Page 1

6 år

PROTE ETE CT I PL

UCT

OD

YEAR

WARRANTY

PR

O

U

ON

NY WHE

UÊ«Àˆ˜Ì]ÊÎ>˜˜]ʎœ«ˆÊ UÊv>À}iʜ}ÊÜÀÌÊ Uʏ>ÛiÃÌiÊÈ`iŽœÃ̘>`iÀÊ UÊÃ̜ÀʘÞÌÌiÛiÀ`ˆ

CO M

ES3451MFP

RE GISTER YOUR

/v°ÊÈ£ÓÊǙÊ{ää

WWW.BYAVIS.NO

SYVENDE ÅRGANG - NR. 18 - UKE 19 - 10. MAI 2012

I redaktørens spor

LILLEHAMMER: Om et knapt døgn har Thor Henning Lerstad blitt redaktør Johan Filseth – en mann han så sent mandag nesten ikke visste noen ting om. Det blir kanskje den viktigste historietimen han har hatt.

SIDE 14

Sesongsluttet med stil

GAUSDAL: Tirsdag feiret Gausdal håndballklubb sine egne da de holdt sesongavslutningen og hedret spillere, trenere og en verdensmester.

SIDE 35

Melder seg ut

SYKKELFEST LILLEHAMMER: Edvald Boasson Hagen er en av de største favorittene når Glava Tour, det største sykkelrittt gjennom tidene, kommer til regionen. Etappen som går 19. mai, med målgang i Kirkegata ved Stortorget er av mange utpekt som kongeetappen. Det vil bli liv og røre på Aulestad hvor Vestre Gausdal musikkforening spiller opp, på Søndre Bleken vil Edvald Boasson Hagens fanklubb stå, mens Stortorget vil bli hovedtreffpunktet i Lillehammer.

LILLEHAMMER: Etter å ha rådført seg med kolleger i Radisson Blu kjeden valgte Shiona Law hos Radisson Blu Lillehammer Hotel å melde seg ut av Lillehammer Turist.

SIDE 34

SIDE 6

Har du fått steinsprut på frontruta? Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg! *

Den originale

BESTSELGEREN Philips kaffemaskin Senseo HD7810 • Kan lage 1 eller 2 kopper om gangen • Avtagbar vannbeholder • Automatisk avslåing for lavere energiforbr.

699,-

LILLEHAMMER

Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 - Åpn.tider: Man-fre: 10-19 Lør: 10-16

Følg oss på byavis.no

GØY Å BADE!

Mandag - fredag Lørdag - søndag To r s d a g

Industrigt. 58b - Lillehammer - tlf. 61 26 56 60 www.bilskadesenteret.com

* ved kasko/delkasko

GARANTERT BEST PÅ PRIS!

13-21 10-18 11 - 2 1

Te n k t ! s ik k e r h e K jø p n y e ekk sommerd ! å n

GULL pr. gram v/bytte i nye varer: • 24 K (999)....................................................................... kr 270,• 18 K (750) .......................................................................kr 200,• 14 K (585) .......................................................................kr 160,v/kontant oppgjør: • 24 K (999) .......................................................................kr 250,• 18 K (750) .......................................................................kr 160,• 14 K (585) .......................................................................kr 130,-

SØLV pr. gram v/bytte i nye varer kr 3,50 v/kontant oppgjør kr 2,00

E PRISER VI GIR BEDR TE! L F ENN DE tilEgoSde lapp r, Bytt i nye vare ppgjør eller kontanto

GULLSMED S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

Å KUN EFR IGJEN 6

15-1 HET LEILgIGhver søndag kl.

Visnin

GULLogSØLV Vi garanterer at alle metaller blir raffinert i Norge.

TILBUD: RING 61 25 90 00

Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

Vi kjøper

www.interdekk.no

www.frisenberg.no

NYE FLOTTE UTSIKTSLEILIGHETER Innflytting i april Terra Eiendomsmegling Lillehammer Tlf: 951 57 082 • E-post: ptt@terraeiendom.no www.lillehammerpanorama.no


2

VÅR MENING

TORSDAG 2. MAI 2012

Nok får være nok nå ”Fortjener morderen all denne oppmerksomheten?”

Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary mener i Klassekampen i forrige uke morderen fra 22. juli er historisk og politisk uinteressant. Nå advarer hun kollegaer mot å kaste bort tiden sin på å analysere massemorderen. - Det er dårlig bruk av arbeidstiden å stille opp med en seriøs analyse av noe som er så primitivt. Hvis man tar ham seriøst, bidrar man bare til mer oppmerksomhet om ham, som er hans reelle motivasjon, sier hun. -Det er tydelig at han selv tror på sin egen visjon, men denne er mer et alibi for massemord enn en politisk motivasjon. Hans ideer er banale, men hans gjerninger er onde og grusomme, hvorfor dvele ved dette? Spør altså Matlary. Ikke uventet har hun fått en del motbør fra andre eksperter og riksynsere på dette. Ikke så rart, mange av disse har jo klippekort i radio- og TV redaksjoner om dagen, hvor nærmest enhver setning og mimikk fra morderen blir analysert ned til minste detalj. Og synserne får sine 15 minutter i primetime sending. Jeg er langt på vei enig med

Matlary og mener at hun har et godt poeng. Nå kan nok være nok. For å være enda mer motskaft og kjerringa mot strømmen: Den norske konformiteten begynner å gå mange på nervene. Vi skal være så veldig forståelsesfulle og møte ondskap med roser og tog. Reagerer man negativt på dette er det lett å bli stemplet som forsvarer for terrorisme og det som verre er. Vi har, i vårt norske samfunn, kanskje noe av de mest strikse sosiale normer. Som kulturviter Marie S. Schildman skriver i en kronikk i sist lørdags VG: - Når rosetog og allsang har blitt en hevn over en politisk motivert terrorist og hans meningsfeller, er skillet mellom sorgreaksjoner og samfunnsdebatt for lengst visket ut.

deren skaper denne øyeblikkelige hendelsen. Snakker om å sette agenda for vår tilværelse!

Når vår øverste leder, Jens Stoltenberg også, i likhet med andre samfunnsaktører, velger å fortelle hvor flinke vi er som velger disse løsningene er det lett å bli stemplet som avviker når man kanskje mener at det kan finnes andre løsninger. For nå har vi kommet dithen at vi gir morderen all den oppmerksomhet han hele tiden har ønsket. Et eksempel er Lillebjørn Nilsens norske versjon av Peter Seegers My Rainbow Race, Barn av regnbuen. Da tydeligvis en sang morderen fra 22. juli hater som pesten. Umiddelbart fanges dette opp av noen damer som ønsker sin lille flik av berømmelse på Facebook og klarer utrolig nok å samle 40.000 mennesker på Youngstorget. I seg selv et følelsesladet og stort øyeblikk, men tenk at en bisetning fra mor-

Ikke rart han smiler, han kan se fram mot en framtid bedre enn mange andre i dette landet. Ondt skal med roser fordrives. Eller blir vi kvitt ondskapen på denne måten? Skal massemorderen få fortsette med å sette dagsorden? Jeg tror kanskje ikke det er det norske folk det er altfor mye galt med, kanskje heller er det media som nok engang burde gå i seg selv og tone ned alt dette styret. Det kan hende at morderen ikke er verdt å tjene penger på i det lange løp. For det er det dette dreier seg om. Salg av aviser og mengde av seere og lyttere.

TORES TORSDAG: VI HYLLER VÅREN (FRITT ETTER BOTICELLI)

Fortjener morderen all denne oppmerksomheten? Jeg mener nei. Nok får være nok nå. Morderen kan selvsagt stå smilende og bivåne det hele. Hva har han å frykte? Han har til de grader fått en oppmerksomhet som antageligvis overstiger alle hans fantasier. Han vet at han vil få et fengselsopphold eller opphold i en institusjon i kortere eller lengre periode, bli godt tatt vare på og all verdens muligheter til videreutdanning, bokskriving, TV-intervjuer eller hva han måtte finne på. Kanskje han angrer en dag også?

TORE FEIRING

TWITTERKVITTER @cornelijuice: Sangen "Fest hos Lange" ble aldri like populær som "Fest hos Mange", til tross for at den hyllet Lillehammer Vgs sine språklærere. @Svanemyr: Husker at A.Antonsen syntes Lilyhammer var en kjedelig serie. Snitt seertall #NAV er 290 000, snitt #Lilyhammer var 1 035 000. @martvolden: Drittværet passer til skoledagene. La det hølje ned. Lyn og torden og resten av helvetesskapet kan brenne hele landsmålet i fillebiter. @hammershaug: Det kan bare snø, jeg har fortsatt vinterhjul på. De siste skal bli de første. @JustusMoe: Når jeg ser Ludivg Nessa uttale seg blir jeg veldig for abort, spesielt senabort, gjerne etter 3244 uker... @bryderi: I dag sender jeg en tanke til stakkars Carla Bruni, som våkner og innser at hun bare er gift med en hagenisse i dress. @stianhu: #Evry melder om at alt av banktjenester står pga av supermånen: «Vi planlegger å ofre noen jomfruer for å se om det hjelper». #drift @selmaselbak: Har fått meg skinnvest med 100% storfe. Ironisk nok er den laget i India! #holycow @ilothe: alle disse middelmådige formuleringene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var feeden @aslak_gatas: Ahh, deilig med morgenjogging! (også kjent som hurtig og sint gange gjennom regnet for å kjøpe brød til de jævla matpakkene) @andersenjulie: Når du skriver at du skal ri bestegutten din, må jeg tenke meg om 2 ganger før jeg faktisk skjønner at du mener den jævla hesten din. @Mchansern: Det finnes to typer jenter. De som kommenterer på bilder lagt ut av paradisedeltakere på face og de jeg kan forelske meg i. @supersandaas: Dagens beste forklaring på flagging: "Åh det har sikker noe med OL på Lillehammer å gjøre!" @rettiwtnilsen: Det er enklere å få seg dame på victoria secret-show enn å få seg leilighet i Lillehammer

Følg oss på

N Æ R

O G

@Byavisa

V I K T I G

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf.: 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbud, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsens gt. 1, pb. 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 41 56 80

TORE FEIRING

LIV MAREN MÆHRE VOLD

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

EGIL STAKSTON

Redaktør/Avd. leder tore@byavis.no Tlf.: 992 69002

Journalist livmaren@byavis.no Tlf.: 482 14 617

Journalist toresteffens@byavis.no Tlf.: 920 66 201

Markedskonsulent arve@byavis.no Tlf.: 911 27 452

Grafiker grafisk@byavis.no Tlf.: 965 02 222

OLAV LØKEN

Seniorkonsulent salg olav@byavis.no Tlf.: 416 76033


STORT OG SMÅTT

TORSDAG 10. MAI 2012

3

SIDE 3 PIKEN: HANNEMETTE VEISTEN ROTERUD

⁃ Trenger en kjole om 24 timer! Om knappe 24 timer tar Hannemette Veisten Roterud med seg barna og flyr til Bergen, Gullruten-show og rød løper. Før det må hun finne en kjole i størrelse 38 som er en rød løper verdig, og budskapet går ut til Byavisas lesere; kan noen hjelpe? Familien fra Søre Ål ble rikskjendiser over natta da de fikk hjemmebesøk av mesterkokk Eivind Hellstrøm, som ryddet opp i familiens mat- og kjøkkenvaner. Nå er de nominert til Gullruten-pris, og ser fram til en eventyrhelg i Bergen. - Vi har jo aldri vært i Bergen før, og det er morsomt å ta med ungene på noe annet enn svømming på Jorekstad. Jeg tror nok prisen går til Kari fra Ingen Grenser som er nominert i samme kategori som oss, men vi får et eventyr for livet, smiler hun. Til daglig jobber hun i bofellesskap for unge voksne med psykisk utviklingshemming, men hver tirsdag stiller hun frivillig opp for å jobbe for Frelsesarmeen med matutdeling. - Det er veldig mange som har det mye verre enn jeg har hatt det. De rusmisbrukerne jeg møter her, kunne like gjerne vært meg, det er så tilfeldig hvem som ender hvor i livet. Jeg har jo ungdommer i huset selv, og får med meg mye av det som foregår i rusmiljøet i byen her, forteller Hannemette, som hver sjette uke også kjører Lillehammer rundt for å tømme Fretexcontainere. Frivilligjobben for Frelsesarmeen har hun hatt i sju år, og ville ikke vært foruten. - Jeg liker å gjøre noe for noen, jeg tror jeg er en sånn type person. Jeg får til stadighet høre at jeg er for snill med alt mulig, ler hun. Nå venter en liten fanklubb i Bergen på å ta imot familien fra Lillehammer, som ble kjent etter det som i følge TV-bransjen selv ble årets store snakkis internt. - De tar seg fri fra jobb og stiller to biler til disposisjon for å kjøre oss dit vi vil. I morgen klokka 9 drar vi fra Lillehammer, men rød løper-kjolen mangler enda. Jeg har ikke råd til den typen kreasjoner som man ser på en rød løper, og med unger som også skal

Følg oss på

byavis.no Vi reparererr og tarr servicee på allee bilmerker.. Merkeverksted Nissan og Isuzu Salg - service delelager. Egen skadeavdeling.

KVALITET TIL LAVPRIS

ha nye klær er det ikke plass i budsjettet. Jeg hadde så dårlig råd like før Hellstrøm kom på besøk at vi nesten måtte gå fra gård og grunn, men fikk et spark bak og en ny sjanse. Det gjorde det mye enklere å ta tak i en hel del ting, som å legge seg opp en reserve i fall vaskemaskina ryker eller det skjer noe annet uforutsett. Men kjoler er det ikke plass til i den posten, humrer Hannemette. Nå skal de mingle med alle Norges TV-kjendiser og ut på middag hos Bølgen & Moi med TV-crewet som flyttet inn hos familien i en hel uke. - Bare den glamorøse greia får vi aldri oppleve igjen, det blir et eventyr. Gutta i Monster skal ta oss med ut på middag, og jeg har sett menyen, jeg skjønner jo ikke en gang hva det betyr det som står der! Ting som å bo på hotell er jo noe vi aldri gjør, og ungene gleder seg til å fly. Jeg er bare en vanlig husmor fra Søre Ål med jobb i bofellesskap, og plutselig skal jeg på den røde løperen arm i arm med Hellstrøm, det er surrealistisk, smiler hun. Yngstedatteren Emma har lenge øvd på rød løper-gange og å posere for journalistene. 14. oktober satte TVcrewet sine ben i familiens stue for første gang. Nå har de blitt Hellstrøms hjertebarn, og han er både rørt og glad på familiens vegne. - De har vært flinke til å holde kontakten med oss og oppdatere oss på hva som skjer. For fire måneder siden hadde vi omsider hele pakka på stell, og vi har jo nærmest blitt legender i Monster. Jeg angrer ikke et sekund, det har åpnet mange dører blant annet på den måten at jeg har fått en større stilling på jobb, og blitt flinkere til å spørre om hjelp. Jeg har jo aldri turt det før, og både lagt tak og gulv, mekket bil og sykler og gjort alt selv. Ungene har også blomstret skikkelig opp, forteller Hannemette. Men ulemper med å få mesterkokk-hjelp er det også; - Nå er det alltid jeg som må lage maten! Kan du hjelpe Hannemette med kjole til Gullruten-showet, så ta kontakt med Byavisas journalist på telefon 48 21 46 17, så formidler vi kontakt! TEKST OG FOTO: LIV MAREN MÆHRE VOLD

CRISPIN GURHOLT

LIVE PHOTO LILLEHAMMER

Tid for nye dekk?

21. APRIL – 17. JUNI

• Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,-

MED RELANSERING 2. JUNI 2012 KL 14

www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Fåberg

-̜À̜À}iÌÊÓÊUÊ/iivœ˜ÊÈ£ÊäxÊ{{ÊÈäÊUÊÜÜÜ°ˆi…>““iÀ>À̓ÕÃiՓ°Vœ“ «˜ˆ˜}Ã̈`iÀ\Ê/ˆÀ‡Ã©˜ÊŽÊ££‡£ÈÊUÊ"“ۈ؈˜}\Ê©À‡Ã©˜ÊŽÊ£{


4

ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

CC

CC

CC

CC Mat Best av alle på: Parmaskinke armaskinke

Skinke

San Daniel

Skinke Ibérico Cebo

Serrano Bodega

SPEKESKINKEDAGER I CCͳMAT!

Santa KrisƟna

Noen ganger har vi muligheten Ɵl å Ɵlby deg det helt spesielle som normalt koster noe mer Ɵl hverdagspriser. Har du en gang smakt Serranoskinke eller Parmaskinke er sannsynligheten stor for at du aldri glemmer hvilken himmelsk smaksopplevelse det var.

E I N KS E K S E T K L A SR I S! R Å S P K N YSE R D ERNDAG S I V HVE TIL

90

9 3

g

pr. h

I CCmat skal du få hverdagsmaten Ɵl priser som tåler sammenligning med de billigste lavpriskjedene, men finne et vareutvalg som gir deg matglede og valgmuligheter langt utover hva andre buƟkker kan Ɵlby. Velkommen Ɵl CC Mat!

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik

9-21 (9-19)

ccmat.no


ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

90

00 00

39 39

12 129 9 Parmaskinke

Ytrefilet Ytrefilet av av svin svin

Flintstek Flintstek fersk fersk

Gilde. Pr. Pr. kg kg

Gilde. Pr. Pr. kg kg

San Daniel

00 00

19 199 9

18 89

Surret Surr et kkalvestek alvestek

Entrecote

“Gourmetkalv ” “Gourmetkalv” Pr. kg kg Gilde. Pr.

90

19

Ibérico Cebo

Evergood kaffe 250 g kok/filter

90

19

Serrano Bodega

Ny Nyskåret skåret rroastbiff oastbiff CC-kvalitet. CC-kvalitet. Pr. Prr. hg

Seifile Seifilett Pr.. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr

Ny Nystekt stekt fisk fiskepudding epudding Pr Pr.. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^ĂŶƚĂ<ƌŝƐƟŶĂ 

9 90 0

12

KE N I K T S L A S SIES! E R K Å E N S KG S PR S Y N E R D R DA I VL H V E TI

9 3

350 g Delikat Delikat . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ pan pantt

Coca-Cola/ Coca-Cola/ Coca-Cola Coca-Cola ZZero ero

90

W Waldorfsalat aldorfsalat

90 5990 90 5990 90 1790

1, 1,5 5 lit liter er

Tilbudene gjelder 10/5-12/5

g

pr. h

Ananas Pr. Pr r.. stk stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blomkål B lomkål Pr. Pr r.. sstk. tk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1690 1 14 490

Matt Hamar CC Ma CC Ma Matt H Hamar Matt Lillehammer eham mmer CC Ma CC Mat Ma t Lillehammer Lilleh Lilleham CC Mat Mat Gjøvik Gjø kt Gjøvik CC vik Ma G Mat

9-21 (9((9-19) 9-21 21 (9-19) 9-19)

ccmat.no ccma t.no

5


6

NYHETER

TORSDAG 10. MAI 2012

Ikke fornøyd

- melder seg ut av Lillehammer Turist

MELDT SEG UT: Administrerende direktør ved Radisson Blu Lillehammer Hotel, Shiona Law mener Lillehammer Turist må finne ut hva de skal være for hvem. Med virkning fra 1. januar 2013 har hun meldt hotellet ut av Lillehammer Turist.

LILLEHAMMER: Etter å ha rådført seg med kolleger i Radisson Blu-kjeden valgte Shiona Law hos Radisson Blu Lillehammer Hotel å melde seg ut av Lillehammer Turist. TORE FEIRING tore@byavis.no

- Når man bruker godt over tohundretusen kroner i medlemsavgift forventer man å få noe igjen, forteller hun til Byavisa. – Det synes jeg vi ikke har fått og da er det også viktig å se på vår egen bedrifts bunnlinje.

Rent turistkontor Hun mener at Lillehammer Turist opptrer mer som et destinasjonsselskap som selger inn destinasjonen via kurs og konferanser. – Her har vi større aktører mer enn gode nok folk, sier Law og mener at Lillehammer Turist kanskje burde satse mer på å bli et rent turistkontor og betjene turistene som kommer til byen og distriktet på en mer utadrettet måte enn i dag. Fylkesvise - Jeg ser jo problemene til Lillehammer Turist også, sier hun vi-

dere, - med en medlemsmasse bestående av alt fra små gardsbedrifter til store aktører som bl.a. Radisson Blu og Olympiaparken er det vanskelig å være ensartet. Men det kan bli vel mye kompromisser, mener hun og henviser til næringsminister Trond Giske som forleden dag mente at det burde være færre og større destinasjonsselskaper rundt i landet. – Kanskje fylkesvise- turist eller destinasjonsselskaper er en løsning. Med mindre, lokale rene turistkontorer under der igjen? spør hun.

Mange innspill Shiona Law forteller videre at hun, som medlem i markedsrådet i Lillehammer Turist (MICE) har kommet med mange innspill etter at hun i høst ble ansatt på hotellet. - Det er så klart helt opp til Lillehammer Turist sine ansatte og styret å følge opp disse innspillene, sier hun. Likevel ligger det under at hun nok hadde ønsket flere og oftere tilbakemeldinger på disse rådene og innspillene. – Lillehammer Turist hadde tjent på å huske at de er til for medlemmenes skyld, mitt inntrykk er at de har glemt at medlemmene også er kundene deres. Fire årstider Radisson Blu Lillehammer Hotel har, som de fleste av hotellene i distriktet, Olympiaparken og aktivitetsselskapene, mange som selger inn byen og distriktet til kurs, kon-

feranser og andre aktiviteter. - Vi er mange dyktige markedsførere ute i dette markedet, sier hun. – Det er ikke der Lillehammer Turist burde være. – Samtidig er de etter min mening for fokusert på vinteraktiviteter. Kjære vene, her skjer det jo så enormt mye på sommerstid også, Hunderfossen og Maihaugen er to destinasjoner som både har dyktige folk og som er publikumsmagneter, mener hun. - Så nå har vi tatt det valget at våre markedskroner i sin helhet skal gå til å markedsføre Radisson Blu Lillehammer Hotel, det klarer vi etter min mening best alene slik situasjonen i dag er. Samtidig er det-

te også en tydelig markering av distriktet rundt Lillehammer, for dette fantastiske området er noe vi bruker for å selge oss inn. På den måten har nok ikke distriktets turistdestinasjoner tapt på at vi melder oss ut, mener hun. Og håper avslutningsvis at Lillehammer Turists styre og daglige leder går i seg selv, setter seg ned og finner ut hvor de vil videre. – Tiden er inne for å skifte spor og få opp tempoet. - For vi på Radisson Blu Lillehammer Hotel har ikke stengt døren for alltid, smiler hun. Og håper at noe av den fandenivoldskheten som preget 90-tallet vil komme igjen.

Flere på tur Så lang Byavisa erfarer er det også flere medlemsbedrifter i Lillehammer Turist som vurderer å trekke seg ut av forskjellige årsaker. En av disse er nok en stor aktør, Quality Hotel & Resort Hafjell. – Vi har vært i dialog med Lillehammer Turist det siste halvåret og har fått plass i markedsrådet, forteller hoteldirektør Richard Paulsen. - Vi har kommet med noen innspill som Lillehammer Turist har stilt seg positive til. – Så langt har vi vurdert det dithen at vi fortsetter som medlem men vil evaluere medlemskapet nærmere sommeren.

Synes det er trist LILLEHAMMER: Daglig leder hos Lillehammer Turist, Vidar Svanemyr har ikke noe ønske om å gå i dialog med pressen om utmeldingen til Radisson Blu Lillehammer Hotel. Likevel vil han på generelt grunnlag si at han synes det hele er trist at en av de største medlemsbedriftene trekker seg ut. – Jeg tror at samarbeid er den viktigste formelen for suksess, sier han. – Ingen av våre bedrifter eller destinasjoner er store nok alene til å kunne håndtere dette markedet, mener han videre. Han spiller også ballen tilbake til Shiona Law og Radisson Blu: - De (Radisson Blu) satt jo selv som ledere i markedsrådet (MICE) i både 2010 og 2011

SPILLER BALLEN TILBAKE: En litt undrende Vidar Svanemyr spiller ballen tilbake til Radisson Blu Lillehammer Hotel.

og har hele tiden vært med på å påvirke utviklingen, sier han. – På bakgrunn av dette stiller jeg meg litt undrende til det hele.


NYHETER

TORSDAG 10. MAI 2012

LØRDAGSKUPPET*

99,-

Gjelder lørdag 12. mai maks 1 per kunde.

9,FØR 24

HIL-rektor Bente Ohnstad redgjorde for universitetsprosessen i Lillehammer Næringsforum.

⁃Feil fokus

TEFAL STRYKEJERN FV1215VO

SAMSUNG VASKEMASKIN

LILLEHAMMER: Dørene er ikke stengt for et framtidig universitet i Innlandet. Men pengene må kanaliseres til kompetanseheving, ikke maktfordeling og administrasjon, mener HIL-rektor Bente Ohnstad.

LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Torsdag redegjorde hun for universitetsprosessen i Lillehammer Næringsforum, og sier man ikke kan fusjonere seg til, men må kvalifisere seg til, et universitet. - Et universitet må organiseres rundt et faglig innhold,  man skaper ikke et universitet ved fusjon alene. Og man kan ikke lage et universitet bare basert på gode ønsker og geografiske   hensyn.  Et fremtidig universitet må inneholde faglige satsninger på høyeste nivå og være bærekraftig både faglig og økonomisk. Vi har ennå en lang vei å gå før vi innfrir kompetansekravene til et universitet i innlandet. Det er ikke slik mange later til å tro at hvis vi bare fusjonerer, blir vi universitet.

