Page 1

ES3451MFP

UCT

YEAR

WARRANTY

OD

NY WHE

O

U

PR

CO M

PROTE ETE CT I PL

ON

UÊ«Àˆ˜Ì]ÊÎ>˜˜]ʎœ«ˆÊ UÊv>À}iʜ}ÊÜÀÌÊ Uʏ>ÛiÃÌiÊÈ`iŽœÃ̘>`iÀÊ UÊÃ̜ÀʘÞÌÌiÛiÀ`ˆ

RE GISTER YOUR

/v°ÊÈ£ÓÊǙÊ{ää

WWW.BYAVIS.NO

SYVENDE ÅRGANG - NR. 12 - UKE 12 - 22. MARS 2012

Fikk nye jobber

ØYER: I februar gikk Anlegg Øst konkurs, og 80 ansatte mistet jobben. Nå har 32 av dem fått nye jobber i Veidekke.

SIDE 4

Verdensrekord

VAKLER

LILLEHAMMER: Mandag ble det satt ny verdensrekord i Lillehammer Olympiske Bob- og akebane. I wokpanne. Med øser på beina!

SIDE 35

Intim korpskonsert

Den originale

BESTSELGEREN Philips kaffemaskin Senseo HD7810

699,-

• Kan lage 1 eller 2 kopper om gangen • Avtagbar vannbeholder • Automatisk avslåing for lavere energiforbruk LILLEHAMMER Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 Åpn.tider: Man-fre: 10-19 Lør: 10-16

BRØTTUM: Søndag inviterte Brøttum Brass til åpent hus og intim korpskonsert. Korps-kafeen på Brøtheim er blitt en tradisjon, og korpset bød på alt fra Robbie Williams til gresk dans.

I SYKEHUSSAKEN LILLEHAMMER: Innen 16. april skal Lillehammer Arbeiderparti utarbeide et forslag til høringsinnspill i sykehusdebatten. - Vi har et godt sykehus, og hvis vi skal kunne gå til Lillehammers befolkning og si at vi i 2012 gikk inn for å legge ned Lillehammer sykehus, må vi kunne gjøre det med god argumentasjon i ryggen. Den har ikke jeg funnet, sier Anders Brabrand. Han mener debatten om et nytt storsykehus ved Mjøsbrua er et ledd i en politisk hestehandel, og at et stort sykehus plassert i «ingenmannsland» ikke nødvendigvis trekker fagfolk om det ikke er tilknyttet en attraktiv by. SIDE 6

Har du fått steinsprut på frontruta? Vi utbedrer skaden raskt og uten omkostninger for deg! *

SIDE 14 * ved kasko/delkasko

Industrigt. 58b - Lillehammer - tlf. 61 26 56 60 www.bilskadesenteret.com

GØY Å BADE!

Mandag - fredag Lørdag - søndag To r s d a g

kerhet! Te n k s ik n y e p K jø k nå! v in te rd e k

13-21 10-18 11 - 2 1

GULLogSØLV GULL pr. gram v/bytte i nye varer: • 24 K (999) kr 270,• 18 K (750) kr 190,• 14 K (585) kr 150,v/kontant oppgjør: • 24 K (999) kr 220,• 18 K (750) kr 150,• 14 K (585) kr 110,-

S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

! s e p kjø

byrer er ge l l e t tevek mins Ingen

SØLV pr. gram v/bytte i nye varer kr 3,50 v/kontant oppgjør kr 1,50

GULLSMED

GARANTERT BEST PÅ PRIS! Tlf. 61 05 70 60 www.jorekstad.no

TILBUD: Ring 61 25 90 00

Å KUN EFR IGJEN 6

15-1 HET LEILgIGhver søndag kl.

Visnin

www.interdekk.no

NYE FLOTTE UTSIKTSLEILIGHETER Innflytting i april Terra Eiendomsmegling Lillehammer Tlf: 951 57 082 • E-post: ptt@terraeiendom.no www.lillehammerpanorama.no


2

VÅR MENING

TORSDAG 22. MARS 2012

Den overdrevne snillismen ” For hva er forskjellen mellom den 57-årige dagestaneren på krykker, og en nusselig, mørkhåret fireåring?”

Snillisme og innvandring virker å ha blitt et fellesbegrep for enkelte med partiorientering mot «folk flest». Tanken slo meg da jeg en kveld i ren kjedsomhet, som jeg ofte gjør når jeg kjeder meg, stoppet innom SOL Debatt. SOL Debatt er etter mitt syn en mingleplass og en mølje delvis av oppmerksomhetssyke fjortiser, kristne fundamentalister, paranoide konspirasjonsteoretikere og smårasistiske skap-FRP'ere. Flere er gjengangere, gjerne i flere temaer, og en av dem er Fjellreven. Fjellreven er ikke noe mer spesiell enn de andre, og jeg skal ikke ta Fjellreven spesielt, siden jeg ikke vet hvem Fjellreven er. Men Fjellreven representerer et syn jeg ser stadig dukker opp – sammenhengen mellom «fri flyt av innvandrere» og overfallsvoldtekter. «Tenk så mye elendighet vi kunne spart oss for dersom vi hadde ført en langt strengere innvandringspolitikk. Aller helst total stopp. 3 menn, 5 voldtekter!» skriker Fjellreven. Løsningen på alle samfunnsproblemer synes å være full stopp i innvandringen. Fjellreven mener åpenbart, som så mange andre med hans tankesett, at alle innvandrere er skumle mørkemenn med ustyrlige lyster som brutalt overfaller

uskyldige, blonde norske piker over en lav sko. De er dyr, de snylter, de vil ha Sharia-lover i Norge, de vil ha alle i burka og hijab, de vil utrydde Den Staute Nordmann i lusekofte og nisselue. De er ikke individer, med utdanning og evner, med noe å tilføre det norske samfunnet. Samtidig raser debatten om 450 søte, små asylbarn, med mørke krøller og troskyldige brune øyne, slik de er framstilt i media. Som for enhver pris IKKE må kastes ut av landet. Jeg er heller ikke for å kaste dem ut, de er trossalt født og oppvokst her, og kjenner ikke noe annet. Men jeg er delvis enig med Astrid Meland i VG, som fikk kritikk fra flere hold etter følgende kommentar: «For jeg er ikke for fri innvandring. Jeg ønsker, som regjeringen og de fleste i Norge, at det finnes en streng etat som avviser mange av dem som kommer. Jeg er altså for regler, og jeg vil at alle som kommer skal behandles likt etter disse reglene. Regler vil alltid føre til at noen havner på feil side. Jeg håper at den søte jenta med krøllene skal få bli. Men hva med med den 57-åringe dagestaneren på krykker som sikkert finnes på et asylmottak som jeg ikke har hørt om?» For hva er forskjellen mellom den 57-årige da-

TORES TORSDAG: SKJENKET VIN TIL MINDREÅRIG

gestaneren på krykker, og en nusselig, mørkhåret fireåring? Jo, det er enklere å ha sympati med den søte fireåringen, enn en voksen mann fra et land få en gang vet hvor ligger. Men hvem er vi til å dømme hvilke som er gode nok til å få bli, og hvem som kan ofres? Jeg mener asylbarna bør få bli. Men da skal også den hypotetiske 57-årige dagestaneren ha samme rett. Vi kan ikke bli et land som kaster ut noen og beholder noen fordi de er små og søte. Ikke alle som kommer til Norge fra krig og elendighet er farlige voldtektsmenn, jeg vil faktisk våge meg til å si at det må være et ekstremt mindretall, dessverre omvendt proporsjonalt framstilt i media. Vi kan ikke kaste ut alle mørkhudede menn over 20, fordi de er potensielle voldtektsmenn mens vi samtidig setter en «søthetsgrense» på hvem som fortjener å være her. Ei heller nekte dem å komme hit, det er vår forbannede plikt som verdens rikeste land å ta imot dem som sulter, som opplever krig og nød, og som jages på grunn av sitt politiske eller religiøse syn. Det, for å bruke et populært klisjeuttrykk, tilhører land og syn vi ikke ønsker å sammenligne oss med, å velge og velge bort hvem som får bli, ut fra graden av sympati vi klarer å spa opp med vedkommende. LIV MAREN MÆHRE VOLD

TWITTERKVITTER @ad0P: Har fått brev nå i to uker der dem gratulerer meg med ny bolig, Ordføreren i Lillehammer ønsker med velkommen til byn osv! #wtf @ad0P: Jeg har bodd her i snart 18år, og det er først nå jeg er velkommen!!! @BAdesKen: Bear Grylls blir tatt av skjermen etter krangel med Discovery. Konklusjon: Det er lettere å spise møkka til en kamel enn å svelge en. @oivindvogt: Facebook startet som en kontaktside for studenter, men endte opp som et nettsted der norske mødre på 50 år legger ut kattebilder. #nova30 @JustusMoe: Paradise Hotel, fjernsynets svar på grimase, ser rart ut, passe undeholdene, men man er litt redd for å bli sånn. @LarsMDG: Husk at du har en kommende konge som skal få slutt på borgerkrigen i sekken, og at Baglerne GPS-tracker deg! #Birken @stianhu: Er ikke så bekymret for å erte på meg #Birken-folka. Det er begrenset hvor mye skade en stivbent mellomleder med 3.5 kg på ryggen kan gjøre. @Petterwoien: Det skumleste da jeg var liten var Grøsserne på Fox Kids og svartedauen på Maihaugen. @lillianbikset: Facebook ber meg trykke liker på "Vi elsker mat", så skal jeg få to grandiosa. Men det er jo FORDI jeg elsker mat jeg ikke spiser grandiosa. @minafberg: #Lilyhammer, #Valdresteens og nå gøssdøl på #paradisehotel. Oppland tar over! @eirincru: hva hvis grunnen til at jeg ikke har kjæreste er at jeg ikke videresendte de kjedemailene i åttende klasse @gredin: Just finished watching #1 Norwegian TV series Lilyhammer. Mafioso hides in Lillehammer, NO, from mob - has adventures. Bizarre but cute. @jensobel: Har alltid en følelse av at jeg skal til syden når jeg står opp super tidlig. Litt kjipt når jeg kommer på jeg bare skal til Gausdal. @sandragudvangen: Jeg tenker: Ja,babyen din er søt,men han likner litt på de som jobber i banken der Harry Potter har pengene sine.#ærlighetvarerlengst? Neppe @Knilseng: Leter etter en dreven Pilates instruktør eller life coach som vil starte ekslusivt studio sammen med meg på Lillehammer snartest. Finnes du? @MFL: #gd har som slagord: av oss, for oss... Tolkes det dit hen at avisa bare er for de som jobber der da? Enda godt vi andre har @byavisa @MariaAmelie: Merker at alle artikler om selvangivelse er skrevet for folk som har allerede gjort d før. Hva med oss selvangivelse-jomfruer? #papirangst @GrusommeMarit: Endelig er dagen her. Dagen jeg har 75 kroner på konto og får vite hvor sykt mye jeg får tilbake på skatten. I juni.

Følg oss på

N Æ R

O G

@Byavisa

V I K T I G

Ansvarlig utgiver: Byavis Lillehammer AS. Tlf.: 96 50 22 22/Fax: 61 25 62 91 Besøk/postadresse: Lillehammer Byavis, Storgaten 75, 2609 Lillehammer LillehammerByavis.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan, oppnevnt av Norsk Presseforbud, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsens gt. 1, pb. 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 41 56 80

TORE FEIRING

LIV MAREN MÆHRE VOLD

TORE STEFFENS

ARVE WESTBY

LINDA BYE KRISTIANSEN

EGIL STAKSTON

Redaktør/Avd. leder tore@byavis.no Tlf.: 992 69002

Journalist livmaren@byavis.no Tlf.: 482 14 617

Journalist toresteffens@byavis.no Tlf.: 920 66 201

Markedskonsulent arve@byavis.no Tlf.: 911 27 452

Markedskonsulent linda@byavis.no Tlf.: 952 00 930

Grafiker grafisk@byavis.no Tlf.: 965 02 222


STORT OG SMĂ…TT

TORSDAG 22. MARS 2012

3

S E N E TID RS! E G A D 3-

SIDE 3 PIKEN: ASTRID STUBRUD

Iin K S E L p L l a A grenn og

ALLE

% 0 5 á50% á

Lan

ALLE BOARD SNOW

Tar du turen til Norsk vegmuseum er sjansene store for at du treffer Astrid Stubrud smilende bak disken i museumsbutikken. Som nyansatt arrangements- og omviserleder ved museet er det nok ĂĽ henge fingrene i, men Astrid er ikke redd for ĂĽ ta i et tak og stortrives med oppgavene. - Jeg begynte som omviser ved museet, men fikk etter hvert nye og utfordrende oppgaver. Da jeg ble tilbudt stillingen som arrangements- og omviseransvarlig mĂĽtte jeg bare slĂĽ til og det har jeg ikke angret pĂĽ. Ved museet lĂŚrer jeg stadig noe nytt og gleder meg over ĂĽ fĂĽ vĂŚre med pĂĽ ĂĽ videreutvikle publikumstilbudet ved museet, sier Stubrud. Jeg hĂĽper virkelig at ĂĽrets pĂĽskeaktiviteter med ponniridning og pĂĽskeverksted skal slĂĽ an hos bĂĽde store og smĂĽ. Stubrud kom til Ă˜yerbygda som 19-ĂĽrig rogalending og har siden engasjert seg i lokalmiljøet pĂĽ en rekke omrĂĽder, blant annet som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Ă˜yer. Under OL var hun engasjert i Folkelivsprogrammet og hadde ansvaret for draktopptoget i Hafjell sammen med Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved forrige valg i Ă˜yer, Lisa Kramperud. Stubrud er ogsĂĽ et aktivt medlem av Ă˜yer bygdekvinnelag. - Jeg kan ikke fĂĽ fullrost jobben som gjøres rundt omkring i landets bygdekvinnelag. De gjør en enestĂĽende innstas for ĂĽ ta vare pĂĽ tradisjoner i forhold til

husflid, matlaging og bygdeliv, mener Stubrud. Lagene fungerer som viktige sosiale møteplasser med tilbud om alt fra vinkurs og skinnsøm til litteraturkvelder. Jeg hĂĽper flere fĂĽr øynene opp for bygdekvinnelagene som inkluderende kvinnefelleskap pĂĽ tvert av alder og partipolitikk. Stubrud har i store deler av arbeidslivet jobbet med gĂĽrdsdrift, drevet med sauesanking, vĂŚrt avløser og budeie pĂĽ fjellet. Kontakten med dyr, naturen og fjellet er viktig for henne. Sommer som vinter pakker hun med seg fotografiapparat og kikkert og tar turen inn i fjellheimen. Turene alene eller med gode venninner pĂĽ fjellet setter hun høyt. Hun har stor glede av ĂĽ lese kart og ta seg fram i terrenget. Mange skolebarn i Ă˜yer vil nok ogsĂĽ dra kjensel pĂĽ denne blide dama. I 10 ĂĽr jobbet hun som barnehageassistent ved HĂĽgĂĽsletta barnehage før hun begynte som omviser ved Norsk vegmuseum. - Erfaringene fra barnehagen kommer til god nytte i jobben ved museet. Jeg kjenner mĂĽlgruppa for familiearrangementene vĂĽre og kan bruke mange av de samme innfallsvinklene fra barnehagen pĂĽ omvisningene av barnegrupper. - Det er veldig spennende ĂĽ fĂĽ jobbe med sĂĽ allsidige oppgaver som jeg har ved Norsk vegmuseum. Dagene gĂĽr med til alt fra booking av artister til større arrangementer, lage vaktlister for omvisere, innkjøp av varer

til museumsbutikkene og ü yte service ovenfor publikum i resepsjonen for ü nevne noe. Jeg trives godt i det direkte møtet med besøkende og liker ü legge til rette for at büde store og smü für et hyggelig opphold. Tidligere satset museet først og fremst pü publikumsarrangementer i sommerhalvüret, men de to siste ürene har aktiviteten blitt betydelig utvidet. - I ür fyller museet 20 ür og jeg ser fram til en jubileumssommer med Nasjonal motordag 6. juni og ikke minst museets ürlige Familiedag 12. august. Familiedagen har blitt et innarbeidet arrangement blant lokalbefolkningen, sier Stubrud. Allerede nü, et halvt ür i forkant für vi telefoner fra folk som lurer pü hva som er ürets hovedattraksjon. Da er det morsomt ü kunne fortelle at vi har skrevet under kontrakt med selveste Pelle Politibil i ür! Jeg hüper vi für se mange smü politikonstabler i friluftsmuseet i august!

VINTERSKO

OG ALL LA E A NG LP RE INNN SK O

á 5 % 0 á5 0% ALLE

ALPINHJELMER

á50% DU AL NJ LE AK KE R

MASSE

ULL- OG SUPERUNDERTĂ˜Y

á50%

á50 % á30%

ALL LANGRENNSBEKLEDNING Jakker og bukser. Swix og Odlo

Vi reparererr og e pĂĽ tarr service alle e bilmerker.. Merkeverksted Nissan og Isuzu Salg - service delelager. Egen skadeavdeling.

FUBTKFr5MG

Tilbudene gjelder kun 22.-24. mars. Rabatten trekkes fra veil. priser. Gjelder ikke pakkeløsninger.


4

NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

FIKK NY ARBEIDSPLASS: Erik Fredriksen, Jonas Ekern og Vegard Ekerhaugen fikk ny lærlingeplass i Veidekke da Anlegg Øst tidligere i år gikk konkurs. Nå har 32 tidligere ansatte fått ny jobb i entreprenørfirmaet.

På plass i ny jobb ØYER: I februar gikk Anlegg Øst AS konkurs og om lag 80 ansatte mistet jobben. En måned senere er 32 tidligere ansatte i Anlegg Øst ansatt i Veidekke Entreprenør AS.

Ferdigbetong kjøper du hos Mjøsa Betong Vi leverer alle typer betong. Fiberarmert betong til vegg og gulv.

LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Blant dem er lærlingene Jonas, Vegard og Erik, som fikk overført lærlingekontraktene sine til ny arbeidsgiver. Veidekke satset friskt og opprettet en ny avdeling – Masseflytting – hvor 32 av de tidligere ansatte i Anlegg Øst fikk jobb. Det er en god blanding av funksjonærer, stikkere, gravemaskinførere og grunnarbeidere som nå er blitt en del av de ca 6100 ansatte i Veidekke. - Vi har det fint her vi, det er mye

KIRKEGATA 64

jobb og mange utfordringer. Å få lærlingene over hit gikk veldig greit, og de gjør det samme som før, bare med nytt firma på kontrakten, sier fagleder for lærlingene, Geir Bekkelund.

Interesse for yrket - Vi driver jo med det samme, og trenger alltid lærlinger. Vi tar inn to lærlinger hvert år, og har dermed fire inne til enhver tid. De blir sendt rundt på de ulike prosjektene vi får i distriktet, og det er artig å lære opp nye folk, mener Bekkelund.

Indre Ro

Elisabeth Kongsrud, Liv Irene L. Høgvoll,

Psykoterapeut Hege Palm, Tlf 482 45 634

Massasjeterapeut MNMF Liv Irene L. Høgvoll, Elen R. Knudsen,

Tlf 952 44 124 Tlf 997 86 948

Fotterapeut Bente Arneberg,

Tlf 901 52 727

Kraniosakralterapeut, Helhetlig psykoterapeut Ellen Ågot Solberg,

Får egne maskiner Den nye arbeidsgiveren går heller ikke av veien for å tilgodese de unge anleggsmaskinførerne litt. - De får nye maskiner, og det er det ikke alle lærlinger som får. Vi

Tlf 900 73 929

Rolfing R psykodrama Continuum Movement Tone Gilje, Tlf 911 45 777

TM

og / eller LAGER Sentralt i Lillehammer til leie. Henv.: www.temaeiendom.no v/ Børge Moen tlf 99 04 48 53

www.helsesirkelen.no • tlf 61 26 90 00

Tlf 40 340 340 www.mjosabetong.no

investerer et par millioner per lærling, og det vil jeg si viser at vi setter pris på dem, smiler Bekkelund. Siden de fleste ansatte kommer fra Anlegg Øst, er det en godt samkjørt gjeng som er klar til å ta fatt på nye prosjekter, hovedsakelig prosjekter innen infrastruktur for vei og jernbane. - Dette er områder som vi har bred kompetanse og lang erfaring fra. I hovedsak vil vi jobbe i Hedmark og Oppland, med fokus på å være en lokal avdeling, sier HMS/ KS-leder Odd Inge Aasheim i Veidekke.

KONTORLOKALER

2609 LILLEHAMMER

Medlem av Akupunkturforeningen Tlf 991 62 624 Tlf 952 44 124

- Det er godt å vite at det er flere som er interessert i yrket vårt, og vi trenger jo alltid folk, sier han. Og lærlingene selv er fornøyde med ny arbeidsgiver. - Vi trives godt, og får god oppfølging. Jobben og lærlingetida regner vi med at bli som før, sier guttene.

Følg oss på byavis.no


NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

! g a d r e v h k s fi Fersk

FERSK

VARE

SPESIALIST

00

119

BankekjøƩ av storfe

00

149

Pr. kg

Indrefilet av svin

Ørretfilet r l

Pr. kg

Pr kgg Pr.

Torskefilet r i Pr. kgg

00

109

00

249

Karbonadedeig

Ytrefilet av storfe

Nykvernet. CC-kvalitet Pr. kg

Gilde. Pr. kg

90

29

Uerfilet Uer filet Pr. kg k

Creme is

0,9 liter, ass.

90

9

Nygrillet kyllingvinger Ny Pr. hg

90

Steinbitfilet i f Pr. kgg

29

Ekte wienerpølser 520 g Gilde

Isgaltfilet g l Pr. kgg Tilbudene gjelder 22/3-24/3

Epler, alle typer Pr. kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CC Mat Hamar CC Mat Lillehammer CC Mat Gjøvik ccmat.no ccmat.no ccmat.no ccmat.no

9-21 (9-19)

Norsk agurk

1490 990

Pr. stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

12

+ pant

Fanta/Sprite 1,5 liter

5


6

NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

Usikre i sykehussaken LILLEHAMMER: - Politisk hestehandel for å få et sykehus i ingenmannsland, mente Anders Brabrand, da Lillehammer Arbeiderparti mandag debatterte sykehussaken. - Jeg kunne ikke stemt i dag om jeg måtte, mente Knut Arne Vassdokken. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Debatten raser om de tre alternativene til sykehusstruktur i Innlandet. Hvor, hvordan og for hvem er vanskelig å bli enig om, om det i hele tatt blir bygd et nytt storsykehus en gang i framtida. At det bør ligge på Opplandssida av Mjøsbrua er et mål, mener Arbeiderpartiet. Styret har nå fått i oppdrag å utarbeide et nytt forslag til høringsuttalelse som legges fram i et nytt medlemsmøte 16. april. - Sykehuset Innlandet har tatt veldig feil, man bygger inn et handicap ved å si at et nytt storsykehus ikke skal ligge i en by hvor det er mest attraktivt å bo, men som et ledd i politisk hestehandel midt i ingenmannsland i Moelven, mener Anders Brabrand, - Det er ikke gitt at et stort sykehus i Moelv rekrutterer så bra. De store gjør det i dag, fordi de ligger i store byer. Man får ikke fagfolk om man bygger et digert sjukehus på Hjerkinn. Det får du om legger det til Grünerløkka, sier Brabrand, og mener et nytt storsykehus bør bygge videre på det eksisterende i Lillehammer.

