Page 1

Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

HANDLEIDING PAC 7000

11/03/08

1

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk 1: INLEIDING 101. ALGEMEEN 102. KARAKTERISTIEKEN 103. BESCHRIJVING Hoofdstuk 2: GEBRUIKSAANWIJZING 201. INSCHAKELEN TOESTEL 202. UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL 203. UITVOEREN METING 204. SPECIALE SYMBOLEN 205. ALARMEN 206. OVERZICHT ALARMEN CONCENTRATIEALARM A1 CONCENTRATIEALARM A2 BATTERIJVOORALARM BATTERIJHOOFDALARM APPARAATALARM Korte handlleiding (steekkaart)

11/03/08

2

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 101. ALGEMEEN De PAC 7000 is een draagbaar meetapparaat voor persoonlijke, continue bewaking van maximum één gasconcentratie in de omgevingslucht of op de interventieplaats. De versie in gebruik bij de brandweer meet enkel CO 102. KARAKTERISTIEKEN

11/03/08

• • • • •

gewicht : afmetingen : meetbereik : temperatuursgebruik : autonomie batterij:

• • • • •

akoestisch alarm : optisch alarm : vibratiealarm : beschermingsklasse : veiligheidsgrens:

+/- 106 g 54 mm x 84 mm x 20 mm 0-1999 ppm CO 0°C tot +40°C continue (5500 uur werkingstijd) Panasonic Lithium CR123 3 V 90 dB ja ja IP 65 25 ppm CO (A1) 100 ppm CO (A2)

3

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

103. BESCHRIJVING

1 3 2

4

5

3

Beschrijving : (1) (2) (3) (4) (5)

11/03/08

Akoestisch alarm Sensor Optisch alarm Display drukknop

4

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

HOOFDSTUK 2: GEBRUIKSAANWIJZING 201. INSCHAKELEN TOESTEL • • • • •

Het toestel staat steeds AAN Indien nieuwe batterijen Î drukknop (5) gedurende 3seconden induwen totdat de op het display (4) weergegeven countdown 3-2-1 is afgelopen gedurende korte tijd worden alle displayelementen, het optische-, het akoestischeen het vibratiealarm geactiveerd de softwareversie wordt weergegeven (v3.7) en het apparaat voert een zelftest uit alle alarmwaarden worden aangegeven

202. UITSCHAKELEN VAN HET TOESTEL •

Het toestel kan NIET worden uitgeschakeld

203. UITVOEREN METING • •

Let erop dat de gasopening niet bedekt is apparaat inschakelen, de huidige meetwaarden worden op het display weergegeven

Let op de waarschuwing

• •

: aanbeveling om een bumptest uit te voeren (Dräger) Het apparaat op de kleding bevestigen

indien verschijnt op het display (4) Î te hoge concentratie en kan leiden tot zuurstofgebrek

• •

indien verschijnt op het display (4) Î negatieve drift weergave TWA (Time Weighted Average) de maximale concentratie waaraan een onbeschermde arbeider gedurende 8 uren per dag en 40 uren per arbeidsweek minuten mag worden bloot gesteld zonder gevolgen weergave STEL : (Short Term Exposure Limit) de maximale concentratie waaraan een onbeschermde arbeider gedurende 15 minuten mag worden bloot gesteld

11/03/08

5

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

204. SPECIALE SYMBOLEN piekconcentratie : druk tijdens de meetmiodus op de knop OK (5). De piekconcentraties wordt weergegeven. Na 10 seconden keert de display terug naar het meetscherm

kalibratie met verse lucht is vereist

storing. Zich wenden tot de servicedienst van Dräger 205. ALARMEN alarm treedt op wanneer: • ingestelde veiligheidsdrempels worden overschreden (zie 205) • bij onvoldoende batterijcapaciteit (zie 205) • bij toestelfout (zie 205) 206. OVERZICHT SOORTEN ALARMEN Concentratiealarm A1 Het alarm wordt akoestisch, optisch en door vibratie in het aangeven ritme weergegeven Soort alarm