Sa ikke nei - Tallene til Høgskolen i Lillehammer tilsier at vi har kvaliteter  som  et lite universitet, så hvorfor skal vi da gå inn for en struktur som innebærer spredning av kompetanse som neppe er egnet til å styrke oss faglig, snarere tvert imot spør rektoren. - Vi har hele tiden gått for å kvalifisere oss til et universitet, som er det ypperste  kjennetegnet på formell kompetanse i akademia. Vi sa ikke nei til et Innlandsuniversitet, vi sa nei til en modell prosjektlederen visste at Hedmark ville si ja til. Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik var enig om en   modell med  to fakulteter i  Hedmark , ett i Gjøvik, to i Lillehammer og fordeling av administrative funksjoner. Dette avspeilte de faglige tyngdepunktene i universitetssatsningen, noe vi syntes var  fornuftig. Forslaget ble avvist av Hedmark som ville ha tre fakulteter og i tillegg  hele administrasjonen  til Hamar, sier hun.

Misnøye internt Det er bedre å vokse på faglige premisser, enn å tvinges inn i en maktkamp mellom byene, mener rektoren. Både ansatte og studenter har uttrykt misnøye med prosessen, og Ohnstad sier en eventuell ny søknad om universitetsstatus ligger minst fire år fram i tid. Nå  står Høgskolen i Lillehammer i fare for å miste  blant annet omlag 14 millioner kroner i tilskudd fra KUF-fondet årlig, penger som må  søkes kompensert på andre måter. - Hedmark hadde heller ikke flertall til å si ja til modellen. Ingen sa ja til den. KUFfondet har gjort det mulig å etablere master- og doktorgradsutdanninger, og de blir vanskeligere å opprettholde uten  støtten  fra fondet. Nå har Hedmark sagt nei til forslag fra oss om en alternativ samarbeidsmodell, og da er det kanskje greit å avvikle  fondet og la de som vil samarbeide, samarbeide, mener Ohnstad. Jobbe videre Uten universitetssatsningen ville HIL heller ikke fått doktorgradsprogrammene, men Ohnstad sier man ikke nå kan gå tilbake til gamle dager.   - Vi må bare jobbe videre, og vi  har de beste forutsetninger for å vokse. 30.000 kvadratmeter - som vi har til disposisjon pr dags dato  - er trangt når vi  har over 4500 studenter, og det er ønskelig med utvikling av campus og kanskje en forskningspark i samarbeid med for eksempel Østlandsforskning, NINA, Kunnskapsparken, Jørstadmoen og flere. Vi fyller opp de plassene vi har nå,  og vi har i dag ikke  muligheter til å øke kapasiteten uten å utvikle campus.  Å skape et godt forskningsmiljø er noe vi vil fokusere på, sier rektoren, og åpner samtidig døra på gløtt for et samarbeid med Høgskolen i Gjøvik.

- Vi har oppfylt vår del av avtalen, jobbet systematisk og innfridd når det gjelder  kompetanseheving. Er avtalen brutt, så er den brutt av alle, og jeg tror heller ikke vi kommer til å bli enige.

På egen hånd Kravene fra Hedmark har lite med kompetanseutvikling å gjøre, man bygger ikke merverdier og  og sterke kompetansemiljøer ved krav om lokalisering  og maktfordeling.  Nå går vi videre på egen hånd, og tar sikte på en fusjon med Gjøvik. I neste omgang må vi på ny forsøke å få til et samarbeid med Hedmark. Når vi til sammen har skapt det nødvendige faglige grunnlaget, må vi  revurdere   universitetsplanene, mener Ohnstad. Motor Høgskolene i Gjøvik og Lillehammer  konkurrerer ikke, men kompletterer hverandre, understreker rektoren. Hun sier Høgskolen i Lillehammer har gitt veldig klare signaler på at motoren i et universitetssamarbeid skal være kompetanseinnhold og faglige løft, ikke en  geografisk rettferdig fordeling av faglige og administrative enheter. Skal vi bare krangle om geografi og lokalisering nytter det ikke, da må vi heller samarbeide med dem vi er enige med. Lillehammer som by har mange fortrinn, og HiL har blant annet en av verdens beste filmskoler, et svært solid idrettsstudie og mange andre gode studietilbud som er attraktive og rekrutterer godt. Nå håper vi på hjelp til å finansiere de tilbudene vi allerede har etablert, og det er klokt av regionale myndigheter og næringsliv om de  fortsetter å støtte opp under vårt arbeid med kompetanseutvikling. Det vil bringe oss nærmere universitetsmålet,   avslutter hun.

WF8604NGW A 1400 O/MIN 6 KG VAKSEMASKIN MED PRAKTISK DISPLAY OG SKÅNETROMMEL SOM TAR VARE PÅ KLÆRNE DINE

OM SKÅNS YET FOR TØ

4.999,-

AEG VASKEMASKIN LN77670 AAA 1600 O/MIN 7 KG FULLELEKTRONISK VASKEMASKIN MED BØRSTELØS MOTOR

6.999,MED DISPLAY GRAM PRO HURTIG

MIELE VASKEMASKIN W3365 A+ 1600 O/MIN 6 KG FULLELEKTRONISK VASKEMASKIN MED PATENTERT SKÅNETROMMEL.

S 10 ÅR SE IT T KVAL S BEVI

9.999,-

LILLEHAMMER Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 Åpn.tider: man-fre 10-19, lør 10-16

7


8

NYHETER

TORSDAG 10. MAI 2012

Eventyrveg - tatt godt imot LILLEHAMMER: Det var en gang en veg; som nå kan bli eventyrlig. Ideen om «én eventyrlig reise» gjennom Gudbrandsdalen ble godt tatt imot. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

LUMINATOR: Per Arne Heltberget presenterte eventyrlige forslag for E6-traseen i Gudbrandsdalen.

Belysningsfirmaet Luminator ved Per Arne Heltberget presenterte de eventyrlige forslagene, og ordførererne i Lillehammer-regionen var utelukkende positive til prosjektskissene som ble lagt fram under drøftingsmøte forrige uke.

- Spennende - Dette er veldig spennende. Gudbrandsdalen er allerede en eventyrlig flott reise, men det betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene, vi må fornye oss og da er dette kjempespennende, mener Mari Botterud i Øyer. Å lyse opp fakkelmannen var et av forslagene fra belysningsfirmaet Luminator. - Fakkelmannen er jo viden kjent og nok den mest fotograferte øyværingen, men jeg ser at det kan bli utfordringer med tanke på størrelsen, økonomi og grunneiere. Men når jeg ser bort ifra det ser forslaget veldig spennende ut. Initiativet er tatt av Statens Vegvesen og Lillehammer Turist Snowball. - Det er et veldig godt initiativ. Dette kan gjøre dalen spennende også utenom hovedsesongen så vi får helårsdestinasjoner og ikke bare sommer og vinter, sier Botterud. God presentasjon Lillehammer kommune bil bli startskommune for lyssettingen og ordfører Espen Johnsen tar vel imot ideen. - Det er et veldig bra prosjekt som jeg håper blir realisert. Det vil øke trafikksikkerheten, men også presentere dalen på en god måte, sier Johnsen. Lysgårdsbakkene mente Luminator det kunne gjøres noe med. - Hoppbakken er jo et symbol på Lillehammer, og det er absolutt noe som må vises fram. Det er et godt uttrykk for byen som vintersportssted så hvis bakkene blir bedre lyssatt er det bare bra, sier Johnsen. Forskjønning Gausdals ordfører og leder i regionrådet Hans Høistad liker at det tenkes forskjønning av Gudbrandsdalen. - Dette er et veldig godt initiativ som vi setter pris på. Det er jo en helt ny verden fra den gammeldagse lyssetingsmetodene og både energibesparende og miljøsparende. Prosjektskissene som er tegnet omhandler E6 og ingenting i Gausdal vil bli lyssatt gjennom prosjektet. - Vi er aktuelle med en planstrategi som vi skal behandle i formannskapet. Dette tar jeg med meg som inspirasjon, kanskje kan vi tenke lyssetting i Segalstad Bru, sier Høistad og legger til: - Det er hvertfall ikke vanskelig å bli fascinert når du ser slike lyssettinger som på Kulemoen.

NYTT KJØPESENTER: Per Andreas Mæhlum (f.v) , Sten A. Kvsnvik og Kjetil Follaul utenfor bygget som skal bli sentrums første kjøpesenter.

Trykker på startknappen Samler bransjen LILLEHAMMER: Restaurangruppa i Lillehammer har vært aktive siden 1996. Nå slår de seg sammen med hotellene og Lillehammer Sentrum Drift for å styrke samarbeidet og dra nytte av hverandre. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Hotell- og restaurantgruppa blir en egen undergruppe under Lillehammer Sentrum Drift, i likhet med gårdeierne, butikkene og den øvrige næringen. Lillehammer Sentrum Drift får en sekretariatsfunksjon, og målet er at alle bedre skal kunne dra veksler av hverandre, ikke minst for å være et talerør for hotell- og restaurantnæringen. - Restaurantgruppa har eksistert siden etter OL, men har mer eller mindre ligget i dvalemodus mellom behandlingen av byens skjenkepolitikk hvert fjerde år. Nå er det blant annet ønsket et nytt skjenkekontrollutvalg, og derfor er hotell- og restaurantgruppa på ba-

nen igjen sammen med Sentrum Drift, sier leder Jon Lunke. Større gruppe Fra å omfatte restaurantene i sentrum, skal den nye gruppa implementere hoteller og serveringssteder i hele Lillehammer kommune. 25 av omlag 40 hoteller og serveringssteder er i dag medlemmer, og Lunke sier det blir en innsats for å få med så mange som mulig av resten. - Den nye hotell- og restaurantgruppa favner større og får med flere, ikke bare i sentrum. Sammen med Sentrum Drift skal vi klare å holde liv i byen enda litt lenger, også etter at butikkene er stengt, sier han. Leder Aud Hulberg i Lillehammer Sentrum Drift sier samarbeid med bransjen er en klar fordel, ikke minst med tanke på alle byens arrangementer. - Et samarbeid sørger for mer helhet, og en enklere oversikt over hverandres arrangemen-

ter, i tillegg til samarbeid med byens arrangører. Vi skal blant annet kunne bistå med kursing, og følge opp og pushe på hotell- og restaurantbransjen, forklarer hun. Enklere for alle Hotell- og restaurantgruppa skal også etterhvert opprette en egen innkjøpsgruppe felles for medlemmene, med særlig fokus på lokale leverandører. - Vi skal gjøre det enklere for hver enkelt, samtidig som vi må jobbe mot offentlige myn-


NYHETER LILLEHAMMER: Rammebetingelsene er på plass. Nå mangler det kun leietakere før de første spadetakene mot et kjøpesenter i Storgata er på plass. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

- Vi ønsker ikke å sette noen dato, men vi er i forhandlinger med entreprenør om totalentreprisen, sier eiendomsinvestorene Sten A. Kvanvik og Kjetil Follaug i Follaug & Kvanvik Eiendom. I alt vil det bli mellom 20 og 30 butikker i kjøpesenteret som blir plassert i Storgata 56 med navnet 61 grader Nord. Utbyggingsplanen som omfatter 6000 kvadratmener over fem etasjer er godkjent av kommunen. Det innebærer utbygging av to nye etasjer på det eksisterende bygget. I de opprinnelige planene lå også GD-bygget.- Vi kunne ikke vente lenger.Vi forholder oss til realiteter og måtte ta et valg, konklusjonene ble da at vi mener prosjektet fortsatt er godt også uten GD-bygget. Nå er vi bare glade for å komme igang, sier Kvanvik.

Mange interessenter Per Andreas Mæhlum ble engasjert av Follaug og Kvanvik til å finne interessenter og fylle kjøpesenteret med leietakere, etter et år med å kartlegge interessenter, mener Mæhlum det er klart for å trykkes på startknappen. - Vi kommer til å være bevisste i valget. Vi ønsker en god butikkmiks og skal ikke konkurrere med handelsvirksomheten i Lillehammer, sier Mæhlum og ser ikke for seg at det skal bli vanskelig å fylle lokalene.

Det er jeg ikke engstelig for. Dette blir attraktivt. Sånn Lillehammer utvikler seg er det et sterkt og kjøpekraftig marked, sier Mæhlum. Eiendomsinvestorene bruker ordet «ålreit» når de forteller om byggekostnadene for kjøpesenteret, og at det derfor ikke vil bli noen unormalt dyr husleie i det nye kjøpesenteret. - Det er parkeringsdekningen som har vært problematisk. Det har vært vår hovedutfordring, sier investorene som nå blir medeiere i parkeringshuset i Bryggerigata når 77 parkeringsplasser blir plassert i en ny etasje.

Positiv Styreleder i Lillehammer Sentrum Drift AS Hege Hole er positiv til at det skjer noe i Storgata. - Vi har ikke fått vite altfor mye, men det ser ut til å bli et fint senter, sier Hole. Hole mener nisjebutikker i det nye senteret er vel og bra, men legger ikke skjul på at de også ønsker seg andre ting inn i byen. - Det er absolutt ikke negativt med flere nisjebutikker i sentrum, de tiltrekker seg kunder, men vi ser også et behov for en større matvarebutikk ala CC, og kjedebutikk med rimelige barneklær som Hennes & Mauritz e.l. Jeg ønsker 61 grader Nord velkommen til sentrum, og så håper jeg at det også kommer enda et senter som kan tilby større lokaler til mat og tekstil, sier Hole.

med sine arrangementer, og dem vil vi ha med oss ut på gata igjen.

digheter for å bevare den skjenkepolitikken som er i dag. Gruppa skal etablere dialog både mellom medlemmene og myndighetene, og samtidig ha en stemme som blir hørt og tatt seriøst, understreker Lunke. Hulberg kaller den nye gruppa en vinn-vinn-situasjon både for bransjen og sentrum. - Når vi har hatt arrangementer tidligere har vi ofte slitt med å få med restaurantbransjen. De har vært opptatt

Dra lasset sammen Morten Myhre Skråtengen på Nikkers og hotelldirektør Liv Gun Gratzer på Mølla Hotell sier mye handler om å jobbe sammen mot felles mål. - Vi må trekke i samme ende av tauet alle sammen. Samtidig gir det muligheten til å bli bedre kjent også internt i bransjen, og stå samlet. Bransjen i dag er preget av konkurranse stedene mellom, og hotell- og restauranter har tidligere hatt hver sine grupper uten å kjenne og bruke hverandre like godt, mener de.

9

Enda flere raskere tilbake LILLEHAMMER: Korte ventelister og tidlig behandling gir gode resultater for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS. Stadig flere med lettere psykiske lidelser kommer tilbake i jobb – og unngår lengre sykefravær. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Rehabiliteringssenteret fikk for en stund tilbake avtale med Helse SørØst om behandling av lettere psykiske lidelser innen ordningen «Raskere tilbake».Målet er å bedre psykisk helse og arbeidsevne for å redusere sykefraværet eller opprettholde arbeidsnærvær. Nå er avtalen forlenget ut 2012. Håpet er også å forlenge avtalen ytterligere et år. - Nå har de første 30 personene gjennomført en behandling og våre tall viser at vi gjør nytte. Vi har bearbeidet våre egne data, som viser at 66 prosent har redusert sykefravær eller opprettholdt full stilling etter behandlingen, sier daglig leder Alf Magne Foss. At deltakerne også er svært fornøyde med tilnærming og hvordan de blitt bemøtt er gledelig.

Lettere lidelser Seks av ti henviste pasienter, som oppfyller inntaktskriteriene til «Raskere tilbake»-programmet. Henvisninger vurderes av et team psykologer og psykologspesialist. - Det gjelder de med lettere psykiske lidelser. Den siste andelen har ofte tyngre lidelser enn vi kan behandle i løpet av en 18-ukersperiode. Dette er på en måte sluttstykket på Helse Sør-Østs «Raskere tilbake»-prosjekt, hvor vi arbeider med veldokumenterte psykologiske verktøy for å redusere eller unngå sykemelding og hjelpe folk tilbake i jobb, forteller psykolog Jan Lenndin. Han sier tidlig behandling er av stor betydning for å unngå lange sykefravær. Ikke syke «nok» - Vi har visst i mange år at mange sliter med at de ikke åfr hjelp, og det er lange ventelister. Mange får

NÆRMERE HVERANDRE: Hotell, restauranter og sentrum kommer nærmere hverandre, når den nye hotell- og restaurantgruppa blir en del av Lillehammer Sentrum Drift. En vinn-vinnsituasjon for alle, mener f.v. Liv Gun Gratzer, Jon Lunke, Aud Hulberg og Morten Myhre Skråtengen.

TORSDAG 10. MAI 2012

HJELPER FOLK TILBAKE: Psykologteamet på Skogli hjelper stadig flere tilbake i jobb. F.v. psykologene Iver Sørlie Røhr, Aud Elisabeth Tande Degirmenci, avdelingsleder Jan Lenndin og psykologspesialist Harald Renolen.

beskjed at de er for velfungerende for distriktspsykiatrisk senter, eller havner i månedslange køer hos private, og ventingen forverrer ofte tilstanden. Når tilgengelighet til psykologisk behandling er en mangelvare blir ofte medikamenter en enkel løsning. Forskning viser dog at mange klarer seg uten medikamenter når de får psykologisk behandling som er dokumentert og systematisk, som f eks kognitiv atferdsterapi. I noen tilfeller, som ved angst og søvnvansker kan medisinering bli et problem i seg selv, sier Lenndin. - Vi satser først og fremst på ikke-medikamentell behandling av lettere diagnoser som søvnløshet, angst, depresjon og stressproblemer, og resultatene viser at jo tidligere folk får hjelp, jo mindre medikamentell behandling og sykefravær medfører det, sier Lenndin. I blant er situasjonen vanskelig, men for en god del sier Lenndin det er god hjelp i enkle verktøy som funker i hverdagen. - Samfunnet og helsevesenet forøvrig har mye å lære av dette prosjektet. De største forbedringene får man tidlig, og ofte er det bare små, enkle midler som skal til. De som kommer hit er veldig innstilt på å komme tilbake til eller forbli i arbeid, og å ende i ventelister kan ofte forverre problematikken, mener psykologen.

Slipper reparasjon Foss mener tidlig behandling og

forebygging er nøklene til redusert sykefravær. - Vi kan gjøre de riktige tingene, på riktig tid, og det er slik helsevesenet burde fungert, at man fikk behandling tidlig og kanskje forebygget mer. Men i dag er helsevesenet bygget rundt reparasjon framfor forebygging. Dette er et godt prosjekt for å slippe å reparere, opplyser Foss, og håper på videreføring av prosjektet også etter 2013. Lenndin og Foss mener prosjektet er en investering. - Resultatene våre er ikke forskning, men det er nok dokumentasjonen fra annet hold som taler for at tidlig og kortvarig behandling er effekivt. Vi mener det bør bli fast – og utvikles videre. - Tallene viser at denne gruppa med lettere psykiske lidelser ikke blir mindre, tvert imot øker den. Tall fra NAV viser at 18.3 prosent av det legemeldte sykefraværet skyldes lettere psykiske diagnoser, understreker Foss. De aller fleste som psykologene på Skogli møter, har såkalte normalpsykologiske reaksjoner. - Begrepet sykdom brukes altfor ofte innenfor psykologiske problemstillinger, sier Lenndin. - Reaksjonene er i de fleste tilfeller normale og noe som kommer av å være menneske – det er ofte våre forestillinger om disse reaksjonene og våre løsninger som kan bli problematiske på sikt. Økt kunnskap og små forandringer i hverdagen kan gjøre stor forskjell for mange, mener han.


10

ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

Åpningsfest . -19 10. I MA

Butikken er full av gode tilbud.

Se avisen som kommer i posten eller våre nettsider for flere gode tilbud!

Den perfekte reisetrille

2999,-

Farger: Lilla, blå og sort

Veil 4099,-

Fusion+

1199,-

SPAR

1100,-

Veil 1699,-

Inkludert reisebag, adapterer for Maxi Cosi Cabriofix og regntrekk.

Med regulerbart fotbrett

BeSafe bilbarnestol iZi Combi X3 9-18 kg. Begrenset antall farge 66.

Gratis

599,-

299,Veil 499,-

Veil 799,4ME Gåstol

Sangenic bleiebøtte

Fin festdrakt

Begrenset antall. Maks én pr. kunde.

Til gutt og jente.

BABYCARE LILLEHAMMER (TIDLIGERE MOR OG BARN) Storgt. 38 - 2609 Lillehammer Tlf. 61 05 48 80 - post@babycarelillehammer.no www.babycarelillehammer.no Åpningstider Man - Fre: 09.30 - 17.00 Tors: 09.30 - 19.00 Lør: 10.00 - 15.00


ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

Stensgård & Co er nå ny og stolt forhandler for Renault på Lillehammer. Velkommen til åpningsdager hos oss 10. ,11. og 12. mai! Kom og se vårt brede utvalg på torsdag – fredag: 10 – 18 eller lørdag: 10 – 14. Enkel servering under åpningsdagene.

www.renault.no

Åpningstider: Mandag – fredag: 09.00 – 16.30 (salgsavdeling) Mandag – fredag: 08.00 – 16.00 (verksted og delelager) Lørdag: 10.00 – 14.00 (salgsavdeling) Lørdag: Stengt (verksted og delelager)

Stensgård & Co Bilforretning AS Jørstadmovegen 641 2625 Fåberg Tlf: 61 27 02 00 www.stensgaard.no

11


12

MENINGER

TORSDAG 10. MAI 2012

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

En forgjeves, skummel naivitet Vi er nå midt oppi en rettsak som må sies å være av de verste rettsakene i nyere tid. En høyreekstrem norsk mann følte at han måtte drepe for å få oppmerksomhet, slik at folket skulle høre hans framtidstanker om vårt samfunn. Hendelsen er et skrekkeksempel og en virkelighet vi ikke har lyst til å oppleve igjen. Fra starten møtte vi sorgen med kjærlighet og samhørighet, og åpnet for at flere stemmer skulle få snakke i samfunnet. Vi ønsket også en demokratisk rettsak, hvor lovbestemte rettigheter også skulle gjelde, til en mann som har drept 77 mennesker. Selv er jeg for tiden i Australia. Jeg har fulgt nøye med i mange medier helt siden hendelsen utspant seg. Etter at rettsaken startet, har debattene vært mange om hvorvidt denne personen er tilregnelig eller ikke. En gjennomgående rød tråd ble belyst av pressen: Mennesker som håpet Breivik var tilregnelig nok til å sone fengsel. Etter at tiltalte tok sine første steg inn i rettslokalene, har stemningen blitt en noe annen. Til tross for at vi ikke får se rettsaken kringkastet, viser mediene svært detaljert dekning ved hjelp av ord på trykk og muntlige sendinger hvor innholdet blir forsøkt gjengitt. Inntrykket jeg sitter med så langt, er at Breivik er en velartikulert person, med et smertelig og skremmende følelsesliv, som er både kaldt og uhyggelig på samme tid. Sett fra den andre siden av verden, virker det som om intervjuobjekter i både fjernsyn og digitale medier prøver å finne en svakhet som kan forklare udådene vedkommende har gjort. Noen ganger fremstår det altså ikke som om vi har lyst til å finne ut hvem han er på en objektiv måte. Heller enn å sitte med fordomsfulle tanker som farger kjensgjerningen om

Skal du

STØPE? Vi leverer

FERDIGARMERT BETONG Rett i forskalinga: Renne, bånd eller pumpe.

Tlf 40 340 340 www.mjosabetong.no

hvordan han må være for å ha klart å utføre noe slikt, synes jeg vi bør være så objektive vi kan i forhold til hvilken psykisk tilstand han måtte befinne seg i. Er det ikke det vi ønsket i utgangspunktet, siden vi som samfunn ikke reagerte med sinne fra starten? Om tiltalte ikke viser anger og i tillegg blir vurdert som tilregnelig av ekspertene, synes jeg vi som nasjon for alvor skal jordfeste naive holdninger og heller åpne til debatt. Var det egentlig betimelig å synge “barn av regnbuen” på dette tidspunktet? Det er ikke slik at alle liker visesangen fra 1967 av Pete Seeger som opprinnelig heter “my rainbow race”. Det bør være greit å være en av de som ikke liker slik visemusikk, samtidig som andre ønsker å synge for full hals. Men akkurat nå er vi inne i en brennende provokasjonstid. Rundt om i verden, er sjansen stor for at det sitter personer med et lignende tankesett som Breivik, som også kanskje føler at de ikke blir hørt. I tillegg blir disse personene nå overøst av dialoger fra rettsal 250 Oslo tinghus, som hos mange vil bygge opp under ulmende følelser. For at vi nå ikke skal hive bensin på bålet, hadde det ikke vært bedre om vi åpnet til en demokratisk samfunnsdebatt, slik at vi kan lære mer om alle sidene i politikken? Vi må våkne og se sannheten inn i hvitøyet, være åpne for nye samfunnsdebattanter og klare å diskutere med mennesker vi er vilt uenige i. Følelsen til en mann, uten tårevåte øyne, som har drept flotte, uskyldige mennesker, klarer vi ikke endre likevel. En slik fortrøstning er fåfengt. Henriette Leine Wangen p.t. Sydney, Australia

Kultur og verdisyn, veien til ekstremisme Mange land i den vestlige verden i dag er å anse som multikulturelle samfunn. Rekker av forskjellige religioner, nasjonaliteter og verdier lever sammen i et felles samfunn. Enkelte anser det ikke bare som et felles samfunn, men også et splittet samfunn. Forskjellige menneskers verdigrunnlag i enkelte sosiale grupper skaper grobunn for fordommer og stereotypi mot andre grupper, og mye av dette skjer under overflaten. Storbritannias innvandringspolitikk har det siste året vært preget av statsminister David Camerons ønsker om innstramming innvandringspolitikken; Kun engelsk-talende innvandrere skal kunne bosette seg i England(med unntak for EUs reglement), og konservativ britisk kultur skal gjenspeile den kulturen alle skolebarn for internalisert og vokser opp med. I en tale i februar i fjor, vendte Cameron bakgrunnen for dette vedtaket særlig mot innvandrere i Storbritannia som praktiserer islamsk religion. Han uttalte seg b.la om faren for utvikling av ekstremisme i muslimske undergrupper hvis ikke staten trer inn og danner et fundament for en god integrasjon. Problemet her er at denne uttalelsen legger i realiteten bare grunnlag for mer ekstremisme i Storbritannia. Dette kan forklares veldig enkelt. Vi kan i utgangspunktet gå ca. tretti år tilbake i tid, da innvandringen fra både tidligere britiske kolonier, men også en rekke andre land startet for fullt i Storbritannia. Enkelte konservative grupper i befolkningen den gang følte seg nok truet av andre kulturer og verdisyn som kom inn i landet. Det er nemlig få kulturer som har tydelige stereotypiske preg(enkle normer, symboler etc.) som viser stor åpenhet mot andre kulturer. For en gruppe moderate konservative samfunnsdebattanter som møtes hyppig vil moderate holdninger til innvandring raskt kunne bli til mer ekstreme holdninger. Grunnen til dette er at mennesket søker sosial annerkjennelse. Når denne gruppen møtes og diskuterer innvandringspolitikk blir ingen anerkjent for å uttale seg på en moderat måte, men tvert imot, ved å overgå de andre i en mer og mer ekstrem retning. Hvis alle i utgangspunktet er litt negative til ikke-vestlig innvandring vil de alle få bekreftet deres verdisyn og dermed anse det som mer og mer riktig. Slik blir det da også mer og mer ekstremt.

