Page 1

001-003 Tarot_Sestava 1 2/19/18 3:06 PM Stránka 3

Noira

Orákulum vztahů


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 4

Copyright © Nora Michalská, 2018 ISBN 978-80-7549-605-8


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 5

Úvodem

PoložIlI jSTE SI Někdy oTázku, na co se ptají všichni ti lidé, kteří navštěvují kartářky? jako dítě jsem si myslela, že kartářky vykládají lidem osud, umějí tipovat výsledky sportovních zápasů a hledají s virgulí poklady ukryté v zemi. když jsem zjistila, že kartářky vesměs řeší mezilidské vztahy, bylo to pro mě zklamání. Ale nepřekvapuje mě to. Vůbec. každý vědecký výzkum, který hledal recept na štěstí, došel ke stejnému závěru. Pocit štěstí je přímo úměrný množství naplněných vztahů. jak řekl kdosi moudrý: „Nikdo nelituje na smrtelné posteli, že netrávil více času v kanceláři.“ Vztahy jsou vděčným námětem příběhů a filmů. kdyby nebylo vztahů, neměl by bulvár o čem psát. kartářky jako já by mohly takzvaně zavřít krám. zpočátku jsem trochu váhala, jestli dokážu velmi rozmanité situace, které přinášejí vztahy, postihnout dostatečně stručně, aby k tomu stačila jediná knížka. Ale držíte ji v rukou. A to je vlastně důkazem toho, že věštění z karet je svého druhu umění. jak totiž pravil můj oblíbený spisovatel: „Intelektuál se vyznačuje tím, že říká jednoduché věci složitě. umělec dokáže vyjádřit složité věci jednoduše.“ jsem přesvědčená, že i kombinace dvou natolik mysteriozních věcí, jako jsou věštění a vztahy, může být jednoduchá. zeptáte se, jaká je podstata určitého vztahu. zaměříte se na druhého člověka a jeho motivaci. Na závěr se můžete (5


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 6

otázat, jak si v tomto vztahu stojíte vy. Nejsložitější výklad v této knize zvládnete za půlhodinku, a to s pomocí tří karet. Výklady z karet, obsažené v této knize, vám objasní řadu situací. • zamilovali jste se a váháte, zda je to ten pravý. • Chtěli byste vědět, zda jsou opětovány vaše city. • Narazili jste po letech na někoho z minulosti. • Trápí vás nějaká situace v rodinných vztazích. • Váháte, zda si pustit k tělu nového člověka. Tato kniha přináší odpovědi. je to rychlý a zábavný klíč k uchopení našich vztahů. Přiměje vás podívat se správným směrem a zamyslet se. Možná vás také pobaví. k tomu, abyste ji používali, budete potřebovat velice málo. Nutností není ani vlastní balíček tarotových karet. zapíchněte prst do Tabulky náhody uvedené na konci této knihy a pak už jen čtěte připravené výroky orákula. Možná vás někdy rozčílí. V takovém případě můžete příručku zahodit bez obav, že by vás postihla jakákoli kletba.

6)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 7

Jak začít vykládat

PrINCIP orákulA VzTAhů jE ProSTý. 1. ze zamíchaného balíčku tarotových karet nebo z Tabulky náhody vylosujeme od jedné do tří karet. 2. jejich poselství si poté vyložíme podle pozice, do které jsme je vytáhli. Pozice jsou tři a odpovídají tazateli, protějšku, na který se ptáte, a vztahu, který mezi nimi panuje. 3. Řazení jednotlivých karet a Tabulku náhody naleznete na konci této knihy. 4. Tabulka nahrazuje losování z balíčku karet, nemáte-li právě žádný po ruce. Tuto knihu tak můžete používat nezávisle na kartách, čistě jako moudrého rádce. Podobné věštecké knihy existovaly odedávna. Nejznámější je čínská kniha proměn. Naši předkové takto pátrali po odpovědích v Bibli. Vyslovili modlitbu a pak otevřeli a četli nahodilý verš. hledání moudrosti v knize má dlouhou tradici a jednu obrovskou výhodu: Věštba z knihy nevzbuzuje zájem okolí. S nadsázkou se dá říct, že se na ni můžete obrátit i v práci. V takovém případě ovšem doporučuji sundat z knihy přebal a vyměnit ho třeba za vánoční papír. Většina kolegů vás díky tomu neodhalí. Co se týká tahání karet, máte několik možností, jak využít orákulum vztahů: V nejjednodušší variantě si vystačíte s vytažením jedné (7


