Page 1


Pagina 01 02 03 04 06 08 11 12 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31

32

Onderwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

Voorpagina Inhoudsopgave + Colofon Voorwoord Wijknieuws Buurtbuffet Wat is er allemaal te doen Advertenties Wijk in actie Wijknieuws Kleurplaat Buurtforum Straatnamen Buurt in beeld Oet de ole deuze Ik geef de pen aan... Lentekriebels Tropical Prokkel Even voorstellen De bibliotheek Handige tips De column van Wil van Eekeren Handige namen en adressen

Tekening

De deadline voor de volgende uitgave is: 12 September 2013

******************************************* Verschijning omstreeks 14 Oktober. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar Hoogtekrant@gmail.com

De Redactie:

Colofon:

Bert Blaauw (vormgeving,illustraties) Evert Bosscher (de hoogte-selwerderwijken.nl) Peter van Pelt Mardjantie Kneefel (ondersteuning) Er kan nog iemand bij !!!

Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen. Drukwerk: de Marge.

2


Beste buurtgenoten, Het is ongelooflijk maar dit is het zomernummer alweer. Terwijl de barbecues hun deksel laten klapperen van ongeduld om aan de slag te gaan de winkels de zomerkleding al in de uitverkoop hebben zitten wij weer binnen met warme kleding. Voor het zelfde geld is het volgende week weer prachtig weer maar u kent De Hoogte dan ook net zo goed als ik. Namens de redactie wensen we u een fijne vakantie, Evert Bosscher Social Media in de Hoogte Wilt u op “ de hoogte” blijven van wat er zich dagelijks/wekelijks afspeelt in uw wijk volg dan: Twitter: @JosephineStiel @MariskaStiel @MardjantieStiel @evert_bosscher @peter121265 @jjwdeHoogte

Facebook * De Hoogte * Jongerenwerk De Hoogte Buurtmailing m.kneefel@stiel.nl

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen: Om te helpen bij de bezorging! Ook is er nog plek voor iemand die plaats wil nemen in de Redactie! zie pag. 10

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/ NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie! Vragen over de bezorging? Bel: 050-5772325

Op de voorpagina ziet u een foto genomen tijdens de warmste/koudste maand Juni sinds tijden, M’n vader heeft me een handje geholpen. (kreeg het alleen niet voor elkaar!)

3


OZO in De Hoogte Sinds anderhalf jaar is het OZO- project elke maandag actief in het gebouw van BSV De Hoogte. Het OZO project helpt mensen wegwijs te worden op de computer. Via één op één lessen wordt er les gegeven. Op deze manier kan iedereen op zijn of haar eigen tempo en met eigen vragen aan de slag. Mensen die les willen volgen worden gekoppeld aan iemand die het leuk vind anderen wegwijs te maken. Momenteel zijn er drie koppels actief en zijn er al een aantal mensen die kort les hebben gehad en weer zelfstandig aan met de computer werken. Want dat is het doel van OZO, op eigen tempo leren, dus of u nu lang of kort lessen wilt volgen, dat is geen probleem. Er wordt

Afhankelijk van het aantal lessen kunt u

gewerkt met een strippenkaart.

dus strippen bijkopen. De kosten bedragen €2,- per les. Hier voor krijgt u ongeveer anderhalf uur les met een pauze, koffie/thee en vaak wat lekkers. We zijn nog hard op zoek naar mensen die het leuk vinden anderen wegwijs te maken. Als dit wat voor jou is stuur dan een mailtje naar Karina Veenstra, via k.veenstra@stiel.nl of neem contact op het Stip in het Floreshuis. Dit geldt ook voor mensen die graag hulp willen bij het werken met de computer.

4


Tips voor mensen met een smalle beurs ALGEMENE BIJSTAND

Voor het schooljaar 2012-2013 kunt u de computerregeling bij de dienst SoZaWe aanvragen vanaf 1 september 2012 tot en met 30 april 2013.

