Page 1


Pagina 01 02 03 04 05 06 07 08 10 13 16 18 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Onderwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Voorpagina Inhoudsopgave + Colofon Voorwoord Kort wijknieuws Go4it Bewonersproat Nieuw gezicht in de buurt Wijknieuws Al jaren in de buurt Wat is er allemaal te doen. Tekening de Huismeesters Meer nieuws uit de wijk Advertenties Vergane glorie Mantelzorg Steun en informatiepunt Vandalisme Nieuwbouw Handige tips Oet de ole deuze De column van Wil van Eekeren Handige namen en adressen Tekening

De deadline voor de volgende uitgave is: 25 november 2011

******************************************* Verschijning omstreeks 16 december. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar Hoogtekrant@gmail.com

De Redactie: Bert Blaauw (vormgeving,illustraties) Evert Bosscher Jan Heslinga Hadassa Kearen Peter Tjassing Peter van Pelt Carina van de Witte (ondersteuning)

Colofon: Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen. Drukwerk: de Marge.

2


Beste buurtgenoten, Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van onze buurtkrant. De vijfde alweer dit jaar. Gelukkig is er ook deze keer weer veel te melden. De wijk is in beroering. “Er gebeurt hier niet zoveel in De Hoogte”. Dat is iets wat we vaker horen. Als actieve bewoners denken we daar wel eens anders over. De Noordzeebrug moet worden vervangen, een ingrijpend project. De tramperikelen gaan ook nog gewoon door. De verbouwing met nieuwbouw van de Speeltuin, het Hamrikgebouw, de bouw van de nieuwe Cortinghbuurt, de oversteek van de Bedumerweg, teveel om op te noemen. Er is dus weer veel nieuws te melden, vandaar dat we ons genoodzaakt voelden om de rubrieken “De pen” en “Straatnamen” door te schuiven naar het volgende nummer. Die houdt u dus van ons tegoed! Gelukkig zijn er deze keer ook weer veel bijdragen van medebewoners. Dat vinden we toch wel het leukst! En, na deze natte zomer krijgen we hopelijk een drogere, hete herfst. Kunnen we eindelijk eens de natte campingtenten buiten hangen, de ramen eens goed open doen en de boel eens goed laten doorluchten. Misschien toch maar die grote schoonmaak? van het voorjaar was het er ook al niet echt de tijd voor. Schiet wel op want na de herfst komt de Kerst…… Namens de redactie, Evert Bosscher.

De wijkstemdag gaat niet door: Omdat er niet genoeg ideeën van bewoners zijn ingediend. Het wijkteam gaat wel door en u kunt nu het hele jaar door ideeën indienen via g.galema@buurtbeheer.com. Meer informatie vindt u in het volgende nummer van de buurtkrant.

Heeft u een bedrijf(je) in onze wijk en wilt u adverteren in de buurtkrant? Zie pagina 21

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/ NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie! Vragen over de bezorging? Bel: 06-285 36873

Op de voorpagina ziet u een foto van de speelplaats aan de Almastraat in onze wijk. de foto is gemaakt door: Willemien Mensinga

3


Wijknieuws De Hoogte populair onder woningzoekenden

Noordzeebrug. Op www.ringgroningennl krijg je een indruk hoe het er uitkomt te zien. Prognose: eind 2014 is de brug klaar.

De verkoop in De Hoogte is succesvol.

Speedbuurten

De open huizen die De Huismeesters

Voor bewoners die hun kennissenkring

afgelopen maanden organiseerden werden

willen uitbreiden is er wat nieuws:

druk bezocht. De meeste woningen

Speedbuurten. In een aantal korte

aan de Poortstraat en de Hermanstraat

gesprekjes kunt u kennismaken met

zijn inmiddels verkocht en daar zijn De

buurtgenoten. Uiteraard onder het genot

Huismeesters trots op. De Hoogte is een

van een kopje koffie of thee met wat lekkers.

prachtige wijk om te wonen en leven, dat

Op 21 september was de eerste bijeenkomst

blijkt wel weer uit de grote belangstelling

in de Johan de Wittstraat. Een verslag

voor deze koopwoningen. In het najaar,

daarvan leest u in de volgende buurtkrant.

oktober/november, start de verkoop van de

Wilt u ook anderen ontmoeten of meer

woningen aan de Poortstraat 5 t/m 11a.

informatie, neem dan contact op met

Noordzeebrug De provincie Groningen gaat de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe

Mariska Kappert (06-42733422) of loop binnen bij het STIP. De organisatie is in handen van Stiel, Humanitas en MJD. Volgende keer: 25 oktober in de Borg

brug wordt hoger om hem geschikt te

Wijkwebsite

maken voor het vervoer van meerdere

De Site www.dehoogte-selwerderwijken.nl

lagen containers. De bestaande brug wordt

wordt goed bezocht. Vooral voor het actuele

volledig gesloopt en vervangen door een

nieuws en berichten. Regelmatig wordt

nieuwe vaste brug. Aan de oostkant van de

de Website aangevuld met bijeenkomsten

weg komt een fietspad. Aan de zuidkant

en activiteiten voor jong en oud. Deze

van de brug komt een rolpad voor fietsers.

(papieren) buurtkrant is er straks ook

Tegelijkertijd wordt ook de kruising van de

na te lezen net zo als de nieuwe wijkgids.

ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers

Nieuw is dat er een rubriek komt met

gemaakt en komen daarmee de

werkzaamheden in wijk. U kunt zich nog

verkeerslichten te vervallen. Daardoor moet

steeds aanmelden voor de nieuwsbrief om

het verkeer op de ring beter doorstromen.

op de hoogte te zijn van activiteiten en

Op 1 september was er een drukbezochte

nieuws in de buurt

inloopmiddag- en avond in het Speeltuingebouw over de plannen met de

4


Go4it zoekt weer jongeren in de Hoogte. Lekker klussen in je eigen wijk en op de

In juli was er weer de milieustraat met o.a

koop toe nog een zakcentje ook.

jongeren uit de Hoogte.

Want: we gaan tenminste nog een jaar door

Er werd veel ingebracht en diverse jongeren

in de Hoogte.

hebben goed geholpen met de inzameling.

