Page 1

NOU BARRIS PROGRAMACIÓ

TALLERS ABRIL JUNY 2012

Ajuntament de

Barcelona


DANSA

4

Ball en línia | Ball llatí | Cn

Cn TL

ps CB

ganxet |

ps CB

mitja i ganxet | tg CB ps

Danses africanes | Flamenc | lB CB

LB CB zn

Funky |

lb

Sardanes |

Tango |

lB

v

6

lB

7 LB

kundalini ioga | massatge | zn

Cn

moviment energètic corporal | moviment personal |

tapes |

CN

tai-txi |

Cn tl

creació i composició | DJ | lB

CATALÀ |

LB

Percussió afrocubana | solfeig | LB soNS AMAGATS | ps

PS

LB

PARLEM ANGLÈS | PARLEM CATALÀ |

ciberaula |

tl

cuina divertida |

zn

GUITARRA |

tl tL

zn tG

14

creació de pàgines web | informàtica | cn cb ps C EDICIÓ DE VÍDEO | INTERNET | cn C ofimàtica | ps C

PS

cn

PaQUET office |

cn

cn cB

ps

ps

zn

I tu, què pintes? | màgia | lb

MÚLTIMEDIA

TL

zn

conversa en CATALÀ | ITALIÀ | cn

lB zn CB

PS CB

visualització i tècniques de meditació | PS

10

ANGLÈS per a viatgers | CASTELLÀ | zn

tl

dansa del ventre | futbol | cn

tècnica alexander | TXI-kung | cb

CB

belluga’t | cb capoeria | cn

tl

zn

ps cb cn tl

17

cn

cb

RElaxació i meditació | risoteràpia | tl

alfabetització | ps ANGLÈS | cn ps zn lb

Cn

Castanyoles |

CUINA vegetariana i italiana | REBOSTERIA | CB

lb

cn

anglès |

programació neurolingüística |

Cn CB

ZN

INFANTIL

tg

nordic walking | pilates | lb cb tb

CB

lb

MAQUILLATGE |

MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ | MAQUILLATGE I ESTILISME | tl

tl zn CN

memòria i qualitat de vida |

IDIOMES

lB Zn

Guitarra |

CB

TL

CUINA VEGETARIANA |

baIX elèctric | bateria | Zn

2

CUINA italiana |

tl

batuCada | CAJÓN | lB

ps

ps cb

V

TAROT |

ioga |

lb

ps

cn

Cn

9

CUINA mediterrània | CUINA SANA | CB

MÚSICA

CANT |

tl

lB ZN

teatre musical |

MÀGIA |

cn

gimnàstica suau | hatha ioga | tg

CUINA de supervivència | CUINA deL MÓN | CB

CB

DOCUMENTAL CREATIU | lb ENSINISTRA EL TEU GOS | cn GRAFOLOGIA | tl

tl

Pintura a l’oli |

CB ps

16 ps

conèixer més bé catalunya | tl DESCOBRIM I JUGUEM A ROL | cn

TL

gimnàstica de manteniment | gimnàstica dolça | cb

CUINA

ps Cn tl

TEATRE clown | teatre |

futbol |

ZN

DIVERSOS aprÈn a maquillar-te |

narració oral | tl PATCHWORK | Cn CB ps

RESTAURACIÓ DE MOBLES | taracea | tl

tg

11

TL

centres d’energia i gestalt | descobreix-te | cn tl ESTIMULEM LA MENT | flores de bach | cn

pintura i manualitats | pintura sobre roba | tl

Tl

Sevillanes | SWING | CB

Cn

tl

pintura creativa |

CB

Hip-hop | lB Modern Line Dance | Salsa | lB

aprimar-se amb pnl | autoestima | ps

Dibuix i pintura | CB flors de mitja | PS

cb tg tl

Dansa del ventre | DANSA TRIBAL | ps

SALUT I ESPORT

8

CB

Costura de supervivència | decoració | tg

ball modern | lb Balls de saló | ps Batuca mix | CB Bollywood | Country | lb

ART I CREATIVITAT art des-fet |

tb

ÍNDEX

ÍNDEX

ABRIL - JUNY 2012

cb

moviment i joc | música | lb ping-pong | lb

v

taller familiar | teatre | zn

v

GENT GRAN

19

INSCRIPCIONS

22

ps

cn

recerca de feina |

C ps

RETOC FOTOGRÀFIC |

cn

C C

CB

CAN BASTÉ

TB

TORRE BARÓ

V

VALLBONA

LB

LES BASSES

CN

LA COSA NOSTRA

C

CIBERNÀRIUM

PS

PORTA-SÓLLER

TG

TON I GUIDA

A

ATENEU

TL

TORRE LLOBETA

ZN

ZONA NORD

CV

CASAL VERDUN 3


Centre Cívic

Centre Cívic

BALLS DE SALÓ

BALLS DE SALÓ

PORTA-SÓLLER Dimarts de 20 a 21.30 h (obligatori parelles) Preu: 37,83 € COUNTRY

Nivell inicial: dilluns de 18 a 19.30 h Nivell avançat: dilluns de 19.30 a 21 h Preu: 37,83 € Dilluns de 18 a 19.30 h Preu: 37,83 € BOLLYWOOD

