Page 1

QUÈ CAL SABER… CURS 20132013-2014

ESCOLA SETELSIS SOLSONA Av. Cardenal Tarancon, 20 Telèfon: 973 48 21 03 Fax: 973 48 15 49 escolasetelsis@xtec.cat http://escolasetelsissolsona.blogspot.com.es/


ÍNDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Benvinguda Calendari Horari Personal Relació família-escola Biblioteca Projecte reutilització de llibres Festes a l’escola Sortides i colònies Salut Vestuari Menjador Consell Escolar AMPA

2


1. BENVINGUDA Benvolguts pares i mares, El curs 2013-2014 comença amb algunes novetats ben positives: Durant dos anys durem a terme un projecte Comenius. Amb escoles de Turquia, Anglaterra, Irlanda del nord, Txèquia, i Polònia treballarem els contes populars, un tema que fascina grans i petits. Me, myself and my tale és el títol del projecte que ens permetrà conèixer contes populars d’arreu d’Europa i compartir informacions i experiències utilitzant l’anglès i les noves tecnologies. Una altra bona notícia referida a l’aprenentatge de l’anglès és la concessió d’una beca del MEC per realitzar unes colònies d’immersió en anglès per a 25 alumnes de 6è. Aquesta experiència ja l’havíem dut a terme en anys anteriors i sabem que és una molt bona manera d’aprendre anglès i conviure amb alumnes d’una altra escola de l’estat. Com ja us vam informar en el seu moment, durant el curs passat vam debatre el nou redactat del Projecte Educatiu de Centre (PEC). Aquest document, àmpliament debatut i consensuat per tota la comunitat educativa, està a disposició de tothom al nostre blog i és el guió que ens farà de guia en la tasca escolar dels pròxims anys. Arrel justament del debat del PEC va sorgir la voluntat de col·laboració dels pares i mares. Segur que les famílies podeu ajudar fent tasques de voluntariat dins de l’escola i us convidem a participar-hi. Malauradament, un any més, us hem de notificar que les retallades que l’administració havia previst pel nostre centre eren dramàtiques i que sortosament hem pogut solventar-ne una part. Seguirem lluitant per tenir una escola amb la dotació necessària per fer-la inclusiva i de qualitat. Sabem que som una comunitat sensible amb els més febles i no deixarem que siguin justament aquests nens i nenes els que rebin les conseqüències de les tisorades. Amb bons ànims, amb il·lusió i amb alegria, però també amb l’esperit de lluita que ens permet crear dia a dia una escola de qualitat, us desitgem un bon curs 20132014! L’Equip Directiu

3


2. CALENDARI Segons l’Ordre ENS/ 76/2013, el calendari escolar pel curs 2013-2014 serà: • Inici de les classes: 12 de setembre de 2013. • Finalització de les classes: 20 de juny de 2014. • Vacances de Nadal: del 21 de desembre del 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós inclosos. • Vacances de Setmana Santa: del 12 al 21 d’abril de 2014, ambdós inclosos. Dies festius de lliure disposició: 3 i 4 de març i el 2 de maig de 2014. Del dia 9 al 20 de juny de 2014, es farà jornada intensiva de 9h a 1h.

3. HORARI Ed Infantil:

Matí: de 9h a 12:30h Tarda: de 15h a 16:30h

Ed Primària:

Matí: de 9h a 12:30h Tarda: de 15h a 16:30h Dimarts, de 12:30 a 13:30 h tots els alumnes de Primària faran SEP (Suport Escolar Personalitzat). Dijous, de 12:30h a 13:30h alguns alumnes faran SEP. Els tutors comunicaran a les famílies els alumnes que es quedaran.

