Page 1

 eller Nytt Nytt kjøkken kjøkken eller  kjøkkenfornyelse? kjøkkenfornyelse? til til uslüelige uslüelige priser! priser! 

   

NÆR OG VIKTIG

Ă…TTENDE Ă…RGANG. NR. 39 - UKE 44 - 31. OKTOBER 2013

Vant Toneprisen FOTO: Line Stensland Haglund

GULL og SĂ˜LV GULL pr. gram Vi kjøper

ÅPENT HVER DAG Kjøkken til 2200 Storgt. 26, Søndre Park - post@parkcafen.no Tlf.: 61 25 08 85

GĂ˜Y Ă… BADE! Hverdager: kl. 13- 21 Lør-søn: kl. 10-18 Morgenbad tir og fre kl.06-08

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg!

V

Steinsprut

ekk kt, fratrjør insteve pg Ingen mgebyrer. Op24 t. eller nto innen pü ko

kap nns ku ghet fag tryg r n ĂĽ di -

Gjelder ved kasko/delkasko nĂĽr ruta kan repareres Industrigata 58b, 2619 Lillehammer - Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

GARANTERT BEST PÅ PRIS! VÌ TTeernnukkte h e..tt!! e. i ik s ktiedrrh nkyee p jø n KKjøTe ny k eK rd ede kkkK m er dEekk m nt o R vi e E s T m VsIN o m n ürD ! ! nü ! ü! NnÅ

v/bytte i nye varer: t, ................................................... kr 265,t,  .................................................. kr 195,t, ................................................... kr 145,v/kontant oppgjør: t, ................................................... kr 225,t,  .................................................. kr 145,t, ................................................... kr 115,-

SĂ˜LV pr. gram

v/bytte i nye varer kr 2,50 v/kontant oppgjør kr 1,50 Vi garanterer at alle metaller blir rafďŹ nert i Norge.

ER E PRIS! BEDR E VI GIRN DE FLEST elapp od EN r. rer, tilg nye va oppgjø Bytt i er kontant ell

GULLSMED MED

S T Ă˜ R S T U T VA L G - B E S T P R I S

STĂ˜RST UTVALG - BEST PRIS

TILBUD: RING 61 25 90 00 • www.interdekk.no

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36

www.frisenberg.no

lillehammer: Bjørn Küre Odde fikk büde publikumsprisen og hovedprisen under Toneprisen 2013. Odde har vokst opp med folkemusikk som en del av hverdagen. side 14 og 15

Legene HĂĽvard MĂŚland, Brigitte Gryting og 6WHIDQ0DUWHQVĂ \WWHUIUD6WRUJDWDOHJHNRQWRU til Bryggeriet Legesenter.

Ring oss i dag! KENNETH RUUD

Boligkonsulent - Lillehammer Tlf 950 77 095 kenneth.ruud@boligpartner.no

Verdikor t 0, k r 75 0 0 (ELEKTRO) RME-PAKKE FĂ… LYS OG VA BOLIG FĂ˜R 1/12-13 AV Ă˜P VED KJ

– husene folk snakker om

'XĂ€QQHURVVL(OYHJDWDRYHU6NDWWHHWDWHQ 3DUNHULQJYHG0HVQD6HQWHU 7OI Hjertelig velkommen! www.bryggerietlegesenter.no

Selge bolig?

Ta kontakt med Fritjof Loen pĂĽ 926 94111 for en profesjonell verdivurdering og et godt tilbud!

Man-fre 10-17 Lør 12-15 Fabrikken Løkkegata 9 www.hett.no


2

Vår mening

Torsdag 31. oktober 2013

”” Som man forstår, det er høyst usikkert hvor lønnsomt disse gigantiske operasjonene vil bli.

Leder: Tore Feiring

Kommunesammenslåing? Den nye regjeringen ønsker bredest mulig forlik i Stortinget om den nye kommunestrukturen, kan vi lese. Kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre har et klart mål, å få lagt ned fylkeskommunene. Skal så skje, må vi anta at det kreves større og mer ”robuste” kommuner som må overta en god del av fylkeskommunens oppgaver. Fremskrittspartiet har et klart mål om å slakte kommune-Norge og redusere antallet kommuner fra dagens 428 ned til nærmere 100, hvis vi forstår dem rett. Hvis vi tenker oss en storkommune her i distriktet, en sammenslåing av Lillehammer, Gausdal og Øyer er vel det som ligger nærmest, så dukker det opp en mengde praktiske spørsmål. For noe av vitsen med dette er jo mer enn bare å spare byråkrati, vil jeg tro, det er vel også et ønske om å spare på de offentlige budsjettene. Og hvordan gjør man nå det? I våre tre kommuner samt fylkeskommunen er det flere hundre ansatte. Hvis vi tenker oss nedleggelse av fylkeskommunen, hvor mange blir da arbeidsløse? Og hvor mange blir overflødige i Lillehammer-, Øyer- og Gausdal kommune? Her må man anta flere hundre selv om del naturlige avganger selvsagt også vil skje. Hva skal nå alle disse gjøre? Man kan vel neppe finne plass til dem i den nye storkommunen. Noen vil jo selvsagt bli med over, men skal man spare offentlige utgifter har det jo ingen hensikt bare å flytte arbeidsplas-

sene. Så hva vil da skje? Vil folk flytte, finne seg jobber andre steder, få NAV-midler? Disse overflødige generere jo store inntekter til kommunene via skatt, de genererer store inntekter til byens næringsliv, butikker osv.. De bruker skoler, barnehager, benytter seg av kulturtilbud, i det store og hele er med på å holde lokalsamfunnet i gang. Barna deres spiller fotball, går på kulturskolen, trenger nye klær, de kjøper biler stort sett hos lokale bilforhandlere. De lønnes selvsagt av det offentlige, men har noen gjort et regnestykke på hvor mye de betaler tilbake til samfunnet via alt det forannevnte? Hvordan vil dette slå ut på et samfunnsregnskap, og hva med de tomme lokalene og bygningene som vil stå igjen. Hva vil skje med steder som f.eks Segalstad i Gausdal? Vil det dø en sakte og sikker død og er nå dette et godt miljøregnskap når befolkningen i Gausdal og Øyer ganske sikkert må kjøre bil inn til Lillehammer sentrum for å bli betjene sine kommunale behov. Og har nå Lillehammer infrastruktur til å ta imot alle disse? Hvor mye vil det koste kommunen å bygge ut denne? Som man forstår, det er høyst usikkert hvor lønnsomt disse gigantiske operasjonene vil bli. - Gevinsten av å legge ned kommuner er langt mindre enn regjeringen tror, hevder professor Per Lægreid ved

TORES TORSDAG: abortpolitikk

Universitetet i Bergen i et intervju med Vårt Land. Han har offentlig forvaltning som spesiale og burde vite hva han snakker om. Han sier videre at effektivitetsgevinsten som regel er langt mindre enn man innbiller seg. - Det er mye ideologi i dette, og reformtankene er lite bygd på sikkert kunnskapsgrunnlag om hva som blir konsekvensene, sier han. - Satt på spissen kan det hevdes at å slå sammen kommunene er den sikreste måten å avfolke landsbygda på», sier altså Lægreid til Vårt Land. Hvor mange kommuner som er riktig i Norge, skal ikke jeg her ha noen mening om. Men kan jo nevne at Sveits, som har ti prosent av Norges areal og er et velfungerende demokrati med utstrakt lokalt selvstyre, har over 2000 kommuner. Kanskje vi heller burde gå den veien? Endringer i bosetting, næringsliv og samferdselsesmønstre kan likevel gi grunnlag for nye kommunegrenser, enten det er snakk om sammenslåinger, nye enheter eller fraskillelse. - Det er imidlertid avgjørende at slike beslutninger tas i nærkontakt med innbyggerne som berøres, samtidig som man spiller med åpne kort, hevder redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen. - Hvis hensikten er å spare penger og påskynde fraflyttinga fra Distrikts-Norge, må det sies i klartekst, og ikke pakkes inn i all verdens løfter om gull og grønne skoger.

Twitterkvitter @NateMaten: Foreleseren dro frem overheaden. Old School på HiL @ToveBeate: Regjeringen lovte bedre lærere, men kan ikke gi garantier for etter- og/eller videreutdanning, hvordan skal dere løse det da? @johansensteinri: Er det forventet at jeg skal ta skjegget nå i november bare for å vise barten, eller er det lov å være seg selv? Bart er bart! @surrogatmor: disse menneskene som bare -»åh jeg pugga INGENTING til prøva» og så bare -»jeg fikk 6» man kan kvele de litt, sant? litt? @Kjempepedo: «Ho va diger gut! Å ho søug me så hele bænmargen fløtte på se!» - Kan man IKKE elske Gausdal-dialekt? @JanVincents: #regjering Jeg synes det er fint at Olemic Thommessen er frimurer. Vi trenger flere håndverkere i Stortinget. Frimalere, frirørleggere osv. @AnneTWh: Intr spm fra @DagTerjeA - Er Krf i opposisjon eller posisjon? @jakobarvola: - Det blir sjue kroner. - Hm. Billig. - Nei, sjue. - Ja? Det mangler tretten kroner. - På sju? - Ja. Brød med sjylling, sjue kroner. @MikkoKokslien: For the fist time this «summer season», I felt good and had a win in our test competition in Oberstdorf. About time.. #kombinertnorge @livmar1: Frikveld. Ingen bok å skrive på. Ingen styreoppgaver ugjort. Bikkja lufta. Huset rent. Jeg tørner snart. Hva gjør man når man har fri?? @andersespe: Forresten nitrist å lese i dagens GD at Countryfestivalen på Vinstra er nedlagt. Trist for Vinstra som opplever gode tider etter bystatusen.

Følg oss på

@Byavisa

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

TORE FEIRING

CECILIE NA MALMGREN

TORE STEFFENS

Sol Olsen

ARVE WESTBY

Redaktør/Daglig leder

Markedskonsulent

Journalist

Journalist

Markedskonsulent

tore@byavis.no

cecilie@byavis.no

toresteffens@byavis.no

sololsen@byavis.no

arve@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: 412 67 724

Tlf.: 920 66 201

Tlf.: 907 74 455

Tlf.: 911 27 452


Nyheter

Sykkeltyveriet i Øyer var planlagt De to litauerne som natta før WC i terrengsykling i Hafjell i Øyer 14. september i år stjal sykler og sykkeldeler til en verdi av ca. 300.000 kroner, er dømt til lengre fengselsstraffer.

Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte den ene av mennene til fengsel i ett år, mens den andre fikk åtte måneders fengsel. Vel 50 dager kommer i fratrekk for varetekt. Tingretten mener at den ene, ham som fikk ett års fengsel, var hovedmannen.

Han skulle angivelig befinne seg i Øyer i den hensikt å skaffe seg jobb. Det tror ikke tingretten særlig mye på. Retten er klar på at karene visste om arrangementet i Hafjell. Dommerne mener karene dro fra Litauen i den hensikt å begå grovt tyveri av spesielt verdifulle sykler. Syklene sto inne på et rom på Quality Hotel i Øyer da de ble stjålet. Det var russiske syklister som eide

Torsdag 31. oktober 2013

syklene. Ferden fra Øyer mot Litauen ble stanset av politiet i Vingrom, etter tips fra en bilist på E6, som mente transporten av sykler på en henger langt på natt var mistenkelig. Den ene av mennene er også dømt for et sykkeltyveri fra en sportsbutikk i Trysil tidligere i år. Politiadvokat Eirik Braaten i Gud-

3

brandsdal politidistrikt ville ha inndratt bilen som ble brukt i Øyer. Det har ikke tingretten gått med på selv om den samme bilen, men med to forskjellige skilt, er brukt til tyverier i både Øyer og Trysil. Sorenskriver Elisabeth B. Løvold og hennes to meddommere i tingretten var enstemmige i dommen.

Starter familiebarnehage

Ut og lek: Lunn vil ha fokus på mye læring, gjennom lek og aktiviteter, når hun tar imot små i den nyoppstartede familiebarnehagen i Hågåvegen på Vingnes.

LILLEHAMMER: Line Lunn ønsker å starte familiebarnehage hjemme i Hågåvegen på Vingnes. - Jeg kan ta imot fire barn mellom ett og tre år, sier førskolelæreren.

jobbet i kommunal barnehage. - Jeg har fire egne barn, som nå går i barnehage og på skole. Jeg følte at nå hadde jeg lyst til å starte opp igjen med familiebarnehage, og fylle huset med smårollinger igjen, ler hun. For å gå i gang trenger hun minst tre barn, for at det skal gå rundt økonomisk. - Men jeg har plass til fire barn, så det er bare å ta kontakt, sier den blide førskolelæreren.

Lunn er utdannet førskolelærer med fordypning i utefag. Hun har drevet familiebarnehage før, og

Konkurranse bedrer tilbudet Når Byavisa spør om hvorfor hun starter barnehage nå, når kommunen har sagt at det er for mange ledige barnehageplasser, forklarer hun det slik:

KLAR FOR EN OPPRYDDING?

VERKSTED FOR ALLE MERKER

Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Vi henter alt du vil bli kvitt! Søppel - Hageavfall Byggeavfall Rydding av dødsbo Kontakt oss på e-post: post@soppeltransport.no eller ring for en hyggelig prat:

957 66 047

SØPPELTRANSPORT as

EU kontroll • Dekk Service • Glasskader Dekkhotell • Skadeverksted • AC service Webasto/Eberspächer KORT VENTETID DYKTIGE FAGFOLK

- Jeg er klar over at det er mange barnehageplasser ledig, men ikke her på vestsiden. Her står faktisk barn på venteliste, for folk vil jo aller helst ha plass til barna i nærmiljøet. Dessuten så tror jeg at når tilbudet er større enn etterspørselen, ja så skjerper det folk. Barnehagene må levere kvalitet, og ha det lille ekstra for å fylle plassene sine. Jeg tilbyr barnehageplass i ett hjem, som er rolig og stabilt. Jeg hadde nok håpet på litt mer hjelp fra kommunen, slik at de på venteliste får vite om meg.

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no www.tungen-bil.no

de fint bevege seg i lidt mer ulendt terreng , sier hun. Og Lunn bor midt i et barnevennlig paradis når det kommer til tumleplass utendørs. En stor inngjerdet terrasse leder direkte ut til akebakke, eventyrskog og bilfri natur.

Barnevennlig Lunn har fått til et samarbeid med Ringelihorn Steinerbarnehage i samme gata, og vil legge opp til

Åpent 08-21 HVER DAG

LA OSS SERVERE SØNDAGSMIDDAGEN!

Finnbiff med ris og salat...........kr 179,Kyllingwok med ris og salat.. ..kr 159,Ørret med tilbehør...................kr 179,Egen barnemeny. Kaffe og kake inkl. søndag

TUNGEN BIL AS Søre Ål - Lillehammer

besøk der en gang i uka. - Det er for at de små også skal kunne ha litt trening i samspill med større grupper barn, forklarer hun. Hjemme har hun stor plass, med stort lekerom og mer enn nok boltreplass. - Jeg kommer til å legge opp til å være mye ute i frisk luft, og ikke bare i sandkassa på utsiden av husveggen. Selv om barna er små, kan

Take away - catering Vi ses på stasjonen.no

-̜À̜À}iÌÊÓÊUÊÓÈäÓʈi…>““iÀÊUÊ/v\ÊÈ£ÊäxÊ{{ÊÈä ÜÜÜ°ˆi…>““iÀ>À̓ÕÃiՓ°Vœ“Ê «˜ˆ˜}Ã̈`iÀ\Ê/ˆÀ‡Ã©˜ÊŽÊ££‡£ÈÊUÊ"“ۈ؈˜}\Ê©À‡Ã©˜ÊŽÊ£{


4

Nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

Aktivt ungdomsråd i Øyer ØYER: Øyer Ungdomsråd holdt forrige uke åpent møte, for ungdommer. Der ønsket de innspill fra ungdommene til sentrumsplanen for Tretten. Og innspill fikk de. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Nesten tjue stykker møtte opp for å bidra med innspill til sentrumsplanen på Tretten, og det var tilbud både for unge og eldre som var viktig å få fram. - De fleste forslagene var om Bådstø. Vannet der er blitt veldig gromsete, og ungdommen vil gjerne at det skal bli fikset på, samt at området rundt kanskje kunne bli litt finere. De ønsket også at kafeén på Tretten skulle bli bedre. Noen andre forslag var musikkskole, et større område for ungdommen å være på, og barnevennlig Moksapark, sier ungdomsrådets leder Dina Bratt. Hva synes du om engasjementet til ungdommene til den saken? - Engasjementet var veldig bra. De stilte mange spørsmål og ga oss mange innspill som vi skal jobbe masse med videre, og bringe til kommunen, sier Bratt. Bratt forteller at de i ungdomsrådet vil jobbe videre med flere av forslagene. Forslagene skal utbedres, for så å sendes til kommunen. - så kan de folkevalgte politikerne i kommunen få et innblikk i ungdommens synspunkter, sier Bratt.

ØYER UNGDOMSRÅD: Øyer ungdomsråd arrangerte forrige uke åpent møte hvor ungdommene på Tretten kunne komme med innspill til sentrumsplanen. Allerede neste uke inviterer de til nytt møte. Da er det skatepark på agendaen. Adrian Riise (f.v) Rigmor Aarø Spiten, Dina Bratt, Simen Løken og Samiga Ahmed fra konstitueringsmøte i Øyer Ungdomsråd.

Med på møtet var også arealplanlegger i kommunen, Bente Moringen, og Tone Tømterud fra UFO. Ungdomsrådet i Øyer er, til tross for at de kun er inne i sitt første år, svært aktive. Allerede neste uke inviterer de til et nytt åpent møte

hvor ungdommer i kommunen skal få si sitt. - Først er Atle Holstad fra Korus Øst invitert for åfortelle om undersøkelsen UngData som ble holdt på Øyer Ungdomskole litt før i år. Der kom det fram et par punkter som vi kanskje må ta en titt på, sier

Bratt. - Vi skal også ta opp saken om Skateparken. Vi har blitt lovet en skatepark i Øyer, men ingenting har skjedd. Derfor tok vi et tak, og det skulle endelig bli mellom Quality Hotel, og Hafjell Hotell & Apartments. Vi vil gjerne at så

mange som mulig kan komme. Både de som er opptatte av Skateparken, og ungdomsmiljøet, for å skape engasjement rundt saken, sier Bratt om det åpne møte som blir holdt 6. november kl 1800 på Øyer Samfunnshus,

Vi tilbyr deg en rådgiver. Ikke en råselger. I Handelsbanken gir vi deg rådene som er best for deg, ikke banken. Derfor har vi ikke bonuser, budsjetter, kundeprogrammer og annet som kan forstyrre god rådgiving. Kanskje det er derfor vi har noen av Norges mest fornøyde bankkunder. Ta kontakt med en av oss og bli en av Norges mest fornøyde bankkunder du også! Tore Ruud Hofstad Privatmarked Tlf. 61 22 26 08 toho13@handelsbanken.no

Trude Jansen Asskildt Privatmarked Tlf. 61 22 26 04 tras01@handelsbanken.no

Silje Anderson Aaen-Egenes Privatmarked Tlf. 61 22 26 05 sian05@handelsbanken.no

Thea Wottestad Privatmarked Tlf. 61 22 26 06 thto02@handelsbanken.no

Line Sletten Vikar Tlf. 61 22 26 03 lisl02@handelsbanken.no

Thomas Moe Næstad Ass. banksjef/ Bedriftsmarked Tlf. 61 22 26 09 thmo05@handelsbanken.no

Lars Erik Jevanord Banksjef Tlf. 61 22 26 02 laje03@handelsbanken.no

Besøksadresse Storgata 106, 2. etasje, Lillehammer lillehammer@handelsbanken.no handelsbanken.no/lillehammer


Nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

VI PRESSER INN

det lille ekstra

I SYLTA VÅR OGSÅ

319

149

00

Indrefilet av svin

Indrefilet av storfe

Gilde. Pr. kg

1/1-1/2. Gilde. Pr. kg

På gårdene rundt om i distriktet er det i generasjoner ��������������������������������������� Sylte – persesylte- er omtalt i Maren Elisabeth Bang ������������������������������������������������������� mest tradisjonsrike julepåleggene. Grisehodet og det ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������� og laget på god gammeldags ������������������������������� er med å konkurrerer om gullet i konkurransen om Norges beste julemat.

49

89

90

90

Skinkestek m/ben

Storfe høyrygg m/ben

Pr. kg. Gilde

Gilde. Pr. kg

Fårikålkjøtt av lam

26

Sylte

CC-kvalitet. Pr. hg

Stjernelam

44

Fårikålkjøtt. Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . .

90

Gourmetlam Fårikålkjøtt av lammelår. Pr. kg

Wienerpølser

������������������

59

90

13

90

8990 9900 12900

Øk. pk. Gilde. Pr. kg . . . . . . . . . . . . .

Velbekomme!

90

00

69

90

Ørret

1/1-1/2. 2-3 kg. Pr. kg

Ørret i skiver

+ pant

Pr. kg

39

90

Ferske blåskjell Pr. kg

��������������������� Villa Champagnebrus ���������

Tilbudene gjelder 31/10-2/11 Følg oss på Facebook

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik ccmat.no

9-21 (9-19)

24

90 + pant

Cevita juice 1 liter

19

90

Poteter

��������������������������� 2 kg

5


6

Torsdag 31. oktober 2013

Nyheter

Grunnsteinnedlegging i ei blo

STARTBANNER: Pål Gordon Nilsen (t.v) og Magne Vikøren i Lillehammer 2016 med banneret som ble plassert som “fundament” i en blomsterpotte på tomta som skal huse en av studentboligkomple

LILLEHAMMER: Som en indikasjon på at arbeidet for en deltakerlandsby i går ble startet, gravde representanter fra Lillehammer2016 ned en blomsterpotte på tomta.

KVALITET TIL LAVPRIS!

Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Den første «grunnsteinen» for deltakerlandsbyen til Ungdoms-OL i 2016 ble i går lagt i jorda. Nåja, grunnstein og grunnstein. Det var nemlig én mildt sagt utradisjonell grunnsteinnedlegging mediene ble vitne til i går. Én flokk rulleskiløpere åpnet seanse ved å overlevere to sekker. I sekkene hadde de med seg flere

NTG- og SOPP-relaterte gjenstander, blant annet en lærebok fra NTG, en lærebok fra HiL, X-games vinner Tiril Sjaastad Christiansens hanske, t-skjorte, bøff og mer. Gjenstandene ble overlevert og det ærefulle oppdraget med å legge «fundamentet» fikk Elise Arnheim fra SOPP og Erlend Flotten fra NTG. Gjenstandene plasserte de i en blomsterpotte, allerede nedgravd. Seansen ble itonesatt av trompetist, og administrerende direk-

Tid forfor nye dekk! Tid s Nokian - 40% rabatt k! s Alt av nye dekk? Tid forlettmetallfelger nye dekk!

EKTE VARE

Ring for avtale s Nokian - 40%i dag! rabatt

45 25 sTlf. Alt90 av15 lettmetallfelger

STRAI KJØKKEN LILLEHAMMER AS

www.quattroco.com www.quattroco.com Ring for avtale i dag! Stasjonsvegen 12 - 2625 Fåberg g

Tlf. 90 15 45 25

www.quattroco.com www.quattroco.com Stasjonsvegen 12 - 2625 Fåberg g

PREMIUM Malt Profil

Storgaten 169 2615 Lillehammer Telefon: 61 25 72 00 www.strai.no

tør i Lillehammer2016 Thomas Holmestads nevø, Simen Holmestad. Lokket oppi blomsterpotta ble lagt ned av leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Lillehammer 2016, Magne Vikøren. - Dette er vår måte å vise at vi representerer idretts- og utdanningsbyen Lillehammer. De er to viktige og sentrale bærebjelker i byen og det måtte vises i dette som skal brukes av nettopp studenter på HiL og elever på NTG, sa Per Gordon Nilsen, som er kommunikasjonssjef i Lillehammer2016.

- Starten - Dette er en stor ære og starten på en ny epoke. Jeg vet det er mange som gleder seg til at dette skal stå ferdig. Det er perfekt plassert og vil legge alt til rette for at NTG Lillehammer, som er Norges beste toppidrettsgymnas kan bli enda bedre, sa Flotten.

Banner Og mer skulle graves ned. Ikke akkurat fundament-holdig, men på mange måter representativt for Ungdoms-OL. Da det var tusen dager igjen til Ungdoms-OL ble det markert med OLflagg-vifting i Storgata. Ett start-banner var også synlig og der kunne forbipasserende fysisk twitre


omsterpotte

nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

7

NYE LOKALER: Fabrikken AS fikk inn 380.000 kroner da seksten nye aksjonærer ble godkjent under en ekstraordinær generalforsamling forrige uke. Nå ser Fabrikken framover og ønsker en utbygging og ett nytt inngangsparti bak Torhild Andersen på bildet.

Fabrikken ser framover

LILLEHAMMER: Fabrikken er, etter å ha fått inn frisk aksjekapital, snart kvitt all kreditorgjeld. Nå skal driften være bærekraftig på faste leieinntekter, uavhengig av tilskudd og usikre prosjektmidler.

eksene.

hvor de så seg selv om 1000 dager. Startbanneret ble også «gravlagt» under grunnsteinnedleggingen.

- Bidrar Vikøren er glad for at UngdomsOL bidrar til nye studentboliger i Lillehammer. - Dette er jo en gavepakke til byen. Ett ungdoms-OL bidrar ikke med så mye infrastruktur, men med en deltakerlandsby bidrar vi til at 360 studenter får bolig i Lillehammer. Jeg tør ganske sikkert slå fast at så mange studentboliger på en gang ikke ville kommet uten ett Ungdoms-OL, sa Vikøren. Første oppdrag Grunnsteinnedleggingen ble Pål Gordon Nilsens første offisielle oppdrag som Kommunikasjonssjef i Lillehammer2016. Han ledet seansen som for alvor satte arbeidet med en deltakerlandsby i gang. Deltakerlandsbyen, skal reises i Olympiaparken, rett ovenfor Birkebeineren Apartments, og vil gi Lillehammer 360 nye studentboliger. Under lekene i 2016 skal bygget brukes som deltakerlandsby og huse rundt 1000 av deltakerne. Før og etter lekene er det studenter ved Høgskolen i Lillehammer og Nor-

Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

BLOMSTERPOTTE: Gjenstandene ble trygt plassert i en blomsterpotte.

ges Toppidrettsgymnas som vil fylle byggene som etter planen skal være innflyttingsklare i august 2015.

Slagord klart IOC har bidratt med 108 millioner kroner til deltakerlandsbyen. Lillehammer kommune har stilt tomten til rådighet. Lillehammer 2016 har lenge brukt «Spreng grenser. Skap morgendagen.» som visjon. Nå tar dem visjonen videre og innfører den også som slagord. På engelsk vil slagordet lyde «Go beyond. Create tomorrow.»

Det var på en ekstraordinær generalforsamling forrige uke at seksten nye aksjonærer tegnet aksjer. 380.000 friske kapitalpenger kom inn under aksjekapitalforhøyelsen, og flere av Fabrikkens nye aksjeeiere er Fabrikkens egne leietakere. Lillehammer kommune er nå største aksjonær, med sine nå 500 aksjer, etter å ha doblet antallet aksjer under generalforsamlingen. - Nå er vi i mål med omstillingen, sier en fornøyd Fabrikksjef Torhild Andersen som etter omstillingen er ansatt i 20 prosents stilling. Fabrikken AS har nå en aksjekapital på nesten 1,9 millioner kroner (1.874.000) og rundt 50 aksjonærer. Kreditorgjelden vil nå bli historie, og Fabrikksjefen

og leietakerne kan se kun framover. - Vi mener nå vi har funnet en bærekraftig modell som vi kan leve godt med. Når det er sagt skal vi fortsette å utvikle oss og ser nå på muligheten for å lage nye utleielokaler i den siste tomme delen av det gamle fabrikkbygget, sier Andersen. Lokalene Fabrikken ser for seg for utbygging teller rundt 150 kvadratmeter og er allerede tilknyttet Fabrikkens sørfløy. Innerst i fløyen, der Renate Løvlies Leirbrent og Norsk Amatørforbund leier lokaler på hver sin side, skal veggen åpnes til en ny seksjon. - Vi ser på muligheten for å fylle tomrommet med 6 – 10 nye utleierom. Huseieren er godt i gang med planleggingen at nytt inngangsparti på veggen mot øst og mot Tyrili, sier sier Andersen, og viser fram arkitekttegningen - Vi håper det kan bli ferdig parallelt med ferdigstillingen av Tyrili som vil si høsten 2014, sier Andersen. Fabrikken AS har de siste årene gått med underskudd på driften, etter årets omstilling ser tallene allerede mer positive ut. Prognosen viser et positivt resultat på ett par hundre tusen kroner for 2013. - Det er mange som har gjort et felles skippertak og vist at de har troen på Fabrikken, sier Andersen.

NYHAKKA HAKKARR2 HAKKA HAKKA 77 Miljøvennlig gog sikkert!


8

Nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

«Skrotsamler» i Gausdal tapte i retten

Fortsetter ryddingen: Gausdal kommune har fått medhold i at ryddeaksjonen på Engeland Gård var lovlig påbegynt. Dermed kan tvangsryddingen på gården til Ole Jon Engeland gjenopptas.

Velkommen til utstillingsåpning Lørdag 2. november kl. 13.00 Einar Sigstad

"Norske Utstillingsvinduer" Boklansering og grafikk

GAUSDAL: Gardbruker Ole Jon Engeland i Gausdal har tapt andre runde i tingretten med hensyn til å få beholde rundt 160 gamle skrotete kjøretøyer og rundt 40 andre gamle maskindeler på eiendommen sin. HELT TOPP

nsj

Søndagslu

BRASSERIE LANDE Varm- og kaldbuffet inkl. dessertbord og kaffe kl 12.00 17.00 | 175, 12.00–17.00 175,– pr person Egne barnepriser inkl. fri isbar

Utstillingen åpnes av Audun Tron Utstillingen varer 2. -.24. november

Redaksjon@Byavis.no

Tingretten har avgjort at Engelands krav om midlertidig forføyning ikke tas til følge. Det betyr i praksis at kommunens aksjon for å fjerne deler av det gamle skrotet ikke kan stanses. Tingretten har dermed omgjort sin egen tidligere beslutning, som ble gjort på grunn av foreløpige påstander. Bråket om opprydding på eiendommen startet da kommunen satte makt bak sitt vedtak fra juli i 2011, da Engeland ble pålagt å rydde på eiendommen. Tidligere i høst ble et firma engasjerte av kommunen til å rydde opp. Engeland gikk da til tingretten og fikk medhold i at oppryddingen skulle stanses. Siden det har partene vært i muntlige rettslige forhandlinger, og på grunnlag av det som fremkom der, har tingretten nå avgjort at Engelands begjæring om mid-

lertidig forføyning ikke tas til følge. Derfor er Engeland også dømt til å betale Gausdal kommune 60.000 kroner i saksomkostninger.

Gammelt pålegg I juli i 2011 påla Gausdal kommune Engeland å fjerne utrangerte gamle kjøretøyer og maskiner med hjemmel i forurensningsloven. Siden da har Engeland fått flere muligheter til å etterkomme pålegget og å uttale seg i saken. Siste frist var i juli i år, uten at noe som helst ble gjort, ifølge kjennelsen i tingretten. Gardbruker Engeland har hevdet at den nevnte loven ikke omfatter visuell forurensning og at pålegget fra kommunen dermed er uhjemlet. Han hevdet også at han ikke ble gjort kjent med hva kommunen ville iverksette hvis den fortsetter å mene at gjenstandene er brudd på forurensningsloven. Kommunen har tilbakevist at Engeland omsetter og restaurerer

gamle antikvariske kjøretøyer, og at dette vil påvirke hans inntektsgrunnlag og muligheter til å utbedre gardens bygningsmasse. Akkurat der er tingretten enig med Gausdal kommune.

- Oppfattes som skrot Tingretten mener at gjenstandene på eiendommen er hensatt på en slik måte at de må oppfattes som skrot, og at Engeland var gitt gode muligheter til å rydde opp i forholdet. Retten tilbakeviser at Engeland ikke var gitt muligheten til å uttale seg etter de kommunale påleggene var gitt. Retten mener at selv om kommunens vedtak kan innebære en saksbehandlingsfeil, vil ikke den feilen innvirke på vedtakets innhold om å rydde opp. Tingretten mener Engelands påstander på mange punkter er lite troverdige. Det gjelder blant annet at han skulle omsette gjenstandene og dermed sikre kapital til å foreta bygningsmessige utbedringer på garden. Troverdig er det heller ikke at alle kjøretøyene/maskinene skulle brukes som delelager, ifølge tingretten, som slår fast at Engeland ikke har sannsynliggjort sikringsgrunn etter tvisteloven. Retten skriver det er åpenbart misforhold mellom skadene og ulempene som Gausdal kommune påføres dersom Engelands begjæring tas til følge.

ÅPENT: ONS 12-17, TOR 12-18 FRE 12-17 LØR 11-15, SØN 13-16 MAN-TIRS: ÅPENT ETTER AVTALE

på toppen av Lillehammer SIGRID UNDSETS PLASS STORGT 49 - LILLEHAMMER TLF 48 19 23 03 www.gallerizink.no

TERJE LISØDEGÅRD

NORDSETER.NO

Engelands advokat, Liv Krukhoug, sier at Engeland vurderer å anke kjennelsen fra tingretten, og at det kan bli aktuelt for ham å gå i dialog med kommunen.


Nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

9


10

Torsdag 31. oktober 2013

Nyheter

Togene i Gausdal Vestfjell

GAUSDAL: Arne Høyer er lidenskapelig opptatt av tog. Utallige timer er lagt ned på hobbyen, og nå gjenskaper han toghistorien fra barndommen i Gausdal Vestfjell. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Det hele startet på Lillehammer Jernbanestasjon 23. juni 1952. - Jeg var en 10 år gammel gutt som stod og holdt min mor godt i hånda, for jeg var litt ekstra spent denne dagen. Med ett dukket det opp, det vi ventet på, Dovregubben! Det ristet lett og vibererte under bena. Med ett oppstod en øredøvende larm fulgt av tett røyk. Kraftig damputslipp blandet seg med luften idet det enorme lokomotivet bremset opp med en hylende lyd foran oss, minnes Arne. Dette var det første møtet med en liten gutt på 35 kilo og den enorme jernkolossen på mange titalls tonn. - Følelsene som strømmet gjennom meg sitter godt fast og har aldri slippet taket. Kort sagt så ble jeg der og da hektet på tog, sier han.

Ut på tur: Med sekken full av tog, kamerautstyr og Kvikklunsj drar Arne P. Høyer til Vestfjellet for å lage realistiske bilder av norsk jernbane.

Omfattende Hobbyen med modelltog ble i de kommende årene svært omfattende. Fra den første julegaven med et lite opptrekktog i 1953 til en velutbygd togbane bestående av 7 stasjoner, broer, tuneller, togstaller, sjøer og båter. Denne uken er Høyer i Berlin og besøker verdens største modelltogbane, LOXX Miniature Worlds Berlin. Realistisk - Min mulighet til å utvide hobbyen er nå å ty til fjellet i Gausdal,

Mange bekker små: En ørliten bekk blir til en stor elv i Høyers miniatyrverden

sommer som vinter. I ryggsekken sammen med kaffe og Kvikk Lunsj bringer jeg fotoutstyr og deler fra togbanen med meg til fjellheimen. Lokomotiver, vogner og broer. Etter å ha gått et stykke innover i fjellet, finner jeg en egnet plass for å sette i gang. Gjerne en bekk hvor jeg bygger opp togskinner og broer. Jeg prøver å få det til å se så realistisk ut som mulig. Jeg føler at jeg klarer å gjenskape toghistorien godt fra mine barndomsdager på 50-tallet ute i den flotte naturen og de vakre omgivelsene her oppe

i Vestjellet, sier han.

Lange togdager - Etter 30-40 opptak føler jeg meg godt fornøyd med jobben selv om det verken har blitt bær, fisk eller fjellfugl i ryggsekken. Hjemme venter redigering av bildene og jeg er godt tilfreds hvis resultatet blir 5-6 gode bilder etter denne hele dagen i fjellheimen. Når jeg er så utålmodig og ivrig at jeg setter i gang med billedbehandlingen på kveldstid går sene nattetimer fort, sier Høyer.

SUPERVENTION KVELD FREDAG 1. NOVEMBER KL. 1900  MESNASENTERET - Filmvisning av dokumentar fra Lysgårdsbakken tagningen fra Supervention - Kommentarer og foredrag av Anders Backe - Autografsignering med kjørere fra filmen - Uttrekkspremier - Svært gode tilbud på Jibbeski og toppturutstyr

Storgata 86, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 27 04 30 Mesnasenteret, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 05 77 99


eiendom/NÆRING

En bedrift i stadig vekst Torsdag 31. oktober 2013

11

LILLEHAMMER: Etter at rørleggerbedriften Ramsøy AS flyttet til Løkkegata i 2008, og fikk nye eiere, har det bare gått èn vei for bedriften. Oppover. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

- Det er ikke helt sant, påpeker daglig leder Terje Lindholm. For sykefraværet har gått nedover, sier han og smiler. Og med et sykefravær på kun 2-3 % har han grunn til å smile. - Vi har gjort en del tiltak, som nå betaler seg. Da snakker jeg om at vi har sett viktigheten av å ta vare på hver enkelt ansatt, og tilrettelegge for hver enkeltes behov. Jeg tør våge å påstå at vi har et sjeldent godt arbeidsmiljø her, sier Lindholm.

Positive resultater Ramsøy AS er distriktets eldste rørleggerbedrift (etablert i 1908) som fortsatt holder koken. Litt forskjellige driftsformer, og eiere, har det vært opp gjennom bedriftens 115 år lange levetid. Bedriften har vært medlemmer av Comfortkjeden siden 2004, og i 2008 fikk de nye eiere, da Pål og Frode Hagen fra Brumunddal kjøpte bedriften fra Svein Øversveen. Med eiere som også driver i samme bransje ble vi en del av en større organisa-

Positive tall: Comfort Ramsøy AS kan vise til gode driftsresultater, takket være ansatte som drar lasset i samme retning, sier daglig leder Terje Lindholm.

sjon og nyter godt av hverandres kompetanse og har mulighet til å utveksle arbeidskraft ved behov. - Fra å gå med et underskudd på rundt 2,5 millioner pr mai i 2009, har vi frem til i dag økt vår omsetning til godt over 30 millioner, og satt igjen med ett resultat på 3,2 millioner før skatt i fjor. Dette er takket være gode ansatte som har dratt lasset sammen.

Trenger flere I dag har bedriften 21 ansatte, og tre lærlinger. - Vi er en bedrift i vekst, og sliter litt med å få tak i mange nok flinke lokale fagfolk. Dette går igjen i de aller fleste håndverkerbransjer dessverre, sier Lindholm. Han mener det ville være en fordel om de kunne komme på banen tidlig blant dagens unge, og få presentert seg, for å få flere til å få øynene

opp for faget. - Og jenter er det alt for få av, mener han. Ramsøy AS har hele tiden lærlinger, og de fleste av dem ender opp med fast jobb i bedriften etter svenneprøve og fagbrev.

Før, under og etter Ramsøy Comfort AS tar totalrenovering av bad, og utfører rørleggerservice av alle typer. - Vi har også en egen avdeling

for hus og hytter, både nybygg og rehabilitering. I tillegg har vi en prosjektavdeling, som retter seg inn mot proffmarkedet. Vi forhandler også baderomsfliser fra Bergesen Flis. Grovt sett jobber vi 40 % mot det private markedet og 60 % mot proffmarkedet. Hos oss vektlegger vi at vi skal være der for kunder både før, under og etter at jobben er utført, sier Lindholm.


arbeidskapasitet og evnen til å samarbeide med andre. Som megler hos oss vil du få muligheten til å bli en del av et spennende miljø under utvikling. Vi tilbyr gode betingelser for den rette. Stillingen krever utdannelse som jurist, eiendomsmegler eller megler etter overgangsordningen.

12 EIENDOMSMAGASINET Torsdag april 2013 2013 mer 4.informasjon, ta kontakt med Stig Svartor på tlf: 612 27 970 / 906 10172 eller e-post: shs@terraeiendom.no 12 For eiendom Torsdag 31. oktober

DIN

EIENDOMSMEGLER

Hytte Gålå i Sør-Fron Ny hytte Værskei, Gausdal

Leilighet Krystallen Kvitfjell

Prisant.kr. 1.825.000,- + omk.

kr 1 875 000,- + omk

Nybygget hytte med god standard. Fin solgang og utsikt.

Oppført:Usjenert 2002 beliggende. Tomt: 1878 kvm eiet tomt Fougslægret 1 Bta/Bra: Adresse: 100kvm/93 kvm 2653 Vestre Gausdal Soverom: 3 stk. Type: Punktfestet tomt Adresse:BTA/BRA: Gålåvegen 82/771196, kvm (hems medregnet) 2646 ikke Gålå Helårsvei og strøm. Takst kr: Standard: 2 100 000,-

Ikke innlagt vann. (150m unna) Soverom: 3 stykk pluss stor hems

Visning:

Etter avtale med megler

DINDIN

000,- + omk Prisant: Kr. 1.475.000-kr+650omk

Tlf: 40 - 6157 27 50 57 50 www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 9040-75619027

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

Hyttetomt, Nordseter Fåberg Enebolig, landlige omgivelser

EIENDOMSMEGLER

AG

?D G?I

IN

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

enebolig, grei standardfra Flott Eldre beliggende hytte med 1996, separat bodhus , enkel 40 kvm terrasser, barnegarasje. Fin solgang og vennlig nær skiløypene panorama utsikt

Adresse: Brannåsveien 11, 2652Adresse: Svingvoll Dålåstigen 518 Tomt:2647 Eiet Sør-Fron 1257 kvm Type:2001 Selveiet Oppført: BTA/BRA:186/ 169 kvm Separat garasjebygg Soverom: stykk BTA/BRA: 85/793 kvm Takst:3krsoverom 700 000,Soverom: Kontakt: Jan Hauger Visning: Etter avtale med megler Tlf 40407590 Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590

Adresse: : Kvitfjell, 2634 Fåvang Type: Selveiet BTA/BRA: 85/ 80 kvm Soverom: 2 stk. Takst: kr. 1.600.000,Kontakt: Jan Hauger Tlf 40407590

DIN Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,- + omk

Visning: Etter avtale med megler

DIN

DIN

Visning: Lørdag 25.05 kl 12.00

Enebolig, Hundorp, Sør-Fron

Topp moderne leilighet. Fin solgang og panorama utsikt

Kontakt:med Jan full Hauger ståhøyde Tlf: 40 40Kontakt: 75 90/61 Jan 27 57 50 Hauger Tlf 40407590 Visning: Kontakt megler

N VIS

DIN

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

www.dineiendomsmegler.no

www.dineiendomsmegler.no

Prisant.Kr omk kr 1650325.000000,- + +omk

Romslig tomt i Bårdseterlia, Skrånende eiendom, fullwww.dineiendomsmegler.no standard . Fin solgang barnevennlig med fin utsikt mot Lågen og en del utsikt. Vestvendt skrånende tomt i nyere felt. vei 19 Adresse: Søre Jørstad Enkel adkomst. 2625 Fåberg Adresse: Sandbakken 5 Salgstakst: kr 1.900.000,2618 Lillehammer.

Enebolig, Venabygd, Ringebu

Prisant: Kr. 835.000- + omk

Oppført: 1958, rehab: 1987 Type: Selveiet Tomt: Eiet 1009 Størrelse: 1611 kvm Eldre bolig greikvm standard med separat 142 kvm Takst: krBRA/BOA:180/ 350 000,bodhus med garasje. Fin solgang og Kontakt: Jan Hauger, Soverom: 4 soverom panorama utsikt Tlf 40407590 Annet: Eldre uthus Visning: Etter avtale Adresse: Bakkalykja 14 med megler 2632 Venabygd Visning i dag kl. 18.00 Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Tomt: Selveiet på 1060 kvm BTA/BRA: 160/ 146 kvm Soverom: 2 stk. Oppført: 1960 EIENDOMSMEGLER Takst: kr. 900 000,Kontakt: Jan Hauger Tlf 40407590 EIENDOMSMEGLER Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Visning etter avtale med megler

DIN

DIN

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 Hytte, Nordseter, fullstandard

DIN Prisant.Kr 1 925.000- + omk

www.dineiendomsmegler.no

Finn din personlige stil Nyere romslig hytte, full standard . Badstue og hems. Sydvestvendt tomt med fin solgang og en del utsikt. . Enkel adEIENDOMSMEGLER komst.