Dilluns de 19.30 a 21 h Preu: 37,83 €

SALSA

BALLS DE SALÓ

LES BASSES

Dimecres de 19.30 a 21 h Preu: 45,93 €

Nivell I: dimecres de 20 a 21.30 h Nivell II: dijous de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

BALL EN LÍNIA

Divendres de 18 a 19.30 h Preu: 45,93 € SARDANES

Dilluns de 18.30 a 20 h Preu: 10 € SEVILLANES

Taller de voluntaris Grup 1: dimecres de 16.30 a 18 h Grup 2: dijous de 9.30 a 11.15 h Grup 3: divendres de 16.30 a 18 h Grup 4: dilluns de 17.30 a 19 h Preu: 8,50 €

DANSA TRIBAL

DANSA AFRICANA

Nivell II: dimarts de 18.15 a 19.45 h Nivell I: dimarts de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 € DANSA DEL VENTRE

HIP-HOP

SEVILLANES

Dilluns de 17.30 a 19 h Dissabtes d’11.30 a 13 h Preu: 22,32 €

SEVILLANES

BALL LLATÍ

Dilluns de 19.30 a 20.15 h i dijous de 20.15 a 21 h Preu: 31,20 € BALL EN LÍNIA

Dilluns de 17 a 18 h Gratuït SEVILLANES

Dimecres d’11.30 a 13 h Dilluns de 18 a 19 h Preu: 20,99 €

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

Nivell II: dimarts de 19 a 20.30 h Nivell I: dimarts de 20.30 a 22 h Preu: 45,93 €

BATUCA MIX

Nivell avançat: dijous de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

ZONA NORD

LA COSA NOSTRA

FLAMENC

DANSA COUNTRY

Dijous de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 €

Casal de Barri

Nivell I: dilluns de 20.15 a 21.45 h Nivell II: dilluns de 18.45 a 20.15 h Nivell I: dissabtes de 17 a 18.30 h Nivell II: dissabtes de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 €

DANSES AFRICANES

Centre Cívic

DANSA AFRICANA

CAN BASTÉ

Grup A: dimarts de 18.30 a 20 h Grup B: dimarts de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

Iniciació Dijous de 20 a 21h Preu: 22,32 € Nivell I: dijous de 19 a 20.30 h Nivell II: divendres de 18.30 a 20 h Preu: 37,83 €

4

Centre Cívic

TORRE LLOBETA

Org. Grup Sardanista l’Oreig

DANSA DEL VENTRE

Espai Jove

Dimecres de 20.15 a 21.45 h Preu: 45,93 € Dissabtes d’11 a 12.30 h Preu: 45,93 € FUNKY

Ball modern Dimarts de 19 a 20.30 h Dimarts de 20.30 a 22 h Preu: 45,93 €

Nivell avançat: dilluns de 18.15 a 19.45 h Preu: 45,93 €

DANSA DEL VENTRE

FLAMENC

TANGO

Nivell I: divendres 19 a 20.30 h Nivell II: divendres de 20.30 a 22 h Preu: 45,93 € BALL MODERN

Dimecres de 18.30 a 20 h Preu: de 16 a 25 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 €

Casal de Barri

Dijous de 16.15 a 17.45 h Preu: 45,93 € Dimecres de 20.30 a 22 h Preu: 45,93 € BOLLYWOOD

Grup I: dimecres de 17 a 18.30 h Grup II: dijous de 18.30 a 20 h Grup II: dijous de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 € COUNTRY

TORRE BARÓ

Dijous de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

Country Dilluns de 17 a 18.30 h Dilluns de 19 a 20.30 h Preu: 22,32 €

SWING

BALL EN LÍNIA

DANSA

DANSA

ABRIL - JUNY 2012

Dimecres de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

5


Casal de Barri

Centre Cívic

Centre Cívic

SEVILLANES

PERCUSSIÓ AFROCUBANA

CANT

VALLBONA

PORTA-SÓLLER

Dimecres de 19 a 20.30 h Preu: 22,32 €

Dimarts de 18.30 a 20.30 h Preu: 45,93 € SONS AMAGATS

Centre Cívic

TON I GUIDA MODERN LINE DANCE

Grup A: dilluns de 20 a 21.30 h Grup B: dimarts de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

GUITARRA

Espai Jove

BATERIA

PERCUSSIÓ AFROCUBANA

Grup A: dijous de 17 a 18.30 h Grup B: divendres de 18 a 19.30 h Preu: 45,93 €

Nivell I: dilluns de 18.30 a 20 h Nivell II: dilluns de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

BALLS DE SALÓ

SOLFEIG

Divendres de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

TEATRE

Dansa, cant i interpretació Dijous de 18.30 a 20 h Preu: de 13 a 17 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 €

Dimecres de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 € DJ

Dimarts de 20 a 21.30 h Preu: de 16 a 25 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 €

Dijous de 19.30 a 21 h Preu: de 16 a 25 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 €

TORRE LLOBETA TEATRE

Centre Cívic

ZONA NORD CLOWN

Dimarts de 18 a 19.30 h Preu: 22,32 € 6

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

CASTANYOLES

LA COSA NOSTRA BATUCADA

Escuela de samba Dissabtes d’11 a 13 h Preu: a consultar CASTANYOLES

Dimarts de 16.30 a 17.30 h Preu: 20,99 €

Centre Cívic

CAN BASTÉ GUITARRA

Iniciació: dimecres de 17.30 a 19 h Preu: 45,93 €

CREACIÓ I COMPOSICIÓ

Centre Cívic

Dissabtes de 10 a 12 h Preu: 52,94 €

TORRE LLOBETA

Casal de Barri

CAJÓN

CLOWN

Centre Cívic

CANT

Nivell I: dilluns de 18.30 a 20 h Nivell II: dilluns de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