Computerregeling voor minima met

Het aanvraagformulier kunt u downloaden

schoolgaande kinderen

onder “Aanvragen” van de gemeentelijke

Als uw kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

webpagina Computerregeling voor

na de basisschool voortgezet onderwijs

schoolgaande kinderen, telefonisch

gaat volgen of al voortgezet onderwijs volgt, kunt u recht hebben op een computer volgens de gemeentelijke Beleidsregels computers voor kinderen 2009-2012. Over de maand september 2012 mag uw netto inkomen inclusief eventuele heffingskortingen en exclusief vakantietoeslag niet hoger zijn dan: -

wanneer u alleenstaande ouder bent € 1.258,00

-

wanneer u een partner heeft

€ 1.398,00

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een computer met toebehoren voor

bestellen via nummer 050 – 367 50 00 van de dienst SoZaWe of ophalen bij één van de

een bedrag van maximaal € 545,00

balies

aanschaffen. Voor de aansluitkosten en de

Vakantie

gebruiks- kosten van internet krijgt u een

Als u jonger dan 65 jaar bent mag u

bedrag van € 200,00 ineens, in totaal dus

maximaal vier weken per kalenderjaar met

maximaal

behoud van bijstandsuitkering op vakantie

€ 745,00. Per gezin kan één computer

naar het buitenland gaan. Als u 65 jaar of

worden aangevraagd.

ouder bent met een AIO-aanvulling is deze

Als u al een computer heeft, kunt u een

periode 13 weken. Tussen de twee en vier

vergoeding voor internetkosten aanvragen.

weken voor uw eerste vakantiedag geeft u

De gemeente betaalt u dan € 20,00 per

uw vakantie door aan de dienst SoZaWe

maand gedurende ten hoogste vier jaar.

(digitaal of via het formulier “Melding

Aanvragen computerregeling

nieuwe informatie”) of aan de SVB.

5


Buurtbuffet Op woensdag 17 april is er een heerlijk koninklijk buurtbuffet geweest. Ongeveer 50 mensen hebben heerlijk gegeten van een menu wat in het teken stond van de Kroning. De tafels en de ruimte waren in het oranje gezet. De maaltijd begon met een overheerlijk Koninginnensoepje. Het hoofdgerecht bestond uit een gevulde Oranje paprika geserveerd met rijst en een oranje wortelsalade.

Het buurtbuffet is elke 2 maanden te bezoeken in het Floreshuis. Elk buffet heeft een ander thema. Tijdens elke buffet kookt een groep enthousiaste buurtbewoners een 3-gangenmaaltijd voor de wijk. Woensdag 18 september Kaarten verkrijgbaar vanaf 4 september Woensdag 20 november Kaarten verkrijgbaar vanaf 6 november Hopelijk tot ziens! Meer informatie bij: Als laatste kregen de bezoekers een

Mariska kappert, Buurtwerker, tel, 06-

heerlijke oranje muffin. Deze laatste ging er

42733422, m.kappert@mjd.nl

bij de eters goed in.

Josephine Hoeksema, Buurtwerker, tel: 06-81854141, j.hoeksema@stiel.nl

6


Zomers Buurtbuffet

-Boeken lezen waar je nooit aan toekomt -Youtube filmpjes van vakanties bekijken -Met de fiets touren en goedkoop kamperen -Gebruik maken van het huis van familie in het buitenland -Een dagje stad verkennen -Vakantiewerk in het buitenland -Kamperen in het Stadspark -Tuinfeesten in de straat

Op woensdag 19 juni was het weer zover. Op een van de warmste dagen in juni zijn de vrijwilligers van het Buurtbuffet weer aan de slag gegaan om voor de wijkbewoners een heerlijke zomerse maaltijd te bereiden. Ondanks de hitte was het weer gezellig druk en konden de gasten genieten van een zomerse paprika soep, een couscous maaltijdsalade met bladerdeegstengels en

-Mooie fotoboeken inkijken met mooie muziek en dan genieten -Sterrenbos live concerten (http://www. wijkhelpman.nl/) -Gilde stadswandelingen (gratis) -Via Ebay.com en vakantieveiling.nl kortingskaartjes voor attracties en evenementen

als toetje na een frisse fruitiramisu vol met

Informatiesites

zomervruchten. Er werd volop genoten van

-www.armekant-eva/projecten/

deze zomerse en smakelijke maaltijd.

-www.vakantiegids.nl

Tijdens de maaltijd werd er door de Gro-

-www.holidaylink.nl

ningse Kredietbank onder begeleiding van

-www.nibud.nl

Fatima Belhaj tips uitgewisseld over op

-www.smalle-beurzenfonds.nl

vakantie met een smalle beurs. De tafel met

-www.okeekampen.nl

de beste tips kreeg een Goodiebag.

