Page 1


Pagina 01 02 03 04 06 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30

Onderwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Voorpagina Inhoudsopgave + Colofon Voorwoord Buurtflitsen Buurtbuffet Nieuwe gezichten Wat is er allemaal te doen Ijsbaan op de Hoogte Bedrijvigheid in de buurt Wijknieuws Noordzeebrug Christelijk Centrum Groningen Nieuw Lokaal Akkoord STIP (Mantelzorg) Straatnamen Buurt in beeld (de Cortinghborg) Ik geef de pen aan... NL Doet De Borg De bibliotheek Handige tips Centrum Jeugd en Gezin De column van Wil van Eekeren

De deadline voor de volgende uitgave is: 28 maart 2013

******************************************* Verschijning omstreeks 22 april. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar Hoogtekrant@gmail.com

De Redactie:

Colofon:

Bert Blaauw (vormgeving,illustraties) Evert Bosscher (de hoogte-selwerderwijken.nl) Sonja Veldthuis (buurtjournalist, correcties) Peter van Pelt Mardjantie Kneefel (ondersteuning) Er kan nog iemand bij !!!

Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en

2

eventueel in te korten of aan te passen. Drukwerk: de Marge.


Beste buurtgenoten, Draagt januari een sneeuwwit kleed, wordt de zomer zeer heet. Nu het buiten acht graden vriest zie ik uit naar een lange warme zomer. Liever lang warm dan kort en zeer heet. Maar goed, over temperaturen kun je net als mening over verschillen. Er is weer druk vergaderd en overlegd in de buurt dat het een lieve lust was. Bij het (wijk)team De Hoogte is er geld gevraagd om de buurtkrant nog een jaar op papier uit te geven. Meer hierover hopelijk in het volgende nummer. Mocht dit nummer in uw brievenbus vallen dan is er ondertussen ergens wat geld «gevonden» o.i.d.   In dit nummer staat van alles over de winter zoals  een verslag over en foto›s van het ijsbaantje, over het kinderpersbureau, de kinderraad en Go4It. Het lekkers is ook niet weggelaten, namelijk de data van buurtbuffet.   Namens de redactie van jullie buurtkrant, Veel leesplezier!   Evert Bosscher

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen: Om te helpen bij de bezorging! Ook is er nog plek voor iemand die plaats wil nemen in de Redactie!

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/ NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie!

Op de voorpagina ziet u een foto uit de Bedumerstraat. Na afloop van een sneeuwstorm, stond dit langs de kant van de straat.

Vragen over de bezorging? Bel: 050-57772325

de foto is gemaakt door: Bert Blaauw

3


Kinderpersbureau De Hoogte maakt

de foto- en nieuwsredactie. Daarna werd

Kidspits samen met studenten.

ze geïnterviewd. Patsy, Ubah, Suriana en

De afgelopen weken hebben de kinderen van het Kinderpersbureau De Hoogte weer samen een Kidspits gemaakt. De prachtige laptops die aangeschaft konden worden door de wijkstemdagen, werden goed gebruikt. De kinderen schreven, interviewden, tekenden, maakten puzzeltjes of downloaden foto’s. Het onderwerp was ‘Kijk in je wijk’. Ze konden over van alles schrijven; waar ze zich druk over maakten wat er in De Hoogte gebeurt, wat hen bezighoudt, of iemand interviewen waar ze nieuwsgierig naar waren.

Grace hadden zich goed voorbereid. De één na laatste keer waren ze van alles te weten gekomen over het beroep van journalist en hoe je dat kon worden. Maar dat was niet het enige; ze wisten wie er allemaal mee moeten werken om een krant te maken en hadden goede interviewvragen bedacht. Bijvoorbeeld: wat had je gedaan als je geen journalist was geworden? Wat was je grootste blunder? Wat moet je goed kunnen als je journalist bent? Marijke beantwoordde alle vragen, maar stelde hen natuurlijk ook vragen. Een journalist is altijd nieuwsgierig. Wij hopen nu dat

Studenten begeleiden

u nieuwsgierig bent geworden naar het

kinderpersbureau.

resultaat. De Kidspits kunt u lezen op de

Nieuw was dit keer dat studenten van het

kinderpagina van de Speeltuincentrale

project ‘studenteninzet’ betrokken werden

Groningen speeltuinen-groningen.

bij de uitvoering van het kinderpersbureau.

nl/kinderpagina en de website van De

In overleg met Rolf, coördinator van de

Hoogte: dehoogte-selwerderwijken.nl

‘Sport en Spelcontainer’, konden Daan en Celine afwisselend bij het Kinderpersbureau aanwezig zijn. Met veel enthousiasme hebben ze de kinderen begeleid. Bezoek aan Dagblad van het Noorden. De laatste keer hebben we met z’n allen een bezoek gebracht aan het Dagblad van het Noorden. Het grote gebouw van het dagblad maakte grote indruk, evenals het borstbeeld van meneer Hazewinkel, de oprichter van deze krant. Journaliste Marijke Brouwer leidde ons rond langs de misdaadjournalist,

4


Jongerenproject Go4it is beëindigd

Wie weet kan in de toekomst nog eens

per 31-12-12

iets in de uitvoering met jongeren gedaan worden.

Go4it is als pilotproject zo’n vier jaar geleden begonnen in de Hoogte en de

Judith Goos, projectleider Go4it.

Korrewegwijk. Klussen die de wijk ten goede kwamen

De kinderraad stopt!!!

werden onder begeleiding van o.a Go4it

Het afgelopen jaar is de kinderraad veel

medewerker Sander van der Woude en

bezig geweest met het organiseren van

Julia Vierstra uitgevoerd door jongeren uit

uitstapjes, rondleidingen en andere leuke

de wijk. Op deze manier hebben jongeren

activiteiten. Helaas is dit tot een einde

bijgedragen aan een socialere wijk.

gekomen omdat het potje met geld op is!

Jongeren verdienden op deze manier een

De kinderen zelf willen heel graag doorgaan

zakcent.

en hebben daarom als laatste redmiddel een

Zo zijn onder andere de jeugdsoos

e-mail gestuurd naar de mensen van het

opgeknapt, de spelcontainer aangepakt en

Wijkteam van De Hoogte. Hieronder een

hebben jongeren geholpen bij milieustraten.

paar noodkreten:

De laatste op 15 december jl. Zie foto. Ook bij de wijkstemdagen hielpen ze mee.

