Page 1

Personaleblad - distribueres også til venner og forretningsforbindelser

Blue Water åbner nyt kontor i Rio de Janeiro

DONG Energy overtager Blue Waters hovedkontor

Side 5

Side 6

Blue Water har fået A-klasse licens i Kina Side 2

Nr. 94 August 2010

Spændende fragtaftale med det danske forsvar Side 7


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Blue Water har fået A-klasse licens i Kina

Kina er på mange måder et meget interessant land – historisk, kulturelt, landskabsmæssigt, med hensyn til madkultur og folkeslag – ja i det hele taget, men ikke mindst forretningsmæssigt. Det er da også netop derfor, at mange bl.a. danske firmaer har etableret sig med succes og opbygget produktion og afdelinger i Kina. Blue Water ønsker at få et solidt fodfæste på det kinesiske marked og er derfor gået hele vejen og har erhvervet sig den bedste registrering et udenlandsk spedi-

tions- og shippingfirma kan opnå – en ”A-Class Registration”. Med en sådan kan vi overfor kunder og ikke mindst de kinesiske myndigheder tilkendegive, at vi har reelle hensigter med vore forretninger i Kina - ikke kun på kort, men også på længere sigt. Vi oplevede det faktisk allerede under registrering af det nye kontor i Shanghai, da direktøren for Shanghai Administrative Bureau for Industry & Commerce ønskede et personligt møde for at høre nærmere om firmaet og dets forretningsplaner i Kina. En overraskende og opmuntrende involvering fra de kinesiske myndigheder – og meget værdifuldt for os, da det kineskiske ”guan xi” – der betyder et godt forhold – er utroligt vigtigt for at gøre forretninger i Kina. Så nu er vores afdeling i Shanghai klar til enhver fragtforespørgsel, da A-klasse licens indebærer, at vi er fuldt lovligt registreret efter de kineske myndigheders krav og betingelser for udenlandske firmaer.

Blue Water åbner sit kontor nr. 2 i Kina - i Shanghai Vindmølleindustrien er i kraftig udvikling i Kina, og med Blue Waters store involvering inden for netop dette område, ligger det som grund for beslutningen om at åbne eget kontor i Pudong New District i Shanghai. Blue Water har været aktiv i Kina i mange år og har siden november 2003 haft eget kontor i Qingdao med globale transporter af fødevarer som primært forretningsområde. Generel luft- og søfragt derimod varetages af vor mangeårige agent, Cargo Services, med 28 kontorer rundt omkring i hele Kina. Blue Water Shanghai vil kunne drage fordel af Blue Waters brede erfaring og store viden inden for vindmøllelogistik såvel som vor globale ekspertise inden for projekttransport for olie- og gasindustrien. Kontoret bemandes af erfarne folk - både kinesere og danskere - med specialviden i losning, lastning, survey og projekttransport, og vil blive ledet af Arne Iversen, der har en mangeårig baggrund i Blue Water bl.a. fra Mellemøsten og senest fra Blue Waters første afdeling i Kina - i Qingdao. Kinas vindmølleindustri er i dag verdens største med mere end 70 producenter og et stort antal udenlandske virksomheder, som har startet produktion i Kina. Mange af disse virksomheder ønsker nu at eksportere til nabolandene samt Europa, 2

USA, Sydamerika m.fl., og Blue Water vil i den forbindelse kunne tilbyde vor assistance baseret på firmaets mangeårige ekspertise fra transport og håndtering af vindmøller i Europa.

Vi kan nu varetage alt inden for transport, logistik og shipping - med bil, skib og fly - og kan booke direkte til rederier og fakturere direkte til kinesiske og udenlandske kunder - endvidere har vi også tilladelse til at udføre survey, tally og tilsvarende maritime opgaver.

På billedet ses Michael Larsen, Arne Iversen, Roy Zhai og Charles Wang stolt vise det nyerhvervede diplom frem, der beviser, at Blue Water er A-klasse registreret.

Wind Power Asia, Beijing Blue Water deltog igen i år på udstillingen Wind Power Asia i Beijing fra 23. 25.6 2010 på den danske fællesstand. Denne gang havde vi lejlighed til at introducere vores nye afdeling i Shanghai, der specialiserer sig i transportløsninger til bl.a. vindmølleindustrien. Desuden kunne vi fremvise vores nyeste projektfilm, som er produceret for at give et indblik i Blue Waters formåen inden for dette specialicerede område af fragtbranchen.

F.v. Charles Wang, Arne Iversen, Michael Larsen og Søren Messman / Blue Water Stevedoring på besøg. Kontaktdetaljer: Blue Water Shipping China Ltd., Shanghai Information Tower, Room 2506 1403 Ming Sheng Road Pudong New District Shanghai, ZIP 200135 China Tel. +86 021 33927580 Fax : +86 021 33927583 E-mail: bwssha@bws.dk

F.v: Ulrich Ritsing / C.C. Jensen, Carol Liu / Blue Water Qingdao, Rikke Skov / Dansk Eksportforening og Arne Iversen/ Blue Water Shanghai.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

På besøg hos Sinovel Beijing Carol Liu / Blue Water Qingdao og Arne Iversen / Blue Water Shanghai har haft travlt med at rejse rundt i Kina for at besøge de forskellige kunder i forbindelse med vindmøllebranchen. En ikke helt let opgave, da Kina er et kæmpe land, hvor man ofte oplever flyforsinkelser og aflysninger og har en meget tæt bytrafik, men Kina har også mere end 70 forskellige vindmølleproducenter, som i følge BTM Consult Aps i 2009 sammenlagt installerede vindmøller, der kunne producere 13.750 MW – den højeste volumen målt for et enkelt land på et år. Den største vindmølleproducent i Kina er Sinovel Wind Group, som i 2009 instal-

lerede vindmøller med en kapacitet på 3.510 MW, der gør dem til den 3. største producent i verden. Sinovel har installeret Kinas første offshore vindmøllepark, Shanghai Donghai Bridge Offshore Wind Farm, som blev indviet 8.6. Under Offshore Wind China i Shanghai kunne Sinovel annoncere en ny 5 MW offshore vindmølle, og de deltager også på internationale messer såsom i Dallas og Stockholm. Firmaet var blandt dem, der nyligt blev besøgt, og Arne Iversen fortæller om en spændende snak om deres transportbehov – både i Kina og internationalt.

Carol Liu/ Blue Water Qingdao, vicedirektør for marketing Tong Tong / Sinovel, markedsanalytiker Elaine Liu / Sinovel, tolk Gloria Xing / Sinovel, Arne Iversen / Blue Water Shanghai, projektchef Jiiang Tao /Sinovel.

DWEG reception 31.5. arrangerede Danish Wind Energy Group China (DWEG) en interessant reception i den danske pavillon på World Expo 2010. DWEG hører under Dansk Eksportforening. Blue Water deltog med repræsentanter fra vore kontorer i Shanghai og Qingdao sammen med mange andre fra den kinesiske vindmølleindustri. Blandt de interessante talere var Siemens Wind Power og Eksport Kredit Fonden

samt et indlæg omkring "Udviklingen af vindenergi i Kina" af Morten Søndergaard og "Historien bag den danske pavillon og den lille havfrue" af Christopher Bo Bramsen, tidligere dansk ambassadør i Kina. Alle de tilstedeværende nød synet af den lille havfrue, som har rejst den lange vej fra sin plads på havnefronten i København, hvor hun har boet siden 1913. Det er første gang, at statuen har forladt

Danmark - hun vender først tilbage til Danmark om 8 måneder, når verdensudstillingen slutter. De mange kinesiske gæster glæder sig over den lille havfrue - specielt, at det er originalen. Men som Christopher Bo Bramsen, som har været en af initiativtagerne bag projektet, bemærkede: "Man kan ikke sende en kopi til Kina".

Særligt udvalgte personer: Bageste række f.v. Michael Larsen/ Blue Water Shanghai. Bageste række f.h: Arne Iversen/ Blue Water Kina & Qatar. Anden række, f.h.: Carol Liu/ Blue Water Qingdao. 3


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Status 2009 – og opstarten på 2010 Når vi ser tilbage på året 2009, har det også for Blue Water været et år, hvor vi - efter finanskrisens start i slutningen af 2008 - er bremset op og har tænkt os ekstra om, inden vi har kastet os ud i nye og spændende aktiviteter og tiltag. Et ”venteår” på nye og bedre tider ikke blot for os, men også for vore kunder, kolleger og forretningsforbindelser over hele verden. Meget få inden for branchen kan sige sig uberørt af krisen og har derfor været nødsaget til at tilpasse sig forholdene. Hos Blue Water har det bl.a. krævet tilpasning af personale og ansættelses- og lønstop. Forhold der har gjort, at det har været nødvendigt at se med andre øjne på mange ting og måske udnytte vore ressourcer på en bedre måde. En proces, der sikkert er sund nok, men ikke særlig sjov for de folk, det er gået ud over. Heldigvis har vi hen over året kunnet mærke, at det har gavnet, og at tilpasningerne har virket. Vi har hovedsageligt været ramt i Danmark eller lande, hvor vore aktiviteter er baseret på traditionel transport af industrigods, hvorimod vore kontorer, der arbejder med nicheaktiviteter inden for olie, gas, vindenergi, projektgods og fødevarer, ikke har været særligt berørt af krisen Bladrer vi tilbage og ser i vores Blue Water News, kan vi se på masser af spændende opgaver rundt omkring i verden, og vi kan konstatere, at vi i alt fald ikke har ligget stille, men snarere er løbet bare endnu stærkere. Men ser vi godt efter, kan vi konstatere, at de store indkøb og investeringer har der ikke været plads til. Nye tiltag har været

langtidsplanlagt – således nye faciliteter i Holland, hvor Blue Water Barendrecht flyttede i nye – tiltrængte – faciliteter i foråret. Et af de få steder, vi har vovet pelsen, er i Malaysia, hvor vi startede op i Port Klang. En investering for afdelingen i Singapore, der i forvejen har haft opgaver i Malaysia, og nu har lokale folk på stedet, som kan udvikle forretningen. En anden underafdeling er kommet til på Rømø, styret af mæglerafdelingen i Esbjerg, så vi er klar til at tilbyde vores service, hvis/når man kommer i gang med etablering af havvindmølleparker i den tyske sektor af Nordsøen. Ved årsskiftet var vi 820 ansatte i hele Blue Water Gruppen, som omfatter 49 kontorer i 26 lande.

