Page 1

Bibliotheek Waterland Voortgezet Onderwijs Schooljaren 2012-2013 / 2013-2014

1


Colofon:

Uitgave: Bibliotheek Waterland, Waterlandlaan 40 1441 MP Purmerend. t 0299 433323 e info@bibliotheekwaterland.nl w www.bibliotheekwaterland.nl Vormgeving: Burrie Media, Purmerend


Inleiding Bibliotheek en onderwijs hebben een gemeenschappelijk doel: jongeren helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige burgers. Goed kunnen lezen en mediawijs zijn is hiervoor van groot belang. Lezen werkt immers! De Amerikaanse onderzoeker Stephen Krashen heeft veel onderzoek hierover samengebracht in zijn boek The power of reading. Hij concludeert dat vrij lezen een positief effect heeft op de ontwikkeling van begrijpend lezen, spelling, schrijven, grammatica en woordenschat. Kinderen die per dag 15 minuten vrij lezen, leren er in een jaar ongeveer 1000 woorden bij! Recent onderzoek van Suzanne Mol aan de Universiteit van Leiden laat zien dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op intelligentie en schoolsucces. Lezende kinderen doen het gewoon beter, een effect dat te zien blijft tot in hun jong-volwassenheid. Speciaal voor het voortgezet onderwijs heeft Bibliotheek Waterland een aanbod gemaakt. Al onze diensten ter ondersteuning van uw onderwijs in taal, lezen, cultuur en mediaeducatie bieden we in deze brochure aan. De programma’s van Bibliotheek Waterland sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. In overleg met u maken we voor uw leerlingen graag een doorlopende leerlijn voor leesbevordering, mediawijsheid of beide. Belangstelling? U kunt het contactformulier invullen op www.bibliotheekwaterland.nl of mailen naar educatie@bibliotheekwaterland.nl. U kunt ook direct bellen met de accountmanagers educatie van de bibliotheek: Ellen Otten en Lilian Leber tel. 0299 454073. Natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek over diensten voor uw specifieke schoolsituatie. Veel plezier gewenst bij het kiezen uit ons aanbod en we zien uit naar een goede samenwerking. Tot ziens bij u op school of in de bibliotheek. Frans Bergfeld, directeur Bibliotheek Waterland.

3


Voor leerlingen leespromotie Poezie in de klas (Alle leerjaren mogelijk)

Drie lessen over kunst en poëzie, verzorgd door Bibliotheek Waterland en de Kunstuitleen in de Bibliotheek Purmerend van Museum Waterland. Een aantal leerlingen gaan, samen met u, drie tot vijf kunstwerken uitkiezen bij de Kunstuitleen. Deze kunstwerken worden tentoongesteld op school. Les 1: Kunst bekijken en een kunstwerk kiezen. De bibliotheek verzorgt de introductieles, met een powerpointpresentatie waarmee een selectie van kunstwerken digitaal wordt presenteert. De leerlingen kiezen aan de hand van een Kijkwijzer het kunstwerk dat hen het meeste aanspreekt. Les 2: Gedicht schrijven. Zelf een gedicht schrijven! De leerlingen krijgen een workshop DichtKunst. Het kunstwerk dat in de eerste les gekozen is, vormt de inspiratiebron. Les 3: Combineren gedicht met kunstwerk: een eigen kunstgedicht! Leerlingen combineren hun eigen gedicht met de digitale afbeelding van een kunstwerk. Doel • leerlingen leren aandachtig kunstwerken te bekijken en er een beargumenteerde keuze uit te maken • leerlingen leren woorden zoeken en vinden bij een kunstwerk • leerlingen schrijven een eigen gedicht • leerlingen combineren hun gedicht met de afbeelding van het gekozen kunstwerk tot een visueel aantrekkelijk geheel Duur:

drie lesuren

Wanneer:

in overleg met u worden de drie lesuren gepland

Locatie:

eerste lesuur is op school, tweede lesuur is in de bibliotheek

derde lesuur op school

4


Bibliotheek en Kunstuitleen zorgen voor • tentoonstellen gekozen kunstwerken • introductie en powerpointpresentatie voor les 1 • kijkwijzer om het keuzeproces bij de leerlingen te begeleiden • een specialist die de workshop DichtKunst gaat geven • Bibliotheek verzorgt de 3e les • bibliotheek naar keuze, voor de workshop DichtKunst U zorgt voor • digitale omgeving op school om les 1 en 3 te geven • bij bezoek aan de bibliotheek is per groep minimaal één begeleider nodig Kosten:

