Page 1

Kluk_pribehy z detstvi_001 az 003.qxp_Sestava 1 02.07.18 13:19 Strรกnka 3

Ilustroval Quentin Blake


Boy: Tales of Childhood © Roald Dahl Nominee Ltd, 1984 Illustrations © Quentin Blake, 1986 Translation © Rudolf Chalupský, 1992, 2018 ISBN 978-80-7549-718-5

Pribehy z detstvi.indd 4

23.7.2018 13:50:03


Pro Alfhildu, Else, Astu, Ellen a Louise

Pribehy z detstvi.indd 5

23.7.2018 13:50:03


Vlastní životopis je kniha, kterou člověk napíše o svém životě a obvykle ji naplní nudnými podrobnostmi. Tato kniha však není žádná autobiografie. Nikdy bych totiž nedokázal napsat svou vlastní historii. Na druhé straně ovšem, v době, kdy jsem byl školákem a i poté, jsem zažil spoustu příhod, které jsem nikdy nezapomněl. Žádná z nich není nijak zvlášť důležitá, ale všechny na mne udělaly tak silný dojem, že se mi nikdy nepodařilo vypudit je z mysli. Všechny zůstaly i po uplynutí padesáti a někdy i šedesáti let pevně vtisknuty v mé paměti. Nemusel jsem po nich příliš dlouho pátrat. Bylo jen zapotřebí stáhnout je z paměti jako škraloup a dát je na papír. Některé jsou legrační, některé zase bolestné, jiné nepříjemné. Právě proto si je nejspíš pamatuji tak živě. Pravdivé jsou všechny. R. D.

6

Pribehy z detstvi.indd 6

23.7.2018 13:50:03


eček Hrací dom

Alfhilda , Ellen, Else, Radyr já a Astri,

Pribehy z detstvi.indd 7

23.7.2018 13:50:03


POČÁTEK

Pribehy z detstvi.indd 9

23.7.2018 13:50:04


Tatínek a maminka Můj otec, Harald Dahl, byl Nor a pocházel ze Sarpsborgu, malého městečka nedaleko Osla. Jeho otec, můj dědeček, byl dosti zámožný obchodník; v Sarpsborgu měl krám a prodával v něm naprosto všechno, od sýrů po drátěné pletivo. Tyto řádky píši v roce 1984, ale dědeček se narodil, věřte nevěřte, v roce 1820, tedy krátce poté, co Wellington porazil Napoleona u Waterloo. Kdyby byl dědeček dnes naživu, bylo by mu sto šedesát čtyři let a mému otci sto dvacet jedna. Pokud jde o děti, začínali s nimi oba dosti pozdě. Když bylo otci čtrnáct, a to je stále ještě víc než před sto lety, vyměňoval uvolněné tašky na střeše našeho domu. Přitom mu sklouzla noha a on spadl na zem a zlomil si levou ruku pod loktem. Někdo běžel pro doktora a po půl hodině přijel tento pán v koňské bryčce, v plném majestátu, leč notně opilý. Byl tak opilý, že si zlomený loket popletl s vymknutým loktem. 11

Pribehy z detstvi.indd 11

23.7.2018 13:50:04


„Musíme ruku napravit!“ usoudil a přivolal dva muže, kteří šli náhodou kolem, aby mu pomohli tahat. Poručil jim, aby drželi tatínka v pase, sám ho popadl za zápěstí zlomené paže a zakřičel: „Táhnout! Zatáhněte co nejvíc!“ Bolest musela být příšerná. Oběť zaječela a otcova matka, která vše s hrůzou sledovala, vykřikla: „Přestaňte!“ Oba pomocníci však již způsobili takovou škodu, že úlomek kosti propíchl kůži na předloktí. To se přihodilo v roce 1877 a ortopedie zdaleka nebyla na takové úrovni jako dnes. Jednoduše tedy otci amputovali paži v lokti a on se po zbytek života musel obejít bez jedné ruky. Naštěstí šlo o levou ruku a tatínek se postupně naučil dělat vše, co potřeboval, pomocí prstů pravé ruky. Uměl si zašněrovat tkaničky stejně rychle jako vy nebo já, a aby si mohl nakrájet jídlo na talíři, nabrousil si spodní hranu vidličky, takže mu sloužila jako nůž i vidlička současně. Neustále nosil tento svůj důmyslný nástroj v tenkém koženém pouzdře v kapse. Ztráta

