Page 1

Personaleblad - distribueres også til venner og forretningsforbindelser

Nr. 104 december 2013

240 tons udfordrende specialtransport Side 7

Stærkere setup i Sverige efter opkøb af ACi

Side 9

25 års jubilæum i Odense

Side 16


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Et større og stærkere Blue Water Aktiviteterne og begivenhederne i 2013 viser, at der er kommet mange nye Blue Water-kontorer til, og at vi samtidig fortsætter med at styrke organisationen For godt et år siden bød Kurt Skov mig velkommen som ny adm. direktør for Blue Water. Det har været en sand fornøjelse at blive en del af firmaet, og jeg glædes og imponeres stadig over den energi og de mennesker, der tilsammen udgør Blue Water, som ganske enkelt har en helt unik ånd og kultur. Et kig på 2013 viser, at det igen har været et år med masser af aktivitet for Blue Water: Der er kommet mange nye ansatte og kontorer til, men udover geografisk ekspansion har vi også bredt vores løsninger ud til nye brancher og industrier. Oven på de seneste års rekordoverskud er der i 2013 planlagt en række investeringer, som vil koste på bundlinjen, men som også er nødvendige investeringer i at styrke vores firma til den positive fremtidige udvikling, vi ønsker. Vi er i den gunstige position, at vi kan tænke langsigtet med vores investeringer på grund af fondsejerskabet og Kurt Skovs ønske om fortsat udvikling af Blue Water. Vi har i år haft særlig fokus på disse prioriteter: One Blue Water – Vores nye fælles platform, som styrker vores værdier og sikrer, at vi uanset lokation arbejder efter fælles principper og kvalitet. Vi er i januar klar til globalt at begynde implementeringen af One Blue Water. Logneo – Vores nye globale transport management system som gennem løbende implementering vil forbedre vores muligheder for at servicere kunderne endnu bedre, samtidig med at vi internt kan opnå højere kvalitet og effektivitet, når vi benytter samme fælles system. Norden – Vores ambition om at gøre hele Norden inklusiv Grønland, Færøerne og Island til vores hjemmemarked. Vi har som mål at komme tæt på kunderne ved at ekspandere med nye kontorer. I 2013 har vi taget store skridt i virkeliggørelsen af denne ambition. Vi har med opkøbet af Wikeström og Krogius fået 40 nye ansatte og tre nye kontorer i Finland, hvor vi dermed for alvor gør os til en markant aktør på markedet. I Sverige har vi overtaget ACi Transport med otte ansatte i Malmö. Derudover har vi etableret kontorer i Stockholm og Stavanger. Samlet har vores muligheder for at servicere eksisterende og nye kunder i Skandinavien aldrig været bedre, og helt i tråd med 2

vores strategi forventer vi fremtidige investeringer her. Værdiskabende løsninger – Vores ambition om at udvikle endnu flere og bedre kundetilpassede transportløsninger. Her spiller udvikling af vores egne IT-systemer en afgørende rolle, så vi kan tilbyde vores kunder unikke, integrerede systemer og løsninger i hele logistikkæden. Vi har derfor øget antallet af ITudviklere, så vi har kapacitet til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Global salgsstruktur – Vores nye setup for salg af transportløsninger inden for olie, gas, projekt og vind. Vi har på baggrund af vores stærke operationelle kompetencer stor succes i disse brancher, hvor kunderne oplever topkvalitet i selv de mest komplicerede og krævende transportopgaver. Vores planlagte ekspansion af vores salgskoncept er godt i gang blandt andet gennem ansættelser og øget samarbejde mellem vores specialister i hele verden.

Vi har allerede set mange postive resultater af disse store investeringer, og vi vil se flere næste år. Målet er, at både kunder, samarbejdspartnere og ansatte vil opleve et bedre Blue Water i fremtiden. Det er bekosteligt at forstærke vores organsation på denne måde, og selv om investeringerne er budgetteret, skal vi altid holde fokus på vores omkostninger. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan fastholde en sund og veldrevet forretning, som er i stand til at levere service af høj kvalitet til vores kunder, samtidig med at det sikrer kapital til at investere i yderligere forbedringer. Igen og igen oplever vi positive historier fra både eksisterende og nye kunder. Vi kan alle være meget stolte over at være en del af den succes. Tak for en fantastisk indsats i 2013. Venlig hilsen Kim Hedegaard Sørensen Adm. direktør


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Blue Water involveret i stort infrastrukturprojekt

Brofagene er 25 meter brede og 100 meter lange, og hvert fag har en 20 meter høj pylon. I forbindelse med konstruktionen af Odins Bro i Odense var Blue Water involveret i at flytte de store brofag. Brofagene ankom med skib fra Kina til Odense Havneterminal, og Lindø Industriparks fire store KAMAG-transportvogne stod for den videre transport i samarbejde med Blue Water. ”De to brofag vejer hver især over 2.000 tons. Transporten fra skibet til kaj foregik via en specialopbygget rampe, hvor der er brugt i omegnen af 8.000 tons jord,

grus og stabilgrus. Her blev brofagene klargjort inden sejladsen med flydepram til Odense Kanal, hvor de blev leveret til brostedet. Det skete i to omgange, da der kun kunne transporteres et brofag ad gangen”, fortæller Kim Thygesen, Blue Water Lindø. Blue Waters erfarne projektspecialister har i tæt samarbejde med hovedentreprenøren MT Højgaard udarbejdet konceptet for den krævende logistikopgave, og Blue Water stod selv for den fysiske

håndtering af brofagene. ”Kombinationen af det særlige udstyr på Lindø og Blue Waters kompetencer var afgørende faktorer i projektet, som vi er stolte over at have været en del af, da det var en meget udfordrende transportopgave til et imponerende bygningværk”, siger Kim Thygesen. Den firesporede bro bliver den største dobbelte svingbro i Nordeuropa, og bygherren er Odense Kommune.

Globalt skibsmægler-møde Blue Waters skibsmæglere og befragtere fra hele verden har været samlet til to dages arrangement i Esbjerg. Vi opPeter Ehrhorn - befragt- lever globalt en ningschef i Esbjerg stigende efterspørgsel, og vi gør en stor indsats for at optimere vores interne samarbejde løbende. Vi meget opmærksomme på, hvordan markederne udvikler sig, så vi kan omstille os hurtigt i forhold til udviklingen. Det globale skibsmæglermøde er en god base for denne kontinuerlige udvikling og optimering. ”Blue Waters befragtere skal have et godt markedskendskab og et godt forhold til skibsrederne af de specielle skibstyper, der

skal bruges til vore projektlaster relateret til vind, olie, gas og andre industriprojekter. Det drejer sig hovedsageligt om sværgodsog projektskibe med specielle krav til f.eks. krankapacitet, lugestørrelse og fart. Derudover arbejder vi med pramme, slæbebåde,

diverse typer af forsyningsskibe og ro-ro færger. Til offshore vindparkerne tilbyder vi alle former for serviceskibe som f.eks. hotelskibe og mandskabsbåde, siger Peter Ehrhorn, der er ny chef for befragtningafdelingen i Esbjerg. 3


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nødanløb i Holland

Vandtank til Storbritannien Blue Water transporterede i oktober et vandtanktestsystem fra Esbjerg til Teesport i Storbritannien. Tanken vejede 149 tons og blev lastet ombord på fartøjet “Abis Bordeaux”. Fartøjet kan sejle med åbne lastluger, hvilket var nødvendigt, for at godset fysisk kunne være på skibet. ”Godset blev lastet og leveret til kunden helt efter planen, og vi har både håndteret mægler-, stevedoring og agenturopgaver til projektet”, siger Michael Steen Steenberg, som er ansvarlig for mæglerafdelingen i Esbjerg.

Blue Water var agent for installationsfartøjet ”MPI Resolution”, da skibet udførte et nødanløb i den hollandske by Vlissingen. En storm havde hærget den Engelske Kanal og forårsaget skade på skibet, så en tur i havn til reparationsarbejde var

nødvendig. Blue Water er agent for skibet i Esbjerg, når det anløber for at laste vindmøller, og vi blev derfor bedt om at hjælpe med operationen i Vlissingen, da skibet hurtigere kunne komme dertil end til Esbjerg.

Rundvisning på installationsskib

I oktober var Blue Water Aalborg og Frederikshavn på rundvisning på det imponerende installationsskib ”Brave Tern”. Blue Water i Frederikshavn er agent for skibet, som er ejet af Fred. Olsen Windcarrier, og sørger for reservedele og besætningskifte, imens skibet ligger ved kaj og afventer nye ordrer. 4


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Heavy-lift i Rio Blue Water Shipping Rio har udført et projekt, som bestod af losning, heavy lift og oplagring af to fortøjringsbøjer for vores hollandske kunde Bluewater Energy Services B.V. Efter et par måneders fælles research og grundig planlægning ankom bøjerne på et heavy-lift-fartøj til Vitoria havnen i Rio. Under losseoperationen sørgede et team for at forberede oplagringsområdet, imens et andet team sørgede for bøjerne ved kajsiden, så alle led i projektet overholdt tidsrammen, som var en vigtig faktor i projektet. ”Bøjernes dimension på 25 m i diameter, 19 m i højden og en vægt på cirka 860 tons gjorde det til et udfordrende logistisk projekt. Efter bøjerne var blevet losset fra fartøjet, blev de transporteret fra kajsiden til oplagringsområdet på en fjernstyret transporttrailer med 44 aksler”, fortæller Tiago Bitiu, salgschef fra Blue Water Rio. Tidligere i år var Blue Water Rio også involveret i lastningen af 9.000 meter ankerkæder til samme projekt.

De 860 tons fortøjningsbøjer bliver installeret i brasiliansk farvand for Petrobas. Indsat billede: Fv. Jos van der Heide/Bluewater Energy Services og Tiago Bitiu/Blue Water. ”Vi er glade for, at vores samarbejde med Bluewater Energy Services udvikler sig, og det indikerer, at den relation som

former sig mellem vores virksomheder har stor fælles værdi”, siger Tiago Bitiu.

Lige til tiden Krævende projekttransport I september transporterede Blue Water Port Klang 45 bundter ankerkæder fra Kina og ti wirespoler fra Tyskland til Porto Amboim i Angola for SBM Offshore. ”Udfordringerne var at få koordineret ankomsten af de to sendinger og sørge for alle importdokumenter, før installationsskibet ”Normand Installer” ankom. Desuden var der et begrænset tidsrum til at udføre operationen i”, siger Allen David, kontorchef fra Port Klang, som i tæt samarbejde mellem Blue Water Danmark, Singapore og Kina samt ejerne af fartøjerne fik de 62 tons tunge spoler samt kæderne losset til tiden.

