Butlletí d'Escacs digital gener 2017

Page 1

86 Gener 2017

ButlletĂ­ D'ESCACS digital

Copa Catalana 2017


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Butlletí D'ESCACS digital

86

Gener 2017

Núm. 86 gener 2017

Índex COMPETICIONS FEDERACIÓ CATALANA 2 Magistral Ciutat de Barcelona 6 III Torneig de partides llampec per parelles mixtes 9 Copa Catalana

ALTRES COMPETICIONS 16 III Festival Internacional d’Escacs Sunway Sitges

VOCABULARI 20 Vocabulari de les peces d'escacs

Confecció: Equip de redacció del BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL de la Federació Catalana d’Escacs

Redacció i administració: Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) 08030 Barcelona Tel 93.3185926 e-mail: federacio@escacs.cat

L'opinió de la Federació Catalana d'Escacs només s'expressa en l'editorial.

www.escacs.cat

1


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Magistral Ciutat de Barcelona

Jan-Krzysztof Duda Rodshtein,M (2654) Tsaghkadzor ARM 2015. 7.¤f3 ¥g4 8.d3 d5 8...b5 9.¥b3 a5 10.¥e3 9.exd5 Arribats aquí, vaig oblidar els meus anàlisis tot i que estava bastant segur que ho havia treballat abans de la partida. Però aconseguí trobar una continuació correcte per mi mateix. 9.¤xd5 La variant principal és 9...¤xd5 ¤xd5 (9...b5!? una altra sorpresa 10.¤xd4 ¥xd1 11.¤xc6 £d6 12.¥f4 £xc6 13.¥xb5 £xb5 14.¤c7+ ¢e7 15.¤xb5 ¥xc2÷ el negre està bé aquí) 10.c3 ¥b4!µ (10...¥xf3 11.gxf3 ¤b4 12.cxd4 £xd4 13.0–0) ; 9.¥e3 ¤xf3+ 10.gxf3 ¥h5 11.exd5 ¤xd5° 9...¤xd5 10.0–0 ¥b4??

Jan-Krzysztof Duda (2678) Arkadij Naiditsch (2684) Magistral Ciutat de Barcelona, 2016 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¤d4 No m'esperava aquesta continuació. Pensava en 4...Ad6 com a la continuació més probable. 5.¥a4 5.¥c4 havia estat una continuació molt habitual; però ara ja se sap que condueix a unes taules forçades: 5...¥c5 6.¤xe5 £e7 7.¤f3 (7.¤d3?! d5 8.¤xd5 £xe4+ 9.¤e3 ¥d6ƒ) 7...d5 8.¥xd5 ¥g4 9.d3 0–0–0 10.¥e3 ¤xd5 11.¤xd5 ¦xd5! 12.exd5 ¦e8 13.c3 (13.0–0 ¥xf3 14.gxf3 ¥d6) 13...¤xf3+ 14.gxf3 £h4 15.¢d2 ¦xe3 16.fxe3 £f2+ 17.¢c1 ¥xf3 18.£e1 ¥xe3+ 19.¢b1 ¥xh1 20.£xh1 £e2 21.a4 £xd3+ 22.¢a2 £c4+ 23.¢b1 £d3+= aquestes taules s'han vist en nombroses ocasions, com entre d'altres: Wei Yi (2607)-Adams,M (2754) Caleta ENG 2014. 5...c6 6.¤xe5 d6 6...d5 És l'altre variant principal 7.d3 ¥d6 8.f4 ¥c5 9.exd5 0–0 10.dxc6 bxc6 11.h3 ¦e8 12.£d2!? una continuació interessant del gran mestre xinés 12...¤d7 (12...¤h5!) 13.¢d1 ¤xe5 14.fxe5 ¦xe5 15.¦e1 ¦xe1+ 16.£xe1 ¥f5?! 17.£e5 £f8 18.¥xc6 ¤xc6 19.£xf5± i les blanques estan millor a la partida Wei Yi (2706)-

Novetat, i pràcticament perdedora.

2


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Arkadij em va comentar que no havia considerat la meva jugada següent. 10...¥e7 11.¦e1 0–0 12.¤xd5 cxd5 13.c3 ¥xf3 14.gxf3 ¤e6 15.f4!² i posteriorment vaig adonar-me que tenia inclosa en els meus apunts la partida Rublevsky,S-Bacrot,E/Khanty Mansyisk RUS 2005, on les blanques estan lleugerament millor. 11.£e1+!± ¤e6 12.¤e5 ¥h5?! 12...¥f5 era millor, doncs les blanques tenen moltes continuacions prometedores, incloent-hi una entrega del cavall i una cursa de peons. 13.£e4 13.¤xc6! era encara més devastador: 13...bxc6 14.¥xc6+! (14.£e4 0–0 15.¤xd5 cxd5 16.£xb4 transposant a la partida) 14...¢f8 15.£e4 ¥xc3 16.£xd5!+– Vaig passar per alt aquesta continuació definitiva. 13...0–0 14.¤xc6 bxc6 15.¤xd5 cxd5 15...£xd5 16.£xb4 ¤d4 17.¥b3!+– 16.£xb4 ¦b8 17.£c3 £h4 Aquesta jugada em va sorprendre, però hi ha una resposta ben simple 18.f4!

em preocupava un xic més, doncs, al contrari que a la partida, les blanques no poden forçar el canvi de dames. Però en posicions avantatjoses acostuma a haver sempre més d'una continuació guanyadora 19.£e5! ¤c5 20.¥c6!+– 19.£e1 £f6 19...£xe1 20.¦xe1 ¤c5 21.¥b5+– com a la partida. 20.£e5! £xe5 21.fxe5 ¤c5 22.¥b5 a6 23.b4!+– ¤b3?!