Mijn naam is Wesley Wedzinga en ik zit nu

Verder werd onder leiding van Julia

anderhalf jaar bij de kinderrraad. Ik vind

Vierstra de speeltuin en het gebouw de Borg

dat als de kinderraad weg is er veel meer

schoongemaakt. Ook zijn er veel flyers rond

kinderen zullen binnen blijven. Kunt u

gebracht.

alstublieft ons steunen?

Helaas is, net als veel andere leuke

Ashley Viswat: ik wil graag dat de

activiteiten, Go4it gestopt per 31 december.

kinderraad blijft omdat ik het leuk vind om

De Go4it medewerkers danken iedereen

activiteiten te bedenken.

die op zijn of haar wijze een bijdrage heeft

Patsy Zuidema: ik vind de kinderraad

geleverd aan het aandragen en welslagen

leuk omdat we hele leuke activiteiten gaan

van de klussen die we met jongeren hebben

organiseren voor de andere kinderen.

kunnen uitvoeren. Bewoners ook bedankt voor de leuke

We hopen dat hier goed naar geluisterd en

reacties op de jongeren als ze bezig waren.

gekeken wordt en dat we weer snel nieuwe

Jongeren vonden het leuk om mee te helpen

uitstapjes of activiteiten voor jullie kunnen

in de wijk.

organiseren!

5


Buurtbuffet ♥ Resto van Harte Op 14 februari staat het volgende buurtbuffet gepland in het Floreshuis. Op de dag van de liefde zal er gekookt worden door vrijwilligers van Resto van Harte en het Buurtbuffet. Samen zorgen zij voor een heerlijke driegangen maaltijd waarin de liefde centraal staat. Wat te denken van een verliefdheidsoepje of een mierzoet toetje? Er is gedacht aan zowel de vleeseter als de vegetariër. Natuurlijk zijn ook niet-verliefde mensen welkom, je weet maar nooit wie je tegen het lijf kan lopen. Ook nieuwsgierig geworden? Eet dan met ons mee! Haal je kaartje vanaf 4 februari bij Stip, in het Floreshuis. In de verkoop kosten de kaartjes € 3,-. Er kan ook gereserveerd worden via Resto van Harte, tel: 0900-9003030 (gratis nummer).

6

Resto + Buurtbuffet = Liefdesmaaltijd Resto van Harte en Buurtbuffet bundelen krachten op Valentijnsdag


Hallo wijkbewoners, Via deze weg willen wij ons graag even aan jullie voorstellen. Vanaf januari 2013 zijn wij de nieuwe Jongerenwerkers & Buurtsportwerker van de Hoogte (MJD)

Murel Smit

m.smit@mjd.nl

René de Boer r.deboer@mjd.nl

06 - 20 91 94 69 (Jongerenwerker)

Twan Grommers t.grommers@mjd.nl 06 – 20 92 22 51

(Jongerenwerker)

(Buurtsportwerker)

Wij zullen ons gaan inzetten om voor de jongeren van 10 – 23 jaar leuke activiteiten te organiseren. Je kan hierbij zoal denken aan de jongeren inloop, jongens/meidenclub, sporten, maar ook leuke thema- en vakantieactiviteiten. Wil je graag eens iets anders doen en heb je een leuk idee? Geef dit bij ons aan en dan zullen we gezamenlijk kijken of we dit idee tot uitvoering kunnen brengen. Wil je weten wanneer deze activiteiten plaatsvinden, kijk dan op onze posters/flyers of de site: www.check050.nl Heb je een vraag of iets te melden, neem dan gerust contact met ons op!

Groeten Murel, René & Twan Voeg ons toe op hyves & Facebook, jongerenwerkdehoogte.

7


WEKELIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN: BSV DE HOOGTE ZONDAG

biljarten

v.a. 17 jaar

19.00 uur

MAANDAG

tafeltennis v.a. 17 jaar

20.00 uur

DINSDAG kaarten / sjoelen v.a. 17 jaar

20.15 uur

WOENSDAG

kinderclub

4 t/m 10 jaar

Inloop

v.a. 12 jaar

DONDERDAG

disco

4 t/m 11 jaar

14.00–15.30 uur 20.00 uur 18.30 – 19.30 uur

-ouders kunnen hun kinderen brengen en na afloop weer ophalen

disco

12 t/m 17 jaar

19.45 – 21.00 uur

Naast bovenstaande activiteiten zijn er nog de volgende incidentele activiteiten: o.a. st. Nicolaasfeest, nieuwjaarsreceptie met Gronings toneel, dansavonden, open op oudejaarsavond, wijkfeest en natuurlijk de kindervakantie-activiteiten.

VERDER WORDT ER NOG GEWERKT AAN EEN COMPUTER-ACTIVITEIT HIER IS REEDS EEN INTERNETVERBINDING VOOR AANGELEGD. EN ZULLEN DE PC’S, DIE WE VIA DE SPEELTUINCENTRALE HEBBEN GEKREGEN, OP EEN NETWERK MOETEN WORDEN GEZET. VOOR DE VOETBAL LIEFHEBBERS LIVE VOETBAL OP GROOT BEELD; EN ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET NEDERLANDS ELFTAL

8


Dag

Activiteit

Plaats

Doelgroep

Tijd

Bijzonderheden

Maandag

Kookclub

De Borg

8 – 12 jaar

15.15 – 17.45

Opgave nodig via Murel (Jongerenwerker) m.smit@ mjd.nl / € 0,50 per keer Samenwerking met SKSG

Dinsdag

Meidenclub

De Borg

10 – 14 jaar

15.15 – 17.00

Girls only!

Sport

Sporthal Kapteynlaan

10 – 16 jaar

16.30 – 17.30

Zaalschoenen verplicht

Jongensclub

De Borg

10 – 14 jaar

15.15 – 17.00

Boys only!

Jongerenclub Woensdag

Jongerenclub Donderdag

De Borg

De Borg

10 – 18 jaar

10 – 18 jaar

18.30 – 20.30

18.30 – 20.30

Inloop

Inloop

* Bovenstaande activiteiten zijn GRATIS en er is géén opgave voor nodig (tenzij anders vermeld)

9


IJsbaan “De Hoogte”

die ook behoorlijk fanatiek waren en

Ook dit jaar was het weer een gezellige boel

met een big smile een petje droegen en

op de ijsbaan bij De Borg.

anderen hielpen bij valpartijen. Respect

Ondanks het weer was de opkomst

voor mijn helpers.

behoorlijk en hebben de kinderen en

Uiteraard was ik niet de enige baanwacht,

buurtgenoten veel plezier beleefd aan het

er waren tal van vrijwilligers, onder

schaatsen en de overige activiteiten rond

anderen ouders maar ook kinderen uit de

de baan.

buurt, die een oogje in het zeil hielden en

Er werd volop geschaatst en geijshockeyd

dat goed deden! Met name onze Jaap Zwik

door de kits uit de buurt. Zelfs de

die ondanks de kou ook ‹s nachts de baan in

allerkleinsten

de gaten hield. Helaas is hij ziek geworden

Waren fanatiek en hebben er een hoop

maar hopelijk is hij daar snel van hersteld.

plezier in gehad. Ook voor de ouders was

Zonder samenwerking van de genoemde

Het mooi om te zien hoe de kinderen zich

mensen zou het moeilijk zijn geweest om

uit konden leven.

deze activiteiten te realiseren.