Godset bestod af fire propeller (med dimensionerne 8.30 x 4.80 x 4.20 meter og en samlet vægt på 57 tons) og tilhørende reservedele til en borerig. Blue Waters projektteams i Esbjerg og Houston indledte i oktober den første i en række af projekttranssporter til den Mexicanske Golf. ”Vi vælger den helt rigtige metode til alle transporterne for at tilgodese kundens behov. Samtidig koordinerer vi heavy-lift samt luft- og containersendinger til projektet”, siger Nikolaj Buurgaard Sørensen. Fra Esbjerg koordineres alle led i transporten, indtil godset forlader Europa. Herefter overtager Blue Water

Houston rollen som koordinator. Godset transporteres via vej fra producenten Wärtsilas fabrikshal i den hollandske by Zwolle til et nærliggende kajområde. Her bliver det lastet direkte på pram ved ankomst. Prammen fortsætter til Bremen, hvor en flydekran losser godset til kaj, og de lokale toldmyndigheder inspicerer godset. Efter inspiceringen bliver propellerne lastet ombord på et skib, som sejler til den Mexicanske Golf med endelig destination i Mobile, USA.

München styrker netværket 45 bundter ankerkæder og ti wirespoler blev transporteret til Angola.

Blue Water München er blevet medlem af den tyske brancheorganisation BSK, som er den største medlemsorganisation i den tyske fragtindustri inden for heavy-lift og kranarbejde. Medlemsskabet er en kilde til værdifuld information om forsikringsbetingelser og koordineringsprocedurer

i de forskellige forbundslande. Desuden får Blue Water adgang til et netværk, der består af specialiserede vognmænd, forsikringsudbydere og andre aktører, som kan styrke vores position og netværk betydeligt. 5


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Boreplatforme til det Kaspiske hav Vi har netop afsluttet de første to af i alt fire afskibninger i forbindelse med transport af jack-up-boreriggen ”Mercury” fra Dubai til det Kaspiske Hav. Den krævende transportopgave går gennem det russiske flodsystem, hvor sluserne sætter en række begrænsninger. Transporten indeholdt elementer, der er de bredeste, der er transporteret gennem sluserne. De sidste to afskibninger gennemføres næste år, hvorefter boreriggen bygges færdig på værftet i Astrakhan. ”Transporten er gået godt og planmæssigt takket være det tætte samarbejde mellem de involverede Blue Water-kontorer, og fordi vi udnytter vores stærke inhouse-kompetencer, som er nødvendige i komplekse opgaver som denne,” siger den ansvarlige for projektet hos Blue Water, Claus Laursen. Sidste år gennemførte vi en identisk transport af riggen ”Neptune” for samme kunde – Lamprell Energy. Og i november

stod olieriggen færdig og klar til at blive slæbt til sin postion for at påbegynde boring.

Specialrampe til projektlastning i München Blue Water München håndterede opgaven, da et Schopf 210-slæbekøretøj til luftfartsindustrien blev fragtet fra produktionsstedet via et ro/ro-fartøj til Port Kembla i Australien. Den primære udfordring ved at håndtere det nye slæbekøretøj var kundens krav til lastningen. Ved at bygge en specialrampe af træbjælker foregik lastningen til kundens store tilfredshed. Slæbekøretøjet er det første af sin slags i Australien, og det er specielt fremstillet til at håndtere den seneste generation af fly som Boeing 787 og Airbus A350.

Blue Water Malaysia har transporteret en 152 tons spole med tilhørende ekstraudstyr fra Italien til Singapore. Transporten fra fabrik til havn foregik via vej under tæt opsyn af Blue Waters egen supercargo. Det chartrede fartøj blev lastet og afsejlede dagen efter med estimeret ankomst i Singapore 14. december. 6

Innovativ minelogistik I midten af september deltog Blue Water på den første udgave af The International EuroMining Trade Fair, som fremover holdes hvert andet år. Den todages konference samler professionelle aktører inden for mineindustrien i byen Tampere i Finland. ”På vores stand fik de besøgende et indblik i Blue Waters innovative løsninger inden for minelogistik, og vi præsenterede, hvordan vi som specialiseret logistikudbyder tilføjer værdi til forsyningskæden hos både vores kunder og deres leverandører. Vi havde nogle interessante dialoger med besøgende omkring trends og udviklingen af industrien”, siger Niels Mikkelsen, som er forretningsudvikler inden for minelogistik i Blue Water. Finland har en lang interessant minehistorie og repræsenterer flere markedsledende virksomheder inden for udstyr, teknologisk know-how, geologisk research, bearbejdning og metallurgi.

Fv: Niels Mikkelsen, Anders Maul og Mika Raukio fra Blue Water.


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Største Keppel FELS-kontrakt er godt i gang Fakta

2 pontoner 108 meter lange, 16 meter brede og knap 10 meter høje Vægt pr. stk. - cirka 4.000 tons

Det nedre skibs-skrog 108 meter langt, 73 meter bredt og knap 26 meter højt Totalvægt - omtrent 10.500 tons

Det chartrede skib ”Xiang Rui Kou” bringes i position til at modtage pontonerne til boreriggen. Tidligere på året underskrev Blue Water en kontrakt med vores mangeårige gode kunde Keppel FELS. Det Singaporebaserede offshore selskab er global leder inden for design, konstruktion og reparationer af olierigge. Kontrakten indebærer heavy-lift-transport af seks olierigge, og Blue Water skal i alt håndtere mere end 600.000 tons gods til det udfordrende projekt. ”Skroget til riggene er 73 meter bredt, så vi har chartret det største semi-submersi-

ble-fartøj i verden ”Dockwise Vanguard”, som efter planen laster første gang i Singapore i december”, fortæller Lars Skov Christensen, projektleder fra Blue Water Singapore. Pontonerne, som skal sidde i bunden af det nedre skrog, blev tidligt i oktober afsendt fra Keppel Batangas-værftet i Filippinerne til Singapore. Til den del af opgaven havde Blue Water chartret semi-submersible-skibet ”Xiang Rui Kou” fra kinesiske Cosco Heavy Transport. Da pontonerne

blev sat i vandet ud for værftet, sørgede Blue Water for slæbebåde og fik pontonerne bragt sikkert frem til ankerpositionen, hvor ”Xiang Rui Kou” modtog godset. Under opsyn af og vejledning fra Blue Waters eksperthold blev pontonerne bragt ombord på skibet, som fem dage senere forlod Singapore. Alle seks borerigge bliver bygget på forskellige Keppel-værfter i Asien. Det afsluttende arbejde på riggene bliver lavet på BrasFELS-skibsværftet i Angra dos Reis i Brasilien.

Aabenraa-borgere spærrede øjnene op Borgerne spærrede øjnene op, da Blue Water transporterede topstykket til en boreplatform gennem gaderne i Aabenraa. Den store enhed målte knap 14 meter i bredden, 13 meter i længden og ragede over tyve meter op i luften. Undervejs på ruten var det nødvendigt at løfte elledningerne og fjerne en del vejskilte. ” Folk i området tog det heldigvis med et smil, når vi kortvarigt var nødt til at stoppe trafikken. En transport med gods i dimensioner som disse kræver altid en grundig ruteplanlægning, så vi bogstaveligt talt undgår at sidde fast i rundkørsler og lignende. Men vi kan godt lide udfordringer, og vi finder altid en løsning, der passer til opgaven”, siger Allan Leiberg Brodersen fra Blue Waters projektafdeling. Projektet er udført i et samarbejde mellem Blue Water Singapore, Esbjerg og Rio de Janeiro. Transporten gik fra producenten i Rødekro til Aabenraa havn. Fra Aabenraa sejles topstykket til Angra dos Reis, Brasilien, hvor enheden bliver indbygget i en boreplatform på et større olie- og gasprojekt. 7


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Fokus på øget eksport

Eksklusivt partnerskab Blue Water blev i september udnævnt som ekslusiv partner i Skandinavien for TALA – The Aerospace Logistics Alliance. TALA er et globalt netværk af specialister, som leverer transport af udstyr og reservedele til fly. Blue Water København er ansvarlige for TALA-samarbejdet, og leveringstiden er meget afgørende, fordi omkostningerne for et fly på landjorden er store. De første transporter er allerede udført, da to flymotorer er blevet fragtet fra Luxembourg til Atlanta med fly.

Messer er en meget vigtig aktivitet for Eksportforeningen, som i den forbindelse samarbejder med Blue Water om transport. Fv: Ulrik Dahl, adm. direktør i Eksportforeningen og Claus Bæk/Blue Water. Eksportforeningen arbejder målrettet på at styrke og øge medlemsvirksomhedernes internationale salg. Det sker gennem kundesegmenterede eksportnetværk, videndeling, markedsviden og ikke mindst eksportfremstød og fællesstande på en lang række messer rundt om i verden, hvor medlemsvirksomhederne med fælles dansk front markedsfører deres virksomhed. Blue Water er blandt foreningens mere end 530 medlemsvirksomheder, men samtidig er Blue Water også transportør af gods til og fra Eksportforeningens fremstød og messer. ”Vi har samarbejdet med Blue Water i mere end 30 år, og Blue Water er kendetegnet ved ikke at være en helt almindelig speditør. De lægger mere sjæl i arbejdet og følger tingene helt til dørs, og de kender betydningen af, at tidsplaner overholdes, især i forbindelse med messer, hvor forsinket levering af udstillingsgods er nærmest katastrofalt”, siger Ulrik Dahl, adm. direktør for Eksportforeningen. Selvfølgelig har der gennem årene været

udfordringer i forbindelse med opgaverne, men som Ulrik Dahl bemærker med et smil: ”Vi er altid kommet i mål”. I 2013 har Blue Water leveret transport til over 25 messer for Eksportforeningen, hvis fællesstande varierer i størrelse fra 50 til over 1.000 kvm. På en række af messerne er Blue Water til stede med mandskab til at koordinere internt på messerne, hvor vi kan assistere med at pakke stande ud og ned igen. Blue Water deltager også som udstiller på Eksportforeningens fællesstande på udvalgte messer inden for blandt andet fiskeri, marine, krydstogt og olie/gas. ”Vi ser fællestandene som en oplagt mulighed for sammen med andre danske virksomheder at markedsføre os overfor udenlandske markeder og kunder. Og vi har fint udbytte af det store netværk, der er omkring eksportforeningen og medlemmerne,” fortæller Claus Bæk, der er ansvarlig for Blue Waters messeafdeling, der samlet leverer transport til omkring 600 internationale messer om året.

