Page 1

QUÈ CAL SABER… CURS 20122012-2013

ESCOLA SETELSIS SOLSONA Av. Cardenal Tarancon, 20 Telèfon: 973 48 21 03 Fax: 973 48 15 49

escolasetelsis@xtec.cat

http://escolasetelsissolsona.blogspot.com.es/


ÍNDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Benvinguda Calendari Horari Personal Relació família-escola Biblioteca Projecte reutilització de llibres Festes a l’escola Sortides i colònies Salut Vestuari Menjador Consell Escolar AMPA

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

2


1. BENVINGUDA Benvolguts pares i mares, Aquest curs comença amb reptes importants. Si cada any és una aventura organitzar l’escola perquè els nens i les nenes aprenguin més i millor, les retallades que estem patint fan que aquest curs encara sigui més complicat. Volem fer-vos cinc cèntims de com afectaran les retallades a la vida escolar: - la disminució de mestres ha provocat canvis en l’estructura de l’escola i han de portar una tutoria mestres que tenien una feina que ens donava valor afegit: biblioteca, reducció de l’equip directiu... - augment d’hores lectives dels docents i per tant reducció d’hores de preparació de classes i materials - les substitucions no es cobriran fins al desè dia lectiu, de manera que en cas de malaltia d’un docent, cada hora passarà un mestre diferent per la classe - reducció o eliminació de beques i programes de suport: reutilització de llibres, beques de llibres, Pla d’Entorn i d’Esport, tallers PROA d’estudi assistit, programes de suport a l’anglès (convivències, Comènius...)... - reducció de l’horari de l’administrativa i per tant trasbals en la gestió quotidiana - arranjaments i manteniment: endarreriment en la renovació del gimnàs... Totes aquestes anomalies fan que el curs no comenci amb la normalitat desitjada i que tots els professionals hàgim de fer esforços suplementaris per tal de mantenir la qualitat d’una escola com la nostra. Tot el Claustre de mestres manté el compromís de seguir treballant per una escola pública de qualitat, d’oferir les millors estratègies als nens i nenes perquè progressin el màxim segons les seves capacitats. Aquest compromís, que suposa un esforç més en moments de retallades de drets laborals, fa que mantinguem una programació d’activitats similar a la dels darrers cursos i unes ganes, empenta i bon humor que no ens podran retallar. Malgrat tot, la nostra és una escola transparent i és bo que tota la comunitat escolar participi de la realitat que ens toca viure i que, entre tots, minimitzem les conseqüències que aquesta situació ens pot provocar. Així doncs, esperem, com sempre, comptar amb la col·laboració i complicitat de tots vosaltres per seguir fent de Setelsis una escola de gran qualitat acadèmica i personal. Amb els millors desitjos: BON CURS 2012-2013! L’Equip Directiu

3

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


2. CALENDARI Segons l’Ordre ENS/ 5/2012 de 5 de juny, el calendari escolar pel curs 2012-2013 serà: • Inici de les classes: 12 de setembre de 2012. • Finalització de les classes: 21 de juny de 2013. • Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos. • Vacances de Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2013, ambdós inclosos. Dies festius de lliure disposició: 2 de novembre i 7 de desembre de 2012; 11 i 12 de febrer de 2013. Del dia 10 al dia 21 de juny de 2013, es farà jornada intensiva.

3. HORARI Ed Infantil:

Matí: de 9h a 12h Tarda: de 15h a 17h

Ed Primària: Matí: de 9h a 12h

Tarda: de 15h a 17h

Dimarts, de 12 a 13 h tots els alumnes de Primària faran SEP (Suport Escolar Personalitzat). Dijous, de 12h a 13h alguns alumnes faran SEP. Els tutors comunicaran a les famílies els alumnes que es quedaran.

Els alumnes de P3 entraran acompanyats i es recolliran a la classe mentre les seves tutores ho creguin convenient. A la tarda s’obrirà la porta del pati a les 14,55 h. Els pares i mares de CI cal que s’esperin al pati de graveta per tal de no interferir en les files. Us preguem que sigueu puntuals a l'hora d'entrar i de sortir. Cap alumne no sortirà abans de l’hora de la classe per anar a activitats extraescolars.

HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ: De dilluns a divendres, de 9 a 1 del matí i de 3 a 5 de la tarda.

