Page 1

2019


4 16 36

Okładziny

Deski

Konserwacja

38 40 74 76

Piłeczki

Ubiory

Ręczniki

Buty

82 90 100

Torby i pokrowce

Roboty i Stoły

Wyposażenie Sali

Spis treści 3


Okładziny Katalog 2019

4


Dignics 05

�Nowość�

Udoskonal swoją grę Okładzina Diginics wprowadzi Twoją grę na wyższy poziom. To połączenie nowego i ulepszonego podkładu typu Spring Sponge X z zaawansowaną technologicznie warstwą zewnętrzną o strukturze czopów „Code 05” typową dla Tenergy 05. Pozwala na zdecydowanie dłuższe przytrzymanie piłki przy rakietce. Zapewnia zwiększoną przyczepność oraz elastyczność, a także precyzję i rotację na na­ jwyższym poziomie. Polecana do nowoczesnej gry atakującej z ukierunkowaniem na rotację. 1.9 | 2.1

Okładziny 5


Katalog 2019

6


Technologie stosowane w produkcji okładzin Technologia High Tension wyzwala potencjał szyb­ kości i rotacji okładziny poprzez zwiększenie napięcia wewnątrz podkładu oraz w warstwie zewnętrznej.

Technologia Spring Sponge zwiększa elastyczność podkładu. Działając podobnie jak sprężyna absorbuje przychodzącą z piłką energię i kumulując ją z energią nadawaną przy uderzeniu, umożliwia zagranie z większą szybkością i rotacją.

Nowy podkład o zwiększonej o 10% sile uderzenia. Zapewnia uczucie przytrzymania piłki przy rakietce i ułatwia uzyskanie wyższej trajektorii. Wspomaga na­ dawanie piłce rotacji i wykonywanie silnych uderzeń, a wszystko to przy niższej o 3% wadze w porównaniu ze Spring Sponge.

Tenergy - Poczuj moc Spring Sponge Trajektoria piłki zagranej topspinem przy użyciu Tenergy 05 jest wyraźnie zakrzywiona, co jest spowodowane silną rotacją. Okładzina ta umożliwia więc precyzyjną i aktywną grę top spinową. W przypadku Tenergy 64 trajektoria jest bardziej płaska i bliższa stołu, co skutkuje krótszą drogą pokonywaną przez piłkę i w konsekwencji większą szybkość piłki. Trajektoria piłki zagranej przy użyciu Tenergy 80 plasuje się dokładnie pomiędzy poprzednimi dwiema, dokładnie tak jak kształtują się jej parametry.

1.7 mm

1.7 mm

2.65 mm 1.7 mm

1.7 mm

10 SpIN

38 HARDNESS

2.65 mm

1.7 mm

1.7 mm

Rotacja Wartość wskaźnika rotacji dla Tackiness‘a CHOP to 10. Twardość podkładu odnosi się do podkładu okładziny, im wyższa wartość, tym twardszy podkład. Parametry zostały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych przez Dział Badań i Rozwoju Butterfly w styczniu 2015.

1.7 mm

Oznaczenia okładzin

Szybkość Wartość wskaźnika szybkości dla Sriver’a to 10.

2.65 mm

1.7 mm

1.7 mm

Parametry Okładzin Butterfly 10

2.65 mm

1.7 mm

1.7 mm 1.7 mm

Speed

Różnice pomiędzy okładzinami serii Tenergy wynikają z odmiennej struktury czopów, które różnią się pomiędzy sobą długością, szerokością oraz rozstawem. Wyższe i cieńsze czopy Tenergy 64 zapewniają bardziej miękkie czucie i większą szybkość, podczas gdy szersze i krótsze czopy Tenergy 25 umożliwiają większą precyzję gry. Struktura czopów Tenergy 05 została zaprojektowana specjalnie aby zwiększyć rotację nadawaną piłce. Tenergy 80 łączy szerokość czopów Tenergy 05 i długość czopów Tenergy 64, co powoduje wypośrodkowanie para­ metrów tej okładziny pomiędzy Tenergy 05 i 64.

Okładzina z długimi czopami

Okładzina gładka IN

OUT

OUT OX

LONG

Okładzina z czopami zewnętrznymi Okładzina z czopami zewnętrznymi bez podkładu

LONG OX

ANTI

Okładzina z długimi czopami bez podkładu Antyrotacyjna okładzina z czopami

Okładziny 7


Katalog 2019

Tenergy 05 Hard

�Nowość�

Twardsza wersja Tenergy 05 Najnowsze rozszerzenie linii Tenergy. Podobnie jak reszta okładzin Ten­ ergy jest ona wyposażona w technologie High Tension i Spring Sponge, ale ma znacznie twardszy podkład niż spotykany u swoich poprzed­ niczek. Umożliwia to znacznie bardziej dynamiczną grę z nieco lepszą dokładnością, szybkością i rotacją w porównaniu z innymi okładzinami serii Tenergy. Twardszy, bardziej zbity podkład wpłynie też na zwiększe­ nie wagi okładziny. Okładzinę tę polecamy zawodnikom o bardzo dobrej technice, umiejących poradzić sobie z linearnym przyspieszeniem generowanym przez Tenergy 05 Hard i jej większą wagą. 1.9 | 2.1

8

Tenergy 05

Tenergy 05 FX

Największa rotacja

Rotacja z miękkim czuciem FX

Tenergy 05 to unikalne czucie zapewnione przez połączenie High Tension i przyczepnej powierzchni. Prototyp o strukturze czopów oznaczonej jako 05 okazał się szczególnie odpowiedni do nadawania piłce silnej rotacji. Został wybrany z ponad stu innych próbek, których czopy miały średnicę 1.7 mm i charakteryzowały się przydatnością do wszechstronnej gry topspinowej.

Tenergy 05 FX łączy technologię High Tension z bardziej miękką wersją podkładu Spring Sponge, która zapewnia miękkie czucie i prostszą trajektorię lotu piłki. Jest to rezultat intensywnych badań przeprow­ adzanych przez Butterfly Research Centre, a nazwa wywodzi się z prototypu o kodzie 05. Tenergy 05 FX jest idealnym rozwiązaniem dla zawodników bazujących na silnych uderzeniach rotacyjnych przy zachowaniu kontroli nad piłką.

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1


Odpowiednia do topspinowego loba

Odpowiednia do silnych topspinów

Odpowiednia do przeciwtopspinów

Odpowiednia do zbić

Odpowiednia do gry znad stołu

Odpowiednia do bloków

Okładziny 9


Katalog 2019

10

Tenergy 25

Tenergy 64

Tenergy 80

Maksymalna precyzja

Maksymalna kontrola i szybkość

Idealna równowaga

Tenergy 25 jest wyposażona w czopy umożliwiające szybki kontratak oraz najlepiej wspierające atakującą i precyzyjną grę blisko stołu. Tenergy 25 jest idealna do gry blisko stołu i w półdystansie, zapewnia przewagę w agresywnej grze blisko stołu i nagłej kontrze.

Tenergy 64 posiada największą elastyczność spo­ śród okładzin wyposażonych w technologię High Tension. Prototyp czopów numer 64 posiada zdol­ność przytrzymania piłki dłużej przy rakietce, przez co gracz może lepiej kontrolować piłkę i zaatakować z większą szybkością oraz rotacją.

Tenergy 80 równoważy szybkość i rotację na naj­ wyższym poziomie pośród okładzin serii Tenergy. Czopy prototypu numer 180 zostały zastosowane do produkcji tej okładziny, aby umożliwić wszechstronną grę topspinową bardziej zbalansowaną. Tenergy 80 pozwala na wszechstronną grę topspinowa, atak i kontratak.

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

Tenergy 25 FX

Tenergy 64 FX

Tenergy 80 FX

Precyzja z miękkim czuciem fx

Maksymalna szybkość z czuciem

Równowaga z czuciem fx

Tenergy 25 FX posiada czopy o większej średnicy, które w połączeniu z podkładem Spring Sponge nadają okładzinie miękkie czucie. Tenergy 25 FX pozwala wykonać uderzenie z większą rotacją przy zachowaniu większej kontroli, zwłaszcza kiedy kontrolowany kontratak jest potrzebny w grze blisko stołu.

Tenergy FX zapewnia wspaniałą kontrolę bez pogorszenia innych parametrów. Tenergy 64 FX łączy szybkość i kontrolę zachowując zalety czopów oznaczonych kodem numer 64 oraz bardziej miękkiej wersji podkładu Spring Sponge, ciągle umożliwiając wykonanie kontrolowanego topspinu.

Tenergy 80 FX idealne poszerzenie linii Tenergy. Opatentowany podkład Spring Sponge jest o 4 stopnie bardziej miękki i pozwala na zastosowanie większej ilości opcji w grze rotacyjnej przy zachowa­ niu kontroli w każdej sytuacji.

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1


Rozena Okładzina zaprojektowana w pogoni za „tolerancją“ ROZENA to najnowsza okładzina wyposażona w zadziwiającą świat technologię Spring Sponge. Jej główną cechą jest wysoka tolerancja uzyskiwana dzięki połączeniu Spring Sponge (podkład jest specjalnie barwiony na różowy kolor) z nowo opracowaną warstwę zewnętrzną. Unikalna technologia High Tension opatentowana przez Butterfly umożliwia wykonywanie mocnych uderzeń oraz zapewnia wysoki poziom pewności gry, która kompensuje niewielkie błędy techniczne zawodnika takie jak niewłaściwy kąt rakietki lub jej ustawienie. ROZENA podąża za swoimi legendarnymi poprzednikami demonstrując wysoką efektywność w grze blisko stołu lub w półdystansie.

1.7 | 1.9 | 2.1

Bryce Highspeed

Spin Art

Najszybsza okładzina w historii Butterfly

Nowa generacja rotacji

Bryce Highspeed jest okładziną pozwalającą na nadanie wysokiej rotacji bez utraty szybkości. Jest to możliwe dzięki technologii Micro Layer, najnowszemu osiągnięciu Butterfly. Warstwa zewnętrzna okładziny jest bardzo cienka, co jest widoczne gołym okiem. Dzięki temu łatwiej się ugina, piłka może bardziej zagłębić się w okładzinie, co bezpośrednio wpływa na stopień rotacji i szybkości. Również kształt czopów został specjalnie wyselekcjonowany z pośród wielu możliwych opcji, w celu skonstruowania najlepszego produktu pod względem szybkości.

Spin Art to pierwsza okładzina Butterfly o tak wysokim współczynniku tarcia, idealnym dla zawodników grających z dużą rotacją. Podkład Spring Sponge, który przytrzymuje piłkę na okładzinie oraz przy­ czepna warstwa zewnętrzna powodują, że jest to idealna okładzina do gry bardzo rotacyjnej. Utrzymuje wysoki poziom kontroli typowy dla okładzin przyczepnych.

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

Okładziny 11


Katalog 2019

12

Roundell

Roundell Hard

Roundell Soft

Pełna kontrola z High Tension

Kontrolowana ofensywa

Maksymalna kontrola z High Tension

Zaprojektowana by w pełni wykorzystać potencjał zawodnika. Szybkość i rotacja oferowana przez tę okładzinę jest tak samo wysoka jak kontrola, co osiągnięto poprzez zastosowanie połączenia miękkiej warstwy zewnętrznej z zaawansowanym techno­ logicznie podkładem. Okładzina dla ambitnych zawodników.

Roundell Hard łączy niezrównaną szybkość i rotację z wyjątkową kontrolą, co pozwala na wykony­ wanie dynamicznych, atakujących uderzeń oraz delikatnych returnów na równie efektywnym poziomie. Elastyczna warstwa zewnętrzna połączona z twardym podkładem emituje przyjemny dla ucha dźwięk podczas odbijania piłki.

Roundell Soft jest jedną z nowszych okładzin rodziny High Tension o bardzo miękkim podkładzie. Opracowana do szybkiej atakującej gry z wysoką rotacją. Wyśmienita kontrola i czucie piłki oraz miękki, dynamiczny podkład.

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

1.7 | 1.9 | 2.1

Sriver

Sriver EL

Sriver FX

Legendarny bestseller

Legendary talent

Legendarne czucie

Sriver to okładzina o wysokiej elastyczności i przyczepności, która od momentu wprowadzenia na rynek w 1967 roku zmieniła oblicze tenisa stołowego. Przez ponad 40 lat jest legendarnym światowym bestsellerem, co wynika między innymi z niespo­ tykanego wyważenia rotacji i szybkości.

Miękki, ale nie za miękki : główną cechą SRIVER EL jest idealne wyważenie pomiędzy natychmiast uzyskiwaną szybkością a kontrolą, zapewniane przez unikalny podkład typowy dla Sriver’a. Sriver EL jest wybierany przez szerokie grono graczy – od począt­ kujących do ekspertów.