TEATRE MUSICAL

Dilluns de 19.30 a 21 h Preu: 22,32 €

Avançat: dilluns de 17.30 a 19 h Preu: 45,93 €

GUITARRA

Les Basses

Dijous de 19.30 a 21 h Cal portar guitarra Preu: 22,32 €

Iniciació: dimarts de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 € Nivell II: dilluns de 20 a 21.30 h Nivell I: dimecres de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

Espai Jove

Dimecres de 10 a 11.30 h Dimecres de 17 a 18.30 h Preu: 22,32 €

A partir de 16 anys Dimecres de 17.30 a 19 h Preu: 37,83 €

LES BASSES

DANSA DEL VENTRE

ZONA NORD

MÚSICA

DANSA

ABRIL - JUNY 2012

Musical fàcil Dijous de 17.30 a 19 h Preu: de 16 a 25 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 € BAIX ELÈCTRIC

Iniciació: dimarts de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 € Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

7


Centre Cívic

Centre Cívic

RESTAURACIÓ DE MOBLES

CUINA ITALIANA PER AL BON TEMPS

Dijous de 17.30 a 19.30 h Dijous de 19.45 a 21.45 h Preu: 52,94 €

Amanides lleugeres, salses,… Dijous de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 € + material

PATCHWORK

Dimecres d’11 a 13 h Dimecres de 17 a 19 h Dimecres de 19 a 21 h Preu: 52,94 €

Centre Cívic

PORTA-SÓLLER PATCHWORK

Dilluns de 17.30 a 19 h Preu: 37,83 € PINTURA A L’OLI

Dimecres de 10 a 12 h Gratuït amb carnet del Grup de dones Org. Dones de Porta

PINTURA SOBRE ROBA

Dimarts d’11.30 a 13 h Gratuït FLORS DE MITJA

Divendres de 17.30 a 18.30 h Gratuït amb inscripció prèvia

DIBUIX I PINTURA

Dijous de 10 a 12 h Preu: 52,94 € PINTURA A L’OLI

Dilluns de 17.30 a 19.30 h Dilluns de 19.45 a 21.45 h Divendres d’11 a 13 h Preu: 52,94 € ART DES-FET

Reciclatge creatiu Dimecres de 19 a 21 h Preu: 52,94 €

LA COSA NOSTRA PATCHWORK

Centre Cívic MITJA I GANXET

COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA

ZONA NORD Divendres de 10.30 a 12 h Preu: 22,32 €

Dimarts de 18 a 20 h Només 10 places Gratuït

PINTURA I MANUALITATS

Nivell I: dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h Nivell II: dimarts i dijous de 18 a 19.30 h Només 7 places Preu: 20,99 €

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

Tastet gratuït, dijous 12 d’abril, 19 h

Casal de barri Centre Cívic

TON I GUIDA DECORACIÓ

Dimarts i dijous de 18 a 20 h Gratuït

Centre Cívic

TORRE LLOBETA NARRACIÓ ORAL

Tècniques bàsiques per aprendre a explicar històries Dijous de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 € PINTURA CREATIVA

Casal de Barri

Grup 1: dimecres de 16.30 a 18.30 h Grup 2: dimecres de 18.30 a 20.30 h Preu: 20,99 €

Org. APERDIS NB

8

TORRE LLOBETA

CAN BASTÉ

LA COSA NOSTRA CUINA DE SUPERVIVÈNCIA

Divendres de 10.30 a 12 h Preu: 20,99 €

CUINA VEGETARIANA I ITALIANA

Dimarts de 17.30 a 19 h Preu: 20,99 €

Centre Cívic

CAN BASTÉ TAPES

Dimarts de 18 a 20 h Preu: 52,94 € CUINA MEDITERRÀNIA

Oli, aquarel·la, acrílica, collage, tècniques mixtes Dimarts de 17 a 19 h Dijous de 17 a 19 h Preu: 52,94 €

Divendres de 10 a 12 h Preu: 52,94 €

PINTURA SOBRE ROBA

REBOSTERIA

Taller de voluntaris Dimarts de 10 a 12 h Preu: 8,5 €

TARACEA

Taller de voluntaris Treballs de marqueteria amb incrustacions en fusta Dimecres de 10 a 12 h Preu: 8,5 €

CUINA

ART I CREATIVITAT

ABRIL - JUNY 2012

CUINA VEGETARIANA

Dijous de 19 a 21 h Preu: 52,94 €

Dilluns de 19.30 a 21.30 h Preu: 52,94 € CUINA SANA

Dilluns de 17 a 19 h Preu: 52,94 € CUINA DEL MÓN

Divendres de 19 a 21 h Preu: 52,94 €

GANXET

Taller de voluntaris Dimecres d’11 a 12.30 h Preu: 8,5 €

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

9


Centre Cívic

Casal de Barri

Centre Cívic

Espai Jove

ANGLÈS

ANGLÈS

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

IOGA

ITALIÀ

VISUALITZACIÓ I TÈCNIQUES DE MEDITACIÓ

PILATES

Dimecres de 19 a 20 h Preu: 22,32 €

Grup A: dilluns de 18.15 a 19.45 h Grup B: dilluns de 20 a 21.30 h Preu: 45,93 €

TAI-TXI

Casal de Barri

PORTA-SÓLLER Inicial 0: dilluns de 18.30 a 20 h Inicial I: dimarts de 18.30 a 20 h Intermedi: dimecres de 18.30 a 20 h Preu: 37,83 € ALFABETITZACIÓ

