Page 1

l\iI E1'0DICK Ý PRŮVODCE S VVSLEDJ<Y CVICENÍ K UČEBNICI

MATÝSKOVA

~

MATEMATIK~ ~-:'

. ..

PRO S. IIO<!Nl>c. I. Olt

..... ~

...

, , 9'J10'0 ....... "

""' "'',,..""'rv


METODICKÉ POKYNY KE STRANĚ 6 Tato strana

směřuje

k

očekávaným výstupům:

ČJL-5-1-01; ČJL-5-1-02; CJ-3-1-05.

M-5-1-01; M-5-1-03; M-5-2-01; M-5-2-02;

Ve žlutém rámečku si žáci připomenou názvy členů početních operací sčítání a odčítání. Žáci si také připomenou algoritmus, jak vypočítají chybějící člen.

&

Do tabulek doplňte chybějící údaje. - žáci z tabulky vytvoří příklad a počítají nahlas zpaměti - pokud se žákům nedaří příklady vypočítat zpaměti, mohou sešitu

příklady počítat písemně

do

IIJ;

Vypočítejte a porovnejte výsledky příkladů pod sebou. - žáci si všímají, že záměnou sčítanců se výsledek nemění (platí komutativnost při

sčítání)

Pravidlo ve žlutém rámečku žákům připomene, že záměnou více sčítanců v příkladu se výsledek nezmění. Také záměnou více menšitelů v příkladu se výsledek nezmění. Nesmíme však zaměnit menšence a menšitele (v tomto případě komutativnost neplatí).

D

Vypočítejte a porovnejte výsledky příkladů pod sebou. - žáci pozorují, že výsledky příkladů pod sebou se nemění, po záměně sledek stejný

sčítanců zůstává

vý-

Ve žlutém rámečku jsou naznačeny zkoušky správnosti u sčítání a odčítání. U sčítání provádíme zkoušku správnosti odčítáním, u odčítání provádíme zkoušku správnosti sčítáním.

9

Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. - žáci příklady počítají do sešitu (mohou i písemně správnosti

sčítat

a

odčítat)

a zapisují i zkoušky

D

Vypočítejte. - v příkladech a), b), c) žáci nejdříve přičítají (popř. -

počítají zpaměti u příkladů d) a e) si žáci zapisují mezivýsledky výsledky si žáci společně zkontrolují

odčítají)

desítky, pak jednotky; příklady

i výsledky do sešitu nebo na fólii

Výsledky: 1. Po sloupcích: 12 810, 108 310, 15 310; 851 600,217 800,270 000. 2. a) 50 800, 50 800; b) 530 000, 530 000; c) 913 600,913 600; d) 888 361,888 361. 3. a) 398 790,398 790; b) 875 840, 875 840; c) 31 606, 31 606. 4. a) 10 180,214 140, 27 490; b) 244 600,923 000, 617 720; c) 35 280, 428 928,381 400; d) 13 240, 17 321, 10 000. S. a) 63, 16, 36, 90; b) 396,508,437,291; c) 162,889, 718, 372; d) 603, 858, 337, 690; e) 983, 726, 714, 146. r

14

www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-l-dil/video/str-6/


METODICKÉ POKYNY KE S TRANĚ 7 Žáci řeší slovní úlohy sčítáním a odčítáním, zopakují si zaokrouhlování, sudá a lichá čísla, víceciferná čísla, součet a rozdíl čísel a také práci s diagramem (spojnicový graf). Tato strana směřuje k očekávaným výstupům: M-5-1-01; M-5-1-04; M-5-2-01; M-5-2-02; ČJL-5-1-01; ČJL-5-1-02; CJ-3-1-05 .

li)> Vyřešte slovní úlohu. - žáci úlohu řeší do sešitu, udělají zápis, sečtou útratu Karolíny a porovnají útratu s (200 Kč), které Karolína skutečně měla, pak postupně zapisují odpovědi

D

Vypočítejte.

- žáci

příklady utvoří

D

Vypočítejte, kolik korun nám zbývá našetřit.

a

počítají většinou samostatně

příkladu a) žáci napíšou zápis, výpočet výpočty, odpovědi tvoří ústně

- u

a

penězi

do sešitu, výsledky si zkontrolují

odpověď;

u dalších

příkladů

zapíšou pouze

9

Vyřešte slovní úlohy. Potřebné údaje vyčtěte z diagramu. - žáci nejdříve z diagramu vyčtou, že čím se zvětšují počty kilometrů, tím se zmenšuje množství benzínu v nádrži, pak odečítaj í hodnoty z grafu a odpovídají na otázky - u příkladu d) si žáci musí nejdříve uvědomit, co hledají - ve kterém úseku (mezi kterými kilometry) ubylo více litrů z nádrže (mezi stým až sto padesátým kilometrem ubylo 10 litrů benzínu) - doplňující otázka: Kolik litrů benzínu auto spotřebovalo každých 50 km, když nejelo v dopravní zácpě? (řešení: 5 l)

D

Vypočítejte a doplňte chybějící čista.

- žáci

počítají samostatně,

výsledky si zapíšou

Výsledky: l. a) Útrata byla 226 Kč; b) chybělo 26 Kč; c) neuvádíme. 2. a) 98 = O, O+ 101 - 99 = 2; b) 5 521 = 5 500, 5 500 + 900 = 6 400; c) 100 000 - JO 000 = 90 000, 90 000 + 101=90101. 3. a) 836 Kč; b) 123 000 Kč; c) 880 Kč. 4. a) IO littů; b) JO littů; c) 25 littů; d) mezi stým a sto padesátým kilometrem. 5. a) 750,875,625,650, 150; b) 900, l 900, 101 900, 91 900, 91 910; c) 415 010, 414 910, 415 910,405 910,505 910.

r

.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-l-dil/video/str-7/

15

Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 2. ročník  
Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 2. ročník