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

IFI: Her er en nyttig og morsom aktivitet for deg, familie og venner. Ved å lage et moodboard får du inspirasjon og fart på oppussingsplanene. GURI HARAM/IFI.NO

Foto: Chera Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi. no

Er du lei av hvite vegger, og valgene er så mange at du har mest lyst til å stange i veggen? Gjør som ekspertene, og lag ditt eget moodboard. Klipp ut ideer og lim dem opp. Et moodboard vil sørge for at butikken vil kunne gi deg en

sammen med venner, kjæreste eller familie.

Alt er lov Trendsirkelen er sluttet. Trendpolitiets stemmer har stilnet. Nå kan du selv velge hva som er finest for deg. Mantraet nå er: Finn din egen stil! Likevel kan det være lettere sagt enn gjort. Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 Men tenk: Ville ikke verden vært kjedelig om alle gikk rundt i hvite og grå klær? Tenk helhet Bjørg Owren, administrerende direktør i Informasjonskontoret for farge og interiør/ifi.no, mener at det å velge stil til hjemmet kan

Adresse: Tronsmyra 23 2618 Lillehammer Type: Selveiet Størrelse tomt: 1065 kvm BRA /BTA: 83kvm/90 kvm, pluss hems med to rom het, krever mer av prosessen i Soverom: 3 stk forkant. Takst: kr 2 100 000,– Vi følger bare én stil eller Kontakt: Jan Hauger, Tlf ikke 40407590 Visning: Lørdag 12.00 to. Vi16. er nov. veldigklsammensatte. Folk

www.dineiendomsmegler.no

har forskjellig stil, mikser og matcher. Når det gjelder klær, har vi lenge jobbet etter prinsippet ”finn din stil”. Nå har dette kommet til interiøret, sier hun.

DIN

EIENDOMSMEGLER

Hvitt og grått har vært trygge rettesnorer i interiøret, men i lengden er det for fargeløst for de www.dineiendomsmegler.no fleste. Benytt derfor ledig tid til å tenke nytt!

Føl deg hjemme Men hvordan i all verden skal du vite hva som er din stil? – Velg med magen, råder Owren. Husk å gå for det som passer deg. Skap hjemmet til et sted

Som med innkjøp av klær stiller man seg ikke nødvendigvis spørsmålet «Hva er trend nå?». Det som må til er derfor en mental snuoperasjon. – Stol på deg selv. Tenk på småmøbler, tekstiler og ting som tilbehør, mens basisantrekket er gulvet, de kostbare møblene og veggene. Det lønner seg å investere i en god basis. Valgene kan være mange og vanskelige. Liker du det lyst eller mørkt, tungt eller lett, fargerikt eller ensfarget? Det kommer an på dine smakspreferanser. Har du lyst på et skikkelig fargerikt innslag, men er usikker på om du blir fort lei: test det ut et sted du ikke oppholder deg så lenge om gangen, som i en gang eller et toalett. Oppholdsrom kan ha et roligere


kultur

Torsdag 31. oktober 2013

KINODAGEN: I løpet av Den store kinodagen settes det opp 23 forestillinger i Lillehammer kino. Da blir det blant annet eksklusiv førpremiere på Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa.

Førpremiere, klassikere og noe for barna LILLEHAMMER: I løpet av Den store kinodagen settes det opp 23 forestillinger på Lillehammer kino. Det blir førpremierer, gjensyn med klassikere og ønskerepriser av populære barnefilmer. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Lørdag er det igjen duket for Den store kinodagen, den årlige festdagen for publikum med halv pris på kinobilletter, snikpremierer, konkurranser, overraskelser og gjensyn med gamle klassikere. - Den store kinodagen skal være en festdag for absolutt alle, sier kinosjef Mari Nørstegård Tomren.

Like over midnatt Allerede ett minutt over midnatt, natt til 2. november, braker det løs i Lillehammer kino. Thor: The Dark World i 3D, You´re next og gjensyn med klassikeren Jurassic Park i 3D-drakt begynner alle 00.01. 3D versjonen av Steven Spielbergs klassiker ble vist med stor suksess på Lillehammer kino tidligere i høst, nå har de fått mulighet til å vise den igjen. 23 filmer I løpet av hele døgnet settes det opp 23 forestillinger i Lillehammer kino. Da blir det eksklusiv førpremiere på Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa. Solan, Ludvig og Reodor er nemlig tilbake. Det nærmer seg jul, og Flåklypa Tidene-redaktør Frimand Pløsen har lovet bygda snø. Når Ludvig ønsker seg det samme, er ikke oppfinner Reodor Felgen vanskelig å overtale til å bygge verdens kraftigste snømaskin. Men så forsvinner Reodor, og så forsvinner snømaskinen, og da må Solan og Ludvig stelle i stand til jul alene.

Norsk film Hele en tredjedel av Den store kinodagens program på Lillehammer er norske filmer. De syv filmene Mormor og de åtte ungene, Gåten Ragnarok, De tøffeste gutta, Supervention, Detektiv Downs, Flåklypa og Tusen ganger god natt vises alle i løpet av døgnet. - Det er særdeles hyggelig å tilby hele syv filmer som er norske. Det sier alt om at norsk film er i skuddet og at det har vært en god norsk filmproduksjon dette året, sier Nørstegård Tomren.

Railjam I sammenheng med Field Railjam på Stortorget samme dag, fra klokken halv ti, vises Field Pruductions’ film Supervention på Lillehammer kino på ettermiddagen. Flere av utøverne fra filmen signerer plakater i anledningen. Metallica Det blir mer 3D på kinoen under Den store kinodagen. ’Metallica - Through the Never’ er en banebrytende musikkdrevet 3D-film som kombinerer en spektakulær Metallicakonsert og en surrealistisk historie. Den unge roadien Trip (Dane DeHaan) sendes ut for å finne en forsvunnet lastebil som skal levere utstyr til konserten. Filmen følger Trip mens leteaksjonen utvikler seg i en ganske surrealistisk retning, samtidig som Metallica fremføre sine mest ikoniske sanger i et live sett på en utsolgt arena. Dette er den mest forseggjorte konsertfilmen noensinne. Den er filmet med det beste 3D-utstyret som finnes med opptil 24 kameraer samtidig. For de minste De minste er heller ikke glemt i Lillehammer. Det blir ønskerepriser av populære barnefilmer som Monsteruniversitetet og Grusomme meg 2, mens Mormor & de åtte ungene vises i en sing-a –long versjon.

13


14

Nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

Bibliotekene anbefaler Garté, Tiger

Fuglehotellet Tiden, 2012 anbefalt av Grethe Borgen, Lillehammer bibliotek

Har du hørt om romanen Fuglehotellet av Tiger Garté? Det hadde ikke jeg, men ble nysgjerrig etter å ha lest på baksida. 17-årige Tor tar seg sommerjobb ved aluminiumsverket. Riktignok er det 18-årsgrense for å jobbe der, men siden han er barnebarnet til Bår gjør de et unntak og han får prøve seg. Bestefar Bår jobbet på Verket i mer enn 40 år og er en legendarisk skikkelse på denne arbeidsplassen. Hvert år tilbrakte Tor somrene hos bestefaren. Det var varme og gode sommerminner. Men hvem var egentlig bestefar Bår? Og hva skjedde egentlig med han? Vi skjønner at det er en del hemmeligheter og usagte ting rundt minnet av Bår.

Juryens og folkets favoritt

Vi får et puslespill der gamle arbeidskamerater, naboer og slektninger etter hvert kommer med sine historier. I løpet av denne sommeren får vi fulgt Tor som strever med å klare jobben, strever med å finne seg til rette i ungdomsmiljøet samtidig som han etter hvert blir kjent med bestefaren. Dette er en varm og fin fortelling, skrevet med kjærlighet. Vi blir kjent med den legendariske bestefar Bår fra han var ung. Vi får en slekts-krønike fra overgangen fra bondesamfunn til industrisamfunn i Norge. Og det er ikke bare solskinn. Livet kan være utfordrende og til dels dramatisk. Den unge forfatteren Tiger Garté er fra Surnadal, og dette er ikke et psevdonym. Denne romanen er bygd på hans egen families historie. Fuglehotellet er hans andre roman, og jeg tror vi har et lovende forfatterskap i vente. Dette er en fin historie som både er tankevekkende og varm. Anbefales! Biblioteket har boka!

Bokuka: Mandag 4. nov. kl. 19 SannhetenS mange anSikter Joakim Hammerlin i samtale med sakprosaforfatterne John Færseth, Audhild Skoglund og Bår Stenvik. Hva er sannhet? Hva er løgn? Hva om ens egen oppfatning av sannheten strir mot den rådende, vil overbevise den rådende, overta for den rådende? En samtale om konspirasjonsteorier, ekstreme holdninger, farlige fiksjoner, og om hva som skjer når vi mister en felles forståelse av hvordan verden er skrudd sammen. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Tirsdag 5. nov. kl. 19 Videre etter Sorg Kritikerroste, prisbelønte Helga Flatland er ute med sin tredje roman i trilogien om et samfunn i sorg etter sine Afghanistanfalne; Det finnes ingen helhet. Her i samtale med Nansenskolens Kristin Vold Lexander om fortelling og tematikk. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Onsdag 6. nov. kl. 19 møte med hanne ørStaVik Hanne Ørstavik leser og forteller om arbeidet med sin siste roman, Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux, som handler om kjærlighet og lengselen etter nærhet og sex. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Torsdag 7. nov. kl. 19 PoeSien ut til folket! «Poesi er en måte å være på, puste, sense; en måte å ta inn dikt på – andre skriveres dikt.» Jan Erik Vold presenter, forklarer og applauderer en bukett samtidspoeter – som i blant trenger en bruksanvisning og en oppmuntring. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

MUSIKALSKE BRØDRE: Bjørn Kåre Odde (t.h.) valgte å ta med seg bror og med-finalist, Mads Erik Odde, i sitt seiersnummer. FOT

LILLEHAMMER: Blant de seks finalistene var det Bjørn Erik Odde som endte opp som kveldens store vinner under Toneprisen i Maihaugssalen lørdag kveld.

Delt andreplass

Line Stensland Haglund

De seks finalistene, Ruben Gilje, Tora Eskild, Ole Jørgen Lunde, Margrete Daae Mæland, Mads Erik Odde og Bjørn Kåre Odde, ble plukket ut til finalen blant 21 søkere. De fem finalistene som ikke vant fikk alle delt andreplass og hver sin sum på 30 000 kroner.

– Årets vinner har et teknisk overskudd og naturlighet. Han viser godt musikalsk samspill og skaper en stemning, sier jurymedlem Ole Edvard Antonsen om årets vinner. Han vant nettopp publikumsprisen og har akkurat fått vite at han også er dommernes favoritt. Den 23 år gamle felespilleren er overrasket og glad idet han mottar Toneprisen. – Dette er ganske absurd, men en utrolig hyggelig overraskelse, sier Bjørn Kåre Odde. Sammen med broren, Mads Erik, har Odde har vokst opp med folkemusikk som en del av hverdagen. Han studere nå ved Norges Musikkhøgskole og satser alt på musikken. Lørdag kveld spilte han først et barokkstykke, deretter tre gjetermelodier etter Hans W. Brimi. – Dette betyr mye. Det er jo det her jeg driver med, så det er hyggelig å få kreditt, sier vinneren. Odde fikk dermed hovedprisen på 50 000 kroner samt æren av en introduksjonsdag med Kringkastingsorkesteret.

Toneprisen er en konkurranse for unge talenter mellom 16 og 23 år med tilhørighet i Hedmark og Oppland. Konkurransen ble i år arrangert for fjerde gang og er et samarbeid mellom Toneheim folkehøgskole, NRK Hedmark og Oppland og Eidsiva Energi.

Imponert ordfører 17 år gamle Ruben Gilje fra Fåberg fikk i tillegg til andreplassen en invitasjon til å spille på Peer Gynt-stevnet.

Pianisten og sangeren startet med fiolin allerede som fireåring og drømmer nå om å drive med musikk i utlandet. Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, har bare godord å si om Gilje: – Ruben er den yngste deltakeren og viser en imponerende musikalitet og evne til å formidle. Han drømmer om å leve av musikken og det har han alle forutsetninger til å kunne gjøre – han kan nå så langt han vil, sier Granberg Johnsen. Ordføreren er også fornøyd med hva alle deltakerne viste. – Det er et imponerende høyt nivå, sier han. Dommerpanelet bestod av trompetist Ole Edvard Antonsen, singer/songwriter Ingrid Olava og fiolinist Andreas Ljones.

SPENTE: Finalistene venter i spenning mens programleder Terje Hong (t.h.) leser opp resultatene.


nyheter

Torsdag 31. oktober 2013

15

Supergitarist og Beatlestolker til Vestre Gausdal kirke GAUSDAL: Vi har gjort et scoop her i Gausdal, sier kantor Filip Gade. Torsdag får de danskebesøk.

som er god venn med Bødker Madsen. - Jeg lover at han vil sjarmere alle med gitarspillet sitt og sine versjoner av kjente Beatleslåter, lover han. Søren Bødker Madsen har en lang merittliste og høy internasjonal utdannelse bak seg. Alle kulturskoleelever får gratis inngang i følge med en forelder, og det skal også væropptreden av elever fra kulturskolen.

- Det er nærmest en gave fra himmelen at gitarist Søren Bødker Madsen kommer hit rett fra øvelser med stjernetalenter i Oslo og vil spille for oss ikveld, torsdag 31. oktober, sier Gade,

Usjenert og sprek 66-åring

66-TURN…: Wenche Myhre hold fredag konsert i Maihaugssalen. FOTO: Line Stensland Haglund

TO: Line Stensland Haglund

LILLEHAMMER: Wenche Myhre har sunget om det å bli 66 år siden 1983 – og i år er hun endelig (?) det. Fredag feiret hun med sang, dans og historier i Maihaugssalen, Line Stensland Haglund

– Jeg har jo ikke noe jubileum, men for meg er nok dette det rundeste tallet å feire, sier Wenche Myhre, som siden februar har reist landet rundt på sin 66-turné.

DELT ANDREPLASS: Ruben Gilje fra Fåberg sang og spilte piano under Toneprisen i Maihaugssalen. Her sammen med kveldens programleder, Terje Hong. FOTO: Line Stensland Haglund

I en glitrende, svart lang blazer og støvletter en popstjerne verdig, setter Myhre straks rammene for en god bursdagsfeiring i Maihaugssalen med nesten 500 festklare gjester. Første sang ut er ”Prinsesse Smil”, skrevet av Åge Aleksandersen til Wenche Myhre, etterfulgt av Jan Eggums ”En natt forbi”. Men først og fremst er kvelden en fest, og ikke en kveld preget av Myhres ballader. Derimot viser dama hvilken artist hun er, men også komiker, gummifjes, underholder, musikalartist og danser – godt iblandet en dose usjenert galskap.

KOMPETENTE DOMMERE: Juryen bestod av Ole Edvard Antonsen (f.v.), Ingrid Olava og Andreas Ljones.

”Når jeg blir 99” Hun syner sanger fra musikaler som ”Trollmannen fra Oz”, ”Sweet Charity” og ”Chess”. Hun får salen til å le av sanger som ”Digger deg” og ”Sussebass”. Hun synger Erik Byes ”Vår Her-

AUTOGRAFER: Kristin Haugstad Andersen og Ingunn Hansen fikk hver sin signatur på cd av Wenche Myhre. Begge var storfornøyde etter konserten.

res klinkekuler” og hennes egen barnesang, ”Jeg og du og vi to”. Og hun synger selvfølgeligheter som ”La meg være ung” og ”Vinter og sne”. Under hele forestillingen surrer bilder fra hele hennes liv i bakgrunnen på storskjerm med fortellinger til; alt fra hennes vennskap til Alf Prøysen og historier om barnebarna. Gjennom to timer og fem kostymeskift tvinner Myhre publikum rundt lillefingeren ved å by på seg selv lik få andre artister gjør. Det hele avsluttes med et stående, applauderende publikum etter avslutningsnummeret, ”Når jeg blir seksogseksti”, hvor Myhre er iført en kort, rød skinnjakke med paljetter på ryggen som danner sifferet ”66”. – Har jeg blitt gammel? Det vet jeg ikke. Men fra neste år må jeg snu tallene rundt og synge ”Når jeg bli 99”, sier Myhre.

Med seg på scenen har hun også seks musikere, blant annet kjæresten Anders Eljas, i tillegg til to kordamer.

Begeistret publikum I år har Myhre både gitt ut cd og bok i tillegg til å være på turné. Etter konserten tok hun seg god tid til å prate med publikum, signere bøker og cd-er. To av dem som fikk Myhres signatur var Kristin Haugstad Andersen og Ingun Hansen. – Jeg håper jeg ser ut som henne når jeg er 66, sier Hansen. Det er første gang hun er på konsert med Wenche Myhre, mens Andersen har vært på konsert før. – Wenche har vært stjerna mi i mange år, hun er ei fantastisk dame, sier Andersen.


16

KULTUR

Torsdag 31. oktober 2013

Jan Erik Vold til Nansenskolens bokuke LILLEHAMMER: Forholdet mellom sannhet og fiksjon skal diskuteres, mens Jan Erik Vold utleverer seg selv og sine bøker et helt døgn. Årets bokuke ved Nansenskolen favner bredt og interessant. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Førstkommende mandag er det igjen duket for Nansenskolens Bokuke. Årets tema, som går over ett døgn, fra mandag til tirsdag, er i år «sannhet og fiksjoner». Ifølge lærer ved IKS (Idé, kultur og samfunn), Joakim Hammerlin, er årets tema en slags fortsettelse på fjorårets tema som omhandlet 22. juli. - Årets tema blir sakprosabolken i årets program. Det synes å være en tendens til at forholdet mellom sannhet og fiksjon hviskes ut. Hvilke konsekvenser kan det få og er det noen farligheter med det, spør Hammerlin. Hammerlin peker blant annet på fremveksten av forskjellige medier. - Med så mange muligheter på tv og internett kan man skape sitt eget bilde av hvordan verden er skrudd sammen, det kan være bra, men også problematisk, sier Hammerlin.

BOKUKE: Årets bokuke ved Nansenskolen favner bredt og interessant. Tine Vollan (f.v) er lærer på Nansenskolen, og debuterte som romanforfatter like over sommeren med boka ’Stockholmª. Hans Tarje Skaare, Joakim Hammerlin og Kristin Vold Lexander.

der møter forfatter Helga Flatland. - Vi skal gå nærmere inn på tematikken hun tar opp i triologien hennes som omhandler en bygd som

mister tre ungdommer til krigen i Afghanistan. Hva skjer med bygda, hva skjer med familiene, hvordan oppleves sorgen, og hvor-

dan takler vi sorgen, sier Vold Lexander. Flatland har blant annet fått TarjeI Vesaas’ debutantpris i 2010 for den

Bli DUS med Nik Kershaw

Sannhet og fiksjoner Til temaet sannhet og fiksjoner kommer forfatterne John Færseth, som har skrevet boka «KonspiraNorge», Audhild Skoglund, som har skrevet boka «Sinte hvite menn - de ensomme ulvenes terror» og Bår Stenvik som i år kommer ut med boka «Bløff - sannhet om juks, bedrag og selvbedrag. De tre forfatterne får hver sine halvannen time hvor de presenterer boken og dens innhold, mens de alle møtes til felles samtale med Joakim Hammerlin. - Vi tar utgangspunkt i bøkene og foredragene deres, og jeg tror det er noe den jevne lillehamring og nordmann vil fatte interesse for og ikke minst store og små konspiratører, sier Hammerlin.

Høy trivselsfaktor: Asle Andersen og Morten Myhre Skråtengen har finregnet på hvor mange som får plass i lokalet, når Nik Kershaw kommer i november. - Men det blir ikke sitteplasser på bardisken, selv om vi har en avslappet atmosfære her, ler de.

Et forfatterdøgn Bokukas andre døgnlange programpost er viet lyrikeren, oversetteren og litteraturskribenten Jan Erik Vold. - Han er en veldig folkekjær forfatter som flere generasjoner har et forhold til. Vold er en eminent litteraturformidler, sier lærer på skrivekunst Hans Tarjei Skaare.

LILLEHAMMER: 80talls-ikonet Nik Kershaw gjør to intimkonserter når han kommer til Lillehammer og DUS ABr og Restaurant i november.

- Svært interessant Et døgn med forfatter er en programpost Nansenskolens Bokuke har hatt fast de siste årene og fjorårets døgn med Linn Ullmann var svært populært. - Jeg tror det blir svært interessant også i år. Det er helt spesielt å få lov til å komme på innsiden av både en forfatter og dennes arbeid, sier Skaare. Døgnet med Jan Erik Vold begynner torsdag morgen.

Sol Olsen

Bokbad Tirsdag kveld blir det bokbad når lærer på IKS, Kristin Vold Lexan-

sololsen@byavis.no

plass til. - Kershaw vil spille både fredag og lørdag, og det er allerede solgt en del billetter. Så det gjelder å være først til mølla. Noe stort mer enn 120 stykker får vi ikke plass til her inne, konstaterer han. Vi skal flytte scena, og så blir det en fin og intim atmosfære her, der publikum får komme tett på og bli litt dus med artisten, sier Morten Myhre Skråtengen, daglig leder på DUS.

DUS har så vidt forsøkt seg på konserter før, den gang med Blues og Jazz. Begge trakk fulle hus, og denne gang er det pop som står for tur. – Nik Kershaw kommer på en akustisk turné, og det passer oss godt, sier Asle Andersen i Pang Event. Tidligere konserter har gått for fulle hus, og et såpass stort navn som Nik Kershaw på plakaten, må jo trekke folk, sier Asle, mens han finteller hvor mange de kan få

Mingleplass DUS Bar og Restaurant åpnet 1. desember i fjor, og etter litt prøving og feiling har de nå landet på et konsept, der god mat og drikke er i fokus, i et intimt og koselig miljø. - DUS vil nok trekke et voksent publikum, der man kan komme for å slappe av, ha det morsomt med venner og ha en trivelig kveld, rett og slett. Det blir ikke hæla i taket, og tenna i

tapeten her, men vi vil tilby folk et trivelig sted, en mingleplass folk i alle aldre. Her kan man få seg et godt måltid, og hygge seg rundt baren utover natten. Fra tid til annen vil vi ha små intimkonserter her, med både kjente og ukjente artister.

