Page 1


2.1 2.2

ogr贸d zimowy taras widokowy

88,8 379 502


+7,50

+3,60


3.1.2 RZUT PIWNICY - KONSTRUKCJA


3.1.4 RZUT DACHU - KONSTRUKCJA


układ warstw kolejno od góry w dachu zielonym: roślinność ekstensywna lekki substrat glebowy gr. 8-10 cm geowłóknina filtracyjna PE 20 g/m2 warstwa drenażowa gr. 10-15 cm z Keramzytu maxit 10-20 B geowłóknina ochronna warstwa przeciw przerastaniu korzeni hydroizolacja! 2 x papa szlichta betonowa gr. 4-6 cm! warstwa spadkowa 2-3% (lekki beton) izolacja termiczna 20-30 cm z Keramzytu maxit 10-20 B paroizolacja ! folia PE gr. 2,0 mm konstrukcja żelbetowa stropodachu-płyta wielkokanałowa h= 24 cm sufit podwieszany rastrowy na konstrukcji systemowej

układ warstw kolejno od góry: wykończenie podłogi: betonowe płyty podłogowe jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatką 15x15 mm folia budowlana grubości 0,2 mm izolacja akustyczna (wełna mineralna) grubości 5 cm strop żelbetowy-płyta wielkokanałowa h=24 cm styropian EPS 50 grubości 10 cm siatka zbrojąca w warstwie klejowej tynk cienkowarstwowy świetlik wypukły prostokątny Erlight - A kąt nachylenia 35° 570x1860 B

A

C

D

E

dach szklany o spadku 3° 500x375

dach szklany o spadku 3° 760x1230 F

B

C

D

350

układ warstw kolejno od góry : kostka brukowa - 8 cm piasek - 3 cm beton B - 25 tłuczeń - 25 cm podsypka piaskowa - 50 cm

układ warstw kolejno od góry w stropodachu odwróconym tarasowym: płyty tarasowe geowłóknina polistyren ekstrudowany membrana EPDM (carlise) geowłóknina warstwa spadkowa z betonu lekkiego konstrukcja żelbetowa stropodachu-płyta wielkokanałowa h= 24 cm sufit podwieszany rastrowy na konstrukcji systemowej

745

1 172

160 150 310

189

344

-353

naświetlenie piwniczne ( studzienka) z tworzywa sztucznego, betonu lub cegły pełnej 150X60

50

54

10 10 30

układ warstw kolejno od góry : kostka brukowa - 8 cm piasek - 3 cm beton B - 25 tłuczeń - 25 cm podsypka piaskowa - 50 cm

188

43

43

±0,0

pasmo świetlne o przkroju łukowym i podstawie prostokątnej Erlight !V 100x200

+375

310

1 172

85

85 80

+395

ława fundamentowa żelbetowa o przekroju 40x60 cm chudy beton grubości 10 cm

A

B

C

D

E

B

C

D

podsypka piaskowo-żwirowa grubości 10 cm grunt

układ warstw kolejno od góry: wykończenie podłogi: płytki gerowe szlichta cementowa zbrojona grubości 7 cm warstwa folii budowlanej chroniąca przed wilgocią i wnikaniem miesza nki betonowej między płyty styropianu styropian odmiany odpornej na ściskanie EPS 100 grubości 5 cm izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej płyta betonowa klasy B15 grubo ści 10 cm podbudowa z zagęszczonego piasku, żwiru, tłucznia lub pospółki o grubo0ścicm 3

układ warstw kolejno odgóry: wykończenie podłogi: bezpowłokowy beton polerowany szlichta cementowa zbrojona grubości 7 cm warstwa folii budowlanej chroniąca przed wilgocią i wnikaniem miesza nki betonowej między płyty styropianu styropian odmiany odpornej na ściskanie EPS 100 grubości 5 cm izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej płyta betonowa klasy B15 grubo ści 10 cm podbudowa z zagęszczonego piasku, żwiru, tłucznia lub pospółki o grubo0ścicm 3

3.1.3 PRZEKRÓJ BUDOWLANY B !B


Cv portfolio gliszczyńska  

portfolio+cv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you