23...axb5 era més lògic, encara que no canviaria el resultat final de la partida 24.bxc5 ¦fe8 25.d4 ¥g6 26.c3 ¦a8 27.a3± 24.cxb3 axb5 25.¦f2+– f6 26.¥b2 fxe5 27.¥xe5 ¦fe8 27...¦xf2 28.¢xf2 ¦c2+ 29.¢e3! ¦xg2 30.a4+– 28.¥d4!+– M'agradava més posar l'alfil a d4, sabent que portava a entregar el peó de d3. 28...¥e2 29.a4 ¥xd3?! 29...bxa4 inusual i estrany, però resistia més. 30.¦d2+– ¥c2 30...¥e2 31.a5 ¦a8 32.a6+– 31.axb5! ¥xb3 32.¦a7 ¦c1+ 33.¢f2 ¥c4 34.¦xg7+ ¢f8 35.b6 ¦a8 36.b7 ¦b8 37.¦xh7 1–0 18...¦bc8 18...¦fc8 era la jugada que

3


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Vadim Zvjaginsev Vadim Zvjaginsev (2643) Josep Manuel López (2547) 1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 c6 4.¤f3 d5 5.¥b3 ¥b4+ 6.¥d2 ¥xd2+ 7.£xd2 a5!? Jugada força interessant, però escassament practicada. 8.a4 També vaig considerar l'extravagant 8.¤c3!? d4 9.¤e2 a4 10.¥xf7+ ¢xf7 11.¤xe5+ ¢e8 on les blanques tenen compensació suficient per la peça; però no més que això. 8...£d6 9.h3 Aquesta no deu ser la continuació principal; però les blanques eviten haver de calcular un possible Ag4. 9.£g5 era la jugada per a lluitar per l'avantatge. 9...0–0 10.¤c3 ¥e6! Bona continuació que condueix cap a una posició equilibrada. 11.exd5 11.¤g5? d4! 11...¥xd5 12.¤xd5 ¤xd5 Després 12...cxd5 13.0–0 ¤c6 14.¦ad1 ¦ad8 15.c3 i aquí les blanques estan una mica millor pel seu alfil actiu. 13.0–0 ¤d7 ara s'amenaça Cc5, i les blanques han de canviar la seva estructura de peons. 14.¦fe1 ¦fe8 15.d4 e4 16.¤h2 La partida ha derivat cap a una posició complicada. Les negres tenen un fort peó avançat, i la posició requereix un joc molt precís. 16...¢h8?! Les negres haurien d'haver considerat jugar de forma més punyent 16...f5 Amb joc senzill, tot i que sembli incorrecte degut a 17.c4 Però aquí el negre té 17...£b4! 17.£g5 Prevenint f5 17...h6 18.£g3! Una jugada molt bonica.

La transició cap a un final amb peons doblats afavoreix al blanc, perquè les torres blanques poden ocupar la columna oberta a f. 18...£xg3 19.fxg3 f5 20.¥xd5! El canvi de l'alfil fort pot semblar il·lògic; però encara és més important emplaçar el cavall a e3 exercint una acció de bloqueig. 20...cxd5 21.¤f1 ¤b6 22.¤e3 ¦ac8 23.c3 ¦f8 24.¦a3 ¤c4 Les negres no tenen temps per jugar 24...g5 degut a 25.¦b3 ¦c6 26.¦b5 ¦d6 27.g4 , amb una posició molt avantatjosa per al blanc. 25.¦b3 ¤xe3 26.¦xe3 ¦fd8!? Una celada excel·lent! Però 26...¦c4 Era però més precís, doncs desprès de 27.¦b5 ¦xa4 28.¦xd5 ¦a1+ 29.¢f2 a4 30.¦b5 a3 31.bxa3 ¦xa3 32.¦xb7 ¦c8 les negres haurien de ser capaces d'aconseguir les taules. 27.¦xb7? La decisió de guanyar un peó deu ser una