Sriver FX powstał w wyniku poszukiwań okładziny o lepszej kontroli, która zachowa poziom rotacji i szyb­ kości charakterystyczny dla Sriver’a. Bardziej miękki podkład oznacza większą kontrolę i jest polecany do gry blisko stołu, dając szansę na przeprowadzenie ataku.

1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | max


Tackiness Chop

Tackiness Chop II

Przyczepna okładzina do gry defensywnej

Dyanamiczna defensywa

Tackiness Chop to jedna z lepiej sprzedających się okładzin Butterfly, ciesząca się nieustającą popularnością wśród obrońców. Polecana zawod­ nikom preferującym zagrania z mocną rotacją wsteczną w odpowiedzi na uderzenia topspinowe.

Tackiness Chop II to bardziej zaawansowana wersja Tackiness Chop, która od lat jest ceniona przez obrońców. Dzięki dużemu współczynnikowi tarcia powierzchni grającej, można piłce nadać wysoką rotację. Okładzina dedy­ kowana defensorom, pozwala na nadanie rotacji wstecznej i prowadzenie gry atakującej. .

1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9

1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9

Tackiness Drive

Flextra

Słynna klasyka

Idealna da początkujących

Okładzina posiadająca wielu zwolenników, ceniona za swoją wszech­ stronność i jeden z bestsellerów Butterfly. Odpowiednia dla wielu stylów gry, od obronnej do atakującej.

Flextra zapewnia początkującym i średniozaawansowanym zawodnikom pewność gry i dobrą podstawę do rozwijania swoich umiejętności. Jedna z jej zalet jest wyjątkowa trwałość.

1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1

Okładziny 13


Katalog 2019

Feint Soft / Feint Ox

Feint AG

Klasyczne długie czopy

Długie czopy do ataku

Długie czopy przeznaczone do gry defensywnej blisko stołu lub z półdystansu. Z wyraźnym ukierunkowaniem na absorbowanie przycho­ dzącej rotacji, Feint Soft zapewnia pasywną kontrolę dającą pewność gry.

Dla zawodników używających długich czopów możliwość ataku staje się coraz ważniejsza. Wyposażona w technologię High Tension okładzina Feint AG umożliwia dynamiczne uderzenia, zarówno defensywne, jak i ofensywne.

1.1 | 1.5

1.3 | 1.7

Bez podkładu (OX)

14

Feint Long III

Feint Long II

Wszechstronne długie czopy

Stabilne długie czopy

Długość i twardość czopów została opracowana tak, aby mogły się one uginać w optymalny sposób do nadania piłce pożądanej rotacji. Okładzina jest polecana obrońcom, którzy chcą posłać piłkę używając silnej rotacji wstecznej i zawodnikom atakującym poszukującym róż­ norodności w grze.

Okładzina zapewniająca szeroki zakres rotacji i stabilność gry cenioną przez obrońców. Zaprojektowana tak, aby osiągnąć optymalny efekt i najwyższą stabilność.

0.5 | 1.1 | 1.3 | OX

0.5 | 1.1 | 1.3 | OX


Impartial XS

Impartial XB

Flarestorm II

Rotacyjne i ofensywne krótkie czopy

Ofensywne krótkie czopy

Czopy wysokiej szybkości

Specjalnie opracowana struktura czopów, ofen­ sywna orientacja i elastyczny podkład wzbogacony o technologię High Tension, to wszystko powoduje, że Impartial XS zapewnia wyjątkową rotację i dużą szybkość. Umożliwia zagranie podciętych piłek oraz niebezpiecznych topspinów z dużą dokładnością i dynamiką.

Okładzina Impartial XB łaczy nieco twardsze i tech­ nologicznie zaawansowane czopy z elastycznym podkładem wyposażonym w technologię High Ten­sion. Rezultatem są krótkie czopy o wyjątkowej dy­namice. Impartial XB zapewnia idealne wyważenie pomiędzy miękkim podkładem i twardszą warstwą zewnętrzną.

Zwiększona szybkość to najbardziej widoczna cecha Flarestorm II w porównaniu z wcześniejszą wers­ ja Flarestorm. Niska trajektoria i duża szybkość piłki spełni wszystkie oczekiwania wobec tego typu okładziny.

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

1.7 | 1.9 | 2.1 | max

Challenger Attack

Orthodox DX

Super Anti

Wszechstronne czopy atakujące

Klasyka

Tradycyjny anty topspin

Podczas atakującej gry z dużą szybkością, ta okładzi­ na pozwala zawodnikowi stosowanie różnorodnej rotacji. Optymalna do gry allroundowej.

Okładzina, która zapewnia konsekwencję w grze i maksymalną kontrolę.

Okładzina, która pozwala zawodnikowi „przechy­ trzyć” oponenta bez nadawania piłce rotacji. Umożliwia zagranie returnu z rotacją lub bez niej.

1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1

Bez podkładu (OX)

1.5 | 1.9

Okładziny 15


Deski Katalog 2019

16


Timo Boll ZLC Nowa generacja deski ofensywnej Dynamiczna, średniotwarda deska Timo Boll ZLC stanowi połączenie zalet włókna węglowego (stabilności i precyzji) z zylonem zapewniającym lekkość i elasty­ czność. 5-sklejek + 2 ZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.5 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 27.5 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Timo Boll ZLF Siła delikatności Dynamiczna deska Timo Boll ZLC ma średniotwarde czucie i zachowuje zalety włókna węglowego – stabilność i precyzję przy zachowaniu silnych stron Zylonu – lekkości i elastyczności. 5-sklejek + 2 ZLF Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.4 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 27.5 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Timo Boll ALC Deska Timo Bolla Deska Timo Boll ALC jest klasycznym uzupełnieniem serii Timo Boll. Posiada typowe dla włókna Arylate-Carbon średniotwarde czucie, dynamikę I precyzję, a także dokładne czucie wymagane w grze rotacyjnej. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 27.5 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Deski 17


Katalog 2019

Timo Boll CAF

�Nowość�

Precyzja i łatwość gry Deska Timo Boll CAF została wyposażona w nowe włókno CAF (Control Assist Fi­ ber), włókno węglowe wspomagające kontrolę, które łączy zwiększoną stabilność i precyzję z wyjątkową łatwością gry i zwiększoną reakcją. Jest polecana zawod­ nikom poszukującym wyjątkowej deski zapewniającej dłuższy czas kontaktu piłki z rakietką. 3-sklejek + 2 CAF Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 28 mm

Timo Boll TJ

�Nowość�

Kolejna generacja Lekka, karbonowa deska z mniejszą główką polecana młodym graczom chcącym poprawić swoją technikę. Wzbogacona włóknem węglowym Tamca 5000, deska TJ oferuje precyzję i szybkość przy zachowaniu łatwości gry typowej dla desek drewnianych. 3-sklejek + 2 T5000 Head size (L × W) : 154 × 146 mm Thickness: 5.2 mm Handle (L × H × W): FL  95 × 21 × 30 mm

Timo Boll J

�Nowość�

Właściwy start Wybór odpowiedniej deski jest ważną decyzją dla każdego zawodnika. Timo Boll J jest zdecydowanie dobrą opcją. Z mniejszą główką, niską wagą i cieńszym uchwytem wygodnym dla drobniejszej dłoni, jest wskazana dla młodych graczy pozwalając im na dalszy rozwój. Zapewnia też precyzję i umiarkowaną szybkość. 5-sklejek Head size (L × W) : 152 × 144 mm Thickness: 6.1 mm Handle (L × H × W): FL  92 × 22 × 30 mm

18


Deski 19


Katalog 2019

Mizutani Jun Super ZLC Nowy wymiar czucia piłki Najnowsze technologie pozwalają na wyprodukowanie mocniejszej i bardziej gęstej mieszanki włókna węglowego i zylonu, tworzącej większy „sweet-spot” na desce i zapobiegającej utracie energii przez piłkę. Deska Jun Mizutani Super ZLC posiada fantastyczne, choć twarde czucie i wspiera wszystkie style gry opartej na szybkości i rotacji. Pomimo tych cech zapewnia też uczucie „przytrzymania” piłki przy rakietce. Cechują ją też piękne wzornictwo i staranne wykończenie typowe dla desek japońskich. 5-sklejek + 2 SZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 27.5 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Zhang Jike Super ZLC Maksymalne czucie – sprawdzona przez Mistrza Deska wyprodukowana przy zastosowaniu nowego super włókna Butterfly, łączącego szybkość karbonu i lekkość zylonu. Typowe deski z włóknem ZLC są twarde i szybkie, ale też zapewniają fantastyczne czucie piłki podczas generowa­ nia rotacji. Jest to całkowicie nowy sposób doświadczania gry! Deska ta została nazwana imieniem mistrza świata, mistrza olimpijskiego i supergwiazdy tenisa stołowego – Zhang Jike. Cechują ja też piękne wzornictwo i staranne wykończe­ nie typowe dla desek japońskich. Deska klasy premium. 5-sklejek + 2 SZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.6 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 32 mm 

Powiększenie sweet spotu – pola optymalnego odbicia piłki Obrazek po lewej stronie pokazuje uśrednione pole optymalnego trafienia dla desek, w których zastosowano ZL-Carbon i Super ZL-Carbon w połączeniu z różnymi rodzajami sklejek drewnianych. Pole optymalnego trafienia to miejsce na desce, dla którego wartości mierzone utratą energii przez piłkę były lepsze niż w przypadku pozostałej powierzchni deski (mniejsza utrata energii w tym polu). Nie dysponujemy danymi dotyczącymi strefy zaznaczonej kolorem czarnym.

20


Zhang Jike ZLC Maksymalny atak Zhang Jike ZLC jest idealnym połączeniem lekkości i elastyczność zylonu ze stabilnością i szybkością włókna węglowego. Deska ta posiada precyzyjne czucie typowe dla desek ZLC pozwalające na zrównoważoną grę ofensywną. 5-sklejek + 2 ZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.5 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 32 mm 

Zhang Jike ALC Różnorodny atak Deska Zhang Jike ALC posiada miękkie czucie, większy sweet spot i szybkość, a więc pozwala na różnorodność w grze. Włókno Arylate-Carbon redukuje wibracje i nadaje desce charakterystyczną kontrolę w każdej sytuacji. Deska Zhang Jike ALC zachwyca też wyglądem i poziomem wykonania. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 32 mm 

Zhang Jike T5000 Bezpośredni atak Model wzbogacony o włókno węglowe Tamca 5000 odpowiednie do eksplozyw­ nego ataku. Zaletą tej deski jest nie tylko siła, ale także łatwość manewrowania dzięki zauważalnie cieńszej główce deski. 5-sklejek + 2 T5000 Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.6 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 32 mm 

Deski 21


Katalog 2019

Mizutani Jun ZLC Mistrzowskie czucie piłki Lekka deska z włóknem ZL-Carbon opracowana we współpracy z japońską gwi­ azdą tenisa stołowego Junem Mizutani, wspiera wszystkie aspekty charaktery­ zujące jego grę. Hybrydowe połączenie zylonu z włóknem węglowym zapewnia stabilność i siłę, a wyśmienite przenoszenie wibracji wzmacnia “magiczne czucie” Juna Mizutani. 5-sklejek + 2 ZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 27.5 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Apolonia ZLC Elegancja i precyzja Deska nazwana imieniem gwiazdy Butterfly Tiago Apolonia, który gra nią podczas turniejów międzynarodowych. Włókna ZLC są umieszczone na środkowej sklejce deski, zgodnie ze schematem technologii Innerfiber, co w połączeniu z miękkimi warstwami zewnętrznymi pozwala na dłuższe przytrzymanie piłki przy rakietce. Odpowiednia dla zawodników poszukujących dynamiki i rotacji typowej dla włók­ na ZLC, ale z bardziej miękkim czuciem i zwiększoną pasywną kontrolą.  5-sklejek + 2 ZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

22


Freitas ALC Deska z alc i wyjątkowym czuciem Stworzona na bazie popularnej deski Michael Maze, całkowicie nowa Freitas ALC pozwala na wykorzystanie zalet włókna Arylate-Carbon, nadając desce charakterystyczne “czucie ALC”. W połączeniu z miękkimi warstwami zewnętrznymi Freitas ALC sprawdzi się doskonale w grze o zróżnicowanej rotacji. Wysokiej klasy wzornictwo i wykonanie wyraża wysokie oczekiwania Marcos Freitas przy opracowywaniu tej deski. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 6.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Viscaria Klasyczna deska z ALC Łącząc zalety zaawansowanego technologicznie włóka będącego połączeniem Arylatu i karbo­ nu, Viscaria jest zaprojektowana, aby umożliwiać zróżnicowany atak z zaakcentowaną rotacją i to wszystko na mistrzowskim poziomie. Jest też bazą dla wielu późniejszych popularnych modeli z Arylate-Carbon. Dostępna jedynie z uchwytem FL. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm

Primorac Carbon Precyzyjna i bezpośrednia Deska Primorac Carbon wspiera szczególnie bezpośredni i bezkompromisowy atak. Trzy drewniane sklejki wsparte dwiema wkładkami włókna węglowego typu 5000 tworzy szybką, bezpośrednią deskę z precyzyjnym czuciem. 3-sklejek + 2 T5000 Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 7.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm  

SK Carbon Lekka karbonowa deska z miękkim czuciem Dzięki zastosowaniu specjalnego włókna węglowego Tamca 5000, nowa deska SK CARBON zapewnia precyzję i zwiększoną aktywną kontrolę, typową dla desek T5000. Dzięki swojej niskiej wadze i cienkiej konstrukcji główki, zapewnia niższy wskaźnik wibracji, co skutkuje zwiększoną kontrolą i ogólnie bardziej miękkim czuciem. Deska SK CARBON jest zalecana zawodnikom poszukującym dość szybkiej i lekkiej deski z miękkim czuciem piłki. 3-sklejek + 2 T5000 Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.2 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm  

Deski 23


Katalog 2019

Harimoto Tomokazu Innerforce ALC Oficjalna deska Harimoto Nowa deska Harimoto Tomokazu została opracowana w ścisłej współpracy z japońską gwiazdą tenisa stołowego, który gra nią odnosząc kolejne sukcesy. Kon­ strukcja pięciu sklejek oraz dwóch warstw włókna ALC położonych bezpośrednio na sklejce środkowej (Technologia Innerforce), nadaje desce bardziej miękkie czucie i zwiększa czas kontaktu piłki z rakietką podczas gry topspinowej. Harimo­ to Tomokazu ułatwia grę przy zachowaniu typowej dla ALC stabilności, precyzji i możliwości mocnych uderzeń. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 158 × 152 mm Thickness: 6.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

24


Innerforce Layer ZLF Połączenie technologii innerforce z zylonem Deska Innerforce Layer ZLF charakteryzuje się naturalnym, miękkim czuciem i jednolitym odbiciem na całej powierzchni deski. Dzięki zastosowaniu zylonu oraz konstrukcji z cienką główką deski, Innerforce Layer ZLF zapewnia wspaniałe czucie piłki. Zwiększony czas kontatku piłki z rakietką wspiera pasywną kontrolę i miękkie uderzenia topspinowe. Deska Innerforce Layer ZLF jest polecana zawodnikom poszukującym połączenia naturalnego czucia piłki i stabilnego odbicia. Jest też odpowiednia dla młodych graczy uczących się podstaw tenisa stołowego. 5-sklejek + 2 ZLF Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.3 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 22 × 28 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Innerforce Layer ALC.S Połaczenie technologii innerforce z włóknem ALC Połączenie technologii Innerforce i włókna ALC zapewniającego większe czucie Nowa deska Innerforce Layer ALC.S została opracowana na bazie popularnej Innerforce Layer ALC, robiąc jednak krok do przodu w kierunku osiągnięcia zwiększonej kontroli piłki. Cieńsza warstwa wewnętrzna zapewnia mniejszą wagę, niższy wskaźnik wibracji i miękkie czucie piłki, podczas gdy warstwa włókna ALC, umieszczona bezpośrednio na warstwie środkowej deski, zwiększa precyzję i stabilność typową dla każdej deski ALC. Innerforce Layer ALC.S jest zalecana zawodnikom ofensywnym zorientowanym na rotację. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 5.5 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

Deski 25


Katalog 2019

Innerforce Layer ZLC Połaczenie Innerforce z Zl-Carbon Deska Innerforce Layer ZLC oferuje całkowicie nowe wrażenia – jej warstwy włókna sztucznego są położone bliżej środka co powoduje, że czucie piłki jest bardziej miękkie bez jednoczesnej utraty lekkości, elastyczności i szybkości typowej dla ZLC. 5-sklejek + 2 ZLC Head size (L × W) : 157 × 150 mm | CS  161 × 150 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 24 × 34 mm  CS  82 × 24 × 32 mm

Innerforce Layer ALC Połączenie Innerforce z Arylate-Carbon Włókna Arylate-Carbon są ułożone na warstwie środkowej, co poprawia czucie piłki i czyni je bardziej miękkim. Arylate-Carbon tłumi wibracje i pozwala na dynamiczne i precyzyjne uderzenia. 5-sklejek + 2 ALC Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 6.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Deska ALC z Innerfiber

Zwykła deska ALC

Warstwa zewnętrzna Druga sklejka

Seria desek Innerforce Layer zapewnia całkiem nowe odczucie „przytr­ zymania” piłki przy rakietce. Warstwy sztucznego włókna zostały ułożone bezpośrednio na drewnianym rdzeniu deski, co pozwala zachować właściwości użytych sztucznych tworzyw przy jednoczesnym miękkim czuciu typowym dla drewna. Dodatkowo nieco większe wymiary główki deski poprawiają poczucie kontroli nad piłką w każdej sytuacji.

26

Drewniany rdzeń

Druga sklejka Warstwa zewnętrzna

Arylate Carbon


Zaawansowane technologicznie włókna Butterfly Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego: „Przynajmniej 85% deski, pod względem jej grubości, powinno składać się z naturalnego drewna.” Oznacza to, że dopuszczalne jest wzmocnienie deski pozostałymi materiałami w zakresie pozostałych 15%. Jednak stosowanie sztucznych włókien musi zostać poprzedzone szczegółową analizą, mającą na celu właściwe wyważenie ich cech, aby nowopowstała deska posiadała optymalne parametry. Butterfly nie ustaje w poszukiwaniach nowych materiałów, które najlepiej odpowiadają stylowi gry nowych pokoleń zawodników oraz w stałym doskonaleniu sprzętu.

Najnowsze technologie pozwalają na wyprodukow­ anie mocniejszego i bardziej gęstego splotu włókna węglowego i zylonu, znacznie zmniejszającego utratę energii na brzegach deski oraz powiększa­ jącego powierzchnię „sweet-spotu” i jego homo­ geniczność. Wszystko to zwiększa zalety włókna ZLC, tak więc deski z Super ZLC są jednocześnie szybkie i precyzyjne, zapewniając fantastyczne czucie, ważne zwłaszcza przy grze topspinowej.

Połączenie zylonu i karbonu nadaje desce szty­ wność i zwiększa jej stabilność, co w rezultacie prowadzi do powiększenia sweet-spotu i mniejszej utraty energii na obrzeżach deski. Deski wyposażone w ZLC są zazwyczaj szybkie i stabilne z twardszym czuciem, co umożliwia precyzyjną grę, jak również rotacyjne topspiny. W porównaniu z bardziej mięk­ kimi deskami, zwłaszcza całkowicie drewnianymi, czas kontaktu piłki z rakietką jest krótszy. Tak więc używanie desek z włóknem ZLC wymaga pewnego poziomu umiejętności.

Włókno ZLF jest wyjątkowo cienkim materiałem nadającym desce szybkość, lekkość i jednolite odbi­ cie na prawie całej powierzchni. Deski ZLF cechuje przede wszystkim niska waga, kontrolowane, miękkie czucie, wydłużony czas kontaktu piłki z rakietką oraz łatwość aktywnego nadawania piłce rotacji.

Połączenie arylatu i włókna węglowego jest często używane w popularnych deskach Butterfly w celu zwiększenia stabilności i precyzji oraz wydłuże­ nia czasu kontaktu piłki z rakietką. ALC zapewnia wszechstronność, a jego specyficzne czucie w grze topspinowej jest doceniane przez wielu profesjo­ nalnych zawodników.

TAMCA 5000 jest rodzajem włókna węglowego, pro­ dukowanego w Japonii, które zwiększa stabilność i precyzję deski. Zazwyczaj deski T5000 są szybkie, bezpośrednie i precyzyjne o średniotwardym lub twardym czuciu. Polecane zwłaszcza do szybkiej gry blisko stołu.

Nowoopracowane włókno CAF (Control Assist Fiber) zwiększa stabilność deski i zapewnia jednolite odbi­ cie na całej powierzchni deski. W rezultacie precyzja deski zostaje zwiększona, podobnie jak poczucie kontroli podczas gry.

Deski 27


Katalog 2019

Maze Performance Nowe podejście do zastosowania drewna Przy produkcji całkowicie nowej deski Maze Performance zastosowano twarde sklejki o wysokim wskaźniku wibracji. To czyni ją idealną do precyzyjnej gry ataku­ jącej i jest polecana zawodnikom poszukującym umiarkowanie ofensywnej deski o całkowicie drewnianej konstrukcji. 5-sklejek Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 6.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm

Korbel SK7 Jedna z najszybszych desek drewnianych Siedmiosklejkowa deska Korbel SK7 jest jedną z najszybszych drewnianych desek w ofercie Butterfly. Zwiększona waga i ponadstandardowa grubość główki (6,8 mm) w połączeniu z miękkim czuciem i wydłużonym czasem kontaktu z piłką, czyni tę deskę optymalną do szybkiej i różnorodnej gry topspinowej. 7-sklejek Head size (L × W) : 157 × 150 mm Thickness: 6.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

A. Mazunov Bezpośredni atak Pięciosklejkowa całkowicie drewniana deska zalecana do bezpośredniej i precyzyjnej gry ofensywnej. Twardsze warstwy zewnętrzne zapewniają bez­ pośrednie czucie, a w konsekwencji większą precyzję gry, praktycznie niespo­ tykaną wśród innych desek drewnianych. 5-sklejek Head size (L × W) : 158 × 152 mm Thickness: 6.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

28


Petr Korbel Szybka naturalna deska Klasyczna pięciosklejkowa i naturalna deska Petr Korbel jest ciągle jedną z najlepiej sprzedających się desek Butterfly. Zapewnia średniotwarde czucie i wyśmienitą informację zwrotną o piłce umożliwiając graczowi dokładne topspiny oraz mocne uderzenia bezpośrednie. Dostępna także z mniejszym uchwytem (wersja XXS). 5-sklejek Head size (L × W) : 159 × 151 mm | XXS  153 × 145 mm Thickness: 5.9 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 32 mm  XXS  95 × 22 × 30 mm

Zoran Primorac Wszechstronna deska ofensywna Deska Zoran Primorac to jedna z najlepiej sprzedających się desek Butterfly. Jest wyjątkowo wszechstronna, wspierająca wszystkie style gry i w zależności od doboru okładzin odpowiednia zarówno do gry ofensywnej, jak i defensywnej. Dostępna także z mniejszym uchwytem (wersja XXS). 5-sklejek Head size (L × W) : 159 × 150 mm | XXS  153 × 144 mm Thickness: 5.5 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 32 mm  XXS  95 × 22 × 30 mm

Deski 29


Katalog 2019

Boll Forte Wyważenie Deska Boll Forte pozwala na osiągnięcie maksimum precyzji i stabilności. Względ­ nie miękka warstwa środkowa jest połączona z twardymi warstwami zewnętr­ znymi, co zapewnia kontrolę blade w grze dynamicznej. Trener Richard Prause: “Polecam Boll Forte zawodnikom wcześnie rozpoczynającym ofensywę w trakcie gry, zdobywającym punkty podczas silnych topspinów przy stole i szukających wsparcia dla swojej dynamicznej i ofensywnej gry. System Solid Balance Core zapewnia wspaniałą informację zwrotną i wyśmienite czucie.” 5-sklejek Head size (L × W) : 158 × 150 mm Thickness: 6.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Boll Offensive Krok na przód Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki klejenia, ta średniotwarda deska pozwala na kontrolowane i precyzyjne odbicia częste w grze atakującej. Richard Prause: “Idealnie wyważona deska Boll Offensive została stworzona dla ambitnych zawodników, którzy szukają wsparcia do agresywnej gry opartej na topspinie bez jednoczesnej utraty kontroli podczas serwów czy returnów.” 5-sklejek Head size (L × W) : 158 × 150 mm Thickness: 6.0 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

30


Boll Allround Wszechstronny sukces Deska Boll Allround zapewnia kontrolę i jest idealnym sprzętem do gry wszech­ stronnej i topspinowej. Dostępna także z mniejszym uchwytem (wersja XXS). Richard Prause: “Boll Allround to deska dla zawodników szukających dłuższego kontaktu rakietki z piłką. Miękkie czucie stwarza poczucie przytrzymania piłki przy okładzinie.” 5-sklejek Head size (L × W) : 158 × 150 mm | XXS  153 × 144 mm Thickness: 5.8 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm  XXS  95 × 22 × 30 mm

Boll Control Pod kontrolą Deska Boll Control zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w grze pasywnej i zapewnia kontrolę w uderzeniach atakujących. Richard Prause: “Polecam Boll Control zawodnikom szukającym bezpieczeństwa w grze, która zazwyczaj jest mniej agresywna. Dzięki swojej charakterystyce jest to odpowiednia deska dla początkujących.” 5-sklejek Head size (L × W) : 158 × 150 mm Thickness: 5.9 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Deski 31