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 8

karty. Ta představuje vše, co je možné říct o daném vztahu. Pro začátek, než si začnete věřit, doporučuji u jedné karty zůstat. Plný výklad o třech kartách zahrnuje ještě dvě doplňkové karty: kartu, která popisuje vašeho partnera nebo jiný protějšek, a poslední kartu, která představuje vás. karta partnera naznačuje, jaká je osoba, na kterou se ptáte, a co zamýšlí s vámi. hovoří také o tom, co si o vás tento člověk myslí a jak na něj působíte. Pro návštěvnice kartářek to bývá otázka klíčová. Poslední karta vypovídá o vás. Ilustruje vaše postavení a roli, tedy jak se ve vztahu cítíte vy a jak působí protějšek na vás. Ve vztahu můžete být za milovanou osobu, anebo také třeba „za blbce“. Tato karta vám to prozradí. ukazuje, jak si stojíte ve vztahu. Používáme-li věštbu z knihy, vylosované karty z Tabulky náhody si nejprve zaznamenáme, než je začneme vykládat, a to včetně jejich pozic. Všechny popisy karet jsou strukturovány tak, že na prvním místě se uvádějí významy karty jako vztahu, za ním význam karty, když symbolizuje vašeho partnera, a na posledním místě najdeme výklad karty, když představuje tazatele. Používáme-li výklad z fyzického balíčku karet, rozložíme je před sebou takto: • jako první umístíme prostřední, hlavní kartu vztahu. • Vedle ní po pravé straně odhalíme kartu partnera. • Úplně nakonec odkryjeme kartu tazatele nalevo od vztahu. zkuste si to právě teď, máte-li po ruce balíček tarotových karet. Můžete to brát tak, že obě krajní karty představují postavy, které stojí proti sobě. Na kartě mezi nimi se odehrává jejich vztah. Prostřední kartu lze vnímat jako společný plod, „dítě“, které ze spojení vzejde. Vlastně zosobňuje energii, 8)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 9

která mezi těmito dvěma lidmi proudí, když je postavíme proti sobě. je to napětí? Chlad? Něco jiného? Tato karta je ze všech nejdůležitější. ujistěte se, že jste porozuměli popisu vztahu, než se pustíte do vykládání dalších dvou karet. V mnoha případech s ním můžete vystačit. zní to tedy jednoduše. Bude vám to stačit k rozkrytí všech peripetií vašich vztahů? Bude vám stačit tahle příručka? Nenechte se zmást jednoduchostí výkladu z jedné až tří karet. když vystačí profesionální kartářce, postačí i vám. Věštecké umění spočívá v tom, jak se dotazovat chytře. ukážeme si to na příkladech.

(9


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 10

Příklady výkladů na vztahy

Pokročilé tipy pro výklad • Projděte si uvedené příklady a vyzkoušejte si výklad na některou situaci. Trápí vás nějaký vztah v rodině? Poznali jste někoho a nevíte, co si o něm myslet? uvažujete o rozchodu, nebo naopak o svatbě? Můžete se také chtít podívat na úmysly někoho, kdo se objevil ve vašem životě v nedávné době nebo se do něj po čase vrátil. • Využijte věštění jako náplň pro společenský večer. Sedněte si s přáteli a můžete se společně pobavit tím, jak rozklíčujete vztahy známých nebo slavných lidí. je to zábavné cvičení, při kterém si můžete svoje věštecké schopnosti snadno ověřit. Není nutno se omezovat na žijící osoby, neboť je možné vyložit si také například na osudové vztahy zesnulých osobností. z jejich životopisů se pak můžete přesvědčit, nakolik se s nimi shodují vaše výklady. • Porovnáním karty protějšku a tazatele můžete získat cenné poznatky o dynamice moci v jejich vztahu. Pokud sedí tazatel na trůně jako Císař nebo Císařovna a jeho protějšek symbolizuje trojka nebo pětka, je jasné, kdo 10)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 11