-www.devakantiebank.nl

Hieronder een aantal goeie tips die naar voren kwamen tijdens de maaltijd: -Woningruil met iemand uit bijv. Castricum -Picknicken/boswandeling -Met jongeren/kinderen vliegersmaken of dagtochtjes op de fiets -Watergevechten/kussengevechten

7


8


9


Jonge Onderzoekers na de zomer in de Hoogte Met het thema: BEWEGEN

Advertentie acquisitie Vindt je het leuk om: -

samen met de redactie te kijken

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar

naar de mogelijkheden om finan-

kunnen meedoen met 8 verschillende

ciën te krijgen voor het maken van

workshops die allemaal in het teken staan

de Buurtkrant

van BEWEGEN. De Jonge Onderzoekers maakt het voor kinderen mogelijk om met

-

gaan voor het plaatsen van adver-

hun talent aan de slag te gaan rondom

tenties in de Buurtkrant

projecten die met techniek te maken hebben. wordt er gewerkt met diverse materialen en elke week zal er een ander werkstuk

bij bedrijven/organisaties langs te

-

te helpen bij de opmaak van de advertenties in de Buurtkrant

gemaakt worden. Elk werkstuk heeft te maken met beweging, hoe laat je iets bewegen en wat heb je hier voor nodig? Na de zomer wordt bekent gemaakt waar en wanneer de Jonge Onderzoekers in de Hoogte zal plaatsvinden. Houdt de flyers en posters in de gaten. De REDACTIE van “Op de Hoogte” is

Na oktober zal de buurtkrant zelf

OP ZOEK NAAR:

financierend moeten worden. Dit betekend

Buurtjournalist (en) Vindt je het leuk om: -

te schrijven over de buurt/wijk/ bewoners1 x per 2 maand 2 redactievergaderingen bij te wonen

-

dat de redactie geen subsidie meer ontvangt vanuit het NLA. De redactie zal op zoek moet naar andere potjes met geld zodat we buurtkrant Op de Hoogte 6 x per jaar uit kunnen laten brengen.

samen met buurtbewoners de

Laat het weten aan: Mardjantie Kneefel,

buurtkrant vorm te geven

opbouwwerk Stiel m.kneefel@stiel.nl of bel: 06-81172844

Bezorgers buurtkrant Heb je tijd om 1 x per 2 maand een rondje door (jouw) de buurt te maken.

10


De bovenstaande echte advertentie (halve pagina) kost 50 euro.


12


13


Wat staat er op de agenda bij het CJG?

stellen over opvoeden en opgroeien andere

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, dé plek

De koffie staat altijd klaar!

in de wijk voor ouders van kinderen van

Jaarplanning

- 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de

In het CJG zijn wij al weer druk bezig met

openingstijden:

het inplannen van nieuwe activiteiten voor

Inloop -Wie Alle ouders uit de Indische buurt en de Hoogte -Waar Huiskamer CJG Billitonstraat 78/2

ouders ontmoeten.

na de zomer. Wij horen graag jullie ideeën voor themabijeenkomsten, activiteiten voor ouders en ouder en kind of uitjes. Heb jij een leuk idee? Mail dit dan naar Marije den Daas of Amanda van Vossen! Zomervakantie De zomervakantie is van maandag 8 juli

-Wanneer

tot en met zondag 18 augustus. Tijdens de

maandag 13.00 – 15.00

zomervakantie is er geen inloop in het CJG.

dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 11.30

Voor vragen betreft opvoeden kun je terecht

uur

bij het

-Waar Peuterspeelzaal Lutje Potje Billitonstraat78/2 -Wanneer Woensdag 8.30 – 11.30 uur -Waar CBS Kleine Wereld Celebestraat

consultatiebureau. Hou de website in de gaten voor nieuwe activiteiten (www.cjg.groningen. nl) of like ons op facebook voor de laatste nieuwtjes (facebook.com/ CJGIndischeBuurtDeHoogte). Vragen over het CJG of één van de

-Wanneer

activiteiten?

donderdag 14.45 – 15.15 uur

Marije den Daas

Kosten: Gratis

M. 0613197667

-Omschrijving Tijdens de inloop mogen ouders en kinderen samen komen spelen. Je kunt er in een ontspannen sfeer vragen

14

m.dendaas@cop-groningen.nl Amanda van Vossen M. 06-10444668 a.vanvossen@cop-groningen.nl


Sporten voor ouders -Wie Alle ouders uit de Indische buurt en de Hoogte -Waar OBS Karrepad Oldebarneveltlaan 6 -Wanneer donderdag van 9.00 – 10.00 uur -Kosten: Gratis -Kinderopvang Aanwezig in de huiskamer van het CJG Omschrijving Heb jij ook moeite om je alleen naar de sportschool te bewegen? In groepsverband is sporten leuker! Elke week zal de les er anders uitzien. Onderdelen die we gaan doen zijn; bbb, pilates, steps, dansen, yoga etc. Elke week een nieuwe uitdaging dus! Iedereen kan meedoen, ongeacht je conditie, kracht of niveau. Sporten voor ouders loopt tot

15


Buurtforum CCG 13 juni

wijk te hebben, ontstond er een boeiend gesprek over de wijk.

