Page 1

 eller Nytt kjøkken kjøkkenfornyelse? 100% service og kvalitet til rimelig pris!  

NÆR OG VIKTIG

Ă…TTENDE Ă…RGANG. NR. xx - UKE 31 - 5. SEPTEMBER 2013

Ă…pner skolebygget Ă˜YER: Nye Solvang skole, Ă˜yer Kulturskole og Ă˜yerhallen inviterer lørdag til felles offisiell ĂĽpning. side 25

Besøkte Gausdal

Side 15

PopulĂŚrt fritidstilbud LILLEHAMMER: Danseren Herbie satte standarden da ritidsklubben 61o Nord ĂĽpnet igjen forrige uke. Side 20 og 21

GĂ˜Y Ă… BADE! Hverdager: kl. 13- 21 Lør-søn: kl. 10-18 Morgenbad tir og fre kl.06-08

Lillehammer

først ut GARANTERT BEST PÅ PRIS!

TTeennkke tt!! h s ik k e rrh nyyeee jø jøpp ny KKKjø kkkkkk rdekk eede m er m nt o e sssvi m m oomm n ür!r!d! nü ü ! n nü

S T Ă˜ R S T U T VA L G - B E S T P R I S

STĂ˜RST UTVALG - BEST PRIS

TILBUD: RING 61 25 90 00 • www.interdekk.no

Steinsprut Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg!

v/bytte i nye varer: t, ................................................... kr 280,t,  .................................................. kr 200,t, ................................................... kr 150,v/kontant oppgjør: t, ................................................... kr 240,t,  .................................................. kr 150,t, ................................................... kr 120,-

SĂ˜LV pr. gram

ER E PRIS BEDR LESTE! IR G I V EF pp ENN D rer, tilgodelar.

v/bytte i nye varer kr 3,00 v/kontant oppgjør kr 2,00

kap nns ku ghet fag tryg r ĂĽ din -

Vi garanterer at alle metaller blir rafďŹ nert i Norge.

Gjelder ved kasko/delkasko nĂĽr ruta kan repareres

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

GULL og SĂ˜LV GULL pr. gram Vi kjøper

ekk kt, fratrjør insteve pg Ingen mgebyrer. Op24 t. eller nto innen pü ko

V

Gausdal: Kunnskapsministeren overrakte blomster til rektor ved Gausdal Videregüende, for vel utført ungdomsforum.

nye va oppgjø Bytt i er kontant ell

GULLSMED MED

Storgt. 74, Lillehammer. Tlf. 61 25 03 36

Industrigata 58b, 2619 Lillehammer - Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

www.frisenberg.no

LILLEHAMMER: Verdens første universelle ladestasjon for el-biler ble offisielt üpnet denne uken i Lillehammer. Leder for Mjøsen og omegn elbilforening, Eivind Falk mener det er et flott anlegg, som nü er pü plass i Sannom. side 10

Valget i Oppland handler om:

Å gi vüre gode lÌrere mer tid til hver enkelt elev At alle skal ha rüd til ü gü til tannlegen Å ruste opp og koble sammen jernbanene i fylket Å styrke innsatsen for trafikksikre veger SV har de gode løsningene, godt valg!

blir en del av

www.sv.no/oppland


22222

22222

22

Torsdag 8.22. august 2013 Torsdag 13. juni2013 2013 8.22. Torsdag 13. juni 2013 Torsdag 1. august Torsdag august 2013 Torsdag august 2013 Torsdag 5.1. september 2013 Torsdag 29. august 2013 8. august Torsdag 13. juni2013 2013 8. august Torsdag 1. 2013 Torsdag 13. juni 2013 Torsdag 1.

Vår mening Vår mening Vår Vår mening Vår mening Vår mening Vår Vår mening Vår mening Vårmening mening Vårmening mening Vår mening

Om og ii knipe Demokrati teknokrati? Om hestehandel og Byavisa ii knipe Storsykehus? Demokrati eller teknokrati? Storsykehus? Kommunesammenslåing Kommunesammenslåing Spenstig OL-drøm avByavisa Høyre Rovdyr i skog ogeller departement Om hestehandel hestehandel og Byavisa knipe Demokrati eller teknokrati? Om hestehandel og Byavisa knipe Storsykehus? Demokrati eller teknokrati? Storsykehus?

Vår naboby påpåsom vestsiden av Mjøsa er til for tiden nesten omtiden landsvikeroppgjøret. Grunnen ergjennomføringen både påstarte landsbasis og i på kommunen Vår naboby påjo vestsiden av Mjøsa er for nesten omdriver landsvikeroppgjøret. Grunnen ergjennomføringen både landsba ””innspill, Noen har ””...det erer ingen ”snakket Noen har TNS Gallup har påsnakket oppdrag fra noe kaller vet at ierer byen ser svært posiHøyre vil starte av kommu”med ...det erer heller ingen TNS Gallup har oppdrag fra noe som kaller vet jokommer at Arbeiderpartiet i byen ser svært posiHøyre av Mitt innspill, som fortsatt På bygdene finnes det vel knapt noe som isykehus beitenæringen. Hun media at det viktig kunne ha ”heller Mitt som fortsatt en idèell verden burde mjøsbyene LillehamJeg vilsier tro når først tilatåvi et sykehus hovedargumentet burde man skamme segman Vår naboby på vestsiden av Mjøsa erArbeiderpartiet for tiden nesten om landsvikeroppgjøret. Grunnen er både på landsbasis og i på kommune Tore Larsen, tidligere redaktør iVår GD, sjonell beklagelse, intervju eller ta det opp på ten er et forsøk på en minnelig løsning, noen IGunnar en idèell verden burde mjøsbyene LillehamJeg vil tro at når først kommer tilatveien et hovedargumentet burde skam naboby på vestsiden av Mjøsa for tiden nesten om landsvikeroppgjøret. Grunnen er både landsb Noen har snakket Tore Larsen, tidligere redaktør iat GD, sjonell beklagelse, intervju eller ta det opp påhar ten er etvil forsøk på minnelig løsnin ”””Verre er det gamle...det heller ingen –IGunnar Det eridèell gale-matias av Eivind Falk ådiskusjoner. gå opp Vårt distrikt har såvi mange utfordringer foran Men fram er lang, først skaler nå alten dette ” Noen har snakket ” Verre er det med gamle” ...det heller ingen herjet av store Opposisjonen i Gjøblant annet de mener han til de grader trikt. Det nok å nevne en viss herjet av store diskusjoner. Opposisjonen i Gjøblant annet de mener han til de grader har trikt. Det er nok I en verden burde mjøsbyene LillehamJeg vil tro at når vi først kommer til et sykehus hovedargumentet burde man skamme seg Gunnar Tore Larsen, tidligere redaktør i GD, sjonell beklagelse, intervju eller ta det opp på ten er et forsøk på en minnelig løsning, noen I en idèell verden burde mjøsbyene LillehamJeg vil tro at når vi først kommer til et sykehus hovedargumentet burde man ska Gunnar Tore Larsen, tidligere redaktør i GD, sjonell beklagelse, intervju eller ta det opp på ten er et forsøk på en minnelig løsn Verre er det med gamleseg Lokalsamfunnsforeningen gjort en tivt på en sammenslåing med Øyer og Gausnesammenslåinger raskest mulig, gjerne styrt ” Verre er det med gamleseg Lokalsamfunnsforeningen gjort en tivt på en sammenslåing med Øyer og Gausnesammenslåinger raskest mulig, gj engasjerer mer enn norsk rovdyrpolitikkog to tanker og ønsker i hodet samtidig, både ha herjet av store diskusjoner. Opposisjonen i Gjøblant annet at de mener han til de grader har trikt. Det er nok å nevne en viss beskylder i tirsdagens GD undertegnede for å lederplass. hvis finnes ikke i det hele tatt. Og Byavisas tilmer, Gjøvik og Hamar ha hvert sitt sykehus som pasient er vi opptatt av oss selv og best litt. Da burde vi heller sloss for flere sykehus herjet av store diskusjoner. Opposisjonen i Gjøblant annet at de mener han til de grader har trikt. Det er no ”redaktøren ”naturlov Hvor lenge skal vi på beskylder i tirsdagens GD undertegnede for åmot lederplass. hvis finnes ikke iheller det skjønner hele tatt. Ogflere Bya som sier atleve leger mer, Gjøvik og Hamar ha hvert sitt sykehus som pasient er vi opptatt av godkjennes osshvis selvfinnes ogAp-ordfører best litt. Da burde viIdrettsting, sloss forman sammen. Ikke så sunt for naturlov som sier at leger sammen. Ikke så sunt for blir sett på som nærmest vik kommune har slengt ut ensom hard høyre gått ryggen tilgått Ap-ordfører Iddberg. skjønner man hva jeg mener. Ikke på talerstolen under siste kommunestyre og seg, visitt har sykehus-saken, vibak har jernbane, vei i best de vanlige foraene, blir sett på som nærmest vik kommune har slengt ut en hard høyre mot bak til Bjørn Iddberg. hv beskylder i tirsdagens GD undertegnede for åhvert lederplass. ikke iha det hele tatt. Og Byavisas tilmer, Gjøvik og Hamar ha hvert sitt sykehus pasient er vistørre opptatt av oss selv og best litt.Bjørn Da burde vi heller sloss for flere sykehus som både blanbeskylder ihar tirsdagens GD undertegnede for åminnelige lederplass. hvis finnes ikke iha det hele tatt. Og By naturlov som sier at leger mer, Gjøvik ogverre Hamar ha sykehus som pasient erminnelige vistørre opptatt av ryggen oss selv og litt. Da burde viisak heller sloss forman fler sammen. Ikke så sunt for redaktøren som både blannaturlov som sier at leger sammen. Ikke så sunt for meningsmåling for å se hva vi velgerne dal. Nå er det motstand i disse to av staten. De vil robuste, store kommuner vik kommune har slengt ut en hard høyre mot gått bak ryggen til Ap-ordfører Bjørn Iddberg. skjønner man hva jeg mener. Ikke drive hestehandel, eller det som er, ren Det er denne løsningen som jeg bud til Barnevernet om redaksjonell står jeg meningsmåling for å se hva vi velgerne dal. Nå er det motstand i disse to av staten. De vil robuste, store ko forvaltning. Også i sommer tusenvis av en bestand av rovdyr, MEN samtidig gi bønSamtidig er det flere dimensjoner dette. Ikke vik kommune har slengt ut en hard høyre mot gått bak ryggen til Ap-ordfører Bjørn Iddberg. skjønner drive hestehandel, eller det som verre er, ren Det er denne løsningen som jeg bud til Barnevernet om redaksjonell sak med alle funksjoner og spesialister. Det mulig pleie. Å havne for eksempel på Lillei Nord-Norge, hvor de langt fleste har flere med alle funksjoner spesialister. Det mulig pleie. Ådethavne for eksempel påat Lillei Nord-Norge, hvor de langt fleste redaktøren som både blanredaktøren som både blankommunens rådmann og bedt ham sidenne opp sin Da hjelper lite at opposisjonen, med hjelp av starte rovdrift påsak rådmenn, men ma kommunens rådmann og bedt ham sieksempel opp sin Da hjelper det lite opposisjonen, med hjelp av starte rovdrift påshh drive hestehandel, eller detover som verre er,og ren Det eret minnelige løsningen som jeg bud til Barnevernet om redaksjonell står jeg eller annet helsepersonell drive hestehandel, eller det som verre er, ren Det er denne minnelige løsningen som jeg bud til Barnevernet om redaksjonell kreve at Lillehammer skal ta OL-søknaog ikke minst samarbeidet oss mjøsfolket departement og lokale myndigheter. Så skal med alle funksjoner og spesialister. Det mulig pleie. Å havne for på Lillei Nord-Norge, hvor de langt fleste har flere eller annet helsepersonell demokratiet og helt klart en disse februardagene i 1994 med alle funksjoner og spesialister. Det mulig pleie. Å havne for eksempel på Lillei Nord-Norge, hvor de langt fleste demokratiet og helt klart en tåpelig, er en sammenslåing ” For å harselere litt, det er tåpelig, er en sammenslåing kommunens rådmann og bedt ham si opp sin Da hjelper det lite at opposisjonen, med hjelp av starte rovdrift på rådmenn, men mp korrupsjon. sendte forslag til i e-posts form som Gunnar fortsatt ved og føler ingen skam over det, uankommunens rådmann og bedt ham si opp sin Da hjelper det lite at opposisjonen, med hjelp av starte rovdrift mener om kommunesammenslåing. Det viser kommunene så langt Byavisa erfarer, men i og legge ned fylkeskommunene. korrupsjon. sendte et forslag til i e-posts form som Gunnar fortsatt ved og føler ingen skam over dyr blitt lemlestet og drept av rovdyrene våre, der muligheter til å drive beitenæring. Slik det minst hvordan vi ønsker at bygdene skal se mener om kommunesammenslåing. Det viser kommunene så langt Byavisa erfarer, men i og legge ned fylkeskommunene. der kortene og stokker feil. eller annet helsepersonell samme burde Narvik, Mo i Rana og hver hammer og etter hvert bli sendt til Hamar timers kjøring før de kommer til noen av sine der kortene og stokker feil. eller annet helsepersonell samme burde Narvik, Mo i Rana og hver hammer og etter hvert bli sendt til Hamar timers kjøring før de kommer til noen demokratiet og helt klart en stilling mot en godog sluttpakke. Så god vidtetsluttpakke. det vites Senterpartiet, tok kjøring affære det at det, de politiske milj demokratiet og helt klart en stilling mot en Så vidt det vites ”posisjonspartiet” Senterpartiet, tokinntrykket affære på det inntrykket a korrupsjon. sendte forslag tilhammer i”posisjonspartiet” e-posts form som Gunnar fortsatt ved ogpå føler ingen skam over uankorrupsjon. sendte et forslag til iløses e-posts form som Gunnar fortsatt ved og føler ingen skam over der kortene og stokker feil. samme burde Narvik, Mo i Rana hver hammer og etter hvert bli sendt til Hamar timers før de kommer til noen av sine der kortene og stokker feil. samme burde Narvik, Mo i Rana og hver og etter hvert bli sendt til Hamar timers kjøring før de kommer til noe den for OL 2022 hvis Oslo sier nei. Skal vi imellom. Utfordringer som burde og må søknad utarbeides, penger bevilges og til stilling mot en god sluttpakke. Så vidt det vites ”posisjonspartiet” Senterpartiet, tok affære på det inntrykket at de politiske mi Bakgrunnen er et leserinnlegg vi hadde på trykk Tore Larsen refererer til og som han kaller forsøk sett hva Larsen, GD eller Per Edgar Kokkvold stilling mot en god sluttpakke. Så vidt det vites ”posisjonspartiet” Senterpartiet, tok affære på det inntrykket Bakgrunnen er et leserinnlegg vi hadde på trykk Tore Larsen refererer til og som han kaller forsøk sett hva Larsen, GD eller Per Edgar K må mistrives i iLillehammer, nye lokaler for det meste sau og rein noe storfe. er idag, taper bokstavelig taltsom ut og om detereget være mulig å så livnære seg kort fortalt at omtrent 1/3 oss ønsker atnåværende en eller annen vil en sammenslåing mistrives i iopposisjonen nye lokaler kort fortalt omtrent 1/3 av oss ønsker atbeitenæringen en eller annen form vil sammenslåing eneste by i og Norge. Det burde viviat alle tenke på Gjøvik er ikkeform den beste pasientpleien, ien sykehus. ViLarsen, såsykehus. forferdelig engasjerte ogPer torn i øyet på i av Gjøvik og på det nåværende tidspunkt nekter rådmannen sedate i forhold tilsedate administrasjon bakgrunn avikke en rapport frapasientpleien, kommunens eneste bysamt i av Norge. Det burde vieller alle tenke på eller Gjøvik er den beste iskal ViLarsen, er forferdelig engas rart de ikkemå har bøtelagt torn i øyet på opposisjonen i av Gjøvik på det tidspunkt nekter rådmannen i forhold bakgrunn av en rapport fra kommunens eget er etLillehammer, relevant spørsmål vi Bakgrunnen er et leserinnlegg hadde trykk Tore Larsen refererer til og som han kaller forsøk sett hva GD eller Per Edgar Kokkvold Bakgrunnen er et leserinnlegg vi hadde på trykk Tore Larsen refererer til og han kaller forsøk sett hva GD eller Edgar må mistrives nye lokaler må mistrives nye lokaler eneste by i Norge. Det burde vi alle tenke på eller Gjøvik er ikke den beste pasientpleien, i sykehus. Vi er så forferdelig engasjerte og torn i øyet på opposisjonen i i dette Lillehammer Byavis den 13. juni hvor en barnepå bestikkelse eller korrupsjon. Nevnes bør det mener om dette. på det nåværende tidspunkt nekter rådmannen sedate i forhold til administrasjo bakgrunn av en rapport fra kommunens eget eneste by i Norge. Det burde vi alle tenke på eller Gjøvik er ikke den beste pasientpleien, i sykehus. Vi er så forferdelig enga torn i øyet på opposisjonen i i Lillehammer Byavis den 13. juni hvor en barnepå bestikkelse eller korrupsjon. Nevnes bør det mener om dette. på det nåværende tidspunkt nekter rådmannen sedate i forhol bakgrunn av en rapport fra kommunens eget bruke over 20 milliarder kroner for å trigge av oss selv, ikke med håp om at statlige OLslutt, de gamle OL-pampene skal si si sitt. terreng det suser. Tilliten mellom partene utenfor byene og kjøpesentrene. skal for avgjøres lokalt, 65% ååden være tvinge seg fram etterhvert. Spørsmålet blir vel Fremskrittspartiet vil også iså utgangspunktet åden gjøre dette ogfor mener, godt backet opp av posikontrollutvalg. Det lukter nemlig av hele saken, kommunene. når vi slåss et når sykehus i ”vår by”. hvert fall for den det gjelder. Jeg har selv solidariske så lenge ting skjer rett foran nesedette skal avgjøres lokalt, 65% for åsåikke være tvinge seg fram etterhvert. Spørsmålet blir vel Fremskrittspartiet vil også gjøre dette ogbestikkelse mener, godt backet opp av posikontrollutvalg. Det lukter nemlig av hele saken, kommunene. vi slåss for et sykehus i ”vår by”. hvert fall ikke for den det gjelder. Jeg har selv solidariske lenge ting skjeri utgang rett for i Lillehammer Byavis 13. hvor en barnepå eller korrupsjon. Nevnes bør det mener om dette. isykehus Lillehammer Byavis 13. hvor en barnepå bestikkelse eller korrupsjon. Nevnes bør det mener om dette. med av moderne med all verden av moderne Ringsaker kommuner. Den vernsak blir nevnt ivernsak forbindelse med en demonat det ikke på måte er nevnt ”for hvis klagen åvi gjøre dette og mener, godt backet opp avnoen posikontrollutvalg. Det lukter nemlig av hele saken, kommunene. streifulvene enda, for åkommuner. ha når vi fått slåss for et i juni ”vår by”. hvert fall ikke for det gjelder. Jeg har selv solidariske så lenge ting rett foran neseGjøvik kommune. Ringsaker Den blir nevnt igjort forbindelse en demonatden det ikke på noen måte er nevnt ”Oslo hvis klagen å et gjøre dette og mener, godt backet opp av posikontrollutvalg. Det lukter nemlig avskjer hele saken, kommunene. når slåss for et sykehus i juni ”vår by”. hvert fall ikke den det gjelder. Jeg har selv solidariske så lenge ting skjer rett fo Gjøvik kommune. burde stille oss. medall allverden verden av moderne med all verden av moderne noen gamle pamper som aldri har midler og smøring de gamle OL-pampene Hvis sier nei på mandag, hvis man klarer Vi har med oss at det er mer enn engaer lik null, og bygdefolk har sluttet åLillehamstole på For alle disse bøndene som etterhvert går lei, sjonen (les Arbeiderpartiet), atmed han intet galt har for her har det vært tette bånd mellom Arbeidersjonen (les Arbeiderpartiet), atav han intet galt har for her har det vært tette bånd mellom Arbeidernøyaktig. Halvparten av oss mener også at heller hvem som skal få lov til å bestemme la staten bestemme kommunestrukturen via Den kan virke en smule egoistisk, denne kamvært i den situasjonen, tatt imot på tippen vår men så fort ting er ute av synsranvernsak blir nevnt i forbindelse med en demonat det ikke på noen måte er nevnt ” hvis klagen Gjøvik kommune. nøyaktig. Halvparten av oss mener også at heller hvem som skal få lov til å bestemme la staten bestemme kommunestruk Den kan virke en smule egoistisk, denne kamvært i den situasjonen, tatt imot på Lillehamtippen vår men så fort ting er ute av vernsak blir nevnt i forbindelse med en demonat det ikke på noen måte er nevnt ” hvis klagen Gjøvik kommune. strasjon i Lillehammer. trekkes”. I tippen etterkant hadde jeg et møte med fungerende sjonen (les Arbeiderpartiet), atvært han galt hartrekkes”. foritatt herEidsiva har det vært tette bånd mellom Arbeiderstrasjon her i Lillehammer. Iganske etterkant hadde eti bakhodet møte med fun sjonen (les Arbeiderpartiet), atvært han intet galt har for herdrifte har det vært tette bånd mellom ArbeiderDen kanher virke en smule egoistisk, denne kamiintet denkamsituasjonen, imot på(som Lillehamvårskal men så fort ting er utefor av synsranDen kan virke en smule egoistisk, denne situasjonen, tatt imot på Lillehamtippen vår men så fort ting er ute av utstyr. Dette er viktig åjeg ha når gjort. partiet, skal somfrekke leverutstyr. får se, som det sjement i her deler av landet, vi snakker vel heller beslutningene som tas iden Miljøverndepartede er utrolig nok viktige den norDette er viktig åfuv gjort. partiet, Eidsiva (som drifte forbrenningsanvært nok tillever å trekke strasjon i Lillehammer. trekkes”. I forbrenningsanetterkant hadde jeg etDe møte med fungerende som får se,ærlig som strasjon her i Lillehammer. trekkes”. I etterkant hadde jeg et møte med pen for ådet beholde ”sitt” sykehus. Hva ville vi mer på best mulig måte, sendt videre til Gjøden bryr vi oss svært lite eller ingenting. arbeid i sitt liv, mener Rødts Turid Thovil sette fart i dette. å planlegge et nøkternt og miljøvennlig OL dette bør bestemmes gjennom folkeavstemdette. en demokratireform. er mer opptatt av pen for å beholde ”sitt” sykehus. Hva ville vi mer på best mulig måte, sendt videre til Gjøden bryr vi oss svært lite eller ingent dette bør bestemmes gjennom folkeavstemdette. en demokratireform. De er mer op utstyr. utstyr. Leserinnleggets ordlyd var av sånn karakter at Her kommer utdrag fra min epost til Lillehammer rådmann, leder for Barnevernet og kommunikaDette er viktig å ha i bakhodet når gjort. partiet, Eidsiva (som skal drifte forbrenningsanLeserinnleggets ordlyd var av sånn karakter at Her kommer utdrag fra min epost til Lillehammer rådmann, leder for Barnevernet og kom Dette er viktig å gjort. partiet, Eidsiva (som skal drifte forbrenningsanpen for å beholde ”sitt” sykehus. Hva ville vi mer på best mulig måte, sendt videre til Gjøden bryr vi oss svært lite eller ingenting. pen for å beholde ”sitt” sykehus. Hva ville vi mer på best mulig måte, sendt videre til Gjøden bryr vi oss svært lite eller ingen Senterpartiet, som er i posisjon sammen med legget) og kommunens administrasjon. Mitt inn nye representanter til kommunes Senterpartiet, som er i posisjon sammen med legget) og kommunens administrasjon. Mitt inn nye represent Leserinnleggets ordlyd var av sånn karakter at Her kommer utdrag fra min epost til Lillehammer rådmann, leder for Barnevernet og kommunikaom ett ganske høyt konfliktnivå, med de som mentet, ifølge Arnestad. ske folkesjelen. Strie, selvstendige og frittaLeserinnleggets ordlyd var av sånn karakter at Her kommer utdrag fra min epost til Lillehammer rådmann, leder for Barnevernet og ko si på Lillehammer storsykehuset skulle vik ognoe havnet ileder glemselen der et par dager. ninger, ikke av stat, ikke av fylke bare 16% Mitt innspill, som fortsatt blir sett på som god tjenesteyting og si på hvis storsykehuset skulle vik og ileder glemselen etsett par dager. iLillehammer et intervju ihvis dagens Byavis. (side 9) Det er nedverdigende ihavnet dette, vimed må passe som Eivind Falk hevder i sitt iIkke ninger, ikke av og stat, ikke av fylke og bare 16% Mitt innspill, som fortsatt blir på som godeffektiv tjenesteyting ogbyråkraeffektiv bruk leder for Barnevernet i Lillehammer Lillehammer valgte kommune, vediåposisjon for Barnevernet, sendt 20. der sjonssjefen i20. kommunen. Ikke for åavdiskutere heter. Senterpartiet, som er iåposisjon sammen med legget) ogat kommunens administrasjon. Mitt inn nye leserinnlegg representanter til kommun leder for Barnevernet iskulle Lillehammer valgte kommune, ved for Barnevernet, sendt sjonssjefen ibruk kommunen. fortren åavd ut av området byråkratene i massen heter. Senterpartiet, som er sammen legget) og kommunens administrasjon. Mitt inn nye represen si på hvis storsykehuset vik og havnet i glemselen der et par dager. si på Lillehammer hvis storsykehuset skulle vik og havnet i glemselen der et par dager. Arbeiderpartiet, har i denne saken tatt opposistalltips er Arbeiderpartiet først har gått bak demokratiet vi er så stolte over Arbeiderpartiet, itåpelig, denne saken tatt opposistalltips at Arbeiderpartiet først har gått bak demokratiet viby er leder for Barnevernet i for Lillehammer valgte å Det kommune, ved for Barnevernet, sendt 20. erEr sjonssjefen i20. kommunen. Ikke ågjennom diskutere leder Barnevernet iikan Lillehammer valgte å leder kommune, ved leder for Barnevernet, sendt sjonssjefen ijafor kommunen. å vil bevare og rovdyrbestanden lende som de har vært opp bli lagtByavisa hit, ogopprettholde Gjøvik og Hamar bliforhar borte? var ikke morsomt med brukket hofte. man så lite opptatt avde sin egen by og dens bli lagt hit, og Gjøvik og Hamar blihar borte? Det var ikke morsomt med hofte. Er man så lite opptatt av sin egen mener athit, de kommunale politikerne nærmest er en sammenslåing av tiet. Så egentlig sier vel takk begge klage inn for Pressens Faglige Utvalg juni 2013: andre løsninger, men mer etse oppklaringsmøte Arbeiderpartiet, denne saken tatt opposistalltips er atposisjonskamerat Arbeiderpartiet først har gått bak demokratiet viby er så stolte over tre mener at de kommunale politikerne kan nærmest tåpelig, er en sammenslåing av Liltiet. Så egentlig sier de vel jafortak klage Byavisa inn Pressens Faglige Utvalg juni 2013: andre løsninger, men mer etIkke oppklari Arbeiderpartiet, har isentrale denne saken tatt opposistalltips er at Arbeiderpartiet først har gått bak demokratiet vi oss så ikke prostituerer oss ibrukket den hensikt åLil-brukket dagens avis, hvis man kan fanden i og hvitbli lagtByavisa og Gjøvik og Hamar blisom borte? Det var ikke morsomt med hofte. Er man så lite opptatt av sin egen dens sjonens side, noe sentrale Ap-politikere rett ryggen på sin Senterpartiet og dige, selvstendige tenkende menne bli lagt hit, og Gjøvik og Hamar bli borte? Det var ikke morsomt med brukket hofte. Er man så lite opptatt av sin egen b sjonens side, noevi som Ap-politikere rett ryggen på sin posisjonskamerat Senterpartiet og dige, selvstendig klage inn for Pressens Faglige Utvalg juni 2013: andre løsninger, men mer et oppklaringsmøte departement har bestemt. Ville klage Byavisa inn for Pressens Faglige Utvalg juni 2013: andre løsninger, men mer et oppkla på den ene siden, og de som gjerne så ulv, Skulle det bli så at den rødgrønne regjeringen århundrene er det dette bondesamfunnet vi stå opp og kjempe for at disse byene utvikling når man mener ja til et storsykehus (PFU). Mors og barns navn var nevnt i dette hvor kommunen understreket at de ville opprettsjonens side, noe som sentrale Ap-politikere rett ryggen på sin posisjonskamerat Senterpartiet og dige, selvstendige tenkende menn viMors stå opp kjempe at disse byene utvikling når man ja selvstend til et stor (PFU). og og barns navnfor var nevnt dette hvor kommunen understreket at de ville sjonens side, noe isom sentrale rettog ryggen pådeler. sin posisjonskamerat Senterpartiet ogmener dige, bestemme dette Ville selv. lehammer, Gjøvik ogAp-politikere Ringsaker kommuner. bestemme dette selv. lehammer, Gjøvik Ringsaker kommuner. deler.