Det er allment kjent at “problematikken” folk føler rundt innvandring i dag er rettet mot innvandrere med muslimsk bakgrunn. Som i eksemplet her, med Storbritannia, er dette også tilfelle. Man kan se på denne mye omtalte antiislamistiske organisasjonen English Defence League. Det er da lett å forestille seg hva som skjer med en helt moderat brite som deltar på et par møter hos dem. Hvis han en enkelt gang på det første møtet uttaler seg kritisk til muslimsk-basert religion og kultur vil han motta stor annerkjennelse blant de andre og få en styrket selvfølelse, samt et mer ekstremt verdisyn fordi han føler seg vel med sin uttalelse da de andre applauderer den, og dermed begynner han å anse dette verdisynet som riktig. En tidligere artikkel på Sosialistk Ungdoms blogg medias rolle i dagens samfunn omtalt. Mange mener at media styrer mennesker, noe som også på mange måter er korrekt. Men i et annet perspektiv er det menneskene som styrer mediene. For denne fiktive personen som nevnt over, vil det å søke seg rundt på nettet og delta i debatter der alle deler samme holdninger og verdisyn i større eller mindre grad skape den samme påvirkningen som i eksemplet over, i et møte med en gruppe mennesker som også deler samme meninger. Denne personen kan dermed søke seg inn på de artiklene, debattene og nettsidene som bekrefter denne personens holdninger, ettersom dette også styrker selvfølelsen da personen nok en gang vil føle at sine holdninger er riktige. Slik utvikling av ekstremisme er ofte skjult for offentligheten, da det å delta i en debatt med folk som har mer rasjonelle og moderate syn med gode argumenter bare vil svekke den eventuelle ekstremistens selvfølelse. Et eksempel her er jo bloggeren Fjordman som ble invitert til offentlig debatt av Venstre-politikeren Abid Raja i etterkant av 22.juli i fjor. Hvorfor skulle Fjordman stille opp når han visste at hans syn ikke ville bli latterliggjort, men tvert imot argumentert rasjonelt ned til en intethet som dermed trolig ville ha svekket hans selvfølelse. For å gå tilbake til utgangspunktet med David Camerons uttalelse i fjor(en tale han holdt på samme dag som English Defence League holdt en stor demonstrasjon i London) er hans uttalelse selvfølgelig noe som igjen styrker eventuelle ekstremisters selvfølelse og får

dem til å føle at deres syn er rett. Det disse gruppene selv ikke forstår er at de muslimske ekstremistenes verdisyn blir grovt krenket, noe som selvsagt legger grunnlag for en radikalisering av deres holdninger også, da de vil verne om sin egen kultur. Helhetlig sett ligger problematikken i dagens samfunn i at enorme mengder av den politiske debatten relatert til verdisyn og kultur er skjult for offentligheten fordi den ofte er grunnlaget for mange menneskers selvfølelse og tilhørighet, en tilhørighet de ikke vil miste og en selvfølelse de ikke vil ha svekket. Globalisering og teknologisk utvikling er slik sett også bidragsytere til dette i form av nett-debattene som ofte er dominert av ekstreme verdisyn med aktører som kun ønsker å få sitt eget syn bekreftet. Den 22.juli i fjor kom en ekstremist som trolig var et resultat av flere av disse momentene ut av intet. En ideologisk ekstremist viss holdninger var så sterkt internalisert i hans personlighet at vi kan anse hans verdisyn som urokkelig. Norge er et av verdens rikeste land; på penger. Statlige institusjoner legger grunnlag for å dekke primær- og sikkerhetsbehov til alle borgere, men statlige institusjoner legger ikke grunnlag for å dekke de behovene folk higer etter når dette er dekket, nemlig sosial anerkjennelse, dette er opp til hver enkelt å finne. Hvis jeg spør deg følgende; ‘’ hva skriver avisene om?’’ Da svarer du:’’ det folk vil lese.’’ Rettere sagt, i flere tilfeller det som styrker folks selvfølelse og bekrefter deres holdninger. Åpenhet, solidaritet og gjensidig respekt er begreper knyttet til handlinger som sjelden avspeiler styrkingen av noens selvfølelse, men det er dette den vestlige verden trenger i dag, i et internasjonalt og globalisert samfunn der kulturer lever side om side med hverandre. Veien mot å fjerne fordommer og motstridende grupper i samfunnet, hvilket er fundamentalt for alle menneskers vel, er ikke gjennom å overlate alt til hver enkelt, det er gjennom kloke og reflekterte statlige reformer som kan skape et sammensveiset og solidarisk samfunn; et sosialistisk samfunn. Bjørn Goul Nellemann, født. 02.01 1994, fra Lillehammer, Styremedlem i Oppland Sosialistisk Ungdom

Russen fortjener bedre Russetreffet på Lillehammer i helgen var en stor suksess med 8000 russ, greie ungdommer, mindre vold og færre skader. Alt var på plass med politi, kontrollposter, førstehjelp, ryddehjelp osv. Arrangementet er millionbutikk, og det drypper på mange. Lag og foreninger stiller opp og får sin del av potten. Jeg var selv frivillig natt til lørdag og møtte smilende ungdommer. Alt tilsynelatende ok. Jeg vil likevel komme med kritikk. Arrrangementet eies i dag av Lillehammer Olympiapark AS som igjen eies av Lillehammer

kommune. Treffet er en gedigen fyllefest. Spørsmålet er om kommunen gjennom Lillehammer Olympiapark kan være bekjent av å stå som arrangør. Prisen for to dager er på ca. kr. 1300,- Dagsprisen er på linje med de store festivalene, men hva er det russen tilbys? Fredagen var lyd, røykmaskiner og lyseffekter fra alle scenene, styrt av dj-er og datamaskiner. Lydnivået var så høyt at jeg vil oppfordre hørselsskadde om å anmelde arrangørene. Showet fra scenene var lys og lyd, så du ristet. Dette var fredagen. Jeg håper lørdagen var bedre med

levende musikk. Jeg skriver ikke for å være sur og grinete. Ungdommen er fantastisk. De skal ha lov til å feste og ha lov til «å slå ut håret». Etter 13 år i skole, fortjener de å feire, men de fortjener noe bedre enn hva som ble servert fredag kveld. Min oppfordring til russen er selv å ta tak i arrangementet. Bli en del av innholdet og bestem selv hvordan dere vil ha det! Russen bør selv stå som eiere - ikke kommunen v/ Lillehammer Olympiapark A/S. Torbjørn Dahl, kommunestyrerepresentant


MENINGER/NYHETER

TORSDAG 10. MAI 2012

13

Bolig – fra behovet for et hjem til spekulasjonsobjekt

I sin tid, var lønningene slik at mange arbeidstakere hadde for dårlig lønn til å skaffe seg en bolig, ved siden av perioder med knapphet på tilgang på bygningsartikler. Men folket har alltid trengt å ha et ”hjem”. For mange ble drømmen om å realisere et eget hjem, ble felleskapsløsninger alternativet. Det ble bygget to og firemannsboliger, og det ble etablert borettslag – fordi slike løsninger/ byggformer fikk byggekostnadene ned - og flere fikk tilgang til et eget hjem. De fleste boligbyggerlagene har i dag endret seg fra å tenke fellesskap, over til å fokusere på individuell privat bolig og/ eller bolig som investeringsobjekt. Kostnadene på borettslagsleiligheter har medført at boligsamvirkemodellen ikke lengre er en naturlig inngangsport til boligmarkedet for de mange som står utenfor. Og tragisk nok øker antall bostedsløse i Norge – i det som skal være et av verdens beste land å bo i. I tillegg driver flere av boligsamvirkene boligformidling, på lik linje boligformidlere/ banker. Et system som medfører at profitt/ inntjening overstyrer hensynet til en boligpolitikk som sikrer befolkningen retten til å ha et eget hjem. En konsekvens av at boligprisene stiger så kraftig, er at mange trenger enda større lån for å tilegne seg de stadig dyrere boligene, fordi lønnsøkningene ikke følger prisstigningen på boliger. Faren med en slik utvikling, er at dersom rentene stiger, eller at enkelte opplever inntektssvikt (arbeidsledighet e.l)), kan det oppstå en situasjon at mange ikke klarer å betjene lånene sine. Samfunnsmessig, er det en risiko for at dagens bolig- og utlånspolitikken, kan bli vår lands «boligboble», kanskje noe i retning av den som flere land med finanskriser opplever i disse dager. Ordningen med «boligsparing for ungdom (BSU)» ble introdusert som en hjelp for å få flere ungdommer inn på boligmarkedet. Myndighetene har satt som krav om boligkjøpere skal ha 10 % egenkapital ved kjøp av bolig. Det vurderes for tiden å øke kravet om egenkapital til 15 %. En slik politikk vil åpenbart ramme ungdom som vil inn på boligmarkedet hardt, og særlig i boområder hvor boligprisene er høye. Med studielån, og kanskje familieetablering ved siden av, vil en slik politikk gjøre nåløyet enda trangere for unge som

vil inn i boligmarkedet. Dersom en slik politikk med økt egenkapital for ungdom realiseres, er det frykt for at presset på prisene i utleiemarkedet vil stige betydelig. Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tidligere i år en statistikk på hva slags utvikling vi kan forvente på boligmarkedet, og utviklingen av lønnsnivået de 3 nærmeste årene. Prognosene forteller at lønnsnivået forventes å stige med 12 % på tre år, mens boligprisene vil stige med hele 17 % i samme periode. Hva betyr SSBs prognoser i praksis? Litt forenklet oppstilt – i den hensikt å vise noen tallstørrelser - så viser den oss at; - En person med ei lønn på kr 400 000 pr år, kan med 12 % lønnsvekst forvente å få en lønnsvekst på kr 48 000.- i løpet av de tre nærmeste årene. - En trygdet, tilsvarende minstepensjonist, har for tiden en trygd på kr. 157 639.- pr år. Med 12 % økning, kan vedkommende forvente seg en økning på trygdeytelsene på kr 18 916.- i løpet av de tre nærmeste årene. Hva blir konsekvensene om boligprisene stiger med 17 %? La oss ta utgangspunkt i en bolig som i dag koster 3 000 000 kroner. Med en prisøkning på 17 %, vil den samme boligen koste kr 3 510 000.- om tre år. Dvs en økning på 510 000 kroner – da hjelper ikke minstepensjonistenes/ arbeidstakernes forventende lønnssøkninger mye. En slik dramatisk økning betyr at en person må ha en årsinntekt på hele 4 250 000 kroner for å holde lønnsmessig tritt med stigningen i boligprisene i samme tidsperiode (kr 4 250 000 × 12 % = kr 510 000) – gitt at SSBs prognoser slår til. Det viser boligpolitikkens galskap – og som politikerne har skapt! Poenget er at prisene på boliger overstiger dermed langt over hva en minstepensjonist kan forvente få i inntektsøkning i samme periode. Kan samfunnet leve med en slik utvikling? Arbeidstakere/ trygdede er dømt til å tape i en slik utvikling? En velstående person vil kunne kjøpe en bolig til 3 mill kr uten å ta opp lån, eventuelt trenger vedkommende bare mindre lån, og får dermed gode lånebetingelser i bankene. En relativt ubemidlet person må ta opp store – såkalte «risikolån», og til langt høyere rente – ut

Følg oss på Facebook

På 1980-tallet fikk vi de første dereguleringene av boligmarkedet, innført av Høyreregjeringene til Kåre Willoch. I første rekke rammet endringene borettslagene (fellesskapsløsningene). I tillegg ble det frislepp på utlånsmarkedene – noe som resulterte i et rentenivå som ble umulig for mange å betjene. Husbanken er i ettertid blitt endret fra å være et virkemiddel for sosial boligbygging – over til en markedstilpasning man kan hevde ikke fremmer sosial boligbygging – i hvert ikke slik den opprinnelige tanken med opprettelsen av Husbanken var tiltenkt.

fra bankenes tenkning om at det er høyere lånerisiko ovenfor personer med lavere betalingsevne. Høyere renteprosent for de lavt formuende, betyr dyrere lån - og det til tross for at man skulle tro at en bolig – som objekt – har samme verdi enten det er en rik eller en mindre rik som besitter den. Et annet forhold, som bidrar til å drive boligprisene oppover, er bankenes/ meglernes provisjoner. Enkelte banker beregner seg i dag opp til 2,75 % provisjon ved salg. En side ved et slikt prosentbasert provisjonssystem, er meglerne forsøker å drive boligprisene opp. Det er ikke uvanlig provisjonsbeløpet for salg av en bolig i dag fort kommer opp i nærmere 100 000 kroner. Etter min oppfatning bør det settes et tak fra myndighetenes side på hvor mye provisjon bankene/ meglerne kan ta ved salg av boliger. Økte boligpriser, og dermed behov for økte låneopptak hos mange, gir det utslag at prisene på utleieboliger stiger i tilsvarende takt. Det gjør at mange lavlønte og ubemidlede opplever det som nærmest uoverkommelig å opparbeide seg kapital til å kunne skaffe seg egen bolig – fordi store deler av inntekten går til å betale høye priser på utleieboliger. Dette systemet medfører dessuten til at mange unge blir boende lenge hjemme hos foreldrene, og forsinker på denne måten ungdommens løsrivingsprosess fra foreldre og pårørende. Dette er prisen – og et av utviklingstrekkene som vårt samfunn har oppnådd – gjennom å åpne opp for det markedsliberaliserte lønns-, utlåns- og boligsystemene som vi har i dag.

KLAR FOR KONFERANSE: Kjell Stenberg fra InterCityprosjektet i Lillehammer Næringsforum er sikker på at det vil komme mye godt ut av dagens samferdselskonferanse.

Samferdselspolitisk konferanse - med appell om en helhetlig Intercityutbygging LILLEHAMMER. Tunge aktører møtes i dag på Lillehammer og Rica Victoria Hotel for å legge premissene for videre arbeid med Intercitytriangelet. TORE FEIRING tore@byavis.no

Det må derfor være en viktig målsetting å gjenreise den sosiale boligbyggingen! Det vil hele vårt samfunn tjene på, spesielt de unge og de som har liten egenkapital til å skaffe seg sin egen førstegangsbolig. Og det haster! SSB prognoser tilsier at det trengs en rask endringsprosess! Vi trenger en ny sosialdemokratisk boligpolitikk for befolkningen og fellesskapet, ikke en boligminister – slik det er reist forslag om - som sannsynligvis vil bli mest opptatt av å tekke rå boligspekulanter enn å hjelpe de som virkelig trenger ”et hjem” – ikke et spekulasjonsobjekt! Jørund Hassel

Oppland og Hednmark fylkeskommuner, DnB, NHO Innlandet, Eidsiva Energi og regionrådene samt en del berørte kommuner og ikke minst InterCityprosjektet i Lillehammer Næringsforum er en del av initiativtakerne for denne konferansen. Kjell Stenberg fra sistnevnte organisasjon mener dette vil være både en synliggjøring og manifestasjon på at nå har politikere på tvers av fylkes- og kommunegrenser endelig kommet på banen for alvor. – Det er på tide også, sier han til Byavisa, - for vi har så langt vært litt bakpå i denne prossessen i vår region. Men nå er vi enige, og kravet eller appellen fra oss som er med på konferansen vil være et helhetlig grep på utbyggingen av Intercity-trianglet mellon, Halden, Skien og Lillehammer. Og at det skal stå ferdig senest i 2023. - At dette skal stå som det absolutt viktigste enkeltgrepet i den nye NTP (Nasjonale Transportplan). Dette betinger at Jernbaneverket må gis tilsvarende muligheter til å være samfunnsbyggere som Avinor og Statens Vegvesen er, sier Stenberg videre. – Jernbanen har lenge vært forsømt i landet vårt. - Nå ser det ut til at vi endelig kan samle oss om at det endelig skal satses, ikke minst fordi dette er selve fundamentet for en videre balansert vekst på

Østlandet, mener han. Dette vil bli et grep der Østlandet på mange måter utvikles til ett stort arbeidsmarked – med ca. 2 millioner innbyggere. - Med dette som utgangspunkt kan ikke Jernbaneverket fastholdesi organisasjonsformer som ikke lenger er formålstjenlige. Vi har det godt i Norge, men miljøutfordringene er fortsatt store. Satsing på jernbane er ett av hovedpremissene for å få dødsfall og alvorlige ulykker ned, og for å gjenopprette en nødvendig trygghet i korridorene, mener Stenberg videre. - Da må det tas grep som sikrer at samfunnsnytten blir størst mulig. Også dette setter konferansen søkelyset på, reklamerer Stenberg, - En time spart til Lillehammer, er også en time spart for alle som bor nord og vest for Lillehammer. Stort volum på akse Nord gir også best samfunnsøkonomi, siden det da blir en bedre balanse i belegget i pendeltrafikken, og spennende nye muligheter for at markeder vil etableres, eksempelvis internt i nordenden av Mjøsa, er i høy grad tilstede, sier en engasjert og optimistisk Kjell Stenberg.. Hele Østlandet inviteres til å være med og utvikle den store Oslo-regionen og til at ta det absolutt viktigste strategiske grepet, avslutter han, - dessuten skal konferansen også bygge nettverk og forsterke alliansene.


14

TORSDAG 10. MAI 2012

BIBLIOTEKENE PRESENTERER: TORBORG NEDREAAS

MUSIKK FRA EN BLÅ BRØNN ANBEFALT AV SYNNØVE BRATBERG, LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Herdis er hovedpersonen i «Musikk fra en blå brønn». Boken skildrer hennes oppvekst fra barn til ungdom. Miljøet er bergensk middelklasse i tiden rundt første verdenskrig. Barndommen er trygg inntil det skjer en katastrofe for Herdis: Moren og faren skal skilles, moren flytter til sin elsker, forretningsmannen Elias Rachlev. Faren sitter forlatt og hjelpeløs igjen og skal ta seg av et tenksomt og temperamentsfullt barn. Vi får et klart bilde av Herdis’ mor som sjarmerende og vakker med et strålende humør når hun kan dra nytte av det – Mens faren er en av sliterne og virker keitet og forlatt.

KULTUR

Anders Sandvig 150 år: Vandrespillene

I redakt spor

LILLEHAMMER: Om et knapt døgn har Thor Henning Lerstad blitt redaktør Johan Filseth – en mann han så sent mandag nesten ikke visste noen ting om. Det blir kanskje den viktigste historietimen han har hatt. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Som så mange andre radikale venstrefolk ble også Johan Filseth skuffet over Johan Sverdrups venstreregjering. For disse var ikke regjeringen radikal nok, og i avisa Framgang ble Filseth nokså alene om dette kritiske synspunktet. Derfor valgte han å satse på ei ny og mer radikal avis. Dermed etablerte han avisa Gudbrandsdølen i 1894. Støtte fikk han fra flere hold, ikke minst fra Bjørnstjerne Bjørnson. Fredag gjenoppstår Filseth i vandrespillet Til Maihaugen. Lerstad mener spillet gir folk en levende opplevelse av historien med storslagne bilder fra Lillehammers gater for hundre år siden.

Herdis skal bo hos faren. Hun slites mellom foreldrene og får problemer med å konsentrere seg om skolen. Dette er en tid da ikke alle foreldre og lærere viser så stor psykologisk innsikt. Kroppslig avstraffelse blir det også. Farens fortvilelse og sinne får han til å miste besinnelsen fullstendig, Men trassig og sint som Herdis er, roper hun «Bare slå! Det gjør ikke vondt!» Hun gir seg aldri! Faren prøver å komme sin datter nærmere ved å kjøpe en sykkel til henne. Herdis på sin side er stolt og vil ikke uten videre godta farens forsøk på å gjøre alt godt igjen. «Musikk fra en blå brønn» er en viktig del av forfatterskapet til Torborg Nedreaas. Både personer og miljø er tydelig tegnet. Herdis utvikling fra barn til ungdom, hennes følelse av at ingen ser henne, hennes forståelse av konfliktene blant hennes nærmeste, gjør denne boken til interessant lesning. Anbefales!

www.lillehammer.kommune.no 05 00 www.lillehammer.kommune.no Tlf Tlf.61 6105 050500 samtaler med meg Torsdagssamtaler med innbyggerne på Lillehammer bibliotek. Jeg håper folk i Lillehammer også denne PLANSTRATEGI Torsdagssamtaler med innbyggerne www.lillehammer.kommune.no Tlftil61å 05 05 00 torsdagen benytter anledningen komme FORTorsdag LILLEHAMMER Jeg håper 20. folk mai i Lillehammer også denne kl. 16.00 17.30 Torsdag jan. kl.16.00–17.30 med innspillbenytter og22. fortelle hva de ertil opptatt torsdagen anledningen å kommeav. Utkast til innspill planstrategi 2012-2015 med og fortelle hvaoffentliggjøres de er opptatt av. (PBL§10-1). Dokumentene er lagt ut Tlf på kommunens www.lillehammer.kommune.no 61 05 05 00 nettsider og Servicetorget.

med innbyggerne FristTorsdagssamtaler forTorsdagssamtaler eventuelle innspill er 5.6.2012. med innbyggerne Torsdag klkl 16 00 17 30 d 20 mai j

- Jeg vet ikke så mye om Filseth, men vandrespillet hjelper enhver lillehamring til å få øyene opp for den store og viktige arven vi har felles. Jeg opplever det som litt skamfullt å vite så lite om min egen historie selv også, sier Lerstad, som til daglig, som Filseth, har sitt virke i medieverdenen, som vaktsjef i NRK.

Åpenhet Han er oppvokst i Lillehammer, takket være en far som var helseflyktning som Anders Sandvig selv. Foruten å handle om en by i brytningen av en ny tid preget av framsynte folk med store vyer, handler vandrespillet også om åpenhet og toleranse for folk som er annerledes og vi ikke vil ha noe med å gjøre, mener amatørskuespilleren. - Her kommer det altså en fyr med helseproblemer flyttende til byen, etablerer seg som tannlege og møter en fattig raring fra dalen, Trond Eklestuen, som tjener noen små slanter på å selge gammelt skrammel. Både Sandvig og Filseth hadde denne åpenheten for særinger. Filseth dyrket kontakt med ”jernbanesluskene” og gikk også rundt med bredremmet rallarhatt. Lenge ble han ikke akseptert av byens gode selskap, sikkert også på grunn av sine radikale politiske meninger om alminnelig stemmerett, direkte skatt og økonomisk utjamning. Han var en stor pressemann, med et moderne språk og en pioner i bruken av nyere journalistiske virkemidler. Filseth gjorde utrolig suksess med Gud-

I FILSETHS FOTSPOR: I morgen blir Thor Henning Lerstad til redaktør Johan Filseth, en av Anders Sandvigs store støttespillere, og en framsynt og kvass redaktør. En viktig historietime til ære for de som turte å ta sjansen, mener han.

brandsdølen ved hjelp av sin skarpe penn. Han skapte debatt og utfordret, og var en viktig talsmann for Sandvig-ideen om at de gamle husene og ”rasket fra dalen” skulle bli et museum i offentlig eie, forteller Lerstad.

Minnesmerket genialt Han sier bråket rundt minnesmerket på Maihaugen passer bra som et minne om konfliktene rundt Maihaugen for hundre år siden. - Anders Sandvigs samlinger er bråk. Det ble et stort rabalder om kommunen skulle kjøpe de første husene han samlet. Den store hop satte seg imot. De mente det var annet å bruke penger på enn skrot. Nå krangles det om et monument som noen mener ligner for lite på en tradisjonell statue.  Jeg synes ideen til monumentet er genial. Problemet er bare at det ligner mest på en eggdeler. Ingen greier å se Sandvig. Hvis ikke mannen blir synlig så er det vel bare å prøve på nytt? Anders Sandvig og Johan Filseth minner oss om at vi ikke må stoppe ideene og de store tankene. Vi må våge å prøve og være åpne for å feile,  sier Lerstad.

Viktig for byen Sandvig var en visjonær med blikk for framtida. Han skjønte at det var viktig å ta vare på verdier de fleste ville hive på dynga. Filseth var også klar på at det var viktig, og tok til orde for at bystyret måtte sikre at husene ikke ble solgt ut av byen. 25 stemte for, 12 stemte mot, forteller Lerstad. - I dag er det jo ingen som mener noe annet enn at Maihaugen er viktig for Lillehammer. Vandrespillet viser hvem vi har å takke for det og brytningene i byen den gang. Hele byens sentrum tas genialt i bruk for å gi bilder av dette, slik Sandvig brukte byen og brukte opptog for å skape interesse for Maihaugen. Det gir et glimt inn i historien og noen av de viktigste skikkelsene som har preget byen, sier han. Ut mot bakstreberne Om et døgn er det alvor. Da går toget fra Skysstasjonen til Maihaugen, i fotsporene til de store menn og kvinner som satte ettertrykkelige spor i historien. - Det er moro da! Jeg har vært med på noen teaterting før, blant annet


KULTUR

TORSDAG 10. MAI 2012

15

tørens

STOR FALLHØYDE: Skummelt er det, å skulle spille Sigrid Undset, fra Sigrid Undsets plass, i egen by. Men Anne Mari Skjærvik er sikker på at Undset hadde vært et fantastisk kvinnemenneske å henge med.