Velkommen til marked på Stortorget

LØRDAG 24. MARS Åpent fra 10-14

mmer

Lilleha

www.bondensmarked.no

VIL HA LILLEHAMMER: Å legge ned Lillehammer til fordel for et storsjukehus ved Mjøsbrua gir Sykehuset Innlandet et handicap. Folk søker seg ikke til et sykehus fordi det er stort, men fordi det ligger i en attraktiv by, mente Arbeiderpartiets Anders Brabrand under mandagens medlemsmøte.

Trenger mer tid Arbeiderpartiet vil ha flere møter før de konkluderer med et høringsinnspill i saken. Høringsfristen er 14. mai. - Faktum er at Lillehammer har det beste, største og bredeste sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Oppland fylke har i dag et areal tilsvarende Belgia. Det er ikke bakstrebersk å ha to sykehus i et fylke som er så stort. Hedmark, som er litt større og med litt mer folk, har fire, understreket Brabrand. - Sykehuset i Lillehammer har alle de funksjonene et godt sykehus skal ha, det er bare tull at er et brakkesjukehus som lekker pasienter til Oslo over en lav sko, mener han. Arild Sletten mener det foreslåtte alternativ 3, et nytt storsykehus et sted ved Mjøsbrua, vil være en gigantisk kortslutning. - Jeg tror personlig, og er villig til å vedde på, at det nye supersjukehuset et sted i mjøsregionen aldri kommer til å bli bygd. Den spesialiteten det skulle inneholde, vil bli utviklet i Oslo. Dermed bør vi forsvare de tre gode vi har i dag, sier Sletten. Nærhet viktig Debatten handler ikke om sykehusene fra i dag, men fra 2025. Da vil både den medisinske og demografiske situasjonen være en annen enn

i dag, akkurat som den er forskjellig fra reformen i 2001, mener Ragnar Nordgreen. - Jeg vil personlig få en avstandsøkning på 1800%. Men mitt egoønske om sykehus i 12 minutter gangavstand hjemmefra kan ikke være avgjørende. Men jeg trenger nærhet til et mest mulig komplett sykehus, ikke et som sender meg Mjøsa rundt, understreket han. - Pasienter med sammensatt sykdomsbilde har behov for tverrfaglig hjelp, som ikke finnes ved nettverkssykehusene i dag. Med nettverksmodellen vil pasienter stadig oftere bli skysset rundt til de andre sykehusene. Vi som pasienter krever topp behandling med topp fagfolk og topp utstyr på ett sted, og det krever størst mulig pasientgrunnlag. Å videreføre nettverksmodellen gir oss ikke dette. Det vil føre til en fremtid med stadig flere funksjonsflyttingssaker, sier Nordgreen.

Lillehammer må være med Ordfører Espen Johnsen sier han forventer at Lillehammer blir utredet som et alternativt hovedsjukehus, og at første bud må være å få på plass en kvinneklinikk i Lillehammer. - Det er bare en formalitet, det meste ligger klart og det kan være gjort i neste styremøte. Det vil ha

betydning for utvikling av sjukehuset, ikke bare de som skal føde. Vi må også stille krav om PCI-behandling, som er viktig for å fungere godt som sjukehus også neste 25 årene, enten man velger den ene eller andre strukturen. Ingen faglige argumenter tilsier annet enn at Lillehammer må velges, og det vil komme nye steg på vegen mot allsidige akuttsjukehus. En logisk plassering av sykehuset er Lillehammer, ikke legge et nytt sykehus så klin oppi Oslo som mulig. Lillehammer har det mest komplette sykehuset i dag, og det mest robuste de neste 20 årene dersom Sykehuset Innlandet klarer å styre dette på en god måte, mener Johnsen.

Oppland blir sveket Også tidligere kommunelege, Frode Veian, er skeptisk til et nytt storsjukehus, og mener argumentet fra Sykehuset Innlandet om at befolkningsgrunnlaget er for tynt og sykehusene for mange er en tilsnikelse. - Lillehammer og Gjøvik er vitterlig to sykehus, ikke ett. Hvorfor trenger man fire sykehus i Hedmark og ingen i Oppland, spør Veian. - Jeg tror ikke annet enn at sykehuset blir lagt til Mjøsbrua og Moelv. Det haster ikke med kvinneklinikk i Lillehammer, sies det fra

Hedmark. Men det hastet veldig med å legge øyeavdelingen til Elverum, og brystkreftklinikken til Hamar. Når det er et stort behov i volum, blir det ikke mindre ved å samle funksjonene på ett sted. Når en har sju MR-maskiner fordelt i de to fylkene i dag, trenger man også sju på det nye storsykehuset. Vi kan ikke leve i et vakuum i 20 år, mener Veian.

For tynt grunnlag - Et storsykehus i Moelv er et luftslott, det er det ikke økonomiske midler til. Det er viktig at vi er redelige ovenfor innbyggerne, vi gikk til valg på å bevare sykehuset i Lillehammer, og faglig sett er det godt nok sykehus. Jeg kunne ikke i kveld stemt for et storsykehus, og har ikke stor tro på en storsykehusetablering, mener Knut Arne Vassdokken, noe også Anders Brabrand påpekte. −Vår oppgave må være å bevare det beste sykehuset i Innlandet. Om vi skal samle sykehusene, blir det feil å legge ned det største og beste sykehuset. Vi har et godt sykehus, og hvis vi skal kunne gå til Lillehammers befolkning og si at gikk inn for å legge ned Lillehammer sykehus i 2012, må vi kunne gjøre det med en god argumentasjon i ryggen. Den har jeg ikke funnet enda, avsluttet Brabrand.


NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

7

SØNDAG 25. MARS ER DEN INTERNASJONALE

VAFFELDAGEN! PRINCESS VAFFELJERN

FORNØYDE: Bente Voldbakken, Sam Hughes og Arne Thorsrud i RAM Arkitektur er stolte over tredjeplassen i konkurransen om nye Våler kirke.

Fjær i hatten til RAM Arkitektur

132391 1000 WATT 5 hjerter Lager flotte hjerteformede vaffler. Jerne har belegg som gjør at ingenting setter seg fast og derfor lettere å holde rent.

rn i e j l e Vaff

livmaren@byavis.no

Det er stor stas å bli premiert i konkurranse med 239 bidrag, mener arkitektene. Dette er den konkurransen i Norge med flest innleverte bidrag etter Operaen. - Vi antar at vi har konkurrert mot arkitekter fra hele Europa, og det var bidrag fra flere land blant de sju premierte. Absolutt stort for et lite kontor, sier Arne Thorsrud. Sammen med Sam Hughes og Bente Voldbakken står han bak forslaget til ny Våler-kirke, en seier som til slutt gikk til Espen Surnevik og Karen Jansen.

Krevende tomt I en åpen konkurranse som dette kreves ingen prekvalifisering, noe som gjør at det blir mange innleverte bidrag. - Ofte er det bare innbudte arkitekter til slike opp-

drag. Men her stiller alle likt, alt fra unge enkeltstående arkitekter til store etablerte kontorer. Våler-kirka var en utfordrende oppgave å jobbe med, men det er spennende å tegne kirker. Det er jo sjelden det bygges nye kirker i dag, sier Hughes. Våler-kirka brant i mai 2009, og den nye skal ideelt sett være i bruk om to års tid. - Mange ønsker kirka på den gamle tomta, men de to aktuelle tomtene ligger begge på utsiden av gravfeltene. I vårt prosjekt har vi foreslått å bruke restene av den gamle kirkemuren som en utekirke. Den nye kirken har vi lagt i aksen til ruinene av den gamle, som det sterke symbolske trekket som binder sammen fortid og nåtid, forklarer Hughes.

Tradisjon RAM Arkitekturs forslag spiller på funksjonalitet og

fleksibilitet innenfor en tradisjonell ytre form. Målet var å lage en kirke som ser ut som en kirke, med den tradisjonelle saltaksformen, men utformet med et moderne uttrykk. Ved å bruke både moderne og tradisjonelle elementer håpet vi å skape en tidløs bygning med røtter i fortiden, men som også er fremtidsrettet. - Selve kirkerommet fremheves både i interiør og eksteriør. Hele taket «svever» over veggene, og slipper til lys fra sidene. De omliggende funksjonene er nedtonet slik at selve kirkerommet fremheves sammen med det høyreiste klokketårnet, forklarer Thorsrud. - Det er mye prestisje knyttet til å markere seg i en sånn konkurranse, mer enn pengene. Det er jo et karriereyrke vi driver i, og et slik prosjekt åpner forhåpentligvis noen dører i framtiden, sier Thorsrud.

99,-

LØRDAGSKUPPET*

LILLEHAMMER: Arkitektkontoret RAM Arkitektur as i Lillehammer kan smykke seg med innkjøp og 75.000 kroner i premie i konkurransen om nye Våler kirke. Definitivt en fjær i hatten, mener de. LIV MAREN MÆHRE VOLD

stål t e t børs

* GJELDER KUN 24. MARS

199,-

DOBBELT VAFFELJERN

ell d o m Topp

NW12E4 1200 watt. Stilig dobbelt vaffeljern med nonstick belegg som gjør at ingenting setter seg fast og derfor er det enklere å holde rent.

NYHET

499,WILFA VAFFELJERN

WAD619B 1700 watt, 6 hjerter. Apparatet er dobbelt og tilbyr to vafler med seks hjerter samtidig (2x19 cm ø) Dobbel teflonbelegg for lenger levetid, hindrer deigen å brenne fast og gjør rengjøringen enklere. Apparatet har et elegant design i sort, og skiller seg ut i de fleste kjøkken. Kan lagres stående.

demo i v r a h mars . 3 n og i 2 k g s a a d m e e r f F i kaf h g n o L askin e m n e på D k k d kjø Kenwoo

LILLEHAMMER Gudbrandsdalsveien 194 • Tlf. 61 05 78 40 Åpn.tider: man-fre 10-19, lør 10-16


8

NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

LILLEHAMMER: Mange nye landsmenn- og kvinner i Lillehammer trenger noen å snakke med, for å lære norsk språk og kultur. Frivilligsentralen har noen, men ønsker seg mange flere, og særlig menn

Trenger flere

frivillige LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

De fleste får undervisning ved Lillehammer Læringssenter, men når skoleklokka ringer, er det ofte få å snakke med for å trene norsk språk. Mange frivillige er allerede i sving, men enda trengs flere, sier Tone Pollestad Larssen i Frivilligsentralen. - Nøkkelen til samfunnet ligger i det norske språket, og vi er sterkt inne på tverrkulturelt arbeid. Vi har blant annet hatt et godt samarbeid med flyktningeavdelingen ved læringssenteret i mange år, med vennekontakter, leksehjelp og samtaletrening, og bistår også i noen kurs, sier Larssen. Og det viktigste, enten man bidrar med strikking, sang eller matematikk, er språktreningen.

Skrikende behov - Det er mange som trenger noen å lære å snakke norsk med. Flyktningeavdelingen beskriver behovet som skrikende, og særlig mangler det menn, forteller Larssen. Og at det er et givende arbeid, skriver Arild Berg, Johan Schei, Arne Norborg, Kenneth Stuve og Per Rasmussen under på. De har vært frivillige i opptil flere år, for flyktninger blant annet fra Iran, Afghanistan, Kina og Eritrea. - Jeg visste ikke helt hva Frivilligsentralen egentlig drev med da jeg meldte meg. Men det har blitt noen år nå, og jeg har blitt gode venner med min elev, forteller Berg. Sammen med eleven snakker de om alt. - Det viktigste er noen å snakke med. Han har problemer med å få

TRENGER FLERE: Johan Schei, Per Rasmussen, Kenneth Stuve og Arild Berg er alle frivillige vennekontakter, leksehjelper og samtalepartnere for flyktninger. Nå håper Tone P. Larssen (midten) at flere melder seg. - Språktrening og det å ha noen å snakke norsk med er nøkkelen til god integrering. Alle har en time ledig i uka, mener gjengen.

jobb i Lillehammer, og det skyldes nok mye språket. Men å føle seg velkommen og bli kjent med folk er viktig. Både han og kona har blitt gode venner med vår familie, og vi har besøkt hverandre hjemme. Mange har aldri sett et norsk hjem, sier den pensjonerte ingeniøren.

Lærer selv Per Rasmussen har en tid vært leksehjelp og samtalepartner for en iransk gutt som neste år starter videregående utdanning. Hans mål er å bli lege, og det er ikke Rasmus-

sen i tvil om at han klarer. - Språk er viktig, og spesielt for de yngre er det viktig å kunne vise til frivillig arbeid på CV'en. Man kan ikke bare tenke på seg selv, og man lærer teamarbeid samtidig som man får forståelse for andre kulturer. Det er ikke forskjell på frivillig arbeid og annet arbeid, fremhever han, og oppfordrer flere unge til å melde seg. - Man lærer like mye selv, som man lærer bort. Man glemmer språk om man ikke bruker det ofte, sier han.

-40% Listverk Heltre listverk

999,Batteridrill DS14DCL, 14,4 V

Lithium batteriteknologi og meget lett, kun 1,4 kg. Ergonomisk gummibelagt grep og 13 mm selvspent hurtigchuck. Spindellås for enkelt verktøyskifte. Høy- og lavgir med trinnløs høyre-/ venstregange med konstant kraft. Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll. Momentinnstillinger i 22 trinn og elektrisk brems. Påmontert håndleddsrem. Maks moment på hele 31 Nm. Leveres med 2 stk 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader og maskinkoffert.

Tilbudet gjelder lagerført sortiment av heltre listverk i ubehandlet og hvitmalt furu, samt lakkert eik. Fast Lavprisprodukter rabatteres med -15%.

1990,Skyvedørsfront Elfa Orginal

Tidløs skyvedørsfront med 2 stk. dører og omramming. Velg mellom 10 ulike folierte fyllinger, 3 ulike farger på omramming og lysbredde på inntil 120,7 cm. Dørene dekker åpninger (bredder) inntil 120,7 cm og høyder opptil 248,5 cm. Bestillingsvare. Prisen gjelder kun skyvedørsfronter og skinner.

Tilbudet gjelder fra torsdag 22. mars til og med lørdag 24. mars 2012, eller så langt beholdningen rekker. Det tas forbehold om trykkfeil og/eller utsolgte produkter.

Alle har tid Det er 24 timer i døgnet å ta av, mener yngstemann i kurven, Kenneth Stuve. Tross full jobb, samboer og engasjement i fagforeningsarbeid, sier han alle burde kunne sette av en time i uka til frivillig arbeid. - Er man student, sitter man kanskje 3-4 timer i forelesninger, så har man resten av dagen fri. Man har en time ledig til frivillig arbeid i uka om man bare vil, mener han. Hver fredag møter han «sin» elev, som han har vært vennekontakt


NYHETER med siden i fjor høst. - Vi møtes på biblioteket, snakker om alt mulig, går en tur på kafe. Om vi ikke forstår hverandre, løser vi det med tegninger og kroppspråk. Målet er å bruke så få engelske ord som mulig, men snakke mest mulig norsk. Er det en fredag jeg ikke kan møte ham, så hender det jeg ringer i stedet, smiler Stuve, og forteller at rekorden allerede er 35 minutter på telefon – på norsk!

Nøkkel til integrering Etter mange år i lokalpolitikken, har Johan Schei måttet møte seg selv i døra flere ganger etter at han startet å jobbe som frivillig. - Jeg fikk før jul kontakt med en eritreer, en hyggelig mann i 40-åra som strever intenst med å lære seg norsk. Jeg har etter mange år som politiker hvor vi har argumentert for å integrere de vi tar imot før vi tar imot enda flere, innsett at jeg kan gjøre en jobb selv. Språket er en nøkkel til nettopp det, og det er en ren glede å hjelpe eleven med å bli bedre i norsk, fastslår Schei. Eleven håper nå på sommerjobb på sykehjemmet, og Schei krysser fingre. - Om det var han som skulle ta imot meg der en gang, så ville jeg glede meg til å komme på sykehjemmet! Lillehammer er fullt av spreke pensjonister som er en voldsom ressurs. Jeg har lært masse selv, om et land jeg knapt visste eksisterte, og det får vi til, med kun norsk som felles språk, smiler Schei.

Døråpner Å være frivillig samtalepartner og leksehjelp for en flyktning, er også å være døråpner, mener Rasmussen. - Man har muligheten til å kanalisere dem videre til andre lag og foreninger. Det er over 300 foreninger i byen, og det er alltid noen som passer etter hva de er interessert i, enten det er fotball, musikk eller taekwondo. Det er det som er integrering, mener han. - Mange får ikke så mye hjelp som de trenger gjennom det offentlige tilbudet, og mange har behov for bistand i en en-til-en-relasjon. Vi som frivillige er et nødvendig supplement, og det er ikke så farlig som en tror. De fleste nordmenn kan mer enn nok til å hjelpe, og det viktigste er å være medmenneske, understreker Arne Norborg. Biblioteket viktig Og ikke minst framhever de viktigheten av et møtested som biblioteket. - Biblioteket er det ultimate møtestedet. Det er det eneste som er et slags basissted for våre nye landsmenn, og ofte det eneste stedet unge jenter fra muslimske land får gå alene. Felles for dem alle, er at de er veldig interesserte i å lære, og vi hjelper dem på veg, oppsummerer frivilliggjengen. - Det er en oppmodning til mine gamle kolleger i politikken, sørg for lengre åpningstid og gjerne søndagsåpent bibliotek, smiler Schei.

TORSDAG 22. MARS 2012

9

Ungdomsklubben på Nordre Ål LILLEHAMMER: Fra og med skoleåret 2012/2013 skal det startes opp et nytt barne- og ungdomstilbud i nordre bydel på Lillehammer. Onsdag forrige uke var ungdom og ansatte i den Olympiske Bob- og akebanen for å bli bedre kjent. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Den nye klubben skal være et tilbud for elever ved Kringsjå-, Ekrom-, Jørstadmoen- , Buvollen barneskoler og Smestad ungdomsskole. Leder for klubben Renate Løvli bedyrer at klubben skal være et alternativ og ingen konkurrent til andre ungdomstilbud i byen. - Dette skal være et nærmiljøbasert tilbud, i en bydel der det bor mange barn og unge. Vi planlegger egne åpningskvelder for 5.-7. klasse, og egne for de fra 8 klasse og oppover. For de eldste på barneskolen planlegger vi to åpningsdager i uka, mens vi for de eldre satser på en til to lørdager i måneden. Ungdom i byen har allerede mange tilbud, flere ganger i uka, og vi håper å samle så mange som mulig samtidig, ved å ikke ha åpent hver lørdag, sier Løvli.

Andre aktivitetsdag Onsdag var ungdom fra Smestad ungdomsskole i Lillehammer Olympiske Bob- og akebane for å bli bedre kjent med hverandre og med de ansatte på klubben. Der prøvde de seg på å skyte på beve-

PAINTBALL: Ungdommene fikk også prøve seg som skyttere da de siktet på bevegelige mål.

gende blinker, menneskecurling og bobraft. Det var ungdommens første aktivitetsdag, men klubbens andre, da de eldste på barnetrinnet var i Hunderfossen 7. mars. - Vi satser på en aktivitetsdag til for ungdom, og to til for juniorgruppa før vi starter oppussingsarbeidet, sier Løvli. Da skal vi blant annet kjøre GO-kart og spille Paintball. Klubben har fått lokaler i Tennishallen på nedsiden av Kringsjå barneskole og i april vil oppussingsarbeidet forhåpentligvis settes i gang. -Vi planlegger å sette sammen «oppussingsgrupper» som skal ta for seg hvert sitt rom. Det er viktig for oss at klubben blir slik de unge ønsker og vi vil ha de med på hele prosessen, sier Løvli.

Ønskes velkommen På onsdagen pratet Byavisa med niende klassingene Sondre Moen, Tomas Valen og Live Agnethe Haugen, samt åttende klassingen Elias Tindstad som gladelig ønsker en klubb i Nordre Ål velkommen. - Det er kjempebra, de andre er litt for langt unna, fortalte kvartetten. - Vi ønsker et sted å være, hvor det er et godt miljø, fellesskap og aktiviteter for å ha noe å gjøre, fortsatte de. - Etter avslutningen av oppussingsarbeidet ønsker vi å takke gjengen som har bidratt og stått på ved å arrangere en overnattingstur til Sjoa, med rafting i Otta elva. Deretter tar vi sommerferie og venter spente på oppstart av klubben etter sommeren, avslutter Løvli.

Nå er InnlandsSpot blitt enda bedre for oss som bor i Innlandet Konkurransedyktig pris er bare én av grunnene til å velge InnlandsSpot. I tillegg får du gratis energirådgivning, eksklusiv rett til å kjøpe fast vinterpris, og mulighet til å vinne billetter til idretts- og kulturarrangementer i Innlandet. Men den viktigste grunnen til at du skal velge InnlandsSpot, er at Eidsiva fører verdier tilbake til ditt lokalsamfunn. Når du kjøper InnlandsSpot, bidrar du til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. Send SMS med «strøm» til 06262, eller se eidsivaenergi.no for mer informasjon.

En del av Innlandet


10

NYHETER

TORSDAG 22. MARS 2012

Oppland Bonde- og Småbrukarlag:

Krever mer areal

LILLEHAMMER: Terje Holen har nettopp kommet hjem fra årsmøte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Det foregikk i Vikersund i Buskerud av alle steder, hvor første dag var felles faglige foredrag sammen med lagene i Hedmark og Buskerud. TORE FEIRING tore@byavis.no

Med et sterkt faglig og på alle måter vellykket årsmøte bak seg er det en engasjert og fornøyd fylkesleder Byavisa møter på Lillehammer. Og med 99 år på baken er Bonde- og Småbrukarlaget klare for kamp når vårens jordbruksoppgjør starter i mai. - Men først skal Stortingsmelding nr. 9 behandles, forteller Terje Holen, - eller det som kalles landbruks- og matmeldingen. Den vil være et videre utgangspunkt og grunnlag når penner og tunger kvesses for selve jordbruksoppgjøret.

Areal Det er tre viktige punkter som Oppland Bonde- og Småbrukarlag spesielt har kommentert og sendt ut til fylkets stortingspolitikere som en kommentar og innspill til Stortingsmelding nr. 9. – Arealet er viktig, mener Holen, - med dagens landbrukspolitikk har arealet som dyrkes sunket i mange år. Dette er delvis politisk styrt. Størst andel dyrka jord forsvinner ved bruksnedlegging og strukturendring. I tillegg er det altfor mye dyrkbar jord som forsvinner ved veibygging og lignende. Dette har i altfor mange

GLEDER SEG TIL KAMP: Bonde- og Småbrukarlaget har de siste to årene ikke skrevet under på jordbruksavtalen. - Det som er viktig å merke seg her, er at Bondelaget gir stat og regjering anledning til å gjennomføre den landbrukspolitikken som ingen i jordbruket vil ha, mener Terje Holen, leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. – Viljen til å prøve ut makten i Regjering og Storting når det gjelder vilkår for landbruket er ikke dessverre ikke tilstede hos Bondelaget. Nå gleder han seg til vårens kamp.