Vooral de avond met de zingende

De jongens van de schaatsen en de baan

Kerstmannen was een groot succes, al liet

waren naar mijn mening ook zeer tevreden

de

hoe het is verlopen en hopelijk komen ze

techniek het af en toe afweten. Er werd

volgend jaar weer terug, misschien

volop genoten van de broodjes worst, snert

zelfs met een overdekte baan en met

en warme chocolademelk. Ook de oliebollen

terraskachels zodat we ons een beetje

gingen erin als zoete koek.

kunnen opwarmen.

De opbrengst van de verkoop gaat overigens

Bij dezen; respect voor iedereen die

naar een toepasselijk doel namelijk

heeft geholpen om dit evenement met

de kinderafdeling van het UMCG en dat

succes te laten verlopen en dank aan de

maakte het koukleumen de moeite 100%

organisatoren van Stiel en bestuur van de

goed.

speeltuinvereniging.

Als ijsbaanwacht heb ik eigenlijk niet veel te

Hopelijk tot volgend jaar!   Jurgen Schut.

doen gehad, gezien het allemaal heel erg rustig is verlopen en er geen problemen of ongelukken zijn gebeurd. Het was dan ook prachtig om te zien dat de kinderen zelf graag als ijsbaanwachters wilden meehelpen en er waren een paar bij

10


Schaatsbaan De hoogte! De schaatsbaan op de Hoogte was weer een groot succes. De kinderen vonden het hartstikke leuk. Het was leuk om er bij te helpen, en te zien hoe enthousiast de kinderen meededen. Woensdag was het echt een groot feest bij de ijsbaan.

Helaas was het de rest van de dagen niet zo lekker weer en was het niet meer zo druk de andere dagen. Maar de kinderen die er waren hadden het naar hun zin en vonden het leuk! En volgend jaar gewoon weer de ijsbaan . Diana, jongeren Crew IJsbaan de hoogte

11


In dit gebouw vinden we verschillende

is er ook een houtwerkplaats aanwezig, dit

projecten van Lentis, de voormalige

project is ervoor om de mensen te laten

Geestelijke Gezondheidszorg Groningen.

wennen aan het arbeidsritme, waardoor ze

Hierbij hebben mensen het gevoel dit gaat

gemakkelijker kunnen instromen bij een

over gekke mensen, waar ze liever niets mee

passende baan of dagbesteding. Ook is er de

te maken willen hebben.

Foolcolor dit is een professioneel gemaakte

Maar niets is minder waar, hier word

krant, voor en door cliënten van Lentis.

namelijk heel goed werk verricht onder de professionele begeleiding van de hier speciaal voor opgeleide mensen van Lentis. En met de gekke mensen valt het reuze mee,

En dan is er nog een Computerafdeling,

dit komt o.a. door de de sterk verbeterde

waar mensen van alles kunnen leren over

medicatie van tegenwoordig en de zorg

het gebruik van computers. En waar ik

is ook sterk verbeterd in de afgelopen 20

zelf ook aan meedoe, de Webgroep waar

jaar, waardoor veel mensen de draad weer

je van alles kunt leren over het maken van

op kunnen pakken. De mensen komen

websites. Verder werk ik ook nog bij AC

hier voor de dagopvang, dit kan d.m.v.

Zuid, De Sprong bij de revisie van oude

de Werkprojecten: Het Klusbureau, waar

Lentis computers, om tegen lage kosten te verkopen aan Lentis cliënten. Verder is er ook een helpdesk en dit is ook in Groningen. Bij de Computerafdeling ga je zelf aan de slag, maar er is altijd iemand aanwezig waar je uitleg van kunt krijgen.

de cliënten tegen een geringe vergoeding gebruik van kunnen maken, zoals bv. verhuizen, schilderen, een nieuwe vloer of bij werkzaamheden in de tuin e.d. Verder

12


zonde zijn als dit verloren gaat door de huidige bezuinigingsmaatregelen. Dit zou betekenen dat mensen steeds meer thuis komen te zitten in een uitzichtloze situatie. Vooral op dit moment komt dit regelmatig in het nieuws als er weer allerlei wilde plannen zijn uitgelekt. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit alles ook werkelijk zo doorgaat. En toch zal er veel veranderen in Ook is er nog de Creatieve afdeling waar

de komende jaren, maar niet van vandaag

mensen zelf aan de slag kunnen, b.v. breien,

op morgen, want er moet toch bezuinigd

tekenen, schilderen of andere creatieve

worden. Maar niemand weet nog hoe!

dingen. Met natuurlijk een creatieve begeleiding. En last but not least is er ook nog het Inloophuis, waar mensen ook ‘s avonds en in het weekend op gezette tijden terecht kunnen, om zich te vermaken.

Op de Creatieve afdeling ben ik zelf begonnen in 2007 en hier heb ik mijzelf het tekenen aangeleerd en na een jaar ben ik Ook is er een ruime kantine voor thee,

begonnen met Word en Excel. Verder heb

koffie en een goed gesprek. En er wordt op

ik er geleerd om een eigen website te maken

gezette tijden gekookt voor de liefhebbers.

en toen was daar de Buurtkrant waar ik

Voor mijzelf is dit een goede plek geweest

het geleerde in de praktijk kon brengen.

om de draad weer op te pikken na een

Uiteindelijk heb ik toen ook de vormgeving

langdurige ziekteperiode en dat is ook het

op me genomen, maar eerst moest ik dit

mooie van dit alles. Je ziet mensen weer

nog leren En uiteindelijk is dit ook gelukt en

helemaal opbloeien in deze vertrouwde

doe ik dit nu alweer 2 jaar!

omgeving. En het zou voor eeuwig

--Bert Blaauw.--

13


De wijken gezien door de ogen van een BOA. - door Sonja Veldthuis-

probeert Stadstoezicht te verminderen door overtreders aan te spreken en zonodig te beboeten wanneer zij zich niet aan regels of

Dinsdag 22 januari rond de klok van

afspraken houden.

elf gaat de telefoon. De afspraak met de

Het lijkt alsof een BOA er alleen maar op

Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente Groningen, genaamd BOA’s, loopt iets vertraging op want op de route vinden ze naast de ondergrondse vuilstortcontainers een paar vuilniszakken. De vuilniszakken worden door de BOA’s meegenomen en doorgespit op zoek naar aanwijzingen. Wanneer er een aanwijzing gevonden wordt, kunnen de veroorzakers een bezoek van de mensen van Stadstoezicht Gemeente Groningen, waar

uit is om waarschuwingen en bekeuringen uit te delen maar niets is minder waar; een BOA wil juist bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurten en bewoners. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen wordt bewoners ook op het hart gedrukt overlast wel te melden. Niet in alle gevallen wordt direct een boete uitgedeeld, dit is een beetje afhankelijk van de situatie en omstandigheden waarin iets

ook de BOA’s onder vallen, verwachten.

gebeurt.