Els alumnes de P3 entraran acompanyats i es recolliran a la classe mentre les seves tutores ho creguin convenient. A la tarda s’obrirà la porta del pati a les 14:55 h. Us preguem que sigueu puntuals a l'hora d'entrar i de sortir. Cap alumne no sortirà abans d’hora de la classe per anar a activitats extraescolars. HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ: De dilluns a divendres, de 9 a 13:30 del matí i de 15:00 a 16:30 de la tarda. 4


4. PERSONAL P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

M Àngels Comella Trini Estany Montse Planas Elisabet Traveset Mari Prat Dolors Travesset Miquel Gruas M Elena Mouro Sílvia Cardona

Carme Corominas Pepita Moncunill Concepció Miralles Pilar Bonvehí Maria Colell Toni Biel Claustre Moncunill Carme Cusí Enriqueta Solé

REFORÇ: EI CI CM CS

Cristina Marsal, Neus Pérez, Gemma Solà Sara Subirà, Xaro Sendra Rosa Golobart, Mercè Queralt Roser Fons

Lurdes Fernández M Àngels Vila

BIBLIOTECA MÚSICA E. FÍSICA ANGLÈS RELIGIÓ USEE ED. EE TÈCNICA EE TÈCNICA EI AUXILIARS

Carme Cusí Mercè Queralt, Gemma Solà Carlos Domènech, Toni Biel M Rosa Golobart, Raquel Solanellas Lourdes Pujol Sílvia Boix, Elisabet Vidal Balbina Espart Sílvia Bardés Mercè Casas Dolors Duocastella, Raquel Morón, Carme Castells

DIRECCIÓ

Roser Fons, Neus Pérez, Cristina Marsal

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ADMINISTRATIVA Elena Sala CONSERGERIA Albert Pujol COL·LABOREN AMB L'ESCOLA Serveis educatius: EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic): Yolanda Marín CREDA (Logopeda): Montserrat Ramonet FISIOTERAPEUTA: Alba Sagués CRP (Centre de Recursos Pedagògics): Maite Gessé i Joan Coromina

5


5. RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA NOTES ADREÇADES AL PROFESSORAT En el cas que algun alumne hagi de fer alguna cosa excepcional (sortir de l'escola en horari escolar…) cal que el pare o la mare faci una nota que l'alumne donarà al mestre en arribar a l'escola. En cas de malaltia cal fer-ho saber al tutor corresponent (per telèfon, correu electrònic...). Els alumnes de Cicle Superior utilitzaran l'agenda per fer aquesta comunicació. Els alumnes d’E Infantil, C Inicial i C Mitjà en cap cas no sortiran sols de l’escola en horari lectiu. Els alumnes de C Superior només ho podran fer si ho porten anotat a l’agenda. REUNIONS DE PARES I MARES Les reunions de principi de curs tenen com a objectiu que tots els pares i mares estiguin al corrent de les activitats, sortides, etc. que es realitzaran durant el curs i puguin conèixer tots els mestres del cicle. INFORMES En els informes es recullen els aspectes més importants de la personalitat, hàbits i procés d'aprenentatge dels alumnes. Els pares d'Educació Infantil rebreu dos informes al llarg del curs (gener i juny) mitjançant una entrevista personal. Els pares d’Educació Primària rebreu tres informes, un a final de cada trimestre. El primer i el tercer trimestre l'informe es donarà mitjançant entrevista personal. ENTREVISTES Si per algun motiu la família o el professorat creu convenient parlar d’un alumne es concertaran altres entrevistes a més de les dels informes. Els pares es poden posar en contacte amb el tutor per telèfon, correu electrònic o mitjançant l’agenda (CS). COMUNICACIONS Aquest curs volem continuar i augmentar la comunicació família-escola fent ús del correu electrònic. Si no voleu rebre les comunicacions en paper, us agrairem que ens ho comuniqueu.

6


6. BIBLIOTECA ESCOLAR El servei de biblioteca de l'escola pretén que l'alumne aprengui i gaudeixi llegint. Tots els alumnes des de 2n fins a 6è poden fer préstec setmanal. A P5, setmanalment, cada alumne s’emporta una “Maleta viatgera” plena de llibres i a partir del segon trimestre fan préstec a la mateixa classe. Si algun llibre s'extravia o s'espatlla s'haurà d'abonar 10 euros per tal de poder-lo reposar si és una edició antiga. Si és nou es facturarà el preu real.

