Page 1


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.O.

Jak projít životními krizemi k životním výhrám Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: + 420 234 264 401, fax: + 420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6679. publikaci Odpovědná

redaktorka Mgr. Marie Zelinová Grafická úprava a sazba Eva Hradiláková Návrh a zpracování obálky Vojtěch Wagner Počet stran 176 První vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod ©

Grada Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9921-l (ePub) ISBN 978-80-2 71-9920-4 (pdf) ISBN 978-80-2 71-0450-5 (print)


Jak projít životními krizemi k životním výhrám  
Jak projít životními krizemi k životním výhrám