Lillehammer OL i 1994, neste år er det få verdens mest idretts-sirkus tilrådmannen øyet og nekte å man prostituere seg helt formener disse og slett kaller svik. tillegg har nærmest helesinnsyke gitt rådmannen grønt lys uten videre politisk posisjon opposisjon. Ville ståhadde opp kjempe at disse utvikling nårlys mener japolitisk til etman storsykehus (PFU). Mors og og barns navn var iIbyene dette hvor kommunen understreket atog de ville opprettog slettfor kaller svik. tillegg harer nærmest hele gitt grønt uten videre posisjon Ville visykehus. ståfor opp og kjempe at disse utvikling når jaMennesk til etopp sto (PFU). Mors ognevnt barns var nevnt iIbyene dette hvor kommunen understreket atogde vil jerv ogvifåbjørn utryddet på den andre siden. fortsetter etter kommende valg, fårnoe vier håpe som har gjort oss til den nasjonen vieller er. Frie innlegget. -kaller Etter min et leserbrev helt holde klagen. og slett kaller svik. Inavn tillegg har nærmest hele gitt rådmannen grønt lys uten videre politisk posisjon og opposisjon. Mennes innlegget. -Den Etter min mening et leserbrev noe helt holde klagen. skulle beholde sine Eller ville type historier finnes det mange av. plassert på Moelv eller Biri? Nei, på ingen og slett Denne svik. Imening tillegg har nærmest hele gitt rådmannen grønt lys uten videre politisk posisjon ogtilop skulle få beholde sine sykehus. Eller ville Denne type historier finnes det mange av. plassert på Moelv Biri? Nei, på Den som lever får se, som det heter. som lever får se, som det heter. ledergruppen i administrasjonen stilt seg bak behandling. (Vi fikser dette, vi) samvittighet til å si ifra. Opposisjon innlegget. Etter min mening er et leserbrev noe helt holde klagen. ledergruppen i administrasjonen stilt seg bak behandling. (Vi fikser dette, vi) samvittighet innlegget. Etter min mening er et leserbrev noe helt holde klagen. skulle få beholde sine sykehus. Eller ville Denne type historier finnes det mange av. plassert på Moelv eller Biri? Nei, på ingen 20Eller år siden og stor festivitas i den forbindelse distriktet. gamle pampene, hvis man kan klare et forskulle få beholde sine sykehus. Eller ville Denne type historier finnes det mange av. plassert på Moelv eller Biri? Nei, annet og en del av ytringsfriheten vår. Men ihvertfall hardere beskattet der de gjør for bøndenes del at Senterpartiet endelig for adel og altfor mye snobberi og med likledergruppen i administrasjonen stilt seg bak behandling. (Vi fikser dette, vi) samvittighet til å si ifra. Opposisjo annet og en del av ytringsfriheten vår. Men ledergruppen i administrasjonen stilt seg bak behandling. (Vi fikser dette, vi) samvittighet til Hamar kjempe for oss hvis de fikk storsykeIkke fordi at helsepersonellet var dårlige eller måte, man er bare egoistisk og tenker på seg Hamar kjempe for oss hvis de fikk storsykeIkke fordi at helsepersonellet var dårlige eller måte, man er bare egoistisk og tenke -Hamar DetHvor erkjempe ikke nytt atDet er motstandere aver de Miljøpartiet Grønne mener egentlig ikke rådmannen sin. kommune har vist at de har balle -Hamar er ikke nytt at folk motstandere Miljøpartiet de Grønne mener egen annet og at enav del av ytringsfriheten Men rådmannen sin. kommune v annet og at envar deldårlige avvår. ytringsfriheten vår. Men for oss hvis de fikk storsykeIkke fordi helsepersonellet eller måte, man erde bare egoistisk og tenker på seg kjempe for oss hvis fikk storsykeIkke fordi helsepersonellet var dårlige eller måte, man ersom bare egoistisk oghar tenk loves. lenge skal vifolk leve på disse februnuftig gjenbruk av de anleggene allerede nok engang, navnene burde være utelatt og Ingen har prøvd åmåte kjøpe noen i denne ulykksakeNå er det presseskikk å svare på leserrådmannen sin. kommune har vist at de har ball nok engang, navnene burde være utelatt og Ingen har prøvd åmåte kjøpe noen i denne ul Nå er det ikke god presseskikk åkvaliteten svare på leserskade beitedyrene. kommer mer på banen i rovdyrpolitikken. Så hetstanke og rettferdighet som fundament. rådmannen sin. kommune har huset ipå sinikke by?god Tja. på operasjonen var dårlig når den selv samme som alle andre. For hvis huset i det sin by? Tja. kvaliteten på operasjonen varhva dårlig når den selv på samme som alle andre. Rådmannen skal ha solgt unna etengang, område tilunna Uansett hva som ernår rett eller galt ipå denne saken, grunn til åsaken, holde hodet høyt hevet. nok navnene burde være utelatt og Ingen har prøvd å kjøpe noen i denne ulykksakeNå er det ikke god presseskikk å svare på leserRådmannen skal ha solgt et område til Uansett som er rett eller galt i denne grunn til å holde tvangssammenslåinger, sier lederen i LokalArbeiderpartiet mener ihvertfall at endringer så mye om denne saken, men så langt det nok engang, navnene burde være utelatt og Ingen har prøvd å kjøpe noen i denne Nå er ikke god presseskikk å svare på lesertvangssammenslåinger, sier lederen i LokalArbeiderpartiet mener ihvertfall at endringer så mye om denne saken, men så l huset i sin by? Tja. kvaliteten på operasjonen var dårlig den selv på samme måte som alle andre. For hvis huset ipå sin by? Tja. kvaliteten på operasjonen var dårlig når den selv på samme måte som alle innlegg påi 1994 lederplass, men nårlederplass, så GD velger ånårSåble som redaktør jeg haalltid opp dette. lige saken og ingen har blitt kjøpt heller. men sådet GD velger åburde som redaktør burde jeg ha fanget opp lige saken ingen har blitt kjøpt helle Rådmannen skal ha unna område til Uansett hva som er rett eller galt idemokratiet. denne saken, grunn til åsaken, holde hodet høyt hevet ardagene erinnlegg etforbrenningsanlegg relevant spørsmål visolgt eret egentlig veldig lett åfanget være enig med står der og hvis man kan åingenting tenke tanken Rådmannen skal ha solgt unna et område tilopp Uansett hva som erdette. rett eller galt iklare denne grunn tilingentin åandre hold langt har det tydeligvis vært SVs domene, gjort. Men fordi noe blir borte på jeg igjen skulle bli pasient ville jeg svært ble gjort. Men fordi noe alltid blir borte på jeg igjen skulle bli pasient ville je Det gjørog om rådmannen, som han ikke hadde politisk så langt virker det som en seier for innlegg påopp lederplass, men når så GD velger ånår som redaktør burde jeg ha fanget dette. lige saken og ingen har blitt kjøpt heller. Det gjør forbrenningsanlegg som han ikke hadde politisk så langt virker det som en seier for demokratiet. innlegg på lederplass, men så GD velger å som redaktør burde jeg ha fanget opp dette. lige saken og ingen har blitt kjøpt he samfunnsforeningen, Ole Gustav Narud til i kommunestruktur bør bygge på lokale kan forstås er de for lokale avgjørelser. samfunnsforeningen, Ole Gustav Narud til i kommunestruktur bør bygge på lokale kan forstås er de for lokale avgjørel ble gjort. Men fordi noe alltid blir borte på jeg igjen skulle bli pasient ville jeg svært følge dette med en redaksjonell sak i gårsble Men fordi noe alltid blir borte på jeg igjen skulle bli pasient ville j følge dette opp med en redaksjonell sak i gårsDet gjør ingenting om rådmannen forbrenningsanlegg som han ikke hadde politisk sågjort. langt virker detdyr som en seier for demokratiet. Det ingent forbrenningsanlegg som han ikke hadde politisk så langt virker som en seier for demokratiet. For to år siden det tilredaksjonell et rovdyrforlik preget av romantisk syn påer hvordan ter Kulturlandskapet vi er så glad i erkan også engjør burde stille Erkom viDet ferdige med det når våre Turid Thomassen i hennes syn på atdelLillehampå ettil OL mer det idretts-arrangementet Det som eross. og blir sikkert, erat at hvis vi oppveien... gjerne likt åsom komme til ett sykehus, blitt der het sikkert ikke vil bli ks godkjennelse for, og antageligvis brukt en del For det politikerne vi velger ådet styre komfølge dette opp med en sak imed gårssom er og blir sikkert, at hvis viog oppveien... gjerne likt å komkomme tilbetviles, ett sykehus, het sikkert ikke godkjennelse for, brukt For det er politikerne velger til styre følge dette opp en redaksjonell sak ietantageligvis gårsKlassekampen som hevder det er overrasønsker, men enkeltkommuner må ikke stoppe dagens avisermed tittelen «Byavisa imed knipe» så erat Så mitt håp og spørsmål er:en Kan vi lage et Så ser atviået Larsen også mener dette slår tilKlassekampen hevder det er overrasønsker, men enkeltkommuner må ikke stoppe dagens aviser tittelen «Byavisa iog knipe» så Så mitt håp og spørsmål er: Kan vijeg Sågjerne ser atsykehus, Larsen også mener dette Det som og blir sikkert, ermed at som hvis vi oppveien... gjerne likt komme tilåjeg ett blitt der het sikkert ikke kan betviles, vil bliu godkjennelse for, og antageligvis brukt en del Forbrukt det er politikerne vi velger til ålage styre komDet som og blir sikkert, er at hvis vi oppveien... likt å komme til ett sykehus het sikkert ikke godkjennelse for, og antageligvis en del For det er politikerne vi velger til å styre komklare bestandsmål for nettopp ulven, jerven , seg troen på at de følger pålegg og påbud dimensjon, beitedyrene gjør gratis den rydmidler utenfor hans råderett. Jeg vil tro det også munene våre, ikke administrasjonen eller byråviktige er at politikerne har sendt dagens avis med tittelen «Byavisa i knipe» så Så mitt håp og spørsmål er: Kan vi lage et Så ser jeg at Larsen også mener dette slår tilrettholder idagens hver avat mjøsbyen slipper Sykesøstre eller ermed i hop. og visst alle de beste spesialistene varmed midler utenfor hans råderett. Jeg tro det også munene våre, ikke administrasjonen eller byråviktige er at poli avis med tittelen i knipe» så brødre Såvil mitt håp ogalle spørsmål er: Kan vi lage et Så ser jeg at Larsen også mener det lokale OL-pamper ligger under torva og en ny mer «kuppe» vinter-OL 2022. det engang var, daavis, er Høyres oger Eivinds Falks rettholder sykehus i hver av mjøsbyen slipper Sykesøstre eller brødre er iengler alle iat hop. og visst at alle de beste spesialist føler jeg få atsykehus vår troverdighet står på spill og at«Byavisa intervju med barnevernet iengler Lillehammer bake på som iav og med at depolitikerne eier Byakende som mener Stortinget skal det som er hensiktsmessig utifra regionale Rødt vilGD ikke ha noe føler jeg at vår troverdighet står påskal spill og at intervju barnevernet Lillehammer ved bake påtvangssammenslåinGD som avis, iav og atsendt de midler utenfor hans råderett. Jeg vil tro det også munene våre, ikke administrasjonen eller byråviktige at har kende få som mener Stortinget skal det som er hensiktsmessig utifra regionale Rødt ikke ha noe tvangssamm rettholder sykehus iligger hver av mjøsbyen slipper Sykesøstre eller brødre errådmann alle i ved hop. og visst alle de beste spesialistene var midler utenfor hans råderett. Jeg vil tro det også munene våre, ikke administrasjonen eller byråviktige erat at po rettholder sykehus iligger hver av mjøsbyen slipper Sykesøstre eller brødre erdet alle iat hop. og visst alle de beste spesialis en generell misnøye bak, en rådmann kratene. Og jammen er på tide at disse at de vil styre og bruke de føler vår troverdighet står på spill ogetat at intervju med iengler Lillehammer ved bake påspenstig. GD som avis, i vil og med at de eier Byabjørnen ogat gaupen. Samtidig ble det satt like enkelt som folk dejobben som må tilsignal for landet ikke enrundt generell misnøye bak, en kratene. Og jammen er det på tide atat disse signal om de v føler jeg at vår troverdighet står på spill og atbarnevernet intervju med barnevernet iengler Lillehammer ved bake påatom GD som avis, iskal og med at de vi ikke jeg unna med åvi bli sendt rundt som ”pakMen jeg mener atMen deflest. på ingen måte må bli innenfor dette sykehusets fire vegger. Og ikke unna med å bli sendt som ”pakjeg mener at de på ingen måte må bli innenfor dette sykehusets fire veg generasjon tar over? Så loves det også at 20OL-drøm denne spalten er rette plass. For GDs oppslag deg hvor vanskeligheter med barnevernsaker visa. Heldigvis blander verken vår styreformann denne spalten er rette plass. For GDs oppslag deg hvor vanskeligheter med barnevernsaker visa. Heldigvis blander verken vår styre ligger en generell misnøye bak, en rådmann kratene. Og jammen er det på tide at disse signal om at de vil styre og bruke ligger en generell misnøye bak, en rådmann kratene. Og jammen er det på tide at disse signal om at de bestemme hvilken kommune som skal slå seg hensyn. De mener også at staten bør stimuger eller nedleggelser av fylkeskommuner. De vi ikke unna med å bli sendt rundt som ”pakMen jeg mener at de på ingen måte må bli innenfor dette sykehusets fire vegger. Og bestemme hvilken kommune som skal slå seg hensyn. De mener også at staten bør stimuger eller nedleggelser av fylkeskomm vi ikke unna med å bli sendt rundt som ”pakMen jeg mener at de på ingen måte må bli innenfor dette sykehusets fire ve som etter opposisjonens mening har opptrådt møter motstand, hard motstand fra de som får vi har gitt dem via stemmesedde denne spalten er rette plass. For GDs oppslag deg hvor vanskeligheter med barnevernsaker visa. Heldigvis blander verken vår styreformann som etter opposisjonens mening har opptrådt møter motstand, hard motstand fra de som får vi har gitt dem denne spalten er rette plass. For GDs oppslag deg hvor vanskeligheter med barnevernsaker visa. Heldigvis blander verken vår styr sterkt skille mellom områder der rovdyr For å harselere litt, det er rart de ikke har gro helt igjen og ikke minst, tenk på hvor ker” som mange liker å kalle det. Hvert av mindre engleaktige ved et større og sentralt antageligvis ville de som skulle stelle meg som mange åkrefter kalle det. Hvert av mindre engleaktige ved et større og sentralt antageligvis ville deseg som ste eller GDs redaktører segviGDs inn i skulle vår redaksjonelle viser helt tydelig atker” visse krefter ønsker å gi oss blir opp på generelt nivå, og hvor gjerne eller redaktører inn i skulle vår reda viser helt tydelig atliker visse ønsker åfornuftige gisynes oss blir tatt opp på generelt nivå, og hvor gjerne som etter opposisjonens mening har opptrådt møter motstand, hard fra de som får har gitt dem via stemmesedd års jubileet er et hvem, glimrende utgangspunkt for Likevel trigger Høyre og Eivind Falk et eller etter opposisjonens mening har opptrådt møter motstand, hard motstand fra de får visom har dem sammen med bare 20% av synes lere til sammenslåinger. vil desentralisere statens oppgaver ogskulle ker” som mange liker åder kalle det. Hvert av mindre ved et større og sentralt antageligvis ville de som stelle meg med hvem, bare 20% avtatt oss lere til fornuftige sammenslåinger. vil heller desentralisere statens opp ker” som mange liker åstøtten kalle det. Hvert av mindre engleaktige ved et større og sentralt antageligvis ville de sto altfor egenrådig. Etter fra Ap-politikere stemmene våre. Dette siesmotstand på generell basis, ikke viktige er atbygd gamle maktstrukturer eller GDs redaktører seg inn i som vår redaksjonelle viser helt tydelig atsammen visse krefter ønsker åisom gihar oss blir tatt på generelt nivå, og gjerne altfor egenrådig. Etter fra Ap-politikere stemmene våre. Dette sies på generell basis, ikke viktige ergitt atanne gam eller GDs redaktører seg inn i vår red viser helt tydelig atoss visse krefter ønsker åengleaktige gistøtten oss blir tatt opp på generelt nivå, ogheller hvor gjerne kunne seg og beitedyrene bøtelagt streifulvene enda, for åhvor ha vært mange som sysselsettes imangle. ei eller en sykehusene vil få sine spesialiteter dag. sykehus, det er heller ingen naturlov som sier fortsatt være engler. Blant annet fordi hverdag. Det skulle da bare ripe ioppholde lakken. vår håndtering blir nevnt som et (dårlig) sykehusene vilman fåsom sine spesialiteter som iopp dag. sykehus, det er heller ingen naturlov som sier fortsatt være engler. Blant hverdag. Det skulle da bare mangle. en ripe i lakken. vår håndtering blir nevnt som et (dårlig) altfor egenrådig. Etter støtten fra Ap-politikere stemmene våre. Dette sies på generell basis, ikke viktige er at gamle maktstrukturer altfor egenrådig. Etter støtten fra Ap-politikere stemmene våre. Dette sies på generell basis, ikke viktige er at ga å en se fremover. Herre jemini, må virkelig annet i oss. Ved nærmere ettertanke er hans Et sådant «OL-kupp» vil gi gjenlyd i hele sykehusene vil få sine spesialiteter som i dag. sykehus, det er heller ingen naturlov som sier fortsatt være engler. Blant annet fordi det er helt greit. gi mye mer makt til kommuner og fylkesadhverdag. Det skulle da bare mangle. en ripe i lakken. vår håndtering blir nevnt som et (dårlig) fått et skremmeskudd. å dømme, muligens i samarbeid og klargjøring for at Gjøviks rådmann er verre enn andre. sykehusene vil få sine spesialiteter som i dag. sykehus, det er heller ingen naturlov som sier fortsatt være engler. Blant ann det er helt greit. gi mye mer makt til kommuner og hverdag. Det skulle da bare mangle. en ripe i lakken. vår håndtering blir nevnt som et (dårlig) fått et skremmes å dømme, muligens i samarbeid og klargjøring for at Gjøviks rådmann er verre enn andre. førsteretten. rovdyr inni på sistnevnte frekke til å skriver trekke ut av området byråkrakommune viamed bøndene. Blir det borte 10fått bøneksempel. Jeg gjerne en kommentar Verre er mistridet gamleredaktøren som både Så derfor og Kommer i grove trekk virker ikke tanken at leger eller annet helsepersonell må mistriarbeidsplassen deres hadde altderes av nytt eksempel. Jeg skriver gjerne en kommentar Verrefått er det med gamleredaktøren Så fra derfor og grove trekk virker ikke tanken at leger eller annet helsepersonell må arbeidsplassen hadde alt so et skremmeskudd. å dømme, muligens idømme, samarbeid ognok klargjøring for at Gjøviks rådmann verre enn andre. et skremme åjeg muligens i Jeg samarbeid og klargjøring for ater Gjøviks rådmann ermåten verre enn andre. eksempel. skriver en kommentar Verre er det med gamleredaktøren som både maktmiljøet som Arbeiderpartiet alltid Derfor er det etskriver tankekors måten ArbeiSå iatgrove trekk ikke tanken at leger eller annet helsepersonell må mistriarbeidsplassen deres hadde alt av nytt eksempel. Jeg gjerne en Verre er det med gamleredaktøren haom enetderfor mimrefest for å åse fremover, spør innspill om umiddelbart ågjerne kontakte lederen Norge og antageligvis utover landets grenser fra dette maktmiljøet som Arbeiderpartiet alltid Derfor er det etsentrale tankekors sentrale ArbeiSenterpartiet mener at kommunene selv skal ministrasjoner. Så derfor og trekk virker ikke tanken at leger eller annet helsepersonell må arbeidsplassen deres hadde alt Senterpartiet mener at kommunene selv skal ministrasjoner. Men tilbake til viom er påklaget tiliatgrove PFU: Barnepå lederplass hvor jeg beklager at vi har blander kortene ogmåten stokker feil. Samt leser denne områder erog veien til tadette utvirker disse kortere og tene i departement har bestemt. der ikommentar en kommune kan man sette ned og Men tilbake tilmaktmiljøet vi er påklaget til PFU: Barnepå lederplass hvor jeg beklager at vimistrihar blander kortene ogseg stokker feil. Samt les storsykehus i Mjøs-regionen som noen ves i nye lokaler med all verden av moderne moderne utstyr og trivelige, nye lokaler. Så fra dette som Arbeiderpartiet alltid Derfor er det et tankekors måten sentrale Arbeiet storsykehus i Mjøs-regionen som noen ves i nye lokaler med all verden av moderne moderne utstyr og trivelige, nye lok fra dette maktmiljøet som Arbeiderpartiet alltid Derfor er det et tankekors sentrale ArbeiMen tilbake til at vi er påklaget PFU: Barnepå lederplass jeg beklager at vi har blander kortene og stokker feil. Samt leser denne Derfor, ogutstyr stikk i strid med andre ko har vært. Noen har snakket sammen. Ikke såhvor derpartipolitikere på Gjøvik møter denne saken Men tilbake tiltil at vi er påklaget til PFU: Barnepå lederplass hvor jeg beklager at viGjøvik har blander kortene oglokaler. stokker feil. Samt le Derfor, og stikk i har vært. Noen har snakket sammen. Ikke så derpartipolitikere på møter denne saken om etse storsykehus ivar Mjøs-regionen som noen ves i nye lokaler med all verden av moderne moderne utstyr og trivelige, nye Så om et storsykehus i Mjøs-regionen som noen ves i nye lokaler med all verden av moderne moderne og trivelige, nye lo Nå er flertallet likevel for at kommuner kan bestemme og at dette er frivillig. Samtidig er da. Og fremover mot hva? Mot nye OLav Idrettsforbundet, Inge Andersen hvis Oslo også. Nå er flertallet likevel for at kommuner kan bestemme og at dette er frivillig. Samtidig er vernet i Lillehammer selvsagt i sin fulle rett nevnt deres klienter ved navn og hvor påpassaken som fanden leser Bibelen. vernet i Lillehammer var selvsagt i sin fulle rett nevnt deres klienter ved navn og hvor påpassaken som fanden leser Bibelen. lettere enn det var før. tenke på hvor mange jobber som blir borte. Derfor, og stikk i strid med andre k har vært. Noen har snakket sammen. Ikke så derpartipolitikere på Gjøvik møter denne saken ufornuftig tanke i det hele tatt. utstyr. egoistisk er jeg. Derfor, og stikk har vært. Noen har snakket sammen. Ikke så derpartipolitikere på Gjøvik møter denne saken ufornuftig tanke i det hele tatt. utstyr. egoistisk er jeg. vernet i Lillehammer var selvsagt i sin fulle rett nevnt deres klienter ved navn og hvor påpassaken som fanden leser Bibelen. på, det er kun de som deler ut svikerstempelet. sunt for demokratiet og helt klart en torn i øyet vil jeg gi opposisjonen i Gjøvik kred vernet i Lillehammer var selvsagt i sin fulle rett nevnt deres klienter ved navn og hvor påpassaken som fanden leser Bibelen. på, det er kun de deler ut svikerstempelet. sunt for demokratiet og helt klart en torn i øyet vil jeg gi opposis ufornuftig tanke i det hele tatt. utstyr. egoistisk er jeg. ufornuftig tanke inevnte det hele tatt. utstyr. egoistisk ersammen jeg. seg meningsmålingen, kun de sterk forsvarer av tre forvaltningsnivåer, Venstre ererutstyrsbutikker, sammen med Høyre det partiet tilslååoss gjøre dette. Atviser kom på selig pressen være med slå seg sammen, meningsmålingen, kun de sterk forsvarer av tredet forvaltningsnivåer, Venstre er med de tilnevnte åoss gjøre dette. Atviser leserinnlegg kom på pressen burde være med dette. drømmer? Et ungdoms-OL som ingen andre sier nei til OL 2022 en genial idè. Akkurat det kanskje viktigere ennDet at vi får på, det erdette. kun de som deler ut svikerstempelet. sunt for demokratiet og helt klart en torn iburde øyet vil jeg gi opposisjonen i Høyre Gjøvik kre Mange bønder fårselig både inntekter ogen hverdag Verksteder, landbruksredskapå, er kun de som deler ut svikerstempelet. sunt for demokratiet og helt klart en torn i øyet vil jeg gi oppos La sisammen, at dette nye sykehuset blir bygd på La sileserinnlegg at dette nye sykehuset blir bygd på til å gjøre dette. At nevnte leserinnlegg kom på selig pressen burde være med dette. Det minner om tid vi snart burde ha lagt bak på opposisjonen i Gjøvik kommune. som er gjort. er mulig Senterp til å gjøre dette. At nevnte leserinnlegg kom på selig pressen burde være med dette. Det minnerVerre om en tid viogså snart burde ha lagt bak på opposisjonen i Gjøvik kommune. er gjort. De La oss sienoss at dette nye sykehuset blir bygd på trykk var ulykksalig glipp fraoss Byavisas side og er det med GD som har valgt åsom kjøre La oss sien at dette nye sykehuset blir på trykk var ulykksalig glipp frakommune. Byavisas side og Verre er det også med GD som valg 40% av er imot sammenslåinger som stat, fylke og kommune. som målbærer sterkest større og færre komDet minner om entross tid viminner snart lagt bak på opposisjonen ivi Gjøvik som ersparket gjort. Det er mulig Sente 40% av er2022 imot sammenslåinger som stat, fylke ogat kommune. som målbærer sterkest større og fæ Det om en tid viogså snart burde ha lagt bak på opposisjonen ivi Gjøvik kommune. erihar gjort. D Nå jeg atet landbruksminister Trygve ødelagt på grunn av hard medfart ipå dyreflokper, butikker, you name it. vilMoelv ha?leser Smuler av eventuelt OL som Tanken erbygd spenstig og innovativ, og et OL. Akkurat det kan være vi treneller Biri. Hvor lang reise får da? Jeg skjønner at mange ansatte ser det som Kanskje vi heller skal godta ett nytt, flott Moelv eller Biri. Hvor lang reise får da? Jeg skjønner mange ansatte ser det som Kanskje vi heller skal godta ett ny trykk var en ulykksalig glipp fra Byavisas side ogfra Verre erha det med GD som har valgt åsom kjøre oss, det minner oss også om atburde sitter man for varaordfører Torvild Sveen spissen trykk var en ulykksalig glipp Byavisas side ogat Verre er det også med GD som har va oss, det minner oss også omkun at sitter man for varaordfører Torv min rolle som redaktør er her helt klar. I og med Eller kanskje vi finner en helt annen løsning? denne saken med ett mål for øye, å sverte Moelv eller Biri. Hvor lang reise får vi da? Jeg skjønner mange ansatte ser det som Kanskje vi heller skal godta ett nytt, flott min rolle som redaktør er her helt klar. I og med Eller kanskje vi finner en helt annen løsning? denne saken med kun ett mål for øye, Moelv eller Biri. Hvor lang reise får vi da? Jeg skjønner at mange ansatte ser det som Kanskje vi heller skal godta ett n oss, det minner oss også om at sitter man for varaordfører Torvild Sveen i spisse oss, det minner oss også om at sitter man for varaordfører To sådan. muner og Kristelig Folkeparti vil ha en gjensådan. muner og Kristelig Folkeparti vil ha Slagsvold Vedum og hans Senterparti ønsker ken. Det er ikke vanskelig å skjønne deres min rolle som redaktør er her helt klar. I og med Eller kanskje vi finner en helt annen løsning? denne saken med kun ett mål for øye, å sverte Langt de fleste av oss vil nå sykehuset innen horribelt å ikke kunne gå på jobb, men hvor storsykehus og bruke energi på å redde så Særlig Senterparti-politiker og varaordfører Tor-og lenge ved kan detpå utvikles maktbyens Arbeiderparti. Men han og min rolle somhar redaktør er her helt klar. og med Eller kanskje vikunne finner en helt annen løsning? denne saken med kun ett mål for øyr Langt desi fleste av oss vil nå sykehuset innen horribelt å ikke gå jobb, men hvor storsykehus og bruke energi på åpar (kanskje) vilgangen ha? Tja, det, våre lokale av hva jegI klaget nettopp har hevdet såmakten åpner dette ger forusunne å kan komme i man gang med andre, større og Særlig Senterparti-politiker varaordfører Torlenge ved makten det utvikles usunne maktbyens Arbeiderpa atLangt dette de erOslo første Byavisa blitt klaget Byavisa. For kan sibyens at vi erkan imakthardt vær påså at dette er første gangen Byavisa har blitt Byavisa. For man si at vi er i hard fleste av oss vil nå sykehuset innen horribelt å ikke kunne gå på jobb, men hvor storsykehus og bruke energi på å redde Særlig Senterparti-politiker og varaordfører Torlenge ved makten kan det utvikles usunne maktArbeiderparti. Men han og p Langt de fleste av oss vil nå sykehuset innen horribelt å ikke kunne gå på jobb, men hvor storsykehus og bruke energi på å Særlig Senterparti-politiker og varaordfører Torlenge ved makten kan det utvikles usunne byens Arbeiderp kan det jo, i disse valgtider være interesSVvære ønsker et sterkere lokaldemokrati og mer nomgang av hele kommunestrukturen kan det jo, i disse valgtider SV ønsker et sterkere lokaldemokrati og mer nomgang av hele kommunestruktu åDa dette forliket. Samferdselminister fortvilelse når de ser kadavre etter rovdyrenes Dette MÅ rovdyrforvalterne med seg ivelgerne. atevaluere dette er og første gangen Byavisa har blitt klaget Byavisa. For man si vi erha i hardt vær på vild Sveen får svikerstempelet tredd strukturer. sveket velgerne. atåhalvtimes dette er biltur, første Byavisa har blitt klaget Byavisa. For kan simed vi selv erogi har en halvtimes eller trekvarters igangen hvert fall mange iinteresdette landet er det som må pendle mye som mulig avmye det viatOg har, og ikke minst Sveen får svikerstempelet kraftig tredd strukturer. sveket en eller trekvarters biltur, ikraftig hvert fall mange i dette landet er det viktigere som må pendle som mulig avman det viatOg har, ikk OL-pamper maktelite evner dårlig åta se for uante muligheter for profilering avinvitasjon vårt fremtidsvyer. inn for PFU, valgte viDa ta kontakt med disse for Siste er en invitasjon til Lillehammer bakgrunn av etkan leserbrev? selv om det svir, inn for PFU, valgte åvild kontakt med disse for Siste setning er en til Lillehammer bakgrunn av et leserbrev? om vild Sveen fårviitrekvarters svikerstempelet tredd strukturer. sveket velgerne. en halvtimes eller trekvarters biltur, hvert fall mange ikommunenes dette landet er det som må pendle mye som mulig av det vi har, og ikke minst vild Sveen fårsetning svikerstempelet kraftig tredd strukturer. sveket velgerne en halvtimes eller biltur, ikraftig hvert fall mange ikommunenes dette landet er detskjer som må pendle mye som mulig av det vigiOg har, ogøn inn for PFU, valgte vi å ta kontakt med disse for Siste setning er en invitasjon til Lillehammer bakgrunn av et leserbrev? Og selv om det svir, sant å se hvor det forskjellige partiene står i makt til innbyggere ved folketanke på større kommuner og ønsker å Marit Arnestad, som er Senterpartiets førsteherjinger. Selv om erstatning utbetales, er det bakhodet når de ser en bjørneunge de synes Så hvorfor ta opp hva som i Gjøvik i Lillenedover skuldrene. Noen av leserinnleggene fra inn for PFU, valgte vi å ta kontakt med disse for Siste setning er en invitasjon til Lillehammer bakgrunn av et leserbrev? selv okik sant å se hvor det forskjellige partiene står i makt til innbyggere ved folketanke på større kommuner og Så hvorfor ta opp hva som skjer i Gjøvik i Lillenedover skuldrene. Noen av leserinnleggene fra de av oss som sloss for sitt lokalsykehus. De en halvtimes tid? Hvor lang tid tar det med slåss for å beholde, ja kanskje også få nye, de av oss som sloss for sitt lokalsykehus. De en halvtimes tid? Hvor lang tid tar det med slåss for å beholde, ja kanskje også råd om hvordan vi skulle te oss. Og deres råd kommune for eventuelle andre ideer. Kanskje en er vi den eneste avisen som har blitt klaget inn råd om hvordan vi skulle te oss. Og deres råd kommune for eventuelle andre ideer. Kanskje en er vi den eneste avisen som har blitt utvikling utover sykkelritt, skigåing og mer distrikt. Man får gå utifra at særlig Gjøvik er Akkurat det skal vi takke Eivind Falk og Høyre Så hvorfor ta opp hva som skjer i Gjøvik i Lillenedover skuldrene. Noen av leserinnleggene fra Så hvorfor ta opp hva som skjer i Gjøvik i Lillenedover skuldrene. Noen av leserinnleggene fra de av oss som sloss for sitt lokalsykehus. De en halvtimes tid? Hvor lang tid tar det med slåss for å beholde, ja kanskje også få nye, de av oss som sloss for sitt lokalsykehus. De en halvtimes tid? Hvor lang tid tar det med slåss for å beholde, ja kanskje ogs råd om hvordan vi skulle te oss. Og deres råd kommune for eventuelle andre ideer. Kanskje en er vi den eneste avisen som har blitt klaget inn råd om hvordan vi skulle te oss. Og deres råd kommune for eventuelle andre ideer. Kanskje en er vi den eneste avisen som har blitt både Aps kommunepolitikere og ikke minst ledehammer Byavis? Jo, fordi det den politiske oppoVi velgere, uansett parti, ønsker et valg iPrøv Nord-Trøndelag, har også ien ordeheller ikke problematisk åformulering forstå at dette får bare erJo,såfordi søt... både kommunepolitikere og ikke minst ledehammer Byavis? det psykiatriske den politiske oppovelgere, denne saken, en som kommunesammenslåing er avstemninger i viktige spørsmål. betydelige økomiske bidrag dette Vi ervåre? hendenne kommunesammenslåing avstemninger isetning viktige spørsmål. betydelige økomiske bidrag dette som i åGudbrandsdalen isterke Valdres vilAps buss, tog eller bil fra for eksempel Lillehampsykiatriske institusjoner rundtder ioppofylkene bor i åeller Gudbrandsdalen eller Valdres vilerledebuss, tog eller bil fra for eksempel Lillehaminstitusjoner rundtder i uanse fylke for PFU? var: - bor komme fram tilsaken, en minnelig løsning uheldig formulering men ingen jeg PFU? var: -både Prøv komme fram til en minnelig løsning uheldig men ingen setning jeg kommunepolitikere ogiSægrov, ikke minst hammer Byavis? Jo, fordi det den politiske oppoVipolitiske velgere, parti, ønsker FEiRinG både Aps kommunepolitikere og ikke minst ledehammer Byavis? detfor den Vivåre? velgere, LEDEr: TorE FEIrIng lEDER: TORE FEiRinG lEDER: TORE fEiRinG eller mindre vellykkede idrettsarrangement. tiltenkt en plass i Falks tanker om et OL-kupp. for. LEDEr: TorE FEIrIng som iframme iogså, Valdres vil buss, tog eller bil fra fortog eksempel Lillehampsykiatriske institusjoner rundtinstitusjoner i uansett fylkene fEiRinG som iframme Gudbrandsdalen eller iogså, Valdres vil buss, eller bil fra for eksempel Lillehampsykiatriske rundt i uan fylk forder var: - bor Prøv åGudbrandsdalen komme fram tilAps en minnelig løsning uheldig formulering men ingen setning jeg forikke var: -i bor Prøv åeller komme fram til en minnelig løsning uheldig formulering men ingen setning jeg ren av Gjøvik Arbeiderparti, Stig minner sisjonen gjør der er et eksempel tilPFU? etterfølgelse, teknokrati. Leder: Tore Feiring LEDER: TORE FEiRiNG ren av Gjøvik Arbeiderparti, Stig Sægrov, minner sisjonen gjør erJo, etfordi eksempel tilPFU? etterfølgelse, ikke teknokrati. lag kritisert rovdyrforvaltningen her til lands. økonomiske konsekvenser for bøndene som FEiRinG jo stadig her distriktet og vi siktsmessig. LEDEr: TorE FEIrIng FEiRinG lEDER: TORE fEiRinG før vi tar saken videre, gjerne i form av en redakskammer meg over, for jeg gjentar dette: E-posvel neppe merke noen forskjell i det hele tatt. mer til Moelv? Ærlig talt, hvis tidsbruken er jo stadig her i distriktet og vi siktsmessig. LEDEr: TorE FEIrIng lEDER: TORE fEiRinG før vi tar saken videre, gjerne i form av en redakskammer meg over, for jeg gjentar dette: E-posvel neppe merke noen forskjell i det hele tatt. mer til Moelv? Ærlig talt, hvis tidsbruken er avsaken Gjøvik Arbeiderparti, Stig Sægrov, minner gjør der ersisjonen et eksempel til etterfølgelse, ikke teknokrati. ikke teknokrati. av Gjøvik Arbeiderparti, Stig Sægrov, minner gjør der er E-poset eksempel til etterfølgelse, før vi tar saken videre, gjerne imerke form av en ren redakskammer meg over, forsisjonen jeg gjentar dette: E-posvel neppe merke noen forskjell i det hele tatt. mer tilhele Ærlig talt, hvis tidsbruken er før ren vi tar videre, gjerne i form av enMoelv? redakskammer meg over, for jeg gjentar dette: vel neppe noen forskjell i det tatt. mer til Moelv? Ærlig talt, hvis tidsbruken er

TORES TORSDAG: jEnTElEkETøy... #MITTSTED TORES jEnTElEkETøy... TORES TORSDAG: liTEn inTERESSE fOR unGDOmS-Ol #MITTSTED TORES TORSDAG: liTEn inTERESSE fOR unGDOmS-Ol TORES TORSDAG: IKKESTEMMERE TORES TORSDAG: IKKESTEMMERE TORES TORSDAG: syriapolitikk iTORSDAG: DiSNEYLAND TORES TORSDAG: jEnTElEkETøy... #MITTSTED TORES TORSDAG: jEnTElEkETøy... TORES TORSDAG: liTEn inTERESSE unGDOmS-Ol #MITTSTED TORES TORSDAG: liTEnfOR inTERESSE fOR unGDOmS-Ol

TwiTTERkviTTER TwITTErkvITTEr TwITTErkvITT TwiTTERkviTTER TwITTERKvITTER TwITTERKvITTER Twitterkvitter TwiTTERkviTTER TwITTErkvITTEr TwiTTERkviTTER TwiTTERkviTTER TwITTErkvIT

@ElenaJakobsen: Skjønner ikke hvorfor iLøten-E. alle dager turister @Houmb: My name Ikomplette got krøtter galore. You m @ElenaJakobsen: Skjønner hvorfor iLøten-E. alle dager turiste @simonstorvik: Kind of loving the #karma ofikke Sochi descending into @Houmb: My name ishøre I descend got krøt @simonstorvik: Kind ofisskikkelig loving the #karma ofbruker Sochi @TvitterBestemor: En skikkelig morgenkaffe være så glovarm at @TvitterBestemor: En morgenkaffe skal være så glm @brostrup: Oi, dette ble plutselig vanskelig: Hvem bør man mest @JosteinWahl: Skal #Lillehammer bli Europas mest vinter@ElenaJakobsen: Skjønner ikke hvorfor iLøten-E. alle dager turister bruker @Houmb: My name is I#karma got krøtter galore. You @ElenaJakobsen: Skjønner ikke hvorfor iLøten-E. alle dager turist @simonstorvik: Kind of loving the #karma ofskal Sochi descending into @Houmb: My name isgo I descen got krø @simonstorvik: Kind ofthe loving the of Sochi penger på å dra til Lillehammer, assa vettu hva! lot ofutøvere odel, but ILillehammer, got lot’s more. penger på åKrekar? dra til assa vettu hva! Athens style Olympic building chaos. May games instead to to. Lillot of odel, but I got lot’s more. Athens style Olympic building chaos. May the games instead g den får deg til å tenke at menneskets største oppfinnelse er hanken, ikke den får deg til å tenke at menneskets største oppfinnelse er han på, Olav Thon eller Mulla De er jo godgutter begge sportsregion, må vi tåle på rulleski Nordseterveien #toppidrett penger på å dra tilAthens Lillehammer, assa vettu hva! lotbuilding ofpå odel, but ILillehammer, got lot’s more. penger å dra til assa vettu hva! Athens style Olympic chaos. May the games instead go to Lillot of odel, but I got lot’s more. style Olympic building chaos. May the games instead lehammer ;-) lehammer ;-) hjulet. hjulet. #Valg2013 lehammer ;-) Litt lehammer ;-) som @JustusMoe: synd for ikke de vil ha musikkrom i kjelleren athusde han @nilsen_toni:«Det kom som bestillt» sa presten, man @JustusMoe: Litt synd for de som vil ha musikkrom i kjeller @nilsen_toni:«Det kom som sa ‫@‏‬ gultaper20: Jeg skjønner hvordan hjernen min funker, den @JustusMoe: Litt synd for de som vil ha musikkrom i kjelleren atbestillt» de han @nilsen_toni:«Det kom som bestillt» sa presten, ma @JustusMoe: Litt synd for de som vil ha musikkrom i kjelle @nilsen_toni:«Det som bestillt» sa vi vet om som er eksperter på åkan lydisolere kjellere nåYelena sitter ikom fengsel. knapp og fann to in iHvordan kollektskåla. #Bønnhørt vi@mhcopenhagen: vet om som er2003 eksperter på åkan lydisolere kjellere nå#Bønnhørt sitter iam fen @VisitnorwayUSA: Look forfra Trolls #Lillehammer region #Norway knapp og fann to i kollektskåla. @VisitnorwayUSA: Look for Trolls in #Lillehammer region # @mhcopenhagen: Hvordan Yelena Isinbayeva være ambassadør Isinbayeva være @hanneemr: Aldri skjønt poenget med de som pusser tennene før frokker faen meg MGP Jr. sanger men ikke pensum til prøver vi vet om som er @VisitnorwayUSA: eksperter på åTrolls lydisolere kjellere nå#Bønnhørt sitter ikjellere fengsel. knapp og fann to in i Look kollektskåla. vi vet om som er eksperter på å lydisolere nå sitter i f @VisitnorwayUSA: Look for #Lillehammer region #Norway knapp og fann to i kollektskåla. #Bønnhø for Trolls in #Lillehammer region ;-): ;-): for ungdoms OL?!? #Sochi2014 #torussiawithlove for ungdoms OL?!? #Sochi2014 #torussiawithlove ost. Blir ikke det det samme som å tørke seg før man går på do? ;-): ;-): ‫@‏‬ annepaalandet: Loven om hva som er-Gausdal, turiststed i«hyggelig forh tilturiststed åpent påi«hyggelig @stianhu: Selgere som viser tilvet telefonsamtale» ‫@‏‬annepaalandet: Loven om hva som erhvor forh til å @stianhu: Selgere som viser til @arianseple: -»Hvor kommer du fra?» du det er? ‫@‏‬annepaalandet: Loven om hva som er turiststed i«hyggelig forh åpent påi«hyggeli @stianhu: Selgere som viser tilersom telefonsamtale» ‫@‏‬en annepaalandet: Loven om hva ertilturiststed forh til @stianhu: Selgere som viser til søn, og ikke, ervet sååå latterlig. Mesnali er turiststed-ikke Lillehammer!!! epost prøver for hardt. At jeg hyggelig på telefon skjer søn, og ikke, er sååå latterlig. Mesnali er turiststed-ikke Lilleha @Heimflyttar: Meir og meir saknar eg deg mindre og mindre. en epost prøver for hardt. At jeg er hyggeli @Heimflyttar: Meir og meir saknar eg deg mindre og mindre. @IsabellePederse: Mega fett å bli kjent som «mensenjenten» etter VM@IsabellePederse: Mega fett å bli kjent som «mensenjenten» e @SuperSvendsen: Lurer på om NEI-folket tror pengene kommer folket -»Nei...» -Du Tommy og Sander fra paradise? -»OHH GAUSDAL søn, og ikke, er sååå latterlig. Mesnali erog turiststed-ikke Lillehammer!!! en epost for hardt. At jegog er hyggelig telefon skje søn, og ikke,prøver er sååå latterlig. Mesnali er turiststed-ikke Lilleh @Heimflyttar: Meir og meir saknar eg deg mindre mindre. en epost prøver for hardt. Atpåjeg er mindre hygge @Heimflyttar: Meir meir saknar eg deg mindre og debuten min, viktig åDET bli tatt blodig Hahaha!! debuten min, viktig bli tatt på blodig alvor. Hahaha!! tilJA gode andre måter hvis detpå ikke blirå alvor. OL, svaret er NEI! JEGpåVET HVOR ER» @GrusommeMarit: Skulle prøve noen av mine høyt elskede @gukrogs: Tenk åselge se #paradisehotell man stedet kan bru @GrusommeMarit: Skulle prøve åvirker noen av mine høyt @erlendloe: Hvordan trøster man enåbrennmanet som litt leiisom seg? @gukrogs: Tenk åselge senår #paradisehotell når m @erlendloe: Hvordan trøster man en brennmanet virker litt @GrusommeMarit: Skulle prøve selge noen av mine høyt elskede @gukrogs: Tenk åut se #paradisehotell når man stedet kan br @GrusommeMarit: Skulle prøve åvirker selge noen av mine høy @erlendloe: Hvordan man enåbrennmanet som litt leiisom seg? @gukrogs: Tenk åut severden. #paradisehotell når @erlendloe: trøster man brennmanet virker lim dvd-bokser. Har ikke til åHvordan legge annonsen påen finn.no. Sånn har påpenger åtrøster finlese formannskapspapirer. Rar dvd-bokser. Har ikke penger til åfordi legge annonsen påkvifor finn.no. S Finner ikke noe om det på nettet. på å finlese formannskapspapirer. Rar verd Finner ikke noe om det på nettet. @Heimflyttar: Nettavisene har eit titalls artiklar om kvifor det går gale @Heimflyttar: Nettavisene har eit titalls artiklar om det @Stenumgard: Grunnen til at jeg ikke trener er jeg er redd det @lindaninjah: I dag er jeg hun irriterende, dauforkjøla jenta på bussen dvd-bokser. Har ikke penger til å legge ut annonsen på finn.no. Sånn har på å finlese formannskapspapirer. Rar verden. dvd-bokser. Har ikke penger til å legge ut annonsen på finn.no. Finner ikke noe om det på nettet. på å finlese formannskapspapirer. Rar ver Finner ikke noe om det på nettet. det blitt. det blitt. i forhold. Har ein hardt erverva master i slikt, så eg les dikt i staden. idet forhold. Har ein hardt med erverva mastervært i slikt, så eg les dikt i s hjelper, og da blir jeg joblitt. til å Beklager, fortsette faenskapet. som snufser og harker inødt ett sett. skulle gjerne foruten! det blitt. @SvenbalDrew: Expert glemte det medmannen «å utnytte @Skurvacom: Nå roter P4 litt: «Hva heter Bill Gates grunnla @SvenbalDrew: Expert glemte detarbeid med @Skurvacom: Nå roter P4mannen litt: «Hva heter Bill Gates @SvenbalDrew: Expert glemte det med «å utnytte arbei @Skurvacom: Nå roter P4 litt: «Hva heter mannen Bill Gates grunnla @SvenbalDrew: Expert glemte det med @Skurvacom: Nå roter P4 litt: «Hva heter mannen Bill Gate @hammershaug: Jasså, Bill Gates, du har vært iog Hunderfossen kjørt land og gi dem luselønn og utrygge arbeidsforhold for at D @hammershaug: Jasså, Bill Gates, du har vært iog Hunderfossen sammen med Drømmen Paulsammen Allen?» Dagens jackpotspm.. land og gi dem luselønn og utrygge arbei med Paul Allen?» Dagens jackpotspm.. @GrusommeMarit: Søkte nav om nye klær ny ransel, men fikk @GrusommeMarit: Søkte nav om nye klær ny ransel, @VeAulstad: hadde vært og sett mikrobryggeriet Lilleham@TvitterBestemor: Døden står i hagen igjen. Jeg drikker en sherry og @hammershaug: Jasså, Bill Gates, du har vært i Hunderfossen kjørt land og gi dem luselønn og utrygge arbeidsforhold for atm @hammershaug: Jasså, Bill Gates, du har vært i Hunderfosse sammen med Paul Allen?» Dagens jackpotspm.. land og gi dem luselønn og utrygge arbe sammen med Paul Allen?» Dagens jackpotspm.. hjulbob, uten å stikke innom Energisenteret. SYSTEM ERROR. billig skit.» Tabbe! hjulbob, uten å stikke innom Energisenteret. SYSTEM ERROR billig skit.» Tabbe! avslag fordi jeg ikke skal gå på skole. :( avslag fordi jeg ikke skal gå på skole. :( mer levere øltotilget. hall på kamp. Lokalkultur og lokalidrett = spiller hard hjulbob, uten åKristins stikke innom Energisenteret. SYSTEM ERROR. billig skit.» Tabbe! hjulbob, utenhar å stikke innom Energisenteret. ERRO billig skit.» Tabbe!BrukesSYSTEM @dvhanstad: Til@dvhanstad: de som ikke bl.a til Bruke Til skjønt de somungdoms-OL. ikke har skjønt ungdoms-OL. publikumsstorm. @dvhanstad: Til de som ikke har skjønt ungdoms-OL. Brukes bl.a mer til @dvhanstad: Til de som ikke har skjønt ungdoms-OL. Bruk ‫@‏‬ oslopolitiops: I Thorvald Meyers gate har vi vært inne i en leilighet @funksjoner: Jeg håper det en dag kan bli noe mello @ ‫‏‬ oslopolitiops: I Thorvald Meyers gate har vi vært inne i enb innovasjon. @funksjoner: Jeg håper det en dag kan innovasjon. @rossavik: Folkeaksjonen OLpåtil Oslo harfor fått 360 følgere etter 817 @rossavik: Folkeaksjonen OL til Oslo har fått 360 følgere @ToveBeate: Hvilket level for erMeyers du igate Candy Crush, @erna_solberg? @ ‫‏‬ oslopolitiops: I Thorvald har vi vært inne i en leilighet @funksjoner: Jeg håper det en dag kan bli noe mer mell @ ‫‏‬ oslopolitiops: I Thorvald Meyers gate har vi vært inne i en innovasjon. @funksjoner: Jeg håper det en dag kan innovasjon. og gitt en hund et muntlig pålegg om å la være å bjeffe resten av natten. dritsvær mur, eller noe sånt. og gitt en hund et muntlig pålegg om å la være å bjeffe resten av dritsvær mur, eller noe sånt. tweets på 2 1/2 år. Men gi nå stakkars @JatilOL noen flere, da. 2hund 1/2 år. Men gi nå stakkars @JatilOL noen flere, da @erlendloe: Så nettopp topå gamle menn ila el-rullestol på offentlig og gitt en hund ettweets muntlig pålegg om ådritsvær være å bjeffe resten avgate. natten. dritsvær mur, eller noe sånt. og gitt en et muntlig pålegg om å la være å bjeffe resten a mur, eller noe sånt. @KongenDin: Han som var malen for King Size bed må ha vært en @KongenDin: Han som var malen for King Size bed må ha Suste avgårde. Den ene satt på fanget til den andre. Smørblide. @OPSGudbrandsdal: Kl.1430 (søndag) blevar enSize damebed overrasket av en @KongenDin: Han som var malen for King må ha vært en @KongenDin: Han som malen for King Size bed må h @Kristianemk: Kriminelle i og fengsel har detsier mye bedre enn asylsøkere @hastwerk: Håper iphone kommer med en6bitteliten motor @Kristianemk: Kriminelle i 6fengsel har det mye bedre enn ganske tykkved og lang konge. @hastwerk: Håper iphone kommer med e ganske tykk konge. @TvitterBestemor: Hva sier ikommer KrF om at blå-grønn @TvitterBestemor: Hva homomotstanderne ikommer KrF om atasy «onanist» ilang Lillehammer. Stod utenfor bilen sin. @Kristianemk: Kriminelle ihomomotstanderne fengsel har det mye bedre enn asylsøkere @hastwerk: Håper iphone 6fengsel med enpå moto @Kristianemk: Kriminelle imens har det mye bedre enn abe ganske tykk ogLysgårdsbakken lang konge. @hastwerk: Håper iphone 6bitteliten med ganske tykk«kriminelle» og lang konge. på asylmottak! Deres eneste handling er å søke ett bedre kan gjøre litt chill hærverk man venter bussen. på asylmottak! Deres eneste «kriminelle» handling er å søke kan gjøre litt chill hærverk mens man vent er et annet ord for turkis? er etkan annet ord for turkis? @JustusMoe: egentlig mest problemer med sjåfører som kjører ibussen. Høy, tynn, lystHar hår og likblek. på#FAIL asylmottak! Deres eneste «kriminelle» handling erman åhærverk søke ettmens bedre gjøre litt chill hærverk mens venter på på asylmottak! Deres eneste «kriminelle» handling erman å søke kan gjøre litt chill ven liv. liv. #FAIL ...men jeg @HansOlavLahlum: Tilbake Lillehammer og Twitter etter Sjakk...men jeg @HansOlavLahlum: Tilbake frapåLillehammer på Twitter ette upåvirket tilstand. Upåvirket av fra trafikkregler, normal folkeskikk ogog bruk liv. #FAIL liv. #FAIL ...men jeg @HansOlavLahlum: Tilbake fra Lillehammer og på Twitter etter Sjakk...men jeg @HansOlavLahlum: Tilbake fra Lillehammer og på Twitter etp @Ingeborgborg: Politifolk skriver feil på skatten for 10,2 er jo her! NM.Åtte dager som turneringsleder gikk i ett, satser på comeback som @Ingeborgborg: Politifolk skriver feil er jo her! NM.Åtte dager som turneringsleder ifeil ett, satser pådag comeba ‫@‏‬ pinglaa:dager Vondt i hodet. Sliten. Ødelagt. Etter andre dag på skolen. ‫@‏‬ pinglaa: Vondt i hodet. Sliten. Ødelagt. Etter andre på10 s blinklys. @JosteinWahl: @ToveBeate Savner deg til frokost pågikk torsdager. Er det @Ingeborgborg: Politifolk skriver på skatten for er jo her! NM.Åtte som turneringsleder gikk i ett, satser på comeback som @Ingeborgborg: Politifolk skriver feil er jo her! avmesterspiller NM.Åtte dager som turneringsleder gikk i ett, satser på come @TvitterBestemor: Pensjonister er kanskje ikke såerofte ågår se fri. i ikke fakkeltog kroner — samtlige går fri. Småbarnspappa skriver feil åi se søkna @TvitterBestemor: Pensjonister kanskje så ofte i fas i 2014. kroner — samtlige Småbarnspappa mesterspiller isamtlige 2014. du eller @Byavisa som er ute av form? #Twitterkvitter @TvitterBestemor: Pensjonister er kanskje ikke så ofte å se i fakkeltog kroner — går fri. Småbarnspappa skriver feil i søkn @TvitterBestemor: Pensjonister er kanskje ikke så ofte å se i mesterspiller i 2014. kroner — samtlige går fri. Småbarnspappa mesterspiller 2014. demonstrasjoner. Menideporteres. vi har iGjengen vår egen senil ulydighet. lien og demonstrasjoner. Men vi første har vårpå egen uly lien @LidoLido: Gjengen Lillehammer erprotestform: de turnéen som har @LidoLido: ideporteres. Lillehammer erprotestform: de første på senil turnéen ‫@‏‬og mariusnoess: Barcelona international Xavi will be confirmed og demonstrasjoner. MenSpanish vi har vår egen protestform: senil ulydighet. lien deporteres. ogNår demonstrasjoner. Men vi harkopp vår egen protestform: senil ul lien deporteres. @OysteinHolmH: dobbel espresso og stor svart kaffe ikke @OysteinHolmH: Når dobbel espresso og stor kopp svart ka oppfylt riderens vanskeligste punkt: to hvite tigre backstage. oppfylt riderens vanskeligste punkt: to hvite tigre backstage. as@SiriHorvel: an Fåberg player tomorrow. by Transfer News Live @FaabergFotball Bare i gausdal man avslutter timen fordi det lukter bæsj @OysteinHolmH: Når dobbel espresso og stor kopp kaffe @OysteinHolmH: Når dobbel espresso og stor kopp svart @Jheri_Seinfeld: in my i’m still atFikk the ’94 Winter in «flyge» @MonaJentoftsen: spørsmål dag om æ ikke sku @Jheri_Seinfeld: in my heart i’m stillisvart atOlympics the ’94 Winter Olym virker - er fortsattvirker morgentrøtt. #denfølelsen @MonaJentoftsen: Fikk spørsmål dag ok - erheart fortsatt #denfølelsen @Jheri_Seinfeld: in my i’mmorgentrøtt. still atFikk the ’94 Winter Olympics in i«flyge» @MonaJentoftsen: spørsmål om æ#Dialekt sku @Jheri_Seinfeld: in my heart i’m still=i dag at the ’94 Winter Oly virker - er fortsatt morgentrøtt. #denfølelsen @MonaJentoftsen: Fikk spørsmål i dag virker - erheart fortsatt morgentrøtt. #denfølelsen Lillehammer, trapped under a snowmobile Æ svart: Æ skal itj reis me fly! Flyge Springe #Li Lillehammer, trapped under a snowmobile svart: Æ skalnår reis me Flyge = Spr @marilisland: atYtringsfriheten vi Gutt fårunder OL i a2022 mye viktigere for meg enn hvilket @marilisland: aterikke viÆ får OL iverdt eritjitj mye viktigere for meg en @BlackDebbath: er mye det ytres @kristinesorheim: (18), vaffeljakke, jenteveske, sleik ogfly! acneLillehammer, trapped Æ svart: Æsnowmobile skal itj reis me fly! Flyge =som Springe #Dialekt #L Lillehammer, trapped under a2022 snowmobile Æ svart: Æ skal me fly! Flyge = Sp #Birken Når du har sittet så lenge på dassreis at ilenge beina har #Birken @Mads_Kaggestad: Når du har sittet så på dass at be parti som vinner valget parti som vinner valget er@Mads_Kaggestad: så jævla kjedelig! Hva med et forbud mot kjedelige ytringer, ytringsskjerf. Kan jeg få gjette politisk ståsted? #Birken @Mads_Kaggestad: Når du har sittet så lenge på dass at beina har #Birken @Mads_Kaggestad: Når du har sittet så lenge på dass at b @VGSvea: Lillehammer kjent for mye bra. Men pinlig dårlig når det @VGSvea: Lillehammer kjent for mye bra. Men pinlig dårlig sovna.#denfølelsen sovna.#denfølelsen frihetens navn! Lillehammer @VGSvea: - kjent for mye Kommer bra. Menfor pinlig dårlig når det @VGSvea: Lillehammer - kjent mye bra. Men pinlig dårl sovna.#denfølelsen sovna.#denfølelsen gjelder fotball. Norges mørke fotballflekk. ikke noen vei. Noe @JustusMoe: GD.no melder at Gjendeisen snart er borte. Ja gjelder fotball. Norges mørke fotballflekk. Kommer ikke noen @JustusMoe: GD.no at Gjendeisen @FreakWithShoes: Ting som erNorges vondt å se på. Når gutten i elektrisk @FreakWithShoes: Ting som er vondt åmelder se på. Når gutten iJv @rossavik: MDG lover oss 1980-tallet tilbake. Alle Liverpool-supporgjelder fotball. Norges mørke fotballflekk. Kommer ikke noen vei. Noe @JustusMoe: GD.no melder atså Gjendeisen snart borte. gjelder fotball. mørke fotballflekk. Kommer ikke noen @JustusMoe: GD.no melder atsåer Gjendeise må gjøres. de ikke fjerner Drillo-isen igjen går det greit for meg. må gjøres. de ikke fjerner Drillo-isen igjen går det rullestol ikke kommer seg på bussen fordi det er for smalt... rullestol ikke kommer påfjerner bussen fordi detDerfor erigjen forfor smalt... @Funkibator: ikke gåfør inn på kontoret igjen i dette været. tere merkeKan seg dette valgdagen. Hilsen @bjerkestuen og meg må bør gjøres. de ikke fjerner Drillo-isen igjen så går det greit må gjøres. deseg ikke Drillo-isen såmeg. går de blir det forhåndsstemming og lunch på Lykkelige Dager. #sol #sommer #lfcnor ‫@‏‬ Fotballgubbe: @sponsorconsult OL vil ikke gi en økononisk opptur @Vorkinn: Når sosialister kan skrive lærebøker i historie er d @ ‫‏‬ Fotballgubbe: @sponsorconsult OL vil ikke gi en økononisk @Vorkinn: Når sosialister kan skrive læreb ‫@‏‬ Synes @NRKbetaSynes bør@sponsorconsult legge alle ‫@‏‬ LarsMDG: @NRKbeta bør legge ut alle ‫@‏‬LarsMDG: Fotballgubbe: @sponsorconsult OL vil ut ikke gi#Fleksnes-episodene en økononisk opptur @Vorkinn: Når sosialister kan skrive lærebøker iskrive historie er ‫@‏‬ Fotballgubbe: OL vil ikke gi#Fleksnes-e en økononi @Vorkinn: Når sosialister kan lære som mange tror. Mye forfall etter 94. Hafjell og Kvitfjell eneste i pluss, at matprodusenter skriver kokebøker til skolebruk? #Dax18 som mange tror. Mye forfall etter 94. Hafjell og Kvitfjell eneste at matprodusenter skriver kokebøker til sko på #nettv. En siste hilsen, en hyllest og viktig kulturarv å dele med nye på #nettv. En siste hilsen, en hyllest og viktig kulturarv å dele @introvertgeek: meg tiletter valget erat over såog jeg kan slutte irritere @StudentBingon: Du har vel fått med deg hvem som kommer til Lil- #Dax18 som mange tror.Gleder Mye 94. Hafjell Kvitfjell eneste i pluss, atforfall matprodusenter skriver kokebøker til åskolebruk? som mange tror. Mye forfall etter 94. Hafjell og Kvitfjell enes matprodusenter skriver kokebøker til sk grunnet hytter grunnet hytter generasjoner. generasjoner. meg over valgkamp, ogKjekkasen bare irritere meg overAadne regjeringen igjen... lehammer på lørdag? Nils-Ingar tar turen innom… grunnet hytter grunnet hytter @aurelio1892: Når noen deler enNår boligannonse @aurelio1892: noen delerpå enFacebook boligann @aurelio1892: Når deler enNår boligannonse på @aurelio1892: noen enFaceboo boligan dres åLyser løpe ognoen kjøpe. Tviler atkjøpe. de deler boligene erfattig tilpd dres man tilNorge å løpe og at @erik_engen: Lyser fredman overtiltil Rolf Wesenlund! erpå fattigere iTviler dag. erpå @erik_engen: fred over Rolf Wesenlund! Norge dres man å løpe og kjøpe. Tviler på at de boligene er at til dres man til å løpe og kjøpe. Tviler på stolbrukere. stolbrukere. Klovnen gråter nå. Hvil i fred Rolv! VI øNsker oss VI leserNes aV det bIlder de er stolte best aV, eller forbINder med Klovnen gråter nå. Hvil i fred Rolv! øNsker bIlder oss leserNes aV detaV, delIker er stolte lIker best eller forbINder med stolbrukere. stolbrukere. VI øNsker oss VI leserNes aV det bIlder de er stolte best aV, eller forbINder med øNsker bIlder oss leserNes aV detaV, delIker er stolte lIker best eller forbINder med