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

4


4. PERSONAL P3: Trini Estany, Pepita Moncunill P4: M. Àngels Comella, Montse Alonso P5: Concepció Miralles, Montse Planas 1r: Mari Prat, Sara Subirà 2n: Elisabet Traveset, Pilar Bonvehí, Maria Colell 3r: Miquel Gruas, Claustre Moncunill 4t: Dolors Travesset, Carme Cusí, Lurdes Fernández 5è: Sílvia Cardona, Enriqueta Solé 6è: José Miguel García, M. Elena Mouro, M Àngels Vila, Judit Cardona

REFORÇ:

M.Carme Corominas, Conxita Gaspà, Gemma Solà, Begonya Gaya, Antoni Biel, Maria Tripiana, Neus Pérez, Roser Fons, M. Mercè Queralt BIBLIOTECA Carme Cusí MÚSICA M. Mercè Queralt, Gemma Solà ED. FÍSICA Carlos Domènech, Antoni Biel ANGLÈS M. Rosa Golobart, Raquel Solanellas AA Dolors Travesset RELIGIÓ Lourdes Pujol USEE Sílvia Boix/Ivette Madorell, Elisabet Vidal EDUC. EE Balbina Espart TÈCNICA EI Mercè Casas AUX. USEE Sílvia Bardés, M Dolors Duocastella, Raquel Moron, Carme Castells DIRECCIÓ Roser Fons, Neus Pérez, Cristina Marsal

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ADMINISTRATIVA Elena Sala CONSERGERIA Albert Pujol COL·LABOREN AMB L'ESCOLA Serveis educatius: EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic): Montserrat Casas CREDA (Logopeda): Montserrat Ramonet FISIOTERAPEUTA: Alba Segués CRP (Centre de Recursos Pedagògics): Maite Gessé i Joan Coromina

5

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


5. RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA NOTES ADREÇADES AL PROFESSORAT En el cas que algun alumne hagi de fer alguna cosa excepcional (sortir de l'escola en horari escolar …) cal que el pare o la mare faci una nota que l'alumne donarà al mestre en arribar a l'escola. En cas de malaltia cal fer-ho saber al tutor corresponent (per telèfon, e-mail...). Els alumnes de Cicle Superior utilitzaran l'agenda per fer aquesta comunicació. Els alumnes d’E Infantil, C Inicial i C Mitjà en cap cas sortiran sols de l’escola en horari lectiu. Els alumnes de C Superior només ho podran fer si ho porten anotat a l’agenda. REUNIONS DE PARES I MARES Les reunions de principi de curs tenen com a objectiu que tots els pares i mares estiguin al corrent de les activitats, sortides, etc. que es realitzaran durant el curs i puguin conèixer tots els mestres del cicle.

INFORMES En els informes es recullen els aspectes més importants de la personalitat, hàbits i procés d'aprenentatge dels alumnes. Els pares d'Educació Infantil rebreu dos informes al llarg del curs (gener i juny) mitjançant una entrevista personal. Els pares de Primària rebreu tres informes, un a final de cada trimestre. El primer i el tercer trimestre l'informe es donarà mitjançant entrevista personal. ENTREVISTES Si per algun motiu la família o el professorat creu convenient parlar d’un alumne es concertaran altres entrevistes a més de les dels informes. Els pares es poden posar en contacte amb el tutor per telèfon o a través de l’agenda (CS). COMUNICACIONS Aquest curs volem continuar i augmentar la comunicació família-escola a través del correu electrònic. Si no voleu rebre les comunicacions en paper, us agrairem que ens ho comuniqueu.

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

6


6. BIBLIOTECA ESCOLAR El servei de biblioteca de l'escola pretén que l'alumne aprengui i gaudeixi llegint. Tots els alumnes des de 2n fins a 6è poden fer préstec setmanal. A P5, setmanalment, cada alumne s’emporta una “Maleta viatgera” plena de llibres i a partir del segon trimestre fan préstec a la mateixa classe. Si algun llibre s'extravia o s'espatlla s'haurà d'abonar 10 euros per tal de poder-lo reposar si és una edició antiga. Si és nou es facturarà el preu real. Aquest servei de biblioteca, donades les retallades, s’ha vist modificat amb el préstec de 1r que no serà fora de l’horari escolar com fins ara. La biblioteca passa a ser compartida per diversos mestres. L’encarregada de la biblioteca comparteix altres tasques a l’escola i no té dedicació exclusiva.