Donderdagavond 13 juni vond er in het gebouw van Christelijk Centrum Groningen

Iedereen was het er over eens; De Hoogte

een forum plaats over De Hoogte/

is een wijk met karakter. Er werd met

Selwerderwijk. Het onderwerp van gesprek

waardering gesproken over saamhorigheid,

was De wijk en de rol van een kerk als CCG

over samen buiten eten en drinken, over

in de wijk

doeners die graag meehelpen in de wijk. Over mensen die al jarenlang met plezier in

Forumleden waren: Mardjantie Kneefel van

de wijk wonen en oprecht trots zijn op hun

Stiel, Hamid el Hami van de Huismeesters,

wijk. Misschien juist vanwege dit karakter

Evert Bosscher van de Wijkraad van

en deze trots zijn er soms ook zorgen.

buurtbewoners en Arie Terpstra van

Ook die werden besproken. Rode draad

Christelijk Centrum Groningen. Naast de

vormden begrippen als saamhorigheid,

forumleden waren er ruim tien personen

verbinden, samenwerken. Iedereen was

aanwezig waarvan een deel ook uit de wijk.

het er over eens; De Hoogte is een wijk

Na een korte inleiding van elk van de forumleden over de ‘kracht’ en de ‘zwakte’ van de wijk, bijna alle forumleden bleken een persoonlijke geschiedenis met en in de

18

waar verbinden mogelijk is en ook nodig is. Hoewel er nog geen concrete afspraak is gemaakt, wordt dit forum dan ook vervolgd. Matthijs Klein Haneveld en Arie Terpstra


De Hermanstraat – door Albert Buursma

De straat in De Hoogte is genoemd naar Herman van Koevorden (van het kasteel te Coevorden, Dr.), die in 1360 huwde met Ida van Selwerd († ca. 1396). Zij bezaten het kasteel te Selwerd dat waarschijnlijk juist weer was opgebouwd na

De Hermanstraat ligt midden in Tuindorp

een oorlog tussen de stad Groningen en de

De Hoogte en verbindt de zuidelijk

Drenten. Uit hun huwelijk stamde Hendrik

gelegen Reinautstraat met de daarboven

van Selwerd. Hij had een zoon, Herman

gelegen Poortstraat. Men wilde deze straat

van Selwerd geheten. Hendrik wilde nog

vernoemen naar één van de bewoners van

prefect van Groningen worden maar moest

het Cortinghuis, dat lag op de plek van De

het uiteindelijk doen met het kasteleinschap

Hoogte. Dat huis en de bewoners werden

van De Slinge bij Gramsbergen (Gld.).

echter verward met die van het kasteel te Selwerd. De resten daarvan zijn nog altijd

Bronnen: G. Overdiep, De plattegrond

zichtbaar in het landschap. Het is een

van de stad Groningen door Jacob van

weiland, oostelijk van de Selwerderhof,

Deventer uit omstreeks 1565 (Alphen

aan het Van Starkenborghkanaal. Het

a/d Rijn 1984); J.W. Boersma e.a. (red.),

heet ‘De Huppels’. En is te bekijken vanaf

Groningen 1040 (Groningen 1990);

een uitzichttorentje, dat bereikbaar is via

J.H.N. Elerie en G. Overdiep (red.),

het fietspad langs het kanaal of vanaf de

Tien eeuwen Hunze (Groningen 1997).

Paddepoelsterweg (via ‘de Laan naar het Klooster). Selwerd wordt al in het jaar 858 wordt genoemd. Oorspronkelijk behoorde het aan de St. Maartenskerk van Utrecht. Later kwam het in het bezit van de Abdij van Ruinen die er een klooster stichtte. Vlakbij lag het kasteel. Zowel het klooster als het kasteel werden Selwerd genoemd. De eigenaar van het kasteel te Selwerd was meestal ‘prefect’ van Groningen. Dat wilde zeggen dat hij Groningen bestuurde namens de bisschop van Utrecht.

