Page 1

Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I Juli - Augustus 2013 V.U.: L. Hofmans

RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst

Nieuw!

Ontdek onze uitneembare middenkatern

in Ranst www.ranst.be

En ook nog:  Verlofperiodes middenstand  Schrijf je in voor de samenaankoop groene energie  Vakantietoezicht tijdens je vakantie


gemeenteberichten gemeenteraad

Tot voor kort kon je achteraan dit infoblad de activiteitenkalender ‘UiT in Ranst’ raadplegen. Voortaan hebben we alle activiteiten gebundeld in een aparte, uitneembare katern die je in het midden van dit infoblad kan terugvinden. Dit heeft als grote voordeel dat je de kalender op een goed zichtbare plaats kan ophangen, zodat je steeds op de hoogte bent van wat er in Ranst allemaal te beleven valt! Ook de vormgeving hebben we in een nieuw jasje gestoken en volgens onze huisstijl aangepast. De structuur van de UiTagenda blijft gewoon dezelfde als vroeger: een chronologisch overzicht per maand, waarbij de activiteiten per dag worden weergegeven. Indien een evenement op meerdere dagen plaatsvindt, wordt het vermeld onder de noemer ‘Terugkerende activiteiten en reeksen’. Wij hopen alvast dat je onze nieuwe, uitneembare activiteitenkalender geslaagd vindt en wensen je alvast veel leesgenot! Opmerkingen of suggesties zijn steeds welkom op communicatie@ranst.be.

2

gemeenteberichten

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop).

GEMEENTERAAD APRIL Huishoudelijk reglement gemeenteraad

9

duurzaamheid

12

verkeer & veiligheid

16 OCMW

17 vrije tijd

VOLGENDE UITGAVE: 2 september 2013 Teksten dienen ten laatste op 24 juli 2013 toe te komen op communicatie@ranst.be Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

De werking van de gemeenteraad wordt bepaald door het gemeentedecreet en het huishoudelijk reglement dat elke gemeenteraad zelf moet goedkeuren. Bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode is het noodzakelijk om het huishoudelijk reglement opnieuw vast te stellen. In dit reglement wordt onder andere het presentiegeld bepaald en de manier waarop de raadsleden worden uitgenodigd. De gemeenteraad van Ranst kiest voor een volledig digitaal verhaal, waarbij de agenda en de documenten elektronisch worden bezorgd aan de raadsleden. Dit wordt verplicht vanaf 1 januari 2014, maar Ranst kiest nu al voor deze manier van werken. Het was ook nodig om het reglement te actualiseren omdat er eind vorig jaar een zoveelste aanpassing gebeurde aan het Gemeentedecreet.

Aankoop grond Oostmalsesteenweg - Verbinding Visvijverstraat Vanuit de Oostmalsesteenweg vertrekt een oude servitudeweg die de gemeente kon verwerven bij een verkaveling in de Visvijverstraat. Deze servitudeweg loopt tot aan de achterzijde van de percelen in de Visvijverstraat. Door een strook grond aan te kopen kan deze servitude weg doorgetrokken worden tot de Visvijverstraat en ontstaat er een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Oostmalsesteenweg en de Visvijverstraat. In een latere fase zal de weg doorgetrokken worden tot aan de dijk van het Netekanaal.


GEMEENTERAADSZITTING MEI Leveren dataverbindingen gemeentelijke gebouwen en OCMW De gemeenteraad keurde het lastenboek goed voor de levering van dataverbindingen tussen en met de gemeentelijke gebouwen. Deze opdracht is opgesplitst in 2 ‘percelen’, zodat het OCMW autonoom kan instappen in de gunning zonder de procedure opnieuw te moeten organiseren. Perceel 1 (leveren dataverbindingen gemeentelijke gebouwen), wordt geraamd op € 127.050 inclusief btw. Perceel 2 (leveren dataverbindingen OCMW), raming: € 21.175 inclusief 21% btw.

Leveren digitale schoolborden en laptops voor gemeentelijke lagere scholen De gemeenteraad keurde het lastenboek voor de levering van digitale schoolborden en laptops voor de gemeentelijke lagere scholen goed. Deze aankoop kadert in de educatieve vernieuwing en modernisering van het gemeentelijk lager onderwijs.

Einde concessies verwaarloosde graven op begraafplaatsen Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn bepaalde graven verwaarloosd. Voor deze graven werd een proces-verbaal opgemaakt en dit werd gedurende één jaar aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Omdat er in tussentijd geen herstellingswerken werden uitgevoerd aan de graven, stelde de gemeenteraad een einde aan deze grafconcessies.

Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het ‘VRIESELHOF’. Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen gemeenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 2 september en 21 oktober 2013. De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website www.ranst.be. Meer info: secretariaat, tel.: 03 470 10 86

Hernieuwing lokaal overleg kinderopvang Geïnteresseerd in kinderopvang? Het lokaal overleg kinderopvang is op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van de gemeentelijke adviesraad voor het lokaal beleid kinderopvang. Dit lokaal overlegorgaan heeft als specifieke taak de gemeente te adviseren over de opmaak en uitvoering van het lokaal kinderopvangbeleid en de uitbouw van de opvangvoorzieningen. De volgende personen kunnen zich kandidaat stellen als stemgerechtigd lid: • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de onthaalouders per deelgemeente • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger per crèche of minicrèche • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elk schoolnet • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van een oudervereniging per schoolnet • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de dienst opvanggezinnen • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger per gezinsbond • de coördinator van elk IBO (initiatief voor buitenschoolse kinderopvang) Kandidaturen moeten uiterlijk 31 augustus 2013 schriftelijk toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Peetersstraat 7 te 2520 Ranst. Je kan ook mailen naar gemeente@ranst.be. Vermeld zeker naam, adres en telefoonnummer! Voor alle duidelijkheid: ook de huidige leden moeten hun kandidatuur opnieuw stellen! De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren mogen ten hoogste voor tweederden bestaan uit leden van hetzelfde geslacht.

 Voor meer informatie: De werking en samenstelling van alle gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren kan je terugvinden op www.ranst.be onder de rubriek bestuur&beleid>adviesraden.

[3]


gemeenteberichten

Verlofperiodes middenstand Tijdens de zomermaanden sluiten in onze gemeente traditioneel weer heel wat winkeliers de deuren om te genieten van een deugddoende vakantie. Hieronder vind je alvast een overzichtje van de verschillende verlofperiodes:

Broechem Apotheek Van Den Broeck Bakkerij Dockx Banketbakkerij Sebrechts Beenhouwerij Nijsmans Boekhandel Broechem De Fruithal (Pittoors) Slagerij Voorspoels ‘t Broodhuis ‘t Koud Kunstje Traiteur Moortgat

Pertendonckstraat 49 Pertendonckstraat 1 Gemeenteplein 18 Gemeenteplein 2 Gemeenteplein 1 Gustaaf Peetersstraat 48 Gemeenteplein 9 Broechemsesteenweg 10 Antwerpsesteenweg 3 Pertendonckstraat 28

geen sluitingsperiode geen sluitingsperiode 5 tem. 21 augustus 4 tem. 31 juli geen sluitingsperiode 8 tem. 29 juli 6 tem. 29 augustus 18 tem. 28 juli vakantieperiode nog niet bekend (wegens overname) 15 juli tem. 9 augustus

Apotheek Moonen Bakkerij Helsen Broodjeszaak ‘De Pallieter’ Dagbladhandel Joker Groenten En Fruit Bierinckx Spar Piot Slagerij - Traiteur Kurt

Kloosterstraat 24 Dorpstraat 65 Liersesteenweg 38 Liersesteenweg 132 Kesselsesteenweg 3 Dorpstraat 46 Dorpstraat 50

geen sluitingsperiode 20 augustus tem. 3 september 22 tem. 29 juli bouwverlof open van 6 tot 14 uur, anders van 5 tot 18.30 uur elke woensdag en donderdag gesloten in juli en augustus 2 tem. 18 september 15 tem. 29 juli

Apotheek Mebuphar Bakkerij Somers-Herrijgers Dagbladhandel En Voeding “Bij Joris&Gilberte” Groenten en fruit ‘t Appeltje Pièce Unique Slagerij Spooren Spar Pain Bagnat

Torenplein 25 Achterstraat 24

geen sluitingsperiode 29 juli tem. 20 augustus

Torenplein 9 Oudstrijdersstraat 70 Torenplein 18 Torenplein 15 Schildesteenweg 28 Schildesteenweg 45

nog tot 14 juli verlof 1 augustus tem. 15 september 15 tem. 26 juli 4 tem. 27 augustus geen sluitingsperiode geen sluitingsperiode