-

-

-

-

dIstrIktet Vårt. send oss dine bilder avoss detdine du kaller øyer og Gausdal øyer på twitter (@ dIstrIktet Vårt. send bilderditt av lillehammer, det du kaller ditt lillehammer, og Gausdal på twitter (@ dIstrIktet Vårt. send oss dine bilder avoss detdine du kaller ditt øyer ogpåGausdal på twitter (@ dIstrIktet Vårt. send bilder av lillehammer, det eller du kaller ditt lillehammer, øyer ogpåGausdal på twitter (@ byavisa) eller Instagram med hashtagíene #mittlillehammer, #mittoyer #mittgausdal facebook-sider byavisa) eller Instagram med hashtagíene #mittlillehammer, #mittoyer ellervåre #mittgausdal våre facebook-sider byavisa) eller med hashtagíene #mittlillehammer, #mittoyer eller #mittgausdal påivåre facebook-sider byavisa) eller meduke hashtagíene #mittlillehammer, eller #mittgausdal påivåre facebook-sider Følg oss på @Byavisa Følg Følg oss på Følg oss på Følg oss på @Byavisa eller på mail til Instagram livmaren@byavis.no. Vi vil hver plukke et bilde kommer på trykk papiravisa! Ukens Følg ossoss påpåpå eller på mail til Instagram livmaren@byavis.no. Vi viluthver uke som plukke ut#mittoyer et bilde som kommer på trykk papiravisa! Følg oss på Følg oss på @Byavisa oss Følgpå osstrykk på i papiravisa! @Byavisa Følg oss@Byavisa på FølgFølg ossUkens på eller på mail til livmaren@byavis.no. Vi vil hver uke plukke ut et bilde som kommer på trykk i papiravisa! Ukens eller på mail til livmaren@byavis.no. Vi vil hver uke plukke ut et bilde som kommer Ukens bilde er tatt av knut Haugen på Instagram) bilde er tatt(@tunk837gmailcom av knut Haugen (@tunk837gmailcom på Instagram) bilde er tatt av knut Haugen på Instagram) bilde er tatt(@tunk837gmailcom av knut Haugen (@tunk837gmailcom på Instagram)

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 50 22 22/Fax: 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf.62 9691 5091 22 22/Fax: 61 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 6125 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 9696 50 22 22/Fax: 6161 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 61 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 5022/Fax: 22 22/Fax: 61 25 62 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 5022 2222/Fax: 22/Fax: 61 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 5091 22 22/Fax: 61 25 62 91 Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf. 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer

LIV MAREN MÆHRE VOLD LIV MAREN MÆHRE VOLD TORE STEFFENS LillehammerByavis.no arbeider arbeider etter etter Vær Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den TORE FEIRING LIV MAREN MÆHRE VOLD Sol Sol olSen LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler god TORE STEFFENS ARVE WESTBY TORE STEFFENS TORE FEIRING LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for for godfor presseskikk. Den Den LIV MAREN MÆHRE VOLD Sol olSen LillehammerByavis.no Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den TORE FEIRING LIV MAREN MÆHRE VOLD LillehammerByavis.no arbeider etterpresseskikk. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den TORE STEFFENS TORE FEIRING TORE STEFFENS ARVE WESTBY olSen LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler god presseskikk. Den TORE FEIRING LIV MAREN MÆHRE VOLD Sol olSen LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den TORE STEFFENS LIV MAREN MÆHRE VOLD TORE FEIRING LIV MAREN MÆHRE VOLD Sol olSen LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den TORE STEFFENS WESTBY TORE STEFFENS ARVE WESTBY TORE FEIRING TORE FEIRING Sol Olsen LillehammerByavis.no arbeider etteretter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den Sol olSen LillehammerByavis.no arbeider Vær Varsom-plakatens for god presseskikk. Den LIV MAREN MÆHRE VOLD TORE STEFFENS Sol olSen som mener seg seg rammet rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med redakLillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den LIV MAREN MÆHRE VOLD TORE FEIRING LIV MAREN MÆHRE VOLDARVE Sol olSen TORE STEFFENS som mener segregler rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med redakLillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god Den TORE STEFFENS ARVE WESTBY TORE FEIRING TORE STEFFENS TORE FEIRING Sol olSen som mener seg rammet av avis-omtale, oppfordres til åå ta ta kontakt med redakLillehammerByavis.no arbeider etterpresseskikk. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den LIV MAREN MÆHRE VOLD som mener av urettmessig avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med redakLillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god Den TORE FEIRING som mener seg rammet av avis-omtale, oppfordresregler til å ta med redakLillehammerByavis.no arbeider etterpresseskikk. Vær Varsom-plakatens forkontakt god presseskikk. Den som mener seg rammet av avis-omtale, oppfordres til kontakt med redakLillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler god presseskikk. Den som mener segrammet rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med redakJournalist som mener seg rammet av avis-omtale, oppfordres til åfor ta kontakt med redakJournalist Journalist Journalist Redaktør/Daglig leder somsjonsledelsen. mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redakJournalist Journalist Journalist som mener seg av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redakJournalist Markedskonsulent Redaktør/Daglig leder Journalist Redaktør/Daglig leder Journalist Journalist Redaktør/Daglig leder Journalist Journalist Markedskonsulent Pressens faglige utvalg er ersjonsledelsen. etsom klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som som mener menerPressens seg rammet rammet av urettmessig urettmessig avis-omtale, oppfordres tilNorsk åurettmessig taav kontakt med redakleder Journalist Journalist sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg ersjonsledelsen. etredakklageorgan, oppnevnt Norsk Presseforbund, somoppfordres som mener seg rammet urettmessig avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med Journalist Pressens faglige utvalg er et etavis-omtale, klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, somredakmener seg rammet av avis-omtale, oppfordres tilNorsk å ta taav kontakt med redaksjonsledelsen. faglige utvalg et klageorgan, oppnevnt av Presseforbund, som som seg av avis-omtale, oppfordres til åurettmessig ta kontakt med Journalist Redaktør/Daglig leder Journalist Journalist Pressens faglige utvalg er Redaktør/Daglig etRedaktør/Daglig klageorgan, oppnevnt av Presseforbund, som som mener seg rammet av avis-omtale, tilNorsk å ta kontakt med redakJournalist Markedskonsulent Journalist Markedskonsulent Redaktør/Daglig leder sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er klageorgan, oppnevnt av Presseforbund, som som mener seg rammet av oppfordres til å kontakt med redakleder Journalist Journalist sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som Journalist Journalist sjonsledelsen. Pressens utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som Journalist Redaktør/Daglig leder sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er eterklageorgan, oppnevnt avfaglige Norsk Presseforbund, somsom Journalist Journalist sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg et et klageorgan, oppnevnt avpressen Norsk Presseforbund, Journalist Markedskonsulent Journalist Redaktør/Daglig leder Journalist Journalist Redaktør/Daglig leder Journalist Redaktør/Daglig leder behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som Journalist behandler klager mot i presse-etiske spørsmål. sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som livmaren@byavis.no behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presse-etiske sjonsledelsen. Pressens faglige utvalgbehandler ersjonsledelsen. etspørsmål. klageorgan, oppnevnt av Norsk som livmaren@byavis.no behandler klager Pressens mot pressen i presse-etiske sjonsledelsen. faglige utvalgtore@byavis.no er etspørsmål. klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som toresteffens@byavis.no sol@byavis.no klager mot pressen i presse-etiske Pressens faglige utvalgPresseforbund, er etspørsmål. klageorgan, som tore@byavis.no livmaren@byavis.no sol@byavis.no behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. toresteffens@byavis.no arve@byavis.no toresteffens@byavis.no livmaren@byavis.no sol@byavis.no tore@byavis.no livmaren@byavis.no behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. oppnevnt av Norsk Presseforbund, toresteffens@byavis.no tore@byavis.no toresteffens@byavis.no arve@byavis.no tore@byavis.no behandler klager motmot pressen i presse-etiske spørsmål. livmaren@byavis.no sol@byavis.no behandler klager pressen i presse-etiske spørsmål. toresteffens@byavis.no livmaren@byavis.no tore@byavis.no livmaren@byavis.no sol@byavis.no toresteffens@byavis.no toresteffens@byavis.no arve@byavis.no behandler klager mot pressen presse-etiske spørsmål. tore@byavis.no tore@byavis.no sol@byavis.no sol@byavis.no behandler mot pressen i presse-etiske spørsmål. behandler klager klager mot pressen pressen presse-etiske spørsmål. behandler klager mot pressen ii presse-etiske spørsmål. livmaren@byavis.no behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. toresteffens@byavis.no arve@byavis.no sol@byavis.no livmaren@byavis.no behandler klager mot ii presse-etiske spørsmål. tore@byavis.no livmaren@byavis.no sol@byavis.no toresteffens@byavis.no toresteffens@byavis.no arve@byavis.no tore@byavis.no toresteffens@byavis.no tore@byavis.no sol@byavis.no livmaren@byavis.no tore@byavis.no Tlf.: 482 14 617 Adr.: Rådhusgata Rådhusgata 17, 17, pb pb 46 46 sentrum, sentrum, 0101 0101 Oslo, tlf: 22 40 40 50 40 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 907 455 Tlf.: 482 14 617 Tlf.: 992 69 002 Tlf.: 482 1474 617 Adr.:tlf: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, 22 40 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 911 27 452 Tlf.: 992 69 002 Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, Oslo, tlf: 22 tlf: 40 50 50 40 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 992 69 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 482 14 617 Adr.: Oslo, 22 50 40 992 69 002 Adr.:tlf: Rådhusgata 17,50 pb40 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40 482 14 617 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 911 27 452 Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 22 40 Tlf.: 992 69002 002 Tlf.: 482 14 617 Adr.: Rådhusgata 17,46 pbsentrum, 46sentrum, sentrum, 0101 Oslo, tlf: 2250 40 50 40 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 482 14 617 Tlf.: 992 69 002 Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40 Tlf.: 482 14 617 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 911 27 452 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 911 27 452 Tlf.: 992 69 002 Adr.:Adr.: Rådhusgata 17, pb 0101 Oslo, tlf: 22 40 40 Tlf.: 992 69 002 Tlf.: 907 74 455 Rådhusgata 17, pb 46 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 482 14 617 Tlf.: 482 14 617 Adr.: Rådhusgata Rådhusgata 17, 17, pb pb 46 46 sentrum, sentrum, 0101 0101 Oslo, tlf: 22 40 40 50 40 Tlf.: 920 66 201 69 002 Tlf.: 482 617 Adr.:tlf: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, 22 40 Tlf.: 907 74 455 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 911 27 452 Adr.:Oslo, Rådhusgata 17,50 pb40 46 sentrum, sentrum, 0101 Oslo, Oslo, tlf: 22 tlf: 40 50 50 40 Tlf.: 920 66 201 Tlf.: 992 69 002 Tlf.: 482 1469 617 Adr.: 22 Tlf.: 907 455 Tlf.: 992 002 Adr.:tlf: Rådhusgata 17,50 pb40 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40 Tlf.: 920 661474 201 Tlf.: Tlf.: 992 992 69 002 Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 0101 22 40 Tlf.: 907 74 455

@Byavisa @Byavisa @Byavisa @Byavisa @Byavisa

ARVE WESTBY BJØRN AUNE Sol olSen ARVE WESTBY BJØRN AUNE ARVE WESTBY BJØRN AUNE BJØRN AUNE ARVE WESTBY ARVE WESTBY BJØRN AUNE Sol olSen Markedskonsulent Markedskonsulent Markedskonsulent Journalist Markedskonsulent Markedskonsulent Markedskonsulent Markedskonsulent Markedskonsulent Markedskonsulent Journalist Markedskonsulent arve@byavis.no bjorn@byavis.no sol@byavis.no arve@byavis.no bjorn@byavis.no arve@byavis.no bjorn@byavis.no bjorn@byavis.no arve@byavis.no arve@byavis.no bjorn@byavis.no sol@byavis.no Tlf.: 911 27 452 Tlf.: 911 27 452 Tlf. 909 55 731 Tlf.: 907 74 455 Tlf. 909 55 731 Tlf.: 911 27 452 Tlf. 909 55 731 Tlf. 909 55 731 Tlf.: 911 27 452 Tlf. 909 55 731 Tlf.: 907 455 Tlf.: 911 2774 452

BJØRN A AUN ARVE WES BJØRN AUNE BJØRN AUN BJØRN BJØRN AU ARVE WE Markeds Markedskon Markedsko Markedsko Marke Markedsk Markedsko bjorn@b bjorn@byavi arve@byavi bjorn@byavis bjorn@byav bjorn@ bjorn@bya arve@bya Tlf. Tlf. 909 55 7 Tlf.: 911 27 Tlf. 909909 55 Tlf. 90 Tlf.: 911 Tlf. 909 55


Nyheter

Musikk for demente Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Nesten 150 personer fra Ă˜yer, Lillehammer, Gausdal og Ringebu samt Sykehuset Innlandet, hadde meldt seg pĂĽ til fagdagen i ÂŤMusikk som miljøbehandling av personer med demens.Âť Ă˜yer kommune hadde invitert Myskja, Helga Lorentzen, Raj Gupta og Jane Haugen fra Bergen Røde Kors Sykehjem. Ved Bergen Røde Kors sykehjem fĂĽr hver pasient sin egen spilleliste med musikk som vedkommende liker. Musikken settes pĂĽ, blant annet, før stell og legging. - NĂĽr demente fĂĽr tilpasset musikk blir de roligere og bruken av legemidler og pleiere gĂĽr ned, sa Myskja til ByAvisa.

- Mü treffe riktig Han har jobbet med prosjektet siden 2005, og forklarte at all bruk av musikk blir loggført. Myskja har forsket og prøvd det ut, han har feilet og prøvd igjen. - Det er viktig og riktig ü prøve ü feile. Det handler om ü treffe kodene hos den enkelte. Vi har alle en form for musikk som treffer

oss, mens andre musikkformer takler vi ikke. Vi kan jo ikke servere Jens Book-Jenssen til den oppvoksende generasjon, sa Myskja.

de prøve ü følge takten i sine bevegelser, og hvorfor kan vi ikke vandre med freidig mot til do, det er ingen begrensninger, sa Myskja.

- Syng det Audun Myskja forklarte og viste til flere personlige opplevelser med demente hvor han har prøvd seg fram med individualisert musikk, rytmisk auditiv stimulering for gangfunksjonen, omsorgssang for stell, og bruk av musikk for stimulering. - Det er jo sü enkelt, det handler om kommunikasjon gjennom musikk. Vi kan forhindre/forebygge stemmetap ved ü synge, sa Myskja og viste til eksempel hvor han ba ei med demens om ü synge det hun hadde pü hjertet framfor ü si det. - Ordene slet med ü komme fram da hun skulle si dem, men da hun prøvde ü synge det ut kom ordene som perler pü en snor, forklarte Myskja.

Motivasjon Myskja fortalte at det viktigste er ĂĽ ha noen som kan vĂŚre kompetente som kan vĂŚre inspiratorer og kan sikre kompetanseutviklingen sĂĽ nok folk kan fĂĽ lĂŚre det. - Hvis det er en isolert entusiast sĂĽ vil det ikke holde. Her i dag har det vĂŚrt mange fra forskjellige institusjoner. Det viser at mange her har motivasjonen og da vil vi fĂĽ en varig virksomhet.

Prøve og feile Myskjas studier viser at 97-98 prosent av befolkningen responderer pü musikk, men at noen mü jobbes mer med enn andre. - Vi mü bare bruke prøve- og feilemetoden. Nür vi treffer blink sü merker vi det, men vi mü ikke bare slü oss til ro nür vi har funnet musikk de kan høre pü rommene sine. Musikken og melodier kan blant annet ogsü brukes til ü forebygge stivhet i armer og ben og treghet i bevegelsene. Vi kan klappe en takt, og mens de gür vilFremtidens omsorg Myskja uttalte seg stolt og glad over at Lillehammer-regionen ønsket hans rüd og mente regionen har kommet et godt stykke pü veien. - Det er mye av grunnen til at jeg er her, at flere folk pü eget initiativ har kommet veldig langt. Sammen hüper jeg vi kan løfte dette fram, og at dette blir en av de førende regionene i dette, som alle vet vil vÌre en del av framtidens omsorg.

3

MUSIKK: Det manglet ikke pĂĽ engasjement da Audun Myskja forklarte og viste til flere personlige opplevelser med demente. - NĂĽr demente fĂĽr tilpasset musikk blir de roligere og bruken av legemidler og pleiere gĂĽr ned, sa Myskja.

15. JUNI – 8. SEPT

Ă˜YER: Overlege Audun Myskja, har jobbet med musikk som miljøbehandling i rundt femten ĂĽr. Han vet at musikk gjør sykehjems-hverdagen for demente bedre.

Torsdag 5. september 2013

//9Ê°Ê + ,, /Ê  ,Ê + ,"// Ê7 Ê+ , Ê 9- , -,Ê7 6 Ê+ "// Ê" "7Ê1 Ê + Ê Ê16 Ê+ 6 Ê "7 -

SISTE VISNINGSUKE

KLAR FOR EN OPPRYDDING? Vi henter alt du vil bli kvitt! Søppel - Hageavfall Byggeavfall Rydding av dødsbo Kontakt oss pü e-post: post@soppeltransport.no eller ring for en hyggelig prat:

957 66 047

SĂ˜PPELTRANSPORT as

6 " Ê/Ê1/-/ -* Ê(, ÊÊ£{\ää

t4FSWJDFUJMGFSJFO t%FLLTLJGUF t&6LPOUSPMM t"$TFSWJDF

2%).",-",0% " 2"&&-&%#." Kom innom, sĂĽ gir vi deg et godt til2&*).,*''

igt.no

CVE4KFLLWĂŒSFHPEFQSJTFSQĂŒEFLL Bestill EU-kontroll og verkstedtime direkte pĂĽ www.follebubil.no Follebu Bil as. Volden 11. 2656 Follebu. Tlf. 61 22 95 68. E-post: post@follebubil.no

Vi satser pĂĽ skole

t-Â?SFSVUEBOOJOHJ0QQMBOE t'MFSFGBHMÂ?SUFMÂ?SFSF

-ĂŒÂœĂ€ĂŒÂœĂ€}iĂŒĂŠĂ“ĂŠUĂŠĂ“ĂˆĂ¤Ă“ĂŠˆÂ?Â?iÂ…>““iÀÊUĂŠ/Â?v\ĂŠĂˆÂŁĂŠĂ¤xĂŠ{{ĂŠĂˆĂ¤ ĂœĂœĂœÂ°Â?ˆÂ?Â?iÂ…>““iĂ€>Ă€ĂŒÂ“Ă•ĂƒiՓ°VÂœÂ“ĂŠ ÂŤÂ˜ÂˆÂ˜}ĂƒĂŒÂˆ`iĂ€\ĂŠ/ÂˆĂ€Â‡ĂƒÂŠÂ˜ĂŠÂŽÂ?ĂŠÂŁÂŁÂ‡ÂŁĂˆĂŠUĂŠ"Â“Ă›ÂˆĂƒÂ˜ÂˆÂ˜}\ĂŠÂŠĂ€Â‡ĂƒÂŠÂ˜ĂŠÂŽÂ?ĂŠÂŁ{

KIRKEGATA 64

2609 LILLEHAMMER

Fotterapeut AKEPUNKTĂ˜R Tlf. 901 52 727 Medlem av akupunkturforeningen Bente Arneberg, Elisabeth Kongsrud, Tlf. 991 62 624 Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 RolďŹ ngÂŽ, Psykodrama, Continuum Movement™ Massasjeterapeut MNMF Tone Gilje, Tlf. 911 46 777 Medlem av akupunkturforeningen Liv Irene L. Høgvoll, Tlf. 952 44 124 Indre Ro, Psykoterapeut Elen R. Knudsen, Tlf. 997 86 948 Hege Palm, Tlf. 482 45 634 Kraniosakralterapeut Kinesiolog Helhetlig psykoterapeut Ellen Ă…got Solberg, Tlf. 900 73 929 Marit J. Gudbrandsen,

www.solkurs.no

Ketil Kjenseth

En grønn Opptur for Oppland! www.venstre.no/oppland

Tlf. 976 75 747

starter nye kurs 8. og 9. oktober. Å erobre sitt eget liv. Oppstart 8. oktober, 6 kvelder (18.00-21.00). Hvordan bevare og utvikle positivitet hjemme og i arbeid? Å arbeide mülrettet med enkle metoder som gir varige resultater. Tankens kraft. Oppstart 9. oktober, 6 kvelder (18.00-21.00). Tanker er kraft. Hvordan kan vi püvirke tankene til ü utvikle det livet vi ønsker? Spørsmül/pümelding: Helsesirkelen, tlf. 61269000 eller Solberg 90073929. E-mail: ellenaagot@yahoo.no www.helsesirkelen.no • tlf 61 26 90 00

BYENS NYE TREFFSTED Ă…PENT 08-21 HVER DAG

Husk komle/raspeball i dag fra kl. 14.00! Vi sees pĂĽ stasjonen.no

VERKSTED FOR ALLE MERKER EU kontroll • Dekk Service • Glasskader Dekkhotell • Skadeverksted • AC service Webasto/Eberspächer KORT VENTETID DYKTIGE FAGFOLK

TUNGEN BIL AS Søre Ål - Lillehammer

Tlf.: 61 24 68 40- admin@tungen-bil.no www.tungen-bil.no


4

Nyheter

Torsdag 5. september 2013

Valgvake på Bingo’n LILLEHAMMER: Studentforeningen Kultur- og samfunnsutvalget i Lillehammer arrangerer natt til tirsdag valgvake på Studenthuset Bingo’n. Arrangementet starter klokken seks mandag og Bingo’n vil holde åpent til

valgresultatene er inne. Kultur- og samfunsutvalget i Lillehammer er en studentforening under List som skal fungerere som en samfunnspolitisk og kulturell plattform for studenter og innbyggere i Lillehammer. Valgvaken er studentforeningens første arrangement dette skoleåret. Arrangement er åpent for alle som er interesserte i valget, debatt eller kun sosial hygge, skriver de i invitasjonen.

VALGVAKE: Studentforeningen Kultur- og samfunnsutvalget i Lillehammer inviterer til valgvake på Studenthuset Bingoín. Nestleder Mia Haaland (f.v), markedsføringsansvarlig Katrine Håtuft Solberg og leder Anja O. Kjærnli.

- Som dere alle sikkert vet er det i år 4 år siden Stoltenberg og hans rødgrønne regjering ble valgt inn på stortinget igjen. Denne regjeringen ble først valgt inn i 2005 etter for første gang på seksti år å samarbeide med andre partier om et nytt, formalisert politisk flertall. Vi inviterer til valgvake, hvor du kan møte, diskutere og sosialisere med andre som er politisk interessert.

Fremmer valgdeltakelse helsen? lillehammer: Hvorfor oppgir de som stemmer å ha en bedre helse enn de som ikke stemmer, spør Folkehelsekoordinator i Lillehammer kommune, Bengt Fjeldbraaten. bengt fjeldbraaten redaksjon@byavis.no

Han bruker dette innlegget til å undre over hvorfor de som stemmer opplever bedre egenhelse.

Kan deltakelse i valg være en helsekilde? De som deltar i valget har troen på at deres stemme betyr noe, det er et bidrag til fellesskapet, de lar seg engasjerer og ønsker å være med på å forme fremtiden. Troen på at faktisk din ene stemme vil ha betydning for andre kan oppleves som noe positivt og fremme helsen. Så selv om den fysiske helsen skranter, kan mange oppleve bedre egenhelse ved å engasjere seg i samfunnet HELSE: Folkehelsekoordinator i Lillehammer kommune, Bengt Fjeldbraaten spør “Hvorfor oppgir de som stemmer å ha en bedre helse enn de som ikke stemmer?”

UKENS

VINGROMJOKER

SVINESTEK benfri, surret Edelgris, Gilde Maks 5 stk. pr kunde

29

90 pr. kg

FREDAGER: Hjemkjøring av varer til privatpersoner og bedrifter

Vi fører

Alufish BÅTER

Priser fra

22.500,-

FREDAGER: Hjemkjøring av varer HENGER? til tilhengere privatpersoner Hippe fra og bedrifter

9 490,-

Hovedimportør for

SOLFANGERE FRA STRATOSOL - be om tilbud!

Vingrom

Telefon: 61262115 Telefaks: 61260866 Epost: joker.vingrom@ngbutikk.net

FOTO ELEVUTSTILLING

7. – 22. september 2013 VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSÅPNING LØRDAG 7. SEPTEMBER KL 14:00 MUSIKALSK INNSLAG VED KNUT KONGSVOLD

Offisiell samarbeidspartner:

«i˜Ì\Ê/ˆÊqÊ-©Ê££\ääÊqÊ£È\ääÊUÊ-̜À̜À}iÌÊÓÊUÊTel: 61 05 44 60

www.lillehammerartmuseum.com

Valgdeltakelsen i Lillehammer har økt I en undersøkelse vurderer de som stemmer å ha bedre helse enn en de som ikke stemmer (Kilde: Iversen, 2008). Hvorfor opplever ikke de som ikke stemmer like høy helse som de som stemmer? Er det fordi det er allerede er de som har god helse som stemmer? Forskning viser at de med høyere utdanning og bedre økonomi har best helse i befolkningen. Lillehammer kommune blir målt av Folkehelseinstituttet av hvor stor valgdeltakelse det er i befolkningen. Desto høyere valgdeltakelse kommunen har, desto bedre helse er det forventet at det er i kommunen. Det er interessant for oss som jobber med folkehelse at personer som stemmer oppgir bedre helse enn de som ikke stemmer. I Lillehammer kommune har valgdeltakelsen økt fra 2003: 55 prosent til 2011: 65 prosent ved kommunestyre- og/ eller fylkestingvalg (Kilde: SSB). Det vil si at det er 10 prosent flere stemmeberettigede vurderer helsen sin bedre i 2011 enn i 2003. Hvordan kan valgdeltakelse fremme helsen? Så hva er det som fremmer helsen ved å stemme? Jeg har allerede forhåndsstemt. Jeg opplevde ikke å få bedre helse etter stemmegivningen. Kanskje burde det vært en person som sa «det var flott at du stemte og her har du litt bedre helse». Hva har skjedd i Lillehammer fra 2003- 2011 som har gjort

at flere stemmer? Hva har gjort at flere fra «hjemme- partiet» har begynt å engasjere seg ved valg? Undersøkelsen fra 2008 testet ikke om de som stemte var i bedre fysisk form, men bare at de opplevde bedre helse. Hvis det er slik at helsen i befolkningen kan måles med hvor mange som stemmer bør vi også se på noen historiske data. Den høyeste valgdeltakelsen – 84,4 prosent var ved stortingsvalget 1965 hvor både den sosialistiske- og borgerlige siden mobiliserte stort. Ved EU-avstemningen i 1994 deltok 88,6 prosent av de stemmeberettigede, flest av dem stemmet nei til norsk medlemskap i EU. Vi vet at den norske helsen i dag er bedre generelt enn i 1965 og EU-avstemningen 1994 skapte et stort engasjement i befolkningen. Er engasjement en sunnhetskilde for god helse?

