Page 1

ELJƚƚŬũƆŬŬĞŶ͍

 'ƌĂƚŝƐ ŵŽŶƚĞƌŝŶŐ dĞůϵϱϭϱϳϱϴϱĞůůĞƌĞƉŽƐƚƉŽƐƚΛƐŵĂƌƚŬũŽŬŬĞŶ͘ŶŽ

NÆR OG VIKTIG

ÅTTENDE ÅRGANG. NR. 26- UKE 31 - 1. august 2013

ØTI i Norway Cup Øyer/Oslo: Øyer-Tretten Fotball møtte Brasiliansk motstand på Ekebergsletta. Side 27

Rockefestival Øyer:Stor stemning da Ryk og Reis arrangerte festivalen Hafjell Rock for første gang. Side 14 og 15

VANDALISERTE

MARX

Lillehammer: Rødt Lillehammer fant valgkampcampingvognen sin med knuste Flaskepost-drama vinduer og bildet av Karl Marx var gjennomboret av to hull; ett i hjertet og ett i munnen. Det forsinker Rødts valgkamp. - Vi hadde planlagt å starte valgkampen Lillehammer: Det ble dramatisk da folk kastet seg i på lørdag, men nå må vi bruke mye ressurser og tid på å få campingvognen i Mjøsa etter Se og Hørs flas- stand igjen. kepost. side 6 Side 8 TTeennkke tt!! h s ik k e rrh nnyeee KKKjøjøpp ny ekkkkkk rdekk e de m er m nt e o oommmmneår!r!d! sssvi nå nnåå!

Fagkunnskap sikrer deg en trygg reparasjon!

S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

STØRST UTVALG - BEST PRIS

TILBUD: RING 61 25 90 00 • www.interdekk.no

Vi har sterk fokus på faglige kvalifikasjoner, flere av våre ansatte har derfor tverrfaglig kompetanse.

V

GARANTERT BEST PÅ PRIS!

kap nns ku ghet ag tryg f år din -

Industrigata 58b, 2619 Lillehammer Tlf. 61 26 56 60 - www.bilskadesenteret.com

GØY Å BADE! Hverdager: kl. 10- 20 lør-søn: kl. 10-18

SVISSVAX CENTER LILLEHAMMER Bestill komplett behandling til din bil nå og lån vår splitter nye Toyota kundebil kostnadsfritt. SPONSOR FOR

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

Velg kvalitet - vi har ekspertisen og utvalget!

Korgvn 33 - Tel 61279900 - www.swissvax.no

Selge bolig? Ta kontakt med Fritjof Loen på 926 94111 for en profesjonell verdivurdering og et godt tilbud!

Wieses gt. 2G - Lillehammer


2

2

Torsdag 1. august 2013Torsdag 13. juni 2013

Vår mening Vår mening

Demokrati eller teknokrati? Storsykehus?

Vår naboby på vestsiden av Mjøsa er for tiden nesten om landsvikeroppgjøret. Grunnen er både på landsbasis og i kommunene Noen har snakket ”” ...det er heller” ingen I en idèell verden burde mjøsbyene Lilleham- Opposisjonen Jeg vil tro at når vi først kommer manerskamme seg en viss b herjet av store diskusjoner. i Gjøblant annettil atetdesykehus mener hanhovedargumentet til de grader har burde trikt. Det nok å nevne mer,sunt Gjøvikfor og Hamar ha hvert sitt sykehus som pasient er vi opptatt av oss selv og best litt. Da burde vi heller sloss for flere sykehus naturlov som sammen. sier at leger Ikke så vik kommune har slengt ut en hard høyre mot gått bak ryggen til Ap-ordfører Bjørn Iddberg. skjønner man hva jeg mener. Ikke at med alle funksjoner og spesialister. mulig Å havne forhjelper eksempel i Nord-Norge, langt flestepåhar flere men man kommunens rådmannDet og bedt hampleie. si opp sin Da det litepå at Lilleopposisjonen, med hjelphvor av de starte rovdrift rådmenn, eller annet helsepersonell demokratiet og helt klart samme burdeen Narvik, Mo mot i Rana og sluttpakke. hver hammer bli sendt til Hamar timers kommer til noen stilling en god Så vidt og det etter vites hvert ”posisjonspartiet” Senterpartiet, tokkjøring affærefør på de det inntrykket at av desine politiske miljø må mistrivestorn i nyei øyet lokaler eneste by i Norge.i Det vi alle tenke på eller Gjøvik er ikke den beste pasientpleien, Vi ereget så forferdelig engasjerte og på opposisjonen påburde det nåværende tidspunkt nekter rådmannen sedate i forhold til administrasjone bakgrunn av en rapporti frasykehus. kommunens å gjørei ”vår dette by”. og mener, godt backet oppikke av posiav heleså saken, kommunene. når vi slåss for et sykehus hvert fall for denkontrollutvalg. det gjelder. JegDet harlukter selv nemlig solidariske lenge ting skjer rett foran nesemed all verden av Gjøvik moderne kommune. sjonen (les Arbeiderpartiet), haniintet har fortatt her imot har det tette båndtippen mellom Den kan virke en smule egoistisk, denne kam- atvært den galt situasjonen, påvært LillehamvårArbeidermen så fort ting er ute av synsranutstyr. er viktig å ha i bakhodet når vi gjort.sykehus. Hva ville vi mer på best mulig måte, partiet, Eidsiva (som pen for å beholde ”sitt” sendt videre til skal Gjø-drifte denforbrenningsanbryr vi oss sværtDette lite eller ingenting.

Senterpartiet, somskulle er i posisjon sammen legget)der og et kommunens si på Lillehammer hvis storsykehuset vik og havnetmed i glemselen par dager. administrasjon. Mitt inn nye representanter til kommunest Arbeiderpartiet, har i denne saken tatt opposistalltips er at Arbeiderpartiet bak demokratiet så dens stolte over treng bli lagt hit, og Gjøvik og Hamar bli borte? Det var ikke morsomt med brukket hofte. Erførst manhar sågått lite opptatt av sin egenvibyerog sjonens side, noe som sentrale Ap-politikere rett ryggen på sin posisjonskamerat Senterpartiet og dige, selvstendige tenkende mennes Ville vi stå opp og kjempe for at disse byene utvikling når man mener ja til et storsykehus og slett kaller svik. I tillegg har nærmest hele gitt rådmannen grønt lys uten videre politisk posisjon og opposisjon. Menneske skulle få beholde sine sykehus. Eller ville Denne type historier finnes det mange av. plassert på Moelv eller Biri? Nei,til på ledergruppen i administrasjonen stilt seg bak behandling. (Vi fikser dette, vi) samvittighet å siingen ifra. Opposisjone Hamar kjempe for oss hvis de fikk storsykeIkke fordi at helsepersonellet var dårlige eller måte, man er bare egoistisk og tenker rådmannen sin. kommune har vistpå atseg de har baller, huset i sin by? Tja. Rådmannen skal ha solgt unna kvaliteten på operasjonen varhva dårlig den samme måte grunn som alle hvis et område til Uansett som når er rett eller selv galt ipå denne saken, til åandre. holde For hodet høyt hevet. fordi så noe alltid blirdet borte jegforigjen skulle bli Det pasient ville jeg om svært gjør ingenting rådmannen, h forbrenningsanlegg som han ble ikkegjort. haddeMen politisk langt virker som på en seier demokratiet. Det som er og blir sikkert, er at hvis veien... gjerne komme het til ett sykehus, blittbetviles, der vil bli sit sikkert ikke kan godkjennelse for, vi ogoppantageligvis brukt en del For det er politikerne vi velger til å likt styreå kommidler hansslipper råderett. Sykesøstre Jeg vil tro deteller ogsåbrødre munene våre, ikke byrå-de beste viktigespesialistene er at politikerne rettholder sykehus i hver avutenfor mjøsbyen er engler alle administrasjonen i hop. og vissteller at alle varhar sendt ut generell misnøyeMen bak, jeg en rådmann Ogmåte jammen er detinnenfor på tide dette at disse signal om at de vil styre vi ikke unna med å bliligger sendtenrundt som ”pakmener at dekratene. på ingen må bli sykehusets fire vegger. Ogog bruke det som harengleaktige opptrådt ved møter hard motstand fra de somville får devisom har skulle gitt dem via meg stemmeseddele ker” som mange liker å etter kalle opposisjonens det. Hvert av mening mindre et motstand, større og sentralt antageligvis stelle egenrådig. Etter støtten fra Ap-politikere våre. Dette sies på fortsatt generell basis, viktige er atannet gamle maktstrukturer og sykehusene vil få sinealtfor spesialiteter som i dag. sykehus, det er hellerstemmene ingen naturlov som sier væreikke engler. Blant fordi fått et skremmeskudd. å dømme, muligens i samarbeid og klargjøring for at Gjøviks rådmann er verre enn andre. Så derfor og i grove trekk virker ikke tanken at leger eller annet helsepersonell må mistri- arbeidsplassen deres hadde alt av nytt fra dette maktmiljøet som Arbeiderpartiet alltid Derfor er det et tankekors måten sentrale Arbeiom et storsykehus i Mjøs-regionen i nye lokaler all verden av moderne moderne utstyr Så andre kom Derfor, ognye stikklokaler. i strid med har vært. Noensom harnoen snakketves sammen. Ikke såmedderpartipolitikere på Gjøvik møter denne sakenog trivelige, ufornuftig tanke i detsunt helefortatt. egoistisk er jeg. svikerstempelet. demokratiet og helt utstyr. klart en torn i øyet på, det er kun de som deler ut vil jeg gi opposisjonen i Gjøvik kred La oss si at dette nyepåsykehuset blir bygd påkommune. Det minner om en tid vi snart burde ha lagt bak som er gjort. Det er mulig Senterpa opposisjonen i Gjøvik Moelv eller Biri. Hvor lang reise får vi da? Jeg skjønner at mange ser det som omKanskje heller godta ettTorvild nytt, Sveen flott i spissen oss,ansatte det minner oss også at sitterviman for skal varaordfører Langt de fleste av ossSærlig vil nåSenterparti-politiker sykehuset innen og horribelt å ikkeTorkunne gå på men storsykehus og bruke energi på å redde såhan og parti varaordfører lenge vedjobb, makten kanhvor det utvikles usunne maktbyens Arbeiderparti. Men vild Sveen fåri hvert svikerstempelet kraftig tredd sveket velgerne. en halvtimes eller trekvarters biltur, fall mange i dette landetstrukturer. er det som må pendle mye som mulig av det vi har, og ikke minst Så hvorfor oppdet hvamed som skjer i Lille- ja kanskje også få nye, nedover skuldrene. Noen fra Hvor de av oss som sloss for sitt lokalsykehus. Deav leserinnleggene en halvtimes tid? lang tidtatar slåssi Gjøvik for å beholde, både Aps kommunepolitikere og ikketog minst ledehammer Byavis?LillehamJo, fordi det psykiatriske den politiske institusjoner oppo- Vi velgere, parti, ønsker et d som bor i Gudbrandsdalen eller i Valdres vil buss, eller bil fra for eksempel rundt i uansett fylkene våre? LEDEr: TorE FEIrIng Leder: Tore Feiring ren av Gjøvik Arbeiderparti, Stig Sægrov, minner sisjonen gjør der er et eksempel til etterfølgelse, ikke teknokrati. vel neppe merke noen forskjell i det hele tatt. mer til Moelv? Ærlig talt, hvis tidsbruken er

#MITTSTED TORES TORSDAG: liten interesse for ungdoms-ol

TwITTErkvITTEr Twitterkvitter

@Houmb: is Løten-E. got krøtter galore. @simonstorvik: Kind of lovingMy thename #karma of SochiI descending into You mig lotbuilding of odel, chaos. but I got lot’s Athens style Olympic May themore. games instead go to Lillehammer ;-) @nilsen_toni:«Det kom som bestillt» sa presten, han mang to in i kollektskåla. #Bønnhørt @VisitnorwayUSA:knapp Lookog forfann Trolls #Lillehammer region #Norway ;-): @stianhu: Selgere som viser til «hyggelig telefonsamtale» m At jegog er mindre. hyggelig på telefon skjer i @Heimflyttar: Meirenogepost meirprøver saknarfor eg hardt. deg mindre

@gukrogs: Tenk å se #paradisehotell nårlitt man stedet kan bruk @erlendloe: Hvordan trøster man en brennmanet som virker leii seg? på åpå finlese Finner ikke noe om det nettet.formannskapspapirer. Rar verden.

@SvenbalDrew: Expert glemteBill detGates med «å utnytte arbeide @Skurvacom: Nå roter P4 litt: «Hva heter mannen grunnla land ogDagens gi demjackpotspm.. luselønn og utrygge arbeidsforhold for at D sammen med Paul Allen?» billig skit.» Tabbe! @dvhanstad: Til de som ikke har skjønt ungdoms-OL. Brukes bl.a til @funksjoner: Jeg håper det en dag kan bli noe mer mellom innovasjon. dritsvær mur, eller noe sånt. @KongenDin: Han som var malen for King Size bed må ha vært en Håper iphone 6 kommer med en bitteliten motors ganske tykk og lang @hastwerk: konge. kan gjøre litt chill hærverk mens man venter på bussen. @HansOlavLahlum: Tilbake fra Lillehammer og på Twitter etter SjakkPolitifolk skriver feil på skatten NM.Åtte dager som @Ingeborgborg: turneringsleder gikk i ett, satser på comeback som for 10,2 mesterspiller i 2014.kroner — samtlige går fri. Småbarnspappa skriver feil i søknad lien deporteres. @OysteinHolmH: Når dobbel espresso og stor kopp svart kaffe ikke @MonaJentoftsen: Fikk spørsmål i dag om æ sku «flyge» p virker - er fortsatt morgentrøtt. #denfølelsen Æ svart: Æ skal itj reis me fly! Flyge = Springe #Dialekt #Lill #Birken @Mads_Kaggestad: Når du har sittet så lenge på dass at beina har sovna.#denfølelsen @JustusMoe: GD.no melder at Gjendeisen snart er borte. Jaja de ikke fjerner Drillo-isen igjen så går det greit for meg.

...men jeg er jo her!

@Vorkinn: Når sosialister kan skrive lærebøker i historie er de at matprodusenter skriver kokebøker til skolebruk? #Dax18

@aurelio1892: Når noen deler en boligannonse på Facebook s dres man til å løpe og kjøpe. Tviler på at de boligene er tilpa stolbrukere.

VI øNsker oss leserNes bIlder aV det de er stolte aV, lIker best eller forbINder med dIstrIktet Vårt. send oss dine bilder av det du kaller ditt lillehammer, øyer og Gausdal på twitter (@ byavisa) eller Instagram med hashtagíene #mittlillehammer, #mittoyer eller #mittgausdal på våre facebook-sider Følg oss på Følg oss Ukens på eller på mail til livmaren@byavis.no. Vi vil hver uke plukke ut et bilde som kommer på trykk i papiravisa! bilde er tatt av knut Haugen (@tunk837gmailcom på Instagram)

@Byavisa

@Byavisa

Ansvarlig utgiver: AS.25 Tlf. Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf.Byavis 96 50Lillehammer 22 22/Fax: 61 6296 9150 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Storgaten 75, 2609 Lillehammer Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609Byavis, Lillehammer LillehammerByavis.no etter Vær Den Varsom-plakatens regler for god presseskikk. TOREDen FEIRING LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler forarbeider god presseskikk. som mener seg rammet urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksom mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å taav kontakt med redakRedaktør/Daglig sjonsledelsen. Pressens fagligePresseforbund, utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbund, som sjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål. Adr.:tlf: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40 Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, 22 40 50 40

LIV MAREN MÆHRE VOLD TORE FEIRING leder

Journalist Redaktør/Daglig leder

tore@byavis.no

livmaren@byavis.no tore@byavis.no

Tlf.: 992 69 002

Tlf.: Tlf.:482 9921469617 002

LIV MAREN MÆHRE VOLD Sol TORE STEFFENS TORE STEFFENS Olsen Journalist Journalist Journalist Journalist

Sol WESTBY olSen ARVE

ARVE AUNE WESTBY BJØRN

BJØRN AU

Journalist Markedskonsulent

Markedskonsulent Markedskonsulent

Markedsko

livmaren@byavis.no toresteffens@byavis.no Tlf.:920 4826614201 617 Tlf.:

sol@byavis.no arve@byavis.no

arve@byavis.no bjorn@byavis.no

bjorn@bya

Tlf.: 907 455 Tlf.: 911 2774 452

Tlf.: 911 452 Tlf. 909 5527 731

Tlf. 909 55

toresteffens@byavis.no sol@byavis.no Tlf.:907 92074 66455 201 Tlf.:


Nyheter

Torsdag 1. august 2013

3

Tumleplass: Her i hagesenteret til Plantasjen blir det hundepark nür hagesesongen er over. - Hundene vüre fortjener ü ha en plass der de kan fü løpe fritt, sier initiativtaker Siri Holmedal.

Hagesenter blir hundepark Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Siri Holmedal jobber til daglig pü Plantasjen, og er selv hundeeier. Hun har i likhet med mange andre Lillehamringer savnet en hundepark, der dyrene kan fü løpe

fritt sammen med andre hunder. - Jeg jobber jo ute i hagesenteret her, og tenkte at omrüdet ville vÌre fint ü bruke til en slik park. I slutten av oktober tømmes hageutsalget, og da stür jo omrüdet tomt hele vinteren. Derfor forhørte jeg meg med sjefene, og samtlige var positive til forslaget, smiler Holmedal.

Ta ansvar - Det er viktig ü understreke at dette blir et tilbud der folk mü passe pü hunden sin. Det skal ikke vÌre slik at omrüdet blir brukt til hundeparkering, mens eieren er inne pü Strandtorget og shopper, sier Holmedal. Hun sier videre at folk mü bruke sunn fornuft, og følge med pü hunden.

 t4FSWJDFUJMGFSJFO t%FLLTLJGUF t&6LPOUSPMM t"$TFSWJDF

CVE4KFLLWĂŒSFHPEFQSJTFSQĂŒEFLL Bestill EU-kontroll og verkstedtime direkte pĂĽ www.follebubil.no Follebu Bil as. Volden 11. 2656 Follebu. Tlf. 61 22 95 68. E-post: post@follebubil.no

Vintertilbud Hundeparken vil holde ĂĽpent

hver dag mellom 09.00 og 20.00, og i helgene fra 09.00 til 18.00. - Vi mü lüse etter stengetid i butikken, og det er alarm pü omrüdet, forklarer Holmedal. Sü fort snøen er vekke til vüren, blir omrüdet igjen til et hagesenter, men denne vinteren vil altsü vüre firbente venner ha et lekeomrüde ü boltre seg pü. - Som hundeeier ønsker jeg selvfølgelig et mer permanent tilbud, men inntil kommunen für pü

//9Ê°Ê + ,, /Ê  ,Ê + ,"// Ê7 Ê+ , Ê 9- , -,Ê7 6 Ê+ "// Ê" "7Ê1 Ê + Ê Ê16 Ê+ 6 Ê "7 -

6 " Ê/Ê1/-/ -* Ê(, ÊÊ£{\ää

igt.no

2%).",-",0% " 2"&&-&%#." Kom innom, sĂĽ gir vi deg et godt til2&*).,*''

- Har du en aggressiv hund sü slipper du den ikke løs her inne, eller om det er løpetid pü gang. Hundeeiere pleier ü ha litt vett mellom øra, sü det skal nok gü fint. Og vi vil uansett henge opp noen �kjøreregler�, sier hun. Opprydding mü eierne selv ta ansvar for, men Plantasjen vil sette opp søppelspann.

15. JUNI – 8. SEPT

LILLEHAMMER: I hagesenteret til Plantasjen pü Lillehammer blir det hundepark fra høsten. Endelig kan hundeeiere i Lillehammer slippe sine firbente løs, pü et inngjerdet omrüde.

-ĂŒÂœĂ€ĂŒÂœĂ€}iĂŒĂŠĂ“ĂŠUĂŠĂ“ĂˆĂ¤Ă“ĂŠˆÂ?Â?iÂ…>““iÀÊUĂŠ/Â?v\ĂŠĂˆÂŁĂŠĂ¤xĂŠ{{ĂŠĂˆĂ¤ ĂœĂœĂœÂ°Â?ˆÂ?Â?iÂ…>““iĂ€>Ă€ĂŒÂ“Ă•ĂƒiՓ°VÂœÂ“ĂŠ ÂŤÂ˜ÂˆÂ˜}ĂƒĂŒÂˆ`iĂ€\ĂŠ/ÂˆĂ€Â‡ĂƒÂŠÂ˜ĂŠÂŽÂ?ĂŠÂŁÂŁÂ‡ÂŁĂˆĂŠUĂŠ"Â“Ă›ÂˆĂƒÂ˜ÂˆÂ˜}\ĂŠÂŠĂ€Â‡ĂƒÂŠÂ˜ĂŠÂŽÂ?ĂŠÂŁ{

plass noe, sĂĽ er hagesenteret et godt alternativ, sier Holmedal.

KLAR FOR EN OPPRYDDING? Vi henter alt du vil bli kvitt! Søppel - Hageavfall Byggeavfall Rydding av dødsbo Kontakt oss pü e-post: post@soppeltransport.no eller ring for en hyggelig prat:

957 66 047

SĂ˜PPELTRANSPORT as

Ă…pent 08-21 HVER DAG

LA OSS SERVERE SĂ˜NDAGSMIDDAGEN!

Finnbiff med ris og salat...........kr 179,Kyllingwok med ris og salat.. ..kr 159,Ă˜rret med tilbehør...................kr 179,Egen barnemeny. Kaffe og kake inkl. søndag

Take away - catering Vi ses pĂĽ stasjonen.no


44

Nyheter Nyheter

torsdag 1. 1. august august 2013 2013 Torsdag

Direktør for Ungdoms-OL Ungdoms-Ol går av lillehammer: Atle atle Roll-Matthiesen roll-matthiesen lillehammer: går av av som som administrerende administrerende direkdirekgår tør for Ungdoms-Ol 2016. Det er tør for Ungdoms-OL 2016. Det er klart etter at det i dag er inngått klart etter at det i dag er inngått avtale mellom mellom styret styret ii organisaorganisaavtale sjonskomiteen, LYOGOC, lYOGOC, og og Rollrollsjonskomiteen, matthiesen. Matthiesen.

som administrerende administrerende direktør direktør fra fra 11.07.2013. 11.07.2013. HolHolsom mestad har har til til nå nå vært vært leder leder for for prosjekt prosjekt –– og og mestad økonomistyring ii organisasjonskomiteen. organisasjonskomiteen. økonomistyring Tomas Holmestad Holmestad kjenner kjenner organisasjonen organisasjonen godt, godt, ––Tomas og er er derfor derfor etter etter styrets styrets mening, mening, svært svært skikket skikket til til og videreføre arbeidet arbeidet ii organisasjonskomiteen organisasjonskomiteen på på åå videreføre en god god måte, måte, understreker understreker styrelederen. styrelederen. en

Styret takker takker Atle Atle Roll-Matthiesen Roll-Matthiesen for for den den inninn–– Styret satsen han han har har gjort gjort som som administrerende administrerende direktør direktør satsen for Ungdoms-OL Ungdoms-OL siden siden sommeren sommeren 2012, 2012,sier sier styrestyrefor leder Siri Hatlen i en pressemelding sendt ut 11. leder Siri Hatlen i en pressemelding sendt ut 11. juli. juli.

Fortsetter som som planlagt planlagt Fortsetter

NyaNsatte: Håkon Lauvålien, Leder Kultur og Læringsprogrammet I Ungdoms-OL (t.v), atle Roll-Matthiesen, Vegar strand, Økonomistyring (t.h) er nyansatte i Lillehammer 2016 i Holmestad Holmestad tar tar over over Trekker seg: Atle Roll-Matthiesen i midten)for trekker seg som administrerende direktør tillegg til Matthew Jackson (40) som får (ansvaret alle logistikkoperasjoner i Ungdoms-OL. Styret har har vedtatt vedtatt åå konstituere konstituereTomas Tomas Holmestad Holmestad for Ungdoms-OL 2016. Arkivbilde fra ansettelsen av Håkon Lauvålien (t.v) og Vegard Strand. Styret

Styreleder Siri Siri Hatlen Hatlen understreker understreker også også at at fremfremStyreleder driften mot mot lekene lekene ii 2016 2016 går går videre videre som som planlagt, planlagt, driften med et et godt godt samarbeid samarbeid med med både både nasjonale nasjonale og og med internasjonale aktører. aktører. Styret Styret vil vil ii løpet løpet av av august august internasjonale 2013 initiere initiere en en prosess prosess med med ansettelse ansettelse av av ny ny 2013 administrerende direktør for LYOGOC. administrerende direktør for LYOGOC.

ReKORDsOMMeR: Over 540 gjester har i snitt hver dag overnattet på hotellet i juli. Det gjør det til den beste sommeren i hotellets historie. Det er hotelldirektør Richard Paulsen storfornøyd med.

pet for å treffe riktige målgruppe som er barnefamiliene om sommeren. I fjor sommer bestemte vi oss for å styrke barnas hotell ytterligere med masse barneaktiviteter inne i hotellet. Det har gitt oss en stor økning i antall hotellgjester på sommeren. Vi ser også at mange av våre gjester fra i fjor også kommer tilbake igjen i år, sier Paulsen.

Gratis barneaktiviteter For å trekke barnefamiliene tilbyr hotellet gratis aktiviteter for barn gjennom 350 kvadratmeter med hoppeland, barneaktivitører, konkurranser, eventyrlesning, piccolo, ansiktsmaling, kino, lekerom med masse spill, svømmebasseng og diskotek.

I Øyer ble det satt hotellrekord i juli EKTE VARE STRAI KJØKKEN LILLEHAMMER AS PREMIUM Malt Profil

Storgaten 169 2615 Lillehammer Telefon: 61 25 72 00 www.strai.no

ØYER: Allerede før juli var helt omme skjønte hotelldirektør ved Quality Hotel & Resort Hafjell, Richard Paulsen at dette ville bli den beste sommeren i hotellets historie. Tore STeffenS

toresteffens@byavis.no

- Denne sommeren slår vi igjen alle gjesterekorder. Vi har slått fjoråret som var hotellets beste

sommer siden hotellet åpnet i 1991, sier Paulsen. Over 540 gjester har i snitt hver eneste dag overnattet på hotellet i juli. Hotellet har 550 gjestesenger i sommer som er fordelt på 210 rom. - Folk har vært helt fortvilet når vi ikke har hatt ledig rom, sier hotelldirektør Richard Paulsen.