Pribehy z detstvi.indd 12

23.7.2018 13:50:04


ruky, říkával, mu způsobila jen jednu závažnou potíž. Nikdy nedokázal jednou rukou seříznout vršek vajíčka uvařeného naměkko. Tatínek byl asi o rok starší než jeho bratr Oscar. Byli si výjimečně blízcí, a jakmile vychodili školu, vyšli si spolu na dlouhou procházku, během níž si naplánovali budoucnost. Usoudili, že v tak malém městě jako Sarpsborg a v tak malé zemi, jako je Norsko, se nedá zbohatnout, a proto je nutné odjet do nějaké velké země, buď do Anglie nebo do Francie, kde jsou příležitosti, jak dosáhnout úspěchu, neomezené. Jejich otec, dobrosrdečný obr, vysoký přes dva metry, postrádal podnikavost a ctižádost svých synů a jejich ztřeštěný nápad odmítl podporovat. Zakázal jim odjet, ale oni utekli z domova a lodní lístek do Francie si na nákladní lodi odpracovali. Z Calais se odebrali do Paříže a tam se dohodli, že se rozejdou, protože nechtěli být závislí jeden na druhém. Strýček Oscar se rozhodl odjet na západ do města La Rochelle na atlantském pobřeží, zatímco tatínek zůstal prozatím v Paříži. 13

Pribehy z detstvi.indd 13

23.7.2018 13:50:04


Vyprávění o tom, jak oba bratři začali podnikat každý v jiné zemi a v naprosto odlišné branži a jak přitom oba náramně zbohatli, by bylo docela zajímavé, ale zde mohu pojednat jejich příběh jen ve stručnosti. Nejprve tedy strýček Oscar. La Rochelle bylo tehdy, stejně jako dnes, rybářský přístav. Ve svých čtyřiceti letech byl již strýček nejbohatším člověkem ve městě. Patřila mu flotila rybářských člunů zvaných „Pêcheurs d’Atlantique“ a velká konzervárna, kde se zpracovávaly sardinky přivážené jeho vlastními loděmi. Získal ženu z dobré rodiny a vlastnil honosný dům ve městě i velký zámek na venkově. Sbíral nábytek z doby Ludvíka XV., kvalitní obrazy a vzácné knihy. Všechny tyto skvosty spolu s oběma nemovitostmi jsou stále ve vlastnictví naší rodiny. Zámek na venkově jsem sice nikdy neviděl, ale před několika lety jsem si v La Rochelle prohlédl jeho dům a ten je opravdu mimořádný. Samotný nábytek by měl být vystaven v muzeu. Zatímco strýček Oscar se činil v La Rochelle, jeho jednoruký bratr Harald (můj tatínek) také nezahálel. V Paříži se seznámil s mladým Norem jménem Aadnesen a společně se rozhodli, že se stanou lodními makléři. Lodní makléř vybaví loď vším, co potřebuje, když připluje do přístavu – zajistí pro ni palivo a potraviny, lana a nátěry, mýdlo a ručníky, kladiva a hřebíky 14

Pribehy z detstvi.indd 14

23.7.2018 13:50:04


a tisíce dalších maličkostí. Lodní makléř tedy dodává lodím ve velkém všechno možné, přičemž zdaleka nejdůležitějším artiklem je palivo, které pohání lodní motory. V té době existovalo pouze jediné palivo: uhlí. Lodě s naftovými motory se na moři prostě neplavily. Všechny lodě byly poháněny parními stroji, a proto se do nich musely nakládat stovky a často i tisíce tun uhlí. Pro lodní makléře představovalo uhlí černé zlato.