Messespeditør på Aalborgs største messe Blue Water har igen været ansvarlig for logistikken til DanAqua og DanFish International, som blev afholdt i oktober i Aalborg. Der blev transporteret 11 hele trailerlæs med udstillingsgods for en række af de mere end 100 udstillere. Udover logistikken hjalp medarbejdere fra Blue Water til med opbygning og nedtagning af messestandene. ”Antallet af besøgende var højere end for to år siden, og de udenlandske besøg steg med 8 procent. Det har ifølge flere udstillere givet mange nye ordrer. Vores egen stand var også godt besøgt af både tilfredse udstillere og gæster”, fortæller Ole Bøgh Ulriksen, kontorchef fra Blue Water Aalborg.

Bedømmelseskomitéen bag Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje uddeler anerkendelse for fremragende indsats til fremme af danske produkter i udlandet. FV: Kurt Skov/Blue Water, Niels Due Jensen/Grundfos, HKH Prins Henrik, formand Ulrich Ritsing/C.C Jensen, Charlotte Laursen/Udenrigsministeriet og Jens Hammer Sørensen/Hammer Sørensen Holding 8


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Blue Water har overtaget ACi Transport og Spedition i Sverige

Fv: Björn E. Jensen/Blue Water Sverige ved siden af medarbejderne og chefen for ACi Transport & Spedition Roberto Ecke, Poul Aarre/Blue Water og Dr. Ralph Geuther fra den tyske logistikkoncern Geuther & Schnitger Logistics. Blue Water har styrket sin position på det nordiske transportmarked med overtagelsen af det svenske selskab ACi Transport & Spedition i Malmö, der er kendt for at levere kundespecifikke transportløsninger af høj kvalitet. ”Sydsverige er et vigtigt område, og i dag har vi mange eksisterende kunder i re-

gionen. Derfor er det en naturlig del af Blue Waters udvikling, at vi udvider med et kontor i Malmö for at styrke vores vej-, sø- og luftfragtaktiviteter. Malmö-kontorets stærke kompetencer og ekspertiser er opbygget gennem mange års erfaring med spedition og udfordrende projekter, og det medvirker til, at vi kan levere kom-

plette løsninger”, siger Björn E. Jensen, chef for Blue Waters aktiviteter i Sverige. ACi blev grundlagt i 1988 med kontorer i Göteborg, Stockholm og Malmö. I dag har virksomheden koncentreret sine aktiviteter i Malmö, hvor otte medarbejdere er tilknyttet. De specialiserer sig i transportløsninger til/fra Europa med særlig fokus på stykgods og hele læs mellem Sverige og Tyskland, Benelux og Italien. En af ACis særlige kompetencer er special- og projekttransporter, som foregår med eget udstyr og i samarbejde med udvalgte partnere. I 1992 blev ejerskabet overtaget af den tyske logistikkoncern Geuther & Schnitger Logistics, som opererer inden for shipping, spedition og stevedoring. ”Det er meget positivt at blive en del af Blue Water-koncernen, og vi ser med glæde frem til de nye muligheder, som det bringer med sig. Det giver os mere muskelkraft på et meget konkurrencepræget marked, fordi vi nu kan tilbyde en større palette af serviceydelser. Vi er overbeviste om, at både kunder og partnere vil mærke positive effekter. At Blue Water Shipping ligesom ACi lægger meget vægt på personlig service og engagement, bekræfter os kun i, at vi har ramt rigtigt, når vi bliver en del af denne familie”, siger Roberto Ecke, kontorchef for ACi.

Bedre faciliteter i Manchester Den positive udvikling i aktiviteterne har resulteret i, at Blue Water Manchester er flyttet i nye facilitieter i Trafford Park. Blue Waters transportydelser har medført den positive påvirkning i aktiviteterne. ”Vi simplificerer alle skridt i logistikkæden for vores kunder, så de sparer tid og penge. I Manchester bliver der håndteret omkring 4.000 pakker hver uge, men den mængde vil stige fra og med januar. Det inkluderer levering til forretninger i hele Storbritannien. Andre serviceydelser er ”private labelling” for at forberede god-

Blue Water har placeret en fragtspecialist i Thailand. Eivind Beckstrøm har mere end 16 års erfaring med international spedition og transport, og han er udstationeret hos vores agent Allport Cargo. Fv: Jesper Hetebrügge/Blue Water, Mongkol Patcharadanai/Allport Cargo Services, Eivind Beckstrøm/Blue Water, Ari Honka/Vice President Finnish-Thai Chamber of Commerce, Ukrit Chantorn/Allport Cargo Services.

set til videre distribution”, siger Stephen Leary, som er daglig leder hos Blue Water Manchester. De nye faciliteter hjælper den fremtidige udvikling i Manchester. Udover logistikflowet er der også forøgelser i den anden hovedaktivitet, som er vejtransport fra Skandinavien til UK. Det nye kontor i Manchester er 500 m2 og dertil kommer et lager på 2.200 m2. Det er den dobbelte kapacitet af de tidligere faciliteter.

Flemming Rasmussen, fra vores gode kunde gennem mere end 30 år, Linco Food Systems, er gået på pension. Det blev markeret med en reception for kolleger og forretningsforbindelser. Fv: Claus Bæk/Blue Water, Frank Kaisen/Damco, Lars Hedegaard/ DHL, Gitte Lejback/DHL, Sally Rasmussen og Flemming Rasmussen/ nu tidl. Linco 9


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Vindmøller installeres nær Belfast Konsortiet Blue Water Ewings Shipping Ltd. har været agent for installationsfartøjerne ”Pacific Orca” og ”Sea Installer”, som har færdiggjort installation af fundamenter til vindmølleparken West of Duddon Sands. Samarbejdet forsætter med ”Sea Installer”, som også skal installere vindmøller. Derudover yder Blue Water Danbrit Limited UK assistance som agent for firmaet Nexans, der håndterer kabelarbejdet og arrangerer besætningsskifte via England. I november besøgte direktøren for Blue Water Wind Logistics, Niels Tolstrup, og udviklingschef Jacob Kjærgaard Blue Water Ewings i Belfast for at diskutere den fortsatte udvikling. Installationsskibet ”Sea Installer” skal i Belfast installere 108 vindmøller til vindmølleparken West of Duddon Sands.

Ny offshore-aktivitet

Fokus på vindenergi i Beijing Det var travle dage, da Blue Water deltog på udstillingen China Wind Power 2013 i Beijing i oktober. ”Vi har håndteret vindprojekter i mange år, og der findes ikke en standard-transportløsning til vindindustrien. Derfor er det vigtigt for os at forstå vores kunders præcise behov, så vi kan skabe den bedste løsning for hvert af de projekter, som vi er involveret i. En af vores store fordele er vores netværk af over 60 kontorer over hele verden og mange in-house-kompetencer. Det gør, at vi kan yde den bedste service til vores kunder”, fortæller Bjarke Nielsen fra Blue Water Singapore. Carol Liu og Roy Zhai fra Kina, Michael Rud fra Danmark og Bjarke Nielsen fra kontoret i Singapore repræsenterede Blue Water på virksomhedens egen stand. Eksportforeningen bad Carol Liu om at holde et dagligt indlæg omkring de udfordrende opgaver og fremtidige transporter i vindindustrien - et spændende emne i forhold til den moderne transportindustri.

Blue Water har altid placeret sig ret godt rent geografisk i forhold til verdens vigtigste energiområder – både til offshorevindmølleparker og olie- og energisektoren. ”Vi har i årevis været involveret i chartring af fartøjer, som særligt kan anvendes til projekter og offshore support. Med den udvikling der har været inden for offshore-vindmølleparker de seneste 10 år, og i efterspørgslen på offshore løsninger, ønsker vi at øge vores fokus på at udvikle denne aktivitet”, siger Peter Ehrhorn. Vi har derfor etableret en offshore sup10

port-afdeling, som særligt fokuserer på offshore-indkvartering (gennem Comfort at Sea), såvel som offshore supportfartøjer til besætningsskifte, forsyninger, arbejdsbåde, slæbebåde, pramme, vagtfartøjer og DP-skibe. ”Vores mål er at tilbyde endnu flere serviceydelser til vores kunder. På trods af at afdelingen er ny, har vi allerede oplevet stor interesse fra kunder, som gerne vil i dialog om, hvordan de kan drage fordel af disse gods- og personel-logistikløsninger både i operations- og vedligeholdelsesfasen.

Fv: Carol Liu/Blue Water Kina, Michael Rud/Blue Water Danmark, Bjarke Nielsen Blue Water/Singapore og Roy Zhai/Blue Water Kina.


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nye opgaver efter Anholt Offshore Wind Farm Blue Water har i tre år arbejdet på mange spændende opgaver i forbindelse med opførelsen af Danmarks største vindmøllepark - Anholt Offshore Wind Farm - som blev indviet i september. I projektfasen har mere end 3.000 mennesker arbejdet på stedet, og over 100 forskellige skibe har været involveret. ”Siden det første ”spadestik” blev taget i 2010, har Blue Water været agent og bindeled for de involverede aktører. Desuden var vi one-point-of-contact for Djurs Wind Power, der er en sammeslutning af lokale virksomheder inden for offshoreindustrien”, fortæller kontorcef hos Blue Water Grenaa, Frank Larsen. Blue Water har bistået med alt fra transport af avanceret måle- og boreudstyr, oplagring af transformere samt levering af stålkonstruktioner, maskinel og mandskab. Øvrige praktiske opgaver har været formidling af biler, boliger og telefoner. ”De mange positive tilbagemeldinger viser, at vores måde at løse opgaverne på lokalt giver stor tilfredshed, og det skyldes ikke mindst vores samarbejde med Djurs Wind Power. Den gode dialog med kunderne har allerede betydet flere opgaver i såvel ind- som udland, og vi glæder os til også fremadrettet at kunne assistere på nye projekter”, siger Frank Larsen.

Anholt Offshore Wind Farm er 88 km2 og kan med sine 111 Siemens-møller (3,6 MW) levere strøm til ca. 400.000 husstande. Administrations- og driftsfaciliteter er blevet etableret i Grenaa af Dong Energy, som håndterer den daglige drift.

Tæt på aktiviteterne Blue Water har igen deltaget i EWEA, som er verdens største offshore-energikonference. Markedet har udviklet sig hastigt i de senere år, men det kan ændre sig i fremtiden. ”Vi forventer, at den markante stigning i aktiviteter inden for vindsektoren vil

stagnere – i hvert fald i nogle områder. Dog forventer vi ikke, at det vil berøre Blue Water, fordi det er en del af vores strategi at være til stede i de havne, hvor aktiviteterne er”, siger Jacob Kjærgaard, udviklingschef hos Blue Water.

Fv: Philippe Kavafyan/Vice President Areva Wind France og Nicolas Serrie/France & Belgium Offshore Director Alstom Wind Power ved åbingstalen på French Bretagne Marine Renouvable Energys stand.