7. REUTILITZACIÓ de LLIBRES Aquest curs, i també a conseqüència de les retallades, no hi ha hagut convocatòria d’aquest ajut, però, de moment, mantenim aquest projecte que permet que paulatinament anem adquirint llibres com a escola, de manera que les famílies s’estalvien una part de la despesa. Per tal de formar part del projecte, les famílies de CI fan un abonament de 5€ i els de CM i CS, de 30€. En cas que un/a alumne/a malmeti algun llibre del projecte, haurà d’adquirir-ne un de nou.

8. FESTES DE L'ESCOLA Al llarg del curs celebrem les festes de: la Castanyada, el Nadal, la Pasqua, Sant Jordi, la Setmana Literària, i la de Final de curs. Durant aquests dies es fan diferents activitats per cicles i també es realitzen activitats i trobades de tots els alumnes de l'escola. Algunes d’aquestes festes són

7

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


obertes als pares i públic en general i altres les celebrem dins del centre. Les que compartim amb tothom són: Castanyada (ballets); Nadal (cantada); Pasqua (exposició de mones i caramelles); teatres (pastorets i Setmana literària); Final de curs. Enguany celebrarem la festa de final de curs el dia 15 de juny de 2013.

9. SORTIDES I COLÒNIES SORTIDES D'UN DIA A principi de curs demanarem que signeu una autorització per assistir a les sortides fora del recinte escolar. Per a cada sortida, els tutors facilitaran informació dels seus objectius i característiques. Caldrà pagar l'import de la sortida a l’entitat bancària corresponent, portar el comprovant de l’ingrés al mestre i respectar el termini de pagament. No s’admetrà cap pagament fora del termini establert.

COLÒNIES P5: La Carral, els dies 7 i 8 de maig de 2013 2n: Sant Pere de Torelló, els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2012 4t: Alt Empordà, els dies 14, 15 i 16 de novembre de 2012 6è: Delta de l'Ebre, els dies 22, 23 i 24 de maig de 2013 LES NORMES DE LES SORTIDES

ARRIBO PUNTUAL

RESPECTO EL MOBILIARI DE TOT ARREU

TRACTO BÉ TOTHOM

EM POSO EL CINTURÓ DE SEGURETAT A L’AUTOCAR

ESCOLTO AMB ATENCIÓ LES EXPLICACIONS DELS GUIES

DEIXO L’ENTORN BEN NET

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

8


10.SALUT Si bé és important l'assistència a classe, quan un alumne està malalt convé que descansi i que no assisteixi a l'escola per evitar contagis. Avisarem la família si algun alumne presenta símptomes de malaltia durant la seva estada a l'escola: • Febre (temperatura superior a 37º) • Transtorns intestinals (diarrees, vòmits) • Malalties contagioses (varicel·la, conjuntivitis, cucs...) • Cops o ferides importants Polls: Cal que reviseu periòdicament si el vostre fill o filla té larves o polls al cap i apliqueu immediatament el tractament oportú. En cas de detectar-se’n a l’escola, el mestre avisarà la família de l’infant afectat. No s’avisarà massivament la resta d’alumnat. Si un alumne ha de prendre algun medicament en horari escolar, cal que els pares signeu una sol·licitud/autorització que trobareu a secretaria i a la pàg. web de l’escola. No s’administrarà cap medicament sense aquest document degudament signat. És molt important que l'escola tingui els telèfons actualitzats de casa i de la feina i per això us demanem que ens comuniqueu qualsevol canvi. Cal comunicar als mestres tutors qualsevol tipus d'al·lèrgia que tingui el vostre fill/a. Cal que cada alumne porti els mocadors necessaris. Arran de la implantació del projecte Mandra fora: fem salut a l’escola insistirem en els hàbits que ja fa temps que treballem: portar esmorzars sans a l’escola (preferentment petits entrepans o fruita), continuar amb el dia de la fruita (dimecres), no abusar de gormanderies en els aniversaris (una sola cosa que es repartirà a les cinc de la tarda). Tal i com hem fet aquests darrers cursos, enguany continuarem participant en la campanya “Mengem fruita a l’escola”.