Vooralarm

Ex % CH4

20

O2 vol%

19

CO (ppm)

25

Display

A1 + stofnaam

Alarm

F1

Uitschakelen

Ja, alleen akoestisch

Onderbroken alarmering Afwisellend weergave van A1 en meetwaarde Î alleen voor O2 Het vooralarm is niet zelfhoudend en verdwijnt als de concentratie is gedaald ot onder de alarmdrempel A1 •

11/03/08

F1 : ■▬▬▬▬■▬▬▬▬■

6

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

Concentratiealarm A2 Het alarm wordt akoestisch, optisch en door vibratie in het aangeven ritme weergegeven Soort alarm

Hoofdalarm •

Ex % CH4

40

O2 vol%

CO (ppm)

23

100

Display

Alarm

A2 + stofnaam

F2

Uitschakelen

Neen

F2 : ■▬■▬▬■▬■▬▬■▬■ indien dit alarm zich voordoet onmiddellijk de zone verlaten , mobilisatie van het personeel

Batterijvooralarm Onderbroken alarmering Knipperend speciaal symbool aan de rechterkant van het display Soort alarm

Batterijvooral arm

Alarm

F1

Uitschakelen

Opm

Ok-toest indrukken : alleen het akoestisch en het vibratiealarm worden uitgeschakeld

20 minuten werktijd

Batterijhoofdalarm Onderbroken alarmering Knipperend speciaal symbool aan de rechterkant van het display Soort alarm

Batterijvooral arm

Alarm

F2

Uitschakelen

Opm

Het toestel schakelt uit

10 seconden werktijd

Apparaatalarm Alarmsignaal zonder onderbreking Het apparaat is NIET bedrijfsklaar Soort alarm

Batterijvooral arm •

Alarm

F3

Uitschakelen

Opm

Weergave speciaal symbool

F3 : ■▬■▬▬■▬■▬▬■▬■

Zich wenden tot servicedienst Dräger 11/03/08

7

Lt-Bev Serneels Chris


Brandweer Duffel

Handleiding PAC 7000

KORTE HANDLEIDING PAC 7000 Aanschakelen van het apparaat • • • • •

Het toestel staat steeds AAN Indien nieuwe batterijen Î drukknop (5) gedurende 3seconden induwen totdat de op het display (4) weergegeven countdown 3-2-1 is afgelopen gedurende korte tijd worden alle displayelementen, het optische-, het akoestischeen het vibratiealarm geactiveerd de softwareversie wordt weergegeven en het apparaat voert een zelftest uit alle alarmwaarden worden aangegeven Soort alarm

CO (ppm)

Vooralarm Hoofdalarm

25 100

Display

A1 A2

Alarm

F1 F2

Uitschakelen

Ja Neen

Uitvoeren meting • •

Let erop dat de gasopening niet bedekt is apparaat inschakelen, de huidige meetwaarden worden op het display weergegeven

Let op de waarschuwing

• •

: aanbeveling om een bumptest uit te voeren (Dräger) Het apparaat op de kleding bevestigen

verschijnt op het display (4) Î te hoge concentratie en kan indien leiden tot zuurstofgebrek

indien

piekconcentratie : druk tijdens de meetmodus op de knop OK (5). De piekconcentraties wordt weergegeven. Na 10 seconden keert de display terug naar het meetscherm

verschijnt op het display (4) Î negatieve drift

Uitschakelen toestel •

11/03/08

Het toestel kan NIET worden uitgeschakeld

8

Lt-Bev Serneels Chris

Handleiding_PAC7000  
Handleiding_PAC7000  

11/03/08 1 Lt-Bev Serneels Chris Handleiding PAC 7000 Brandweer Duffel INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 2: GEBRUIKSAANWIJZING Hoofdstuk 1: INLEIDING K...

Advertisement