjørtoft om det da var naturlig at datteren Prinsesse Ingrid Alexandra tenner ilden under Ungdoms-OL, svarte Kronprinsen: - Det gjenstår å se, vi har ikke fått forespørsel om dette ennå. - Du har nå, parerte Fjørtoft med et smil om munnen. Sporty som han var tok kronprinsen på seg det første offisielle startnummeret for lekene sammen med IOC-president Thomas Bach. Også Bach trakk frem de gode verdiene ved et Ungdoms-

OL. - Vi vil at de unge skal lære og la seg inspirere av Ungdoms-OL. Vi ønsker jo energiske og sporty ungdommer, sa Bach smilende. - På Lillehammer i 2016 blir det idrett, snø og ungdommer. Hva mer kan man egentlig ønske seg, spurte den tyske IOC-presidenten. Administrerende direktør i Lillehammer 2016, Tomas Holmestad (33), var strålende fornøyd med deltakelsen til IOC-presidenten og Kronprinsen.

Gode i andre Den andre omgangen startet med fire skåringer på rad for hjemmelaget. Et kvarter ut i omgangen tok LFH09 ledelsen og derfra og ut var hjemmelaget foran i målprotokollen. - Vi vinner de siste 18 minuttene med 11-4. Da er trøkket der både offensivt og defensivt, sa Haugdal.

- Dette har vært en flott markering for oss, og deltakelsen til Kronprinsen og IOC-presidenten forteller alt om hva lekene betyr for IOC og Kongehuset. Holmestad er klar på hva slags typer leker Lillehammer 2016 skal lage. - 94-lekene etterlot seg en gnist i regionens hjerte som UngdomsOL skal tenne igjen, men vi skal skape olympiske minner for en ny generasjon, understreket Holmestad.

Fire kamper igjen Engan ble LFH09s toppskårer med ni mål i 24-20 seieren over Asker. Målvakt Gruer ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Fire kamper gjenstår i årets serie. LFH09 ligger nå på syvende plass, som er plasseringen over kvalifisering. - Vi har kun lag som ligger foran oss på tabellen igjen. Tar vi tre poeng på de fire siste kampene tror jeg vi skal være safe, men vi går til hver kamp for å vinne. Spiller vi som i andre omgang i dag kan vi vinne alle fire kampene, spiller vi som i første taper vi alle, sier Haugdal. Tøffe kamper Neste kamp for LFH09-jentene er borte mot Stabæk 2 før de tar imot Follo i Jorekstadhallen 9. mars. 20. mars reiser laget til Prestrudhallen for å måle krefter med Storhamars andrelag, før de avslutter serien på hjemmebane mot Nordstrand 2 den 6. april.


SPORT OG FRITID

-Vil bli verdensmestre

Torsdag 20. februar 2014

35

GOD HELG: Amund Owren tok et gull og to bronse på NM i helgen.

VELDRE SAG: Både Kristoffer Johnsson (18) og Amund Owren (19) tok i helgen sine første NM-gull. De to lokale guttene som begge vant sprinten håper en gang å gå internasjonalt for Norge.

Kristoffer vurderte å reise til Alpen Cup om et par uker. - Rennet er utsatt på grunn av snømangel. Derfor blir det ingen utenlandstur i vinter, forteller han.

Til VM neste år Hverken Kristoffer eller Amund har vært med i VM diskusjonen denne vinteren. - Det var ikke mange i min alders-

Torbjørn Iversen redaksjon@byavis.no

- Vi har selvsagt en drøm om en gang å bli verdensmester, men det er langt frem, sier Vingrom-talentene. Kristoffer tok sin førte NM-medalje. - I fjor var jeg bare tideler fra, forteller Lillehammer-gutten. Han understreker at han sikret seg gullet med knappest mulig margin i Brumunddal. - Slik er idretten, gliser han. Amund ble som best tre på NM i fjor. I helgen tok han også bronse på stafett og normalprogram. - Jeg er blitt mye bedre i vinter. Spesielt på ski, oppsummerer han. Neste sesong skal Amund opp i eldre junior (20-21). - En utfordring jeg har tenkt å ta. Mitt mål er å bli en så god skiskytter som mulig. Neste sesong blir det nok tøft, men det skal jeg stå i, understreker han.