Resultat Det økonomiske resultat blev i 2009 for Blue Water Holding A/S et overskud før skat på DKK 20 mio. (EUR 2,7 mio), og en omsætning på DKK 2,6 mia. (EUR 349 mio). Resultatet er meget tilfredsstillende især krisen taget i betragtning og den kendsgerning, at der er dækket omkostninger på i alt DKK 40 mio. i forbindelse med tilpasning af organisationen og et stort tab i forbindelse med den færøske aktivitet på grund af manglende godsmængder at transportere grundet sygdom i laksen.

2010 Vi ser optimistiskt på det kommende år – og vore tal for det første kvartal underbygger det. Mange små tegn tyder på, at vi er på rette vej ud af krisen, og vi handler derefter. Vi har længe været trængt på pladsen på vort hovedkontor i Esbjerg, men p.g.a. krisen har vi udskudt en tiltrængt udbygning, som allerede var i støbeskeen før krisen. I stedet har vi haft et par midlertidige pavilloner opstillet, som ikke just har pyntet på vores indgangsparti. Men....................nu er der håb forude. Vort hovedkontor er fra sommeren 2011 udlejet på en langtidsaftale til DONG Energy, og vi bygger i stedet nyt hovedkontor på ca. 10.000 m2 på Cort Adelers Gade 1 – en adresse, som vil lyde bekendt for gamle Blue Water ansatte og kunder. Det var nemlig på samme adresse vi i sin tid gjorde vores indtog på Esbjerg Havn 31.8.1973. Af andre fremadrettede tiltag har vi netop åbnet kontorer i Shanghai/Kina og er i gang med at etablere os i Rio de Janeiro i Brasilien. Begge disse kontorer skal arbejde med aktiviteter relateret til vindenergi, olie og gas. Der er ingen, der skal tro, at vi er blevet lullet i søvn i løbet af krisen! Jeg er glad og taknemmelig over 2009 resultatet og opstarten af 2010 - og takker for indsatsen. Kurt Skov

Egenkapitalen per 31.12.2009 udgør DKK 122 mio. (EUR 16,4).

Hotelskib på besøg i Esbjerg I foråret 2010 var Blue Water udnævnt som agenter for M/S “Wind Solution”. Skibet var hyret som hotelskib for Siemens i forbindelse med arbejdet på Greater Gabbard Offshore Wind Farm. M/S “Wind Solution” anløb Esbjerg for at mobilisere værktøjscontainere og andet udstyr, der skal bruges til projektet. Skibet er indregistreret i London og ejes af selskabet C-Bed BV., som styres af Monjasa, Fredericia. Fakta om skibet: Længde 122,77 m, Bredde 19,20 m, dybgang 5,3 m, 150 kahytter. 4


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Blue Water åbner afdeling i Rio de Janeiro Blue Water har været aktive i Brasilien i mange år, faktisk siden slutningen af 1990’erne – specielt inden for transport af fødevarer, hvilket også var grundlaget for i 2003 at åbne eget kontor i Sao Paulo, da mange af beslutningstagerne er placeret her. Drejer det sig derimod om olie- og energisektoren, er Rio de Janeiro stedet at være repræsenteret. Vi er derfor i gang med at opbygge en ny afdeling her, der skal arbejde med service og transport i forbindelse med aktiviteter relateret til olie, gas og vindenergi. Samarbejdet vil hovedsageligt blive med Blue Water kontorerne i USA - specielt Houston, Singapore, Malaysia, Det Kaspiske Hav, Mellemøsten, Kina og rundt om Nordsøen. Brasilien har kæmpe reserver af olie og gas langs den mere end 7000 km lange kystlinie og er derfor en vigtig spiller inden for denne

industri. Derudover har man også fået øjnene op for vindenergi, og sidst, men ikke mindst, er der et hurtigt voksende behov for transport af byggematerialer, der bl.a. skal bruges til byggerier i forbindelse med VM i fodbold i 2014 og de Olympiske Lege i 2016.

Mogens Nielsen, adm.dir. Marcia Robles / MacArtney Underwater Technology Brasil, Tiago Bitiu og Kurt Skov.

Fra besøget hos Keppel Fels Brasil ses f.v. Goden Tng /BrasFELS, Jason Goh, Mogens Nielsen og Tiago Bitiu.

Én af Blue Waters helt store kunder er skibsværftet Keppel Fels i Singapore. Dette kundeforhold går mere end 12 år tilbage, da vi underskrev den første aftale med Keppel Fels Singapore om transport af en jack-up rig fra Singapore til Baku i Azerbaijan. Keppel Fels etablerede allerede for 10 år siden sit eget skibsværfti Brasilien, BrasFELS, i Angra dos Reis tæt på Rio de Janeiro. Med 6500 ansatte summer det af travlhed med store projekter i forbindelse med olie- og gasindustrien. I maj aflagde Kurt Skov besøg i Rio

sammen med Jason Goh / Blue Water Singapore og Mogens Nielsen, som er ansvarlig for bl.a. vore aktiviteter i Brasilien. Tiago Bitiu, der hidtil har arbejdet hos Blue Water Sao Paulo, er blevet overflyttet til Rio de Janeiro, hvor han er med i de praktiske opgaver i forbindelse med etablering af afdelingen. Besøget blev desuden udnyttet til at mødes med BrasFELS, og danske firmaer i Rio: A.P. Moller-Maersk, Lauritzen Offshore Services, MacArtney Underwater Technology, Viking Life-Saving Equipment og fortoldningseksperter. Vore foreløbige data i Rio de Janeiro: Blue Water Shipping do Brasil Ltda. Rua da Assembleia, 10 - Suite 3418 20011-000 - Rio de Janeiro - RJ Brasilien E-mail: bwsrio@bws.dk

Fra besøget hos BrasFELS, f.v. præsident KC Kwok / BrasFELS, Jason Goh og Kurt Skov.

Møde i bedømmelseskomitéen

F.v. Niels Due Jensen, Jens Hammer Sørensen, HKH Prins Henrik, Ulrich Ritsing, Kurt Skov og Louise Bank Jespersen. Dansk Eksportforenings Diplom og Hans Konglige Højhed Prins Henriks æresmedalje bliver tildelt et firma eller en person, der med base uden for Danmark har gjort en ekstraordinær stor indsats for at markedsføre danske produkter. Beslutning om tildeling af prisen foretages af en bedømmelseskomité, der består af H.K.H Prins Henrik som formand og desuden af salgsdirektør Ulrich Ritsing / C.C. Jensen, kontorchef (og kommende dansk ambassadør i Luxemburg) Louise Bank Jespersen / Udenrigsministeriet,

adm. direktør Jens Hammer Sørensen / Selco A/S, koncernformand Niels Due Jensen / Grundfos A/S og Kurt Skov. I forbindelse med sidste møde i komitéen 26.4. i Udenrigsministeriet afholdt Dansk Eksportforening et netværksarrangement, hvorunder H.K.H. Prins Henrik fortalte om udviklingen i dansk eksport, og Danmarks ambassadør i Brasilien, Svend Roed Nielsen, gav et indlæg om: “Brasilien - det er nu, det økonomiske potentiale realiseres”.

28.4. var Blue Water Sao Paulo sammen med andre kunder inviteret til gokart af CSAV. Et socialt arrangement for at lære hinanden at kende på en afslappet måde. Bruno Barbi / Blue Water Sao Paulo deltog i løbet og opnåede en 5. plads. 5


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Aftale mellem DONG ENERGY og BLUE WATER SHIPPING Dong Energy indgår en langvarig lejeaftale med Blue Water Shipping om overtagelse af Blue Waters hovedkontor på 2500 m2 på Esbjerg Trafikhavn og et nyt 1.000 m2 pakhus, som opføres ved siden af kontoret. DONG Energy vil bemande kontoret med personale fra DONG E&P samt DONG Power Renewables, der er beskæftiget med henholdsvis efterforskning og produktion af olie og gas og desuden produktion af vindkraft. DONG Energy og Blue Water har i forvejen et samarbejde i Esbjerg i forbindelse med losning og lastning af forsyningsskibe til Nordsøen, lagerfaciliteter samt pipe yard (rørplads). Blue Water bygger i stedet for et nyt hovedkontor på ca 10.000 m2 på nabo-

grunden på Esbjerg Trafikhavn, hvor man fjerner flere gamle pakhuse. Da Blue Water tog det nuværende hovedkontor i brug for 5 år siden, var det med 75 ansatte. Det nye byggeri, som forventes færdigt i løbet af forsommeren 2011, vil blive be-

mandet med mere end 200 ansatte. Derefter kan DONG Energy flytte ind i deres kommende hovedkontor i Esbjerg og dermed få samlet kontor, lagerfaciliteter og pipe yard på Esbjerg Trafikhavn.