Dus: Ben je tussen de 11 en 18 jaar en wil je je nuttig maken in je eigen wijk, meldt je dan aan bij Go4it. www.go4itnoordnederland.nl Of trek ons aan de herkenbare bodywarmers, als je ons op straat ziet of bel met ons.

Heb je een idee. Neem gerust contact op met ons. Tot ziens bij Go4it. Peter Daalman en Judith Goos

Weet je als bewoner of als organisatie in de Hoogte, een klus die blijft liggen of waar extra handen prettig zijn, bel dan met Judith Goos 0621128984 of met Peter Daalman 0654283944 In juni is de kidskrant rond gebracht. Een prima klus voor 11- en 12 en 13 jarigen

5


Socialisme of communisme? Laat ik voorop stellen dat ik prima te

reden tot mopperen heb ik dus zeker niet

spreken ben over De Huismeesters

wat betreft De Huismeesters!

(waarvan ik alweer vanaf 1990 huurder ben). Maar juist een incident waarbij een van mijn buren een in mijn ogen prachtig begroeide pergola moesten afbreken gaf me even het gevoel hier toch in een communistische heilsstaat beland te zijn (en daar heb ik altijd intuïtief een zeer onprettig gevoel over gehad!).   Vandaar even dit (filosofische) stukje. Ik kreeg toen visioenen van een buurt met voor iedereen dezelfde heg (dat vind ik prima!), maar ook voor iedereen eenzelfde groen gazonnetje (en dat zou ik vreselijk vinden!).   De volgende stap lijkt dan voor al snel voor iedereen dezelfde blauwe overall met bijbehorende pet, en daar ligt voor mij echt de grens! Ondanks dat ik (m.n. door mijn ervaringen in de zorgsector) door de jaren heen steeds linkser geworden ben, heb ik die nacht toch niet zo heel goed kunnen slapen.   Gelukkig is ook deze boze droom niet uitgekomen, want ikzelf ben met mijn bomen regelmatig over de voorgeschreven grens van 1m80 gegaan, zonder dat daar ooit moeilijk over gedaan is, dus klagen..... hoort bij het Nederlander zijn.....maar

6

Conclusie....ik vind De Huismeesters nog steeds een zeer sociale club (en dat zeg ik niet omdat ik niet in de hand die mij voedt wil bijten!), maar ik hoop wel dat er naast de (wel algemeen geaccepteerde!) vrijheid om je oversized auto bij een ander voor de deur te zetten ook de vrijheid blijft om jouw stukje groen een beetje naar eigen inzichten in te vullen!   Deze reactie neemt niet weg dat ik vind dat je in deze ultrarechtse tijd niet links genoeg kunt zijn,  wat dat betreft ben ik nog steeds blij bij De Huismeesters onder dak te zijn.   Op een mooie groene wijk dan maar!   Peter Tjassing.


Leeftijd 26 Woont nu nog of woonde… Aan de Madoerastraat, een korte-afstandverhuizing :)

Eev’m veurstelln. Er worden steeds meer woningen verkocht in De Hoogte… en daarmee komen er natuurlijk nieuwe bewoners in de wijk wonen. Het lijkt De Huismeesters leuk om in elke editie een koper voor te stellen. Hier de eerste koper aan het woord.

Gaat wonen… Aan de Poortstraat 13 Relatie/kind(eren) Geen van beide Waarom heb je deze woning gekocht? Prachtig eruitziende compleet gerenoveerde woning; een eigen tuintje op het zuiden; goede ligging; de goede prijs van de woning en daarmee de lage maandlasten; goede investering. Wat lijkt je leuk aan wonen in De Hoogte? De mooie aanzichten van de huizen. Een compleet gerenoveerde wijk en hiermee veel nieuwe (jonge) bewoners. De Hoogte is… Mijn nieuwe thuis.

Naam Peter Wind

Ben je ook nieuw in De Hoogte en wil jij je voorstellen? Mail naar communicatie@dehuismeesters.nl en je krijgt een vragenlijst toegezonden.

7


De (voormalige) Hamrikschool. Het barst momenteel van de activiteit

Openingstijden Kringloopwinkels Oude Hamrikschool.

aan de Almastraat na het vertrek van de Hamrikschool. Er zijn nieuwe bewoners, kunstenaars met hun en er is op nummer

De kringloopwinkels zijn respectievelijk gevestigd op:

12 (gelinkt aan het Ondernemershus) een grote ruimte ingericht als kringloopwinkels,

Almastraat 12

kledingboetiek en braderie- en

Kledingboetiek, werkplaats en

veilingruimte. Kom gerust eens langs. Bob

kringloopwinkeltje Curiosa geopende op

heeft de koffie klaar!

maandag, woensdag en vrijdagmiddag van

Voor de aankleding van de grote ruimte is

13.00 - 17.00 uur. De werkplaats ook op

Bob is op zoek naar parasols die niet meer

afspraak.

gebruikt worden, misschien heb je er nog ergens eentje staan …

Almastraat 16 Kringloopwinkel, braderie en veiling

Resto VanHarte.

Kringloopwinkel geopend op maandag,

Op 1 september is een nieuw

woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 -

buurtrestaurant in het Floreshuis van start

17.00 uur.

gegaan. Resto VanHarte is elke donderdag om 17.00 uur geopend. Aanvang van de

Wellicht in de toekomst uitbreiding van

maaltijd is 17.30 uur. Volwassenen betalen

de openingstijden, maar dat hangt van de

€ 6,00 en kinderen t/m 12 jaar € 3,00.

verdere ontwikkeling af van vrijwilligers en

Op vertoon van de Stadjerspas: € 3,00 en

Meedoeners.

kinderen € 1,50. Reserveren kan maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 12.30 uur via gratis telefoonnummer 0800-0151 Zie ook www.restovanharte.nl

8


Buurtbuffet.

Buurtbarbecue.

Op vrijdagavond 8 juli was de tweede editie

Afgelopen maanden zijn er veel nieuwe

van het BuurtBuffet in het Floreshuis.

bewoners in De Hoogte komen wonen.

Ditmaal stond er Mexicaans op het menu.

Het was dan ook de hoogste tijd voor

Als voorgerecht een aardappelsoep,

een uitgebreide kennismaking. Daarom

hoofdgerecht chili con carne en een

organiseerden Stiel, Nijhuis en De

vegetarisch gerecht met spinazie. Het

Huismeesters op donderdag 24 juni een

geheel werd geserveerd met een heerlijk

barbecue voor alle bewoners van De

maïssalade en uiteraard tacochips

Hoogte.

met guacamole. Het toetje was een

De opkomst was overweldigend hoog.

mangomousse met mint en limoen.