Topp og bunn Kristoffer ble bare 44 på normalprogrammet i helgen. - Skiskyting er marginenes idrett. Her gjør små mariner store utslag, presiserer han. På sprinten ble det tre strafferunder (0-3). - Jeg var helt avhengig av et godt langrenn. Det var tungt føre og vanskelig sikt i helgen. Så utfordringer var det i massevis, forteller han.

klasse som meldte seg på her. Neste vinter ser jeg langt større muligheter, sier Amund. Det er bare U-21 løpere som fikk VM-tur i år. De reiser til USA i disse dager. - Vi har NM-fellesstart om noen uker på Os i Østerdalen. Det er neste store konkurranse for oss, avslutter de to.

FØRSTE NM-GULL: Kristoffer Johnsson tok sitt første NM-gull.

Trosset tåka og gikk Kjølen hemmat GAUSDAL: Årets Kjølen hemmat renn gikk i tett tåke, plussgrader og regnskurer. Allikevel hadde 200 meldt seg på til det tradisjonsrike rennet. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Det er 36. gang rennet fra Skeikampen til Follebu arrrangeres, og er fortsatt et populært skirenn på rundt 25 kilometer. Turen går i ganske lett terreng, og passer for skigåere i alle aldre. Rennet preges av en uhøytidlig og hyggelig atmosfære, og her trenger man ikke ha birkenmerke som vintermål for å være med. - I fjor var det litt flere som gikk, men da var det knallvær. At så mange som 200 velger vekk OLstafett på TV, trosser det ganske så triste været, og deltar i skirennet, er ganske enkelt imponerende, sier Johs. Harviken i turløypekomiteen.

Vant for 3.gang I eliteklassen vant Magnus Ble-

ken fra Rudsbygda for tredje gang, på tiden 1.12.42. - Det er 11. gang jeg går rennet, og det er en fin tur over Kjølen, med mye folk langs løypa, sa en fornøyd vinner etter løpet. Andre

plassen gikk til Geir Strandbakken fra Redalen på tiden 1.14.24, tett fulgt av Kjølen-debutant Vegard Øie fra Nordbygda Løten på tiden 1.15.04.

Topp tre: Magnus Bleken ( i midten ) vant Kjølen hemmat på tiden 1.12.42. Geir Strandbakke tok andreplassen, Vegard Øie endte på tredje.


36

BYHISTORIE

Torsdag 20. februar 2014

Den militære motstanden blir til Trond Feiring

Førstelektor emeritus Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie Den sivile motstandskampen var farlig nok. Men enda farligere kunne det sjølsagt være å drive en militær motstandskamp mot okkupasjonsmakten. Den militære motstandskampen hadde sin spede begynnelse under og like etter felttoget i 1940. Noen norske soldater klarte å lure unna en del våpen og det vokste fram en spredte motstandsgrupper. Disse fant etter hvert hverandre i en mer samordnet organisasjon. Denne ble kalt Milorg. I mai 1941 ble et militært råd for Milorg dannet, med det enkle navnet Rådet. Kampgruppene i Milorg ble organisert i 22 kampdistrikter.

Olav Mæhlum starter lokal Milorg-avdeling ”Etterat jeg kom heim fra deltagelse i krigen i mai, begynte jeg å tenke på hvordan jeg best skulde kunne motarbeide våre usle samarbeidsmenn og tyskerne. Hadde ved nedleggelsen av våpnene oppfordret flere til å gjemme vekk sine våpen for at de eventuelt kunne komme til nytte senere... Samtidig begynte jeg å spore opp våpen og ammunisjon som var gjemt unna. Fikk dette samlet på bestemte gjemmeplasser...” Slik oppsummerer Olav Mæhlum starten på Milorg-avdelinga på Vingnes. Ved å snakke med andre hadde han alt ved juletider ei gruppe på 20 mann som hadde sagt seg villige til å være med. Ved utgangen av 1941 var gruppa vokst til 50 mann fordelt på fem lag. Den våren hadde de også fått kontakt med Milorg sentralt gjennom kaptein Schive som var kommet for å bygge opp virksomheten i distriktet. Etterhvert kom våpeninstruktører til Vingnes. Ved ”Petter-kåken” - etter Mæhlums eget dekknavn ”Petter” - ble det holdt instruksjoner i våpen og sabotasjemateriell. Mæhlum ledet sjøl arbeidet på vestsida av Mjøsa

ÅRSMØTE i DNT Lillehammer

Onsdag 5. mars kl. 19 i Lillehammer Bibliotek Årsmøtesaker Enkel bevertning God tid til turprat Velkommen!

www.dntlillehammer.no

LOKKET I FELLE: Helge Frøisland som borgervakt på Jernbanebrua. Senere rømte han fra Arbeidstjenesten og ble med i Milorg. I selsfjellet ble han lokket i en felle og skutt av en norsk gestapist.

til han ble fengslet påsken 1944.