Hva engasjerer en befolkning til å stemme? Er det politikerne som har klart å engasjere flere borgere i Lillehammer 2011? Er det samfunnet og de ulike arenaer hvor du ferdes som påvirker deg, skaper et engasjement og gjør at du stemmer? Det er mange miljøer i Lillehammer som fremmer engasjerte innbyggere. Vi har store arrangement som: Litteraturfestivalen, Døla Jazz, Birkebeiner, sykkelritt m.m Både små og store arrangement skaper entusiasme og krever mange frivillige med en felles dugnadsånd. Er det slik at hvis man engasjerer seg i sitt lokalmiljø, så har man lettere for å engasjere seg i politikken. Er valgdeltakelsen et symptom på god helse i befolkningen? Forskning viser at det i langt større grad enn tidligere er de allerede ressurssterke som engasjerer seg mest i lokalmiljøet. Har Lillehammer fått 10 prosent flere ressurssterke i befolkningen de siste 8 årene? Det ville vært en fantastisk gevinst sett i lys av et folkehelsearbeid. Takk til alle som tar initiativ og bidrar til å holde befolkningen engasjert. Engasjere seg, bry seg, ta ansvar og være frivillig er positive helsekilder. Frivillighet har ikke bare positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre, for sosiale relasjoner er viktige for lykke (kilde: forskning.no). I et folkehelseperspektiv er det mange områder som kan fremme helsen, hvor deltakelse og engasjement i det sosiale fellesskapet er en av flere veier til god helse.


Nyheter

Torsdag 5. september 2013

Skalldyrweekend

79

90

Nykvernet kjøttdeig

79

90

CC-kvalitet. Pr. kg

Lettsaltet sideflesk

89

90

Gilde. Pr kg

Nykokt hel krabbe Pr. kg

119

269

00

00

Ytrefilet av storfe

Ytrefilet av svin

Pr. kg. Gilde

”wokk kjøtt” Gilde. Pr. kg

39

90

Fylte krabbeskjell Ferske. Ca 150 g Pr. stk.

39

90

69

90

Skinkestek m/ben Pr. kg. Gilde

+ pant

Pepsi Max

99

4x1,5 liter

00

Ferske krabbeklør Pr. kg

99

00

Lettsaltet torskefilet Tilbudene gjelder 5/9-7/9 Følg oss på Facebook

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

ccmat.no

9-21 (9-19)

Pr. kg

Brokkoli Wienerpølser 560 g. Finsbråten. . . . . . . . . . . . . .

Medisterpølser

3990 2490

400 g. Gilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990 1490 990

Pr. stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redikk Pr. bunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poteter

Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


6

Nyheter

Torsdag 5. september 2013

Lover penger til skolen

- Trenger beredskapslager LILLEHAMMER: Norge sluttet å lagre matkorn i 1995 og avviklet beredskapslagrene for såkorn i 2002. Nå må siloene på nytt få korn i seg, mener Senterpartiets Ivar Odnes og Per Prestrud. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

LOVNADER: Tonen var god da næringsminister Trond Giske forklarte tiende klasse på Hammartun skole om regjeringsdannelse og svarte på spørsmål. Med seg til Hammartun hadde han lovnader om penger til utbedring og oppføring av nye skolebygg.

LILLEHAMMER: Trond Giske besøkte i går Hammartun skole, der kom han med lovnader om penger til utbedring og oppføring av nye skolebygg. Tore Steffens

arbeidsmiljø og læring. - Dette vet vi betyr mye, det handler om et godt arbeidsmiljø, at elever og lærere har et godt inneklima, gode sanitærforhold, men også læring. Nye lokaler betyr mulighet til å dele mer opp i små og store grupper og jobbe på nye måter og gi grunnlag for en moderne og god skole.

- Vi har lagt fram en skolepakke som innebærer at tusen skoler skal pusses opp eller bygges ny i Norge i løpet av de neste fem årene. Det skal fordeles etter folketall, det betyr at Lillehammer vil få støtte til om lag 5 eller 6 skoler, mens Øyer og Gausdal vil få midler til en skole hver, sa Trond Giske.

Satser på kunnskap Siden 2001 har det blitt pusset opp og satt opp rundt 1300 skoler rundt om i Norge. Nå har Arbeiderpartiet satt av 20 milliarder, over fem år. - Nå tar vi tusen til på fem år, og da begynner vi å komme oss veldig nære en situasjon hvor alle skolene i Norge har en bra stand. Det fortjener elevene, de skal se at Norge satser på kunnskap.

Nye muligheter Giske forteller at det handler om

- Må lykkes tidlig Giske fortalte også at Arbeiderpar-

toresteffens@byavis.no

- Viktig arbeid LILLEHAMMER: KrFs Hilde Ekeberg tok forrige uken turen til Lundgårdsløkka Barnehage, der skrøt hun av barnehagens likestillingsinnsats. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Høsten 2009 startet Lundgaards-

løkka barnehage et samarbeid med Smestad ungdomsskole for å få flere gutter til å vurdere å arbeide i barnehagen i fremtiden. Samarbeidet går ut på at Lundgaardsløkka barnehage inviterer gutter i ungdomsskolen til å jobbe som ”lekeressurs” for barna. De av guttene som er interessert, sender søknad. - Det er jo så enkelt, og egentlig merkelig at ingen har tenkt på tidligere, sa Ekeberg til Byavisa etter å ha fått en presentasjon av barnehagen og prosjektet av leder på

tiet går inn for å bruke en milliard på prosjektet «lese-, skrive-, regnesatsing, tidlig innsats». - Det skal være penger som ikke går inn i de kommunale budsjettene, dem kommer til å være øremerket, i samarbeid med kommunen, spesialressurser som lærerne i småtrinnet kan bruke for å virkeliggjøre visjonen om tilpasset undervisning for alle. Vi tror mye av frafallet i ungdomsskole og videregående begynner i første til fjerde. Går du mange år med manglende mestringsfølelse er det dømt til å mislykkes, men klarer vi å snu det i tidlig barneskolealder og gi dem en opplevelse av å lykkes så vil historien bli en helt annen. Giske besøkte en klasse på tiende trinn, hvor samfunnsfag og regjeringsdannelse sto på timeplanen.

Odnes, som er nummer to på Oppland Senterpartis stortingskandidatliste, og Prestrud tar til ordet for å sikre norske beredskapslagre for korn, så vi bedre kan møte en eventuell global matkrise. - Siloer er knusktørre og tomme. De har ikke vært prioritert å fylle. Det bør være et politisk ansvar og et politisk overordnet mål å sikre befolkningen hvis krisetid.

Avling må lagres Norge sluttet å lagre matkorn i 1995 og avviklet beredskapslagrene for såkorn i 2002. Det ble gjort i den tro at kornet Norge var i beit i ville sikres gjennom verdenshandelen. - Blir det en global krise, kan vi ikke lenger importere, da skulle vi hatt korn i beredskapslagrene. Odnes og Prestrud mener staten må bestemme hvor mye av avlingene som skal lagres. - Vi kan ikke fylle alle siloer med en gang, men setter vi av en prosentandel hvert år vil beredskapslagrene fylles over tid. - Ta ansvar Odnes og Prestrud forteller at Senterpartiet ønsker at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning gjennom å stimu-

VElkommen: KrFs Hilde Ekeberg ble godt tatt i mot da hun forrige uke besøke Lundgårdsløkka Barnehage. Der ønsket hun å høre mer om prosjektet “Gutter som lekeressurs i barnehagen”.

SALOMON EXODE LOW GTX Vanntett Gore-Tex hikingsko. Dame og herre modell. Før: 1199,-

799

Storgata 86, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 27 04 30 Mesnasenteret, 2615 Lillehammer. Tlf: 61 05 77 99

Beredskapslager: Oppland Senterpartis andrekandidat til Stortinget, Ivar Odnes (t.v) og varaordfører i Lillehammer, Per Prestrud, mener det bør være et politisk ansvar å sikre norske beredskapslagre for korn. - På et dekar med hvete, kan du blant annet få tusen brød, forteller de.

lere til norsk matproduksjon basert på norske råvarer. - Maten er avgjørende, det er noe alle må ha. Derfor mener vi at jordarealer må tas vare på og brukes til sitt formål.

- Lite dyrka mark Tre prosent av Norges areal er dyrka mark, mens det i Lillehammer utgjør seks prosent. De arealene må vi være ekstra forsiktige med. Det er avgjørende for norsk matproduksjon at de arealene vi har i dag sikres, for å danne grunnlag for at norsk landbruk også i framtida kan produsere mat til egen befolkning, opprettholde levende bygder og et rikt kulturlandskap. Lungdgaardsløkka Jennie Furulund. Ekeberg, som er førstekandidat for KrF i Oppland, spurte selv om å få en omvisning ved barnehagen. Hun, er leder i fagutvalget for oppvekst og utdanning i Lillehammer, og uttaler seg stolt over å ha en slik barnehage i sin kommune. - Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Dette er også den fremste årsaken til lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Jevnere fordeling av penger gir også jevnere fordeling av makt mellom kjønnene. Den mest effektive måten å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker er at det jobber andre menn der, derfor vil dette også kunne bli et selvforsterkende tiltak, sa Ekeberg.

Må eksporteres Ekeberg fikk også høre om drømmen til Furulund. - Hvis alle 18 fylkesmenn bruker 78.000 kr etter vår modell, får 432 gutter prøve seg i barnehagen. I løpet av en treårsperiode blir det 1296 gutter, sa Furulund. Ekeberg, som nå kjemper for stortingsplass til høsten, mener tiltaket må eksporteres videre. - Temaer rundt likestilling er mine hjertesaker, og det å få en jevnere rekruttering til, tidligere, mannsog kvinnedominerte jobber er bare positivt. Dette prosjektet har vakt oppsikt landet rundt og jeg mener at dette er et prosjekt som også bør eksporteres til hele landet, sa Ekeberg.


Nyheter

Vokser og vokser

Torsdag 5. september 2013

7

blir flere: Miljøpartiet De Grønne har seksdoblet seg på Lillehammer og er på mange meningsmålinger rundt sperregrensen. Noah Stø Pedersen, som holder plakaten, illustrerer den oppvoksende generasjonen som MDG ønsker å arbeide for.

LILLEHAMMER: Miljøpartiet De Grønne (MDG) folkevalgte i alle de største byene i Norge, og vokser, både i medlemstall og på meningsmålingene. I Lillehammer har medlemstallet seksdoblet seg. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Ved kommunevalget i 2011 fik MDG en representant inn i Lillehammer kommunestyret. Nasjonalt ble valget et slags gjennombrudd for partiet, med plass i 15 kommunestyrer, ett fylkesting og fire bydelsutvalg i Oslo. Ved stortingsvalget i år stiller partiet lister i samtlige 19 fylker. På flere målinger har partiet brutt sperregrensa. Leder i MDG Lillehammer og kommunestyrerepresentant, Torbjørn Dahl og tredjemann på Stortingslista i Oppland, Lars Kjelkenes Giæver synes tingenes tilstand er inspirerende.

- Historisk - Vi er inne på noen målinger, og det er utrolig inspirerende. Det er historisk med egen søyle i GD, og vi merker at medlemstallet, antall lokallag og engasjementet blomstrer. Vi håper særlig hjemmesitterne endelig har funnet et alternativ å stemme på. Det er viktig å komme seg til valgurnene i år og stemme på den politikken man vil ha mer av, sier Dahl og Giæver.

Rent drikkevann . Hva er MDGs viktigste fanesaker lokalt og nasjonalt? - I Oppland skal vi fokusere på å gjøre drikkevannet Mjøsa rent, få til et gjennombrudd i jernbane og skape levende bygder med grønne arbeidsplasser, innovasjon og legge til rette gründervirksomhet, forteller Dahl og Giæver før de fortsetter: - Nasjonalt skal vi gi en lykkelig slutt på oljeeventyret ved å skape 100.000 grønne arbeidsplasser, blant annet gjennom å satse mer på grønn forskning, grønt landbruk, grønn samferdsel og en grønn øko-

nomi. Vi vil også ha en klimalov som forplikter, en drastisk omlegging av oljefondet til en fornybar form, og en Grønn skattereform som gjør det innbydende å drive miljøvennlig og skattelegger forurensing. Solidaritet til fattige og utstøtte og en framtid også for kommende generasjoner, står sentralt.

Klimaet Dahl og Gievær tror mye av grunnen til MDGs sterke målinger er at folk har fått øynene opp for viktigheten av klimaet. - Vi har et samfunn som tror på

evig vekst. Skulle alle levd som oss i Norge ville vi trengt tre kloder. Det går ikke. Vi er nødt til å jobbe for et bærekraftig samfunn, der økonomisk vekst ikke er et hellig mantra, men bare aksepteres dersom dette ikke øker vårt økologiske fotavtrykk. Norge trenger å lage framtidens samfunn nå.

Høyre eller venstre? - Hva er målsettingen til Oppland og Lillehammer i antall prosent til stortingsvalget? - Vi har som målsetting å bryte sperregrensen i Oppland, og at Lillehammer er blant byene som får

størst oppslutning i landet. MDG har ikke tatt noe endelig standpunkt til om og hvor de vil se etter valget med tanke på koalisjoner. Det tror Giæver og Dahl er et av partiets største styrker. - Vi vil framsette krav som monner på miljø- og klima. I praktisk politikk er det på de fleste områder, og spesielt i de store og viktige utfordringene ingen forskjell på Jens og Erna sin politikk. Men; velgerne kan føle seg trygge på at vi ikke vil hjelpe Frp til regjeringsmakt. Til det er den politiske avstanden alt for stor, avslutter Dahl og Giæver.

- Kaster ikke maten

LILLEHAMMER: Kiwi Bergsenghjørnet har en avtale med Jobben og Frelsesarmeen om matvarer som snart går ut på dato. En ordning som applauderes av Miljøpartiet De Grønne. Sol Olsen sol@byavis.no

Ordningen har de hatt i mange år, faktisk så lenge Jobben har eksistert, sier Hilde Langseth ved Jobben. - Det hele går ut på at

Kiwi samler mat som har to dager igjen før de går ut på forbruksdato, og så henter vi varene og leverer dem til Frelsesarmeen. Varene blir fryst ned på Frelsesarmeen, og holder derfor mye lenger enn forbruksdatoen tilsier. På tirsdager blir det servert mat på Frelsesarmeen, og levert ut poser med matvarer til folk som av forskjellige grunner trenger en liten håndsrekning. Dette er et veldig konkret tiltak, og man ser at det kommer til nytte, sier hun.

Samarbeid: Åsmund Ryen ved Kiwi på Bergsenghjørnet kaster ikke mat, men gir det heller til Frelsesarmeen. Hilde Langseth fra Jobben frakter varene til Frelsesarmeens frysebokser. En ordning som applauderes av Ola Tellesbø i Miljø- Kjøp og kast partiet De Grønne. -Miljøpartiet De Grønne

støtter en slik ordning fullt og helt, sier førstekandidat i Miljøpartiet De Grønne, Ola Tellesbø. - I gjennomsnitt kastes det 100 kg mat pr. nordmann årlig, og bare halvparten av all mat som produseres når faktisk ganen. Vi har utviklet et samfunn som ikke lenger er bruk og kast, men faktisk kjøp og kast. Det finnes mange som lever helt på minimumsgrensen, og fattigdomsproblematikken er reell, også i Lillehammer. En slik ordning er solidaritet i praksis, sier Tellesbø.


8

Torsdag 5. september 2013

Nyheter


Nyheter

En fredelig revolusjon

Torsdag 5. september 2013

9

LiGlass på plass i Meieriet

krig og hvordan et parti som hevder at revolusjon er løsningen kan være til de grader pasifistisk. De betegner seg selv som et antikrigsparti med et klart formål å heller bruke penger på velferd enn krig. - Ta Hellas som et eksempel; politiet der sier at landet trenger en revolusjon, en samfunnsendring. Et samfunn som ser folk og ikke kapitalen og kapitalistene. En politisk revolusjon rett og slett, ikke en væpna en. Et samfunn hvor både politi og militære er styrt av folket. Det er det samme som Rødt står for.

ØNSKER REVOLUSJON: Turid Thomassen i Rødt ønsker revolusjon, men en fredelig en.

LILLEHAMMER: - Det er ikke ukjent at Rødt er imot både hvordan sykehusene er organisert og samhandlingsreformen, sier Turid Thomassen i Rødt Lillehammer. TORE FEIRING tore@byavis.no

Hun er leder i Rødt Oppland og har førsteplassen på partiets stortingsvalgliste for Oppland. Thomassen er fortsatt med i partiets arbeidsutvalg med særlig ansvar for helsepolitikken og levende opptatt av at sykehuspolitikken som utøves blant ledelsen i Sykehuset Innlandet. – At noen få styremedlemmer med skyhøye lønninger skal sitte å bestemme helsepolitikken i fylkene våre er skremmende, mener hun. - Dette er en oppgave for folket, og det er via politisk styring dette må løses.

Kraftsalve Høyre slipper ikke lett unna Rødts kommunestyrerepresentant heller. – Det er gale-matias av Eivind Falk å gå opp på talerstolen under siste kommunestyre og kreve at Lillehammer skal ta over OL-søknaden for OL 2022 hvis Oslo sier nei. Skal vi bruke over 20 milliarder kroner for å trigge noen gamle pamper som aldri har gjort et ærlig arbeid i sitt liv, spør hun. – De pengene kan like godt gå direkte til bygging av vei, bane og sykehus, f. eks her på Lillehammer. Hun mener at lokale høyrepolitikere er

helt ute av kurs. – Helt sykt bare å tenke tanken, hevder hun bestemt og går rett i strupen på Høyres visjoner for å få OL til byen.

Asylpolitikk Rødt har også ønsker om å forandre asylpolitikken. – For noen dager siden var jeg med på en politisk debatt på læringssenteret, forteller Turid Thomassen. – Der er det jo en del asylsøkere blant annet, de spurte mye om mulighetene for arbeid og for utdannelse, og om hvorfor vi ga president Obama fredsprisen. En pris han burde gi tilbake, mener Thomassen, - Såpass skam burde han føle ved å ha fått den, og nå skal han vel gå inn i Syria også uten mandat fra FN. At vi også burde skamme oss her på berget er hun ikke i tvil om. – Norge har engasjert seg i forskjellige kriger, kriger som skaper flyktninger. Når så disse kommer hit til landet blir de mistenkeliggjort. I stedet for å se på dem som den ressursen de er, blir de stuet sammen på asylmottak og vi antar alle at de lyver. Tenk om vi heller tok ordentlig vare på dem, ga dem jobb og inkluderte dem i nærmiljøet. Da hadde vi kanskje oppdaget at disse flyktningene var like likandes, lærevillige og kunnskapsrike som vi liker å tro at vi selv her, hevder Thomassen. - Tenk for noen ressurser som går til spille på asylmottakene. Så fikk vi heller sende tilbake dem som virkelig fortjener det. Antikrig Det spørres stadig om Rødts forhold til

Miljøparti Thomassen er heller ikke utpreget imponert over Miljøpartiet de Grønne. – Likevel er det flott at de har fått miljøpolitikken mer på banen, sier hun, - men det er ikke noe nytt i deres program i forhold til hva Rødt har ment om miljøpolitikk i mange år. Et eksempel er utslipp, et annet eksempel er jernbane. Rødt i Oppland har lenge hevdet at ikke bare må vi få dobbeltspor til Lillehammer, men at også Gjøvikbanen trenger opprustning og ikke minst, den må kobles til Dovrebanen. Nå planlegges det jo ny trebru over Mjøsa, hva da med å bruke den gamle til jernbanen? Rødt er også imot den stadige nedbyggingen av dyrket mark, skogsdrift og fiske langs kysten og mener at det må satset mye hardere på å forske på fornybar energi. – Olje er far out, hevder Thomassen. – En annen stor miljøgevinst er å kneble kapitalen og forbrukerfesten vi driver med. Hvordan kan vi forvente at den tredje verden vil sitte stille og se på at vi fråtser, vi må ned på forbruket og samtidig forvente at den tredje verden vil øke noe av sitt forbruk. Vi må lære oss å dele på ressursene. Valget Målet for Rødt er å få partiets leder, Bjørnar Moxnes inn på Stortinget. Som nr. 1 på partiets liste i Oslo har Thomassen store forventninger til det. En plass for seg selv fra Oppland har hun mindre tro på. Men alle stemmer teller, sier hun, det gir oss stemmestøtte og noen penger i partikassen. – Både Øyvin Aamodt og jeg gir den møtegodtgjørelsen vi får fra kommunestyret til partikassen, hevder Turid Thomassen, - vi er valgt for partiet, det er i kraft av Rødt vi sitter i kommunsetyret. Hun tror venstresiden i norsk politikk vil reise seg igjen når folk innser at solidaritet er viktig, og har en drøm om at de ved årets valg skal strekke seg mot 2,5%. – Vi trenger et konsekvent talerør for antikrig, mot EU/EØS og den villstyrige kapitalen. Jeg skjønner at det har vært en del misnøye med den rødgrønne regjeringen, avslutter Turid Thomassen, - men løsningen på det er ikke en borgerlig regjering.

ETT ÅR SIDE: ñ Det første året ble det mye farting med kontor hjemme på Lillehammer og utstyr på Gjøvik, sier Neri Høyesveen.

LILLEHAMMER: Etter de flyttet inn i nye lokaler ser daglig leder, Neri Høyesveen, bare positivt på framtiden til Sagstuen LiGlass. – Målet er å bli best i Lillehammer, sier han. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

– Jeg har drevet med glass siden 2005, da gikk jeg læretiden min hos Sagstuen på Gjøvik. Selv om jeg i årene etter har gjort litt andre ting har jeg hele tiden holdt kontakten med Sagstuen, forteller Neri Høyesveen. For ett år siden startet Sagstuen LiGlass opp på Lillehammer. Den 25 år gamle daglige lederen fra Vingrom ”hoppet ut i det med begge bena” da det ble snakke om å starte opp en ny glassmesterbedrift på Lillehammer. – Det første året ble det mye farting med kontor hjemme på Lillehammer og utstyr på Gjøvik. Det gikk fint å være hjemme, selv om det merkes på kundene at de liker å ha et sted å reise til, ikke bare ringe til, sier Høyesveen.

Store ambisjoner Etter å ha drevet hjemmefra flyttet Sagstuen LiGlass inn i nye lokaler ved det gamle meieriet i Lillehammer i juli. Med to ansatte er det alltid mye å gjøre, men Høyesveen kan ikke annet enn å være positiv. – Vi jobber jo for å bli større, men samtidig skal vi ikke være for store. Og skal vi ha mer å gjøre enn vi har i dag, trenger også flere ansatte, sier han. Bedriften LiGlass har tidligere drevet i Lillehammer i 40 år, men måtte i 2010 begjære seg selv konkurs. Med det gamle navnet sammenslått med Sagstuen, som har drevet glassvirksomhet siden 1946 i Gjøvik, har Høyesveen ambisjoner om å bli den markedsledene glassmesteren i Lillehammer. – Dette er det jeg står opp for om morgenen. Dette er et fag med enorm variasjon og man får hele tiden vridd hodet for å finne nye løsninger. Det er nok det som driver meg som glassmester, å få nye utfordringer hver dag, sier Høyesveen.

Kiwanis og Lillehammer Byavis samarbeider om en innsamlingsaksjon for å gi albanske Mirjan en armprotese. Mirjan er helt overgitt til seg selv uten håp om hjelp hverken fra familie eller myndigheter. En armprotese koster kr 125.000,- og vil for ham være forskjellen på himmel eller helvete. Bli med på å gi du også, valgfritt beløp!

konto 4290.50.04780

EKTE VARE STRAI KJØKKEN LILLEHAMMER AS PREMIUM Malt Profil

Storgaten 169 2615 Lillehammer Telefon: 61 25 72 00 www.strai.no


10

Nyheter

Torsdag 5. september 2013

Åpnet verdens første hurtigladestasjon LILLEHAMMER: Verdens første universelle hurtigladestasjon ble üpnet pü Lillehammer tirsdag. Sol Olsen sol@byavis.no

Ladestasjonen utenfor Marchè i Sannom, hadde tyvstartet litt med ĂĽpning av Teslas ladere allerede forrige uke. Men tirsdag foretok Anne Tingelstad Ă˜ien den offisielle ĂĽpningen av hele ladestasjonen. - Per dags dato finnes det 400 normalpunktladestasjoner og 65 hurtigladestasjoner i Norge. Det kjøres 11 000 rene el-biler pĂĽ veiene i landet, og markedet for el-bil har virkelig tatt av. Jobben med ladestasjoner rundt om i Norge er uhyre viktig for ĂĽ fĂĽ flere til ĂĽ velge biler som drives med fornybar energi. Disse stasjonene her pĂĽ Lillehammer støtter alle hurtigladeteknologier, og er et stort og viktig steg i riktig retning, sa Ă˜ien.

Ambisiøst mül Lillehammers ordfører Espen G. Johnsen fortalte om kommunens mülsetting om ü ha 20 prosent av Lillehammers bilpark til ü vÌre elbiler innen 2020. - Kommunen har kjøpt opp et ganske betydelig antall el-biler, og har redusert utslippene pü kommunens biler med 50 %. Dette er vürt lokale bidrag for ü ta vare pü miljøet. Miljø- og energibyen Lillehammer samarbeider med aktører nasjonalt og internasjonalt, og vi gleder oss til utvikling og fremdrift av bruk av el-bil. Vi trenger gode, praktiske og troverdige løsninger, og dette anlegget er slik at det vil gjøre det lettere for folk ü velge el-bil i fremtiden, sa ordføreren. Foregangsland - Norge er som eneste land i Europa et land med en nasjonal strategi for el-biler. Norge er et foregangsland, med en positiv elbil utvikling. El-bilen er blitt et reelt alternativ til forbrenningsmotorer, for man ser at lading ikke lenger er noe problem. Man finner

Første lading: Christian Marcus fra Tesla, ordfører Espen G. Johnsen, Anne Tingelstad Ă˜ien og Eivind Falk gir tommelen opp for verdens første universelle ladestasjon.

stasjoner og kan lade fort, sa prosjektleder supercharging i Tesla, Christian Marcus under üpningen. Teslas superladestasjoner skal gjøre det mulig ü ferdes pü kryss og tvers i Sør-Norge, og seks superladestasjoner knytter Oslo sammen med Trondheim, Bergen og Stavanger. Ladestasjonene er plassert pü Lillehammer, Dombüs, Aurland, Lyngdal, Cinderella pü Brokelandheia og Gol.

forening, Eivind Falk takket for et flott anlegg. - Innlandet er el-bilsinker. Mens el-biltettheten har økt hurtig i resten av landet, spesielt i og rundt de store byene, ligger vi etter i vürt distrikt. Da er tiltak som tilrettelegging med ladestasjoner det eneste som hjelper. Bare navnet verdens første universelle hurtiglader er til ü bli glad av, sa Falk.

Sinker Leder for Mjøsen og omegn elbil-

HAMMARTUN SKOLEKORPS

-011&

."3,&%

Velkommen til marked pĂĽ SIGRID UNDSETS PLASS

LĂ˜RDAG 7. SEPT.

ĂĽpent fra kl. 10-16

)¯,0/4)"--t-*--&)"..&3 t-“SEBHPLUPCFS LM t4“OEBHPLUPCFS LM Korpset spiller søndag kl. 13.00 7*-%6-&7&3&-011&3 Vi henter t.o.m. torsdag 10. oktober

RING LOPPETELEFONEN: VELKOMMEN TIL HĂ˜STENS STORE LOPPEMARKED

ELBIL: Venstres elbil-safari pĂĽ Otta. Bak en lastebil med Venstreeffekter.

LILLEHAMMEr: Det krever pauser og strøm for ü kjøre elbil oppover i Gudbrandsdalen. REDAKSJONEN

redaksjon@byavis.no

Terje Rønning, Terje Kongsrud og Sanna Sarromaa i Oppland Venstre kjørte Venstres valgkamp gjennom Ottadalen i helga. - Der strømmen tok slutt, satt de opp en valgkampstand, forteller Sanna Sarromaa.

4503"6,4+0/4Â?/%"(,-

for avtale om henting Lopper kan ogsĂĽ leveres i HĂĽkons Hall 11. oktober.

Elbil gjennom Ottadalen

mer

Lilleham

www.bondensmarked.no

Med stand pü Kvam, Otta og Vügü fristet trioen nye og gamle velgere til ü snakke om politikk generelt og om miljøpolitikk spesielt. - Noen var mer interessert i bil enn i politikk, faktisk. Det var folk som tok bilder av elbilen pü Otta, ler Sarromaa. – De

mente det var den aller første elbilen pü Otta. Strømmen strakk akkurat fra Lillehammer til Kvam der trioen satt Sarromaas nye Nissan Leaf pü lading og byttet til en annen Leaf hos Kvam mekaniske verksted. Det skal bli en lader for elbil pü Otta, men den var ikke klar for bruk da Venstre-trioen var pü tur. - Venstre har et stort velgerpotensial nord for Lillehammer, sier valgkamplederen i Oppland Venstre, Terje Rønning. – Jeg tror vi fikk snakket veldig mange til oss i løpet av denne turen. Det tar jo tid ü lade denne bilen og da mü man gjøre noe nyttig, humrer Rønning. Han ser ikke bort ifra at det blir flere sünne turer senere. – Men da har vi stortingsrepresentanten Ketil Kjenseth med oss!


Nyheter

Torsdag 5. september 2013

Lillehammer og Gudbrandsdalen trenger Olemic og Jørand pü Tinget!

Oppland Høyres 2 første pĂĽ Stortingsvalglista: Olemic Thommesen, Stortingsrepresentant, Lillehammer og Jørand Ă˜degĂĽrd Lunde, bonde, Vang i Valdres.

Vi stemmer pü Olemic og Jørand fordi: Høyre vil løfte Lillehammer og Oppland! r )‘ZSFWJMCFIPMEFPHTUZSLFTZLFIVTPHIFMTFUJMCVE i Lillehammer og Oppland. r )‘ZSFWJMIBEPCCFMUTQPSUJM-JMMFIBNNFS r )‘ZSFWJMBSCFJEFGPSGFMUTNPUPSWFJ mellom Mjøsbyene. r )‘ZSF‘OTLFSVUWJLMJOHBWI‘HTLPMFOFJ0QQMBOE r )‘ZSF‘OTLFSPQQCZHHJOHBWFUTUFSLU*,5NJMK‘ pü Jørstadmoen.

Høyre ønsker et samfunn med mangfold, kreativitet og nyskapning! r 3FHJPOFOWÇSUSFOHFSOŽSJOHTQPMJUJLL som gir vekst og muligheter basert pü lokale forutsetninger. r .ZOEJHIFUFOFTLBMWŽSFNFETQJMMFSF r 4U‘SSFWBMHGSJIFUmJLLFGPSCVEPHUWBOH r )‘ZSFIBSUJMMJUUJMGPMLTFHOFWBMH idÊer og ressurser!

Et samfunn med tillit til mennesker og muligheter for alle er et varmere samfunn! Anette HĂĽrberg - Anita Menkerud – Audun Bjørkøy - Anne Grethe Bratt - Anne Lise Gjestvang - Annikken Stranger Bergerud - Berit Gallefoss Denstad - Berit Lyftingsmo - Bjørgulv Noraberg - Christen Bernhard Bjørnsgaard - Eivind Falk - Elin Lyftingsmo - Ewa Jarvoll Jensen - Gaute Jacobsen - Halldis Aandal - Hans Olav Sundfør - Harald Nilsen - HĂĽkon Erdal - Jan M Jansen - Jonas Ă˜glĂŚnd - Jostein Wahl - Jørgen Damskau - Kim Enger - Kjell Stenberg - Kjersti Kumle Bjørstad - Ketil SkjĂĽk - Knut Johnsen - Kyrre Rosenvinge – KĂĽreTøftum - Lars Hansen Reiten Louise Bothner-By - Liv Gun Gratzer - Martin Haga - Oda Eriksen Rønning - Oddbjørn Klingenberg - Ole Rolstad - PĂĽl Lunke - Rune WamrĂĽk - Svend Strand – Steinar Nymo Therese Leerbeck - Thorleif Bang - Tonje Falk - Trond HĂĽrberg - Trygve Belsvik – Andreas Smith-Erichsen – Astrid Blankholm Nymo – Brit Pettersen Tofte – Henriette S. Gulseth Kjell Fredriksen – Kristoffer Ringerud – Merete F. Sundgaard – Nina HøstmĂŚlingen Thommessen – Samuel A. S. Braastad – Marianne Haraldsen – Aasmund Skarderud Jensen

Godt valg!

11


12

MENINGER

Torsdag 5. september 2013

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Uholdbar rovviltsituasjon i Øyer kommune Iht. forvaltningsplanen for rovvilt for Region 3 (Oppland) skal man ikke ha fast tilhold av ulv eller bjørn i Oppland, dvs. at fylket er beitedyrprioritert i forhold til disse artene og ved skade så skal skadevolder tas ut. I Øyer kommune har sauenæringa opplevd svært høye tap for nettopp bjørn og ulv denne beitesesongen. Det er gitt 6 fellingstillatelser på bjørn, 4 på ulv og 1 på jerv. Fylkesmannen i Oppland har iverksatt skadefellingstillatelsene raskt og på et lavt skadenivå. Skadefelling av rovvilt på barmark er svært vanskelig og fellingstillatelsene som er gitt i Øyer i år har ikke resultert i felling. Skadeomfanget i dagens situasjon gir enorme lidelser for beitedyrene og er til stor belastning for beitebrukerne. Øyer har en aktiv beitenæring der 7419 sauer gikk i utmark denne sommeren. Utnyttelse av utmarksbeite er verdifullt som fòrressurs og for å hindre gjengroing. Det er også stor belastning på jegere i det kommunale rovviltfellingslaget, og således er det viktig å ha store nok bevilgninger for en mest mulig effektiv jakt. For at fellingslaget til en hver tid har tilstrekkelig kompetanse og oppdatert kunnskap må det også

stilles til rådighet midler til opplæring av jegere. Det anses svært viktig å ha stående fellingstillatelse på den skadegjøreren det er gitt fellingstillatelse på helt til det aktuelle dyret er felt. Øyer kommunestyre er alvorlig bekymret for sauenæringa i kommunen, der flere sauebrukere har uttrykt stor fortvilelse og tanker om å legge ned produksjonen etter årets sanking. For å dempe konfliktnivået er det avgjørende å kunne ta ut potensielle skadevoldere på sporsnø, da dette erfaringsvis gir langt høyere skadefellingsprosent. Øyer kommunestyre anmoder med dette Miljøverndepartementet om å gi løyve til uttak av ulv som representerer potensiell skade for beitedyr, og uttak av bjørn på sporsnø. Øyer kommunestyre anmoder også om at Fylkesmannen i Oppland gis myndighet til å tillate felling en måned tidligere enn i dagens praksis, dvs. at fellingstillatelse skal gis fra 1. mai. Med hilsen Øyer Kommunestyre

Hva med verdiene? I en sakspreget valgkamp er det lett å glemme verdiene, men det er der du finner de virkelige forskjellene. Det er lett å bli forvirret i en valgkamp der alle tilsynelatende er enige om de viktige sakene. Mer og bedre av det meste. Litt uenige om skatt og oljeboring og ellers ganske likt. Politikere vrir og vender på sakene, bruker store ord, vanskelige ord og krangler om rapporter. Valgkampen dreier seg om saker, politikere snakker om saker og velgere stemmer etter sak. Her kommer en oppfordring om å finne dine verdier, og stemme deretter. Det er i verdiene du finner de virkelige forskjellene. At jeg er sosialist handler først og fremst om mine grunnleggende verdier. Det er verdivalget mitt som har gitt meg partivalget mitt, som gjør at jeg står støtt og føler meg trygg på at jeg har valgt riktig. Den viktigste verdien jeg har med meg fra barndommen min er at alle mennesker er like mye verdt. Det er en grunnverdi som fungerer som

Solide fellesskapsordninger må være regelen, med private alternativ som supplement. Sterke offentlige skoler, omsorgstjenester og helsevesen holdes vedlike ved at de er for alle, så også de sterkeste i samfunnet ser seg tjent med å jobbe for dem. Barnehager og felles skole for alle, for integrering og fellesskap. I Sverige har privatisering av skolen og fritt skolevalg ført til større klasseskiller og segregering. Mulighetene og begrensningene må ikke gå i arv og avhenge av mor og fars lommebok. Jeg sier ikke at alt er bra som de er, men at vi må styrke og utbedre felleskapets ordninger heller enn å åpne for utstrakt privatisering! Et godt offentlig helsevesen tar lang tid å bygge opp, det blir aldri perfekt og må stadig utbedres. Det

tar mye kortere tid å bygge det ned. Helsekroner skal gå til helse, ikke papirer og byråkrater! Et system basert på private helseforsikringer, som f.eks i USA gir mye byråkrati og ekstrautgifter – saksbehandlere, advokater, reklame, og er dyrt. Innen det offentlige kan vi avskaffe ekstrabyråkratiet med de regionale helseforetakene! Det ville være et middel mot ansvarspulverisering, for færre nivåer av styring og færre byråkrater i helsevesenet. God fremtidig helsetjeneste sikres gjennom opplæring. Det er underskudd på mange ulike spesialister i norge, og det private tar fagfolk fra den same “potten” helsepersonell som det offentlige. De private kan sile ut de mest lønnsomme og enkleste pasientene, og tapper det offentlige for ressurser, både penger og fagfolk. De har ikke pålegg om vaktordninger, og driver ikke med opplæring på samme måte som offentlige sykehus. Jo mer privat virksomhet, jo færre igjen til å lære opp morgendagens spesialister innen alle felter. Klimaet er i endring. Av hensyn til

Jeg mener at alle må ha frihet til å være seg selv. Hvis jeg setter enkeltmenneskets verdi så høyt, må alle også få utfolde seg som den de er. Så lenge de ikke skader andre. Derfor skal det være religionsfrihet, ytringsfrihet, like rettigheter. Men det finnes ikke én måte å se frihet på. Jeg ønsker en annen frihet enn den jeg ser i Norge i dag. Hva slags frihet har vi i hverdagen vår? Er frihet å velge hvilken ost

du vil ha på brødskiva, eller er det å bestemme mer over egen arbeidshverdag? Og hvem sin frihet setter vi høyest? Skal vi sette millionærens frihet så høyt at han bør få enda en ny bil, eller setter vi alenemorens frihet høyere, slik at hun kan ta ferie med barna sine? Verdiene mine gjør at jeg vet hvem sin frihet jeg setter høyest. Sammen med grunnverdien om mennesket står grunnverdien om jorda vår. Naturen, dyra, kloden vi bor på, har en verdi i seg selv. Det er også styrende. Slik har jeg en rettesnor i miljøpolitikken, dyrevernspolitikk og landbrukspolitikk. Selvsagt har jeg meninger om mange saker, men viktigere er det at jeg har orden på verdiene mine, slik at de fungerer som rettesnorer når jeg tar mine valg. Verdiene mine gjør at jeg er Rødtvelger. Jeg anbefaler deg å finne dine verdier før valget. Maren Njøs Kurdøl, stolt Rødt-politiker og Rødt-

Om kommunesammenslåing Kommunepolitikere er valg av innbyggerne med den hensikt å ”forvalte kommunens ressurser til beste for innbyggerne”. Mange tar nå til orde for å slå sammen kommuner for å få færre og større kommuner og begrunner dette med bl.a bedre tjenester, dyktigere ledere, innsparte ordfører og rådmannslønninger –også kalt ”stordriftsfordeler”. I debatten om kommunestruktur forsøkes det å sykeliggjøre små kommuner ved å

Skole, Helse og Klima- mine viktigste kjernesaker. Hva skal man stemme? Jeg har lest mange program, og tenkt over hva som er mine kjernesaker; god skole for alle, helsetjenester uavhengig av lommebok, og kanskje aller viktigst- hensynet til globalt klima. Jeg var mest enig med SV. Her er grunnene til det.

buffer mot overgrep, rasisme og hat. Av dette følger at jeg mener alle mennesker fortjener å leve like verdige liv, like gode liv. Derfor er det uforståelig for meg at for eksempel en aksjemegler fortjener et liv i luksus, der han aldri mangler noen ting, men snarere har for mye av det meste. Mens en narkoman som kanskje hadde uflaks tidlig i livet fortjener å leve på gata og kjempe en kamp for å beholde helsa. Å skape like verdige liv for flest mulig krever omfordeling av ressursene. I en større grad enn den som skjer i Norge i dag.

fiske, lokalt sårbart miljø, turistnæring og globalt klima kan vi ikke åpne for mer oljeutvinning! Jeg vil at vi skal prioritere forskning på fornybar energi og teknologi heller enn oppskalert oljeproduksjon. Viktig er også støtte til offentlig transport, for billig buss og tog, også i mindre sentrale strøk! NEI til EU og nei til overstyring av Norge fra Brussel, og JA til Norsk landbruk, for matsikkerhet, miljø og levende bygder! Det er sentralt både for meg og SV. Småskala kystfiske er mest miljøvennlig, men vilkårene har over lang tid blitt mer tilpasset stordrift, som gir utarming av naturlig ressurser. Jeg vil ha miljøvennlig kystfiske fremfor store trålebåter og seismikk. Kort sagt, i likhet med meg er SV for rettferdighet, hensynet til klima, og god skole og helsetjeneste også i fremtiden. For å få noen til å tale min sak vil jeg ha SV på stortinget!. Med vennlig hilsen Mildrid A. Ullerud, Ung velger på Lillehammer

si at disse ikke evner å levere gode tjenester, til tross for at undersøkelser viser at innbyggere i små kommuner ofte er mer fornøyd med kommunale tjenester enn folk i større kommuner. Det er interessant å registrere at det ofte er de større kommunene, -gjerne Høyrestyrte, som ivrer mest for dette. -Hvorfor ønsker de store kommunene å slå seg sammen med disse små, ”svake” kommunene?? Små kommuner, dvs kommuner med få innbyggere er verdifulle på mange måter og har noe man kan kalle smådriftsfordeler. Disse kommunene har ofte stor inntekt pr innbygger, stort geografisk areal pr. innbygger (frihet), attraktiv natur, har store verdier i form av naturressurser og ikke minst –hver enkelt innbygger har stor innflytelse på beslutninger som tas av kommunestyret, dvs sterkt lokaldemokrati. Det vil si at folk som bor i små kommuner forvalter (eier) større verdier pr innbygger enn de som bor i større kommuner. Eks: Hvis Gratangen kommune med 1100 innbyggere slås sammen med Narvik kommune med nesten 20000 innbyggere vil Gratangens innbyggere sannsynligvis være representert med 2-to folkevalgte blant Narviks 41 bystyremedlemmer. Gratangens innbyggere vil da ha veldig liten innflytelse. Råderetten over verdiene vil ligge hos færre personer enn før, noe som også kalles sentralisering. –Med dette i tankene er det betimelig å stille spørsmålet: Er det de store eller små kommunene som vil tjene mest på en kommunesammenslåing? –og hvem har mest å tape? Hvordan kan vi få bedre ressursbruk uten å slå sammen kommuner?