Bewoners die na de renovatie naar hun

Het was een gezellig BuurtBuffet. Zeker 60

woning zijn teruggekeerd, bewoners

buurtbewoners waren er op af gekomen

die binnen de wijk zijn doorgestroomd,

zodat het een gezellige drukte was. De

mensen die een woning in de wijk hebben

vrijwilligers die dit keer hadden gekookt

gekocht, tijdelijke huurders, iedereen was

kregen dan ook een verdiend applaus.

aanwezig en heeft op een leuke manier

De vrijwilligers, in totaal 20 bewoners

kennis met elkaar gemaakt.

uit De Hoogte en Korrewegwijk, zijn

De Huismeesters: “wij willen ook via deze

er behoorlijk druk mee geweest. Menu

weg alle bewoners nogmaals bedanken

bepalen, inkopen doen, publiciteit maken,

voor hun hulp. Ook hartelijk dank aan de

snijden, koken, tafels dekken, de ruimte

vrijwilligers van het Buurtbuffet die voor

gezellig maken, enz.

de heerlijke soep en salades en gezorgd hebben. Het was heerlijk! Wat ons betreft

Het volgende buurtbuffet wordt gehouden

was de barbecue een groot succes en we

op vrijdag 14 oktober in het Floreshuis

hopen dat u er net zo van genoten heeft als

(onder voorbehoud).

wij!”

Organisator Stiel onderzoekt de mogelijkheden om dit buffet ook eens in De Hoogte te laten plaats vinden.

9


Piet Aarts werd in 1925 geboren

Drie slagers, 2 fietsenmakers

op de Bedumerweg in Tuindorp De

en kruidenierswinkels. Ook een

Hoogte. In 1948 vertrok hij naar

kindersnoepwinkeltje waar stiekem ook

Amsterdam, maar keerde in 1972

kruidenierswaren verkocht werden.

terug naar De Hoogte.

Je hoefde voor de voorzieningen eigenlijk

In het vorige nummer van Op de

niet naar de stad, behalve voor de dokter.

Hoogte publiceerden we deel 1 van

Wat ik nog wil opmerken is dat er

een interview met hem. Dit is het

volkstuintjes waren aan de kant van de

tweede en laatste deel.

Borgwal waar nu het Borgplein is. Daarop

OdH: De Hoogte was een dorpje

werden groenten geteeld.

op zich. Hoe stond het met de

OdH: Hoe werd er voorzien in

voorzieningen?

onderwijs?

PA: Er waren veel winkels. Eerst

PA: Er zat een kleuterschool in de

waren er 2, later 3 kruideniers. De 3e

Billitonstraat. We moesten dan aan het

was de coöperatie De Toekomst die

einde van de Asingastraat met een pontje

in de Cortinghlaan werd gevestigd bij

over het Boterdiep. Een chagrijnige kerel

Bouw 32. Het gebouw staat er nog. In

draaide aan het wiel om de mensen over te

de Cortinghlaan was ook een brood- en

zetten. Normaal kostte dat een halve stuiver

banketbakker, Perdok. Banket kon hij

maar voor kinderen was het gratis. Ik heb

niet goed maken maar hij had heel lekker

goede herinneringen aan de kleuterschool.

boerenroggebrood. Bij de Cortinghpoort

Het was een Fröbelschool met veel

was een leesbibliotheek. Daarnaast zat een

aandacht voor spelenderwijs leren, onder

herenkapper met ook sigaren en sigaretten.

andere met pijpaarde. Als je klaar was werd

Men kon daar ook geschoren worden.

dat wat je gemaakt had stukgeslagen zodat

Later kwam er een filiaal van de OB aan

er nieuwe dingen van gemaakt konden

de Asingastraat. Na de sluiting van het

worden. Ik wilde treinmachinist worden

Boterdiep konden de schippers die daar hun

en maakte steeds een locomotief. De

woonschepen hadden liggen tegen betaling

laatste beviel zo goed dat hij niet werd stuk

water halen uit een waterkraan bij de poort.

geslagen. Bij een speeluur renden we na het

Er zat ook een slager waar ik nog een lekker

sein van de juf ‘naar binnen’ de klas in en

stukkie worst van gekregen heb toen ik als

pakten we het speelgoed waar je het meeste

jongetje met mijn vinger tussen de deur had

belang bij had. Zo hadden we bouwblokken

gezeten.

van een in mootjes gezaagde balk. Daar kon

En er zaten winkels aan de Bedumerweg.

je een mooi huis mee bouwen.

10


Ik vergelijk dat vaak met de speeltoestellen

is toen in de hand gewerkt door de

op het Borgplein nu. Mooi en duur, maar

woningbouw zelf. Nu is het nog zo dat de

je kunt er niks mee. Spel is oefenen, zoals

meeste mensen geen hoge pet op hebben

een Indianenkind oefent met pijl en boog.

van onze wijk die ooit een goede volkswijk

Touwen om in te klimmen zijn ook prima.

was.

Jongens willen de eerste zijn, ze kunnen

In de jaren ’70 is een aktiegroep gevormd

dan wedstrijdje doen. Er moet uitdaging

om de wijk in stand te houden. Die werd

zijn.

getrokken door met name één man, van

OdH: Er zijn meerdere renovaties geweest. Kun je daar iets over zeggen? PA: in de jaren ’70 wilde de woningbouw heel Bouw 18 wilde slopen en er flats zoals in Paddepoel wilde neerzetten. Dat was in de jaren ‘60 een hype. Ik voelde daar niets voor, behalve voor bijvoorbeeld studenten en eventueel bejaarden, niet voor gezinnen. Het gevolg was dat de woningbouw de zaak heeft laten verslonzen, er zou toch gesloopt gaan worden. Jan en Alleman werd in de huizen gezet. Dat De Hoogte een ProbleemCumulatieGebied is geworden

der Laan volgens mij, die werkte bij het Nieuwsblad van het Noorden. Over die periode heeft de VPRO in de wijk nog een film gemaakt waar die man ook in naar voren komt. Hij zit dan bij de kinderen in de Cortinghschool en legt zijn standpunt uit. Door de akties is besloten dat een deel van de woningen wel opgeknapt zou worden maar dat een deel daar echt te slecht voor was en gesloopt zou worden. Het comité is toen weer in aktie gegaan met de eis dat álles gerenoveerd zou worden. Dat was volgens mij een fout, er waren gewoon erg gammele huizen bij.