FAKTA:

Flere kommer til Slik startet det som ble Milorg, gjennom en lokal og uformell prosess. Flere enn Olav Mæhlum hadde gjemt våpnene fra felttoget. De dristigste kunne også stjele våpen av tyskerne. Bl.a. ble 30 000 patroner stjålet fra ei ammunisjons-bu ved Bæla og gravd ned ved elva. Også innenfor idrettsbevegelsen var det sterke ønsker om aktiv kamp; mange unge var mobilisert gjennom idrettsstreiken. Kontakter ble utnyttet, og spirer til en organisasjon lagt. I denne tidlige fasen var det heller ingen klare skiller mellom den sivile og den militære motstandsbevegelsen. Først etterhvert fikk organisasjonen fastere form. Seinhøstes 1941 var Milorg blitt anerkjent av regjeringa i Oslo. Men fortsatt sprikte det i mange retninger. Behov for en fastere organisering Et initiativ med utgangspunkt i Oslo ønsket å bygge opp en ensartet virksomhet i Sør-Norge, med celler som basis. Et viktig mål var å holde motstandsviljen oppe, men samtidig temme de ”farlige krefter som gjæret innen norsk ungdom.” Virkeligheten ble langt mindre strømlinjeformet enn planene hadde vært. En historiker har karakterisert Milorg i dets tidlige fase som en ”uoversiktlig og innfiltrert masse av sentrale og lokale kontakter.” Enklere ble det ikke av at engelske agenter fra SOE (Spe-

Viktige personer i oppbyggingen av Milorg i Lillehammer/Fåberg: Møbeltapetserer Rolf Amundsen (trener i Fremad), Steinar Aasen (sekretær i Fremad), Sigmund Kleiven (styremedlem i Lillehammer Turnforening), Halvor Kampen, designer Thorleif Alver Johannessen, frisør Georg Larsen, jernbanemann Emil Svenke, vedhandler Johan Trondsen, gardbruker Steinar Aasen, gardbruker Erik Smestad, kontormann Oddvar Tomter.

cial Operations Executive) ble sendt over fra England til Norge for å bygge opp sitt eget kontaktnett.

En Milorg-aktivist: Milorg trakk til seg mange modige og eventyrlystne menn. En av de fremste var Sverre îTomî Simensen, 1910-1999, kommunist og med i Milorg fra første stund. Han mobiliserte på Jørstadmoen i april 1940, og var med på kampene i Gausdal og kapitulasjonen i Svatsum. Våpnene ble gjemt og hentet ned på sykkel seinere. Simensen var med i de første spirene til Milorg. Han transporterte det meste, flyktninger, våpen, mat og utstyr til folk som lå i dekning. Han plukket ut lagførere for Milorg som han instruerte i hytta si ved Mesnaelva. Flere ganger var han nær ved å bli tatt ved farlige oppdrag ñ og med giftpille i munnen. I mars 1945 ble han beordret til Sverige. Tidlig om morgenen 9. mai kom han tilbake ñ i en stjålet lastebil sammen med andre motstandsfolk fra Lillehammer.

Milorg-distrikt D23 Men etter hvert gikk det seg til. Det ble startet instruksjoner i bruk av våpen og sprengstoff. Noen ble lært opp i bruk av radio. En nøkkelfigur her var ”Snekker`n,” radiooperatøren Finn Bjørn Johnsen. Han var utsendt fra England som ledd i planene om å etablere militære motstandsgrupper i Norge. ”Snekker`n” oppholdt seg i området rundt Lillehammer fra våren 1942 og nesten til krigens slutt. Han kom til å få stor betydning for Milorg i Lillehammerområdet, både når det gjaldt utbygging, våpentilførsel og kampmoral. Etter hvert hadde Milorg, distrikt D 23, et potensiale på 500 mann. Distriktet dekket Lillehammer, Gudbrandsdalen, Gausdal og alle sidedalene opp til Sel og Rosten bru.

””Bl.a. ble 30 000 patroner stjålet fra ei ammunisjons-bu ved Bæla og gravd ned ved elva. Også innenfor idrettsbevegelsen var det sterke ønsker om aktiv kamp; mange unge var mobilisert gjennom idrettsstreiken.


