Page 1

8.

velká kniha ve

Ljuba Štíplová J Jaroslav Němeček

NÁDHERNÉ PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU 1987 až 1989


,OOXVWUDWLRQV‹-DURVODY1ÄŒPHþHN± 7H[W\‹/MXEDâWtSORYi± 9\GDORQDNODGDWHOVWYtýW\ÄœOtVWHNYURFH VRXERUQpY\GiQtGRWLVN $GUHVDQDNODGDWHOVWYt1D'ROLQiFK3UDKD WHODID[ HPDLOUHGDNFH#FW\UOLVWHNF] ZZZFW\UOLVWHNF] ,6%1 7LVN(XURSULQWDV


24


105


OBSAH Cesta do neznáma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3Ĝt]UDNYGRPČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ýHUQêGHQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 .UDVOtNVHQH]WUDWt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 'RUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2KQLYiĜHND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 'RNDåGpNDSV\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 $NFHSČQNDYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 NHNRQHþQČPDOêVYČW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 'XFKXMVLWX" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 9HOPLVWURYD]iYČĢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9ODNGR2NODKRP\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3VtKYČ]GD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 DUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1HEH]SHþQêPtþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 9NRPRĜHMHP\ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ětPVNpWDMHPVWYt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Únos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3RGDĜHQpSLOXON\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 9WLSiONRYp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 9êOHWSURþW\ĜL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1XWQiRSUDYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6YČWUHPR]iYRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Nádherné příběhy Čtyřlístku z let 1987 až 1989 (8. velká kniha)  
Nádherné příběhy Čtyřlístku z let 1987 až 1989 (8. velká kniha)