Tydelig markedsføring I følge Richard Paulsen skyldes den store økningen flere ting. - Mest av alt skyldes det nok at vi arbeider med en tydelig markedsføring av hotellet og destinasjonen uansett vær. Vi er i flere kanaler enn tidligere og vi spisser budska-

Råeste destinasjonen Paulsen mener Hafjell/Lillehammer regionen er Norges råeste destinasjon på uteaktiviteter for alle aldre, og at det derfor ikke er rart de kan se lyst på fremtiden. - Godt samarbeide med Hunderfossen, Hafjell sommer og vinter, Lilleputthammer og næringslivet er svært viktig for suksess, sier Paulsen og legger til: - Det som er viktig er at vi tilpasser oss de ulike årstidene og legger forholdene til rette for de ulike målgruppene vi ønsker å satse på. Hotellet har hatt flere tøffe driftsår men de to siste årene har gitt stor tro på fremtiden, sier han. Styrker organisasjonen Quality Hotel & Resort har ansatt Annelie Ulrika Tell som nye Drifts Hotellsjef. Over 60 personer søkte på stillingen som Drifts Hotellsjef da Quality Hotel & Resort Hafjell ønsket å styrke organisasjonen. - Styrking var nødvendig etter to fantastiske år med stor oppgang i antall gjestebesøk, sier hotelldirektør Richard Paulsen. Videre forteller han at det var svært mange gode søkere til. - Når vi nå har ansatt Annelie Ulrika Tell er vi sikker på at vi har fått en fantastisk driftsperson med bred hotellerfaring i fra både Choice og Hilton. Annelie er i dag personalsjef og WeCare manager på Quality Spa & Resort Norefjell. Annelie har også ansvaret for miljø og samfunnsansvar på Norefjell hvor hotellet vant 5 store miljøpriser under hennes ledelse. Annelie flytter til Hafjell i løpet av høsten.


Nyheter

Torsdag 1. august 2013

...og storfornøyd med sommeren i Ro

5

GAUSDAL: Vertskap Lina Dybdal & Tor Jacobsen på Kulturstua Ro i Gausdal serverer sine gjester en totalopplevelse helt utenom det vanlige. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Å komme opp til Kulturstua Ro, føles litt som å ha funnet en godt bevart hemmelig skatt. Her finnes urtehager og blomsterbed i mange etasjer, samt høner, hester og griser. På nattestid lusker både grevling, gaupe og ulv forbi, og elgkalven går på besøk til hestene nede på jordet. Den opprinnelige Kulturstua består av to sammensatte gamle eldhus, og hele gårdstunet består av hus hentet fra gårder i bygda, og satt opp igjen av Jacobsen. Her er det gjenskapt et gammelt seterfjøs til årestue og oldemors kjøkken. Dybdal og Jacobsen har en lidenskap for gamle håndverkstradisjoner, og har mer enn nok å fylle døgnet med. - Vi er nok litt på kanten til å være tullete, men det må man sikkert være for å kunne drive på sånn vi gjør, ler Jacobsen, og viser frem jernet han holder på å utvinne. - Jeg skal lage munnharpe av eget jern, forklarer han. På veggen henger gamle originale utskjæringer fra Garmokirka, og dagens gjester har nettopp fortært reinsdyr og elgkjøtt tilberedt i kokegrop.

Fin sommer: Med 36 arrangementer i juni, ble det en hektisk start på sommeren for vertskapet på Kulturstua i Ro.

Mat-arkeologer

sjøl fra fisking i Vestfjellet, elgjakt og bærplukking til dyrking av egne urter. I kjøkkenet blir råvarene marinert, sylta, hermetisert, eller tørka. I årestua tilberedes middelaldermat over åpen ild; kjøtt og fisk, supper og gryter, mjuke og harde brød. I det historiske kjøkkenet møter vi oldemors kokekunst; tørking, hermetisering og baking på «gamlemåten». Det er fantastisk spennende å få gjøre det

All mat som serveres gjestene som kommer til Kulturstua Ro er hjemmelaget, og matopplevelsen krydres med historier om mattradisjon. Fra kjøkkenet i Ro tilbys retter som er varm- og kaldrøykt i egen røykovn, gravet ferskvannsfisk og vilt, ferske grønnsaker og krydderurter fra egen hage, hjemmebakt brød - alt tilberedt fra grunnen. - Så langt det er mulig gjør vi alt

på tradisjonelt vis, og utforske de gamle tradisjonene vi har for matlaging i Norden, sier Lina. Deres interesse for å dypdykke i gamle matlagingstradisjoner har gitt dem tittelen mat-arkeologer, passende nok.

Bringebærlandet I år kom Dybdal og Jacobsen ut med boka «Bringebærlandet», en hyllest til bringebæra, full av spen-

+det lille ekstra

�9

90

Tilbudene gjelder���������

79

90

��

Nykvernet kjøttdeig

90

CC-kvalitet. Pr. kg

Nakkekoteletter Ferske, Gilde. Pr. kg

Nygrillet kylling

269

CC-kvalitet. størrelse XL. Pr. stk

00

Ytrefilet av storfe Gilde. Pr. kg

X I M & D N BLA m du vil! so

�9

90 + pant

Farris/Farris Bris 4x1,5 liter

nende oppskrifter og forslag til hva bringebær kan brukes til. - Det er veldig interessant å hele tiden lære noe nytt. Visste du for eksempel at bringebær smaker fantastisk sammen med ørret? Eller at bringebæra først ble brukt som medisin? spør Dybdal.

��

90

Flintstek

+ pant

Mozell/ Villa Champagne 4x1,5 liter

��90 Norsk blomkål 90 Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Stor ananas 90 Pr. stk . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Blåskjell

1 kg’s nett . . . . . . . . . . . . .

�9

90

Pr. kg

16900 Kveite i skiver Pr. kg

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

9-21 (9-19)


6

Nyheter

Torsdag 1. august 2013

Uventet start pĂĽ valgkampen

FORTVILENDE: Leder i Oppland Rødt, Bjørn Kristiansen synes det er synd og fortÌrende at noe de har lagt mye arbeid i er blitt ramponert. Skadene pü campingvogna gjør at Rødt Lillehammer ikke für startet valgkampen som de skulle ønsket nü pü lørdag.

lillehammer: LILLEHAMMER: Partiet Rødt hadde som mange andre planlagt ü starte valgkampen denne helgen, men partiets campingvogn, som skulle delta i sin første stortingsvalgkamp, stür ramponert pü Strandtorget, og mye ressurser mü brukes pü den.

Danmark som leter etter vinduer som vi kan bruke, men er det noen som har ideer eller tilfeldigvis har fire Sprite 400-vinduer i hjemmet mĂĽ de for all del bare ta kontakt, ler Kristiansen.

Tore Steffens

Jobber for Stortingsplass Rødt Opplands listetopp Turid Thommassen synes hele saken er kjedelig, men er skrüsikker pü at campingvogna skal delta pü valgkampen. - Alt ordner seg, og den vogna skal opp i Storgata, sier Thommassen. Thommassen som ved forrige stortingsvalg var leder av Rødt nasjonalt hüper ü kunne bidra til at etterfølgeren Bjørnar Moxnes kan komme inn pü tinget. - Vi skal vise at vi er et parti med bredde i politikken og at vi er en av de beste pü miljø, sier Thommassen.

- Tatt godt imot Campingvognen ble brukt for første gang til valgkamp under kommunevalget sist. - Det gjorde at vi klarte ü skille oss ut fra gamle trøtte stander, vürt inntrykk var at folk tok den godt imot og at det var fint med noe annet enn bare løpesedler. Det ble mange kaffeprater med velgere sist, forteller Kristiansen.

toresteffens@byavis.no

- Vi synes det er fortvilende og fortÌrende at noe vi har lagt sü mye tid i er ødelagt, sier leder i Rødt Oppland, Bjørn Kristiansen.

- Mye arbeid Kristiansen forteller at campingvognen skulle brukes allerede til helgen i Lillehammers gate i forbindelse med valgkamp. - Nü har vi et stort stykke arbeid foran oss, sier Kristiansen før han blir mer entusiastisk og optimistisk:

RAMPONERT: Alle fire vinduene pĂĽ campingvogna er slĂĽtt hull i.

- Men campingvognen blir klar; hvertfall til de tre siste ukene, det skal den, sier Kristiansen.

MĂĽlrettet Campingvognen, en Sprite 400, 1977 modell, har fĂĽtt knust alle sine fire vinduer, mens bilde av Karl Marx har fĂĽtt to store hull i seg. - De har virkelig gĂĽtt mĂĽlrettet til

    

 

 !)) 

%% "verks pü Marx, de har laget to store hull, ett i hjerte og ett i munnen, sier en oppgitt Kristiansen som velger ü tro at guttestreker stür bak ramponeringen. - Vi mü fü gjort noe med det karosseriet og sette pü et nytt bilde av Karl Marx, men gudskjelov sü er teksten under bilde av Karl Marx uberørt, Fra enhver etter evne. Til enhver etter behov er jo selve

grunnpilaren i Rødt, sier Kristiansen og ser pü Karl Marx-veggen ved siden av døren pü campingvognen.

Ser til Danmark Campingvognen fra 1977 er det ingen lenger i Norge som importerer, det er hovedgrunnen til at det tar tid. - Vi er nĂĽ i kontakt med noen i

  $( ' &        

  $(   ' & &$ ' $   $  $ 

   $ &    $  $(  &$$ '  & $ '$ & 

   


nyheter

Valgkampoffensiv

Torsdag 1. august 2013

7

Planlegger ny bru over Rinna

STARTER VALGKAMP :Arbeiderpartiet og Hans Kristian Enge starter valgkamp på lørdag.

LILLEHAMMER: Med litt over en måned til stortingsvalget setter flere lokalpartier inn sluttoffensiven. Lørdag blir flere å se i Storgata. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Høyre griller valgflesk og får med seg nestleder Jan Tore Sanner når de sparker i gang sin valgkamp i Lillehammer. - Nå starter valgkampen for alvor. Vi serverer valgflesk bokstavelig talt, rett fra grillen. Det blir en unik mulighet for å slå av en prat eller ta opp ting med alt fra lokal-, fylkes og stortingspolitikere, sier leder i Lillehammer Høyre, Kjell Stenberg.

Høyrepolitikk Han forteller at det blir innlegg knyttet opp mot blant annet klima og miljø og samferdsel. - Det blir viktig å få fram Høyres politikk. De aller fleste partiene er enige om problemet men uenige om løsningen. Vi mener at Høyre har mer fornuftige og bedre løsninger, og det må vi få fram, sier Stenberg. Synlige Fram mot valget blir det stands

og husbesøk rundt omkring i Oppland fra Høyre sin side. - Det blir viktig å være synlig, og når vi møter folk vil vi gjerne vite hva som opptar dem, sier Stenberg.

Arbeiderpartiet intensiverer Også det lokale Arbeiderpartiet setter i gang valgkampen på lørdag. - Nå kjører vi i gang den intensive delen av valgkampen, sier leder i Lillehammer Arbeiderparti, Hans Kristian Enge. Statsrådbesøk Enge forteller at flere av Oppland Aps stortingskandidater vil være i storgata i Lillehammer på lørdag. - Det viktigste blir å mobilisere folk til å stemme. Da må vi ut å møte dem og prøve å tydeliggjøre forskjellene mellom de ulike alternativene, sier Enge. Besøker grendene Lillehammer Ap vil i løpet av valgkampen få besøk av flere statsråder. - Vi skal være aktive gjennom valgkampen. For å nå enda bredere ut skal vi besøke grendene i Lillehammer kommune. Vi skal ut til folket for å lytte, diskutere og mobilisere, sier Enge.

NY BRU: Denne brua i Vingrom skal erstattes.

brua skal erstatte brua som ble ødelagt i flommen i mai 2013.

lillehammer: Statens vegvesen starter nå planarbeidet for bygging av ny Vingrom bru over Rinna og omlegging av E6 over en strekning på rundt 500 meter i Lillehammer kommune.

Planla forsterkning - Det var planlagt en forsterkning av bruen før den nesten kollapset under flommen, når vi nå starter planleggingen av en ny bru skal den bygges for å inngå i den neste ombyggingen av E6-strekningen, sier Torbjørn Moastuen i Statens Vegvesen. - Målsettingen er at planen for nybrua er ferdig på nyåret og en ferdigstilling av bruen senere samme år.

Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Planen skal legge til rette for bygging av ny bru over Rinna i Vingrom ved Lillehammer. Den nye

Reduserer erosjonsfaren I tillegg til ny bru skal E6 legges om på begge sider av brua, og det skal settes i verk tiltak i Rinna for å redusere erosjonsfaren ved framtidige flommer. Planen skal også legge til rette for parkering ved friområdet ved Mjøsa samt gangadkomst til Mjøsa under E6 langs Rinna. Løsningene skal inngå i en framtidig firefelts E6. Planarbeidet tar utgangspunkt i kommunedelplanen for ny E6 Biri-Vingrom, som ble vedtatt i Lillehammer kommune i 2012.

S A L E WA FJ E L LS KO

S Suveren fjfjellsko ll k som passer altlt tterreng ffra Ri Ringsvegutua t til JJotunheimen! t h Lav vekt. Dame 540 gr i str. 38. Herre 640 gr i str. 42. Meget god vibram såle med ekstra myk gummi på tuppen.

1.699,-

Før 2199,-

Storgata 86, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 27 04 30 Mesnasenteret, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 05 77 99


8

Nyheter

Torsdag 1. august 2013

Drev utover: Se og Hørs flaskeposter drev langt ut fra land, og en yngre gutt på jakt etter sydentur fikk problemer i det kalde vannet.

Dramatisk turnèavslutning ET SJAKKTREKK

er å bruke Byavisa Ingen avis har så stort opplag i dette området, Lillehammer Byavis er hele 40% større enn GD som i samme distrikt har et opplag på 12 963 aviser.

Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Se og Hør har kastet flaskeposter i vannet ved badestrender rundt omkring i landet hele sommeren. På Lillehammer tok vinden med seg mange av flaskene langt ut fra land, og sydenhungrige campinggjester kjempet om å finne flasken som inneholdt reisegavekort. For èn av campingjestene ble svøm-

Planlegger du annonsering i kortere eller lengre perioder?

Lillehammer Byavis utkommer hver torsdag i et opplag på 21 967 aviser. Dette er alle husstander og de fleste bedrifter i Lillehammer, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand. Kort sagt, der du henter kundene dine i fra.

LILLEHAMMER: Se og Hør avsluttet sin sommerturnè på Lillehammer Camping. Avslutningen ble nok mer dramatisk enn ønsket, men det endte heldigvis godt.

meturen for lang, og vannet for kaldt. Mange av tilskuerne både i vann og på land observerte at en gutt signaliserte at han trengte hjelp. - Han ropte at han ikke fikk puste, så jeg bad han om å puste med magen, sa en av de som oppholdt seg i vannet, og som forsøkte å hjelpe den unge gutten. På vannet lå det to båter, men ingen av disse hadde redningspersonell om bord. - Vi prøvde å få båtene som lå der til å komme, men de så oss ikke på lang tid. Folk på land stod også og ropte til båtene, men de oppfattet ikke hva som skjedde, sa flere av de som forsøkte å hjelpe gutten.

Skadet foten En av Røde Kors sine hjelpekorpsarbeidere på land, så hva som skjedde, og bestemte seg for å svømme ut og hjelpe gutten. Men hun var uheldig og traff noen kampesteiner der hun hoppet fra, og

brakk trolig ankelen i sammenstøtet. Båten oppfattet etterhvert situasjonen og fikk hentet opp gutten, som var sterkt preget av hendelsen. – Jeg er mest forbanna på våre folk som heiv flaskene fra båt, at de heiv de så langt utpå, sa turneens konferansier Kjell-Gabriel Hendrichs fra Radio Norge, tydelig irritert. Byavisa har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør, på hvorfor de ikke har båt i beredskap under disse arrangementene, men har ikke lyktes.

Rekepillekonkurranse Resten av arrangementet på Lillehammer Camping gikk knirkefritt. I sommervarmen koste campingturister og tilreisende seg med rekepillekonkurranser, jenka, hundetevling og sangkonkurranser. Et lite skår i gleden var at Sverre Eide fra Idol måtte melde avbud i siste liten.

40%

større

FAKTA

enn noen annen avis i distriktet!

Opplag: Byavisa Lillehammer: 14 533 Gausdal: 2830 Øyer: 2233 Gjøvik: 695 Ringsaker: 1691

GD 7871 1903 1463 379 1407

Aftenposten 1797 163 146 2106 1007

Synes du dette høres bra ut? Kontakt ARVE: tlf 911 27452 epost: arve@byavis.no BJØRN: tlf 909 55731 epost: bjorn@byavis.no TORE: tlf 992 69002 epost: tore@byavis.no så hjelper vi deg videre!

Tallene gjelder husstander og bedrifter. Kilde: MBL Aviskatalogen

STØRST PÅ OPPLAG - BEST PÅ PRIS!

Camping-jenka: Det var god stemning på Lillehammer Camping, under Se og Hørs sommerturnË-avslutning lørdag.


Nyheter

Torsdag 1. august 2013

9


10

Nyheter

Torsdag 1. august 2013

Sommerferie på skolen: Åtte jenter har brukt en uke av sommerferien sin til å få en innføring i fransk. Mia (bak f.v), Kaja, Christina, Tuva, Kaja-Iirrina, lærer Christian Delord og Oda. Sittende foran: Thelma og Lilah.

Sommerferie på skolen LILLEHAMMER: Åtte jenter har valgt å bruke en uke av sommerferien sin til å lære fransk. Det har de ikke angret på. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

I franskkurset hadde de da tirsdagens skoledag nærmet seg slutten lært seg å hilse, telle, ukedagene og farger. - Jeg synes fransk er gøy jeg, smiler Kaja Skappel Halvorsrud (9). Hun forteller at flere i familien kan fransk og at hun derfor ønsket å lære litt selv også. - Mange av ordene er litt rare og ordlyden er litt vanskelig, men jeg føler jeg har lært ganske mye allerede, smilte Kaja.

Utbytte av kurset Tolvåringene Kaia-Iirrina Laakso-Antonsen og Mia Nilawan Eriksson Nilsen føler også de har stort utbytte av Sommerskolen. - Jeg har lyst til å lære språk, og da spansk ikke ble noen mulighet valgte jeg fransk, sier Kaia-Iirrina. - Jeg hadde ikke noe spesielt å gjøre denne uken og når jeg nå velger fransk så vil det gi meg et

fortrinn når jeg begynner på ungdomsskolen, sier Mia.

- Ikke kjedelig - Men er det ikke kjedelig med skole i sommerferien da? - Det tar ikke så mye av dagen, vi begynner klokken ni og er ferdig til ett. Uten Sommerskolen hadde jeg nok bare sovet på den tiden uansett, ler Mia. - Når vi slipper regning, så er dette bare gøy, legger Kaja til. Spålapper En av måtene elevene har lært fransk, er å lage spålapper med farger på utsiden og tall på innsiden. På flytende fransk gav Tuva og Christiane en leksjon i fransk spåing foran hele klassen. - Engasjerte De er kun jenter i franskkurset på Sommerskolen, og lærer Christiane Delord forteller om engasjerte elever. - Jeg merker at de er uthvilte og engasjerte. Her har de ett fag å konsentrere seg om hele uke, da er det viktig med variasjon. Derfor deler jeg blant annet dagen i to. Første del av skoledagen lærer de ord og setninger, mens de etter pausen skriver inn- og leser inn teksten på datamaskin, forklarer Delord og fortsetter:

- Målet med kurset er å la elevene bli kjent med språk og skape lyst og motivasjon for å lære fremmedspråk, sier Delord.

Første gang Det er første gang det blir arrangert sommerskole i Lillehammer. Sommerskolen er et tilbud til barn i alderen 10 - 13 år, og har sin opprinnelse i Venstrepolitiker Sanna Sarromaas interpellasjon i Lillehammer kommunestyre i mars i fjor. Å utrede sommerskole ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. I løpet av to uker arrangeres det fransk-, spansk og engelsk kurs samt «Oppdrag SommerXperimenter» (realfag). I overkant av 90 elever som har valgt å bruke deler av sommerferien sin til å gå på skole. Gratis Tilbudet er gratis og gitt av Lillehammer kommune. Sommerskolens målsetting er å gi elevene et teoretisk og praktisk tilbud som både kan skape faglig interesse og gi gode opplevelser sammen med andre. Her får elevene muligheten til å lære noe nytt samtidig som de kan fordype seg i kjent stoff på en ny og annerledes måte.

FRANSK: Kaja Skappel Halvorsrud (f.v), Kaia-Iirrina Laakso-Antonsen og Mia Nilawan Eriksson Nilsen er godt fornøyde etter å ha valgt å bruke en uke av sommerferien til å lære litt fransk.

FRANSK SPÅING: På franskkurset har alle laget en spålapp med farger på utsiden og tall inni. Det er ett av virkemidlene lærer Christiane Delord har valgt å bruke for å lære bort farger og tall på fransk. Her demonstrert av Tuva (t.v) og Christina.


Vi søker en megler som sammen med resten av laget, vil være med å løfte kontoret til nye høyder. Personen vi søker må ha stort pågangsmot, kremmerinnstinkt, stor DUog BLI EN AVrestenmed Vi søkerVIL en megler som sammen med av laget, være med åhos løfte kontoret nye høyder.tilPersonen vi søker må ha stortmiljø pågangsmot, kremmerinnstinkt, stor arbeidskapasitet evnen til DEL å samarbeide andre.vil Som megler oss vil du fåtilmuligheten å bli en del av et spennende under utvikling. VIL DU BLI EN DEL AVStillingen arbeidskapasitet og evnen til å samarbeide med andre. Som meglersom hos oss vil eiendomsmegler du få muligheten eller til å bli en deletter av etovergangsordningen. spennende miljø under utvikling. Vi tilbyrTERRA gode betingelser for den rette. krever utdannelse jurist, megler EIENDOMSMEGLING LILLEHAMMER? Vi tilbyrTERRA gode betingelser for den rette. Stillingen krever utdannelse som jurist, eiendomsmegler eller megler etter overgangsordningen. EIENDOMSMEGLING LILLEHAMMER? 12 EIENDOMSMAGASINET Torsdag april 2013 14 Torsdag 1. august 2013 torsdag 13. juni 2013 For merVi4. informasjon, ta kontakt med Stig Svartor på tlf: 612 970 kontoret / 906 10172 shs@terraeiendom.no søker en megler som sammen med resten av laget, vil være med27 å løfte til nye eller høyder.e-post: Personen vi søker må ha stort pågangsmot, kremmerinnstinkt, stor 20. torsdag 6. juni torsdag 13. juni2013 2013 23. Torsdag 16. Fredag 10. mai 12 16 Torsdag Torsdag27. 6. juni juni 2013 14 torsdag 20. juni2013 2013 ta kontakt med Stig Svartor på tlf: 612 27 12 Torsdag 4. april 2013 For merVi informasjon, 970 / vil 906 søker en megler sammen med resten av laget, være medEIENDOMSMAGASINET åhos løfte kontoret nye eller høyder.e-post: vi søker må ha stortmiljø pågangsmot, kremmerinnstinkt, stor arbeidskapasitet ogsom evnen til å samarbeide med andre.vil Som megler oss du10172 fåtilmuligheten tilPersonen å bli enshs@terraeiendom.no del av et spennende under utvikling. 16 Torsdag 6. juni 2013 arbeidskapasitet og evnenfor til den å samarbeide med andre. meglersom hos oss vil eiendomsmegler du få muligheten eller til å bli en deletter av etovergangsordningen. spennende miljø under utvikling. Vi tilbyr gode betingelser rette. Stillingen krever Som utdannelse jurist, megler VASKETIPS

Nyheter eiendomsmagasinet Nyheter eiendomsmagasinet EIENDOMSMAGASINET EIENDOMSMAGASINET eiendomsmagasinet EIENDOMSMAGASINET

11 13 15 11 11 DIN DIN

-Utviklingen Troen på prisvekst er der Mange maler for tynt Kjenner du huset ditt? i boligmarkedet Velkommen til Din Eiendomsmegler! Velkommen til Din Eiendomsmegler! BRUK Dette liker vi best på grillen Velkommen til Din Eiendomsmegler! Velkommen til Din Eiendomsmegler! Dårlig vær er godt vaskevær DIN Vi tilbyr gode betingelser for den rette. Stillingen krever utdannelse som jurist, eiendomsmegler eller megler etter overgangsordningen. DIN Lys og tiltalende LILLEHAMMER RINGSAKER 12 EIENDOMSMAGASINET Torsdag april 14 eiendomsmagasinet torsdag 13. juni2013 2013 ta kontakt med Stig Svartor på tlf: 612 27 For mer 4. informasjon, 970 / 906 10172 eller e-post: shs@terraeiendom.no

Stor innholdsrik 16 For mer informasjon, ta kontakt med Stig Svartor på tlf: 612 27 EIENDOMSMAGASINET # Spyl veggen våt før du begynner 12 EIENDOMSMAGASINET 970 / 906 10172 eller e-post: shs@terraeiendom.no enebolig, flott opparbeidet tomt arkitekttegnet enebolig m/gar. 16 EIENDOMSMAGASINET –DIN med mindre det er regnvær. DIN