11


Er is daarna een vergadering geweest

naam kunnen geven, bijvoorbeeld een

met een hoge pief uit Den Haag. En de

botanische zoals ‘Plataanwijkje’. Zoiets

conclusie was: àlles zou gerenoveerd gaan

geldt ook voor de Selwerderwijken.

worden. Daarin heeft meegespeeld dat

Iedereen denkt meteen aan Selwerd als je

het een monument is als tuindorp. Maar

zegt dat je in een Selwerderwijk woont. Je

tijdens de renovatie is een aantal huizen

zou ze samen de Staatsliedenwijk kunnen

gewoon in elkaar gestort, ze waren te slecht.

noemen. Wat ik ook wil aangeven is dat ik

Daar is toen nieuwbouw voor gepleegd,

het verdwijnen van de voetbalvelden van

bijvoorbeeld in de Reinout-, Jacob Cats- en

VVK een ramp vind.

Hermanstraat.

Belangrijk is ook de nadruk op veiligheid. Ik

OdH: Hoe kijk je aan tegen de huidige renovatie? PA: Het is prima dat ze de buurt in stand

heb toen ik terug was uit Amsterdam in de Cortinghlaan gewoond en daar last gehad van inbraak.

houden. Bouw 32 is overigens veel beter

OdH: Dit is het einde van het

gebouwd dan Bouw 18.

interview, wil je nog iets zeggen?

Doordat de woningen samengetrokken

PA: ik vind dat de man die het aktiecomité

worden hoop ik, en ik denk dat dat ook

getrokken heeft, van der Laan, op de een

de bedoeling is, dat er een ander publiek

of andere manier in ere gehouden moet

aangetrokken wordt. Dat is ook de

worden. Om te beginnen zou geprobeerd

bedoeling in de nieuwe woningen van de

kunnen worden de VPRO-film in De

Cortinghborg. Ik wil nog wel even zeggen

Hoogte te vertonen. Een mooie gelegenheid

dat ik die naam slecht gekozen vind. Zo’n

daarvoor kan de opening van het nieuwe

naam hoort bij de oorspronkelijk Hoogte.

Speeltuingebouw + Buurtcentrum zijn.

De nieuwe huizen niet. Je zou ze een andere

12


De zomer voorbij… Helaas, de zomer is weer voorbij…

kijken naar de mogelijkheden!

Ondertussen is iedereen weer begonnen

We hopen alle jongeren natuurlijk weer te

met school en beginnen de blaadjes al wat

zien de komende tijd!

te verkleuren aan de bomen. Ondanks het weer, kijken wij terug op

Voor vragen of informatie:

een geslaagde zomervakantie, waarin het

MJD Jeugd- en Jongerenwerk en

jongerenwerk verschillende activiteiten

Buurtsportwerk

heeft gedaan!

Jan Brugge, Niels Bouman en Annemieke

Te denken valt natuurlijk aan 3 dagen

Hoek (gegevens blz. 31)

zomerkamp, maar ook een heerlijke zomerlunch, lasergamen en bowlen, karten, Walibi, klimpark Grolloo, Zumba, speurtocht en ga zo maar door!!! Momenteel draaien de reguliere activiteiten weer in en om de Borg, maar zijn ook al weer bezig met het organiseren van activiteiten voor de herfstvakantie! Als het programma bekend is, is deze o.a. te vinden op jjwdehoogte.hyves.nl en in en om De Borg zelf. Wat al wel bekend is, is dat we naar het Nemo Science Center in Amsterdam gaan! De plek voor spannende, leuke doeen ontdekdingen! Heb je zelf nog leuke ideeën om te doen, meld het bij ons en samen kunnen we

13


Het Textielcafé.

Kosten?

Zoek je een plek waar je gezellig (en helemaal gratis) met andere mensen aan (naai)projecten kunt werken? Of wil je een keer langs komen om een bepaalde techniek te leren? Wil je niet aan cursusgeld of een cursusperiode vast zitten? Dan is het textielcafé iets voor jou.

Het is gratis, er is materiaal aanwezig waar

In het textielcafé worden workshops over een bepaald onderwerp gegeven. De ene keer heel praktisch en de andere keer iets waar je al je creativiteit kwijt kunt. Wil je een keer niet mee doen met de workshop maar liever zelfstandig aan de slag, dan kan dat natuurlijk ook. In het café zijn naaimachines beschikbaar en is er ook (beperkt) materiaal aanwezig waar gratis gebruik van gemaakt mag worden. Je kunt ook je eigen spullen meenemen. Voor wie? Iedereen (m/v) vanaf 16 jaar uit de Hoogte/ Selwerderwijken en de rest van de stad. (opgave is niet nodig) Wanneer? Elke 1e en 3e donderdag van de maand tussen 19.30 en 21.20 uur (zie voor exacte data het programma) Waar? Christelijk Centrum Groningen, Johan de Wittstraat 2

14

gratis gebruik van gemaakt kan worden maar als je iets specifieks wilt maken is het handig om zelf materialen mee te nemen. Programma workshops najaar 2011 6 oktober Opening van het seizoen, applicaties maken. Versier je tas, of repareer dat gaatje in je broek. 3 november Fantasiekuffels maken. Leuk als cadeautje maar eigenlijk nog leuker om zelf te houden. 17 november Kraamcadeautjes maken. Persoonlijk cadeautje voor een pas geboren baby’tje. 1 december Broek in korten. Heb je nog een broek liggen die te lang is? Neem maar mee. 15 december Kerstworkshop: Lichtjes. Breng licht in je huis met zelf gemaakte lichtjeshoudertjes en lampionnetjes. 5 januari Stencil technieken. Neem een kledingstuk mee wat je wil bedrukken of gebruik een los stuk stof. 19 januari Boeken kaften. Maak een mooi kaft voor een boek.


