Page 1


01


02


Je hebt ons script in handen waarin we je uit de doeken doen wie wij zijn. Je kunt erin ontdekken wat BuurtTV precies is en doet. De afspraken die we hebben gemaakt om van elkaar te leren en samen te werken en hoe we dat doen. En welke activiteiten wij doen, waarmee en met wie.

03


Het is ons clubhandboek zodat we blijven onthouden wie we zijn, wat we doen en hoe wij dat doen.

04


BuurtTelevisie is een wijkonderneming waar je televisie maakt over onderwerpen die in je eigen buurt spelen. Iedereen, van jong tot oud, onervaren tot ervaren, uit elke cultuur is welkom om mee te doen en als vrijwilliger te starten. Als je dat wilt kun je doorgroeien naar freelance professional.

05


Het enige dat je nodig hebt is een passie om op een betrokken wijze met een team meer in je buurt te willen doen dan alleen wonen en consumeren.

06


07


Sociale Missie Wij maken mensen en verhalen uit de buurt zichtbaar en bieden een plek voor iedereen die zichzelf tot zijn beste potentie wil ontwikkelen. In al ons handelen hebben wij als uitgangspunt wederkerigheid en gedeelde welvaart, waarmee wij de ontwikkeling en groei van zowel BuurtTV als de medewerkers waarborgen.

08


Product Missie Wij maken op 100% onafhankelijke basis producties met een doorlopende betrokkenheid van de buurt.

09


Economische Missie Wij laten ons bedrijf op een duurzame financiĂŤle manier groeien. Wij vergroten de waarde voor iedereen die meewerkt door onze vrijwilligers ervaring te laten opdoen en een kans te geven om door te groeien naar professionele freelancers die zowel op eigen kracht als voor BuurtTV producties in opdracht kunnen maken.

10


11


Door verhalen uit de buurt zichtbaar te maken en mensen uit alle lagen van de bevolking te laten samenwerken, wordt verbondenheid en vertrouwen gerealiseerd waarmee de sociale samenhang van een buurt versterkt wordt.

12


13


Onder deze missie en visie liggen waardes die we belangrijk vinden, naar elkaar toe maar ook naar buiten en naar iedereen waarmee we samenwerken. Die waardes maken ons wie we zijn als groep.

14


Is voor elkaar en met elkaar samen-werken. Hiermee bedoelen we betrokkenheid, samen zorgen voor elkaar en voor de buurt, eerlijkheid, openheid, er voor elkaar zijn, respect hebben voor elkaar. Samen betekent ook zorgen voor de omgeving waarin we samenwerken, dat we als team ĂŠĂŠn community vormen op elk niveau waardoor dit uitstraalt naar buiten en we onze aantrekkingskracht vergroten.

15


Wij hebben oog voor wat er speelt bij elkaar en in de buurt. Het team maakt mĂŠt en voor de buurt TV en items. Samen betekent dat we dit doen op een wijze waardoor de buurt zich betrokken voelt, door deze te horen, te zien en een podium te geven. De spreekbuis te zijn voor de buurt waardoor samenhang ontstaat.

16


We spelen in op behoeftes en problemen die er zijn en maken deze zichtbaar. Wij weten wat er leeft en de buurt weet dat, zal naar ons toekomen om dit met ons te delen. Eigentijds zijn is verslag doen van activiteiten en onderwerpen die in de lokale samenleving op buurtniveau spelen.

17


Eigentijds is niet per definitie hip en meelopen met de meute. Een onderdeel van eigentijds zijn zit voor ons ook in het onderdeel samen, namelijk dat het team een weergave is van de buurtsamenstelling en de items van wat er speelt.

18


We proberen altijd het beste in onszelf en elkaar naar boven te halen. We streven naar vakmanschap en professionaliteit. Blijven altijd kritisch over wat we gemaakt hebben en kijken of iets beter gedaan kan worden. We nemen alle moeite om onszelf technieken en kennis aan te leren waardoor de producten die we leveren de beste kwaliteit heeft die we leveren kunnen en waar we trots op zijn.

19


We bedoelen met kwaliteit ook dat we alles ondernemen om de zwakste schakel sterker te maken.

Dat we afspraken met elkaar en externe partijen nakomen, in tijd en in wat we opleveren. We komen op tijd op afspraken, bellen terug volgens afspraak, houden iedereen op de hoogte en leveren wat we afspreken in de tijd waarin we het hebben afgesproken.

