Page 1


138

139 Mráz to nevzdává, sníh drží a u nás se z toho všichni radujeme. S Richardem si spokojeně notujeme, že to tam venku konečně zase vypadá jako normální zima. Taková, na jakou si pamatujeme z dob, kdy jsme byli ještě malí. Jen někdy nevím, nakolik jsou ty vzpomínky vlastně zkreslené. Sice si pamatuju, že jsme se sestrou jako děti bobovaly na kopci před domem, ale samozřejmě už nevím, jak často to bylo. Zda také jen třikrát do roka či dvou, nebo se sníh držel i několik týdnů. Zjistila jsem totiž, že když myslím na zimu mého dětství, nejvíc se mi vybavují zážitky krásné a silné. Ty šedivé a všední mi dávno z hlavy utekly. Všechno mimo sníh a krásu je pryč. Ve své hlavě vidím ladovskou zimu a velké bílé vločky, co se tiše snášejí 26.1.2017

k zemi.

Jasmínka se vrátila z lyžáku živá a zdravá. Už během výcviku jsem proklínala skutečnost, že má s sebou mobil, protože jsem díky tomu samozřejmě měla potřebu kontroly. K té ale ona nemá vypěstovanou zpětnou vazbu zodpovědnosti. Takže když jsme se například domluvily, že mi večer zavolá, a nikdo se neozval, byla jsem ještě klidná. Když ale telefon mlčel i příští večer, začala jsem být silně nervózní a zaplavoval mě dosud nepoznaně intenzivní pocit strachu. Vím, že zbytečně! Kdyby


138

139 Mráz to nevzdává, sníh drží a u nás se z toho všichni radujeme. S Richardem si spokojeně notujeme, že to tam venku konečně zase vypadá jako normální zima. Taková, na jakou si pamatujeme z dob, kdy jsme byli ještě malí. Jen někdy nevím, nakolik jsou ty vzpomínky vlastně zkreslené. Sice si pamatuju, že jsme se sestrou jako děti bobovaly na kopci před domem, ale samozřejmě už nevím, jak často to bylo. Zda také jen třikrát do roka či dvou, nebo se sníh držel i několik týdnů. Zjistila jsem totiž, že když myslím na zimu mého dětství, nejvíc se mi vybavují zážitky krásné a silné. Ty šedivé a všední mi dávno z hlavy utekly. Všechno mimo sníh a krásu je pryč. Ve své hlavě vidím ladovskou zimu a velké bílé vločky, co se tiše snášejí 26.1.2017

k zemi.

Jasmínka se vrátila z lyžáku živá a zdravá. Už během výcviku jsem proklínala skutečnost, že má s sebou mobil, protože jsem díky tomu samozřejmě měla potřebu kontroly. K té ale ona nemá vypěstovanou zpětnou vazbu zodpovědnosti. Takže když jsme se například domluvily, že mi večer zavolá, a nikdo se neozval, byla jsem ještě klidná. Když ale telefon mlčel i příští večer, začala jsem být silně nervózní a zaplavoval mě dosud nepoznaně intenzivní pocit strachu. Vím, že zbytečně! Kdyby


140

141

byc h nej spí š prv ní, se cok oli v sta lo, byl a e tov ali . Tím jse m se sic koh o by uči tel é kon tak dok ola , ale ste jně moh la uk lid ňov at poř ád hor liv ě pře mý šle la, to nez abí ral o a já jen ka ma rád ek byc h mě la kte rou z J asm ínč iný ch doš lo, že tak hl e už to pro zvo nit . V h rů ze mi A že to asi bud e ješ tě nej spí š bud e vžd yck y! e do pu ber ty a bud e mn ohe m hor ší, až dor ost ědn ost vů či nám mí t mož ná pot řeb u zod pov na co těš it! Slí zne me vy pno ut úp ln ě. Má me se Zač íná m roz um ět to čas em rov nou tři kr át. sic e slý chá val a, ale vše m těm řeč em, co jse m mim ink o je pov ažo val a zap lav ena sta ros tmi o . „Ma lé dět i, ma lé za bla hos kl onn é žvá sty ké sta ros ti. “ Ně co sta ros ti. Ve lk é dět i, vel na tom asi bud e.