19


Wat is uw naam en waar woont u?

Tv-programma:

Mijn naam is Petru Giurgiru ”Captain Jack”

Ik kijk naar alles wat informatief is en ook

en ik ben van oorsprong Roemeens.

de politiek spreekt me aan. Ook het journaal mis ik eigenlijk nooit.

Woont u al lang in deze buurt? Sport: Ik woon in de Hoogte 14 of 15 jaar. Tennis natuurlijk!! Met hoeveel mensen woont u in één huis?

Hobby:

Ik woon samen met mijn dochter vaan 16

Ik mag graag fietsen en dat doe ik veel.

jaar, Petra. Ze is gisteren geslaagd voor

Dansen vind ik ook geweldig maar dat

school en ik ben trots op haar. (13-06-2013)

doe ik niet zoveel meer als vroeger. En natuurlijk muziek “Caaptain Jack”.

Huisdier: We hebben cavia’s gehad en chichilla’s maar die zijn overleden. Nu hebben we geen huisdieren. Krant: Ik las altijd de gezinsbode, de Telegraag, Trouw enz.enz. Tijdschrift: Nee, die lees ik niet. Boek: Nee hoor, die lees ik ook niet.

22


Laatste vakantie:

Wat moet er aangepakt of veranderd worden?

De laatste keer dat ik op vakantie was is 1 of 2 jaar geleden. Dat ben ik even kwijt maar

Ik denk dat er best meer wijkagenten

ik ben toen naar Boekarest in Roemenië

ingezet mogen worden want ik maak me

geweest.

wel zorgen over de jongeren op straat. Er is best overlast. Zelf heb ik er geen last van

Bent u actief in uw straat / buurt?

maar ik wil dat mijn dochter veilig ’s avonds over straat kan

Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb het druk met mijn dochter, de tuin en fietsen en nog veel meer.

Wilt u nog iets kwijt aan uw medebewoners? Jazeker. Ik hou van jullie allemaal en heb veel respect voor mijn medebewoners.

Aan wie wilt u “de pen” doorgeven? Dat laat ik aan jou overJ

Wat vindt u leuk of bijzonder aan de Hoogte / Selwerderwijken? Ik kan het goed vinden met de dames in mijn buurtje. Altijd wel gezellig een babbeltje. Ik kan nu eenmaal beter overweg met dames dan met heren.

23


De traditionele voorjaarschoonmaak LenteKriebels vierde dit jaar haar

de laatste dag van LenteKriebels, voer

10-jarig bestaan. Deelnemers konden

de Plastic Draeck door de Diepenring.

daarom meedoen met een speciale

De opvarenden van de Plastic Draeck

fotowedstrijd. De winnaars zijn zojuist

maakten samen met allerlei volgbootjes

bekend gemaakt via de Facebook pagina

de Diepenring schoon. Drijvend troep,

LenteKriebels Groningen ( http://www.

zoals lege plastic drinkflesjes, kon zo met

facebook.com/pages/LenteKriebels-

visnetten uit het water gevist worden. De

Groningen/182849828405635 ). Een

actie was succesvol en zal daarom ook

aantal van hen mogen in juni mee met een

volgend jaar de afsluiting van LenteKriebels

zwerfvuiltocht op de Waddenzee.

gaan markeren.

Meer dan 5500 inwoners van de stad

Met vriendelijke groet,

Groningen hebben tussen 6 en 27 april vrijwillig hun buurt opgeruimd. Dat deden ze samen met buren, klasgenoten of sportmaatjes. Op zaterdag 27 april,

24

Tine Noorda communicatiemedewerker gemeente Groningen


Tropical Prokkel Op donderdag 6 juni vond in het Floreshuis een Tropical Prokkel plaats. De Prokkel is een landelijk initiatief en heeft als doel mensen met en zonder beperkingen met elkaar in contact te brengen. Iedereen mag een eigen Prokkel bedenken en hier een invulling aan geven. In de Korrewegwijk en De Hoogte is er een tropische tintje aan de dag meegegeven. Zo waren er (nonalcoholische) cocktails, djembe

spelers, dansdemo’s en workshops rond verdedigingsport, sieraden maken, salsa dansen en hapjes maken. De drukke dag werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue bij Resto van Harte. De dag is goed bezocht en de workshopleiders waren dan ook constant in beweging. Er is ook een filmpje gemaakt door Stipjournaliste, Ike Wagenaar. Het filmpje is terug te vinden op youtube.com u kunt als zoekterm de titel gebruiken “Prokkel 6 juni 2013”. Deze dag is mogelijk gemaakt door een grote hoeveelheid mensen en organisaties uit zowel de Korrewegwijk als De Hoogte, dit zijn onder andere Buurtwelzijn, NOVO, Resto van Harte, Mankracht, diverse studenten, Jong Goud en het Floreshuis. We willen iedereen bedanken voor een fantastische dag en hopelijk tot volgend jaar!