Katalog 2019

Andrzej Grubba Klasyczna deska allroundowa Następny klasyczny bestseller Butterfly: Andrzej Grubba – łatwość manewrow­ ania i idealna informacja zwrotna po odbiciu przyda się każdemu zawodnikowi wszechstronnemu w każdej sytuacji. 5-sklejek Head size (L × W) : 159 × 151 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Maze Magic Niegasnąca gwiazda Nowa deska Maze Magic jest odpowiednia do wszystkich strategii gry agresy­ wnej. Dzięki pięciosklejkowej konstrukcji zachowuje charakterystyczne czucie i kontrolę niezbędną przy grze rotacyjnej, jednocześnie zapewniając szybkość przy nawet najbardziej ofensywnych uderzeniach topspinowych. 5-sklejek Head size (L × W) : 159 × 151 mm Thickness: 5.9 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 24 × 28 mm AN  100 × 24 × 34 mm 

32


Gionis Carbon Offensive Cała na przód Deska Gionis Carbon Offensive zaskakuje optymalnym wsparciem w grze bezpośredniej i ofensywnej. Została stworzona dla zawodników stosujących róż­ norodną rotację atakującą. Jej powiększony sweet-spot i sztywność wspomaga precyzję podczas wielu meczowych sytuacji. 5-sklejek + 2 warstwy siatki karbonowej Head size (L × W) : 159 × 152 mm Thickness: 6.2 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 29 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Gionis Carbon Allround Ostrożna Ofensywa Butterfly z dumą prezentuje Gionis Carbon Allround, deskę która sprawdzi się w każdym rodzaju gry wszechstronnej. Jej powiększony sweet-spot zapewnia idealne czucie, a siatka włókien karbonowych nadaje dodatkowej precyzji blokom i uderzeniem atakującym. 5-sklejek + 2 warstwy siatki karbonowej Head size (L × W) : 159 × 152 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 29 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Balsa Carbo X5 Łącząc Przeciwieństwa Rdzeń wykonany z drewna balsa zapewnia szybkość i wspaniałe czucie tej słynnej trzysklejkowej desce podczas, gdy dwie warstwy karbonu nadają jej stabilności precyzji, która najlepiej spisuje się podczas kontrolowanych bloków i szybkich topspinów. 3-sklejek + 2 Carbon Head size (L × W) : 159 × 150 mm Thickness: 6.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 25 × 34 mm ST  100 × 25 × 28 mm AN  100 × 25 × 34 mm 

Deski 33


Katalog 2019

Innershield Layer ZLF Deska Defensywna Z Technologią Innerforce Deski z technologią Innerfiber charakteryzują się umieszczeniem sztucznych włókien na warstwie środkowej deski, co skutkuje bardziej miękkim czuciem i kontrolowaną grą. Innershield Layer ZLF cechuje wysoka elastyczność i większy sweet-spot dzięki zastosowaniu zylonu, który nadal zapewnia wystarczająco dużo szybkości, aby zaspokoić wymagania nowoczesnych obrońców. 5-sklejek + 2 ZLF Head size (L × W) : 166 × 155 mm Thickness: 5.1 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 30 mm

Diode V

�Nowość�

Następca Joo Sae Hyuka Produkowana w Japonii nowa deska Diode V jest następcą popularnej deski Joo Sae Hyuk. Od swojego poprzednika odróżnia ją niższa waga i znacznie lepsza kontrola. Jej konstrukcja to pięć sklejek, powiększona główka i twardsze warstwy zewnętrzne. Jest ona odpowiednia do nowoczesnej gry defensywnej, ale umożli­ wia też wykonywanie uderzeń ofensywnych. Produkowana z uchwytem wklęsłym i prostym. 5-sklejek Head size (L × W) : 165 × 156 mm Thickness: 5.7 mm Handle (L × H × W): FL  100 × 24 × 34 mm ST  100 × 23 × 28 mm

Parametry desek Butterfly Drewno jest surowcem naturalnym i jako taki posiada zróżnicowaną gęstość wynikającą z odmiennych warunków wzrostu, co może mieć istotny wpływ na wagę deski. Butterfly jako producent stara się zminimalizować odchylenia od założonej wagi, ale kilkugramowe wariacje są trudne do wyeliminowania. Z tego powodu, powstrzymujemy się od punktowego podawania wagi deski w naszym katalogu.

Struktura drewnianych sklejek 3 PLY

5 PLY

7 PLY

34

Wymiary

Rodzaje uchwytu

3 sklejek wood

Szerokość i długość główki deski

Uchwyt wklęsły (FL)

5 sklejek wood

Grubość deski

Uchwyt anatomiczny (AN)

7 sklejek wood

Wymiary uchwytu

Uchwyt prosty (ST)

Szerokość końca uchwytu

Japoński penholder


Wykres desek Butterfly 15

14

Mizutani Jun Super ZLC

Zhang Jike T5000

13

12

Primorac Carbon

Zhang Jike Super ZLC

Timo Boll ALC Zhang Jike ALC Viscaria

A. Mazunov

Timo Boll ZLC Zhang Jike ZLC Mizutani Jun ZLC

Boll Forte Gionis Carbon Offensive Boll Offensive

11

Freitas ALC Korbel SK7

Harimoto Tomokazu Innerforce ALC Innerforce Layer ALC Timo Boll CAF Timo Boll TJ SK Carbon Maze Performance Timo Boll J Apolonia ZLC Innerforce Layer ZLC

Wskaźnik reakcji

Petr Korbel Diode Gionis Carbon Allround

10

Innerforce Layer AlC.S Zoran Primorac Andrzej Grubba Innerforce Layer ZLF

9

Timo Boll ZLF Fukuhara Ai Pro ZLF

Boll Allround

Balsa Carbo X5

Maze Magic Boll Control

8

7

6 Innershield Layer ZLF 5

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wskaźnik wibracji Super ZLC

ZLF

T5000

Innerforce

ZLC

ALC

CAF

Inne

Wskaźnik Reakcji

Wskaźnik Wibracji

Wskaźnik reakcji to skwantyfikowana wartość ilustrująca bazową szybkość deski i oznacza wysokość na jaką odbije się piłka swobodnie opuszczona na deskę pod kątem prostym. Niska wartość wskaźnika oznacza małą szybkość uzyskiwaną przez piłkę po kontakcie z deską.

Wskaźnik wibracji to skwantyfikowana wartość ilustrująca przenoszenie drgań przez deskę w momencie kontaktu z piłką. Im wyższy wskaźnik tym mniej wibracji odczuwa ręka zawodnika i tym twardsza jest deska. Do gry topspinowej polecamy deski o niższym wskaźniku wibracji czyli bardziej miękkie i lepiej przenoszące wibracje.

Deski 35


Katalog 2019

Overgrip

Remover

Chack Sheet

Dla idealnego chwytu. Pakowane po 3 sztuki. czarne lub szare

Dla idealnego oczyszczenia deski lub okładziny z pozostałości kleju.

Arkusz klejący do długotrwałego klejenia. 0,05 mm

Taśma Brzegowa Butterfly Czarna/magenta:: 6 mm × 10 m 6 mm × 50 m 9 mm × 1 m 9 mm × 10 m 9 mm × 50 m

Urządzenie do mierzenie grubości okładziny W czasie obowiązywania zakazu klejenia, dokładne określenie grubości okładziny stało się bardzo istotną kwestią, zarówno dla zawodników, trenerów i sędziów. Za pomocą tego urządzenia można dokonać precyzyj­ nego pomiaru. Instrukcja i opakowan­ ie w zestawie.

12 mm × 1 m 12 mm × 10 m 12 mm × 50 m Butterfly niebieska / srebrna – Tenergy pomarańczowa/czarna: 12 mm × 10 m

RUBBER FILM III

12 mm × 50 m

Zabezpiecza rakietkę przed zanie­ czyszczeniem. Przedłuża trwałość okładziny

STICKY PROTECTIVE FILM Folia ochronna, klejąca z jednej strony. Idealne zabezpieczenie przed brudem.

36


4.

2.

5. 3.

1.

1. Cotton Sponge

Free Chack Pro

Delikatnie wspomaga działanie środków czyszczących.

Nowy klej Free Chack Pro jest bardziej lepki w porównaniu z poprzednią wersją Free Chack. Może wydłużyć czas kontaktu piłki z rakietką, co pozwala na nadanie większej rotacji. Butelka kleju, klips i gąb­ ki do aplikacji. Uwaga: Wstrząśnij przed użyciem. .

2. Rubber Care Gąbka do czyszczenia. Miękka, żółta część służy do usuwania tłustych zabrudzeń, a niebieska do intensywnego czyszczenia.

37 ml 90 ml

3. Table Cleaner A liquid developed using latest biological techniques. Stainless re­ moval of dust, dirt and grease from the table surface. Pump Spray. 500 ml

Pojemnik zbiorczy 500 ml

Free Chack Butelka kleju, klips, gąbki do aplikowania kleju.

4. Spin Refresh

37 ml

Pianka do czyszczenia produkowana w Japonii. Dokładne czysz­ czenie przy dużej wydajności produktu.

90 ml Pojemnik zbiorczy 500 ml

150 ml

5. Powertape SP Taśma do zwiększania wagi rakietki, naklejana na główkę deski. 3 × 1 g

Combi Cleaner

�Nowość�

W 2019 roku powraca na rynek popularny preparat czyszczący - Combi Cleaner. Aplikacja za pomocą gąbki. Pojemność: 100 ml.

Rubber Cleaner

�Nowość�

Preparat czyszczący opracowany zgodnie z wymog­ ami ochrony środowiska. Usuwa kurz, brud i tłuste zabrudzenia z okładzin. Spray. 250 ml

Konserwacja 37


Piłeczki Katalog 2019

38


Three-Star Ball S40+

�Nowość�

Butterfly S40+ nowy standard

Torba na piłki Materiał: Poliester 210 D sprzedawana bez piłek

Piłki do tenisa stołowego wykonane z innowacyjnego materiału ABS zyskują coraz większą popularność wśród zawodników na różnym poziomie zaawansowania. Piłki S40+ to wynik nieustannego rozwoju technolog­ icznego i bogatego doświadczenia Butterfly w produkcji piłek turniejowych. Piłki te cechuje bardziej szorstka powierzchnia umożliwiająca łatwiejsze nadanie rotacji, niższe odbicie podczas gry topspinowej i mniej wyraźny dźwięk. Idealne zaokrąglenie i krzywizna wpływa na bardziej przewidywalne, jednolite odbicie oraz wysoką jakość. 3 piłki w opakowaniu 72 piłki (24 x opakowanie trzech piłek))

Siatka do zbierania piłek Amigo Z wysuwaną rączką. Długość rączki: od 61 do 106 cm. Wymiary siatki: 16 × 28 cm

Master Quality G40+ Wysokiej jakość piłka treningowa – Made in Germany Nowa piłka Master Quality G40+ wypełnia lukę pomiędzy piłkami turniejowymi, a popularnymi piłkami trenin­ gowymi. Celem ich powstania było wyprodukowanie piłki umożliwiającej przygotowywanie się do rozgrywek wysokiego szczebla, bez utraty trwałości i jakości. Piłki Master Quality G40+ mogą być stosowane do ważnych treningów oraz rozgrywek niewymagających piłek atestowanych przez ITTF. 72 piłki w opakowaniu

Roller Box Może być stosowany jako pokrowiec na 6 piłek lub wałek do przyklejania okładzin.

Piłeczki 39


Tori

Nowość

Katalog 2019

Tori to nowa elegancka kolekcja odpowiednia dla wszystkich generacji. Klasyczna kolorystyka i komfort noszenia czyni tę linię idealnym wyborem dla klubów i drużyn. Zastosowanie lekkich i elastycznych włókien zwiększa funkcjonalność ubiorów, a neutralne wzornictwo pozwala na dowolne łączenie z szortami Apego, Mino czy Toka.