Dit is slechts één van de voorbeelden waar

wel worden aangesproken op het feit dat dit

een BOA mee te maken krijgt als hij zijn rondes in de wijken maakt. Iedere BOA is werkzaam in verschillende wijken en ziet daar toe op de naleving en handhaving van de geldende regels. Zo controleren ze op het correct storten of plaatsen van afval en grofvuil maar ook op bijvoorbeeld de verplichting voor hondenbezitters om de hond aan te lijnen en of zij wel een zakje en schepje bij zich hebben om de hondenpoep op te ruimen. Ook doen zij controles op foutparkeren van auto’s en het te lang hebben staan van aanhangers of caravans aan de weg. Het overtreden van deze regels levert voor andere mensen vaak veel ergernis op en dit

14

Zo zal iemand die rustig over de stoep fietst niet mag maar zal er niet altijd direct een boete volgen. Wanneer iemand op de stoep fietst en een ander bijna aanrijdt dan is de kans erg groot dat daar wel een boete op volgt.


In het geval dat er specifiek wordt gecontroleerd, zal er direct bekeurd worden. Dit geldt dan voor bijvoorbeeld fietsen in een voetgangersgebied, controle op aanlijnplicht e.d., of het correct plaatsen van huisvuil. Hoewel een BOA niet dezelfde bevoegdheden heeft als de politie, die algehele bevoegdheden heeft, hebben zij wel de bevoegdheid om binnen hun eigen domein bekeuringen uit te schrijven. Niet iedere BOA werkt in hetzelfde domein maar wel iedere BOA uit hetzelfde domein heeft deze bevoegdheid. Bijvoorbeeld een

of aanmelding bij Bureau Halt. Dit laatste geldt voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar.

conducteur die BOA is, mag bekeuren voor

BOA’s werken nauw samen met wijkagenten

zwartrijden in de trein, dit mogen de BOA’s

en kunnen op die manier ook effectief een

van de gemeente Groningen niet.

specifiek probleem in een bepaalde straat of

Een BOA is te herkennen aan het embleem

wijk aanpakken.

wat op de verschillende uniformen is te

Soms is overlast duidelijk merkbaar maar

zien.

niet altijd, omdat het in de hele vroege of

Door opvallend, dus in uniform,

juist late uren plaatsvindt.

te surveilleren wordt een soort

Hierbij is ook de bereidwilligheid van

waarschuwingssignaal afgegeven en werken

bewoners om ergens melding van te maken

zij preventief. Hierdoor houden mensen

van belang.

zich sneller en vaker aan de regels dan

Op deze manier kunnen

wanneer een BOA onopvallend, dus in

overlastveroorzakers eerder aangesproken

burgerkleding, surveilleert. Op zogenaamde

en zonodig aangepakt worden.

‘snoeproutes’, langs scholen e.d. waar vaak veel rotzooi op straat wordt gegooid, zijn

Melden kan zowel onder naam als anoniem.

kinderen en jongeren regelmatig het haasje

Voor wie meer wil weten over de taken van

doordat zij rommel op straat gooien maar

een BOA of wat Stadstoezicht inhoudt en

niet zien dat er een BOA in de buurt loopt.

doet:

De sanctie hierop kan uiteenlopen van een

gemeente.groningen.nl/

stevige waarschuwing tot een boete

stadstoezicht/

15


Aanpassingen in het ontwerp Om te komen tot een goedkoper plan binnen de vastgestelde kwaliteitseisen hebben we op diverse terreinen gekeken naar alternatieven. Dat heeft geleid tot de volgende aanpassingen. We laten het zogenaamde elektrisch rolpad (voor fietsers) vervallen. Deze zou als gevolg van een te steile opgang noodzakelijk zijn, maar was duur in aanleg

een gele slijtlaag (een zogenaamde gesloten

en beheer. We konden deze keuze maken

verharding).

door de fietshelling te optimaliseren, waardoor het stijgingspercentage van de helling weer binnen de gangbare norm viel (maximaal 2,5 %). Optimalisatie van de fietshelling wordt mede mogelijk gemaakt door het verlagen van het fietspad

We hebben gezocht naar een goedkoper alternatief, dat qua beheer en onderhoud voldoet. Dit is gevonden in het toepassen van halfopen verharding met dezelfde gele uitstraling.

op de Noordzeebrug (zie onderstaande

We plaatsen geen CorTen stalen randen ter

afbeelding). Aandachtspunt hierbij is

plaatse van de boomplantvakken. Door het

dat mensen in een rolstoel en ouders

toepassen van een andere afscheiding is een

met wandelwagens voor het betreden

goede aansluiting te maken van de halfopen

van het voetpad op de brug een extra

verharding op de boomplantvakken.

hoogteverschil van 1 meter 20 via een trap zouden moeten overbruggen. Om deze reden wordt in het voorstel meegenomen

We laten de natuurstenen wand ter plaatse van het rolpad vervallen.

dat er een mogelijkheid is dat men het

We hergebruiken bestaande landhoofden

fietspad gebruikt op de brug. Het fietspad

van de huidige Noordzeebrug. Onderzoek

wordt hiervoor op de brug extra verbreed.

heeft uitgewezen dat met behoud van

Overigens verwachten we dat hier slechts

levensduur de bestaande landhoofden

beperkt gebruik van zal worden gemaakt.

van de Noordzeebrug hergebruikt kunnen

We hebben de gele verharding van de taluds aan stadse kant gewijzigd. In het vorige ontwerp was gerekend op een asfaltlaag met

16

worden. Hiermee sparen we 2 nieuwe landhoofden uit alsmede het slopen van 2 oude landhoofden inclusief paalfundering.