Torsdag 4. 6. april juni 2013 Torsdag 2013 EIENDOMSMEGLER Torsdag 6. juni 2013

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

DINdu for 18fra varmekilden, på indirekte #DIN Påfør Elveskaret egnet vaskemiddel (enten for (NW): Har hus og MatPrat, Opplysningskontoret r Røstadvegen 20 gle ale egg og kjøtt. varme under lokk. Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr.kret 2.475.000,Prisant.: kr 2 390 000,Prisant.: eller 2vaskemiddel 550 000,-+ omk me Hytte Gålå i Sør-Fron Prisant.kr. 1.825.000,+ omk. avt t vedlikeholdsvask r k g e hage, har gjerne en Lillehammer. Studioleilighet Prisant: Kr. 825.000Studioleilighet Prisant: Kr. 825.000++042,omk in nok ta sndu REGNVÆR ikke er Omk.1.825.000,ca.: Lillehammer. kr 62 042,Omk. ca.: 66 Ett Fullstd. on ier Har duomk. en kullgrill, bør forSkei. hytte. Kr. Flott3utsikt, god planløsning kr.kr 2.475.000,Prisant: 1.475.000+ glPrisant: Hytte i Sør-Fron Prisant.kr. + kr 750 000,+ : du men som viomk seromk av gjennomsnitts: K vat vGålå LILLEHAMMER: Tallene beregnet på bruk før maling) med +enomk ing d me Boligtype: Enebolig Boligtype: Enebolig ng Her n i i Bruk steketermometer s grill. er sommerens r e i n Prisant: Kr. 1 500.000+ omk – Bruken av soppdrepende mid- dele kullet slik at denV enemhalvdedet mest av alt ønsker pKniper den være gyldig inntil noe annet Flott beliggende hytte med Prisant: Kr. 1.475.000+ omk Moderne leilighet i indrefileten NW: av gamle hus hastigheten, så tar det tid. Gjenis vioEiere r Moderne leilighet i indrefileten Glasskule (NW): du inn på V Bra/P-rom: m2 Bra/P-rom: 214/162 m2 f Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,+ omk Hytte Gålå i Sør-Fron Prisant.kr. 1.825.000,-119/114 + omk. lavtrykksprøyte. LILLEHAMMER: Tallene 40 kvm terrasser, barneOppført: 2002 for boligmarkedet i overLillehammer. Prisant: Kr. felt. 825.000+av omk ler Grønnsaker i malingen erog likevel alltid fruktikke er også len av grillenStudioleilighet har mer kull enn den sentrum. Lysog og trivelig med i blir avtalt. Flott beliggende hytte med med nomsnittlig omsetningshastighet grilltips med noen Moderne enebolig i barnevennlig oss om sommeren. Men Topp moderne leilighet. Byggeår: 1974 Byggeår: 1952 av sentrum. Lys trivelig Skei. Fullstd. hytte. Flott utsikt, god planløsning kr. 2.475.000,+ omk Prisant: Kr. 1.475.000+ omk Hytte Gålå i Sør-Fron Prisant.kr. 1.825.000,+ omk. Leilighet Krystallen Kvitfjell vennlig nær skiløypene iterrasser, bransjen opplever husmalingen, reduseres kjenner ofte ikke til eien-Krystallen Tomt: 1878 kvm eiet tomt #-Vi Spray på nedenfra og opp, og latil for kvm barneOppført: 2002 franks balkong. Takterrasse for boligmarkedet i avgjørende populært åfor grille, spesielt blant 1003 hvordan enTomt: maling andre. mulighet for eiendom, –40 Har man tinglyst rett m2 Gassgrill girPrisant: Tomt: 1831 m2 Skrånende barnevennlig hele landet varskiløypene iTakterrasse april 2711, dager. Det Flott beliggende hytte med Kr. 1.475.000+ omk Leilighet Kvitfjell Topp moderne leilighet. franks balkong. 4 soverom, Romslig utleieenhet. Solrike Moderne leilighet i indrefileten april er klare, og boligaldri så galt at ny det ikke Bta/Bra: 100kvm/93 kvm raskelser, en grillunvennlig nær Adresse: Brannåsveien Fin solgang og panorama utsikt Tomt: 1878 kvm eiet tomt 40 kvm terrasser, barneOppført: 2002 kjemikaliene få virke i noen minutter Finnkode: 41991673 markedet i innlandet som relativt holdbarheten med flere Flott beliggende hytte med står seg mot soppvekst. Hvorfor kvinner. De er også mest begeistret enkelt å justere varmen, slik at en eksempel vei, parkering eller båtTopp moderne leilighet. av sentrum. Lys og trivelig med tok 35 dager i snitt i Oppland å dommens historie. Nå er med fin utsikt mot Lågen Barnevennlig, stille og rolig Adresse: Kirkegata 77 2652 Svingvoll Soverom: 3 stk. terrasser vennlig nær skiløypene april erfor klare, og boligTomt: 1878 kvm eiet tomt kvm Bta/Bra: 100kvm/93 Adresse: Brannåsveien 40 kvm terrasser, barneFin solgang og panorama utsikt Oppført: 2002 Adresse: Kirkegata 77 11, er godt noe.viser Regnvær Megler MNEF: dersøkelse at det prisstatistikkene fra EFF moderne leilighet. uten åen tørke. franks balkong. Takterrasse Tomt: Eiet 1257 kvm boligområde på 1196, slik, vet man ikke helt sikfor er grillspyd. et saftig ogTopp stykke feste, kan retten gjenopplives selv Finmørt solgang og som panorama utsikt 2634 Bta/Bra: 100kvm/93 kvm selge bolig. Adresse: Gålåvegen Adresse: : Kvitfjell, Kvitfjell, 2634 Fåvang Fåvang vennlig nær skiløypene 2609 Lillehammer Adresse: Brannåsveien 11, stabilt og homogent. Noe går fort, år. 2652 Svingvoll Tomt: 1878 kvm eiet tomt får Soverom: 3 stk. Adresse: : Adresse: Søre Jørstad vei2636 19 Øyer det blitt enklere åvaskesjekke – Grillspyd Oppført: 2001 Fritjof Loen 2609 Lillehammer Fossenfeltet. til svidd. Fin solgang 2652 Svingvoll Adresse: Viksveveien Soverom: 3 stk. prisstatistikkene er nemlig perfekt Bta/Bra: kvm 2646 Eiet 1257 kvm sier MohnerJenssen. kjapt 100kvm/93 og enkeltGålå å Nærhet ikke er Adresse: Brannåsveien 11, og panorama utsikt22, om denlett ikke ermed benyttet på mange #Tomt: Skur over en vaskekost. Adresse: Kirkegata flintstek og at grillpølse Adresse: Gålåvegen 1196, Adresse: Kvitfjell, 2634 Fåvang Type: Selveiet Tomt:Svingvoll Eiet 1257 kvm77 noe :: Selveiet Kvitfjell, Fåvang og FINN viser mensfra kert, Separat garasjebygg Lillehammer Adresse: Gålåvegen 1196, Type: Adresse: Adresse: Kvitfjell,2625 2634 Fåvang 2634 marka og med fin utsikt. går sent. Noeog går over pris2652 Soverom: 3 stk. Fåberg Adresse: :: Kvitfjell, 2634 Fåvang Oppført: 2001 Takst kr: 2 100 000,Glasskule Oppført: 2001 2609 Lillehammer 2646 Gålå Dag ØyvinD Olsen Mycoteams laboratorium har tilberede, og smaker utrolig godt. Fellesgjeld: kr 650 000,år. Slike konflikter ser vi mange BTA/BRA: 85/79 kvm vær! om du har rettigheter du 2646 Gålå 1196, Tomt: Eiet 1257 kvm Gudbrandsdalen Sett den gjerne på et forlengerskaft EFF og FINN viser at Type: Selveiet BTA/BRA: 85/ 80 kvm Adresse: Gålåvegen Adresse: : Kvitfjell, 2634 Fåvang Type: Selveiet Separat garasjebygg havner langt nede på Adresse: : Kvitfjell, 2634 Fåvang Type: Selveiet Separat garasjebygg Type: Selveiet BTA/BRA: 85/ 80 kvm Fellesgjeld: kr 650 000,Oppført: 2001 Salgstakst kr 3.900.000,Takst kr: 2Megler 100 000,Soverom: 3noe MNEF:StreetFood-fest kr:med 22646 100 000,Newswire.no tilbudet synker, så kr.85/79 1soverom 475 000 antydning, under. Det er vel påvist Drywood har Et tips at er malingen å grilleTakst spyd kjøtt og Gålå eksempler på, både nårAS det gjelder BTA/BRA: 85/79 kvm Totalpris: -Vi i Eiendomsmegling bransjen opplever markeBTA/BRA: kvm Type: Selveiet BTA/BRA:BTA/BRA: 85/ 80 80 kvm kvm 85/ 80 kvm kvm for å gjøre jobben så enkel og effektiv Separat garasjebygg Soverom: 21.900.000,stk. Type: Selveiet Kontakt: Jan Hauger BTA/BRA: 85/ Visning: med megler Fellesgjeld: kr 650 000,mens BTA/BRA: 80 Salgstakst kr85/ ikke er tilbudet klar over. synker, hemmende Takst kr: 2 100 000,Soverom: 3 soverom Oppført 2007, kr. 13 soverom 475 Tlf: 92 69avtale 41 000 11og Merete Fjeldavlie MatPrat reiser Soverom: 2 stk. favorittlisten. (inkl nedbetaling) Husleie: krEtter 5657,Soverom: BTA/BRA: 85/79 kvmTotalpris: i forhold til grønnsakeregenskaper hver for seg. Da kan på turné i somIFI.NO boligeiendommer fritidseienBTA/BRA: 85/ 80 kvm det i innlandet som relativt stabilt Soverom: 2 stk. Kontakt: Jan Hauger Visning: Etter avtale med megler nærme det vi kan kalle ganske Tlf: 40 40 75 90/61 27 57 50 BTA/BRA: 85/ 80 kvm

Leilighet Krystallen Kvitfjell Øyer. Enebolig med utleieleilighet Fåberg. Enebolig, landlige omgivelser Leilighet Krystallen Kvitfjell EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

BRUK «VÅRE» «VÅRE» MEGLERE MEGLERE stiger prisene. så stiger prisene. ANNONSER ANNONSER DIN DIN DIN DIN DIN EIENDOMMEN DINDIN EIENDOMMEN DIN DIN DIN II 2-roms selveierleilighet i 3DIN etg med LILLEHAMMER DIN DIN DIN DIN 000,DIN DINKR 1 900DIN DIN balkong og heis beliggende midt i sentrum. DIN LILLEHAMMER Fåberg Enebolig, landlige omgivelser kr 1650 000,- + omk DIN LILLEHAMMER Fåberg Enebolig, landlige omgivelser 000,- + omk Fåberg Enebolig, landlige omgivelser kr 1650 kr 1650 000,- + omk BYAVIS! Fåberg Enebolig, landlige omgivelser kr 1650 000,- + omk

Soverom: 2 stk. Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590 kr. 13 soverom 475 000 Soverom: 2 stk.Eiet Takst: kr.kvm 1.600.000,som mulig. Kontakt: Tlf: Jan92Hauger frl@terraeiendom.no -megler 80 63 03 Soverom: Visning: Etter avtale Oppført 1958, rehab: 1987 Totalpris: Tomt: 986 (inklmed nedbetaling) Husleie: kr 5657,Oppført: 2007 Soverom: 2 stk. Takst: kr. 1.600.000,Tlf: 40 til 40 tross 75 Kontakt 90/61 27at 57 50 Soverom: 2 stk. Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590 stopp i Oslo, Kristianvekst av muggsopp, for man enklere tilpasse til dommer. Takst: kr.stk. 1.600.000,Kontakt: Jan Hauger Visning: Etter avtale megler og homogent. Noe tlf. går40407590 fort, noe Visning: megler (inklmed nedbetaling) www.terraeiendom.no Husleie: kr 5657,mfj@terraeiendom.no Soverom: 2 Tlf: 40grilltiden 40 75 90/61 27 mer, 57 50med Takst: kr. 1.600.000,Kontakt: Jan Hauger Takst: kr. 1.600.000,Tomt: Eiet 1009 kvm Kontakt: Jan Hauger Visning: Kontakt megler # Skyll av ovenfra og ned med en BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet normalt, sier han. BRA/BRT:38/45 kvm Tlf: 40 40 75 90/61 27 57 50 Oppført: 2007 Kontakt: Jan Hauger tlf. 40407590 Takst: kr. 1.600.000,Takst: 1.600.000,Kontakt: Jan Hauger – Svært mange følger ikke anbe- malingen ikke er tilsatt soppdrede ulike råvarene og fåKontakt et perfekt sand, Bergen og Trondheim. Her kr. Kontakt: Jan Hauger Oppført: 2007 SOL OLSEN går sent. Noe går over prisantydVisning: Kontakt megler Takst: kr. 1.600.000,Kontakt: Jan Hauger Visning: megler BRA/BOA:180/ 142 kvm BRA/BOA:71/ 7740407590 kvm hoved BRA/BRT:38/45 enhet Kontakt: Jan Hauger Soverom: 1 soverom Tlf hageslange. BRA/BRT:38/45 kvm Kontakt: Jan Hauger Tlf 40407590 Ulik praksis kvm falingene fraer malingsprodusenmidler. Dag ØyvinD Olsen resultat. deler matekspertene og soverom -Detnoe erunder. allikevel spennende SOL OLSEN redaksjon@byavis.no Dårlig vær helt ideelt hvis du pende DAG ØYVIND OLSEN Kontakt: Jan Hauger ning, Det er vel ganskeå Kontakt:grilltips Jan Hauger Tlfstykk 40407590 Tlf 40407590 4 /1 Tlf 40407590 TlfHandelsbanken 40407590 Soverom: 1 soverom Vi Soverom: samarbeider med Vi samarbeider med Handelsbanken Soverom: 1 soverom Newswire.no Newswire.no tene. De huset smører for tynt eller på. restauranter flytter –Helstekte Vi har ikke endret fileter fra resept storfe på og sommertriks, Visning: skal male i sommer, Overføringen fra Gammel redaksjon@byavis.no Tlf 40407590 nærme det vi kan kalle Tlf 40407590 Lørdag 25.05 kl 12.00 kikke inn i glasskula med de Eldre uthus Visning: Lørdag 25.05 kl 12.00 Visning : Torsdag 13.juni normalt, Uthus på 19med kvmmegler VASKETIPS - TERRASSEVASK Visning: Etter avtale kjøkken ut Resultatet at marginalt huset blirfærre mer malingen på gaten, og det siden 1975,ogmen den sine svin havner på sjette sjuendegjøre terrassen klar til sommerfegrunnbok til ny, ble gjort av saksVisning: Etter avtale med megler Visning: Lørdag 25.05 kl 12.00 - Det bleblir solgt sier han. kl 16.00-17.00 Visning : Torsdag 13.juni Visning: Lørdag 25.05 kl 12.00 Visning: Etter avtale med megler EIENDOMSMEGLER - Det ble solgt marginalt færre tallene har. Vi13.juni har fire jo tro på forVisning : vi Torsdag konkurreres i å lage enkle utsatt fornasjonalt soppangrep og må males altså likevel å grillfavoritvære svært skal plassseg blant nordmenns rien. Norsk Eiendomsinformasjon har viser behandlere tilknyttet nasjonale Visning: Etter avtale med megler boliger i 2012 enn året EIENDOMSMEGLER kl 16.00-17.00 Visning: Henvendelse til megler Torsdag 13.juni kl 17.30 – 18.30 EIENDOMSMEGLER # Spyl plattingen våt med en kl 16.00-17.00 EIENDOMSMEGLER grillretter. Kick-off er 13. juni etter få år, sier daglig leder Kolholdbar, sier markedssjef Kenneth Hver tredje nordmann griller ter. – Det finnes ikke bedre vær enn nå gjort Gammel grunnbok tilgjenkonverteringssentre. De gjorde enå boliger nasjonalt i 2012 enn året tsatt prisvekst i innlandet gitt de før. Denne trenden synes å fort-DetEIENDOMSMEGLER er allikevel spennende Grilltrikser: ragnhild kolvereid gir grilltips. (Foto: MatPrat) EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER hageslange. klokka 15 utenfor Mathallen i mer enn én gang i uka om sombjørn Mohn Jenssen i Mycoteam. Ervik i Drywood. – Ved grilling av store kjøttstykregnvær hvis du skal vaske huset gelig for alle gjennom nettjenesten skjønnsmessig vurdering av hva sette i 2013. Lokalt har det allekikke inn i glasskula med de talTlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no før. Denne trenden synes forforutsetninger vi har. Renta vil Tlf: 40 40å75 90 - 61 27 57 50 EIENDOMSMEGLER Mycoteam har Nordens største Laboratorietest av malingen meren, viser en undersøkelse Ipsos ker er detwww.dineiendomsmegler.no viktigViå vasker ha kontroll på maler Oslo. i overskyet, ogTlf:slapper # Påfør vaskemiddel en 40 40 75 - 61 5790 50 www.dineiendomsmegler.no REGN ER BRA: i regnvær, av i solskinn! eller terrassen, sier Infoland. Boken girfagsjefJostein enomsetning oversikt som skulle med den nye grunnrede gitt utslag med en lene vi har. Vi hari med jo tro på fortsatt Tlf:90 40 402775 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 4090 75-90 - 61 27 5750 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 61 27 57 www.dineiendomsmegler.no tsette ii som 2013. Lokalt harblant det viser være laviGrønnsaker lenge og arbeids temperaturen forhar å oppnå – Vi tar med oss en stor rigg laboratorium for testing at Drywood evne tilønsket å tåle MMI har gjort for MatPrat. hvordan raskt ned drikke 4. Det eller frukt Brekka Jordan. hva vært tinglyst helt boka. resulterte i atde det iover Hedmark og har Oppland til av sammen prisvekst innlandet gitt forutlavtrykksprøyte eller en terrasserull påpå Tlf:av 40 40 75 90du - 61 27kjøler 57 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75de 90liker - 61 27høy 57 50 www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMEGLER Folk ble også spurt hva annet soppvekst på bygningsmatefuktbelastning ogeller stortbeises smit- mer 5. Kyllingfilet stekegrad. Sett et steketermometer telt, regn griller, mat og musikk og invi- skje, ved hjelp salttilogå isbiter, sen trenger å males framover. er duav nødt påføre eller mer markedet landsbasis kan være forskjell på til 1800-tallet. itilbake 2013 som erutslag ca 12% lavere enn setninger vi har. Renta vil allerede gitt med en omvil være stabilt. Ergo et forlengerskaft. Arbeid med to –være tre lav EIENDOMSMEGLER 15 kan Jog vaske Nødvendig å vaske 6.som filet fravil storfe rialer. ulike best påsier grillen, oggrunnbok tradisjonelle i midten av denarter mestmuggsopp kjøttfulle terer til fest. Det vil blant annetBuntmakergata hvordan du lage hamburgere – Bruk anledningen til å vaske! med detfra første. vaskemiddel en gang til lenge – Da Gammel ble tepress hva erHelstekt tatt med. 2012, Thomas Heimdal. og arbeidsmarkedet være bord om gangen. Ikke benytt setning i Hedmark og Oppland til stabilt boligmarked, sier han. EIENDOMSMEGLER kr 1 900 000,Helstekt svinefilet være en StreetFood-konkurranse –Hvis Våre viser at og uten å bli misfarget. grillslagere som ogår flintstek delen. Lager du i tillegg dinalltid egen Da til hele gjengen hjelpEIENDOMSMEGLER av plastman skal huset eller –svertesopp, Vinteren etterlater seg slipper du åSkrånende bruke tidEIENDOMSMEGLER på det når Prisant.: for å få bort ved såperestene, sier stabilt. digitalisert for litt2pølser over 20 siden, –7.Derfor eretdet nyttig å sjekke 6 i Hedmark Heimdal erundersøkelser formann og Ergo stabilt boligmar.male eiendom, EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER Fellesgjeld: kr 0,- har sett på boligprisTlf: Formann 40 40 75i Hedmark 90 - 61 27 57 50 Eiendomsmeglerforening www.dineiendomsmegler.no terrasserens med mindre terrassen EIENDOMSMEGLER 2 G Tallenes tale: og Oppland Thomas Heimdal r sammen i 2013 som er ca 12% A der folk kan delta med egne dersom man smører for tynt på, – På grunn av overflatestruktumå ikke seterrassen, seg grundig slått av biff og hjemmelagde marinade med krydfolie og fryser, sier matrådgiver 8. Svineeller nakkekotebeise er det helt nødvenstøv og skitt på huset og terrassen, godværet endelig kommer, sier Brekka. disse gamle registrene, kanskje ble alle opplysninger overført 3 barnevennlig med fin utsikt mot Lågen ø D Skrånende eiendom, Oppland Eiendomsmeglerforeked, sier han. l 1 VIKTIG: Rent underlag og minst to strøk er viktig, sier Kenneth Ervik hos malingsleverandøren Drywood (Foto: ? G statistikkenTlf: Omk. ca.: kr 51 292,40 40 og 75forteller 90 - 61om EIENDOMSMEGLER : 27et57 50 marked. www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMEGLER for april, stabilt skal oljes eller beises etter rengjøring. ?ImalinA i ren ngfileter 12averokse Gtil barnevennlig med fin utsikt mot Lågen D ienn grilloppskrifter, forteller Kolverreduseres holdbarheten tilolje malingen får ikke soppspohelstekte og svin. der,det ogTlf: noe syrlig, får90 du tilført Ragnhild Kolvereid. letter dig å sHOEF, vaske grundig før man går og kan få fasaden til å se både Brekka. særlig dersom man vil kjøpe en til den nye, elektroniske grunnboN l ning, som en lokalavde? Felleskost.: kr 1 235,-/md Adresse: Søre Jørstad vei 19 n lavere 2012, sier Thomas Øyvind Schanche Dølør) I 40 40 75 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no k I Skrånende eiendom, EIENDOMSMEGLER Tlf: 40www.dineiendomsmegler.no 40 75 90 - 61 2740 5740 50 75 www.dineiendomsmegler.no i Viktig med utvikling SN Tlf: 40 40 75 90 - 61eid. 27 57 50i Adresse: G? verdi Tlf: 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no # 9. La vaskemiddelet virke i det noener bolig ISkjemmende Enklere i regnvær N Viktig med utvikling G 2625 Fåberg Spareribs/grillribbe gen flere år. og rene feste, men med en giftfri PåVmed detiltre øverste plassene finner kjøttet de smakene du er mest glad Sommertriksefilmene vil også Boligtype: Leilighet Søre Jørstad vei 19 Vdet gang. slitt og matt ut. Ofte kan en vask Vasking regnvær er både ken. Derfor kan ha stor å eldre eiendom, enten I ling Norges Eiendoms A barnevennlig med fin utsikt mot Lågen D Skrånende eiendom, SNerIformann TALLENES Formann i Hedmark og Oppland Eiendomsmeglerforening Thomas Heimdal har sett på Heimdal. Heimdal -Likevel ser viat at ? Tlf: 40 40 75 90 Salgstakst: krfinale 1.900.000,2625 Fåberg 50/47 m2 61Ved 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no VIkjøtt minutter. Pass detutvikling ikkegrunnbok tørker.både G har tidligere behandlet treverk, 10. Lam, Vinnerne videre til påBra/P-rom: skadelige angrep av eri maling erTlf: detTALE: viktig at den benytbehandles godt med maling sliktilat sier Kolbjørn Jenssen. vi–tilgang grillspyd med og grønnsai, sieralt Ragnhild Kolvereid. vises på TV, web-TV, og ligge 40 40 75 90 --forteller 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Det ertil en dårlig idé åD droppe være som skal til for å få huset enklere og girgår et bedre resultat enn For å unngå at rengjøringsmidfå originalen, som eller hytte. IpåMohn Gammel ?svertesopp meglerforbund,NEF. Foreningen -Likevel ser vilammekoteletter at utvikling både Avi G barnevennlig med fin utsikt mot Lågen Oppført: 1958, rehab: 1987 boligprisstatistikken for april, og om et stabilt marked. Salgstakst: kr 1.900.000,N ? Adresse: Søre Jørstad vei 19 i innlandet, I Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no I Hedmark og Oppland Eiendomsprisene 1,3% fra mars til april, sjonalt koster i dag kr 31800,avlivet for vår del sier privat og offentlig av nye eks11. Hvit fisk eller annen fisk gjengelig på nettstedet matprat.no det største problemet, sier Mohn tes på et rent og soppfritt underlag, vask med kraftvask før påføring av de ikke suger vann, sier Ervik. Det er viktig at malingen trenger ker, fulgt av biff fra storfe og rød Det fins tre ulike grillmetoder; Sukkerbiten i Oslo 10. august. rengjøringen for å spare tid. Hvis til å skinne igjen. Med riktig verkom det er solskinn og oppholdslene tørker, anbefales det normalt kopier av, sier salgsog markedskan man for eksempel oppdage at Lys og tiltalende 2-roms. N # Skrubb over med en børste Tlf: 40rehab: 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no består av I rundt 117 eiendomsmeprivat og offentlig av nye på ogog eksis? S Tomt: Eiet 1009 kvm Oppført: 1958, 1987 G Eldre bolig grei standard med separat Nørret. 2625 Fåberg Prisant: Kr. 1 500.000+ omk Adresse: Søre Jørstad vei 19 VSindre Muligheter for kjøp/leie av I 12. Kyllinglår i sommer. Denne dagen markeres også Jenssen. sier Kolbjørn Mohn Jenssen i soppog algedreper. Avrund Ifølge Mycoteam er det vanskeriktig godt inn i treverket fisk av laks eller direkte grilling, indirekte grilling du maler oppå støv og skitt, får tøy og riktig fremgangsmåte går vær. å vanne veggen eller terrassen godt direktør Landmark i Norsk det finnes en glemt rettighet til vei N BRA/BOA:180/ 142 kvm glere lokalisert rundt Mjøsa i Hedterende boligområder og næringsTomt: Eiet 1009 kvm forlengerskaft. Velg en gulvskrubb meglerforening, HOEF, som er mens de siden april 2012 har pr.kvm, mens den ibolig Hedmark og garasjeplass - Tallene viser at op-+ omk isterende boligområder og S bodhus med garasje. FinHeimdal. solgang og Eldre grei standard med separat Prisant: Kr. 1 500.000Isvarene Salgstakst: 1.900.000,i oppvarmet Fåberg Soverom: 4 soverom BRA/BOA:180/ 142 kvm kr kanter og grunn alltid bart for å få grobunn –13. Hvis svertesopp fårviktig penetrere – Disse hadde vi Derikke Mycoteam. og kombinasjon avmange direkte ogHedindi- skarpe 10-årsjubileet for NMog i2625 grilling. Spesialpølser/andre pøldet raskeresteg ennnoe kanskje ikke malingen ordentlig heft. – For ati Hedmark kjemikaliene skal ha før vaskemiddelet påføres, ogSååi arealer Eiendomsinformasjon. eller båtplass. under takst og prisantydning. mark ogVOppland. der prisene mindre. mens den Oppland særdeles for panorama utsikt bodhus med garasje. Finligere solgang ogsopp med myk er bust dersom terrassen kun garasjekjeller. Skrånende eiendom, barnevennlig Oppført: 1958, rehab: 1987 Salgstakst: kr 1.900.000,Annet: Eldre uthus en lokalavdeling til Norges Eisteget med 6,6%. Dette er omtrent Oppland koster henholdsvis timismen og troen på fremdeles næringsarealer er går særdeles viktig Soverom: 4 soverom Endret regelverk Nordmenns grillfavoritter: Ifølge produsenten kanpå malinråder Ervik. harde malinger enn i myk. og inneri likevel treverventet. Forklaringen er at mark rekte grilling. – En henholdsvis del avKenneth riggen er sommerserNoen av spraye på mer vann underveis i malingsfilmen med du risikere at kanskje malingen tror, sier Brekka. skikkelig effekt, er det viktig at og de Denkan gamle grunnboken inneholrettighetene panorama utsikt da er vel lokkeprisdiskusjonen hadde en stigning hen- treverk, koster 19800,regionen vår skal vi kunne hevde Skrånende eiendom, barnevennlig med finEldre utsikt mot Lågen Adresse: Bakkalykja 14 skal vaskes, og benytt en terrasseAnnet: uthus Tomt: Eiet1958, 1009 kvm Oppført: rehab: 1987 Megler MNEF: Eldre bolig grei standard med separat Gjennomsnittsbolig 14. Grillpølser ererblitt større deNEF. siste i minst 12prisene år man Han anbefaler åvi påføre tosmarte, strøk –1. Maling skal hamen til kan det redusere viProblemet nordmenn blitt mer allsidige Påstå store kjøttstykker bruner man triksvogna hvor deler Grillspyd med kjøtt og ket, endomsmeglerforbund, som lokalt, der stegtrennoe 22400,19800,ogi noen 22400,pr.kvm. for regionen vår skal vi alle kunne prisvekst ervår der, som videls ser flasser av annet etter kort tid, selv får virke minutter før de jobben. –kvm Dette slipper man når det der blant informasjon om gen åpenbart foreldet samfunnet med fin mot Lågen holdsvis 1% og 4,2førsiden april pr.kvm. avlivet for del i mange, innlandet, sier oss fremover. Vifordi vilkledningens jo ha 2632 Venabygd Visning i utsikt dag kl. 18.00 Adresse: Bakkalykja 141009 BRA/BOA:180/ Adresse: Søre Jørstad vei 19142 Tomt: Eiet kvm skrubb dersom den skal beises etter Merete Fjeldavlie Nyt godværet! bodhus med garasje. Fin solgang og skal Eldre bolig grei standard med separat Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 15. Flintstek ger å male på nytt. årene, viser laboratorietester. Det på alle flater og tre strøk på høvlet motstridende egenskaper. Den levetid betraktelig fordi det kan og helsebevisste. Laks kommer kjøttet rett over varmekilden på matrelaterte sommertriks, som for grønnsaker resultatet flott med en det viktig regner. I tillegg kan du spraye kjegamle somut fremdeles kan har endret seg. 2632 Venabygd Visning ier dag kl. 18.00 veiHeimdal. Oppland på skylles bort. Samtidig bedre jernbane, veger, skoler og -Ser avtaler en ser forbestår hele landet steggang, pri- 2012, Adresse: Søre Jørstad 19 2625 Fåberg Foreningen av rundt 117 mindre.mens Hedmark haddeendte en stighevde oss fremover. Vi vil jo alle av gjennomsnittshastigheten, så Soverom: 4eiendom, soverom Skrånende eiendom, barnevennlig BRA/BOA:180/ 142 kvm Tlf: 92 80 63 03 Skrånende barnevennlig Lokkeprisdiskusjon rengjøring. Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 Tomt: Selveiet på 1060 kvm panorama utsikt bodhus med garasje. Fin solgang og god føre Lokkeprisdiskusjon Hel overraskende høyt på listen, sier HISTORIE: 2.Wikimedia. Biff storfe med er i hovedsak fordi maling innepå sørsiden og værutvære mykpå og elastisk til større fuktopptak og etter direkte og griller til harkledning, eksempel hvordan enkelt kan forteller Brekka. Mange har kanskje allerede fått at de historie. ikke tørker. Da du vil du få såpemikalier etfra være gyldige, mentil som mange –16. Vi har flerekylling gode sier eksempler på 1,2% ogvarme 2,2 siden 2012. sene 1,3% fra mars april, mens ditto arbeidsplasser, Heimdal. Skrånende eiendom, barnevennlig 2625 Fåberg Hvert husapril og videre eiendom sin Og ofte gamle avtaler. Foto mfj@terraeiendom.no -større område om Annet: Eldre uthus Soverom: 4 soverom med finutsikt utsikt mot Lågen BTA/BRA: 160/ 146 kvm Tomt: Selveiet på 1060 kvm med fin mot Lågen eiendomsmeglere lokalisert rundt ning på henholdsvis 1% og 4,2 -Vi ser også at rundt halvparten tar det tid. Gjennomsnittlig omha bedre jernbane, veger, skoler Mal minst to strøk # 17. Skyll av med hageslangen. panorama utsikt Salgstakst kr 1.900.000,Skalldyr 3. Rød fisk, ørret eller laks sjekke biffen er stekt, holder mindre soppdrepende vedheft for ikke å flasse, samtidig hvert råtesopp, sier Kolbjørn matrådgiver Ragnhild Kolvereid ønsket kjernetemperatur littdenne vekk satte Det kan også fornuftig mer enn nok av regnet skjolder og etgodt resultat som ikke er gangen uten å være redd for at det boligeiere ikke ervære klar det, blant annet en beiterett på Carl nasjonalt -Tallene viser at optimismen og de siden april 2012 harover. stegetmidmedåi Gjennomsnittsboligen -Visteder. serhvor også at rundt halvparten Skrånende eiendom, barnevennlig med fin utsikt mot Lågen Soverom: 2 stk. Adresse: Bakkalykja BTA/BRA: Annet: 160/ 146 kvm Eldre uthus 14 Oppført 1958, rehab: 1987 Salgstakst kr1960 1.900.000,Adresse: Søre Jørstad vei ler før. Årsaken nye koster – Førapril begynner å male, erenda det av –Eksempler Sjekk endeved ogog skjøter foriSøre som den med fordel være Jenssen. Oppført: pent i det hele tatt. Hvis det skulle tørker, sier Brekka. vaskeenn selv om huset ogerlokalt, terrasvåren, og meteorologene spår historisk informasjon. Her finnes ersom veirett beiterett. mene videre, uten atkan nye eiere er Mohn Berners Plass i Oslo. Det må sier sies Adresse: Jørstad vei 1919iprisvekst Soverom: 2 stk. Mjøsa i Hedmark og Oppland. siden 2012, mens Oppland av boligene som blir solgt går setningshastighet hele landet var og ditto arbeidsplasser, idudag kr 31800,pr.kvm, 6,6%. Dette er ikke omtrent som boligene blir solgt går troen på fremdeles erhard der, med fin utsikt mot Lågen 2632 Venabygd Visning dag kl. 18.00 Adresse: Bakkalykja 14 Tomt: Eiet 1009 kvm Oppført 1958, rehab: 1987 Adresse: Søre Jørstad vei 19 når den tørker, å være en foreldet rettighet i dag, Takst: kr. 900 000,Gir Vikonflikter Oppført: 1960 samarbeider med Handelsbanken EU-regler. viktig at underlaget er til heltmange rent. råteskader. Disse områdene må og motstandsdyktig 2625 Fåberg også avtaler som fører Selv om det fradeles tomter fra en klar over det. 2625 Fåberg Kontakt: Jan Hauger tlf 40407590 BRA/BOA:180/ 142 kvm 2632 Venabygd i dag kl. 18.00 Eiet Visning 1009 kvm endte på 1,2% og 2,2 siden april under takst ogTomt: prisantydning. Så i april 27 dager. Det tok 35 dager Heimdal. Kontakt: Jan Hauger Takst: kr. 900 000,Adresse: Søre Jørstad vei 19 2625 Fåberg Gjennomsnittsbolig – Sirlig nedtegnet for hånd er tvister som ender i Jordskifteret- hovedeiendom,BRA/BOA:180/ kan slike rettigheHvis enpå generell rettighet følger sier Sindre Landmark i Norsk Soverom: 4 soverom 142 kvm Kontakt: Jan Hauger tlf 1060 40407590 Tomt: Selveiet kvm Tlf 40407590 Kontakt: Jan Hauger EIENDOMSMEGLER 2625 Fåberg - Ser en for hele landet steg 2012. na- ter da følge er velalle lokkeprisdiskusjonen i megler snitt i Oppland å kvm selge en bolig. Eldre uthus 4 soverom Salgstakst 1.900.000,Visning etter avtale med Gammel grunnbok en skattkiste av ten, sierGjennomsnittsboligen Landmark. deSoverom: fraskilte eiendomen eiendom, og ikke en person, vil Eiendomsinformasjon. Tlf 40407590 BTA/BRA: 160/ 146 kvm Salgstakst krkrSelveiet 1.900.000,EIENDOMSMEGLER Tomt: på 1060 redaksjon@byavis.no

