Page 3

 

Realitzar els programes en altres nivells educatius (es compta amb l’adaptació de cadascun d’ells per a poder fer-ho possible), I, ajustar la durada segons les conveniències del centre escolar.

SUPERANT BARRERES.- Federació MESTRAL Cocemfe Tarragona

En l’actualitat, la discapacitat es situa en els 3,8 milions de persones. Les persones amb discapacitat són un col·lectiu molt nombrós no obstant, pocs anys han passat des de que eren menyspreats, humiliats i discriminats. Molts són els esforços que han realitzat i que encara avui realitzen per a ser tractats com a iguals. La seva voluntat no és ser integrats sinó ser rebre la mateixa atenció que la resta de persones sempre respectant tant les seves capacitats com les limitacions. Superant barreres pretén ensenyar a través de personatges emblemàtics com la discapacitat no és cap impediment per a superar-se dia rere dia. Els objectius del programa són:  Conèixer la discapacitat i els seus tipus,  Aprendre que la discapacitat no és sinònim d’incapacitat,  I, experimentar com es sent una persona amb discapacitat. Descripció de l’activitat: 

Part teòrica: Introducció als diferents tipus de discapacitat: discapacitat física (motòrica, no motòrica), discapacitat sensorial (auditiva i visual) i discapacitat intel·lectual i presentar a diversos personatges històrics que a pesar de tenir una discapacitat han estat reconeguts per dur a terme una gran tasca en la seva disciplina.

Part pràctica: Realització de fets quotidians simulant que pateixen una discapacitat.

Activitat complementària: Concurs de fotografia Es realitzarà acord a les bases generals (annexades al final de document). 1. Temàtica Els/Les alumnes podran triar entre: a. Contes curts en els quals es reflecteixin situacions de ka vida quotidiana de les persones amb algun tipus de discapacitat. b. Reflexions personals sobre com s’han sentit quan han realitzat la part pràctica dels tallers i com els hi agradaria ser tractats. 2. Format a. Ambdues modalitats han de presentar-se escrites a ordinador b. En format word

Programa Educatiu 2015-2016 Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona  
Programa Educatiu 2015-2016 Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona  
Advertisement