Apotheek Jacobs Apotheek Verheijen Bakker De Schutter Bakkerij Verheyen Brood en Banket Pollet Prima Micro ‘t Roodkapje Topslagerij Dieltjens Bvba De Zoete Zonde

Lievevrouwestraat 34 Kromstraat 2 Lievevrouwestraat 8 Gasthuisstraat14 Lievevrouwestraat 30 Lievevrouwestraat 20 Lievevrouwestraat 7 Gasthuisstraat 25 Lievevrouwestraat 12

vakantieperiode nog niet bekend geen sluitingsperiode 29 juli tem. 8 augustus 1 tem. 9 juli en van 1 tem. 11 september 6 tem. 28 juli 4 tem. 21 augustus 1 tem. 28 augustus 8 tem. 31 juli geen sluitingsperiode

Emblem

Oelegem

Ranst

[4]


Dringend gezocht: gemachtigde opzichters Elk schooljaar zetten heel wat gemachtigde opzichters zich in voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen van Ranst. Gemachtigde opzichters helpen schoolkinderen bij het oversteken van de rijbaan op drukke en gevaarlijke oversteekplaatsen. Het gemeentebestuur van Ranst wil het team van de gemachtigde opzichters graag uitbreiden en dus zijn we op zoek naar nieuwe, gemotiveerde kandidaten (onder andere voor de deelgemeente Broechem, kruispunt Kapelstraat-Pertendonckstraat) Je krijgt vooraf een opleiding van de lokale politie die je op jouw taak voorbereidt en op de hoogte brengt van jouw bevoegdheden. Je werkt meestal tijdens de ochtendspits en krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 6,20 per dag of PWA-cheques indien je hiervoor in aanmerking komt.

 Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem contact op met de personeelsdienst, 03 470 10 85 of personeelsdienst@ranst.be

Maak van de wereld je thuis en word wereldgezin De internationale uitwisselingsorganisatie YFU is begonnen met de werving van gastgezinnen voor ongeveer dertig studenten die volgend schooljaar naar Vlaanderen komen studeren. De studenten komen uit Wallonië, Bulgarije, Ecuador, Estland, Duitsland, Mexico en Thailand. Ook in onze gemeente zoeken ze naar gastgezinnen. Als wereldgezin stel je je huis en hart open voor een buitenlandse jongere gedurende een schooljaar of een semester. YFU studenten zijn jongeren tussen 16 en 19 jaar. Tijdens hun verblijf gaan ze naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin. Door te leven in een gastgezin en hier naar school te gaan, krijgt de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te leren kennen. Zo integreren ze zich gemakkelijk in de lokale gemeenschap en worden ze als het ware ondergedompeld in een nieuw leven, een nieuwe cultuur, een

nieuwe taal,... Er zijn verschillende redenen waarom een buitenlandse YFU-student in huis nemen een prachtige ervaring kan zijn. Je leert een heleboel over een ander land, een andere cultuur en een andere taal. En omdat je je dagelijks leven met een nieuw gezinslid deelt, komen de verschillende leden van een gastgezin vaak ook dichter bij elkaar te staan. Het geeft immers een hele nieuwe kijk op onze eigen Vlaamse gewoonten. Daarnaast is het vaak het begin van een levenslange vriendschap met je nieuwe ‘zoon’ of ‘dochter’.

Interesse? Gezinnen die belangstelling hebben in andere landen en culturen en bereid zijn om huis en hart open te stellen voor een jongen of meisje tussen de 16 en 19 jaar, kunnen voor meer informatie contact opnemen met het hoofdkantoor van YFU op 015 79 50 04 of via www.yfu.be Een YFU-vrijwilliger komt vrijblijvend bij jou op bezoek en antwoordt op al je vragen. En dan kan het avontuur beginnen… Maak van de wereld je thuis! YFU bevordert intercultureel begrip, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid door educatieve uitwisselingen voor jongeren, gezinnen en gemeenschappen. [5]


gemeenteberichten

Hier wordt gewerkt … De afgelopen maanden werden er weer heel wat wegenwerken uitgevoerd in onze gemeente. Tijd dus voor een stand van zaken …

Deze werken zijn reeds klaar of zitten in een laatste fase:

• ‘Julie’-palen aan alle scholen: Zo goed als alle palen zijn geplaatst, hier en daar zijn er nog wat kleine aanpassingen nodig

• Onderhoud asfalt Kerkhoflei en Broddestraat • Verbindingsriolering Ranstsesteenweg: dit dit project omvatte de weg- en rioleringswerken in de Ranstsesteenweg en Profeetstraat en de aanleg van een nieuw fietspad tussen deze beide straten. Zowel de heraangelegde straten als het nieuwe fietspad zijn reeds in gebruik. Hier en daar zijn er nog kleine aanpassingen nodig.

• Bermen Kriekenstraat: In het gedeelte waar het asfalt werd vernieuwd, werden de bermen aangelegd in gestabiliseerde dolomiet • Onderhoud asfalt Ginnegemveld (plaatselijk ter hoogte van inrit Biofors) • Onderhoud asfalt Venweg (eerste stukje, komende van Oostmalsesteenweg, langs linkerkant) • Parking Den Boomgaard: Hier werd een klein stukje beton vooraan vervangen door asfalt

[6]

Werken die momenteel bezig zijn: • Heraanleg voetpaden in Berkenlaan en Dennenlaan • Weg- en rioleringswerken Herentalsebaan (Fase 2) Het kruispunt van de Herentalsebaan met Stenenkruis is nog tot eind augustus afgesloten voor ALLE verkeer, ook voor fietsers. De Herentalsebaan en zijstraten zijn hierdoor enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de N116. • Aanleg nieuwe private verkavelingen (De gemeente is hier geen opdrachtgever, dus de uitvoering ligt eigenlijk niet in onze handen) Verkaveling Schuurblok II (tussen Venusstraat en huidig Schuurblok)


Uitzonderlijke prestaties van Ranstenaren In mei zwom Kim Janssens zich naar het WK en behaalde Harmonieorkest De Nachtegaal de eerste plaats in het Internationaal muziekconcours van Riemst. Wij wensen hen alvast een dikke proficiat met hun pracht prestatie! Verkaveling Mulderweg (6 loten naast het Safipad, evenwijdig met de ring van Lier)

Geplande werken: • Onderhoud asfalt Cruyenveldenbaan in samenspraak met de gemeente Wommelgem. Startdatum is nog niet gekend. • Nieuwe brug Oelegem: tijdens het weekend van 24 en 25 augustus wordt de nieuwe brug, die klaarligt op de oever, op zijn nieuwe locatie geplaatst. Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.descheepvaart.be/werken (rubriek Albertkanaal - herbouw brug Oelegem I).

Kim Janssens zwemt WK-limiet Op 11 en 12 mei 2013 heeft Kim Janssens zich op de Antwerp Diamond Speedo Race in de 50 meter schoolslag gekwalificeerd voor het WK zwemmen in Barcelona. De zwemster won de finale in de 50 meter schoolslag in een tijd van 31’97”, drie hondersten van een seconde onder de WK-limiet. Haar eigen Belgisch record bedraagt 31’55”. De wereldkampioenschappen in Barcelona gaan door van 29 juli tot 4 augustus 2013 en worden uitgezonden op eurosport.

Harmonieorkest De Nachtegaal valt in de prijzen in Riemst Op zondag 26 mei behaalde Harmonieorkest De Nachtegaal, onder leiding van dirigent Erwin Scheltjens, de eerste plaats in de afdeling ‘Uitmuntendheid’ van het Internationaal Muziekconcours van Riemst. In de totaalstand behaalde De Nachtegaal een tweede plaats na Brass-aux-Saxes uit Westerlo, een fanfareorkest uit de hoogste, met name de ‘Superieure’ afdeling. De prestatie van De Nachtegaal is opmerkelijk omdat het orkest uit Ranst verschillende harmonieën uit hogere afdelingen achter zich liet.

De Gemeentelijke Adviesraad voor Senioren nodigt in samenwerking met het gemeentebestuur van Ranst alle 60-plussers uit op het

SENIORENFEEST

Wanneer? donderdag 3 OKTOBER 2013 in “Den Boomgaard” Deuren open om 11.30 uur. Programma: Feestdiner met achteraf optreden van ‘Paul Van Hoeydonck en Wim Quirynen’ (muziek en humor) Deelname in de kosten: € 10

OPGELET ! Kom bij voorkeur je kaarten afhalen op maandagvoormiddag 26 augustus 2013 in de inkomhal van het gemeentehuis. Nadien kan je hiervoor tot en met 20 september terecht bij het onthaal van het gemeentehuis. [7]


gemeenteberichten

Sensibiliseringstrip naar de Moervelden

Je avondeten kiezen is al moeilijk genoeg

Op 5, 6, 9, 10, 17 en 20 september organiseren de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de 7 Ranstse scholen een trip naar domein Moervelden. Deze trip is opgevat als een doe-actie voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en wil hen sensibiliseren rond de problematiek in de ontwikkelingslanden.