Llengua castellana Dimecres d’11 a 13 h Gratuït amb inscripció prèvia Org. Grup de Dones de Porta

CONVERSA EN CATALÀ

Nivell bàsic Dilluns d’11.30 a 13 h Gratuït amb inscripció prèvia

Espai Jove

LES BASSES ANGLÈS

Nivell 0: dijous de 13.30 a 15 h Nivell I: dijous de 10 a 11.30 h Nivell II: dijous d’11.45 a 13.15 h Preu: 45,93 €

Centre Cívic

TORRE LLOBETA ANGLÈS PER A VIATGERS

Conversa en anglès per aprendre les expressions útils per viatjar Dilluns de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

LA COSA NOSTRA Iniciació: dijous de 18.30 a 19.30 h Mitjà: dijous de 19.30 a 20.30 h Preu: 20,99 € Divendres de 17.30 a 19 h Preu: 31,20 € Iniciació: divendres de 19 a 20 h Preu: 20,99 € PARLEM CATALÀ

Divendres de 10.30 a 11.30 h Dijous de 17 a 18 h Gratuït PARLEM ANGLÈS

Grup de conversa Dimecres de 17 a 18 h Gratuït

PORTA-SÓLLER Dilluns i dijous de 20 a 21 h Preu: 45,93 €

Grup 1: dilluns, dimecres i divendres d’11 a 12 h Grup 2: dilluns, dimarts i dijous de 17 a 18 h Preu: 45,93 € MOVIMENT ENERGÈTIC CORPORAL

Moviment, ioga i relaxació Dijous de 10 a 11.30 h Preu: 37,83 €

LA COSA NOSTRA TAI-TXI

Grup 1: dimarts de 17 a 18.30 h Grup 2: dimecres de 17 a 18.30 h Preu: 31,20 € GIMNÀSTICA SUAU

Divendres de 17 a 18 h Preu: 20,99 € De 12 a 16 anys Dilluns i divendres de 19 a 20.30 h Gratuït

ZONA NORD ANGLÈS

Nivell 1: dissabtes de 10 a 11.30 h Nivell 2: dissabtes de 12 a 13.30 h Preu: 22,32 €

FLORS DE BACH

Com cuidar-se Dilluns de 19.30 a 21 h Preu: 20,99 €

CATALÀ

Nivell bàsic: dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h Gratuït

DESCOBREIX-TE

Espai creixement personal Dijous de 17.30 a 19 h Adreçat a dones Preu: 20,99 €

Org. Normalització Lingüística, Nou Barris

CASTELLÀ

Org. Nou Barris Acull

Dimecres de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 €

FUTBOL

Centre Cívic

Nivell 0: dimarts i dijous de 10.30 a 12 h Nivell 1: dimarts i dijous de 10.30 a 12 h Gratuït

LES BASSES

SALUT I ESPORT

IDIOMES

ABRIL - JUNY 2012

IOGA

Dimarts i dijous de 10 a 12 h i de 18 a 20 h Preu: 18 €/mes Org. Grup de dones de Porta

EL IOGA ES FACIL

Divendres de maig de 10 a 11.30 h Gratuït Org. Edifici 15o

AUTOESTIMA

Dimecres de 17 a 19 h Preu: 36 €/trimestre Org. Grup de dones de Porta

10

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

11


Centre Cívic

TORRE LLOBETA RISOTERÀPIA

Dimarts 17 d’abril, 8, 15 i 22 de maig, 5 i 12 de juny de 17.30 a 19.30 h Preu: 37,83 €

IOGA

Nivell I: dimecres d’11 a 12.30 h Nivell II: dimecres de 9.30 a 11 h Grup tardes Nivell II: dimarts de 19.30 a 21 h Nivell I: dijous de 19.30 a 21 h Preu: 45,93 € TAI-TXI

Grup 1: dilluns de 20.15 a 21.15 h Grup 2: dimarts d’11.45 a 12.45 h Preu: 22,32 € APRIMAR-SE AMB PNL

Programació neurolingüística Altres recursos per perdre pes Dimecres de 18 a 19.30 h Preu: 45,93 € Tastet gratuït, dimecres 11 d’abril, 18 h

Fusió de ioga, gimnàstica i ball Divendres de 19.30 a 21 h Preu: 45,93 € RELAXACIÓ I MEDITACIÓ

Taller de voluntaris Dilluns de 16.15 a 17.15 h Preu: 8,5 €

MEMÒRIA I QUALITAT DE VIDA - Descobreix-te

Espai de creixement personal Adreçat a dones Grup I: dilluns de 18 a 19.30 h Grup II: dilluns de 19.30 a 21 h Tastet gratuït, dilluns 26 de març, 18 h

- Comunicant-nos

Eines per millorar les nostres relacions: família, parella, amistats... Dimecres de 16 a 17.30 h - Estimulem la ment

