Page 1


Text LORENA V. PAJALUNGA Ilustrace ANNA LÁNG Překlad TEREZA SITÁROVÁ zakladatelka projektu Little Bubbles – dětská jóga s angličtinou®

Kniha je určena těm nejmenším – dětem, které mají krásnou schopnost „být tady a ted‘“.


OBSAH O hravé józe

4

Orel

8

Slon

10

Racek

12

Delfín

14

Želva

16

Lev

18

Kočka

20

Pes

22

Tygr

24

Krokodýl

26

Jak

28

Ryba

30

Zajíc

32

Kobylka

34

Kobra

36

Motýl

38


O hravé józe Uplynulo více než třicet let od doby, kdy mi Satyananda, moje učitelka v Indii, dala úkol, který se mi zdál toho času naprosto nereálný. Vzdálený všem mým zájmům i tomu, do čeho jsem se v té době s vášní pouštěla. Tato výzva mě ale donutila zamyslet se nad velkým mezikulturním a vzdělávacím potenciálem, který jóga pro děti bezpochyby má. Rozhodla jsem se nakonec svůj život zasvětit hledání propojení západního a východního světa a více se tak ponořila do tajů dětské jógy. Dospělí, kteří si chtějí vyzkoušet praktikovat jógu s  dětmi, by si měli ze všeho nejdříve uvědomit, že jóga pro děti je především o hře, zábavě a společně sdílené radosti. Přesné a bezchybné provedení cviků a nehybnost v pozicích by nemělo být její součástí. Bezprostřední kontakt s dětmi mi pomohl pochopit, že slova a očekávání jsou mnohdy víc na škodu než k užitku. Když totiž řeknete dítěti, aby bylo tak silné jako lev nebo cítilo energii orla, jednoduše a okamžitě tak začne konat. Na druhou stranu pro nás dospělé je to velice těžké pochopit. Převažuje

4


u nás racionální způsob myšlení, a  proto trvá dlouhou dobu, než se na vnímání dětí naladíme. A stejně – výsledek nikdy nemůže být tak obohacující. Podporujme u  dětí jejich KREATIVITU, PŘEDSTAVIVOST a  SPONTÁNNOST co nejvíce. Spontánní hra podporuje odolnost, pružnost a  emocionální růst. Děti totiž dokáží popustit uzdy své fantazie a  plně se vtělit do jógového příběhu. Postavy, které představují, se stávají reálnými, disponují emocemi jako kuráž nebo vztek a dalšími, a když se budou s těmito pocity seznamovat prostřednictvím hry, lépe je pak můžou v reálném životě chápat a  vnímat. Nenuťme

5


děti setrvávat dlouho nehybně v pozicích a  respektujme jejich jedinečná těla, která neustále rostou a vyvíjejí se. Hrajme si s nimi, vymýšlejme příběhy a cvičme s nimi ty nejbláznivější jógové pozice. Vstřebávejme toto starodávné učení, které je podpořeno i studiemi moderní psychologie. Když už mluvíme o józe, naše myšlenky se určitě hned stáčí k  Patandžaliho osmidílné stezce, která skrz na skrz náboženstvími a  kulturami zmiňuje mimo jiné i  důležitost respektování etických zásad JAMY a NIJAMY. Ty nejkrásnější z nich jsou ty, které vedou k neužívání násilí, respektování jeden druhého i ostatních, k umění

6


spokojenosti, umění neulpívání a důležitosti nekončícího sebevzdělávání. Vědomé užívání těchto principů a hodnot dovoluje naší mysli pocítit klid. Můžeme tak cvičit naši pozornost, být si vědomi našich smyslů a meditovat. Kniha je určena těm nejmenším – dětem, které mají krásnou schopnost „být tady a teď “. Děkuji všem dospělým, kteří si dobře uvědomují, že šťastné dítě nepotřebuje nic víc než jejich lásku a plnou pozornost.