BYAVIS!

Enebolig, Prisant: Kr. 835.000- + omk Enebolig, Venabygd, Venabygd, Ringebu Ringebu Prisant: Kr. 835.000- + omk Fåberg. Enebolig, landlige omgivelser Fåberg. Enebolig, landlige omgivelser

Enebolig, Venabygd, Ringebu Enebolig, Venabygd, Ringebu Fåberg.Enebolig, Enebolig,landlige landlige omgivelser Fåberg. omgivelser Fåberg. Enebolig, landlige omgivelser Fåberg. Enebolig, landlige omgivelser

Prisant: Kr. 835.000- + omk Prisant: Kr.11500.000835.000omk Prisant:Kr. Kr. 500.000-+++omk omk Prisant: Prisant: Kr. 1 500.000- + omk Prisant: Kr. 1 500.000- + omk

DIN DIN

Halvpart eller hel tomannsbolig nær Kr. 1.475.000- + omk LILLEHAMMER Leilighet Krystallen Kvitfjell Prisant: DIN FRA 1 800 000,Enebolig, Venabygd, Ringebu Prisant: Kr. 835.000+ omk Lillehammer. Studioleilighet Prisant: Kr. 825.000+ omk Mjøsa med flott utsikt og solforhold DIN DIN Nordseter, koselig liten hytte på Reina kr 450 000,- + omk DIN Eldre bolig grei standard med Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

Eldre uthus Salgstakst kr2 megler 1.900.000,Visning etter avtale med Oppført 1958, rehab: 1987 Soverom: stk. 1958, rehab: 1987 BTA/BRA: 160/ 146 kvm Visning: Oppført Henvendelse tilkr megler Oppført 1958, rehab: 1987 Salgstakst 1.900.000,Tomt: Eiet 1009 kvm Oppført: 1960 Eiet 1009 kvm Soverom: 2megler stk. www.dineiendomsmegler.no Visning: Tomt: Henvendelse til Tomt: Eiet 1009 kvm

Oppført rehab: 1987 BRA/BOA:180/ 142kvm kvm Takst: 1958, kr. 142 900 000,www.dineiendomsmegler.no Oppført: 1960 BRA/BOA:180/ BRA/BOA:180/ 142 kvm Tomt: Eiet 1009 kvm Soverom: 4 soverom Kontakt: Jan Hauger Bryggeveien 8, 2609 Takst: 4 soverom kr. 900 000,- Lhmr Soverom: leilighet i indrefileten Soverom: 4 Jan soverom BRA/BOA:180/ 142 kvm Pris 1.etg: kr 1Moderne 800 000,Tlf 40407590 Eldre uthus Kontakt: Hauger EIENDOMSMEGLER Eldre uthus separat bodhus garasje. midtmed i Eldre uthus Soverom: 4 soverom Pris 2.etg: krmed 2 Enkel 075 megler 000,- hytte Visning etter avtale Tlf 40407590 EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER av sentrum. Lys og trivelig med Omk. ca.: 2,5 % + 2292,Eldre uthus EIENDOMSMEGLER Visning: Henvendelse til megler VisningHenvendelse etter avtale med megler Visning: til megler fjelleldoradoet. Løypenett, tur Fin solgang og panorama Boligtype: Tomannsbolig Visning: Henvendelse til meglerbalkong. Takterrasseutsikt Storgata 32 D franks Areal 1. etg EIENDOMSMEGLER 50 www.dineiendomsmegler.no Visning: Henvendelse til megler www.dineiendomsmegler.no Prisant.: kr 4 150 000,Bra/P-rom: 65/65og m2 fiskemuligheter i stort monn. EIENDOMSMEGLER www.dineiendomsmegler.no Omk. ca.: kr 109 482,50 www.dineiendomsmegler.no Adresse: Bakkalykja 14

midt i LILLEHAMMER Stor 5 roms leil med balkong DIN DIN hjertet av Lillehammer. 2 garasjeplasser. AG

Topp moderne KR 4 150 000,leilighet. Fin solgang og panorama utsikt

Finn din personlige stil

ND Ø 4040 407575 6157 275057 7Tlf: 40 9090 - 61- 27 DIN G S - 17 16-1Tlf: Tlf: 40 9090 - 61- 27 Tlf: 4040 407575 6157 275057 N DIN I Areal 2. etg Kirkegata 77 Bilvei fram 6 kl N Felleskost.: kr 1Adresse: 826,-/md Kort vei til Pellestova, 1 DIN Bra/P-rom 83/83 m2 S DIN I het, krever mer av Leilighet prosessen i Venabygd Som med innkjøp av klær stiller sammen med venner, kjæreste L 3.og 5 eller Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Boligtype: 2632 7 DIN IFI: Her V er enKnyttig -1familie. forkant. man segmed ikkeinnkjøp nødvendigvis 2609 het, krever prosessen Som av klær stiller sammen med Adresse: : spørsHeltmer nedeavved164/158 Mjøsas Tlf: 40venner, 40 75kjæreste 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Bra/P-rom: m2i Lillehammer 2forogl 16eller IFI: Her eraktivitet en nyttig DIN morsom – Vi følger ikke kan bare1824/1999 stil eller enman måletseg «Hva ernødvendigvis trend nå?». Det som 22, 2618 s familie. forkant. ikke spørsbredder vién presentere Adresse: Nordåveien Byggeår: EIENDOMSMEGLER r k morsom aktivitet for to.–Vi veldig sammensatte. må til er derfor en mental snuopeVierfølger bare én stil Folk eller målet «Hva er trend nå?». Det somFåvang Kvitfjell, 2634 halvikke eller hel tomannsbolig. toog venner. deg, familie 5 EIENDOMSMEGLER Alt er lov : . leiligheten for den må rasjon. harVi forskjellig stil, mikser og matto. er Dette veldiger sammensatte. Folk til er derfor en mental snuopeglage etog2moodLillehammer 5venner. AltTrendsirkelen Tomt: Selveiet på 1060 kvm deg, Vedin åfamilie er lov er sluttet. Trendcher. Når det gjelder klær, vi atrasjon. kresne ! Stor leilighet med har forskjellig stil, oghar matType: Selveiet EIENDOMSMEGLER Fellesgjeld: kr 650 000,Boligen ermikser seksjonert slik EIENDOMSMEGLER r n å lage moodpolitiets stemmer har stilnet. Nå lenge Når jobbet etter prinsippet – Stol påomk deg selv. Tenk på småøetinspirasjon sjel varmt hjem Trendsirkelen sluttet. Trendcher. detsom gjelder klær, har vi EIENDOMSMEGLER s Øyer. Enebolig med utleieleilighet Prisant: kr 3eteller 750 000,+tekstiler board fårldu man hargir valget om å”finn kjøpe Oppført 1957, BTA/BRA: 160/ 146 kvm Tlf: 40erhva 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no ViVed kan du selv velge er finest din stil”. Nå kr har dette kommet til møbler, og ting som tilbepolitiets stemmer harsom stilnet. Nå lenge jobbet etter prinsippet ”finn – BTA/BRA: Stol påomk deg1selv. Tenk på små- 80 kvm for hele 85/ Totalpris: kr. 475 000 Enebolig med utleieleilighet Prisant: 3 750 000,+ EIENDOMSMEGLER en deg/dere eller begge enhetene. board inspirasjon ogfår ogØyer. fart pådu oppussingsTlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no for deg. interiøret, sierhar hun. hør, mens basisantrekket er gulvet, kan du selv velge hva som er finest din stil”.familien. Nå dette kommet til møbler, tekstiler og ting som tilbeMeget spennende Ved kjøp av helefelt. kan man BRA/BOA:25/28 kvm Moderne enebolig i barnevennlig Soverom: 2møblene stk.og erveggene. og fart på oppussings- forMantraet nå er: Finn din egen de kostbare deg. interiøret, sier hun. hør, mens Soverom: 2gulvet, stk. og stilig loftsleilighet, (inkl nedbetaling) planene. krbasisantrekket 5657,finansiere mye avHusleie: Moderne enebolig barnevennlig felt. 4 soverom, Romslig Solrike Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no stil!Mantraet Hvitt iutleieenhet. og grått harmed vært trygge de Detkostbare lønner seg å investere i en god Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no nå er: Finn din egen møblene og veggene. beliggende het, krever mer av prosessen i Som med innkjøp av klær stiller sammen med venner, kjæreste lånekostnadene ved utleie. Ant. rom: 2 stykk Tlf: 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no 4 soverom, Romslig utleieenhet. Solrike Oppført: 1960 terrasser IFI: Herplanene. er en nyttig og GURI HARAM/IFI.NO rettesnorer interiøret, men i leng- Det basis. Valgene være 1.600.000,mange og stil!Likevel kan det være lettere Hvitt Lillehammers og i grått har vært trygge lønner seg kan å investere i en god Takst: kr. smykke, Oppført: 2007 eller familie. forkant. man seg ikkeinnkjøp nødvendigvis het, krever mer prosessen Som med av klærspørsstiller sammen med venner, kjæreste sagtLikevel enn Tlf: gjort. den er deti interiøret, for fargeløst de av vanskelige. Liker det lyst eller 40det 40 75lettere 90 - 61 27 57 50 terrasser www.dineiendomsmegler.no GURI HARAM/IFI.NO kan være rettesnorer men for i lengbasis. Valgene kanidu være mange og

Finn din personlige stil

Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi. IFI: HerFoto: erChera en nyttig og Park ,som nærmeste Adresse: ViksveveienSøndre 22, 2636 Øyer Seksjon som i 1. etgtil morsom aktivitet for no Uthus: 9éntungt kvm –1 Vi følger ikke stilkr. eller målet «Hva ernødvendigvis trend nå?». Det som tenk: Ville ikke verden fleste. derfor ledig tid mørkt, eller fargerikt Foto: Chera Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi. eller Takst: 900 000,sagtMen enn gjort. den erBenytt det for fargeløst for deå bare vanskelige. Liker dulett, det lyst eller familie. forkant. man seg ikke spørsnabo. Leiligheten ble bygget Adresse: Viksveveien 22, 2636 Øyer BRA/BRT:38/45 kvm inneholder 2 soverom, bad, no vært kjedelig om alle gikk rundt i tenke nytt! eller ensfarget? Det kommer an påderfor Men tenk: Ville ikke verden fleste. Benytt derfor ledig tid til åsammensatte. mørkt, tungt eller lett, fargerikt morsom aktivitet for to. Vi er veldig Folk må til er en mental snuope– Vi følger ikke bare én stil eller målet «Hva er trend nå?». Det som om fra råloft til loftsleilighet Salgstakst kr tenke 3.900.000,deg, familie venner. kjøkken, stue, sovealkove Tomt: Punktfestet tomt. hvite oglov grå klær? Er du leiog av hvite vegger, og Alt dine smakspreferanser. Har du lyst vært om alle gikk rundt i nytt! eller ensfarget? Det kommer aner påderfor Kontakt: Jan Hauger erkjedelig Kontakt: Jan Hauger rasjon. har forskjellig stil, mikser og mati med 1999. HerVi erer mye ”luft og to. veldig sammensatte. Folk må til en mental snuopeOppført 2007, Salgstakst kr 3.900.000,Føl deg hjemme Nordseter, koselig liten hytte på Reina kr 450 000,+ omk Soverom: 1 soverom utgang til veranda og deg, familie og venner. valgene er så mange at du har mest på et skikkelig fargerikt innslag, hvite grå klær? Er du et lei av hvite vegger, og Alt dine smakspreferanser. Har du lyst Ved å lyst lage mooderoglov rom” og ii kombinasjon med Trendsirkelen er sluttet. Trendcher. Når det gjelder klær, vi Tomt: Eiet 986Føl kvm har forskjellig stil, men mikser oghar matOppført 2007, deghvordan hjemme hage. til åer stange i veggen? Men all verden skal usikker på om du40407590 blir fort valgene så mange at du har Gjør mest Tenk helhet på eter skikkelig fargerikt innslag, Annet: Sommervei frem. Tlf 40407590 Tlfrasjon. Enkel hytteNå midt i bevaring avdin synlige tresøyler BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet Tomt: Eiet 986 kvm Ved å lage et moodpolitiets stemmer har stilnet. lenge jobbet etter prinsippet –blir Stol påomk deg selv. Tenk på småTenk helhet Trendsirkelen er sluttet. Trendcher. Når det gjelder klær, vi som ekspertene, og lag ditt eget Bjørg Owren, administrerende du vite hva som er stil? lei: det har ut”finn et000,sted opptildu å stange i veggen? Gjør Men hvordan i all verden kr skal 3 mentest er usikker på omduduikke fort boardlyst får inspirasjon Prisant: 750 + og dragere opplever man en BRA/BOA:71/ 77 kvm hoved enhet fjelleldoradoet. Løypenett, tur BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet moodboard. Klipp ut ideer og lim direktør i Informasjonskontoret for – Velg med magen, råder holder deg så lenge om gangen, Seksjon som erVisning: da ietter 2. etg kan Bjørg du selv velgeadministrerende hva som er finest din Nå har dette kommet møbler, tekstiler og ting som som ekspertene, og lag ditt eget politiets Owren, du vite hva som er2 stil”. din stil? lei: test det Etter ut”finn ettil sted du ikke oppstemmer har stilnet. Nå lenge jobbet prinsippet – Stol på deg selv. Tenk på tilbesmåavtale Prisant: kr 750 000,+tekstiler omk board får du helt spesiell atmosfære og 3 Soverom: 4 /1 stykk 77 hoved og fiskemuligheter i stort monn. BRA/BOA:71/ opp. Et inspirasjon moodboard vilog sørge farge interiør/ifi.no, mener atfinest Owren. Husk ådin gå enhet for detsoverom, som passom ikommet gang OppVisning :endeg Torsdag 13.juni inneholder 2/3 moodboard. Klipp ut ideer lim kan direktør i Informasjonskontoret –kvm Velg med magen, råder holder såeller lenge om gangen, og fartdem på oppussingsfor deg. interiøret, sier hun. hør, mens basisantrekket er gulvet, du og selv velge hva som erfor stil”. Nå har dette til et toalett. møbler, og ting som tilbero i denne leiligheten, som Uthus på 19 kvm Soverom: 4 /1 stykk det å velge stil til hjemmet kan for at butikken vil kunne gi deg en ser deg. Skap hjemmet til et sted holdsrom kan ha et roligere Kort vei til Pellestova, Bilvei fram Moderne enebolig barnevennlig felt. Et moodboard vil sørge farge og interiør/ifi.no, mener Owren. Husk å spisestue, gå for det som pas- som i en gang eller et toalett. Oppstue, bad og Moderne enebolig ii barnevennlig felt. Visning: Lørdag 29.juni og fartdem påopp. oppussingsMantraet nå er:den Finn dinategen de kostbare møblene og veggene. med megler. interiøret, sier hun. hør, mens også gir deg fantastiske Uthus på 19 kvm mer ogvil kvalifisert til for sammenliknes prosessen der du og familien vil trives. Det kanskje med stol i den basisantrekket er gulvet, planene. detdeg. å velge stilmed til hjemmet kan MOODBOARD: Administrerende for ateffektiv butikken kunne gihjelp deg en ser deg. Skap hjemmet til et sted holdsrom kan ha en et roligere kjøkken. På loftet er det 1/2 uttrykk, kl 16.00-17.00 Moderne enebolig iutleieenhet. barnevennlig felt. 4 soverom, soverom, Romslig Solrike 4 Romslig utleieenhet. Solrike Adresse: Nordåveien 22, 2618 Visning: Torsdag stil! Hvitt og grått har vært trygge Det lønner seg å investere i en god 13.juni kl 17.30 – 18.30 Mantraet nå er: Finn din egen de kostbare møblene og veggene. muligheter i valg av ”spreke” fargen. å realisere drømmene dine. man gjennomgår i valg av klær. handler rett og slett om å føle seg mer effektiv og kvalifisert hjelp til sammenliknes med den prosessen MOODBOARD: familieninkludert vil trives. Det uttrykk, kanskje med en stol i den i totale direktør ved Ifi.no, Bjørg Owren, der du ogsoverom planene. Administrerende kl 13.00-14.00 Lillehammer 4 soverom, Romslig utleieenhet. Solrike terrasser terrasser interiør/livsstil Visning: Torsdag 13.juni kl 17.30 – og 18.30 GURI HARAM/IFI.NO Likevel kan være lettere rettesnorer i grått interiøret, men i lengbasis. Valgene være mange og Forskjellen er at vi beveger oss hjemme. De fleste av oss kan stil! Hvitt vært trygge Det likevel lønner seg kan å investere i en god ”spreke” fargen. å realisere drømmene dine. man gjennomgår idet valg av klær. handler rett og slett om åog føle seg har antall soverom. anbefalerved moodboard somOwren, første direktør Ifi.no, Bjørg Oppført 1957, over på gjort. et er område med større Dessuten vil detGuri være en kreativ, sagt Ikke let etterrettesnorer svarene Fasivære villere og galere i interiøret møblering. Leiligheten Foto: Chera Westman/ifi.no, Haram/ifi. Forskjellen at vi oss hjemme. De fleste avde oss kan likevel enn den er utad. detHenv: for fargeløst for vanskelige. Liker du det lyst eller ledd i GURI HARAM/IFI.NO Likevel kan detbeveger være lettere i interiøret, men i lengbasis. Valgene kan være mange og anbefaler moodboard som første terrasser Jan tlftungt 40407590 Adresse: Viksveveien 22, 2636enn Øyer DIN Adresse: Viksveveien 22, 2636 Øyer BRA/BOA:25/28 sosial noetenk: som, for å skape en heltenIkke på stilen besitter duBenytt selv. det vitid er og iHauger dag. oppleves svært lys, over på et område med større Dessuten og vil det være enaktivitet kreativ, areal, let etter svarene utad. Fasivillere galere i interiøret no Cheramorsom ledd ikvm Men Ville ikke verden fleste. derfor ledig til å mørkt, eller lett, fargerikt Garasjeplass til seksjon 2 ogvære Foto: Westman/ifi.no, Guri Haram/ifi.