FRITID

Torsdag 20. februar 2014

37

UKENSOPPSKRIFT UKENSOPPSKRIFT

UKENSsjakk

Sjakk ved TK Schølseth Med dette ønsker jeg alle sjakkinteresserte mennesker i vintersportsbyen Lillehammer velkommen til Byavisa’s første sjakkspalte. Med Magnus Carlsen har sjakk i Norge gått fra å være oppfattet som en syssel for nerder til å være noe som mange er opptatt av. Målet med denne spalta blir å vise at meningen med livet består av mer enn å bruke muskler, presentere Lillehammer Schakselskap og ikke minst spre en generell glede for det tankeunivers sjakk faktisk kan være, og spesielt den sosiale siden tilhørighet til sjakkmiljøet kan gi. Men i objektivitetens navn må nevnes at god fysikk og sjakklige prestasjoner går hånd i hånd, noe vår Norske verdensmester er et levende bevis på. Denne første spalta blir muligens mer informativ enn morsom, men den skal utvikles over tid. Men en viktig start er å presentere sjakkmiljøet i byen. Lillehammer Schakselskap ble dannet i 1918, da sjakk var noe menn fra borgerskapet drev med. Med høy sigarføring, og vil jeg tro, dårlig spill. Kvinner var selvsagt nektet adgang. Dagens Lillehammer Schakselskap er noe annet, det er kun navnet som minner om fortiden. Hver tirsdag har klubben spillekveld fra 18.30 på Havang brukerstyrt senter i Anders Sandvigsgt 30 (rett nedenfor sykehuset), på onsdager er det barnesjakk på samme sted fra 18.00. Her kan alle foreldre med gode intensjoner for sine barn, gi dem noe meningsfylt å drive med. Og på fredager er det på Havang Cafe Matt fra 14.00, hvor målet er å samle mennesker med sjakkinteresse til et uhøytidelig møte over brettet, kaffekoppen og samtalens kunst.

kens vesen, selv som pensjonist kan man konkurrere, lære og bli bedre. I kadett-klassen tok Theodor Jørgen Smedsrud Lund en sterk andreplass, med minst mulig margin fra førsteplassen. I lynsjakken kom junioren Asmund Neubauer på andreplass i klasse 3, mens Ingeborg Nyland ble nummer tre i rojalsjakk. I anledning klubbens 95-års jubileum, ble Norges verdensstjerne Magnus Carlsen invitert til byen sist sommer. Med simultanoppvisning og en hurtigsjakkmatch mot stormesterkollega Borki Predojavic, ble dette fjorårets høydepunkt for mange sjakkentusiaster. Sist høst stilte vi med to lag i NM for klubblag på Fagernes. Resultatmessig kan det passeres i stillhet, men dette er først og fremst en sosial satsing fra klubbens side, og målt ut fra det perspektivet, ble det en ubetinget suksess.   Jeg vil i spaltene bringene oppgaver, partier og sjakkpedagogisk stoff. Denne gang avslutter jeg med to oppgaver. Den første ment for den mindre erfarne spiller, og burde være løselig for de fleste. Svart trekker og setter matt i ett trekk. Oppgave to er langt mer vanskelig. Dere får ikke vite hvor mange trekk det tar, og målet er å få avgjørende materiell fordel, ikke sette matt.

Mange tenker at de må være gode sjakkspillere for å være med i en klubb. Det er feil. Man trenger bare å like sjakk på et eller annet nivå, og klubben blir et møtested for å treffe likesinnede. Det sosiale er vel så viktig som sjakken. Men æres den som æres bør. Og vi har spillere som har gjort gode prestasjoner det siste året. Sist sommer ble Landsturneringen spilt på Lillehammer. For en tankeromantisk sjel som meg, nydelig med hundrevis av sjakkspillere i en sedat småby som normalt assosieres med fysisk aktivitet til fjells. Klubbens nestor, og i mine øyne en sjakkspiller med stor innsikt, Ole Morten Skogheim, Løsning oppgave 1. 1-Lb4 ++. Oppgave 2: kom på åttendeplasss i 1-Kg7 2. Th4 (2.Th3 Sf2 3. Kg1 Sxh3) Sg5+ 3. senior A. Det er sjak- Kg1 Sf3?