Kindervakantieclub was knalgoed In de kerstvakantie hebben de basisschoolkinderen uit de buurt zich prima vermaakt. Op donderdag en vrijdag holden er weer heel veel kindervoetjes over de rode loper van CCG naar binnen om samen te knutselen en te spelen. Het thema dit keer was “Knalgoed�. De volgende kindervakantieclub is in de voorjaarsvakantie op di. 19 en wo. 20 februari. Alle kinderen zijn welkom. Het is van 10 tot 12 uur aan de Johan de Wittstraat 2. Om een indruk te krijgen kun je alvast even kijken op www.ccg.nu/kindervakantieclub.

Wat is de Kindervakantieclub? Al sinds 2008 zien de basisschoolkinderen

uit de buurt uit naar de vakanties omdat ze weten dat er dan weer kindervakantieclub is in CCG. Tijdens de vakanties zijn er meestal twee ochtenden waarop de kinderen kunnen komen knutselen en spelen. Beneden worden alle stoelen uit de kerkzaal gehaald en daarvoor in de plaats wordt er een trampoline, voetbaltafel, tafeltennistafel, sjoelbakken etc. neergezet. Boven kunnen de kinderen aan verschillende tafels knutselen. Ook kunnen ze zich laten schminken en krijgen ze bij alles wat ze doen een sticker voor op hun stickerkaart. Als ze aan het eind van de dag de kaart vol hebben krijgen ze een cadeautje. Volgende kinderclubs zijn op: - di. 19 en wo. 20 februari 2013 - do. 2 en vr. 3 mei 2013

17


Inspiratiedag groot succes De WoonBus, De VanStroopNaarPeperBus en De KunstBus vervoerden donderdag 17 januari ruim honderd bewoners en professionals. Ze reden langs inspirerende woonprojecten, sociaalmaatschappelijke projecten en kunstzinnige plekken in de stad. De deelnemers deelden de resultaten

krijgen we de diverse beleidsterreinen met

van hun samenwerking in het Nieuw

elkaar verbonden?

Lokaal Akkoord (NLA) dat nog t/m 2014 doorloopt.

Community Art: kunstenares Maria Koijck en cultuuraanjager Sikko Cleveringa lieten

De Hoogte is één van de vijftien NLA-

de deelnemers ervaren wat het betekent

wijken. In elk van deze wijken werken

om samen kunst te maken. Ze reikten

bewoners, gemeente, corporaties en andere

kennis en inzichten aan op het gebied van

instellingen samen om de wijk leuker, beter,

maatschappelijke effecten van Community

veiliger, gezelliger, duurzamer, schoner,

Art.

socialer, speelser, mooier…kortom: leefbaarder te maken. Na de busroute in de

Zo waren er nog veel meer workshops.

ochtend, volgden de deelnemers ‘s middags

De ruim honderd deelnemers kregen een

diverse workshops, zoals borgen & binden

nieuwe dosis inspiratie om 2013 mee te

en community art.

starten.

Borgen & binden: armoede, jeugdwerkloosheid, drugsverslaving, gebrek aan zorg en opvoeding. Helaas is het aan de orde van de dag. Vanuit het NLA en met de wijk wordt vol ingezet op deze thema’s. In de workshop kwam aan bod: hoe gaan we hier mee verder, hoe borgen we de afspraken, hoe kan het sneller? En hoe

18


Mantelzorgers worden gewaardeerd! ‘Kaart met waardering’ vervangt gratis Stadjerspas Mantelzorgers in Groningen kunnen vanaf 15 januari 2013 een kaart met bonnen voor leuke attenties ophalen. Ook bij Stip Korrewegwijk/de Hoogte! De gemeente Groningen wil mantelzorgers

Bent u mantelzorger en woont

ook in 2013 graag waarderen voor hun

u in Groningen? U kunt dan de

inzet voor een ander en hen de gelegenheid

waarderingskaart vanaf dinsdag 15 januari

bieden zich even te ontspannen. Vanaf

2013 afhalen bij het Zorgloket, bij het

2010 verstrekte de Gemeente een gratis

Steunpunt Mantelzorg, bij Jimmy’s of

Stadjerspas aan mantelzorgers. Daarvoor

bij één van de Stips. Dus ook bij Stip

in de plaats komt dit jaar iets nieuws: een

Korrewegwijk/de Hoogte, gevestigd in het

verrassende

Floreshuis aan het Floresplein 21. Elke

‘Kaart met waardering voor mantelzorgers’.

werkdag geopend van 14 tot 17 uur. Per

De ‘Kaart met waardering’ is een

telefoon bereikbaar op 050-5773162 en per

persoonsgebonden kaart met aanbiedingen

mail op dehoogte@stip-groningen.nl

en acties per seizoen. Denk daarbij aan

Website: www.korrewegwijkdehoogte.stip-

zaken als een bloemetje, of een keer

groningen.nl

naar de film of naar het zwembad. De waarderingskaart is gratis af te halen door mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week onbetaalde zorg verlenen aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.

19


De Poortstraat

woningen, ontworpen door het bekende

– door Albert Buursma

Groninger architectenduo Kazemier en Tonkens.

De Poortstraat vormt de noordelijke begrenzing van de oorspronkelijke tuinwijk De Hoogte. Deze verbindt ook een aantal van noord naar zuid lopende straten met de Borgwal, de oude zuidgrens van de tuinwijk. Aanvankelijk vormden de Bedumerweg en de Cortinghlaan respectievelijk de

Deze woningen maken deel uit van een

oostelijke en de westelijke begrenzing. Door

nieuwbouwgedeelte,naar het jaar van

uitbreiding aan de westzijde van de ‘Oude

oplevering ‘Bouw 32’ genoemd. Dit gedeelte

Hoogte’, in 1932, werd de Poortstraat in

is veel minder groen dan de oorspronkelijke

die richting verlengd, tot aan de noord-

tuinwijk De Hoogte. Opvallend zijn de

zuid lopende Noorderspoorsingel.De

binnenterreinen met gemeenschappelijke

benaming Poortstraat verwijst naar het –

tuinen en tevens speelgelegenheid. De

middeleeuwse – Cortinghhuis, een versterkt

huizen aan dit nieuwere gedeelte zijn

stenen huis, dat in het centrum van deze

altijd erg gewild geweest. Tot voor kort

wijk heeft gestaan. Voor bouwmeester

hadden de bewoners een vrij uitzicht op de

Mulock Houwer was dit aanleiding om de

terreinen van voetbalvereniging VVK, nu op

wijk te ontwerpen als een kasteel met hoge

de overburen van de nieuw verrezen wijk

‘muren’ buitenom en lagere gebouwen aan

‘Cortinghborg’.