4


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

errada. 27.¦e1! Amb la idea de 27...Tc4 28.Ta1! era més senzill. De totes formes, desprès de, per exemple, 27...¦d7 28.¦b5 g5 29.¦xa5 ¦f8 30.¦b5 ¦f6 Les blanques tenen cert avantatge; però les possibilitats del negre d'obtenir taules son bastant altes. 27...¦b8! 28.¦xb8 ¦xb8 Ara està clar que el peó extra no li serveix de gaire al blanc. És molt difícil crear un peó passat, mentre que el negre pot crear una majoria de peons en el centre. 29.¦e2 g6 30.¢f2 30.¦f2 ¢g7 31.g4 f4 32.¦xf4 ¦xb2 Amb posició equilibrada. 30...¢g7 31.¢e1 L'únic pla actiu adequat es portar el rei a c2, però en aquest cas el rei blanc s'allunya del centre, i el contraatac dels peons negres centrals es un perill real. 31...¢f6 32.¢d1 g5 Durant la partida 32...¢g5! 33.¢c2 h5 i h4 a continuació em semblava perillós per a mi. En aquesta tessitura les blanques necessiten anar amb molta cura per a fer taules. 33.¢c2 f4 34.¦f2 ¢f5 35.g4+ ¢e6 35...¢g6 i h5 era interessant. Una continuació possible en aquest cas seria 36.¦e2 h5 37.b4 (aquesta és l'única forma d'aconseguir un peó passat) 37...axb4 38.¢b3 bxc3+ 39.¢xc3 ¦c8+ 40.¢b3 ¦b8+ amb igualtat. 36.¦f1 ¢d6?! Això és una imprecisió del negre. Portar el rei al flanc de dama és innecessari perquè les blanques no poden crear cap amenaça allà. El negre podia haver fet jugades d'espera com 36...¦b7 37.¦b1 (37.h4 ¢f6) 37...¦a7 38.¦a1 ¦b7 39.b3 ¦b8 , és impossible millorar la posició del blanc. 37.h4! Ara el negre no té Cf6, i s'afronten algunes dificultats. 37...e3?

Una equivocació important, potser fins i tot decisiva. El rei blanc ara pot anar a d3. Les taules encara eren a l'abast amb: 37...¢e6 38.hxg5 hxg5 39.¦h1 ¢d6 40.¦h6+ ¢d7 41.b3 ¢e7 El blanc no pot abandonar la columna h, doncs en cas contrari la torre negre va a h2, i la posició es torna igualada. 38.h5! El blanc tanca la columna h, neutralitzant tot contraatac. Ara el rei blanc podrà anar a f3 i preparar g2–g3. 38...¦e8 39.¦e1 ¦c8 40.¢d3 ¦c4 41.¦a1 ¦c8 42.¢e2 ¦b8 43.¦b1 ¦c8 44.¢f3 ¦e8 45.¦e1 ¦b8 46.¦e2 ¦c8 47.g3 ¦f8 48.¦g2 ¦e8 49.gxf4 gxf4 50.¦g1 ¦e4 51.¦d1 ¢c7 52.¦h1 ¢d6 53.¦d1 La torre negre està sobrecarregada defensant els seus peons i el blanc prepara b2–b4. 53...¢c7 54.b4 ¢b7 54...axb4 55.cxb4 e2 56.¦e1 ¦xd4 Era millor, però inclús després de 57.¦xe2 ¦xb4 58.a5 les blanques tenen la partida guanyada. 55.b5 ¢c7 56.c4 e2 57.¦e1 ¦xd4 58.c5 ¦xa4 59.¦xe2 ¦b4 60.¦e7+ ¢d8 61.¦b7 a4 62.b6 a3 63.¦a7 ¦b3+ 64.¢xf4 d4 65.¢e5 d3 66.¢e6 ¢c8 67.¢d6 ¦b1 68.¢c6 1–0

5


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

III Torneig de partides llampec per parelles mixtes Ana Matnadze i Ferran Cervelló parella campiona

Ana Matnadze i Ferran Cervelló, la parella campiona

Redacció El dia 14 de gener del 2017 es va disputar la tercera edició del Campionat Llampec de Parelles Mixtes. Aquesta competició va creixent cada any i aquesta edició va comptar amb 60 participants.

la celebració de la Copa Catalana de Barcelona al mateix local. Va resultar guanyadora la parella formada per Ana Matnadze i Ferran Cervelló amb 15,5 punts. En segona posició van quedar Miguel Muñoz i Joana Ros amb 13 punts. Va tancar el podi Daniel Alsina i Teresa Muñoz amb 12,5 punts.

El Torneig de partides llampec per parelles es una prova oficial de la Federació que pretén promocionar els escacs femenins. Es va disputar a Cotxeres de Sants, un dia abans de

6


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

CLASSIFICACIÓ FINAL PARELLES MIXTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 8 4 6 7 13 5 10 15 12 11 14 16

MATNADZE - CERVELLO MUÑOZ - ROS ALSINA - MUÑOZ HERNANDO - HERNANDO EZQUERRO - RUIZ ALOMA - ARNO OBON - CASTILLO AYZA - MAÑOSAS HERRERA - MARTIN GONZALEZ - CASSET CANO - HERNANDO CORRIGUELAS - JAUSAS GALLART - MURATET CRUZ - TALTAVULL RODRIGUEZ - MURATET

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15,5 13,0 12,5 11,5 11,0 11,0 10,5 10,0 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0

Miguel Muñoz i Joana Ros, la parella subcampiona

7

17 22 26 9 27 19 20 23 25 28 18 24 21 30 29

VELEZ - HOUZI RAMON - RAMON BIOSCA - BIOSCA CHALMETA - MARIN RAMON - SARGASIAN TORRALBA - PONSA REIXACH - MOYSEN MARTOS - MARTOS COSTAS - COSTAS SERRANO - LEVENKO FERNANDEZ - RIVAS CADIERNO - DIAZ DELGADILLO - VIDAL LLOANSI - LLOANSI GARCIA - RAMIREZ

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 0,5 0,0


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

8


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Copa Catalana Barberà campió de la Copa Catalana - Fase Barcelona

L'equip de Barberà, campió de la Copa Catalana - Fase Barcelona

Redacció La competició es va disputar, com és habitual, a Cotxeres de Sants de Barcelona, el diumenge 15 de gener de 2017, en dues sessions: la sessió del matí començà a les 9:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.

