Page 1

De hoofdstukken.

In de hoofdstukken van mijn leven spelen herkenning en persoonlijke onderwerpen een belangrijke rol. Hierbij combineer ik graag audiovisuele technieken met gebruikte materialen. Chapters. Memories and personal subjects are important in the Chapters of my live. I often combine audiovisual technics with used materials. Barbara van Beers


Gewoon Doen

Hoe kan ik een ander leven leiden, als ik de persoon ben die dat probeert te doen? How can I live an other life, when I am the person who tries to?


Catherine’s Brief

Liefdesbrief, mijmering en een glas wijn. Loveletter, dream and a glass of wine.


Geschaafde knieĂŤn

Hoe geef je een afgrijselijke geschiedenis door aan nieuwe generaties? How do you explain about something horrible to next generations?


Foto van de dag

366 pinhole-foto’s waarin ik mijn leven heb vastgelegd. Geen seconde heb ik aan de dag voorbij laten gaan. Het hebben van controle of juist de controle loslaten is een belangrijk aspect in dit werk. 366 pinhole-photos in which is shown my live. No second was forgotten. Having controle or letting go is a big aspect of this work.


(On)dier 2.1

Ben ik een diertje aan het redden? Waarom film ik dan zijn worsteling? Am I saving this creature? Then why am I filming this?


Ik ben ik geweldig 1.2

Door zelf opgelegde eisen en waardeoordelen ontstaan ideeĂŤn in je hoofd die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. Ideas arised out of self imposed demands and judgements are not always reality.


Ik ben ik geweldig

In verschillende fasen onderzoek ik het thema zelfkritiek. 3.2: De Handstandmachine, project met kinderen Research of theme Selfcriticism in different phases. 3.2: Handstandmacine, a project with children


De Engerd

Bij De Engerd is de witte bestelauto symbool geworden voor intimidatie. At De Engerd (Creap) the white van is a symbol for intimidation.


De Bom

‘Dat moet mij weer overkomen!’, terreur als belemmering in ons gehaaste leven. ‘This always happens to me!’, terror as an obstacle in our hasty lives.


Intieme Gesprekken

Herkenning van een situatie versterkt de waarde van de ervaring, daarom spreek ik bezoekers aan om een soortgelijke ervaring te geven. Recognision of a situation gives value to an experience. I give visitors this same sort of experience.


De Hoofdstukken  

Portfolio in hoofdstukken. Portfolio as chapters. Barbara van Beers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you