Stor stjerne 22. og 23. november er det altså klart for 80talls-ikonet på DUS. Nik Kershaw (født Nicholas David Kershaw, 1 mars 1958) er en engelsk låtskriver og musiker, som herjet hitlistene på åttitallet. Plakater av tenåringsidolet prydet nok mange ungpikerom, og over 8 millioner solgte album gjør artisten til en av de store stjernene på pophimmelen. De fleste av oss nynner med når hitene «Wouldn`t it Be Good» og «I won`t let the sun go down on me», dukker opp på eteren den dag i dag.

første boka i triologien. Den samme boken fikk hun også Ungdommens kritikerpris og Aschehougs debutantstipend for.

Lokalt Litt lokalt har bokuka også funnet plass til. Én av skolens lærere, Tine Vollan, debuterte som romanforfatter like over sommeren med boka «Stockholm». Vollan er frilansdramatiker og filmskaper og underviser i drama og dramatikk ved Nansenskolen. Vollan har tidligere også vært den første lederen av Norsk Litteraturfestival. Hun skal presentere boka i en seanse mandag. Tidligere studenter Også tidligere studenter er det funnet plass til i programmet. Linn Rottem, som gikk på Nansenskolen i 2002, og Lars Mørch Finborud, som gikk på skolen på slutten av -90-tallet har begge i løpet av året debutert som romanforfattere. De får æren av å avslutte årets Nansenskolens Bokuke med et to timers langt møte dem i mellom. Tilbake En annen tidligere kjenning av bokuka kommer også tilbake. Hanne Ørstavik har gjestet bokuka opptil flere ganger tidligere, så også i år. - Hun er en forfatter med et meget innstendig og modig prosjekt - det handler bl.a. om kroppsbevissthet og menneskelig frigjøring - og denne gangen mest om sex i og utenfor et forhold. En forfatter som har gjestet Nansenskolen med nær sagt hver eneste av sine elleve romaner, sier Skaare. Støttet Nansenskolen Bokuke er støttet av Norsk Kulturråd. Formiddags- og ettermiddagsprogrammet vil foregå på Nansenskolen, mens kveldsarrangementene får tilholdssted på Litteraturhuset i Lillehammer. Inngang koster 50 kroner per dag. - For en hel dag med litteratur koster det deg en halv kinobillett, reklamerer Skaare med et smil.


Lismarka Mesnali Brass i Lillehammer kirke LILLEHAMMER; Kommende søndags kveld kan man høre Lismarka Mesnali Brass i Lillehammer kirke Med seg som gjester har de Good Gospel, Gjøvik og A Capriccio, Romedal (Stange). Lismarka Mesnali Brass fikk nylig en andreplass i den tradisjonsrike korpscupen på Otta. - Vi byr på et variert program med musikk i mange ulike sjangere og med solister fra egne rekker. Det er originalskrevne, klassiske brassbandstykker,

men også premiere på to nyskrevne arrangement, forteller dirigent Bent Erik Bråten Røed. Fra programmet trekkes frem kjente og vakre stykker som ”Pie Jesu” fra ”Requiem” og ”Deborah’s Theme” fra filmen ”Once Upon a Time in America”. Dirigenten har også komponert musikk spesielt til konserten. Bråten Røeds ”Kirkemusikk 2013” får sin urframføring under konserten. - Vi setter stor pris på at dirigenten gjør dette for oss, og vi gleder oss til å presentere dette for publikum. Det er verdt å ta turen til Lillehammer kirke,

kultur

Torsdag 31. oktober 2013

17

sier leder i Lismarka Mesnali Brass, Daniel Farestveit. Foruten å ha korpsmedlemmer fra både Hedmark og Oppland har Lismarka Mesnali Brass invitert flere fra Innlandet til kirkekonserten. Samarbeidskorene Good Gospel og A Capriccio med dirigent Odd Jakobsen byr på kor og gospel i en herlig blanding. Aktørene skal ha hver sine avdelinger, men vil også samles til et overraskende fellesnummer.

Fåberg og Lillehammers Årbok for 32. gang

STATUESPILL: Den 32. årboka i rekke fra Fåberg og Lillehammer Historielag blir lansert på søndag ved Bjerkebæk, opplyser redaktør Arnfinn Engen, og Anne Holbø Wendelbo fra redaksjonskomiteen for årboka. Her foran statuten av Ludvig Wiese som har en sentral rolle i skuespillet “Statuespill” av Morten Jostad som er trykt i boken.

LILLEHAMMER: Årets årbok fra Fåberg og Lillehammer Historielag tar blant annet for seg stemmerettsjubileet og 25 årsjubileet for beslutningen i Seoul som ga Lillehammer OL i 1994. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Det er den 32. årboka i rekke fra Fåberg og Lillehammer Historielag som i disse dager blir lansert. Over 70 sider er forbeholdt stemmerettsjubileet under tittelen «Kvinnehistorie». Kapittelet tar for seg «De glemte feminister», Doris Løkke, «Marith Tande, KFUK og Søndagshjemmet»,

«kjerringer i Fåberg» og Fredrikke Dæhlie, som var husholderske hos Christiane Biørn Jorde. Leder i Stiftelsen YK-Huset Lillehammer, Tove Lehre har forfattet «De glemte feminister» og har tatt for seg Norges Yrkeskvinners Landsforbunds historie nasjonalt og på Lillehammer. - De har betydd mye for kvinners verdighet i Norge og på Lillehammer, sier Anne Holbø Wendelbo fra redaksjonskomiteen for årboka. - Å få et YK-hus på Lillehammer var litt av en prosess ikke helt uten motstand fra menn, fortsetter hun. Holbø Wendelbo har selv tatt for seg historien om husholdersken Fredrikke Dæhlie. Dæhlie var ei Oslo-jente som kom til Lillehammer i 1939. Der fikk hun jobb som husholderske hos malerinnen

Christiane Biørn Jorde. - Det finnes mange historier om Christiane, men hun var svært direkte og mange ble fornærmet av henne. Fredrikke var i elleve år hennes husholderske og det må nok skyldes Fredrikkes høye grad av humoristisk sans. Fredrikke så nok at Christiane innerst inne hadde en bløt sjel i ett hardt ytre, sier Holbø Wendelbo. I år er det 25 år siden det i Seoul ble besluttet at de Olympiske Leker skulle til Lillehammer. Arkitekt Arild Sletten har skrevet «Historien om søkerfasen», mens ordfører Audun Tron har skrevet en personlig beretning om det som skjedde og hvordan dagene i Seoul opplevdes. Bjerkebæk er også viet et kapittel

i boka. Kapittelet er først og fremst viet personlige minner fra Sigrid Undsets hjem, men også historien om statuen av forfatteren som ble reist på HH-plassen (Sigrid Undsets plass) i forbindelse med 150-årsjubileet for Lillehammer by. Neste kapittel er også forbeholdt minner. Blant annet skriver Sverre Flugsrud om barndomsminner fra Bakke på Søre Ål. - Det er oppvekst- og minneartikler fra folk som har minner fra byen og bygda, forklarer redaktør for årboka, Arnfinn Engen. - Blant annet er det en veldig artig artikkel om Elvegata, fortsetter han. Siste kapittel er en samling forskjellige artikler under «Institusjo-

ner, organisasjoner og kjente personer i Lillehammer». Mona Lie Thommessen har skrevet om Lillehammers musikkliv og byens eget symfoniorkester, mens Mortens Jostads «Statuespill», som han skrev til sin datter Maria, og som hun fremførte sammen med sin klasse ved avslutningsfesten i syvende klasse, er trykket i sin helhet. Årboka lanseres på Bjerkebæk førstkommende søndag. - Det blir et arrangement hvor boka kommer i salg, under lanseringen blir det også mulig å kjøpe de 31 andre utgavene som ett sett, sier Holbø Wendelbo og Engen. Omslaget på boken er hentet fra Nussa Bøs maleri «Elvegaten» fra 1988.


18

kultur

Torsdag 31. oktober 2013

Irsk aften på bryggeriet LILLEHAMMER: Paddys Underground Party People skapte irsk pubstemning på mikrobryggeriet. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

IRSK MUSIKK: Paddy Underground Party People holdt fredag kveld konsert på mikrobryggeriet. FOTO: Line Stensland Haglund

Med sixpence, fløyte og fele gir gutta i Paddys Underground Party People (P.U.P.P.) deg straks følelsen av å være på en pub i Irland og ikke Norge denne fredagskvelden. Mikrobryggeriet er så å si fullt

med ingen sitteplasser igjen. Scenen er også full, der hvor de seks unge musikerne har samlet seg i et hjørne. – Vi trekker alltid bra med folk når vi har irske aftener, selv om vi i dag har et band som sikkert er ukjent for de fleste. I dag har vi cirka 100 gjester, sier Frank Andersen ved Mikrobryggeriet. Bandet beskriver seg selv som et irsk-inspirert folk-kollektiv med base i Hamar med medlemmer fra «overalt». Musikken på mikrobryggeriet veksler mellom klassisk

irsk folkemusikk til å bevege seg mer mot irsk-punk-rock. Men de overrasker også med en irsk melodi til Erik Byes sang ”Gå til onkel”. Guttene rullerer som vokalister med norske og engelske tekster, og de klarer å dra med seg publikum ut på det lille dansegulvet foran scenen. Med sin selvskrevne ”Drikk mer øl” legger ikke bandet skjul på hva slags band de ønsker å være: Et passe useriøst band som man gjerne kan ta et glass med noe godt til.

Sigstad i ord og bilder BIRI: Kommende lørdag er det duket for både boklansering og åpning av kunstutstilling hos Galler Zink. Nok engang er det Birikunstneren Einar Sigstad som er i fokus.

Er vi alle like? - Jeg har i stor grad muligheten til å gjøre hva jeg vil, sier Sigstad, - og det gjør jeg også. Etter to bøker om norske forhold (Streiftog i 2012 og Norske utstillingsvinduer i 2013) mente jeg at å se på forholdene i andre land kunne være lærerikt for meg, særlig hvordan folk har det på landsbygda. Og Øst Europa har alltid ligget der som et spennende mål, så da ble det slik, smiler han. – Finnes det noe som er typisk norsk, egentlig, eller er vi alle ganske like, var vel det jeg ville ha svar på. Alt dette og den kommende utstillingen på Zink er et stort prosjekt som henger sammen, hevder han. Og hvilken konklusjon har så Einar Sigstad kommet fram til? Folk er folk, sier han.

TORE FEIRING tore@byavis.no

Sigstad er lanseringsklar med boken ” Norske utstillingsvinduer”, en bok som ifølge ham selv er et humoristisk/kritisk blikk på det norske samfunnet. –Jeg har valgt et tema som er aktuelt, nemlig hvordan vi i Norge blir sett på av andre, satt opp mot hvordan vi liker å se på oss selv, sier kunstneren og forfatteren. Men boken er først og fremst et kunstuttrykk, der jeg har benyttet meg av kunstnerens rett til å sette ting litt på spissen, sier han og fortsetter: - Jeg er opptatt av hva et bilde kan si, men jeg er også opptatt av hvilke bilder ord kan fremkalle. Det mest interessante blir da hva ord og bilde kan gjøre sammen.

Tresnitt og lino Boken inneholder mange bilder, både tresnitt og linosnitt, og også en blanding av disse to grafiske uttrykkene. – Det har vært en spennende utfordring å blande disse to teknikkene, sier Sigstad, - Det er, så vidt jeg vet, ikke blitt gjort så ofte. Hvert oppslag inneholder bilde og tekst eller to bilder sammen. Jeg har et ønske om at tekst og bilde skal belyse hverandre, være mer enn en illustrasjon, sier kunstneren. –Hva jeg selv mener om ting, har jeg prøvd å kamuflere. Jeg er mer den som observerer og stiller det opp, gjerne som motsetninger, avslutter han.

Maleriprosjekt Bokprosjektet har tatt ett år av kunstnerens tid og liv. Sigstad var

Audun Tron åpner Norske utstillingsvinduer er trykket i et opplag på 1000 og utgis av kvalitetsforlaget Labyrinth Press. Boken vil selvfølgelig bli behørig presentert på kommende utstilling og alle illustrasjonene fra boken er utstilt. Utstillingen åpnes av tidligere fylkesordfører Audun Tron. BLYANT ELLER BOMBE?: Einar Sigstads îNorsk Historieskrivingî, linosnitt.

i gang med et større maleriprosjekt da ideen plutselig datt ned i hodet hans. – Jeg er gjerne sånn at får jeg en ide så setter jeg i gang med engang, smiler han, - noen ideer faller fort bort, noen blir det noe av. Denne var av de bedre, så maleriprosjektet ble lagt på is umiddelbart, dette bokprosjektet har engasjert meg hele veien og ferdig med det ble jeg i mai i år. Deretter skulle Sigstad starte på det store maleriprosjektet sitt, men fant så ut at det var bedre å gjøre noe helt annet først, ta noen kunstfrie ferieuker rett og slett. Og hva gjør så en kunstner som har gått litt lei? Jo, tar en fem ukers sykkeltur gjennom Øst Europa.

Fremtiden? Naturligvis har han nå fokus på kommende utstilling men forteller til Byavisa at inspirasjon og arbeidsglede er tilbake i fullt monn. Det store maleriprosjektet som ble lagt på is i fjor er han i full gang med. – Hvis ingen ny ide dukker opp igjen vil det nok ta et par år av tiden min fremover. Hva det inneholder vil han helst ikke si noe om, men samfunnskritikk er ikke tema. kunstutstilling Galleri Zink Einar Sigstad Utstilling grafikk og boklansering “Norske utstillingsvinduer” 2- 24 november

KONGSGÅRDEN: Som en kongsgård fra Asbjørnsen og Moe troner hjemmet til Ein


kultur

Norges største vennefest LILLEHAMMER: For andre gang arrangeres HalloVenn på Lillehammer. Arrangementet er Norges største vennefest og er et alternativ til Halloween. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Festen som arrangeres i Håkons Hall i dag, arrangeres også på 66 andre steder i Norge på samme tidspunkt. - Vi ønsker at dette skal være et vennlig alternativ til halloween feiring i trygge rammer. For å sette en ekstra strek under dette kommer det til å være et

vennetre. Her kan barna skrive ned hva de mener er en god venn og henge lappen på treet. To ganger skal vi også danse Blime-dansen, som er kjent fra NRK Super, sier May-Sylvi Skinnerlien.

Frivillige ledere Det hele baserer seg på frivillige ledere. Rundt 30 ledere har ansvar for aktiviteter som hoppeslott, ansiktsmaling, bruskasseklatring, bowling, marshmallows-stabling og flere. - Vi har pakket 200 godteposer og is og saft til alle barna når de har gjennomført fem aktiviteter, sier Skinnerlien. I fjor deltok 90 på arrangementet i Lil-

Torsdag 31. oktober 2013

19

lehammer. - Vi er veldig spent på hvor mange som kommer. I fjor var første gang vi arrangerte dette i Lillehammer. For voksne er det gratis inngang, og foreldrene kan lene seg tilbake i kafeen vår og nyte kaffe, kaker og synet av at barna har det gøy, sier Skinnerlien. Skinnerlien oppfordrer alle til å kle seg ut med kreative, morsomme og hyggelige utkledninger. - Kostymene skal glede, ikke skremme folk. De morsomste utkledningene er ofte de som er hjemmelaget, sier hun. Arrangementet er for barn mellom tre og tolv år. I år regner HalloVenn med rundt 20.000 deltakere på vennefest GODKJENT GODTERI: Lederne i HalloVenn på Lillehammer rundt omkring i landet. har pakket 200 poser med godteri til arrangementet i kveld i

nar Sigstad i åskanten. Birikunstneren har både boklansering og utstillingsåpning kommende lørdag hos Galleri Zink.

Håkons Hall.


20

ANNONSER

Torsdag 31. oktober 2013

En bransje med mange muligheter Her finner du lærlinger blant våre lokale medlemmer OTTA: Med total 35 lærlinger innen bilfaget er Gudbrandsdal Bilbransjeforening blant de beste på landsbasis. Autocenteret, Lillehammer: Tar inn lærlinger fast Bertel O Steen: Har flere løpende kontrakter. Bilia Personbil: Lærling. Lærebedrift i nye lokaler. Fyksen Servicesenter: Har en kvinnelig lærling i bilmekanikerfaget. Mjøsbil.: Lærling Stensgård & Co: Lærling Sulland Bilsenter Lillehammer: (Ford). Lærling Toyota Sulland: Lillehammer. Lærling Lillehammer Bilskadesenter: Har 4 løpende kontrakter. 2 på bilskade og 2 på lakk. En kvinnelig lærling på lakk Lillehammer Karosseri og lakk: En kvinnelig lakklærling Dokken Bil: Har for tiden lærling i lette kjøretøy. Kvam Mek. Verksted: Har lærling i lette kjøretøy. Fåvang bil og Dekkservice: Lærling i lette kjøretøy. Killi Bilsenter: Har 2 lærlinger i lette kjøretøy og 1 lærling i billakkererfaget Iver Bil: Ny lærling i lette kjøretøy Motorsenteret Heidal: Lærling i lette kjøretøy. Øya Bil: Lærling lette kjøretøy, Otta karosseri og lakk: Lærling har nettopp tatt sitt fagbrev nr 2 i billakkerfaget. Skogen Bil: Har lærling i bilskadefaget. Steinar Skaansar og Sønn, Lom: Har lærling i lette kjøretøy. Almli Mek Verksted, Dovre: Har ikke lærling i år, men kanskje til neste år. Almli er dessuten leder av prøvenemden for Lette kjøretøy i Gudbrandsdalen.

LILLEHAMMER: Det ruller millioner av biler rundt på norske veier. Alle disse trenger vedlikehold og reparasjoner av kvalifiserte medarbeidere. Medarbeidere som er tenkende praktikere. Har du et godt hode og flinke hender, trenger bilbransjen deg. . Du trenger ikke ha bil som hovedinteresse nummer èn. Og du trenger ikke ha mekket bil siden du var en neve stor. Det du trenger er et par flinke hender og et godt hode. Norsk bilbransje trenger flere tenkende praktikere. For bilen er ikke det den en gang var. Et mekanisk monster der mekanikeren skiftet deler med hender fulle av olje. I dag er bilen teknologiske vidundere, og verkstedhallen ser nesten ut som et laboratorie, der PC er et like vanlig verktøy som skiftenøkkel. Det er ikke lenger nok å titte rundt i motorrommet, i dag må mekanikeren plugge i PCen og kunne analysere dataene som kommer ut for å finne feilene. Utviklingen kommer ikke til å stoppe opp. Hvert år investeres det hundrevis av milliarder på forskning og utvikling hos bilprodusentene. Så og si hver eneste nye modell kommer med nye oppfinnelser. Komplisert Det legges ned mye ressurser i forskning, og bilbransjen ligger foran mange andre bransjer når det gjelder teknologisk utvikling. - Tingene skjer raskt, og snart er de fleste funksjoner i en bil styrt av elektronikk. Ny teknologi gjør bilene lettere, sikrere og raskere, men også mye mer kompliserte. Det betyr at ikke hvem som helst kan åpne panseret og begynne å skru.

- Å jobbe i bilbransjen er ikke det samme som det en gang var, sier Joacim Tungen hos Tungen bil. Dagens biler er blitt til datamaskiner på hjul, stappet med teknologi. Dagens bilmekanikere bruker mye databasert diagnoseutstyr.

Dette er en jobb for dyktige fagfolk, sier leder for Gudbrandsdal Bilbransjeforening Joacim Tungen.

Unngår studielån Gjennomsnittslønnen for bilbransjen er god, det samme er arbeidsvilkårene. Mange bedrifter har også bonussystemer. - Men da må du virkelig stå på. Poenget er at muligheten for å tjene meget godt er tilstede. Går bedriften godt, du jobber hardt, er effektiv og serviceinnstilt kan lønna bli svært god. Dessuten er utdanningen gratis. Du får enda til betalt gjennom lærling-

perioden. Det betyr at når fagbrevet er i boks og man går over i fast jobb har man ikke studielån, og som andre fagarbeidere begynner arbeidsperioden tidlig. Du kan ha fast jobb fra du er 20-21 år, og totalt ha tjent millioner før mange andre har tatt sin plass i arbeidslivet. Konsekvensen er at du har mulighet til å kjøpe bil, leilighet osv lenge før de fleste andre. Vi pleier å si at du kommer raskere frem i livet, sier Tungen. Karrierestige Å utdanne seg og velge en

karriere i bilbransjen gir deg veldig mange muligheter. Du begynner på TIP, går videre som lærling så får du fagbrev. Men utviklingen stanser ikke med fagbrev. Det eksisterer nesten uendelig med tekniske kurs og sertifikater som gjør deg faglig enda flinkere. Karrierene i bilbransjen begynner ofte som mekaniker, men den stopper ikke der. Ledere rekrutteres ofte fra verkstedgulvet. Mang en daglig leder er mekaniker i bunn. Mang en konsernleder er mekaniker i bunn. Mulighetene er enorme. Både i forhold til faglig utvikling og karriere.

Som medlemmer av Gudbrandsdal Bilbransjeforening Motorsenteret Heidal Ysterivegen 5 2676 Heidal, Tlf. 61 23 34 00

Lillehammer Motorcentral AS Industrigata 58 2619 LILLEHAMMER

Industrigata 52 a 2619 LILLEHAMMER Tel: 24033725

Snekkervegen 1, 2619 Lillehammer Tlf.: 53 02 56 60

Skansen 28 - 2670 OTTA Tlf: 61238150 - www.oyabil.no k.

2680 Vågå -61 23 22 22

Maskinvegen 2 2640 Vinstra

Forb

www.stensgaard.no

Industrigata 37b 2619 LILLEHAMMER

FÅVANG BIL OG DEKKSERVICE 2634 Fåvang Telefon: 61 24 57 55


ANNONSER

Torsdag 31. oktober 2013

21

Mekanikk i blodet Nytt fra våre medlemmer MEKONOMEN/MJØSBIL Mekonomen/Mjøsbil har gjennogått en ansiktsløfting og har endret utseendet på butikken med bl.a nye logoer. De har også blitt medlem av dekkjeden First Stop KILLI BILSENTER Når vinteren nærmer seg er det tid for understellsbehandling. Killi opplyser at hos dem kan du få utført Mercasol understellsbehandling - de er den eneste bedriften i bilbransjen som utfører dette i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

- De er veldig flinke til å gi meg sjansen til å prøve ting selv i praksis, sier Håvard Hagemoen (19) fra Gausdal som er lærling hos Lillehammer Bilskadesenter As.

