Page 1


II. Příklady z trestního práva hmotného – zvláštní část

II. Příklady z trestního práva hmotného – zvláštní část 1. Trestné činy proti životu a zdraví 139. Obviněná A. otěhotněla s obviněným B. Od počátku jejího těhotenství jí obviněný říkal, že s ní přeruší veškeré styky, jestliže se jí dítě narodí, a přímo se několikrát vyslovil, aby dítě sprovodila ze světa. Proto se obviněná A. již tehdy rozhodla, že dítě zavraždí, jakmile se narodí. Když pak jednoho rána obviněná A. ucítila porodní bolesti, obviněný B. jí znovu opakoval, že ji vyhodí z bytu, až se dítě narodí, a opět ji vyzval, aby se dítěte zbavila vraždou. Obviněná A. pak krátce po porodu své živě narozené dítě zadusila. Posuďte.

140. Obviněný napadl poškozenou v hádce, uchopil ji pod krkem a způsobil jí přitom lehké oděrky, pracovní neschopnost nenastala. Posuďte pro případ, že poškozené způsobil zranění, v důsledku něhož: a) poškozená po  dobu 10 dnů měla potíže při polykání a  mohla přijímat pouze kašovitou stravu, pracovní neschopnost nenastala; b) poškozená byla 4 dny v pracovní neschopnosti a poté již žádné následky útoku nepociťovala; c) poškozená byla 5 dnů léčena v nemocnici a dalších 6 dnů v domácím ošetřování.

141. Obviněný v hádce udeřil pěstí, ve které měl sevřený nůž, poškozeného A. do pravého spánku tak silně, že A. upadl a zůstal ležet v bezvědomí. Protože se přítomným a ani obviněnému nepodařilo přivést ho k vědomí, byl A. odvezen do nemocnice, kde za 4 dny zemřel. Posuďte.

142. Obviněný při svatbě ve stavu lehké opilosti přistoupil k A., který se pral s přítelem obviněného, a bodl A. nožem. Tím utrpěl A. poranění levé ledviny, které urologická klinika označila za úraz životu nebezpečný, který může způsobit trvalé snížení činnosti levé ledviny, popřípadě mít za následek ztrátu tohoto orgánu. Posuďte.

143. Došlo ke rvačce mezi čtyřmi osobami, přičemž A. používal nože. Posuďte, pokud ve rvačce: a) A. vypíchl oko obviněnému B., b) A. vypíchl oko obviněnému B. a bodl obviněného C. do ledviny.

36

LEGES_105.indd 36

21.9.2017 9:26:39


1. Trestné činy proti životu a zdraví

144. Po rozchodu se svým manželem chtěla obviněná A. skoncovat se svým životem. Z  prudce jedovatých hub uvařila sobě a svému pětiletému synovi guláš. Díky rychlé pomoci se lékařům podařilo obviněnou A. zachránit, její syn však na následky otravy zemřel. Posuďte též pro případ, že obviněnou na tento nápad přivedl její manžel, který jí řekl, že by bylo lepší, kdyby byla mrtvá, že syn bude stejně svěřen do jeho péče, protože ona je k ničemu, a pokud se nezabije sama, že ji k tomu někdo dobře zaplacený rád pomůže.

145. Obvinění A. a B. se v Baru Laguna za jeho provozu před více jak patnácti lidmi současně přítomnými vzájemně fyzicky napadli tak, že obviněný A. utrpěl oděrky v obličejové části a obviněný B. utrpěl tržnou ránu nad obočím, která si vyžádala lékařské ošetření, kdy tržná rána byla sešita třemi stehy. Stehy byly za pět dnů vyndány a komplikace v hojení ran ani u jednoho z obviněných nenastaly. Zranění si nevyžádalo pracovní neschopnost obviněných. Posuďte.

146. Obviněná prostitutka provozovala svou „živnost“ přesto, že věděla, že onemocněla kapavkou a že může nakazit své partnery. Posuďte též pro případ, že prostitutka byla nakažena virem HIV.