Tallers de memòria Grup 1: dilluns de 9.30 a 11 h Grup 2: dilluns de 16 a 17.30 h Grup 3: dimarts de 16 a 17.30 h Preu: 25 €

Centre Cívic

Centre Cívic

NORDIC WALKING

IOGA

ZONA NORD Introducció Dimarts de 10 a 11.30 h Dimecres de 13 a 14.30 h Preu: 22,32 € TAI-TXI

Dilluns de 10 a 11.30 h Dimecres de 10 a 11.30 h Preu: 22,32 € IOGA

Nivell 2: dimarts de 19.30 a 21 h Nivell 1: dijous de 19 a 20.30 h Cal portar roba còmoda Preu: 22,32 € PILATES

Dilluns de 19.30 a 21 h Dimecres de 10 a 11.30 h Preu: 22,32 € MASSATGE

Dimarts de 19 a 20.30 h Preu: 22,32 €

CAN BASTÉ Dilluns de 18.45 a 20.15 h Dilluns de 20.15 a 21.45 h Dimecres de 9.30 a 11 h Dimecres de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 € TAI-TXI

Dimecres de 14.30 a 16 h Dijous de 9.30 a 11 h Divendres de 18 a 19.30 h Divendres de 19.30 a 21 h Preu: 45,93 € GIMNÀSTICA DOLÇA,

Relaxació i estiraments Dilluns de 17 a 18.30 h Preu: 45,93 € MOVIMENT PERSONAL

Fusió de ioga, gimnàstica i ball Dijous de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 € TXI-KUNG

*Org. Dones en Forma de Torre Llobeta

Casal de Barri

Dimarts de 14.30 a 16 h Divendres de 16 a 17.30 h Preu: 45,93 €

Moviment, ioga i relaxació Dimarts de 10 a 11.30 h Preu: 45,93 €

Centre Cívic

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

PILATES

CENTRES D’ENERGIA I GESTALT

Dimarts de 18.30 a 20 h Preu: 45,93 €

Casal de Barri

KUNDALINI IOGA

PILATES

MOVIMENT ENERGÈTIC CORPORAL

Per expressar-se i relaxar tensions Dimarts de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 € Tastet gratuït, dimarts 27 de març, 19 h

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) I COACHING

Eines pel canvi i la millora de les relacions personals Dimarts de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

12

MOVIMENT PERSONAL

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

TON I GUIDA HATHA IOGA

Dimecres de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

VALLBONA Dijous de 18 a 19.30 h Preu: 22,32 €

TORRE BARÓ Dimarts de 18 a 19.30 h Preu: 22,32 €

SALUT I ESPORT

SALUT I ESPORT

ABRIL - JUNY 2012

Dimarts d’11 a 12.30 h Dimarts de 17.30 a 19 h Dijous de 14.30 a 16 h Preu: 45,93 € MOVIMENT ENERGÈTIC CORPORAL

Moviment, ioga i relaxació Divendres de 10 a 11.30 h Preu: 45,93 €

TÈCNICA ALEXANDER

Reeducació d’hàbits posturals Divendres de 16.30 a 18 h Preu: 45,93 €

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

13


Centre Cívic

Casal de barri

INFORMÀTICA

INFORMÀTICA

PORTA-SÓLLER Un ordinador per persona Iniciació Grup 1: dimarts de 19 a 21 h Grup 2: dimecres de 19 a 21 h Intermedi: dilluns de 19 a 21 h Preu: 52,94 € RECERCA DE FEINA

amb multimèdia Dilluns d’11 a 12.30 h Preu: 37,83 € OFIMÀTICA INICIAL

Dilluns de 19 a 21 h Preu: 45,93 € EDICIÓ DE VÍDEO

Iniciació: dijous de 19 a 20.30 h Preu: 37,83 € CREACIÓ DE PÀGINES WEB

amb Joomgla Dimecres de 18.30 a 20 h Preu: 37,83 €

MULTIMÈDIA

MULTIMÈDIA

ABRIL - JUNY 2012

LA COSA NOSTRA Dimecres de 10 a 12 h Dimecres i divendres de 20 a 21 h Preu: 20,99 € RETOC FOTOGRÀFIC

Photoshop Dijous de 19.30 a 21 h Preu: 20,99 € PACK OFFICE

Word, Excel, Access, PowerPoint Divendres de 10 a 12 h Preu: 20,99 € INTERNET

Dimarts de 20 a 21.30 h Preu: 20,99 €

Centre Cívic

CAN BASTÉ INFORMÀTICA

Per a dones Dissabtes de 10.45 a 12.45 h Org. Dones de vol

BARCELONA ACTIVA

CIBERNÀRIUM

ESPAI ON FORMAR-TE I CRÉIXER AMB INTERNET

Activitats de curta durada i puntuals d’un sol dia. Des d’activitats per qui no ha utilitzat mai un ordinador fins a tallers per crear un blog. Destaquem algunes de les activitats que pots fer: • “Aprèn a utilitzar l’ordinador” de 4 hores. • “Què és Internet: comença a navegar per la xarxa” de 4 hores. • “Crea el teu compte de correu electrònic” de 4 hores • “Youtube: com buscar i compartir vídeos a Internet“ de 2 hores • “Què és Facebook? Aprèn a utilitzar-lo” de 2 hores. • “Introducció a la fotografia digital” de 2 hores. Les activitats es realitzen: - Cibernarium, 93 291 76 10 - Biblioteca Zona Nord (Vallcivera, 3) 93 353 75 19 Més informació a www.bcn.cat/cibernarium

