Page 1


MADLA PR.O OŮCHOOC~ PRO SNAZŠ Í Ř ÍZEN Í!

5


A Hl Hl Hl! MÁŠ DOST OŠKLIV9 OTŘ~S MOZKU! A TA RÁNA NA HLAVĚ BUDE CHTÍT PÁR ST~HŮ!

6

HELE, BARTE, T~ MÁŠ KULATÝ TEMENO! JÁ VŽD~CK~ M~SLEL ŽE HO MÁŠ PLACAT9 JAKO ,


NA TO ZAPOMtrŇ\

NE, S~NKV, JE TO JEN NA PÁR DNÍ, NEŽ SE TO VŠECHNO V~JASNÍ. KRÁTCE NATO ...

... tv\Otv\ENTÍČEK\ BARTOLOMĚJI, V NÁS T I T~ TVOJE VYLOM~NINY, KTERÉ JSI TROPIL V SOUSEDŮ, TRPĚT NEBVDEl'v\E\

~~

8


KDEPAK, BARTE. V TOMHLE DOMĚ NIC Z TĚCHHLE H~ÍŠN9CH VĚCÍ NEJÍME . NEČISTA STRAVA PLODÍ NEČISTÉ M~ŠLENI<.~.

9

Simpsonovi - Velká darebácká kniha Barta Simpsona  
Simpsonovi - Velká darebácká kniha Barta Simpsona