Stolthet og ærefrykt LILLEHAMMER: Man blir aldri profet i egen by, sies det. I morgen nærmer Anne Mari Skjærvik seg teorien, når hun skal spille Sigrid Undset, på Sigrid Undsets plass. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

vandrespillet Sølvskatten på Maihaugen, og ble veldig fristet til å si ja denne gangen. Vandrespillet er det en ekstra flukt i. Om jeg først skal være en karakter i Lillehammers historie, er det moro at det nettopp er Filseth, iallefall slik jeg kjenner ham så langt. Det føles bra å ta til orde mot ”bakstreberne”, skjønt de var jo ikke det. Det var et valg mellom goder. Nå er det jo lett å si at Maihaugen ble en suksess, men da visste ingen hva det ble. Gamle hus var jo Gudbrandsdalen full av. Denne dramatiske konflikten er noe av magien Morten Jostad har klart å fange inn, smiler Lerstad.

Valget mellom goder Motstanderne til Maihaugen ville heller satse skattepengene på nymotens ting som skolebygg, belysning og kloakkanlegg. Valget mellom nymotens goder som belysning, ny skole og kloakksystem eller en

samling gamle hus, er en nøkkel i vandrespillet, sier han. - Det er avgjørende. Motstanderne er jo ikke idioter. De vil bare ha andre ting. Filseth tar et valg og sier at skole, lys og kloakk er vel og bra, men at det Sandvig står for er et like stort gode, å ta med seg fortiden inn i framtiden, strekke de viktige historiske linjene som gir oss identitet, kultur og egenart, forteller Lerstad, som snart skal fylle store sko fra Skysstasjonen til Maihaugen. Å ta i bruk byrommet som scene på denne måten, er historisk, mener han. - Det er dristig. Du vet, plutselig kan det komme en gjeng med motorsyklister midt gjennom scenen, overdøve alt og ødelegge stemningen fra hundre år tilbake i tid. Og det er viktig og morsomt at spillet er et samarbeide mellom flere leire, både kor, korps, amatører og profesjonelle. Det handler om å skape en

opplevelse, ikke minst for unge folk som ikke kjenner historien like godt, sier han.

Viktig historietime - Vi blir jo minnet på dem, disse figurene, i gatenavn, på bilder og i små historier av og til, men vi vet ikke hvem de er. De inspirerer Lillehammer til å finne ut om sin egen historie, viser livet og tankene og følelsene som var, og det skaper interesse. Når man opplever historie på den måten, gjennom teater og film, har enhver historie interesse for folk i alle aldre, mener Lerstad, og sier vandrespillet ikke minst er til ettertanke. - Ikke bare lokalhistorisk. Vi minnes om at det har levd kloke folk før oss og at fortida kan ha en viktig appell for vår egen tid, som for eksempel om vi er åpne nok. Hva er det nye Maihaugen-prosjektet? Hvem av oss dyrker vennskap med ”jernbaneslusker” og folk som Trond Eklestuen, spør Lerstad.

- Om det er skummelt? Det er jævlig skummelt! Men det er heldigvis ikke noen stor, bærende rolle, smiler Skjærvik. Hun har landet i noen minutter fra alt som skjer om dagen, og forteller om sitt forhold til Sigrid Undset, Anders Sandvig og ikke minst Maihaugen. - Mitt første forhold til Maihaugen var gymtimene på gymnaset, da vi løp rundt oppå der og ikke visste hva de gamle husene egentlig var. Det var jo verdens beste gymsal, og så kunne vi gjenne oss og kline litt i buskene. Først da jeg ble litt eldre ble Maihaugen brukt som det museet det er, og det har blitt både arbeidsplass og et nydelig sted å gå. Maihaugen blir jo brukt til så mye forskjellig, utbryter hun.

Ære å bli spurt - Men det er sikkert noen som kommer til å kicke på at revybimbo'a fra Parken skal spille Undset, humrer hun. Det er med en viss ærefrykt hun skal tale fra Sigrid Undsets plass, som Sigrid selv, et utsnitt fra boka «Lykkelige dager», der Sandvig er omtalt. - Det er jo en ære å bli spurt. Men hvis Morten Jostad tror jeg kan, så må jo tro at jeg kan jeg også. Vandrespillet er en fin måte å vise nåtiden hvordan storheter fra vår historie levde i byen samtidig, vi blir byens borgere som de var, bare i sin tid. Sånne dypdykk er fint, å vise at ting var som de var. Jeg er skammelig historieløs på enkelte felter selv, men slike historier vekker interessen på enkelte ting, og om vandrespillet gjør det fra barneskolebarn til pensjonister, så er det jo ypperlig, mener Skjærvik. Herlig kvinnemenneske Hun er både stolt og innehar en viss ærefrykt over å være en del av slekters gang

i byen, med historien som sitter i husveggene, i gatenavnene og i Maihaugen. - Samtidig er det like viktig å bli en del av historien til de litt mindre kjente, vanlige borgerne. Den byen her har vært her så lenge! Men fallhøyden er enorm, ler hun. - Jeg tror hun var et herlig kvinnemenneske med mye saft i. Jeg tror jeg hadde digga å henge rundt med henne. Hun kan vel kanskje virke dyster gjennom portretter og fotografier som fremstiller  henne , men noen og enhver ville vel bli preget  både fysisk og mentalt av å miste et barn, sier Skjærvik.

Levende spill Å se vandrespillet fra ide til etterhvert prøver, gjør en hardbarka lillehamring minst like stolt. - Jeg får liksom en forespørsel og sier ja, og så møtes alle. Og det er i store Maihaugsalen, og da skjønner jeg at dette blir enormt! Så kommer guttemusikken inn, og jeg tenker «hei, dere skal også være med ja». Det er ganske annerledes fra å tutle for seg sjøl i sin egen verden, til noe så stort, det har jeg aldri vært med på. Og en historie om byen, må selvsagt foregå i byen. Det er garantert åtte joggere som løper gjennom scenen, en bil som kjører feil og noen som åpner en dør de ikke burde åpne, og det er en del av det med å spille ute. Ikke minst blir man jo som publikummer selv en del av spillet, som en av byens borgere. Man er både publikum og samtidig aktør, forteller hun, og oppfordrer publikum til å dra seg bort fra sofa og hockey-VM. Vidunderlig - Det er jo bare denne ene sjansen man får, før om femti år igjen. Og jeg er sikker på at Morten Jostad kommer til å være helt i hundre og lage et nytt vandrespill da også, humrer hun. - Hvor ofte får vi ellers feiret den vidunderlige Sandvig? De som «snakket på å grille», kan bare glemme det, det blir en begivenhet av de store. Både Sandvig og Maihaugen er jo kjent i det ganske land, og det er genialt det han har drevet med. Jeg blir litt grøss og gru av at Gjøvik var interessert i å kjøpe dette den gang, tenk om alt hadde havnet der!


16

KULTUR

TORSDAG 10. MAI 2012

Sommermoro for unge forskere

GAUSDAL: Unge forskerspi- Lek rer kan få gode dager i Fol- Forskerfabrikken arrangerer somlebu i uke 26, når Forsker- merskole for barn og ungdom på av kommuner, bedrifter og fabrikken starter sommer- oppdrag lokalmiljøer. Kursene griper fatt i skole. Flaskeraketter, bak- læreplanmålene i skolen på en leteriedyrking og jakt på ken og annerledes måte enn elemikrometeoritter er blant vene vanligvis opplever. Sommerskolekursene gir også tid til fordet som står på menyen. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Både Lillehammer og Gausdal får i sommer besøk av Forskerfabrikkens sommerkurs, som har som mål å få unge mer interesserte i forskning og realfag. Det gjør de med morsomme oppgaver, som å lage sin egen flaskerakett, koble elektriske kretser og lage solur. - Vi har fått med næringslivet i Gausdal til å sponse sommerskolen, så Gausdals-elevene får kurset til en godt rabattert pris. De får også utdelt et mikroskop til odel og eie, og vi har søskenmoderasjon, forteller leder i Frivilligsentralen, Karin Bjørnødegaard.

dypning slik at elevene får mulighet til å oppleve stor grad av mestring, og varer i 5 dager fra 09 0015 00.

Får info fra skolen - Kurset er rettet mot elevene på mellomtrinnet, altså de som starter i 5. klasse og til og med 7. klasse. Alle skoleelevene får med informasjon fra skolen, så foreldre bør sjekke sekker og bag'er framover, smiler Bjørnødegaard. Frivilligsentralen har tatt jobben som arrangør av kurset, som holdes på Follebu skole. - Frivilligsentralen skal også holde åpent før og etter kurset, slik at ungene kan bli til foreldrene er ferdige på jobb, opplyser Bjørnødegaard.

Tove Evensen (t. h) og hennes datter, Elise, som har valgt å konfirmere seg hos Frelsesarmeen istedenfor i kirka.

Konfirmasjon hos Frelsesarmeen LILLEHAMMER: Hvert år har Frelsesarmeen konfirmasjon og konfirmasjonsundervisning i Lillehammer. Mange er ikke klar over dette, men alle er velkommen. KAI-ARNE SOLBAKKEN redaksjon@byavis.no

Frelsesarmeen har i lengre tid hatt et åpent konfirmasjonstilbud for de som vil konfirmere seg der, heller enn i kirka eller gjennom borgerlig konfirmasjon. - Jeg synes det er veldig bra at temperament kombinert med lun dansk humor. Kanskje er det deilig å være norsk i Danmark, men det er slett ikke verst å være dansk i Argentina heller.

Kinoprogrammet fra 11.05 til 17.05 FREDAG 11.05.12 17:20 og 21:30: The Avengers 3D am, 11 år, egn. u./v. Iron Man, Hulken, Captain America, Thor m.fl. i en og samme film! NORGESPREMIERE: 17:20: Tor med Hammeren is, 7 år, egn. fam. Den unge smeden Tor drømmer om stolthet, ære og respekt. Men hans mor har andre, mer praktiske planer for han. 17:30: En katt i Paris fr, 7 år, egn. b./u. Spennende oscarnominert animasjonsfilm fra Frankrike. På vei ut. NORGESPREMIERE: 19:10: Dark Shadows am, 11 år, egn u./v. Johnny Depp spiller vampyr i denne fantasykomedien fra regissør Tim Burton. Vi følger

hans omgang med spøkelser, hekser, monstre og varulver. 20:10: American Pie: Reunion am, 11 år, egn. u./v. Hele vennegjengen fra den legendariske, første American Pie-filmen gjenforenes. Siste dag søndag. 21:15: Tomboy fr, alle, egn. u./v. Kritikerrost og prisvinnende film om jenta Laure som flytter med familien og skaper seg ny identitet som gutt. NORGESPREMIERE: 22:30: The Cabin in the Woods am, 15 år, egn. u./v. Fem venner reiser på hyttetur i skogen. Høres ut som en klassisk grøsser? Hvis du tror du kan resten av historien må du tro om igjen!

LØRDAG 12. OG SØNDAG 13.05. 15:00: Titanic (3D) am, 11 år, egn. u./v. Ekstrahelg på Titanic. Absolutt siste sjanse søndag! 15:00: Tomboy fr, alle, egn. u./v. Kritikerrost og prisvinnende film om jenta Laure som flytter med familien og skaper seg ny identitet som gutt. 15:00: En katt i Paris fr, 7 år, egn. b./u. Spennende oscarnominert animasjonsfilm fra Frankrike. På vei ut. 16:35: Tor med Hammeren is, 7 år, egn. fam. Den unge smeden Tor drømmer om stolthet, ære og respekt. Men hans mor har andre, mer praktiske planer for han.

OG UKENS PERLEDYKK:

17:00: Min elskede no, alle, egn. u./v. En vakker dokumentar om å kjempe for kjærligheten når den utfordres av Alzheimers sykdom. Med tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen. Vises kun helger.

19:10: SuperClasico da, 11 år, egn. u./v. Vin, fotball, tango og sydlig

18:30: The Avengers 3D am, 11 år, egn. u./v. Iron Man, Hulken,

NORGESPREMIERE

det finnes et alternativ til kirkeligeller borgerlig konfirmasjon her på Lillehammer. Det gir mer å velge i, og kan passe veldig bra for de som måtte føle at de verken hører hjemme i en kirkelig eller en borgerlig konfirmasjon, sier Tove Evensen.

Fokus på det sosiale Frelsesarmeen setter fokus på hvert enkelt individ, og det sosiale aspektet fremtrer nok mer her enn f. eks i en kirkelig konfirmasjonslæring. - Turer til blant annet London og Hemsedal er noe av det Frelsesarmeen tilbyr som en del av konfirmasjonslæringen, forteller Ruth Captain America, Thor m.fl. i en og samme film! 18:50: American Pie: Reunion am, 11 år, egn. u./v. Hele vennegjengen fra den legendariske, første American Pie-filmen gjenforenes. Siste dag søndag. 20:50: The Lady fr, 15 år, egn. u./v. Episk, intim og viktig film om fredsprisvinner Aung San Suu Kyi og hennes kamp for Burma. Siste dag søndag.

Elisabeth Engøy Solberg , som står for koordineringen av reisene og undervisningen. I et samarbeid med konfirmanter fra Lillestrøm vil de også reise til Oslo og Jeløya i forbindelse med læringen. - Det stilles ingen krav til at du må være døpt, læringen foregår i mindre grupper og datoen for selve konfirmasjonen står du for selv, forteller Evensen, som mener de har et veldig fleksibelt program. Frelsesarmeen holder til like ved badedammen og Lillehammer Opplæringssenter, og kan kontaktes på mail: lillehammer@frelsesarmeen.no.

MANDAG 14. OG TIRSDAG 15.05 18:30: Tor med Hammeren is, 7 år, egn. fam. Den unge smeden Tor drømmer om stolthet, ære og respekt. Men hans mor har andre, mer praktiske planer for han. 18:30: The Avengers 3D am, 11 år, egn. u./v. Iron Man, Hulken, Captain America, Thor m.fl. i en og samme film! UKENS PERLEDYKK:

21:20: The Cabin in the Woods am, 15 år, egn. u./v. Fem venner reiser på hyttetur i skogen. Høres ut som en klassisk grøsser? Hvis du tror du kan resten av historien må du tro om igjen! 21:20: Dark Shadows am, 11 år, egn u./v. Johnny Depp spiller vampyr i denne fantasykomedien fra regissør Tim Burton. Vi følger hans omgang med spøkelser, hekser, monstre og varulver.

Anders W. Berthelsen som Christian og Paprika Steen som Anna i Super Clasico

UKENS PERLEDYKK: 18:45: SuperClasico da, 11 år, egn. u./v. Vin, fotball, tango og sydlig temperament kombinert med lun dansk humor. Kanskje er det deilig å være norsk i Danmark, men det er slett ikke verst å være dansk i Argentina heller.

18:30: SuperClasico da, 11 år, egn. u./v. Vin, fotball, tango og sydlig temperament kombinert med lun dansk humor. Kanskje er det deilig å være norsk i Danmark, men det er slett ikke verst å være dansk i Argentina heller.


KULTUR

PLATEANMELDELSER

TORSDAG 10. MAI 2012

17

FILMANMELDELSE

CHILI VANILLA

MARIE KLÅPBAKKEN

CHILI VANILLA

FRAMTIDA MTGMUSIC

ANMELDT AV TORE FEIRING ANMELDT AV TORE FEIRING

Chili Vanilla, er såvidt jeg vet fra Trondheim og har nå utgitt et spennende og velspilt debutalbum. Vokalist Synne Sanden, trommeslager Siv Øyunn Kjenstad og tubaist Steffen Granly har sær besetning og musikklandskapet er et sted mellom pop, rock og jazz. Et ganske forvirrende landskap med andre ord. Og så mener jeg å vite at besetningen ligner på et band som heter Pelbo og dermed blir lydbildet ganske likt dem også. Men det er en sammenligning de tåler. Bandet har absolutt sin egen greie på gang, en egen identitet, mye takket være Synne Sanden. En glimrende vokalist som med sin uortodokse og særpregede sang gjør et umiddelbart inntrykk. Måten hun synger på minner mye om salige Siouxee Sioux og Nina Hagen, ære være Synne for det! Tuba og trommer bygger fint opp under de vekslende stemningene hun skaper. For her er det sangen som står sentralt, bandet er dristig nok til å satse på et nakent lydbilde der tre ingredienser er nok. En flott debut, noe sprøtt og helt annerledes, men du verden! Beste låter er Get Me, The Crocodile Story og Protanogist. Dette er en plate du må gi noen gjennomspillinger. Så sitter den! Det gjør coveret også.

Her er en annen sterk debut, fra en Vinstrajente denne gangen. Marie (Forr) Klåpbakken har markert seg som en sterk felespiller og jammen kommer hun inn fra sidelinjen og tar innersvingen på det meste av norske, kvinnelige syngedamer også! Platen åpner sterkt med To Unge Vakre, en låt som sitter med engang og vil bli en stor hit utover våren og sommeren. For undertegnede er det ingen bakdel at hun synger på delvis nynorsk/dialekt. Som sanger vil nok ikke Marie Klåpbakken bli rangert aller høyest, men i denne settingen og med toneleiet låtene er skrevet i funker det alldeles fint. Og med et navn som hentet ut fra Kjell Aukrusts verden må man bare bli nysgjerrig. Marie Klåpbakkens felespill er gjennomført lengtende og kvinnelig uten å ta av i rockern. Litt synd, det kunne vært artig å høre henne ta skikkelig av som Flock i Tired of Waiting For You. En annen gang, kanskje? Likevel, dette er eminent slåttepop, en mengde gode melodier med hitpotensiale, To Vakre Unge er nevnt, Sjarm (instrumental) må nevnes, Bjørka og Fuglane likeså (nesten litt Renaissance og Annie Haslam) Platen burde kjøpes!

Her bommer du, Tim Burton DARK SHADOWS REGI: TIM BURTON SKUESPILLERE: JOHNNY DEPP, HELENA BONHAM CARTER, EVA GREEN, MICHELLE PFEIFFER, CHLOE MORETZ, JONNY LEE MILLER, JACKIE EARLE HALEY GENRE: FANTASY/KOMEDIE NASJONALITET: USA LENGDE: 113 MIN. PREMIEREDATO: 11.05.12 ANMELDT AV: KAI-ARNE SOLBAKKEN

Tim Burton er kjent for å levere i sine filmatiseringer, og de færreste kan vel påstå at han har bommet totalt med noen av sine nyere verk.

Da jeg først fikk høre om Burton’s nye film, Dark Shadows, fikk jeg de samme forventningene som jeg hadde til Charlie og Sjokoladefabrikken første gang. Etter å ha sett filmen, sitter jeg igjen med blandede følelser. Det forundrer meg hvordan en film som inneholder både vampyrer, varulver, blod, gørr, rock ‘n roll og et samarbeid mellom Burton og Johnny Depp, kan tape seg så kraftig i løpet av bare noen minutter. Handlingen utspiller seg først i 1752, hvor Barnabas Collins (Johnny Depp) og hans familie nettopp har flyttet til Maine for å ta over fiskeindustrien i byen Collinsport. Når Barnabas nekter å erkjenne sin kjærlighet for hushjelpen Angelique, bruker hun sine heksekrefter til å forvandle han til en

vampyr og få han begravd levende, og herfra går det dessverre brått nedover. Barnabas våkner opp, 200 år senere, til en helt ny verden. Året er 1972, og Burton klarer her å snike inn varulver, hippier, blodsuging og rockestjerner i et nærmest desperat forsøk på å gjøre filmen bitte litt interessant. Alt i alt ender det i en smørje av moderne, gammeldags, collegehumor og liksomdrama som ikke likner skjorta. Tim Burton’s Dark Shadows er verken morsom, dramatisk, spenstig eller trist. Det er en film bestående av to timer med vås og alt for ambisiøse forsøk på morsomheter og dramatikk. Det fenger rett og slett ikke i det hele tatt, og Burton har bommet kraftig på denne filmatiseringen av en fantastisk, eldre serie ved samme navn.

mer praktiske planer for han. 20:30: The Cabin in the Woods am, 15 år, egn. u./v. Fem venner reiser på hyttetur i skogen. Høres ut som en klassisk grøsser? Hvis du tror du kan resten av historien må du tro om igjen! 20:40: Tomboy fr, alle, egn. u./v. Kritikerrost og prisvinnende film om jenta Laure som flytter med familien og skaper seg ny identitet som gutt. 21:20: Dark Shadows am, 11 år, egn u./v. Johnny Depp spiller vampyr i denne fantasykomedien fra regissør Tim Burton. Vi følger hans omgang med spøkelser, hekser, monstre og varulver.

18:30: Dark Shadows am, 11 år, egn u./v. Johnny Depp spiller vampyr i denne fantasykomedien fra regissør Tim Burton. Vi følger hans omgang med spøkelser, hekser, monstre og varulver. 18:30: The Avengers 3D am, 11 år, egn. u./v. Iron Man, Hulken, Captain America, Thor m.fl. i en og samme film! NORGESPREMIERE: 21:00: The Dictator am, 11 år, egn. u./v. Ny komedie med Sacha Baron Cohen, mannen bak "Bruno" og "Borat".

12:00: SuperClasico da, 11 år, egn. u./v.

21:20: The Cabin in the Woods am, 15 år, egn. u./v. Fem venner reiser på hyttetur i skogen. Høres ut som en klassisk grøsser? Hvis du tror du kan resten av historien må du tro om igjen!

BABYKINO:

UKENS PERLEDYKK:

12:00: The Dictator am, 11 år, egn. u./v.

20:30: SuperClasico da, 11 år, egn. u./v. Vin, fotball, tango og sydlig temperament kombinert med lun dansk humor. Kanskje er det deilig å være norsk i Danmark, men det er slett ikke verst å være dansk i Argentina heller.

ONSDAG 16.05.12 FORMIDDAGSKINO:

18:30: Tor med Hammeren is, 7 år, egn. fam. Den unge smeden Tor drømmer om stolthet, ære og respekt. Men hans mor har andre,

Fra Tor med hammeren. TORSDAG 17.05.12 Kinoen er stengt 17.mai. Gratulerer med dagen!

Vi tar forbehold om endringer, sjekk dagens forestillingstider. e-billett og filminfo: www.lillehammerkino.no. Bill.aut åpen 09.00-21.15. Reserverte bill. hentes senest 30 min før filmstart.


18

TORSDAG 10. MAI 2012

kulturPLAKATEN Debutanter i 17. maitoget Kunstpause Lillehammer Kunstmuseum torsdag 10. mai kl. 11.3011.45. Museumspedagog Hilde Fauskerud vil snakke om Carl Sundt-Hansens Bondejente spiller trekkspill (1884). Om kunstneren og kunstverket.

LILLEHAMMER: Jubilantene Jørstadmoen skole og Faaberg musikkforening tar i år del i barnetoget, og får æren av å bli plassert i front.

Snakker for KLART FOR 17. MAI: Programmet for 17. mai er publisert og 17. maikomiteen er klare for nasjonaldagen. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

- Det blir ingen veldig store forandringer fra ifjor, sier leder i 17. maikomiteen Arnfinn Roel. Barnetoget følger den sedvanlige ruten fra Sportsplassen til Stortorget. Nytt for barnetoget er derimot at 100-årsjubilanten Jørstadmoen skole og 125-årsjubilantene i Faaberg musikkforening blir med i toget. Også politimesteren er tilbake i toget, som sammen med ordfører og politistasjonsmester blir gående etter flaggborgen. Diktleserne og talerne er denne gangen fra Smestad ungdomsskole som også tar del i barnetoget, også i år er Lillehammer Læringssenter med i toget, noe som gleder 17.

maikomiteen. Roel håper folk i år tar hensyn til midlertidige parkering forbudt skilt og ikke parkerer fra krysset i kirkegata til og med Bjørnsonsgate. - Det er for å unngå mest mulig kork, sier Roel. Når barnetoget avsluttes på Stortorget er det vanligvis 17. maikomiteens leder som har holdt tale, i år blir det annerledes. - Vi har spurt ordfører Espen Johnsen, og han svarte ja på flekken, sier Roel. Tidligere år har det vært en ungdomskonsert på Stortorget etter russetoget, men ingen respons har gjort at det ikke blir noe av i år. - Men vi legger ikke den ballen helt død, og håper noe slikt kommer tilbake, sier Roel.

Også i år står speiderne tidligst opp, og klokken seks begynner deres tog, før det blir flagghesing og nasjonalsang kvart på syv på Stortorget, det blir småbarnstog på Maihaugen. Lillehammer Helsehus får besøk av ordfører Espen Johnsen kvart over ni. Knut Korsæth holder tale for dagen, mens Sjur Magnus spiller piano under hyggestund for eldre på Busmoen Bo- og Servicesenter fra halv ett. Klokken seks er det klart for Maihaugsalen i ord og toner, med blant annet Bård Hamnes fra Utsiktsbakke Brassband, Carol Kvande og Morten Jostad, til minne om jubilantene Anders Sandvig, Jørgen Moe, Ludivg Mathias Lindeman og Frederick Delius.

Setter opp gratis busser GAUSDAL: 2. juni går festivalen Stoppested Verden av stabelen i Hamar. Barnearrangementet er ventet å trekke 10.000 besøkende på to dager, og nå setter Frivilligsentralen i Gausdal opp gratis busser.

FESTDAGER: Stoppested Verden i Hamar er en internasjonal festival med verksteder, mat, og moro i to dager til ende. Nå setter Frivilligsentralen i Gausdal opp buss slik at flere får oppleve festivalen. (Foto: Richard K. Johansen)

LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Målet er i første omgang at barnefamilier som kanskje ikke så ofte kommer seg ut av bygda og på aktiviteter på andre steder, og leder i Friviligsentralen, Karin Bjørnødegaard sier det blir loddtrekning dersom interessen er stor. - Stoppested Verden er et fantastisk arrangement over to dager, der barn får møte kulturer fra hele verden, i år under temaet Carnival, sier hun.