Een job vinden hoeft dat niet te zijn. Heb je je studies beëindigd en zoek je werk? Schrijf je dan zo snel mogelijk in bij de VDAB. Want hoe sneller we je gegevens hebben, hoe sneller we je naar die toffe job kunnen gidsen. Je kunt je inschrijven via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of via www.vdab.be/mijnloopbaan. Na je inschrijving ontvang je een ‘bewijs van inschrijving’. Bewaar dit bewijs goed. Je krijgt dit via ons gratis nummer of je print dit zelf vanuit je online dossier in ‘Mijn Loopbaan’.

De kinderen zullen een traject moeten afleggen met een emmer water, de dagelijkse taak van kinderen in de ontwikkelingslanden. Zo zullen ze langs posters passeren met de nodige verduidelijking erbij. Door te doen, te lezen en verbanden te leggen worden ze geconfronteerd met vragen over: • water en voedselzekerheid • klimaatopwarming • wat is rechtvaardigheid? • het al of niet beschikken over elektriciteit • energieverbruik en CO2- uitstoot • duurzaamheid • ontbossing • consumptiegedrag • hygiëne – sanitaire behoefte(n) Aan de hand van de doe activiteiten, fotoherkenning en quizvragen komen ze bij hun eigen waterverbruik, hun ecologische voetafdruk en vooral wat ze hier zelf aan kunnen doen om dit te verminderen Iedereen kan trouwens de affiches komen bezichtigen op domein ‘Moervelden’, Bistweg 12 Broechem.

Noteer ook alvast 25 oktober 2013 in je agenda voor de volgende filmvoorstelling van de GROS over ‘Water’ in ‘Den Boomgaard’. Start: omstreeks 20 uur. Inkom is gratis

Neem je zoektocht zelf in handen… online! Vanaf het moment dat je ingeschreven bent, begint jouw zoektocht naar een leuke job. Wist je dat je online heel wat zelf kan doen om een job te vinden? We geven je graag een overzicht van de mogelijkheden: Maak een profiel aan op www.vdab.be/mijnloopbaan Met Mijn Loopbaan kun je: • Je inschrijven als werkzoekende • Je abonneren op vacatures, aangepast aan jouw profiel • Online solliciteren • Opleidingen volgen via het internet • Een profiel opmaken waarin je uitgebreid vertelt wat je kunt en kent. Je kunt dit profiel publiceren in de cvdatabank van de VDAB waar werkgevers kandidaten zoeken voor hun vacatures. Stel je vraag aan de online sollicitatiecoaches op www.vdab. be/sollicitatiecoaching. Heb je een concrete vraag over jouw cv, brief, telefonisch gesprek of interview? Onze online sollicitatiecoaches helpen je verder via telefoon of e-mail.

De VDAB helpt je op weg Ben je jonger dan 25? Dan nodigt de VDAB je zelf uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijk je samen met je consulent hoe het solliciteren verloopt en of je bijkomende hulp nodig hebt. Je krijgt ook praktische sollicitatietips en informatie over jobs en opleidingen. Je hoeft niet te wachten tot de VDAB jou uitnodigt. Wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar werk, is bij ons altijd welkom voor een gesprek. Maak daarom een afspraak in de werkwinkel. Op www.vdab.be/contact vind je een werkwinkel in jouw buurt. Voor meer informatie, surf naar www.vdab.be/jongeren.

[8]


duurzaamheid afval

 Kringloopbedrijf Opnieuw & Co GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel. 03 488 38 83 - Website: www.opnieuwenco.be Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg 387 | 2500 Lier Borsbeeksebinnenweg 51 | 2640 Mortsel Hondiuslaan 46 | 2570 Duffel

Sluitingsdagen containerpark Op donderdag 11 juli en 15 augustus is ons containerpark gesloten. Voor alle duidelijkheid: op vrijdag 12 juli en 16 augustus is het wel geopend.

Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.

Afval voorkomen… met herbruikbare bekers Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Het is belangrijk voor het milieu om zoveel mogelijk afval te voorkomen. Hoe minder afval we produceren, hoe minder we moeten weggooien, storten, verbranden, ... Zoals reeds gezegd, is het vermijden van afval de eerste en belangrijkste stap om onze afvalberg te beperken. Dit kunnen we doen door bijvoorbeeld onze boterhammen mee te nemen in brooddozen in plaats van in zilverpapier, drinken uit herbruikbare bekers in plaats van wegwerpbekers, … Ook het opnieuw gebruiken van bepaalde voorwerpen is een goede oplossing (denk maar aan de kringloopwinkels, statiegeldflessen,…). Door je afval in de juiste zak of container weg te gooien, kan het beter gerecycleerd of gecomposteerd worden. Nietrecycleerbare afvalstoffen moeten uiteindelijk verbrand of gestort worden.

Hou je evenement, (buurt)feestje of barbecue ‘afvalarm’ Tijdens de zomermaanden worden vaak party’s, tuinfeesten, recepties, fuiven,… georganiseerd. Dit zijn niet echt de uitgelezen momenten waarbij unieke, kristallen glazen bovengehaald worden. Wegwerpbekertjes zijn dan weer heel slecht voor het milieu en zorgen ieder jaar weer voor tonnen afval. Op vele evenementen moeten letterlijk ‘bergen’ wegwerpbekers worden afgevoerd. Visueel is dit een zeer opvallende vorm van afval die meer en meer mensen tegen de borst stuit.

Maar er bestaat een uitstekend en milieuvriendelijk alternatief: de herbruikbare beker! Deze bekers bieden heel wat voordelen: • milieuvriendelijk (minder afval), • onbreekbaar, • vormvast, • hittebestendig, • geschikt voor warme en koude dranken, • stapelbaar Wist je dat onze gemeente deze bekers gratis uitleent aan zijn inwoners om zo de afvalberg samen te verkleinen? Voor evenementen die op het grondgebied van Ranst georganiseerd worden, kan je deze bekers gratis lenen. Je kan bakken ontlenen met 24, 120 of 420 bekers mits betaling van een waarborg van € 125. Organiseer je een evenement, een buurtfeest of een straatbarbecue ? Aarzel dan niet om gebruik te maken van deze dienstverlening! Het aanvraagformulier vind je op www.ranst.be/milieu, meer info via milieu@ranst.be of 03 470 10 89 [9]


duurzaamheid milieu

ond Infoavmber e

’t Is groen en ’t is goedkoop?

19 sept

Bespaar op je energiefactuur met de groepsaankoop groene energie! Minder betalen voor je energie en tegelijkertijd de natuur een handje helpen? Het kan. Onze gemeente neemt reeds voor de vierde keer deel aan de groepsaankoop 100% groene energie van de provincie Antwerpen. Wil je meedoen? Schrijf je dan vanaf 1 juli in: online, in het gemeentehuis of in het provinciehuis.

Hoe werkt het? Bij een groepsaankoop is het principe: hoe meer mensen meedoen, hoe groter de korting die je kunt bedingen. Tussen 1 juli en 29 september schrijf je je vrijblijvend in. Op 2 oktober is er een veiling waarop verschillende energieleveranciers hun beste tarieven aanbieden. Je kunt die veiling online volgen. Zodra de winnaar bekend is, krijg je een persoonlijk voorstel toegestuurd. Daarin kun je het winnende tarief eenvoudig vergelijken met de tarieven van andere energieleveranciers én met je huidige tarief. Pas dan beslis je of je wilt overstappen.

Succesvolle groepsaankoop in 2012 Vorig jaar schreven meer dan 90.000 gezinnen zich vrijblijvend in voor de groepsaankoop. 66% daarvan stapte ook effectief over naar een goedkopere leverancier. Daarmee realiseerden ze een gemiddelde besparing van 220 euro op jaarbasis! Was jij er vorig jaar al bij? Super. Denk er wel aan dat het kortingstarief voor één jaar geldig is. Hernieuw je inschrijving dus om volgend jaar opnieuw van scherpe tarieven te genieten.

