Page 1

Curriculum Vitae Personalia

naam van Buul voornaam Teun roepnaam Teun adres bouwmeesterstraat 32 6821 GT Arnhem geboortedatum Eindhoven, 13 mei 1974 nationaliteit Nederlands burgerlijke staat samenwonend telefoonnummer 06-290.430.88

Persoonlijk profiel

Door mijn werkzaamheden als landschapsontwerper binnen de stedenbouwkundige kant van het vak heb ik veel ervaring als intermediair tussen opdrachtgevers (gemeentelijk/ontwikkelend), ontwerpers en uitvoerende partijen. Daarnaast heb ik in deze processen op verschillende schaalniveaus, zowel binnen stedenbouwkundige opgaven als op detailniveau, ervaring opgedaan. Dit samen met conceptueel denken, een praktische achtergrond en prima acteren in teamverband maakt me een allround ontwerper voor ontwerpplannen in zowel stedelijk als landelijkgebied

Werkervaring

2011- heden BUULdok eigenaar/ontwerper Buitenruimte ontwerp 2012-2013 Donkergroen Ontwerp & Aanleg Senior Tuin- & Landschapsontwerper 2006-2010 Buro Lubbers Landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp Senior ontwerper/projectleider Buitenruimte 2002-2006

Palmbout Urban Landscapes bv. Ontwerper Buitenruimte, assistent stedenbouwkundig ontwerper

1999 Karres & Brands landschapsarchitecten 1/2 jaar stage 1999 OKRA landschapsarchitecten 1/2 jaar stage

Opleiding

1995-2001 studierichting: afstudeerrichting:

Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp Tuin & Landschap Ontwerpen

1993-1995

Middelbare Agrarische School te Breda studierichting A: Aanleg en Onderhoud

1990-1993 studierichting:

Eckart College te Eindhoven HAVO

1986-1990 Eckart College te Eindhoven studierichting: MAVO

Computervaardigheden

Auto CAD 2013, Illustrator, Photoshop, InDesign, Microsoft Office (incl. Project), Sketchup

Cursussen

Presenteren en communiceren, Quark Xpress, Photoshop


BUULdok Laag Soeren, Landgoed Laag Soeren

Arnhem, Graaf Ottoplein

Arnhem, stadstuin

Uden, Uden-noord

Cultuurhistorische analyse en visie van Landgoed Laag Soeren als toetsingskader voor meerjarige subsidie- verstrekking voor onderhoud en herstel van het landgoed.

Ontwerp van een kleine stadstuin in Arnhem. Het ontwerp kenmerkt zich door heldere lijnen, hoogte verschillen en onderhoudsvriendelijk karakter.

Op initiatief van het wijkplatform Sonsbeekkwartier/ Sint Marten wordt,samen met omwonenden, aan een inrichtingsvoorstel voor het Graaf Ottoplein gewerkt. Dit initiatiefplan zal aan de wethouder worden aangeboden als ideeĂŤnschets.

Duurzaamheidparagraaf voor de duurzame ontwikkeling van een woonwerkgebied voor een middelgrote gemeente in Noord Brabant Verdere uitwerking van de duurzaamheidsparagraaf in een stedenbouwkundige verkenning.

Ede, Veluwse Poort

Veluwse Poort zijn een viertal kazernterreinen die in de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Hiervoor worden momenteel de hoofdgroenstructuren ontworpen en Beeldkwaliteitplan (BKP) openbare ruimte opgesteld

Steensel, waterpartij Stevertse watermolen

Rotterdam,Wielewaal

Principe uitwerking/inrichtingstoets voor de openbare ruimte van een verkaveling voor de ontwikkelingsvisie van nieuw stedenbouwkundige opzet voor de naoorlogse wijk Wielewaal te Rotterdam-zuid

Eindhoven, boerderijtuin

Ontwerp van de voor en achtertuin voor familie Scholten te Eindhoven. De boerderrij ligt aan de rand van Eindhoven-noord in het natuurgebied van de rivier de Dommel.