de binnenzijde. De Poortstraat is genoemd naar een toegangspoort in die ‘muur’, middenin de oorspronkelijke rij huizen. Hier is de toegang naar het ‘Hoogtepleintje’, het centrale deel van de wijk, waaronder waarschijnlijk nog resten van het Cortinghhuis liggen. In het begin van de jaren dertig werd de Poortstraat uitgebreid met een aantal

20


21


Ik geef de pen door aan -door Sonja VeldthuisDeze keer is de pen in handen van Tina

Veel mensen kennen mij wel. Hoewel ik

Staal-Erenstein, woonachtig in de Hoogte.

niet actief ben als vrijwilliger ben ik wel

Zij is graag bereid, als buurtbewoonster, het

altijd bereid te helpen waar ik kan en ik

één en ander over haarzelf te vertellen en

doe bijvoorbeeld wel eens boodschappen

hoe ze het wonen in de buurt ervaart.

voor een ouder iemand, of soms eens een band plakken. Mijn vader was vrijwilliger

‘’Ik woon hier met mijn man, twee zoons,

in De Borg, daar kwamen de mensen

een hond en een kat…’’ begint Tina. Haar jongste zoon, die een beetje ziek thuis is, vult aan: ‘’…en vergeet de salamanders niet!’’ Nadat ook de salamanders genoemd zijn gaat Tina verder; ‘’Ik lees eigenlijk nooit de krant en kijk niet echt naar het Journaal, ik weet zo ook wel dat er ellende genoeg is op de wereld. Naar tv-programma’s kijk ik ook niet zoveel, alleen Lingo kijk ik bijna altijd. Tot vorig jaar keek ik graag naar As The World Turns maar dat wordt helaas niet meer uitgezonden. Er verandert alijd wel wat. Ook hier in de buurt. Ik ben opgegroeid in de Reinautstraat

samen voor een kopje koffie of een praatje.

en woon hier al met al dus ruim 40 jaar.

Tegenwoordig gebeurt dat niet meer en dat

Mijn vader was vroeger hobbyboer, nadat

mis ik toch wel. Zo hadden we bijvoorbeeld

hij is afgekeurd, en we woonden met vijf

later ook een hobbyclubje voor vrouwen,

kinderen en een aantal dieren in een relatief

maar ook dat is er niet meer.

klein huis.

22


Vroeger gingen wij wel op zomerkamp maar dat is tegenwoordig niet meer en helaas zit een vakantie er ook niet echt in maar met een weekendje Schiermonnikoog zou ik al heel blij zijn!’’

Toch is het nog steeds wel een gezellige buurt en er wonen ook nog wel wat mensen ‘van vroeger’. Sommigen, die nu zelf kinderen hebben, heb ik als baby nog op schoot gehad. Vooral ’s zomers is het altijd gezellig, als veel mensen buiten zitten, en ook met Oud en Nieuw. Dat is toch wel het hoogtepunt van het jaar. Het dieptepunt is de brand van de Cortinghschool, zo’n 25 jaar geleden schat ik. Wat ik jammer vind aan de buurt is dat er voor de kleine kinderen zo weinig is. Voor de groteren wordt genoeg georganiseerd maar voor de kleineren is er bijna niks. De speeltuin zijn ze ontgroeid maar met ‘de groten’ kunnen ze nog niet meedoen.

23


Wat gebeurt er dit jaar tijdens

organisaties af. Waar kunnen jullie hulp bij

NL DOET in Groningen?

gebruiken?

Op 15 en 16 maart 2013 steken veel

Wij hopen dat 15 en 16 maart 2013 ongeveer

maatschappelijk betrokken Nederlanders de

500 vrijwilligers in de stad Groningen aan

handen uit de mouwen. Dat gebeurt tijdens

de slag gaan om NL DOET tot een prachtige

NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van

ervaring te maken.

het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Met NL DOET stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en staat vrijwillige inzet in de spotlights. Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties bedenken klussen voor deze 2 dagen en aanbieders voeren de klussen uit. Aanbieders zijn

NL DOET 2012. Links: Het Leger des Heils biedt via ‹Help een handje› mensen hulp aan om hun voortuintje in orde te maken. Eigen vrijwilligers en jongeren voerden de klus uit. Rechts: Lipdub maken voor de SamenLoop voor Hoop. Studenten en buurtbewoners meldden zich via www. nldoet.nl aan.

bijvoorbeeld: een bedrijfsteam, een

Wat levert NL DOET

schoolklas die maatschappelijke stage

vrijwilligersorganisaties op?

loopt, en individuen of groepen mensen die

Als uw organisatie meedoet, heeft u 1 of

het leuk vinden om iets te doen voor een

2 dagen extra hulp. Daarnaast levert NL

sociaal doel of voor een leuke belevenis met

DOET u veel publiciteit, nieuwe netwerken

anderen.

en… misschien ook nog eens nieuwe

Meer informatie vindt u op www.nldoet.

vrijwilligers op!

nl, waar u ook uw klussen voor NL DOET

Wat levert NL DOET bedrijven op?

kunt aanmelden.

Door mee te doen aan NL DOET versterkt

NL DOET in de stad Groningen

een bedrijf zijn lokale relaties en geeft het

De activiteiten voor NL DOET vinden

een goed voorbeeld, wat gunstig is voor

vooral lokaal plaats, in de stad en in de

het imago. Naast dat het inspirerend en

provincie Groningen. In een natuurgebied

leuk is om mee te doen, is NL DOET ook

gaan snoeien, een High Tea voor ouderen

een eenvoudige manier om te starten met

organiseren, een tuin aanleggen, of samen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

met mensen met een verstandelijke beperking een ruimte opknappen… er is van alles mogelijk! Wat er gaat gebeuren hangt van jullie

24


Wat levert NL DOET leerlingen/jongeren Door als groepje of als klas aan NL DOET

U kunt ervaringen en tips delen met andere

mee te doen, kunnen jongeren een andere

(vrijwilligers)organisaties.

kant van de samenleving ontdekken.

