Page 1

Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ÂยØุâโÃร»ป¿ฟÅลÒาÇวàเÇวÍอÃร 9 ÇวÑั¹น ¡กÒาÃรºบÔิ¹นäไ·ท∙Âย A-380 «ซØุ»ปàเ»ปÍอÃร¨จÑัÁมâโºบŒŒ ½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊส – àเºบÅลàเÂยÕีè่ÂยÁม – àเ¹นàเ¸ธÍอÃรáแÅล¹น´ด – àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น¹นÕี »ปÒาÃรÕีÊส – Ãร¶ถäไ¿ฟ TGV – ºบÃรÙู¨จ¨จ- ÊสÇว¹นàเ¤คÍอàเ¤ค¹นÎฮÍอ¿ฟ – ÍอÑัÁมÊสàเµตÍอÃร´ดÑัÁม – ÁมÒาÊส·ท∙ÃรÔิ´ดªช – Åล‹‹Íอ§งàเÃร×ืÍอáแÁม‹‹¹นŒŒÓำäไÃร¹น –àเÁม×ืÍอ§งÍอÙูÅลÁม – »ปÃรÒาÊสÒา·ท∙¹นÍอÂยªชÇวÒา¹นÊสäไµต¹น-ÁมÔิÇว¹นÔิ¤ค ***เส้นทางโรแมนติคกับฤดูใบไม้ผลิ ชมสวนทิวลิปที่อุทยานเคอเคนฮอฟ เยือนเมืองบรูจส์ เมืองในฝัน ล่องเรือชม กรุงอัมสเตอร์ดัม พักในเมืองมรดกโลกที่ เมืองULM ตอนใต้ของเยอรมันนี ล่องแม่น้ำไรน์สู่แคว้นบาวาเรียที่โอบ ล้อมด้วยขุนเขาและพักสไตล์วิลล่า นั่งรถม้าชมความงามและยิ่งใหญ่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ก่อนเดินทางชอปปิ้ง สนุกสนานที่มิวนิค*** บินตรงชอปปิ้งปารีส โดย A -380 ลำใหม่ล่าสุด ขากลับไฟล์ทดึกจากมิวนิคเพิ่มเที่ยวเต็มวัน นั่งรถไฟ TGV สะดวกสบายพร้อมล่องเรือในเมืองบรูจจ์ เมืองที่สวยที่สุดในเบลเยี่ยม ชมสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟอย่างเต็มอิ่มพร้อมค้างคืนอัมสเตอร์ดัม เปิดเส้นทางใหม่สัมผัสถนนสู่อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดของเนเธอร์แลนด์พร้อมค้างคืนในบรรยากาศของชาโต้ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ช่วงที่สวยที่สุดจากเมืองบ็อปพาร์ดสู่เมืองแซงค์กอร์ เที่ยวเมืองอูลม์ เมืองมรดกโลกที่สวยที่สุดของเยอรมันนี นั่งรถม้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นกำเนิดปราสามในเทพนิยาย พักผ่อนอย่างมีระดับที่ Chateau St. Gerlach ระดับ 5 ดาวในเครือ Small luxury hotel กลางอุทยานที่เนเธอร์แลนด์ • เที่ยวแบบชำนาญและรู้จริงเชิญชมรายละเอียดบรรยากาศจริงที่บริษัทฯ หรือ www.butterflytour.net • • • • • • • •

• อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นหลายสไตล์ในบรรยากาศพื้นเมืองกับอาหารจีนตามภัตตาคารในสัดส่วน 60/ 40

¡กÓำËห¹น´ด¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง ÊสÓำÃรÍอ§ง·ท∙Õีè่ 02–184–6633

ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 10 – 18 àเÁมÉษÒาÂย¹น 2557

¹นÍอ¡กàเÇวÅลÒา·ท∙Óำ¡กÒาÃร 086–399–1083, 089–140–4640

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

เคล็ดลับในการเลือกซื้อทัวร์ช่วงเทศกาล

-

เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆผู้ท่องเที่ยวจะพบกับปัญหาจากบริษัททัวร์ที่แอบแฝงมาขายโดยอาศัยราคาและรายการจูงใจมาโดย ตลอด ทำให้ผู้ท่องเที่ยวต้องประสพกับความผิดหวังและเที่ยวไม่คุ้มค่า บัตเตอร์ฟลายทัวร์ขอเรียนแนะนำท่านในการเลือกตาม ความคุ้มค่าและราคาเปรียบเทียบเริ่มจากเลือกจากงบประมาณที่ตัวเองตั้งไว้ จากนั้นนำรายการหลายๆแห่ง มาเทียบดังนี้ มีที่นั่งเครื่องบินตามที่แจ้งหรือไม่ ไม่ใช่มาเปลี่ยนทีหลัง ใกล้ๆวันเดินทาง เครื่องบินบินตรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหลายที่ ( อันนี้เลือกตามงบประมาณ) รายชื่อโรงแรมต้องยืนยันก่อนการเดินทางและรับได้ว่าเป็นคุณภาพเดียวกันหรือที่เดียวกันกับที่โฆษณาไว้ ตลอดจนระดับเดียวกันทุกคืน มิใช่แค่คืนเดียว คุณภาพอาหารที่มีเมนูเปลี่ยนแปลงไม่ให้ซ้ำกันทุกมื้อ หรือแบบเดียวกันตลอดการเดินทาง มีปริมาณเพียงพอและ รสชาติที่ดีและมีอาหารท้องถิ่นหรือการแสดงให้ได้อรรถรสบ้าง รายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเสียเงิน ได้รวมไว้ให้แล้วอย่างชัดเจน ไม่เก็บเพิ่มเติม รายการท่องเที่ยวในแต่ละวัน เป็นไปได้ในการนั่งรถ ไม่ใช่ออกเดินทางแต่เช้ามืดถึงโรงแรมดึกทุกค่ำคืน (อันนี้แล้วแต่ความชอบ บางท่านชอบนั่งรถชมวิวทั้งวัน) หากไม่แน่ใจให้ซักถามกับบริษัททัวร์ให้ชัดเจนถึงรายการแต่ละวัน ข้อสำคัญในการเลือกใช้หัวหน้าทัวร์ประจำบริษัทที่มีคุณภาพ สามารถตัดสินใจได้มิใช่ฟรีแลนซ์ใครก็ได้ที่มานั่ง ประจำรถไม่อธิบายหรือสันทนาการใดๆทั้งสิ้น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ควรมีไกด์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตในแต่ละเมืองอย่างถูกต้อง เลือกใช้บริษัทฯที่มีชื่อเสียงเปิดมานาน หรือชำนาญในเส้นทางก็ช่วยได้บ้างในหลักใหญ่และเป็นบริษัทฯที่ ขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง^ มีประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันเดินทางจนกลับอย่างครบถ้วน ส่วนแตกต่างที่เป็นตัวเลือกทำให้ราคาสูงขึ้น เช่น ค่าทิป ค่าบริการยกกระเป๋าตามสนามบินหรือโรงแรม ค่าเครื่องดื่มประจำวัน ค่าแสดงโชว์ต่างๆ ทัวร์ระดับสูงนอกจากจะรวมไว้ให้แล้วยังมีเพิ่มในวาระพิเศษต่างๆ อาทิเช่นของขวัญครบรอบวันเกิด วัน แต่งงาน ^ การเลือกใช้เงินในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ย่อมต้องการความประทับใจและคุ้มค่า หากท่านได้เลือก ตาม ขั้นต้นนี้ บัตเตอร์ฟลายทัวร์ เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีความหมายและสมดังใจแน่นอนครับ

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี 9 วัน

»ปÒาÃรÕีÊส–ºบÃรÙู¨จÊส–ÍอÑัÁมÊสàเµตÍอÃร´ดÑัÁม–ÊสÇว¹นàเ¤คÍอàเ¤ค¹นÎฮÍอ¿ฟ–¾พÑั¡กªชÒาâโµตŒŒáแ«ซ§งàเ¡กÍอÃรÃรÒา¨จ¹น – Åล‹‹Íอ§งáแÁม‹‹¹นŒŒÓำäไÃร¹น – »ปÃรÒาÊสÒา·ท∙¹นÍอÂยªชÇวÒา¹นÊสäไµต¹น – ÁมÔิÇว¹นÔิ¤ค กำหนดการเดินทาง วันที่ 10 - 18 เมษายน 2557

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 20.30 น.! ! ! ! ! 00.05 น.! ! !