Barva

Lano

Mýdlo

Tatínkovi i jeho novému příteli, panu Aadnesenovi, byly tyto skutečnosti zcela zřejmé. Makléřská firma, řekli si, by se měla založit v nějakém velkém evropském přístavu. Který to měl být? Odpověď byla jednoduchá. Největší uhelný přístav na světě byl v té době Cardiff v jižním Walesu. Oba ctižádostiví mladíci 15

Pribehy z detstvi.indd 15

23.7.2018 13:50:04


se proto jen tak nalehko, téměř bez zavazadel, odebrali do Cardiffu. Můj tatínek si však s sebou vezl cosi daleko příjemnějšího než zavazadla: manželku, mladou Francouzku jménem Marie, s níž se krátce předtím v Paříži oženil. V Cardiffu založili makléřskou firmu „Aadnesen & Dahl“ a najali si kancelář o jedné místnosti v Bute Street. Tak se začal příběh, který zní jako jedna z oněch přehnaných pohádek o úspěchu; ve skutečnosti se za ním skrývala nesmírně tvrdá a náročná práce, kterou oba přátelé odvedli. Firma „Aadnesen & Dahl“ dostávala záhy více zakázek, než oba partneři dokázali zvládat. Pronajali si větší kancelář a přijali více zaměstnanců. Pak se již začaly sypat velké peníze. Za několik let si otec mohl koupit pěkný dům ve vesnici jménem Landaff nedaleko Cardiffu, kde mu jeho žena Marie porodila dvě děti, děvčátko a chlapce. Při druhém porodu však naneštěstí zemřela. Když poněkud ustoupil šok a zármutek z její smrti, otec si náhle uvědomil, že jeho dvě malé děti by měly mít alespoň nevlastní matku, aby se o ně starala. Navíc se cítil nesmírně osamělý. Bylo zřejmé, že si musí najít novou ženu. Ovšem Norovi žijícímu v jižním Walesu, kde nezná příliš mnoho lidí, se to lehko řekne, ale hůře udělá. Rozhodl se proto, že si vezme dovolenou 16

Pribehy z detstvi.indd 16

23.7.2018 13:50:04


Maminka, čerstvě zasnoubená a odjede do Norska, a kdo ví, třeba bude mít štěstí a najde si hezkou nevěstu ve své vlasti. V Norsku, v létě roku 1911, se na výletu malým pobřežním parníkem po Oslofjordu seznámil s mladou dívkou jménem Sofie Magdalene Hesselbergová. Tatínek poznal kvalitu na první pohled, a tak jí během týdne nabídl ruku a krátce poté se s ní oženil.

Já v osmi měsících

17

Pribehy z detstvi.indd 17

23.7.2018 13:50:04


Dům v Radyru Harald odvezl svoji norskou manželku na líbánky do Paříže a potom se s ní vrátil do Llandaffu. Oba byli velice zamilovaní a nesmírně šťastní a v průběhu příštích šesti let se jim narodily čtyři děti, holčička, další holčička, potom chlapec (to jsem byl já) a pak ještě třetí děvčátko. Nyní bylo v rodině šest dětí, dvě z otcova prvního manželství a čtyři z druhého. Potřebovali větší a okázalejší dům a mohli si ho dovolit. V roce 1918, kdy mi byly dva roky, jsme se všichni přestěhovali do impozantního sídla nedaleko vesnice jménem Radyr, asi osm mil na západ od Cardiffu. V paměti mi utkvěl obraz 18

Pribehy z detstvi.indd 18

23.7.2018 13:50:04


mohutného domu s věžičkami na střeše, obklopeného nádherným trávníkem a terasami. K sídlu patřilo i mnoho akrů polí a lesů i řada stavení, kde bydleli zaměstnanci. Záhy se na loukách pásla stáda krav, chlévy byly plné vepřů a ve výbězích pobíhala spousta slepic. Několik mohutných koní tahalo pluhy a vozy na seno, zaměstnávali jsme oráče i pasáka krav a v domě samotném se pohybovalo četné služebnictvo. Nebylo pochyb o tom, že otec, podobně jako jeho bratr Oscar v La Rochelle, dosáhl velkého úspěchu. Na obou bratrech, Haraldovi a Oskarovi, je však nejpozoruhodnější ta skutečnost, že ačkoliv pocházeli z maloměstské rodiny ne příliš intelektuálně založené, dokázali v sobě vypěstovat smysl pro krásné věci. Jakmile si to mohli dovolit, začali plnit své domy nádhernými obrazy a hodnotným nábytkem. Kromě toho se můj otec stal zkušeným zahradníkem a především sběratelem alpínek. Matka mi vyprávěla, jak spolu chodili v Norsku na výlety do hor a jak ji k smrti děsil tím, že se svojí jednou rukou šplhal po příkrých útesech, aby se zmocnil květinek rostoucích vysoko na skalní římse. Byl i dovedným dřevořezbářem a většina rámů zrcadel v domě byla jeho dílem. Z dubového dřeva vyřezal i krbovou římsu v obývacím pokoji nádherným vzorem ovoce a listoví a propletených větviček. 19