Datum: donderdag 28 februari 2013

NL DOET staat niet alleen goed op hun

Tijd: 13.00 – 16.00 u. workshop

CV, maar levert ook een leuke dag, nieuwe

bedenken/presenteren van vragen, klussen

vaardigheden en nieuwe contacten op.

en activiteiten 16.00 – 16.30 u. presentatie vragen, klussen en activiteiten aan bedrijven en onderwijs 16.30 – 17.30 u. netwerken en matchen voor NL DOET op 15 en 16 maart 2013 Locatie: PricewaterhouseCoopers Compliance Services BV, Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen. Aanmelden: mail of bel vóór 25 februar

Hoe kan uw organisatie of bedrijf

2013 Juliette Meijerink van Stiel:

zich voorbereiden op NL DOET?

j.meijerink@stiel.nl, tel.(050) 368 1838

Stiel biedt u een Gratis workshopmiddag over NL DOET op donderdag 28 februari 2013 Wat levert deze workshopmiddag uw (vrijwilligers)organisatie allemaal op? U krijgt een praktische en tijdige voorbereiding op de NL DOET dagen.

of 06 - 388 249 52. Deze middag organiseert Stiel in samenwerking met het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG). Meer informatie? Neem contact op met Stiel en vraag naar

Uw organisatie kan nu al in contact komen

Juliette Meijerink, tel. (050) 3681 838 / 06

met het bedrijfsleven en het onderwijs.

- 388 249 52.

Wie weet maakt u gelijk die middag al een

Of mail naar j.meijerink@stiel.nl

match!

25


Hierbij een stukje over mijzelf: Ik ben Jan Braam, 40 jaar oud, verschillende banen gehad en nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Nu werk ik sinds oktober 2012 voor Maatschappelijk Juridische Dienstverlening als baliemedewerker op de woensdagen en vrijdagochtenden in de Borg (wijk De Hoogte). Hierbij ontvang ik mensen aan de balie en verwijs ze door naar de medewerkers c.q. naar de inloopspreekuren. Tevens neem ik de telefoon aan en maak terugbelverzoeken aan voor de dienstverleners. Ik vind het werk leuk om te doen, hiermee oefen ik mijn eigen communicatieve vaardigheden en heb contact met mensen. Soms zijn mensen emotioneel aan de telefoon of balie, dat vind ik een stuk lastiger. vriendelijke groet, Jan Braam Baliemedewerker MJD, vestiging De Borg Werkdagen: Woensdag en vrijdagochtend.

26


Nieuws van de Bibliotheek van Selwerd Stadjerspas 2013

Boek-aan-Huis

Voordeel halen? Koop de Stadjerspas in de bibliotheek en ontvang € 7,50 korting op een bibliotheekabonnement! De Stadjerspas is voor €5 te koop voor minima met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm. Ook dit jaar is de pas weer te koop voor

Leest u nog graag, maar is zelf naar de

50-plussers. De kosten zijn, afhankelijk van

bibliotheek komen een groot probleem

het inkomen, € 5,- of € 40,-. Niet vergeten

voor u? Dan is de Boek-aan-Huis service de

mee te nemen: legitimatiebewijs, een

oplossing! Een medewerker komt ongeveer

pasfoto en een recente loonspecificatie.

eenmaal per drie weken bij u langs en haalt

gemeente.groningen.nl/stadjerspas

en brengt de boeken. U kunt aangeven waar uw belangstelling naar uitgaat en ook kunt

Kinderjury

u zelf boeken aanvragen. Om van deze service gebruik te kunnen maken heeft u een Medium-abonnement nodig. Voor meer informatie of om u aan te melden voor deze service kunt u contact

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Doe dan vanaf 6 maart mee met de Kinderjury! Kies uit alle boeken, die in 2012 zijn uitgekomen, jouw drie favoriete boeken. Als je stemt, mag jij misschien de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2013 toekennen! Stemmen kan tot en met 17 mei. Vraag

opnemen met dhr. H. van Hest, Bibliotheek Selwerd, tel. 050-5710528. Voor het volledige programma, actuele informatie en bibliotheekgegevens kijk op www.mijneigenbibliotheek.nl.

een stemformulier in de bibliotheek. Je kunt ook stemmen, leestips opdoen en chatten op de website van de Kinderjury. www.kinderjury.nl

27


Simpele tips om bevroren leidingen te voorkomen: •Controleer of de hoofdkraan wel goed afsluit. •Warmte geeft de beste bescherming. Dus bij strenge vorst de verwarming aanlaten. Is er geen verwarming in die ruimte? Laat dan een binnendeur openstaan zodat warmte van de verwarmde kamers naar de koude ruimte kan stromen. •Breng isolatie aan rond watermeters, kranen en leidingen die zich in onverwarmde ruimtes bevinden. Denk daarbij aan de kelder of op zolder. Dit kan heel simpel door een oude theedoek om de kraan of leiding te wikkelen. •Laat leidingen die je niet gebruikt leeg lopen (buitenkraantjes, leidingen tegen een koude buitenmuur). Schuif eens door! Er is behoorlijk wat sneeuw gevallen afgelopen dagen. Als u uw stoepje/galerij schoon schuift, denk dan ook eens aan uw buren. Bent u zelf niet in staat om uw stoepje sneeuwvrij te houden dan kunt u contact opnemen met het STIP bij u in de buurt. U bent zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij en begaanbaar houden van uw stoepje of galerij. Bij de gemeente Groningen kunt u gratis zout ophalen.

28

Klusjes Niet alleen met grote hulpvragen kunt u bij Stip terecht, maar ook met kleine praktische problemen. Bijvoorbeeld als u zelf de tuin niet meer kunt bijhouden, als u niemand hebt die met u mee kan naar het ziekenhuis, of simpel: om een lamp te vervangen. Kom gerust langs. Stip kent veel mensen in de buurt die graag een handje helpen. Opvoeden Voor hulp bij opvoedingsvraagstukken kunt u terecht bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in de stad.


Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Indische

Ruilen Enzo!

Buurt/De Hoogte biedt veel activiteiten aan

Het centrum voor Jeugd en Gezin heeft

voor ouders in de wijk. 2012 sloten we af

een ruilwinkel, genaamd ‘Ruilen Enzo’ en is

met zelfgebakken oliebollen. In het nieuwe

gevestigd in de huiskamer van het CJG in

jaar zijn er weer veel activiteiten. Ouders

de Billitonstraat 78-2. Je kunt hier kleding

kunnen elkaar ontmoeten, tips krijgen

ruilen of als je niets te ruilen hebt voor een

over opvoeding, maar ook actief bezig

klein bedrag kopen. De winkel is vier keer

zijn. Denk hierbij aan themabijeenkomsten

per week geopend. Dit is tijdens de inloop

zoals EHBO, seksuele voorlichting of

van het CJG. Heb je thuis nog kleding

mondverzorging. Tevens worden er uitjes

over, dan kun je dit gerust bij ons ruilen of

georganiseerd voor ouder en kind, zoals

langsbrengen!

een bezoek aan het Scheepvaartmuseum of de bibliotheek.