Øyer. Øyer. Enebolig Enebolig med med utleieleilighet utleieleilighet

DIN

no

morsom

og

sosial

aktivitet

Er du lei av hvite vegger, og valgene så av mange at du har mest Er duerlei hvite vegger, og lyst til åer stange i veggen? valgene så mange at du har Gjør mest som ekspertene, lag ditt Gjør eget lyst til å stange og i veggen? moodboard. Klippog ut lag ideer ogeget lim som ekspertene, ditt dem opp. Et Klipp moodboard vilog sørge moodboard. ut ideer lim for atopp. butikken vil kunne gi en dem Et moodboard vildeg sørge merateffektiv ogvil kvalifisert til for butikken kunne gihjelp deg en åmer realisere drømmene dine.hjelp til effektiv og kvalifisert å realisere drømmene dine. Dessuten vil det være en kreativ, morsom sosial Dessuten og vil det være enaktivitet kreativ, morsom og sosial aktivitet

sagt enn gjort. den er det for fargeløst for de vanskelige. Liker du det lyst eller Ant. areal, noe som, for å skape en rom: hel- 2 stykk ten på stilen besitter du enn det vi er i dag. tiltalende harselv. mange Adresse: Viksveveien 22, Øyer carport tilogseksjon 1. 2636 vært kjedelig alleikke gikk rundt i tenke nytt! eller ensfarget? Det kommer an på Men tenk:om Ville verden fleste. Benytt derfor ledig tid til å mørkt, tungt eller lett, fargerikt flotte detaljer og innhold. Uthus: 9 kvm Salgstakst kr 3.900.000,3.900.000,Salgstakst kr hvite kjedelig og grå klær? dine smakspreferanser. Har duanlyst vært om alle gikk rundt i tenke nytt! eller ensfarget? Det kommer på Tomt: Punktfestet tomt. Gangavstand til sentrum og Oppført 2007, 2007, Oppført Salgstakst kr Føl 3.900.000,deg Visning: tors 23.5hjemme kl 16-17 på etsmakspreferanser. skikkelig fargerikt innslag, hvite og grå klær? dine Har du lyst Annet: Sommervei frem. EIENDOMSMEGLER fine langs Tomt: Eiet Eiet 986 kvm Tomt: 986 kvm Oppført 2007, og lørturmuligheter 25.5 kl 16-17 Tenk helhet Føl deg hjemme Men hvordan i all verden skal på meneterskikkelig usikker på om du innslag, blir fort fargerikt strandpromenaden. EIENDOMSMEGLER BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet Tomt: Eiet 986 kvm Tenk helhet Bjørg Owren, administrerende du vite hva som eri all din stil? skal lei: det ut etpå sted Men hvordan verden mentest er usikker omduduikke bliroppfort Visning: Lørdag 29.juni BRA/BOA:71/du 77 kvm hoved enhet BRA/BOA:71/ 77 hoved BRA/BOA:162/ 171 kvm hoved enhet direktør Informasjonskontoret for –kvm Velg mederenhet magen, råder lei: holder deg såetlenge omikke gangen, BjørgiTlf: Owren, administrerende vite hva som din stil? test det ut sted du oppkl 13.00-14.00 40 40 75 90 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Megler MNEF: Soverom: 44 /1 /1 stykk Soverom: stykk BRA/BOA:71/ 77 hoved strai kjøkkEn farge ogiTlf: interiør/ifi.no, mener at Owren. Husk å gå enhet for det sområder pas- holder som i endeg gang et toalett. OppHauger 40407590 direktør Informasjonskontoret –kvm Velg med magen, såeller lenge om gangen, 40 40 75Henv: 90 -Jan 61for 27 57tlf50 www.dineiendomsmegler.no Fjeldavlie Uthus på påMerete 19 kvm Visning: Søndag 16.6 kl 16 for dettil Uthus 19 kvm Soverom: 4 /1 stykk det å og velge stil til hjemmet ser deg.Husk Skap et sted holdsrom kan et roligere farge interiør/ifi.no, menerkan at Owren. åhjemmet gå som pas- som i enlillEhammEr gang ellerhaet toalett. Oppas strai kjøkkEn strai kjøkkEn Uthus påLillehammer 19 kvm sammenliknes prosessen der deg. duogogSkap familien vil trives. Det holdsrom uttrykk, kanskje med en i den det å velge stilmed til den hjemmet kan MOODBOARD: Administrerende ser hjemmet til et sted kan storgaten ha et stol roligere Gudbrandsdalen 169 Visning: Torsdag 13.juni kl 17.30 18.30 Daglig leder/megler MNEF: Visning: Torsdag 13.juni kl 17.30 –– 18.30 fargen. man gjennomgår valgprosessen av klær. MOODBOARD: handler rett og slett vil om å føle Det seg ”spreke” lillEhammEr sammenliknes medi den der du og familien trives. uttrykk, kanskje med en stol i denas Eiendomsmegling AS direktør ved Ifi.no, Bjørg Owren, lillEhammEr as Administrerende EIENDOMSMEGLER 2615 lillehammer Stig92Svartor, 61 01 Visning: Torsdag kl7217.30 – 18.30 Forskjellen er at vi beveger oss direktør hjemme. De fleste avstorgaten oss kan 169 likevel EIENDOMSMEGLER fargen. man gjennomgår i valg av klær. handler og slett om åEIENDOMSMEGLER føle seg ”spreke” Tlf: 80 6313.juni 0390rett storgaten 169 anbefalerved moodboard somOwren, første Ifi.no, Bjørg telefon: 61 25 00 shs@terraeiendom.no over på et er område med større Ikke let etter svareneMalt utad. være og galere i 72 interiøret mfj@terraeiendom.no - - PREMIUM Profil FasiForskjellen at vi beveger oss anbefaler hjemme. Devillere fleste av oss kan likevel ledd i 2615 lillehammer moodboard som første 2615 lillehammer EIENDOMSMEGLER www.terraeiendom.no www.strai.no www.terraeiendom.no areal, på noe et som, for å skape hel- ledd i tenIkke på stilen besitter du utad. selv. enn det vi er og i dag. over område med en større let etter svarene Fasi- være villere galere i interiøret telefon: 61 2561 7225 0072 00 PREMIUM Malt Profil PREMIUM Profil areal, noe som, for å skape en EIENDOMSMEGLER helten på stilen besitter duMalt selv. enn det vitelefon: er i dag. www.strai.no www.strai.no Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no

SOLGT

samarbeidermed medHandelsbanken Handelsbanken ViVisamarbeider

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

DIN

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

EktE varE DIN DIN DIN DIN EktE varE EktE varE

DIN DIN

www.dineiendomsmegler.no www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 40 40 75 75 90 90 -- 61 61I27 27 57 50 50 www.dineiendomsmegler.no Tlf: 57 www.dineiendomsmegler.no EIENDOMSMAGASINET - HVER TORSDAG LILLEHAMMER BYAVIS Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50 www.dineiendomsmegler.no


12

meninger

Torsdag 1. august 2013

SI DIN MENING!

Kronikk

Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Vi tar hele Norge i bruk... Det er mye å ta stilling til for ung, voksen og godt voksen før et valg. Til høsten er det Stortingsvalg som blir avgjørende for hvem som skal danne landets Regjering de neste fire åra. Her vil jeg forklare hvorfor en stemme til Senterpartiet er en god stemme: Senterpartiets verdigrunnlag har alltid bygd på at vi vil være gode forvaltere så neste generasjon kan fortsette etter oss med et minst like godt utgangspunkt. Vi vil skjøtte Moder Jord så kommende generasjoner skal ha det minst like godt som oss. I nyere tid handler det om «bærekraft,» men i all hovedsak råder det gode gamle «føre varprinsippet» over all vår politikk. Videre er Senterpartiet lokalsamfunn-partiet, vi vil at folk skal ha frihet tiil å kunne bo der de ønsker. Det skal ikke være vesentlig forskjell i offentlige tilbud, matvareeller bensinpriser eller andre forutsetninger for at du skal leve godt - uansett hvor i landet du bor. Vi vil også ha storstilt satsing på å bygge vei og bane for å knytte landet tettere sammen.

Mat er dessuten ekstremt viktig, både for mannen eller kvinna i gata, men også for Senterpartiet. Mat er miljø, mat er helse, og mat er nasjonal sikkerhet. Flere ganger om dagen spiser vi trygg, norsk mat. Senterpartiet vil sikre vilkårene for norsk matproduksjon og norske matprodusenter. Dette er en investering alle forbrukere nyter godt av i form av matvarer, kulturlandskap og levende distrikter. Dette gangner videre tursime og andre former for næringsliv, som også er viktig. Senterpartiet er opptatt av folk. Vi er alle en ressurs enten vi er unge eller gamle, bor i byen eller på bygda. Unge skal ha en ordentlig utdanning, praktisk som teoretisk. Gamle og pleietrengende skal ha et verdig omsorgstilbud. Dette bygger opp under vårt ønske om lokalt selvstyre - de veit selv best de som er nærmest. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Våre etterkommere skal kjenne det landet vi elsker. Det er det vi i Senterpartiet vil med vår politikk. Marit Knutsdatter Strand Leder i Oppland Senterungdom

Gode akuttsykehus i nærheten av der du bor Dette skriver jeg til deg som er opptatt av helse, som tror på prognosene om at vi blir flere eldre, også i Oppland og at majoriteten av pasientene i vårt distrikt i framtida trenger lokale akuttsykehus med høy faglig kompetanse. Det er nå det gjelder! Om bare to måneder er det Stortingsvalg. Prognoser tyder på regjeringsskifte. Det er på høy tid å få et ikke sosialistisk flertall på Stortinget og politisk endring, men som opplending er jeg redd for framtida hvis vi skulle få en mørkeblå regjering. Det kan du og jeg være med å påvirke. Jeg henvender meg til deg enten du har tenkt å stemme Senterpartiet eller SV, til deg som ikke lenger tror på et politisk system som i 8 år har latt begge disse partiene bli overkjørt i egen regjering. Jeg henvender meg til deg som har tenkt å stemme Høyre eller Fremskrittspartiet, eller kanskje du faktisk er skuffet over maktarrogansen fra Arbeiderpartiet. Har du tenkt på at din stemme kan bety en forskjell, at du nå virkelig bør stemme annerledes enn du har gjort tidligere? Da er Venstre alternativet! Har du tenkt på konsekvensene av en mørkeblå regjering? Høyre kan være med på å legge ned de regionale helseforetakene, med de vil ikke fjerne stykkprissystemet for pasientene. Det skal benyttes for å fremme private tilbud. Frp kaller pasientene for kunder og tror bare

på konkurranse, de har ikke forstått at man leker butikk med statens penger. Daglig ser jeg konsekvensene av et slikt blandet privat og offentlig helsesystem her, i Australia, der jeg for tiden er på studieopphold. De private klinikkene ²suger², via stykkprissystemet, pengene ut av felleskassa, -slik utarmes det offentlige. Områder i distriktene er aller mest skadelidende. Jeg tror på en framtid med like helseordninger for alle, tilgjengelig for de fleste, i nærheten av der de bor. Tenk nøye igjennom hvilken framtid du er med å velge nå i september! Venstre er et av de få partiene som i sykehusprosessen hele tiden har sett viktigheten av samfunnsanalyser før man gjør sykehusvedtak. Oppland trenger ikke et høyspesialisert ²HedOpp-hospital², men derimot lokale, offentlige, akuttsykehus med høy faglig standard som er i stand til å ivareta 95% av pasientene også i framtida. (5%er høyspesialisert Oslo medisin, og bør være det!) En stemme til Venstre er en stemme til et parti som tror at Folk Flest skal være med å bestemme sykehusstrukturen. En stemme til Venstre er også en stemme til en mer sosial regjeringsprofil som kan være med å gi mer sentrumsnær politikk de neste 4 årene. Dag Helge Frøisland. Lillehammer, 3.kandidat Oppland Venstre

Rammebetingelser for Innlandets grønne gull Flere store nedleggelser av treforedlingsbedrifter langs Oslofjorden står som symboltunge eksempler på at norsk konkurransekraft ikke skal tas for gitt. Av Christl Kvam Regiondirektør i NHO Innlandet

Selv om råstoffet og miljøvennlig kraft kan hentes «rett utenfor fabrikkportene» har både Peterson Linerboard eller Södra Cell måttet gi tapt i internasjonal konkurranse med synkende etterspørsel de siste 15 månedene. Hører treforedling hjemme i fremtidens norske næringsliv? Er det bare opp til bedriftene selv, eller er det behov for å bedre rammebetingelsene for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser hele veien fra skogsdriften til utskipning av trelast, tømmer, papir, cellulose og trekjemiske spesialprodukter? For de som berøres direkte av nedleggelser er det en mager trøst at bildet av norsk treforedling ikke er éntydig negativt. Både i Sarpsborg og i Halden har vi gode

eksempler på at det fortsatt er fremtidstro og konkurransekraft i treforedling. Men det kreves bevisst satsing fra minst to parter for at konkurransekraften skal vedvare: bedriftene og deres eget markeds- og utviklingsarbeid, og samfunnets politiske rammebetingelser for å drive bedriftsøkonomisk forsvarlig kapital- og transportintensiv, internasjonal forretning fra store prosessindustrianlegg med et særnorsk kostnadsnivå. Skog og treforedlingsbedrifter som har fremtidstro arbeider aktivt med eget utviklingsarbeid og egenrekruttering for å holde seg verdensledende i sine utvalgte markeder. Like lite som andre bedrifter lever skog og treforedlingsindustrien isolert fra samfunnet utenfor. Eget utviklingsarbeid er ikke nok. Råstoffet skal hentes til anlegget fra hogstfeltene i skogen på veier og noen ganger jernbane og båt. Det setter krav til mange deler av samferdselsinfrastrukturen og tømmertransportene. Bedriftene er eksempler til etterfølgelse når det gjelder å ansette lærlinger. Utgangspunktet er likevel at lærlingene har med seg god og relevant utdanning fra skolen og at tilskuddet for å ha lærlinger i det minste må følge kostnadsutviklingen i fagutdanningen ellers.

Det er investert store summer i skogsindustrien og treforedlingsanleggene. Mye må fornyes og erstattes. Særnorske avskrivningssatser gjør at investeringer i Norge, også etter de ekstraordinære endringene Regjeringen innførte i mai, blir mer kostbare enn i andre land vi konkurrerer med. Investeringsnivået i fastlandsøkonomien, som skog og treforedlingen er en del av, er på et historisk lavmål. Investeringsklimaet er så dårlig at investeringsnivået i industrien vanskelig er nok til å opprettholde eller videreutvikle produktivitet. Derfor er det nødvendig med politiske løsninger i tillegg til skog og treforedlingsbedrifters eget utviklingsarbeid. Rammebetingelsene for å drive industri må bedres. Det beste med en bedring av de generelle rammebetingelsene er ikke at det bare vil være til gunst for skog og treforedlingsindustrien som nå er i nyhetsbildet. Den samme medisinen vil virke positivt på store deler av konkurranseutsatt industri som fortsatt vil være de største arbeidsplassene også i neste stortingsperiode.


meninger

”Bukken og havresekken” - Rovviltforvaltningens dilemma? Rovviltforvaltningen engasjerer, da særlig de berørte saueeiere med betydelige tap på den ene siden og rovvilttilhengere på den andre. Lederen i Senterungdommen (SU) Sandra Borch tilkjennegir en del problemstillinger i Nationen 20. juli, bl.a. med et forslag om å flytte rovdyrpolitiske saker fra Miljøverndepartementet over til Landbruksdepartementet.

En slik flytting vil vel nærmest være som å sette ”Bukken til havresekken” og utvilsomt utfordre rovvilttilhengerne ytterligere. I denne konfliktfulle saken er Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet ”motpoler”. Et naturlig meklingsdepartement burde være Kommunal - og regionaldepartementet, dersom ikke fylkesmannen med sine rådgivere klarer å løse konfliktene.

Kommunal-og regionaldepartementet kjenner kommunene og fylkeskommunene og vil sammen med disse finne løsninger som bedre vil kunne oppfattes som naturlige og riktige Knut Korsæth.

Nei til EU-styring over Norge! Over hele Europa ser vi nå konsekvensene av EUs feilslåtte politikk. Land etter land i Europa står nå overfor både økonomiske og politiske kriser. Arbeidsledigheten eksploderer. I mange EU-land er det nå større sjanse for unge europeere å vinne i kron-og-mynt, enn å få seg en jobb! EU-kommisjonens egne tall viser at europeeres tillitt til EU nå har nådd et lavmål. Stadig flere økonomer påpeker at Euroen har vært et historisk feilgrep. Men EU-toppene viser ingen vilje til å snu. I stedet for å la EU-land ta av seg tvangstrøyen som gjør europeiske land mer ensartet, presser EUtoppene på for enda mer europeisk integrasjon. Gjennom EØS-avtalen er også

Norge bundet av EUs politikk på alt for mange områder. Men da er ikke løsningen å skulle gå inn i EU og gjøre EU-tilpasningen total, men tvert i mot føre en aktiv og målrettet politikk for å begrense EUs innflytelse i Norge. Med Senterpartiet i regjering har Norge for første gang meldt til EU at man vil bruke reservasjonsretten mot et konkret EU-direktiv. Regjeringa har stått opp for norske interesser og fått til løsninger som Høyre og Frp verken har ønsket eller har ment har vært realistiske. Vi har sikret fortsatt nasjonal kontroll over vannkraftressursene og sikret norske arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og landbruket mot uhemmet import fra

EU. Ved årets valg risikerer Norge å få et historisk EU-vennlig Storting og en mørkeblå regjering som vil si ja til EUs postdirektiv, som vil reversere endringene i ostetoll, og som ikke engang har forpliktet seg til å la spørsmålet om Norsk EU-medlemskap ligge. Senterpartiet har hele tiden vært Norges tydeligste parti mot EU. Vi vil ikke akseptere at EU får styre mer av utviklingen i Norge, og at landet vårt går i den samme gale retningen som store deler av Europa. Vi ønsker et norsk folkestyre, ikke et EU-styre. Anne Tingelstad Wøien. 1. kandidat for Oppland Senterparti

Kommuneøkonomi – også valgkamptema

Torsdag 1. august 2013

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Rovdyrpolitikk må være helhetlig, hva gjelder landbruk og internasjonale forhold!

Senterpartiet vil ha en rovdyrpolitikk som bygger på prinsippene om regional forvaltning og erstatning for tap påført av rovdyr. Senterpartiet vil ha effektivt uttak av rovdyr som representerer et skadepotensial og redusere bestandsmål for alle de store rovdyrene. Ulvebestanden som befinner seg i Norge har finsk-russisk opprinnelse og Senterpartiet mener at det ikke er et norsk ansvar å ta vare på denne rovdyrbestanden. Oppland er beitedyrprioritert i forhold til bjørn og ulv og Senterpartiet mener at skadevoldere må tas ut umiddelbart! Olemic Thommessen skrev i sitt innlegg 11. juli i GD at Høyre har programfestet at rovdyr med skadepotensial ikke skal finnes i beitedyrprioriterte områder. Videre står det i innlegget at lokalsamfunnene skal få mer makt i rovdyrforvaltningen. Det er flott at Høyre er enig i Senterpartiets rovdyrpolitikk!

Vi står nå foran inngangen til valgkampen. Mange mener vel at den alt har vært i gang en stund siden både løftene, erklæringene og garantiene har florert i mediene fra de ulike politiske miljøene. Spennende blir det å se hva opposisjonspartiene kan enes om, der de representerer politiske ytterpunkter på flere viktige samfunnsspørsmål. Og det å framstå som et troverdig alternativ uten at noen mister legitimitet og ansikt, , kan synes nesten som en umulighet. Hva vil skje med kommuneøkonomien? Et kjedelig spørsmål, tror du kanskje. Men det bør det ikke være. Det handler om skole og barnehager, , helse og omsorg, vedlikehold, lokalveger, kulturtilbud og utrolig mye, mye mer. For å gi innbyggerne gode tjenester og mest mulig likeverdige tilbud er det avgjørende med en oppgående økonomi der staten bidrar med romslige rammer samtidig som en har styring over økonomien lokalt. For 2014 er det lagt opp til at kom-

munene får vel 6 milliarder kroner i reell vekst i inntektene, av dette kommer mellom 5 og 5.5 milliarder som frie inntekter. Regjeringen kommer til å fortsette med å styrke kommuneøkonomien slik den i praksis har vist siden 2005. Realveksten ( altså etter kompensasjonen for lønns- og prisstigning) har vært 61 milliarder kroner. Dette har bidratt til en formidabel vekst i tjenesteytingen. I følge en undersøkelse vist i Kommunal Rapport er mange av landets rådmenn bekymret over hva som vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte. 44 % av de som har svart, tror kommuneøkonomien da blir dårligere, mens bare 2 % tror den blir bedre. Rådmennene leser dette slik som vi andre også gjør, at en eventuell annen regjering neppe vil være like opptatt av å styrke kommuneøkonomien som den nåværende. Med kraftig skattelette vil det rett og slett ikke være nok penger innenfor handlingsregelen til også å

løfte kommuneøkonomien videre. Og da har jeg ikke nevnt løftene om fjerning av alle bomstasjoner, økning av bistanden, mer og mer til helse, samferdsel og nesten alle andre gode formål. Og så fortelles det lite om hvor kuttene skal komme. Men de kommer om dette skal gå ihop! Kommuneøkonomien handler i virkeligheten om det som er viktig for våre liv. Gode oppvekstforhold for barna. Pleie og omsorg når du trenger det. Kommuneveier som er framkommelige. Penger er ikke alt i denne diskusjonen, men nasjonale prioriteringer som gir omtrent samme utgangspunkt uavhengig hvor du bor. God kommuneøkonomi er derfor en forutsetning for den lokale velferden. Det er det valget bør handle om! Per Prestrud Varaordfører, Lillehammer

13

Men skal politikk være meningsfull må den være helhetlig i et større perspektiv, og det er her Høyre svikter etter min mening. For de kadavre som blir resultatet av rovdyrenes herjinger er landbrukets beitedyr. Norge trenger utmarksnæringen for å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet og for å utnytte ressursene våre best mulig. Dette er programfestet hos Senterpartiet i tillegg til viktige punkter som et sterkt importvern, styrking av inntekter og vern av matjorda. Men hva blir Høyres landbrukspolitikk i en eventuell blå regjering? Bortfall av et tollvern for ost og å slippe bonden fri fra statlige overføringer er noe av det vi har fått høre. I tillegg kan man i Høyres stortingsvalgprogram lese at det norske landbruket skal forberedes på nye internasjonale handelsvilkår og at jordvernet skal balanseres mot storsamfunnets behov. Spørsmålet til Høyre er da om deres politikk gir en fremtid for en beitenæring med besetninger på eksempelvis 64 vinterfòra sauer, som er dagens gjennomsnittlige besetning i

Norge? Å ha en rovdyrpolitikk som verner beitedyr i utmark har ingen stor verdi dersom landbrukspolitikken minsker mulighetene for nettopp å ha beitedyr og utmarksnæring. Høyre har programfestet å arbeide for norsk medlemskap i EU. Dette er også en politikk som ikke stemmer overens med partiets rovdyrpolitikk. For det er engang slik at ulver vandrer mellom landene i Skandinavia. EU-landet Sverige hadde i vinter 10 ganger så mange ulvefamilier som Norge, der fem var felles for begge land. Problem med innavl har ført til at Sverige vil utføre en utvalgsjakt, men denne har nå blitt stoppet av EU og landet kan miste sin rett til nasjonal forvaltning av ulv. I Finland har EU nå krevd en femdobling av dagens bestand på 200-300 ulver. EU mener av ulven er utrydningstruet og tolkningen av reglene innebærer at finnene ikke får felle ulv under noen omstendigheter. Når Finland ikke godtar dette, har det ført til av landet trekkes inn for EU-domstolen i Haag. Så spørsmål nr. 2 til Høyre er hvordan de mener et eventuelt EU-medlemskap for Norge kan forenes med partiets rovdyrpolitikk? Når Sverige og Finland ikke blir hørt i deres argumentasjon for felling av ulv er det høyst sannsynlig at Norge også kan bli pålagt kraftig økning av antall ulv. Senterpartiet har programfestet en landbrukspolitikk som styrker utmarksnæringene. Senterpartiet har programfestet en rovdyrpolitikk som prioriterer beitdyrene. Senterpartiet har programfestet å arbeide aktivt mot norsk EU-medlemskap. Dette henger godt sammen – dette er en helhetlig politikk. Flere stemmer til Sp gir flere Sprepresentanter på Stortinget og en styrket Sp-politikk nasjonalt! Marie Skavnes, 8.stortingskandidat, Oppland Sp


14

kultur

Torsdag 1. august 2013

Bibliotekene anbefaler Jane Campion og Kate Pullinger

Pianoet

Aventura Anbefalt av Synnøve Bratberg, Lillehammer bibliotek

Ada har vært stum siden hun var 6 år. Ingen vet hvorfor, ikke engang Ada selv, Faren sa det var et mørkt talent Ada hadde og at den dagen kunne komme da hun fant det for godt å slutte å puste. Det ville i såfall bli hennes siste dag. Når vi kommer inn i historien, er vi ved en øde kyst på New Zealand. Fortellingen foregår i 1850. En liten båt skjærer seg gjennom brenningene og legger til land. I denne opprørte sjøen blir Ada og hennes datter Flora løftet ut av båten og båret i land. Her skulle Ada møte en ektemann. Ekteskapet var inngått ved en stedfortreder og Ada hadde reist i 5 måneder fra Skottland for å bosette

seg sammen med han. Båten som satte de to i land, drar sin vei og Ada og datteren venter på å bli hentet. Men ingen kom. Timene går langsomt. De to må overnatte på stranden, blant alle slags esker og kister som Ada har med seg. Men det viktigste hun har med er pianoet. Det betyr alt for henne, og hun inspiserer det straks de er kommet i land, for å se etter om det er blitt skadet på reisen. Heldigvis kommer ektemannen, Stewart og henter dem neste morgen. Men han er ikke slik som Ada hadde forestilt seg. Men, tenkte hun, man blir ikke «solgt» til en mann på den andre siden av havet, for så å oppdage at han er en fyrstelig mann! Etter en strevsom tur gjennom jungelen, kom de fram til huset. Stewart var svært stolt over det, for han hadde bygd huset med sine egne hender. For Ada var det bare et primitivt skur. Ada tenker ikke på noe annet enn pianoet sitt og presser på for å få det båret til huset. Men Stewart er ikke villig til å leie innfødte bærere til det. Altså ikke noe godt utgangspunkt for et samliv i et primitivt og øde område. Og verre skulle det bli! Samlivet med Stewart går dårlig. Ada innleder et erotisk forhold til naboen George. Men pianoet og musikken er og blir det som betyr mest for henne. Dramatiske hendelser skjer. Vil Ada og datteren forbli på etter øde stedet?