år blitt altfor lemfeldig behandlet av politikerne våre. Vi må få mer dyrkbart areal i snitt pr. innbygger enn pr. i dag, hevder han, - nå er det kun 1,7 dekar dyrket mark pr. innbygger. Lengt under europeisk standard. Vi må komme opp mot minst 2 dekar pr. innbygger, det vil si 3,8 millioner dekar som må dyrkes opp mot år 2030. – Det er mye areal, men det går hvis det er politisk vilje, hevder Terje Holen. – Dette må vi gjøre for blant annet å styrke beredskapslageret vårt for matkorn og forkorn. Norsk kornproduksjon kan ikke økes nevneverdig på dagens kornarealer. Vi kan ikke basere oss på å importerer verken kraftforråstoff eller matkorn i så stor utstrekning som nå. Ved å fortsette dagens import, eller oke den, beslaglegger vi arealer i andre land,

KVALITET TIL LAVPRIS Tid for nye dekk? • Nokian • Continental • Dunlop • Toyo • Alt av lettmetallfelger • Felgpakker fra kr 4000,www.quattroco.com Tlf. 90 15 45 25 Stasjonsvegen 12 2625 Fåberg

som de trenger til å brødfø egen befolkning. Verden er også full av naturkatastrofer og kriger, spesielt i land og områder som sies å skulle være ”spiskammeret” vårt. I dag er verden altfor ustabil til at vi kan satse på denne importen. Tilskudd til grøfting, profilering og er viktig mener Holen og sender samtidig et spark til myndighetenes satsing på store bruk. – For arealet er ikke dette bra, mener han, - veldig mange i bygdene forpakter bort gardene sine, med det til følge at kun noen få bønder driver ei hel bygd. For å kunne drifte dette må de ha en svær maskinpark med svære, tunge maskiner som ikke passer på små jordlapper. Kanskje de beiter disse lappene noen få år for så å la det gro igjen. Flott, drivverdig jord som bare forfaller.

Selvforsyning Med dette penses vi inn på selvforsyningsgraden på norske ressurser. – Klarer vi å oppfylle det vi mener er arealkravene, med dyrking på eksisterende, tilgjengelig areal pluss et fornuftig og spenstig nydyrkingsprogram vil også graden av selvforsyning øke, mener Holen, - vi har godt håp om få til ekstra tilskudd grøfting og profilering til i hvert fall det eksisterende arealet i den kommende landbruksmeldingen. Og det må bli en varig ordning. Summen av dette samt nytt areal kan gi oss en fornuftig selvforsyningsgrad, hevder han. Det er viktig at vi korrigerer for import av kraftforråstoff når sjølforsyningsgradene beregnes. Da har vi her i Norge en sjølforsyning av landbruksprodukter på bare 39 %, og det er svært lavt. Inntekter For å nå disse målene mener Bonde- og Småbrukarlaget at gode inn-

tekstmuligheter er det viktigste virkemiddelet. – Det er hevet over enhver tvil at realinntekten i det norske jordbruket ikke har økt nevneverdig de siste 30 årene, kan Holen fortelle. - Starten på det hele er Budsjettnemndas beregninger av inntektene for to år siden, og det er en klar omforent forståelse hos avtalepartene, for at her er hovedgrunnlaget for å beregne kravet til inntektsøkning, etterslep og kostnadsdekning. Skarpskodde landbruksdebattanter med Sven Arne Lie i spissen har stilt et stort spørsmålstegn ved om dette er en riktig måte å beregne inntektsnivået på, og dermed grunnlaget for et krav fra jordbruket. Mange har det siste året sagt at regnskapstall og inntekter harmonerer dårlig med det som presenteres fra Budsjettnemnda og landbruks- og mat departementet. Det er ikke dermed sagt at Budsjettnemndas tall er feil, men det er grunnlaget beregningene foretas på som det er stor grunn til å diskutere. Vi må delta mer aktivt i den debatten i framtida, dersom vi skal klare å få et utgangspunkt for forhandlingene som er mer gjenkjennelig for den enkelte gardbruker, mener Holen. - Vi i landbruket skal alltid være så ansvarlige. Vi skal ta hensyn til alt og alle, være ansvarlige for at det bor folk i den mest avsidesliggende grend, og vi skal være ansvarlig for at andre næringer får utvikle seg på vår bekostning. Og sist men ikke minst skal vi og ha et hovedansvar for at maten er billig. Maten i Norge er billig dersom vi bruke det riktige sammenligningsgrunnlaget. Den norske bonden har overoppfylt sin del på det området, mener Holen bestemt.

Fagforening - Hva med å bli litt mer fagforening? Spør Holen retorisk. - Det snakkes om at vi bør ta lærdom av franske og spanske bønder og nesten lage revolusjon. Kanskje vi ikke behøver å gå så langt. Kanskje kan vi lære av den norske fagbevegelsen. Der er det spørsmål om lønn og rettigheter for medlemmer. Der er det ikke ansvarligheten for andre grupper og andre deler av samfunnet framtredende. Der er det ansvaret for sine egne som står i fokus. 100 år Det er ikke bare landbrukspolitikk og jordbruksoppgjør som Terje Holen og Oppland Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av om dagen. Den 22. Juni i 1913 ble Bonde- og Småbrukarlaget stiftet på Eidsvold. Det vil si at neste år er det klart for 100-års feiring. – Vi skal nok jubilerer det meste av året, avslutter Terje Holen, - med forskjellige markeringer og arrangement rundt i hele landet. Men selve hovedarrangementet og jubileumsfesten vil foregå her på Lillehammer i slutten av august. Det gleder vi oss stort til og føler oss særdeles beæret.

Gode arbeidsvilkår for vikarer Vikarer er en utsatt arbeidstakergruppe som oftere opplever dårligere lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet. Dette må vi gjøre noe med. Aller helst ønsker jeg selvsagt at vikarer skal få fast ansettelse, men realitetene er at norsk og europeisk arbeidsliv må ha innslag av vikarer også i framtida. Da må vi gjøre det vi kan for at de også får så gode arbeidsvilkår som mulig. Arbeiderpartiets klare mål er at så mange som mulig skal ha faste, ordinære ansettelser. Derfor ønsker vi en begrenset vikarog innleiebransje. Arbeidsplassen er en arena for utvikling av egne evner og muligheter, og fast arbeid gir sosial og økonomisk trygghet. Sammen med fagbevegelsen har vi alltid stått i front og kjempet for denne retten. Arbeiderpartiet i regjering er den fremste garantisten for at dette også i framtida skal kjennetegne norsk arbeidsliv. Vikarbyrådirektivet innebærer innføring av et ”Likebehandlingsprinsipp”. Likebehandlingsprinsippet sikrer at den innleide arbeidstakeren skal få minst like gode arbeids- og ansettelsesvilkår hos innleier som om vedkommende var direkte ansatt. Når rettighetene blir bedre vil også kostnadene øke. Vikarbyråenes mulighet til å konkurrere på lønn reduseres. Og vi vet alle at økt pris ikke medfører økt etterspørsel. Derfor er direktivet kjempet fram av europeisk fagbevegelse og derfor ber svensk LO Reinfeldt-regjeringen om å ”kraftfullt arbeide for å implementere vikarbyrådirektivet”. Innføring av direktivet medfører imidlertid ikke at Norsk arbeidsmiljølov trenger å endres. Arbeidsmiljøloven består og behøver ikke endres, dette er slått fast av flere ulike juridiske miljøer, inkludert LO sitt. Derimot finnes det ingen signaler eller grunn til å tro at en evt ny Høyre, Frp og Venstre-styrt regjering nok en gang ikke vil gå til harde angrep på arbeidsmiljøloven. Den største trusselen mot arbeidsmiljøloven er de jevnlige angrepene fra Høyre, Frp og Venstre. Erfaringen fra forrige gang Høyre var i regjering skremmer meg. Høyre, godt hjulpet av Frp og Venstre, hadde store og alvorlige angrep på arbeidsmiljøloven. Angrep som den Rødgrønne Regjeringa reverserte med en gang de tok over. Vi kan ikke sikre oss mot Regjeringsskifte – derfor er en måte å sikre likebehandlingsprinsippet i arbeidslivet best mulig på å gå inn for å innføre vikarbyrådirektivet. Synnøve Brenden Arbeiderpartiet


MENINGER

TORSDAG 22. MARS 2012

Helsingforsavtalen 50 år fredag 23. mars! Avtalen er det nordiske samarbeidets «grunnlov» og regulerer det offisielle nordiske samarbeidet. Avtalen ble undertegnet 23. mars 1962 i Finland. Dagen er utpekt til Nordens dag, og Foreningen Norden oppfordrer til flagging. Det er all grunn til å støtte oppfordringen. Nordisk samarbeid er omfattende. Både det formelle og det uformelle samarbeide utgjør et av de mest omfangsrike regionale samarbeider i verden. Samarbeidet skjer på alle plan fra nordisk sjakkmesterskap til nordiske statsministermøter. Kommuner, foreninger, institusjoner, bedrifter, tillitsvalgte, skoleklasser, enkeltper-

soner og familier knytter nordiske vennskapsbånd. Nordisk samarbeidet er unikt, fordi det har så stor legitimitet. Meningsmålinger viser at nordisk samarbeid har en oppslutning i befolkningene på nærmere 80%, og flertallet ønsker mer nordisk samarbeid enn det vi har i dag. Det nordiske samarbeide har lange røtter, men dagens offisielle samarbeid er likevel forholdsvis nytt. Helsingforsavtalen traktatfester et mellomstatlig samarbeid. Samarbeidet skjer mellom likeverdige parter, og ingen kan påtvinge et annet land en politikk som ikke er ønsket. Samarbeidet bygges på enighet.

Det mellomstatlige samarbeidet i Norden er en stor sukse. Samarbeidet sikrer en rekke rettigheter som blant annet tilgang til høyere utdanning, et felles arbeidsmarked og mange sosiale goder. Avtalens intensjon er at nordens borgere skal behandles likt i hele Norden når lover og regler skal utformes. Heilsingforsavtalen er et eksempel på vellykket internasjonalt samarbeid og bør være et forbilde på hvordan stater kan samarbeide. Det er all grunn til å flagge d m 23. Hurra for Norden og gratulerer med dagen! Torbjørn Dahl, Lillehammer

Stor splid i Arbeiderpartiet I forkant av SVs landsmøte, den andre helga i mars, ønsket mediene å skape et inntrykk av et parti med stor splid og indre uro. Den nevnte helga ble Audun Lysbakken valgt til leder med et solid flertall i ryggen. Mediene stod skuffet tilbake, da det viste seg at partiet var mest opptatt av å diskutere politikk og strategi framover. En politikk som har bred støtte i hele partiet, på grasrotnivå, så vel som i ledelsen. I Arbeiderpartiet har stemningen imidlertid vært en annen de siste månedene. Det har lenge vært stor uenighet om EUs vikarbyrådirektiv skal innlemmes i EØS-avtalen eller ikke.

Sammen med LO, SV og SP, har store deler av grasrota i AP (og ikke minst AUF) sagt klart nei til å innlemme direktivet. Sånn situasjonen nå ser ut, virker det som om den arrogante AP-ledelsen vil trumfe gjennom direktivet, til tross for risikoen om økt vikarbruk og usikre arbeidsvilkår. De siste ukene har også en annen debatt rast i partiet. Mens APs ledelse, med Grete Faremo i spissen, ivrer for å sende flere hundre asylbarn med sterk tilknytning til Norge ut av landet, synes meningen i grasrota å være en annen. AUF-leder Eskil Pedersen og flere fylkesledere i AP mener barnas beste må veie tyngst i disse

sakene. I inntil videre virker det likevel som om Faremo står for sitt og hevder hun ikke vet om løsninger for dagens situasjon… Den indre uroen i Arbeiderpartiet er tydelig, i sær mellom ledelsen og grasrota. På sidelinja står SV med ett klart budskap: Vi vet hva vi mener og vi skal kjempe for det! Vi sier nei til å risikere arbeideres arbeidsvilkår og vi mener barnas beste må veie tyngst i asyldebatten. De som er enige er velkomne med på laget! Niklas Aas Skovdahl, Oppland SU

11

SI DIN MENING! Byavisa vil høre din mening om avgjørelser og hendelser i ditt nærmiljøet. Hva engasjerer, provoserer, irriterer eller gleder deg? Skriv din mening/ytring/ kronikk til redaksjon@byavis.no Innlegget kan ikke være lenger enn to A-fire sider i skriftstørrelse 12.

Grønn industri til Fåberg Lillehammers økonomi er ikke stram. Man leser stadig om nye kutt i offentlige tjenester. Ikke er det nok arbeidsplasser heller. Samtidig står det tomme industrilokaler på Fåberg og forfaller, mens man klager over lange transportstrekninger og mye tungtransport. ”Ved at de unge er arbeidsløse får de ikke i ung alder erfaring og muligheten til å oppleve suksess på arbeidsmarkedet. Det vil også gjøre det vanskeligere å komme tilbake i arbeidslivet” - Bach Mortensen Ved å gjenopplive det gamle industridistriktet på Fåberg ved å tiltrekke seg nye industribedrifter, skjønt ikke tungindustri, og avlegge nye områder til høyteknologisk industri, vil regionen få lett tilgang til prosesserte industrivarer uten store fraktkostnader, og samtidig opprettholde lave utslipp, flere arbeidsplasser og vekst i økonomien.

Grønn industri er noe arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er for. Siden så og si all strømproduksjon kommer fra vann i Norge vil industrien være nesten helt utslippsfri i forhold til land som Kina, som fyrer mesteparten med kull. Man kan også nevne at kinesisk aluminiumsindustri har 60 ganger høyere utslipp enn norsk aluminiumsindustri. Fåberg stasjon er nedlagt og ligger sentralt til. Dette området kan omreguleres til en ny godsterminal for jernbanetransport. Da vil Fåberg industridistrikt enkelt kunne sende varer til andre steder i landet, samtidig som at all industri i Gudbrandsdalen kan gjøre det samme. Dette reduserer tungtransport på veien og bedrer trafikksikkerheten, samtidig som det åpner for mer jernbanetransport. Dette kan Lillehammer tjene godt på. Vetle Brekmo og Jarle C. Rudin Grønn Ungdom Oppland

LOS&CO Foto: Jens E. Haugen

Lillehammer Ishockeylag, u 11-12 år Fra venstre: Sverre Rønningen, Adrian Ellingsen, Kristoffer Jøstne, Andreas Hellvik og Steffen Engsveen.

Hvordan kan Mesnaelva være til nytte for hockeylaget på Lillehammer? Alt henger sammen. Når du betaler strømregningen din, bidrar du til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. Eidsiva fører verdier tilbake til ditt lokalsamfunn, og sponser alt fra opera og litteratur til ski og ishockey. Les mer på eidsivaenergi.no

En del av Innlandet


12

KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

BIBLIOTEKENE PRESENTERER: TERESE GRØTAN

KLARA KAN : MYKJE RART OM KLEDE ILLUSTRASJONER: ELLA OKSTAD SAMLAGET 2011 ANBEFALT AV REIDUN RIISEHAGEN, RINGSAKER BIBLIOTEK MOELV.

Litteraturfestivalen:

Vil du bli (forfatter)

Fin fagbok- om klær, for barn- forkledd i skjønnlitterær drakt.

KLARE FOR MILLIONÆRENE: F.v. Randi Høiholt-Vågsnes, Ida-Sofie Solberg Stryken, Gabriel Moro, Annette Seglem og Marit Borke

«Kom skal vi klippe sauen i dag…» – ja – husker du resten av sangen ? Og vet du egentlig hvordan ulla blir til en ullgenser? Og hvorfor er ull varmere enn bomull ? Dette lurer Klara også på. Og gjennom 11 korte kapitler får vi være med henne og finne svar på mye rart om klær. Hvis du ser nøye på det du har på deg, ser du at plaggene stort sett er laget av tråd. Men hva slags tråd ? Ull kommer jo fra sauen, men bomull ? Kommer all slags tråd fra dyr ? Og hva med fleecegenseren ? Eller silkekjolen ?

LILLEHAMMER: 29. mai til 3. juni går arets Litteraturfestival av stabelen med et stort og variert program. Blant annet kan du møte et utvalg norske forfattere som har blitt millionærer på å skrive bøker.

Boka handler om hva klærne vi har på oss er laget av. Den er som en liten begynnerbok i tekstilkunnskap for barn, fortalt på en enkel måte, uten vanskelige ord. Vi får også et lite innblikk i Klaras hverdag og kan se hvordan det er å være Klara når klassevenninnene ikke tror på det hun sier og hvordan hun finner ut mer om tingene ved å gå til biblioteket og søke på internett. Både voksne og barn vil lett kjenne seg igjen i framstillingen. Og det er ikke sikkert at alle voksne vet alt, så dette er en fin bok for foreldre å lese høyt for barna, eller omvendt. Formen passer kanskje best for barn i småskolen, men som sagt er her noe å lære også for de litt eldre. For de som er uvant med nynorsk, byr boka bare på ei mjuk utfordring.

TORE FEIRING tore@byavis.no

Redde for suksess - Det er et tankekors at norske forfattere er redde for å selge bra, mener festivalsjef Marit Borkenhagen, - når de gjør det blir de anklaget for å være kommersielle. Disse barrierene ønsker vi å være med på å bryte ned. Samtidig vil vi ha en underholdende innfallsvinkel på en forhåpentligvis seriøs diskusjon rundt temaet forfattere, litteratur og økonomi, sier Borkenhagen.

De presenteres under vignetten ”Vil du bli millionær” og selveste gründeren for dette TV2 baserte programmet, Arve Ju-

Kjente navn Det er ikke så mange norske forfattere

som tjener gode penger, men Marit Borkenhagen og hennes stab i Norsk Litteraturfestival har likevel fått tak i noen av de mest suksessrike forfatterne. Anne B. Ragde kommer, det gjør også Jostein Gaarder og Thomas Espedal. – Anne Oterholm kommer også, hun er både leder i forfatterforeningen og en dyktig forfatter selv, men noen stor salgsuksess har hun aldri hatt, sier Borkenhagen, - det kan skape litt balanse mellom de tre andre forfattermillionærene.

Kommersiell? - Vi vil på den måten komme tett innpå det som er årets festivaltema også, hevder

Påmelding til Pegasus i gang LILLEHAMMER: For noen uker siden startet påmeldingsprogrammet for barn og unge under Norsk Litteraturfestival. Barnehager og skoleklasser opp til videregående oppfordres til å melde seg på.

Illustrasjonene er vennlige og fargerike og øker leselysten. De gir et fint tilskudd til fortellingen og har du aldri før sett en bomulv så har du sjansen nå! Boka er den første i en serie om Klara, så det er bare å smøre seg med tålmodighet og vente på neste. Lurer på hva vi får vite mer om da !

REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

- Vi kan blant annet friste med et møte med de svenske forfatterne, Sara Bergmark Elfgren og Mats Strandberg, som gjør stor suksess med Sirkelen, forteller programansvarlig for Pegasus, Randi Høiholt-Vågsnes. Først tok de Sverige med storm, nå er boka solgt til 22 land og bare uker etter at den norske oversettelsen kom ut er de ferd med å få en stor leserskare også i Norge.

Det finnes ikke så mange nye fagbøker om tekstil for barn, så denne boka er et gledelig tilskudd. Da vi de siste årtier mer eller mindre har sluttet å lage våre egne klær, har vi naturlig nok samtidig mistet mye av kunnskapen. I 1996 kom den nydelige boka her:: «Vil du vite hvordan de laget og stelte tøy i gamledager?» Av Åse Enerstved, vakkert illustrert av Hjørdis Kaland. Boka er en liten kulturskatt av malerier, foto, vers og sanger. Når vi synger «Så går vi rundt om en enebærbusk» til jul, er det egentlig en læresang om behandlig av tøy, akkurat som «Kom skal vi klippe sauen» er en læresang om garnproduksjon. En liten perle av en bok for oss som er tekstilinteresserte, men også for alle som bruker klær. Spør etter den på biblioteket! Ellers kan jeg anbefale å google både fleece og polyester for den som vil vite mer. Og kanskje må vi skrive en ny sang som kan begynne slik : «Kom skal vi pante flasker i dag … «

ritzen, vil lede det hele i Maihaugsalen.

KOMMER TIL PEGASUS: Mariangela Cacace. Foto:Fredrik Arff

Prisvinnende Den australske forfatteren og illustratøren Shaun Tan gjestet festivalen i fjor, men da ble besøket kortere enn planlagt fordi Tan måtte videre til Stockholm for å motta verdens mest prestisjefylte barnebokpris; ALMA-prisen.- I år er vi så heldige å få Shaun Tan tilbake til Lillehammer og legger til rette for at flere, både barn og voksne, skal få anledning til

KOMMER OGSÅ: Ulli Lust med fantastiske illustrasjoner

å møte denne fantastiske forfatteren og filmskaperen, forteller Høiholt-Vågsnes videre. Hun kan også friste med spennende navn som Cornelius Jakhelln og den finske forfatteren Mikael Niemi, de møtes for å diskutere sinnet og frustrasjonen som preger en del unge og hva det er som får enkelte til å utføre ekstreme handlinger som skolemassakre og 22. juli. - Dette er et arrangement for elever på ungdomsskolen og videregående skole, sier Høiholt-Vågsnes

Punker på tur Kommer gjør også den anerkjente østerrikske tegneserieromanforfatteren Ulli


KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

13

millionĂŚr? GLADE VINNERE: Xinfu District fra Lillehammer pĂĽ scenen pĂĽ John Dee, med trofeet som beviser at de er vinner av norgesfinalen i The Global Battle of the Bands.

Lillehammer-bandet Xinfu District:

Klare for verdensfinale nhagen Norsk Litteraturfestival. Foto: Kirsti Hovde.

Borkenhagen, - og ikke minst finne ut av dynamikken mellom det ü skrive godt og ü selge bra, hva gjør dette med forfatterne? Sü langt Byavisa erfarer stiller de fire forfatterne i panelet samt Juritzen (som büde er forfatter og forlegger) seg svÌrt positive til konseptet. Til Dagbladet sier Anne B. Ragde blant annet. - Det er ikke slik at man velger mellom penger og litterÌre priser, men bransjen er kommersiell - bøker er big business. Man jobber jo litterÌrt nür man skriver, men i det øyeblikket boka er ferdig, er den blitt til en rüvare som skal ut til leserne, og da mü

Lust som er aktuell med I dag er den siste dagen av resten av ditt liv, en selvbiografisk tegneseriefortelling om den 17 ür gamle punkeren Ulli som reiser pü haiketur til Italia, og stifter ufrivillig bekjentskap med tigging, narkotika, prostitusjon og mafia. Lust vil møte eleven i den videregüende skolen, i tillegg til et voksent publikum. - Teater Spillebrikkene inviterer barnehagene til forestillingen Pü do med

man bli kommersiell.