Det er ingen tvil om at vi kan forvalte våre ressurser enda bedre, såfremt vi klarer å tenke nytt –helt nytt. Mange kommuner samarbeider i dag om ulike tjenester, men potensialet er fortsatt enormt. –Tenk hvis alle kommunene hadde et felles lønns-/regnskaps system, brukte samme saksbehandlingssystem, felles IKT-tjeneste/leverandør, arkiv, osv? -Hva om det ble etablert en nonprofit organisasjon som hadde som formål å levere slike ”melk og brød” tjenester til de kommuner som ønsker det? –Best mulig kommunale tjenester til lavest mulig kostnad? Hvor mye penger ville kommunenorge kunne spare på det pr år, og heller bruke pengene på skape bedre levevilkår til sine innbyggere? ”En administrasjon blir aldri bedre enn kvaliteten på styrevedtakene som gjøres” Ved å satse på å heve bevisstheten og kunnskapsnivået om styrearbeid blant de folkevalgte, ville man oppnå en enda bedre ressursforvaltning og utvikling av landets kommuner. Det er altså fullt mulig å oppnå både bedre ressursbruk i kommunene OG samtidig beholde det lokale selvstyre, også i små kommuner. Da er det kanskje ikke så hensiktsmessig å slå sammen kommuner likevel? –Er det våre lokale folkevalgte, eller byråkratene i Oslo som skal bestemme fremtidens kommunestruktur, ja det avgjør hver og en av oss når vi velger stemmeseddel på valgdagen 9. September. Senterpartiet er garantisten for godt lokalt selvstyre og demokrati! Godt valg! Ronny Grindstein, styremedlem Troms SP og Ordfører i Gratangen kommune


MENINGER

Venstre og kommuneøkonomien Venstre og kommuneøkonomien Gruppeleder Terje Rønning i Venstre svarer meg i aviser jeg ikke har skrevet i, både på temaer jeg har berørt, og emner jeg ikke har berørt. 22. august skriver han i Byavisa at Venstre har løsningen på mine problemer. Rønning har lenge påstått at Bondeviks høyreregjering med kommunalminister Erna Solberg ikke har ansvar for kommuneøkonomien mens de regjerte, at tilfeldigheter styrer statens overføringer, og at de derfor går opp og ned uansett hvem som regjerer. Fullstendig galt. En må være Venstremann for å tro slikt. Erna Solberg presset kommunene med det mål å tvinge dem til å «effektivisere», hvilket i stor grad betydde konkurranseutsette. Blant partigruppene som deltok aktivt i protestene mot Erna Solbergs kvelertak på kommuneøkonomien var Venstre, da under gruppeleder Johan Schei, men med uforbeholden deltakelse av representanten Terje Rønning. Rønning skriver at jeg har rett i at Stoltenberg, med kommunalminister Åslaug Haga bedret kommuneøkonomien, men at det ikke varte lengre enn de to åra jeg var gruppeleder for Ap. Han tror at jeg ikke fulgte med etter den tid. Jeg skal gi Rønning rett i at ikke hvert eneste rødgrønne statsbudsjett har vært like entydige velsignelser for kommuneøkonomien, men alle har vært vesentlig bedre enn Solberg-

budsjettene. Rønning ønsker å omskrive historien, også den han er en del av, fordi hans parti nå er i allianse med Høyre og FrP, og slik arbeider for et enda hardere kvelertak på kommuneøkonomien enn det Erna Solberg kunne ta under Bondevik II. Rønnings parti er knøttlite og kjemper mot sperregrensen. Høyre og FrP er giganter i sammenlikning. Det spiller ingen rolle hva Venstre mener om formueskatten – Høyres og FrPs samstemte vilje til å fjerne den blir en blåblå regjerings politikk. Venstre kommer til å støtte en slik regjering, således fjerning av formueskatten. Dette argumenterer også Rønning for, med øynene lukket for forskning som éntydig viser at formueskatten ikke er den utfordringen for næringslivet Rønning påstår at den er. Rønning påstår at jeg er redd kommunesammenslåinger. Det eneste jeg har skrevet om emnet er at jeg har referert at Venstre er for. Rønning avslutter med at han og Venstre ikke er på marsj mot høyre, men at de ønsker seg en Høyredominert regjering. Bare Venstrefolk forstår en slik logikk. Salige Høyre-leder John Lyngs definisjon har tålt tidens tann: «En Venstre-mann er en mann med begge beina solid plantet i løse lufta.» Ragnar Nordgreen, Arbeiderpartiet

Stø kurs Vi har det jo så bra! Ingen tvil om det. Statsministeren anbefaler velgerne å holde stø kurs. Stø kurs har gitt oss en todelt økonomi der det er full gass i Nordsjøen, samtidig som fastlandsindustrien sliter. Ingeniører og kapital støvsuges til leverandørindustrien. Stø kurs betyr rekordstore investeringer i olje- og gassektoren utenom den hellige handlingsregelen, mens jernbanen og offentlige bygg forfaller. Stø kurs har gitt 70 % høyere lønnskostnader enn de land vi konkurrerer med. Selv statens eget oljeselskap vil flytte avdelinger ut av landet på grunn av det høye

kostnadsnivået. Stø kurs har på ingen måte stoppet nedlegging av gårdsbruk i landbruket. Nå er også skogbruket i ferd med å kaste inn håndkledet. Stø kurs har ført til at industriarbeidsplasser flyttes ut av landet eller legges ned. Arbeidsledigheten har nå begynt å stige. Stø kurs rammer innlandet hardest. Stø kurs er det siste vi trenger nå. Vi trenger en ny kurs og alle vet det. Det kan være lurt å gi Venstre god plass i en ny regjering. Roger Granum Leder næringspolitisk utvalg Oppland Venstre

Prøv oss! Valget på mandag kan føre Miljøpartiet De Grønne (MDG) inn på Stortinget for første gang. Sannsynligheten er størst i Oslo, men går vi over sperregrensen, er vi plutselig aktuelle i alle fylker - også i Oppland. Miljøpartiet De Grønne vil ha store endringer. Hvis alle mennesker skal ha samme materielle levestandard som oss, trenger vi mer enn to jordkloder Derfor vil MDG arbeide i mot materiell vekst. Klimaendringene truer menneskenes livsgrunnlag. Forbrenning av fossilt brensel er en av hovedårsa-

kene. Norge bruker milliarder av kroner på å finne mer olje. Miljøpartiet De Grønne vil ha en stopp og vil avvikle oljealderen på 20 år. Miljøpartiet De Grønne vil ha et fornybarsamfunn som også neste generasjoner kan ha glede av. Vi vil ha en mer rettferdig verden, og være et talerør for de undertrykte. Vi vil at livskvalitet skal gå forran materielt forbruk og at krig og konflikter skal løses ved ikkevold. Vi trenger din stemme! Prøv oss! Torbjørn Dahl, Lillehammer

Ja vel, herr statsråd!

Torsdag 5. september 2013

13

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Hvis Oslo sier nei

Husker du den fornøyelige TVserien ”Ja vel herr statsråd”? Det var historien om den hjelpeløse politikeren uten handlekraft og gjennomføringsevne. Ser du likhetspunkter med dagens politiske bilde i Norge? Du har sikkert ikke glemt Stoltenbergs personlige venn politidirektør Øystein Meland, som skulle lede politiinnsatsen i forbindelse med Utøya-tragedien? Han møtte opp i krisestaben uten å ha peiling på hva han skulle gjøre. Han hadde da heller ikke noen forutsetninger for å løse oppgaven AP hadde satt ham til å løse. Han visste ikke en gang at det fantes ytterligere en krisestab som jobbet med samme sak! Heller hva sier du til Aps stortingskandidat fra Oppland Rigmor Aasrud som ikke visste at hun som leder for administrasjonsdepartementet i regjeringen hadde ansvaret for å få sperret av Grubbegata som Breivik måtte benytte seg av da han sprengte regjeringsbygningen i lufta. Regjeringen hadde jobbet med saken i årevis uten at hun var klar over at hun hadde ansvaret! Kjersti Stenseng og Knut Storberget lanserte for et par uker siden med brask og bram sitt ”Innlandsinitiativ” med flere siders oppslag i GD. De hadde oppdaget at innlandet var blitt forsømt etter åtte år med rødgrønn regjering. Knut Storberget var for øvrig som justisminister ansvarlig for sikkerheten før og etter Utøya. Han beklaget under utspørringen i Stortinget at han ”ikke hadde fått nok tid til å ta seg av dette” som regjeringsmedlem med ansvaret for sikkerheten! Syv av ti ansatte i politiet mener at de omfattende manglene som det regjeringsoppnevnte Gjørvutvalget har pekt på enda ikke er blitt utbedret. Kan noen være i tvil om at Norge trenger nye ideer og bedre løsninger som settes ut i livet med handlekraft og gjennomføringsevne? Jonas Øglænd Lillehammer

Jeg vil tro at de fleste av oss som fikk oppleve den fantastiske folkefesten i 1994 unner en ny generasjon å få oppleve et nytt vinter-OL. Lillehammer viste verden vinterveien med The Best Olympic Winter Games Ever, og de olympiske ringer ga nettopp ringvirkninger for utviklingen av hele vår region. Fra Ringebu i nord til Hamar og Gjøvik i sør høster man i dag fremdeles frukter av den formidable satsingen som ble gjort. På Lillehammer er Kunstmuseet, Lysgårdsbakkene og Maihaugsalen noen av de mest synlige og konkrete resultatene etter -94. Lillehammer Høyre slutter selvsagt helhjertet opp om Oslos kandidatur som vertsby for de Olympiske vinterleker i 2022. Spesielt hyggelig er det selvsagt at Lillehammer er tiltenkt en viktig rolle i om Oslo skulle gå av med seieren. Øvelsene alpint, aking, bob og skeleton er lagt til vår region. Dette vil være av stor betydning for en videre utvikling av Lillehammerregionen som vinteridrettsdestinasjon, i tråd med våre ambisiøse ambisjoner om å bli Europas mest komplette destinasjon for vintersport og opplevelser. Nå ser det imidlertid ut til at Lillehammer kan miste denne muligheten hvis Oslos befolkning sier nei til å arrangere vinter-OL i Oslo

i folkeavstemning 9.september. Det ville være trist. Både for Oslo, men også for vår region som er tiltenkt viktige funksjoner og sentrale øvelser. Målinger tyder dessverre på at Oslos befolkning kan komme til å velge å gi fra seg det vinnerloddet de har fått utdelt. Lillehammer Høyre tok derfor i kommunestyret 29.august et politisk initiativ, med følgende klare oppfordring til Ordfører og kommunestyre: Hvis Oslo stemmer nei til OL i 2022, da må Lillehammer, og vår region stå klare til å kunne overta som søker. Gjerne med støttefunksjoner i Osloregionen. Tiden er selvsagt knapp, og det vil selvsagt være utfordringer knyttet til dette, både politisk og praktisk. Det er derfor ikke minst viktig at vi er forberedt på å kunne kaste oss rundt. Signalet må være tindrende klart: Lillehammer tar gjerne ansvar for hovedarrangementet i samarbeid med kommunene rundt oss. Det vil da være helt avgjørende at vi er på hugget ovenfor Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet. Den telefonen bør Lillehammers ordfører ta til Inge Andersen i Norges Idrettsforbund allerede 10. september hvis Oslo skulle velge å si nei takk. Eivind Falk Lillehammer Høyre

Husk Vannslippet lørdag 7. september Bli med å gi Mesnaelva en skikkelig rundvask, og få deg en god naturopplevelse!

Alle arrangementer i forbindelse med Vannslippet er gratis for alle.


14

Nyheter

Fortvilet over NAV Torsdag 5. september 2013

FORTVILENDE: Anne-Lise Pedersen ønsker seg tilbake til arbidslivet, men er like langt etter halvannet år med NAV. Da hun endelig fikk praksisplass som NAV ba henne skaffe, fikk hun telefon om at hun mister arbeidsavklaringspengene.

LILLEHAMMER: I halvannet år har Anne-Lise Pedersen arbeidet for å komme seg tilbake i arbeidslivet, men hos NAV får hun ikke hjelpen hun trenger. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- I løpet av halvannet år har jeg ikke kommet noen vei. Det er klart

det tar på å kjempe for noe som blir stående på status quo, sier Pedersen til Byavisa.

Møtte veggen Vi tar det fra begynnelsen: Anne-Lise Pedersen fikk påvist beinkreft da hun gikk på ungdomsskolen. Det har gjort at hennes venstre skulder mangler kuleledd og skuldermuskel, og er uten funksjonsevne. Hun kan ikke løfte med venstresiden noe som igjen har ført til overbelastning på høyresiden. Pedersen nektet å bli hjemmeværende og fikk etterhvert selgerjobb

NAV svarer lillehammer: Byavisa har forelagt artikkelen for NAV. De har gitt følgende kommentar i e-posts form til Byavisa.

Med hensyn til vår taushetsplikt, kan vi ikke uttale oss om enkeltsaker, men på generelt grunnlag: NAV ser positivt på at arbeidssøkere som er registrert hos oss skaffer praksisplass selv, dersom det vurderes at en arbeidspraksis er det rette. NAV har god kontakt med arbeidsgivere og kan bistå med å finne en egnet praksisplass som i mange tilfelle kan føre fram til arbeid.

NAV i Oppland har flere samarbeidspartnere, bl.a. attføringsbedrifter rundt om i fylket, som har tilbud tilpasset den enkelte. Noen er tilknyttet bedriften i en kort periode, mens andre trenger lenger tid. Når man er i et arbeidsmarkedstiltak kan det tilbys ulike økonomiske støtteordninger til vedkommende er i ordinært arbeid og får utbetalt lønn fra arbeidsgiver. Dagens arbeidsmarked krever i større grad enn tidligere en avsluttet utdanning. Vi har et tett samarbeid med de seks karrieresentrene, som kan gi veiledning med tanke på eventuell videre utdanning.

i Lillehammer. I januar i fjor sa kroppen stopp. Selvbilde var på bunn, kroppen var utkjørt og Pedersen møtte veggen. Hun ble da frarådet av legen å fortsette i jobben. - Da oppsøkte jeg NAV, og etter en måned fikk jeg endelig møte en saksbehandler. Jeg tok med et lengre brev om hva og hvorfor jeg gikk på veggen og en slags attest på at jeg hadde jobbet hardt og ikke var av den typen som ikke ønsket å jobbe. Pedersen forteller at saksbehandleren leste brevet og spurte hva hun ønsket med møtet. - Jeg fortalte han at jeg ønsket råd og veiledning for å komme tilbake i arbeidslivet. Da ristet han bare på hodet og sa at jeg måtte finne ut av det på egenhånd.

Krevde ny Fem minutter anslår Pedersen at møtet varte. Misfornøyd med svaret leverte hun klage på saksbehandleren og krevde en ny. Den neste saksbehandleren hun møtte ønsket å tilpasse selgerjobben slik at Pedersen kunne fortsette, men da satte legen ned foten og var klar på at den jobben kunne hun ikke falle tilbake til. Fikk hjelp, men Over sommeren i fjor ble Pedersen innkalt til et nytt møte i NAV for oppfølging. Da møtte hun en tredje saksbehandler som måtte sette seg inn i saken. De ble enige om at Pedersen skulle sendes til oppfølgingsenheten Frisk for karriereveiledning. Endelig følte Pedersen at ting gikk framover, men det varte

ikke lenge. - Der var det mye alternativ behandling. Vi tømte oss og pratet om følelser. I flere måneder hørte jeg på folk tømme seg. Jeg fikk ingenting utav det, sier Pedersen. Gjennom Frisk ble hun også anbefalt å søke praksisplass som dyrepleier og fotterapeut. - Begge studiene var aktuelle for min interesse, men urealistisk å forsøke å få dekket gjennom NAV, sier Pedersen og begrunner: - Det er for det første veldig, veldig vanskelig å komme inn på dyrepleier-studier, hvor det i Norge er 25 plasser og rundt 500 søkende, og som fotpleier må du ha god egenkapital for så å starte egen bedrift. Dessuten ville jeg jo ikke klart å løfte og flytte på dyrene.

Like langt Halvannet år etter at hun ble anbefalt av legen å oppsøke NAV er Pedersen like langt. Fem møter har hun fått, og beskjeden har vært klar: «skaff deg praksisplass, så kan vi da se om du trives og om vi kan gi deg utdanning». - Problemet er at jeg vet at en resepsjon-/kontorjobb er det som ville passet meg, men for å få praksisplass trenger jeg erfaring og utdanning. Jeg har prøvd hardt på egen hånd å finne meg praksisplass innen begge yrkene uten hell. Det virker som NAV synes det er bedre å gi meg arbeidsavklaringspenger enn utdanning for å komme meg ut av systemet, sier Pedersen og sukker: - Jo lenger jeg står uten jobb vil det bli enda vanskeligere for meg å få napp i arbeidsmarkedet.

- Fortvilende Opptil flere ganger har hun nærmest gitt opp, men tanken på å gå hjemme har gang på gang fått henne opp av stolen for å prøve å finne en jobb. Denne sommeren fikk hun endelig napp som resepsjonist i sommermånedene. Like etterpå fikk hun en telefon fra NAV med beskjed om at hun nå mister arbeidsavklaringspengene fordi hun nå hadde bevist at hun ikke trengte hjelp. - Jeg ble helt satt ut. NAV sa jeg skulle skaffe praksisplass for å forsikre dem og meg om at en utdanning innen det feltet ikke ville være bortkastet. Nå har jeg fått praksisplass, men det har bevist at jeg ikke trenger hjelp. Det er fortvilende, sier Pedersen.

- Spent Like over sommeren fikk Pedersen et nytt møte med en saksbehandler på NAV, da ble det bestemt at hun skulle til Lipro. Der har hun vært før. - Da jeg var på Lipro sist fikk jeg beskjed om at jeg var så flink at de ikke trengte og brukte tid på meg. Skal bli spennende hva jeg får beskjed om der nå. Pedersen forteller at hun gjennom kreftforeningen kjenner flere som også har prøvd å få hjelp men kun har havnet i NAV-systemet. - Flere har ønsket å komme seg tilbake i jobb, men har bare gitt opp og tilslutt godtatt at de får uføretrygd resten av livet. Det er trist, men jeg forstår dem godt, sier Pedersen.


eiendomsmagasinet EIENDOMSMAGASINET

15 11

-Kjenner Troen pådu prisvekst der huset er ditt? i boligmarkedet Torsdag 5. september Torsdag 16. mai 2013 Fredag 10.

KunnskapsUtviklingen minister på snarvisitt

LILLEHAMMER: Tallene NW: Eiere av gamle hus LILLEHAMMER: Tallene for boligmarkedet i kjenner ofte ikke til eienfor er boligmarkedet april klare, og bolig- i dommens historie. Nå er april er klare, ogfra boligprisstatistikkene EFF det blitt enklere å sjekke prisstatistikkene GAUSDAL: Kunnskapsminister Kristin Halvog FINN viser at mensfra om du har rettigheter du EFF og FINN viser at orsen gjestet Videregående under tilbudet synker,Gausdal så mens tilbudet synker, ikke er klar over. den offisielle åpningen av Gausdal Arena i stiger prisene. så stiger prisene. januar. Tirsdag var hun tilbake for å overSOL OLSEN SOL OLSEN redaksjon@byavis.no DAG ØYVIND OLSEN til skolen og rektor Inger rekke blomster Newswire.no redaksjon@byavis.no Enger. - Det ble solgt marginalt færre

men som vi ser av gjennomsnittsden være gyldig inntil noe Gjenannet hastigheten, så tar det tid. Glasskule blir avtalt. omsetningshastighet i nomsnittlig -Vi i bransjen opplever – Har man til Det for hele landet var tinglyst i april 27rett dager. markedet i innlandet relativt eksempel vei, eller båt-å tok 35 dager iparkering snitt isom Oppland feste, en kan retten gjenopplives selv selge stabilt ogbolig. homogent. Noe går fort, om den ikke er benyttet på mange noe går sent. Noe går over prisGlasskule år. Slike konflikter ser vi mange antydning, noebåde under. Detmarkeer vel eksempler på, når det gjelder -Vi i bransjen opplever boligeiendommer og fritidseiendet i innlandet som relativt stabilt ganske nærme det vi kan kalle dommer. og homogent. Noe går fort, noe normalt, sier han. går sent. Noe går over prisantydUlik praksis -Det erunder. allikevel ning, noe Det spennende er vel ganskeå Overføringen nærme inn det vi kan fra kalle Gammel normalt, kikke i glasskula med de grunnbok sier han. til ny, ble gjort av saks- Det nasjonalt ble solgt marginalt tallene vi har. Vi har fire jo tro på forNorsk Eiendomsinformasjon har behandlere tilknyttet nasjonale boliger i 2012 ennfærre året Thea Haukaas Nilsen nå gjort Gammel grunnbok tilgjenkonverteringssentre. De gjorde enå boliger nasjonalt i 2012 året tsatt prisvekst i innlandet gitt de før. Denne trenden synesenn å fort-Det er allikevel spennende redaksjon@byavis.no gelig for alle gjennom nettjenesten skjønnsmessig vurdering av hva sette i 2013. Lokalt har det allekikke inn i glasskula med de talfør. Denne trenden synes å forforutsetninger vi har. Renta vil Infoland. Boken girenenomsetning oversikt som vi skulle med den grunnrede gitt utslag med lene har. Vi hari jo tronye på fortsatt tsette 2013. Lokalt har det være lavi innlandet lenge og arbeidsGausdal er sammen en del av Coubertin nettverket, og i hvai Videregående som vært tinglyst helt boka. Det resulterte i atde det på iover Hedmark og har Oppland til prisvekst gitt forutsommer skolen arrangør ungdomsforumet Youth Forum. landsbasisvi kan være forskjell på tilvar 1800-tallet. itilbake 2013 som erutslag ca 12% lavere enn setninger har. Renta vil være allerede gitt med enavommarkedet vil være stabilt. Ergolav et - Vi det er viktig å Heimdal. gjøre litt – syns Da sier Gammel grunnbok blestas på ting som skjer ute i hva som er tatt med. 2012, Thomas lenge og arbeidsmarkedet vil være setning i Hedmark og Oppland til stabilt boligmarked, sier han. lokalsamfunnet, Halvorsen under digitalisert littsaover 20 år siden, – Derfor nyttigboligmarå sjekke Heimdal erfor formann i Hedmark og den korte visitten. Derfor stabilt. Ergoeretdet stabilt Tallenes tale: Formann i Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening Thomas Heimdal har sett på boligprissammen igodt 2013 som erGausdal ca 12%og gi dem en liten oppmerkpasset å besøke dissesier gamle ble ikkedet alle opplysninger overført Oppland Eiendomsmeglerforeked, han. registrene, kanskje statistikken forpåpekte april, ogatforteller om et stabilt marked. somhet , forelektroniske vel . Halvorsen særlig dersom man vil kjøpe en til denHOEF, nye, grunnboning, somutført er sier enungdomsforum lokalavdelavere enn 2012, Thomas Viktig med Viktig med utvikling utvikling hun var imponert over hvor flott det fortsatt så ut på skolen, ken. Derfor kan det ha stor verdi å eldre eiendom, enten det er bolig ling til Norges Eiendoms TALLENES TALE: Formann i Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening Thomas Heimdal har sett på Heimdal. Heimdal er formann i -Likevel ser vi at utvikling både ogtilgang understreket at en såForeningen flott få til originalen, som skole vi harpåvirker til et bedre læringseller hytte.ser I Gammel grunnbok meglerforbund,NEF. -Likevel vi at utvikling både boligprisstatistikken for april, og forteller om etkoster stabilt imarked. Hedmark og Oppland Eiendomsprisene 1,3% fra mars til april, sjonalt dag kr 31800,avlivet for vår del i innlandet, sier privat og offentlig av nye og eksmiljø. Iav etterkant av eiendomsmeoverrekkelsen kopier av, sier salgsog markeds- fikk Halvorsen anledning kan man eksempel oppdage at består rundt 117 privat og for offentlig av nye og eksisCoubertinelev: Ingrid Godø Johnsen fortalte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen hvordan det var å arrangere til å møte elevene og lærerne som var en del av ungdomsfodirektør Sindre Landmark i Norsk det finnes en glemt rettighet til glere lokalisert rundt Mjøsa i Hedterende boligområder og næringsmeglerforening, HOEF, som er mens de siden april 2012 har pr.kvm, mens den i Hedmark og Heimdal. - Tallene viser at op- isterende boligområder vei og rumet.ogElevene fortalte hvordan det der hadde vært,steg og delte av ungdomsforum. Eiendomsinformasjon. eller båtplass. mark Oppland. prisene noe mindre. Hed- mens den i Hedmark og Oppland under takst og prisantydning. Så arealer er særdeles viktig for en lokalavdeling Norges Ei- mark steget hadde med 6,6%. Dette er omtrent Oppland koster henholdsvis timismen og troen på fremdeles næringsarealer er særdeles viktig sine opplevelser ogtilerfaringer. Den gamle grunnboken inneholNoen av rettighetene er likevel en stigning på hen- koster henholdsvis 19800,- og da er vel lokkeprisdiskusjonen regionen vår skal vi kunne hevde Gjennomsnittsbolig endomsmeglerforbund, som lokalt, stegapril noe 22400,19800,- pr.kvm. og 22400,- pr.kvm. prisvekst som vi sier ser for regionen vår skal vi alle kunne der blant annet informasjonNEF. om holdsvis åpenbart foreldet samfunnet 1%der ogprisene 4,2 siden avlivet forer vårder, delmen i innlandet, oss fremover. Vifordi vil jo ha gamle avtaler som fremdeles kan har endret seg. 2012, mens Oppland endte på Heimdal. bedre jernbane, veger, skoler og -Ser en for hele landet steg priForeningen består av rundt 117 mindre. Hedmark hadde en stig- Lokkeprisdiskusjon av gjennomsnittshastigheten, så hevde oss fremover. Vi vil jo alle være 1,3% gyldige, mentilsom – Viarbeidsplasser, har flere gode sier eksempler på 1,2% og 2,2 siden 2012. harLokkeprisdiskusjon sene fra mars april,mange mens HISTORIE: ditto Heimdal. Hvert husapril og eiendom sin historie. Og ofte gamle avtaler. Foto Wikimedia. eiendomsmeglere lokalisert rundt ning på henholdsvis 1% og 4,2 -Vi ser også at rundt halvparten det tid.viser Gjennomsnittlig jernbane, veger, på skoler boligeiere ikke2012 er klar det,bedre blant annet en beiterett Carl at optimismenomog ha de siden april harover. steget med Gjennomsnittsboligen nasjonalt -Vi ser også at rundt halvparten tar-Tallene historisk informasjon. finnes av veirett beiterett. mene videre, uteniprisvekst at nye eiere er og Berners i Oslo. Det må sier sies MjøsaDette i Hedmark og Oppland. siden april 2012, mensHer Oppland avEksempler boligene som blir går setningshastighet hele landet var dittoPlass arbeidsplasser, i dag kr 31800,pr.kvm, 6,6%. er omtrent som lokalt, koster boligene ersom blirogsolgt solgt går troen på fremdeles er der, Gir konflikter også avtaler som fører til mange Selv om det fradeles tomter fra en klar over det. å være en foreldet rettighet i dag, endte på 1,2% og 2,2 siden april under takst og prisantydning. Så i april 27 dager. Det tok 35 dager Heimdal. Gjennomsnittsbolig – Sirlig nedtegnet for hånd er tvister som ender i Jordskifteret- hovedeiendom, kan slike rettigheHvis en generell rettighet følger sier Sindre Landmark i Norsk Ser en for hele landet steg 2012. na- ter da følge er velalle lokkeprisdiskusjonen i snitt i Oppland å selge en bolig. Gammel grunnbok en skattkiste av ten, sierGjennomsnittsboligen Landmark. de fraskilte eiendom- en eiendom, og ikke en person, vil Eiendomsinformasjon.

Enebolig, Venabygd, Ringebu

Prisant: Kr. 835.000- + omk

LILLEHAMMER Stor 5 roms leil med balkong midt i hjertet av Lillehammer. 2 garasjeplasser. 17 6 l1 k 5 3. 16-17 2 rs kl o t g: 25.5 n i r n Vis og lø

Eldre bolig grei standard med KR 4med 150garasje. 000,separat bodhus Fin solgang og panorama utsikt

Storgata 32 D Prisant.: kr 4 150 000,Omk. ca.: kr 109 482,Felleskost.: kr 1 826,-/md Boligtype: Leilighet Bra/P-rom: 164/158 m2 Byggeår: 1824/1999

Adresse: Bakkalykja 14 2632 Venabygd Tomt: BTA/BRA: Soverom: Oppført: Takst: Kontakt:

Dette er leiligheten for den kresne ! Stor leilighet med sjel som gir et varmt hjem for deg/dere eller hele familien. Meget spennende og stilig loftsleilighet, beliggende med Lillehammers smykke, Søndre Park ,som nærmeste nabo. Leiligheten ble bygget om fra råloft til loftsleilighet i 1999. Her er mye ”luft og rom” og i kombinasjon med bevaring av synlige tresøyler og dragere opplever man en helt spesiell atmosfære og ro i denne leiligheten, som også gir deg fantastiske muligheter i valg av interiør/livsstil og møblering. Leiligheten oppleves svært lys, tiltalende og har mange flotte detaljer og innhold.

Visning:

Visning: tors 23.5 kl 16-17 og lør 25.5 kl 16-17

Megler MNEF: Merete Fjeldavlie Lillehammer og Gudbrandsdalen Eiendomsmegling AS Tlf: 92 80 63 03 mfj@terraeiendom.no www.terraeiendom.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

EIENDOMSMAGASINET - HVER TORSDAG I LILLEHAMMER BYAVIS

Selveiet på 1060 kvm 160/ 146 kvm 2 stk. 1960 kr. 900 000,Jan Hauger Tlf 40407590 Etter avtale med megler.

DIN

EIENDOMSMEGLER


16

Torsdag 5. september 2013

eiendomsmagasinet

#mittlillehammer Lillehammer Sentrum har flere eldre bebyggelser med hyggelige bakgårder som gir byen sjel. Som lokal megler er jeg stolt av å kunne megle den type boliger. - Stig Svartor, megler i Aktiv Lillehammer

Aktiv Eiendomsmegling og Terra Eiendomsmegling slår seg sammen og blir Aktiv. I den forbindelse inviterer vi deg til vår store fotokonkurranse. Selv om vi blir flere meglere rundt om i landet, og får ny profil og logo, har vi fremdeles det samme brennende engasjementet for våre kunder. Det skal vi fortsette med. Vi tror det er viktig å se hele bildet av din bolig når du skal selge. Vi vet at et hjem er mer enn et hus eller en leilighet og da er også nærmiljøet viktig. Vis oss ditt nærmiljø ved å tagge bilder du tar på Lillehammer, med #mittlillehammer og vær med i trekningen av en iPad mini og muligheten til å få ditt bilde med på fotoutstilling.

Vi har bransjens mest fornøyde kunder Bransjevinner kundetilfredshet – av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com

www.aktiv.no Vi megler frem dine verdier.


Nyheter

Torsdag 5. september 2013

17


IS?

12 18

eiendomsmarkedet EIENDOMSMARKEDET EIENDOMSMAGASINET Nyheter

Torsdag5.29. august 2013 Torsdag september 2013

DIN

1715

torsdag 21. 22.mars august 2013 Torsdag 2013

DIN

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

EIENDOMSMEGLER

WWW.BYAVIS.NO

SYVENDE ÅRGANG 2012

EIENDOMSMEGLER

AND!

Ilsetra, Hafjell, Topp Leilighet Pris: kr kr 3 100 kr. 000,+ omk Hytte Gålå i Sør-Fron Prisant.kr. 1.825.000,++ omk. Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning 2.475.000,+ omk Enebolig, Enebolig, Venabygd, Ringebu Prisant: Kr. 725.000omk Ringebu Enebolig,Venabygd, Venabygd, Ringebu Prisant: Prisant:Kr. Kr.725.000725.000-++omk omk Flott leilighet midt i Flott beliggende hytte med fjelleldoradoet. Alpint, 40 kvm terrasser, barneløypenett, tur og fisvennlig nær skiløypene kemuligheter i stort11, monn. Adresse: Brannåsveien 2652 Svingvoll Kort vei til Pellestova/ GaiTomt: Eiet Solrikt 1257 kvm astova,

ngre perioder?

Bruk eiendommarkedet i Adresse: Hundseterveien 789 E, 2636 Øyer Lillehammer Byavis Oppført: 2004

EKK

avisa

SALG!

Oppført: 2001 Separat garasjebygg BTA/BRA: 85/79 kvm Soverom: 3 soverom Visning: Visning lørdag 23.03.kl 14.00 BRA/BTA: Kontakt: Jan91/98 Haugerkvm tlf. 40407590

SALG!

SALG!

BUTIK

KEN

Ant. Soverom: 3 stk Annet: 2 stk bad/ badstue Full standard/god balkong Visning : Lørdag 14. sept. kl 12.00 Henv: Jan Hauger EIENDOMSMEGLER tlf 40407590

DIN Kontakt en av «våre ANNONSERTE I BYAVISA: «meglere»

utsolgt!

større

Lillehammer By- Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 ET. strikt har et12 opp- Torsdag 29. august 2013

ET.

R PÅ D! BUD.

EIENDOMSMEGLER

WWW.BYAVIS.NO

DIN DIN DIN

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 EIENDOMSMARKEDET EIENDOMSMAGASINET

www.dineiendomsmegler.no

17

www.dineiendomsmegler.no Torsdag 21. mars 2013

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

SYVENDE ÅRGANG 2012

DIN

EIENDOMSMEGLER

Tlf:40 4040 4075 7590 90- -61 6127 2757 5750 50 Tlf: Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

EIENDOMSMEGLER www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no

Prisant Prisant kr kr 775 775 000,000,- ++ omk. omk.

www.dineiendomsmegler.no

Hytte Gålå i Sør-Fron Prisant.kr. 1.825.000,omk. Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,+ omk Gausdal, Enebolig, Venabygd, Ringebu Prisant: Kr. 725.000omk hyggelig småbruk kr 1 050 000,+ omk + + Barnevennlig området Enebolig, Venabygd, RingebuPris:Prisant: Kr. 725.000- + omk Barnevennlig området

Øyer. Enebolig med romslig utleieleilighet Prisant: kr 3 Småbruk 450bolig 000,+ omk greienebolig standard med med Eldre bolig greimed standard Øyer. Enebolig med romslig utleieleilighet Prisant: kr 3ogEldre 450 000,+ omk separat bodhus liten driftsbygning. garasje. med bodhus med Moderne enebolig i barnevennlig felt. Fin solgang panorama utsikt Ligger i separat Østreog Gausdal rett Bruk 4Moderne soverom,enebolig Romslig 2i roms utgarasje. Fin solgang og barnevennlig felt. ned for Svingvoll. 3 Adresse: Bakkalykja 14 leieleilighet. utsikt mot 4 soverom, Solrike Romsligterrasser, 2 roms utpanorama utsikt soverom. Solrikt og med 2632 Venabygd sentrum leieleilighet. Solrike terrasser, utsikt mot utsikt. Passer for hest. eiendommarkedet i Adresse: Bakkalykja 14 sentrum Viksveveien 22, 2636 Øyer Adresse: Tomt: Selveiet Adresse: Østringsveien 2632 Venabygd 741, 2651 Østre Gausdal Salgstakst kr 3.900.000,-22, 2636 Øyer BTA/BRA: 160/ 146 kvm Adresse: Viksveveien Tomt: Selveiet Lillehammer Byavis Salgstakst: 1.100.000,Oppført 2007, Salgstakst kr 3.900.000,Soverom: kr 3 stk. Flott beliggende hytte med 40 kvm terrasser, barnevennlig nær skiløypene

SALG!

Adresse: Brannåsveien 11, 2652 Svingvoll Tomt: Eiet 1257 kvm Oppført: 2001 Separat garasjebygg BTA/BRA: 85/79 kvm Soverom: 3 soverom Visning: Visning lørdag 23.03.kl 14.00 Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590

SALG!

SALG!

BUTIK

KEN

DIN Kontakt en av «våre ANNONSERTE I BYAVISA: «meglere»

40%FIKK KJEMPE-

opplag på vare te bedrifter i annohøres nsert bra Synes du dette ut? Kontakt en sverre tlf 911 epost: arve@byavis.no De27452 iri ogARVE: Biristrand.

utsolgt!

BJØRN: tlf 909 55731 epost: bjorn@byavis.no TORE: tlf 992 69002 epost: tore@byavis.no så hjelper vi deg videre!

større

llehammer By- Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 rikt har et opp-

PÅ UD.

DIN

EIENDOMSMEGLER

Halvdel Halvdel tomannsbolig, tomannsbolig, Søre Søre Ål, Ål, Lillehammer Lillehammer

avisa

.

kr. 900 000,1960 1960 Jan Hauger kr.kr.900 900000,000,Tlf 40407590 Jan JanHauger Hauger Etter avtale TlfTlf40407590 40407590 med megler. Visning: Visning: Etter Etteravtale avtale

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

EKK

en

Takst: Oppført: Oppført: Kontakt: Takst: Takst: Kontakt: Kontakt: Visning:

www.dineiendomsmegler.no

SALG

DIN enn noen annen i distriktet! Tlf: 40avis 40 75 90 - 61 27 57 50

gre perioder?

.

BTA/BRA: 160/ 146 kvm Tomt: Selveiet

Tomt: Selveiet Kontakt: Jan Hauger Soverom: 3160/ stk. 146 kvm BTA/BRA: 160/ Tlf: BTA/BRA: 40 40 75 90/61 27 57146 50 kvm Oppført: 1960 Soverom: stk. Visning: Kontakt3 3 megler Soverom: stk.

40%FIKK KJEMPEDIN

t opplag på ste bedrifter i annonsert vare Desverre Biri og Biristrand.

S?