Dres Tori Wykonany z elastycznego i komfor­ towego materiału z podszewką. Dz­ ianinowy kołnierzyk, boczne kieszenie zamykane na zamki, zwężane nogawki, ściągacze na mankietach i w pasie. Materiał: 3065WR (97% Poliester / 3% Elastic) Kolor bluzy: czarny Kolor spodni: czarny Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Quick-drying

Stretch

2PLUS1 2019

40

Timo Boll


Koszulka Tori Wykonana z oddychającego i przyjemnego dla skóry materiału Micro Dry Fit z wszytą z przodu kontrastową wstawką. Efektownie wykończona listwa z guzikami. Zaokrąglone rozcięcia po bokach. Materiał: Micro Dryfit / Interlock Melange (100% Poliester) Kolor: czarny / niebieski / czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Quick-drying

Stretch

Ubiory 41


Tori Lady

Nowość

Katalog 2019

2PLUS1 2019

Koszulka Tori Lady Taliowana koszulka damska z krótszymi rękawkami. Zaokrąglony dekolt bez guzików. Materiał identyczny jak w koszulce Tori. Rozmiary do 2XL. Materiał: Micro Dryfit / Interlock Melange (100% Poliester) Kolor: czarny / niebieski / magenta XXS – XXL

Skin-Friendly

Breathable

Quick-drying

Stretch

Spodenki Niiza Lady Wygodne damskie szorty o sportowym kroju z szerokim pasem i bocznymi kieszeniami. Lekki, elastyczny i funkcjonalny materiał. Materiał: Diamond Cool Dry (100% Poliester) Kolor: granatowy / czarny XXS – XXL

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Dres Tori Lady Kobiecy i komfortowy krój. Detale, wykończenie i materiał identyczny z dresem Tori. Materiał: 3065WR (97% Poliester / 3% Elastic) Kolor bluzy: czarny Kolor spodni: czarny Bluza: XXS – XXL Spodnie: XXS – XXL

Skin-Friendly

Katarzyna Grzybowska

42

Breathable

Stretch

Windproof


Kisa

Nowość

Katalog 2019

Nowoczesna kolekcja wyposażona w użyteczne detale. Innowacyjny materiał „Poly Terry” zapewnia uczucie nieskrępowania i swobody ruchów, bez utraty stylowego wyglądu dzięki krojowi typu slim fit. Bluza z kapturem i komfortowa, elastyczna reszta stroju gwarantuje sportowy wygląd każdemu zawodnikowi i drużynie.

2PLUS1 2019

Koszulka Kisa Lekka, elastyczna koszulka wykonana z innowacyjnego materiału Inter­ lock. Ukośnie wykończona listwa z guzikami. Materiał: Interlock (100% Poliester) Kolor: zielony, jasnoniebieski, niebieski, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

44

Breathable

Stretch


Dres Kisa Bluza z kapturem i zamkiem błyskawicznym na całej długości, bocznymi kieszeniami, dzianinowym ściągaczem w pasie i na mankietach. Spodnie o komfortowym kroju z elastycznym pasem i z wszytymi w nogawki zamkami błyskawicznymi. Materiał: Poly Terry (100% Poliester) Kolor bluzy: zielony, jasnoniebieski, niebieski, czerwony Kolor spodni: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Adina Diaconu & Liam Pitchford

Stretch

Ubiory 45


Kihon

Nowość

Katalog 2019

Kolekcja bawełnianych ubiorów zapewniająca najwyższy komfort i wygodę noszenia dzięki zastosowaniu klasycznego materiału typu cotton-melange. Zaletą tej linii jest też ponadczasowe wzornictwo i kolorystyka, luźny krój i miękkość bawełny.

46

Michael Maze & Kristian Karlsson


Bluza Kihon Zaokrąglony dekolt, ściągacz w pasie i na mankietach. Materiał granatowej bluzy: bawełna (100% bawełny) Materiał szarej bluzy: mieszanka bawełny (70% bawełna / 30% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Spodnie Kihon Luźny krój, boczne i tylne kieszenie, ściągacz w pasie ze sznurkiem do regulacji szerokości. Materiał granatowych spodni: bawełna (100% bawełny) Materiał szarych spodni: mieszanka bawełny (70% bawełna / 30% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

T-Shirt Kihon Okrągły dekolt, sportowy krój typu slim fit. Materiał granatowego t-shirtu: bawełna (100% bawełny) Materiał szarego t-shirtu: mieszanka bawełny (50% bawełna / 50% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Spodenki Kihon Dłuższe szorty o luźnym kroju. Materiał granatowych spodenek: bawełna (100% bawełny) Materiał szarych spodenek: mieszanka bawełny (70% bawełna / 30% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Ubiory 47


Kihon Lady

Nowość

Katalog 2019

T-Shirt Kihon Lady Krótsza koszulka o nowoczesnym i kobiecym kroju, z szerszym dekoltem i krótszymi rękawkami. Materiał granatowego t-shirtu: bawełna (100% bawełny) Materiał szarego t-shirtu: mieszanka bawełny (50% bawełna / 50% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XXS – XXL

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Bluza Kihon Lady Łódkowy dekolt, wcięty krój i dłuższe rękawy. Materiał granatowej bluzy: bawełna (100% bawełny) Materiał szarej bluzy: mieszanka bawełny (70% bawełna / 30% Poliester) Kolor: granatowy, szary melanż XXS – XXL

Skin-Friendly

48

Breathable

Stretch


Ubiory 49


Yao Katalog 2019

Kolekcja Yao ma wszelkie zalety nieformalnego i sportowego ubioru łączącego najlepsze strony miękkiej, naturalnej bawełny i zaawansowanych technologicznie sztucznych włókien. Dzięki temu ubrania są oddychające, długo utrzymujące kolor i fason, a jednocześnie miękkie i wygodne w noszeniu. Yao zostało dostosowane do potrzeb tenisistów stołowych wyróżniając się sportową funkcjonalnością.

Dres Yao Zastosowany materiał „Compact Fleece” zapewnia ciepło, miękkość i komfort noszenia. Sportowy krój, dzianinowe kołnierzyki, ściągacze w talii i przy mankietach. Materiał: Compact Fleece & Poly Terry (66% bawełny / 34% Poliester) Kolor bluzy: czarny, czerwony, niebieski Kolor spodni: szary, ciemnoszary, granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

50

Breathable

Stretch


2PLUS1 2018

Koszulka Yao Bawełniany melanż, elastyczny „bawełniany stretch”, dzianinowy kołnierzyk i listwa z guzikami. Materiał: Lycra (100% Poliester) & Cotton Stretch (95% bawełna / 5% Elastic) Kolor: czarny, granatowy, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Ubiory 51


Yao Lady Katalog 2019

2PLUS1 2018

Dres Yao Lady Materiał „Compact Fleece” zapewnia miękkość, ciepło i komfort noszenia. Sportowy i kobiecy krój. Materiał: Compact Fleece & Poly Terry (66% bawełny / 34% Poliester) Kolor bluzy: czarny Kolor spodni: szary Bluza / Spodnie: XS – XL

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Koszulka Yao Lady Bawełniany melanż, materiał typu elastyczny „bawełniany stretch”, kobiecy krój. Materiał: Lycra (100% Poliester) & Cotton Stretch (95% bawełna / 5% Elastic) Kolor: czarny, granatowy, czerwony XS – XL

Skin-Friendly

52

Breathable

Stretch


Ubiory 53


Kitao Katalog 2019

2PLUS1 2018

Kolekcję Kitao cechuje subtelny i ponadczasowy wygląd. Spełnia ona też wymagania klubów dotyczące klasycznych dresów reprezentacyjnych. Wykonana z wysokiej jakości poliestru typu Bricklight, Kitao zapewnia przewiewność, trwałość koloru i fasonu przez długi czas oraz sportowy wygląd.

Dres Kitao Lekki materiał Bricklight, elastyczne kołnierzy oraz ściągacze w pasie i na mankietach wykonane z materiału Stretch Mesh. Materiał: Bricklight & Honey Comb Dry Fit (100% Poliester) Kolor bluzy: czarny, niebieski, ciemnoszary Kolor spodni: czarny, granatowy, ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

54

Breathable


Koszulka Kitao Funkcjonalna tkanina PK Line z kontrastowymi wstawkami z materiału Honey Comb. Ukośnie zakończona listwa z guzikami. Materiał: PK Line & Honey Comb (100% Poliester) Kolor: czarny, niebieski, ciemnoszary XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Quick-drying

Stretch

Spodenki Mino Uniwersalne wzornictwo umożliwia łatwość łączenia z koszulkami Kitao. Lekki materiał Bricklight. Materiał: Bricklight (100% Poliester) Kolor: czarny, granatowy, ciemnoszary XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

Skin-Friendly

Ubiory 55


Santo Katalog 2019

Dres Santo w stylu college pomimo nawiązań do klasyki ma też wybitnie dynamiczny charakter. Ultralekki materiał Performance Micro zapewnia swobodny przepływ powietrza i funkcjonalność podczas aktywności i odpoczynku.

Dres Santo Klasyczne, nasycone kolory, wąskie nogawki spodni oraz sportowe ściągacze w pasie i przy mankietach. Materiał: Performance Micro (100% Poliester) Kolor bluzy: granatowy, czerwony Kolor spodni: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

56


2PLUS1 2018

Koszulka Santo Niewielki, zaokrąglony kołnierzyk, lekki i funkcjonalny materiał. Idealny komplet ze spodenkami Apego. Materiał: Honey Comb (100% Poliester) Kolor: czerwony, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Quick-drying

Stretch

Ubiory 57


Mito Katalog 2019

Dres Mito to najwyższy poziom komfortu. Lekki, ultrakomfortowy materiał Stretch Terry łączy funkcjonalność z elastycznością, co czyni go idealnym ubiorem podczas aktywności fizycznej i odpoczynku.

Dres Mito Nowoczesny krój, wąskie nogawki spodni i boczne kieszenie. Bluza z kapturem. Materiał: Stretch Terry (100% Poliester) Kolor bluzy: szary, granatowy Kolor spodni: ciemnoszary, granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

58

Breathable

Stretch


T-Shirt Mito Lady Wykonany z lekkiej i elastycznej Lycry o kobiecym, wciętym kroju i w unikalnej kolorystyce. Materiał: Lycra (100% Poliester) Kolor: magenta, niebieski XS – XL

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Spódniczka Chiara Wygodna spódniczka sportowa o kopertowym kro­ ju. Elegancka, elastyczna tkanina. Wszyte wewnętrze spodenki zapewniające swobodę ruchu. Materiał: Cool Dry Lycra (92% Poliester / 8% Spandex) Kolor: czarny, granatowy, ciemnoszary XXS – XXL

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Quick-drying

T-Shirt Mito Asymetryczny dekolt, lekki i elastyczny materiał typu Lycra melanż zapewniający wygodę i trwałość. Materiał: Lycra (100% Poliester) Kolor: szary, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Ubiory 59


Xero Katalog 2019

Kolekcja dedykowana klubom szukającym wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Dłuższa dostępność niż w przypadku innych modeli, szeroka gama kolorów koszulek pozwalająca na dopasowanie do barw klubowych.

Koszulka Xero Oddychająca, wspaniale odprowadzająca wilgoć. Idealne połączenie z dresem Xero i spodenkami Mino. Łatwa w czyszczeniu, szybkoschnąca. Materiał: Micro Dry Fit (100% Poliester) Kolor: niebieska, czerwona, zielona, ciemnoszara, żółta XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Quick-drying

Dres Xero Lekki materiał, stonowany kolor, uniwersalny krój. Idealne uzupełnienie koszulek Xero. Bluza i spodnie sprzedawane oddzielnie. Materiał: Dobby Dry Fit (100% Poliester) Kolor bluzy: ciemnoszary Kolor spodni: ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

60

Skin-Friendly


Nowość

Toka T-Shirt Toka T-shirt Toka jest idealnym ubiorem podczas aktywności fizycznej i czasu wolnego. Miękka i przewiewna tkanina „Soft Melange” zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i komfort. Materiał: Mesh Melange (100 % Polyester) Kolory: oliwa, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Quick-drying

Spodenki Toka Podobnie jak T-Shirt Toka, spodenki z tej samej linii, zapewniają wyjątkowy komfort noszenia. Miękki materiał Mesh Melange zapewnia funkcjonal­ ność i wyjątkowa wygodę. Materiał: Mesh Melange (100 % Poliester) Kolory: czarny, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Quick-drying

Ubiory 61


Katalog 2019

T-Shirt Stripe T-Shirt Stripe to udane połączenie paska z logo, wyrazistych kolo­ rów i funkcjonalnego materiału. Całość jest monochromatyczna, jedynie logo odznacza się innym rodzajem materiału. Idealny ubiór treningowy. Materiał: Micro Dry Fit (100 % Poliester) Kolory: czarny, niebieski, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Breathable

Czapka 1950 Nowa czapka z daszkiem marki Butterfly jest wykonana z 100% bawełny, a jej roz­ miar może być dopasowany za pomocą paska z tyłu. Z przodu znajduje się emble­ mat 1950. Dodatki są wykonane wysokiej jakości haftem w kolorze biało-szarym. Materiał: 100% bawełna Kolor: ciemoszary / biało-szary haft Jeden rozmiar

62

Stretch

Skin-Friendly

Quick-drying


Nowość

Ikeda Bluza Ikeda Bluza z kapturem wykonana z innowacyjnej mieszanki bawełnianej. Luźny krój zapewnia wysoki komfort noszenia. Zamek błyskawiczny na całej długości, zapinane na suwak kieszenie boczne, elastyczne mankiety.

Bluza Ikeda Lady Taliowany, kobiecy krój, dłuższe mankiety z otworem na kciuk.