9

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


11. VESTUARI Els alumnes de tres anys han de tenir a la classe una bossa de roba amb un recanvi complet tot marcat: calces o calçotets, pantalons, samarreta i mitjons. Tots els alumnes d'Educació Infantil han de portar la cartera cada dia. Se l'enduran a casa només a la tarda. També tindran un got de plàstic a la classe i cada divendres se l'emportaran a casa per rentar-lo. Els alumnes d'Educació Infantil porten sempre bata. Aquesta bata ha d'anar marcada amb el nom i ha de tenir una cinta o goma llarga per poder-la penjar. Tots els alumnes de P3 s'enduran la bata a casa els dimecres i els divendres. És molt important que el dijous arribin netes i per això recomanem tenir-ne dues. Els de P4 i els de P5 se l’enduran els divendres. Cal procurar que els vostres fills i filles portin roba adient per venir a l’escola: xandalls, pantalons amb goma… S’han d’evitar els pantalons amb tirants, els cinturons i els botons. Els alumnes de Primària poden tenir una bata a l'escola per fer-la servir puntualment en hores de plàstica. Si el vostre fill o filla perd alguna peça de roba, motxilla… us preguem que passeu per consergeria a recollir-la. Periòdicament, la roba que no s’ha recollit es porta a Càrites. Tots els objectes personals de l’alumne han d’estar marcats i dur cinta o goma per tal de poder-los penjar. EDUCACIÓ FÍSICA /PSICOMOTRICITAT Per a les sessions d'Educació Física i Psicomotricitat cal portar roba i calçat esportiu: • Sabatilles d’esport • Mitjons • Samarreta • Xandall Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior han de dur unes sabatilles d'esport per a ús exclusiu en el gimnàs. Fins que el gimnàs no estigui en condicions, no caldrà dur aquestes sabatilles. Si per alguna raó algun nen o nena no pot fer esport cal que porti el justificant mèdic. L’escola compta amb un xandall propi. Recomanem dur-lo a les classes d’Educació Física i sobretot en sortides i excursions. Si les sessions d’educació física s’escauen en dos dies consecutius, cal portar-lo almenys un dia.

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

10


12. MENJADOR El menjador és un espai educatiu més de l'escola. És atès per monitores i un mestre que tenen cura dels hàbits d'higiene i de comportament i que, després de dinar, dinamitzen activitats diverses adequades a cada nivell. Les famílies que utilitzin aquest servei de l'escola rebran per escrit els menús de cada mes. Al taulell d'anuncis de l'escola i a la nostra pàgina web també hi ha la informació mensual dels menús per als alumnes que es queden eventualment. Us recordem que si un nen/a no pot menjar algun aliment ha de portar un certificat mèdic a secretaria. Els alumnes d’EI que es quedin a menjador hauran de dur una bata/davantal per l’hora de dinar. Aquesta bata es portarà a casa el divendres per rentar-la i caldrà tornar-la el dilluns. Durant el temps que dura el menjador els alumnes no poden sortir de l’escola. Per apuntar-se fix al menjador o donar-se de baixa cal fer-ho abans del dia 20 del mes anterior. Preus: Alumnes fixos: 5,20 €/dia (pagament mensual) Alumnes eventuals: 6,20 € el tiquet (es compra a qualsevol oficina de la Caixa de Catalunya). Descomptes: Es faran descomptes en els següents casos: -

Els dies que els alumnes van de colònies amb els seus mestres. El tercer fill d'una mateixa família (25%).

Comissions: es cobrarà 1,50€ per cada rebut retornat. Monitores: Marta Solé, Anna Julió, Eva Oriola, Pilar Rosas, Neus Fernàndez, Carme Castells, Mercè Casas, Sílvia Bardés, Balbina Espart. Cuineres: M. Àngels Rodelas, Mireia Agut. A l’escola treballem perquè el menjador sigui realment un espai educatiu i per tant tot l’alumnat que en faci ús cal que segueixi amb cura les normes de menjador.