20


Wij volgen ons eigen gevoel. Wij zijn de ogen en oren van de lokale samenleving, en sluiten onze ogen niet voor zaken die wellicht minder eenvoudig zijn. Wij kiezen altijd een eigen invalshoek voor Het betekent ook dat we altijd kijken hoe we een onderwerp nog meer diepgang kunnen geven zonder de verbinding met de samenleving kwijt te raken.

21


Onafhankelijkheid, kracht, positiviteit en oplossingsgerichtheid zijn onderdelen die wij belangrijk vinden om uitdrukking te geven aan onze eigenzinnigheid. Hierin durven wij te experimenteren zonder ooit aan kwaliteit af te doen.

22


23


Een keer per week vergaderen we, daarin bespreken we welke items we gaan maken en wie dat doet. We evalueren gemaakte items zodat we kunnen groeien. En we bespreken zaken die BuurtTV (en ons) helpen te groeien. De vergadering is belangrijk omdat je het team nodig hebt en dus een band moet opbouwen, er zaken besproken worden die je aangaan, jouw bijdrage telt.

24


Je bent ongeveer twee dagdelen per week beschikbaar om items te maken. De ene week kan het meer zijn, de andere wat minder. In veel stadsdelen wordt er voor de teamvergadering samen gegeten en erna nog nagezeten. Dit hoeft niet maar helpt je wel om je teamleden nog beter te leren kennen.

25


Wij maken items die op de volgende manieren ontstaan: Je verzint zelf iets

Er gebeurt iets in de buurt waar je verslag van wilt leggen, of dat wordt ons gevraagd

Door crowdsourcing: de buurt stelt een item voor en na stemming maken wij dit Via opdrachten

26


Wij zijn de buurt en de buurt praat mee over hetgeen zij uitgelicht wil zien. Dat doen we met social media. De eerste stap is dat we steeds blijven vragen wat de buurt zien wil. Als er voldoende items zijn laten we de buurt stemmen, de meeste likes betekent uitvoering van een item.

27


Deze items worden betaald via ons crowdfunding platform. Zodra een item gekozen is komt deze op ons platform en via social media activeren we iedereen mee te betalen aan het item. De buurt krijgt daarmee medezeggenschap over de items.

28


29


Je hebt er zin in om onderwerpen die jou raken in je buurt zichtbaar te maken. Je vind het leuk om met anderen te werken en daarin te leren. Je staat open en bent bereid om je te verdiepen in anderen, dit is nodig als je items wilt maken.

30


Je bent bereid te leren overal kansen in te zien; je leert dat van alles wat je hoort een item te maken is. Je snapt dat als je ergens goed in wilt zijn, je eerst veel tijd en aandacht aan dat vak besteedt. Het is pas na een periode van flink veel doen en leren dat je er een ander gebied bij kiest.

31


Je komt in het team en kunt gelijk items maken als je een idee hebt.

Je bepaalt welk vak je leren wilt en krijgt binnen een paar maanden workshops.

In de tussentijd doe je gelijk ervaring op door te doen.

32


Je wordt lid van onze besloten groep en liked onze Facebook pagina. Je denkt mee en gebruikt je kennis en netwerk bij jouw ontwikkeling en die van BuurtTV.

Tegen de tijd dat je steeds meer pro bent ga je de nieuwe mensen helpen net zo goed te worden als jij zelf.

33


Je kunt vrijwilliger blijven en af en toe fijn een item doen. Of je raakt zo bevlogen dat je freelance professional wilt worden. Dan werk je eigenlijk voor BuurtTV en de buurt, BuurtTV wordt daarmee jouw opdrachtgever die jij op je best wilt presenteren. Als vrijwilliger wil je dat ook, het is tenslotte jouw gave club en dat wil je aan iedereen laten zien.

34


We hebben de vakgebieden: camera, monteren, interview en programmamaker. Om toerbuurten maken we de notulen. We gaan vaak naar bijeenkomsten in de buurt, voor het gezellig en om dicht bij ons netwerk te blijven staan en te horen wat er in de buurt speelt. Voor iedereen geldt dat social media een belangrijk onderdeel is van onze communicatie.