7. REUTILITZACIÓ de LLIBRES Aquest curs, i també a conseqüència de les retallades, no hi ha hagut convocatòria d’aquest ajut, però, de moment, mantenim aquest projecte que permet que paulatinament anem adquirint llibres com a escola, de manera que les famílies s’estalvien una part de la despesa. Per tal de formar part del projecte, les famílies de CI fan un abonament de 5€ i els de CM i CS, de 30€. En cas que un alumne malmeti algun llibre del projecte, haurà d’adquirir-ne un de nou.

7


8. FESTES DE L'ESCOLA Al llarg del curs celebrem les festes de: la Castanyada, Nadal, Pasqua, Sant Jordi, la Setmana Literària i la de Final de curs. Durant aquests dies es fan diferents activitats per cicles i també es realitzen activitats i trobades de tots els alumnes de l'escola. Algunes d’aquestes festes són obertes als pares i públic en general i altres les celebrem dins del centre. Les que compartim amb tothom són: Castanyada (ballets); Nadal (cantada); Pasqua (exposició de mones i caramelles); teatres (pastorets i Setmana literària); Final de curs. Enguany celebrarem la festa de final de curs el dia 14 de juny de 2014.

8


9. SORTIDES I COLÒNIES SORTIDES A principi de curs demanarem que signeu una autorització per assistir a les sortides fora del recinte escolar. Per a cada sortida, els tutors facilitaran la informació necessària. Caldrà signar una autorització específica per a les colònies. Caldrà pagar l'import de la sortida a l’entitat bancària corresponent, portar el comprovant de l’ingrés al mestre i respectar el termini de pagament. No s’admetrà cap pagament fora del termini establert. CALENDARI DE COLÒNIES P5: La Carral, 5 i 6 de maig de 2014 2n: Sant Pere de Torelló, 28, 29 i 30 d’octubre de 2013 4t: Alt Empordà, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2013 6è: Colònies d’anglès a Riopar (Albacete), del 13 al 19 d’octubre de 2013 6è: Delta de l'Ebre, els 28, 29 i 30 de maig de 2014 LES NORMES DE LES SORTIDES

ARRIBO PUNTUAL

RESPECTO EL MOBILIARI DE TOT ARREU

TRACTO BÉ TOTHOM

EM POSO EL CINTURÓ DE SEGURETAT A L’AUTOCAR

ESCOLTO AMB ATENCIÓ LES EXPLICACIONS DELS GUIES

DEIXO L’ENTORN BEN NET

9


10.SALUT Per tal d’ampliar la informació d’aquest apartat us recomanem la lectura del document “Criteris de no- assistència de l’alumnat a l’escola o la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissible” del Departament d’Ensenyament que trobareu al blog de l’escola. Si bé és important l'assistència a classe, quan un alumne està malalt convé que descansi i que no assisteixi a l'escola per evitar contagis. Avisarem la família si algun alumne presenta símptomes de malaltia durant la seva estada a l'escola: • Febre (temperatura superior a 37º) • Transtorns intestinals (diarrees, vòmits) • Malalties contagioses (varicel·la, conjuntivitis, cucs...) • Cops o ferides importants Polls: Cal que reviseu periòdicament si el vostre fill o filla té larves o polls al cap i apliqueu immediatament el tractament oportú. En cas de detectar-se’n a l’escola, el mestre avisarà la família de l’infant afectat. No s’avisarà massivament la resta d’alumnat. Si un alumne ha de prendre algun medicament en horari escolar, cal que els pares signeu una sol·licitud/autorització que trobareu a secretaria i al blog de l’escola. No s’administrarà cap medicament sense aquest document degudament signat. És molt important que l'escola tingui els telèfons actualitzats de casa i de la feina i per això us demanem que ens comuniqueu qualsevol canvi. Cal comunicar als mestres tutors qualsevol tipus d'al·lèrgia que tingui el vostre fill/a. Cal que cada alumne porti els mocadors necessaris. Arran de la implantació del projecte Mandra fora: fem salut a l’escola insistirem en els hàbits que ja fa temps que treballem: portar esmorzars sans a l’escola (preferentment petits entrepans o fruita), continuar amb el dia de la fruita (dimecres), no abusar de gormanderies en els aniversaris (una sola cosa que es repartirà a dos quarts de cinc de la tarda). Tal i com hem fet aquests darrers cursos, enguany continuarem participant en la campanya “Mengem fruita a l’escola”.