เที่ยง! ! บ่าย!

ค่ำ! ^

! ^

สนามบินสุวรรณภูมิ – ปารีส (ฝรั่งเศส)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่บัตเตอร์ฟลายทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยใน DUTYFREE KING POWER ออกเดินทางสู่ ปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 07.05 น.!

(1)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

(2)

ปารีส (ฝรั่งเศส) – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ – มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม – ช้อปปิ้ง

ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โร แมนติกที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ผ่านชม “หอไอเฟล” (EIFFEL) ณ จุดชมวิวบริเวณ PALAIS DE CHAILLOT สัญลักษณ์ ของนครปารีส ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1887-9 และออกแบบโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ชื่อ กุสตาฟ ไอเฟล (GUSTAVE EIFFEL) เพื่อเป็นสัญลักษณ์การจัดงานแสดงสินค้าโลกใน ปี 1889 (พ.ศ. 2413) ฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสร้างขึ้นจาก โลหะ 15,000 ชิ้น หนัก 7,000 ตัน ยึดต่อด้วยน๊อต 3,500,000 ตัว ต่อด้วยชม “มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม” อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนเกาะ ‘ L’ ILE DE LA CITE ได้รับ การบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทำลายไปมาก และได้รับการ บูรณะครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “ล่องเรือชมทิวทัศน์” สองฟากฝั่งแม่น้ำแซนด์ ผ่านชมโบราณสถานและ อาคารเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทำให้ กรุงปารีสโดดเด่นและเป็นเมืองที่ทรงสเน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่าน ชม“ถนนฌ็องเอลิเซ่” ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกที่มีชื่อเสียงและประตูชัย ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อในห้างหรูชื่อดังของปารีส “แกลเลอรี่ ลา ฟาแยตต์” (GALERIES LAFAYETTE) หรือ แพรงค์ทองป์ (PRINTEMP) และร้านปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น กับเมนูขึ้นชื่อของฝรั่งเศสหอยทากอบเนยและกระเทียม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 เช้า^

^ ! ! 9.46 น.^ ! 10.45 น.!

เที่ยง! ! บ่าย^

ค่ำ! ^

! ^

(3)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ปารีส – นั่งรถไฟ TGV สู่เมือง Lille – เมืองบรูจส์ เบลเยี่ยม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Gare du Nord นั่งรถไฟ TGV ออกเดินทางสู่ “เมือง LILLE” เดินทางถึงเมือง Lille ชายแดนเชื่อมระหว่างฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เดินทางต่อสู่โดยรถโค้ช“เมืองบรูจส์” (BRUGES) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองเก่าแก่แห่งนี้ ประกอบไปด้วยคลองหลายสายรายล้อมรอบตัวเมืองเก่า จนได้รับการขนานนาม ว่า “เวนิสแห่ง ยุโรปเหนือ” รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “ล่องเรือชม” อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่ได้รับการรักษาไว้ในแบบดั้งเดิม แสดงให้ เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุโรปยุคกลาง กระทั่งในปี ค.ศ. 2000 ตัวเมืองเก่า BRUGES ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เที่ยวชมย่าน เมืองเก่าบรูจส์ที่มีความงดงาม และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เคยคุ้ยกับสายน้ำ เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ณ บริเวณจัตุรัสกลาง (Grand Place) มาร์เก็ตสแควร์ (Market Square) ซึ่งเป็นตลาดกลางเมืองแบบเปิดโล่งที่ชาวบ้านท้องถิ่นนิยมนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่าย นอกจากนี้ บริเวณร้านค้าโดยรอบ จะมีสินค้าขึ้นชื่อ อาทิ ผ้าลูกไม้ (Lace) ช็อคโกแลตพราลีน (Pralin) และยังมีตลาดขายของเก่า มาเปิดริมคลองทุกวันพุธและวันเสาร์อีกด้วย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว บริเวณย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า Tips for  Trip

Tips for  Trip

เบลเยี่ยม ได้ชื่อว่าเป็น CAPITAL OF “TRUFFLES” CHOCOLATE LINE IN BRUGGE จะได้สัมผัสความ หวานหอมของช็อคโกแลตที่สุดยอด โดยเฉพาะช็อคโกแลต วาระพิเศษที่เลือกกล่องหรือตะกร้าได้สวยสมคำล่ำลือไม่ต้อง กลัวอ้วนสำหรับชอคโกแลตพิเศษที่ FATFREE!!!