25


Werkgroep Woonomgeving De

woonomgeving.

Hoogte

Binnen dit overleg zijn we voornamelijk

De Werkgroep Woonomgeving De Hoogte is een werkgroep die zich richt op het

bezig met het ‘groen’ en ‘grijs’ in de wijk, maar ook andere activiteiten komen voorbij.

schoon en veilig maken en houden van de wijk. In deze werkgroep werken bewoners samen met Stadsbeheer, de Milieudienst, Huismeesters en Buurtbeheer. De Milieustraten acties en de aanpassing van de voetgangersoversteek op de Bedumerweg zijn voorbeelden waar de Werkgroep Woonomgeving zich sterk voor heeft gemaakt. In deze werkgroep zitten een aantal bewoners, 2 hiervan stellen zichzelf

Mijn naam is Arie Terpstra. Ik ben een

even voor:

Groninger, opgegroeid in Selwerd, ik hou van de stad Groningen en zeker ook van deze wijken. Ze zijn de moeite waard om mooi te houden en het woongenot aangenaam te laten zijn. Daar werken we aan in de werkgroep woonomgeving waarin ik nu al ruim drie jaar zit. In eerste instantie vanuit CCG - Christelijk Centrum Groningen - we ‘huizen’ in het kerkgebouw op de hoek van de Johan de Wittstraat en

Mijn naam is Vincent Weijers, geboren en

de Heinsiusstraat.

getogen in de Achterhoek ben ik 15 jaar

Vervolgens hebben mijn vrouw en ik twee

geleden voor mijn studie naar Groningen

jaar in De Hoogte gewoond, met veel plezier

verhuisd. Ik woon nu twee jaar in De

mag ik wel zeggen. Momenteel woon ik

Hoogte, eerst een jaar in de Cortinghlaan

weer ergens anders, maar de kerk staat nog

en nu in het nieuwe stukje van de wijk, de

steeds in de wijk, dus draai ik nog steeds

Cortinghborg.

mee in de woonomgevingsgroep. Ik kan

Eind vorig jaar ben ik begonnen met het

iedereen van harte aanmoedigen ook mee te

bezorgen van het buurtkrantje en sinds

denken en mee te werken aan een prettige

begin dit jaar zit ik in de werkgroep-

leef- en woonomgeving.

26


Nieuws van De Bibliotheek •

Bibliotheek Beijum, Lewenborg, Selwerd, Vinkhuizen, De Wijert en Hoogkerk: Ma, wo en vr 14.00-17.00 uur. N.B. Bibliotheek Selwerd is op die dagen tevens van 11.00-14.00 uur geopend, echter zonder

Maand van het Spannende Boek

Klantenservice.

1 t/m 30 juni Dit jaar viert de Maand van het Spannende Boek haar 25-jarig jubileum! De hele

Treslinghuis en Confiance zijn

maand is er aandacht voor uitstekende

tijdens de bouwvakvakantie van

thrillerschrijvers zoals Nicci French, Tomas

22 juli t/m 9 augustus gesloten.

Ross, Loes den Hollander en Charles den Tex. Kom naar de bibliotheek voor een

De Bibliotheekpunten Floreshuis,

Zomeractie voor leners

uitgebreide keuze uit honderden spannende

Neem gratis langer boeken mee!

boeken!

Van 1 tot en met 28 juli is het niet nodig extra leentijd te kopen want de uitleentermijn van (luister) boeken is dan maar liefst zes weken! Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website!

Zomervakantie: maandag 8 juli t/m zondag 18 augustus De bibliotheken in de stad Groningen zijn in deze periode geopend op de volgende dagen: •

Centrale Bibliotheek ma t/m vr

13.00-18.00 uur

za

11.00-16.00 uur

27


Zomertips Huisdieren

bellen en beginnen met koelen!