Offshore-aktivitet på Rømø Der er gang i aktiviteterne på Rømø havn i forbindelse med anlæggelsen af Butendiek Offshore Wind Park i Nordsøen. Havnen er blevet udvidet med en ny kaj samt areal til opbevaring, og kan nu fungere som base for de serviceskibe, som er involveret i offshore-projekterne. ”Vi har haft kontor på Rømø siden 2009, og herfra tilbyder vi logistikløsninger til vindindustrien samt skibsklarering. Vi ser meget frem til at blive involveret i både dette og andre kommende offshoreprojekter”, siger Søren Stougaard, skibsmægler hos Blue Water. Anlægssummen er budgetteret til 10 mia. kroner, og vindmølleparken placeres i tysk farvand. I 2014 skal parken stå færdig, og de 80 vindmøller med en kapacitet på 288 MW forventes at levere strøm i 2015. Flere firmaer som WPD, Siemens og Djurs Windpower har etableret sig på Rømø i forbindelse med Butendiek-projektet for at udnytte Rømøs gode placering og faciliteter i forhold til offshore-projekter. Alle fundamenter, komponenter og vindmøller til Butendiek Vindmøllepark udskibes fra Esbjerg. 11


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Kølecontainerservice fra Island Blue Water har lanceret en ny kølecontainerservice fra Island med afsejling fra Reydarfjordur og Reykjavik på henholdsvis øst- og vestkysten af Island. ”Vi sender containere fra Island til Europa, Afrika og Fjernøsten uden omlastning, og vi arbejder på at udvide aktiviteten, så vi kan få resten af verden med”, siger Linda Björk Gunnlaugsdóttir, som er salgs- og driftsansvarlig for aktiviteten. Alle sendinger transporteres via Rotterdam, som på grund af sin beliggenhed har gode muligheder for videretransport via vej, bane, luft og sø. Derfor kaldes byen for ’Porten til Europa’. Containertransporterne er en tilføjelse til den nuværende ro/ro-løsning med ”Norröna”-færgen fra Seyðisfjordur.

En af de første kunder, som benyttede sig af containertransporten, var HB Grandi, som er en af de største fiskeeksportører på Island. På billedet ses Kári Sölmundarson, salgsansvarlig hos HB Grandi.

Kølegodseksport fra USA

Fv: Ashley Bacheci/Hakan Agro, Michelle Minto-Le-Dreff/Blue Water Brest, Lasse Petersen/Blue Water Fort Lauderdale og Darla Turner/Hakan Agro.

Næsten 7.000 udstillere, inklusiv Blue Water, mødtes i oktober i Køln til Anugafødevaremessen - den største messe af sin slags i verden. Vores stand i USAPEECpavillonen (USA Poultry & Egg Export Council) gav en optimal mulighed for at promovere vores kølegodseksportaktiviteter. Blue Water var repræsenteret fra Europa og Sydamerika og var under udstillingen værter for en reception, som gav god mulighed for at netværke og drøfte forespørgsler fra kunder.

Minelogistik i Grønland I Grønland er der positive udsigter omkring den videre udvikling af minedrift og udvinding af de aktive råstoffer i undergrunden. Området er meget attraktivt for mineindustrien, da positive rapporter viser, at råstofferne er af god kvalitet. På konferencen ’Greenland Day’ i forbindelse med messen China Mining indledte Grønlands minister for erhverv og råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard, konferencen. Han fortalte, at der inden for et år vil være udstedt mindst 4 licenser til udvinding af råstoffer i Grønland – heraf vil den anden være udstedt inden udgangen af februar 2014. ”I forbindelse med udviklingen af en rubinmine har vi udvidet samarbejdet med vores agent, entreprenørvirksomheden LNS Greenland, om at være ansvarlig for logistikken. Desuden arbejder vi med flere projekter, som vi forventer at få både logistik- og havnerelaterede opgaver for. Vi kender til de barske forhold i Grønland og de udfordringer, der følger med, og vi 12

Flere aktiviteter i Reykjavik

kan løfte de store opgaver, fordi vi kombinerer vores lokale kendskab med vores in-house-mineekspertise”, siger Ole Bøgh Ulriksen, udviklingschef for Nordatlanten i Blue Water. Greenland Day var på programmet under mineralmessen China Mining, som blev afholdt i november.

Fv: Kenneth Skovbjerg Pedersen/Blue Water, Ole Bøgh Ulriksen/Blue Water og den danske ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen på China Mining-mineralmessen.

Blue Water Reykjavik har haft et godt samarbejde med Fugro Survey Ltd. Her ses fartøjet ”Fugro Discovery” efter anløbet af havnen i Reykjavik. Blue Water Reykjavik har øget sine aktiviteter inden for de seneste år og begyndte i 2012 at tilbyde serviceydelser til offshore-industrien. Det har Fugro Survey Ltd., som har en flåde af fartøjer til indsamling af geotekniske data, benyttet sig af. Fra juli til oktober var opgaven at sørge for besætningsskifte og indkvartering af 170 besætningsmedlemmer i forbindelse med undersøgelser i Grønland. Da projektet var afsluttet, anløb ”Fugro Discovery” havnen i Reykjavik, hvor Blue Water var agent for skibet.

Middag i godt selskab Repræsentanter fra vores kunde SBM Offshore og Blue Water Rotterdam og Amsterdam har fornyligt holdt et lille arrangment for at styrke relationerne. Det skete ved en middag, hvor der var rig lejlighed til at netværke.


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Topmøde styrker holdånden

Traditionen tro inviterede Blue Water sine kontorchefer fra hele verden til det årlige topmøde på hovedkvarteret i Esbjerg. Omtrent 100 ledere og nøglepersoner mødtes i september og brugte fire dage på at udveksle erfaringer og viden mellem forretningsområder og kontorer for at sikre, at alle Blue Water-nøglemedarbejdere kender og følger virksomhedens strategi, mission og værdier. ”Vi ønsker alle at udvikle forretningen, og det var nogle rigtig udbytterige dage,

hvor vi diskuterede, hvordan Blue Water kan styrkes i fremtiden og udnytte de kompetencer, som vi har i organisationen”, siger administrerende direktør Kim Hedegaard Sørensen. Udover eksterne og interne oplæg var der også tid til sociale aktiviteter for at få udfoldet Blue Water-ånden på tværs af kulturer. Det er en vigtig del af arrangementet, fordi det styrker Blue Waters særlige holdånd og det netværk, der er mellem kontorerne.

Offshore-gevinst til danske virksomheder Det store potentiale for offshore-industrien i og omkring det Kaspiske Hav og Sortehavet skal udnyttes af danske virksomheder. Sådan lød den overordnede agenda for den konference, som Offshoreenergy.dk var værter for i november på Blue Waters hovedkvarter i Esbjerg. ”Konferencen var for virksomheder, der ligesom os selv har fokus på forretningsudvikling i området. Vi har gennem årtier opnået gode erfaringer fra det Kaspiske

Hav, hvor vi i dag har kontorer i Rusland, Kazakhstan, Azerbaijan og Georgien. Det er et spændende område, og konferencen havde fokus på markedets udfordringer og muligheder”, fortæller Thomas Bek, som er globalt ansvarlig for Blue Waters olie- og gasaktiviteter. Blandt talerne var - ud over Blue Water - flere danske virksomheder, herunder Viking Life-Saving Equipment og Welltec.

Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand Kurt Skov deltog med en præsentation af Blue Water ved konferencen, hvor der også var taler af blandt andre handels- og investeringsminister Nick Hækkerup. Fv. Peter Blach/Offshoreenergy.dk, Nick Hækkerup samt Kurt Skov.

Ny metode er bedre Hos Blue Water i København har Worklife hjulpet med at udføre en Arbejdspladsvurdering (APV), hvor medarbejderne blev interviewet i grupper frem for at lave interviews enkeltvis. Resultaterne er gode. ”Den nye metode åbner op for en dialog, hvor medarbejderne har lidt nemmere ved at få sagt både de positive og negative ting. Det har medført en massiv tidsbesparelse for arbejdsmiljøgruppen og samtidig givet os rigtig gode resultater og input”, fortæller Pia Kreutzfeldt fra Blue Water København. Efter fællesmøderne blev alle input fra medarbejderne registreret i en handlingsplan. Metoden med gruppeinterviews har tidligere været brugt med succes i Blue Water. ”I Esbjerg har vi brugt metoden, og det har bredt sig til København. Vores forventning er, at denne metode fremover bliver brugt på flere Blue Water-kontorer verden over”, siger Dorte Mundt, som er overordnet ansvarlig for Blue Waters koncern HSSE- & kvalitetsafdeling.

Besøg fra Priano Marchelli I begyndelsen af oktober havde vi i Esbjerg besøg af vores gode italienske krydstogtpartner Priano Marchelli, som vi ejer Cruise & Marine Logistic Network sammen med. Det primære formål med besøget var, at de skulle møde vores team, der arbejder med olie, energi og projekter, fordi Priano Marchelli nu håndterer denne type opgaver i Italien på vegne af Blue Water. Inden hjemturen var der besøg på Blue Water Arena, hvor EfBs direktør Søren Poulsen gav den helt store rundvisning til stor glæde for vores fodboldglade italienske venner fra Genoa.

Fv: Andrea Giachero/Priano Marchelli, Lisette Trab Munk/Blue Water, Simone Aste, Glauco Giachero samt (forrest) Emanuele Biani/Priano Marchelli. 13


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Teambuilding til vands og i luften 22 medarbejdere fra Blue Water Kolding gennemførte et teambuilding-program med kanosejlads og svæveflyvning i begyndelsen af oktober. Dagen begyndte med knap 9 km kanosejlads, som blev klaret af alle hold efter cirka tre timer og

kun med en enkelt kæntring. De to første timer i kanoen blev brugt stille og roligt. Så begyndte konkurrencen om at komme først i mål, og præmien til de to første kanoer var en tur i svæveflyver. Efter kapløbet gik turen til en nærliggende kro og

et par hyggelige timer sammen. Dagen efter så alle deltagere op til vinderne, som i 500 meters højde fik deres tur i svæveflyveren.

Tre dage i sadlen 500 km på 3 dage. Sådan lød konceptet for velgørenhedscykelløbet SE Touren, som Blue Water er både sponsor og deltager i. En meget velkørende Kurt Skov førte Blue Water-holdet gennem det syddanske landskab sammen med feltets i alt 220 ryttere. Formålet med løbet er at samle penge ind til Red Barnet. Efter løbet modtog organisationen 608.000 kr af SE Touren, som er Danmarks største etapecykelløb for motionister.

Fv: Flemming Jensen, Carsten Steffensen, Jan Hjortlund, Christian Kjær og Kurt Skov.