Rocket Hafjell ØYER: God stemning blant publikum og lokale rockeband som kan å levere, gjorde Hafjell Rock til en suksess. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

- Førsteutgaven av festivalen Hafjell Rock ble en suksess, konstaterte Rune Haugen fra medarrangør og initiativtaker Ryk & Reis. - Det gikk over all forventning, for folk var så fornøyde, sier han. Haugen forteller at arrangementet hadde 350 betalende publikummere inne på festivalområdet, men at det er plass til mange flere. - Vi kunne ønsket oss flere gjester, men tapte ikke penger på arrangementet, og det vil jeg si er en god start. Mye av grunnen til at vi klarte oss økonomisk, var velvilligheten fra bandene og leverandørene av lyd og lys. Det var en nødvendighet i år, siden dette var første gang. Vi kan allerede nå si at vi tar sikte på Hafjell Rock til neste sommer også, for dette var moro, sier Haugen.

Gryende rockestjerner Fem band tok plass på rockescenen i løpet av lørdagen. Først ut var de lokale ungdomsbandene Modest`n Tough, bestående av Gudbrand Kampesveen, Odd Aleksander Høvik, Martin flatemo og Vegard Buø, og trioen Karma med Ulrik Klophaugen, Adrian Riise og Peder Rishaug. - Det gror godt på musikkfronten i Øyer, de leverte bra, sier Haugen.

Lokalt Arrangørene hadde bevisst satset utelukkende på lokale band til festivalen. - Det koster å ha en nasjonal headliner, og vi ville se om det var marked for et slikt arrangement i første omgang. Og bandene vi har fått med oss, er godt kjent for lokalpublikummet, og populære, sier Haugen. På rockescenen stod Øyerbandet Ymse, bestående av Trond Rybakken (bass), Steinar Flatemo (piano), Vegard Karlsen (gitar), Rudi A. Kjøl (gitar), Hans Marius Norvik (trommer og perkusjon) og saksofonisten Olav Tornes, og Gudbrandsdalsrockerne i Baksia. ( Bent Bredeveien (gitar og mandolin), Kai Harald Skriubakken (trommer), Pål Erik Jensen (bass og koring), Trond Halle (sang, gitar og munnspill) og Vegard Moshagen (trekkspill, orgel, piano og koring)

Liv i bygda Gausdalsrockerne Black Ice holdt et fantastisk sceneshow, og avsluttet rockefestivalen med bravur. Bandet består av vokalist Kurt «Brian Johnson» Ekerhaugen, gitaristene Stig «Angus Young» Kampesveen og Magnus «Malcolm Young» Lilleengen, Kenneth «Cliff Williams» Melbø på bass og Knut «Phil Rudd» Berntsen på trommer. - Jeg er blitt fortalt at det var mange som satt i hager rundt omkring i Øyer og hørte på konserten. Vi skulle gjerne ha holdt på lenger, men vi må vise hensyn til naboer. Forhåpentligvis er de fleste glade for at det skjer litt i bygda, sier Haugen.

Historien om Ada og pianoet hennes er blitt fortalt mange ganger i den lille kolonien på New Zealand; også av folk hjemme i Skottland. Det er noe uimotståelig ved denne historien som gjør den populær på alle hold. Jeg anbefaler den.

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no

Sang med: Gausdalsbandet Black Ice rocket opp sommernatten i Hafjell, og fikk med seg publikum. Torjus Brynhildsen (10år) fra Øyer var med på notene.

Let There Be Rock: Vokalist Kurt Ekerhaugen og git ning under festivalen Hafjell Rock.


kultur

tarist Stig Kampesveen i Black Ice (AC/DC tribute band) er akkurat så rocka som man bør være, og laget fantastisk stem-

Torsdag 1. august 2013

15

Vakker Olsokkonsert

Føles godt: - Det er første gang jeg står barbeint og holder konsert, og akkurat her og nå føles det så innmari riktig, og godt, sa Sevaldsen.

GAUSDAL: Musiker Kristin Sevaldsen hadde premiere på sin konsertserie i Follebu Kirke søndag.

Sevaldsen små fortellinger fra sin oppvekst og etter hvert så lange musikkarriere med publikum. Tilhørerne fikk også en improvisasjon på kjøpet.

Sol Olsen

Inspirerende atmosfære Follebu Kirke ble innviet ca i 1280, og er en av Gudbrandsdalens få middelalderkirker bygget i stein. Fra denne kirken har også Sevaldsens nære familie blitt stedt til hvile, og i tillegg til den familiære tilknytningen byr kirkerommet på en intim og varm atmosfære som inspirerer. Derfor har Sevaldsen valgt denne kirken som premierested for sitt akustiske soloprogram. En tydelig rørt Sevaldsen var glad for at så mange hadde kommet for å høre konserten denne søndagskvelden.

sololsen@byavis.no

Kristin Sevaldsen har det siste året hatt mest fokus på studier og videreutdanning og har derfor vært lite å se på konsertscenen. Nå er hun tilbake, men formatet er mindre enn vi gjerne har sett henne i tidligere. Akustisk og helt alene på scenen sammen med sine saxofoner, i et nedtonet og rolig konsertprogram serverte hun salmer og folketoner, noen klassiske perler samt egetkomponert materiale. Underveis i konserten delte

Øker spillemidlene til Den kulturelle skolesekken lillehammer/øyer/ 357 994 av den totale summen. Dette er en økning på i overkant av Gausdal: Oppland 1,5 mill. kroner fra forrige skoleår. fylkeskommune har fått Av midlene er det beregnet at kr 6 en økning på 1,5 millio018 977 skal tilfalle grunnskole, ner i spillemidler til Den og dette skal være utgangspunktet kulturelle skolesekken for for viderefordeling av midlene til kommunene. neste skoleår. En tredjedel av spillemidlene som Mer til kommunene tilfaller grunnskolen i -Vi velger å gi kommunene en Oppland skal fordeles til ekstra økning utover den tredjedekommunene som vil få len vi er forpliktet til å viderefordele. Dette for å gi kommunene mer penger til kunst- og kulturprosjekter i skolen. større spillerom i utviklingen av redaksjon

redaksjon@byavis.no

Ved kongelig resolusjon av 9. april 2013 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål fordelt. For skoleåret 2013/14 går vel 200 mill. kroner av overskuddet til Den kulturelle skolesekken. Oppland fylkeskommune er tildelt kr 8

egne lokale tiltak i Den kulturelle skolesekken i hver enkelt kommune, sier Kristin Østvang, koordinator for Den kulturelle skolesekken i Oppland. Lillehammer får et kontanttilskudd på Lillehammer 313.185 kroner, Gausdal får 71.826, mens Øyer får 62.497.


16

KULTUR

Torsdag 1. august 2013

Trollnatt-humor: En av de beste scenene i stykket, er scenen med den syvende far i huset, spilt av Marius Havik.

Eventyrlig trollaften Lillehammer: Når sommersola går ned i vest, kommer huldre og troll frem i Hunderfossen Familiepark, og det blir en magisk Trollnatt. Sol Olsen

sololsen@byavis.no

Rundt 40 huldre og troll dukker opp fra alle kanter i skumringen, og lager en eventyrlig stemning i parken. Alt innhold i Trollnatt er nytt av året, der høydepunktet er forestillingen «Askeladden og trollet som stjal sola», en helt ny og spesialskrevet forestilling for Hunderfossen i år. Manusforfatter er Mathias Calmeyer, som tidligere har jobbet blant annet med NRK serien «Himmelblå». Bjørn Warud fra Askeladden Friteater er regissør.

Høy kvalitet - Vi har lagt store ressurser i det som foregår på amfiscenen i år, både med scenografien og ikke minst høy kvalitet på skuespillerne, forteller produksjonsansvarlig og markedssjef i Hunderfossen Familiepark, Thor Willy Christiansen. - Vi kjørte audition i Oslo, med rundt 150 søkere til forestillingen,

og sitter igjen med fem skuespillere, to fra teaterhøyskolen i Oslo, en fra teaterhøyskolen i Skottland og en profesjonell skuespiller, samt en ung lokal skuespiller, sier han. Den lokale skuespilleren er Rebekka Opdal Christiansen på 13 år, som spiller trollgutten. Her har Lillehammer fostret en ung talentfull skuespillerspire, som vi ganske sikkert vil se mer til senere. Tarjei Westby, som mange drar kjensel på fra «Hotel Cæsar» er Kongen, Jonas Strand Granli er Askeladden og Stine Robin er prinsessa. Heksa, kjerringa med nesa i stubben og den syvende far i huset spilles av Marius Havik, og leverer en av forestillingens morsomste scener.

Suksess Små og store så ut til å kose seg i Trollnatten, og selv om det kanskje er litt skremmende med alle trollene som lusker rundt, er stemningen i parken god. - Vi har allerede gått forbi fjorårets besøksantall, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, sier Christiansen. Fulle tribuner på en tirsdagskveld, vitner om at Trollnatt er blitt en suksess. - På kvelden er det litt roligere i parken, med mindre køer, og en trolsk stemning. Nå kommer lokalbefolkningen tilbake fra ferie, og da regner vi med at mange av dem vil komme også., sier Christiansen.

Lokal skuespiller: Trollgutten (Rebekka Opdal Christiansen ) hjelper Askeladden og prinsessa med å finne igjen sola.

Askeladden: Store og små får en magisk eventyrkveld sammen med Askeladden ( Jonas Strand Granli) og hans venner, om de legger turen til Trollnatt i Hunderfossen.


kultur

Platedebuterte i sommer

Torsdag 1. august 2013

Tre kinopremierer

17

McCarthy) for å bekjempe en fryktløs narkobaron. Utfordringen: Ingen av dem har noensinne hatt en partner - - eller en venn for den saks skyld.

Monsteruniversitetet kommer på kino i Lillehammer på fredag

lillehammer: Fredag er det tre kinopremierer på Lillehammer kino. De er Monsteruniversitetet 3D, The Heat og Pacific Rim (3D) redaksjon

redaksjon@byavis.no

Monsteruniversitetet 3D: Helt siden universitetsstudenten Mike Wazowski var et lite monster, har han drømt om å bli en Skremmer. Og han vet bedre enn noen at de beste Skremmerne kommer fra Monsteruniversitetet (MU). Men i løpet av sitt første semester

ved MU, blir Mikes planer spolert når hans veier krysser hotshot’n James P. Sullivan, «Sulley», som er et naturtalent av en Skremmer. Duens ukontrollerbare konkurranseinstinkt får begge to sparket ut av universitetets Elite Skremme Program. For å gjøre vondt verre, innser de at de må samarbeide, sammen med en merkelig gjeng mislykkede monstre, hvis de noen gang skal håpe å gjøre ting riktige. The Heat: Sandra Bullock spiller den hovne FBI agenten Sarah Ashburn som blir satt sammen med politikvinnen Shannon Mullins (Melissa

Pacific Rim (3D): Da de enorme monstrene, kalt Kaijuer, steg opp fra havet, startet en krig som krevde millioner av liv og kostet menneskene mesteparten av deres ressurser gjennom mange års krigføring. For å nedkjempe monstrene utviklet menneskene såkalte Jaegers, massive kjemperoboter, styrt simultant av to piloter med en felles tankekraft. Men de menneskeskapte Jaegerene ble nærmest forsvarsløse i kampen mot de nådeløse Kaijuene. I et desperat siste forsøk på å redde menneskeheten fra avgrunnen tvinges styrkene til å vende seg mot det som kan være siste utvei: en ekspilot (Charlie Hunnam) og en utrent lærling (Rinko Kikuchi), satt sammen i team for å styre en legendarisk men tilsynelatende foreldet Jaeger fra fortiden. Sammen utgjør de to et lag som blir menneskehetens aller siste håp - for å avverge den siste og tilintetgjørende apokalypse. GD reklame

DEBUT: Nikita Madeleine er spent på hvordan plata blir mottatt og håper at låtene hennes kan gi noe til andre.

LILLEHAMMER: Høgskolestudenten Nikita Madeleine (23) kom i sommer ut med sin første plate. Det synes hun er artig, men også skummelt. Tore Steffens

toresteffens@byavis.no

Nikita Madeleine understreker at det først og fremst er veldig artig å gi ut sin første plate. - Det er en drøm jeg har hatt lenge som endelig er oppfylt, sier hun til ByAvisa.

- Bretter ut sjela Nikita Madeleine har skrevet og sunget inn alle de fjorten lydsporene på debutplata «A thousand miles behind». Det betyr at flere av hennes tanker og opplevelser blir allemannseie. - For å skrive må jeg få inspirasjon, de er det ofte nære relasjoner som gir meg, men de fleste av låtene har jeg skrevet etter å ha vært nede i en periode og er på veg opp igjen, sier hun og fortsetter: - På mange måter er det fryktelig skummelt å utlevere seg slikt. Jeg bretter jo ut sjela mi og alle kan ta del i det, men sånn er musikk,

smiler hun.

Madeleine.

Digitalt Plata har i dag vært tilgjengelig i en måned og når dette skrives (30. juli red.anm) har platen solgt 70 eksemplarer. Samtidig har den blitt gjort tilgjengelig på digitale distribusjoner som Itunes, Spotify og Wimp. Plata begynte hun å spille inn for halvannet år siden. Det er gjort med Jon Martin Skauge som produsent. - Det er en plate med personlige-, litt triste låter med sårhet, sier Nikita Madeleine når hun skal prøve å beskrive debutalbumet. - Spor fem på plata «Like You» var spesielt vanskelig å spille inn. Til slutt måtte produsenten gå ut, jeg klarte rett og slett ikke å synge med noen tilstede, forklarer Nikita Madeleine.

Psykologistudent Plata kan kjøpes på Retro Musikk, eller gjennom produsent. Sangene er også tilgjengelig på blant annet Itunes, Spotify og Wimp Nikita Madeleine Gjermunds kommer opprinnelig fra Rælingen, men søkte seg til Psykologi-studier i Lillehammer for ett år siden. Når sommeren er over begynner hun på andre året og vegen mot en bachelor.

Håper på konsert Etter drømmen om å gi ut plate er oppnådd håper hun nå snart å holde sin første konsert. - Jeg har ingen ambisjoner om Valle Hovin eller Telenor Arena, men jeg har aldri holdt konsert. 15 august under kveldsåpent i byen skal jeg opptre med to-tre sanger utenfor Retro Musikks lokaler hvis det blir fint vær, hvis ikke flyttes det inn. Det vil bli første gang jeg fremfører låter på den måten, innrømmer Nikita

HELT TOPP

nsj

Søndagslu

BRASSERIE LANDE Varm- og kaldbuffet inkl. dessertbord og kaffe kl 12.00 17.00 | 175, 12.00–17.00 175,– pr person Egne barnepriser inkl. fri isbar

www.lillehammerkino.no

kinoprogrammet fra 2. august til 8. august

MONSTERUNIVERSITETET 3D (norsk tale) am, 7 å år, fam. Mike Wazowski og James P. Sullivan er et uatskillelig par, men sånn har det ikke alltid vært Fre kl. 17.30, lør kl. 16.30, søn kl. 15.30, man/tir kl. 18.30, ons kl. 12.00 (formiddagskino) og 18.30, tor kl. 18.30.

THE HEAT am, 15 år, egn u./v. Sandra Bullock og Melissa McCarthy teamer opp for å bekjempe en fryktløs narkobaron. Ny komedie fra regissøren av den Oscar-nominerte Bridesmaides. Fre kl. 19.40 lør kl. 19.00, søn kl. 18.00, man/tir kl. 21.10, ons kl. 12.00 (babykino) og 18.30, tor kl. 18.30.

MONSTERUNIVERSITETET

PACIFIC RIM (3D) am, 11 år, egnu./v. Pacific Rim er actionfylt science fiction fra den visjonære filmskaperen Guillermo del Toro. Fre kl. 19.55, lør kl. 21.30, søn kl. 20.30, man/tir kl. 20.40, ons kl. 12.00 (formiddagskino) og 20.40, tor kl. 20.40. GRUSOMME MEG 2 (2D, norsk tale) am, alle, egn fam. Fre kl. 17.30, lør kl. 15.00, søn kl. 14.00.

THE HEAT

THE WOLVERINE (3D) am, 15 år, egn u./v. Fre kl. 19.40, lør kl. 19.35, søn kl. 18.35, man/tir kl 18.30, ons/tor kl. 21.00.

PORNOPUNG no, 15 år, egn.u./v. Fre kl. 22.40, lør kl. 17.10 og 22.15, søn kl. 16.10 og 21.10, man/tir kl. 18.30, ons/tor kl. 20.40. WORLD WAR Z (3D) am, 15 år, egn.u/v. Fre kl. 22.20, lør kl.17.10, søn kl. 16.10. Siste dag søndag

NORDSETER.NO

premierer

MONSTERUNIVERSITETET 2D (tekstet, originalversjon) am, 7 å år, fam Fre kl. 22.10, lør kl. 19.15, søn kl. 18.15, man/tir kl. 20.40.

THE WAY, WAY BACK am, alle, egn u./v. Fre kl. 17.30, lør kl. 15.00, søn kl. 14.00, ons/tor kl. 18.30. Siste dag torsdag

på toppen av Lillehammer

ukens

NOW YOU SEE ME am, 11 år, egn u./v. Lør kl. 21.40, søn kl. 20.40. Siste dag søndag. Billetter og filminfo: www.lillehammerkino.no Billettautomat åpen 09.00 - 21.00

PACIFIC RIM


18

ANNONSER

Torsdag 1. august 2013

• ønskes leid

• KUNNGJØRING Linjeinspeksjon med helikopter Eidsiva jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet, og foretar blant annet linjeinspeksjoner for å forebygge feil. I perioden fra 5. august til ca. 1. oktober i år vil det bli gjennomført inspeksjoner med helikopter av vårt høyspent linjenett i Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Inspeksjoner vil bli gjennomført i følgende kommuner:

Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Etnedal, Sør Aurdal, Nord Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang i Valdres, Ringsaker, Hamar, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Våler, Grue, Eidskog, Åsnes, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Stange og Eidsvoll. Vi gjør oppmerksom på at helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart.

Hybel/hybelleilighet Jeg er en 21 år gammel jente fra Trondheim som er på utkikk etter plass å bo i Lillehammer fra høsten av. Jeg skal studere sosialt arbeid, og har tidligere jobbet to år på bakeri etter videregående. I 2012 var jeg et halvår i Tanzania hvor jeg jobbet frivillig. Jeg er ryddig, ordentlig, til og stole på og en sikker betaler. Jeg er også rolig og lett å ha med å gjøre. Jeg er ikke kravstor med tanke på plass, og hybelen trenger heller ikke å være møblert. Røyker ikke. Jeg kan kontaktes på telefon 47381250.

å p g ne!” n i l l i t in s s e n r e e! o f o n e t k n s u e e e “B fiscen et denn am e muligh Sist

Spørsmål om inspeksjon kan rettes til avdelingsleder Åge Øibakken, tlf. 959 81 576.

Torsdag-lørdag kl. 20 -22.30 Billetter kun kr. 165,-

Rabatterte priser på hunderfossen.no Stortings- og sametingsvalg 2013

FAMILIEPARK

Står du i manntallet? Mandag 9. september (og flere steder også 8. september) er det stortings- og sametingsvalg. Stortingsvalg Du har stemmerett til stortingsvalget hvis du står i manntallet og oppfyller følgende vilkår: - Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret (født senest 31. desember 1995), har ikke mistet stemmeretten og er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på de steder som er ført opp i oversikten nedenfor. Der kan du undersøke om du står i manntallet. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 1. juli 2013, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen(e) i den kommunen du har flyttet fra eller du kan forhåndsstemme i den kommunen du vil i tiden fra og med 12. august til og med fredag 6. september 2013. Sametingsvalg Fristen for å kreve seg innført i Sametingets valgmanntall var 1. juli. Bestemmelsene om innføring i Sametingets valgmanntall og grunnlag for oppdateringer av Sametingets valgmanntall etter 1. juli fremgår av forskrift om valg til Sametinget §§ 5 og 10. Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget. Har du spørsmål, se www.valg.no, www.sametinget.no eller kontakt kommunen din. Manntallet er lagt ut i åpningstida på den enkelte kommune på annonserte steder til og med valdagen:

GAUSDAL Krets: Follebu Østre Gausdal Engjom Vestre Gausdal Svatsum

Sted: Coop Prix Follebu Servicetorget og Biblioteket Gausdal Arena Servicetorget og Biblioteket Gausdal Arena Coop Prix Vestre Gausdal Svatsum Samvirkelag og Espedal Handel

LILLEHAMMER Krets: Hovedmanntallet

Sted: Servicetorget, Storgata 51

ØYER Krets: Øyer Tretten

Stad: Rådhuset Coop Prix Tretten

• STILLING LEDIG Lillehammer Byavis er en fulldistribuert avis i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt nordre Gjøvik og nordre Ringsaker. Byavisa utkommer hver torsdag og har et opplag på over 22.000 aviser. Annonseomsetning er ca. 7 millioner kroner og avisen har de siste årene vist gode resultater. Byavisa eies i dag av Gudbrandsdølen-Dagningen AS.

For å betjene deler av vårt annonsemarked, søker vi

MARKEDSKONSULENT

Vi ønsker oss en utpreget selger som kan tenke seg å jobbe i 60% stilling. • Du må like å være mye ute av kontoret. • At du er utadvendt og blid ser vi som en selvfølge. • Like viktig som utdannelse og erfaring er din framtoning og at du passer inn i et særdelest travelt miljø. • Det vil også bli lagt vekt på gode norsk-kunnskaper, skriftlig som muntlig. • Du vil få både en etablert kundeportefølje og ny mark å pløye. • Mandag og tirsdag er selvfølgelige arbeidsdager, videre arbeidsuke kan diskuteres. • Lønn etter nærmere avtale, tiltredelse snarest. • Søknadsfrist: 18. August Søknad sendes: Lillehammer Byavis, Storgata 75, 2609 Lillehammer eller til tore@byavis.no. Kontakt Tore Feiring på tlf 992 69002 hvis spørsmål om stillingen. Hjertelig velkommen som søker!


Annonser

Torsdag 1. august 2013

19


20

Annonseside pr. mm: Helside annonseside Torsdag 1. august 2013 Tekstside pr. modul: Helside tekstside

kr. 9,00 Side 3 pr. modul: kr. 15.000 Stilling Ledig pr. mm: kr. 975,-ANNONSER Side 1 pr. modul: kr. 18.500 Siste side pr. modul:

ANNONSE

kr. 1135,kr. 9,00 kr. 1900,kr. 1050,-

2013

PRISER GOD RESPONS

Hos oss er farger i din annonse inkludert i prisen! Prisene er eks. mva

Annonseside pr. mm: Helside annonseside Tekstside pr. modul: Helside tekstside

Våre annonsører melder kr. 9,00 Side 3 pr. modul:om storkr.respons 1135,- på annonser. . dette gjelder for både små og store kr. 15.000 Stillingannonsører. Ledig pr. mm: kr. 9,00 kr. 975,Side 1 pr. modul: kr. 1900,55% STØRRE...PÅ TORSDAGER kr. 18.500 SisteBYAVIS side pr.ermodul: kr. 1050,LILLEHAMMER 55% større enn noen

ANNEN avis i distriktet. Blant annet dekker vi ca 7500 husstander enn Hos oss er farger i din annonse inkludert i prisen! MER Prisene er GD* eks. mva *Disse tallene kan hentes ut i fra MBL-aviskatalogen

...OG TIL EN RIMELIGERE GOD RESPONS PENGE

LILLEHAMMER BYAVIS er 30% RIMELIGERE Våre annonsører melder om++ stor respons på enn noen avis i distriktet. Du når altså FLER en annonser. . dette gjelder for både små ogtilstore LANGT MINDRE annonsekostnad annonsører.

OVERBEVIST? 55% STØRRE...PÅ TORSDAGER Ta kontakt med vår annonseavdeling på

LILLEHAMMER BYAVIS er 55% større enn noen annonse@byavis.no ellerBlant en avannet våre markedsANNEN avis i distriktet. dekker vi ca konsulenter for avtale om annonsering, 7500 husstander MER enn GD* så gir vi kan deghentes et godt *Disse tallene ut itilbud. fra MBL-aviskatalogen

...OG TIL EN RIMELIGERE PENGE

SKOLESTART LILLEHAMMER BYAVIS er 30% ++ RIMELIGERE enn noen avis i distriktet. Du når altså FLER til en LANGT MINDRE annonsekostnad

OVERBEVIST?

Ta kontakt med vår annonseavdeling på annonse@byavis.no eller en av våre markedskonsulenter for avtale om annonsering, så gir vi deg et godt tilbud.

annonsert vare

Desverre

utsolgt! Markedskonsulent

Markedskonsulent

Arve Westby Bjørn Aune arve@byavis.no bjorn@byavis.no Tlf. 911 27 452 Tlf. 909 55 731

Seniorkonsulent

Daglig leder

Olav Løken Tore Feiring olav@byavis.no tore@byavis.no Tlf. 416 76033 Tlf. 992 69002

annonsert vare

Desverre

utsolgt! Strandtorget Strandpromenaden 85, 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 35 00

Ekte lekeglede hos

www.briobutikken.no Markedskonsulent

Markedskonsulent

Arve Westby Bjørn Aune arve@byavis.no bjorn@byavis.no Tlf. 911 27 452 Tlf. 909 55 731

Seniorkonsulent

Daglig leder

Olav Løken Tore Feiring olav@byavis.no tore@byavis.no Tlf. 416 76033 Tlf. 992 69002


Annonser

Torsdag 1. august 2013

RYDDESALG...... ALEX-serien i Fiesta tekstil 20 farge, alle størrelser

÷

20%

14.560,-

Priseksempel 3-seter/2,5 seter

SPINNAKER til kampanjepris

÷

20%

frem til tirsdag 3. september NÅ

19.990,-

Alle hagemøbelutstillinger ÷

30%-50%

Alle småvarer, puter og pledd, Gant, Designers Guild mm. Nyt følelsen av kvalitet, komfort og vakkert design og synk ned i en SPINNAKER stol. SPINNAKER-stolen har siden 2005 vært en kjempesuksess, og nå selger vi den til Kampanjepris i alle Hødnebø-butikkene. Kampanjemodellen leveres med sort eller hvit skinnpute, mainsail i rygg og stålramme i sort eller hvitt. Tilbudet gjelder frem til 3. september – så grip muligheten nå.