Beruška s malým Ríšou ale nezůstali pozadu. A tak se na nás ze zadních sedadel hrnulo vyprávění všech trpaslíků pěkně najednou. Zatímco Jasmínka sypala z rukávu historky z lyžování a hlavně

Když děti ) bobují... :-

barvitě líčila, kdo s kým tančil na diskotéce, Ríša sděloval novinky o fotbale a kladl Richardovi záludné otázky týkající se skóre jednotlivých zápasů Ligy mistrů. Beruška nám do toho zaníceně popisovala všechna bebíčka, která má momentálně na svém těle k dispozici. Miluje totiž, když je ošetřovaná, a v naší rodině je ten nejvděčnější polykač mých vitamínů. S Richardem jsme jim dlouho pozorně naslouchali, divili se, jásali i litovali a až mnohem, mnohem později si rezignovaně zapnuli přikyvovacího autopilota. Ta cesta se nám ale nakonec vyplatila. Zažili jsme přesně to, pro co jsme si jeli. Báječné bláznění na bobech! Na kopci hned za domem.

A protože Ríša s Beruškou na horách nebyli a my chtěli, aby si také užili pořádných závějí, jelo se na statek. K nelibosti Jasmínky, která se tak obratem vracela stejným směrem, odkud

Jezdili jsme všichni a vytrvale, děti nadšeně křičely, Richard nadšeně řval a já se snažila odhánět pejsky, kteří nadšeně rvali dětem oblečení a odvážně se vrhali pod jedoucí boby. Děti a štěňata, dokonalá mela.

zrovna přijela. Naštěstí ale měla co vyprávět, což v jejím případě znamená, že i kdybychom jeli celé odpoledne, ticha se nedočkáme. „Víš, že někdy hodně mluvíš?“ ptám se. „Vím.“ „A víš, že se to někdy nedá vydržet?“ „Vím, ale nemůžu si pomoct.“ (Asi to má po mně. Chudák Richard!)

Za posledních pár let se totiž komplet obměnilo zvířecí osazenstvo statku. Nejdřív kočičky a pak jsme se smutkem museli pohřbít i dva staré pejsky. A přestože se Ríšova maminka dušovala,


140

141

byc h nej spí š prv ní, se cok oli v sta lo, byl a e tov ali . Tím jse m se sic koh o by uči tel é kon tak dok ola , ale ste jně moh la uk lid ňov at poř ád hor liv ě pře mý šle la, to nez abí ral o a já jen ka ma rád ek byc h mě la kte rou z J asm ínč iný ch doš lo, že tak hl e už to pro zvo nit . V h rů ze mi A že to asi bud e ješ tě nej spí š bud e vžd yck y! e do pu ber ty a bud e mn ohe m hor ší, až dor ost ědn ost vů či nám mí t mož ná pot řeb u zod pov na co těš it! Slí zne me vy pno ut úp ln ě. Má me se Zač íná m roz um ět to čas em rov nou tři kr át. sic e slý chá val a, ale vše m těm řeč em, co jse m mim ink o je pov ažo val a zap lav ena sta ros tmi o . „Ma lé dět i, ma lé za bla hos kl onn é žvá sty ké sta ros ti. “ Ně co sta ros ti. Ve lk é dět i, vel na tom asi bud e.