Materiał: Compact Fleece (66% bawełna / 34% Poliester) Kolor: ciemnoszary

Materiał: Compact Fleece (66% bawełna / 34% Poliester) Kolor: ciemnoszary

XS – 4XL

XXS – XXL

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Breathable

Stretch

Skin-Friendly

Ubiory 63


Katalog 2019

64


Nowość

Uruma & Otaru

Kurtka Uruma

Kurtka Otaru

Przeciwwiatrowa i przeciwdeszczowa kurtka odpowiednia na każdą pogodę. Wysoko zapinany zamek błyskawiczny i boczne kieszenie z suwakiem. Odblas­ kowa taśma.

Odporna na przeciwności pogody kurtka z zewnętrzną impregnacją i odblaskow­ ymi elementami. Luźny krój i komfortowa podszewka.

Materiał: wodoodporny Poplin (100% Poliester) Kolor: czarny

Materiał: TPU Dobby (100% Poliester) Kolor: granatowy 152, XS – 4XL

XS – 4XL

Windproof

Hydrophobic

UV Protection

Stretch

Windproof

Hydrophobic

UV Protection

Ubiory 65


2plus1 Katalog 2019

Butterfly stara się wspierać Ciebie i Twój klub oferując przedłużony termin dostępności wybranych kolekcji, wyróżniających się uniwersalnością i atrakcyjnym wzornictwem. 2plus1 gwarantuje dostępność również w trzecim sezonie od wprowadzenia na rynek dla zamówień złożonych u autoryzowanych partnerów do kwietnia trzeciego roku. Butterfly gwarantuje dostawę przed rozpoczęciem nowego sezonu!

2PLUS1 2019

Tori

Koszulka Tori

�Nowość�

Kolor: czarny / niebieski / czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Tori

�Nowość�

Kolor bluzy: czarny, Kolor spodni: czarny Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

2PLUS1 2019

Tori Lady

Koszulka Tori Lady

�Nowość�

Kolor: czarny / niebieski / magenta XXS – XXL

Dres Tori Lady Kolor bluzy: czarny, Kolor spodni: czarny Bluza: XXS – XXL Spodnie: XXS – XXL

66

�Nowość�


Ubiory Butterfly są wykonane z wysokojakościowych i trwałych materiałów produkowanych przez firmę Toray, wiodącego wytwórcę tkanin w Japonii.

2PLUS1 2019

Kisa

Koszulka Kisa

�Nowość�

Kolor: zielony, jasnoniebieski, niebieski, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Kisa

�Nowość�

Kolor bluzy: zielony, jasnoniebieski, niebieski, czerwony Kolor spodni: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Ubiory 67


Katalog 2019

2PLUS1 2018

Yao

Koszulka Yao Kolor: czarny, granatowy, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Yao Kolor bluzy: czarny, czerwony, niebieski Kolor spodni: szary, ciemnoszary, granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

2PLUS1 2018

Yao Lady

Koszulka Yao Lady Kolor: czarny, granatowy, czerwony XS – XL

Dres Yao Lady Kolor bluzy: czarny, Kolor spodni: szary Bluza / Spodnie: XS – XL

68


2PLUS1 2018

Kitao

Koszulka Kitao Kolor: czarny, niebieski, ciemnoszary XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Kitao Kolor bluzy: czarny, niebieski, ciemnoszary Kolor spodni: czarny, granatowy, ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

2PLUS1 2018

Santo

Koszulka Santo Kolor: czerwony, granatowy XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Santo Kolor bluzy: granatowy, czerwony Kolor spodni: granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Ubiory 69


Katalog 2019

Kihon T-Shirt Kihon

�Nowość�

Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Spodenki Kihon

�Nowość�

Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Bluza Kihon

�Nowość�

Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Spodnie Kihon

�Nowość�

Kolor: granatowy, szary melanż XS – 4XL / 128, 140, 152

Kihon Lady T-Shirt Kihon Lady

�Nowość�

Kolor: granatowy, szary melanż XXS – XXL

Bluza Kihon Lady Kolor: granatowy, szary melanż XXS – XXL

70

�Nowość�


Toka T-Shirt Toka

�Nowość�

Kolory: oliwa, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Spodenki Toka

�Nowość�

Kolory: czarny, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Stripe T-Shirt Stripe Kolory: czarny, niebieski, czerwony XS – 4XL / 128, 140, 152

Mino Spodenki Mino Kolor: czarny, granatowy, ciemnoszary XS – 4XL / 128, 140, 152

Niiza Spodenki Niiza Lady

�Nowość�

Kolor: granatowy / czarny XXS – XXL

Ubiory 71


Katalog 2019

Mito T-Shirt Mito Kolor: szary, niebieski XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Mito Kolor bluzy: szary, granatowy Kolor spodni: ciemnoszary, granatowy Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Mito Lady T-Shirt Mito Lady Kolor: magenta, niebieski XS – XL

Chiara Spódniczka Chiara Kolor: czarny, granatowy, ciemnoszary XXS – XXL

72


Xero Koszulka Xero Kolor: niebieska, czerwona, zielona, ciemnoszara, żółta XS – 4XL / 128, 140, 152

Dres Xero Kolor bluzy: ciemnoszary, Kolor spodni: ciemnoszary Bluza: XS – 4XL / 128, 140, 152 Spodnie: XS – 4XL / 128, 140, 152

Ikeda

Bluza Ikeda

Ikeda Lady

�Nowość�

Bluza Ikeda Lady

Kolor: ciemnoszary

Kolor: ciemnoszary

XS – 4XL

XXS – XXL

Otaru

Uruma

Kurtka Otaru

�Nowość�

Kurtka Uruma

Kolor: granatowy

Kolor: czarny

152, XS – 4XL

XS – 4XL

�Nowość�

�Nowość�

Ubiory 73


Ręczniki Katalog 2019

Ręcznik Yao Midi 30 × 50 cm Materiał: 100 % bawełna Kolory: czarny, magenta

Ręcznik plażowy Yao 70 × 140 cm Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny

Opaska na nadgarstek Materiał: 100% bawełna Kolory: czarny, niebieski, czerwony

Opaska na głowę Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny, granatowy

74


Ręcznik Stripe Z wszytym magnesem umożliwiającym przymocowanie do stołu 50 × 100 cm Materiał: 100% bawełna Kolor: czarny, niebieski, czerwony

Ręcznik Germany Ręcznik 50 x 100 cm Materiał: 100% bawełna

Opaska na głowę Hachimkai �Nowość� Materiał: 100% Poliester Kolor: granatowy, czarny

Ręczniki 75


Lezoline Sal

Nowość

Katalog 2019

76


Nowe buty Lezoline Sal o sportowym wzornictwie i lekkiej, elasty­ cznej konstrukcji. Zewnętrzny materiał Mesh zapewnia dobrą wen­ tylację stopy i komfort podczas wysiłku fizycznego. Wyposażone w lekki system absorpcji wstrząsów są polecane niezbyt masywnym zawodnikom. Waga: 270 g (waga dla rozmiaru 43) Kolor: biało-szary Rozmiar: 34-47

Buty 77


Sunika

Nowość

Katalog 2019

Miękka góra i elastyczna, amortyzująca wstrząsy podeszwa. Buty Sunika zapewniają kom­ fort noszenia i modny wygląd. Odpowiednie do użytku codziennego. Waga: 238 g (waga dla rozmiaru 44) Kolor: czarny Rozmiary: 36-47

78


Lezoline Mach Najnowsze rozszerzenie linii Lezoline, następca popularnego modelu Lezoline TB. Lekkie i elastyczne buty, które zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu specyficznych oczekiwań tenisistów stołowych przez zapewnienie komfortu podczas każdego ruchu. Waga: 268 g (rozmiar 43) Kolory: niebieski Rozmiary: 34 – 47

Lezoline Rifones Wysokiej jakości profesjonalne buty do tenisa stołowego marki Butterfly – opra­ cowane w odpowiedzi na oczekiwania zawodników. W ich produkcji zastosowano najnowsze technologie używane w butach halowych, wzmacnające but, stabi­ lizujące stopę i tłumiące wstrząsy. Przekonali się już do nich czołowi zawodnicy Butterfly, między innymi sześciokrotny Mistrz Europy Timo Boll, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata 2013 Jun Mizutani i Tomokazu Harimoto, Mistrz Świata Ju­ niorów 2016. Waga: 272 g (rozmiar 43) Kolory: niebieski, żółty, magenta Rozmiary: 34 – 47

Buty 79


Katalog 2019

Lezoline Trynex Następcę modelu Utop cechuje nowoczesne i sportowe wzornictwo. Komfort noszenia, przyczepna podeszwa i niska waga czynią buty Lezoline Trynex najlepszym wyborem dla zawodników poszukujących lekkiego i elastycznego obuwia do gry w tenisa stołowego. Waga: 270g (dla rozmiaru 43) Kolor: niebieski Rozmiary: 34 – 47

Lezoline Zero LEZOLINE ZERO zapewniają maksymalną elastyczność tak ważną w przypadku butów do tenisa stołowego. Po­ mimo swojej lekkości Lezoline Zero zapewniają fantasty­ czną przyczepność i stabilność, a materiał, z którego zostały wykonane, absorbuje wilgoć i pozostawia stopę suchą. Lezoline Zero są rekomendowane dla zawodników o niskiej i średniej wadze. Waga: 331 g (dla rozmiaru 43) Rozmiary: 35 – 46 EVA

Klapki Nowy model klapek Butterfly zapewnia stabilność oraz elastyczność. Są wytrzymałe i wygodne w noszeniu. Nowy kolor: granatowy Rozmiary: S – XL

80


Skarpetki Kado

�Nowość�

Skarpetki Jiro

56% Nylon / 34% bawełna / 8% Nano-Poliester / 2% Elasthan

60 % bawełna, 33 % Poliester, 5 % Nylon, 3 % Elastane

S-XL b

Dwupak białe / Dwupak czarne

Stopki Kado

�Nowość�

56% Nylon / 34% bawełna / 8% Nano-Poliester / 2% Elasthan S-XL b

Skarpetki Seto

�Nowość�

Socks Seto

�Nowość�

55% bawełna / 40% Nylon / 3% Poliester / 2% Elasthan

55 % Cotton, 40 % Nylon, 3 % Polyester, 2 % Elasthan

S-XL biało-szare

S – XL white / grey

Skarpetki Germany / Stopaki Germany

Worek na buty

70 % bawełna; 10 % Spandex; 12 % Nylon; ­8 % Elastane

PVC, Kolor:czarny

S – XL

Buty & skarpetki 81


Blackline Katalog 2019

Czarne jest piękne! Wraz z wyrazistym wzornictwem „black in black“ i wyjątkowo wytrzymałym materiałem Polyester D1680, stosowanym zazwyczaj w wysokiej jakości torbach podróżnych, seria toreb i pokrowców Blackline jest wyposażona w wiele przydatnych detali, które spełniają specyficzne oczekiwania tenisistów stołowych. To czyni każdy model serii wyjątkowym i praktycznym. Materiał: Poliester D1680. Kolor: czarny.

Torba Midi Idealna do zapakowania sprzętu na trening. Praktyczne wewnętrzne i zewnętrzne przegródki Wymiary: 55 × 25 × 28 cm / Pojemność: 35 l

82

Torba Sport

Podwójny pokrowiec

Torba na ramię

Praktyczna torba o średniej wielkości wyposażona w wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni. Paski do noszenia w ręce i regulowany pasek na ramię.

Idealna torba dla trenera z miejscem na laptopa i bidon. Wewnętrzna kieszeń z brelokiem.

Wymiary: 60 × 31 × 32 cm / Pojemność: 58 l

Pokrowiec na rakietkę z dwiema kieszeniami i plas­ tikowym usztywnieniem. Posiada drugą kieszeń na dodatkowe akcesoria. Wymiary: 30 × 7 × 21 cm

Wymiary: 60 × 31 × 32 cm / Pojemność: 58 l


Maxi Bag Perfect for travel and extended events / additional protected bottom compart­ ment for sensitive clothing / extendable handle and sturdy wheels Dimensions: 80 × 39 × 39 cm / Volume: 120 l

Pokrowiec pojedynczy

Plecak

Trolley

Pokrowiec na rakietkę z jedną kieszenią i plastikowym usztywnieniem. Zamykany wytrzymałym zamkiem błyskawicznym, z wygodnym paskiem do noszenia.

Wygodny i uniwersalny plecak z dużą ilością przegródek. Tak jak całą linię Blackline cechuje go elegancja i wyjątkowo wytrzymały materiał.

Torba podróżna o wymiarach bagażu podręcznego. Wyposażona w wyciąganą rączkę i trwałe kółka.