Eldre bolig bolig grei grei standard Eldre standardmed

Eldre2002 bolig greimed standard separat bodhus garasje. Oppført: med separat bodhus med med separat bodhus med Tomt: kvm eiet tomt Fin1878 solgang og panorama utsikt garasje. Fin solgang og Bta/Bra: 100kvm/93 kvm garasje. Fin solgang og Adresse: Bakkalykja 14 Soverom: 3 stk. utsikt panorama panorama utsikt 2632 Venabygd Adresse: Gålåvegen 1196, Adresse: Bakkalykja 2646 Gålå Adresse: Bakkalykja1414 Takst kr: 2 100 000,2632 Venabygd Tomt: Selveiet 2632 Venabygd

EIENDOMSMEGLER

www.dineiendomsmegler.no

SALG

STØRST PÅ OPPLAG - BEST annen PÅ PRIS! enn noen

avis i distriktet!

Tlf: Tlf: 40 40 40 40 75 75 90 90 -- 61 61 27 27 57 57 50 50

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

med medlite litetrafikk. trafikk.Fin Finutsikt utsikt

Adresse: Adresse:Solheimsveien Solheimsveien13, 13, 2613 2613Lillehammer Lillehammer Topp Toppmoderne modernebolig boligmed medto tobad bad og ogcarport. carport.Barnevennlig Barnevennlig Type: Type:Andelsbolig Andelsbolig BTA/BRA:103/ BTA/BRA:103/97 97kvm kvm Soverom: Soverom:33soverom soverom (kaninnløses) innløses) Fellesgjeld: Fellesgjeld:kr1 kr1452 452244,244,-(kan Felleskostnad: Felleskostnad:kr kr11 11164,164,Tomt: Eietkr kvm Totalpris: 22227 244,Totalpris: kr986 227 244,Oppført 2007, BRA/BOA:162/ 171 Takst: 900 000,Takst: kr 900986 000,Tomt:kr Eiet kvmkvm hoved enhet Kontakt: Jan Tlf 40407590 BRA/BOA:71/ 77171 kvmkvm utleie enhet Kontakt: JanHauger Hauger Tlf 40407590 BRA/BOA:162/ hoved enhet Visning: Etter med megler Soverom: 4 /1avtale stykk Visning: Etter avtale med megler BRA/BOA:71/ 77 kvm utleie enhet Uthus på 194 kvm Soverom: /1 stykk Visning; Etter avtale med megler Uthus på 19 kvm Henvendelse: Jan Hauger Visning; Etter avtale med 404075900 megler Henvendelse: Jan Hauger 404075900

DIN DIN

DIN DIN

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

Oppført: 2002 Tomt: 1878 kvm eiet tomt Bta/Bra: 100kvm/93 kvm Soverom: 3 stk. Adresse: Gålåvegen 1196, 2646 Gålå Takst kr: 2 100 000,-

Kontakt: Jan Hauger BTA/BRA: Tlf:Oppført: 40 40 75 90/61 27 57146 50 kvm 1940160/ Oppført: 1960 kvm Tomt: Eiet 31788 Visning: Kontakt megler Soverom: 3 stk.

Takst: kr. 900 BRA/BOA:197/ 124000,kvm Oppført: Jan 1960 Kontakt: Hauger Soverom: 3 /4 stykk Takst: 900 000,Uthus/driftsbygn.:81 kvm Tlfkr. 40407590 Henv: Jan Hauger Kontakt: Janavtale Hauger Visning: Etter 40407590 med Tlf 40407590 megler. Visning: Torsdag 5. Visning: kl Etter september 16.00avtale – 17.00

DIN

DIN DIN DIN EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

Tlf:40 4040 4075 7590 90- -61 61272757575050 www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no Tlf: www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Prisant Prisant kr kr 775 775 000,000,- ++ omk. omk. www.dineiendomsmegler.no

Halvdel Halvdel tomannsbolig, tomannsbolig, Søre Søre Ål, Ål, Lillehammer Lillehammer

Øyer. Enebolig med romslig utleieleilighet Prisant: kr 3 450 000,- + omk Øyer. med romsligomgivelser utleieleilighet Prisant: Prisant: 450000,000,+omk omk Øyer. Enebolig med romslig utleieleilighet krkr3 3450 Fåberg Enebolig, landlige kr 1650 000,+ +omk Moderne enebolig i barnevennlig felt. Barnevennlig Barnevennligområdet området med medlite litetrafikk. trafikk.Fin Finutsikt utsikt

Adresse: Adresse:Solheimsveien Solheimsveien13, 13, 2613 2613Lillehammer Lillehammer 4Topp soverom, Romslig roms ut-bad Topp moderne bolig to moderne bolig med to bad felt. Moderne enebolig i2 barnevennlig Moderne enebolig imed barnevennlig felt. Skrånende eiendom, og carport. Barnevennlig og carport.Romslig Barnevennlig Solrike utsikt mot 4leieleilighet. 2terrasser, roms ut4soverom, soverom, Romslig 2utsikt roms utbarnevennlig med fin mot Lågen Type: Andelsbolig Type: Andelsbolig sentrum leieleilighet. Solrike terrasser, utsikt mot leieleilighet. Solrike terrasser, utsikt mot BTA/BRA:103/ 97 BTA/BRA:103/ 97kvm kvmvei 19 Adresse: Søre Jørstad sentrum sentrum Adresse: Viksveveien Soverom: 33soverom Soverom: soverom 22, 2636 Øyer 2625 Fåberg Salgstakst kr 3.900.000,(kan innløses) (kan innløses) Fellesgjeld: kr1 452 Adresse: Viksveveien 22, 2636 Øyer Fellesgjeld: 452244,244,Adresse: Viksveveien 22, 2636 Øyer Salgstakst: krkr1 1.900.000,Oppført 2007, Felleskostnad: kr Salgstakst krkr3.900.000,Felleskostnad: kr11 11164,164,Salgstakst 3.900.000,Oppført: 1958, rehab: 1987 Tomt: Eietkr kvm Totalpris: 22227 244,Totalpris: kr986 227 244,Oppført Oppført 2007, Tomt: Eiet2007, 1009 kvm BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet Takst: kr 900 000,Takst: kr 900 000,Tomt: Eiet 986 kvm Tomt: Eiet 986 kvm BRA/BOA:180/ 142 kvm Kontakt: Jan Tlf 40407590 BRA/BOA:71/ 77 kvm utleie enhet Kontakt: JanHauger Hauger Tlf 40407590 BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet Soverom: 44soverom Visning: Etter med megler Soverom: /1avtale stykk Visning: Etter avtale med megler BRA/BOA:71/ 77 kvm utleie enhet BRA/BOA:71/ 77 kvm utleie enhet Annet: Eldre uthus Uthus på 19 kvm Soverom: 4 4/1 stykk Soverom: /1 stykk Visning; Etter avtale med megler Uthus på 19 kvm Uthus på 19 kvm Visning: Etter avtale med megler Henvendelse: Jan Hauger 404075900 Visning; Etter avtale med megler Visning; Etter avtale med megler Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Henvendelse: Jan Hauger 404075900 Henvendelse: Jan Hauger 404075900

DIN DIN

Synes du dette høres bra ut? Kontakt ARVE: tlf 911 27452 epost: arve@byavis.no BJØRN: tlf 909 55731 epost: bjorn@byavis.no TORE: tlf 992 69002 epost: tore@byavis.no så hjelper vi deg videre!

DIN DIN DIN DIN

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

STØRST PÅ OPPLAG - BEST PÅ PRIS!

Tlf: Tlf: 40 40 40 40 75 75 90 90 -- 61 61 27 27 57 57 50 50

www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 27 57 57 50 50 Tlf: 40 40 40 75 75 90 90 --- 61 61 27 Tlf: Tlf: 40 40 40 40 75 75 90 90 -61 6127 2757 5750 50

www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no

Fåberg Enebolig, landlige omgivelser

kr 1650 000,- + omk


kultur

Torsdag 5. september 2013

Klart for Matauk festival

19

Velbekomme: Bjørn Hettervik, Wenche Haug Almestrand og Frode Myklevik lover mange gode matopplevelser under Mataukfestivalen.

LILLEHAMMER: Fredag 4.oktober er det klart for Matauk festival i Lillehammer. - Gågata vil bugne av lokale råvarer, lover prosjektleder Wenche Haug Almestrand. Sol Olsen sol@byavis.no

- Lillehammer Mataukfestival vil bli arrangert på Lillehammer for første gang 4. og 5. oktober 2013, målet er å få til permanent matfestival i Lillehammer. Høsten har

vært, og er perioden for «matauk», for i vår region har lågåsilda helt siden middelalderen vært gjenstand for en av landets rikeste innlandsfiskerier, og vi har høstet i skogens spiskammer i ualminnelige tider. Festivalen er for alle aldersgrupper. Dette er en festival hvor handelsnæringen, reiselivet, matprodusenter og næringsliv for øvrig skal samarbeide om å trekke gjester til Lillehammer. Lillehammer Mataukfestival vil bidra til at nye spennende produkter og matretter blir presentert i tillegg til tradisjonsretter, alt basert på råvarer, produkt og matspesialiteter fra regionen, sier prosjektleder for prosjektet «Mataukfestival», Wenche Haug Almestand.

Kjendiskokker Programmet for festivalen begynner nå å ta form, og det er ikke småtteri festivalen vil by på av opplevelser. - Lågåsild og all den gode kortreiste maten som produseres i vår region vil være tema for denne matfestivalen, og det er satt sammen egne festivalretter som skal serveres fra restauranter, hoteller og kafeer denne helgen, forteller Almestrand. Flere kjendiskokker vil holde matdemoer fra festivalscenen, og gi smaksprøver til publikum.

Kulinarisk matauk -Det er mye som skal skje under festivalen, med salgsboder, smaks-

prøver, helgrilling av lam, sceneunderholdning og konkurranser. Frode Myklevik vil lære deg å lage fiskekaker, Bjørn Hettervik skal trylle med poteten og vi skal kåre beste lågåsildoppskrift. Det blir politisk kokkekamp, du kan gjette hvor mange lågåsild det går på ett kilo, eller få en demonstrasjon av hvordan man lager en lågåsildhåv, for å nevne bare litt av hva som skal skje, sier Almestrand. Alle aktiviteter under festivalen er gratis for publikum, med unntak av festivalmiddagen fredag kveld. - Her er det påmelding, og den som vil være med på en virkelig kulinarisk matauk, må melde seg på innen 27.september, sier hun. - Vi samarbeider også med Okto-

berfestivalen i Bryggerikvartalet, som er blitt en populær tradisjon i Lillehammer. Her serveres det som kjent lokalprodusert øl, og godt drikke er en stor del av en god matopplevelse.

For barna Festivalen vil også ha noe for den yngre garde. Kokkenes Mesterlaug Hedmark og Oppland vil sammen med Lærlingekompaniet Innlandet arrangere matkurs for barn mellom 5 og 9 år. På forhånd vil det også være en tegnekonkurranse som går ut til alle barnehager. Vinneren av konkurransen «tegn mat» får kokken Frode Myklevik til barnehagen en hel dag. Konferansier er Asgeir Borgermoen.

På søk etter nye lokaler med god beliggenhet? - Åpen kontorløsning i etasjen over Brenneriet (ca 116 kvm eksklusivt areal) - Kontorer med flott beliggenhet mot Mesnaelva (ca 165 kvm eksklusivt areal) UTLEID - Fleksibel kontorløsning med flott utsikt mot byen og Mesnaelva (ca 200 kvm eksklusivt areal) UTLEID - Kontor eller lite forretningsareal mot Bryggeritorget (ca 35 kvm eksklusivt areal) - Mindre forretningsareal ved inngangen til Brenneriet (ca 50 kvm eksklusivt areal) - Enkeltkontorer i kontorfellesskap Kontakt for visning og informasjon om lokalene: Anne Marie Aalstad Laakso Markedssjef Smedvig Eiendom Øst Tlf: 970 53 261 Tlf: 61 26 73 50


20

61 grader KULTUR

Torsdag 5. september 2013

Bibliotekene anbefaler Harper Lee:

Drep ikke en sangfugl Den norske bokklubben 1962 og Aschehoug 2005. Anbefalt av Synnøve Bratberg Lillehammer bibliotek

Bokens handling foregår i Alabama i Sørstatene i USA i 1935. Vi opplever alt gjennom øynene til 9-åringen Jean Louise eller Småen, som hun kalles. Hun bor sammen med faren Atticus Finch som er advokat og en eldre bror, Jem. Moren er død. Atticus oppdrar sine to barn alene, og det mangler ikke på kritikk fra omgivelsene. Kostelig er beskrivelsen av Småens første skoledag: Hun får skjenn av læreren fordi hun allerede kan lese! Faren, Atticus er en klok mann. Han representerer moral og godhet. Han lærer sine barn toleranse og rettferdighet. Atticus har tatt på seg å forsvare den fargede Tim Robinson, som er anklaget for å ha voldtatt en hvit kvinne. Barna får bemerkninger fra andre barn på skolen: «Faren din er en niggervenn!» Etter hvert får de også slengt etter seg bemerkninger om faren fra de voksne: »Se der går ungene hans». Begge barna har naturlige reaksjoner på forfølgelsen av en uskyldig, farget eller ikke. Og dagen kommer da rettssaken skal finne sted. Atticus fører en sta kamp for å redde den unge Tom Robinson fra døden. Under rettsaken blir det klart at hele anklagen er oppspinn. Sjokket over å oppleve at juryen dømmer et uskyldig menneske til døden - «uskyldig som en sangfugl»- utelukkende på grunn av hans hudfarge, preger de to barna. Barnas fortvilte «Hvorfor?» besvares nå som alltid av Atticus med en klokskap og redelighet som hjelper dem til ikke å hate. «Drep ikke en sangfugl» utkom første gang i 1960 og er den eneste boken Harper Lee skrev. Den blir regnet som en amerikansk klassiker. Jeg anbefaler den.

Opplandsungdommer til Afrika I sommer har 15 dyktige unge musikere og dansere øvd på Plan B i forkant av at de i på mandag dro ned til Johannesburg i Sør-Afrika for å delta på Umojaprosjektet, et 12 år utveksAFRIKANSKE: Umoja prosjektet gammelt er en egen del av Umoja festivalen, lingsprogram hvor hvor flere afrikanske land, samt Norge deltar på kulturell utveksling med Norge og Nederland deltar på. 3 afrikanske land; Zimbabwe, Mosambique og Sør-Afrika. Tidligere i sommer var afrikanske ungdommer på besøk i Oppland og denne gangen er det de norske ungdommene som skal på besøk under deres 14 dagers opphold i Afrika. Umoja- prosjektet er en egen del av Umoja festivalen, hvor flere afrikanske land, samt Norge og Nederland deltar på. Hvert år representerer et fylke Norge og i år var det altså Opplands tur. Et times show med musikk, sang og dans er nøye forberedt. Sammen med de afrikanske ungdommene skal showet presenteres, i tillegg til et felles show.Ungdommene som er med på prosjektet er valgt ut etter en audition i regi av kulturskolene i Gjøvik, og blir ledet av saksofonist Kjetil Flatland og Opera-danser Meriam Grace Deguia Warren, samt reiseleder og kulturskole rektor i Moss, Lars Jegleim. Tre ungdommer fra Lillehammer og dalen er med i prosjektet, Hedvig Bang og Ruben Gilje og Bård Ove Kvalheim Fransson fra Vinstra.

Danseglede: Det er ingenting å si på innsats og innlevelse når ungdommene svinger seg på ungdomsklubben sammen med danse

LILLEHAMMER: Rundt 150 unge fra skolene i nordre del av Lillehammer deltok på årets kick-off for fritidsklubben 61grader Nord. Klubben har en målsetning om å inkludere, forebygge og aktivisere. Sol Olsen sol@byavis.no

Foran scenen som er satt opp utenfor tennishallen for anledningen, går røykmaskinen for fullt, og ungdommene venter spent på kveldens store høydepunkt, danseren Herbie. Martine Viker Jevnesveen (10), Jenny Boldermo Winsvold (11), Malene Furuli Johansen (11) og Nicoline Midteng Kjærstad (11) fra Ekrom Skole er på fritidsklubben for å henge med venner, og kanskje bli kjent med noen andre. Men når Byavisa spør om de ser på gutta, er de kjapt ute med enstemmig protest.

Forbilde - Er dere klare for Herbie? roper leder

for klubben Renate Løvli fra scenen. Og stemningen går i taket i det danseren Herbie entrer scenen. Herbie ble i fjor kåret til årets forbilde av regjeringen, for sin evne til å engasjere og motivere barn og unge. Og det tar ikke mange minuttene før han hadde fått med seg samtlige barn på fritidsklubben i dansen.

Nordre bydel 61⁰ Nord er en fritidsklubb for unge som bor i nordre bydel på Lillehammer. Klubben startet opp 1. september 2012. Rundt 300 femte til syvendeklassinger ved skolene Kringsjå, Ekrom, Jørstadmoen og Buvollen hører inn under tilbudet. Alle disse skolene sogner til Smestad Ungdomsskole. Klubben håper å bidra til en god overgang fra barne- til ungdomsskolen for elevene, ved at elevene kan bli litt kjent på tvers av skolene i forkant. Klubbleder Renate Løvli har et personlig håp og ønske at det om noen år blir lignende tilbud for barn i målgruppen i andre bydeler på Lillehammer. Hun mener det absolutt er et behov for akkurat det. - Mange har på foreldremøter spurt meg om hvordan Lillehammer kommune har økonomi til å drive et gratis

tilbud som dette. Svaret er for meg enkelt: nettverksbygging og fokus på samarbeid. God dialog med både private og offentlige aktører gjør at vi kan få til utrolig mye spennende for barn – uten at det koster masse penger. Slik jeg ser det er det en vinn-vinn situasjon for alle parter. Det er svært viktig å presisere at tilbudet ikke er en konkurrent til eksisterende tilbud for barn og unge, understreker Løvli.

Samarbeid Videre påpeker hun at andre idretts- og kulturbaserte fritidsaktiviteter er minst like viktige for barn. Og klubbleder Løvli er veldig interessert i å forbedre dialogen og samarbeidet med lag og foreninger. Derfor oppfordrer hun trenere, assistenter og foreldre til å ta kontakt. - 61grader nord- klubben er brennende opptatt av å ikke skille mellom alder, kjønn og etnisitet. I tillegg prøver vi å skape et klubbtilbud som er konkurranse-fritt. Klubben har som mål å være et sted der alle føler seg hjemme i form av å oppleve at de blir sett og verdsatt akkurat for den de er. På klubben er det kafé, biljard, airhockey, wii, musikk, Internett og utlån av Imac og Ipad`er. I tillegg har de ulike


Nord

KULTUR

Torsdag 5. september 2013

AnmeldtBOK

Varme fortellinger om levde liv og ekte mennesker Pål Espolin Johnson:

Olsen ogl tolv til. (portretter) Cappelen Damm anmeldt av HARALD NILSEN

eren Herbie.

Klubbjenter: Martine Viker Jevnesveen, Jenny Boldermo Winsvold, Malene Furuli Johansen og Nicoline Midteng Kjærstad fra Ekrom Skole koser seg på ungdomsklubben.

temakvelder og kurs. Det arrangeres også flere turer og utflukter, både til Jorekstad og på rafting. Til høsten vil klubben også starte med kurs i improvisasjonsteater, og på åpningskvelden fikk ungdommene en smakebit på hva det innebærer.

Eierskap Det er barna og ungdommen på Smestad ungdomsskole som driver innholdet i 61¤ nord-klubben framover, ikke oss voksne. Heldigvis ønsker flere ungdommer på

Smestad å bidra frivillig. Dette skyldes nok både at de kjenner klubben godt fra den tiden de selv benyttet seg av tilbudet. I tillegg var hele 85 barn og unge med på å pusse opp klubblokalene våren 2012. - Uten innsatsen lagt ned av disse ville det ikke eksistert et like flott fritidstilbud den dag i dag! Ingenting er bedre enn om barn og unge kan få et stort eierskap til tilbudet, og jeg tror det da er viktig å gi de tillit og ansvar på klubben dersom de selv ønsker og har behov for

21

det, presiserer Løvli. - Som takk fra klubben får de som bidrar masse positive tilbakemeldinger både fra ansatte, foreldre og barn, de fungerer i stor grad som forbilder for andre barn på klubben og de mottar en flott attest etter endt arbeidsinnsats. Dette håper jeg også kan være til nytte i andre jobbsammenhenger i framtiden, avslutter Løvli. - Vi har nå brukt et skoleår for å teste ut ulike prosjekter, kurs og temakvelder og har på den måten funnet litt mer ut av hvordan vi vil drive videre. Underveis i prosessen har samarbeidet med de fire barneskolene vært av avgjørende betydning. Både lærere, inspektører, sekretærer og rektorer er utrolig støttende til tilbudet, og det er ekstremt motiverende, stråler Løvli. I tillegg er dialogen med foreldre og foresatte av avgjørende betydning. Facebook-siden 61¤ nordklubben er blant annet opprettet for foreldrene, ikke for barna. Og for de foreldrene som ikke har facebook kan Løvli berolige med at det kommer en egen hjemmeside.

En bokomtale skal inneholde noe vesentlig, og bare det, og i den siste boka til Pål Espolin Johnson er nok å ta av. Alene bokas tittel OLSEN OG TOLV TIL er inspirerende og inviterer til intertekstuell lesing (Jesus og de 12 disiplene?). Likevel, sammenhengen er en annen. Olsen – sjøfareren – kan ha vært forfatterens førstemøte med en person og et levd liv som må ha fascinert og inspirert han til å fortelle. Den kunsten har Espolin Johnson vist tidligere, og her når han på nytt langt, langt. I boka brettes ut personer og hendelser der forfatteren stiller seg på innsiden og involverer seg i hendelsene og i personene som portretteres. Slik blir selve liver brettet ut for oss, mennesker, skjebner, tilsynelatende hardføre mer enn sårbare, tilsynelatende handlende mer enn tenkende og følende. Forfatteren vikler ut overlevelsesstrategier til disse menneskene, sikkert har forfatteren vært bevisst utvelgende, men vi innbiller oss at de tretten også er representative for mange andre i sin tid og sin kultur, alle tretten født i tidsrommet litt før og litt etter århundreskiftet 18 – 1900. Bokas tretten fortellinger kalles portrett, og innholdet sammen med forfatterens skrivemåte utfordrer selve sjangeren. Sakprosa? Ja, nei. Skjønnlitteratur? Nei, ja. Det er i hvert fall fortellinger om mennesker som har levd, absolutt, men portrettert gjennom et opplevd sinn – forfatterens, altså realisme med svakt impresjonistisk stil. Det er et varemerke disse fortellingen står seg godt på. Et annet varemerke er organiseringen av stoffet. Alle portrettene har en slags samlende tematikk, mennesker både i

samspill med og i kamp med naturen, men hvert portrett likevel ulikt de andre tolv, individuelle mennesker og skjebner i ulike livsforhold, med ulike krefter å hanskes med og på ulike måter innvevd i naturen. Og forfatteren selv som limet i fortellingene; ”Jeg var sistemann opp kirketrappa (…)”, ”Slik var mitt førstemøte med (…)”, ”Jeg møtte ham (…)”, osv. Menneskene presenteres i handling, hva de gjør, hvordan de er og hvordan de har det, ikke på kunstens men på Livets scene, og det er ikke å kimse av, men det er å undre seg over, sikkert også beundre. Aldri å gi seg over i mismot, men kjempe, overleve og tro, frem for alt tro, ”Herren gav, Herren tok” er ikke bare Lorentzes trøst, livet går som det er forutbestemt, sin skjebne takler de, de klarer seg uten psykolog, alle, slik Birgitte i Va l f j o r d gjorde. Og jeg tror de tenker, alle, som Katrine, ”Tiden går og vi går med”. Slik er livet, ville vi uttrykt det. Det udiskutabelt store i fortellingene er forfatterens tilstedeværelse, atmosfærene mellom forfatter og samtaleobjekt, der må ha vært tillit og nærhet i samtalene, en nærhet også vi lesere får del i, usentimentalt, men deltakende. Og tilsvarende med de små, noen ganger intime naturskildringene som aldri står for egen del, men for å gi perspektiv til mennesker i naturen, ja, også mennesker som naturen – barske, uforferdete og ukunstlete mennesker. Et hardt liv, mange skjebner, mange fødsler og mye tap av liv, fortalt usminket og avromantisert. Men en trist bok? Nei. Vi kan både forstå den, oppleve og leve med den og gi fortellingene positivt fortegn. Menneskene som portretteres har ikke hatt valg, de måtte vokse med utfordringene og greide det. Slik også med forfatteren, også denne gangen.

U

S

Kr

T

Ve

An

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no

Bu


22

Torsdag 5. september 2013

KULTUR

Stand up for studentene Utsolgt: Nils-Ingar Aadne dro fullt hus, med sitt stand up show for studentene på Bingo`n.

LILLEHAMMER: Selv om desibelmåleren viste at Hamar lå på et høyere lydnivå enn Lillehammer, var det ingenting å si på stemningen under Nils-Ingar Aadnes stand up show på Bingo`n. Thea H. Nilsen

redaksjon@byavis.no

På fremste rad: Espen Bø fra Asker studerer reiseliv 2.året, Maria Ranheim fra Steinkjer, Ida Østenby Arnesen fra Lørenskog og Marianne Dyrdal fra Elverum som alle studerer barnevern 3.året satt på fremste rad og fikk seg mang en god latter av Nils-Ingar Aadne.

Nils Ingar Aadne, også kjent som Nilsi fra Senkveld, var på plass i Lillehammer lørdag, i ett fullsatt studenthus, Bingo ’n. Nils-Ingar som selv aldri har vært student, reiser nå land og strand rundt og underholder Norges studenter. Nilsi har vært i Lillehammer før, forrige gang var i 2005. Da ble han

innvitert med av Tomas Gjertsen, som helt fersk komiker.

Desibel Nils-Ingar har siden den gang blitt en dreven stand up komiker, med egen studentturnè. Nils-Ingar har fått med seg den unge Magnus Jørgensen, fra Oslo som oppvarmer. Jørgensen sørger for å få studentene i godt humør før Nilsi entrer scenen. Det var Jørgensen som brukte desibelmåler for å lodde stemningen, og Lillehammers studenter måtte se seg slått av Hamar når det kommer til lyd. Birken Nils-Ingar harselerte med både politikere, studenter og idrettsutøvere. Lillehammers eget sykkeltalent Edvald Boasson Hagen fikk også unngjelde. Passende tema, siden Nils-Ingar var i byen samtidig som Birkebeinerrittet gikk av

stabelen. Selv har han ingen planer om å delta på rittet, men i etterkant av showet kunne han røpe til Byavisa at han har planer om å gå Birkebeinerrennet til vinteren.

Improvisasjon Nils-Ingar har mange ganger tidligere hatt show for studenter, men det er først nå at han har et helt eget show spesielt for studentene. Han forteller at showene hans ikke er skreddersydd for de spesielle stedene han opptrer, men han bruker mye improvisasjon på scenen, så lokale vinklinger blir det ofte uansett. - Jeg liker godt å opptre for studenter, de er engasjerte, unge og kule. Studenter følger med på ting som er aktuelt, de har sterke meninger, og da blir det ekstra gøy, sa komikeren etter showet.

Audition for småaper LILLEHAMMER: På forsommeren var det audition på Plan B, de var på let etter folk og dyr til musikalen Jungelboken, Plan Bs nye store prosjekt. Redaksjonen

redaksjon@byavis.no

14 ungdommer ble plukket ut, og øvingene med disse er godt i gang. Men hva er vel en jungel uten rampete småaper. Så lørdag var det ny audition for Jungelboken, denne gangen var man på utkikk etter 10 barn, 3.-4. klassinger. Godt over 400 hadde vært inne på eventet på Facebook, og spenningen var stor om hvor mange som ville dukke opp. Det kom akkurat passe mange, meldes det. Alle var ivrige, fokuserte og kunne å more seg. ’Vi er apekatter, apekatter, apekatter små, ljoma det i hele kommunestyresalen og apekatter hoppet og spratt rundt om på podiet. De var fokuserte og lærte fort, både dans og koreografi. Alle 12 som møtte opp fikk plass inn i crewet til Jungelboken. - Vi er veldig fornøyde med de vi har fått med oss, og om noe skulle være bedre så var det jo om det i tillegg hadde dukket opp 2-3 gutter. Småapene nå er en fin gjeng med jenteaper, forteller leder for Plan B, Mette Kari Worum. LÆRER KOREOGRAFI: Carol Kvande(produsent) Thea Kamfjord Eriksen(sang instruktør), Jomo Silveira(koreograf) og Mette Kari Worum(produsent) sammen med jentene som stilte opp på audition.


Nå kommer vannet! kultur

Torsdag 5. september 2013

23

LILLEHAMMER: Tradisjonen med Vannslippet i Mesnaelva første lørdag i september fortsetter i år også. På lørdag er det altså klart for en rundvask av elva, troll på Lilletorget, natursti og selveste Kristen Gislefoss. Sol Olsen sol@byavis.no

Tradisjon Det er en mangeårig tradisjon at Eidsiva lager et arrangement rundt ett av to vannslipp i Mesnaelva. Vannet slippes for å «spyle» elva. Kravet til minstevannføring er 200 liter per sekund, men under Vannslippet går det rundt 10 000 liter vann per sekund! Det vil si 30-40 ganger mer vann enn normalt. I løpet av fire timer blir det sluppet ut nok vann i elva til å produsere ca. 125 000 kWh. Det tilsvarer strømforbruket til fem-seks store eneboliger i ett år. - Vannslippet som arrangement er laget for at publikum skal kunne oppleve at elva Mesna blir vasket ren ved å kontrollert slippe mer vann gjennom elva lørdag. Dette gjøres som en del av konsesjonsvilkårene for Eidsivas drift av Mesna kraftverk, forklarer Lars Bjelvin i Eidsiva Marked.

Elvevask: Hilde Fauskerud fra Lilllehammer Kunstmuseum og Lars Bjelvin i Eidsiva Marked venter på vannet. Lørdag er det klart for vannslipp i Mesnaelva og fotoutstillingen ’Vann i kunstenª på Kunstmuseet.

Gislefoss I forbindelse med dette har vi invitert Kristen Gislefoss til arrangementet for å lære publikum mer om ekstremvær og vann. Dette er jo en relevant og interessant problemstilling for små og store beboere i Lillehammerområdet og Gudbrandsdalen. Vi tilbyr gratis transport fra Lilletorget til Colletts bro, for å overvære selve vannslippet, og vi vil her også ha natursti for både store og små. Kristen Gislefoss vil gjennomføre sine opptredener på Mesna Kraftstasjon klokken 11:0 og på Lilletorget klokken 13:00. Deretter avsluttes arrangementet ved Lillehammer Kunstmuseum hvor elevutstillingen «Vann i kunsten» åpnes klokken 14:00. Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva. El-bil I forbindelse med arrangementet vil Eidsiva også stille ut en Tesla S. Dette er en av de aller første bilene av denne typen i Norge. Bilmodellen er en elektrisk familiesedan som ansees for å representere fremtiden innen personlig transport på grunn av en rekkevidde på nærmere 50 mil på en tank med elektrisk kraft. - Som elektrisk kraftleverandør har Eidsiva engasjert seg i elbiler gjennom å ha opprettet hurtigladestasjoner ulike steder i Oppland og Hedmark, deriblant Strandtorget i Lillehammer, sier Bjelvin.

Vann i kunsten

Montering: Kunstfotograf Jørn Hagen og museumspedagog Hilde Fauskerud monterer elevutstillingen Drivkraft i Lillehammer Kunstmuseum. Utstillingen vises i perioden 7. til 22. september.

- Jeg er veldig imponert over hva elevene har fått til, her er det mye bra, sier kunstfotograf Hagen.

Forskjellige tolkninger Utstillingen har fått navnet Drivkraft, som er en passende betegnelse på hvordan elevene har tolket vann, kraft og energi på ulike måter, enten vi finner flombilder, dyr som leker i vann, ballonger som sprekker, ungdom som skater, stemningsbilder eller miljøportretter. Motiver fra Mesna Kraftverk, Hunderfossen Kraftverk og Bioenergianlegget på Trehørningen er en del av utstillingen.

LILLEHAMMER: Lørdag åpner elevutstillingen Drivkraft i Lillehammer Kunstmuseum. En fotokunstutstilling det er verdt å få med seg. Sol Olsen sol@byavis.no

For fjerde år på rad gjennomfører

Lillehammer Kunstmuseum formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeidsprosjekt med Eidsiva. Målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. I år har elever ved medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal- og Gjøvik videregående skole arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde

Fauskerud fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen. - Vi startet i mai med en omvisning her i museet, og snakket med elevene om kunstfoto. Vi har vist verker fra vår samling kunstfoto, og gitt dem tett oppfølging og veiledning underveis i arbeidet. Det ligger mye arbeid bak disse elevarbeidene, sier Fauskerud.

Åpning Resultatet av dette arbeidet vises i elevutstillingen Drivkraft som åpner lørdag klokken 1400 i forbindelse med Eidsivas vannslippdag. - Knut Kongsvoll skal spille på åpningen av utstillingen. Kongsvoll vant talentprisen under Dølajazz i fjor, og er en veldig dyktig ung pianist, sier Fauskerud.


24

kultur

Torsdag 5. september 2013

Trubadur på Lillehammer Bryggeri

Hverdagsinnspill Bokslipp: Ordfører Espen Johnsen foretok det offfiselle bokslippet av Herdagsinnspill, en bok av Brit og Oddvar Rakeng.

LILLEHAMMER: Med boklansering på «Lykkelige dager» er dette en lykkelig dag for forfatterne som har skrevet om hverdager, sa forlagssjef i Snøfugl, Åsmund Snøfugl. Sol Olsen sol@byavis.no

- Jeg er glad for at forfatterteamet, som de kaller seg, har skapt disse hverdagsinnspillene, la han til. Hverdagsinnspill inneholder en liten samling essays skrevet av to eldre, relativt oppegående sam-

funnsborgere som ikke har mistet interessen for hva som skjer i nær og fjernmiljøet. - Vi sitter og prater om alt som skjer i verden, vi diskuterer politikk, været, omsorg, mobbing i skolen, Lars Monsen og alt mulig. Derfor har vi satt oss ned og skrevet små essay. Vi trenger jo ikke være en belastning selv om vi er eldre, sier Brit Rakeng, og grøsser av ordet Eldrebølge. Om de da likevel er en del av den fryktede eldrebølgen, med alt den bringer med seg av uhumskheter og uoverstigelige utgifter, må være opp til leseren å avgjøre. Selv mener forfatterduoen imidlertid at deres synspunkter på diverse feno-

mener og hendelser i tida kan være av en viss allmenn interesse.

Valgkamp Ordfører Espen Johnsen har det travelt midt i valgkampen, men tok seg tid til å foreta det offisielle bokslippet. - Boka passer jo godt inn i valgkampen også, for det er jo nettopp hverdagen valget handler om. Det er særlig hyggelig at Brit og Oddvar har valgt å lansere boka si her på Lillehammer. Dere har et utrolig engasjement, innen en rekke sjangre. Dette er verdifulle hverdagsinnspill som vi lesere skal få glede av, sa Johnsen.

TRUBADUR: Arild Nygaard fra Tynset spilte opp til allsang og Berit Fuglerud og Anne Karin Knestang sang gladelig med.

LILLEHAMMER: Lillehammer Bryggeri satser sterkt på levende musikk hver helg. Ofte er det fullt, av og til er det mindre folk. TORE FEIRING tore@byavis.no

Dessverre var forrige fredagskveld i sistnevnte kategori. Vel 20 publikummere hadde funnet veien for å høre på trubadur Arild Nygaard som hadde tatt veien over fjellet fra Østerdalen og Tynset.

De som var der fikk likevel høre en trivelig og dyktig trubadur som med gitar og sang reiste gjennom årtier med forskjellige hits. Tre timers spilling uten å gjenta seg selv vitner om et stort repertoar. - Så tar jeg allting på sparket, innrømmet han, - jeg har ingen spilleliste eller plan, ser an publikum litt og trør til. En fin kveld ble det, og signe Lillehammer Bryggeri som fortsetter å satse på levende musikk. De fortjener at folk tar seg en tur ut i helgene.

Grom krom på Tretten

TRETTEN: Tretten sentrum ble forvandlet til et lite stykke Amerika i helgen, da sentrum ble fylt opp av amerikanske lastebiler, motorsykler og biler. Sol Olsen sol@byavis.no

46 USTrucks kjørte i convoy fra Lillehammer, gjennom Gausdal og til Cadillac Diner på Tretten, der AmCar-treffet skulle samles i helgen. Gjennom hele ruta hadde folk benket seg i grøftekantene for å se snutebiler på rekke og rad. Det var et imponerende skue som beveget seg gjennom dalføret.

Plass til alle Først i convoyen kjørte Bjørn Romsås, i sin Peterbilt 1984-modell. Romsås hadde ansvaret for å få stilt opp alle bilene i Hovemoen. - Dette er det desidert største treffet av amerikanske lastebiler i Norge, sa han mens han dirigerte lastebiler, motorsykler og biler som kom for å kjøre convoy. Det er sjuende gangen 13treffet arrangeres på Diner’n på Tretten, og treffet har vokst jevnt og trutt. I år var hele 51 USTrucks innom treffet, samt en endeløs rekke med AmCar og Mc - Vi får plass til alle, men noen må nok belage seg på å sove i litt unnabakke, lo Romsås.

Viste vei: Bjørn Romsås i 13Cruisers kjørte først i convoyen, som markerte åpningen av AmCar treffet på Tretten.


KULTUR

Inviterer til åpningsfest

Torsdag 5. september 2013

25

ØYER: Lørdag er det offisiell åpning av Øyers nye skoleanlegg. Da åpnes dørene til Solvang skole, Øyer kulturskole og Øyerhallen. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

- Dette blir en stor dag for alle i Øyer kommune og vi gleder oss til å vise fram den nye hallen og skoleanlegget, sier rektor ved Solvang skole, Randi Skeie og rektor ved Øyer kulturskole, Jon Arne Johansen.

Arrangementskomiteen De har sammen med varaordfører, Marie Skavnes, leder i ØTI (Øyer-Tretten Idrettsforening), Jan Erik Fossheim, inspektør på Solvang, Roger Synslien og virksomhetsleder for kultur, Frode Fossbakken sittet i arrangementskomiteen som inviterer til offisiell åpning på lørdag fra klokken to i Øyerhallen. - Programmet i hallen blir kort, det blir en velkomst og åpning, så lar vi de fremmøtte få gå omkring og se seg om. Underholdning Klokken tre begynner underholdningen. Den skal foregå både i Øyerhallen og i amfiet, samtidig, mens de fremmøtte ser seg om i skoleanlegget. - Dagens skal handle om skolen, kulturskolen, idrettsanlegget og kulturen ellers. Vi skal vise fram fellesskapet. Varaordfører Marie Skavnes gleder seg til åpningen og mener det nye anlegget er framtidsrettet. - Byggekomiteen, med Johannes Nermo i spissen, har gjort en helt fantastisk jobb, og de har tenkt og fått inn flerbrukstanken. Det er blitt ett flott anlegg med blant annet fine utearealer, med utskjæringer og skulpturer, og et anlegg for bevegelse. Egne rekker Flere av dem som skal underholde under åpningen vil komme fra egne rekker, kulturskolen. Rektoren er strålende fornøyd med den nye beliggenheten og lokalene. - Endelig har vi fått vårt eget og det er tilrettelagt helt fantastisk like ved amfiet, sier Johansen. Konferansierene er også hentet fra egne rekker. Bjørnar Lysfoss Hagesveen, som i fjor var elevrådsleder på Solvang skole, og Hedda

Randi Skeie (f.v), Jon Arne Johansen, Bo Lindblad, Marie Skavnes og Hedda Furulund (liggende), med Øyerhallen i bakgrunn, inviterer til offisiell åpning av Øyers nye skoleanlegg, lørdag.

GD reklame

www.lillehammerkino.no

Furulund, som i år går siste året på Solvang skole, har fått oppdraget.