Mens man venter - Man mü tro at alle som skriver bøker egentlig ønsker ü selge bøkene sine og dermed leve av det, sier Marit Borkenhagen, - uten at man skal miste kredibiliteten av den grunn. Og mens man venter pü at forfatterne skal entre scenen i Maihaugsalen, jobbes det hardt med research for pü den müten best gjenskape noe av stemningen som er under TV-showet �Vil du bli millionÌr� . – Dette gleder vi oss stort til, avslutter festivalsjefen.

Gro der skjer det no. Ellers er Arne Svingen, Mariangela Cacace, Erlend Loe, Kari Tinnen, Jørn Lier Horst, Toril Valeur Holter-Andersen og Bjørn Rørvik noen av de norske forfatterne barn og ungdom i Lillehammer-regionen für møte under festivalen, reklamerer Randi Høiholt-Vügsnes. - Resten av Pegasusprogrammet og festivalens øvrige program lanseres 23. april, avslutter hun.

NAVN NAVNESEN

BJĂ˜RN TORE BRĂ˜SKE redaksjon@byavis.no

Det sier Kristoffer Lunden i Lillehammer-bandet Xinfu District, som søndag kveld vant norgesfinalen i talentkonkurransen The Global Battle of the Bands. Til sommeren venter TV-overført verdensfinale i Romania! Konseptet regnes som et verdensmesterskap for rockeband. Av 80 grupper fra hele landet som deltok i kvalifiseringsrundene, gikk 20 videre til landsfinalen pü konsertscenen John Dee pü Rockefeller i Oslo. De hadde bare ütte minutter til disposisjon pü scenen, men Xinfu District overbeviste stort. De mange publikummerne lot seg begeistre, og det samme gjaldt juryen som altsü küret Lillehammerbandet til norsk vinner av den internasjonale konkurransen. I tillegg til hederen, Ìren og oppmerksomheten den norske seieren i seg selv gir, skal Xinfu District delta i verdensfinalen i The Global Battle of the Bands 2012 i Bucuresti.

er det strülende, sier en fornøyd trommeslager Kristoffer Lunden. Med i bandet har han vokalist Kim Alexander Bjerknes, bassist Martin Mathisen og gitaristene Joakim Nilsen (gitar) og Eivind Johansen. Xinfu District ble dannet sommeren 2010, og karakteriserer musikken sin som alternativ rock. Artister som BigBang, John Mayer og Red Hot Chili Peppers er blant inspirasjonskildene.

Jakter pü øvingslokale -Vi hadde første konserten vür 5. februar 2011, og pü dagen ett ür senere gikk vi videre fra delfinalen til finalen i The Global Battle of the Bands. Sü langt har vi hatt rundt sju spillinger og hüper selvsagt at seieren i norgesfinalen gjør at vi für flere, forteller Lunden. Han legger til: - Framover blir det uansett øving, øving, øving. Men vi kommer til ü miste øvingslokalet vi bruker nü, sü vi er pü desperat jakt etter et nytt, forteller Lunden. Én spillejobb er i alle fall spikret, og kommer til ü kreve god

FAKTA THE GLOBAL BATTLE OF THE BANDS *Regnes som verdens største talentkonkurranse for band av alle sjangere. Over 25 land deltar. * All musikk mü vÌre originalskrevet av eller for bandet og den mü fremføres i sin helhet live. * Xinfu District vant norgesfinalen 18. mars og gür videre til GBOB World Final i Bucuresti 2. juni, med reise og opphold betalt av GBOB. * Verdensfinalen blir sendt direkte pü den nasjonale TV-kanalen (TVR) i Romania og mange andre land vil vise en times program (sammendrag). * Vinnerbandet i GBOB World Final für en pakke verdt 100.000 dollar, inkludert englandsturnÊ, studioopptak i London m.m.

a r t s k e Littil tferieturen og utlandet • Gebyr frie betalinger i Norge • Inntil 50 dager rentefri kreditt orsikring • Gratis reise- og avbestillingsf sparebanken-hedmark.no/mastercard

(IIUHQWHƢƥƨƤĆĄĆĽĆ Ć Ć NURQHURƥƢPQG7RWDOWĆĄĆŚƌƧƢNURQHU

forberedelse og stødige nerver: Verdensfinalen i The Global Battle of the Bands lørdag 2. juni blir sendt direkte pü den nasjonale TVkanalen i Romania, og band fra rundt 25 land deltar. -Å stü pü scenen da kommer garantert til ü bli en blanding av nervøsitet og adrenalinkick. Skrekkblandet fryd, altsü. Vi gleder oss enormt!

,OOXVWUDVMRQVIRWRä)HUVNYDQQQR

5126 1234 5678 9012

OSLO: -Vi hadde Ìrlig talt -Kjempemulighet ikke trodd at vi skulle gü -Nivüet blant de norske finalistene til topps i konkurransen. var høyt, sü vi ventet ikke at vi Det var helt fantastisk ü skulle vinne. Å sikre seg seieren i høre navnet vürt bli ropt en slik konkurranse er utrolig motiverende og en kjempemulighet til opp. ü nü ut. Kan vi leve av musikken,


14

KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

Brass med någgå attåt

Maria-Messe i Vingrom

"She`s the one": Anne Linnea Rømo på euphonium var solist på Robbie Williams kjente "'she`s the one" under søndagens kafè-konsert i Brøttheim.

BRØTTUM: Brøttum Brass holdt søndag åpent hus på Brøttheim, og inviterte bygda på kafèkveld, og lokket med hjemmelagde kaker, kaffe og flott musikk. Mange tok turen innom for å slå av en prat med sambygdinger, og ikke minst få høre bygdas flotte Brass-band i sving. SOL OLSEN redaksjon@byavis.no

Det er nesten blitt for tradisjon å regne at Brøttum Brass åpner kafè for en kveld, og det er ett flott tiltak. Både band og konferansier Stian Sorken sørget for en avslappet og fin atmosfære. Korpset er rutinerte, og ikke engang humoristiske forsøk på å kuppe dirigentrollen, eller å stjele applausen vipper dem av pinnen. OKTETT: Dirigent Ragnhild Skundberg var med i oktetten som fremførte blandt annet "Bereden vàg for herran" under Maria-konsert i Vingrom Kirke.

VINGROM: Vingrom Sangkor holdt tirsdag kveld Maria-konsert i Vingrom Kirke. Konserten ble holdt i forbindelse med Maria budskapsdag, dagen da Maria fikk budskapet av Erkeengelen Gabriel om at hun skulle føde en sønn. SOL OLSEN redaksjon@byavis.no

Vingrom Sangkor hadde satt sammen et variert og godt program, med musikk til ære for Maria. Vi fikk høre både vuggeviser, utdrag fra messer og stykker av Grieg,

Bach og Mozart. Koret gjorde en flott opptreden, med mange gode solistprestasjoner, under kyndig ledelse av korets dirigent Ragnhild Skundberg. Leif Solbergs tolkning av Magnificat ble fremført strålende med Gerd Rindal ved orgelet. Underveis i konser-

ten leste også korets tidligere dirigent Gerd T. Rindal fra forskjellige tekster om Maria. Vingrom Sangkor høstet stående applaus etter en veldig bra utført konsert, og avsluttet med ett ekstranummer til stor glede for de mange fremmøtte.

Intimtkonsert Korpset er ett av de eldste vi har i vårt distrikt. Det startet opp allerede i 1892, og har oppnådd mange gode resultater i årenes løp og gode kritikker. Søndag fikk kafègjestene blandt annet høre flotte solistprestasjoner av Anne Linnea Rømo på euphonium, som spilte "She`s the one" av Robbie Williams. Synnøve Lohnbakken spilte "Nothing but thy Blood" av Donna Peterson på althorn. Torbjørn Lunde gjør ett imponerende stykke på euphonium, der han tar for seg gresk dans kalt "Zeibekikos", og fikk fortjent applaus fra kafe-gjestene. Kveldens

22:20: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag torsdag. UKENS PERLEDYKK: Kinoprogrammet fra 23. til 29.03

feelgood-film full av livsvisdom, varme og humor. Siste dag onsdag.

FREDAG 23.03.12

17:20: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut.

NORGESPREMIERE: NORGESPREMIERE: 17:20: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 17:20: Pus med støvler (2D, norsk tale) am, 7 år, egn. fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans. Siste dag søndag. 19:20: The Best Exotic Marigold Hotel en, alle, egn. u./v. Drømmen om det søte pensjonistliv i India byr på overraskelser, utfordringer og uante muligheter. Judi Dench, Bill Nighy og Maggie Smith i en

19:30: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over. 20:00: Fuck Up no, 15 år, egn u./v. Sort actionkomedie for det store lerretet fra teamet bak suksess-serien "Dag", med Atle Antonsen, Jon Øigarden, Tuva Novotny og Anders Baasmo Christiansen. 21:55: Nobels Testamente sv, 15 år, egn. u./v. Thriller basert på bok av Liza Marklund. Siste dag søndag. 22:20: Contraband en, 15 år, egn. u./v. Thriller fra mannen bak "101 Reykjavik" med Mark Wahlberg i hovedrollen. Siste dag søndag.

LØRDAG 24.OG SØNDAG 25.03.12 Lillehammer barnefilmklubb viser lørdag: 13:00: Laban - verdens snilleste spøkelse 13:00: Frida med hjertet i hånden 15:00: Pus med støvler (3D, norsk tale) am, 7 år, egn.fam. Historien om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek og vennene hans. Siste dag søndag. 15:00: The Best Exotic Marigold Hotel en, alle, egn. u./v. Drømmen om det søte pensjonistliv i India byr på overraskelser, utfordringer og uante muligheter. Judi Dench, Bill Nighy og Maggie Smith i en feelgood-film full av livsvisdom,

Helt gresk: Torbjørn Dahl gjorde en imponerende prestasjon som solist på det greste stykket "Zeibekikos".

dirigent var Thorbjørn Lunde. Han kom med små anekdoter og historier mellom musikkinnslagene, og bidro til den lune og gode stemningen i lokalet. Det er ikke ofte man kan få intimkonsert-følelse med ett så stort orkester, men det klarer altså Lunde og hans korps, med sin lette og ledige væremåte.

Utenlandstur Dirigent Lunde kunne fortelle at korpset aldri har vært på utenlandstur i sin 120-årige historie, men at de i mai drar til Nederland for å delta i EuroBrass. Her vil korpset spille mye norsk musikk, sa Lunde.

varme og humor. Siste dag onsdag. 16:00: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 17:00: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag torsdag. 17:35: Lorax - Skogens vokter (2D, norsk tale) am, alle, egn. familie 19:10: Fuck Up no, 15 år, egn u./v. Sort actionkomedie for det store lerretet fra teamet bak suksess-serien "Dag", med Atle Antonsen, Jon Øigarden, Tuva Novotny og Anders Baasmo Christiansen. 19:40: Nobels Testamente sv, 15 år, egn. u./v. Thriller basert på bok av Liza Marklund. Siste dag søndag. 21:00: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over.

21:15: John Carter 3D am, 11 år, egn. u./v. Dramatisk action-eventyr på gåtefull og eksotisk planet. Siste dag søndag. 21:40: Contraband en, 15 år, egn. u./v. Thriller fra mannen bak "101 Reykjavik" med Mark Wahlberg i hovedrollen. Siste dag søndag. UKENS PERLEDYKK: 18:15: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut. MANDAG 26.03.12 18:30: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 18:30: The Best Exotic Marigold Hotel en, alle, egn. u./v. Drømmen om det søte pensjonistliv i India byr på overraskelser, utfordringer og uante muligheter. Judi Dench, Bill Nighy og Maggie Smith i en feelgood-film full av livsvisdom, varme og humor. Siste dag onsdag.


KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

15

Blinkende stjerner med poetiske hjerner LILLEHAMMER: I går var det Verdens poesidag og Norsk Litteraturfestival markerte dagen med å slippe poesiprogrammet for festivalen. Festivalen mener selv å ha et sterkt poesiprogram bestående av et internasjonalt stjernelag. litteratur. I 2007 ble han tildelt Bjørnsonprisen. Adonis’ mest kjente verk er diktsyklusen Mihyars sanger fra 1961, oversatt til norsk i 1985. I sin diktning er Adonis utpreget modernist; han er bevisst påvirket av særlig de franske surrealister, men hans lyrikk har referanser til myter og symboler fra Midtøstens mangfoldige kulturer gjennom årtusener.

GLEDER SEG: Berit Hvoslef Dahl i Ad Cantus kan fortelle at de er klare for konsertene og gleder seg til å kore på flott musikk.

Requiem i Lillehammer kirke LILLEHAMMER: Ad Cantus, sammen med et antall prosjektsangere, skal framføre Iver Kleives Requiem i Lillehammer kirke søndag med Iver Kleive selv. TORE STEFFENS toresteffens@byavis.no

Iver Kleive er selv med for å spille orgel, og baryton Trond Halstein Moe og mezzosopran Marianne E. Andersen er med som solister, mens Ragnar Rasmussen skal dirigere konsertene i Lillehammer kirke søndag og Sør-Fron kirke kvelden før.

Trengte flere Ad Cantus ble stiftet i 2008 og har fra starten av blitt ledet av dirigent Åshild Alette Haugstad. Koret har medlemmer fra Gudbrandsdalen og Lillehammer. Ifølge Berit Hvoslef Dahl i Ad Cantus er det dirigenten som har fått på plass de prominente gjestene. - Åshild (Alette Haugstad red.anm) har lenge hatt en drøm om å fremføre dette stykket. Hun studerte med Ragnar Rasmussen og gjennom han fikk hun dem med til Lillehammer og Sør-Fron. Ragnar Rasmussen ønsket et stort kor til fremførelsen og med sine 18 korister måtte Ad Cantus ut å finne flere. De har fått med tredve ekstra korister. Dessuten tar Kleive med seg fire stykker fra sitt eget kor, Oslo Bachkor. - Vi gleder oss veldig, det er 20:30: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over. 21:05: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag torsdag. 21:10: Fuck Up no, 15 år, egn u./v. Sort actionkomedie for det store lerretet fra teamet bak suksess-serien "Dag", med Atle Antonsen, Jon Øigarden, Tuva Novotny og Anders Baasmo Christiansen. UKENS PERLEDYKK: 18:30: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut. TIRSDAG 27.03.12

flott musikk, men det skal bli spennende å møte solistene, de møter vi ikke før samme dag som framføringen i Sør-Fron på lørdag, sier Hvoslef Dahl.

Tilegnet sønnen Kleive er født i Skien i 1949, og han tok kantoreksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1972. Fra 1973-76 studerte han orgelspill ved Staatliche Hochschule für Musik i München, og avla tysk statseksamen (Solistenprüfung) i solistklassen for organister. Han har vært med på nærmere 200 plateinnspillinger. I 2006 fullførte han sitt Requiem og i 2007 kom det på plate. Verket er komponert for orgel og kor og tilegnet hans egen sønn Alexander som døde i 1997, offrene etter 11. september 2001, og falne soldater i krigen i Irak. Det er et verk i 12 satser som fyller 1 time og 20 minutt. Plata ble spilt inn i Slovenia som et samarbeid mellom tre kor og i alt 125 sangere. Professor Ragnar Rasmussen er professor i kordireksjon på universitetet i Tromsø. Han har gjestet og dirigert et stort antall kor, både innenlands og utenlands og er hyppig 18:30: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp - basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 18:30: The Best Exotic Marigold Hotel en, alle, egn. u./v. Drømmen om det søte pensjonistliv i India byr på overraskelser, utfordringer og uante muligheter. Judi Dench, Bill Nighy og Maggie Smith i en feelgood-film full av livsvisdom, varme og humor. Siste dag onsdag. 21:05: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag torsdag. 21:15: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over. UKENS PERLEDYKK:

09.00-20.00: Amandusfestivalen, seminarer og filmvisninger. For program, se www.amandusfestivalen.no

20:30: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut.

brukt som dommer i nasjonale og internasjonale kor- og dirigentkonkurranser. Han har tallrike opptredener bak seg i NRK Radio og TV og har også bidratt til - og deltatt i flere CD- innspillinger, blant annet var han dirigent under innspillingen av Kleives Requiem våren 2007.

Reisende solister Baryton Trond Halstein Moe har siden 1988 har han vært fast ansatt ved Den Norske Opera i Oslo og har sunget over 70 roller. Han har også sunget internasjonalt i Irland, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Spania, Ungarn, Latvia, Sverige, Danmark, Finland, Tsjekkia, Skottland, Island, Russland, Kina, Serbia, Sør Afrika og USA. Mezzosopran Marianne E Andersen er utdannet i London ved The Royal Academy of Music, hvor hun gikk ut med høyeste utmerkelse. Hun har blant annet sunget i New York, London, Barcelona, Lyon, Budapest, Reykjavik og Slovenia, og gjestet festivaler som MITO Milano Torino, Israel Festival i Jerusalem; Edinburgh International Festival; Buxton og Cheltenham festivalene i England.

ONSDAG 28.03.12 09.30-18.00: Amandusfestivalen, seminarer og filmvisninger. For program, se www.amandusfestivalen.no 18:30: The Best Exotic Marigold Hotel en, alle, egn. u./v. Drømmen om det søte pensjonistliv i India byr på overraskelser, utfordringer og uante muligheter. Judi Dench, Bill Nighy og Maggie Smith i en feelgood-film full av livsvisdom, varme og humor. Siste dag. 18:30: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra teamet bak Grusomme meg og Hopp - basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 20:30: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over. 21:05: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag torsdag.

POESISTJERNE: Den sørkoreanske poeten Ko Un. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

Den syriske poeten Adonis, koreanske Ko Un og polske Adam Zagajewski er alle stjerner på den internasjonale poesihimmelen. Under Norsk Litteraturfestival får publikum mulighet til å oppleve de tre nobelkandidatene på samme scene. Forfatterne vil delta i flere programposter. I tillegg til at de tre poetene leser dikt i samme forestilling, vil Ko Un stå for årets hovedforedrag, mens Adonis holder årets Bjørnson-forelesning. Bjørnsonforelesningen er et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Adonis - Ali Ahmad Said Asbar (f. 1930) er for mange den arabiske poesiens største navn i dag, en fornyer av arabisk litteratur og en viktig intellektuell stemme. Adonis er en syrisk poet og essayist, nå bosatt i Paris. Han har lenge vært favoritt til å vinne Nobelprisen i 21:10: Fuck Up no, 15 år, egn u./v. Sort actionkomedie for det store lerretet fra teamet bak suksess-serien "Dag", med Atle Antonsen, Jon Øigarden, Tuva Novotny og Anders Baasmo Christiansen. UKENS PERLEDYKK: 18:30: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut. TORSDAG 29.03.12 09.30-16.30: Amandusfestivalen, seminarer og filmvisninger. For program, se www.amandusfestivalen.no Cinematekets torsdagsfilm: 18:00: Matteusevangeliet ”Den film som gjennom tidene best har fremstilt de bibelske fortellingene på høyt kunstnerisk nivå”. Sitatet er fra utdelingen av ”århundredets” Andreaspris i Haugesund i 1995. 18:30: Lorax - Skogens vokter (3D, norsk tale) am, alle, egn. fam. En ny fantasifull animasjonsfilm fra

Ko Un (f. 1933) er en av SørKoreas mest profilerte og anerkjente forfattere. Han har skrevet mer enn 120 verk, mest poesi, men også romaner, selvbiografier, dramaer og reiselitteratur og bøkene hans er oversatt til mange språk. I ti år var han munk i et zen-buddhistisk kloster og på 1970- og 80-tallet satt han i flere perioder fengslet for sine politiske ytringer. Han har skrevet flere dikt som er påvirket av den koreanske varianten av Zenbuddhisme. Han har i flere år blitt betraktet som en aktuell vinner av Nobelprisen i litteratur. Adam Zagajewski (f. 1945) er en av Polens fremste poeter og essayister. Zagajewski underviser i litteratur, blant annet ved University of Chicago der han sitter i det prestisjefylte kollegiet til The Committee on Social Thought. I 1987 kom et utvalg dikt ut på norsk i samlingen Utsikt over Krakow. Men også viktige poeter fra Norden får plass i programmet: Øyvind Rimbereid, Lina Undrum Mariussen, Kristian Lundberg, Vilde Heggem, Terje Thorsen, Sandra Lillebø, Thomas Marco Blatt, Rebecca Kjelland og Johan Jönson deltar også i poesiprogrammet under Norsk Litteraturfestival 2012.

teamet bak Grusomme meg og Hopp - basert på en klassisk barnebok av Dr. Seuss. 20:30: The Hunger Games am, 11 år, egn. u fra 13. Basert på den bestselgende boka med samme navn. Årets happening for tenåringer verden over. 21:05: Into the White no, 11 år, egn. u./v. Norsk krigsdrama med internasjonale stjerner på rollelista. Siste dag. UKENS PERLEDYKK: 18:30: Hugo Cabret (3D)am, 7 år, egn.fam. Mesterregissør Martin Scorseses store 3D-film. Vinner av 5 Oscar. På vei ut.

Vi tar forbehold om endringer, sjekk dagens forestillingstider. e-billett og filminfo: www.lillehammerkino.no. Bill.aut åpen 09.00-21.15. Reserverte bill. hentes senest 30 min før filmstart.


16

KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

kulturPLAKATEN

Bytter konsept - blir biffhus UNG HUSFLD: Hele gruppa med dokker og vinnernettet

Husflid for barn Lillehammer Husflidslag startet tilbud med husflid for barn for 20 år siden. REDAKSJONEN redaksjon@byavis.no

Det er 80 år siden husflidslaget ble stiftet, så i år har laget nesten et 100 årsjubileum. Barnegruppa hadde denne uka sesongavslutning med utstilling for foresatte. Forventningsfulle jenter gledet VANT: Danielle med nettet som fikk 1. premien

GULVSLIPING MIN ERFARING - DIN GARANTI! Gratis befaring TLF: 61 25 98 30 - 922 97 707

GULVSERVICE ANS Alf Bjørdal - Gamleveien 319 - 2624 Lillehammer

seg til å vise fram vinterens arbeid. Denne vinteren har laget hatt to store prosjekt, dekor på handlenett, og søm av dokker. Dekor på nett var en konkurranse i Norges husflidslag, der barn fra hele landet kunne delta. I år ble det valgt stjernetegn som tema for dekor. Å delta i konkurranse var tydeligvis spennende, det var stor innsats og mye kreativitet som endte i fargerike og flotte arbeider. Det syntes nok juryen også for husflidsjentene fikk fem av i alt ti 2. premier og Daniell Draumås vant hele konkurransen. På siste kveld fikk alle diplomer fra Norges Husflidslag, premievinnerene fikk boka "Barn+symaskin=gøy" . Nå stilles handlenettene ut på Husfliden fram til påske. Fantasifulle dokker med tyll, gull og blonder ble med hjem, og en måtte skynde seg ekstra for å bli maskot på kveldens ishokeykamp! Neste plan for UNG HUSFLID - gruppa er redesign og søm av klær, BRUKT ER KULT, sier de i gruppa.

LILLEHAMMER: I neste uke får cocktailbaren Krem i Elvegata nytt navn og konsept. Navnet, som enda er hemmelig, har de tatt fra gårdens gamle funksjon, og på menyen står biff og dram.

TRUBADUR: Hver fredag vil tidligere Krem, nå enn så lenge et hemmelig navn som avsluttes med Biff & Dram, by på trubadurer fra scenen i samarbeid med Woody's i Hafjell. Nå sikter daglig leder John Atle Laugen mot byens beste biffrestaurant.

LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

mer variert musikk www.radiometro.no

LILLEHAMMER: Søndagsgutta Nagelsett, Stranda og Hermanrud kaster seg ut på dypt vann under sesongens siste Søndag i parken. Hva temaene blir, det bestemmer publikum, og gutta må ta alt på sparket. LIV MAREN MÆHRE VOLD

Daglig leder John Atle Laugen mener Krem er et dårlig navn, og satser stort på nytt navn, ny meny, og nytt konsept. På plass er allerede ny kokk og nytt kjøkken. Det har vært et mål for meg at dette skal bli en ren biffrestaurant. Lillehammer er en biff-by, mener Laugen, og henter inn ur-fe fra både Røros, Telemark, Gudbrandsdalen og Vestlandet. Hver fredag er trubadurer på plass på scenen, i samarbeid med Woody's i Hafjell. - Byens beste

Aldri samme melodi på hverdager mellom 9 og 17. Er du den første til å oppdage at vi bryter variasjonskroner.. garantien, får du 1000 kroner

Søndags

- Vi har tyvstartet konseptet allerede, sier restaurantsjefen til toner fra trubaduren Brian fra Woody's. Kjøkkenet er ombygd, og inventaret nytt. - Men vi skal fortsatt være byens beste cocktailbar. Og så har vi ansatt byens beste biffkokk, sier Laugen. Med 52 sitteplasser inne og nesten 150 totalt, satser han på alt fra romantiske middager til store grupper til biffmiddag. - Det blir et bra tilskudd til byen. Lillehammer trenger en ny restaurant, og kvaliteten er ubestridt. Det blir rett og slett fantastisk bra, fastslår han. 28. mars offentliggjøres det nye konseptet.

livmaren@byavis.no

Kvelden har fått arbeidstittelen «Apropos..», og målet er at publikum skal få være med på guttas arbeidsmetoder mot en slik kveld. De består nemlig av utallige avbrytelser, anekdoter, hopping fra tema til tema og mye latter. - Når vi lager våre programmer jobber vi ofte sånn. I en prosess duk-

Veldedig bingo med Wenche LILLEHAMMER: En av Wenche Foss' bekymringer før hun døde, var at Simon Andersen skulle slutte å parodiere henne. Få show har gjort større suksess enn Wenches Bingoshow – og nå leter bingovertene etter veldedige formål. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

Køene har strukket seg flere hundre meter når Stig Werner Moe og


KULTUR

TORSDAG 22. MARS 2012

17

kulturPLAKATEN

sgutta på dypt vann

Jonas Alaska til Bingon LILLEHAMMER: Jonas Aslaksen, bedre kjent under artistnavnet Jonas Alaska kommer til Bingo n i morgen kveld, fredag 23. mars

ker det opp mange temaer, og det er så mange avbrytelser at vi ender langt ute på både vidotta, Lom og Skjåk. Vi kan en del ting, og ut fra det har vi det morsomt, smiler Stranda og Nagelsett. Hermanrud er sendt på studioeopphold til Røst for å studere ekorn, og har det etter meldingene gøy.

Publikum bestemmer - Vi har temaer nok til å fylle flere kvelder, og det er ikke så straight i planleggingen som det virker søndag kveld, humrer Nagelsett, som Stranda verdsetter er regissør med evne til å trekke de to andre ned på jorda innimellom. - Han har fått fint grått hår, og det har han nok fått av oss, ler Stranda så det runger i ParkCafen. Gjestene får utdelt konvolutter. Hva de inneholder, vet ikke gutta selv, temaene

blir valgt av publikum selv gjennom en mer eller mindre demokratisk utvelgelse av konvolutter. - Vi vet ikke hva vi får. Men vi vet hvordan hjernene våre funker, og vi har jo levd noen uker hvor vi har hatt kreative jobber. Vi har laget en oase rundt dette prosjektet som gjør at vi er frie til å si det vi vil, og ingen assosiasjoner er for dumme, får de fram – mellom avbrudd og distraksjoner om appelsiner, hjernefunksjon og dialekter.

Leker med assosiasjoner - Tesen er iallefall at vi inni disse hodene har en hjerne, og der har vi mulighet til å assosiere. Det er et spekter av assosiasjoner, og der skal vi prøve å få inn moroa og interessantheten med å jobbe på en sånn måte. Vi går jo aldri fra hverandre uten å ha lært noe, konkluderer Na-

HJERNELEK: Utallige anekdoter, historier, vitser og spøker popper opp som paddehatter når Rune Stranda, Ole Gunnar Nagelsett og Svein Arild Hermanrud (for øyeblikket på ekorntitting på Røst) planlegger søndagsmøtene i ParkCafen. Nå får publikum selv bestemme hva de skal snakke om – på sparket.

gelsett, og håper publikum vil bli en del av leken. - Det blir nok ikke vanskelig å få publikum med på den drodlingen. Ikke alle er priviligerte til å få bruke den evnen til daglig, og det er jo sånn barn tenker. Kanskje får vi være sånn som voksne også, mener gutta. - Men man må by på seg selv, og det er kanskje uvant for noen. De kan iallefall få være en del av vår arbeidsmetode og se hvorfor vi har det så gøy som vi har det!

sen. Da Wenche gikk bort, lovte Simon å fortsette parodiene, med sønnen Fabians velsignelse.

Simon Andersen har bydd på bingoshow i Stavern. Hver onsdag har de fylt Piraten Kro til randen med Wenches småfrekke bingo, og samlet inn penger til gode formål som blant annet TV'er med DVDspiller til kreftavdelingen ved Tønsberg sykehus. - Nå trenger vi hjelp av Byavi-

sas lesere til å finne et godt veldedig formål i Lillehammer, oppfordrer Andersen og Moe. - Vi hadde lyst til å gjøre noe morsomt i Stavern for et par år siden, og slik oppsto Wenches Bingoshow. Wenche Foss var selv med og sveivet bingotall, og var bingoens høye beskytter, sier Ander-

Frekk bingo Etter premieren på Myrna Vep i Kulturhuset Banken, går turen lørdag 14. april over vegen til ParkCafen for å spille bingo. - Og dette er slett ikke som bingo på Brøttum, humrer Moe. Bingoshowet ledes av Wenche og assistenten Lille Bill, og publikum får gjennomgå om de er ufine. Utover kvelden krysses bingobonger, snurres lottokuler og hagler kaffeposer, og målet er penger til et veldedig formål. Underveis går hatten rundt til dem som vil gi penger. - Dette er galskap fra ende til annen, fastslår Moe, og oppfordrer Byavisas lesere til å sende sine forslag til hvem som fortjener bingogevinsten på mail til: post@simonogstig.no innen 13. april.

Aslaksen er en sanger/låtskriver fra Åmli i Aust Agder. Han har studert musikk på andre året ved Liverpool Institute for Performing Arts. Jonas Alaska slapp nylig sitt selvtitulerte debutalbum i Norge til strålende mottagelse, og fremførte låten «October» på Senkveld med Thomas og Harald. Han har også spilt trommer i det oppløste bandet Dalton. Låten «October» er sterkt inspirert av Lillebjørn Nilsen sin låt "Alexander Kiellands Plass". I 2011 ga han ut sin første single, som også ble utgitt på albumet Jonas Alaska, som ble utgitt i september samme år. Aslaksen ble trippel-nominert til Spellemannprisen 2011 for debutalbumet, og vant klassen årets nykommer med tilhørende stipend fra Gramo. Han var i tillegg nominert i klassene mannlig artist og tekstforfatter.

Storfint besøk LILLEHAMMER: Jan Eggum og Halvdan Sivertsen med band spiller i Maihaugsalen lørdag 24. mars Dette er to av våre mest kjente og kjære artister gjennom tre tiår, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen har slått seg sammen under mottoet; sammen er vi i alle fall to - minst! Det loves en heidundrende helaftens konsert kompet av et solid backingband hvor Eggum & Sivertsen dykker dypt i hverandres sangskatter og presenterer et program bestående av tidløse slagere. Faren for gjenhør med “Kjærlighetsvisa”, “På’an igjen”, “En natt forbi”, “Sommerfuggel i vinterland” og mange flere perler er overhengende men også passelige doser nytt materiale kan også forventes!

REQUIEM av Iver Kleive

Velkommen på Nordseter Sportell

LANDEMIDDAG Fredag-Lørdag (18:30-20)

2-3 retter fra kr. 210/p

LANDELUNSJ Søndager (12-17) Kald & Varm Buffé inkl. dessert og kaffe. Kr. 175/p

Tel. 99 43 7000 tast 4

www.nordseter.no

KONSERT i Lillehammer kirke søndag 25. mars kl .18.00 Ragnar Rasmussen, dirigent Iver Kleive, orgel Trond Halstein Moe, baryton Marianne E. Andersen, mezzosopran Ad Cantus-prosjektkor Innstudering: Åshild Alette Haugstad

Billetter: 250,- / 150,- student


18

ANNONSER

TORSDAG 22. MARS 2012

❘● STILLING LEDIG

❘● KUNNGJØRINGER

DAGLIG LEDER

Åpen dag på Mjøsisen ved Vingnes Lørdag 24-03-12, fra kl. 11:00 Flyoppvisning og muligheter for skoleflyvning. Det vil bli mange flotte fly å beskue i vårsolen!

BilXtra Lillehammer(Høistad Bildeler AS) er en heleid avdeling av AS Sørensen og Balchen som driftes under Bilxtra konseptet. BilXtra består av 76 avdelinger og over 225 verksteder i Norge.

BilXtra Lillehammer (Høistad Bildeler AS) søker etter ny daglig leder. Denne avdelingen har levert meget gode resultater gjennom mange år og er en betydelig aktør i sitt område. Mange verksteder tilknyttet egen kjede, stort salg til andre verksteder/bilforretninger i tillegg til butikksalget gjør dette til en spennende utfordring for den rette personen. Det er stor kompetanse hos de ansatte i tillegg til at det er en meget stabil arbeidsstyrke. Den vi søker må ha følgene kvalifikasjoner: ì %UDQVMHHUIDULQJ ì 6WRUDUEHLGVNDSDVLWHW ì ,QQRYDWLY ì 5HVXOWDWEHYLVVW ì /DJVSLOOHU ì 6WRUJMHQQRPIºULQJVHYQH ì 6\VWHPDWLVNRJVWUXNWXUHUW Vi tilbyr: ì 6ROLGRSSO¨ULQJRJGULIWVRSSIºOJLQJ ì (IIHNWLYWVWºWWHDSSDUDW ì .RQNXUUDQVHG\NWLJHOºQQVEHWLQJHOVHU ì .DUULHUHPXOLJKHWHU ì (WJRGWDUEHLGVPLOMºRJVDPDUEHLGVNOLPDL en raskt voksende kjede For ytterligere informasjon kontakt salgsdirektør Hans Ole Høidal 911 30 581 eller på mail hoh@sogb.no

❘● TIL LEIE

Tips oss! Ta kontakt på

Lyse fine kontorer til leie i Løkkegata Henv. tlf. 90136056

tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

Arr. : Lillehammer Modellflyklubb - www.lillehammer-mfk.org

Våtrom - Skifer - Mur - Peis 2607 Vingrom

 

Cato Brusveen MurerCato@brusveenmurogflis.com

❘● STILLING LEDIG

Søknadsfrist 31. mars

swissvax high performance car care

authorised

car care shop Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

the other dimension of car care

Bli med oss på vegen videre! Har du lyst til å lede kontoret for administrasjon og drift ved Norsk vegmuseum? (årsvikariat) LILLEHAMMER Kontorlederen har en rekke varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor administrasjon og drift av kontoret. Du er ansvarlig for budsjett og økonomistyring, og har personalansvar for kontorets engasjerte medarbeidere. Som kontorleder har du også et ansvar for HMS. Kontaktpersoner: Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer tlf. 61 28 52 61, eller kontorleder Randi Tone Skjelsvold tlf. 61 28 52 55. Les mer og søk stillingen på vegvesen.no/jobb – ledige stillinger i Vegdirektoratet, innen 28. mars 2012

Vi har nå utvidet vårt bilpleiesortiment med flere merker og har et av markedets beste utvalg! NB! vi har flyttet til TESS-bygget (korgvegen 33)

swissvax center lillehammer KORGVEGEN 33. BOX 704 · 2619 LILLEHAMMER · TLF + 47 61 27 99 00 · SALG@SWISSVAX.NO · WWW.SWISSVAX.NO


ANNONSER

TORSDAG 22. MARS 2012

NY KATALOG!

Vår- og sommerkatalogen!

4 liter

3690

9990

3990

109,-

329,-

For engangsbruk. Med sjampo og voks. 36-1727

Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. 36-461

For enkel, eksakt og forsiktig påføring av bekjempingsmiddel og avfetting m.m. Lav vekt og enkel bruk. 45-578

Rustfrie A2, med TORX. Velegnet for trykkimpregnert trevirke. For bruk utendørs. 87-0240

Av kraftig, sort polypropylen. 5 hylleplater. Maks. 70 kg/hylleplate. Mål: 92,5 x 45,8 x 185 cm. Vekt: 8 kg. 87-506

Vaskesvamper, 10 stk

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme.

2 stk 599,-

e 250 stk, rustfri

Kaldavfetting

Trykksprøyte, 1,5 l

Oppbevaringshylle

Terrasseskruer, 3,9 x 55 mm

2690 Treskaft

Av furu. Ø 24 mm. Lengde: 1500 mm. 14-1602

Mye for pengene!

399,Skraperist

1799,-

Hagemøbelgruppe ALU

2490

Ramme av oljet akasietre. Varmgalvanisert rist. Mål: 86 x 57 x 3 cm. 14-1605

Med rektangulært bord og 4 posisjons-stoler. Bordplate av herdet glass og ramme/ben/armlener av alu-rør. 14-478

Bust av plastmateriale. Bustlengde: 80 mm. 20-843

Plastkost

17 000 varer rett i hånden Last ned appen!

”Sterkest blant de elektriske trekkerne ... mye for pengene!” Servo 11/2011 (Sverige)

399,Hjulmuttertrekker Med 1/2” drivtapp. 1010 W, turtall (ubelastet): 2200 rpm. Praktisk plastkoffert. 17, 19, 21 og 22 mm kraftpiper medfølger. 230 V. 17-185

LILLEHAMMER, Oskar Skoglys veg 2, Smestadsmoen Man-fre 9-19, lør 9-16 Skann QR-koden eller søk på ”Biltema” i Market eller App Store.

815 32 815 - www.biltema.no

19


20

STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

TORSDAG FREDAG LĂ˜RDAG

22-24 MARS

LAVE PRISER STORE TILBUD! STRANDTORGET ZOO Torsdag: 10 kroners-marked

10,Fredag: Diverse halsbĂĽnd til hund

-50% Lørdag: Hanseaten naturlig snacks til gnager og fugl

-50%

FOTOBUTIKKEN.COM Knallpris pĂĽ Canon kompakt! Canon Powershot SX 230 HS Canon Ixus 220 Canon Ixus 115

1999,1395,1195,-

Pakkepris! 8 GB SD kort inkl! Verdi 349,Røverkjøp!

KAPPAHL Torsdag – Lørdag: Alle damevarer til ord pris

-25% Torsdag: Alle barnevarer (Gjelder ord. pris)

3 for 2 Fredag og lørdag: Alle herrevarer (Gjelder ord. pris)

3 for 2

Casio ZS 100,12.5 x optisk zoom ,14,1 megapiksler, 24 mm vidvinkel, Supermakro-funksjon HD-videoopptak

899,-

Kikkert til hytta? Lagersalg! Alle modeller

-20%

9 - 2 0 ( 1 8 ) s 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r s 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r s S T R A N D T O R G E T N O s & Â’ L G O S S

NARVESEN Nidar sjokolader

2 for 15,MORRIS Hele sortimentet (Ex Samsonite) Gjelder kun lørdag

-20% SKORINGEN Utvalgte barnesko (vi spanderer det rimeligste!)

2 for 1


STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

TORSDAG FREDAG LĂ˜RDAG

22-24 MARS

LAVE PRISER STORE TILBUD! NOTABENE Barndombøkene, 40-50-60-70-80-90 tallet. Før 249,-

79,-

MIX STRANDTORGET Grillpølsemeny

26,-

Kvikk lunsj + 0,5 l solo

29,-

Hello Kitty-spillet Før 429,-

79,-

Puslespill i boks, 56 biter

49,-

BJĂ˜RKLUND Alle NixonVegaklokker Før 999,-

499,-

5 pk marsipanpølser

1990

GLITTER Plukk 5 valgfrie varer (Gjelder alle merkede produkter)

100,-

Surprisebag

50,-

G SPORT STRANDTORGET Fotballsko

-50%

En mengde løpesko

-50%

Norheim undertøy, luer, hanske

3 for 2

BIK BOK Stort utvalg av varer (Gjelder tors-lør)

4 for 100,-

CARLINGS Hele butikken (Gjelder tors-lør)

-30% VITA Elvital Shampo & Basam Før 4250 (Pr stk)

19

50

B YOUNG Utvalgte jeans

80,-

Leggings m/eecefòr

70,-

100 % ull trøye

100,-

100 % ull leggings

100,-

Atrix hündkrem Før 3350

19,-

100 % ull singlet

60,-

Simple wipes 2 pk Før 79,-

59,-

9 - 2 0 ( 1 8 ) s 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r s 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r s S T R A N D T O R G E T N O s & Â’ L G O S S

Topp

80,-

21


22

STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

TORSDAG FREDAG LĂ˜RDAG

22-24 MARS

LAVE PRISER STORE TILBUD! SPORT 1 STRANDTORGET Looney tunes drikkeasker, barn Kun 120 stk

49,-

Alle dunjakker, dame, herre og barn

-50% �The north face�bagger, mange farger, 300 stk

Small Medium Large

649,749,899,-

BRIO LILLEHAMMER Briotog

-30%

Vi har legobyggekonkurranse: Bygg det høyeste türnet pü 1 minutt med legoklosser. Flotte premier.

LIBRIS Alle puslespill

-50%

Lillehammer-spillet Før 495,

100,-

Rester av Mammutsalget

-50%

av Mammutpris

HANSEN & DYSVIK Alle dunputer

ZIZZI LILLEHAMMER Topp

79/ 99,-

2 for 1 Rørosdyna – �Dunlagertømming�

590,Alle hĂĽndklĂŚr

3 for 2

Flanell sengesett

99,GULLFUNN Bunadssølv pü lager

-15%

Capribukse

149,-

DNA Chilli støvlett, grü Før 799,En mengde vintersko

399,-

-50% -70% BRANDSTAD Utvalgte varer

-70%

9 - 2 0 ( 1 8 ) s 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r s 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r s S T R A N D T O R G E T N O s & Â’ L G O S S

FALKANGER EUROSKO Viking Goretex, dame og herre Før 999,-

699,-

Timberland mokkasin, herre Før 1099,-

699,Ponny sympatex vintersko, barn, lille, str 20-30 Før 699,-

399,Mano sko, herre, brun Før 699,-

299,-


STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

TORSDAG FREDAG LĂ˜RDAG 22-24 MARS

LAVE PRISER STORE TILBUD! NAME IT One piece str 80-128

19995

PARFYMERIET STRANDTORGET Van Gils Between sheets-herre 30 ml Før 345,-

95,-

Topp og bukse sett, str 80-152

150,-

2 stk pysj, str 50-98

120,-

THE BODYSHOP Gule/oransje dusjgeleer

59,Utvalgte body butter

109,750 ml Oliven & moringa dusjgele

159,-

Elisabeth Arden stor body lotion Før 395,-

149,-

Biotherm deodoranter dame Før 200,-

99,-

Lancaster solkrem, bestselger, knallbrun Før 395,-

149,-

LENE V Div. topper og bukser

50/ 100,-

CAFĂˆ OPUS Til alle morgenfugler under 3 dagers, torsdag, fredag og lørdag kl. 09 – 10.

Gratis frokost! LAMPEHUSET En mengde lamper

-50%

ÅHLENS Bouclepledd Finnes i mange farger! Før 299,-

149,-

LIFE Calcimax Før 229,-

MESTER GRĂ˜NN Stemor m/narciss Før 150,-

Dr. Hauschka (Gjelder hele hudpleieserien)

PRINCESS Alle satengsett

80,-

159,-

3 for 2

VILA Genser

Kjole

Topp

(Kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder kun Princess Strandtorget)

-50%

150,150,100/ 150,-

Skinnjakke

250,-

VIA TOURS STRANDTORGET Via Tours i samarbeide Med Royal Caribbean kan tilby: * 6 og 7 netters Cruise med Vision of the Seas fra Oslo * 7 netters Cruise i middelhavet Vi gir deg

100 USD

pr . lugar i lommepenger til bruk ombord Booking Via Tours Strandtorget: 61 24 80 20

Regnjakke

300,-

9 - 2 0 ( 1 8 ) s 6 5 b u t i k ke r i L i l l e h a m m e r s 1 0 0 0 g r a t i s p - p l a s s e r s S T R A N D T O R G E T N O s & Â’ L G O S S

23


24

STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

PÅ EN MENGDE LAMPER

V L A

H

S I PR

Før 1999

999

Før 1999

999

MADELENE TAKLAMPE Krystall

ALFA TAKSKINNE 6 LYS Børstet stål

Før 499

249

PAX VEGGLAMPE MED DIMMER Børstet stål

Før 899

449

CYRUS I TAKLAMPE 1 LYS Krom

Før 899

449

Før 1299

649

MIKKEL GULVLAMPE Sort krom

Før 499

Før 399

249

199

ROMEO BORDLAMPE U/SKJERM Antikk grå

MALIN BORDLAMPE U/SKJERM Antikk hvit

CAMELIA BORDLAMPE Krom

Strandtorget


STRANDTORGET

TORSDAG 22. MARS 2012

Jean Paul Gaultier

Priseks: Kaffekopp (før 225,-) nå 135,Skål, kaffekopp (før 173,-) nå 103,Asjett (før 198,-) nå 118,-

Givenchy

Versage

r e n g u b n e k k i t u Bav flotte tilbud! Versace dusj herre ....................................... 325,- nå 169,Van Gils Between 30 ml og Ferrari 30 ml. ...................................... 330,- nå 95,Versace herre deodorant ........................... 250,- nå 165,-

Dior

Versace herre edt. 50 ml ........................... 525,- nå 395,-

25%

Armani herre 50 ml edt. ............................ 590,- nå 475,-

Lancôme

Eight Hour krem Elisabeth Arden pkn. ... 800,- nå 340,Biotherm deodoranter ............................... 200,- nå 135,Elisabeth Arden Visible Difference stor bodylotion ......................... 395,- nå 149,Id bareminerals pkn ................ 2500,- nå 695,- og 795,Lancaster solkrem, knallbrun lav faktor ... 395,- nå 149,-

Id bare minerals hudpleie-produkter spesialtilbud!

Viktor & Rolf DKNY

Sisley

Gavetilbud på Estée Lauder og Clinique.

999 Givenchy

Biotherm

(Tidligere Parfymelle, kun navneendring)

Jean Paul Gaultier

Tilbudene gjelder kun torsdag, fredag og lørdag.