E 160 per klas

Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl


Read2Me (Leerjaar 1)

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs, waarin zij elkaar fragmenten uit Jonge Juryboeken voorlezen. De bibliotheken organiseren in samenwerking met vo-scholen binnen hun werkgebied de voorleeswedstrijd Read2Me! Hierbij wordt gebruik gemaakt van Jonge Juryboeken (www.jongejury.nl). De wedstrijd wordt georganiseerd in drie rondes: 1. Op school niveau 2. Op lokaal niveau binnen het werkgebied van een basisbibliotheek met meerdere vo-scholen 3. Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken Doelgroep De doelgroep is de brugklas. Daarbij wordt niet gedifferentieerd tussen vmbo en havo/vwo. Doelstellingen Read2Me! • Invoeren van een spelelement bij het lezen van boeken en daarmee het leesplezier bij leerlingen vergroten • Koppelen van een voorleeswedstrijd aan het lezen van Jonge Juryboeken • Bevorderen van het lezen van kwalitatief goede boeken die aansluiten bij het leesniveau en de belevingswereld van leerlingen • Bevorderen samenwerking tussen bibliotheken en vo-scholen m.b.t. leesbevordering Wat doet de school? • Scholen zorgen voor een afgewogen selectie van Jonge Juryboeken. De bibliotheek ondersteunt daarbij. • De leerlingen stimuleren tot het lezen van de boeken. • De Read2Me! wedstrijd op schoolniveau organiseren in januari/februari 2012. • Een contactpersoon aanstellen voor de communicatie met de bibliotheek. • De organisatie van Read2Me! neemt voor de school een (in overleg met de bibliotheek) nader te bepalen aantal uur in beslag, in de periode tussen september en mei van het lopende schooljaar. Daarnaast zijn er kosten voor het huren van de collecties (prijs afhankelijk van het aantal materialen dat geleverd wordt door de bibliotheek: ca. e 50,= voor 25 boeken, uitleentermijn een half jaar).

6


Voorwaarden: Tijd om voorleeskampioenen binnen de school te kiezen. Ondersteuning bibliotheek : Organisatie van de regionale rondes en landelijke rondes. Duur op school:

film + gesprek met de leerlingen 25 minuten

In de bibliotheek:

multimediale les 60 minuten

Wanneer:

in overleg

Locatie:

één van de vestigingen Bibliotheek Waterland of op school

U zorgt voor:

bij bezoek aan de bibliotheek is per groep minimaal

één begeleider nodig

Kosten:

E 50 per klas en evt. kosten voor een collectie

Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Bijzonderheden:

aanvullend kunt u ter ondersteuning van het programma

de boeken lenen voor E 50 voor een half jaar

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl


Leeskr8! (Leerjaar 1-2 vmbo)

Een boek lezen kan erg leuk zijn! Jammer eigenlijk dat zo veel jongeren dat niet weten. En dat ze ook niet weten dat ze in het dagelijks leven best veel lezen. Leeskr8! maakt aan deze onbekendheid een eind. Leeskr8! is een combinatie van een traditionele les en digitale middelen. Juist jongeren blijken daar gevoelig voor te zijn. U krijgt de dvd Leeskr8!: een film van 9 minuten waarin acht jongeren vertellen wat zij hebben met boeken, lezen en de bibliotheek. Dit is een mooie start voor een gesprek met leerlingen over hún ervaringen. Deze film kunt u op school vertonen, voordat u met uw klas naar de bibliotheek komt. Kijk op www.leeskr8.nl. In de bibliotheek geeft de bibliotheekmedewerker een multimediale les. Leerlingen zitten met z’n tweeën achter een computer en voeren vervolgens korte opdrachten uit. Ook bekijken ze gezamenlijk korte filmpjes over boeken en lezen. Ze krijgen bovendien individuele leestips van de Kr8voermachine! Aan het eind van de les liggen alle gebruikte boeken op tafel. Leerlingen kunnen er hun eigen top-3 mee maken. Er blijkt altijd wel een boek te zijn dat ze willen lezen! Om een indruk te krijgen van een les Leeskr8: kijk op www.leraar24.nl/video/1906 voor een korte film (5 minuten) over Leeskr8!, opgenomen in Bibliotheek Parkwijk. Doel • leerlingen ontdekken dat ze best veel en vaak lezen, of dat nou boeken, strips, kranten of tijdschriften zijn: het is allemaal lezen! • leerlingen weten dat er voor ieder van hen geschikte leesboeken, informatieve boeken, tijdschriften of strips zijn. Duur op school:

film + gesprek met de leerlingen 25 minuten

In de bibliotheek:

multimediale les 60 minuten

Wanneer:

in overleg

Locatie:

één van de vestigingen Bibliotheek Waterland of op school

U zorgt voor:

bij bezoek aan de bibliotheek is per 15 leerlingen minimaal

één begeleider nodig

Kosten:

E 50 per klas en evt. kosten voor een collectie

8


Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Bijzonderheden:

aanvullend kunt u de boeken lenen die tijdens

de Leeskr8-les in de bibliotheek zijn gepresenteerd.

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl


Boekvrienden (Leerjaar 3-4 vmbo & 2-3 havo/vwo)

VMBO leerlingen die rijmpjes en versjes voorlezen aan kleuters werken met terugwerkende kracht aan hun taalontwikkeling. Lezen en voorlezen is niet voor iedereen gewoon, zeker in kansarme wijken ontbreekt het soms aan boeken en de gewoonte om de kleintjes voor te lezen, rijmpjes met ze op te zeggen en vrolijk bezig zijn met taal. In het middelbaar onderwijs is het voorlezen soms beperkt tot het hardop uitspreken van Engelse, Franse of Duitse zinnen. Om taalontwikkeling te stimuleren is het project Boekvrienden in het leven geroepen. Boekvrienden begint op het vmbo, zo ongeveer in de derde klas. In een aantal lessen leren de jongeren voorlezen: hoe het niet moet, hoe het wel kan en welk boek leuk is om voor te lezen aan kleine kinderen. Een project dat door scholen als een win-win project is gekwalificeerd! Bijzonder geschikt om uit te voeren in het kader van de maatschappelijke stage. Samenwerkingsproject waarbij ongeveer 10 leerlingen gaan voorlezen aan kinderen vanaf groep 3 van een basisschool in de buurt van uw school. Uw leerlingen krijgen een workshop Voorlezen. Daarna gaan ze zes weken lang elke week een half uurtje voorlezen aan kinderen van de basisschool. U krijgt 25 (prenten)boeken op school, waaruit uw leerlingen kunnen kiezen en waaruit ze gaan voorlezen. Deze collectie blijft op school gedurende het project. Er wordt in overleg met u een basisschool gezocht: samen bedenkt u de start en eventueel een feestelijke afsluiting van het project.

10


Doel • leerlingen leren verhalen interpreteren en overbrengen • leerlingen reflecteren op hun eigen lees-verleden • positieve ontwikkeling eigenwaarde door waardering en positieve feedback van de kinderen aan wie ze voorlezen • bijdragen aan buitenschools leren Duur:

1 uur workshop Voorlezen

6 x 20 minuten voorlezen op de basisschool

Eventueel 1 uur feestelijke afsluiting

Wanneer:

in overleg

Locatie:

• workshop Voorlezen: in de bibliotheek

• het voorlezen: op de basisschool

Bibliotheek zorgt voor • samenbrengen VO school en basisschool • workshop Voorlezen • afleveren collectie voorleesboeken op school U zorgt voor • maken van een planning, samen met de basisschool • wekelijks inplannen voorbereidingstijd voor de leerlingen • ondersteuning leerlingen bij de voorbereiding • begeleiding leerlingen van en naar de basisschool • begeleiding leerlingen tijdens de voorleessessies op de basisschool • terugbrengen collectie voorleesboeken naar een vestiging van de Bibliotheek Waterland Kosten:

E 70 per groep inclusief de collectie voorleesboeken

Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

11


4You!; Wegwijs in de bibliotheek (Leerjaar 1 van vmbo 1 vmbo t/havo/vwo) Brugklassen gaan op bibliotheek bezoek en maken kennis met de bibliotheek. Programma: In Purmerend: Uitleg van het 4YOU! (plein voor kinderen die lezen moeilijk, stom en saai vinden) en de rest van de bibliotheek. In Edam, Volendam en Monnickendam: Uitleg van de bibliotheek. De leerlingen gaan aan de slag met zoekopdrachten en komen in aanraking met alle beschikbare materialen: boeken, films, cd’s, tijdschriften, gesproken boeken, en digitale bestanden. Ondersteuning bibliotheek: geeft de lessen Doel • leerlingen de verscheidenheid aan media in de bibliotheek laten zien • leerlingen komen in aanraking met leuke leesboeken • leerlingen en docenten weten na afloop wat de bibliotheek te bieden heeft Duur:

bezoek 60 minuten

Wanneer:

in overleg

Locatie:

één van de vestigingen van Bibliotheek Waterland

Bibliotheek zorgt voor:

introductie in de bibliotheek

U zorgt voor:

per groep is minimaal één begeleider nodig

Kosten:

gratis

Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

12


Tip: De Weddenschap (VMBO- Alle leerjaren mogelijk)

De Weddenschap wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Lezen. Persbericht: De Weddenschap slaat aan en gaat door De eerste jaargang van De Weddenschap, dé leescampagne voor het vmbo, is afgerond. Van 15 september 2011 tot 16 maart 2012 schreven 3047 leerlingen zich in op www.deweddenschap.nl. Zij lieten zich uitdagen door MTV-presentatrice Nadia Palesa Poeschmann, rapper Yes-R en acteur Sergio Hasselbaink, bekend van de film Sonny Boy. De opdracht was om in een half jaar tijd drie boeken te lezen, net als de uitdagers. Bijna 900 leerlingen kregen dat voor elkaar. Onder deze deelnemers zijn 35 prijzen verloot en één klas wint een meet & greet met Yes-R. De hoofdprijs, een iPad, ging naar Alline Havinga uit 3 vmbo van RSG De Borgen in Roden. Een derde klas mavo van het Hervormd Lyceum West uit Amsterdam heeft de meet & greet met rapper Yes-R gewonnen. Ook volgend schooljaar gaat De Weddenschap weer draaien van 19 september 2012 tot 21 maart 2013. Twee van de drie nieuwe BN’ers zijn inmiddels bereid gevonden om als uitdager te fungeren: actrice Fatma Genç van Spangas en presentator Ajouad El Miloudi van Puberruil.   Het staat alle vmbo scholen vrij hier met hun leerlingen aan mee te doen of de leerlingen op De Weddenschap te attenderen. Desgewenst kan de bibliotheek wel voor collecties bijbehorende leesboeken zorgen. Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

13


Voor leerlingen: Mediawijsheid Informatie vaardigheden (Alle leerjaren mogelijk) Inhoud

• Leerlingen leren zoekstrategieën te ontwikkelen. • Leerlingen leren te zoeken met zoekmachines ( niet alleen Google). • Leerlingen leren te zoeken in digitale bestanden/databanken. • Leerlingen leren te onderscheiden wat betrouwbare bronnen zijn. Ondersteuning bibliotheek: 2 lessen Les 1. digitale / bestanden en databanken in de bibliotheek gegeven door een mediacoach. Les 2. zoekmachines in de bibliotheek / school door een mediacoach. Voorafgaand aan de lessen wordt een gesprek met u gevoerd om uw specifieke wensen in kaart te brengen. Doel • leerlingen worden op een speelse manier mediawijzer • docent kan mediawijsheid leerlingen inschatten Duur: les 1: 90 minuten les 2: 60 minuten Wanneer: in overleg Locatie: les 1: in één van de vestigingen van de Bibliotheek les 2: in bibliotheek of op school U zorgt voor: per groep is minimaal één begeleider nodig Kosten: E 85 per klas Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073 Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