LILLEHAMMER: Håvard Hagemoen (19) fra Gausdal er lærling hos Lillehammer Bilskadesenter As. Til neste år tar han fagbrev som biloppretter. Hagemoen er èn av hele fire lærlinger ved bedriften i Industrigata. To lærlinger har lærlingplass som lakkerere, og to på karosserioppretting. - Jeg har vært i lære her i godt og vel ett år, og er halvveis. Om ett år skal han ta fagbrev som biloppretter. - Jeg har alltid hatt interesse for bil, og kom frem til at et slikt yrke ville passe meg godt.

Jobben som oppretter er veldig variert, jeg skifter og reparere ruter, retter opp bulker, bytter deler og får mange forskjellige arbeidsoppgaver. Ingen dag og ingen oppgave er lik, og det kommer alltid nye utfordringer. Jeg har aldri vært noe spesielt glad i teoretiske fag, og dermed passet det meg veldig bra med en slik videregående utdannelse på Vargstad. Første året gikk jeg grunnlinja med teknisk og industriell produksjon, før jeg gikk ut i lære som biloppretter. Jeg hadde utplassering ved Lillehammer Bilskadesenter allerede første året, så de kjente meg litt før jeg kom og spurte etter lærlingeplass, sier han.

Får prøve selv Hagemoen forteller at han har blitt veldig godt mottatt ved Lillehammer Bilskadesenter, både av ledelse og kollegaer. - De er veldig flinke til å gi meg sjansen til å prøve ting selv i praksis, noe jeg tror er viktig for å lære raskest og best mulig. Og så spør jeg heller om det er noe jeg lurer på. Alle som jobber her, har selv vært lærlinger en gang, og vet hvor viktig det er å få prøvd seg rent praktisk. Og så håper jeg at jeg kan bli her etter bestått fagbrev, sier han. I tillegg til praksisen i verkstedhallen, har Hagemoen ansvaret for å låse opp og klargjøre verkstedet om morgenen før de andre kommer

på jobb. - Jeg liker å ha litt ansvar, og yter gjerne litt ekstra, sier Hagemoen. Rekruttering Utdannelsen innen karosseri og lakk på Vargstad Videregående Skole på Lillehammer er dessverre lagt ned, etter for få søknader til linja. Nå må man til Otta, Lena eller Elverum for å ta utdannelsen, noe som gjør rekrutteringen vanskeligere for bransjen på Lillehammer. - Men vi har en som er utplassert på Lillehammer Bilskadesenter nå, som kommer fra skole på Lena, så det er fullt mulig, sier han.

MØLLER BIL Salgssjef Olav Skogsrud, feiret 40års ansettelse hos Møller Bil den 1. oktober. - Det er ikke mange i vår bransje som har så lang fartstid i samme bedrift, meldes det fra Møller Bil. Vi gratulerer! BILIA Personlig Service Teknikere er ganske nytt i bilbransjen. Bilia på Lillehammer har innført dette. Det vil si at du som kunde bestiller time til service/rep direkte av mekaniker, som også gjør jobben og tar imot betaling. TUNGEN BIL Nå blir det mer japansk på Lillehammer, Tungen Bil har nettopp overtatt Suzuki agenturet i byen. OTTA KAROSSERI OG LAKK - Vi har gått inn i bilkjeden AutoMester Bilskade, opplyses det fra Otta Karosseri og lakk

garanterer vi kvalitet og sikkerhet!

Moavegen 35 2601 LILLEHAMMER Telefon 61 25 00 00

Sulland Bilsenter Lillehammer AS Industrigata 24 2605 LILLEHAMMER Telefon 61 27 98 00

Lillehammer karosseri & lakk

Toyota Sulland Lillehammer AS Lagervegen 1 2605 LILLEHAMMER Telefon 61 26 58 10

Sulland AS Avd. Lillehammer Lagervegen 1 2605 LILLEHAMMER Telefon 61 24 87 860

Industrigata 26 2619 Lillehammer Telefon: 61 26 58 00

KVAM Tlf.: 61 29 48 40

Industriveien 40 2680 Vågå Tlf.: 61 23 79 50

VOLVO TRUCK CENTER

LILLEHAMMER Industrigata 62 2619 Lillehammer 61 05 39 50

ØYER

Sulland Lillehammer AS

ALMLI MEK Tlf: 977 38 100

Stupulvegen 7, 2686 Lom Telefon: 61211041

Stasjonsvegen 2 2662 Dovre Tlf.: 61 24 02 41

Korgveien 40, Sannum, 2619 Lillehammer.


22

KULTUR

Torsdag 31. oktober 2013

Moro med kunst

KUNSTNERSPIRER: Ronja Haugfjell (f.v.), Johanne Skjåk og Cornelia Lynne stortrives med ark og maling. FOTO: Line Stensland Haglund

LILLEHAMMER: Under årets åpen dag besøkte flere hundre barn Lillehammer Kunstmuseum. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

– Akkurat nå maler vi smilefjes, forteller ni år gamle Johanne Skjåk. Med seg har hun Cornelia Lynne og bak dem henger et langt hvitt ark på veggen med ulike motiver

på. Dette er ”Dagens lengste maleri” og den aktiviteten som gjennom hele dagen er mest populær blant de besøkende barna. – Det er gøy å male, sier Johanne og Cornelia.

Syverksted og kunstagenter Én dag i oktober, hvert år siden 1996, har Lillehammer Kunstmuseum holdt åpen dag for barn og voksne. Søndag betød det gratis inngang til et museum fylt med aktiviteter for store og små.

– Folk sto i kø da vi åpnet dørene i formiddag, og etter det har dagen bare vært helt strålende, forteller Liv Stubberud ved pedagogisk avdeling. Blant annet var det søndag muligheter for rebusoppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad, det vil også si at både barn og voksne fikk premier om de løste oppgavene. Og foruten ”Dagens lengste maleri” var det et tegnebord for de aller minste, et syverksted med mulighet for å sy seg et hus, med Sølvi Høibakken i spissen, og alle

DAGENS LENGSTE MALERI: Blant barna var det å være med å male dagens lengste maleri den mest populære aktiviteten under åpen dag på kunstmuseet. FOTO: Line Stensland Haglund

I TRYKKERIET: Iver Wold-Simonsen (f.v.), Sjur Grung Thallaug og Mari Grung Thallaug jobber her med å pynte vesker.

som ville kunne trykke egne motiver på handlenett. Barna fikk prøve å være ”kunstagenter” ved å prøve ut museets nye app, ”Kunstporten”. – Vi gjør dette for å gi barnefamilier muligheten til å bruke museet og bli kjent med det, og da forhåpentligvis komme tilbake senere, sier Stubberud.

En overraskelse Stubberud forteller at de også har hatt ”Kunstpause” med historiefortelling for store og små, og en kafé

som for anledningen har ekstra fine kaker. – Vi har prøvd å legge godt til rette for de besøkende. I dag bidrar derfor alle som jobber på museet og flere til, sier Stubberud. Dagen ble avsluttet med en overraskelse som ble annonsert bare to minutter før det skjedde: En forhåndsvisning av teaterstykket ”Jungelboken” av PlanB.

SUKSESS: Pedagogisk leder Liv Stubberud er kjempefornøyd dagen. Her sammen med Knut og Kaisa Prestgarden som er på besøk hos Lillehammer Kunstmuseum. FOTO: Line Stensland Haglund


kultur

Torsdag 31. oktober 2013

23

AnmeldtFILM

Prøver for mye tittel: Detektiv Downs Sjanger: Drama/ komedie Aldersgrense: 11 år Regi: Bård Breien Skuespillere: Svein Andre Hofsø, Sven Nordin, Ida Elise Broch, Liv Bernhoft Osa, Per Schaanning, Kari Simonsen, Trine Juul Andersen, Jørgen Kaalstad Anmeldt av Ole Rødvik Kilskar

Hvilke tanker slår ned i hodet ditt når du hører tittelen «Detektiv Downs»? Hva slags film høres det ut som? En parodi over film noir-sjangeren? En personlig historie om en utviklingshemmet mann som tør å gå sine egne veier? Eller en utforskning av samfunnets fordommer mot folk med Downs syndrom? Detektiv Downs prøver å være alle tre. Det er problemet. Svein Andre Hofsø spiller hovedrollen som Robert Bogerud, en privatdetektiv som aldri har fått et oppdrag, fordi han har Downs syndrom. Kontoret hans (en herlig gjenskapning av et klassisk filmdetektivkontor,

med dreietelefon, whiskyflasker og dunkel belysning) ligger på Marihøna, hjemmet for utviklingshemmede hvor Robert bor. Alt endrer seg den dagen Rita (Liv Bernhoft Osa) kommer inn på kontoret hans og setter ham på saken med å finne hennes forsvunne ektemann, skøytelegenden Olav Stjernen (Sven Nordin). Det viser seg imidlertid ganske raskt at Rita ikke har helt rent mel i posen, og her kommer vi borti en av filmens store svakheter. Den tar i bruk mange av detektivsjangerens gamle klisjeer uten å si noe nytt om dem, eller bruke dem på en annen måte. Det hele blir derfor veldig forutsigbart, man ser de fleste vendingene på lang avstand. Robert har også et vanskelig forhold til faren sin, som er politimann og helst vil at Robert skal slutte å leke detektiv. Vekslingene mellom komedie og følelsesdrama skjer fort og skaper urytme i filmen. Den er greit underholdene hele veien gjennom, men klarer aldri å bygge seg opp til noe, fordi den sprer fokuset utover for mange historietråder. Selv i en klimaktisk scene mot slutten, hvor liv står på spill, blir det ikke særlig spennende. Temaer og idéer dukker opp og forsvinner flere steder i filmen, og moralen males med store, selvly-

GD reklame

www.lillehammerkino.no

kinoprogrammet fra 01. til 07. november FØRPREMIERE: SOLAN OG LUDVIG: JUL I FLÅKLYPA no, alle, egn. fam. Solan, Ludvig og Reodor er tilbake på kinolerretet – førpremiere på vinterens storfilm. Lør. kl. 16.10

sende penselstrøk. Det som funker i filmen er (for det meste) komedien. Det er morsomt å se Roberts mildt sagt spesielle metode for å finne den savnede Olav, og hans reaksjoner til det han finner når han graver i familiens hemmeligheter (kandidat til årets replikk i en norsk film: «Dette er ikke noe som kan bli bedre av et drops!»). Hofsø har plenty av sjarm i hovedrollen, og familien Stjernen er spilt så over toppen at man ikke kan la være å le. Mine favorittscener er når Hofsø får tid til å blåse liv i karakteren sin uten å bli tvunget framover av plottet, som i hans besøk til strippeklubben Divine. Detektiv Downs er som et smørbrød med salami, egg, røykelaks, reker og sursild; mange gode ingredienser, men til sammen blir det mindre enn summen av delene.

Storslagent popcorneventyr Thor: The Dark World Regi: Alan Taylor Skuespillere: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Kat Dennings, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Idris Elba Sjanger: Action/ Eventyr/Fantasy Aldersgrenser: 11 år Anmeldt av Ole Rødvik Kilskar

Thor: The Dark World er en visuell godtepose, et storslagent eventyr av den typen hvor du kan ta med deg popcorn, lene deg tilbake og koble ut det meste av tankekraft i halvannen time. Jeg fikk aldri sett den første Thor-filmen, men denne filmen følger etter hendelsene i «The Avengers», og jeg følte aldri at det var noen sentrale plottpoeng som jeg gikk glipp av fordi jeg ikke så eneren. Filmen starter med å fortelle om Malekith, leder for de onde svartalvene, som en gang for lenge siden for-

søkte å ødelegge universet slik vi kjenner det ved hjelp av en mystisk kraft kalt «Eteren». Deretter hopper vi fram til nåtidens London, hvor Jane Foster (Portman), astrofysiker og hodestups forelsket i Thor (Hemsworth), finner en portal mellom verdener, og kommer i kontakt med Eteren, som vekker Malekith og sender ham på leting etter denne kraften, som han vil bruke til å forsøke å utslette universet (igjen). Jeg blir aldri klok på hvorfor han vil det (universets ende høres ut som en dårlig deal for alle), hva denne mystiske Eteren består av eler hvordan den oppsto. Det spiller ingen rolle. Man vet hva man vil ha når man går for å se en film som «Thor: The Dark World», og det er nøyaktig det man får: storslagen fantasy-action, som klarer å heve seg over gjennomsnittet for sjangeren med en god dose humor og karisma. En film hvor Stellan Skarsgård får stå i underbuksa og forklare de Ni Verdeners sammenkomst ved hjelp av et par sko, tar ikke seg selv for høytidelig. Selv om handlingen er solid plantet i den klassiske eventyrsjangeren (finn mystisk dings, bekjemp slem-

THOR: THE DARK WORLD 3D am, 11 år, egn u/v Chris Hemsworth er tilbake i rollen som «Thor». Marvels «Thor» og «Avengers» etterlot kaos, og Thor kjemper for å gjenopprette ro og orden i hele kosmos Fre kl. 19.30 og 00.01 (natt til lørdag), lør kl. 20.15, søn kl. 20.55, man/tir kl. 18.30, ons/tor kl. 21.00 DON JON am, 15 år, egn u/v. Underfundig komedie om vårt forhold til porno. Strålende regidebut av Joseph Gordon-Levitt, som også spiller hovedrollen i filmen sammen med Scarlett Johansson og Julianne Moore Fre kl. 19.30, lør kl. 20.25, søn kl. 19.00, man/tir kl. 21.00, ons kl. 12.00 ( Babykino) og 21.00, tor kl.21.00 YOU´RE NEXT am, 15 år, frarådes under 15 år. «Høstens store grøsser er en av de smarteste og mest skrekkinnjagende filmene på mange år.» Filmen fornyer og byr på et friskt pust og tvist til en velprøvd «Home Invasion-sjanger» Fre kl. 00.01 (natt til lørdag), søn kl.21.10, man- ons kl. 20.40

førpremierer

ukens ukens

SOLAN OG LUDVIG: JUL I FLÅKLYPA

premierer

ukens

THOR: THE DARK WORLD 3D

METALLICA – THROUGH THE NEVER 3D am, 15 år, egn. u./v. Kombinerer en spektakulær Metallicakonsert og en spennende historie - i 3D! Kun en visning lør. kl.22.40 KALDE SPOR Se Cinemateket presenterer

DON JON

DEN GRØNNE SYKKELEN Se ukens perledykk SUPERVENTION no, alle, egn. u./vf Fre kl. 21.55, lør kl. 18.05, søn kl. 18.25, man/tir kl. 21.00, ons/tor kl. 18.30 GÅTEN RAGNAROK no, 11 år, egn. fam. Fre. kl. 17.20, lør kl. 18.15, søn kl. 16.05 TUSEN GANGER GOD NATT no, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 19.30, lør kl. 19.20, søn kl. 18.25, man og ons kl. 18.30 DE TØFFESTE GUTTA no, alle, egn. fam. Lør kl. 16.30 – siste dag

YOU´RE NEXT METALLICA – THROUGH THE NEVER 3D

Cinemateket

presenterer

DETEKTIV DOWNS no, 11 år, egn. u./v Fre kl. 22.00, lør kl. 15.05, søn kl. 14.20, ons kl 12.00 (formiddagskino) CAPTAIN PHILLIPS am, 15 år, egn. u./v Lør kl. 21.50, søn kl. 14.00 – siste dag

2 GUNS am, 15 år, egn. u./v Fre kl. 21.35, lør kl. 22.30, søn kl. 21.00

KALDE SPOR no. Tre torsdager på rad feirer vi 100-årsjubileet til den legendariske norske regissøren, forfatteren og journalisten Arne Skouen. Siste film er Kalde spor. Som Ni Liv er handlingen lagt til krigen, men i enda høyere gard enn de tidligere krigsfilmene er det den indre kampen som opptar Skouen, i et intenst drama om sjalusi, svik og forsoning. Billettpris kr.50,-. Tor kl.18.00.

FLY (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Fre kl. 17.20, lør kl. 14.05, søn kl. 16.20, tir og tor kl. 18.30

ukens

JURASSIC PARK 3D am, 11 år. Gjensyn med Spielbergs banebrytende mesterverk Jurassic Park i ny 3D-drakt kun én visning natt til lørdag kl. 00.01

ming), er filmen mer visuelt inspirert av sci-fi-klassikere som Star Wars og (mer overraskende) Alien. 3D-en er fin og skarp, og forsterker det storslagne inntrykket av den fantastisk designede verdenen (spesielt Åsgard) uten å ty til det gamle 3D-trikset at de kaster ting mot seerne hele tida. I en film som dette er det actionen og designet på omgivelsene som tar hovedrollen, og de fleste skuespillerne gjør greie, men forglemmelige roller. Unntakene er Hiddleston som den alltid uberegnelige og slu Loke, og Skarsgård, som den herlig avhengslede, og som nevnt bukseløse, astrofysikeren Erik Selvig. Det er ingen vits i å gå for dypt inn og analysere en film som dette. Den gjør det den skal, og den gjør det bra. Anbefales, særlig i en kino med et godt anlegg!

MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE SING-A-LONG no, alle, egn. fam Lør kl. 10.15- siste dag

FLY (2D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Lør kl. 12.05, søn kl. 14.00

perledykk

TURBO (2D, norsk tale) am, alle, egn. b. Lør kl. 10. 30 – siste dag LOKOMOTIVET THOMAS – JERNBANENS KONGE en, alle, egn. b Lør kl. 10.30 – siste dag GRUSOMME MEG 2 (2D - norsk tale) am. alle, egn. fam Lør kl. 11.55 – ønskereprise MONSTERUNIVERSITETET 2D NORSK TALE am, 7 år, egn fam. Lør kl. 12.40 – ønskereprise SMURFENE 2 – 3D NORSK TALE SMURFENE 2 am, alle Lør kl. 14.10 - ønskereprise billetter og filminfo: www.lillehammerkino.no billettautomat åpen 09.00 - 21.00

DEN GRØNNE SYKKELEN Sau, alle, egn u/v. Sjarmbombe som gir oss et unikt innblikk i et lukket land. Filmen er allerede en Oscarfavoritt. Ti år gamle Wadjda ønsker seg sykkel, men i Saudi-Arabia får ikke jenter sykle. Saudi-Arabias første spillefilm, fra et land som forbyr kino. Fre kl. 17.20, lør. kl. 17.10, søn kl. 16.50, man-ons kl. 18.30, tor kl. 20.30


Nok en suksess for

24

Torsdag 31. oktober 2013

KULTUR

GODT BESØKT: Omkring 15 000 tok i helgen turen til Tretten og Stavsmartn. FOTO: Line Stensland Haglund

TRETTEN: 15 000 mennesker besøkte i helgen årets Stavsmartn.

Martnsopptoget Selv om publikum var noe sviktende fredag og søndag, var det ekstra mye mennesker lørdag. Mathallen og handlegatene utenfor var helt fulle av mennesker på jakt etter smaksprøver og gode tilbud. I tradisjonsriktro ble martnsopptoget en av hovedarrangementene under Stavsmartn. Der er det lov å stille opp med både hest og vogn eller ridende og det er premiering i to klasse: Tradisjon og kreativ/ ungdom. Nytt av året var også at det bakers fulgte en egen tråtraktorparade. I klassen for kreativ/ungdom stilte mange deltakere i imponerende gjennomførte kostymer. Blant disse var 13 år gamle Pernille Glemstad og Maria Gildberg Sandnes fra Brøttum. De kledde seg ut som indianere med maling i fjeset. – Det var veldig morsomt å delta. Hestene ble litt stresset av at det var så mange mennesker, men det gikk jo veldig fint. Vi har også

vært rundt på martn og sett på alt det andre som skjer her, forteller de to jentene.

FORNØYDE: 13 år gamle Pernille Glemstad (t.v.) og Maria Guldberg Sandnes deltok på opptoget og koser seg på Stavsmartn. FOTO: Line Stensland Haglund

GLAD SJEF: Daglig leder, Svein Austlid, er godt fornøyd med gjennomføringen av årets Stavsmartn.

Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

MATHALL: For første gang i år var det egen mathall for kortreist mat - en suksess både blant publikum og selgere. FOTO: Line Stensland Haglund

Fra å være et marked for kjøp og salg av hest har Stavsmartn utviklet seg med årene. Nå er det mat, kultur, tivoli, landbruk og et stort vareutvalg som dominerer - i tillegg til hesten. – Helgen gikk veldig bra, vi hadde cirka 15 000 besøkende, sier Svein Austlid, daglig leder. Nytt for året var blant annet en egen hall med kortreist mat og landbrukstorg med det moderne landbruk. – Mathallen fungerte veldig godt, både for selgere og publikum. Landbrukstorget med ble godt mottatt av publikum. Så å si samtlige utstillere er veldig fornøyde, sier Austlid.

OPPTOGET: Martnsopptoget er av de mest tradisjonelle arrangementene på Stavsmartn, og i år med god tilslutning av deltakere, hester og publikum. FOTO: Line Stensland Haglund

Musikk, mat og kunst Stavsmartn startet opp på grunn av hesten og før møtte folk opp i tusenvis for å handle med hest. Selv om ikke handelen er den største delen lenger er fortsatt hesten en viktig del av arrangementene. Blant var det føllutstilling, rasepresentasjoner, ridning for barn, ridetur og hestehandel. Blant årets headlinere var konserten med Rita Eriksen i kjempelavvoen og foredraget med Thomas Hylland Eriksen. Ellers var det besøk av forfattere og kunstutstillingen til Annemor Rivertz Torgersen og Marit Thompson Engen var godt besøk. Lørdag kveld var det bayersk aften med Petter Nome i spissen, mat fra kokk Brede Bystadhaug og musikk fra The Hard Rolling Daddies. Jens Peder Nielsen ble hedret som ”årets hestkar”.


Stavsmartn KULTUR

Torsdag 31. oktober 2013

25

SKOKJØPER: Ordfører i Øyer, Mari Botterud, handler her nye og fine Aurlandsko under Stavmartn sist søndag. Etter smilet å dømme er hun storfornøyd med handelen.