14

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

15


Espai Jove

Centre Cívic

Centre Cívic

MÀGIA

APRÈN A MAQUILLAR-TE

DANSA DEL VENTRE

LES BASSES Majors de 14 anys Dimarts de 19.45 a 21.15 h Preu: 45,93 €

Dimarts de 18.30 a 20 h Preu: 37,83 €

DOCUMENTAL CREATIU

Centre Cívic

Dimecres de 19.30 a 21 h Preu: de 16 a 25 anys, 22,32 €; majors de 25 anys, 45,93 € MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ

ZONA NORD MAQUILLATGE

Dimarts de 18 a 19.30 h Preu: 22,32 €

Efectes especials Dijous de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

INTERCANVI DE CONEIXEMENTS

Centre Cívic

L’associació XIC promou l’intercanvi de coneixements entre les persones amb trobades d’anglès, castellà, francès, alfabetització, costura, pintura, ioga..., o qualsevol altra que vulguis oferir o aprendre. Informació de dilluns a divendres de 17 a 20 h al propi centre.

TORRE LLOBETA GRAFOLOGIA

Dimecres de 19 a 20 h Preu: 22,32 € Tastet gratuït, dimecres 11 d’abril, 19 h

CONÈIXER MÉS BÉ CATALUNYA

Taller de voluntaris Dijous de 10 a 11.30 h Preu: 8,5 €

MAQUILLATGE I ESTILISME

Divendres de 19 a 20.30 h Preu: 45,93 €

Casal de barri

LA COSA NOSTRA ENSINISTRA EL TEU GOS

Divendres de 10.30 a 12 h Dimecres de 18 a 19.30 h Preu: 31,20 € TAROT

Dijous de 18 a 19.30 h Preu: 31,20 € DESCOBRIM I JUGUEM A ROL

Dijous de 19.30 a 21 h Majors de 16 anys Gratuït

16

PORTA-SÓLLER

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

a TON I GUIDA

VOLUNTARIS de

TORRE LLOBETA

PORTA-SÓLLER A partir de 8 anys Dijous de 18 a 19 h Preu: 22,32 €

Espai Jove

LES BASSES PING-PONG

A partir de 7 anys Dijous de 17.15 a 18.30 h Preu: 37,83 (10 sessions); 2n germà/na, 22,32 € MÀGIA

De 8 a 14 anys Dimarts de 18.30 a 19.30 h Preu: 37,83 € MÚSICA

De 5 a 15 anys Divendres de 19 a 21 h Dissabtes de 10 a 14 h i classes de reforç de 19 a 21 h Gratuït Per l’Associació Cultural Músicos y Voces por la Paz y la Integración. Reunió informativa per els pares un cop feta la inscripció.

Casal de barri

LA COSA NOSTRA CIBERAULA

Reforç escolar, ludoteca i noves tecnologies De 4 a 15 anys De dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h Gratuït (places limitades) CAPOEIRA

Dimarts de 19 a 20.30 h Preu: subvencionat FUTBOL

De 5 a 12 anys Divendres de 17.30 a 19 h Gratuït

INFANTIL

DIVERSOS

ABRIL - JUNY 2012

ANGLÈS

De 5 a 8 anys Dilluns de 17.15 a 18.15 h De 8 a 12 anys Dilluns de 18.30 a 19.30 h Preu: 20,99 €

El col·lectiu de voluntaris ofereix l’intercanvi de coneixements i experiències amb una variada oferta de tallers. La recaptació per les inscripcions es destina enguany al projecte CALIU, espai d’acolliment d’Horta, i a l’EICA (espai d’inclusió i formació Casc Antic). Durant l’any, també col·laboren en la dinamització i organització de diferents activitats. Informació al centre cívic i a www.cctorrellobeta.es Org. Col·lectiu de voluntaris de Torre Llobeta.

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

17


Centre Cívic

ZONA NORD TEATRE

Dimecres de 17 a 18.30 h Preu: 22,32 € GUITARRA

Dijous de 17.30 a 19 h Cal portar guitarra Preu: 22,32 €

Casal de Barri

VALLBONA TALLER EN FAMÍLIA

De 6 a 18 mesos Dilluns de 17.30 a 19 h Preu: 22,32 € MOVIMENT I JOC

Casal de gent gran

Casal de gent gran

Maladeta, 38

Dr. Pi i Molist, 39

CAsa Nostra INFORMÀTICA

Iniciació I: dilluns i dimecres d’11 a 12.30 h Iniciació II: dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h Iniciació III: dijous de 10.30 a 12.30 h Nivell II: dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h Avançat: dimarts i dijous de 16.30 a 18 h Intermedi: dimarts de 10 a 12 h CORAL

Dilluns de 16.30 a 18 h

ACTIVITAT FÍSICA

Dilluns i dimecres Grup I: de 10.30 a 11.30 h Grup II: d’11.30 a 12.30 h MANUALITATS

Dimarts de 17 a 19 h SEVILLANES

Avançat: dimarts de 10 a 11.15 h Iniciació: dimarts d’11.15 a 12.30 h TALLER DE MEMÒRIA

Divendres de 10 a 11.30 h BALL

Diumenges de 16 a 19.30 h

De 3 a 6 anys Dimecres de 17.30 a 19 h Preu: 22,32 €

COUNTRY

Grup 1: divendres de 17.30 a 18.30 h Grup 2: divendres de 18.30 a 19.30 h

Casal de gent gran

Centre Cívic

SEVILLANES

ACTIVITAT FÍSICA

CAN BASTÉ BELLUGA’T

Dansa De 8 a 12 anys Grup A: dimarts de 17.30 a 19 h De 5 a 7 anys Grup B: dimecres de 17.30 a 19 h Preu: 45,93 €

Grup I: dimecres de 16 a 17.30 h Grup II: divendres de 16 a 17.30 h SARDANES

Divendres d’11 a 12.30 h ESCACS

Dilluns de 10 a 12 h ACTIVITAT FÍSICA

I TU, QUÈ PINTES?