Livreddere på kursus Ti instruktører og livreddere fra Livredderskolen Djursland besøgte i oktober Maersk Training Center i Esbjerg med hjælp fra Blue Water, som finansierede kurset for deltagerne. ”På kurset trænede vi forskellige situationer til vands, som bjærgning til rednings-

flåde, livredning, ophaling til helikopter og andre scenarier, som vi kan komme til at stå overfor i virkeligheden. Det var en rigtig god tur, og alle vores frivillige livreddere fik virkelig noget ud af dagen”, fortæller Poul Bengtson fra Livredderskolen Djursland.

Kronprins Frederik besøgte Blue Water Arena til Europa League kampen mellem Esbjerg og østrigske Salzburg. Her ses kronprinsen i selskab med Kurt og Gyrithe Skov. Esbjerg tabte kampen 1-2 men både Esbjerg og Salzburg er videre fra gruppespillet til 1/16 finalerne, der spilles i foråret. I gruppespillet leverede Esbjerg flotte resultater med sejre over belgiske Standard Liege og svenske Elfsborg.

14


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Krebsefest i Vietnam

Gik 7.000 km på fire uger 11 millioner skridt eller cirka 7.000 kilometer. Den distance har medarbejderne fra Blue Water i Aalborg gået på fire uger i en intern motionskonkurrence. Kontoret blev inddelt i seks hold, som hver fik en holdkaptajn. Alle medarbejdere fik en skridttæller udleveret, og undervejs var der både individuelle- og holdpræmier. Holdkonkurrencen blev vundet af lageret, som tilsammen har gået knap 3,5 millioner skridt.

Kontorchef Flemming Johannesen og de seks vietnamesiske medarbejdere fra Blue Waters Vietnam-kontor deltog alle i den årlige krebsefest arrangeret af det nordiske handelskammer Nordcham. Festens menu var en lækker buffet med krebs lavet efter svenske opskrifter, kryd-

Flere golfspillere end nogensinde Den årlige Blue Water-golfturnering i Danmark har fundet sted, og havde i år et rekordstort antal tilmeldinger. Vejrmæssigt slap spillerne for regn, og selvom ikke alle var lige glade for resultatet på banen, var der lutter smilende ansigter i Fredericia Golfklub under matchen og til den efterfølgende buffet og præmieoverrækkelse. Vinder af turneringen for øvede spillere blev Hanne Lange, som er gift med Bent Lange, og vinder af turneringen for Blue Water-ansatte blev Peter Gysing Nielsen. Hos begynderne kunne den oprindelige vinder Claus Bæk ikke være til stede til præmieoverrækkelsen, og førstepræmien gik derfor til Carsten Lindegaard Iversen. Næste års arrangement er allerede planlagt til søndag 14. september i Fredericia Golfklub.

ret med Linie Aquavit fra Norge og Carlsberg-øl fra Danmark. Senere på aftenen spillede et band op til dans og sang, og selvom danskerne gjorde deres bedste, var det de vietnamesiske kolleger, der imponerede mest.

Farmer-golf i Rotterdam

Fv: Orla Kjærsgaard, Paw Dahlgaard, Henrik Andersen, Kenneth Højer og Lucien Grau. (Tom Holm er også en del af vinderholdet, men kunne desværre ikke være med på billedet).

Sølvmedajler til Grønland Alle medarbejdere fra Blue Water Rotterdam og deres ledsagere mødtes i september til et par timers sjove aktiviteter. En af aktiviteterne var farmer-golf, som spilles på en mark med en golfkølle lavet af en træsko og en pind. Andre aktiviteter var klatring, traktorkørsel, malkning af køer og sumobrydning, og aftenen sluttede med grillmad.

John Eldevig fra Blue Waters søfragt/ trawlerafdeling i Nuuk, Grønland, var anfører for det grønlandske fodboldhold, som deltog i International Island Games på Bermuda. Finalen blev tabt 1-0 til værtsnationen, men det var en stolt anfører efter kampen. ”Det var et lidt bittert nederlag, men nu er jeg bare stolt over, at vi sammen har kæmpet en sølvmedajle hjem til Grønland”, fortæller John Eldevig.

Teambuilding på isen Teambuilding kan foregå på mange måder. Medarbejderne fra Blue Water Aalborg havde arrangeret en ishockeykamp for at hygge sig lidt uden for arbejdstiden. Holdene kæmpede så sveden sprøjtede, og det var en supergod oplevelse. Efterfølgende var der middag, inden det lokale ishockeyhold, Aalborg Pirates, tævede Herlev Eagles med en stensikker 6-2-sejr i AL Bank Ligaen. 15


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Blue Water Odense fyldte 25 år Den 1. december fejrede Blue Water Odense sit 25 års jubilæum. På dagen var mange kunder, leverandører, gamle kolleger og gode venner af huset mødt op for at deltage i fejringen. ”Det har været 25 fantastiske år, hvor vi via stærk fokus på kundetilpassede transportløsninger har udviklet os til at være Fyns største speditions- og shippingvirksomhed”, siger kontorchef Søren Nielsen, som har været med i alle 25 år. Dagen efter var der kombineret jule- og jubilæumsfest for alle 80 medarbejdere på Fyn. Festen for medarbejderne var samtidig en fejring af de fem medarbejdere, som også kunne fejre deres 25 års jubilæum.

Jørgen Jensen, Helle Kristiansen og René Andersen/MicroMatic A/S Per Offersen/ Blue Water, Jørgen Larsen/ Blue Water, Kate Larsen og Søren Nielsen/ Blue Water

Michael Rotwitt, John Lenger / Puma og Kim Hedegaard Sørensen/Blue Water

Kurt Skov/Blue Water, Ellis og Kurt Wittenhagen/tidl. indehaver af Scan-Euro.

Kim Hedegaard Sørensen/ Blue Water, Carsten Aa/ Odense Havn, Søren Nielsen/ Blue Water

Den vigtigste sejr Den danske triatlet Camilla Pedersen, som blandt andre er sponseret af Blue Water, har det seneste år imponeret sportsverdenen med sine flotte præstationer. Hun er regerende europamester og havde store forventninger til verdenmesterskabet. Men det blev aldrig til deltagelse ved VM på Hawaii. Et åbent kraniebrud efter et voldsomt styrt på en træningstur sendte i september Camilla tæt på døden. I to uger balancerer Camilla på grænsen mellem liv og død, men efter knap tre uger i koma vågnede hun op. ” Jeg kæmpede mod livet – og vandt. Jeg tror, at jeg vandt, fordi jeg var i mit livs form, og fordi jeg har en stor viljestyrke og et kæmpe kampinstikt”, siger Camilla Pedersen. Hendes viljestyrke og kampinstikt har på kort tid bragt hende ufatteligt langt frem16

ad siden ulykken. Hun er efter ophold på genoptræningscenter tilbage i Esbjerg, hvor hun langsomt – men meget målrettet – går efter at genoptage karrieren som professionel triatlet. ” Jeg får ingen varige mén efter ulykken, men jeg skal skåne min krop. Jeg vil tilbage, og jeg er indstillet på, at der kan gå meget lang tid, men jeg tror, at jeg kan være klar til konkurrence omkring maj 2014” I forbindelse med ulykken har Camilla modtaget enorm stor opbakning fra både nær og fjern. Omfanget har dog overvældet hende, da historien om hende er gået verden over. ”Jeg vidste godt, at jeg var en inspiration for nogle mennesker, men det er overrasket mig meget, hvor mange mennesker, der har vist interesse for mig og min situation.”


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nyansættelser Aarhus Henrik Nielsen, 50 år, er 1.8 ansat som sælger. Henrik har senest arbejdet hos Samskip, som hhv. afdelingsleder og sælger/udvikler, og har tidligere været ansat hos Blue Water og Aaen Transport som afdelingsleder. Dejan Brajkovic, 37 år, sluttede sig 1.9 til salgsteamet som ny sælger. Dejan kommer fra en stilling som salgschef ved DHL Freight i Skanderborg. Esbjerg Glen Birkelund, 42 år, er 13.5 ansat som terminalassistent i TWS (Technical Wind Support). Glen har tidligere været ansat hos JM Byg Nordenskov og Lego. Frode Andreasen, 51 år, er 15.5 ansat som terminalassistent i TWS. Frode har tidligere været ansat som portør /loadmaster i Billund Lufthavn og som lagerassistent i DHL Global Forwarding. Marianne Jessing, 60 år, er 1.7. ansat som personaleassistent i HR (Human Resources). Marianne kommer fra en stilling som sekretær hos Lundgaard Konsulenterne. Anita Andersen, 27 år, er 1.8 ansat som speditør i UK-afdelingen. Anita kommer fra en stilling som disponent hos Kühne + Nagel. Jesper Hougaard Hansen, 43 år, er 19.8 ansat som terminalassistent. Jesper kommer fra en stilling som skibsmaskinist hos Rode Nielsen. Preben Schmidt, 36 år, er 29.8 ansat som assistent i toldafdelingen. Preben kommer fra en stilling hos SKAT.

Nicki Lund Kristensen, 31 år, er 1.9 ansat som finanskoordinator. Nicki kommer fra et job som rente- og valutarådgiver i Jyske Bank. Sune Busch Rasmussen, 48 år, er 1.9 ansat som assistent i IT Development. Sune har været projektansat i afdelingen siden 1.3 og er nyuddannet professionsbachelor i software-udvikling. Lise Michala Rønnow Netchaef, 27 år, er 9.9 ansat som assistent i pakkeafdelingen. Lise kommer fra en stilling som vikar i vores debitor/kreditorafdeling. Peter Ehrhorn, 39 år, er 9.9 ansat som udviklingschef i Offshore Support. Peter er en gammel kending, udlært hos Blue Water og en del af teamet i en årrække. Peter kommer fra et job som direktør hos Thorco Shipping. Aksel Bækby, 46 år, er 1.10 ansat som stevedoreformand. Aksel kommer fra en stilling som teamleder hos Vestas.

Martin Stensgaard Møller, 32 år, er 21.10 ansat som terminalassistent. Martin kommer fra en stilling som kvalitetsmand hos Q-Star/Siemens. Tanja Svarre, 37 år, er 1.11 ansat som assistent i Terminals, Stevedoring and Technical Wind Support. Tanja kommer fra et job som kontorassistent hos VestBolig i Esbjerg. Ronni Lund Sohl, 30 år, starter 1.1.14 som koordinator i IT Innovation. Ronni har været studenterprogrammør i afdelingen siden 16.1.2012 og er nyuddannet datamatiker.