35


Al onze items worden vooraf, tijdens en achteraf via Facebook gepromoot, en je verstuurd berichten (posts) via je eigen account. Zoveel mogelijk items die op de BuurtTV Facebookpage staan deel je met je eigen netwerk, daarmee help je om meer items te krijgen. Onze besloten Facebookgroup is er om items te bespreken, teamleden te verzamelen, nieuwe items in te brengen en andere zaken met elkaar te kunnen afstemmen.

36


Als programmamaker maak je het script en stelt je team samen. Je let erop dat iedereen in het team doet wat er in de planning en het script staat. Jij stuurt en de rest volgt, maar wel op een wijze die ervoor zorgt dat de anderen jouw script kunnen aanvullen en verbeteren, je werkt samen.

37


Je volgt het script dat door de programmamaker is gemaakt. Je kunt de interviewvragen aanvullen. Je stelt degene die je interviewt altijd eerst gerust, deze vindt het vaak nog enger dan jij. Je deelt berichten over het item waaraan jij meedoet en helpt mee met het verzinnen van posts.

38


Hoe beter jij wordt hoe meer jij de programmamaker helpt met het maken van goede beelden. Samen met de programmamaker denk je na over de te nemen beelden en je volgt op de dag van de opnames het script. En net als de rest deel ook jij berichten op Facebook met je netwerk; ook jij bent trots op het item dat gemaakt wordt.

39


Samen met de programmamaker zorg je ervoor dat het programma volgens het script gemonteerd wordt. Dit probeer je binnen twee weken te realiseren. Daar waar je vindt dat het programma er beter van wordt geef je advies aan de programmamaker. De proefmontage wordt geviewd in de teamvergadering, met de feedback daaruit maak je het item af. Deze plaats je op ons YouTube kanaal en informeert de Facebookmanager dat het item verspreid kan worden.

40


Je krijgt gratis gebruik van de apparatuur die nodig is om producties te maken.

Je hebt beschikking over een team dat je aan alle kanten steunt en helpt.

Je krijgt gratis workshops om het vak te leren. Je krijgt een plek waar je leren en oefenen kunt.

Je vergroot je netwerk en kennis over de buurt door alle items die je maakt.

41


Je krijgt de mogelijkheid om volledig kosteloos een vak te leren en daarmee je geld te verdienen.

42


BuurtTV is een onderneming met vrijwilligers en professionals, als je wilt kun je er een inkomen uithalen en dat kan via verschillende modules. Hoe meer jij daarin doet hoe meer jij verdient. Door modules te kiezen kun je zelf je inkomen en betrokkenheid bepalen. Je hoeft niet 1 manier te kiezen, bij BuurtTV is alles altijd en/en.

43


EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN 44


Je begrijpt dat elke onderneming meer kosten heeft dan alleen de vakmensen die meewerken. Dat betekent dat een deel van de inkomsten besteed word aan locatie, materialen, verzekeringen etc etc.

45


opdrachten acquisitie

crowdfunding

46


Voor elke opdracht geldt een freelance dagtarief van 175,- ex btw. Voor vrijwilligers geldt een vrijwilligersvergoeding De bedragen die we per vakgebied hanteren liggen lager dan die van de professionele vakmensen. Want zij hebben de kosten van materialen, promotie en acquisitie die jij niet hebt.

47


Elk item dat via crowdsourcing wordt ingezet heeft een eigen bedrag. Het ene kan een hoog en het andere een laag bedrag opleveren. Dus wat zo’n item jou oplevert kan verschillen en kan lager liggen dan een normaal dagtarief. Jij bepaalt zelf wat voor soort item met welk soort tarief jij wilt doen. Hierbij hanteren we een verdeelsleutel: de onkosten gaan eraf en wat overblijft wordt verdeeld binnen dat team.

48


Als jij een opdracht binnen haalt dan staat daar een percentage voor. Je ontvangt, ongeacht je discipline, dus een gedeelte van de inkomsten voor je werk en moeite. Je bent daarmee ook de ‘opdrachteigenaar’ waardoor jij zelf de opdracht met een team uit kunt voeren of dit doorgeeft aan een ander. Het percentage per opdracht is 3% van het totaal bedrag van die opdracht.

49


I I I I I I

I

06 2253 1215

COPYRI

GHT

I

www.buurttelevisie.nl

Buurttelevisie

50


Wij zijn BuurtTelevisie  

Clubhandboek van BuurtTelevisie Amsterdam. BuurtTelevisie is een wijkonderneming waar je televisie maakt over onderwerpen die in je eigen bu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you