Foto:spoon.no Foto:spoon.no

Energibar - sunn & smart OVER 60 MIN OVER 60 MIN

GIR 8-10 ENERGIBARER GIR 8-10 ENERGIBARER

En glutenfri granolabar med honning, aprikos og svart te. Pefekt som En glutenfri granolabar med honning, og svart te. på Pefekt som mellommåltid, på skituren eller som enaprikos liten snack i bilen vei til mellommåltid, på skituren eller som en liten snack i bilen på vei til fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. fjellet. Mye kan utrettes med litt ekstra energi, og enklere blir det ikke. Du trenger : Du trenger : 140 g tørkede aprikoser 140 ml g tørkede aprikoser 150 nytraktet svart te 150 gmlhonning nytraktet svart te 110 150 glutenfri havre 110 g honning 50 tranebær 150ggtørkede glutenfri havre 60 50 g skivet tørkedemandler tranebær 60 g flak kokos (eller kokosmasse) skivet mandler 50 60 g gojibær flak kokos (eller kokosmasse) 150tsgvaniljesukker gojibær 1/4 salt 1 ts ts vaniljesukker 1/2 1/4 ts kanel salt 1/4 1/2 ts ts muskat kanel 1/4 ts muskat

Slik gjør du : Slik gjør du : Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form Forvarm ovnen til 180 grader. Kle en 20x20 cm firkantet form med bakepapir. med bakepapir. Legg de tørkede aprikosene og nytraket te i en liten kaserolle. Kok senk varmen ogog la nytraket det småkoke 10 kaserolle. min. Når Legg opp, de tørkede aprikosene te i en iliten aprikosene har absorbert all teen legger du de i en og Kok opp, senk varmen og la det småkoke 10 blender min. Når mikser sammen til en jevnallpuré. Så blander aprikos puré, aprikosene har absorbert teen legger du dedui en blender og honning, kanel, muskat, vaniljesukker og salt iduenaprikos stor bolle til mikser sammen til en jevn puré. Så blander puré, en jevn røre. Tilsett så havre, tranebær, og mandler under honning, kanel, muskat, vaniljesukker salt i og en kokos stor bolle til omrøring til en jevn så røre. (dentranebær, vil være noe fuktig) en jevn røre. Tilsett havre, mandler og kokos under omrøring til en jevn godt røre. i(den vil være noe ifuktig) Tykk granolarøren formen og stek 25-30 min eller til

du sergranolarøren den er lett brunet. dueller legger Tykk godt iAvkjøl formenhelt og (2-3 stek timer) i 25-30før min til den på den en fjøl og med en skarp kniv i ønsket størrelse du ser er lett brunet. Avkjøl heltdeler (2-3opp timer) før du legger og Detog er med viktig den kniv er helt avkjølt den e denantall. på en fjøl enat skarp deler opp i ellers ønsketvil størrelse falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar og antall. Det er viktig at den er helt avkjølt ellersi en villufttett den e boks i kjøleskapet. falle fra hverandre. Pakk inn i bakepapir og oppbevar i en lufttett boks i kjøleskapet.

For flere oppskrifter og inspirasjon gå til WWW.SPOON.NO følg meg INSTAGRAM For flere eller oppskrifter ogpå inspirasjon gå tilSPOON_NO WWW.SPOON.NO eller følg meg på INSTAGRAM SPOON_NO


38

BY OG BYGD

Torsdag 20. februar 2014

HOPP: Ferdinand tok skikkelig sats i hoppbakken.

Mini-OL LILLEHAMMER: I strålende sol arrangerte Hammermo FUS barnehage sine egne Olympiske Leker i sin egen lekegrind. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Samme dag som Emil Hegle Svendsen i øs-pøsende regnvær tok gull på fellesstarten i skiskyting i Sotsji ble det delt ut nærmere 70 gullmedaljer i Hammermo FUS barnehages Olympiske Leker; til sammenligning i fantastisk vintervær. Innsatsen må nesten også sammenlignes med skiskytterne i Sotsji. Barnehagebarna satset alt i fem moderniserte OL-øvelser. Skiskyting var blitt til skikasting, og ishockey var byttet til ute-innebandy, mens de velkjente øvelsene som hopp, langrenn og aking (riktignok med akebrett) hadde samme navn som lekene i Sotsji. Innsatsen var stor, gleden større når barnehagebarna uredde satte utfor hoppkanten eller den beryktede Hammermo FUS barnehagesvingen på «skistadion» som kom brått like etter en bakke. Da alle hadde fått prøve seg i alle de Olympiske øvelsene var det få som ville inn, men da Oliver James Halliday delte ut gullmedaljer var smilene tilbake. Stolt sammenlignet de gullmedaljene og for å sjekke at de var ekte var det flere som satte tennene i medaljen, og ja; det var ekte gull kunne de stolt meddele.