Nedrivning af gamle pakhuse Kan man have følelser for et gammelt hus? Også hvis huset er i en elendig forfatning og gennem tiderne er blevet sminket til ukendelighed? Ja, når først maskinerne går i gang med deres nedbrydningsarbejde, og man er førstehåndsvidne til ugerningen, pibler gamle minder frem! Det er hårdt at være vidne til, at metaldinosaurerne gnaver sig igennem stykke for stykke, og bare hensynsløst smider skelettet og indmaden på jorden. Men der en en mening med galskaben! 10 meter fra vores nuværende adresse vil der i løbet af det næste år rejse sig en arkitektonisk skønhed af asken. Et nyt hovedkontor for Blue Water. Større og flottere end det, vi sidder i i dag. Lige netop på dét sted - Cort Adelersgade nr. 1 - hvor vi sad til leje hos DLG i årene 1973-1981.

Men denne gang bliver det garanteret ikke Gyrithe og Lillian, som kommer til at male dørgerigterne mørkebrune, lokummet i psykedeliske farver, og sy orangefarvede gardiner til vinduerne! Og Kurt og Jørn slipper sikkert også for at klistre væggene til med lysebrun hessian og palisanderpaneler.

Lad os holde ét minuts stilhed. Af nostalgiske grunde skulle den nye adresse måske være Cort Adelersgade, men af praktiske grunde – så folk på adressen med det samme kan se vores beliggenhed, bliver det Trafikhavnskaj 7.

I øvrigt kan byggeriet følges live på vores hjemmeside: www.bws.dk , da vi har installeret et kamera, der følger udviklingen hver 10. minut!

Aker Well Service - ny basekunde i Esbjerg Aker Well Service har etableret sig på Blue Water Offshore Basen på Esbjerg Havn. 6.5. holdt Aker ”Åbent Hus /teknisk dag”, hvor adm. direktør Ole Petter Thomesen - gammel kontakt af Blue Water fra Norsea Basen i Stavanger - og Jarle Gudbrandsen præsenterede Aker og deres service. Præsentationen blev efterfulgt af spændende demonstrationer af deres udstyr, som benyttes i forbindelse med offshore-boringer. En rigtig god ef6

termiddag, hvor vi fik mulighed for at tale med gamle og nye kontakter involveret i olie- og gasbranchen på Nordsøen. Akers lokale mand i Esbjerg, Svend Høst, beretter, at de siden opstarten har vundet flere kontrakter i den danske sektor.

Ud over aktiviteterne i Esbjerg er vi også i dag i kontakt med Aker Solutions rundt omkring i verdenen. Bl.a. i Port Klang, hvor de er blevet en vigtig kunde for os, og endvidere også i Norge samt USA.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Spændende fragtaftale med Det Danske Forsvar Blue Water har i starten af året budt på Forsvarets delaftaler på transport til/fra hele verden samt deployeringen i forbindelse med internationale operationer, som bliver håndteret af Forsvarets Materieltjeneste = FMT. Vi er derfor meget stolte af at kunne fortælle, at vi har vundet delaftalen, som dækker transport primært fra/til Nordamerika samt transport fra/til den øvrige verden undtagen Europa og Nordatlanten. Vi har budt på aftalerne sammen med 8 andre store danske og udenlandske shippingfirmaer, så vi anser denne udnævnelse som en stor anerkendelse, idet den stiller store krav til både administration, kvalitet & sikkerhed samt et godt netværk. Fragtomsætningen pr. år er ca. DKK 5-6 mio. – hvoraf DKK - 2 mio. dækker søfragt. Efter udnævnelsen har vi besøgt de 3 kontorer, som vil være de primære kon-

torer ved afvikling af transporterne - Billund, New York samt vores agent Manitoulin i Toronto. Vi har efterfølgende afholdt ‘audit’ på de tre lokationer. Alle tre besøg blev afviklet meget positivt, og Forsvaret har godkendt alle tre - uden bemærkninger, fortæller Ole B. Ulriksen kontraktansvarlig og kontorchef for Blue Water Aalborg. Blue Water Billund får ansvaret for luftfragten og Blue Water København får ansvaret for søfragten. Kontrakten løber fra 1.1.2011 til 31.12.2013 - med option på et års forlængelse. Aftalen blev underskrevet ved et møde hos Forsvaret i Ballerup 29.6. 2010. Der stilles strenge krav til både faciliteter, personale samt procedurer. Derfor får vi travlt med diverse godkendelser af både kontorer og personale samt udarbejdelse af procedurebeskrivelser på de enkelte aktiviteter.

Fra auditmødet i Toronto med vores partner Manitoulin. F.v. Leo Aramini /luftfragtchef, Erik Thomsen / major FMT, Bent Bertelsen / speditør Flyvestation Skrydstrup, Jan Sigsgaard /speditør FMT, Rasmus B. Andersen / juridisk ansvarlig FMT, Allan B. Petersen / major FMT og kontraktansvarlig Jørgen Klink / speditør FMT, Ole B. Ulriksen, Dwayne Hihn / direktør Manitoulin, Christoffer Vitved / FMT og Arnis Bredovskis /søfragtchef. Ikke med på billedet Steve Forgie /terminalchef og Henrik Damgaard.

Vi havde lidt fritid i Canada og benyttede lejligheden til en udflugt til Niagara Falls - alle udstyret med “Blue Water” regnslag F.v. Jørgen Klink, Ole B. Ulriksen, Christoffer Vitved, Allan B. Petersen, Bent Bertelsen, Henrik Damgaard, Erik Thomsen, Rasmus B. Andersen og Jan Sigsgaard.

Underskrivelse af aftalen med Forsvaret. F.v. Henrik Damgaard / Blue Water Billund, Jan Sigsgaard /speditør FMT, Ole B. Ulriksen / Blue Water Aalborg og Allan Bo Petersen / major FMT.

Ny agent i Canada

På et møde hos Blue Water København 3.5., hvor Dwayne Hihn / Manitoulin Global Forwarding, Canada besøgte os, blev vi enige om et fremtidigt samarbejde mellem Manitoulin og Blue Water Danmark. Manitoulin har gennem de seneste år opkøbt flere mindre speditionsvirksomheder i Canada, bl.a. firmaet Paltainer, som har et langvarigt samarbejde

med bl.a. Blue Water i Barcelona og Blue Water i Dubai, og i dag er gearet til alle former for transport, inkl. projektlaster og fødevarer. Manitoulin Global Forwarding blev etableret i Canada i 1960 og har i dag 66 kontorer i Canada, en flåde på mere end 3000 biler, og 250 servicecentre i USA.

Fra auditmødet med Blue Water i New York. F.v. Christoffer Vitved og Bent Bertelsen/ FMT, Isabelle Piorro / Blue Water New York, Erik Thomsen og Rasmus B. Andersen / FMT, Henrik Damgaard (stående), Allan B. Petersen og Jørgen Klink / FMT, Ole B. Ulriksen, Jan Sigsgaard / FMT, Morten P. Sørensen og Victor E. Sapp / Blue Water New York 7


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Projektgods fra USA til Vietnam I april/maj 2010 blev Blue Water Singapore tildelt kontrakten på transport af 2 rigkraner på hver 700 m3 samt 12 ben på 2.000 m3 til jack-up rigge, der bliver bygget i Vietnam af vores gode kunde Ezra Marine Services på deres værft i Ho Chi Minh – Saigon Skibsværft. Blue Water Singapore håndterede hele transporten fra producent i USA til modtager i Vietnam i tæt samarbejde med vores kontor i Houston, herunder vejtransport, emballering af kranerne, lastning, losning, forsikring mv. For at reducere transittiden stod et chartret skib for direkte sejlads fra USA til Ho Chi Minh. Ved ankomst til Vietnam blev kraner og ben omlastet til to slæbepramme direkte på ankerplads på grund af skibets dybgang. Omlastningen blev gennemført i samarbejde med vores vietnamesiske partner SME Logistics på kun 11 timer og en dag tidligere end planlagt. Til denne opgave kombinerede Blue Water erfaringen fra lokale kontorer og gav vores kunde en komplet løsning fra producent til modtager.

Windpower 2010 - Dallas Udstillingen og konferencen, ASEA Windpower, der afholdes årligt, fandt sted i Dallas, USA, fra 23.-26.5. I år havde Blue Water valgt at deltage med egen stand, som var bemandet af kolleger fra Esbjerg – Michael Rud, Per Jensen og Kurt Skov – sammen med Søren Thorup Nielsen / Blue Water Los Angeles. Desuden var Lars Kristiansen / udstillingsafdelingen Esbjerg til stede, da udstillingsafdelingen havde arrangeret transport for en del af de danske udstillere på den danske fællesstand. Uden tvivl vil der være store muligheder på det amerikanske marked, meldes der tilbage fra kollegerne, som var overraskede over udstillingens størrelse. Mere

end 1300 udstillere med udendørs- og indendørsstande, som blev besøgt af 20.000 besøgende i de 4 dage, udstillingen varede.

F.v. Kurt Skov, Michael Rud, Søren Thorup Nielsen og Per Jensen.

På besøg i Argentina og Uruguay I marts var Priscilla Souza / Blue Water Sao Paulo og Frank Madsen / Blue Water Esbjerg sammen med Dirk van Hoomisen / Safmarine Belgien på besøg på Safmarines kontorer i Buenos Aires og

Montevideo for at mødes personligt og styrke samarbejdet.

1.000 tons ankerkæde I slutningen af april 2010 lastede Blue Water Singapore 1.000 tons ankerkæde på et projektskib for én af vore større kunder, Franklin Offshore International in Singapore. Lastning af ankerkæde er ikke en simpel laste- og losseoperation - det kræver stor ekspertise at sikre en glidende proces. Hvis kæden ikke håndteres korrekt under lastningen, kan det være meget tidskrævende at losse, da det er umuligt at forhindre kæden i at flytte sig under søtransporten. Blue Water har erfaring fra håndtering af adskillige forsendelser af ankerkæder, ankre og andet fortøjningsudstyr. Under denne særlige transport lastede vi yderligere 10 kraftige kabelspoler på dækket, hvilket krævede nøje vægtspredning.