Peó i Mollet van completar el podi dels tres primers. A més d’aquests tres equips es va classificar també l’equip del Colon Sabadell Chessy. El primer equip de Primera Divisió va ser l’Ateneu Colon, seguit del Catalunya, tot i que aquests equips juguen en el mateix grup de Divisió d’Honor i no tenen classificació separada.

La participació va ser de 139 equips que va fulminar el record d'aquest Campionat, que estava situat en 122 equips. El club d’Escacs Barberà es va emportar el títol de campió absolut de Barcelona. Peona i

9


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABSOLUT Barberà Peona i Peó Mollet Sabadell Chessy Lleida Torà A-1 Figueres Gerunda Reus Deportiu Ateneu Colon

SEGONA DIVISIÓ Sabadell Chessy B Castelldefels Comtal Maragall Vallfogona Torà A-2 Figueres B Gerunda B Peó Vuit Valls

Núm. 86 gener 2017

PREFERENT Escola BCN B Aragonés Mataró Sant Cugat B Lleida B Balafia Hostalric Cassà Torredembarra Santa Col Queralt

Els quatre primers classificats que passen a la Fase Final de les respectives categories, per ordre de classificació van ser els següents:

PRIMERA Vall d'En Tenes Peon Doblado Sant Martí C Torrenegra Guissona Bellpuig Olot B Alt Empordà Selva Valls C

SEGONA Montmeló B Maragall B Sant Andreu D Comtal B Balafia B Alt Ribargorça Olot D Santa Pau Cambrils B Escacs Reus B

TERCERA Barcelona C Badia C Agustí C Espiga D Bellpuig B Lleida C Olot G Gerunda G Valls D Reus Deportiu B

La final es disputarà el dia 2 d'abril de 2017 en una localitat encara per determinar. Els equips classificats de la 2a Divisió van ser el Sant Andreu B, Maragall A, Llinars A1 i el Montmeló A. Els classificats de Preferent van ser Agustí, Vila Olímpica, Barberà B i Malgrat. Els de 1a Categoria van ser l'Escola d'Escacs de Barcelona B, Les Franqueses, l'Ateneu Colón C i el Gran Penya B. Pel que fa als equips de la 2a Categoria, els classificats van ser Escac i Mat, Sant Andreu D, Sant Adrià B i Ripollet B. I finalment, els equips de 3a categoria classificats van ser l'Escola d'Escacs de Barcelona C, Cornellà E, Llavaneres B i Llinars D.

SEGONA DIVISIÓ: Colon Sabadell Chessy B, Castelldefels, Comtal i Maragall. PREFERENT: Escola d’Escacs de Barcelona B, Aragonés, Mataró i Sant Cugat B. PRIMERA CATEGORIA: Vall d’en Tenes, Peón Doblado, Sant Marti C i Torrenegra. SEGONA CATEGORIA: Montmeló B, Maragall B, Sant Andreu D, i Comtal B. TERCERA CATEGORIA: Barcelona C, Badia C, Agustí C i Espiga de les Corts D.

El Lleida revalida el títol de la Copa Catalana El Lleida va assolir el diumenge 15 de gener el títol de Copa Catalana, que ja va aconseguir l'any passat, al mateix escenari: el poliesportiu de Bellpuig.

Finalment, el Lleida va fer bons els pronòstics i es va emportar clarament el títol, amb un total de 27 punts. La segona posició va ser molt més disputada i un total d'11 equips van quedar separats per només dos punts, corresponent el segon lloc al Torà, amb 21 punts i el tercer pel Lleida B, amb els mateixos punts.

L'edició lleidatana d'aquest any ha estat un gran èxit, amb un total de 40 equips, igualant quasi bé la mateixa quantitat d'equips que participaran en la competició de lliga.

10


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Equip del Lleida format per Alejandro Barbero, Jordi Coll, Joan Trepat i Josep Codina, rep el trofeu de mans de l'alcalde de Bellpuig i el delegat a Lleida de la Federació Catalana d'Escacs.

Equips classificats per a la Final: FINAL A: Lleida i Tora A-1 SEGONA DIVISIÓ: Vallfogona, Torà A-2 PREFERENT: Lleida B i Balafia PRIMERA: Guissona i Bellpuig SEGONA: Balafia B i Alta Ribagorça. TERCERA: Bellpuig B i Lleida C

El Reus Deportiu campió de la Copa Tarragona El Reus Deportiu va guanyar la competició amb 22 punts, seguit del Peó Vuit i Torredembarra. Els dos primers equips es van classificar per a la final A.

La participació va ser de 33 equips. La resta d’equips classificats per a la Final van ser els següents:

11


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

SEGONA DIVISIÓ: Valls i La Ràpita (condicionat a que el Peó Vuit jugui la final A)

PRIMERA: La Selva, i Valls C. SEGONA: Cambrils B i Escacs Reus B.