Uteområdet Uteområdet begynner også å ta form, mye takket være stor frivillig innsats. - Tanken bak uteområdet er egenorganisert lek med store anlegg hvor mange barn kan leke på en gang, forklarer Bo Lindblad fra Øyer kommune som også kan fortelle at rundt 80 frivillige har stilt opp for å bidra til uteområdet. Nytt og gammelt Solvang skole er nå den eneste barneskolen i Øyer sogn, men de gamle barneskolene skal ikke glemmes. Alle nye klasserom, åtte i tallet, har fått navn etter nedlagte barneskoler i Øyer, mens seks gamle klasserom og ett grupperom har fått navn etter geografiske steder i Øyerbygda. Noen av veggene skal også dekoreres med visdomsord fra fjern og, veldig, nær. - Vi har funnet visdomsord fra det lokale til det globale, fra Tor Ile, dikteren av bygdesangen og han som har skrevet Øyers bygdebok, til Cicero, forklarer Skeie. Ny fest Arrangementet varer frem til klokken fem. Men; Øyerhallen er med det ikke ferdig innvidd. Senere samme dag tar ØTI sin jubileumsfest.

Idrettsforeningens hundrede år skal feires med jubileumsmiddag og fest. Festen begynner klokken ni og bandene Old Friends og Ymse spiller opp Arrangementskomiteen oppfordrer folk til å komme tidlig, men å la bilen stå hjemme. - Det blir parkering ved ungdomsskolen og mot sentrum på anviste plasser, men vi anmoder de som kan til å ta beina fatt.

HELT TOPP

kinoprogrammet fra 6. til 12. septemBer DE TØFFESTE GUTTA no, alle, fam Actionfylt komedie om Modulf som tror han er en slags superhelt. Fra regissøren av Bestevenner, Christian Lo - etter en bok av Arne Svingen. Fre kl. 17.20 og 19.10, lør/søn kl. 16.40 og 18.30, man-tor kl. 18.30. ONE DIRECTION (3D) am, alle, egn u. Et fengslende og nært innblikk i livet på turné for musikkfenomenet One Direction. Ispedd bilder og opptak fra livekonserter, forteller filmen den spesielle historien om guttenes reise til berømmelse. Fre kl. 19.15, lør kl. 17.20 og 19.30, søn kl. 16.20 og 18.30, man-tor kl. 18.30.

ukens

premierer

DE TØFFESTE GUTTA

RIDDICK am, 15 år, egn u./v. Tredje film i serien om Riddick - selvsagt med Vin Diesel i hovedrollen! Fre kl. 21.50, lør kl. 21.40, søn kl. 20.40, man-tor kl. 20.40. FØR MIDNATT am, alle. Gjensyn med Jesse og Celine nesten 20 år etter at de møttes første gang på toget til Wien i filmen ’Før soloppgang’ og ni år etter at de fant sammen igjen i ’Før solnedgang’. Da vi nå møter vi dem igjen er de på ferie i Hellas. Begge er i begynnelsen av 40-årene og sammen foreldre til to små jenter. Og før klokken når midnatt vil vi igjen få tilbringe en dag i deres liv og historie. Fre kl. 19.50, lør kl. 17.10, søn kl. 18.50, man/tir kl. 20.50, ons kl. 12.00 (formiddagskino og babykino) og 20.50, tor kl. 20.10. MORMOR OG DE ÅTTE UNGENE no, alle, egn.fam. Fre kl. 17.30, lør/søn kl. 15.00. SMURFENE 2 (2D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Fre kl. 17.30, man-ons kl. 18.30. SMURFENE 2 (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. Lør kl. 15.00, søn kl. 14.00.

ONE DIRECTION (3D)

RIDDICK

ukens

perledykk

PIONÈR no, 11 år, egn. u./v. Fre kl. 21.00, lør kl. 14.50 og 20.20, søn kl. 13.50 og 20.20, man-tor kl. 20.30. THE CONJURING am, 15 år, egn u./v. Fre kl. 22.15, lør kl.21.50, søn kl. 21.10. KICK-ASS 2 am, 15 år, egn u./v. Lør kl. 19.30. Siste visning lørdag.

på toppen av Lillehammer T: 99 43 7000 NORDSETER.NO

SKYGGEJEGERNE- DEMONENES BY Tys, 11 år, egn. u. Søn kl. 16.10. Siste visning søndag. Billetter og filminfo: www.lillehammerkino.no Billettautomat åpen 09.00 - 21.00

FØR MIDNATT


ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

...og livlig høsthandel!

Velkommen til

! e u t s o M de

2003–2013

ti

m

Dette markeres med:

OR AS Safira

e p ris

år

p

625; servantbatteri

15% ÷20 %

÷

mmer eehhaam

Tilbudet gjelder for bestillinger tom 31.10.13

26

ø r d ele r

OR AS Safira

kjøkkenbatteri

e d e t s l 8 i t er75 ; m m a h le il Vi er L t e p jø k n e g ommen til Felles a lk e V d s l a d s ! e u u t a s o ammer M h G le e il L d t u e r p T jø k på s d e e ll m l Fe Porsgr und Tr evi

Ba sic 59 21-S -lå s

g a d e d n u h ! e u t s o M e d u r T d e m ag edgratis hgufånfåden og en gratis

elkommen ti

er. t gode pris e g e m l ti r ke vare p! med en rekr kan du gjøre et kup He

1645;

Felleskjøpet Lillehammer inviterer til hundedag

Fredag 1. juni

Kl 17.15 Veterinær Veterinær Trude Mostue Gratis prøveposer på Labb og Appetitt Trude Mostue Hele dagen! Spør veterinæren!

hundefor på spørsmålog valpepakker. tipsTrude Mostue svarer Veterinær

Trude Mostue

gir Appetitt Appetitt på livet! gir ! e u t s o M e d Enkel servering ! u r T d e m g a d hunde på livet! livet! på

V

Norwegian super premium dog food

Felleskjøpet Lillehammer Industrigaten 56 2619 Lillehammer

Veterinær Trude Mostue

- God helse gir Appetitt på livet!

Norwegian super premium dog food

Appetitt er det nye norske premium hundefóret som gir deg optimale valgmuligheter for din hund, uavhengig av rase, alder og aktivitet. Hos Felleskjøpet hjelper vi deg gjerne med Appetitt er det nye norske premium hundefôret som gir deg optimale valgmuligheter for din å finne din hund. hund, uavhengigrett av rase,fór alder til og aktivitet. Hos Felleskjøpet hjelper vi deg gjerne med å

Basic, 90x90 cm

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

IS GERFAARTING! B

vakNtING

oRD

bereder sparer strøm!

Over 30% bedre isolasjon sparer ca 300 kWh pr år. REMIU RP E

do

g fo

5 stk

B A D ERO M S INNREDNINGER i utstilling selges til

StERkt REDuSERt pRIS

!

952 32 000 – Rørlegger når du treng

er det!

REMIU RP E

do

d

SUP

Gode tilbud på Appetitt i kjæledyravdelingen

Porsgrund Showerama 7-5

finne rett fôr til din hund.

- God helse gir Appetitt Sk isolert på um livet!

o

Arne Bakkestuen gir deg råd og tips angående fôring av jakthunder

g fo

TILBUD

med med

gheter for din heter for ådin ne med e med å

8 300;

Appetitt er det nye norske premium hundefóret som gir deg optimale valgmuligheter for din hund, uavhengig av rase, alder og aktivitet. Hos Felleskjøpet hjelper vi deg gjerne med Appetitt er det nye norske premium hundefôret som gir deg optimale valgmuligheter for din å finne din hund. hund, uavhengigrett av rase,fór alder til og aktivitet. Hos Felleskjøpet hjelper vi deg gjerne med å

Veterinær Trude Mostue

M

undendeeter eter og og

Hele dagen!

d d oo g foo g f

do

d

SUP

Felleskjøpet Lillehammer Kl 17.15 Spør veterinæren! Industrigaten 56 Tlf.: 03520 Trude Mostue svarer på spørsmål 2619 Lillehammer www.felleskjopet.no

oo dd

helsesjekk av Trude Mostue!

finne rett fôr til din hund.

SU SP UP

Fredag 1. juni

MM

Appetitt er det nye norske premium hundeLillehammer inviterer til hundedag fóretFelleskjøpet som gir deg optimale valgmuligheter REM for din hund, uavhengig av rase, alder og RPPREMI IU E U R aktivitet. E Hos Felleskjøpet hjelper vi deg gjerne med Appetitt er det nye norske premium hundefôret som gir deg optimale valgmuligheter for din Kl 15.00 -alder 17.00 en Appetitt kg og få en gratis å finne rett til din Kjøp hund. hund, uavhengig av rase,fór og aktivitet. Hos Felleskjøpet hjelper vi deg 12 gjerne medsekk, å

REMIU RP E

M

Gode tilbud på Appetitt i kjæledyravdelingen

Norwegian super premium dog food

Arne Bakkestuen gir deg råd og tips angående fôring av jakthunder

Gode tilbud på Appetitt i kjæledyravdelingen

o

TILBUD

4 500; M

og tips dd og -ogGod God helse Hele dagen! Arne degrekke rådtips ViBakkestuen har medgiren varer fra butikken helse der er- God helse m m a h e angående fôring av jakthunder ill L t er e p jøknallpriser ! sk TILBUD lle med e F l ti gir Appetitt n e m m elko Kl 17.15

Spør veterinæren!

Trude Mostue svarer på spørsmål

d

foring ogogstell av hund. Kl 15.00 - 17.00 Kjøp en Appetitt 12 kg sekk, få en gratis helsesjekk av Trude Mostue!

Kjøp en Appetitt 12 kg sekk, og få en gratis helsesjekk av Trude Mostue!

o

Kl 15.00 - 17.00 Fredag 1. juni Arne Bakkestuen gir deg råd og tips om

OSO Super S 200 liter

SUP

Vår salgskonsulent på maskin er tilstede Felleskjøpet Lillehammer med invitererutstilling til hundedag av John Deere traktor.

g fo

finne rett fôr til din hund.

Felleskjøpet Lillehammer

Felleskjøpet Industrigaten 56 2619 Lillehammer

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

firmapost@medby-as.no • Faks 61 22 40 50


Annonser

Torsdag 5. september 2013

27

...og livlig høsthandel!

Velkommen til

Gausdalsdagen 2013 07. September Oljefyren skal skiftes ut innen 2020! Enova øker støtten fra 10.000 kr til 25.000 kr. Gå inn på www.enova.no for å søke om støtte. Om du skal ha en luft/vann eller luft/luft varmepumpe vil du uansett kunne redusere dine strømutgifter med opptil 60%. Ring oss for en gratis og uforpliktende befaring slik at vi kan finne den varmepumpen som passer din bolig.

Panasonic luft/luft luftrensing

med

nanoteknologi

Varmekapasitet ned til

-25ºC

OUTDOOR TEMPERATURE

Heat charge- VE9/12NKE

Bestselger!

luftrensing

med

nanoteknologi

Varmekapasitet ned til

f/ Panasonic luft/vann

Kraftig og stillegående varmepumpe

-25ºC

OUTDOOR TEMPERATURE

Flagship- HE9/12NKE

Kom innom vår messestand på Gausdalsdagen! Autorisert og f-gass sertifisert forhandler.


28

ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

...og livlig høsthandel!

s i r p 2 1/ en:

Gausdalsdag

igt.no

Velkommen til alle Flotte klær til lser re ør damer i st 56 fra 34 til

på rød pris

- langs Bjørnsonvegen Åpen hele året, torsdag og søndag kl 16-19 Følg med på facebook og www.nigardsbua.com

Velkommen! Hilsen T ne • Tlf 994 80 235

Mange nye høstvarer i butikken!

ÅPNINGSTIDER: Mandag stengt Tirsdag-fredag 10-16.30 | Lørdag 10-14

PÅ UTVALGTE A-DERMA EXOMEGA-PRODUKTER PÅ UTVALGTE A-DERMA PÅ UTVALGTE A-DERMA EXOMEGA-PRODUKTER EXOMEGA-PRODUKTER

-30% -30% -30%

Lørdag 7. sept.

sda l»

Mot tørr og irritert hud MotMottørr ogogirritert hud tørr irritert hud – til hele familien – –tiltilhele helefamilien familien

igt.no

bok a «Str ikk fra Sete

Vestringsvegen 2, 2651 Østre Gausdal Tlf 975 75 190

Nå braker det løs igjen! I sentrum av Segalstad Bru blir det fullt trøkk hele dagen. Lag og foreninger, folk som vil vise fram hobbyen sin og næringsliv i skjønn forening.

Faksimile - omslag av

igt.no

Klær • Badetøy • Smykker Vesker • Sko

Velkommen til et yrende folkeliv!

rag med

Kl. 11.00, fored

Arne & Cltaurhrulosest! Storsalen i Ku Inngang 100,-

Utdrag fra dagens fyldige program: 10.00: Luftig åpning av Gausdalsdagen med ordfører Hans Høistad

16.00: Andeslepp! Gausdal Lions 16.30: Utrop av andeslepp-vinner fra scena

Ungdomsklubben Smelteverket har egen stand

Bygdapub på Segalstad Bru ved Gausdal Bygdeungdomslag

Arrangør: Gausdal Næringsforum

Tilbudet gjelder uke 36, 5.-7. september

r e t k u d o r p e k FFroisnsend. Auss.sutvafilg s

30%

÷

Ferskvarebutikken i Gausdal!

P

Forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

Vestringsvegen 14 2651 Østre Gausdal • tlf. 61 22 93 90

efest! s l ø

Butikkene har åpent til kl 16.00

igt.no

Gausdal Apotek

Boksignering Turn Hoppeslott Foredrag Pub Reisepremier fra Stena Line Husflid Åpen brannstasjon Kafé Smaksprøver Vedf yrt bakerovn Hoppbakke Mat og drikke Matboder Helikoptersightseeing Musikk og dans Tandemflyging Øksekastkonkurranse Ungdomsklubb og mye mye mer!

Åpningstider: 8-22 (9-20)

Spar Gausdal Tel 61 22 04 08 - Faks 61 22 04 09 spar.gausdal@ngbutikk.net

Gratis grillpølser kl 11-14! Vi griller ute sammen med med Flügger Farve på Gausdalsdagen

- du kjenner oss på de gode tilbudene


Annonser

Velkommen til

Torsdag 5. september 2013

29

...og livlig høsthandel!


30

ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

...og livlig Velkommen til høsthandel!

Velkommen til

...og livlig høsthandel!

Karlsen Fargehandel as TERRASSEBEIS

Gausdalsdagen TERRASSEResteStore BEIS -- først først til til mølla! mølla! kasse duker DIVERSE

- først til mølla! Baron Terrassebeis

En vannbasert terrassebeis som gir terrassen den fargen du ønsker med en værbestandig og vannavvisende overflate.

Store duker

÷50%

50%

Du Du har har hjemmet. hjemmet. Vi Vi har har fargene. fargene.

÷

øre-nese-hals

1/2 pris

KARLSEN KARLSEN FARGEHANDEL FARGEHANDEL AS AS T: T: 61 61 22 22 68 68 00 00 M: M: 932 932 26 26 800 800 A: A: 2651 2651 Ø. Ø. Gausdal Gausdal

Volvat Medisinske Senter Vangsveien 121 2318 Hamar Tlf: 62 55 35 50 www.volvat.no

Spesialist i øre-nesehalssykdommer Vi tar imot pasienter med akutte eller kroniske øre-nese-halssykdommer og kan også hjelpe med snorking, søvnutredning, øresus, svimmelhet og allergibehandling.

Vi har kort ventetid og krever ingen legehenvisning.

FOLKE MØTE Meteorologisk institutt inviterer med dette til åpent folkemøte i anledning planene om å bygge en værradar på Hærfjellet i Vestre Gausdal. Møtet vil bli avholdt i kommunehuset på Segalstad bru i kommunestyresalen

fredag 13.09. 2013 kl. 15.00.


Annonser

Torsdag 5. september 2013

Olemic – en tydelig

Lillehammerstemme på Stortinget!

Oppland Høyre ser mange muligheter for vekst og utvikling i Lillehammerregionen. På Stortinget vil Olemic jobbe for: • Dobbeltspor til Lillehammer innen 2030 • Utbygging av firefelts E6 • Styrke høgskolen • Styrke cyberforsvaret og samle forsvarets IKT - tjenester på Jørstadmoen. • Styrke filmutdanningen • Økt lokalt selvstyre

En stemme til Høyre er en stemme på Olemic og en tydelig Lillehammerrøst på Stortinget.

31


32

Torsdag 5. september 2013

KJERSTI STENSENG

ANNONSER

4. KANDIDAT OPPLAND ARBEIDERPARTI

Kjersti Stenseng, 39 år, gift, tobarnsmor, bor i Sør-Fron. Din stemme kan sikre Kjersti Stenseng en plass på Stortinget. Det har sittet gudbrandsdøler på Stortinget i alle år etter krigen. Kjersti vil bli neste Gudbrandsdøl etter Torstein Rudihagen om hun blir valgt inn som representant for Arbeiderpartiet. �������������������������������������������������������������������������� Vi skal fortsette utbyggingen av veg og jernbane, øke kompetansen og sikre grunnlag for nye arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen vår. For første gang har et parti lagt frem en egen strategi for denne regionen – vi kaller den Innlandsoffensiven. Jeg vil bidra til at Innlandsoffensiven realiseres.»


Annonser

Kampanje-

ALLE VIVA 98 SPAR

dager hos Varmefag

Torsdag 5. september 2013

2000,-

RAIS EPOCA OVN SPAR 3000,-

14900,-

14900,-

RAIS VIVA 98, MED SIDEGLASS

MED GLASSDØR

NÅ16400,-

17900,-

RAIS-DAGER! Fra 5. til 7. september har vi RAIS dager på Varmefag Lillehammer Varmesenter.

RAIS POLEO M/KLEBERSTEIN OG STÅLDØR SPAR 3 000,

RAIS Q-BIC INNSATS SPAR 3 000,-

19900,MED GLASSDØR NÅ

21400,-

ALLE RAIS 700 SPAR

3 010,RAIS 700 INNSATS, NÅ FRA

17990,-

26900,-

RAIS VIVA 120 SPAR 3 000,-

21600,-

UTEN SIDEGLASS

18600,-

Se alle kampanjetilbudene og høstens nyheter på www.lillehammer-varmesenter.no Kampanjetilbudene gjelder til 28. september Kampanjetilbudene gjelder til 28. september.

STORGT. 161, 2615 LILLEHAMMER, 61 25 44 36

e-post: post@lillehammer-varmesenter.no

33


34

ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

-25% ALLE SOM KJØPER KOMPLETTE KJØKKEN I KAMPANJEPERIODEN FÅR MED SEG STAVMIKSER FRA ELECTROLUX! (Veil. kr 1700,-)*

GJØR ET KJØKKENKUPP! 26. august - 14. september

Høstmørket kryper på, og vi vender tilbake til hverdagsliv og lune dager innendørs. Drømmer du om nytt kjøkken? Nå får du gode høstpriser på alle våre modeller. Vi hjelper deg med å finne smarte kjøkkenløsninger basert på dine behov og drømmer. Besøk oss i kampanjeperioden for et godt tilbud. Få også gode kampanjepriser på Foss Plater! * Kampanjeperiode 26. august - 14. september. Kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder ikke byggfirma/prosjektkunder. Spesielle vilkår for Electrolux stavmikser, kontakt din nærmeste Strai butikk for detaljer.

STRAI KJØKKEN Lillehammer <SETT INN STED> AS. Sett inn adresse XX. XXXX Sted. Tlf. XX XX XX XX. <settinnsted>@strai.no Strai Kjøkken AS, Åpningstider. Hverdager Torsdag XX-XX. Storgaten 169, 2615XX-XX. Lillehammer. Tlf.Lørdag 61 25XX-XX 72 00. www.strai.no

strai.no

“Står ikke tilbake for noen konkurrenter med sammenlignbart utstyrsnivå.” VG 13.11.11.

Opel Astra pris fra kr:

227 800,-

ASTRA

LAGERRYDDING.

Nå rydder vi lageret. Eksempel: Opel Astra: kr 15.000,- i avslag samt komplette vinterhjul med på kjøpet!

Vi har fortsatt noen av årets Opel Astra modeller igjen på lager. Er du rask kan du gjøre et kjempekupp. Velkommen til prøvekjøring og en god handel! Opel Astra kombinerer innovativ teknologi med tiltalende design for en ny, sterk kjøreopplevelse fra Opel. Opel Astra ble beste individuelle bil i den prestisjetunge DEKRAs kvalitetsrapport 2012. Du kan altså trygt bli glad i en Opel Astra. Opel Astra – tysk kvalitet. CO2 utslipp fra 99 g/km, 3,7 l/100 km. Gjelder drivstofforbruk og utslipp blandet kjøring. Euro 5. Bilpris inkl frakt levert Lillehammer. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

Sulland Lillehammer

Moavegen 35 Tlf: 61 25 00 00

www.opel.no - Følg oss på

/OpelNO


Annonser

Torsdag 5. september 2013

www.japanphoto.no

Fotokurs høsten 2013 LILLEHAMMER NĂĽ starter kurssesongen hos Japan Photo Lillehammer. I høst byr vi pĂĽ en rekke spennende kurs, bĂĽde for deg som er helt fersk med foto, og for deg som har lyst pĂĽ spesialisering innen et eller ďŹ&#x201A;ere omrĂĽder.

Canon Grunnkurs Mandag 9.9 / kl 18-21 / kr 799,For deg som er ny med Canon Digital SpeilreďŹ&#x201A;eks. Enkelt Innføringskurs i kameraets viktigste funksjoner Nikon Grunnkurs Tirsdag 10.9 / kl 18-21/ kr 799,For deg som er ny med Nikon Digital SpeilreďŹ&#x201A;eks. Enkelt Innføringskurs i kameraets viktigste funksjoner SLR/Systemkamera grunnkurs Tirsdag 17.9 / kl 18-21/kr 799,For deg som er ny med Digital SpeilreďŹ&#x201A;eks eller systemkamera (alle merker). Enkelt Innføringskurs i kameraets viktigste funksjoner Macro Grunnkurs Onsdag 18.9/ kl 18-21/ kr 799,Kurset er et praktisk innføringskurs med øvingsoppgaver og fotografering under veis. SpeilreďŹ&#x201A;eks modul 2 Torsdag 19.9/ kl 18-21/ kr 799,Et nyttig kurs for deg som har fotografert en del med Digital SpeilreďŹ&#x201A;eks, og som ønsker ĂĽ lĂŚre mer. Bruk av optikk, blitzer og ďŹ lter, tekniske utfordringer, kontroll pĂĽ lyset med mer. Nattfoto Tirsdag 24.9/ kl 18-22 / kr 799,Praktisk kurs med fotografering ute. LĂŚr ĂĽ ta ďŹ&#x201A;otte bilder ute om kvelden og natten. Oppmøte i butikken for en liten innføring, deretter fotografering ute. CEWE FOTOBOK Tirsdag 8. 10/ kl 18-20.30/ kr 599,Innføringskurs i hvordan du enkelt kommer i gang med din egen CEWE FOTOBOK. Ta med egen PC med bilder, og vi hjelper deg i gang.

Familien WFUCFTU

Portrett i studio Onsdag 27.11/ kl 18-21/ kr 799,Praktisk grunnkurs pĂĽ begynnernivĂĽ. Hvordan ta gode portrettbilder med enkelt studioutstyr. Mange praktiske tips, med mye fotografering under veis. Europas bestselgende fotobok!

* Priseksempel for CEWE FOTOBOK â&#x20AC;&#x17E;litenâ&#x20AC;&#x153; Grunnpris pr ordre fra kr 49,-

Fra

79,-*

KrF vil gi familien økt valgfrihet gjennom: tnFLTJCFMGPSFMESFQFSNJTKPOUJMCBSOFUFSĂ&#x152;S tÂ&#x201C;LFCBSOFUSZHEFOPHGÂ&#x201C;SFFONFSTPTJBMCPMJHQPMJUJLL tnFSFCBSOFIBHFPQQUBLPHnFSFGÂ&#x201C;STLPMFMÂ?SFSF JCBSOFIBHFOF tFUTBNGVOONFEQMBTTGPSPHTĂ&#x152;BOOFSMFEFTCBSOB )JMEF&LFCFSHWJMGSPOUFEJTTFWFSEJFSQĂ&#x152;4UPSUJOHFU

4UFN,S'

www.japanphoto.no

Alle kurs avholdes i vĂĽre kurslokaler i butikken. Egen kursbok og verdisjekk kroner 349,- pĂĽ CEWE FOTOBOK er alltid inkludert i vĂĽre kurs. Se www.japanphoto.no/fotokurs for pĂĽmelding og mer informasjon, eller stikk innom oss i butikken

35


36

ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

â&#x20AC;˘ KUNNGJĂ&#x2DC;RING

â&#x20AC;˘ STILLING LEDIG

HANGGLIDERKURS OG PARAGLIDERKURS

FOTO

I tidligere Norges Bank-bygningen pĂĽ Stortorget i Lillehammer ďŹ nner du Hvelvet restaurant. Restauranten ĂĽpnet 16 april 2011 og har bĂĽde a la carte restaurant og ďŹ&#x201A;otte selskapslokaler. Her fĂĽr du god hjemmelaget mat til fornuftige priser, i hyggelige og uformelle omgivelser.

Hvelvet søker daglig leder

GRATIS PRĂ&#x2DC;VEDAG Lørdag 14.09. kl. 10.00 pĂĽ HIL. Se www.sportwing.no Tlf. 913 92 158 950 46 702

Vi søker etter en daglig leder med erfaring fra hotell og restaurantbransjen, gjerne med relevant utdanning innen hotell og restaurant, servicemanagement eller bachelor innen ledelse. Daglig leders viktigste oppgaver vil vĂŚre daglig drift, markedsføring, økonomistyring, kostnadskontroll, og viktigst av alt â&#x20AC;&#x201C; personalledelse. Stillingen innebĂŚrer mye tilstedevĂŚrelse i restaurantens ĂĽpningstider og vedkommende vil fungere som vert/vertinne og vĂŚre restaurantens største og viktigste representant utad.

eleVuTsTilling

Du mü vÌre engasjert, positiv, entusiastisk, ha sans for detaljer, ha gode mat og vinkunnskaper, vÌre inkluderende og üpen for utfordringer. Du mü kunne jobbe selvstendig med god kremmeründ og glimt i øyet. Du mü ogsü ha evnen til ü kunne rekruttere, gi opplÌring, motivere og kunne utvikle dine ansatte og mellomledere. Lønn og betingelser avtales nÌrmere.

7. â&#x20AC;&#x201C; 22. september 2013 Velkommen Til uTsTillingsĂĽpning lørdag 7. sepTember kl 14:00

Spørsmül om stillingen kan rettes til Kristin Sokollek, tlf 98875699. Søknad med cv sendes hvelvet@hvelvet.no Søknadsfrist 13 september 2013.

musikalsk innslag Ved knuT kongsVold

Offisiell samarbeidspartner:

Hvelvet

Ă&#x2026;pent: Ti â&#x20AC;&#x201C; Sø 11:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 â&#x20AC;˘ Stortorget 2 â&#x20AC;˘ Tel: 61 05 44 60

www.lillehammerartmuseum.com

Hvelvet AS, Stortorget 1, 2609 Lillehammer - Tlf. 907 29 100

â&#x20AC;˘ KUNNGJĂ&#x2DC;RING

GJĂ&#x2DC;R ET TRYGT BILKJĂ&#x2DC;P HOS OSS Stortingsvalg 2013

LILLEHAMMER

Her kan du stemme Mandag 9. september (og ďŹ&#x201A;ere steder ogsĂĽ søndag 8. september) er det stortings- og sametingsvalg. I oversikten nedenfor ser du hvor du kan stemme og ĂĽpningstider for valglokalene i din kommune. Ta med legitimasjon! Det er en fordel om det tilsendte valgkortet tas med.

GAUSDAL Valgkrets Follebu Ă&#x2DC;stre Gausdal Engjom Vestre Gausdal Svatsum

Stemmested Follebu omsorgssenter Gausdal adm. og kulturhus Engjom skole Forset Grendahus Svatsum skole

Søndag 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00

Mandag 12.00 - 18.00 12.00 - 18.00 12.00 - 15.00 12.00 - 18.00 12.00 - 15.00

LILLEHAMMER Valgkrets Sentrum Vingrom Saksumdal Vingar Jørstadmoen Buvollen KringsjĂĽ Søre Ă&#x2026;l

Stemmested Hammartun ungdomsskole Sangerhuset Saksumdal bygdahus Vingar skole Jorekstad Buvollen skole Smestad ungdomsskole nedre hovedinngang Ă&#x2026;retta ungdomsskole

Søndag 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

Mandag 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00

15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

10.00 - 20.00 10.00 - 20.00

Stemmested Ă&#x2DC;yer samfunnshus Tretten samfunnshus

Søndag

Mandag 10.00 - 21.00 10.00 - 21.00

Ă&#x2026;R

Nissan

2BTIRBJ E$JT 5FLOB&MFHXE )WJU 2BTIRBJE$J5FLOB&MFHBODFXE4WBSU 95SBJME$J4&XE"VU (SĂ&#x152; 95SBJME$J9&XE-"7,. (SĂ&#x152; /7EDJ'BNJMZ1SFNTFUFS 4WBSU 1BUImOEFS-&'KBMMBTQPSU /BWJ TLJOO BVU #MĂ&#x152; -FBG&MCJM #MĂ&#x152; 95SBJM4QPSU8% 4Â&#x201C;MW .JDSB%*(4"DFOUB/BWJWFMVUTU )WJU 1SJNFSB5FLOB4UW #FJHF 95SBJME$J4&XE (SĂ&#x152;

Andre merker

.B[EB),4UW .FSDFEFT#FO[&$%*"VU4UW 1FVHFPU48)%* 3FOBVMU.FHBOF7%ZO4UW 4V[VLJ-JBOB4QPSU XE"VU-"7,. 4BBC5*%7FDUPS )POEB$378% .FSDFEFT#FO[#$%*"VU .JUTVCJTIJ"494UW 0QFM7FDUSB01$%

KM

KVAM/LOM

PRIS

  

  

Ă&#x2026;R

 SOLGT  

   

      7&/5&4*//

#MĂ&#x152; 4Â&#x201C;MW 4WBSU (SĂ&#x152;

  

  

  

(SĂ&#x152; #MĂ&#x152; 4WBSU 4WBSU 4WBSU 4WBSU

   

   

 7&/5&4*// 7&/5&4*// 7&/5&4*// 7&/5&4*//

4FMHFSF-*--&)"..&3 +PBDIJN5VOHFO UMG .BSJVT)BVHMVOE 4FMHFSF,7". 0MB5VOHFO #KÂ&#x201C;SO5VOHFO

UMG UMG

4FMHFSF-0. +BO3BOEFO

UMG

Nissan 1BUImOEFS EDJ-&*5 PSHTBVU 3Â&#x201C;E /BWBSB%$*-& 4WBSU +VLF %*(5),4QPSU /BWJ3Â&#x201C;E 2BTIRBJ EDJ5FLOBTLJOO/BWJ #SVO 5FSSBOP**5%*8%4UW (SÂ&#x201C;OO 95SBJM EDJ4QPSU4UW 4WBSU 1SJNBTUBS EDJ%$*TFUFS )WJU /PUF),E 3Â&#x201C;E ,VCJTUBS EDJ%$*7BSF 4Â&#x201C;MW Suzuki

4XJGU (-9 (SBOE7JUBSB 5%9-4FUFS -JBOB (-9 49 (-9 (SBOE7JUBSB9-4QPSU -JBOB4QPSU (SBOE7JUBSB 8%E *HOJT 4678%E 8BHPO3 8"(0/3

KM

PRIS

    

    

(SĂ&#x152; 4Â&#x201C;MW (SĂ&#x152; #MĂ&#x152; 4WBSU 4Â&#x201C;MW #MĂ&#x152; (SĂ&#x152; 3Â&#x201C;E

    

       SOLGT   

#.8TFSJF J.4QPSU$BC #MĂ&#x152; 'PSE.POEFP 5%$*(IJB4LJOO4UW#MĂ&#x152; .JUTVCJTIJ4QBDF4UBS 3Â&#x201C;E (SĂ&#x152; 44LPEB0DUBWJB UEJ5PVS4UW 7PM 7PMWP4 "VU4LJOO"VU 4Â&#x201C;MW 7PMWP74UW 4WBSU 7PM

   

   

Andre merker

   

Det tas forbehold om feil i prisene. Alle bilene er verkstedkontrollert og selges med garanti. Vi kan ordne med finansiering og forsikring. Omregistreringsavgift er inkludert. JAPANTREFF Utstilling av japanske biler pü Tungen Bil AS Tid: 11-14. Lørdag 7. sept. Mest Datsun, men ogsü andre gamle eller spesielle japanske biler.

Ta med bilen din og kom!

Ă&#x2DC;YER Valgkrets Ă&#x2DC;yer Tretten

4Â&#x201C;SFÂŻMt-JMMFIBNNFSt5MGt

XXXUVOHFOCJMOP

,7".UMGt"WE-0.UMG 'Â&#x201C;MHPTTQĂ&#x152;GBDFCPPL

XXXLWBNNFLOP


Annonser

Torsdag 5. september 2013

37

Se utvalget på www.birksport.no Kampanjedager onsdag 4.til og med lørdag 7.september

% ! 2 r e 7 m i t 8 6 4 9

4 2 24

D D U U B B L L I T TI

% 8 4 , 5 3 9 NÅ

kk rtre e v koo

ell

od ppm

To ane

ric Hur ,o t t 9 E . 179 l i e V

, 4 8 % Å 2 7 ,- N % 2 2 1 7 1 Å N

57% , 9 9 2 NÅ

s lex F k Bir 299,. Veil

L

k 20

rsek u T Birk 399,. Veil

% 8 4 , 5 3 3 2 NÅ

% 0 6 , 9 9 1 NÅ 72% 7,1 4 Å N % 67 , 9 9 NÅ % 8 % 4 48 , 5 , 9 3 2 9 NÅ NÅ

e akk k j t o Pil on/Pin k r i e B k/N Blac 699,. Veil

ti por ,S i j Fu 4490 . Veil

C 1.5 9,N r e 49 pinn e.Veil. S e s rc Sou ikkepo r m/ d

o elsk k k y ,on s l. 1490 b r a C ei d. V a o R

r, ske n a H , lite il. 299 E k e r Bi r. V rge a f 3

lack B p i Gr ESI 179,. Veil

Betal om 4 måneder Utsettelseskostnad kr 275 Eff. rente 32,98%, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 446

cer

Ra f 1.5

g acin

R

Butikk Lillehammer Storgata 81 (Gågata)

Åpningstid: Man-fre 9-18, tor 9-19, lør 9-16

Nettbutikk: WWW.BIRKSPORT.NO

�� ��� � � ����

� ����� � � ��� 590,. Veil

PÅ NETT OG BUTIKK

9

A29


38

ANNONSER

Torsdag 5. september 2013

-20%

Kjøp

Hills kattemat og få med en

HILL,S NATUR BEST på en mengde

fôrkopp

50 % på kattemat og utstyr til hest hundefór

GRATIS

-20%

HILL,S SCIENCE PLAN Kjøp 1 få 1 GRATIS

SCIENCE PLAN 3 KG

The power of precise nutrition™

Kjøp en stor KUN KRsekk 99,-

Hills hundefôr

/ Senog Healty få medMobilety en

12 kg Adult jaktfôr på Hills Kylling 12 og Beef kg

setive Skin / Sensetive fôrtønne Stomach ( Hund ) GRATIS 1/2 Kg Sensetive

Stomach og Skinn (Katt) KUN KR 99,-

TILBUDENE VARER SÅ LENGE BEHOLDNINGEN REKKER

20

3

5+1 Ny fiskavdelingLojalitetskort 100 kr rabatt på første kjøp Ny hestavdeling

9

1

11

7

19 21 15

4

6

17

5

12 16 18 14

2

23 10 24

8

13 22 Kontroll – skrap ikke

Fredag 6. september servere vi kake og kaffe til våre kunder! HILL’S ØNSKER ALLE

EN RIKTIG GLEDELIG JUL!

Kom til din Zoo1 butikk å få en gratis Hill’s julekalender!

hillspet.no

352206

TM

Har du lyst til å prøve Hill’s til din hund eller katt?

Vi har gjemt mange premier til Her er muligheten! Handstadgata 12, 2630 en samlet verdi av kr. 150.000,- Få 100kr39, iTlf. rabatt på den Brugata 2630 Ringebu Ringebu 996 93 834 Kanskje du er en av de heldige første posen, og den som Poten vinner? posen gratis. Dyrebutikken på Ringebu har flyttet inn6.i nye flotte lokaler Tilbudet gjelder min. i Brugata 39 på Ringebu (Gamle Melby butikken ) 7,5kg

hillspet.com Moldegårdsveien 5 | Molde | T. 71 21 06 62 | zoos@online.no


Annonser

Torsdag 5. september 2013

39 GD reklame

Tidlig ute? Vi spanderer

GRATIS KAFFE på alle morgenfugler hos Fattigmann kl.9-10 Strandtorget åpner kl.9 hver dag. Også på lørdager. VELKOMMEN TIL MORGENFRISK SHOPPING!

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o


40

ANNONSER

g R n E i n M t M u l O S avs Torsdag 5. september 2013

tidenes

R E L YK

S E L AL

% 0 5 ÷

ALLE SOMMERKLÆ R

÷50% (på egne stati

ver)

LT E T E L AL

% 0 ÷5

ALLE FISKESTENGER OG -SNELLER

÷50%

GD reklame

99.-

. 9 9

F

L A P

SOFT SHELL JAKKE til jente

T-SK

B T O

S E L

2 PK

JORTE

L L A

% 0 5 ÷ 99 G L A

NSER E G E C FLEE barn til

. 9 9

O K S

2. etasje • Tlf. 61 22 23 00

SHO

RTS

.-

KLE er D ÅN l reis H R TU kt ti tsliv! fe iluf r e P g fr o

. 99

Rabatten trekkes fra veil. priser. Gj. ikke pakke-løsninger.


GD reklame

Annonser

NYTT på Strandtorget!

Torsdag 5. september 2013

N yhet ! HAIRT

ALK E XTEN SI

Veld og beig god hå Ta ko dre feste rkvalitet. S r ntak f or be som ikke kmalere stilling je og m nnes! FØR er info .

ON

ETTER

Ta turen innom

VILA Høstjakker fra

699,95

RAMMER Fra

129.-

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 )  6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r  s t r a n d t o r g e t . n o

GRATIS KAFFE! Vi spanderer kaffe hos Fattigmann kl. 09-10 hver dag.

41


42

sport og fritid

Torsdag 5. september 2013

Trenings-samling SJUSJØEN: Hilde GP, Åge og Petter Skinstad gleder seg sammen med Destinasjon Sjusjøen til treningssamlinger på Sjusjøen denne høsten, og det er fortsatt plass til flere. Siden de åpne treningssamlingene på Sjusjøen ble offentliggjort i sommer har påmeldingene strømmet på. Både til samlingen 13.-15. september og 4.-6. oktober er det påmeldt rundt 70 deltakere. På Facebook nærmer det seg 150

deltakere i gruppa «Treningssamlinger Sjusjøen», der man finner all informasjon om det som ser ut til å bli en av høstens store happeninger på Sjusjøen.

første gang lørdag. Gågruppene starter både lørdag og søndag fra Sport1 Sjusjøen/KIWI kl. 10.00.

Gågruppe

14. september er også datoen da tidenes første Sjusjøløp arrangeres, som naturligvis vil inngå i treningssamlingen. Arrangøren av Sjusjøløpet er Åsmarka IL i samarbeid med Sjusjøen Langrennsarena, og utøverne kan velge mellom 10 og 21 km.

Sjusjøløpet

I løpet av de siste ukene har også en egen gågruppe ledet av Asbjørn Sletvold kommet på plass, slik at det nå er et opplegg tilpasset alle og enhver. Mens elite- og mosjonsgruppene skal trene to økter om dagen skal gågruppa gjennom en lengre fjelltur lørdag og søndag formiddag. For elitegruppa starter septembersamlinga torsdag morgen, mens mosjonistene samles for

Klare: Hilde GP, Åge og Petter Skinstad er klare for treningssamlinger på Sjusjøen.