Internasjonal fest Årets verksteder er mangfoldige: fra sambadans til tango, fra steel drums til body percussion, fra ca-

poeira til nysirkus og mye mer. I år går reisen fra Brasil til Thailand, fra Sri Lanka til Danmark, fra Nepal til Sápmi – totalt er festivalen innom over 40 land på 2 dager. Inngang er gratis, men Bjørnødegaard sier transport ofte er en utfordring for mange, og har derfor sørget for busser. Stoppested Ver-

den ble etablert i 2008 med Innlandet som arena, og med ustrakt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Festivalen presenterer kulturuttrykk fra ulike deler av verden og målet er å overraske, gi nye impulser, stimulere til aktiv deltakelse og bidra til å spre kunnskap og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold. Gjennom konserter, verksteder, aktiviteter, forestillinger og utstillinger fokuserer festivalen på å bygge broer på tvers av kulturer og skape møteplasser mellom mennesker fra ulike kulturer.

Trenger lokale talenter - Interesserte kan melde seg på hos Frivilligsentralen. Hvis ungene skal reise alene, må de være fra 5. klasse og oppover. Men festivalen passer store og små fra barnehagealder og oppover. Blant annet har festivalen en egen åpen scene dersom det er lokale talenter som vil vise seg fram, og det er bare å gi beskjed, oppfordrer Bjørnødegaard.

LILLEHAMMER: Palestinerne i Libanon blir ofte glemt når konflikten omtales. Nå får de glemte flyktningene egen festival – i Kulturhuset Banken. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Når Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker 12. mai stenger dørene for skoleåret, sitter fem elever igjen. De er litt over gjennomsnittet engasjert, og bruker all sin fritid på festivalen Forgotten Voices, som strekker seg over to hele dager 19. og 20. mai. De siste åra har solidaritetsgruppene ved folkehøgskolen fokusert særlig på palestinernes situasjon i Libanon, og nå skal de palestinske ungdommene få en sterk stemme i Banken. På scenen står band som Gatas Parlament, Mhoo Yo Yo Yo Acapulco og Pedestrian Party People, helt gratis. - Tidligere kull har både laget bok og produsert dokumentarfilm. Vi ville ikke fokusere på et mediepro-

dukt, men heller engasjere flere også utenfor skolen, sier Marte Ramstad, Henrik Paulsen Mandelid, Christine Mathisen og Iselin Shaw of-Tordarroch i Young Solidarity for Palestine.

Forteller selv Solidaritetsgruppa besøkte i februar palestinske flyktninger i Libanon i ti dager, og med i kofferten hjem er ungdommenes egne historier og bilder fra livet i flyktningeleirene i Beirut. - En festival omfatter mer, og gir rom for andre ting, både dokumentarfilmvisning, fotoutstilling og ungdommenes egne historier, appeller, stands og palestinsk mat. Vi har brukt mye av det vi kom hjem med, og ville at de palestinske ungdommene selv skulle få en sentral rolle i festivalen, selv om de ikke kan være tilstede, sier ungdommene, som legger vekt på at festivalen skal være mest mulig ikkepolitisk. - Det viktige her er palestinernes egne historier, også fra de mer lyse sidene av livet de har. Utstillingene


ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

19

kulturPLAKATEN Dans og disco i Gausdal Et arrangement for ungdom av ungdom i Gausdal kulturhus. Dansegruppa Complete bestående av 9 jenter mellom 13-16 år danser fra kl 20.00. De har satt opp en forestilling kun for ungdom. Dette har vi fått til i samarbeid med UFO. Etterfulgt av DJ som kommer fra Oslo for anledningen som spiller fra kl 20.30-23.00. Det blir åpen kiosk og disco. Dette skjer fredag 11.mai. Gratis og rusfritt arrangement. Busser til Gausdal fra Lillehammer og Øyer. Buss1: Lhmr 19:15 - Jorekstad 19:25 - Follebu 19:35 Buss2: Esso Øyer 19:00 - Statoil Tretten 19:15 - Svingvoll 19:30

Høyborg for akvarellteknikker LILLEHAMMER: Dette var overskriften over en to siders artikkel om Nansenskolen og akvarellkurset i den svenske Konsttidningen i 2009. TORE FEIRING tore@byavis.no

de glemte

Nansenskolens akvarellkurs har oppnådd nordisk oppmerksomhet, og har i ofte søkere fra flere nordiske land. I år ser det ut til å bli Danmark og Island som utfyller den nordiske profilen for kurset som starter 20 mai og varer en hel uke. Det er plass til vel 30 kursdeltagere, normalt er det rundt 25 deltagere. Kursleder Morten Paulsen ønsker seg flere enn de som så langt er påmeldt til årets kurs og frir også til lokale interesserte.

Sekstende året Kurset ble stiftes 1997 på initiativ av den svenske kunstneren, professor Arne Isaccson sammen med Morten Paulsen. - Isaccson deltok til han i 2007 fylte 90, forteller Paulsen. - Professor Isacsson omtales gjerne som «den moderne akvarellteknikkens skaper». - Gjennom sitt allsidige arbeid, fra forskning på pigmentenes karaktererer til monumentale akvarell-utsmykninger i laminert glass og granitt, fornyet Isaccson akvarellkunsten i Norden, mener Paulsen videre og understreker at Nansenskolens akvarellkurs ønsker å videreføre disse ideene gjennom allsidig teoretisk og praktisk arbeid med akvarellmediet. Billedkunstens jazz Kurset er blitt spesielt kjent for

FYRVERKERI: Modell Isabel Rayo Planella.

kombinasjonen av undersøkende og skapende arbeid, forelesninger, og med aktcroquis som inspirerende utfordring til å gripe øyeblikkets muligheter. «Akvarellen er billedkunstens jazz» uttalte trubaduren Alf Cranner som deltager på et tidligere akvarellkurs. – Kort fortalt kan man si at kurset er 3-delt, først utprøving, så bildearbeid og diskusjoner rundt

IKKE LIKT: Øverst fargen rå Umbra fra Winston&Newton og nederst den samme fargen fra Lucas. – Utrolig hvordan pigmentene ter seg annerledes fra forskjellige leverandører, sier Paulsen og kan fortelle at dette vil man lære mer om på Nansenskolens akvarellkurs.

dette, og sist, men ikke minst, å male og male, avslutter Morten Paulsen som altså er kursleder sammen med billedkunstner Kjersti Eliassen. Modell Isabel Rayo Planella er den eneste modell med svensk kunstnerstipend i yrket og ifølge Paulsen et fyrverkeri av en dame som bare må oppleves. Kunstnerne viser egne arbeider under kurset.

Stort sommershow på Radisson Blu ARRANGERER FESTIVAL: Christine Mathisen, Henrik Paulsen Mandelid, Iselin Shaw of-Tordarroch og Marte Ramstad i Young Solidarity for Palestine fyller Kulturhuset Banken til randen i to dager for å fortelle palestinske flyktninger i Libanons historie

er resultatet av kunst- og medieworkshop'ene vi holdt i Norsk Folkehjelps ungdomssenter i Beirut, og vi ønsker å skape mer oppmerksomhet også rundt palestinerne i Libanons situasjon. De blir ofte glemt, og palestinernes situasjon blir ofte skjevt framstilt i media, sier Mandelid.

Tenne ild Solidaritetsgruppa håper å styrke forholdet mellom palestinsk og norsk ungdom, og vil gi dem en klar og tydelig stemme. - Vi håper det er noe folk vil gå hjem og snakke om etterpå, og tenne en ild og litt engasjement hos flere. Kanskje er man allerede interessert i konflikten men ikke vet hvordan man skal engasjere seg, og derfor får vi blant annet besøk av Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp, forteller Mathisen. I hele år har de

jobbet mot festivalen, og de siste ukene og dagene går all fritid og mye skoletid til festivaljobbing. - Festivalen er gratis, og gir ikke profitt verken til oss, folkehøgskolen eller gruppa. Vi har prioritert festivalen foran skole i det siste, og den tar all vår tid, forteller hun, og sier de eneste midlene de har jobbet med, er sponsorpenger blant annet fra LO Hedmark.

Søndagsåpent Cafe Stift i Kulturhuset Banken gjør også unntak, og holder søndagsåpent for festivalen. - Vi håper selv om det er en ikkepolitisk festival, at særlig lokale politikere, lag og organisasjoner møter opp. Vi har sett fram til dette lenge, og håper å se mange nye ansikter. Ikke minst kan det være et kjærkomment avbrekk fra eksamener og hverdagslige ting, oppfordrer ungdommene.

20. juni blir det premiere på Wallmans Sommershow på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Nå skal Lillehammersalen brukes til kultur på sommeren. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

- Vi skaper en ny tradisjon og serverer et forrykende show presentert av våre fremste showartister,

og mat fra vår rikholdige og smakfulle grillbuffet, lover administrerende dirktør Shiona LawWallmans har gjennom mange tiår underholdt på sine restauranter i Sverige, Norge og Danmark med en kombinasjon av et etter sigende fyrverkeri av et show og en mengde god mat. For noen få år siden startet de konseptet Wallmans on Tour slik at andre steder skulle få den samme opplevelsen. Nå i sommer kommer de til Lil-

lehammer og Radisson Blu Lillehammer Hotel. - Wallmans Sommershow skal spilles onsdager, torsdager og fredager i uke 25, 27 og 29. Dette er et show som passer for hele familien og egner seg meget godt på hotellet som gjennom sommeren huser mange barnefamilier, kan Shiona Law fortelle. - Hotellet har lyst å vise at det er flere steder enn Vestfoldkysten som egner deg til denne tradisjonen, avslutter hotelldirektøren.


20

REPORTASJER

TORSDAG 10. MAI 2012

Tre måneder i flyktningleir LILLEHAMMER/PALESTINA: Skyting om nettene, steinkasting, korrupsjon, fattidom, og demonstrasjoner for frigjøring av fanger og fattigdom var noe av det sosionomstudentene ved HiL opplevde i Palestina. Men; etter et par dager hjemme, har de allerede bestemt at de må tilbake; og det allerede i sommer.

Sosionomstudentene Suzanne Skogen, Guro Nervold og Ane Thygesen brukte sin tre måneder lange praksisperiode i Palestina og Balata flyktningleir TORE STEFFENS

toresteffens@byavis.no De tre sosionomstudentene Ane Thygesen, Guro Nervold og Suzanne Skogen brukte sin tre måneder lange praksisperiode i Palestina og Balata flyktningleir og var tilbake i Lillehammer i slutten av april. Balata flyktningleir ligger i Nablus på Vestbredden, og er den største på Vestbredden ut fra befolkningstall. Over 25 000 flyktninger er stuet sammen på 1,5 kvadratkilometer. Til sammenligning bor det like mange i Lillehammer, men her kan «lillehamringene» boltre seg på rundt 452,63 kvadratkilometer med landareal. - Du kan mildt si at menneskene lever tett på hverandre, med de konsekvensene dette medfører både fysisk og psykisk, sier jentene. Balata har vært opphavssted for palestinernes kamp mot okkupasjonen, og ikke minst i forbindelse med den andre intifadaen. De kummerlige forholdene, de brutte løftene om retur til eget land, og den innbitte troen på rettferdighet og motstanden mot Israels okkupasjon, mener jentene har påvirket dem. - Den politiske situasjonen påvirker folket. De lever fra dag til dag, og det er ikke mye optimisme

igjen. Mange har rett og slett mistet håpet på et verdig liv og en løsning på konflikten, og det påvirker i aller høyeste grad ungene, sier sosionomstudentene. Jentene bodde og arbeidet i leiren, og praksisarbeidet foregikk hovedsakelig på Yafa Cultural Center - et ikke-kommersielt kunnskaps-, kultur- og aktivitetssenter rettet mot barn, ungdommer og kvinner i leiren. - Vår hovedoppgave var å arrangere meningsfulle aktiviteter for barna. Vi hadde kreative workshops med pedagogiske elementer som for eksempel å lage gipsmasker og en collageboks hvor vi samlet inn materiale rundt omkring i leiren, samt ulike aktiviteter for å fremme samarbeid og lagfølelse. Vi møtte en del utfordringer på senteret, mye

grunnet kulturelle forskjeller, noe som krevde mye initiativ og administrering fra vår side. Senteret har ressurser, men har utfordringer i forhold til organisering og langsiktig planlegging. (Av andre ting sosionomstudentene gjorde, var besøk av fengsel, barnehjem, andre frivillige nasjonale og internasjonale organisasjoner, flyktningleirer, historiske steder og særlig utsatte landsbyer, opphold hos vertsfamilier i flyktningleiren, samt deltakelse i demonstrasjoner i forbindelse med kvinnedagen, Palestinian Land Day og Palestinian Prisoners Day). I leiren var det to gutteskoler og to jenteskoler drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten UNRWA. Av tjenester er blant annet flere

barn- og ungdomssentre, et kvinnesenter og to helseklinikker. - Men kvaliteten er nok varierende. Det er mange fine tanker og formuleringer utad, men ikke nødvendigvis så mye mer enn det. Yafa er faktisk betegnet som et av de mest velfungerende kultursentrene på Vestbredden, noe som dessverre sier litt, forteller jentene og fortsetter: - Hjelpen fra organisasjoner er ikke utelukkende positivt. Fokuset på penger er stort, og korrupsjonen er blitt så integrert at folk ikke tenker på det. Slik er det på alle nivåer, ingen langsiktig tenkning, men dag for dag og meg og mine. Den palestinske solidariteten som de er så kjent for er på mange måter borte, dersom man ser under fasaden. Jentene har opplevd mye på sine tre måneder. Noe har vært tøft, men de skulle ikke vært foruten noen av opplevelsene, og forteller kort om noen av hendelsene. - Om nettene hørte vi ofte skudd og lydbomber i leiren, men det virket som folk ønsket å skåne oss da vi ikke fikk noe informasjon, bortsett fra at de testet pistolene sine eller at det var sionister ved Josefs grav for å be. Vi var også på besøk i et tidligere fengsel som nå brukes som en slags sommerleir for barn. Der ble vi vist rundt av en tidligere fange som fortalte oss sterke og

sjokkerende historier fra sin tid i fengsele. Vi har også fått et innblikk i flere videoarkiv med dokumentering av svært sterke scener fra demonstrasjoner og sammenstøt med israelske soldater. De mange tragiske hendelsene fra livshistoriene til menneskene vi var i kontakt med til hverdags var også sterk kost, fortsetter jentene. Jentene startet en kronerulling på facebook, hvor pengene er blitt brukt på sko og uniformer til 240 barn. - 170 jenter og 70 gutter har vi hjulpet, ettersom guttene har en tendens til å bli prioritert i familiene. Vi valgte barn i alderen 6-12 år ettersom de vokser mer, og sliter klær fortere enn de eldre barna. Vi fikk hjelp fra skolene til å få navnene på barna, slik at det skulle være til de som virkelig trengte det, sier jentene og avslutter: - Vi er veldig fornøyde med vårt praksisopphold og takknemlige for at vi fikk denne muligheten. Det har vært spennende og lærerikt både på det faglige og personlige plan, og gitt oss en unik mulighet til å forstå en virkelighet som er fjern fra vår egen i vårt trygge moderland. Vi har etablert relasjoner til mange flotte og varme mennesker, og det er i det hele tatt en periode i livene våre vi sent kommer til å glemme, sier jentene.


ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

Meld deg inn i vĂĽr kundeklubb og fĂĽ eklsklusive tilbud, nyheter, konkurranser mm.

Vü r f l ø r t ! Møt Eldar Vügan lørdag 12. mai kl. 14.00 pü Strandtorget

Vürflørt! Han signerer sin nye plate og lager liv ved Innova 1. etg.

APOTEK 1 Medisinskap 45x30x12Â NĂĽ kun

174,PARFYMERIET Biotherm, best i test! Body butter Kun

155,-

Begr. Ant

ZIZZI Vi feirer 3 ür pü Strandtorget Gü ikke glipp av vüre gode tilbud fredag og lørdag.

199,Dongeri shorts før 399,nü 149,Kjole før 299,- nü

BRANDSTAD

Brandstad dress! NĂĽ er det snart konfirmasjonstid og 17. mai nĂŚrmer seg med stormskritt. Kom innom Brandstad og se vĂĽrt utvalg av dresser fra Moods of Norway, blazer & vest fra Brandstad, penskjorter, cardigan og gensere fra Peter Pinnoy og blazer og skjorter fra Scotch & Soda. Vi hjelper deg med ĂĽ finne det beste antrekket!

VIATOURS LILLEHAMMER Restplasser og gode feriekupp i mai, juni, august og september med Apollo, Ving, Star Tour og Sollia Bestilling Via Tours Lillehammer 61248020

STRANDTORGET ZOO FĂ´r og snacks til fugl fra HanseatenÂ

1/2 pris

FOTOBUTIKKEN.COM

10% pü alle kompaktkamera! Sikre deg godbitene! Kun tors-fre-lør

Med forbehold om utsolgt og tr ykkfeil. 9 - 2 0 ( 1 8 ) s 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r s 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r s S T R A N D T O R G E T N O s & Â&#x2019; L G O S S

21


22

TORSDAG 10. MAI 2012

ELSKOVSMIDDEL: Få vet mer om å leve av det naturen har, enn sørsamiske Ingvald Jåma fra Follafoss i Nord-Trøndelag. Noen triks har han også på lur – som elskovsdrikken kokt på bladene av trebladblomsten.

Fra gaupegift til elskovsdrikker LILLEHAMMER: I nesten seks timer hang han fastklemt under ei bro med brukket bein. Da han kom løs, kjørte han selv de sju kilometrene hjem. Færre vet mer om å overleve på det naturen byr på, enn Ingvald Jåma. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Hardhausen fra Follafoss i Nord-Trøndelag er en legende hva angår sørsamisk historie og kultur, og kjenner naturen til fingerspissene. For snart 78 år siden ble han født i ei gamme på Høylandet, og han var ikke gamle kroppen da han lærte naturens triks og knep. Forrige fredag delte han noe av sin kunnskap med medlemmene i Mjøsa og omegn sameforening. Fra elskovsdrikker av sjeldne planter til gaupegift og middagsmat, det meste finnes i skogen, mener Jåma. Og blant de viktigste, er giftige tystbast, som hvis den brukes riktig er et mirakelmiddel.

Knuste beinet - Jeg har alltid en bit tystbastbark i lommeboka. Tygger man den og svelger spyttet, er den smertestillende. Man blir nummen i munnen, tunga tjukkere og tjukkere og halsen tørrere og tørrere, men da er det bare å tygge videre, sier sørsamen, som virkelig fikk bruk for den lille biten bark for

et par år siden. Broa over enden av Sela-vannet der han bor, var flomskadd, og bevæpnet med godt mot og jekk skulle Jåma jekke den tilbake i normal stand. I stedet veltet jernbaneskinnene broa var bygd på, og under lå høyrebeinet, vridd bak fram.

Takket nei til morfin - Jeg lå der i fem timer og tjue minutter, og det ble vondere og vondere og blødde mer og mer. Min bestemor lærte meg da jeg var ung å stille blod, men sa det bare ville fungere på andre, ikke på meg selv. Men jeg prøvde likevel, og etterhvert stanset det. Da tok jeg fram den biten med tystbast-bark jeg alltid har med, og tygde i vei. Det ble levelig til slutt, gliser han. Så kom en av guttene fra nabolaget forbi, og fikk jekket Jåma løs igjen. Etter å selv ha kjørt de sju kilometrene hjem på ATV'en, ble han sendt til sykehuset i Levanger, så videre til St. Olav i Trondheim, med luftambulanse. Ambulansepersonellet fattet ikke hvordan han holdt ut smertene, særlig ikke da han takket nei

til morfin, ei heller at beinet ikke hadde blødd mer. - Æ sa itj nå meir om de´, humrer Jåma. Nå er deler av beinet byttet ut med en protese.

Rovdyr-kverk - Og bæra på tystbasten er kjent for å ha blitt brukt mot rovdyr som jerv og gaupe i gamle dager, uten at jeg skal forklare detaljert om hvordan. I dag skal NINA i Trondheim ha alle gauper som blir funnet døde, og de tester fort om den har blitt forgiftet, sier Jåma, og forteller om en gardbruker på Høylandet som tok livet av alle løsbikkjene i nabolaget med samme middel. - Bæra er giftig, ikke en gang fuglene rører den. Men om hele tystbast-planten er så giftig som de sier, så har jeg dødd flere ganger. Den ble brukt mot influensa, og det vi kalte Hong Kong-syken. Nå er det satt i gang et eget forskningsprosjekt på bruken av tystbast. Jeg fikk blant annet brev fra ei jordmor på fødeavdelinga i Trondheim som ville prøve barken på de fødende som smertestillende. Men jeg har ikke sagt ja enda. Det kan fort hende jeg gjør det, innrømmer han. Matgrønt - Jeg har aldri vært forkjølet etter at jeg begynte å tygge tystbast, understreker han. Og det er mye nytte å finne i de mest unnselige av plantene

i skog og mark. Viktigst av alle, er kålgresset. - Det erstatter både poteter, gulrot og kål, og har de samme næringsstoffene. Stilken kapper man i små biter, og koker det sammen med kjøtt. Jeg har spist veldig mye av den grønnsaken. Mor og far kokte det alltid på julekvelden til kjøttet i stedet for poteter. Men man må plukke den før midten av juli om man skal oppbevare den utover høsten. I gamle dager ble det slaktet en matrein, og nettmagen ble vasket og blåst opp som en ballong og tørket. Der ble grønnsakene kokt, og hengt opp et sted det var tørt og kjølig. Der kunne det henge helt til jul. Nå kan man kutte det opp og legge det i fryseren, forteller han.

Snacks Også surgresset er ypperlig til mat, både som snacks og salat. - Jo høyere det vokser, jo mindre surt er det. Det som vokser nede i bygda trenger mye sukker for å bli spiselig. Men vi spiste surgress som sjokolade, forteller Jåma. Skjegget som vokser på gamle bjørketrær, kan kokes – i stålkasserolle, understreker han – og avkoket ble brukt mot barnemark. Blandet i te, havregrynssuppe eller kjøttsuppe tar det knekken på både barnemark og mark hos hunder, mener Jåma. Turt eller kvann er også en fin-fin

grønnsakserstatning. - Der også kutter og koker man stilken. Koker man med bladene, blir det for sterkt. Men det kan man også bruke i stedet for potet, gulrot og kål, opplyser Jåma.

Trylledrikk Men, tilbake til elskovsdrikken, som man må jakte litt på, og som Jåma for noen år tilbake klarte å terge på seg en samekvinne i Snåsa med. - Jeg lurte litt i drikken hennes. Hun ble fly forbanna og kasta meg ut, skratter han. - Den kokes på bladene av trebladplanten, som er veldig sjelden. Drikken ga man til

● SELGES

ALANYA Tyrkia 4-roms møblert leilighet til salgs.

Mob.: 926 43 071, Hage ● KUNNGJØRING

DRESSURKURS fuglehund fra 14/5

den man var forelsket i, så ble det gjengjeldt. Jeg har litt her, om noen vil prøve, humrer Jåma, som blant annet i fjor fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt lange arbeid med å spre kunnskap om sørsamenes liv og levesett særlig til ungdom. Han har også bidratt sterkt til oppbygginga av en reinstamme på Grønland, og som kjentmann i forbindelse med sørsamisk kulturminneregistrering.

● REISELIV

PÅ TUR MED GAUSDAL TURBUSS: CHARLOTTENBERG: 12/5, 24/5, 21/6, 26/7, 23/8 VESTLANDET, FLOR & FJÆRE og TELEMARK 1.-5. JULI (Påmeldingsfrist: 25. mai)

BORNHOLM: 15.-20. JULI (Påmeldingsfrist: 31. mai)

For program og flere turer i både sommer og høst, se: www.gausdalturbuss.no

eller ring 61 22 68 40.

LILLEHAMMER

JEGER- Tlf. KLUBB 413 00 086

GULVSLIPING MIN ERFARING - DIN GARANTI! Gratis befaring TLF: 61 25 98 30 - 922 97 707

GULVSERVICE ANS Alf Bjørdal - Gamleveien 319 - 2624 Lillehammer


ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

23

Maifesten starter hos oss!

Våre kreative hender binder blomsterhilsen til din anledning

MESNA SENTER

Tlf. 612 60 999

29’ers -alle snakker om det! Vi har 11 års erfaring i salg av 29’ers-sykler.

Sykler fra 6.999,tlf. 61 26 55 30/916 555 36 www.kammerset.no

290 BILDER TILSALGS

Tid for fornyelser? Bestill Tekstiler & Møbler Hele mai & juni Få gavekort verdt

(illustrasjonsfoto)

(Gjelder kun ordinære priser.)

GALLERI BRODTKORB LILLETORGET 1, MESNASENTER 2615 LILLEHAMMER TLF.: 91629138

20%

av kjøpesummen

Salg av kunst er en kunst!