147. Obviněný bodl poškozeného kapesním nožem do přední strany hrudníku vpravo od hrudní kosti a touto ranou zasáhl plíce, pravou bránici a osrdečník. U poškozeného nastala klinická smrt, ale včasným lékařským zákrokem byl zachráněn. Posuďte.

148. Obviněný navštívil poškozenou v jejím bytě, kde ji pomocí pistole nutil, aby mu prozradila, kde se skrývá její syn. Protože jeho snaha byla bezvýsledná a naopak hrozilo, že poškozená oznámí jeho jednání policii, rozhodl se, že ji usmrtí, a zastřelil ji. Posuďte.

149. Obviněný uhodil pivní sklenicí poškozeného do hlavy. Podle lékařské zprávy šlo o zranění, které si vyžádalo pracovní neschopnost poškozeného v délce jednoho týdne. Poškozený bez ohledu na lékařskou zprávu druhý den po ošetření šel do zaměstnání a normálně vykonával běžnou pracovní činnost. Posuďte.

150. Obžalovaný byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví dle § 145 odst. 1 TZ za použití § 122 odst. 2 písm. g) TZ za skutek, který spočíval v násilném jednání vůči těhotné ženě

37

LEGES_105.indd 37

21.9.2017 9:26:39


II. Příklady z trestního práva hmotného – zvláštní část

v úmyslu překazit bez jejího souhlasu těhotenství, přičemž násilným jednáním se obžalovanému podařilo vyvolat u těhotné ženy potrat. Byla právní kvalifikace soudu správná?

151. Obviněná A. při projíždění křižovatky nerespektovala červený signál „Stůj“ a ve  snaze zabránit srážce s druhým vozidlem vyjela vpravo mimo vozovku, kde zachytila pravým bokem vozidla chodce, kterého odhodila na zeď domu. Chodec utrpěl frakturu stehenní kosti, otevřenou zlomeninu horní končetiny a zlomeninu pánve. V nemocnici byl hospitalizován po dobu 21 dnů a následně byl ještě v pracovní neschopnosti po dobu 6 měsíců. Posuďte.

152. Obvinění A., B. a C. mezi sebou zápolili před restaurací kvůli vzájemné neshodě. Toto viděl obviněný D. a vzhledem k tomu, že obviněný B. byl jeho dobrým přítelem a D. mu chtěl pomoci, vmísil se do zápolení a ve snaze ukončit spor odtáhl stranou svého kamaráda. Přitom utržil i pár úderů a musel se také bránit. Policie všechny čtyři obvinila z přečinu rvačky. Jednala správně? Posuďte též pro případ, že obviněný D. nebyl přítelem obviněného B., ale tím, že se vmísil do zápolení, mu chtěl pouze ublížit na zdraví, nikoli zápolit s ostatními.

2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 153. Obviněný se rozhodl provést loupežné přepadení prodavačky, až bude po zavírací hodině odnášet tržbu do banky. Tento svůj záměr obviněný uskutečnil tak, že: a) prodavačku udeřil několikrát do  hlavy a  překonav její odpor odcizil jí tašku s  částkou 25 000 Kč, po několika krocích tašku upustil, když byl sražen k zemi svědkem, který šel náhodou kolem; b) prodavačku udeřil několikrát do hlavy, ale když začala křičet, polekal se a utekl, aniž by se tašky s penězi zmocnil; c) prodavačku sledoval, nečekaně jí vytrhl tašku s penězi z ruky a utekl.

154. Mladistvý přinutil ranami pěstí do hlavy a pohrůžkou usmrcení, zdůrazněnou napřaženým nožem, napadeného A., aby mu dal peníze, což poškozený také učinil. Mladistvý se hájil tím, že chtěl dosáhnout toho, aby mu A. vydal peníze dobrovolně, bez použití násilí. Posuďte pro případ, že peníze patřily mladistvému pachateli a  napadený A. mu je odmítal dobrovolně vydat.

38

LEGES_105.indd 38

21.9.2017 9:26:39

Příklady z trestního práva hmotného a procesního (3. vydání)  
Příklady z trestního práva hmotného a procesního (3. vydání)