Page 1

Rýmovačky vták

zajac

mrak

pajác

domček

drak

palác

palec

valec

vlak

mravec

vrabec


psíček havká

prasa kvíka

včela bzučí

mačka mòauká

osol híka

ryba mlčí

kohút kikiríka

holub vàka

sova húka

straka rapoce

kukučka kuká

húska gagoce

žaba kàka

lastovička šteboce

koza mečí

baran b¾ačí


slnko mesiac hviezdička

loïka

zvonček

lienka motý¾ včelička

lopta

žitko

hrnček tanier lyžička

vodička

mak

piesok

žaba

sitko

ryba

mlieko čajík kašička

formička

rak


Mama má dievčatko, babička vnúčatko.

Kozliatko má rožky,

Jabloò má jabåčka, chlapec má koníčka.

srnček bystré nôžky.

Slimák má domček,

Cililink!

© Vydavate¾stvo BUVIK 2011 Illustrations © O¾ga Bajusová 1998, 2011 Graphic Design © Svetozár Mydlo 1998, 2011

ovečka zvonček. ISBN 978-80-8124-009-6

Scenár leporela Mária Števková. Edičná spolupráca Mária Ïuríčková. Vydalo vydavate¾stvo BUVIK, Bratislava, ako svoju 175. publikáciu, v roku 2011. Vydanie tretie. Pre deti od 2 rokov. Prepress SHS Bratislava, vytlačil Grafobal, a.s. Skalica.

Rýmovačky  
Rýmovačky  

Ako sa dá hrať s rýmami? Čo je to rytmus v materinskej reči? Aké majú zvieratá mláďatká? O tom všetkom sa dozvedia najmenší v hravom leporel...

Advertisement