Beruška s malým Ríšou ale nezůstali pozadu. A tak se na nás ze zadních sedadel hrnulo vyprávění všech trpaslíků pěkně najednou. Zatímco Jasmínka sypala z rukávu historky z lyžování a hlavně

Když děti ) bobují... :-

barvitě líčila, kdo s kým tančil na diskotéce, Ríša sděloval novinky o fotbale a kladl Richardovi záludné otázky týkající se skóre jednotlivých zápasů Ligy mistrů. Beruška nám do toho zaníceně popisovala všechna bebíčka, která má momentálně na svém těle k dispozici. Miluje totiž, když je ošetřovaná, a v naší rodině je ten nejvděčnější polykač mých vitamínů. S Richardem jsme jim dlouho pozorně naslouchali, divili se, jásali i litovali a až mnohem, mnohem později si rezignovaně zapnuli přikyvovacího autopilota. Ta cesta se nám ale nakonec vyplatila. Zažili jsme přesně to, pro co jsme si jeli. Báječné bláznění na bobech! Na kopci hned za domem.

A protože Ríša s Beruškou na horách nebyli a my chtěli, aby si také užili pořádných závějí, jelo se na statek. K nelibosti Jasmínky, která se tak obratem vracela stejným směrem, odkud

Jezdili jsme všichni a vytrvale, děti nadšeně křičely, Richard nadšeně řval a já se snažila odhánět pejsky, kteří nadšeně rvali dětem oblečení a odvážně se vrhali pod jedoucí boby. Děti a štěňata, dokonalá mela.

zrovna přijela. Naštěstí ale měla co vyprávět, což v jejím případě znamená, že i kdybychom jeli celé odpoledne, ticha se nedočkáme. „Víš, že někdy hodně mluvíš?“ ptám se. „Vím.“ „A víš, že se to někdy nedá vydržet?“ „Vím, ale nemůžu si pomoct.“ (Asi to má po mně. Chudák Richard!)

Za posledních pár let se totiž komplet obměnilo zvířecí osazenstvo statku. Nejdřív kočičky a pak jsme se smutkem museli pohřbít i dva staré pejsky. A přestože se Ríšova maminka dušovala,


142

c ne vy dr že la ch ce , na ko ne ne už y ps í že da lš dv ě št ěň at a st at ek ro vn ou na la di ří a po vé ob do bí a to lo už ič ko ěl m y ab ý na je dn ou . Pr př i je dn om . bo u a pě kn ě ry ch le za se dr ob no st ý ná ze v pr o sn rá K .. a. L ou ži čk ká ě se to m u ří  n aš em př íp ad V . m ke át ěň za št je už ím ěs íč ní ně co tř ké in al m PO TO PA . To a ož e to je fe nk še dě ti , pr ot na ž ne í tš to ti ž vě ra ba né , po m al é, ne oh né id kl ce si tí m vl ko da va . Za e př es to už al ou na hl av ě, in př ču s  ě hř íb . Ch ut ná ce lo u la vi ci o or sk at žr do ká za la se ne ž m y. na št ěs tí ví c a ky ač hr ž jí ví c ne ní bl áz en , ní hy pe ra kt iv oč lr pů je ko Dr uh é št ěň át ná m až na tn é vy sk oč it nu je že , lí kt er ý si m ys az le ná sm ěs ka dí . Je to um vi s ná i ol hl av u, kd yk ír ně ch yt rá pa ně la . N es m rš ng ri šp lš a ve bo rd er ko li e nu tá st át la vá . Ro zh od oh rd tv c ví hu a je št ě o tr oc t, ne ná pa dn ě á př íl ež it os m e il km Ja se či va vo u. ro zv al í kl ín , kd e se na u m ko ně e se vy tá hn i je jí ve li ko st á dr ba t. Př i ch ne a čn ne a do ne ko čl ov ěk a pá r m in ut ác h po a ě vn di st to vy pa dá do e a ta ké m oc ne vy ro st už že , ám hy . Do uf pě kn ě br ní no po do bi t. de sn až it na bu ne v da ko m al ý vl že se ji te n

143

Psi k nám patřili odjakživa. Richard mi mnohokrát vyprávěl o všech psích parťácích, kteří ho provázeli už od dětství. Jejich jména se skloňovala při vyprávění veselých i smutných historek. Život bez psa pro něj byl a je nepředstavitelný stejně jako pro mě.