Dibuix i pintura Dimarts de 17.30 a 19 h Preu: 45,93 € CUINA DIVERTIDA

De 6 a 11 anys Divendres de 17.30 a 19 h Preu: 45,93 €

18

TURÓ DE LA PEIRA

Al preu cal afegir-hi l’IVA corresponent

Dilluns i dimecres de 10 a 11 h TAI-TXI

Dilluns i dimecres d’11 a 12 h BALL

Dissabtes de 16.30 a 19.30 h MEMÒRIA

Dimecres de 16 a 17 h

GENT GRAN

INFANTIL

ABRIL - JUNY 2012

pau casals

Juan Ramón Jiménez, 4 Dimarts i divendres Grup I: d’11 a 12 h Grup II: de 12 a 13 h MANUALITATS

Dimecres i divendres de 16 a 19 h COSTURA

Dijous de 16 a 19 h BALL

Diumenges de 16.30 a 19.30 h MEMÒRIA

Dimecres d’11 a 12 h INFORMÀTICA

Cursos d’iniciació, històries de vida i Internet Informació al tel. 626 053 656 de dilluns a divendres (matins)

19


Casal de Gent Gran

Dimecres de 10 a 11.30 h

Pl. de Carmen Laforet, 11

Dilluns de 18 a 19.30 h

PATCHWORK

CUINA ESPANYOLA I CREATIVA

ROQUETES Garigliano, 58

ACTIVITAT FÍSICA

Dimarts i dijous de 9 a 10 h o de 10 a 11 h Dilluns de 16.30 a 19 h COSTURA

Dilluns de 16.30 a 19 h BALL

Dimecres, tarda GIMNÀSTICA SUAU

Dimarts i dijous de 16 a 17 h BALLS EN LÍNIA

Casal de gent gran

CAN PEGUERA Camós, 3

CATALÀ ORAL

Dimarts de 10 a 11 h PINTURA

Dimarts i dijous de 10 a 12 h BALL EN LÍNIA

Grup 1: dimarts de 18 a 19 h Grup 2: dijous de 10 a 11 h MEMÒRIA

Dimecres de 18.30 a 19.45 h BOIXETS

Dimecres de 10 a 12 h

Dimarts de 18.30 a 19.30 h

MANDALES

Casal de Gent Gran

MANUALITATS

Platja d’Aro, 6 bis

CUINA

TRINITAT NOVA MEMÒRIA

Dimecres de 10.15 a 11.15 h MANUALITATS

Dimarts i dijous, a concretar

Divendres d’11 a 12 h Dijous de 17 a 19 h Dimecres de 10 a 12 h BALL

Divendres de 16.30 a 19.30 h TERTÚLIA

Primer dimecres de mes de 18 a 19 h CINE

Tercer dilluns de mes de 17 a 19 h

TREBALLEM LA MEMÒRIA

BIJUTERIA

Grup 1: dimarts de 16,30 a 19 h Grup 2: dijous de 16.30 a 19 h

MODISTERIA

CUINA AMB MICRONES I AL VAPOR

Dimecres de 10.30 a 12 h

MANUALITATS

20

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA Dimecres de 18.30 a 20 h

Casal de gent gran

MEMÒRIA I MOVIMENT

Arreglar, reciclar… Dilluns d’11 a 12.30 h

Dilluns de 17 a 19 h

DIBUIX AMB LLAPIS

Dimecres de 17 a 18 h

Dimarts de 17 a 18.30 h AQUAREL·LA

Iniciació: dijous de 10.30 a 12.45 h ANGLÈS

Iniciació: dimecres de 17 a 18.30 h FRANCÈS CONVERSA

Iniciació: dimarts de 10.30 a 11.30 h Avançat: dijous de 10.30 a 11.30 h CATALÀ ESCRIT

Dimarts d’11 a 12.30 h

FOTOGRAFIA DIGITAL CLUB LECTURA

Dimecres de 17.30 a 19 h TEATRE

Dimarts de 17 a 19 h i dijous d’11 a 13 h MITJA I GANXET

Dijous de 17 a 19 h Comparteix la teva afició Grup DE CAMINADES

KARATE

Dimarts d’11 a 12 h Divendres d’11 a 12 h

Historico-culturals Dijous a les 17 h Al vestíbul del Casal. Porta roba i calçat còmodes i aigua

BALL EN LÍNIA

VESTITS de PAPER

Grup 1: dimecres de 18.30 a 19.30 h Grup 2: dilluns de 18.30 a 19.30 h Grup 3: divendres de 18.30 a 19.30 h Grup 4: dijous d’11.30 a 12.30 h SEVILLANES

