Page 1


KNIHA I

POSELSTVÍ


Přístav

Od nepaměti mezi planetami otáčí člověk svou novou neperiodickou soustavou prvků a vzbouřen od pradávna proti sobě, rve z kamenů sílu k odpoutání od neznámé přirozenosti, strhován drahami meteorů a planet.

Knize života Kniho života, střídáš dny a nocí dalekohledným přílivem světla, kouzlem tvých listů přelétají ptáci hřbety hvězd,

prameny tvých sil tryskají k Měsíci potokem snů naplněných kovem, prostíráš svou říší od listí stromů po lidské ruce, prach našich měst zvedáš do očí Slunci a očím hvězd posíláš úplňky Země, té zalidněné kolébky našeho dechu.

11


Loď

Do přístavu připlouvala loď. Provázeli ji námořníci, které přiváděla z portů

světa.

Čekala na setkání s člověkem, který narubal stromy v lesích, vykoval kotvu a nechal ji vyplout na hladinu oceánu.

Byl v lokálce z nedalekého města, byl na chodníku před přístavištěm. Vracela se k němu podobná bílé holubici vypuštěné z jeho ruky. Vlny omývající její boky byly jako ty, jimiž ohlazoval kmeny pod klenbou loděnic.

15

Básně z let 1972-1998  
Básně z let 1972-1998