Folk til fjells

Balansekunst: Tina (9 år) og Tuva (11 år) hjelper lillesøster Tinde (5 år) med å holde balansen på slakk line.

LILLEHAMMER: Det ble folksomt rundt Nevelvann på Nordseter søndag, da Turistforeningen arrangerte Kom deg ut-dag på fjellet. Sol Olsen sol@byavis.no

Rundt Nevelvann kom folk i hopetall for å nyte den aller første høstdagen, i strålende solskinn. Det ble fisket fra brygga, padlet i kano, balansert på line og grublet i naturstien. Små og store hadde tatt imot

oppfordringen om å komme seg ut, og nyte en dag i fjellet. Fjelldagen ble arrangert i samarbeid mellom Fåberg Fjellstyre, Nordseter Utvikling, Statskog, Fåberg Østsides Utmarkslag, Lillehammer Speidergruppe og Den Norske Turistforening Lillehammer.

DNTs medlemsforeninger to ganger i året - i februar og september - og dermed kan man få delta i et mangfold av aktiviteter som spenner fra bading, klatring, topptur og naturstier sommerstid, til aking, topptur, skileik og isfiske vinterstid.

Gir en smakebit Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag. Barn og voksne, ungdom og eldre, hyperaktive friluftslivsentusiaster og blide sofagriser, eksperter og nybegynnere inviteres til å få en smakebit av friluftslivet. Kom deg ut-dagen arrangeres av

Søndagstur Familien Rindal/Walberg var en av familiene som hadde lagt søndagsaktiviteten til fjellet. - Vi tar det som en familietur, og koser oss sammen. Det er fint å komme seg ut, for store og små, sa familien før de la ut på naturstien.

Familietur: Bestemor Inger Rindal, Kusine Ingrid R. strømmen, mor Kari Rindal, Miriam og Milla Rindal Walberg, far Birger Walberg og bestefar Kjell Rindal hadde tatt turen til fjelldagen på Nevelvann.

– Spennende å være speider LILLEHAMMER: Denne uka var både gamle og nye speidere samlet igjen for mer bålkos og friluftsliv. Line Stensland Haglund redaksjon@byavis.no

– Jeg synes det er morsomt og spennende å være speider. Vi drar på turer og lærer for eksempel å spikke, sier 12 år gamle Aslak Håve Ur Arantsstovu. Aslak har vært speider i seks år,

og får et halvt år siden startet også lillesøster Bjørk på åtte år. Mandag startet speiderne opp igjen for høsten og framover skal de nå samles en gang i uka. – Det beste med å være speider er å være sammen med andre. Vi startet som speidere fordi store- ROVER: Ingvild Kessel er ung- KNUTER: Leder Elisabet Walmann lærer bort nytige knuter. broren vår og pappaen også har domsleder og rover. vært det, forklarer Aslak og Bjørk. unge speidere for høstens første omkring 30 speidere i alderen 8 til sier Elisabet Walmann, leder for samling. Der lagde de blant annet 19 år. speidergruppa. Grønnsaksuppe og frilufts”Speidernes beste grønnsaks– Vi ønsker å utvikle barna til å Hun ønsker å gjøre speiderne liv suppe” på bål, de surret trekon- være trygge på naturen. Det er fint mer kjent blant barn og ungdom i Utenfor Lillehammer Speider- struksjoner og lærte nye knuter. I å få dem unna alle de digitale Lillehammer og håper at flere vil senter var det mandag samlet flere KFUK KFUM-speiderne er de duppedittene som er så populære, bli med i løpet av høsten.


sport og fritid

Torsdag 5. september 2013

43

Avanserte i cupen lillehammer: LFH 09s håndballjenter vant komfortabelt mot andredivisjonskollegaen Lunner i cupens andre runde. LFH 09 fikk ingen god start på oppgjøret og lå to mål bak fem minutter ut i kampen. Til pause var hjemmelaget i ledelsen med 15-11. Andre omgang ble en transportetappe, spesielt det siste kvarteret viste hjemmelaget at de var noen hakk bedre enn Lunner. Tina Engan ble kåret til LFH 09s beste spiller i sin første offisielle kamp i Jorekstadhallen, hun ble også lagets toppscorer med åtte mål. Hjemmelaget vant til slutt, med elleve mål, 34-23, men trener Eirik Haugdal var ikke helt fornøyd etter kampen. - Vi har for lav intensitet i forsvarsspillet og mangler engasjement. De siste femten minuttene er godkjent, men viser først og fremst at vi er bedre fysisk trent enn Lunner. Alt i alt får vi en god treningsøkt og det kommer godt med, sa Haugdal. I cupens tredje runde er det Postenligaen-laget Nordstrand som venter for LFH 09.

Røk i cupen Gjennomførte: Gilles Jarret (t.v) stod i målområdet og tok i mot kompisen Sebastien Haujard. Haujard var sliten, men blid og fornøyd med å ha gjennomført Ultrabirken.

Franske Birkebeinerfølelser LILLEHAMMER: Franskmannen Sebastien Haujard har gått ned over tyve kilo og ligget i hardtrening for å klare målet om å gjennomføre Ultrabirken. Sol Olsen sol@byavis.no

Haujard har gjennomført Birkebeinerrittet 5 ganger før, men det er første gang han utfordrer seg selv til den tøffere Ultrabirken. Franskmannen på over 100 kilo ser ved første øyekast kanskje ikke ut

som noen toppidrettsutøver, men i kroppen ligger mye teknisk kunnskap på sykkelen. Haujard syklet for et amatørlag på ganske høyt nivå på 90-tallet, og vet hvordan man skal bete seg på en sykkel. Men for å klare Ultrabirken, krevde det ganske hard og intensiv trening.

Vennskap Haujard bor i Paris og jobber til daglig innen finans. To ganger i året kommer han til Norge, for å besøke sin gode kamerat Gilles Jarret. Jarret jobber som fysioterapeaut på Skogli. - Vi møttes faktisk på Lillehammer første gang, da begge jobbet som kokker for det franske land-

slaget under OL i 1994. Jeg ble værende her, mens Haujard dro tilbake til Frankrike. Haujard har overrasket meg mange ganger, med hvor uredd han er, og tar utfordringer på strak arm, sier Jarret.

uheldig og falt, og ble sendt i ambulanse til sykehuset. Haujard stod over en time rett før målstreken og ventet på meg, før han fikk beskjeden om hva som var skjedd. Det viser at han er en venn å stole på, sier Jarret.

Ventet ved mål - Haujard er en veldig god venn av meg, og vi har syklet Birkebeinerrittet sammen tidligere, forteller Jarret. For å forklare hvor lojal han er, trekker Jarret frem en episode fra rittet. - Sist gang hadde vi en stående avtale om å krysse mållinjen sammen, og avtalte at vi skulle vente på hverandre foran mållinjen. Men i siste bakken var jeg

På ski Til neste år har Haujard sagt at han vil gå Birkebeinerrennet, til ære for meg på min femtiårsdag. Det er tøft gjort, for fyren kan ikke å gå på ski i det hele tatt, ler Jarret. Men han tviler ikke på at den tøffe franskmannen klarer det. Haujard planlegger også å gjennomføre det harde triathlon-løpet Norseman om tre år.

lillehammer: LFH 09s herrer var klare underdogs i cupkampen mot Postenligaen-laget Follo HK. Tapet ble stort, men laget viste mye positivt. Det var en tøff oppgave som ventet LFH 09s tredejdivisjonsherrer da Norges niende beste lag i fjor ventet på motsatt banehalvdel. Til pause ledet gjestene 19-6, og ledelsen bare økte i andre omgang. Sluttresultatet ble 38-14 til Follo, men trener Magne Furulund var godt fornøyd med sine disipler. - Dette var kjempeartig, vi kan ikke be om bedre trening for gutta. Nå fikk de virkelig sett hva som kreves for å bli postenligaen-spiller, sa Furulund før han skrøt av kollektivet. - Jeg synes at flere gjør en veldig god kamp i dag. Simen Bø gjør en kjempejobb i forsvar, mens Lars Winquist scorer på sine muligheter. Alle spillerne gjorde sitt beste og kollektivt synes jeg vi gjør en god kamp, sa Furulund. Bø ble kåret til LFH 09s beste spiller. Windquist ble lagets toppscorer med seks mål. Kampen var i cupens tredje runde. I andre runde beseiret LFH 09 Ålesund.

Sportssjef i Lillehammer 2016

SESONGSTART: Første speidersamling utenfor Lillehammer Speiderhus for høsten.

– Denne høsten har vi vekt på friluftsliv der speiderne selv får være med å planlegge og bestemme hva vi skal gjøre. En gang i måneden overnatter vi utendørs, forteller Walmann.

Rover Ingvild Kessel er 18 år og har vært speider i 11 av dem. Nå er hun med både som leder for de yngre speiderne og med i et roverlag med de eldste. ”Roverne”

SUPPE: Aslak og Bjørk lager grønnskassuppe.

treffes ikke like ofte som de yngste, men det er mer opp til med selv når og hvor de møtes. – Som speider får man mulighet til å treffe mange mennesker og få nye venner, og dra på turer

og leirer. Jeg har blant annet fått reise til både London og Berlin. Noen somre drar vi på landsleir, og det er egentlig det aller beste, sier Kessel.

Jostein Buraas (i midten) blir sportssjef for Ungdoms-OL på Lillehammer. Han får permisjon fra sin stilling som daglig leder i Lillehammer skiklubb, en løsning som sikrer at kompetansen ervervet gjennom arrangementet kommer hele regionen til gode. Styreleder i skiklubben, Bjørgulv Noraberg (til venstre) og Tomas Holmestad i Ungdoms- OL er strålende fornøyd med løsningen.


44

FRILUFTSLIV

Torsdag 5. september 2013

Garnfiske i Fåberg Vestfjell Garnfiske har lange tradisjoner i Norge. Dokumenter som er flere hundre år gamle forteller om regler, rettigheter og stridigheter knyttet til fiske, og da særlig fiske med garn. Ikke noe tema har utløst mer bygdestrid og krangel enn jakt og fiske i skog og fjell. I dag er så vel jakt som fiske regulert i klare bestemmelser, og det finnes oppsyn som passer på at reglene følges. Ådne Norheim Friluftsmedarbeider Lillehammer

FRILUFTSLIV Lillehammers viktigste fiske har selvsagt vært fisket etter lågåsild. Men også fisket etter ørret har vært betydelig. Om fjellene i Gudbrandsdalen uttaler myndighetene i 1818 om fisket: ”de utallige Kjern eller Fjeldvande som ligger i Sætermarkerne og vrimle af Abborer, Gjedder og især den fede Fjeldørret.” Om ørreten sies videre: ”Den nedlægges med lidt Salt, til den saakaldte Ragefisk; som af mange ansees som ypperlig, men er dog ei andet end halraaden Fisk, der visstnok er meget usund.” I vårt distrikt er det ikke mange som i dag er enige i en slik uttalelse.

Klare fiskeregler I senere år har garnfiske i ferskvann fått større utbredelse enn tidligere. Det skyldes at det er altfor mye fisk i mange vann, mer enn næringsgrunnlaget kan tåle. Lokal fiskeforvaltning stimulerer derfor til garnfiske, med liten maskevidde, for å redusere bestanden av småfisk. Slik er det også i Fåberg Vestfjell. Garnfiske er derfor tillatt i 8 – 10 vann i Fåberg Vestfjell. Litt spesielt er det at også utenbygdsboende har anledning til å fiske med garn. Det er klare regler for tidspunktene, ikke bare fra/til dato, men også tid på døgnet. Garnfiske er tillatt mellom kl. 1700 og kl. 0900. Garn skal ikke stå ute på dagtid. For det første går ikke fisk i garn i dagslys og for det andre vil garnene være til sjenanse for sportsfiskere og andre brukere av vannet. Hovedårsaken er imidlertid av human art. Fisk som går i garnet skal snarest mulig tas opp så den ikke lider en langsom og pinefull død i garnet. Det løses eget fiskekort for garnfiske. Hvert

SPENNENDE: Det er spennende øyeblikk når garnet trekkes. Illustrasjonsfoto: Gunvor Johansen.

kort gir rett til å sette fire garn, hvorav minst to skal ha maskevidde på maksimum 22 millimeter. Poenget er nemlig at det også skal fiskes småfisk. Med større maskevidde vil man kun fange storfisk, og ønsket om å redusere småfiskbestanden blir ikke oppfylt.

Sikkerhet i båt Etter å ha gjort avtale med fjelloppsyn Jarle Johansen om lån av hytte, båt og garn dro vil til hytta til Fåberg Vestfjell Utmarkslag ved Åltjern. Hytta kan leies til en rimelig penge. Fiskegarn finnes i hytta, og båt kan også lånes. Vi skulle fiske i det nærliggende Vismundvatnet. Etter å ha ankommet hytta dro vi opp til Ovresetra i den store setergrenda Åltjernsetra. Av Kåre Brekken fikk vi låne båt og redningsvester, med klar beskjed om at ingen skulle i båt uten flytevest. Det forstår vi godt. Garnsetting fra en liten, ustø plastjolle er en ikke helt risikofri sport. Imidlertid fikk vi uten uhell satt de fire lovlige

MÅ OPPLEVES: Slike små gleder kan man oppleve i Fåberg Vestfjell. Ill. foto: Gunvor Johansen.

fiskegarnene, og vi kunne nyte en sen middag. Da først bevilget vi oss en liten ”oppkvikker”. Reglene gjelder ikke bare bruk av flytevest, men kanskje enda mer vårt selvpålagte totalforbud mot alkohol i båt. At alkoholgrensen til sjøs er hele 0.8 promille går langt ut over vår forstand!

Godt resultat Vårt fiske foregikk den siste natta

det var lovlig. Fra 1. september er garnfisket forbudt, og om ikke mange dager gjelder det samme for stangfiske. Ørreten nærmer seg gytetid, gangtid som det ofte kalles, og da er fisken fredet. Tidlig morgen den 31. august dro vi derfor ut i øsende regnvær for å trekke garnene. Og de hadde fisket godt. På fire garn dro vi opp 28 fisk, 21 ørreter og 7 abborer. På ett av garnene hadde vi hele 12 fisk. Her burde vi slutte beretningen om fangsten, men ærlige som vi er må vi nesten fortelle at de 21 ørretene veide under to kilo. Det var et par pene stekefisk, men veldig mye smått. Vi bidro sannelig til å redusere småfiskbestanden i Vismundvatnet. Selv om ørretene var små renset vi alle, og da registrerte vi at flere 100 grams ørreter hadde utviklet rogn, de var altså kjønnsmodne. Det er ikke noe godt tegn med tanke på fremtidig fiskebestand i vannet. Oppfordringen er derfor at så mange som mulig bidrar til å redusere bestanden.

Mye etterarbeid Nå gjensto en traurig jobb, nemlig å rense og klargjøre garnene. Heldigvis er bunnen i vannet ren og uten kvist og kvas. Men det kan være ille nok å plukke ut fisken. Særlig småabborene med sine spisse finner hadde lagd skikkelig visvas i garnet. Etter klargjøring av garn og hytte dro vi opp til Kåre Brekken på Ovresetra med årer og flytevester. Han og broren hadde hatt ute 8 garn i Bjørtjern, og fått hele 9 kilo ørret, den største på 550 gram. Mens vi fikk en panne nytrukket ørret kunne Kåre legge mange nye kilo fisk i rakfiskbutten. Garnfisket i Fåberg Vestfjell ga mersmak, men neste gang kan det hende vi velger et av de andre vannene hvor garnfiske er tillatt. Det avhenger egentlig av formålet med fisketuren: Enten hjelpe utmarkslaget med å redusere småfiskbestanden, eller fiske for mat til hverdag og fest.

”Det ” er ikke noe godt tegn med tanke på fremtidig fiskebestand i vannet. Oppfordringen er derfor at så mange som mulig bidrar til å redusere bestanden.


BYHISTORIE

Torsdag 5. september 2013

45

KNOTT: Bensinen ble rasjonert og redningen ble knottgeneratorene.

Surrogatproduksjon og nye bedrifter Trond Feiring Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie Som antydet i forrige byhistorieartikkel valgte næringslivet i okkupasjonsårene ei tilpasningslinje overfor tyskerne, ei linje som økonomisk sett var meget vellykket. Den norske økonomien klarte omstillingen til de nye forholdene mye bedre enn noen hadde forestilt seg. Mange bedrifter opplevde gode tider.

Nytenkning måtte til Men sjøl om mange bedrifter kunne tjene godt, gikk det ikke an å produsere som før. Den ekstraordinære krigssituasjonen krevde oppfinnsomhet. Produksjonen måtte justeres etter de råstoffene som fantes. Bjørklunds ostehøvelfabrikk begynte for eksempel å lage ostehøvler av rustfritt stål; Madshus lagde nå ski av bjørk; J.H. Bøhmer skistaver av gran;

Kartongen måtte prøve å få til farger uten harpiks og bleket cellulose; Ullvarefabrikken måtte blande opp ullen med andre stoffer.

Surrogatprodukter Mye ble reine surrogatprodukter av dårlig kvalitet. Men det var også bra produkter som vitnet om hvordan råstoffmangelen kunne utløse kreativitet. Et stort problem var mangelen på drivstoff. Dette måtte det bøtes på. Løsningen ble et produkt det var flust av i området: ved! I Vingrom ble det startet et nytt, stort sagbruk. Lillehammer Bryggeri startet egen knottfabrikk. Også i Døsen og Saksumdal ble det startet knottfabrikker. Ansatte på Kartongfabrikken og Ullvarefabrikken ble sendt på vedhogst. Også torv ble et viktig brensel. Uttak av torv ble satt i gang bl. a. på Kvanndalen, på Blautmyra ved Reinsvatn, på Nordseter og på Sjødalsmyra i Fåberg. Nye bedrifter Nye virksomheter var heller ikke bare knyttet til erstatningsproduk-

ter. I april 1941 ble det startet et moderne vaskeri i Lillehammer, med elektriske maskiner og åtte kvinner ansatt. Østlandske Trerørfabrikk - ”et gammelt bygdehåndverk som er utviklet til industri”- startet i 1942. Denne typen fabrikk hadde det også vært planer om på 30-tallet. Disse initiativene tyder på at det var rimelig bra både med penger og handlingsrom. Pengerikelighet vitner også den planlagte Sjokoladefabrikken i Lillehammer om. Fabrikken skulle ikke settes i gang før etter krigen. men aksjetegningen ble gjort alt i 1941. Etter tre måneder var minimumskapitalen fulltegnet. Bak initiativet sto en del av byens kjøpmenn, med disponent H. Avlangrud i spissen. I mars 1943 ble Mesna Sjokoladefabrikk A/S konstituert.

Handelen Også kjøpet av Gundersen-gården til Handelens og Håndverkets hus i 1942 vitner om bra tilgang på penger hos kjøpmennene i Lillehammer. I det hele tatt framstår handelen som ei næring i vekst og

utvikling. Problemene var først og fremst knyttet til vareknapphet og prisforskrifter. Den stadig sterkere knappheten på varer og de strenge prisbestemmelsene skapte store problemer overfor kundene. Ofte følte kjøpmennene seg mellom barken og veden. Lempet de på prisbestemmelsene, risikerte de bøter av prispolitiet. Et år ble også halvparten av medlemmene i kolonialkjøpmennenes forening bøtelagt for å ha delt ut smør og margarin på forskudd av fettmerkene.

Småbedriftene får problemer Virkelig problemer fikk eierne av små handels- og håndverksbedrifter i siste del av krigen. I februar 1943 kom loven om nasjonal arbeidsinnsats. I prinsippet disponerte nå den tyske krigsmakta all arbeidskraft i de besatte landene. For å gjøre større deler av den disponibel ble det foretatt en sanering av småbedrifter. I juli 1943 ble det meldt at 20 forretninger i Lillehammer skulle stenges - vesentlig i tobakk- og manufakturbransjen,

”Bakerne ” møtte for øvrig spesielle utfordringer i å lage bakervarer som kunne drøye rasjoneringskortene.

samt ”diversehandlere.” Rørleggermester Johan Haug, sjøl medlem av NS og utnevnt til ”fylkeshandverksmester,” brukte sin innflytelse til å hindre at bedrifter ble stengt og personalet utskrevet til arbeidsinnsats. Særlig en del frisørbedrifter ble hjulpet på den måten. Ellers varierte håndverkernes vilkår. Felles var allikevel mangel på råvarer, men de opplevde stort sett problemfri avsetning, normal beskjeftigelse og god fortjeneste. Bakerne møtte for øvrig spesielle utfordringer i å lage bakervarer som kunne drøye rasjoneringskortene.

Ny jernbane? I sum var forholdene altså ikke så ille. Det var også initiativ til å tenke framover. For eksempel engasjerte både Handelsstanden og Håndverkerforeninga seg (sammen med Nordre Land, Torpa og Snertingdal) i et prosjekt for jernbaneforbindelse mellom Mjøsbygdene og Bergen. Det gjorde de i trygg forvissning om at Gjøvik-Lillehammerbanen ”vil sikkert bli det første nye jernbaneanlegg man tar fatt på etter krigen.” Faktisk var jernbanebygginga vedtatt og påbegynt i 1942-43, men ble så stanset på grunn av materialmangel.


46

by og bygd

Torsdag 5. september 2013

Bautastein avduket

Hedret for lang og tro tjeneste

GAUSDAL: Ole Midtenget fra Østre Gausdal har oppnådd Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, etter 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Ved inngangsporten: Hans Bjugstad, styreleder i Brøttum Allmenning, Jan Tore Hemma, bestyrer Brøttum Allmenning, Merethe Sandum, leder Destinasjon Sjusjøen, Per Fineid, daglig leder i Pihl AS og Marianne Olssøn, styreleder i Pihl foran steinen som er reist på Sjusjøen.

SJUSJØEN: Et nytt landemerke er reist på Vassbakken på Sjusjøen, for å markere inngangsporten til fjellet. Sol Olsen sol@byavis.no

Mange har kanskje merket seg den godt og vel 3,5 meter høye bautasteinen som ble reist på Vassbakken i juli, men den offisielle avdukingen skjedde altså forrige torsdag. Det var rådmann i Ringsaker, Jørn Strand som stod for selve avdukingen, og han understreket at dette er et resultat av gode samarbeidet på Sjusjøen.

Møtepunkt - Alt starter med en tanke og en visjon. En liten prikk på et ark. Arkitekten bak det hele, Arvid Johansen fra Dialecta Kommunikasjon og Destinasjon Sjusjøen hadde en drøm om å skape et møtepunkt på Sjusjøen, som alle passerer og som viser verdien av naturen og landskapet her. Selv om vi vet at man ikke kan leve av en vakker utsikt, så håper jeg at vi gjennom denne plassen kan hjelpe folk til å se, hvor flott Sjusjøen og Sjusjøvangen er. Og når alle gode krefter drar i samme retning og resultatet blir slik som vi har drømt

om, ja da er vi bare utrolig glade og tilfredse, sa leder for Destinasjon Sjusjøen, Merethe Sandum under åpningsseremonien på Vassbakken.

Mange har bidratt Sandum la også vekt på det gode samarbeidet som har vært under arbeidet med å få reist bautasteinen, og takket alle som har bidratt i arbeidet. - Jeg håper og tror at også team Kvarberg AS og Tor Steinar Klåpbakken er like glade og tilfredse. De har gjort en helt fantastisk jobb med terrenget og grunnen her. Marius og Espen Skar og Bjørn Arnestad har stått for alt gravearbeidet og det er ikke lite. Tor Steinar Klåpbakken fikk oppdraget med å fundamentere og støype såle til steinen. Jeg føler meg rimelig trygg på at denne flotte steinen på over 3.5 meter kommer til å stå så lenge vi lever og litt til. Benkene er lånt av Erik Lindstad på Låven Bar og han som alltid ordner opp med transport av diverse utstyr for oss, er Roar Lien. Elektro Øst har stått for belysningen, slik at Bautasteinen også ønsker fjellfolket velkommen etter mørkets frembrudd, forteller Sandum. - Jeg håper og tror denne plassen kommer til å bli et fotoobjekt, en introplass, en fortellerplass der både sang og musikk og gode historier møtes, sier hun.

50 år siden første klasse

Ti av tolv elever som begynte i 1.klasse ved Frydenlund skole i 1963, møttes nylig på Vingrom skole for å friske opp minner fra skoletida. Her fant de tidligere elevene igjen plassene sine i klasserommet og artige hendelser og episoder ble delt med hverandre. To av klassens lærer var også med på festen. Foran fra venstre: Liv Ambjørg Strand, Mette Helene Hattestad, lærer Berit Ekeren Rindal, Grete Opheim Brønstad, Kirsti Høyesveen, May Irene Berntsen Nordlunde, Inger Elisabeth Fryjordet. Bak fra venstre: Einar Ødegård, Svein Ødegård, Tormod Brusveen, Geir Olav Haugsbakk, lærer Leif Riisøen. Foto: Ane Elisabeth Fryjordet.

Tildelingen av medaljen med diplom fant sted i Hotel 33`s restaurant i Oslo der jubilanten ble behørig feiret av arbeidsgiver Roar Mortensen og tidligere kollega, Trond Vieskar og kollega gjennom 30 år, Liv Mortensen. Det ble sagt mange gode ord da Ole Midtenget ble hedret. Gjennom 30 år har han sjelden vært fraværende, han stiller alltid opp, løser enkle og kompliserte oppgaver på samme naturlige måte, er blid og omgjengelig og svært godt likt av kunder og arbeidskolleger. Ole Midtenget ble ansatt som mobilkranfører hos Roar Mortensen AS. Han mestret kjøring og hadde kunnskap om alle typer mobikraner. Han fortsatte som fører av 360-tonns havnekraner som han også opererte med suveren selvfølgelighet. Nå jobber han med vedlikehold og drift av eiendommer. Ole er bosatt i Østre Gausdal. Med jobb i Oslo har han gjennom disse 30 årene hatt mange lange pendlerturer.

GLEDER SEG: Falk Bakke gleder seg til uken på Hamar hvor ny protese skal testes, tilpasses og settes på.

Ny arm til Mirjan LILLEHAMMER: Falk Bakke, som er prosjektansvarlig for å skaffe albaneren Mirjan Gruda en armprotese forteller at nå er det like før alt ordner seg. TORE FEIRING tore@byavis.no

- Vi mangler nå kun 25.000 kroner for at prosjektet skal være fullfinansiert, sir Falk Bakke, som også har vært en runde innom byens spisesteder. – Og fem av de har sagt ja til å gi gratis middag for tre, stråler han. – Det vil si at matkostnadene under oppholdet blir minimale. I tillegg har en matbutikk gått inn med et gavekort samt

at lunsj blir betalt under oppholdet på Hamar. For armprotese blir det på Mirjan. Det er bestilt plass og tilpassing hos Norsk Teknisk Oropedi på Hamar, - armen må jo lages også, presiserer Falk Bakke, - det hele vil ta en ukes tid. Vi er nå så nære å få fullfinansiert det hele at vi setter i gang. Flybilletter er bestilt også, turretur. – Vi gleder oss alle til at Mirjan skal komme og få den ene armen, avslutter Falk Bakke, - dette er stort allemest for ham, men også for alle oss som har jobbet med saken. Det er fortsatt mulig å gi penger. Kanskje de siste 25.000 kronene er inne før helga kommer? Husk bankonto 4290.50.04780.

Strandheimstreffet 2013 biristrand: For 5. året på rad var det denne helga klart for årets Veteranbiltreff på Strandheim på Biristrand. Siv Ragnhild Schultz TEKST OG FOTO

Over 50 velpleide lekre biler, mopeder, motorsykler, traktor og til og med en stor lastebil var utstilt - masse flott å se på for de mange oppmøtte. De besøkende kunne stemme på de ulike bilene og tohjulingene, i ulike kategorier. Det ble delt ut priser til Geir H, for sin Tempo Corvette 240 fra 1961, Erik Schønsberg fikk igjen prisen for beste originale kjøretøy med en utsøkt Volvo Amazon fra 1963. Erol Kolstadmoen med sin lekre Ford Escort Mk1 fikk prisen for folkets valg. Det var også lagt opp til en egen spennende Motorsti rundt på området, med spørsmål for liten og stor. Denne ble vunnet av Tommy Hermanrud for 9 av 10 rette svar. Det er de to bilentusiastene Geir Henning Svelle og Svein Egil Bjørge som har bygd opp og arrangert Strandheimstreffet fra bunnen av og som har blitt en årlig tradisjon i slutten av august på Biristrand. – Vi ønsker oss gjerne besøk av flere tohjulinger, så neste år håper vi flere med veteransykler ta veien hit til oss på Strandheimtreffet, avslutter Geir Henning Svelle.

ENTUSIASTER: Det er de to bilentusiastene Geir Henning Svelle og Svein Egil Bjørge som har bygd opp og arrangert Strandheimstreffet på Biristrand.

GODT OPPMØTE: God stemning og mye flott å se for de mange som tok veien til Strandheim på søndag.


by og bygd

Bruk Byavisa til gratis hilsener og gratulasjoner!

Torsdag 5. september 2013

Velkommen til verden Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER

Er det noen i din familie som du vil gratulere med dagen eller kanskje noen av dine venner har bursdag? Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har giftet dere eller inngått forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis.

BRUDEPAR

47

GUDSTJENESTER 7. og 8..september

HILSENER Therese Reiremo og Morten Øyjordet, Vågå, fikk en gutt, Lukas Leander, 2. september. Han veide 3548 gram og målte 51 cm. Foto: Jorunn Svenskerud

LILLEHAMMER KIRKE Konfirmasjonsgudstjenester For Søre Åls konfirmanter Lørdag 7. september Kl 11.00 og kl 13.00 Søndag 8.september kl 11.00 Sokneprest Ingunn D. Kosnes Organist Ole Lauvli Menighetspedagog Susanne Paulsen Musikkinnslag ved Lise Mette Høstmælingen Løkken og Jan Andresen NORDRE ÅL KIRKE Flytter gudstjenesten til Nordseter fjellkirke kl 11.00 Sokneprest Oddgeir Bolstad Organist Geir Ole Dahlen SØRE ÅL KIRKE konfirmasjonsgudstjenester i Lillehammer kirke FÅBERG KIRKE Gudstjeneste kl 11.00 Prest Ragnar Granaasen Organist Sjur Magnus Skyss: 97737138

Vi ønsker å få gratulere vår solstråle Alida Berget Listad som fylte 4 år 29 August. Elsker deg til månen og tilbake:) Klem fra Mamma, Pappa og Albert. Moa og Poa hilser også.

Velkommen til gudstjeneste!

Janne Rossebø og Øyvind Knudsen fra Lillehammer, fikk en gutt Mikael, 30. august. Han veide 3910 gram og målte 53 cm. Foto: Jorunn Svenskerud

Stephie Pedersen og Kim Johansson giftet seg i Garmokirka på Maihaugen 17. august. Foto: Jarle Johansen

ANDRE ARRANGEMENT LILLEHAMMER KIRKE Tirsdag 10.september kl 8.30 Morgensang Alle hjertelig velkommen. LILLEHAMMER KANTORI Øver torsdager kl 19.14 – 21.30 Info: Tim Collins tlf 97991305

Hei og gratulerer så mye med 1årsdagen som var 30.august til snuppa vår, Alina Sophie. Klemmer fra bestefar og bestemor

LILLEHAMMER KIRKESENTER Hver tirsdag kl 19.00 SALT Lillehammer Tensing NORDRE ÅL KIRKE Fredag 6.september kl 9.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua.

Endelig gift! Jannicke Haugen og Ove Morten Sveen Vi giftet oss i Vingrom kirke 29 juni. Tusen takk til alle som bidro til at dette ble en perfekt dag. Fotograf: Daniel Nordby

Vi vil gratulere vårt kjære barnebarn Sander Kristiansen som fyller 7 år den 6.september. Håper dagen din blir minnerik og fin. Vi gleder oss til å feire sammen med deg.Vil samtidig ønske deg lykke til med nytt skoleår! Bursdagsklemmer fra mormor og beste.

Sander Kristiansen fyller 7 år 6. september. Gratulerer med dagen! Ønsker deg en super bursdag! Vi er veldig glad i deg! Stor klem fra Bestemor og Bestefar i Åsmarka

Hanne Trønnes og Lars Ragnar Manengen fra Øyer, fikk en gutt 2. september. Han veide 3100 gram og målte 48 cm. Foto: Jorunn Svenskerud Dødsfall

GAUSDAL: Ingrid Nyhus, 12.07.1929, død 24. august

LILLEHAMMER: Else Begby, 07.11.1931, død 23. august Ole Jakob Breide, 07.10.1945, død 2. september Dagny Larsen, 16.08.1923, død 21. august Ragnhild Elisabeth Lundsrud, 18.03.1939, død 29. august Synnøve Nyrud, 06.11.1942, død 23. august

Klædden trenger nytt hjem.

Ragnhild Lyngved og Kjell Morten Staberg giftet seg i Garmokirka den 29. juni. Foto: Fotograf Kirsti Hovde

Han er en stor, voksen, snill og god pus som trenger et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Han er kastrert, idmerket og vaksinert. Trives godt sammen med korthårede damepuser, men vil nok trives best i et hjem uten små barn. Omplasseringsgebyr på kr. 400,- Interessert? Ta kontakt med fosterhjemmet på tlf:97196099.

Nordre Ål Mini Tensing Starter opp med øvelser etter ferien torsdag 5.september kl 18.00 Kor for barn i 2.-7.klasse. Bli med å syng, nye og gamle medlemmer! Familiemiddag og Knøttekor starter opp torsdag 12.september fra kl 17.00 SØRE ÅL KIRKE Pepper/Chilipepper øver hver onsdag kl 18.00 ( 2 kor for barn i alle aldre) Kirkekroken i Søre Ål Bønnesamlingen hver fredag kl 11.00 Søre Ål menighet har Bibelgrupper som gjerne tar med nye. Kontakt: brit.sigvor@hotmail.com FÅBERG MENIGHETSHUS Tirsdag 10. september Eldretreff kl 10.30 Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer: 61270888


Sommerpriser hos Engevold Blomster :

Flotte

ORKIDEER

149; 2 STK.249; 1 STK.

Flotte

CALLUNA OG ERICA

FRILANDSKRYSANTEMUM

Mix som du vil

i 14 cm potte

100;

4 for

kun

60;

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 84 40

Åpningstider: man-ons 9-17, tors-fre 9-18, lør 9-16. NOK=NOK

Replikker

Bua med det gode i

og se. Og det er lov. For når du kommer til Nigardsbua blir du alltid servert kaffe eller te, uansett om du skal handle eller ei, sier Tone. Det er mange faste kunder hos Tone i Bua, og hun håper at litt flere hyttefolket vil få øynene opp for butikken også etter hvert. - Vi ligger jo langs Bjørnsonvegen, og med den nye veien til Skei som går forbi her, skulle det være lett for hyttefolket på østsida å ta seg en tur innom også for å fylle opp matkurven, smiler hun.

Etter lang tids valgforvirring lurer vi nå på om det går an å stemme blankt? Det viktigste for oss er å bli krysset av i manntallet. Mandag stiller vi uansett ved urnene, preget av alvor og høytid, med vannkjemmet hår ispedd noen dråper flytende Melange. Valgkampen synes vi har vært tam. Ymse programledere har ikke klart å få opp temperaturen i debattene slik den gråeste arroganse i NRK, Kjell Arnljot Wig klarte, sammen med Per Øyvind Heradstveit. Og det har vært langt mellom de gode replikkene. Den morsomste har vært Knut Arild Hareide, tilsiktet eller ufrivillig. Han markerte seg allerede i 2011 da han tiltrådte som ung, ennå ugift leder av KrF med bakgrunn i puritanske bedehusmiljøer i Bømlo. Han sa: - Barn gir deg mindre søvn, mer krangling, mer arbeid og mindre sex. Alt dette vet jeg naturligvis kun basert på forskning. Vi har kåret den beste replikken under årets valgkamp. Vinner ble nettopp Knut Arild Hareide. Under en partilederdebatt på TV2 serverte han følgende, litt oppgitte bemerkning: - Det snakkes om spritsalg i butikkene. Ja, skal det skje, må vel Frp få rent flertall alene, og da kan det kanskje være like greit med sprit i butikkene. Vi sitter ved kjøkkenbordet her i Annen Etage og skjærer av de siste restene av sommerens pæreskinke. Sesongen for flatbrødsoll er på hell. Avisen er oppslått på en sak om luftige fremtidsvisjoner ved Segalstad Bru. Svært luftige visjoner. Det inkluderer blant annet et hotell på 12 etasjer og en handlegate som med usannsynlig spenstighet sammenlignes med La Rambla i Barcelona, en av verdens mest berømte og travleste shopping- og restaurantgater. Plutselig hører vi en gjennomtrengende plystring nede i trappen. Det minner mistenkelig om «Bojarenes inntogsmarsj», kjenningsmelodien til Ønskekonserten. Naboen kommer fykende inn kjøkkendøren på glatte turnsko. Vi viser ham en illustrasjon hvor den digre hotellblokken er manipulert inn. Naboen gransker den nøye og avslører sitt hjertes trygge forankring i primærnæringene: - Oj. Kornsilo! Ved Segalstadbrua? Den sværeste jeg har sett. Tøft!

God tid: Når du besøker Tone i Nigardsbua, gjelder det å ha god tid, både til å se hva hun kan tilby av varer, men også til å slå av en hyggelig prat over kaffen i den intime gårdsbutikken.

GAUSDAL: I lille grenda Olstad i Gausdal, høgt oppe med utsikt mange kan misunne dem, finnes en aldri så liten perle av et stabbur. Sol Olsen sol@byavis.no

Stabburet på garden Nigard Austdal har fått navnet Nigardsbua, og bak det hele står fruen på gården, Tone Aune Aulstad. - Jeg gikk med en drøm om å bruke det flotte stabburet til noe, og så for meg en liten intim gårdsbutikk. Men du vet, det er litt skummelt å hive seg utpå, og jeg var ikke sikker på om jeg kunne få det til, sier Tone mens hun byr på nybakt mjølgamp.

Positive sambygdinger Tone ba om et møte med næringssjefen i Gausdal for å høre hva som skulle til. Hun fortalte om planene, og hva hun hadde fått på plass så langt, og når næringssjefen spurte hvorfor hun ikke bare satte i gang, var det ingen tvil.

- At næringssjefen ga meg det litte puffet hjalp veldig, samt at jeg møtte to fantastiske sambygdinger omtrent på samme tiden, sier Tone. De to sambygdingene hun refererer til er Karl Erik Karlsen og Frode Nørstegård, som på den tiden var i gang med ombygging av lokaler i Forset. - Jeg hadde sett noen møbler i lokalene, og tok kontakt med Karlsen og Nørstegård, for å spørre om de var til salgs. Men de skulle ikke ha noe for møblene, det var bare å ta det jeg ville ha, og det glemmer jeg aldri. Med en slik positivitet hadde jeg liksom fått den starten jeg trengte for å realisere drømmen min om Bua, sier hun.

Kafè Neste sommer utvider Tone med en liten kafè i andre etasje på stabburet. - Jeg er i gang med å pusse opp rommet, og skal ha en snekker som skal hjelpe meg med å fikse og ordne litt. Det skal bli en kafè som skal servere skikkelig god kaffe, og godt å biteti, sier Tone, som nå skal på baristakurs for å lære kaffebrygging skikkelig. Jeg har en datter som også skal kurses, så vi kan være to om jobben i Nigardsbua og kafeen.Jjeg vil jo ha tid til å møte folk og prate med de som kommer til gards, sier hun.

Stuttreist Nigardsbua åpnet en novemberdag for snart to år siden, og har hatt åpen butikk to dager i uken siden. I butikken selges stuttreiste varer, servietter, lys, te, garn og drops etter gammel oppskrift fra Tante Pose, Spekepølse fra Skjåk, smykker og keramikk, bare for å nevne noe. - I sommer har det vært masse folk innom her, noen for å handle, mens andre bare vil innom

HAGBART & BREDO: flere sommerminner...

Holt!

Byavisa 2013 36  
Byavisa 2013 36