Page 1

Додаток 12 до постанови ІМВК № 26 від 01 жовтня 2010 року

ВИБОРЧИЙ СПИСОК кандидатів у депутати Ізмаїльської міської ради від Ізмаїльської міської організації партії «Справедливість». Номер кандидата в депутати у виборчому списку

Прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності) Рабаджі Микола Миколайович

1 Рабаджи Надія Миколаївна

Число, місяць, рік народження 30червня1974

Громадянин

року

України

12 березня

Громадянка

1966 року

2

Громадянство

Освіта (загальна середня, вища) середня

Посада

Партійність Член партії «Справедливість»

Вища

Член партії «Справедливість»

України

Місце проживання та адреса житла

Місце роботи (заняття) тимчасово не

___________

працює

м. Ізмаїл, вул..

Контактний телефон 0679664449

Платова2-А/63

Міська дитяча

Лікар дитячий

м. Ізмаїл,вул..

лікарня м. Ізмаїл

ортопед та

Нахімова 403/27

0673685885

травматолог Шульга Ігор Анатолійович

3

19 червня 1972

Громадянин

року

України

середня

Член партії

Політехнічному

майстер

м. Ізмаїл,вул..

«Справедливість

ліцеї м. Ізмаїл

виробничого

Леніна 154

06774564435

навчання

4 5 6 7

Соловйов Юрій Михайлович

19 червня 1958

Громадянин

року

України

Котлованова Світлана

30 червня 1969

Громадянка

Миколаївна

року

України

Касім Лілія Степанівна

Мусоріна Марина Олександрівна

1 червня 1980

Громадянка

року

України

29 січня 1981

Громадянка

року

України

Вища

позапартійний

ЗОШ№4

м. Ізмаїл,вул.

0933832225

Дзержинського,91

Вища

Член партії «Справедливість»

середня

Член партії «Справедливість»

вища

позапартійна

Центральна

Заступник

м. Ізмаїл,вул.

районна лікарня

головного лікаря

Гагаріна 22/25

м. Ізмаїл

ЦРЛ

Міська дитяча

медична сестра

лікарня Ізмаїльській філіал Одеської національної морської академії

101005083200-199e811cd2cc4efda95ff2d0980132f3.file

викладач

м. Ізмаїл,вул.

0973508427

0962168123

Жуковського викладач

м. Ізмаїл вул.. Пушкіна 134/2

0966393172


8

Найдьонова Тетяна Павлівна

29 червня 1978 року

Громадянка

вища

позапартійна

Ізмаїльський

викладач

інститут водного

України

м. Ізмаїл, пр.

0977824715

Леніна 3-А/79

транспорту

9

Германюк Евгенія Федосіївна

24 січня 1962

Громадянка

року

України

позапартійна

вища

ЗОШ№9

вчитель

м. Ізмаїл, вул.

0973245016

Радянської міліції 21/15

10 11 12 13 14 15 16

Ганчев Микола Васильович

Шульга Жанна Юріївна

Тихнєва Марія Дмитрівна

Тихнєв Михайло Степанович

Мусорін Олександр

15 лютого 1984

Громадянин

року

України

1 січня 1978

Громадянка

року

України

9 квітня 1987

Громадянка

року

України

12 червня 1984

Громадянин

року

України

25 липня 1985

Громадянин

Олександрович

року

України

Константинов Сергій

7 січня 1976

Громадянин

Михайлович

року

України

Худієнко Федора Василівна

24 листопада

Громадянка

1966 року

України

вища

позапартійний

вища

позапартійна

тимчасово не

м. Ізмаїл, провул.

працює

___________

Львівський, 9

ЗОШ№9

вчитель

м. Ізмаїл, вул.

0673364916

Мічуріна 20/1-А вища

позапартійна

тимчасово не

___________

працює вища

позапартійний

тимчасово не

позапартійний

тимчасово не

___________

Член партії «Справедливість»

середня

Член партії «Справедливість»

тимчасово не

м. Ізмаїл вул..

Секретар комісії

____________

м.

Ізмаїл,

вул..

____________

м. Ізмаїл, пр.. Суворова,72/14

тимчасово не

м. Ізмаїл, вул..

працює

0679111671

Пушкіна,134/2

працює

Б.Т.Фіщук

2

0671024565

Гончарова,14

працює середня

0672847728

Гончарова,14

працює вища

м. Ізмаїл, вул..

____________

Радянської міліції 23-А/53

101005083200-199e811cd2cc4efda95ff2d0980132f3.file

0973273938

0661600518

0671413581

spravedlivost'  
spravedlivost'  

spiski kandidatov ot partii spravedlivost'

Advertisement