De voordelen Twijfel je nog? Dan zetten we hier de voordelen van de groepsaankoop even op een rijtje: - inschrijven is gratis en volledig [ 10 ]

vrijblijvend. Als je uiteindelijk beslist om gewoon bij je huidige leverancier te blijven: geen probleem. - je bespaart geld én je draagt een steentje bij tot een beter leefmilieu. Het gaat namelijk om 100% groene energie zoals bepaald door de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt). - je krijgt heldere informatie én je wordt stap voor stap begeleid bij je keuze. Daarvoor stelde de provincie de firma iChoosr aan. Zij organiseren de veiling en maken duidelijke afspraken met de leveranciers. Zij zorgen ook voor het persoonlijke voorstel dat je toegestuurd krijgt. Zit je met vragen? Dan kun je terecht op de website www. samengaanwegroener.be of op het gratis nummer 0800 21 134 (iedere werkdag van 9 tot 17 uur, dinsdag tot 21 uur). Indien je besluit om over te stappen, hoef je dat alleen maar door te geven en wordt alles verder voor je geregeld.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan tussen 1 juli en 29 september op www. samengaanwegroener.be. Neem je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas bij de hand, want daarop vind je alle nodige gegevens voor de inschrijving. Heb je geen internet? Dan helpt de gemeente je graag verder. Tijdens de maanden juli en september kan je elke dinsdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur terecht in het gemeentehuis op de milieudienst. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/ of aardgas mee! Ook wordt er een infoavond georganiseerd i.s.m. de gemeente Wommelgem. Deze gaat door op donderdag 19 september om 20 uur in GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57. Iedereen welkom!

Wie kan meedoen? Alle inwoners van de provincie Antwerpen. Opgelet! Geniet je het sociaal tarief? Dan heb je al het laagste tarief op de markt. Je doet beter niet mee aan de groepsaankoop, want dat zou voor jou duurder uitkomen.

 Voor meer informatie: www.samengaanwegroener.be Gratis infolijn: 0800 21 134 Gemeentehuis: Elke dinsdag tijdens de maanden juli en september (van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur), leen.bouwen@ranst .be of 03 470 10 89


Online inschrijven stap voor stap handleiding Stap 1: Surf naar www. samengaanwegroener.be. Klik op het logo van de provincie Antwerpen. Je komt nu op de inschrijvingspagina terecht. Klik op de groene knop ‘Vrijblijvend inschrijven’. Vul je naam, adres en contactgegevens in. Klik op ‘Doorgaan’.

Ban bestrijdingsmiddelen uit huis en tuin We gebruiken veel te veel pesticiden en herbiciden om bijvoorbeeld ongedierte of onkruid te bestrijden. Maar het gebruik van bestrijdingsmiddelen is allesbehalve onschuldig. Ze zijn gevaarlijk voor onszelf én voor ons leefmilieu. Een goede reden om ze te bannen en op zoek te gaan naar alternatieven. Maar wat doe je dan met die bestrijdingsmiddelen die nog in de kast of de garage staan?

Restjes en lege verpakkingen? Stap 2: Op het volgende scherm (zie afbeelding) vink je aan wat je wilt kopen: elektriciteit en/of gas. Er worden enkele technische gegevens gevraagd. Geen paniek, je vindt ze terug op je jaarlijkse afrekening: • De EAN-code(s) staat op de eerste pagina van de factuur. Hij bestaat uit 18 cijfers en begint met 54144. • Het type meter (alleen voor elektriciteit): enkelvoudig, dubbelvoudig (dag- en nachttarief ) of exclusieve nachtmeter. • Je jaarlijks verbruik uitgedrukt in kWh. Ken je je verbruik niet? Dan kan je een gemiddeld verbruik invullen door op de -knop te klikken. • De leverancier bij wie je momenteel klant bent. • De einddatum van je contract. • Het aantal personen dat gedomicilieerd is op je adres. Stap 3: Alles ingevuld? Ga naar de samenvatting. Controleer of alle gegevens juist zijn. Klik daarna op ‘Verstuur mijn inschrijving’. Binnen twee uur na je registratie krijg je een e-mail met daarin een link om je inschrijving te bevestigen. Klik op de link. Voilà, klaar!

 Voor meer informatie: Bel de gratis infolijn 0800 21 134 (ma-vr van 9 tot 17 uur, di tot 21 uur) of stuur een mailtje naar samengroen@ichoosr.com.

Heb je van die giftige goedjes in huis die je niet meer wilt gebruiken? Of vind je bij een grote kuis nog lege verpakkingen en restjes pesticiden uit een ver verleden? Lege verpakkingen en restjes van bestrijdingsmiddelen horen thuis bij het klein gevaarlijk afval (Kga). Dit zijn schadelijke producten die je beter niet bijhoudt. Zoek ze bij elkaar en breng alle lege verpakkingen en overschotten GRATIS naar het containerpark of de chemokar. Op de ophaalkalender vind je de juiste tijdstippen waarop en de plaatsen waar de chemokar komt. Gooi restjes en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen nooit bij het restafval! De meeste producten zijn immers heel giftig en moeten op een aangepaste manier verwerkt worden. Bewaar bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking en sluit ze goed af voordat je de producten wegbrengt naar het containerpark of chemokar. Op die manier worden ze juist gesorteerd en voorkom je ongewenste reacties door menging met andere producten.

Enkele tips om pesticiden te vermijden:

[ 11 ]


duurzaamheid milieu

• Geef onkruid geen kans. Laat de grond niet onbedekt en plant snelgroeiende, bodembedekkende planten zoals klimop en maagdenpalm, of strooi een dikke laag versnipperd hout in pas aangelegde plantvlakken. Bladeren laat je het best liggen. Een dik pak bladeren zorgt ervoor dat onkruid geen kans krijgt om te kiemen. • Duikt er toch onkruid op, dan kan je het verwijderen door te hakken, te wieden of te schoffelen. Dit moet je regelmatig blijven doen. Hakken en schoffelen doet u best bij droog en zonnig weer. De zon doet het onkruid uitdrogen. • Verwijder mos uit het gazon door te harken of te verticuteren. Mos groeit op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Op deze plekken kan je het gras vervangen door een verharding of schaduwminnende planten. • Maai het gras niet te kort, want dan vermindert de groeikracht en kan het gras de concurrentie met het mos niet aan. • Bladluizen: spuit deze gele beestjes met een krachtige waterstraal van de plant. Als je in de herfst de aangetaste plantendelen afknipt, overwinteren er minder eitjes. • Slakken: deze diertjes zijn dol op jonge planten. Omring de planten met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen zodat de slakken er niet gemakkelijk bij kunnen. Lok egels en vogels naar de tuin, ze eten de slakken op. • Moestuin: met vruchtwisseling, ziekteresistente rassen en/of combinaties van verschillende teelten kan je heel wat ziekten en plagen voorkomen.

 Meer informatie: Alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be, www.velt.be of www.pesticiden.be

[ 12 ]

verkeer & veiligheid

Ranst - geplande snelheidscontroles juli – augustus 2013 Datum

Van

Tot

Straat

8 juli 2013

9

11 uur Schildesteenweg

9 juli 2013

10

11.30 uur Dorpstraat

10 juli 2013

14

15.30 uur Oelegemsesteenweg

11 juli 2013

16

18 uur Ranstsesteenweg

12 juli 2013

8

9 uur Jozef Simonslaan

22 juli 2013

9

10.30 uur Zandhovensteenweg

23 juli 2013

13.30

24 juli 2013

11.30

14.30 uur Schawijkstraat 13 uur Doggenhoutstraat

25 juli 2013

9

26 juli 2013

14

11 uur Broechemsesteenweg

5 augustus 2013

8.30

6 augustus 2013

10.30

7 augustus 2013

11

8 augustus 2013

9

9 augustus 2013

13

15 uur Ranstsesteenweg

19 augustus 2013

14

16 uur Dorpstraat

20 augustus 2013

9

21 augustus 2013

15

22 augustus 2013

13

23augustus 2013

8

15.30 uur Kreupelstraat 10 uur Herentalsebaan 12 uur N14 13 uur Doggenhoutstraat 11 uur Massenhovensesteenweg

10.30 uur Oelegemsesteenweg 16.30 uur Schildesteenweg 15 uur Zandhovensteenweg 10 uur Kreupelstraat

Resultaten snelheidscontroles maart en april 2013 PLAATS

Toegelaten maximum snelheid

Ranstsesteenweg

50 km/uur

Broechemlei

Aantal Aantal PV's gecontroleerde voertuigen 594

13

50 km/uur

956

31

Oostmalsesteenweg 70 km/uur

1630

24

454

7

Dorpstraat

50 km/uur


Het grote fietsexamen Meer dan 100 leerlingen van alle zesde leerjaren van alle Ranstse scholen deden in mei mee aan het fietsexamen op de openbare weg. Politie en gemachtigde opzichters observeerden en evalueerden op een objectieve manier alle deelnemers. Verschillende hindernissen en verkeerssituaties op het vooraf besproken traject kwamen aan bod. Hopelijk zijn al onze zesdejaars nu klaar om in september met de fiets naar hun secundaire scholen te rijden.

verkeerscel van de politiezone Zara in samenwerking met de scholen. Zij hadden vooraf een traject met allerlei hindernissen en diverse verkeerssituaties uitgestippeld, waar de leerlingen uit het zesde leerjaar moesten kunnen aantonen dat ze veilig in het verkeer kunnen fietsen. Met telkens een kleine twee minuten tijdsverschil vertrokken de jongens en meisjes vanuit de Ranstse gemeenteschool in de Schoolstraat.