PREFERENT: Torredembarra i Santa Coloma de Queralt.

TERCERA: Valls D i Reus Deportiu B.

El Figueres campió de la Copa Girona

Va resultar guanyador l’equip A del Figueres, amb 18 punts, igual que el Gerunda, però amb millor desempat. Aquests dos equips es van classificar per a la Final de Divisió d’Honor i Primera divisió.

SEGONA DIVISIÓ: Figueres B i Gerunda B. PREFERENT: Hostalric i Cassà. PRIMERA: Olot B i Alt Empordà. SEGONA: Olot D i Santa Pau.

La participació va ser de 28 equips. TERCERA: Olot G I Gerunda G Els equips que es van classificar per a la Final van ser els següents:

12


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

CLASSIFICACIÓ FINAL COPA CATALANA BARCELONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

BARBERÀ A PEONA I PEO A1 MOLLET A1 COLON SABADELL CHESSY A ATENEU COLON A COLON SABADELL CHESSY B CASTELLDEFELS A COMTAL A1 TRES PEONS A FOMENT MARTINENC A1 CATALUNYA A MONTCADA SANT CUGAT A MOLLET A2 BARCELONA A ESCOLA D'ESCACS DE BCN B CERDANYOLA VALLES MARAGALL A BARBERÀ B LA LIRA A VALL DEL TENES A PEON DOBLADO A BARCELONA B SANT ANDREU B TRES PEONS B VILA OLIMPICA A ARAGONES FOMENT MARTINENC A2 SANT BOI A SANT MARTI A MATARO A1 LA COLMENA A2 LA COLMENA A1 PEONA I PEO B PEONA I PEO A2 VILAFRANCA A SANT CUGAT B AGUSTI A1 SANT FELIU A ESPIGA DE LES CORTS A HOSPITALET BELLVITGE A COMTAL A2 JAKE A LLINARS A SANT ADRIA A SANT MARTI C MASNOU A1

DH DH DH DH 1D 2D 2D 2D DH DH 1D DH 1D DH 1D PR DH 2D 2D 1D 1C 1C 2D 2D 2D 2D PR DH 1D 1D PR 1D 1D 1D DH 1D PR PR 2D PR 2D 2D 2D 2D PR 1C 2D

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

27,5 27,0 27,0 27,0 24,5 24,0 23,5 23,5 23,5 23,0 23,0 23,0 23,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,0 22,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,0 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 19,5 19,5

13

VILADECANS A1 TORRENEGRA A1 RIPOLLET A BADIA A COLON SABADELL CHESSY C MONTMELO A RUBINENCA BARCELONA C CORNELLA A CONGRÉS B MOLLET B ARENYS DE MUNT PEONA I PEO C LLAVANERES FOMENT MARTINENC C SANT BOI B CORNELLA C AGUSTI A2 TRES PEONS C JAKE B TORRENEGRA A2 ATENEU COLON B OLESA A1 IDEAL CLAVÉ BADIA C CATALUNYA B CASTELLAR A PEONA I PEO D PENYA MOLLET ESCAC MAT A1 AGUSTI B MATARO A2 PALLEJÀ A AGUSTI C ATENEU COLON C1 MONTMELO B VILADECANS A2 MARAGALL B CANET MASNOU A2 VILAFRANCA B CONGRÉS C SANT ANDREU D COMTAL B ESPIGA DE LES CORTS D SANT FELIU B FOMENT MARTINENC E

PR 1C PR PR PR 2D 2D 3C 2D PR PR PR PR 1C 1C 2D 1C PR PR 1C 1C 1C PR 2D 3C PR PR PR 1C 1C 1C PR 1C 3C 1C 2C PR 2C PR 2D 1C 1C 2C 2C 3C 1C 2C

19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

MOLI NOU SANT ADRIA B COLON SABADELL CHESSY D ESPIGA DE LES CORTS B CASTELLDEFELS B SANT JOAN DESPI VILAFRANCA E LA COLMENA B BADIA B PEON DOBLADO C HOSPITALET BELLVITGE B RIPOLLET C SANT ADRIA C CADENA OLESA A2 LLINARS D CORNELLA E LLINARS B VILAFRANCA C BADIA D SANT MARTI E

2D 2C 1C 1C 2C 1C 3C 1C 2C 3C 1C 3C 2C 1C PR 3C 3C 1C 2C 3C 3C

Núm. 86 gener 2017

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,0 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,0 14,0

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

CATALUNYA G PALLEJÀ B LA LIRA B CONGRÉS D PEONA I PEO E ATENEU COLON C2 ATENEU COLON D TRES PEONS I CALAF VALL DEL TENES C CASTELLAR B ESCAC MAT A2 PEONA I PEO F CATALUNYA F LA LIRA C VALL DEL TENES B VILA OLIMPICA B ATENEU COLON E COLLBLANC CORNELLA F

