Page 1

>ũƵďĂaƚşƉůŽǀĄ:ŝƎşWŽďŽƌĄŬ:ĂƌŽƐůĂǀEĢŵĞēĞŬ

13.

velká kniha

ČTYŘLÍSTEK A ZÁHADNÁ KARTA

Ljuba Štíplová Jiří Poborák Karel Ladislav Hana a Josef Lamkovi Jaroslav Němeček

TAJEMNÉ PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU 1997


OBSAH ZÁHADNÁ KARTA / 4 ^KhK:szE>p / 35

Ξ>ũƵďĂaƚşƉůŽǀĄ͕ĚĢĚŝĐŽǀĠϭϵϵϵ͕:ŝƎşWŽďŽƌĄŬϭϵϵϵ /ůƵƐƚƌĂĐĞΞ:ĂƌŽƐůĂǀEĢŵĞēĞŬ͕ϭϵϵϵ sLJĚĂůŽŶĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀşƚLJƎůşƐƚĞŬǀƌŽĐĞϮϬϭϲ͕Ϯ͘ǀLJĚĄŶş ĚƌĞƐĂŶĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀş͗EĂŽůŝŶĄĐŚϰϬ͕ϭϰϳϬϭWƌĂŚĂϰ ƚĞůͬ͘ĨĂdž͗Ϯϰϭϰϯϰϯϰϲ ĞͲŵĂŝů͗ƌĞĚĂŬĐĞΛĐƚLJƌůŝƐƚĞŬ͘Đnj ǁǁǁ͘ĐƚLJƌůŝƐƚĞŬ͘Đnj dŝƐŬhZKWZ/EdĂ͘Ɛ͘


STO PĚT LET? UŽ SI ZNAMENÁM!

NE, PAN DOCENT SE DOSUD NEOZVAL!

TŘI TISÍCE, DESÍTKO, MÁŠ ZELENOU!

O TOHO DOCENTA SE NĚJAK TŘESOU!

V MINULOSTI UŽ BYL PŘECE KDEKDO!

NEDIV SE. VELICE RISKUJOU!

ALE JEN V TÉ NEJBLIŽŠÍ!

NIKDO JEŠTĚ NECESTOVAL AŽ DO DVACÁTÉHO STOLETÍ! MY JSME ZAJISTILI VŠE POTŘEBNÉ PRO NÁVRAT!

4


JE TU NUDA! JDU CVIČIT!

DLOUHO JSME NEMĚLI ŽÁDNÉ VZRŮŠO!

NĚJAKÉ VZRŮŠO SE K NÁM ZROVNA ŽENE!

OMLOUVÁM SE!

PARDON!

VAŠI OMLUVU NEPŘIJÍMÁM!

JDU BÁDAT!

MOHU VÁM POMOCI?

NECHTE TOHO! JÁ SÁM!

35


CO S NÍM?

TEĎ JSEM ZASE VE SVÉ KŮŽI!

VÍC ZAKLEPAT!

OKAMŽITĚ SE ZTRAŤ A UŽ SE TU NIKDY NEUKAZUJ!

NEBO NAPOSLEDY POUŽIJU ZÁŘIČ I FIXÁTOR!

TY VĚCI RADĚJI ZNIČÍME!

UŽ MĚ NIKDY NEUVIDÍTE!

MOHLY BY BÝT NĚKDY ZNEUŽITY!

KONEC PŘÍBĚHU

64

Čtyřlístek a záhadná karta  
Čtyřlístek a záhadná karta