8

Sammen med personalet hos Safmarine, Buenos Aires.

På besøg i Montevideo, f.v. Raul Marandino, Veronica Vicci, Dirk Van Hoomissen, Priscilla Souza, Frank Madsen og Jose Luiz Pirotto.

Besøg af Pinto Basto Det traditionsrige portugisiske shippingfirma Pinto Basto har en meget stor shipping- og transportafdeling i Angola. 4.5. fik vi besøg af direktør Frederico Pinto Basto fra kontoret i Lissabon - og direktør Bernardo Soares, der leder firmaets omfattende aktiviteter i Angola. Det blev et meget interessant og hyggeligt møde. Vi diskuterede mulighederne for et nærmere samarbejde - især i forbindelse med den omfattende olie- og energiudvikling i Angola - og også transport af fødevarer fra især Sydamerika / Brasilien til Angola. Vi havde naturligvis også en livlig snak om fodbold. Portugal og Danmark var i samme gruppe for at kvalificere sig til VM i Sydamerika. Danmark blev nummer 1 i gruppen foran Portugals verdensstjerner - men bestemt ikke uden særdeles meget held i de to indbyrdes kampe! Frederico

var meget stolt af sit Benfica medlemskab - men efter årets mindre gode placering i turneringen, blev han sat på plads af Bernardo.

F.v. øverst Dan Nissen, Frank Madsen og Niels Tolstrup / Blue Water. F.v. nederst Frederico Pinto Basto / Pinto Basto Lissabon, Bernardo Soares /Pinto Basto Angola og Kurt Skov.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

OTC 2010 - Houston Igen i år var Blue Water repræsenteret på én af verdens største olie- & energimesser. OTC (Offshore Technology Conference) afholdes hvert år i Houston, Texas den første uge i maj. Dette år nåede OTC et besøgstal på 72.900, og med et udsolgt show på 52.700 m2 var OTC 2010 det største i 28 år. På trods af dette var stemningen trykket af uheldet i den Mexicanske Golf, hvor 11 mennesker mistede livet, da boreriggen Deepwater Horizon brændte og sank bare halvanden uge forinden. Dette var selvsagt det store samtaleemne rundt omkring på standene.

Blue Water Baku tildelt TOTAL kontrakt Blue Water Caspian er blevet tildelt kontrakten på service til det franske olieselskab TOTAL E&P Absheron B.V. – dækkende international fragt dør/dør, lokale serviceydelser på både oprindelsessted og destination: distribution lokalt, fortoldning og oplagring. Kontrakten løber over de næste 2 år og kommer til at dække første del af projektet – boring i oliefeltet Absheron i den nordlige del af Det Kaspiske Hav. TOTAL er optimistiske med hensyn til at finde reserver, der kan betale sig at udvinde, så de kan fortsætte deres mangeårige engagement i det kaspiske område. Vi ser frem til at projektet starter op senere på sommeren, oplyser Fina Garber fra Blue Water i Baku.

Blue Water var bredt repræsenteret. Foruden Blue Water Houston, havde Blue Water Shipping folk fra Danmark, Skotland og Brasilien på messen, og ugen var som sædvanlig meget travl med møder og forskellige arrangementer i forbindelse med OTC. Udover repræsentation på messen er Blue Water stolt af at have stået for transporten af de danske udstilleres stande og en del af de norske. Foruden transporterne spillede Blue Water også en rolle ved opstillingen af standene før showet og nedpakningnen efter showet.

Vi havde en god og produktiv uge, hvor vi stødte på mange velkendte ansigter og samtidig gjorde mange nye bekendtskaber, fortæller Esben Flinker Nørgaard / Blue Water Houston. En stor tak til alle, som viste Blue Water interesse ved at besøge vores stand og ikke mindst til de fremmødte til onsdagens ”Happy Hour”. Dette år var en stor succes, som vi ser frem til at gentage i 2011.

Olieudstilling i Baku Fra 1.- 4.6. afholdtes den årlige olieudstilling i Baku - denne gang i det helt nye og flotte udstillingscenter. Blue Water deltog traditionen tro med egen stand, og udover deltagelse fra vort lokale kontor i Baku deltog også kolleger fra Aber-

deen, Aktau, Tbilisi og Danmark. Udstillingen er en god lejlighed til at hilse på nye og gamle kunder og er samtidig en mulighed for vore regionale kontorer til at samles og diskutere den fremtidige strategi.

9


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

ESE-SPE 2010 Fokus på salg og udvikling i Bruxelles Island Blue Water håndterede logistikken for de danske udstillere på den kombinerede European Seafood Exposition / Seafood Processing Europe - en udstilling, som fandt sted fra 27. - 29. 4. 2010 i Bruxelles. Den danske fællesstand foregik i Dansk Eksportforenings regi, og vi havde 22 lastbiler afsted - dels med standmate-

riale dels med varer til udstillerne. ESE-SPE er den største fiske- og fiskeforarbejdningsmesse i verden med købere og sælgere fra mere end 140 lande. Også Blue Water havde egen stand, og var repræsenteret af afdelingerne fra Danmark, Frankrig og Island. På trods af askeskyens påvirkning af flytrafikken, var messen godt besøgt.

F.v. bagest Sigfinnur Mikaelsson /Blue Water Seydisfjordur, Søren Svennum /Blue Water Aalborg, Stephane Le Badezet /Blue Water Hirtshals, Carsten Kjær /Blue Water Padborg og Amdi Pedersen/(Blue Water Esbjerg. F.v. forrest Kurt Skov, Bent Rasmussen/Smyril Blue Water, Lasse Reuss /Blue Water Esbjerg.

Fint besøg hos Smyril Blue Water i Tórshavn En delegation fra Esbjerg - borgmester Johnny Søtrup, havnedirektør Ole Ingrisch, kommunaldirektør Otto Jespersen og erhvervsdirektør Tom Nielsen - var på et 3 dages besøg i Tórshavn, hvor de bla. havde møder med borgmesteren i Tórs-

havn, Heðin Mortensen. De fandt også tid til et besøg på Smyril Blue Waters kontor på Færøerne. Efter en rundvisning på havnen, pakhus og vort nyindrettede kontor, fik vi tid til en hyggelig snak over en kop kaffe.

Smyril Blue Water råder over fragtkapaciteten på ro/pax færgen “NORRØNA”, der med ugentlig frekvens sejler på Nordatlanten mellem Island, Færøerne og Danmark. “NORRØNA” har en kapacitet på 130 trailere og med en service fart på 21 mil, tilbydes Nordatlantens hurtigste fragtservice. For at øge fokus på salg og udvikling på det islandske marked åbner Smyril Blue Water kontor i Reykjavik. Smyril Blue Water er allerede repræsenteret med eget kontor i Seydisfjordur. Til at lede afdelingen i Reykjavik har vi ansat Steingrimur Sigurdsson, der med mere end 20 år i fragtbranchen i bl.a. Norge, Holland og naturligvis på Island, har et bredt og indgående kendskab til markedet. Blue Water Shippings mangeårige samarbejde med Ice Transport omkring transport af general cargo med luft og sø fortsætter uændret. Henvendelse til Steingrimur Sigurdsson: Tel.: +354 842 2330 E-mail: sts@bws.dk

Adresseændring Finland

På billedet ses f.v. Ole Ingrisch, Tom Nielsen, John Frandsen / Smyril Blue Water Johnny Søtrup, Jónfinn Simonsen / Smyril Blue Water og Otto Jespersen. 10

Blue Water Shipping OY Seilorinkatu 1 00980 Helsinki Finland Tel: +358 20 7551820 Fax: +358 20 7551849 E-mail: bwshel@bws.dk


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Til agentmøde i Beirut, Libanon Som nyudnævnt agent for van Uden roro var Kurt Skov og Niels Tolstrup inviteret til at deltage i Van Udens ro-ro agentmøde i Beirut i maj. Van Uden - med hovedkontor i Holland - har en ro-ro rute, der forbinder Immingham, Bremerhaven og Antwerpen med diverse havne i det østlige og sydlige Middelhav. Ruten transporterer primært nye og brugte køretøjer, forskellige former for maskiner og projektlaster. Agentmødet i det meget interessante Beirut, som emmer både af historie og forretning, gav Blue Water gode muligheder for at mødes med repræsentanter fra de andre agenter og begynde en direkte dialog med disse for via samarbejde at udvikle mængderne, som Blue Water kan tilføre ruten.

Stykgodsrute mellem Dubai og Doha Nabolandene de Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Qatar har haft meget tætte handelsforbindelser igennem årtier, hvilket medfører, at enorme mængder gods bliver transporteret fra UAE til Qatar med skib, fly eller bil. Herudover er UAE det primære omlæsningssted for importvarer til Qatar, og Qatar har i dag det næsthøjeste BNP i verden (og råder over verdens tredjestørste gasreserver). Siden oprettelsen af vort eget kontor i Doha i oktober 2008 har vi haft en ambition om at oprette en stykgodsrute for generel gods med bil fra Dubai til Doha. Dette er en realitet fra 17.5. Vor service får to faste, ugentlige afgange fra vort lager i Dubai - søndage og torsdage - til vort lager i Doha. Vi accepterer

alle typer generel industrigods, og tilbyder dør/dør løsninger for større forsendelser på forespørgsel. Vi bruger erfarne GCC-chauffører, og booking samt dokumenthåndtering vil blive varetaget af Blue Waters eget personale i begge ender, dvs. vore kunder skal blot indlevere godset til vort depot (afhentning kan også arrangeres), og kan være sikre på to ugentlige afgange.