AKEBAKKEN: Liv Nele suste smilende ned akebakken på Hammermo FUS barnehage.

GULL: Milla viste stolt fram gullmedaljen sin. Den hadde hun ærlig fortjent etter hele fem øvelser i ett og samme OL.

EN LITEN HVIL: Det er godt å ta seg en liten hvil når man har unnagjort fem øvelser i et OL. Frode (f.v) ,Martine, Selma, Thea og Mico er her straks klare for medalje- og avslutningsseremoni.

LANGRENN: Det sto ikke på innsatsen da Arian nærmet seg målstreken.

LANGRENN: Kenneth holdt stor fart, og var dypt konsentrert i skisporet og gikk flere runder på “langrennsstadion”.

SKIKASTING: Geværet var byttet ut med erteposer da de i Hammermo FUS barnehage arrangerte skikasting under sine egne Olympiske Leker. Simen traff blink og slapp strafferunder.


by og bygd

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner!

Torsdag 20. februar 2014

Velkommen til verden Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER 23. februar LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl.11.00. Prost Per Halstein Nielsen Organist Paul Wilmot Markering av grunnlovsjubiléet Maria og Morten Jostad deltar. Skyss 61256771

Er det noen i din familie som du vil gratulere med dagen eller kanskje noen av dine venner har bursdag? Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har giftet dere eller inngått forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis.

Lærer livredning

39

NORDRE ÅL KIRKE Gudstjeneste i Nordseter fjellkirke kl.11.00 Sokneprest Oddgeir Bolstad Organist Geir Ole Dahlen

BRUDEPAR

Norunn Erikstein, Gvarv og Gisle Enger, Lillehammer fikk en jente, Nicoline den 2. februar 2014. Hun veide 3130 gram og målte 48 cm og er helt perfekt. Tinius og Oda er stolte storesøsken.

SØRE ÅL KIRKE Gudstjeneste på Søre Ål bo- og servicesenter kl 11.00 Sokneprest Margit Juve Biørn Organist Tim Collins FÅBERG KIRKE Markering av grunnlovsjubiléet kl.11.00. Sokneprest Tormod Kapelrud Organist Sjur Magnus Skyss 97026697 VINGROM KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Ragnhild Floberg Organist Thor Kvande

30 ñ 2: Resepsjonist Gry Cecilie Myhrer blir instruert av Ronny Nilsen fra 113.førstehjelp på hjerte-lunge redning. 30 kompresjoner, før 2 innblåsninger er oppskriften.

LILLEHAMMER: De ansatte på Rica Victoria Hotell skal gjennomgå førstehjelpskurs, for å være forberedt når hotellgjester trenger akutt hjelp. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Rundt tjue av de ansatte ved hotellet skal gjennomgå ett tretimers kurs i førstehjelp den 10. mars. Kurset er spesielt tilrettelagt for ansatte i hotellbransjen. Sykepleier og ambulansepersonell Ronny Nilsen er godkjent instruktør i Norsk Resuciteringssråd, og skal gi deltagerne en kort innføring i de aller viktigste tingene man må kunne for å redde liv. - Selv om kurset kun er på tre timer, vil de som er med, få en god innføring i bl.a. hjerte-lunge-redning, frie luftveier og sideleie. Dette vil være viktig, for å kunne redde liv, sier han. Erfaringer og teori og praksis vil gå hånd i hånd sier Nilsen.

Juleribba i vranga - Her får deltagerne også lært seg Bukstøt-manøveren, og 5 støt

mellom skulderbladene. Den brukes når personer setter noe i halsen som blokkerer luftveiene, forklarer han. Siste løsning for å fjerne blokkering i luftveier for legfolk er å gi kompresjoner. Mat som setter seg fast i halsen kan fort skje på hotell, skal vi tro den erfarne ambulansearbeideren. - Vi ser jo det at folk lettere setter ting i halsen når de er påvirket av alkohol. I julebordsesongen har vi alltid hatt en betydelig økning av slike utrykninger. Ribbe og julepølse blir stående på tvers, og da er det veldig greit for hotellpersonalet å vite hva man skal gjøre, sier han. Han understreker at også barn setter ting i halsen, så man trenger ikke være alkoholpåvirket for at det skal gå galt.

