Page 1


Co _je v této knize

J>(-/ro::.ťnť I lc·L1t ,1 kkl

::.clr,11·/

Zc11?/,ulnť ::..n,i/osti o

p/<111_1,;ch rostlinJch 4

Jc1L' t,1 nil,n:=- \n,,' \l1wlw d,,111,-ic-i,-]1 l'l.1né· r,,sr,,uc·1c·h 1,,,t!i11 rncí kc1

\,llll

1,· ,clh'f'lll''li. JllllZ ,,,lcd,111L1 ciu1i·í-u1ťlllť. l'c1,lťl ťťsl. 11.1l,,uk.1<-li11 k.,ť ll,1Jdťlllť l'''lllllť,

kr, 1ť

lllll/ťllll' m1r

J>/,1nL; rnst!in_y

11 llll1u cl,,m.1c1

kk.1rn1ťku.

od i,1r<1 clo pocl:::imu

1O

Na \'Šechno někde rosre nějaká bylinka. Krerá pfrsné. rose dozdre rady. Náplasr z louky, pdynčk do bor. lipový ča_1 nebo fialkol'ý med - ro nejrn hezky zní. ak raké pomáhá: prori komárům, prori unaveným nohám, prori nachlazeni, prori kašli ...

česnek medvědí

violka vonná bříza

20

podběl

obecný

ptačinec

12

16 24

žabi nec

pampeliška

28

32

jitrocel kopinatý

36

sedmikráska chudobka

40

kokoška pastuší tobo lka vrba

smrk ztepilý popenec hloh

44

48 52

břečtanovitý

60

koncryhel obecný hluchavka bílá

68

64

56


7

ná, i když ji nelze doložit. Přesto mnoho lidí považuje planě rostoucí bylinky za mnohem účinnější pro léčbu než člověkem přešlechtěné, zhýčkané rostliny ze záhonu či z pole. I to je jedním z argumentů, proč pro svou domácí lékárnu použít rostliny z přírody.

K dispozici v

dostatečném

množství

Příroda

kolem nás nám daruje veškeré léčivé rostliny, které v normálním ž ivotě potřebujeme na menší obtíže. Dokonce to ani nejsou vzácné druhy, ale naopak všudypřítomné, hojně rozšířené a často ve velkém množství se vyskytující rostliny, které hrají důle ž itou roli jakožto léčivky - například pampeliška, kopřiva , jitrocel kopinatý, kuklík nebo lípa. Tyto staré, dodnes osvědčené léčivé rostliny mů že me používat, ani ž by se tím příroda vyčerpávala. Navíc se mnoho z nich vyskytuje přímo v naší vlastní zahrádce - pokud je tam necháme růst. Na zahrádce neaplikujeme postřiky ani nen1áme problémy z půso­ bované psy. Zbytečná je i obava z měcho ž ilu bublinatého (tzv. li ščí tasemnice): není prokázán jediný případ , kdy by si ně kdo přivodil nákazu požitím planě rostoucích rostlin.

Pokyny k pečlivému

*

* * *

sběru

planých bylin

Sbírejte jen to, co naprosto přesně znáte a stoprocentně vždy poznáte. Záměna totiž mů že mít fatální následky! Sbírejte jen tolik, kolik potřebujete a dokážete spotřebovat během jednoho roku. Přípravky časem ztrácejí účinnost a po roce by se m ě ly vyměnit. Sbírejte ohleduplně. Z větších porostů odebírejte jen několik rostlin, a jednotlivě rostoucí jedince nechte růst. Dejte rostlinám šanci další existence. Chcete je přece sklízet i v budoucnu. Sbírejte pokud možno na neznečiště ných místech, ne v bezprostřední blízkosti silně frekventovaných silnic, ne podél


Utá pyt udy.. .

P Ř E D J A Ř Í : Když

Koruny buků jsou ještě holé, ještě na zemi leží trochu sněhu a jaro se zdá být ještě tak daleko. Ale v lese to už začíná vonět: raší česnek medvědí, kterému se nikoliv náhodou někde říká lesní česnek. V jeho svěžích zelených listech je ukryta medvědí síla.

o'i'

trét

\~

~~ 8 ~ 11..ázev -+ Allium ursinum

~

Vzh,/,id -+ cibulovitá bylina výšky 1 až S decimetrů;

listy ze země raší srolované, po rozvinutí pak jsou kopinaté, s výrazným středovým žebrem, řapíkaté; květy hvězdovité, sněhobílé, v kulovitém nebo polokulovitém květenství; doba květu: duben až květen Kde rme -+ ve stinných, vlhkých a humózních lužních a listnatých lesích, podél potoků, často ve velkém množství NeztMM.but s jedovatým ocúnem jesenním (Colchicum autumnale), jehož listy nikdy nejsou řapí­ katé, jsou ploché a ze země vyrážejí sloučené v jakýsi trychtýř; s jedovatou konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), jejíž listy nemají žádné zřetelné středové žebro, jsou v páru a na rubu mají stříbřitě načervenalou blánu; s jedovatým áronem plamatým (Arum maculatum), jehož listy jsou při rašení spirálovitě stočené a později nemají souběžné, ale síťovité listové žilky jak pů,wf,{-+ podporuje trávení, je antibakteriální, čistí krev, snižuje krevní tlak, působí preventivně proti arterioskleróze, posiluje imunitu Sblr:co, kdy,jak? Čerstvé listy před rozkvětem (sbíráme vždy jednotlivé, abychom zabrá-

nili záměně za jedovaté rostliny); po počát ku kvetení listy hol'knou; stvé květní pupeny a květy; ještě zelené, křupavé plody.

čer­


Malá velká bylina Kromě

pár kopřiv se tak brzy ještě žádná jiná rostlina neodvažuje ven ze země. Je už jaro, nebo stále ještě je zima? Medvědí česnek nic nezlomí. Přímo srší silou, svými listy jako kopím proráží koberec listí. Může tak rychle růst díky svým štíhlým bílým cibulkám, napěchovaným zásobními látkami. Rychle pokryje velké plochy. Není divu, že lidé tuto svěží životní energii odedávna chtějí využívat.

Srdce a krevní oběh - co chcete více? Sirné silice v česneku

medvědím,

které způsobují jeho vůni a ostře na celý organismus.

kořenitou chuť, působí povzbudivě

Několik listů na chléb s máslem nebo do salátu jarní úklid a startuje krevní oběh. Podobně jako obyčejný česnek

podporuje česnek krvení a předchází arterioskleróze, což z něj činí bylinku proti stárnutí. Svěží jako

dělá v těle

medvědí

pro-

skutečnou

mladé jaro

U česneku medvědího platí, že má být co nejčerstvější. Utrhnout, omýt a zkonzumovat během nejkratší doby - jen tak si tato „čaro­ dějná cibulka" udrží svou plnou účinnost. Když zbytečně dlouho leží, obsah vitaminu C a cenných silic se rychle snižuje. Sušení se proto nedoporučuje; raději si ho užijeme, když je jeho sezona.

Podwe}me ~ · · · Přestože česnek medvědí vydává typickou česnekovou vůni, nelze se spoléhat jen na tento znak. Když trháme listy, necítíme prakticky nic jiného, protože jejich šťáva na prstech přebije všechno ostatní.

Česnek také pro-

spívá kráse:

působí

detoxikačně,

zajišdobrou střevní mikroflóru a podporuje obranyschopnost. A když je pořádek uvnitř těla, projevuje se to vyváženou a hladkou pletí bez ťuje

černých teček.

Moje domácí lékárna z léčivých bylin  
Moje domácí lékárna z léčivých bylin