Page 1

19ena CONVOCATÒRIA 2011-2012

ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ

● Escrits per persones de més de 55 anys, dirigits a infants de 6 a 12 anys. ● No podran sobrepassar quatre fulls, escrits a doble espai. ● Els contes podran ser escrits en llengua catalana o castellana ● Cal trametre 5 còpies en un sobre gran, abans del 15 de desembre del 2011 a l´ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ, carrer de l’Art, 18 baixos 08041, BARCELONA (tel: 93.408.54.44), fent constar en el sobre: “LES ÀVIES I ELS AVIS ESCRIUEN CONTES I ELS INFANTS ELS DIBUIXEN” A dins, en un sobre petit, hi constarà el nom del conte i les dades del concursant: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i el títol del conte .

ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ (Centre d’iniciatives per a la gent gran) C/ de l’Art, 18, baixos, 08041 Barcelona – Tel. i Fax 93 408.54.44 www.gentgran.nouhoritzo.cat nouhoritzo@nouhoritzo.cat Amb el suport de:

Cartell 2011-2012  

Cartell convocatòria concurs de contes