ของที่ระลึกขึ้นชื่อระดับ WORLD CLASS ของเมือง BRUGGE ต้องยกให้กับ LACE หรือผ้าลูกไม้ ที่นำมาทำเป็นผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ และอีกมากมาย โดย เฉพาะ RIBBON LACE ที่มีที่เดียวในเบลเยี่ยม เพราะถ้าไปหาซื้อในเมือง หลวงจะเป็น NEEDLE ทั้งหมด ทั้งลวดลายความละเอียด ความสวยงามก็ ต่างกัน มีร้านเล็กๆ รอบๆจัตุรัสที่ยังเป็นงานฝีมือในราคาคุ้มค่ามาก

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 เช้า!

!

(4)

เมืองบรูจส์ (เบลเยี่ยม) - สวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่เมือง “ลิซเซ่” (LISSE) (ระยะทาง 241.7 กิโลเมตร) เมืองลิซเซ่ (Lisse) ถือว่าเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ชื่นชมความงามไม่รู้เบื่อของ ทุ่งดอกทิวลิป ระหว่างสองข้างทาง

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

เที่ยง! !

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชม “สวนเคอเคนฮอฟ” (KEUKENHOF GARDENS) ชื่นชมกับความงามของดอกทิวลิป หลากสีสันชูช่อรับฤดู ใบไม้ผลิแข่งกับดอกไม้นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ไฮยาซินธ์หรือเดลซี่ ที่บานสะพรั่งบนเนื้อที่กว่า 1,000 เอเคอร์ สลับ กับการจัดสวนที่สวยงามร่มรื่น อิสระให้ท่านบันทึกภาพของทุ่งทิวลิปสีแดง เหลือง ชมพูกว้างไกลสุดลูกหูสุดลูกตาที่ มิมีวันลืมและชมการประกวดในเรือนกระจกที่ท่านจะมหัศจรรย์กับเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์ให้ดอกไม้ มี ความงดงามด้วยรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน ท่านทราบหรือไม่ว่า . . . สวน KEUKENHOFF มีดอกไม้ทั้งหมด 7 ล้านดอก บนพื้นที่ 32 เฮคเตอร์ แบ่งเป็นดอกทิวลิป 4.5 ล้าน ดอก กับ 100 ชนิด น้ำพุ 15 แห่ง และสะพาน 32 สะพาน ท่านชมทั่วแล้วหรือยัง?

ค่ำ^

^

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 46 กิโลเมตร) เมืองที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 5 เมตร เนื่องจากการสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ มี เกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อม ระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว

Tips For Trip ย่านโคมแดง Red Light District หรือ ROSSE BUURT ในภาษาดัตช์อีกหนึ่งมุมที่น่า สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสบรรยากาศแห่งอิสรเสรีของกรุงอัมสเตอร์ดัมตลอด สองข้างทางจะประกอบด้วยตู้กระจกใส ตกแต่งด้วยไฟสีชมพู ที่บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ยืน ในอิริยาบถต่างๆ มากกว่า 200 ตู้ รวมไปถึงร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง คาเฟ่ และบาร์ต่างๆ มากมาย

วันจันทร์ ที่ 14 เมษายน 2557 เช้า!

!

เที่ยง! !

(5)

อัมสเตอร์ดัม –– เมือง MAASTRICHT

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าชมโรงงานเจียระไนเพชรเลื่องชื่อ COSTER DIAMONDS ชมกรรมวิธี การผลิตตั้งแต่ต้นจนเสร็จออกมาเป็นเพชรล้ำค่าเช่น เพชรที่ประดับอยู่บนคฑาและ มงกุฎของราชินี อลิซาเบธแห่งอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกน้ำ หนักกว่า 300 กะรัต รวมถึงเพชรในราชวงศ์ต่างๆ ก็ได้รับการเจียระไนจากช่างชาว ดัทซ์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย ณ จัตุรัส ดัม สแควร์ รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

บ่าย!

