Page 1

č

aEuAsRl yM iH O n ší Tk

K TmAěL Eš

PZRm E Sá S

f a H !


Štˇe nˇátko chce jít na procházku. Už se nem˚uže doˇckat! Haf! Haf!


Skáˇce radostí. Opatrnˇe, štˇe nˇátko! Haf! Haf!


Haf! Štˇenˇátko si hraje na zahradˇe a v parku se svy´mi kamarády. Brzy je cˇ as vrátit se dom˚u. Ahoj, štˇenˇátko!

Haf! Haf!

Z anglického originálu Woof! vydaného v roce 2015 © 2008 Igloo Books Ltd. © 2017 Rebo International CZ spol. s r.o., Michalská 432/ 12, 110 00 Praha 1 rebo@rebo.cz Ilustrace: Sarah Pitt Přeložila: Ivana Rybecká Sazba a příprava pro CTP: AMOS Typografické studio, spol. s r.o.

1. vydání 2018 686260101 ISBN 978-80-255-1021-6

Nejprve odstraňte z krytu baterií pojistku. Tento výrobek vyžaduje dvě baterie AG3 (1,5 V × 2 = 3 V), které vkládejte se zřetelem na polaritu. Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte současně baterie staré a nové a baterie alkalické (uhlíkovo-zinkové) a nabíjecí (niklovo-kadmiové). Nepokoušejte se dobíjet nenabíjecí baterie. Nezkracujte obvodové svorky. S bateriemi mohou manipulovat pouze dospělé osoby. S knihou manipulujte pouze tehdy, pokud je kryt baterií zavřený.

Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno a vytištěno v Číně.

ISBN 978-80-255-1021-6

UPOZORNĚNÍ:

9 788025 510216

Kniha obsahuje malé části. Pro děti do tří let mohou představovat nebezpečí spolknutí.

Varování: Tento produkt obsahuje baterie a elektronické komponenty, které obsahují látky, jež mohou být škodlivé pro životní prostředí. Vybité baterie patří do nebezpečného odpadu.

Haf! Zmáčkni a uslyšíš mě  
Haf! Zmáčkni a uslyšíš mě