Flere scenarioer Kurset er også innom hva man skal gjøre dersom en gjest eller kollega får akutte brystsmerter, om man møter på selvmord, som henging og ytre blødninger. - Det er mange scenarioer. På et hotell kommer og går det folk hele tiden, og ulykker vil skje. Det er derfor viktig at de som jobber her, er forberedt og vet hva de skal gjøre når det oppstår en akutt situasjon, sier Nilsen.

NORDSETER FJELLKIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Nordre Ål menighet Prest Oddgeir Bolstad Organist Geir Ole Dahlen

Fra hjerte til hjerte. Cathrine Fredriksen og Stefan Martens. Iskatedralen 25.01.14. Foto: Fotograf Kirsti Hovde.

Velkommen til gudstjeneste! ANDRE ARRANGEMENTER LILLEHAMMER KIRKE Tirsdag 25.februar kl 8.30 Morgensang. Alle hjertelig velkommen!

HILSENER

Zara Nadine kom til verden 5. februar, 3530g og 50 cm lang! Elin Mælumshagen Sletten er stolt mamma! HILSENER

død død

04.02.2014 13.02.2014

LILLEHAMMER Alm, Åse Margrethe født 24.06.1921 Branden, Helmar Martin født 02.11.1926 Diserud, Aud Kari født 28.01.1939 Elvedalen, Else født 30.05.1928 Granum, Torbjørg Olava født 06.08.1937 Gulbrandsen, Arne Roar født 30.01.1947 Sigurdssøn, Per Erik født 07.02.1947

død 30.01.2014 død 06.02.2014 død 09.02.2014 død 20.01.2014 død 09.02.2014 død 17.01.2014 død 06.02.2014

ØYER Børresen, Håkon født 13.12.1928 Torgersen, Einar født 05.09.1930

død 07.02.2014 død 16.02.2014

LILLEHAMMER KIRKESENTER Torsdag 20. februar kl 11.00 Hyggestund. ”Om Jakob Sande” ved Reidun og Tord Buggeland Bevertning og utlodning Lillehammer Kantori Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305 Lillehammer kirkesenter Hver tirsdag kl 19.00 SALT Lillehammer Tensing

Hipp hurra for go’ gutten vår Elian Alexander, som fyller 3 år 21. februar. Vi elsker deg! Mange bursdagsklemmer fra mamma og pappa. Kim Andre, Ole Andreas, Linn Kristel og Elin Anita hilser også.

NORDRE ÅL KIRKE Fredag 21.februar kl 9.00 Morgensamling i kapellet. Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber. Kaffe og samtale i Kirkestua.

Sarim Sheikh fyller 4 år. Gratulerer med dagen fra mamma, pappa og lillebror. Resten av familien hilser også

FAMILIEMIDAG MED KNØTTEKOR OG TENSING Torsdag 20.februar kl.17.00-19.30 Knøttekor kl.17.00. Middag kl.17.30 Minitensing kl.18.00. Hele familien er velkommen til trivelig samling i Nordre Ål. SØRE ÅL KIRKE Pepper/Chilipepper. Ingen øvelse i vinterferien, uke 9. KIRKEKROKEN I SØRE ÅL Bønnesamling hver fredag kl 11.00, også i vinterferien.

Dødsfall

GAUSDAL Sveen, Dina Ingeborg født 25.07.1921 Svendsen, Kristian født 02.07.1922

Torsdag 20. februar kl 19.00 Salmekveld med Lillehammer kantori, dirigent Tim Collins, Arne Svilosen, Maria Stiegler og Marianne Torp Træthaug

Hipp hurra for vår lille prinsesse Isabella, som fyller 3 år 17. Februar. Vi er utrolig glad i deg. Bursdagsklemmer fra Mamma, pappa, Edvard, mormor og Ciara. Ronja og Birke søker nytt hjem

FÅBERG MENIGHETSHUS Torsdag 20. februar kl 19.00 – 21.00: Fåberg gospelkor øver.

Mabel Ensrud, 13 år i dag! Vi gratulerer deg som tenåring. Hilsen farfar og Tordis

Disse to er søsken på ca 7mnd, begge er kastrerte, vaksinerte, chippet og ormekurbehandlet. Trenger et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Ellers kan vi nevne at de er renslige, lekne, kosete og omgjengelig. Birk er noe mer sosial enn Ronja som kan være litt beskjeden. Omplasseringsgebyr. Interesserte bes sende sms til LILLEHAMMER OG OMEGN fostermor på tlf: 45 450 557 så tar hun kontakt når hun har tid.