De gemachtigde opzichters die de kinderen elke weekdag begeleiden naar en van school beoordeelden de fietsers. Elke leerling kreeg een fietsbrevet, waarop een individuele beoordeling staat vermeld met positieve en/of eventuele aandachtspunten. Voor de ouders meteen een signaal of hun zoon of dochter al dan niet klaar is om in september naar de middelbare school te fietsen.

Ze moesten zowel door drukke als rustige straten fietsen. Soms was er een fietspad, maar vaak ook niet. En ook het oversteken van de

Deze eerste centrale examendag werd georganiseerd door de

wijs Fietsbe do niseerd

Op het

drukke Broechemlei stond op het programma.

, georga examen

ts grote fie ling: de leer

…………

or de lo

kale po

ra litie Za

in

werking samen

emeens scholeng met de

ns chap Ra

t,

…… …………

de behaal

…% e van … een scor en: ve punt Positie ...... ............ ............ • ...... unten: achtsp n/aand te un Werkp ……... ………… ………… … … •

13 6 mei 20

Zara Politie rsdienst Verkee INP Kim

ts Lenaer

n o Jansse INP Brun

[ 13 ]


verkeer & veiligheid

Vakantietoezicht en inbraakpreventie Met de vakantie in zicht willen we even de service “Afwezigheidstoezicht” in de schijnwerper zetten. Op eenvoudige aanvraag kan je aan de lokale politie vragen om jouw woning extra in de gaten te houden tijdens je afwezigheid (vakantie). Het volstaat om het formulier hiernaast in te vullen en terug te bezorgen aan de lokale politie, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst. Je kan dit formulier ook online terugvinden op www.politiezara.be. Om de kans op inbraak tijdens uw vakantie tot een minimum te beperken, geven we alvast een aantal nuttige tips mee: • Verwittig je buren dat je met vakantie gaat of langere tijd afwezig bent, zodat zij mee een oogje in het zeil kunnen houden • Laat tijdens jouw afwezigheid je brievenbus regelmatig leegmaken of laat je post tegenhouden via het postkantoor • Geef jouw woning een bewoonde indruk door bijvoorbeeld verlichting en/of een geluidsbron met een tijdschakelaar automatisch aan en uit te schakelen • Laat rond je woning geen voorwerpen rondslingeren, waarmee eventuele daders aan de slag kunnen om bij je in te breken. Voorbeelden

[ 14 ]

zijn: ladders of andere (op)klimmogelijkheden zoals tuinmeubilair • Maak gebruik van bestaande beveiliging zoals rolluiken, sloten, alarmsysteem, ... • Spreek geen boodschap in op je telefoon zoals “Wij zijn met vakantie en terug te bereiken op ...” en laat ook geen briefjes achter met dergelijke boodschappen • Schenk ook aandacht aan de beveiliging van tuinhuisjes, bergplaatsen, enzovoort… Deze zijn gewoonlijk minder beveiligd en bevatten dikwijls waardevolle zaken zoals fietsen, grasmaaiers en niet te vergeten materiaal waarmee eventuele inbrekers aan de slag kunnen om bij je in te breken. Wil je nog meer informatie over inbraakbeveiliging? Raadpleeg dan onze Diefstal Preventie Adviseur(s). Zij geven op eenvoudig verzoek gratis en vrijblijvend persoonlijk advies over hoe je jouw woning het best beveiligt tegen inbraak. Voor Ranst is dit de heer Frans Bungeneers. Je kan hem bereiken op het nummer 03 485 65 11 of via politiezara@skynet.be Wij wensen je een prettige en vooral veilige vakantie en een behouden terugkeer! Het team van de lokale politie Zara.


.....................

/ ..................... / .....................

...................................................................................

 nee  nee

Nuttige info:

Telefoon:

gsm:

...................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................

 ja  ja

...................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Tijdens mijn afwezigheid ben ik bereikbaar te/via

gsm:

.............................................................................................................................................................................................................

Adres:

Tel: ................................................................................... Hij/zij beschikt over een sleutel Hij/zij kan het alarm bedienen

.............................................................................................................................................................................................................

Naam:

In de woning werd een timer ingesteld  nee  ja:  lichtbron van ..................... tot .....................u.  geluidsbron van ..................... tot .....................u. De woning is uitgerust met een elektronisch alarm  nee  ja Mijn vertrouwenspersoon is

tot

gsm:

/ ..................... / .....................

van

Periode:

.....................

...................................................................................

Telefoon:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Voornaam:

Adres:

.............................................................................................................................................................................................................

Naam:

Aanvraagformulier AFWEZIGHEIDSTOEZICHT Politiezone ZARA

Heb je hier al aan gedacht?

Zijn alle vensters en deuren op slot? Is het vliegenraam weggenomen? Zijn ladders en gereedschap veilig opgeborgen? Zijn de postbode, bakker en andere leveranciers op de hoogte van je afwezigheid? Heb je alle waardevolle spullen veilig opgeborgen, desnoods in een (bank)kluis? Zijn je tv, computer, video, stereo, fototoestel.... geregistreerd en voorzien van een eigen merkteken? Geeft de woning nog een“bewoonde indruk? Is het tuinhuisje, bijgebouw, de garage, ... op slot?

Heb je verdachte voertuigen of personen gezien? Bel dan 24/24 uur: POLITIEZONE ZARA Hoofdbureel Ranst: 03 485 65 11

Je kan je gegevens van afwezigheid altijd bezorgen aan: Politie ZARA - Hoofdbureel Ranst G. Peetersstraat 7 - 2520 Ranst Fax: 03 475 06 41 - e-mail politiezara@skynet.be

[ 15 ]


ocmw

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Wat? Deze dienst helpt je graag bij de uitvoering van je huishoudelijke taken en jouw verzorging. Een greep uit het takenpakket: koken, boodschappen doen, wassen en strijken, helpen bij het baden of douchen, zorg voor medicatie, dagelijks onderhoud van je woning, gezelschap en begeleiding, …

Voor wie? Voor inwoners van onze gemeente die om diverse redenen niet kunnen instaan voor hun huishouden, lichaamsverzorging en het onderhoud van hun woning en die hierbij nood hebben aan begeleiding.

Praktisch? Je betaalt een bijdrage per uur, afhankelijk van je inkomen en gezinssamenstelling. Voor deze dienst kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Omdat onze dienst uitbreidt, kunnen we snel inspelen op jouw vraag.

Het OCMW is gesloten op: Donderdag 11 juli: Vlaamse feestdag Donderdag 15 augustus: Moederdag [ 16 ]

OCMW woonvoorzieningen voor senioren werken met wachtlijst Het OCMW beschikt in onze gemeente over drie wooncomplexen voor senioren. Kandidaat bewoners moeten voldoende zelfredzaam zijn en de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De woonvoorzieningen zijn allen gesitueerd in of nabij het centrum van de gemeente: • serviceflats Hof Terwagne in Ranst, Gasthuisstraat 17 • Emmelenhof in Emblem, Dorpstraat 12 • Kleine Garve in Oelegem, Kerkstraat 13 – 15. Voor de toekenning van een woning wordt gewerkt op basis van wachtlijsten. Meen je dat een dergelijke woning in de toekomst iets voor jou kan zijn dan doe je er goed aan je te laten opnemen op de wachtlijst. Voor informatie met betrekking tot inschrijving op de wachtlijst, werking, verblijfsvergoeding, modaliteiten … kan je contact opnemen met Karin Vermeulen op het telefoonnummer 03 385 38 88 (niet op vrijdag).


vrije tijd sport

 SPORTDIENST

Blijf op de hoogte van het sportnieuws in onze gemeente!

Sporthal ‘Het Loo’ | Antwerpsesteenweg 59 | 2520 Ranst Tel.: 03 475 19 66 - fax . 03 475 13 81 sportdienst@ranst.be | www.sportinranst.be

Neem regelmatig een kijkje op onze website of op onze facebookpagina. Je kan je ook steeds aanmelden op onze nieuwsbrief.

Week van de sportclubs 7 tot 15 september 2013 Beste clubs, Het is nog maar begin juli, maar toch vragen we nu reeds jullie aandacht voor de “Week van de sportclub”, die dit jaar doorgaat van 7 tot 15 september. Deze actie werd in het leven geroepen om het aanbod en de werking van de sportclub bij het brede publiek in de kijker te plaatsen. Ook nu weer leggen we sterk de nadruk op het sociale aspect van de sportclub, dé ‘place-to-be’ om aan sport te doen, maar ook een toffe omgeving waar je nieuwe vrienden maakt en banden aanhaalt.