10


11.VESTUARI Els alumnes de tres anys han de tenir a la classe una bossa de roba amb un recanvi complet tot marcat: calces o calçotets, pantalons, samarreta i mitjons. Tots els alumnes d'Educació Infantil han de portar la cartera cada dia. Se l'enduran a casa només a la tarda. També tindran un got de plàstic a la classe i cada divendres se l'emportaran a casa per rentar-lo. Els alumnes d'Educació Infantil porten sempre bata. Aquesta bata ha d'anar marcada amb el nom i ha de tenir una cinta o goma llarga per poder-la penjar. Tots els alumnes d’Educació Infantil s’enduran la bata el divendres. Cal procurar que els vostres fills i filles portin roba adient per venir a l’escola: xandalls, pantalons amb goma… S’han d’evitar els pantalons amb tirants, els cinturons i els botons. Els alumnes de Primària poden tenir una bata a l'escola per fer-la servir puntualment en hores de plàstica. Si el vostre fill o filla perd alguna peça de roba, motxilla… us preguem que passeu per consergeria a recollir-la. Periòdicament, la roba que no s’ha recollit es porta a Càrites. Tots els objectes personals de l’alumne han d’estar marcats i dur cinta o goma per tal de poder-los penjar. EDUCACIÓ FÍSICA /PSICOMOTRICITAT Per a les sessions d'Educació Física i Psicomotricitat cal portar roba i calçat esportiu: • • • •

Sabatilles d’esport Mitjons Samarreta Xandall

Els alumnes de Primària han de dur unes sabatilles d'esport per a ús exclusiu en el gimnàs. Si per alguna raó algun nen o nena no pot fer esport cal que porti el justificant mèdic. L’escola compta amb un xandall propi. Recomanem dur-lo a les classes d’Educació Física i sobretot en sortides i excursions. 11


12.MENJADOR El menjador és un espai educatiu més de l'escola. És atès per monitores i un mestre que tenen cura dels hàbits d'higiene i de comportament i que, després de dinar, dinamitzen activitats diverses adequades a cada nivell. Les famílies que utilitzin aquest servei de l'escola rebran per escrit els menús de cada mes. Al taulell d'anuncis de l'escola i al nostre blog també hi ha la informació mensual dels menús per als alumnes que es queden eventualment. Us recordem que si un nen/a no pot menjar algun aliment ha de portar un certificat mèdic a secretaria. Els alumnes d’EI que es quedin a menjador hauran de dur una bata/davantal per l’hora de dinar. Aquesta bata es portarà a casa el divendres per rentar-la i caldrà tornar-la el dilluns. Durant el temps que dura el menjador els alumnes no poden sortir de l’escola. Per apuntar-se fix al menjador o donar-se de baixa cal fer-ho abans del dia 20 del mes anterior. Preus: Alumnes fixos: 5,50 €/dia (pagament mensual) Alumnes eventuals: 6,50 € el tiquet (es compra a qualsevol oficina de Catalunya Caixa). Descomptes: Es faran descomptes en els següents casos: -

Els dies que els alumnes van de colònies amb els seus mestres. El tercer fill d'una mateixa família (25%).

Comissions: es cobrarà 2,50€ per cada rebut retornat. Monitores: Marta Solé, Anna Julió, Eva Oriola, Pilar Rosas, Neus Fernàndez, Carme Castells, Mercè Casas, Sílvia Bardés, Balbina Espart. Cuineres: M. Àngels Rodelas, Mireia Agut. A l’escola treballem perquè el menjador sigui realment un espai educatiu i per tant tot l’alumnat que en faci ús cal que segueixi amb cura les normes de menjador.