! s s o l i t n e m m o k l e V

Lancôme

OVER 100 flotte 3 dagers tilbud!

Serie 7

799

Viktor & Rolf

Serie 7 kasserolle 4,5l før 1499,-

Biotherm bodylotion 400 ml spesialtilbud!

Paco Rabanne

399

Deodorant One Million .............................. 210,- nå 149,Sans Soucis 400 ml bodylotion ................ 375,- nå 149,-

i.d. bareMinerals

Paco Rabanne, One million obs 100ml... 795,- nå 449,-

i.d. bareMinerals

stekepannesett før 1498,-

Paco Rabanne

Kitchen essentials Sammi

DKNY

Sisley

Calvin Klein Euphoria dame 50 ml. .......... 675,- nå 415,-

Gucci

Clinicue

Armani dame 50 ml ................................... 635,- nå 475,-

Solbriller polariserte .................................. 375,- nå 149,-

sautepanne før 1299,-

Biotherm

ALT fra Joseph Joseph

Donna Karen

Elisabeth Arden

Yves Saint Laurent

40%

Chanel

i.d. bareMinerals

Angelina Platinum utvalgte deler

Armani

Estée Lauder

25

STRANDTORGET Lillehammer tlf 61 25 75 99 Elisabeth Arden

Biotherm

Gucci

DKNY

Paco Rabanne


26

ANNONSER

TORSDAG 22. MARS 2012

BRANSJEGUIDE

● HELSE ● VELVÆRE

FORLILLEHAMMER, ØYEROGGAUSDAL ASFALTARBEIDER

Overnatting På Skogli kan du bo, spise og trene for en hyggelig pris. Dobbeltrom kr 550,- pr. pers. Enkeltrom kr 650,-. Prisene inkluderer helpensjon Vi kan også tilby massasje og kostholdsveiledning mot et tillegg i prisen.

Tlf. 61 24 91 00 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Fredrik Colletts veg 13, Lillehammer skogli@skogli.no www.skogli.no

Blir du syk av maten du spiser? Jeg tester deg for matintoleranse og finner årsaken til dine symptomer. Lang og bred erfaring.

Sulten? Hos oss kan du spise både små og store retter.

Akkurat nå anbefaler vi RAMSLØKPØLSE fra Annies Pølsemakeri! Lillehammer Bryggeri er et sted for gode opplevelser i et miljø som gjenspeiler byens kultur- og industrihistorie. Ordinære åpningstider: Onsdag 19.00 - 24.00 Torsdag 19.00 - 24.00 Fredag 19.00 - 01.00 Lørdag 19.00 - 01.00

Bussmann Turbusser 2610 Mesnali Tlf. 95 70 60 09 / 62 36 33 68 Fax 62 35 24 44 - www.bussmann.no Tide Biri Buss Tlf. 612 46 940 E-post: lillehammer@tide.no

BYGGENTREPRENØR

Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

Lillehammer Bryggeri er et sted for gode opplevelser i et miljø som gjenspeiler byens kultur- og industrihistorie. Vi ønsker spesielt å fortelle om innovasjon og utvikling av industrien langs Mesnaelva. Den renner tvers gjennom byen, og ga kraft til et mangfold av virksomheter. Men du vil få se mye mer av Lillehammer bys historie hos oss. Og selvsagt serverer vi lokalprodusert mat med passende drikke attåt. Bryggeriet har alle rettigheter.

Mail: brigitte.foss@yahoo.fr

ÅPNINGSTIDER Coach Ekspert i kommunikasjon

BUSSREISER

DAGLIGVARE

www.vivaldihud-helse.no

Brigitte Foss

Holms Bilpleie AS / Riis Bilglass Moaveien 10 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 82 30, Fax 61 26 78 30 www.holmsbilpleie.no

Bygg og Tømmermester Larsen & Sønn AS Nørsterud - 2625 Fåberg Mob. 959 47 483 / 958 47 513 Fax 61 26 70 26

hud - helse as

tlf. 902 64 720

BILGLASS

BYGG OG TØMRERMESTER

Storgt 106 2. etg, 2615 Lillehammer. Tlf. 61 25 85 22.

du Savner an k en du g til? e betro d Ring meg

Betongsaging AS Fautv. 5 - 2836 Biri Tlf. 61 13 23 90

InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 560 / 469 80 561 / 469 80 562 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

Biopat Inger Einan

Av og til føler vi oss ensomme. Vi savner noen å snakke med for å finne ut våre egne løsninger.

BETONGARBEID

BYGGSERVICE

Sjekk også www.lekk-tarm-foreningen.no

COACHING

Lemminkäinen Hovemovegen 80 2624, Lillehammer Lillehammer tlf.: 61 05 43 00 Otta tlf: 61 23 66 60 www.lemminkainen.no

onsdag - torsdag fredag - lørdag fra kl. 19.00

EIENDOMSFORV./UTLEIE Fakkelgården AS 2624 Lillehammer - Tlf.: 907 84 289 E-post: post@fakkelgarden.no www.fakkelgarden.no

ELEKTROENTREPRENØR Alsberg Elektriske AS Gausdalsv. 695 - 2628 Fåberg Tlf. 61 26 48 98 Mob: 907 50 463/917 99 321 El-Installasjon AS Industrigt. 35 - 2619 Lillehammer Tlf. 61 25 60 50, Fax 61 25 60 51 E-post: post@el-installasjon.no www.el-installasjon.no Skogvang Installasjon AS Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten- Tlf. 61 22 66 99 E-post: installasjon@skogvang.no www.skogvang.no

KJØKKEN/BAD/GARDEROBE HTH Kjøkkenforum Lillehammer Storgata 106 • 2615 Lillehammer Tlf. 61 24 68 50 info@lillehammer.hth.no

KOPIERING Lillehammer Lyskopi AS Storgaten 75 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 02 42 - 90 87 44 51 firmapost@lillehammer-lyskopi.no

OVNER / PEISER / PIPE-REHAB. Lillehammer Varmesenter Varmefag - Storgt. 148 2615 Lillehammer - Tlf. 61 25 44 36 E-post: post@lillehammer-varmesenter.no

MALERARBEID Malerfirmaet Harald Karlsen AS Tlf. 94 80 98 74 - 95 28 02 11 E-post: karl-erik@malerkarlsen.no

MASKINENTREPENØR Jørstad Maskin Alt i graving og anleggsarbeid. Søre Jørstad vei 101 2625 Fåberg Tlf. 41 45 19 53 Kjell-Arne Schjørn AS Aut. maskinentreprenør Anne Moruds vei 17, 2615 Lillehammer Tlf. 95 98 54 10/61 25 36 47 Ragnar Olstad AS Postboks 18 - 2649 Østre Gausdal Tlf. 61 22 74 30 - Fax 61 22 35 77 E-post: post@roas.no Thor Engelund Aut. maskinentreprenør Tiurveien 2, 2609 Lillehammer Tlf. 95 72 53 44

REVISJONSTJENESTER Inter Revisjon AS Nedregata 72 - 2639 Vinstra Tlf. 61 29 25 80 Fåberggata 155 - 2615 Lillehammer Tlf. 40 00 51 82 www.interrevisjon.no

RØRLEGGER Arne Nyheim Rørleggerserv. AS 2651 Østre Gausdal, Tlf. 61 22 74 94, Fax 61 22 37 32 E-post: post@arne-nyheim.no Rørleggern AS Gamleveien 94 2615 Lillehammer Tlf. 61 05 23 11 Mobil: 92 22 61 50 / 97 65 68 86

SAND/PUKK/GRUS Litra Grus AS Hovemoen 78 - 2624 Lillehammer Tlf. 61 27 06 30

SEPTIKKTANK-TØMMING Oppland Miljøteknikk AS Lillehammer - Øyer - Gausdal Tlf. 61 22 95 50 - Fax 61 22 95 75 www.opplandmiljoteknikk.no

TERMOGRAFI/TETTHETSMÅLINGER InnlandsBYGG AS Industrigata 36 – 2619 Lillehammer Tlf: 469 80 561 E-post: post@innlandsbygg.no www.innlandsbygg.no

VARMEPUMPER Ingeniør Jan M. Jansen Nøttetreveien 17 - 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 46 51, fax: 61 25 46 52 Mail: jan@ingenior-jansen.no www.ingenior-jansen.no

VARMLUFTSOL/FANGERE MUR- FLIS NATURSTEINARB. Murmestre Delphin & Klashaugen AS Industrigata 56 C - 2619 Lillehammer Tlf. 612 54 273 Mob: 957 66 035 - 928 54 338- delkla@online.no Brusveen Mur og Flis 2607 Vingrom Tlf. 90 92 80 20 Epost: cato@brusveenmurogflis.com

MØTER/SELSKAPSLOKALER Bjørns Kro & Motell Vignesgt. 24 - 2608 Lillehammer Tlf. 61 05 38 00 - www.bjornskro.com E-post: post@bjornskro.com

Vingrom Handel Paul Owrens vei 45 - 2607 Vingrom Tlf. 61 26 21 15/900 17468 E-post: jokervingrom@ngbutikk.net

REKLAME/ IT TJENESTER IGT - IT og GRAFISKE TJENESTER Østringsveien 1 - 2651 Ø. Gausdal Tlf. 91 51 65 62 www.igt.no

WEBDESIGN/PROFILERING Dialecta Tlf. 61 29 21 80 Lillehammer - Vinstra

Kjøkkenbad garderobe

og interiør

GRAFISK DESIGN/TRYKK Dialecta Kommunikasjon Tlf. 61 29 21 80/61 14 54 80 Lillehammer - Vinstra - Gjøvik

GULVSLIPING

TIPS OSS! Ta kontakt på tlf. 96 50 22 22

eller redaksjon@byavis.no

Elvegata 19, LILLEHAMMER, tlf. 61 25 28 90, e-post: post@lillehammerbryggeri.no - www.lillehammerbryggeri.no

Service og Vedlikeholdspartneren Reidar Bue - Chr. Dahlsgt. 18 A - 2615 Lillehammer - Mob. 905 37852

KJØPESENTER. Strandtorget Strandpromenaden 85 2609 Lillehammer - Tlf. 61 25 15 50 www.strandtorget.no

Haugsgutua 9 - 2636 Øyer - tlf. 61 27 89 78 www.hafjell-kjokken.com


EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 22. MARS 2012

27

EIENDOMSMAGASINET UKE 12 2012 • 22. MARS 2012

SALG ELLER KJØP AV EIENDOM? Kommende visninger PRIVATMEGLEREN Fagstadvegen4: Visning i dag kl 1700-1800 Holtevegen 141: Visning i dag kl 1630-1730 Fåberggata 149 B: Visning 27.3 kl 1800-1900 Buntmakergt. 9B: Visning 27.3 kl. 1630-1730 Prosjekterte boliger i Almslia: Visning etter avtale med megler Almslia boligfelt: Visning på egenhånd eller etter avtale med megler Hellerudbakken 10: Visning etter avtale med megler Erik Vullumsveg 7A: Visning etter avtale med megler Storgata 109: Næringsbygg, visning etter avtale med megler Fagstadhaven: Næringsbygg, visning etter avtale med megler TERRA EIENDOMSMEGLING Håkons Håkonssonsveg 63: Visning i dag kl 1700-1800 Årettaveien 2B: Visning idag kl. 1800-1900 Smestadenga 8: Visning i dag kl 1830-1900 Lillehammer Panorama: Visning hver søndag kl 1500-1600

Ukens utvalgte:

VI SN IN G

ID AG !

Fagstadvegen Fagstadvegen 44 2615 Lillehammer Lillehammer 2615 Velholdt enebolig enebolig med Velholdt medpraktisk praktisk planløsning fremstår planløsning fremstårsom somlys lysog og moderne! Meget moderne! Meget sentralt sentralt beliggende i veletablert beliggende veletablertboområde boområde med gode gode lys og med og solforhold! solforhold! Visning Visning Torsdag 22/3 kl. Torsdag kl. 17-18 17-18 Velkommen til Velkommen til visning! visning! Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform Eierform Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

213/194 213/194m² m² 797 797m² m² Festet Festet 1923 1923 ++ca ca2.75 2.75%%

Eiendomsmegler MNEF Eiendomsmegler MNEF Pia Murland/95 Murland/95 05 Pia 05 04 0468 68

HVER TORSDAG I LILLEHAMMER BYAVIS


28

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 22. MARS 2012

Øyvind Horten Mob: 977 13 872

Hege Mjølstad Mob: 951 02 304

Kristin D. Killi Mob: 976 76 331

Pia M. Murland Mob: 950 50 468

Sjeldne anledninger er vår hverdag

kr 3.990.000,3.990.000,- ** kr

fra kr kr 390.000,-* fra 390.000,-*

Visning Visning Tomteområde kan besiktiges Tomteområde besiktigespå på egenhånd eller etter egenhånd etter avtale avtalemed medmegler megler Tomteareal Tomteareal Eierform Eierform *Omk. *Omk.

Almslia - Tomt 5, Almslia 5, 66 og og 77 2372 Brøttum 2372

G fø ara rs sj te e i kj nk øp l. er til

Almslia Boligfelt Boligfelt Almslia 2372 Brøttum Brøttum 2372

Visning Visning Visning av tomt etter Visning etter avtale avtale med med megler eller selger megler Bra Bra Tomt Tomt Eierform Eierform Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

1000 1000m² m² Selveier Selveier ++ ca ca 2.75 2.75%%

Kontaktperson Kontaktperson Øyvind Horten/97 71 Øyvind 71 38 38 72 72 Hege Mjølstad/ 95 10 Hege 10 23 23 04 04

Kontaktperson Kontaktperson Hege Mjølstad/95 Mjølstad/95 10 Hege 10 23 23 04 04 Øyvind Horten Horten 97 71 Øyvind 71 38 38 72 72

Lillehammer Lillehammer

Lillehammer Lillehammer

Erik Vullumsveg 7 A 2613 Lillehammer Enebolig i attraktivt område område rett rett sør sør sentrum. Populært Populært for Lillehammer sentrum. område ii Søre-Ål. Søre-Ål. og barnevennlig område Visning Ta kontakt for PRIVATvisning! PRIVATvisning!

Bra/P.rom Tomt Eierform Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

178/147 m² m² 178/147 Felles 1065 1065 m² m² Felles Selveier Selveier 1950 1950 ca 2.75 2.75 % % ++ ca

Eiendomsmegler MNEF MNEF Eiendomsmegler Pia Murland/95 Murland/95 05 05 04 04 68 68 Pia

ID AG !

Holtevegen 141 Holtevegen 2372 Brøttum Brøttum 2372

VI SN IN G

167 167 m² m² ca ca 1000 1000 m² m² Selveier Selveier 2012 2012 ++ kr. kr. 18 18 435,435,-

Romslig og og flott flott enebolig enebolig i vinkel Romslig med 44 soverom soverom og og 2 bad. Carport. med Rolig og og barnevennlig barnevennlig beliggenhet. Rolig Visning Visning Tors. 22/3 22/3 kl. kl. 16:30-17:30 16:30-17:30 Tors. eller etter etter avtale avtale eller Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform Eierform Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

270/214 m² 270/214 m² 1976m² 1976m² Selveier Selveier 1980 1980 ca 2.75 2.75 % ++ ca %

Megler Megler Kristin D. D. Killi/97 Killi/97 67 67 63 63 31 31 Kristin


EIENDOMSMAGASINET

Øyvind Horten Mob: 977 13 872

Hege Mjølstad Mob: 951 02 304

Kristin D. Killi Mob: 976 76 331

Pia M. Murland Mob: 950 50 468

TORSDAG 22. MARS 2012

Sjeldne anledninger er vår hverdag Storgata Storgata 109 109 2615 2615 Lillehammer Lillehammer Flotte Flotte lokaler lokaler ii renovert renovert bygg bygg rett rett nord nord for for Lilletorget. Lilletorget. Egnet Egnet til til flere flere type type virksomheter. virksomheter. Utleie Utleie vurderes. vurderes. Visning Visning Visning etter etter avtale avtale med med megler. megler. Visning

Bra Bra Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

202 m² m² 202 1900/2010-2011 1900/2010-2011 ca 2.75 2.75 % % ++ ca

Kontaktperson Kontaktperson Øyvind Horten/97 Horten/97 71 71 38 38 72 72 Øyvind horten@privatmegleren.no horten@privatmegleren.no

Fagstadhaven Fagstadhaven 2615 2615 Lillehammer Lillehammer Nye Nye næringslokaler næringslokaler rett rett nord nord for for Lilletorget. Lilletorget. Kan Kan overtas overtas unniredet unniredet eller skreddersys. skreddersys. Utleie Utleie vurderes. vurderes. eller Visning Visning Visning etter etter avtale avtale med med megler megler Visning

Bta Bta Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

ca 430 430 m² m² ca 2008/Råbygg 2008/Råbygg ca 2.75 2.75 % % ++ ca

Kontaktperson Kontaktperson Øyvind Horten/97 Horten/97 71 71 38 38 72 72 Øyvind horten@privatmegleren.no horten@privatmegleren.no

Lyse og og moderne moderne leiligheter leiligheter ii Lyse varierende utforming utforming og og størrelse! størrelse! varierende Fra kr. kr. 11 390 390 000 000 -- 11 990 990 000,000,Fra

1

SO

LG T

Hellerudbakken 10 10 Hellerudbakken 2656 Follebu Follebu 2656

Visning Visning Ta kontakt kontakt for for visning visning ii ferdigstilt ferdigstilt Ta leilighet .. leilighet Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform/Etg. Eierform/Etg. Mnd. f. f. utg. utg. Mnd. Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

48 -- 71 71 m² m² 48 Felles, 44 426 426m² m² Felles, Eier; U/1/2 U/1/2etg etg Eier; kr. 22-27 22-27 pr. pr.m2 m2 kr. 2012/2013 2012/2013 ca. kr kr 66 000,000,++ ca.

Kontaktperson Kontaktperson Pia Murland/950 Murland/950 50 50 468 468 Pia Hege Mjølstad/95 Mjølstad/95 10 10 23 23 04 04 Hege

29


30

EIENDOMSMAGASINET

TORSDAG 22. MARS 2012

Øyvind Horten Mob: 977 13 872

Hege Mjølstad Mob: 951 02 304

Kristin D. Killi Mob: 976 76 331

Pia M. Murland Mob: 950 50 468

Sjeldne anledninger er vår hverdag Fåberggata Fåberggata 149 B 2615 2615 Lillehammer 2-roms 2-roms selveier selveier med med gangavst. gangavst. til alle alle fasiliteter. fasiliteter. Stort Stort soverom soverom er delt ii to, to, slik slik at at man man får får alkove alkove i tillegg. Visning Visning Tir. 27/3 27/3 kl. kl. 18-19 18-19 Tir.

65/61 m² 65/61 1617 m²/Sameie 1617 Selveier/1 Selveier/1 595,11 595,1983 1983 ca 2.75 2.75 % ++ ca

Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform/Etg. Eierform/Etg. Mnd. f. f. utg. utg. Mnd. Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

Kontaktperson Kontaktperson Øyvind Horten/97 Horten/97 71 71 38 38 72 Øyvind horten@privatmegleren.no horten@privatmegleren.no

Buntmakergata 99 B B Buntmakergata 2615 Lillehammer Lillehammer 2615 Pen3-roms 3-romseierleilighet eierleilighet med med Pen gangavstandtil tilalle alle fasiliteter. fasiliteter. gangavstand Modernestandard standard og og garasjekjeller. garasjekjeller. Moderne Visning Visning Tir.27/3 27/3kl. kl.16:30-17:30 16:30-17:30 Tir.

65/54 m² m² 65/54 5000 m²/Sameie m²/Sameie 5000 Selveier/1 Selveier/1 500,11 500,2008 2008 ca 2.75 2.75 % % ++ ca

Bra/P.rom Bra/P.rom Tomt Tomt Eierform/Etg. Eierform/Etg. Mnd.f.f.utg. utg. Mnd. Byggeår Byggeår *Omk. *Omk.

Kontaktperson Kontaktperson ØyvindHorten/97 Horten/97 71 71 38 38 72 72 Øyvind horten@privatmegleren.no horten@privatmegleren.no

Merete Fjeldavlie Megler Mobil: 92 80 63 03 E-post: mfj@terraeiendom.no

Pål Thomas Trøseid Megler Mobil: 95 15 70 82 E-post: ptt@terraeiendom.no

Stig Svartor Daglig leder / megler Mobil: 90 61 01 72 E-post: shs@terraeiendom.no

Elisabeth Melgård Fagansvarlig/Oppgjør Telefon: 61 22 79 73 Mobil: 41 54 82 84 E-post: elm@terraeiendom.no

Anne Karen Sveen Backoffice Telefon: 61 22 79 70 E-post: aks@terraeiendom.no

LILLEHAMMER - SØRE ÅL 2-roms leilighet med praktisk og god planløsning, gangavstand til sentrum ing

n Vis

Årettavegen 2 b Prisant.: kr 1 650 000,Omkostn.: 2,5% + 3685,Felleskost.: kr 1500,- mnd Boligtype: Selveier Bra/P-rom: 59/56 m2 Byggeår: 1972 Visning: 22.3 kl 18-19 Lys og trivlig leilighet med flott utsikt, gode solforhold. Daglig leder / megler: Stig Svartor, 90610172 Terra Eiendomsmegling Lillehammer shs@terraeiendom.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

Se alle våre eiendommer på finn.no

KR 1 650 000,-


EIENDOMSMAGASINET Merete Fjeldavlie Megler Mobil: 92 80 63 03 E-post: mfj@terraeiendom.no

Pål Thomas Trøseid Megler Mobil: 95 15 70 82 E-post: ptt@terraeiendom.no

Elisabeth Melgård Fagansvarlig/Oppgjør Telefon: 61 22 79 73 Mobil: 41 54 82 84 E-post: elm@terraeiendom.no

Stig Svartor Daglig leder / megler Mobil: 90 61 01 72 E-post: shs@terraeiendom.no

TORSDAG 22. MARS 2012

Anne Karen Sveen Backoffice Telefon: 61 22 79 70 E-post: aks@terraeiendom.no

Se alle våre eiendommer på finn.no

NORDRE ÅL Lys og tiltalende bolig. Solrik eiendom m Garasje

FØRSTEINNTRYKKET ER ALLTID AVGJØRENDE!

Smestadenga 8 Prisant.: kr 2 750 000,Totalt: kr 2 750 000,Omkostn.: kr 2,5% + kr. 3685,Boligtype: Rekkehus Bra/P-rom: 133/122m2 Byggeår: 2002 Visning tors 22.03 18.30 19.00 Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling Lillehammer 92 80 63 03 mfj@terraeiendom.no

g

nin

Skal du selge boilig denne våren? Alle som tegner oppdrag med oss innen 1 mars vil få boligstyling og profesjonell interiørrådgivning fra Zans Boligstyling for inntil 15 000,inkludert i prisen.

Vis

Velkommen til oss i Wiesesgt 2g for en kaffe og hyggelig boligprat! Merete Fjeldavlie 92 80 63 03 Pål Thomas Trøseid 95 15 70 82

Vi samarbeider med Handelsbanken

NORDRE ÅL Lys og tiltalende leilighet med sentrumsnær beliggenhet. Solrik vestvendt terrasse og garasje.

