Page 1

BuyITC ® Business Time&More

Osnovna kadrovska evidenca

BuyITC ® Business Tasks Upravljanje odsotnosti

Registracija delovnega časa BuyITC in kadrovskaBusiness Docs evidenca ®

Sledljivost časa prisotnosti zaposlenih

Informiranje zaposlenih in vodstva

Popolna integracija s poslovnim sistemom

Rešitev

Kadrovsko informacijski sistem za podjetja, ki zagotavlja enostavno in učinkovito upravljanje časa in drugih kadrovskih evidenc, prihrani čas tako vodstvu kot zaposlenim. BuyITC Business Time&More je aplikacija, ki na enem mestu združuje registracijo delovnega časa preko različnih vmesnikov, vodenje kadrovske evidence, celovito upravljanje, pregled, analizo prisotnosti in odsotnosti ter napredno poslovno poročanje (BI) vodstvu. Integriran sistem za informiranje zaposlenih in povezava s poslovnim sistemom bistveno poenostavi delo kadrovski službi. Napredni algoritmi, vključena poslovna pravila in sistem obveščanja pa zmanjšajo potrebne posege skrbnikov.

BuyITC d.o.o., Prvomajska 30, 2000 Maribor, Tel: 02 461 0 461, Fax: 02 462 4 625, E-mail: info@buyitc.si, Web: www.buyitc.si


Organizacija • • • • •

podatki o podjetjih v okviru katerih delujejo zaposleni organizacijska struktura podjetja določanje vlog zaposlenim izdelava organigrama upravljanje skupin zaposlenih

Registracija delovnega časa •

• • • •

prijava preko Info terminala, spletnega vmesnika ali pametnega telefona (Android, Windows 7 Mobile) pregled prisotnosti/odsotnosti zaposlenih pregled registriranega časa pregled zaposlenih trenutno na delovnem mestu evidenca in napovedovanje odsotnosti

Kadrovska evidenca • • • • • •

pregled in urejanje vizitk zaposlenih z osnovnimi in zaposlitvenimi podatki podatki o izobraževanjih zaposlenih dodajanje novih zaposlenih evidenca dopusta za zaposlenega (pregled in urejanje) izvoz podatkov za plače (pregled odsotnosti za potrebe obračuna) skrbništvo dokumentacije zaposlenega

Poslovno poročanje • • • • •

podpora procesom odločanja pregled statistik zaposlenega pregled in analiza glede na izbrane kazalnike obveščanje o odstopanjih periodična poročila

Varnost in nastavitve • • • • •

»Security image« tehnologija za preprečevanje zlorab izjeme delovnega časa (dnevi s spremenjenim delovnim časom) delovni koledar (dela prosti dnevi, delovni dnevi v tednu ipd.) nastavitve dostopa do poslovnega poročanja upravljanje z administrativnimi skupinami


Vse na enem mestu Aplikacija, ki združuje registracijo delovnega časa, evidence zaposlenih in njihovih registracij, napredno poročanje in analize na podlagi metod poslovne inteligence. Prinaša zmanjšanje stroškov vodenja evidenc prisotnosti ter omogoča integracijo tudi z drugimi poslovnimi sistemi. Zaradi vseh evidenc na enem mestu, služi tudi kot učinkovito orodje za načrtovanje. Sistem je osnova za upravljanje razvoja kadrov, načrtovanje izobraževanj, upravljanje kompetenc, zemljevid znanja, sistem managementa znanja, merjenje organizacijske klime, izvedbo in analizo letnih razgovorov, ocenjevanje zaposlenih, lestvice za nagrajevanje, itd.

BuyITC ® Business Time&More

BuyITC ® Razširitev sTasks sistemom za Business

Napovedovanje in načrtovanje odsotnosti

vodenje delovnih procesov in projektov

Organizacijo dela izboljšate z načrtovanjem odsotnosti. Zaposleni preko e-obrazca zaprosijo za dopust ali drugo odsotnost, ki jo odgovorni lahko sprejmejo ali zavrnejo. Tako je vedno na voljo natančen koledarski pregled prisotnosti in napovedanih odsotnosti. Napreden sistem za upravljanje odgovornih oseb zagotavlja odzivnost in nemoteno obdelavo zahtevkov tudi v primeru odsotnosti neposredno odgovornega.

Omogočena je integracija s sistemom za vodenje delovnih procesov in projektov BuyITC Business Tasks. S tem nadgradite evidenco časa prisotnosti zaposlenih z evidenco časa dela v okviru naloge na konkretnem projektu določenega poslovnega partnerja. Kombinacija obeh sistemov omogoča primerjavo med časom prisotnosti in opravljenim delom ter analizo učinkovitosti po zaposlenih in projektih. ®

Napredno poslovno poročanje

BuyITC Business Docs časa Registracija delovnega

Vizualizacija ključnih kazalnikov vam omogoča pregled nad kritičnimi conami za katere ste nastavili mejne vrednosti (npr. prekoračitve delovnega časa), gibanje kadrovskih kazalcev, vključevanje operativnih in finančnih podatkov podjetja. Sistem zagotavlja prilagodljivo periodično obveščanje odstopanj in drugih poročil ter omogča vključitev podatkov in kazalcev v sistem uravnoteženih kazalcev (Balanced Scorecard – BSC).