เดินทางสู่ “หมู่บ้าน VALKENBERG” เมือง MAASTRICHT หนึ่งในเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเก่าแก่และสวยงาม ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศคันทรีไซด์ รายล้อมด้วยป่าธรรมชาติและถนนทอดยาวไปตาม หมู่บ้านชนบทที่สร้างแบบกระท่อมไม้ กังหัน ทุ่งหญ้า และสวนสวย ตลอดเส้นทางสู่ CHATEAU ST.GERLACH ที่พักระดับห้าดาว ที่เฉพาะทาง BUTTERFLY TOURS เท่านั้นที่จัด ไว้ให้แก่ท่าน บนพื้นที่กว่า 150 เฮคเตอร์ ประกอบด้วย “PRINCESS JULIANA ROSE GARDEN” หรือสวน กุหลาบถึง 7 เฮคเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ DELUXE ไม่ว่าจะเป็นสวนสมุนไพรที่นำมาใช้ในSPAและ เครื่องหอมของชาโต้ สระว่ายน้ำแบบ ROMAN INDOOR และห้องอาหาร BAR, เลาจน์ ให้เลือกพักผ่อนตามสไตล์ ของท่านอย่างประทับใจ ทุกบรรยากาศห้องพักอิงแนบสวนสวยในแบบฉบับ PRIVATE ให้ท่านได้พักผ่อนดุจดังใน เทพนิยาย

ท่านสามารถชมตัวอย่างได้ที่ WWW.CHATEAUHOTELS.NL รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก อิ่มอร่อยไปกับมื้อสุดพิเศษแสนประทับใจกับอาหารท้องถิ่นเลิศรสท่ามกลาง สวนสวยและบรรยากาศส่วนตัวสุดแสนโรแมนติก

ค่ำ^

วันอังคาร ที่ 15 เมษายน 2557 เช้า!

!

เที่ยง! ! บ่าย !

ค่ำ!

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

!

(6)

เมือง MAASTRICHT – บอปพาร์ด – แซงค์กอร์ – เมืองอูล์ม (ULM)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายในบรรยากาศยามเช้า ท่ามกลางสวนสวยอันเขียวของ CHATEAU ST.GERLACH ได้เวลาสมควร เดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมือง บอปพาร์ด” (BOPPARD) ประเทศเยอรมนี เมืองที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVE) ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตสายสำคัญของยุโรป รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่าน “ล่องเรือตามเส้นทางแม่น้ำไรน์” ชมความงามสองฟากฝั่งของแม่น้ำไรน์ ผ่านปราสาทของขุนนางศักดินาเยอรมันที่ถูกสร้างไว้นับร้อยแห่ง อันเป็นแรง บันดาลใจให้เกิดเรื่องราว ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหลมาช้า นาน รวมทั้งตำนานรักอมตะที่ยังมีรูปปั้นของสตรีสาวสวยที่พลีชีพให้กับความ รัก จนสู่เขต “เมืองแซงค์กอร์” (ST.GOAR) เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ “เมือง อูล์ม” (ULM) เมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ถูกค้นพบราว ค.ศ. 850 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ (DANUBE) เมือ งอูล์มถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองอูล์มในปัจจุบัน และฝั่งเมืองใหม่ หรือเรียกว่า นิวอูล์ม NEU-ULM ด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองที่มีมาตั้งแต่ ยุคนีโอลิธิคตอนต้น (NEOLITHIC PERIOD) ทำให้เมืองนี้ถูกอนุรักษ์ให้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 เช้า^

^

เที่ยง! ! บ่าย!

ค่ำ! ^

! ^

เที่ยง! บ่าย!