Activiteiten Borgplein. Buurtcentrum De Borg en Buurt- en

wel. Dus wanneer u erg goed overweg kunt

Speeltuinvereniging (BSV) De Hoogte

met bijvoorbeeld het internet of de office-

werken intensief samen. Er worden heel

programma’s en u vindt het leuk deze

veel activiteiten georganiseerd door

kennis over te dragen dan bent u van harte

de vrijwilligers en de beroepskrachten

welkom. Meer info bij Mariska Kappert

van MJD, SKSG en WerkPro, en niet

(gegevens op blz. 31)

te vergeten door de Studenteninzet + stagiaires. De activiteiten vinden plaats in de beide gebouwen, op de Playground en uiteraard op het speeltuinterrein. Kijk op

*** ook Nieuw: 4 Mijl *** Elke dinsdag en vrijdag samen trainen voor de 4 Mijl van 2012, van volgend jaar

de ramen voor de meest actuele informatie!

dus. Er zijn inmiddels al 10 buurtbewoners

***Nieuw: computercursus ***

van Diana Viswat, studente Sport &

In BSV De Hoogte is het sinds kort mogelijk

Bewegen aan het Alfa-college. Verzamelen

om computerles te volgen. De lessen vinden

elke dinsdag en vrijdag 18:00 uur in het

op dinsdagmiddag tussen 13:30 en 15:00

speeltuingebouw.

uur plaats. Elke cursist wordt gekoppeld aan een docent om op deze manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen en het niveau van de deelnemer. Per keer is er plek voor 8 cursisten met een docent. Hoewel u één op één les heeft zit u dus toch gezellig met andere deelnemers in dezelfde ruimte. U kunt met allerlei vragen bij de cursus terecht, of nu al veel of weinig kennis hebt van de computer. Loop gerust eens binnen! Om nog meer mensen te kunnen bedienen, zijn we op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden om als docent te helpen bij de cursus. Ervaring in

die meedoen! De begeleiding is in handen

Herfstvakantie Het jongerenwerk organiseert vanuit De Borg ook deze vakantie weer een aantal leuke activiteiten. Jongerenwerkers Annemieke Hoek en Jan Brugge kunnen je daar zeker meer over vertellen! Gegevens op pagina 31. Playback-show Zaterdag 22 oktober wordt er in het speeltuingebouw druk geplaybackt! ’s Middags is het voor de kinderen t/m 10 jaar en ’s avonds voor de jeugd vanaf 11 jaar en voor volwassenen. Opgeven in het speeltuingebouw bij: Corina, Siska, Gerda, Anno of Peter.

lesgeven is niet belangrijk, enthousiasme

15


Een bouwplaats is geen speelplaats!


Wil je meer weten over de renovatie? Kijk op www.dehuismeesters.nl.

De Huismeesters renoveert De Hoogte. Dit betekent voor jullie voorlopig meer drukte in de buurt. Er rijden veel grote auto’s met bouwmaterialen en andere spullen heen en weer. Je moet dus goed opletten! En misschien kun je niet meer spelen op plekken waar dat vroeger wel kon. Zoek maar op de plaat op wat er allemaal mis kan gaan.


Buurtbarbecue CCG. Ondanks het miezerige weer kwamen

weer bijna evenveel buren aanwezig. Een

zaterdag 25 juni vele buurtbewoners van

uitgebreid fotoverslag is te vinden op

de Korrewegwijk/ de Hoogte naar de

www.ccg.nu.

buurtbarbecue van Christelijk Centrum Groningen. Door de vrolijke muziek, de groenwitte partytenten en de geur van gloeiende kolen zat de sfeer er al snel goed in. In de rijen voor de salade en het vlees waren vele lachende gezichten te zien en in het overladen CCG-buurtcafĂŠ raakten buren met elkaar aan de praat. Sommige kinderen waagden zich op de trampoline die buiten was opgezet en anderen lieten zich schminken door een kunstenares die zelfs zoveel succes had, dat de meest stoere tieners hun lichaam lieten versieren.

Het was de vierde keer dat CCG een dergelijke barbecue voor de buurt organiseerde. Vorig jaar scheen de zon en waren er iets meer dan 100 buurtbewoners. Dit jaar waren er ondanks het slechte

18

Dit verslag kon helaas niet meer mee in onze zomereditie, we wilden het u toch niet onthouden. De redactie


De week van het Applaus. In het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk was zondag 11 t/m zondag 18 september uitgeroepen tot de Week van het Applaus. Vrijwilligers maken het verschil en zijn erg belangrijk voor onze samenleving en natuurlijk in de wijk. Daarom verdienen ze een groot applaus! De medewerkers van Stiel ondersteunen

De actie (gratis) Slagroomtaart loopt nog steeds!

dit initiatief van harte en hebben op maandagmiddag 12 september op

Kent u een wijkbewoner die zich al jaren

verschillende plekken in onze wijk

vrijwillig inzet en wilt u hem of haar

applaus gegeven om hun waardering voor

verrassen met een heerlijke slagroomtaart,

vrijwilligers kenbaar te maken. Op de foto

neem dan even contact op met Josephine

ziet u de medewerkers in actie!

Hoeksema (gegevens blz. 31)

19


Een beter milieu begint ook bij studenten! Op 26 augustus jongstleden hebben alle eerstejaars van de Groningse studentenvereniging R.K.S.V Albertus Magnus de handen uit de mouwen gestoken ombij te dragen aan een beter milieu. Met prikkers en vuilniszakken hebben zij met de MilieuStewards in één dag de straten van de Korrewegwijk, de Hoogte en Selwerderwijken weer helemaal schoon gemaakt. Deze succesvolle actie, die elk jaar met de Milieudienst wordt uitgevoerd, is steevast onderdeel van de introductietijd van Albertus Magnus. Voor deze introductietijd, waarbij de nieuwe leden de vereniging en de stad beter leren kennen, melden zich elk jaar weer vele eerstejaars aan. En met het grote aantal aanmeldingen van dit jaar, 411, kostte het niet veel moeite om de straten schoon te krijgen. Albertus zelf is ook erg tevreden met het verloop van deze actie. “ Naast dat we als

20

vereniging graag ons steentje bij willen dragen aan de stad Groningen is een van de pijlers van Albertus maatschappelijke bewustwording”, aldus Esther Kho, Vice-Praeses van Albertus Magnus. “We vinden het erg belangrijk dat onze leden zich hier ook mee bezig houden en de schoonmaakactie is een van de onderdelen hiervan.” Naast een schoner milieu probeert studentenvereniging Albertus Magnus op deze manier ook de banden tussen de studenten en de stadjers te versterken. Volgend jaar zullen de nieuwe leden van Albertus weer een deel van Groningen schoon gaan maken!