Herning Birgitte Kornum, 47 år, er 2.10. ansat som speditør i speditionsafdelingen. Birgitte kommer fra disponentstillinger hos Freja og senest en lokal vognmand på Mors. Hirtshals Mark Bundgaard Zimmer, 27 år, er 1.11 ansat som elev i eksportafdelingen for Færøerne/ Island. Kolding Bjarne Hagensen, 53 år, er 18.11 ansat som terminalassistent. Bjarne har tidligere arbejdet som chauffør og har endvidere mange års erfaring med terminalarbejde. København Jacob Nørgaard, 25 år, er 1.9 ansat som disponent på Spanien. Jacob er eksamineret speditør og kommer fra en stilling hos Freja Transport & Logistics. Steen Pallisdal, 44 år, er 1.9 ansat som chef for logistik, lageropbevaring og projekter i København. Steen kommer fra en stilling som afdelingsleder for DSVs kundecenter i Brøndby. Kristoffer Kjærulff Jensen, 22 år, er 1.9 ansat som elev i luftfragtafdelingen.

Knud Holm, 31 år, er 1.10 ansat som importdisponent i kontinentgruppen. Knud kommer fra Bech-Hansen & Studsgaard. Jakob Højerup Sørensen, 31 år, er 1.11 ansat som importdisponent på Italien. Jacob er GDPcertificeret og kommer senest fra et job hos DanCargo. 17


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nyansættelser Lindø Torben Haunstrup, 44 år, er 1.8 ansat som terminalmedarbejder. Torben kommer fra en stilling som kranfører hos BMS.

Evgeniy Abdulkerimov, 32 år, er 1.11 ansat som speditør. Evgeniy har tidligere arbejdet i lignende stilling hos Globalink Transportation og Logistics Worldwide LLP.

Le Van Chuyen, 28 år, er 1.10 ansat som logistikchef. Van Chuyen kommer fra et lignende job hos Scan Global Logistics.

Tommy T. Nielsen, 54 år, er 1.8 ansat som terminalmedarbejder. Tommy kommer fra et job som anhugger på det tidligere Lindøværft.

Amsterdam Daniel Milathianakis, 28 år, sluttede sig til vores luftfragtteam i Schiphol Lufthavn 1.9. Daniel kommer fra et job som speditør hos Cavalier International Airfreight/Seafreight.

Nguyen Nhu Anh, 26 år, er 1.10 ansat som elev i sø- & luftfragt. Nhu kommer fra et lignende job hos Scan Global Logistics.

Ulrik Schat-Petersen, 38 år, er 1.8 ansat som terminalmedarbejder. Ulrik har tidligere været skibsbygger på det tidligere Lindøværft. Rudolf Bødker, 41 år, er 1.8 ansat som terminalmedarbejder. Rudolf har været skibsbygger på det tidligere Lindøværft. Keld Madsen, 51 år, er 1.9 ansat som terminalformand. Keld har tidligere været maskinmester og kranfører på det tidligere Lindøværft. Odense Lillbritt L. Christiansen, 56 år, er 19.8 ansat som ”altmuligdame”. Lillbritt har 35 års erfaring fra gartneribranchen. Kristina Christiansen, 35 år, er 1.11 ansat som assistent i toldafdelingen. Kristina kommer fra en lignende stilling hos Danbor i Esbjerg. Padborg Luis Carvajal, 37 år, er 1.9. ansat som terminalassistent. Luis har de seneste 2 år været løsarbejder hos Blue Water. Aktau Ruslan Zakalyapin, 30 år, er 16.10 ansat som speditør. Ruslan har tidligere arbejdet i lignende stilling hos Globalink Transportation og Logistics Worldwide LLP. 18

Julian Austin Lampe, 31 år, er 1.10 ansat som sælger. Julian kommer fra et job hos Dimerco BV, Schiphol. Baku Elika Claughton, 39 år, er 19.8 ansat som speditør i operationsafdelingen. Elika kommer fra et job som material controller hos Weatherford Azerbaijan. Göteborg Marcus van Horik, 24 år, er 15.11 ansat som sælger. Marcus kommer fra en lignende stilling hos PEX i Göteborg. Ho Chi Minh Flemming Johannesen, 61 år, er 1.10 ansat som direktør. Flemming var tidligere administrerende direktør for Scan Global Logistics. Huynh Thi Nhu Nguyen, 31 år, er 1.10 ansat som sælger. Nhu Nguyen kommer fra et job som salgsassistent og sekretær hos Scan Global Logistics. La Thi Tuy Hien, 40 år, er 1.10 ansat som regnskabschef. Tuy Hien var tidligere salgs-supervisor hos Framas Korea. Le Thi My Le, 27 år, er 1.10 ansat som operationschef. My Le var tidligere ansat som luftfragtchef hos Scan global Logistics.

Pham Thi Phuong Uyen, 28 år, er 1.10 ansat som søfragtchef. Phuong Uyen har tidligere været beskæftiget med kundeservice, sø eksport hos Sotrans Logistics. Houston Tory Smith, 32 år, er 1.8 ansat som luftfragtspeditør. Tory kommer fra et lignende job hos BDP International. Sarah Reno, 30 år, er 1.10 ansat som chef for globale projekter. Sarah var tidligere ansat i projekt-afdelingen hos Agility Projects Logistics. Dan Olsen, 67 år, er 29.10 ansat som operationschef. Dan kommer fra et job som key account manager renewable energy hos DHL Global Forwarding. Bonnie Bailey, 40 år, er 18.11 ansat som udviklingschef. Bonnie kommer fra et job som chef for projektgodsdivisionen for USA hos Vanguard Logistics. Port Klang Anuar Adnan, 31 år, startede 1.8 som projektspeditør i luft/søgruppen. Anuar kommer fra et job som senior operations executive hos Mutual Trinity Sdn Bhd. Mohd Izham, 34 år, er 1.8 ansat som udviklingschef. Mohd kommer fra et lignende job hos DSV.


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nyansættelser Marseille Julien Hamon, 30 år, startede 19.8 som projektspeditør i olie & energi. Julien var tidligere ansat som speditør hos Technotrans Marseille. Alban Bianchi, 29 år, er. 1.10 ansat som projektspeditør i olie & energi. Alban kommer ligeledes fra et job som speditør hos Technotrans Marseille. Sylvie Sirixay, 36 år, er 12.11 ansat som projektspeditør i olie & energi. Sylvie har tidligere arbejdet som chef for Nordafrika hos Kanna International. New York Shirley Jung-Lopez, 43 år, er 29.7 ansat som speditør i importafdelingen. Shirley kommer fra en lignende stilling hos JC International Transport. Hans Christian Mikkelsen, 54 år, er 13.9 ansat som direktør for Nordamerika med ansvar for Blue Waters aktiviteter og kontorer i USA. Hans Christian kommer fra et job som President, North America hos Vanguard. Nicholas Fishman, 30 år, er 21.10 ansat som speditør i eksportafdelingen for stykgods. Nicholas har været ansat i en lignende stilling hos SBS Worldwide.

Heidi Grav, 46 år, er 2.9. ansat som teamleder i sø- & luftfragt. Heidi kommer fra et job som salgschef hos Freja Transport. Frode Inderøy, 48 år, er 7.10. ansat som souschef i luftfragt. Frode har tidligere arbejdet for Geodis Wilson A/S. Reykjavik Hilmar A. Sigurdsson, 35 år, er 16.9 ansat til at varetage læsning/distribution på Island og logistik af fersk fisk. I sit tidligere job tog Hilmar sig af eksport (longhaul) og distribution af fisk fra Island. Òlöf Òlafsdòttir, 47 år, startede 16.9 som administrationsassistent. Òlöf kommer fra et job hos Lloyds Register i København. Rio de Janeiro Carolina Miranda Castelar, 26 år, er 10.6 ansat som speditør. Carolina kommer fra et job som logistikassistent hos Loadestar Logistica. Isabella Cardial da Silva, 24 år, er 2.8 ansat som finansassistent i olie & energi. Isabella var tidligere administrativ assistent hos Cushman & Wakefield. Carlos Eduardo Goncalves de Lemos, 31 år, er 1.10. ansat som speditør. Carlos kommer fra et job som eksportassistent, søfragt hos Leschaco International.

Robin Mercer, 56 år, er 21.10. ansat som regnskabskoordinator. Robin kommer fra et job som Sr. Accounting Coordinator hos SSATB.

Vinicius Antunes Dantas, 31 år, startede 1.10 som logistikkoordinator. Vinicius var tidligere ansat som forsker ved Garta Environmental Technology.

Oslo Svein Harald Olsen, 44 år, er 12.8 ansat som speditør i vejtransport. Svein kommer fra DHL, hvor han har haft forskellige stillinger.

Rotterdam John van Stek, 30 år, sluttede sig 1.10 til vores SBM-team som speditør. John var tidligere ansat i Yusen Logistics toldafdeling.

Sao Paulo Bruno Cesar Barbi, 24 år, er 19.8 ansat som salgschef i afdelingen for køle/frysetransporter. Bruno er en gammel kending, der efter halvandet års studier i Australien nu er retur i Blue Water. Shanghai Alex Tong, 28 år, er 10.8 ansat som speditør inden for offshore-projekter. Alex kommer fra en lignende stilling hos View SCM Supply Chain Management Co.,Ltd. Jim Young, 34 år, tiltrådte 1.11 et job som speditør i olie & gas-afdelingen. Jim var tidligere ansat hos Guangdong Auda Century Industrial Co. Cathy Hong, 24 år, er. 4.11 ansat som speditør i olie & gasafdelingen. Cathy kommer fra et job som assistant hos Shenyang International Trade Com. Gary Wang, 32 år, er 6.11 ansat som speditør i olie & gasafdelingen. Gary var tidligere ansat som leder hos Mutual Freight System Inc. Singapore Geraldine Kee Bee Lian, 32 år, er 26.8 ansat som projektadministrator. Geraldine kommer fra et job som senior operations executive/sales coordinator hos DMI Diesel Offshore (S) Pte, Ltd. Siska Ameera Bte Abdul Rahman, 21 år, er 1.9 ansat som logistikassistent i projektafdelingen. Siska kommer fra et job som retail assistant hos Time Bookstore. Aliff Hurairah Bin Abu Jalal, 24 år, er 23.9 ansat som logistikassistent i projektafdelingen. Aliff var tidligere ansat som material coordinator hos SMOE, et datterselskab af Sembcorp Marine. 19


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Nyansættelser Malmö Kelvin Loo, 31 år, er 21.10 ansat som projektleder. Kelvin kommer fra et job som transportleder hos Schneider Electric Logistics Asia Ltd. Subrata Podder, 32 år, er 18.11 ansat som chef i Marine & Transport Engineering. Subrata kommer fra et job som engineering manager hos Al Jaber Heavy Lift & Transport Pte. Ltd. Stockholm Frederik Pellegrini, 27 år, er 1.8 ansat som sælger. Frederik har en bred baggrund inden for luftfragt, kurer og ekspresforsendelser samt kendskab til oversø. Frederik kommer fra en stilling hos PEX, Stockholm.

