Page 1

REGULAMIN GRY „Liczydło” Większość muzealników to humaniści, nieustannie zdarzają im się kłopoty z liczbami i cyframi. Pomóż im rozwiązać ekstremalnie trudności matematyczne. „Muzeaika 2014 - Liczydło” polega na odpowiadaniu na pytania dotyczące liczb. I Postanowienia ogólne 1. Gra „Liczydło”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 17 maja 2014 roku, od godziny 20.00 do 23.00, na terenie miasta Kielce w siedzibach organizatorów. 2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycja Muzealna Orla 3 oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami. II Gracze 1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa. 2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry. 4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze. III Zasady Gry „Liczydło” 1. Na Karcie gry znajdują się pytania, których odpowiedziami są liczby. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej poprawnych odpowiedzi i wpisania ich na Kartę Gry. 2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:00, 17 maja 2014 r. 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2014 r. o godzinie 15.00 w Muzeum Narodowym w Kielcach, w oddziale Pałac Biskupów Krakowskich przy placu Zamkowym 1. 4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry. 5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy - 17 maja 2014 r., po godzinie 18.00. 6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców. 7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.00, do siedziby jednego z organizatorów. 8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry. 9. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 pkt. IV Organizatorzy 1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry w sposób zgodny z Regulaminem. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry. V Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry. 2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.


21. Ile portretów biskupów znajduje się na ścianach w Izbie

POWODZENIA W LICZYDLE 1.Ile lat mają w sumie wszystkie biorące udział instytucje (nie

Stołowej Górnej/Sali Portretowej?...

liczymy oddziałów)…

Muzeum Narodowe Oddział Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Biuro Wystaw Artystycznych

22. Podaj sumę cyfr, znajdujących się na modrzewiowej belce

2. Która z kolei jest to siedziba BWA w Kielcach?...

stropowej, pochodzącej z ciekockiego dworu Żeromskich…

3. Ile schodów jest przy głównym wejściu do BWA w Kielcach?...

23. Podaj ilość liter wchodzących w skład nazwy widniejącej

4. Ile obrazów ze zbiorów BWA w Kielcach wisi na stałe

nad drzwiami wejściowymi do Muzeum…

w Galerii?...

24. Podaj iloraz cyfr liczby będącej datą założenia muzeum…

5. Ile okien jest w BWA?...

25. Podaj różnicę między ilością białych a czarnych korali

6. Ile konkursów plastycznych Przedwiośnie było w BWA?...

stojącego liczydła szkolnego… 26. Znajdź tablicę z nazwiskiem jednego z największych pisarzy

Muzeum Historii Kielc 7. Ile nakryć głowy znajduje się wśród eksponatów na wystawie stałej „Z dziejów Kielc”?... 8. Jaka jest suma cyfr umieszczonych na pagonach żołnierzy rosyjskich na wystawie stałej „Z dziejów Kielc”?... 9. Jaki numer domu jest umieszczony na szyldzie z ulicy Wesołej, znajdujący się na wystawie stałej „Z dziejów Kielc”?... 10.Jakie są cyfry na żeliwnej płycie kominkowej z wystawy stałej „Z dziejów Kielc”?... 11. Na podstawie ekspozycji z wystawy czasowej ustal ile rodzeństwa miał Stefan Artwiński?...

12. Ile jest popiersi lalek porcelanowych w Mieście zabawek? …. 13. Ile jest w muzeum modeli-replik zabawek starożytnych? … 14. Ile godzin potrzebował H. Latkowski by wykonać od podstaw model Titanic w skali 1:200? … 15. Ile polskich konsoli do gier jest na wystawie W świecie wirtualnej zabawy? … 16. Na wystawie „Lalki - prezenty w odpowiedzi na listy” jest kilka polskich lalek, ile dokładnie? …

Krakowskich: dzieci

znajduje

się

na

obrazach

prezentowanych na wystawie Portret – zwierciadło duszy ?... 18. Ilu wojskowych znajduje się na obrazach prezentowanych na wystawie Portret – zwierciadło duszy ?... 19. Ilu królów przedstawionych jest na grafikach prezentowanych na wystawie Portret – zwierciadło duszy?... 20. Ile dam w białych sukniach przedstawionych jest na fotografiach prezentowanych na wystawie Portret – zwierciadło duszy?...

Muzeum Narodowe Oddział Muzeum Dialogu Kultur 27. Ile miast, które odwiedził i sfotografował Jean-Marc Caracci jest pokazywanych na wystawie czasowej "Homo Urbanus Europeanus"… 28. Z ilu porcelanowych elementów składa się instalacja artysty ceramika Marka Cecuły "Kronika kielecka". Podaj liczbę przybliżoną…

29. Ile

kotów

znajduje

się

na

wystawie

Zwierzęta

i kontynenty?... 30. Ile zwierząt, których nazwa zawiera słowo wół znajduje się na wystawie Zwierzęta i kontynenty?.... 31. Ile mandarynek znajduje się na wystawie Zwierzęta i kontynenty?... 32. Ile zwierząt ma w nazwie kolor brunatny?... 33. Ile wymarłych gatunków zwierząt znajduje się na wystawie Zwierzęta i kontynenty?...

Muzeum Narodowe Oddział Dawny Pałac Biskupów przedstawień

widniejące na niej cyfry arabskie i podaj wynik…

Muzeum Narodowe Oddział Ekspozycja Orla 3

Muzeum Zabawek i Zabawy:

17. Ile

naszego regionu – Adolfa Dygasińskiego - dodaj wszystkie

Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków 34. Na wystawie „Świętowanie wiosny. Wielkanocne zwyczaje i obrzędy w tradycyjnych kulturach Europy” odnajdziesz Kukiera z Bułgarii. Policz ile dzwonków ma przy pasie… 35. Ile Paskkaringar czyli wiedźm wielkanocnych ze Szwecji odnajdziesz na wystawie "Świętowanie wiosny"? … 36. Ile ogórków odnajdziesz na maskach kukerskich?... 37. Ile kwiatków łącznie znajduje się na ubraniach kukieł z Czech - Smrtka i Smrtki?... 38. Ile cygar odnajdziesz na ekspozycji w Dworku Laszczyków?

karta_gry_i_regulamin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you