Intersport Mesna Senter Tlf. 61 05 77 99

www.galleribrodtkorb.com

STOFFER til hobby og bekledning Denne uken har vi

30%

avslag på alle Replay klær for dame og herre

● Symaskiner ● Mønster til bekledning

● Glidelås ● Knapper ● Sytråd

Lilletorget 1, Lillehammer - Telefon: 61 26 94 00

Masse spennende vår og sommerklær Kom innom

Lilletorget 1, 2615 Lillehammer, Norway


24

ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

BRANSJEGUIDE FORLILLEHAMMER, ØYEROGGAUSDAL ASFALTARBEIDER Lemminkäinen Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf.: 61 05 43 00 Otta tlf: 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

BETONGARBEID Betongsaging AS Fautv. 5 - 2836 Biri Tlf. 61 13 23 90

BILGLASS Holms Bilpleie AS / Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

BUSSREISER Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09 / 62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no Tide Biri Buss Tlf. 612 46 940 E-post: lillehammer@tide.no

BYGGENTREPRENØR BYGGSERVICE InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 560 / 469 80 561 / 469 80 562 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

BYGG OG TØMRERMESTER Bygg og Tømmermester Larsen & Sønn AS Nørsterud - 2625 Fåberg Mob. 959 47 483 / 958 47 513 Fax 61 26 70 26

DAGLIGVARE Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

EIENDOMSFORV./UTLEIE Fakkelgården AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

ELEKTROENTREPRENØR Alsberg Elektriske AS Gausdalsv. 695 - 2628 Fåberg Tlf. 61 26 48 98 Mob: 907 50 463/917 99 321 El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten- Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

KJØKKEN/BAD/GARDEROBE HTH Kjøkkenforum Lillehammer Storgata 106 • 2615 Lillehammer Tlf. 61 24 68 50 info@lillehammer.hth.no

KOPIERING Lillehammer Lyskopi AS Storgaten 75 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 02 42 - 90 87 44 51 firmapost@lillehammer-lyskopi.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 148 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: post@lillehammer-varmesenter.no

MALERARBEID Malerfirmaet Harald Karlsen AS Tlf. 94 80 98 74 - 95 28 02 11 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no

MASKINENTREPENØR Jørstad Maskin Alt i graving og anleggsarbeid. Søre Jørstad vei 101 2625 Fåberg Tlf. 41 45 19 53 Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - 2649 Østre Gausdal Tlf. 61 22 74 30 - Fax 61 22 35 77 E-post: post@roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

REVISJONSTJENESTER BDO AS Nedregata 72 - 2639 Vinstra Tlf. 95 76 70 00 Storgata 178 - 2615 Lillehammer Tlf. 95 76 70 00 www.interrevisjon.no

RØRLEGGER Arne Nyheim Rørleggerserv. AS 2651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94, Fax 61 22 37 32 E-post: post@arne-nyheim.no Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50 / 97 65 68 86

Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C - 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mob: 957 66 035 - 928 54 338- delkla@online.no Brusveen Mur og Flis 2607 Vingrom Tlf. 90 92 80 20 Epost: cato@brusveenmurogflis.com

MØTER/SELSKAPSLOKALER Bjørns Kro & Motell Vignesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Litra Grus AS Hovemoen 78 - 2624 Lillehammer Tlf. 61 27 06 30

SEPTIKKTANK-TØMMING Oppland Miljøteknikk AS Lillehammer - Øyer - Gausdal Tlf. 61 22 95 50 - Fax 61 22 95 75 www.opplandmiljoteknikk.no

TERMOGRAFI/TETTHETSMÅLINGER

Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

REKLAME/ IT TJENESTER IGT - IT og GRAFISKE TJENESTER Østringsveien 1 - 2651 Ø. Gausdal Tlf. 91 51 65 62 www.igt.no

Torsdag jan. kl.16.00–17.30 med innspillbenytter og22. fortelle hva de ertil opptatt torsdagen anledningen å kommeav. Utkast til innspill planstrategi 2012-2015 med og fortelle hvaoffentliggjøres de er opptatt av. (PBL§10-1). Dokumentene er lagt ut Tlf på kommunens www.lillehammer.kommune.no 61 05 05 00 nettsider og Servicetorget.

med innbyggerne FristTorsdagssamtaler forTorsdagssamtaler eventuelle innspill er 5.6.2012. med innbyggerne Torsdag klkl 16 00 17 30 d 20 mai j

AKVARELLKURS 20. – 27. MAI Kurset arrarangeres for 16. år på rad og rommer forelesninger, demonstrasjoner, praktisk arbeid, billedanalyse og aktcroquis i akvarell. Ansvarlig: Morten Paulsen. Billedkunstner Kjersti Eliassen og modell Isabel Rayo Planella medvirker. Kunstnerne viser egne arbeider. Fortløpende opptak. www.nansenskolen.no Tlf. +47 61 26 54 00

● HELSE OG VELVÆRE BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV med NLP LIFE-COACHING og FENG SHUI. Vil du vite mer, se www.helsesirkelen.no /behandlere/ annelyshaug Eller ring meg:

47675664

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 29 21 80 Lillehammer - Vinstra

COACHING Av og til føler vi oss ensomme. Vi savner noen å snakke med for å finne ut våre egne løsninger.

du Savner an k en du g til? e betro d Ring meg tlf. 902 64 720 Mail: brigitte.foss@yahoo.fr

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

Brigitte Foss Coach Ekspert i kommunikasjon

Blir du syk av maten du spiser? Jeg tester deg for matintoleranse og finner årsaken til dine symptomer. Lang og bred erfaring.

GULVSLIPING

Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer - Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

www.lillehammer.kommune.no Tlf 61 05 05 00

torsdagen benytter anledningen til ådenne komme FOR LILLEHAMMER Jeg håper folk mai i Lillehammer også Torsdag 20. kl. 16.00 - 17.30

VARMEPUMPER

Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 29 21 80/61 14 54 80 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

KJØPESENTER.

samtaler med meg

Torsdagssamtaler med innbyggerne Lillehammer bibliotek. Jeg håperpåfolk i Lillehammer også denne PLANSTRATEGI Torsdagssamtaler med innbyggerne

InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 561 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

GRAFISK DESIGN/TRYKK

Service og Vedlikeholdspartneren Reidar Bue - Chr. Dahlsgt. 18 A - 2615 Lillehammer - Mob. 905 37852

www.lillehammer.kommune.no 05 00 www.lillehammer.kommune.no Tlf Tlf.61 6105 050500

SAND/PUKK/GRUS

VARMLUFTSOL/FANGERE MUR- FLIS NATURSTEINARB.

● KUNNGJØRINGER

Sjekk også www.lekk-tarm-foreningen.no Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com

Biopat Inger Einan

hud - helse as Storgt 106 2. etg, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 25 85 22.

www.vivaldihud-helse.no

Arbeidsrettet rehabilitering Vi har tilbud til deg som har behov for hjelp til å komme i jobb/bli i nåværende jobb. Diagnoseuavhengig. Søknad gjennom fastlege. Se også www.skogli.no

Tlf. 61 24 91 00 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Fredrik Colletts veg 13, Lillehammer skogli@skogli.no www.skogli.no


ANNONSER

25

TORSDAG 10. MAI 2012

maidager Segalstad de m maida vved GGlade llade a de a iddaager gger e r ve e d SSega e g aalstad llstad sstt a d BBru! sta ru! TTorsdag orssdag - fredag fredag - lørdag lørrdag FRED FR DAG / LØ LØRD RDAG G::

Vaaff V ffels elsal alg vveed K Kiiwii,, Ha Hage gen, n, Eu Euro ropprriis, s, FFeellle lesskkjjøp øpeett og SSttaattooilil

en olen rskol turs ppa i Kuulltu rupp t ru lentg TTaale g og o n e s se dan boyyda dansseer ccoowbo da en en s s ss a l p pl ute på dans ut le da style rlst gi girl j osja dros ve ved dr

vv/ /7. 7. kl kl på Fje Fjerdu rdum sko skole le

Go GoKr Krooppppeen og SSøøst stre rene ne La Lave vend ndel el ha har st stan a d

ingen nseoppvisn hold vedr da be or f r æ V ! NB

Ved dårlig vær flyttes salg

sbodene inn i Furulund

LØRDAG: mat Salg av llookal dal mat usda v/Gaus

øllvv Søllvviiss gullll & s har stand

Design: igt.no igt.no

10. 10. - 11. 11. - 12. 12. mai mai

LØRDAG: e” Korps i “gaten 00 show Kl 13 Danse

senter (tidligere Karlsen fargehandel)

SEGALSTAD SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING

VI HAR ÅPENT Mandag og torsdag kl 18-20 Onsdag og fredag kl 10-15 Lørdag ørdag i partalluker kl 11-14 11 14

gokroppen.no

Besøk oss på vår stand ved Rema1000 Og få deilige smaksprøver på SU PERMAT!

Søstrene

Lavendel

Interiør, gave og klær w w w. sostrenelavendel . blogspot .com www.sostrenelavendel.blogspot.com Besøk B esøk oss oss i kjellereren kjellereren på på Coop Coop Prix P rix Follebu Follebu

599

Åpent Tirsdag-fredag 10-16 Mandag og torsdag 18-22 Lørdag oddetallsuke 10-14 Gausdalsvegen 1231, 2656 Follebu (v/Aulestad) Tlf. 473 71 291

KUN

10-årsjubileum sse ddager ager er er det det 10 10 år år siden s id e n I di disse Ingunn kjøpte kjøpte opp opp Gausdal Gausdal aapotek. p o t ek Ingunn Det te ffeirer eirer vvii m ed uutvalgte t valgte ggode o de Dette med tilbud torsdag torsdag - ffredag redag og og lørdag! l ø r d ag ! tilbud

TRISTAR A SZ1916 OPPLADBAR STØVSUGER M/SKA God sugeeffekt, turbobørste og vaskbare filter.

Segalstad Bru • 61 22 66 99 Tilbudet gjelder fredag og lørdag

Møt h hverdagen verdagen med noe n nytt ytt

40

89

Ve s tring s vegen 12, 2651 Ø s tre Gau sdal w w w.gausdaloptikk .com

Vårens Vårens

brillenyheter brillenyheter e t a en t

iitt t !

Åpent Åpent M andag -fredag 09-16 0 9 -16 Mandag-fredag L ørdag 10-14 10 -14 Lørdag Telefon 61 22 61 50

BRILLER B RI L LE R O KONTAKTLINSER KO NTA K TL I N S E R O S SOLBRILLER O LB RI L LE R

hageland.no

Du har hjemmet. Vi har fargene. farrgene. g Vi

KARLSEN F FARGEHANDEL ARGEHANDEL A AS T: 61 22 68 00 M: 932 26 800 A: 2651 Ø. Gausdal

Nedkjøring mot Steinsmoen Næringspark

ÅPENT Fredager 10-17

BUNADSØL ØLLV& BUNADSBELLTE T

15%

÷

Tilbudet gjelder fredag 11. og lørdag 12. mai

Tlf 99 54 43 43

le alle te klær til al lottte FFlo err lse els rre størr damer i stø a 34 til 56 fra fr

VÅRTILBUD

HAGELAND LAND GAU US USDAL s Mand.-fred 09.00-19.00 Å i Åpningstider tid : Ma M Lørd. 09.00-16.00 Sønd. 12.00-16.00

599

Drygolin OLJEDEKKBEIS OG -MALING 10 liter

Gausdalsvegen 1546, 2651 Østre Gausdal

ÅPNINGSTIDER: ÅPNINGS TIDER: Mandag Mandag stengt stengt Tirsdag-fredag 10-16.30 Lørdag 10-14 Tirsdagfredag 10 -16.30 | Lør dag 10 -14

har har kommet! kommet! og nno m Kom iin

Gausdal apotek Vestringsvegen 14, 2651 Østre Gausdal Tlf. 61 22 93 90 - faks 61 22 93 91 - gausdal@apotek.no

S SØLVI ØLVIS G GULL U LL & S SØLV ØLV

Besøk oss på vår stand ved Rema1000 lørdag 12. mai og se noe av det vi kan tilby

÷20% %

Håper flest mulig fl støtter opp om m glade maidager! Det gjør gjø vi!

www. Sport1gausdal.no p g

Ø s t r i n g s v e g e n 1, 2 6 51 Ø s t r e G a u s d a l

PÅ ALLE GTX/HIKINGSKO JAKKER/KÅPER

Besøksadresse butikkutsalget FFjerdumsskogen jeerdumsskogeen 6, 2651 Østre Gausdal Gausd au dal

Tlflflf 61 22 90 36 / 90 81 90 05 Tl 05 FFast Fa ast a åpning åpningstid hver fredag kl 10–18

w www.igt.no w w.igt.no


26

TORSDAG 10. MAI 2012

ANNONSER

OKTAN

HELT TOPP

150 Ă&#x2026;R 11. MAI 2012

str.

MOTEBUTIKKEN DU IKKE FINNER MAKEN TIL

ANDERS SANDVIG

42-60

17. mai ffet festbu BRASSERIE LANDE Kl: 12.00â&#x20AC;&#x201C;18.00 Pris: 295,â&#x20AC;&#x201C; pr pers Egne barnepriser inkl. fri isbar Reservasjon: T: 99 43 7000

Program: 13.45 Kransnedleggelse ved Sandvigs grav 16.00 â&#x20AC;?En reise i tidâ&#x20AC;?. Ă&#x2026;pningsforestilling i Maihaugsalen med ĂĽpning av utstillingen â&#x20AC;?Anders Sandvigs verdenâ&#x20AC;? 17.00 Avdukning av monumentet â&#x20AC;?Gjengangâ&#x20AC;? av RAM arkitektur AS 18.00 Vandrespillet â&#x20AC;?Til Maihaugenâ&#x20AC;?, start: Lillehammer Skysstasjon. Vandrespillet â&#x20AC;?Til Maihaugen!â&#x20AC;? gĂĽr ogsĂĽ lørdag 12. og søndag 13. mai kl 15.00. Manus og Regi: Morten Jostad Produsent: Ole Gunnar Nagelsett Hovedrolle som Anders Sandvig: Nils Ole Oftebro Billettinformasjon: Gratis billetter til â&#x20AC;?En reise i tidâ&#x20AC;? kan hentes i butikken pĂĽ Maihaugen fra 5. mai. Begrenset antall og max 4 pr person. Egen kvote for medlemmer i De Sandvigske Samlingers Venner. Mer info pĂĽ maihaugen.no/reiseitid

Storgata 23 - Gjøvik sentrum Tlf. 61175666 www.cinderella.no

pĂĽ toppen av Lillehammer

Gratis adgang til utstillingen â&#x20AC;?Anders Sandvigs verdenâ&#x20AC;? kl 17 â&#x20AC;&#x201C; 20. Billetter til vandrespillet â&#x20AC;?Til Maihaugen!â&#x20AC;? kjøpes pĂĽ www.billettservice.no, Narvesen, 7-Eleven eller pĂĽ Posten. Pris: Voksen 200,Barn/Student/Honnør/DSSV: kl 150,-

NORDSETER.NO

BILLETTER MĂ&#x2026; KJĂ&#x2DC;PES PĂ&#x2026; FORHĂ&#x2026;ND!

3TTPIZ;EPPQERW´7SQQIVWLS[ To0MPPILEQQIV,SXIPPMWSQQIV

swissvax

â&#x201E;˘

HIGH PERFORMANCE CAR CARE

HAND MADE IN SWITZERLAND

AUTHORISED CAR CARE SHOP

4VIQMIVINYRM

7LS[TEOOIOV

4EOOIRMROPYHIVIVIXJSV V]OIRHIWLS[TVIWIRXIVXEZ ZoVIJVIQWXIWLS[EVXMWXIV SKQEXJVEZoVVMOLSPHMKI SKWQEOJYPPIKVMPPFYJJIX &EVRoVOV &EVRYRHIVoVKVEXMW

7LS[WIVZIVMRKM0MPPILEQQIVWEPIR3RWHEKIVXSVWHEKIVSKJVIHEKIVMYOI 7LS[WXEVXOP:EVMKLIXGEXMQIV &MPPIXXIVTo[[[FMPPIXXWIVZMGIRSIPPIVXIPIJSR +VYTTIVSZIVTIVWSRIVXIPIJSR ,SXIPPTEOOIVQIHWLS[FIWTMWRMRKSK SZIVREXXMRKFIWXMPPIWToXIPIJSR

THE OTHER DIMENSION OF CAR CARE

bestill time for ditt kjøretøy.

Vi har nĂĽ utvidet vĂĽrt bilpleiesortiment med flere merker og har et av markedets beste utvalg! NB! vi har flyttet til TESS-bygget (korgvegen 33) swissvax center lillehammer

ON TOUR

KORGVEGEN 33. BOX 704 ¡ 2619 LILLEHAMMER ¡ TLF + 47 61 27 99 00 ¡ SALG@SWISSVAX.NO ¡ WWW.SWISSVAX.NO


ANNONSER

Dekk - Felger - Komplette hjul

Kontakt oss for

KJEMPETILBUD til din bil!

TORSDAG 10. MAI 2012

27

Velkommen til trivelig Mai-handel i sentrum!

GARANTERT BEST PÅ PRIS! Te n k t ! s ik k e r h e K jø p n y e ekk s o m m e rd ! nå

Carla F. kjole 999,jakke 399,-

S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

TILBUD: RING 61 25 90 00

www.interdekk.no

www.ruudtilhenne.no

til henne

Storgaten 56, Lillehammer - Tlf: 61 25 77 40

Mai-tilbud! tekopper fra Mille Moi 129,-

Ved kjøp av e

t par

forlovelsesr

inger:

-50 %

Strandtorget get ett - tlf tlf. 61 28 9999 77

www.bjorklund.no bj kl d

Strai Kjøkken Lillehammer Storgata 169

ALVO - GANT - JEAN PAUL - MARIO CONTI MARLBORO CLASSICS - JENSEN WOMAN MASSIMO - RICCOVERO - SAND - FRISLID

2615 Lillehammer GD Reklame

Tilbudet gjelder till og med 26. mai m 2012. Foorbehold om trykkkfeil og o utsolg l t vare a e.

på den rimeli gste ringen

Vi har utvalget til dame og herre!

Storgata 81, Lillehammer Tlf. 61 25 99 22 - vic.no

Hos oss er farger i din annonse inkludert i prisen! Prisene er eks. mva

Annonseside pr. mm: Tekstside pr. mm: Side 3 pr. mm: Stilling Ledig pr. mm Side 1 pr. mm: Siste side pr. mm:

kr. 8,30 Helside kr. 14.600 kr. 11,50 Helside kr. 17.500 kr. 15,00 kr. 8,30 kr. 25,00 kr. 14,70


28

ANNONSER

TORSDAG 10. MAI 2012

KVALITET TIL LAVPRIS Tid for nye dekk? Sulten? Hos oss kan du spise både små og store retter.

Akkurat nå anbefaler vi RAMSLØKPØLSE fra Annies Pølsemakeri! Lillehammer Bryggeri er et sted for gode opplevelser i et miljø som gjenspeiler byens kultur- og industrihistorie. Ordinære åpningstider: Onsdag 19.00 - 24.00 Torsdag 19.00 - 24.00 Fredag 19.00 - 01.00 Lørdag 19.00 - 01.00

• Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Fåberg

4x4= fra 308.800,-

Lillehammer Bryggeri er et sted for gode opplevelser i et miljø som gjenspeiler byens kultur- og industrihistorie. Vi ønsker spesielt å fortelle om innovasjon og utvikling av industrien langs Mesnaelva. Den renner tvers gjennom byen, og ga kraft til et mangfold av virksomheter. Men du vil få se mye mer av Lillehammer bys historie hos oss. Og selvsagt serverer vi lokalprodusert mat med passende drikke attåt. Bryggeriet har alle rettigheter.

ÅPNINGSTIDER onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00 Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 61 25 28 90, e-post: post@lillehammerbryggeri.no - www.lillehammerbryggeri.no

Škoda Octavia firehjulstrekk: Mye bil for pengene. Det er ikke uten grunn at Škoda Octavia er Norges mest solgte familiebil med firehjulstrekk. Eller at Škoda har de mest fornøyde bilkundene. For kjøper du en Škoda kan du alltid være sikker på en ting: Du får veldig mye bil for pengene. En Octavia med firehjulstrekk koster fra utrolige 308.800,-, og du kan velge blant en rekke modeller med ulike motorstørrelser og tilleggsutstyrpakker. Finn en Octavia som passer deg og dine behov: Se skoda-auto.no

ia Octave Alldriv 00 .0

fra 339

Kampanjemodellen Škoda Octavia Alldrive har, i tillegg til firehjulstrekk med siste generasjon Haldex, en omfattende liste standardutstyr inkludert i prisen: 16” Draconis alu. felg, parkeringsvarmer med fjernbetjening, avtagbart tilhengerfeste, forsterket bunnplate, hill hold kontroll (bakkestart), radio med touch-skjerm, CD-veksler og 8 høyttalere, xenonlys med AFS, 2-sone climatronic, cruisecontrol, regnsensor, sølvfarget takreeling, sportspedaler i stål, m.m. Se fullstendig utstyrsliste på skoda-auto.no

For fullstendig liste over standard- og ekstrautstyr og prøvekjøring se skoda-auto.no. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Forbruk og CO 2 -utslipp fra: 0,38-0,78 l/100 km, 99-182 g/km. Prisen er veil. levert Lillehammer inkl. frakt og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.


EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 10. MAI 2012

29

EIENDOMSMAGASINET UKE 19 2012 • 10. MAI 2012

SALG ELLER KJØP AV EIENDOM? Kommende visninger PRIVATMEGLEREN Johan Hirschv. 1 torsdag 10. mai kl. 16.30 – 17.30 Nordre Grensev. 12. torsdag 10. mai kl. 18-19 Evjebakken 15, Fåberg 22. mai kl. 17-18 TERRA EIENDOMSMEGLING Galterudbekken 4 – visning tirsdag 22. mai kl. 16-17. Vårstien 34: Visning søndag 13 mai kl 16-17 Nordregate 11: Visning 21.5 kl 17-18 Smestadenga 8: Visning etter avtale DIN EIENDOMSMEGLER Børresensvei 4,- visning andag 21/5 kl: 1700-1800 Mesnaliveien 35, enebolig kontakt megler for visning Langesgate 10F, leilighet. torsdag 10.05.kl 1700-1800 Nordseter, hytte, kontakt megler Synnfjell, hytte, kontakt megler

Ukens utvalgte:

VI SN IN G

ID AG

Johan Johan Hirschv. Hirschv. 1 2619 2619 Lillehammer Lillehammer Enebolig Enebolig med med eldre eldre standard standard som som inneh: inneh: gang, gang, kjøkken, kjøkken, stue, stue, bad/wc bad/wc og og44soverom. soverom. Utleieleilighet Utleieleilighet over over garasjen garasjen med med stue, stue, bad, bad, kj kj og og 11 sov. sov.

Visning Visning Tors. Tors.10/5 10/5 kl. kl. 16:30-17:30 16:30-17:30 eller elleretter etter avtale avtale med med megler. megler. Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform Eierform Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

132/123 m² m² 132/123 953 m² m² 953 Selveier Selveier 1935 1935 ca 2.75 2.75 % % ++ ca

MeglerMNEF MNEF Megler HegeMjølstad/95 Mjølstad/95 10 10 23 23 04 04 Hege

HVER TORSDAG I LILLEHAMMER BYAVIS


30

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 10. MAI 2012

Øyvind Horten Mob: 977 13 872

Hege Mjølstad Mob: 951 02 304

Kristin D. Killi Mob: 976 76 331

Pia M. Murland Mob: 950 50 468

Sjeldne anledninger er vår hverdag Evjebakken 15 2625 Fåberg Eldre enebolig med stor eiet tomt som inneh: stue, kjøkken, bad/wc, 3 soverom, hall, vaskerom, boder. Visning Tir. 22/5 kl. 17-18 eller etter avtale 141/115 m² 4159 m² Selveier 1954 + ca 2.75 %

Bra/P.rom Tomt Eierform Byggeår *Omk.

Megler MNEF Hege Mjølstad/95 10 23 04

Nordre Nordre Grenseveg Grenseveg 12 12 2615 2615 Lillehammer Lillehammer Visning Visning Tors. Tors. 10/5 10/5 kl. kl. 18-19 18-19 eller eller etter etter avtale avtale Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform/etg Eierform/etg Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

kr 1.190.000,-* Hundervegen 154 C 2636 Øyer

SO LG T!