Interesse? Ben je geïnteresseerd? Kom dan tijdens de

Inloop

inloop een keertje langs in de Billitonstraat

Tijdens de inloop van het CJG kunnen

78-2! Kijk voor meer informatie op

ouders elkaar ontmoeten. Kom gerust

www.cjg.groningen.nl.

een keertje langs voor een kop koffie of thee. De inloopmomenten zijn op

Voor vragen kun je terecht bij Marije den

maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

Daas:

en op de dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoon nummer: 0613197667

ochtenden van 9.00 tot 12.00 uur in de

Emailadres: m.dendaas@cop-groningen.nl

Bilitonstraat 78-2. Ouders in beweging Naast de dagelijkse inloop voor ouders, wordt er op donderdagochtend in de Borg ‘Sporten voor ouders’ georganiseerd. Wil je ook mee sporten? Neem dan contact op met Marije Den Daas.

29


Voor nog geen drie euro per dag kriskras het hele land door! Bovenstaande titel zou makkelijk een goedkope reclameslogan kunnen zijn. Als ik zo’n regel zou lezen zou ik meteen denken: waar staan de voorwaarden?, wat moet ik alle-

wachten kan ik echt niet.

maal wel niet kopen, of hoeveel jaren zit ik

Wist u dat je een keer per dag rechtstreeks

aan een abonnement vast wil ik van dit aan-

van Groningen naar Vlissingen en terug

bod kunnen genieten? Is dit niet weer zo’n

kunt? Dan moet u wel vroeg het bed uit

actie van het soort van: ‘Gratis overnachting

hoor, want de trein vertrekt om 06:46 uur

in het Hilton-hotel - op voorwaarde dat

uit de Martinistad, en komt om 11:52 uur in

(inmiddels zijn de letters een stuk kleiner

Vlissingen aan. (Kan overigens niet recht-

geworden) u veertien nachten à €150,00

streeks tijdens de aangepaste winterdienst-

boekt’? Toegegeven: de titel heeft inderdaad

regeling.) En na een gezellig dagje in deze

wel wat van het zelfverzonnen Hilton-aan-

Zeeuwse stad neemt u de trein van 20:09

bod. Het zit namelijk zo:

uur terug, om - na 31 tussenstops - om

Vorig jaar december deed de NS mij het

01:24 uur weer in Groningen aan te komen.

aanbod om gedurende een jaar niet voor

U zult daarna slapen als een roos.

€40, maar voor €25 per maand een zoge-

Wat ik onlangs deed is ook wel leuk: Ik heb

naamd WeekendVrij-abonnement te ne-

een ‘12-Provinciëntocht’ gemaakt. Mijn eer-

men. Voor €300 mag ik dus een jaar lang

ste trein uit Groningen vertrok om 08:16,

elk weekend, vanaf vrijdagavond 18:30 uur,

en na overstappen in - hou je vast - Amers-

vrij reizen met alle treinen van NS en de

foort, Ede-Wageningen, Arnhem, Nijmegen,

overige maatschappijen (Arriva, Syntus,

Venlo, Breda, Roosendaal, Rilland-Bath,

Connexxion en Veolia). Dat zijn dus 104

Dordrecht, Den Haag en Leeuwarden,

dagen en 52 extra avonden! En dat was

kwam ik om 22:09 uur weer op het nest te-

dus niet tegen dovemansoren gezegd, maar

rug. De reis van Den Haag naar Leeuwarden

tegen de oren van een treinenliefhebber, die

ging ondermeer over de nieuwe Hanzelijn,

al meer dan dertig jaar trouw zijn spoor-

zodat ik daarmee de provincie Flevoland

wegtijdschrift leest. Mijn WeekendVrij-

aandeed.

abonnement ging op 15 december in.

Maar gelukkig doe ik ook ‘normale’ dingen,

Dus ben ik ‘s weekends veel op pad, want

zoals vrienden bezoeken die elders in het

in bed liggen terwijl het hele Nederlandse

land wonen. Maar ik vind het wel prettig als

spoorwegnet uitnodigend op mij ligt te

die vrienden een beetje ver weg wonen…

30


Redactie Op de Hoogte Kopij: Hermanstraat 27

Hoogtekrant@gmail.com

Buurtcentrum De Borg

Borgwal 90, 9716 GZ Groningen (050) 571 27 15 Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte Borgwal 88, 9712 GZ Groningen (050) 573 01 03 Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum Groningen Johan de Wittstraat 2 9716 CG Groningen (050) 577 77 57

Wijkpand De Huismeesters

Cortinghlaan 11 Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie. Telefoon: (050) 365 71 71

De Huismeesters

Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen (050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur) Openingstijden van het kantoor ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en Jongerenwerk Murel Smit 06 – 20 91 94 69 m.smit@mjd.nl

René de Boer 06 - …. r.deboer@mjd.nl Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten Hoogtekrant@gmail.com

Buurtsportwerk Twan Grommers 06 – 20 92 22 51 t.grommers@mjd.nl

SKSG Kinderwerk Saskia Danhof 06 - 49494353 s.danhof@sksg.nl

Centrum Jeugd en Gezin Opvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

m.dendaas@cop-groningen.nl

MJD

In De Borg, (050) 549 55 66 info@mjd.nl Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor: (050) 526 07 07

Thuiszorg Nait Soezen

06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur naitsoezen@thuiszorg-groningen.nl

Buurtconciërge Koos de Vries Werkplek: De Borg (050) 571 27 15

Stiel Opbouwwerk Marjantie Kneefel 050 5772325 06 81172844 M.kneefel@stiel.nl

Stiel Vrijwilligerswerk Josephine Hoeksema 06-818 54 141 j.hoeksema@stiel.nl

Politie

0900-8844 Buurtagent Jaap Wallinga Jeugdagent Fred Wilbrink

Milieudienst (afval) (050) 367 10 00

Brandweer (050) 3674777

Milieustewards

Kars Ottens 06-52305503 k.ottens@md.groningen.nl Wally Schepers 06-52305507 w.schepers@md.groningen.nl

Loket beheer en verkeer (wijkpost) (050) 367 89 10

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals opvang info@ashg-groningen.nl

STIP (Steun- en informatiepunt)

(050) 5773162 dehoogte@stip-groningen.nl

Het Ondernemershûs,

participatie, werk en ondernemerschap Johan de Wittstraat 15 9716 CN Groningen (050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg

Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur (050) 587 58 85

Buurtwerk Ontmoeting Mariska Kappert 06- 42733422

m.kappert@mjd.nl

31


buurtkrant nr 12  

news magazine

buurtkrant nr 12  

news magazine

Advertisement