3C 2C 1C 2C 2C 1C 2C 3C 2D 3C 2C 1C 3C 3C 3C 2C 3C 2C 1C 3C

14,0 14,0 13,5 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5

2D 1C 1C PR PR PR 2C 3C 2D 1C 1C 3C 2C 2C 1C 3C 3C 3C 3C 2C

16,5 16,0 15,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5 13,0 13,0 12,0 12,0 11,5 10,5 10,0 10,0 7,5 6,5

CLASSIFICACIÓ FINAL COPA CATALANA LLEIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LLEIDA -ATORÀ- A1LLEIDA -B1BALAFIA-ADEJO -ATÀRREGA -AALMENAR -A2TORNABOUS -A1MOLLERUSSA -A1ATENEU DE GUISSONA ALMENAR -A1BAIX SEGRE -A1BALAGUER MOLLERUSSA -A2BELLPUIG-VILANOVA -AIVARS LLEIDA -B2PARDINYES -A1PARDINYES -A2BELLPUIG-VILANOVA -BVILABARCA

DH 2D PR PR 1D PR PR PR 1C PR PR PR PR 1C PR PR PR PR 3C PR

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

27,0 21,5 20,5 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 19,0 19,0 19,0 19,0 18,0 17,5 17,5 17,0 17,0 16,5 16,5 16,5

14

VALLFOGONA -APONTS -AJUNEDA TORNABOUS -A2BAIX SEGRE -A2ALMENAR -A3BALAFIA-ADEJO -BLLEIDA -C1TORÀ -A2ALCOLETGE MOLLERUSSA -BPONTS -BALTA RIBAGORÇA PARDINYES -BVALLFOGONA -BTÀRREGA -BLLEIDA -C2LLEIDA -C4LLEIDA -C3BELLCAIRE D'URGELL


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

CLASSIFICACIÓ FINAL COPA CATALANA TARRAGONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

REUS DEPORTIU A PEÓ VUIT A1 TORREDEMBARRA A VALLS A LA RÀPITA ESCOLA ESCACS SALOU A ESCACS REUS A SANTA COLOMA QUERALT A1 LA SELVA A AMPOSTA A LIRA VENDRELLENCA A CAMBRILS B ESCACS REUS B VALLS C CALAFELL A RIU SÈNIA - BENICARLÓ A GANDESANA A

1D 2D PR 2D 2D 1D 2D PR 1C 2D 2D 2C 2C 1C PR 1C 2C

22,0 19,0 18,5 18,0 17,5 17,5 17,0 16,0 15,5 15,5 15,0 15,0 14,5 14,0 14,0 14,0 14,0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

REUS PLOMS A VALLS B PEÓ VUIT A2 HOSPITALET A AMPOSTA B LIRA VENDRELLENCA B VALLS D TARRAGONA A REUS DEPORTIU B SANTA COLOMA QUERALT A2 ESCOLA ESCACS SALOU C LA SELVA B ESPLUGA DE FRANCOLÍ A RIU SÈNIA - BENICARLÓ B VILA-RODONA A AMPOSTA C

1C PR 2D 1C 1C 1C 3C 2D 3C PR 2C 3C 1C 2C 1C 3C

14,0 14,0 13,5 13,5 13,0 12,5 12,5 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,0 9,5 7,5

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

BANYOLES B HOSTARIC A-2 OLOT D SANTA EUGENIA A SANTA PAU OLOT C VILOBI A HOSTALRIC B SANTA EUGENIA B FIGUERES C ALT. EMPORDA B BLANES A-2 OLOT G GERUNDA G

1C PR 2C 2D 2C 1C 2C 2C 1C PR 2C PR 3C 3C

11,5 11,5 11,5 11,0 10,5 10,0 10,0 9,5 9,0 9,0 8,5 7,0 5,5 5,5

CLASSIFICACIÓ FINAL COPA CATALANA GIRONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FIGUERES A GERUNDA A OLOT A HOSTARIC A-1 OLOT B CASSA A -1 FIGUERES B PALAFRUGEL ALT. EMPORDA A BANYOLES A GERUNDA B GUIXOLENC BLANES A-1 CASSA A- 2

DH DH 1D PR 1C PR 2D PR 1C DH 2D 2D PR PR

18,0 18,0 16,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,5 14,0 13,5 13,5 13,0 13,0 11,5

15


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

III Festival Internacional d’Escacs Sunway Sitges Campió el GM rus Evgeny Romanov

Podi del III Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges amb els GMs Evgeny Romanov (campió), Edouard Romain (subcampió) i Jose Manuel López Martínez (tercer).

Francesc Gonzalez Després d’una setmana plena d’activitat escaquística a l’hotel Sunway Sitges, la tercera edició ja és història i toca fer balanç de tot el que allà ha succeït.

El podi de l’open en el grup A ha estat el següent: Campió el GM rus Romanov amb 7 punts de 9 possibles; a continuació amb la mateixa puntuació i per aquest ordre: segon el GM francès Romain, tercer el GM català José Manuel López i quart el conegut GM d’EE.UU. Kamsky.

Han participat més de 300 jugadors de 37 països en les diferents competicions, d'entre ells més de 100 titulats, la qual cosa suposa un notable increment respecte a l’anterior edició, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Pel que fa al grup B: campió el jugador Saheb (Algèria) amb 7,5 punts; a continuació a mig

16


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

punt i pel següent ordre: segon el també algerí Benelouezanne i tercer el peruà Flores.

seguir cercant millores en les properes edicions que ja tenen dates:

Els dos torneigs de partides ràpides nocturnes, van ser guanyades pel: GM Van Foreest (Holanda) i el GM Muñoz (Perú) respectivament.