Celovit sistem za registracijo delovnega časa omogoča prijavo prihoda in odhoda iz dela, odhoda in vrnitev iz malice ter službeno in osebno odsotnost preko spletnega vmesnika, naprednega Info terminala ali mobilnega telefona. Za identifikacijo lahko zaposleni uporabi IP naslov delovne postaje, PIN kodo, digitalno potrdilo, windows prijavo ali uporabniško ime in geslo. Varnostna tehnologija zagotavlja zaščito pred zlorabami prijav na terminalih.

Kadrovski obrazci

Informiranje zaposlenih

Uporabniki (tako vodstvo kot drugi zaposleni) imajo na voljo različne obrazce, ki olajšajo in pospešijo administrativna opravila, ki se navezujejo na prisotnost na delovnem mestu. Vključeni so obrazci za napoved dopusta in drugih odsotnosti, prenos pooblastil, naročilo potnega naloga, predlog za udeležbo na izobraževanju idr.

Aplikacija služi kot koristno orodje za obveščanje zaposlenih. Predvsem kadar gre za timsko delo ali sodelovanje različnih enot ali nasploh sodelovanje pri delu, je zelo koristna evidenca trenutno prisotnih. Zaposleni imajo vedno na voljo informacije o stanju dopusta, o registracijah ali njihovih osebnih podatkih zabeleženih v sistemu s čemer se razbremeni kadrovska služba.

Oblikovanje in vodenje organizacijske strukture

Pregled za vodje

Enostavno in celovito upravljanje organizacijske strukture je podlaga za dobro vodenje in organizacijo preostalega dela. Na podlagi organizacijske strukture je omogočeno določanje in prenos pristojnosti ter tok pooblastil in informacij v podjetju. Urejate in vodite lahko podrobne podatke o podjetjih v okviru katerih zaposleni delujejo, posameznim zaposlenim določate vloge in jih razvrstite v enote ali skupine. Le-te pa nato urejate in jim določate lastnosti kot je delovni čas, urnik dela, pravice dostopov itn. Orodje omogoča tudi enostavno izdelavo organigrama ter analizo na nivoju podjetja in posameznih organizacijskih enotah.

Učinkovito orodje vodstvu lahko prihrani ogromno časa, ki bi ga sicer porabili za zbiranje podatkov in nadaljnjo analizo. Vizualizacija ključni kazalnikov in poročanje na podlagi metod poslovne inteligence, potrjevanje odsotnosti, dostop do obrazcev ter načrtovanje kadrovskih potreb na enem mestu. Na podlagi ažurnih podatkov lahko ob odstopanjih vodstvo hitro reagira in sprejme ustrezne ukrepe.

BuyITC d.o.o., Prvomajska 30, 2000 Maribor, Tel: 02 461 0 461, Fax: 02 462 4 625, E-mail: info@buyitc.si, Web: www.buyitc.si


BuyITC ® Business Time&More

Pridobitve Za poslovanje • • • • • • •

me&More

sks

ocs

celovito upravljanje podatkov o zaposlenih pregled in analiza prisotnosti na podlagi metod poslovne inteligence vključene kadrovske in organizacijske rešitve oblikovanje in vodenje organizacijske strukture olajšano načrtovanje in organizacija dela integracija s poslovnimi sistemi možnost razširitve na celovit sistem za upravljanje časa in dela

Za uporabnike • • • • •

BuyITC ® Enterprise Content Management

BuyITC ® E-Commerce

»Obvladovanje časa zaposlenih in projektov BuyITC ® zagotavlja obvladovanje stroškov, E-Commerce B2B načrtovanje delovnih procesov ter analizo uspešnosti posameznikov in projektov.« BuyITC ® E-Commerce B2C

enostavna uporaba v različnih vmesnikih (v brskalniku, preko Info terminala ali mobilnega telefona) pregled trenutno prisotnih sodelavcev vedno dostopne informacije o stanju dopusta pregled registracij praktični e-obrazci za napovedovanje odsotnosti in druge kadrovske informacije

BuyITC ® Business Tasks

BuyITC ® Web

BuyITC Web Site ®

BuyITC ® Business Docs

BuyITC ® Business

BuyITC Enterpr

BuyITC E-Comm

s poslovnimi sistemi ® BuyITC ® IntegracijaBuyITC BuyITC Web Portal E-Comm Business Time&More Sistem je pripravljen na integracijo s poljubnim poslovnim ali drugim podpornim sistemom (CRM, DMS, eArhiv, Intranet…) podjetja. Integracija se zagotovi na vseh možnih nivojih (podatki o zaposlenih, potni nalogi, plače,…).

BuyITC ® E-Commerce Catalog

BuyITC ® Web Intranet

BuyITC ® Business Tasks

BuyITC E-Comm

® … in drugi povezljivi poslovni in podporni informacijski sistemi BuyITC BuyITC

Business Docs

BuyITC d.o.o., Prvomajska 30, 2000 Maribor, Tel: 02 461 0 461, Fax: 02 462 4 625, E-mail: info@buyitc.si, Web: www.buyitc.si

E-Comm

BuyITC Business Time&More  
BuyITC Business Time&More  

Kadrovsko informacijski sistem za podjetja, ki zagotavlja enostavno in učinkovito upravljanje časa in drugih kadrovskih evidenc prihrani čas...

Advertisement