^

เมืองอูล์ม – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุซเซ่น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก DID YOU KNOW ?? เข้าชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ “โบสถ์ใหญ่แห่ง อูล์ม” (ULM เมืองอูล์มยังมีความสำคัญที่เป็นเมืองเกิดของนัก MINSTER) มีหอคอยสูง 161.53 เมตร ซึ่งเป็นหอคอยโบสถ์ที่ ฟิสิกส์คนสำคัญของโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นั่นก็ สูงที่สุดในโลก โดยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ค (Guinness คือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ALBERT EINSTEIN) Book of World Records) หอคอยแห่งนี้มีบันได 768 ขั้น ขึ้นสู่ ซึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้จนกระทั่งอายุ 1 ขวบ ยอดในวันที่อากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นเทือกเขา ครอบครัวของเขาจึงได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองมิวนิค แอลป ได้จากยอดหอคอยเลยทีเดียว โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 19 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิคและยังเป็นต้นแบบของโบสถ์ แบบโกธิคที่มีชื่อเสียงอีกด้วย รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ “ฟุซเซ่น” (FUSSEN) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร) เมืองทรง เสน่ห์ใจกลางอุทยานแห่งบาวาเรีย เมืองสุดท้ายของเส้นทางสายโรแมนติก ของเยอรมนี จุดเริ่มต้นของเส้นทางในการสร้างปราสาทของอาณาจักรบา วาเรีย และเป็นเมืองที่สูงที่สุดในแคว้น ออกเดินทางบนถนนเส้นทาง ชนบทที่งดงาม ไปกับทัศนียภาพเนินเขา ทุ่งหญ้า เลาะเลียบไปอย่าง เพลิดเพลินสู่ “หมู่บ้านโฮเอนชวานเกา” (HOHENSCHWANGAU) เข้า ชมปราสาทเลื่องชื่อ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ทรงเนรมิตขึ้นมาตามความฝัน ของเทพนิยายชื่อดัง ตัวปราสาทสูงทะลุชั้นเมฆขึ้นมาโดดเด่นบนเทือกเขา อย่างน่ามหัศจรรย์ และมีความงดงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลจนเป็นเหตุให้ วอลท์ ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ประทับใจจนต้องนำมาจำลองเป็นสัญลักษณ์ปราสาทของดิสนีย์แลนด์ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เช้า^

(7)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

(8)

ฟุซเซ่น – มิวนิค – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” (MUNICH) (ระยะทาง 128 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้ราช วงศ์วิทเทลสบาค ที่ปกครองและพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี รับประทาน อาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูทอด” ในสไตล์บาวาเรียนแท้ กับภัตตาคารชื่อดัง เที่ยวชมเขตเมืองเก่าของมิวนิค อาทิ โบสถ์รูปโดมหัวหอม จัตุรัสโคนิก ซึ่ง เป็นที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ประตูชัย จาก นั้นชมย่านเมืองเก่า “มาเรียนพลาตซ์” หรือ “จัตุรัสมาเรียน” ชมหอระฆัง ของศาลาว่าการเมืองใหม่ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคและเป็นแหล่ง

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ค่ำ^

^

21.50 น. !

รวมนักท่องเที่ยวที่นิยมแวะเข้ามาถ่ายภาพคู่ศาลาว่าการเมืองบริเวณรอบจัตุรัสแห่งนี้ อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ณ ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilianstrasse) อาทิ Prada, Louis vuitton, Chanal, รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมิวนิกฟรานซ์โยเซฟชเทราซ์ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2556 13.40 น.^

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

(9)

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ************************************************

หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ความล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผล ประโยชน์ของท่านลูกค้าเป็นสำคัญ

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

อัตราท่านละ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่สำหรับ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม

จองภายใน 15 ม.ค.57 จองหลัง 15 ม.ค.57 125,000 129,000 116,000 120,000

อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามรายการ ***การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับ เครือ STAR ALLIANCE ได้ 50% หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั่น*** - ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงภาษีใดๆของสายการบินในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความ เป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว*** - ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ: ค่าที่พักตลอดการเดินทาง, ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ - ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมด - ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศต่างๆ - ค่าทิปและค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง ณ โรงแรมที่พัก รวมถึงทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จากค่าบริการ) 7% - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม (กรณีหากสายการบินเรียกเก็บค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน ทางเจ้าของยินดีรับผิดชอบเอง) - ค่าประกันการเดินทางของบริษัท บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่เกิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่ เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการ เดินทาง สูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ไม่รวม - ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