På besøg I Doha Jannie Kjær, der arbejder i økonomiafdelingen i Esbjerg, har for første gang været en tur med sine kolleger, Hanne Bärthel og Dan Nissen, i Doha og fortæller om sine oplevelser: ”Vi tog af sted tirsdag 8. 6. fra Billund. Målet med turen var at besøge vores kollegaer på Blue Waters kontor i Doha. En forholdsvis kort tur med kun to dage på kontoret, men på lang sigt er det givet godt ud. Formålet med sådan en tur er at få opbygget et tættere samarbejde med sine kollegaer samt at få en større forståelse for hinandens arbejdsopgaver – og en motivation for de ansatte at få besøg fra hovedkontoret i Esbjerg. Man lærer hinanden at kende på det personlige plan, hvilket også er vigtigt, når den daglige kontakt altid foregår via mail eller telefon. Dan var i løbet af dagene sammen med kontorchefen i Doha, John Daniel, ude at besøge flere af de eksisterende kunder samt potentielle nye. Tilbage på kontoret gennemgik Hanne og jeg økonomisiden sammen med Gilna Viju, og vi fik mulighed for at se, hvordan deres hverdag forløber. Onsdag aften var der tid til at samle alle og tage ud at spise på en indisk restaurant, hvor der blev smagt på forskellige specialiteter. Alt i alt en rigtig god tur”.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt: Dubai: Tel. +971 4 286 3955 / e-mail bwsdxb@bws.dk Doha: Tel. +974 441 1153 / e-mail bwsdoh@bws.dk

F.v. Shareef Khaja, Saifuddin Ahmed Sharique, John Daniel, Jannie Kjær, Dan Nissen, Gilna Viju og Hanne Bärthel.

Ny adresse og telefon- og faxnumre hos Blue Water Baku:

Holdet bag stykgodsruten – f.v. Marietta Martis, Arne Iversen, Vinayak Shenoy, Claus Laursen, John Daniel, Neil Daniel og Francis Pegado - Gilna Viju og Saif Sharique mangler på billedet.

Blue Water Shipping Caspian Ltd. 55 Khojali ave AGA Business Center AZ1025, Baku Azerbaijan Tel: +994 12 464-42-30 Fax: +994 12 464-42-34 E-mail: bwsbak@bws.dk 11


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

På besøg på havnen i Hamborg 14.6. besøgte en delegation fra Blue Water – bestående af Laila S. Teilhof og Susanne Holm Hansen / Blue Water København, Jannie Houkjær / Blue Water Aalborg, Kenneth Falkesgaard Hansen og Kenneth Sindahl / Blue Water Esbjerg - sammen med 10 veloplagte kunder containerskibet ”’COSCO EUROPE” i Hamburg. Skibet er et af COSCOs absolut største containerskibe og et af de

allerstørste containerskibe, der anløber Europa. Skibet er bygget i 2008 og måler 350 meter i længden, 46 meter i bredden og kapaciteten lyder på hele 10600 TEU. Efter et spændende besøg blev der indtaget fadøl og wienerschnitzler på en tyrolerrestaurant i Hamburg, hvor vi var vidne til en skuffende landskamp imellem Danmark og Holland.

Partnerskifte på bil i Frankrig Blue Water har for at styrke biltrafikkerne på det sydeuropæiske kontinent pr. 30.4. indledt samarbejde med Rhenus, Frankrig. Skiftet i Frankrig er en naturlig udvikling af samarbejdet, da Rhenus og Blue Water allerede på det spanske marked har arbejdet sammen siden 2007. Rhenus Frankrig er i dag repræsenteret med større afdelinger i 93600 Aulnay sous Bois (Paris), 69780 Mions (Lyon), 49124 St. Barthelemy (Angers), 33521 Bruges (Bordeaux), 31620 Castelnau, Gevrey Chambertin (Dijon) samt Champigneulles (Nancy). Den nationale distribution i Frankrig har en transittid fra terminal i Frankrig på 24/48 timer, alle med mulighed for track/ trace af forsendelserne. Udover biltrafik beskæftiger Rhenus, Frankrig sig også med sø- og luftfragt. Med en omsætning på over EUR 2,7 milliarder er Rhenus i dag en af de førende europæiske transport- & logistikleverandører i Europa. 12

Blue Water har i de senere år oplevet en ekspansiv udvikling på det franske marked med flere forsendelser, flere egne rundtursbiler samt flere nye kunder. Blue Water kender allerede personerne hos Rhenus, Frankrig gennem flere år.

Pålidelige og servicemindede folk, som også gerne vil medvirke til at udvikle trafikken yderligere. Derudover ser vi også nogle synergier i at have samme partner på det sydeuropæiske marked.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Reception hos SubCPartner SubCPartner, der er én af vore gode base- og transportkunder, har afholdt reception på Esbjerg Trafikhavn i forbindelse med færdiggørelse af topsidemodulet til TRYM-projektet, som de netop har produceret for Mærsk Oil. SubCPartner etablerede sig på Blue Water Offshore Base i 2006 for at være midt i offshoremiljøet, hvor vi dagligt kan

møde vore kunder og netværk, fortæller to af grundlæggerne og ejerne, Tonny Klein og Lars Wigant. Her råder vi over 2500 m2 produktionsfaciliteter direkte til kajkant. SubCPartner tilbyder en bred vifte af serviceydelser til vind-, olie- og gasindustrien.

Fra fremvisningen af topsidemodulet ses f.v. Klaus Odby Jensen og Anne Skov / Blue Water sammen med Tonny Klein / SubCPartner og Freddy Mønster Jensen / Dong Energy.

Topsidemodulet.

ISP reception i København

1.7. kunne vor mangeårige kontakt - og gode kunde – shippingchef Per Gauger / Ess-Food i Brøndby - fejre sit 25 års jubilæum. Frank Madsen og Dan Nissen tog turen fra Esbjerg på en flot sommerdag for at være med til at fejre Per og benytte lejligheden til at takke for forretningerne og udfordringerne - til dato. På billedet ses Per sammen med sin kone og Frank og Dan i de flotte nye lokaler hos Ess-Food.

I Århus kunne Bent Refsgaard 1.7. fejre sit 40 års jubilæum i branchen – de seneste 2 år hos Blue Water, da vi overtog Otto Hansens luft- og søfragtsaktiviteter i 2008. Dagen blev markeret med gaver, taler og hjemmeskrevet sang akkompagneret af guitar og kor.

Pensionering

Ombord på “Clipper Adventurer” i Københavns Havn. F.v. Niels-Erik Lund, Niels Tolstrup og Kurt Skov

Med hovedsæde i Miami, Florida opererer managementfirmaet International Shipping Partners / ISP ikke mindre end 20 krydstogtskibe under ledelse af grundlæggeren og formand Niels-Erik Lund. Blue Waters kontorer i København og Fort Lauderdale, Florida leverer serviceydelser til ISP og sender maskindele, hoteludstyr og fødevarer til mange spændende destinationer rundt omkring i verden - ikke mindst de specielle områder Antarktis og Grønland. En deljlig solrig sommerdag, 24.6., havde ISP inviteret sine forretningsforbindelser til frokost og rundvisning ombord på krydstogtskibet “Clipper Adventurer”, der var fortøjet ved Langelinie i København. Fra BLue Water deltog Niels Tolstrup og Kurt Skov.

I Blue Water Brest har de haft deres første pensionering. Jean Jacques Le Nen havde sin sidste arbejdsdag i fortoldningsafdelingen efter 16 år på pinden. Der blev afholdt en reception med deltagelse af kolleger og samarbejdpartnere fra havnen, og om aftenen samledes kollegerne for at tage afsked med Jean Jacques, der sammen med sin kone Genevieve nu forlader Bretagne for at flytte til det vejrmæssigt varmere Sydfrankrig. En rigtig dejlig dag, men følelsesmæssigt måske lidt sværere.

F.v. Genevieve og Jean Jacque Le Pen flankeret af Fabrice Rolland og Mogens Nielsen. 13


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Introdage 7.-8.6. samlede vi 12 nyansatte medarbejdere fra hele landet til et to dages introforløb. Introdagene bliver altid brugt til et kraftigt indspark omkring Blue Waters historie, strategi, forretningsområder, fremtiden og det at være en aktiv medspiller på Blue Water holdet. Forløbet og udbyttet har Marianne og Ditte, sat deres ord på. Marianne Høxbroe Samuel Bech, der er ansat hos Blue Watrer Odense, fortæller: To dage i Esbjerg med rigtig mange informationer, nye mennesker og spændende historier. Selvom jeg har været ansat i 9 måneder, var der stadig meget, jeg ikke vidste om firmaet. Specielt sjovt var det at høre om historien og udviklingen af Blue Water. Samtidig var det også meget rart at få sat ansigt på mange af de kollegaer, jeg

arbejder sammen med og hører om i dagligdagen. Helt igennem en super måde at byde nye medarbejdere velkommen i en stor virksomhed . Ditte Maria Wammen Blue Water Aalborg udtaler: Jeg havde kun været ansat en måneds tid, inden jeg drog på introdage i Esbjerg. Efter sådan et par dage føler jeg ikke, at jeg kun hører til Blue Water afdelingen i Aalborg, men har fornemmelsen af, at jeg er en del af noget større. Gennemgangen af hele organisationen og rundturen i Esbjerg giver en god forståelse af hele Blue Water, og den uformelle tone, der “huserer” i organisationen, er fantastisk.