Ordfører på skojakt STOLTE: Med god grunn kan Unni Mathisen være stolt av føllet Stjerne Fia og Tommy Mathisen av kaldblodsføllet Stjerne Bork under føllutstillingen på Stav.

Suksessføll fra Roterud fikk sløyfe TRETTEN: Ekteparet Tommy og Unni Mathisen i Roterud i Lillehammer dro hjem fra Stav på Tretten søndag med to sløyfebelagte føll. Av Terje Lisødegård redaksjon@byavis.no

Stjerne Fia, som ble født i juni i år, ble best i kvalitet for kaldblod-

stravere, med åtte fine poeng for ekstriøret. Føllet har noe å slektes på. Mor er nemlig selveste Spikny, NMvinneren fra 2008. Briskeby Philip er faren, mens føllets bestefar kjørte inn 10 millioner kroner på travbanen. Familiens andre føll, Stjerne Bork, født i juli i år, fikk sju ekstriørpoeng og pen omtale. Også der er slekta berømt. Mor er raske Millenia, mens far er selveste Bork Riegel, som døde for en

tid siden. Bork Riegel kjørte inn 13,7 millioner travkroner i sin utrolige historie. Selv om føllet er bare tre måneder gammelt, er det godt utviklet og vil følges med spenning framover. - Ja, det blir kjempeartig å følge disse to føllene videre, sier Tommy Mathisen, som har egen stall i Roterud. Stalljente hos ham er for øvrig Emilie Tallerås, som tydeligvis tar seg godt av hestene.

TRETTEN: Alf Prøysen sang om “Mari du bedåre, har du kjøpt deg nye sko?”. En annen Mari gjorde iallfall det under Stavmartn søndag. Av Terje Lisødegård

redaksjon@byavis.no

Øyer-ordfører Mari Botterud kunne ikke dy seg i salgsboden til Aurlandsko i en av hallene på Stav. - Du kjøpte vel blåblå-sko? - Det skulle jeg egentlig gjøre, men akkurat den fargen var det problemer med. Så det ble svarte og fine sko, ler ordføreren. Mari Botterud er en ivrig gjest

på Stavmartn, og fikk med seg det meste også i år. Og tror du ikke at hun stilte opp under Hestkartreffet på Bådstø lørdag kveld. Hun vet å verdsette hestkarene som kommer igjen år etter år på Stav. - Det er en tradisjon vi må ta vare på. Dette treffet er veldig hyggelig. Jeg tror klokka ble rundt to natt til søndag før jeg dro hjemover, sier ordføreren. Neste år skal Hestkartreffet markere sine første 20 år. Da skal alle gjenlevende vinnere av Hestkarprisen innbes skriftlig - og settes ekstra pris på. - Ja, vi må ta vare på disse karene. De er en viktig del av historien til Stav, sier ordfører Botterud.Hun var for øvrig veldig godt fornøyd med årets Stavmartn og opppslutningen om den.

SYMASKINER 20 ÅR i NORGE

Jubileumstilbud! Decor Computer 6030

Elektronisk symaskin. Jubileumsgave verdi 891,- og hard koffert følger med på kjøpet. Du sparer 1.091,(Veil. Pris 6.295,-)

3995,3595,Easy Jeans 22

Mekanisk symaskin. Jubileumsgave verdi 592,- og hard koffert følger med på kjøpet. Du sparer 992,(Veil. Pris 3.995,-)

5995,-

My Lock 644D

Overlockmaskin. Jubileumsgave verdi 842,- følger med på kjøpet. Du sparer 1.648,(Veil. Pris 4.895,-)

Lilletorget 1 2615 Lillehammer Tlf. 61 26 94 00


ANNONSER

Torsdag 31. oktober 2013

www.lillehammerkino.no

R E B EM

G A RD

LØ o n i k t t na

NATT TIL LØRDAG: JURASSIC PARK 3D THOR, THE DARK WORLD 3D YOU´RE NEXT KL. 00.01

V O N 2.

GD reklame

26

PROGRAM LØRDAG 2. NOVEMBER YOU´RE NEXT

18 år, kl. 00.01 natt til lørdag

JURASSIC PARK 3 D

11 år, kl. 00.01 natt til lørdag

THOR: THE DARK WORLD 3D

e r e i m ørpre

11 år, kl. 00.01 natt til lørdag og kl. 20.15

MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE Sing-A-Long, alle, kl. 10.15

TURBO 2D

alle, kl. 10.30

LOKOMOTIVET THOMAS - Jernbanens konge alle, kl. 10.30

GRUSOMME MEG 2, 2D alle, kl. 11.55

FLY 2D og 3D

alle, 2D kl. 12.05. 3D kl. 14.05

MONSTERUNIVERSITETET 2D

f

LYPA K Å L F I JUL 16.10 KL.

7 år, kl. 12.40

SMURFENE 2, 3D alle, kl. 14.10

DETEKTIV DOWNS 11 år, kl. 15.05

MØT NOEN AV VERDENS RÅESTE SKI- OG SNOWBOARDKJØRERE! Field Railjam på Stortorget fra kl. 09.30. Visning av storfilmen SUPERVENTION på kinoen kl. 18.05

Utøvere fra filmen signerer på kinoen fra kl. 17.00

EKSKLUSIV VISNING! METALLICA - THROUGH THE NEVER 3D

Eneste visning på Lillehammer Kino kl. 22.40

JUL I FLÅKLYPA alle, kl. 16.10

ME GRUSO2M, 2D MEG .55 KL. 11

DE TØFFESTE GUTTA alle, kl. 16.30

DEN GRØNNE SYKKELEN alle, kl. 17.10

MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE Sing-A-Long Kl. 10.15

SUPERVENTION

ØNSKEREPRISER AV POPULÆRE BARNEFILMER! KONKURRANSER! GRATIS BOLLER OG KAFFE!

alle, kl. 18.05

GÅTEN RAGNAROK 11 år, kl. 18.15

TUSEN GANGER GOD NATT 11 år, kl. 19.20

DON JON

15 år, kl. 20.25

CAPTAIN PHILLIPS 15 år, kl. 21.50

2 GUNS

15 år, kl. 22.30

METALLICA - THROUGH THE NEVER 3D 15 år, kl. 22.40

B Billetter og filminfo: www.lillehammerkino.no Billettautomat åpen 09.00 - 21.00


Annonser

Torsdag 31. oktober 2013

Bryllupsplaner?

27

ÂŤBLI DEN BESTE DU KAN BLIÂť Mental trening for idrett og nĂŚringsliv

(tidligere Nobel Clinic)

Plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger Power

Freedom

Comfort

Versatility

1. time gratis

a.: Du oppnĂĽr bl.a.: tNFSFFOFSHJ t“LULPOTFOUSBTKPO tNFOUBMCBMBOTF tSFEVTFSUTUSFTT tCFESFTFMWGPSTUĂŒFMTF tCFESFTFMWG“MFMTF

Confidence

Modularity

OUTLANDER 6X6

Ă… feire denne dagen i vĂĽre herlige omgivelser pĂĽ fjellet, vil gi dere en helt spesielle ramme omkring festen.

Visning og prøvekjøring hos oss 04.11.13 Power

Freedom

Comfort

Versatility

Confidence

Modularity

FEEL THE DIFFERENCE

Vi har fasilitetene og erfaringen. Kontakt oss i dag!

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

For konsultasjon: FEEL THE DIFFERENCE 23384100 post@teresnobel.no

www.teresnobel.no Medisinsk ansvarlig lege:

Ryen,

Overlege dr. Morten Haug

Oslo

Lars Lilleberg

mental trener - coach - TFT tlf. 900 81 122 Idrettens Hus, FakkelgĂĽrden

2612 Sjusjøen, tlf. 62 33 64 64. E-mail: post@rustadhotel.no www.rustadhotel.no

Velkommen til Julebord! Vi tilbyr 3-retters

Julemiddag

Trüdløst internett

is gir Studiebevbatt! ra t n e d stu

Vellkommen til

Vi har juletallerken, inkludert valgfritt mineralvann 0.4 l, kaffe og dessert

249

KR Eller tre-retters biffmiddag:

Forrett: Gresk-, reke- eller kyllingsalat Hovedrett: Biff eller pepperbiff med bernaise eller rødvinssaus Kaffe og dessert: BjørnebÌr, banan, jordbÌr, 3 kuler is med sjokolade og vaniljesaus.

KR

319

Bestill julebord (min. 10 personer) eller julemiddag i vĂĽr hyggelige restaurant. Tlf. 61 25 90 60.

Kontakt Bjørn for et godt tilbud! Forrett: Sild, laks og rakďŹ sk med lefse Hovedrett: Alt. 1: Juleribbe av "linjegris", medisterkaker, julepølse, rødkĂĽl, surkĂĽl, poteter og lefse Alt. 2: Pinnekjøtt, vossakorv, kĂĽlrotstappe og poteter Alt. 3: LuteďŹ sk med ertestuing, bacon, lefse og mandelpoteter Dessert: Hjemmelaget riskrem m/rød saus eller hjemmelaget karamellpudding Kaffe eller te - alle rettigheter Vi har ogsĂĽ julebord etter deres ønske. Vi skreddersyr alle typer arrangement for grupper pĂĽ 10-90 personer. Bestill pĂĽ telefon eller e-post.

Vingnes, Lillehammer. Tlf. 61 05 38 00 www. bjornskro.com

Julestemning Hjertelig velkommen til vĂĽrt bugnende julebord i restauranten Tre Diktere. Etter maten inviterer vi til dans i Park Dancing!

675,-

Julebord med dans arrangerer vi følgende datoer: 22.11, 23.11, 29.11, 30.11, 13.12 og 14.12. Vi inviterer ogsĂĽ til LuteďŹ skmiddag (kr 295,-) fra 25.10, Julelunsj (kr 395,-) 28.11 og 4.12 og Jule-a la carte fra 01.11. NyttĂĽrsaften serverer vi vĂĽr bugnende Grand Galla Buffet. Etter maten blir det dans i Park Dancing og storslĂĽtt fyrverker i hagen vĂĽr (kr 630,-).

Radisson Blu Lillehammer Hotel, Turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer Tlf.: 612 86 000, post@lillehammerhotel.no, www.lillehammerhotel.no

Sulv#shu#shuvrq#nu1#7<8/0#lqno1#dshulwlğ1 ds Fredag 22. nov Lørdag 23. nov Fredag 6. des Lørdag 7. des

Fredag 29. nov Lørdag 30. nov Fredag 13. des Lørdag 14. des

Familiejulebord søndag 8. desember og søndag 15. desember; kr. 295,- per person. NYTT av üret er privat JULEGILDE i koia for kun kr. 445,per person. Nyt fantastisk julemat i vür lune tømmerkoie! post@honne.no

Tel.: +47 975 08 100

www.honne.no

Joakim Hammerlin i samtale med sakprosaforfatterne John FĂŚrseth, Audhild Skoglund og BĂĽr Stenvik. Hva er sannhet? Hva er løgn? Hva om ens egen oppfatning av sannheten strir mot den rĂĽdende, vil overbevise den rĂĽdende, overta for den rĂĽdende? En samtale om konspirasjonsteorier, ekstreme holdninger, farlige ďŹ ksjoner, og om hva som skjer nĂĽr vi mister en felles forstĂĽelse av hvordan verden er skrudd sammen. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Tirsdag 5. nov. kl. 19 VIDERE ETTER SORG

kr

Bordbestilling pĂĽ 612 86 000. Velkommen!

La julefreden senke seg og fĂĽ en god avslutning pĂĽ ĂĽret; det er tid for den gode samtale og hyggelig sosialt samvĂŚr med bugnende matbord og levende musikk.

Bokuka: Mandag 4. nov. kl. 19 SANNHETENS MANGE ANSIKTER

Alle rettigheter! Velkommen til Lillehammer Pizzeria og Ristorante

pĂĽ Lillehammer Hotel

Fantastisk julebord til en fornuftig pris!

GPUP PQQMZTOJOHTLPOUPSFU GPS LKÂ&#x201C;UU t EFTJHO EJBMFDUBOP

Storgata 61, 2609 Lillehammer. Tlf. 61 25 90 60

Kritikerroste, prisbelønte Helga Flatland er ute med sin tredje roman i trilogien om et samfunn i sorg etter sine Afghanistanfalne; Det ďŹ nnes ingen helhet. Her i samtale med Nansenskolens Kristin Vold Lexander om fortelling og tematikk. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Onsdag 6. nov. kl. 19 MĂ&#x2DC;TE MED HANNE Ă&#x2DC;RSTAVIK Hanne Ă&#x2DC;rstavik leser og forteller om arbeidet med sin siste roman, Det ďŹ nnes en stor ĂĽpen plass i Bordeaux, som handler om kjĂŚrlighet og lengselen etter nĂŚrhet og sex. Bokuka. Inngang kr. 50,-.

Torsdag 7. nov. kl. 19 POESIEN UT TIL FOLKET! ÂŤPoesi er en mĂĽte ĂĽ vĂŚre pĂĽ, puste, sense; en mĂĽte ĂĽ ta inn dikt pĂĽ â&#x20AC;&#x201C; andre skriveres dikt.Âť Jan Erik Vold presenter, forklarer og applauderer en bukett samtidspoeter â&#x20AC;&#x201C; som i blant trenger en bruksanvisning og en oppmuntring. Bokuka. Inngang kr. 50,-.


28

ANNONSER

Torsdag 31. oktober 2013

â&#x20AC;˘ KUNNGJĂ&#x2DC;RING pĂĽ alle typer trykksaker! Vi gjør rent rundt Mjøsa, og litt mer... Ta kontakt pĂĽ tlf. 981 21 918 eller via websiden: www.mjosvask.no

VIL DU VĂ&#x2020;RE MED Ă&#x2026; GI JULEGAVER TIL BARN OG UNGE I Ă&#x2DC;ST-EUROPA?

www.igt.no Anne Lena 9069 4184 | annelena@igt.no

Tanja Kristin 9133 0698 | tanja@igt.no

Innsamlingen skjer i uke 46

fom mandag 11.11. tom lørdag 16.11. - kl 10 -14 i Lillehammer Frivilligsentral, Kirkegata 53. For ĂĽ fĂĽ et mer likeverdig innhold, blir gavene pakket inn i Ă&#x2DC;st-Europa. Eksempler pĂĽ ting som ønskes: Klesplagg, godteri, en leke/noe nyttig og gjerne et julekort med en hilsen fra deg. ALLE ER VELKOMNE TIL Ă&#x2026; LEVERE INN GAVEPOSER! Lørdag 16.11. blir det kaffesalg som støtte til aksjonen. Innsamlingen skjer i samarbeid med Ting og Tøy / Ny start i øst

p rø v e c u

Lyst t i

lĂĽ

Skal du ha barnedĂĽp, konďŹ rmasjon, fødselsdager, minnestund, julebord eller andre sammenkomster?

Vi lover deg god service.

YK-huset plass til inntil 40 - 45 personer. Velutstyrt kjøkken. Piano pü stua. Egner seg ogsü for møter, foredrag osv.

Ring tlf.: 95 18 11 80 kl 10-12 eller 18-20 mandag til fredag.

KJĂ&#x2DC;RINGSDEMONSTRASJON! Vi tilbyr opplĂŚring i følgende klasser: Klasse B, BE, B96, T, AM146, A1, A2 og A PĂĽmelding pĂĽ tlf. 61 25 74 36 eller epost: traďŹ kkskolen@dahlsveen-olsen.no

TRAFIKKSKOLEN Dahlsveen - Olsen AS

øre-nese-hals

Volvat Medisinske Senter Vangsveien 121 2318 Hamar Tlf: 62 55 35 50 www.volvat.no

Spesialist i øre-nesehalssykdommer

Løkkegata 22, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 25 74 36

www.dahlsveenolsen.no

Vi lover deg god service.

Industrigt. 35, 2619 Lillehammer

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

HUSK

MĂ&#x2DC;RKE-

Trenger du

Ta kontakt med oss for et tilbud!

n g? rli

1,5 kubikk bjørk kr 1.500,Fritt tilkjørt Lillehammer-distriktet. Knut , mob. 917 27 424

ARRANGEMENT?

Tlf. 947 86525

ELEKTRIKER?

e-post:

Norsk ved til salgs

utføres raskt, rimelig og fagmessig, Gode referanser.

Vi arrangerer curling for bĂĽde store og smĂĽ grupper, ďŹ rmaevents, bursdager, vennelag og teambuilding.

livmaren@lillehammercurling.com eller tlf. 482 14 617.

â&#x20AC;˘ SELGES

Malerarbeid

www.el-installasjon.no Industrigt. 35, 2619 Lillehammer e-post: post@el-installasjon.no

www.lillehammercurling.com

Nytt kjøkken? nordsjø kjøkken

Kjempeutvalg innen kjøkken Kjøkken Bad Garderobe Vi tegner og planløser ditt nye kjøkken.

MĂŚhlum Storgt. Storgt.45, 45,2601 2609 Lillehammer Lillehammer E-mail: felles@m-kj-glede.no Tlf. 61 25 95 20

Telefon: 61 25 60 50 Faks: 61 25 60 51

www.el-installasjon.no e-post: post@el-installasjon.no

SKUMPLAST

t.BESBTTFS t4UPMQVUFS t#BSOF NBESBTTFS t4LBJ 4LKÂ?SFSFUUFS NĂ&#x152;M

SKUMPLASTSPESIALISTEN Gamlevn. 135, Lhmr. Tlf. 61 25 17 62

â&#x20AC;˘ UNDERHOLDNING

Vi tar imot pasienter med akutte eller kroniske øre-nese-halssykdommer og kan ogsĂĽ hjelpe med snorking, søvnutredning, øresus, svimmelhet og allergibehandling. Ă&#x2026;PNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00

Vi har kort ventetid og krever ingen legehenvisning.

Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 950 19108 e-post: post@lillehammerbryggeri.no www.lillehammerbryggeri.no

FREDAG 8. NOVEMBER KL. 21.00

GRAND BAND Billetter kr. 200,-

TORSDAG 14. NOVEMBER KL. 20.00

PĂ&#x2026; GRENSEN TILBilletter ALLSANG kr. 100,-

ForhĂĽndssalg av billetter: post@lillehammerbryggeri.no eller 95019108


Annonser

Torsdag 31. oktober 2013

29 GD reklame

Tidlig ute? Vi spanderer

GRATIS KAFFE på alle morgenfugler hos Fattigmann kl.9-10 Strandtorget åpner kl.9 hver dag. Også på lørdager. VELKOMMEN TIL MORGENFRISK SHOPPING!

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o


Torsdag 31. oktober 2013

ANNONSER www.svennerreklame.no Bilde: Getty Images

30

Denne uken er

AVISEN PÅ TIMEPLANEN

Mer enn 480 000 aviser og 91 000 oppgavehefter deles ut til norske skoleelever i årets nasjonale avisuke. Med avisuke 44 ønsker Avis i skolen sammen med din lokalavis å inspirere til leselyst, engasjement og demokratiforståelse. I år deltar 1531 skoler, 90 802 elever og 148 aviser. Opplegget er tilpasset skolens fagplaner for 4., 6. og 10. trinn.

Avis i skolen er en del av Mediebedriftenes Landsforening og i år samarbeider vi også med Landslaget for lokalaviser.


GD reklame

Annonser

ALT

Torsdag 31. oktober 2013

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

på Strandtorget! Nyhet!

GRAN CRUISE FRA CANA R IA Inkludert busstransport tur/retur Oslo Lufthavn

– Vi ar

Fly og c

ranger e

ruise m

r grup

pereis

e4

. janua REISERUTE ensjon r NÅ fra Las Palm C R - Santa as (Gran Can UISE KAN a A Cruz (L a Palm ria) - San Seb RIØYENE a) - San a O ta Cruz stian (La Gom G MADEIR Priseks . (Teneri e fe) - La ra) - Funchal A Oslo Lu g jelder pr. pers s Palm ft . as (Gra (Madeira) Lilleha havn. Prisen når min. to re n Cana måltide mmer, Moelv inkl busstran iser samme ria) n s , r, unde rholdn Brumunddal port t/r Oslo L med avr. 4. ja ing og a og Ham reiseled ufthavn nuar 20 k er fra A a 1 pollo. S tiviteter om b r), flyreise t/r, (med påstign 4 fra in o må vari 7 asjone rd, flyplasska netter cruise g på tt r i reise , rute ka er og havnea alle n forek omme. vgifter, For m er in VIA To formasjon ring ur

tlf : 61

ed help

7 298

,-

s Lil 24 80 lehammer 20

KOMPAKTKAMERA FOR DEN FOTOGLADE!

SAMSUNG EX2F

Stor bildesensor, 3´´ amoled skjerm, 3.3 x optisk zoom, lysstyrke 1.4. WiFi for rask deling av bilder til mobile enheter.

Soft-is - valgfri strø

ALT HERREUNDERTØY OG BASE I ECO BOMULL

3 2 FOR

VI BYR PÅ DEN BILLIGSTE

2795.-

KUN

ORIGINALVESKE I SKINN

399.-

Kan ikke komb. m/andre rabatter eller tilbud.

STRANDTORGET TLF. 974 08 818

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10 hver dag.

15,-

31


ANNONSER

Torsdag 31. oktober 2013

ANNONSEPRISER 2013 Annonseside pr. mm: Helside annonseside Tekstside pr. modul: Helside tekstside

kr. 9,00 kr. 14.600 kr. 975,kr. 18.500

Side 3 pr. modul: Stilling Ledig pr. mm: Side 1 pr. modul: Siste side pr. modul:

kr. 1135,kr. 9,00 kr. 1900,kr. 1050,-

Hos oss er farger i din annonse inkludert i prisen! Prisene er eks. mva Lillehammer Byavis utkommer hver torsdag i et opplag på 21 967 aviser. Dette er alle husstander og de fleste bedrifter i Lillehammer, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand. Kort sagt, der du henter kundene dine i fra.

40%

større

enn noen annen avis i distriktet!

Ingen avis har så stort opplag i dette området, Lillehammer Byavis er hele 40% større enn GD som i samme distrikt har et opplag på 12 963 aviser.