11

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


FAIG LA FILA EN SILENCI NO CORRO NI CRIDO DIC SI US PLAU I GRÀCIES

UTILITZO BÉ ELS COBERTS I EL TOVALLÓ TASTO TOTS ELS ALIMENTS SENSE GAVANYAR-LOS MENJO ELS PLATS PER ORDRE: 1r, 2n, POSTRES

AIXECO LA MÀ PER DEMANAR

MASTEGO AMB LA BOCA TANCADA

PARLO FLUIX

SEMPRE ESTIC EN ELS ESPAIS PERMESOS, AMB LES MONITORES

SEC CORRECTAMENT AMB L’ESQUENA RECTA

TRACTO BÉ TOTHOM

13.CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres, i tracta els assumptes més importants de la vida de l'escola. Els components del Consell Escolar representen quatre sectors diferents: Sector docent, format pels membres de l'equip directiu i sis representants del claustre de professors: Roser Fons, Neus Pérez, Montserrat Planas, Cristina Marsal, Carme Cusí, Maria Colell, M Elena Mouro, Dolors Travesset, Sara Subirà, M Àngels Vila i Sílvia Bardés (USEE). Sector pares i mares, format per sis membres i un representant de l'AMPA: Adriana Albarracín, Cristina Llohis, Ricard Castells, Eva Grau, Maria Iniesta, Lourdes Robles, Laia Ximenis. Sector del personal Administració i Serveis, un representant de les persones que realitzen tasques diverses a l'escola com ara administració, consergeria…: Albert Pujol. Sector institucional, format per un representant de l'Ajuntament: Encarna Tarifa. Aquest curs, a la tardor, es preveu que es facin eleccions al Consell Escolar. Us animem a participar-hi!

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

12


13

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


14. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES Té com a primer objectiu el de vetllar, donar suport i assistència en tot allò que fa referència a l’educació dels vostres fills i filles a l’escola. Promou la participació dels pares i mares en la gestió del centre, col.labora en diferents activitats educatives i defensa els seus interessos davant de la comunitat educativa. L’AMPA compta amb els següents òrgans de govern: 1. L’Assemblea General – la formen tots els pares i mares associats. Es reuneix, com a mínim, dues vegades cada curs. 2. La Junta Directiva – formada en l’actualitat per onze pares i mares. Aquesta Junta es renova periòdicament i es reuneix una vegada al mes. També es compta amb un representant directe en el màxim òrgan de govern del centre, que és el Consell Escolar i un altre en el Consell Escolar Municipal i en el Territorial. Organitza i promou activitats extraescolars, participa en l’organització i finançament de la Festa de Final de Curs, fa aportacions econòmiques a l’escola, servei d’acollida, descomptes en la foto de final de curs, … Per tal de fer ús dels serveis que organitza l’AMPA, cal ser-ne soci. Quota soci:

1 fill 2 fills 3 fills

18€ 20€ 22€

Horari d’atenció al despatx de l’AMPA: dimecres de 5 a 7 de la tarda Telf.: 647.74.06.70 E-mail: ampasetelsis@yahoo.com

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013

14


SERVEI d’ACOLLIDA És un servei que pretén facilitar la conciliació de la vida personal i laboral amb l’escolar. SERVEI D’ACOLLIDA MATINS: espai obert els matins abans de l’inici de l’horari lectiu on el nen/a podrà gaudir d’un espai d’esbarjo amb diferents recursos (jocs de taula, contes, ...) D’altra banda els nens podran esmorzar (caldrà que el duguin de casa) dins d’aquesta franja horària, sempre i quan s’arribi abans de les 08:45h. HORARI: de 07:45h. a 09:00h. PREU = 25€ SERVEI D’ACOLLIDA MIGDIA: espai obert quan finalitza l’horari lectiu del matí, a les 12:00h., on es pot gaudir d’un temps i espai d’esbarjo. HORARI: de 12:00h. a 13:15h. PREU = 25€ LUDOTECA I ACOLLIDA DE TARDA: es vetlla el berenar (caldrà que el duguin de casa) i gestionem i supervisem diferents espais d’activitats de joc i lleure o un espai on realitzar deures. HORARI: de 17:00h. a 19:00h. ABONAMENT MENSUAL = 45€ (dóna dret a fer-ne ús en tots els horaris del servei ofertat de matí, migdia i tarda tots els dies) DIES SOLTS = Es pot fer ús del servei per dies solts, el preu és de 4€/dia.

15

ESCOLA SETELSIS

QUÈ CAL SABER 2012-2013


BENVINGUTS!

BENVINGUDES!

QUÈ CAL SABER  

Informació per als alumnes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you