Als sportclub kan je op de sportdienst leuke affiches komen afhalen om je acties bekend te maken. Hierop kunnen je activiteiten worden afgedrukt, die dan samen met een aantal spandoeken op een goed zichtbare plek in de sporthal worden opgehangen.

Laat dus de bevolking kennismaken met jullie sportclub en –activiteiten en zet in de “Week van de Sportclub” massaal de deuren open voor alle geïnteresseerden. We rekenen op jullie steun en enthousiasme! Vergeet ook niet om tijdig jullie activiteiten door te geven aan de sportdienst!

Belangrijke sportdata • Sportdag jongeren en kleuters: 6, 8 en 28 augustus 2013 • Dans-, voetbal-, omnisport- en kleutertweedaagse: 13 -14 augustus 2013 • Sportkamp jongeren en kleuters: 19 – 23 augustus 2013 [ 17 ]


vrije tijd sport

Een impressie van onze afgelopen activiteiten Paaskamp

Kleutersportdag “Smurfen�

[ 18 ]


Fedasil-sportdag

Volwassenensportdag

Fortengordel

[ 19 ]


vrije tijd sport

Sportacademie Vanaf 11 september zullen de turnzalen van Broechem en Ranst weer bruisen van de activiteiten op woensdagnamiddag, want dan gaat onze sportacademie weer van start! Op een leuke manier kom je in contact met verschillende vormen van bewegen en sporten. Zonder het te beseffen word je leniger, sterker, balvaardiger, … kortom sportiever. Het is zeer vrijblijvend, je hoeft niet elke week te komen. De fantastische monitoren staan al paraat om samen met jullie te spelen en te sporten!

waar:

• voor jongeren:

voor wie:

wanneer:

op woensdagnamiddag (uitgezonderd schoolvakanties) van 14 tot 15.30 uur voor alle jongeren van de lagere school (opgelet! nog slechts 1 groep jongeren)

Sport overdag Start vanaf dinsdag 3 september 2013 Voor alle volwassenen die willen bewegen en zich een uurtje sportief willen ontspannen. Iedereen kan op zijn/ haar eigen tempo meedoen. Zowel voor mannen als vrouwen. Iedereen is welkom!

Op dinsdag bewegen op muziek van 10 tot 11 uur Een leuk uurtje waarbij we werken aan onze conditie. We doen spierversterkende oefeningen en lenigheidsoefeningen, kortom we werken op een aangename manier aan ons lichaam en onze conditie.

Op dinsdag badminton van 13.30 tot 15 uur Badminton is een plezierige sport. Je kan elke dinsdagnamiddag een uurtje vrij komen spelen.

Prijs: € 2 per beurt, € 13 voor een 10-beurtenkaart (geldig voor alle activiteiten). Op voorhand inschrijven is niet nodig!) Plaats: sporthal ‘Het Loo’, Antwerpsestwg 59, 2520 Broechem

[ 20 ]

wat:

in de gemeentelijke turnzalen van Ranst (Schoolstraat 17) en Broechem (Lostraat 51) een waaier van verschillende sporten en bewegingsmogelijkheden

• voor kleuters: wanneer: waar:

op woensdagnamiddag van 14.15 tot 15.15 uur of van 15.15 tot 16.15 uur sporthal ‘Het Loo’, Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem kleuters geboren in 2008 en 2009

 Praktisch: Inschrijven en info op de sportdienst, tel.: 03 475 19 66 Prijs: 10- beurtenkaart voor € 13 of € 2 per beurt Inschrijven kan ter plaatse of in de sporthal!

Zomersportactiviteiten Meer info op www.sportinranst.be


vrije tijd jeugd

 JEUGDDIENST

TheaterKnutseldag

GC Den Boomgaard (gelijkvloers) Antwerpsesteenweg 57 | 2520 Ranst Tel.: 03 225 34 14 - gsm: 0497 56 05 00 jeugddienst@ranst.be | www.jeugdranst.be

Voordat iedereen weer terug naar school gaat organiseren we nog 2 theatervoorstellingen op één dag met daarnaast ludieke animatie! Ouders kunnen gratis blijven, maar er is ook begeleiding aanwezig. Wanneer: woensdag 28 augustus

Speelplein Ranst gaat op 3 juli van start! De voorinschrijving is nu afgelopen, maar toch kan je kind nog komen spelen op ons speelplein… Elke dag kunnen kinderen naar het speelplein komen. Je schrijft je kind dagelijks in en betaalt € 8 per kind per dag. Op woensdag gaat het speelplein op uitstap en daar betaal je € 5 extra voor (bus en inkom). Voor het programma en andere info kun je kijken op www.speelpleinranst.be Alleen 15 augustus is het speelplein een dagje dicht vanwege de feestdag. Op de spectaculaire slotdag (woensdag 21 augustus) trakteert onze mascotte Ronny op bellen en bubbels…. Zeker komen dus!

Grabbelpas zomer 2013

Waar: ‘Den Boomgaard’(Antwerpsesteenweg 57) Inkom: € 5 per kind. Inschrijven: stuur een mailtje naar jeugddienst@ranst.be

De voorstellingen zijn: Pantoffelheld: 9.30 – 12 uur (kleuters 3 – 6 jaar) Heksemie is een leuke heks. Ze maakt graag iedereen bang, dat kan ze goed! Op een dag verdwijnen haar pantoffels en is niemand nog bang van haar …. Wat nu? Een leuke voorstelling vol klassieke muziekjes (www.jeukvzw.be). Frits Frigo en de koelkastprins: 13.30 – 16 uur (lagere schoolleeftijd 6 – 12 jaar) De slimme Frits Frigo beleeft het avondje van zijn leven. Zijn ouders zijn de deur uit en samen met Viswis, de babysitter, wil hij van de koelkast een raket maken. Zal het hem echt lukken? En wie zijn Oppermop en de Koelkastprins in hemelsnaam? Een leuke voorstellling voor kinderen die houden van een beetje spanning en ook professor willen worden. (www.jeukvzw.be)

De workshops van de grabbelpas zijn voor de kleuters die in 2013 vier jaar worden tot het eerste leerjaar. Wanneer? Elke woensdagvoormiddag van 9 – 12 uur: de eerste keer is op 10 juli. Waar? Op dezelfde locatie als ons speelplein: GLS De Knipoog – Schoolstraat 17 – Ranst Prijs? Elke workshop kost € 5 per kind.

 Voor meer informatie:

Deze zomer organiseert de jeugddienst de tienerwerking in jeugdhuis Krejoel. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag (14-17 uur) is het SWAPtime! Check programma en info op www.swapranst.be (woensdagnamiddag niet in Jeugdhuis Krejoel, maar…)

www.speelpleinranst.be [ 21 ]


vrije tijd cultuur

 DE CULTUURDIENST GC Den Boomgaard (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57 | 2520 Ranst Tel.: 03 225 34 19 - fax: 03 225 34 21 cultuurdienst@ranst.be | www.ranst.be www.denboomgaardranst.be

25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen Op zondag 8 september 2013 van 10 tot 18 uur viert Open Monumentendag Vlaanderen zijn 25ste verjaardag. Dit jaar staat dan ook ‘Het beste van Open Monumentendag’ centraal, tijdens het grootste cultureel ééndagsevenement van Vlaanderen. Het lokale comité van Ranst heeft met zorg een selectie gemaakt uit het beste van de vorige edities, die steeds met oog voor professionaliteit aan het publiek gebracht werden. Het resultaat is de tentoonstelling ‘Het beste uit onze bodem. Van neolitische boeren tot Merovingische graven’. Je kan ze in de hal van het gemeentehuis komen bekijken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. In de kijker staan de stukken die gevonden werden in de sites Ranst-Zevenbergen en in het Merovingisch grafveld van Broechem. Deze laatste collectie is als eerste archeologische collectie opgenomen op de lijst van topstukken! Voldoende reden om op de ‘best of’ - editie van Open Monumentendag het belang van deze en andere sites in Ranst in de kijker te zetten. De tentoonstelling is te bezichtigen op 8 september van 10 tot 18 uur. Nadien blijft de tentoonstelling doorlopend open tijdens de openingsuren van het gemeentehuis tot en met 3 [ 22 ]

november 2013. Voor kinderen is er een aparte werkbrochure voorzien. Een nieuwe routekaart en brochure voor fietsers en voor wandelaars geven een globaal beeld van alle erfgoedtroeven waarover de gemeente Ranst beschikt. Deze route is opgemaakt door het lokale comité in samenwerking met de Raad Toerisme Ranst op basis van de nieuwe toeristische kaarten die in Ranst aan de verschillende kerken te bezichtigen zijn. Digitaal zijn via de gemeentelijke website zijn thematische fiches beschikbaar van alle erfgoed dat in de 25 jaar Open Monumentendag aan bod kwam.