Ontwerp van een vijver rondom de watermolen en een inrichtingsvoorstel voor de voorzijde van de woning voor familie Caers te Steensel. Het huis en de watermolen liggen aan de rand van het natuurgebied van de rivier de Run.


Donkergroen Cuijk, Padbroek

Voor de gemeente Cuijk hebben we een Maatregelenplan opgesteld voor de vitalisering van de wijk Padbroek. Hierin is een verkenning van de knelpunten gemaakt en deze zijn in bruikbare bouwstenen voor de aanleg uitgewerkt.

Gent, Gentbrugse Meersen

1e prijs Prijsvraag voor een speeltuinontwerp met een grote variatie in speelvoorzieningen. Vijf verschillende speelruimtes worden in een alles omvattend park aangelegd. Van een 9 meter hoge klimtoren tot natuurlijk avontuurlijk spelen.

Utrecht, WTC

Ontwerp voor zowel de buitenruimte met terrassen, putting range, podium en buitenbar, een groen bos in een atrium tot aan de entree met voorstellen voor binnenbeplanting in bakken.

Bokrijk, Avonturenspeeltuin

Prijsvraag voor de uitbereiding van de speeltuin van landgoed Bokrijk te België. Thema’s als ontdekken, proeven, uitdagen en leren waren leidend voor het ontwerp. Daanaast diende er ook een uitdagende rolstoel toegankelijk route te worden meegenomen in het ontwerp.

Heemskerk, Hof van Marquette

Ontwerp van een daktuin bij nieuwbouwappartementen. Deze daktuin kenmerkt zich door verhoogde plantbakken in barokmotieven, passend bij de uitstraling van en de sfeer van de woningen

Utrecht, Springerpark

1e prijs Prijsvraag voor een deelontwerp van het Springerpark. Binnen een parkreconstructie heeft IBU gevraagd om in een langgerekte strook van het park eenspeeltuin met een natuurlijke uitstraling te ontwerpen, gezoneerd voor verschillende leeftijdscategorieën.

Steenbergen, Buiten de Veste

Rondom de nieuwbouw van Bredeschool Buiten de Veste wordt de buitenruimte nieuw ingericht. Aan de voorzijde komt een speelvoorziening met een parkachtige uitstraling d.m.v. vaste planten en heesters. Aan de achterzijde wordt een trapveld in een landschappelijke setting gecreëerd.

Hillegom, Natuurlijk spelen speeltuin

Prijsvraag voor het ontwerp en aanleg van een natuurlijke spelen speeltuin in een bestaand park in Hillegom. Speelaanleidingen als boomstammen, evenwichtsparcours, hoogte verschillen en strategisch geplaatste beplanting zijn de ingrediënten


Buro Lubbers Utrecht, Leidsche Rijn Centrum

1e prijs prijsvraag voor de ontwikkeling van het eerste deel Centrum Leidsche Rijn. openbare ruimte en 11 binnentuinen ism. Fortis, Vesteda, DOK, Geurst & Schultze, AWG, Kollhoff, Cruz y Ortiz architecten

Zeist, Buurtschap Definitief stedenbouwkundig ontwerp begeleid wonen gemixt met particulier wonen. Uuitwerking openbare ruimte binnen een vastgesteld stedenbouw plan. ism. PauwDillen architecten, INBO, JorissenSimonetti architecten

Arnhem, Braamweg

Stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitplan voor 3 appartementenblokken aan de Braamweg 1 te Arnhem. Handvatten voor verdere architectenselectie.

Blaricum, Park 27

Uitwerking van de winnende prijsvraag visie tot stedenbouwkundigplan, plan voor de openbare ruimte en beeldkwaliteitplan ism. Synchroon ontwikkelaars

Amsterdam, Wilhelminaplein

Definitief ontwerp van daktuin voor nieuwbouw appartementencomplex Amsterdam Slotervaart ism. Dam & partners architecten

Tilburg, Heuvelplein Besloten prijsvraag: 2e plaats Ontwerpvisie voor de herinrichting van het heuvelplein in het centrum van Tilburg

Venlo, Witte woningen

Opwaardering van de Bloemenbuurt ten aanzien van de openbare ruimte. Stedenbouwkundige verkenning nieuwbouw appartementen in het hart van de wijk.