ADVERTEREN? Op deze pagina ziet u een fictieve en 2 echte advertenties met het zelfde formaat . Het is eigenlijk de

bedoeling dat 1/4e advertenties staand worden aangeleverd, maar door een foutje is er toch een liggende tussen geslopen. We hebben ook nog zogenaamde stoppertjes (1/16 pagina) en die zijn gratis. B.v. voor startende ondernemers uit de buurt. Meer weten? Neem contact op met de redactie. - alleen bedrijven gevestigd in onze buurt komen in aanmerking –

- een halve pagina: 50 euro - een kwart pagina: 25 euro - een achtste pagina: 15 euro


Winkels en bedrijfjes in de beginjaren van de Hoogte en Selwerderwijk. Albert Buursma Aan de hand van het boek van Beno

Op Cortinghstraat 10 woonde in

Hofman over De Korrewegwijk/De Hoogte,

de beginjaren schoenmaker Bongertman,

tezamen met gegevens uit het Fotoboek “De

die met een uithangbord zijn activiteiten

Hoogte” kan een beeld worden geschetst

bekend maakte. Achter de Cortinghpoort,

van de winkels in de beginjaren. De tuinwijk

waar de Reinautstraat en de Idastraat bij

De Hoogte verrees in de jaren 1917-1920. In

elkaar komen, was een kleine concentratie

de in de jaren twintig zag het winkelbestand

van winkels – vier stuks – met op

er als volgt uit: op het adres Reinautstraat

Reinautstraat 1 een kapperswinkel van

2 zat een zaak van H. Nijdam. Hij had een

H. Rensema, waar men ook terecht

breed gesorteerd assortiment kruideniers-

kon voor ‘scheren’ en ‘parfumerieën’.

en grutterswaren met onder meer koekjes,

Daarnaast, op het adres Idastraat 2, was een

kaas, koffie en boter. Daarnaast verkocht

manufacturenwinkel van G. Jansen-Muller.

hij dranken als wijn en advocaat, maar

Deze winkel verkocht ‘Ondergoederen en

ook drinkwater voor schippers. Ook had

Gemaakte Goederen, dat wil zeggen kleding.

hij nog vele soorten gloeilampen te koop.

Een specialiteit waren ‘Gemaakte Schorten’

Het bestverkopende artikel was water,

en bovendien maakt men reclame voor

want men fluisterde dat Nijdam daar rijk

‘Sterke Schoolkousen’ en ‘China Matten’.

van geworden was. Op Cortinghpoort

De winkels rond het pleintje achter de poort

5/7 woonde een kruidenier, Kolthof. Hij

vormden een ontmoetingsplek, waar het

verkocht allerhande blikgroenten, maar

vaak een drukte van belang was.

ook ‘losse’ peulvruchten, zoals capucijners, bruine bonen, pronkerbonen en groene erwten. Daarnaast had bij vele soorten broodbeleg in de aanbieding, zoals kaas, worst en jam. Kolthof verkocht niet alleen in zijn winkel, maar ging ook langs de deuren ging om bestellingen op te nemen om ze vervolgens daarna met paard en wagen te bezorgen.

22


Overigens telde de wijk destijds

papieren gordijnen en een leesbibliotheekje

ook al enige zaken aan het ‘oude’

van J. Peper. Op nummer 16 volgde de

gedeelte van de Bedumer­weg tussen de

kapperszaak van D. Weening. En, ten slotte,

Stationsstraat en de Asingastraat en in

op 18 de ‘vleeschhouwerij’ van D. Beuving.

de achter gelegen Hunzestraten. In de

In 1932 werd De Hoogte uitgebreid

eerste Hunzestraat zat onder meer een

met bebouwing aan de westzijde van de

kruidenierszaak van A. Vroom en op

Cortinghlaan met daarbij de Stinsstraat

nummer 25 een sigarenzaak van A. Ellens.

als dwarsstraat, de Noorderpoorsingel aan de westzijde en tevens nog een uitbreiding (verlenging) van de Borgwal en de Poortstraat in westelijke richting. In het nieuwe gedeelte van de wijk kwamen nog twee winkels. Aan de Cortinghlaan 44 kwam een filiaal van de socialistische arbeiderscoöperatie ‘De Toekomst’. Dit was een kruidenierswinkel beheerd door F. Liezenga, die eerder was gevestigd op het adres Cortinghpoort 5. Het andere winkelpand, Cortinghlaan 34, huisvestte de

Aan de Bedumerweg 13 werd in

zaak van ‘brood-, koek- en banketbakker’

1923 een ‘café-billard’ gevestigd met als

J. Perdok. Kortom: voor vele eerste

eerste uitbaatster de weduwe Beuving. Op

levensbehoeften kon men destijds in de wijk

nummer 15 zat een winkel met rookwaren,

terecht.

23


Steunpunt Mantelzorg bij u in de wijk. Ook komend seizoen kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg terecht in het STIP Korrewegwijk / De Hoogte. Heeft u de zorg voor uw partner, kind, ouder, vriend(in) of uw buren? Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur zit Evelien Korf voor u klaar met een luisterend oor, een kopje koffie, praktische tips en goed advies. Mocht u liever bij u thuis afspreken, of liever op een ander moment, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt telefonisch contact opnemen op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via 06-83810225. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert regelmatig ontspanningsworkshops, informatie- en lotgenotenbijeenkomsten. Wilt u hiervoor worden uitgenodigd of de mantelzorgnieuwsbrief ontvangen, meld u dan nu aan. Voor meer informatie over Steunpunt Mantelzorg of één van de andere projecten van Humanitas, kijk op www.humanitasgroningen.nl

Oud-Hollandse spelletjesmiddag voor mantelzorgers. Bent u mantelzorger voor uw partner, kind, vriend, familie, of uw buren? Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas organiseert speciaal voor u een Oud-Hollandse spelletjesmiddag. Deze middag kunt u kennis maken met andere mantelzorgers en samen spelletjes spelen onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. Houd u niet van spelletjes? Alleen een kopje koffie drinken mag natuurlijk ook. U bent van harte welkom op 12 oktober 14.00 – 16.00 uur in het Franciscuscentrum, Koekoeksplein 2. Aanmelden kan vóór 7 oktober bij Steunpunt Mantelzorg Humanitas 050-3126000. Deelname is kosteloos.