Praktisch Open Monumentendag op zondag 8 september van 10 tot 18 uur • Tentoonstelling ‘Het beste uit onze bodem. Van neolitische boeren tot Merovingische graven’ te bezoeken op 8 september van 10 tot 18 uur (G. Peetersstraat 7, 2520 Broechem). Nadien te bezoeken

tijdens de openingsuren van het gemeentehuis tot en met 3 november 2013. Een aparte werkbrochure voor kinderen is beschikbaar. • Een nieuwe routekaart en brochure langsheen alle erfgoedtroeven in Ranst voor fietsers en wandelaars is beschikbaar vanaf 8 september.

Dansen bij valavond Na een regenachtige zomer 2012, trekken we alle registers open en dansen we met een ‘best of’ editie van ‘dansen bij valavond’ de zon van achter de wolken tevoorschijn. We zijn ervan overtuigd dat elke levensgenieter bij ons aan zijn trekken komt. Is het niet door


Kom jij meefeesten op 5 juli ?

‘Halfzeven Doenker’ zorgt rond 20 uur al voor een mooi begin. Geen onderwerp is taboe, en met alles kan gelachen worden. “Pertang” voelt Leadzanger Jimmy, al is dat eerder bij uitzondering, ook al eens de drang iets deftig te verkondigen. Jimmy smukt bovendien hun optreden op met verhaaltjes en bindteksten die vooral hemzelf typeren: soms wat pikant maar nooit teveel gekruid. Vanaf ongeveer 22 uur is het de beurt aan ‘Les TRUTTES’! De creatieve mix van muziek en spektakel maakt hen onnavolgbaar en uniek! Les Truttes zijn niet ‘just another coverband’ ... Ze zijn ‘The Original Coverband’! ‘The Real Thing’!

©Jeffrey Vanhoutte - Philippe De Vuyst

Op vrijdag 5 juli 2013 is het weer zover: ‘Vlaanderen feest!’ en wij doen mee! Afspraak vanaf 20 uur op het grasplein vlak voor het kasteel Vrieselhof in Oelegem, Schildesteenweg 95. Inkom GRATIS!

‘Letter Be Light’! De show waarin Les Truttes hun eigen boodschap zullen verkondigen! Zij hebben het licht gezien en willen het met iedereen delen! Nieuwe kostuums, nieuw decor, nieuwe songs! Dit is de show die alle ongelovigen zal bekeren! Een ware ‘Live-Experience’ die niemand onberoerd laat! Let there be Awesome! Let there be Epic! Let there be Les Truttes!

zomereditie 2013 de aanstekelijke dansinitiatie (20 – 21 uur) of het liveoptreden (21 – 22.30 uur), dan geniet je zeker en vast van een goed gesprek of gewoon van de zonsondergang in een schitterend decor van de Cijnshoeve (Herentalsebaan 155). Dansen bij valavond is een organisatie van de cultuuren de jeugddienst Ranst. Je bent welkom vanaf 20 uur. De inkom is gratis!

Duid alvast volgende woensdagavonden aan op je kalender: • 31 juli: ‘Country’ • 7 augustus: ‘Tiroler’ • 14 augustus: ‘Salsa’ We heffen het glas (en strekken de benen) op een mooie zomer! ‘Dansen bij valavond’ gaat sowieso door op de Cijnshoeve. Bij eventueel regenweer wijken we uit naar de gezellige huiskamer van de eigenaars. [ 23 ]


vrije tijd toerisme

Fietsen en wandelen in Ranst Om nog meer te kunnen genieten van de toeristische troeven in Ranst, publiceren we een overzichtje van de toeristische brochures die je kan verkrijgen bij de meeste toeristische verdeelpunten in Ranst, waaronder ook het gemeentehuis (G. Peetersstraat 7) en gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ (Antwerpsesteenweg 57). De meest actuele lijst met verdeelpunten kan je raadplegen op www.ranst.be. Fietsknooppuntennetwerk provincie Antwerpen. Kaart 1-5. Boomgaardroute Landschapsbelevenissen in de Voorkempen De Kempen per e-bike Waterfietsroute Pidpa Met de fiets op fotozoektocht door Ranst

Brochure Wandelen in Ranst Wandelnetwerk ‘Kempense Hoven’ Wandelnetwerk ‘Kempense Beemden’ Wandelen in de Noordertuin van Antwerpen Topogids Grote Routepaden GR 565 Sniederspad Streek-GR Kempen Conscienceroute TPA Watermolenroute TPA Netelandroute TPA Keizer Karelroute TPA Abraham Hansroute TPA Achtzalighedenroute Gouverneur Kinsbergenroute Trappistenroute Molenroute Driekanalenroute Antitankgracht belevingsbox Beerbox

€ 5,95 /stuk Fietsbox: € 19,95 €2 € 1,50 Gratis Gratis € 5 (tijdelijk verkrijgbaar tot en met 29 september) €5 €8 €8 €2 € 18 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €5 €3

Nieuwe routes rolstoelgebruikers en minder mobielen Vorig jaar werd in Ranst ter gelegenheid van de opening van het toeristische seizoen de eerste rolstoelroute ‘Czagani A’ gelanceerd. Dit jaar hebben de Raad Toerisme en de dienst toerisme twee nieuwe routes uitgestippeld, specifiek gericht naar rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen. De ‘ Czagani B route’ en ‘Millegemroute’ brengen je langsheen de prachtige, trage wegen in Ranst. Aangepaste parkeerplaatsen, sanitair en drankgelegenheid zijn onderweg voorzien. Je kan de brochure downloaden op www.ranst.be, zodat je het traject vlot kan verkennen.

[ 24 ]


Fietsdrieluik ‘Rondje vertier in het land van plezier’ Driedaags fietsevenement in het ‘Land van Playsantiën’. Fiets langs onbekende hoekjes en maak kennis met onze regio. Onderweg kan je smullen van lekkere streekproducten!

 14 juli: Lille ‘Van Krawaat Tot Kasteelheer’ Vertrek: Lokaal St-Sebastiaansgilde, aan de sportterreinen ‘Poeyelhei’ in Gierle ( Poeyelheide z/n) of Hof d’Intere in Wechelderzande (Pastorijstraat 2 )

 21 juli: Malle - Zoersel ‘Van schors tot schuim’ Vertrek: Scherpenbergmolen in Westmalle (Antwerpsesteenweg 378) of Lokaal Lindekring in Zoersel (Kapelstraat)

 4 augustus Ranst - Zandhoven ‘Van wielen tot wieken’ Vertrek: Parochiezaal Oelegem (Venusstraat 10) of Huize Bruyneel Zandhoven (Vierselbaan 2) Vertrekken kan telkens tussen 9 en 13.30 uur. Afstand = ongeveer 35 km. Je betaalt € 4 per tocht. Als je aan twee van de drie tochten deelneemt, kan je zeer mooie, ‘playsante’ prijzen winnen.

vrije tijd bibliotheek

De hoofdbibliotheek te Ranst is gesloten van 6 juli tot en met 20 juli. De uitleenpost te Emblem is gesloten van 10 tot en met 24 augustus. De uitleenpost te Oelegem is gesloten van 10 tot en met 24 augustus. [ 25 ]


wachtdienstregeling huisartsen Voor ALLE deelgemeenten (Ranst, Broechem, Oelegem en Emblem) is er 1 CENTRAAL OPROEPNUMMER.

0900 70 212

Wij vragen je rekening te houden met het volgende. - Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. - Je komt onmiddellijk terecht bij de dokter van wacht. - Hou het gesprek kort en zakelijk. (kwestie van de telefoonlijn zoveel mogelijk vrij te houden) U kan ook terecht op www.hpovzw.be

WACHTDIENSTREGELING TANDARTSEN Op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen kan je voor noodgevallen een tandarts bereiken op.