Dieren, Imboslaan

prijsvraag voor de herontwikkeling van de Imboslaan. 30 woningen in een bosrijke omgeving ism. Synchroon ontwikkelaars Bart Duvekot architecten

Veghel, Turfven

Definitief ontwerp van de openbare ruimte in plandeel turfven. 39 sociale woningen met pleinen ism. Kovos architecten

Blaricum, Oever

1e prijs Ontwerpvisie voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein in uitbreidingsplan Blaricummermeent, van B+B voor Blaricum ism. Synchroon ontwikkelaars

Doetinchem, Brewinc

besloten prijsvraag Ontwerpvisie voor de herinrichting van het Brewincterrein te Doetinchem. Programmamix van wonen, cultureelcentrum, horeca en bibliotheek

IJmuiden, Binnenhaven

Deelontwerp van openbare ruimte binnen een nieuwbouwplan voor IJmuiden. Plein, daktuinen, park ism. Synchroon ontwikkelaars IAA architecten, FARO architecten, MEI architecten.


Palmbout urban landscape Zuidplaspolder

Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder ism. H+N+S landschapsarchitecten

Den Haag, Ypenburg

Herontwerp Laan van Hoornwijck-zuid. Naar aanleiding van wijzigingen in het stedenbouwkundigplan is er een herontwerp en detaillering van de Laan van Hoornwijck opgesteld.

Krimpen a/d IJssel, Centrum plan

Masterplan voor de herstructurering het centrum van Krimpen a/d IJssel. Ontwikkeling woningen, opwaarderen winkelcentrum en openbare ruimte.

Middelburg, Ramsburg N57

Masterplan voor Middelburg zuidoost. Ontwikkeling verschillende woonmilieu’s, herontwikkeling bedrijventerrein, vormgeven nieuwe entree van Middelburg.

Cuijk, de Valuwe

Masterplan voor de herstructurering van een na-oorlogse woonwijk. sloop en nieuwbouw van ca. 300 woningen, toevoegen WoZoCo, medische cluster en een winkelcentrum.

Amersfoort , Ruimtelijke opgaven

Ontwerp ruimtelijk kader voor de Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (BVA). Uitwerking ruimtelijk raamwerk van twee BVA-projecten.

Zaanstad, Veringplein

Schetsontwerp openbare ruimte binnen een vor-lopig stedenbouw plan. Inbreiding in naoorlogse wijk

Dordrecht, Stadswerven

Masterplan voor de herontwikkeling van een voormalig wervengebied aan de rand van de Dordtse binnenstad. Ontwerp 1e faseopenbare ruimte; Villa Augustus

Amsterdam, Lelylaan

Uitwerkingsplan Raamwerk Lelylaan Stedelijk ontwikkvelingsplan en ontwerp ruimtelijke hoofdstructuur van de lelylaan/A10 en de omgeving.

Arnhem, Saksen Weimar

2e plaats prijsvraag voor de herontwikkeling van kazerne terrein Saksen Weimar. 400 woningen in een bosrijke omgeving ism. Bouwfonds MAB Ontwikkeling, Klaassen Vastgoedontwikkeling, KuiperVastgoed, BOEi. Franz Ziegler architectuur en stedenbouw. Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Wessel de Jonge architecten

Den Haag, Moerwijk

Masterplan voor de herstructurering van een naoorlogse woonwijk. Sloop en nieuwbouw ca. 1000 woningen en herontwerp openbare ruimte.

Drimmelen, Biesbosch Marina

Stedenbouwkundig- en openbare ruimte ontwerp + Supervisie aanleg openbare ruimte,uitbreiding jachthaven en oprekken seizoen dmv toevoegen woonprogramma en horeca-voorzieningen.

2014 cv projectenlijst  
2014 cv projectenlijst  

Samenvatting van de projecten waaraan ik gedurende de afgelopen 12 jaar heb gewerkt bij verschillende bureaus voor stedenbouw, landschapsarc...

Advertisement