Page 1


Veverka Viki

maminka a vzhlédla. „Děláš takový hluk, že vzbudíš Vojtu.“

Vstávej a sviť!

„Co? Já nic ne…“ začala Viki. Ale když si prohlédla větve, zděšeně si

„Jejda, promiň, maminko!“ vyhrkla

zakryla tlamičku packami. Starý dub

Viki. Vojta byl její mladší bráška. Byl

se od koruny až ke kořenům stříbrně

ještě maličký, a tak vždycky chodíval

třpytil! Listy už nebyly ani trochu

po obědě spát. „Nechtěla jsem ho

zelené. Kmen už nebyl ani trochu

probudit. Jenom už se nemůžu dočkat,

hnědý. Celičký strom byl pokrytý

až budeme zítra tančit.“

hvězdným prachem!

Maminka se usmála. „Ano, to chápu.

Třpytkové veverky měly stejně jako

Vzpomínám si, jak jsem v tvém věku

ostatní zvířátka v Kouzelném lese

také tancovala. Byla to velká legrace.

svůj důležitý úkol. Kdykoli zatřepaly

Ale nepřeháněj to s tím nadšením, Viki.

svými hustými ocásky, sypaly se

Podívej se, cos udělala s naším stromem!“

z nich třpytky hvězdného prachu.

16

17


Veverka Viki

maminka a vzhlédla. „Děláš takový hluk, že vzbudíš Vojtu.“

Vstávej a sviť!

„Co? Já nic ne…“ začala Viki. Ale když si prohlédla větve, zděšeně si

„Jejda, promiň, maminko!“ vyhrkla

zakryla tlamičku packami. Starý dub

Viki. Vojta byl její mladší bráška. Byl

se od koruny až ke kořenům stříbrně

ještě maličký, a tak vždycky chodíval

třpytil! Listy už nebyly ani trochu

po obědě spát. „Nechtěla jsem ho

zelené. Kmen už nebyl ani trochu

probudit. Jenom už se nemůžu dočkat,

hnědý. Celičký strom byl pokrytý

až budeme zítra tančit.“

hvězdným prachem!

Maminka se usmála. „Ano, to chápu.

Třpytkové veverky měly stejně jako

Vzpomínám si, jak jsem v tvém věku

ostatní zvířátka v Kouzelném lese

také tancovala. Byla to velká legrace.

svůj důležitý úkol. Kdykoli zatřepaly

Ale nepřeháněj to s tím nadšením, Viki.

svými hustými ocásky, sypaly se

Podívej se, cos udělala s naším stromem!“

z nich třpytky hvězdného prachu.

16

17


Veverka Viki

Vstávej a sviť!

Jejich úkolem bylo vířit hvězdný

Maminka přikývla.

prach po celém lese, aby se pěkně

„Hurá, Hurá!“ radovala se Viki.

třpytil. Jenže dub se netřpytil.

„Konečně budeme tančit okolo

On celý svítil!

totemu!“ Dvakrát mohutně máchla

„To nevadí,“ zasmála se maminka.

ocáskem, takže rozvířila ještě víc

„Až budeš pršet, déšť třpytky

třpytek, a seběhla ze stromu. Ohlédla

spláchne. A do té doby bude docela

se na maminku a zamávala jí. „Jejda…“

pěkné mít ten nejzářivější strom

zamumlala.

v celém lese – aspoň potmě spolehlivě

Teď už měla i maminka stříbrnou

najdeme cestu domů! Ale teď už je čas

hlavu. Skoro nebylo poznat, kde končí

na váš nácvik.“

maminka a začíná strom. „Hodně

„Opravdu?“ Viki se posadila na zadní a mrskla fousky.

štěstí,“ zavolala. „A dávej si na ten ocásek pozor!“

18

19


Veverka Viki

Vstávej a sviť!

Jejich úkolem bylo vířit hvězdný

Maminka přikývla.

prach po celém lese, aby se pěkně

„Hurá, Hurá!“ radovala se Viki.

třpytil. Jenže dub se netřpytil.

„Konečně budeme tančit okolo

On celý svítil!

totemu!“ Dvakrát mohutně máchla

„To nevadí,“ zasmála se maminka.

ocáskem, takže rozvířila ještě víc

„Až budeš pršet, déšť třpytky

třpytek, a seběhla ze stromu. Ohlédla

spláchne. A do té doby bude docela

se na maminku a zamávala jí. „Jejda…“

pěkné mít ten nejzářivější strom

zamumlala.

v celém lese – aspoň potmě spolehlivě

Teď už měla i maminka stříbrnou

najdeme cestu domů! Ale teď už je čas

hlavu. Skoro nebylo poznat, kde končí

na váš nácvik.“

maminka a začíná strom. „Hodně

„Opravdu?“ Viki se posadila na zadní a mrskla fousky.

štěstí,“ zavolala. „A dávej si na ten ocásek pozor!“

18

19

Zvířátka z Kouzelného lesa - Veverka Viki  
Zvířátka z Kouzelného lesa - Veverka Viki