0903 39 969

CENTRAAL OPROEPNUMMER (betalend). - Wacht tussen 9 en 18 uur, DUS NIET MEER ’S NACHTS! - Steeds na afspraak - www.tandarts.be

ADRESSEN THUISVERZORGING BOSSAERTS Kathleen Emblemseweg 55, tel. 0474 44 81 35 CAPPELLE Ilse Berkenlaan 20, tel. 0479 88 92 03 DUBOIS Bart (diabeteseducator) Schildesteenweg 69, tel. 0497 51 92 27 ENGELEN Britt Kriekenstraat 12, tel. 0479 71 76 50 HOES Lucia Creyboschlaan 22, tel. 0479 29 59 49 MAMPAY Maria Rembrandtlaan 1A, tel. 0477 84 02 31 NEEFS Karin Veenmolstraat 18, tel. 0477 68 27 27 NIJS Linda Burg. Louis Pittoorslaan 9, tel. 0495 21 69 21 SCHOTTE Freya (verpleegkundige wondzorg) Sint- Antoniusstraat 7, tel.: 0476 29 56 77

STORMS Nele Kromstraat 1 bus 3, tel. 0474 97 81 32 SEUNTJENS Jan Eksterlaan 11, tel. 0474 48 44 74 VANDERMOEREN Veerle Broechemsesteenweg 95, tel. 0491 22 75 33 VANDENBOSCH Anja Rundvoortstraat 66, tel. 0476 51 37 22 VAN DER STEEN Carry Rubenslaan 6, tel. 0479 26 43 51 VERBEECK Natalie Gemeenteplein 4, tel. 0477 56 85 56 VRIJSEN Ann, DE BACKER Nancy Dullaard 36, tel. 0478 62 74 71 en 0476 92 59 67 WOUTERS Eleni Zandhovensteenweg 20, tel. 0472 52 64 31 WUYTS Nicole Creyboschlaan 8, tel. 0479 29 59 49

Dit is maar een beperkte lijst van thuisverpleegsters. Meer info vind je op www.verplegingthuis.be Je kan eveneens terecht bij Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw. Frans Hensbergenstraat 39 te 2980 Zoersel, Tel . 03 383 23 85 (24u /24) Je bent zelfstandig thuisverzorg(st)er en wenst dat jouw gegevens worden opgenomen in deze rubriek? Stuur dan een mailtje met je coördinaten naar communicatie@ranst.be of bel 03 470 10 88 en wij doen het nodige…


Bereikbaarheid + bevoegdheden Burgemeester en Schepenen

Schepencollege  Burgemeester LODE HOFMANS (Open VLD) Bevoegdheden: burgerlijke stand, senioren, politie, brandweer, veiligheid, ruimtelijke ordening, personeel. Venusstraat 27, 2520 Ranst (Oelegem), tel.: 03 383 55 33 of GSM: 0496 29 06 06, e-mail: l.hofmans@portima.be

 Eerste schepen TINE MUYSHONDT (CD&V) Bevoegdheden: bibliotheken, documentatie en erfgoed, gezondheid, informatica, milieu, onderwijs en vorming, verkeersveiligheid. Lievevrouwestraat 13, 2520 Ranst, tel.: 03 485 70 93 of GSM: 0476 94 05 22, e-mail: tmuyshondt@provant.be

 Tweede schepen JEF VERHAEGEN (Open VLD) Bevoegdheden: jumelage, lokale economie en KMO, parken, plantsoenen en begraafplaatsen, sport, toerisme. Oeverweg 18, 2520 Ranst (Emblem), tel.: 03 488 32 62 of GSM: 0476 97 31 87, e-mail: verhaegen.jef@skynet.be

 Derde schepen FERNAND BOSSAERTS (CD&V) Bevoegdheden: ontwikkelingssamenwerking, openbare werken en mobiliteit, landbouw en plattelandsbeleid. Beemdenstraat 6, 2520 Ranst (Broechem), tel.: 03 485 80 78 of GSM: 0479 31 99 41, e-mail: fernand.bossaerts@telenet. be

 Vierde schepen ROEL VERMEESCH (Open VLD) Bevoegdheden: cultuur, erediensten, financiën, gebouwen, patrimonium en monumenten. Antwerpsesteenweg 32A, 2520 Ranst (Broechem), tel.: 03 293 62 31 of GSM: 0479 75 00 53, e-mail: roel@kap32.be

 Vijfde schepen HILDE GORIS (Open VLD) Bevoegdheden: communicatie, jeugd en speelpleinwerking, feestelijkheden, gezinsbeleid. Broechemlei 59, 2520 Ranst, tel.: 03 485 55 94 of GSM: 0497 66 77 88, e-mail: goris.hilde@skynet.be

 Zesde schepen STAN DE SCHUTTER (2013- 2015) (CD&V) Bevoegdheden: sociale zaken, voorzitter OCMW Laarstraat 5, 2520 Ranst, tel.: 03 485 61 92 of GSM: 0477 57 47 87, e-mail: stan.deschutter@skynet.be


G EMEENTE DI ENSTE N: ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN OPENINGSUREN OPENINGSUREN: Gemeentehuis, sport-, cultuur- en jeugddienst:

Alle werkdagen van 9 tot 12 uur Dinsdagnamiddag van 14 tot 19 uur

De gemeentediensten zullen gesloten donderdag 11 juli en 15 augustus Vrijdag 12 juli en 16 augustus zijn de diensten gewoon geopend GEMEENTEHUIS Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Broechem ALGEMEEN TEL.: 03 485 79 69 Fax : 03 475 01 23 of 03 234 19 61 gemeente@ranst.be - www.ranst.be Rechtstreekse lijnen: Technische dienst : 03 470 10 81 Ruimtelijke Ordening : 03 470 10 83 Bevolking/burgerlijke stand: 03 470 10 84 Personeelsdienst : 03 470 10 85 Secretariaat : 03 470 10 86 Financiële dienst : 03 470 10 87 Communicatiedienst : 03 470 10 88 Milieudienst : 03 470 10 89 SPORTDIENST Sporthal ‘Het Loo’ Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem Tel. : 03 475 19 66 - Fax : 03 475 13 81 sportdienst@ranst.be - www.sportinranst.be Gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem Tel.: 03 225 34 19 - fax: 03 225 34 21. den.boomgaard@ranst.be - www.denboomgaardranst.be CULTUURDIENST ‘Den Boomgaard’ (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem Tel.: 03 225 34 19 – fax: 03 225 34 21. cultuurdienst@ranst.be JEUGDDIENST Adres: idem cultuurdienst, maar dan gelijkvloers Tel.: 03 225 34 14 jeugddienst@ranst.be - www.jeugdranst.be BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek Ranst - tel. : 03 485 66 05 Maandag 14 tot 20 uur Dinsdag 14 tot 20 uur Woensdag 14 tot 18 uur Donderdag 10 tot 12 uur en 14 tot 20 uur Zaterdag 10 tot 12 uur Uitleenpost Oelegem - tel. : 03 385 40 11 Maandag 18 tot 20 uur Woensdag 12 tot 15 uur Donderdag 18 tot 20 uur Zaterdag 10 tot 12 uur Uitleenpost Emblem – tel. : 03 488 17 78 Dinsdag 18 tot 20 uur Woensdag 14 tot 16 uur Zaterdag 10 tot 12 uur

[ 28 ]

GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN Oostmalsesteenweg, 2520 Emblem (voormalig militair domein) Tel. : 03 475 99 26. - Fax : 03 475 99 36 Openingsuren:

Maandag GESLOTEN Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.45 tot 15.30 uur.

GEMEENTELIJK DOCUMENTATIECENTRUM Dorpstraat 43, 2520 Emblem Tel.: 03 488 64 86 documentatieraad.ranst@skynet.be Openingsuren:

Maandag van 20 tot 22 uur na afspraak op het telnr.: 03 225 34 19 Woensdag van 9.30 tot 16 uur

OCMW Schildesteenweg 16, 2520 Oelegem Tel. 03 385 38 88 (centraal nummer) info@ocmwranst.be Openingsuren:

Alle werkdagen van 9 tot 12 uur Dinsdagavond van 17 tot 19 uur ’s Namiddags enkel op afspraak. Permanentie is voorzien.

OCMW-voorzitter Stan De Schutter, Laarstraat 5, 2520 Ranst GSM: 0477 57 47 87 - stan.deschutter@skynet.be P.W.A. Doggenhoutstraat 4, 2520 Ranst Tel.: 03 385 86 04 - Fax: 03 297 55 70 pwa.ranst@telenet.be Openingsuren:

Donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur Donderdag en vrijdag namiddag enkel op afspraak

POLITIECOMMISSARIAAT Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Broechem Tel. : 03 485 65 11 Voor dringende oproepen: 101 BRANDWEER Brandweer Lier - Voorpost Ranst Sintelweg 27 te 2520 Ranst Noodnummer: 100 of 112 Voor administratie, brandpreventie, inlichtingen en het verwijderen van wespennesten, processierupsen: 03 8000 398 Alle briefwisseling richten aan: Brandweer, Grote markt 57 te 2500 Lier CONTAINERPARK Ter Stratenweg 33, 2520 Oelegem Tel.: 03 475 98 61 Openingsuren :

Dinsdag: van 8 tot 11.45 uur en van 12.30 tot 18.45 uur Donderdag: van 8 tot 11.45 uur Vrijdag van 8 tot 11.45 uur en van 12.30 tot 15.45 uur 1ste en 3de zaterdag van de maand van 8 tot 11.45 uur en van 12.30 tot 15.45 uur

Ranst Info juli augustus13  

Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Ranst