FAKTA

32

Opplag: Byavisa Lillehammer: 14 533 Gausdal: 2830 Øyer: 2233 Gjøvik: 695 Ringsaker: 1691

GD 7871 1903 1463 379 1407

Aftenposten 1797 163 146 2106 1007

CECILIE MALMGREN Markedskonsulent tlf 412 67 724 cecilie@byavis.no

ARVE WESTBY Markedskonsulent tlf 911 27 452 arve@byavis.no

TORE FEIRING daglig leder: tlf 992 69 002 tore@byavis.no

Tallene gjelder husstander og bedrifter. Kilde GD og Aftenposten: MBL Aviskatalogen

STØRST PÅ OPPLAG - BEST PÅ PRIS!


Annonser

Bransjeguide advokater

for lillehammer, øyer og gausdal

Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen for huseiere huseiere Interesseorganisasjonen Interesseorganisasjonen forhuseiere huseiere huseiere for huseiere Gratis utlån av av Gratis

Gratis utlån av Gratis av Gratistilutlån av radonmåler medlemmene. radonmåler medlemmene Interesseorganisasjonen Gratis av Gratis utlån av Interesseorganisasjonen radonmåler til medlemmene. radonmåler medlemmene Rabatt m.m. forpåhuseiere huseiere radonmåler tilforsikring medlemmene. radonmåler medlemmene Rabatt på forsikring m.m. Gratis av Gratis utlån av Rabatt på forsikring m.m. radonmåler medlemmene radonmåler til medlemmene. Rabatt på forsikring m.m. Advokat Werner ForrForr Nystuen Advokat Advokat Werner Nystuen Werner Nystuen Tlf 25Forr 79Forr 00 Tlf.61 61 25 79 00 Advokat Werner Nystuen Advokat Tlf 61 25 79 00 Tlf. 61 25 79 00

Werner ForrForr Nystuen Advokat Werner Nystuen Advokat Tlf 6161 2525 7979 00 00 Tlf. Werner Forr Nystuen

Advokat Werner Forr Nystuen Tlf 2525 7979 00 00 Tlf.6161

BYggvarer

gLaSSmeStere

Sjekk vår prisgaranti! Vi slår av 10% på mellomlegget!

Dvs. at vi slår av mellomlegget - og 10% oppå dét igjen! Sjekk også våre knallpriser på ved og pellets!

glassmester kvamme aS Ambulerende glassmester Tlf. 40 00 59 39 www.kvamme.no

graFISk deSIgN/trYkk dialecta kommunikasjon Tlf. 61 24 67 70 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

HoteL/reStauraNt radisson Blu Lillehammer Hotel Turisthotelvegen 6 - 2609 Lillehammer Tlf.: 61 28 60 00/fax 61 25 73 33 post@lillehammerhotel.no www. lillehammerhotel.no

Lillehammer olympiapark Håkonshall, pbks 183, 2601 Lillehammer Tlf.: 61 05 42 00 post@olympiaparken.no www.olympiaparken.no

HuS

aSFaLtarBeIder Lemminkäinen Norge aS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

Fakkelgården aS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

ier e l i V

LAGERBODER TLF. 95 88 38 39

INNLaNdet Brønnog energiboring Bryggeveien 120 - 2350 Nes. Tlf. 948 77 550 E-post: pc@ibe.no www.ibe.no

BuSSreISer

mØter/SeLSkaPSLokaLer

Bjørns kro & motell Vingnesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

rØrLegger

LaNdBruk/Hage

Eik Eik Senteret Senteret Gausdal Gausdal 2652 Svingvoll 2652 Svingvoll Tlf: 61 22 71 90

Tlf: 61 22 71 90 Tlf: 61 22 71 90 Fax: 61 22 61 90 Fax: 61 22 61 90 e-post: gausdal@eiksenteret.com

• Traktor/Redskap • Traktor/Redskap • Hageutstyr • Hageutstyr • Dekk (Traktor og Bil) • Dekk (Traktor og Bil) • Olje (Castrol) • Olje (Castrol) • Service • Service • Snøfres • Snøfres • Slange pressing • Slange pressing • Vedutstyr • Vedutstyr

Bygge bolig eller hytte? Egne prosjekter/kjøp av tomt? Husbankfi nansiering?

maSkINeNtrePeNØr

– Ring Øyvind! Øyvind Kvikstadhagen , boligkonsulent Tlf. 95 17 60 36 oyvind.kvikstadhagen@hellvikhus.no www.hellvikhus.no

kjØPeSeNter

Holms Bilpleie aS/riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

aBe BorINg 2658 Espedalen Tlf. 90 15 79 77 E-post: abeboring@live.no www.abeboring.no

malermestrene Indre Østland aS Alt innen maling - gulvbelegg 61251410 / 90677703 arnfinn@malermestrene.no www.malermestrene.no

ut

BILgLaSS

BrØNN- og eNergIBorINg

Tlf. 416 31051 - 480 68396 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no jon.erik@malekarlsen.no tommy@malekarlsen.no

e-post: gausdal@eiksenteret.com

Hovemovegen 33 2624 Lillehammer

eIeNdomSForv./utLeIe aktIvItetere/eveNtS

temaeiendom.no

eLektroeNtrePreNØr el-Installasjon aS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no moelven elektro aS Avdeling Mesna Installasjon Mesnadalsv. 4 - 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 - Fax 61 05 33 01 E-post: post@mesnainstallasjon.no

Bussmann turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no

Skogvang Installasjon aS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

BYggeoPPrag

mC/CroSS/atv SNØSCooter/kLÆr

kjell-arne Schjørn aS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

ragnar olstad aS Postboks 18 - Østre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 - www.roas.no

ovNer / PeISer / PIPe-reHaB.

thor engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

Lillehammer varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: lillehammer@varmefag.no

maLerarBeId maler`n karlsen aS Flügger Farve-butikk Gausdalsvegen 1579 - 2651 Ø. Gausdal

mur- FLIS NaturSteINarB. murmestre delphin & klashaugen aS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Vi utfører store og små

arne Nyheim rørleggerserv. aS Steinsmoen 5 - 651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no rørleggern aS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86 agN rør Arne Gunnar Noreng, rørlegger Bårslistuguvegen 162 - 2653 V. Gausdal . Tlf.: 95 78 79 98 e-post: noreng@bbnett.no

SPISeSteder Park Cafeen Storgt. 26 - 2609 Lillehammer post@parkcafen.no www.parkcafen.no

TAKE AWAY

Café Toscana er anerkjent for sin gode mat og sin rikholdige meny. Italiensk - tyrkisk meksikansk. Egen barnemeny. Vi leverer fra kl. 13-22, innen 7 km fra sentrum Bestill innen 1 time før levering/henting Leveringsgebyr kr. 30,-

Tlf 61 05 45 10

termograFI/ tettHetSmåLINger InnlandsBYgg aS Industrigata 36 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg. no. E-post: post@innlandsbygg.n

BYGGEOPPDRAG Vi tegner og ordner godkjennelse av prosjektet, og sørger for faste priser også fra rørlegger, elektriker, murer osv.

varmePumPer

Ta kontakt med oss!

Power Comfort

Freedom Versatility

Confidence Modularity

OUTLANDER 6X6

Visning og prøvekjøring hos oss 04.11.13 Power

Comfort

Freedom

Versatility

Confidence

Modularity

FEEL THE DIFFERENCE

www.vingrombygg.no

Tlf. 61 05 43 80

Torsdag 31. oktober 2013

Hovemovegen 45 LILLEHAMMER | Tlf: 61 26 80 00

Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com FEEL THE DIFFERENCE

Ingeniør jan m. jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

WeBdeSIgN/ProFILerINg dialecta Tlf. 61 24 67 70, Lillehammer - Vinstra

33


34

SPORT OG FRITID

Torsdag 31. oktober 2013

Klare for Oberhof LILLEHAMMER: I 20 år har Lillehammer og Oberhof hatt elevutveksling mellom byene. I år reiser 25 elever fra Ungdomskolene i Lillehammer.

to byene. Målet ved utvekslingen er å øke forståelsen mellom norske og tyske ungdommer, forberede kunnskapen om hverandres land, historie, samfunnsliv og kultur, og til slutt markedsføre Lillehammer og Norge.

thea haukaas nilsen

Knytter bånd I løpet av de 20 årene siden partnerskapsavtalen ble undertegnet har omkring 500 elever fra Åretta, Hammartun og Smestad vært på utveksling i Oberhof. - Mange elevene har knyttet bånd

redaksjon@byavis.no

I 1993 undertegnet Lillehammer og Oberhof i Thüringen en partnerskapsavtale som blant annet inneholder elevutveksling mellom de

for livet. Både norske og tyske elever har gjensidig besøkt hverandre, forteller Anne Hesseng Hoff, som er hovedansvarlig for utvekslingen og tysklærer ved Åretta ungdomsskole. Hoff ble forrige skoleår spurt av skolesjef Terje Næss om hun ville ta hovedansvaret for planleggingen av turen og undervisningen av de 25 elevene, noe hun takket ja til. - Vi reiser til Oberhof 1. november, og skal være der i en uke. Elevene skal bo både privat og på ungdomsherberge. Skolen vi har

Klare: 25 elever fra Lillehammer er klare til å dra på utveksling i Oberhof i Tyskland.

utveksling med er Sport gymnasium i Oberhof, og i april kommer de på gjenvisitt her til oss, sier Hoff. Vi har hatt seks timer med undervisning nå før vi skal dra, og vi skal ha seks timer undervisning etter at vi er tilbake fra Tyskland.

Godt forberedt Elevene er godt forberedt før avreise, De har fått utdelt hefter der det finnes dialoger, fakta, historier og litt om hvordan de skal oppføre seg og være. Kevin Lunde fra Åretta Ungdomsskole og Christine Thoresen

fra Smestad er to av de som skal reise. De ser frem til å oppleve noe nytt og møte menneskene der. - Jeg har allerede fått vite hvem jeg skal bo hos, så vi har hatt litt kontakt på facebook, sier Kevin Lunde. Kristine har enda ikke fått vite hvem hun skal bo hos, men håper at hun får vite det snart. - Jeg vil gjerne få vite det så fort som mulig, for det er litt artig å bli kjent med personen før vi møtes. Både Kevin og Christine er klare til avreise, og tror ikke at de kommer til å ha problemer med å snakke språket.

Forbedret fisketrapp LILLEHAMMER: Et forskerteam ved NINAs avdeling for naturbruk på Lillehammer har gjennom flere tidligere merkingsstudier funnet at kun 29% av gytemodne Hunderørreter som vandrer fra Mjøsa og tilbake til sine fødeplasser oppover i Gudbrandsdalslågen klarer å passere fisketrappa ved Hunderfossen kraftverk i løpet av sommeren og høsten. Morten Kraabøl seniorforsker

MERKING: Artikkelforfatteren driver merking i rør.

Som et ledd i det flerårige forskningsprosjektet RIVERCONN har NINA gjennomført ytterligere studier av trappas funksjonalitet i sommer. I samarbeid med Eidsiva Vannkraft AS ble den pålagte minstevannføringen sluppet gjennom alternative flomluker for å etablere en lokkende vannstrøm mot fisketrappas inngang. Hensikten var å øke fisketrappas funksjonalitet.

Resultatene viser at endringen i lukemanøvreringen var vellykket, og fisketrappas funksjonalitet økte fra snaut 29% til 43%. Dette betyr at flere gytefisk kom frem til de store og viktige gytefeltene mellom Granrudmoen i Øyer og Harpefoss i Sør-Fron. Med bakgrunn i beregninger av tilgjengelig gyte- og oppvekstareal i Lågen og den lave funksjonaliteten til fisketrappa har NINA i en fersk forskningsartikkel (se vedlegg) påvist en betydelig underdekning av gytefisk i alle år etter utbyggingen av Hunderfossen kraftverk. Dersom dekningen av gytefisk økes ovenfor Hunderfossen vil dette gi et betydelig løft for Mjøsørretbestanden. Dette enkle og kostnadsfrie tiltaket kan gi en stor miljøgevinst dersom det etableres faste rutiner for optimal lukemanøvrering ved Hunderfossen kraftstasjon. Resultatene har betydelig overføringsverdi til andre regulerte elver med fisketrapper og vandrende fisk. I tillegg vil dette tiltaket kunne gi en betydelig forbedring av sportsfisket i Mjøsa og Lågen på sikt.

I tillegg var årets oppgang av Hunderørret gjennom fisketrappa et av de aller beste siden Hunderfossen kraftstasjon ble bygd på midten av 1960-tallet. Til sammen over 604 hunderørret fra snaue kiloen og opp til 10,5 kg passerte fisketrappa i år, og dette kan i stor grad tilskrives de positive effektene av den nye lukemanøvreringen som ble gjennomført av Eidsiva Vannkraft AS. For å øke gytedekningen og ørretproduksjonen i Lågen opp til ønsket nivå bør dregge- og garnfisket i Mjøsa reduseres over noen år slik at flere av ørretene blir gytemodne og går opp i Lågen og andre tilløpselver for å gyte. Dette vil i løpet av noen år kunne løfte den naturlige rekrutteringen av ørret til Mjøsa opp til et tidligere nivå, og derigjennom skape et bedre grunnlag for fiske. De viktigste gyteområdene i Lågen sammenfaller med massive grusforekomster, og disse må derfor beskyttes mot inngrep dersom de fiskebiologiske tiltakene som gjennomføres av Eidsiva skal få den tilsiktede effekten.


sport og fritid

Torsdag 31. oktober 2013

35

PELLESTOVA: Styreleder i Birkebeinerrittet Jo Bjørner Haugen og Styreleder i Birkebeinerrennet gratulerer hverandre med avtalen som gjør at Birken AS nå blir en realitet. Rundt står styremedlemmer fra Lillehammer Skiklub, Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet, samt Lisbeth Huse fra Lillehammer Cykleklubb. FOTO: Geir Olsen

Birken-selskaper slår seg sammen LILLEHAMMER: De to Birkenselskapene – Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS – danner nytt selskap (Birken AS) som skal ha ansvar for alle aktivitetene i Birkebeinerkonseptet. redaksjon

redaksjon@byavis.no

Birkebeinerrennet AS ble stiftet i 1994, og eies med 50 % av hver av Rena Idrettslag og Lillehammer Skiklub. Birkebeinerrittet AS ble stiftet i 1995, og eies med 50 % hver av Rena Idrettslag og Lillehammer Cyckleklubb.

22 arrangement

De to selskapene har gjennom årene bygget opp en felles administrasjon, som i dag består av 23 medarbeidere. Selskapene omsetter i år for ca 90 millioner kroner og har ca 65 000 deltakere på til sammen 22 arrangement (renn, ritt og løp).

Ikke hensiktsmessig Hvert selskap har egen daglig leder og medarbeiderne er ansatt med omkring halvparten i hvert av selskapene. I forhold til omverden har det for de fleste blitt oppfattet som at alt i Birken har vært en organisasjon og ett selskap. Både eierne og styrene i selskapene har i lang tid sett at dagens selskapsstruktur og administrative organisering ikke er hensiktsmessig. Det har derfor i løpet av inneværende år vært arbeidet konkret

med å etablere ett driftsselskap med en administrasjon.

Birken AS Styrene i selskapene vedtok på felles styremøte i tilknytning til funksjonærsamling på Pellestova sist helg, å etablere selskapet Birken AS. Selskapet skal eies med 50 % av Birkebeinerrennet AS og 50 % av Birkebeinerrittet AS. Styret skal ha ni medlemmer, tre fra hver av eierklubbene, Rena Idrettslag, Lillehammer Cykleklubb og Lillehammer Skiklub. Disse skal pekes ut av eierklubbene og senere velges på generalforsamling. Alle ansatte i nåværende selskaper blir overført til det nye selskapet, som etter planen skal være operativt fra 1. januar 2014. Glede Styreleder i Birkebeinerrennet AS,

Hans Petter Wahl Adolfsen, og styreleder i Birkebeinerrittet AS, Jo-Bjørner Haugen, uttrykker stor glede over av man nå har kommet så langt som til en konkret avtale. De sier at avtalen, som har kommet i stand etter et konstruktivt samarbeid mellom alle parter, legger et godt grunnlag for å videreutvikle organisasjonen og arrangementene.

Behandles på årsmøter

Avtalen krever tilslutning av alle eierklubbene og at driften kan videreføres som en ideell organisasjon. Avtalen behandles på ekstraordinære årsmøter i alle tre eierklubbene i løpet av november måned.

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no


36

FRILUFTSLIV

Torsdag 31. oktober 2013

Am’rika-tur STOR BEKK: Amerikabekken er en stor og kraftig bekk.(Foto: Jarle Johansen)

Ådne Norheim Friluftsmedarbeider Lillehammer

FRILUFTSLIV : Hele Saksumdalen lå øde etter svartedauen. Fra en glissen bosetting på 1600-tallet økte folketallet kraftig. Midten av 1800-tallet var preget av store barnekull og vanskelig økonomi for de fleste. Mange utvandret derfor til Amerika. Følgen av dette ble at mange avsidesliggende husmannsplasser ble liggende øde. Et eksempel på denne utviklingen er plassen som fikk navnet Amerika, eller Am’rika som det het lokalt. Den ble ryddet ca. 1850, og grunnen til navnet er litt spesiell. Det fortelles at opprinnelige Amerikafarere på veien ut av bygda fant dette bortgjemte, men flate og solfylte området, ca. en kilometer oppe i bratte baklia på sørsiden av Rinna. Her slo de seg ned, og fant dermed ”sitt Am’rika.” Siden er navnet blitt hengende ved området, og i dag finner vi ved siden av

Amerika både Amerikaveien, Amerikaråket, Amerikalia og Amerikabekken.

Minnene bør reddes! Den gamle plassen er i dag ikke lett å finne. Selv den lokale fjelloppsynsmannen Jarle Johansen må ha litt hjelp. Men lokalkjente elgjegere vet fortsatt hvor det er. Det var Øystein Myhren og Per Arne Enger som velvillig ga oss nøyaktige beskrivelser. Nå vet derfor både fjelloppsynet og Byavisas utsendte hvor Am’rika er. Den lokalkjente Einar Laderud har en frodig skildring fra stedet i Fåberg Historielags første årbok fra 1979. I årboka for 1985 har Olav Hovland også en beskrivelse av Am’rika. I dag er det ikke mange som vet hvor stedet er, og om 30 år vil det knapt være noen. Historielaget får herved en utfordring. Stedet burde merkes med et lite opplysningsskilt samt en veibeskrivelse fram til plassen. Ikke ensomt i Am’rika Am’rika ligger langs den gamle seterveien fra gårdene sentralt i Saksumdalen til Svesætra hvor mange av dem hadde seter. Øystein Myhren husker godt at han som barn, for 60-65 år siden, passerte over tunet på Am’rika. Da var alle husene borte, men man så tydelig murene etter minst fire forskjellige hus. Vi tar oss inn til plassen fra skogsbilveien som går fra nydyrkingsfeltet Nygardsvolla nordvestover til hovedveien opp fra Saksumdalen til Svesætra, Våstad-

HUSTUFTER: Her sto det en bygning for 150 år siden. (Foto: Jarle Johansen)

sætra og Borosætra. Denne veien bærer navnet Amerikaveien. Det første tegn til at vi er på rett plass er ei diger rydningsrøys. Leting blant tettgran og gjenvokste sletter gir resultater. Vi finner flere murrester og rester av en kunstferdig oppmurt kjerrevei. Slår vi av litt for kjentfolk har Einar Laderud nesten sine ord i behold når han sier at å bo i Am’rika var som å bo på Karl Johan! ”Her kom kubølingene over Korsåsen på løpende bånd. Og kløvhestene. Her kom høylassene i hundrevis om vinteren. Og her kvilte tømmerkjørerne. Far hadde kvilt her ofte. Ingen kjørte forbi. Da ble ”Amerikafolket” fornærmet. Her var ikke kaffekjelen kald hele døgnet. En av de tre sønnene dro beljespellet, og mor Berte danset med sopelimen. Det ble nok også tatt en klunk av flaska”.

Fraflyttet etter 50 års virksomhet Mor Berte var Berte Goensdatter, gift med Amund Iversen, født hhv. i 1831 og 1825. De er første gang nevnt som oppsittere i Amerika i 1865. De hadde sju barn, hvorav mange emigrerte til det ”ordentlige” Amerika. I en regnskapsbok fra Lien, en av gårdene i Saksumdalen, er det i historielagets ”Husmannsplasser i Fåberg” gjengitt en seddel fra 1883 hvor det står at Berte Amerika ”har paataget sig at fød 2 gjeder for 4 ort Støket og herpaa bekomt Kontanter Kr. 2.00, 1 Skinfel, 1 vid Gjedost verd 0,07 og 1 vid Gjedost verd kr. 2.40.” Selv flyttet Amund og Berte fra plassen ca. 1900, og stedet har nok ikke vært bebodd siden. Hovedhuset, ”stugua”, ble flyttet i 1907 og står nå nord for kirken i Saksumdalen.

Kafferast i Am`rika Å ta en pause i disse omgivelsene, og tenke på alt hva her har skjedd i løpet av en femtiårsperiode i slutten av 1880-tallet blir nesten en høytidsstund. Etter pausen forsøker vi å gå det gamle Amerikaråket oppover mot Amerikaveien og Svesetra. Det er ikke like lett å finne overalt. Vi passerer ei lita myr som heter Leamyra. Det står to unge elgokser på den andre siden av myra. De lunter unna når de blir vár oss. Elgjakta ble utvidet med noen få dyr dagen før, så her har vi interessante opplysninger til Øystein og Per Arne som vi besøker på hjemvei. Amerikaråket blir mye tydeligere når vi har krysset Amerikabekken og bilveien. I brattlia opp mot Svesætra er deler av råket i dag traktorvei. Hele turen fra Nygardsvolla til Svesætra er fire kilometer, og det stiger 250 meter. Vi tar oss tilbake til den parkerte bilen. På en åpen plass koker vi oss kaffe i solskinnet. Jarle kommenterer at ”i dag drikker vi jammen kaffe i Amerika”. Ja, vi gjør faktisk det. Det er sannelig internasjonalt i Saksumdalen og Vingrom. I tillegg til Amerika finner vi også Burma, Korea og Ukraina. Men mer om dette en annen gang – kanskje. Skriftlige kilder: Fåberg Historielag: Husmannsplasser i Fåberg samt historielagets årbøker. Muntlige kilder: Øystein Myhren og Per Arne Enger.