Já si svého prvního pejska prosadila proti všem, když mi bylo asi deset let. S tichým souhlasem maminky jsem si za naspořené peníze koupila štěně na tržišti. Sendy, něco jako jezevčík. Tátovi jsme to neřekli, a když se po týdnu vrátil ze služební cesty, chvilku trvalo, než situaci strávil. Nakonec ale srdce té chlupaté kouličce otevřel stejně jako všichni ostatní. Sendy ale byla moje! Já se o ni starala, se mnou spala v posteli, já ji ráno ještě za tmy venčila. A když jí bylo půl roku, byly to moje oči, které viděly, jak ji zajelo auto. Umřela mi v náručí. Probrečela jsem několik dnů a nebyla s to se s tím smířit. Je to jedna z nejděsivějších vzpomínek mého dětství. Na úplně opačné straně ladovské zimy. V šuplíku zážitků smutných a špatných, na které člověk myslet nechce, ale ony

. í se vy m az at ce ji m . N ed aj ch se yž kd se vy no ří , c an i dí va t a na ví li oh m ne k es m ů j st Ro di če se na m e br zy bý t. A ta k js ka js pe z be li on i už ne ch tě pl ně m oj e ne by lo ta k ú ce si ž U ě. ěn m ěl i no vé št u, al e ps i un ul a na m ám es př ce ví a st ar os t se ži vo te m . m m ý m da lš ím lý ce i el áč už pa k kr


142

c ne vy dr že la ch ce , na ko ne ne už y ps í že da lš dv ě št ěň at a st at ek ro vn ou na la di ří a po vé ob do bí a to lo už ič ko ěl m y ab ý na je dn ou . Pr př i je dn om . bo u a pě kn ě ry ch le za se dr ob no st ý ná ze v pr o sn rá K .. a. L ou ži čk ká ě se to m u ří  n aš em př íp ad V . m ke át ěň za št je už ím ěs íč ní ně co tř ké in al m PO TO PA . To a ož e to je fe nk še dě ti , pr ot na ž ne í tš to ti ž vě ra ba né , po m al é, ne oh né id kl ce si tí m vl ko da va . Za e př es to už al ou na hl av ě, in př ču s  ě hř íb . Ch ut ná ce lo u la vi ci o or sk at žr do ká za la se ne ž m y. na št ěs tí ví c a ky ač hr ž jí ví c ne ní bl áz en , ní hy pe ra kt iv oč lr pů je ko Dr uh é št ěň át ná m až na tn é vy sk oč it nu je že , lí kt er ý si m ys az le ná sm ěs ka dí . Je to um vi s ná i ol hl av u, kd yk ír ně ch yt rá pa ně la . N es m rš ng ri šp lš a ve bo rd er ko li e nu tá st át la vá . Ro zh od oh rd tv c ví hu a je št ě o tr oc t, ne ná pa dn ě á př íl ež it os m e il km Ja se či va vo u. ro zv al í kl ín , kd e se na u m ko ně e se vy tá hn i je jí ve li ko st á dr ba t. Př i ch ne a čn ne a do ne ko čl ov ěk a pá r m in ut ác h po a ě vn di st to vy pa dá do e a ta ké m oc ne vy ro st už že , ám hy . Do uf pě kn ě br ní no po do bi t. de sn až it na bu ne v da ko m al ý vl že se ji te n

143

Psi k nám patřili odjakživa. Richard mi mnohokrát vyprávěl o všech psích parťácích, kteří ho provázeli už od dětství. Jejich jména se skloňovala při vyprávění veselých i smutných historek. Život bez psa pro něj byl a je nepředstavitelný stejně jako pro mě.