ข้อตกลงการสำรองที่นั่ง (กรุณาอ่านข้อตกลงก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า พร้อมเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน

การยกเลิกการเดินทาง

2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ ตาม ระยะเวลาและจำนวนเงินดังนี้ ! 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง! ! 30 ! วันขึ้นไป ! เก็บมัดจำทั้งหมด ! 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง! ! 15 – 30 วัน ! ! เก็บ 50% ของราคาทัวร์ ! 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง! ! 1 – 14 วัน ! ! เก็บ 100% ของราคาทัวร์ 3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 14 วัน โดยชำระค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว อันเกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัย ระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น การยกเลิกหรือล่าช้า ของสายการบิน การนัดผละงาน การประท้วง การจลาจล และภัยธรรมชาติทุกชนิด โดยจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของคณะใน ความรับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด 5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมในรายการใดรายการหนึ่งตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้อง ค่าชดเชยในส่วนนั้นๆได้ 6. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศนั้นๆ ถือว่าเป็นเหตุผลของแต่ละประเทศ เช่น การถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อัน เนื่องจากการกระทำที่ทางประเทศนั้นพิจารณาแล้วส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิด ชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันตามสายการบิน หากมีการปรับขึ้นราคา(โดยมีเอกสารแจ้งจากทางสาย การบินยืนยัน) 8. กรณีที่ท่านได้ตกลงชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในรายละเอียด ของการเดินทาง รวมถึง สายการบิน, โรงแรม, อาหาร, สถานที่เที่ยวครบถ้วน โดยยืนยันที่จะไม่นำพามาเผยแพร่หรือแจ้งต่อบุคคลหรือสถานที่ใด ใน ทางเสียหายต่อ บริษัทบัตเตอร์ฟลายทัวร์

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net


Butterfly Tours

International Company Limited

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/993

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมนี

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนา ถ้ามีหน้าต่ออายุหรือ 2.

แก้ไขชื่อให้ถ่ายสำเนามาด้วย กรณีท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้วกรุณาแนบมาด้วยทุกครั้ง รูปถ่ายสีแบบไบโอเมตริก หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เน้นใบหน้าชัดเจน ถึงหัวไหล่ช่วงบน ไม่เอาช่วงลำตัว ไม่สวมแว่น และถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือ สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแล้ว) / สำเนาใบหย่า (กรณีมีการหย่า) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

3. 4. 5. 6. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่สมรสแล้วและคู่สมรสเสียชีวิต) 7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด

(หนังสือรับรองการทำงานต้องระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และสิทธิ์การลา) 8. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว .1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ .2 สำเนาบัญชีการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีมีผู้รับรองการเงิน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเงิน ของผู้รับรอง แยกต่างหาก) 9. เอกสารด้านการเงิน 8.1 สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริง ที่ UPDATE ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด 8.2 จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ฉบับจริงภาษาอังกฤษ^ (บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน) 10. กรณีนักเรียน / นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ฉบับจริงภาษาอังกฤษ 11. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางจากบิดามารดา ซึ่งที่ว่าการเขตหรืออำเภอออกให้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สูติบัตรฉบับจริง และจดหมายรับรองการเงินโดยออกให้จากธนาคารซึ่งมีชื่อผู้ ปกครอง หรือเจ้าของบัญชี และชื่อเด็กระบุในเอกสารดังกล่าว

บัตเตอร์ฟลาย ทัวร์ 2/37 ม.กลางเมือง เดอะปารีส ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 (รามคำแหง 60)ถ.พระราม 9 – รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Butterfly Tours 2/37 Ban klang muang (The Paris) Soi Krungthepkreetha 7, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel : 662-1846633 Fax : 662-1846544 Website : www.butterflytour.net E-mail : Butterflytours@yahoo.com / Info@butterflytour.net

Euflower2014 pdf  
Euflower2014 pdf  
Advertisement