43 Open Internacional d’Estiu ‘Vila de Sitges’, del 22 al 30 de Juliol de 2017, ambdós inclosos. 4art Festival Internacional d’Hivern Sunway Sitges, 15 al 23 de desembre de 2107, ambdós inclosos.

Al marge d’aquestes competicions van haverhi altres activitats dins la farcida agenda: simultànies, conferències, entrevistes de mitjans de comunicació espanyols i estrangers...

Des d’aquí volem agrair el suport que rebem des de fa ja molts anys per part dels hotelers de la Vila, que fa possible portar aquests esdeveniments d’alt nivell a Sitges.

Els organitzadors estan satisfets de la participació, la qual cosa els esperona a

17


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP A SUNWAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ROMANOV EVGENY EDOUARD ROMAIN LOPEZ MARTINEZ JOSEP M. KAMSKY GATA VOCATURO DANIELE GRANDA ZUNIGA JULIO E SASIKIRAN KRISHNAN NARCISO DUBLAN MARC VOROBIOV EVGENY E. ZUBOV ALEXANDER SHYAM SUNDAR M. IVANISEVIC IVAN SANTOS RUIZ MIGUEL POSTNY EVGENY VAN FOREEST JORDEN LIANG AWONDER KRISHNA TEJA N BURMAKIN VLADIMIR EPISHIN VLADIMIR DEL RIO DE ANGELIS S.G. ROMANISHIN OLEG M ANURAG MHAMAL PERALTA FERNANDO HARSHA BHARATHAKOTI SANTARIUS ERIK F GUAL PASCUAL ANTONIO SWAPNIL S. DHOPADE AROSHIDZE LEVAN ESPLUGAS ESTEVE VICENC KRYSA LEANDRO NIHAL SARIN PETROV NIKITA BEERDSEN THOMAS MICHELAKOS PANAGIOTIS SATYAPRAGYAN SWAYANGSU OLIVARES CANELLES F. ROEDER MATTHIAS MEISTER PETER LORENZO DE LA RIVA LAZARO ALONSO BOUZA JULIO JAVIER DEDEBAS EMRE EMIN LEMOS DAMIAN SAI AGNI JEEVITESH J GOLUBOV SAVELIY KRISHNA C R G PANELO MARCELO VIDAL ZAMORA ALEX

2622 2611 2552 2661 2606 2646 2661 2508 2583 2606 2532 2648 2484 2620 2605 2495 2253 2535 2571 2530 2463 2423 2574 2332 2312 2388 2526 2517 2280 2491 2340 2512 2407 2257 2462 2336 2386 2366 2373 2365 2358 2516 2115 2490 2390 2372 2309

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

18

HENDERSON DE LA FUENTE L. MINKO VLADIMIR SARAVANAN V. GARRIGA CAZORLA PERE GARCIA RAMOS DANIEL SADHWANI RAUNAK LLANEZA VEGA PATRICIA SARKAR JUSTIN CAWDERY DANIEL CHALMETA UGAS RAMON GAVRISH LEONID SUNDARARAJAN KIDAMBI KONGUVEL PONNUSWAMY DOBROV VLADIMIR DESHPANDE ANIRUDDHA ESPINOZA PALOMINO WILLYAM KOHLWEYER BERND PLAZUELO PASCUAL JUAN COLLAS SILVIA PRITHU GUPTA LOPEZ MULET INIGO SILVA LUIS NEVES DA VILLEGAS PIERRE MAHALAKSHMI M SUNILDUTH LYNA NARAYANAN DERAKHSHANI DORSA COLLAS DIDIER DOMINGO NUNEZ ALEJANDRO INIYAN P PRADEEP KUMAR R A DOMINGUEZ FERNANDEZ A. I. PIASETSKI LEON KUCUKSARI KAAN ASHWATH R. KHOLOPOV ALEXANDER A. PAJEKEN WOLFGANG DENIS LAURENT MATTA VINAY KUMAR BUCHENAU FRANK VEHI BACH VICTOR MANUEL POGORELOV RUSLAN BETANELI ALEXANDER GARCIA MARTIN MARTA DIVYA LAKSHMI R DAHALE ATUL CRUZ FILEMON Fins a un total de 175 jugadors

2378 2429 2306 2386 2268 2246 2167 2415 2419 2213 2162 2420 2417 2499 2208 2416 2324 2309 2307 2219 2304 2307 2374 2225 2541 2370 2399 2317 2363 2330 1996 2327 2243 2227 2307 2287 2258 2227 2262 2332 2355 2252 2184 1918 2122 2355