ve vztahu hraje prim. jestliže jsou karty hodnotou vyrovnané, půjde o rovnocenný vztah. • Nemá valný  smysl  doptávat  se  na  milostné  vztahy s lidmi, které prakticky neznáte. Pro kartářku bývá frustrující, když se někdo vyptává na vztah s někým, kdo ani neví, že o něj dotyčný má zájem. V takové situaci bývá lepší dodat si odvahy a iniciovat kontakt. Ani po prvním rande nebývá praktické ptát se karet, protože situace se teprve vyvíjí a nedá se ještě hovořit o vztahu. karty vám mohou prozradit, zda existuje mezi vámi určité jiskření, ale teprve čas ukáže, zda dospějete ke vztahu. • Vaše věštba je nejpřesnější právě teď. Vztahy se vyvíjejí v čase. Co platilo před třemi měsíci, dnes platit nemusí. lidé se mění, i jejich motivace. Přicházejí nové příležitosti. Pokud uplynulo větší množství času, budete si možná chtít znovu vyložit na své klíčové vztahy. • Vy můžete měnit pouze svůj přístup, postoj nebo strategii. Na vztah ovšem musejí být dva. Někdy se vyskytnou situace, kdy není vina na vaší straně, neboť vaše záměry jsou přátelské, a přesto vám někdo škodí a nechce zakopat válečnou sekeru. uvědomte si, že věštba vám může poskytnout pouze vhled do situace a příležitost k pochopení motivací druhých lidí. Nemáte moc ovlivnit jejich chování. zato však máte příležitost využít toho, co jste se dozvěděli, a vyzkoušet změnu strategie. • K výkladům na nahodilé známosti a k výkladům na manželství je třeba přistupovat rozdílně. 

(11


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 12

Tyto vztahy nemají zdaleka stejnou váhu. když vykládám na manželské vztahy nebo na vztahy lidí, kteří spolu žijí de facto v manželství, snažím se je nabádat k odpuštění a k tomu, aby zvážili, zda partnerovi poskytnou druhou či třetí šanci. Nikdo by neměl opouštět vážný vztah, pokud se nepřesvědčil o tom, že náprava je nemožná. doporučuji každému, aby takové situaci dal alespoň ještě půl roku. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že románek v lázních si nezaslouží velké filozofování. • Vykládání přátelům a blízkým vás může dostat do nezáviděníhodné situace.  Nechtěla bych vás hned úvodem připravit o veškerou zábavu. Ale… dávejte si pozor na to, abyste se nestali hromosvodem. V kritických situacích mají lidé často ve zvyku hledat si výmluvy a mohou nakonec prohlásit, že všechno způsobily ty vaše zatracené karty a vy jste je vlastně navedli. Nevíte také, nakolik je něčí povídání podání pravdivé, a můžete být v pokušení zjišťovat si více. Situace, kdy vykládáte na vztahy někomu, s jehož partnerem se znáte, může být pro vás riskantní. • Před  výkladem  se  vždy  zeptejte  na  základní  infor mace. zjistěte si od tazatele jeho věk, profesi a rodinný stav. Bylo by mimořádně trapné dostat se do situace, kdy „na vztah“ vykládáte někomu, kdo je dvacet let ženatý, a vy po celou dobu máte za to, že je to nezadaný muž. Takové výklady jsou zavádějící a nepřesné, protože se na základní otázku soustředíte nepoučeně, jelikož neznáte výchozí situaci. • Karty nenahrazují odbornou péči.

12)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 13

Někdy je opravdu s podivem, jaké situace lidé řeší u kartářky, místo toho, aby se obrátili na policii, soud, lékaře nebo sociální pracovnici. Vykládání z karet je inspirativní a může vám pomoci zorientovat se v těžké situaci, ale neposkytne nikomu radu v odborné záležitosti.