7


OREL PP Postav se a přenes váhu celého těla na levou nohu. PP Tvůj pohled směřuje na jeden pevný bod přímo před tebou. PP Překřiž pravou nohu tak, aby byla zaháknutá o levé lýtko. PP Natáhni pravou ruku a prostrč ji pod levou ruku tak, aby se ruce spojily a vytvořily tak zobák mohutného orla. PP Opakuj také na druhou stranu.

O el t ě nauč

8

í, jak

st y b se dí vat na s vět

ý

a. m i č o ma


9


SLON PP Postav se a s nádechem zvedej své ruce vzhůru. PP Spoj dlaně k sobě a mírně se zakloň vzad. PP Vydechni a předkloň se vpřed. PP Tvé ruce jsou chobot slona, který se potřebuje napít vody předtím, než si dá pořádnou sloní sprchu!

Sl o n

10

ý. n b a v t ě na učí, ja k být pů


11


DELFÍN PP Jsi na všech čtyřech, uprostřed své podložky. PP Zkus položit lokty na zem a pevně se o ně opři. PP Mezitím co vydechuješ, protáhni nohy a pokládej chodidla na podložku. PP V této pozici zůstává hlava i krk uvolněný.

De l f í n

14

t ě

naučí adovat

s t í. o k č i l a m s e z


15


ŽELVA PP Sedíš na podložce s roztaženýma nohama. PP S výdechem se snažíš přiblížit hrudník k zemi. PP Své natažené paže se snažíš dostat pod natažené nohy. PP Pořádná želva má čelo až na podložce a lokty až pod koleny. PP Cítíš se v bezpečí jako želva ve své ulitě.

Ž elva t ě nau

16

čí br

át v š e c

tí u n d h n a oz h o

s

s lem y m z o

.


17


LEV

PP Sedíš na patách s rukama na kolenou a se zavřenýma očima. PP Zhluboka se nadechni a zkus posunout ramena o trochu výš. PP Zkus udržet paže stále napnuté. PP Když vydechneš, cítíš se jako rozzuřený lev. PP Otevři oči a ústa doširoka, vyplázni jazyk, co nejvíce to jen jde, a zařvi nahlas jako lev. PP Otevři prsty tak, jako by to byly velké tlapy lva, a polož je před sebe na zem. PP Nakloň se hrudníkem dopředu a opět zařvi jako lev. PP Poté si odpočiň se zavřenýma očima. PP Zkus opakovat alespoň třikrát.

t eč n a t s Lev t ě t naučí, jak bý

18

ý.


19


KOČKA PP Začni v pozici stolu, na všech čtyřech. PP Nadechni se a prohni se v zádech tak, jako by tvoje záda udělala velký úsměv. PP Vydechni, přitom zakulať svá záda vzhůru, a podívej se až na pupík. PP Jsi kočka, která se protahuje, tak zkus opakovat tuto báječnou pozici několikrát.

Koč ka t

20

ě naučí s nít .


21


PES PP Začni v pozici stolu, ten už umíš, na všech čtyřech se s rovnými zády díváš do země. PP S výdechem přenes váhu vzad a protáhni své nohy. PP Zadeček a pánev vznes nahoru k nebi. PP Pořádně protáhni svá záda jako pes, který dlouho spal.

Pes t ě na

22

učí d

ůvěře a o pr a v d o v é m

lst e t á ř up

v í.


23


TYGR PP Začni v pozici kočky – vydechni a prohni svá záda. PP Zkus se pravým kolenem dotknout čela. PP Nadechni se a pořádným švihem vykopni pravou nohu zpátky vzad. PP Tvůj pohled směřuje dopředu, jako když se chceš podívat na les, který tě obklopuje. PP Zkus zařvat jako tygr. PP Opakuj také na druhou stranu.

Tygr

24

t ě

naučí dravost i.

Hravá jóga - Základní jógová abeceda, jak ji cvičí zvířátka  
Hravá jóga - Základní jógová abeceda, jak ji cvičí zvířátka