Bent u mantelzorger en vind u het fijn om vaker uitgenodigd te worden voor ontspanningsworkshop en informatielotgenotenbijeenkomsten of wilt u de Mantelzorgnieuwsbrief gratis thuis ontvangen? Meld u dan nu aan. Kijk op www.humanitasgroningen.nl voor meer informatie.

24


STIP-contact. Susan Mos, STIP-vrijwilligster

hand was. Maar er zijn ook mensen, die

Korrewegwijk/De Hoogte

een formulierenfobie hebben. Die liggen

Susan is vrijwilligster bij STIP

een hele nacht wakker als ze een formulier moeten invullen. Ik mag het formulier niet voor die mensen gaan invullen, maar ik kan er wel voor zorgen dat het voor elkaar komt. Als we wijkbewoners doorverwijzen naar een andere instantie vragen we ook altijd of ze zelf het contact kunnen leggen. Soms vinden mensen iets eng, maar ze kunnen meestal meer dan ze denken. Lukt iets écht niet, dan kijken we altijd hoe we alsnog kunnen helpen. Soms is het al genoeg om even naast iemand te zitten. Professionele medewerkers

Korrewegwijk/De Hoogte. Daar helpt ze mensen met allerlei vragen en problemen. Haar taak is om mensen rechtstreeks te helpen of om de juiste weg voor hen te vinden door mensen goed door te verwijzen. Of het nu vrijwillig of betaald is, maakt voor haar niets uit: “Ik vind dat je gewoon altijd professioneel moet zijn.” Allerlei vragen Wijkbewoners kunnen met allerlei vragen

De medewerkers komen goed beslagen ten ijs. Als STIP-medewerkster heeft Susan ook een training gehad. Daarin leerde ze hoe je mensen het beste kunt verwijzen en waar je de juiste informatie vindt. Dat STIP gewenst is, is wel gebleken want de wijkbewoners hebben er zelf om gevraagd op de wijkstemdag. Volgens Susan is iedereen van harte welkom bij STIP en word je goed geholpen.

bij Susan terecht. Er kwam ooit een meneer, die geen Nederlands kon lezen, geen huis

Bij STIP weet je dat je niet van het kastje

had en geen inkomen. Voor deze bezoeker

naar de muur gestuurd wordt. Je bent bij

heb ik toen een brief geschreven om mee

ons aan het juiste adres. Je weet dat het

te nemen naar het Leger des Heils, waarin

goed komt!

duidelijk stond omschreven wat er aan de

25


Vandalisme op het Borgplein. De vakantie is weer voorbij en

Inmiddels is al voor honderden

het activiteitenseizoen is voor het

euro’s schade aan beide gebouwen

Borgplein weer aangebroken. Helaas

aangericht. Om dergelijke vernielingen

bleek dat er in de zomermaanden

tegen te gaan, worden maatregelen

nogal wat is vernield.

getroffen. Er is inmiddels contact geweest met de politie en er heeft een gesprek

Bij het Speeltuingebouw en De Borg zijn

plaatsgevonden met de wijkagent,

ramen gesneuveld. Op De Borg is nogal

vertegenwoordigers van het bestuur en

wat graffiti gekalkt. Ook is het slot van de

het kinder- en jongerenwerk. Er wordt

hoofdingang van dit gebouw tot tweemaal

gekeken naar de plaatsing van camera’s en

toe dichtgestopt met stokjes. Dat laatste

meer toezicht door de politie. De schade zal

lijkt weinig voor te stellen, maar het

worden verhaald op degenen die daarvoor

kost iedere maal € 120,- om het slot te

verantwoordelijk zijn.

demonteren en schoon te laten maken. Bij het overleg kwam ter sprake dat de jeugd, en/of de ouders vinden dat er te weinig wordt georganiseerd. Graag horen we eventuele wensen, zodat we daar op in kunnen spelen. Er wordt druk gewerkt aan een nieuw buurtcentrum, dat als een ‘Bruisend Hart’ is bedoeld voor iedereen in de wijk. We hopen dat men daar aan mee wil werken. Het slopen van voorzieningen voor de eigen wijk past daar niet bij.

26


Nieuwbouw aan het Borgplein. In aansluiting op het artikel in de

archeologische vondsten te verwachten (in

vorige buurtkrant volgen hier de

verband met eventuele opgravingen die

nieuwste ontwikkelingen in de

de nieuwbouw zouden kunnen vertragen).

nieuwbouwplannen op het Borgplein.

Ook zijn er bij bodemonderzoek en

Daarbij gaat hem om de uitbreiding

asbestonderzoek geen verontrustende

van het speeltuingebouw zodat er een

ontdekkingen gedaan.

compleet buurtcentrum ontstaat. Op een bewonersavond, waarvoor wijkbreed is uitgenodigd, konden de aanwezigen hun voorkeur voor een bepaald ontwerp van architect Johannes Moehrlein (die ook het huidige speeltuingebouw heeft ontworpen) uitspreken. Aan de hand van de keuze die toen is gemaakt heeft een werkgroep met bewoners inmiddels overlegd over verdere wensen en aanpassingen. Er is ook al een aanvraag ingediend voor een ‘voorbehandelingsprocedure’ op weg naar een procedure voor een ‘Verklaring van geen bedenking’. Dit is het snelst mogelijke traject om nieuwbouw te realiseren. Dat is mede mogelijk wanneer de plannen door de buurt gedragen worden. Gezien de inspanningen die daartoe gepleegd zijn en gezien de positieve reacties van de wijkbewoners is dat het geval. Er zijn ook nog andere punten waaraan voldaan moet worden: de afdeling RO/EZ van de gemeente heeft inmiddels positief

Het wachten is nu op een goedkeuring door de Welstandscommissie. Daarna volgt een periode van zes weken waarin een ieder op de voorgenomen plannen kan reageren. Een werkgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Zo het nu staat – als alles volgens plan verloopt – kan in 2012 met bouwen worden begonnen. In het (late) najaar van dat jaar zou de aanvullende nieuwbouw bij het Speeltuingebouw opgeleverd kunnen worden. In ieder geval heeft de wijk dan in 2013 een nieuw bruisend hard met veel voorzieningen voor De Hoogte en Selwerderwijk.