VINGROM KIRKE Søndag 23. febr. babysanggudstjeneste. Vingrom guttekor øver hver onsdag kl 18.30-19.30 Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer: 61 27 08 88


HAGELAND LILLEHAMMER

 ORKIDÉ

ANDREASSEN BLOMSTER 5!#+%% -#)  1($  )$+# 14+ 14) 

49 kr 99

90

2 GRENER90

O.HAGEN GARTNERI OG BLOMSTER #,-+')%,/#'#) 3 .," (1($  )-*+ 1+# 14+ 

PRIMULA

www.hageland.no

NOK=NOK

Ukens bilde fra Lillehammer Kameraklubb

Svart skjerm Den fordømrade nye flatskjermen her i Annen Etage gikk i svart her om dagen. Beksvart. Midt i et langrenn fra Kaukasus. Katastrofen krevde en resolutt handling fra vür side. Vi har veldig dürlige erfaringer med egne forsøk pü reparasjoner av ymse teknisk utstyr. Derfor rørte vi ikke noe som helst og ringte sporenstreks til forhandleren pü Lillehammer. - Den er svart, sa vi. - Hvem? - Televisjonen, vel. Det er kritisk. OL og greier. - Hvem er du? Uten ü trekke pusten, ramset vi opp navn, postnummer, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse og tok med hele personnummeret ogsü. Det oppsto en smule ventetid. - Det er den Sonyen, forstür jeg, sa fagmannen langsomt. - Det er nok det, ja. Mannen spurte om apparatet var püslütt. - Det lyser rødt pü en flekk der, sa vi. Fjernkontrollen vür har 45 taster. I ren vanvare hadde vi üpenbart fiplet med noen av dem uten ü kjenne til konsekvensene av slik hodeløs handling. Vi fikk beskjed om ü trykke pü noen strategisk plasserte knotter. Operasjonen var sü enkel at stoltheten vür forbyr oss ü si noe mer om det her. Plutselig üpenbarte det seg vakre, levende bilder pü skjermen igjen. Vi ante at spesialisten gliste: - Du fikk med bruksanvisning, ikke sant? Har du bladd i den? Vi hadde definitivt ikke bladd i den. Bruksanvisninger er for amatører. Vel, vel. Den største trusselen mot norsk Ìre og stolthet i Sotsji, er ikke smøreproblemer. Trusselen het Andrew Weibrecht, en ukjent figur fra USA. Han lü 32 hundredeler foran Jansrud i Super G. Men det minket. Åtte hundredeler. To. Og i mül: 30 hundredeler bak Jansruds tid pü 1.18.14. Atten fjorten! Vinstragutten knyttet tiden til selve Grunnloven i dens jubileumsür. Genialt! Dermed tilgis han rimeligvis av ihuga frøninger i Down Town Vinstra for at han kalte hjemstedet sitt for bygd og ikke by i et intervju. Snart blir denne spalten OL-fri sone, kjemisk renset for klager pü enerverende reklame, mislykket slip og rubbing. Under avslutningsseremonien i Sotsji vil en hel verden ønskes pü gjensyn i Pyeongchang i 2018. Det er vel ikke alle i rullatorkorpset i IOC som har noen sÌrlige entusiastiske forhüpninger om det.

UKENS FOTOGRAF: Arne Braaten hadde i lang tid drømt om ü komme til Svalbard. I høst gikk drømmen i oppfyllelse. Arne og mange andre fotografer, deriblant Jørgen Skaug, reiste pü en ni dagers büttur nordover fra Longyear-byen. Høydepunktet pü turen var møtet med drivisen pü 82 grader 37 min Nord. Der sü de to isbjørner. Den ene gikk unna etter en liten stund. Den andre var nysgjerrig og kom helt inn til skutesida. Dette bildet ble tatt tidlig pü kvelden med blender 8, 1/400 sek og ISO 1600. Arne ventet med ü fotografere til han fikk dette enorme isflaket i bakgrunnen og isbjørnen som vandret videre ut i isødet. Dette var et magisk øyeblikk og et av de siste bildene før de satte kursen sørover igjen. Bildet viser isbjørnens naturlige rike pü havisen langt mot nord, stadig pü jakt etter sel.

SALGSINNSPURT! Alle rester: 200,300,Yttertøy:

á70% Butikken bugner av aktuelle nyheter!

MIDT I SENTRUM Tlf. 61 17 53 75 - Storgt. 10 - GJĂ˜VIK Man. - fre. 9-18. Lør. 10-16

Byavisa 2014 08