÷

20%

Massevis av rester

÷

50%

Åpningstider: Mandag - torsdag 10.00 - 16.30 PRØYSENHUSET, 2360 RUDSHØGDA 62 35 92 70

Fredag

10.00 - 18.00

Lørdag

10.00 - 15.00

21


2 sp. alm. 22

ANNONSER

Torsdag 1. august 2013

BRANSJEGUIDE FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Norge AS Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf. 61 05 43 00 Otta tlf. 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

BETONGARBEID Betongsaging AS Fautv. 5 - 2836 Biri Tlf. 61 13 23 90

BILGLASS Holms Bilpleie AS/Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BUSSREISER Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09/62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no Tide Buss Tlf. 05505 E-post: lillehammer@tide.no

DAGLIGVARE Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

EIENDOMSFORV./UTLEIE Fakkelgården AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

ELEKTROENTREPRENØR Alsberg Elektriske AS Gausdalsv. 695 - 2625 Fåberg Tlf. 61 26 48 98 Mob: 907 50 463 El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 29 21 80/61 14 54 80 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

KOPIERING Lillehammer Lyskopi AS Storgaten 75 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 02 42 - 90 87 44 51 firmapost@lillehammer-lyskopi.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 161 B 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: post@lillehammer-varmefag.no

MALERARBEID Malerfirmaet Harald Karlsen AS Tlf. 94 80 98 74 - 95 28 02 11 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no

MASKINENTREPENØR Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - Østre Gausdal E-post: post@roas.no Tlf. 476 00 990 Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

MUR- FLIS NATURSTEINARB.

RØRLEGGER Arne Nyheim Rørleggerserv. AS 2651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94 E-post: post@arne-nyheim.no

tlf. 96 50 22 22

by

eller redaksjon@byavis.no 1 sp. alm.

SAND/PUKK/GRUS Litra Grus AS Hovemoen 78 - 2624 Lillehammer Tlf. 61 27 06 30

SEPTIKKTANK-TØMMING Oppland Miljøteknikk AS Lillehammer - Øyer - Gausdal Tlf. 61 22 95 50 - Fax 61 22 95 75 www.opplandmiljoteknikk.no

TERMOGRAFI/ TETTHETSMÅLINGER InnlandsBYGG AS Industrigata 36 - 2619 Lillehammer Tlf. 469 80 561. www.innlandsbygg.no E-post: post@innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

VARMLUFTSOL/FANGERE

Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mobil: 957 66 035 - 928 54 338 delkla@online.no

Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net (Vi har Alufish-båter)

Brusveen Mur og Flis 2607 Vingrom Tlf. 909 28 020 E-post: cato@brusveenmurogflis.com

Dialecta Tlf. 61 29 21 80, Lillehammer - Vinstra

WEBDESIGN/PROFILERING

MØTER/SELSKAPSLOKALER Bjørns Kro & Motell Vignesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Gulvsliper`n Lillehammer Reidar Bue - Chr. Dahlsgt. 18 A - 2615 Lillehammer - Mob. 905 37852

KJØPESENTER Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

HTH Kjøkkenforum Lillehammer Storgata 106, 2615 Lillehammer Tlf. 61 24 68 50 info@lillehammer.hth.no

Følg osspåpå Ta kontakt

Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50/97 65 68 86

GULVSLIPING

KJØKKEN/BAD/GARDEROBE

TIPS OSS!

Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

Følg oss på

byavis.no Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no


Annonser

Torsdag 1. august 2013

23

KOMMER MED BAGGASJEBRETT, STĂ˜TTE OG SKJERMER

, 0 9 4 . 2 Ă… N

, 0 9 4 . 2 Ă… N Absolute 2.1

„ €€  Â… ­€… „   Â…€  € Â? ­ €€ ‚ 

Veil. 3.490,-

, 0 9 4 . 2 Ă… N

Addy Sport 1.1

Nevada 1.7

‰€ Š€…­ƒ€­‡Š € ˆ ‹€ €€ ‚ 

†  €…„€€ ‡€ ­ �ˆ‚…­ ˆ ƒ€­‡   € € € 

Veil. 3.490,-

Veil. 3.490,-

ALLE RACERE 20% - 30%

, , 0 , 0 2 2 2 3 9 7 . . 1 . 0 2 1 5 1 Ă… Ă… Ă… N N N Sportif 1.1

Â?    ­€‚€ƒ € 

Veil. 6.490,-

, 9 9 Å N Tørst sekk

Roubaix 1.1

Altamira 2.5

12.900,Veil. 12

Veil. 15.900,,

   Â 

, 9 9 1 Ă… N

Ԡ „  €‡‡€ ƒ­‡€   ‡‡ Â?Â?‡€   Š

Veil. 299,-

Utsettelseskostnad kr 275 Eff. rente 32,98%, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 446

, 9 9 1 Ă… N

Gulvpumpe

ÂŒ €  Â?­­ Š €…€ ‡ƒÂ? ÂŽ     

Betal om 4 mĂĽneder

Â? Â?Â?  Â? 

Veil. 399,-

E6 jakke

‡ ­‡  ƒ €   ­

Veil. 399,-

PĂ… NETT OG BUTIKK www.birksport.no

Butikk Lillehammer Storgata 81 (GĂĽgata)

Åpningstid: Man-fre 9-18, tor 9-19, lør 9-16


24

ANNONSER

Torsdag 1. august 2013

Planlegger du annonsering i kortere eller lengre perioder?

ET SJAKKTREKK

er å bruke Byavisa Lillehammer Byavis utkommer hver torsdag i et opplag på 21 967 aviser. Dette er alle husstander og de fleste bedrifter i Lillehammer, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker, Biri og Biristrand. Kort sagt, der du henter kundene dine i fra. Ingen avis har så stort opplag i dette området, Lillehammer Byavis er hele 40% større enn GD som i samme distrikt har et opplag på 12 963 aviser.

40%

større

FAKTA

enn noen annen avis i distriktet!

Opplag: Byavisa Lillehammer: 14 533 Gausdal: 2830 Øyer: 2233 Gjøvik: 695 Ringsaker: 1691

GD 7871 1903 1463 379 1407

Aftenposten 1797 163 146 2106 1007

Synes du dette høres bra ut? Kontakt ARVE: tlf 911 27452 epost: arve@byavis.no BJØRN: tlf 909 55731 epost: bjorn@byavis.no TORE: tlf 992 69002 epost: tore@byavis.no så hjelper vi deg videre!

Tallene gjelder husstander og bedrifter. Kilde: MBL Aviskatalogen

STØRST PÅ OPPLAG - BEST PÅ PRIS!


Torsdag 1. august 2013

25 GD reklame

Gave

Annonser

med suksessgaranti!

Gavekort fra Strandtorget passer til alle anledninger, og mottakeren får det de ønsker seg! Du får kjøpt gavekortene på Lampehuset i 2. etasje, i gavekortautomaten v/hovedinngangen og på www.strandtorget.no Lag et personlig gavekort på www.strandtorget.no Her kan du bruke egne bilder og skrive en personlig hilsen.

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 ) • 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r • 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r • s t r a n d t o r g e t . n o


26

Torsdag 1. august 2013

ANNONSER GD reklame

Tidlig ute? Vi spanderer

GRATIS KAFFE på alle morgenfugler hos Fattigmann kl.9-10 Strandtorget åpner kl.9 hver dag. Også på lørdager. VELKOMMEN TIL MORGENFRISK SHOPPING!

Meld deg inn i vår gratis kundeklubb!

9 - 2 0 ( 1 8 ) • 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r • 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r • s t r a n d t o r g e t . n o


Nyheter

Torsdag 1. august 2013

27

Tapte for verdens beste

TAPTE: Øyer og Tretten laget som ble utklasset av Pequinios de Jockey fra Brasil.

OSLO (Ekebergsletta) Øyer og Tretten tapte hele 13-1 for Pequenios de Jockey fra Brasil på Norway Cup. Det brasilianske stjernelaget reiser rundt i Europa hver eneste sommer, og de er mestvinnende klubb på Norway Cup gjennom alle tider. Rune Helle

redaksjon@byavis.no

- Det var selvsagt en opplevelse å få spille mot et lag vi tidligere bare hadde hørt om, sier Ludvig Amundsen som signerte Øyer og Trettens ene mål mot brassene. Her var det sambafotball fra første spark. - Her var det bare å se og lære. Mot slik motstand kan man ikke henge med hodet over tap, sier trener Sigbjørn Strand. I serien hjemme ligger Øyer og Tretten litt over midten på tabellen. Nå er laget klare for b-sluttspillet i verdens største fotballturnering. - Det er nok det nivået vi ligger på, sier guttene som tapte alle sine tre kamper. Først ble et 2-0 tap mot

Høybråten og Stovner. Så røk de 3-2 mot Sunndal. Martin Simengård og Lars Lyshaug satte da inn målene. - Vi har ikke spilt spesielt bra så langt, selv om vi har møtt brukbare lag, sier Johan Offigsdal.

Så kom regnet Årets Norway Cup har stort sett sluppet nedbør. Da Øyer og Tretten spilte mot laget fra Brasil startet regnet. - Været er veldig viktig for all utendørsidrett, presiserer guttene. Dette er første gang disse guttene er på Norway Cup. - Uten tvil en stor opplevelse. For min del har stort sett alt av forventninger blitt innfridd, sier målscorer Ludvig.

Fakta om Norway Cup 2013 Det deltar 1550 lag på årets turnering Det er totalt over 30 000 deltakere på verdens største fotballturnering I årets Norway Cup er det lag fra 55 forskjellige land Det spilles på 65 baner rundt i hele Oslo Totalt blir det spilt over 4000 kamper Det er 400 dommere og 70 observatører

SCORET: Ludvig Amundsen scoret Øyer og Trettens eneste mål mot det brasilianske stjernelaget.

Lite lokale Det er veldig få lokale lag på årets Norway Cup. Øyer og Tretten var det eneste laget fra Lillehammer området. Ellers må vi opp til Fåvang og Vågå. - Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Selv om vi ikke har lykkes sportslig har det vært utrolig moro, avslutter Johan Offigsdal.

Av disse er rundt 100 fra utlandet Det er ca 40 internasjonale guider Spillerne er innkvartert på 35 forskjellige skoler og 13 hoteller 797 representanter fra media er i forkant akkreditert på Norway Cup Norway Cup har åtte heltidsansatte Norway Cup styret har åtte valgte fra arrangøren Bækkelaget, og en fra medarrangør Dagbladet Turneringsledelsen har 13 medlemmer Arrangementskomiteen har 158 medlemmer og 400 fra samarbeidspartnerne Årets turnering som er den 41 i rekken blir alltid arrangert i uke 31 For ytterligere informasjon se www. normay-cup.no Kilde. Norway Cup.no

I Aksjon: Johan Offigsdal (nr 7) i aksjon på Ekeberg.


28

friluftsliv

Torsdag 1. august 2013

PRAKTFULL: Søre Jørstad er en praktfull gård, og har vært det siden 1710.

Frodige Fåberg med historisk sus (del Ådne Norheim Friluftsmedarbeider Lillehammer

FRILUFTSLIV For noen år siden ble det anlagt en kultursti fra Fåberg kirke over Jørstad- og Dalsgårdene til Drotten ved Lågen. Stien går gjennom et av distriktets flotteste kulturlandskap. Det var mange som bidro til at kulturstien ble realisert, bl.a. Fåberg historielag, grunneierne, Jørstadmoen skole, Fåberg menighetsråd, landbrukskontoret, kommune og fylke. Vi fornærmer likevel ingen når vi spesielt fremhever historielagets Anita Smestad som en drivende kraft i prosjektet.

Lillehammer var anneks under Fåberg Vi starter turen fra Fåberg kirke, en korskirke fra 1727, bygd i tømmer. Fåberg kirke var i sin tid hovedkirke i sognet. Lillehammer kirke var annekskirke. Dette høres

underlig ut i dag, men den gang Lillehammer ble kjøpstad, i 1827, var det et rikt og blomstrende landbruk i Fåberg, med store inntekter fra fisket i Lågen som tilleggsnæring. Lillehammer var kun en liten ”fluelort” på kartet med noen få forretninger, litt håndverk og en begynnende industri. Men Fåberg var storebror. Dette kirkelige forholdet mellom Fåberg og Lillehammer varte helt til 1903 da Lillehammer iflg. kgl. res. ble selvstendig kirke. På Fåberg kirkested sto det tidligere en stavkirke fra middelalderen. Den ble revet og erstattet med nåværende kirke. Fra aktivt jordbruk til kongebolig Fra Fåberg kirke går stien opp lia litt vest for tuftene etter Nordre Jørstad. Denne gården står i dag på Maihaugen. Gården er spesiell fordi driftsbygningen er en av de første som ble bygd i den såkalte ”agronomtiden”, i begynnelsen av forrige århundre. Tidligere var det gjerne én bygning for hvert formål; fjøs, stall, sauefjøs, låve, smie, redsskapshus osv. Denne byggestilen ser man tydelig i de gamle gårdssamlingene på Maihaugen. Det spesielle med driftsbygninger fra ”agronomtiden” er at man under ett og samme tak samlet rom for de fleste aktivitetene på gården. Hovedbygningen på Nordre Jørstad på Maihaugen er åpen for publikum, mens kårbygningen er modernisert og stilt til rådighet for kongefamilien.

Flytting av gårder Men tilbake til Fåberg. Vår vandring fører oss fram til en gammel gravhaug fra jernalderen og videre forbi tuftene etter Gamlegården Jørstad, det opprinnelige sentrum for hele området. Vi kommer tilbake på hjemvei, og da skal vi gå mer inn på historien i området. På denne del av turen vil vi konsentrere oss om nåtiden. Og nåtiden møter vi snart når stien går forbi Søre Jørstad. Husene ble flyttet hit fra Gamlegården i 1710, og gården ble etter hvert et knutepunkt og et maktsenter. I 1850-åra sognet hele 22 husholdninger og 110 personer til gården. Den er holdt godt i hevd, og det drives fortsatt et aktivt landbruk her. Store dimensjoner Trafikken på kulturstien er ikke stor, men en gjestebok like ved Søre Jørstad forteller at noen er det da som går her. Det er mange hyggelige kommentarer i boka. Én av dem er av det sjarmerende slaget, og er skrevet av lille Alexander. Av alt han har opplevd langs stien er nok hestens anatomi noe av det som har gjort sterkest inntrykk. Etter navnet sitt har nemlig Aleksander skrevet følgende: ”Hesten hadde en halv meter tiss.” Varmekjære vekster Etter Søre Jørstad dreier stien nordover, passerer fylkesveien

mellom Fåberg og Gausdal og fortsetter mot Dalsgårdene. Stien går i et meget frodig landskap, preget av trær som er uvanlige i vårt område. Den sørvendte og lune lia fra Jørstadhøgda mot Lågen gir grobunn for store mengder varmekjære løvtrær som alm, ask, hassel, hengebjørk, lind, spisslønn og svartor i tillegg til de mer vanlige rogn, bjørk, hyll, selje og hegg. Myter og realiteter

ble skåret tilbake, og kvistene ble bundet sammen til løvkjerver for vinterbruk i fjøset. I norrøn mytologi finner vi også ask. Ask og Embla (alm) er stamfar og stammor til alle mennesker. Verdenstreet Yggdrasil var en ask som strakte sin krone ut over hele jorden. Også alm ble brukt til dyrefór. Barken fra alm var det vanligste råstoffet når man måtte ty til barkebrød.

Vi passerer et stort felt med asketrær. Ask er et velegnet emnevirke, bl.a. ble det benyttet i skiproduksjon. Skimakeren Johan Rustad plantet i mellomkrigstiden til dette feltet på ca. 17 dekar. Imidlertid ble det ikke tatt ut ask til skiproduksjon fra denne skogen. Innen trærne var hogstmodne hadde plastskiene overtatt. Trærne har derfor fått vokse seg store og frodige, og er nå et forsøksfelt for Norsk Skogforskning. Ask er forøvrig et myteomspunnet tre. Akilles’ spyd skulle ha vært av ask. Slanger avskyr asketrær iflg. gammel overtro. Askeblader skulle derfor være virksomme mot ormebitt. På 1970-tallet skulle askeavkok avhjelpe det meste, bl.a. skulle det hjelpe mot kreft. I 1974 ble det omsatt 68 kg. tørkede askeblader i Norge. To år senere var tallet 4,3 tonn! Men hysteriet ga seg like fort som det kom, og ingen priser i dag askeavkok som vidundermedisin. Askeløv ble tidligere brukt til fór. Man ”kyllet” treet ved at grenene

Vi fortsetter vår vandring forbi Dalsgårdene, preget av sin fantastiske beliggenhet og storslagne utsikt. Like nord for Øvre Dal kommer vi til tuftene etter en vikinggård, godt merket og kartlagt, og godt synlig i terrenget. Her tar vi en rast, og drømmer oss tilbake til tidlig middelalder. Hva vi drømte om skal vi fortelle i neste nr. av Byavisa. Da skal vi fortelle om vikinggårder, gårdsdelinger, gravhauger og runesteiner. Kilde: Informasjonsfolderen for Fåberg kultursti samt opplysningskiltene langs stien. Grunnet fritidsmedarbeiderens fravær i august bringer vi i dag en av hans tidligere artikler, fra 28. juni 2007. De neste to reportasjene vil også være repriser fra 2007 og 2006.

”I” 1974 ble det omsatt 68 kg. tørkede askeblader i Norge. To år senere var tallet 4,3 tonn! Men hysteriet ga seg like fort som det kom, og ingen priser i dag askeavkok som vidundermedisin.


BYHISTORIE

Torsdag 1. august 2013

29

LILLEHAMMER 1940: Tyske soldater tar seg over Mjøsa april 1940. I bakgrunn ses Vingnes- brua som er sprengt. Brua ble reparert tross omfattende skader

Krigen kommer nærmere Trond Feiring Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYhistorie Vi fortalte like før sommerferien om usikkerhet og kaos i de første par dagene etter det tyske angrepet på Norge. Det var usikkerhet om formen for mobilisering, det var uklare kommandolinjer og om hvem som hadde ansvaret for hva. I en slik situasjon ble det rom for den som viste handlekraft.

Hva slags krig? Men hva skulle de som møtte fram for å slåss egentlig utrette? Hva slags krig var dette? Tyskerens plan om en rask og enkel seier over Norge ble forpurret av senkningen av Blücher. Men i løpet av et par dager hadde tyskerne likevel fått kontroll over mange norske kystbyer. General Otto Ruges strategi (Otto Ruge ble utnevnt til øverstkommanderende for de nor-

ske styrkene den 10. april) ble derfor å holde tyskerne innestengt på disse landgangspunktene inntil det kom alliert hjelp. Den allierte hjelpen begynte først å komme den 16. april, først og fremst via Namsos og Åndalsnes. Men da hadde allerede tyskerne begynt å bryte igjennom den norske motstanden. Den norske strategien ble nå å holde fjellovergangene slik at de allierte styrkene fra vest kunne støte mot de tyske framstøtene fra dalene fra øst. Slik ble Gudbrandsdalen en hovedarena for den videre krigføringen i Norge.

Hva skjer på Lillehammer? Den 10.april var alt fortsatt svært usikkert. En fryktet en ennå at små, tyske tropper skulle kunne innta Lillehammer overraskende. Blant annet ble en tropp anført av Arne Haave, og med den unge Sven Bolton som menig, sendt mot Balberg for å ta stilling i Balbergslia. Kristen Hernes dannet en tropp sammen med noen kompiser, og la seg i Vingrom. Seinere samme dag ble det kunngjort at tyskerne var slått ved Hamar.

Mobiliseringa skulle gå etter planen. Dvs. at bare 3.landvernkompani skulle settes opp. De øvrige måtte innlevere våpen og annet utstyr. Misnøyen over dette var stor. Arvid Kapelrud var en av dem som ble sendt hjem, og forteller: ”Gamle og unge stablet seg sammen på bilene igjen og fôr tilbake til Lillehammer. De gamle skarpskytterne, forlengst over vernepliktig alder, satt og knyttet nevene om sine rifler, de var visst heller ikke stort mer fornøyd enn 16-åringene.”

ker nødlande på Lysgårdsjordet. Som da Roald Amundsens fly nødlandet på samme jorde (også i april) 26 år tidligere, kom folk løpende til Lysgårdsjordet for å se. Men denne gangen var det nok mer skummelt. En uoversiktlig og farlig skuddveksling fulgte. Men ingen sivile ble såret. Det gjorde derimot en del av de tyske soldatene, inklusive sjefen for fallskjermsoldatene som deretter skjøt seg sjøl.

Noen dro likevel ikke hjem. Sjåføren i bilen Arve Holm satt i, ble overtalt til å kjøre forbi Raufoss og mot fronten. Sjøl kom han inn i kampene ved Stryken, og fulgte fronten derfra.

Bombefly over byen Episoden måtte bidra til uhyggen som de mange bombeflyene over Lillehammer skapte. Godt var det da at både lillehamringene - og tyskerne - var uvitende om de store verdiene som fortsatt lå gjemt i Norges Banks hvelv. Godt var det også at ingen i Lillehammer kjente til at det fantes planer om å besette Lillehammer med fallskjermstyrker alt kvelden 16.april. Besettelsen skulle sikre jernbanen for transport mot Dombås, og skape landingsplass for større styrker på isen ved Lillehammer. Flyene sto

Fronten nærmer seg Og krigen var sjølsagt ikke over for Lillehammer og Fåbergs vedkommende. Fronten hadde bare ikke nådd dit ennå. Men det kom stadig varsler om at den rykket nærmere. 14.april måtte et transportfly med tyske fallskjermstyr-

klare da seks Abwehr-agenter med falske papirer tok seg gjennom de norske forsvarslinjene for å sjekke isen på Mjøsa. To av dem mistet livet da de gikk gjennom med bilen. Rapporten fra Abwehr-agentene tilbake til Fornebu var klar: Operasjonen måtte stoppes fordi isen var for svak.

Det var like før Tårnet på Lillehammer høyere skole var et godt utkikkspunkt. Her sto observatører dag og natt. 19. og 20. april kunne de se endeløse lysslanger på vei nordover på den andre sida av Mjøsa. Det var ammunisjonstransportene fra Raufoss. 20.april kom også de første engelske troppene til Lillehammer. Flere ganger pepret tyske kampfly gatene med maskingeværkuler. Nå var krigen nær. Den 22. april kom den for alvor til byen. Mer om det neste gang.

”Den ” norske strategien ble nå å holde fjellovergangene slik at de allierte styrkene fra vest kunne støte mot de tyske framstøtene fra dalene fra øst. Slik ble Gudbrandsdalen en hovedarena for den videre krigføringen i Norge.


30

BY OG BYGD

Torsdag 1. august 2013

Byavisas sommerfotokonkurranse!

Del dine sommerminner med Byavisa! Tag dine Instagrambilder fra sommerferien med #byavisasommer, eller send dem på e-post til redaksjon@byavis. no. Neste uke trekker vi ut tre vinnere som får gratis inngang og ekslusivt møte med både MGP Jr-stjernene Marcus & Martinius, og 2011-vinneren Sval under Barnas Sommerdag på Maihaugen 25.august. Ti vinnere får også Sommerminner: ingjerdthon har tatt dette flotte sommerminnet med #byavisasommer, og er med i Byavisas fotokonkurranse. gratis inngang til Barnas Sommerdag! minneord

Ivar Enge Meldingen om at vagværen Ivar Enge er gått bort er av mange mottatt med sorg og vemod. Enge var en av flere ungdommer fra Vågå som ved hjelp av professor Ewald Bosse fikk en akademisk utdannelse som skulle vise seg å resultere i en bemerkelsesverdig karriere. Bosse fattet spesielle interesse for bygdeungdom og deres framtidsmuligheter fordi stillinger og muligheter ofte var betinget av arv og ikke ferdigheter. Et av hans stående uttrykk var: ”Samfunnsutviklingen er avhengig av at vi henter nye friske trær fra skogen”. Et slikt tre var sannelig Ivar Enge. I undertegnedes biografi fra 2011 om denne beskjedne og likeframme personligheten var det naturlig å framheve at historien om ham har mye av folkeventyrenes glans ved seg. Det dreide seg om småkårsgutten og bilmekanikeren fra Vågåmo langt nord i Gudbrandsdalen, som foretok en imponerende klassereise. Om han ikke som Askeladden vant både kongsdatteren og halve kongeriket, så inntok han etter hvert en internasjonal medisinsk trone med et glitrende nettverk og berømmelse med æresdoktorater i en rekke land inkludert USA og Japan. Hans spesialtfelt var intervensjonell radiologi/ kombinert radiologi og kirurgi. Enge ble i 1960-åra den første som praktiserte ”Seldingers metode” i Skandinavia. Det hører imidlertid med til historien at selve opphavsrettshaveren til metoden, dr. Sven Ingvar Seldinger ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm, dessverre ikke fikk publisert sin store medisinske nyhet slik han

BRUDEPAR

ønsket i fagtidsskriftet Radiologica. Metoden ble første gang presentert under en legekongress i Roma i 1965. Men lenge før det hadde Ivar Enge i forståelse med Seldinger, tatt metoden i bruk i Oslo. Han ble dermed pionér på området. I tillegg til sin opplysningsvirksomhet ved seminarer og legekongresser var han en høyt respektert fagbokforfatter. Etter utdannelsen ved København Universitet ventet en legekarriere flere steder i landet. En kandidatstilling ved Lillehammer Sykehus i 1950 fulgte verneplikttjeneste ved Sola militære sykehus før han dro videre til Sauda, Halden, tilbake til Lillehammer og senere til Ullevål Sykehus, Rikshospitalet og Aker Universitetsykehus som ble hans siste i fast stilling før han ble pensjonert. Sammen med sine kone Astrid valgte han å nyte sitt otium nettopp i Lillehammer. Dessverre fikk de ikke så mange år sammen som de ønsket i sitt vakre hjem i Forstmester Barths veg, da Astrid ble rammet av sykdom og døde.