Blue Water København deltog i Broløbet 12.6. deltog 15 modige medarbejdere fra Blue Water Københavns Runners Club i Broløbet over Øresund i en jetjagertid.........det var i hvert fald planen! Det var ikke alle, der havde tanket nok brændstof inden start, og nogle brugte også mere end forventet. Men målet var sikkert: Alle VILLE i mål, og spørger man deltagerne, om de er tilfredse med løbet, så lyder det samstemmende, at de er stolte og tilfredse med deres indsats. “Sikke en superskøn tur med masser medvind, sol og energidrik undervejs. Der var en flot udsigt fra toppen af broen, som også gjorde, at man glemte hvor hårdt det var. Vi er allerede begyndt at tænke over, hvad vores næste udfordring kan være nu benene ikke længere er ømme. Der er talt om Storebælt Naturmarathon, H. C. Andersen Marathon og et par andre spændende løb”, udtaler Mikael Skinnerup.

Blue Waters arbejdsmiljø og sikkerhedplan I februar deltog Blue Water ved DONG E&P Supplier Days 2010 i København. Det var en arbejdsmiljø- og sikkerhedskonference for leverandører til DONG ENERGY. I år var der en konkurrence, der gik ud på, at alle deltagere skulle fremvise deres arbejdsmiljø- og sikkerhedsplan for det kommende år. Derefter var det op til deltagerne at stemme på den præsentation, der havde det bedste indhold og budskab. Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan berette, at Blue Water fik førstepladsen. Deltagerne kunne godt lide vores måde at visualisere og simplificere arbejdsmiljøog sikkerhedsplanerne på ved hjælp af tavler og kridt, og derigennem få budskaberne fra ledelsen og ud til medarbejderne, fortæller Kim Beier /Blue Waters kvalitet- og sikkerhedskoordinator.

Blue Water holdet: Anders Olsen, Barbara Tullberg, Cecilie Borch, Jesper Lisby, Oliver Hasslund, Jonas Nielsen, Kenneth Lauritsen, Laila Teilhof, Michael Petersen, Mikael Skinnerup, Natacha Pedersen, Thomas Dam Larsen, Thomas Jeppesen og Thomas Johansen.

Nyuddannede eksaminerede speditører i Blue Water Der er tale om en omfattende uddannelse, hvor områder som speditionsret, NSAB, speditionsøkonomi, salg og service kombineres med en detaljeret indsigt og personligt bidrag inden for det speciale, som man individuelt har valgt. Hvert år bliver de nyuddannede eksaminerede speditører inviteret på Børsen, hvor Danske Speditører overrækker eksamensbevis til den enkelte. I år deltog et par af vore piger, Heidi Nielsen og Sanne 14

Sønderup Petersen, som melder tilbage om en meget positiv oplevelse. Ikke mindst den guidede rundtur i de historiske rammer gjorde indtryk. Men også taler, blomster til den enkelte, mødet med lærere og studiekammerater fremhæves som højdepunkter. Vi håber, at endnu flere af vore medarbejdere får lyst til fremadrettet at repræsentere Blue Water på Børsen, siger Aase Bjerregaard Christensen, som er HR-chef i Blue Water koncernen.

Med speciale i vejtransport: Henrik Sidding Nielsen, København Ane Tene Thomhav, Århus Heidi Nielsen, Århus Rouven Fischer, Padborg Med speciale i luftfragt: Sanne Sønderup Petersen, København Magnus Joensen, Torshavn


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Familiedag i Århus Søndag 18.4. åbnede Blue Water Århus dørene for alle ansatte og deres familier til familiedag. Idéen med dagen var på en rolig og hyggelig måde at få fortalt lidt om firmaet til den nærmeste familie. Kontorchef Poul Aarre startede dagen med at byde velkommen til de mange fremmødte. Derefter var der rundvisning på kontoret, og familierne var gode til at stille spørgsmål om hverdagen hos Blue Water. Senere kunne både børn og barnlige

sjæle få en tur i lastbil. Vi var også heldige at have nogle jagttrofæer fra Afrika stående på lageret, som Blue Water står for transporten af. Det vakte stor opsigt blandt børnene at se en udstoppet krokodille. Gennem dagen var der hoppeborg, som børnene boltrede sig i, og pølsevognen stod klar med servering. Dagen sluttede af efter børnene havde fundet frem til de gemte slikposer. Alt i alt en rigtig hyggelig dag for både de ansatte og deres familier.

Spændende løb på Aalborg Væddeløbsbane

Støt støvlerne

I forbindelse med at Aalborg Væddeløbsbane forsøger at gøre nye og spændende tiltag med f.eks. foredrag af kendte personer inden løbene, blev der afholdt ”Åben Dag” 26.6., hvor også staldene var åbne for publikum. Et af højdepunkterne - ud over gratis is, pølser og væddeløb til levende musik - var sponsorløbet på ”jernhest”. Her var Blue Water Aalborg én af sponsorerne for væddeløbsbanens marketingschef Jeanette Villadsen på den veltrimmede jernhest ”TREK”. Jeanette kørte 18 km på en time, som indbragte en god del af de i alt DKK 83.000, som blev kørt ind, fortæller Ole Bøgh Ulriksen fra Aalborg.

Jeanette Villadsen med jernhesten.

Under hele VM i Sydafrika har TV2 i samarbejde med DGI og SOS-Børnebyerne samlet brugte fodboldstøvler ind i Danmark til børnene i Sydafrika. En direkte måde for danske børn at hjælpe børn i et andet land. I andre storbyer har der været opstillet en fodboldcontainer, men i Esbjerg har der ikke været en officiel indsamling, så den lokale gruppe for SOS-Børnebyerne har stået for indsamlingen, og Blue Water sponserede indenrigskørslen. I alt blev der indsamlet og læsset 181 par støvler i Esbjerg (de 32 par kom fra indsamlingen hos Blue Waters ansatte) plus en del træningstøj i 13 flyttekasser og kørt til Odense for at blive sendt videre til Sydafrika, hvor fodboldstøvlerne forhåbentligt er til glæde for børnene.

Indsamling og pakning af de mange støvler til Sydafrika.

Sommerfest 29. - 30.5. afholdt Blue Water Århus sommerfest i Søhøjlandet ved Gjern. Eftermiddagen blev brugt på sjove og fysiske udfordringer som “ballebold” og mega-bordfodbold. Holdene gik meget op i konkurrencerne og fik opfundet nogle fantastiske kampråb. Aftenen bød på lækker italiensk buffet, underholdning, dans og hygge blandt kolleger og påhæng. Alt i alt en rigtig god weekend.

Blue Water, Esbjerg deltog i juli måned i en Høvdingebold-turnering ved dette års Grønne Koncerter. Som de seje og lynhurtige “The BLUE Dolphins” var, gik vi ubesejret igennem alle kampene til finalen, hvor vi desværre trak det korteste strå og måtte nøjes med en lidt skuffende 2. plads. Til trods for resultatet, havde vi en fantastisk dag i det “Grønne”.

Vores chaufførpar Kim og Connie, som ugentlig kører flere ture mellem Padborg og Boulogne-sur-Mer, har investeret i nyt køretøj - selvfølgelig skulle det være en “Blue Water”. 15


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Jubilæum 20 år John Lauridsen – eller måske bedre kendt som ”Senor” kan 1.10. fejre 20 års jubilæum hos Blue Water Esbjerg. Efter en mangeårig karriere som professionel fodboldspiller i Spanien vendte John sammen med familien tilbage til Danmark og startede som 31–årig som elev i vores afdeling for biltrafik til Europa – selvfølgelig med eksport til Spanien som hovedområde. Det brænder han for, og han kan da også tage en stor del af æren for trafikkens positive udvikling – bl.a. med salgsrejser til sit andet hjemland, hvor han stadig bliver genkendt, og det ofte bliver til en fodboldsnak om gamle dage. John er firmaets mand og vellidt af kolleger og kunder med sit positive sind og en frisk bemærkning til alle – ingen nykker her! Selvom John har passeret de 50 år, holder han sig godt – golf, løb og det lokale fitness center, hvor han også fungerer som instruktør, gør meget ved sagen. 22.10. kan Steen Bendix ”Sølvpil” Jørgensen fejre 20 års jubilæum hos Blue Water Esbjerg. Steen startede i sin tid i indenrigsafdelingen, hvor han stadig slår sine folder. I de første mange år var det de lokale aktiviteter på tørlastsiden, og ikke mindst kørsel af fetaost til afskibning fra Esbjerg til Iran og de månedlige fryseskibe til Rødehavet og Arabergolfen via Esbjerg havn, der optog hans tid. Sidenhen blev han flyttet over i Blue Water Transport, hvor han gennem de sidste 10-11 år har koncentreret sig omkring logistikken af trailerflåden på Smyril Blue Waters ugentlige afgang til Færøerne og Island. Der er ingen tvivl om, at Steen er firmaets mand og går altid forrest, når det gælder det daglige arbejde, stormflodsberedskab, viceværtsopgaver i huset, og hvor der ellers skal bruges en ”firmahånd”. Sammen med Nancy har han børnene Malene og Peder, og i sin fritid var Steen tidligere meget engageret i motionsløb, cykling og trænergerningen i EFB, men de senere år bliver det vist mest til logearbejde og studie af aktiekurserne. Pia Skytte kan fejre 20 års jubilæum hos Blue Water Odense 1.11. Biltransport til Skandinavien med Norge som speciale var Pias arbejdsområde i mange år, indtil hun i 2008 skiftede fra bildisponent til flere forskellige funktioner på tværs af organisationen. I dag er Pia medlem af ”tender management gruppen”, hvor hun er garant for god kvalitet og skarphed i 16

vore tenderbesvarelser. Desuden er Pia firmaets farlig-gods-ekspert, underviser og interne rådgiver. Pia varetager desuden skadessager meget professionelt og bruges derfor ofte som kunderådgiver omkring vareskader og vareforsikring. Firmaets elever har også stor glæde af Pias brede viden inden for transportfaget, idet hun agerer elevmentor og er en uvurderlig støtte i forbindelse med de afsluttende skoleopgaver. Pia er kendt og respekteret for altid at vise engagement uanset opgavens art og omfang - kvalitet er hendes kendetegn.