14


Movietrader: hoe mediawijs ben jij? (Leerjaar 1-2-3 vmbo/havo/vwo)

Op verzoek van veel docenten een programma om leerlingen bewuster en veiliger te leren internetten. De Movietrader is een crossmediale mediawijsheidquiz bestaande uit 9 filmpjes. Om de zoveel minuten zet de Movietrader een filmpje stil en verschijnt in het scherm een meerkeuzevraag. Zodra de leerlingen de vraag goed beantwoord hebben, loopt het filmpje weer verder. Elke film eindigt met een onderzoeksvraag, waarbij de leerlingen de bibliotheek in gaan op zoek naar antwoorden, waarbij ze de informatie uit de film moeten toepassen op hun eigen situatie. Voorbeelden van onderwerpen van de filmpjes zijn: digitaal pesten, flirten op msn, nepfoto’s. En wat is er eigenlijk over jou te vinden op internet? Quiz De Movietrader heeft ook een quizelement. Als de leerlingen de vragen in de filmpjes goed beantwoorden, krijgen ze punten. Als alle filmpjes zijn bekeken en alle vragen zijn beantwoord, zien de leerlingen hun eindscore en weten ze hoe mediawijs ze zijn in vergelijking met hun medeleerlingen en leerlingen van andere scholen. Wilt u in 2,5 minuut een indruk krijgen van Movietrader, kijk op www.movietrader.nl en scroll naar movietrader presentatie in openbare bibliotheek Amsterdam. Doel • leerlingen worden op een speelse manier mediawijzer • docent kan mediawijsheid leerlingen inschatten Duur: 2 uur in de bibliotheek Wanneer: in overleg Locatie: één van de vestigingen van Bibliotheek Waterland U zorgt voor: per groep is minimaal één begeleider nodig Voorbehoud: I.v.m de licentiekosten kan dit programma alleen doorgaan als er minimaal 10 klassen aan deelnemen Kosten: E 85 per klas Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073 Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

15


Voor docenten Onderwijsdingen

In dit online leerprogramma maakt de docent spelenderwijs kennis met verschillende facetten en toepassingen van internet dat we inmiddels kennen als Web 2.0. Weblogs, online fotobewerking, wiki’s online documentatie, Twitter en sociale netwerken zoals Hyves en Facebook. Belangrijke elementen zoals mediawijsheid, veiligheid en auteursrecht komen eveneens aan de orde. Het programma kan naar wens worden opgezet. Werkwijze: De onderwijsdingen VO kan gevolgd worden met een team van een onderwijsinstelling. Ieder school kan evt kiezen voor een besloten website. Het is ook mogelijk de cursus individueel te volgen, daar zit dan geen begeleiding bij. Duur: Grote mate van zelfstudie,

de duur is afhankelijk van

het gekozen programma,

meestal wordt per onderwerp /

ding 1 week gerekend

Wanneer: in overleg Locatie: afhankelijk van het gekozen programma, er kan veel thuis worden bestudeerd Bibliotheek zorgt voor:

ondersteunende les(sen) en begeleiding

U zorgt voor: een groep docenten Kosten:

afhankelijk van het gekozen programma,

er wordt uitgegaan van E 40 per uur. Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073. Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

17


Media Matching game

Het spel is een stimulans om media een plek te geven in de klas en levert direct inspiratie op voor de leerkracht of docent. Het team docenten maakt een keuze uit één van de vijf thema’s, zoals Reclame, Social Media of Movies Matter!, waarna het spel kan beginnen. Het bordspel, met een voortdurende link naar het digibord, zorgt ervoor dat het gesprek makkelijk op gang komt. De jokers in het spel zorgen voor verwondering en verrassing over de ongekende mogelijkheden van de digitale media. Ondersteuning bibliotheek: in één middag verkent het team haar eigen expertise en visie, bij voorkeur onder begeleiding van een mediacoach. Duur: 2 uur Wanneer: in overleg Locatie: naar wens in bibliotheek of op school U zorgt voor: lokaal met digibord Kosten: E 80 per groep docenten Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073. Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl


Informatie vaardigheden docenten

Informatievaardigheden zijn van belang voor de ontwikkeling van leerlingen. Met deze training kunnen docenten hier gericht op inspelen door hun eigen kennis en vaardigheden te vergroten. Zij leren hoe ze informatievaardigheden kunnen integreren in hun dagelijkse lespraktijk en kunnen na de training de mediawijsheid van de leerlingen beter inschatten. Ondersteuning bibliotheek: lessen door een mediacoach. Inhoud • Leren zoekstrategieën te ontwikkelen. • Leren te zoeken met zoekmachines ( niet alleen Google). • Leren te zoeken in digitale bestanden/databanken. • Leren te onderscheiden wat betrouwbare bronnen zijn. Voorafgaand aan de lessen wordt een gesprek met u gevoerd om uw specifieke wensen in kaart te brengen. Duur: 2 uur Wanneer:

in overleg

Locatie: één van de vestigingen Bibliotheek Waterland of op school U zorgt voor:

aanmelding van het aantal docenten evt beschikbaarheid

computerlokaal

Kosten: E 80 per groep met een minimum van 6 deelnemers. Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073.

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

19


Voor ouders Share the fun : Ouderavond door Mediacoach

Uw school is op zoek naar ouderbetrokkenheid? U wilt de ouders goed informeren over nieuwe media? Dan is de lezing van de Mediacoach een doelmatige, speelse en informatieve invulling van een ouderavond. Tijdens deze ouderavond informeert de Mediacoach over hoe je als opvoeder omgaat met je kind dat technisch heel mediavaardig is, maar inhoudelijk nog niet zo mediawijs! Kinderen zijn immers op steeds jongere leeftijd online en zeker vanaf het moment dat ze kunnen lezen, hebben ouders niet altijd voldoende grip op wat hun kinderen doen op internet. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Sociale Media, Gamen, Mobiele Telefonie, en Internet privacy. In de voorbereiding overlegt de Mediacoach met u of de ouderraad over wenselijke onderwerpen. Natuurlijk kunnen ouders ook concrete vragen of voorbeelden inbrengen naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. Duur: ca. 1,5 uur Benodigdheden: pc / laptop en

beamer met geluid

Kosten: E 80 per ouderavond. Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073. Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

21


Boeken op school Bibliotheekabonnement (Alle leerjaren mogelijk)

Een omgeving die rijk is aan boeken stimuleert het lezen. Bibliotheek Waterland wil graag bijdragen aan het creëren van een goede en inspirerende leesomgeving in de school. Zij ondersteunt het onderwijs hierbij met het aanbieden van het bibliotheekabonnement. Met dit abonnement kunt u • maximaal 25 materialen lenen • u kunt alle materialen gratis lenen • alle materialen worden voor 4 weken uitgeleend • de eerste verlenging is gratis • voor de tweede verlenging betaalt u het normale tarief • voor reserveren betaalt u ook het normale tarief Doel • leerlingen tot lezen verleiden door te zorgen voor voldoende boeken in school. Bijzonderheden:

voor dit abonnement gelden de uitleenregels

basisabonnement van Bibliotheek Waterland

(www.bibliotheekwaterland.nl)

Prijs: E 39,50 per abonnement.

Het is ook mogelijk een topabonnement (E 69,50 per jaar )

te nemen. Hiermee kunt u de materialen 6 weken lenen en

verlengen en reserveren is voor alle materialen gratis.

Voor de overige voordelen van het topabonnement

zie www.bibliotheekwaterland.nl.

22


De Jonge Jury (Leerjaar 1-2-3-4 vmbo & 1-2-3 havo/vwo)

De Jonge Jury is een landelijk en jaarlijks terugkerend leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Zij lezen tussen half augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken uit het jaar ervoor en brengen een stem uit op hun favoriete titels. De stemperiode loopt steeds vanaf het begin van het schooljaar tot eind februari/begin maart. De vijf boeken die de meeste stemmen ontvangen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Zie ook www.jongejury.nl Bibliotheek Waterland levert jeugdboeken die uw leerlingen kunnen lezen voor de Jonge Jury. Het aantal collecties Jonge Jury boeken is niet onbeperkt! Dus wie het eerst komt… Doel • leerlingen stimuleren om te lezen • leerlingen ontwikkelen hun literaire smaak door verschillende boeken te lezen • de woordenschat van de leerlingen vergroten door leeskilometers te maken Bibliotheek zorgt voor het afleveren van de collectie op school U zorgt voor het terugbrengen van de collectie naar de bibliotheek. Direct bestellen? u kunt maximaal 50 boeken lenen en een periode van 8 weken kiezen waarin u deze boeken wilt hebben op school: periode A: half september tot half november periode B: begin december tot medio februari Kosten:

E 50 per klas

Informatie: Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073. Belangstelling? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

23


Lekker lezen (Alle leerjaren mogelijk)

Een collectie van 25 boeken voor uw klas, op maat gemaakt. Wilt u leesboeken, informatieve boeken, stripboeken of juist een mix? Geef uw voorkeuren door en wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen! U mag de boeken 6 weken houden, verlenging is bespreekbaar. Doel • leerlingen in een vertrouwde omgeving in aanraking laten komen met verschil lende soorten boeken • de woordenschat van leerlingen vergroten door ze meer (en ontspannen!) leeskilometers te laten maken • belevingswereld van leerlingen uitbreiden door ze een aangename mix van allerlei soorten boeken aan te bieden Bibliotheek zorgt voor het afleveren van de collectie op school U zorgt voor het terugbrengen van de collectie naar de bibliotheek Kosten: E 25 per klas Informatie:

Ellen Otten / Lilian Leber, telefoon 0299 454073.

Belangstelling?

Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl

24


Tarieven Om gebruik te maken van de dienstverlening van de bibliotheek kunt u een basisabonnement nemen. Het basisabonnement bedraagt in het schooljaar 2012-2013: 1,50 per leerling 2013-2014; 1,50 per leerling Zonder basisabonnement geldt voor de dienstverlening van de bibliotheek een ander tarief.

Met het basisabonnement: • Zijn alle leerlingen gratis lid van de openbare bibliotheek. De leerlingen kunnen met hun pas gebruik maken van de bibliotheken in Beemster, Broek in Waterland, Edam, Graft-De Rijp, Ilpendam, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Purmerend en Volendam. • Kunnen alle groepen naar wens een gratis introductie krijgen in een bibliotheek naar keuze. • Kunt u een gratis adviesgesprek van 2 uur voor uw mediatheek aanvragen • Kunt u gratis twee collecties lekker lezen per schooljaar aanvragen. • 1 instellingsabonnement • Zijn voor de overige onderdelen de genoemde tarieven van kracht:

1


26

Voor leerlingen:

Met abonnement

Zonder abonnement

Poezie in de klas

E 160,- per klas

E 320,- per klas

Read2me (excl. Collectie)

E 50,- per klas

E 100,- per klas

Leeskr8! (excl. Collectie)

E 50,- per klas

E 100,- per klas

Boekvrienden (incl. Collectie)

E 70,- per klas

E 140,- per klas

4You! Wegwijs in de bibliotheek

Gratis

E 40,- per klas

Informatievaardigheden

E 85,- per klas

E 170,- per klas

Movietrader

E 85,- per klas

E 170,- per klas

leesbevordering

mediawijsheid

Voor docenten Onderwijsdingen

Afhankelijk van het

gekozen programma

Afhankelijk van het

gekozen programma

E 40,- per uur

E 80,- per uur

Media Matching Game

E 85,- per groep

E 170,- per groep

Informatie vaardigheden docenten

E 85,- per groep

E 170,- per groep

E 80,-

E 160,-

Bibliotheekabonnement 1e

gratis

E 39,50

Bibliotheekabonnement 2e

E 39,50

E 39,50

De Jonge Jury

E 50,- per klas

E 100,- per klas

Lekker lezen

E 25,- per klas

E 50,- per klas

Voor ouders Presentatie sociale media Boeken op school

alle prijzen zijn exclusief BTW.


Jaaraanbod Voortgezet onderwijs 2012-2014  

Bibliotheek Waterland heeft een aanbod gemaakt voor het Voortgezet onderwijs in haar werkgebied. Al onze diensten ter ondersteuning van ond...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you