Velkommen til vores nye kolleger fra ACi Transport: Ulla Nilsson, Roberto Ecke, Ola Lindahl, Carina Andersson, Billie Starcevic, Axel Heimer, Anna Larsson og Johanna Hagström.

Turku

Hold dig opdateret

Velkommen til vores nye kolleger fra Wikeström & Krogius i Turku: (I vilkårlig rækkefølge) Henrik Mahlberg, Tom Öhman, Ralph Degerholm, Tiina Ojansuu, Hanna-Mari Repo, Varpu Sutelainen, Magnus Krook, Markku Laakso, Petteri Lehtila, Petri Savola, Riitta Valkolehto, Leena Mäki, Riitta-Maija Sinnelä, Sebastian Degerholm, Lasse Hélen, Henrik Juslin, Tapio Lähde, Ari Saario, Dick Schulman, Susanne Suominen, Tero Repo, Mika Juhannusvuori, Tero Purmonen, Nora Varjo, Janne Kautiainen, Bjarne Norrgård, Antti Karonen, Kari Koivunen Ari Laaksonen, Stig-Göran Granith.

Helsinki/Vantaa Tilmeld dig Blue Waters månedlige elektroniske nyhedsbrev for at få de seneste informationer og nyheder direkte i din mailboks.

www.bws.dk 20

Velkommen til vores nye kolleger fra Wikeström & Krogius i Vantaa: Fv: Timo Aaltonen, Jarkko Korpela, Inga Björkman, Mika Raukio, Mikko Kantola, Jaakko Sahikoski, Toni Kotinurmi, Birgitta Granqvist, Seppo Rautanen, Pauliina Kilpeläinen


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Jubilæum 30 år 1.3.14 har Søren Stougaard stået ved roret for Blue Waters havneaktiviteter i Esbjerg i 30 år. Sørens interesse har altid været koncentreret om skibene, og gennem hele hans karriere er der sket mange forandringer, og der har været op- og nedture både i branchen og på Esbjerg Havn. Ser vi tilbage og fokuserer på en enkelt aktivitet, spiller fetaafskibningerne til Iran en central rolle i Sørens bevidsthed. Det er fortid nu, og i dag er der heldigvis igen optur på Esbjerg havn, hvor ikke mindst Sørens arbejdsindsats for Blue Water har båret frugt. Gennem de senere år har Sørens ansvarsområde ikke blot været Esbjerg, men at udvide vores aktiviteter i andre danske havne, hvilket har resulteret i Agency Danmark-konceptet, hvor Blue Water nu er til stede i alle de vigtigste danske havne, som har medført en kraftig stigning i mægleraktiviteterne. Privat er Søren en aktiv mand på både ishockey- og golfbanen. Vi kalder vel ikke en mand, der kender alle sportsresultater i alle sportsgrene for sportsidiot, men det tangerer.....! Og vi har nok ikke andre, der kan fortælle så tørre vittigheder som Søren! Fru Gitte har holdt Søren ud siden 70’erne, og de har sammen børnene Louise, 31 år, og Morten, 27 år. De studerer til henholdsvis pædagog og skolelærer.

25 år Anne Marie Torsland (Rie)/oversøafdelingen, Esbjerg kan 1.2.14 fejre sit 25 års jubilæum. Vi var så heldige at få hentet Rie fra The Borden Co. i 1989 pga. hendes ekspertise med remburser og anden dokumentation. Rie har tilbragt hele sin Blue Waterkarriere i oversøafdelingen, hvor hun er kendt for at være både blæksprutte og hele afdelingens mor. Rie har et særdeles smittende grin, som høres mest, når der er travlt - så trives hun nemlig allerbedst. Hun har desuden en fotografisk hukommelse - specielt ifm. ting, der fandt sted for 20 år siden. I hverdagen beskæftiger Rie sig hovedsageligt med at sende reefer-containere til alle afkroge af verden. Jo flere jo bedre. Privat er Rie gift med Anders, som arbejder i Blue Water Stevedoring. Sammen

har de 2 børn, Max & Nina, samt hunden Tøffe (opkaldt efter en hårdt tacklende fodboldspiller). Rie er særdeles sportsinteresseret og følger specielt EfB samt Team Esbjergs håndboldkvinder. Hun elsker al slags 70’er-musik (helst på vinyl) og er desuden en fortræffelig kok og bagerjomfru - til glæde for alle i afdelingen. Rie er udstyret med et helt utroligt immunforsvar. Hun er altid veloplagt, og hendes samlede sygedage hen over 25 år kan tælles på én hånd. Opskriften på trylledrikken er efter sigende gemt samme sted som Ries eftertragtede kageopskrifter. 1.2.14 kan Hanne Bärthel fejre 25 års jubilæum hos Blue Water. Hanne har sin daglige gang i økonomiafdelingen i Esbjerg, hvor hun, som økonomichef for de internationale kontorer og selskaber, varetager den ene halvdel af den operationelle ledelse af økonomiafdelingen. Hannes solide erfaring er grundlagt gennem flerårige udstationeringer i bl.a. Irland, Skotland og Azerbaijan kombineret med talrige besøg hos vores mange udenlandske kontorer for enten at igangsætte nye kontorer, følge op på eller tilpasse eksisterende kontorers administration til firmaets politikker. Det har altid været yderst vigtigt for Hanne, at hendes afdeling yder en meget professionel service og assistance til de mange Blue Water-kontorer uden for Danmark - en service vores mange kontor- og landechefer har lært at sætte stor pris på. I økonomiafdelingen og hos direktionen nyder Hannes viden og kompetence stor respekt, og vi er altid trygge ved at overlade en kompliceret opgave til Hanne og hendes team. En lille sjov historie fra Aberdeen, hvor vi havde en kollega, der aldrig fik afleveret bilag til tiden. Uheldigvis havde han lagt sin pung på bordet, og hurtigt men bestemt fik Hanne fisket bilagene ud af pungen, og så var den sag klaret. Et godt råd: aflever altid bilag til tiden! Hanne har i sin funktion været vant til at klare mange opgaver pr. distance. Det har hendes niece og nevø også haft glæde af, når Hanne med et lille telefonopkald om morgenen fik børnene motiveret og sendt af sted til en god skoledag. Sådan er Hanne altid så betænksom, og på sin stille facon får hun trukket i trådene, så alt fungerer for hendes omgivelser både privat og på jobbet. Hanne er en aktiv pige, og cykling er en af fritidsinteresserne, hvor hun i mere end 10 år har deltaget i det årlige cy-

kelløb ”Tøserunden” (112 km rundt i det smukke Sydsjælland). Rejser står også højt på listen hos Hanne, og en del lande og storbyer er blevet besøgt gennem tiderne. Musik er en anden sikker vinder, og Hanne er en flittig gæst til diverse koncerter. 28.02.14 kan Anette Rosenbæk Larsen/Blue Water København – også kendt som Charteque-Madsen – prale af at være den første i København, der kan kalde sig 25 års jubilar. Anette har været på en rejse gennem landet startende i Esbjerg via Odense til Skovlunde, Vallensbæk og nu Greve (de sidste 3 destinationer er det, vi i Jylland kalder København). Efter en praktikperiode hos Blue Water Esbjerg blev Anette ansat i et barselsvikariat i bogholderiet, som 1.1.89 blev skiftet ud med en elevplads. Midt i forløbet blev Anette udstationeret i Odense, da behovet for en bogholderimedarbejder opstod, og Anette i mellemtiden havde fået en kæreste i København. Kærligheden fik Anette til at søge til København, hvor såvel Blue Water som kæresten Søren (som i mellemtiden er blevet Anettes mand) stadig nyder godt af hendes gode selskab og kæmpe arbejdsindsats. Anette er i dag chef for bogholderiet i København. I en årerække har hun også fundet tid til at være med i vores sikkerhedsorganisation, ligesom hun er ”fast inventar” i vores personaleforening. Anette er respekteret for sin store arbejdsindsats og hjælpsomhed samt sin omsorg for kollegerne, hvilket bl.a. viser sig ved, at hun altid ved den mindste anledning kan overtales til at bage sin berømte brunsviger til hele kontoret. Fritiden tilbringes sammen med Søren og deres to dejlige børn, Amalie og Sebastian. Jutta Damgaard Sørensen kan 1.3 fejre 25 års jubilæum hos Blue Water Esbjerg. Jutta har gennem alle årene beskæftiget sig med firmaets rullende materiel. Først var hun involveret i Blue Waters lastbiler, da firmaet havde egen vognmandsforretning, og siden har hun overtaget styringen af de eksterne vognmænd og ikke mindst fimaets store trailerflåde. Jutta har altid være meget vellidt og pligtopfyldende. Hun tager alle opgaver 100 pct. seriøst, hvilket både hendes nærmeste kolleger og ikke mindst resten af huset mærker i hendes egenskab af SIO-repræsentant for Esbjerg. Også i fritiden er der fuld fart over feltet. Ud over ægtemanden Peter, de voksne børn Mi21


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Jubilæum chael og Marianne, 3 børnebørn, sommerhuset i Blåvand og huset i Alslev får Jutta tid til at synge i kor. En fartbølle bliver hun aldrig, da hun helst ikke kører i andre biler end sin egen VW. Jutta overholder altid fartbegrænsningerne, hvor det kniber mere med parkeringerne, hvilket indimellem har medført en bøde.