VI SN IN G

ID AG

kr 1 790 000,-*

Visning Visning Etter Etter avtale avtale

122/81 122/81 m² m² 744 744 m² m² Selveierseksjon/1 Selveierseksjon/1 1932 1932 ++ ca ca 2.75 2.75 % %

Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform/Etg. Eierform/Etg. Mnd. Mnd. f. f. utg. utg. Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

Megler Megler MNEF MNEF Hege Hege Mjølstad/95 Mjølstad/95 10 10 23 23 04 04

Megler Megler MNEF MNEF Hege Hege Mjølstad/95 Mjølstad/95 10 10 23 23 04 04

Lillehammer Lillehammer

Merete Fjeldavlie Megler Mobil: 92 80 63 03 E-post: mfj@terraeiendom.no

Pål Thomas Trøseid Megler Mobil: 95 15 70 82 E-post: ptt@terraeiendom.no

Stig Svartor Daglig leder / megler Mobil: 90 61 01 72 E-post: shs@terraeiendom.no

Lillehammer Lillehammer

Elisabeth Storsveen Oppgjør Telefon: 61 22 79 73 Mobil: 41 54 82 84 E-post: els@terraeiendom.no

Anne Karen Sveen Backoffice Telefon: 61 22 79 70 E-post: aks@terraeiendom.no

LILLEHAMMER Ny, lekker og moderne enebolig 4 sov - Carport - Barnevennlig - Markanært ing

n Vis

GALTERUDBEKKEN 4 Prisant.: kr 3 450 000,Omk. ca.: 2,5% + 3685,Boligtype: Enebolig Bra/Bta: 113 m2/127 m2 Byggeår: 2010 Tomt: 300 m2 Bo barnevennlig og markanært i nytt og pent opparbeidet boligområde. VISNING: tir 16.30-17.30 Pål Thomas Trøseid Tlf: 95 15 70 82 ptt@terraeiendom.no www.terra.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

46/44 46/44 m² m² 1603 1603 m² m² Selveierseksjon/1 Selveierseksjon/1 350,350,1989 1989 ++ ca ca 2.75 2.75 % %

Se alle våre eiendommer på finn.no


EIENDOMSMAGASINET Merete Fjeldavlie Megler Mobil: 92 80 63 03 E-post: mfj@terraeiendom.no

Pål Thomas Trøseid Megler Mobil: 95 15 70 82 E-post: ptt@terraeiendom.no

Stig Svartor Daglig leder / megler Mobil: 90 61 01 72 E-post: shs@terraeiendom.no

TORSDAG 10. MAI 2012

Elisabeth Storsveen Oppgjør Telefon: 61 22 79 73 Mobil: 41 54 82 84 E-post: els@terraeiendom.no

Anne Karen Sveen Backoffice Telefon: 61 22 79 70 E-post: aks@terraeiendom.no

LILLEHAMMER Selveierleilighet i sentrum med utsikt mot Nordre Park. Solrik balkong, heis og garasjekjeller. t

he Ny

Se alle våre eiendommer på finn.no

KR 2 800 000,-

Nordre gate 11 Prisant.: kr 2 800 000,Totalt: kr 2 800 000,Omk. ca.: kr 74 155,Felleskost.: kr 6 158,-/md Boligtype: Eierseksjon Bra/P-rom: 88/82 m2 Byggeår: 1988 Visning man 21.5 kl 17-18 Merete Fjeldavlie Lillehammer og Gudbrandsdalen Eiendomsmegling AS Tlf: 92 80 63 03

Vi samarbeider med

LILLEHAMMER Arkitekttegnet enebolig med dobbel garasje. Flott beliggenhet innerst i Vårstien. g nin

Vis

Vårstien 34 Prisant.: Omk. ca.: Boligtype: Bra/P-rom: Byggeår: Tomt:

KR 4 450 000,-

kr 4 450 000,kr 114 905,Enebolig 193/172 m2 1985 1036 m2

Visning søndag 13.5 kl 1617 Megler: Merete Fjeldavlie Lillehammer og Gudbrandsdalen Eiendomsmegling AS Tlf: 92 80 63 03 mfj@terraeiendom.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

LILLEHAMMER Innholdsrik enebolig i sjarmerende strøk ved Mjøsa g nin

Vis

Sundgata 3 Prisant.: Omk. ca.: Bra/P-rom: Byggeår: Tomt:

KR 3 300 000,-

kr 3 300 000,2,5% + 3 685,182/135 m2 1856 509 m2

1. etg: Kj., stue og 2 sov. 2. etg: Kj., stue/spisestue. Kjeller: Bad og toalettrom. Vaskekjeller, trimrom og matbod. Loft. Garasje/uthus. VISN: 10.5 kl 18.30-19.30 Stig Svartor Tlf: 90 61 01 72/90 61 01 72 shs@terraeiendom.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

NORDRE ÅL Lys og innholdsrikt rekkehus med 3 soverom, 2 stuer og vestvendte uteplasser nord for sentrum. Smestadenga 8 Prisant.: kr 2 690 000,Omkostn.: kr 2,5% + kr. 3685,Boligtype: Rekkehus Bra/P-rom: 133/122m2 Byggeår: 2002 Visning kontakt megler Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling Lillehammer 92 80 63 03 mfj@terraeiendom.no www.terra.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

KR 2 750 000,-

31


32

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 10. MAI 2012

Mye arbeid og penger legges i å male huset utvendig, og resultatet vil du og naboene dine måtte leve lenge med. Derfor fordrer fargesetting av fasader en stunds ettertanke.

Fargesett fasaden med omtanke CHERA WESTMAN/IFI.NO

syn til hvordan huset deres ser ut når du skal male, mens det i tettbebygde strøk er viktig at fargene harmonerer. – Naboens mening spiller en viss rolle. Husk at det faktisk er naboene som ser mest av huset ditt, sier malermesterRenate Fiskergård Øien. Ta med deg fargekartene, to kopper kaffe og hopp over gjerdet og slå av en prat. Forhåpentligvis kommer det noe godt og konstruktivt ut av besøket, sier hun.

Foto: Akzo Nobel

Ved valg av farge til et hus bør man gjøre flere ting: glem trendene, analyser omgivelsene, søk råd og snakk med naboen, og viktigst: test fargen – gjerne i både vinter- og sommerlys. Fasadefarger har ingenting med trender å gjøre. Trender kommer og går – flere ganger i året. Husets farge skal leve i ti år – kanskje mer! Gode råd om fargevalg finner du i malingprodusentenes fargekart, hos din lokale fargehandler, malermestere eller arkitekt – eller hos kommunens bygg- og planavdeling.

Fremhev eller skjul Husets arkitektur, beliggenhet og tradisjoner på stedet kan gi god veiledning ved far+ omk. gevalg. Vakre detaljer kan fremheves med kontraster i lyst/mørkt, og mindre pene deAdresse taljer kamufleres ved å males i samme farge som fasaden. Du kan enkelt forandre karakByggeår ter på huset ved å male om listverk, hjørneP-rom/Bra bord, vannbrett og utsmykninger. Tenk også Soverom på at lyset og omgivelsenes farge endres med Felleskostn.årstidene. Under den korte sommerens lyse og grønne måneder vil huset se helt annerVisning: ledes ut enn i det blå og kalde vinterlyset. For å teste fargene er det lurt å lage store oppKontakt strøksprøver – og å studere dem i forskjellig lys og gjerne under flere årstider. Tlf

DIN

EIENDOMSMEGLER

For å skjule deler av huset, kan du velge to farger som glir over i hverandre. Jo mindre tydelig du ser møtet mellom fargene, jo mer helhetlig vil du oppfatte huset.

Harmoni i nabolaget Det er jo ikke bare ditt hus som påvirkes av fargene du velger. Naboenes hus og de nær-

meste omgivelsene berøres, og har i sin tur innvirkning på måten ditt hus tar seg ut. Har du langt til naboene, trenger du ikke å ta hen-

Ni trinn ved valg av farge 1. Ta hensyn til beliggenheten – vegetasjon, snømengder, solforhold, urbant eller landlig? 2. Studer husets stil – arkitekturtradisjoner kan veilede. 3. Se på nabohusene – skap harmoni i nabolaget. 4. Lag store oppstrøksprøver – og se på dem i forskjellig lys. 5. Husk at lyset endres med årstidene. Adresse 6. Bruk fargekart – malingleverandørene anbefaler ofte gode, utprøvde fargevalg. Byggeår 7. Sett farge på staffasje, vinduer dører – P-rom/Bra skal detaljene fremheves eller tones ned? Soverom 8. Ikke glem grunnmuren, den er husets Felleskostn. forankring til bakken. 9. Begrens antalletVisning: farger – ta opp husets farge i stakitt, markiser og lignende. Kontakt Tlf

DIN

Velkommen til Din Eiendomsmegler!

Lillehammer - 3 roms leilighet ved Søndre Park Prisant.: kr 2 350 000,g!

i da g n i n s

Vi

+ omk.

Mesnali - Bolig med anneks

Prisant.: kr 1 590 000,- + omk. Flotte omgivelser sommer/vinter Stor tomt. Fradeling kan skje.

Lys og pen leilighet Felles takterasse med fantastisk utsikt

Adresse

Sørmessenveien 35 2610 Mesnali Byggeår 1936/modernisert 1972 P-rom/Bra 89/89 kvm Soverom 2 stykk

Adresse

Langes gate 10 F 2609 Lillehammer Byggeår 2006 P-rom/Bra 64/64 kvm Soverom 2 stykk Felleskostn. 2250,- pr. mnd

Kontakt megler for visning. Kontakt Jan Hauger Tlf. 40 40 75 90 / 61 27 57 50

Visning: Torsdag 10/5 kl 17-1800 Kontakt Jan Hauger Tlf 40 40 75 90 / 61 27 57 50

DIN

DIN

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

Lillehammer 3 roms leilighet ved Søndre Park Prisant.: kr 1 600 000,- + omk.

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

Lillehammer

Adresse

Storgata 32 2609 Lillehammer Byggeår 1826/modernisert 1997 P-rom/Bra 64/64 kvm Soverom 2 stykk Felleskostn. 777,- pr. mnd Visning:

Torsdag 3.05.12 kl 18.00 - 1900

Kontakt Tlf

Jan Hauger 40 40 75 90 / 61 27 57 50

Prisant: 1 825 000,- + omk.

Adresse:

Børresensveg 4 2615 Lillehammer Byggeår: 2012 P-rom/Bra: 55/55 kvm Felleskostn. 1045,- pr. mnd Visning Mandag 21/5 kl: 1700-1800 Kontakt Jan Hauger 40 40 75 90 / 61 27 57 50

DIN

DIN

EIENDOMSMEGLER

EIENDOMSMEGLER

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

- Stor 2-roms selveierleilighet med topp planløsning. - Lys og pen leilighet.

Lys og pen leilighet i sentrum

T! G L SO

EIENDOMSMEGLER

www.dineiendomsmegler.no

Tlf: 40 40 75 90 - 61 27 57 50

www.dineiendomsmegler.no

+


EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 10. MAI 2012

VELK OMMEN TIL NYTT VELKOMMEN APOTEK 1 K REMMERHUSET APOTEK KREMMERHUSET Vi åpner ner i dag og og ffeirer eirer med mange gode tilbud! ALLE TANN A KREMER TANNKREMER

DERMIC DERMICA AS SANS ANS

-50

%

Før F ør fra fra kr 39,90

Nå fra fra kr

-50

%

19 990

Før Før fra fra kr 34,90

Nå fra fra kr

17,-

Tilbudene gjelder t.o.m. 14. mai 2012, så langt beholdningen rekker.

Apotek 1 Kremmerhuset. Kremmerhuset kjøpesenter senterr, Gudbrandsdalsvegen 188, 8, 2619 Lillehammerr. Telefon: 612 70 540, faks: 612 70 541. Åpningstid: mandag - fredag 10-18, lørdag 9-15.

Kampanjepris

ASTRA 150 år edition

239 900,-

INSIGNIA edition kampanje

Kampanjepris

339 900,

   

     

MERIV VA 150 år edition  

CORSA 150 år edition

   

  

Kampanjepris

Kampanjepris

249 900,-

179 900,-

150 ÅR EDITION

OPELS JUBILEU JUBILEUMSMODELLER MSMODELLER

Opel som selsk selskap ap har eksist eksistert at traktive og godt utstyrte utstyr te Jubileumsmodeller for for Corsa, er t i 150 150 år og vi feirer feirer anledningen med attraktive Meriv Meriva a og Astr Astra. a. De har alle et spesielt Jubileumsint Jubileumsinteriør, eriørr, elektr elektronisk onisk klimaanlegg, jubileumsfelger jubileumsfelger og mye mye mer. mer. Se hver hver enkelt enkelt modells utst utstyrsliste yrsliste ffor or de unik unike velutstyr t kampanjemodell kampanjemodell av familiefavoritten familiefavorit ten Insignia! e detaljene. detaljene. Vi har også en velutstyrt Velkommen V e elkommen innom oss!

9 l/1 00 km. Gjelder drivst offorbruk blandet kjøring. Eur C CO2 O2 utslipp 9 955- 1 119 19 g/km, 3,6 – 4, 4,9 l/100 drivstofforbruk Euro o 5. F Frakt rakt og le lev. v. omk omkost. ost. inkl. A v vbildede biler har ekstrautstyr. ekstrautstyrr. Impor I tør Opel Nor ge AS. Avbildede Importør Norge

33


34

SPORT OG FRITID

TORSDAG 10. MAI 2012

FAVORITT: Edvald Boasson Hagen gnir seg i hendene over muligheten til å vinne et etapperitt i hjemtraktene. (FOTO: TEAM SKY)

FESTAFTEN: Stein B. Olsen (f.v), Tuva Eiklid, David Tofthagen og Tove Lillemoen håper publikummere blir med å sette farge på etapperittet i Gausdal og Lillehammer. Her står de på mållinjen hvor alt blir avgjort.

Klart for sykkelfest LILLEHAMMER/GAUS DAL: Det blir folkefest når sykkeleliten, med regionens egen Edvald Boasson Hagen blant favorittene, skal kjempe om etappeseier i Kirkegata ved Stortorget 19. mai.

vil samles. - Ned mot Segalstad Bru vil det nok bli ganske spektakulært med høy fart, der må folk være forsiktige og holde seg på sidene. Vi håper også at det vil samle seg folk på Vingnes. Der kan det bli litt Tour de France med en tøff oppoverbakke, mener Eiklid, Tofthagen, Lillemoen og Olsen som oppfordrer publikummere å møte opp minimum 30 min før antatt passering, og til å å bruke sykkel som fremkomstmiddel.

TORE STEFFENS

Etappen 19. mai kommer nemlig sykkelrittet Glava Tour, Norges største sykkelritt gjennom tidene til regionen. Syklistene starter på Hamar ti over ett, og målgangen på Stortorget i Lillehammer er antatt å bli mellom halv seks og seks. Stortorget skal passeres fire ganger, første gang kvart over tre (antatt passeringstid). Rytterne fortsetter så Øverbygdvegen (fylkesvei 318) forbi Follebu kirke nedkjøring til Segalstad Bru, ut på riksveg 255 og gjennom Follebu sentrum tilbake til Lillehammer. Så begynner slitet. - Etappen er blitt døpt kongeetappen med rittets tøffeste bakker. Sammendraget blir nok avgjort her, sier Tofthagen. Rytterne skal nemlig opp Saksumdalsvegen, før Døsvegen skal forseres nedover, på nytt gjennom Lille-

- Det blir på en måte to 17. mai’er i år, gliser arrangementskoordinator i Lillehammer Turist Stein B. Olsen som sammen med Tuva Eiklid i Gausdal kommune, David Tofthagen i Lillehammer Cykle klubb og Tove Lillemoen i Boasson Hagens fanklubb, håper folk kjenner sin besøkelsestid og er med på å gjøre dagen til en festdag.

Publikumsplasser Det vil bli liv og røre på Aulestad hvor Vestre Gausdal musikkforening spiller opp, på Søndre Bleken vil Edvald Boasson Hagens fanklubb stå, mens Stortorget vil bli hovedtreffpunktet i Lillehammer. To spurtpriser skal deles ut på etappen, én på toppen av Jørstad og én mot Saksumsdal, hvor publikummere også

hammer før blodslitet opp Saksumdalsvegen må gjøres igjen, så avgjøres det hele i Kirkegata. Dette er første gang siden verdensmesterskapet i sykkel i -93 at et så sterkt felt er på plass i Norge, også er rittets beste rytter lokal, sier Stein B.

- Kle dere ut TV2 bruker to timer på sin hovedkanal til etappen, og Eiklid, Tofthagen, Lillemoen og Olsen håper publikummere kan være med å vise regionen fra sin beste side, med liv og røre. - Det hadde vært veldig morsomt med troll og vetter, bjeller og flagg. Vil folk gjøre noe spesielt kan de ta kontakt med meg slik at vi kan formidle det videre til TV, kanskje vil noen kle seg ut som djevelen som vi ser i Tour de France, sier Stein B. Barnesykkelritt Det vil også bli aktiviteter for den yngre garde. På Øverbygda er det GlavaTour «Rudsbygd Style» med barnesykkelritt, rebusløp og forberedelser til sykkelrittet fra klokken tolv, mens det i Lillehammer blir start og mål for et barnesykkelritt i Kirkegata fra halv to.


SPORT OG FRITID

TORSDAG 10. MAI 2012

35

Avsluttet med stil

- Må ha ny leder til juni

I FARTA: Før utdelingen ble de spilt fire internkamper for jenter og gutter mellom 8 og 11 år. Innsatsen var stor da de spilte for en fullsatt Gausdalshall.

GAUSDAL: Tirsdag feiret Gausdal håndballklubb sine egne da de holdt sesongavslutningen og hedret spillere, trenere og en verdensmester. TORE STEFFENS

I februar ble gausdølen Øystein Granbu Lien juniorverdensmester i kombinert. Tirsdag ble han hedret da håndballklubben i kommunen hadde sesongavslutning. - Det er artig at Gausdal blir satt på kartet. Det er viktig for de yngre å se at det går an også i Gausdal, sa Ola Lundemo.

- En fantastisk klubb Men håndballklubben måtte også hedre sine egne, og Granbu Lien delte ut blomster og statuetter. Alle klubbens trenere, oppmenn, dommere og tillitsvalgte fikk blomster, mens spillere med over 75, 150 og 250 kamper fikk statuetter og et godt håndtrykk. - Dette er blitt en årlig tradisjon hvor vi feirer et flott år for en fantastisk håndballklubb, sa Lundemo. - Vi er en dugnadsbasert klubb, med rundt 250 medlemmer og i hallen foregår det noe hele tiden. Det er fantastisk innsats og stor akti-

JUNIORVERDENSMESTER: Øystein Granbu Lien ble hedret under sesongavslutningen til Gausdal håndballklubb. Like etterpå delte han ut blomster og statuetter.

vitet i klubben, sa Lundemo. Før utdelingene fikk de yngre lagene spille for en fullsatt Gausdalshall. Jenter og gutter fra åtte opp til elleve år ga alt.

Trenger tillitsvalgte Til helgen inviterer klubben til håndballseminar på Skeikampen hotell.

Der håper Lundemo på engasjement, spesielt fordi klubben trenger en ny leder og sportslig leder. - Vi skal prøve å mobilisere oss. Innspill kan være helt avgjørende. Under seminaret skal vi også se på klubbdrifta, for å se hva vi kan gjøre for at det skal bli mer interessant å være tillitsvalgt, sa Lundemo som fungerer som leder fram til 1. juni.


36

FRILUFTSLIV

TORSDAG 10. MAI 2012

Stor og bred ligger Skjønsbergaksla og skjermer Øyerbygda mot nord.

Som en beskyttende rygg ligger Skjønsbergaksla og skjermer den vakre Øyerbygda mot nord. Fjellet er 845 meter høyt, og er i dag helt skogbevokst. ÅDNE NORHEIM Friluftsmedarbeider Lilllehammer

FRILUFTSLIV På utsiden, mot sør, er berget stupbratt, og man ser dets karakteristiske profil fra E6 hele veien mellom Hunderfossen og Skarsmoen. Siste dag i april tenkte vi oss en tur til toppen av Skjønsbergaksla. Turen ble imidlertid ikke helt som planlagt. Likevel fikk vi en fin tur med god utsikt sørover i Øyer. Utgangspunktet for turen var Sølvskottberget, dette fordums kjente og velrennomerte rehabiliteringssenteret som dessverre måtte nedlegge driften i februar 2011.

ME-tilbudet som forsvant Sølvskottberget ligger høyt og fritt ca. 2 km. øst for Skjønsbergaksla. Med sine 650 m.o.h. er beliggenheten og utsikten flott. Senteret ble bygd av Rikstrygdeverket i 1969. Det skulle være et utstillingsvindu for hvordan et rehabiliteringssenter skulle bygges og drives. I 1982 overtok Oppland Fyl-

keskommune driften, inntil det ble solgt til privat driver i 2001. De siste årene var Sølvskottberget særlig kjent for sitt tilbud til ME-pasienter (kronisk utmattelsessyndrom). Imidlertid valgte Helse Sør-Øst ikke å fornye avtalen med Sølvskottberget fra 1. januar 2011. Tross fakkeltog, sterke politiske initiativ samt en rekke innspill fra pasienter og andre fastholdt Helse Sør-Øst sin beslutning, og senteret ble nedlagt vinteren 2011. Nærmere 40 ansatte mistet arbeidet, og senterets unike kompetanse på ME ble spredt for alle vinder. I dag ligger det flotte senteret der, uten liv og aktivitet, kun som et minne om tidligere tiders storhet.

Når plan A mislykkes må man velge plan B Vi parkerte like ved Sølvskottberget, og tok en tydelig sti nordover. Den var merket med Utsikten og Skjønsbergaksla. Stien til Utsikten er en noe kortere tur som går fram til et populært utsiktspunkt som ble benyttet av pasientene på Sølvskottberget. Veien fram til toppen av Skjønsbergaksla er noe lenger. Turen startet i en sørvendt li. Men vi hadde ikke gått langt før stien gikk inn i tung granskog med flatere terreng. Vi hadde gjort en tabbe! Det var fortsatt svært mye snø i området. Stien var litt nedtråkket av elg og en enslig skiløper tidligere i vinter. Derfor kunne vi liste oss fram på et vis, men plumpet nedi til over knærne for hvert femte-sjette skritt. Vi valgte imidlertid å fortsette da kartet viste at vi snart

ville komme inn på en traktorvei som førte i riktig retning. Vårt håp var at noen hadde kjørt der tidligere i vinter. Den antagelsen stemte faktisk, men sporene var gamle, og vi tråkket fortsatt gjennom med jevne mellomrom. Langsomt arbeidet vi oss vestover mot toppen av berget, men det ble tyngre og tyngre. At sola fikk tak og temperaturen steg utover formiddagen gjorde ikke saken bedre. Med bare 550 meter igjen til toppen måtte vi bite i det sure eplet. Siste del av turen ville bli usedvanlig tung med mye snø i bratt terreng, og vi måtte erkjenne at turen tilbake ville bli minst like tung. Vi savnet trugene våre, men de ble parkert for over en måned siden. Derfor ble det matpause, med god utsikt til den forbaskede toppen.

Hulderkallen i Skjønsbergaksla Mens vi satt med matpakka erindret vi det gamle sagnet fra Skjønsbergaksla. Der bodde det for lenge siden en huldrekall. Han var av det rolige slaget, og var ikke til bry for gårdene nedenfor. En dag var datteren på gården oppe i berget og plukket tyttebær. Plutselig åpnet det seg en dør i berget, og ut kom hulderkallen. Jenta ble redd, men kallen gjorde seg blid og ba henne komme innenfor. Hun så gjorde, og maken til stas og glitter hadde hun aldri sett. Hulderkallen spurte om hun ville bli kjerringa hans. Jenta sa at hun først måtte spørre foreldrene sine. Hun lovte å komme igjen med

beskjed. Vel hjemme la hun fram forslaget, og foreldrene mente at det kunne ikke være verre å gifte seg med en slik enn med noen annen i bygda. Og etter det jenta fortalte om rikdommen ville hun ikke lide noen nød hos hulderkallen. Derfor ble det bryllup, og etter en tid skulle jenta ha barn. Barnet måtte ha kristen hjelp for å bli forløst. Hulderkallen hentet derfor mor til jenta. Hun kom, og fødselen gikk bra. Som skikk var skulle hun koke rømmegrøt når alt var overstått. Imidlertid fant hun ikke mel, og hulderkallen måtte hente det på gårdens stabbur, og grøt ble det. Kjerringa dro hjem, og neste dag fant hun ei gild ku bundet ved fjøsdøra. Det var hulderkallens takk for god hjelp. Stort sett var huldrekallen godmodig og grei, men en dag reagerte han kraftig. Han ble brått

vekket av middagsluren av noe som ringte og ljomet så sterkt. Det var klokkene i Øyerkirken. Kallen ble sint, dro ut og fant seg en kjempestein og kastet utfor Skjønsbergaksla i retning kirken. Han bommet med noen meter, men steinen skal visstnok finnes, stående på høykant ikke langt fra kirken. Vi har en fornemmelse av at hulderkallen fortsatt bor i Skjønsbergaksla, og at han hadde hatt en finger med i spillet når nesten ingen snø ennå hadde smeltet. Han vil nok ikke ha ubudne gjester opp på berget sitt. Men vær trygg, du kjære hulderkall: Vi kommer igjen når snøen er borte, for til topps på Skjønsbergaksla skal vi - enten du liker det eller ikke! Kilder: NRK-Nyheter og Edv. Grimstad: Folkeminne frå Gudbrandsdalen.

”Plutselig åpnet det seg en dør i berget, og ut kom hulderkallen. Jenta ble redd, men kallen gjorde seg blid og ba henne komme innenfor. Hun så gjorde, og maken til stas og glitter hadde hun aldri sett.”


BYHISTORIE

TORSDAG 10. MAI 2012

37

Kvinnene i lokalpolitikken Etter en lang strid fikk kvinner endelig tidlig på 1900-tallet politiske retter. Ved kommunevalget i 1903 kunne kvinner med en viss inntekt stemme.

TROND FEIRING Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYHISTORIE Neste skritt var allmenn stemmerett ved kommunevalg. Det skjedde ved valget i 1907. Og så endelig kronen på verket i 1913: allmenn stemmerett også ved stortingsvalg.

De første kvinner i Lillehammer bystyre Kvinnene kom forholdsvis tidlig med i styre og stell i Lillehammer. I 1903 kom de to første kvinner inn i Lillehammer bystyre. De to var Karoline Skar og Marith Tande; begge representerte Høyre. Det var antakelig ikke så underlig. Borgerlige kvinner hadde gjerne lettere tilgang til både utdanning og sjølstendige yrker. Marith Tande hadde alt i 1885, 32 år gammel, fått

handelsborgerskap i Lillehammer. Hun drev en kortevareforretning i byen. Hun var også aktiv også i foreningslivet. I 1890 stifte hun Kristelig forening av unge kvinner (K. F. U. K.). Tande og denne foreningen var drivkraften bak ”Søndagshjemmet” i Skolegata. Denne institusjonen var et tilholdssted for unge ugifte kvinner, samt et hjem for eldre kvinner uten midler til å greie seg sjøl. Lillehammer Kvinnestemmerettsforening og Lillehammer Kvinneråd med Gina Borchgrevink som drivkraft hadde helt sikkert mye av æren for at det i 1910 var hele fire kvinner representert i Lillehammer bystyure. Disse fire var: Margrethe Grundtvig, Margit Tande, Makene Grendal og Anette Lindgaard. Margrethe Grundtvig var forøvrig leder i Lillehammer Sanitetsforening og den sentrale drivkraft i opprettelsen av Tuberkulosehjemmet 1915. Det tok litt lengre tid før arbeiderbevegelsens kvinner ble innvalgt i kommunale styringsorganer. Men de var sannelig politisk aktive, I 1909 var hvert femte medlem i den Socialdemokratiske foreningen på Lillehammer en kvinne. I 1914 kom så Thea Rosenvinge inn i Lillehammer bystyre som den første kvinne valgt fra Arbeiderpartiet.