Já si svého prvního pejska prosadila proti všem, když mi bylo asi deset let. S tichým souhlasem maminky jsem si za naspořené peníze koupila štěně na tržišti. Sendy, něco jako jezevčík. Tátovi jsme to neřekli, a když se po týdnu vrátil ze služební cesty, chvilku trvalo, než situaci strávil. Nakonec ale srdce té chlupaté kouličce otevřel stejně jako všichni ostatní. Sendy ale byla moje! Já se o ni starala, se mnou spala v posteli, já ji ráno ještě za tmy venčila. A když jí bylo půl roku, byly to moje oči, které viděly, jak ji zajelo auto. Umřela mi v náručí. Probrečela jsem několik dnů a nebyla s to se s tím smířit. Je to jedna z nejděsivějších vzpomínek mého dětství. Na úplně opačné straně ladovské zimy. V šuplíku zážitků smutných a špatných, na které člověk myslet nechce, ale ony

. í se vy m az at ce ji m . N ed aj ch se yž kd se vy no ří , c an i dí va t a na ví li oh m ne k es m ů j st Ro di če se na m e br zy bý t. A ta k js ka js pe z be li on i už ne ch tě pl ně m oj e ne by lo ta k ú ce si ž U ě. ěn m ěl i no vé št u, al e ps i un ul a na m ám es př ce ví a st ar os t se ži vo te m . m m ý m da lš ím lý ce i el áč už pa k kr


144

145 A teď se k nim navíc přidaly i kočky! Náš Matýsek dlouho nebyl vůbec náš, patřil jen k domu, kam jsme se nastěhovali. Byli jsme pro něj vetřelci a on byl protivný a drápl nás, kdykoli měl příležitost. Časem pochopil, že ho budeme mít i přesto rádi, a tak začal místo škrábání tiše příst. Stal se domácím mazlíčkem, který

Matýsek

si nechá všechno líbit, a jakmile

Belinka

si sednu, hned mi přistane na klíně a dokazuje mi svou lásku už pořádně hlasitým vrněním. Matýsek je samostatná bojová jednotka, která nám pyšně nosí myši a občas holuby. Minule jsem našla pod jídelním stolem křídla. Zbytek holuba zmizel, aniž po sobě zanechal byť drobnou kapku krve. Ta křídla vypadala tak přízračně, až jsem doufala, že nám snad kocour pod tím stolem nesežral anděla.

Děti a zvířata. Je jich věčně plný dům a já doufám, že to tak zůstane co nejdéle. A že vzpomínky, které vytvářím každým

Dorinka

okamžikem svého života, už budou jen šťastné. Nebo alespoň obyčejně všední. Že jsem si ze šuplíků smutných a ošklivých zážitků vzala své ponaučení a už nebude potřeba znovu je otevírat a cokoli tam přidávat. Tu prostou modlitbu si říkám každý večer. „Ať jsme všichni zdraví a šťastní.“


144

145 A teď se k nim navíc přidaly i kočky! Náš Matýsek dlouho nebyl vůbec náš, patřil jen k domu, kam jsme se nastěhovali. Byli jsme pro něj vetřelci a on byl protivný a drápl nás, kdykoli měl příležitost. Časem pochopil, že ho budeme mít i přesto rádi, a tak začal místo škrábání tiše příst. Stal se domácím mazlíčkem, který

Matýsek

si nechá všechno líbit, a jakmile

Belinka

si sednu, hned mi přistane na klíně a dokazuje mi svou lásku už pořádně hlasitým vrněním. Matýsek je samostatná bojová jednotka, která nám pyšně nosí myši a občas holuby. Minule jsem našla pod jídelním stolem křídla. Zbytek holuba zmizel, aniž po sobě zanechal byť drobnou kapku krve. Ta křídla vypadala tak přízračně, až jsem doufala, že nám snad kocour pod tím stolem nesežral anděla.

Děti a zvířata. Je jich věčně plný dům a já doufám, že to tak zůstane co nejdéle. A že vzpomínky, které vytvářím každým

Dorinka

okamžikem svého života, už budou jen šťastné. Nebo alespoň obyčejně všední. Že jsem si ze šuplíků smutných a ošklivých zážitků vzala své ponaučení a už nebude potřeba znovu je otevírat a cokoli tam přidávat. Tu prostou modlitbu si říkám každý večer. „Ať jsme všichni zdraví a šťastní.“

Kecy, kecy, kecičky Karin Babinské  
Kecy, kecy, kecičky Karin Babinské