Pribehy z detstvi.indd 19

23.7.2018 13:50:04


S velkým zaujetím si psal deník. Mám stále ještě jeden z jeho četných sešitů popsaných za první světové války. Každého dne v průběhu oněch pěti válečných let zaznamenal na několika stránkách úvahy a postřehy týkající se dobových událostí. Psal perem, a přestože jeho mateřštinou byla norština, vedl si deníky v dokonalé angličtině. Zastával podivnou teorii, kterak v myslích svých dětí vypěstovat smysl pro krásno. Kdykoliv byla matka těhotná, počkal na poslední tři měsíce těhotenství a potom jí oznámil, že je nutno začít s „luznými procházkami“. Tyto luzné procházky spočívaly v tom, že ji každý

Dopis od otce

20

Pribehy z detstvi.indd 20

23.7.2018 13:50:04


den asi na hodinu vodil do přírody, aby mohla vstřebávat krásu krajiny. Z otcovy teorie vyplývalo, že pokud oko těhotné ženy neustále pozoruje ušlechtilou krásu přírody, přenese se tato krása do mysli nenarozeného dítěte v jejím lůně, takže z něho vyroste milovník krásných a ušlechtilých věcí. Všechny jeho děti prodělaly před narozením takovouto přípravku.

21

Pribehy z detstvi.indd 21

23.7.2018 13:50:04


Obsah POČÁTEK 9 Tatínek a maminka 11 Obecná škola, 1922–1923 (6–7 let) 22 KATEDRÁLNÍ ŠKOLA V LLANDAFFU 1923–1925 (7–9 let) 27 Opravdové kolo a cukrářství 29 Velké myší spiknutí 40 Pan Coombes 44 Pomsta paní Pratchettové 53 Cestujeme do Norska 61 Kouzelný ostrov 69 Návštěva u doktora 78 SVATOPETRSKÁ ŠKOLA 1925–1929 (9–13 let) 83 První den 85 Dopisy domů 91 Školní hospodářka 97 Stýská se mi 106 Jedeme na výlet autem 113

Pribehy z detstvi.indd 210

23.7.2018 13:50:14


Kapitán Hardcastle 124 Malý Ellis a nežit 142 Kozí tabák 146 ŠKOLA V REPTONU A SPOLEČNOST SHELL 1929–1936 (13-20 let) 153 Oblékám se do velké školy 155 Prefekti 163 Ředitel 166 Čokolády 170 Pan Corkers 174 Posluhování 179 Hry a fotografování 187 Sbohem, školo 194

Pribehy z detstvi.indd 211

23.7.2018 13:50:14


Roald Dahl

Kluk Příběhy z dětství Ilustrace Quentin Blake Z anglického originálu Boy. Tales of Childhood, vydaného nakladatelstvím Puffin Books, an imprint of Penguin Books, v Londýně v roce 1986, přeložil Rudolf Chalupský Obálku podle původního vydání upravila Soňa Šedivá Odpovědná redaktorka Jana Kotrlová Technický redaktor David Dvořák Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pikola, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 v roce 2018 jako svou 9681. publikaci Sazba Vladimír Fára Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Počet stran 216 Vydání v Euromedii první, celkem druhé PRO ČTENÁŘE OD 8 LET Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz

Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz. www.knihyzpikoly

Pribehy z detstvi.indd 215

23.7.2018 13:50:14

Kluk. Příběhy z dětství  
Kluk. Příběhy z dětství