”Vi ” finner flere murrester og rester av en kunstferdig oppmurt kjerrevei. Slår vi av litt for kjentfolk har Einar Laderud nesten sine ord i behold når han sier at å bo i Am’rika var som å bo på Karl Johan!


byhistorie

Torsdag 31. oktober 2013

37

TYSKER I BYEN: Det var en del tyske tropper i og rundt Lillehammer under krigen. Her er en tysk soldat avbildet i Lillehammer en gang i krigsårene.

Hva slags makt hadde NS? Trond Feiring Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie NS samlet mange slags mennesker, og de hadde ulike motiver for å gå inn i partiet. Noen stor oppslutning fikk partiet ikke, sjøl om – som Terboven uttrykte det - veien til politisk makt i Norge gikk gjennom NS. Men hvilken makt kunne egentlig NS få i lokalsamfunn som Lillehammer og Fåberg?

Rapporter om høy NS-aktivitet? Leser vi lokalavisene fra denne tida, får vi et sterkt inntrykk av høy aktivitet på mange plan. Det var stadig rapporter om møter, fester og samlinger for ulike NS-grup-

per, hirden og frontkjemperne, Waffen SS og Den norske legion. Vinteren 1941 hadde Eli Quisling Nordvik startet NS-kvinnelag i Lillehammer Eli Quisling Nordvik var Vidkun Quislings kusine. Hun var gift med en av de ledende NSmedlemmene fra før krigen, advokat Jørgen Nordvik. Og samme året ble en ny «Hirdførerskole» innført på Solhøgda. Ungdomsfylkingen skulle få besøk av 45 tyske jenter for kameratskap og oppmuntring.

Hva var virkeligheten? Men hvor stor var egentlig aktiviteten? Det er vel grunn til å tro at mye av det avisene rapporterte ”med påholden penn” var like mye propaganda og ønsketenkning som realiteter. Et klart indisium på dette er en rapport i 1944 fra lektor Arne Wold. Han forteller her om lav aktivitet, utmeldinger og mangel på nye medlemmer i NS. Nå

kan også det skyldes at krigslykken da hadde snudd, og ikke så få hadde måttet revurdere synet sitt på framtida. Og forsøk på å markere masseoppslutning gjennom møter, slo også dårlig an.

Frammøte under tvang NS i Lillehammer måtte - som så mange andre steder - ty til meget korporlige midler for å sikre oppslutning. Da fylkesføreren fra Hedmark skulle tale, ble folk hentet av politi og væpnete soldater og beordret opp på lastebiler. Det ga hele arrangementet et visst komisk preg. Georg Larsen, som sto på Mesna-brua for å høre nytt, ble lempet opp på lastebilen mot høylytte protester, mens folk på gata flirte. Turen gikk videre til bankkasserer Syversen., som satt og malte hagegjerdet: ”Det bare stoppa en lastebil og ut kom det noen hird og høgg`n i ræva og nakken og opp på lastebilen me`n.”

NS sin makt hvilte på tyske bajonetter

NS hadde som mål å vinne den norske befolkninga for nazismens sak. Men når oppslutningen om dette ikke kom, kunne makt også utøves på andre måter - gjennom vold. Og det var jo klart at NS maktstilling til sjuende og sist hvilte på tyske bajonetter. I økende grad kom også tyskerne sjøl til Lillehammer. Deler av folkeskolen og den høyere skolen var raskt tatt i bruk av okkupasjonsmakta. Og i 1944 ble de gjenværende lokalene beslaglagt av tyskerne. Victoria Hotell ble hovedkvarter for den lokale kommandoen. Fra desember 1944 ble faktisk den tyske overkommandoen lagt til Lillehammer turisthotell. Og som vi har vært inne på tidligere, bygde tyskerne etter hvert også egne anlegg og leire i distriktet.

”NS ” hadde som mål å vinne den norske befolkninga for nazismens sak. Men når oppslutningen om dette ikke kom, kunne makt også utøves på andre måter - gjennom vold.

Tyske leirer og anlegg ”Lager Nordseter” var den største tyske leiren. Der var det hele 3000 mann i 1944. Også ”Lager Smestadmoen/Lager Barbara” og ”Lager Todt/Lager Speer” var store leire, med 2000 mann i den førstnevnte. Det var også tyske leire eller anlegg på Busmoen, Bankplassen, Rosenlund, Storhove, Hoelsjordet og Suttestad. I tillegg kom to leire for russiske krigsfanger. Leiren på Jørstadmoen var hovedleiren for krigsfangene. Der ble fangene brukt til brakkebygging eller arbeid i et steinbrudd ved Svartevja. Den andre krigsfange-leiren var ”Lager Edelweiss” på Stampesletta. Fangene her drev vesentlig med brakkebygging. Slik var rammene rundt den nye virkeligheten for Lillehammers og Fåbergs befolkning. Tyskerne var i høyeste grad til stede og nærværende. Men imens måtte dagliglivet gå sin gang. Og det var ikke alltid så enkelt.


38

BY OG BYGD

Torsdag 31. oktober 2013

Statens vegvesen har startet arbeidet langs Nordsetervegen

tervegen. For å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke trafikanter langs Nordsetervegen startet nå Statens vegvesen med forarbeid til byggingen av gang- og sykkelvegen.

I oktober startet Statens vegvesen opp arbeidet langs Nordsetervegen som en del av arbeidet med ny gang- og sykkelveg mellom Ersgaard og Sjøse-

- Prosjektet gjelder bygging av 2,3 km gang- og sykkelveg, men vil i tillegg omfatte oppsett av veglys. Dette er et viktig tiltak for gående og syk-

lende på en sterkt trafikkert veg, sier byggeleder Tone Beate Ruud i Statens vegvesen. Arbeidene med gang- og sykkelvegen vil ikke starte før neste år.

Arbeidene som nå skal gjennomføres, oppsett av lys og riving av et hus, vil medføre noe ulempe for trafikantene med redusert framkommelighet. Vegen vil ikke bli stengt.

-Hvem som skal bygge gang- og sykkelvegen er ennå ikke avklart. Bakgrunn for dette er at ikke alle grunneierforhold er avklart ennå, sier Ruud. Noe ulempe for trafikanter

-Det vil være arbeid langs og i vegen, så vi oppfordrer sterkt trafikantene til å vise hensyn og respektere arbeidsvarsling og de som jobber langs vegen, sier Ruud.

Tok fagbrev i elektronikk som 61-åring

GRØTDAG: Adm. Dir i Fjordland, Andre Gobel (f.v), Arne Brimi og Meierisjef på Tretten, Erik Isum forsyner seg av grøt.

Feirer grøtdagen med grøtsuksess ELEKTRONIKK: Edgar Myhren i Øyer har fått kompetansebevis som elektronikk-arbeider. I neste måned får han selve fagbrevet i Kulturhuset Banken.

ØYER: Øyværingen Edgar Myhren besto nylig praktisk og teoretisk eksamen som elektroreparatør i både sterk- og svakstrøm. Vanligvis er det langt yngre folk som tar fagbrev i denne bransjen, men Myhren ga seg ikke. Han ville ha fagbrevet i en jobb han stortrives i. Av Terje Lisødegård redaksjon@byavis.no

I slutten av november får han fagbrevet i Kulturhuset Banken i Lillehammer. Der vil det være mange langt yngre kvinner og menn fra mange yrker, men ingen såpass godt voksen som øyværingen på 61. I seks år har Myhren jobbet som elektroreparatør i firmaet Elservice like nedenfor Sorgendalstunnelen i Lillehammer.

- Riktig å ta fagbrevet nå - Jeg syntes det var riktig å ta fagbrevet i det yrket jeg elsker mest av alt å drive med. Jeg har alltid hatt interesse for vaskemaskiner, mikrobølgeovner og andre hvitevarer som har slått seg vrange. Stor var derfor gleden da jeg for seks år siden fikk jobb i Elservice, sier Edgar Myhren. Han minnes sin første jobb på 70-tallet. - Jeg satt og rullet på røde band på skistaver i Liljedahl skistavfabrikk i Lillehammer, ler øyværingen i Hjortevegen i Granrudmoen. Men for rundt ett år siden bestemte elektroreparatøren seg for å ta fagbrev.

- Teorien var ikke lett, det praktiske gikk greit. Jeg hadde jo ikke gått på skole for å bli elektroreparatør, så teorien var vrien å få inn. Men jeg besto den skriftlige eksamen selv om jeg ikke skjønte bæret av ett av spørsmålene, ler Myhren. Den praktiske eksamen foregikk i Ringebu, der han fikk oppgaver med vaskemaskin, mikrobølgeovn, tørketrommel og annet. Han måtte også tegne koblingsskap for gatelys med fotoceller, og alarmbokser for innbrudd og brann i hus, og for anlegg for følere av slike alarmer. Det gikk strykende!

Tegnet eget hus - Da jeg skulle bygge huset vårt i Granrudmoen, tegnet jeg det selv. Og jeg tegnet det med tanke på rullestolbruker, sier Edgar Myhren. Og ikke uten grunn. Som 15-åring var han involvert i ei alvorlig trafikkulykke i hjembygda. Det endte i et langt sykehusopphold - og i hofteskader og et langt liv med smerter hver eneste dag. Myhren mente seg dårlig behandlet på sykehuset, og gikk etter vel 20 år til sak mot sykehuset, det vil si fylkeskommunen. Retten kom til at saken hans ikke var foreldet, men Myhren tapte selve søksmålet i to rettsinstanser. Han satt tilbake med smerteneog saksomkostningene i tillegg. Låste opp muskelknuter Som følge av hofteskaden gikk Myhren skjevt, veldig skjevt. Han tror det er derfor han også har vondt i ryggen. Dette har pågått i 40 år. Men så skjedde det noe avgjørende for hans liv. Han fikk et tips om en kinesisk kvinne som har en klinikk i Oslo.

- Jeg dro til henne i et siste håp om å bli kvitt smertene. Hun fant fort ut at jeg hadde muskelknuter i hofta, og at det var årsaken til smertene og at jeg gikk skjevt. Ved behandling noen få ganger låste hun opp knutene. Smertene forsvant - og jeg har siden gått normalt. Dette er sjuåtte år siden, forteller Edgar Myhren. Som følge av de store plagene siden han var 15 år gammel, har han gått på uføretrygd i en årrekke. - Etter at jeg fikk jobb hos Elservice har jeg jobbet for inntektene mine. Livet og hverdagen er som snudd på hodet. Jeg har en god jobb å gå til, og smertehelvetet er ikke der lenger.

Fikk fagbrev - og hjerteinfarkt - Og tenk deg, da: Jeg gamle mann har tatt fagbrevet, ler Myhren. Men så: Plutselig en dag for en måneds tid siden ble han slapp og dårlig på jobben. Det bar til sykehuset i Lillehammer - og så til Oslo. Elektroreparatøren hadde fått hjerteinfarkt! - Jeg ble operert i Oslo og fikk blokket opp ei blodåre like ved hjertet. Nå er jeg hjemme og blir bedre og bedre dag for dag. Snart skal jeg begynne på jobben igjen, sier en svært fornøyd Edgar Myhren. - Jeg må nok ha litt hjelp til å løfte vaskemaskiner og andre tunge hvitevarer, men resten skal jeg klare, sier Myhren, som husker godt at den ³elektriske² interessen startet på 1970-tallet med reparasjon av høyttalere. Og tror du ikke at han også var matlager på et gatekjøkken i Øyer en tid. Men det er mer spenning i strøm enn i matlaging, skulle man tro....

tretten: Onsdag 23. oktober ble grøtens dag feiret. På Norges største grøtfabrikk ble festbordet dekket og Fjordland, Arne Brimi og hele meieriet på Tretten feiret Norges største grøtsuksess. redaksjonen

redaksjon@byavis.no

Onsdag 23. oktober ble grøtdagen feiret for 24. gang. Grøt er igjen blitt populært. Det merker Fjordland og meieriet på Tretten, som produserer all grøt for Fjordland. I fjor ble det spist hele 13 millioner porsjoner Fjordlandgrøt. Det er 2,7 millioner porsjoner mer enn året før. Hittil i år er det blitt spist 1,6 millioner porsjoner mer grøt enn foregående år, og enda har vi ikke nådd den største grøtsesongen av alle, jula. Veksten er godt hjulpet av den nye byggrynsgrøten som Fjordland og Arne Brimi utviklet sammen og som ble sluppet på markedet i februar. Bygg har stått sterkt i historien. Den første matretten vi nordboere

laget var av bygg. I nyere tid er det havregrøten som har hatt gjennomslag i befolkningen. Nå har byggrynsgrøten fått sin renessanse, godt hjulpet Fjordland og Arne Brimis byggrynsgrøt. Fjordland byggrynsgrøt som er laget på de unike byggrynene fra Skjåk har gått som varmt hvetebrød. Spesialitetsanerkjennelse og grøttrenden har bidratt til at Fjordland byggrynsgrøt har tatt forbrukerne med storm. Det spises over fire(?) ganger mer byggrynsgrøt enn det Fjordland forventet og produksjonsvolumet er justert opp mange ganger. Byggrynsgrøten står faktisk for rundt 40 % av veksten i markedet for fersk ferdiggrøt. Tine Tretten er Norges desidert største produsent av fersk grøt og grøt er blitt den fundamentale bærebjelken til meieriet. Rundt 60 % av volumet ved meieriet er nå grøt. Med sine 87 ansatte, er det mange på Tretten som er involvert i grøtkokingen. Utvidet kapasitet og to nye ansatte på Tine Tretten skal sørge for å koke nok Fjordlandgrøt til et stadig mer grøtsultent marked.

Vinn billetter til Vildanden!

VINN: Har du lyst til å se Vildanden med Riksteateret i Maihaugsalen torsdag 14. november kl. 19.00? Da svarer du på følgende spørsmål: 1.Hvem har skrevet Vildanden? a. Bjørnstjerne Bjørnson b. Alexander Kielland c. Henrik Ibsen 2.I hvilket år er Vildanden skrevet? a. 1884 b. 1900 c. 1930 3.Hvem har regissert denne moderne versjonen av Vildanden? a. Eli Skolmen Ryg b. Stein Winge c. Nils Gaup Send svarene til: redaksjon@byavis.no. innen 11. november Du blir med i trekningen av 4x2 billetter!


Nyheter

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner!

Torsdag 31. oktober 2013

Velkommen til verden Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER 3. november

Er det noen i din familie som du vil gratulere med dagen eller kanskje noen av dine venner har bursdag? Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har giftet dere eller inngått forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis.

BRUDEPAR

39

ALLEHELGENSDAG Vi minnes de som har gått bort siden sist Allehelgensdag. LILLEHAMMER KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Prest Geir Hansen Organist Tim Collins Lillehammer Kantori deltar

HILSENER

Ann Kristin Lindås Hansen og Geir Braaten, fra Fåberg, fikk ei jente, Jenny, den 27. oktober. Hun veide 3.480 gram og var 49 cm lang. Foto: Silje Rindal

NORDRE ÅL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Oddgeir Bolstad Organist Geir Ole Dahlen SØRE ÅL KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Ingunn D. Vik Organist Ole Lauvli Søndagsskole Skyss 61 25 41 91 FÅBERG KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest M. I. Thorleifsdotter Organist Jakob Paulsen VINGROM KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest R. Floberg Organist Thor Kvande SAKSUMDAL KIRKE Gudstjeneste kl 19.00 Sokneprest R. Floberg Organist Thor Kvande

Mari Larsen Sønsteli. Vi vil gratulere god jenta med 4 års dagen Klem fra bestemor og farfar.

Velkommen til gudstjeneste!

Malin Lindøe og Martin Isaksen, fikk ei jente, Mie, den 10. oktober. Hun veide 3.526 gram og var 49 cm lang. Foto: Silje Rindal HILSENER

Eli Toftemo Lillehammer/Oslo og Alf Børge Lervåg Ålesund /Oslo giftet seg i Paulus kirke 24. august 2013.

Vi vil gjerne gratulere og jenta vår mari L Sønsteli med 4 års dagen fredag 1.november:) stor klem fra mamma, pappa og Ida :)

ANDRE ARRANGEMENT LILLEHAMMER KIRKE: MUSIKK TIL MINNE Fredag 1. november kl 18.00 Kantor Tim Collins spiller og Diakon Hanne Engdal leser dikt og ord fra Bibelen. Med musikken, tekstene og kirkerommet ønsker vi å gi rom for å minnes de vi har mistet og la sorgen over tapet og gleden over minnene finne sin plass i hver enkelt av oss. Tirsdag 5. november kl 8.30 Morgensang Alle hjertelig velkommen. LILLEHAMMER KANTORI Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305 LILLEHAMMER KIRKESENTER Hver tirsdag kl 19.00 SALT Lillehammer Tensing NORDRE ÅL KIRKE Torsdag 31.oktober Ingen øvelse for Mini-tensing

Marius H. Hagesveen fyller 6 år 2. november. Gratulerer med dagen til broren min. Håper du får en fin dag. Hilsen Anders

Vi vil få gratulere godjenta Mari L Sønsteli med 4 års dagen den 1 november . Håper du får en flott bursdag..klemmer fra mormor bæffar tante Kine onkel Eskild tante Mona tante Linn og Sondre :)

Dødsfall

Gausdal Borgemoen, Odd født 24.05.1925 død 11.10.2013

Lillehammer Bergehagen, Arve Kristian født 31.03.1928, død 17.10.2013 Mikkelsen, Mary Irene født 27.04.1919, død 10.10.2013 Nyeggen, Birthe født 24.10.1936 død 14.10.2013

Nøss, Astrid Kristine født 16.05.1925, død 22.10.2013 Rødal, Ingrid Johanne født 25.01.1923, død 10.10.2013 Aasen, Karen født 06.10.1915 død 15.10.2013

Øyer Kristianstuen, Johanne født 15.01.1923, død 13.10.2013

Fia trenger nytt hjem.

Vi giftet oss i Lillehammer kirke 17. aug-13. Anne Margrethe Botheim og Håkon Harstad Lien. Foto: Fotograf Katrine, Lillehammer

Fia er en ung 4-5 mnd gammel hittepus som trenger et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Hun er renslig, snill, sosial, leken, aktiv, vakker og grasiøs. Kan nevne at hun er vaksinert, id-merket og ormekurbehandlet. Omplasseringsgebyr. Interessert? ta kontakt på tlf:45 45 05 57. Ønsker kun seriøse henvendelser.

Fredag 1.november kl 9.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua. SØRE ÅL KIRKE Pepper/Chilipepper øver hver onsdag kl 18.00-19.00 Kor for barn i alle aldre KIRKEKROKEN I SØRE ÅL Bønnesamling hver fredag kl 11.00 ”Soffa” ungdomsklubb Fredag 1. november kl 18.00 FÅBERG MENIGHETSHUS Torsdag 31.oktober kl.18.30-19.30 Gospelkoret øver VINGROM KIRKE Vingrom guttekor Øver hver onsdag kl 18.30-19.30 Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer: 61 27 08 88


Høstpriser hos Engevold Blomster :

ROSEBUNTER kun

99;

VIFire HAR CALLUNA FLOTTE eller ERICA MOSEKRANSER kun

Flotte

ORKIDÈER

100;; 100

HUSK ALLEHELGEN

kun

99;

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 84 40

Åpningstider: man-ons 9-17, tors-fre 9-18, lør 9-16. NOK=NOK

Ukens bilde fra Lillehammer Kameraklubb

Lykke En bulevardavis i hovedstaden har engasjert InFact for å finne ut hvor lykkelige vi er her i landet. Jada. Det er ikke måte på hvor lykkelige vi er. I verdenssammenheng er Norge bare slått av danskene. Arnulf Øverland skrev noen kloke ord om emnet: «Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede. Det at du gleder en annen, det er den eneste glede». Vel, vel. Men det hjelper også godt på om Strømsgodset blir seriemestere i fotball og at Rosenborg blir asfaltert i innspurten. Vi har noen kjenninger fra brakka på Lerkendal. Den bebartede lovprisning av eget lags fortreffelighet er overveldende, men kan vel betegnes som lykke kun for trøndere med sesongkort. Vi føler en viss form for henrykkelse når førstefemmeren til Lillehammers hockeygutter bruker køllene til å skape oppsiktsvekkende odontologiske forviklinger hos spillere fra Storhamar og Lørenskauen. Men akkurat lykkelige blir vi vel ikke. Det er unektelig litt frakt at en hytteeier blir skutt av en elgjeger mens han sitter på do inne i egen hytte. Og vi smågliser av ministere som kommer og går i First House, dette rådgivningskollektivet hvis navn ble forbundet med helt andre lokaler av sjøgutter på landlov i Le Havre eller Singapore. Nei, vi har litt trøbbel med å finne ut hva som er ekte lykke. Øverland reserverte seg noe på sine eldre dager. Da skrev han: «Lykken er det som du venter på, til din lugg blir grå. Og siden er lykken det som var, og du ikke har». Akkurat sånn er det. Neperensking ga oss ett av våre lykkeligste øyeblikk sommeren etter konfirmasjonen. Og det mest bedrøvelige. Nepe er en rotfrukt som ble brukt som dyrefôr, også benevnt som turnips, men lite påaktet av dagens bønder. Frøene ble sådd i fårer (noen sier furer) og måtte tynnes for å gi gode vekstvilkår. Vi var oppe på gården til bonden som ville gi oss sommerjobb og akkederte om lønnen. Vi ble tilbudt én krone for hver får og syntes det var en usedvanlig god akkord. Med et lyst sinn dro vi lykkelige ned til nepeåkeren på vollene ved Gausa. Der oppdaget vi at fårene var 300 meter lange. Lykken varer definitivt ikke evig.

Så kom regnet. Ragnhild Johnsen-Brudahl er medlem i Lillehammer Kameraklubb. Hun bor i Vingrom og fotograferer med et Canon 60D kamera. Etter en lang periode med skyfri himmel i sommer, endret været seg raskt til helt overskyet og da oppsto disse sky-formasjonene. Skyene lå så lavt og ”det var stort, mektig og nesten skremmende” sier hun. Bildet ble tatt med blenderåpning 6,3 og lukkertid 1/50 s. Dette er kanskje et eksempel på et bilder der disse faktorene ikke har så stor betydning. Det viktigste er at hun har klart å formidle stemningen på en god måte og dette er vel et bilde som kunne ha vært brukt i en skrekkfilm. UKENS FOTOGRAF: Ragnhild Johnsen-Brudahl

Pål Martin Grønlien

HAGBART & BREDO: dameprat

HOLT!

Byavisa 2013 44  
Byavisa 2013 44