In de zomer kan het nog wel eens flink warm worden, ook voor uw huisdier. Veel

Honden

van onze huisdieren kunnen daar niet zo

Honden kunnen hun warmte alleen kwijt

goed tegen. Ze hebben bijvoorbeeld geen

door te hijgen. Behalve in hun voetzooltjes

zweetklieren waarmee ze hun lichaam

hebben ze nergens zweetklieren. Ze heb-

kunnen koelen zoals wij. Oververhitting

ben het dan ook snel warm. Zorg er voor

kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor uw

dat uw hond bij warm weer een plek in de

huisdier. Houd er daarom rekening mee en

schaduw heeft. Laat hem nooit achter in een

neem maatregelen als het buiten warm is.

auto of in een warme tent of caravan. Zorg

Hoe merkt u of een dier het te warm heeft?

natuurlijk voor voldoende vers drinkwater.

Bij oververhitting zijn de slijmvliezen rood,

Als uw hond van zwemmen houdt dan is

het dier voelt heet aan, ademt snel, wil vaak

dat een prima manier om af te koelen. Er

niet eten en is lusteloos. Honden kunnen

zijn voor honden ook speciale koeltepro-

gaan braken. Vogels zitten vaak met veren

ducten te krijgen, zoals een koeltematje of

gespreid en snavel open. Merkt u dat uw

koelte-halsband. Deze zijn gevuld met een

dier het te warm heeft, help hem dan om

materiaal dat koud water op kan nemen en

af te koelen. Honden, katten, konijnen en

de koelte lang vast kan houden. Erg handig

knaagdieren kunt u nat maken met koel

voor bijvoorbeeld een autoritje of voor

water. Maak vooral kop, oren, hals en poten

warmtegevoelige rassen zoals kortneuzige

nat. Gebruik geen ijskoud water, daardoor

honden (zoals bijvoorbeeld bulldoggen).

trekken de bloedvaten samen waardoor het nog lastiger wordt om de lichaamswarmte af te geven. Breng het dier naar een plek in de schaduw of in een koel vertrek om bij te komen. Zorg voor vers drinkwater, maar ook hier geldt: geen ijskoud water, en geen liters achter elkaar, dit geeft maagproblemen. Is de oververhitting nog erger dan kan uw dier een hitteshock krijgen. Dit herkent u aan snelle hartslag en ademhaling, en niet of nauwelijks reageren op prikkels. Dit is een noodgeval, u moet direct de dierenarts

28


Let wel op dat de hond niet op het materiaal kan kauwen, dus alleen onder toezicht gebruiken! Honden liggen bij warm weer ook graag op koele plekken, geef ze die gelegenheid. Let bij honden met een dunne vacht ook op verbranding en smeer dun behaarde plekken eventueel in met zonnebrandcreme. Maak geen lange wandelingen in de hitte maar plan deze aan het begin of eind van de dag. Ga zeker niet met uw hond fietsen in de zon!

Knaagdieren Ook knaagdieren zoals cavia’s, hamsters of ratten kunnen het flink warm krijgen. Help hen afkoelen met behulp van bevroren waterflessen of koude stenen. Heeft u een plastic bodembak, dan kunt u eventueel onder het hok (dus aan de buitenkant!) diepvrieselementen leggen. Natuurlijk zet u het hok nooit in de zon! Katten Katten zoeken vaak zelf een koel plekje als ze het te warm krijgen. Zorg ervoor dat uw kat schaduw heeft of naar binnen kan. Als de kat niet zelf kan kiezen, bijvoorbeeld als u hem in een warme auto moet vervoeren, dan moet u wel oppassen voor oververhitting.

29


Verwondering Toen ik in 1991 mijn eerste stuk voor deze buurtkrant schreef, moest ik, wanneer ik mijn thuis op een typemachine geschreven kopij wilde inleveren, rekening houden met de openingstijden van De Borg en de aanwezigheid van de redactie. Daar kwam verandering in toen die redactie een computer mocht aanschaffen: mijn typemachine kon - althans voor het schrijven van buurtkrant stukjes - aan de kant, en mijn bijdragen werden opgeslagen op onder andere van die slappe 5,4’ floppy’s. Wel diende er uiteraard nog rekening te worden gehouden met openingstijden van het buurthuis en presentie van de redactie. Maar ook dat veranderde, want in het jaar 2000 schafte ik zelf een pc aan (ik geef toe - een beetje laat), en deed ik mijn voorzichtige eerste stappen op het WorldWide Web. Wat een vooruitgang!: ik kon te allen tijde mijn stukjes inleveren, enkel en alleen door op de knop Verzenden te drukken. Het kon niet op! Nu zijn we dertien jaar verder, en heeft zich voor mij weer een nieuwe ontwikkeling voorgedaan: ik heb een iPad aangeschaft, zodat ik u nu vanaf iedere gewenste locatie kan bestoken met mijn schrijfsels. Toegegeven: ook nu ben ik weer wat laat, want menig journalist ging mij hierin al voor.