10 år Carsten Olsen/Blue Water Herning kan 1.1.14 fejre sit 10 års jubilæum. Carsten blev ansat som en af de første på kontoret og skulle være med til at opbygge Blue Waters aktiviteter på Baltikum, Rusland og de gamle SNG-lande. Han har et rigtigt godt kendskab til disse markeder, som han har arbejdet med i godt 10 år, og hvor vi i dag har et velfungerende setup. Desuden har Tyrkiet også sneget sig med på udviklingskortet, og skulle vi få opgaver med lande som Makedonien, Marokko og andre sjove destinationer, går man aldrig forgæves til Carsten. Carsten er en omhyggelig og engageret medarbejder. Ord som ”rettidig omhu” dækker hans tilgang til arbejdet godt. Der bliver ikke søgt nemme løsninger eller små hurtige muligheder. Når der kommer noget fra Carsten, er det gennemarbejdet og helt i orden. Carsten startede oprindeligt hos Blue Water Padborg, men det høres ikke sådan i det daglige. Skulle der komme et opkald syd for Kongeåen, kan vi dog alle høre, at Carsten ikke har glemt barndommens dialekt. Jette Huss/Blue Water Aarhus er uddannet toldassistent, men efter nogle år hos Århus Toldkammer valgte hun at prøve kræfter med speditionsbranchen. I januar 2004 blev Jette ansat som speditør i Norgesafdelingen, hvor hun holdt styr på dokumentgangen, hvilket er sin sag i en travl hverdag med stressede disponenter og utålmodige chauffører. I 2010 var det tid til at prøve kræfter i en anden afdeling, og Jette flyttede til sø import, hvor hun i dag deltager i operationen - stadig med skarp sans for at holde styr på tingene. Jette bor i Hinnerup, hvor hun i sommer købte hus sammen med sin mand Claus. Familien tæller også datteren Malou og sønnen Marcus samt 2 hunde. Jette bruger sin fritid på at løbe. Hun er en glad pige, der bekymrer sig om andre og er

22

en supergod kollega, der altid er parat til at hjælpe, hvor hun kan. Jette elsker fest og farver og er ikke bange for at springe ud i noget nyt. Tina Imer Jensen kan 1.3.14 fejre sit 10 års jubilæum hos Blue Water Aalborg. Tina er oprindeligt uddannet speditør hos Strait Air. Efter veloverstået læretid påbegyndte hun jobbet hos Blue Water, hvor hun i alle årene har været ansat i luftfragtafdelingen. Tina er en ”holdspiller”, der arbejder yderst samvittighedsfuldt og pligtopfyldende med sine opgaver og har oparbejdet et meget stort markedskendskab. Hun er en god coach og faglig rollemodel for de yngre medarbejdere i afdelingen og har løst opgaven som mentor meget kompetent og håndfast. Tina er i det hele taget meget loyal over for firmaets kultur og strategi. Hun favner fagligt bredt og er aldrig tilfreds, før en opgave er løst til kundens fulde tilfredshed. Hun er meget produktiv og magter at have flere bolde i luften og har bestemt sin del af æren for den fremgang, vi har oplevet. Privat bor Tina sammen med Thomas i Vejgaard, og de har sammen pigerne Nanna og Malou. Tina er også lidt af en festabe - elsker cocktails og sushi, og så er hun stor fan af Dolly Parton. 1.3. 14 har Ulrik R. Lynnerup været ansat i Blue Water Esbjerg i 10 år. De fleste af årene som befragtningschef i Wind Logistics. Med en baggrund i forskellige rederier og offshore-branchen kan Ulrik samtidig fejre 30 års jubilæum i shipping-/transportbranchen. I løbet af de 10 år hos Blue Water er det blevet til adskillige hundrede vindmølletransporter til stort set alle lande i hele Europa og Skandinavien. Sideløbende har Ulrik afholdt flere shippingkurser internt i Blue Water-organisationen, og mange af vore afdelinger rundt om i verden har nydt, og nyder stadig, godt af Ulriks ekspertise på området. Ulrik bor med sin bedre halvdel i Hjerting. Af fritidsinteresser kan nævnes golf og Formel 1-løb, som han deler med sønnen Frederik. Olaf Fríðheim/Blue Water Torshavn kan 1.3.14 fejre 10 års jubilæum. Olaf er ansat som pakhusformand og har altid styr på, hvad der sker i pakhuset vedrørende gods, kunder og perso-

nale - en mand man kan stole på. Olaf er gift med Súnfríð, og de har 3 børn Edith, Bjartur og Niels. Olaf er angageret i mange ting, men hans store lidenskab er fodbold, og der er i hans øjne ingen bedre end EB/ Streymur, selv om de kun har været mestre én gang. Olaf er et naturmenneske, der foretager mange fjeldture for at tilse sine får, og han går nødigt glip af harejagten i november/december. I en periode var Olaf borgmester i Gjógv, hvor han bl.a. havde fint kongeligt besøg af dronningen og prinsgemalen. Abuzar Mamedov kan 1.4.2014 fejre sit 10 års jubilæum som chauffør ved Blue Water Caspian, Baku. Abuzar er en professionel chauffør, meget disciplineret og kompetent, med mere end 35 års erfaring, Han er en, vi kan stole på og sætte vores lid til og som ofte yder en ekstra indsats over for sine kolleger, også uden for åbningstiden med udbringning af vigtige pakker og breve. Han tager også aktiv del i firmaets sociale arrangementer, er en populær kollega og en god teamspiller. Abuzar er gift og har en stor familie: tre døtre og en søn. Fritidsinteresserne omfatter politik, bøger og rejser.

20 & 30 år 25.10 markerede man to jubilæer hos Wikeström & Krogius i Turko: Leena Mäki og Riitta Valkolehto fejrede henholdsvis 20 og 30 års jubilæum. Leena begyndte sin karriere ved Wikeström & Krogius som sekretær for konsul Wikeström, som dengang var ejer og administrerende direktør i firmaet. I dag er Leena en del af debitor-teamet og tager sig også af informationerne ifm. integration af processerne i vores bogholderisystem Mocha. Riitta blev 19.9.93 ansat som assistent for regnskabschefen. Hun har gennem årene været vidne til ændringerne i branchen til vores nuværende globale og teknologiske shipping-verden. Riitta står i dag i spidsen for regnskabsaktiviteterne hos Wikeström & Krogius.


Blue Water News | Nr. 104 | December 2013

Blue Water Fonden bakker op om Nationalpark Vadehavet Med Blue Waters rødder og lokale beliggenhed er det nærliggende at støtte et projekt, der vil sætte Vadehavet på landkortet. Nationalpark Vadehavet er verdens største tidevandsområde med trækfugle fra hele verden og udpeget af UNESCO til at være et naturområde af enestående universel værdi og dermed fortjent til at blive udpeget som verdensnaturarv. ”Blue Water Shipping er lokalt stærkt forankret i Esbjerg og dermed i Vadehavet. I lighed med Vadehavets trækfugle når vi også langt ud i verden med 66 kontorer i 28 lande og 1.200 ansatte. Ved at bakke

op om Nationalpark Vadehavet kan vi bidrage til en lokal indsats, som har betydning langt uden for vores hjemlige grænser. At Blue Water Fondens støtte samtidig går til et maritimt formål har yderligere medvirket til vores interesse for projektet.” fortæller Kurt Skov om baggrunden for samarbejdet. Støtten går til et nationalpark-skib, der skal være en omsejlende ambassade, som bringer nationalparken tættere på lokalbefolkningen. Skibet forventes desuden at deltage i festivaler, regattaer og forskellige kulturarrangementer.

Fødselsdage Januar Mirjam Mortensen, Esbjerg -50 år Michael Rodriguez, Miami – 30 år Finn B. Jensen, Padborg – 65 år Barbara Frisk Vesterager, Herning – 40 år

7.1 9.1 10.1 26.1

Februar Alice Sun Nicolaisen, Singapore – 30 år Bent Therkildsen, Lindø – 50 år Jan Steiness, Esbjerg – 40 år Rafael Dos Santos Reis, Rio de Janeiro - 30 år Jesper Skjoldborg Øraker, New York - 30 år Dick Schulman, Turku – 40 år Sara Lindberg, Esbjerg – 30 år Markku Kalevi Sommelo, Helsinki – 50 år Niels Raae Andersen, København – 50 år

1.2 1.2 2.2 5.2 14.2 18.2 19.2 26.2 26.2

Marts Ditte Maria Wammen, Aalborg – 40 år Nanna Juul Andersen, Fort Lauderdale – 30 år Heins Christensen, Esbjerg – 40 år John Eldevig, Nuuk – 40 år Danni Olling Sørensen, Esbjerg – 40 år

1.3 6.3 8.3 12.3 14.3

Majken Lindeman Magnussen, Esbjerg – 40 år Inam Abluch, Baku – 40 år Malene Ehmsen, Esbjerg – 40 år Lennart Voss, Esbjerg – 50 år Susanne Sand Kyrstein, Kolding – 50 år Peter Knoblauch, Esbjerg – 50 år Peter Ehrhorn, Esbjerg – 40 år Heidi Betina Hansen, Holstebro – 40 år Arne Iversen, Esbjerg – 60 år

15.3 16.3 19.3 20.3 20.3 26.3 28.3 30.3 31.3

April Per Jensen, Esbjerg – 50 år Marianne Girardin, Brest – 40 år Jonathan Le Corre, Lorient – 30 år Maricela Licenzi, Miami – 65 år Robert Farrar, Manchester – 65 år Martin Hildebrandt Jensen, Esbjerg – 30 år Lene Bruun Jørgensen, Kolding – 30 år Marina F. Høghamar, Esbjerg – 30 år Clarence Loh, Singapore – 40 år Abulfat Aleskerov, Baku – 50 år Bent Weidinger, Kolding – 60 år

2.4 4.4 5.4 5.4 10.4 12.4 16.4 16.4 17.4 24.4 27.4

Fødsler 24.8 kl. 7.00, blev Nivi Sort Holck/stevedoring, Esbjerg og hendes mand, Kim, forældre til lille Victor, som vejerde 4200 gram og målte 54 cm. Søren Søndergaard/IT-afdelingen, Esbjerg blev 8.9 far til lille dreng på 3820 gram og 54 cm. 14.9 kl 22.42 blev Rikke Moesgaard/ kreditorafdelingen, Esbjerg og hendes mand, Kenneth, forældre til lille Sofie på 4040 gram og 52 cm. Line Broxgaard Bach, Lindø fødte 19.9 en lille pige, der skal hedde Lykke, og som vejede 3400 gram og målte 51 cm.

Charlotte Dalgaard Olesen/finansafdelingen, Esbjerg fødte 20.9 en lille pige, Eva, på 3950 gram og 54 cm. Lasse Reuss og Camilla Stockmarr Søgaard/begge Blue Water Esbjerg blev 17.10 de stolte forældre til en dreng på 3870 gram og 52 cm. Rodrigo Faria/Blue Water Rio de Janeiro og hans kone blev 24.10 forældre til en dreng, Arthur, på 3015 gram og 47 cm. Tina Kupijbida/Blue Water København blev 28.10 mor til Casper, som vejede 4390 gram og målte 55 cm.

Udgiver: Blue Water Shipping Trafikhavnskaj 9 6701 Esbjerg Tlf.: +45 79 13 41 44 Fax +45 79 13 46 77 Layout: Claus Simony Redaktion: Jan Hjortlund Hansen: jah@bws.dk Carsten Lindegaard Iversen Kurt Skov Trykt i: 13.000 kopier E-mail: bwsebj@bws.dk www.bws.dk Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S 23


GlĂŚdelig jul og godt nytĂĽr

Blue Water News - December 2013 DK  
Blue Water News - December 2013 DK  

Blue Water house magazine

Advertisement