Wymiary: 30 × 4 × 21 cm

Wymiary: 49 × 36 × 22 cm / Pojemność: 36 l

Wymiary: 55 × 36 × 20 cm / Pojemność: 40 l

Torby 83


Kaban

Nowość

Katalog 2019

Nową serię toreb Kaban cechuje świeże wzornictwo i idealne dopasowanie do potrzeb tenisistów stołowych. Wysoka funkcjonalność i korzystna relacja ceny do jakości stanowiły priorytet przy opracowywaniu tej kolekcji. Torby są wyposażone w mocny, metalowy zamek błyskawiczny, zewnętrzne kieszenie na worek z butami, regulowane paski. Wszystkie są wykonane z wytrzymałego materiału Poliester 420D. Materiał: Poliester 420D Kolor: szary, zielony

Torba sportowa Kaban Duża torba umożliwiająca zapakowanie się na każdy turniej. Dwie boczne kieszenie i przestronna część główna o pojemności 80 litrów. Spełniająca swoją rolę jako torba na treningi, ale też kilkudniowe imprezy sportowe. Wymiary: 61 x 31 x 32 cm / Pojemność: 80 litrów

Torba Kaban midi Zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla rzeczy niezbędnych do codziennego treningu – pokrowca, butów, ręcznika, ubiorów i bidona. Wymiary: 55 x 25 x 28 cm / Pojemność: 37 litrów

Pokrowiec Pojedynczy Pojemny pokrowiec z usztywnieniem i praktycznym paskiem do noszenia.

Podwójny Pokrowiec Pokrowiec z drugą kieszenią na akcesoria. Uszty­ wnienie i pasek do noszenia.

84


Nowość

Sendai Sportowe, stylowe i odpowiednie do codziennego użytku – torby Sendai to idealni kompani aktywnego życia. Wykonane z trwałego poliestrowego materiału, zapewniają bezpieczny transport niezbędnych akcesoriów – zawsze i wszędzie. Material: Polyester 420D Jacquard fabric Kolor: anthracite

Plecak kurierski Sendai Zwracające uwagę, wyjątkowe wzornictwo – no­ woczesny styl z rolowaną górą plecaka. Wykonany z wytrzymałego Poliestru 420D z przemyślanymi w wewnętrznymi przegródkami. Zapewnia wystarcza­ jąco dużo przestrzeni by pomieścić niezbędne sportowe lub codzienne akcesoria. Wymiary: 38 x 57 x 13 cm / Pojemność: 28 litrów l

Torba Sendai typu Duffle Okrągła w przekroju torba zapewnia miejsce na sprzęt do tenisa stołowego w części głównej i dwóch przeciwległych kieszeniach. Składa się łatwo po wypakowaniu. Wymiary: 50 x 28 x 28 cm / Pojemność: 39 litrów l

Worek Sendai Uniwersalny worek na drobniejsze akcesoria. Z zamkiem błyskawicznym. Wymiary: 38 x 48 x 2 cm / Pojemność: 4 litry

Torby 85


Tabi

Nowość

Katalog 2019

Walizka Tabi ustanawia nowy standard dla tenisistów stołowych, zarówno w hali, jak i w podróży. Wytr­ zymały i twardy materiał skorupy, cztery obrotowe kółka, wytrzymały zamek TSA oraz wymiary bagażu podręcznego czyni ją idealnym towarzyszem podróży. Wewnątrz porządek pomagają utrzymać siatkowe przegrody, utrzymujące na miejscu prze­ wożony sprzęt sportowy lub inne akcesoria. Wymiary: 49 x 36 x 23 cm / Pojemność: 42 litry

86


Nowość

Logo Case

Materiał: Poliester 210 D Kolor: czerwony, czarny, zielony Podwójny Pojedynczy W kształcie rakietki

Full Hard Case 17 Materiał: Polyester 210D Kolory: czarny, różowy, limonkowy, niebieski

Torby i pokrowce 87


1950 Case Katalog 2019

Pierwsza Edycja

88


Butterfly 1950 Case – Pierwsza Edycja Unikalny, klasyczny, wyjątkowy W przypadku tego pokrowca do jego produkcji użyto naturalnego surowca – korka, zamiast aluminium lub poliestru, co podkreśla rosnącą świadomość ekologiczną również w produkcji sprzętu sportowego i do tenisa stołowego w szczególności. Pokrowiec 1950 cechuje wyjątkowe wykonanie, najwyższej jakości materiały w tym sklejka z ultralekkiego, ale bardzo wytrzymałego drewna świerkowego. Mag­ netyczny zatrzask ukryty w pokrowcu bezpiecznie zamyka pokrywę i zabezpiecza zawartość. Wytrzymały korkowy materiał jest wodoodporny i zapewnia idealną termiczną izolację, utrzymując rakietkę zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i w idealnym stanie, gotową do gry. Unikalne wzornictwo, laserowo wycinany kształt, ozdobny emblemat – produ­ kowany w Portugalii pokrowiec z limitowanej kolekcji jest produktem wyjątkowym i wyróżniającym się w swojej kategorii. Materiał: korek & świerk Wymiary: 30 × 5 × 19 cm

Pokrowce 89


Roboty & Stoły Katalog 2019

90


Roboty & Stoły 91


Amicus Katalog 2019

Całkowicie nowa seria robotów Butterfly

Odpowiada na najwyższe oczekiwania zawodników dotyczących wrażenia prawdziwego treningu z żywym i niestrudzonym sparingpartnerem. Łatwy do transpor­ towania, rozłożenia, wykonany z wysokiej jakości mate­ riałów, Amicus zachwyci zarówno graczy, jak i trenerów

niezależnie od ich poziomu umiejętności. Unikalna głowica z trzema wyrzucającymi piłki kółkami zapewnia bardzo re­ alistyczną grę, łączącą różne rodzaje rotacji. Wzbogacony o łatwy w obsłudze interfejs i praktyczną torbę, Amicus jest idealnym partnerem podczas treningu i wsparciem w nauce.

Więcej informacji na pl.butterfly.tt/amicus

Wszystkie modele posiadają: • Głowicę wyrzucającą piłki z trzema rotującymi dyskami, która zapewnia różne rodzaje rotacji – wsteczną, topspin, boczną (prawą i lewą) oraz ich kombinacje. • Specjalną powłokę na dyskach przedłużającą ich trwałość. • 3 przypadkowe tryby gry naśladujące realną grę Random Scatter, Random Place i Random Scatter + Place (dotyczą przypadkowego rozrzucania piłek i przypadkowego miejsca odbicia piłki na stole). • Cztery poziomy ustawienia wysokości głowicy wzmacniające realizm gry. • Dwuletni okres rękojmi i pięcioletnią gwarancję dostępności części. • Tryb cichej pracy – silniczek wyłącza się kiedy piłki nie są dostarczane.

92

• Możliwość używania piłek celuloidowych 40 mm i plastikowych 40., • Łatwo rozkładaną siatkę wyłapującą piłki, co zapewnia ciągłość gry. • Cechy ułatwiające transport i użytkowanie – lekkość i kompaktowe wymiary. • Stelaż do mocowania panelu sterowania, który można łatwo zainstalować z prawej lub lewej strony stołu. • Narzędzia do regulowania lub wymiany dysków i zapasowe taśmy mocujące boki siatki. • Pojemną torbę umożliwiającą przechowywanie robota i ułatwiające jego przenoszenie. • Dwuletnią gwarancję producenta.


Amicus Prime Nowy robot amicus prime ustala nowe standardy możliwości robotów do tenisa stołowego i zyska fanów na całym świecie

Innowacyjny robot Amicus Prime może być sterowany bezprzewodowo przez Bluetooth za pomocą aplikacji Amicus zainstalowanej na dołączonym tablecie lub jakimkolwiek smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Opro­ gramowanie Amicus zapewnia różnorodne interaktywne treści, poprawiane, dodawanie i uaktualniane online. Tworzenie sekwencji ćwiczeń, zmiana rotacji, szybkości, miejsca odbicia i trajektorii nigdy nie były prostsze. Fabrycznie zapisane ćwiczenia stworzone przez profesjonalnych zawodników i trenerów mogą być odtworzone za jednym naciśnięciem guzika. Gwiazdy takie jak Timo Boll pokażą jak

prawidłowo wykonywać poszczególne uderzenia i przekażą praktyczne informacje jak korzystać z robota Amicus podczas regularnego treningu. Zapoznaj się z naszym flagowym modelem Amicusa – Amicus Prime i odkryj nowe możliwości treningu z zawsze gotowym, zawsze entuzjastycznym partner­ em, najlepszym jakiego można znaleźć. Torba Amicus w zestawie

Specjalne cechy robota Amicus Prime: • Głowicę wyrzucającą piłki z trzema rotującymi dyskami, która zapewnia różne rodzaje rotacji – wsteczną, topspin, boczną (prawą i lewą) oraz ich kombinacje, • Specjalną powłokę na dyskach przedłużającą ich trwałość, • 3 przypadkowe tryby gry naśladujące realną grę Random Scatter, Random Place i Random Scatter + Place (dotyczą przypadkowego rozrzucania piłek i przypadkowego miejsca odbicia piłki na stole), • Cztery poziomy ustawienia wysokości głowicy wzmacniające realizm gry, • Dwuletni okres rękojmi i pięcioletnią gwarancję dostępności części, • Tryb cichej pracy – silniczek wyłącza się kiedy piłki nie są dostarczane, • Możliwość używania piłek celuloidowych 40 mm i plastikowych 40+,

• Łatwo rozkładaną siatkę wyłapującą piłki, co zapewnia ciągłość gry, • Cechy ułatwiające transport i użytkowanie – lekkość i kompaktowe wymiary, • Stelaż do mocowania panelu sterowania, który można łatwo zainstalować z prawej lub lewej strony stołu, • Narzędzia do regulowania lub wymiany dysków i zapasowe taśmy mocujące boki siatki, • Pojemną torbę umożliwiającą przechowywanie robota i ułatwiające jego przenoszenie. • Dwuletnią gwarancję producenta.

Roboty 93


Katalog 2019

Amicus Expert Nowy robot Amicus Expert łączy funkcje swoich poprzedników – robotów Ad­ vance i Professional. Tak jak one posiada 99 miejsc w pamięci do zapisania ćwiczeń zawierających maksymalnie do siedmiu piłek z możliwością precyzyjnego określe­ nia ich szybkości, rotacji, trajektorii i miejsca odbicia. Piłki mogą być wyrzucane z częstotliwością do 120 na minutę, z wykorzystaniem funkcji cyklu, trybu przypad­ kowego, a także automatycznego opóźnienia, które ma za zadanie urealnić grę – nawet symulować serwis! Amicus Expert ma zapisanych w pamięci 20 ćwiczeń opracowanych przez Richar­ da Prause, wspomagających prowadzenie treningu na najwyższym poziomie. Jest też wyposażony w pilot służący do zatrzymywania i wznawiania wyrzucania piłek, wyrzucania piłek próbnych oraz dostosowywania częstotliwości. Torba Amicus w zestawie

Specjalne cechy robota Amicus Expert: • Możliwość ustawienia częstotliwości do 120 piłek na minutę • Możliwość różnicowania rotacji, szybkości, trajektorii i miejsca odbicia poszczególnych piłek • Możliwość zapisania w pamięci do 99 ćwiczeń składających się z maksymalnie 7 piłek • Funkcja „Sample” do testowania próbnych piłek • Funkcja „Individual Frequency Control” możliwość indywidualnego ustawienia

94

• • • • •

przerw pomiędzy piłkami Funkcja Cyklu - ustawianie długości ćwiczenia i automatycznych przerw w grze Wpisane w pamięci 20 ćwiczeń opracowanych przez Richarda Prause Powyższe ćwiczenia mogą być modyfikowane lub zastępowane innymi Łatwo podłączany za pomocą cienkiego kabla Zdalne sterowanie w formie pilota – małe, lekkie urządzenie mieszczące się w kieszeni


Amicus Start Nowy robot Amicus Start jest wysokiej jakości robotem do tenisa stołowego – precyzyjnym i trwałym urządzeniem z przyjaznym dla użytkownika panelem ste­ rowania. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń składających się z 6 piłek o ustawi­ onym rodzaju rotacji – wstecznej, bocznej, topspinowej, bez rotacji oraz ustalonym miejscu odbicia. Tryb przypadkowego wyrzucania piłek zapewnia realistyczną grę wspomagającą naukę prawidłowej techniki oraz usprawnienie pracy nóg. Torba Amicus w zestawie

Torba do przechowywania robota Z praktycznymi kieszeniami na akcesoria i wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Materiał: Poliester 210 D.