(13


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 14

Možné situace

Vztah snachy a tchyně Marii trápí vztah s tchyní. Zdá se, že tato žena trpí náhlým střídáním nálad, a to vždycky, když je Marie zrovna poblíž. Z toho se Marie začíná cítit nejistě. Nebylo chybou svolit k bydlení ve stejném domě? Přijala ji tchyně do rodiny, anebo ne? Vytažená karta: VzTAh (zde mezi snachou a tchyní): Páže mincí Marie nachází ve výkladu této karty oporu pro svůj vlastní dojem ze situace, totiž že se vlastně na většině věcí s tchyní dokáže dohodnout. když je potřeba drobná změna nebo například uhradit něco společného v domě, bývá to rychlé a pozitivní. Mohla by se od tchyně dočkat i drobné finanční podpory nebo praktické pomoci. zdá se, že obě ženy na sobě navzájem oceňují pracovitost a praktičnost. jejich spolupráce má výsledky, objevují se dobré nápady. Marie s tchyní by se například mohly soustředit na stavbu nové verandy nebo najmutí brigádníka na odnesení těžkých věcí ze zahrady. Hodnocení: Marie nabyla dojmu, že ať už má střídání tchyniných nálad jakoukoliv příčinu, s ní to zřejmě vůbec nesouvisí. Měla by se dále soustředit na spolupráci s tchyní v praktických věcech, a jejímu rozpoložení nevěnovat pozornost. 14)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 15

Tajemný nápadník Milada je vdova. Před několika měsíci na zábavě potkala muže, který ji zaujal. Nyní už spolu chodí pár měsíců, ale stále ji nepředstavil nikomu ze své rodiny. Také na přímé dotazy ohledně své minulosti reaguje vyhýbavě. Co skrývá tajemný nápadník? Milada se rozhodne vytáhnout si druhou kartu, a odhalit jeho motivace. Vytažená karta: PArTNEr (nový přítel): Sedm mečů jakmile vidí Milada, že na kartě je zobrazen zloděj, naplňuje to její nejhorší obavy. Sama je dobře zajištěná vdova. To se nedá říct o jejím příteli. Ten jí zatím přivezl pouze jeden levný dárek a vždy se ošívá, když za ni má někde zaplatit. zato vždycky využije možnosti se u ní najíst, a ještě si jídlo zabalí s sebou, aby si ho odnesl. je vtipný, výmluvný, ale jak to s ní vlastně myslí? Hodnocení: Záměry tohoto muže nejsou seriózní. Mohou být zištné; je také docela možné, že něco skrývá. Ve vztahu bude vždy hledět na sebe. Tento muž nemá ve zvyku cokoli odhalovat. Milada se rozhodne se odmlčet a zjistit si o něm více od společných známých.

(15


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 16

Rozchod ve vzduchu Alice už má svého přítele dost. Hádky mezi nimi se stupňují v celém posledním roce, a ani předtím to nebyla procházka růžovou zahradou. Naposledy už mezi nimi padlo i slovo rozchod. Má se na něj Alice duševně připravit, nebo se má snažit vztah zachránit? Alice je unavená z neustálého spekulování o tom, co chce a co cítí její partner, a o jejich vzájemném vztahu. dosud to nikam nevedlo. rozhodne se tedy netradičně vytáhnout si kartu sama na sebe. Vytažená karta: TAzATEl (Alice zvažuje rozchod): osm pohárů osm zlatých pohárů spočívá na kartě a za nimi Alice, zahalená v poutnickém plášti, odchází hledat světlé zítřky! karta hovoří o hlubokém znechucení, o únavě Alice z touhy najít východisko ze situace. zdá se, že dává přednost odchodu před bojováním. Hodnocení: Naděje na záchranu vztahu je malá. Zdá se, že samotné Alici by se nejvíc ulevilo rozchodem. Mohla by se věnovat duchovním činnostem a jiným aktivitám, po kterých její vyprahlá duše touží. Karta ji nabádá, aby se stáhla a začala se připravovat na rozchod.