12


NORMES DEL MENJADOR FAIG LA FILA EN SILENCI

UTILITZO BÉ ELS COBERTS I EL TOVALLÓ

NO CORRO NI CRIDO

TASTO TOTS ELS ALIMENTS SENSE GAVANYAR-LOS

DIC SI US PLAU I GRÀCIES

MENJO ELS PLATS PER ORDRE: 1r, 2n, POSTRES

AIXECO LA MÀ PER DEMANAR

MASTEGO AMB LA BOCA TANCADA

PARLO FLUIX

SEMPRE ESTIC EN ELS ESPAIS PERMESOS, AMB LES MONITORES

SEC CORRECTAMENT AMB L’ESQUENA RECTA

TRACTO BÉ TOTHOM

13.CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres, i tracta els assumptes més importants de la vida de l'escola. Els components del Consell Escolar representen quatre sectors diferents: Sector docent, format pels membres de l'equip directiu i set representants del claustre de professors: Roser Fons, Neus Pérez, Cristina Marsal, Maria Colell, Carme Corominas, Carlos Domènech, M Elena Mouro, Mari Prat, Elisabet Traveset i Dolors Travesset. USEE: Sílvia Bardés Sector pares i mares, format per sis membres i un representant de l'AMPA: Olga Batet, Ricard Castells, Neus Feixas, Jaume Gangolells, Maria Iniesta, David Sancho, Laia Ximenis. Sector del personal Administració i Serveis, un representant de les persones que realitzen tasques diverses a l'escola com ara administració o consergeria: Albert Pujol. Sector institucional, format per un representant de l'Ajuntament: Encarna Tarifa.

13


14. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES Té com a primer objectiu el de vetllar, donar suport i assistència en tot allò que fa referència a l’educació dels vostres fills i filles a l’escola. Promou la participació dels pares i mares en la gestió del centre, col·labora en diferents activitats educatives i defensa els seus interessos davant de la comunitat educativa. L’AMPA compta amb els següents òrgans de govern: 1.

L’Assemblea General – la formen tots els pares i mares associats. Es reuneix, com a mínim, dues vegades cada curs.

2.

La Junta Directiva – formada en l’actualitat per onze pares i mares. Aquesta Junta es renova periòdicament i es reuneix una vegada al mes.

També es compta amb un representant directe en el màxim òrgan de govern del centre, que és el Consell Escolar i un altre en el Consell Escolar Municipal i en el Territorial. Organitza i promou activitats extraescolars, participa en l’organització i finançament de la Festa de Final de Curs, fa aportacions econòmiques a l’escola, servei d’acollida, descomptes en la foto de final de curs, …

Per tal de fer ús dels serveis que organitza l’AMPA, cal ser-ne soci. Quota soci:

1 fill

18€

2 fills

20€

3 fills

22€

Horari d’atenció al despatx de l’AMPA: dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda Telf.: 647.74.06.70 E-mail: ampasetelsis@yahoo.com

14


SERVEI d’ACOLLIDA És un servei que pretén facilitar la conciliació de la vida personal i laboral amb l’escolar. SERVEI D’ACOLLIDA MATINS: espai obert els matins abans de l’inici de l’horari lectiu on el nen/a podrà gaudir d’un espai d’esbarjo amb diferents recursos (jocs de taula, contes...) D’altra banda els nens podran esmorzar (caldrà que el duguin de casa) dins d’aquesta franja horària, sempre i quan s’arribi abans de les 08:45h. HORARI: de 07:45h. a 09:00h. PREU: 25€ SERVEI D’ACOLLIDA MIGDIA: espai obert quan finalitza l’horari lectiu del matí, a les 12:30h., on es pot gaudir d’un temps i espai d’esbarjo. HORARI: de 12:30h. a 13:30h. PREU: 20€ LUDOTECA I ACOLLIDA DE TARDA: es vetlla el berenar (caldrà que el duguin de casa) i gestionem i supervisem diferents espais d’activitats de joc i lleure o un espai on realitzar deures. HORARI: de 16:30h. a 19:00h. PREU: 35 € ABONAMENT MENSUAL: 45€ (dóna dret a fer-ne ús en tots els horaris del servei ofertat de matí, migdia i tarda tots els dies) DIES SOLTS: Es pot fer ús del servei per dies solts, el preu és de 4€/dia.

15


BENVINGUTS!

BENVINGUDES!

Que_cal_saber_13-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you