KR 1 775 000,-

Håkon Håkonssonsveg 63 Prisant.: kr 1 775 000,Fellesgjeld: kr 64 281,Totalt: kr 1 839 281,Omkostn.: ca. 1032,Felleskost.: kr 1 954,-/md Boligtype: Andelsleilighet Bra/P-rom: 55/49m2 Visning: 22.03 kl 17-18

ing

n Vis

Megler: Merete Fjeldavlie Terra Eiendomsmegling Lillehammer 92 80 63 03 mfj@terraeiendom.no

Vi samarbeider med Handelsbanken

Et lite stykke luksus – Nå selges de siste av våre fantastiske leiligheter Våkne til et fantastisk skilandskap, ta en tur i over 350 km preparerte løyper og kom hjem til en leilighet med panoramautsikt og eget treningsstudio. Flotte utsiktsleiligheter på 114 kvm, 126 kvm og 149 kvm. Store terrasser på opptil 79 kvm. Pål Thomas Trøseid Tlf. 951 57 082 / ptt@terraeiendom.no Stig H. Svartor Tlf. 90 61 01 72 / shs@terraeiendom.no Lillehammerpanorama.no

Kun fåjen!

r ig leilighete kl 15-16

øn Visning s

Noe du vil fortelle om ditt lag eller forening? Skal dere ha årsmøte eller andre møter? Prøv en annonse i Lillehammer Byavis, da når du alle medlemmer! Du kan også sende referater fra møter eller andre treff, og vi vil så langt plassen tillater det, sette det kostnadsfritt på trykk! Send oss en mail: redaksjon@byavis.no

31

kerhet! Te n k s i k n y e K jø p k nå! v in t e r d e k S T Ø R S T U T VA L G - B E S T P R I S

GARANTERT BEST PÅ PRIS! TILBUD: Ring 61 25 90 00

www.interdekk.no


32

ANNONSER

TORSDAG 22. MARS 2012

7 ÅRS GARANTI MED DESIGN SOM STÅR UT!

KIA RIO

KIA PICANTO

KIA SPORTAGE

Med nye KIA Rio er du garantert oppmerksomhet. Enten det er for det flotte designet, eller for alt det nyskapende utstyret, som f.eks oppvarmet ratt, LED lys, 7” navigasjon og ryggekamera.

Nye KIA Picanto har ikke bare en helt unik personlighet, den er også tilgjengelig med utstyr du aldri har sett i en småbil før; LED lys, Smart Key, oppvarmet ratt, automatisk klimaanlegg, bakkestartassistent og topp sikkerhet med 7 kollisjonsputer.

Nye KIA Sportage er sporty, morsom, lettkjørt og ikke minst svært oppsiktsvekkende med sitt spenstige design. I tillegg har den fått toppscore i sikkerhetstesten Euro NCAP. Kommer som 2WD og 4WD.

KIA Rio fra kun

168.900,-

KIA Picanto fra kun

134.400,-

KIA Sportage fra kun

264.100,-

Priser levert Lillehammer. Årsavgift tilkommer. Forbehold om avvik i annonsen. CO2-utslipp fra 95 g/km, forbruk fra 0,41 l/mil v/bl. kjøring

Kampanjepris

ASTRA 150 år edition

239 900,-

INSIGNIA edition kampanje

Kampanjepris

339 900,

   

     

MERIV VA 150 år edition  

CORSA 150 år edition

   

  

kr 996 per m

2,95% re

nd*

nte, 36 m

Kampanjepris

Kampanjepris

256 900,-

179 900,-

150 ÅR EDITION

OPELS JUBILEU JUBILEUMSMODELLER MSMODELLER

Opel som selsk selskap ap har eksist eksistert er t i 1 150 50 år og vi ffeirer eirer anledningen med at attraktive traktive og godt utst utstyrte yr te Jubileumsmodeller ffor or Corsa, eriørr, elektr Meriv Meriva a og Astr Astra. a. De har alle et spesielt Jubileumsint Jubileumsinteriør, elektronisk onisk klimaanlegg, jubileumsf jubileumsfelger elger og m mye ye mer mer.. Se h hver ver enk enkelt elt modells utst utstyrsliste yrsliste ffor or de unik unike e det detaljene. aljene. Vi har også en v velutstyrt elutstyr t k kampanjemodell ampanjemodell av ffamiliefavoritten amiliefavorit ten Insignia! Velkommen V elk e ommen innom oss!

9 l/1 00 km. Gjelder drivst offorbruk blandet kjøring. Eur vbildede C O2 utslipp 9 5- 1 19 g/km, 3,6 – 4, CO2 95119 4,9 l/100 drivstofforbruk Euro o 5. F Frakt rakt og le lev. v. omk omkost. ost. inkl. A Avbildede vbilded v ge AS. * Pris eks. 1 86.800,- St ar tleie 45.000,- R est verdi 1 08.344,- Min.k ostnad 63.064,biler har ekstr autstyr. Impor tør Opel Nor ekstrautstyr. Importør Norge 186.800,Startleie Restverdi 108.344,Min.kostnad T ot o alkostnad 85.978,112,- kr ermingebyr 9 5,- inkl. i mnd.leie. 45 000 km. Alle priser inkl. m va. I samarbeid Totalkostnad 5.112,kr.. ttermingebyr 95,mva. 85.978,- Etabl./tingl.gebyr Etabl./tingl.gebyr 5. med Santander Santander Consumer Bank.

,-

nd


ANNONSER

TORSDAG 22. MARS 2012

AL ALT LT TIL BILEN SAMME HUS IS AMME HU S

33

Godkjen Godkjent nt Bil ver e ksted Bilverksted EU EU kontroll kontr t oll

495,495 ,-

Dekksenter Dekksen nter     

V Vii skaffer skaffer all alle e typer d ekk o g dekk og d ekkmerker!! dekkmerker!

Reservedeler R eserv e ve edeler Slitedeler S liitedelfor for alle alle biler bile

"MMFCJMFOT garantier gjelder

r

EU kontroll olll

495,495 ,-

S Sønnak ønnak batterier batterier

Transportløsninger ransportl ra tlløsnin nge er

Mopeder, scootere, ATV og hengere Kvalitet til fornuftig pris! Cas Castrol trol olje oljje

Ga Gaupen upen h hengere en nger e e Fra 24 990,0,-

Fra a 20 990,990 0,, www.gaupen.no

HT HTS S Barn Barnesikring esikrin rin

Fra F ra a 9 990, 990 0, -

Mek konomen Mjjøsbil Lillehammer, Korg gveien 40, 2619, Lillehammerr. tlff..: 61 05 15 50. www w.m .mjjosbil.no

fra fra 5 995 995,,-

Butikk & Verksted


34

TORSDAG 22. MARS 2012

SPORT FRITID

Kronprinsen på Birkebeinerrennet

Kongetribunen på Lysgaardsjordet i 1936. Kronprins Olav på plass med sigarett og småbildekamera. Her i samtale med Halvor Kampen. I skyggelue foran til høyre, Einar Haugen, som drev sportsforretning sammen med P. T. Helleberg.

Det første Birkebeinerrennet ble arrangert palmesøndag 20. mars 1932. Initiativet var tatt av skogforvalter og forfatter Haakon Lie, til minne om birkebeinernes ferd over fjellet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen i 1206. Første året gikk 155 løpere over fjellet. Arrangementet vakte stor interesse, og både Oslo-avisene og kringkastingen var til stede. Langrennsveteranen Elling Rønnes fra Trysil startet i eldste klasse, men var førstemann i mål på Lysgaardsjordet. Trygve Beisvåg, Oslo, ble første Birkebeiner-vinner. Tiden ble 4.51.40, mens Elling Rønnes brukte 5.19.04.

Førstemann over mål i 1932, Elling Rønnes fra Trysil, løftes på gullstol av Lars Høgvold og Halvor Kampen fra Lillehammer Skiklub, som arrangerte sammen med Åmot Idrettsforening.

Kaféen på Stampesletta under innkomsten i 1938.

Kronprinsen i 1936 Under Birkebeinerrennet søndag 22.mars 1936 var kronprins Olav for første gang på plass under rennet fra Rena til Lillehammer. En egen kongetribune var satt i stand på Stampesletta, der Kronprinsen sto sammen med fylkesmann i Oppland, Alfred Ihlen, ildsjelene bak Birkebeinerrennet, skiløperen og administratoren Halvor Kampen og overrettssakfører Erling Riddervold,

begge fra Lillehammer. En annen ildsjel, lensmann Agnar Renolen, Rena, var også på tribunen. Det var også Kronprinsens adjutant, kaptein Nikolai Ramm Østgaard. Det ble en dramatisk sluttspurt dette året. Storløperen Oddbjørn Hagen mente det burde vært delt ut to første premier. Oscar Gjøslien ble kåret til vinner, med Reidar Inglingstad på andreplass. Gjøslien hadde året før også vunnet fem-mila i Holmenkollen. Den gang levde ennå den gode sportsånden. I klasse IV kom Torstein Dynna og Alf Omsted side om side mot mål. Dynna gikk over ende 100 meter fra mål. Omsted stoppet og hjalp ham opp igjen, men Dynna kom likevel først i mål!

Tre timer raskere Gjøslien brukte 5 timer, 16 minutter og 5 sekunder over fjellet, Inglingstad 2 sekunder mer. Under årets renn brukte Anders Aukland 2 timer, 21 minutter og 34 sekunder. Vinneren i 2012 brukte altså nesten tre timer mindre enn vinneren i 1936. Men så var det også annen løype, andre ski, annen smørning og totalt andre forhold ellers. Løperne måtte selv i stor grad brøyte over fjellet, om det hadde kommet snø eller blåst om natta.

Mange andre kjente løpere gikk over fjellet – Olaf Hoffsbakken, Oddbjørn Hagen, Trygve Brodahl, Gunnar Hanssveen, Hjalmar Brennum og Reidar Ødegård. Les mer: Rolf Kjærnsli: Birkebeinerrennet i 5 bind. Hosar og Kjærnsli: Vintersportsbyen Lillehammere. Årbok for Fåberg og Lillehammer.

Bildene er tatt av Alf Rustad Bildene til denne artikkelen er tatt av Alf S. Rustad, 1891-1964. Han var Kristiania-gutt, utdannet ingeniør og kom til Mesna Bruk i Lillehammer i 1915. Han hadde et års studieopphold i USA og fikk der interesse for radioproduksjon. Tilbake i Lillehammer startet han egen produksjon av radioapparater, ASR-apparater, og var også en tid forhandler av Citroen-biler på Lillehammer. Rustad var svært ivrig fotograf og filmamatør, og tok på seg fremkalling, kopiering og forstørring for folk. Han var til stede på alle store sportsarrangementer i Lillehammer, ikke minst på Birkebeinerrennet, og en stor del av de klassiske bildene fra skirennet mellom Rena og Lillehammer er tatt av Alf S. Rustad. Mange av hans bilder er nå samlet på Maihaugen. Rustad var også i mange år en drivende kraft i Lillehammer Kameraklubb. Alle bilder: Alf S. Rustad/Dølaringen Boklag.

Stemningsfullt ved innkomsten på Stampa i 1930-årene.


SPORT FRITID

TORSDAG 22. MARS 2012

35

DOBBELWOK: Jens Scherer (bak) satte to rekorder i Lillehammer Olympiske Bob- og akebane. Her sammen med Andreas Köhnke da de fikk dobbelwoken opp i 58,68 km/t.

Wokrekord

i bob- og akebane LILLEHAMMER: Hva skjer hvis du tar med en wok-panne til en bob- og akebane? I Lillehammer resulterte det i to verdensrekorder. TORE STEFFENS

Det er nok ikke mange gangene speaker og daglig leder i Lillehammer Olympiske Bob- og akebaneJan Oddvar Tangen har sagt ordene “Wok i banen”, men det måtte han til gangs mandag da to tyskere, to nordmenn og en danske prøvde å sette verdensrekord i singelwok og doublewok. Og verdensrekord ble

det. Det har aldri eksistert noen offisiell verdensrekord i singlewok, ei heller i dobbelwok, som tyskerne faktisk hadde laget for anledning.

delig fornøyd Jens Scherer som pratet med Byavisa etter å ha satt to rekorder i Lillehammer Olympiske Bob- og akebane.

360, fortsatte Scherer som nå har verdensrekord i singel- og dobbelwok i tillegg til flere rekorder i vannsklie. Fredrik Lerbakken fikk et forsøk til i Bob- og akebanen og oppnådde da 57,679 km/t og dermed norsk rekord. Ida Jeanette Mostue fikk en fart på 42,67, mens Allan Søgaard Nielsen klarte 41,91 km/t.

Rekorden var norsk Først ut i bakken var norske Fredrik Lerbakken som med wok under rompa og øser på beina kjørte gjennom kurve 13 i 51,25 kilometer i timen, en verdensrekord som sto til tyske Andreas Köhnke i neste "run" oppnådde 53,81 km/t. Så kom den andre tyskeren Jens Scherer som gjennom kurven fikk en hastighet på 65 km/t. En hastighet som sto seg gjennom dagen. Senere prøvde også de tyske kameratene seg i dobbelwok og oppnådde der en hastighet på 58,69 km/t og det var en ty-

Rekordmann - Dette var strålende. Jeg kom hit for å ta rekorden og nå er jeg selvsagt fornøyd, strålte han i "målområdet" som var blitt i siste sving da wokutøverne ikke hadde nok fart til å komme seg helt til virkelige målområdet. Scherer fortalte at han aldri før hadde kjørt singelwok, men at han hadde sittet med tre andre i en såkalt firerwok tidligere. - Dette var noe helt annet. Jeg ble kastet fra en side til en annen og traff veggen hardt flere ganger, i den første runden tok jeg også en

89 kilometer i timen wok er faktisk en utbredt sport i Tyskland og Østerrike, hvor det en gang hvert år siden 2003 har blitt avholdt Wok World Cup. Det starter med en kvalifisering en dag i forveien hvor det er om å gjøre å hoppe lengst uti vannet med en Wok-panne. Resultatet fra "hoppwoken" danner startlisten for wok

sju døgn nærmet seg målområdet. - De siste milene hadde jeg en veldig god følelse, og det var litt vemodig da jeg krysset målområdet. Med ni hunder igjen av de fjorten som startet krysset Kaltenborn

mållinja etter sju døgn i Finnmark til en 23. plass blant over 50 deltakere. - Hovedmålet var å fullføre løpet på en god måte, med flest mulig hunder.

i bobbanen. I fjor satt mellom 2,5 og 3,5 millioner og så arrangementet på TV da tre ganger Olympisk mester i aking, tyske Georg Hackl vant for femte året på rad, og sjuende gang totalt. Hackl har også den uoffisielle fartsrekorden da han under Wok World Cup i Winterberg oppnådde 89 km/t. - Sporten har sitt utspring fra et kjent tysk TV-show hvor kjendiser gjør forskjellige utfordringer. En kjent komiker, Stefan Raab satset på at han i en Wok panne ned en bobbane ville være raskere enn en motorsyklist ville være opp banen. Det skjedde i 2002, og et år senere var det Wok World Cup med ti forskjellige lag på startstreken, fortalte Rolf Allerdissen fra DRV Rutschen.

Fornøyd debutant LILLEHAMMER: Bjørn Petter Kaltenborn syntes debuten i Finnmarksløpet gikk så fint at det allerede i målområdet fristet med gjentakelse. TORE STEFFENS

- Det gikk veldig greit. Det var en kjempeopplevelse, men noe etapper var lange med mye vind og vanskelige spor. Jeg måtte virkelig jobbe, og noen ganger måtte jeg også brøyte vei for bikkjene, forteller Kaltenborn på vei hjem fra Finnmark.

Finnmarksløpet er Europas nordligste sledehundeløp. Det arrangeres to løp. Ett løp på 500 km som kjøres med inntil åtte hunder, og ett løp på 1000 kilometer med maksimalt 14 hunder foran sleden som Kaltenborn deltok i. Start og målgang er i Alta. - Det er langt og jeg hold på i en uke, med to-tre timer søvn i snitt i døgnet, men du kommer inn i en flyt, og løpet gikk letterer enn det jeg hadde trodd på forhånd, selv om jeg til tider måtte mobilisere skikkelig. Inn mot Alta ble det nærmest vemodig for Kaltenborn da han etter

Over halvparten av de påmeldte måtte bryte og mange snakke om at dette var det tyngste Finnmarksløpet på mange år.


36

FRILUFTSLIV

TORSDAG 22. MARS 2012

Unge pelsdyrjegere TRE UNGE PELSJEGERE: Fra venstre: Vebjørn Lien, Karl Ove Tvete og Viktor Bjerre Haugen med nødvendig redskap for pelsdyrjakt.

To hovedgrunner til at det ble bosetning i tempererte og arktiske strøk var menneskets beherskelse av ilden samt pelsdyrjakt. ÅDNE NORHEIM Friluftsmedarbeider Lilllehammer

FRILUFTSLIV Uten disse forutsetningene hadde menneskeheten kun utviklet seg i tropiske og subtropiske strøk. Pelsdyrjakt var tidligere svært utbredt, særlig i arktiske områder. Allerede i vikingtiden var handel med mårskinn viktig. Samene betalte skatt i form av mårskinn både i Norge og Sverige på 1500-tallet. Selv om utvikling av tekstiler har gjort skinnbekledning mindre nødvendig foregår det fortsatt en utbredt pelsdyrjakt, særlig i polare strøk, men også til en viss grad i Norge. Imidlertid har omsetning av pels utviklet seg fra å være nødvendig for å holde varmen til å dekke et rent luksusbehov.

Pelsdyrjakt i dag Fortsatt jaktes det altså på pelsdyr i Norge. Det finnes jakttider og –bestemmelser for rødrev, bever, mår, røyskatt, villmink og ekorn. Av ekorn ble det pels i gråverk, av mår

ble det sobel og av røyskatt ble det hermelin. Særlig mårens skinn var verdifullt. Tidlig i forrige århundre hadde ett mårskinn samme verdi som en månedslønn for en skogsarbeider. Fra Fåberg Vestfjell kjennes historier om at når tømmerhoggerne traff på spor etter mår glemte de tigersvans og øks. Da ble det jakt i stedet. Jakt på pelsdyr foregår i dag ved bruk av feller. Store pelsdyr som rev kan fanges levende med strenge regler for ettersyn av fellene samt human avlivning av fangede dyr. Mindre pelsdyr som mår og villmink fanges i slagfeller som avliver dyret øyeblikkelig. For tiden fanges mellom 4.000 og 5.000 mår i Norge. Mårskinn er fortsatt verdifullt. Måren er et av våre mest blodtørstige rovdyr, og lever av smågnagere, ekorn, småfugler og egg. En viss kontroll med bestanden er derfor nødvendig av hensyn til mange andre arter. Villminken gjør betydelige innhogg i fiskebestanden langs mange av våre vassdrag. Så plagsom er den at det for tiden er jakttid hele året.

Med pelsdyrjakt som hovedinteresse I Lillehammer er det ikke mange som driver pelsdyrjakt. Imidlertid har vi truffet tre unge gutter som begynte å dyrke denne interessen i fjor. Jakten foregår i Fåberg Vestfjell; i Sjogaområdet etter villmink og i Saksumdal etter mår. Én av dem, den snart 14 år gamle Karl

Ove Tvete, er oppvokst i Vingrom, og lærte der å bli glad i natur, fiske og jakt. Byavisa traff ham på isfiske på Vivelsjøen for fem år siden. Allerede den gang uttrykte han utålmodighet etter å bli 14 år. Da ville han nemlig ha lov til å være med på jakt med våpen under oppsyn av voksne. Selv om han ennå ikke er 14 har han likevel blitt jeger, nemlig pelsdyrjeger med slagfeller som redskap. Fisker er han også fortsatt. Han forteller med stolthet at han i 2011 har tatt nærmere 200 ørreter. Etter flytting til Lillehammer har han fått to jevnaldrende kompiser, Viktor Bjerre Haugen og Vebjørn Lien, som dyrker samme interesser. Med Fåberg Vestfjell som favorittområde, og selvsagt uten førerkort, er hele aktiviteten basert på at foreldrene stiller opp med bil. Den som bidrar mest i så måte er Karl Olavs far.

Kunnskap er viktig Guttene forteller entusiastisk om fellefangstens hemmeligheter. De benytter forskjellige typer feller etter den art de skal fange. Da fellene er såkalte slagfeller som avliver dyret momentant må mårfella være betydelig større og kraftigere enn minkfella. Samtidig må de være slik konstruert at ikke katter, hunder og andre ikke-jaktbare dyr går i fella. Hvilke dyr som tiltrekkes avhenger for øvrig av hva slags åte som benyttes. Til mår benytter guttene en harefot innsmurt med hon-

Vebjørn, Karl Ove og Viktor klargjør fellene sine.

ning. Villminken vil helst ha fisk, men også pellets til hunder kan benyttes. Minkfella har så trang inngang at katter og hunder ikke kommer inn, selv om de skulle tiltrekkes av åtet. Planene for videre fangst er allerede lagt. Til våren skal de bygge en såkalt revebås for levende fangst av rev. Her får de imidlertid en utfordring. En felle for fangst av levende dyr må etterses to ganger i døgnet, og fanget vilt må avlives med skytevåpen etter strenge regler fastsatt i jaktforskriftene. Å være skoleelev på Lillehammer, uten anledning til å bruke skytevåpen, samtidig med kravet til ettersyn og avlivning byr på vansker. Men de setter sin lit til sine mentorer og jegere i Vingrom;

fjelloppsyn Jarle Johansen og gårdbruker Thor Børli. Disse to fremstår for øvrig med bortimot helteglorie i guttenes naturverden. På spørsmål om guttenes verden består av noe annet enn jakt og fiske får vi vite at baneskyting og innebandy også opptar mye av fritiden. Skolegang og skolearbeid blir ikke nevnt aller først, men de sier seg veldig enige når vi påpeker at skole og studier er en begrenset, men viktig tidsperiode mens jakt og fiske kan drives resten av livet. For egen regning vil vi tilføye at sannelig kunne 14-åringer i dag ha funnet langt verre ting å interessere seg for enn friluftsliv, jakt og fiske. Kilder: Wikipedia og Lovdata.

”Fra Fåberg Vestfjell kjennes historier om at når tømmerhoggerne traff på spor etter mår glemte de tigersvans og øks. Da ble det jakt i stedet”


BYHISTORIE

TORSDAG 22. MARS 2012

37

Petter Nilssen:

en av arbeiderbevegelsens pionerer i Lillehammer Det er ikke mulig å skrive arbeiderbevegelsens tidlige historie i Lillehammer uten å gi stor plass til urmaker Petter Nilssen.

Einar Lunde

at de kunne bli ”personlig selvstendig.” Og begge var enige om at den historiske materialismen var et blindspor og at arbeiderbevegelsen burde komme bort fra klassekampen. Petter Nielsen var sikker på at om dette var kjetteri i dag, var det ”fremtidens ortodoksi.”