16)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 17

Návrat bývalého partnera Není to ani týden, co se ve městě, kde bydlí Lucie, objevil její bývalý přítel. Rozešli se před pěti lety. Nyní se ve městě potkali už dvakrát a vedli spolu družný rozhovor. Teď ji zve přímo na rande. Má smysl znovu vstoupit do téže řeky? Vytažené karty: VzTAh (potenciální nová romance): dva meče dvojka mečů je obrazem smíru. Na kartě je vidět dlouho trvající klid zbraní. lucii připomíná dobu, kdy se neviděli. PArTNEr (bývalý přítel): dvě hole Tady je muž, který už ví, co chce. luciinu dojmu z této karty nahrává i to, co už ví: že její bývalý přítel mezitím získal lepší práci a odstěhoval se od svých rodičů. zdá se, že od něj dnes může čekat aktivní jednání. Nejspíš má i nějaké plány, a realistické ambice. dříve takový nebyl. TAzATEl (lucie): Čtyři hole Význam poslední karty je pro lucii těžké rozlousknout. Nakonec se chytá tématu „svatba“. uvědomuje si, že už není tak mladá, aby si mohla dovolit s někým dva roky jen tak nezávazně chodit a čekat, zda se z toho něco vyloupne. lucie má zájem už jen o vážný vztah, a uvažuje o založení rodiny. Hodnocení: Pokud přijme Lucie pozvání na rande, bude mít možnost navázat nový vztah na neutrálním základě bez přítěže minulosti. Lucie už myslí na rodinu, což by mohlo být v souladu se záměry tohoto muže, který se jí nečekaně vrátil do života. Pokud najdou společnou vizi budoucnosti, mohla by se Lucie pro něj znovu nadchnout.

(17


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 18

Nová kamarádka Petra má novou práci na městském úřadě. Její zkušenosti z dřívějška, když se přátelila se ženami na pracovišti, v ní zanechaly podivnou pachuť. Dokonce z posledního místa odešla právě pro špatné vztahy. Od nových spolupracovnic se proto snaží držet se dál. Přesto ji hned po týdnu oslovila jedna z kolegyň, která sedí v kanceláři ve stejném patře. Tato žena má stejně starého syna, který navíc ještě chodí do stejné školy jako Petřina dcera. Petra je na vážkách. Má se pouštět do nového přátelství? Vytažené karty: VzTAh (potenciální nové přátelství): Eso holí Pučící hůl, která je zobrazená na kartě, připomíná pochodeň a v Petře zanechává silný dojem. Vzájemné zaujetí obou žen je velké. Petra si uvědomuje, že tato situace v ní vzbuzuje překvapivě silné emoce. Najednou váhá, jestli se nemá vzdát svého předsevzetí s nikým z práce se nestýkat. PArTNEr (zde nová kolegyně): královna holí Tato karta je Petře sympatická, nové kolegyni docela odpovídá. Také vizáží ji poněkud připomíná. Podle všech slov ke kartě se Petře zdá nová kolegyně „nezáludná“. zdá se, že nemá žádné vedlejší úmysly. TAzATEl (Petra): Vůz První, co Petru napadne, když vidí, jak se válečný vůz na kartě řítí, je, že už zase někoho „válcuje“. občas to tak totiž o sobě od svého okolí slýchá. Vytrvalost a silná vůle, které jí vždy pomohly v oblasti kariéry, se v otázce vztahů nezdají příliš šťastné. Vozataj je zaměřený na cíl a nevnímá u toho vztahy. ukazuje na tvrdohlavost a možná až příliš silové jednání.

18)


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 19

Hodnocení: Nové přátelství s kolegyní skýtá velký potenciál. Tato žena je inspirativní a přátelská a může pomoci Petře trochu roztát a začít se bavit. V tomto případě jsou podezření a opatrnost dány špatnou zkušeností Petry. Orákulum ji vyzývá k tomu, aby zkusila přehodnotit své dosavadní jednání. Udělá dobře, pokud se rozhodne otevřít se novému přátelství, které se jí nabízí.

(19


tarot.qxp_Sestava 1 23.02.18 14:33 Stránka 103

Noira

Tarot Orákulum vztahů

obálku navrhla jana Šťastná. obrázky karet z archivu autorky odpovědná redaktorka Iva daňková Technická redaktorka růžena hedrichová Počet stran 104 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pragma, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9635. publikaci. Sazba Spojené Grafické Továrny, dobříš Tisk EuroPrINT, a. s., Praha Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

TAROT. Orákulum vztahů  
TAROT. Orákulum vztahů