10 år Peter Taylor kan 18.9. fejre sit 10 års jubilæum hos Blue Water Aberdeen som chauffør og lagerarbejder. Peter er sammen med sin kone ivrige campister og har campingvognen stående fast nær Banchory, hvor de slapper af i weekender, men det forhindrer dem nu ikke i at rejse udenlands, så ofte det er muligt. En anden vigtig interesse er fodbold, hvor han er ivrig tilhænger af Aberdeen og Spurs. Peter begår sig fint hos vore kunder og finder snart ud af, hvor han kan skaffe sig en kop te og en kiks. Kollegerne hævder, at han har den reneste lastbil i Aberdeen og omegn - både udvendig og indvendig Hanna de Jong kan 1.10. fejre 10 års jubilæum hos Blue Water Kolding. Hanna startede med kundeafregning og fortsatte med andre opgaver i regnskab. Hanna arbejder desuden meget med claims og har udviklet sig til ekspert, så hun kan give kolleger en kompetent vurdering, når de henvender sig. Hanna er repræsentant i Sikkerhedsudvalget – også dette hverv bliver udført med meget stor ansvarlighed. Hanna er utrolig vellidt blandt sine kollegaer, og skal der laves sommerfest, julefrokost eller andre arrangementer kan vi altid regne med, at Hanna bidrager med en hjælpende hånd og et godt humør. Hanna er gift med Bent og har 2 børn. Familens store passion er sejlads, som bliver nydt i fulde drag i egen sejlbåd rundt i både danske og udenlandske farvande. Helle Glass / oversøafdelingen i Esbjerg kan 1.10. fejre sit 10 års jubilæum. Helle kom til Blue Water fra et job ”på den anden side af skrivebordet” hos Colorlux. Dog startede Helle sin karriere som speditør og har både arbejdet som spe-

ditør i Hamburg og Padborg. Helle har gennem årene arbejdet med transport til Nordatlanten, spedition og har i dag ansvaret for import oversø. Helle har 3 børn, Christian, Anna og Frederik, og i sin fritid er Helle utrolig aktiv. Hvor det før var løb, er hun nu gået over til cykling og de danske veje cykles tynde, så snart muligheden melder sig. I 2009 gennemførte hun Team Rynkeby turen til Paris og var også på dette års hold. Ud over det aktive liv har Helle interesse for kost og sundhed og har taget en uddannelse som kostvejleder i sin fritid. Vi andre nyder godt af hendes interesse for mad og sundhed, da der ofte falder gode råd om sundhedsvaner, sunde kager m.m. til glæde og gavn for alle! David Earp kan 16.10. fejre sine første 10 år med Blue Water I Manchester, selvom han stadig er en ung mand på 31 år. David er i dag en vigtig del af teamet, der tager sig af import. Tiden med det vilde natteliv er ovre, nu er han en ansvarlig far for sine små døtre Lucy på 2 år og lille baby Ruby. 1.12. kan Svetlana Lohals fejre 10 års jubilæum hos Blue Water Esbjerg. Sveta, der oprindeligt kommer fra Ukraine, startede i sin tid i offshoreafdelingen, hvor hun de første år var travlt beskæftiget med boreudstyr til Nordsøen, derefter terminaladministrationen, og sidenhen blev hun en del af Blue Water Transport. I dag sidder hun og forsøger at holde styr på Blue Waters trailerflåde på 600 enheder og de eksterne vognmænd, som er aktive for Blue Water gruppen. Svetlana har netop taget en uddannelse som kontorassistent sideløbende med sit daglige arbejde, så hun nu har danske eksamenspapirer. Privat er Svetlana gift med Allan og sammen har de datteren Freja. I sin fritid dyrker hun fitness, bager en del, som ikke mindst hendes kolleger nyder godt af (hvis hun ellers ikke glemmer det i ovnen!) og forsøger samtidig at hjælpe russisktalende personer med at blive integreret i Danmark via den russiske klub i området. Anna Lizunova kan 1.12. fejre 10 års jubilæum hos Blue Water Moskva. Anna arbejder dels som sekretær, men også med opgaver inden for regnskab. Hendes daglige ansvar omfatter både afstemning med banken og told- og skattemyndigheder, men også rapportering til hovedafdelingen i Esbjerg med regnskabsmæssige forhold. Anna er mor til Maxim på 7 år.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Nyansættelser Aalborg Lucien Grau, 20 år, er fra 12.4. ansat som lagerelev.

1.6. startede Martin Hildebrandt, 26 år, som IT-supporterelev. Martin har i flere år været tilknyttet afdelingen på et løsere grundlag, men vil nu gerne have papir på sine færdigheder.

Ditte Maria Wammen, 36 år, startede 1.5. som kontorassistent i luftfragtafdelingen. Ditte har erfaring som administrativ medarbejder hos Skanem / Hobro, Tulip / Aalborg og Løgstør Rør.

Fra 1.5. er Jeanette Klarskov Jacobsen, 20 år, ansat som vikar i seafoodafdelingen. Fra 1.8. overgår hun til en ansættelse som speditørelev i samme afdeling.

Dennis Messerschmidt Simonsen, 20 år, er ansat som speditørelev i speditionsafdelingen fra 15.8.

Dennis Sigtenborg Bruun, 20 år, er ansat som speditørelev i afdelingen for søfragt til Nordatlanten fra 15.8.

Billund Casper Gade Steffensen, 19 år, er ansat som speditørelev i kurérafdelingen.

Esbjerg Peter Holst, 44 år, er fra 1.5. ansat som supercargo. Peter har tidligere arbejdet for Blue Water som supercargo, men freelance. Peter er udlært inden for landevejstransport hos L.V. Transport, Vejen og søtransport hos Holst Shipping Agency, Randers. Desuden har han erfaring som shipping manager hos NEG Micon / Vestas og projektspeditør hos DSV

Peter Pedersen, 36 år, er ansat som terminalarbjeder i Blue Water Port Services per 10.5. Peter kommer fra et job hos Siemens Wind Power, hvor han de seneste 4 år har monteret og klargjort primært tårne til søtransport. Hans Mogensen, 34 år, er ligeledes ansat fra 10.5. som terminalarbejder i Blue Water Port Services. Hans kommer også fra Siemens Wind Power, hvor han de seneste 5 år primært har arbejdet med forberedelse af transport af vinger og udvikling af udstyr i forbindelse med transporterne. Kristian Schmidt, 48 år, er ansat fra 3.6. som lagerarbejder på UK stykgodsterminalen. Kristian kommer fra et job hos Betonelement Esbjerg, hvor han har været

Jacob Kjærgaard, 33 år, er ansat fra 1.9. i Blue Water Marine & Energy., hvor han skal arbejde med salg og udvikling af aktiviteter inden for skibsmægleri, havnevirksomhed og vindenergi. Jacob er uddannet shippingmand hos Niels Winther & Co., Esbjerg. Fra 1.9. starter 4 nye speditørelever og 2 nye regnskabselever: Christian Bang Pedersen, 20 år, starter som elev i mæglerafdelingen.

Esben Lauridsen, 20 år, starter 1.9. som elev i afdelingen for fisketransporter.

Mads Schønning Kristensen, 19 år, starter i UK-afdelingen.

ansat i 27 år. Søren Bønning, 46 år, er fra 7.6. tilbage i Blue Water, hvor han i sin tid blev udlært. Han vil indgå i teamet for biltrafik til Vesteuropa – specifikt Frankrig eksport. Søren kommer fra et job hos DSV Esbjerg. Fra 7.6. er Jesper Thatt Andersen, 25 år, blevet ansat som lagerelev på terminalen for stykgods til UK.

Annika Sindahl, 34 år, er fra 1.9. ansat som projektassistent i projektafdelingen. Annika er kontor & speditøruddannet hos MAN B&W Alpha Diesel i Frederikshavn og har desuden haft ansættelse hos DSV i Billund i 8 år og senest hos Scan Shipping i Esbjerg, hvor hun har arbejdet siden 2005. I projektafdelingen skal Annika indgå i en supportgruppe, der tager sig af administrative opgaver.

Arnt Vad Jensen, 19 år, ligeledes i UK-afdelingen.

Jeppe Andreasen, 21 år, starter som regnskabselev i Esbjergs bogholderi.

Marianne Hostrup Poulsen, 22 år, som regnskabselev i kreditorafdelingen

Herning Martin Andersen, 23 år, er fra 3.5. speditørelev i kurér og storkundegruppen. 17


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Kolding Reiner Rahbek Holm, 26 år, er ansat fra 5.7. som disponent i Tysklandsafdelingen. Han kommer fra et job hos DSV i Esbjerg.

Odense Michael Lau Rasmussen, 24 år, startede 1.6. i oversøafdelingen. Han kommer fra et job hos Geodis / Wilson.

Fra 16.8. er Bent Weidinger, 55 år, ansat som kontorchef. Bent kommer fra en stilling som afdelingschef hos DSV, Esbjerg, men har iøvrigt en fortid hos Blue Water Esbjerg, hvor han havde ansvaret for opbygning af vort europæiske netværk for biltrafik. Vi hilser Bent velkommen tilbage.

Nicolai Boye Brodersen, 20 år, er fra 1.8. ansat som speditørelev i luftfragtafdelingen.

Kasper Haahr, 19 år, er ansat som speditørelev fra 17.8. i speditionsafdelingen.

København Jan Haunsgaard Knak, 47 år, er fra 1.6. ansat på terminalen. Hans primære opgaver bliver i forbindelse med sø- og luftfragt til Nordatlanten. Blue Water har kendt Jan i mange år via hans tidligere job som hhv. kørselsdisponent hos én af vore vognmænd og distributionschauffør for Blue Water indtil 2009.