TROND FEIRING Førstelektor, Høgskolen i Lillehammer trond.feiring@hil.no

BYHISTORIE

Brudd med Arbeiderpartiet Slik så de fortsatt lyst på sosialismens framtid. Men i Lillehammer Arbeiderparti følte de seg ikke lengre hjemme. Petter Nilssen, som den alltid aktive kommunepolitikeren, stilte seg på ”Uavhængige vælgeres liste” ved kommunevalget i 1919. Men i 1921 sluttet han seg til det nye sosialdemokratiske partiet. Der var broren hans, Magnus Nilssen, en drivende kraft på landsplan. Petter Nilssen fortsatte imidlertid som det han alltid først og fremst hadde vært, en aktiv og ledende bypolitiker. Einar Lunde derimot var aldri med i kommunestyret. Han fortsatte riktignok kampen for å påvirke arbeiderbevegelsens kurs, blant annet ved å engasjere seg aktivt i striden mot Moskvatesene. Men han var mer opptatt av ideenes verden og orienterte seg etter hvert i andre retninger enn sosialismen, særlig antroposofien. Han framholdt på et møte i Kvindernes stemmerettsforening i mars 1921 Rudolf Steiners tanker som ”utledende og epokegjørende.” Kanskje tok de to med seg noe av det særegne ved Lillehammer Arbeiderparti da de forlot partiet. Men i den virkelige verden var klassemotsetninger og klassekamp blitt tydeligere - også i Lillehammer.

Han var helt klart den sentrale drivkraften i denne bevegelsen fra århundreskiftet. I 1902 ble han den første arbeiderrepresentanten i bystyret, og i 1909 var han like ved å bli valgt inn på Stortinget (han tapte for Axel Thallaug). Men først og fremst var Petter Nilssen en usedvanlig aktiv lokalpolitiker. Han var med i den første byggekomiteen for Mesnaelva og en rekke andre kommunale styrer og utvalg; han var aktiv i Lillehammer bys vel, og han var formann og drivkraft i Lillehammer Arbeiderakademi.

På kant med partilinja Petter Nilssen var ingen lojal partipolitiker. Han var for sjølstendig og egenrådig til det. Han likte ikke Arbeiderpartiets støtte til avholdsbevegelsen. I 1913 røk han for alvor uklar med den øvrige partiledelsen på grunn av dens restriktive alkoholpolitikk. Og i 1916 ble det nye motsetninger med partiledelsen etter at Petter Nilssen stemte for skjenkebevilgning til det flytende hotellet ”Mjøsen.” Etter dette søkte han om fritak for vervene i formannskap og bystyre. Men søknaden ble avslått. Han reagerte også sterkt på den radikale plattformen som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i 1918. Da Arbeiderpartiet i 1919 ble medlem av Komintern, meldte han seg ut. Utmeldingen var et forvarsel om splittelsen to år seinere da de mer tradisjonelle sosialdemokratene i Arbeiderpartiet brøt ut og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Petter Nilssen begrunnet utmeldingen sin med at ”den bolchevikiske retning, som vil indbilde arbeiderne at kapitalismen kan avskaffes og socialismen gjennemføres ved et utenomparlamentarisk kup, strider mot den erkjendelse, jeg gjennem mange år har tilegnet mig av den socialistiske ide.” Den ”sande socialisme” Petter Nilssen tilhørte Lillehammers sosiale og kulturelle elite. Han

Petter Nilssen

var som urmakermester en sjølstendig og velstående næringsdrivende, en del av byens liberale borgerskap. Med denne bakgrunnen var det ikke så underlig Petter Nilssen reagerte på den vekten som ble lagt på motsetninger og klassekamp. Han mente at dette bare førte bort fra ”den sande socialisme.” For ham var den ”sanne” sosialisme et prosjekt for å utvikle og foredle arbeideren. Et slikt syn var et etterslep fra det forrige århundres paternalisme. Nilssens engasjementet i Lillehammer Arbeiderakademi sprang også ut av denne grunnholdningen.

Petter Nilssen og Einar Lunde Det var derfor ikke tilfeldig at han fant en nær venn og politisk frende i Einar Lunde. Disse to hadde lenge vært forkjempere for byen – en by for alle klasser og grupper, også arbeiderne. Sjøl om Einar Lunde aldri direkte var medlem av Arbeiderpartiet, omtalte han partiet som ”vårt parti.” Og han opptrådte som taler og debattant på mange av partiets arrangementer. Da Petter Nilssen stilte til valg som Stortingskandidat i 1909, la Einar Lunde vekt på vennens ”indre glede over kampen

for de høye, etiske idealer.” Dette karakteriserte nok også godt hans egen tilknytning til arbeiderbevegelsen. I sosialismen så han muligheter for individets frigjøring og åndelige utvikling. Men i åra under første verdenskrig var det altså tankene om klassemotsetninger og klassekamp som rådde i arbeiderbevegelsen. Einar Lunde og Petter Nilssen tolket dette som at arbeiderne ennå ikke var modne for sosialismen. I et dobbeltintervju høsten 1917 hevdet de to vennene at arbeiderne fortsatt trengte ”høilig til opdragelse” slik

”Petter Nilssen tilhørte Lillehammers sosiale og kulturelle elite. Han var som urmakermester en sjølstendig og velstående næringsdrivende, en del av byens liberale borgerskap”

Lokalhistorie på Lillehammer Dølaringen Boklag har stort utval i lokallitteratur frå Lillehammer og Gudbrandsdalen. Representant for Norsk Folkeminnelags skrifter. Også antikvariske bøker.

Dølaringen Boklag Kirkegata 51, 2609 Lillehammer. Tlf.: 61 25 12 55 E-post: anne.hosar@combitel.no www.dolaringenboklag.no


38

BY OG BYGD

TORSDAG 22. MARS 2012

Flyr høyt i Vika Flyene spenner fra små isoporfly, til store glidefly, radiostyrt og i en prisklasse man omtrent velger selv. - Man kan få et brukbart fly fra rundt tusenlappen, men de finnes også opp i 70-80.000 kroner. Noen bygger på et fly et år eller to før de får det på vingene, og noen foretrekker å bare bygge fremfor å fly, forteller Johansen. Helikopter er slageren blant de yngste medlemmene, men klubben har også seilflyvere i norgestoppen. Vi har seilflyvere som flyr Norgescup, og en er tatt ut på landslaget og reiser i år til Sør-Afrika. Klubben har medlemmer godt opp i pensjonsalderen, dette er en hobby man aldri blir kvitt, humrer Johansen, og oppfordrer alle flyinteresserte til å stoppe innom Vingnesvika lørdag formiddag.

VINGNES: Lørdag inviterer modellflyklubben til åpen dag i Vingnesvika. Både små og store flyentusiaster kan få prøve seg med luft under vingene. LIV MAREN MÆHRE VOLD livmaren@byavis.no

FLYR HØYT: Jan Olav Enger og Ove Johansen er ivrige modellflyflyvere. Lørdag inviterer modellflyklubben til åpen dag i Vingnesvika.

Håpet er å rekruttere enda flere flygale medlemmer til klubben, som ble stiftet allerede i 1980. Nå teller den omlag femti medlemmer, men Ove Johansen ønsker seg enda flere. - Vi vil vise fram hva vi driver med, og håper på å rekruttere noen til. Vi begynner jo å bli gamle, og vil gjerne ha yngre medlemmer også, sier Johansen. Foruten fast plass i Vingnesvika, får modellflyklubben snart også egen sommerplass på Torpåsen.

Husk å fornye passet! LILLEHAMMER: Skal du til utlandet i sommer? Da bør du passe på å fornye passene til deg og dine i god tid, ellers risikerer du å bli værende i Norge.

Påskeverksted Søre Ål menighet arrangerer sitt årlige påskeverksted for store og små, onsdag 28 mars kl. 18.00 til 19.30 Alle som vil kan komme å lage forskjellig påskepynt og spise gul mat. Vi kan også være med å pynte kirken til påske om du vil. Pepper vil også synge litt for dere. Hver familie betaler kr. 25,Velkommen til alle aldre til en hyggelig stund i Søre Ål kirke, kirkekroken. Søre Ål pyntet til påske i 2011 Foto: Sverre Asbjørnsen.

KAI-ARNE SOLBAKKEN redaksjon@byavis.no

Norge var i fjor helt tomme for nødpass gjennom juli måned, og ventetidene er generelt sett lange på både vanlige pass og nødpass rundt

sommertider. Tom Rune Lien ved Lillehammerpolitiet oppfordrer nå alle til å fornye passene sine i god tid for å unngå timelange køer og ventetider på opp mot to uker for å motta passene. - Alle pass registrert før 2004 må

fornyes. Håndskrevne pass bør også fornyes, og har du barn bør du være ekstra påpasselig med dem, informerer Lien. - Vi opplever ofte at folk står i kø i over en time for å fornye passene sine her på stasjonen. Dette er noe

vi ønsker å gjøre noe med, og første steg er jo å informere om nettopp dette. Vi har åpent fra 9-15 mandag til fredag, og jobber mot å kunne holde åpent til 17 på torsdager, sier Lien.

ANMELDTE DØDSFALL

Lillehammer: Else Marie Barikmo, 26.10.1945, død 29. februar Aud Christiansen, 03.12.1932, død 12. mars Ingrid Dobloug, 29.05.1919, død 24. februar Reidun Evensen, 06.01.1924, død 6. mars Oluf Fuglerud, 12.12.1924, død 17. februar Edel Hansen, 04.08.1925, død 10. februar Ole Hjelvik, 16.01.1930, død 7. mars Øyvind Gustav Reichelt, 05.04.1944, død 5. mars Arne Thorsveen, 14.06.1914, død 17. januar Gunlaug Aalstad, 08.05.1913, død 29. februar Øyer: Åge Brænden, 19.04.1946, død 9. mars Ruth Karine Krogh-Hansen, 14.02.1921, død 27. februar Ola Kråbøl, 31.08.1931, død 12. mars


BY OG BYGD

Thoresen ny styreleder Harald Thoresen er nyvalgt styreleder for Norsk Litteraturfestival. Thorsen er advokat og 1.amanuensis ved jusstudiet på Høgskolen i Lillehammer. Thoresen overtar som styreleder i Norsk Litteraturfestival etter vårens festival, i forbindelse med at Jesper Holte gir seg etter 12 år som styreleder. - Jeg takker for til tilliten, uttaler Thoresen, og fortsetter. - Jeg har med stor interesse fulgt festivalen fra starten. Utviklingen av festivalen har vært imponerende og jeg gleder meg til å få lov til å bidra til fortsatt utvikling. Norsk Litteraturfestival er en av Norges viktigste festivaler, en festival som byr på litteraturopplevelser for barn og voksne, de profesjonelle leserne så vel som oss vanlige lesere som kommer fordi vi setter pris på en god bok. Mens det har vært flere utskiftninger i administrasjonen for Norsk Litteraturfestival de siste årene, har det vært stor grad av stabilitet i styret, men nå mener sittende styreleder, Jesper Holte, at det er på tide med litt fornyelse også der. -Det har vært moro å jobbe med Norsk Litteraturfestivalen, og se festivalen utvikle seg fra en relativt liten festival, til å bli Nordens største og Norges eneste knutepunktfestival på litteraturfeltet, uttaler Holte. Han innrømmer at det er vemodig å gi seg, men at det er viktig at det kommer nye folk til. Harald Thoresen kjenner han godt og er overbevist om at han er den rette til å overta.

TORSDAG 22. MARS 2012

■GRATIS HILSENER OG GRATULASJONER Har du noen du vil gratulere med dagen, eller kanskje dere akkurat har blitt foreldre? Eller vil du bare sende en hyggelig hilsen til en venn eller slektninger? Send tekst og bilde til Lillehammer byavis, Storgata 75, 2609 Lillehammer. Merk konvolutten med «Hilsen». Vil du ha bildet i retur må du legge ved frankert returkonvolutt. Du kan også sende på e-post til redaksjon@byavis.no. Husk å legge ved bilde!

BURSDAGSHILSEN

Kirkene i Lillehammer GUDSTJENESTER

25.mars Mariabudskapsdag Lillehammer kirke Familiegudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Tormod Kapelrud Organist Tim Collins Dåp og Nattverd Skyss: 61256771 Nordre Ål kirke Familiegudstjeneste kl 11.00 Sokneprest Oddgeir Bolstad Organist Geir Ole Dahlen Dåp. Nordre Ål Mini-tensing Kirkekaffe

Karoline Sevaldsen Hipp hipp hurra for prinsessa vår som fyller 1 år onsdag 21.03. Hilsen mamma, pappa, pus & resten av gjengen på Granbakken.

Gratulerer til Thea Marie som fylte 11 år 20. mars. Du er en snill og god jente som vi er veldig glad i <3 Bursdagsklemmer fra mamma, pappa og Ola Marius.

Søre Ål kirke Familiegudstjeneste kl 11.00 Vikarprest R. Granaasen Organist Ole Lauvli Utdeling av 6 års bok. Dåp. Søndagsskole

Henrik,Edvard og Sofie Mikkelsen Bakken fyller 17,13 og 12 år, den 18, 20 og 29 mars. Gratulerer så mye, klem fra mamma og pappa.

Hei hei! Jeg vil gratulere min kjære storesøster Hedda Flø med bursdagen 25.mars! Hurra for deg, 4 år!! Stor bursdagsklem fra Mari, mamma og pappa hilser også!

Årsmøte Frivilligsentralen har årsmøte i dag kl 19.00 Dette er et åpent møte som holdes i Mjøsen Skog sine lokaler i Kirkegata 70, kantina. Etter at årsmøtedelen er ferdig, informerer kommunalsjef Bjørn Lie om den nye samhandlingsreformen. Årsmeldingen er utlagt på Servicetoret i kommunen.

39

Vi vil gratulere Adrian Reinvik Vingnesengen med 3-årsdagen mandag 26. mars. Store klemmer fra Sander, Aurora, mamma og pappa. Vår gode gutt Adrian Reinvik Vingnesengen fyller 3 år 26. mars. Vi gratulerer så mye med dagen, og gleder oss til feiring! Bursdagsklemmer fra mormor og bestefar.

VELKOMMEN TIL VERDEN

Ines Løkken Engdal fyllte 5år 16.mars. Bestemor og bestefar gratulerer deg med dagen!  Du er den beste jenta vår.  Her ser vi Ines i prinsessekjole hun fikk av storebror Adrian Bo.  Dagen ble feiret på Fabrikken med nesten 30 barn, og det ble en kjempefest!!!!!!!!!!

Fåberg kirke Babysanggudstjeneste kl 17.00 Sokneprest Thorleifsdotter Menighetspedagog M. Brenn Organist Sjur Magnus Vingrom kirke Sanggudstjeneste kl 19.00 Sokneprest R. Floberg Organist Thor Kvande Guttekoret og korgruppe fra Vingrom sangkor. Menighetens Årsmøte etter gudstjenesten Kirkekaffe Velkommen til gudstjeneste! KONSERTER Lillehammer kirke Søndag 25.mars kl 18.00 ”Requiem”- av og med Iver Kleive Og Ad Cantus ANDRE ARRANGEMENT Årets fasteaksjon Tirsdag 27.mars kl 17.00 Ta vel imot alle konfirmanter som går med bøsser og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp Lillehammer kirke Tirsdag 27.mars kl 8:30 Morgensang m/nattverd Alle er hjertelig velkommen Lillehammer kirkesenter Tensingkoret SALT øver hver tirsdag kl 19.00. Er du ung og liker du å synge, drive med lyd- og lysteknikk eller spille i band? Da er dette noe for deg. Hjertelig velkommen! Nordre Ål menighet. Fredag 23.mars kl 9.00 Morgensamling i kapellet Vi leser tekstene for kommende søndag, synger salmer og ber, før vi tar en kopp kaffe og samtaler i Kirkestua.

Tonje Haustveit Johansson fyller 18 år 26. mars. Gratulere med myndighetsdagen! Vi er glad i deg! Mange klemmer fra mormor og morfar

Nordre Ål Mini-tensing Øver hver torsdag kl 18.00 Torsdag 12.april Knøttekor kl 17.00 Familiemiddag kl 17.30 Nå også på Facebook Nordre Ål menighetskontor har fått nytt telefonnummer: 61270888

Janicke Finstad og Vegar Larsen fra Hamar fikk en jente, Naomi, 13. mars. Hun veide 3100 gram og målte 49 cm.

Kirkekroken i Søre Ål Bønnesamling kl 11.00 hver fredag Vi leser en bibeltekst og ber, de som har tid blir igjen og spiser matpakke.

Hilde Bratvold og Ronny Skåre fra Beitostølen fikk en gutt 10. mars. Sondre veide 2550 gram og målte 47 cm.

Fanny er en ung sterilisert, id-merket og ormekurbehandlet jentepus som søker et trygt og stabilt hjem med gode utemuligheter. Hun er et lite fyrverkeri, svært sosial, kosete, leken , aktiv, snill, renslig, hengiven og uredd. En skikkelig drømmekatt. Hvis dette er katten fordeg/dere ta kontakt med fostermor Nina på tlf: 61 26 11 34 eller 93 64 83 66 etter kl. 18 00. Omplasseringsgebyr på kr. 400,-

Pepper, Søre Ål mini-tensing øver hver onsdag kl 18.00 – 19.00

Sigurd Zeppelin fyller ett år 22. mars. Hurra for verdens beste gutt! Klem fra mamma og pappa.

Vi ønsker å gratulere go'jenta vår Hedda med 4-års dagen 25.mars! Vi gleder oss til å feire deg! Stor klem fra bestemor og bestefar i Vårsetergrenda, tante hilser også!

Kirkekontorene er stengt fredag 23. mars Kirkene i Lillehammer

fra kl. 11.30 på grunn av begravelse.

Lørdag 24.mars Rasteplass kl 12 – 15 Påmelding til Lise Hyldmo 95023847 eller lise.hyldmo@tele2.no Onsdag 28.mars Påskeverksted kl 18.00 Vi maler påskeegg, lager påskekort, baker m.m. Sjekk ”hva skjer i Søre Ål menighet” på Facebook Fåberg Menighetshus Lørdag 24.mars kl 10.30-12 Gullfisken Vingrom kirke Guttekoret øver hver onsdag kl 18-19.


Blomster til alle anledninger - også begravelser!

20

tulipaner kr.

4 påskeliljer

i potte kr.

99,-

NOK=NOK

Krysantemum i potte

2

100,- 60,for kr.

Storgata 181 - 2615 Lillehammer Tlf 61 25 84 40 ÅPNINGSTIDER: man-ons 9-17 • tor-fre 9-18 • lør 9-16

UKENS BILDE FRA LILLEHAMMER KAMERAKLUBB

Kvinnekupp Mannfolkene er i ferd med å kuppes fullstendig av kvinnene. Her i Annen Etage har vi foretatt en omfattende forskning. I et helgebilag i en hovedstadsavis forrige lørdag er det 75 kvinner i billedmateriellet – og bare 46 menn. I et innstikk om pasientrettigheter er det enda skrøpeligere. 26 kvinner er med på bildene mot bedrøvelige 12 menn. I butikkene fremelskes det en rekke tilbud til kvinner mens karer avspises med null og niks. Den siste uhyrlighet nå er Kiwis B & T. Hva det er for noe? Jo, en slags bleieavtale for damer. De får hver fjerde pakke med bind, tamponger eller truseinnlegg gratis. Menn tilbys ingenting. Forskjellsbehandlingen er sønderknusende, ja, så ille at Dagbladets gamle ulver rister på pelsen. I en minileder er urettferdigheten påpekt. Det antydes at menn i hvert fall bør få hver fjerde pakke barberblad gratis. Som kjent er barberblader svindyre med priser tatt ut av enhver vettug proporsjon. Men selv ulvene uler nok forgjeves overfor kreative markedsførere i Kiwisystemet. Bildene som finnes av menn i det kvinnekuppede helgebilaget, later til å være plukket ut på pur fandenskap. Audun Lysbakken er avbildet til betydelig indignasjon hos en del mannfolk. Det er åpenbart at han har konvertert til kuppernes Champions League. Ikke bare skrek han seg til sjefsjobben i et parti som stort sett består av kvinner, men han tok en så lang seriekoblet flatlegging for alle fataliteter at han liksom ble en bedre leder. Kvinnekoryféer i SV har nok fått ham til å innbille seg det. Nå har partidamene full kontroll over ham. Sjefssupporter er Kristin Halvorsen. Rune Rudbergs kontrafei pryder to helsider. Ikke alle karer lar seg imponere av denne notoriske kvinnebestigeren. Eller, litt motsatt: Enkelte hevder at han har norgesrekord i å juge på seg kvinnfolk. Det går imidlertid frem i reportasjen om ham at han har seks barn med seks forskjellige kvinner. For så vidt bra jobba det, selv om en viril biring vi kjenner mener at en slik innsats kan gjøres på en kveld hvis det er nok damer. Naboen hevder uansett at Rudberg burde være kvalifisert til å få hver fjerde kondompakke gratis i Kiwibutikkene. NOK

FOTO: MARTIN VOHLFEIL TEKST: Lillehammer kameraklubb

Bildet er fra domen i Riksdagsbygningen i Berlin. Det er den britiske arkitekten Norman Foster som står bak konstruksjonen. Dette ble vinnerbildet i konkurransen for nye medlemmer i kameraklubben i vinter, der temaet var ”Former og linjer”. Fotografen er Martin Wohlfeil (37). - Jeg likte det ensfargede og metalliske motivet. Tross mange linjer og refleksjoner har bildet noe beroligende og stille over seg. Det spiller ingen rolle hvor man foku-

serer, til slutt havner man alltid oppe ved kontrastpunktet i høyre hjørne med det røde ikke-røyk skiltet, sier Martin. Det var Moelv kameraklubb som var jury for denne konkurransen, og de ga følgende kommentarer til bildet: ”Nydelig perspektiv og linjeføring, og en flott løst oppgave. Tiltalende metallisk utseende. Kontrapunktet (Røking forbudt) er med på å skape bildet. Kanskje litt tett utsnitt på venstre side. En klar vinner for juryen.” Bildet ble tatt i 2004 med et enkelt kompaktkamera type Canon

mindre intense fotoperioder. Ixus, og er behandlet Martin forteller at han fikk på PC i fotoredigeinformasjon om at det finnes ringsprogrammet en kameraklubb på LillePhotoshop. - Jeg liker hammer gjennom Byavisa, å ta arkitekturbilder, og ble medlem i Lillehamog Berlin er en flott by mer kameraklubb i januar for dette formålet, for2012. teller Martin. Allerede i de første bildeMartin Wohlfeil konkurransene i kamerakommer fra FrankUKENS FOTOklubben, oppnådde han mefurt/Main i Tyskland, GRAF: Martin get gode plasseringer. og jobber som tannle- Vohlfeil - Vi kommer helt sikkert til gespesialist på Lillehammer. Han flyttet fra Frankfurt å se flere flotte bilder fra Martin til Lillehammer med familien i de- Wohlfeil i tiden som kommer, sier sember 2009. Han har fotografert Bjørn Riise, leder i kameraklubsiden han var 16 år, med mer og ben.

HAGBART & BREDO: POST BIRKEBEINERN Jammen rart med denna Birkebeinern du...

Å ja?

..Jo, det er jo frakk-

Åhh,det er nå

basen mange nærings-

itte så rart!

livstopper som går...

Åffernoitte så rart...? Det er jo lov med smøring!

Byavisa 2012 12  
Byavisa 2012 12