gereageerd, en er zijn geen belangrijke

27


Vanaf 1 augustus rijdt de Groningen PlusBus voor ouderen in de hele stad Groningen.

de PlusBus voor een groepje ouderen uit hun wijk, onder andere naar de dierentuin in Emmen. Ook zorginstellingen maakten gebruik van het busje. Activiteitenbegeleidster Karin Boss van

Groningen Plus organiseert vanaf

Residentie Buitenzorg is vol lof over de

1 augustus voor 55-plussers in heel

betrokkenheid van de chauffeurs van de

Groningen een groot aantal uitstapjes met

bus.

een busje voor vijf tot zeven passagiers. Dit is mogelijk door de ondersteuning van het

55-plussers in Groningen kunnen per

Ouderenfonds en door samenwerking met

uitstapje één gast naar keuze meenemen,

de Steun- en Informatiepunten (STIP’s) in

ongeacht hun leeftijd – bijvoorbeeld een

de stad Groningen.

buurvrouw of een familielid; deze gast betaalt de normale prijs. Per rit kan er

Ouderen kunnen ook zelf een reisje

één rolstoelgebruiker mee in de eigen

bedenken en bespreken dan de datum

rolstoel. In de bus is een begeleider en een

en prijs met Groningen Plus. Dat deed

rolstoellift aanwezig. Het busje kan ook

bijvoorbeeld mevrouw Jopie Brons (86).

enkele rollators meenemen.

Zij ging met een paar bekenden van haar

De deelnemers worden in principe

uit de Vondelflat wandelen in het bos bij

opgehaald en thuisgebracht, tenzij anders

Dwingeloo en een andere keer een visje eten

wordt afgesproken.

in Lauwersoog. Brochures met informatie over de PlusBus zijn op te vragen bij Groningen Plus Vondellaan 77 - 9721 LC Groningen Tel: 050 – 364 23 20 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur Email : groningenplus@live.nl Website: www.groningenplus.com PlusBus voor Cascade. Foto Willi Kröger Verschillende STIP’s organiseerden al in de afgelopen maanden een tochtje met

28


1925

1928

1925

1955 Café, “De kroonluchter” het pand is sinds jaar en dag een horeca onderdeel van Selwerderwijk Zuid. Er is weinig bekend hierover. Toch moet het een rijke historie hebben. Als u hier wat van afweet kunt u de verhalen naar de redactie van Op de Hoogte te sturen. hoogtekrant@Gmail.com

1970

De foto’s komen uit de beeld bank van de Groninger Archieven

29


Deze keer een heel persoonlijke column van Wil. Op 22 oktober 2010 overleed mijn vader Jan van Eekeren, die in 1933 in de Poortstraat werd geboren, en die in de jaren zestig zes jaar met zijn gezin in de Idastraat woonde. Alhoewel men in het UMCG tegen hem had gezegd dat hij nog tien jaar zou leven, mits hij zich zou laten opereren, weigerde mijn vader koppig iedere medische behandeling, zodat die periode van tien jaar werd ingekort tot vier maanden. Hierover heb ik later een sonnet geschreven:

Sonnet bij het graf van mijn vader Hier ligt mijn pa - door koppigheid geveld Hoewel hij nog tien jaar had kunnen leven heeft hij die periode weggegeven en zo zichzelf, en anderen gekweld. Vier maanden voor zijn dood werd hem verteld: “Meneer - u bent ten dode opgeschreven zonder een operatie�, maar slechts even daarvoor had hij zich gillend afgemeld. Nu ligt hij hier, voor eeuwig uitgeteld, vroegtijdig uit dit leven uitgeschreven; hij was te eigenwijs - de antiheld. Toch weet ik: ook al heeft hij veel misdreven, en heeft hij mensen vaak teleurgesteld: daarboven wordt men niet gauw opgegeven. WIL

30


Redactie Op de Hoogte

Buurtsportwerk

Hoogtekrant@gmail.com

Niels Bouwman 06-20929590 n.bouwman@mjd.nl

In De Borg, (050) 549 55 66 info@mjd.nl Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor:

SKSG Kinderwerk

(050) 526 07 07

Esse van der Molen 06 49494353 e.vandermolen@sksg.nl

Thuiszorg Nait Soezen

Kopij: Hermanstraat 27

Buurtcentrum De Borg

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 571 27 15 Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte Borgwal 88, 9712 GZ Groningen (050) 573 01 03 Contactpersoon: Anno van Meel

Centrum Jeugd en Gezin Opvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

Stiel Opbouwwerk

(050) 577 77 57

Carina van de Witte (050) 5772325 06-285 386 73

Wijkpand De Huismeesters

Cortinghlaan 11 Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie. Telefoon: (050) 365 71 71

De Huismeesters

Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen (050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur) Openingstijden van het kantoor ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en Jongerenwerk Jan Brugge 06-209 25 229 j.brugge@mjd.nl Annemieke Hoek 06-448 71 442 a.hoek@mjd.nl Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten Hoogtekrant@gmail.com

06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

Buurtconciërge Koos de Vries Werkplek: De Borg (050) 571 27 15

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen

MJD

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

c.vandewitte@stiel.nl

Brandweer

Twitter @CarinaStiel

(050) 3674777

Stiel Vrijwilligerswerk

Milieustewards

Josephine Hoeksema 06-818 54 141 j.hoeksema@stiel.nl

Politie

0900-8844 Buurtagent Jaap Wallinga

Kars Ottens 06-52305503 k.ottens@md.groningen.nl Wally Schepers 06-52305507 w.schepers@md.groningen.nl

Loket beheer en verkeer (wijkpost)

Jeugdagent Fred Wilbrink

(050) 367 89 10

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Het Ondernemershûs,

(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals opvang info@ashg-groningen.nl

participatie, werk en ondernemerschap Johan de Wittstraat 15 9716 CN Groningen (050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg

Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur

STIP (Steun- en informatiepunt)

(050) 5773162 dehoogte@stip-groningen.nl

(050) 587 58 85

Buurtwerk Ontmoeting Mariska Kappert 06- 42733422

m.kappert@mjd.nl

31


buurtkrant nr 5  

oktober/november 2011