Kvinnene forsvinner – for ei tid Etter kommunevalget i Lillehammer i 1922 klaget Gudbrandsdølen over at ingen kvinner var kommet inn i bystyret. Flere var nominert, men de var blitt strøket. Oppfatningene var ulike på om de var strøket av kvinner eller menn. I en tale i Høyres og Frisinnede Venstres velgerforening i 1925 la den aktive høyrekvinnen, Margit Haslund, mye av skylda på kvinnene sjøl: «Kvinerne sier også ofte, at de ikke duer for det offentlige liv. Det er enten falsk beskedenhet eller dovenskap som her kommer til orde.” Men den ”kvinnefri” perioden varte ikke lenge. Fra 1928 begynte ”Margit Haslund-æraen.”

Margit Haslund Margit Haslund var født i Kristiania i 1885. Hun kom til Lillehammer i 1919 da hennes mann ble ansatt som driftsingeniør i Mesna Kraftselskap. Margit viste seg å være en særdeles aktiv person. Margit Haslund førte arven fra Gina Borchgrevink videre. Hun sto fram som en drivende kvinnesakskvinne og var aktiv i Lillehammer Kvinneråd og Norske Kvinners Nasjonalråd. Men det var særlig i politikken hun gjorde seg gjeldende.

Og dette var i ei tid da få kvinner syntes i politikken. Ikke minst var hun en viktig drivkraft i Høyrekvinnenes forening. I 1928 kom hun inn i bystyret for Høyre, et verv hun hadde til 1940. Et område hun gjorde en særlig sterk innsats var som formann i fattigstyret. Der fikk hun gjennomført opplæring av unge gutter i matstell. Hun satt i bystyret for Høyre fra 1929 til 1940. Hun ble ordfører i 1940, Lillehammers første kvinnelige ordfører. Men hun men ble bare sittende i 8 måneder. Hun fikk anerkjennelse for dyktig ledelse av bystyret i ei vanskelig tid. Etter krigen engasjerte hun seg særlig i sosiale spørsmål.

Margit Haslund en enslig svale Så det var kvinner i lokalpolitikken, men ikke mange. I bystyret var det nesten aldri mer enn to eller tre (med unntak av 1910). Også i 1931 klaget en kvinnelig innsender i Gudbrandsdølen over at kvinner ble strøket «en masse». Hun mente det var mennenes verk, og appellerte til dem om å la de fire dyktige kvinnene på Lillehammer Borgerlige Velgerforeningas liste bli stående. Men bare to av dem ble valgt. Kvinnesaksarbeid og kvinners deltakelse i politisk arbeid var mye

et byfenomen. På bygdene deltok kvinnene først og fremst i arbeidet på garden eller bruket. De var ”først oppe og seinest i seng.” Og skrittet til politikken var langt. Ikke èn kvinne ble valgt inn i Fåberg herredstyre før krigen - heller ikke fra Mesna anneks.

Lokalhistorie på Lillehammer Dølaringen Boklag har stort utval i lokallitteratur frå Lillehammer og Gudbrandsdalen. Representant for Norsk Folkeminnelags skrifter. Også antikvariske bøker.

Dølaringen Boklag Kirkegata 51, 2609 Lillehammer. Tlf.: 61 25 12 55 E-post: anne.hosar@combitel.no www.dolaringenboklag.no

Det tok litt lengre tid før arbeiderbevegelsens kvinner ble innvalgt i kommunale styringsorganer. Men de var sannelig politisk aktive, I 1909 var hvert femte medlem i den Socialdemokratiske foreningen på Lillehammer en kvinne.


38

BY OG BYGD

TORSDAG 10. MAI 2012

Første kull på Strandtorget-skolen Første kull på Strandtorget Skolen gjennomførte tirsdag 7. mai eksamen.

Første kullet på Strandtorget Skolen fikk vitnemål etter godkjent eksamen.

Alle fikk bestått og det var det beste resultatet hittil blant de kullene som har vært igjennom senterskole med Ukjent Kunde. Etter eksamen ble det høytidlig utdeling av vitnemål, fotografering og gratulasjoner både fra senterle-

der, kursleder, presse og andre fremmøtte. En del var nok litt nervøse frem til eksamen startet, uten at de hadde nevneverdig grunn til det, etter resultatene å bedømme. Nå gjenstår det å omsette kunnskapen i det daglige virke i de respektive butikkene på Strandtorget. Målet er selvfølgelig å bedre kunnskapsnivå rundt kundebehand-

ling, salg, service osv. - Det er derfor vi investerer i den viktigste ressursen vi har, nemlig den menneskelige, sier senterleder Erik Skjellerud. - Vi gleder oss til oppstart med nytt kull etter sommeren, og den glade gjengen som ble uteksaminert i dag kan også se frem til en heidundrende eksamensfest med høstkullet utpå høsten, lover han.

Håper å bli Fairtradekommune LILLEHAMMER: For et år siden vedtok kommunestyret at Lillehammer skal bli Fairtrade-kommune.

Nytt vertskap

REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

på Lysaker gjestgiveri På Norsk vegmuseum går man sommersesongen i møte med nytt, entusiastisk vertskap på Lysaker gjestgiveri. De tar utgangspunkt i norske mattradisjoner og ønsker å tilby en variert meny basert på sesongens råvarer. All brødmat og alle kaker bakes selvfølgelig på stedet. - Vi ønsker at det skal være en opplevelse å spise hos oss, både på grunn av de unike omgivelsene, men også på grunn av selve matopplevelsen”, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Anne Sofie Brækken. Frank André Dahl er daglig leder og kjøkkensjef. Han har sin bakgrunn fra Paa Bordet på Lillehammer, og har i tillegg vært med å starte Tid for Mat AS med tilholdssted på Maihaugen. Han har en mangeårig bakgrunn fra restaurantbransjen i Lillehammer. Lasse Båtstad er assisterende kjøkkensjef og souschef. Han har sin læretid fra Tid for Mat AS og har vært Franks lærling. Lasse tok nylig fagbrev med beste resultat i

Oppland og Hedmark. Anne Sofie Brækken er markedsog kommunikasjonsansvarlig. Hun har en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra HiL og har de senere årene jobbet innen hotellbransjen i Lillehammer. Hun jobber til daglig med den administrative driften av selskapet, men du vil til tider også finne henne bak disken på Lysaker, - Vi har sterke meninger om mat og hva god mat innebærer, og vi er svært opptatt av kvalitet i alle ledd. Vi benytter kortreiste produkter så langt dette er mulig og vil gjøre vårt ytterste for å tilby våre gjester en god matopplevelse, sier kjøkkensjef Frank André Dahl. Lysaker gjestgiveri lå opprinnelig ved elva Lysaker, ved utløpet til Oslofjorden. Den lå også ved hovedvegen vestover fra Oslo og da vegen i 1970-årene skulle utvides til motorveg, E18, måtte bygningen rives. Riksantikvaren tok hånd om rivningen i 1979, og bidro til at den kunne gjenreises på Norsk vegmuseum. Stedet ble drevet som gjestgiveri i perioden 1770-1816, men interiør med tapet, møbler og inventar

NYTT VERTSKAP: Fra venstre: Daglig leder og kjøkkensjef Frank André Dahl, assisterende kjøkkensjef og souschef Lasse Båtstad og markedsog kommunikasjonsansvarlig Anne Sofie Brækken.

ellers er lagt til tidsrommet cirka 1860-1910. Med utgangspunkt i den opprinnelige konstruksjonen, en midtgangsbygning med halvvalmet tak, ble bygningen gjenoppbygd i stor grad med opprinnelige materialer, murstein og treverk. Antikvariske prinsipper ble så langt som mulig fulgt ved arbeider og materialvalg. Det historiske miljøet i første etasje består av tre stuer på den ene siden av midtgangen. Hensikten med stuene og inndelingen av dem, er blant annet at de skulle tjene som serveringslokaler for museets pu-

blikum. Formålet er dessuten å vise at huset også har vært privatbolig, og stuene fikk derfor interiør og utstyr som i hjem i andre halvdel av 1800-tallet. På den andre siden av midtgangen er det opprinnelige serveringslokalet, disk, kjøkken og kjølerom. Hagen på Lysaker gjestgiveri gjenspeiler hagemoten blant borgerskapet på 1800-tallet, med slyngende grusganger til å spasere på, grupper med busker, og blomsterbed i nærheten av huset. Her er det hyggelig å innta et godt måltid om sommeren.

«Søstrene Lavendel» i nye lokaler FOLLEBU: Gave og interiørbutikken «Søstrene Lavendel» i Follebu har flyttet inn i nye og større lokaler. SOL OLSEN redksjon@byavis.no

Barndomsvenninene Line Bergseng Eng og Marianne Sveen har hatt stor suksess med den lille butikken, og følte behovet for å ha litt mere plass å boltre seg på. -I uthuset der vi holdt til før, var det veldig koselig, men trangt om plassen. Nå har vi fått godt over 40 kvadratmeter ekstra å boltre oss på, og det gir oss muligheten til å få vist frem varene på en mye bed-

re måte, forteller Line. Vi har flyttet butikken inn i underetasjen på Prix i Follebu sentrum, og er fornøyd med å holde til midt i sentrum, smiler hun. Etter lange dager og mye jobb, kunne de lørdag åpne dørene i den nye butikken for første gang. –Vi selger både produkter fra leverandører, og selvlagde produkter basert på gjenbruk og natur, i tillegg til håndarbeid. Det skal være god atmosfære, lunt og trivelig å ta en tur innom oss, lokker Line og Marianne med. Vi selger veldig mye klær, i hovedsak til Gausdøler, men vi har også kunder fra Øyer, Lillehammer og Brøttum innom butikken. I tillegg selger vi en del på nett, forteller «søstrene».

Line Bergseng Eng og Marianne Sveen har hatt stor suksess med den lille butikken, og følte behovet for å ha litt mere plass å boltre seg på

Øyvin Aamodt ble utnevnt til leder for arbeidsgruppa som skal jobbe for å nå målet. Lørdag kunne byens innbyggere treffe arbeidsgruppa i Storgata, utkledd som både banan og gorilla. - Nå vil vi gjerne komme i kontakt med serveringssteder og arbeidsplasser som tilbyr eller ønsker å tilby Fairtrade-merket kaffe og andre Fair Trade-produkter til sine kunder eller ansatte, sier Aamodt og begrunner hvorfor: - Å velge Fairtrade-merkede produkter er et bidrag i arbeidet for å gi bønder og arbeidere anstendige lønns- og arbeidsforhold. For å få status som Fairtrade-kommune, må en del kriterier oppfylles. Til nå har vi i arbeidgruppa brukt tid på å få oversikt over hvilke Fairtrade-sertifiserte produkter som finnes i butikker, på serveringssteder og på arbeidsplasser, sier Øyvin Aamodt. Aamodt forteller at tre ulike sett med kriterier må oppfylles. KriteriANMELDTE DØDSFALL

Lillehammer: Fritz Olav Angell, 17.02.1926, død 29. april Margrethe Bakstad, 20.07.1919, død 25. april Else Marie Bjørbekk, 14.11.1946, død 23. april Karl Danielsen, 16.05.1920, død 26. april Håkon Forset, 23.04.1923, død 28. april Bjørn Fostervoll, 23.06.1928, død 1. mai Elisabeth Hernes, 21.08.1917, død 1. mai Ellen Kristiansen, 19.03.1929, død 28. april Klara Helene Løvskar, 29.06.1925, død 26. april Inga Mathiesen, 19.01.1920, død 29. april Sverre Nysveen, 04.11.1952, død 23. april Oddrun Reistadbakken, 04.11.1932, død 23. april Hans Peder Sund, 13.10.1932, død 28. april Øyer: Oddvar Jostein Nymoen, 03.01.1930, død 14. april


BY OG BYGD

TORSDAG 10. MAI 2012

39

■GRATIS HILSENER OG GRATULASJONER Har du noen du vil gratulere med dagen, eller kanskje dere akkurat har blitt foreldre? Eller vil du bare sende en hyggelig hilsen til en venn eller slektninger? Send tekst og bilde til Lillehammer byavis, Storgata 75, 2609 Lillehammer. Merk konvolutten med «Hilsen». Vil du ha bildet i retur må du legge ved frankert returkonvolutt. Du kan også sende på e-post til redaksjon@byavis.no. Husk å legge ved bilde!

Kirkene i Lillehammer

GUDSTJENESTER 12. - 13. mai

Lillehammer kirke Gudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Ingunn D. Kosnes Organist Tim Collins Skyss: 61256771

BURSDAGSHILSEN

Nordre Ål kirke Gudstjeneste kl 11.00 Prostiprest Øistein Lied Organist Ole Lauvli Dåp. Søre Ål kirke Taizègudstjeneste kl 19.00 Sokneprest Ingunn D. Kosnes Organist Tim Collins Lillehammer Kantori Nattverd

Marte Kristiansen fylte 4 år 8. mai. Gratulerer med dagen! Vi er veldig glad i deg! Hilsen og klem fra bestemor og bestefar i Åsmarka. Vi hilser og gratulerer også til Kurt Henning som har bursdag 20. mai! et som gjelder utvalget i butikker er oppfylt med god margin. Gruppa har funnet mer enn 60 ulike produkter i salg i butikkene. Kaffe er gjengangeren av Fairtrade-merkede produkter i butikkene, men varer som roser, vin og bananer kan du også få tak i. - Men; serveringsstedene har ikke et like godt tilbud av Fairtrademerkede produkter. Kriteriet sier at minst seks kafeer, restauranter, hoteller eller puber skal servere Fairtrade-merket kaffe og minst ett annet Fairtrade-merket produkt. Vi i arbeidsgruppa har ikke klart å finne mer enn fire steder som tilbyr Fairtrade-kaffe. Kriteriet som gjelder arbeidsplasser er heller ikke oppfylt. Minst 20 arbeidsplasser med til sammen 160 ansatte skal konsumere Fairtrade-merket kaffe og minst ett annet Fairtrade-merket produkt, sier Aamodt som håper de snart er i mål og kan sende søknad om å bli Fairtrade-kommune. - Vi tror og håper at vi ikke har fått med oss absolutt alle når vi har ringt rundt. Vi trenger hjelp for å komme i mål med registreringene. Vi vil jo gjerne komme dithen at vi kan sende søknaden om å bli Fairtrade-kommune til Fairtrade Norge, sier Aamodt, og legger til at de som vil lære mer om Fairtrade-ordningen kan lese om det på nettet eller ta kontakt gjennom Servicetorget i kommunen KONFIRMANTER

Humanistisk konfirmasjon i Maihaugsalen lørdag 12. mai. Konfirmanter kl. 12:00 Eskil Englund Berge Markus Korstadhagen Bergh Thomas Nautnes Braseth Mikkel Brekke Siver Granbu Christensen Morten Arnessen Furu Kari-Mathilde Hernes Eirik Holmbakken Simen Holmestad Simen Brattås Holte Mina Cornelia Hovland Hans Jakob Olsen Hytten Daniel Colin Kendzierski Ingrid Reistad Klæva Jonas Ivar Kongsmo Eivind Løken Vilde Egeberg Moger Birk Dahle Ness Adrian Nilsen Magnus Pladsen Hanna Lunaas Rapstad

Mats Bergstø Rossing Teoline Strangstadstuen Seim Knut Selmer Eli-Ane Haverstad Stakston Carl Oscar Steinum Andreas Stenvold Embla Marie Bjørnbakken Stiksrud Adrian Larsen Storsanden Magne Christoffer Strand Per Strømseth Inger Elisabeth Haaland Sundkvist Håvard Sveen Marius Svendsrud Mari Hide Sæternes Martin Berg Thomas Mathilde Blikstad Thomassen Elise Kristiansen Tobru Ruben Traaseth Nina Falkenberg Vabø Alfred Aassve Vikør Eline Wålen Østerhaug Sjalg Løvseth Øvstehage Konfirmanter kl. 14.00 Elias Antonsen Almestrand Georg Jensen Almås Frida Altmann Bergsvendsen Tora T. Bjørnevaagen Oskar Eldevik Emmeline Kristine Flisnes Rasmus Formo Magnus Vasbotten Fossøy Heidi Fillipsveen Storlien Frydenlund Mathias Abrahamsen Gundersen Anders Bodin Haugen Mari Milena Onstad Hellvik Marie Hestetræet Yngve Nilseng Horvei Vemund Lindstad Isum Petter Iversen Otto Barsten Johnsen Eilert Karlsen Victoria Karlsen Mika Helene Kirkhus Risto Andreas Langeland Even Lyshaug Ole-Martin Melkild Sigurd Kraabøl Moen Markus Mæhlum Jenny Margareta Mørk Lars Erik Nordhagen Sigurd Ørbæk Nystuen Jonas Larsson Olafsen Mia Storengen Olsen Johannes Padel Maren Hartvida Johnsen Pedersen Per Øistein Johnsen Pedersen Ingeborg Bryhn Pettersen Hedda Almehagen Skyrud Heidi Aune Stenbæk

Hipp hipp hurra for Solstråla vår Martine Haug Hatlen som blir 9 år 12. Mai. Håper du får en super dag. Vi er kjempe gald i deg. Stor klem fra Jonas, mamma og pappa

Gratulerer Mathias! Vår kjære Mathias ble 6 år 9. mai! Vi er så stolte og glade i deg. Hilsen Mamma, Pappa og Elise

Lørdag 12.mai Fåberg kirke Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 Sokneprest M. I. Thorleifsdotter Organist Sjur Magnus Søndag 13.mai Fåberg kirke Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 Sokneprest M.I. Thorleifsdotter Organist Sjur Magnus Velkommen til gudstjeneste! ANDRE ARRANGEMENT

Lillehammer kirke Tirsdag 15.mai kl 8:30 Morgensang Alle er hjertelig velkommen

Hurra for 50-åringen! Hans Petter Schive fylte 50 år fredag 27. april. Gratulerer! Hilsen Lise og Kristoffer

Sigurd Steinarson Sulheim Gjermund Sætre Ola Kullsveen Søbye Benjamin Slåttvik Sørsveen Mathea Tofte Edvard Søbye Tollefsrud Chaiyaporn Wattanasiri Eirin Kjellberg Yttereng Trym Emil Vatn Øien Mari Kampenhaug Øversveen Konfirmanter i Vingrom 19. mai Henriette Baglo Brekke Stine Camilla Husom Stine Eggen Persson Torstein Furuseth Brusveen Fredrik Andersen Finstad Einar Førisdal Håkon Lundberg Grønolen Herman Birgersønn Guldvik Emil Eriksson Herstad Mats Jonhaugen Konfirmanter i Vingrom 20. mai Veronica Løvlund Andersen Ingunn Berntsen Hanna Worum Brekken Kristina Børresen Kjølgård Tÿÿne Nikoline Laakso-Antonsen Elise Lien

Javaid Sheikh 60 år 10. mai! HIPP HIPP HURRA FOR DEG PÅ 60ÅRS DAGEN, GRATULERER SÅ MYE MED DAGEN, VI ER GLAD I DEG. KOS DEG MASSE! KLEM FRA SHEIKH FAMILEN

Live Paulsen Løvbugt Katarina Karlsen Ugland Ingeborg Elise Vorkinn Geir Brubakken Nikolai Fauskrud Martin Johansen Christoffer Jøndal Torstein Vigen Reistad Ola Wottestad Konfirmanter i Vingrom 27. mai Sina Marie Karlsen Oda Emilie Bakken Ottosen Mari Rolstad Hanna Taarud Øyvind Berg Engvoll Roald Floberg Torstein Lund Svein Martin Myklevik Emil Bakken Ottosen Ingvar Owren Edvard Hofseth Rindal Christian Solvang Konfirmant i Saksumdal 3. juni Iver Kval-Engstad

Gul/rød langhåret hannkatt funnet Vi fikk i forrige uke inn en gul/rød langhåret hannkatt fra Bankgata i Lilehammer. Den har gått der en måneds tid. Han var ukastrert, kosete, men samtidig svært forsiktig og skeptisk. Virker som om han har gått ute en god stund. Hvis dette høres ut til å være din katt, så ta kontakt på tlf: 93 84 86 30 tirsdag og torsdag kl. 19 00-21 00.

Lillehammer kirkesenter Tensingkoret SALT øver hver tirsdag kl 19.00 Er du ung og liker du å synge, drive med lyd- og lysteknikk eller spille i band? Da er dette noe for deg. Hjertelig velkommen! Nordre Ål menighet. Fredag 11.mai kl 9.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua. Nordre Ål Mini-tensing Øver hver torsdag kl 18.00 Torsdag 10.mai Knøttekor kl 17.00 Familiemiddag kl 17.30 Sommeravslutning, ta med grillmat. Nordre Ål menighet nå også på Facebook Kirkekroken i Søre Ål Bønnesamling kl 11.00 hver fredag Vi leser en bibeltekst og ber, de som har tid blir igjen og spiser matpakke. Pepper, Søre Ål mini-tensing Sommerferie Sjekk ”hva skjer i Søre Ål menighet” på Facebook Dugnad på kirkegårdene Fåberg kirkegård 10.mai kl 17.00 Se nettsiden: www.kirkekontoret.no Lillehammer Kirkekontor Nordre Ål kirkekontor Fåberg kirkekontor Telefonnummer: 61270888


Blomster til alle anledninger - også begravelser!

Alle bilder

10 roser

÷30% NOK=NOK

i bunt kr.

Flott Orkidè med 2 stilker

100,- 150,kr.

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf 61 25 84 40 ÅPNINGSTIDER: man-ons 9-17 • tor-fre 9-18 • lør 9-16

UKENS BILDE FRA LILLEHAMMER KAMERAKLUBB

I Rudsbygd Vi har fyrt opp Senora (Golfen) og kjører sørover fra Follebu. Det går forlydender om noen nye skilter langs fylkesvei 255. Plutselig ser vi ett av dem: "Velkommen til Rudsbygd". Bakgrunnen er selvsagt at proffsyklisten Boasson Hagen kommer herfra. Statens vegvesen ville ikke ha noe skilt der i det hele tatt. Det lengste de kunne strekke seg var å minimalisere Rudsbygd til en 600 meter lang strekning langs tverrveien mot Arlien bru. Vi kjører ned dit. Der ligger Down Town Rudsbygd med sine offisielle skilter. Der er Buvollen skole og noen titalls hus og gårder og en fotballbane. Tilstrekkelig til at vegvesenet aller nådigst kan kalle det et tettsted. Rudsbygd er imidlertid mye mer og inkluderer baklia, midtbygda og øverbygda. Det handlekraftige bygdefolket lot seg selvsagt ikke avspise med vegvesenets avgjørelser, tok saken i egne hender og ville sette opp velkommenskilter langs hovedveien. Så nå står skiltene der, nær nedkjøringen til Flåkåli og ved grensen til Follebu. Mellom skiltene er det snaut fire kilometer. Turister vil nikke gjenkjennende: Aha, det er altså her han kommer fra, syklisten. Så vil de kjøre med en viss ærefrykt og respekt. Skiltene er smilende. De er avstressende. Så da gjør det ikke så mye at Rudsbygd strengt tatt ikke har all verden å vise frem, bortsett fra sykkelsporene til Boasson. Men det kommer mer. Vi vedder huet vårt på at syklisten kommer på sokkel i hjembygda hvis de innfødte bestemmer seg for det. Monumentet blir sikkert digert, i granitt eller bronse, og særdeles synlig i motsetning til et annet kunstverk i kommunen. Det blir en sterk kontrast til den uhyrlige Las Vegas-belysningen som i fullt alvor foreslås langs E6 gjennom Gudbrandsdalen. For et par decennier siden hadde ingen hørt om Simostranda eller Rognes. Så kom Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen. Resten er historie. Men Rudsbygd er mer internasjonalt. Sykling er en verdensidrett. Ingen kødder med en rudsbygding. Ramsalte, innbarkede ishavsfiskere forsøkte seg på det på sine stamsteder Skarven og Rorbua i Tromsø. Det gikk dritt. Den utvandrede rudsbygding slo nådeløst tilbake. Han ble ordfører i byen i 16 år. NOK

FOTO: STEIN JENSEN TEKST: LILLEHAMMER KAMERAKLUBB

Bildet er tatt på nordøstsiden av Ringebufjellet retning Muen, i april 2009. – Ringebufjellet er et favorittområde for meg på grunn av høyfjellsfølelsen det gir. Det har i løpet av årene blitt mange turer dit til alle årstider, forteller Stein Jensen (58) fra Lillehammer. Stein har i alle år vært interessert i fotografering. Det startet da han som liten fikk prøve familiens Kodak «boks», og senere fikk Kodak Instamatic til konfirmasjonen. I 1983 kjøpte han et Canon speilref-

lekskamera. - Det var et automatisk kamera, med få manuelle innstillinger. Likevel ble det mange bra bilder, og jeg hadde mye glede av dette i mange år, helt til fristelsen ble for stor, og et lite og lett lommekamera, Olympus Mju, ble innkjøpt, opplyser Stein. - Den digitale fotoverden startet for meg, på godt og vondt, da et kompakt HP kamera ble kjøpt. Det tok bra bilder når lysforholdene var gode, og fulgte meg til høsten 2008, da jeg gikk til innkjøp av et pent brukt Sony speilrefleks. Da dukket det opp digitale og tekniske utfordringer med ulike kamerainnstil-

sultater, forteller Stein. linger. Dessuten måtte jeg Han har fått antatt flere sette meg grundigere inn i bilder til visning på Skysetterbehandling på PC, stasjonen. - Kronen på som ikke er min sterke siverket hittil er dette bildet, de, sier han. som har blitt plukket ut Våren 2009 meldte han sammen med 20 andre til seg inn i Lillehammer Kasommerens vinterbilder meraklubb, for å få hjelp på Maihaugen. Til tross og inspirasjon. - Fram- UKENS for dette synes jeg at jeg gangen ble ikke så stor i FOTOGRAF: fremdeles har veldig mye starten, men tiden gikk, og Stein Jensen å lære i dette faget, oppetter hvert har jeg knekt noen «koder». Likevel nådde jeg summerer han. på langt nær opp i konkurransene Bildet er tatt med et Sony A 300. om månedens bilde. Det siste halve året har jeg lagt inn mer tid til Brennvidde 200 mm, blender 9, hobbyen, og det har gitt bedre re- lukker 1/500 sek.

HAGBART & BREDO: SOMMERKLAR

Byavisa 2012 19