Toch blijf ik mij als een kind verwonderen over hoe dit toch allemaal kan. Stel - ik zit met mijn WeekendVrij-abonnement in de trein, en wil van mijn reis een verslag maken. Dan maak ik eerst met mijn iPad een foto van het prachtige vertrekstation Groningen Centraal (uit 1895 - architect: J. Gosschalk), en daarna een van de trein waarin ik kom te zitten. Terwijl ik reis typ ik mijn verslag, en lardeer het met de zojuist gemaakte foto’s. En zo gaat dat de hele dag door, totdat ik ‘s avonds laat thuis kom met een zo goed als afgerond verslag, waarin alleen nog maar mijn aankomst op Groningen Centraal en thuis hoeft te worden verwerkt. Neveninformatie haal ik tijdens de reis even van het internet, en als ik wil weten wat tijdens mijn treinreis de buitentemperatuur is, zoek ik dat even op in een van de ‘weer-apps’ op mijn apparaat. Ben ik al dat schrijven een beetje moe, dan lees ik een e-book, of luister ik naar een van de honderden cd’s die ik nu in mijn iPad aan het kopiëren ben. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere zaken waarvoor ik mijn ‘speeltje’ kan gebruiken. Tja - en waar eindigt deze wonderlijke reis van technische vooruitgang? Ik weet het niet. Maar hoe dan ook - ik weiger al deze verworvenheden als normaal te gaan ervaren, en wil me als een kind blijven verwonderen over al dit moois. Wil.

30


Redactie Op de Hoogte Kopij: Hermanstraat 27

Hoogtekrant@gmail.com

Buurtcentrum De Borg

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 571 27 15 Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte Borgwal 88, 9712 GZ Groningen (050) 573 01 03 Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen (050) 577 77 57

Wijkpand De Huismeesters

Cortinghlaan 11 Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie. Telefoon: (050) 365 71 71

De Huismeesters

Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen (050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur) Openingstijden van het kantoor ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en Jongerenwerk Murel Smit 06 – 20 91 94 69 m.smit@mjd.nl

René de Boer 06-14401202 r.deboer@mjd.nl Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten Hoogtekrant@gmail.com

Buurtsportwerk Twan Grommers 06 – 20 92 22 51 t.grommers@mjd.nl

SKSG Kinderwerk Saskia Danhof 06 - 49494353 s.danhof@sksg.nl

Centrum Jeugd en Gezin Opvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

m.dendaas@cop-groningen.nl

MJD

In De Borg, (050) 549 55 66 info@mjd.nl Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor: (050) 526 07 07

Thuiszorg Nait Soezen

06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

Buurtconciërge Koos de Vries Werkplek: De Borg (050) 571 27 15

Stiel Opbouwwerk Marjantie Kneefel 050 5772325 06 81172844 M.kneefel@stiel.nl

Stiel Vrijwilligerswerk Josephine Hoeksema 06-818 54 141 j.hoeksema@stiel.nl

Politie

0900-8844 Buurtagent Jaap Wallinga Jeugdagent Fred Wilbrink

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

Brandweer (050) 3674777

Milieustewards

Kars Ottens 06-52305503 k.ottens@md.groningen.nl Wally Schepers 06-52305507 w.schepers@md.groningen.nl

Loket beheer en verkeer (wijkpost) (050) 367 89 10

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals opvang info@ashg-groningen.nl

STIP (Steun- en informatiepunt)

(050) 5773162 dehoogte@stip-groningen.nl

Het Ondernemershûs,

participatie, werk en ondernemerschap Johan de Wittstraat 15 9716 CN Groningen (050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg

Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur (050) 587 58 85

Buurtwerk Ontmoeting Mariska Kappert 06- 42733422

m.kappert@mjd.nl

31


Buurtkrant nr 14 juli aug 2013 in colour  

News, illustrations magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you