Iniciació: dimarts de 18 a 19.30 h Avançat: dijous de 18 a 19.30 h SALSA

Divendres de 16.30 a 17.30 h Dimarts d’11 a 12 h

GENT GRAN

GENT GRAN

ABRIL - JUNY 2012

Divendres a les 17.30 h Vestits de paper per a nines ESCOLA DE LA SALUT

Dilluns, dimarts i dimecres de 10 a 11 h Millora de la capacitat física i mental amb la relaxació, la respiració i el moviment suau COMENTARI DE NOTÍCIES

Dilluns d’11 a 12.30 h

GIMNÀSTICA CEREBRAL I RELAXACIÓ

Dimarts de 16.15 a 17.30 h 21


INSCRIPCIONS

ABRIL - JUNY 2012

Ciutat Meridiana

1

Vallbona 2

Torre Baró

Canyelles

3

Teide, 20 93 256 36 00

lesbasses@yahoo.es http://lesbasses.blog.com

Del 26 de març al 25 d’abril de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h. Els dissabtes de 10 a 14 h i de 18 a 21 h (Setmana Santa del 2 al 9 d’abril tancat) Inici tallers: setmana del 30 d’abril

Les Roquetes

4

Can Peguera

5

La Guineueta

12 Centre Cívic Porta-Sóller

La Trinitat Nova

6

Verdun

8

Pg. Fabra i Puig, 274 93 420 66 51

9

La Prosperitat 6

Porta Vilapicina i la Torre Llobeta

13

Casal de barri Verdun Luz Casanova, 2 93 354 79 04 - 93 276 17 66 casalverdun@hotmail.com

12 7

La Masia de la Guineueta Pl. Ca n’Ensenya, 4 93 359 40 00 lamasia@laic.org

14 3

Casal de barri de Torre Baró Av. Escolapi Cáncer, 35 93 353 03 58

8

Del 10 al 21 d’abril, de 17 a 21.30 h Inici tallers: setmana del 23 d’abril

Centre Cívic Zona Nord Av. Rasos de Peguera, 25 93 256 29 00

4

cczonanord@bcn.cat http://cczonanord.blogspot.com

toniguida@toniguida.org www.toniguida.org

Del 10 al 21 d’abril, de 9 a 21.30 h Inici tallers: setmana del 23 d’abril 2

Casal de barri Vallbona Oristà, 8 93 350 93 81 cavallbona@yahoo.es

Del 10 al 21 d’abril, de 17 a 21.30 h Inici tallers: setmana del 23 d’abril

Centre Cívic Ton i Guida Romaní, 6 93 354 87 21 Del 10 al 13 d’abril Inici tallers: semana del 16 d’abril

5

Ateneu Popular de Nou Barris Portlligat, 11 93 350 94 75 formacio@ateneu9b.net www.ateneu9b.net

Cibernarium Marie Curie, 8 93 291 76 10

cibernarium@barcelonactiva.cat www.cibernarium.cat

casaltorrebaro@yahoo.es

1

cportasoller@gmail.com www.ccportasoller.com

13 Centre Cívic Can Basté

10

El Turó de la Peira

Pl. Sóller, 1 93 276 80 77

Del 26 de març al 20 d’abril Inici tallers: dilluns 23 d’abril

7

11

22

11 Espai Jove Les Basses

Els divendres a partir de les 10 h Presencialment, per telèfon o via web 9

Casal de barri La Prosperitat Pl. Àngel Pestaña, 1 93 353 86 44 info@casalprospe.org www.casalprospe.org

10 Casal de barri La Cosa Nostra

Biure, 1 / Beret, 83 93 420 18 43

lcn_canpeguera@hotmail.com http://cosanostra9b.wordpress.com

Del 26 al 30 de març, de 17 a 20 h Inici tallers: setmana del 9 d’abril

canbaste@yahoo.es www.canbaste.com

Salut, esport i migdia: dimecres 11 d’abril Art i creativitat, música: dijous 12 d’abril Dansa, infantils i cuina: divendres 13 d’abril Horari: de 16.30 a 21.30 h Del 16 d’abril i fins a dos dies abans de l’inici, per a tots el tallers, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 21 h, i dissabtes d’11 a 13 h i de 17 a 20 h 14 Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2 bis 93 358 56 14

cctorrellobeta@yahoo.es www.cctorrellobeta.es

Del 26 de març al 14 d’abril Memòria i qualitat de vida: del 27 de març al 14 d’abril Voluntaris: del 28 de març al 14 d’abril Horari: de 9.30 a 13 h i de 16 a 21.30 h Inici tallers: setmana del 16 d’abril

El preu no inclou el material. Als imports indicats cal afegir-hi l’iva corresponent. En cas que el pagament es faci mitjançant un ingrés bancari, cal retornar el resguard del banc en un màxim de tres dies per a fer efectiva la inscripció. No s’admetran devolucions de l’import un cop començats els tallers, excepte si s’anul·len per manca d’alumnes. Durada: 9 sessions Places limitades Accessible Practicable

Parcialment accessible


bcn.cat/ noubarris

facebook.com/districtenoubarris telèfon: 010 (24h)

Telèfon 010: Establiment: 0,46 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98

Programació de tallers de Nou Barris d'abril a juny  
Programació de tallers de Nou Barris d'abril a juny  

Tots els tallers de Nou Barris que gestionen les entitats.

Advertisement