Page 1

Por t éf ol i odi gi t a l Phot os hop

Tec ni c asdeMul t i medi a10º Ano

Raf aelFer r ei r a©2010


Bi t map


Bal dedet i nt a


cmyk


Cl i ppi ngMas k


Las s oTool


Duot one


RGB


Pr et o e Br anco

Portéfolio  
Portéfolio  

Rafael 16 TM