Specjalne cechy robota Amicus Start: • • • • • •

Prosty w obsłudze panel sterowania Do 6 piłek w ćwiczeniu, wszystkie o tej samej rotacji, szybkości i trajektorii Możliwość ustawienia miejsca odbicia piłki w kierunku prawo-lewo Częstotliwość wyrzucania piłek do 100 na minutę Łatwo podłączany za pomocą cienkiego kabla Zdalne sterowanie w formie pilota – małe, lekkie urządzenie mieszczące się w kieszeni

Roboty 95


Centrefold 25 Katalog 2019

25+ Blat – nie wymaga montażu – super kompaktowy

Stoły Centrefold 25 są produktem najwyższej klasy w ofercie stołów Butterfly. Zos­ tały wybrane do rozgrywania mistrzostw świata i innych prestiżowych turniejów. Stół Centrefold 25 jest przeznaczony do intensywnego użytku w klubach, centrach sportowych i podczas turniejów. Jego główną zaletą jest blat o grubości 25 mm. W połączeniu z nową powierzchnią powoduje to większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i zabezpieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Stelaż z kółkami jest na­ jmocniejszą konstrukcją dostępną na rynku. Składa się z czterech wytrzymałych kółek Steinco o średnicy 125mm, z których dwa mają hamulce. To gwarantuje stabil­ ność podczas gry i jednocześnie łatwy transport. Przechowywanie stołu jest łatwe dzięki specjalnemu systemowi oszczędzającemu miejsce i ułatwiającemu składanie czyniąc je jednocześnie bezpiecznym. Połówki stołu składają się razem w połowie stelaża, zmniejszając zajmowaną przestrzeń do 51 cm głębokości. Unikalny i łatwy w obsłudze system zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem i zamknięciem stołu. Idealne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Stół Centrefold 25 jest jednym z kilku modeli najwyższej klasy dostosowanym do wymagań osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Odległość od brzegu blatu do pierwszej nogi wynosi 400 mm i odpowiada standardom paraolimpi­ jskim. Centrefold 25 jest dostarczany już złożony, a jedyną czynnością, którą należy wykonać po jego otrzymaniu, jest odpakowanie go, przewiezienie w odpowiednie miejsce i przymocowanie siatki. Stół Centrefold 25 posiada atest ITTF oraz Europe­ jski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) i pięcioletnią gwarancję. Wymiary po złożeniu: szerokość 1525 mm × wysokość 1590 mm × głębokość 380 mm Waga netto: 127 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

5 Guarantee

25+ TOP

96


Butterfly - oficjalny sponsor stołów podczas German Open 2019 / 2020

Nasza specjalność – teraz w produkcji masowej Po latach prób, Butterfly opracował nowy rodzaj powierzchni stołu 25+, dostosowaną do wymagań piłek plastikowych. Drobniejsze ziarno tworzywa pozwala na TOP bardziej bezpośrednie przenoszenie rotacji i zapewnia jednorodne, stałe odbicie oraz przedłużoną trwałość. Ta technologia została już wprowadzona do świata profesjonalnego tenisa stołowe­ go i umożliwia grę na najwyższym światowym poziomie. Dostępne w modelach: CENTREFOLD 25, OCTET 25, EUROPA 25 25+

5 Guarantee

Atest ITTF

Odpowiedni do gry na wózkach

Pięcioletnia gwarancja

Nie wymaga montażu

Stoły 97


Katalog 2019

Octet 25 Blat 25 - wszechstronny - kompaktowy

Stół Butterfly Octet 25 mm jest najwyższym modelem profesjonalnego stołu do tenisa stołowego łączącego zalety blatu 25+ oraz stelażu składającego się z dwóch połówek i wyposażonego w osiem kółek. Stół Butterfly Octet 25 jest odpowiedni do gry w klubach, centrach sportowych i podczas turniejów. Jego główną zale­ ta jest blat 25+, który zapewnia większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i zabez­ pieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Idealne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Stelaż Octet 25 składa się z dwóch niezależnych połówek, które składają się łatwo i umożliwiają przechowywanie i transport. Każda z połówek posiada cztery nieza­ leżne kółka Steinco. Dzięki dopasowaniu do siebie dwóch połówek stołu podczas przechowywania oszczędza się dużo miejsca, a stół po złożeniu zajmuje jedynie 63

5

25+ TOP

Guarantee

plus koszty dostawy

98

cm. Jednocześnie stelaże innych stołów wpasowują się i ich magazynowanie jest jeszcze bardziej ekonomiczne. Dodatkową zaletą oddzielnego stelażu dla dwóch połówek jest możliwość złożenia jednej połówki i rozłożenia drugiej, co umożliwia trening bez partnera do gry. Stół wymaga prostego montażu na podstawie załąc­ zonej instrukcji. Stół Butterfly Octet 25 posiada atest ITTF oraz Europejski Certyfikat Bezpiec­ zeństwa (EN 14468-1) Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1630 mm × głębokość 560 mm Waga netto 118 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany bez siatki.


Europa 25 25+ Blat – nie wymaga montażu – łatwy do transportowania Stół Butterfly EUROPA 25 mm był wielokrotnie używany na przestrzeni ostat­ nich 20 lat podczas znaczących imprez, z mistrzostwami Europy włącznie. Był też często wybierany przez związki narodowe do rozgrywania mistrzostw krajowych. Stół Butterfly EUROPA 25 jest solidny i wytrzymały. Jest najbardziej odpowied­ nim wyborem do sal, w których stoły zostają rozłożone po treningu lub miejsce do ich przechowywania jest bardzo ograniczone. Jest to też właściwy stół w sytuacji, gdy gry turniejowe muszą być przenoszone do innych miejsc. Podstawową zaletą jest jednak blat 25+ umożliwiający większą jednorodność odbicia piłki zarówno przy uderzeniach topspinowych, jak i z rotacją wsteczną. Ogranicza też poślizg piłki i daje pewność gry. Powierzchnia stołu jest wzmocniona stalową ramą i za­ bezpieczeniem rogów stołu w kolorze różowym. Stół jest dostarczany w dwóch połówkach, z których każda posiada cztery solidne nogi zapewniające stabilność.

Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1390 mm × głębokość 150 mm Waga netto 99 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

5

25+ TOP

Nogi można całkowicie złożyć oszczędzając bardzo dużo miejsca – po złożeniu stół zajmuje jedynie 15 cm głębokości. Każda połówka jest wyposażona we własne kółka zamontowane w blacie, które umożliwiają toczenie połówek stołu.Stół EU­ ROPA 25 jest sprzedawany już złożony i posiada atest ITTF oraz Europejski Cer­ tyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1)

Guarantee

plus koszty dostawy

Space Saver 22 Atest ITTF - perfect grip – nie wymaga montażu Stół Butterfly Space Saver 22 jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie Butterfly. Jest odpowiedni do użytku klubowego i rozgrywania turnie­ jów. Blat o grubości 22 mm z powierzchnią typu “Perfect Grip” przyczynił się do popularności stołu Space Saver w setkach klubów, centrów sportowych i szkół. Jego 22 mm blat jest wzmocniony silną, stalową ramą z różowymi narożnikami oraz stalowym stelażem na czterech kółkach, z których dwa posi­ adają hamulce nadające stołowi stabilność podczas gry i przechowywania. Ide­ alne wypoziomowanie blatu na właściwym poziomie zostaje osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych pokręteł regulujących wysokość, umieszczonych na końcach każdej z nóg stołu. Transport i przechowywanie stołu są ułatwi­ one dzięki zastosowaniu unikalnego systemu jezdnego oraz systemu składa­ nia stołu. Złożone połówki blatu oszczędzają miejsce, zabierając jedynie 56 cm głębokości. Unikalny i łatwy w obsłudze system zabezpiecza przed przypad­

kowym otwarciem i zamknięciem stołu. Butterfly Space Saver 22 jest jednym z kilku stołów przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych grają­ cych na wózkach. Odległość od brzegu blatu do pierwszej nogi wynosi 400 mm i odpowiada standardom paraolimpijskim. Space Saver 22 jest dostarczany już złożony, a jedyną czynnością, którą należy wykonać po jego otrzymaniu, jest odpakowanie go, przewiezienie w odpowiednie miejsce i przymocowanie siatki. Został zatwierdzony przez ITTF do rozgrywek turniejowych oraz posiada Europe­ jski Certyfikat Bezpieczeństwa (EN 14468-1) i pięcioletnią gwarancję. Wymiary po złożeniu : szerokość 1525 mm × wysokość 1590 mm × głębokość 380 mm. Waga netto 93 kg. Dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Sprzedawany złożony, bez siatki.

5 Guarantee

plus koszty dostawy

Stoły 99


Katalog 2019

Tablica wyników point �Nowość�

Liczydło League

Liczydło Duo

460 × 310 mm

Przyciągające wzrok wzornictwo, niebieski, solidny karton zapewniający stabilność podczas używania i zabezpieczający pod­ czas przechowywania.

Dwa liczydła w opakowaniu, 390 × 260 × 260 mm, oszczędzające miejsce, funkcjo­ nalne, wyjątkowo stabilne.

470 × 300 × 300 mm

100

Siatka Europa

Siatka National League

Siatka Elite Clip

Atest ITTF, bardzo wytrzymały metalowy stelaż, duże śruby, czarny tekstylny naciąg, sprzedawana w kartonowym opakowaniu.

Atest ITTF, trwała, korzystna cenowo, metalowy stelaż, tekstylny czarny naciąg w kartonowym pudełku.

Korzystna cenowo, metalowy stelaż z funkcjonalnym klipsem mocującym. Łatwa w montażu i codziennym użyciu w szkole lub klubie. Czarny tekstylny naciąg.

Miarka siły naciągu

Stolik sędziowski

Opatentowana miarka wysokości i siły naciągu (100 g)

Stabilna, drewniana konstrukcja, składany, oszczędzający miejsce


Płotki

Folia na cały stelaż

Płotki o podwójnej ramie

napis Butterfly na jednej stronie

Łatwe nakładanie na stelaż. Folia Full ­Cover zmniejsza liczbę piłek przedostają­ cych się przez płotek.

Wzmocniona stabilność i trwałość. Idealny sprzęt do klubów. Kolor: zielony, niebieski, Wymiary: 2,33 × 0,70 m Dostępne jedynie w opakowaniach po 10 sztuk

Kolory: niebieski, zielony, Wymiary: 2.33 × 0.70 m Dostępne w opakowaniach zawierających 10 sztuk

Kolor: zielony, niebieski, Wymiary: 2,33 × 0,70 m Dostępne jedynie w opakowaniach po 10 sztuk

Stopa uniesiona z jednej strony

Pokrowiec na stół Zabezpiecza stół i przedłuża jego trwałość. Wyko­ nany z trwałego nylonu, zamki umożliwiają nałożeni go na stół po złożeniu. Nylonowa paski pozwalają na zawieszenie go podczas używania stołu. Pasuje na większość stołów. Długość 1,53 m × Szerokość 0,75 m × Wysokość 1,50 m

Stojak na piłki i ręczniki

Kartonowy stojak na piłki i ręczniki

Wykonany z drewna na stalowym stelażu.

Sześciokątny, składany pojemnik wykonany z twardego kartonu, idealny jako stojak na ręczniki lub piłki podczas treningu na wiele piłek

Regulowana wysokość (max 1046 mm/min 624 mm) Wymiary kosza (392 × 392 mm)

140 × 300 × 450 × 780 mm

Wyposażenie Sali 101


Katalog 2019

�Nowość� Breloczek Boll / Harimoto

Breloczek Circle

Breloczek silikonowy

Bransoletka silikonowa

Kolory: czarny. magenta

Kolory: czarny. magenta

Breloczek Logo

Super Mini

Kolory: czarny. magenta

3.55 cm × 5.5 cm

Smycz na klucze

Rakietka Lusterko Kolor: czarno-czerwony

Deska Maxi 42 cm × 28.5 cm

Deski Midi / Mini

Bidon

Midi / Mini

Butterfly / Tenergy

Books

102

Timo Boll Moje Chiny

Książka “Tabletennis Tactics”

Autor: Freidhard Tauffel. 315 stron. Tylko w języku niemieckim.

Autor: Geske/ Müller, 118 stron, dostępna w języku angielskim i niemieckim

Książka “Tischtennis Perfekt” Autor: B. U. Gross, dostępna tylko w języku niemieckim

"Tischtennis mit Timo Boll" Author: B. U. Gross / Timo Boll; 279 pages; available in English and German

Książka “Tischtennis Basics” Autor: Autor B. U. Gross, 114 stron, dostępna tylko w języku niemieckim

Wszystkie opisy lub ceny mogą podlegać zmianom.


The official online store

butterfly.tt


/butterflyttofficial

/tamasubutterfly

@butterflyeuropa

@butterflyttofficial

Tamasu Butterfly Europa GmbH | KommunikationsstraĂ&#x;e 8 | 47807 Krefeld | Germany Tel.: +49 2151 935670 | Fax: +49 2151 9356744 | E-Mail: info@butterfly.tt

butterfly.tt

Profile for Tamasu Butterfly Europa GmbH

Butterfly Katalog 2019 PL  

Butterfly Katalog 2019 PL