Søren Schrøder Jørgensen, 22 år, er ansat som speditørelev fra 1.8. i oversøafdelingen.

Louise Anja Bruun, 20 år, er fra 1.8. ansat som speditørelev i Skandinaviensafdelingen.

Padborg Rasmus Jacob Ludvigsen, 19 år, starter som ny speditørelev 1.9. i Tysklandsafdelingen.

Fra 1.9. har vi ansat 4 nye speditørelever Pia Laursen, 21 år, er ansat som speditørelev i bilafdelingen til/fra kontinentet.

Cecilie Bødker Clausen, 20 år, er ansat som speditørelev i bilafdelingen til/fra Skandinavien.

Mathias Sidenius Juul, 20 år, er ansat som speditørelev i luftfragtafdelingen.

Kathrine Børre Petersen, 20 år, er ansat som speditørelev i søfragtafdelingen.

18

Århus 1.7. startede Christopher Jessen, 30 år, som afdelingsleder af søfragtafdelingen. Christopher kommer fra Scan Global, hvor han har været ansat siden 2006 og har haft det daglige ansvar for import søfragt. Han har desuden en fortid hos Unifeeder i både Århus og Hamborg og har tidligere også arbejdet for Stuwe & Co, Hamborg. Henrik Rygaard, 20 år, er ansat som speditørelev i luftfragtafdelingen fra 1.8.

Kasper Nielsen, 21 år, er ansat som speditørelev i Norgesafdelingen fra 1.9.

Doha Saifuddin Ahmed Sharique, 28 år, der kommer fra Indien, er fra 11.4. ansat som sælger. Saif kommer fra et job hos Freight Systems India i Bangalore og har en all-round uddannelse inden for shipping og spedition – også på det teoretiske plan, idet han har en MBA i shipping og logistik.

Manchester Rob Field , 31 år, er ansat som ny lagermand fra 15.2. Rob har tidligere været ansat hos TDG. Rob er ansvarlig for, at vore lageropgaver i forbindelse med Bestseller forløber planmæssigt.

New York Brennan Kelly, 23 år, er startet som regnskabsassistent 1.6.

Oslo Martin Pawel, 33 år, startede 1.4. som speditør i afdelingen for biltrafik til Danmark og Sverige. Martin kommer fra et job hos Cargo Partner, hvor han har arbejdet i 6 år med import fra UK og eksport til Norden og resten af Europa.

Sao Paulo Erika Martins Pires, 19 år, er fra 4.1. ansat i operationsafdelingen. Erika læser udenrigshandel og har tidligere været bekæftiget i et firma, der har import fra Asien, hvor hun arbejdede med fortoldning og distribution i Brasilien.

Shanghai Michael Larsen, 43 år, startede 1.5. som operationschef. Michael er uddannet kaptajn og har arbejdet for bl.a. Chevron Shipping og Århus Stevedore og de sidste 2 år som supervisor i Lianyungang og Shanghai / Kina, hvor han har all-round erfaring med lastning/ losning af sværgods og andet overdimensioneret gods såsom vindmøller.


Charles Wang, 35 år, startede 1.6. som supervisor. Charles er uddannet styrmand og har sejlet for China Shipping Co., men har de sidste 4 år arbejdet i land som surveyor for et forsikringsselskab – de sidste 2 år som supervisor i Shanghai.

Roy Zhai, 28 år, startede 5.7. som projektchef. Roy har tidligere arbejdet for DFDS Air & Sea og senere DSV Project Shanghai i alt i 6 år. Han har derfor meget erfaring med transport af projektgods til hele Kina og kender havnene og underleverandørerne.

Omrokeringer Tiago Bitiu er blevet overflyttet fra Sao Paulo til Rio de Janeiro, hvor han er med i opbygningen af den nye afdeling. Mette Nielsen er efter endt udstationering i Dublin tilbage i Århus, hvor hun har arbejdet i luftfragtafdelingen og nu i Norgesafdelingen. Michael Hansen flytter i sit andet læreår fra Padborg til luftfragtafdelingen i Esbjerg.

Sisimiut Gerth Dalager, 42 år, er ansat som lagermand. Han har tidligere været ansat hos vores kunde, entreprenør Gunnar Hansen.

Fødsler Rene Kristensen / Norgesafdelingen i Århus blev far til en søn på 4082 gram og 53 cm 15. 4.

Carsten Beith fra Fonfisk, Hanstholm har været i Frankrig og kørt på de højeste bjerge, selvfølgelig havde han ”Blue Water” med.

Bryllup

Alla Guk, der har arbejdet for Blue Water siden 2006, er blevet udnævnt til kontorchef for afdelingen i Aktau i Kazakhstan. Shalva Gabechava, der hidtil har været salgschef for afdelingen i Tbilisi, har udvidet sit arbejdsområde, så han i dag dækker Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan og Georgien som udviklingschef. Michael Junge er tilbage i sit gamle job i København med lager- og logistikløsninger efter en periode at have været udstationeret i Kolding.

Vi modtager ofte billeder fra vore forretningsforbindelser og venner af huset. Dette er fra John Moyell, der tidligere arbejdede for Clipper på Bahamas. Han er nu tilbage i Houston, hvor han boede i en årrække. Her mødte han til den årlige skandinaviske fodboldmatch i den Norske Sømandskirke i Houston denne unge mand, som nogen måske vil genkende som Lars Jedermann Jørgensen / Blue Water Houston, der forsvarede de danske farver. Selvfølgelig vandt det bedste hold og naturligvis bar holdet rød/ hvid bluser. Mærkelig nok har Lars ikke selv pralet af resultatet!

Gerben van Giesen / Blue Water Rotterdam blev 25.5. far til en datter på 3850 gram, der skal hedde Veerle. Familien tæller i forvejen storebror Lars. 8.6. blev Torben Nyborg / speditionsafdelingen i Esbjerg og hans kone AnneSophie forældre for første gang – en stor pige på 4500 gram, der skal hedde Cecilie. 10.6. blev Marc Nielsen / terminalarbejder Esbjerg far til en lille pige - Elina - på 2840 gram og 29 cm. 10.6. blev Christina Husted Bergmann / oversøafdelingen i Esbjerg mor til sin 3. datter – Camille på 3780 og 51 cm. 13.6. blev Kaj Hansen / Kontinentafdelingen i København og hans kone Lonnie forældre til en lille pige på 3482 gram og 53 cm.

På en solrig dag 24.6. fik vores salgschef i Manchester, Stewe Townsend, papir på sin Lorraine på rådhuset i Prescott, Merseyside. Det lykkelige par fulgte solen videre på bryllupsrejse til Ægypten. Parret mødte hinanden tilbage i 2002, da Steve var på salgsbesøg hos vores kunde, Hansen Glass, hvor Lorraine arbejdede på det tidspunkt, så vore salgsfolk kommer ud for lidt af hvert på landevejen!

Carsten Bøttcher / disponent Blue Water Transport i Esbjerg blev 3.7. viet til Anne Mette (iøvrigt gammel Blue Water pige fra regnskabsafdelingen i Esbjerg) i Horne Kirke.


Blue Water News | Nr. 94 | August 2010

Fødselsdage September Carsten Bøttcher, Esbjerg – 30 år Rene van Belle, Rotterdam – 40 år Oktober Dorthe Heimbürger – 40 år Mette Damsø, København – 40 år Christian Ørskov, Esbjerg – 30 år Tim R.Lind Olsen, Odense – 30 år Inge Grønbæk Jensen, Hirtshals – 50 år

12.9. 24.9.

8.10. 12.10. 13.10. 15.10. 23.10.

November Rafael Magnowski, Odense – 30 år Lasse Petersen, Fort Lauderdale – 30 år Claus Jørn Schnuchel, Padborg – 50 år December Christopher James Sorrell, Esbjerg - 40 år Tom Holm, Aalborg - 50 år Ivan Fossabrugv, Torshavn – 40 år Torkil Petersen, Torshavn – 30 år

12.11. 17.11. 23.11.

1.12. 7.12. 22.12. 31.12.

Bryllup

Midt i april var Carsten Verning / fortoldningsafdelingen i Odense en tur i Costa Rica, hvor han og Kitt benyttede lejligheden til at blive viet midt i den smukke natur.

22.5. blev Nina Petersen fra Norgesafdelingen i Århus gift med sin norske kæreste Even. Vielsen foregik i Bjerre Kirke og den efterfølgende bryllupsfest blev holdt på Bjerre kro. I forbindelse med brylluppet har Nina skiftet efternavn til Figved.

Mette Thomsen / regnskabsafdelingen i Esbjerg blev 15.5. gift med sin Carsten i Guldager Kirke. De tog lidt fusen på gæsterne, da det viste sig, at de faktisk var gift i forvejen, men denne gang med den kirkelige velsignelse.

Udgiver: Blue Water Trafikhavnskaj 11 6701 Esbjerg Tlf.: +45 79 13 41 44 Fax +45 79 13 46 77 Layout: Claus Simony

6.6. blev Kasper B. Olsen gift med sin Line. Til stor overraskelse for gæsterne ved sønnen Sebastians barnedåb valgte parret at få papir på hinanden ved den samme lejlighed.

20

12.6. var Aleksandra Kurek / Blue Water Projects, Barcelona hjemme i Polen for at blive gift med sin kæreste, Marcin Kalisz i The Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary” i Lodz.

Redaktion: Gyrithe Skov: gskov@bws.dk Jørn Bøllund, Kurt Skov Trykt i 8.400 kopier E-mail: bwsebj@bws.dk www.bws.dk Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S

News Aug 2010 DK  

Inhouse magazine