5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP B SUNWAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SAHEB KAMEL BENELOUEZZANE MOURAD FLORES MENDOZA JOSE A. MANU DAVID SUTHANDRAM R ALNAMI SALAHEDDIN GONZALEZ PABOLLET JESUS M. PAINTER JACOB DANIEL CALDERON ALZATE IVAN A. BASSON HEINRICH BARRIA ARBUNIC MANUEL CEMBORAIN ORICAIN ALFONSO BALTRUNAS ARVYDAS VALAREZZO RICARD PEDRO HERNANDO RODRIGO INMA VARGAS DRECHSLER CARLOS LOW KEVIN PELLICANO MARC DELGADILLO TORRICO FELIPE BLONNA MICHELE HOLLIMAN BOB GALLEGO MONTES ANTONI KOPISCHKE MAIK RIBON CALABIA MARIANO CATALAN ESCALE ENRIC NAVARRO GUTIERREZ ANDRES NECULA IULIAN RINCON CARRILLO RICARDO BOSCH ROMAY JAUME COLOM ANDRES XAVIER HENNINGER AUSTIN MIRACOLA GIORGIA PEREDO CLAROS LUIS GABRIEL BELLACHIOMA LUDOVICO MARTINEZ PEREZ PABLO SHARATH E. MINOS CONSTANTE PABLO PLA CARULLA JOAQUIM LUCAS NAVAS JOSE MANUEL KUCKEL ANDREAS LUCO MANUBENS DANIEL BIEG PAGEL CLEMENS CLANCHET OLLE JOSEP TSENG WANG YUAN-CHIUAN CUVELIER ANNELIES ZAMBRANO RISCO BYRON FENTES CACERES DANIEL BAZZAZI ELNAZ

1937 1819 1884 1915 1954 1912 1736 1996 1824 1856 1947 1953 1892 1925 1884 1730 1817 1898 1897 1911 1947 1897 1774 1975 1983 1977 1918 1884 1901 1627 1961 1774 1611 1866 1705 1767 1741 1838 1904 1811 1883 1694 1704 1775 1515 1696 1735

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5

19

MARTINEZ ZAZO JESUS DEN BREEJEN WILFRED MONTOYA CALLE DANIEL HUDSON JEREMY VYVYAN PHILIPPE LOZANO RUIZ DAVID BATISTA PEREZ CARLOS REGINALDO HUIX PERE GARCIA RUIZ ADRIAN HENDERSON FRANKLIN M. LOW ETHAN WALTER TRAVELLA GERMAN TREVINO MARTINEZ CRISTOBAL SCACCIA MATTIA SANCHEZ MARTIN MARC CERDANS COSTA FERRAN ALCALA GONZALEZ CESAR SANCHEZ PARARE LORESMAR K DIAS SAVIN GRAU FERRER CARLES SANTOLARIA PENA M SIDDHANTH LOHIA RUSSO CARMELO VICENS BACHS ALEXANDRE MORENO OLLER VICTOR LLACUNA ROCA JOSEP TORREGROSA ANTOINE GORIS-SCHOUWSTRA ADRY MOLINA TABERNERO JORDI CIARLANTE ANTHONY B VIDAL MOLL FRANCESC VANDUYFHUYS IGOR VOEGELI MAX MULET BOBADILLA CARMEN BERGH NICHOLAS SUHAANI LOHIA FESTA SIMONE FLORES LINAN JOSE LUIS ALONSO IGUAL IGNACIO FEBRERO PEREZ LLUIS EMPEZ GARCIA MANUEL INGLESE GUIDO FORRESTER TYLER C KENNEDY DAVID I SANCHEZ COVES JUAN JOSEP GUASCH GUASCH FERRAN Fins a un total de 100 jugadors

1764 1614 1813 1633 1656 1901 1814 1868 1877 1570 1537 1864 1709 1486 1840 1736 1526 1536 1618 1973 1752 1638 1621 0 1574 1610 1224 1807 1548 1675 1607 1619 1740 1207 1547 1098 1631 1829 1817 1580 1607 1628 0 1636 1595 1590

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

Vocabulari de les peces d'escacs Les fitxes al parxís, les figures al pessebre, i les reines als palaus

rei rey roi

Cadascuna de les dues peces principals del joc, una de blanca i una de negra, que es mouen en totes les direccions, però només una casella en cada moviment, excepte en l'enroc.

king könig dama dama dame

Cadascuna de les dues peces més importants del joc després del rei, una de blanca i una de negra, que es poden moure com la torre i com l'alfil.

queen dame torre torre tour

Cadascuna de les quatre peces del joc, dues de blanques i dues de negres, que es mouen en línia recta seguint els rengles o les columnes.

rook turm

20


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

alfil alfil fou

Cadascuna de les quatre peces, dues de blanques i dues de negres, que es mouen en línia obliqua seguint les diagonals.

bishop läufer

cavall caballo cavalier

Cadascuna de les quatre peces, dues de blanques i dues de negres, que es mouen una casella en línia recta i una altra en diagonal en la mateixa direcció i passant, si cal, per damunt d'una altra peça.

knight springer

peó peón pion

Cadascuna de les setze figures del joc, vuit de blanques i vuit de negres, que avancen una casella en línia recta, una o dues en l'obertura, i maten avançant una casella en diagonal.

pawn bauer

peça pieza pièce

Cadascuna de les figures que intervenen en el joc. Nota: En sentit estricte, cadascuna de les figures que intervenen en el joc excepte els peons, que no en tenen la consideració.

piece figur

21


BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL DE LA FCE

Núm. 86 gener 2017

22