Lillehammer alt som student ved HiL. Denne bevisstheten førte Nils Arvid inn i lokalpolitisk arbeid, som representant for Arbeiderpartiet både i Lillehammer kommunestyre, der han ved ett valg fikk flest personlige stemmer av alle. I en periode var han leder for kommunestyrets Komité for oppvekst. Han var medlem i Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag, og i flere år leder av arbeiderlaget. Nils Arvid var en utpreget omsorgsperson, både for den nære familie, overfor partifeller og for venner. Til tross for sitt fysiske handikap ble han lyttet til. Mange er det som fortsatt husker hans fengende tale – uten manus – ved avslutningen på Mesna videregående skole, til stor overraskelse for både rektor og de andre som var til stede. Alle har vi mistet noe: Hans nærmeste et omsorgsfullt familiemedlem, hans partifeller en inspirerende rådgiver og kamerat, og hans omgangsvenner en trofast og forståelsesfull venn.

Ved Ivar Enges bortgang vil Vi minnes Nils Arvid Ellingsmange i det medisinske miljøet her ruds samfunnsganglige innsats i hjemme og ute, men også blant stor takknemlighet! folk flest, huske ham som en usnobbet lun type med en naturlig kontaktskapende evne. For Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Oddvar Rakeng Knut Korsæth.

Nils Arvid Ellingsrud. Nils Arvid Ellingsrud er brått og uventet gått bort i en alder av bare 55 år. Han var i hele sitt voksne liv en samfunnsbevisst person, og satte sitt preg på samfunnsdebatten på

HILSENER

Mamma, pappa og Thea vil gjerne få gratulere Sander Levi med 10 årsdagen den 3. august. Håper du får en strålende dag! Vi hilser også til onkel Peter som har bursdag 10. august.

Maren fyller 15 år 5 august. Mormor og morfar gratulerer

Vi giftet oss i Vingrom kirke 1. juni. Carita Vårvang og Knut Andreas Myklebust. Foto: Fotograf Katrine Dødsfall

GAUSDAL Johannes Berntsen f. 25. 12. 1927 død 17. juli Kolbjørn Hagen f. 27.07.1936 død 18. juli Birgit Hagen f. 27.06.2013 død 19. juli Helga-Lis Strangstadstuen f. 06.07.1930 død 22. juni Aslaug Sørum f. 18.01.1925 død 24.juni

LILLEHAMMER Harald Bakken f. 26.03.1943 død 19. juni Eli Bjøkne f. 13.11.1957 død 24. juni Agnes Elida Hagen f. 03.09.1924 død 09. juli Ivar Hanslien f. 15.07.1934 død 15. juli Sverre Jostein Jakobsen f. 17.08.1940 død 01. juli Helge Ludvigsen f. 05.07.1927 død 05. juli Jens Nielsen f. 02.04.1919 død 09. juli Magda Ringborg Nielsen f. 19.02.1929 død 03. juli Asbjørn Nyberg f. 26.05.1920 død 28. juni Laila Jorun Paulsen f. 05.03.1948

død 20. juli Berit Olivia Samuelsen f. 14.12.1926 død 24. juni Per Simenrud f. 01.05.1920 død 19.juni Olaf Skagoset f. 11.03.1926 død 04. juli Magnhild Sparingen f.06.01.1920 død 25. juni Helga Stavestrand f. 21.11.1927 død 24. juni Fred Roger Steen f. 26.09 1927 død 30. juni Ellen Wahle f. 31.12.1917 død 06. juli

ØYER Ola Heimkollen f. 27.03.1930 død 30.juni Severin Høibakken f. 06.08.1936 død 17. juni Erland Rogndalsveen f. 02.09.193 1 død 19. juli Odd Skåden f. 12.06.1917 død 19. juli Knut Coldin Torgersen f. 23.02.1932 død 07. juli Else Dagny Aaseth f. 16.01. 1926 død 22. juni


BY OG BYGD

TORSDAG 21. JUNI 2012

by BYGD og bygd BY OG

Torsdag21. 1. JUNI august2012 2013 TORSDAG

31 55

55

Velkommen til verden

Bruk Byavisa til gratis GRATIS HILSENER OG GRATULASJONER GRATULASJONER noenkanskje du vil hilsener gratulere med dagen, eller kanskje dere akkurat har blitt foreldre? og gratulasjoner! ,dueller dere akkurat har blitt foreldre? vil du bare sende en hyggelig hilsen til en venn eller slektninger? Send tekst og bilde til Lillehammer byavis, Storgata 75, 2609 Lillehammer. Merk

Kirkene i Lillehammer

Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER

nvolutten til en med venn«Hilsen». eller slektninger? bilde til Lillehammer byavis, Storgata 75, Merk Vil du ha bildetSend i returtekst må duog legge ved frankert returkonvolutt. Du kan også sende på2609 e-post Lillehammer. til redaksjon@byavis.no. Er det i din ved familiefrankert som du vil gratulere med dagen eller noen avsende dine venner bursdag? det i retur dunoen legge returkonvolutt. Dukanskje kan også påhar e-post til redaksjon@byavis.no. k å legge vedmå bilde!

GUDSTJENESTER

24. juni GUDSTJENESTER 4. august

Har dere akkurat blitt foreldre og vil vise omverdenen et bilde av gromungen? Eller kanskje dere akkurat har MELDTE DØDSFALL giftet dere eller inngått BURSDAGSHILSEN forlovelse? Eller vil du rett og slett sende en hyggelig hilsen? Da kan du sende tekst og NYFØDTE bilde til Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer eller legge et brev i vår postkasse på samme BURSDAGSHILSEN NYFØDTE ehammer: adresse. ( Vil du ha bilde i retur, legg ved frankert konvolutt med adresse) Eller aller helst, send bilde og tekst veig Bakken, 20.02.1931, på e-post til: redaksjon@byavis.no. Som en ekstratjeneste til våre lesere er dette gratis. 31. mai Graffer, 02.04.1927, 24. mai nd Løvdal, 09.02.1936, 26. april BRUDEPAR HILSENER tin Røstad, 30.10.2011, Lillian Findalen og Svein Solberg 14. mai fra Gausdal fikk ei jente 24. juni. t Simensen, 27.10.1949, Sigrid veide 4.100 g og målte 50 cm. 1. juni Oline og Trygve er stolte storesøsf Ole Skansen, 27.09.1958, ken. Anne-Mette Gården og Simen 6. juni Hurra for Solveig! Hipp, hipp hurra for den fine lilStokkmo, 14.07.1925, Holen fra Vågå fikk en gutt, LeSolveig Nesland Larssen fyller 4 år. lesøstera mi, Andrea Pettersen 4. juni Renate, Oma og mamma gratuleNæstad, som ble 2 år 20.juni! vi, 15. juni. Han veide 4210 gram laug Åsen 06.01.1922, rer. Stor klem fra Johanna! og målte 52 cm. Hedda er stolt 27. mai storesøster. Foto: Torbjørn Olsen

ØDTE for Solveig! Hurra Solveig Nesland Larssen fyller 4 år. Renate, Oma og mamma gratuleer.

Anne-Mette Gården og Simen Hipp, hipp hurra for den fine lilHolen fra Vågå fikk en gutt, Lelesøstera mi, Andrea Pettersen Næstad, som ble 2 år 20.juni! vi, 15. juni. Han veide 4210 gram vil gratulere Stor klem fra Johanna! Go’ gutten Ask 1 år! ogVimålte 52 cm. Hedda er stolt så mye til verdens beste go’ gutt Ask storesøster. Foto: Torbjørn Olsen som fylte1 år 13. juli! ?Kjempeklem

KONSERTE I LILLEHAMMER

K Søndag 4.aug I LILLE Gudstjeneste kl 11.00 Prost Per Halstein Nielsen Sommerkonsert k Sokneprest Nordre Ål Tormod kirke Kapelrud Duoen Zweyerley P Organist Ole Lauvli Søg Gudstjeneste kl 11.00 OrganistÅL Ole Lauvli Kr 150,- (barn Nordre kirke Sokneprest Oddgeir Gudstjeneste kl 11.00Bolstad Somm Organist Ål Geirkirke Ole Dahlen Sokneprest Nordre Duoen ANDRE ARRANG Ragnheidur Petursdottir Gudstjeneste kl 11.00 Kr 1 Nordre ÅL kirke SøreOrganist Ål kirke Sjur Magnus Sokneprest Oddgeir Gudstjeneste kl 11.00 Gudstjeneste kl 11.00Bolstad Lillehammer k Vikarprest Ragnar Granaasen Organist Geir Ole Dahlen Tirsdag 6.august Sokneprest Organist Thor Kvande Morgensang SakSumdaL kirke ANDRE Ragnheidur Petursdottir Dåp, Gudstjeneste Nattverd kl 11.00 Alle hjertelig velko Søre Ål kirke Organist Sjur Magnus Kirkeskyss: tel. 61254191 Sokneprest Ragnhild Floberg Gudstjeneste 11.00 Organist Thor kl Kvande Lill Fåberg kirke Vikarprest Ragnar Granaasen Tirsda Pilegrimsvandring Organist Thor 7.Kvande SakSumdaL kirke til GUDSTJENESTER august Fra Fåberg Menighetshus Dåp, Nattverd Alle hj kl 11.00 se nettsiden ØyerGudstjeneste kirke, møt opp kl 8.30 www.kirkekonto GarmokirkeN Ta med matRagnhild og drikke. Kirkeskyss: tel. 61254191 Sokneprest Floberg pÅ maihauGeN Kontakt Sissel VikKvande Granseth Organist Thor kl 19.00 tlf Kveldsgudstjeneste 91575704

Lillehammer kirk

Fåberg Nordre Ål kirkek Prestkirke Arne Svilosen for skyss tilbake til Fåberg. Fåberg kirkeko Organist Ole Lauvli Pilegrimsvandring Velkommen gudstjeneste! GUDSTJENESTER 7. august til Telefonnumm Fra Fåberg til Menighetshus 61270888 Velkommen til gudstjeneste! Øyer kirke, møt opp kl 8.30 KONSERTER www GarmokirkeN Ta med mat og drikke. fra bestemor, bestefar-Werner, pÅ maihauGeN TORSDAG 21. JUNI 2012 Lillehammer kirke Kontakt Sissel Vik Granseth mamma og pappa! Sommerkonsert! Lilleha Kveldsgudstjeneste kl 19.00 Inger-Lene Skaansar og Andreas tlf 91575704 Nord Prest tilbake Arne Svilosen skyss til Fåberg. Stenersen fikk ei jente, Kaja, 27. for Mandag 25.juni og

BY OG BYGD

e Marie Fuglestrand og Mor-

24. juni

GUDSTJENESTER 4. august Lillehammer kirke LiLLehammer kirke Gudstjeneste kl 11.00 Gudstjeneste kl 11.00 Lillehammer kirke Prost Per Halstein Nielsen LiLLehammer kirke Sokneprest Tormod Kapelrud Organist OleOle Lauvli Gudstjeneste kl 11.00 Organist Lauvli

Vi vil gratulere go’jenta vår Tuva

Elias fyller 1 år 22. juni. Gratulerer med dagen. Klem fra farmor og farfar.

Wold med 2-årsdagen den 20. juni fra Tretten fikk en rKristiansen blitt foreldre? Klem fra Mommo og Beppe i Ves10.juni. Han veide 3550 Send tekst og bilde til Lillehammer byavis,Hedda Storgata 75, 2609 Lillehammer. Merk tre. Storesøster gratulerer m og målte 50 cm. Marte er også. returkonvolutt. Du kan også sende på e-post til redaksjon@byavis.no. tnkert storesøster.

DEPAR

NYFØDTE

55

juni. Hun veide 3968 gram og målte Ingrid Julie Holen og Espen Tur51 cm. Marius er stolt storebror. mo fra Otta, fikk ei jente 12. juni. Foto: Merethe/ Fotograf Kirsti Kirkene i Lillehammer Hun Hovde veide 3470 gram og målte 49 cm. Bjørner er stolt storebror. GUDSTJENESTER Foto: Torbjørn Olsen

24. juni GUDSTJENESTER 4. august

Lillehammer kirke LiLLehammer kirke Gudstjeneste kl Gudstjeneste kl11.00 11.00 Per Nielsen Ingrid Julie Prost Holen ogHalstein Espen TurSokneprest Tormod Kapelrud Organist Ole Lauvli Lauvli mo fra Otta, fikk Organist ei jenteOle12. juni.

Organist Ole Onsdag 27.juni kl Lauvli 20.00 The Maggini Quartet Velkommen til gudstjeneste! KrVelkommen 200,- / 150,(for begge kr til gudstjeneste! 300,-)

KONSERTER

Søndag 01.juli kl.19:00:

Halgeir Schiagerkirke (orgel) Lillehammer Kr.150,- (barn gratis) Sommerkonsert! Vingrom kirke

SøndagKONSERTER 24.juni kl 19.00 Mandag 25.juni og I LILLEHAMMER Konsert med Vingar Vocale Onsdag 27.juni klKIRKE 20.00 The Maggini Quartet ANDRE ARRANGEMENT Søndag 4.august Kr 200,/ 150,(for begge kr Sommerkonsert kl 19.00 Lillehammer kirke 300,-)

Elias fyller 1 år 22. juni. Gratulerer med dagen. Klem fra farmor Vi vil gratulere go’jenta vår Tuva Hun veide 3470 gram og målte og farfar. Wold med 2-årsdagen den 20. juni Nordre Ål kirke Duoen Zweyerley Tirsdag 26.juni kl Pfeifferey 8:30 Ingrid Angelo Rath (Trondheim) og Torgeir Elstad (Lillehammer) giftet I sommer vi flagget heiste for Klem fra Mommo og Beppe i Ves49 cm. Bjørner er stolt storebror. Gudstjeneste kl 11.00 Morgensang m/nattverd. Kr 150,(barn gratis) Nordre ÅL kirke seg i Nordseter Fjellkirke 8.juni. Foto: Merethe/ Fotograf Kirsti Hovde go¥jenta vår, Andrea Svedenborg, re. Storesøster Hedda gratulerer Søndag 01.julivelkommen kl.19:00: Foto: Torbjørn Olsen Alle er hjertelig Sokneprest Oddgeir Gudstjeneste kl 11.00Bolstad somfor hele 10 år fylte 12 juli. Hipp hurra go’jenta vårfredag som fylHalgeir Schiager (orgel) Nina Gruven og Martin Sørheim også. Organist Sokneprest Geir Ole Dahlen

Hipp, hipp hurra for den fine lillesøstera mi, Andrea Pettersen Næstad, som ble 2 år 20.juni! Stor klem fra Johanna!

ler 6 år den 21.juni. Bursdagen ble feiret etter eget ønske fra Vingrom fikk ei jente, Sigrid, Hun gleder til åLund begynne Brøtpå seg Grˆna medpå mye fart og Ragnheidur Petursdottir 11. juni. Hun veide 3426 gram og tum skole til høsten. Ål kirke moro. Mange varme burdagsklem-SøreOrganist Sjur Magnus Olmålte 49 cm. Foto: Torbjørn Hilsen farmor og farfar. mer til deg fra Lillehammer, SkistuaGudstjeneste kl 11.00 sen og Sverige. Vikarprest Ragnar Granaasen Silje Trannum og Tor Kristian LofsOrganist Thor Kvande SakSumdaL kirke berg fra Lillehammer fikk en gutt, Dåp, Nattverd Gudstjeneste kl 11.00 28.juni. Emil veide 4030 gram og var 52 cm Ragnhild lang. er stolt Kirkeskyss: tel.Martine 61254191 Sokneprest Floberg Anne-Mette Gården og Simen storesøster. OrganistFoto: Thor Privat. Kvande

Holen fra Vågå fikk en gutt, LeFåberg kirke vi, 15. juni. Han veide 4210 gram Pilegrimsvandring GUDSTJENESTER 7. august til Fra Fåberg Menighetshus og målte 52 cm. Hedda er stolt Øyer kirke, møt opp kl 8.30 storesøster. Foto: Hipp hurra for go’jenta vårTorbjørn som fyl- Olsen Nina GruvenTaog Martin Sørheim GarmokirkeN med mat og drikke. ler 6 år den 21.juni. pÅ jente, maihauGeN fra Vingrom fikkMari ei Kontakt Sissel Vik18. Granseth Skjønne vår ble Sigrid, født april Hun gleder seg til å begynne på BrøtKveldsgudstjeneste kl 19.00 tlf 91575704 11. juni. Hun veide 3426 gram på Rikshospitalet. Hun veideog 3400 tum skole til høsten. Prest Arne Svilosen Johan Skaarseth fyller 9 år 28. jugram og var 49tilbake cm lang. Iver er for skyss til Fåberg. målte 49 cm. Foto: Torbjørn OlHilsenden farmor og farfar. nhild Sætre og Tord Linnerud giftet seg i Garmokirka 19. mai. ni. Gratulerer med dagen. Organist Ole Lauvli Astrid Arstad og Arild Askeland fikk stolt og flink storebror. sen o: Fotograf Kirsti Hovde. Klem fraChristian farmor, farfar Tussa. Jeg vil Elineen Feiring og juli. ArnePeder Sandvik. gutt 27. veide 4810 Morrisog Låkting.

r 4 år. atule-

Søndag 1.juli Kr.150,(barn gratis) ANDRE ARRANGEMENT

Lillehammer Menighetsråd innkaller til Menighetsmøte Vingrom kirke umiddelbart etter gudstjenesLillehammer kirke ten i Lillehammer kirke. Søndag 24.juni 19.00 Tirsdag 6.augustkl kl 8.30 Sak: Ny gudstjenesteordning. Konsert med Vingar Vocale Morgensang Ordningen er lagt fram på Kirkekontoret, Fåberggt. 128 Alle hjertelig velkommen. fra og medARRANGEMENT mandag 18.juni. ANDRE Lillehammer kirkesenter

Lillehammer kirke Tensingkoret SALT øver Tirsdag 26.juni kl 8:30 hver tirsdag kl 19.00 Morgensang m/nattverd. Nordre Ål menighet. Alle er hjertelig velkommen se nettsiden: Fredag 22.juni kl 9.00 www.kirkekontoret.no Morgensamling i kapellet

Vi leser 1.juli tekstene for komSøndag mende søndag, Menighetsråd synger salmer Lillehammer Lillehammer kirkekontor og ber, før vi tar en kopp innkaller til Menighetsmøte Nordre Ål kirkekontor kaffe og samtaler i Kirkestua. umiddelbart etter gudstjenesFåberg kirkekontor Kirkekroken i Søre Ål i Lillehammer kirke. Telefonnummer: Velkommen til gudstjeneste! ten Bønnesamling kl 11.00 hver og var til 52gudstjeneste! cm lang. Nora og Sak: Ny gudstjenesteordning. gratulere godgutten min med 7-års gram 61270888 Velkommen fredag. Vi leser en bibeltekst dagen den 30. juli 2013. Hilsen Selma er stolte søsken. Foto: Ervine Ordningen er har lagttidfram og ber, de som blir på KONSERTER Noen som savner meg? bestemor Cathrine Omreng. igjen og spiser matpakke. Kirkekontoret, Fåberggt. 128 fra og med mandag 18.juni. Snill, barnekjær og kosete tricolor jentepus har gått Lillehammer kirke Se nettsiden: HILSENER rundt i Skårsetlia i minst 6 uker. Vi håper at noen Sommerkonsert! www.kirkekontoret.no Konfirmant i frelsesLillehammer kirkesenter savner denne fine pusen. Lillehammer SALT Kirkekontor Tensingkoret øver armeen neste Mandag 25.juni ogår? Nordre Ål kl kirkekontor Pga Londontur uke 40 tas hver tirsdag 19.00 Onsdag 27.juni kl 20.00 Ta kontakt med ufrivillig fostermor Fåberg kirkekontor Ingrid Julie Holen og Espen Turpåmelding før fredag 22. juni. Elias fyller 1 år 22. juni. GratuleTelefonnummer: The Maggini Quartet Grete på tlf: 481 18mo 917. fra Otta, fikk ei jente 12. juni. menighet. 61 27 08 88 rer med dagen. Klem fra farmor For /info/påm.: Tuva Kr 200,150,- (for begge kr Nordre Ål rees@frelsesarmeen.no Fredag 22.juni kl 9.00 Hun veide 3470 gram og målte og farfar. . juni 300,-) Morgensamling i kapellet Ves49 cm. Bjørner er stolt storebror. Vi leser tekstene for komlerer Søndag 01.juli kl.19:00: Foto: Torbjørn Olsen Skjønne MariHalgeir vår bleSchiager født 18. april mende søndag, synger salmer (orgel) Midtsommerbryllup Inger-Helen & Davy Finstuen-Ashcroft MonaHun Hagen og Ove Bontveit fikk og ber, før vi tar en kopp på Rikshospitalet. veide 3400 Kr.150,(barn Brage gratis) Vi feiret vår kjærlighet til hverandre den 22.juniSkaarseth med vielse i Vingrom gutt 21. Johan fyller 9 Emilie år 28.Halsten ju- Borud gram og var 49encm lang.juni. Iver er veide 2587 kaffe og samtaler Kirkestua. Hipp hurra for Theo somi ble 2 år på kirke, Lillehammer. Gratulerer med 3-årsdagen den 13. gram og var 46,5 cm lang. Trym er et seg i Garmokirka 19.ble mai. ni. Gratulerer med dagen.juli fine solstråla vår! søndag 7. juli. Hilsen alle oss som stoltViog flink storebror. Bryllupsferden ogden selskapet holdt på Mjøsa med vakre Skibladner. kirke stolt storebror. Foto: Ervine Cather glade i Vingrom er veldig glad i deg,i en spesiell Klem farmor, Tussa. Kirkekroken Søre ÅlhilElinefraFeiring og Arne Sandvik. Hjertelig takk til familie og venner som bidro til at fra vi fikk den mest farfar fantas- og rine Omreng. deg! Gode klemmer Elias, Søndag 24.juni kl 19.00 sen fra vaffelpresser’n i Nordre Ål. tiske bryllupshelgen vi kunne ønsket oss. mamma og pappa. Konsert med Vingar Vocale Bønnesamling kl 11.00 hver fredag. Vi leser en bibeltekst og ber, de som har tid blir ANDRE ARRANGEMENT Noen som savner meg? igjen og spiser matpakke.

Fåb Te


Sommerpriser hos Engevold Blomster :

ROSER ORKIDEER 2 stilker

kun

99;

10 pk, 50 cm

1 pk kun 2 pk kun

Flotte

99; 150;

HORTENSIA Før 199,-

kun

149;

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 84 40

Åpningstider: man-ons 9-17, tors-fre 9-18, lør 9-16.

NOK=NOK

Ukens bilde fra Lillehammer Kameraklubb

Vitaminer Vi kan herved meddele allmuen at i sommer har vi spist oss gjennom deler av det greske alfabetet. Omega, for eksempel, er en bokstav. Omega 3 skal visstnok være solide greier som styrker underlivet og gir vakker hud. Vi har vært særlig opptatte av D-vitaminer der sollyset er en viktig kilde. Og solen har jo vært uvanlig sterk og vedvarende i sommer. Det har vi benyttet oss av. Men nå har det seg slik at vi stort sett har sittet på en campingstol og det har avstedkommet en utstrakt solbrenthet på begge knærne. Knær består av kneskåler og menisk og brusk og dritt så vi lurer litt på om de har vært i stand til å ta i mot og bringe videre inn i skrotten de viktige vitaminene. Illrøde knær er forresten ganske oppsiktsvekkende. Naboen tar ikke slike sjanser og benytter aldri benklær kortere enn ned til ankelhøyde. Nå sitter vi på solplassen utenfor vår Annen Etage og smører inn knærne med en slags bodylotion. De blir riktig blanke og fine og fristende for ymse insekter. Naboen kommer skrensende gjennom porten på sin Trygg 55-modell med ballongdekk, sideveske og felgbrems foran. Vi opplyser at vi driver en form for pleie av vitaminer og at dårlig humor frabes. Han glor nysgjerrig på vårt forehavende og mener at vi bør være mer opptatte av K2-vitaminer. De virker forebyggende mot benskjørhet og han forteller at norske menn brekker lårhalsen oftere enn japanske kvinner. Hvorfor i huleste behøver vi å vite det? Normalt er det visstnok slik at kvinner brekker lårhalsen oftere enn menn her til lands. - Eldre japanske kvinner spiser en slags soyagreie som heter Natto. Det styrker skjelettet og burde være noe for deg. Beinhaugen din har jo ganske mye å dra på, sier naboen oppmuntrende. Han henviser ellers til en fotballkamp mellom Vålerenga og Barcelona nylig der det norske laget så ut til å lide av komplett kollektiv vitaminmangel i hele skalaen fra A til K2. Noe fortørnet legger han til: - Det var da jeg forsto utsagnet om at de eneste klubbene ute i Europa som vil ha norske fotballspillere, er nattklubber.

HOLT!

UKENS FOTOGRAF: Per Normann Andersen

Per Normann Andersen tok dette bildet han har kalt ”(de)talje” i fjor sommer i Nyksund i Vesterålen. Han var ute og gikk en ettermiddagstur og kom over en båt som var under oppussing da han så denne taljen. Ønsket mitt var å få frem noe av strukturen i tre og tauverket som forteller om bruk i under harde forhold. Bildet er kun beskjært noe i ettertid. Per deltok i fotoklubbens konkurranse for nye medlemmer med bildet og det kom på delt 2. plass Per har tatt opp igjen fotografering som hobby etter 30 års pause. Han merker at det meste fra den gang han var aktiv er glemt. Han synes at det å fotografere nå, er noe helt annet både i forhold til kameraer og etterbehandlingsmulighetene vi hadde på 1980 –tallet. Bildet er tatt med et Panasonic Lumix G3 hybridkamera med

1/80 sec lukkertid, blender 5,4 ISO 250 og med 37 mm. Dette var den første konkurransen Per deltok i fordi han har vært usikker på om bildene hans er ”gode nok”.

Det er sikkert mange andre som tenker på samme måte. Fotokonkurranser og bildebedømming er viktige temaer i Lillehammer Kameraklubb. Hvordan bilder skal bedømmes har vært tema i mange

diskusjoner. Det har blitt lagt frem eksempler på bilde-kritikker av typen ”Dette er et dårlig bilde”. Det er en dårlig kritikk. For at det skal ha noen hensikt å kommentere et bilde, må man si hva som er

HAGBART & BREDO: sommerreprise

bra og hva som kunne vært gjort bedre. Konstruktiv kritikk, det vokser vi alle på og det gir inspirasjon til å prøve på nytt med kommentarene i bakhodet.

Byavisa 2013 31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you